DATA: 18.02.13 CLASA: a V-a SUBIECTUL: Valorile morfologice si funcțiile sintactice ale numeralelor cardinale si ordinale.

TIPUL LECȚIEI: De comunicare și însușire a cunoștințelor. PROFESOR: OBIECTIVE: OBIECTIV CADRU: Dezvoltarea capacității de exprimare orală si scrisă OBIECTIVE PERFORMATIVE: a. Cognitive: 1. Să definească, in mod corect, numeralul; 2. Să cunoască ce înseamnă numeral cardinal si numeral ordinal; 3. Să identifice tipurile de numerale învățate dintr-un text dat; 4. Să recunoască valorile numeralelor (adjectivală și substantivală) din anumite enunțuri; 5. Să alcătuiască propoziți în care numeralele să îndeplinească funcțiile sintactice date; 6. Să recunoască cazurile și funcția sintactică a numeralelor dintr-un text dat. b. Afective: 1. Să manifeste interes pentru o exprimare nuanțată si îngrijită. STRATEGII DIDACTICE: a. Metode si procedee: conversația euristică, explicația, învățarea prin descoperire, exerciț iul scris, oral, individual, analiza sintactică; b. Mijloace de învățămînt și materiale didactice: ,,Limba română’’, manual pentru clasa a V a, caietul de notițe. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII: activitate frontală, activitate individuală, activitate independentă.

RESURSE: capacitățile de învățare ale elevilor. Din punct de vedere al capacității de învățare, clasa este relativ omogenă .Majoritatea elevilor dispun de capacități de învățare sporite, ceilalți avînd resurse suficiente pentru o bună colaborare cu profesorul în vederea desfășurării cu succes a activității didactice. TIMP: 45 minute.

1. Moment organizatoric (1 min.) Voi avea grijă ca elevii să-și pregătească materialele necesare orei de limba română și voi nota absenții. Voi asigura liniștea și disciplina clasei pentru o bună desfășurare a activității didactice 2. Verificarea temelor (2 min.) Se va realiza controlul caietelor de teme și, de asemenea, se va verifica modul în care elevii au elaborat tema dată ora trecuta. Elevii sunt solicitați să citească, sunt puși să motiveze, antrenîndu-se, prin întrebări, toată clasa. 3. Actualizarea cunostintelor (2 min.) Se va realiza printr-o verificare orală a cunoștințelor despre numeral pe baza urmatoarelor întrebări:  Ce este numeralul?  Ce este numeralul cardinal? (exemplu)  Da-ți exemple de numeral cardinal simplu și compus; 4. Captarea atenției (8 min)

Voi scrie la tablă mai multe propoziții si elevii vor indica numeralele cardinale,vor exista si numerale ordinale,elevii vor trece astăzi la acest numeral și la funcțiile sintactice.  Rog elevii să-şi noteze următoarele exemple: 1. Pe stradă trec zece copii,doi cîntă. 2. Trei elevi citesc,patru desenează. 3. Al treilea merge greu. 4. Al doilea elev nu a răspuns corect. 5. Întîi Decembrie este ziua noastră naţională.  Îi rog să identifice numeralele cardinale şi să spună ce exprimă fiecare.(exemplele 1,2, exprimă numărul obiectelor iar 3,4,5 exprimă ordinea obiectelor).Le voi explica și celelalte numerale.

5.Anunțarea temei și enunțarea obiectivelor (1 min.) Voi anunța elevii ca, în lecția de astăzi, vom învăța ce funcții sintactice poate avea numeralul în fiecare caz, și în acest scop, pînă la sfîrșitul orei, vor trebui să identifice funcțiile sintactice ale numeralului din anumite enunțuri și să alcătuiască propoziții în care numeralele date să îndeplinească anumite funcții sintactice. Se va scrie titlul lectiei pe tablă si în caiete.
TEMA:Valorile morfologice și funcțiile sintactice ale numeralelor cardinale si ordinale.

6. Dirijarea învățării si dobîndirea cunoștințelor (29 min.)

.

NUMERALUL ORDINAL- Exprimă ordinea obiectelor prin numărare. Exemple:al treilea,al cincilea,al o sutălea. Numeralul ordinal este: *Simplu:primul ,întîi,prima,secund,secundă Observăm ca există forme si de feminin şi de masculin *Compus:al treilea,a unsprezecea

Numeralul cardinal poate înlocui un substantiv într-o comunicare. Voi spune elevilor ca numeralul cu valoare substantivală poate avea în propoziție diferite funcții sintactice: subiect, atribut, complement sau poate intra în alcătuirea predicatului nominal care arată: ce este, cine este, cum este subiectul, iar numeralul cu valoare adjectivală îndeplinește funcția sintactică de atribut adjectival, acordîndu-se cu substantivul determinat în gen, număr și caz. Aceste funcții sintactice sunt exprimate prin diferite forme ale numeralului. Formele pe care le ia numeralul pentru a exprima funcția lui in propozitie se numesc cazuri. VALOARE SUBSTANTIVALĂ( atunci când înlocuieşte un substantiv) VALOARE ADJECTIVALĂ ( atunci când determină un substantiv, cu care se acordă în gen, număr şi caz)

Voi nota pe tablă enunțuri în care numeralele ordinale si cardinale vor îndeplini funcțiile sintactice mai sus menționate, iar elevii își vor scrie propozițiile în caiet. Voi dirija învățătura în așa fel încît aceștia să poată descoperi funcțiile sintactice ale numeralelor din textele date: Numeralele cu valoare substantivală îndeplinesc următoarele funcții sintactice: Nominativ: -f.s subiect: Cinci au fost pedepsiți Al doilea este prietenul meu - F.s nume predicativ: Prietenii mei sunt doi El este al patrulea Acuzativ: - f.s atribut prepozitional: Cartea de la cei doi mi-a plăcut Florile de la primul sunt minunate - F.s complement direct: Pe cei cinci nu-i ințeleg Pe al șaselea sunt supărat - F.s complement indirect: Am vorbit despre cei doi Am citit pentru al șaptelea Dativ: - f.s complement indirect: Le-am citit celor doi I-am multumit celui de-al doilea Genitiv: - f.s atribut genitival: Poeziile celor patru au fost extraordinare Invitația celui de-al cincilea am primit-o Numeralul cu valoare adjectivală este f.s atribut adjectival: Trei prieteni se plimbă Al treilea vecin este plecat la pescuit

Elevii vor scrie în caiete cu litere ecuația:3x5=15

Să ne amintim cazurile:Cazul N-cine,A-pe cine,ce;D-cui;G-al,a,ai,ale cui;V-nu are functie sintactică.  Indicați ce fel de numerale sunt. Înlocuițile și cu alte părți de vorbire.Specificați cazul și funcția sintactică.  Patru au plecat împreună cu profesoara la plimbare.4-num cardinal simplu(N-sub)  Pe unu l-am văzut demult în piață. num cardinal simplu(A-compl)  Pe a treia o cunosc de undeva. A treia num ordin simpl (A-compl)  Pe primul îl voi întreba tema de acasă. Primul-num ordinal simplu(A-comp)  Alcătuiți 4 propoziții cu numeralele cardinale și ordinale.

ANALIZE MODEL 1. Îi aştept pe cei doi diseară. pe cei doi - complement direct exprimat prin numeral cardinal propriu-zis, simplu, cu valoare substantivală,gen masculin, numărul plural, cazul acuzativ, precedat de prepoziţia simplă „pe”, însoţit de articolul demonstrativ „cei”; 2. Îi aştept pe cei doi colegi diseară. cei doi - atribut adjectival exprimat prin numeral cardinal propriu-zis, simplu, cu valoare adjectivală, se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul „colegi”, masculin, plural, acuzativ;

 Indicaţi funcţiile sintactice ale numeralelor: Am cules optsprezece puieți.-atribut care?, ce fel de?, al/a/ai/ale cui?, câți?, câte?. În vază sunt cinci flori.-atribut Am ales dintr-o grămadă de cincizeci.-atribut. Doi s-au uscat în timpul verii.-subiect Din merele de pe farfurie am ales două. –complement Elevii sunt doi.-nume predicativ 7. Feed-back-ul Feed-back-ul are loc permanent pe parcursul conversației și se concretizează prin aprecieri verbale făcute de profesor si prin solicitarea unor exemple formulate de elevi. 8. Tema pentru acasă (1 min.) Alcătuiți 2 propoziții să aibă valoare substantivală și două propoziții cu valoare adjectivală 9. Aprecieri generale (1 min.) Voi face aprecieri generale și individuale, pozitive și (sau) negative.