Sunteți pe pagina 1din 4

GRILE CODUL ETIC

1.Etica profesionala: a. Este o zona neclara; b. Cuprinde un set universal de principii care sa defineasca ce este bine si rau; c. Conceptul de a face bine nu merge mai departe decat cerintele legale sau etice. 2. Profesia contabila se distinge de alte profesii prin: a. Asumarea unei responsabilitati fata de interesul public; b. Respectarea de reguli si principii; c. Autonomie. 3. Codul etic al profesionistilor contabili: a. Da autoritate serviciilor furnizate si protejeaza profesia contabila in fata unor fenomene negative din economie; b. Nu are impact asupra rezultatelor profesionistilor contabili; c. Stabileste principiile fundamentale ale contabilitatii. 4. Obligatia de confidentialitate: a. Continua si dupa incheierea reletiei dintre profesionistul contabil si clienti / angajatori; b. Trebuie respectata doar in timpul relatiei profesionist contabil client; c. Trebuie respectata doar 6 luni dupa incheierea relatiei profesionist contabil client. 5. Asocierea de lunga durata a unui membru important al echipei de certificare cu clientul certificarii, reprezinta o amenintare la adresa independentei profesiei contabile: a. De interes propriu; b. De formalitate; c. De favorizare. 6. O conduita corecta include: a. Abatere de la standardele profesiei in conditiile in care se urmareste rationamentul profesional; b. Un numar de cazuri de neglijenta mai putin importante; c. Evitarea cu desavarsire a actiunilor sau inactiunilor care pot periclita profesia contabila. 7. Printre serviciile profesionale nu se include: a. Management financiar; b. Fiscalitate; c. Managementul calitatii.

8. Un comportament etic nu implica: a. Echitate si curtoazie fata de altii; b. Restrictii asupra propriei noastre libertati; c. Omiterea amenintarilor ce pot aparea in ceea ce priveste conformitatea cu principiile fundamentale. 9. Partea C a Codului Etic al Profesiei Contabile se aplica: a. Tuturor profesionistilor contabili; b. Numai profesionistilor contabili angajati; c. Numai profesionistilor contabili independenti. 10. Profesionistii contabili au obligatia: a. De a accepta sau a oferi cadouri sau invitatii; b. De a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile si-a insusit principiul obiectivitatii; c. De a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile respecta principiul obiectivitatii. 11. Dintre fazele competentei profesionale nu face parte : a. Obtinerea unui nivel de competenta profesionala; b. Testarea nivelului de competenta profesionala; c. Mentinerea unui nivel de competenta profesionala. 12. Nu este atribut al seriozitatii: a. Responsabilitatea de a actiona in conformitate cu prevederile unei sarcini; b. Atentie si meticulozitate c. Inexistenta unei date limita. 13.Profesionistii contabili nu pot sa divulge informatii confidentiale in situatia: a. Atunci cand divulgarea este autorizata in scris de catre client sau angajator; b. Atunci cand divulgarea este autorizata prin lege c. Atunci cand exista o obligatie profesionala sau un drept de a le divulga in cazul in care este interzis prin lege. 14.Pastrarea arhivelor clientului: a. Este un atribut exclusiv al clientului; b. Este atribul exclusiv al clientului si in cazul in care acesta dispare, profesionistul contabil trebuie sa le pastreze asupra lui pe durata de conservare prevazuta de lege; c. Profesionistul contabil nu este obligat sa pastreze arhiva clientului

15.Controlul de calitate se face: a. La nivel de cabinet/societate b. La nivel de contract c. La nivel de organism profesional. 16.Care sunt sanctiunile disciplinare aplicabile membrilor: a. Avertisment scris + mustrare; b. Avertisment scris + mustrare + interzicere; c. Avertisment scris + mustrare + suspendare + interzicere. 17.Raspuderea administrativa este reglementata de: a. Codul de procedura civila si penala; b. Legea contabilitatii 82/1991 + Codul de procedura civila+ Penala + Fiscala; c. Codul de procedura Fiscala+ Penala. 18.Profesionistul contabil este : a. Persoana care asigura tinerea contabilitatii unei societati comerciale b O persoana care este membra a unui organism membru al IFAC c) O persoana cu studii economice superioare apta sa desfasoare servicii contabile. 19.Profesionistul contabil angajat poate fi: a)salariat; b) salariat, partener, director administrativ; c) salariat, director administrativ. 20. In situatia in care profesionistul contabil considera ca se vor continua actiunile neetice, acesta trebuie: a. Sa apeleze la conducerea sistemului de control intern; b. Sa apeleze la consiliere juridica + demisionare in cazuri extreme; c. Nu are nici o obligatie. 21. Se suspenda dreptul de exercitare a profesiei: a. La savarsirea unor fapte penale; b. Neplata cotizatiei; c. Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei. 22.Neplata cotizatiei pe o perioada de un an induce: a. Radierea din Tabloul Corpului; b. Mustrare scrisa; c. Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei.

23.Conform principiului Confidentialitatii, un profesionist contabil are obligatia: a. de a pastra confidentialitatea informatiilor din firma sau organizatia angajatoare b. de a divulga informatiile prezentate de un potential client sau angajator c. de a folosi informatii confidentiale dobandite in urma unor relatii de afaceri sau profesionale, in avantaj personal. 24.Profesionistul contabil nu trebuie : a. Sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala; b. Sa se asigure ca cei pe care ii consiliaza sunt constienti de limitele legate de sfaturile si consultanta fiscala; c. Sa inregistreze consultanta, opiniile sub forma unei scrisori, memorandum. 25.Onorariile profesionistilor contabili pot fi platite sub forma de: a. Avantaje in natura, banca, numerar; b. Participatii, comisionae, numerar; c. Numerar sau banca, conform contractului. 26.Contractele conform caruia sunt stabilite onorariile profesionistilor contabili se incheie: a. Pe parcursul lucrarii; b. Inaintea inceperi lucrarii; c. Dupa terminarea lucrarii. 27.La acceptarea unui client nu se ia in considerare: a. Daca acceptarea misiuni ar crea anumite amenitari la adresa conformitatii cu principiile fundamentale; b. Implicarea clientului in activitati ilegale, evaziune fiscala; c. Pozitia si performanta financiara. 28.Nu este amenitare la adresa independentei: a. Interesul propriu, autoexaminarea; b. Favorizarea, intimidarea; c. Sustinearea, incurajarea. 29.Presedintele Consiliului Superior al Corpului: a. Aproba lista membrilor de onoare ai filiale; b. Convoaca si conduce sedintele Consiliului Superior si ale Biroului Permanent; c. Asigura urmarirea incadrarilor cheltuielilor in bugetul aprobat. 30.Nu este element constitutiv al persoanelor juridice: a. Organizarea de sine-statatoare; b. Patrimoniul propriu; c. Scop nedeterminat.