Cuprins

Prefaţă .......................................................................................................................... 7 Foreword ...................................................................................................................... 9 1 RULMENŢI. CONSTRUCŢIE. PROPRIETĂŢI. .................................................. 11 1.1 Elemente constructive ........................................................................................ 11 1.2 Simbolizarea rulmenţilor.................................................................................... 18 1.3 Exemple de utilizare a rulmenţilor ..................................................................... 26 1.4 Tu eşti proiectantul............................................................................................. 29 2 FUNCŢIILE LAGĂRELOR CU RULMENŢI. MONTAJE TIPICE ..................... 31 2.1 Funcţiile de speţa I în montaje tipice ................................................................. 31 2.1.1 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali, dintre care unul este rulment conducător..................................................................................................... 31 2.1.2 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali cu bile, cu conducere reciprocă ........ 33 2.1.3 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali-axiali cu role conice cu conducere reciprocă, în X............................................................................................... 36 2.1.4 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali-axiali cu conducere reciprocă, în O.. 38 2.1.5 Arbore rezemat, la o extremitate, pe o pereche de rulmenţi radiali–axiali cu role conice în X, iar la cealaltă extremitate – pe un rulment radial (liber).... 40 2.1.6 Arbore rezemat, la o extremitate, pe o pereche de rulmenţi radiali–axiali cu role conice în O, iar la cealaltă extremitate – pe un rulment radial (liber).... 42 2.1.7 Arbore având ca rulmenţi conducători doi rulmenţi axiali cu bile................ 43 3 CONDIŢII REFERITOARE LA UTILIZAREA LAGĂRELOR CU RULMENŢI45 3.1 Precizia de rezemare şi de rotaţie a arborelui..................................................... 45 3.1.1 Precizia rulmenţilor....................................................................................... 45 3.1.2 Jocul intern al rulmenţilor ............................................................................. 48 3.1.3 Rigiditatea. Pretensionarea rulmenţilor......................................................... 57 3.1.4 Joc sau pretensionare?................................................................................... 67 3.2 Nealinierea unghiulară a inelelor rulmentului.................................................... 69 3.3 Lubrifianţi .......................................................................................................... 71 3.3.1 Unsoare consistentă sau ulei?........................................................................ 71 3.3.2 Unsori consistente pentru ungerea rulmenţilor ............................................. 72 3.3.3 Uleiuri pentru ungerea rulmenţilor................................................................ 76 3.4 Etanşarea lagărelor cu rulmenţi.......................................................................... 77 3.4.1 Rulmenţi cu etanşare proprie (interioară) ..................................................... 81 3.4.2 Lagăre cu etanşare exterioară ........................................................................ 84 3.4.2.1 Etanşări cu contact ............................................................................84 3.4.2.2 Etanşări fără contact ..........................................................................91 4 AJUSTAJELE DE MONTAJ ALE RULMENŢILOR ......................................... 109 4.1 Comentarii iniţiale............................................................................................ 109 4.2 Alegerea ajustajelor de montaj......................................................................... 111

5

5 ALEGEREA ŞI CALCULUL RULMENŢILOR ................................................. 127 5.1 Relaţii cinematice şi solicitările ciclice ale elementelor rulmentului............... 127 5.2 Durabilitatea. Sarcina dinamică de bază. ......................................................... 129 5.3 Sarcina dinamică echivalentă ........................................................................... 131 5.4 Durabilitatea nominală corectată ...................................................................... 136 5.5 Sarcini echivalente la funcţionarea cu forţe şi turaţii variabile după anumite legi.................................................................................................................... 139 5.5.1 Forţă a cărei mărime variază în trepte......................................................... 139 5.5.2 Forţă radială a cărei mărime variază liniar.................................................. 140 5.5.3 Forţă cu două componente radiale dintre care una este rotitoare ................ 140 5.5.4 Forţă radială a cărei mărime variază ciclic.................................................. 141 5.5.5 Forţa şi turaţia sunt variabile, cu paliere constante ..................................... 142 5.5.6 Forţă combinată, a cărei direcţie şi mărime se modifică pe paliere ............ 142 5.5.7 Forţă combinată, de o direcţie constantă oarecare şi de mărime constantă . 142 5.6 Sarcina statică de bază...................................................................................... 143 5.7 Consideraţii privind alegerea şi calculul rulmenţilor pe baza sarcinii dinamice echivalente........................................................................................................ 145 5.8 Metodologie de alegere şi de calcul al rulmenţilor .......................................... 147 5.8.1 Metodologia generală .................................................................................. 147 5.8.2 Calculul rulmenţilor radiali şi radiali-axiali, utilizaţi în diverse montaje şi încărcaţi cu forţe radiale, combinate sau axiale. ......................................... 149 5.8.2.1 Rulmenţi radiali cu bile încărcaţi cu o sarcină radială de direcţie, sens şi mărime constante ........................................................................................149 5.8.2.2 Rulmenţi radiali cu bile încărcaţi cu o sarcină combinată de direcţie, sens şi mărime constante ................................................................................150 5.8.2.3 Rulmenţi radiali-axiali cu bile încărcaţi cu o sarcină combinată de direcţie, sens şi mărime constante ..................................................................162 5.8.2.4 Rulmenţi radiali – axiali cu bile pe două rânduri ............................166 5.8.2.5 Rulmenţi cu patru puncte de contact ...............................................174 5.8.2.6 Rulmenţi radiali oscilanţi cu bile pe două rânduri ..........................174 5.8.2.7 Rulmenţi radiali cu role cilindrice...................................................186 5.8.2.8 Rulmenţi radiali-axiali cu role conice încărcaţi cu o sarcină combinată de direcţie, sens şi mărime constante............................................196 5.8.2.9 Rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi pe un rând .........................199 5.8.2.10 Rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi pe două rânduri .................200 5.8.3 Calculul rulmenţilor axiali şi axiali-radiali ................................................. 201 5.8.3.1 Metodologie generală de calcul.......................................................201 5.8.3.2 Rulmenţi axiali cu bile, cu simplu sau cu dublu efect.....................223 5.8.3.3 Rulmenţi axiali-radiali cu bile cu simplu efect ...............................224 5.8.3.4 Rulmenţi axiali cu role cilindrice ....................................................225 5.8.3.5 Rulmenţi axiali oscilanţi cu role butoi asimetrice ...........................227 5.8.4 Calculul rulmenţilor cu ace ......................................................................... 228 5.8.4.1 Metodologie generală de calcul.......................................................228 5.8.4.2 Rulmenţi cu ace, fără sau cu inel interior........................................247 5.8.4.3 Rulmenţi oscilanţi cu ace ................................................................253 Bibliografie .............................................................................................................. 255

6

Prefaţă
Lagărele cu rulmenţi sunt părţi componente ale ansamblelor. Prin rolul şi prin comportarea lor în serviciu, ele influenţează precizia de funcţionare, precum şi durabilitatea ansamblului respectiv (maşină motoare, maşină de lucru etc.). Într-o primă şi, poate, grăbită accepţiune, există percepţia că lagărele asigură doar rezemarea arborilor sau a altor organe de maşini în mişcare de rotaţie sau de oscilaţie. Ele, însă, trebuie să asigure şi poziţionarea axială a arborelui, precum şi posibilitatea de dilatare a acestuia la temperatura de lucru. De asemenea, prin construcţia lor, trebuie să facă posibilă ungerea, etanşarea şi, eventual, răcirea rulmenţilor din componenţa acestora. Lagărele pot prelua forţe de mărime şi direcţie variabile şi se pot adapta, dacă este necesar, nealinierilor unghiulare ale arborilor. Ele trebuie să permită, în unele cazuri, şi reglarea poziţiei roţilor dinţate în angrenaj, pentru o angrenare corectă (de exemplu la angrenaje conice sau la angrenaje melcate). Puse în această lumină, lagărele cu rulmenţi îşi dezvăluie complexitatea. Autorii au conceput şi elaborat acest volum, astfel încât, pe de o parte, conţinutul său să îi asigure utilitatea pentru un grup-ţintă cât mai larg, iar pe de altă parte, structura lui, precum şi stilul prezentării, să-l facă accesibil studenţilor şi tinerilor proiectanţi. Volumul de faţă este centrat pe rulment, elementul principal al lagărului. Privit din unghiul proiectantului începător, rulmentul, în ciuda geometriei sale, aparent prietenoase, cu sfere, cilindri, cercuri şi raze de racordare, se înfăţişează ca având multe „faţete”, care reflectă atât geometria lui internă, cât şi relaţiile directe, de montaj şi funcţionale, cu piesele conjugate, precum şi dependenţele de alte elemente constructive ale ansamblului, cu care rulmentul nu are contacte directe: roţi dinţate, cuplaje, transmisii prin curele sau prin lanţuri. Maşinile, instalaţiile, utilajele în construcţia cărora se utilizează rulmenţi au construcţii dintre cele mai diverse. Parametrii lor funcţionali variază într-o gamă extrem de largă. Dacă se consideră chiar şi numai câţiva dintre aceştia, cum ar fi turaţia, puterea de transmis, natura şi tipul forţelor, temperatura de lucru, se constată că plaja lor de valori este foarte largă. De pildă, rulmenţii cu încărcări neglijabile, dar cu turaţii mari, pun probleme de tipul patinării corpurilor de rostogolire pe căile de rulare, cu consecinţele de rigoare, dacă nu se iau măsuri pentru evitarea acesteia, prin pretensionarea rulmentului. Temperaturile de lucru pot determina alegerea unor anumiţi lubrifianţi, precum şi a unor anumite clase de jocuri interne ale rulmenţilor. Turaţiile mari 7

determină alegerea unor tipuri de etanşări specifice cazului, de exemplu etanşări fără contact. Sarcinile cu şocuri determină alegerea doar a unor tipuri de rulmenţi, precum şi a unor dimensiuni ale acestora. Tipul maşinii, precum şi scopul acesteia, determină alegerea unor anumiţi rulmenţi (de exemplu rulmenţi cu rigiditate mare pentru arborii principali ai maşinilor-unelte), precum şi a unui anumit montaj al acestora (de exemplu, pretensionarea rulmenţilor radiali-axiali cu bile, utilizaţi la arborii maşinilorunelte, sau la arborii unor ansamble de precizie). În unele cazuri se impune ca rulmenţii să fie silenţioşi. Această condiţie influenţează, de pildă, alegerea unor anumite clase de jocuri, a unor anumite materiale pentru colivie (mase plastice). Din aceste câteva exemple, din marea diversitate de situaţii posibile, se înţelege cât de nuanţat trebuie să tratăm problemele de alegere şi de calcul ale rulmenţilor. Volumul de faţă nu oferă reţete, dar pune la dispoziţia celor interesaţi un material care îi poate conduce prin acel traseu complicat, ce porneşte de la citirea temei de proiectare sau de la schiţa de principiu a ansamblului care trebuie proiectat şi se termină cu prognoza privind durabilitatea rulmentului. A rulmentului care a fost, în prealabil, ales, montat, uns, etanşat. Autorii nu au avut în vedere, pentru acest volum, problemele de construcţie completă a lagărelor cu rulmenţi, ci numai acele aspecte legate de construcţia carcasei, care privesc ajustarea inelului exterior în carcasă, precum şi reglarea jocurilor din rulmenţi. De asemenea, nu au avut în vedere nici mentenanţa lagărelor, cu tot ceea ce implică acest concept. Aceste aspecte vor face obiectul unor lucrări viitoare. Autorii

8

Foreword
Bearings are important components of the mechanical assemblies. By their role and behaviour during their running duty, they influence the accuracy of working, as well as the expecting service life of the assembly itself (prime mover, actuated machine etc.) At first (and obviously hasty) sight, there is the common perception that the bearings assure only the supporting of the shafts or other machine elements in rotating or oscillating motion. But, the bearings have to assure the axial positioning of the shaft too, as well as the possibility of the thermal expansion of the shaft at the operational temperature. Besides these, by their design, the bearings have to make possible the lubrication, the sealing, and eventually the cooling of the enclosing rolling bearings. Bearings are often subjected to simultaneously acting radial and axial loads, constant or, more likely, inconstant in magnitude and direction, and they have to accommodate, if necessary, the angular bending deformations of the shafts. In some cases, the bearings must allow the adjustment of the meshing gears (e.g. bevel gearing and worm drive). These aspects reveal the complexity of the bearings. The authors conceived and worked out this volume so that, on the one hand, its content should assure its utility for a target-group as large as possible, and on the other hand, its structure should make it accessible to students and young designers. The present volume focuses on the rolling bearing, the main element of a bearing. From the tyro designer’s point of view, the rolling bearing, despite its seeming friendly geometry, encompassing spheres, cylinders, circles and fillet radii, imagines itself through a lot of “facets” that reflect both its internal geometry and the direct, mounting, and functional relationships with the conjugate elements, as well as the dependences upon other mechanical elements of the assembly: gears, couplings, belt or chain drives. The machineries, the equipments, and the appliances in which structure the rolling bearings are used, have the design among the most various ones. Their operational parameters vary within very large ranges. Even if one takes into account only a few of these parameters, as the speed, the power, the nature and the type of the acting loads, operational temperature, one finds that their ranges are very large. For example, the rolling bearings with negligible loads but operating at very high speeds, set problems regarding the sliding (skidding) of the rolling elements along the raceways. In order to avoid the destructive 9

non-contacting seals). The presence of impact loads (shocks) acting on the rolling bearings causes the choice of only a few bearing types and dimensions. the problems regarding the complete construction of the bearings. as well as its purpose. All these aspects will constitute the subject of future works. as well as the choice of a rolling bearing with an appropriate internal clearance. but only those aspects concerning the design of the housing. The authors 10 . the designer has to take in consideration a preloading method for those rolling bearings. the rolling bearings should have a quiet running. from the huge diversity of the possible cases.g. the choice of a rolling bearing with a certain precision or with a suitable material for the cage (plastics). in this volume. The machine type. the preloading of the angular contact ball bearings used for the machine tool spindles or for the shafts of the high precision assemblies). mounted. The present volume do not offer recipes.consequences of this fact. for example. the authors did not refer to the maintenance of the bearings (with everything this entire concept implies). This condition influences. From these only a few examples.g. and sealed). as well as the adjustment of the clearance of the rolling bearings. lubricated. but it places at interested people’s disposal a material that could leads them along this complicated path which starts with the design goal or with the design draft and it finishes with the forecasting of the rolling bearing life (the rolling bearing that was previously chosen. The high speeds induce the choice of a specific seal (e. machine tool spindle bearings have a higher degree of stiffness). Also. those that regard the fitting of the outer ring into the housing.g. causes the choice of certain rolling bearings (e. as well as a specific bearing arrangement (e. The authors did not take in consideration. In some cases. The operating temperature influences the choice of a suitable lubricant. one could understand in how many ways we have to treat the problems of choice and calculus of the rolling bearings.

1.1 Elemente constructive Din punct de vedere constructiv. nu poate 11 . d. i. Pentru unele tipuri de rulmenţi. Pe inele (şaibe) sunt practicate căile de rulare. care are un unghi de contact de fabricaţie α = 0. are o anumită valoare (fig. a.2. La un rulment cu role conice (fig. fig. g). el va creşte sub acţiunea componentei axiale a unei sarcini combinate. corpurile de rostogolire. f.1 RULMENŢI. 1. c. luând o valoare funcţională. colivia. Rulmenţii pot prelua.1. Din contră.2). Colivia are rolul de a ghida şi de a menţine corpurile de rostogolire la o distanţă egală între ele. b. SL18 32. RNA. În acest caz. 1. osii (la vagoane) etc. 1. al rulmentului neîncărcat. h. seria K) sau colivia (la rulmenţi cu unul sau două rânduri de role. k). rulmenţii sunt organe de maşini complexe. pe un corp de rulare şi un plan radial. el îşi păstrează valoarea şi sub sarcină. şaiba de fus şi şaiba de carcasă (la rulmenţii axiali şi axial-radiali. e. mese rotative. capsule de protecţie. Există rulmenţi la care unele dintre componentele menţionate lipsesc: inelul interior (de exemplu la rulmenţii cu ace INA. g). 1. şuruburi cu bile. de exemplu la rulmenţii INA. Rulmentul radial cu role cilindrice (fig. j). g. seriile NK. Punctul de intersecţie dintre linia de presiune şi axa rulmentului se numeşte centru de presiune. 1. în funcţie de construcţia lor. În construcţia unor tipuri de rulmenţi mai apar o serie de elemente care le conferă proprietăţi deosebite: elemente de etanşare (cu contact sau fără contact). b). 1. d.2. Principalele elemente constructive ale rulmenţilor sunt: inelul interior şi inelul exterior (la rulmenţii radiali şi radial-axiali. a. inele elastice etc. b. linia de presiune este perpendiculară pe calea de rulare care are umăr de ghidare. Ei sunt utilizaţi pentru rezemarea pieselor care execută mişcări de rotaţie sau de oscilaţie: arbori. e. axiale sau de o direcţie oarecare. cu atât rulmenţii pot prelua sarcini cu componente axiale mai mari. Unghiul de contact este. CONSTRUCŢIE.2. precum şi de montajul acestora într-un ansamblu. în special. SL01 48). 1. turele de macara. ambele inele (colivii cu ace INA. NKS). Cu cât unghiul de contact este mai mare (fig. la alte tipuri de rulmenţi la care unghiul de contact de fabricaţie. 1. fig. prin definiţie.2. volanţi. PROPRIETĂŢI. g şi d). f. sarcini radiale. de unghiul de contact (unghiul de presiune) α (fig. sau „full complement double row” SL18 50.1. unghiul de contact depinde numai de construcţia internă a rulmentului (fig. seriile „full complement single row” SL18 29.2. unghiul format de linia de acţiune a sarcinii rezultante („linie de presiune”). Capacitatea lor de a prelua astfel de sarcini depinde. c).

pe două rânduri.1 Tipuri de rulmenţi a . f .radial-axial cu patru puncte de contact.radial oscilant cu role butoi.radial-axial cu bile. 1. e . i . c . g .radial oscilant tip CARB.radial cu bile pe un rând.radial cu ace. k . h .axial cu bile cu simplu efect.radial-axial cu role conice.Lagăre cu rulmenţi Inel exterior Corp de rostogolire (bilă) Colivie Cale de rulare Inel interior Inel liber Rolă cilindrică Colivie Suprafeţe de ghidare Cale de rulare Inel de reazem a b c Rolă butoi Guler de ghidare Inel de reazem d e f Faţa lată a inelului exterior Rolă conică Guler de ghidare g h i Suprafaţă de ajustare cu fusul Şaibă de fus d d<D1 Suprafaţă de ajustare cu carcasa Şaibă de carcasă D1 j k Fig. d .radial cu role cilindrice tip NUP.radial cu role cilindrice tip NJ. 12 .radial cu role cilindrice tip N. b . j .

radial-axial cu bile pe un rând. 1.axial cu role cilindrice pe un rând.radialoscilant cu role butoi pe două rânduri.axial cu bile pe un rând.Rulmenţi. Construcţie. d .radial cu role cilindrice pe un rând. c .radial cu bile pe un rând. α α=0 a b α=0 c a Cp α=90º α=90º d e α α α Cp a f g Fig. e . f .radial-axial cu role conice. Proprietăţi. 13 . g . b .2 Unghiul de contact la diferite tipuri de rulmenţi a .

În schimb. α = 0° α ≤ 45° α = 0° α ≤ 45° α ≤ 45° α = 90° α > 45° α = 90° α > 45° Fig. rezultând un unghi de contact diferit de zero. rulmentul radial cu bile (fig. 1. existente chiar şi după montarea rulmentului.3 Sarcini preluate de rulmenţi Capacitate foarte bună de a prelua sarcina pe direcţia şi în sensul menţionat. Unghiul său de contact nu se poate modifica sub acţiunea unei sarcini axiale. Rulmentul nu poate prelua o sarcina pe direcţia şi în sensul respectiv. a) poate prelua şi o sarcină axială.2. 14 . deoarece. respectiv deformaţiilor elastice ale elementelor implicate). Rulmentul poate prelua o sarcina pe direcţia şi în sensul respectiv. sub acţiunea acesteia. 1.Lagăre cu rulmenţi prelua sarcini axiale. inelele rulmentului au o deplasare relativă axială (posibilă datorită jocurilor interne.

rulment radial cu role tip N. Construcţie. în raport cu faţa lată a inelului exterior. Pentru ceilalţi rulmenţi din figura 1. Punctul de aplicaţie a sarcinii se află în centrul de presiune al rulmentului.3 se prezintă disponibilitatea diferitelor tipuri de rulmenţi de a prelua sarcini radiale.2. 1. conform INA-FAG [9]. Din punct de vedere constructiv. centrul de presiune se află în planul median al rulmentului. e . deoarece în centrul de presiune se află „reazemul” arborelui. 1. b .1. a b c d e Fig.2.rulment radial cu role tip NUP. În figura 1. 15 . axiale sau combinate.rulment axial cu bile. Proprietăţi. c . f . g). Pentru rulmenţii radial-axiali (fig. poziţia centrului de presiune Cp este dată în cataloagele de rulmenţi. c.Rulmenţi. Cunoaşterea poziţiei centrului de presiune este foarte importantă.rulment radial-axial cu patru puncte de contact.rulment radial-axial cu role conice. Aceste aspecte. după recomandările INAFAG [9]. d .rulment radial cu role tip NJ. rulmenţii pot fi separabili sau neseparabili. precum alte importante caracteristici constructive şi funcţionale ale rulmenţilor rezultă din tabelul 1.4 Tipuri de rulmenţi separabili f a . Centrul de presiune este poziţionat prin cota a.

tip NCF.Tabelul 1.1 Caracteristici constructive şi funcţionale ale rulmenţilor Compensarea nealinierii foarte bună bună Tipul rulmentului Radial cu bile Radial-axial cu bile Radial-axial cu bile pe două rânduri Radial-axiali de precizie pentru arborii maşinilor unelte Cu patru puncte de contact Oscilant cu bile pe două rânduri Radial cu role cilindrice. tip NU. tip NJ Radial cu role cilindrice. tip NN Radial cu role cilindrice. tip NUP. N Radial cu role cilindrice. NJ+HJ Radial cu role cilindrice pe două rânduri. NJ23VH Pot avea rol de rulment liber? Funcţionare la turaţii mari normală / posibilă limitată incompatibil / inaplicabil Sarcină axială în ambele sensuri * Capacitate de încărcare radială Etanşare pe o parte sau pe ambele părţi Compatibilitate Asigurarea dilatării arborelui prin construcţia internă Dilatarea arborelui pe seama ajustajului cu joc Pot avea rol de rulment conducător? Lagăre cu rulmenţi Funcţionare silenţioasă Rulmenţi separabili a Alezaj conic c a Pierderi mici prin frecare Rigiditate mare Precizie mărită a a 16 a c d a e a a f b b b b 16 .

de tipul respectiv. pot prelua o sarcină axială numai în sensul indicat de săgeată. pentru montaj cu bucşă conică e) doar în cazul unei sarcini axiale f) excelent în cazul seriilor înguste 17 . în cazul montării pereche d) de asemenea. Proprietăţi. Construcţie. g Axial cu bile cu contact unghiular c a a Axial cu role cilindrice Axial oscilant Legendă: * Săgeata indică faptul că rulmenţii individuali sau în tandem. a) pentru montaj pereche b) pentru sarcini axiale mici c) compatibilitate limitată.Rulmenţi separabili incompatibil / inaplicabil Tipul rulmentului Cu role conice Cu role butoi Oscilant cu role butoi pe două rânduri Axial cu bile a Alezaj conic bună Rigiditate mare Precizie mărită limitată Funcţionare silenţioasă Pierderi mici prin frecare foarte bună c d d g a a Pot avea rol de rulment liber? a Funcţionare la turaţii mari Compensarea nealinierii normală / posibilă Sarcină axială în ambele sensuri Capacitate de încărcare radială Compatibilitate Pot avea rol de rulment conducător? Asigurarea dilatării arborelui prin construcţia internă Dilatarea arborelui pe seama ajustajului cu joc Etanşare pe o parte sau pe ambele părţi 17 Rulmenţi.

1. aceşti rulmenţi trebuie să aibă o serie de proprietăţi specifice destinaţiei lor: să asigure etanşeitatea chiar în condiţii grele de serviciu. aşa cum se va vedea mai departe.4 se prezintă câteva tipuri de rulmenţi separabili. durabilitate mărită la un gabarit cât mai redus.5): simbolul de bază şi sufixul (sau mai multe sufixe scrise în serie). De asemenea. fără ca rulmentul să se deterioreze. format ca mai sus. funcţionarea corectă la temperaturi ridicate. În consecinţă. cât şi în cel al institutelor de cercetare ori al universităţilor tehnice au condus la proiectarea şi realizarea unor tipuri de rulmenţi care să răspundă condiţiilor extrem de diverse din domeniile amintite. care arată despre ce parte componentă sau despre ce material este vorba. 18 . unele dintre elementele componente ale acestora pot fi separate de celelalte. între producător şi utilizator. precizie de rotaţie. rulmenţii au o construcţie internă şi externă strâns legate de condiţiile amintite mai sus. între proiectant şi constructor. silenţiozitate. 1. cercetările desfăşurate atât în cadrul firmelor producătoare de rulmenţi. diferit de cele uzuale (de exemplu oţel inoxidabil pentru rulmenţi). şaiba de fus sau şaiba de carcasă a rulmentului axial cu bile. la un rulment separabil etc. din contră. Proprietatea de a avea elemente separabile le conferă acestor rulmenţi avantaje legate de funcţiile lagărelor cu rulmenţi sau. Este uşor de înţeles faptul că diversitatea tipo-dimensională a rulmenţilor a impus simbolizarea lor. Cunoaşterea acestora permite judecarea şi a altor tipuri de rulmenţi din acest punct de vedere. Simbolul de bază Sufix Fig.) sau pentru a indica un material pentru rulmenţi. minerit ori la cele foarte pretenţioase din domeniul construcţiilor aeronautice sau navale. În figura 1. din două componente (fig. de la aparatele sensibile din mecanica fină. astfel încât ei să poată fi identificaţi cu uşurinţă.2 Simbolizarea rulmenţilor Rulmenţii sunt utilizaţi în cele mai diverse aplicaţii. funcţionarea la turaţii mari şi foarte mari etc. la utilajele grele din construcţii.5 Formarea simbolului rulmentului Totuşi. se ataşează un prefix. dezavantaje care înseamnă tot atâtea restricţii sau precauţii la utilizarea lor.Lagăre cu rulmenţi La rulmenţii separabili. în capitolul 2. Simbolul unui rulment este format. în cazul general. 1. colivia împreună cu corpurile de rostogolire. Ca urmare. Utilizarea simbolurilor permite stabilirea unei relaţii clare şi rapide între vânzător şi cumpărător. la simbolul rulmentului. pentru identificarea doar a unor elemente componente ale unui rulment (inelul liber al unui rulment separabil.

la un rulment cu bile pe două rânduri. Prefixul se separă de restul simbolului printr-o liniuţă. K – colivia. Prefixe Prefixe pentru materiale H – oţel refractar. pentru cele patru grupe. la diferitele tipuri de rulmenţi. Mai jos este prezentată o selecţie de sufixe. W – şaiba de carcasă a rulmentului axial cu bile.2). inexistenţa canalului de introducere a bilelor. pentru inelul de oprire de pe suprafaţa inelului exterior. Dacă un rulment are anumite particularităţi simbolizate prin mai multe sufixe. poate avea. GS – şaiba de carcasă a rulmentului axial cu role. semnificaţii concrete diferite. Simbolul de bază conţine informaţii asupra tipului rulmentului. Există patru grupe de sufixe. Formarea simbolului de bază. WS – şaiba de fus a rulmentului axial cu role. la un rulment separabil. T – oţel de cementare. Dacă un rulment conţine modificări sau particularităţi care corespund mai multor sufixe. La un rulment radial-axial cu bile pe un rând. 19 . acestea se separă. el indică un unghi de contact de 30o. fără inelul liber. a gabaritului acestuia. precum şi a diametrului alezajului inelului interior. L – inelul liber al unui rulment separabil. Grupa 1 (modificări ale construcţiei interne a rulmentului) Rulment radial cu bile: A – construcţie interioară modificată: rulment radial cu bile pe două rânduri sau rulment radial axial cu bile pe un rând fără canal de introducere a bilelor. ceramică. S – mase plastice. sufixul A indică. la interpretarea unui desen sau la proiectarea unui ansamblu. Astfel. La un rulment radial cu role cilindrice. prin punct (tab. Proprietăţi. funcţionale sau dimensionale care conferă rulmentului proprietăţi deosebite faţă de construcţia standard a rulmentului din categoria respectivă. acelaşi sufix A indică existenţa unui canal lărgit. X – oţel inoxidabil. precum şi „citirea” acestuia rezultă din figura 1. R – rulmentul separabil.6 Sufixele permit identificarea acelor elemente constructive. atunci acestea se înscriu după simbolul de bază într-o succesiune-tip. iar sufixele se înscriu în simbolul rulmentului în ordinea acestor grupe.1. Se poate face observaţia că un sufix simbolizat prin aceeaşi literă (de exemplu A). Prefixe pentru părţile componente ale rulmentului E – şaiba de fus a rulmentului axial cu bile. între ele. împreună cu corpurile de rostogolire.Rulmenţi. Construcţie. Ţinând seama de multitudinea sufixelor. este necesară consultarea cataloagelor de rulmenţi ale firmelor.

. pe 1 rând Radial cu role cilindrice fără colivie. NU.. NNCL SL18 18 SL18 22 SL18 29 SL18 30 SL18 50 SL01 48 SL01 49 SL02 49 C Seria de lăţimi pentru aceleaşi diametre Simbolul seriei de lăţimi 8 0 1 2 3 4 5 6 7 Seria de diametre (exterioare) pentru aceeaşi lăţime Simbolul seriei de diametre Diametrul interior d (mm) Simbolul diametrului interior 7 8 9 0 1 2 3 4 d < 10 d ≥ 500 Este chiar valoarea. NJ. NNC. pe 2 rânduri Radial oscilant tip CARB Simbolul tipului rulmentului 0 1 2 3 4 5 6 7 8 NKI. 05.Lagăre cu rulmenţi Tipul rulmentului Radial-axial cu bile pe 2 rânduri Radial-oscilant cu bile pe 2 rânduri Radial-oscilant cu role butoi pe 2 rânduri Axial oscilant cu role Radial-axial cu role conice Radial cu bile pe 2 rânduri Axial cu bile cu simplu sau cu dublu efect Radial cu bile Radial-axial cu bile Axial cu role cilindrice Cu ace. cu inel interior Cu ace. NA NK. NNCF. fără inel interior Radial cu role cilindrice pe 1 rând Radial cu role cilindrice pe 2 rânduri Radial cu role cilindrice fără colivie. NUP. 1. în mm.. iar simbolul reprezintă d/5: 04.. NC. RNA N.6 Formarea simbolului de bază 20 . NF NN. a diametrului interior 20 Diametrul interior d (mm) Simbolul diametrului interior 10 00 12 01 15 02 17 03 Simbolul Simbolul Simbolul Simbolul tipului seriei seriei diametrului rulmentului de de interior lăţimi diametre SERIA DE Diametrul interior d (mm) Simbolul diametrului interior 20 ≤ d < 500 Diametrele variază din 5 în 5 mm.90 DIMENSIUNI SIMBOLUL DE BAZĂ Fig.

21 . 2Z – şaibe (discuri) de protecţie pe ambele părţi ale rulmentului. J2). Rulment radial cu role cilindrice: E – construcţie internă optimizată. stanţate din oţel şi inel de ghidare centrat pe inelul interior (la d ≤ 65mm ). pe o parte a rulmentului. B – unghi de contact de 40o. R – guler la inelul exterior al rulmentului. o literă după acest sufix indică o anumită construcţie a coliviei (ex. B – unghiul de contact de 40o. un număr mai mare de role şi/sau cu diametrul mărit. Construcţie. fără canal de introducere a bilelor. din cauciuc sintetic. Rulment radial-axial cu bile pe două rânduri: A – construcţie internă optimizată. Rulment radial cu role cilindrice fără colivie: A – canal lărgit. Rulment radial-axial cu bile pe un rând: A – unghi de contact de 30o. K30 – rulment cu alezaj conic. cu conicitatea 1:30. inelul de ghidare este centrat pe colivie. cu sau fără armătură.Rulmenţi. 2RS – etanşare cu contact. cu conicitatea 1:12. fără contact. Rulment radial-oscilant cu role butoi pe două rânduri: E – rulment cu role butoi simetrice. K – rulment cu alezaj conic. un număr mai mare de role şi/sau cu diametrul mărit. cu colivii cu două „ferestre”. Grupa 3 (construcţia coliviei) F – colivie masivă. pe ambele părţi ale rulmentului. Rulment radial-oscilant cu bile pe două rânduri: E – construcţie internă optimizată. N2 – rulment cu două canale la 180o situate pe muchia dintre suprafaţa frontală şi suprafaţa cilindrică exterioară. prelucrată din oţel sau din fontă specială. J – colivie presată. EC – construcţie internă optimizată. din oţel necălit. Grupa2 (modificări ale construcţiei externe a rulmentului) D – rulment cu inelul interior din două bucăţi. Proprietăţi. RS – etanşare cu contact. pentru inelul de oprire de pe suprafaţa inelului interior. AC – unghi de contact de 25o. pentru d > 65mm . cu armătură. pe o singură parte a rulmentului. Z – şaibă (disc) de protecţie. fără umeri la inelul interior. N – canal circular pe inelul exterior pentru inel de oprire. din cauciuc sintetic. NR – canal circular pe inelul exterior şi inel de oprire. contact îmbunătăţit între extremitatea rolei şi umerii inelului.

călite. V – rulment fără colivie. MB – colivie masivă. Pentru o identificare mai precisă. funcţionale etc. HC – rulment sau elemente componente din materiale ceramice. Pentru o identificare mai precisă. 1 – inelul exterior şi inelul interior. sufixului HB i se ataşează una din cifrele menţionate la sufixul HA. Pentru o identificare mai precisă. din oţel necălit. HA – rulment sau elemente componente din oţel. HE – rulment sau elemente componente din oţel retopit în vid. Pentru o identificare mai precisă. Pentru o identificare mai precisă. sufixului HN i se ataşează una din cifrele menţionate la sufixul HA. cu structură martensitică. T – colivie din material pe bază de răşină fenolică.1 (materiale. inelul interior şi corpurile de rostogolire. cementate. Y – colivie presată din tablă de alamă. 6 – inelul exterior şi corpurile de rostogolire. 5 – corpurile de rostogolire.Lagăre cu rulmenţi JR – colivie din două şaibe presate. Grupa 4 (Particularităţi constructive. TN – colivie injectată din poliamidă . prelucrată din alamă. Pentru o identificare mai precisă. HV – rulment sau elemente componente din oţel inoxidabil călibil. sufixului HA i se ataşează una din următoarele cifre: 0 – rulmentul întreg. cu inserţie textilă. 3 – inelul interior. 22 . HM – rulment sau elemente componente călite. MA – colivie masivă. ghidată pe inelul exterior. sufixului HM i se ataşează una din cifrele menţionate la sufixul HA. cu structură bainitică. ghidată pe inelul interior. 2 – inelul exterior. tratament termic) H – colivie presată din oţel. M – colivie masivă. 4 – inelul exterior. sufixului HV i se ataşează una din cifrele menţionate la sufixul HA. TN9 – colivie injectată din fibră de sticlă armată cu poliamidă 6. HB – rulment sau elemente componente.6 . Pentru o identificare mai precisă. sufixului HE i se ataşează una din cifrele menţionate la sufixul HA. călită. 7 – inelul interior şi corpurile de rostogolire. HN – rulment sau elemente componente cărora li s-a aplicat un tratament termic superficial special.) Subgrupa 4. prelucrată din alamă. prelucrată din alamă. sufixului HC i se ataşează una din cifrele menţionate la sufixul HA.

funcţionare silenţioasă) Precizia dimensională şi geometrică a rulmenţilor este caracterizată de toleranţele corespunzătoare diferitelor clase de precizie. nu se trece în simbolul rulmentului. al rulmentului nemontat) se modifică la montarea acestuia. la proiectare trebuie să se ţină seama de aceste influenţe şi condiţii. jocul se modifică şi datorită dilatării termice diferite ale inelelor în timpul funcţionării. Clasa UP (ultraprecizie) – pentru rulmenţii radiali cu role cilindrice pe două rânduri. 4. de exemplu rulmenţi FAG [9]. În general rulmenţii se încadrează în următoarele clase: clasa de precizie normală (sufix PN). Jocul efectiv din timpul funcţionării trebuie să fie cât mai mic pentru a se asigura o centrare cât mai precisă a arborelui.3 (rulmenţi montaţi pereche) DB – pereche montată în O. De aceea. Jocul intern al rulmentului (joc radial sau axial de fabricaţie. ştiut fiind faptul că. Dacă în simbol nu apar sufixele care indică alte clase de precizie. El este subînţeles. 3. Subgrupa 4. C4. Subgrupa 4. QBC – set de patru rulmenţi montaţi în O (câte doi sunt în tandem). în ordinea descreşterii jocului) sau mai mare (sufixele C3. În funcţie de cerinţele concrete ale construcţiei proiectate (precizie de rotire.2 (precizie.) pot fi utilizaţi rulmenţi cu joc intern normal (sufix CN) ori cu joc intern mai mic (sufixele C2. 23 . 2. Clasa de precizie normală. P5. În ceea ce priveşte simbolizarea. în ordinea creşterii jocului) decât cel normal. rulmenţii axiali cu bile cu contact unghiular. atunci se subînţelege că rulmentul are precizia normală. inelul interior are o temperatură mai ridicată decât inelul exterior. P4. jocuri. în simbolul rulmentului. se menţionează faptul că sufixul pentru jocul radial normal. ca sufix. precum şi clasele cu precizie mărită (sufixele P6. DIN 620 prescrie aceste toleranţe. C5. C1. Q – set de patru rulmenţi. DT – pereche montată în tandem. PN. în ordinea crescătoare a preciziei). silenţiozitate etc.Rulmenţi. Construcţie. DF – pereche montată în X. prin deformarea inelelor datorată ajustajelor cu strângere dintre unul sau ambele inele şi piesele conjugate. Clasa SP (clasă de precizie specială) – pentru rulmenţii radiali cu role cilindrice pe două rânduri. P4S – pentru rulmenţii radiali-axiali ai arborilor maşinilor unelte. realizate de firmele producătoare doar pentru anumite tipuri de rulmenţi: 1. PN. De asemenea. nu se trece. CN. de regulă. dacă în simbolul rulmentului nu apar sufixe care să indice alte jocuri decât cel normal. QFC – set de patru rulmenţi montaţi în X (câte doi sunt în tandem). de exemplu rulmenţi FAG [9]. În afara acestora se pot menţiona şi alte clase de precizie. Proprietăţi. Clasa P6X – pentru rulmenţii radiali-axiali cu role conice (fabricaţie în sistemul metric).

DF. de până la 130oC (de la − 20oC). DT (rulmenţi „universali”). TFT – trei rulmenţi montaţi combinat. în X şi în tandem. LT – rulment uns cu unsoare destinată unor temperaturi de funcţionare joase. W – fără canal inelar sau fără găuri de ungere în inelul exterior. W20 – trei găuri de ungere în inelul exterior. T – set de trei rulmenţi. de până la − 50oC (de la + 80oC). în O şi tandem (trei rulmenţi sunt în tandem). LHT – rulment uns cu unsoare destinată unui interval larg de temperaturi de funcţionare (− 40oC … + 140oC). de tip U. TBT – trei rulmenţi montaţi combinat. montaţi cu uşoară pretensionare (UL). în O şi în tandem. QFT – set de patru rulmenţi montaţi combinat. 24 . QUL – set de patru rulmenţi (Q). S1 – inelele sau şaibele (la rulmenţii axiali) sunt stabilizate pentru a putea fi utilizate până la temperaturi de funcţionare de +200oC. DUL – doi rulmenţi pereche. cât şi unor temperaturi înalte (− 40oC … + 160oC). U – rulmenţi care pot fi utilizaţi în oricare din montajele DB. montaţi cu uşoară pretensionare (UL). montaţi cu uşoară pretensionare (UL).5 (aspecte privind ungerea rulmenţilor) HT – rulment uns cu unsoare destinată unor temperaturi de funcţionare înalte. TUL – set de trei rulmenţi (T). de tip U. MT – rulment uns cu unsoare destinată unor temperaturi de funcţionare medii (− 30oC … + 110oC). de tip U. Subgrupa 4. WT – rulment uns cu unsoare destinată atât unor temperaturi joase.4 (stabilitate dimensională la temperaturi mai mari de 120oC) S0 – inelele sau şaibele (la rulmenţii axiali) sunt stabilizate pentru a putea fi utilizate până la temperaturi de funcţionare de +150oC.Lagăre cu rulmenţi QT – set de patru rulmenţi montaţi în tandem. S2 – inelele sau şaibele (la rulmenţii axiali) sunt stabilizate pentru a putea fi utilizate până la temperaturi de funcţionare de +250oC. în X şi tandem (trei rulmenţi sunt în tandem). Subgrupa 4. TT – trei rulmenţi montaţi în tandem. UL – montaj pereche cu uşoară pretensionare iniţială. QBT – set de patru rulmenţi montaţi combinat. S4 – inelele sau şaibele (la rulmenţii axiali) sunt stabilizate pentru a putea fi utilizate până la temperaturi de funcţionare de +350oC. S3 – inelele sau şaibele (la rulmenţii axiali) sunt stabilizate pentru a putea fi utilizate până la temperaturi de funcţionare de +300oC.

2 Exemple de simboluri ale rulmenţilor Exemple Simbol Rulment radial-axial cu role conice. numărul 12 reprezintă diametrul fusului.UL QJ 311N2. 2315M.P4S.2 sunt prezentate câteva exemple de simboluri. simbol de bază 32206 (prefix L) Rulment radial cu bile pe un rând Rulment radial-axial cu bile pe un rând Rulment radial axial cu bile pe un rând pentru arborii maşinilor-unelte Rulment radial-axial cu patru puncte de contact Rulment radial-oscilant cu bile pe două rânduri Rulment radial cu role cilindrice Rulment radial cu role cilindrice pe un rând. W26 – şase găuri de ungere în inelul interior. SL 19 2322 NNC4928V.TV. 51200 NK 14/16. W64 – lubrifiant solid.TVP2 SL 18 3006. HSS7011C. W203. SL02 4844 32004X. RNA 4900.C3. NA 4901 Simboluri ale rulmenţilor de diferite tipuri Note: 1. W513 – şase găuri de ungere în inelul interior. iar numărul 20 reprezintă lăţimea rulmentului. simbol de bază 32206.T. fără colivie Rulment radial-axial cu role conice Rulment radial-oscilant cu role butoi pe două rânduri Rulment axial cu bile pe un rând Rulment cu ace fără inel interior Rulment cu ace cu inel interior Cu prefixe R-32206 L-32206 6207.2ZR. La rulmenţii NKI.2RS. NUP2205E. 32009XA 21307E. În tabelul 1. Tabelul 1. Construcţie. fără colivie Rulment radial cu role cilindrice pe două rânduri. 25 . Proprietăţi. SL 18 5004. SL01 4832.C3 N202E. NJ2204E. 30302A.MP B7202C.M. precum şi canal inelar şi trei găuri de ungere în inelul exterior. numărul 14 reprezintă diametrul fusului. La rulmenţii NK.MA 2203. W33 – canal inelar şi trei găuri de ungere în inelul exterior. 2. iar numărul 16 reprezintă lăţimea rulmentului.TVPB.Rulmenţi. S 6200.UL.T. 7228B.P4S. RNA 4900.TVP. 6207.B 7200B. NNF5028B. fără inelul liber (inelul exterior) (prefix R) Inelul liber (inelul exterior) al rulmentului radialaxial cu role conice.V.TVP2.2RS NKI 12/20.TVP2. 22210 EK 51201. 2315K.2LS.

rulment cu ace fără inel interior. 2 .3 Exemple de utilizare a rulmenţilor În figura 1. 26 .7 Transmisie planetară cu angrenaj melcat 1 – colivii cu ace. 4 . 1.7 se prezintă o transmisie planetară cu angrenaj melcat [8].rulment radial cu bile.Lagăre cu rulmenţi 1. 3 . 5 . Arbore de intrare.rulment radial cu role cilindrice tip NUP. cu melc Roată melcată Arbore de ieşire Arbore intermediar Satelit Fig.rulment radial-axial cu bile pe două rânduri.

fără sau cu etanşare proprie. 27 . pe ambele părţi (2RS). În figura 1. Rulmenţii utilizaţi sunt radiali cu bile. preluarea unor sarcini axiale. centrarea precisă a arborilor etc. Se asigură astfel.8 se prezintă un reductor cu roţi dinţate conice din fabricaţia INA-FAG [21].Rulmenţi. dilatarea liberă a arborilor. în cazul unei ungeri insuficiente cu uleiul din baie. Ea decurge din necesitatea de a se asigura îndeplinirea anumitor condiţii legate de funcţionarea transmisiei la parametrii impuşi de tema de proiectare. se utilizează rulmenţi 7205 BE 2RS. respectiv radiali-axiali cu bile pe un rând. 2 .8 Reductor cu roţi conice 1 . 1. Se poate constata diversitatea tipurilor de rulmenţi utilizaţi. datorată încălzirii acestora în timpul funcţionării.rulment radial cu bile 6010. Construcţie. de exemplu: rigiditatea montajului şi funcţionarea angrenajelor în condiţii mai apropiate de cele teoretice. Fig. Proprietăţi.rulment radial-axial cu bile 7205 BE (sau. cu etanşare proprie pe ambele părţi).

Fig.9 Reductor cilindro-melcat 28 . respectiv rulmenţi radial-axiali cu role conice. 1.9) roţile dinţate cilindrice sunt cu dinţi drepţi. Se observă că în lagărele reductorului s-au utilizat rulmenţi radiali cu bile. 1.Lagăre cu rulmenţi La reductorul cu două trepte. montaţi pereche în X. cilindro-melcat (fig.

Ce soluţie trebuie adoptată pentru a se asigura dilatarea arborelui la temperatura de funcţionare? . întotdeauna.8. după cum s-a menţionat anterior.Ce raţionamente se parcurg pentru alegerea soluţiei de lăgăruire a arborelui (cu rulment conducător şi rulment liber. Construcţie.7. turaţia. în O sau în X. 1. cu rulment axial conducător şi cu rulmenţi radiali liberi)? .Cum influenţează gabaritele disponibile alegerea tipului şi seriei rulmentului? . atât al arborilor cât şi al rulmenţilor. ştiind că această soluţie depinde de factori ca: poziţia rulmenţilor în cadrul transmisiei. mediul ambiant şi tipul contaminanţilor. datorată încălzirii acestora în timpul funcţionării? . atunci reazemul se află chiar în centrul de presiune al acestuia.Rulmenţi. doi rulmenţi radiali-axiali cu role conice montaţi pereche. Centrul de presiune al unui singur rulment. cu conducere reciprocă în X sau în O. trebuie determinate.Pentru ansamblul proiectat. 29 . se pune întrebarea. Din cele de mai sus rezultă complexitatea cadrului în care proiectantul trebuie să-şi pună şi să rezolve o multitudine de probleme de diferite naturi: . tipul rulmenţilor. în funcţie de o serie de factori. cu rulmenţi montaţi pereche şi cu rulment liber. Pentru calculul. care este poziţia reazemului în acest caz? O altă problemă care se pune. Acestea pot avea atât componente radiale cât şi axiale. carcasă? .4 Tu eşti proiectantul Din figurile 1. Proprietăţi.Care este soluţia de etanşare cea mai adecvată pentru lagărele cu rulmenţi din tema de proiectare.Ce tipuri de rulmenţi trebuie aleşi pentru tema respectivă de proiectare? . are o poziţie bine determinată. cât şi diversitatea rulmenţilor utilizaţi. reacţiunile din reazeme. se află în centrele de presiune ale rulmenţilor. la o transmisie este cea a durabilităţii rulmenţilor. Dacă în lagăr există un singur rulment.Ce măsuri trebuie luate pentru a sigura funcţionarea corectă a rulmenţilor în urma modificării radiale a dimensiunilor inelelor. de exemplu. Reazemele. Forţele care apar în angrenaje se transmit arborilor şi sunt preluate de lagăre (rulmenţi). 1. Dacă în lagăr sunt. 1.Ce raţionamente stau la baza alegerii corecte a ajustajelor dintre inelele rulmentului şi piesele conjugate – arbore. care trebuie să fie durabilitatea rulmenţilor? .Ce lubrifianţi trebuie aleşi? .În ce fel tipul forţelor care trebuie preluate de rulmenţi (şi pe care aceştia le transmit carcasei) influenţează alegerea tipului rulmenţilor? . mai întâi.9 rezultă atât complexitatea constructivă a ansamblelor. Ea se tratează nuanţat. temperatura de lucru.

sarcina proiectantului este complexă şi prezintă importante dificultăţi. În afara acestora mai trebuie rezolvate şi alte aspecte. - 30 . După cum se vede. Informaţiile din volumul de faţă îi permit să ia deciziile adecvate pentru a soluţiona problemele menţionate.Lagăre cu rulmenţi scopul în care se foloseşte utilajul respectiv? Ce calcule trebuie parcurse pentru a se asigura funcţionarea rulmenţilor fără defecţiuni (cu o probabilitate de 90% sau mai mare) de-a lungul duratei de utilizare impuse (durabilităţii impuse)? Iată principalele probleme cu care se confruntă proiectantul lagărelor cu rulmenţi. care depind de specificul temei de proiectare.

ele trebuie să permită ungerea. Pe de altă parte.1 Funcţiile de speţa I exemplificate în montaje tipice 2.1. Ele vor fi exemplificate în cadrul unor montaje tipice. etanşarea şi.1. dintre care unul este rulment conducător 31 . Funcţiile de speţa II fac obiectul volumelor următoare. I II Fig.1 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali.2 FUNCŢIILE LAGĂRELOR CU RULMENŢI. dintre care unul este rulment conducător Montajul este prezentat în figura 2. 2. răcirea rulmenţilor din componenţa acestora („funcţii de speţa II”). MONTAJE TIPICE Lagărele cu rulmenţi trebuie să asigure rezemarea şi centrarea arborelui. poziţionarea sa axială. precum şi dilatarea lui liberă la temperatura de lucru („funcţii de speţa I”). prin construcţia lor. În cele ce urmează se vor trata funcţiile de speţa I. 2.1 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali. eventual.

acesta alunecă axial pe acele rulmentului. bilele. care sunt neseparabili. prin construcţia lui şi prin modul în care este montat. din punctul de vedere al poziţionării axiale a arborelui. existând o alunecare între inelul său exterior şi carcasă. în stare montată. Se constată că rulmentul I este un rulment neseparabil. inelul de siguranţă pentru alezaj (traseul marcat cu săgeată albastră). atât în raport cu inelul interior. c). este realizată prin formă şi se bazează pe ajustarea inelelor rulmentului în piesele conjugate (arbore. Poziţionarea axială a arborelui Prin poziţionarea axială a arborelui se înţelege împiedicarea deplasării axiale a acestuia în ambele sensuri. capac. Prin rulment conducător se înţelege rulmentul care. Precizia centrării depinde de jocul radial din rulment. d) rolele. rulmenţii oscilanţi cu bile sau cu role butoi. şuruburile de fixare a capacului (traseul marcat cu săgeată roşie).1). Ambele sale inele sunt fixate axial în piesele conjugate.2 se prezintă trei variante de rulmenţi liberi neseparabili (a. Din figura 2. permite dilatarea necondiţionată a arborelui. împiedică deplasarea axială. inelul interior al rulmentului bile. prin construcţia lui şi prin modul în care este montat. Deplasarea spre stânga este împiedicată de umărul arborelui. această funcţie este realizată de rulmentul conducător I. având semnificaţia de împiedicare a unei deplasări radiale a arborelui. În figura 2. rulmentul se va deplasa axial împreună cu acesta.2.1). În montajul prezentat (fig. împreună cu inelul interior alunecă axial pe calea de rulare a inelului exterior atunci când arborele se dilată. a arborelui. la dilatarea arborelui.Lagăre cu rulmenţi Rezemarea şi centrarea arborelui Rezemarea. făcând imposibilă deplasarea axială a arborelui. Ca rulmenţi liberi pot fi utilizaţi şi rulmenţii radiali care sunt separabili. Centrarea arborelui. inelul interior al rulmentului. în ambele sensuri. la rulmenţii radiali cu role cilindrice (fig. La fel se pune problema atunci când rulmentul liber este un rulment oscilant cu bile sau cu role butoi. inelul exterior. Asigurarea dilatării arborelui la temperatura de funcţionare Această funcţie este realizată de rulmentul liber II. Astfel. 2. 2.1 rezultă care sunt piesele care concură la blocarea tendinţei de deplasare axială a arborelui. b. atunci. este determinată de ajustajele alese între inelele rulmentului şi piesele conjugate. La 32 . Ei îşi îndeplinesc funcţia de rulment liber prin deplasarea axială a unor elemente componente ale acestora. tendinţa de deplasare spre dreapta este anulată de inelul de siguranţă pentru arbore.2. cât şi în raport cu carcasa. inclusiv precizia sa de rotaţie. 2. În acelaşi mod se montează şi se comportă. Prin rulment liber se înţelege rulmentul care. De exemplu. La rulmenţii cu ace fără inel interior (fig. e) la dilatarea arborelui. fără ca această dilatare să fie împiedicată în vreun fel. Dacă rulmentul liber este neseparabil (cazul din figura 2. inelul exterior. carcasă).

2. 2. în principiu. ca în cazul tratat la § 2.2. dar.1. 2. a a a a b c d e Fig. b . cu conducere reciprocă Montajul este prezentat în figura 2. precum şi acela al dilatării libere a arborelui.1.rulment cu ace cu ambele inele. f) dilatarea arborelui este posibilă prin alunecarea axială a inelului interior faţă de acele rulmentului. Montaje tipice rulmenţii cu ace care au ambele inele (fig. Prin conducere reciprocă se înţelege situaţia în care fiecare din cei doi rulmenţi împiedică deplasarea axială a arborelui într-unul din cele două sensuri. Montajul analizat are avantajul că nu necesită rezolvarea unor lanţuri de dimensiuni pe direcţia axială. Rezemarea şi centrarea arborelui Problema se pune.rulment radial cu role cilindrice.2 Rulmenţi liberi f a .3. e .Funcţiile lagărelor cu rulmenţi.rulment oscilant cu bile pe două rânduri. la montajul cu conducere reciprocă jocurile din rulmenţi pot fi modificate cu 33 . f . în vederea reglării jocurilor din rulmenţi.rulment cu ace fără inel interior. d .rulment radial cu bile.2 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali cu bile.rulment oscilant cu role butoi pe două rânduri.1. c .

Astfel.3 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali cu conducere reciprocă Poziţionarea axială a arborelui Pentru ca arborele să fie poziţionat axial.3). în vederea asigurării angrenării corecte a acesteia cu roata conjugată. şuruburile de fixare. Prin transferul unor elemente de reglare dintr-o parte în cealaltă nu se modifică jocul din rulmenţi. trebuie ca cele două capace să fie în contact cu rulmenţii. 2. Prin reglarea jocurilor sau prin asigurarea unei pretensionări poate fi influenţată precizia de rotire a arborelui. Cu alte cuvinte. rulmentul I.3 rezultă cum se realizează împiedicarea deplasării axiale a arborelui în cele două sensuri. traseul cu săgeată roşie indică piesele care concură la blocarea acestei deplasări: umărul arborelui. În acest fel se pot realiza chiar pretensionări ale rulmenţilor.Lagăre cu rulmenţi ajutorul seturilor (pachetelor) de elemente de reglare R1 sau R2 montate între capace şi carcasă (fig. s-au prevăzut inelele O. 2. Întrucât elementele metalice de reglare nu asigură o etanşare eficientă la ungerea rulmenţilor cu ulei. 34 . notate cu O1 şi O2. capacul. dar se poate modifica poziţia axială a roţii dinţate montate pe acest arbore. l r1 R1 lc1 O1 B1 Lc l r2 I II B2 lc2 R2 O2 La Fig. Acest fapt constituie un dezavantaj faţă de montajul cu rulment conducător. Din figura 2. dacă tendinţa de deplasare este spre stânga. trebuie rezolvată dependenţa dimensională Lc + l r1 + l r 2 − l c1 − l c 2 = La + B1 + B2 (2. În mod analog este blocată deplasarea axială spre dreapta (traseul marcat cu săgeată albastră).1) prin modificarea grosimii seturilor de elemente de reglare R1 sau R2 .

1. 3 . atunci rulmentul va fi tensionat.distanţier. 2. în timp ce inelul exterior este blocat axial în capac (fig. însă. la modificarea acestuia în momentul montării rulmentului pe arbore. având o expansiune axială. micşorându-se jocul axial din rulment existent la temperatura ambiantă a montajului. În concluzie. Problema dilatării arborelui poate fi rezolvată mai bine prin introducerea unor elemente elastice (arcuri) între capac şi rulment (fig. în varianta din figura 2. 2. 35 . dilatarea axială a arborelui este posibilă în limita jocului disponibil. pentru creşterea elasticităţii montajului.4). respectiv în carcasă. cu element elastic intercalat 1 . precum şi la influenţa dilatării arborelui asupra jocului intern sunt tratate detaliat. Deoarece între jocul axial şi cel radial există o dependenţă geometrică. Problemele care se referă la jocul intern al rulmentului în stare nemontată. se recomandă la arbori scurţi şi în cazul unor temperaturi de lucru relativ mici. suficient de rigide pentru ca deformaţia lor datorată sarcinii axiale de serviciu să fie neglijabilă. 1 2 3 Fig. Ele sunt. Dacă este depăşit acest joc.4 Montaj cu conducere reciprocă. se va micşora şi acesta din urmă. În această expansiune este antrenat şi inelul interior al rulmentului împreună cu corpurile de rulare.3).Funcţiile lagărelor cu rulmenţi.3. Ca urmare. Având în vedere aceste aspecte. atunci arborele s-ar deplasa axial cu o cantitate egală cu această deformaţie. 2.arc disc (Beleville). ceea ce ar fi. la § 3. cu consecinţe nefavorabile asupra durabilităţii sale. montajul cu conducere reciprocă. 2 . inacceptabil. S-a montat o pereche de arcuri disc (Beleville). Dacă arcurile s-ar deforma la sarcina de serviciu.arc disc (Beleville). cu exemplificări numerice. în majoritatea cazurilor. corpurile de rulare se apropie de inelul exterior. Montaje tipice Asigurarea dilatării arborelui la temperatura de funcţionare La temperatura de funcţionare arborele se dilată.2.

ca în cazul.5.5. al rulmenţilor radiali cu bile. Centrele de presiune constituie reazemele arborelui.d şi fig. Poziţia centrului de presiune este dată în cataloagele de 36 .1. Rulmenţii radiali-axiali cu role conice sunt rulmenţi separabili (fig. în cazul acestora nu se poate vorbi despre un joc iniţial (joc de fabricaţie).2) Pentru a se putea asigura precizia de rotaţie a arborelui trebuie ca.4.6 se observă că. folosită şi în montajul din figura 2. I II 1 a. 2. în X Montajul este prezentat în figura 2. 1.2. este utilizarea unor elemente de reglare calibrate.5. rezultă un joc radial total jr ( jr = 2 AC ) astfel încât: jr = 2 ja tg ( α + 2β ) (2. 2.poziţia “în X” a liniilor de presiune. 2 – centre de presiune (reazeme). jocul să fie reglat. Denumirea montajului din figura 2. la montarea rulmenţilor. Una dintre ele. 2. 1. de pildă.3 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali-axiali cu role conice cu conducere reciprocă. Ca urmare.6). Din figura 2.5 Arbore rezemat pe doi rulmenţi radiali-axiali cu conducere reciprocă.5 ca fiind „în X” se datorează configuraţiei liniilor de presiune (fig. Fig.Lagăre cu rulmenţi 2. Detalii privind jocul intern al rulmenţilor sunt date în § 3. introduse între capacele rulmenţilor şi carcasă. Există mai multe posibilităţi constructive pentru rezolvarea acestei probleme.montajul. b . b). l 2 linii de presiune b. în X 1 2 a .1. la deplasarea axială a inelului exterior cu cantitatea AB (joc axial ja ).

Se observă că deschiderea arborelui. pentru fiecare rulment în parte. este mai mică decât distanţa dintre planele mediane ale rulmenţilor. traseul cu săgeată roşie indică elementele care concură la blocarea acestei deplasări: umărul arborelui. aceeaşi temperatură a inelului exterior şi 37 . Astfel. precum şi prin reglarea jocurilor din rulmenţi.5 rezultă cum se realizează fixarea axială a arborelui. l . capacul. 2.Funcţiile lagărelor cu rulmenţi. astfel. aceeaşi temperatură a inelului interior şi a întregului arbore. şuruburile de fixare. Poziţionarea axială a arborelui Din figura 2. Asigurarea dilatării arborelui la temperatura de funcţionare La montajul în X.6 Apariţia jocurilor axiale şi radiale la deplasarea axială a inelului exterior Rezemarea şi centrarea arborelui Rezemarea şi centrarea arborelui se asigură prin alegerea corectă a ajustajelor dintre inelele rulmenţilor şi piesele conjugate. Se rezolvă. la creşterea temperaturii ansamblului în timpul funcţionării. pe direcţia axei. la montajul în X. rulmentul I. Acest fapt poate deveni important dacă arborele are şi o consolă. Într-un mod analog este blocată deplasarea axială spre dreapta (traseul marcat cu săgeată albastră).unde l c este lungimea consolei). deci la dilatarea arborilor. jocul din rulment se micşorează (dacă se consideră acelaşi material pentru arbore şi carcasă. prin distanţa. dacă tendinţa de deplasare (forţa axială rezultantă din arbore) este spre stânga. Montaje tipice rulmenţi. întrucât trebuie să se realizeze o condiţie de stabilitate ( l ≥ 2l c . de la acesta la faţa lată a inelului exterior. şi precizia de rotaţie dorită a arborelui. α+2β C B A 2β α Fig.

În funcţie de jocurile realizate se obţine precizia de rotaţie dorită a arborelui. la un asemenea montaj. b). Ţinând seama de acest aspect. în X este aceeaşi cu cea prezentată la paragraful 2. 2.1.montajul. condiţia de stabilitate. 4 I II 3 lc1 1 l 2 lc2 a.piuliţă canelată. 3 .Lagăre cu rulmenţi a întregii carcase). 4 .2. cu conducere reciprocă. La montajul de mai sus jocurile din rulmenţi se reglează cu ajutorul piuliţei canelate 3. se realizează cu un gabarit mai mic decât la montajul în X. legată de prezenţa consolei ( l ≥ 2lc1 . în O b. Rezemarea şi centrarea arborelui Rezemarea şi centrarea arborelui se asigură prin alegerea corectă a ajustajelor dintre inelele rulmenţilor şi piesele conjugate şi prin reglarea jocurilor din rulmenţi. deschiderea arborelui. problema dilatării arborelui la montajul pe rulmenţi radial-axiali cu role conice. b . 1. De aceea.poziţia “în O” a liniilor de presiune. 1 2 Fig.4 Arbore montat pe doi rulmenţi radiali-axiali. Denumirea montajului ca fiind „în O”. spre deosebire de montajul în X. se datorează configuraţiei liniilor de presiune (fig.7. cu conducere reciprocă. a . cu conducere reciprocă. l . 2. 38 .casetă. l ≥ 2lc 2 ).1. 2 – centre de presiune (reazeme).7. este mai mare decât distanţa dintre planele mediane ale rulmenţilor.7 Arbore rezemat pe doi rulmenţi radiali-axiali. 2. La acest tip de montaj. în O Montajul este cel din figura 2.

Montaje tipice Poziţionarea axială a arborelui Din figura 2. rulmentul II. Fig. caseta 4. S R R S c. b – conurile se intersectează.vârfurile conurilor exterioare coincid. 2. 39 .Funcţiile lagărelor cu rulmenţi. Astfel. caseta 4. traseul cu săgeată roşie indică elementele care concură la blocarea acestei deplasări: umărul arborelui. atunci elementele care concură la blocarea acestei deplasări se află pe traseul marcat cu săgeată albastră: piuliţa canelată 3. şuruburile de fixare. S R S a.7 rezultă cum se realizează fixarea axială a arborelui. rulmentul I. dacă tendinţa de deplasare (forţa axială rezultantă din arbore) este spre stânga. în O a . inelul distanţier. Dacă tendinţa de deplasare axială (forţa axială rezultantă din arbore) este spre dreapta. c – conurile nu se intersectează. S R R S b.8 Situaţii posibile la montajul cu conducere reciprocă.

spre exterior. deci arborele este static nedeterminat.8.5 Arbore rezemat. se îndepărtează axial. 2. În varianta B. din cauza rigidităţii radiale mari a arborelui şi carcasei. în varianta din figura 2. 2. La montajul în O. figura 2. 1. însă. b).4 şi comentariile aferente). De aceea. Prin aceasta. figura 3. jocul din rulment nu se modifică la temperatura de funcţionare. Pentru un calcul exact trebuie să se ţină seama de această nedeterminare. jocurile tind să se micşoreze. efectul dilatării simultane a arborelui şi inelelor diferă în funcţie de distanţa dintre vârfurile conurilor exterioare (fig.8).8. şi simplificări ale problemei (variantele A şi B). 2. la o extremitate. În acelaşi timp. de inelele exterioare. în urma creşterii lungimii acestuia. Astfel. iar la cealaltă extremitate pe un rulment radial (liber) Montajul este prezentat în figura 2. 1’.Lagăre cu rulmenţi Asigurarea dilatării arborelui la temperatura de funcţionare La dilatarea arborelui. ajustate pe fusurile arborilor. expansiunea termică a inelului exterior al rulmentului va fi spre interior (dacă ajustajul acestuia în carcasă nu este cu joc). Un joc precis şi un montaj uşor se asigură prin folosirea unui set de rulmenţi livrat ca atare. În acest montaj roata dinţată se află între lagărele I şi II.8. Se acceptă. Rezemarea reală este pe trei reazeme. reazemul se află la jumătatea distanţei dintre centrele de presiune ale rulmenţilor pereche. respectiv. Cele două tendinţe se compensează sau nu.8. 2. cu inel distanţier inclus (vezi § 3.1. În varianta A se consideră că reazemul din stânga se află la o distanţă egală cu l1 / 3 de centrul de presiune al rulmentului aflat mai aproape de roata dinţată (sarcină). trebuie ţinută seama de aceste situaţii. Dacă vârfurile conurilor sunt deplasate relativ spre interior (fig.9.9. 2. atunci jocul va creşte în urma expansiunii termice. cu o anumită cantitate. a). Prin aceasta. Rezemarea şi centrarea arborelui Rezemarea şi centrarea arborelui se asigură prin alegerea corectă a ajustajelor dintre inelele rulmenţilor şi piesele conjugate şi prin reglarea jocurilor din rulmenţii pereche. la reglarea jocurilor la montaj. Dacă vârfurile conurilor exterioare sunt deplasate spre exterior (fig. c). iar cea a inelului interior . inelele interioare ale rulmenţilor. Jocurile se reglează. 2. în funcţie de distanţa dintre centrele de presiune ale rulmenţilor (sau dintre vârfurile conurilor exterioare). dacă vârfurile coincid (fig. jocul axial din rulmenţi şi. cel radial tind să crească. 40 . cu ajutorul elementelor de reglare calibrate R montate între capacul lagărului I şi carcasă.1. atunci jocul se va micşora în urma expansiunii termice. pe o pereche de rulmenţi radiali-axiali cu role conice în X. spre deosebire de cel în X.2.

atunci elementele care concură la blocarea acestei deplasări se află pe traseul marcat cu săgeată albastră: piuliţa canelată 3. rolele. respectiv cu rulment radial cu role cilindrice 1.casetă. 4 .elemente de reglare a jocurilor din rulmenţii pereche. vor aluneca axial pe calea de rulare a inelului exterior.9 Arbore cu rulmenţi pereche montaţi în X. 3 . şuruburile de fixare. Din figura 2. rulmentul din stânga al perechii. împreună cu inelul interior.Funcţiile lagărelor cu rulmenţi. inelul interior al rulmentului din stânga al perechii. Dacă tendinţa de deplasare (forţa axială rezultantă din arbore) este spre dreapta. caseta 4.piuliţă canelată. inelul interior al rulmentului din dreapta al perechii. 2. Asigurarea dilatării arborelui la temperatura de funcţionare Arborele se poate dilata liber. Poziţionarea axială a arborelui Lagărul I este lagărul conducător. Montaje tipice R I 4 II 3 1 l1 l1 l1 3 3 3 1’ l1 l2 2 Rezemare reală 1 2 l Varianta A l1 2 l1 2 1 l 2 Varianta B Fig. 2 . 41 . datorită prezenţei rulmentului radial cu role cilindrice. dacă tendinţa de deplasare (forţa axială rezultantă din arbore) este spre stânga.9 rezultă cum se realizează fixarea axială a arborelui. Astfel. La dilatare. inelul distanţier. R .centre de presiune (reazeme). capacul. traseul cu săgeată roşie indică elementele care concură la blocarea acestei deplasări: umărul arborelui. 1’. rulmentul din dreapta al perechii.

În varianta A se consideră că reazemul din stânga se află la o distanţă egală cu l1 / 3 de centrul de presiune al rulmentului aflat mai aproape de roata dinţată (sarcină). la o extremitate. Se acceptă. 42 . pe o pereche de rulmenţi radiali-axiali cu role conice în O. un inel distanţier 5.casetă. Rezemarea reală este pe trei reazeme. simplificări ale problemei (variantele A şi B).10 Arbore cu rulmenţi pereche montaţi în O. 5 .1. 4 .Lagăre cu rulmenţi 2. 2. pentru a se evita atingerea coliviilor.centre de presiune (reazeme). reazemul se află la jumătatea distanţei dintre centrele de presiune ale rulmenţilor pereche. între inelele exterioare ale rulmenţilor. La montajul cu rulmenţi pereche în O trebuie introdus. deci arborele este static nedeterminat. 1’. Pentru un calcul exact trebuie să se ţină seama de această nedeterminare. respectiv cu rulment radial cu bile 1. 1’. 3 .piuliţă canelată. În varianta B. În acest montaj roata dinţată se află între lagărele I şi II.inel distanţier. 2 .6 Arbore rezemat. însă. I 4 5 II 3 1 l1 3 l1 3 1’ l1 1 l1 2 l1 2 l1 3 2 l2 2 l 2 l Rezemare reală Varianta A 1 Varianta B Fig. 2. 1.10. iar la cealaltă extremitate pe un rulment radial (liber) Montajul este prezentat în figura 2.

inelul distanţier. traseul cu săgeată roşie indică elementele care concură la blocarea acestei deplasări: umărul arborelui. Astfel. Fiecare va prelua sarcina axială într-un singur sens.4 şi comentariile aferente). caseta 5. În montajul din figura 2. figura 3. rulmentul A1 – spre stânga. În montajul de mai jos roata dinţată (melcul) se găseşte între rulmenţii I şi II. care este neseparabil. Montaje tipice Rezemarea şi centrarea arborelui Rezemarea şi centrarea arborelui se asigură prin alegerea corectă a ajustajelor dintre inelele rulmenţilor şi piesele conjugate şi prin reglarea jocurilor din rulmenţii pereche. Poziţionarea axială a arborelui Lagărul I este lagărul conducător.8. Asigurarea dilatării arborelui la temperatura de funcţionare Arborele se poate dilata necondiţionat datorită prezenţei rulmentului radial cu bile (cu rol de rulment liber). 43 .10 rezultă cum se realizează fixarea axială a arborelui.1. inelul distanţier. acesta are întotdeauna rolul de rulment conducător. c. Într-un montaj care conţine un rulment axial. Jocurile se reglează. Din figura 2. dacă tendinţa de deplasare (forţa axială rezultantă din arbore) este spre stânga. va aluneca în carcasă pe o distanţă egală cu alungirea arborelui. inelul distanţier 4.2. inelul distanţier 5. Un joc precis şi un montaj uşor se asigură prin folosirea unui set de rulmenţi livrat ca atare. La dilatarea arborelui.11 s-au utilizat doi rulmenţi axiali. inelul exterior al rulmentului din stânga al perechii. inelul exterior al rulmentului din dreapta al perechii. rulmentul din stânga al perechii.1.7 Arbore având ca rulmenţi conducători doi rulmenţi axiali cu bile Montajul este prezentat în figura 2. capacul. 2. iar rulmentul A2 – spre dreapta. atunci elementele care concură la blocarea acestei deplasări se află pe traseul marcat cu săgeată albastră: piuliţa canelată 3.11. rulmentul din dreapta al perechii.10. deoarece rulmenţii sunt foarte apropiaţi şi montajul se încadrează în condiţiile din figura 2. cu inel distanţier inclus (vezi § 3. şuruburile de fixare. Dacă tendinţa de deplasare (forţa axială rezultantă din arbore) este spre dreapta. precizia de rotaţie dorită a arborelui. Se poate realiza. rulmentul. astfel. în varianta din figura 2. cu ajutorul piuliţei canelate 3. Jocul din rulmenţii perechii se va micşora datorită expansiunii termice.Funcţiile lagărelor cu rulmenţi. Ambii rulmenţi radiali cu bile I şi II sunt rulmenţi liberi.

I . bucşa II. II .Lagăre cu rulmenţi Rezemarea şi centrarea arborelui Rezemarea şi centrarea arborelui o asigură rulmenţii radiali cu bile I şi II. rulmentul A1. 2 . capacul 4. 2. pentru ca forţa axială transmisă prin bile să fie preluată de aceste suprafeţe şi pentru a se evita. Dacă forţa axială rezultantă din arbore este orientată spre dreapta.bucşă. bucşa 2. 5 . atunci elementele care concură la blocarea acestei deplasări se află pe traseul marcat cu săgeată albastră: piuliţa canelată 3.casetă.capac. prin alegerea corectă a ajustajelor inelelor acestora cu piesele conjugate. La dilatarea arborelui. 44 . Pentru evitarea dublei centrări. aceştia vor aluneca în carcasă pe o distanţă egală cu alungirea arborelui. 3 .rulment axial cu bile. caseta 5. dacă forţa axială rezultantă din arbore are sensul spre stânga. Trebuie observat că piesele pe care se sprijină şaibele rulmenţilor axiali trebuie să asigure o suprafaţă de sprijin până dincolo de axa bilelor. care sunt rulmenţi liberi. 4 . între şaibele de carcasă ale rulmenţilor axiali şi alezajul casetei trebuie să existe un joc nominal.rulment radial cu bile. şuruburile de fixare. traseul cu săgeată roşie indică elementele care concură la blocarea deplasării arborelui spre stânga: umărul arborelui.11 Arbore având ca rulmenţi conducători doi rulmenţi axiali cu bile 1 . A2 . inelul distanţier I.piuliţă canelată. inelul interior al rulmentului I. A1 .rulment axial cu bile. A1 A2 5 I II 4 3 2 1 Fig.inel distanţier. astfel.rulment radial cu bile Poziţionarea axială a arborelui Fixarea axială a arborelui o realizează rulmenţii axiali. Astfel. Asigurarea dilatării arborelui la temperatura de funcţionare Arborele se poate dilata fără restricţii datorită prezenţei rulmenţilor radiali. rulmentul A2. încovoierea şaibelor acestor rulmenţi.

1 se dau clasele de precizie ale rulmenţilor.1 Clase de precizie şi corespondenţa lor în diferite standarde Standardul Clasele de precizie ISO 492 ISO 578 (rulmenţi cu role conice) Clasa 0 („normală” Clasa 6x) Clasa 6 P6 Clasa 6 ABEC 3 RBEC 3 Clasa 5 Clasa 3 P5 Clasa 5 ABEC 5 RBEC 5 Clasa 4 Clasa 0 P4 Clasa 4 ABEC 7 Clasa 2 Clasa 00 P2 Clasa 2 ABEC 9 Clasa 4 P0 Clasa 0 (Clasa 6x) DIN 6201 JIS B15142 ANSI/AFBMA 3 (standardul 20/1996) ABEC 1 RBEC 15 4 1 – DIN – Deutsch Industrie Norm (germania). la lăţimea inelelor.1 Precizia rulmenţilor Precizia de rotaţie a arborilor rezemaţi în rulmenţi depinde de o serie de factori. pentru AFBMA. acest comitet elaborează standarde pentru rulmenţi. precum şi cele ale unor organisme naţionale de standardizare.1 Precizia de rezemare şi de rotaţie a arborelui 3. 4 – ABEC – Annular Bearing Engineers’ Committee (SUA). 3 – ANSI – American National Standard Institute (SUA).3 CONDIŢII REFERITOARE LA UTILIZAREA LAGĂRELOR CU RULMENŢI 3. care se folosesc la rulmenţii cu role. 5 – RBEC (Roller Bearing Engineers Committee) – Clase de precizie AFBMA. bătaie axială. bătaia radială K ia a inelului interior pentru rulmentul montat). pentru diferite tipo-dimensiuni de rulmenţi. Tabelul 3. precum şi corespondenţa acestor 45 . la razele de racordare ale celor două inele (şanfrenul). de formă şi de poziţie. care se referă la alezajul inelului interior. Cei mai importanţi factori sunt precizia de formă şi de poziţie a căilor de rulare ale inelelor rulmentului (de pildă.1. În tabelul 3. AFBMA – Anti-Friction Bearing Manufacturers Association (SUA ). prescriu valorile abaterilor dimensionale. abateri de la perpendicularitate). încadrează rulmenţii în diferite clase de precizie („tolerance classes”). Normele DIN 620 sau ISO 1132. 2 – JIS – Japanese Industrial Standard (Japonia). Clasele ABEC se folosesc la rulmenţii cu bile. la diametrul exterior al inelului exterior. la precizia de rotaţie (bătaie radială. Mărimea acestor abateri.

De exemplu. Unele tipuri de rulmenţi se fabrică în toate clasele de precizie (de exemplu. rulmenţii cu role cilindrice). pentru rulmenţii axiali-oscilanţi cu role se prevede doar clasa de precizie normală (P0).clasele normală. clasa 4 (P4) . 6. se prevăd doar câteva din aceste clase.Lagăre cu rulmenţi clase în standardele diferitelor organisme de standardizare. iar clasa 2 (P2) – mai precisă decât clasa 4 (P4). 46 .mai precisă decât clasa 6 (P6). pentru alte tipuri. rulmenţii radiali cu bile cu cale adâncă. 5 (P0. Tabelul 3.mai precisă decât clasa 3 (P3). Clasa de precizie 6 (P6) este mai precisă decât clasa normală (P0).2 Clase de precizie ISO şi echivalente aplicate diferitelor tipuri de rulmenţi Tipul rulmenţilor Radiali cu bile cu cale adâncă Radiali-axiali cu bile Oscilanţi cu bile Cu role cilindrice Rulmenţi cu ace Oscilanţi cu role Rulmenţi Magneto Cu bile pentru aparate (în ţoli) Radiali-axiali cu role conice (în mm) JIS2 DIN Standarde echivalente 2 Clasele de precizie aplicate rulmenţilor Normală (Clasa 0) Normală (Clasa 0) Normală (Clasa 0) Normală (Clasa 0) Normală (Clasa 0) Normală (Clasa 0) BAS Normală Normală (Clasa 6x) Clasa 0 P0 Clasa 6 Clasa 6 Clasa 6 Clasa 6 Clasa 6 Clasa 6 BAS Clasa 6 Clasa 6 P6 ABEC 3 RBEC 3 Clasa 2 ABMA Clasa 2 Clasa 6 Clasa 5 Clasa 5 Clasa 5 Clasa 5 Clasa 5 Clasa 5 BAS Clasa 5 ABMA2 Clasa 5P Clasa 5 Clasa 5 P5 Clasa 4 Clasa 4 Clasa 4 Clasa 4 ABMA Clasa 7P Clasa 4 Clasa 4 P4 Clasa 2 Clasa 2 Clasa 2 ABMA Clasa 9P Clasa 2 P2 Rulmenţi cu bile ABMA 1 ABEC 12 RBEC 12 Clasa 4 ABMA Clasa 4 Normală (Clasa 0) Normală (Clasa 0) ABEC 5 ABEC 7 ABEC 9 (Clasa 5P) (Clasa 7P) (Clasa 9P) RBEC 5 Clasa 3 ABMA Clasa 3 Clasa 5 Clasa 0 ABMA Clasa 0 Clasa 4 Clasa 00 ABMA Clasa 00 - Rulmenţi cu role Rulmenţi cu role conice (în mm) Rulmenţi cu role conice (în ţoli) Rulmenţi axiali cu bile Rulmenţi axiali-oscilanţi cu role 1 – ABMA – American Bearing Manufacturers Association.1. P5). 2 – Semnificaţiile sunt cele de sub tabelul 3. rulmenţii radiali-axiali cu bile. în timp ce. În tabelul 3. P6.2 sunt date clasele de precizie pentru diferitele tipuri de rulmenţi. clasa 5 (P5) . iar pentru rulmenţii oscilanţi cu bile .

P5.5. ABEC 5 ISO 4. turbine Turaţii foarte mari Arbori Compresoare de supraalimentare Arbori principali ai motoarelor cu reacţie Moment rezistent mic şi variaţie nesemnificativă a acestui moment Servomecanisme Controlere potenţiometrice Cadrul (suspensia) giroscopului (în navigaţie) Clase de precizie P5 P5. ABMA) SP UP P4A P4C PA9A ISO 5. Pentru rulmenţii din clase mai puţin precise decât cele din tabelul 3. ABEC 7 ISO 2. ABMA) Clase de precizie pentru precizia de rotire (ISO. Există. Clasa 5P Clasa 7P Clasa 7P. în marea majoritate a construcţiilor. ABEC 7 ISO 4.5 se prezintă clasele de precizie pentru diferite tipuri de rulmenţi de înaltă precizie [43]. câteva exemple în care rulmenţii trebuie să aibă o precizie mărită. P4 corespund cu clasele 47 . ABEC 7 ISO 4. P4 Mai precisă decât P4 Clasa 7P. În tabelul 3.3 se prezintă. ABEC 9 ISO 2. ABEC 9 ISO 4. ABEC 7 ISO 2.4 Clase de precizie SKF pentru rulmenţii de înaltă precizie şi echivalenţa acestora cu cele din alte standarde Clasa SKF Clase de precizie pentru dimensiuni (ISO. P4. P6. pentru orientare. şi aplicaţii în care se utilizează rulmenţi din clase de precizie superioare clasei normale.4 [43]. P4 Mai precisă decât P4 Mai precisă decât P4 Clasa 7P. P4 Clasa 7P. însă. Tabelul 3. P4 Pentru rulmenţii de înaltă precizie.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi În general. ABEC 9 În tabelul 3. Tabelul conţine şi echivalenţele cu clasele de precizie ISO şi ABEC. ABEC 9 ISO 4. P2 P5 P5. P4 P5.3 Situaţii care impun rulmenţi de precizie mărită Condiţii de funcţionare Exemple de utilizare Tamburul magnetic al videorecorderelor cu casetă Arbori principali ai maşinilor unelte Precizie înaltă de rotire Maşini rotative de imprimat Mese rotative ale preselor verticale Fusurile cilindrilor de susţinere ale laminoarelor la rece Lagărul pivotant al antenelor parabolice Aparate pentru stomatologie Giroscoape. Tabelul 3. se folosesc rulmenţi din clasa de precizie normală (P0). clasele SKF normală. Clasa 5P Clasa 7P. firma SKF prevede clasele din tabelul 3. ABEC 7 ISO 2.

6210P5). La rulmenţii neseparabili.2. de exemplu P5. cu o 48 . simbol 6210). clasa de precizie normală (P0) nu apare ca sufix. 5. În tabelul 3. care alege o anumită clasă de jocuri radiale. care permite deplasarea relativă.1. Jocurile axiale sunt o funcţie a jocurilor radiale. în stare nemontată.6 sunt date clasele de precizie TIMKEN şi corespondenţa lor cu clasele ISO [46]. rulmentul radial cu bile. jocul j r ). jocul j a ).2 Jocul intern al rulmenţilor Termenul de „joc intern” se traduce prin spaţiul interior dintre corpurile de rostogolire şi inele (căile de rulare). iar jocul axial desemnează mărimea deplasării totale a unui inel al rulmentului dintr-o poziţie extremă în cealaltă. va putea aprecia.1. 4). iar inelele sunt coaxiale(fig. respectiv cel axial sunt realizate la fabricaţia rulmentului. atunci această clasă de precizie apare ca sufix în simbol (de pildă. 3. măsurată în planul normal pe axa rulmentului (fig. Dacă proiectantul consideră necesară o precizie mai mare decât normală.5 Clase de precizie SKF corespunzătoare diferitelor tipuri de rulmenţi Clasa SKF Tipul rulmenţilor P4A şi PA9A SP şi UP P4 SP şi UP P4C Radiali-axiali cu bile Radiali cu role cilindrice Axiali-radiali cu simplu efect Axiali-radiali cu dublu efect. Deoarece între jocurile axiale şi cele radiale există o dependenţă geometrică. în timp ce inelul celălalt rămâne fix. Proiectantul. Ele sunt jocuri intrinseci ale rulmentului. seriile 2344(00) Axiali-radiali cu dublu efect. firmele producătoare indică jocurile radiale ale diferitelor tipuri de rulmenţi. Tabelul 3. radială sau axială a inelelor rulmentului. ci este subînţeleasă (de exemplu.6 Clase de precizie TIMKEN şi corespondenţa lor cu clasele ISO Clasa de precizie TIMKEN ISO K Normală (Clasa 0) N 6x C 5 B 4 A 2 AA - În simbolul unui rulment. pe direcţie axială. seriile BTM-A şi BTM-B Tabelul 3. 3. Jocul radial al rulmentului nemontat desemnează jocul (distanţa) dintre căile de rulare şi corpurile de rostogolire. la rulmentul anterior. jocul radial. 6. 3.Lagăre cu rulmenţi ISO respective (normală.

realizate la fabricaţia rulmentului. simbol 6210. de exemplu. clasa de precizie P0. Rulmentul radial cu bile. În simbolul unui rulment. jr ja Fig. C5 – jocuri mai mari decât C4.1. jocurile radiale. iar simbolul este 6210. jocurile axiale ale rulmenţilor aleşi. P0 şi CN. pentru jocurile normale se mai utilizează notaţia C0. C3 – jocuri mai mari decât CN. ori în clasa de jocuri CN. 3. Conform ISO.2 Jocul axial De asemenea. Astfel.1). În acest caz. Exemple: a. CN – jocuri „normale”. C2 – jocuri mai mici decât jocurile normale CN. atunci simbolul jocului prescris de proiectant apare ca sufix în simbolul rulmentului. La aceşti rulmenţi nu se poate vorbi de un joc axial. 49 . clasa de jocuri CN este subînţeleasă şi nu apare ca sufix. în simbol nu apare nici un sufix referitor la cele două clase. Clasele de jocuri nu depind de clasele de precizie ale rulmenţilor (§3. există următoarele clase de jocuri radiale: C1 – jocurile mai mici decât C2. aşa cum se va vedea în finalul acestui paragraf. 3. încă din faza de proiectare. C4 – jocuri mai mari decât C3.1 Jocul radial Fig. rulmenţii cu ace) sunt jocuri intrinseci. În schimb.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi bună precizie. dacă proiectantul consideră că sunt necesare alte jocuri decât CN. clasa de jocuri CN. în accepţiunea de mai sus şi nici de dependenţa lui de jocul radial al rulmentului. Ele sunt subînţelese. un rulment se poate încadra în clasa de precizie P6 şi clasa de jocuri C2. pentru unele tipuri de rulmenţi separabili (rulmenţii radiali cu role cilindrice.

simbol 6210. pentru clasele P6 şi C2. Rulmentul radial cu bile. în timp ce clasa P0 este subînţeleasă: 6210C3. min. clasa de jocuri C3. În tabelul 3. Datele din tabel se referă la rulmenţii radiali cu două rânduri de role cilindrice. Analog. în tabelele 3. min. clasa de precizie P6. ci forma „comprimată” 6210P63. de asemenea. care. d. simbol 6210. clasa de jocuri CN. dar nu se trece simbolul clasei de jocuri.7 şi 3. min. max. CN. În acest caz se trece sufixul referitor doar la clasa de jocuri. Rulmentul radial cu bile. C4.7 Jocul radial pentru rulmenţii radiali cu bile Jocul intern radial Diametrul (µm) alezajului rulmentului C2 CN C3 C4 C5 d (mm) min. c. forma 6210P6C3. Valorile din tabele permit proiectantului să îşi formeze o idee mai precisă privind mărimea jocurilor pentru diferitele clase. max. clasa de precizie P0. cât şi cel al clasei de jocuri C3. cu valorile jocurilor radiale pentru clasele C2. însă.8 sunt prezentate extrase din standardul ISO 5753. Rulmentul radial cu bile. simbol 6210. respectiv cu alezaj conic. care este diferită de cea normală. care este subînţeleasă: 6210P6. 7 – 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 37 12 – 17 0 9 3 18 11 25 18 33 25 45 20 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48 25 – 30 1 11 5 20 13 28 23 41 30 53 35 – 40 1 11 6 20 15 33 28 46 40 64 45 – 50 1 11 6 23 18 36 30 51 45 73 55 – 65 1 15 8 28 23 43 38 61 55 90 70 – 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105 85 – 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120 105 – 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140 130 – 140 2 23 18 48 41 81 71 114 105 160 150 – 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180 Clasa de jocuri C1 este prevăzută pentru rulmenţii de înaltă precizie. clasa de jocuri C3. C5. În acest caz se trece sufixul referitor la clasa de precizie. clasa de precizie P6.Lagăre cu rulmenţi b. 50 . min. max. care este diferită de cea normală. max. Tabelul 3. În acest caz se trec atât sufixul referitor la clasa de precizie P6. Simbolul nu va avea. Pentru orientare. cu alezaj cilindric. diferă de clasa de jocuri normale. care conţine şi această clasă. max. simbolul este 6210P62. care este diferită de cea normală.9 este dat un extras din standardul ISO 5753. C3.

c. 51 .8 Valorile jocurilor radiale pentru rulmenţii radiali cu role cilindrice şi pentru rulmenţii cu ace Diametrul alezajului rulmentului Jocul intern radial (µm) d (mm) 25 – 30 35 – 40 45 – 50 55 – 65 70 – 80 85 – 100 105 – 120 min 0 5 5 10 10 15 15 C2 max 25 30 35 40 45 50 55 min 20 25 30 40 40 50 50 CN max 45 50 60 70 75 85 90 C3 min 35 45 50 60 65 75 85 max 60 70 80 90 100 110 125 min 50 60 70 80 90 105 125 C4 max 75 85 100 110 125 140 165 min 70 80 95 110 130 155 180 C5 max 95 105 125 140 165 190 220 Tabelul 3. respectiv carcasă. care diferă semnificativ de jocul intern de fabricaţie al rulmentului. jocul intern de montaj. trebuie luat în considerare jocul existent în timpul funcţionării. de înaltă precizie Diametrul alezajului rulmentului Jocul radial (µm) Rulmenţi cu alezaj cilindric Rulmenţi cu alezaj conic d (mm) 25 – 30 35 – 40 45 – 50 55 – 65 70 – 80 85 – 100 105 – 120 min 5 5 5 5 10 10 10 C1 max 15 15 18 20 25 30 30 SPC2 min max 10 25 12 25 15 30 15 35 20 40 25 45 25 50 CN min max 20 45 25 50 30 60 40 70 40 75 50 80 50 90 min 35 45 50 60 65 75 85 C3 max 60 70 80 90 100 110 125 min 15 15 17 20 25 35 40 C1 max 25 25 30 35 40 55 60 SPC2 min max 25 35 25 40 30 45 35 50 40 60 45 70 50 80 Notă: La clasa de jocuri C2.5) Pentru ca un rulment să corespundă condiţiilor de funcţionare. cu ambele inele ale rulmentului ajustate în piesele conjugate. există varianta clasei de precizie SP sau a clasei UP (vezi tabelul 3. jocul intern iniţial (de fabricaţie). j f . În ultimă instanţă interesează jocul intern de funcţionare. arbore. j r .9 Valorile jocurilor radiale pentru rulmenţii radiali cu role cilindrice pe două rânduri. j m . Se pot identifica următoarele situaţii (secvenţe). jocul intern de funcţionare. care este dat de relaţia: j f = j r − ∆j m − ∆jT + ∆j def (3. b. carcasă). privind jocul din rulment: a. analizat mai sus. la sarcina şi la temperatura de lucru.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Tabelul 3.1) în care ∆j m reprezintă modificarea jocului datorită ajustajelor inelelor rulmentului cu piesele conjugate (fus.

asperităţile de pe suprafeţele de contact se aplatisează.4).5) pentru un rulment radial cu bile.4) ∆D ≈ 0. se prezintă mai jos calculul numeric al lui ∆j m . există soluţii rapide.021 (cap. ∆j def .2 µm.3) în care ∆d reprezintă expansiunea inelului interior (cu corecţia ∆j r inclusă). Urmând recomandările pentru alegerea ajustajelor de montaj 0.002 ) iar alezajul carcasei.4).55S e (3.022 H 6 ( φ900 ).4 µm valoarea lui este R z = 2 µm. +0. Pentru o suprafaţă la care Ra = 0. variaţia jocului datorită ajustajelor inelelor este dată de relaţia: ∆j m = ∆d + ∆D (3. Pentru orientare. cu inel interior rotitor şi inel exterior fix. (3. pentru a calcula valoarea cu care se micşorează jocul intern iniţial datorită deformaţiilor inelelor. realitatea). respectiv cea dintre inelul exterior şi carcasă. practice (dar care respectă. D = 90mm) . Deformaţiile inelelor nu sunt egale cu mărimea strângerilor.2) în care R z1 şi R z 2 sunt înălţimile neregularităţilor suprafeţelor conjugate. respectiv S e . atât din cauza variaţiei radiale a tensiunilor din inelele presate. respectiv comprimarea inelului exterior).3). reprezintă strângerea teoretică medie dintre inelul interior şi fus. deoarece la montarea cu strângere a inelelor apar deformaţii radiale ale acestora (expansiunea inelului interior. care produce o deplasare radială relativă a inelelor şi o mărire a jocului radial.5) unde S i .Lagăre cu rulmenţi ∆jT . Ele se pot calcula cu relaţiile: ∆d ≈ 0. iar strângerea efectivă se va diminua cu cantitatea: ∆j r = 1. fusul are câmpul de toleranţă k 6 ( φ50+ +0. Ţinând seama de complexitatea problemei.2(R z1 + R z 2 ) (3. cu relaţiile (3. Alezajul inelului interior al rulmentului are dimensiunea 52 . respectiv datorită aplatisării asperităţilor.65S i (3.modificarea jocului datorită deformaţiilor elementelor rulmentului sub sarcina de serviciu. iar pentru Ra = 0.modificarea jocului datorită diferenţei de temperatură dintre inelele rulmentului în timpul funcţionării. parametrul R z are valoarea R z = 1 µm. Pe de altă parte. ∆D . Jocul de montaj este mai mic decât cel iniţial. seria 6210 ( d = 50mm.contracţia inelului exterior (cu corecţia ∆j r inclusă). (3. Astfel. în momentul presării a două piese conjugate. încărcat cu o sarcină normală. cu o bună precizie. cât şi din cauza deformării simultane a pieselor conjugate inelelor.

la rulmentul de mai sus (6210). Cu aceste date rezultă Si = 0. 316). 011mm = 11µm şi S e = 0 . 011 ⋅ d M ⋅ ∆t ( µm ) (3. Un studiu asupra deformaţiilor elastice sub acţiunea sarcinii de serviciu este prezentat în lucrarea [14].12 µm. Dacă pentru rulmentul 6210 se alege clasa de jocuri CN (tab. pentru contacte hertziene. Cunoscând modificările jocului intern ∆j m . ∆jT . Jocul de funcţionare este influenţat de temperatura inelelor (jocul se micşorează) şi de sarcina de serviciu (jocul se măreşte datorită deformaţiilor elementelor rulmentului.diferenţa dintre temperatura inelului interior şi cea a inelului exterior. pentru valoarea minimă a acestui joc ( j r = 6 µm).015 . ∆j def se poate alege clasa de jocuri. P . Pentru rulmentul de mai sus (6210) şi pentru o diferenţă de temperatură ∆t = 10 oC rezultă o micşorare a jocului cu ∆jT = 7.23 µm. care produc o deplasare radială relativă a inelelor).012 . astfel încât.7) 53 . Lucrările [6]. 3.58 µm . Modificarea jocului (creşterea acestuia) datorită sarcinii care încarcă rulmentul poate fi calculată. atunci jocul intern radial de fabricaţie are valorile j r = 6. Folosind relaţia (3. Pentru ca rulmentul să aibă un joc radial de funcţionare ( j f > 0 ). Alte informaţii asupra acestor deformaţii sunt oferite de [2].1) rezultă că jocul intern radial de fabricaţie j r trebuie să satisfacă următoarea condiţie: j r > ∆j m + ∆jT − ∆j def (3. C . pentru o sarcină normală ( P / C = 0.7 µm .1 . Modificarea jocului datorită temperaturii se determină cu relaţia [după 23]: ∆jT = 0.58 = −6. Un calcul estimativ al modificării jocului sub sarcină..Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi 0 φ500 −0. [39] tratează deformaţiile corpurilor aflate în contact.sarcina dinamică de bază) conduce la o valoare ∆j def = 6. ∆t .sarcina dinamică echivalentă.7 + 6.1) se constată că. ci o strângere: j f = 6 − 11 − 7.6) în care d M este diametrul mediu al rulmentului. 315.7). Cataloagele firmelor nu oferă relaţii pentru calculul acesteia. în care se pun la dispoziţia proiectantului relaţii pentru calculul deplasării radiale relative a inelelor (pag. d M = (d + D ) / 2 ( mm ) ..din relaţia (3. Micşorarea jocului intern iniţial este ∆jm = 11µm . rulmentul să aibă un joc intern dorit (sau apropiat de acesta).. rulmentul nu va avea un joc intern radial de funcţionare. [18]. în timpul funcţionării. iar diametrul exterior al inelului exterior este φ90 −0.

MC2..Temperaturi de funcţionare ridicate (ex: maşini pentru uscarea hârtiei). Tabelul 3. . montaţi pereche. Variaţii mari de temperatură. .Vibraţii importante (ex: site vibratoare). încărcarea radială a bilelor rulmentului este mai defavorabilă. 3. cu o mai mare apropiere de realitate. o problemă destul de dificilă pentru proiectant.10 Recomandări pentru alegerea claselor de jocuri Clasa Exemple de situaţii Se cere o poziţionare foarte precisă a arborelui şi o rigiditate mare a montajului (ex: la cârma navelor). numai că precizia de poziţionare şi cea de rotire a arborelui scad cu creşterea jocului. La rândul său. există şi alte clasificări. . . Un unghi de contact mai mare indică faptul că rulmentul respectiv poate prelua o forţă axială mai mare. care este clasa de jocuri preferabilă pentru o situaţie dată. MC5. unghiul de contact influenţează capacitatea rulmentului de a prelua sarcini axiale. pentru care jocul minim este de 18 µm. pentru rulmenţii miniaturali (rulmenţi cu diametrul d < 10 mm ).Rulmenţi ale căror inele sunt montate cu strângere. Pentru orientare.. C1 C2 CN C3 C4 C5 În afara claselor ISO pentru jocuri.10. iar clasa MC5 corespunde aproximativ clasei ISO C3.58 = 12. Astfel. MC4. . Evident. firma NSK foloseşte. Cerinţe de funcţionare silenţioasă.Temperaturi de funcţionare ridicate (ex: maşini pentru uscarea hârtiei).12 µm. dar aceasta este o variantă fără joc axial). Condiţii de funcţionare normale. ajustaje garantate prin 54 .Lagăre cu rulmenţi Pentru cazul de mai sus.Rulmenţi ale căror inele sunt montate cu strângere. fără vibraţii. firmele producătoare indică jocurile axiale. Se observă (tab. după cum se poate constata.7) că această condiţie este îndeplinită de clasa de jocuri C3. . deoarece unghiul de contact depinde de jocul axial (creşte cu mărirea jocului axial). Pe de altă parte. Metodologia prezentată mai sus îi permite proiectantului să stabilească. condiţia este îndeplinită şi de clasele C4 şi C5. Alegerea unei clase de jocuri (C1 …CN. MC3.11. Există şi o variantă de montaj UO.7 − 6. j r > 11 + 7. MC6. clasele de jocuri MC1. Jocurile interne la aceşti rulmenţi montaţi pereche rezultă din ajustajele inelelor cu arborele.Vibraţii importante (ex: site vibratoare). Literatura tehnică oferă unele recomandări cu caracter general pentru alegerea claselor de jocuri. Pentru rulmenţii radiali-axiali cu bile montaţi pereche. În tabelul 3. Sarcini variabile. cu perechea de rulmenţi în X sau în O. cu creşterea jocului. clasa MC3 este echivalentă sensibil cu clasa ISO de jocuri CN. C5) este. O asemenea recomandare se găseşte în tabelul 3. conform INA-FAG [9] sunt date jocurile axiale ale rulmenţilor radiali-axiali cu bile. în varianta de montaj UA (adică un montaj în O sau în X cu un joc mic axial. respectiv cu carcasa.

3·Y0* Radiali-axiali cu bile pe un rând. Figura 3. o anumită modificare a jocului intern pe care îl avea rulmentul în stare nemontată. Pentru alte tipuri de rulmenţi. Există şi posibilitatea ca o pereche de rulmenţi radiali-axiali cu bile să asigure un montaj nu cu joc. C (joc mare). 73B Clasele de precizie PN şi P5 Abaterea jocului de la valoarea nominală (µm) d (mm) 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Seria 72B PN P5 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +12 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +10 Seria 73B PN P5 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8 +12 +12 +12 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +10 +10 +10 24 28 34 34 40 40 44 44 46 46 Tabelul 3. Tabelul 3. extrase pentru diverse tipuri de rulmenţi) 55 .5. pe două rânduri: .11 Jocuri axiale la rulmenţii radiali-axiali seriile 72B şi 73B în montaj pereche.4 2 2.3·Y0* 2. la fabricaţie. seriile 72B şi 73B montaţi pereche (vezi şi tabelul 3.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi asigurarea.12 [9].3). în tabelul 3. Între jocul axial j a şi jocul radial j r al rulmentului există o dependenţă. în consecinţă. Un anumit ajustaj (implicit o anumită strângere) determină o deformaţie radială bine determinată a inelului respectiv şi.seriile 32B şi 33B Oscilanţi cu bile Radiali-axiali cu role conice montaţi pereche (N11CA) Oscilanţi cu role butoi *) Valoarea lui Y0 este cea din cataloage (cap.seriile 32 şi 33 .4 1.10) Rulmenţi cu patru puncte de contact Radiali-axiali cu bile. tip UA (în O sau în X) Diametrul alezajului rulmentului Jocul axial al perechii Valoarea nominală a jocului (µm) Seriile 72B.12 Raportul ja / jr pentru diferite tipuri de rulmenţi Tipul rulmenţilor ja / jr 1.3·Y0* 2. conform INA-FAG. a unor câmpuri de toleranţă corespunzătoare pentru suprafeţele de montaj ale celor două inele.2 1.3 [9] indică această dependenţă şi permite determinarea valorii jocului axial la rulmenţii radiali cu bile cu cale adâncă.1. B (joc mediu). Unele firme asigură rulmenţi radiali-axiali pentru formarea perechilor cu trei tipuri de jocuri: A (joc mic). ci cu pretensionare (§ 3. valoarea raportului j a / j r se dă.

Fig.3 Dependenţa dintre jocul axial şi jocul radial În cazul rulmenţilor radiali-axiali montaţi pereche există două situaţii: a. prin lungimile lor. aceste inele. De pildă. dintre inelele exterioare ale rulmenţilor. ja – jocul axial [µm]. împiedică deplasarea acestora până la contactul cu 56 . a) inelul distanţier calibrat. setul de doi rulmenţi având configuraţia dorită: în X. împreună cu inelele distanţiere. la montajul în X (fig.4). în O sau în tandem (fig. deoarece firma producătoare livrează setul. determină. Perechea este livrată ca atare. jr – jocul radial [µm]. Acesta este cazul recomandabil. jocul prevăzut de producător. 3. Or.4. 3.Lagăre cu rulmenţi 80 60 50 40 30 20 1 2 5 10 ja jr 10 8 6 5 4 3 2 10 jr=20 µm 50 100 200 20 30 d 40 50 60 80 100 Seriile rulmenţilor 160 mm 60 62 63 64 200 d – diametrul alezajului rulmentului [µm]. 3.

3 Rigiditatea. – montaj în O. privind pretensionarea lor. în varianta din figura 2. În cele ce urmează se fac o serie de consideraţii privind rigiditatea rulmenţilor şi.9. c. Un posibil avantaj al acestei soluţii este acela că. b. în legătură cu aceasta. Perechea este formată din rulmenţi individuali. setul trebuie doar montat şi nu se mai face nici un alt reglaj (aşa cum. piuliţa 3). 3. Această variantă are dezavantajul că necesită o reglare a jocului perechii.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi rolele şi deci asigură un anumit joc. 3. încărcat cu o sarcină combinată F . 2. – montaj în X.4 Rulmenţi radiali-axiali cu role conice montaţi pereche a. care face un unghi β cu planul radial. la montajul în O (fig. trebuie măsurat. elementele R). Rulmentul are unghiul de 57 .9 sunt necesare elementele de reglare R). Ca urmare.5 [7] este prezentat un rulment radial-axial cu bile.10. Ier Ier a Iir Ier b Iir c Fig. cu cât deformaţiile elementelor rulmentului. ceea ce înseamnă alte complicaţii. jocul poate fi reglat din nou. de pildă. datorate sarcinilor. În figura 3. Pretensionarea rulmenţilor Rigiditatea unui rulment este cu atât mai mare. cu elemente de reglare. 2.1. – montaj în tandem. b. dacă în timpul funcţionării jocurile se măresc din cauza uzării corpurilor de rostogolire sau ale căilor de rulare. Jocul axial realizat astfel. la montajul în X (fig. sau cu ajutorul unei piuliţe de reglare. sunt mai mici.

sarcina corespunzătoare bilei celei mai încărcate. sarcina F provoacă o deplasare (translaţie) δ = δa + δ r a inelului interior faţă de cel exterior.6). 3. c).5 . întinderea zonei de încărcare a corpurilor de rostogolire depinde de mărimea forţei axiale Fa care încarcă rulmentul. 3. jumătate din corpurile de rostogolire sunt încărcate (fig.pentru rulmenţii cu bile şi 58 (3. 22 Fr tgα . [7].9) . Câteva situaţii sunt date în figura 3.7 [2]. În această figură: d ci este diametrul căii de rulare a inelului interior. La o valoare ε = 0. Ea se datorează deformaţiilor elastice locale la nivelul corpurilor de rostogolire. Qmax . Pentru caracterizarea zonei în care corpurile de rostogolire sunt încărcate se defineşte coeficientul de încărcare ε : ⎛ δ ⎞ ε = 0.5 ⎜1 + a tgα ⎟ (3. Pentru o aceeaşi forţă radială Fr .7.8) ⎝ δr ⎠ Întinderea zonei în care corpurile de rostogolire sunt încărcate este dată de produsul ε ⋅ dci (fig.Lagăre cu rulmenţi contact α . [18]: Fa = 1.5 există dependenţele [7].5 Rulment radial-axial cu bile pe un rând Pentru un rulment cu joc radial iniţial egal cu zero. α β δa δ Fa O δr Fr F Fig. Acesta este cazul pentru care au fost determinate diferitele relaţii de calcul pentru rulmenţi. Punctul de aplicaţie al forţei F este centrul de presiune O al rulmentului. Pentru ε = 0. 3.

iar inelele se îndepărtează relativ. δ a < 0 ).Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Fa = 1. 3. a şi 3. iar cele din figurile 3. d şi 3.10) Fa Qψcosα Qmaxcosα Fr Qmax a b Fr Qmax Fig.7. dacă forţa axială de serviciu sub sarcină tinde să micşoreze pretensionarea. Pentru ca un rulment radial-axial să funcţioneze în condiţii satisfăcătoare trebuie ca cel puţin jumătate din corpurile de rostogolire să fie încărcate ( ε ≥ 0.5 ).5 .7 Cazuri de încărcare a corpurilor de rostogolire Situaţiile din figurile 3. 26 Fr tgα . încât. 3.pentru rulmenţii cu role.5 (forţa axială este prea mică. totuşi jumătate din corpurile de 59 . e corespund valorilor ε < 0. α α β Fa O ε·dci ψ dci (3. b – valorilor ε > 0.6 Zona de încărcare a corpurilor de rostogolire Modelul sarcinii combinate Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Zona încărcată radial a b c d e Fig.7.7. Aceasta înseamnă că la montaj trebuie realizată o astfel de pretensionare.7.

secţiune longitudinală. Se admite că la montaj au fost pretensionaţi. atunci. b. deci în sensul negativ sau pozitiv al axei deformaţiilor) nu are importanţă. se va considera doar pretensionarea rulmentului sub acţiunea forţelor axiale. în cei doi rulmenţi.. în lagărul conducător se află perechea de rulmenţi radiali-axiali cu bile. 3. Dacă se consideră cei doi rulmenţi ca fiind identici. cât şi deformaţiile acestora (deplasările axiale relative ale 60 . Forţa axială de pretensionare este Fa 0 . δ0 II ale inelelor fiecărui rulment) vor fi egale (fig. acestea din urmă intră cu valoarea lor absolută. cum se modifică. la pretensionarea perechii. Cele două curbe („caracteristici”) permit urmărirea corespondenţei forţă deformaţie. mai uşor. De asemenea.marcajul aplicat rulmenţilor. atât forţa axială remanentă de tensionare a lor. Acest aspect poate fi valorificat pentru a se putea urmări. pentru fiecare rulment în parte. 3. Sensul în care se produce deplasarea (axial spre stânga sau axial spre dreapta.Lagăre cu rulmenţi rostogolire să rămână încărcate. montaţi în O.. Acest aspect se poate urmări pe baza figurii 3.8.9). În această figură se dă un montaj în care.8 Montaj cu rulmenţi-pereche a. simultan. pentru dezvoltarea raţionamentului privind variaţia forţei care tensionează rulmentul în timpul funcţionării. In relaţiile care exprimă dependenţa dintre forţe şi deformaţii (deplasări). II I A a b Fig. deformaţiile axiale ale elementelor rulmenţilor (deplasările axiale relative δ0 I .

Noua situaţie este reprezentată de punctul M. pentru rulmentul II.9 Dependenţa forţă – deformaţie (deplasare) Forţă axială Rulmentul I Rulmentul II B C. respectiv de punctul N.10. 3. 3.10). Forţă axială Rulmentul I Rulmentul II E B C Fa0 F D δoI O δoII Deformaţie Fig. pentru rulmentul I.10 Poziţionarea simetrică a curbelor caracteristice Arborele face parte dintr-o transmisie cu roţi dinţate. Se constată că rulmentul II este acum încărcat axial cu o forţă care corespunde punctului II. Se consideră cazul în care forţa axială A care acţionează asupra roţii dinţate montate pe acest arbore are sensul spre dreapta (fig. în timp ce 61 . Ea va produce o încărcare suplimentară a rulmentului II şi o „relaxare” a rulmentului I (fig.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi inelelor). FaII . E Fa0 O D. 3. 3. F O" δoII δoI O' Deformaţie Fig. astfel încât poziţia să fie cea din figura 3. Se va proceda la o translaţie convenabilă a caracteristicii rulmentului I şi a ordonatei.11).

respectiv Nlim (fig. E N O D. F O" A FaI FaII δ0II δII δS δ0I δI O' Deformaţie Fig. 3.5 ). nu trebuie depăşite punctele Mlim.12). Pentru ca.11 Variaţia încărcării axiale Forţă axială Rulmentul I Rulmentul II Mlim A=FaII Nlim δII δI=0 Deformaţie Fig. 3. Forţă axială Rulmentul II Rulmentul I M B C.Lagăre cu rulmenţi forţa remanentă care tensionează axial rulmentul I corespunde punctului N de pe caracteristica acestui rulment şi are valoarea FaI . la rulmentul cel mai puţin încărcat axial (rulmentul I) să se respecte condiţia ca cel puţin jumătate din corpurile de rostogolire să fie încărcate ( ε ≥ 0. 3.12 Încărcarea axială limită 62 .

mare (simbol C). din fabricaţie. ei au. pentru pretensionarea realizată la montaj ( Fa 0 . trebuie ca pretensionarea să aibă o astfel de valoare. marcat pe inelul său exterior. un marcaj în formă de săgeată pe inelul exterior (fig.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Aceasta înseamnă că. 3. Vârful săgeţii este orientat înspre centrul de presiune al rulmentului. fie seturi de rulmenţi cu o anumită configuraţie. deci coborârea pe curba caracteristică a rulmentului I să se limiteze la punctul Nlim. Sau. prin aceea că temperatura de lucru (prin dilatarea inelelor). în tandem). care asigură şi o tensionare axială a rulmentului. Cu alte cuvinte. Pentru ca rulmenţii să poată fi montaţi corect. din cauza ajustajelor acestora cu arborele. atunci el va prescrie un rulment cu simbolul din catalogul fabricantului pe care l-a ales ca furnizor. Firmele producătoare de rulmenţi au realizat soluţii care permit proiectanţilor şi constructorilor să aleagă rulmenţii astfel încât să se asigure o pretensionare de un anumit nivel (din trei niveluri posibile). Pe de altă parte. altfel spus.8). pentru formarea perechii de rulmenţi din figura 3. chiar şi numai pentru faptul că măsurarea acesteia (controlul) nu este facilă. Atunci când se discută pretensionarea rulmenţilor radiali-axiali cu bile pe un rând se subînţelege că aceştia formează o configuraţie cu doi.b). Proiectantul prescrie pentru soluţia constructivă respectivă (de exemplu. alegerea unor rulmenţi individuali (neîmperecheaţi) şi formarea perechii la montaj. modifică valoarea forţei axiale care tensionează rulmentul în timpul funcţionării. Aceste simboluri intră. figura 3. la o anumită forţă axială A generată de angrenaj. respectiv diametrul exterior al inelului exterior). Problema realizării unei forţe de prestrângere date este una dificilă. simbol care trebuie să conţină şi sufixul B al clasei de pretensionare medie. dacă proiectantul optează pentru o pretensionare medie. cu aceşti rulmenţi individuali. atingerea unuia din cele trei niveluri de pretensionare. în simbolul complet al rulmentului. forţa axială exterioară A nu trebuie să depăşească valoarea la care δ I devine egal cu zero. Deformările şi tensionările radiale induc componente axiale. ca sufixe. medie (simbol B). respectiv cu carcasa. Dacă trebuia ca cei doi rulmenţi să fie montaţi în X. Pentru formarea realizarea acestor aranjamente. Ce nivel de pretensionare se poate asigura? Cum se realizează pretensionarea? Se pot realiza trei niveluri de pretensionare: pretensionare uşoară (simbol A). trei sau patru rulmenţi. Pe suprafaţa frontală a inelului interior. 1. Pretensionarea se realizează datorită deformărilor radiale ale inelelor. încât să nu fie permisă îndepărtarea inelelor până la apariţia jocurilor. prin câmpurile de toleranţă efective ale diametrelor celor două inele (diametrul alezajului inelului interior. situaţia este complicată în plus. (în O. Fabricantul de rulmenţi asigură. în X. precum şi turaţia (prin forţele centrifuge). atunci săgeţile ar fi trebuit să aibă vârfurile orientate unul spre celălalt. respectiv a 63 .10). firmele oferă fie rulmenţi individuali. De aceea.8. opţiunea pentru una dintre variante o are proiectantul.

dar marcajul diferă de cel al grupurilor de rulmenţi formate din rulmenţi individuali. 3. Rulmenţii se livrează în seturi de doi (fig. acest lucru.14 Seturi de trei rulmenţi c a. Proiectantul prescrie pentru soluţia constructivă respectivă seturi de rulmenţi radiali-axiali. 3.94 mm. – montaj în tandem. respectând strict recomandările cataloagelor şi să opteze pentru o clasă de pretensionare din cele trei.Lagăre cu rulmenţi celui exterior este marcată valoarea abaterii efective. de la diametrul nominal respectiv.14) sau de patru rulmenţi (fig. – montaj tandem-O. menţionând. b. marcajul -6 pe suprafaţa frontală a inelului interior al unui rulment cu d = 40 mm. b. Rulmenţii seturilor sunt şi ei marcaţi cu săgeţi. – montaj în X. Rezumând. gata formate de către furnizor. Opţiunea trebuie să aibă în vedere şi consideraţiile anterioare. în micrometri. DF DB DT a b Fig. c. 3. De exemplu. – montaj tandem-X. 3. 3. arată că diametrul efectiv al alezajului rulmentului este d = 39. respectiv carcasei. – montaj în tandem. c TBT TFT TT a b Fig. din acest paragraf. – montaj în O.13). proiectantul trebuie să prescrie câmpurile de toleranţă ale arborelui. 64 .15). de trei (fig. prin simbolul rulmentului. c. 13 Seturi de doi rulmenţi a. 2.

– montaj „dublu” O. Ea se repartizează pe grupul de trei 65 . d). c. Forţa axială mai mare. c) poate prelua o forţă axială doar în sensul spre dreapta. d. 3.16. Aranjarea setului pe arbore se face după schema din figura 3.16 Poziţionarea setului după marcaje Un set de patru rulmenţi în montaj QBT (tandem-O. – montaj în tandem. este cea orientată spre stânga. b. A Fig.13.15 Seturi de patru rulmenţi a. figura 3. Marcajele trebuie să fie „în continuare”. iar vârful este orientat în sensul forţei axiale care poate fi preluată. – montaj tandem-X. figura 3. QBC QFC QT a b c QBT QFT d e Fig. 3. e. – montaj „dublu” X.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Un set de doi rulmenţi montaţi în tandem (DT. – montaj tandem-O. poate prelua forţe axiale în ambele sensuri.15. pe care o poate prelua.

19. în consecinţă. dacă situaţia forţelor axiale este cea din figura 3. 3. cu forţa axială orientată spre stânga Aranjamentul trebuie să fie invers. De aceea. (a se vedea deosebirea faţă de cazul dat în figura 3. Soluţia ar fi fost cea din figura 3. dacă ea poate avea două sensuri). d dar din rulmenţi independenţi şi nu cu un set furnizat ca atare. 1 2 3 4 Amax Amin Fig. 4 3 2 1 Amax Amin Fig. 4 (fig. 3. dar valoarea maximă este a celei orientate spre stânga. Dacă o problemă tehnică impune alte pretensionări decât cele pe care le oferă seturile de rulmenţi. dacă forţa axială din arbore este orientată întotdeauna spre stânga. atunci ea ar putea fi preluată doar de rulmentul 1 şi.15. valoarea ei trebuie să fie mai mică decât în cazul precedent. sau dacă forţa axială poate avea ambele sensuri. Dacă forţa axială ar fi orientată spre dreapta. cu forţa axială orientată spre dreapta Dacă s-ar fi realizat un grup ca acela din figura 3. atunci setul de patru rulmenţi în aranjament QBT trebuie realizat şi orientat astfel încât marcajele să fie „în continuare”.18 Set de tip QBT. atunci aranjamentul se făcea respectând comentariile de la punctul 1. 3.18. între ambele inele ale rulmenţilor 66 . 3.17).17). 2. iar vârful să fie orientat în sensul forţei axiale (sau al celei mai mari. atunci se montează.Lagăre cu rulmenţi rulmenţi.17 Set de tip QBT.

motoare electrice mici. Desigur. Pe de altă parte. aparatură medicală. nuanţate. se dau câteva exemple de pretensionare obligatorie: a. Nu pot fi date „reţete” general valabile sau definitive. El trebuie să fie cu atât mai mic. 3. arborii principali ai maşinilor unelte. arbori care au o mişcare alternativă (reversibilă). angrenajele conice de precizie (angrenajele diferenţialului la automobile).21). Pretensionarea Pretensionarea rulmenţilor este obligatorie în anumite situaţii. c. c. o micşorare a vibraţiilor în timpul funcţionării. Clasele de jocuri (§ 3. 3.19 Grup de patru rulmenţi format din rulmenţi individuali (montaj de tip tandem-O) 3. au în vedere situaţiile „tradiţionale”. rulmenţii trebuie să aibă un anumit joc de funcţionare.20. apar mereu situaţii tehnice deosebite. privind opţiunea pentru joc sau pentru pretensionare. la care se impun şi abordări diferite. care cer soluţii noi. Fără a epuiza situaţiile. 67 . anumite ansamble ale motoarelor de aviaţie. f. Amax Amin Fig. Modificând. cu valabilitate mai generală. se poate realiza prestrângerea dorită. cu cât precizia de centrare şi cea de rotire a arborelui trebuie să fie mai mari. prin rectificare.2) oferă proiectantului posibilitatea de a se adapta unei situaţii concrete. subansamble ale roboţilor. d. jocurile mici mai asigură şi alte câteva avantaje importante: a.4 Joc sau pretensionare? Comentariile care urmează. o funcţionare mai silenţioasă a rulmentului.1. b. 3. b.1. h. g. aparate de măsură. e. ale problemei jocurilor sau pretensionărilor. în timp ce în altele are un caracter de recomandare sau de opţiune. Jocul În marea majoritate a situaţiilor.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi nişte distanţiere (fig. o repartizare mai favorabilă a sarcinii pe corpurile de rostogolire şi o durabilitate mai mare a rulmentului din acest punct de vedere. lungimea acestor distanţiere.

Lagăre cu rulmenţi În figura 3.22.15.1. Cele două tipuri de arcuri din construcţiile de mai sus îndeplinesc această condiţie.22 – un set de arcuri Beleville (arcuri-disc). practic egale cu zero. Pretensionarea. Patinarea este dăunătoare. ori la schimbări rapide ale direcţiei sarcinii.21 este folosit un arc elicoidal din sârmă cu secţiune dreptunghiulară montat central. pentru a avea deformaţii neglijabile. chiar periculoasă. Ea duce la creşterea temperaturii şi la micşorarea durabilităţii rulmentului (chiar la gripaj). Gruparea rulmenţilor este de tipul celei din figura 3. iar în figura 3. conform FAG [8]. forţele de inerţie ale corpurilor de rostogolire şi ale coliviei.3. dar cu distanţiere de lungime calibrată între inelele a doi rulmenţi vecini. O parte dintre acestea au fost prezentate în § 3. Fig. Arcurile utilizate pentru pretensionarea rulmenţilor trebuie să aibă o rigiditate ridicată. necesară în special la rulmenţii care funcţionează la turaţii mari sau care sunt supuşi unor acceleraţii importante. d (tandem-O). la rulmenţii radiali cu role cilindrice).20 [8] se dă soluţia constructivă a rezemării axului unei păpuşi mobile. Ea poate fi realizată prin diverse metode. la rulmenţii radiali cu bile) sau radială (de pildă.21 şi 3. la variaţiile normale ale sarcinii. precum şi frecările care se opun rotirii coliviei (de exemplu cele determinate de rotirea coliviei în masa de unsoare consistentă) nu pot fi învinse de forţele de tracţiune care se dezvoltă la contactele corpurilor de rostogolire cu inelul rotitor. În construcţia din figura 3. 3.20 Axul păpuşii mobile Pretensionarea este. Pretensionarea cu arcuri poate fi aplicată 68 . Pretensionarea cu arcuri are avantajul că forţa de pretensionare este constantă pe întreaga durată de funcţionare a ansamblului respectiv. sunt prezentate două asemenea soluţii. În aceste condiţii. poate fi axială (de exemplu. Consecinţa este patinarea (alunecarea) corpurilor de rostogolire pe căile de rulare („skidding”). În figurile 3. care urmăreşte evitarea patinării. Fenomenul este cu atât mai intens cu cât sarcina care încarcă rulmentul este mai mică. de asemenea. O altă posibilitate o reprezintă pretensionarea cu ajutorul arcurilor.

3.2 Nealinierea unghiulară a inelelor rulmentului Dacă. c. zona de antrenare zona de lucru Fig. atunci încărcarea contactelor va creşte suplimentar. Jocul intern se micşorează.22 Arborele unei maşini pentru găuri adânci Recomandări privind mărimea forţelor de pretensionare (sau a sarcinilor minime care trebuie aplicate rulmentului) se găsesc în cataloagele firmelor. datorită deformării unghiulare flexionale a arborilor. Jocul intern devine egal cu zero. încât deplasarea relativă a inelelor depăşeşte valoarea jocului. iar durabilitatea lui va scădea. temperatura rulmentului va creşte. atunci pot apărea următoarele situaţii: a. 3. În acest caz. contactele vor fi încărcate suplimentar.21 Arborele port-piatră al unei maşini de rectificat alezaje zona de antrenare zona de lucru Fig. 3. b. Nealinierea unghiulară a inelelor rulmentului se datorează unei serii de cauze: 69 . însă rulmentul mai are un joc intern de funcţionare. Deviaţia unghiulară are o asemenea valoare. ci şi pentru celelalte cazuri menţionate mai sus. temperatura rulmentului va creşte. Dacă rulmentul a fost montat cu pretensionare.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi nu numai pentru evitarea patinării corpurilor de rostogolire. în timpul funcţionării. iar durabilitatea lui va scădea. axele inelelor rulmentului formează un anumit unghi. d.

arborii vor avea o anumită înclinare ϕ în reazeme (centrele de presiune ale rulmenţilor).seriile 232 (d≥52).Lagăre cu rulmenţi .seriile 22. 23.).seriile 13. 241 (d<64). 112 .Deformaţiile arborilor sub sarcină.05 0.5º 2. 238.seriile 230 (d≥56). 231 (d<60).05<P0/C0<0. 240 . 248 . rigiditatea carcasei în zona lagărelor etc. . Ele trebuie să fie aliniate.seriile 222 (d<52). alezajele trebuie prelucrate simultan.4' 1. 239. 130 Radiali-oscilanţi cu role butoi pe un rând Radiali-oscilanţi cu role butoi pe două rânduri . Pentru evitarea lor. 222 (d≥52).seriile 223.Abaterile de la coaxialitate ale alezajelor carcasei în care se montează rulmenţii. 249 . minute) 2 .5º 3º 3. 232 (d<52). Există actualmente aparatura necesară care permite alinierea lor cu o mare precizie. dintr-o singură prindere.seriile 213.5º nu pot compensa 3º nu pot compensa 2 .Lagărele constituie subansamble independente.3º 1. Acestea sunt inevitabile. . Tabelul 3.10' 3 . 2RS) .5º 3º 4º 1.3 .3 P0/C0>0. 231 (d≥60) . cu etanşare proprie (RS. Ca urmare. 22.4' nu pot compensa 2 .10' 2 . 23. 230 (d<56).seriile 12.3 Radiali-oscilanţi cu ace (grade. lungimile diferitelor tronsoane.13 Valori limită ale nealinierii unghiulare a inelelor Tipul rulmenţilor Valoarea limită a nealinierii unghiulare Radiali cu bile cu cale adâncă Radiali cu role cilindrice pe un rând Radiali cu role cilindrice pe două rânduri Radiali-axiali cu bile Radiali-axiali cu role conice Radiali-oscilanţi cu bile pe două rânduri .5º 0.5º 2º 2.1º 3º 70 . 241 Axiali cu bile Axiali cu bile cu suport sferic Axiali cu role cilindrice Axiali-oscilanţi cu role P0/C0<0. poziţia forţelor în raport cu reazemele. dar depind de rigiditatea construcţiei (forma şi dimensiunile secţiunii arborelui.

[9].Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi . situaţia la majoritatea reductoarelor de turaţii. Rulmenţii se ung cu ulei în următoarele situaţii: a. 3. Aceasta este. frecarea internă este mai mare. Pentru a se valorifica avantajele unsorilor consistente s-au luat măsuri ca dezavantajele acestora să nu aibă consecinţe care să determine ieşirea prematură din funcţiune a rulmentului. reduce zgomotul. Vor exista atât abateri de la paralelismul axelor arborilor.3.1. unde roţile dinţate şi rulmenţii sunt unşi cu acelaşi ulei. avantaj important mai ales la arborii înclinaţi sau verticali. patinarea este evitată prin pretensionarea rulmenţilor (§ 3. Problema care se pune este ca nealinierea unghiulară a inelelor rulmentului să nu depăşească anumite valori limită (tab.Capetele arborilor a două ansamble succesive ale unei transmisii (de exemplu capătul arborelui de ieşire al unui reductor şi capătul arborelui de intrare al maşinii antrenate) nu pot fi coaxiale. De aceea. o aliniere de mare precizie. de exemplu. Atunci când rulmenţii se află în spaţii comune cu alte organe de maşini. care trebuie unse cu ulei. mentenanţa este mai uşoară. în unele situaţii. [42]). atât în plan vertical (propriile abateri ale înălţimii axelor capetelor de arbori de la talpa ansamblului. Pe de altă parte. datorită avantajelor pe care aceasta le oferă: a. este reţinută mai uşor în lagăr. Unsorile au şi unele dezavantaje: a. b.1. 3. b. etanşarea lagărului este mult mai simplă. ale cutiilor de avansuri.3 Lubrifianţi Lubrifianţii utilizaţi pentru ungerea rulmenţilor sunt unsorile consistente. aşa cum s-a văzut în § 3. vor exista nealinieri.4. e.1 Unsoare consistentă sau ulei? Majoritatea rulmenţilor (90%) sunt unşi cu unsoare. asigură o protecţie foarte bună împotriva prafului. cât şi în plan orizontal.3. [23]. deoarece cele două ansamble sunt entităţi separate. totuşi. determină existenţa acestor nealinieri). Unele unsori consistente sunt aditivate cu lubrifianţi solizi (bisulfură de molibden sau grafit). Cu aparatura actuală se poate realiza. la sarcini mici şi turaţii mari. se limitează turaţia la care pot fi folosiţi rulmenţii unşi cu unsoare. cu degajare mai mare de căldură. pot provoca patinarea corpurilor de rostogolire. [17]. uleiurile şi. iar nivelul uleiului (impus de condiţia de ungere a roţilor dinţate) este suficient de ridicat pentru a asigura pătrunderea corpurilor de rulare ale rulmenţilor în lubrifiant. d. ale unor 71 . lubrifianţii solizi. Chiar dacă acestea se montează pe aceeaşi placă de fundaţie (pe acelaşi suport).4).13. prin imersiune (de exemplu roţi dinţate). Alte exemple sunt cele ale cutiilor de viteze ale maşinilor-unelte. cât şi abateri unghiulare. c.

Aceasta din urmă dă o măsură a consistenţei unsorii. ambreiaje multidisc. conform NLGI (National Lubricating Grease Institute). la care anumite organe ale acestora (roţi dinţate. Atunci când. datorită condiţiilor de lucru (sarcini şi turaţii) temperaturile ar fi prea mari. Problema se reduce tot la evacuarea căldurii din lagăr. la temperatura de 25ºC. O unsoare cu consistenţa 3 poate fi utilizată la rulmenţii unor arbori verticali.3. În tabelul 3. 3. b. în unele cazuri. După cum se constată. doar că această căldură a fost produsă din cauze externe rulmentului şi nu din cauza parametrilor săi funcţionali. Atunci când. unsorile consistente au două caracteristici (proprietăţi) specifice: punctul de picurare şi penetraţia.14 Clase de consistenţă şi penetraţii NLGI Clasa NLGI Penetraţia (zecimi de mm) 445 – 475 400 – 430 355 – 385 310 – 340 265 – 295 220 – 250 175 – 205 130 – 160 85 . De pildă.115 000 00 0 1 2 3 4 5 6 Unsorile pentru rulmenţi au. din cauza procesului în care este implicat ansamblul în care se află rulmenţii. prin centrifugare. 3. consistenţa 1. ei s-ar încălzi la temperaturi nepermis de mari (cazul.2 Unsori consistente pentru ungerea rulmenţilor După cum se cunoaşte. şuruburi de alimentare se află în zone adiacente ale aceluiaşi carter. c. deoarece aici nu există o alternativă. în aceste cazuri nu este vorba de a opta pentru ungerea cu unsoare sau cu ulei.. de exemplu. came. al maşinilor pentru fabricarea. deoarece este o metodă sigură de ungere şi de răcire în acelaşi timp. Motivul selectării acestor clase este acela de a se evita două 72 .14 sunt date clasele de consistenţă şi penetraţiile corespunzătore. Acesta este uleiul. la turaţii foarte mari se pretează ungerea cu ceaţă de ulei. de regulă. situaţie în care se impune răcirea forţată a lagărului cu ajutorul unui agent de răcire. ale aceloraşi carcase şi sunt unse cu acelaşi ulei cu care sunt unşi rulmenţii. 2 şi. care circulă printrun sistem de răcire. pistonaşe. a vatei minerale).Lagăre cu rulmenţi tipuri de compresoare sau de pompe etc. dar nu numai. Tabelul 3.

turaţia (min ). unsoarea s-a introdus într-una din fazele finale ale fabricării lor. pe de altă parte. încât......+160 (hidrocarbură sintetică) Poicarbamidă SM 100/2 KPE2R-30 -30.. să împiedice rotirea coliviei cu corpurile de rostogolire şi. consistenţa unsorii să nu fie prea mică.. date în § 3. pe de o parte. pe bază de litiu (ulei de bază: mineral) Calciu-litiu (ulei de bază: mineral) Litiu (ulei de bază: diester) Litiu (ulei de bază: mineral) Litiu (ulei de bază: ester) Litiu (ulei de bază: mineral) Complexă. respectiv 2Z. consistenţa să nu fie prea mare.. Tabelul 3. cu contact sau fără contact.5 15 100 26 100 220 425 150 160 31 115 SM 28 KFK2U-40 Agent de îngroşare organic -40.. ori cu alte tipuri de etanşări proprii. la 40ºC temperaturi -1 2 -1 (min ·mm) (mm ·s ) SM 03 SM 11 SM 12 SM 161) SM 17 SM 182) SM 23 KP2N-25 K2E-20 KE2K-50 K3K-20 K3P-50 K2K-20 KP2N-20 Complexă.... O categorie aparte o constituie rulmenţii cu etanşare proprie.. la anumite intervale de timp.+120 -50. iar unsoarea să curgă din lagăr. pe bază de sodiu SF 108 KSI3R-40 -40.+140 2 2 2 3 3 2 1/2 2 1 2/3 1/2 3 500000 500000 1000000 500000 1000000 500000 350000 300000 500000 600000 - 160 14. la temperaturile de funcţionare joase.. fără a se mai apela la ungere de completare. dM=0..+80 -50. se procedează la împrospătarea unsorii (ungere de completare. pe bază de bariu (ulei de bază: mineral) -25. În aceşti rulmenţi.5(d+D).4.+140 -40. de tipul 2RS. 2) Unsoare standard pentru rulmenţi de precizie cu bile...1) Poicarbamidă SM 29 KHC1P-20 -30.+180 (ulei de bază: siliconic) 1) Unsoare standard pentru rulmenţi radiali-axiali. Rulmenţii se ung la montarea lor în ansamblul respectiv (ungere iniţială) şi.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi situaţii extreme: a. b.+260 (FA 164.. -1 n .+120 -30.Parametrul Vâscozitatea cinematică a Domeniul tenţa de viteză de uleiului de NLGI n·dM bază..+180 (ulei de bază: ester) Gel SF 101 (ulei de bază: ester sau ulei -54. uleiul de bază al unsorii să nu-şi poată îndeplini funcţia lubrifiantă.. 73 .+150 -20.15 Unsori pentru ungerea iniţială a rulmenţilor Simbol INA Simbol DIN 51825 Tipul unsorii Consis.+120 -20. la temperaturile de funcţionare din partea superioară a domeniului de temperaturi.. Ungerea astfel asigurată este definitivă („for life”).. reungere)... dM – diametrul mediu al rulmentului (mm).+204 (FA 101T) mineral) Complexă.

16 Unsori pentru lagăre cu rostogolire (rulmenţi) Agentul Temperatura. precum şi echivalenţele unsorilor fabricate de aceste firme. UM 185 Li3EP*. [32]. a=unsori care pot fi utilizate şi pentru ungerea utilajelor din industria alimentară. USB-300-2M-10EP# USB-300-3. Grease MU-3. Grease MU-EP-1* UM 185 Li2. UM 185Li2M* UM 185 Li2. ca şi diversitatea mărcilor şi calităţilor de unsori [10]. Grease MU-EP-2*. Grease 30. b=biodegradabilă. [16]. UM 185 Li3EP*. în tabelul 3. UM 185 Li2EP*. USB-300-MG-8EP#. În tabelul 3.Lagăre cu rulmenţi Numărul producătorilor de unsori consistente pentru rulmenţi este mare. UM 185 Li2EP*. se prezintă.16 [10]. Ţinând seama de marea diversitate a producătorilor şi a unsorilor. USB-300-3M-3EP# U260 B2 U260 B2M* U260 B3 U260 B3M* Grease NF1 Grease NF2 - bentonă 0 240 2 3 - Notă: *=unsori aditivate „extremă presiune”. Grease MP* UM 185 Li3. UM 185Li 2M* Grease SM#. USB-300-2-M3EP#. Grease MU-EP-3* UM 185 Li 3M* UM 165 LiCa 1 Grease LP-1 UM 170 LiCa 2 Grease LP-2 Grease AC-1 Grease AC-2 săpun de litiu -25 130 2 - 3 săpun litiu + calciu săpun complex de calciu 100 -25 120 1 2 3 1 -25 150 2 3 1 săpun complex de aluminiu săpun complex de litiu -25 140 2 - UM 185 Li3. Tabelul 3. recomandate de firma INA. unsori recomandate pentru ungerea rulmenţilor. Grease MU-2. #=unsori cu bisulfură de molibden. 74 . UM 185 Li 3M* U230 Ca1/2EP* U230 Ca2/3EP* U230 Ca3 - UM 175 LiCa 3 - - - - 2 1 USB-300-2. [15]. UM 185Li2EP*. ºC Clasa de minimă maximă NLGI îngroşare 1 săpun de calciu -15 60 2 3 -54 52 2 1 ASTRA ICERP UTJ 135Ca2 UM 180Li1. UM 185Li 2M* LUBRIFIN U 90 Ca1 U 90 Ca2 U 90 Ca3 AGIP Grease CC2 Grease CC3 GR 7036 UM 180 Li1-EP* Grease MU-1. Tabelul conţine produse ale unor firme importante.15 sunt prezentate unsori pentru ungerea iniţială.

Alukomplex-2H. Alvania EP-1* Top Cup*. Limolard# - Chevron. Dacă se amestecă unsori de diferite tipuri. Mobilgrease Special* Mobilux 3 LZS-3. Anfrol XP-2*. Retinax EP-2 Alvania R3 Alvania G1 Alvania G2. Axa GR Chevron. Rolexa 1 Energrease LS-EP-1* Spheerol EPL-1* Energrease LS-2. precum şi unsorile care au agenţi de îngroşare diferiţi. Helios-2M# - Albida EP2*. în nici un caz. Albida HD2.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi În procesul de mentenanţă (întreţinere) a lagărelor cu rulmenţi. Rolexa 3 Energrease LS-EP-3* Spheerol EPL-3* Energrease HT-1 Energrease HT-2. Mobilux EP-2*. Mobilplex 47 Multimotive 2 Mobilplex 48 Nevastane HT/AW1a Cardrexa GEP-2. Calithia EPT 2* Alvania G3 Cassida RSL-1a Cassida RSL-2a Energrease LS-3. Mobiltemp 78# Mobiltemp 2 Helos-2. Ca regulă generală. Biogrease EP2*. H1Alton-2a Favorit 2 LC 300 - Staterma2.P. LZS-2EP* Mobilgrease MP. StatermaMO10# - Mobiltemp1. se micşorează). Mobilgrease 77. Molybden* MS 1805 Alvania R2. nu trebuie amestecate. Hengermϋzsir-2. B. atunci consistenţa unsorii se modifică (de regulă. Mobilplex 46 Multimotive 1. Hengermϋzsir-2M. Retinax LX2 Darina 2 - - - 75 .b Energrease OG2 Epexelf 1 Epexelf 1 Mobilux 2. Spheerol AP-1. LZS-2. Spheerol AP-3. Alvania WR2*. unsorile ale căror uleiuri de bază sunt diferite. StatermaMO2#. Energol Energrease PR 2 Energrease PR 3 - CASTROL Spheerol L2 Spheerol L3 - ELF Palissa 1 Palissa 2. Retinax EPX2*#. H1Alton-1a Alukomplex-2. Rolexa 2 Energrease LS-EP-2* Spheerol EPL-2* Pressure Gun Rhodina RL-1 Graphit Rhodina RL-2 Grease Rhodina RL-3 Aeroshell Grease 14 Alvania R1. Spheerol AP-2. Nevastane HT/AW2a Multiplex TP Alukomplex-1. Motul 5039#. trebuie evitată amestecarea diferitelor tipuri (mărci) de unsoare. Movex 2 - MOBIL Mobilux 1 Mobilux EP-1* MOL Carrier KZS-0/1 KZS-0/2 KZS-0/3 LZS-1 MOTUL SHELL Energrease LS-1. Alvania EP-2*. temperatura maximă de utilizare scade şi pot apărea şi alte modificări ale caracteristicilor acestora.

Dacă. deoarece conţin aditivi diferiţi. se poate face pe baza figurii 5.138).3 Uleiuri pentru ungerea rulmenţilor S-au menţionat mai sus (§ 3. trebuie să fie amestecate. Nu înseamnă că rulmentul trebuie uns cu un ulei cu această vâscozitate. cu ajutorul ei. precum şi [4]. 3. marca uleiului care corespunde acestei condiţii privind vâscozitatea minimă (de exemplu.17).1) situaţiile care impun ungerea cu ulei.3. care ţine seama atât de dimensiunile rulmentului. mărci diferite. dacă unsorile conţin aditivi diferiţi. sub incidenţa aceluiaşi ulei. Tabelul 3. cu proprietăţile lor esenţiale. Alegerea uleiurilor pentru angrenaje nu face obiectul acestui volum. din figura 3. De aceea. dacă se face un amestec. la limita de jos a vâscozităţii. O alegere nuanţată a uleiului. 3. atunci ele trebuie să aibă acelaşi ulei de bază şi acelaşi agent de îngroşare. dacă ei se află în spaţii adiacente cu alte organe de maşini ale transmisiei (roţi dinţate etc. nu trebuie amestecate.17 Vâscozităţi minime ale uleiurilor pentru rulmenţi (la temperatura de lucru) Tipul rulmentului Vâscozitatea cinematică mm2/s 13 20 30 Cu bile. la temperatura de funcţionare (indiferent care este aceasta) să nu coboare sub o valoare minimă (tab. În cele ce urmează nu se mai insistă asupra ungerii rulmenţilor. având deci. este prezentată în lucrarea [35]. ISOVG 68 indică o vâscozitate de 68 mm2/s la temperatura de 40oC). se poate stabili. înainte de utilizare.3. cu ace Cu role conice. [33]) şi. totuşi.).23. O condiţie importantă pe care trebuie să o îndeplinească uleiul este ca vâscozitatea lui.Lagăre cu rulmenţi De asemenea.9. El reprezintă doar ultima soluţie. dar nu din categoria celor mai sus menţionate. iar comportamentul uleiurilor în condiţii de presiune este tratată în [30]. O gamă largă de uleiuri produse în România. cât şi de turaţie. calitatea unsorii rezultate ar putea fi necorespunzătoare. cu role cilindrice. Dar şi în această situaţie. este recomandabil ca. axiali cu ace Axiali-oscilanţi cu ace 76 . oscilanţi cu role butoi. O tratare amplă asupra lubrifianţilor o oferă lucrarea [3]. anumite unsori. din motive nenominalizate aici.3 (pag. Cunoscând sau apreciind temperatura de funcţionare. precum şi alte proprietăţi relevante ale acestuia. clasa de vâscozitate ISOVG (vezi şi tabelul 5. să se testeze consistenţa. unsorile fabricate de firme diferite.

În ceea ce priveşte cel de al doilea scop.4 Etanşarea lagărelor cu rulmenţi Funcţionarea corectă a unui lagăr cu rulmenţi. pe de o parte. împiedicarea pătrunderii în lagăr a contaminanţilor şi. şi ţinând seama de condiţiile de funcţionare din tabel. Cu vâscozitatea determinată ca mai sus. el nu se referă doar la împiedicarea lubrifiantului de a ieşi din lagăr în mediul ambiant. aflate în spaţii adiacente. Există situaţii în care trebuie împiedicată ieşirea lubrifiantului din lagăr spre interiorul carcasei transmisiei. în cazul în care rulmentul este uns cu un alt lubrifiant decât celelalte organe ale transmisiei. pentru a se evita. se poate identifica un ulei care să corespundă problemei. depinde de o serie de factori. reţinerea. exterior ansamblului. Prin etanşarea unui lagăr (sau a unui rulment) se urmăreşte. de exemplu amestecarea lubrifianţilor. în lagăr. pe de altă parte. 3. 77 .23 Dependenţa vâscozitate – temperatură pentru uleiuri din diverse clase ISOVG Tabelul 3. Unul dintre aceştia este etanşarea.3.17) mm /s 500 300 200 100 50 30 20 15 10 8 6 5 4 3 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1:ISOVG320 2:ISOVG150 3:ISOVG68 4:ISOVG46 5:ISOVG32 6:ISOVG22 7:ISOVG15 2 1 2 3 4 6 5 7 90 100 110 120 130 140 150 160 Temperatura de funcţionare ºC Fig.18 [10] conţine recomandări de uleiuri pentru ungerea rulmenţilor. sub aspectul ungerii. 3. a lubrifiantului.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi 3000 2000 1000 Vâscozitatea minimă (tab.

THB 32 (B. THB 100 (B. 12. Aircol PD 32 (CASTROL).E. Comptella 100. Hyspin VG 100. OTE 32. OTE 100. I100.T. Hidrokomol P-32. Tellus S32. Hidrokomol P-68.Turbinol 68. OSO-C 100. D.). Dicrea TC 32. D. LA 100. Radula 32.E. Safco Rubric RU 100. OSO-C32. D. L 100*. Safco Rubric S32 Z. Perfecto T 100 (CASTROL). Safco Vis 32 (MOTUL). H 100 EP/1. Hyspin AWS 32. Safco Rubric D 100. D. TCL-32. Tegula 32 (SHELL) sub 500 50 500. Turbelf SA 68. Radula 15. Viscolite Oil Heavy (MOBIL). LA 100. Hyspin AWS 32. 26.E.T. D. Turbo T32. H18A. H32AS. Safco Rubric C 68. OSO-C32. Dicrea 32 (AGIP). Turbelf SA 32.T. HLP-HM68. Aircol PD 68 (CASTROL).E. OSO-C68. D. TbA 57E*. Vectra Oil Light.T. THB 32 (B.T.. Polytelis 68. Tellus T15 (SHELL) # L 100. H68 EP. Dicrea TC 68. D. OSO-15. Corena P 100.P. Dacnis VS 32 (ELF).E. Safco Rubric S 100Z. Oil Light.4000 peste 4000 -5 sub 500 100 500. Viscolite Oil Heavy (MOBIL). Turbelf GB 32. Turbokomol 68K. Turbokomol 32K. 13. Hyspin AWS 100. Tellus T68. H 10 (ASTRA). Energol HLP 32.).E. ACER 32. H 32 EP/1 (ICERP). Dacnis P68. Hyspin VG 32. LA57** # (LUBRIFIN). Tellus T 32. H 100 # (PETROTEL-LUKOIL). TK 32. HA 15S (ICERP). TH68EP1(ASTRA). Turbelf TSE 32. Aircol PD 68 (CASTROL).E.).18 Recomandări de uleiuri pentru ungerea rulmenţilor Temperatura. I 68 (PETROTEL-LUKOIL).Energol RC 68. H15 EP. H41 . Hidrokomol U-32. Safco Rubric S32 Z. Comptella 68. OSII 60 . Energol CS 100. Safco Alterna 100 (MOTUL). ACER 15 (AGIP). Oil Heavy Medium. Vitrea 32.P. Spinelf 15 (ELF). Vitrea 68. Elfolna DS 100.P. Hyspin VG68. H 68 EP/1 (ICERP). H41 . Hidrokomol P-32. Vitrea 68. H32 A (PETROTEL-LUKOIL). Turbo T68.). TCL-100. Dacnis P68. Comptella S68 (SHELL) H32. D. KA-68. H60A. Turbelf SA 68. RC-R 32. Saf Drive S68. Velocite Oil nr. 24. H100 EP*. L 100. Saf Drive S 32. Safco D 100. Hyspin VG15. Dicrea 100 (AGIP). K68. H 32 EP/1 (ICERP). H 60A. Oil Light. Vectra Oil Light. Tellus S68. K 100 (ASTRA). OTE 32. Rubrex 400. Velocite Oil nr. Turbinol 32.E. Hidro HL-32. Vectra Oil Heavy. Velocite Oil AX (MOBIL). Polytelis 68. Magna 100. Energol HLP 32. OSO-C68. TbA 32E*. Morlina 100. Dicrea TC 68.T. Elfolna DS 32. Polytelis 32. Hyspin AWS68. SZK-100. AN-100. H68.T. Magna 15 (CASTROL). THB-68 (B.TH68EP1 (ASTRA)..T. H 15EP/1. Turbokomol 68K. Vactra Oil Heavy Medium. Perfecto T 32. RC-100. Tellus T68. Turbo T68. 13. Radula 68.P. H32 A (PETROTEL-LUKOIL). 18. Dacnis VS68 (ELF). Turbelf SA 32. KA 100**. L 56 *. D. Tegula 32 (SHELL) # # # L 10 . Polytelis 100. H68 EP. TCL-68. RC-R68. H 46 A . 26. Hidro HL-68. H60A. TCL-68. H32A.. Morlina 32. Hidrokomol D-32 (MOL Carrier). D. Radula 32. Dicrea 32 (AGIP). Velocite OilS. Perfecto T68. H 100A*** (LUBRIFIN). ACER 100. H32EP. KA 100 (MOL Carrier). 11 (MOBIL). Tellus S32. KA-68. Radula 100. Dicrea 68 (AGIP).E. CS 68. ACER 68. rot/min # Tipul uleiului K68. LA 57** # (LUBRIFIN). Rubrex 400. 24.4000 peste 4000 78 . Velocite Oil AX (MOBIL). Dacnis P 100 (ELF). Safco Vis 32 (MOTUL).. Aircol PD 32 (CASTROL).T. Hidrokomol D-32 (MOL Carrier). Dicrea TC 32. TCL-15. L8 (LUBRIFIN). Hidrokomol U-68. Safco Rubric S 68 Z (MOTUL). Perfecto T 32.Energol RC 68. 8. OSO 100. TCL-32. RC-R 32. Turbo T32. ACER-MP 100. Dacnis VS68 (ELF). Tellus T 100 (SHELL) # K68. Elfolna DS 68. K 100.T. KA 100 S (ICERP). Saf Drive S68 2 (MOTUL). H 46 A . LA 32** (LUBRIFIN). Magna 68. AN-32.E 27 (MOBIL). Elfolna DS 32. HA 15. Elfolna DS 68. I 68 (PETROTEL-LUKOIL). OTE 68. Turbinol 32EP. Hyspin VG 32. Saf Drive S 32. Turbokomol 32K. D.).Lagăre cu rulmenţi Tabelul 3. Turbelf SA 100. 12. Dacnis VS 32 (ELF). ACER 68. RC-R 68.E.E.T. Tellus T 32. H68 EP/1 (ICERP). Safco Rubric C 68. Comptella S68 (SHELL) H32. Radula68. Tellus S68. Hidrokomol P68. Dicrea 68 (AGIP). Comptella 68. Vacuoline 525.T. Safco Rubric A 32. Safco Rubric A 32. Hidrokomol U-100.THB-68 (B. Vitrea 100. K68.E. Hidrokomol U-68. H32EP. TbA 57E*. TbA 32E*. Velocite Oil nr. Vitrea 32. Hyspin AWS68. Tellus S 100. HLP-HM68. ACER 32. Hidrokomol D-68 (MOL Carrier). Hyspin VG68. D. Magna 68. Polytelis 32. Vactra Oil Heavy Medium. AN-68. Turbelf TSE 32. Perfecto T68. Morlina 32.P. Hidro HL-32.T. Hidrokomol U-32. CS 68. AN-32. RC-R 100. TK 32. Hidrokomol U-15 (MOL Carrier). H 60A. Hidro HL-68. Hidrokomol D-68 (MOL Carrier). H68. LA 32** (LUBRIFIN). OTE 68. Turbelf GB 32. H32A. ºC minimă maximă Turaţia. H32AS. D. Oil Heavy Medium.

KA-100S (ICERP). Komagmol 220. Radula 220.P. Transol 220. KA 100. D. I 220 (PETROTEL-LUKOIL). ## = utilizare la temperaturi mai mari de -20ºC. D. Omala 100 (SHELL) Arnica 46 (AGIP).E. Hyrelf XV 432 (ELF).Hyspin VG 220 (CASTROL). Safco Gear HD 150.). OSO-S 220.P. Bactran HV32 (B. Vitrea 150. Komagmol 150. Rarus 427 (MOBIL). TCL-150. L 220**. Radula 100.18 (continuare) Temperatura. L 56 *.E. rot/min Tipul uleiului L 220**. Turbelf SA 100. ACER 100. Hydrelf -30 50 1000. Reductelf SP peste 4000 100.4. ACER –MP 150. Vitrea 220. Etna Oil no. Viscolite Oil BB. OSOC 100. ACER MPK 220. Safco Rubric S 100Z. KA-150 (MOL Carrier). Safco Rubric RU 150.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Tabelul 3.T. Dicrea 150. Polytelis 150.5000 DS 32.E. Corena P 150. Dacnis VS150. SIC-C 150 (AGIP). Supraco MPL 220. L95 **. Dicrea 100. Hidrokomol HV-U15. Vectra Oil Heavy. 500. Aircol PD 150 (CASTROL). Energol CS 100. SIC-C 220. TIN 220EPS/1 (ICERP). KA 100**. Vactra Oil BB. Hyspin AWS 150. L 150*. KA 220 (MOL Carrier). THB 100 (B. OSII 60 . Mobilgear 630. După natura lor.E 27. Safco Alterna 100 (MOTUL). D.P. Reductelf SP 220. 11 (MOBIL).). Hydrelf sub 1000 DS 46. Safco Alterna 150 (MOTUL).4000 Viscolite Oil Extra Heavy. contaminanţii (poluanţii) sunt de trei tipuri: a. Bactran HV46 (B. OSO-S 150. Safco Rubric RU 100.P. Vacuoline 528. GR-XF 220.P. Tellus T 46. TIN 100EP/1. Vacuoline 333. Safco Rubric XP32Z (MOTUL).T. K 100. peste -5 D.. contaminanţi exteriori. Magna 100. Mobilgear 629.E. H 100A*** (LUBRIFIN). KA 150/1. Hyspin AWH 32 (CASTROL). Reductelf Synthese 220 (ELF). Hyspin AWH 46 (CASTROL). L 100*. Hidrokomol HV-U46 (MOL Carrier). c. Polytelis 100. Safco Gear HD 100. # = vâscozitate la 50ºC.). K150. D. Komagmol 100 (MOL Carrier). TIN 150EPS/1 (ICERP). 28. AN-100. L 100. Blasia 150. D. Delima 220. SZK-220. b. Reductelf Synthese 150 (ELF). Safco D150. Mobilgear 627. ### = utilizare la temperaturi mai mari de -15ºC. ACER 150. Safco Rubric XP22Z (MOTUL).3. Corena P 100. Hidrokomol U-100. Hyrelf XV 46 (ELF). CS-150 (B. Rarus 429. Vacuoline 525. OSO-150. KA95* (ASTRA). Safco D 100. D. ACER-MP 100. Vacuoline 128. H100 EP*. Tellus T 15 (SHELL) NOTĂ: * = utilizare peste 0ºC. Vacuoline 328. Tellus TD 46 (SHELL) Arnica 32 (AGIP). K150. K220* (ASTRA). Transzol 150.. K220*. Bactran HV32 (B. Perfecto T 100.E. Morlina 150. LDE. I100. Etna Oil no. SZK-100. H 100 # (PETROTEL-LUKOIL). L100 * (LUBRIFIN). Safco Gear HD 220. Vitrea 100. Safco Rubric XP 46 Z (MOTUL). TIN 220 EPS (LUBRIFIN). Safco Rubric FF 220. Magna 150. Supraco MPL 150. LA 100. GXP 100.T. LDE.T. Reductelf SP 150. TCL100. OSO-220. Omala 150 (SHELL) # L 100.E. GR-XP 220. 79 . ACER-MPK 150. Dacnis P 100. Blasia 220. H 100 EP/1. Energol RC-150. Tellus S 100. Comptella 100.)..T. Alpha SP 220. Polytelis 220. Misola MAP 220. D. RCR 100.Hyspin VG 150. Safco Rubric RU 220. TCL-220. Alpha SP 150. Comptella150. Metelia 100 (ELF). SZK-150. 19. Vacuoline 533. Radula 150.T. K 100 (ASTRA). Hyspin VG 100. Safco Rubric D 100.). Morlina 100. Hyspin AWS 100. contaminanţi primari. OSO-C 220. Blasia 100 (AGIP).T. ** = utilizare peste 50ºC.P. Tellus T 32 (SHELL) Arnica 32 (AGIP). 13 (MOBIL). Elfolna DS 100. sub 500 Metelia 220.T. Tellus T 100. contaminanţi secundari. ºC minimă maximă Turaţia. Oil Extra Heavy (MOBIL). OTE 100. Dacnis P 150. Vactra Oil Extra 100 Heavy. *** = utilizare peste 10ºC. Hydrelf peste 5000 DS 32 (ELF). I 150 # (PETROTEL-LUKOIL). Dicrea 220 (AGIP). Alpha SP 100 (CASTROL).E. Safco D220 (MOTUL). RC-100. Hidrokomol HV-U22 ## (MOL Carrier). ACER –MP220.). Transzol 100. Vacuoline 133.E. 18. LA 100. TIN 150 EPS. Omala 220 (SHELL) # L 150*. Energol CS 220 (B. ACER-M230. Hyspin AWH 32 (CASTROL). Oil BB (MOBIL). 15 (MOBIL). Supraco MPL 100. OSO-C 150.. Reductelf Synthese 100. D. Hidrokomol HV-U32 (MOL ## Carrier). Morlina 220. Safco Rubric FF 150.T. Magna 220.

compuşi care sunt insolubili. Ei sunt.24 Impactul contaminanţilor asupra cuplelor de frecare Figura 3. 80 .24 [40] se prezintă impactul contaminanţilor din lubrifiant asupra diferitelor cuple de frecare.25 [40] este sugestivă pentru constatarea influenţei diferiţilor factori asupra scoaterii din uz a rulmenţilor unor reductoare industriale. parţial sunt reţinute de filtrele instalaţiei. Obiectul acestui subcapitol îl constituie contaminanţii exteriori. de pildă. 3. % Fig. Contaminanţii exteriori pătrund prin orificiile de aerisire (de exemplu. ori sunt introduşi odată cu lubrifiantul la prima ungere a ansamblului.18 [40].Lagăre cu rulmenţi Contaminanţii primari sunt aceia care provin din procesul de fabricaţie şi de montaj al ansamblului din care fac parte rulmenţii. rulmenţi etanşări angrenaje cuzineţi robineţi ghidaje liniare piston / cilindru lanţuri frâne / ambreiaje cuplaje altele 0 10 20 30 40 incidenţa. Este evident impactul important al impurităţilor din lubrifiant asupra scoaterii din uz a rulmenţilor (70%). Contaminanţi secundari sunt şi compuşii de oxidare (îmbătrânire catalitică) ai uleiului. O caracterizare a nivelului de poluare a diferitelor medii în care se pot afla ansamble cu rulmenţi este dată de tabelul 3. Contaminanţii secundari provin din procesul de funcţionare a ansamblului. Se observă că rulmenţii sunt cei mai afectaţi de contaminarea lubrifianţilor (28%). la reductoare) ori prin etanşările deteriorate sau greşit proiectate. care. particule de uzură. În figura 3.

% Fig. din fabricaţia curentă a firmei INA [21. La etanşarea cu contact.18 Particule în suspensie în aer. etanşare proprie (interioară). La etanşarea fără contact. 81 . De asemenea. 3. etanşare exterioară.1 Rulmenţi cu etanşare proprie (interioară) Din punctul de vedere al relaţiei dintre elementul de etanşare şi componentele rulmentului. etanşarea poate fi cu contact sau fără contact.4.03 0.5 1 5 320 1300 În raport cu rulmentul.19 sunt prezentate soluţii de etanşare interioară. 25]. cu contact.1 0. În tabelul 3. b. 3. elementul de etanşare se află în contact cu alunecare cu unul dintre inelele rulmentului sau cu unele părţi componente ale dispozitivului de etanşare. etanşarea unui lagăr cu rulmenţi poate fi: a. este posibil ca această fantă să fie formată între elementele dispozitivului de etanşare (labirint).Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi ungere defectuoasă impurităţi (contaminanţi) suprasarcini concepţie constructivă greşită uzură mediu înconjurător alte cauze 0 20 40 60 80 100 frecvenţa. în diferite medii Mediul Suspensia mg/m3 aer Încăpere „albă” (curăţenie „absolută”) Laborator Atelier de prelucrări mecanice Fabrică Centrul unui oraş Oţelărie Fabrică de ciment 0. 24.25 Cauze ale deteriorării rulmenţilor Tabelul 3. între elementul de etanşare şi unul din componentele rulmentului se formează o fantă de o anumită formă.

.KRRB.manşetă cu buză. .. . GE.... seriile GLE. . 4 R 5 RCC 6 P3 1 – cauciuc butadienic.KRRB-CC. .şaibă (inel) din tablă din oţel. cu armătură din oţel. E.. 82 . seriile GE.etanşare cu 3 piese: manşetă cu buză.KLLHB..şaiba exterioară este evazată la partea dinspre inelul interior. din cauciuc 2 NBR . . . ..KRRB.durabilitate mare 3 RSR ..utilizată la rulmenţii radiali cu bile cu inel interior lat. injectată din cauciuc NBR . . GNE. din cauza frecării importante a celor trei buze cu inelul interior..etanşare destinată funcţionării într-un mediu puternic 2 contaminat..se utilizează la viteze mici.utilizată la rulmenţii cu inelul interior lat simetric.RRB. fixată între două şaibe din tablă din oţel. Manşeta. pretensionată radial.KRRB. .. 2 – cauciuc butadien-acrilo-nitrilic.cu contact. conferind o protecţie a buzei faţă de o acţiune mecanică asupra ei. are trei buze de etanşare şi se află în capsula formată din cele două şaibe din tablă din oţel. Simbol Construcţie Descriere 1 RS ..două buze de etanşare: cea interioară .utilizată la rulmenţii seriile GE.19 Etanşări interne cu contact Nr. zincată.fără contact (cu interstiţiu).KRRB. Buzele sunt pretensionate radial. cea exterioară .manşetă cu buză.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 3.KRRB.etanşare asemănătoare cu cea de tip R.cauciuc BR1. zincată. 2 URS . GE.o singură buză. NE. . zincată.utilizată la rulmenţii cu inelul interior lat simetric.. pretensionată radial. Are o şaibă suplimentară care le acoperă pe celelalte două şi care asigură o protecţie anticorozivă. din cauciuc NBR . . cu o manşetă cu 2 buză. . crt.cauciuc NBR2 cu armătură din oţel... . .KPPB3. seriile GSH.şaiba exterioară protejează suplimentar buza contra unor deteriorări cauzate de acţiuni mecanice.şaiba suplimentară realizează şi o etanşare suplimentară fără contact cu inelul interior al rulmentului... . .

26 se dă un exemplu de etanşare interioară a unui rulment radial-axial cu bile pe două rânduri. utilizat la roata din spate a unui autovehicul [8].27 prezintă rulmenţi cu ace cu etanşare proprie. Fig. 3. Figura 3.26 Rulment cu etanşare interioară cu contact Fig.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Etanşări interioare pot fi realizate la rulmenţi de diferite tipuri. 3. INA [22].27 Rulmenţi cu ace cu etanşare proprie 83 . În figura 3.

20 conţine etanşări interioare fără contact..material: cauciuc NBR1 cu armătură din oţel. precum şi alte tipuri de etanşări.poate fi utilizată la viteze mari (elementul de etanşare nu atinge inelul interior).22 [44]. . 3.4. sunt date în tabelul 3. . 2 BRS . viteza periferică până la care se pot utiliza).Lagăre cu rulmenţi Tabelul 3.4. . iar aspectul lor constructiv – în figura 3.2. utilizate la rulmenţii firmei INA [21.20 Etanşări interne fără contact Nr. 25]. . crt. 3.etanşare eficientă. la fel ca şi 84 . 1 – cauciuc butadien-acrilo-nitrilic.compusă din trei elemente metalice. Tabelul 3. Trebuie menţionat faptul că firmele care produc manşete de etanşare. recomandată şi pentru temperaturi de funcţionare ridicate (nu conţine elemente din cauciuc). . sunt foarte numeroase. Tipul şi dimensiunile manşetelor de etanşare cu o buză sau cu două buze (o buză suplimentară pentru reţinerea prafului şi a altor contaminanţi solizi) din producţia INA sunt prezentate în tabelul 3. Piesa intermediară este presată pe inelul interior.destinată mediilor cu nivel de contaminare redus.KLLHB.etanşare cu labirint. seriile GE.destinată mediilor cu nivel de contaminare redus.elementele de protecţie pot fi şi din cauciuc NBR1 cu armătură din oţel.etanşare cu fantă. Simbol Construcţie Descriere 1 Z . formată între şaibele de protecţie şi inelul interior..21 [23].1 Etanşări cu contact O grupare a acestor etanşări.2 Lagăre cu etanşare exterioară Etanşările exterioare ale rulmenţilor pot fi cu contact sau fără contact. . 24. precum şi indicaţii de utilizare şi anumite limite (de exemplu.etanşare cu labirint (format între elementul de etanşare şi inelul interior al rulmentului).28. .utilizată la rulmenţii radiali cu bile cu inelul interior lat simetric. 3 L . .

Tabelul 3.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi variantele constructive ale acestor etanşări.2 4 8 2 5 9 2 5 10 2 6 10 2 6 12 2 7 11 2 7 14 2 8 12 3 8 15 3 9 13 3 9 16 3 10 14 3 10 17 3 12 16 3 12 18 3 12 19 3 13 19 3 14 20 3 14 21 3 14 22 3 15 21 3 15 23 3 16 22 3 16 24 3 16 25 3 17 23 3 17 25 3 18 24 3 18 26 4 19 27 4 20 26 4 SD Dimensiuni (mm) Manşetă cu o Manşete cu buză buză d D b suplimentară +0. în funcţie de problema concretă de proiectare.4 -0. De aceea.2 G 20X28X4 SD 20X28X4 20 28 4 G 21X29X4 − 21 29 4 G 22X28X4 SD 22X28X4 22 28 4 G 22X30X4 SD 22X30X4 22 30 4 G 24X32X4 − 24 32 4 G 25X32X4 SD 25X32X4 25 32 4 G 25X33X4 SD 25X33X4 25 33 4 G 25X35X4 SD 25X35X4 25 35 4 G 26X34X4 SD 26X34X4 26 34 4 G 28X35X4 SD 28X35X4 28 35 4 G 28X37X4 − 28 37 4 G 29X38X4 − 29 38 4 G 30X37X4 SD 30X37X4 30 37 4 G 30X40X4 SD 30X40X4 30 40 4 G 25X32X4 SD 25X32X4 32 42 4 G 32X45X4 − 32 45 4 G 35X42X4 SD 35X42X4 35 42 4 G 35X45X4 SD 35X45X4 35 45 4 G 37X47X4 SD 35X45X4 37 47 4 G 38X48X4 SD 38X48X4 38 48 4 G 40X47X4 SD 40X47X4 40 47 4 G 40X50X4 SD 40X50X4 40 50 4 G 40X52X4 SD 40X52X4 40 52 4 G 42X52X4 SD 42X52X4 42 52 4 G 43X53X4 − 43 53 4 G 45X52X4 SD 42X52X4 45 52 4 G 45X55X4 SD 45X55X4 45 55 4 G 50X58X4 SD 50X58X4 50 58 4 G 50X62X5 SD 50X62X5 50 62 5 G 55X63X5 − 55 63 5 G 70X78X5 − 70 78 5 85 .21 Manşete de rotaţie cu buză b b b d D d D d D GR (d≤7) Manşetă cu o Manşete cu buză buză suplimentară GR 4X 8X2 GR 5X 9X2 GR 5X10X2 GR 6X10X2 GR 6X12X2 GR 7X11X2 GR 7X14X2 G 8X12X3 G 8X15X3 G 9X13X3 G 9X16X3 G 10X14X3 G 10X17X3 G 12X16X3 G 12X18X3 G 12X19X3 G 13X19X3 G 14X20X3 G 14X21X3 G 14X22X3 G 15X21X3 G 15X23X3 G 16X22X3 G 16X24X3 G 16X25X3 G 17X23X3 G 17X25X3 G 18X24X3 G 18X26X4 G 19X27X4 G 20X26X4 − − − − − − − − SD 8X15X3 − − − SD 10X17X3 − SD 12X18X3 SD 12X19X3 − SD 14X20X3 − SD 14X22X3 SD 15X21X3 SD 15X23X3 SD 16X22X3 SD 16X24X3 − SD 17X23X3 SD 17X25X3 SD 18X24X3 SD 18X26X4 SD 19X27X4 SD 20X26X4 G (d≥8) Dimensiuni (mm) d D b +0. proiectantul are la dispoziţie o largă paletă de posibilităţi.4 -0.

Impurităţi uşoare. umede 1) 2) de reţinut Ulei Pulverizat (ceaţă) Nivelul deasupra etanşării Alte cerinţe Preluarea dezaxării arborilor Fluid nelubrifiant Fluid pulverizat Fluid lubrifiant Unsoare Viteza periferică maximă 3) m/s Temperatura din Tipul etanşării. Impurităţi grele.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 3. Nisip.Etanşare cu Interstiţiu -90 -200 -240 -40 -40 +120 +350 +550 Etanşare cu buză axială Fibre vegetale (lubrifiere cu grafit) Fibre de poliamidă Folie flexibilă (grafit) +100 +100 Etanşare mecanică NBR4 12-18 20 20 10 -30 -30 -50 +180 +180 +110 Şaibă elastică Oţel carbon Ceramică Carburi sinterizate/ carburi sinterizate Oţel cu crom/ oţel cu crom 5 -40 +120 20 20 -30 -30 +150 +130 Etanşări pluşate Fibre de poliamidă pe folie de metal Şaibă de poliester pluşată în şaibe de etanşare Z 1) 2) 3) Se referă la acţiunea fizică a fluidului de etanşare Etanşare imersată/presurizată Valorile dintre paranteze indică vitezele ce pot fi atinse cu etanşări în variante speciale 4) NBR – cauciuc butadien-acrilo-nitrilic 86 . uscate Funcţionare ca supapă de unsoare Aşchii metalice. cu vecinătatea locului de exemple şi montare a etanşării variante Materiale Baie Gaz °C min max Etanşare cu buză radială 12 (35) 12 <6 după presiune -40 -40 -40 -40 -40 +110 +110 +110 +110 +110 Inel NBR4 A B C D fără inserţie metalică >20 E F G 4 (10) 5 0.5 -50 -30 -100 +100 +120 +200 Inel Pâslă Piele PTFE 2 (4) 4 6 -40 -40 -30 +110 +110 +100 Presetupă Inel O Inel X Inel O pe con NBR4 NBR4 NBR4 10 26 25 (40) 12-18 >18. stropi etc.22 Identificarea şi alegerea etanşărilor cu contact =Recomandabil =Nerecomandabil Substanţe (impurităţi) pătrunderea trebuie împiedecată Praf.

Înlocuire dificilă a etanşării. 4. La v>18 m/s. Modele speciale sunt disponibile pentru p=10-5 torr – 25 MPa. uşor de schimbat. frecare redusă. Unele etanşări sunt realizate numai pentru un singur sens de rotaţie. 0. Alegeţi densitatea potrivită. Norma DIN 3760.1 - 0.8) presetupă (4-5) (3-5) - Alegerea etanşării este foarte importantă. Suportă temperaturi înalte.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Indicaţii şi recomandări de aplicare Cerinţe speciale ale suprafeţelor de contact Bătaia radială maximă (la n=2000 rot/min) mm Observaţii 5) Rmax (Ra) µm Excentricitatea maximă (diametrul arborelui = 100 mm) Avantaje Dezavantaje Comentariu general: O combinaţie de două tipuri de etanşări rezolvă adesea problemele de etanşare A. Pentru t> 100°C.05-0. După rodare se obţine o etanşare cu interstiţiu foarte mic. Funcţionează ca deflector 1-5 1-5 - Autoreglabilă Autoreglabilă. Pe con: strângerea inelului (îmbătrânirea).8) - La viteze mari.05 În principiu = 0 (0.3-0.6) - 0. Poate fi utilizată şi o bucşă de uzură. (0. v=100 m/s şi t=+200°C la +400°C. Risc de frecare uscată dacă nu există o uşoară scurgere de ulei.5) La v> 4 m/s (1.1 Uşor de combinat cu alte etanşări / şaibe de etanşare. Inel X: frecare mică.35 Etanşare bună. cu o valoare pv de max.1-0. arbore (0. Faţa laterală a rulmentului acţionează ca suprafaţă de sprijin.2 0. DIN 3770. Uşor de montat. Pe con: unghiul conului 30°. de peste 10m/s. Dacă substanţele conţin particule solide. Degajare de căldură mare prin frecare.25 0.05) Dacă >0 ⇒ scurgeri de ulei Compactă. Este necesară reajustarea.6 (0. lipite de şaiba metalică cu un adeziv epoxidic.2) - 0. presiune mare şi substanţe corozive. inele de lubrefiere cu grafit sau similare.3-0. Inelele O suportă valori mari pv la comprimare. BS 1399. a se vedea recomandările producătorilor 87 . Căldură de frecare mare. rigidizate printr-o armătură uşor de montat.12 0. alegeţi materiale sintetice. Efect de etanşare diminuat. Inelele O trebuie comprimate cu 10-15%.1 Eficientă Pâslă: diminuarea elasticităţii determină apariţia unui interstiţiu nedorit. Nu se recomandă la etanşarea radială 5) Pentru diferenţe de presiune maxime asupra etanşărilor. Uşor de ajustat sau de înlocuit. Alegeţi etanşări ce rezistă la îmbătrânire. în ciuda toleranţelor strânse. Densitatea fibrelor: 50-60 fibre/mm2. Pentru diametre mari sunt disponibile etanşări separabile.1 mm. lubrifiantul/răcitorul trebuie alimentat printr-o conductă separată până la un inel de reţinere. Dacă t>120°C este necesară răcirea forţată.1 0.6-3. Căldură degajată la frecarea din timpul montajului (3.2) (0.05xdiametrul arborelui. Etanşările PTFE umplute cu carbon. Adesea este necesară răcire separată Uşor de deteriorat la montare. cu excepţia celor grafitate. Etanşarea se deteriorează uşor. Scurgeri de ulei în timpul rodajului Centrarea este critică! Buza etanşării trebuie să fie concentrică cu rulmentul. duritatea suprafeţei trebuie să fie cel puţin 60 HRC. B 1. Degajare de căldură prin frecare.5-1. Pentru v>12 m/s etanşarea este fixată cu un colier sau o bucşă suport. Tipul F este recomandat pentru cazuri cu vibraţii. Etanşările din pâslă sunt disponibile sub formă de inel sau bandă. Robustă şi uşor de montat Compact.0-1.12 0. Inel O pe con: simplu. etanşarea acţionează ca deflector şi etanşare cu interstiţiu.5 MPa m/s au bune proprietăţi de funcţionare uscată. Frecarea poate varia. F G 1. Inelul V necesită suport axial dacă v>7 m/s. După rodare ⇒ interstiţiu foarte mic.5) - 0. Etanş la gaze. în combinaţie cu barieră de fluid şi inel de oprire. Pluşare: fibre de naylon de lungime 1-3 mm.0 (0.5-2 0. Inelul de pâslă se poate strânge – scurgeri de ulei. d=1.08 0. Comprimarea: 0-0.05 <0.13 mare <0.

poziţia în lagăr. la V-ring.29 se prezintă soluţii de etanşare cu manşete la lagăre cu rulmenţi radiali cu ace.Lagăre cu rulmenţi Fig. permit excentricităţi mult mai 88 .9. 2.11. prezentate mai sus. Contactul buzei cu piesa conjugată asigură etanşarea. 2.30.7. rezultă din figura 3. 3. precum şi uzarea ei rapidă.29 Etanşări la rulmenţi cu ace O soluţie eficientă de etanşare o reprezintă şi inelele V (V-ring).28 Manşete de etanşare cu buză Etanşarea cu manşete de rotaţie cu buză („simering”) este utilizată în mod curent. În felul acesta se evită acţiunea contaminanţilor asupra buzei principale. În figura 3. buza este axială (contact axial).10. Etanşările cu V-ring au câteva avantaje importante faţă de manşetele cu buză: pierderi prin frecare mult mai mici. Se observă că buza suplimentară a manşetelor este orientată spre mediul exterior. Exemple de utilizare apar în figurile 2. buza era radială (contact radial). pentru reţinerea prafului şi a altor contaminanţi solizi. precum şi funcţionarea unei etanşări cu V-ring. În timp ce la manşetele de etanşare. 2. Fig. 3. Construcţia. sunt insensibile la bătaia radială a arborelui.

23).31. Astfel..50 mm. atunci el trebuie montat pe o parte fixă a construcţiei (fig. La viteze cu valori între 12…18 m/s.... a. ϕ = 4.10 mm.. V-100 La proiectarea unei etanşări cu V-ring trebuie avute în vedere efectele forţei centrifuge...24…3. 89 .. de la o lăţime B..30 Etanşare cu V-ring Tabelul 3.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi mari ale arborelui în carcasă (tab.. b. figura 3.. aşa cum rezultă din tabelele 3.1 1.4 0. V-65 V-70 .6 0. combinate cu forţa elastică dezvoltată de inelul V (care la montaj este deformat axial. Fig. la viteze periferice ale arborelui cuprinse între 8…12 m/s. aşa cum se vede în figura 3.29).4 V-5 . V-18 V-20 .. Dacă viteza depăşeşte 18 m/s. inelul trebuie cuprins şi radial (capsulat).31. 3. permite înclinări mari ale arborelui în zona de etanşare (la d = 10. c). 2 .... la o lăţime B1. Valorile maxime ale unghiului de înclinare ϕ sunt pentru diametrele minime din intervalul dat). V-35 V-40 . ϕ = 2. 3.23 Excentricităţi admisibile ale arborelui în carcasă Dimensiunea inelului V Excentricitatea e (mm) 0. inelul trebuie rezemat axial (el poate fi rezemat axial şi la viteze mai mici.9 1. 3.2 iar la d = 50.. V-8 V-10 . montajul este mai simplu. dar nu este strict necesar).1.5..31..

AX. 3. 3.25. E. 3. L. precum şi dimensiunile lor. 3.Lagăre cu rulmenţi a b c Fig. RM. S. V-8 S Fig.24.28. v = 8…12 m/s.27. v = 12…18 m/s. c. se dau în extrasele din tabelele 3.26. 3. precum şi după domeniul de utilizare. Simbolizarea acestora. 3.31 Montaje ale V-ring a.29 [45]. b. inelele V sunt de mai multe tipuri: A. v >18 m/s După forma lor constructivă. 3. inclusiv unele elemente care caracterizează montajul.32 Comutator 90 .

Se face precizarea că între elementele între care se formează fanta există o relaţie de ajustaj. S-a procedat astfel.37.33 [45].33 Etanşare suplimentară cu V-ring pentru medii puternic contaminate 3. interioară. pentru a se evita o eventuală percepţie eronată şi anume că între piese ar exista un contact direct.37. 3.32 şi 3. ceea ce contravine regulilor de reprezentare ale pieselor care formează ajustaje. din acest subcapitol. Centrifugarea uleiului pe vârfurile unor inele „de centrifugare”. b. Efectul combinat al celor două tipuri anterioare. precum şi planul lor dimensional. c. În tabelul 3. precum şi date privind performanţele acestora [44].2 Etanşări fără contact Funcţionarea acestor etanşări se bazează pe: a. între piesele care participă la realizarea etanşării.35. deşi pe desen s-au trasat două linii distincte. care pot fi piese separate de arbore (piesele notate cu Ic din figurile 3. a şi 3. care nu permit ieşirea unsorii consistente din lagăr.34 prezintă etanşările cu fantă simplă.30 se prezintă diverse tipuri de etanşări fără contact. Aceste fante constituie rezistenţe hidraulice.2. V-90 A Fig. cu indicaţii privind domeniul de utilizare. Această observaţie se aplică şi celorlalte construcţii.4. b). în 91 .Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Exemple de utilizare a etanşărilor cu V-ring sunt prezentate în figurile 3. Figura 3. respectiv exterioară. Crearea unor fante cu o anumită configuraţie. d) sau pot fi porţiuni ale arborelui (cea notată cu Ic în figura 3.

54.5 10.0±1.5 9.0±1.5 9.53 45 5 V-55A 53 .5±0.8 4.0±0.0±0.0 92 .0±1.0±1.7 7.0±1.8 4.0 6 2 V-8A 8.0±0.6 3.7.8 11.6 3.5 d1+3 d1+12 6.2 6.3.0±0.8 d1+2 d1+12 4.5±0.4 5.3 d1+6 3.6 3.5 11.8 11.1 3.0±0.0 5.6 3. În tabelele 3.8 4.19 16 3 V-20A 19 .2 6.7 3 V-14A 13.7 7.0 d1+3 d1+15 7.0 d1+3 d1+15 7.88 76 6 V-90A 88 .0 d1+3 d1+15 5.58 49 5 V-60A 58 .8 11.55.7 7.2 d1+4 d1+18 6.5.5 d1+3 d1+12 6.0 d1+4 9.0 5.5 d1+3 d1+12 6.4 3.5 3 V-13A 12.8 4.4 3.0±0.83 72 6 V-85A 83 .5 6.11.0 d1+3 d1+15 7.0±1.2 6.0±0.5 d1+3 d1+12 6.5.5±0.36 31 4 V-38A 36 .5 d1+2 d1+9 4.32 se dau dimensiunile fantelor de etanşare.63 54 5 V-65A 63 .4 2. cu relaţie de ajustaj între piesele acestora.8 d1+2 d1+12 4.4 2.6 3.7 7. Tabelul 3.0 d1+4 d1+18 9.0 d1+4 d1+18 9.09.Lagăre cu rulmenţi care apar etanşări fără contact.0 d1+4 d1+18 9.5 9.43 36 5 V-45A 43 .15.0±1.17.68 58 5 V-70A 68 .8 4.5 4 2 V-6A 5.4 3.5±0.7 d1+1 d1+6 3.21 18 4 V-22A 21 .48 40 5 V-50A 48 .7 d1+1 d1+6 3.27 22 4 V-28A 27 .0 5.5 d1+12 6.5 d1+3 d1+12 6.105 90 6 Dimensiuni în mm Cota maximă Cota Dimensiunea Lăţimea Lăţimea A înainte de recomandată minimă după montaj B d2 d3 montaj B1 2.4 5.4 3.4 2.6 3.4 2.5.5 d1+2 d1+2 d1+9 4.7 7.0±0.5 14 3 V-18A 17.7 d1+1 d1+6 3.8 11.8 11.0±1.2 6.0±1.0±1.7 7.0±1.2 6.0 d1+18 9.7 d1+1 d1+1 d1+6 3.5 12.33 29 4 V-35A 33 .5.98 85 6 V-100A 98 .4 5.13.0 d1+1 d1+4 2.5 V-4A 3.0 d1+3 7.4 3.5±0.24 20 4 V-25A 24 .0±0.0 5.56.5±0.31 27 4 V-32A 31 .2 2 V-5A 4.24 Etanşare cu V-ring A B c A d2 d B1 d1 d3 Simbolizare Diametrul Diametrul Înălţimea arborelui interior c d1 d V-3A 2.5 9.5 1.0 d1+4 d1+18 9.38 34 4 V-40A 38 .78 67 6 V-80A 78 .5 9 3 V-12A 11.5 7 2 V-10A 9.5.0 d1+3 d1+15 7.4 5.58.2 6.12.4 5.5.5±0.0±1.0 5.4 2.0 d1+4 d1+18 9.4 5.5 d1+2 d1+9 4.5 d1+2 6.7 7.5 d1+2 d1+9 4.5 3.5 d1+15 7.0±0.5 2.0±0.5 9.5 d1+2 d1+9 4.93 81 6 V-95A 93 .8 11.8 11.7 d1+9 4.5 9.0±0.5 5 2 V-7A 6.0±1.31 şi 3.7 7.29 25 4 V-30A 29 .5 3 V-16A 15.0±0.73 63 6 V-75A 73 .8 4.

8 Simbolizare d3 B1=25±5 d2max=d1+12 d3min=d1+50 V-200AX V-205AX V-210AX V-215AX V-220AX V-225AX V-230AX V-235AX V-240AX V-250AX V-260AX V-270AX V-280AX V-290AX V-300AX V-310AX V-320AX V-330AX V-340AX V-350AX V-360AX V-380AX V-400AX V-425AX Diametrul arborelui d1 200 – 205 205 – 210 210 – 215 215 – 219 219 – 224 224 – 228 228 – 232 232 – 236 236 – 240 240 – 250 250 – 260 260 – 270 270 – 281 281 – 292 292 – 303 303 – 313 313 – 325 325 – 335 335 – 345 345 – 355 355 – 372 372 – 390 390 – 415 415 – 443 93 .Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Tabelul 3.0 C=17.25 Etanşare cu V-ring AX Dimensiunile profilului Cote de montaj C A B d B1 d2 d1 Diametrul interior d 192 196 200 204 207 211 215 219 223 227 236 245 255 265 275 285 295 305 315 322 328 344 360 385 A=17.3 B=31.

0 B1 d2 d1 d3 Diametrul interior d 294 299 304 309 314 319 323 328 333 338 343 347 352 357 362 367 371 376 381 386 391 396 401 405 410 415 420 425 429 434 439 444 448 453 458 463 468 473 478 483 B1=50.0 d2max=d1+24 d3min=d1+115 Simbolizare V-300E V-305E V-310E V-315E V-320E V-325E V-330E V-335E V-340E V-345E V-350E V-355E V-360E V-365E V-370E V-375E V-380E V-385E V-390E V-395E V-400E V-405E V-410E V-415E V-420E V-425E V-430E V-435E V-440E V-445E V-450E V-455E V-460E V-465E V-470E V-475E V-480E V-485E V-490E V-495E Diametrul arborelui d1 300 – 305 305 – 310 310 – 315 315 – 320 320 – 325 325 – 330 330 – 335 335 – 340 340 – 345 345 – 350 350 – 355 355 – 360 360 – 365 365 – 370 370 – 375 375 – 380 380 – 385 385 – 390 390 – 395 395 – 400 400 – 405 405 – 410 410 – 415 415 – 420 420 – 425 425 – 430 430 – 435 435 – 440 440 – 445 445 – 450 450 – 455 455 – 460 460 – 465 465 – 470 470 – 475 475 – 480 480 – 485 485 – 490 490 – 495 495 – 500 94 .26 Etanşare cu V-ring E Dimensiunile profilului Cote de montaj c 3x45º A B d A=32.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 3.0±12.0 c=30.5 B=65.

27 Etanşare cu V-ring L Dimensiunile profilului Cote de montaj c 1x45º B1 B1=8.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Tabelul 3.5 Simbolizare d2 d1 d3 V-110L V-120L V-130L V-140L V-150L V-160L V-170L V-180L V-190L V-200L V-220L V-250L V-275L V-300L V-325L V-350L V-375L V-400L V-425L Diametrul arborelui d1 105 – 115 115 – 125 125 – 135 135 – 145 145 – 155 155 – 165 165 – 175 175 – 185 185 – 195 195 – 210 210 – 233 233 – 260 260 – 285 285 – 310 310 – 335 335 – 365 365 – 385 385 – 410 410 – 440 Diametrul interior d 99 108 117 126 135 144 153 162 171 182 198 225 247 270 292 315 337 360 382 95 .5 c=6.0±1.5 d2max=d1+5 d3min=d1+20 A B d A=6.0 B=10.

5 100 21 3x45º B1 d2 d1 Diametrul interior d 294 299 304 309 314 319 323 328 333 338 343 347 352 357 362 367 371 376 381 386 391 396 401 405 410 415 420 425 429 434 439 444 448 453 458 d Simbolizare d3 B1=85±12 d2max=d1+24 d3min=d1+115 V-300RM V-305RM V-310RM V-315RM V-320RM V-325RM V-330RM V-335RM V-340RM V-345RM V-350RM V-355RM V-360RM V-365RM V-370RM V-375RM V-380RM V-385RM V-390RM V-395RM V-400RM V-405RM V-410RM V-415RM V-420RM V-425RM V-430RM V-435RM V-440RM V-445RM V-450RM V-455RM V-460RM V-465RM V-470RM Diametrul arborelui d1 300 – 305 305 – 310 310 – 315 315 – 320 320 – 325 325 – 330 330 – 335 335 – 340 340 – 345 345 – 350 350 – 355 355 – 360 360 – 365 365 – 370 370 – 375 375 – 380 380 – 385 385 – 390 390 – 395 395 – 400 400 – 405 405 – 410 410 – 415 415 – 420 420 – 425 425 – 430 430 – 435 435 – 440 440 – 445 445 – 450 450 – 455 455 – 460 460 – 465 465 – 470 470 – 475 96 .28 Etanşare cu V-ring RM Dimensiunile profilului 19 13 35 Cote de montaj 3 2 13 67.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 3.

0±0.29 25 4 V-30S 29 .5 d1+4 d1+18 13.0 6 2 V-8S 8.0 d1+3 d1+3 d1+15 11.9 5.5 13.0±1.0 9.5 13.5±1.5 d1+3 d1+12 9.6 5.0 d1+3 d1+15 11.6 7.0±0.13.5±1.2 d1+9 6.5 d1+4 d1+18 13.9 10.7 d1+12 9.24 20 4 V-25S 24 .5 d1+3 d1+12 9.5 3 V-16S 15.5.5 4 2 V-6S 5.2 11.0 d1+18 13.5±0.0±1.8 7.4 3.5 d1+4 d1+18 13.38 34 4 V-40S 38 .6 5.9 10.5.3 15.9 5.5±1.5 13.5 5 2 V-7S 6.6 7.2 11.2 11.6 5.2 11.2 11.7±0.0 9.7±0.21 18 4 V-22S 21 .17.0±1.3 15.4 3.5 d1+2 9.7±0.0±1.9 10.8 7.5±1.11.2 11.63 54 5 V-65S 63 .5 10.9 10.5 13.5 14 3 V-18S 17.7±0.29 Etanşare cu V-ring S B c A d2 d B1 d1 d3 Simbolizare Diametrul Diametrul Înălţimea arborelui interior c d1 d V-5S 4.48 40 5 V-50S 48 .36 31 4 V-38S 36 .7 d1+2 d1+9 6.7 d1+2 d1+9 6.3 15.15.5 97 .5 d1+4 d1+18 13.9 5.33 29 4 V-35S 33 .8 d1+3 d1+12 7.5±0.9 10.8 d1+2 d1+12 7.5 d1+3 d1+12 9.5 d1+4 d1+4 d1+18 13.5 12.6 7.31 27 4 V-32S 31 .9 10.5 13.0±0.0 9.2 d1+1 d1+6 4.8 d1+2 d1+12 7.5±0.5±1.6 5.5±1.2 d1+1 d1+6 4.7 d1+2 d1+9 6.53 45 5 V-55S 53 .27 22 4 V-28S 27 .3 15.88 76 6 V-90S 88 .5.7 d1+2 d1+2 d1+9 6.5.19.0 9.6 5.5 9.98 85 6 V-100S 98 .5 d1+15 11.5±1.78 67 6 V-80S 78 .0 9.2 11.8 7.9 5.0 d1+3 d1+15 11.0±0.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Tabelul 3.4 3.3 15.8 7.5 3 V-14S 13.56.0 d1+3 d1+15 11.58.5 9 3 V-12S 11.0 9.5 d1+3 d1+12 9.0±1.43 36 5 V-45S 43 .0 16 3 V-20S 19 .68 58 5 V-70S 68 .7±0.5 13.6 7.0±0.9 10.105 90 6 Dimensiuni în mm Cota maximă Cota Dimensiunea Lăţimea Lăţimea A înainte de recomandată minimă după montaj B d2 d3 montaj B1 d1+6 4.83 72 6 V-85S 83 .5 9.55.4 3.73 63 6 V-75S 73 .5±0.2 d1+1 d1+1 d1+6 4.0±0.3 15.58 49 5 V-60S 58 .0 d1+3 d1+15 11.5 d1+4 d1+18 13.0±0.8 7.0±1.6 7.09.93 81 6 V-95S 93 .5.9 10.5 7 2 V-10S 9.3 15.0±0.

Nisip. Etanşare cu interstiţiu Unsoare A Etanşare cu interstiţiu cu deflector Etanşare cu interstiţiu şi canal elicoidal B Ulei C D Labirint radial fără restricţii Dacă interstiţiul este umplut cu unsoare. etc. temperatura maximă şi cea minimă sunt dictate de temperaturile limită de utilizare a unsorii. umede 1) Funcţionare ca supapă de unsoare de reţinut Ulei Pulverizat (ceaţă) Nivelul deasupra etanşării Alte cerinţe Preluarea dezaxării arborilor Fluid pulverizat Viteza periferică maximă m/s Temperatura din vecinătatea locului de montare a etanşării Tipul etanşării. E F Labirint axial 50 Risc de congelare la temperaturi foarte scăzute G H fără restricţii °C min max Etanşare cu şaibă Z Etanşare cu şaibă elastică 15 -40 +120 Inel segment de piston fără restricţii Inel lamelar fără restricţii Ansamblu inel labirint 20 Şaibă de etanşare -30 +110 material plastic 1) Etanşare imersată/presurizată 98 Se presupune că interstiţiile sunt umplute cu unsoare . cu exemple şi variante Unsoare Baie Gaz fără restricţii Aceste etanşări se pot utiliza pentru o gamă largă de temperaturi dacă materialele elementelor cu care ele formează interstiţii au acelaşi coeficient de dilatare termică. stropi.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 3.30 Identificarea şi alegerea etanşărilor fără contact =Recomandabil =Nerecomandabil Substanţe (impurităţi) pătrunderea trebuie împedecată Praf. Impurităţi grele. Impurităţi uşoare. uscate Aşchii metalice.

2. Este permisă o anumită deplasare axială – inelele alunecă. Dacă un singur tip de etanşare nu este suficient. pentru a permite modificări în lungime ale arborelui. Sunt necesare carcase separabile sau capace. Spaţiul dintre cele două inele se umple cu unsoare.9 1.10 0. „H” suportă dezaxarea arborelui. efectul de pompare se va exercita în direcţia opusă rulmentului.10 0. Eficienţa la circularitate etanşării este uşor de mm îmbunătăţit prin utilizarea 0. Eficienţa etanşărilor cu interstiţii umplute cu unsoare creşte cu lungimea interstiţiului. Este permisă o anumită deplasare axială – inelele alunecă.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Indicaţii şi recomandări de aplicare Observaţii Comentariu general: 1. G: permite unele deplasări axiale. o combinaţie de două tipuri de etanşare rezolvă adesea problema. Fără generare de căldură suplimentară. Reungerea este dificilă Compact.2 0. Abaterea maximă de Compact.4 a2 0.4 0. Uşor de montat. „F” acceptă dezaxări ale arborelui. Astfel.3 0.12 0.8 0. 99 .6 0.5 0. se poate utiliza un deflector pentru a proteja intrarea contaminanţilor în interstiţiu. Reducerea presiunii în timpul răcirii postoperaţionale este adeseori cauza pătrunderii impurităţilor şi umezelii în rulment. Etanşările cu interstiţiu ar trebui utilizate numai atunci când riscul pătrunderii în carcasă a impurităţilor şi umezelii este mic. Fără uzură. a1 0. fără să afecteze eficienţa etanşării.15 0.10 de mai multe seturi Şaiba carcasei trebuie montată cât mai aproape de rulment. Reungerea îmbunătăţeşte mult eficienţa etanşării.30 0.3 0. D: Etanşarea funcţionează numai când arborele se roteşte (şi numai într-un sens) 20-30 32-50 52-80 82-120 125-180 185-250 260-310 320-400 410-500 Robust Necesită mult spaţiu a1: Pentru montaj de rulmenţi presupus complet rigid a2: Pentru locaşurile din carcasă ale rulmenţilor oscilanţi cu role Excentricitatea maximă mm Robust.0 A-D: Impurităţile şi umezeala pot pătrunde în lungul arborelui.25 0.7 0. Interstiţiul axial trebuie să fie larg. Compact. Trebuie luată în considerare deplasarea axială a arborelui pentru calculul interstiţiului axial. Inelul trebuie presat pe elementul nerotativ.3 0. La viteze mari se poate produce un efect de pompare.4 0. La montajele verticale. Elemente geometrice ale zonei de etanşare Avantaje Dezavantaje Interstiţiile labirintului axial Diametrul exterior al proeminenţelor axiale („arbore”) mm Grosimea interstiţiului Robust. Reungerea este dificilă Nu este necesară prelucrarea suplimentară a locaşurilor de montare ale etanşărilor. Pentru şaibe pluşate Z a se vedea pagina 86 Compact Uşor de deteriorat la montare.

.... 3..34 Etanşare cu fantă simplă a.. a...37..47.50 51..180 Lungimea fantei l (mm) 13. – etanşare interioară....31 Lungimi ale fantei la etanşarea interioară Diametrul tronsonului de etanşare de (mm) 10.conform INA [22] ..37.120 121..50 51. 3.. D H10 D a11 b.Lagăre cu rulmenţi L l de A11 de h10 a.180 Lungimea fantei L (mm) 15. 3.în combinaţie cu inelul de centrifugare Ic. 100 ..36 22. a .32 Lungimi ale fantei la etanşarea exterioară Diametrul porţiunii de etanşare D (mm) 25..120 121.35..35.45 Exemple de utilizare a etanşărilor cu fantă simplă sunt date în figurile: 3. b... 3.. practicate pe acelaşi disc 1 (spre interior)..etanşare bilaterală.27 18. – etanşare exterioară Tabelul 3.45 Tabelul 3.36 23. Fig.28 18.. b . 3.în combinaţie cu o etanşare cu manşetă (spre exterior) şi cu inele de centrifugare Ic. b .

Fig.5b l b b de A11 de h10 a.120 121. respectiv cu profil pătrat (fig. b)..5b b 0..50 51. 3. Fig.33.180 3 4 5 14.36... a).36 23. l r0..35 Etanşări cu fantă simplă a.44 101 . – canale cu profil pătrat.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi L Ic 1 D l L D a.5b b.. 3. Tabelul 3.. de b.bilaterală Etanşările cu canale cu profil circular (fig. b. 3.33 Dimensiuni ale etanşării cu canale Diametrul tronsonului de etanşare Diametrul (lăţimea) canalului b (mm) Lungimea de etanşare l (mm) de (mm) 10. a.5b b 0. b. 3. – combinată.36 de A11 de h10 1. .... au dimensiunile date în tabelul 3.36...27 18. – canale cu profil circular.

b. a. c. d. – cu fantă şi inel de centrifugare. sub forma unui traseu frânt. 3.37 Etanşări fără contact la rulmenţi cu ace a.37. d.37.39). Etanşarea cu labirint se bazează pe existenţa unei fante de lungime mare. Labirintul poate fi axial (fig. c. 102 . a. 3. Fig. Ic a. b. – cu fantă. Ic c. 3. 3. Fig. – combinat cu o etanşare cu canale. – cu canale cu profil circular şi inel de centrifugare. formată între piesele dispozitivului de etanşare. d .38 Etanşări cu labirint axial b. – combinat cu o etanşare cu manşetă.38) sau radial (fig. 3.Lagăre cu rulmenţi Exemple de utilizare a etanşărilor cu canale [22] se dau în figurile: 3.în combinaţie cu inelul de centrifugare Ic. – cu canale cu profil circular. b.

l r r Φ…H8/k7 Ga l d1 A11 d2 A11 Fig.39 Etanşare cu labirint radial Denumirea este dată de direcţia fantelor de lungime mai mare.40 Labirint axial – dimensiuni principale 103 dn h10 dn A11 d1 h10 d2 h10 L de .Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Fig. În figura 3.40 sunt date elementele dimensionale ale unei etanşări cu labirint axial. 3.34 – dimensiunile acesteia. 3. iar în tabelul 3.

labirintul se umple cu unsoare consistentă (aceeaşi cu cea folosită pentru ungerea rulmentului).. la care au fost prevăzute găurile de alimentare a labirintului cu unsoare.. în drumul său spre exterior..42. realizată de firma FAG..41 [8]. 3.50 51. este centrifugat în colectorul aflat în planul vârfului.34 Dimensiuni ale etanşărilor cu labirint axial de (mm) r (mm) L (mm) l (mm) 10.27 18. fig.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 3.180 1.36 22.. prin orificiul C. În acest scop s-a prevăzut o gaură de alimentare (Ga. iar de aici este drenat spre baia de ulei. este prezentată în figura 3.41 Etanşare bilaterală cu labirint axial alimentat cu unsoare consistentă Etanşarea cu inel de centrifugare este prezentată în figura 3. 104 . 3.5 2 2.5 14. O etanşare bilaterală cu labirint axial...... ajunge la vârful V al bucşei distanţiere. Fig.120 121..44 ≥ 4r Pentru asigurarea unei etanşări mai eficiente. Uleiul care..40).

3. etanşarea este bilaterală. În această figură. cu câte un labirint. precum şi în figura 3. Etanşarea este una combinată.43 Etanşare bilaterală cu inele de centrifugare şi labirint 105 .43 [8]. iar zonele de centrifugare nu permit uleiului să iasă din lagăr. Se observă pe figură şi găurile de drenaj a uleiului spre baia de ulei. 3. De fiecare parte au fost prevăzute câte două zone care au practicate porţiuni inelare ascuţite pentru centrifugarea uleiului.Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi V C Fig. Este o etanşare eficientă.35 şi 3.42 Etanşare cu inel de centrifugare Exemple de utilizare a etanşării cu inel de centrifugare sunt date şi în figurile 3. După cum se observă.37 (în care inelul a fost notat cu Ic). ea poate fi utilizată pentru etanşarea uleiului. Fig.

inelul NILOS se roteşte împreună cu arborele.47 sunt prezentate aplicaţii ale etanşării fără contact.Lagăre cu rulmenţi O variantă a etanşării cu labirint radial este etanşarea cu inele Z. Φ… h8 Fig. 106 . propuse de INA-FAG [8]. [47]. existente între inelul NILOS. Recomandări şi detalii asupra etanşărilor oferă şi lucrările [1]. dar acest contact nu există. montate frontal (fig. Ea are avantajul unei foarte bune eficienţe.45 Etanşare cu şaibe elastice (inele NILOS) Ele funcţionează ca etanşări fără contact.44). 3. 3. cu inele NILOS. [3]. Datorită fantei de dimensiuni foarte mici. 1 1 a. notat cu 1 şi inelul rulmentului. 3. Fig. [38].45). În figurile 3. reprezentarea din figură ar putea sugera existenţa unui contact metalic direct.44 Etanşare cu inele Z Etanşarea rulmenţilor se poate realiza şi cu şaibe elastice (inele NILOS). Fiind fixat axial. la un gabarit axial relativ redus (fig. [21]. 3.46 şi 3. Φ… k6 b.

Condiţii referitoare la utilizarea lagărelor cu rulmenţi Fig. 3.46 Role ale echipamentului unui scripete cu cârlig 107 .

Lagăre cu rulmenţi Fig. 3.47 Rola de rulare pe cablu a unui teleferic 108 .

în ceea ce priveşte cotarea ajustajului dintre inelele rulmentului şi piesele conjugate. cotarea este cea H6 clasică φ35 (fig. b).1. Fiind un câmp pentru rulment (Bearing). deoarece alezajul inelului interior are câmpul de φ35 k6 toleranţă sub linia zero. Pentru ajustajul inel interior-arbore o cotare de tip k6 H6 este complet greşită. Câmpul de toleranţă al alezajului inelului interior este un câmp de tipul K . adică φ35 k6 (varianta 1. un ajustaj intermediar. având abaterea superioară egală cu zero.1. respectiv ale pieselor conjugate. ajustajul se poate cota ca unul clasic. Poziţia specifică a câmpurilor de toleranţă ale inelelor rulmenţilor induce anumite particularităţi: a. respectiv ale arborelui.1. de exemplu roată dinţată pe arbore (fig. în realizarea unui anume tip de ajustaj.4 AJUSTAJELE DE MONTAJ ALE RULMENŢILOR 4. O altă variantă de cotare este aceea în care se indică doar câmpul de toleranţă al piesei conjugate (arborele): φ35k 6 (varianta 2. la roata dinţată-arbore. dacă fusul conjugat rulmentului are. (fig. 4. a).1. respectiv carcasa) rezultă din poziţia câmpurilor de toleranţă ale inelelor. în timp ce simbolul H indică un câmp de toleranţă situat deasupra acesteia. 4. Acest câmp ar avea.1. atunci ajustajul inelului interior (care are câmpul de toleranţă KB ) cu arborele este cu strângere (fig. simbolul KB KB . a). figura 4. în comparaţie cu ajustarea a două piese cilindrice oarecare.1). ajustajul roată dinţată-arbore în sistemul alezaj unitar este.1 Comentarii iniţiale Ajustajele de montaj ale inelelor rulmenţilor cu piesele conjugate (arborele. dacă arborele conjugat roţii are câmpul de toleranţă tot k 6 . În cazul unei roţi dinţate. figura 4. va rezulta unul din cele trei tipuri de ajustaje: cu joc. Câmpurile de toleranţă ale ambelor inele ale rulmenţilor sunt plasate sub linia zero. a). câmpul de toleranţă k 6 . de data aceasta. astfel. 109 . de exemplu. 4. 4. În privinţa cotării ajustajelor. În funcţie de poziţia câmpurilor de toleranţă ale alezajului carcasei. b. În felul acesta. intermediar sau cu strângere. b). Considerând prima particularitate. lui K i se ataşează iniţiala B a termenului Bearing.

a).1. de un rulment liber. 4.1.1 Comparaţie privind ajustajele a.a). 4. b. a). Prin acelaşi tip de raţionamente se H7 ajunge la variantele de cotare: clasică. figura 4. deci inelul exterior trebuie să poată aluneca în carcasă). 1 Φ35 KB/k6 a. de exemplu. Analog se pune problema la cotarea ajustajului dintre inelul exterior al rulmentului şi carcasă (fig. φ72 (varianta I. Roată dinţată cu arborele conjugat. seria 6207. Fig. care trebuie să asigure dilatarea arborelui. 110 Φ35 H6/k6 . de pildă. Considerăm.Lagăre cu rulmenţi Câmpul de toleranţă al inelului exterior + H7 hB Câmpul de toleranţă al alezajului inelului interior + - k6 KB Varianta I Φ72 H7/hB Varianta II Φ72 H7 Var.1. Inelele rulmentului cu piesele conjugate. figura 4. φ72 H 7 (varianta II. sau hB simplificată. 2 Φ35 k6 b. H6 k6 + - Var. cazul în care alezajul carcasei are câmpul de toleranţă H 7 (este vorba.

Ajustajele de montaj ale rulmenţilor

4.2 Alegerea ajustajelor de montaj
Opţiunea privind ajustajele inelelor rulmentului cu piesele conjugate este determinată de o serie de factori: a. Tipul sarcinii care încarcă inelele (sarcină locală, sarcină circumferenţială); P b. Mărimea sarcinii (exprimată prin raportul , în care P este sarcina C dinamică echivalentă, iar C - sarcina dinamică de bază); c. Soluţia de lăgăruire a arborelui (cu sau fără rulment liber); d. Condiţiile de lucru (sarcini cu şoc, vibraţii, temperatura, turaţia); e. Construcţia carcasei (carcasă monobloc sau din două bucăţi, grosimea pereţilor, materialul carcasei) şi a arborelui (arbore cu secţiunea plină, arbore cu secţiunea inelară); f. Jocul intern al rulmentului; seria rulmentului; precizia de rotire a arborelui; g. Uşurinţa montării şi demontării rulmentului.
Tipul sarcinii care încarcă rulmentul Se pot menţiona două cazuri care apar mai frecvent: Sarcină locală (încărcare locală) – se referă la situaţia în care sarcina încarcă numai un acelaşi punct de pe calea de rulare.

a.
Fig. 4.2 Tipuri de sarcini
a. b.

b.

Sarcină locală pe inelul exterior şi circumferenţială pe inelul interior; Sarcină circumferenţială pe inelul exterior şi locală pe inelul interior.

111

Lagăre cu rulmenţi

Sarcină circumferenţială (încărcare circumferenţială) – se referă la situaţia în care sarcina încarcă succesiv toate punctele căii de rulare. În cazurile din figura 4.2, a sarcina este locală pe inelul exterior şi circumferenţială pe inelul interior, în timp ce în cazurile din figura 4.2, b sarcina este locală pe inelul interior şi circumferenţială pe inelul exterior. Săgeata este plasată pe inelul care se roteşte.
Tipul încărcării Sarcină (încărcare) circumferenţială pe inelul interior Exemplu

Sarcină (încărcare) locală pe inelul interior

Tipul încărcării Sarcină (încărcare) circumferenţială pe inelul exterior

Exemplu

Sarcină (încărcare) locală pe inelul exterior

Fig. 4.3 Aplicaţii cu diverse tipuri de încărcări

112

Ajustajele de montaj ale rulmenţilor

În figura 4.3 sunt prezentate aplicaţii [23] din care reies tipurile de încărcări ale inelelor rulmentului.
Mărimea sarcinii Mărimea sarcinii se poate exprima prin raportul dintre sarcina dinamică echivalentă P şi sarcina dinamică de bază C a rulmentului respectiv (tab. 4.1).
Tabelul 4.1 Tipurile de sarcini, funcţie de raportul dintre sarcina dinamică echivalentă P şi sarcina dinamică de bază C
Tipul sarcinii Diametrul alezajului rulmentului, mm Mică Rulmenţi Rulmenţi cu bile cu role Normală Rulmenţi Rulmenţi cu bile cu role Mare Rulmenţi cu role

Valoarea raportului

P C

≤ 40 45 ... 60 65 ... 100 105 ... 200 220 ... 500

< 0,08 < 0,1

< 0,08 < 0,1 < 0,1

> 0,08 > 0,1

> 0,08 0,1...0,15 0,1...0,15 < 0,15

> 0,08 > 0,15

Soluţia de lăgăruire a arborelui Dacă arborele este rezemat în varianta cu rulment conducător şi rulment liber, atunci ajustajul inelului exterior (care suportă o încărcare locală) al rulmentului liber se alege în funcţie de tipul rulmentului liber. Dacă rulmentul liber este un rulment neseparabil, de exemplu un rulment radial cu bile seria 6207, atunci ajustajul inelului exterior cu carcasa se alege cu joc, pentru ca, la dilatarea arborelui, inelul exterior să poată aluneca în carcasă. Un exemplu de asemenea ajustaj îl constituie cel în care câmpul de toleranţă al alezajului carcasei este, de pildă, H 7 (vezi tabelul 4.8). Dacă rulmentul liber este un rulment separabil, de exemplu un rulment radial cu role cilindrice tip N (cu umeri de ghidare la inelul interior) sau NU (cu umeri de ghidare la inelul exterior) (N207E, NU2207E), atunci ajustajul ambelor inele cu piesele conjugate trebuie sa fie cu strângere, deoarece la aceşti rulmenţi dilatarea arborelui se asigură printr-o deplasare axială internă: la rulmentul tip N, deplasarea are loc între role şi inelul exterior fix, iar la rulmentul de tip NU ea are loc între inelul interior si role, care au o poziţie axială fixă. La rulmenţii cu ace, cu ambele inele sau doar cu inel exterior, problema se pune la fel ca la rulmenţii radiali cu role cilindrice. Condiţiile de lucru Influenţa sarcinii Pentru sarcini cu şocuri şi vibraţii importante, se recomandă alegerea unor ajustaje cu strângere mare.

113

Lagăre cu rulmenţi

Influenţa temperaturii Rulmentul se încălzeşte în timpul funcţionării. În general, fluxul de căldură este orientat de la inelul interior spre cel exterior, evacuarea căldurii din zona inelului exterior este mai intensă. Inelul exterior va avea o temperatură mai mică decât cel interior. Ca urmare, jocul intern iniţial din rulment se va micşora (§ 3.1). Pe de altă parte, dilatările diferite ale inelelor faţă de piesele lor conjugate conduc la modificarea ajustajului teoretic dintre acestea. Influenţa turaţiei Influenţa turaţiei se ia în considerare pentru prescrierea ajustajului dintre acel inel al rulmentului la care încărcarea (sarcina) este locală şi piesa conjugată (arbore, carcasă). Se au în vedere două situaţii: a. La turaţii n ≤ 0,8 ⋅ nlim (unde nlim este turaţia limită a rulmentului), iar inelul încărcat cu sarcină locală este cel interior, se recomandă, pentru arbore, câmpul de toleranţă h6 . Dacă sarcina locală este pe inelul exterior, atunci câmpul de toleranţă al alezajului carcasei se recomandă a fi H 7 . b. La turaţii n > 0,8 ⋅ nlim , pentru situaţiile de mai sus se recomandă câmpurile de toleranţă j 6 , respectiv J 7 sau j 5 , respectiv J 6 .
Construcţia carcasei La montarea rulmenţilor trebuie să se realizeze un contact cât mai intim între inelele acestuia şi piesele conjugate. Doar în această situaţie poate fi utilizată întreaga capacitate de încărcare a rulmentului respectiv. Dacă rulmentul este montat într-o carcasă separabilă (din două bucăţi) şi ajustajul inelului exterior în carcasă ar fi unul cu strângere mare, atunci inelul exterior s-ar putea deforma neuniform, din cauza discontinuităţilor carcasei, chiar dacă cele două părţi componente ale carcasei au fost centrate cu ştifturi. De aceea, în această situaţie, se recomandă câmpurile de toleranţă H sau J pentru alezajul carcasei. În cazul carcaselor din aliaje uşoare (de exemplu, pe bază de aluminiu) şi al carcaselor cu pereţi subţiri, atât la un rulment cu încărcare locală pe inelul exterior, cât, mai ales, la unul cu încărcare circumferenţială, se recomandă ajustaje cu strângere mai mare ale acestui inel cu carcasa, decât ajustajele recomandate pentru carcase cu pereţi groşi, executate din fontă sau din oţel. Aceste carcase sunt mai deformabile şi, în consecinţă, din cauza cedării carcasei, strângerea reală este mai mică decât cea teoretică. De aceea trebuie prevăzută o strângere teoretică majorată. Dacă rulmentul este montat pe un arbore tubular, atunci ajustajul inelului interior cu fusul trebuie să aibă strângeri mai mari decât în cazul arborilor cu secţiune plină. Explicaţia este de acelaşi tip cu cea de la carcasele cu pereţi subţiri sau de la cele din aliaje uşoare.

114

Ajustajele de montaj ale rulmenţilor

Jocul intern al rulmentului. Seria rulmentului. Precizia de rotire a arborelui. Problema jocului intern din rulmenţi este tratată la capitolul 3, paragraful 3.1. Prin montarea unui rulment cu ajustaje cu strângere la ambele inele, deformaţia inelului interior este de întindere, iar a celui exterior, de compresiune. Ca urmare, jocul intern iniţial se va micşora. În cazul rulmenţilor neseparabili, jocul intern de fabricaţie este astfel stabilit, încât un rulment cu joc intern normal şi montat cu un ajustaj corect ales (a se vedea tabelele din acest capitol), va avea un joc intern suficient bunei funcţionări, chiar şi după încălzirea rulmentului la o temperatură uzuală, în timpul funcţionării. Există, totuşi, numeroase situaţii în care se impune alegerea unor rulmenţi cu jocuri interne iniţiale mai mari decât jocul normal (de pildă C 2, C 3, C 4 ), pentru a preveni pretensionarea acestora la montarea lor cu ajustaje cu strângere mare şi la funcţionarea în condiţii de temperaturi ridicate.

E8

+

linia zero

∆Dmp

F7 F6 G7 G6 H8 H7 H6 H5 J7 J6 JS7 JS6 JS5 JS4 K7 K6 K5 M7 f6 g6 h7 h6 h5 h4 h3 j5 j6

Carcasă

-

∆Dmp= Toleranţa inelului exterior ∆dmp= Toleranţa alezajului
js3 js4 js5 k4 k5 k6 m5 m6 n4 n5 n6 p5 p6 p7 r6 r7 s6 s7

+

linia zero

∆dmp

-

Arbore Ajustaj cu strângere

Ajustaj cu joc Ajustaj intermediar Câmpurile de toleranţă ale inelelor

Fig. 4.4 Poziţia relativă a câmpurilor de toleranţă

Cantitatea cu care se reduce jocul intern iniţial datorită ajustajelor cu strângere depinde de tipul şi dimensiunile rulmentului, deci de seria lui. 115

M6 N7 N6 P7 P6 R6 S6

Lagăre cu rulmenţi

Pentru a se asigura o precizie de rotire ridicată a arborelui, nu se vor utiliza ajustaje cu joc, ci ajustaje intermediare sau cu strângere mică.
Uşurinţa montării şi demontării rulmentului Condiţia de asigurare a montării şi demontării uşoare a rulmentului se poate afla în opoziţie cu aceea privind precizia de rotire a arborelui, precum şi cu aceea privind necesitatea evitării rotirii inelelor faţă de piesele conjugate, pe suprafaţa comună de contact. Un montaj uşor şi, respectiv, o demontare uşoară ar impune ajustaje intermediare sau cu strângere mică. Dacă aplicaţia concretă impune prescrierea unor strângeri mari (sarcini cu şocuri, sarcini reversibile, vibraţii) şi se doreşte să se asigure o montare şi demontare uşoare, atunci se vor utiliza rulmenţi cu alezaj conic şi, eventual, rulmenţi separabili, la care inelele pot fi montate şi demontate succesiv. Cataloagele firmelor producătoare conţin recomandări precise privind alegerea ajustajelor inelelor rulmenţilor cu piesele conjugate. În figura 4.4 se prezintă sintetic poziţia câmpurilor de toleranţă ale inelelor rulmentului, arborelui şi alezajului carcasei [9]. Studiul poziţiei relative ale câmpurilor de toleranţă oferă o imagine a ajustajelor posibile dintre inelele rulmentului şi piesele conjugate. În tabelele 4.2....4.8 se dau câmpurile de toleranţă recomandate pentru arbori şi carcase la rulmenţi de diferite tipo-dimensiuni.

Tabelul 4.2 Câmpurile de toleranţă ale arborilor pe care se montează rulmenţi cu ace care au ambele inele
Tipul sarcinii pe inelul interior Condiţii de lucru Diametrul alezajului rulmentului, mm Simbolul câmpului de toleranţă

Locală

Montaj uşor Montaj normal Montaj foarte precis Circumferenţială Sarcini mici Sarcini normale Sarcini mari; Condiţii de funcţionare grele sau şocuri

Toate dimensiunile ≤ 50 ≤ 50 50 ... 150 > 150 ≤ 150 > 150

g6 h6 h5 j5 k5 m5 n6 n6 p6

116

..... c....100 >100.200 >200..Ajustajele de montaj ale rulmenţilor Tabelul 4.140 >140..200 > 200 − − − − j6 k6 j5 k5 (k6) m5 (m6) m6 n6 p6 r6 r7 n6 p6 r6 h5 j5 k5 m6 h9 h10 Sarcini mari şi şocuri în condiţii grele de lucru Precizie mare de rotire la sarcini mici Rulmenţi cu alezaj conic şi bucşă conică Fusul osiei pentru material rulant Construcţii de maşini în general OBSERVAŢII: a..100 >100.3 Câmpurile de toleranţă ale arborilor pe care se montează rulmenţii cu bile sau cu role Condiţii de lucru Exemple Diametrul arborelui .400 − − >50...100 >100....140 >140...140 >140.... lagăre din mecanisme încărcate uşor Construcţii de maşini în general... b... motoare de tracţiune..200 Toate diametrele − − − ≤ 40 >40.200 > 200 − ≤ 40 >40.140 >140. maşini pentru prelucrarea lemnului Lagăre pentru osii de material rulant greu....100 >100.140 >140... Pentru câmpurile de toleranţă n6.. cutii cu angrenaje. turbine. mm Rulmenţi cu Rulmenţi role cilindrice..280 − − − − − − ≤18 >18. motoare electrice.100 >100…140 ≤18 >18. Rulmenţi cu rulmenţi cu oscilanţi cu bile ace.100 − ≤ 40 >40.. În cazul unei strângeri mai mari se vor utiliza rulmenţi cu joc mai mare decât normal.280 >280..200 >200. laminoare Maşini unelte Toate diametrele g6 k6 18..65 >65..100 >100.. Pentru rulmenţi radiali-axiali cu bile pe două rânduri se prevede câmpul j5.200 − ≤ 40 >40. Câmpurile de toleranţă înscrise între paranteze se recomandă pentru rulmenţi cu role conice sau pentru rulmenţi radiali-axiali cu bile pe un rând....... pompe... rulmenţi role cu role conice Simbolul câmpului de toleranţă Sarcină locală pe inelul interior şi circumferenţială pe inelul exterior Sarcină circumferenţială pe inelul interior şi locală pe inelul exterior Este necesară deplasarea uşoară a inelului interior Deplasarea inelului interior nu este necesară Sarcini mici şi variabile Sarcini normale sau mari Roţi de rulare pe arbori staţionari (roţi libere) Role de întindere Role de cablu Instalaţii de transport.. 117 .500 > 500 > 50..r7 se vor utiliza rulmenţi cu joc mai mare decât normal.

7 Câmpurile de toleranţă ale alezajelor carcaselor în care se montează rulmenţii axiali şi axial-oscilanţi Tipul sarcinii pe şaiba de carcasă Condiţii de lucru Tipul rulmentului Câmpul de toleranţă Sarcină exclusiv axială Sarcină normală Sarcină mare Indiferent P ≤ 0. până la 140 Peste 140 h5 h5 h5 H6 G6 G6 h5 g6 f5 G6 G6 H6 f6 f6 f6 H6 G6 G6 Tabelul 4. mm Jocul Mai mic decât jocul normal Joc normal Mai mare decât jocul normal Până la 80 Peste 80 k5 h5 g7 f6 Obs: Alezajul carcasei va avea câmpul de toleranţă K6 Tabelul 4. mm Câmpul de toleranţă Sarcină exclusiv Axial cu bile axială Axial-oscilant cu role Sarcină Axial-oscilant cu role combinată Toate diametrele ≤ 200 220 . 2 C 118 Toate tipurile Rulmenţi axiali cu bile Rulmenţi axiali cu role conice Rulmenţi axial-oscilanţi cu role butoi E8 H6 G6 J7 K7 M7 Sarcină locală pe şaiba de carcasă Sarcină circumferenţială pe şaiba de carcasă Obs: Sarcină radială relativ mare . 2 C P > 0.4 Câmpurile de toleranţă ale arborilor pe care se montează rulmenţi cu ace fără inel interior Diametrul nominal al arborelui. mm Mai mic decât jocul normal Arbore Carcasă Joc normal Câmpul de toleranţă Arbore Carcasă Mai mare decât jocul normal Arbore Carcasă Până la 80 Peste 80..5 Câmpurile de toleranţă ale arborilor şi alezajelor carcaselor în care se montează colivii cu ace Jocul Diametrul nominal al arborelui.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 4..6 Câmpurile de toleranţă ale arborilor pe care se montează rulmenţii axiali şi axial-oscilanţi cu bile sau cu role Tipul sarcinii pe şaiba de fus Tipul rulmentului Diametrul alezajului şaibei de fus. 400 > 400 j6 k6 m6 n6 Tabelul 4.

câmpul de toleranţă va fi N7 în loc de P7. roţi libere pentru macarale Role de transport.. câmpul de toleranţă va fi M7 în loc de N7. pompe. lagăre principale pentru arbori cotiţi Motoare electrice mijlocii.2. De asemenea. mers fără zgomot Carcase neseparabile (monobloc) Sarcini mici nedeterminate (ca tip de încărcare) Deplasarea inelului exterior este de dorit Exemple Butucul roţilor cu rulmenţi cu role. sunt date ajustajele extreme care rezultă pentru fiecare caz.. respectiv ale alezajelor carcasei.8 Câmpurile de toleranţă ale alezajelor carcaselor pentru rulmenţi radiali şi radiali-axiali cu bile şi cu role Condiţii de lucru Sarcină circumferenţială pe inelul exterior Sarcini mari pentru carcase cu pereţi subţiri. corespunzătoare câmpurilor de toleranţă din tabelele 4. 119 . cutii de unsoare pentru material rulant Transmisii Cilindri de uscare. cât şi ale fusurilor. pompe. lagărul fix al compresoarelor cu turaţie înaltă Partea de antrenare a arborilor maşinilor de rectificat (cu rulmenţi cu bile).8.4.10 se dau după recomandările INA-FAG [9] valorile numerice ale abaterilor. lagărul liber al compresoarelor cu turaţie înaltă Maşini electrice mici Simbolul câmpului de toleranţă Observaţii Inelul exterior nu este deplasabil P71) N72) M7 M7 K7 J7 H7 H8 G7 M6 N6 K6 J6 Carcase neseparabile (monobloc) Inelul exterior de regulă nu este deplasabil Inelul exterior de regulă este deplasabil Inelul exterior este uşor deplasabil Carcase separabile (din două bucăţi) sau neseparabile (monobloc) Sarcină locală pe inelul exterior Inelul exterior nu este deplasabil Inelul exterior de regulă nu este deplasabil Inelul exterior este de regulă deplasabil Inelul exterior uşor deplasabil Mers fără zgomot H6 OBSERVAŢII: 1) Pentru rulmenţi cu D>500mm. maşini electrice mari cu rulmenţi oscilanţi cu role Arborii principali D≤125 pentru maşini unelte cu rulmenţi D>125 cu role Partea de lucru a arborilor maşinilor de rectificat (cu rulmenţi cu bile). În tabelele 4.9. 4. 2) Pentru rulmenţi cu D>600mm. lagăr de bielă Butucul roţilor cu rulmenţi cu bile. precum şi ajustajul probabil.Ajustajele de montaj ale rulmenţilor Tabelul 4. atât ale inelelor rulmenţilor. role de întindere Motoare de tracţiune Motoare electrice. lagăr de bielă. sarcini cu şocuri Sarcini normale şi mari Sarcini mici şi variabile Sarcini cu şocuri Sarcină nedeterminată Sarcini normale şi mari Deplasarea inelului exterior nu este necesară Sarcini normale şi mici Deplasarea inelului exterior este de dorit Orice fel de sarcini Sarcini normale şi mici la condiţii uşoare de lucru Transmiterea căldurii prin arbore Rigiditate mare. lagăre principale pentru arbori cotiţi Construcţii de maşini în general. la sarcini variabile Precizie mare de rotire. roţi de cablu.

Lagăre cu rulmenţi Tabelul 4.9 Valori numerice ale abaterilor inelului interior şi fusului. Ajustaje
Dimensiuni, în mm Dimensiunea nomi- de la nală a fusului până la Câmpul de toleranţă al alezajului rulmentului ∆dmp Câmpul de toleranţă al fusului ∆dmp -0+

3 6 0 -8

6 10 0 -8

10 18 0 -8

18 30 0 -10

30 50 0 -12

50 65 0 -15

Abateri, în micrometri (0,001 mm) (precizie normală)

f6 g5 g6 h5 h6 j5 j6 js5 js6 k5 k6 m5 m6

Abaterile fusului; strângeri (sau jocuri) extreme şi probabile, în micrometri (0,001 mm) 2 5 8 10 -10 8 -13 11 -16 15 -20 17 -25 -18 18 -22 22 -27 27 -33 33 -41 -4 -9 -4 -12 0 -5 0 -8 +3 -2 +6 -2 +2.5 -2.5 +4 -4 +6 +1 +9 +1 +9 +4 +12 +4 4 0 9 4 1 12 8 4 5 8 3 8 11 7 2 14 8 2 11 6 3 12 7 4 14 9 1 17 11 1 17 13 4 20 15 4 -5 -11 -5 -14 0 -6 0 -9 +4 -2 +7 -2 +3 -3 +4.5 -4.5 +7 +1 +10 +1 +12 +6 +15 +6 +6 18 10 5 3 2 11 3 3 14 8 3 6 8 2 9 12 7 2 15 9 2 11 6 3 13 7 5 15 10 1 18 12 1 20 15 6 23 17 6 -6 -14 -6 -17 0 -8 0 -11 +5 -3 +8 -3 +4 -4 +5.5 -5.5 +9 +1 +12 +1 +15 +7 +18 +7 2 3 14 2 4 17 8 3 8 8 2 11 13 8 3 16 10 3 12 6 4 14 8 6 17 12 1 20 14 1 23 18 7 26 20 7 -7 -16 -7 -20 0 -9 0 -13 +5 -4 +9 -4 +4.5 -4.5 +6.5 -6.5 +11 +2 +15 +2 +17 +8 +21 +8 3 3 16 3 5 20 10 4 9 10 2 13 15 9 4 19 11 4 15 9 5 17 9 7 21 15 2 25 17 2 27 21 8 31 23 8 -9 -20 -9 -25 0 -11 0 -16 +6 -5 +11 -5 +5.5 -5.5 +8 -8 +13 +2 +18 +2 +20 +9 +25 +9

13 22 41 3 5 20 3 6 25 12 4 11 12 3 16 18 10 5 23 14 5 18 10 6 20 11 8 25 17 2 30 21 2 32 24 9 37 27 9

-30 -49 -10 -23 -10 -29 0 -13 0 -19 +6 -7 +12 -7 +6.5 -6.5 +9.5 -9.5 +15 +2 +21 +2 +24 +11 +30 +11

15 26 49 5 4 23 5 6 29 15 6 13 15 4 19 21 12 7 27 16 7 22 13 7 25 13 10 30 21 2 36 25 2 39 30 11 45 34 11

Exemplu: Diametrul fusului 40 j5 Abaterea superioară a fusului Abaterea inferioară a fusului

-5

Strângere (sau joc) extrem, superior – fus maxim, alezaj minim Strângere (sau joc) probabil Strângere (sau joc) extrem, inferior – fus minim, alezaj maxim Numerele cu roşu reprezintă strângeri. Celelalte reprezintă jocuri

120

Ajustajele de montaj ale rulmenţilor

65 80 0 -15

80 100 0 -20

100 120 0 -20

120 140 0 -25

140 160 0 -25

160 180 0 -25

180 200 0 -30

200 225 0 -30

225 250 0 -30

15

-30 26 -49 49
5

-36 -58 -12 -27 -12 -34 0 -15 0 -22 +6 -9 +13 -9 +7.5 -7.5 +11 -11 +18 +3 +25 +3 +28 +13 +35 +13

16 30 58 8 4 27 8 6 34 20 8 15 20 6 22 26 14 9 33 19 9 28 16 8 31 17 11 38 26 3 45 31 3 48 36 13 55 42 13

-36 -58 -12 -27 -12 -34 0 -15 0 -22 +6 -9 +13 -9 +7.5 -7.5 +11 -11 +18 +3 +25 +3 +28 +13 +35 +13

16 30 58 8 4 27 8 6 34 20 8 15 20 6 22 26 14 9 33 19 9 28 16 8 31 17 11 38 26 3 45 31 3 48 36 13 55 42 13

-43 -68 -14 -32 -14 -39 0 -18 0 -25 +7 -11

18 34 68 11 3 32 11 6 39 25 11 18 25 8 25 32 18 11

-43 -68 -14 -32 -14 -39 0 -18 0 -25 +7 -11

18 34 68 11 3 32 11 6 39 25 11 18 25 8 25 32 18 11

-43 -68 -14 -32 -14 -39 0 -18 0 -25 +7 -11

18 34 68 11 3 32 11 6 39 25 11 18 25 8 25 32 18 11

-50 -79 -15 -35 -15 -44 0 -20 0 -29 +7 -13

20 40 79 15 2 35 15 5 44 30 13 20 30 10 29 37 20 13

-50 -79 -15 -35 -15 -44 0 -20 0 -29 +7 -13 +16 -13 +10 -10 +14.5 -14.5 +24 +4 +33 +4 +37 +17 +46 +17

20 40 79 15 2 35 15 5 44 30 13 20 30 10 29 37 20 13 46 26 13 40 23 10 45 25 15 54 37 4 63 43 4 67 50 17 76 56 17

-50 -79 -15 -35 -15 -44 0 -20 0 -29 +7 -13

20 40 79 15 2 35 15 5 44 30 13 20 30 10 29 37 20 13

-10 4 -23 23
6

-10 6 -29 29
15 6 0 -13 13 15 4 0 -19 19

+6 -7

21 12 7 27

+12 16 -7 7
22

39 +14 22 -11 11 +9 -9 34 20 9

39 +14 22 -11 11 +9 -9 34 20 9

39 +14 22 -11 11 +9 -9 34 20 9

46 +16 26 -13 13 40 +10 23 -10 10 45 +14.5 25 -14.5 15 54 +24 37 +4 4 63 +33 43 +4 4 67 +37 50 +17 17 76 +46 56 +17 17

46 +16 26 -13 13 40 +10 23 -10 10 45 +14.5 25 -14.5 15 54 +24 37 +4 4 63 +33 43 +4 4 67 +37 50 +17 17 76 +46 56 +17 17

+6.5 13 -6.5 7
25

+9.5 13 -9.5 10
30

38 +12.5 21 -12.5 13 46 +21 32 +3 3 53 +28 36 +3 3 58 +33 44 +15 15 65 +40 48 +15 15

38 +12.5 21 -12.5 13 46 +21 32 +3 3 53 +28 36 +3 3 58 +33 44 +15 15 65 +40 48 +15 15

38 +12.5 21 -12.5 13 46 +21 32 +3 3 53 +28 36 +3 3 58 +33 44 +15 15 65 +40 48 +15 15

+15 21 +2 2
36

+21 25 +2 2
39

+24 30 +11 11
45

+30 34 +11 11

121

Lagăre cu rulmenţi Tabelul 4.9 (continuare)
Dimensiuni, în mm Dimensiunea nomi- de la nală a fusului până la Câmpul de toleranţă al alezajului rulmentului ∆dmp Câmpul de toleranţă al fusului ∆dmp -0+

3 6 0 -8

6 10 0 -8

10 18 0 -8

18 30 0 -10

30 50 0 -12

50 65 0 -15

Abateri, în micrometri (0,001 mm) (precizie normală)

n5 n6 p6 p7 r6 r7

Abaterile fusului; strângeri (sau jocuri) extreme şi probabile, în micrometri (0,001 mm) 21 24 28 34 +13 17 +16 19 +20 23 +24 28 +28 +8 8 +10 10 +12 12 +15 15 +17 +16 +8 +20 +12 +24 +12 +23 +15 +27 +15 24 19 8 28 23 12 32 25 12 31 25 15 35 28 15 +19 +10 +24 +15 +30 +15 +28 +19 +34 +19 27 21 10 32 26 15 38 30 15 36 30 19 42 34 19 +23 +12 +29 +18 +36 +18 +34 +23 +41 +23 31 25 12 37 31 18 44 35 18 42 35 23 49 40 23 +28 +15 +35 +22 +43 +22 +41 +28 +49 +28 38 30 15 45 37 22 53 43 22 51 44 28 59 49 28 +33 +17 +42 +26 +51 +26 +50 +34 +59 +34

40 32 17 45 36 17 54 45 26 63 51 26 62 53 34 71 59 34

+33 +20 +39 +20 +51 +32 +62 +32 +60 +41 +71 +41

48 39 20 54 43 20 66 55 32 77 62 32 75 64 41 86 71 41

Exemplu: Diametrul fusului 200 n6 Abaterea superioară a fusului Abaterea inferioară a fusului

+60

90 70 31

+31

Strângere (sau joc) extrem, superior – fus maxim, alezaj minim Strângere (sau joc) probabil Strângere (sau joc) extrem, inferior – fus minim, alezaj maxim Numerele cu roşu reprezintă strângeri. Celelalte reprezintă jocuri

122

Ajustajele de montaj ale rulmenţilor

65 80 0 -15

80 100 0 -20

100 120 0 -20

120 140 0 -25

140 160 0 -25

160 180 0 -25

180 200 0 -30

200 225 0 -30

225 250 0 -30

48

+33 39 +20 20
54

+38 +23 +45 +23 +59 +37 +72 +37 +73 +51 +86 +51

58 46 23 65 51 23 79 65 37 92 73 37 93 79 51

+38 +23 +45 +23 +59 +37 +72 +37 +76 +54

58 46 23 65 51 23 79 65 37 92 73 37 96 82 54

70 +45 56 +27 27 77 +52 60 +27 27 93 +68 76 +43 43

70 +45 56 +27 27 77 +52 60 +27 27 93 +68 76 +43 43

70 +45 56 +27 27 77 +52 60 +27 27 93 +68 76 +43 43

81 +51 64 +31 31 90 +60 70 +31 31

+51 +31 +60 +31

81 64 31 90 70 31

81 +51 64 +31 31 90 +60 70 +31 31

+39 43 +20 20
66

+51 55 +32 32
77

109 +79 89 +79 +50 50 +50

109 109 89 +79 89 50 +50 50 126 126 101 +96 101 50 +50 50 139 143 119 +113 123 80 +84 84 156 160 131 +130 135 80 +84 84

+62 62 +32 32
77

108 108 +83 87 +83 87 +43 43 +43 43 113 115 +88 97 +90 99 +63 63 +65 65

108 126 +83 87 +96 101 +96 +43 43 +50 50 +50 118 136 +93 102 +106 116 +109 +68 68 +77 77 +80 133 153 +108 112 +123 128 +126 +68 68 +77 77 +80

+62 66 +43 43
88

+73 73 +43 43

106 87 +89 51 +54

109 128 130 90 +103 107 +105 109 54 +63 63 +65 65

123

Lagăre cu rulmenţi Tabelul 4.10 Valori numerice ale abaterilor inelului exterior şi carcasei. Ajustaje
Dimensiuni, în mm Dimensiunea nomide la nală a alezajului până la Câmpul de toleranţă al inelului exterior Câmpul de toleranţă al aleza-0+ jului carcasei

6 10 0 -8

10 18 0 -8

18 30 0 -9

30 50 0 -11

50 80 0 -13

80 120 0 -15

Abateri, în micrometri (0,001 mm) (precizie normală) ∆dmp ∆Dmp

E8 F7 G6 G7 H6 H7 H8 J6 J7 JS6 JS7 K6 K7

Abaterile alezajului carcasei; strângeri (sau jocuri) extreme şi probabile, în micrometri (0,001 mm) 25 32 40 50 60 +47 35 +59 44 +73 54 +89 67 +106 79 +126 +25 55 +32 67 +40 82 +50 100 +60 119 +72 +28 +13 +14 +5 +20 +5 +9 0 +15 0 +22 0 +5 -4 +8 -7 +4.5 -4.5 +7.5 -7.5 +2 -7 +5 -10 13 21 36 5 11 22 5 13 28 0 6 17 0 8 23 0 10 30 4 2 13 7 1 16 +34 +16 +17 +6 +24 +6 +11 0 +18 0 +27 0 +6 -5 +10 -8 16 25 42 6 12 25 6 15 32 0 6 19 0 9 26 0 12 35 5 1 14 8 1 18 +41 +20 +20 +7 +28 +7 +13 0 +21 0 +33 0 +8 -5 +12 -9 20 30 50 7 14 29 7 17 37 0 7 22 0 10 30 0 14 42 5 2 17 9 1 21 +50 +25 +25 +9 +34 +9 +16 0 +25 0 +39 0 +10 -6 +14 -11 25 37 61 9 18 36 9 21 45 0 9 27 0 12 36 0 17 50 6 3 21 11 1 25 8 1 19 +60 +30 +29 +10 +40 +10 +19 0 +30 0 +46 0 +13 -6 +18 -12 +9.5 -9.5 30 44 73 10 21 42 10 24 53 0 11 32 0 14 43 0 20 59 6 5 26 12 2 31 +71 +36 +34 +12 +47 +12 +22 0 +35 0 +54 0 +16 -6 +22 -13

72 85 141 36 53 86 12 24 49 12 29 62 0 12 37 0 17 50 0 23 69 6 6 31 13 4 37 11 1 26 17.5 1 32.5 18 6 19 25 8 25

4.5 2 +5.5 12.5 -5.5 7 1 +9 15.5 -9 7 1 10 10 2 13 +2 -9 +6 -12

5.5 1 +6.5 13.5 -6.5 9 0 17 9 3 10 12 3 14 +10.5 -10.5 +2 -11 +6 -15

6.5 0 +8 15.5 -8

9.5 0 +11 22.5 -11 15 1 28 15 4 17 21 7 22 +17.5 -17.5 +4 -18 +10 -25

10.5 12.5 1 +12.5 1 +15 19.5 -12.5 23.5 -15 11 4 11 15 5 15 +3 -13 +7 -18 13 4 14 18 6 18 +4 -15 +9 -21

Exemplu: Diametrul alezajului carcasei 100 K6 +4 18 Abaterea superioară a alezajului carcasei 6 Abaterea inferioară a -18 19 alezajului carcasei

Strângere (sau joc) extrem, superior – inel exterior maxim, alezaj carcasă minim Strângere (sau joc) probabil Strângere (sau joc) extrem, inferior – inel exterior minim, alezaj carcasă maxim Numerele cu roşu reprezintă strângeri. Celelalte reprezintă jocuri

124

5 20 1 45 21 4 29 28 6 37 +23 -23 +5 -24 +13 -33 14. strângeri (sau jocuri) extreme şi probabile.5 37. în micrometri (0. inferior – inel exterior minim.5 +20 -20 +4 -21 +12 --28 43 62 +83 101 +43 14 28 57 14 33 72 0 14 43 0 19 58 0 27 81 7 7 36 14 5 44 +39 +14 +54 +14 +25 0 +40 0 +63 0 +18 -7 +26 -14 43 64 +96 108 +50 14 31 64 14 36 79 0 17 50 0 22 65 0 29 88 7 10 43 14 8 51 +44 +15 +61 +15 +29 0 +46 0 +72 0 +22 -7 +30 -16 50 75 +108 126 +56 15 35 74 15 40 91 0 20 59 0 25 76 +49 +17 +69 +17 +32 0 +52 0 56 85 143 17 39 84 17 46 104 0 22 67 0 29 87 0 39 116 7 15 60 16 13 71 16 7 51 26 3 61 27 5 40 36 7 51 +119 +62 +54 +18 +75 +18 +36 0 +57 0 +89 0 +29 -7 +39 -18 +18 -18 +28. superior – inel exterior maxim. alezaj carcasă minim Strângere (sau joc) probabil Strângere (sau joc) extrem.5 5 +16 44.5 3 +14.001 mm) 85 85 100 110 125 +148 112 +148 114 +172 134 +191 149 +214 168 +232 +85 166 +85 173 +100 202 +110 226 +125 254 +135 +83 +43 +39 +14 +54 +14 +25 0 +40 0 +63 0 +18 -7 +26 -14 +12.5 1 +12.5 30.5 -31.5 32 4 53 45 9 63 18 50 +83 115 +20 0 25 76 0 32 97 +40 0 +63 0 0 34 +81 102 0 7 13 52 16 9 60 +25 -7 +36 -16 0 43 +97 129 0 7 18 69 18 14 79 18 6 58 +33 -7 +43 -20 +20 -20 12. Celelalte reprezintă jocuri 125 .Ajustajele de montaj ale rulmenţilor Tabelul 4. în micrometri (0.5 -14.5 29 4 47 40 8 57 +8 -32 +18 -45 Exemplu: Diametrul alezajului carcasei 560 K6 0 44 Abaterea superioară a alezajului carcasei 12 Abaterea inferioară a -44 50 alezajului carcasei Strângere (sau joc) extrem.5 +7 -29 +17 -40 62 94 +131 159 +68 18 43 94 +60 +20 135 182 277 68 104 176 20 48 105 20 56 128 0 28 85 0 36 108 0 47 142 7 21 78 20 16 88 20 8 65 31.5 4 76. alezaj carcasă maxim Numerele cu roşu reprezintă strângeri.5 -28.001 mm) (precizie normală) ∆dmp ∆Dmp E8 F7 G6 G7 H6 H7 H8 J6 J7 JS6 JS7 K6 K7 Abaterile alezajului carcasei. în mm Dimensiunea nominală a alezajului Câmpul de toleranţă al inelului exterior Câmpul de toleranţă al aleza-0+ jului carcasei de la până la 120 150 0 -18 150 180 0 -25 180 250 0 -30 250 315 0 -35 315 400 0 -40 400 500 0 -45 Abateri.5 20 1 38 21 7 22 28 9 30 +20 -20 +4 -21 +12 -28 12.10 (continuare) Dimensiuni.5 3 +31.5 68.5 -12.5 -16 23 2 53 24 4 35 33 8 43 +26 -26 +5 -27 +16 -36 28.5 -12.

10 (continuare) Dimensiuni. alezaj carcasă minim Strângere (sau joc) probabil Strângere (sau joc) extrem. Celelalte reprezintă jocuri 126 .001 mm) (precizie normală) ∆dmp ∆Dmp M6 M7 N6 N7 P6 P7 Abaterile alezajului carcasei. în micrometri (0. alezaj carcasă maxim Numerele cu roşu reprezintă strângeri.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 4. strângeri (sau jocuri) extreme şi probabile. în micrometri (0. superior – inel exterior maxim. inferior – inel exterior minim.001 mm) 33 17 20 24 28 -8 19 -8 -4 10 -4 11 -5 13 -6 16 -33 10 -33 -17 5 -20 7 -24 8 -28 9 0 -21 -11 -24 -7 -28 -18 -31 -14 -35 21 11 9 24 17 2 28 18 2 31 24 9 35 25 5 0 -25 -12 -28 -8 -33 -21 -37 -17 -42 25 13 11 28 19 1 33 21 3 37 28 10 42 30 6 0 -30 -14 -33 -9 -39 -26 -45 -21 -51 30 16 13 33 22 1 39 25 4 45 34 13 51 37 8 0 -35 -16 -38 -10 -45 -30 -52 -24 -59 35 18 5 38 26 1 45 28 5 52 40 15 59 42 9 0 -40 -20 -45 -12 -52 -36 -61 -28 -68 40 21 18 45 31 2 52 33 6 61 47 18 68 49 10 0 -40 -20 -40 -12 -52 -36 -61 -28 -68 33 16 17 40 18 25 45 28 5 52 30 13 61 44 11 68 46 3 Exemplu: Diametrul alezajului carcasei 100 M6 0 35 Abaterea superioară a alezajului carcasei 18 Abaterea inferioară a -35 15 alezajului carcasei Strângere (sau joc) extrem. în mm Dimensiunea nominală a alezajului Câmpul de toleranţă al inelului exterior Câmpul de toleranţă al aleza-0+ jului carcasei de la până la 30 50 0 -9 50 80 0 -11 50 80 0 -13 80 120 0 -15 120 150 0 -18 150 180 0 -25 Abateri.

(rot/min).1). 5. (m).5 ALEGEREA ŞI CALCULUL RULMENŢILOR 5. 5.1 Relaţii cinematice la rulmenţi Analog. La rostogolirea fără alunecare. dacă se roteşte inelul interior sau inelul exterior al rulmentului. acela când ambele inele se rotesc (fig. Se consideră mai întâi un caz general.1) 60 unde Di este diametrul căii de rulare a inelului interior.1 Relaţii cinematice şi solicitările ciclice ale elementelor rulmentului Ieşirea din uz a rulmenţilor. Pentru exemplificare se ia cazul unui rulment radial cu role. se datorează solicitărilor ciclice (de oboseală) ale căilor şi corpurilor de rulare.turaţia inelului interior. viteza punctului A al rolei este egală cu viteza periferică a punctului conjugat de pe calea de rulare a inelului interior: π ⋅ Di Vi = ⋅n i (m/s) (5. În cele ce urmează se vor analiza deosebirile care apar în ceea ce priveşte solicitarea variabilă în secţiunea cea mai încărcată a căilor de rulare. în cazul unui montaj şi a unei exploatări corecte a lor. B ne A Fr ni D cD i De Ve Vc Vi Dw Fig. viteza punctului B este: 127 . ni .

6) şi (5.4) Dc = i 2 Dc este diametrul cercului centrelor rolelor. în unitatea de timp.Lagăre cu rulmenţi π ⋅ De (5.2).7) se observă că turaţia coliviei este mai mare atunci când inelul exterior este rotitor. (rot/min).diametrul rolelor. Viteza sa periferică este: V + Vi π ⋅ Dc Vc = e = ⋅ nc (5. deci există z treceri. Dacă inelul interior este rotitor. ale corpurilor de rulare peste un anumit punct din zona încărcată de pe calea de rulare.3) reiese: n ⋅D n ⋅D (5. ni = n . ne .6) nci = ⎜1 − w ⎟ Dc ⎠ 2⎝ Când inelul interior este fix şi cel exterior se roteşte. Comparând relaţiile (5. ne = n şi. nc . Centrul rolei execută o mişcare de rotaţie în jurul axei rulmentului. viteza punctelor sale cuprinse între A şi B variază liniar.turaţia centrului rolei (turaţia coliviei). nce = 128 . (5. trec toate cele z corpuri de rulare printr-un anumit punct al inelului. Ţinând seama de (5.7) ⎜1 + ⎟ Dc ⎠ 2⎝ În aceste relaţii.5). indicii i şi e arată care este inelul rotitor. La o rotaţie completă a coliviei faţă de un inel. ni = 0 . din relaţia (5. (m). rezultă: n ⎛ Dw ⎞ (5. Durabilitatea rulmentului depinde de numărul de treceri.2) ⋅ ne (m/s) 60 unde De este diametrul căii de rulare a inelului exterior.turaţia inelului exterior. ne = 0 .5) devine: n⎛ D ⎞ (5. interioară sau exterioară. iar cel exterior este fix. din relaţia (5.5) nc = i i + e e 2 ⋅ Dc 2 ⋅ Dc Ve = Cazul în care ambele inele se rotesc este întâlnit mai rar.1) şi (5. iar relaţia (5.3) 2 60 în care: D + De = Di + Dw = De − Dw . Dw . Deoarece rola este rigidă.

cel interior . cel exterior .15). jumătate din contacte se fac în zona neîncărcată şi deci numărul de treceri care trebuie luat în considerare este: n − nci f ii = ⋅z (5.Alegerea şi calculul rulmenţilor Dacă inelul interior este rotitor. este cea a inelului interior (punctul A. iar forţa radială Fr are direcţia şi sensul constante. prin introducerea unui coeficient de multiplicare V = 1. iar forţa are direcţia şi sensul constante.8). atunci numărul de treceri în unitatea de timp peste punctul B al inelului exterior este: f ei = nci ⋅ z (5. nu ating aceeaşi durabilitate. ca urmare. f ee = 5.11). relaţia 5.10).10). el determină în final durabilitatea rulmentului.11).8) Turaţia relativă a coliviei faţă de inelul interior este (n − nci ) .fix. sub sarcină. care funcţionează în aceleaşi condiţii.12). (5. în acest caz.11) Numărul de treceri peste punctul B al inelului exterior. se observă că numărul cel mai mare de treceri ale rolelor peste un punct al căii de rulare. inelul cel mai solicitat al rulmentului şi.2 Durabilitatea.12) 2 Comparând relaţiile (5. atunci numărul trecerilor în unitatea de timp peste punctul A al inelului interior fix este: f ie = nce ⋅ z (5. Inelul interior va fi.fix.9) Deoarece inelul interior se roteşte. În consecinţă. se realizează în cazul rotirii inelului exterior. până la apariţia primelor semne de oboseală (pitting) pe unul din inelele rulmentului sau pe corpurile de rulare.2 (vezi relaţia 5. iar forţa radială Fr are direcţia şi sensul constante. sau numărul de ore de funcţionare ale rulmentului. la turaţie constantă. Sarcina dinamică de bază. la calculul sarcinii dinamice echivalente Pe a rulmenţilor se ţine seama dacă se roteşte inelul exterior. Prin durabilitatea unui rulment se înţelege numărul de rotaţii (în milioane de rotaţii). (5. Aplicaţiile practice şi încercările de laborator au demonstrat că rulmenţii “identici”. iar numărul de treceri peste punctul A al inelului interior este: f ii = (n − nci ) ⋅ z (5. analog cu (5. iar încărcarea cea mai defavorabilă. (5. În realitate rulmenţii unui lot 129 . în această situaţie. este: n − nce ⋅z (5.10) 2 Dacă inelul exterior este rotitor.

astfel. sens şi mărime constante. Durabilitatea nominală se notează cu L10 ( 100 − 90 = 10 . Oricât ar fi de mici. Faptul acesta se datorează abaterilor (toleranţelor) dimensionale. chiar dacă sunt fabricaţi din aceeaşi şarjă de material. la definirea durabilităţii nominale (conform normelor ISO). 5. rulmenţii sunt calculaţi luându-se în considerare durabilitatea nominală L10 . de direcţie. În acest caz P este sarcina pur axială din rulment. Durabilitatea nominală este durabilitatea atinsă sau depăşită de 90% din rulmenţii aparent identici ai unui lot. Relaţia (5. prevăzute.28. cu aceleaşi reglaje iniţiale ale maşinilor. p . Dacă se doreşte ca rulmenţii să aibă o fiabilitate mai mare. Altfel spus. În majoritatea situaţiilor.13) se poate aplica şi pentru rulmenţii axiali. cu aceeaşi tehnologie de tratament termic etc. sens şi mărime constante pentru care durabilitatea nominală L10 a unui lot de p 130 .29). inelul interior rotitor. Ea este sarcina pur radială. Rulmenţii astfel calculaţi au o fiabilitate de 90% (fiabilitatea este probabilitatea ca o piesă să funcţioneze fără defecţiuni într-un interval de timp dat). Ele conduc la existenţa unei plaje de durabilităţi pentru rulmenţii “identici”. unde P . de formă.sarcina pur radială care încarcă rulmentul.13) şi făcând L10 = 1 se poate deduce semnificaţia sarcinii dinamice de bază C (C = P) . este necesar ca predicţia unei durabilităţi să se bazeze pe evaluarea statistică a durabilităţii unui mare număr de rulmenţi “identici” care funcţionează în aceleaşi condiţii. rot) (5.Lagăre cu rulmenţi sunt doar aparent identici. de direcţie. atunci durabilitatea rulmentului va fi mai mică.27. Scăderea ei se reflectă printr-un factor de corecţie subunitar. sens şi mărime constante. Relaţia durabilităţii Relaţia prin care se poate calcula durabilitatea nominală a fost stabilită de Lundberg şi Palmgren în următoarele condiţii de încercare a loturilor de rulmenţi “identici”: sarcină radială de direcţie. dacă rulmenţii se calculează pe baza durabilităţii nominale. adică 10% din rulmenţi nu au atins această valoare a durabilităţii). acestea totuşi există. pentru duritate etc. care funcţionează în aceleaşi condiţii.13) ⎝P⎠ C este sarcina dinamică de bază a rulmentului. Se ajunge.un exponent care are valoarea 3 pentru rulmenţii cu bile şi 10/3 pentru cei cu role. De aceea. Pornind de la relaţia (5. încărcaţi cu o sarcină pur axială. inelul exterior fix. atunci probabilitatea ca ei să funcţioneze fără a se defecta în acest interval este de 90%. Aceasta este (în milioane de rotaţii): ⎛C ⎞ L10 = ⎜ ⎟ (mil. aşa cum se va arăta mai jos (relaţiile 5. în funcţie de precizia urmărită. 5.

fictivă. încărcat cu o sarcină radială Fr . atunci sarcina dinamică echivalentă poate avea una din expresiile: Pe = Fr (5. În relaţia (5. rot) ⎠ p (5.13) devine: ⎛C L10 = ⎜ ⎜P ⎝ e ⎞ ⎟ ⎟ (mil. atunci sarcina dinamică echivalentă este: Pe = VFr (5. în cele ce urmează se va nota sarcina dinamică echivalentă cu Pe .Alegerea şi calculul rulmenţilor rulmenţi aparent identici . inel interior rotitor. în calcularea unei sarcini dinamice echivalente celei reale.7). care să se conformeze condiţiilor menţionate. Relaţia (5. cu inelul interior rotitor şi inelul exterior fix.16) sau Pe = XFr + YFa (5. atunci situaţia reală trebuie transformată în una echivalentă. se poate utiliza relaţia (5.5. O dată calculată sarcina dinamică echivalentă.17) X este factorul forţei radiale.3 Sarcina dinamică echivalentă Dacă rulmenţii funcţionează în alte condiţii decât cele în care s-a stabilit relaţia (5. sens şi mărime constante care determină aceeaşi durabilitate nominală ca şi sarcina reală. Pentru evitarea unor confuzii pe care le-ar putea induce modul de utilizare a diferitelor notaţii. sens şi mărime are inelul exterior rotitor şi cel interior fix. este de 1 milion de rotaţii. Problema constă. sens şi mărime constante.15) Dacă un rulment care are inelul interior rotitor şi cel exterior fix este încărcat cu o sarcină combinată. după cum se va vedea mai departe (§ 5.13) (sarcină pur radială de direcţie. Prin sarcină dinamică echivalentă se înţelege sarcina pur radială. iar Y .factorul forţei axiale. de direcţie.14) - Dacă un rulment.13) pentru determinarea durabilităţii nominale L10 pentru cazul real de încărcare. sens şi mărime constante. Se atrage atenţia să nu se confunde forţa axială totală din rulmenţi cu forţele axiale care acţionează asupra roţilor dinţate de pe arborele respectiv sau cu rezultanta acestor forţe. constantă ca direcţie. de fapt. de direcţie. 5. Forţa axială totală din rulmenţi 131 - .17) în funcţie de valoarea raportului Fa / Fr . având componentele Fr (radială) şi Fa (forţa axială totală din rulmentul respectiv). inel exterior fix).

În realitate rulmenţii sunt încărcaţi cu sarcini efective diferite de cele nominale.5 – 2.2 [14]). se ia în considerare coeficientul dinamic care are expresia [1]: fd = fk fs fm (5. în tabelele 5.05 – 1. neuniformităţii funcţionării maşinii etc. De aceea. 5. ff > 100 µm Cu coeficientul dinamic din relaţia (5. f s ţine seama de forţele suplimentare care rezultă din funcţionarea maşinii (tab.1 – 1.21) iar relaţia finală pentru calculul durabilităţii nominale L10 devine: ⎛C ⎞ L10 = ⎜ ⎟ ⎝ Pec ⎠ p ( mil. 5.18) (5.20).1 Valori pentru coeficientul fk Angrenaj Precizie ridicată Precizie normală Angrenaje turnate neprelucrate Abaterea pasului de bază fpb şi eroarea de formă a profilului ff fk 1. atunci se va utiliza coeficientul de multiplicare V = 1.3 [1]).0 fpb. 5. sens şi mărime constante dar are inelul exterior rotitor şi cel interior fix.15) – (5. ff ≤ 20 µm fpb.2 : Pe = VFr Pe = XVFr + YFa (5. Tabelul 5. sarcina dinamică echivalentă corectată (de calcul) este: Pec = f d Pe (5. f m ia în considerare sarcinile suplimentare care apar la rulajul autovehiculelor (tab.22) 132 . rot ) (5.3 1.1 [1]). valorile lui Pe trebuie corectate cu coeficienţi care ţin seama de încărcările suplimentare datorate angrenajelor.21).1 1.14 şi 5.Lagăre cu rulmenţi - se calculează după o metodologie care se prezintă în paragrafele în care sunt tratate diferitele situaţii (de exemplu.19) sunt calculate pe baza forţelor nominale (teoretice) care apar în elementele transmisiei (de exemplu în angrenaje).20) unde f k ţine seama de precizia roţilor dinţate montate pe arborii rezemaţi în rulmenţii calculaţi (tab.19) Valorile sarcinilor dinamice echivalente care ar rezulta din relaţiile (5. Dacă un rulment este încărcat cu o sarcină combinată de direcţie. ff = 20-100 µm fpb. Astfel.

4 sunt date durabilităţile nominale. maşini de spălat Maşini pentru industria alimentară Mori pentru cereale Mori pentru aluat Valţ de frământat Maşini de forţă Motoare electrice.5 1.3 1.6 1.0 – 1.2 1. rafinor.Alegerea şi calculul rulmenţilor Dacă turaţia este constantă.3 1.2 1. Tabelul 5.1 – 1.2 1.8 1.1 1.3 1. teleferice Macarale. turbine Motoare folosite la mijloacele de transport Maşini de ridicat şi transportat Benzi de transportor.4 1.2 Valori pentru coeficientul fs Utilizarea Utilaje de prelucrare Laminoare – transportor unisens cu role – transportor în ambele sensuri Laminor la cald pentru sârmă şi benzi.2 – 1.3 – 1.3 – 1. mori cu ciocane.1 – 1.1 – 1.1 – 1.5 – 2.2 – 1.1 – 1.2 1.0 – 1. maşini de ştanţat Maşini de găurit. site oscilante Excavator fs 1.5 1. adesea.1 1.2 – 1.2 – 1. maşini de filat Războaie. Banc pentru trefilat sârmă Ghilotine. maşini de rectificat Strunguri Maşini pentru prelucrarea materialului lemnos-fibros Maşini pentru hârtie Defibrator. Laminor la rece. atunci este.3 1.5 – 2. recomandate pentru diferite tipuri de maşini şi utilaje.0 1.1 1.0 – 1.5 1. funiculare.5 – 2. în ore de funcţionare. ascensoare Transport minier Transport vibrator Maşini de preparare şi extracţie Cuptoare rotative de ciment şi răcitoare rotative Uscător cu tobă Maşini de sortat după granulaţie şi sortat minereu Mori cu bile.5 – 1.3 1.1 – 1.3 – 1. mori tubulare.5 – 1.3 -2 1.5 133 .7 1.6 1. mai practic ca durabilitatea nominală să se exprime direct în ore de funcţionare (L10h ): L10 h 16666 16666 ⎛ C ⎞ = L10 = ⎜ ⎟ n n ⎝ Pec ⎠ p (h) (5.5 1. freze.0 1. strunguri Maşini textile Cadre.5 – 2.23) În tabelul 5. moară cu conuri Calandru Fierăstraie circulare sau cu bandă.2 – 1. n (rot/min). concasoare.0 – 1.4 – 1.8 1.

7 Tabelul 5. motociclete Camioane..3 1.5 1. tractoare agricole fm 1.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5. în mii ore 1.50 134 .1.country” (pentru orice teren). autoutilitare cu remorcă Autovehicule „cross .3 Valori pentru coeficientul fm [după 9] Tipul autovehiculului Automobile.7 – 4 8 – 20 15 – 32 20 – 45 15 .22 5 – 10 20 .5.50 3.4 Valori recomandate pentru durabilitatea nominală (ore de funcţionare) Utilizarea Motoare electrice Pentru aparate menajere Mici de serie Medii şi pentru tracţiune electrică Mari Echipamente de birou şi de calcul Laminoare Laminoare Reductoare pentru laminoare Construcţii navale Lagărele arborelui port-elice Reductoare mari de navă Construcţii mecanice Compresoare Reductoare universale mici Reductoare universale medii Ventilatoare mici Ventilatoare medii Ventilatoare mari Pompe centrifuge Centrifuge Transportoare cu bandă Concasoare Malaxoare mari Maşini de imprimat Maşini pentru hârtie Maşini textile Maşini-unelte Maşini pentru prelucrat lemnul Maşini pentru mase plastice Maşini pentru materiale de construcţii Durata de funcţionare.100 20 12 ..5 – 20 8 – 20 15 – 30 8 – 20 15 – 45 45 – 85 8 – 45 15 – 30 15 – 85 20 – 30 30 – 50 20 – 50 50 – 200 20 – 50 15 – 30 20 – 50 20 – 50 10 . autobuze.

(m). 5. atunci capacitatea lor portantă se micşorează.5 3 3.Alegerea şi calculul rulmenţilor Pentru vehiculele rutiere sau feroviare.6).5 În cazul rulmenţilor care efectuează nu o mişcare de rotaţie. autocare Osii de vehicule feroviare: Vagoane (cu sarcina maximă constantă pe osie) Vagoane de transport urban şi suburban Vagon pentru liniile magistrale Automotoare pentru liniile magistrale Locomotive diesel sau electrice pentru liniile magistrale L10s (mil.3 0.5 se indică durabilităţile nominale L10s pentru diferite tipuri de vehicule.800 250 0..8 1. în general. Tabelul 5. cu relaţia: L10 s πD πD ⎛ C ⎞ = L10 = ⎜ ⎟ 1000 1000 ⎝ Pec ⎠ p ( mil.600 p 135 .5 Durabilităţi nominale pentru rulmenţii autovehiculelor Tipul autovehiculului Roţi de vehicule rutiere: Automobile Camioane. ci una de oscilaţie. în special pentru rulmenţii roţilor. Tabelul 5.934 200 0.6 0. atunci calculul lui L10osc nu se justifică. în milioane de kilometri. km) 0.867 225 0..6 Coeficientul de temperatură ft Temperatura de funcţionare (ºC) Coeficientul de temperatură. Variaţia lui ft este liniară.. se determină cu relaţia: 180 180 ⎛ C ⎞ (5.24) unde D este diametrul exterior al roţii.666 300 0. ft 150 1 175 0. exprimată în milioane de cicluri. cu o amplitudine unghiulară α [°].25) L10 osc = L10 = ⎜ ⎟ ( mil. cicluri ) 2α 2α ⎝ Pec ⎠ Dacă amplitudinea este foarte mică. În tabelul 5. durabilitatea nominală. Dacă rulmenţii funcţionează la temperaturi ridicate (peste 150 oC). Cauza principală o constituie micşorarea durităţii. durabilitatea nominală se exprimă.. km ) (5.733 275 0.4 3. La calculul unor astfel de rulmenţi se corectează sarcina lor dinamică de bază cu un coeficient de temperatură ft (tab.

atunci durabilitatea corectată poate fi exprimată atât în ore.23) şi (5. care influenţează durabilitatea: fiabilitatea peste 90% a rulmenţilor. la o fiabilitate de 96%.27) Lna = a1a2 a3 L10 = a1a2 a3 ⎜ ⎟ ( mil.3). în tabelul 5. seama de alte situaţii posibile. reprezintă diferenţa dintre 100 % şi fiabilitatea impusă rulmentului (de exemplu.28) (5. materialul rulmenţilor – diferit de cel “standard”. rot ) ⎝ Pec ⎠ Dacă se ţine seama de relaţiile (5.2. km ) În relaţiile de mai sus: a1 este factorul de corecţie pentru o fiabilitate diferită de 90%. însă. cât şi în milioane de km: p 16666 ⎛ C ⎞ Lna = a1a2 a3 ⎜ ⎟ n ⎝ Pec ⎠ πD ⎛ C ⎞ Lna = a1a2 a3 ⎜ ⎟ 1000 ⎝ Pec ⎠ p p (h) (5. a2 – factor de corecţie ce ţine seama de materialul rulmentului (pentru materiale uzuale.4 Durabilitatea nominală corectată Relaţia (5. atunci factorul de corecţie a1 are valoarea a1=1. a3 – factor de corecţie pentru condiţii de funcţionare neconvenţionale (în special pentru condiţiile de ungere).24).Lagăre cu rulmenţi În acest caz. pentru anumite fiabilităţi. însă. iar indicele a indică faptul că s-a ţinut seama de factorii de corecţie a(1. din simbolul Lna.26) 5. Ea nu ţine. rot ) (5. indicele n. vâscozitatea lubrifiantului la temperatura de funcţionare – diferită de cea necesară. cu relaţia: 136 . relaţia de calcul a durabilităţii nominale (5. se va scrie L(100 – 96)a.29) ( mil. El poate fi.22) devine: ⎛ fC⎞ L10 = ⎜ t ⎟ ⎝ Pec ⎠ p ( mil. calculat pentru orice valoare a fiabilităţii. În aceste relaţii. Norma ISO 281/1 prevede relaţia de calcul a durabilităţii nominale pentru situaţiile de mai sus: ⎛C ⎞ (5. a2=1) . adică L4a ). Factorul de corecţie a1 se dă. Dacă proiectantul nu consideră necesară o fiabilitate mărită.22) pentru calculul durabilităţii nominale ţine seama doar de sarcină (cu corecţiile respective) şi implică o fiabilitate de 90% a rulmenţilor.7.

62 L4a 0. 2 3 2 a3 1 b 0.31) unde ν este vâscozitatea lubrifiantului la temperatura de funcţionare (mm /s). trebuie calculată mai întâi valoarea parametrului de ungere λ [după 26]: λ = 60 ⋅10−6 ν 0.21 L0.14 Tabelul 5.44 L2a 0.05 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor ⎛ 100 ⎞ 3 a1 = 4.7 Valori pentru factorul de corecţie a1 Fiabilitatea R (%) 90 95 96 97 98 99 2 (5.2 Factorul de corecţie a3 137 .2 0.5 0.2 a 0.8 Valori pentru factorul de corecţie a2 Tehnologia de elaborare Topire în aer Dezoxidare în vid Retopire în vid cu electrod consumabil a2 1 3 6 Pentru determinarea valorii factorului de corecţie a3.5a 0.8 [14]. Fig. 5.5 L(100-R)a a1 L10a 1 L5a 0.48⎜ ln ⎟ R ⎠ ⎝ Factorul de corecţie a2 se dă în tabelul 5. care ţine seama de lubrifiant.7 d M 0. Cu valoarea lui λ se determină a3 din figura 5.6 (5.30) 99.2 [26].5 1 2 λ 5 7 a – condiţii “standard” de ungere.1 0.8 n0. n – turaţia (rot/min).1 0. dM.33 L1a 0.diametrul mediu al rulmentului: d M = ( d + D ) 2 (mm).53 L3a 0. b – lubrifianţi cu aditivi EP şi filtrare fină. Tabelul 5.

88 3.8 6. 10mm·s-1 /40ºC.12 7.50 ISO VG 22 22 19. IV 95 200 300 500 mm 1000 20 30 40 50 60 70 80 ºC 100 Diametrul mediu al rulmentului dM Temperatura de funcţionare t Fig.20 ISO VG 46 46 41.80 ISO VG 100 100 90 110 ISO VG 150 150 135 165 ISO VG 220 220 198 242 ISO VG 320 320 288 352 ISO VG 460 460 414 506 ISO VG 680 680 612 748 ISO VG 1000 1000 900 1100 ISO VG 1500 1500 1350 1650 Din figura 5.2 1.2 2.06 ISO VG 7 6.3 [după 26] se poate determina vâscozitatea necesară a lubrifiantului pentru un rulment cu un anumit diametru mediu dM şi o anumită 138 .52 ISO VG 5 4.80 35.20 74.Lagăre cu rulmenţi 500 mm 2 s 5 10 20 30 50 680 460 320 220 150 100 68 46 32 22 15 10 ISO VG 200 100 200 300 500 1000 20 2000 3000 5000 10000 20000 5 10 20 30 50 100 min-1 100 Vâscozitatea necesară ν Turaţia 50 n 10 Vâsc.50 16.98 2.20 ISO VG 32 32 28.6 4.00 11.42 ISO VG 3 3.00 ISO VG 15 15 13.48 ISO VG 10 10 9.14 5.3 Determinarea vâscozităţii necesare ν la temperatura de funcţionare a rulmentului Tabelul 5.80 24.40 50. 5.60 ISO VG 68 68 61.9 Clasele ISO de vâscozitate Limitele vâscozităţii Clasele ISO Vâscozitatea cinematice la 40ºC (mm2/s) de cinematică medie la 40ºC (mm2/s) vâscozitate min max ISO VG 2 2.

În exemplul din figură. (5. a uleiului care. apoi. după ISO. Dacă temperatura de funcţionare este de 80oC (diagrama din dreapta). La fel.5. Există situaţii în care forţa rămâne constantă ca direcţie şi sens.9 se dau clasele de vâscozitate ISO (după norma ISO 3448). există situaţii în care direcţia şi sensul se schimbă la anumite intervale de timp.Alegerea şi calculul rulmenţilor turaţie n. din diagrama din dreapta se poate găsi clasa de vâscozitate. Turaţia este constantă. (5. Este de reţinut faptul că diagrama din dreapta este valabilă pentru un ulei cu indicele de vâscozitate IV egal cu 95.4 cu o sarcină radială.23) forţa care încărca rulmentul avea direcţia constantă (radială sau nu).19).32) 139 .22). De asemenea. (5. dacă turaţia n ≠ ct . În toate acestea se vor propune relaţii pentru calculul sarcinii dinamice echivalente Pe. În acest caz sarcina dinamică echivalentă este: Pe = p ∑F 1 n p i Ni N (5.21). ele rămân constante. atunci rezultă că uleiul care va fi ales trebuie să aibă la 40oC o vâscozitate cinematică medie de 100 mm2/s (clasa ISO VG 100).1 Forţă a cărei mărime variază în trepte Se consideră cazul unei încărcări a rulmentului ca în figura 5. [49]. dar mărimea ei variază în timp. va avea vâscozitatea necesară determinată anterior. De asemenea. se va calcula o turaţie echivalentă cu care se va opera în relaţia (5. 5.23) turaţia apare chiar explicit. pentru toate cazurile pentru care s-au folosit relaţiile de mai sus. Direcţia şi sensul sunt constante dar mărimea ei variază continuu după o lege care poate fi asimilată unei variaţii în trepte (histograma cu linie întreruptă).14) – (5. În tabelul 5. Pe parcursul unui număr de rotaţii Ni forţa are valoarea constantă Fi. sensul şi mărimea constante. dar. se va opera în relaţiile mai sus menţionate.5 Sarcini echivalente la funcţionarea cu forţe şi turaţii variabile după anumite legi În relaţiile (5. la temperatura de funcţionare considerată cunoscută. la un diametru mediu de 90 mm al rulmentului şi o turaţie de 1000 rot/min rezultă o vâscozitate necesară de 20 mm2/s la temperatura de funcţionare.23). O serie de alte aspecte privind durabilitatea rulmenţilor sunt tratate în lucrările [48]. 5. în interiorul unui interval. turaţia s-a considerat constantă. De asemenea. În cele ce urmează se prezintă diverse situaţii. În relaţia (5. cu care.

13).4 Variaţie continuă. atunci sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia: Pe = f e (F1 + F2 ) (5. dar mărimea ei variază liniar între o valoare minimă Fmin şi una maximă Fmax. sens şi mărime constante (de exemplu greutatea unui rotor) şi o componentă F2 rotativă. F N1 N2 N3 N Nn Nr. atunci sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia: F + 2 Fmax (5. Fi – forţa de valoare constantă (N) pe parcursul a Ni rotaţii. 140 .3 Forţă cu două componente radiale.34) unde coeficientul fe se determină din diagrama din figura 5. rotaţii Fig.33) Pe = min 3 5. la turaţie constantă.Lagăre cu rulmenţi unde N este numărul total de rotaţii pe care îl efectuează rulmentul.5. de mărime constantă (de exemplu o masă dezechilibrată aflată pe acel rotor). p – exponentul menţionat la relaţia (5.2 Forţă radială a cărei mărime variază liniar Dacă forţa are direcţia (radială) şi sensul constant. asimilabilă unei variaţii în trepte 5. dintre care una este rotitoare Dacă forţa (fig. 5.5) are o componentă radială F1 de direcţie. 5.5.6.

70 0 0.3 0.90 F2 0.6 g) Parabolică 0. Turaţia este constantă.8 1.7 [după 22.80 0.7 h) Eliptică 0 0. care se aplică valorii maxime Fmax a forţei.7 d e 0.75 F1 0.8 0.7 Coeficienţii de sarcină 141 .7 0.6 0.4 Forţă radială a cărei mărime variază ciclic În acest caz forţa are direcţie radială şi sens constant dar mărimea ei variază ciclic după o anumită lege.4 v2 d) Sinusoidală e) Liniară 0. 5.4 h 0.3 c) Sinusoidală 0.6 Coeficientul fe 5. 5.6 0.9 a b c 0.5 f) Sinusoidală 0. respectiv celei minime Fmin.3 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor fe 1.5 Forţă cu o componentă rotativă Fig.4 0.4 0.8 0. 26]: Pe = V1 Fmax + V2 Fmin (5.2 b) Parabolică 0. 0.2 0.5 f g 0.5 Fmin/Fmax 0.5.0 Fig.0 F1 F1 + F2 Fig.1 0.9 1.85 0. Pentru această situaţie sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia [22.1 a) Eliptică F t Fmax Fmin 0.95 0.0 0.2 0. 5.6 v1 0. se determină din figura 5. 26].35) Coeficienţii de sarcină V1 şi V2.

având o componentă radială şi una axială. dar pe fiecare palier are o anumită direcţie (constantă pe acel palier) şi o anumită mărime (constantă pe acel palier).37) N unde N este numărul total de rotaţii pe care îl efectuează rulmentul în intervalul de timp pentru care este calculat. de 142 . În această situaţie sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia: Pe = p (5. Turaţia este constantă.5. Pe parcursul unui număr de rotaţii Ni . cu paliere constante Sarcina (de direcţie radială) variază ciclic. pentru calculul rulmenţilor unui arbore.17): Pe = XFr + YFa pentru care semnificaţiile diferiţilor termeni sau factori au fost prezentate sub relaţia (5. de o direcţie constantă oarecare şi de mărime constantă Situaţia aceasta a fost amintită la § 5. ∑P 1 m p ei Ni 5. În cadrul acestei perioade.36) i unde p are semnificaţia de la relaţia (5. există un număr m de intervale (“paliere”) de timp ti în care turaţia are o valoare constantă ni. Cu alte cuvinte.Lagăre cu rulmenţi 5.7 Forţă combinată.16): Pe = Fr sau de relaţia (5. a cărei direcţie şi mărime se modifică pe paliere Forţa este combinată.3. iar sarcina dinamică echivalentă este Pei ( Pei = Fri sau Pe i = XFr i + YFa i ).5 Forţă şi turaţie variabile. sarcina combinată variază atât ca direcţie cât şi ca mărime. Dacă se face notaţia qi = t i / T . componentele au valori constante Fri şi Fai.5. cu perioada T.17).5. dacă ei sunt încărcaţi cu o forţă combinată. 5. Utilizarea uneia sau alteia dintre cele două formule.6 Forţă combinată.13). iar sarcina are valoarea constantă Fi. atunci sarcina dinamică echivalentă se determină cu relaţia: Pe = ∑q n F i i p 1 m p i ∑q n i 1 m (5. iar expresiile sarcinii dinamice echivalente sunt cele date de relaţia (5.

143 . pentru toţi rulmenţii la care este cazul. după cum ea poate fi regăsită şi în tabelele din acest volum. la contactul dintre calea de rulare şi corpul de rulare cel mai încărcat. care. Dacă forţa exterioară F aplicată unui rulment care funcţionează în condiţiile de mai sus este o forţă combinată.39) Pe = XFr + YFa 5. Mărimea unui rulment care trebuie ales într-o aplicaţie tehnică se stabileşte pe baza sarcinii statice de bază şi nu pe baza sarcinii dinamice de bază în următoarele situaţii: . dintre forţa axială totală Fa din rulmentul respectiv şi forţa radială Fr care încarcă acel rulment. .6 Sarcina statică de bază Sarcina statică de bază ( C 0 ) este sarcina radială (pentru rulmenţii radiali) sau sarcina axială centrică (pentru rulmenţii axiali) sub acţiunea căreia tensiunea hertziană. .16) iar dacă atunci se aplică relaţia (5.38) Fr atunci se aplică relaţia (5. Valoarea numerică a acestei mărimi e este dată. Astfel. depinde de geometria internă a rulmentului. . atinge valoarea de 4000 MPa. dacă: Fa ≤e (5. Această sarcină produce o deformaţie plastică de 1/10000 din diametrul corpului de rulare. sub sarcină. depinde de valoarea raportului. la rulmenţii radiali-axiali cu role conice. mici oscilaţii. iar la rulmenţii radiali cu bile.rulmentul efectuează.rulmentul nu se roteşte şi este încărcat cu o sarcină continuă sau intermitentă. în cataloagele firmelor producătoare.rulmentul se roteşte cu turaţii n > 10 rot/min dar în intervalul unei fracţiuni de rotaţie suportă şocuri severe. având o componentă radială Fr şi una axială Fa atunci se operează cu o sarcină statică echivalentă P0 care este o forţă fictivă radială sau axială (în cazul rulmenţilor axiali) care produce o deformaţie plastică identică cu cea produsă de forţa reală.rulmentul se roteşte sub sarcină cu turaţii n < 10 rot/min . încărcaţi şi cu o componentă axială. Acest raport se compară cu o mărime e. C0. pentru fiecare rulment. mărimea e mai depinde şi de sarcina statică de bază a rulmentului.Alegerea şi calculul rulmenţilor o direcţie constantă oarecare şi de mărime constantă.17) Pe = Fr Fa >e Fr (5.

X 0 . Y0 . dată în cataloagele de rulmenţi. cu care se verifică rulmentul (sau se alege mărimea rulmentului) se determină cu relaţia: C 0 nec = S 0 P0 (5. rulmenţi axiali-radiali sarcina statică echivalentă se determină cu o relaţie de forma: P0 = X 0 Fr + Y0 Fa (5. 144 .40) unde Fr .41) Pentru rulmenţii axiali cu bile sau cu role: P0 = Fa (5.44) în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului. Valori orientative pentru acest coeficient se dau în tabelul 5.componenta radială.10 [după 23]. Tabelul 5. Sarcina statică de bază necesară.Lagăre cu rulmenţi Pentru rulmenţii radiali şi radiali-axiali cu bile.40). Fa .10 Valori ale coeficientului de siguranţă static S0 Condiţii de funcţionare Fără şocuri Nu sunt cerinţe deosebite privind funcţionarea lină Mişcări de oscilaţie cu frecvenţă mică Normale Mişcări line şi rotire precisă Cu şocuri Cerinţe ridicate privind precizia de rotaţie şi funcţionarea lină S0 ≥1 ≥2 ≥3 ≥4 Condiţia de verificare a rulmentului la solicitarea statică este: C 0 nec ≤ C 0 (5.43) unde S 0 este coeficientul de siguranţă static.factorul axial. rulmenţii oscilanţi cu bile sau cu role butoi. respectiv axială a forţei combinate. Pentru rulmenţii radiali cu role cilindrice.factorul radial.42) Pentru rulmenţii axial-oscilanţi cu role se utilizează relaţia de tipul (5. rulmenţii cu ace: P0 = Fr (5.

în funcţie de rolul funcţional al fiecărui tronson (capăt de arbore. implică faptul ca un tronson anterior să aibă diametrul nominal mai mic. Această condiţie. Acest lucru decurge din logica succesiunii tronsoanelor unui arbore. Pentru exemplificare şi pentru continuarea prezentării. tronsonul pentru montarea unor organe pe arbore. 2. dacă este îndeplinită condiţia enunţată mai sus: Lna ≥ Lhnec (5. Alegerea tipului rulmentului La alegerea tipului rulmentului se ţine seama de condiţiile temei de proiect. Din aceste condiţii rezultă. cel mult egal. fără şocuri). tronsonul pentru etanşare. să poată fi montate. de exemplu roţi dinţate etc. cu tronsonul care urmează.). Dimensionarea arborelui Dimensionarea arborelui implică şi stabilirea diametrului fusurilor pentru rulmenţi. Un rulment este considerat. se va utiliza relaţia (5. două trasee pentru alegerea şi calculul rulmenţilor.Alegerea şi calculul rulmenţilor 5. fusul de rulment. exprimată în ore de funcţionare (pentru care se dau valorile recomandate. diametrele fusurilor pentru rulmenţi rezultă cu o destul de mare probabilitate de a fi corect determinate. tipul sarcinilor (radiale. Sunt posibile. de montaj. Cunoscând diametrul fusului rulmentului. bine ales. care permit proiectantului să-şi stabilească o strategie de alegere şi de calcul al rulmenţilor. în principiu. în tabelul 5. De aceea. axiale. doar pe baza acestor considerente funcţionale şi de montaj. în final.28) a durabilităţii.7 Consideraţii privind alegerea şi calculul rulmenţilor pe baza sarcinii dinamice echivalente O temă de proiectare conţine întotdeauna date iniţiale. tipul încărcării (cu şocuri. combinate) etc. precum şi din condiţia ca toate organele care se află pe arborele respectiv. Etapele sale principale sunt: 1.45) unde Lhnec este durabilitatea necesară.4). rezultă: ⎞ ⎟ (5. utilajul de proiectat. Explicitând. Tabelul 1. De asemenea pot rezulta turaţia arborelui.1 şi figura 1. în primul rând. Traseul „direct” Acest traseu se bazează pe logica proiectării unei transmisii. un rulment trebuie să aibă o durabilitate efectivă (cu fiabilitatea aleasă de proiectant) cel puţin egală cu durabilitatea necesară. cu particularităţile sale funcţionale.3 pot oferi informaţii utile pentru alegerea unui anumit tip de rulment. În condiţiile unei teme date.46) ⎟ ≥ Lhnec ⎠ Această relaţie ne permite să urmărim logica alegerii unuia din cele două trasee de calcul al rulmenţilor. se poate alege 145 16666 ⎛ C ⎜ a1 a 2 a3 n ⎜ ⎝ Pec p .

În final se poate calcula. care depinde de experienţa proiectantului şi de abilitatea lui. precum şi condiţia (5. metodologia de alegere şi de calcul a rulmenţilor. Ţinând seama de consideraţiile de mai sus. a roţilor de curea etc. nu este exclus ca. Pec să fie cunoscută. pentru a calcula C. ceea ce conduce la alte valori ale reacţiunilor şi la alte valori ale lui Pec . deoarece centrele de presiune nu sunt sau nu pot fi plasate în poziţiile luate iniţial cu aproximaţie. adică se stabileşte poziţia reazemului (vezi figurile 2. atunci se alege un rulment de acelaşi tip. care va fi prezentată în cele ce urmează. atunci se poate calcula durabilitatea corectată Lna. trebuie ca sarcina dinamică echivalentă de calcul. dar care îndeplineşte condiţiile funcţionale necesare pentru încărcarea din tema de proiectare. 3. 2. în acest mod. 1 146 . se poate alege un rulment de alt tip. poziţia reazemelor arborelui şi cunoscând şi poziţia roţilor dinţate. pentru fiecare rulment. deci centrele de presiune nu pot fi precis poziţionate. Din acestea două rezultă: ⎛ ⎞p nLhnec C ≥ Pec ⎜ (5. tot din catalog. montate pe arbore. trebuie. Calcului ei presupune ca proiectantul să cunoască poziţia centrelor de presiune ale rulmenţilor (deci poziţia reazemelor).45). la acest moment. pornind de la durabilitatea necesară Lhnec şi folosind relaţia (5.47) ⎟ ⋅ a a a 16666 1 2 3 ⎠ ⎝ Traseul acesta are un neajuns important. se poate observa că.5. se pot calcula reacţiunile din reazeme. iar rulmentul poate fi verificat cu formula (5. să fie necesar să se reia calculul. 2. De aceea. ci numai cu o anumită aproximaţie. în acest caz se ajunge la premizele traseului direct. De asemenea. oricum. Traseul „indirect” Acest traseu pleacă de la ideea calculării sarcinii dinamice de bază C. Verificarea rulmentului Dacă se cunosc valorile lui C şi Pec . pentru a calcula reacţiunile. dar de o serie care are sarcina dinamică de bază C mai mare (pentru acelaşi diametru al fusului). Pe de altă parte se poate poziţiona centrul de presiune al rulmentului.29). rulmenţii nu au fost încă aleşi. 2. În plus. Din relaţia de mai sus rezultă că.Lagăre cu rulmenţi dimensiunea rulmentului (seria lui) din catalog. după ce rulmentul a fost ales pe baza relaţiei (5. Dacă condiţia (5. În felul acesta rezultă. Stabilind. va avea în vedere traseul direct.7. să se cunoască lungimile diferitelor tronsoane ale arborelui. pentru a putea calcula reacţiunile. De asemenea.45). sarcina dinamică echivalentă corectată (de calcul) Pec .47).10. Or. cu nişte raţionamente simple pot fi stabilite şi diametrele tronsoanelor şi.45) nu este îndeplinită. sarcina dinamică de bază C a rulmentului.9. precum şi comentariile legate de acestea).

axiale) care acţionează asupra acestor organe ale 147 . precum şi alte specificaţii necesare calculului. Din etapa de dimensionare a arborelui (a. Lnec . 3. stabilirea diametrelor şi lungimilor tronsoanelor acestuia) rezultă diametrul d al fusului rulmentului. radiale.1 Metodologia generală Metodologia generală. să fie silenţios. Se cunoaşte poziţia pe arbore a diferitelor organe de transmitere a momentului de torsiune (roţi dinţate. tipurile de forţe care acţionează pe arborele ai cărui rulmenţi se calculează. . sau în milioane de rotaţii.diametrul exterior D al rulmentului să corespundă gabaritului disponibil oferit de piesele vecine. în ore. Se pot calcula forţele (tangenţiale.8 Metodologie de alegere şi de calcul al rulmenţilor 5. .8. satisfăcute. 4. care reies din tema de proiectare. Centrele de presiune constituie reazemele arborelui.).rulmentul să răspundă unor cerinţe legate de condiţiile specifice de funcţionare (de exemplu. preliminar. relaţiile dimensionale între piesele vecine. Se face un studiu al condiţiilor iniţiale. unele din condiţiile iniţiale vor servi la alegerea ulterioară a seriei de rulmenţi. regimul de lucru. să aibă joc mărit. un rulment dintr-o anumită serie. b. Se alege. să aibă precizie mărită. în general. prezentată mai jos. De asemenea.alte condiţii care decurg din scopul şi restricţiile impuse transmisiei proiectate. Pentru rulmentul ales. Ea are în vedere traseul direct şi este exemplificată pentru un arbore montat pe două lagăre. să aibă etanşare proprie pe o parte sau pe ambele părţi etc. roţi de curea etc. rezultă din catalog sarcina dinamică de bază C . Aceste condiţii pot fi.). predimensionare. El trebuie să răspundă următoarelor condiţii: . b.Alegerea şi calculul rulmenţilor 5. având în vedere marea varietate dimensională (diverse serii de rulmenţi) şi constructivă oferite de firmele producătoare. Stabilirea durabilităţii necesare. Se cunoaşte deci deschiderea arborelui. condiţiile de mediu. 1. la adoptarea unor coeficienţi de corecţie etc. Rezultatul acestei etape constă în: a.rulmentul să aibă diametrul interior corespunzător diametrului d al fusului (vezi punctul 2). Din aceste condiţii rezultă: scopul utilajului proiectat. . Se poziţionează centrele de presiune ale rulmenţilor pe fusurile arborelui. să fie stabilizat termic. Alegerea tipului rulmentului. Lhnec . 5. ţine seama de logica proiectării elementelor unei transmisii mecanice. 2. condiţiile de gabarit.

H şi V .48) şi (5. rezultantele lor sunt tocmai forţele radiale FrI şi FrII care încarcă rulmenţii: FrI = H I + V I 2 2 (5. cu sarcini combinate.48) (5.fix) (5.16) sau (5.49) şi FrII = H II + V II 2 2 6. FrI atunci PeI = FrI (dacă inelul interior este rotitor şi cel exterior . notaţi cu I şi II .53) În aceste relaţii valorile lui e (I şi II) se dau în cataloagele de rulmenţi pentru fiecare rulment. în cele două plane reciproc perpendiculare. Se calculează sarcina dinamică echivalentă PeI şi PeII cu relaţiile (5. 7. Rulmenţii sunt încărcaţi.50) sau PeI = VFrI (dacă inelul exterior este rotitor şi cel interior . Pe baza forţelor radiale şi tangenţiale din angrenaje.17). precum şi a momentelor încovoietoare concentrate datorate forţelor axiale din aceste organe. Ca urmare. FrI 148 .38) şi (5.39): Cazul 1 F Dacă aI ≤ e I . respectiv FaII / FrII . Raportate la direcţiile ataşate rulmentului. se pot calcula mai întâi reacţiunile din reazeme. Acestea sunt forţe axiale totale din rulmenţii calculaţi (a nu se confunda cu forţele axiale din angrenaje sau cu rezultanta acestora în cazul că pe arbore se află două roţi dinţate).. Ele se calculează după o metodologie care va fi prezentată la fiecare dintre cazurile tratate în acest volum. Componentele radiale se determină cu relaţiile (5.52) (5.51) FaII ≤ e II . dacă atunci PeII = FrII sau PeII = VFrII (5. în numeroase situaţii. aceste reacţiuni sunt forţe radiale.Lagăre cu rulmenţi transmisiei. respectiv V I şi V II . Opţiunea pentru una din aceste două relaţii este determinată de raportul FaI / FrI . reacţiunile vor fi H I şi H II . conform situaţiilor (5. Fie componentele axiale FaI şi FaII . roţi de curea etc.fix)(5.49). Cazul 2 F Dacă aI > e I . care au o componentă radială şi una axială. FrII Analog. Pentru cei doi rulmenţi ai arborelui.

1 Rulmenţi radiali cu bile încărcaţi cu o sarcină radială de direcţie. II se dau în cataloagele de rulmenţi. dar din altă serie sau un alt tip de rulment. Din relaţiile (5. dacă arborele nu este încărcat cu o forţă axială. utilizaţi în diverse montaje şi încărcaţi cu forţe radiale. rulmenţii cu conducere reciprocă. respectiv axiale YI . Dacă durabilitatea efectivă este cu mult mai mare decât cea necesară.2 Calculul rulmenţilor radiali şi radiali-axiali. Dacă inegalitatea (5. atunci se pot alege rulmenţi de acelaşi tip. rulmenţii conducători.56) (5.54) sau PeI = X I VFrI + YI FaI (inel exterior rotitor şi inel interior fix) (5. Se aplică metodologia de la § 5.8. Se consideră cazul în care turaţia este constantă.59) 149 . astfel încât să rezulte o durabilitate mai apropiată de cea necesară.58) nu este îndeplinită.2. 5.57) Valorile factorilor forţei radiale X I .27) sau (5.1 cu deosebirile provenite din absenţa forţei axiale pe arbore: etapa a 6-a lipseşte. combinate sau axiale 5.8. atunci se alege un rulment dintr-o altă serie sau chiar un rulment de alt tip.Alegerea şi calculul rulmenţilor atunci PeI = X I FrI + YI FaI (pentru inel interior rotitor şi inel exterior fix)(5. 10. Se calculează coeficientul dinamic f d (relaţia 5. FrII atunci PeII = X II FrII + YII FaII sau PeII = X II VFrII + YII FaII (5.20).28) avem: Lna I 16666 ⎛ C I ⎜ = a1 a 2 a3 n ⎜ ⎝ PecI ⎞ 16666 ⎛ C II ⎟ ⎟ ≥ Lhnec şi LnaII = a1 a 2 a3 n ⎜ ⎜P ⎝ ecII ⎠ p ⎞ ⎟ ⎟ ≥ Lhnec (5.8. II .58) ⎠ p unde Lhnec se poate alege pe baza recomandărilor din tabelul 5. 8. dacă FaII > e II .4. dacă arborele nu este încărcat cu o forţă axială. Se determină sarcina echivalentă de calcul Pec (relaţia 5.28) se verifică durabilitatea efectivă a rulmenţilor aleşi. iar la etapa a 7-a se procedează astfel: Pe = Fr (dacă inelul interior este rotitor şi cel exterior .55) Analog.fix) (5.21). 11. Folosind formula (5. 9. sens şi mărime constante O asemenea situaţie se întâlneşte la: rulmenţii liberi.

X .61) şi (5. Această forţă se va nota cu A .8. 5. care trebuie să satisfacă inegalitatea (5. Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor radiali cu bile sunt date în tabelul 1.8.11.40). Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel. Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5.12 [după 9]. turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi stabilirea intervalelor de reungere. Un extras cu date despre rulmenţii radiali cu bile cu cale de rulare adâncă se dă în tabelul 5. C0 nec ≤ C0 . În acest tabel.1 rulmentul conducător este rulmentul I. El va prelua forţa axială din arbore. dacă pe arbore sunt montate două roţi dinţate în care operează forţe axiale.dacă ≤e atunci PeI = FrI (5.1.Lagăre cu rulmenţi sau PeI = VFrI (dacă inelul exterior este rotitor şi cel interior .6.60) În continuare se parcurg etapele 8-11. Ea este egală cu forţa axială care acţionează asupra roţii dinţate montate pe arbore (de exemplu o roată dinţată cilindrică cu dinţi înclinaţi) sau cu rezultanta forţelor axiale. atunci sarcina statică echivalentă P0 se calculează cu relaţiile [9]: 150 . sarcina statică echivalentă se deduce din relaţia (5.1 poate fi încărcat cu o sarcină combinată.6. sens şi mărime constante Rulmentul conducător dintr-un montaj de tipul celui din figura 2. În continuare se parcurg etapele 8 – 11. În figura 2.61) FrI .dacă FaI >e FrI atunci PeI = X I FrI + YI FaI (5. în care C0 este sarcina statică de bază a rulmentului (tab.44).62) În inegalităţile (5.fix) (5. iar valorile factorului f 0 sunt date în tabelul 5.13 [9]. Dacă rulmentul este încărcat cu o sarcină combinată şi funcţionează în condiţiile precizate la § 5. Valorile lui e.1.13). în funcţie de raportul f 0 FaI / C 0 I ( C 0 I fiind sarcina statică de bază a rulmentului I) şi pentru diferite jocuri [9]. Y se dau în tabelul 5. Calculul rulmentului se desfăşoară după metodologia de la § 5. 5. pentru Fa = 0 şi X 0 = 1 : P0 = Fr Din relaţia (5.2. La etapa a 7-a se precizează următoarele: FaI .2 Rulmenţi radiali cu bile încărcaţi cu o sarcină combinată de direcţie.43) se calculează sarcina statică de bază necesară C0 nec .62) forţa axială din rulment este FaI = A .

8 15.8 13.46 0.45 0. Din relaţia (5.23 1.44).1 13.9 14.1 16.6 FrI + 0.4 1.43 1 1 1 1 1 1 Y 0 0 0 0 0 0 X 0.56 0.32 0.1 12.48 0.14 1 0.1 13.54 X 1 1 1 1 1 1 Y 0 0 0 0 0 0 X 0.3 15.16 1.9 1.2 1 0.4 13 13.3 12.56 0.63) (5.2 15.4 1.9 14.9 15.28 0.9 16.4 15.44 0.4 0.11 Factorul forţei radiale.1 13.44 0.8 1.3 622 13.56 0.56 X 1 1 1 1 1 1 Y 0 0 0 0 0 0 X 0.46 0.1 16.8 14 14.5 0.56 1.1 13.8 13.8 13.46 Y 1.56 Y 2 1.1 623 12.8 FrI (5.3 14.1 13 13 13 12.1 13.8 14 14.6 3 6 0.56 0.8 13.1 13.35 0.4 15.1 12.1 12.6 15.64) Dacă din calcul rezultă o valoare P0 I < FrI . unde C 0 este valoarea sarcinii statice de bază din catalog a rulmentului (tab.3 14.32 0.46 0.3 60 13.43 0.1 13 13 13 64 12.Alegerea şi calculul rulmenţilor P0 I = FrI P0 I = 0.4 12.3 13.8 FrI FaI > 0.44 Y 1.44 0.2 12.1 12.5 14.52 0.8 14.2 13.36 0.9 14.46 0.44 0.22 0.48 0.3 14.31 1. C 0 Inec ≤ C 0 .4 15.2 151 .5FaI dacă dacă FaI ≤ 0.4 13 13.9 13.43 0.27 1.41 1.44 0.12 Factorul f0 pentru rulmenţii radiali cu bile cu cale adâncă Diametrul Factorul f0 alezajului rulmentului Seriile rulmenţilor 618 160 161 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 13.1 13.56 0. atunci se va lua P0 I = FrI .1 14. X şi factorul forţei axiale Y la rulmenţii radiali cu bile cu cale adâncă Joc intern normal f 0 ⋅ Fa C0 Joc intern C3 Fa >e Fr Joc intern C4 Fa >e Fr e Fa ≤e Fr e Fa ≤e Fr e Fa ≤e Fr Fa >e Fr X 0.4 11 12.3 63 12.39 0.46 0. Trebuie să aibă loc inegalitatea (5. Tabelul 5.13).1 12.1 13.2 12.08 1 Tabelul 5.3 14.3 0.7 1.58 1.2 12.5 62 13.6 16 15.43) se determină sarcina statică de bază necesară C 0 I nec cu care se verifică rulmentul.24 0. 5.

6 22.6 23.9 37.2 34.04 0.2 26.9 37.4 34.8 30.038 0.1 33.8 34.4 37.6 22.5 29.4 29.6 0.6 1 1 1 1 1 1 0.9 30.1 37.3 0.3 39.4 29.3 0.067 B rs min 0.3 33.4 29.6 0.065 0.3 39.3 29.4 39.067 0.8 30.5 35.6 23.6 24 24 24 24 24 24 26.8 30.1 21.6 23.6 26.9 37.114 0.4 34.1 33.3 29.9 30.5 33.6 26.088 0.3 39.117 0.071 0.154 0.6 22.3 0.045 0.09 0.5 36.6 22.5 33.9 50.6 0.6 0.4 J ≈ kg 21.09 0.6 0.1 37.6 H ≈ 29.6 22.04 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.3 52.6 26.114 0.4 34.4 34.5 33.6 0.038 0.9 30.5 35.3 39.2 26.1 21.5 35.067 0.2 26.3 0.6 23.1 33.1 21.088 0.6 22.9 37.1 33.3 29.2 26.087 0.3 0.6 0.4 37.6 0.6 0.2 36.4 37.6 0.045 0.065 0.4 34.6 0.269 0.118 0.04 0.05 0.071 0.5 11 11 11 11 11 14 13 13 13 13 13 13 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 16 14 14 14 14 14 19 17 8 12 12 12 12 12 152 .4 27.7 35.3 0.1 21.045 0.4 29.2 26.1 33.6 23.6 1 1 1 1 1 1 1.1 23.5 33.9 30.1 21.13 Rulmenţi radiali cu bile cu cale adâncă rs rs H d J D H1 d rs rs J D H1 d rs rs J D H1 d rs rg J D B Arborele Dimensiuni d mm 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 35 35 35 35 35 35 42 42 42 42 42 42 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 47 47 47 47 47 47 62 42 42 42 42 42 D B B 2ZR B 2RSR Masa ≈ H1 ≈ 30.9 37.6 0.043 0.8 30.2 26.3 39.5 35.064 0.057 0.1 0.4 37.6 26.043 0.4 33.9 30.09 0.9 35 35 35 35 35 35 30.5 33.115 0.3 29.3 0.3 29.6 0.6 0.9 30.6 0.03 0.111 0.067 0.068 0.5 29.

4 22.4 11.2 21.3 9.5 9.2 19.6 0.4 13.4 5.6 22.55 6.2RSR.6 22.6 20.2 21.4 13.6 26 22 23.3 9.2 23.W203B 6303.6 22.2 22.4 5.8 30.8 7.2RSR 17000 16000 20000 20000 20000 6403 16004 6004 S6004.2RSR S6303.2RSR.4 13.6 26000 26000 20000 14000 14000 14000 43000 43000 18000 12000 12000 12000 28000 28000 28000 22000 14000 14000 22000 22000 18000 12000 12000 12000 19000 19000 16000 11000 11000 11000 28000 22000 20000 20000 17000 12000 12000 20000 20000 20000 153 .W203B 62202.6 0.75 5.8 30.75 4.2ZR 6303.4 36.8 30.55 6.2 D3 max 30.8 38.6 0.W203B 6203 S6203.4 4.95 9.2RSR.2RSR S6004.05 5 5 5 5 5 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 24000 24000 24000 6202 S6202.2 21.6 0.2RSR 22000 22000 22000 6302 S6302.3 9.2RSR S6202.55 6.2 23.3 0.25 3.2 23.2ZR 6203.55 6.4 11.2RSR S6003.25 4.4 36.6 22.4 41.3 0.8 35.25 3.8 35.2 19.75 4.3 0.4 5.75 3.3 0.6 0.4 41.75 3.8 7.8 35.8 30.75 4.8 7.75 4.W203B 6203.6 0.55 6.5 9.2 21.55 11.4 36.3 statică C0 kN 3.5 13.4 36.4 53 40 38.2 23.6 0.4 11.6 0.6 20.2 19.6 0.2ZR 6202.6 0.4 11.2RSR.8 38.4 33 33 33 33 33 33 35.W203B 6003.75 3.2 20.2RSR S6302.3 0.W203B 6004.8 rg max 0.2RSR 20000 20000 20000 6303 S6303.75 6.3 0.5 9.2RSR.8 11.25 3.25 3.4 5.4 13.2RSR S6203.75 3.75 3.6 20.6 1 1 1 1 1 1 0.4 5.W203B 62203.6 20.4 13.5 9.2RSR 20000 22000 22000 22000 16003 6003 S6003.6 22.5 9.2 19.8 38.4 41.8 35.2ZR 6302.4 11.2ZR 6004.8 38.4 6 6 6 6 6 6 9.3 0.8 7.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 0.4 3.8 7.W203B 6202.4 41.3 9.W203B Dimensiuni de montaj D1 min mm 19.4 41.W203B 62302.4 6.75 4.2 19.6 0.6 0.6 19 19 19 19 19 19 21.8 36.2RSR.4 36.W203B 6302.25 3.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D3 rg D1 D3 Sarcina de bază dinamică C kN 7.6 0.8 30.W203B 62303.8 41.2 21.8 35.6 20.2ZR 6003.

122 0.4 38.5 42.108 0.132 0.4 41.6 43.245 0.3 38.2 49.4 36.5 33.4 36.3 0.083 0.4 36.2 37.6 1 1 1 1 1 1 1.3 1 1 1 1 H ≈ 38.084 0.08 0.8 49.2 47.2 50.5 42.4 44.5 47.6 43.9 42.1 47.3 38.5 42.109 0.8 28.6 0.105 0.151 0.4 36.4 45.2 50.3 0.1 0.4 52.2 49.4 45.6 0.4 45.2 47.5 52.156 0.8 28.128 0.3 37 41.1 1.272 0.5 52.234 0.8 30.4 48.4 44.8 28.1 1.2 50.132 0.13 (continuare) rs rs H d J D H1 d rs rs J D H1 d rs rs J D H1 d rs rg J D B Arborele Dimensiuni d mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 47 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 72 47 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 62 62 62 62 62 62 80 55 55 55 55 55 D B B 2ZR B 2RSR Masa ≈ H1 ≈ 41 41 41 41 41 41 44.5 36.6 0.5 52.2 50.4 45.155 0.2 14 14 14 14 14 18 15 15 15 15 21 19 8 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 18 17 17 17 17 17 24 21 9 13 13 13 13 154 .2 40.5 0.209 0.2 40.8 28.4 44.5 33.4 J ≈ kg 28.1 55 39.1 1.2 40.1 1.125 0.155 0.5 52.237 0.109 0.4 38.2 50.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.242 0.2 47.5 52.4 36.3 30.083 0.1 1.055 0.5 33.7 40.1 1.125 B rs min 1 1 1 1 1 1 1.9 41.109 0.132 0.3 30.9 41.5 32.3 30.4 45.4 38.415 0.3 38.1 1.2 49.9 41.082 0.082 0.4 38.1 42.1 1.2 63.2 32 32 32 32 32 33.139 0.6 50.1 1.24 0.5 33.1 1.5 33.4 45.5 45.105 0.4 38.8 28.1 1.153 0.6 43.3 30.6 43.2 40.4 44.5 42.7 38.6 0.128 0.2 43.56 0.6 43.

85 5.4 55 55 55 55 55 55 69 53 50.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D3 rg D1 D3 Sarcina de bază dinamică C kN 12.5 7.4 41.W203B 62305.2 12.5 0.7 12.2ZR 6305.2 28.55 6.8 7.2RSR 15000 14000 17000 17000 17000 6404 16005 6005 S6005.6 0.4 41.6 30.55 7.7 12.4 46.2ZR 6204.W203B 6204.3 1 1 1 1 18000 18000 15000 10000 10000 10000 34000 34000 14000 9500 9500 26000 19000 36000 36000 15000 10000 10000 17000 17000 14000 9000 9000 9000 28000 28000 11000 7500 7500 7500 22000 16000 32000 32000 13000 8500 17000 17000 17000 155 .85 5.55 6.W203B 62205.6 0.W203B 62204.4 22.8 7.8 7.7 statică C0 kN 6.6 30.W203B 6006.6 32 32 32 32 32 32 36 32 34.4 41.4 45 45 45 45 45 63 45 43.2 28.6 27 27 27 27 27 29 27 28.8 7.8 43.2RSR 14000 12000 15000 15000 15000 6405 16006 6006 S6006.2RSR 62304.4 19.4 22.4 46.6 25.2RSR S6205.65 5.2RSR S6305.2ZR 6205.6 30.6 D3 max 41.4 46.2RSR.2RSR S6204.2ZR 6005.8 11.2RSR Dimensiuni de montaj D1 min mm 25.7 12.4 22.8 7.55 6.85 7.W203B 6205.2RSR S6005.2 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 22.W203B 6305.4 11.2RSR 18000 18000 18000 6304 S6304.8 43.4 11.3 0.6 25.4 36 11.4 41.6 30.55 6.8 15 4.2RSR.2ZR 6304.2 30.7 12.4 50.4 41.6 25.2ZR 6006.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.55 6.6 25.2 28.8 7.8 7.6 0.2RSR.8 43.7 12.4 rg max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.3 7.2RSR.6 34.4 22.35 8 8 8 8 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 19000 19000 19000 6204 S6204.6 34.8 7.8 43.7 12.7 16 16 16 16 16 30.4 11.4 46.7 12.4 50.8 46.2RSR 15000 15000 15000 6305 S6305.W203B 6304.85 5.W203B 6005.6 25.4 11.4 50.6 0.4 11.W203B 6205 S6205.6 34.4 46.85 5.8 7.4 22.6 30.7 12.2 28.

483 0.1 1.202 B rs min 1 1 1 1 1 1 1.8 55.5 0.6 59.7 60.196 0.3 59.105 0.9 54.1 54.6 59.6 44.163 0.3 63.1 1.3 49.6 59.5 83.9 54.6 67.363 0.3 53.2 43.6 44.1 1.6 J ≈ kg 40 40 40 40 40 40 44.6 44.9 54.499 0.1 59.9 54.355 0.6 61.1 1.2 43.393 0.971 0.1 1.1 1.5 65.1 1.3 49.13 (continuare) rs rs H d J D H1 d rs rs J D H1 d rs rs J D H1 d rs rg J D B Arborele Dimensiuni d mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 62 62 62 62 62 62 72 72 72 72 72 72 90 62 62 62 62 62 62 72 72 72 72 72 72 80 80 80 80 80 80 100 68 68 68 68 68 D B B 2ZR B 2RSR Masa ≈ H1 ≈ 54.6 61.5 0.3 49.1 59.299 0.3 53.471 0.3 63.6 61.2 49.201 0.163 0.5 65.6 67.6 67.2 47.12 0.3 59.163 0.3 63.5 65.4 63.9 61.7 60.3 0.7 65.1 1.6 49.2 47.1 1.5 1.5 53.6 61.6 61.245 0.1 53.5 1.205 0.6 50.194 0.6 61.303 0.4 55.4 55.2 47.201 0.5 1.5 65.1 1.6 85.3 1 1 1 1 1 1.3 49.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.2 47.6 61.2 0.9 54.2 43.6 44.4 55.4 55.2 47.3 67.3 53.301 0.355 0.1 52.6 67.3 53.285 0.471 0.1 52.481 0.3 49.5 65.6 67.6 43.3 60.1 59.6 59.157 0.5 1.76 0.6 70.3 49.7 43.3 63.211 0.3 1 1 1 1 H ≈ 52.6 61.4 61.157 0.483 0.5 1.7 60.1 59.5 1.3 63.2 47.2 43.6 44.6 59.1 52.3 62 49.7 60.1 16 16 16 16 16 20 19 19 19 19 19 27 23 9 14 14 14 14 14 17 17 17 17 17 23 21 21 21 21 21 31 25 9 15 15 15 15 156 .3 49.1 52.291 0.7 60.1 52.1 1.1 1.687 0.365 0.3 49.365 0.195 0.

6 16.2RSR S6207.4 57.3 29 29 29 29 29 29 42.5 33.2 10.6 39.W203B 62306.5 1.5 1.2RSR 13000 13000 13000 6306 S6306.5 0.5 33.2 10.5 12.2 15.3 23.5 1.2RSR S6306.2 16.W203B 6307.6 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 14000 14000 14000 6206 S6206.5 25.2 16.2 11.6 44.5 1.2 11.2RSR Dimensiuni de montaj D1 min mm 35.3 16.2RSR.6 11.2RSR S6206.6 35.2RSR.4 63.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.8 10.4 65 65 65 65 65 65 71 71 71 71 71 71 89 66 63.5 25.2RSR S6007.5 33.5 33.3 19.2 8.4 63.3 16.3 16.5 53 13.4 65 65 65 65 65 65 79 60 57.2RSR 11000 9000 12000 12000 12000 6407 16008 6008 S6008.2 11.W203B 6206.6 39.3 19.3 19.3 1 1 1 1 14000 14000 11000 7500 7500 7500 24000 24000 9500 6300 6300 6300 19000 14000 28000 28000 11000 7500 7500 24000 24000 9500 6300 6300 6300 20000 20000 8500 5600 5600 5600 16000 13000 26000 26000 10000 6700 12000 12000 12000 157 .4 63.3 19.2ZR 6008.2ZR 6007.2ZR 6207.W203B 6207 S6207.W203B 6008.2 16 16 16 16 16 25.5 1.4 57.2RSR 12000 10000 13000 13000 13000 6406 16007 6007 S6007.2RSR.6 statică C0 kN 11.2RSR 12000 12000 12000 6307 S6307.4 57.3 16.6 44.W203B 6306.W203B 62307.4 rg max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.6 37 37 37 37 37 37 41 37 39.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D3 rg D1 D3 Sarcina de bază dinamică C kN 19.W203B 62206.6 39.6 16.2ZR 6206.3 15.6 35.2ZR 6306.3 15.6 16.6 11.4 57.2 11.6 D3 max 56.2ZR 6307.3 19 19 19 19 19 19 31.2RSR.6 35.6 11.5 33.6 39.5 25.6 42 42 42 42 42 42 44 44 44 44 44 44 46 42 44.5 33.5 25.5 25.6 44.4 56.4 56.3 16.4 56.2 11.2RSR.2 11.3 15.6 35.2 10.4 56.W203B 62207.2 10.3 15.2RSR S6307.3 19.6 35.5 10.5 1.W203B 6207.5 0.W203B 6007.3 15.4 56.

859 0.1 70.5 2 0.1 1.8 59.6 85.6 65.3 100.271 B rs min 1.9 74.6 85.3 83.6 74.2 60.384 0.2 54.181 0.4 70.5 1.1 70.2 54.8 71.12 0.2 57.4 76.441 0.1 1.2 1.6 74.4 70.253 0.5 55.5 74.2 57.1 1.4 70.5 67.6 85.9 72.477 0.6 65.6 74.5 76.3 83.371 0.1 1.6 74.522 0.6 85.384 0.641 0.5 67.3 54.2 57.382 0.6 91.5 1.867 0.97 0.5 55.3 83.5 1.1 1.5 65.5 65.903 1.2 57.6 85.8 83.847 0.9 59.5 1.6 1 1 1 1 1 1.6 74.1 1.5 67.234 0.282 0.2 57.5 2 0.5 67.283 0.1 1.1 1.26 0.8 59.429 0.6 1 1 1 1 1 H ≈ 67.4 70.8 71.167 0.5 95.5 71.2 57.5 65.5 1.1 1.8 59.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 55.5 1.5 1.5 55.1 70.879 1.5 67.3 83.2 54.5 76.9 72.1 18 18 18 18 18 23 23 23 23 23 33 27 10 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 23 25 25 25 25 25 36 29 10 16 16 16 16 16 158 .1 1.2 54.441 0.3 83.5 70.441 0.6 85.272 0.6 74.654 0.6 74.5 1.8 0.5 1.1 1.5 76.1 1.9 70.8 71.371 0.1 J ≈ kg 53 53 53 53 53 53 55.8 71.5 68 55 68 67.9 68 68 67.9 72.6 74.6 104.9 72.429 0.1 72.2 62 62 62 62 62 62 75.6 74.654 0.1 70.8 71.247 0.257 0.13 (continuare) rs rs H d J D H1 d rs rs J D H1 d rs rs J D H1 d rs rg J D B Arborele Dimensiuni d mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 110 75 75 75 75 75 75 85 85 85 85 85 85 100 100 100 100 100 100 120 80 80 80 80 80 80 D B B 2ZR B 2RSR Masa ≈ H1 ≈ 70.4 70.5 65.64 0.8 59.5 76.869 0.244 0.

2RSR.5 13.4 20.6 15.4 20.2ZR 6010.2RSR.5 31.6 20 20 20 20 20 31 31 31 31 31 31 53 53 53 53 53 53 76.3 14.3 14.2ZR 6009.4 31.4 rg max 1 1 1 1 1 1 1.5 1.2RSR S6009.6 54.6 54.6 54.4 78 78 78 78 78 78 91 91 91 91 91 91 107 76.W203B 62208.6 1 1 1 1 1 20000 20000 8500 5600 5600 5600 18000 18000 7500 5000 5000 14000 22000 22000 22000 9000 6000 6000 19000 19000 8000 5300 5300 5300 16000 16000 6700 4500 4500 4500 13000 20000 20000 20000 8500 5600 5600 10000 10000 10000 159 .5 31.8 70.6 54.6 15.2RSR 62308.2 54.5 1.2RSR.8 20.5 16 20.2RSR.W203B 6209.5 42.W203B 6209 S6209.2RSR 10000 10000 10000 6309 S6309.2RSR S6209.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.4 75.5 1.2 49.5 1.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D3 rg D1 D3 Sarcina de bază dinamică C kN 29 29 29 29 29 29 42.6 15.W203B 6208.5 1.6 49.4 75.8 20.W203B 62209.8 20.5 2 0.2RSR.W203B 6010.6 49.6 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 11000 11000 11000 6208 S6208.2RSR S6309.2ZR 6208.8 20.5 2 0.5 31.4 20.2ZR 6308.5 47.6 D3 max 73 73 73 73 73 73 81 81 81 81 81 97 71.2 15.2ZR 6309.6 52 52 52 52 52 52 54 54 54 54 54 54 58 53.2RSR S6208.6 15.5 62 15.2RSR S6010.5 1.4 70.W203B 6009.5 42.W203B 6309.5 42.5 31.5 42.4 20.2ZR 6209.5 31.W203B 62309.3 14.2RSR 11000 11000 11000 6308 S6308.W203B Dimensiuni de montaj D1 min mm 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 53 48.4 70.5 1.4 70.8 75.W203B 6308.4 20.2RSR 10000 8500 11000 11000 11000 6408 16009 6009 S6009.4 75.5 1.5 1.6 49.3 20.8 statică C0 kN 18 18 18 18 18 18 25 25 25 25 25 38 12.6 49.3 14.4 70.2RSR 9500 7500 10000 10000 10000 6409 16010 6010 S6010.2 14.4 75.

6 91.1 95.3 122.1 86.466 0.7 75.13 (continuare) rs rs H d J D H1 d rs rs J D H1 d rs rs J D H1 d rs rg J D B Arborele Dimensiuni d mm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 90 90 90 90 90 110 110 110 110 110 130 90 90 90 90 90 100 100 100 100 120 120 120 140 95 95 95 95 95 110 110 110 110 130 130 130 150 D B B 2ZR B 2RSR Masa ≈ H1 ≈ 80 80 80 80 80 95.1 1.2 75.5 81.5 81.3 95.5 2 2 2 2.6 72.9 86.2 104.807 0.43 1.1 1.789 0.6 67.403 0.9 117.543 1.8 75.7 97.419 0.2 88.2 88.397 0.2 75.478 0.1 0.1 1.96 0.39 1.3 71.79 2.616 0.1 1.41 0.2 88.416 0.1 2 2 2 2 2 2.1 1.6 1.11 1.9 83.7 68.5 1.1 0.6 108.6 95.1 1.9 100.7 113.5 82.5 81.1 95.6 95.3 75.1 113.5 1.7 97.9 83.2 66.1 81.38 0.89 B rs min 1.632 1.6 1.1 113.3 104.2 71.3 81.8 81.632 0.59 1.1 H ≈ 77.9 78.6 91.7 68.5 2.7 68.9 77.431 0.795 0.809 1.5 88.1 2.9 95.9 20 20 20 20 23 27 27 27 27 40 31 11 18 18 18 18 21 21 21 21 29 29 29 33 11 18 18 18 18 22 22 22 22 31 31 31 35 160 .2 66.3 81.3 71.9 78.6 91.1 86 86 86 97.5 1.9 83.75 1.3 104.9 100.12 1.2 66.43 1.1 86.12 1.5 1.3 71.9 77.469 0.1 86.617 0.1 1.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.1 1.2 66.4 124.9 91.1 95.4 108.6 108.1 1.6 91.9 77.1 130.432 0.2 68.1 113.408 0.8 75.283 0.5 1.8 75.2 88.1 1.1 1.79 1.9 83.1 95.1 2.6 95.7 97.5 1.9 78.1 1.4 78 78.266 0.1 1.4 108.1 2.1 100.48 0.1 0.9 77.1 J ≈ kg 62 62 62 62 62 68 68 68 68 68 81.

5 93 20 29 29 29 29 52 52 52 52 81.5 2 2 2 2.5 28.2RSR 6411 16012 6012 S6012.2ZR 6310.6 1 1 1 1 1.6 1 1 1 1 1.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D3 rg D1 D3 Sarcina de bază dinamică C kN 36.8 89 89 89 89 101 101 101 101 118 118 118 136 rg max 1 1 1 1 1 2 18000 18000 7500 4800 4800 14000 6000 4000 4000 4000 12000 18000 18000 18000 7500 5000 16000 16000 6700 4300 13000 5300 3600 11000 17000 17000 16000 7000 4500 14000 14000 6000 4000 12000 5000 3400 10000 2 2 2 2 2 2.1 2.8 84 84 84 84 91 91 91 91 109 109 109 126 91.W203B 6210.2 61 61 61 61 64 64 64 64 66 66 66 69 63.5 62 62 62 62 62 81.5 36.5 47.2 21.5 1.5 36.5 1.2 21.2 23.5 19.5 76.2ZR 6210.2ZR 6012.2 23.2RSR 6412 Dimensiuni de montaj D1 min mm 57 57 57 57 57 61 61 61 61 61 64 58.5 36.5 28.W203B 6011.W203B 62310.2ZR 6211.5 1.2 29 29 29 29 47.5 1.2RSR S6310.2RSR 6211 S6211.5 36.5 28.6 23.2RSR 6312 6312.5 81.5 2.2ZR 6312.3 28.2ZR 6311.5 76.W203B 6212.W203B 6012.2 23.5 1.1 0.W203B 6211.1 161 .2ZR 6011.2RSR 9500 9500 6310 6310.1 2.2 36 36 36 36 52 52 52 68 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 9500 9500 9500 6210 S6210.5 47.1 2.1 0.2RSR 9000 7000 9500 9500 9500 8500 8500 8500 9000 9000 8500 6300 8500 8500 8500 8000 8000 8000 8500 8500 8000 6410 16011 6011 S6011.5 104 statică C0 kN 24 24 24 24 24 38 38 38 38 38 52 16.2RSR 6311 6311.5 1.2RSR 6212 S6212.3 21.2ZR 6212.5 43 43 43 43 76.2RSR.2 66 66 66 66 69 69 69 69 72 72 72 74 D3 max 83 83 83 83 83 99 99 99 99 99 116 86.5 60 17.2RSR 62210.5 81.2 21.

15). 9.1. aşa cum rezultă din tabelul 5. 0. La etapa a 7-a.66) 162 . forţele axiale totale din cei doi rulmenţi se determină pe baza tabelului 5. 5. astfel încât arborele va fi încărcat axial de o rezultantă. se procedează astfel [9]: FaI .14. La acest tip de rulmenţi. sens şi mărime constante Caracteristici şi disponibilităţi ale rulmenţilor radiali-axiali cu bile sunt date în tabelul 1. Pe de altă parte.3 Rulmenţi radiali-axiali cu bile încărcaţi cu o sarcină combinată de direcţie. la rândul ei.14 FrII atunci PeII = FrII (5. În acel rulment.1.14.Lagăre cu rulmenţi Dacă un rulment radial cu bile este supus acţiunii unei sarcini pur axiale. La etapa a 6-a. Rulmenţi radiali-axiali cu bile montaţi cu conducere reciprocă Montajul cu conducere reciprocă poate fi în X sau în O. rezultanta forţelor axiale care acţionează asupra roţilor dinţate montate pe arborele respectiv). care se obţine din însumarea algebrică a celor două forţe axiale proprii (generate de cei doi rulmenţi) şi a forţei A (care este. fiecare rulment transmite arborelui componenta sa axială proprie. dacă FaII ≤ 1.14 FrI şi. cu unghiul de contact de 40o (tab.2. mărimea forţelor). Pe de o parte.5C 0 . În funcţie de sensul rezultantei şi de tipul montajului (O sau X) ea va fi preluată de unul din cei doi rulmenţi. Pentru rulmenţii de mici dimensiuni sau din serii uşoare (seriile de diametre 8.65) ≤ 1.25C 0 . în funcţie de situaţia concretă din transmisia proiectată (montaj în X sau în O . 1) ea nu trebuie să depăşească 0. forţa axială totală va fi suma dintre forţa axială proprie şi rezultanta axială din arbore.8. aceasta nu trebuie să depăşească valoarea de 0. calculul rulmenţilor se face după metodologia de la § 5. analog. Luând în considerare această particularitate.8. În rulmentul opus forţa axială totală va fi doar forţa axială proprie. fiecare inel al rulmentului este încărcat cu această forţă.dacă atunci PeI = FrI (5. cu precizările care urmează. Forţele radiale FrI şi FrII se consideră pozitive indiferent ce sens au. la care contactul este oblic (adică la care forţa se transmite de la inel la bilă după o direcţie care face un anumit unghi cu perpendiculara pe axa rulmentului – unghi de contact. § 1. pentru rulmenţii din seriile 72B şi 73B.1) forţa radială din rulment generează o forţă axială “proprie” sau “internă”. 5.

14 FrI FaII = FaI + A Montaj în X rI rII F = 1.14 F − F FaI = 1.14 FrI FaII = FaI − A 2a A < 1.Alegerea şi calculul rulmenţilor Tabelul 5.14 F − F FaI = FaII − A FaII = 1.14 F − F ( rI rII ) aI F >F I FrI A FrII II Montaj în O rI rII 2b A ≥ 1.14 FrII 163 .14 FrII ( rII rI ) F <F I A II FrI FrII Montaj în O rI rII 1b A ≥ 1.14 FrII ( rI rII ) F >F II FrII A I FrI 2c FrI ≤ FrII A≥0 FaI = FaII + A FaII = 1.14 Forţele axiale totale din rulmenţii radiali-axiali cu bile Tipul montajului Cazul Condiţii de încărcare Forţa axială totală din rulmenţi Rulmentul I Rulmentul II Montaj în X rI rII 1a A < 1.14 FrI FaII = FaI + A ( rII rI ) F <F II FrI A I FrI 1c FrI ≥ FrII A≥0 FaI = 1.14 F − F FaI = FaII + A FaII = 1.

Sarcina statică echivalentă se determină.69) ≤ 1.14 FrI FaII > 1.57 FaII (5. Dacă din calcul rezultă P0 < Fr .5 Fr + 0. 5.Lagăre cu rulmenţi . în funcţie de cele două situaţii: Fa .26 Fa (5.35FrII + 0. radială şi axială.dacă P0 = Fr (5. Rulmenţi radiali-axiali cu bile montaţi pereche Rulmenţii radiali-axiali cu bile pot fi montaţi pereche: în tandem (simbol DT).43) se calculează pentru fiecare rulment sarcina statică de bază necesară C 0 nec .9 Fr atunci P0 = 0.dacă şi. se iau valorile corespunzătoare pentru cele două componente. Montaj în tandem Montaj în O Montaj în X DT DB DF Fig.67) (5. atunci se va continua calculul cu valoarea P0 = Fr . pentru fiecare rulment. care trebuie să respecte inegalitatea (5. cu unghiul de contact de 40o.14 FrII atunci atunci PeI = 0.9 atunci Fr .35FrI + 0. analog. pentru rulmenţii din seriile 72B. Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5.6.8 Rulmenţi radiali-axiali cu bile montaţi pereche 164 . cu relaţiile de mai jos.44).57 FaI PeII = 0. 5. în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (din catalog). dacă FaI > 1.8).68) Calculul continuă cu etapele 8 -11. C 0 nec ≤ C 0 . atunci din relaţia (5. în O (simbol DB) sau în X (simbol DF) (fig.70) unde.dacă Fa > 1. 73B.

Alegerea şi calculul rulmenţilor

Montajul în O sau în X Perechea de rulmenţi montaţi în O sau în X formează întotdeauna un lagăr conducător. Arborele respectiv va avea la extremitatea opusă un rulment radial liber. În această situaţie, forţa axială totală Fa care încarcă perechea de rulmenţi va fi forţa axială rezultantă din arbore (rezultanta forţelor axiale din roţile dinţate montate pe acel arbore), deoarece forţele axiale interioare, care se datorează înclinării căii de rulare a inelelor rulmenţilor se anulează reciproc (se admite acest lucru, deşi cei doi rulmenţi ai perechii nu sunt încărcaţi identic). Ca urmare, la etapa a 6-a de calcul (conform § 5.8.1) se va ţine seama de acest lucru. La etapa a 7-a de calcul (§ 5.8.1), se utilizează relaţiile: Fa - dacă ≤ 1,14 atunci Pe = Fr + 0,55Fa (5.71) Fr

- dacă

Fa > 1,14 atunci Fr

Pe = 0,57 Fr + 0,93Fa

(5.72)

În continuare calculul urmează etapele 8-11 (§ 5.8.1). Legat de etapa a 10-a , verificarea perechii de rulmenţi se face cu o relaţie de tipul (5.58): 16666 ⎛ C per ⎜ Lna = a1 a 2 a3 n ⎜ ⎝ Pec
⎞ ⎟ ⎟ ≥ Lhnec ⎠
p

(5.73)

în care C per este sarcina dinamică de bază a perechii de rulmenţi. Pentru perechea de rulmenţi montaţi în O sau în X, valoarea lui C per este dată de relaţia: C per = 1,625 ⋅ C (5.74)

unde C este sarcina dinamică de bază a unui rulment al perechii (valoarea din catalog). Sarcina statică echivalentă a perechii de rulmenţi se calculează cu relaţia [9]: P0 = Fr + 0,52 Fa (5.75) Dacă perechea de rulmenţi funcţionează în condiţiile de la § 5.6, atunci din relaţia (5.43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec , care trebuie să fie cel mult egală cu valoarea sarcinii statice de bază a perechii (valoare de catalog): C 0 nec ≤ C 0 per (5.76) Sarcina statică de bază a perechii este dată de relaţia: C 0 per = 2 ⋅ C 0
165

(5.77)

Lagăre cu rulmenţi

în care C 0 este sarcina statică de bază a unui rulment al perechii (tab. 5.15). Montajul în tandem Dacă perechea de rulmenţi este montată în tandem, atunci ea poate face parte doar dintr-un montaj cu conducere reciprocă. Ca urmare, perechea se calculează după metodologia aplicată la montajul cu conducere reciprocă (deci cu relaţiile 5.65 – 5.70) cu următoarele precizări: - Sarcina dinamică de bază a perechii, C per este egală cu dublul sarcinii dinamice de bază, din catalog, a unui rulment al perechii, C : C per = 2 ⋅ C (5.78)

- Sarcina statică de bază a perechii este egală cu dublul sarcinii statice de bază a unui rulment (relaţia 5.77). Un extras cu date despre rulmenţii radiali-axiali cu bile se dă în tabelul 5.15 [9]. În acest tabel, turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi stabilirea intervalelor de reungere. Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel. La montajulpereche, turaţia limită trebuie considerată cu 20% mai mică decât turaţia limită din catalog, valabilă pentru un rulment.
5.8.2.4 Rulmenţi radiali-axiali cu bile pe două rânduri

Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor radiali-axiali cu bile pe două rânduri sunt date în tabelul 1.1. Rulmenţii radiali-axiali cu bile pe două rânduri, din seriile 32B şi 32B nu au canale de umplere. De aceea ei pot prelua sarcini axiale la fel de mari pe ambele părţi. Rulmenţii din seriile 32 şi 33 au canale de umplere. De aceea ei trebuie montaţi astfel încât sarcina axială principală să fie preluată de calea de rulare la care nu există canal de umplere. Rulmenţii din seria 33DA, cu unghiul de contact de 45o, care au inelul interior format din două bucăţi sunt recomandaţi pentru sarcini axiale mari, reversibile. Calculul rulmenţilor se face după metodologia de la § 5.8.1, cu precizările care urmează. În legătură cu etapa a 6-a de calcul, se menţionează că rulmentul radialaxial cu bile pe două rânduri este rulment conducător. Ca urmare, arborele, care are la o extremitate acest rulment, are la cealaltă extremitate un rulment liber. În consecinţă, întreaga forţă axială rezultantă din arbore (care este rezultanta forţelor axiale din roţile dinţate montate pe arbore) va fi preluată de rulmentul radial-axial cu bile pe două rânduri. Se poate admite, de asemenea, că forţele axiale interne („proprii”), datorate înclinării celor două căi de rulare, se 166

Alegerea şi calculul rulmenţilor

anulează reciproc, astfel că forţa axială totală Fa din rulmentul radial-axial cu bile pe două rânduri este chiar forţa axială rezultantă din arbore. La etapa a 7-a, pentru rulmenţii din seriile 32B şi 33B, cu unghiul de contact de 25o (tab. 5.16), se procedează astfel [după 9]: Fa - dacă ≤ 0,68 atunci Pe = Fr + 0,92 Fa (5.79) Fr Fa - dacă > 0,68 atunci Pe = 0,67 Fr + 1,41Fa (5.80) Fr Pentru rulmenţii din seria 33DA, cu unghiul de contact de 45o, avem situaţiile: Fa - dacă Pe = Fr + 0,47 Fa (5.81) ≤ 1,33 atunci Fr Fa > 1,33 atunci Pe = 0,54 Fr + 0,81Fa (5.82) - dacă Fr Calculul continuă cu etapele 8 -11. Pentru calculul sarcinii statice echivalente, relaţiile depind de seria rulmentului şi de unghiul de contact. Pentru rulmenţii din seriile 32B şi 33B, cu unghiul de contact de 25o (tab. 5.16), sarcina statică echivalentă se calculează astfel: P0 = Fr + 0,67 Fa (5.83) Pentru rulmenţii din seria 33DA, cu unghiul de contact de 45o (tab. 5.16) sarcina statică echivalentă este: P0 = Fr + 0,44 Fa (5.84) Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5.6, atunci din relaţia (5.43) se calculează pentru fiecare rulment sarcina statică de bază necesară C 0 nec , care trebuie să satisfacă inegalitatea (5.44), C 0 nec ≤ C 0 , în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (tab. 5.16). Un extras cu date despre rulmenţii radiali-axiali cu bile pe două rânduri se dă în tabelul 5.16 [9]. În acest tabel, turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi stabilirea intervalelor de reungere. Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel.

167

Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.15 Rulmenţi radiali-axiali cu bile
a rs rs D H d r1s rs α J

B
Arborele Dimensiuni d mm 10 12 10 12 12 15 15 17 17 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 30 32 37 35 42 40 47 47 52 52 62 62 72 72 80 80 90 85 100 90 110 100 120 110 130 120 140 9 10 12 11 13 12 14 14 15 15 17 16 19 17 21 18 23 19 25 20 27 21 29 22 31 23 33 0,6 0,6 1 0,6 1 0,6 1 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1,1 1,5 1,1 1,5 1,1 1,5 1,1 2 1,5 2 1,5 2,1 1,5 2,1 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 1 1 1 1,1 1 1,1 13 14 16 16 18 18 20 21 23 24 27 27 31 31 35 34 39 37 43 39 47 43 51 47 55 51 60 22,1 24,6 27,2 27,6 31,8 31,2 35,8 36,6 39,9 41,6 48,1 49,8 56 57,8 63,1 64,6 71,3 70 79,5 74,4 87,6 83 95,3 91,1 103,4 98,9 111,5 D B rs min r1s min a ≈ H ≈ J ≈

Unghiul de contact α=40º Masa ≈ kg 18,2 19,7 22,3 22,7 25,7 26,4 28,7 30,6 32,6 35,4 39,5 43,1 46,8 49,8 52,9 56 59,5 60,8 66,2 66,5 73,1 72,6 80,3 79,5 87,3 86,4 94,3 0,032 0,035 0,06 0,044 0,082 0,065 0,109 0,104 0,143 0,127 0,223 0,196 0,341 0,282 0,447 0,367 0,609 0,405 0,812 0,458 1,05 0,604 1,38 0,78 1,72 1 2,12

15

17

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

168

Alegerea şi calculul rulmenţilor

rg

rg1

D2

rg D1 D3

rg D1 D3

Sarcina de bază dinamică C kN 5 6,95 10,6 8 12,9 10 16 13,4 19 14,6 26 20,4 32,5 27 39 32 50 36 60 37,5 69,5 46,5 78 56 90 64 102 statică C0 kN 2,5 3,4 5 4,3 6,55 5,5 8,3 7,65 10,4 9,3 15 13,4 20 18,3 25 23,2 32,5 26,5 40 28,5 47,5 36 56 44 65,5 53 75

Turaţia limită min
-1

Turaţia de referinţă

Simbol Rulment FAG

Dimensiuni de montaj D1 min mm 14,2 16,2 17,6 19,2 20,6 21,2 22,6 25,6 27 30,6 32 35,6 37 42 44 47 49 52 54 57 61 64 66 69 72 74 77 D2 max 25,8 27,8 31,4 30,8 36,4 35,8 41,4 41,4 45 46,4 55 56,4 65 65 71 73 81 78 91 83 99 91 109 101 118 111 128 D3 max 27,6 29,6 32,8 32,6 37,8 35,8 42,8 42,8 47,8 47,8 57,8 57,8 67,8 67,8 74,4 75,8 84,4 80,8 94,4 85,8 104,4 94,4 114,4 104,4 123 114,4 133 rg max 0,6 0,6 1 0,6 1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 2 1,5 2 1,5 2,1 1,5 2,1 rg1 max 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0,6 1 0,6 1 0,6 1 1 1 1 1 1 1

32000 28000 24000 24000 20000 20000 18000 18000 17000 16000 14000 13000 11000 11000 9500 9500 8500 8500 7500 8000 7000 7000 6300 6300 5600 6000 5300

26000 26000 19000 22000 17000 20000 15000 18000 13000 16000 11000 13000 10000 12000 9000 10000 8500 9500 7500 9000 7000 8500 6700 7500 6300 7000 6000

7200B.TVP 7201B.TVP 7301B.TVP 7202B.TVP 7302B.TVP 7203B,TVP 7303B.TVP 7204B.TVP 7304B.TVP 7205B.TVP 7305B.TVP 7206B.TVP 7306B.TVP 7207B.TVP 7307B.TVP 7208B.TVP 7308B.TVP 7209B.TVP 7309B.TVP 7210B.TVP 7310B.TVP 7211B.TVP 7311B.TVP 7212B.TVP 7312B.TVP 7213B.TVP 7313B.TVP

169

1 1.1 58.2 30.2 37.9 58.6 20.9 25.1 53.9 37.095 0.3 18.1 33.657 0.1 a ≈ 15 15 17 17 18 18 18 21 20 20 20 24 24 24 24 26 26 26 26 26 26 31 31 31 56 31 31 31 36 36 36 67 36 36 36 H ≈ 23.7 50 50 50 51.1 25.9 19 17.9 28.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.6 0.124 0.1 53.182 0.6 0.341 0.5 35 35 35 35 64.1 1.2 47.6 0.2 22.6 H1 ≈ 26 26 28.2 27 27 27 17.454 0.9 15.5 62.6 60.7 43.221 0.16 Rulmenţi radiali-axiali cu bile pe două rânduri a rs α α rs D H1 J d rs α α rs D H1 J d a rs α α rs D HJ d a rs α α rs D a H J d B 32B.6 0.6 60.2 30.1 52.5 33.1 1.558 0.222 0.5 22.7 42.05 0.067 0.4 25.5 60.093 0.9 33.154 0.359 0.548 0.158 0.7 55.1 1 1 1 1.6 35.7 38.1 28. 33B.2 41 40 40 40 44 44 44 48.067 0.7 42.295 0.6 36.2 64.9 23.2 0.9 58. 33B Unghi de contact α=25º B 32B.2 47.6 0.1 41.7 43.6 1 0.8 52.6 31.2 20.1 J ≈ Masa ≈ kg 30 30 32 32 35 35 35 42 40 40 40 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 62 62 62 62 62 62 62 72 72 72 72 72 72 72 14 14 15.8 28.182 0.7 38.7 62.359 0.1 1.4 47.2 37.454 10 10 10 12 12 15 15 15 15 12 15 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 55.9 15.1 31.1 33.1 1.8 34.8 28.5 17.8 30.289 0.095 0.1 37.1 41.2 31.6 24 24 24 26.6 0.9 33.9 15.1 21.2 33.6 20.558 0.2 30.9 28.1 45 45 45 46.6 1 1 1 1 1. 33B.2 31.178 0.445 0.1 46.5 17.2ZR B 32B.4 25.6 0.1 1.296 0.2RSR.217 0.8 23.7 42.2ZR.2RSR B 33DA Inel interior separabil Unghi de contact α=45º Arborele Dimensiuni d mm D B rs min 0.4 25.1 46.9 31.2 64.1 1 1 1 1.7 25.2 28.9 17.9 18.2 20.1 40 41.7 55.5 62.7 43.8 23.1 1.1 53.6 31.1 21.1 1.2 170 .4 23.7 28.065 0.7 38.1 35.052 0.177 0.9 61.6 20.3 21.1 35.16 0.2 22.1 1.6 20.6 25.053 0.6 0.1 1.353 0.1 52.1 1.6 22.051 0.9 15.

2 28.85 7.TVH 3302B.TVH 3202B.2 21.TVH 3304B.6 0.6 23.6 14.6 14.8 19.TVH 3203B.4 55 55 55 55 56.5 28.TVH 3305B.TVH 3202B.6 0.5 41.2 20.2ZR.6 0.2 23.2ZR.55 4.TVH 3201B.2 19.TVH 3203B.2 23.1 7.2ZR.TVH 3306DA 3207B.8 35.4 46.8 10.2 21.6 0.TVH 3202B.6 37 37 37 37 42 42 42 D2 max 25.4 65 65 65 65 65 65 65 rg max 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg D1 D2 Sarcina de bază dinamică C kN 7.2RSR.6 14.2 21.6 0.8 41.6 21.5 39 39 39 statică C0 kN 4.3 14.2ZR.2 16.2 21.8 35.2ZR.2RSR.2ZR.TVH 3306B.8 27.6 27 27 27 30.2ZR.TVH 3306B.1 10 9 9 9 12.8 36.TVH 3303B.TVH 14000 14000 10000 10000 10000 12000 12000 9000 9000 9000 11000 11000 171 .TVH 3206B.6 14.6 25.8 30.6 10.8 30.8 25.6 0.2RSR.TVH 3205B.2ZR.8 16.6 19.2 21.TVH 3204B.6 25.2 22.8 11.2RSR.5 15 15 15 14.TVP 3206B.TVH 3207B.2RSR.5 28.4 35.6 35.2RSR.85 5.2 19.4 41.2ZR.TVH 3207B.6 32 32 32 32 35.5 28.TVH 3200B.55 5.5 41.5 12.4 41.TVH 3306B.TVH 3204B.6 11.8 7.2 21.5 28.6 25.6 30.8 27.6 1 0.2ZR.TVH 3205B.6 20.TVH 3305DA.TVH 3203B.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22000 16000 20000 15000 19000 14000 12000 16000 17000 12000 10000 15000 15000 10000 8500 13000 9000 8000 12000 8500 7500 10000 7500 6700 10000 9500 7000 6300 8500 6300 5600 8500 8500 6300 5300 24000 24000 24000 24000 20000 20000 14000 18000 18000 13000 16000 16000 11000 11000 3200B.5 34.8 11.5 12.6 19.6 20 20 20 23.2RSR.TVH 3206B.TVH 3201B.2 30 30 30 30 30 30 30 41.2 16.1 7.4 45 45 45 46.2 14.TVH 3305B.2RSR.8 30.2RSR.TVH 3304B.TVH 3205B.4 46.6 35.2 21.5 28.TVH 3305B.5 41.2 21.6 0.4 56.4 56.2 19.2ZR.6 30.TVH 3204B.TVH 3304B.4 41.5 Turaţia limită min -1 Turaţia de referinţă Simbol Rulment FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 14.5 12.

33B Unghi de contact α=25º B 32B.9 30.2 172 .2 30.68 0.6 74.5 1.657 0.3 94.3 77.5 1.9 77.5 1.3 33.6 124.64 1.5 2 2 2 2 1.7 57.3 69 68.5 2.1 2.5 1.2 36.36 1.4 77.1 1.5 1.9 55 55 55 55 55 55 55 89.998 1.3 71.9 67.64 0.6 74.5 2.5 86.5 96.739 0.5 88.9 85.7 58.5 50 50 50 50 50 50 80.9 67.9 84.6 67.2 30.2RSR B 33DA Inel interior separabil Unghi de contact α=45º Arborele Dimensiuni d mm D B rs min 1.5 75.1 2 2 1.3 77.4 33.2 62.9 77.6 98.5 61.8 103.5 69.38 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 71.19 0.16 (continuare) a rs α α rs D H1 J d rs α α rs D H1 J d a rs α α rs D HJ d a rs α α rs D a H J d B 32B.4 72.4 45 45 45 45 45 45 45 75.9 72.66 3.969 2.998 0.5 65.5 30.57 0.5 1.1 1.9 34.594 0.5 68. 33B.36 2.5 J ≈ Masa ≈ kg 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 85 85 85 100 100 100 90 90 90 110 110 100 100 120 120 120 120 110 110 110 130 130 120 120 140 140 34.35 2.8 2.4 0.7 75.667 0.39 1.5 36.5 75.1 a ≈ 41 41 41 75 41 41 41 46 46 46 85 43 43 43 50 50 93 45 45 45 55 104 50 50 61 61 61 111 55 55 55 67 122 60 60 71 131 H ≈ 65.2 30.4 77.984 0.1 58.5 55.1 2.6 98.693 1.8 75.5 77.5 1.2RSR.5 1.3 62 70 62 62 62 68.9 72.5 94.7 39.2 60 60 60 60 60 60 98.5 36.3 98.6 91.2 53 53 53 55. 33B.2ZR.1 38.9 80.32 2.6 75.5 1.2ZR B 32B.2 44.2 75.3 H1 ≈ 68.5 1.5 94.5 86.1 1.9 74.2 57.605 0.4 98.2 105.64 1.2 105.1 1.5 1.1 105.5 36.2 81.2 30.954 0.6 65 65 65 65 65 107.5 103.3 49.2 49.7 49.63 4.34 1.5 36.3 71.1 1.29 1.5 1.2 30.692 0.627 0.5 54 54 38.3 85.9 84.5 108.5 81.7 30.7 39.2 49.9 80.9 34.5 65.1 1.5 1.7 115.5 1.8 81.5 1.3 55.4 44.1 1.5 117.2 57.5 55.24 0.5 68.4 98.29 2.92 3.27 1.6 79.2 75.1 1.9 81.2 39.85 1.604 0.2 36.889 0.3 49.1 1.5 36.2 30.9 89.8 75.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.3 49.9 34.4 105.2 49.

TVH 3313B.1 2.TVH 3210B.MA 3209B.MA 3211B.TVH 3210B.TVH 3212B.TVH 3309DA 3210B.TVH 3312DA 3213B.5 1 1 1 2 2 1.TVH 3307DA 3208B.5 1.1 2.2ZR.5 51 51 64 42.TVH 3308B.5 36.5 73.TVH 3209B.TVH 3208B.2ZR.5 37.5 1.2ZR.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg D1 D2 Sarcina de bază dinamică C kN 51 51 51 50 48 48 48 62 62 62 62 48 48 48 68 68 75 51 51 51 81.5 2.TVH 3308B.5 1.5 34.2RSR.5 2 2 2 2 1.TVH 3307B.TVH 3311B.TVH 3213B.TVH 3313DA Dimensiuni de montaj D1 min mm 44 44 44 44 47 47 47 49 49 49 49 52 52 52 54 54 54 57 57 57 61 61 64 64 66 66 66 66 69 69 69 72 72 74 74 77 77 D2 max 71 71 71 71 73 73 73 81 81 81 81 78 78 78 91 91 91 83 83 83 99 99 91 91 109 109 109 109 101 101 101 118 118 111 111 128 128 rg max 1.5 62 85 49 49 78 78 78 100 61 61 61 98 118 73.TVH 3307B.TVH 3311DA.1 1.2RSR.TVH 3312B.TVH 3309B.2RSR.5 1.TVH 3309B.5 1.5 102 102 102 110 72 72 72 125 127 80 80 143 143 statică C0 kN 34.TVH 3308B.5 41.5 37.2RSR.2ZR.5 1.TVH 3310B.TVH 3208B.TVH 3310DA.TVH 3212B.5 1.2ZR.2RSR.5 1.2ZR.5 1.5 1.5 42.5 45 45 45 53 37.2RSR.5 34.2RSR.TVH 3211B.5 42.5 1.MA 3212B.5 1.TVH 3311B.5 1 1 1 1.5 2.2RSR.5 36.5 58.TVH 3311B.5 112 137 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 8500 8500 8500 10000 10000 7500 7500 7500 9000 9000 7000 6700 8000 8000 6700 6300 7500 6000 6000 6000 7500 7500 5600 5600 6700 5300 5000 3307B.5 1 1 1 1.5 36.TVH 3209B.TVH 3308DA.2ZR.2RSR.5 90 58.1 7500 5600 5000 7500 7500 5600 4800 6700 5000 4000 6300 6700 5000 4500 6000 4000 6000 6300 4800 4000 5300 5300 5600 3800 5000 3800 3400 5000 5000 3800 3400 4500 4500 4500 3000 4300 4300 173 .2RSR.

Lagăre cu rulmenţi 5. rulmentul are un număr mai mare de bile. dar de mică valoare. aşa cum rezultă şi din tabelul 1. 1.2). 5.2.1. cele radiale fiind preluate de rulmenţii radiali (liberi). fapt care. De aceea.6 Rulmenţi radiali oscilanţi cu bile pe două rânduri Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor radiali oscilanţi cu bile pe două rânduri sunt date în tabelul 1. Inelul exterior al rulmentului cu patru puncte de contact nu este centrat în carcasă (el este montat cu joc nominal).1. Rulmenţii radial oscilanţi cu bile pe două rânduri (tab.07 Fa (5. De aici decurge faptul că rulmentul cu patru puncte de contact este rulmentul conducător.1. se utilizează ca rulmenţi axiali şi sunt montaţi ca aceştia. Un extras cu date despre rulmenţii cu patru puncte de contact se dă în tabelul 5. rulmentul se încarcă doar cu forţa axială din arbore.8. 174 .5 Rulmenţi cu patru puncte de contact Rulmenţii cu patru puncte de contact (fig.1).85) în care forţa axială totală din rulment este chiar forţa axială rezultantă din arbore (rezultanta forţelor axiale din roţile dinţate montate pe arbore). care sunt rulmenţi liberi. Aceşti rulmenţi se pot adapta unor deformaţii unghiulare flexionale de valori mari ale arborilor (§ 3. explică disponibilitatea lui de a suporta sarcini axiale mari. pot suporta şi forţe radiale. sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia [42]: P = 1. iar arborele este rezemat şi centrat pe alţi doi rulmenţi radiali. cât şi ca rulmenţi liberi. Dacă au rol de rulmenţi conducători. 1. deşi ei pot fi clasificaţi ca rulmenţi radiali-axiali.1) pot fi utilizaţi atât ca rulmenţi conducători. Pentru etapa a 6-a: ţinând seama de afirmaţiile din primul aliniat. atunci etapa a 5-a nu se aplică. cu precizările de mai jos. Calculul rulmenţilor de acest tip urmează metodologia de la § 5.8. Calculul continuă cu etapele 8-11.17 [9].1. împreună cu unghiul de contact de 35o. Dacă rulmentul este utilizat şi montat ca un rulment axial. Pentru etapa a 7-a: având în vedere faptul menţionat la etapa a 6-a.1. atunci trebuie subliniat faptul că forţele axiale pe care le pot prelua sunt mici (tab. precum şi geometria internă a rulmentului.8. De asemenea.2. În felul acesta rulmentul preia doar forţa axială din arbore. Deoarece inelul interior este format din două bucăţi. h) pot prelua forţe axiale mari. în ambele sensuri.

90) în care Y0 are valorile date în tabelul 5.dacă Fa >e Fr atunci Pe = 0.88) sau Pe = VFr (dacă inelul exterior este rotitor şi cel interior . Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel. Rulmentul este utilizat ca rulment conducător La etapa a 6-a. pentru factorul Y se dau valori diferite pentru cele două cazuri.18). cu precizările pentru situaţiile de mai jos. 5. atunci din relaţia (5. forţa axială totală din rulment este chiar forţa axială din arbore (rezultanta forţelor axiale din roţile dinţate montate pe arbore).6.18. iar la etapa a 7-a se procedează astfel: Pe = Fr (dacă inelul interior este rotitor şi cel exterior .43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec . Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5.1 cu deosebirile provenite din absenţa forţei axiale: etapa a 6-a lipseşte. Y) se găsesc în tabelul 5.89) În continuare se parcurg etapele 8-11.fix) (5. rulmentul suportă doar forţe radiale.Alegerea şi calculul rulmenţilor Calculul rulmenţilor de acest tip urmează metodologia de la § 5. La etapa a 7-a se procedează astfel [9]: Fa .8.87) Elementele necesare calcului (e. care trebuie să satisfacă inegalitatea (5. Rulmentul este utilizat ca rulment liber În acest caz. turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi stabilirea intervalelor de reungere. În acest tabel. În acest tabel.dacă ≤e atunci Pe = Fr + YFa (5.44).65Fr + YFa (5. C 0 nec ≤ C 0 . 175 . Un extras cu date despre rulmenţii radiali oscilanţi cu bile pe două rânduri se dă în tabelul 5.18. în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (tab.8. Sarcina statică echivalentă se calculează cu relaţia [9]: P0 = Fr + Y0 Fa (5. Calculul se continuă cu etapele 8-11. Turaţia se consideră constantă.18 [9].1. Pentru calcul se aplică metodologia de la § 5.fix) (5.86) Fr .

9 50.8 93 106.1 1.467 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.1 1.3 72 81.5 1.5 1.8 70.5 84.8 66.1 41.4 43.6 34.3 84.609 1.1 1 1.8 73.4 63.7 97.6 77.697 1.2 37.5 50.6 58.1 49.5 77.6 70.6 56.6 58 59 64.89 2.5 2.934 0.256 0.254 0.1 1.704 0.3 44 47.184 0.39 0.76 0.5 1.1 2 1.1 1 1.3 89.399 0.7 53.2 30 35 40 45 50 55 60 176 .1 1.2 D B rs min H ≈ J ≈ B N2 Două canale de reţinere Masa ≈ a ≈ 26 27 31 32 36 38 41 42 46 45 51 49 56 54 61 60 67 an bn rn kg 0.5 40.504 0.17 Rulmenţi cu patru puncte de contact a rs rs α α H J d D H J d α α rs rs D rn rn a 45º an bn B Unghi de contact α=35º Arborele Dimensiuni d mm 20 25 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 52 52 62 62 72 72 80 80 90 85 100 90 110 100 120 110 130 15 15 17 16 19 17 21 18 23 19 25 20 27 21 29 22 31 1.171 0.9 30.5 2 1.379 0.6 63.359 0.7 76.

6 31.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg D1 D2 Sarcina de bază dinamică C kN 30 25.5 43 35.5 1 1.5 76.1 min -1 FAG QJ304MPA QJ205MPA QJ305TVP QJ206MPA QJ306TVP QJ207MPA QJ307TVP QJ208TVP QJ308TVP QJ209TVP QJ309TVP QJ210MPA QJ310MPA QJ211TVP QJ311MPA QJ212TVP QJ312MPA 28000 26000 14000 20000 11000 18000 9500 9500 8500 8500 7500 13000 11000 7000 10000 6300 9000 177 .5 2.5 51 46.5 1 1.5 27.5 146 statică C0 kN 19.5 108 93 127 Turaţia limită Simbol Rulment Dimensiuni de montaj D1 min mm 27 31 32 36 37 42 44 47 49 52 54 57 61 64 66 69 72 D2 max 45 46 55 56 65 65 71 73 81 78 91 83 99 91 109 101 118 rg max 1 1 1 1 1 1 1.5 44 36.5 58.5 1 2 1.6 18.5 44 62 56 86.5 64 102 61 110 80 127 96.5 2 1.5 68 57 83 56 91.

8 50.1 50.1 26.161 0.7 28 28.258 0.5 41.363 0.6 1 0.7 35.9 20.2 23.073 21.085 25.3 32.6 0.3 32.9 45.118 0.1 22.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1.9 38.054 0.7 50.7 40.1 38.5 38 35.206 0.8 32.9 23.8 44.1 1.1 31.3 43.7 43.9 44.6 0.116 0.9 41.152 0.6 0.4 31.5 33.335 0.18 Rulmenţi oscilanţi cu bile rs rs H J d D H1 J1 d rs rs D H J d rs rs D H1 J1 d rs rs D H d 7 9 rs rs Di D Bi B B B B B 2RS Arborele Alezaj cilindric Dimensiuni d mm 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35 42 40 40 40 47 47 47 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 62 62 62 62 62 11 14 14 17 12 16 16 14 19 19 14 14 14 18 18 15 21 21 15 15 15 18 18 18 18 17 17 24 24 24 0.328 Di ≈ H ≈ 29.098 0.7 30.3 32.7 43.2 29.8 43.5 38 41.1 53.3 20.3 26.5 29.2 41.1 37.3 33.111 0.9 0.2 29.057 0.3 33.061 0.5 0.5 23.8 50.1 34.6 0.7 0.2 46.135 0.2 29.1 1.1 35.2 38.1 32.2 0.1 44 40 D B rs min Bi ≈ K K.1 1.151 0.1 38.176 0.155 0.3 37.163 27.3 46.6 0.1 J1 ≈ kg 0.9 43.1 1 1 1 1 1 1 1 1.8 50.1 1.7 26.3 37.228 0.2RS Alezaj conic (conicitatea 1:12) 112 Inel interior lat Masa ≈ J ≈ 20.1 H1 ≈ 30.9 32.5 29.2 29.6 29.134 0.157 0.152 0.226 30.2 38.1 1.3 34.048 19 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.1 39.065 23.5 178 .9 0.254 33.138 0.3 33.

94 2.34 1.53 0.4 12.32 0.28 0.2 12.4 3.38 Turaţia limită min-1 26000 24000 15000 18000 22000 19000 14000 18000 17000 11000 18000 18000 13000 17000 11000 16000 16000 10000 16000 16000 10000 15000 9500 15000 9500 14000 14000 13000 8000 13000 Turaţia de referinţă Simbol Rulment FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 19.4 41.32 2.5 9.76 2.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D2 D2 Sarcina de bază dinamică C e kN 7.29 0.27 0.2 3.6 30.78 2.C3 2205K.6 0.46 0.5 13.2 17 12.TV 1304TV 2304TV 2304.4 46.55 1.03 1.4 55 55 55 55 55 rg max 0.43 2.2RS.35 0.35 5 5 6.29 2.4 1.28 0.45 2.2RS.51 0.35 3.5 17 12.2 18 18 24.2RS.46 0.TV.35 4.13 2.46 2.35 3.34 2.4 41.27 0.99 3 1.23 1.6 0.88 1.66 2.6 30.4 41.8 41.03 2.TV.28 0.6 30.86 2.35 1.44 1.34 0.27 0.4 41.4 46.94 1.48 0.27 0.17 2.4 46.66 2.4 46.2RS.8 35.15 7.24 2.TV.4 46.2RS.76 3.12 2.37 2.54 2.85 3 3.48 1.2RS.28 0.6 22.6 25.35 4.24 2.2 22.2 21.33 0.04 3.35 3.66 3.6 25.2RS.6 30.6 27 27 27 30.91 2.6 1 0.65 2.27 2.29 0.4 1.37 1.65 3.28 0.51 0.38 2.2 21.46 3.4 2.5 12.78 2.66 3.88 2.25 3.33 0.34 2.5 0.86 1.37 2.6 25.08 1.37 2.37 1.29 1.34 0.19 1.5 16 8 11.2RS.75 3.4 41.C3 1305TV 1305K.TV 2302TV 1203TV 2203TV 2203.4 46.27 0.8 36.48 Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică Y Y C0 Y0 kN 1.35 0.65 3.2 2.55 5 6.54 3.37 1.28 0.48 2.75 3.03 2.86 1.24 2.TV.35 4.C3 179 .75 2.95 1.54 2.4 41.86 2.C3 2305TV 2305.29 1.TV 1205TV 1205K.6 22.5 18 24.48 2.6 21.6 25.4 41.99 2.28 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28000 24000 20000 26000 22000 20000 19000 1202TV 2202TV 2202.27 1.6 0.4 35.TV 2305K.2 20.23 2.6 25.46 3.TV 2205K.48 2.95 1.C3 11204TV 24000 24000 20000 19000 18000 2204TV 2204.6 30.04 3.46 3.29 2.66 3.65 2.04 1.32 0.TV 1204TV 1204K.4 8 12.4 45 45 45 46.44 0.6 30.8 30.32 2.9 3.03 1.04 2.C3 11205TV 20000 20000 17000 17000 16000 16000 15000 15000 2205TV 2205.TV 1303TV 2303TV 2303.2 3.25 2.93 1.8 30.17 1.24 3.37 1.4 3.2 17 12.5 10 10 10 14.3 10 12.35 3.6 0.93 1.29 2.48 1.34 2.2 19.TV.TV.8 35.51 2.75 2.24 1.2 12.2 19.55 2.6 32 32 32 32 32 D3 max 30.

319 0.507 0.246 0.9 0.899 Di ≈ H ≈ 51.8 67.3 59.1 71.5 66.1 51.384 0.9 54 51.273 0.9 0.1 1.1 1.1 41.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.55 0.1 1.7 47.5 54 57.1 1.5 39.7 47.1 1.408 0.1 1.7 53.9 51.8 70.488 0.5 1.6 63 54.18 (continuare) rs rs H J d D H1 J1 d rs rs D H J d rs rs D H1 J1 d rs rs D H d 7 9 rs rs Di D Bi B B B B B 2RS Arborele Alezaj cilindric Dimensiuni d mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 62 62 62 62 62 62 62 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 16 16 16 20 20 20 20 19 19 27 27 27 17 17 17 23 23 23 23 21 21 31 31 31 18 18 18 23 23 23 23 23 23 33 33 33 1 1 1 1 1 1 1 1.8 53.1 1.3 59.5 56 52 48 D B rs min Bi ≈ K K.8 69.7 59.1 52.379 40.414 0.1 1.1 40.5 43.3 64.3 38.5 1.3 51.7 45.1 1.528 0.4 59.4 59.7 57.5 1.3 54.9 51.1 1.8 54 51.2 49.268 0.1 1.01 0.1 1.476 0.8 67.2 0.6 59.744 0.708 0.5 1.7 51.3 45.1 1.364 37.9 59.5 1.476 0.5 0.698 50.8 57.554 43.5 38.3 75 78 71.5 67.1 1.1 1.465 0.3 46.3 37.7 67.1 J1 ≈ kg 0.1 1.3 0.38 0.6 0.9 54 54 54 54 67.1 64.3 41.5 45.5 1.7 67.1 1.4 59.7 47.2RS Alezaj conic (conicitatea 1:12) 112 Inel interior lat Masa ≈ J ≈ 40.975 0.217 0.389 0.922 1.3 46.5 1.3 75.96 0.5 47.517 0.5 62.1 1.5 1.7 180 .5 45 45.5 66.221 0.5 44.252 0.722 49.432 0.1 40.8 70.8 59.7 47.1 1.6 62.9 59.5 67.7 47.8 75.5 54 52.3 75 75.5 39.5 1.324 0.442 0.8 67.9 H1 ≈ 40.

55 9.TV.3 0.25 4.8 2.54 3.65 6.47 1.65 13.65 6.C3 1308TV 1308K.13 2.92 2.TV.22 0.25 0.53 2.3 6.26 0.26 0.34 4.C3 2206K.65 5.C3 1306TV 1306K.23 2.82 2.49 3.TV.C3 11206TV 14000 14000 14000 14000 14000 14000 15000 15000 2206TV 2206.52 1.TV.TV 2206K.04 3.65 2.22 0.4 56.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D2 D2 Sarcina de bază dinamică C e kN 15.65 4.2 5.22 0.5 19.53 2.45 0.42 2.17 4.34 3.52 2.53 2.91 3.55 6.6 25.64 2.2RS.C3 1208TV 1208K.71 2.TV 2207K.3 19.45 2.34 4.04 3.35 2.25 0.53 2.34 3.5 15.4 2.23 2.TV 2308K.TV.55 6.52 2.52 Turaţia limită min-1 14000 14000 8500 12000 8000 12000 8000 11000 11000 10000 6700 10000 12000 12000 7500 9500 7000 9500 7000 9500 9500 9000 6000 9000 10000 10000 6700 9000 6300 9000 6300 8500 8500 8000 5300 8000 Turaţia de referinţă Simbol Rulment FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 35.91 3.3 8.4 56.5 1.25 3.2RS.3 29 29 45 29 45 0.25 0.6 15.9 2.TV.5 1.29 3.25 0.5 1.52 1.04 2.25 0.8 2.6 35.29 4.25 0.65 2.47 2.1 4.3 8.22 0.9 2.TV.82 2.6 35.TV.25 0.04 2.59 2.43 Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică Y Y C0 Y0 kN 2.9 2.13 2.26 0.4 56.6 25.9 2.C3 181 .C3 2306TV 2306.22 0.5 1.82 3.65 2.4 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 71 71 71 71 71 73 73 73 73 73 73 73 81 81 81 81 81 rg max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 21.C3 11207TV 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 2207TV 2207.4 56.22 0.3 0.49 3.6 35.2RS.2 31.26 0.4 56.2RS.9 2.43 0.59 1.1 3.91 3.TV 2208K.39 2.51 1.C3 1207TV 1207K.39 1.C3 2208K.5 16 16 16 32 16 32 16 25 25 39 25 39 19.9 3.95 4.59 1.47 2.TV.6 35.5 19.3 31.TV.13 2.26 0.65 2.65 9.47 1.4 9.94 2.13 2.2RS.35 2.65 4.8 2.6 21.C3 1307TV 1307K.65 2.26 0.5 1.C3 2307TV 2307.76 4.2 5.5 1.26 0.4 2.42 3.2 8 8 11 8 11 6.94 2.2 31.29 4.5 15.TV 2306K.TV.43 2.94 2.2RS.71 3.5 1.17 3.8 2.25 0.71 2.65 6.22 0.55 9.3 0.5 6.22 0.23 2.54 3.91 3.4 56.51 1.9 2.2RS.5 21.45 3.95 4.64 1.04 2.49 4.29 3.2RS.47 0.6 15.5 17000 17000 1206TV 1206K.4 2.55 9.C3 2308TV 2308.65 13.TV.47 0.49 4.94 2.2 9 5.64 1.8 2.3 19.9 2.34 3.TV.3 0.C3 2207K.47 2.91 3.39 1.TV 2307K.76 4.22 0.49 3.65 6.TV.53 2.TV.6 35.C3 11208TV 11000 11000 12000 12000 12000 12000 2208TV 2208.26 0.2 9 5.6 37 37 37 37 37 42 42 42 42 42 42 42 44 44 44 44 44 47 47 47 47 47 47 47 49 49 49 49 49 D3 max 56.6 35.45 0.2RS.43 2.23 2.5 1 1 1 1 1 1 1 1.5 6.22 0.3 31.5 1.51 2.

1 1.9 71.9 96 80 80 64 62.55 70.6 69.1 1.746 0.8 78 78 71.454 0.6 100.556 0.1 1.7 72.6 77.9 88.505 0.526 0.682 1.5 69.19 0.8 53.1 1.2 77.59 0.7 77.5 1.4 59 57.7 72.5 60.9 72.4 65.54 1.1 1.1 1.63 1.825 0.7 H1 ≈ 57.5 69.5 1.7 57.4 2.5 2 2 2 2 2 60 58 58 D B rs min Bi ≈ K K.5 1.27 2.593 1.6 84 84 84.7 62.9 69.6 75.7 75.13 68 68 0.7 71.4 75.57 1.7 107 88.5 0.5 1.5 69.22 1.7 62.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.462 0.5 1.07 2.52 65.78 53.7 57.7 81 77.6 81 77.9 91.7 182 .18 (continuare) rs rs H J d D H1 J1 d rs rs D H J d rs rs D H1 J1 d rs rs D H d 7 9 rs rs Di D Bi B B B B B 2RS Arborele Alezaj cilindric Dimensiuni d mm 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 85 85 85 85 85 85 85 100 100 100 100 100 90 90 90 90 90 90 90 110 110 110 110 110 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 19 19 19 23 23 23 23 25 25 36 36 36 20 20 20 23 23 23 23 27 27 40 40 40 21 21 21 25 25 25 25 29 29 43 43 43 1.5 1.9 90 86.7 64 62.5 1.2 84 84.5 1.8 0.8 92 86.693 0.1 1.9 101.9 90 86.7 77.543 0.1 1.2RS Alezaj conic (conicitatea 1:12) 112 Inel interior lat Masa ≈ J ≈ 57.535 0.5 1.4 1.516 0.6 101.1 1.02 Di ≈ H ≈ 72.7 91.6 86.5 1.5 75.5 86.9 92 91.1 1.82 1.8 69.7 59 57.953 0.1 1.606 0.808 1.9 86.939 57.5 1.7 64 64 60 63.7 J1 ≈ kg 0.8 100.73 0.6 69.2 71.9 60 62.548 0.7 62.34 1.8 71.8 1.1 2 2 2 2 2 1.7 101.866 60.1 1.1 1.517 0.9 72.9 69.2 65.

22 0.74 3.87 2.54 2.55 3.5 2 2 2 2 2 13000 13000 1209TV 1209K.43 0.8 22.58 2.6 1.15 14.19 0.2RS.26 0.87 3.C3 2311TV 2311.05 4.24 0.9 4.3 8.24 0.92 3.18 3.32 2.2RS.7 4.32 3.32 2.04 2.7 10 12.12 5.51 2.22 0.9 4.24 0.5 1.17 2.7 3.TV.2 0.79 1.TV.9 4.35 7.29 4.TV 2310K.8 28 22.6 18 23.C3 11211TV 9000 9000 9500 9500 9500 9500 2211TV 2211.8 22.43 3.04 2.19 0.06 3.2 0.35 12.C3 2209K.7 3.33 7.31 2.03 2.5 2.C3 2210K.15 9.TV 2309K.5 1.5 41.C3 2309TV 2309.TV.5 8.21 0.7 10 18 18 23.TV.5 1.TV.42 0.12 4.TV.2RS.32 3.61 3.27 4.C3 1211TV 1211K.9 16.52 5.17 3.12 2.5 1.33 4.TV 2311K.58 Turaţia limită min-1 9000 9000 6000 8500 5600 8500 5600 7500 7500 7000 4800 7000 8500 8500 5600 8000 5300 8000 5300 6700 6700 6300 4300 6300 7500 7500 5000 6700 4800 6700 4800 6000 6000 5600 3800 5600 Turaţia de referinţă Simbol Rulment FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 52 52 52 52 52 52 52 54 54 54 54 54 57 57 57 57 57 57 57 61 61 61 61 61 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 D3 max 78 78 78 78 78 78 78 91 91 91 91 91 83 83 83 83 83 83 83 99 99 99 99 99 91 91 91 91 91 91 91 109 109 109 109 109 rg max 1 1 1 1 1 1 1 1.18 3.2 0.5 8.C3 1309TV 1309K.9 16.TV.2RS.62 1.17 2.24 0.2RS.32 2.24 0.51 4.55 2.5 64 27 27 27 39 27 39 27 51 51 75 51 75 0.C3 2310TV 2310.47 3.31 2.C3 11209TV 10000 10000 11000 11000 11000 11000 12000 12000 2209TV 2209.31 3.35 9 7.TV.73 1.04 3.74 3.2 0.47 3.61 3.TV 2211K.C3 183 .3 14.18 2.8 41.5 64 41.5 1.31 3.17 3.2RS.12 4.43 0.48 3.25 0.7 3.9 4.5 1.06 3.TV.04 3.C3 2211K.17 2.25 0.52 5.24 0.54 3.47 3.24 0.3 20 14.3 12.TV 2210K.24 0.29 3.15 8.66 1.21 0.27 5.03 2.26 0.5 1.21 0.31 2.5 1.9 4.6 2.42 Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică Y Y C0 Y0 kN 3.5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1.76 4.9 12.TV.62 1.48 2.3 20 10 10 10 12.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D2 D2 Sarcina de bază dinamică C e kN 22 22 22 28 22 28 22 38 38 54 38 54 22.15 9.TV.47 2.47 3.35 7.43 0.8 28 22.5 1.21 0.66 2.12 5.12 2.18 2.43 3.25 0.TV.76 4.47 3.TV.35 9 7.87 2.92 3.43 0.7 4.79 1.C3 11210TV 9500 9500 10000 10000 10000 10000 11000 11000 2210TV 2210.73 2.73 1.C3 1210TV 1210K.04 2.6 3.15 8.2RS.05 4.54 3.TV.19 0.79 2.66 1.21 0.5 1.62 2.19 0.TV 2209K.TV.6 1.2 0.54 3.C3 1310TV 1310K.18 2.2RS.47 2.12 4.2RS.C3 1311TV 1311K.19 0.5 1.03 4.12 4.5 1.

5 76.9 98.94 2.88 1.1 2.6 78 76.5 1.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 1.5 2.5 1.51 70.9 112.97 1.05 1.8 95.5 1.1 62 D B rs min Bi ≈ K K.8 95.1 2.6 78 87 87 77 77 184 .4 1.1 2.8 H1 ≈ 78 95.8 95.2RS Alezaj conic (conicitatea 1:12) 112 Inel interior lat Masa ≈ J ≈ 78 78 78 J1 ≈ kg 0.13 1.03 1.58 2.4 70.5 1.8 98.894 0.2 109.1 98.1 109.5 98.05 1.2 112.5 1.52 Di ≈ H ≈ 95.18 (continuare) rs rs H J d D H1 J1 d rs rs D H J d rs rs D H1 J1 d rs rs D H d 7 9 rs rs Di D Bi B B B B B 2RS Arborele Alezaj cilindric Dimensiuni d mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 110 110 110 110 110 110 110 130 130 130 130 22 22 22 28 28 28 28 31 31 46 46 1.

5 1.64 2.1 2.37 4.5 1.82 3.47 3.5 2.37 4.5 1.9 2.TV.5 1.28 2.23 0.5 30 57 57 86.64 3.1 2.41 0.77 1.2RS.5 30 47.4 11.64 2.37 5.23 0.5 86.55 5.1 10000 10000 1212TV 1212K.69 3.TV.64 2.6 11.23 0.77 2.6 11.28 4.55 1.82 3.37 5.C3 11212TV 8500 8500 9000 9000 8500 8500 2212TV 2212.8 20.TV.47 2.47 2.5 0.18 0.18 0.64 3.1 2.18 0.TV.18 0.6 11.69 3.6 20.6 16.41 Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică Y Y C0 Y0 kN 3.18 0.TV 2212K.6 16.62 Turaţia limită min-1 6700 6700 4500 6300 4300 6300 4300 5300 5300 5000 5000 Turaţia de referinţă Simbol Rulment FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 69 69 69 69 69 69 69 72 72 72 72 D3 max 101 101 101 101 101 101 101 118 118 118 118 rg max 1.4 2.5 1.C3 185 .2RS.6 11.C3 2212K.C3 2312TV 2312K.16 5.9 1.5 1.37 4.TV.C3 1312TV 1312K.8 28 28 3.47 2.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg rg D1 D2 D2 Sarcina de bază dinamică C e kN 30 30 30 47.47 3.62 1.16 5.23 0.

vâscozitatea uleiului de bază din componenţa unsorii (la ungerea cu unsoare consistentă) (mm2/s). Rulmentului de tip NJ i se poate ataşa un inel.8. Ea are expresia [9]: FaH ⎡ fb ⋅ d M ⋅ n ⋅ ν ⋅ ( D 2 − d 2 ) ⎤ ⎥ =⎢ 7 ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ 1/ 2 ( N) (5.0048 pentru rulmenţii care au colivie. Pentru calcul se aplică metodologia de la § 5.0061 pentru rulmenţii „full-complement” (rulmenţi fără colivie).Lagăre cu rulmenţi 5. opusă umărului de la inelul interior (vezi şi tabelul 5.8. permiţând acum rulmentului NJ+HJ să preia forţe axiale în ambele sensuri. rulmentul suportă doar forţe radiale. D diametrul exterior al rulmentului (mm). Turaţia se consideră constantă. care formează al doilea umăr la inelul interior. Un rulment radial cu role cilindrice de tip N sau NU se utilizează numai ca rulment liber.1. precum şi o şaibă laterală. d . Forţa axială Fa care poate fi preluată de rulmenţii de tip NUP sau NJ+HJ trebuie să satisfacă inegalitatea: Fa ≤ FaH (5.92) unde f b este un factor care are valorile: f b = 0.7 Rulmenţi radiali cu role cilindrice Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor radiali cu role cilindrice sunt date în tabelul 1. Rulmenţii de tip NUP pot folosiţi şi ca rulmenţi conducători. iar la etapa a 7-a se procedează astfel: 186 . rulmentul NUP poate fixa arborele în ambele sensuri. d M = 0. Rulmenţii de tip NJ au doi umeri la inelul exterior şi unul singur la cel interior.diametrul mediu al rulmentului (mm). Rulmentul este utilizat ca rulment liber În acest caz. care materializează al doilea umăr la inelul interior. deoarece au doi umeri la inelul interior şi câte un umăr la inelul interior.91) în care FaH este forţa axială admisibilă. un rulment NJ poate fixa axial arborele într-un singur sens. De aceea. cu precizările pentru situaţiile de mai jos.5 ( D + d ) .vâscozitatea uleiului la temperatura de funcţionare (mm2/s).diametrul alezajului rulmentului (mm).2. f b = 0. inelul HJ. n – turaţia rulmentului (rot/min). ν . Calculul rulmenţilor radiali cu role cilindrice urmează metodologia de la §5.1 cu deosebirile provenite din absenţa forţei axiale: etapa a 6-a lipseşte.1. De aceea.19).8.

La etapa a 6-a.96 Fr + 0. 3. 50C Fa / Fr ≤ 0. În acest tabel.93Fr + 0.17 Fa / Fr > 0. forţa axială totală Fa din rulment este chiar forţa axială din arbore (rezultanta forţelor axiale din roţile dinţate montate pe arbore).23 Fa / Fr ≤ 0. 22.69 Fa Pe = Fr Pe = 0. 187 . 5.44).95) Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5. 2 2 E .93) sau Pe = VFr (dacă inelul exterior este rotitor şi cel interior .11 Fa / Fr ≤ 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor Pe = Fr (dacă inelul interior este rotitor şi cel exterior .93Fr + 0.17 Fa / Fr ≤ 0.33Fa Pe = Fr Pe = 0. sarcina dinamică echivalentă se determină pe baza tabelului 5. Sarcina statică echivalentă se calculează cu relaţia: P0 = Fr (5. Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel. atunci din relaţia (5.4 Calculul se continuă cu etapele 8-11.19 [9]. 5. 22 E 23. 10.45Fa Pe = Fr Pe = 0.94) În continuare se parcurg etapele 8-11.20) pot fi utilizaţi ca rulmenţi conducători.6.11 Fa / Fr > 0. C 0 nec ≤ C 0 .20 [9]. pentru forţe axiale mici ( Fa ≤ 0.43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec . Rulmentul este utilizat ca rulment conducător Rulmenţii de tipul NUP sau NJ+HJ (tab.23 Fa / Fr > 0. care trebuie să satisfacă inegalitatea (5.20).93Fr + 0. La etapa a 7-a. 23E. 23VH 23. 23VH 30V 50 B.fix) (5. în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (tab.08 Pe = Fr Pe = 0. 3E 29V . 23E .5Fa Valoarea maximă admisă a raportului Fa / Fr este Fa / Fr = 0. turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi stabilirea intervalelor de reungere. Tabelul 5.19 Sarcini dinamice echivalente la rulmenţii radiali cu role cilindrice Raportul Sarcina dinamică Seria de dimensiuni Fa / Fr echivalentă 19. Un extras cu date despre rulmenţii radiali cu role cilindrice se dă în tabelul 5.fix) (5.08 Fa / Fr > 0. 4 Fr ).

25 0.6 1.6 0.6 1.7 29.6 0.7 34.9 27.5 41.14 0.5 41.2 1.5 45.156 0.1 37.8 1 1 1.2 1.3 0.083 0.047 0.6 0.1 1.1 22.219 0.012 0.1 38.025 0.5 45.7 38.1 40.6 0.7 24.7 1.051 0.014 0.5 2.6 0.8 38.5 27.117 0.8 1.5 41.3 3.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 27.245 0.5 3 6.16 0.6 50.5 31.3 0.9 24.5 27.7 34.1 1.153 0.6 0.3 30.5 37.1 35.1 24.5 2.1 1.5 26.1 22.1 1.3 0.069 0.3 31.018 0.5 27.3 31.7 29.5 46.9 6.256 30.005 0.4 42.053 0.3 1.5 26.7 1.5 32.6 0.4 42.6 21.7 6 3 1.5 26.137 0.5 45.1 0.4 42.5 31.6 0.6 0.169 0.5 41.5 3 0.6 0.5 46.2 188 .6 0.5 41.6 0.3 0.5 46.8 43.5 4 7.4 34.1 1.7 29.01 0.6 0.1 0.8 43.5 0.5 4 38.4 42.215 0.5 34 34 34 34 28 28 5 2.019 0.5 54 54 54 54 19.6 0.6 0.224 0.2 17 32.8 38.049 0.5 26.5 31.Inelul ment HJ kg 0.119 0.1 E F H ≈ J ≈ 21.012 0.3 35.7 24.1 37.1 1.6 1.3 19.3 0.174 0.5 31.5 3 2.9 24.1 3 3.8 38.4 39.5 5.3 0.7 1.3 0.3 19.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 3 1.6 0.1 24.8 50.7 34.5 45.2 1.2 40.3 31.6 0.5 32.7 34.6 0.3 22.8 38.5 26.3 43.012 0.127 0.5 46.122 0.1 1.6 0.5 2.114 0.8 1 0.073 0.5 41.5 46.1 22.7 29.5 46.1 22.5 32.5 3 6.5 45.5 3 6 3 6.6 0.6 0.6 0.1 35.4 1.1 22.5 46.6 0.048 0.15 0.3 0.2 26.5 30.9 1.1 1.2 1.6 50.8 43.5 1.8 38.015 0.8 43.112 0.1 1.8 42.8 43.145 0.6 0.146 0.6 0.3 0.5 26.009 0.055 0.1 1.07 0.5 31.5 27.5 3.2 24.2 24.068 0.8 1.4 42.20 Rulmenţi radiali cu role cilindrice a r1s rs J F d E D H F d rs r1s rs JED H F d rs r1s E D H J d rs r1s n rs FE D J F d HJ r1s b NJ rs rs H ED B N Arborele Dimensiuni d mm 15 15 15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 47 52 52 52 52 52 52 52 62 62 62 62 11 11 11 12 12 12 12 16 16 16 14 14 14 14 14 14 14 18 18 18 15 15 15 21 21 21 12 15 15 15 15 18 18 18 17 17 17 17 D B B NJ B NU B NUP s 1) rs min 0.242 0.3 30.6 0.6 29.5 41.1 1.5 4 2.1 r1s min 0.1 35.5 7 4 1.135 0.5 31.124 0.3 0.7 31.6 0.5 45.1 35.5 27.154 0.6 0.164 0.1 22.6 1.1 38.6 0.2 40.6 0.5 32.1 35.5 31.5 1.6 27.2 41.6 1 1 1 1 1 1 1 1.6 n a b B NJ + HJ Masa ≈ Rul.5 32.2 1.6 5.1 35.

5 37.5 24.TVP2 HJ304E NU304E.4 10.5 41.TVP2 29 NUP2205E.5 41.5 23.TVP2 HJ203E NU203E.6 1.6 17.5 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 30 31 31 31 31 31 31 31 33 33 33 33 D2 min 20 20 20 23 23 23 23 23 23 23 25 25 25 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 32 34 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37 D3 min 22 22 22 28 28 28 28 26 26 26 28 28 28 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 37 37 37 37 37 37 37 40 40 40 40 D4 max 32.5 21.5 25.5 18.4 29 29 29 29 34.6 0.6 17.6 0.6 1 0.6 0.2 21.5 34.TVP2 NJ205E.TVP2 24 NUP2304E.TVP2 29 N305E.5 31.6 14.6 1 1 1 1 N203E.6 36 36 36 36 36 36 36 42.4 17.5 13.TVP2 NUP205E.6 0.4 21 21 21 21 D1 max 18.TVP2 HJ305E NU305E.6 0.TVP2 NUP305E.5 27.3 0.6 14.TVP2 HJ205E NU205E.2 21.5 41.TVP2 NJ305E.5 21.6 0.6 0.3 0.8 42.3 0.6 24 24 24 25.5 27.6 0.6 0.6 0.TVP2 21.5 32.3 0.5 32.6 32.6 0.5 34.TVP2 NUP204E.5 23.TVP2 24 NU1005 N205E.6 0.5 41.7 17.TVP2 NU202E.3 0.2 24.TVP2 NJ202E.5 21.6 0.4 14.5 31 31 31 27 27 27 39 39 39 12 27.5 27.8 42.5 24.TVP2 36 34 NJ2203E.5 31.6 0.5 41.5 37.6 0.5 statică C0 kN 10.TVP2 NUP203E.8 41 41 41 41 41 41 41 45 45 45 45 45 45 44 46 46 46 46 46 46 46 55 55 55 55 55 53 48 45 43 40 D5 min 31 D6 max 29 rg max 0.5 34.5 24.6 0.5 37.6 14.4 10.TVP2 HJ2203E 21 NU2203E.TVP2 NJ203E.7 12.5 27.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.6 32.6 0.5 37.6 0.TVP2 HJ204E NU204E.TVP2 21 NUP2203E.3 0.TVP2 24 NJ304E.TVP2 24 NUP2204E.5 21.5 23.5 27.6 0.5 41.TVP2 HJ2204E 24 NU2204E.6 0.TVP2 21 NJ303E.5 27.6 1 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rg1 max 0.TVP2 27 29 29 29 29 NJ2205E.6 0.TVP2 NUP303E.5 21.5 21.3 0.TVP2 HJ303E NU303E.6 17.5 31.6 1 0.5 41.TVP2 Dimensiuni de montaj Inelul HJ FAG HJ202E D1 min mm 17.5 21.TVP2 N204E.5 32.6 1 0.TVP2 HJ2304E 24 NU2304E.1 1 1.TVP2 HJ2205E 29 NU2205E.5 34.2 21.6 0.5 34.5 27.6 0.5 18.7 12.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg1 s rg D6 D1 D5 D4 D1 rg rg D3 D4 D1 rg rg1 D2 D4 rg rg D3 Sarcina de bază dinamică C kN 12.TVP2 NJ204E.6 0.2 24 24 24 24 NJ2204E.2 21.6 0.TVP2 24 24 24 NJ2304E.4 17.TVP2 32 32 32 32 189 .5 Turaţia Turaţia de Simbol limită referinţă Rulment min-1 22000 22000 22000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 28000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 12000 12000 12000 12000 20000 20000 20000 18000 18000 18000 18000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 15000 15000 15000 15000 13000 13000 13000 14000 14000 14000 12000 12000 12000 15000 14000 14000 14000 14000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 FAG N202E.TVP2 NUP304E.5 25.6 22 22 22 21.6 0.6 0.

5 40.1 1.2 46.5 1.5 8 4 4 1.368 0.2 70.1 1.034 0.5 1.5 71.1 0.5 2.5 59.05 0.1 0.6 0.6 0.1 1.5 34 34 34 36.6 50.06 0.376 0.6 0.2 70.2 68.506 0.5 37.6 66.496 0.23 0.529 0.5 52.5 62.205 0.5 9.1 1.1 1.4 1.5 49.416 0.1 1.5 62.6 66.1 1.1 1.2 46.1 1.1 1.7 54 54 54.2 7 4 0.208 0.5 5 1 1 1 3.1 1.303 0.5 40.2 46.309 0.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.6 66.6 7 4 1.379 0.723 0.5 55 64 64 64 64 64 64 64 70.5 40.9 1.1 1.399 54 54 54 48.6 1.2 3 7.486 0.486 0.5 0.1 1.6 58.5 11 6 2.5 55.6 0.1 3 4.035 0.1 1.2 46.5 37.Inelul ment HJ kg 0.20 (continuare) a r1s rs J F d E D H F d rs r1s rs JED H F d rs r1s E D H J d rs r1s n rs FED J F d HJ r1s b NJ rs rs H ED B N Arborele Dimensiuni d mm 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 62 62 62 55 62 62 62 62 62 62 62 72 72 72 72 72 72 72 62 72 72 72 72 72 72 72 80 80 80 80 80 80 80 68 80 80 80 80 24 24 24 13 16 16 16 16 20 20 20 19 19 19 19 27 27 27 14 17 17 17 17 23 23 23 21 21 21 21 31 31 31 15 18 18 18 18 D B B NJ B NU B NUP s 1) rs min 1.427 0.1 3.5 55.043 0.5 5 2.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.6 3 8.1 1.3 41.2 61 71.5 5 0.385 0.317 0.5 52.301 0.5 1.2 3.1 1.1 38.1 1.5 37.1 1.6 66.5 8.5 1.1 1.2 46.6 66.2 59.6 1.6 46.1 1.406 0.2 70.5 4 1.3 45 45 45 45 45 4.5 55.358 0.2 1.026 0.3 J ≈ 38.6 0.5 55.5 55.1 1.363 0.2 59.1 1.5 62.5 37.9 30 2.2 46.5 62.6 0.2 59.2 59.5 1 1.5 37.255 0.6 0.1 1.5 71.1 1.5 52.356 0.2 70.2 70.5 190 .3 68.1 1 1.5 55.5 52.1 1.1 E F H ≈ 50.1 1.366 0.5 55.5 4 2.6 0.1 1.1 n a b B NJ + HJ Masa ≈ Rul.7 0.6 0.1 r1s min 1.6 0.1 52.6 1.5 37.181 0.5 62.5 1.129 0.6 1.7 0.4 61 61 61 61 61 61 66.027 0.6 48 48 48 48 48 51 51 51 51 51 5 2.5 52.551 0.213 0.7 3.5 71.751 0.5 1.3 68.064 0.6 0.389 0.5 40.1 1.3 41.042 0.5 49.5 40.5 62.2 47 49.1 1.5 40.2 2.6 0.2 59.1 1.5 42 44 44 44 44 44 44 44 46.1 1.5 37.1 1.5 9.3 41.025 0.4 41.6 1.5 62.1 1.5 49.5 1.5 8.1 41.219 0.268 0.5 40.6 0.349 0.5 6 0.1 1.2 70.261 0.736 0.6 50.2 2.1 1.6 0.6 0.2 52.54 0.6 0.

TVP2 37 37 37 37 NJ2306E.TVP2 NJ307E.6 0.6 0.TVP2 NJ206E.TVP2 HJ208E NU208E.TVP2 37 NU1007M1 N207E.TVP2 HJ206E NU206E.6 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg1 s rg D6 D1 D5 D4 D1 rg rg D3 D4 D1 rg rg1 D2 D4 rg rg D3 Sarcina de bază dinamică C kN 57 57 57 16.6 1 1 1 1 NJ2305E.5 37.6 0.TVP2 NUP307E.TVP2 HJ207E NU207E.6 0.5 37.TVP2 NUP207E.TVP2 NUP208E.5 63 63 63 63 98 98 98 32 53 53 53 53 Turaţia Turaţia de Simbol limită referinţă Rulment min-1 12000 12000 12000 24000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 20000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 19000 9000 9000 9000 9000 10000 10000 10000 13000 11000 11000 11000 11000 9500 9500 9500 11000 11000 11000 11000 8500 8500 8500 11000 9500 9500 9500 9500 8500 8500 8500 9500 9500 9500 9500 8000 8000 8000 10000 9000 9000 9000 9000 FAG Dimensiuni de montaj Inelul HJ FAG D1 min mm D1 max 33 33 33 35 37 37 37 37 37 37 37 40 40 40 40 40 40 40 41 43 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 45 45 46 49 49 49 49 D2 min 37 37 37 38 40 40 40 40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 44 44 46 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48 48 48 48 49 52 52 52 52 D3 min 40 40 40 40 44 44 44 44 44 44 44 48 48 48 48 48 48 48 45 50 50 50 50 50 50 50 53 53 53 53 53 53 53 51 56 56 56 56 D4 max 55 55 55 50 56 56 56 56 56 56 56 65 65 65 65 65 65 65 57 65 65 65 65 65 65 65 71 71 71 71 71 71 71 63 73 73 73 73 73 70 71 69 65 63 64 61 57 54 D5 min D6 max rg max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.6 39 39 39 39 49 49 49 51 51 51 51 73.6 0.TVP2 NJ208E.TVP2 NJ306E.5 73.5 91.5 1.5 91.6 1 1 1 1 1 1 1 0.TVP2 39 NUP2207E.TVP2 HJ307E NU307E.TVP2 32 NUP2305E.TVP2 HJ2305E 32 NU2305E.TVP2 34 N306E.TVP2 42 NU1008M1 N208E.5 1.TVP2 34 NUP2206E.5 1.TVP2 HJ2307E 42 NU2307E.6 0.6 0.6 0.6 0.TVP2 43 47 47 47 47 191 .6 0.TVP2 33 34 34 34 34 NJ2206E.5 37.TVP2 HJ2207E 39 NU2207E.TVP2 NJ207E.5 1.TVP2 37 NUP2306E.TVP2 39 N307E.5 29 53 53 53 53 statică C0 kN 56 56 56 16 37.6 1 1 1 1 1 1 1 0.5 50 50 50 48 48 48 48 75 75 75 26 50 50 50 50 65.5 1 1 1 1 1 rg1 max 1 1 1 0.6 0.5 1.TVP2 HJ306E NU306E.TVP2 42 42 42 42 NJ2307E.TVP2 38 39 39 39 39 NJ2207E.TVP2 HJ2206E 34 NU2206E.TVP2 NUP306E.5 1.6 0.5 65.5 50 50 50 50 62 62 62 64 64 64 64 91.TVP2 NUP206E.5 73.TVP2 42 NUP2307E.5 65.TVP2 32 NU1006 N206E.TVP2 HJ2306E 37 NU2306E.5 24.6 0.

3 9 5 1.1 84.3 71.3 1.5 81.5 1.1 1.3 1.5 58.5 1.5 54.16 1.5 1.517 0.5 59.4 64.5 1.5 1 1.5 59 59 59 59 59 64.093 0.5 49.1 1.5 J ≈ 54 54 57.5 54.5 1.3 68.3 78.5 5 1 1.3 73.5 88.5 57.5 1.659 0.5 57.5 1.5 59.1 1.19 1.5 1.5 13 7 2.82 0.5 54.5 1.7 1.5 1.457 0.688 0.5 1.5 88.1 1.158 192 .5 76.1 1.5 88.5 92.5 1.1 1.5 5 14.3 78.1 2 2 2 2 2 2 2 r1s min 1.5 59.20 (continuare) a r1s rs J F d E D H F d rs r1s rs JED H F d rs r1s E D H J d rs r1s n rs FED J F d HJ r1s b NJ rs rs H ED B N Arborele Dimensiuni d mm 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 90 90 90 90 90 90 90 75 85 85 85 85 85 85 85 100 100 100 100 100 100 100 80 90 90 90 90 90 90 90 110 110 110 110 110 110 110 23 23 23 23 23 23 23 33 33 33 16 19 19 19 19 23 23 23 25 25 25 25 36 36 36 16 20 20 20 20 23 23 23 27 27 27 27 40 40 40 D B B NJ B NU B NUP s 1) rs min 1.5 57.5 88.088 0.1 1.4 64.9 75.75 1.1 1.5 92.5 58.11 0.5 64.5 1.2 3.5 6 2 64 64 64 64 64 71.3 73.3 78.573 0.1 1.5 92.5 1.5 4 11.9 64.5 73.5 65 65 65 65 65 65 65 9 4 11 4 12.3 1.16 1.1 84.5 54.5 54.7 7 7 2.268 0.5 0.4 64.5 81.958 0.934 1.5 81.1 84.5 59.5 57.5 5 1.5 57.1 1.5 9 5 1.1 1.1 1.6 1.5 76.5 1.3 78.891 0.518 0.5 88.1 1.3 1.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 1.1 1.1 1.5 80 80 80 80 80 80 80 67.1 1.893 0.5 88.504 0.5 81.6 1.5 71.5 1.1 1.9 75.1 1.3 71.5 58.5 59.5 n a b B NJ + HJ Masa ≈ Rul.559 0.3 73.116 71.544 0.5 0.5 8.3 73.5 58.3 73.6 1.5 92.3 68.3 1.1 84.061 0.492 0.5 5.77 1.5 1 1.3 6.1 1.3 71.1 1.3 71.5 1.Inelul ment HJ kg 0.978 0.051 0.434 0.5 1.5 49.1 1.5 78.532 0.5 76.5 88.5 1.5 1.1 1.5 76.9 75.7 2.3 75.586 0.503 0.1 1.5 97 97 97 97 97 97 97 49.9 1 0.5 71.36 0.5 1.1 1.5 54.3 92.5 1.1 1.5 58.1 84.5 81.1 1.5 1.5 1.5 8 4.5 54.913 0.999 0.1 1.5 76.9 75.9 75.7 4 9 5 1.5 81.5 92.5 59.5 76.674 0.151 0.5 7 1 1 1 3.49 0.5 81.5 72.21 1.1 2 2 2 2 2 2 2 E F H ≈ 68.1 1.055 0.055 0.1 1.2 4 13 8 1.28 0.2 2.434 0.5 58.7 1.3 84.5 1.5 59.5 52 52 52 52 52 52 52 52.1 69.3 4.656 0.445 0.5 2.33 1.3 78.5 58.1 1.5 1.1 1.2 1.061 0.488 0.5 76.1 1.

TVP2 61 NUP2310E.5 1.TVP2 48 52 52 52 52 NJ2209E.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.TVP2 HJ309E NU309E.TVP2 HJ2210E 57 NU2210E.TVP2 NJ309E.TVP2 HJ2209E 52 NU2209E.TVP2 HJ308E NU308E.TVP2 47 NUP2208E.5 100 100 100 100 153 153 153 41.TVP2 HJ2310E 61 NU2310E.5 1.5 1.TVP2 HJ2309E 54 NU2309E.5 1.5 1.TVP2 54 NU1010M1 N210E.5 1.TVP2 57 N310E.5 81.5 1.TVP2 54 54 54 54 NJ2309E.5 1.TVP2 NUP210E.TVP2 HJ310E NU310E.6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 NJ2208E.TVP2 HJ210E NU210E.TVP2 NUP310E.5 1.5 73.TVP2 NJ310E.TVP2 49 49 49 49 NJ2308E.5 81.5 1.TVP2 NJ209E.6 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 81.5 68 68 68 68 88 88 88 114 114 114 114 186 186 186 Turaţia Turaţia de Simbol limită referinţă Rulment min-1 9000 9000 9000 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 16000 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 6700 6700 6700 6700 6700 6700 6700 15000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 7500 7500 7500 8500 8500 8500 8500 7000 7000 7000 9500 8500 8500 8500 8500 7000 7000 7000 7500 7500 7500 7500 6300 6300 6300 8500 8000 8000 8000 8000 6300 6300 6300 7000 7000 7000 7000 6000 6000 6000 FAG Dimensiuni de montaj Inelul HJ FAG D1 min mm D1 max 49 49 49 51 51 51 51 51 51 51 52 54 54 54 54 54 54 54 57 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58 63 63 63 63 63 63 63 D2 min 52 52 52 55 55 55 55 55 55 55 54 57 57 57 57 57 57 57 60 60 60 60 60 60 60 59 62 62 62 62 62 62 62 67 67 67 67 67 67 67 D3 min 56 56 56 60 60 60 60 60 60 60 56 61 61 61 61 61 61 61 66 66 66 66 66 66 66 62 67 67 67 67 67 67 67 73 73 73 73 73 73 73 D4 max 73 73 73 81 81 81 81 81 81 81 70 78 78 78 78 78 78 78 91 91 91 91 91 91 91 75 83 83 83 83 83 83 83 99 99 99 99 99 99 99 98 96 83 80 90 87 78 75 81 79 D5 min D6 max rg max 1 1 1 1.TVP2 49 NUP2308E.TVP2 NJ210E.5 61 61 61 61 73.TVP2 61 61 61 61 NJ2310E.TVP2 52 NUP2209E.5 112 112 112 34.TVP2 NUP209E.5 1.TVP2 NJ308E.5 81.5 1.TVP2 HJ2208E 47 NU2208E.5 98 98 98 98 137 137 137 36 64 64 64 64 78 78 78 110 110 110 110 163 163 163 statică C0 kN 75 75 75 78 78 78 78 120 120 120 39 63 63 63 63 81.TVP2 53 57 57 57 57 NJ2210E.TVP2 57 NUP2210E.5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 rg1 max 1 1 1 1.TVP2 47 N308E.5 1.5 0.TVP2 NUP309E.5 73.5 1.TVP2 49 NU1009M1 N209E.TVP2 NUP308E.TVP2 52 N309E.TVP2 61 193 .TVP2 HJ2308E 49 NU2308E.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg1 s rg D6 D1 D5 D4 D1 rg rg D3 D4 D1 rg rg1 D2 D4 rg rg D3 Sarcina de bază dinamică C kN 71 71 71 81.TVP2 54 NUP2309E.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1.5 1.TVP2 HJ209E NU209E.5 0.5 81.

88 0.5 70.1 1.5 70.5 106.5 2.5 2.8 77.8 0.1 E F H ≈ 77.6 1.48 1.202 0.5 1.1 96.1 1.5 1.1 109.5 1.5 106.5 1.4 101.1 2.6 101.668 0.5 1.3 3.679 0.1 2.5 77.5 2 2 2 2 2 2 2 1.6 109.5 77.5 1.31 0.5 70.5 1.845 0.3 84.3 1.6 86.478 0.5 106.693 0.8 4 10 6 1.23 2.4 101.78 2.6 109.5 1.8 1.85 1.5 6 0.4 70.5 72 72 72 72 72 72 72 77 77 77 77 77 77 77 2.5 77.5 1.1 r1s min 1 1.6 109.8 1.1 2.5 1.1 2.1 2 2 2 2 2 2 2 1 1.8 0.84 1.93 2.3 84.827 0.48 1.828 1.3 9.9 1.6 86.5 70.5 1.5 70.5 77.8 0.1 2.6 1.1 2.6 10 6 1.1 2.83 2.1 1.089 0.1 2.8 70.1 2.6 86.087 0.1 96.5 70.5 69.5 100 100 100 100 100 100 100 115 115 115 115 115 115 115 64.231 0.812 0.5 106.Inelul ment HJ kg 0.8 1.4 101.1 96.5 1.824 0.241 ) Deplasarea axială admisibilă s a inelului interior.5 1.6 J ≈ n a b B NJ + HJ Masa ≈ Rul.1 96.5 66 66 66 66 66 66 66 70.3 4 14 9 1.8 70.6 86.5 1.3 77.6 109.1 2.3 84.3 96.665 0.5 77.5 9 3.5 77.5 3.5 9 1.5 106.5 1.1 1.27 2.1 1.20 (continuare) a r1s rs J F d E D H F d rs r1s rs JED H F d rs r1s E D H J d rs r1s n rs FED J F d HJ r1s b NJ rs rs H ED B N Arborele Dimensiuni d mm 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1 B NJ B NU B NUP s 1) D B rs min 1.5 1.909 1.4 101.1 1.08 1.4 101.1 1.1 2.1 1.54 2.5 77.6 86.108 0.8 70.5 10 6 1.194 90 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 95 110 110 110 110 110 110 110 130 130 130 130 130 130 130 18 21 21 21 21 25 25 25 29 29 29 29 43 43 43 18 22 22 22 22 28 28 28 31 31 31 31 46 46 46 80.5 84.12 1.5 77.6 1.5 3. în raport cu poziţia centrică (poziţia în care planul median al inelului interior se află în planul median al rulmentului) 194 .Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 16 9 3.51 1.6 109.1 96.5 84.1 1.6 5 15.5 4 14.5 7 5.5 1.5 6.5 90 90 90 90 90 90 90 106.89 1.796 0.5 106.4 82.1 2.5 85.45 0.5 1.108 0.3 86.8 70.8 3.

5 2.1 2.1 2.TVP2 NJ212E.TVP2 NUP212E.5 1.5 1.TVP2 66 66 66 66 NJ2311E.1 2.5 1.1 2.TVP2 NUP311E.TVP2 65 69 69 69 69 NJ2212E.TVP2 HJ212E NU212E.TVP2 72 72 72 72 NJ2312E.5 1.TVP2 66 NUP2311E.TVP2 HJ311E NU311E.5 1.TVP2 NJ312E.5 1.5 1.1 2.5 1.5 1.5 1.5 83 83 83 83 98 98 98 134 134 134 134 200 200 200 44 95 95 95 95 129 129 129 150 150 150 150 224 224 224 statică C0 kN 50 95 95 95 95 118 118 118 140 140 140 140 228 228 228 55 104 104 104 104 153 153 153 156 156 156 156 260 260 260 Turaţia Turaţia de Simbol limită referinţă Rulment min-1 14000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 13000 6300 6300 6300 6300 6300 6300 6300 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 8000 6700 6700 6700 6700 5600 5600 5600 6700 6700 6700 6700 5300 5300 5300 7500 6300 6300 6300 6300 5300 5300 5300 6300 6300 6300 6300 5000 5000 5000 FAG NU1011M1 Dimensiuni de montaj Inelul HJ FAG D1 min mm 60 62 62 62 62 D1 max 63 65 65 65 65 65 65 65 69 69 69 69 69 69 69 68 71 71 71 71 71 71 71 75 75 75 75 75 75 75 D2 min 66 68 68 68 68 68 68 68 72 72 72 72 72 72 72 71 75 75 75 75 75 75 75 79 79 79 79 79 79 79 D3 min 69 73 73 73 73 73 73 73 80 80 80 80 80 80 80 74 80 80 80 80 80 80 80 86 86 86 86 86 86 86 D4 max 84 91 91 91 91 91 91 91 109 109 109 109 109 109 109 89 101 101 101 101 101 101 101 118 118 118 118 118 118 118 116 114 101 99 108 105 91 89 D5 min D6 max rg max 1 1.TVP2 66 NU1012M1 N212E.TVP2 HJ2212E 69 NU2212E.5 1.TVP2 HJ2311E 66 NU2311E.1 2.TVP2 NJ311E.TVP2 HJ2211E 62 NU2211E.1 rg1 max 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1.1 N211E.1 2.5 1.5 2.5 1.5 1.1 2.TVP2 HJ211E NU211E.TVP2 HJ312E NU312E.TVP2 HJ2312E 72 NU2312E.TVP2 62 N311E.1 2.5 1.1 2.5 1.1 2.TVP2 69 NUP2212E.TVP2 72 NUP2312E.TVP2 NUP312E.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg1 s rg D6 D1 D5 D4 D1 rg rg D3 D4 D1 rg rg1 D2 D4 rg rg D3 Sarcina de bază dinamică C kN 41.TVP2 62 NUP2211E.TVP2 69 N312E.1 2.TVP2 NUP211E.5 2 2 2 2 2 2 2 1 1.TVP2 NJ2211E.TVP2 72 195 .5 1.5 1.TVP2 NJ211E.

la care contactul este oblic (adică la care forţa se transmite de la un inel la rolă după o direcţie care face un anumit unghi cu perpendiculara pe axa rulmentului – unghi de contact. În rulmentul opus forţa axială totală va fi doar forţa axială proprie. Pe de o parte. În funcţie de sensul rezultantei şi de tipul montajului (O sau X) ea va fi preluată de unul din cei doi rulmenţi.98) (5. fie pereche („sistem de rulmenţi”).Lagăre cu rulmenţi 5. 196 . rezultanta forţelor axiale care acţionează asupra roţilor dinţate montate pe arborele respectiv).7. cu precizările care urmează. la rândul ei.dacă ≤ e atunci PeI = FrI (5. Rulmenţii radiali-axiali cu role conice pot fi montaţi fie cu conducere reciprocă. dacă FaII ≤ e atunci FrII FaI >e FrI PeII = FrII PeI = 0.1. în funcţie de situaţia concretă din transmisia proiectată (montaj în X sau în O . sens şi mărime constante Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor radiali-axiali cu role conice sunt date în tabelul 1. Y) se găsesc în tabelul 5.8. Pe de altă parte. fiecare rulment transmite arborelui componenta sa axială proprie. La acest tip de rulmenţi.8.1. Luând în considerare această particularitate. La etapa a 7-a se procedează astfel [9]: FaI .1) forţa radială din rulment generează o forţă axială “proprie” sau “internă”.5 şi 2.99) atunci FaII > e atunci FrII Elementele necesare calculului (e.2. forţele axiale totale din cei doi rulmenţi se determină pe baza tabelului 5. aşa cum rezultă din figurile 2. analog.22. astfel încât arborele va fi încărcat axial de o rezultantă. Forţele radiale FrI şi FrII se consideră pozitive indiferent ce sens au. La etapa a 6-a.4 FrII + YFaII (5. În acel rulment.96) FrI şi. § 1.dacă şi. dacă . calculul rulmenţilor se face după metodologia de la § 5. analog.4 FrI + YFaI PeII = 0.8 Rulmenţi radiali-axiali cu role conice încărcaţi cu o sarcină combinată de direcţie. forţa axială totală va fi suma dintre forţa axială proprie şi rezultanta axială din arbore. fiecare inel al rulmentului este încărcat cu această forţă.21. mărimea forţelor). care se obţine din însumarea algebrică a celor două forţe axiale proprii (generate de cei doi rulmenţi) şi a forţei A (care este.97) (5. Calculul se continuă cu etapele 8-11. Rulmenţi radiali-axiali cu role conice montaţi cu conducere reciprocă Montajul cu conducere reciprocă poate fi în X sau în O.

5 ⎜ rII − rI ⎟ YI ⎠ ⎝ YII FaI = FaII − A FaII = 0.5 FrI YI FaII = FaI + A Montaj în X 2a FrI FrII > YI YII ⎛F F ⎞ A < 0.5 ⎜ rI − rII ⎟ YII ⎠ ⎝ YI FaI = 0.5 ⎜ rII − rI ⎟ YI ⎠ ⎝ YII FrI FrII < YI YII ⎛F F ⎞ A ≥ 0.5 FrI YI FaII = FaI + A II FrII A I FrI 1c FrI FrII ≥ YI YII A≥0 FaI = 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor Tabelul 5.5 FrII YII II FrII A I FrI 2c FrI FrII ≤ YI YII A≥0 FaI = FaII + A FaII = 0. în funcţie de situaţiile de mai jos: 197 .21 Forţele axiale totale din rulmenţii radiali-axiali cu role conice Tipul montajului Cazul Condiţii de încărcare Forţa axială totală din rulmenţi Rulmentul I Rulmentul II Montaj în X 1a FrI FrII < YI YII ⎛F F ⎞ A < 0.5 FrII YII Sarcina statică echivalentă se calculează.5FrII YII I FrI A FrII II 1b Montaj în O FaI = 0.5 ⎜ rI − rII ⎟ Y YII ⎠ ⎝ I FrI FrII > YI YII ⎛F F ⎞ A ≥ 0.5 FrI YI FaII = FaI − A I FrI A FrII II 2b Montaj în O FaI = FaII + A FaII = 0.

1). se utilizează relaţiile: Fa atunci Pe = Fr + YFa (5. În această situaţie. forţele au indicele I sau II. Valorile lui e şi Y (pentru Y se dau două valori. C 0 nec ≤ C 0 . Rulmenţi radiali-axiali cu role conice montaţi pereche Rulmenţii radiali-axiali cu role conice pot fi montaţi pereche („sistem de rulmenţi”) în X sau în O (fig. Dacă din calcul rezultă P0 < Fr . care se datorează înclinării căilor de rulare ale inelelor rulmenţilor se anulează reciproc (se admite acest lucru. atunci din relaţia (5. în funcţie de situaţia reflectată de relaţiile 5.5Fr + Y0 Fa (5. Arborele respectiv va avea la extremitatea opusă un rulment radial liber. FrII ).dacă Fa >e Fr atunci Pe = 0.8. radială şi axială ( FrI .103).100) (5. respectiv FaII .9. la etapa a 6-a de calcul (conform § 5.8. Ca urmare. 2. care trebuie să respecte inegalitatea (5. turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi stabilirea intervalelor de reungere.dacă .101) unde.6. în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (din tabelul 5. pentru fiecare rulment. se iau valorile corespunzătoare pentru cele două componente. 198 .102) .dacă Fa 1 ≤ Fr 2 ⋅ Y0 Fa 1 > Fr 2 ⋅ Y0 atunci atunci P0 = Fr P0 = 0. deoarece forţele axiale interioare.102 şi 5.22).67 Fr + YFa (5. deşi cei doi rulmenţi ai perechii nu sunt încărcaţi identic). FaI .dacă ≤e Fr . după cum perechea de rulmenţi se află în lagărul I sau în lagărul II. Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5. În acest tabel. Perechea de rulmenţi montaţi în O sau în X formează întotdeauna un lagăr conducător.23 [9]. La etapa a 7-a de calcul (§ 5.103) În aceste relaţii. sunt date în tabelul 5. atunci se va continua calculul cu valoarea P0 = Fr .1) se va ţine seama de acest aspect.10).22 [9]. Un extras cu date despre rulmenţii radiali-axiali cu role conice se dă în tabelul 5.44).43) se calculează pentru fiecare rulment sarcina statică de bază necesară C 0 nec . forţa axială totală Fa care încarcă perechea de rulmenţi va fi forţa axială rezultantă din arbore (rezultanta forţelor axiale din roţile dinţate montate pe acel arbore).Lagăre cu rulmenţi . 2. Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel.

107) Rulmentul este utilizat ca rulment conducător La etapa a 6-a (§ 5.43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec .9 Rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi pe un rând Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor radiali cu role butoi pe un rând sunt date în tabelul 1. Rulmenţii radiali oscilanţi cu role butoi pe un rând pot prelua sarcini radiale mari şi se adaptează unor deformaţii unghiulare flexionale importante ale arborelui (§ 3. verificarea perechii de rulmenţi se face cu o relaţie de tipul (5.8.1).2). Rulmentul este utilizat ca rulment liber În acest caz.1 cu deosebirile provenite din absenţa forţei axiale: etapa a 6-a lipseşte.1). forţa axială totală Fa din rulment este chiar forţa axială din arbore (rezultanta forţelor axiale din roţile dinţate montate pe arbore).Alegerea şi calculul rulmenţilor În continuare calculul urmează etapele 8-11 (§ 5. Pentru perechea de rulmenţi montaţi în O sau în X.8. Pentru calcul se aplică metodologia de la § 5. cât şi ca rulmenţi conducători.105) în care valorile factorului Y0 se dau în tabelul 5. (5. Robusteţea lor asigură o foarte bună comportare la sarcini radiale cu şocuri. 199 .6.8. rulmentul suportă doar forţe radiale. Sarcina statică echivalentă se calculează cu relaţia [9]: P0 = Fr + Y0 Fa (5.57): 16666 ⎛ C per ⎜ Lna = a1 a 2 a3 n ⎜ ⎝ Pec ⎞ ⎟ ⎟ ≥ Lhnec ⎠ p (5.2. care trebuie să respecte inegalitatea (5.23 (notată cu C).23).8. C 0 nec ≤ C 0 .44). 5. atunci din relaţia (5. Dacă perechea de rulmenţi funcţionează în condiţiile de la § 5.1. valoarea lui C per este dată în tabelul 5.fix) În continuare se parcurg etapele 8-11.23. iar la etapa a 7-a se procedează astfel: Pe = Fr (dacă inelul interior este rotitor şi cel exterior . Legat de etapa a 10-a.fix) (5. se menţionează că ei au o capacitate limitată de a prelua sarcini axiale.106) sau Pe = VFr (dacă inelul exterior este rotitor şi cel interior . În acest din urmă caz. Aceşti rulmenţi pot fi utilizaţi atât ca rulmenţi liberi.104) în care C per este sarcina dinamică de bază a perechii de rulmenţi. în care C 0 este sarcina statică de bază a perechii de rulmenţi (din tabelul 5.

sarcina dinamică echivalentă se determină cu relaţia: Pe = Fr + 9. Rulmentul este utilizat ca rulment liber În acest caz.1). atunci din relaţia (5.dacă Fr . sarcina dinamică echivalentă depinde de următoarele situaţii: Fa ≤e atunci Pe = Fr + YFa (5.8. cât şi ca rulmenţi conducători.8. Un extras cu date despre rulmenţii radiali oscilanţi cu role butoi pe un rând se dă în tabelul 5. în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (tab.dacă Fa >e Fr atunci Pe = 0.43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec . iar la etapa a 7-a se procedează astfel: Pe = Fr (dacă inelul interior este rotitor şi cel exterior . Sarcina statică echivalentă se calculează cu relaţia: P0 = Fr + 5Fa (5.Lagăre cu rulmenţi La etapa a 7-a (§ 5.67 Fr + YFa 200 (5.109) Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5. Pentru calcul se aplică metodologia de la § 5. C 0 nec ≤ C 0 . Aceşti rulmenţi pot fi utilizaţi atât ca rulmenţi liberi.1). care trebuie să satisfacă inegalitatea (5. rulmentul suportă doar forţe radiale.113) . (5.108) Calculul se continuă cu etapele 8-11.8.1).1 cu deosebirile provenite din absenţa forţei axiale: etapa a 6-a lipseşte.24 [9].2).110) sau Pe = VFr (dacă inelul exterior este rotitor şi cel interior .8.8.1.5 Fa (5.24).fix) În continuare se parcurg etapele 8-11.fix) (5. La etapa a 7-a (§ 5. Ei sunt destinaţi unor condiţii grele de funcţionare.5.2. Se pot adapta unor deformaţii unghiulare flexionale de valori relativ mari ale arborelui (§ 3.111) Rulmentul este utilizat ca rulment conducător La etapa a 6-a (§ 5. 5.44).112) . forţa axială totală Fa din rulment este chiar forţa axială din arbore (rezultanta forţelor axiale din roţile dinţate montate pe arbore).6.10 Rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi pe două rânduri Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor radiali oscilanţi cu role butoi pe două rânduri sunt date în tabelul 1.

25 [9]. Din aceste condiţii rezultă: scopul utilajului proiectat. De asemenea. turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi pentru stabilirea intervalelor de reungere. predimensionare.44). explicat la § 5.7. la verificarea rulmentului. În acest tabel. relaţiile dimensionale între piesele vecine. Alegerea tipului rulmentului şi a seriei acestuia. Ea are în vedere traseul direct. b. b. după cum rulmentul se află în lagărul I sau în lagărul II. 1.1 Metodologie generală de calcul Metodologia generală. tipurile de forţe care acţionează pe arborele ai cărui rulmenţi se calculează. Rezultatul acestei etape constă în: a.112 şi 5.114) Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5.3. regimul de lucru. care reies din tema de proiectare. 2.3 Calculul rulmenţilor axiali şi axiali-radiali 5.8. în ore. Un extras cu date despre rulmenţii radiali oscilanţi cu role butoi pe două rânduri se dă în tabelul 5. Sarcina statică echivalentă se calculează cu relaţia: P0 = Fr + Y0 Fa (5. care trebuie să satisfacă inegalitatea (5. forţele au indicele I sau II. Din etapa de dimensionare a arborelui (a. dacă. în funcţie de situaţia reflectată de relaţiile 5. Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel. Lnec . Se face un studiu al condiţiilor iniţiale. ţine seama de logica proiectării elementelor unei transmisii mecanice. atunci din relaţia (5. Alegerea seriei are un caracter preliminar.25. 201 . Nu este exclusă nici posibilitatea chiar a schimbării tipului rulmentului.113) sunt date în tabelul 5. Stabilirea durabilităţii necesare. să se constate că trebuie ales un rulment cu o sarcină dinamică de bază mai mare.Alegerea şi calculul rulmenţilor În aceste relaţii. Lhnec sau în milioane de rotaţii. în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (tab.8.25). prin calcule. unele din condiţiile iniţiale vor servi şi la adoptarea unor coeficienţi de corecţie etc. stabilirea diametrelor şi lungimilor tronsoanelor acestuia) rezultă diametrul d al fusului rulmentului.6. prezentată mai jos.43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec . deoarece nu este exclusă posibilitatea ca. condiţiile de mediu.5. C 0 nec ≤ C 0 . rezultă că doar prin schimbarea tipului rulmentului se poate rezolva tema dată. 5. condiţiile de gabarit. Valorile lui e şi Y (pentru Y se dau două valori. deci un rulment din altă serie. Calculul se continuă cu etapele 8-11.

188 0.133 0.269 0.7 31.5 45.75 28.6 1 1 1 1.5 1.5 1.25 24.5 1.25 28 0.8 28.5 13 16 18 15 13 20 12 13 14 17 19.182 0.25 15 16.188 0.5 1.225 0.585 Masa ≈ 202 .297 0.3 46.289 0.108 0.587 0.195 0.6 53.2 39.5 1.156 0.5 40.3 54 49.25 16.25 16.6 1 1 1 1 1 0.334 0.8 35.25 21.1 37.1 45.5 1.6 42.274 0.25 25 20.5 0.6 1 1 1 1 1 0.362 0.22 Rulmenţi radiali-axiali cu role conice r4s r3s C r1s r2s B d J a D T Arborele Dimensiuni d mm 15 15 15 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 28 30 28 30 30 30 30 30 30 30 32 35 32 35 35 35 35 35 42 40 40 47 47 42 47 52 52 52 47 52 52 52 62 62 62 52 55 62 62 62 72 72 72 58 62 72 72 72 11 13 12 16 14 19 15 14 15 15 21 15 15 18 22 17 17 24 16 17 16 20 25 19 19 27 17 18 17 23 28 10 11 11 14 12 16 12 12 13 11 18 11.25 22.223 0.25 20.057 0.098 0.441 0.1 28.5 1 1 1 1 1 1. r2s min r3s.3 46.237 0.16 0.394 0.5 1.5 0.6 1 1 1 1.5 1.12 0.25 17.5 1.3 42.082 0.5 50 52.25 16 17 17.5 16 14 23 13 14 15 19 22 11.013 0.3 38 38.5 1 1 1 1 1 1.482 0.6 1 1.5 1 1 1.5 1 1 1.5 33 34.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 1.5 1.25 16.25 15 15.75 20.5 1.25 15.25 13.174 0.1 49. r4s min a ≈ J ≈ kg 0.5 1.188 0.445 0.5 1.108 0.8 31.5 0.2 36.25 18.5 10 10 10 11 10 12 10 11 11 16 14 12 13 14 14 13 20 16 13 14 14 16 16 15 24 18 14 15 15 18 18 26 28.75 14.9 53 D B C T r1s.6 1 1.3 41 44.25 25.5 1.9 46.5 1.75 17 18 18.25 22 18.

5 6 1.5 1.5 1 4.5 40.5 0.5 49 63 78 61 47.88 0.5 203 .32 0.5 1.6 0.5 0.rg2 rg3.5 47.11 0.7 30302A T2FB015 22 30203A T2DB017 23 32203A T2DD017 22 30303A T2FB017 25 32303A T2FD017 24 32004X T3CC020 25 30204A T2DB020 27 30304A T2FB020 28 31304 27 32304A T2FD020 27 32005X T4CC025 30 30205A T3CC025 31 32205A T2CD025 31 33205 T2DE025 30 30305A T2FB025 34 31305A T7FB025 34 32305A T2FD025 33 320/28X T4CC028 33 32006X T4CC030 35 30206A T3DB030 37 32206A T3DC030 37 33206 T2DE030 36 30306A T2FB030 40 31306A T7FB030 40 32306A T2FD030 39 320/32X T4CC032 38 32007X T4CC035 40 30207A T3DB035 44 32207A T3DC035 43 33207 T2DE035 42 3.96 1.67 0.35 1.2 19.35 1.06 1.29 2.88 0.5 1.88 0.71 0.74 0.74 0.5 1 1 1.5 54 71 86.16 1.82 0.6 1 1 1 1.31 1.5 90 50 58.Rulment ţă DIN -1 min FAG ISO 355 24000 20000 20000 20000 18000 18000 18000 17000 15000 14000 15000 15000 14000 14000 14000 13000 12000 13000 13000 13000 12000 12000 11000 10000 10000 10000 12000 11000 10000 10000 10000 15000 13000 13000 11000 11000 11000 9500 11000 10000 9500 9500 8000 9500 8500 7500 8500 8500 8000 7000 7000 7500 7000 6700 7500 7500 7000 6300 6000 6700 6000 5600 30202 Dimensiuni de montaj D1 max mm 20 D2 min 19 21 23 23 23 23 25 26 27 27 27 30 31 31 31 32 32 32 34 36 36 36 36 37 37 37 38 41 42 42 42 D3 min 29 36 34 34 40 39 36 40 44 40 43 40 44 44 43 54 47 53 45 48 53 52 53 62 55 59 50 54 62 61 61 D3 max 29 36 34 34 41 41 37 41 45 45 45 42 46 46 46 55 55 55 46 49 56 56 56 65 65 65 52 56 65 65 65 D4 min 32 38 37 37 42 43 39 43 47 48 47 44 48 49 49 57 59 57 49 52 57 59 59 66 68 66 55 59 67 67 68 a1 a2 rg1.05 0.83 0.16 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg3.73 0.29 2.35 1.39 0.37 1.96 1.5 40 46.29 2.5 6.4 1.5 1 1 3 1 4 1 5.5 60 45.5 1 1 1 1 1 1.5 30.5 34.5 1.rg4 min max max max 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 3 4 3 3 5 1.5 46.1 0.5 1.9 0.5 60 85 106 0.5 32.5 1.6 1 1.88 0.16 0.5 38 63 34 39 44 54 65.97 1.6 0.76 0.5 1.8 19 30 25 36.34 1.5 1.83 0.2 D3 D1 D2 D4 Sarcina de bază dinamică C e kN 12.3 29 28 36.35 1.5 0.46 1.94 1.11 0.1 0.5 1.5 0.37 1.31 0.37 1.43 1.73 0.5 4 4 1 1 3 1.93 Turaţia Turaţia Simbol limită de referin.31 1.4 1.1 0.5 1. a1 a2 rg1.5 31 46.5 0.5 26.6 0.72 1.9 0.88 0.5 29 27.6 1 1.6 1 1 1 1 1 0.5 1.43 1.8 20.5 5.45 1.31 1.39 0.5 1.37 1.45 1.37 1.92 0.5 24 27.73 0.5 1.36 1.3 2 0.73 0.37 1.43 1.5 49 47.92 0.3 2 0.6 0.5 1.77 0.5 23.5 Y statică C0 Y0 kN 11.39 0.6 3 2 3 3 4 3 3 3 5 4 1 1 1 1 1 0.5 45 58.5 1.5 1.88 0.6 0.5 40.77 0.6 0.77 0.73 0.11 0.5 33.3 2 0.45 1.5 81.6 3 3 4 3 5 5 4 4 1 1 1 1.32 0.05 0.5 5.1 0.3 2 0.5 39 65.5 48 34 35.

8 55 58.5 3 2 2 2 2 16 26 20 25 15 18 17 19 21 20 30 23 28 17 16 19 18 20 22 33 21 32 25 30 18 17 20 20 21 23 36 23 35 29 33 55.3 68.8 71.573 0.75 32 29 27.25 42.8 66.329 0.9 55.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.75 32 25.5 1.802 0.6 D B C T r1s.5 16 19 25 20 17 27 27 15.9 1.5 1.5 1.2 59.5 16 19 25 20 22 18 30 30 15.2 59.25 35.8 81.5 1.5 1 1.5 19 20.5 1.8 70.543 0.5 1. r2s min r3s.5 1.5 2.5 1.18 0.1 74.812 0.546 0.432 0.5 1.38 2.5 1.5 1.5 2 2 2 2 1 1 1.7 75.5 1.5 20.5 2 2 2 2 1 1 1.75 22.25 20 24 26 21.25 35.604 0.2 63.47 0.6 81.971 1.736 0.5 1.25 38.25 2 2 2 2 1 1.5 1.5 1.2 67.21 1.312 0.5 1.3 67 62 60.5 2.25 27.5 2.25 25.1 63.4 78 82.741 0.7 58.5 1.57 0.895 0.4 60 60.25 42.8 64 64.5 1.1 68.5 2.25 20 24 26 20.5 25 25 36 36 20 24 26 20 23 32 29 27 27 40 40 18 15 25 25 14.5 1.5 1.5 65.48 0.602 0.5 1.5 1 1 1.555 0.3 77.03 1.5 3 2.75 19 26 19.5 22 23 19 33 33 22.9 1.5 1.75 32.5 1 1 1.25 29.47 0.75 32.5 1.2 73.386 0.582 0. r4s min a ≈ J ≈ kg 0.5 1.5 2.5 1.5 63.8 70 71.5 1.5 1.75 32 32 29.5 19 20 17 19 24.75 24.25 38.75 24.75 24.526 0.22 (continuare) r3s r4s C r1s r2 B d J a D T Arborele Dimensiuni d mm 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 68 75 80 80 80 90 90 90 90 75 75 80 85 85 85 95 100 100 100 100 80 80 85 90 90 90 105 110 110 110 110 21 21 31 31 19 26 18 23 32 23 23 33 33 20 24 26 19 23 32 26.5 1.5 1.5 1.42 0.8 69.9 Masa ≈ 40 204 .8 1.933 1 0.43 1.998 1.

4 0.5 1.5 1.5 60 100 96.93 0.5 1.1 32009XA T3CC045 51 33009 T2CE045 51 33109 30209A 32209A 33209 T3CE045 52 T3DB045 54 T3DC045 53 T3DE045 52 4.6 0.36 1.5 1 1 1.79 0.5 7 1.87 0.35 0.8 0.73 1.5 7.38 1.35 0.rg2 rg3.5 104 116 83 100 146 110 127 110 193 190 95 114 122 96.96 0.6 0.69 0.55 Y 1.5 1.45 0.5 1.88 0.39 1.5 1.5 1.6 0.9 0.4 0.96 0.31 0.5 80 88 114 108 132 112 186 166 0.78 1.74 0.88 0.5 1.5 1.92 0.96 0.1 32008XA T3CD040 46 33108 30208A 32208A 33208 30308A 31308A 32308A 32308B T2CE040 47 T3DB040 49 T3DC040 48 T2DE040 47 T2FB040 T7FB040 T2FD040 T5FD040 52 51 50 50 4.8 0.5 114 118 71 104 68 95 134 102 83 146 150 86.5 1.5 1.4 1.04 0.5 1.5 7.9 1.04 0.5 65.5 3.37 1.5 7.5 76.55 1.4 0.5 1.5 120 122 61 72 85 71 83 108 90 112 96.79 0.5 1.4 1.5 1.5 1.5 2.5 1.53 0.42 1.56 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg3.35 0.42 0.39 1.5 1.4 a1 a2 rg1.69 0.36 1.5 1.5 T7FC050 T7FC050 59 30310A 31310A 32310A 32310B T2FB050 T7FB050 T2FD050 T5FD050 65 62 62 60 205 .5 1 5.87 0.96 0.5 2 2 2 2 T7FC045 T7FC045 53 30309A 31309A 32309A 32309BA 32010X 33010 33110 30210A 32210A 33210 T2FB045 T7FB045 T2FD045 T5FD045 59 56 56 55 0.55 1.42 1.6 Turaţia Turaţia Simbol limită de referin.5 1 1.68 0.41 1.Rulment ţă -1 min FAG 9500 9000 9500 9000 10000 9000 9000 9000 8500 8000 7500 8000 7500 9000 9000 8500 8000 8000 8000 7000 7000 6700 7000 7000 8000 8000 7500 7500 7500 7000 6300 6300 6300 6300 6300 6700 6300 6300 6300 5600 5300 6000 5300 5300 6000 6000 5600 5600 5000 4800 4800 5600 5000 4800 5600 5300 5300 5000 5000 4500 4300 4300 5000 4500 4500 5300 5000 4800 4800 4800 30307A 31307A 32307A 32307B Dimensiuni de montaj DIN ISO 355 T2FB035 T7FB035 T2FE035 T5FE035 D1 max mm 45 44 44 42 D2 min 44 44 44 44 46 47 47 47 47 49 49 49 49 51 51 52 52 52 52 59 54 54 54 54 56 56 57 57 57 57 65 60 60 60 60 D3 min 70 62 66 61 60 65 69 68 67 77 71 73 69 67 67 69 74 73 72 71 86 79 82 76 72 72 74 79 78 77 78 95 87 90 83 D3 max 71 71 71 71 62 68 73 73 73 81 81 81 81 69 69 73 78 78 78 83 91 91 91 91 74 74 78 83 83 83 91 100 100 100 100 D4 min 74 76 74 76 65 71 74 75 76 82 86 82 85 72 71 77 80 80 81 91 92 95 93 94 77 76 82 85 85 87 100 102 104 102 103 a1 a2 rg1.5 1 1 1.84 1.5 1 5 1 6 1.5 1.31 0.5 1.35 0.74 1.46 0.5 1.81 0.5 4.5 110 163 137 150 127 236 224 1.rg4 min max max max 3 4 4 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5 5 4 4 5 5 4.83 0.73 1.5 5.74 0.5 1.5 1.5 10 3 6 10 9 9 2.5 2.12 0.37 1.1 statică C0 Y0 kN 76.5 3 2 2 2 2 0.4 1.57 0.5 5 8 8 8 2 2 2 2 0.48 0.69 0.5 1 5 1 5.5 7.35 0.86 0.5 1.5 7 1.32 1.05 0.29 2.5 1.74 0.87 0.55 1.48 0.5 1.05 0.5 1.5 5.74 1.83 0.5 1.5 2 2 2 2 1.38 0.74 1.73 1.6 0.1 T3CC050 56 T2CE050 56 T3CE050 56 T3DB050 58 T3DC050 58 T3DE050 57 4.83 0.5 54 80 62 80 106 91.5 5.5 4.83 0.35 0.96 0.43 0.5 156 146 64 75 86.9 0.41 1.73 1.58 0.5 2.81 0.5 9 5 9 8 8 2.43 0.5 2.2 D3 D1 D2 D4 Sarcina de bază dinamică C e kN 73.96 0.6 0.86 0.42 1.38 1.38 0.

5 25 21 35 35 17.5 2 2 2 3 2.3 84.5 48.14 1.6 80 79 81.5 1.5 1.17 1.1 95.8 74.3 82.5 1.33 2.47 0.8 85.5 3 2.673 0.05 2.8 89.5 2.75 35 34 31.5 1. r2s min r3s.5 1.75 38 40 37 33.19 3.1 96.5 3 3 3 3 3 1.5 21 23 19 24 29 33 26 26 22 37 37 23 27 30 22.872 1.5 31 31 46 46 17.68 0.73 1.5 1.5 2.75 29.2 76.894 0.919 1.5 1.5 45.57 2.5 20 19 22 21 23 26 40 25 39 30 36 21 20 23 22 24 28 28 42 26 41 32 39 75.4 92.5 48.05 2.5 2.5 2.5 1.5 2. r4s min a ≈ J ≈ kg 0.7 88 85 89.5 1.8 1.5 31.5 2 2 2 2.5 1.22 (continuare) r4s r3s r1s r2s B D a d J C T Arborele Dimensiuni d mm 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 90 90 95 100 100 100 115 120 120 120 120 95 95 100 110 110 110 115 125 130 130 130 130 23 27 30 21 25 35 31 29 29 43 43 23 27 30 22 28 38 39 33.75 26.8 1.5 23 27 30 23.5 1.5 21 23 18 21 27 23.17 3.5 45.5 1.5 1.3 82.5 33.15 Masa ≈ 206 .5 1.5 1.01 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.3 76.64 0.3 92.3 86.85 2.5 2.1 95 D B C T r1s.804 0.5 1.5 3 2 2 2 2 1.2 78.5 2.5 1.2 75.

55 1.5 9 7 11 7.96 0.39 0.rg2 rg3.5 1.81 0.5 10.5 T3CC055 63 T2CE055 63 T3CE055 62 T3DB055 64 T3DC055 63 T3DE055 62 0.5 1.5 11.5 3 2 2 2 2 1.83 0.4 0.5 1.4 a1 a2 rg1.31 1.74 1.5 11.5 2.96 0.rg4 max max 1.82 0.5 10.4 0.5 6 7 4.33 1.5 1.74 0.1 T7FC055 T7FC055 65 30311A 31311A 32311A 32311B 32012X 33012 33112 30212A 32212A 33212 T2FB055 T7FB055 T2FD055 T5FD055 71 68 68 65 0.5 1.5 1.5 2.5 110 137 129 153 125 212 196 83 96.4 0.4 1.48 T4CC060 67 T2CE060 67 T3CE060 67 T3EB060 70 T3EC060 69 T3EE060 69 88 91 88 90 93 96 101 103 101 104 101 105 103 108 111 119 118 118 118 118 120 123 120 122 0.5 5.41 1.5 93 114 91.74 1.5 8 10.74 0.69 0.5 rg1.5 10.5 1.51 1.4 0.4 1.82 0.73 1.5 1.37 1.5 3 2.55 1.96 0.38 0.06 0.5 2 2 2 2.2 D3 D1 D2 D4 Sarcina de bază dinamică C e kN 81.83 0.88 0.35 0.73 0.5 1.6 Turaţia Turaţia Simbol limită de referin.5 5.43 1.Rulment ţă -1 FAG min 7000 7000 6700 6700 6700 6700 5600 6000 5600 6000 5600 6700 6700 6300 6300 6000 6000 6000 5300 5300 5300 5300 5300 4300 4000 4000 4800 4300 4000 4800 4500 4500 4300 4300 4000 3800 3800 4300 4000 3800 3800 4500 4300 4300 4000 4000 32011X 33011 33111 30211A 32211A 33211 Dimensiuni de montaj DIN ISO 355 D1 max mm D2 min 62 62 62 64 64 64 72 65 65 65 65 67 67 67 69 69 69 73 78 72 72 72 72 D3 min 81 81 83 88 87 85 86 104 94 99 91 85 85 88 96 95 93 98 94 112 103 107 100 D3 D4 max min 83 86 83 86 88 91 91 94 91 95 91 96 101 109 110 110 110 110 111 113 111 112 a1 a2 min max 4 5 5 4 4 6 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 6 7 6 5 5 6 6 5.35 0.48 1.5 0.48 1.83 0.5 2.5 2 2 2 3 2.5 6 7 4.01 0.48 0.5 116 104 134 170 190 153 176 146 245 224 Y statică C0 Y0 kN 118 143 163 108 137 196 166 176 140 270 270 125 150 173 122 170 240 255 200 204 170 310 305 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg3.4 0.87 0.5 1.5 3 3 3 3 3 1.81 1.5 2.99 0.83 0.4 0.48 1.33 1.5 11.5 6.4 0.81 0.96 0.5 2.92 0.81 0.4 0.5 2.5 2.77 1.35 0.6 0.5 5.4 0.48 1.83 0.81 0.5 1.35 0.73 1.8 0.5 1.5 1.5 1.5 1.1 T2EE060 T2EE060 70 T7FC060 T7FC060 71 30312A 31312A 32312A 32312BA T2FB060 T7FB060 T2FD060 T5FD060 77 73 74 71 207 .

5 45.5 2.5 1.5 1.2 5.5 21 23 26 26 28 31 33 33 33 35 1.5 20.5 2.6 6.5 18.67 2.8 14 95 208 .5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.85 1.5 3 3 3 3 D 2B 2T A r3s.5 15.4 4.8 11.23 Rulmenţi radiali-axiali cu role conice.5 50.2 7.13 1.2 8.9 3.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.1 2.4 11. montaţi pereche A r4s r3s 2B D d 2T Arborele Dimensiuni d mm 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 90 95 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 190 200 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 86 86 90 41.5 16.5 58.5 63 67 72 76 80 85 89 93 93 99 13. r4s min Masa ≈ Perechea de rulmenţi kg 0.5 54.9 10.

8 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg3.N11CA 31319.N11CA 31318.A60.83 0.82 0.5 3 3 3 3 FAG 31306A.A60.83 0.5 2.A160.5 1.N11CA 31313A.A120.82 0.5 1.82 1.120.90.8 0.83 0.83 0.83 0.83 0.8 0.A120.N11CA 31318.N11CA 31316.83 0.83 0.4 a1 a1 D3 D1 D1 D3 Sarcina de bază a perechii dinamică Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică C e Y Y C0 Y0 kN kN 78 104 132 166 190 212 255 280 320 345 390 440 475 475 520 0.8 0.8 0.N11CA 31308A.5 2.83 0.5 1.A100.22 1.N11CA 31307A.83 0.8 Turaţia Simbol limită Perechea Rulment min -1 Dimensiuni de montaj D1 max mm 40 44 51 56 62 68 73 79 D3 min 55 62 71 79 87 94 103 111 118 127 134 143 151 151 157 D3 max 65 71 81 91 100 110 118 128 138 148 158 166 176 176 186 a1 min 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 rg3.8 0.83 0.22 1.82 0.22 95 129 166 220 250 280 340 380 440 475 540 610 655 655 735 0.120.N11CA 91 97 103 109 109 114 209 .82 0.A40.82 0.100.90.22 1.8 0.22 1.82 0.5 2.8 0.A80.70.8 0.N11CA 31310A.200.8 0.8 0.5 2 2 2.82 0.82 0.82 0.22 1.22 1.8 0.A100.82 0.22 1.160.5 2.A80.22 1.82 0.82 0.8 0.83 0.22 1.N11CA 31317. rg4 max 1.83 0.8 0.83 0.140.22 1.A80.140.N11CA 8000 7000 6000 5300 5000 4500 4300 4000 3800 3600 3600 3400 3200 3200 2800 31314A.120.82 0.82 0.22 1.A120.N11CA 31312A.A100.83 0.N11CA 31309A.160.140.A50.22 1.A50.N11CA 84 31315.22 1.160.100.22 1.N11CA 31311A.

1 1.2 89.489 1.132 0.1 1.207 0.2 101.914 0.5 1.1 1.5 2.296 0.3 62.822 1.8 74.49 0.8 97.5 79.1 D B rs min B Alezaj conic ( conicitatea 1:12) Masa ≈ H ≈ kg 39 43.24 Rulmenţi radiali-oscilanţi cu role butoi rs rs H d D H d D rs B Alezaj cilindric Arborele Dimensiuni d mm 20 20 20 25 25 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 47 52 52 52 62 62 62 72 72 72 80 80 80 90 85 85 100 90 90 110 100 100 120 120 110 110 130 130 14 15 15 15 17 16 16 19 17 17 21 18 18 23 19 19 25 20 20 27 21 21 29 29 22 22 31 31 1 1.1 2.1 1 1 1.1 1.5 1.5 1.203 0.8 101.836 0.4 89.89 210 .433 0.1 1.152 0.9 53 53 60.1 1 1 1.6 85.1 1.493 0.37 0.5 43.8 97.243 0.301 0.114 0.92 1.5 1.1 1.1 2 1.671 0.499 0.4 70 70 76.386 0.5 94.642 1.6 74.2 0.441 0.9 51.5 2 2 1.2 79.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.53 1.5 1.134 0.38 0.1 1.8 111.2 111.9 43.7 62.653 0.3 67.17 0.

4 55 56.5 25 25 34.4 27 24 24 36 27.3 24.T.C3 20307T 20208T 20208K.5 120 120 85 85 146 146 statică C0 kN 19.C3 20309T 20210T 20210K.T.T.6 35.T.5 1 1 1.5 52 52 86.5 2 2 1.5 49 49 76.4 56.6 32 35.5 58.C3 20311T 20311K.5 1.5 1 1 2 1.C3 20306T 20207T 20207K.4 46.T.6 30.5 1 1 1.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg D1 D2 Sarcina de bază dinamică C kN 20.5 28.5 57 57 95 68 68 118 85 85 137 137 100 100 170 170 Turaţia limită Simbol Rulment Dimensiuni de montaj D1 min mm 25.C3 20305T 20206T 20206K.1 2.6 27 30.T.5 27.T.5 49 40.C3 20308T 20209T 20209K.5 1.5 108 73.T.4 45 46.5 28.6 37 42 42 44 47 47 49 52 52 54 57 57 61 64 64 66 66 69 69 72 72 D2 max 41.1 min -1 FAG 20204T 20304T 20205T 20205K.4 65 65 65 71 73 73 81 78 78 91 83 83 99 91 91 109 109 101 101 118 118 rg max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.C3 20212T 20212K.5 58.5 40.5 73.C3 7500 7000 6700 6700 6000 5600 5600 5000 4800 4800 4500 4300 4300 4000 4000 4000 3600 3600 3600 3400 3400 3400 3000 3000 3200 3200 2800 2800 211 .5 58.T.5 2.C3 20310T 20211T 20211K.C3 20312T 21312K.5 49 43 43 61 53 53 81.T.

17 0.1 1.1 1.642 1.1 1.6 79.17 0.5 2 1.069 0.5 133.24 Rulmenţi radiali-oscilanţi cu role butoi.8 111.39 H ≈ Dm l c ≈ Bucşa de strângere 55 60 65 70 75 80 212 .129 0.1 1.35 0.216 0.8 165.5 2.777 0.203 0.3 70 74.393 0.452 0.1 105. cu bucşă de strângere rs l Dm d1 d H D c Arborele Dimensiuni d mm 20 25 30 35 40 45 50 25 30 35 40 45 50 55 55 60 60 65 65 75 80 85 90 90 20 25 30 35 40 45 50 50 55 55 60 60 65 70 75 80 80 52 62 72 80 85 90 100 120 110 130 120 140 130 140 150 160 190 15 16 17 18 19 20 21 29 22 31 23 33 25 26 28 30 43 1 1 1.5 89.1 1.19 2.9 143.296 0.1 1.822 1.14 1.264 0.876 1.5 2 2 2 3 d1 D B rs min B Masa ≈ Rulment kg 43.2 105.89 1.2 101.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.38 0.29 1.344 0.1 38 45 52 58 65 70 75 75 80 80 85 85 98 105 110 120 120 26 27 29 31 33 35 37 45 38 47 40 50 43 46 50 52 65 9 9 10 11 12 13 13 13 13 13 14 14 15 17 18 18 18 0.06 2.373 0.9 124.489 0.132 0.25 1.433 0.091 0.49 0.09 1.292 0.5 2.8 97.9 53 62.56 2.1 115.68 6.

5 2 2 2 2.5 43 53 57 68 85 137 100 170 116 196 143 163 200 220 360 Turaţia limită min -1 Simbol Rulment FAG 20205K.C3 20206K.C3 20211K.C3 20207K.5 40.C3 Bucşa de strângere FAG H205 H206 H207 H208 H209 H210 H211 H311 H212 H312 H213 H313 H215 H216 H217 H218 H318 Dimensiuni de montaj D2 max mm 46.1 1.C3 20218K.C3 20217K.5 73.T.1 1.C3 20215K.T.5 2.C3 20312K.T.T.T.C3 20209K.4 56.C3 20212K.C3 20216K.T.C3 20208K.C3 20213K.MB.5 49 52 58.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg b D2 D3 D4 Sarcina de bază dinamică C kN 24 27.T.C3 20311K.5 2.MB.T.T.C3 20313K.T.4 65 73 78 83 91 109 101 118 111 128 121 129 139 149 176 D3 min 28 33 38 43 48 53 60 60 64 65 70 70 80 85 90 95 96 D4 max 33 39 45 51 56 61 68 72 73 78 80 84 90 96 102 108 113 b min 6 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 rg max 1 1 1 1 1 1 1.5 6700 5600 4800 4300 4000 3600 3400 3000 3200 2800 3000 2800 2800 2600 2400 2000 1900 213 .T.MB.5 2 1.C3 20210K.T.5 120 85 146 95 170 112 125 156 173 300 statică C0 kN 25 28.C3 20318K.MB.T.

434 0.1 1 1 1.8 4.2 3.5 1.5 6.503 0.7 53.7 63 63 63 K Alezaj conic (conicitatea 1:12) Masa ≈ ns ds kg 20 25 20 25 25 25 52 52 52 62 62 62 72 72 72 80 80 80 80 90 90 90 90 90 85 85 100 100 100 100 100 90 90 110 110 110 110 110 15 18 18 17 20 20 19 23 23 21 21 23 23 23 23 33 33 33 23 23 25 25 36 36 36 23 23 27 27 40 40 40 0.2 3.5 62.947 0.4 47.3 70.5 1.39 1.8 92.5 76 76 76 75.7 66.2 0.577 0.5 1.1 1 1 1.3 75.5 4.5 92.2 3.5 1.1 1.8 4.2 3.8 3.25 Rulmenţi radiali-oscilanţi cu role butoi pe două rânduri ns ds rs rs J1 d H D J1 d H D rs ns ds B B Arborele Alezaj cilindric Dimensiuni d mm D B rs min 1.706 0.5 1.03 0.2 0.21 1.5 51 53.4 52.3 92.7 84.9 31.8 3.8 66.5 6.8 4.934 6.2 3.5 6.8 43.5 3.8 4.9 41.7 84.86 30 30 30 30 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 214 .7 59.2 3.4 52.2 3.8 4.2 3.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.2 1.275 0.254 4.8 4.517 0.2 3.5 1.36 0.9 62.3 92.608 1.4 54.1 1.5 44.2 0.7 53.5 1.9 1.1 1.05 1.696 4.8 59.2 1.9 37.425 0.1 1.5 J1 ≈ 28.2 3.39 1.528 0.8 4.7 52.8 3.5 1.8 80.16 4.5 75.7 80.5 75.8 3.5 84 84 84.6 53.8 60 60 59 59 59 59.2 3.5 1.4 48.8 3.496 4.18 0.05 1.8 4.1 1.19 6.589 0.3 35.1 1.2 1.8 47.622 0.5 70.5 6.269 0.5 66.1 1.1 2 2 2 2 2 H ≈ 43 44.9 1.5 66.2 0.8 3.1 1.2 3.8 4.2 3.5 1.5 43.175 0.3 31.5 1.5 92.386 4.8 54.2 3.5 1.6 48.2 37.

26 0.28 0.5 62 78 78 71 71 88 88 91.62 2.43 2.27 0.12 2.82 1.5 1.86 1.34 2.26 0.36 0.8 3.TVPB 44 22208E 22208EK 47 47 21308E.5 1 1 1.86 2.77 2.5 2.86 2.TVPB 22206E 22206EK 21306E.55 2.12 2.T41A 22310EK 61 61 61 215 .86 1.36 Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică Y Y C0 Y0 kN 2.56 2.5 1.36 0.5 1.79 2.56 2.TVPB 54 21309EK.19 4.9 3.9 2.77 2.5 1.TVPB 49 21308EK.5 1.9 3.56 1.56 1.56 2.26 0.86 1.4 55 56.36 0.4 54.41 2.5 91.61 3.36 0.31 0.98 2.41 2.T41A 22308EK 22209E 22209EK 49 49 49 52 52 21309E.93 1.83 4.71 3.5 73.6 32 35.62 2.94 3.9 3.43 2.22 3.77 33.9 1.3 0.TVPB 54 22309E 22309E.25 1.16 2.56 2.34 0.93 2.77 2.86 1.4 46.5 45 45 40.24 0.24 0.TVPB 22207E 22207EK 21307E.5 1.62 2.TVPB 61 22310E 22310E.8 3.62 1.1 2.73 2.T41A 22309EK 22210E 22210EK 54 54 54 57 57 21310E.5 43 43 42.5 62 62 63 83 83 73.5 1 1 2 2 2 2 2 15000 17000 17000 13000 13000 13000 10000 11000 11000 9500 9500 10000 10000 8000 8000 7500 7500 7500 10000 10000 7500 7500 6700 6700 6700 9500 9500 6700 6700 6000 6000 6000 12000 11000 11000 10000 9500 9500 8500 8500 8500 8000 8000 7500 7500 7000 7000 7000 7000 7000 6700 6700 6700 6700 6300 6300 6300 6000 6000 6300 6300 6000 6000 6000 21304E.26 0.77 3.19 4.6 30.82 1.5 95 95 100 100 143 143 143 106 106 120 120 176 176 176 114 114 137 137 216 216 216 2.15 2.81 2.6 65 65 65 71 71 73 73 81 81 81 81 81 78 78 91 91 91 91 91 83 83 99 99 99 99 99 rg max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.34 0.73 1.TVPB 61 21310EK.26 0.15 2.83 2.35 2.9 3.5 1.55 2.24 0.5 1.5 129 129 129 93 93 108 108 156 156 156 98 98 122 122 190 190 190 0.2 1.15 4.26 0.26 0.24 0.82 1.36 0.62 2.31 0.75 2.36 0.9 2.81 2.82 2.37 2.5 58.86 1.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg D1 D2 Sarcina de bază dinamică C e kN 34.6 37 42 42 D2 max 45 46.16 2.36 0.1 2.15 2.26 0.98 1.49 2.82 1.75 2.5 58.5 1 1 1.79 1.82 Turaţia limită min -1 Turaţia de referinţă Simbol Rulment FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 27 30.86 3.59 3.2 3.62 1.31 0.TVPB 49 22308E 22308E.22 3.94 2.35 2.59 3.86 1.TVPB 22205E 22205EK 21305E.28 0.5 1.5 2.36 0.77 2.6 35.31 0.28 0.9 2.TVPB 44 21307EK.83 2.2 3.9 1.

4 71.5 9.4 98.8 128 128 128 128 117.5 6.85 0.1 101.5 9.5 9.8 4.8 74.9 68.6 85.5 1.1 2.1 85.1 2.5 6.1 2.22 2.1 2.55 1.1 107.93 1.2 3.5 6.27 2.5 2.49 3.2 83.27 2.5 6.7 89.83 1.5 6.1 2.3 119.5 109.3 118.1 1.3 119.8 79.1 110.4 92.21 4.5 98.8 74.2 3.5 2.89 2.4 101.89 2.4 79.2 86.8 3.72 1.57 3.22 1.4 118.53 6.7 86.3 73 73 68.21 4.91 70 70 70 70 70 70 70 70 70 9.5 4.2 3.2 84.1 H ≈ 89.5 1.1 2.5 6.5 3.3 107.1 110.8 4.9 98.5 6.25 (continuare) ns ds rs rs J1 d H D J1 d H D rs ns ds B B Arborele Alezaj cilindric Dimensiuni d mm D B rs min 1.5 3.7 135.3 135.1 110.2 3.1 2.95 2.5 9.5 6.8 109.2 3.3 119.8 3.5 9.5 6.1 2.8 4.55 1.5 9.9 4.7 86.52 2.5 6.42 2.2 4.5 1.1 2.8 4.61 2.1 2.2 92.9 68.2 3.7 117.8 126.5 2.12 1.8 101.8 4.2 83.2 3.8 110.3 J1 ≈ K Alezaj conic (conicitatea 1:12) Masa ≈ ns ds kg 55 55 55 55 55 55 55 55 55 100 100 120 120 120 120 120 120 110 110 130 130 130 130 130 130 120 120 140 140 140 140 140 140 125 125 150 150 150 150 150 150 130 130 160 160 25 25 29 29 43 43 43 43 28 28 31 31 46 46 46 46 31 31 33 33 48 48 48 48 31 31 35 35 51 51 51 51 31 31 37 37 67.8 74.4 119.2 3.5 1.2 3.4 84.4 101.1 79.1 2.5 6.8 89.9 71.09 1.4 74.1 101.9 68.2 3.2 2.5 6.5 2 2 2 2 2 2 1.2 0.12 4.83 2.825 1.1 2.1 1.5 6.1 2.2 3.4 101.1 1.49 1.8 89.39 65 65 65 65 65 65 65 65 65 9.2 3.12 1.1 2.5 1.2 3.4 79.3 67.75 3.5 126.1 2.65 1.8 3.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.8 4.8 4.1 2.2 2.57 3.5 75 75 75 75 75 216 .9 60 60 60 60 60 60 60 60 60 6.5 4.2 3.3 112.5 112.2 83.5 6.8 98.6 83.7 86.68 3.5 2.

35 4.35 2.95 2.89 2.36 0.TVPB 66 21311EK.03 3.34 0.4 146 146 166 166 255 255 255 255 166 166 193 193 300 300 300 300 208 208 228 228 355 355 355 355 228 228 265 265 375 375 375 375 236 236 305 305 2.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg rg D1 D2 Sarcina de bază dinamică C e kN 120 120 146 146 224 224 224 224 143 143 166 166 260 260 260 260 173 173 196 196 290 290 290 290 180 180 220 220 325 325 325 325 183 183 250 250 0.24 0.1 2.78 2.84 2.34 0.23 4.81 2.24 0.11 4.92 2.85 2.92 2.T41A 22213E 22213EK 72 72 72 72 74 74 21313E.1 2.98 2.8 1.T41A 22313EK 22313EK.87 2.1 1.TVPB 66 22311E 22311E.84 2.98 2.86 2.1 2.5 2.23 0.96 3.89 1.1 2.85 4.96 1.89 2.5 2 2 2 2 2 2 1.35 4.89 Turaţia limită min-1 8500 8500 6000 6000 5600 5600 5600 5600 7500 7500 5600 5600 5000 5000 5000 5000 6700 6700 5300 5300 4800 4800 4800 4800 6300 6300 5000 5000 4500 4500 4500 4500 6300 6300 4800 4800 Turaţia de referinţă Simbol Rulment FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 64 64 D2 max 91 91 109 109 109 109 109 109 101 101 118 118 118 118 118 118 111 111 128 128 128 128 128 128 116 116 138 138 138 138 138 138 121 121 148 148 rg max 1.87 2.84 2.34 0.75 2.87 1.1 2.11 2.27 4.19 4.24 0.89 2.96 1.24 0.TVPB 72 21312EK.1 1.98 2.86 2.96 2.23 Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică Y Y C0 Y0 kN 2.5 1.84 1.23 0.81 2.1 1.91 1.81 4.1 2.1 2.5 1.24 0.23 4.81 2.1 2.5 1.98 2.35 0.75 2.91 1.85 2.T41A 22212E 22212EK 66 66 66 66 69 69 21312E.62 4.TVPB 82 22314E 22314E.27 2.1 2.T41A 22311EK 22311EK.95 2.23 2.34 0.95 4.5 2.84 1.78 2.8 2.35 0.24 0.TVPB 77 22313E 22313E.24 0.98 2.23 0.96 1.1 2.34 0.34 0.78 2.91 1.96 1.1 2.81 2.22 0.35 4.87 1.1 3.4 4.23 0.34 0.23 0.1 2.5 2.23 0.91 2.1 2.92 2.1 2.89 1.TVPB 87 217 .34 0.1 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5600 5300 5300 5300 5300 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4500 4500 4500 4500 4800 4800 4800 4800 4300 4300 4300 4300 4500 4500 4500 4500 22211E 22211EK 21311E.84 2 2 2 2 2.96 1.24 0.4 4.24 0.36 0.5 2.03 2.98 4.98 2.86 2.84 2.76 2.T41A 22314EK 22314EK.89 2.23 4.5 1.87 1.23 0.19 4.87 1.5 1.36 0.T41A 22214E 22214EK 77 77 77 77 79 79 21314E.T41A 22215E 22215EK 82 82 82 82 84 84 21315E.1 2.86 1.1 2.7 2.35 0.T41A 22312EK 22312EK.85 2.96 1.62 4.24 0.TVPB 77 21313EK.92 2 2 2 2 3.98 4.7 1.TVPB 87 21315EK.84 1.1 2.4 4.TVPB 72 22312E 22312E.78 1.TVPB 82 21314EK.89 1.81 2.35 0.22 0.76 1.36 0.95 2.

246 0.5 1.86 0.3 37.4 54.2 38 45 52 52 29 31 35 35 36 36 46 39 39 50 42 42 55 45 45 59 59 4.147 0.8 47.8 3.25 Rulmenţi radiali-oscilanţi cu role butoi pe două rânduri cu bucşă de strângere ns rs ds l Dm d1 d J1 H D c Arborele Dimensiuni d mm 20 25 30 25 30 35 35 35 40 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 55 55 55 55 20 25 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 50 52 62 72 80 80 90 90 85 100 100 90 110 110 100 120 120 120 18 20 23 21 23 23 33 23 25 36 23 27 40 25 29 43 43 1 1 1.5 4.8 3.5 70.1 1.8 4.2 3.6 53.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.03 0.7 80.353 0.2 3.4 48.1 2 2 1.608 1.8 3.934 1.426 0.3 92.2 3.1 101.4 6.19 1.5 4.246 0.075 0.1 1.7 63 67.185 0.8 4.7 62.2 3.301 0.5 1.5 89.5 1.7 52.175 0.301 0.3 73 68.2 70 75 75 101.5 1.696 1.2 75 75 218 .426 J1 ≈ 31.3 75.9 ns ds Dm l c ≈ 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 4.8 4.22 0.5 84 84.8 66.5 6.36 0.5 2 2 2 44.147 0.9 68.283 0.5 3.577 0.496 0.35 0.8 3.8 92.1 1.2 3.5 76 75.5 1.517 0.5 53.825 1.269 0.425 0.8 3.1 0.4 101.35 0.5 66.2 65 70 70 6.9 43.8 d1 D B rs min H ≈ B Masa ≈ Rulment Bucşa de strângere kg 0.185 0.2 58 58 4.222 0.22 2.8 60 59 59.53 2.2 58 65 65 6.2 3.

84 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 11000 9500 8500 8000 7500 7000 7000 6700 6700 6300 6000 6300 6000 5600 5600 5600 5600 22205EK 22206EK 22207EK Dimensiuni de montaj Bucşa D2 de max strângere mm H305 H306 H307 46.15 2.31 0.16 2.89 2.26 0.9 3.56 2.98 2.36 0.76 1.79 1.36 0.12 2.73 1.36 0.35 4.89 1.6 65 71 73 81 81 78 91 91 83 99 99 91 109 109 109 D3 min 28 33 39 39 44 44 45 50 50 50 55 55 56 60 60 61 61 D4 max 31 37 43 47 48 53 52 54 59 58 59 66 63 67 72 67 67 b rg min max 5 5 5 8 5 5 5 8 5 5 1 1 1 1.35 2.81 2.5 1.5 129 93 108 156 98 122 190 120 146 224 224 0.81 2.5 78 71 88 91.36 0.5 95 100 143 106 120 176 114 137 216 146 166 255 255 1.83 4.9 2.59 3.56 1.TVPB H308 22308EK 22209EK H2308 H309 21309EK.92 2.86 2.7 1.55 2.TVPB H307 22208EK H308 21308EK.86 2.75 2.24 0.5 1 1.62 1.26 0.41 2.2 3.TVPB H310 22310EK 22211EK H2310 H311 10 1.56 1.84 1.15 2.93 2.94 3.81 45 62 83 73.TVPB H309 22309EK 22210EK H2309 H310 10 1 5 5 2 2 21310EK.TVPB H311 22311EK 22311EK.1 2.82 2.62 2.77 4.5 6 6 6 2 2 2 21311EK.8 3.82 2.34 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg b D2 D3 D4 Sarcina de bază dinamică C e kN 43 58.28 0.5 2.62 1.4 54.22 3.86 2.5 1 1.36 Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică Y Y C0 Y0 kN 1.24 0.5 17000 13000 11000 9500 10000 8000 7500 10000 7500 6700 9500 6700 6000 8500 6000 5600 5600 21307EK.24 0.31 0.9 2.77 3.86 2.9 2.11 2.26 0.5 1.23 0.19 4.T41A H2311 H2311 219 .26 0.

39 3.373 0.4 92.91 4.5 2.553 0.3 118.1 1.5 6.5 9.12 4.5 6.373 0.533 0.5 2.2 85 85 92 92 9.1 98.6 83.49 1.8 110.8 128 128 6.5 4.2 3.895 J1 ≈ 71.1 85.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.1 107.4 74.8 79.5 6.7 ns ds Dm l c ≈ 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 6.2 3.452 0.1 2.8 92 92 220 .5 3.533 0.5 d1 D B rs min H ≈ B Masa ≈ Rulment Bucşa de srtângere kg 1.61 2.723 0.5 2.2 84.25 (continuare) ns rs ds l Dm d1 d J1 H D c Arborele Dimensiuni d mm 55 60 60 60 60 60 65 65 65 65 70 70 70 70 55 55 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 110 130 130 130 120 140 140 140 125 150 150 150 28 31 46 46 31 33 48 48 31 35 51 51 1.4 119.83 1.09 1.52 2.1 2.895 0.3 112.4 79.1 110.7 86.1 2.1 2.1 2.2 80 80 47 47 62 62 50 50 65 65 52 52 68 68 109.9 2.2 80 80 85 85 6.3 119.49 3.1 2.452 0.83 2.2 83.2 3.5 6.553 0.5 126.2 3.1 1.8 74.8 4.723 0.5 3.5 3.2 86.12 0.

5 2.78 1.86 1.34 0.1 2.24 0.5 6 5 5 2.98 4.27 2.23 4.1 2.23 0.85 4.87 1.89 2.98 2.98 2.75 2.19 4.5 2.84 2 2 2.24 0.T41A 22214EK H2313 H2313 H314 11 1.1 2.98 166 193 300 300 208 228 355 355 228 265 375 375 2.34 0.96 1.87 2.1 7500 5600 5000 5000 6700 5300 4800 4800 6300 5000 4500 4500 21312EK.1 2.96 1.96 2.24 0.34 0.81 2.8 1.T41A 22213EK H2312 H2312 H313 21313EK.96 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 5300 5300 5000 5000 5000 5000 4500 4500 4800 4800 4300 4300 22212EK Dimensiuni de montaj Bucşa D2 de max strângere mm H312 101 118 118 118 111 128 128 128 116 138 138 138 D3 D4 b rg min max min max 65 65 66 66 70 70 72 72 75 75 77 77 71 79 74 74 79 85 83 83 84 92 86 86 8 5 5 5 8 5 5 5 1.TVPB H314 22314EK 22314EK.78 2.23 2.95 2.TVPB H313 22313EK 22313EK.92 2 2 4.84 2.35 0.1 21314EK.24 0.1 1.35 0.1 2.34 Fa/Fr≤e Fa/Fr>e statică Y Y C0 Y0 kN 2.4 4.23 0.85 2.1 2.91 1.35 2.87 1.91 2.Alegerea şi calculul rulmenţilor rg b D2 D3 D4 Sarcina de bază dinamică C e kN 143 166 260 260 173 196 290 290 180 220 325 325 0.TVPB H312 22312EK 22312EK.T41A H2314 H2314 221 .

cu componenta axială predominantă şi cu o componentă radială limitată. Pentru rulmentul ales.8. Se alege. II) vor prelua forţele radiale ( FrI . iar rulmentul axial sau axial-radial (cu bile cu dublu efect). Dacă rulmentul face parte din prima categorie (punctul 4.diametrul exterior D al rulmentului să corespundă gabaritului disponibil oferit de piesele vecine. calculul lor. rulmenţii liberi (notaţi cu I. precum şi alte specificaţii necesare calculului. rezultă din catalog sarcina dinamică de bază C . El trebuie să răspundă următoarelor condiţii: . preliminar. rulmenţii axiali oscilanţi cu role butoi asimetrice.rulmentul să răspundă unor cerinţe legate de condiţiile specifice de funcţionare (de exemplu. să fie stabilizat termic.Lagăre cu rulmenţi 3. în final. 5. a cărei mărime este o fracţiune din forţa axială. 4. Aceste condiţii pot fi.). Rulmentul axial sau axial-radial este rulmentul conducător al arborelui. b. Dacă rulmentul axial-radial face parte din a doua categorie (punctul 4. Rulmenţii axiali şi axiali-radiali pot prelua. a). Capacitatea rulmenţilor axiali şi axiali-radiali de a prelua numai forţe axiale sau şi forţe combinate influenţează soluţia constructivă de rezemare („lăgăruire”) a arborelui. . să aibă precizie mărită. . satisfăcute.rulmentul să aibă diametrul interior corespunzător diametrului d al fusului (vezi punctul 2). având în vedere marea varietate dimensională (diverse serii de rulmenţi) şi constructivă oferite de firmele producătoare. rulmenţii axiali cu role cilindrice. Forţe axiale. Această forţă este rezultanta tuturor forţelor axiale generate de diferitele organe (de exemplu roţi dinţate) montate pe arbore. FrII ). în funcţie de construcţia lor următoarele tipuri de forţei: a. De aceea: a. care se calculează conform metodologiei de la § 5. precum şi. punctul 5. un rulment dintr-o anumită serie.alte condiţii care decurg din scopul şi restricţiile impuse transmisiei proiectate. Din această categorie fac parte: rulmenţii axiali-radiali cu bile cu simplu efect. să fie silenţios etc. Din această categorie fac parte: rulmenţii axiali cu bile cu simplu efect (care pot prelua sarcini axiale într-un singur sens) şi cu dublu efect (care preiau sarcini axiale în ambele sensuri). Forţe combinate Ei pot prelua forţe combinate. să asigure montajului o anumită rigiditate. se va încărca integral cu forţa axială din arbore. Ca urmare. b).1. în general. . Fa . atunci centrarea arborelui se realizează cu alţi doi rulmenţi radiali care trebuie să fie rulmenţi liberi. b. atunci acest rulment este ajustat şi în carcasă şi contribuie la centrarea 222 .

8. Mai jos se prezintă calculul diferitelor tipuri de rulmenţi axiali sau axialiradiali.28) avem: 16666 ⎛ C ⎜ Lna = a1 a 2 a3 n ⎜ ⎝ Pec ⎞ ⎟ ⎟ ≥ Lhnec ⎠ p (5. într-un sens (cei cu simplu efect) sau în ambele sensuri (cei cu dublu efect).1.1. astfel încât să rezulte o durabilitate mai apropiată de cea necesară.4. 7. Cu alte cuvinte arborele mai necesită încă un rulment.117) nu este îndeplinită. pentru calculul forţelor radiale FrI . atunci se pot alege rulmenţi de acelaşi tip. în funcţie de tipul acestor rulmenţi.115) sau Pe = XFr + YFa (5.21). cu simplu sau cu dublu efect Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor axiali cu bile cu simplu sau cu dublu efect sunt date în tabelul 1.27) sau (5. Calculul rulmenţilor axiali şi axiali-radiali continuă cu determinarea sarcinii dinamice echivalente. dar din altă serie sau un alt tip de rulment.20). Dacă durabilitatea efectivă este cu mult mai mare decât cea necesară. Dacă inegalitatea (5. Rulmenţii radiali liberi.8. dar nu preiau forţe radiale. 5.116) în funcţie de tipul rulmentului. Pentru a se adapta mai bine unor abateri de aliniament ale arborelui sau 223 . punctul 5.28) se verifică durabilitatea efectivă a rulmenţilor aleşi.2.2 Rulmenţi axiali cu bile. sau chiar un rulment de alt tip. care trebuie să fie un rulment radial liber.Alegerea şi calculul rulmenţilor arborelui. Cu una din relaţiile (5. În relaţia (5.117). 9. Ca urmare. 6. Se determină sarcina echivalentă de calcul Pec (relaţia 5. atunci se alege un rulment dintr-o altă serie. de la punctele 5. Se calculează coeficientul dinamic f d (relaţia 5. Forţa axială Fa care încarcă numai rulmentul axial-radial este rezultanta tuturor forţelor axiale generate de diferitele organe (de exemplu roţi dinţate) montate pe arbore.8.3. b se calculează conform metodologiilor de la § 5. Rulmenţii de acest tip pot prelua forţe axiale. Folosind formula (5.33 pentru rulmenţii cu role. 8. FrII care încarcă cei doi rulmenţi se va proceda conform metodologiei de la § 5. exponentul p are valoare 3 pentru rulmenţii cu bile şi 3.117) unde Lhnec se poate alege pe baza recomandărilor din tabelul 5. a şi 5. cu una din relaţiile de tipul: Pe = Fa (5. Factorii X şi Y sunt daţi în cataloagele rulmenţilor. 10.

sau cu şaibe sferice conjugate cu şaibe de reazem.119) Calculele continuă cu etapele 7-10.turaţia maximă pe care o atinge rulmentul în timpul funcţionării. au o rigiditate mare şi frecări mici. de asemenea. cu precizările de mai jos. se aplică succesiunea de calcul de la punctul 5. iar pentru cei cu dublu efect − în tabelul 5.27 [9]. aşa cum se poate vedea în tabelul 5. care trebuie să satisfacă inegalitatea (5.3. Dacă forţa axială care încarcă rulmentul în timpul funcţionării nu are o valoare cel puţin egală cu cea dată de (5. La etapa a 6-a.2.2.6.120) Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5.3.118) în care M este constanta sarcinii minime şi are valori date pentru fiecare rulment (tab. atunci rulmentul trebuie pretensionat la montaj (de pildă. 5. (rot/min). Sarcina statică echivalentă se determină cu relaţia: P0 = Fa (5. cu arcuri). Un extras cu date despre rulmenţii axiali cu bile cu simplu efect se prezintă în tabelul 5. sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia: Pe = Fa (5.44). 5. la rulmenţii unşi cu unsoare şi. realizaţi cu toleranţe mici (precizie P 4 ).1 (rulmentul axial cu bile cu contact unghiular). în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (tab. Se impune precizarea 224 .26.26. nmax . atunci din relaţia (5. Pentru calcul se aplică metodologia de la § 5. rulmenţii axiali trebuie tensionaţi cu o forţă axială a cărei valoare minimă este dată de relaţia [9]: ⎛n ⎞ Fa min = M ⎜ max ⎟ (kN) ⎝ 1000 ⎠ 2 (5.8.118).43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec . C 0 nec ≤ C 0 . pentru rulmentul axial cu bile.26). Pentru a se evita patinarea bilelor la sarcini mici.8. 5. pentru a se evita influenţa negativă a forţelor de inerţie care acţionează asupra bilelor la turaţii mari.Lagăre cu rulmenţi deformaţiilor sale. La etapa a 5-a. Ei se pot adapta la deformaţii unghiulare flexionale ale arborilor ale căror valori limită sunt date în § 3.26). Aceşti rulmenţi sunt rulmenţi de precizie.3 Rulmenţi axiali-radiali cu bile cu simplu efect Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor axiali-radiali cu bile sunt date în tabelul 1. a. aceşti rulmenţi pot fi prevăzuţi cu şaibe sferice.

6) trebuie ca indicele de tensionare statică f s [9] să nu fie mai mic de 2.123) În condiţii de încărcare statice (§ 5. deci este un coeficient de siguranţă static. cu precizările de mai jos. sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia: Pe = Fa (5.Alegerea şi calculul rulmenţilor importantă că rulmenţii de acest tip se pot utiliza până la forţe radiale care satisfac inegalitatea: Fr ≤ 0.8. de asemenea.28). unde i .5: C ⋅i f s = 0 ≥ 2.121) De asemenea. în regim de funcţionare dinamic (turaţii peste 10 rot/min).5 (5.28 [9]. cu şocuri.3. Pentru calcul se aplică metodologia de la § 5. Cu rulmenţii axiali cu role cilindrice se realizează montaje rigide ale arborelui. Nu se pot adapta deformaţiilor unghiulare flexionale ale arborelui. forţa axială care încarcă rulmentul nu trebuie să depăşească valoare limită dată în cataloage (tab. Sarcina statică echivalentă se determină cu relaţia: P0 = Fa (5. în O sau în X. Un extras cu date despre rulmenţii axiali-radiali cu bile cu simplu efect se dă în tabelul 5. la rulmenţii unşi cu unsoare şi.124) P0 C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului. pentru a se evita influenţa negativă a forţelor de inerţie care acţionează asupra rolelor la turaţii mari.numărul rulmenţilor care preiau sarcina axială. într-un singur sens (sunt rulmenţi cu simplu efect).1. În acest tabel. rulmenţii axiali trebuie întotdeauna tensionaţi cu o forţă axială a cărei valoare minimă este dată de relaţia [9]: 225 . 5.122) Calculele continuă cu etapele 7-10. Dacă arborele are un singur rulment cu simplu efect.47 Fa (5.3.4 Rulmenţi axiali cu role cilindrice Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor axiali cu role cilindrice sunt date în tabelul 1.8. Pentru a se evita patinarea rolelor la sarcini mici. La etapa a 6-a.2. forţa de prestrângere Fv se referă la situaţia în care rulmenţii cu simplu efect se montează pereche. i = 1 şi se observă că f s devine f s = C 0 / P0 . Aceşti rulmenţi suportă sarcini axiale mari. 5.

care trebuie să satisfacă inegalitatea (5.44). Aceste particularităţi determină metodologia de calcul atât a rulmentului axial. 5. El. atunci din relaţia (5.diametrul exterior al şaibei de carcasă. Pentru calcul se aplică metodologia de la § 5. A = 0. De aceea.43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec . (mm). C 0 nec ≤ C 0 . D g . La etapa a 6-a.6. (rot/min). nu poate prelua sarcini radiale.3. În acest tabel. Sarcina statică echivalentă. cu precizările de mai jos. D g . n . turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi stabilirea intervalelor de reungere. precum şi centrarea lui o realizează doi rulmenţi radiali liberi. însă.8. (kN). sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia: Pe = Fa (5. se determină cu relaţia: P0 = Fa (5.factor care depinde de seria rulmentului A = 0.003 pentru seria 811.0025 pentru seria 812. poziţionarea radială a arborelui. (mm).29.125) în care C 0 este sarcina statică de bază. Un extras cu date despre rulmenţii axiali cu role cilindrice se prezintă în tabelul 5.2. Valori numerice pentru C 0 . H .29).turaţia maximă pe care o atinge rulmentul în timpul funcţionării.29 [9]. 226 . Rulmentul axial cu role cilindrice este întotdeauna rulmentul conducător.127) Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5. pentru rulmentul axial. Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel. pentru rulmentul axial cu role cilindrice. H se găsesc în tabelul 5. iar rulmentul axial nu are şaiba de carcasă ajustată în carcasă. cât şi a celor doi rulmenţi radiali.Lagăre cu rulmenţi Fa min ⎛ Dg ⋅ H ⋅ n ⎞ C0 = + A⋅⎜ ⎜ 10 6 ⎟ ⎟ (kN ) 22000 ⎝ ⎠ 2 (5.126) Calculele continuă cu etapele 7-10. A . în care C 0 este sarcina statică de bază a rulmentului (tab.înălţimea rulmentului.

D g .30 [9]. Rulmentul axial oscilant cu role butoi este întotdeauna rulmentul conducător. n .5 Rulmenţi axiali oscilanţi cu role butoi asimetrice Caracteristicile şi disponibilităţile rulmenţilor axiali oscilanţi cu role butoi asimetrice sunt date în tabelul 1. şaiba de carcasă fiind ajustată în carcasă.Alegerea şi calculul rulmenţilor 5.130) Calculele continuă cu etapele 7-10. (rot/min).128) Şaiba sferică de carcasă asigură rulmentului capacitatea de a se adapta abaterilor de aliniere ale arborelui sau deformaţiilor unghiulare flexionale ale acestuia (§ 3. sarcina dinamică echivalentă se calculează cu relaţia [9]: Pe = Fa + 1.diametrul exterior al şaibei de carcasă.2). (mm). ei pot prelua şi sarcini radiale. Datorită înclinării căilor de rulare. La etapa a 6-a.2 Fr pentru Fr ≤ 0. H se găsesc în tabelul 5.2. Arborele mai are un rulment radial liber.55Fa (5. Ei sunt destinaţi unor condiţii grele de încărcare axială. cu precizările de mai jos.55Fa (5.129) în care C 0 este sarcina statică de bază. să fie diminuate. Valori numerice pentru C 0 . aceşti rulmenţi trebuie întotdeauna să fie încărcaţi axial (tensionaţi) cu o forţă care să nu fie mai mică decât valoarea de mai jos [9]: Fa min ⎛ D ⋅H ⋅n ⎞ C = 0 + A ⋅ ⎜ g 6 ⎟ (kN) 1400 ⎝ 10 ⎠ 2 (5. A .turaţia maximă pe care o atinge rulmentul în timpul funcţionării.1. dar preia şi forţe radiale. H .3. D g .înălţimea rulmentului.0021 pentru seria 294E. dar de valori limitate. la turaţii mari.0031 pentru seria 293E. ca fracţiuni din forţa axială preluată de rulment: Fr ≤ 0.8.3.0027 pentru seria 292E. Pentru ca efectele nefavorabile ale forţelor de inerţie care acţionează asupra rolelor.8. (mm). pentru rulmentul axial oscilant. (kN).factor care depinde de seria rulmentului A = 0. Acest specific constructiv determină metodologie de calcul. se determină cu relaţia: 227 . A = 0. pentru rulmentul axial oscilant. Sarcina statică echivalentă. Pentru calcul se aplică metodologia de la § 5. A = 0.

deoarece nu este exclusă posibilitatea ca. Din aceste condiţii rezultă: scopul utilajului proiectat.124) să se conformeze următoarelor valori [9]: f s ≥ 8 . Se alege.dacă şaibele rulmentului sunt rezemate pe întreaga lor suprafaţă. la verificarea rulmentului. 2. El trebuie să răspundă următoarelor condiţii: 228 . la o transmisie planetară) rezultă diametrul d al fusului rulmentului. dacă. preliminar. condiţiile de mediu. Din etapa de dimensionare a arborelui (a.55Fa (5. deci un rulment din altă serie.1 Metodologie generală de calcul Metodologia generală.dacă. turaţia de referinţă serveşte pentru rezolvarea unor probleme privind alegerea lubrifianţilor şi stabilirea intervalelor de reungere. Nu este exclusă nici posibilitatea chiar a schimbării tipului rulmentului. rezultă că doar prin schimbarea tipului rulmentului se poate rezolva tema dată.30.4 Calculul rulmenţilor cu ace 5. b.dacă şaibele rulmentului sunt rezemate axial pe umeri având diametrele D1 şi D2 . date în tabelul 5. tipurile de forţe care acţionează pe arborele ai cărui rulmenţi se calculează. un rulment dintr-o anumită serie. relaţiile dimensionale între piesele vecine. stabilirea diametrelor şi lungimilor tronsoanelor acestuia) sau a axului (de exemplu. Ea are în vedere traseul direct. Se face un studiu al condiţiilor iniţiale. Alegerea seriei are un caracter preliminar. f s ≥ 6 . să se constate că trebuie ales un rulment cu o sarcină dinamică mai mare. prezentată mai jos. explicat la § 5. De asemenea.4. Rezultatele acestei etape constau în: a. Stabilirea durabilităţii necesare. care reies din tema de proiectare.30. dat de relaţia (5. În acest tabel. 3. 1. b. 5.131) În condiţii de încărcare statice (§ 5. prin calcule. predimensionare.6) trebuie ca indicele de tensionare statică f s . ţine seama de logica proiectării elementelor unei transmisii mecanice. axul pe care se montează rulmenţii cu ace ai unui satelit. f s ≥ 4 .7 Fr pentru Fr ≤ 0. Un extras cu date despre rulmenţii axiali oscilanţi cu role butoi asimetrice se prezintă în tabelul 5. pe lângă condiţia ca şaibele rulmentului să fie rezemate pe întreaga lor suprafaţă şaiba de carcasă este ajustată în carcasă cu un câmp K7 . condiţiile de gabarit. Alegerea tipului rulmentului şi a seriei acestuia.Lagăre cu rulmenţi P0 = Fa + 2. unele din condiţiile iniţiale vor servi şi la adoptarea unor coeficienţi de corecţie etc.8. Turaţia care nu poate fi depăşită este turaţia limită din tabel. în ore Lhnec sau în milioane de rotaţii Lnec .8. regimul de lucru.7.

.rulmentul să răspundă unor cerinţe legate de condiţiile specifice de funcţionare (de exemplu. Se pot calcula forţele (tangenţiale.Alegerea şi calculul rulmenţilor . Aceste condiţii pot fi. se cunoaşte poziţia satelitului pe ax. 229 . să aibă un gabarit radial minim.alte condiţii care decurg din scopul şi restricţiile impuse transmisiei proiectate. Pe baza forţelor radiale şi tangenţiale din angrenaje. satisfăcute.diametrul exterior D al rulmentului să corespundă gabaritului disponibil. Se calculează sarcina dinamică echivalentă PeI şi PeII cu relaţia (5.). în locul inelului interior se ia în considerare fusul pe care se montează rulmentul cu ace.16). roţi de curea etc. precum şi alte specificaţii necesare calculului. precum şi a momentelor încovoietoare concentrate datorate forţelor axiale din aceste organe. Ca urmare. Raportate la direcţiile ataşate rulmentului. având în vedere diversitatea dimensională (diverse serii de rulmenţi) şi constructivă oferite de firmele producătoare. H şi V .17). rezultă din catalog sarcina dinamică de bază C r . 5. . Se cunoaşte deci deschiderea arborelui (axului). să permită compensarea unor deformaţii unghiulare flexionale ale arborelui. sau cu relaţia (5. roţi de curea etc. să fie silenţios etc.. reacţiunile vor fi H I şi H II . Se poziţionează centrele de presiune ale rulmenţilor pe fusurile arborelui. Centrele de presiune constituie reazemele arborelui. în cele două plane reciproc perpendiculare. 6. Pentru rulmentul ales. rezultantele lor sunt tocmai forţele radiale FrI şi FrII care încarcă rulmenţii: FrI = H I + V I 2 2 (5. respectiv V I şi V II . La rulmenţii cu ace care nu au inel interior.132) şi FrII = H II + V II 2 2 (5. Pentru cei doi rulmenţi ai arborelui.). în general. 4. se pot calcula mai întâi reacţiunile din reazeme. radiale. în afirmaţiile de mai sus.133) Rulmenţii cu ace preiau numai sarcini radiale. Se cunoaşte poziţia pe arbore a diferitelor organe de transmitere a momentului de torsiune (roţi dinţate. aceste reacţiuni sunt forţe radiale. dacă se roteşte inelul exterior. . iar cel interior este fix (situaţie frecventă la transmisii planetare). axiale) care acţionează asupra acestor organe ale transmisiei.rulmentul să aibă diametrul interior corespunzător diametrului d al fusului (vezi punctul 2). dacă inelul rotitor este inelul interior. notaţi cu I şi II . să aibă etanşare proprie. În cazul axului unui satelit.

533 Şaiba sferică de carcasă şi şaibă de reazem U2.052 0.3 0.6 0.6 1 1 1 0. 533 Şaibă sferică de carcasă A Dw dw rs Hu su rs dg du Du H Arborele Dimensiuni dw mm dg Dw Dg H rs min 0.9 24 25.303 0.014 15 15 15 15 16 17 17 18 19 19 21 22 22 26 27 27 27 27 27 32 32 32 32 32 32 37 37 37 37 37 37 28 32 32 30 35 35 35 40 40 42 47 47 52 52 60 47 52 52 60 60 70 52 62 62 68 68 80 28 32 32 30 35 35 35 40 40 42 47 47 52 52 60 47 52 52 60 60 70 52 62 62 68 68 80 9 12 13.437 0.2 10 14 14.351 0.6 0.6 0.121 0.6 0.084 0.5 6 36 18 30 42 5 32 16 26 38 4 28 12 24 35 4 R A du Du su 532. 514 Dw dw rs R dg Dg 532.038 0.3 9 12 13.577 0.02 0.6 0.114 0.8 24 11 16 17.022 15 0.066 20 25 0.7 11 15 16.038 17 0.032 0.265 0.044 0.8 21 22.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.3 0.154 0.056 0.045 0.076 0.198 0.147 0.26 Rulmenţi axiali cu bile cu simplu efect Dw dw rs H rs dg Dg 511.6 1 1 1 1 1.855 0. U3 Masa ≈ Hu Rulment Şaiba de reazem kg 0.3 0.6 0.6 0.5 7 40 45 19 21 36 38 50 55 5.6 0.043 0.026 15 0.5 45 50 22 22 42 45 55 62 5.6 0.244 0.363 0.015 0.085 22 28 0.6 28 12 18 19.6 1 1 1 0.7 18 19.058 19 22 0.6 32 17 17 17 17 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35 230 .095 0. 512.6 0.057 0.1 50 56 24 24 48 52 65 72 7 7.136 0.05 0.203 0. 513.

6 1 1 1 0.7 22.5 65.4 22.5 29 50 50 55 55 80 33.6 17.008 0.6 0.028 0.5 51 16.6 0.01 0.008 0.6 0.6 9.05 0.019 0.01 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor D1 rg rg rg D1 rg D1 rg D2 D2 D2 Sarcina de bază dinamică C kN 9.01 0.5 46.6 0.6 0.6 25 25 38 38 72 17.5 50 50 86.6 16.028 0.5 37.028 0.01 0.6 35.5 20.3 27.3 0.019 0.6 0.5 35.3 16.5 67 67 88 88 156 Constanta Turaţia sarcinii minime limită M min 0.08 0.5 27.6 1 1 1 0.05 0.3 12.3 17.01 0.5 125 37.6 0.5 65.3 0.5 46.6 28 28 34.04 0.013 0.6 0.003 0.6 1 1 1 1 1 8500 6700 6700 8500 6700 6700 7000 5600 5600 6300 5000 5000 4300 4300 3600 5600 4800 4800 4000 4000 3200 5300 4000 4000 3600 3600 3000 231 .8 37.004 0.01 0.001 0.6 0.4 15.5 34.6 0.028 0.13 -1 Simbol Rulment FAG 51102 51202 53202 51103 51203 53203 51104 51204 53204 51105 51205 53205 51305 53305 51405 51106 51206 53206 51306 53306 51406 51107 51207 53207 51307 53307 51407 U207 U307 U206 U306 U205 U305 U204 U203 U202 Şaiba de reazem FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 23 25 25 25 28 28 29 32 32 35 38 38 41 41 46 40 43 43 48 48 54 45 51 51 55 55 62 D2 max 20 22 24 22 24 26 26 28 30 32 34 36 36 38 39 37 39 42 42 45 46 42 46 48 48 52 53 rg max 0.004 0.004 0.3 0.5 statică C0 kN 14 25 25 15.004 0.002 0.

1 1.536 0.5 28 55 60 72 82 7 8.5 11 56 64 26 25 60 65 78 90 7.6 0.3 48 17 26 28 35 38.346 0.91 0.18 0.1 1.1 1.1 0.148 24 33 0. 514 Dw dw rs R dg Dg 532. U3 Masa ≈ Hu Rulment Şaiba de reazem kg 0.7 0.28 0.087 0.1 0.5 41 78 85 100 115 9 72 80 35 30 72 80 95 110 9 64 72 32.341 0.278 0.5 72 90 32.5 31 34.26 (continuare) Dw dw rs H rs dg Dg 511.38 2.17 0.932 0.36 1.5 36 14 20 21. 533 Şaibă sferică de carcasă A Dw dw rs Hu su rs dg du Du H Arborele Dimensiuni dw mm dg Dw Dg H rs min 0.3 35 39. 512.1 1.5 10 56 64 28.1 39 14 22 23.3 51 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 50 55 55 55 55 55 55 55 11.5 60 60 60 60 60 60 60 11.257 0.098 0.23 0.97 2.1 1.3 28 30.655 1.6 1 1 1.12 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 42 47 47 47 47 47 47 52 52 52 52 52 52 57 57 57 57 57 57 62 62 62 62 62 62 60 68 68 78 78 90 65 73 73 85 85 100 70 78 78 95 95 110 78 90 90 105 105 120 85 95 95 110 110 130 60 68 68 78 78 90 65 73 73 85 85 100 70 78 78 95 95 110 78 90 90 105 105 120 85 95 95 110 110 130 13 19 20.165 26 37 0.42 3.609 1.561 1.5 R A du Du su 532.247 30 42 0.382 0.31 0.3 1.1 1.5 28 62 72 82 100 7.817 31 42 0.07 0.279 0.6 1 1 1 1 1.3 43 16 25 27.612 0.783 1. 533 Şaiba sferică de carcasă şi şaibă de reazem U2.5 1 1 1 1.5 232 .6 1 1 1.5 0. 513.152 0.3 26 28.649 0.6 1 1 1 1 1.125 23 31 0.16 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.17 0.259 0.

12 0.043 0.28 0.5 62 62 100 100 200 statică C0 kN 50 98 98 112 112 204 57 80 80 140 140 245 63 106 106 170 170 310 78 134 134 208 208 360 93 140 140 208 208 400 Constanta Turaţia sarcinii minime limită M min 0.02 0.6 1 1 1 1 1 0.07 0.11 0.5 46.5 39 39 75 75 129 25.5 4500 3800 3800 3200 3200 2400 4500 3600 3600 3000 3000 2200 4300 3400 3400 2800 2800 2000 3800 3200 3200 2400 2400 1800 3600 3000 3000 2200 2200 1700 233 .12 0.6 1 1 1 1 1.28 0.18 0.05 0.2 46.26 0.024 0.5 50 50 86.67 0.6 1 1 1 1 1.32 0.08 0.6 1 1 1 1 1 0.5 86.043 0.5 156 31 61 61 102 102 180 36.05 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor D1 rg rg rg D1 rg D1 rg D2 D2 D2 Sarcina de bază dinamică C kN 23.22 0.18 0.48 0.11 0.05 0.5 1 1 1 1 1 1.5 61 61 112 24.12 0.85 -1 Simbol Rulment FAG 51108 51208 53208 51308 53308 51408 51109 51209 53209 51309 53309 51409 51110 51210 53210 51310 53310 51410 51111 51211 53211 51311 53311 51411 51112 51212 53212 51312 53312 51412FP U212 U312 U211 U311 U210 U310 U209 U309 U208 U308 Şaiba de reazem FAG Dimensiuni de montaj D1 min mm 52 57 57 63 63 70 57 62 62 69 69 78 62 67 67 77 77 86 69 76 76 85 85 94 75 81 81 90 90 102 D2 max 48 51 55 55 60 60 53 56 60 61 65 67 58 61 62 68 72 74 64 69 72 75 80 81 70 74 78 80 85 88 rg max 0.5 0.12 0.08 0.038 0.26 0.016 0.07 0.

539 0.3 34 37. U3 Masa ≈ Hu Du su Rulment Şaiba de reazem kg 50 55 5.087 0.17 40 40 40 40 40 64 72 30. 513.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.1 1. 533 Şaibe sferice de carcasă dw sw H r1s r1s su rs dg du Du sw Hu Arborele Dimensiuni dw mm dg Dg H sw rs min 0.3 0.23 234 .6 0.6 0.5 10 45 62 0.07 35 35 35 35 35 56 64 23 21 60 65 78 90 7.3 0.221 0.509 0.3 0.5 18 36 38 25 25 25 25 25 45 50 20 19.63 1. 512.3 0.3 0.84 0.15 0.057 0.6 R A du 532.635 1.25 1.537 1.236 0.8 44 47.5 7 42 52 44 0. 514 dw rs A H R r1s r1s dg Dg 532.6 0.11 0.986 0.771 0.3 0.038 0.513 0.269 0.7 7 7 8 8 7 7 9 9 8 8 10 10 9 9 12 9 9 12 12 9 9 14 14 40 45 16.6 38 41.371 0. 533 Şaibe sferice de carcasă şi şaibe de reazem U2.303 0.084 0.6 0.6 29 32.291 0.749 0.6 0.27 Rulmenţi axiali cu bile cu dublu efect Dw dw rs r1s r1s rs sw dg Dg 511.4 34 37.5 42 45 55 62 5.6 0.2 36 38.5 7 37 46 0.6 0.032 0.15 2.1 r1s min 0.056 30 30 30 30 30 30 30 30 50 56 56 21 21 25 48 52 55 65 72 72 7 7.098 0.6 49 37 39.5 11 47 70 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 23 62 72 82 100 7.6 52 56.3 0.3 0.044 20 20 20 20 20 27 27 27 27 32 32 32 32 37 37 37 37 42 42 42 47 47 47 47 52 52 52 52 47 47 52 52 52 52 60 60 62 62 68 68 68 68 78 73 73 85 85 78 78 95 95 28 31.6 1 1 0.435 0.3 39 42 58 64.215 0.76 1.5 6 36 42 0.6 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.6 0.3 0.3 0.

5 34.6 0.05 0.05 0.013 0.6 0.013 0.6 0.07 0.01 0.3 0.5 67 67 88 88 98 98 112 80 80 140 140 106 106 170 170 Constanta Turaţia sarcinii minime limită M min 0.6 0.019 0.043 0.6 0.6 0.3 0.043 0.3 0.3 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor D1 A rg1 rg D2 D1 D1 rg1 R A rg1 rg D2 R D2 Sarcina de bază dinamică C kN 28 28 34.01 0.18 0.019 0.5 25 25 38 38 35.3 0.3 0.18 -1 Simbol Rulment FAG 52205 54205 52305 54305 52206 54206 52306 54306 52207 54207 52307 54307 52208 54208 52308 52209 54209 52309 54309 52210 54210 52310 54310 Şaiba de reazem FAG U205 U305 Dimensiuni de montaj D1 min mm 25 25 25 25 30 30 30 30 35 35 35 35 40 40 40 45 45 45 45 50 50 50 50 D2 max 34 36 36 38 39 42 42 45 46 48 48 52 51 55 55 56 60 61 65 61 62 68 72 rg max 0.5 61 39 39 75 75 50 50 86.3 0.5 50 50 46.07 0.5 35.028 0.6 0.3 0.5 86.028 0.05 0.6 1 1 0.6 0.5 46.08 0.6 0.12 0.5 statică C0 kN 50 50 55 55 46.12 0.5 65.3 0.5 46.6 0.3 0.6 0.028 0.6 5000 5000 4300 4300 4800 4800 4000 4000 4000 4000 3600 3600 3800 3800 3200 3600 3600 3000 3000 3400 3400 2800 2800 U206 U306 U207 U307 U208 U209 U309 U210 U310 235 .6 0.05 0.028 0.5 65.3 0.3 0.6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 rg1 max 0.

6 64 72.87 4.28 45 45 45 45 45 57 57 57 57 62 62 62 62 67 67 72 72 72 77 77 77 77 90 90 105 105 95 95 110 110 100 115 105 125 125 110 110 135 135 45 49.2 10 10 15 15 10 10 15 15 10 15 10 16 16 10 10 18 18 72 80 32.7 47 65 47 72 80.55 236 .6 0.6 0.3 47 49.1 1.1 1 1.92 0.1 1 1 1.71 5.53 1.41 0.49 2.5 r1s min 0. 513.03 2.6 0.1 1.6 0.5 55 78 0. 512.1 1 1 1.6 0.6 79 87.152 0.5 72 80 50 50 50 50 50 72 90 30.6 1.32 1.6 0.6 46 50 64 70.27 (continuare) Dw dw rs r1s r1s rs sw dg Dg 511.37 2.19 2.5 1.1 1 1.6 1 1 1 1 1 1 1 100 39 98 R A du 532.5 15 57 95 0.5 56 78 0.6 0.1 1.5 78 85 100 115 9 11.48 1.67 6.3 130 13 88 3.571 2.6 0. 533 Şaibe sferice de carcasă şi şaibe de reazem U2. 514 dw rs A R H r1s r1s dg Dg 532.5 25.31 55 55 55 55 55 55 60 60 60 60 60 90 100 47.6 0.5 32.5 36.16 0. U3 Masa ≈ Hu Du su Rulment Şaiba de reazem kg 95 110 9 11. 533 Şaibe sferice de carcasă dw sw H r1s r1s su rs dg du Du sw Hu Arborele Dimensiuni dw mm dg Dg H sw rs min 1 1 1.24 2.5 1.5 92 105 115 140 9.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.21 0.12 2.

5 rg1 max 0.12 0.53 0.6 0.6 0.75 -1 Simbol Rulment FAG 52211 54211 52311 54311 52212 54212 52312 54312 52213 52313 52214 52314 54314 52215 54215 52315 54315 U314 Şaiba de reazem FAG U211 U311 Dimensiuni de montaj D1 min mm 55 55 55 55 60 60 60 60 65 65 70 70 70 75 75 75 75 D2 max 69 72 75 80 74 78 80 85 79 85 84 92 98 89 92 99 105 rg max 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.18 0.18 0.6 0.6 1 1 1 1 1 1 1 3200 3200 2400 2400 3000 3000 2200 2200 3000 2200 2800 1900 1900 2800 2800 3800 3800 U212 U312 U215 U315 237 .6 0.14 0.11 0.6 0.6 0.28 0.12 0.26 0.53 0.5 1.32 0.6 0.5 137 137 67 67 163 163 statică C0 kN 134 134 208 208 140 140 208 208 150 220 160 300 300 170 170 360 360 Constanta Turaţia sarcinii minime limită M min 0.16 0.28 0.26 0.75 0.11 0.6 0.6 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor D1 A rg1 rg D2 D1 D1 rg1 R A rg1 rg D2 R D2 Sarcina de bază dinamică C kN 61 61 102 102 62 62 100 100 64 106 65.

1 1.5 68.1 1.5 31 36 39.5 48 55.28 Rulmenţi axial-radiali cu bile cu simplu efect a D α rs B d 7602.232 0.557 1.1 1.546 0.6 0.5 2 1.6 1 1.5 71.409 0.5 77.5 1.1 a ≈ Masa ≈ kg 35 40 47 52 52 62 62 72 72 80 80 90 85 100 90 110 100 120 110 130 11 12 14 15 15 17 16 19 17 21 18 23 19 25 20 27 21 29 22 31 27.5 2.418 0.488 0.1 1 1.1 2 1.139 0.5 86 98 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.074 0.1 1 1.5 41 47.74 1.94 2.5 55 61.147 0.5 62.5 91.17 0.29 0.08 15 17 20 15 17 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 25 30 35 40 45 50 55 60 238 .5 85.5 66 77. 7603 Unghi de contact α=60º rs Arborele Dimensiuni d mm D B rs min 0.5 1.751 0.67 0.992 0.5 1.052 0.1 1.399 0.275 0.

5 61 60.5 10.9 2.9 4.5 32 30.5 0.5 53 33.5 39 69.6 1 1 1 1 1 1 1 1.5 26 34.5 28 45 31.5 79 94 85.6 21.6 19.5 80 56 88 1) statică C0 kN 15 20 22.5 45 46.5 57 64.5 22 28.5 39.5 75.5 75 Turaţia limită Unsoare min -1 Prestrân. în X sau în O.5 41.5 63 72 69.1 D2 rg max 6700 6000 5000 4500 4500 3800 3800 3200 3200 3000 2800 2600 2600 2200 2400 2000 2200 1900 2000 1800 Forţa de prestrângere Fv se referă la situaţia în care rulmenţii se montează pereche. 239 .3 5.3 2.3 8.5 146 112 166 Forţa axială maximă dinamică kN 6.Moment Simbol gere 1) de frecare Fv Mr Rulment kN 1.5 45 52 52.5 30 36.6 14 13.Alegerea şi calculul rulmenţilor D1 rg rg D2 Sarcina de bază dinamică C kN 12.5 30.2 18 17 23.5 1 1.3 1.3 2.6 0.5 39 55 50 61 64 83 68 104 75 127 81.5 32 38 39.6 24.5 67 69.5 2 1.8 6.5 37.5 1 2 1.8 4.7 2.5 73 85.5 10 Nmm 20 30 50 60 65 85 85 130 115 170 170 225 190 300 230 360 250 460 350 540 FAG 7602015TVP 7602017TVP 7602020TVP 7603020TVP 7602025TVP 7603025TVP 7602030TVP 7603030TVP 7602035TVP 7603035TVP 7602040TVP 7603040TVP 7602045TVP 7603045TVP 7602050TVP 7603050TVP 7602055TVP 7603055TVP 7602060TVP 7603060TVP Dimensiuni de montaj D1 mm 20.6 4.5 2.5 16.9 7.6 8.2 26.5 30 34.5 23 27.5 43.5 40.5 101 96 107.5 51 53.5 63 47.5 1 1.5 7 4.5 77 77 82.5 28 35.5 50 38 58.3 4.6 4.5 56.3 3.5 3.

5 4 6.5 5 4 5.75 2.6 1 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.6 1 0.079 0.5 5.25 3.25 3.146 0.285 0.026 0.127 0.75 7.5 5 7 4.368 0.3 0.3 0.58 0.75 2.299 0.653 15 17 20 25 30 15 17 20 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 35 40 45 50 55 60 240 .6 1 0.055 0.6 1 0.3 0.208 0.022 0.5 0.255 0.138 0.75 3 3 4.29 Rulmenţi axiali cu role cilindrice Dw dw h h rs rs H dg Dg Arborele Dimensiuni dw mm dg Dw Dg H h rs min Masa ≈ kg 16 18 21 26 32 32 37 37 42 42 45 47 52 52 57 57 62 62 28 30 35 42 47 52 52 62 60 68 65 73 70 78 78 90 85 95 28 30 35 42 47 52 52 62 60 68 65 73 70 78 78 90 85 95 9 9 10 11 11 16 12 18 13 19 14 20 14 22 16 25 17 26 2.115 0.6 1 1 1 0.6 0.6 0.06 0.6 0.226 0.037 0.

5 61 36.Alegerea şi calculul rulmenţilor D1 rg rg D2 Sarcina de bază dinamică C kN 13.4 24.5 32.3 0.6 1 0.5 140 statică C0 kN 27 27 51 73.6 0.6 1 0.3 0.7 13.6 1 1 1 241 .6 0.6 0.6 1 0.3 0.5 53 93 55 108 56 116 68 150 96.5 65.5 34.6 1 0.5 83 132 93 156 137 220 150 255 143 285 193 390 265 365 Turaţia limită min-1 14000 13000 11000 9500 8000 7500 7000 6300 6300 5600 5600 5300 5300 4800 4800 4300 4300 4000 6000 5600 4000 3200 2800 2400 2400 2400 2000 1800 1800 1600 1900 1400 1600 1300 1300 1300 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 81102LPB 81103LPB 81104TVPB 81105TVPB 81106TVPB1 81206TVPB 81107TVPB 81207TVPB 81108TVPB 81208TVPB 81109TVPB 81209TVPB 81110TVPB 81210TVPB 81111TVPB 81211TVPB 81112TVPB 81212LPB Dimensiuni de montaj D1 min mm 25 27 32 38 43 48 48 56 56 63 61 68 66 73 73 84 80 89 D2 max 18 20 23 29 34 34 39 41 44 45 49 50 54 55 60 61 65 66 rg max 0.

3 8.8 32 23 35 26 37 28 41 29 41 29 44 32 45 32 50 15 16 17 18 19 14 21 14 22 15 24 17 26 19 28 21 31 22 31 22 32 24 34 24 37 27 29.5 42 65.1 1.5 35 24.5 31 33.3 47 34 50.5 3 2 3 2.9 9.9 10.2 A rs He Hg rs Dw dw hb dg Dg A Hg H H Arborele 90 100 110 120 130 140 150 160 170 242 .28 2.9 13.4 5.89 2.5 2.1 1.5 2.49 12.5 37 24.03 3.5 39 26 43 30.5 2 2 2 2.5 54 38.1 6. 294E Dimensiuni dw mm 60 65 70 75 80 85 60 65 70 75 80 85 85 90 90 100 100 110 110 120 120 130 130 140 140 150 150 160 160 170 170 88 94 102 108 116 111 123 115 130 129 142 142 158 158 172 169 187 181 194 192 211 206 224 215 239 115 125 135 140 150 135 160 140 170 155 185 175 205 190 220 205 240 220 250 230 270 245 285 255 305 130 140 150 160 170 150 180 155 190 170 210 190 230 210 250 225 270 240 280 250 300 270 320 280 340 42 45 48 51 54 39 58 39 60 42 67 48 73 54 78 58 85 60 85 60 90 67 95 67 103 20 21 23 24 26 19 28 19 29 20.9 16.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.1 1.87 21.04 13.5 1.6 31.38 10 5.30 Rulmenţi axiali oscilanţi cu role butoi asimetrice Dw dw rs Hw He h b rs dg Dg 293E.6 14.2 39.5 36.1 4 2.1 4 2.38 3.1 4 2.5 26.65 7.4 3.71 4.5 54 38 58 42 60.54 5.1 4 3 5 3 5 36 38 40 43 45 33 48 33 50 36 55 41 60 46 64 49 69 51 69 51 74 56 78 57 84 38 42 44 47 50 50 54 52 56 58 62 64 69 70 74 76 81 82 86 87 92 92 99 96 104 dg Dw Dg H Hg Hw 29318E Masa ≈ He rs min hb A kg 2.

5 2.1 3 2.1 3 2.5 4 2.1 1.5 2.5 4 3600 3400 3000 2800 2800 3400 2600 3400 2400 3000 2200 2600 2000 2400 1800 2200 1700 2000 1700 2000 1500 2000 1400 1800 1300 243 .5 2.5 2 2 2 2.5 2.1 2 2.1 1.1 3 2.Alegerea şi calculul rulmenţilor D3 D1 rg rg D4 D2 Sarcina de bază dinamică C kN 335 380 430 490 550 345 600 355 670 415 830 530 950 640 1120 720 1250 800 1290 815 1460 965 1660 1000 1860 statică C0 kN 900 1020 1200 1370 1560 1060 1730 1100 1930 1370 2450 1700 2800 2080 3350 2360 3900 2700 4050 2850 4800 3350 5300 3450 6000 Turaţia limită min -1 Turaţia de Simbol referinţă Rulment FAG 4800 4500 4000 3600 3400 3800 3200 3600 3000 3200 2600 3000 2400 2600 2200 2400 2000 2200 2000 2000 1800 1900 1700 1900 1600 29412E 29413E 29414E 29415E 29416E 29317E 29417E 29318E 29418E 29320E 29420E 29322E 29422E 29324E 29424E 29326E 29426E 29328E 29428E 29330E 29430E 29332E 29432E 29334E 29434E Dimensiuni de montaj D1 min mm 90 100 105 115 120 115 130 118 135 132 150 145 165 160 180 170 195 185 205 195 220 210 230 220 245 D2 max 107 115 124 132 141 129 150 135 158 148 175 165 192 182 210 195 227 208 237 220 253 236 271 247 288 D3 min 133 143 153 163 173 153 183 158 193 173 214 193 234 213 254 228 275 244 285 254 306 274 326 284 346 D4 max 70 73 80 86 91 93 97 99 103 109 112 119 125 132 135 141 151 152 158 163 171 174 181 184 191 rg max 1.1 3 2.1 1.

Valorile lui Pu se dau în cataloage (a se vedea extrasele din tabelele 5.factor de corecţie care ţine seama de condiţiile de funcţionare. 244 .rot ) ⎝ Pec ⎠ Lna 16666 ⎛ C r ⎜ = a1 a vc n ⎜ ⎝ Pec ⎞ ⎟ ⎟ ≥ Lhnec (h) ⎠ p p (5.36).21).31 [23]. cu semnificaţia şi cu explicaţiile aferente de la relaţiile (5. 9. atunci. Se calculează coeficientul dinamic f d (relaţia 5.134) sau în ore de funcţionare (relaţia 5. a1 .135) În aceste relaţii: C r este sarcina dinamică de bază a rulmentului (din catalog). diferiţii factori (mărimi) care apar au semnificaţiile de mai jos şi se determină conform explicaţiilor şi indicaţiilor care urmează. Se calculează durabilitatea efectivă a rulmentului (rulmenţilor) cu ace cu relaţiile de mai jos. η c este factorul care ţine seama de nivelul de contaminare a lubrifiantului cu particule solide. Factorul de corecţie a vc se determină din figura 5. Pu .sarcina limită de oboseală („fatigue limit load”).35. Valori ale factorului η c sunt date în tabelul 5.9 [23]. Se determină sarcina dinamică echivalentă de calcul Pec (relaţia 5.27) … (5.135). atunci oboseala rulmentului trebuie luată în considerare. în milioane de rotaţii (relaţia 5.sarcina dinamică echivalentă (notată în acest volum cu Pe). 5.Lagăre cu rulmenţi Dacă în montaj se utilizează doar colivii cu ace.33. ⎛C ⎞ Lna = a1avc L10 = a1avc ⎜ r ⎟ ≥ Lnec ( mil.134) (5.29). 8. în afirmaţiile de mai sus.34. 5. în locul inelelor interior şi exterior se iau în considerare piesele conjugate cu care acele vin în contact la interior (de exemplu fusul). 7. avc .135) [după 23]. În această figură.136) în care ν este vâscozitatea cinematică efectivă a lubrifiantului la temperatura de funcţionare.20). fără a exista inel interior sau inel exterior. 5. Dacă sarcina dinamică echivalentă Pe depăşeşte valoarea Pu . Este mai practică utilizarea relaţiei (5. P .factorul de corecţie. K reprezintă raportul K= ν ν1 (5. respectiv la exterior (de exemplu roata dinţată montată pe colivia cu ace). (mm2/s).

1 pentru orice valoare a lui K Fig.vâscozitatea cinematică recomandată („nominală”) a lubrifiantului pentru rulmentul dat şi pentru turaţia de serviciu n a arborelui (rot/min). K=1).138) poate servi la alegerea unui ulei care.3 (pag. avc tinde către 0. 245 . Pentru ηc (Pu/P) apropiat de zero.Alegerea şi calculul rulmenţilor ν 1 . Valorile vâscozităţii ν 1 se dau în figura 5. se utilizează curba K=4.10 [23]. avc Factor de corecţie a durabilităţii Pentru K>4. 5. la temperatura de funcţionare să aibă o vâscozitate cinematică ν egală sau foarte apropiată de vâscozitatea nominală ν 1 (în acest caz.9 Factorul de corecţie avc Figura 5.

5.8 0.3.0. cu o frecvenţă de nosc (oscilaţii pe minut).31 Factorul de contaminare Contaminare Puritate extremă Condiţii de laborator Factorul ηc 1 0.0.1 0. unde α este amplitudinea unghiulară a oscilaţiei [°]).10 Vâscozitatea nominală ν1 Dacă rulmentul cu ace are o mişcare de oscilaţie cu un unghi total ϕ [°] ( ϕ = 2α .Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.. atunci se calculează o „turaţie” echivalentă: 246 .1...0 0 Puritate înaltă Ulei filtrat printr-un filtru foarte fin Rulmenţi cu etanşare proprie Puritate normală Ulei filtrat printr-un filtru fin Contaminare slabă Contaminare normală Rulmentul este contaminat cu particule de uzură.. provenite de la alte organe de maşini Contaminare mărită Mediul înconjurător este puternic contaminat Lagărele nu sunt etanşate corespunzător Contaminare severă ν1 Vâscozitatea nominală Diametrul mediu dM Fig.3 0..5..5 0.

fusul trebuie să îndeplinească anumite condiţii de precizie dimensională şi de rugozitate a suprafeţei (tab. Tabelul 5. fusul trebuie călit. dată în cataloage. atunci jocul intern la montaj trebuie verificat (prin calcule sau prin măsurare). Dacă inelul exterior este montat cu strângere.34 [23]).44). Această informaţie serveşte proiectantului pentru a putea aprecia natura relaţiei dintre rulment şi fus.4.2 Rulmenţi cu ace. De asemenea.2 (Rz=1) Ra=0. vezi tabelele 5. K7).43) se calculează sarcina statică de bază necesară C 0 nec . Sarcina statică echivalentă se calculează cu relaţia : P0 = Fr (5.32 Condiţii impuse arborelui pentru rulmenţii fără inel interior Diametrul nominal al arborelui mm Peste Până la Câmpul de toleranţă al arborelui Jocul intern al rulmentului în timpul funcţionării mai mic mai mare normal decât normal decât normal Rugozitatea admisibilă (µm) 65 80 120 160 - 65 80 120 160 180 k5 k5 k5 k5 k5 h5 h5 g5 g5 g5 g6 f6 f6 f6 e6 Ra=0. La rulmenţii cu ace fără inel interior (tabelele 5.8. 10. în care C 0 r este sarcina statică de bază a rulmentului. deoarece pe el rulează acele rulmentului. abaterea maximă de la paralelism: 50% din toleranţa diametrului. se poate alege pe baza recomandărilor din tabelul 5. Dacă inegalităţile (5.138) n = nosc În continuare.135). care trebuie să satisfacă inegalitatea (5. atunci se alege un rulment dintr-o altă serie sau chiar un rulment de alt tip.135) nu sunt îndeplinite. durabilitatea necesară Lhnec .3 (Rz=1.6) Ra=0. În formula (5. De aceea. fără sau cu inel interior Rulmenţii cu ace nu pot prelua sarcini axiale. Dacă rulmentul funcţionează în condiţiile de la § 5. în ore de funcţionare. ei pot fi doar rulmenţi liberi.33. 5. C 0 nec ≤ C 0 r .5) abaterea maximă de la circularitate: 25% din toleranţa diametrului. 5. din relaţia (5.33 şi 5.34) are câmpul de toleranţă F 6 . 5.4. Dimensiunea Fw (diametrul cercului tangent interior la acele rulmentului.Alegerea şi calculul rulmenţilor ϕ (rot/min) (5. J7.134) sau (5.6.4 (Rz=2.135). 247 . alezajul carcasei în care se ajustează inelul exterior al rulmentului trebuie să aibă un câmp de toleranţă până la K7 inclusiv (H7. atunci rulmentul trebuie calculat la sarcina statică.32).137) 180 cu care se operează în relaţia (5.

3 36 0.3 18.4 0.3 13 0.1 32.35 20000 14000 3.25 16000 12000 4.8 0.3 9.1 34 42 52.3 100 68.28 23000 20000 1.9 27 14.5 0. în mm Diametrul Simbol arborelui Seria Seria Seria Seria RNA 69 (FW ≥ 40 mm) Dimensiuni RNA 69 NKS NKS 20 NKS 22 NKS 24 NKS 25 NKS 28 Masa FW ≈g 21.6 0.8 24.4 0.3 16.4 17.3 37.5 25 18.35 17000 12000 6.3 33 0.2 22 17.3 12.3 19.8 15000 10000 248 .6 23 0.4 16.6 53.4 61.5 0.3 21 0.3 17.9 21000 17000 2.3 30.05 16000 12000 3.3 22 0.3 0.6 0.6 0.1 20000 15000 1.9 0.9 18.2 42.7 17.5 19.6 28.3 10.35 20000 14000 2.5 51 33.3 15.7 25.85 22000 17000 2.7 0.8 19000 12000 3.4 16000 11000 3.42 21000 16000 3.3 0.4 28.5 0.08 22000 18000 2.8 10.5 0.3 16 0.7 17000 13000 3.3 19 0.4 0.1 18000 13000 4 18000 13000 4.8 0.4 26.25 21000 17000 2.2 82 50.3 15.6 22.3 18.8 26.6 29 28 22.4 0.1 35.4 23.2 15000 10000 4.7 39.47 24000 18000 2.2 30 37 22.3 13.1 21000 16000 2.5 0.1 0.3 15.3 10.5 55 36.5 0.6 17.1 0.45 15000 10000 7.8 0.3 13.7 0.2 13.6 26 0.5 34 57 Sarcina Turaţia Turaţia limită de limită de oboseală nG referinţă Pu nB -1 kN min min-1 1.1 17000 12000 4 17000 12000 3.6 27.9 21.65 22000 17000 2.7 84.6 16000 11000 4.3 11 0.5 31 22.3 11.43 20000 15000 3.3 16.35 19000 14000 2.5 23.3 17.6 25.3 11.7 48.7 29.5 0.7 28.76 23000 20000 2.3 14.3 32.5 25.3 13 0. NKS RNA 49 RNA 69 (FW ≤ 35 mm) Dimensiuni.2 27 33.4 30.9 0.8 14000 11000 4.3 15 0.85 16000 10000 7.3 17.47 22000 19000 1.9 31.9 0.3 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 24 24 24 25 25 25 25 25 26 26 28 28 28 28 28 29 29 D C Sarcina de bază rmin dinamică Cr kN 0.5 32.3 14.3 21.84 22000 14000 3.55 19000 14000 1.4 31 23.3 22.6 42 52.8 13.75 19000 14000 3.6 15 20.91 22000 19000 2.2 16000 12000 4.6 20000 15000 3.2 98 83.97 21000 13000 3.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 statică NK 15 16 NK 15/16 NK 15/20 NK 16/16 NK 16/20 NK 17/16 NK 17/20 NK 18/16 NK 18/20 NK 19/16 NK 19/20 NK 20/16 NK 20/20 NK 21/16 NK 21/20 NK 22/16 NK 22/20 NK 24/16 NK 24/20 NK 25/16 NK 25/20 NK 26/16 NK 26/20 NK 28/20 NK 28/30 NK 29/20 NK 29/30 RNA 49 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 RNA 4901 RNA 6901 RNA 4902 RNA 6902 RNA 4903 RNA 6903 RNA 4904 RNA6904 RNA 49/22 RNA 69/22 - 23 23 24 24 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 28 28 32 29 29 30 30 30 30 35 32 32 37 33 33 37 37 38 34 34 37 37 39 39 42 38 38 16 20 16 20 13 22 16 20 16 20 16 20 16 20 13 23 20 16 20 16 20 13 23 20 16 20 20 16 20 17 30 20 16 20 20 30 17 30 20 20 30 C0r kN 12.8 15000 10000 3.6 24.9 40 65.33 Rulmenţi cu ace fără inel interior NK.5 31.6 32 34 57 29.4 15000 11000 7.9 21.5 23.3 14 0.3 0.

5 9000 6500 0.6 47 82 10.3 13000 8500 0.1 162 129 85.5 5.4 9500 7000 0.5 4.4 12000 9000 0.5 4.5 5.9 11000 8500 0.9 11000 7500 0.5 12000 9500 0.4 116 82.5 9000 6500 0.3 23.6 38 54 6.6 31.5 6.6 43 67 8.3 27.3 25.6 31.5 50 6.3 40.3 25 35.5 69 9.5 45 5.3 43.5 60 7.7 10000 7500 0.6 30.6 35 47 6 12000 8500 0.7 125 89.3 43 94 13 9500 7000 0.3 26 47 6.3 36.5 43.5 67 8.5 50 6.4 10000 8000 0.65 13000 8000 0.5 56 7.3 33.4 126 118 77 113 123 79.9 10000 7500 0.6 10000 7500 0.3 10000 7500 0.8 130 107 193 86 133 139 91.33 (continuare) NK.8 14000 9500 0.3 28.3 24.1 13000 10000 0.6 36 4. NKS RNA 49 RNA 69 (FW ≤ 35 mm) Dimensiuni.5 49 6.3 39 79 10.4 13000 9000 0.9 11000 8000 0.3 40.5 9500 6000 0.5 10000 7000 0.6 38 74 9.3 26.6 39 57 7.5 4.4 12000 7500 0.3 9000 6500 1 42.6 33.3 34.5 8500 6500 Sarcina de bază 249 .6 48 86 11.2 135 110 73.5 53 6.3 38 76 10.5 139 145 94.6 36.6 12000 9000 0.5 85 11.5 63 8.5 63 8.7 12000 8500 0.3 24.95 13000 10000 0.5 60 8.3 41 88 12.6 40.3 14000 10000 0.Alegerea şi calculul rulmenţilor Tabelul 5.3 23.3 39.8 10000 7500 0.3 37 73 10 12000 8500 0.5 12000 7500 0.5 5.6 32 40 5.5 142 140 256 158 221 157 30 30 30 30 30 32 32 32 32 32 35 35 35 35 35 37 37 37 38 38 40 40 40 40 40 42 42 42 42 43 43 43 45 45 45 47 47 48 48 50 50 50 D C NK 30 NK 30/20 NK 30/30 NK 32/20 NK 32/30 NK 35/20 NK 35/30 NK 37/20 NK 37/30 NK 38/20 NK 38/30 NK 40/20 NK 40/30 NK 42/20 NK 42/30 NK 43/20 NK 43/30 NK 45/20 NK 45/30 NK 47/20 NK 47/30 NK 50/25 NK 50/35 - 32 35 37 38 40 42 43 45 47 48 50 RNA 4905 RNA 6905 RNA 49/28 RNA 69/28 RNA 4906 RNA 6906 RNA 49/32 RNA 69/32 RNA 4907 RNA 6907 RNA 4908 RNA 6908 - 40 40 42 42 45 42 42 45 45 47 45 45 47 47 50 47 47 52 48 48 50 50 52 52 55 52 52 55 55 53 53 58 55 55 60 57 57 62 62 62 62 65 20 30 17 30 22 20 30 17 30 22 20 30 17 30 22 20 30 22 20 30 20 30 20 36 22 20 30 20 36 20 30 22 20 30 22 20 30 22 40 25 35 22 Sarcina Turaţia Turaţia limită de limită de referinţă rmin dinamică statică oboseală nG Cr C0r Pu nB -1 kN kN kN min min-1 0.3 24.3 41.6 50 106 14.2 10000 7000 0.3 39 59 7.5 82 11.8 11000 7000 0.1 37.3 9500 7500 0.8 112 69.9 43.7 9500 7000 0.7 13000 9500 0.65 14000 10000 0.1 15000 9500 0.5 47.9 61 112 104 68 102 73.3 22.5 71 9.4 33.3 27 51 6.2 11000 8000 0.6 66 116 14.4 11000 8500 0.5 4.4 11000 8000 0. în mm Diametrul Simbol arborelui Seria Seria Seria Seria RNA 69 (FW ≥ 40 mm) Dimensiuni RNA 49 RNA 69 NKS NKS 30 NKS 32 NKS 35 NKS 37 NKS 40 NKS 43 NKS 45 NKS 50 Masa FW ≈g 65 97.

2RS RNA 4909.6 0. La rulmenţii cu ace cu inel interior (tabelul 5. În tabelul 5.3 24. având un gabarit radial mai mic.4.2RS RNA 4910. în mm Diametrul Simbol arborelui Seria Seria RNA 49…2RS Dimensiuni RNA 49…2RS RNA 4900.9 Turaţia limită 1) nG Unsoare RNA 49.2RS RNA 4905.48 8. în special.1.1 28.6 8. conferindu-i o rigiditate mai mare.3 0.3 1. Rulmenţii cu ace fără inel interior sau cu inel interior se calculează cu metodologia de la § 5.4 21.6 0.5 5. 250 .6 38 59 7. trebuie să se asigure posibilitatea ca inelul interior să se deplaseze axial.RS Dimensiuni.19 8.3 0. cu o valoare s.2RS Masa FW 14 16 20 22 25 30 35 42 48 52 58 D C rmin 0.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5. Motivul îl constituie. Dacă este necesară o deplasare mai mare decât cea din tabel. cei fără inel interior.RS Etanşat pe o parte Etanşat pe ambele părţi ≈g min-1 14 16 20 22 25 30 35 42 48 53 58 1) RNA 4900 RS RNA 4901 RS RNA 4902 RS RNA 4903 RS RNA 4904 RS RNA 4905 RS RNA 4906 RS RNA 4907 RS RNA 4908 RS RNA 4909 RS RNA 4910 RS 16 18 21.2RS RNA 4904.2RS RNA 4906.5 39.9 2.8 6.35 nu trebuie depăşite.2 3..35.2 36 53 6. [23]). Valorile din tabelul 5.8 11 1.5 23 56 60 69 107 154 157 160 22 24 28 30 37 42 47 55 62 68 72 13 13 13 13 17 17 17 20 22 22 22 13000 12000 10000 9000 7500 6500 5500 4800 4200 3900 3500 Turaţia limită pentru ungerea cu unsoare În comparaţie cu rulmenţii cu ace cu inel interior.3 0. etanşaţi RNA 49.2RS RNA 4908.3 40 64 7.2RS RNA 4902. permit proiectantului să mărească diametrul arborelui. în raport cu poziţia sa centrică (poziţia în care planul median al inelului interior se află în planul median al rulmentului).3 19.59 17.5 4.2RS RNA 4903. necesitatea de a se asigura dilatarea liberă a arborelui la temperatura de funcţionare fără a se modifica condiţiile de contact dintre ace şi calea de rulare.2RS RNA 4907.3 0.9 1 7.36 [23] sunt daţi rulmenţii cu ace cu inel interior cu etanşare proprie pe o parte (RS) sau pe ambele părţi (2RS).3 0.3 0.6 10.6 Sarcina de bază Sarcina limită de dinamică statică oboseală Cr C0r Pu kN kN kN 6.2RS RNA 4901. atunci trebuie folosit un rulment cu ace cu inel interior mai lat.6 0.8.3 1.05 26.8 19.34 Rulmenţi cu ace fără inel interior.3 0..

4 12000 Turaţia de referinţă nB min-1 14000 14000 14000 13000 11000 13000 13000 12000 11000 10000 12000 12000 11000 10000 9000 11000 11000 9500 9000 10000 9500 9500 9000 8500 9000 9000 8500 8500 8500 8000 8000 7500 7500 Deplasarea axială admisibilă s a inelului interior.35 21000 1.3 1.3 0.3 0.5 0.6 17000 4.8 21000 4.3 0.3 0.8 25 0.3 0.3 0.6 13.6 0.5 0.1 19000 4 19000 3.6 0.6 92 42.9 0.4 53.5 71 50 Sarcina Turaţia limită de limită oboseală nG Pu kN min-1 2.5 13 0.4 80 150 79.5 14.5 0.5 23.5 15.5 0.2 141 129 52 65.6 1 36.2 16000 4.Alegerea şi calculul rulmenţilor Tabelul 5.4 0.3 0.5 63 41.8 21 0.5 28 18.3 0.5 16.5 55 34 57 31.3 0.95 14000 8.3 0.4 13000 6.5 63 33.3 1 18.3 1 43.5 59 43.3 0.3 1 23.8 0.97 21000 3.8 24.5 69 35.3 0.5 13.6 29 31 22.8 16000 3.3 0.25 18000 4.35 17000 6.3 0.5 10.8 22. Dacă este necesară o deplasare mai mare.3 0.6 13000 4.85 16000 7.05 18000 3.35 Rulmenţi cu ace cu inel interior NKI.5 24.5 26 0. în mm Diametrul Simbol arborelui Seria Seria Seria NA 69 (d ≥ 32 mm) Deplasarea axială admisibilă „s” Dimensiuni Seria NKI 15 NKI 15/16 NKI 15/20 NKI 17/16 NKI 17/20 NKI 20/16 NKI 20/20 NKI 22/16 NKI 22/20 NKI 25/20 NKI 25/30 NKI 28/20 NKI 28/30 NKI 30/20 NKI 30/30 1) NA 49 NA 4902 NA 4903 NA 4904 NA 49/22 NA 4905 NA 49/28 NA 4906 - NA 69 NA 6902 NA 6903 NA 6904 NA 69/22 NA 6905 NA 69/28 NA 6906 - NKIS NKIS 15 NKIS 17 NKIS 20 NKIS 25 NKIS 30 Masa d ≈g 38.6 0.1 0.5 0.1 15000 7.7 14000 4.5 1 Sarcina de bază statică C0r kN 17.5 15 0.84 22000 3.8 16000 4.5 24.3 1 17.5 32.5 0.5 34.65 13000 9.8 48.7 34 63.1 22000 1.3 1 36.5 0.3 30.8 15000 5. NKIS NA 49.42 22000 3.5 14000 4.5 0.5 19.5 19 0.3 0.3 1.3 1 39 0.5 146 97.5 0.5 11 0.5 17.35 22000 3.5 0.3 0.4 124 88 161 162 96.3 0.5 0.3 1 36 0.3 1 21.7 25.7 20000 2.4 13000 9.5 37.3 13000 5.6 25.6 0.5 25. atunci se vor utiliza rulmenţi cu ace cu inel interior de lăţime mărită.5 51 36.5 37.6 0.5 28.45 16000 7. în raport cu poziţia sa centrică (poziţia în care planul median al inelului interior se află în planul median al rulmentului).6 1 33.4 0.4 13000 8.1 0.2 18000 3.8 23.7 182 112 170 101 192 184 F D B 17 20 22 25 28 30 15 15 15 15 15 17 17 17 17 17 20 20 20 20 20 22 22 22 22 25 25 25 25 25 28 28 28 28 30 30 30 30 30 19 19 20 20 22 21 21 22 22 24 24 24 25 25 28 26 26 28 28 29 29 30 30 32 32 32 32 32 35 35 35 35 37 27 27 28 28 35 29 29 30 30 37 32 32 37 37 42 34 34 39 39 38 38 42 42 47 42 42 45 45 45 45 47 47 52 16 20 13 23 20 16 20 13 23 20 16 20 17 30 20 16 20 17 30 20 30 17 30 22 20 30 17 30 20 30 17 30 22 rmin s ) dinamică Cr kN 0. 251 .4 37 72 98 49 61 75. NA 69 (d ≤ 30 mm) Dimensiuni.4 23.3 1 40.6 32 29.6 21000 3.3 0.3 0.6 0.

3 0.6 0.8 30.5 45 74 9.3 1 39 79 10.3 1 41 88 12.5 26 47 6.3 9000 6000 271 45 52 68 22 0. 252 .6 0.5 42.6 1 43 67 8.3 0.6 1. NKIS NA 49.5 6.3 0.3 1 43 94 13 10000 6500 229 45 50 62 25 0.6 1 45 73 9.5 9500 6000 430 40 48 62 40 0.5 40 82 10.9 12000 7000 127 35 40 50 20 0.6 0.8 11000 7000 310 35 42 55 36 0.3 8000 4900 518 50 60 80 28 1.6 0.5 69 127 15.5 85 11.5 27.6 11000 7000 207 38 43 53 30 0.5 24.5 39 57 7. atunci se vor utiliza rulmenţi cu ace cu inel interior de lăţime mărită.9 12000 7500 170 35 42 55 20 0. în raport cu poziţia sa centrică (poziţia în care planul median al inelului interior se află în planul median al rulmentului).5 38 74 9.6 0.7 11000 7000 142 40 45 55 20 0.5 50 6.4 8500 5500 495 45 52 68 40 0.3 11000 6500 136 38 43 53 20 0. NA 69 (d ≤ 30 mm) Dimensiuni.2 12000 7500 193 35 40 50 30 0.5 56 7.3 1 40.5 9500 5500 148 42 47 57 20 0.7 7500 5000 1 Dimensiuni Sarcina de bază Deplasarea axială admisibilă s a inelului interior.2 8000 5000 515 50 58 72 40 0.2 10000 6500 230 40 48 62 22 0.3 0.8 8500 5500 336 45 55 72 22 1 0.5 5.5 12000 7000 288 32 40 52 36 0.3 1 37 73 10 12000 8000 158 32 40 52 20 0.5 9000 6500 322 45 50 62 35 0.1 2 63 98 12.5 48 86 11.6 0.5 53 6.6 8500 6000 379 50 55 68 35 0.5 27 51 6.6 1 47 80 10.6 1. în mm Diametrul Simbol arborelui Seria Seria Seria NA 69 (d ≥ 32 mm) Deplasarea axială admisibilă „s” Seria NKI 32 NKI 32/20 NKI 32/30 NKI 35/20 NKI 35/30 NKI 38/20 NKI 38/30 NKI 40/20 NKI 40/30 NKI 42/20 NKI 42/30 NKI 45/25 NKI 45/35 NKI 50/25 NKI 50/35 1) NA 49 NA 49/32 NA 4907 NA 4908 NA 4909 NA 4910 - NA 69 NA 69/32 NA 6907 NA 6908 NA 6909 NA 6910 - NKIS NKIS 35 NKIS 40 NKIS 45 NKIS 50 35 38 40 42 45 50 Sarcina Turaţia Turaţia limită de limită de referinţă Masa d F D B rmin s ) dinamică statică oboseală nG Cr C0r Pu nB -1 kN kN kN min min-1 ≈g 118 32 37 47 20 0.6 0.5 9500 6000 281 40 50 65 22 1 0.4 10000 6500 222 42 47 57 30 0.7 12000 8000 180 32 37 47 30 0.35 (continuare) NKI.Lagăre cu rulmenţi Tabelul 5.5 11000 7000 220 35 43 58 22 0.6 2 50 106 14.9 10000 7000 216 40 45 55 30 0.5 28.5 73 139 17.5 47 82 10.5 47.5 66 116 14.8 31.4 8500 5500 270 50 55 68 25 0.5 67 8.6 0.3 0. Dacă este necesară o deplasare mai mare.6 2 53 118 16 8500 6000 274 50 58 72 22 0.9 43.

2RS NA 4906.6 38 0.5 39. Ei pot avea sau nu.8 7500 3.37 Condiţii impuse arborelui şi carcasei Materialul carcasei Abaterea alezajului carcasei Abaterea arborelui pentru rulmenţii fără inel interior Oţel sau fontă Aliaje uşoare Rugozitatea admisibilă (µm) - N6 R6 Ra=0.3 11 19.2 (Rz=1) abaterea maximă de la circularitate: 25% din toleranţa diametrului.48 10000 1.6 0.6 36 0. abaterea maximă de la paralelism: 50% din toleranţa diametrului.3 17. cu precizările de mai jos.2RS NA 4909.2RS NA 4905.2RS NA 4910.3 6.6 4200 7.9 3500 Turaţia limită pentru ungerea cu unsoare 5.4.2RS NA 4901.2RS NA 4902.2RS NA 4907.5 0. inelul exterior este sferic şi poate oscila în caseta din tablă.2RS Masa d F D C B Sarcina de bază rmin dinamică Cr kN 0.6 0. inel interior.3 0. în mm Diametrul Simbol arborelui Seria Seria NA 49…2RS Dimensiuni NA 49…2RS NA 4900. care derivă din absenţa sau prezenţa inelului interior. Tabelul 5.3 21.6 26.3 Rulmenţi oscilanţi cu ace La aceşti rulmenţi.RS Dimensiuni.Alegerea şi calculul rulmenţilor Tabelul 5.8.2RS NA 4903. 253 .1 0.8 (Rz=4) h6 Ra=0.3 7.8 0.36 Rulmenţi cu ace cu inel interior. sunt cele de la § 5.8 0.2 28.9 24.4 6500 4.6 40 statică NA 49.5 27. Construcţia lor rezultă din tabelul 5.59 9000 2.RS Etanşat pe o parte Etanşat pe ambele părţi ≈g 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 1) NA 4900 RS NA 4901 RS NA 4902 RS NA 4903 RS NA 4904 RS NA 4905 RS NA 4906 RS NA 4907 RS NA 4908 RS NA 4909 RS NA 4910 RS 24.3 8.3 8.2RS NA 4908.2 4800 6.4..3 10.5 53 59 64 Sarcina Turaţia limită de limită 1) oboseală nG Pu kN min-1 1 13000 1. Comentariile privind particularităţile constructive şi funcţionale.3 0.05 5500 5.2RS NA 4904.3 3900 7.38 [23].5 37 40 80 89.3 19.9 8.19 12000 1.2.. căptuşită cu material plastic antifricţiune.5 104 175 252 290 295 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 14 16 20 22 25 30 35 42 48 52 58 22 24 28 30 37 42 47 55 62 68 72 13 13 13 13 17 17 17 20 22 22 22 14 14 14 14 18 18 18 21 23 23 23 C0r kN 6. etanşaţi NA 49.8.

Căptuşeala din masă plastică limitează temperatura de utilizare a rulmentului la intervalul +100oC … − 30oC.8 0.5 36.3 0.Lagăre cu rulmenţi Ajustajul dintre caseta rulmentului şi carcasă este cu strângere (tab. în raport cu poziţia sa centrică (poziţia în care planul median al inelului interior se află în planul median al rulmentului).5 C0r kN 7.5 50.8 0.3 0.3 0.9 10000 Deplasarea axială admisibilă s a inelului interior.5 36. 0.5 13 18.9 10000 Dimensiuni.5 12 16 16 20 20 20 20 20 20 D1 24.5 42 47. Rulmenţii oscilanţi cu ace se calculează cu metodologia de la § 5.5 0.8 0.6 24.8 r1 min.5 C0r kN 7.8 0.5 0.37). 2) 254 .5 38.9 12.9 12.2 17. rugozitatea alezajului carcasei.5 0.4 13000 6.8 0.8 0.65 15000 5.5 27 30.5 47 53 Sarcina Turaţia limită de limită 2) oboseală nG Pu kN min-1 1.8 0.2 17.1.25 22000 2.5 30. Turaţia limită este pentru ungerea cu ulei.3 26 27.5 38.5 58 r min 0. Pentru ungerea cu unsoare turaţia limită este 60% din cea din tabele.5 Cr kN 6.8 0.5 0.5 58 r min.5 34 36 41.4 16000 4.8 0.8 0. 5.5 34 36 41.5 50.3 26 27.5 30. Rulmenţii oscilanţi cu ace se pot adapta unor deformaţii unghiulare flexionale mari ale arborilor (§ 3.43 21000 4 18000 4. 0.5 12 16 16 20 20 20 20 20 20 B D1 24.3 0.3 s 1) Sarcina de bază dinamică statică 12 15 17 20 22 25 30 35 40 1) PNA 12/28 PNA 15/32 PNA 17/35 PNA 20/42 PNA 22/44 PNA 25/47 PNA 30/52 PNA 35/55 PNA 40/62 12 15 17 20 22 25 30 35 40 15 18 20 25 28 30 35 40 45 28 32 35 42 44 47 52 55 62 12 16 16 20 20 20 20 20 20 0.8 0.5 0.5 0.2 11000 6.4 16000 4.5 13 18.8.6 24.25 22000 2.5 0. în mm Diametrul Seria RPNA arborelui Simbol PNA Dimensiuni Masa ≈g 32 52 62 109 112 125 131 141 176 FW 15 18 20 25 28 30 35 40 45 D C ±0.8 22 22.8 0.11 24000 2.43 21000 4 18000 4.5 42 47. precum şi cea a fusului.9 16.2 11000 6.11 24000 2.3 0.4 13000 6.2).8 0.8 0.65 15000 5. În acelaşi tabel sunt date abaterea dimensională a fusului.5 47 53 Sarcina Turaţia limită de limită 2) oboseală nG Pu kN min-1 1.8 22 22.4.3 0.3 0.8 0. în mm Diametrul Seria PNA arborelui Simbol Dimensiuni Masa ≈g 37 62 73 136 145 157 181 177 227 d F D C ±0.9 16.3 0.5 27 30.8 0.5 0.8 Deplasarea axială admisibilă „s” Sarcina de bază dinamică statică 15 18 20 25 28 30 35 40 45 RPNA 15/28 RPNA 18/32 RPNA 20/35 RPNA 25/42 RPNA 28/44 RPNA 30/47 RPNA 35/52 RPNA 40/55 RPNA 45/62 28 32 35 42 44 47 52 55 62 Cr kN 6.38 Rulmenţi oscilanţi cu ace C r r C r s D D1 FW D D1 d F B RPNA Dimensiuni. Tabelul 5.

FAG.. S. Sinaia. vol.a. Lubrifianţii plastici. L.. Conception automatique de liaisons pivot par roulements utilisant les méthodes de l’intelligence artificielle. API 12. théorie et dimensionnement. 23.. E. Tipocart Braşovia. INA Wälzlager Schaeffer HG. Crişan. ş. 19. 22. 1985. Gafiţanu. 255 . Antal. I. 1993.. INA-Schaeffer KG. Reductoare. INSA. Université Paul Sabatier. O. 1995. Booser. UT Press. Kostengerechte Konstruction von Getrieben. 8. – Nr. Fl. M. J. INA. ş. M. Sinaia. Expert Verlag. 21. 20. 1999. 2001. Roulements. Needle roller bearings. Toulouse. Bucureşti. Bearings and asembly systems for universal joints. vol. Tribology Data Handbook. Thèse de doctorat.. M. Rolling bearings. Stelian. Editura Tehnică. INA. 14.. Damian. Le lubrifiant – véritable matériau de construction. G. Toulouse. Cluj-Napoca. Îndrumar pentru utilizarea unsorilor în industrie. 1997. 2001. 6. Rulmenţi. Catalogue 352. Toulouse. 1994... 17. CETIM. S. vol. Document 004875. Editura Tehnică. Publ.. WL 00200-4 DA. Proiectare şi tehnologie. Boca Raton. Organe de maşini. INA.a. 1987. INA. A.. CRC Press. 2002. 2002. Iaşi. Paris. Tribotehnica. Die Gestaltung von Wälzlagerungen. Catalogue 307. 12. Haasis. Florea. 1999. 1996.. Editura „Gh.a. J. 3. ş. ş. Editura Universal Cartfil. „Balkantrib 99”.. Constantinescu. 16. Mecanica contactului. 2002. Paris. Guillot. Gafiţanu... Ploieşti. R. Grigoraş. 1992. Florea. Fl. New York. 2. 1999. C. A. Needle roller bearings. INA Wälzlager Schaeffer HG... Paris. Greases for High Temperatures. Etudes des mécanismes. P. 2000. Guillot. Dunod. Creţu. Braşov. 3. 1999.Bibliografie Bibliografie 1. Medias professional system. ş. Possibilités des huiles à base minérale et des fluides de synthèse. Systèmes mécaniques. Al. 1984.a.. INA USA Corporation. vol. Cylindrical roller bearings. Modélisation des systhèmes mécaniques. Catalogue WL 41 520-3 EA. „Balkantrib 99”. INSA. Editura Tehnică. CETIM. 9. Asachi”. 5. 2. 2004. Florea. 13. Bucureşti. D. 7. Bucureşti. Fabricare şi utilizare. 4. Florescu. I... Friction and Wear Properties of Grease with new Molybdenum Organic Compound Additive. M. 18. 11. Document 004876.a. Georgescu. 15. FAG. Aublin. vol. 10. 3.

Mott. 36. Track rollers.. Pascovici.a... Radial insert ball bearings. Machine Elements in Mechanical Design. Catalogue 5000E. INA Schaeffer KG.. Signer. 2003. M... Angular contact ball bearings. M. SKF. G. INA. Bucureşti. Etancheité axiale V-RING. 2000. Poplawski. 2003.. I. Housed bearing units. Design and Operating Characteristics of High-Speed. Second Edition. Steinetz.. 1987. 34. Etanşări. New York. 33. Reductoare cu două trepte. Rockwell Automation. Popa. 2000. INA Schaeffer KG. Lubricant Effects on Bearing Life. 2004. E. NASA/TM-1998-206981. 1985.. OEM Design ’86 Conference. publication 5002E.. Angular-Contact Ball Bearings. R. John Wiley&Sons. 2000. 1997. 42. 45. R. Conception. Lifetime Lubrication of Bearings at High Temperatures. B. 1997. 2000. INA. 256 .. nr.. nr. The tapered roller bearing guide. 2001. Muscă. 2003. L.a. Popinceanu. W. 12th International Colloquium. ş. Catalogue 305. Engineering Design. Cicone. Bucureşti. 2002.. Toulouse.. publicaţia 4100 E. 1998. A Systematic Approach. D. 2003. Research and Development of Lubrication Greases by NSK. N. Pinnel. 1997. SKF. 32. J. 2000. 38.. 37. Manual de întreţinere. Editura Tehnică. INA. Rolling Bearing Life Prediction – Past. SKF. Loderer. E. 27. Cluj-Napoca. 2002. E. New York. INA Wälzlager Schaeffer HG. Piteşti. V. Tr. Second edition. Problemele fundamentale ale contactului cu rostogolire.. Kardinal. INSA. H. Catalogue 520. High – Precision bearings. H. Catalogue 901. N. 41. Fundamente de lubrificaţie. D. Editura „Gh. Pop. INA Wälzlager Schaeffer KG. 25.. 47.. INA. Editura The Flower Power. Roulments. Elemente de tribologie. Revue des roulements. Dodge Bearing Seal Selection Guide. 2002.3. V. 49. 26. Editura BREN.. 1988. TIMKEN.. I. Nagasaki. D. SKF. International Tribology Conference. Naka. Comportarea uleiurilor lubrifiante sub presiune. Beitz. Miller. Olaru. Rulmenţi. R. ş. Tribology 2000-Plus. V. Maxwell Macmillan International. 29. 30. 2000. Pahl. 31. Publication LFR.. M.. Bucureşti. Motion&Control. Editura Todesco. 28. Leroy. 40. Donadieu. Seal Technology. 43. Toronto. C. Small-Bore. Ostfildern. Present and Future. Editura Didactică şi Pedagogică. 35. 46. 242. în Mechanical Engineers’ Handbook. D. V. Asachi” Iaşi. Zaretsky. 44.. Springer Verlag. 1986. 39. Zaretsky.S. Precision radial ball bearings.Lagăre cu rulmenţi 24. Zaretsky. 48. 1993. B.