Sunteți pe pagina 1din 4

REACTII ENDOTERME SI EXOTERME

Caldura de reactie sau efectul termic reprezinta cantitatea de caldura absorbita sau degajata in timpul unei reactii chimice. Ea depinde numai de starea initiala si de starea finala a sistemului chimic, nu si de drumul parcurs de sistem n timpul evolutiei sale. Caldura de reactie se determina n majoritatea cazurilor n conditii de presiune constanta, Qp, si mai rar n conditii de volum constant, Qv, la o anumita temperatura. Efectul termic izobar este:

Efectul termic izocor este:

H si U reprezinta entalpia de reactie si respectiv energia interna de reactie. Procesele chimice izobare pot fi: E oterme: ambiant".

H < 0

!sistemul

cedeaza

caldura

mediului

Endoterme:H > 0 !sistemul absoarbe caldura de la mediul ambiant". Efectele termice sunt denumite n functie de tipul reactiei pe care l nsotesc ca, de e emplu caldura de neutralizare, caldura de hidroliza, caldura de ardere etc. Reacia endoterm #eac$ia endoterm% este reac$ia chimic% cu absorb$ie de c%ldur%. E emplu: H&'& ( H&' ) *+&'& ,-

Reacia exoterm #eac$ia e oterm% este reac$ia chimic% cu degajare de c%ldur%. E emplu: .a'H ) H&' ( .a'H!a/" ) -

Caldura de neutralizare este efectul termic care nsoteste reactia unui acid tare cu o baza tare.

0eci caldura de neutralizare este cantitatea de caldura degajata la formarea unui mol de apa din ionii sai hidratati. Ea are o valoare independenta de natura acidului tare si a bazei tari care participa la reactie si este egala cu ,12.3 45+mol H &' la temperatura de &63 7. 0aca la reactie participa acizi slabi si baze slabe, ca de e emplu:

Efectul termic este mai mic dec8t ,12.3 45+mol H&' datorita reactiei inverse de hidroliza a sarii formate. 9cizii slabi si bazele slabe sunt disociati n ioni, n solutii apoase, n proportie mica:

si la echilibru se formeaza doar o fractiune dintr,un mol de apa.

Entalpia este o marime fizica de stare, iar variatia acesteia masoara variatia de caldura interna a unui sistem chimic, ceea ce fizic se traduce prin dependenta sa de starea initiala si finala a sistemului. :enomenul de dizolvare se caracterizeaza prin stari de agregare diferite ale componentilor initiali, regasiti dupa proces in faza unica. 0izolvarea presupune desfacerea unor interactiuni moleculare, proces ce necesita energie !endoderm" si formarea altora noi, proces e oterm, in urma caruia se elibereaza energie. Caracterul endoderm sau e oterm al procesului este dat de diferenta dintre energia cedata si cea absorbita. ' reactie se numeste e oterma cand are loc cu degajare de caldura sau endoterma cand are loc cu absorbtie de caldura. ;ariatia de entalpie este egala in modul cu caldura, aceasta din urma fiind o marime care se refera la mediu in care are loc procesul si nu la sistemul chimic. <n cazul unei reactii e oterme, mediul accepta energie sub forma de caldura= caldura va fi un numar pozitiv, iar entalpia un numar negativ. 0aca reactia este in schimb endoterma, sistemul chimic preia caldura din mediu, astfel incat caldura va avea semnul >,>, iar entalpia semnul >)?. Entalpia molara de dizolvare reprezinta caldura degajata sau absorbita la dizolvarea unui mol de substanta intr,o cantitate foarte mare de solvent. Pentru a evidentia in mod practic notiunile teoretice e puse mai sus, se efectueaza urmatorul e periment. :isa de laborator: <. #eactivi si ustensile necesare: balanta, sticla de ceas, spatula, cilindru gradat, pahar @erzelius, calorimetru !aparatul cu ajutorul caruia se masoara efectele termice ale proceselor chimice si fizice in conditii adiabatice", apa si hidro id de sodiu solid. <<. Aod de lucru: *. Be masoara cu cilindrul gradat &1C ml apa care se toarna in vasul calorimetrului. &. Be masoara temperatura

initala a apei cu termometrul atasat calorimetrului. 3. Be cantaresc cu ajutorul sticlei de ceas si a balantei Dg de .a'H si se adauga in vasul calorimetrului. D. Be agita, urmarindu,se variatia temperaturii. Cand aceasta se stabilizeaza, se noteaza temperatura finala. <<<. 0eterminarea caldurii molare de dizolvare Be cunosc: *. formula de determinare a caldurii degajate sau absorbite -(mcEt &. caldura specifica a solutiei obtinute se considera c(D,*FD 5+gradGg.H Prin calcul se va determina caldura degajata la dizolvarea a D grame de hidro id de sodiu in apa. 9poi se va determina caldura degajata la dizolvarea unui mol de hidro id in apa. 9ceasta de fapt este entalpia molara de dizolvare. <;. Concluzie 0izolvarea hidro idului de sodiu in apa este un proces e oterm, asa cum evidentiaza calculele de mai sus. Be poate trage concluzia ca in cadrul acestui proces, sistemul chimic pierde energie, cedata mediului in care are loc dizolvarea sub forma de caldura. 9ltfel se e plica de ce semnul caldurii este >)?, iar cel al variatiei de entalpie este >,>