Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT PREALABIL 20__ (localitatea) _______________________, numit! n continuare Partea l", n persoana___________________ (denumirea pers. jur.) (n.p.p.

, func"ia)

activnd n baza ___________________ , pe de o parte, #i _________________________ (statutului, hotrrii etc.) (denumirea pers. jur.)

numit! n continuare Partea II", n persoana______________________ , activnd n baza (n. p. p., func"ia) _________________________, pe de alt! parte, au ncheiat prezentul contract despre urm!toarele: (statutului, hot!rrii etc.) 1. P!r"ile se oblig! s! ncheie n viitor contractul cu privire ________________________________ . (de indicat obiectul contractului) 2. Contractul care se preconizeaz ! a fi ncheiat, trebuie s ! con " in ! urm ! toarele condiii: a. _____ b. _____ 3. Partea l preg!te#te proiectul contractului, iar Partea II elaboreaz! urm!toarele acte, documente: a. _____ b. _____ 4. Partea l se oblig! s! transmit! proiectul contractului ntocmit P !r"ii II pn! la ___"___________ 20___. 5. Partea II trebuie s! -i transmit! P!r"ii l o n#tiin"are despre aprobarea proiectului contractului sau procesul-verbal cu complet!rile sale la proiectul contractului timp de zile din ziua primirii proiectului contractului. 6. Partea l, primind procesul-verbal cu complet !rile la proiectului contractului, este obligat !, timp de ___________ zile din ziua primirii procesului-verbal cu complet!rile re spective, s! n#tiin"eze P!rea II despre aprobarea procesului-verbal cu divergen"e sau respingerea procesului-verbal respectiv.
!

7. n caz de respingere a procesului-verbal cu divergen "e de c!tre Partea l, p!r"ile se ntlnesc #i ntocmesc un proces verbal cu complet!rile acceptate. 8. P!r"ile se oblig! s! ncheie contractul pn! la _______ " __________ 200 __ . 9. Dac! una dintre p!r"i se va eschiva de la ncheierea contractului, cealalt! parte are dreptul de a se de adresa n judec!toria economic!, insistnd asupra obliga"iei privind ncheierea contractului respectiv. 10. Partea care nentemeiat se va eschiva de la ncheierea contractului, trebuie s ! restituie celeilalte p!r"i toate prejudiciile cauzate ei pe aceast ! cale. 11. n cazul nerespect!rii de c!tre una dintre p!r"i a obliga"iilor, indicate n p. 4,5,6 ale prezentului contract, ea achit! celeilalte p!r"i o penalitate n m!rime de_____________ pentru fiecare zi de ntrziere. 12. Adresele juridice, rechizitele de plat!, semn!turile #i #tampilele P!r"ilor.