Sunteți pe pagina 1din 98

VOLUMUL 16

ANEXE, INDEX $1 CONTRIBUITORI~ \ .

Darling Kindersley

ENCICLOPEDIA

'wi

ILUSTRATA A

CUPRINS VOLUMUL 16, ANEXE

LUMEAINTERNATIONALA ARTA ~I ARHITECTURA 938 INDEX
ECONOMIA MONDIALA 933 TEATRu, MUZICA ~l DANS 939 INDEX 949
TRANSPORT ~I INGINERIE 934 FILM ~I MEDIA 940 DATE INDEXATE 950-990
MARl SCRilTORI ~I GANDITORI 941 INDEXUL LOCALITAPLOR 991-1016
OAMENl, ARTA ~I MEDIA AUTORll FOTOGRAFIlLOR 1017-1025
MITOLOGIE 935 ISTORIE CONTRIBUITORI 1026
SPORT 936-937 DATE IMPORTANTE ALE ISTORIEI 942-948 LUMEA INTERNATJONALA

ECONOMIA MONDIALA

DATORIA EXTERNA

Unele organizaui, ca Banca Mondiala 1i Fondul Monetar International (FMI), imprumuta bani starelor aflare in curs de dczvolrare, pemru ca acesrea sa-~i finan~eze industria §i programele de prorecrte socialii. Adcsea, dobanda solicitata penrnl aceste lmprumururi estc foarte mare, Srarele de mai jos au eea rnai mare datorie externa.

STAT DATORIE

(MILIOANE DE USD) 862.000

232.000

220.000

163.000

162.000

162.000

154.000

144.000

SUA

Brazilia

Australia

Rusia China

Mexic

Argentina Indonezia

Fondul Monetar International

Banca Mondiala

BOGATIA UNEI TARI depinde de capacitatea sa industriala, resursele naturale, populatie ~i stabilitatea politica. Cornertul genereaza profit ~i locuri de munca, incurajand statele sa produca bunuri care pot fi vandute peste hotare. Totusi, rnulte tari sarace sunt nevoite sa imprumute bani de la statele bogate pentru a-si finanta industria.

AJUTORUL EXTERN

Pentru uneie stan; principala sursd de venit 0 rcprezinta ajutorul extern [acordar sub forma de imprumuturi sau granruri). Mulre state ofera hrana, corturi, mcdicarncnte ~i lmbracaminte pcrsoanclor afectate de dezastre naturale sau razboaie civile,

STAT

Principalii donatori

Japonia SUA Franta Germania Oland.

Marea Briranie

AJUTOR OFERIT (MlLIOANE US D)

9.100

6.900

6.300

5.600

3.500

3.400

STAT

Principalii destinatari

Indonezia Argentina Rusia Grecia Liban India

AJUTOR OFERIT (MILIOANE USO)

43.000

13.700

8.500

5.400

3.500

2.900

FOT~e1e ONU aducand provizii alimentare §i medicale, Sarajevo. Bosnia ~i Hertcgovina, 1996

COMERTUL INTERNATIONAL

, ,

Comertul mondi~l

Exisra cinci stare care domina comerrul mondial. Acestea, cunoscure ~i ca Marele Cinci, sunr responsabilc de aproximativ jumatate din cornerrul international.

STAT

EXI'ORTUL (MILlOANE

USD) 776.000 578.000 450.000 325.000 282.000

SUA Germania Japonia Franra

Marea Britanie

Cele mai importance burse de valori

Activitarea bursei de valori reflecra perforrnanra economics a sratului respecriv. in tabelul de rnai jos se afloi cele mai importance centre financiare.

New York, SUA (Wall Street) Tokyo, Japonia

Londra, Marea Britanie Hong Kong, China Frankfurt, Germania Zurich, Elveria

Kuala Lumpur, Malaysia Paris, Franta

Toronto, Canada

Exporturile

Tabel.ul de mai jos ilusrreaza ripurile de bunuri cornercializate la nivel rnondial. Bunurile preClIl1l aurornobilcle ~i compurerele domina inca exporrurile, dar serviciilc, cum ar fi rurismul, lnregisrreaza 0 cre~tere sustinuta.

MARFURI COMERTUL LA

NIVEL MONDIAL (MILlARDE USD) 220

160

Automobile

Moroarc ~i piese auto Echiparnente de procesare a datclor Telecornunicatii Tranzisrori

70 52 49

Fabrica de autovehicule, Germania

SUMA iN USD 33.609

33.586

27.451

27.126

26.753

24.837

24.743

23.930

23.766

BOGATIA

,

Boga~ia unui stat poate fi. masurata In doua moduri. Produsul Intern Brut (PIB) mascara valoarea torala a bunurilor ~i serviciilor produse de un anumit stat. Produsu! National Brut (PNB) reprezinri surna dintre PIB ~i venirurile din export. Bogana unui stat se mascara prin raportul dinrre PIB sau PNB ji numarul de locuitori ai statului rcspectiv

Cele mai bogate state

Sratele de mai jos au cel ma i mare PIB pe cap de locuitor.

Addis Abeba, Eriopia

Bursa de valori din Hong Kong

Zurich, Elveria

Cele mai sarace state

Srarele de rnai jos au cel mai mic PIB pe cap de locuitor.

STAT

Sierra Leone Eriopia Somalia Tanzania Cambodgia

Rep. Dem. Congo Burundi

Erirreea

Insulelc Comore

NATIONALA

,

STAT

Luxemburg SUA Monaco Elveria

Insulele Cayman Norvegia

Insula Jersey Danemarca Belgia

SUMA 1N USO 478

519

593

660

671

687

694

701

709

933

LUMEA INTERNATIONALA

TRANSPORT ~I INGINERIE

,-----------------------------------------------,

OAMENII S-AU DEPLASAT intotdeauna ~i, pe parcursul secolelor, au cautat mijloace de transport noi §i eficiente. In ultimul secol, progresele tehnologice au dus la 0 crestere considerabila a transportului ~i cornertului internationale. Vapoarele transporta majoritatea marfurilor, in timp ce avioanele le permit zilnic milioanelor de persoane sa calaroreasca in oriee punet de pe glob.

PORTURI IMPORTANTE

Capacitatea navelor de transport containerizar se rnasoara in unitari echivalente cu douazeci de pieioare (Twenty-Foot Equivalent Units), TEU.

PORT MARFURI (iN MILIOANE TEU)

Hong Kong, China 16,21

Singapore 15,95

Kaohsiung, Taiwan 6,98

Pusan, Coreea 6,44

RorrerdamOlanda 6,34

PASAGERI PE AN

Adama,SUA Chicago, SUA

Los Angeles, SUA Heathrow, Londra, UK Dallas,SUA

Tokyo, Japonia Frankfurt. Germania Paris, Franta

San Francisco, SUA Schipol, Olanda

Aeroportul Heathrow, Marea Britanie

CELE MAl LUNGl PODURI SUSPENDATE

CELE MAl AGLOMERATE AEROPORTURl INTERNATIONALE

,

POD TARA DATA
INAUGURA.RlI
Akashi Kaikvo Japonia 1998
Great Belt Link Danemarca 1996
Humber Marea Britanie 1980
Verrazanc Narrows SUA 1964
Golden Gate SUA 1937
Mackinac Straits SUA 1957 CAl FERATE

NUMA.RDE AUTOTURISME (LA 1000 LOCUITORI) 680 550 495 480

475 Long Island Expressway, New York, SUA

~OSELE

Tarile eu cele mai multe iosde

TARA KM ~OSEA
SUA 6.370.031
India 3.319.644
Brazilia 1.980.000
China 1.400.000
Japonia 1.152.217 Tarile eu ede mai multe autoturisme

SUA Iralia Germania Canada Australia

TRANSPORT Sl INGINERIE

,

CEA MA[ LUNG}" ~OSEA; Autostrada pan-americana. Porncsre din SUA ~i ajunge in Brazilia. Are 0 lungune de 24.140 km.

CEL MAl iNALT BARA): Rogunskaya. Tadjikistan, construit In 1989, are 0 inaltime de 335 m.

CEA MAl VASTA RETEA FEROVIARA: Grand Central Terminal, New York, SUA. Are 67 de sine ji acopera 0 suprafata de 19 hectare.

CELE MAl MULTE AUTOSTRAZI: SUA, care are 88.727 km de autostrada.

Grand Central Terminal, New York, SUA

Tarile eu cde mai multe ~ai ferate

TARA TOTALCA.I
FERATE
iNKM
SUA 270.312
Rusia 152.000
Canada 71.000
China 69.400
India 61.850 Cele mai lungi tunduri feroviare

TUNEL TARA DATA

INAUGURA.RII
Seikan Japonia 1988
Tunelul
Canalului Manecii Franp/UK 1994
Metroul din
Moscova (segmenrul
Mcdvedkovo/Balyaevo) Rusia 1979
Metroullondonez Marea Briranie 1939 77.939.536 72.568.076 63.876.561 62.263.710 60.000.125 54.338.212 45.858.315 43.596.943 40.387.422 39.606.925

LUNGIMEA iNKM

53,9

Cele mai lungi rerele
de metrou
ORA~ NUMA.R KM
DE STATII
Washington, DC 86 612
Londra 275 430
New York 461 370
Paris 430 301
Moscova lIS 225
Tokyo 192 218 49,9

30,7 27,8

934

OAMENI, ARTA ~I MEDIA

MITOLOGIE

Miturile aparrinand tuturor culturilor au avut ca protagonisri 0 multime de zei ~i de zeite. Se spune cii aceste creaturi legendare aveau calitati iesite din comun.

MITOLOGIA EGIPTEANA

Zei i §i zeirele egiptene aveau adesea corp urnan §i cap de animal sau de pasare.

NUME Amori-ta Anubis Basrer Ceb Harbor Horus [sis Khnum Maar Min

Mur Nephthys Osiris Ptah

Ra

Seth Sobek Thoth

FORMA

Zeul cu cap de berbec al Tebei. Zeul morrilor cu cap de sacal Zcita pisica a iubirii §i a fertili(a~ii Zeul Pamantului; sotu] zeitci cerurilor, Nur Zeira ell cap de vaca a cerului Zeul cu cap de soim alluminii; fiul lui Osiris ~i allui Isis

'Ochiullui Horus

Zeira materni tati i ~i a fertilita~ii Zeul creator, cu cap de berbec

Zeira adevarulu i, drep[a~ii §i a ordinii Zeul fertilitatii ~i al recoltei

Zei~a vu leur a rdzboiul ui

Sora lui Isis

ZeuI suprem; srapanul victii de apoi; sorul lui Isis Zeul creariei, al mortii ~i al vietii de apoi

Zeul soarelui: stramosul faraonilor

Zeul raului: frarele invidios allui Osiris

Zeul crocodil: sr.panul apelor

ZeuL cu cap de ibis al tnrelepciunii ~i al scricrii

Min

Anubis

Bastet

MITOLOGIE GREACA ~I ROMANA

Greeii antiei credeau ca victilc lor crau guvernatc de un mare numar de zei ~i de zeite, eei mai importanti traind pe Muntele Olimp. Romanii all adoptat mulre dintre zeitatile

grecesri, 111S3. ell nume noi.
GREC ROMAN ROL
Afrodita Venus Zeira frumuserii §i a dragostei
Apolo Apolo Zeul soarelui: zeul proferiilor
Ares Marte Zelll razboiului
Artemis Diana Zeita vanarorii:
protectoarea anirnalelor
§i a copiilor
Asclepius Esculap Zeul medicinei
Arena Minerva Zei~a inrelepciunii
~i a razboiului
Demeter Ceres Zeita fer[i1iri~ii
§i a recoltelor
Dionis Bahus Zeul vinului
Eos Amara Zeip rasarirului
Eros Cupidon Zeul dragosrei MITOLOGIA NORDICA

Nordieii venerau un numjir mare de zci 1i zcite panii In secolul XII, cand Scandinavia a devenit predominant

cresrina.

Ymir (uri"luL inghe{uLuij

I

Ciganti(Jotuni)

I

Audhumla (vaca uri"ldj

I

Buri

I

r---------- Lob

x Angrboda

I

x

Sigyn

n

I

Besda x Bar

,---),

I

Fenrir Midgard

(lup)

Narvi

Viii

Odin ~i Thor

Vali

Hel

Ve

x

x Earth x
(Pam.nt) Grid
I I
Thor Vidor
x
Sif
I
Modi Tyr Heimdall Hermod Hader

Balder Nyord Bragi

x x x

Nanna Skadi Idun

In

Forseti Freya Frey

x = casatorie

MITOLOGIA JAPONEZA

~inro esre rei igia naciva a japoniei. Aceasra se bazeaza pc venerarea spirirdor sau a zeilor supranaturali, numiti karni.

NUME Amarcrasu Benren Daikoku Ebisu Hachiman Inari Izanagi Izanami Kagursuchi Karnui Ogersu Susanowo Tsuki-yomi Uzume Watatsumi

ROL

Zeira soarelui

Zei~a frumusetii 1i a bogatiei Zeul norocului

Zeul rnuncii 1i al pescarilor Zeul razboiului

Zeul recolrclor ~i al avcrii Zeul creator

Zeita lumii umbrelor Zeul focului

Zeul creatiel

Zeita hranei

Zec;1 furrunilor

Zeica lunii

Zeip zorilor ~i a veseliei Zeul marii

Frey, zeul fertilit·tii

Yggdrasil, arborele genealogic al zeiratilor scandinavice

GREC ROMAN ROL
Hebe Iuventas Zena rlneretii
Helios Sol Zeul Soarelui
Hefaisros Vulcan Zeul focului ~i al
prelucrarii metalelor
Hera jLmona Regina zeilor.
protccwarea femeilor
Hermes Mercur Zeul calarorilor
Hesria Vesta Zci~a caminului
Hygiea Salus Zeira sanatiirii
Hypnos Somnus Zeul somnului
Cronos Sarurn Zeul sernanarului ~i al
scrnintclor
Pan Silvanus Zeul padurilor
Persefona Proserpina Zeira lumii umbrelor
Poseidon Neprun Zeul marii
Selena Luna Zeira lunii
Thanatos Mors Zeira noptii ~i a rnorrii
Zeus Jupiter Zeul zeilor: zeul fulgerulu i Jupiter

935

OAMENl, ARTE $1 MEDIA

SPORT

JOCURILE OLIMPICE DE VARA

Cele cinci cercuri suprapusc de pc steaguJ olimpic reprezindi. cele cinci continente: Asia, Africa, Europa, America ~i Australia.

AN 1896 1900 1904 1908 1912 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004

Inelele olimpice LOCKfIE

Arena, Grecia

Paris, Franta

St. Louis, SUA Londra, Marea Briranie Stockholm, Suedia .Anvers, Belgia

Paris, Franta Amsterdam.Olanda Los Angeles, USA Berlin, Germania Londra, Marea Britanie Helsinki, Finlanda Melbourne, Australia Rorna, Iralia

Tokyo, Japonia Mexico City, Mexic Miinchen, Germania Montreal, Canada Moseova, USSR

Los Angeles, SUA Seul. Coree a de Sud Barcelona, Spania Atlanta,SUA

Sydney, Australia Arena, Grecia

CAMPIONI OLIMPICI ·'~:..Ilo@""l~

DE BASCHET ~,(/~{1.~

\~/<\l' .' Bascberul a devenit probd de sport olimpica (pentru V. ~rb:f' Co~ de

In anu11936; pemru femei, a devenir sporr olimpic 1 )J97; .; bascher

.h:,\ \

ECHIPA VICTORII ANI

(BARBATI) SUA

ECHIPA (FEMEI) URSS SUA

SPORTURILE SUNT JOCURI §i activitati care implica folosirea abilitatilor fizice. De§i originile competitiilor sportive sum necunoscute, vechii greci au organizat primele Jocuri Olimpice in anul 776 i.Hr. Astazi, sporturile

se desfasoara atat pe plan national, cit §i global.

URSS Iugoslavia

12

2

VICTORIJ ANI

PROBA DETINATORUL RECORD DETINATORUL
RECORDULUI RECORDULUI
MASCULIN FEMININ
Aruncarea sulitci ]. Zclcznv (Cehia) 98.48 m O. Menendez (Cuba)
Aruncarea discului ]. Schult (RDG) 74.08 m G. Reinsch (RDG)
Aruncarea greurarii R. Barnes (SUA) 23.12 rn N. Lisovskaya (URSS)
Aruncarea ciocanului Y. Sedykh (URSS) 86.74m M. Melinre (Romania)
Saritura III ini";:ime ]. Sotomayor (Cuba) 2.45m S. Kosradinova (Bulgaria)
Sartcura ell prajina S. Bubka (Ucraina) 6.14m S. Dragila (SUA)
Saritura in lungime M. Powell (SUA) 8.9Sm G. Chistyakova (URSS)
Triplu salt ]. Edwards (UK) 18.29 rn I. Kravers (Ucraina) RECORD

71.52m 76.80 rn 22.63 m 76.07 m

2.09 m 4.81 m 7.52m 15.50m

CAMPIONI OLIMPICI DE HOCHEI PE IARBA

Tabelul de mai jos arata tarile cu cele mai multe titluri olirnpice la cornpetitiile de femei ~i barbari

ECHIPA VICTORll AN! ECHIPA VICTORII ANI
(BARBATI) (FEMEI)
LuLa 1928,1932, Australia 3 J 988, 1996,2000
1936,1948,1952, Zimbabwe 1980
1956, 1964, 1980 Olanda 1984
Pakistan 3 1960, 1968, 1984 Spania 1992
M. Bricanic 3 1908, 1920, 1988
Cross de hochei ~i puc 1936,1948,1952,1956,1960,1964, 1968,1976,1984,1992,1996,2000 1972,1988

1980

PROBE OLIMPICE DEINOT

BARBATI FEME!
50m SOm
100111 100m
200 m 200m
400m 400m
1,500 m 800m
100m 100m
200m 200m
100m LOOm
200 m 200m
100m 100m
200m 200m
200 m 200m
400m 400m
4xlOO m 4xlO0 m
4x200 m 4x200 m
4xl00 m 4xl00 m
Ochelari de inor PROBE DE PISTA
DrSTANTA DETINATORULUI TIMP PROBA DISTANTA DETINATORULUI TIMP
(MASCULIN) RECORDULUI (FEMININ) RECORDULUI
Sprint 100m M. Greene (SUA) 9,79 sec
200 III M.Johnson (SUA) 19,32 sec Sprint 100m F. Griffirh-Joyner (SUA) 10,49 sec
400m M.Johnson (SUA) 43,18 sec 200m F. Griffith-Joyner (SUA) 21,34 sec
Distante 800m W. Kipketer (Danemarca) 1 min 41,11 sec 400m M. Koch (RDG) 47,60 sec
medii 1,500m H. EI Guerrouj (Maroc) 3 min 26,00 sec Disranre 800m J. Kratochvllova (Cehia) 1 min 53,28 sec
o mila H. EI Guerrouj (Maroc) 3 min 43,13 sec medii 1,500m J.~(China) 3 min 50,46 sec
Distance 5,000m H. Gebreselassie (Etiopia) 12 min 39,36 sec o mil. S. Masrerkova (Romania) 4 min 12,56 sec
lungi 10,000 m H. Gebreselassie (Ectopia) 26 min 22,75 sec Disranre 3,000 m ]. Wang (China) 8 min 6,11 sec
~raferi 4xl00 rn SUA 37,40 sec lungi 5,000 m B. Jiang (China) 14 min 28,09 sec
4x400m SUA 2 min 54.20 sec 10,000m J. Wang (China) 29 min 31,78 sec
Garduri lLOm C. Jackson (UK) 12,91 sec Srafera 4xLOOm RDG 41,37 sec
400m K. Young (SUA) 46,78 sec 4x400 m URSS 3 min 15,17 sec
Cursa cu obsracole 3000 III B. Boularni (Maroc) 7 min 55,28 sec Garduri 100m Y. Donkova (Btdgaria) 12,21 sec
Mararon 42.195 Ian K. Khannouchi (Maroc) 2 h 5 min 42 sec 400m K. Batten (SUA) 52,61 sec
Mars 20 Ian B. Segura (Mexic) 1 h 17 min 25,6 sec Maraton 42.195 km C. Ndereba (Kenya) 2 h 18 min 47 sec
SOlan T. Toutain (France) 3 hr 40 min 57,9 sec Mars 10 Ian N. Ryashkina (URSS) 41 min 56,23 sec 3 1976, 1980, 1992

4 1984, 1988, 1996,2000

~tafera

PROBA

Llber

Spate

F1uture

Individual rnixt Liber ltafet.

Mixt

Blocul de start

FOTBAL

OAMENI, ARTE sr MEDIA

Ca~tigatorii Cupei Mondiale
AN LOCALIZARE ECHIPA
CA~TIGATOARE
1930 Uruguay Uruguay
1934 Iralia Iralia
1938 Franta Iralia
1950 Braz.ilia Uruguay
1954 Elvetia R.F. Germania
1958 Suedia Brazilia
1962 Chile Brazilia
1966 Anglia Anglia
1970 Mexic Braztlia
1974 R.F. Germania R.F. Germania
1978 Argentina Argentina
1982 Spania Italia
1986 Mexic Argentina
1990 Italia R.F. Germania
1994 SUA Brazilia
1998 Franta Franta
2002 Coreeal]aponia Braz.ilia Golgheteri Cupa Mondiala

]UCATOR GOLURI ANI

Gerd Muller (Germania) Just Fontaine (Franta) Pel" (Brazilia)

14 13 12

1970-74 1958 1958-70

• Cupa Mondiala a tosr organizad pentru prima data in 1930 ~i competitia se desHljoara 0 data la patru ani.

• Cel mai rapid got a fost marcat intr-un rurneu de carre cehul Vaclav Masek, In 16 secunde, tntr-un rneci irnpotriva selccriunarei Mexicuhti, In 1962.

• Fotbalisrul rus Oleg Salenko a rnarcat cele mai multe goluri marcate vreodata intr-un meci pemru Cupa Mondiala, A marcar cinci goluri In meciul dinrre Rusia ~i Camerun (6-1), ln 1994.

• Cel mai mare scor dintr-un meei pentru Cupa Mondiala a fast 10-1 (Ungaria - El Salvador, 1982).

Trofeul Cupei Mondiale

DES PRE RUGBY

Gerd Muller (centru), R.E Germania vs. Brazilia, 1973

TENIS

T urnee de tenis

TURNEU LOCALIZARE SUPRAFATA
Wimbledon Londra, UK Iarba
US Open Flushing Meadow, Teren
New York, SUA amficial
Australian Open Flinders Park, Iarba
Melbourne, Australia sintetica
French Open Sradionul Roland Garros Zgura JUCATORI (BARBAp) P. Sampras (SUA)

R. Emerson (Australia) B. Borg (Suedia)

R. Laver (Australia)

JUCATORI (FEMEI) M. Court (Australia) S. Graf (Gennani.) H. Moody (SUA)

M. Navratilova

TOTAL 13

12

II

11

ANI 1989-2000 1961-67 1974-81 1960-69

RUGBY

Ca~tigatorii Cupei Mondiale

AN LOCALIZARE ECHIPA CA~TIGATOATE

1987 Australia li Noua Zeelanda Noua Zeclanda
1991 Insulele Britanice ~i Franta Australia
1995 Africa de Sud Africa de Sud
1999 Tara Galilor Australia
2003 Australia Anglia
2007 Franta Africa de Sud Topul marcatorilor la Cupa Mondiala AN ]UCATOR PUNCTE

TOTAL 24

22

19

18

Martina Navratilova la Wimbledon, 1986

ANI 1960-73 1989-99 '1923-38 1978-90

Paris, Franta

Penrru a ca~tiga Marele Slem, un jucator rrebuie sa deuna toate cele parru tiduri principale simultan.

Castigatori de titluri majore (simplu)

BASE-BALL

ECHIPA

New York Yankees 27

S'- Louis Cardinals 9

Philadelphia/Kansas City/ 9

Oakland Athletics

Brooklyn/Los 6

Angeles Dodgers

Boston Red Sox 5

Pittsburgh Pirates

New York/San 5

Francisco Giants

Cincinnati Red.s

VICTORII

1987 1991 1995 1999 2003

Granr Fox (Noua Zeeland.) Roger Keyes (Irlanda)

Thierry Lacroix (Franta) Gonzalo Quesada (Argentina) Jonny Wilkinson (Anglia)

126 68 116 102 113

• Rugby-ul a aparur la Rugby School, ln Anglia. A fost sport olimpic de patru ori, intre 1900 ji 1924.

• Cupa Mondiala esre cea mai irnportanra comperlrie penrru acesc spOrt. ~aisprezece echipe au participat la prima Cupa Mondiala, care a avut loc 111 Australia 1i Noua Zeelanda, in 1987.

Minge de rugby pentru meci international

TURNEU

CELE MAl IMPORTANTE TURNEE DE GOLF

CRICHET

Cupa Mond iala este un turneu international de 0 zi. Acesra are loc apro~ativ 0 data la patru ani

AN

LOCALIZARE ECHIPA cA~IGATOARE

British Open US Open USPGA

ORGANIZAT PR1MADATA 1860

1895

1916

TURNEU

ORGANIZAT PRIMA DATA. 1927

1934

1990 Crose

de golf

manusa ~i minge

In fiecare an, primele doua echipe ale SUA se confrunra in cadrul Campionarului Mondial, IIUr-Ull set al celor mai bune ~apte jocuri

Ryder Cup US Masters Solheim Cup

Cupele Ryder 1i Solheim sunt competitii bienale.

1975 Angli. lnd.iile de Vesr
1979 Angli. Indiile de Vest
1983 Anglia India
I~ t.m India/ : ••• .:i_ Australia "
Pakistan VI
m2 Australia Pakistan
Nom Zeeland';
1996 India/ Sri Lanka
Pakistan/
Sri Lanka
2000 Africa de Sud Australia
2003 Africa de Sud Australia CAMPIONI DE FORMULA 1
AN PILOT NATJONALlTATE
1986 Alain Prost Francez
1987 Nelson Piquet Brazilian
1988 Ayrron Senna Brazilian
1989 Alain Prost Francez
1990 Ayrron Senna Brazilian
1991 Aynon Senna Brazilian
1992 Nigel Mansell Britanic
1993 Alain Prost Francez
1994 Michael Schumacher German
1995 Michael Schumacher German
1996 Damon Hill Britauic
1997 Jacques Villeneuve Canadian
1998 Mika Hakkinen Finlandez
1999 Mi.lciHakkinen Finlandez
2000 Michael Schumacher German
2001 Michael Schumacher German
2002 Michael Schumacher German
2003 Michael Schumacher German
937 OAMENI, ARTA ~I MEDIA

ART.A ~I ARHITECTURA

- "

""

FIECARE CULTURA a

avut artistii sai, de la cei care realizau picturi rupestre, in pesteri, p~na la sculptorii pop-art. In societatea occidentala, arta a devenit din ce in ce mai cornerciala, rnulte opere de arta hind vandute pentru sume enorme, la licitatii.

,

Siluetii lnclinatd, Henry Moore

SCULPTORII SECOLULUI XX

NUME (NATIONALITATE)

ANI

OPERE CELEBRE

Constantin Brancusi (romana) lacob Epstein (cngleza)

Hans Jean Arp (franceza) Henry Moore (engleza) Alberto Giacornerri (elvqiana) Barbara Hepworth (engleza) Jean Tinguely [elvetiana]

1876-1957 1880-1959 1887-1966 1898-1986 1901-1966 1903-1975 1925-1991

TorJ de tdnar EacHomo

Eggboard

Mamii cu copil

Patrat suspendat Siluetii de femeie Omagi« adus orasului New York

Sculpturi in gheafii

Andy Goldsworthy (engleza)

n. 1956

CELE MAl INALTE CLADIRI

CLADIRE ~l LOCALIZARE

Turnurile gemene Petronas, Kuala Lumpur, Malaysia Turnul Scars, Chicago, SUA

Cladirea Jin Mao, Shanghai, China

Citic Plaza, Guangzhou, China

Piata Shun Hing. Shenzen, China Empire State Building. New York. SUA Central Plaza, Hong Kong, China

452m 443m 42001 391 m 384m 381 m 374m

OPERE CELEBRE

Sandre Botticelli (iraliana) Rafael (iraliana)

Leonardo da Vinci (italiana) Peter Rubens (flamanda) Rembrandt van Rijn (olandeza) Joseph Turner (engleza)

Paul Cezanne (franceza) Claude Moner (Franceza)

Pierre Auguste Renoir (francezi) Mary Cassatt (americana)

Paul Gauguin (franceza)

Vincent Van Gogh (olandeza) Gustave Klimr (ausrriaca) Edvard Munch (norvegiana]

Henri de Toulouse-Lautrec (franceza) W.lssili Kandinski (rusa)

Henri Matisse (franceza)

Pablo Picasso (spaniola)

Salvador Dali (spaniola)

Francis Bacon (englcza)

Jackson Pollock (americana)

Andy Warhol (americana)

NUME (N.qIONALITATE)

PICTORIIMPORTANTI

,

ANI

Centrul Pompidou CLADIRE CELEBRA

Domul Caredralei din Florenra, Iralia Domul Sf Petru, Vatican

The ~een's House, Anglia

Casrelul Berny, Paris, Franta Caredrala Sf Paul, Londra, Anglia Palatul Blenheim, Anglia

Muzeul Aires. Berlin, Germania

La Sagrada Familia. Barcelona. Spania Muzeul Guggenheim, New York, SUA Bauhaus. Dessau, Germania

Cladirea Seagram, New York, SUA Notre Dame de Haur. Franta

Cladinle Guvernului. Brasilia, Brazilia Sradionuljocurilor Olimpice, Tok:yo,Japonia Cenrrul Pornpidou, Paris, Franta

Banca Hong Kong §i Shanghai,

Hong Kong, China

1444-1510 1483-1520 1452-1519 1577-1640 1606-1669 1775-1851 1839-1906 1840-1926 1841-1919 1844-1926 1848-1903 1853-1890 1862-1918 1863-1944 1864-1901 1866-1944 1869-1954 1881-1973 1904-1989 1909-1992 1912-1956 1926-1987

NUME (NATIONALITATE)

ARHITECTI

,

Nasterea lui Venus !;coala din Atena

Mona Lisa

Cobordrea de pe cruce

Leqia de anatomic Ploaie, abur Ii viteza lvfuntefe Sf Victoria Nuferi

Umbrele

Loja

Siesta Fioarea-soarelui Sdyulul

Tipdtul

Moulin Rouge Improuizatie

Dansul Salvador Dali

Domnisoarele din Avignon

Premonitia Riizboiului Civil Papiifipdnd

NegUl"ii de lauandd

Marilyn

NUME (NATIONALITATE) ANI

Filippo Brunelleschi (icaliana) 1377-1446

Michelangelo Buonarrori (italiana) 1475-1564

Inigo Jones (engleza) 1573-1652

Francois Mansart (Franceza) 1598- 1666

Christopher Wren (cngleza) 1632-1723

John Vanbrugh (engleza) 1664-1726

Karl Friedrich Schinkel (germana) 1781-1841 Antonio Gaud; (spaniola) 1852-1926 Franck Lloyd Wright (americana) 1869-1959

Walter Gropius (gerrnana) 1883-1969

Mies van der Rohe (germana) 1886-1969

Le Corbusier (elveriana) 1887-1965

Oscar Niemeyer (braziliana) n. 1907

Kenzo Tange [japoneza) 1913-2005

Richard Rogers (englez;') n. 1933

Norman Foster (engleza) n. 1935

ANI

FOTOGRAFI IMPORTANTI

,

SPECIALIZARE

Julia Cameron (cngleza) Man Ray (americana) Ansel Adams (americana) Bill Brande (engleza)

Henri Cartier-Bresson (franccza) Robert Capa (rnaghiara)

Richard Avedon (americana)

Julia Cameron

1815-1879 1890-1976 1902-1984 1904-1983 1908-2004 1913-1954 1923-2004

Porrrerista Experimental Peisajist Documenrarist Forojurnalism Forojurnalisrn Porrretist

CELE MAl SCUMPE PICTURI

Acesre opere de ani celebre au fost -vandute la licitatie, prin case specializara Christie's.

TITLU

(PICTOR,

ANUL LICITATIEI)

PRET IN USD

Portretul Dr. Gachet (Van Gogh. 1990)

Bal la moara de la Galette (Renoir, 1990)

Irisi

(Van Gogh. 1987) iVuntiie Pierrettei (Picasso, 1989) Eu) Picasso (Picasso, 1989) Au Lapin Agile (Picasso, 1989) Floarea-soarelui (Van Gogh, 1987)

I

82500"000

78JOO"000

53"900"000

5L895.000

47"850"000

40.700"000

40.342500

938

Balla moara de la Galette, Renoir

OAMENI, ARTA ~I MEDIA

TEATRU, MUZICA I DANS

TEATRUL I~I ARE radacinile in Grecia antica, perioada cand piesele religioase cuprindeau, pe langa actorie, cantece ~i dans. Astazi, activitatea teatrala variata continua, pentru publicul de pe intregul glob.

Viola

NUME (NATIONALITATE)

ANI

COMPOZITORI DE MUZICA CLASIC.A

OPERA CELEBRA

Antonio Vivaldi (italian.)

Johann Sebastian Bach (germana) Georg Friedrich Handel (germani) Franz Joseph Haydn (austriaca) Wolfgang Amadeus Mozart (ausrriaca) Ludwig van Beethoven (gerrnana) Franz Schubert (austriaca)

Hector Berlioz (franceza)

Felix Mendelssohn (gerrnana)

Frederic Chopin (poloneza)

Franz Liszt (maghiarii)

Giuseppe Verdi (italian.)

Richard Wagner (germana)

Johann Strauss (nuscriaca)

Piotr Iliei Ccaikovski (rus.)

Antonin Dvorak (ceha)

Edward Elgar (engleza)

Giacomo Puccini (iraliana]

Ethel Smyth (engleza)

Gu,rav Mahler (austriad)

Claude Debussy (franceza)

Richard Strauss (germana)

Serghei Rahmaninov (rusa)

Gustav Holst (engleza)

Maurice Ravel (franceza)

Igor Stravinski (rusa)

Serghei Prokofiev (rusa)

Kurt Weill (germana)

Benjamin Britten (engleza)

Karlheinz Stockhausen (germana) Philip Glass (americana)

1678-1714 1685-1750 1685-1759 1732-1809 1756-1791 1770-1827 1797-1828 1803-1869 1809-1847 1810-1849 1811-1886 1813-1901 1813-1883 1825-1899 1840-1893 1841-1904 1857-1934 1858-1924 1858-1944 1860-1911 1862-1918 1864-1949 1873-1943 1874-1934 1875-1937 1882-1971 1891-1953 1900-1950 1913-1976 1928-2007 n.1937

Franz Schubert

OPERA

Anotimpurile (I 725)

Concertele brandemburgice (J 721) Mesia (J 742)

Simfoniile londoneze (I 791-/795) Flautu! magic (1791)

Pastorale (I807-1808)

Die Winterreise (I 827)

Simfonia fontastica (I 830)

Visul unei nOPfi de vara (I826) Lucrdri pentru pian

Preludii (/854)

Trauiatn (/853)

Olnndezui zburdtor (I 843) Lilincid (J 874)

Lacul labedelor (1877)

Dnnsuri slat/one (I878-1886) l/ariatiuni enigmatice (I 898- J 899) Boema (J 896)

The Wreckers (1909) in"Vierea (1884-1894) Marea (J 903-1905) Caualerul rozelor (I911) Lucniri pentru pian Planetele (i 914-19 J 6) Bolero (1928)

Pasdrea de foe (i 9 J 0) Petricd Ii lupul (J 936) Opera de trei parale (J 928) Billy Bud (J95J)

Gruppen (1955-1957) Einstein pe plap (1976)

Philip Glass

Aceste .xlrame rnuz icale" au inrerpreti irnpresionanti, decoruri bogate ~i 0 orchestra cornpleta, pentru a spori efecrul dramatic.

TITLU COMPOZITOR AN
(NATJONALITATE)
Nunra lui Figaro Wolfgang Amadeus Mozart 1786
(austriaca)
Cosl fan turte Wolfgang Amadeus Mozart 1790
(austriaca )
Barbierul din Sevilla Gioachino Rossini (Icaliana) 1816
Tristan ji !solda Richard Wagner (gerrnana) 1865
Aida Giuseppe Verdi (Iraliana) 1871
Carmen Georges Bizet (franceza) 1875
Inelu! Nibelungilor Richard Wagner (germana) 1876
Boema Giacomo Puccini {italiana] 1896
Madame Butterfly Giacomo Puccini (Iraliana) 1904
Peter Grimes Benjamin Britten (engleza) 1945 Nunta lui Figaro

DRAMATURGI IMPORTANTI

,

NUME ANI PIESA
(NATJONALITATE) CELEBRA
William Shakespcare (en~eza) 1564-1616 Hamlet
Pierre Corneille (franceza 1607-1684 Cidul
Mol iere (Iranceza) 1622-1673 Tartuffe
Jean Racine (franceza) 1639-1699 Fedra
Johann Goethe (germana) 1749-1832 Faust
Richard Sheridan (trlandeza) 1751-1816 Rivalii
Henrik Ibsen (norvegiana) 1828-1906 Casa
papuiilor Condei
George Bernard Shaw (irlandeza) 1856-1950 Pygmalion
Anton Cehov (rusa) 1860-1904 Uncbiul Vania
Luigi Pirandello (italiana) 1867-1936 !jase personaje in cdutarea unui
autor
Susan Glaspell (americana) 1882-1948 Casa lui Alison
Eugene O'Neill (americana) 1888-1953 Straniul inrerludiu
Bertold Brecht (german.) 1898-1956 Opera de trei pnrale
Samuel Beckert (irlandezii) 1906-1989 Alteptdndu-l pe Godot
Tennessee Williams (americana) 1911-1983 Menajerin de Slida
Eugene Ionesco (franceza) 1912-1994 Cdntdreafa cheala
Arthur Miller (americana) 1915-2005 Moartea unui cornis ooiajor
John Osborne (engleza) 1929-1994 Priuqte inapoi Cit manic
Harold Pinter (englez;) n.1930 jngrijitorul SPECTACOLE DE BALET CELEBRE

Balecul folosesre dansul, mima ~i muzica pentru a ilusrra 0 povesrc.

COREGRAF (NApONALlTATE)

TITLU

PRIMUL SPECTACOL

I

• Filippo Taglioni (Iraliana) Jean Coralli/Jules Perot (franceza/franceza) Marius Petipu (Franceza) Lev Ivanov (rusa)

Vaslav Nijinsky (rusa) Kennerh McMillan (englez;)' ""

Twyla Tharp (am.;r1c:iiU) David Bindey (engleza)

Siijida Giselle

--

1832 1841

Frumoasa din pddurea adormit-i Spa'gatorul de nuci

Riturile primaoerii

Manon

1890 1892 1913 1974

Fait accompli Natura moartd

la m{enenua pinguinilor

1984 1988

CELE MAl VA:NDUTE SINGLE-URI DIN LUME

SINGLE

ARTIST Elton John Bing Crosby Bill Haley ji Bearles Bearles

Elvis Presley Whirney Houston

Elvis Presley

Paul Anka Whitney

Houston

Candle in the Wind '97 White Christmas

Rock Around the Clock

I I¥tznt to Hold Your Hand Jude

Its Now or Never

I Will Always Love You Don't Be Cruel/Hound Dog Diana

ALBUM

ARTIST

Michael Jackson Coloana sonora Coloana sonora Bearles

Thriller

The Bodyguard Saturday Night Fever Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band

Bridge Over Troubled I¥tzter Born in the USA

Sunetul muzidi

Rumours

Brothers in Arms

Bruce Springsteen Coloana sonora Fleetwood Mac Dire Straits

Saturday Night Fever .

939

OAMENI, ARTA ~I MEDIA

FILM ~I MEDIA

IN ULTIMUL SECOL, progresele din tehnologia rnoderna au transformat mijloacele media ~i industria divertismentului. Computerele creeaza filme de lungmetraj cu efecte speciale, satelitii transmit programele de televiziune in toata lumea ~i tiparul modern produce pana la patru milioane de ziare in fiecare zi.

Camera de filmat Technicolor

REGIZORI IMPORTANTI

,

NUME (NATIONALITATE) ANI FILME DE MARCA
Cecil De Mille (americana) 1881-1959 Celt zece porunci (1923)
Jean Cocteau (franceza) 1889-1963 Frumoasa ii bcstia (1946)
Jean Renoir (franceza) 1894-1979 Regula joculu: (1939)
John Ford (americana) 1895-1973 Diligertfa (1939)
Serghei Eisenstein (rusi) 1898-1948 Crucisdsorul Potemkin (1925)
Alfred Hitchcock (briranid) 1899-1980 Psycho (J 960)
Luis Bunuel (spaniola) 1900-1983 Un cdine andaluz (1928)
John Houston (americana) 1906-1987 Regina afrieana (1951)
David Lean (briranica) 1908-1991 Lawrence al Arabiei (1962)
EI ia Kazan (american
de origine grcaca) 1909-2003 Pe cbei (J 954)
Akira Kurosawa (japoneza) 1910-1998 Cei fapte samurai (1954)
Orson Welles (americana) 1915-1985 Cttafeanul Kane (1942)
lngmar Bergman (suedeza) 1918-2007 A japtea pecete (1957)
Federico Fellini (italian:;) 1920-1993 La Dolce Vita (1960)
Satyajir Ray (indiana) 1921-1992 Pather Panchali (1955)
Stanley Kubrick (americana) 1928-1999 Portocala rnecanic.i (1971)
jean-Luc Godard (franceza) n. 1930 Cu sufletulla gurd (J 960)
Woody Allen (americana) n.1935 Annie Hall (1977)
Francis Coppola (americana) n.1939 Apocalips« (1979)
Bernardo Bcrtolucci (itajian') n.1940 Ultimul impdrat (1987)
Peter Weir (australiana) n. 1944 Picnic la Hanging Rock (i 975)
Sreven Spielberg (americana) n. 1947 £.1: (1982)
Claude Berri (franceza) n. 1954 Jean de Florette (J 986) Scena din Pianul (1993)
Jane Campion (neozcclandcza] n.1955 Pianul (1993) CINEMA

RADIO

• Primul film de lungmetraj a fost Ned Kelly (The Story o[the Kelly Gang), realizer in Australia, In 1906.

APARATE RADIO

/ 1000 LOCUITORI

• Primul film sonor a fost Cdntdretul de fazz, aparur in 1927, avandu-l ln disrributie pe AI Jolson (1886-1950).

SUA Finlanda Regarul Unit Australia Daneruarca Monaco Canada Samoa

Coreea de Sud Elvetia

Noua Zeelanda

2,068 1.488 1.417 1.317 1.125 1.068 1.022 944 992 975 970

• Cel mai SCllmp film prod us vreodara esre Titanic (SUA, 1997), cu un cost estirnat la 200.000.000 USD.

• Filmul care a generat cele mai marl incasari in Box Office este Titanic (SUA, 1997). Acesrea au atins cifra de 1.835 milioane USD.

CELE MAl MULTE STATUETE OSCAR CA~TIGATE

NUMELE FILMULUI STATUETE

intoareerea regelui (Partea a lII-a

a trilogiei Stapdnul inelelor )(2003) 11

Titanic (1997) 11

Ben-Hur (J 959) 11

Poveste din cartierul de vest (1961) 10

Pacientul englez (1997) 9

Ultimui tmpdrat (1987) 9

Gigi (1958) 9

Gandhi (1982) 8

Puhei (1954) 8

De aid in eternitate (i 953) 8

Pe aripile udntului (1939) 8

INFORMAPI DESPRE OSCAR·

• Primele prernii Oscar" (prcmiile Academiei Americane de FUm) au fost acordare In 1929. Aripi (Wings) (1927) a c~tigat rrofeul penrru celmai bun film.

• Filmul ell ccle rnai mulre nominalizari [a Oscar a fost Totu! despre Eva (AIIAbout Eve) (SUA, 1950). A avut 14 nominaliziri ji a c~tigat 6 premii,

• Katherine Hepburn ji Meryl Srreep all avur onoarea de a 11 fosr norninalizate la Oscar de rnai rnultc ori decar orice ale acror. Ficcare a fost nominalizaca de 12 ori.

940

CELE MAl VANDUTE ZIARE

NUME TARA TIRAJ MEDIU
ZILNIC
Yorniuri Sbimbun japonia 14.532.000
Asahi Shimbun Japonia 12.601.000
People's Daily China 8.000.000
Mainichi Sbimbun Japonia 5.845.857
Bild Zeitung Germania 5.674.400
Cbunicbi Shimbun japonia 4.323.144
The Sun Rcgatul Unit 3.718.354
Renmin Ribao China 3.000.000
Sankei Shimbun Japonia 2.890.835
Nihon Keizai Shim. Japonia 2.705.877
Congren Ribao China 2.500.000 ZiaruJ Asabi Sbimbun

TELEVIZIUNE

Public telespectator in lume

NUMAR DE APARATE TV (MILIOANE)

China 400

SUA 219

Japonia 86,5

India 63

Rusia 60,5

Germania 51,4

Brazilia 36,5

Franta 34,8

Regarul Unit 30,5

Iralia 30,3

Primele }ari cu programe de televiziune

TARA ANUL
Regatul Unit 1936
SUA 1939
URSS 1939
Franta 1948
Brazilia 1950
Cuba 1950
Mexic 1950
Argentina 1951
Danernarca 1951
Olanda 1951
Privitul la televizor tn 1948 INFORMAPI DESPRF T El,EVIZIlTNE

• In [ume, numarul mediu de aparare TV la 1000 de locuitori este de 252. Africa Subsahariana are un numar mediu de 50 de aparate TV [a 1000 de persoane, mai mic decat in orice alta regiune din lumc. • Telsrar a fosr primul sarelir pentru comunicarii, In 1962, a transmis pentru prima dara programe TV in direct. in toad lumea.

OAMENI, ART}. ~1 MEDIA

MARl SCRIITORl ~I GANDlTORl

FIECARE SOCIETATE a dat nastere unor mari scriitori §i ganditori. Tabelele de mai jos enumera cateva dintre aceste personalitati,

Ludwig Witcgenstein

De 1. filozofii G reciei antice ji pana 1. gandirorii moderni, filozofii au emis teorii ~i doctrine foarte diferire. Acesr [abel enurnera cativa dintre eel rnai irnportanri gandiw[i ai lumii, eu un mic suruar al filozofiei lor.

NUME (NATIONALITATE) AN!
Confucius (chineza) 551-479 t.Hr.
Socrate (greaca) 470-399 i.Hr.
Aristotel (gread) 384-322 t.Hr.
Sf Augustin 354-430 d.Hr.
(african de origine rornana}
Sf Toma d'Aquino (italiana) 1225-1274
Rene Descartes (franceza) 1596-1650
John Locke (engleza) 1632-1704
David Hume (scoriana) 1711-1776
Saren Kierkegaard (daneza] 1813-1855 Friedrich Nierzsche (gennana)

Bertrand Russell (engleza)

Ludwig Wittgenstein {brtranic de origine au striae a) Jean-Paul Sartre (franceza)

Simone de Beauvoir (francez.)

1844-1900

1872-1970

1889-1951

1905-1980

1908-1986

FILOZOFIE

A pus accent pc ordinea morals ji pe vechile maniere.

A susrinur faptul d. moralitatea se bazeaza pe cunoastere.

Era convins eli logica ~i ratiunea sunt cele mai importante.

A prezentat in opera sa doctrina cresrina.

A dezbaruc subiectul cxisrcntci lui Dumnezeu.

A interpretar lumea folosind lcgile marematice.

Credea ca orice fel de cunoastere se bazeaza pe experierua.

Crcdea d. nimic nu poate fi suuc cu ccrrirudine.

Fondarorul exisrenrialisrnului (doctrina conform careia orice persoana rrebuie sa l~i asume responsabilirarea penrru propriile actiuni].

A respins cresrinismul si a sustinur faprul ca oamenii sunr mdnati de .,dorin~a de a conduce",

A fast incarccrar pentru ca era un pacifist dcclarat,

A srudiat relaria

dinrre limbaj li lume.

Filozof romancier ~i exisrentialisr de frunte. Important filozof feminist.

Organizarc pentru prima dara in 1901, Premiile Prerniul Nobel

Nobel sunt acordate pentru concributii deosebite In: pencru Pace economic, ozica, chimie, Iiziologie, lireratura ji pace.

NUME (NApONALlTATE) AN CONTRIBUPE

Nelson Mandela ji Frederik. Willem de Klerk (sud-africana)

Yasser Arafar (palestlniana), Shimon Peres 1i Yitzhak Rabin (israeliana) Joseph Rorblar (englezii) li Conferintele Pugwash

Carlos Filipe Ximenes Belo ji Jose Ramos-Horta (indoneziana) Campania internarionala irnpotriva minelor antipersonal jiJody Willi,uns (americana)

John Hume (idandeza) ji David Trimble (irlandeza)

Medici f:ira Frontiere

Kim DaeJung (Coreea de Sud)

Na~wtile Unite ~i Kof Alman (g.U1ez.'i) Jimmy Carter (americana)

Shirin Ebadi (iraniana)

1993 Mentinerea pacii tnu-eANC~i Republica Africii de Sud.

1994 Mentinerea pacii intre Organizatia de Eliberan:a Palesrinei (OEP) li Israel. 1995 Campanie pentru oprirea cursei de inarmare nucleara, in politico inremanonala, 1996 Concrtburie la insraurarea pacii in Timorul de Est.

1997 Inrerzicere ~i curatare a zonelor ell mine antipersonal.

1998 Contributie la procesul de instaurare a pacii din Irlanda de Nord.

1999 Pentru oferirea de ingrijire medical. in toata lwnea.

2000 Efonul depus pentru instaurarea

democratiei in Coreea.

2001 Campanii pentru pace mondiala.

2002 Acrivirarea orienrara spre dezvolrare socials. 2003 Campanie pentru democrarie

SCRIITORI IMPORTANTI

,

Franz Kafka

NUME (NApONALITATE) ANI OPERA CELEBRA
Madame de la Fayette (franccza] 1634-1693 Prinapesa de Cleves
Jonathan Swift (irlandeza) 1667-1745 Cdldtoriile lui Cuiiver
Johann Wolfgang von Goethe
(germana) 1749-1832 Faust
Jane Ausren (englezi) 1775-1817 Mdndrie ji prejudecatd
Mary Shelley (englezi) 1797-1851 Frankenstein
Victor Hugo (franceza) 1802-1885 Mizerabilii
Hans Christian Andersen (daneza) 1805-1875 Noile baine ale impdratufui
Charles Dickens (engle d) 1812-1870 Oliver Twist
George Elior (englez.) 1819-1880 Middlemarch
Herman Melville (americana) 1819-1891 MobyDiek
Fiodor Dostoievski (rusa) 1821-1881 Crimd Ii pedeapsd
Lev 'Iolsroi (rusa) 1828-1910 Rdzboi ji pace
Em ile Zola (franceza) 1840-1902 Germinal
Robert Louis Stevenson (scojiana) 1850-1894 Comoara din insuld
James Joyce (irlandeza) 1882-1941 Wise
Virginia Woolf (engleza) 1882-1941 Farul
Franz Kafka (ceha) 1883-1924 Procesul
F. Scott Fitzgerald (americana) 1896-1940 Marele Gatsby
Ernest Hemingway (americana) 1899-1961 Pentru cine bat clopotele
Vladimir Nabukov
(american de origine [usa) 1899-1977 Lolita
John Steinbeck (americana) 1902-1968 Soared ji oameni
George Orwell (engleza) 1903-1950 Ferma animalelor
Graham Greene (engleza) 1904-1991 Brighton Rock
Albert Camus (franceza) 1913-1960 Strdinu!
lralo Calvino (italian.) 1923-1985 Drumul eatre cuibul pdianjenitor
Yukio Mishima (japoneza) 1925-1970 Tumultul »alurilor
Gunrer Grass (germani) n.I927 Toba de tinichea
Gabriel Garcia Marquez
(columbiana) n.I928 Un 'Ileac de singuratlZte
Toni Morrison (americana) n.1931 Prea-iubita
Salman Rushd ie
(briranic de origine indiana) n. 1947 Copiii din miez de noapte Gabriel Garda Marquez

NUME (NATIONALITATE)

POETI IMPORTANTI

, ,

ANI OPERA CELEBRA

Homer (greaca) Virgiliu (roman a)

Dante Alighieri (italiana) Geoffrey Chaucer (engleza) Luis de Camocs (porrugheza) John Donne (cnglcza)

John Milton (englezi) Alexander Pope (englez.) William Blake [engleza) Robert Burns (scoriana) William Wordsworth (engleza) George Byron (englezl) Aleksandr Puskin (rusa)

Emily Dickinson (americana) Rabindranath Tagore (indiana) Hagiwava Sakutaro (japoneza) T.S. Eliot (englez

de origine americana)

Jorge Luis Borges (argenriniana) John Berjeman (engleza) Octavia Paz {mexicana]

Ted Hughes (englezl)

cca 800 t.Hr, lliada

70-19 i.Hr. Eneida

1265-1321 Divina comedic 1340-1400 Pooest: din Canterbury 1524-1580 Luisiada

1573-1631 Sonete dioine 1608-1674 Paradisul pierdut 1688-1744 Eseu asupra ormdui 1757 -1827 Cdnteeele inocentei 1759-1796 Tam o'Shanter 1770-1850 Preludiul

1788-1824 Don Juan

1799-1837 Evgheni Onegbin 1830-1886 Bolts of Melody 1861-1941 Gitanjafi

1886-1942 Urlsnd la lund

1888-1965 1899-1986 1906-1984 1914-1998 1930-1998

Tdramul pusti« Labirintul Disperarea

Piedra de Sol Scrisori neexpediaie

Emily Dickinson

FILOZOFI IMPORTANTI

,

PREMIILE NOBEL PENTRU PACE

941

ISTORIE

ACEST CAPITOL descrie evenimente-cheie din istoria lumii, de la primele civilizatii, pana in zilele noastre. Tabelele cuprind numele unora dintre cei mai mari conducatori din lume ~i 0 cronologie cornparativa arata simultan ce s-a petrecut pe fiecare continent.

DINASTII

~I REPUBLICI CHINEZE

DATA (D. HR.) 220·265 265·316 316·420 420·589 589-618 618-690 690-705 705-906 906-960 960-1279 2179-1368 1368-1644 1644-1911 1911-1949 1949-

DINASTIA Trei Rcgarc Chin vcsrica Chin esrica Sudicii

Sui

Tang

Chou

Tang

Cei cinci nordici, Cei zece sudici Song

Yuan (mongolo) Ming

Manchu (Qing)

Republica (nationalisra) Republica populara (cornuntsca]

40.000 i.Hr. Oamenii de Cromagnon rraiesc in Skhul ~i in Kafael (Israel).

27.000 i.Hr.-19000 i.Hr. Sraruere feminine sunr create in diferire locatii, inclusiv in Rusia.

18000 l.Hr. Ceu rnai rece perloada a Erci Glaciare.

14000 t.He-U 000 l.Hr. Culrura El-Kabareh, Israel.

12500 i.Hr. Aparina mesresugarilor magdalenieni. 10500 i.Hr. Prirnele obiecee din ceramica.japonia.

ISTORIE

DATA

eea 3000-2650 i.Hr. eea 2650-2160 i.Hr

cca 8000 i.Hr, Oamenii care vanau ~j adunau radicini ~i fructe picreaza siluete urnane pe piatra, in Africa de Nord.

10000 l.Hr. Calora glaciara se renage.

9000 i.Hr.-gOOO i.Hr. Se culriva cereale In Lordania ~i in Siria.

8000 i.Hr. Esre fondar Ierihonul, primul oras cunoscut al lumii.

7500 tHr. Domesticirea porcilor, Crimeea.

Sarcofag egi ptcan

PERlOADA

PERIOADE ~I DINASTII EGIPTENE

Prima dinastic Veehiul Regat

Prima perioada intermediara Regatul de Mijloe

A doua perioada intermediara Noul regat

A treia perioada inrermediara Perioada tarzie

Conducatori straini

PAPI
DOMN1E (D.HR.) PAPA
eea42-67 Sf. Petru
88-97 Sf. Clement [
254-257 Sf. ~tefan I
440-461 Sf. Leo I, eel Mare
590-604 Sf. Gregoriu I. eel Mare
1073-1085 Sf. Gregoriu VII
1088-1099 Urban H
1198-1216 Inocentiu HI
1492-1503 Alexandru VI
1534-1549 Paul II
1572-1585 Gregoriu XIII
1846-1878 Pius IX
1958-1963 loan XXIII
1978-2004 loan Paul H Sahara.

5000 i.Hr. Se culnvd pcnrru prima data orezul, China.

5000 i.Hr. Sum lnremeiare primde ora~ in Mesopotamia ~i Sumcr, in vesrul Asiei.

SOOO i.Hr. Sum folonre sisterne de irigaric, Mesopotamia.

4500 i.Hr. jncepe culrivarea zonelor de pe l:inga Auviui Gange, India.

FARAONI PRINCIPAL! Narmer (Menes)

Zoser

Kheops (Khufu)

cea 2160-2100 i.Hr cea 2100-1786I.Hr eea 1786-1550 i.Hr cea 1550-1050 i.Hr

Menruhotep II dinasria Hyksos Amenhotep I

Regina Harshepsur Thutmose III Tutankhamon

Ramses 1I

dinastia Nubiana Darius III

Alexandru eel Mare Prolemeu I Soter Regina Cleopatra VII

eea 1050-667 i.He cea 664- 333 LHr 332-30 i.Hr

PERIOADE JAPONEZE

Perioade1e japoneze au tnceput cu primuI irnparat.

DATA (D. HR.) PERlOADA
250-710 Yamaro
710-794 Nara
794-1192 Heian
1192-1333 Kamakura
1333-1573 Muromachi
1573-1616 Momoyama
1616-1867 Edo
1868-1912 Meiji
1912-1926 Taisho
1926-1989 Showa
1989- Heisei 2500 i.Hr. Regiunea Saharei inccpe sa devina erlda.

cca 2100 i.Hr.. 1786 i.Hr. Regarul de Mijloc, Egipr. cca L550 tHe.-1 050 i.Hr. Noul Regar. Egipt.

invenreaza roata.

2500 i.Hr. Inceputurilc civilizatiei din Valea Indusului. Pakista~.

1900 i.Hr. [ncepe Epoca Eierului in vesrul Asiei.

cca 1790 tHr. Hammurabi devine Rcgele Babilonului.

Apar primelc picrograrne. Mesopotamia.

cca 3000 l.Hr. Dezvolrarea oraselor sumctiene.

Pore din teracord, Valea Indusului

40.000 t.Hr, Oamenii de Cromagnon ajung In Europa din Africa.

35000 t.Hr, Primele Forme de ana nguraciva. gasite la Dordogne. Franta.

35000 i.Hr. Incepurul perioadei paleolitice rarzii.

1 ;000 i.Hr. Picrurile rupestre de [a Lascaux, Franta

13000 l.Hr. Cultura magdaleniana: puncrul culminant a! arrei murale. 11000 i.Hr. Picruri rupestre. Altamira.Spania

35000 i.Hr.-20000 1-Hr. Primii oameni ajung in America de Nord din Asia.

25000 '1.Hr. In Brazilia apar /

locuirori ai pesrerilor; -<J.,.~.

15000 i.Hr. Apar t ' "

manifestari ale artei ~

in pesreri, in Brazilia.

10.000 i.Hr, Rerragerea calotei glaciare

8300 LHr. Rerragerea gheranlor

6500 I.Hr. Marea Britanie de azi sc scparji de Europa P" masura ce se rope~te gheara. 6500 i.Hr. Pnmele comunirati de agriculrori, sud-estul Europei 4500 i.Hr. Primele morrninte mcgalldcc. Britania ~i Portugalia

2900 i.Hr. Culrura danubiana, Europa Cenrrah

cca 2800 i.Hr. incept' consrruirea complexului Stonehenge. Anglia.

2600 i.Hr. Epoca Bronzului ajunge.;;i in Creta.

2500 t.Hr.-2200 i.HI". Perioada dolmenelor

scandinavice

2000 i.Hr. Incepurul civiliznriei minoiane, Creta

1600 i.Hr. Apogeul civilizariei micenicnc, (irecia

8000 i.Hr. A~ezari semipennanenre, America de Nord

6500 i.Hr. Culrivarea carrofilor ~i a cerealelor, Peru, America de Sud

5000 i.Hr, Primclc asezari in Anahuac. Mexic

eea 3500 i.Hr. Porurnbul este cultivat pentru prima dad in America de Sud.

3000 l.Hr. Apar primele obiecre de cerarnica in Americi.

2500 i.Hr. Prirnele mari asezari in zona Anzilor 2000 l.Hr. lnuitii ajung in nordul Croenlandel.

cca 40000 i.Hr. Scramosii aborigenilor ajung in Australia din Asia.

2000 tHr. Incepucunle colonizarii Melaneziei. sudul Pacificului.

24000 i.Hr. Prima ardere a mortilor, Australia.

16000 i.Hr. Ana in pesreri, coasta nordica a Ausrraliei

6000 LHr. Noua Guinee ~i 3000 i.Hr. Probabtla aduccre a

Tazmania sc separa de Australia cainilor in Australia

~i nivelul marii cre~te.

942

ISTORIE

CONDUCA.TORI BRITANICI

Lisra de mai jos enurnera monarhii Angliei din 1042 ji pani in 1603 ji urrnarorii monarhi britanici.

MONARHI AI ANGLIEI

l300 LHe. Sc construieste templul de la Abu Suubcl, Nubia, pemru Ramses 11 1218 l.Hr. Popoarele marilor din Egee invadeaza Egipcul ~i esrul Mcdiccranci.

1000 i.Hr. Etruscii fondeaza erase-state in Iralia.

776 i.Hr. Primele jocuri Ulimpice, (j rccia.

753 i.Hr. Esre inremciarfi Roma.

]400 l.Hr. Capitala chineza se ruuta la Anyang

1200t.Hr. Prabusirea lrnperiului Hirir

L200 'i.Hr, Evreii se apza in Palcstina.

1100 i.Hr. Fenicienii sc raspdndesc din esrul Medireranci.

1000 t.Hr. Rcgarul Israelului, condus de Regelc David

721-705 1.Hr. Imperiul Asirian ajunge [a apogee.

604tHr. Nabuccdonosor II conduce Impcriul Bahilonidn.

1500 i.Hr. lncepurul Epocii Brouzului in Scandinavia. 1450 i.Hr. Sfar~itul civilizariei minoiane, Creta.

1200 i.Hr. Declinul culturii rniceruene, Grecia.

563-486 i.H r. Vial' lui Buddha

550 i.H r. Cirus II pune bazele Irnperiului Persan.

32.2 i.Hr. Chandragupra Maurya fondeati lmpenul Maurya.

509 l.Hr. Esrc fondacs Republica Romani.

480 l.Hr, Creeii ii inving pe persani in Lupra de la Mararon. 431-404 i.Hr. Razboiul peloponeztan. Gn:cia: Sparta Invinge Arena.

1406-1437 James I 1437-1460 james II 1460-1488 James III 1488-1513 James IV 1513-1542 James V

1542-1567 Mary, Regina Scotiei 1567 -1625 James VI

PRIM-MINI~TRI BRITANICI

MONARHI AI SCOPEI

Monarhii Scotiei din 1306 ji pana in 1625. 1306-1329 Robert I, the Bruce 1329-1371 David II

STUART

1371-1390 Robert II 1390-1406 Robert III

1922-1923 1923-1924 1924

1828-1830 Ducele de \Vellington
1830-1834 Concele Grey
1834 Viconrele Melbourne
1834-1835 Robert Peel
1835-1841 Viconrele Melbourne
1841-1846 Robert Peel
1846-1852 Lordul John Russel
1852 Conrele de Derby
1852-1855 Conrele de Aberdeen
1855-1858 Vicontele Palmerston
1858-1859 Conrele de Derby
1859-1865 Vicontele Palmers ron
1865-1866 Conrele Russel
1866-1868 Conrele de Derby
1868 Benjamin Disraeli
1868-1874 WJliam Gladstone
1874-1880 Benjamin Disracli
1880-1885 William Gladstone
1885-1886 Marchizul de Salisbury
1886 William Gladstone
1886-1892 Marchizul de Salisbury
1892-1894 William Gladstone
1894-1895 Conrele de Rosebery
1895-1902 Marchizul de Salisbury
1902-1905 Arthur Balfour
1905-1908 Henry Campbell-Bannerman
1908-1916 Henry Asquith
1916-1922 David Lloyd-George Andrew Bonar Law Stanley Baldwin

James Ramsay Macdonald

1924-1929 Stanley Baldwin 1929-1935 James Ramsay Macdonald

Stanley Baldwin Neville Chamberlain Winston Churchill Clement Arlee \Vinston Churchill Anthony Eden Harold Macmillan Alec Douglas-Home Harold \Vilson Edward Heath Harold Wilson James Callaghan Margaret Thatcher. John Major Tony Blair

\Villiam Gladstone

1935-1937 1937-1940 1940-1945 1945-1951 1951-1955 1955-1957 1957-1963 1963-1964 1964-1970 1970-1974 1974-1976 1976-1979 1979-1990 1990-1997 1997-

50 d.H •. Regarul lui Aksum (Enopia) incepe sa creasca. 150 d.Hr. Popu lariile mandinga ~i berbere domina zona Sudanului.

250 d.Hr. Akswn conrroleazd comerrul in Marea Rosie.

rcgar In

nordul Africii

Moneda Gupta

SAXONI
1042-1066 Edward Confesorul
1066 Harold II
NORMANZI Regelc Henrie VIII Regina Victoria
1066-1087 William Cuceritorul
1087-1100 William II MONARHI Al MARII BRITANII
1100-1135 Henrie I STUART
1135-1154 Stephen 1603-1625 James I (VI al Scotiei)
PLANTAGENETI 1625-1649 Charles I
1154-1189 Henrie II
1189-1199 Richard I COMMONWEALTH
1199-1216 John STUART
1216-1272 Henrie 1II 1660-1685 Charles 11
1272-1307 Edward I 1685-1688 James II
1307-1327 Edward II 1689-1694 Mary [[
1327-1377 Edward III 1689-1702 William III
1377-1399 Richard II 1702-1714 Anne
LANCASTER HANOVRA
1399-1413 Henrie IV 1714-1727 George I
1413-1422 Henrie V 1727-1760 George II
1422-1461 Henrie VI 1760-1820 George 1II
YORK 1820-1830 George IV
1461-1483 Edward IV 1830-1837 William IV
1483 Edward V SAXA-COBURG-GOTHA
1483-1485 Richard III 1837-1901 Victoria
TUDOR 1901-1910 Edward VIl
1485-1509 Henrie VII WINDSOR
1509-1547 Henrie VIII 1910-1936 George V
1547-1553 Edward VI 1936 Edward VIII
1553-1558 Mary! 1936-1952 George VI
1558-1603 Elisabeta I 1952- Elisabeta II Biblioreca din Alexandria, Egipr.

149~146 l.Hr. Rorua dcvasreaza Carragina in Al Trcilca Razboi Punic, purdnd bazele provinciei Africa.

221 i.Hr. Qin Shih Huangdi, primul jmparar, une~((: China. 18; t.Hr, Bactrienii cuceresc nord-vesrul Indiei.

III tHr. Se deschide Drumul Marasii, oferind Vestului 0 poarrf de acces carre China. 64i.Hr. Ceneralul roman Pompei cllCCre~[e Sina.

30 d.Hr. Iisus Hristos esre crucificar in Ierusaliru, Israel. 60 d.HI'. [ncepurunle Imperiului Kushan, India.

105 d.Hr. Esre inventata hartia in China.

220 d.Hr. Sfaqicul dinasriei Han, China.

224 d.Hr, Dinasria Sasanida incepe in Persia.

43 d.Hr. Romanii invadeazd Morea Britanie.

235-284 d.Hr. Perioada de rdzboaie civile In Imperiul Roman.

285-305 d.Hr. [mpararul Dioclerian rcinstaureaza ordinea in Roma.

320d.Hr. Chandragupra I fondeaza lmperiul

Gupca in nordul lndiei.

480 d.Hr. Sfar~i[Ul Imperiului Copra.

520 d.Hr. Escc invenrar in India sistemul numeric zecimal.

550 d.Hr. Esre introdus budismul in japonia.

216 i.Hr. Hannibal lnvinge armata rornana Ia Carinae. 46 i.Hr. Iulius Cczar devine dictatorul Romei.

27 l.HI. Augustus devine primul imparar roman.

330 d.Hr. [mpararul Constantin fondeaza Constanrinopolul. 410 d.Hr. Vizigorii devasreaza Roma.

486 d.Hr. Francii controleazit Franra.

527 d.Hr. Iustinian 1 devine lmparar bizantin.

prospera

400 t.Hr. Declinul civilizariei olmece, Mexic.

cca 500 i.Hr. Pcpulatia adena construiesre movile morruare comune, Ohio, SUA.

500 i.Hr. Se stabilesc relarii comercialc 'inrre insulelc din sudul Pacificului.

Va.1i moche

I d.Hr, Incepurun!e civilizatiei moche. nordul PlT1J.

1-100 d.H r. Hindusf budisti din Asia colonizeaza Sumatra ~i Java.

500 d.Hr. Cultura Hopewell se atla [a apogeu, America de Nord.

600 d.Hr, Apogeul civilizatici may~e. America Cenerah.

300 d.Hr. Popularea escului Polincziei.

300 l.Hr-.lnceputul pcrioadei m<'ly:l~ tirnpurii, America Cenrrald.

co 200 i.Hr. Civihzaria nazca, Peru.

943

ISTORIE

PRqEDINTI AI SUA

Presedinrii SUA sunt alesi pentru parru ani. Din 1951, nu i s-a mai perrnis nici unui presedinre sa aiba rnai rnulr de doua mandate.

1789-1797 1797-1801 1801-1809 1809-1817 1817-1825 1825-1829 1829-1837 1837-1841 1841 1841-1845 1845-1849 1849-1850 1850-1853 1853-1857 1857-1861 1861-1865

George W."hington John Adams Thomas Jefferson James Madison james Monroe

john ~ncy Adams Andrew Jackson Martin Van Buren 'WTiliiam H. Harrison John Tyler

James K. Polk Zachary Taylor Millard Fillmore Franklin Pierce James Buchanan Abraham Lincoln

Abraham Lincoln

1865-1869 Andrew Johnson 1869-1877 Ulysses S. Grant 1877-1881 Rutherford B. Hayes

1881 James A. Garfield 1881-1885 Chester A. Arthur 1885-1889 S. Grover Cleveland 1889-1893 Benjamin Harrison 1893-1897 S. Grover Cleveland 1897-1901 William McKinley 1901-1909 Theodore Roosevelt 1909-1913 William H. Taft 1913-1921 Woodrow Wilson 1921-1923 Wmen G. Harding 1923-1929 Calvin Coolidge 1929-1933 Herbert Hoover 1933-1945 Franklin D. Roosevelt 1945-1953 Harry S. Truman 1953-1961 Dwight D. Eisenhower 1961-1963 John F. Kennedy

john F.

Kennedy

1963-1969 1969-\974 1974-1977 1977-1981 1981-1989 1989-1993 1993-2001 2001-

Lyndon B. Johnson Richard Nixon Gerald Ford Jimmy Carter Ronald Reagan George Bush William Clinton George W. Bush

Caterina I Petru II Anna

[van V[ Elisabera Petru [II

Caterina II, cea Mare Paul I

Alexandru I Nicholas [ Alexandru II Alexandru III Nicolai []

Revolutia Bolsevica

MONARHI RU~I

1462-1505 1505-[533 1533-[584 1584-1598 1598-1605 1605

Ivan III, eel Mare Basil III

[van IV, eel Groaznic Fiodor 1

Boris Godunov Fiodor II

1605-1606 Demetrius 1606-1610 Basil IV (Shuiskl) 1610-1613 Interregnum

(interval inrrc dornnii) 1613-1645 Mihail Romanov 1645-1676 Alexis 1676-1682 Fiodor 1II

1682-1689 Ivan V ?i Petru I, eel Mare, 1689-1725 Peter I, eel Mare

Pan. la Rcvolutia Bolsevica din 1917, Rusia a fose 0 monarhie In care rarul sau rarina derinea purerea absoluta. Asrazi, puterea absolura sea In rnainile presedinrelui ales.

1725-1727 1727-1730 1730-1740 1740-1741 1741-1762 1762 1762-1796 1796-1801 1801-1825 1825-1855 1855-1881 1881-1894 1894-1917 1917

622 Anu! incai al calendarului islamic.

637 Musulmanii cuceresc Ierusalimul.

cca 700 Rcgacul Ghana prospers in Africa de Vest.

647 Tdbudlc hunilor. din Asia Centrale, Invadeaza India, cauzand declinul Impcriului Gupta. 786-809 Harun al-Rashid esre califid Bagdadului.

794 Esre fondars Kyoto. vechea capirala a japoniei.

711 Mauri! invadeaza Spania ~i Portugalia.

732 Conducdtorul francilor, Carol Martel, lnvingc maurii §i oprc§re rnarsul islaruicilor in Europa.

800 Carol eel Mare este tncoronat prirnul lmparar al Sffumuui Imperiu Roman.

Tapiserie

cca 1100 Apar primele aseziiri de piatra in Zimbabwe.

1169 Saladin devine conducarorul Egipruiui.

almoraviz.ilor,

Catedrala Bunei Vestiri din Kremlin

CONDUCATORI RU~I

1917-1922 1922-1953 1953-1964 1964-1982 1982-1984 1984-1985 1985-1992 1992-1999 1999-

Vladimir Lenin

Iosif Stalin

Nichita Hrusciov Leonid Brejnev

Iuri Andropov Konsranrin Cernenko Mihail Gorbaciov Boris EI,an

Vladimir Putin

1250 Mamclucii {soldati-sclavi rebeli] dcvin srapani pesre Egipt.

1291 Sarazinii recuccresc orasul Acra, sHir~ind Cruciadele.

Mihail Gorbaciov

SSS Dinastia Chela a regilor tam iii lnlocuieste dinasria Pallavns ln India sudica ~i Sri Lanka. 935-941 Rdzboi civil in japonia.

960 Dinastia Song preia purerca in China.

11 04 Cruciatii cresti 11 i cuccresc orasul Acra, Israel. 1156 Razboiul civil dincre clanurile rivale din japonia duce la dominatia raaboinicilor samurai.

1187 Saladin recucere~re lsraelul de la cruciati.

1235 Sundiaca Keirn forrneaza lrnperiul Mali, in Africa de Vest.

1 175 Apare in japonia Bud lsruul Zen.

J 206 Genghis Khan fonneaza Impcriul MongoL

1232 Se folosesc rachete cxplozivc in razboiul dinrre chinczi ~i mongolii cucerirori. 1237 Armata mongolii incepe sa cucerenscd Rusia.

1202-1204 A parra Cruciada rava§e~te Constantinopolul. 1209 Sf. Fmncisc infiin~eaza Ordinul Franciscan.

12 L 5 Regele John a] Angliei lcgifereazf Magna Carta

1215 Sf Dominic pune bazele Ordinului Dominicanilor

1290 Ocomantt {musulmani rurcl) preiau puterea.

cca1294 Pcrsii se converrcsc la i5lO1l11isl11 ..

l340 lmperiu! Hindu

Kushan, In India, devine cenrrul reaisrenrei b lslarntsm.

Tolbs mongola

1352 inva~atllll11arocan Ibn Barrura dJa[Qre~re prin Sahara spre Malj.

1432 Explcrarorii porrughezi ajung in insulele Azore.

1119 Esre fondatd Universirarea Bologna, ltalia. J 143 Alfonso Henriques devine primul regc al Portugaliei.

Statuie Chola

843 Kenneth McAlpine unified Scotia.

997 ~[efan '1 devine primul regc Ungariei.

1000 Vlkingul Lcif Eriksson ajunge in America de Nord. 1066 William a] Ncrmandiei invadeaza Anglia pemru a d§tiga tronul.

1 0961nccpe prima Cruciadii.

950 Navigarorul polinczian Kupe ajunge in Noua Zeelanda.

cca I 000 Populatia maori in Noua Zeelandd

Anii 1100 Sum ridicare statui scuiprare gigantice pe Insula Pasrelui, in Pacificul de Sud.

cca 1200 Cuzco, Peru, devine centru al culturii incase.

cca 1200 Se asaza prirrui fermieri de-a lungul mal uri lor fluviului Mississippi.

1273 Rudolf de Habsburg devine couducarorul Germanic!,

fonddnd dinastia de Habsburg. 1337 Incept: Razboiul de 100 de Ani dinrre Anglia ~i Franta. 1347 Ctuma [Moartea Ncagra) ajunge III Europa.

cca J2S0 Mayasii consrruicsc 0 noud capitald ia Mayapan.

1325 Azrecii pun bazele capitalei lor la Tenochiriclan

cca 1250 Sc consrruiesc ensemble de plat forme re1igioase pc tOt cuprlnsul insulelor pollnezlcne.

1368 Hong Wu (M ing) scoate mongolii din China.

1397 Conducarorul mongol Timur invadeaza Delhi, India. 1404 Amiralul chinez Zhong

Ho pornqte in prima sa dJ5.torie. 1405 Caderea Impcriului Mongol.

980 Toltecii i§i srabilesc capirala la Tula, Mexic.

1000 Apare civilizatia Chimu, in Peru.

1151 Caderea Impcriului Toleec. in Mexic.

1358 jacqueria: '[Irani! [rancezi Sf" revoltd irnpotriva

raxelor ridicare.

J 381 Revolts Ttranilor, in Anglia.

1 4 1 5 R1.dilia de 13 AgincoUft: englezii ii inving Pv fmncezi. ]429 Asedierea orasului Orleans, de cane fortele loanci d'Arc.

J 350 Acamapitzin devine conducarorul azrecilor. 1438 Conducdrorul incns Pachacuti extinde Imperiul Incas.

1350 Populatia maori creeaza arta in piatra, in Noua Zeelanda.

944

ISTORIE

MONARHI FRANCEZI

[MPERIUL CAROLINGIAN

936-954 Ludovic IV

954-986 Lorhair

986-987 Ludovic V

DINASTIA CAPETIANA

987 -996 Hugh Caper

996-1031 Robert II

1031-1060 Henrie I

1060-1108 Filip [

1108-1137 Ludovic VI

1137-1180 Ludovic VII

1180-1223 Filip [[

1223-1226 Ludovic vru

1226-1270 Ludovic IX

1270-1285 Filip [JJ

1285-1314 Filip IV

1314-1316 Ludovic X

1316 loan I

1316-1322 Filip V

1322-1328 Carol IV

DINAST1A DE VALOIS

1328-1350 Filip VI

1350-1364 loan II

1364-1380 Carol V

1380-1422 Carol VI

1422-1461 Carol Vll

146 I -1483 Ludovic XI

1483-1498 Carol VIll

1498-1515 Ludovic XII

1515-1547 Francis I

1547 -1559 Henrie II

1559-1560 Francis II

1560-1574 Carol IX

1574-1589 Henrie III

DINAST1A DE BURBON

1589-1610 Henrie IV

1610-1643 Ludovic XIII

1643-1715 Ludovic XIV

1464 Sonni Ali devine conducarorul Songhai, Africa de Vest.

1488 Navigarorul porrughez Bartholomeu Diaz trece prin Capul Bunci Spcrnnrc. Africa de Sud

1453 Cadereo Cousranrlnopolulul, sfar~ind Impertul Biznnrin.

1467 Razboiul Onin, care a

1492 Crisrofor Columb ajllnge in Caraibc.

1499 Amerigo Vespuccl exploreazd Arnazonul.

1715-1774 1774-1792

1792-1804

PR1MUL 1MPERIU

1804-1814 Napoleon I

BURBON 1814-1824 1824-1830 1830-1848

1848-1852

AL DOILEA IMPERIU

1852-1870 Napoleon 1Il

Anii 1500 Tribul Bantu, din Africa de Sud face comer~ ell curopenii.

Anii 1500 Se dezvclca starelc Hausa in Africa de Vest. 1517 Egiptul ~i Siria sunt cucerite de catre otomani.

LudovicXV LudovicXVI

Prima republica

Henric IV

Ludovic XVIII Carol X Ludcvic Filip

A doua republica

Napoleon I

PRE~EDINTI FRANCEZI

1591 Marocanii ~i mercenarii europeni dtstrug lmperiuI Songhai.

A TRElA REPUBLICA

1871-1873 Adolphe Thiers

1873-1879 Patrice de MacMahon

1879-1887 Jules Grevy

1887-1894 Marie Francois Sadi- Carnor

1894-1895 Jean Casirnir-Perier

1895-1899 Francois Felix Faure

1899-1906 Emile Louber

1906-1913 Armand Fallieres

1913-1920 Raymond Poincare

1920 Paul Deschanel

1920-1924 Alexandre Millerand

1924-1931 Gasron Doumergue

1931-1932 Paul Dourner

1932-1940 Albert Lebrun

Jacques Chirae

1502 [ncepe dinastia Sevafid In Persia.

1520·1521 Comerciantii ponughezi ajung in China. 1526 Babur devine primul imparar mughal din India. 1546 Burma esre unificaca sub regele Tabin Shweti.

Farfurie otomana

1 566 Pcrioada de tnflonre a Imperiului Otoma».

1577 Abker eel Mare unified India de Nord.

1592 japonia invadeaza Coreea. sub comanda lui Hideyoshi

cornerrulu i pc coasra africana.

Isabella de Castilla Ferdinand II de Aragon

1474-1504 1479-1516

HABSBURG 1516-1556 1556-1598 1598-1621 1621-1665 1665-1700

BURBON 1700-1724 1724 1724-1746 1746-1759 1759-1788 1788-1808 1808 1808-1813 1814-1833 1833-1868 1870-1873 1873-1874

BURBON 1874-1885 1885-1886 1886-1931 1931-1939 1939-1975

BURBON 1975

MONARHI SPANIOL!

Ferdinand de Aragon ~i Isabella de Casrilia v,:tvl, .. ,rfiJJ'A.l~

Carlos 1 Filip II Filip III Filip IV Carlos II

Filip V (abdica) Ludovic I

Filip V (reinstaurar) Ferdinand VI Carlos III

Carlos IV Ferdinand VII

Iosif Bonaparre Ferdinand VII Isabella II

Amadeus de Savoya Prima Republica

Alfonso XlI

Maria Cristina (Regent) Alfonso XIII

A Doua Republica Francisco Franco (Dicraror)

Juan Carlos

1651 Olandezu srabilesc colonia Capului. in Africa de Sud.

Anii J 690 Sc formcaz1i Regatul Ashnnri pc Coasra de Au!', Africa.

1603 Tnkugawa educe pacea in Japonia.

1602 Se infiin~eaza Compania Olandeza a Indiilor Orientale.

1632 incepeconstruirca Taj Majal, India. 1639 japonin esre inchisa srrainilor;

1644 Apare dinastia Manchu {Qlng ), in China.

1658 Domnia lui Aurangzeb. ultimul marc impdrar mughaI, tncepc in India.

1688 [ncepe perioada Genroku Japonia.

Ludovic al )(N·lea al Franjei

1707 Caderea Irnperiului Mughai.

1727 Escc culrivaca pemru prima data cafeaua, In Brazilia. 1727 Se Hxeaza granita dintre Rusia ~i China.

1746 Razboi lntre colonistii britanici ~i francezt in India.

1642-1649 Razboiul Civil englez, care se ~t.1r~eFe cu exccuria

lui Carol l.

1643 Ludovic al XIV· lea in cepe domnin. Franta 1677 Lmperiul Groman intra in conflict cu Rusia.

1682 Petru cel Mare incepe domnia, Rusia

1675 Raabotul dintre colonisri §i ba§tin~ii americani devasreazd New England.

1700 Marele Razboi Nordic, Scandinavia.

Anii 1700 [ncepe iluminismul. 1701-1713 Rdzboiul do succesiune spaniol.

1740 Frederick cel Mare devine regele Prusiei.

1741 Virus Bering exploreaza stramroarea dinrre Rusia ~i Alaska.

1709lncepe migraria in ma.'ia a germanilor spre America.

1739 Revolra sclavilor din Carolina de Sud.

cca 1450 Populatia Tongo au ca §i cencru al cerernonialurilor sudul Pnciflcului.

GUVERNAREA DE LA VICHY

1940-1944 Henri Filippe Petain

GUVERNAREA PROVIZORIE

1944-1946 Charles de Gaulle

1946 Felix Gouin

1946 Georges Bidault

A PATRA REPUBLICA

1947-1954 Vincent Auriol

1954-1959 Rene Cory

A C1NCEA REPUBLICA

1959-1969 Charles de Gaulle

1969-1974 Georges Pompidou

1974-1981 Valery Giscard d'Esraing

1981-1995 Francois

Mirterrand

1995- Jacques Chirac

cca 1 S03 Leonardo da Vinci picreaza Mona Lisa

1 S12 Michelangelo rcnniuf bolea Capelci Sixtine.

1517 Reforms Protestando ] 520 Suleiman I Inccpc domnia asupra lrnperiului Oroman.

1533 Ivan eel Groaznlc ajunge la cronul Rusiei.

1519 Ferdinand Magellan navigheaza peste Pacific.

1534 Jacques Cartier navigheaza in amonrele Auviului Sf. Lawrence, Canada.

1526 Porcughezii dcbarcn in Polinezia.

1572 Masacrul proresmnrilor din ziua Sf. Bartolomeu, Franta. 1579 ~aptc prcvincii sc unesc In Uniunea Utrecht, Olanda. 1588 Flota hriranica irwingc pe cea spauiola.

1598 Edictul de Ia Nantes, Franta, da carolicilor ~i hughcnorilor drepruri egalc.

1579 Francis Drake reclama pcntru briranici coasra vcsricd a Americii de Nord.

1567 Explcrarorul spaniel Medana este primul european care ajunge in insulele Solomon.

1603 Jacob VI une~te Scotia ~i Anglia. J 604 Ru~ii se smbilesc In Siberia. 1610 Asasinarea regelot Henrie IV a] Franrci.

1618 [nceputul Razboiului de 30 de Ani. Europa.

1609 Henry Hudson navigheazd in amonrele rftului Hudson. 1620 Mayflower navigheazd cdrre America, din Anglia.

1606 Luis Vaez de Torres navigheaza lntre Asia §i Noua Guinec.

1642 Exploratorul Abel Tasman ajungc in Tasmania ~i in Noua Zeelanda.

1722 Navigarorul olandez Jacob Roggevecn ajunge in Samoa ~i Insula Pagtelui.

945

ISTORIE
PRIM-MINI~TRI AUSTRALIENI PRIM-MINI~TRI
CANADIENI
1901-1903 Edmund Barton 1939-1941 Robert G. Menzies
1903-1904 Alfred Deakin 1941 Arthur W: Fadden 1867-1873 John A. Macdonald
1904 John C. Watson 1941-1945 John J. Currin 1873-1878 Alexander Mackenzie
1904-1905 George Houston Reid 1945 Francis M. Forde 1878-1891 John A. Macdonald
1945-1949 Joseph B. Chifley 1891-1892 John].C. Abbott
1905-1908 Alfred Deakin 1949-1966 Robert G. Menzies 1892-1894 John S. Thompson
1908-1909 Andrew Fisher 1966-1967 Harold E. Holt 1894-1896 Mackenzie Bowell
1909-1910 Alfred Deakin 1967-1968 John McEwen 1896 Charles Tupper
1910-1913 Andrew Fisher 1968-1971 John Grev Corron 1896-1911 Wilfred Laurier
1913-1914 Joseph Cook 1971-1972 William McMahon 1911-1920 Robert Laird Borden
1914-1915 Andrew Fisher 1972-1975 E. Gough Whiclam 1920-1921 Arthur Meighen
1921-1926 W. L. Mackenzie King
1915-1923 William M. Hughes 1975-1983 ]. Malcolm Fraser 1926 Arthur Meighen
1923-1929 Stanley M. Bruce 1983-1991 Robert Hawke 1926-1930 W. L. Mackenzie King
1929-1932 james H. Scullin 1991-1996 Paul]. Keating 1930-1935 Richard B. Bennett
1932-1939 Joseph A. Lyons 1996- John Howard 1935-1948 W. L. Mackenzie King
1939 Earle Page Robert Menzies 1948-1957 Louis Sr. Laurent
1957-1963 John G. Diefenbaker
1963-1968 Lester B. Pearson
" 1968-1979 Pierre E. Trudeau
PRIM-MINI~TRI NEO-ZEELANDEZI 1979-1980 C. Joseph Clark
1980-1984 Pierre E. Trudeau
1856 Henry Sewell 1882-1883 Frederick Whitaker 1935-1940 Michael]. Savage 198tf John N. Turner
1856 William Fox 1883-1884 Harry A. Arkinson 1940-1949 Peter Fraser 1984-1993 M. Brian Mulroney
1856-1861 Edward W. Stafford 1884 Robert Scout 1949-1957 Sydney G. Holland 1993 Kim Campbell
1861-1862 William Fox 1884 Harry A. Atkinson 1957 Keith]. Holyoake 1993-2003 Jean Chretien
1862-1863 Alfred Domett 1884-1887 Robert Scout 1957-1960 Walter Nash 2003- Paul Marrin
1863-1864 Frederick Whitaker 1887-1891 Harry A. Atkinson 1960-1972 Keith J. Holyoake
1864-1865 Frederick A. Weld 1891-1893 John Ballance 1972 John Marshall
1865-1869 Edward W. Stafford 1893-1906 Richard J. Seddon 1972-1974 Norman Kirk Pierre
1869-1872 William Fox 1906 William Hall-Jones 1974-1975 Wallace E. Rowling Trudeau
1872 Edward W. Stafford 1906-1912 Joseph G. Ward 1975-1984 Robert D. Muldoon
1872-1873 George M. Waterhouse 1912 Thomas Mackenzie 1984-1989 Robert Lange
1873 William Fox 1912-1925 William F. Massey 1989-1990 Geoffrey Palmer
1873-1875 Jul ius Vogel 1925 Francis H. Bell 1990 Michael Moore
1876-1877 Harry A. Aclkinson 1925-1928 joseph G. Coates 1990-1997 James Bolger
1877-1879 George Grey 1928-1930 Joseph G. Ward 1997-1999 Jenny Shipley
1879-1882 john Hall 1930-1935 George W. Forbes 1999- Helen Clark 1762 Ecarcrina cea Marc i~i Incepe domnia 111 Rusia. 1771 Rusia cucere~[e Cnmeea. 1789 Rasrurnarea Bastiliei:

1759 Lupta ~ebecului

1763 Rascoala amerindicnilor impotriva briranicilor, America de Nord.

1775·1783 Revolutia Americana 1776 Se semneaza Declaratia de Independenra, SUA.

1769 James Cook revendica Noua Zeelanda ~i Australia pcmru Marea Britanie.

1788 Esre infiin~ata Colonia New South Wales. In Australia.

1822 Liberia devine patria sclavilor eliberati, 1824-1827 Primul Razboi Ashami, lntre briranici ~i populatia ash ami de Pv Coasta de Aur. Ghana.

1819 Em: Iondur Singapore de chtre Stamford Raffles. 1824 Marea Britanie luptii impottiva Birrnaniei.

1800 Unirea Irlandci cu Marea Briranie. 1804 Napoleon Bonaparte devine lmpdrarul Franrei. 1792-1815 Razboaiele Napcleoniene.

1815 Lupra de I. \\?atedoo pune capac domniei lui Napoleon.

1791 Revolutia din Haiti este condusa de Pierre Toussaint L'Ouverture.

1810-1822 Mulre rati din America de Sud i~i d.~riga independema. 1812-18141Uzboiul anglo-american.

1817 Primii cmigranri europenl liberi populeazf stepa australiana.

1830 Briranicii ~i burii se ciocnesc in Africa de Sud. 1830 Francezii invadeazii Algeria.

1836 Marea Migratie a agricultonlor bun, Africa de Sud

1839 Traratul de la Nanking deschide porcunle chinczc cornertului britanic ~i of era Hong Kong-ul Marii Briranii.

1847 Britanicii tnving rribul bantu in Africa de Sud.

1855 David Livingstone ajunge la Cascade Victoria; asrfel tncepe explorarea europeanii a interiorului african.

1853 SUA fOffeaza japonia sa deschidd comerrul extern. 1857-1858 Revolra indiana: soldatii indieni din armata britanicd se reveled lmporriva briranicilor.

1845 lncepe Foamerea Cartofolui In Irlanda. 1848 Anul Revoluriei in Europa.

1853~1856 Rfizboiul Crimeii:

Marea Briranie ~i Franta inving Rusia.

1859~186J Razboiul unificarii Iraliei.

1846-1848 Rdzboiul mexicano-american: SUA ies vicrorioase.

1848 Febra Aurului califomiana

1848 Prima conventie a drepturilor femeilo; in SUA, New York.

1850 Aceul Coiomsrilor Australieni.

1851 Pebra Aurului Austral iana.

1861 Imp5.rnrcasa Te i~i incepe 0 domnie de 'i7 de ani asupra Chmei. 1872 Comrolul feudal al samurailor in japcnia se sfar§e~re.

(a ~arani1or chinezt).

1864 Se infiiureaza Cruces Rosie.

1866 Razbolul austro~prusac. 1870-1871 Razboiul franco-prusac. Franta esce

1884 Coofertnra de la Berlin hoclra§re Impa;~irea coloniilor

africane.

1896 [ncep jocurile Olimpicc modeme in Grecia.

1897 Grecia ~i Turcia intra in razboi.

1 830 Revolutia din lulie il inlarura. pc Carol X at Franrei.

1832 Primul Act al Reforrnei lirge§re drepeunle de vor In Marea Briranic.

1837 Regina Victoria i~i lncepe domnia, Marea Briranie.

Chipiu de soldat francez

1832 Samuel Morse inventeaza relegraful electric.

1836 Texas i~i c:l.stiga independenra de Mexic.

1842 Este folosira penrru prima dad anesrezia generala de cane chirurgul american Crawford Long.

invinsd.

1871 Marea Briranie Icgalizcaza sind.icatele. 1871 Octo von Bismarck IIne~re Imperiul German.

1840 Britanicii ~i rnaorii din Noua Zeelandd semncaza Tratarul de la Waitangi.

1861-1865 Razboiul Civil American

1867 Esre crear dominionul Canadei.

1876 Lupta de la Little Bighorn: amerindieuii inving armata americana.

Wounded Knee:

ultimul masacru al arnerindienilor din SUA.

1896 Se ga.~e~re aur in Klondike, Canada

1898 Razboiul americanospanfol

1860-1870 Maorii sc lupta cu cclonigtii albi din Noua Zeclanda.

1893 Noua Zeelanda devine prima ~ilrl care le da ferueilor dreprulla vot.

946

ISTORIE
RAZBOAIE IMPORTANTE REVOLUTII IMPORTANTE
,
DATA CONFLICT iNVINGATOR(r) iNVIN~I DATA REVOLUTIA iNVINGATORI INVIN~I
cca 1096-1291 Cruciade Musulrnanii Crestinii europeni 1775-1783 Americani Coloniile americane Marea Britanie
cca 1337-1453 Razboiul de 100 de Ani Franta Anglia 1789 Franceza Iacobini Regalisti
J455-1485 Razboiul Rozelor Casa Lancaster Casa York 1917 Rusa Bolsevici Regalisti
1618-1648 Razboiul de 30 de Ani Protesrantii europeni 1945-1949 Chineza Comunisri Narionalisci
1642-1649 Razboiul Civil Englez
1700-1721 Marele Razboi Nordic
J701-J713
1756-1763 LUPTE MAJORE
J792-1815 Razboaiele Napoleonice DATA NUME (TARA) INVINGATORI rNVIN~I
1812-1814 Marea Britanie 1066 Hastings (Anglia) Normanzii Saxonii
1846-1848 Mexic 1415 Agincourt (Franta) Anglia Franta
1853-1856 Rusia J429 Asediul Orleans-ului Franta Anglia
(Franta)
1861-1865 1571 Lepanto Crqtinii Turcii
1870-1871 1588 Armada spaniola (Anglia)Anglia Spania
1880-1902 J757 Plassey (India) Marca Britanie India
J894-J 895 J777 Saratoga (SUA) SUA Marea Brirarue
1904-1905 1805
1914-1918 1805
1815
1931-1933
1936-1939 1854
1939-1945 1863
1950-1953
1954-1975 de Sud, SUA
1967 Razboiul de ~as~e -
1967-1970 Razboiul Civil Nigerian Federali
1973 Razboiul din Ocrombrie Israel britanic
J980-1988 Razboiul Iran-Irak Armisririu negociat 1954 Dien Bien Phu Vietnam Franta
1990-1991 Razboiul din Golf Forpele Nariunilor Unite lrak (Vietnam)
1992-1995 Razboiul Civil Bosniac Armisntiu negociar 1991 Operatiunea Furtum Porrele Napunilor Unite Irak
2002 Razboiul din Afganistan Coalitia condusa de SUA Talibani din Desert (Irak)
2003 Razboiul din lrak Coaliria condusa de SUA lrak 1902 Popularia ovimbundu din Angola se revolts irnpotriva stapdnirii porrugheze.

1910 Unirea Africii de Sud, din fosrelc rcpublici bure.

1901 Pacea de la Peking pune capac Rebdiunii bcxerilor din China.

1904- 1 905 Japonia c!tltiga Rdzboiul Ruso-japonez.

1903 Sufraglul femeilor rnilitanre, Regarul Unit

1904 Anranra Cordials se formeaza lnrre Marea Britanie ~j Franta.

1905 Trupele Imperiale zdrobesc revolta rnuncirorilor, Rusia.

1905 Norvegia devine indepcndeurfi.

1902 Horde germane ~i britanicc tnving marina Venezuelei.

1906 Un curremur lovesre San Francisco. SUA.

1909 Exploracorul american Robert Peary aflrma di a ajuns 13 Polul Nord.

1901 Este proclamar Commonwealrh-ul Australiei.

1912 Se infiin~eaz.a Congresul National African.

1917 Revolca lmpotriva stapanirii franceze: Ciadul oblige Franta la 0 rettagere care a durat trei ani.

1911 Revolutia Chineza rdstoama dinastia Manchu. 1915 Mohandas Gandhi devine conducarorul Partidului Congresului National Indian.

1912-1913 Razboaiele Balcanice

1914-1918 Primul Razboi Mondial

1916 Revolca irlandezd lmporriva srapanitii britanice 1917 Revolutia Rusa: Rusia devine

pril11ul.srat I

comurusr.

Steagul HIS

1941 Trupele Aliace d.~tiga ccloniile africane ale lraliei. ]941 Trupele germane, conduse de Erwin Rommel, sosesc in Libra pentru a ajura ltalia.

1922 Descoperirea mormdnrului lui Tucankhamon, Egipr.

1922 Egiptul iji c~tigi Indepeadenra de Marea Britanie. 1923 Etiopia se alarura Ugii Natiunilor,

1919 Masacrul de la Amritsar: britanicii deschid foeul asupra unui protest indian pasnic. 1923 Se prabusesre lrnperiul Groman.

1941-1942 Japonia pune stapanire astlpra coloniilor americane, britanice ~i olandeze din Oceanele Indian ~i Pacific.

Razboiul

Chinez-japooez: japonia iese vicrorioasa.

1934-1935 Marsul Lung in China

1933 AdalfHidcr devine cancelar,

1936 Germania gazduiesre Jocurile Olirnpice la Berlin.

1936 Iralia intra Intr-o alianpi ell Germania.

1936-1939 Razboiul Civil Spaniol

] 938 Germania cucere~te Cehoslovacta.

1918-1921 Razboiul Ctvtl Rus 1923 Irlanda d.§tiga 0 independenra partiala de Marea

Briranie. 1924 Stalin

1939-1945 AI Doilea Razbot Mcndial

1940 Germania ocupa Danemarca, Norvegia, Franta. Belgia ~i Olanda.

1940 Fortele aeriene britanice previn invazia germana a Marti Britanii.

1941 Germanii ajung de Esr.

I 942 T rupele Altere ajung in El Alamein, Egipt, ~i forteaza rrupele lui Rommel sa se retraga din nordul Africii.

1945 Esre Inftinf3tl. Liga srarelor arabe.

1944Japonia ataca India, Insa esre Invinsa la Koluma.

1945 SUA lanseazd prlrnele bombe atom ice asupra oraselor japoneze Hiroshima ~i Nagasaki

] 943 Aliatii invadeaza Iralia.

1943-1944 Germanii sunr alungati din Rusia.

1944 Aliatii invadeaza Franta ~i alunga germanii.

1945 Forjele germane se predau.

Purtdtor de sreag nazist

1942 Enrico Fermi conscruiesee primul reactor nuclear, SUA. 1943 Revoluria din Argentina 11 educe la putere pe Juan Peron.

1945 SUA testeazd prima bomba aromicf in New Mexico.

1912-1933 Trupele amcricane ocupa Nicaragua.

1914 Se deschide Canalul Panama.

19)5~)9]6 Trupele americanc tnabusesc 0 revolca in Haiti. 1917 SUA se alamra Marii Britanii ~i Franrei in Prirnul Razboi Mondial.

devine

conducatorul URSS.

1926 Creva generals in Marea

Britanie

1920 Femeile dl[igl. dreptul la vot in SUA.

1920 Vanzarea alcoo.lului esre interzisa In SUA.

J 924 Avioanele rnilirarc americane fac prima d.1atorie in jurullurnii.

1929 Crahul de pe Wall Screer

aracara de avioanele japoneze la Pearl Harbour, Hawaii.

1941 SUA so alarura

Aliatilor in razboiul lmporriva Japoniei ~i Germaniei.

1942Japonezii bornbardeaza Darwin, Australia, ~i invadeaza Noua Guinee ~i 0 pane din Papua.

1914 Australia ~i Noua Zeelanda se alarura Aliatilor in Primul Razboi Mandial.

1931 Canada devine compler lndependeota de Marca Britanie. ]931 Se conscruiesce Empire State Building in New York.

) 933 Prohibitia a1coolului esre ridicara, SUA.

I 933 Fulgencio Batista devine conducarcrul Cubei.

]937 Sc infiinreazf Porta Aerianii Regala a Noii Zeelande.

]919 Australia obrine fostele colonii germane din Pacific. 1927 Canberra devine capitala Ausrraliei.

1939 Australia ~i Noua Zeelanda se alatura fortelor Aliare.

947

[STOR[E

DREPTURILE CETATENILOR DE CULOARE

,

[600-[810 Zece rnilioane de africani sunt dusi in Amcrici ca sclavi.

1823-1833 Este organizata 0 societate anri-sclavie penrru a pune capar sclavagismului in colonii.

1909 W.E.B. Du Bois (1868-1963) conrribuie la formarea Asociatiei Nationale pentru Progresul Oamenilor de Culoare, pentru a pune capat inegalid~ii sociale In SUA.

1912 Congresul National African (CNA) este lnflinrar in Mrica de Sud pentru a asigura egalirarea sociala §i reprezenrarea persoanelor de culoare in parlament.

1912 Marcus Garvey (1887-1940) tondeaza Asociatia Universala pentru Imbunaratirea siruatiei Negrilor, in Harlem, New York.

1925 A. Philip Randolph (1889-1979) organizeaza §i conduce ell succes primul sindicat "negru".

1950-1959 Apar legile Apartheidului in Africa de Sud. Acesrea realizeaza discriminarea inrre negri §i "colora~j"'.

1954 Curtea Suprema a SUA srahilesrc ca educatia segregara (pe criteriul culorii) esre "inerent inegala"

1955 Martin Luther King (1929-1968) organizeaza a campanie pentru a elimina discriminarea in ceca ce privqte rransportul in cornun ell aurobuzele, in Montgomery, Alabama.

1960 69 de oameni mor In Masacrul de la Sharpeville, in timpul unui protest fala de legile rasiste din Africa de Sud.

1964 Nelson Mandela (n.1918), conducator al aripii rnilitare a CNA, este inchis pe via,a In Africa de Sud. 1965-1968 Congresul SUA scoare In afara legii discrirninarea. Martin Luther King esre asasinar in 1968.

1989 EW. De Klerk, presedinrele Mricii de

Sud, ridica inrerdicria la care era supus CN A ~i 11 elibereaza pe Nelson Mandela (1990).

1994 Primele alegeri multipartite au loc In Africa de Sud. Nelson Mandela devine presedinre,

Nelson Mandela, votand in alegerile din 1994, in Africa de Sud

PRIMELE FEMEI PRIM-MINISTRU ~I PRE~EDINTE

Indira Gandhi

NUME

Sirimavo Bandaranaike (PM) Indira Gandhi (PM)

Golda Meir (PM)

Maria Estella Per6n (Presedinre) Elizabeth Domiticn (PM) Margaret Thatcher (PM)

Dr. Maria de Lurdes Pintassilgo (PM) Vigdis Finnbogad6ttit (Presedinre) Mary Eugenia Charles (PM)

Gro Harlem Brundtland (PM) Corazon Aquino (PM)

TARA

Ceylon (Sri Lanka) India

Israel

Argentina

Republica Central. Africana Regatul Unit

Portugalia

Islands

Dominica

Norvegia

Filipine

1960-1965/1970-1977 1966-1977/1980-1984 1969-1974

1974-1976

1975

1979-1990

1979

1980-1996

1980-1993 1981/1986-1989 1986-1992

DATE

DREPTURILE FEMEILOR

Desi nu cste a rara, insula Man a fost primulloc in care femeile au avut dreprul la vot, in 1880. Anurnite State ale SUA au dat femeilor dreprulla vot mai devrerne (Wyoming in 1869, Colorado in 1894, Utah in 1895 ~i Idaho in 1896), tns. nu all fost recunoscute pe plan national p~ma in 1920.

TARA PRIMULVOT
Noua Zeeland. 1893
Australia 1902
Finlanda 1906
Norvegia 1913
Danemarca 1915
Islands 1915
Olanda 1917
URSS 1917
Marea Briranie 1918
Austria 1918
Canada 1918
Germania 1918
Polonia 1918
Cehoslovacia 1920 Suftageta britanidi Emmeline Pankhurst

1950 Accul Zonelor de Grup legalizeaza Apartheidul, Africa de Sud.

] 9S l Independenra libiana fa~a de lralia esre sanctionara de Natiunile Unite.

] 947 India ~i Pakistanul devin independenrc de Maroa Britanie.

J 948 Se infiin~eaza statui Israel. ] 949 Mao proclameaza noua Republica Cornunista a Chinei.

] 948 Lovirura de stat comunisca in Cehoslovac.a.

1949 Germania esre divizarii

1950 Senatorul american Joseph McCarthy tncepe "vanarorue de vrajiroare" anticomunisre.

1956 Criza din Suez: rrupele egipeene ii for~eaza pc francezi ~i pe briranici sa se renaga. 1957 Legile ("Pass Laws) din Africa de Sud cer ca rori cei de culoare sa poarte permise.

1953 Edmund Hilary ji Tcnzing Norgay urea pc Everest.

1954 Viernamul esre divizar inrre Nordul comunisr ~i Sudul susrinur de fortcle americane.

1955 "[iirile comunisre semneaza Pacrul de la Varsovia.

]956 Trupele comuniste i:nabtl~a 0 revolra anticomunista in Ungaria. ]957 Se formeazd Comunitatea Economid Europeans.

] 955 Oamenii de culoare din Alabama, SUA, boicoreaza aurobuzele segregate.

19550 lovirura de Stat milirara in Argentina il Indepartcaza pc presedinrelc Juan Peron.

1959 Revoluria din Cuba iI aduce la putere pe Fidel Castro.

] 960 17 colonii africane d1[iga independenta.

1962 Nariunile Unite impun sancriuni Afrieii de Sud.

1964 Conduditorul CNA, Nelson Mandela. este lnchis pe via~a.

1954-1975 Razboiul din Vietnam

1966 Incepc Revoluria Culrurala in China.

Machera naverei Vostok I

1967 Razboiul de ~ase Ztle dinrre israeliri ~i arabi.

1971 Escc fondar statui independent Bangladesh. 1973 Razboiul arabo-israelir.

1962 Crtza nucleare cubanezd 1962 Jamaica devine independencf de Marea Britanie.

1963 Presedinrele John F. Kennedy esre asasinar.

1965 Liderul luptei pentru drepturi civile, Malcolm X, esre asasinar.

1967-1970 Razboi civil in Nigeria.

1967 Dr. Chrisriaan Barnard face primul transplant de cord in Africa. de Sud.

1976 Rcvoiec in .. starele negre" din roara Africa de Sud.

] 979 Liderul ugandez Idi Amin este tndeparrar de rebelii susrinuti de forfe tanzaniene. 1983 Foamete in Edopla

Anii 199QSIDA ~i bolile provocarede infeqia cu HN escaladeaza dramatic. 1994CNAcijtigiiprimclcalcgeri demccrarice ~i Nelson Mandda devine primul presedlnre de cuknre. 2002 A1egerile din Zimbabwe starnesc conrroverse pe plan international.

1976 Vietnamul de Nord ~i eel de Sud sc unesco

1979 Revoluria Iraniani 1980-1988 Rjizbciul Iran-Irak

1979 Margaret Thatcher devine prima ferncic prim-ministru briranic.

1968 Revolta anricornunista

- esre zdrobtca in Praga.

J 968 Revolre ale srudentilor din Paris.

1969 Marea Britanie tnmite trupe in Irlanda de Nord.

] 971 Femelle d~riga dreprul la voc in Elvetia.

Margaret Thatcher

1989 Miscare pro-democratica Piara Tiananmen din Beijing. 1990-19911Uzboilll din Golf 1995 Prim-minisrrul Israelului, Yirzhak Rabin esre asasinar.

1989 Esre dernolar Zidul Berlinului.

1989 Comunismul este

fosra Iugoslavie,

200] Moneda euro esrc lansarf in 12 tar-i ale Uniunii ElIr~pene.

1968 Liderulluprei pentru 1979

drepturi civile, Martin Luther Sandini§tii

King, esre asasinat. marxisti preiau

pmerea in Nicaragua.

1969 Neil Armstrong esce prima 1982 Rdzboiul Insulelor

persoana care p~e§te p~ Luna. Falkland: Marea Britanie invinge

1974 Presedintele american fonele argennmene.

Richard Nixon demisioneaza din 1982 Canada crccazd a

cauza scandalului Watergate. consrirurie Independenct de cea a

_____ +-Regatului Unit.

1967 Drcpcul la vor in Noua 1985 Rainbow Warrior. un vas

Zeelanda se acorda de la 20 de Greenpeace. este scufundat de protesratarii pentru inarmare nuclcarfi, In Noua Zeelandf

1947 Esre formata Comisia

1951 Australia, Noua Zeelanda

Rainbom Warrior

1956 Teste nucleare brieanice in Maralinga, Australia.

1959 Trararul Antarctic protejeaza zona pentru cerccriiri.

1960 Aborigenilor li se acorda accleasi drepruri [a prorecrie sociala ca ~i resrului cerarenilor ausrralieni ~i obtin drepr deplin de vot doi ani mai cdrziu.

ani.

1975 Papua-Nona Guinee devine lndependenra.

1989 SUA invadeaza Panama.

1993 Canada creeaza Nunavur. eel mai marc tcriroriu pentru b~tina~i.

2001 Terorisrii distrug \Vorld Trade Center, SUA

t 'I~ IIJ

~.I • ,- '1

'--..-,,~ .. , .... ~ .. ,;

~ --~---.:,.

-~f'

L··---~

_ • _--""'f

948

INDEX

DATE INDEXATE

DATE INDEXATE A

A Doua Republica, Franta 359

A Parra Republica, Franta 359 A Treia Republica, Franta 359 Aa (lava bloc) 904

Aachen, Germania 191

Abbas I, $ahu1461

Abbasida, dinastia 448

Abdul Hamid II, Sulranul 454

Aberatia crornatica 828 Abernathy, Reverendul Ralph 511

Abidjan, Coasta de Fildes 44 Abolitionistii, cornerjul cu sclavi 772

Aborigeni australienii 11 Abraham 844, 490, 501 Abu Bakr490

Abu Dhabi, Emiracele Arabe Unite 810

Abu Simbel, Egipt 100 Abu Talib 541

Abuja, Nigeria 46

Aburul, starile materiei 514 Academia 776

Academia de stiinte ~i de arte frumoase 842

Acantherpestes 892

Acarieni 647

Acceleratie 376

Accidenre, primul ajutor 708 Accra, Ghana 45

Ace de gravat 312

Ace, brazi 247

Achebe, Chinua 529 Achernenida, dinastia 455- 456

Acizi 12-13

Acizi alifatici 13

Acizi aromatici 13

Acizi neurralizanti 13 Aconcagua, Argentina 599, 99

Acoperisuri

arhirectura 102

cliidiri ~i construcrii 229 din stuf230

Aeordul General asupra Tarifelor ~i Comertului (GATT) 235

Aeordurile de la Camp David (1978) 591

erearea 79

razboaiele cu arabii 79 Razboiul de Sase Zile 883

Acrilice 564 Acrobatii 410

Acrobatii sportive 410, 412 Actinide, tabelul periodic 924-925

Actiniu 924

Acriuni-reflex 253

Actori

dramaturgie 283

filrne ~i productie de filme 364,365

teatru 845

Actul Homestead (1862) 868 Actul Unirii (1707) 738 Actul Unirii (1801) 488 Acupunctura 572, 573 Acvamarin 259

Acvarii 912

Addis Abeba, Eriopia 30 Adelie 351

Aden, Golful 30

Aden, Yemen 808 Adenina402

ADN (acid dezoxiribonucleic) celule 211

genetiea 402, 377

selectia naturala 325

~i evolurie 331

structura 842

Adolescenra 255 Adolescenri, muzica 718 Adrenalina 438

Adrian IV; Papa 488 Adunarea Generalii a Natiunilor Unite 862 Aechmea 327, 684

Aer eomprimat 40 Aeroglisorul 387, 758 Aeronave 14-16

Leonardo da Vinci 741 avioane de riizboi 718, 721 avioane meteorologice 709 istoria zborului 906725 Johnson, Amy 510 navigatia 610

radar 713

uezi ~i Aeroporturi Aeronave de pasageri 16 Aeronave de recunoastere 16, 721

Aeronave militare 16 Aeronave pemru marfa 16 Acroporruri 17, 229

date 934 Japonia 505 Aerosoli 78 Aerul l S

Afganistan 1 16, 815 Afide 693

Afine 812

Afi~aje cu crisrale Iichide (LCD-uri) 508

Afise de filme 366 Afluenti, rauri 729 Africa 19-20,242

clima 231

date 922 glacia~iunea 385

Africa Cenrrala 24-27 dans 270

mesresuguri 581 zone de clima 20

Africa Centrals §i de Sud 39 fauna 32

Africa de Est 28- 31 afise de film 366 explorare 329 Irnperiul Mali 450 istoric 34- 36

Marele Zimbabwe 556 muziea 604

Africa de Nord 34

Africa de Nord-Vest 37-38 pirati 659

fauna 320

Africa de Sud 21-22 apartheid 19,552,21,23 banenote 146

razboaiele cu burii 98, 23 istoric 23

Mandela, Nelson 552 rnestesuguri 581 Organizatia Srudenrilor din Africa de Sud (SASO) 23

Africa de Vest 42--46 cornertul cu sclavi 772 Imperiul Songhai 462 Indiile Orientale vezi Marea Caraibelor

Afrikanerii 22, 23

Afrodita 389

Agassi, Andre 797

Agassiz, Louis 414

Agenti de voiaj 198 Agentia Spariala Europeanii (AS E) 711, 792

Agincourt, Lupta de la (1415) 723

Agra453

Agregate, cristale 258 Agresiunea, comportamentul animalic89

Agricultura ~i cresterea animalelor 47-49

Africa de Sud 22 agriculrura organid 700 Agriculrura uezi Agriculrura ~i cre~terea anirnalelor

Albania 804

Arabia Saudira 808 Argentina 98

Armenia 187

Australia 131

Bhutan 115

Bolivia 162

Bosnia ~i Hertegovina 803 Brazilia 164

Bulgaria 404

Burundi 23

Canada 181

Columbia 792 Congo 22

Coreea de Nord 249 Danemarca 269 Ecuador 286

Egipt 25

Egiptul antic 295 Elvetia 820 Eritreea 30 Federatia Rusa 732 Filipine 650 Finlanda 333 Franta 357 Germania 380 Grecia 404 Guatemala 194 Guineea35 Guineea-Bissau 34 Inca 442

India 445 Indonezia 452 Iordania 822 lrak464

Iran 464

Irlanda 465

Israel 474

istoric 34

Italia 476

Japonia 505 Kazahstan 733 Kenya 27

Khmer, Imperiul490 Letonia 113

Malawi 32

Marele Zimbabwe 556 Maya, Imperiul 565 Mexic 552

Moldova 728 Mongolia 566

Nepal 143

Nicaragua 195 Nigeria 46

Noua Zeelanda 606 Olanda601

Polonia 313 Portugalia 683 Regatul Unit 858,859 Republica Ceha 313 Republica Centralii Africana 21

Republica Dorninicana 188 resurse mondiale 932 Senegal 34

Spania 799

Sri Lanka 467

Srarele Unite 866, 813 Suedia 816

sumerieni 826 Tadjikisran 116 Thailanda 858

Togo 45

Turcia 853

Uganda 27

Uniunea Europeans 315 Agripina 457

Agrippa uriasa 373

Agrise 390

Ahmad al-Mansur, sultanul Marocului 462

Ahmad Baba 462

Ahmed I, sultanul 454 Ahura-Mazda 456 Airedale Terrier 207 Aisbergurile 56, 64, 414 Ajman, Erniratele Arabe Unite 810

Ajutor strain, economia rnondiala 933

Ajutor, economia mondialii 933

Ajutorulumanitar, Natiunile Unite 863

Akbar, Imparatul489, 453 Akhal-Teke, caii 116 Akhenaten, Faraonul 296 Aksum 34

Al Doilea Riizboi Mondial 718,726--727,761

Africa 19 Asia 113

Enigma, masina de codificat 232

Europa 322 Holocaustul437

Japonia 507, 816, 726, 727 recunoasterea din balon 94 Regatul Unit 738 Scandinavia ~i 769

Starele Unite 816 submarine 824

Uniunea Soviecidl880 Vichy, Franta 386

vic time 719

Alah 489, 541 Alama 550

Alamein, Lupta de la (1942) 35,726,727

Alarnuri 478, 480

Alaric 500

Alaska, SUA 810, 813

cutremur 268

Albd ea Zdpada }i cei iapte pitici 269

Albania 802, 804

Albastra de Rusia (par scurr}, pisica 679

Albasrrelele 371

Albatrosii 637,87,660 Alberta, Canada 182

Albilita 431

Albilita cu vene maro 373 Albina dulgher 51

Albine 51, 477

albina producatoare de miere 51

colonii 89

intepaturi 13

parazitii 5 1

Albume, cel mai bine vandute 939

Alca pitica 351

Alcatraz, inchisoarea 472

950

DATE INDEXATE
Alchimie 840 asrronauri 123 religii 739 Amun-ra295 conservare 240- 241
Alcool570 Australia 131 sculprura 775 Anaconda 339 cuiburi ~i vizuine 262-263
Alcon, Louisa May 531 Belarus 807 America de Nord, fauna verde 834 dinozauri 277-278
Aldabra, insulele 626 Botswana 31 63-64 Analecte, Confucius 239 durate de viata 916
Alegeri camping 177 cidul oxigenuJui 91 Analgezice 569 elefanri 302-303
democratic 392 China 217 fauna oceanului 622 Analiza chirnica 559 evolutia 325- 326
familia Pankhurst 334 digestia 276 fauna polara 351 Analize medicale 541 extincria 688
rniscarea feminisra 590 ecosisteme 290 forosinceza 654 Anatolia 852 fauna Americii de Nord
Alele, generica 402 Egipr 25 paraziti 644 Anatomie 156 615-16
Alergare, arlerisrn 125 energie 303 poluarea 699-700 corpul uman 250,741 fauna Americii de Sud
Alergii 781 Etiopia30 America de Sud 67-68, 242 plante 688 793-4
Alexander, Bill 845 gatitul334 Argentina, Chile ~i Vesalius, Andreas 889 fauna Asiei 523-3
Alexandria, Egipt 208 lanturi ~i retele trofice 350 Uruguay 97 Anatornie cornparativa 331 fauna Australiei 132-100
Alexandru eel Mare 52, 120, Republica Central Africana Bolivar, Simon 160 Anchisaurus 267 fauna de carnpie 335-7
420,539 21 Bolivia ~i Paraguay 161- Andaluza, rasa de eai 175 fauna de rnlastina ~i de
cucerqte fenicienii 652 stiinrele Pamantului 842 162 Andersen, Hans Christian balta 341-340
invadeaza Punjabul448 tehnologia alirnentara 847 Brazilia 163-164 530,531 fauna desertului 338
~i Persia 455 Allende, Salvador 790,805 dans 271 Andezirul758, 880 fauna Europei 316-17
Alexandru II, Tarul 356 Alma Ara, Kazahsran 733 Ecuador ~i Peru 291-6 Andora 799 fauna insulelor 472
Alexandru VI, Papa 539, 705 Almeida, Francisco de 539 explorare 320 Andorra la Vella, Andorra 799 fauna lacurilor ~i a raurilor
Alfabetizarea 931 Almodovar, Pedro 366 fauna 793-4 Anelide 82 339-340
Alfabetu1461,910 Alorropi 298 Inca 442-3 Anemometre 709 fauna oceanelor 622-623
Codul Inremational de Alpaca 201 istoric 789-90 Anemona (planta) 667 fauna padurilor 346
Semnale 341 Alpi nordul791-2 Anemone de mare 290,576 fauna padurilor tropicale
codul Morse 232 Alpii australieni 93, 129 America de Sud, fauna 69-70 Anemone pavon ina 371 699-349
fenician 652 Alpii Japonezi 504 America uezi America Anesrezia 572, 544 fauna pesterilor 189
razele Alfa 697 Alpii sudici, Noua Centrala, Angajarea, exploatarea fauna polara 674
staria spatiala Alpha 797 Zeelanda 93 copaci 246-248 copiilor 453 fauna tarmurilor 749-50
vechi grec 420 Elveria 819 fauna padurilor 347 Angiosperme 663, 892 fauna urbana 354
Alfonso 1. Regele Italia475 intrebuintari 690 Angkor War 490 foci 748
Alfred eel Mare, Regele pajisti alpine 320 tundra 85P Anglii (popor European) 81, fosile 377, 378
WessexuJui 81 Al-Qaeda 815 American shorrhair, pisica 148 furnicarul, lenesul ~i catuul
Algarve, Portugalia 682 Alrare 56 679 Anglo-saxonii 81,765 57
Alge Alrare altare la marginea American wirehair, pisica 679 Angola 31 genetica 402-403
alge ~i alte ierburi marine drumului 56 Americiu 924 Angrosisri 235 girafe 384
53 hinduse422 Arnestecarea, eulori 265 Ani-lumina 871 gradini zoologice 912
briofire 600 Altiplano 161, 67 Arnestecuri 78-79 Anii bisecti 837 hibernarea 431
de apa dulce 53, 340, Altitudinea ~i presiunea 690 Ametist259 Animale 82-83 hipopotami 423
fauna ~armului 749 Alunele de parnant 42 Amfibienii 80 africane 32 iepuri 441
ierburi verzi 868 Alveole 691 broasre ~i broasre raioase agricultura ~i cre~rerea lanturi ~i retele trofice 350
simbioza 869, 226 Ama Dablam 114 165 animalelor 47,48,50 legende 592
spori 663 Amandine 325 fauna de rnlastina ~i de amfibieni 80 lei ~i alte feline salbatice
unicelulare 868 Amandina Gould 178 baltii341 animale nocturne 85 518-13
verzi-albasrre 892 Amaterasu 592 fauna deserrului 338 animale veninoase 86 lilieci 523-19
Alge marine 53, 622, Amazonit 259 fauna lacurilor ~i a raurilor arici ~i alec insectivore 105 lupi ~i caini salbatici 536 .
maerl53 AmazonuJ 146, 67 339 balene ~i delfini 138-140 maimure ~i alte primate
Algebra 448,537 Ambalarea 760 fauna padurii 347 biologie 156 568-545
Algele Marii Sargaselor 622 Ameninrari, elefanri 303 fauna padurilor tropicale bivoli ~i alee bovine mamifere 549-551
Alger, Algeria 29 America Cencrala 57-59 349 salbarice 158 manguste ~i civere 553
Algeria 29 dans 271 recorduri 919 broaste testoase 167-168 rnanifesrari sociale 166
Ali (ginerele lui Muhammad) explorare 320 salamandre ~i tritoni 765 bursucul, vidra ~i sconcsul rnigratia 84
490 istoric 60 Amibele 211, 868, 869 173 necesarul de odihna 917
Ali, Muhammad 229 Maya, Imperiul 565 Arnigdale 781 cai 174-175 nevasruica ~i jderul 889
Aliaje 550 Mezoamericanii 585 Amish 257 caini 206-207 oi ~i capre 630
Alice In Tam Minunilor Olmecii 627 Amman, Iordania 822 calatoriile ln spatiu 86 oua 637
(CarroU) 531 piramide 676 Amnesty International 438 camile 201 panda ~i ratoni 885
Alimenre 54-5 sculprura 775 Arnonitele 377 camuflaj ~i culoare 178-179 paraziti 644
Algeria 29 America de Nord 61, 64, 242 Amoririi 826 canguri ~i alre marsupiale perioade de gescarie 917
Alimente alirnenre amerindienii 76-77 Amplificatoare de semnal 183-184 pisici 678-679
congeiare 346 Canada 180-182 radio 484 caprioarc ~i anrilope 202- poluarea 699-700
Alirnente alirnenre incursiunile lui Columb Amprente 676, 767 203 porci 702
rnodificare genetic 377 233 Amsterdam, Olanda 601,602 celule 211 povesti cu animale 531
Alirnente ali mente uscate istoric 65-66 Amulete funerare, Egiptul cerinre energerice 917 preistorica 892-138
177 mescesuguri 581 antic 293 ciclul oxigenului 91 pulsuri 917
Argentina 98 Mexic 551-2 Arnulete, Egipcul antic 293 clasificare 82, 914-15 raspandirea serninrelor 366
Armenia 187 Parintii Pelerini 658 Amundsen, Roald 673 comportament 52-3 raze auditive 917
951 DATE INDEXATE
recorduri 918-19 Antipater 208 plante 686 arcuri lungi 723, 108 Armata Eliberarii (China)
rinoeeri ~i rapiri 755 Antisemitism 426, 487 rozatoare 836 Imperiul Mongol 565 212
semnale de averrizare 166 Antivenin 86 salamandre ~i tritoni 765 Archaeogeryon 378 Armara Rosie (China) 212
semne ~i simboluri 764 Anroniu, Marc 212 semnale de avertisment, Arcul de Triumf, Paris 63 Armara Rosie (Rusia) 734
sobolani ~i alte rozatoare Anrracit 204 animale 166 Arcuri burante 61 Armata spaniola 301
835-2 Antropologie 774 soparle 838 Arcuri insulare 471 Arme 107--108
specii tn perieol de extinctie Anubis 295, 389 Aparate de filmar subacvatice Arcuri lungi 723, 108 cavaleri 196
920 AnuJ 93 Arcuri vezi Tir cu arcul samurai 70, 766
temperaturi corporale 917 anorimpuri 784 Aparare de forograflar 92-93 Ardenez, calul 175 vikingi 879
tundra 850 Anul Nou chinezesc 217 forografie 380 Ardere 18,334 Arme de foc 109
ursi 884 rimpul861 videorecordere 875 Ares 389 Arme nucleare 107
uezi fi Arnfibieni, Pasari; Anus 276 Aparare de forograflar SLR Argalul630 Arme ~i armuri 110-111
Insecte, Reprile Anvelope 92,93 Argentina, Chile ~i Uruguay Armonia 827
vireze 916 biciclete ~i motociclere 153 Aparare de prajir paine 484 97-99 Armonie, muzica 604
zbor 87 rnasini 559 Aparare de zbor 94-95, 906 Argila 758 Armstrong, Neil 571
Animale care se hranesc prin ANZAC (Corpul de Arrnara istoria 866 olarir ~i ceramics 685 Arrnura pemru picior 70
filrrare 89 al Ausrraliei ~i al Noii Aparate de zbor cu heliu 94 soluri 788 Arnold, Eve 380
Animale cu sange cald 917 Zeelande) 98 gaz narural 626 Argilit 758 Arome, s= 769
Anirnale cu sange rece 917 Anzii 67 in Soare 814 Argint 550, 552 Arras, Consiliul de la (1435)
Animale marine, record uri Aorta 474 stele 807 rabelul periodic 925 723
919 Apa 522 tabelul periodic 925 Argon 18,91,925 Arrhenius, Svanre 12, 13
Animale nocrurne 85 apa porabila 931 Aparare foro de unica Argyroxiphium 241 Arsenic 925
Anirnatia pe celuloid 86 apeducte 694, 706 folosinta 93 ArheoJogie 100-10 I Art nouveau 273
Anirnatie 90 baraje 147 Aparate forografice digicale oase 765 Arra abstracta 495, 496
Disney, Walt 269 camile 201 163 Arbeopterix 267 sculpturi 774
Aninul negru 371 camping ~i drumerii 177 Aparate pentru parcare 484 baraje in arc 147 Arta clasica 71
Ankara, Turcia 852 ciclul apei 290 Apararul Goigi 211 pestele-arcas 669, 340 Arta grecilor antici 420
Anna Karenina (film) 373 ecosisteme 289 Aparramente 192 poduri in arc 694 Arrarul de zahar 248
Annan, Kofi 863 fauna lacurilor ~i a raurilor Apartheid 19, 552,21,23 Arbalete 195,723,107 Artemis 389
Anotimpuri 837 339--340 Ape repezi 730 arcuri lungi 723,108 Artere 474, 889
anirnale si 166 forosinteza 381 Apeducte 694, 681, 725 Imperiul Mongol 565 Arthur, Regele 210, 592
orbira Pamantului 815 inot ~i scufundari 503 Apeninii 475 Arcade Articularia elipsoidala 771
Anselm,Sf610 inseere 476 Apia, Samoa 680 biserici ~i catedrale 157 Articulatii de tip "Balarna"
Antananarivo, Madagascar 32 irigarii 50, 492 Apolo 907, 389,401 in arhirectura 61 771
Amarcrica 91,242 lacuri 513 Apolo asteroizi 236 Islamic 572 Articulatii sferice 771
calma glaciara 414 oceane ~i mari 345 Apollo rachete 72 1, 797 Arheologie subacvatica 100 Articulatii, scheletul 771
explorarea pclara 673 peisaje vulcanice 904 Apolonius 420 Arhimede 376, 742 Artilerie 409
fauna polara 674- 5 ploaia692 Apostoli 484 surubul lui Arhimede 461 Artropode 82 , 112,475
gaura de ozon 700 polenizarea florilor 370 Appaloosa, rasa de cai 175 Arhipelaguri 471 Aruncarea ciocanului 88
Antares 820 raspandirea semintelor 389 Appomattox, Virginia 48 Arhttecri 62 Aruncarea discului 88
Antene rauri 729--730 AqaMirak461 Arhltecrura 61-3 Aruncarea greuratii 88
fluturi ~i molii 158 sistemul urinar 96 Aqaba, Golful822 Arhirecrura Art Deco 104 Aruncari, arletism 125
insecte 89, 475 stiintele Parnanrului 843 Aquitania, Franra 723 Arhirecrura clasica 102 Asclepius 573
Anthony, Susan B 590 valuri 877 Arabs, calul din rasa 175 Arhireccura modems 63 Asedii, casrele 195
Anribiotice 569 Apa de adancime 730 Arabi Ariane- 5, rachera 711 Aselenizari 571, 797
Anticicloni, vreme 266 Apa de mare 621 Imperiul Islamic 448 Arici de mare 733, 353, 821 costume spariale 690
Anticorpi 413, 781 Apa din ropirea zapezii 730 razboaie cu Israel 79 Ariciull05, 354, 549, rachete 711
Antigua ~i Barbuda 188 Apa din zona de aerare 730 Arabia Saudira 406, 808 european 105 sratii spariale 797
Anrilocapra 64 Apa frearica 730 Arabii din Irak 464, 826 Aripi Asfalr, drurnuri 716
Antilopa 202 Aparare Aracari cu urechi casranii 653, aeronave 15, 906 Asgabar, Turkmenistan 116
cal 202 artropode 112 223 cidbu~i400 Ashikaga Takauji 766
cu patru coarne 202, 203 broasre ~i broaste rilioase Arachnocampa luminosa 189 colibri 517 Ashikaga Yoshimasa 766
saiga 82, 523 165 Arahide42 flururi ~i molii 372 Ashton, Frederiek 141
sitatunga 339, 341 caprioare ~i antilope 203 Arahnide 112,647 insecte 87, 475 Ashur 84
Anrilopa cervicapra 335 dra,bu~i 638 Arakanga 132 Iilieci 523 Ashurnasirpal II, Regele
Antilopa de apa african a 178 caracarite ~i calmari 185 rosu 643 mu~re 602 Asiriei 443
Antilopa de rnlastina 203 Casrele casrele 194-195 Aranjarnencele cu mai multi pasari 651,652,87 Asia 113-118, 242
Anrilopa de padure 33 cosasi ~i greieri 395 scriperi 568 Arisrorel ~i A1exandru eel afise de filme 366
Anrilopa gnu 84 crabi 25 I Araucanienii 67 Mare 52 arhitectura 62
Anrilopa kudu mare 202 dinozauri 278 Araucaria araucana 248 Aritmetica 620 arta 496
Anrilopa mendes 33 fluturi ~i molii 158 Arbalere 195, 723, 107 Arkoze 758 bancnore 146
Anrilopa nyala 202 furnici ~i termite 58 Arbori coriti 305 Arkwrighr, Richard 454 Bangladesh ~i Nepal 142-
Anrilopa oryx gandaci 693 Arbori eu came 305 Armani, Giorgio 476 143
araba 240 homari 252 Arbusri 688 Arrnare 106 Budism 171
eu urechi cu eiucure 202 insecte 459 Arca Covenantilor 501 Armata britanica 106 castele 195
Antimoniu 925 pesti 668 Arcade Armara de teracora 209 China ~i Taiwan 216-218
952 DATE INDEXATE
dim a 76 cornete ~i asreroizi 236 australian, calul de povara Azrecii 136-137, 583 sperma 568,138,139, 140
Coreea de Sud ~i Coreea de galaxii 394 175 arhirectura 62 uciga§a 138, 140,418
Nord 249 Gal ileo Gal ilei 395 australieni, poneii 175 calendarul 837 vanarca balenelor 664
dans 270 gauri negre 399 banenore 146 rnirurile creariei 592 Balene gri 138, 140
dramarurgie 283 Imperiul Islamic 448 caincle australian de rurrna zei ~i zeire 907, 389 Baler 141, 939
fauna 523-83 isroric 840 207 Baletul Balsoi, Moscova
Federa Luna 571 canguri ~i alre marsupiale B 732
Federaria Rusa ~i Kazahsran planere 680-2 183-184 Babbage, Charles 237, 238 Baletul Regal 141
731-33 Renasterea 741 deserruri 274 Ballets Russes 141, 672,
Filipine 650 sateliti 739 explorare 320, 329 Babilon 103 811
Hinduism 421 §i asuologie 122 fauna 132-133 Babingron, Anthony 301 rusesc 732
Imperiul Khmer 490 simboluri 764 fotbal australian 131, 351 Babirusa 702 Balineza, pisica 679
Babuini 544
India §i Sri Lanka 444-8 Soarele ~i Sisternul Solar isroric 134-13 5 pavianul cu mantie 545 Baloane 14,94-95
Indonezia 451-2 814-15 mancare 349 isroric 866
isroric 77-9 stele 807-8 prim-rninisrri 946 Babur, Impararul453 vremea 709
Japonia 504-507 relescoape 828 terrierul australian 207 Bach,JS 588 Baloane cu aer cald 94
Bacillus subtilis 868
Malaysia ~i Singapore 523- Telescopul Spatial Hubble Zborullui Amy Johnson Bacon, Francis 655,742,840 Baloane meteo 709
525 329 510 Baluchistan 639
Mongolia 566 Universul 870-1 Aborigeni australieni 11, 129, Bacterii 868 Bamako, Mali 45
anribiorice 569
muzica 604 Ascrophytum, cactusul 689 131 boli 159, 869 Bambara, popularia 45
Pakistan 639 Astyanax mexican us 189 corroboree 270 Moarrea Neagra 224 Bambus 393
relief 113 Asuncihyrurn, caccusul 666 religia 739 Banane 194
Republicile Caucaziene Atanasoff. John 238 stramosi 134 Pasreur, Louis 645 Banci 563
Bacterii albasrre-verzi 868
186-7 Atirnarea Australopitecine 437,506 Bacrriana, carnila 201, 338 Bancnore 562, 146
Thailanda ~i Burma 833-4 Atarurk 852 Australopitbecus aforensis 688 Baden-Baden, Germania 379 Bancuri de nisip 877
Turcia 852-3 Ateliere, rnesresuguri 580 Austria 306- 307 Badminton 797 Bancuri, pesti 89
uezi fi Asia Cenrrala, Asia Arena 389, 401 Auscro-Ungar, Imperiul Baekeland, Leo 13, 564 Banda audio digitala (DAT),
de Sud-Est Arena, Grecia 40 I, 404 311,820 inregistrarea sunetului 828
Vietnam, Cambodgia ~i Atlantida 592 Dinastia Habsburgicii 428 Baez, Joan 718 Banda magnetica,
Laos 876-7 Atletism 125,794 Primul Razboi Mondial Bagdad, lrak 464, 448 Inregisrrarea sunetului 828
Bahada 259
Asia Centrala 115 Atmosfera 126. 649 724. Bahamas 186, 187.233 Bandar Seri Bandarwan,
istoric 77 aerulI8 Autostrazi, Germania 380 Brunei 525
Asia de Sud-Est 896 Aurora boreala 64 Auzul 89, 883 Bahrain 406,810 Bandaranaike. Sirimavo 467
Thailanda ~i Burma 833 meteorologie 842 Hearst, William Randolph Bahram I, Regele Persiei 456 Bangkok, Thailanda 834
Tarmuri inalre 877 poluarea 700 603 Baikal, Lacul 75,501 Bangladesh 114-15, 639
Baile romane 725
Asimov, Isaac 756 vremea 902 raze auditive, animale 917 Baionete 108 Bangui. Republica Ccnrraia
Asini 118 Aromi 127.234 Avalanse 414 Baird, John Logie 462, 830 Africana 21
Asirian 84 crisrale 258 Avarii 148 Bani 144-146
Askia Mohamed 462 divizare 538 Avdeiev, Sergei 123 Bairiki, Kiribati 680 Banjul. Gambia 34
Bakelira 564
Asmara, Eritreea 30 elernenre 298 Aveiro, Afonso d' 127 Bakewell, Robert 50 Banks.joseph 134.244
Asociatia Magisrratilor 496 energia nucleara 310 Auenturile lui Huckleberry Baku, Azerbaidjan 187 Bantengul 158
Asociatia Nationala pemru lichide 514 Finn (Twain) 531,874 Banting, Frederick 570
Dreptul la Vot al Femeilor rnarerie 538 Auenturile lui Tom Sawyer Balcunin, Mihail 535 Banucil de mare 353
590 radioactivitate 697 (Twain) 874 Balanchine, George 141 Baobabul24
Asoka, Impararul 539 solide 778 Aviatie vezi Avioane Balanta de pla\i 235 Baobabul australian 132
Aspbodelus fistulo5lts 371 Atrila Hunul J 48 Avicenna (Ibn Sina) 261,448 Balante, masurarea masei 878 Bara, gimnasrica 410
Balanusi 251
Aspirarea, presiunea aerului Artis 389 Avioane cu curse regulate 14, crabi ra~u~ca 251 Barada, Raul 822
18 Auditorium. teatru 835 16,866 Baraje 147
Aspiratoare 484 Augustin,Sf81.737 Avioane cu reactie, aero nave Balcani Muntii 802 Baraje cu contraforturi 147
Assler, Federico 774 Augustus, Imparatul 906 Balene 568, 138--140 Baraje de greurare 787
albastre 241,138, 139, 140
Astaire, Fred 271 (Ocravian) 212.457.725 Avioane de lupta 721 arctica Minki 140 Baraje de inundatii 147
Astarin 925 Aur 550 Avioane de razboi 721 cu cioc a lui Baird 140 Baraje in arc 147
Afteptandu-l pe Godot (Becker) element 298 Avioane uezi Aeronave cu cioc a lui Cuvier 241 Barajul Asuan 25, 501
282 in Australia 131 Avocado 390 cu cocoasa 140 Barajul Grand Coulee. SUA
Asteroizi 236 Aurangzeb,ImparatuI489. Avocati 50S 252
centura de asreroizi 815 453 Avogadro. Amedeo 375 cu cocoasa 568, 140 Barajul Icaipu, Paraguay 162
de culoare deschisa 140
extinctia dinozaurilor 688 Aurora 64. 91. 522 Axe 69 fauna polara 3 SO Barb, rasa de cai 175
Asteroizi troieni 236 Aurora boreala 64 Axolocl80 Barbados 186, 189
Asreroizii Amor 236 Auschwitz 426, 908 mexican 765 gri (Eschrichtius robustus) Barbarii 148
Asteroizii Asren 236 Au~e1u1655 Ayers Rock (Uluru), Australia 84,350,138, 139 Barbarossa, Operariunea 726
Astrofizica 655 Austen. Jane 529 11.129.130 lui Bryde 140 Barbera. Joe 90
Astrolab 547 Austin Mini Cooper 180 Azerbaidjan 186, 187 rnigraria 84 Barberul
Asrrologie 122 Australia 128-129 Azorul rniscare 89 barbos 653
orca falsa 140
Astronauti 123 Australia ~i Oceania 129 atmosfera 126 pigmeu 140 cu mot ro~u 653
Astronornie 124 Australia 128,130-13 3, 242 in airaer 18 Barbuda 188
Big Bang 155 Alpii ausrralieni 93. 129 rabelul periodic 925 simboluri animalice 777 Barbunul ro~u 667. 669
953 DATE INDEXATE
Barcelona. Spania 799 737 Benin. Imperiul 127 celtice 210 scandinava 740
Barchan. dune 274 Bayeux, tapireria de la 424 armura 69 etrusce 307 Biserica Ortodoxa de Rasarir
Barci de viteza 886 Bazalt 758. 904 cornertul cu sclavi 34 impodobirea corpului 219 ceremonii 257
Barci in forma de "U" 824 Bazare 760 sculptura 746 vikinge 878. 879 Grecia 403.729
Barci utilirare 888 Baze 12-13 Benz. Karl 179 Biko, Steve 23 Irnperiul Bizanrin 160
Barci uezi Vase ji barci Baze militare, Oceanul Pacific Benzenul12 Bila276 Romania. Ucraina ~i
Barcile cu motor 888 635 Benzi desenace 910 Biliard 796. 111 Moldova 761
Barcile cu vele 888. 866 Baze ~i acizi 13 Benzi desenate cu super-eroi Birnbisara, Regele 169 Serbia 804
Barcile rnici pentru pescuie Baztdiornicere 227 910 bin Laden. Osama 815 Statele Balcanice
888 Bazine versant. rauri 730 Benzina 625. 626 Bindusara, Irnparacul 539 (cunoscute astazi ca Europa
Barents, \Vil!em 330 Bazinul Amazonului 67 Beowulf515 Bingham. Hiram 286 de Sud-Est) 802
Bariu 548. 924 Bazinul Donbass, Ucraina Berberii 25, 37 Binoclul 828 B iskek, Kargazstan 116
Barje 681 728 Bere 313 Biochimia 13 Bismark, Arhipelagul 636
Barna, gimnastidi 410 Bazin ul hidrografic, rauri 730 Berg, Alban 629 Biofizica 655 Bismarck, Otto von 359. 382
Barnard, Dr. Christiaan 541 Bazinul Rosu, China 113 Beril722 Bioko, Insula 22 Bismut 925
Baroca muzica 588 BBC uezi British Broadcasting Beriliu 924 Biologice, arme 107 Bissau. Guineea-Bissau 34
Baroca, arhitectura 103. 104 Company Bering Srramroarea 65 Biologie 156 Biston betularia 319. 700
Baroca, arta 495 Beagle 206 Bering. Marea 113 evolutie 255 Bituminos, carbune 204
Baromeere 18, 902, 709 Beagle, nava 272 Berkdiu 925 Bioluminescenta 508 Bivalve 578, 579
Barornerre aneroide 902 Beatles 150.718 Berlin. Germania 311. 379 Biomass, cornbusribili 304 Bivolul158
Baroni. feudalism 329 Beatles • The 150 Berlin. Olimpiada de la Biomurile 289 african 158
Barosaurus 267 Beaufort, scara 266, 923 (1936) 632 Biosfera 280 de apil 158
Barrie,JM 531 Beaumont, William 276 Berliner, Emile 828 Bioxidul de carbon Iarba bizonului 64
Barton, Oris 621 Beauregard, Generalul 48 Berlinului, Zidul 728. 382 efectul de sera 91, 231, 700 Phalera bucepbala 373
Baryonyx 267 Beauvoir, Simone de 590 Bermuda 90 fotosinteza 654 Bivolul-capra 158
Barzauni 51 Becara 652 Berna. Elverta 820 in aer 18. 9.1 Bizantin, Lnperiul160, 454,
Barzoi 206 Becket, Sf. Thomas 546 Bernini, Gianlorenzo 495 plamanii ~i respi ratia 691 457
Baschet 796. 111 Beckett, Samuel 272 Berry, Chuck 718 Biplane 14,906 Bizonul158
campioni 936 Becquerel, Antoine 697 Berze 149 Birrnaneze, pisici 679 american 335
Bascii 357, 799, 800 Becquerel, Henri 267. 548 marabou 149 Biroul Federal de Invesrigatii european 158
Baseball 795. 111 Becuri 287, 508 randunica furtunii 660 (FBI) 676 Blackbeard (Edward Teach)
campioni 937 Beda 81 tanralul 793 Biscaya, Golful 308 677
Basil II, Irnpararul Ijit) Bedford. al V-lea Duce de 50 Bessemer, Henry 467 Biserica Catolica uezi Biserica Blackwell, Elizabeta 544
Basme 530 Beduinii 774,780,808 Best, Pete 150 Romano-Catolica Blake, William 695
Basset 207 Bee Gees719 Beta, raze 697 Biserica Celrica 210 Blana
Basset hound-ul207 Beecham. Sir Thomas 630 Berelgeusa 820 istoric 488 comerr 182, 878
Basseterre, St. Kitts ~i Nevis Beethoven, Ludwig van 151, Bethe, Hans 310 Biserica G reco-orrodoxa 403, mamifere 549
188 360,606 Beton 61, 230 729 pisici 678
Base 295 Begin, Menachem 646 Beton armae 230 Biserica Ortodoxa de Rasarir vidre 173
Basrilia, Paris 361 Beijing. China 231, 498 Bhagavad Gita 421 256.310 Blazoane 196, 197
Batalia de la Hastings 81,738 masacrul din Piata Bhumibol Adulyadej, Regele Biserica Ortodoxa Etiopiana BIeda 148
Bate (arme) 110 Tiananmen (1989) 210 Thailander 834 30 Blitzkrieg 726
Bareke, tribul 22 orasul interzis 216 Bhutan 114, 115 Biserica Ortodoxa Rusa 732 Bloemfontein, Africa de Sud
Baterii Beirut, Liban 822 Bhutanidis lidderdalii 343 Biserica Ortodoxa Sarba 804 21
circuite electrice 295 Beladona 545 Bialowieza, Parcul National Biserica Romano-Catolica Bloodhound 206
elecrrochirnie 13 Beladona 686 312 256 Blucher, Marshal 595
electroliti 13 Belarus 112. 113 Bibanul-leopard 669 area baroca 495 Blues, muzica 482
Bates, Henry Walrer 158. 166 Belarus 807 Biblia 257, 844,484 Biserica Sfantului Blugi 218
Batesian, mimetismul158 Belgia 152 Bichat, Marie Francois 190 Mormanc, Ierusalim 844 Blume, Judy 205
Bath, Anglia 737 bancnoce 146 Bicicleta pentru curse ceremonii 257 BMW; rnorociclete 154
Bathsheba 844 Belgrad, Iugoslavia 804 Criterium 154 Filipine 650 BMX (Bicycle Motocross)
Batik 452 Belize 193, 194 Biciclera-raxi 154 Galileo Galilei ~i 395 154
Batiscafuri 329, 621 Belize City, Belize 194 Biciclete 153-154222 Henrie VIII ~i 738 Boa constrictor 311, 826
Batista, Fulgencio 190 Bell, Alexander Graham istoric 843, 866 in Brazilia 164 arboricol 349
Batman 910 microfoane 828 sport 794 in Europa Centrala 312 BOAC 866
Barrana doarnna molie 347 telefoane 850. 826, 827 Biciclete pentru teren in Irlanda 465. 488 Boarca 669
Battersea, scutul 210 Bellini, Giovanni 708 accidentat 154, 222 Maica Tereza 574 Boburi 800
Bauhaus 273 Belmopan, Belize 194, 196 Bienale, plante 663 maici 560 Boccaccio 741
Bauhaus, cladirea, Dessau 63 Beluga 138 Big Bang 155, 870, 871 ponriflcac 310 Bodhisattvas 56
Baum, L Frank 531 Benelux. allanta 152 gaurile negre 399 ~i carnavalu1328 Bodichon, Madame 590
Bauturi din plante 690 Benesh noratia, baler 141 gravitatie 398 Biserica ~i statul Boeing 660-556 14
Bauxita 187 Benerron 476 Marele Zid 870 Europa rnedievala 546 Boemia, Republica Ceha 313
in Parnanr 649 Bengal uezi Bangladesh marimea Universului 871 normanzii 610 Bogatie, economia rnondiala
tabelul periodic 925 Bengal, Golfull14. 833 Big Crunch ISS Biserici 157 933
Bavarieni, Alpii 379 Benin 46 Bijuterii arhitectura 102, 148 Bogota, Columbia 792
Bayeux, tapiseria de la 424, Benin City 127 anglo-saxone 81 bizantina 160 Bohr. Neils 548
954 DATE INDEXATE
Bohriu 924 Bourros-Chali, Boutros 862. Briofite cu frunze 275 c1atita 167.168 huhurezul mie 172. 346
Boi158 863 Brisbane. Australia 129 eu pieioare rosii 168 mare cenusie 118
Boisteanul 669 Bovidae 158 Britania, Lupra pemru (1940) desert 615 pesear 172
Boleyn. Anne 301 Bow Street Runners 676 726 leopard 745.167.168 polar a 615. 351
Boli 159 Bowling cu zece popiee 796 Britanic Irnperiul 302.738 oua 311 striga 172
microbi 869 Bowls ~i bowling 796. 111 British Broadcasting stelata 168 Buganda 27
Moartea Neagra 224. 546 Box 229 Company (BBC) 496, 830 Broaste-tornara l Sc Buhaii de balta 401
Pasteur. Louis 645 Boxe 560 British Columbia, Canada Broca. Pierre Paul 254 Buhaiul de balta cu burta
sistemul imunirar §i Boxer (ctinele} 207 182 Broderie 580, 581 rosie 165
limfatic 781 Boyaca, Lupta de la (1819) British shorthair, pisica 678. Brom 298. 925 Bujumbura. Burundi 23
Boli infecnoase 159 160 679 Bromeliade 348 Bulbi (planre) 688
Bolile mimale 544 Boyle. legea lui 375 Briza maxima 440 Bromus Bulbili 687
Bolivar. Simon 39.160. 162, Boyle, Robert 13, 375 Brize 266 diandrus 440 Buldog, liliacul 524
790 Boyne. Lupta de la (1690) Brize de uscar 266 mollis L. 440 Bulgaria 421-422
Bolivia 160. 161-162 488 Brize marine 266 Bronhii 691 Bull Run, Lupra de la (1861 )
Bolivia ~i Paraguay 161-162 "Boz" (Charles Dickens) 275 Broadway 272 Bronhiole 691 48
Bolsevicii 734 Bozo, populatia 45 Broadway. New York 272 Bronte, surorile 149 Bulldog-ul 207
Bolte, arhitecrura 102. 157 Bozul371 Broaste 80, 165-5 Bronz 550 Bumbac
Boluri, bufnite 172 Bradul gigant 248 animale, simboluri 777 Benin, Imperiul127 agriculrura ~i crqterea
Bombardiere 43. 721 Bragg, William Henry 778 brotacul lui White 80 Epoea Bronzului 311 animalelor 47.772
Bombay. India 445. 448 Bragg, William Lawrence 778 cornestibile 316 turn are 311, 774 Burkina 45
Born be "inreligenre" 1 07 Brahman 421 cu rezerva de apa 132 Brooklyn, Podul, New York Egipt 25
Bombe 107, 108 Braille 144 europene eomune 80 City 694 Pakistan 639
avioane de razboi 721 ceasuri 441 fauna padurilor tropicale Brosa Tara 210 Republica Cenrrala
vulcan ice 904 Brarnaputra, Raul 114 349 Broscarita 371 Africana 21
Bombe atom ice, Al Doilea Bran eel Binecuvantat 210 fauna urbana 354 Brotaci 80. 165 Siria 822
Razboi Mondial481. 908 Brandt, Willy 728, 311 oua 637 brotacul lui White 166 Starele Unite 866
Bombe gravicattonale 107 Brandywine, Lupta de la veninoase 80. 86. 349 din America de Nord 347 Tanzania 27
Bondarul477 (1777) 49 Broasca ciliana cu patru ochi verzi 615 textile 832
Bonifaciu, Sf 381 Branhii, pesti 667 166 Brown, Clarence 373 Uzbekistan 116
Bonney, Anne 677 Brinza franceza 357 Broasea de parnant 80 Brown. James 719 Bumeranguri 108
Bonsai 505 Bras, inot 503 Broasca de vizuina mexicana Brown. Louise 572 Bumtang 143
Bor925 Brasilia, Brazilia 164,216, 166 Brown. Robert 375 Bunei Sperante, Capul 70S
Bora Bora, Polinezia Franceza 790 Broasea raioasa africana 166 Brownie Hawkeye, aparatul Burbage, Richard 753
679 Bratislava, Slovacia 314 Broasea raioasa de copac de fotografiar 93 Bureti 54, 576, 733
Border collie 207 Braun. Wernher von 796 asiatica 166 Bruce, Mumele 93 buretele-firimirura 353
Border terrier-ul 207 Browniana, miscarea 375 Broasca raioasa de Surinam 69 Brunei 523, 525 funoa de sricla 623
Borglurn, Gurzon 866 Brazilia 72, 163-164 Broasea dioasa de trestie 166 Brunei. Isambard Kingdom Buretele pestrit 225. 226
Borneo 449, 472, 523 cornertul cu sclavi 772 Broasca zburaroare 694 Burerele pucios 225
Borodino, Lupca de la (1812) dans 271 rnalaieziana 166 Brunei. Marc Isambard 871 Buretele viperei 226
595 isroric 790 Broasca-bou Brunelleschi, Filippo 61 Burghie electrice 296
Bosfor, Stramtoarea 160 Portughez, Irnperiul 705 Broasca-leopard 165 Brunhoff. Jean de 205 Burghie pneumatice 690
Bosimanii uezi San, populatia Brazilia, nucile de 793 Broasca-rnarnos 166 Brusturele 390 Burgoyne, Generalul John 49
Bosnia ~i Herregovina 803 Brazilia 163 Broasre acvatice 167 Brutus 212 Burgundia, Franta 723. 588
calendarul 837 Brazzaville, Congo 22 de apa dulce 168 Bruxelles, Belgia 152 Buriganga Raul 115
cruciade 261 Brecht, Bertolt 282 Broaste cu cuib spumat 166 Bubalul202 Burii 23
gradini 374 Brecii 758 Broasre de sageata otravitoare Buburuze 638, 477 Burke, Robert O'Hara 134.
Boston terrier 207 Bremen, Germania 380 86. 165 Bucefal 52 98.320
Boston, Partida de Ceai de la Brer, iepurele 530 galbene §i negre 166 Bucuresri, Romania 762 Burkina 45
49 Bresle de meserii, Imperiul verzi §i negre 166 Budapesta, Ungaria 314 Burle Marx, Roberto 374
Botanies 156 Benin 127 Broasre paradoxale 166 Buddha 169 Burma 833-834
Linnaeus, Carolus 510 Bresr-Litovsk, Tracatul de la Broasre picrate asiatice 166 Budism 170-171 Burrnila, pisica 679
Borany Bay. Australia 134. 244 (1918) 906 Broasre raioase 80. 165-5 alrare 56 Bursa din New York 555. 563,
Borez 257 Brerigny, Pacea de la (1360) cu coarne asiatica 349 arhiteccura 103 815
Bocgrosul galben-cu-negru 723 europene comune 166 Buda 169 Bursele de valori 563. 933
638 Bretonii 357 fauna padurilor tropicale Gupta. Imperiul447 Bursuci 173.550
Borhnia, Golful816 Breuer, Marcel 382 349 in India 489 eurasiatici 173
Botswana 31 Brevete 461 oua637 in Laos 897 europeni 431, 346
Bouddica 209 Brejnev, Leonid 795 veninoase 86 istoria Asiei 77 miere 173
Boudin, Eugene 561 Brian Boru, Regele Broaste raioase asiatice cu manastiri 560 Burundi 23
Bougainville, Insula 636 Munsterului 488 coarne 166 Maurya, Imperiul 539 Bushido, codul 766
Boul moscar 674 Bridge (jocul de car~i) 201 ornarnentate 166 Buenos Aires. Argentina 98 Bushnell, David 812
Boulez, Pierre 589 Bridgetown, Barbados 189 Broasre resroase 344. 745. Bufnite 133. 172 Busole
Boulton, Matthew 306 Briggs. Raymond 205 167-168 cu ochelari 653 drurnetii 177
Bourbon, dinastia 358. 359 Brihadnatha, Impararul 451 a lui Herman 168 de vizuina 64 magnetism 522
Bournonville, August 141 Briofire 573 africana 167. 168 elf 172 navigatie 329, 610
955 DATE INDEXATE

Busycon 579 aparare de zbor ~i baloane budisti 171 bancnote 146 comuni 346
litorina 352, 579 94-95 Calugarire 546, 560 canoe canadiene 736 de Manila 638
Buran 626 biciclere ~i rnorociclere Calul american de sprint 175 haine 219 Caprimulgul nord-american
Buzduganull08 153-154,222 Calul cu rnanere, gimnasticil istoric 182, 614 172
Byrd, Richard E 673 date 934 410 mcsresuguri 581 Caprioara parinrelui David
drumuri 716 Calul de cractiune belgian 175 prim ministri 946 202
C In Albania 804 Caluti de mare 733. 668 Canalul Manecii 858 Caprioare 202-3, 325
Cabaline 174 In Australia 131 Calvin, Jean 704 inotul peste Canalul caprioara 346
Cabane de busteni 193 In Canada 181 Camargue, rasa de cai 175 Manecii 503 cerbul comun 202, 203
In Germania 380 Camasl Zl S Razboiul Civil Englez 738 cerbul lopatar 202, 316
Cabine de rnontaj, televiziune In India 445 Cambise, Regele Persiei 103 Razboiul Mondial, Primul parinrelui David 202
830
Cabot, John 182. 65, 614 In Israel 474 Cambodgia 876-7 724 Capsune 390
Cacadu643 In Japonia 505 independenra 79 Canare, lnsulele 90, 472 Capucinul cu caleta neagra
Cacaduul Galah132 in Portugalia 683 Khmer, Imperiul 490 Canberra, Australial30, 98 545
Cacao 44 In Regarul Unit 859 Carnbriana, perioada 378, 892 Cancer 190 Capului Verde, Insulele 90
Cactusi 338, 290, 686 In Turcia 853 Came 568 medicamenre 569 Capuse 644, 647
Cadmiu 925 In Vietnam 897 Cameleoni 711 radiorerapie 697 Carabine 108
Cadrane solare 862, 862 istorie 843-4 cu gatul cutar 838 Canepa 832 Carabobo, Batalia de la
Cadrane stelare 862 masini §i camioane 178- 80 lui jackson 839 Canguri 184 (1821) 160
Cadre. Cladiri ~i construcrii Revolutia Industriala 453 lui Parson 349 de copac 652, 183 Carabusi 638-5, 477
timbre posrale 805 Camelot 592 uriasi rosii 260, 183, Carabusul auriu 401
229 tren uri §i cai ferate 868 "Camera obscura" 163 Cangurul piric 550 Carabusul cardinal 475, 347
Caetano. Marcello 705
Cafea Calcanul 668, 669 Cameron Highlands. Malaysia cu gar ro§u 551 Cirabu~ul de mai 401
America Centrala 60 Calcar 758 523 Canide 536 Carabusul de mai 638, 87
Costa Rica 195 pesteri, 189, 665 Camerun 21 Caninii 824 Caraca1519.520
Yemen 808 Calcar carbonifer 758 Carnile 201, 325, 338 Canioane, submarine 621 Caracara 658
Cage. John 589 Calcedonia 259 bacrriana 118.201 Cano, Sebastian del 539 cu creasta 70
Calcit 259, 665, 758 caravane 450 Canoe 736 Caracas, Venezuela 791. 792
Cai 174-175 Calciu 298 dromaderul201,551 calacorli cu canoea 177 Caracatite 185, 579
armura 69
Cai aeriene, aeronave 17 Calculatoare 484 In Ciad 21 pirogi 134 ca simboluri 764
Cai ferare 868 afisaje cu cristale lichide simboluri animale 777 Canova. Antonio 775 comune 185
Cai ferate uezi Trenuri ~i cai (LCD-uri) 508 Caminuri 785 Cantece pentru copii 205, cu inele albastre 86
elecrronica Sfl 1 altare In caminuri 56 695 oua637
ferare Calcurta (Kolkara), India 448 Camioane 178-80, 843 Canton, China 78 recifele de corali 733
Cai navigabile 706 Caldera 904 Camioane articulate 179 Canure eel Mare, Regele uezi Caraibe 190
Caile aeriene, primul ajutor CaIdura 199-200 Camioane pentru gunoi 179 Canure, Regele Danemarcei ~i Caraibe, istoric 190
708
Caile ferate subterane 772 frecare ~i 387, 199 Camionete 180 Angliei Caraibelor, Marea 186-190
Caile ferare subrerane 934 sticla rerrnorezisrenta 822 Camp David, Acordurile de la Capcana de mu~re a lui Venus Caramizi, materiale de
Caimanii 260. 711 Caldura latenta 200 (I978) 591 685 consrructii 230
Cll ochelari 340. 711 Calea Ferata a Mortii 121 Campania pentru Dezarmare Capcane explozive 107 Caravaggio, Michelangelo 495
yacare 793 Calea ferata de la Stockton la Nucleara (CDN) 591 Cap cane, planre carnivore 685 Caravane, camile 450
Darlington 866 Carnpia abisala 621 Cape Cod, SUA 676 Carbohidrati 276
Cainele australian de turrna Calea ferata Trans-Gabon 22 Carnpia nord-europeana 308 Cape Town, Africa de Sud 21 Carbohidrati 626
207 Calea Lactee 87, 394 Campiile Ararat 186 Capek. Karel 756 Carbon
Cainele de rufis 536, 537
Cainele enor 536, 537 distante 871 Carnpiile Catalaunice, Baralia Capele votive 224 bioxidul de carbon
Caini 206-207 formarea 155 de pe (45 1) 148 Capele, castele 194 chimia organicii 12
dinti 549 Galileo Galilei ~i 395 Camping ~i drurnetii 176-177 Capibara 339. 836, 837 ciclul carbonului 290
lupi §i caini salbarici 536- Calea Lurninoasa, grupul 846 Campion, Jane 366 Capilarele 474.691 datarea cu carbon 697
Calendare 837 Campionarul de ten is French Capilla del Salvador, Ubeda efectul de sera 91, 231, 700
537 Calendaristice, festivaluri 328 Open 357 63 element 298
mirosul769
Caini ciobanesti 207 Calendarul gregorian 837 campioni 936 Capital 234 forosinreza 654
Caini de curse 207 Calgary Stampede 181 CamuDaj 178-6 Capitalismul 392 in aer 18,91
Caini de povara 207 Calif 448 amfibieni 80 Marx, Karl 557 plamanii ~i respiratia 691
Caini salbarici 536--537 California spangled, pisica cameleoni 349 Capitania Generala 60 tabelul periodic 925
africani 83, 335 679 Canaan 844 Capiranul cu tabla de sah 373 Carbonic, acidul 665
Citinii salbatici africani 536, California. SUA 813 caprimulgi 172 Capitoliul, Washington DC Carbonifer 378, 892
cutremure 268 caprioare ~i antilope 203 504 Carbune 204. 932
537 febra aurului 614 caracatite ~i calmari 185 Capodopere 242 Carcassonne, Franta 216
Cairn terrier-ul 207
Cairo, Egipt 25 Californian 748 Iluturi ~i molii 158 Capone, Al472 Carcei, plante 688
Caise 390 Californiu 925 insecte 459 Capra falconeri 630 Carceii gurii-Ieului 338
Calais, Franta 723 Caligrafie 910 lenesi 57 Capre 325,630,853 Carcbarocles 378
Callisto 661 mimetismul batesian 158 de rnunte 64 Cardon. cactusul 70
Calarie 288 Callizeara pudibunda 373 pqti668 in Muntii Srancosi 630 Carduri de credit 562
Calarorii 198
aero nave 14-16 Calmarul185.579 rozatoare 836 Caprele de Angora 853 Carduri inreligcnre 562
aeroporturi 17 Calugar; tigri 518 Caprifoi 371 Carduus pycnocephalus 689
Biserica Celtica 21 0 Canada 180, 182,946 Caprimulgi 172 Care 425 956

DATE INDEXATE
Carene, vase ~i barci 886 Cartile brosace 205 Castro, Fidel] 87, 190 Ceara 615 Cercetare
Carex hirta 440 Carting 801 Casuarul 345 Ceara de advectie 615 cercetarea pierei 14
Carex otrubae 440 Carrisrii 738 sudic 638 Ceara marina 6] 5 masini ~i camioane 179
Carex riparia 440 O.rtip-~obolan 836 Casul ciorii 226, 227 Ceausescu, Nicolae 728, 829 medicamente 569
Cargoboturi (aero nave) 14, goala 263 Catal Huyuk 216 Cecenia, Federatia Rusa 732 Cercetare pe teren, ~tiinta 742
]6 Ci.rtite 418 Catalanii 799 Cecil, William, Lord Cercuri
Cargoboturi 886 europene 551 Caralizaroare 179, 214 Burghley 301 matematica 926
Caribii 186, 189, 190 rnusuroaie 418 Catalizatori 214 Cecilizii 80 pi 536
Caribu 203, 615 vizuine 263 Cataloage, comenzi prin posta Cecuri 562 Cerebelul 254
Carloman 209 Carton, foarnerea irlandeza 760 Cedrul248 Ceremonii 785
Carlos I, Regele Spaniei 539 488 Catalpa 248 Cefalopode 185,578,579 Ceres 236, 389
Carlos III, Regele Spaniei 790 Cartoful de mare 353 Catamarane 886 Cehoslovacia 313 Ceriu 924
Carlos IV, Regele Spaniei 790 Carroful dulce 688 Catania, Sicilia 475 Cele rnai bogate tari 933 Cerneala 910
Carnac, Franta 689 Cartografie 532 Carapulte 195 Cele ~apte Minuni ale Lumii Cernobal, centrala nucleara de
Carnaval 360 Carute, istoria transporrurilor Catarl 325 Anrice 676, 208 la 113,310
Carne 147,349 843 Catedrale 157 Cele zece porunci 501 Cernunnos 209
Carne de vita, cresrerea virelor Carutele, Sratele Unite 815 norman de 610 Celenterate 483 Cerro Aconcagua 65
826 Casamance, Raul 34 Catedrala Cefale, Sicilia 610 Cellini, Benvenuto 708 Cerul
Carnegie, Andrew 205 Casarorie 257, 785 Catedrala Milano 63 Celsius, scara 199 culoare 265
Carnegie, medalia 205 Cascada Ingerilor (Angels) Catedrala Sf. Paul, Londra 63 Celsus, Aulus 544 nori 615
Carnelianul 259 791 Catedrala Sf. Petru. Roma 63 Celtic 210 Cervantes, Miguel de 529
Carnivore 89 Cascada Owen, Uganda 27 Caterina cea Mare, Celtii 209-210. 310 Cervical. nervul 253
artropode 112 Cascade 729, 730 Imparareasa Rusiei 356 cruci ] 57 Cesiu 924
carabusi 401 date 922 Ecarerina de Medici 141 In Irlanda 488 Ccsrius, Caius 693
dinri 549 Cascadei.Iantul e l Caterina de Valois 723 zei ~i zeite 907. 389 Cetacee 138
lanturi ~i rerele rrofice 350 Cascarul 691 Cauca, Raul 791 Celule 211 Ceylon uezi Sri Lanka
plante 685, 340 Case de discuri 719 Cauciuc 690, 564 ADN402 Cezanne, Paul 495
soparle 839 inregisrrare (instrumente Cavaleresc, codul 196 creierul 254 Cezar, Iulius 212
Carol eel Mare 191 muzicale) 480 Cavaleri ~i blazoane 196-197 di viziunea 211 cucerqte Franta 358
Carol eel Mare, Imparatul Case de piarra 193 armura 69 ingineria generica 377 despre druizi 209
209,329,358 Case din chirpici 193 cruciade 261, 883 rnedicamenre 569 invadeaza Britania 737, 738
Carol III, Regele Franrei 610 Case din parnanr 193 feudalism 329 neuroni 253 CFC (clorofluorocarboni) 91,
Carol Martel, Regele francilor Case lacuscre 143,635,193 Cavalerie 106 oua 637 700
358 Case lungi 76 Cavalerii de Malta 70 protiste 868 Chaco 67
Carol V, imparatul428, 800, Case ~i caminurii 192-193 Cavalerii Sf. loan 261 Celule con ice, ochi 264. 322 Chahine, Youssef 366
874 Case vezi Case ~i ciiminuri Caverne 665 Celule palisadice din mezofll Chain, Ernst 570
Carol VI, Imparatul 428 Caseina 13 Caviar 733 211 Chaka23
Carol VI, Regele Frantei 723 Cashew, nuci 34 Cavour, Conrele 500 Celule sexuale, diviziunea 211 Cham, populatia 490
Carol VII, Regele Frantei 723 Casini, Giovanni 661 Cayman Insulele 186 Celulele albe ale sangelui 473, Champlain. Samuel de 182.
Carolingian, Imperiul 209 Caspica, Marea 113, 186, 308. Cazinouri, Monaco 357 474 614
Carpati, Muntii 802, 308, 501 Carnpul panzei de aur 742 Celulele gliale 254 Champollion, jean-Francois
312,761 Cassava 346 CD Rom 205 Celulele rosii din singe 414. 910
Carpobrotus chilensis 684 Cassini, sonda spatiala 797 CD-uri (compact discuri) 474 Chandragupta I, Impararul
Carroll, Lewis 531 Cassiopeia 483 238,484,719,828 Celuloza 211 447
Carson, Rachel 156 Cassius 212 Ceai Cenozoica, era 378, 688 Chandragupta II. Impararul
Carta Drepturilor Omului Castane comestibile 390 Ceaiul de menta 29 Centrale energetice 304 447
438 Castele 194 Ceapa 688 alirnentare cu carbune 204 Chandragupta Maurya 489,
Cartagina 652 blazoane 197 Ceapa ciorii 689 energie nucleara 310 539
Cartea din Kells 210, 488 conchistadori 101,442 Ceas cu vergea 863 furnizarea de elecrricirare Chanel, Gabrielle "Coco" 219
Cartea J udecarii de Apoi 361 dramaturgic 272 Ceasul cu 24 de ore 862 295 Chang Jiang , Raul 113
Cartea Mortilor 296 flamenco 270 Ceasuri 837-9 Centrale relefonice 826 Chao Phraya . Raul 833
Cartea Regilor (Firdausi) 515 istoric 800 Ceasuri atornice 862 Centrantbus ruber 371 Chaplin, Charlie 365
Carter, Howard 100 rnancare 349 Ceasuri cu cue 441 Centrele pemru viata acvatica Chappe, Claude 850
carp 205 reg; ~i regine 945 Ceasuri cu monrura 862 912 Chari, Raul 21
literatura 5] 5-16 ~i America de Sud 67, 71 Ceasuri cu pendul 862, 862 Centrifugi 78 Charles I, Regele Angliei 738
u teratura pemru copii 530- Castelul Bodiam, Anglia 195 Ceasuri de foe 862 Cenrripera, forp 376 Charles, Jacques 375
532 Castelul Caerphilly, Tara Ceasuri de mana 861--863 Centura cuprului, Zambia 31 Charles, Ray 718
tipar 864-865 Galilor 194 Ceasuri de po~ta 862 cenrura de asteroizi 236 Charnley, John 544
Carp de joc 201 Castelul Regal din Ceasuri de trasura 862 "Centura de frucre Niagara", Charrreux, pisica 679
Car~i de tarot 85 Manzanares, Spania 195 Ceasuri digitale 441 Canada 18] Chaucer. Geoffrey 515
Caqi ilustrate 205 Castillon, Batalia de la (I 45 3) Ceasuri felinar 862 Century Tower, Tokyo 63 Chavin de Huantar, Peru 213
Cartier, Jacques 182. 65, 6] 4 723 Ceasuri mecaniee 862 Cenusa, vulcani 904 Chavin, cultura 213
Cartierele sarace, Argentina Castor 725 Ceasuri vorbitoare 862 Cepheide, scelele 820 Cheaguri de singe 474
98 Castorii 339, 61 S, 702 Ceasurile mecanice 441 Ceramics vezi Olarit ~i Chefren, Faraonul 208
Cartilaginosi, pesti 667. 732-5 Castraveti de mare 733, 821 Ceasuri-lurnanare 862 ceramics Chei 599
Cartilaje 255, 250 Castries, Sf. Lucia 189 Ceara "de radiatie" 615 Cerber 389 Cheke, Sir John 708
957 DATE INDEXATE
Chelicere, artropode 112 rnicroscopica 586 Ciori 245 Clausewitz, Karl von 718 240
Chemoreceprori, mirosul ~i Chisinau, Moldova 728 necrofagii 245 Clave 480 cocosul de prerie 638
guscul769 Chitari 480 Cipru 821. 822 Clavecine 591 Cocs 204
Cherestea uezi Lemn Chironi 578 Circuite analoage 301 Clemens. Samuel Langhorne ropirea fierului 467
Cheyenne. rribul 232 Chocolare Hills. Filipine 650 Circuire digirale 301 uezi Twain. Mark Cod 637
Chhukha, Barajul 114 Chola. dinasria 77. 468 Circuite, electricirare 295 Clement VI. Papa 224 Codex Jusrinianus 160
Chiang Kai-shek 212 Chomsky. Noam 502 Circulator, sisternul 414-15. Clement X. Papa 496 Codobaruri
Chibriruri 334. 454 Chrisrian X. Regele 250 Cleopatra VII. Regina balpte 262
Chicago. SUA 812 Danemarcei 740 Circumpolare, srele 820 Egiptului 212. 296 gri 339
Chichen Itza 585.552.693 Crisrofor Columb 233 Circuri 283 Clepsidre 862 Codul International de
Chiciura 698 busole 522 Cirese 390 Clifford. George 510 Semnale 340. 341
Chihlimbar 113,259.377. Chrysanthemum segetum Cirostratus, nori 615 Clima231 codul Morse 232
378 371 Cirus eel Mare, Regele Persiei climarologie 842 fenician 652
Chihuahua 552 Chrysler 812 103.455.456,804 deserruri 274 razele Alfa 697
Chihuahua. cainele 206 Chrysler Cladirea, New York Cirus, nori 615 ere glaciare 688 sratia spatiala Alpha 79
Chihuahuan, Deserrul e l Z 63 Cirlareped 55 I uezi Ii Vremea Ii in Idri Ii Coduri de bare 760
Chile 97. 99 Chuquicamara 67 Ciroplasma, ceIule 211 continente Coduri ~i cifruri 232
banenote 146 Churchill. Winston 728. 908 Ciroroxice, rnedicarnente 569 Clima continenrala 231 Coifuri 70
iscoric 790 Churun , Raul 791 Cicozina 402 Clima tropicala 231 Coiotii 536
Chimia organica 215 Ciad 21 Cirrice 22 Clistene 420 Colagen, oase 771
agriculcura organid 700 Cicada 693. 477 Citroen DS 180 Clone. planre 687 Colaj 673
Chimie 214-215 Cicero 741, 725 Citroen Traction Avant 180 Clopote478 Colegii 294, 741
acizi ~i baze 12-13 Ciclade, Insulele 471 Ciuma bubonidi 224 Clor 298, 925 Colibri 87. 431,517
amestecuri ~i cornpusi Cielide 32. 340 Ciurna, Moarcea Neagra 224 Clorofila 225 incaltar 653
78-79 care clocesc in gura 637 Ciurnareaua 689 alge 53 Colibriul cu coada racheta
acomi ~i molecule 127 Cielism 153-9.222 Ciuperci 225-6 celule vegerale 211 653,517
elernente 298 sporr 794 Ciuperca baromerru 227 cloroplasre 211 Coliere din meral 210
rabelul periodic 924-925 Turul Frantei 357 Ciuperca biftec 227 fotosinteza 654, 663 Collenia 378
China 216-218, 219 Ciclocros 222 Ciuperca coral 227 Clorofluorocarboni (CFC) Collins, Wilkie 275
altare in case 56 Cicloni393 Ciuperca coral galbena 227 91.700 Collodi, Carlo 205
arte ~i mestesuguri 496, Cielul mensrrual743 Ciuperca cornul abundentei Clorura de polivinil (PVC) Coloana vertebrala 770
211 Cielurile naturii 290 227 564 Coloane, archireccura 61
astrologie 122 Cicoarea 689 Ciuperca creier galben 227 Clorura de sodiu 92, 559 Coloizi 78
calendarul837 Cidade de Praia. Capul Verde Ciuperca de amestist 227 Cluedo (joc de mas a) 831 Colombo. Sri Lanka 467
clirfi 205 90 Ciuperca de putregai uscat Clydesdale, rasa de cai 175 Colonia Capului 23
Cornunisrnul 79 Cifruri 232 226 Cnidarieni 54 Colonia Massachuserrs Bay
Confucius 239 Cilindrica, proieqia 532 Ciuperca muc de lumanare Cnut, Regele Danemarcei ~i 658
Cutrernure 268 Cirnpanzeul 568, 545 227 Angliei 81. 740. 737, 738 Colonialismul
dans 270 Cina cea de Taina 257. 484 Ciuperca omizii porrocalii Coacaze 390 Africa 35
dinastii ~i republici 942 Cinema uezi Filme ~i 227 Coada calului 327 Asia 120
educarie 741 productia de filrne Ciuperca para verde 227 Coada randunicii 158.373 Colonii
gradini 374 CinemaScope 365 Ciuperca-coltar 347 africana giant 373 albine !i viespi 51
hartia 205 Cinteza cu cioc ro~u 655 Civere 553 Coaja, copaci 246 furnici ~i termite 58
istoric 77,120.209-12 Cioara alpina 134. 320 Civilizatia Viii lndusului 120, Coardele vocale 691 Colonul276
Kublai Han 498 Ciobanescul german 207 489.228 Coarne, anrilope 202 Colorado. rilul61
rnancare 349 Ciocan de razboi 108 Cladirea Operei din Sydney, girafe 384 Coloraria arrnonioasa 178
medicina 573 Ciocane din corn 312 Ausrralia 103. 135 oi ~i capre 630 Coloratia derutanta 178
mirologie 592 Ciocane din os 312 Cladiri ~i consrructii 229-230 rinoceri 755 Coloraria srridenra 178
muzica604 Ciocanitoarea cu piept galben amerindienii 76 Coasra Adriatica, Croatia 803 Colosseum. Roma 725
portelan 632 64 case lacusrre 143 Coasta de Fildes 35 Colosul din Rodos 208
rachete 711 Ciocanirori 223 elecrricitate 295 Coati 885 Colourpointed British, pisica
Revolutia chineza 212 cu pieptul galben 653 elizabetane 301 Cobaii 835, 837 cu par scurt 679
scrierea 910 de ghinda 223 fauna urbana 354 Cobalt 31. 924 Colourpoinred, pisica cu par
~i barbari 148 Gila 337 inventii 461, 484 Cobra cu ochelari 834 lung 679
~i ]aponia 506 verde (Picus uiridis) 346. erase 216 Coca 291 Colti
zmeie494 223 Clarinete 478 Coca-Cola 273. 776 elefanti 302
China ~i Japonia 496. 209 Ciocanul vrdjitoarelor 898 Clark, William 614 Cocaina 161.291 morse 374
islamid 597 Ciocolata 346 Clasa mijlocie 454 Cochise 383 narvali 138
Chineza 211 Ciocuri 132 Clase, clasificare 914 Cochlea 883 porci 702
Chinezeasca, opera 208. 283 colibri 517 Clase, strarificarea socials 785 Cockcroft,John 742 ~erpi 826
Chinook. vantul 266 papagali 643 Clasele muncitoare 753 Cockerell, Christopher 363 Colcrane, John 482
Chipuri de silicon 30 I. 815 pasari cantatoare 654 Clasificarea fiintelor vii 156. Coconi, paianjeni 647 Columbo Cristofor 190.233,
Chirornantie 85 pasari de prada 135 914-15 Cocorul carstei 638 614
Chiroptera 523 pasari de ~arm 659 animale 82 Cocorul morae 652 Colurnb, incursiunile lui 233
Chirurgie 572. 544 pasari rinocer 663 planre 510 Cocosul de Illume Columbariu 157
laser 503 cucani 223 Claudius. Imparacul457. 725 centrocercus urophasianus Columbia 73-74
958 DATE INDEXATE
bancnore 146 inor 503 relecoruunicatii 850 Confucius 209. 239. 604 Australia130-133
independenta 160 jocuri de masa 201 relefoane 826 Conglomerate. roci 758 Contracepria 570. 709
Comaneci, Nadia 410 navigarie ~i alre sporturi pe televiziune 829-30 Congo 22 Contraforturi 157
Comanche. tribul 224 apa 736 ziare ~i reviste 603-4 Congo Belgian vezi Republica Contrareforma 704
Cornbustia 334 sporturi de iarna 897 Comunismul392 Dernocrata Congo Europa 308-17
Cornbusribil, carbune 204 sporruri rnororizate 178. cimpanzei 568 Congo. Bazinul 19 Controlarea rernperarurii
din planre 690 801-6 coduri ~i cifruri 232 Congo. Fluviul 24 mamifere 550
foc 334 Comporramenr social. comportarnenrul Congo. Republica piele 767
fosile 304 anirnale 89 animalelor 88 Democraticii (foscul Zair) 23 Conrrolul rraficului aerian 17.
gaz narural29. 625. 626 Comporrarnentul animal elefanti 303 Congresul Angostura (1819) 713
perro1625-6 54-55 furn ici ~i termite 58 160 Controlul traficului, poliria
rachere 711 Comportamenru] dobandit 54 industria cornunicariilor Congresul International al 676
resurse mondiale 932 Comportarnenrul Instinctiv 88 234 Femeilor 591 Conuri ~i bastonase, ochi 322
Combustihili fosili 304 Compozitori 939 limbaje 502 Congresul National African Conuri vulcanice 904
carbune 204 Beethoven. Ludwig van radio 696 (CNA) 552.23 Conuri, pini 247. 347
peuo1625-6 151 sareliti 739 Congresul Organizariilor Convectia, caldura 200
resurse mondiale 932 Mozart. Wolfgang scrierea 910 Industriale 857 Conventia Internationala
Cornedie, filrne de 365 Amadeus 598 secretii mirositoare 550 Congresul Sindicatelor privind comertul cu specii
Cornenius, John Amos 205 Stravinski, Igor 811 semne ~i simboluri 776 (TUe) 857 prorejate de fauna ~i de flora
Cornerciala, Revolutia 235 Compresia steaguri 340-1 Conifere 247 (CITES) 240
Comerr international, rnoroarele cu cornbustie tehnologia inforrnatiei Conifere, paduri de 646 Conversie, rabele 927
economia mondiala 933 interna 305 848-7 Coniferele 663. 247. 248 Convexe, Ientile 509
Cornerrul 234-235 undele sonore 827 telecornunicarii 850 Connernara, Irlanda 465 Convexe, oglinzi 509
blanuri 182 Compsognatbus 267 celefoane 826 Connernara, poneiul din rasa Cook, James 244
cornertul cu sclavi 772 Cornpusi 78-79 televiziune 829-30 175 Cook, Mumele 606
cornertul transsaharian 462 Compusi ionici 559 ziare ~i reviste 603-4 Conservarea 240-241 Cook, Thomas 845
economia mondiala 933 Computere 237-238.842. Comunitatea Econornica lanruri ~i retele rrofice 350 Coopcrarista, ruiscarea 454
erruscii 307 815 Europeans (CEE) 315,235 paduri 646 Africa 19
Europa rnedievala 547 anirnatie ~i desene animate Comunitarea Europeana (CE) Conservarea faunei 240 Copenhaga, Danemarca 269
fenicienii 652 90 315 gradini zoologice 912 Cooperative satesti, Africa 36
lrnperiul Benin 127 astronomie 124 Cornunitarea Europeans a Conservarea materiei 538 Copaci 246-248
Imperiul Mal i 450 CD Rom-uri 205 Carbunelui ~i a Otelului Conservarea, mediului 240 bonsai 505
istoria Asiei 78 coduri 232 (ECSe) 315 Consiliul de Securitate, durate de via~a 663
magazine 760 design asisrar de computer Comunitatea Europeana a Nariunile Unite 862 fauna european a 316-17
marci inregistrare 776 273 Energiei Atornice (Euratom) Consiliul Economic ~i Social, fauna padurilor 902
Marele Zimbabwe 556 RIme ~i producria de RIme 315 Nariunile Unite 862 fosile 377
minoianii 589 365 Comunican, fauna 289 Consiliul Nordic 740 industria cheresrelei 834,
mirodenii 602 forografie 380 Conace 329 Constantin eel Mare, 813
Oceanul Pacific 635 jocuri 484 Conakry, Guineea 35 Imparacul Itxl, 256. 725 morfologie 688
vikingi 878 roboti 756 Conan Doyle. Arthur 529 ConstantinopoI160.725 padurea 690
Cornera West 236 ~ah 201 Concerte 630 Constantin I, Impararul 725 pad urea tropicala 348
Co mete 236 tehnologia informatiei Mozart. Wolfgang Constanz, Lacu1379. 819 paduri 646
sonde spatiale 331 848-7 Amadeus 598 Consrelatii de stele 820. 921 recorduri 918
Comere periodice 236 tiparul color 691 Concerte, rock ~i pop 719 Conscientizarea, miscarea ~i schirnbarile climarice 231
Comisia Dreprurilor Ornului Computere Apple Macintosh Conchistadorii 101,789 feministii 590 Copepodele 252
286 238,849 Concorde 14 Consriinta 367 Copernic, Nicolaus 395, 741.
Comiterul Olimpic Cornputere specializate 238 Concrerii, fosile 377 Constirutia (SUA) 438. 504. 882
Internarional (Cl 0) 628 Comuna din Paris 535 Condamnati, transportul 868 Copii
Comitetul Sigurantei Publice Comunicare catre Australia 134 Constitutia 382, 284 crqtere ~i dezvolrare 255
361 cimpanzei 568 Condell, Henry 753 Constiturionala, legea 504 educarie 294
Comorile spaniole 677 cod uri ~i cifruri 232 Condensarea 375, 538 Constructii uezi Cladiri ~i familii 774
Comoros 32, 626 cornportamenrul nori 615 constructii Iirerarura pentru copii 530-
Compact discuri (CD-uri) animalelor 88 Condensatoare 30 I Consumarea resurselor 532
238,484,719,828 elefanri 303 Condori mondiale 932 spitale 433
Companii furnici ~i termite 58 din Anzi 136,676,343,70 Consumarorism 815 travaliu 453
acriuni 563 industria cornunicatiilor californieni 241 Conrernporan, dans 271 Copite
publicirate ~i marketing 234 Conductibilitatea caldurii 200 Contestararii razboiului 591 bivolul158
710 limbaje 502 Conductori, electricitate 295 Continental, Congresul49. cai 174
Companiile Indiilor Orientale radio 696 Confederatia Inrernationala a 886 oi ~i capre 630
79,302,448,602 sateliti 739 Sindicatelor Libere 857 Continental, platoul621 Copoii 207
Compendii, jocuri de masa scrierea 910 Confederatia, Razboiul Civil Continence 242-243 Coprolicele 277
831 secretii mirositoare 550 American 48 Africa 19-33 Cor englezesc 480
Comperirii semne ~i sirnboluri 776 Conferinra de la Yalta (1945) America de Nord 61-66 Coral, recife de 733
atletisrn 125 sreaguri 340-1 728 America de Sud 67-70 fosile 377
ciclism 222 tehnologia inforrnatiei Conferinta pentru Dezarmare Antarctica 91 pietre pretioase 259
curse de cai 288 848-7 Mondiala 591 Asia 113-118 simbioza 869
959 DATE INDEXATE
Coral, insulele de pielea, parul, ~i unghiile Crabii-sihasrru 251, 353 Crima472 Obiecre ~i locuri sfinte 706
formarea 471 767 Crabul de pestera 189 Crima organizara 472 Sfanta Treime 256
Marea bariera de corali plarnanii ~i respiratia 691 Crabul de ~arm 251 Crimeea 727 Sfantul Duh 256
130 reproducerea 743-744 Crabul scripcar 251, 340 Criminalistica 676 Crucificarca 484
Marea Caraibelor 186 sanatate ~i intretinere 413 Cracarea, rafinarea pecrolului Crini de mare 821 Crustacee 112, 251-252, 353
Marea de Corali, Bacalta seheletul765-6 626 Crinii din Noua Zeelanda Crustaceele, ca hrana 349
de la (1942) 908 sisrernul imunirar ~i Craciunul 257, 328 241 eu rrei spini 599
Oceanullndian 626 limfatie 781 Craciunului, Insula 626 Criogenie 199 Cuart 258
Oceanul Pacific 93, 635, ureehile ~i auzul 883 Craft, Robert 811 Criorhynchus 892 ceasuri de mana 862
679 Corroborre 11 Cranaeh eel Tandr, Lucas 704 Crioturbatia 850 cuartul fumuriu 259
Coranul 808, 489 Corsari 677 Cranii 771 Crisalide cuarrul cuarrul roz 259
legea religioasa 505 Corsica 356, 357 Crapul European 667 rnerarnorfoza 475 filoane de aur 298
Mahomed 541 Cortes, Hernan 101 Crassula 689 Cristalul 822 pierre semipretioase 259
moschei 597 Cortina de Fier 728, 311 Crassus, Marcus 212 Cristale aciculare 258 Cuaternara, perioada 378
scrierea 910 Corruri Crater, Lacul 501 Crista le lamelare 258 Cuba 187
*i viara de zi cu zi 490 camping 176 Crarere Cristale masive 258 rnasini ecologice 147
Corbul652 iurte 565 meteoriti 236 Crisrale ~i pierre prerioase rnancare 349
comun 245 tipii 193, 596 pe Luna 571 258 Cubism 496, 672
Corbusier, Le 62,273 Corystrosaurus 267 pe Mercur 680 Cristalul de rod 259 Cucerirea norrnanda (l066)
Cordate 54 Cosasi 112, 395 vulcani 904 Cristaline, solide 778 737
Cordonul ombilical 744 com un, de camp 395 Craul, inot 503 Crisrofori, Bartolomeo 591 Cuchulain 210
Coreca greoi 64 Crazy Horse 596 Criza nucleara cubaneza Cucul
economii dragon 121 Cosrnetica 690 Crecy, Lupta de la (1346) (1962) 190,728 african 653
haine 219 Cosmodromul Baikonur, 723 razboiul cubanez (1898) guira 638
Coreea de Nord 249 Kazahstan 733 Creierul 253-254 190 Cucul alergaror 337,615
agriculrura organidi 700 Cosmologie 655, 842 ochii ~i vazul 322 Croatia 803 Cucul-sfrancioc sracojiu 638 _
Coreea de Sud 249 Costa Rica 193, 195, 60 Creolii 790 Crocodili 260 Cucuta 689
economii dragon 121 Costume, reatru 845 Cresrere ~i dezvolrare 255 broasce ~i broasre raioase Cufundacul 339
haine 219 Cosuri din rachita 580, 581 corpul uman 255 165 Cufundarul polar 660
Corinne, ordinul61 Cotiledonate 663 cresrerea resterea ~i broasre \estoase 167 Cuiburi 262-263
Coriolis, efecrul 266 Cotofana 245 dezvoltarca copiilor 255 ca hrana 349 cocosrarci 149
Coriolis, Gustave 303 albastra 653 hormoni de crestere 438 cosasi ~i greieri 395 furniei ~i termite 58
Cormorani 660 eu aripi albascre 245 plante 687 cromozomi sexuali 377 inseete 459
Corn tenor 480 Cotopaxi, Munrele 291 reptile 311 dinozauri 278 lastuni 517
Corneana 758 Coubertin, Pierre de 628 Crestinisrn 256-257 rnuste 602 lebede 276
Corneea 322 Couscous 29 biserica bizantina 160 paraziti 644 pasari cantatoare 655
Corneille, Pierre 358 Cousteau, Jacques 621 biserica cclrica 210 pesti 668 pasari marine 660
Cornet 480 Covalente, legaturi 92 biserici ~i catedrale 157 reproducerea urnana 709- ra~e 276
Cornish rex, pisica 679 Covalenri, cornpusi 559 cavaleri 196 10 tucani 223
Como, Munrele 475 Covoare festivaluri 257,328 reptile 311 urangutan i 544
Cornul Africii 28 din Turkmenistan Iisus Hristos 484 salamandre ~i tritoni 765 viespi ~i albine 51
Cornul de Aur, Turkmenistan 116 In Germania 381 soparle 838 Cui rase 70
Constaminopol160 kilim 853 In Irlanda 488 srruti 345 Culegarori 324
Coroana solara 814 marocane 29 In Rusia 729 Crocodilienii 711, 311 Culic 659
Coronarnentul, pad urea persane 464 In Scandinavia 740 Crocuta crocuta 440 Culoarea 264-265
tropicala 348 Cowboy 866 isroria Europei 310 Croiroru1401,477 aberatia crornatica 828
Corp uezi Corpuluman agricultura ~i crqterea rnanasriri 81, 560 Crom 924 animale 178-6
Corpul uman 250 animalelor 47, 48, 49 misiuni africane 35 Crornacografia 559 cai 174
alimente 54 bivoli ~i alre bovine Reforma 704 Cromosfera, Soarele 814 dalton ism 322
apararul urinar 96 salbarice 158 semne ~i simboluri 764 Cromozomi flori 346
boli 159 cre~terea vitelor 162 Tardrnul Sfam 844 cromozomii sexuali 377 pasari 132
creierul ~i sisrernul nervos gaucho 66 vanaroarea de vrajitoare diviziunea celulara 211 pe~ti 668
253-254 in Brazilia 163 898 genetica 402 spectrum 605
crestere ~i dezvolrare 255 in Elveria 820 Creta 403 Cronica anglo-saxona 81, 424 televiziune 829
digestia 276 in Srarele Unite 813 minoianii 589 Cronometre 862 tiparu1691
dinti ~i rnaxilare 280 Vaci Creta 649, 758 Cronos 401 uezi fi Camuflaj
genetica 402-403 vaeile sacre 422 Cretacica, perioada 277, 378, Croton 689 vopsele ~i uleiuri 71, 900
hormonii ~i sisternul Cozi 892,688 Crucea Rosie 340, 591, 883 Culori primate 265
endocrin 438 balene 139 Crevase 385, 414 Crucea, crestinisrn 256 Culori secundare 265
inirna ~i sisrernul circulator ciocanitori 223 Crevetele-sanirar 252 Cruciada copiilor 261 Culrura arianii 489
414-15 pasari 132 Creveri 195,252 Cruciade 261,883 Culrura chancay 790
medicamente 569-5 reptile 311 Crevetii albi 252 Biserica Sfmrului Cultura Chavin 213
medicina 541- 5 Crabi 112, 251 Creverii rnidie 252 Morrnanr, Ierusalim 844 Culturi uezi Agriculcura ~i
mirosul ~i gustul 769 Crabi paianjen Crick, Francis 402 Imperiul Roman Sfam crqterea animalelor
muschi ?i miscarea 601 japonez 251 Cricket 795, 111, 859 191,302,310,381,428 Culturismul601
ochi ~i vazul 322 «r= 251, 252 campioni 937 isroric 844 Cumbie 792
960 DATEINDEXATE
Curnpararea Louisianei 614 D David Copperfield (Dickens) Dervisi 490, 454 in Angola 31
urnparaturi prin pOFa 760 275 Dervisii 490 in Australia 131
Cumulonimbus, nori 615, Da Gama, Vasco 320, 70S, David.jacques-Louis 776 Des Prez,]osquin 588 1n Israel 492
393 741 David, Regele Israelului 844 Desaguliers, John Theophilus Diamond Sutra 865
urnulus, nori 615 Da Ponte, Lorenzo 598 Davis, Miles 482 842 Diapauza 431
uneiforma, scrierea 826 Dagda210 Davison, Emily 334 Descartes, Rene 367 Diapazonul 827
Cunoasrere, epistemologie Dagherotipul 93 Davy, Humphry 12,204 Deschampsia alpina 351 Diaspora africana 35
367 Daguerre, Louis 163,380 Day, Lewis F 369 Desen 673 Diatomi 622
Cupa Americii 736 Dahl, Roald 531 De Beers, compania miniera Desen tehnic 673 Diavolul 898
Cupa Mondiala (forbal) 937 Daimler, Gottlieb 153 258 Deserrificarea 34, 274 Diavolul de mare 239
Cupidon 389 Daimler, masini 179 De Gaulle, Charles 359 nomazi 21 Diavolul tazmanian 184
Cupru 924 Daimyo766 De Havilland, Cornera 866 secete 274 Diavolul jepos132
in Chile 99 Dakar, Senegal 34 De K1erk, FW 552, 23 Desertul Atacama 65, 67, 788, Diaz, Barrolorneu 741
in Zambia 31 Dalai Lama 171 Dealurile Ajanta, India 447 70 Dickens, Charles 275
prelucrarea metalelor 311 Dali, Salvador 495 Dean,]ames 805 Deserturi 274 mari scriitori 941
tabelul periodic 925 Dalida 366 Debro pavro, camera 93 Africa 19, 20 Dicoriledonate 663, 684, 689
Cuptoare pentru cerarnica Dalmatian 207 Debussy, Claude 589 America de Nord 62 Dicratura 424
685 Dalton.john 215 Decatlon 88 Asia 114 Dido, Regina Carraginei 652
Curcubeul 264 Damanul de stanca 33 Decibeli (dB) 827 Australia 129 Didymograptus 378
Curenti 621 Damasc, Siria 448, 822 Declararia de Independents clima 231 Dieffenbachia seguine 686
Oceanul Atlantic 623 Dame (joe de masa) 831 49,360,504,868 date 922 Diesel, motoare 179,306, 868
Oceanul Indian 625 Danelaw737 Declararia Dreprurilor Omului furrunile de nisip 393 Diesel, Rudolf 306
Oceanul Pacific 627 Danemarca 269 772 ueduri599 Diera vezi Alimentare:
Curenrul electric 295 afise de film 366 Decopoda 251 Design 273 Mdncare
Curie, Marie 267, 548, 697 feudalism 329 Decoratiuni inrerioare 368 Inginerii care se ocupa de Difuzie, gaze 375
Curie, Pierre 267, 697 Dans 270-271 Decorator, crabul25 I design 847 Difuzoare 296
Curiu 924 baler 141 Dedirelul de mare 353 Desktop publishing (DTP) telefoane 826
Curly-coated retrieverul 207 Ballets Russes 672 Defoe, Daniel 529 848 Digesria 276, 250
Curmale (fructe) 29 cambodgian 897 Defrisarea, agricultura ~i Design graftc 273 acizi 13
Curse uezi Cornperitii dans dans de socierate 271 cresrerea animalelor 646 grafica asisrata de computer dinri ~i maxilare 280
Curse cu obsracole, echitarie Dansul dragonului, China Degas, Edgar 561, 775 848 sisrernul urinar 96
288 270 Degetarul ro~u371, 686 grafitti 298 Dihorul889
Curse de cai 288 dansuri populare 270 Degetul dracului 227 grafice, sratistica 561 Dihorul pescar 889
Curse de ciclisrn pe ~osea dansurile irlandeze 270 Dcgluritia 276 Designul produselor 273 Dilopbosaurus 267
222 date 939 Deinonycbus 267 Desna, fluviul 728 Dimerocrinites 378
Curse de patina] vireza 576 flamenco 799 Delfin i 622, 138- 5 Despadurire 162, 194,646 Dimetrodon 378
Curse de viteza 576 Indonezia 452 amazonieni 140 Destepraroare 862 Dinarnica 376
Curse pe apa sraratoare, jazz, dans 482 de amurg 140 vanzatorii cu amanuntul Dinamita 871
canota] 736 Dante AJ ighieri 515, 741 de La Plata 140 235 Dinarici, Alpii 802
Curse pe ape repezi, canoe Dapedium 378 de Yangtze 140 Detecrivi 676 Dingo 536, 537
611 Dapper, Olferr 127 delfinul saritor Cll borul Detectoare de fum 697 Dinka, populatia 24
Curse pe pista, ciclism 222 Dar es Salaam, Tanzania 27 lung 140 Detectoare de metal 296 Dinozauri 277-278, 892
Cursele de ciclism pe teren Darby, Abraham 453, 454 ecolocatia 713 Detenta, Razboiul Rece 728 evolurie 711
accidentar 222 Darius I eel Mare, Regele lui Hector 140 Derergenri 13 extinctie 688
morociclere 576 Persiei 103,455,456 pescuirul 339 Detroit, SUA 812 Dime uezi Dinri
Cursele de drag 801 Darius Ill, Regele Persiei 52, Delhi, India 468 Devon rex, pisica 678 Dintele Sacru 467
Cursele de Indy car 80 I 455 Delraplane 43 Devoniana, perioada 378 Dinti 824
Cursele de sanie 897 Darling, Raul 134 Delre 729 Dewey, John 294 balene 138
Currare Dartmoor, poneiul din rasa Demeter 401 Dezarmare cai 174
Curtea Europeans a 175 Dernocraria parlarnentara 424 conferinte 591 digestia 276
Drepturilor Omului 438 Darwin, Charles 272, 895 Democrarie 424, 392 Dhaka, Bangladesh 142 elefanti 302
Curtea Incernarionala de Galapagos, cintezele din Democrit 655, 840 Dharmapada 171 iepuri 441
justine 862 325 Dernonstratii, miscari Dhol-ul536 lei §i alte feline salbatice
Curtea Suprema (SUA) 772 teo ria evolutiei 272, 331, paciflsce 646 Diabetul 438 SIS
Curti de biserici 157 842 Denali 61 Diafragma 691 mamifere 549
Curzii 463, 853 Darwin, Erasmus 272 Dendritice, cristale 258 Diaghilev, Serge 141,672, morse 748
Cuscura 644 Dasht-e Kavir, Iran 463 Denim 832 823 rechini 732
Cuser, rnancare 487 Dasht-e Lur, Iran 463 Densitate, rnaterie 538 Diagnosricul, rnedicina 541 rozatoare 835
Cutrernure 268, 923 Dashur, piramida 693 Dentina280 Dialecte 502 Dinri de lapte 824
Curremurul curremurul Datarea Cll carbon 697 Dependents, droguri 570 Dializa 96 Dioclerian, Imparatul 725
(1755) 268, 70S date 940 Depresiuni, vremea 902, 266 Dializa renala 96 Diode 301
srrucrura Pamantului 649 Daroria enema, economia Deriva continental a 242 Dialoguri 776 Diode emiratoare de lumina
Cuvier, Georges 33 I, 377 rnondiala 933 Deriva lirorala 877 despre educarie 294 (LED-uri) 301
Cuzco, Peru 442 Datorii, economia rnondiala Deriva, aero nave 15 ~i Renastere 741 Dior, Christian 219,220
Cyanomitra oliua cell 638 933 Derma 767 Diamante 258, 259 Diorir 758
David 775 Dermatologie 541 element 298 Diptera 602
961
J DATE INDEXATE
Dirijori, orchestre 630 Domnisoareie din Avignon Dunarea, fluviu 312 Ecuador 160,291-6 Eightfold Path, Budism 170
Disc de acretie, gauri negre (Picasso) 672 in Austria 819 Ecuador 286 Einstein, Albert 294
399 Domul Pietrei, Ierusalirn 844 in Bulgaria 403 explorare 320 despre energie 303
Disco, dans 271 Domuri, arhitectura 102 Portile de Fier 802 fauna 793-4 despre lumina 509
Disco, muzica 719 Doppler, Christian 827 Duncan, Isadora 271 Inca 442-3 despre rnasa ~i energie 538
Discuri (muzica). cele mai Doppler, efecrul 827 Dune 274 isroric 789-90 ~i timpul 862
vandure 939 Doric, ordinul 61 Dunstan, Sf81 nordu! 791-2 teoriile relativitatii 398,
Discuri de Frana 387 Douro, Rio 682 Duodenul716 Ecuatii 655,842,837
Discuri de vinil 760,828 Dover, Anglia 858 Durango, Mexic 552 algebra 561, 620 Einstein, Mileva 294
Discurile magneto-optice, Dracula, Contele 728 Durate de via~a chimice 214 Einstein 925
computere 238 Dragoare (vase) 888 animale 916 Ecuator Eisenhower, Dwight D. 511
Discurile moi de fag 227 Dragoni 592 planre 663, 916 Africa Centrala 24 Eisenstein, Sergei 365
Disectia, cadavre 889 Dragonul de apa thailandez Durer, Albrecht 381, 708 clima 231 El Castillo, Chichen Itza 693
Disney World, SUA 269,866 839,745 Durere Guineea Ecuaroriala 22 EI Dorado 789, 791
Disney, Clubul 269 Drake, Sir Francis 301, 677 analgezice 569 Eddington, Arthur 398, 814 EI Lanzon 213
Disney, Walt 269 Drakensberg 20, 21 anestezie 572 Edentate 391 EI Salvador 193, 194, 60
Disney World, SUA 269, Dramaturgie 282-283 Durga 907 Ederle, Gertrude 503 razboiul civil 718
866 drarnarica, poezie 695 Durham, Catedrala, Anglia Edinburgh, festivalul 328 EI Tenienre 67
Disney, Clubul269 Shakespeare, William 753 610 Edip 907 Elanul64
Disneyland, SUA 269 rearre 835-6 Duritate Edison, Thomas 287 Elasticitatea 778
Dispozirive "pacemaker" 484 Drept 284-285 Duroplastice 564 Edison, Thomas 287, 509, Elat 491
Disprosiu 925 Drept civil 504 Dusanbe, Tadjikistan 116 828 Elba, raul 380
Disranre Drepr international 504 Dust Bowl 555 Edmund, Regele Angliei de Elbrus, Munrele 186, 308
astronornice 871 Drept penal 504 Duyvenbode, papagalullui Est 878 Eleanor de Aquitania 546
masurarea 878 Drepturi 653 Educaria adulrilor 294 Electricirare 295
Disriiarea Dreprurile rninoritatilor Dylan, Bob 718 Educatia vocarionala 294 circuire 295
petrol 626 438 Educatie 294 curent 295
separarea arnesrecurilor 78 Drepturile Ornului 438 E Edward Confesorul. Regele becurile 287
Distilarea [ractionala 18 Dresaj 288 Earhart, Amelia 906 Angliei 81 caldura ~i 199
Distribuiroare, motoare 305 Dresda, Germania 908 Earth Summit (1992) 863 Edward I, Regele Angliei 195, centralele electrice 304
Distributie, cornert ~i Dreyfus, Alfred 359 737 circuite 295
industrie 235 Dreyse, Nikolaus von 107 Eastman, George 163 Edward III, Regele Angliei 723 curent 295
Divertisrnenr Drojdia 891, 226 Ebers, papirusul 573 Edward, Printul Negru 723 curenr electric 303
dans 270-271 fermentarie 645 Ebeye, Insula 637 Edwards, Robert 572 energia solara 306
filrne ~i productia de filme Dromaderu!201,551 Echidna cu cioc scurr 132, Edwin, Regele Northumbriei Franklin, Benjamin 360
551
364-366 Dropia 336 Echilibru, forte 376 81 frecarea ~i 387
ora~e 216 Druizii 209 Efecre speciale, filme 365 hidroelecrricitarea 67, 252
radio 696 Drurnerii 177 Echilibru, simtul 883 Efeccul de sera 91, 700 moroare 296, 306
releviziune 829-30 Drumlin 385 pisici 678 Efes, Turcia 208 Electricitate sratica 295, 822
video 875 Drumul Matasii 77,120,79, Echinoctiile 837 Eflcienta, energie 303 Electrochimia 12
Echinoderme 54,353,821
Diwali328 80,320 Eclipse Egalirarea drepturilor, Electroencefalogramele
Dizolvarea manasririlor 704 Drumu! Regal 455 miscarea ferninisca 590 (EEG) 254
Djebel Tonbkal 37 Drumuri 716 Luna 571 Egbert, Regele Wessexulni 81 Elecrroliti, baterii 13
Soarele 814
Djenne, Mali 450, 462 date 934 Ecliptica 814 Egipt 25 Electroliza 12
Djibouti 30 harp 532 Acordurile de la Camp Elecrroluminescenra 508
Dmitri, Prinrul Moscovei 356 istoric 843 Ecluze, canaluri 681 David (1978) 591 Electromagnetic, specrrul 911
Dobrowolski, Christopher ora~e 216 Ecolocaria 713 Alexandru eel Mare 52 lumina 508
774 Drupe 366, 390 Ecologie ~i ecosisterne 156, banenote 146 Electromagnetism 296
289-4
Doctori 541 Duaflex 93 Ecologie, adaptare 290 barci 866 Elecrromotoare, forra 295
controale medicale 413 Dubai, Erniratele Arabe Unite dans 270 Electroni 92
Doctor par avion 131 810 evolurie 325 egiprul egiptul antic 295-3 Electronica 301
Economia rnondiala 933
niveluri de trai 931 Dublin, Irlanda 465 Economie greurari ~i rnasuri 878 computere 237-238
spirale 433 Dubnin924 bani 144-146 hieroglife 910 in Japonia 505
Dodo 688 Dufay, Guillaume 588, 589 cameri ~i industrie 234- infractiuni 472 in Malaysia 524
Dodoma, Tanzania 27 Dugongi 139 235 medicine 573 navigarie 610
Dogan, populatia 45 Dulapuri 369 economia globala 311 mitologie 592, 935 Elecrronica, rnuzica 591, 719
Dogu! german 207 Duma 356 economia rnondiala 933 muzica 604 Electrosenzitivitarea, rechini
Doha, Qatar 393 Dumbraveanca coada-de- economii dragon 121 pergamente de papirus 205 732
Dolerit 758 racheta 653 perioade ~i dinastii 942 Elefanti 302-303, 325
Deline 665 Dumbravnicul 371 Marea Recesiune 555 pirarnide 676, 208 africani 302, 551
Marx, Karl 535
Dolomit665 Dumnezeu razboaie 883 sculprura 775 asiatici 302
Dolomite 475 crestinism 256 Rusia 731 zei ~i zeire 907, 389 controlul ternperarurii 550
Dome vulcani 880 islam ism 489 Egreta verde 149 dinti 549
Domenii magnetice 522 iudaism 501 Ecorurisrn 198 Egyptian man, pisica 679 Khmer, lmperiul 490
Ecoul827
Dominica 189 uezi fi Zei ~i zeite Ecrane Stevenson 709 Ehrlich, Paul 569, 570 Elefantiazis 895
Republica Dam i n icana 188 Dunant, Henri 883 Eichmann, Adolf 426 Elefantii masculi 303
962 DATE INDEXATE

Elernente 298, 870 Soarele 814 Eritreea 30 European (SME) 315 America de Nord 66
atorni ~i molecule 127 ~tiin~ele Pamantului 280, Ermine 889 Europa Centrala 316-317 Australia 134
cele patru clemente 840 842 Eroica, simfonia (Beethoven) Europa de Est vezi Europa Columb, Christofor 233
nume 925 Energie nucleara 310 151 Cemralii Cook, James 244
rabelul periodic 924-925 Engels, Friedrich 535, 356 Eroziune Europa de Sud-Est (cunoscute explorarea polara 673
Elemente arcificiale 298 ENIAC238 glaciatiune 385 in trecut ca Starele Balcanice) Magelan, Ferdinand 539
Eleroane, aeronave 15 Enigma, rnasina de criptat 232 rfturi 730 802-804 Portugalia 705
Elevatoare, aeronave 15 Enkidu 695 roeki 722 Europa rnedievala 547 Renasrerea 741
Elicoptere 16 Enriquillo, Lacul 188 sol 788 agricultura ~i cresterea vikingi 878
avioane de razboi 721 Ensign, aparacul de forografiar ~armuri 877 animalelor 50 Explorarea polara 673
istoric 866 93 Eruprii, vukani 880 castele 194-195 Explorarea spariala 331- 7
Eliprice, galaxii 394 Entomyzon cyanotis 655 Eschil420 cruciade 261 astronauti 123
Elisabeta I 305 Entre Rios 65 Eschimosii vezi Inuitii drarnarurgie 272 costume spariale 86, 690
Elisabeta 1, Regina Angliei Enzime 716, 225 Esigie, Oba Beninului 127 feudalism 329 navete spatiale 685, 711,
301,738 Eocen, epoca 378 Esofagul276 Franta 358 721
Elisabeta II, Regina Angliei Eoraptor 266 Esop 530 rnedicina 573 Programul spatial al
531 Epicentrul, curremure 268 Esterhazy, Printul Paul 589 mestesuguri 580 Uniunii Sovietice 733, 795
Elisaberane 301 Epidernii, Moarrea Neagra Estivatia 431 rnuzica 588 rachete 906, 711-1
Ellington, "Ducele" 482 224,546 Estonia 112, 113 ~tiinta 240 sareliti 739
Elvetia 306-307 Epidemiologie 159 Estonia 113 Europiu 924 sonde spariale 87, 756, 331
Elytrigia juncea 371 Epiderma 767 Esrrilda astrild 653 Eurostar 843 statii spatiale 797
Posta electronica 232, 457, Epifiee 348 Estuare 877, 729 Eustachio, Bartolomeo 883 Explozive 107
850 ferigi 327 Esuare, balene 139 Evanghdia 257, 484 Exporruri 235, 933
Ernbrionul 550, 709-10 Epiglota 276,691 Etaje, cladiri ~i constructii 229 Evaporarea 514, 538 Extinctie
Emi Koussi 24 Episcopi, Europa rnedievala Eran 12 separarea amestecurilor 78 animale ~i plante 688
Errugratia 190, 198 546 Etano1147,626 Everest, Muntele 113, 114 reptile 311
Emiratele Arabe Unite 808, Epistemologie 367 Erena 12, 626 Everglades 612 vulcani 880
810 Epoca Bronzului 311 Ethelbald, Regele Merciei 81 Evoluria umaria 437, 688 Eyck, Jan van 71
Erniratele Arabe Unite 810 bani 144 Erica, filozofie 367 Evolutie 325-326, 842 Eyote 471
Empire State Building, New codullegal 504 Eriopia 35, 30 Darwin, Charles 272 Eyre, Lacul 93, 501
York 62 sumerieni 826 Ecna, Muntele 475 umaria 437 Ezama, Regele Aksumului 19
Emu132, 345, 336 Epoca Fierului 311 Ecologie 156 Evreii
Emulsii 78 Epoca de Piarra 312 Etruria uezi Etrusci i calendar 837 F
Enciclopedii 205 Epopeea lui Ghilgamq, The Etruscii 307, 310, 725 crearea Israelului 79 Faberge, Carl 356
Endeavour 244 695 Eucaliprul 129 Holocaustul426
eoduri de steaguri 232 Epopei 515 EucaliptuI129,184,683 Israel 49 1-4 Fabrici, Revolutia Industriala
453
pescuitul 664 Epoxizii 564 Eucalyptus gunnii 248 Iudaismul501-502 Fabule 530
Endocrin, sistemul438, 250 Epstein, Brian 150 Euclid 536 Primul Razboi MondiaI "Facerea lumii", aborigeni 1 I
Endoplasmic, rericulul 211 Equus325 Eucrornida, molia 477 726,908 Facocerul702
Endoseoape 572, 544, 586 Erasmus, Desiderius 708 Eudyptes chrysocome 351 Taramul Sfam 844 Fagotul 478, 480
Endotermice. reactii 214 Erbacee, plante 688 Eufrar, Fluviul Evreii askenazi 474,501
Endrina 545 Erbiu 925 Babilonian Irnperiul l Oj Evul Mediu intuneeat 209, Fagul comun 248
Fahrenheit, scara 199
Energia chimica 303 Erbivore 89 Mesopotamia 463 424 Fa-Hsien 447
Energia potentiala 303 arrropode 112 Sumeria 826 Evul Mediu uezi Europa Faianta islamica 572
Energia regenerabila 304 carabusi 401 Tureia 852 Medievala Falabella, calul din rasa 175
Energia solara 304, 306 fauna de campie 335 Euharistia 257 Ewe, popularia 45 Falaise, Castelul, Franta 610
astronomie 124 Ierburi 349 EuoplocephaLus 266 Ewuare eel Mare, Oba Faleze 877
campuri magnetice 522 lanturi ~i retele rrofice 350 Euoplocephalus 267 Beninului 127 pesteri marine 665
comete §i asteroizi 236 rnerode de aparare ale Euripide 420 Excavarii, arheologie 100 sarirurile libere 503
gravita\ie 398 planrelor 686 Euro 315,146 Executiv, guvernul 424 Falii
planete 680-2 produse naturiste 573, 544, Europa 242, 3 I 4- 315 Exercitii, sanatare ~i cutremure 268
proruberantele solare 522 545,547 Agenda Spatiala Europeana intrerinere 413 fonnarea muntilor 599
Sistemul Solar 814-15 soparle 839 (ASE) 711, 792 Exmoor, poneiul din rasa 175 Falia San Andreas 243
Energia, rachete 721 Erebus, Muntele 56 Cornuniratea Economics Exodul844 Falia San Fernando, SUA 268
Energie 303-4 Eredirare 325, 377 Europeana (CEE) 315,235 Exoscheler, anropode 112 Falkland, Insulele 66, 90
caldura 214 Erele glaciare 688 Cornunirarea Europeans Exosfera, atmosfera 126 Falklands, Razboiul insulelor
dlrbune 204 America de Nord 65 (CE) 315 Exotermice, reactii 214 (1982) 790
consumul 932 fiorduri 617 Cornunirarea Europeana a Exotica, pisica 679 Falsrer, Danemarca 269
energia geotermala 90 glacia\iune 414 Carbunelui ~i a Otelului Expansiunea fundului oceanic Farnilii 774
energie nucleara 310 Erere (ECSC) 315 243 clasificare 914
industria 234 consurnatoare de meld 136 Comunitatea Europeans a Expansiunea terrnica 199 Drepru! farniliei 504
lasere 503 Cll umeri negri 638 Energiei Atomice Experirnente
lumina 508 Erevan, Armenia 748 (Euratom) 3 15 fizici 655 Povesti de familie 531
Familii nucleare 774
materie §i 538 Ergul Bilma 20 Curtea Europeana a metoda sri i n\ifici 742 Familii numeroase 774
nevoile animalelor 917 Erica cinerea 371, 684 Drepturilor Omului 438 Exploatarea tekului 834 Fang, populatia 22
raze X 911 Erie, Lacul 6 I Sistemul Monetar Explorare 320-1 963

DATE INDEXATE

Faraday, Michael 295, 296 Faraoni 295

Farmacii 570

Farul din Alexandria 208 Faruri 610, 208

Fasciola 895

Fascism 311, 392 Fasilidas, Castelul, Etiopia 195

Fasole 349

Fata, muschi 601 Fathpur Sikri, India 453 Fatimida, dinastia 448 Fauna 335--336

aflara In pericol 920 africana 32-- 33

America de Sud 69--70 Arnericii de Nord 63--64 asiatica 117--118

Australiei 132--133 copacilor 246-- 248

de desert 337 -- 338 ecologic ~i ecosisrerne 289--290

european a 319--320 gradini cu fauna 417 gradini zoologice 418 insulelor 482

lacurilor ~i a raurilor 339--340

rnlastinilor ~i a balrilor 341--342

montana 598

oceanica 344--345

padurii tropicale 348--349 padurilor 346--347 parcuri cu fauna 418 pesterilor 666

polara 350--351

poluarea 699--700

recifele de corali 733 recorduri 918--919 ~armului litoral 352--353 timbre poscale 860

tundrei 870

urbana 354

Fauna de rnunte 343

Fauna desertului 338

fauna de d.mpie 667 fauna padurilor tropicale 349

oua 637, 311

~oparla cu plarose 711 Fauna In perieol de extinctie 240-5,920

Fauna rnlastinilor Africa 32

America de Nord 63 America de Sud 69 Europa 331

feline salbatice 520 mlastinilor ~i a balcilor 342

Fauna padurilor tropicale 348-349

Fauna polara 674-5 Fauna farmului 749

Fauna t;'irmurilor 749 Fauna urbana 354 Fax 850

Fazani 637

Febra aurului 614 Fecale 276

Fecioara cu pruncul (Leonardo da Vinci) 521

Fecioara-sarpe 589

Federaria Moridiala a

Sindicatelor 779

Federaria Rusa 732

Federatia Rusa ~i Kazahsran 731

fauna 335

Feline salbatice 518-520 europene 519, 520

Femei

"Fernei inteleptes 573 Curie, Marie 267

dreptul la vot 334, 590, 948

Elizabeta I 305 familia Pankhurst 334 in Africa 39

in Jamaica 187

in Lesotho 22

in Rusia 355

Meitner, Lise 577 miscarea feminisra 590 pirati 677

prim-ministri §i presedinti 948

Primul Razboi Mondial 725

Truth, Sojourner 869 Uniunea Sociala si Polirica a Femeilor 334

Femeiustile (Alcott) 531 Feminism 590

Fenecul 33, 338 Fenicienii 320, 652 Fenotipul402

Fens, Anglia 858 Ferdinand II, Regele Aragonului 800

Ferdinand VII, Regele Spaniei 160

Ferdinand, Imparatul428 Ferescre

castele 195 vitralii 157,324 Feriboruri 888

Feriboruri penttu pasageri 888

Feriborurile 888 Feriga cornuna 327 Ferigi 327, 663, 347 Ferigi de apa 359 Ferigi de copac 327 Fermenraria 645 Fermi, Enrico 310 Ferrniu 925

Feroe, Insulele 269 Feromoni 54, 58 Fertilirare

pierre ale ferrilitarii 762 populatia lumii 930

zei §i zeite 389

Fertilizarea plante 687

reproducerea umaria 709 Fes, Maroc 29

Festivaluri 328

crestine 257, 328

festivaluri de teatru 289 hind use 328, 422

in Bahamas 187 islamice 490

iudaice 474, 487

Festivalurile recoltei 328 Fetusi 744

Feudalism 329

Fiat 500 D 180

Fibra de sticla 822, 564 Fibre

din plante 690 textile 832

Fibre optice, telecornunicatii 850

Fibrina 474 Ficat 211, 276 Ficat gras 685 Fictiune 529 Ficusul378 Fidias 208

Fier §i otel 467

in Parnanr 649 Fierarul fluierar 659 Fiesta, Spania 799 Fiii Liberratii 49 Fiinte vii

clasificare 914-15

cum functioneaza 916-17 Fiji 472, 637

Filamente, becuri 508 Finlanda 333

dans uri populare 270 Filatelie 804

Filde§ 578

Filiere, paianjeni 647 Filigran, hartie 430 Filip cel Bun, Duce de Burgundia 723

Filip I, Regele Spaniei 428 Filip II, Regele Macedoniei 52,420

Filip II, Regele Spaniei 800, 889

~i Madridul 798

Filip VI, Regele Franrei 329 Filipine 650

fauna 472

relief 113

Filistinii 844

Filme vezi Filme §i productia de filrne

Filme de groaza 365

Filme de lungmetraj uezi Filme §i productia de filmc Filme ~i productia de filme 364-366

animatie §i desene animate 90

aparate de fotografiat 92, 93

camere de filmar 93 date 940

Disney, Walt 269 Garbo, Greta 373 Hollywood 813 In India 445 publici tate 710

Filodendronul 689 Filozofie 367

filozofi importanti 941 Socrate 787

umanism 708

Filozofie naturala 840 Filtre 78

Filtrcle branhiale, rechini 732 Finlanda 333

banenote 146 dansuri populare 270 de meandre 729 istoric 740

Fiorduri 877,385,617 Firdausi 515

Fire toarse 856 Firup440

Fisiunea nucleara 548, 310 Fitoplancton 868, 622 Fitzgerald, Ella 482

Fizeau, Armand Hippolyte 509

Fizidi 655

atorni §i molecule 127 caldura §i temperatura 199- 200

Einstein, Albert 294 electricitate 295 electromagnetism 296 energie 303-4

fizica "moderna" 842 forta §i rniscare 376 frecare 387

gaze 375

graviratie 398 lumina 508-9 magnetism 522 materie 538

Meitner, Lise 548 Newton, Isaac 605 presiune 690 radioactivitate 697 solide 778 timpul837

Fizica clasica 655 Fizica cuanrica 842 Fiziologie 156

Fjord, poneii din rasa 175 Flamenco 270, 799

Flamingo 32,653,149,339 Flash-uri, fotografie 163 Flautul fimlecat (Mozart) 598 Flauturi 480

Flehmen 518

Fleming, Alexander 544

Flinders, lanrul rnunros 93 Floarea cucului 684 Floarea de mur 371 Floarea pasiunii 371, 686 Floarea-soarelui 687

Float, sticla 822

Elocoselul ZZ?

Floppy, computere 238 Florenta, Iralia 500, 708 Florey, Howard 570 Flori346-7

morfologie 665 preistorice 892 reeorduri 918

Fluor 925

Fluorescenra 508 Fluorescenca, lumina 509 Fluturarea cozii, balene 139 Fluturele albastru Adonis 477 Fluturele albastru comun 373 Fluturele ararniu mic 373 Fluturele aripa de pasare Cairns 373

Fluturele bogong 84 Fluturele bufni~a 373 Fluturele cu §uvi~ii albasrru al lui Hewitson 373

Fluturele festonat spaniel 320 Flururele luna african 373 Fluturele parrar portocaliu urias 373

Fluturele roscat cu aripi ascutite 477

Flururele sangele voinicului 373

Pluturele-morpho albasrru 373,349

Fluturele-paun 373

Fluturi 158-9,477

adaptarea 325 australieni 133

din pad urea rropicala 349 metamorfoza 475 migratia 84

Stilul Ruture, inot 503 Foamea346

Foamere 346

Foe 334

focuri de rabara 176 Arme de foc 109, 108

Pasdrea de foe (Stravinski) 811 Ceasuri de foe 862

Foci 674, 748

elefant 748

gri 748 reproducerea 550 vii.natul339

Focile 84

Focuri de tabara 176 Foioasele 247

paduri 316, 612 Fold, Muntii 599 Foliculi, par 767

Fondul Monetar International (FMl) 863

Fongafale, Tuvalu 680

964

DATE INDEXATE
Fonograful287 paparazzi 603 teste nucleare 680 Ani-lumina 871 Gaina bankiva 348
Fonra 467 uezi si Filrne ~i producria de Uniunea Europeana 311, electricitate 295 Giiina de eucaliptl32, 637
F or, Phillipa 367 filme 315 Franklin, Benjamin 360 Gainu~a de desert 33
Forare, petrol 625 Fotolii 86, 187 Franz Ferdinand, Arhiducele viteza sunetului 827 Giiinu~a de pampas 638
Ford, Henry Fotoni 911 724 Fulturele de noapte din familia Giinu~a de pampas cu creasta
linii de asamblare 461, 235 Fotosfera, Soarele 814 Fraunhofer, Iosif von 264 Zygaenide 372 638
modelul Ford T 178, 866 Fotosinreza 156, 303, 654, Frecare 387 "Fumegatoarele negre" 621 Gaira 245, 654
productia in serie 815 663 Frecarea dinamica 387 Functii, algebra 561 eurasiatidl653
Forfecura 654 Fotorropism 687 Frecvenra Fundamentalismul islamic Galagoul85
comuns 320 Fox Talbot, William 163,93 auzul883 490 mare 545
Forja, metale 550 Fox terrierul cu par neted 207 Modulatia in frecventa Fundatii, cladiri 229, 230 Galapagos 351
Forma aerodinarnica 822 Fractali 655 (FM) 850 Fungi 156,225-6 G:Hapagos, Insulele 272, 286,
Formarea rnuntilor 599 Fractii 620 sunet 827 boli prod use de ciuperci 325
Forrnatii muzicale 630 Fracturi, oase 771 undele radio 696 869 Galaxia Andromeda 870, 871
Forme de unde, undele sonore Fragonard, Jean Honore 358 Frederick eel Mare, Regele clasificare 914 Galaxii 394
827 Francii 358 Prusiei 381, 382 fauna padurilor 347 Big Bang ISS
Forme geometrice In plan, Francis I, Regele Frantei 182, Frederick I, Impararul 261 microscopice 868 gaurile negre 399
matematica 926 708 Frederick II, Irnpararul 546 recorduri 918 gravita~ie 398
Forme in plan 536 Francis II, Imparatul 428 Fredericksburg, Lupta de la Fungus griidini, Galaxii cu forma neregulara
Forme in spariu, matematica Francis Xavier, Sf 506, 481 (1862) 48 termite, cuiburi 58 394
536,926 Franciu 924 Freedom, satelitul739 Funk, muzica 719 Galaxiile cu spirala ~i bara 394
Forme, rnaternatica 926 Franco, Generalul 800 Freestyle, schi 897 Furnica leu 396 Galbeaza 644
Formula 1, curse 801 Franco-Indian, Razboiul Freetown, Sierra Leone 35 Furnicari 57 Galen 573, 889
campioni 937 (1753) 886 Pregara 482 uriasi 57, 70 Galera Portugheza 345
Forrnule chimice 92 Franco-Prusac, Razboiul 359, Fregare 722 Furnicarul african 32 Galerii de ana 583
Fort Knox, SUA 563 382 French Open, Campionarul Furnicarulmarsupial 184 Galerii, rabbits 441
Fort Still, SUA 383 Frane de tenis 357 Furnici 58, 477, 686 Galia 212, 358
Forta Aeriana Regala 721 biciclete ~i rnorociclere 153 Fresnel, Augustin 508, 509 armata 58 Galilee, Marea of 50 1
Forta ascensionala 707 frecare 822 Freud, Anna 362 conducator 477 Galileo Galilei 395, 840, 805
Forta rezultanra 376 hidraulica 690 Freud, Sigmund 362 cuiburi 263 ceasul cu pendul 862
Forta ~i rniscarea 376 Frank, Anne 426, 529 filozofie 367 de lemn 58,347 lunile lui Jupiter 661
frecare 387 Franklin, Aretha 718 Friedman, William 232 taietoare de frunze 58, 263 ~i gravita~ie 398
gravita\ie 398 Franklin, Benjamin 360 Friedrich, Caspar David 495 Furtuni 393, 902 celescoape 828
legarur: metalice 550 becurile 287 Frigidere 199, 484 ftime ~i producria de filme Galileo sonda spariala 331,
magnetism 522 caldera ~i 199 Frisch, Otto 548 364 797
Forrele aeriene 721 centralele electrice 304 Froebel, Friedrich 741 plaje de furtuna 897 Gallimimus 277, 279
Fortele fonrras 60 curent electric 303 Fronturi calde, vremea 902 reclame 14 Gallipoli, Lupta de la (1915)
Forturi cel rice 209 energia solara 306 Fronturi reci, vremea 902 Storyboard-uri 98
Fose nazale, serpi 826 frecarea ~i 387 Fronturi, vremea 902 rropicale 635 Galliu 925
Fosfati 637 hidroelectricicatea 67, 252 Fructe 366-7 Furtuni cu descarcari electrice Gambia 34
Fosfor 925 motoare 296, 306 agricultura ~i cr~terea 393 bancnore 146
Fosile 377-5 Franklin, John 673 animalelor 48 viteza sunetului 827 Gambia, raul 42, 43
Darwin, Charles 272 Franklin, Rosalind 402 cirrice 22 Furtuni tropicale 635 Gamelan, orchesrre 452
deriva continentala 242 Franta 356-7 mancare 349 Furtunile de nisip 393 Gandaci 693, 477
dinozauri 277-278 Castele 194, 195 pasari fructivore 653 Fusarul669 G:l.ndaci cu scur 693, 477
Leakey, familia 506 Comuna din Paris 535 Fructe de padure 366, 390 Futuna 680 G:l.ndaci de apa 400
paleontologie 842 curii postale 805 Fructe false 366, 390 Fuziunea nucleara 310 G:l.ndacii lamelicorni 401
si evolutie 325, 331 dramaturgie 272 Fructe uscare 366, 390 Fyn, Danemarca 269 G:l.ndacii malaiezieni ai
viata preisrorica 892 dreprurile omului 438 Frucrele copacului de paine lemnului 401
Fossey, Dian 568 istoric 358-9 390 G Giindacii-tigru 401
Fotballll,351 miincare 349 Fructele de scoru~ 390 Ga. populatia 45 fecioara 477
Brazilia 163 rnestesuguri 581 Frunze 689 Gabbro 546, 758 flururele tigru de gradina
Came run 21 Monet, Claude 562 copaci246,247 Gabon 22 373
Germania 380 Napoleon Bonaparte 594 cotiledoane 663 Gaborone, Botswana 31 Molii tigru
steaguri 340 normanzii 610 foioase 247 Gabriel, Arhanghelul468, tropicali 401
Fotbal australian 131, 351 presedinri 945 ierburi 393 Gandacul asasin 693, 178,
Fotbal galez 351 Primul Razboi Mondial morfologie 665 490,541 477
Gabrieli, Andrea 588
Forografia aeriana, arheologie 724 recorduri 918 Gabrieli, Giovanni 588 Gandacul bombardier 638
100 Razboaiele Napoleoniene Fucsia 371 Gaddafi, Colonelul 29 Giindacul broascil477
Fotografie 380 595 Fujairah, Emirarele Arabe Gadoliniu 924 Giindacul de £lina gigant 638
aeriana 100 Razboiul de 100 de Ani Unite 810 Giindacul de mobila 459
aparate de forografiat 723 Fuji, Munrele 113, 504 Gagarin, luri 86, 795 Giindacul de pamanr 477
92-93 regi 945 Fukuyarna, Frances 424 Gagatul, lignitul (lemn cu dinri 401
date 938 Revolutia Franceza 361 Ful medames 25 fosilizat) 259, 378 Gandacul Goliath 401,477
fotografie in prim plan 380 sculprura 775 Fulani, cribul Zl , 35, 45,69 Gage, Phineas 254 Giindacul hoinar 401
holograme 503 ~i Quebecul 182 Fulgerul 393 Gaia, ceoria 280 Giindacullui Darwin 477
965 DATE INDEXATE

Gindacul neguros 401 Gasceropode 578, 579 Germaniu 925 transpiratie 550 scrierea liniara de tip A 589
Gandacul pocnitor 401 Turbine cu gaz 306 Geronimo 383, 409 Glande saline, pasari marine scrierea liniara de tip B 589
Gandacul scoartei de ulm 477 "Gaze de sera" 231 Gershwin, George 629 660 Grafice placinta 561
Gandacul vioara 401. 477 Gaze nobile 298, 925 Gesturi 502 Glandele sebacee 550. 767 Grafice, statistica 561
Gandacul-domino 338 Noble, Richard 576 Gettysburg Address 48 Glasnost 795 Grafit 298
Gandacul-varcej 400 tabelul periodic 924 Gettysburg, Lupra de la Glicogen 211 Grahame. Kenneth 205
Gandhi, Indira 448 Geamanduri 610 (1863) 868 Gloan\e409 Gran Chaco 65,161,162,
Gandhi, Mohandas Gecko 838,711 Ghana 19,45 Globe Theatre, Londra 753. 788
(Mahatma) 372. 448,511 leopard 637. 839 Ghana, Imperiul 34 835 Gran Columbia 160
Gandhi, Rajiv 448 zburatoare 87. 839 Gheap 514 Globe Theatre, Londra 835 Granat 546
Gandirea253 Geiger. Hans 697 Ghebe 225 Glomeruli, rinichi 96 Grand Canal. China 220
Gandurile 253 Geiger-Muller, contoare 697 cu solzi fini 227 Glucoza, fotosinteza 654 Grand Casino, Monaco 357
Ganesha 421 Gelada 33 Ghebele de lunca 225, 226 Gluoni 92 "Grand Tour" 198
Gange, Fluviul 113 Geluri 78 Ghebele pucioase 227 Gneis 758 Granguri
delta 114 Gemeni 744 Gheizere 615 Go (jocul) 201 de Baltimore 599
hidroelecrricirare 114 Gemenii identici 744 Gheizere 93, 904 Gobi, Deserrul ] 13, 114,566 Granit 758
in Bangladesh 142 Gemma, liverworts 275 Ghepardul53, 519, 520 carnile 201 G ram. Ulysses S. 48
in India 444 Gene 402 Gherila 718,107 fauna 524 Crasimi
Gangsteri 472 cromozorni sexuali 377 Ghetari uezi Glaciariunea Goblenuri 358 chimia organid. 12
Ganimede 661 ereditate 377 Ghetto-uri 487 Goddard, Robert 721 digestia 276
Gao 462 Gene dorninante 377 Ghidrinii 668 Godrhaab, Groenlanda 64 ruancare 349
Gaodong, Impararul Chinei General Motors 812 Ghilgame~ 103,695,826 Goethe, Johann Wolfgang von Grau
320 Generaroare, electricitate 295 Ghilotina 361 515,695 Canada 181
Garbo, Greta 373 Geneta 33 Ghimbir688 Gogosile de ristic 347 hrana 55, 690
Garda Rosie 212 Genetica 156,402-403, 842 Ghimpele 325 Golf Ijostul Golf Persic) 406 In Polonia 317
Garduri 88 ADN211 Ghinde 390, 247 Golf796, III resursele mondiale 932
Gargari\e 401 ingineria genetica 377 Ghiniura de prirnavara 684 campioni 937 Grauru1654,354
Cap de balaur 157 selectia artificiala 331 Ghips 34, 758 In Portugalia 683 cu coada lunga 653
Garibaldi, Giuseppe 500 selectia naturala 325 Ghizeh, piramide 676 In Singapore 525 splendid-lucios 653
Garnier, Charles 835 Geneva, Convenria de la Giant's Causeway, lrlanda de sreaguri 340 Graurul african al bivolilor
Garriga 309 (1864) 591,883 Nord 904 Golful Ha Long, Vietnam 644.755
Gasca 276, 325 Geneva, Lacul819 Gibbon, John Jr 544 876 Grauwacke 758
arctica 84 Genghis Han 79. 498.565 Giboni 544 Golful Persic (vezi Golf) Gravarea 865
eu ganJ alb 716 Genotipul402 Gibonul cu maini albe 545 Goliat 844 Gravarea lernnului 865
pitica atricana 653 Gentileschi, Artemisia 708 Gibraltar, Stramtoarea 798 Goliat, paianjeni 647 Gravitatie 398
Gasca polarii 84, 351 Genul, clasificare 914 Gilbert, William 522 Golomii\ul440 Bombe gravitaponale 107
inca 134 Geochimie 12 Gilobatide 459 Gombe, Tanzania 415 Einstein, Albert 294
Gasca uezi Ga~te Geode 258 Gimnastid. 410-411, 794 Gonguri 478, 480 gal.axii 394
Gaskell, Elizabeth 275 Geofizicii 655 Cirnnastica artistica-i l O, 412 Goodall, Jane 415 gaurile negre 399
Gaspra 236 Geografie 842 Girnnastica ritmica 410, 412 Gorbaciov, Mihail728, 356, rnaree 621
Gasteropode 578, 579 Geologie 842, 378 Gimnosperme 663 795 mas a 878
Gates, Bill 457 Geometrie 536 Ginecologie 541 Gordon, Generalul Charles Newton, Isaac 605
Gatitul334, 346 Geomorfologie 842 Gingii ~i dinri 824 302 rachete 711
Gaucho 66 Georgetown, Guyana 792 Ginkgo 892 Gordy, Berry 8]2 sonde spatiale 331
Gaugamela-Arbela, Lupra de Georgia (Caucaz) 186. 187 Giotto sonda spatiala 331, 797 Gorile 24],568 Teoria lui Galileo 395
la (331 Be) 455, 456 Georerrnala, energie 90. 304 Gipsun, fracmri 77] de cimpie 545 Universul 870
Gaurile negre 399 Gerbilii 837 Girafe 32, 384 de rnunte 33, 568 "Great Game" 78
Gaurama Siddharrha 170 gerbilul palid 837 reticulate 384 vestica de d.mpie 55] Great Western (vas cu abur)
Gaviali 260 veverite mongoleze 118 Girocompas 610 Gospel, muzica 604 866
Gaz lichefiar 626 Germania 379-82 Girondinii 361 Goticii, arhitectura ] 02, 104. Grecia 403-404
Gaz natural 29, 625, 626 AI Doilea Razboi Mondial Giselle 141 148,323 altare pe rnarginea
Gaze 375 726-727 Giverny, Franta 561 Gotii 148, 500 drumurilor 56
aer 18, 91 bancnote 146 Glaciatiunea 385-6 Griidina zoologica din Londra Grecia anticii 310, 401-2
caldera larenta 200 casrele 194, 195 apa din topirea zapezii 730 912 Alexandru cel Mare 52
convectie 200 Cortina de Fier 311 Islanda 90 Griclini 374 arhitecrura 102
elemente 298 Holocausrul 426 lacuri 501 Paianjenul de gradina 648 arrnate 106
Gaze naturale uezi Gaz istoric 381-2 pesteri de ghea~a 665 Regarul Unit 859 arta 71
natural Nurnberg, procesele de la vai 599 Gradini boranice 374 Biserica Creco-Orrodoxa
gaze nobiJe 925 883 Gladiatori 725 Gradini cu ierburi, 403,729
Iluminarea cu gaz 454 Olirnpiada de la Berlin Glaisher. James 91 manastiri 560 Cele $apte Minuni ale
legi 375 (1936) 632 Glanda adrenala 438 Gradini suspendate 208 Lurnii Ancice 208
materie interstelara 870 Primul Razboi Mondial Glanda pineala 438 Gradinile rnaure 374 dans 270
planetele de gaz 661-2 31],724-6 Glande Gradinile suspendare ale drarnarurgie 272
presiune 690 reunificarea 728 hormonii ~i sisternul Babilonului 208 filozofle 367, 840
starile materiei 538 Uniunea Europeana 311, endocrin 438 Grafice cu bare 561 medicine 573
Gaspra 236 315 miros 550 Grafice liniare 561 mitologie 935
966 DATE INDEXATE
muzica 604 Guarani, indienii 162,789 Haga, The Olanda 601 platoul oceanului 621 Henslow, John 272
sclavagismul772 Guatemala 193, 194 Hagia Sofia, Consrantinopol Harti sinoptice 709 Henson, Matthew 673
scrierea 910 civilizaria Maya 60 160 Harti, navigatie 610 Heptatlon 88
teatre 835 Guatemala City, Guatemala Hahn, Otto 548, 310 statistica 561 Hepworth, Barbara 774, 775
Universul871 194,60 Hahn-Meitner, Insrirurul 548 Hartia 642, 690 Hera 725
zei ~i zeite 389 Gucci476 Haiku 695 carti 205 Heraldica 196
C reeo, EI 800 Gudron de carbune 204 Haile Selassie, lmparatul cartile brosare 205 Hercule 907
Grcenham Common, Anglia Guerniea (Picasso) 672 Eriopei 35, 190 istoric 209 Hercule, roiul de stele 807
~91 Guernica, Spania 800 Haine 218-20 pictura ~i desenul 673 Hermatofagii 602
Creer, Germain 901 Guggenheim, Muzeul, New costume de teatru 845 Hattie de ziar 642 Hermelina 166,889
Creghetinul684 York 63,583 medievale 547 Harvard, John 658 Hermes 725
,regorian chant 588 Guyana Francezii 792 oamenii preisrorici 689 Harvard, Universitatea 658 Hermes fi Dionysus (Praxicele)
Gregoriu I, Papa 588 Guineea 35 vezi si Uniforrne Harvey, William 414, 544, 71
C regoriu VII, Papa 428 Guineea, Golful 46 Haiti 188 889 Herodot 424, 208
Greieri 395 Guineea-Bissau 34 Hajj 489 Harz, Muntii 379 Heron din Alexandria 306,
de desert 338, 477 Guiscard, Robert 610 Halal, mancare 490 Hassaal Bolkiah, Sultanul 509
de pestera 189 GulfSrream (Curentul de Hale relescopul, Muntele Bruneiului 525 Herrerasaurus 267
Grenada 189,611 Convectie Terrnosalina Nord- Palomar 828 Hassiu 924 Herschel, William 662, 828,
.renadine, insulele 189 Atlantic) 89,309,465,617 Haley, Bill ~i cornerele sale Hastings, Lupta de la (1066) 911
.resia 546,758 Cundescrup, cazanul de la 209 718 81,610,737,738 Herregovina oezi Bosnia ~i
G reutiiti §i rnasuri 878 Guppy-ul incolor 669 Halicarnas 208 Hat Boi, teatrul283 Herregovina
ale aerului 18 Gupta, lmperiul 447 Halley Cometa lui 236, 331 Hatchbacks 178 Hertz (Hz) 827
civil izatia Viiii Indusului icoane 160 Halley, Edmond 236 Harshepsut, Regina Egiprului Hertz, Heinrich 696, 911
228 istoric art 71- 3 Halloween 898 296 Hertzsprung- Russell,
date 927 Gura Hallsrart, cultura 209 Harrusa 425 diagram a 820
gravirane 416 digesria 276 Halogeni 298, 925 Hausa, populatia 46 Hesiod420
masurarea 878, 927 dinti §i falei 824 Hamade, deserturi 274 Havana, Cuba 187 Heterodontosaurus 267
tabele de conversie 927 mirosul §i guscul 769 Hamburg, Germania 380 Hawaii 635 Hibernarea 431
vikingii 898 Gustavus 1, RegeJe Suediei Hamburgeri 812 Haworth, Anglia 149 Hideyoshi, Toyotorni 506
Greva Generalii (1926) 857 740 Hammarskjold, Dag 863 Haydn,Joseph 151,589 Hidraulica 690
Greve, sindicare 857 Gustavus II Adolphus, Regele Hammurabi, Codul lui 504 Hearst, William Randolph Hidroavioane 43
.fey, Tanni 628 Suediei 740 Hammurabi, Regele 603 Hidroelecrricitare 304
Greyhound-ul207 Gustului, simrul 769 Babilonului 103 Heathrow, Aeroportul 859 Hidrogen
.rieg, Edvard 589 Gutenberg, discontinuiratea Hamsteri Hefaisros 389 acizi §i baze 12
.rifonul himalayan 118 649 chinezesti 837 Hegira 541 apa 514
.rimm, Fratii 530 Gutenberg, Johannes 205, pitici 337,837 Heinkle Perle, morociclere aparate de zbor 94
Crindina 698 691 rusesti 325 154 elemente 298
roapa Marianelor 329, 621, Gunman. Dr Ludwig 628 Han, chinezii 208 Helictitc 665 in Soare 814
634 Gurui 390 Han, dinastia 209 Helios 208 legaruri covalente 92
Groapa Puerto Rieo 89 Guverne ~i polirica 424-2 Handel, George Frideric 588, Helmholtz, Hermann von stele 807
roenlanda 64, 269, 471,61 drept 504-5 589 303 tabelul periodic 924
calera polara 414 lmperii302 Hanna, Bill 90 Helsinki, Finlanda 333 Hidrornetre 514
G ropi oceanice 621 miscari pacifisre 591 Hanoi, Vietnam 897 Hemminges, John 753 Hidroxid de sodiu 13
Gropile din stanca 749 roman 457 Hanovra, calul de 175 Hemoglobina 414 Hiene 432, 550
Gropius, Walter 273 Guvidul saritor 667, 340 Hanukkah 487 Henie, Sonja 897 bruna 432
riinewald, Mathias 381 Guyana 792 Harappa 311, 228 Henna 690 Iupul parnantului 432
Grupul Local, galaxii 394, Guyana Highlands 67 Harare, Zimbabwe 32 Henrie 1, Regele Angliei 616 pataca 432,551
871 Guyore 621 Harciogi 837 Henrie II, Regele Angliei 616 vargata 432
Grupuri de presiune 392 H· de apa319 Angevin, lmperiul358 Hieroglife 296, 910
Grupuri em ice, stratificarea de carnpie 836 invadeaza Irlanda 488 Hieroglife, Imperiul Maya
sociala 785 Haber, Fritz 13 Hard-discuri, compucere 238 Henrie III, Regele Angliei 565
Grupuri sociale Habia foscicauda 653 Hargreaves, James 453 616,737 Highland, poneiul din rasa
cai 174 Habitate Harley Davidson, rnotociclete Henrie IV, Imparatul 428 175
elefanti 303 fauna 289 154 Henric IV, Regele Frantei 310, Higrometre 902, 709
girafe 384 insecte 459 Harold II, Regele Angliei 81, 359 Himalaya 113
hipoporarni 423 610,737 Henric Navigarorul, Prinrul fauna 118
lei 518 rozatoare 836 Harpoane 312 705 formarea 599
manguste 553 Habsburgic, Impcriul Harrier GR5, avionul eu Henrie V723 India 444
oi §i capre 630 Hacha 585 reactie 721 Henrie V, Regele Angliei 723 Nepal 142, 143
porci 702 Hackney, calul din rasa 175 Harris, Joel Chandler 530 Henrie VII, Regele Angliei Himba, populatia 31
uezi Ii Colonii Hades 907, 389 Harrison, George 150 614,738 Himeji, Castelul,Japonia 195
Grupuri, canguri 183 Hadley, eelnla 266 Harrison, John 610, 838 Henrie VIII, Regele Angliei Hindu Kush 639
Guacharo 189, 172 Hadley, George 266 Harry Potter (Rowling) 531 Biserica Anglicana 301 Hinduism 421-2
Guam 635 Hadrian, :imparaml457 Harti In relief 532 dizolvarea manastirilor 704, independenra 79, 448
Guanaco, Laeul 625 Hadrian, zidul lui 457 Har~i §i cartografie 532 738 isroric 77, 120,489-469
Guanina402 Hafniu 924 navigarie 610 Henry, Joseph 295 Jainism 739
967 DATE INDEXATE
zmeie494 Hopewell, populatia 65 Hunii 148, 381 demunte 441 Mali, Imperiul 450
Hines, Barry 531 Horatiu 420 Hunii Albi 148 europeni 551,441 Maya, Imperiul 565
Hiparh 807 Hormoni ~i sistemul endocrin Hurling 795 Iepuri boxeri 44] Minoianii 589
Hipermetropie 322 corpul uman 438 Huron, indienii 614 Iepurii cu codita de bumbac Mongol, Imperiul 565
Hipocrat 573 plante 687 Huron, Lacul 61 441 Otornan, Imperiul454
Hipopot~uI32,423,339 Horn, Capul 65 Hus, Jan 704 Iepurii de Californ ia 441 Safavid,lmperiul461
comun423 Hornuri hidrotermale 621 Husitii 704 cu coada neagra 615 SfitntuJ Imperiu Roman
pigmeu423 Horoscoape 85 Husky-ul siberian 206 Ierburi 349, 393-4 428
Hipotalamus 254, 438 Hossein (nepotul lui Husqvarna, Motocrossul154 produse naturiste 573, 544, uezi 1i Imperiul Roman
Hipparion 325 Muhammed) 461 Hussein, Saddam 424, 464 545,547 Imperiul Angevin 358
Hirohito, Imparatul Japoniei Hossein, ~ahu1461 Hutton, James 378 Ierburi de mare 622 Imperiul Asirian 84
481 Household Words 275 Hutu, populatia 23 Ierburi verzi (alge) 868 Imperiul Babilonian 84,103,
Hiroshima 908 Howard, Luke 615 Huygens, Christiaan 862 gigantice 751 871
miscari pacifiste 591 Howitzer, obuzierele 409 Huygens, sonda spatiala 797 Ierburile pampasului 667 Imperiul Benin 127
teste 680 Howlin' Wolf718 Hygieia 573 Ierihon 216, 844 blanuri 182
Hiroshima, Japonia 481,310, Hoyle, Fred 87, 693 Hypsilophodon 267 Ierusalim, Israel 261, 844, 491 etruscii 307
908 Hranirea Hyracotherium 325 Ieyasu Tokugawa 766 Imperiul Bizantin 160
Hispaniola 188, 233 animale89 Iezuitii 789 Imperiul Gupta 447
Hitit425 artropode 112 I Contrareforma 704 istoric 71- 3
poezie 695 carabusi 638 I Ching 239 In Paraguay 162 Imperiul Islamic 448
science fiction 742 cimpanzei 568 Iahturi 611, 886, 887, 888 misionarii In America de Imperiul Khmer 490
Hititii 103,425 cosasi ~i greieri 395 Iahturi cu motor 888 Sud 71 rnanastiri 560
Hitler, Adolf 555 crocodili 260 Iacob 501 Ife, populatia 496 minoianii 589
HIV (virusul imunodeficientei dinti ~i fillei 824 Iacobin ClubuJ 361 Ighrham Mote, Anglia 329 Imperiul Mali 450
umane) 159,781 furnici §i termite 58 Iarba tepoasa 132 Igluuri 193, 596 muzica604
Hoazinul793 gandaci 693 Ignanus de Loyola, Sf 704 Imperiul Mongol 452
Hobitul (Tolkien) 531 insecte 459 Iarna, hibernarea 431 Iguana arcade
Hochei 795 lilieci 524 Iasca 334 comuna verde 839 biserici §i catedrale 157
campioni 936 manguste ~i civete 553 Iasca galbena 227 marina 711 In arhitectura 61
Hochei pe ghea\ii Ill, 800 mu~te 602 Iason ~i Argonautii 420 Iguanodon 277, 278, 279 Islamic 572
Ibadi, secta 808
Hoggar, Muntii 37 paianjeni 647 Ibexul Iisus Hristos 484 Imperiul Mughal453
Hojo, familia 766 papagali 643 alpin 343 Ileon 276 amerindienii 76
Hokkaido,Japonia 504 pasari 652 Iliada 515 oamenii preisrorici 689
Hokusai, Katsushika 496 piisari cantaroare 654 himalayan 630 Ilicea 686 olmecii627
Ibiscus 371
Holbein, Hans 381, 708 pasari de ~arm 659 Ibisullucios 638 comuna689 polinezienii 531
Holi422 piisari marine 660 Ibiza 798 Illinois, SUA 812 Imperiul Oroman 454
Hollywood, SUA pesti 668 IBM, compurere 238, 849 Illustrarii, carp 205 romani457
Holmiu 925 porci 702 Ibn Bartuta 450 Iluminarea 369 Imperiul Roman 725, 726
Holocausrul 426 rechini ~i raiforrne 732 Ibn Khaldun 424 Ani-lumina 871 romani457
nazistii 382 roziitoare 835 Ibn Saud, Regele Arabiei eu gaz 454 Imperiul Safavid 461
Primul Razboi Mondial ~erpi 826 Saudice 808 electricirate 295 Imperiul Songhai 462
726,908 ~oparle 838 Ibn Sina (Avicena) 261,448 Franklin, Benjamin 360 Indiile Orientale uezi Marea
Holocen, era 378 urangurani 544 Ibn-an-Nafis 573 fulgerul 393 Caraibelor
Holograme 503 ursi 884 Ibo, populatia 46 teatru 845 Imperiul Songhai 462
Homari 74, 252, 684,353 Hrisros uezi Iisus Hrisros viteza sunerului 827 Impodobirea corpului 219
teposi 556 Hrusciov, Nikira 795 Ibsen, Henrik 272 Imagini de actiune 380 Impodobirea famanilor 56
Iceni, tribul 209
Homarul spinos 252 Huancayo, Peru 286 Ichimura, Uzaemo 845 Imb5.tranirea 255 Importuri 235
Homeopatie 5n Huang He, raul 113, 216 Ichthyosaurus 378 Imbujorarea, vasele de sange Impregnarea eu miros, animal
Homer 401 Huari, culrura 213 474 behaviour 54
Hominizi 437, 506 Huaxtecii 585 Ichthyostega 688 Irnhorep 676 lmpresionismul495, 496, 359
Icoane 160
Homo erectus 437, 506, 312 Hubble, Edwin 394 Icre 80 Imigratia 198 Imprimante, eompurere 238
Homo habilis 437, 506, 688 Hubble, Telescopul Spatial 87, Icterus galbula 655 Impatiens glanduliflra 684- Imunizarea 413, 781, 544
Homo sapiens 437, 688 329,739,797,828 689 In 803, 113, 832
Homo sapiens sapiens 689 Huckleberry Finn (Twain) Id al-Adha, festivaiul490 Imperecherea, animale 89 In !talia 500
Id al- Fitr, festivalul490
Honda, motociclete 154 531,874 Idele lui Martie 161 uezi ii Reproducerea In vitro, fertilizarea (FIV)
Honduras 194, 196 Hudson, Henry 673 Idenciflcarea, secretii Imperfecte, fungi 227 572,744
Hong Kong 216, 218 Hudson's Bay Company 182, mirosiroare 550 imperial 351, 674, 351 fnal\imea sunetului
economii dragon 121 614 Iedera mare 689 Imperialismul 302, 311 auzul883
port pemru comainere 635 Hughenotii 358, 704 Iedera otravitoare 686 Imperii 302, 329 sunerul827
trarnvaie 842 Hughes, Howard 14 Ieltan, Boris 764 Alexandru cel Mare 52 Inalrul Comisar pentru
HongWu210 Hughes, Thomas 531 Asirian, Imperiul 84 refugian 609
Honiara, Insulele Solomon Humayun, lmpararul453 Iepurele marsupial cu borul Babilonian, Imperiul 103 drept international 284
637 Humboldt 351 lung 184 European 310, 311 drepturile omului 286
Honshu, Japonia 504 mopt351 Iepuri 441 Gupta, Imperiul447 refugiati 719
Hook, Robert 586 regal 351 arctici 320, 674, 441 Islamic, Imperiul 448 rolul de mentinere a pacii
Hoover, Herbert 555 Humus 788 de camp patagonian 335 Khmer, Imperiul 490 106,609,718
968 DATE INDEXATE
Inca 442-3 634,650 polenizarea florilor 346 lona, Scotia 210 istorie 500
fauna 793-4 Ineqia376 recorduri 919 loni, eiectroehimie 215 rnancare 349
Inca, lmperiul442- 3,789 Infanteria 106 semnale de avertisrnenr 166 Ionic, ordinul 61 rnestesuguri 581
nordul791-2 Infertilitate 744 zborul87 lordan, d.uI491, 821, 822 Renasterea 741
Incaifaminte 218-20 Infilrratie, apa ploaie 730 lnseete care gauresc lernnul lordania 821-2 Iubirea
astronauti 123 Inflatia 563 400,476 lordania 822 de curte 196
Incaitaminte de fier 70 Informaria Insecte, flori polenizate de Iporeze, metoda ~tiinfifica zei !i zeite 389
Incaltaminte pentru zapada semne si simboluri 776, 371 742 Iuda 844
690 764 Insigne 776 Irak 463-4, 883 Iudaismul501-502
Inciiltaminte sport 218 superautostrada inforrnatiei Institutul Radiului, Paris 267 Iran 268, 463-4 Iugoslavia 803, 805
tncaizirea globala 231, 700 457 Instrumente cu clape 591 uezi Ii Imperiul Persan Iugoslavia 804
lncandescenta 508 tehnologia inforrnariei (IT) Instrumente eu coarde 591, Iran !i Irak 463-4 Iustinian 1, Irnparatul l eu,
tnchisori 472 848-7,847 480 Irbisul518 504,457
Inchizitia 395 ziare !i reviste 603-4 Instrumente de percutie din Irian Jaya 451 Iura 115
lncisivii 824 Infraq:iuni 472 lemn478 Iridiu 924 Iutii 81,148
fncrengatura, clasificare 914 politic 676 Instrumente de suflat din lemn Irigatia 50, 474 lutlanda, Lupta din (2096)
Incruntarea 601 romane 529 478,480 Iris, ochi 322 906
independenta 160 Intractiuni privind Instrumente muzicale 478-2 Irish draught, calul din rasa Ivan III, '[arul 356
India 372, 444-5, 448, 489 proprieratea 472 Instrumente rnuzicale electrice 175 Ivan IV (Ivan eel Groaznic),
indian 537 Ingenhousz,]an 654 591 Irlanda 465-6, 488 '[arul 729, 356
Indiana, SUA 812 Ingineri civili 229 Insula Ascension 89, 90 bancnote 146 Ivanov, Lev 141
Indianapolis 500 Ingineri topografi 229 Insula Bohol, Filipine 650 Biserica ccltica 210 lzobare 902
cursele de la 801 Inginerie 847 Insula Comorii (Stevenson) istoric 488 Izolarori
Indienii aymara 67,161 aero nave 15 531 Irlanda de Nord (Ulster) 488 electrici 295
Indigestia 13 camioane 179 "Insula de Smarald" 465 uezi Ii Regatul Unit termici 200
lndiile Orientale 525 date 934 Insula de Sud, Noua Zeelanda Ironbridge, Anglia 453 Izotopi 92
lndiile Orientale uezi Marea masini 178 606 Iroquois, tribul 596 Izvoare 730
Caraibelor mijloace de propulsie 305-6 Insulele 471 Irrawaddy, raul 833 lzvoare termale 904
lndiu 925 motociclete 153 Insulele Azore 90, 682 Isaac 490, 501 ....
Indochina 876 structural .. 229 Insulele Baleare 798 Isabela, Regina Castiliei 800 I
Lndonezia 113,452 submarine 812 lnsulele Britanice uezi United Isfahan, Iran 461 Inmorrnanrar! 785
Mayflower 676 vase !i barci 758 Kingdom Isis 907 Impadunrea 646
navigarie 610 Inginerie civila 847 lnsulele Canalului Manecii Islamabad, Pakistan 639 lmpararul japonez, flururele
normande 610 Ingrassia, Giovanni 766 858 Islamic 597 373
petroliere 625 lnima !i sisrernul circulator Insulele Caraibe 186 Islamic, Imperiul448 lmpararul japonez, fluturele
Inductia 414-15 date 923 Islamismul 406, 489-9 82
magnetica 522 dispozitive "pacemaker" Insulele de corali 93 legea islarnica 505 Infrafirea, iarba 393
moroarele cu combustie 484 Insulele Mirodeniilor moschei 597
interna 305 pulsuri, animale 917 (Molucca) 320,452, 539 lslamismul ~i rnusulrnanii Inghe~uI514, 538
Inductori 301 transplanturi 541 Insulele Mirodeniilor 320, 489-9 Ingrijirea puilor, mamifere
550
Indurain, Miguel 222 Insecta-bat 178,477 539 arhitectura 103 Inrnuldrea
Indus, Fluviull13, 639 Insecta-frunza 459, 477, 349 lnsulele Pacificului 635, 636 istoria Asiei 77 Inor 503
Industria 234-1 Insecte 475-60 Insulin a 569,438 Islamismul sunnit 490, 448
acizi ~i baze 12, 13 albine ~i viespi 51 Inreligenta artificiala (AI) Islanda 624 campioni 936
foci748
Industria artizanala 234 anrene 89 457,756 lslanda 90 pinguini 351
Industria de servicii 234 artropode 112 Inreligenra artificiala (IA) Islandez, calul 175
Industria foresriera, Camerun camuflaj ~i culoare 178 457,756 Ismail I, ~ahu1461 ra~e 276
rechini !i raiforme 732
21 clasificare 915 Intensitare, sunete 827 Isopode 252 ~estoase de mare 167
exploatarea tekului 834 comportamentul social 89 Interferenta, culori 265 Israel 491-4 Inot ~i scufundari 503
Industria prelucraroare 234 cosasi !i greieri 395 Internet 205, 457 Acordurile de Camp David inot space 503
Industria prirnara 234 cuiburi 263 Interpol 676 (1978) 591 Inotiitoare, pesri 667
Industria producatoare de diapauza 431 Interpretare vocals, opera 629 crearea 79 Inregisrrari analoage 828
rnasini epidemii 159 Intestine 276 razboaiele cu arabii 79 Inregisrrari digicale 828
Franta 357 fauna desertului 338 Intinderile de zapada, insecte Razboiul de Sase Zile 883 Intepacun
Germania 380 fauna rnlastinilor !i balulor 459 Sionismul501
]aponia 505 340 Intretinere ~i sanatate 413 vezi ~i Tararnul SHint artropode 112
plante 686
Malaysia 524 fauna padurilor 347 Inuitii 64 Israelitii 501 buretele pucios 225
Regarul Unit 859 fauna padurilor tropicale Inul 803, 113 Issar, popularia 30 albine ~i viespi 13, 51
Spania 799 349 Inundatii, rauri 730 Issus, Lupta de la (333 BC) Iminderile de zap ada, insecte
Starele Unite 812, 815 flururi ~i molii 158-9 invadeaza ltalia 500 47,455,456 459
Tuna 371 furnici ~i termite 58 Inventii 461-2 Istanbul, Turcia 454, 853 Intretinere ~i sana tate 413
lnele, gimnasrica 410 gandaci 693 Invesritii, burse de valori 563 Istoria orala 424 Invararea prin greseli 54
Inelul de Foc 627, 363 intepaturi 13 10661 Istorie 424, 942-7 Invararea prin intelegere 88
munrii vulcanici 343 mu~te 602 loan Borezatorul 484 Italia 475-7 Invatarea uezi Educatie
volcanologie 843 parazi ~i 644 loana d'Arc 358, 723,898 cutii postale 80S
Inelul de Foc, Oceanul Pacific planre carnivore 685 Iod 298, 924, 925 etruscii 307
969 DATE INDEXATE
J 490 Juno 389, 725 Keating, Paul 98 Kolkata (Calcutta), India 448
Jazz 482, 866 Jupiter (planera) 661 Keck, celescopul, Mauna Kea Kolonia, Micronezia 637
Jazz, dans 271 Jupiter (zeul ) 725 828 Komodo, dragonul 839
Jacana 659 Jazzului, Epoca 815 Jupiter 661 Kellogg, John Harvey 461 Kongo, popularia 22
Jackson, Generalul Andrew 48 Jderi 889 jurasica, perioada 378 Kellogg, William Keith 461 Kookaburra 134, 663
Jad de padure 889 Jurii 505 Kelly, Gene 271 pescarusul vanarorilor 133
arta olmeca 627 Jderul de copac 320 Jurnale de bord, navigarie 610 Kelly, Grace 805 Korat, pisica 679
arte ~i mestesuguri chineze Jebel esh Sharqi, Munrii 821 J ustitia 504 Kelly, Ned 134 Koror, Palau 637
211 Jebel Liban, Munrii 821 Jylland pen insula, Danemarca Kempe, Will 753 Krafft, Katia ~i Maurice 880
pestele de jad 627 Jefferson, Thomas 49, 886 269 Kendo 229 Krak des Chevaliers, Siria 194
Jaffna, Sri Lanka 467 Jejunul276 Kenia 27 Krakatoa 268, 451, 472
Jaguar XK120 180 Jenner, Edward 544, 645 K banenote 146 Kramer, Heinrich 898
Jaguarul 519,520 Jerome, Sf725 Maasai, populatia 216 Krasnohorska, pe~tera,
animale in pericol de JET (Joint European Torus) K2 639 mestesuguri 581 Slovacia 665
extinctie 241 310 Kabuki, teatrul 845 Olduvai Gorge 506 Kremlin, Moscova 729
fauna padurilor tropicale Jet stream 266 rnitologie 935 Kennedy, John F. 511, 815 Krill 252, 351, 138
349 Jezebel, flururele 477 Primul Razboi Mondial Kenning, cultura chavin 213 Krishna 421
venerarea olmecilor 627 Jig, dansul270 481,815,726,908 Kent, William 374 Krypton 925
Jahangir,Impararul453 Jihad 489 samurai ~i ~oguni 69,766 Kepler, Johannes 815 Ku Klux Klan 511
Jainism 739 jin, dinastia 632 Keratina 767 Kuala Lumpur, Malaysia 523,
zmeie 494 Jinnah, Muhammad 448 sinto 739 Kern, Jerome 629 524
zmeie494
Jainismul 560,739 jir 390 Kabul, Afganistan 116 Kerosenul625, 626 Kuba, popularia 23
Jakarta, Indonezia 45 1 jivaro, indienii 286 KGB 795 Kublai Han 498
Jamaica 187 Jobs, Steve 238 Kadesh, Lupta de la (1286 Kha, rriburile 897 atacuri in japonia 481
rastafarienii 190 Joc,cimpanzei568 BC) 425 Khadija 541 cucerqte China 220
Kafka, Franz 529
vizicele lui Columb 233 Jocuri Kakapo 241, 643 Khalkh, mongolii 566 ~i Marco Polo 320
James I. Regele Angliei 738 sah ~i alre jocuri de masa Khartoum, Sudan 25, 302 Mongo!' Imperiul 565
James II, Regele Angliei 488 201-2 Kaki 390 Khmer, Imperiul 79, 490 Kumaragupra, lmparatul 447
Jamestown, SUA 614 uezi li Sport Kalahari, bosimanii din uezi Khmerii Ro~ii 897 Kuomintang 212
Jane Eyre (Bronte) 149 Jocuri cu mingi ~i tacuri 796 San, populatia Khomeini, Ayatolahul464 Kura, raul 186, 187
Janisarii 454 Jocuri de caqi 201 Kalahari, Desercul Iv, 20, 39, Khufu, Faraonul 208 Kushan, Imperiul 77
40,21
jansky, Karl 828 Jocuri de masa 201-2 Kalidasa 447 Kibbutzim 474 Kusitii 34
jansz, Willem 134 Jocuri de straregie 201 Kalimantan 451 Kibo. Muntele 28 Kuweit 406, 810
Japanese bobtail, pisica 679 Jocuri de umbre 283 Kalmar. Uniunea de la (1397) Kiev, Ucraina 565,728,731 Kuweit810
Japonez 506 Jocurile Olimpice 628 740 Kigali, Rwanda 23 Kuweir City, Kuweit 810
Japonia481. 504-507, 592 adetisrn 125 Kamakura,Japonia 506 Kilimanjaro, Mumele 19,28 Kyoro,Japonia 506
Alpii Japonezi 504 campioni 936 Kilimuri 853 Kyushu, Japonia 504
bancnote 146 Jocurile Paralimpice 628 Kamakura, soguni 738 Kinerica, energie 303
Calea Ferara a Mortii 79 Johanson, Donald 100 Kamikaze 498 Kineroscopul 287 L
case 192 John de Braganza 705 Kamikaze. pilotii 481 King Charles, cavalier 207
casrele 195 John VI, Regele Portugaliei Kampala, Uganda 27 King, Martin Luther 511
cutrernure 268 790 Kandy, Sri Lanka 467 Kingcycle Bean 154 La Fontaine 358
Kane, Bob 910 La Paz, Bolivia 162
dramarurgie 283 John, Regele Angliei 610, 737 Kanimbo, populatia 21 Kingsley, Mary 329 La rdscruce de udnturi (Bronte)
gradini 374 Johnson, Amy 510 Kapital, Das (Marx) 535 Kingston,Jamaica 187 829
invazia Chinei 210 Johnston, arolul 635 Kingstown, St. Vincent ~i
istoric 506-507, 942 joliet, Frederic 267, 697 Kara Kum, Canalul 80 Grenadine 189 La Salle, Rene Cavelier de 614
Karachi, Pakistan 639 La Tene, cultura 209
Jocurile Olimpice 628 joliot-Curie, Irene 267, 697 Karakorum 329, 639 Kinkajou 885 La Vema, Mexic 627
Kabuki, teatrul 845 Jolly Roger 659 Karakurny, Deserrul 80 Kipling, Rudyard 205, 695 Labdah 29
rnancare 349 Jolson, Al 365 Kiribati 680
MareaJaponiei 75,249 Jones. Chuck 90 Karate 229 Kirov Ballet, St. Petersburg Labe
mitologie 935 Joplin, Scott 482 Kargazstan 116 732 bursuci, vidre ~i sconcsi 173
Primul Razboi Mondial Joseph Bonaparte, Regele Kariba, barajul 32 Kitt Peak, Observacorul ursi 884
481,815,726,908 Spaniei 790 Karma, budism 170 Narional S? Laboratoare 742
samurai ~i ~oguni 69, 766 Josephine, imparateasa 594 Karueein, universitatea 29 Kittiwake 89 , 660 Labradorir 259
~i barbari 148 Jostedal, Cherarul Sl? Kasi~iil03 Kiwano 390 Labrul
~into 739 Joule, James 303, 655, 842 Kasrnir, India/Pakistan 445, Kiwi 345,390 cue 669
639 sanitar 668
sporturi mororizate 801-6 Jouli 303 Kasparov, Gari 201 Klebsiella 868 Laburnum 390
trenurile "glon( 505, 842 Juan Carlos, Regele Spaniei Knossos, Creta 589
zei ~i zeite 389 800 Kastner, Eric 205 Knowlton 241 Lacarul de sruf 652, 327
zmeie494 judecatori 424, 505 Katmandu, Nepal 142 saguaro 615 Lacrimi 322
Jardin Anglais, stilul374 Judiciar, guvernare 424 Kay, John 454 Koala 133, 184,529 Lactate
Java 451,452 Judo 229 Kayace 736 Kobe, curremurul din Japonia agricuJrura ~i cresterea
Java, Groapa 449 "Jumbo jet-uri" 906 Kazahstan 357 268 animalelor 47, 48, 307
javaneza, pisica 679 Jung Chang 529 platoul oceanului 621 Kodak, aparatele de Lacuri 501
Jayavarman II, Imparatul490 Jung, Carl Gustav 362 Kazal Kum, Desertul 80 forografiar 163, 93 apa din topi rea zapezii 730
Jayavarman VII, Impararul Junkanoo, Festivalul187 Kea 643 Koguryo, dinastia 77 date 922
970 DATE INDEXATE
viii 599 Uima480 Lenjeria intima 428 cildura larenta 200 celtica 210
Lacuri de meandre 501,729 Lava Lennon, John 150 condensarea 375 limbajele artificiale 848
Lacuri tectonice 501 rniscarea placilor tectonice Lentile "ochi de peste" 163 convectia 200 etrusca 307
Lacustc 395, 84 243 Lenrile 509 presiunea 690 latina 725
l.adoga, Lacul308 vulcani 880, 904 aparate de fotografiar 92 srarile rnareriei 538 Limerick-ul205
buburuze 638, 477 Lavoisier, Antoine 214,215 microscoape 586 Lichide, presiune 690 Limfatic, sistemul250, 781
l.aeroli 506 Lavoisier, Marie 214 ochi322 vezi si Liehide Limfocite 781
l.agare de concentrare, AI Lawrence, Thomas Edward telescoape 828 Lichtenstein 819, 820 Limnobium spongia 689
Doilea Raboi Mondial 908 (Lawrence al Arabiei) 35 Lentile cu unghi larg 92 Lieii 390 Lincoln, Abraham
I.agarele de concentrare 426, Lawrenciu 925 Lentile pentru zoom 92 Licuriciul 693 Gerrysburg Address 48
908 Le Mans, cursa de 24 de ore Lentilele concave 509 Lie, Trygve 863 Razboiul Civil American
Lagomorpha 441 576 Leo III, Papa 191 Lieber, Francis 883 48
l.agos, Nigeria 46 Leadbelly 718 Leonardo da Vinci 507, 741, Liebig, Justus von 559 §i Sojourner Truth 849
Laguna Albastra, Islanda 90 Leakey, familia 506 708 Liebniz, Konrad 561 Lind, Jenny 629
Lalibela, Eriopia 30 pale ontologie 842 muzica 588 Liga Deliana 420 Lindisfarne, Anglia 878
Lama 201 viata preistorica 892 stiinta 840-841 Liga Hanseacica 381, 382, 547 Lindisfarne, evangheliile 210
l.arna Guanaco 201 Fundatil, cladiri 229, 230 teatre 835 Liga Musulmana 448 Lingouri, bronz 311
Uimai 390, 799 Leakey, Louis 100, 390, 506 Leonin 589 Liga Natiunilor 862 Lingula 378
Lamantinul241, 139 Lear, Edward 205 Leonov, A1exey 797 Liga Peloponeza 420 Linla internationala a
La marck, Jean Baptiste de 331 Leacherhead 637 Lcopardul zapezilor 518, 519, Liga Sratelor Arabe 19 schimbarii datei 634,929
l.ampioane chinezesti (planra) Lebede 276, 87 520,343 Ligamente 771 Linnaeus, Carolus 510
523 cucuiare 276 Leoparzi518,519,520 Lignitul204 Lipitanul I'Z'i
Lamprey, Marea 667 Lebedele sdlbatice (Jung Chan) negri 54 Liliacul cu coada de §oarece Lipirori 340, 644, 895
Lana 99,856 529 Lepage, Robert 283 525 Lippershey, Hans 828
Lancaster, Casa 738 Leclanche, Georges 295 Lepanto, Lupra de la (1571) Liliacul cu coada scurta 525 Lisabona, Porrugalia 682
Land, Edwin 163 Lee, Robert E 48 454 Liliacul cu linie alba 524 Lister, Joseph 544, 545
Landsreiner, Karl 474 Leeuwenhoek, Antony van Leptis Magna 29 Liliacul cu wneri galbeni 524 Liszt, Franz 589
Langevin, Paul 713 586,555 Leroy, Louis 561 Liliacul cu urechi palnie 525 Lireratura 515-16
l.antanide, tabelul periodic Leeward, Insulele 90, 188 Lesiva], soil erosion 788 Liliacul de seara 525 anrica gread 420
924-925 Lefkosia, Cipru 822 Lesotho 2 I. 22 Liliacullui Daubenton 241 babiloniana 103
Lantaniu 924 Legarea picioarelor, China Lesseps, Ferdinand de 844 Liliacul nordic 524 dr~i205
l.anterne 508 220 Letonia 112, 113 Lilicci 523-19 Dickens, Charles 275
Laos 79,876-7 Legaruri Leuchochloridium controlul ternperarurii 550 Gupta, Imperiul447
l.apilli 904 atorni ~i molecule 127 macrostornum 644 ecolocaria 85 Hitir 425
Lapis lazuli 259 cornpusi 559 Leul32,518-13 fauna pesrerilor 189 lirerarura pentru copii 530-
l.aponia 333, 510, 816 rnetalice 550 de rnunte 64 hibernarea 431 532
Laponii 617 Legaruri duble, arorni 127 dinti 549 preistorici 688 mari scriitori 941
Lapre Legaruri ionice 92 Leu! de munre 64 zborul87 poezie 695
hrana 349 Legaturi metalice 550 Leurgeb, Ignaz 598 Lilieci carnivori 524 science fiction 742
mamifere 550 Legea conservarii energiei 303 Levallois, rehnica, unelte din Lilieci consumatori de pqte Shakespeare, William 753
pasteurizare.645 Legea jocului "de-a soarecele silex 312 524 surorile Bronte 149
Uipti~or de matca 51 §i pisica" (1913) 334 Levant 652 Lilieci frugivori 523, 524 Twain, Mark 874
Laptop, computere 238 Legea lui Charles 375 Levi Strauss, blugi 218 frugivor din Borneo 525 Lirerarura de rnasa 529
Laringele 691 Legende 592 Lewis, Carl 88 Lilieci vampiri 523 rock ~i pop, muzica 718-19
Laringoscoape 541 Legi 504-5 Lewis, Meriwether 614 cornuni 524 Literatura orala 515
larve Legislatie 504 Lexington §i Concorde, Lupta Liliecii Glosophaga 524 Litere, tipografie 691
albine §i viespi 51 Legislariv, guvern 424 de la (1775) 49 Lilongwe, Malawi 32 Liriu 924
arnfibieni 80 Legume 187,55 liao, dinastia 632 Lima, Peru 286 Lirografie 865
carabu§i 638 Legume de radacina 349 Liban 821, 822 Limax 578, 579 Little Rock, SUA 511
metamorfoza 475 Lei de mare 622, 748 Libelule 602,87,477 lapruca 579 Little Surtsey, Islanda 90
mu§te 602 lei §i alre feline salbatice 518, imperiala 340 Lirnaxul marin 733,749,579 Lituania 112, 113
salamandre ~i tritoni 765 519 Libelulele cu aripi danrelace Lirnba latina 725 Ljubljana, Slovenia 803
Las Casas, Bartolome de 789 Leica, apararele de fotograflat 602 Lirnba pamamului solzoasa Live Aid, concertul (1985)
Las Vegas, SUA 813 93 a~a 477 227 719
Lascaux, picrurile rupestre Leif Ericsson 878 Liberia 35 Limbajul corporal. 502 liverworts 275, 663
100,71,665,358 Lernairre, Georges 155 Libertatea de expresie 438 Limbajul semnelor 502 Liverworts en tal 275
Lasere 484, 503 Lemingi674 Liberty, vasele 888 Limbi Livezi 324
Lasere §i holograme 503 Lernn (cheresrea) 690, 246 Libia 29 ciocanitori 223 Livingstone, Dr David 329
Lasruni 517 Lemuri Librere, opera 629 furnicari 391 Lixivierea, eroziunea solului
comun 517 cu coada vargatii. (kara) Libreville, Gabon 22 gustul769 788
de horn 517 166,551,544 Licheni tnghinrea 276 Lobelia, gianta 33
Lasrunul de pestera 517 gulerati alb-negru 545 fauna polara 351 §erpi 826 Lobu! frontal 254
Latex 564 Lenesi 57 fauna ~armurilor 749 Lirnbi de pamant 877 Locomotive 842, 843
Latbryus japonicus 684 cu doua degete 793 sirnbiont, ciuperci 226 Limbic, sistemul254 Logan, Munrele 180
Latitudinea 532, 610 Lenin, Vladimir I 734, 795 Lichide "superracire" 822 Limbile 502 Loganberry 390
Lauren, Ralph 219 Leningrad uezi St. Petersburg Lichide 514 vechea greaca 420 Logaritmi 561,620
971 DATE INDEXATE
Logica Lungime Macedonia (Fosra republica Mahomed, Profetu1844, 541 Mango 390 1
filosofie 367 rnasurare 878, 927 lugoslavia) 804 Mahomed-i-Hamecd 329 Mangrovele 76, 340
matematica 561 tabele de conversie 927 Machete, filme 365 Maica Tereza 574 Mangusta vargata 551, 553
Logo-uri 273 Lungimi de unda, culoare 264 Machiaj Maiman, Theodore 503 Manguste 553
Loki 907 Luni395 filme 365 Mairnute de mlastina 553
Lolland, Danemarca 269 Lunile observate de Galileo teatru 845 mairnuta bufnW'i 545 dungate (Mungos mungo)
Lollarzii 704 395 Machiavelli, Niccolo 392, 708 mairnuta husar verde 545 553
Lombar, nervul253 Lunokhod 1, sonda Iunara 797 Machu Picchu, Peru 286, 442 maimuta lanoasa a lui pitice 550
Lombar, plexul253 Lupe 509 MacMillan, Kenneth 141 Humboldt 535 Mani456
Lombardia 191 Lupi 206, 536--537 Macmillan, Kirkpatrick 153 mairnuta lui de Brazza 545 Manifestari animale 166
Lome, Togo 45 cenusii 536, 537 Macrocranion 378 Mairnura matasoasa alb cu Manifestari sociale, animale
Londra lui Dickens 275 cu coarna 70, 536, 537 Macrofagii 781 negru 544 166
Londra, Anglia 858, 737 rosii 536 Macu1390, 684 rosie 39 Maniheismul 456
Long, Lutz 632 Lnpinul689 Macwnba, dan sui 271 Maimura mona 545 Manila, Filipine 650
Longitudinea 532, 610 Lupta 203 Madagascar 32, 472 Mairnura paianjen ncagra 349 Manipulatoarele de tabele,
Lonsdaleia 378 Lnpta cu tauri 683 Madeira 682 Mairnura rosie urlaroare 544, computere 848
Lopatarul roz 793 Lupta de Sapte Zile (1862) 48 Maderno, Carlo 63 545 Manitoba, Canada 182
Lord Chamberlain's Men 753 Lupre Madona 719 Mairnura veverita 545 Manivele 558
Lorenz, Konrad 55 cilrilbu~i 638 Madras, India 448 Maine Coon, pisica 679 Mansas450
Lorisii supli 545 elefanri 303 Madrid, Spania 798 Mainframe, computere 238 Mantaua, Parnanrului 649
Lorraine, Francois de 496 girafe 384 Madrigaluri 588 Majorca 798 Mantell, Gideon 265
Los Angeles, SUA 268,813 hipopotami 423 Maduva osoasa 771 Majuro, Insulele Marshall 637 Mantella, auramiaca 24],166
Lovelock, James 280 oi ~i capre 630 Maduva spinarii 253, 254 Makossa, muzica 21 Manusa de arrnura 70
Lovenia 378 vezi ;i Arrnare, Soldan, Mafia 472 Malabo, Guineea Equatoriala Manuscrise
Lovett, William 738 Razboaie Magadha447 22 Manuscrise iluminate 547
Luanda, Angola 31 Lupre navale 718 Migari 325, 174 Malacca, srramtoarea 449 Manuscrisele de la Marea
Lubrifierea 387 Luptele Magarii salbatici 174 Malaysia 524 Moarta 257
Lucid, Shannon 86 cu vaselina 873 Magazine 760 Malaysia ~i Singapore 523-5 Manx, pisica 679
Lucru mecanic, mecanisme sumo 799 marketing 14 Malawi 32 Mao Zedong 210,212
simple 568 Lurcher-ul 207 vanzatori en-gros 235 Malawi, Lacul 32, 32 Maori 531
"Lucy" (Australopithecine) Lusaka, Zambia 31 Magazine universale 760 Malaya 523 prirn-rninistri 946
100,437 Lut 788 Magdalena, raul 791 Malaysian 401 Maorii ~i polinezienii 531
Lndijii454 Luteranismul740 Magellan, stramroarea 539 Malcolm X 51] Mapuche, indienii 67
Ludo (joe de masa) 831 Lutetiu 925 Magellan, Ferdinand 539 Maldive 626 Maputo, Mozambic 32
Ludovic Filip, Regele Frantei Luther, Martin Magellan, sonda spatiala 331 Maldive 75, 626 Maquilladoras 552
359 despre educarie 294 Magi 456 Male, Maldive 626 Maquis 309, 356
Ludovic lX, Sf, Regele Franrei reforma 382, 428, 704 Magie, vrajitoare, ~i vrajitorie Mali 45 Maracaibo, Lacul 791
546 Luxemburg 152 898 Mali, Irnperiul zi'ifl, 462 Maracas 478
Ludovic XIV, Regele Frantei Luxemburg City 152 Maglev, trenurile 522 Malinke, popularia 35 Marantacee 175
141,358,359,614 Luzon, Filipine 650 Magma Malls-uri, cumparaturi 760 Maratoane 88
Ludovic XVI, Regele Frantei Lyciu 545 deriva conrinenrala 242 Malta 476 Maraton, Lupra de la (49O
361 Lyell, Charles 722 roci magmatice 546 Malvine, insulele 66 Be) 420
Ludwig, Carl 96 vulcani 880 Mamifere 549-9 Mdrci inregiscrare 776
Lurniere, fralii 163,364,365 M Magna Carta 737 Mamuti 302, 688, 850 Marconi, Guglielmo
Lumina 508-9 Magnete 522 Man, Isle of858 radar 713
aberaria cromatica 828 M'Bochi, populatia 22 Magnetismul 522 Managua, Nicaragua 195,60 radio 696, 850, 911
culoare 264-265 busole 610 Manakinul cu bonera rosie Marcu, Sf 484
ochii 322 Maasai, populatia electromagnetism 296 653 Marea Adriatica 802
dans 270
specrrul electromagnetic imbracaminre 219 video 875 Manama, Bahrain 810 Marea Andaman 833
911 sate 216 Magnetit 329,522 Manastirea Sf. Etienne, Franta MareaAral733
Lumina polarizata 508 Maasai, populatia 216 Magnerofoanele 484 610 Marea Baltica 621
Lumina Soarelui uezi Soarele Maastricht, 'Iratatul de la Magneziu Manastiri 546, 560 Marea Bariera de Corali,
Luminescenta 508 (1991) 315 Magnitudinea absoluta, stele anglo-saxone 81 Australia 130,733
fungi 226 Maca, indienii 162 820 budiste 171 Marea Briranie 943
Lurninozitatea, srelelor 820 Macacii Magnitudinea aparenta, stele dizolvarea 704, 738 Marea Britanie uezi Regatul
Luna 535 Arakanga 132 820 muzica 588 Unit
astronauti 123, 329, 571, cu creasra de Sulawesi 545 Magnolia 371 Mancalah 201 Marea Campie Chineza 113
797 japonezi 82 Mahabharata 421, 529 Mdncare Marea Chinei de Sud, pirati
crarere 395 mancarori de crabi 545 Mahayana, budismul171 Manchu, dinasria 120,79, 659
date 921 ro~u 643 Mahe, Seychelles 626 210,212 Marea de Corali, Biidlia de la
eclipse 814 Miicaleandrul655 Mahomed 541 Mandarin, pestele 733 (1942) 908
gravitatie 398 american 637 legea religioasa 505 Mandela, Nelson 552 Marea Foamere, Irlanda 488
mareea621 Macao 120,2]6,218 moschei 597 Mandela, Nelson 552,21,23 Marea Galbena ]11,249
~i timpul 837 Macao 208 scrierea 910 Mandela, Winnie 552 MareaJaponiei 113, 249
Luna 9, sonda lunata 797 Macedonia Mahomed II, Su1tanul454 Mandrilii 545 Marea Migratie (1836-46) 23
Lunaria 390, 684 Mahomed V, Sultanul 454 Manganul 924 Marea Moarta 113,491,492,
972 DATE INDEXATE
501,822 Marile Lacuri 501, 61, 393 Masini de expozitie 178 Maya, Imperiul 565 Megalite 762
Marea Moschee, Cordoba 572 Marine 722 Masini SpOrt 178 lupi ~i caini salbatici 536 Megazostrodon 892
Marea Neagra 308 Mariner sondele spariale 331, Masivul Central 308 oarnenii preistorici 689 Meghna, raul 114
Marea Pad Neagra, Neptun 797 Masline 799 Mayflower 676 Mei690
662 Marketing 14 Ma~ti navigaue 610 Meidum, piramida 676
Marea Pad Rosie, Jupiter 661 Marley, Bob 187,718 africane 496 norman de 610 Meiji, Impararul japoniei 481
Marea Piramida, Gizeh 676 Marmoserul argintiu 545 olmece 627 petroliere 625 Meiji, restauratia.japonia 481
Marea Recesiune 555, 816 Marmura 758 Masticatia 824 Mayotte 626 Meikle, Andrew 80
Al Doilea Razboi Mondial Marna 758 Mastiff-ul 207 Mazare 663 Meioza 211
726,761 Marna, diul724 Masuratori borceagul689 Meister, Joseph 645
cornertul cu sclavi 772 Maroc 29 date 927 Mbabane, Swaziland 22 Meitner, Lise 548, 310
curii postale 860 rnancare 349 greura~i ~i masuri McAleese, Mary 424 Meitneriu 924
explorarea spatiului ~i Irnperiul Songhai 462 878Masvingo, Zimbabwe Mc Carrhy, senarorul joe 728 Mekong, raul 113, 876, 897
331-332 Marseillaise 361 32 McCartney, Paul 150 Melanezia 93, 129, 636
imigraria 198 Marshall, Insulele 637 Universul 871 McKinley, Muntele 61 Melanina 767
istoric 815-816 Marsuinul 137 Manse Mead, Margaret 785 Melbourne, Australia 129,
jazz 508 lui Dall140 Drumul Matasii 77,120, Meandre 501, 729 135
King, Martin Luther 511 portuar 140 79,80,320 Meca 808 Melci 578
legi 284 Marsul de la Jarrow (1936) panze de paianjeni 647 medicina 261,573 african gigantic 578
rniscari pacifisre 591 555 textile 832 moschei 464,572 Cepaea nemoralis 579
politia 698 Marsul Lung (China) 212 Materia cenusie, creierul 254 Meca, Arabia Saudira 808, de acvariu 579
presedinti 944 Marsul sarii (India, 1930) 372 Materia vie 538 448 de gradina 579
Truth, Sojourner 869 Marsupiale 183-184 Materiale Medalia Newbery 205 de iaz 340
Washington, George 905 fauna australiana 132 cladiri 230 Medalii, Jocurile Olimpice 628 viirga~i 325
Marea Rosie 406, 491, 621 reproducerea 550 rnatemarica 536-7, 926 Media 940 Melcii din familia Busycon
Marca Schisma (1054) 160 Marte (planera) 680 plastic ~i cauciuc 564 Medicamenre 569-5 579
Marea Tireniana 313 centura de asteroizi 236 tehnologie 847 abuzul de rnedicamenre Melcii-con 578
Marea Vale a Riftului 19,28, date 921 Materiale cornpozire, mase 570 Melodia604
242 rnereoriti 236 plastice 564 rnedicina ernpirica 545 Membrana olfactiva 769
Maree Sistemul Solar 815 Materiale de constructii 62, medicina rnoderna 544 Membrana plasmatica, celule
baraje mareice 147,308 sonde spatiale 331 230 Medicamente fira reteta 545 211
rnaree de primavara 749 Marte (zeu) 907 Materiale uezi Textile Medicarnente prescrise 570 Memorie, compurere 237
oceane ~i mari 621 Marrea grasa 328 Materie 538 Medici generali~ti 541 Men (zeul) 389
~i gravita\ia 398 Martin, George 150 Materie alba, creierul254 Medici, familia 500, 496, 708 Menchu, Rigoberta 438
~iirmuri 897 Martos, Flora 805 Materie cenusie 870 Medici, familia ~i 708 Mencius 239
Maree de primavara 749 Marx, Karl 535 Materie intersrelara 870 Medici, Lorenzo de 708 Mende, popularia 35
Marele Carrion, SUA 599, 61 Mary I, Regina Angliei 301 Marerii fecale, vidre 173 Medicina 541-5 Mendel, Gregor 842
Marele desert Victoria, Mary Poppins 269 Marerii piroclastice 904 boli 159 Mendeleev, Dmitri 298
Australia 128 Mary Rose 100, 60 Matilda, Regina 610 Doctor par avion 131 Mendeleviu 925
Marele f1uture paun 373 Mary, Regina scotilor 301 Matisse, Henri 495, 638 droguri 569-5 Meniscul514
Marele Lac Sarat 501, 61 Masa atornica 924 Marraguna 592 fizica medical a 655 Menkaura, Faraonul 208
Marele Razboi Nordic 740 Masa Rotunda 592 Matrire islamica 261, 448 Menlo Park, New York 287
Marele Razboi uezi Primul Masaccio, Tomaso 71, 583 modelarea maselor plasrice istoric 573-575 Mentinerea pacii, Natiunile
Rjizboi Mondial Masacrul din noaptea Sf 564 rnedicina ayurvedica 467 Unite 106,863,718
Marele zid (Universul) 870 Bartolorneu (1572) 704 turnarea bronzului 311 medicina narurista 573, Mercalli scara, cutremure 268,
Marele Zid Chinezesc 79, Masai Mara, Kenia 20 Matsushita 830 544, 545, 547 923
216,210 Mase de aer, vrernea 902 Matterhorn 819 noi descoperiri 842 Mercator, Gerardus 532, 610
Marele Zimbabwe 556 Masele de mince 280 Mauch, Karl 556 primul ajutor 708 Mercedes-Benz 180
Irnperiul Mali 450 Maseru, Lesotho 22 Mauna Kea 634 spirale 433 Mercenari 659
istoric 34- 36 Masina i nteligenra 180 Mauna Loa 904 Medicina alrernativa 572 Mercia 81
muzica604 Masini Mauritania 34 Medicina ayurvedica 467 Mercur (metal) 550
Marengo, Lupta de la (1800) mecanisme simple 568 Mauritania 34 Medina, Arabia Saudira 541 tabelul periodic 925
595 mijloace de propulsie 305-6 In Portugalia 705 Meditatia, budismul 170 tensiunea de suprafata 514
Marfare 842 roboti 756 in Spania 800 etruscii 307 Mercur (planera) 680
Margareta a Danemarcei 740 utilaje 324, 50 Mauritius 626 rnedireraneana 621 date 921
Margay 520, 793 Masini 178-80 foroslnreza 654 Medin Siscernul Solar 815
Mari vezi Oceane ~i rnari catalizatoare 214 plantatii 190 aeroporturi ~i 17 sonde spatiale 331
ecosisteme 289 date 934 Maurya, Imperiul 489, 539 conservarea 240 Mercur (zeu) 725
fauna \iirmurilor 749- 50 design 273 Maurya, Irnperiul 539 dezastre 920 Mercur, racheta 721
Maria a Burgundiei 428 drumuri 716 Mausoleul din Halicarnas 208 organizatii ecologice 920 Mere 366, 390
Maria Magdalena 484 istoric 843 Mausolos 208 *i evolutia 325 agricultura ~i cre~terea
Maria Tereza, Imparareasa rnasin i ecologice 147 Maxim, Hiram 409 sisternul Pamanrului 280 animalelor 48
428 sporruri mororizate 801-6 Maximilian I, Arhiducele 496 Meduze483 Merkhet 441
Maria, Fecioara 160 uezi fi Industria Maximilian I, Imparatul428 mangrove 483 Merlin 210
Marile Campii, America de producatoare de masini Maxwell, James Clerk 509, Megachiroptera 523 Meroe 34
Nord 61,62,866 Masini de cusut 218 911 Megalilieci 523 Merrimack 48
973 DATE INDEXATE

Mesagerul stelar (Galileo) 395 741 Miniaturi, Imperiul Safavid celtice 210 Mollison, james 510
Meseta, Spania 798 Michigan, Lacul61 461 hitite 425 Molusre 54,578
Mesia 484,501 Michigan, SUA 812 Minicasetofoane 484 zei ~i zeite 907-9 caracatire ~i calmari 185
Mesolimulus 378 Mickey Mouse 269 Minidiscuri optice, computere Mituri ~i legende urbane 592 Momentul mecanic 376
Mesopotamia 463 Pitiriazisul869,226 238 Miturile creariei 592 Mona Lisa (Leonardo da
asrrologie 122 Micrasterias 751 Minidiscuri, Inregistrarea Mixtecii 585 Vinci) 507
barci 866 Microbi 159,781 sunetului 828 Mlastini Monaco 357
Mezozoica, era 378, 892 Microbiologie 156 Minla87 America de Nord 62 Monarh, Iluturelc 325,84,64
Mesteacanul argintiu 248 Microchiroptera 523 Minnesota, SUA 812 Asia 114 Monarhie vezi Regi ~i regine
Mesresuguri 580-3 Microfoane 828, 826 Minoianii 589 Mlastinile Pripet, Belarus 112 Monede 562
chineze 211 Micronezia 93, 636, 637 Minorca 798 Moarrea medievale 547
inca 443 Micronezia ~i Melanezia 640 Minos, Regele Cretei 589 cauze principale 931 romane725
Mestizos 65, 291, 788 Microprocesoare 301 Minsk, Belarus 113 rirualuri 785 vikinge 878
Meracuartir 758 Microscoape 190, 586 Mintea zei si zeite 389 Monera 156, 868, 914
Metafizica 367 Microscoape compuse 586 Minuni, lisus Hristos 484 Moartea Neagra 224 Monet, Claude 562
Metale 550 Microscoape simple 586 Minunile Lumii Antice 676, cu cap negru 837 muzee 583
acizi ~i baze 12 Microscoapele electronice 586 208 Mobila 368-9 Mongol, Imperiul 77, 565, 883
bronz 311 Microscopul binocular 586 Minute 837 Mobila veche 368 izgonit din China 220
clemente 298 Microsoft 457 Miocen, era 378 Moda218-20 Mongolia 566
extractia 559 Microunde Miopie322 Modelul T, Ford 180, 866 Monitoare, computere 237
fier ?i otel467 astronornie 881 Mir 545 Modemuri 457 Monitor 48
tabelul periodic 924 specrrul electromagnetic Mir, statia spatiala 797 Modernismul, arhitectura 62, Monnet,jean 315
Metale alcaline 298 911 Miraje259 63 Monocotiledonare 393, 663,
tabelul periodic 924 Midiile 749 Miranda 662 Modulatia In arnplirudine 684
Metale alcalino -pamantoase verzi 579 Miranda, Carmen 46 (AM) 850 frunze 689
298 Midway, Insula 635,679,680 Miranda, Francisco de 160 Modularia, relecomunicarii Monopoly (joe de rnasa) 831-
tabelul periodic 924 Midway, Lupta de la (1942) Miriapode 112 850 Monoprint 865
Metale de tranzirie 298 908 cemipedul-tigru gigant 349 Modulatorul, radio 696 Monotreme132,550
tabelul periodic 924-925 Miere 51, 349 Mirodenii 349, 690 Modulele de arerizare, sonde Monrovia, Liberia 35
Metale inferioare 550 Mierea ursului 689 Mirosului, simtul 769 spatiale 331 Mom Blanc 308
tabelul periodic 924 Migratia animale nocturne 85 Mogadiscio, Somalia 26 Mont Cenis, tunelul871
Metalc pretioase 550 animale 84 Miscarea 376 Mohave, Desertul 612 Montagu, Lady Mary Wortley
Metamorfoza papa are 198 Miscarea artelor ~i Mohenjo-Daro 311, 228 781
arnfibieni 80 vezi ji Irnigraria rnestesugurilor 368 Mohorovici, discontinuitatea Montaigne, Michel Eyquem
carabusi 638 Milipede 112 Miscarea circulara 376 649 de 358
insecte 475 Miljacka, raul 803 Miscarea rapida a ochilor, Mohs, scara 546 Montana, SUA 866
Metan 92, 559 Milne, AA 205 somn 254 arctici 320,674,441 Montcalm, Marchizul Louis
Meteoriti 91, 236, 649 Milosovici, Slobodan 804 Miscarea terrnica 200 de dmp patagonian 335 182
Meteoririi tip chondrit 649 Mimetism Miscari 601 de munte 441 Monte Carlo, Monaco 357
Meteorologic 842, 902 adaptare 325 anirnale 89 Iepuri 441 Monte Carlo, raliul de la 576
nori 615 animale 166 caracarite ~i calmari 185 solide 778 Montenegro 804
simularea pe computer 848 apararea planrelor 686 forte ~i rniscare 376 Mohs, scara duritatii a lui 546 Monterrey, Mexic 552
Metoda transeei deschise, batesiana 158 schelerul 765 Moi, Daniel Arap 506 Montessori, Maria 294
runclc 871 camuflaj 178 Miscari de indcpcndcntizare Moise 844, 501,487 Montessori, sistemul de
Metric, sistemul 878 flori 346 Miscari de rezisrenta, AI Molari 824 Invatam:l.nt 294
Metro-Goldwyn-Mayer insecte 459 Doilea Razboi Mondial 908 Moldova 761-8 Monteverdi, Claudio 629
(MGM) 373 Mimoza 133 Miscari pacifisre 591 Moldoveanu 761 Montevideo, Uruguay 99
Metropolitans, Politi a 496, Mina jabal' Ali, Emiratele Miscarile placilor tectonice Molecule 127 Montezuma II, Impsraeul l 0 1
676 Arabe Unite 810 242-243 lichide 514 Montgolfier, Iratii 45
Metroul din Londra 273 Minamoto Yoritomo 766 Misionari plastic ?i cauciuc 564 Montgomery, Generalul
Meuse, r:J.u1152 Minamoto Yoshie 766 Biserica Celtica 210 Mole-Dagbani, popularia 45 Bernard 726
Mexic551-2 Minamoto, familia 766 cresrina 256 Malia Agaristine 477 Montreal, Canada 182, 614
aztecii l36 Minangkabau, populatia 452 Iezuitii 789 Malia bufnira 373 Monument Valley, SUA 393
banenote 146 Minarete 62 In Africa 35 Malia de pin colonial 373 Moore, Henry 775
festivaluri 328 Mine (arme) 107 Misionarii Caritatii 574 Malia Griva 373 Mopede 153
m:l.ncare 349 campuri minate 897 Mississippi, fluviul61, 393, Malia hieroglifica 373 Morala, filozofia 367
Mexico City, Mexic 268,551 dragoare de mine 888, 722 812 Malia stejarului 373 Moravia, Republica Ceha 313
Meyer, Julius 303 Minele antipersonal 107 Mississippiana, perioada 378 Molia viespe 373 More, Sir Thomas 708
Mezoamericanii 585 Minerale 546 Mitch 194 Molibden 924 Morena 385
Mezolitic 312 Minerale fara siliciu 546 Mitchell, Hannah 334 Molidul norvegian 118, 320 Morgan, rasa de cai 175
Mezosfera, atmosfera 126 Minereuri 550 Mitocondriile 211 Moliere 272,358 Morganit 259
MGB cars 273 Minerii frunzelor 263 Mitologia nordica 907, 592, Molii 158-9,477,85 Morile de vanr 261,875
Miceniana, civilizatia 311, Minerit 935 Molu tigru Morisot, Berthe 561
401,420 Ming, dinastia 79,210,632 Mitoza211 fecioad 477 Mo rmanrul Soldatului
Michaux, fratii 153 Minge de petanc Ill, 357 Mituri 592,935 Ilururele tigru de gradina Necunoscut 719
Michelangelo Buonarroti 71, Mingile contractile 265 ale focului 334 373 Morrninte 974

DATE INDEXATE
Mormoloci 80,165,339 Muni~ie409 Myristica fragrans 439 Nautilus 185, 579 comune (Mustela nivalis)
Moroni, Comore 32 Munsell, sisternul 264 Navajo, tribul813 55!' 612
Morris, William 368 Munrele Palomar 828 N arta 496 Nevertebrare
Morrison, Toni 529 Muntele Vernon, SUA 886 mitologie 592 artropode 112
Morrison, Warren 838 Muntele Wilson, telescopul N'Djamena, Ciad 21 Navele eu aripi porrame 887 fauna pesrerilor 189
Morsa 568, 374 de pe, California 828 Nabateeni, arabii 822 Navigatie 610 Nevis 188
Morse, Samuel 232, 850 Munti subacvatici 621 Nabopolassar, Regele Navodarul 761 Nevoi speciale
Mortierele 108 Muntiac203 Babilonului 103 Ndebele, femeile 22 educatie 294
Morton, William 544 Muntii 599 Nabucodonosor II. Regele Neanderthalii 437 New Brunswick, Canada 182
Mosc, civete 553 Muntii Altai 566. 733 Nectar 51 New Deal 555, 815
Moschei 62, 464,597 Muntii Apalasi 61,810.866 Babilonului 84, 103,208 insecte consumatoare de arme nucleare 298
Nacunda638
Moscova, Canalul 732 Muntii Ardeni 152 Nader Qoli Beg 461 nectar 459 New Delhi, India 445
Moscova, Rusia 732, 729 Muntii Atakora 46 lilieci consurnatori de New England 658
Mosna, dul198 Muntii Atlas 20, 37 Nagara440 nectar 524 New Forest, rasa de ponei 175
Mosquito, Coasta 193 Munrii Caucazul Mare 186 Nagasaki. Japonia 120,481, mu~te consumaroare de New Granada 789, 790
Moroare 296, 305-6 Muntii Marii Cumpene de 310,908 nectar 602 New Orleans, SUA 482, 866
Motoare cu abur 306 Ape, Australia 129.130 Nag:l.~ul 178, 659 pasari consumatoare de New South Wales, Australia
Motoare cu pisroane 15, 305 Muntii Stancosi 61, 612 Nagorno-Karabah 187 nectar 653. 654 129
Nahurul tibetan 630
Moroare cu pistoane 588 Murasaki Shikibu 506, 529 Nairobi. Kenia 27 Nectarine 390 "New Wave", filme 365
Motoare cu rurboventilator Murdock, William 509 Naiuri 480 Nefertiri, Regina Egiptului New York City 216,812
15 Mure 390 Natd, De~ertul406 296 New York Times, The 603
Motoare de aeronave 15 Murillo, Bartolome Esteban Nakhichevan 187 Nefroni, rinichi 96 Newbery, John 205
Motoare rurbopropulsoare 15, 800 Nakhla. rnereoritul de la 236 Negative, numere 620 Newcomen, Thomas 235
S88 Murray, raul 93, 134 Nakuru, Lacul32 Negev, Deserrul 491 Newsround 830
Motoare rurboreactoare 15, Mursili I, Regele hititilor 425 Nalba comuns 684 Negocieri colecrive, sindicare Newton, Isaac 605
S88 Mururoa, AtOlul680 Nalbarul cu varfuri portocalii 857 fizicii 655
Morociclere 153-9 Musa462 Negro. Rio 67 notatii 620
curse 576 Musa, Mansa 450 373 Nehru, Jawaharlal 372, 448 Newton, Sir Isaac 605, 840,
Namibia 40
Motocross, curse 576 Musca albasrra de carne 602 energia nucleara 310 Nelson, Lordul 594, 595 911
Mororere 153, 154 Musca-rnacara 477 fisiunea nucleara 577 Nemarode 54 legile miscarii 376
Mororina 625 Muscarul 653 cabelul periodic 924 Nemetalele, periodic table matematica 561
Mororul cu combustie interns cu abdomenul galben 653 924 ~i fizica 655
305 sur 654 Namibiei, Desertul Zf), 39, 21 Neoclasica, arhitectura 103 ~i gravita\ia 398
Nana Benz 45
Motown 812 Muscat, Oman 808 Nanatuk414 Neoclasica, muzica 811 telescoape 828
Motown, inregistrarile 812 Muscata dracului 689 Nandu345 Neodimiu 924 Newtoni 398
Motte-and-bailey, castelele Muschi 250, 601. 765 Neo-hiritii 425 Nezami461
194 Muschi 327 mic70 Neolitic 50, 312 Ngata, Apirana 607
Mouhor, Henri 490 Muschi 573, 663 Nanking. China 212 Neon. tabelul periodic 925 Niamey, Nigeria 46
Mouse, computer 237 Muschii netezi 601 Nantes, Edict din (1598) 358 Neonul tetra 669 Nicaragua 193, 195,60
Mozaicuri 160,157 Muschii scheletici 601 Naparca iugoslava 839 Neorenia 737 Nicaragua, Lacull93
Mozambic 32 Muschiul inimii 60 I Naparlirea, artropode 112 Nepal 142, 143 Nichel 649, 925
Mozart, Leopold 598 Muscovy 729 Napier. John 561. 620 fauna 118 Nicolaie II, Tarul 356, 734
Napoleon Bonaparte 358, 594
Mozart, Maria Anna 598 Musicaluri 629 Napoleon III, Impararul Neptun 662 Nicosia, Cipru 822
Mozart, Wolfgang Amadeus MusonuI231,449,698 (Ludovic-Napoleon) 359 date 921 Nicotina 570
598 Mussolini, Benito 399, 500, Sistemul Solar 815 Nieh,El84
armonica 360 908 Nara, Japonia 506 sonde spatiale 797 Niepce. joseph 163, 380
opera 629 Mustari, pisici 678, 549 Nari. elefanti 302 Neptuniu 924 Niger 46
Narodnaea 308
MP3828 Muste 602, 475, 477 Narvalu1138,140 Nereide 353 Niger, raul 19,42,450,462
Mucegai 868 Mustele cu aripi paroase 602 Nash, Paul 906 Neruda, Pablo 805 Nigeria 46
Mucegaiuri (fungi) 226 Musrele efemere 602, 475 Nassau, Bahamas 187 Nerva, imparatu1457 poluarea 13. 625,700
Muflonul 320, 630 Mustelide 173 Nasser, Lacul 501 Nervii 253 Nightingale, Florence 608
Muflonul american 89, 630 Musulmani oezi Islarnisrn Nasterea 744 sistemul nervos 253-254, din planre 690
Mughal, lmperiul 453 Musulmanii de culoare 51 I ceremonii 785 250 radioterapie 697
arra 496 Mutatii medicina 544 Nervul sacru 253 romana 726
Mugurii adventivi 687 genetica 402 Nasrurelul 371 Nervul tibial 253 vindecarea traditionala 22
Muhammad, Elijah 511 selectia narurala 325 Nasul, mirosul, ~i gustul 769 Nervul toracic 253 Nijinsky. Vaslav 141
Muharram 461 Mutualism 643 Nestle, Henri 820 NilulAlb29
Muiernira parnanrului 227 Muwatallis, Regele hititilor Natal, Africa de Sud 23 Netball 796, III Nilul Albastru 25
National Theatre, Londra 835
Mulgara132 425 Narionalisrnul 311 Neumarm,John von 457 Nilul Albasrru, cascada 28
Mulgara132 Muzee 583 Natiunile Unite (UN) 608--609 Neurologic 541 Nilul, fiuviul 19.28,29,295
Muller, Walther 697 Muzica 604-606 Neuroni 253, 254,211 Nimbostratus. nori 615
Mulrimi, marernarica 561 Muzica clasica 589 NATO (Organizana Neuroni de asociere 253 Nimfe, meramorfoza 475
Tratarului Arlanricului de
Mumificarea 296, 293 Muzica de camera 151,630 Nord) 728 Neuroni motori 253 Nimrud84
Munca Muzica pop 604, 718 Neuroni senzoriali 253 Ninive 84
angajare 786 Muzicuta 360 Natrerer, liliacullui 523, 431 Neutroni 92, 842 Niobiu 924
energie 308 Myanmar uezi Burma Nauru 637 Nevastuici 612 acidul azotic 12
975 DATEINDEXATE
Nipru, Fluviul 728 Nufarul 340, 684 Oceanul Atlantic 89 821 Muncii (OIM) 857
Nisip Nuku'alofa, Tonga 680 date 922 Olimpiada de lama 509, 800 Organizatia Inrernationala a
deserturi 274 Nurnararea 620 explorare 329 Olimpiada de la Berlin 632 Muncii (OIM) 857, 863
plaje 877 Nurnarul atomic 924 insulele 471 Olimpiada de la Berlin 632 Organizatia Mondiala a
sticla 822 Nume de rnarci 776 oceanografie 842 Oliver Twist (Dickens) 275 Cornertului 235
~armuri 77 Nume sriintiflce 914 pescuitul 664 0lmecii627 Organizatia Mondiala a
Niue 680 Nurneralele arabe 448 pesri 667, 669 piramide 676 Meteorologiei 709
Nivelul apei freatice 730 Numere 620 platoul oceanului 621 Olympus Mons, Marte 680 o rgan izatia Mondiala a
Niveluri de trai 931 arabe 448 Recifele de corali 733 Om (silaba sacra) 764 Sanatilfii (OMS) 609
Nixon, Richard 805 Codul Intemational de farmuri 877 Omagul684 Organizatia Studenrilor din
Nkirnba, populatia 907 Semnale 341 Oceanullndian 449 Oman 406, 808 Africa de Sud (SASO) 23
Nkrurnah, Kwame 19 maternatica 536-7, 926 apa de mare 621 Omar Khayyam 529,695 Organizatia Tratarului
"Noaptea de cristal" (1938) 426 romane725 lac uri cu apa sarata 501 Ornetepe 193 Atlanricului de Nord
Noaptea ~i ziua terminologie 927 salinizare 788 Omida f1uturelui soim 166 (NATO) 728
orbita Parnanrului 815 Numere prime 620, 926 Oceanul Pacific 634-7 Ornizi 158 Organizatia Unitatii Africane
timpul837 Nurnere zecimale 620, 926 comertul cu sclavi 772 rnetamorfoza 475 (OVA) 19
Nobel, Alfred 215 Nunatak 850 cornerrul transsaharian 462 rninerii fmnzelor 263 Organizatii, blazoane 197
dinamita 871 Nunavut 182 economia rnondiala 933 semnale de averrisrnent 166 Orhidee684
Nobeliu 925 Nunti 786 fenicienii 652 Omnivore, soparle 839 mimetismul insectelor 346
Noble, Richard 576 Nurca889 magazine 760 Omsk, Federatia Rusa 732 Oriental shorthair, pisica 679
Nodulii limfatici 781 Nurnberg, procesele de la 883 mirodenii 602 Omul superior (chun-tzu) Oriente, Bolivia 161
Noh, tearrul 283 Nutria 549 vikingi 878 239 Orientul Mijlociu
Nok, cultura 34, 496 Nurritia vezi Hranirea, Oceanul Sudic 621 Ontario, Canada 182 arhitectura 103
Nornazi 774 Nuuk, Groenlanda 64 Ocelotul 520 Ontario, Lacul61 Orificii de evacuare 138
Nonfictiune 529 Nuvele 529 Ochelari de soare 508 Ooreca, oua 637 "Original Dixieland Jazz
Nong Kai, Thailanda 897 Nyasa, Lacul501 Ochi 322 Opal 259 Band" 866
Nordenskjold, Nils 673 Nylon 564, 832 Ochiul boului 684 Opera 629, 939 Originea Speciilor (Darwin)
Nori 615, 902 Octavian uezi Augustus I, chinezeasca 208, 283 272
ploaia 698 0 Impararul Mozart, Wolfgang Orinoco, f1uviuI791, 792
ploi cu descarcari electrice Oda Nobunaga 506, 766 Amadeus 598 Orion, constelaria 820
393 o mie Ii una de nON; 448, 515 Odin 907, 592 Cladirea Operei din Sydney Orion, nebuloasa 807
Norii altocumulus 615 Odoleanul 684 62 Orlov, tripa~U!175
Norii altrostratus 615 O'Higgins, Bernardo 790 Oersted, Hans Christian 296 Opiumului, Razboiul (1839- Ornament, arhitectura 102
Normandia, Franta 723 Oase Offa, Regele Merciei 81 42)79,210 Ornithischia 265, 267
corpul uman 250
Normanzii 610 dezvolrare 255 Ofireri, armate 106 Oposumii de Virginia 184 Ornitorincul133, 550, 86
Norrland 816 fosile 377 Ofralmologie 433 Opunria684 Ornithoptera alexandrae 133,
North Island, New Zealand rnaduva osoasa 771 Ofralrnoscoape 541 Oracait, broaste ~i broasre 241
606 schelet 765-6 Ogarul afgan 207 raioase 165 Orodromeus 266
Northumbria 81 Oase de balena 138 Oglala, tribul 596 Oracole 907 Orpbys speculum 371
Norul Oort 236 Oaze 274, 338 Oglinzi 509 Oracolul din Delphi 907, 401 Ortega, Daniel 60
Norvegia617 Obiecte cu rnargele 580, 581 Oglinzile concave 509 Orase 216 Ortopedie 541
istoric 740 Ogodai, Hanul 565 apartamenre 192 Orviero, Italia 307
Norariile, rnuzica 588, 589 Obiecte din piatra 685 Ohio, SUA 812 civilizatia din valea Orz 690
Notatip659 Obiecte ~i locuri sfinre 706 Ohrid, Lacul804 Indusului 228 Osciloscoape 827
Notre Dame, Paris 63 Oboiu1478,480 Oi630 socierati umane 774 Oscioare 883
Noua Epoca de Piatra 50 Observarea, metoda stiintifica Okapi 384 Orasele de cocioabe 791, 868 Osii 568
742
Noua Polirica Economics Observatoare, astronomie 124 Okavango, Delta 19,31,339 Orasul Interzis, Beijing 216 Osiris 295
(NPE) 734 Oceane ~i rnari 621 Okefenokee, rnlastina 612 Orbire Oslo, Norvegia 617
Noua Zeelanda 93, 606, 679 Oceania 128-129 Oklahoma, SUA 866 planete 815 Osmiu924
clima 129 afise de fiJ me 366 Okra, gradul de acoperire cu sateliti 739 Osmoza 514
istoric 607 nori 615 Orchestre 630 Ostrigarii 659
Nouakchott, Mauritania 34 arta 496 0landa601 Orchestre simfonice 630 eurasiatici 659
Noul Testament 257 dima ocean ica 231 Olanda 601-2 Orchestrele de camera 630 Osrrogou 148, 208
relief 93
Nouvelle rague, filmele 365 uezi Ii Oceanul Pacific telescoape 828 Ordine arhi recturale 102 Otavalo, Ecuador 286
Nova Scotia, Canada 182 Olandezii vezi Olanda Ordine militare 261 0\el467
Nrensen, Nren 13 zone de clima 129 Olarir ~i ceramics 685-6 Ordine, clasiflcare 914 in Brazilia 163
Oceanul Arctic 64
Nucella lapillus 579 calote ~i banchize 385, 414 Old English, rasa 207 Ordovician, perioada 378 Orel carbon 467
Nuci de cocos 390 Old Faithful, gheizere 866 Oregon Trail 868 Orelul inoxidabil467
Nuci, hrana 349 Erele glaciare 688 Old St Paul's Cathedral, Oregon, SUA 813 Otornan, lmperiul 302, 454
fiorduri 617
Nuclear Freeze 591 glaciatiune 385-6 Londra 61 Orele837 prabusirea 852
Nucleosinteza, stele 807 Oldham, Richard 649 Orez ~i Imperiul Bizantin 160
Nucleul glacianune 414 Olduvai Gorge 100, 506 Orga (rnuzical instrument) ~i Imperiul Safavid 461
nori 615
atomi 127 pesreri de ghea~a 665 Olduvai Gorge 506 591 Otoscoape 541
celule 211 tundra 850 Olgas, Australia 129 Organe uezi Corpul uman Otravuri
Nuqoara393 zapada 698 Oligocen, epoca 378 Organite celulare 211 animale 166,86,918
NUClll248 Olirnp, Muntele 401, 403, Organizatia Internarionala a apararea plamelor 686
976 DATE INDEXATE
broasre 165 Pad urea de conifere, America Palestrina, Giovanni 604 Papua-Noui Guineea 93, 129, ceremonia ceaiului 766
fungi 226 de Nord 62 Paleta artisrului 673 636 in Georgia 187
meduze483 Pad urea neagra 379 Pali, Canonul153 Papuserie 283 in Malaysia 524
omizi 158 Padurea tropicala rnusonica, Palk, srramtoarea 467 Papusi din panusi de porumb in Sri Lanka 467
piianjeni ~i scorpioni 647 Thailand ~i Burma 833 Palladiu 925 328 producatori de ceai 462
pesti 668 Paduri 646 Palmer, Nat 673 Parabole 484 Partidul Base 822
salamandre 765 de foioase 319 Palmieri 247 Parade (Satie) 672 Partidul Congresului National
semne de avertizare 166, din America de Sud 68 nuci de cocos 636, 679 Paraguay 161-162 Indian 448, 372
764 fauna 346--347 Palnii de eroziune 665 Paraguay, raul 161, 162 Partula 579
§erpi 826 uezi Ji Paduri Parnanr 649-650 Paralele inegale, gimnastica de elesteu 579
Ottawa, Canada 180 Paduri de foioase 247 atmosfera 126 410 Parul
Otto I, impiratul381, 382, America de Nord 62 continente 242-243 Paralele, gimnastica 410 corpul uman 674
428 America de Sud 68 date 921, 922-3 Parallax, masurarea mamifere 549
Otto, Nikolaus 306 Asia 114 efectul Coriolis 266 Universului 871 Parul lui Pele 904
Oua637-638 Australia 129 geochimie 12 Paramaribo, Surinam 792 Pasajul de Nord-Est 673
albine ~i viespi 51 Europa 315 geofizid 655 Parana, raul 161, 162 Pasajul de Nord-Vest 673
amfibieni 80 Paduri tropicale 646 geologie 378 Paranthropines 437 Pasapoarre 17
Ouagadougou, Burkina 45 Padurile boreale 118, 646 gravitatie 398 Parasaurolophus 265 Pasarea d.nraroare a lui Cetti
Oulin, Mansa 450 Pagode 62 harti ~i cartografie 532 Paratiroida, glanda 438 638
Outback, Australia 129,130 Pahoehoe, lava 904 magnetism 522 Parauri 730 Pasdrea de foe (Scravinski) 811
vambo, populatia 31 Paianjeni 112,647-2 marimea Universului 871 Paraziti 156, 290, 459, 644 Pasarea paradisului a reginei
Ovare 438, 743 panze 52 munti ~i viii 599 fungi 226 Victoria 638
Ovaz 690 recorduri 919 oceane §i rnari 621 viermi 895 Pasarea secretar 32, 136
Ovule 687 veninosi 86 orbira 815 Paraziti hematofagi 895 Pasarea-Iira 133
Ovule 743-10 Paianjeni cu panza palnie 648 planete 680 Pare des oolcans, Rwanda 23 Pasari 132-134
Owen, Richard 266 din Sydney 647 rauri729-15 Parcul National Arusha, barlanul, barza *i
Owen, Robert 454 Paianjeni cu u~a-capcana 648 scoarta 925 Tanzania 28 flamingoul 149
Owen, Wilfred 695, 906 Piiianjeni de mare 623 Pampas 65, 335, 67, 788 Pareuri, ora*e 2] 6 eamuflaj ~i culoare 178
Owens,Jesse 632 Paianjeni goliat 647 Panama 140, 195,60 Parfum franruzesc 357 ciori 245
sporturi pe apa 736 Paianjeni hoinari 648 Panama City, Panama 195, 60 Parfum, flori 346 clasificare 915
Oxenstierna, Axel 740 Paianjeni -cardinal 648 Panama, Canalul 193, 195, Pil.rghii 568 currare 89
Oxidarea 214 Paianjenul bananelor 648 60,681,866,815 Parinrii Pelerini 614, 676 fauna Asiei 523-3
Oxigen Paianjenul crab 648 Panamericana, autostrada 67, Parinrii Pelerini 658 fauna australiana 132-133
apa 514 Paianjenul cu panza fuior 86 193 rdigii 739 fauna de campie 667
ciclul oxigenului 91 Paianjenul de casa 648 Pancarte publici tare 776 sculprura 775 fauna desertului 338
element 298 Paianjenul de griidina 648 Pancreasul276,438 Parintii plosnire 475 fauna Europei 316-17
fotosinteza 654 Paianjenul mare plutar 340 Panda 885 Paris, Cladirea Operei 835 fauna insulelor 472
in aer 18, 91,649 Paianjenul plutar 340 gigant 241, 885 Paris, Comuna din 535 fauna pesterilor 189
inima ~i sisternul circulator Paianjenul plutas 648 rosu 885 Paris, Franta 356 hibernarea 431
414,474 Paianjenul saritor 648 Pangeea 242, 280, 892 Parkinson, Sydney 244 oua 637-638
plarnanii ~i respiratia 691 Paiusul baltilor 440 Pangolinul57 Parks, Rosa 511 pasari care nu zboara 345
rafinarea otelului 467 Pajistile alpine 320 Pankhurst, familia 334 Parlamentul britanic 737 pasari de prada 13 5-7
rabelul periodic 925 Pakistan 639 Pankhurst, familia 334 Parsis 456 pescarusi ~i pasari rinocer
crearea 372, 489, 448 Panoramice, aparate de Parson Jack Russell, terrierul 663
p independenta 79 fotografiat 93 207 rate, g~te *i lebede 276
~i Kasmir 445 Panselure 371, 684 Parsons, Charles 303, 304 zborul89, 87
P''an-ku 592 Pakistanul de Est uezi Pantanal, Brazilia 793 Parten superioara a solului Pasari cantaroare 654-655
Pacea roman a 457 Bangladeshul de Est Panrecele uezi Uterul 788 a lui Cetti 638
Pachacuti, Inca 442 Palacio de las Cadenas, Ubeda Panreonul, Roma 61 Parrenogeneza, gandaci 693 pas area resaror 262
Pachete turistice 198 63 Pantera neagri 520 Parten on, Arena 401 pitulicea de Kentucky 653
Pachisi 201 Pilaria cucului 689 Panrornima 141 Parthian, Imperiul455, 456 Pasari care planeaza 87
palaria panameza 286 Panze de paianjen 647 Particule colibri 517
Pacienti, spitale 433 Palaria piticului 227 Panze de paianjen 82, 647 acceleratoare de particule vanturdul135
Pacificul de Sud-Vest 640-1
AI Do ilea Razboi Mondial Palarii 218-20 Papadia 390 298 Pasar! carnivore 133,653
Pilarii panameze 286 Papagali 643 amesrecuri 78 Pasari consumaroare de
726 Palariile pufoase de lapte 227 eu coronita albasrrii 653 cornpusi 559 inseete 652, 653, 654
taifunuri 393
tsunami 268 Palatul de Crista!' Londra 738 Papagalul de Amazon cu fizica parriculelor 655 anirnale insectivore 105
uezi Ii Ocean ia Palatul Sraruilor, Roma 63 umeri galbeni 643 gaze 375 soparle 839
Palau 637 Paparazzi 603 graviratie 398 Pasan consumaroare de pqte
Pacu 348 Palenque 565 Papi 310 lichide 514 653
Padmasambhava 77
Padua, Universitatea 573 Paleocen, epoca 378 papi irnportanti 942 materie 538 Pasari de apa 716
Piiduche uezi Paduchi Paleolirica, era 312 Papier-rnache 580 miscare termica 200 Pasan de prada 135
Paduchi644 Paleontologie 842, 377 Papile, limba 769 solide 778 lanturi ~i rerele trofice 350
ai capului uman 644 Paleozoica, era 378,892 PapileIe gustative 769 subaromice 842 Pasar! de farm 659
Palesti na 491 Papillon-ul207 Partida de ceai din Boston 49 Pasari marine 660
Paduchii de lemn 251 Palestinienii 474 Papirus 38, 205, 642 ceaiul de menta 29 cocostarci 149
977 DATE INDEXATE

lastuni 517 Pelerinaje 762 europeni 316 fauna oeeanelor 622 Picioare
lebede 276 hinduism 422 malahir 339 fauna padurilor tropieale dmile20l
pasari canratoare 655 Pelicani 660 Pescuir 664 348 pasari 132
tucani 223 Peloponez 403 barci 886, 888 fauna pesterilor 189 reflexologic 572
Pasari nectarivore 654 Peloponeziene, Razboaiele barlani 149 hrana 349 Pico Duarte 188
Pasari rinocer 663 420 Benin 46 migraria 84 Pictograrne 776
pasarea rinocer trornpetista Pelvis 765 Burma 858 miscari 89 Pictura 673
663 Penda27 Chile 99 preistorice 892 dare 938
rinoceri 82 Pene 132 Ernirarele Arabe Unite 810 rechini ~i raiforme 732-5 decorarea corpului 219
Pasari \esator 262 bufnite 172 Islanda 90 recifele de corali 733 Gupta, Imperiul447
cu capul negru 638 eamuflaj ~i culoare 178 Japonia 505 record uri 919 icoane 160
Pasari zburatoare 459, 477 pisari marine 660 Kiribati 680 uezi 1i Pescuit istoric art 71-3
Pascal, Blaise 238, 690 rare 716 Mauritania 34 zborul87 Monet, Claude 562
Passehendaele, Lupta de la Penicillium 226 Mozambic 32 Pesti cu schelet osos 667 muzee 583
(1917) 724, 906 Peninsula Arabiei 406 oamenii preistorici 689 Pesti de apa dulce 668, 669, picturi rupesue 71, 358,
Passeggiata 476 Peninsula Iberica Oceanul Arctic 64 670 673,312
Passeriforrne 654 Penis 743,96 Oceanul Indian 626 Pesti papagal 599 Picasso, Pablo 672
oua638 Pennsylvaniana, epoca 378 Oceanul Pacific 635 Pesri plari 667 Poinrilism 265
Pascele 257 Penrose, Roger 399 Oman 808 Pesri sanitari 668 resraurarea 583
Pastelui, Insula 496, 531, 635, Penzias, Arno 838 Peru 286 Pesti teposi 89 picturi rupesrre 34
679 Peon 209 piscicultura 664, 635 Pesti unditari 668, 623 Safavid, Imperiul 461
Pasteur, Instirurul 267,645 Peorin 589 Porrugalia 683 Pesti zburatori 87 Epoca de Piatra 312
Pasteur, Louis 544, 645 Pepenii 366, 390 resurse mondiale 932 Pesti-balon 86 Vopsele 71, 900
Pasteur, Louis 64 5 Pepin, Regele francilor 358 Scatele Unite 865 Pesti-chirurg 668 pigmente 265
Pasteurizare 645 pepiniere 525 sumerieni 826 Pestii Dipnoi 331, 431 Picruri cu nisip, amerindienii
Pastorala, sirnfonia Peprilus triacanthus 669 Surinam 792 Pestii lipsiti de mandibula 667 496
(Beethoven) 151 Pepys, Samuel 529 Taiwan 208 Pesti-valiza 669 Picruri pe rod 34, 312
Pastravul 340 Percheron, calul din rasa 175 ursi 884 Perain, Marshal 359 uezi fi Picturi rupestre
curcubeu 667 Percutie, instrurnente de 478, uezi fi Pesri Petale 346 Piculina 480
Patagonia 65,67,788,70 480 Vietnam 897 Petele solare 814 Piele
Patina] 690, 897 Perestroika 795 Pescuirulla serca 664 Peter Pan (Barrie) 531 amfibieni 80
in linie 794 Pereri, cladiri ~i constructii Pescuitul la undita 664 Peter Rabbit's Race, [ocul 831 corpul uman 674
Patinaj artistic 800 229 Pescele clovn 290, 668,483 Petipa, Marius 141 elefanri 302
Patinaj viteza 800 Perez de Cuellar, Javier 863 Pestele clovn \epos 669 Petra, Jordan 822 hipopotami 423
Patine 690 Pericle 420 Pestele ferasrrau 732 Petrarca 741 reptile 745,311
Patlagina mare 371 Peridotit 758 Pescele gramma regal 669 Petrochimie 625, 626, 564 serpi 826
Patrick, Sf 210, 488 Perioada de rut 203 Pestele paradisului 262 Petro grad vezi St. Petersburg Piepranarira 440
Patronaj, Renasterea 708 Perioada de rut, elefanti 303 Pestele resaror 668 Perrograf Piersici 390
Pauling, Linus 92, 215 Perioade de gesratie 917 Pesrele zebra tubular 669 microscoape 586 Piese
PaunuI166,325,325 Peristaltismul276 Pestele-arcas 669, 340 Perrol625 dramaturgie 272-3
Pavarotri, Luciano 629 Perkin, William Henry 900 Pescele-chitara 73] Perro1625-6 teatre 835-6
Pavel, Sf256, 257,484 Perle 259 Pescele-dulgher 669 Petroliere 888 Pieta 741
Pavlof vulcanul 634 Permafrost 76, 850 Pescele-inger (scalarul) cu Petrologic 378 Piete 760
Pavlova, Anna 14] Permanganat de porasiu 78 inele albasrre 669 Petru Hermitul261 souk 29, 760
Payne-Gaposchkin, Cecilia Perrniana, perioada 378, 892 Pescele-lanterna 669 Petru I eel Mare, '[arul 729, Pieroni 716
820 Perrault, Charles 530 Pescele-scorpion 669, 86 356 Pierre prerioase 258-259, 467
Peace Pledge Union 591 Perry, Commodore Matthew Pescele-scorpion 733, 86 Petru III, T arul 356 Pierre pretioase 259
Pearl Harbor 815, 726 481 Pescele-secure 669, 623,793 Peugeot, biciclete In 5 vireze Pierre pretioase organice 259
Pearse, Patrick 488 Persan, Imperiu1455-456 Pesteri 665 154 Pierre sernipretioase 259
Peary, Robert 673 Persana cu par lung 678,679 altare 447 PH, scara 12 Pietrificarea, fosile 377
Pecari 702 Persefona 907 fauna 189 solul788 Pietris, plaje 877
Pedeapsa 472 Persepolis 455 oamenii preistorici 689 Pharsalus, Batalia de la (48 Pigmenti 265
Pedeapsa capitala 472 Persoane cu dizabilicati paianjeni de pestera 648 i.Hr.) 212 pide 767
Pedepse corporale 472 educatie 294 picturi rupesrre 71, 358, Phloem 654, 665, 246 vopsele 900
Pediatrie 541 Personal compmer (PCs) 237, 673,312 Phnom Penh, Cambodgia 897 Pilar din Pont 484
Pedro 1, Imparatul Braziliei 238 Pesreri de fisura 665 Phoebus, Huturele 240 Pilonii islamului 489
790 Personaliratea, creierul ~i 254 Pesreri de lava 665 Phyllastrephus jlavostriatus Pinacate, Parcul National 551
Pedro II, Impararul Braziliei Perspectiva 71,507,74] Pesreri marine 665 638 Pinatubo, Munrele 650
705 Peru 286 Pesri 667-8 Phyllosromus hastatus 525 Pingos 850
Pehblenda 267 Peru 286 animale veninoase 86 Pi 536 Pinguini 35 1, 35 1
Peipus, Lacul 112 Perusi 643 bancuri 89 Piane 591 Pinnacles, deserrul 93
Peisaje glaciare 413-414 Perusul paragonian 653 caminuri 262 Piatra din Roserca ] 00, 296 Pinnipedia 748
forografie 380 Pesach 487 fauna lacurilor ~i raurilor Pica, iepurele suierator 441 Pinochet, Augusto 790
Peisaje periglaciare 850 Pescarusi 663 340 Picasso, Pablo 672 Pinocite 211
Pekinges-ul 207 comuni663 fauna mlasrinilor ~i balrilor Piccard, Auguste 329 Pinteni, pasiri de prada 135
Pele 351 cu cingatoare 663 340 Piccard, Jacques 329 Pinto, caii din rasa 175
978 DATE INDEXATE
Pinul 247 Plamani! ~i respiratia 691 Ploaia acida 12. 699 Polinezia 679 Popularia banru 21. 23
alb 64 Planarii 895 Plopul alb 689. 248 Polinezia 679-80 Popularia betamaribe 46
de piatra 248 Plancton 252. 868. 622 Pluguri 324. 461 Polinezia 696 Popularia lurnii 930
Pinus longaeva 663 Planere 680-2 Pluguri de zapada 181 Polinezia 93. 129.679-80 Populatia urbana. date 930
Pioneer 10, sonda spatiala 797 astrologie 122 Plumb 550 Polinezia Franceza 679. 680 Populaua/poporul anasazi 65
Piper 23 astronornie 124 Sricla plumbopotasica 822 Polipi, coral 733 Populus 378
I'iramida eu trepte. Saqqara din afara Sisternului Solar rabelul periodic 925 Polisario, Frontul 29 Porci 325, 702
25.676 280 Pluta 669. 683 Polistiren 564 Porci rnistreri (Sus scrofo) 702
Piramidc 676 Planete de roca 680 Plute 866 Poli\ia676 Porci salbatici 702
aztcce 62 Planerele de gaz 661-2 Plure de salvare 888 arrnura 69 Porci spinosi 702. 837
Egipt 25. 208 Plangatorul440 Plutirea 690 legea 504 americani 64
Maya. Imperiul 565 Planta piedica 133 vase ~i barci 886 vase fluviale 888 Porcul de padure urias 702
I'iranga oliuacea 655 Plancarii Pluro 680 Politis secreta 676 Porcul pitic 702
Piranha 668. 500. 348 de arbori de cauciuc 790 date 921 Politica 424-2 Porcul ro~u de rau 702
"irali 307.659 sclavagism 772 Sisternul Solar 815 fesrivaluri 328 Porcusorul de Guineea 837
Pirineii 308.309.798 sfecla de zahar 190 Pluroniu 924 lumea politica 928-9 Porifera 576
I'irul gros 440 Planta-urcior 685. 340 energie nucleara 310 parride politice 392 Porsche Carrera 911
Pirul rarator 440 Plante 663-9 Plymouth, SUA 676 politicieni 392 Port Louis. Mauritius 626
l'isica abisiniana 679 hotanica 156 Po. raul 475 steaguri 340 Port Moresby, Papua-Nona
Pisica de nisip 520 celule 211 Pobeda, V:l.rful 80 Politica Agricola Cornuna Guinee 636
Pisica lui Geoffroy 520 clasificare 510, 914-15 Pochivnicul 689 (PAC) 315 Port Royal. Nova Scotia,
Pisica-leopard 520 fauna Asiei 523-3 Podul Akashi Kaikyo.japonia Politica socials, Uniunea Canada 182
Pisica-pescar 520 fauna Australiei 132-100 694 Europeans 315 Port Vila. Vanuaru 637
Pisici 678-5 fauna pesrerilor 189 Podullui Adam. Sri Lanka Pollock. Jackson 495 Port-au-Prince. Haiti 188
comportamenr 89 morfologie 665 467 Pollux 725 Portavioane 888. 722
lei ~i alre feline salbarice planre carnivore 685 Podul Priereniei, Mekong 897 Polo 111.288 Portelan 685
518-13 Plante anuale 663 Poduri 694 Polo. Marco 320. 500. 498 ehinezese 632
mustati 549 Plante perene 663 cele mai lungi pod uri Polonia 313 Portile de Fier 802
oehi85 Planul inclinat 568 suspendate 934 poluarea 841 Porto. vinul683
reproducerea 550 Plasma Poduri hobanate 694 Poloniu 267, 925 Portocale 799
l'isici eu par I ullg 679 materie 538 Poduri in arc 694 Poluarea 699-700 Port-of-Spain, Trinidad ~i
Pisiei ell par scurt 679 sange 414 Poduri in consola 694 aer 18.700 Tobago 189
l'isici de mare 623. 731-5 Plasric 564 Pod uri pe grinzi 694 catalizatoare 179 Porto-Novo. Benin 46
« rorpila" electrica 732 polimeri 215 Poduri suspendare 694, 934 cnergic nucleara 310 Portugalia 703
cu pere albasrre 732 prod use din perrol 626 Poe. Edgar Allen 529 in Japonia 481 comerrul ell sclavi 772
patate 732 Plasricitare 778 Poezia epica 695 incalzirea globala 231 Galera Porrugheza 623
l'isieile de jungla 520 Plata. Rio de la 66 Poezia lirica 695 industriala 235 istorie 705
Pissarro, Camille 495. 561 Platforrne petroliere 625 Poezia narativa 695 rnasini ~i camioane 178 Razboiul din Angola 19
Piste, aeroporruri 17 Plath. Sylvia 695 Poezie 695 ploaia acida 12 ~i America de Sud 67.71
Pistoale 409. 108 Platina 550. 925 epopei 515 ~i selecria arrificiala 319 Porrughez, Imperiul 705
Pisroale serniautomate 108 Platon 420 pentru copii 205 uleiuri 13, 625, 700 cornertul eu sclavi 772
i>itagora 604 Platose, armuri 70 poeti irnportanti 941 Polul Nord 64 Porruri 681
Pitcairn, Insula 680 Plato uri de filmare, filme ~i Shakespeare. William 753 explorarea polara 329. 673 date 934
Pitch, Lacul 625 productia de filme 364 Poezie de lauda 695 Polul Sud 56 Porumb
Pi\igoiul albasrru 655 Playa 274 Poezie de razboi 695 Pombal, Marchizul de 705 agricuirura ~i cresterea
Pitohui, pasarea eu gluga Pleiade 807 Pogromuri 487 Pompei eel Mare 212 animalelor 47
neagra 86 Pleiscocen, epoea 378 Pointer-ul 207 Pompei, lralia 100.71.377 maneare349
Pitonul 745. 826 Plexul brahial 253 Pointilism 265 Ponei 175 resurse mondiale 932
de Calabria 31 I Plexul sac rat 253 restaurarea 583 Poneiul de munte irlandez 175 Porumbei 132
de tigrar 311. 834 Plirnbari pe munce 177 Poitiers, Lupta de la (1356) Pont du Gard, NUnes 725 Porurnbelul indoliat 653
Pituitara, glanda 254. 438 miscarile placilor tectonice 723 Ponrici, Muntii 852 Poseidon 389. 401
Pius II. Papa 197 243 Poker (joe de dqi) 20 I Ponrificat uezi Papi "Posetele sirenelor" 637
Pixuri 910 presiune 690 Pol Pot 897 Pop Art 73 Postmodernismul, arhitectura
Pixuri eu pasta 484. 910 subterana 621 Polara, clima 231 Pop. rnuzica 718-19 103
Pizarro. Francisco 442. 789 vanturi 266 Polaroid. aparatele de Popenchiul225 Posrul Mare 328
Placa de baza, eomputere 237 Plimbari, drumerii 177 forografiac 163. 93 Popoarele marilor 844 Potasiu 298, 924
Placenta 550. 744 Pliocen, epoea 378 Polen 687 Popocataperl 101. 551 Potentilla pniustris 371
Placheta de mare 353 Ploaia 698. 902 Polenizare 51. 346 Popper, Karl 742 Potosi. Bolivia 789
Plachete 414. 474 elima 231 Polhern, Christopher 520 Popularia Potter. Beatrix 530. 532
l'laci convergence. deriva Cureubeul 264 Polio rnagneri 522 date 930 Poulsen. Valdemar 828
continentala 242 deserruri 274 Poliakov, Valeri 86 lanruri ~i rerele trofice 350 Pouestea soldatului
Placi tecronice 242-243 formarea pesrerilor 665 Poliedre 536 niveluri de trai 931 (Stravinski) 811
Placile eu circuite integrate furtuni 393 Polietilena 564 Popularia adena 65 Povesri
301.484 musonul 231, 449 Polifonie 604 Populatia afar 30 literatura 515-16
Plaje 877 ploaia acida 12. 699 Poligoane 536. 926 Populatia ainu 504. 506 literatura pentru copii 530-
Plaje propriu-zise, de golf877 rauri 730 Polimeri 215. 564 Populatia ashanri 45 532
979 DATE INDEXATE
rnituri ~i legende 592 aero nave 906 Prornprere, televiziune 830 Puner de fierbere 199.200. aeroporturi 17
Povesti din copilarie 531 Africa 35 Propaganda 424 514.924 navigarie 610
Povesti fanrasrice 531 avioane de lupta 721 Propan 626 Punet de sprijin 558 prognoza vremii 709
Povestile de avenruri 531 bombardarea aeriana 107 Proserpina 389 Punctul de top ire 199. 924 Radasca 638. 40]. 477.347
Povejtile unchiului Remus contestatarii 591 Prospectarea, stiintele Punditii 329 Radlarii
(Harris) 530 Europa 322 Parnantului 842 Punjab. Pakistan 639 Big Bang ]55
Powell. Colin 424 Gallipoli 135 Proractiniu 548. 924 Punk719 cildura 200
Pozitia de revenire 708 poezie de razboi 695 Prorectia sociala, Regarul Unit Punta Arenas. Chile 99 Ceara "de radiarie" 615
Pradatori recunoasrerea din balon 94 738 Pupe radioactivirare 697
Praf materia inrersrelara 870 Rusia 754 Proteine 276 fluturi ji molii 158 raze X ji spectrul
Praful de pusca 209.107 submarine 824 Protest. grupuri de 392 metamorfoza 475 electromagnetic 911
Praga. Republica Ceha 313. victirne 719 Protestantism 256 Pupile, ochi 322 Radiatii ultraviolere
197 Primula 684 in Irlanda 488 Pup in. Michael 911 astronornie 88]
Praseodymiu 924 Principe vezi Sao Tome ~i razboaie rehgioase 310 Puricele negru rosu 166 specrrul electromagnetic
Praxitele 71 Principe Reforma 704 Purici 156. 644 717
Precambrian 378 Principiile matematicii Proteste populare, rniscari Puritani 676.704 strarul de ozon 126
Predarea (Newton) 605. 840 pacifisre 591 Pusca fotografidi Marcy 93 Radio 589.696. 850
educatie 294 Prisrna, spectrul luminii albe Proriste 868 Pusci 409. 107. 108 Radioactivirate 715
scoli ji colegii 741 264 clasificare 156. 914 Purere uezi Energie Curie. Marie 267
Predica de pe Munce 484 Prisrnatice, crisrale 258 evolutie 280 Puteri, numere 620 Meitner, Lise 548
Preerii 612 Privighetoarea 655 Proton. masini 524 Purrajaya 525 Radiodifuziune
Prelucrarea metalelor 550 Prizonieri de razboi 883 Protoni 92. 842 Pyongyang. Coreea de Nord dramaturgie 283
celtica 210 Proba cornpleca 288 Protostele 807 249 radio 696
persana 456 Proba contracronornetru, Protozoare 868. 869 releviziune 829-30
Prelucrarea pietrei 580. 581 ciclism 222 Protuberante solare 814 Q video 875
Premii Proba pe echipe, ciclism 222 Protuberante, Soare 814 Radioizoropi 697
literatura pentru copii 205 Probabilitare, statistica 561 Provincia Capului Bunei Qatar 406.810 Radiorerapie 697
Premiile Academiei 365 Probe de camp ji de pista 88 Sperante, Africa de Sud 23 Qianlong. Irnparacul Chinei Radiu 267. 924
Premiile Nobel 215. 591. 842. campioni 936 Provinciile negre, Africa de 79 Radon 925
941 Probe de camp, Sud 22 Qin Shih Huangdi. Impararul Rafael 741, 708. 776
Prerniile Oscar 365. 940 Probe de eros, echitarie 288 Proxima Centauri 871 Raffles. Sir Stamford 525
Premolari 824 Probe. cchicatie 288 Prumnoptys andina 248 Chinei209 Rafia 690
Preoti 907 Probe. procese 505 Prune 390 Qin, dinastia 209 Rafinarea
Presedinti Proboscis. maimura 339 Prusia 381-2 Qing. dinastia 210 orelului 467
democratic 424 Procariote 892 Pruta do janelao, Brazilia 665 Qolleh-ye-Damavand, Iran perrolului 626
femei 948 Procenraje 620 Przewalski, calul salbatic 241. 463 Ragdo!!, pisica 679
Franta 945 Procese 174 Quark-uri 92 Raget. lei 518
Statele Unite 944 sali de j udecata 505 Psihoanaliza 362 ~as~i87.394.870 Ragtime. muzica 482
Presiune 690 vrajiroare ji vrajirorie 898 Psihiatrie 541 ~ebec. Canada] 81. 182. Raiduri aeriene, al Doilea
614
aer 18.902 Procesele-spectacol, Uniunea Psih oterapie 544 Quechua, indienii 67.161 Razboi Mondial 727
Presiune joasa, vanturi 266 Sovierica 795 Pteridofire 327 Rajang. raul 523
Presiunea aerului 18.707 Proconsul 437 Pterosaurs 892 Queensland, Australia 129 Raliuri 576
~i auzul 883 Producatori, filme ji Prolemeic, un iversul 871 Quercus 378 RAM (random-access
vrernea 902 productia de filrne 364 Prolerneu I. Faraonul143. Queczalcoarl Iul. 585. 592 memory) 237
Presiunea crescuta Prognoza vremii 709 208 ~pu442 Rama V (Chulalonkom),
vanturi 266 Programe, computer 848 Prolerneu, Claudius 532. 870 Quisling, Vidkun 740 Regele Siamului 78
vremea 902 Programul spatial al Uniunii Pubertare 255 ~to. Ecuador 286 Ramadan 490
Presiunea publica. politica Sovietice 733. 795 Publicatii ~orn226 Ramayana 42] i
392 COStume spariale 86. 690 dir~i 205 R Rambutani 390
Presiunii.Tegea 375 navete spatiale 685. 711. desktop publishing (drp) Rame 89. 895
vanturile 266 721 848 Rameses II. Faraonul25. 295.
Presley. Elvis 718 sonde spariale 87. 756. 331 Publicitate 710 Ra 592 296.425
Prespa, Lacul 804 statii spariale 797 agen~ii 710 Rabat. Maroc 29 Ramon y Cajal, Sanriago 253
Pretoria. Africa de Sud 21 Prohiblria 815 ziare ~i revisre 910 Rabia 645 Rana 378
Prezicerea viitorului 85 Proiectia azirnutala 532 Pudelul207 Rabini 487 Randament, mecanisme
Priapus 389 Proiecria con ica, haqi 532 Pueblo Bonito 65 Rachete 906. 711-1 simple 568
Priestley. Joseph 18. 654 Proiecrii, har~i ~i cartografie Puerto Lim ito 65 Rachitarul373 Randunele 134
Prim ministri 532 Puerto Rico 188 Racine. Jean 272. 358 Randunica de cas a 354
Prima Internationala a Proiectile 721. 107. 108 Pufin 660 Rackharn, Jack 659 Randunica de mare 660
Muncitorilor 535 Proiecrul Genornilului Uman Pug-u1207 Raclete, 1I nelte din silex 312 Randunica furtunii 660
Primate 568-70 377 Pui de gaina 325 Racquetball 797 Rangoon. Burma 858
Primele aparate de fotografiat Proiectul Marele Rau Pui de pisica 678 Radacini Rankine. William 303
93 Artificial. Libia 29 Pulsari 294. 807 copaci 246 Ranunculus flammuia 689
Primul ajutor 708 Prolacrina 438 Pulsul, primul ajuror 708 plante 665 Rapanul226
Primul Razboi Mondial 718. Prometeu 334 Puma 520. 64 Radar 713 Raphidonema 378
724--725 Prornerhiu 924 Pumnale 108 Rapbus 378
980 ....

DATE INDEXATE

Rapoartele sexuale 743 Rarefactii, unde de suner 827 Raroronga, Traratul de la (1986) 607

Ras al Khaimah, Emirarele Arabe Unite 810

Rasa, srrarificarea sociala 785 ll.ascoala Boxer (1900) 120, 210

Rascoale 718

Rase de cai grei 175 Ra~ina, conifere 247

R5~ina, rnerode de aparare ale planrelor 686

Rasism, apartheid 21 Rasrafarienii 187, 190 IUsul520

cafeniu 519 spaniel 320

Rasul rosu 519, 520 Rata mandarina 276 Rate 716, 325

Ra\ele Khaki Campbell 716 Rationalizarea, Primul Razboi Mondial908

Ratoni 885, 354

comuni 551

IUul Amu-Daria 80,733 IUul Aras 186

Ray, Satyajir 366 IUzboaie 718--719

aero nave 906 care 436 cavaleri 196

Imperiul Mongol 596 Leonardo da Vinci 521 major cele mai importanre razboaie 947

zei ~i zeite 908

Razboaiele Napoleoniene 720 arme 107

Imperiul Otornan 454 miscari pacifiste 591 radio 714

razboaie religioase 321 refugiati 198

vase 888

uezi fi Armate; Soldan

Razboaie civile 718 Razboaie de tesut 832 Razboaiele anglo-birmane 78

Razboiul civil american 48, 868,815,883

Razboiul civil englez 738 Razboiul civil rus 734 Razboiul civil spaniel 800

Razboaiele Cll burii 98, 23 istoric 23

rnesresuguri 581 Razboaiele Galice 212 Razboaiele Indiene 596 Razboaiele Napoleoniene (1797-1815) 595

normanzi 610 Romanii457

uezi fi Soldan Razboinici, vikingi 898 Razboiul algerian 359 Razboiul civil american 48 Razboiul civil englez 738 Razboiul civil spaniol 672, 800

Razboiul Coreean (1950- 53) 79,728,249

Razboiul Crirneii (1853-56) 608

Razboiul cubanez (1898) 190 Razboiul de 100 de Ani 723 Razboiul de 30 de Ani 381 Razboiul de Sase Zile (1967) 883

razboaiele cu arabii 79 Razboiul de Treizeci de Ani 381,382,740

Razboiul din Angola 19 Razboiul din Golf(1990-91) 463,700,883

Razboiul din Gran Chaco (1932-35) 161

Razboiul Franco-prusae 359 Razboiul Iran-Irak (1980-88) 79,718

Razboiul Peninsular (1808- 14) 595

Razboiul Rece 728, 795, 815 Cortina de Fier 311 explorarea spatiala 797 istoric 729, 356

rniscari pacifiste 591 propaganda 424

Razboiul Rozelor (1455-85) 738

Razboiul Ruso-japonez (1904-5) 481

Razboiul Sino-japonez (1894- 95) 481

Razboiul Taranilor (1524-26) 381

Razboiul rroian 401

Razboiul urechii lui Jenkins (1739) 66

Razdan, riLUI 187

Raze gamma 697

Raze infrarosii 200

specrrul electromagnetic 911

relescoape cu infrarosii 870

RazeX717

Curie, Marie 267

folosirea in rnedicina 572, 573, 842,770

scannere pentru siguranta 17

telescoape 881

Reactii chimice 214

Reacrii reversibile 214 Reacroare, energie nucleara 310

Reactorul rapid, energie nucleara 310

Reagan, Ronald 728

Realism, dramaturgie 272, 283

Realiratea virruala 848 Rebeliunea pentru whisky (1794) 905

Reber, Grote 828

Receptoare radio 696 Receptori senzoriali 253 Recesiune, Marea 399 Recesive, genele 377

Rechini 732-5

balena 732

cainele de mare 623, 732 doica 732

inger 732

liimaie732

Ianterna 732

leopard 732

marelc rechin alb 241, 667, 732, 732

oua 637

rechinul Port Jackson 669, 732, 732

vulpe 731

Rechinul caine 732 Rechinul negru de coral 733 Recidarea

harriei 642 plasticului 564 sticlei 822

Recife de coral 93,130,733, 626,471

Recordul vitezei pe uscat 576 Recorduri, anirnale ~i planre 918-19

Recrutare arrnate 106

Primul Razboi Mondial 724

Rectul276

Recuzita, teatru 845 Redgrave, Steven 736 Redonda 188

Reducere, reactii chimice 214 Reflecria 509

Reflexia inrerna torala 509 Reflexologie 572

Reforma 704

altare 56

legile religioase 505 razboaie religioase 310 romano. 725, 726 semne ~i simboluri 776, 764

Refractia 509

Refugian 198, 883, 930 Refugiarii in barci 897 Regacul Unit 735-738

anglo-saxonii 81 Revolutia Americana 749 Regele Lear 366

Reggae 187,718

Regi ~i regine 424

britanice 943 faraoni 295 feudalismul 329

franceze 945

Regine

albine ~i viespi 51 fumici ~i termite 58 oezi ji Reg; ~i regine

Regizori

filme ~i producria de filrne 364,940

teatru 845

Regnuri, clasificare 914 Regolir 788

Regulator, ceasuri cu 862 Regulile razboiului 883 Reinarmare 555 Reincarnarea, budismul 170 Relarii publice 14 Relativiratii, teoriile 294, 398, 837,870

Relaxarea 413

Relicvarii 546

Religii 739-740

aborigeni australieni 11 amerindienii 77 babilonienii 103 Biserica Celtica 210 biserici ~i caredrale 157 Buddha 169 budismul170-171 civilizatia Viiii lndusului 228

crestinisrn 256-257 culrura Chavin 213 druizii 209

Egiptul antic 295

ernigratia carre Noua Lume 614

hinduism 421-2 Irnperiul Bizanrin 160 Irnperiul Khmer 490 Irnperiul Mughal 453 inca 442 islarnismul489-9 iudaismul501-502 maniistiri 560 minoianii 589

oarnenii preistorici 689 obiecte sacre 706 olmecii 627

polinezienii 531 venerarea stramosilor 34, 239,556

zei §i zeite 907-9 Rembrandt van Rijn 602, 673 Remus 725

Renasrerea 742

arhi rectura 104 art 71 dramaturgic 272 gradini 374

In Franta 358

In Germania 381 Leonardo da Vinci 507 Leonardo da Vinci 741 muzica 588

ora§e 216

§tiinp 840-841

teatre 835 Renglote 390

Renii 203, 551, 615

Renoir, Pierre Auguste 495, 561

Reproducerea 916 albine §i viespi 51 artropode 112 bacterii 868 balene 139

broaste §i broaste raioase 165

cai 174

caini 206 canguri 183 caprioare 203 ciirabu§i 638

cosasi ~i greieri 395 crocodili 260 crocodili 260 dinozauri 278

fauna de carnpie 667 fauna de mlastina ~i de balta 340

fauna deserrului 338 fauna insulelor 472 fauna lacurilor ~i riurilor 339

fauna oceanelor 622 fauna padurilor tropicale 349

ferigi 327

foci 748

gandaci 676 hipoporarni 423 insecte 475 leoparzi 519 lilieci 118 marnifere 550

rnuschi §i liverworts 275 rnuste 602

oameni 250, 709-10

oi §i capre 630

oua 637

paianjeni 647

parazi ti 644

pasari 652

pesri 668

pinguini 351

plante 687

porci 702

preistorid 892, 688 rechini ~i raiforme 732 recifele de corali 733 recorduri 919

reptile 311

reptile 745-12

rinoceri 755

rozatoare 835 salamandre §i tritoni 765 scorpioni 647

§erpi 826

~erpi 826-3

~i migratia 84 soparle 838 §oparJe 838-18

981

DATE INDEXATE
rigri 518 Rezistenta, solide 778 glacia~iunea 385 815 S
ursi 884 Rezisrori 301 lava 904 Roscovul de Canada 689
virusi 869 Rheniu 924 metoda forarii prin exlozii Roseau, Dominica 189
Reproducerea asexuara, planre Rhodes, Cecil 258 871 Ro§ii 390 Saab 99, rnasina Turbo 180
687 Rhodesia uezi Zimbabwe microscoape perrografice Roskilde, fesrivalul 328 Sabah 523
Reproducerea sexuara, Rhodesian ridgeback-ul207 586 Ross, banchiza 56 Sabaml487
Reproducerea vegetativa 687 Rhodiu 924 pesteri 665 Ross, Diana 718,865 Sabie 69
Republica a Cincea, Franta Rhynchonycreris naso 525 Roci magmarice 546,758 Rossby, undele 266 Sabii 69,108
359 Rhythm-and-blues 718 Roci metarnorfice 546,758 Rossing, mina de uranin, Sacrificii
Republica Ceha 312, 313 Ria 877 Roci sedimentare 546, 758 Namibia 31 aztecii 136
Republica Dorninicana 188 Richard 1, Regele Angliei 261, Roelle calcaroase, pesreri 665 Rossini, Gioacchino 629 catre zei ~i zeite 907
Republici 424 610 Rock ~i pop, muzica 718-19 Roratia culmrilor 50 Sacrificii umane 101, 739
Republicile Caucaziene 747-8 Richardson, Lewis 709 Rodocrozir 259 Rorhko, Mark 495 Sadat, Anwar 646
Requiem (Mozan) 579 Richborough, Forml 148 Rododendroni 118 Roti 558 Saddlebred, rasa de cai 175
Resorrul motor, ceasuri 862 Richter, scara, 268 Rodos, Grecia 208 biciclete 153,222 Safari, parcuri pentru 912
Respiratia 691 Richrhofen, Manfred von 724 Rodriguez, Simon 160 inventia 483,485 Safavid, Imperiul461
pesci 667 Rideau, Canalul180 Rodul pamanculu! (planta) rnasini 559 razboaie cu Greda 420
plante 688 Rifrul Medio-Arlaruic 89, 90 689 morociclete 153 safirul259
primul ajuror 708 Rifrul Nord-Atlantic 243 Roentgen, Wilhelm vezi Rotterdam, Olanda 602 uezi Ji Iran
Respiraria aeroba 691 Rifturi oceanice 243, 621 Rontgen, Wilhelm Roua-cerului 685 Saga 515
Resurse Rig Veda 421 Roger I, Regele Siciliei 610 Rounders ill Sage~i 108
conservarea 240 Riga, Golful nz Roger II, Regele Siciliei 610 Rousseau, Jean Jacques 294 ca semne 787
lumea932 Riga, Leronia 113 Rogers, Richard 859 Royal Sociery ofVicroria 134 vezi Ji Tir cu arcul
~riintele Pamanrului 842 Rigel 820 Rogoz 316, 393 Rozatoare 835-2 Sagorierii 390, 247
Resurse Mondiale 932 Riley, Charles 632 Rogoz 393-4 dinti 549 japonezi 241
Retele neurale 457 Rimsky Korsakov, Nicolai 811 Rogozul panicular 440 hibernarea 431 Sahara Occidenrala 38
Retina 322 Rin, f1uviuI379, 380, 819 Roiuri de galaxii 394 iepuri 441 Sahara, Desertul l S, 37, 42
Reunion 626 Rinichi 96 stele 807 RS 180 comertul trans-saharian
Revere, Paul 49 Rinoceri 755 Role, frecare 387 Rwanda 23 462
Reviste 603-4 alb 240, 241, 755 Rolling Srones 718 Rub' al-Khali 406, 808 fauna 338
Revolra de Pasti (1916) 488 de Sumatra 755 Rollo Vikingul610 Rubel, Ira W 865 ~i isroria Africii 34
Revolra Evreilor 725 javanez 755 Rolls Royce 180 Rubeola 869 tipuri de desert 274
Revolta indiana (1857-58) 448 marele rinocer indian 755 ROM (read-only memory), Rubicon, raul 161 Sahel, regiunea 42
Revolra porcugheza 70S sumerian 551,755 computere 237 Rubidiu 924 Sakura450
Revolra taranilor (1381) 546 Rio de Janeiro, Brazilia 163, Roma404 Rubinul 259, 834 Saladin 261
Revolutia Agrara 50 164,790 Roma, Italia 475, 476 Rucsacul 177, 198 Salamandra 80, 765
Revolutia Americana 749 RioMuni22 Rorna, Traratul de Ia ( 1957) .Rude~ vrajitoare 898 europeana de foc 765
armate 106 Riolit 758, 904 311,315 Rudenie774 mandarin 80, 765
arrne §i armuri 110-111 Ritm, muzica 604 Roman, Imperiul S l O, 457- Rudolf!, Impararul428 negricloasa de munre 343
Revolutia culturala chineza Rirter, Johann 911 459 Rugaciuni, Islamism 489 Salamandra patata 765,347
210,212 Ritualuri 78 5 alfabete 910 Rugby 351 Salamis, Lupra de la (480 Be)
Revoluria din Februarie (1917) budism 170 arhitectura 102 Rugina 214, 467, 550 420
734 dramarurgie 283 armata 106 Rugulip371 Salat 489
Revolutia din Ocrombrie hinduism 422 ana 71 Ruhr, raul 380 Salazar, Antonio 705
(1917) 734 Ritualurile Primdverii poduri694 Rujeola 869 Salcamii 667, 686
Revolutia Franceza-B, 359, (Srravinski) 811 Romane 529 Rulmenri 387 Sald.mul galben 320
361,901 Riad, Arabia Saudita 808 Romane de groaza 529 Rulore 177, 193 Salcia polara 351
Revoluria Industriala 310, Rizomi688 Romania 761-8 Rus729 Salem, procesele vriljiroarelor
453-4 ferigi 327 Romania, Ucraina ~i Moldova Rushmore, Muntele 866 din 898
Revolutia Rusa 734 Roata de tors 453 761 Rusia 75, 308,731-32 Salginarobel, podul, Elvetia
uezi si Rusia Robert de Valois 329 Romanii457 "Rusia Alba" uezi Belarus 694
Revoluda ~tiinliifca 544 Robespierre, Maximilien 361 uezi 1i Soldan baler 141 Sili de judecata 505
rehnologie 847 Robinson, Mary 488 Romanov, dinastia 356, 734 conducatori 944 Salieri, Anronio 579
Revoluria Verde 50 Roboti 756 Rornanrismul Cortina de Fier 311 Salim, ~eicu1453
Revolude Americana 49 explorarea spatiului 331 Romero, Arhiepiscopul Oscar istoric 729- 30 Salinas Grandes, Argentina 99
Revolurie Chineza 212 Roborii pentru detonarea 60 mancare 349 Salinizare 788
Revolutii 947 bombelor 756 Romii 728 monarhi 944 Salisbury, catedrala, Anglia
revoluriile europene din Rochester, Castelul, Anglia limba 502 ~i Asia Cenrrala 120 157
1848535 194 Rommel, Peldmaresalul 726 Russell, William 910 Salisbury, Rhodesia uezi
Revolvere 108 Rochie uezi Haine Romulus 725 Ruth, Babe 795 Harare, Zimbabwe
Reykjavik, Islanda 90 Rod 546-3 Ronne, banchiza 56 Rurheniu 924 Salk, Jonas 570
Rezervaui amerindiene 383, conrinurul de apa 730 Rontgen, Wilhelm 267, 655, Rutherford, Ernest 310, 697 Salmonella 869
596 currernure 268 911 Rurherfordiu 924 Salubrirarea 159,413
Rezervoare 252 eroziunea raurilor 730 Roosevelt, Eleanor 438 Ruwenzori, Muntii 19,20 Saluki (cainele) 207
Rezisrenra aeriana 387 fosile 377 Roosevelt, Franklin D 555 Ruyter, Michiel de 602 Salyut 1, sratia spatiala 797
Rezisrenra la aer, blciclere 153 geologie 842, 378 Roosevelt, Theodore 383, 868, Ryukyu, Insulele 504 ~amani762,898
982 DATE INDEXATE

Sarnariu 924

Sarnarkand, Uzbekistan 77. ~ 1

Samba 271

Sami, popularia 617 Samoa 680

Samoa Americana 680

Samoa de Vest 697 Samudragupta.lmpararul447 Samurai 766

armura 69. 70. 766 sabii 108 Samurul118

San Carlos. rezervaria, Arizona 383

San Francisco. Conferinra de 1,\ (1945) 863

San Francisco. SUA 268.813 San Jose. Costa Rica 195.60 San Juan. raul 193

San Juan. Puerto Rico 188 San Marino 476

San Marino 476

San Martin. Generalul Jose de 160.790

San Salvador. EI Salvador 194. 60

Sa n, populatia 31 'iana. Yemen 808

S~ narare ~i inrretinere 413 Sanitatea minrala 413

Sii naratea publica 413 Sandinistii 60

Sandwich, Insulele 244 SANE 591

.'lange

cheaguri 474

grupe sangvine 474

inima ~i sisrernul circulator 414-15

isrernul urinar 96 rransfuzii 474 vase de singe 889

Sanger. Margaret 71 0 iangha, popularia 22 Sania 800 Sanscrira.Iirnba 447 Santiago de Cornpostela, Spania 762

Santiago. Chile 99

Santo Domingo. Dominican Republic 188

Sao Nicolau, Insulele Windward 90

Sao Paulo. Brazilia 163. 164 Sao Tome ~i Principe 34. 23 Sao Tome. Sao Tome ~i Principe 23

Saprofire 226

Sapunuri 13.454

Saqqara, pirarnida, Egipt 25. 676

S'racia

Sarajevo. Bosnia ~i Hertegovina 803

Sarak, Parcul National 816

Saraturi 877 Sarawak 523

Sarawak Chamber 665. 523 Sarbarori 845

Sarbarori, iudaism 487 Sarbo-Croata, limba 804 Sarcina 744

fertilizarea in vitro (Fl V) 572. 744

ginecologie 541

Sardinia 475 Sarea

Sargon al Akkad-ului 813 Sargon II. Regele Asiriei 84 Sari 219

Saritura cu prajina 88 Saritura la inal\ime 88 Siirirura stand in rnaini 503 Siirituri

arletism 125 echitarie 288

Sarituri la trambulina 410 Sarituri. gimnasticii 410 Sariturile peste tauri, minoianii 589

Sarnath, India 169 Saro-Wiwa, Ken 19 Samri 12

Sasanida, dinasria 455. 456 Saskatchewan. Canada 182 Sate 635

Sateliti 739

astronauti ~i 123 har\i 532 navigarie 610 rachete 711

rerele de telefonie 452. 826 vrernea 709

Sateliti geosta\ionari 739 Satelitii de observare 739 Satie, Erik 672

Satrapii 456

Saturn 661

date 921 inele 395

Sisternul Solar 815 sonde spatiale 797

Satyagraha 372. 511

Saul. Regele Israelului 844 Saurisch ia 265. 267 Savana 20. 335

Savery. Thomas 306

Sax. Adolphe 591

Saxi Fraga oppositifolia 351 Saxofonul480

Saxonii 81.148 Scandinavia

Scandiu 924

Scannere

computere 237 tiparul color 691 Scarabeul401. 335. 459 Scari in spirals 568 Scatiul654

Scaune 368. 369 Scelidosaurus 267

Scene 845

Schelere externe 89 Schelete hidrostatice 89 Schelete interne 89 Scheleton 800 Schelerul

anirnale 89

corpul uman 250,770-771 marnifere 549

pasari 132

pinguini 351

Schi897

Schi alpin 800 Schi nauric 611 Schi nordic 897 Schi sarituri 897

Schiller. Friedrich von 283 Schite, desen 673 Schoenberg. Arnold 589 Schuman. Robert 315 Sciatic. nervul 253 Science fiction 742

roboti 756 Sclavagism 772

istoria Atricii 34. 35 Scoarta Pamantului 649 Scoici

uriase 637. 635. 579 Scoicile 578

regale 623. 579 Sconcsi 173 Scorbuml244 Scorpii 418

Scorpioni 112, 338. 647-2

veninuri 86

Scorpionul imperial 648 Scorpionul marmcrat 648 Scorpionului, constclatia 820 SCOTia 858-9

istoric 766

regi ~i regine 943 uezi fi Regarul Unit

Scott. Capitanul Robert Falcon 673

SCOtt. Dred 772 Scottish fold. pisica 679 Scottish terrier-ul206 Scrabble 831

"Scramble for Africa" 35 Scrierea 773

Civilizatia Viiii Indusului 228

Egiprul antic 296 hieroglifele 566

literarura 528-529

scrierea cuneiforrna 826 scrierea liniara de tip A 589 scrierea Iiniara de tip B 589 ziare ~i reviste 613-6

Scrierea araba 910 Scrierea hieratica 296 Scriitori 941 Scrima229

Scriperi 568 Scufundare 690 Scufundari 503

submarine 812 Sculptarea lernnului 581 Sculptura 774-775 africana 496

celrica 210

cultura Chavin 213 date 938

decorarea bisericilor 157 Epoca de Piarra 312 etrusca 307

gteadi 420

Imperiul Gupta 447 mcdievala 547 clmeca SZ?

statuile de pe Insula Pasrelui 531

Sculpturi

lemn 581 sculprura 774

Scurgerea de suprafata, apa de ploaie 730

Scurari, spitalul din 608 Scutieri 196

Scuturi 69

Seacole, Mary 608

Seagram. cladirea, New York 63

Seborgiu 924 Secara 690

Secretariatul, Natiunile Unite 862

Secrerarul-General, Natiunile Unite 862

Secrctii mirositoare, mamifere 550

Secunde 837 Securi 108

Secvenra principals, stele 820 Sedative 570

Sefarditi, evreii 474.501 Seif dune 274

Seikan, tunelul 871 Seismografe 378 Seismometre 268

Selecria arrificiala, inrnulrire 331

Selectia narurala 272. 325 Selectia sexuala, evolutie 325 Seleniu 925

Seleucus 455

Selgiucida, dinastia 455. 456 Semale de fum 232 Semiconductori 301 Serni-metale 550

tabelul periodic 924

Seminre 366-7. 687 hrana 349

pasari consumaroarc de seminte 652. 653. 654 planre purraroare de seminte 663

recorduri 918

Semirarnida, Regina Asiriei 84

Semiramis. Regina Asiriei 84 Semiremorci 180

Sernmelweis, Ignaz 544 Semnale

animale 166

fum 232

semnalizarea pe mare 340 steaguri 340

Semnale de alarrna 777

animale 179

Semnale vizuale, comportamenrul animalelor 88 Semnalizarea pe mare! 340. 850

Semne ~i simboluri 776-777 Sen no Rikyu 766

Sena, raul 356. 471

Sen ami roman 457

Sendak, Maurice 205 Senefelder, Alois 692 Senegal 34

trupe cu robe de 0\el189 Senegal, raul 42. 43 Sennacherib, Regele Asiriei 84 Sentirnenre 253

Senzorul CCD 87

Seoul. Coreea de Sud 249 Sepak raga 524 Separaristii 676

Sepii 185. 579

Sequoia 246

metasequoia 241 Serapis 389

Serbia 804

Serigrafia 865 Serpentul (instrumenre muzicale) 478

Servalul 519. 520 Servicii poscale 804- 5 Serviciul civil 424 Setter. English 206 Seuss, Dr 205

Sevan, Lacul 186 Sevres, porrelan de 358 Sewell. Anna 205

Sex Pistols. The 719

Sexe, srratificare socials 785 Sexismul 785

Sexranrul 610

Seychelles 19, 626

Sf. Lucia 186. 189

Sf. Marcu, Venetia 588 Sf. Petru. Roma 63

Sf. Sabina. Roma 157

Sf. Vincent ~i Grenadine 186, 189

Sfagnum. rnuschi 573

Sfanta Treirne 256

Sfantul Duh 256 Sfintullmperiu Roman 191. 302.310.381.428

Sfera cereasca 85

Sferrul Go1406. 808 Sfincrerul piloric 276

Sflnri

relicvarii 546 zile de sfin\i 257 Sfinxul verde 373

983

DATE INDEXATE

Shackleton, Ernest 673 Sikorsky, Igor Ivan 15 Sip, Canalul 802 685,632 aciditate 13
Shaffer, Peter 579 Silex cioplir, Imperiul Maya Sir Daria, raul 733 Smarald 259 alunecarea usoara a solului
Shah]ahan 453 565 Sireniene 138, 894 Smellie, William 544 788
Shakespeare, William 272, Silicatii 546 Siria 821-2 Smochine 390 pad uri 902
301,529,753 Siliciu zei §i zeite 389 Smochinul banian 117 Sol uri calcaroase 788
Shakuhachi 592 In Pamant 649 Siria §i Iordania 821-2 Smochinul strangulant 643, Solutia salina 13
Shang, dinastia 120, 209, 210 rabelul periodic 925 razboaie 79 348 Solutii 78
Shanghai, China 217 Silicon Valley, SUA 813 Sirian, Deserrul 75 Smogul18 Solvay, Ernest 13
Shannon, raul 465 Silozwane, pestera, Zimbabwe Sirinx, pasari cantaroare 654 Smogul fotochimic 18 Solzi
Shar pei, cainele 319 689 Sisteme de operare, computere Snooker 796 rnuzica 588
Sharjah, Emiratele Arabe Silser, Lacul 819 238 Snow, John 544 pesri 667
Unite 810 Siluriana, perioada 378, 892 Sisteme numerice 620 Soarele 814-15 reptile 745
Sharon, Carnpia 491 Silvanus 389 Sistemul binar, matemarica ca ~i stea 807, 820 serpi 826
SharpeviUe, masacrul de la Sindicare 779 620,926 camp uri magnetice 522 unirati de masura 878
(1960) 552 Simbioza Sisternul binar, numere 620 clirna 231 Somalezi, pisica 679
Shart-al-Arab 464 fungi 226 Sisremul castelor 785 date 921 Somalia 30
Shaw, Percy 610 micro-organisme 869 Sisternul cubic, cristale 258 energia solara 304, 306 So mba, populatia 46
Shelley, Mary 529 pestii clown ~i anernonele Sisternul de Pozitionare energie 303 Somme, Lupta de la (1916)
Sheng 478 de mare 294, 483 Globala (GPS) 610 formarea 155 724,906
Shepard, Alan 721 Simbolismul 787 Sistemul hexagonal, crisrale fotosinteza 654 Somnul254
Sherman, Generalul 48 Simboluri 787-777 258 marirnea Universului 871 necesarul de odihna,
Sherry 799 aritrnerice 620 Sisternul imperial, greud(.i ~i petele solare 814 animale 917
Shetland, poneiul175 chimice924 masuri 878 radiarii clectromagnetice Somon
Shetland, rasa 206 cod uri ~i cifruri 232 Sistemul irnunitar 159,781 911 Sornoza, Anastasio 60
Shl'ah, Islamismul490, 448 ecuatii 620 Sistcmul International de 1i temperatura aerului 902 Sonar 713
Shikoku, Japonia 504 matematice 926 un ieali de masura 927 ~i timpul 837, 862 carrografierea platoului
Shire, rasa de cai 175 rnuzica 588 Sistemul Monerar European teoria lui Galileo 395 oceanic 621
Shinto 739, 935 steaguri 340 (SME) 315 Soares, Mario 705 navigatie 610
Shiva 421 Simboluri aducaroare de Sisternul monoclinic, cristale Sobaek-Sanmaek, Muntii 249 Sonde spatiale de survolare
Shockley, William 301 no roc 776 258 Socialismul 392 331
Shofarul478 Simen, Muntii 19 Sisremul nervos central Socializarea 294 Songde Nord, dinastia 632
Shona, populana 556 Simetrie 536 (SNC) 253 Societatea lui Isus uezi Iezuiri Song, dinasria 209,210,498
Shujai, Sah 453 Simfonii 589 Sisremul nervos periferic 253 Societarea Pumnilor Dreptatii Songhai, Imperiul127, 450,
Siam uezi Thailanda Simptorne, rnedicina 541 Sisrernul nervos somatic 253 220 462
Siamangul 544 Simturi Sisremul ortorornbic, cristale Societatea Regala 605 Songhai, Imperiul462
Siameza, pisica 678, 679 animale 89 258 Societatea Regala pentru Songhai, poporul45
Siberia 731 caini 206 Sisrernul respirator 250, 691 Prevenirea Cruzimii fali de SonniAli462
stepa 76 mirosul ~i gus cui 769 Sisternul Solar 814- 15 Animale (RSPCA) 496 Sonni Baare 462
taigaua 76 neuroni senzitivi 253 astronomie 124 Societatea Rcgala pentru Sonora, Deserrul 551, 612,
Siboney, populana 186 ochii 1i vazul322 cornete 1i asteroizi 236 Prornovarea ~tinlelor 615
Sicilia 475,610 pasari 133 carnpuri magnetice 522 Naturale 842 Sony 828, 830
Sicomorul 390 pisici 678 gravita\ie 398 Societati plurale 523 Sorbona 267
SIDA (Sindrornul receptori senzitivi 253 planere 680-2 Socierati umane 774- 5 Sorbul689
Imunodeficientei Dobandite) urechile 1i auzul883 Sisternul tetragonal, cristale dreprurile omului 438 Soro, Hernando de 614
781 Simulare pe computer 848 258 Sociologie 774 SoufrfZre, St Lucia 186
simboluri 787 Sirnularea, computer 456 Sisrernul triclinic, cristale 258 Socrare 787 Souk 29, 760
virusul irnunodeficientei Sinagogi 487 Sisrernul trigonal, cristale 258 Socrate 787 Soul, muzica 718
umane dobandire (HIV) Sinan 597 Sisternul urinar 250, 96 Sodiu 298, 924 Soweto, Africa de Sud 22, 23
159 Sinapse, neuroni 253 Sisrerizatoare muzicale 591 Sofia, Bulgaria 404 "Spaima Rosie', SUA 728
Siddhartha Gautama Sincopa 482 Sisulu, Walter 552 Sofocle 420 Spania 798-800
(Buddha) 77, 169 Sind, Pakistan 639 Sita, tiparul 865 Softball III banenote 146
Sidef259 Sindicare Sitar 445, 480 Software, computere 848 Spanish Armada 301
Siemens, Werner von 235 Sindicare 235, 779 Sitarul de padure 659 Sognefjord 617 Spanzul verde 689
Sienirul 758 Singapore 449, 523, 525 Sitacunga 203 Soldan Sparta 401
Sienna, Italia 496 bancnore 146 Sixrus V, Papa 197 Solenoizi 296 Spartacus 772
Sierra Leone 35 economii dragon 79 Sjaelland, Danemarca 269 Solidaritate 857 Spatiu
sculptura 746 Singapore City, Singapore Skeleton Coast, Namibia 39 Solide 778 astronomic 124
Sierra Madre (Guatemala ~i El 525 Skopje, Macedonia 804 presiune 690 Big Bang 155
Salvador) 193 Single-uri, cele mai bine Skylab, statia spatiala 797 starile rnateriei 538 campuri magnetice 522
Sierra Madre (Mexic) 551 vandute 939 Slovacia 312, 314 Solitaire (jocul) 831 gauri negre 399
Sierra Nevada, SUA 813 Sinrerizaroare de voce 457 Slovenia 803 Solomon, Insulde 129,637 gravita\ie 398
Sifaka lui Coquerel 545 Sion 844 Slovenia 803 Solomon, Regele Israelulu i Teoria Generals a
Siguranta Sionism 121,501 SLR, aparate de focograflat 93 844 Relativitatii 294
rnasini 179 Sionismul 501 Sly ~i familia Stone 719 Solstitii 837 uezi fi Astronomic;
tunele 871 uezi Ji Taramul Sfint Small, dinti 824 Solstitiul de vara 762 Universul
~iismul739 Sioux, tribul 232, 596 Smalturi, olarir ~i ceramica Solul788 Spatiului, masurarea 878
984 DATE INDEXATE
Specii Sporruri de contact 229.794 Starele Unite ale Arnericii Steroizi 569 radio 696
clasificare 914 Sporturi de iarna 181, 794, Federaria Americana a Stevenson, Robert Louis 531 de inregisrrari 828
evolutie 325 800 Muncii (FAM) 857 Sricla 822 releviziune 830
Specii interrnediare, evolurie Sporruri rnotorizare 801-6, Forbal american Ill. 351 de Boemia 313 Sruf393-4
HI 794 Franklin, Benjamin 360 feniciana 652 ro§a\eaua 684
Spectrometrie de mass 559 Sporruri nautice 611, 794 Razboiul civil american 48, suflarea sticlei 822 rugina 440
Spcctroscoape 264 Sprenger. Jacob 898 868,815,883 virralii 547 Stupa 539
Specrrul de ernisie 264 Springer span iel, Engl ish 207 recunoa~terea din balon 45 Sticla borosilicata 822 Sturgeon, William 296
Spectrul electromagnetic 911 Spume 78 Revolutia americana 49 Sricla cu soda calcinara 822 Sturt, Charles 98. 329
lumina 264. 605 Sputnik 739 Truth, Sojourner 849 Sticla de boemia 313 Sturzul
srelara 820 Spyrogyra 751 Washington, George 886 Sricla de plumb 822 cantec 599, 655
vorbirea 502 Squash (sporr cu racheca) Statica 376 Sricla de siliciu 822 lui Swainson 653
Spectrulluminii albe 264 111,797 Starlca, frecare 822 Sricla oprica 822 Sturzul albastru de munte 64
Spectrul vizibil 717 Sri Lanka 467 Statistica 561 Sticla plana 822 Sturzul cantator 599, 655
'ipenser, Edmund 30 I sumerieni 826 Statui uezi Sculptura Sricla termorezisrenta 822 Sturzul canrator cu calera
Speranta de via~a 931 Sr. Bernard 217 Statul Liber lrlandez 488 Sticleri 654 ncagra 638
Spenna 743 Sr. George, Grenada 189 Starul Liber Orange, Africa de eurasiatici 653 Stylus 910
crornozornii sexuali 377 Sr. Gotmard. tunelul 819 Sud 23 Stigmaria 378 Styracosaurus 267
Spini, apararea plantelor 686 Sr. Helena 90 Starul uezi Biserica ~i statul Stigmatul687 SUA 393, 813
Spioni 232, 728 Sr. John. Antigua ~i Barbuda Stavilare 787 Stiller, Mauritz 373 vulcani 471, 904
Spirala, galaxii in 394 188 Steaguri 816-7 Stilul f1unue. inor 503 Subarornice, particule 92
Spiruele naturii 762 St. Kitts Ii Nevis 188 coduri 232 Stimularea prin sernne, e1emente arrificiale 298
Spitale 433 Sr. Lawrence, calea navigabila pirari 659 comportamentul instincriv 54 fizid. subatomica 842
Spitz. Mark 503 181.61 "Stealth~ bombardierul718 Srirnulenre, droguri 570 Sublimarea 538, 778
Spleen 781 St .Lawrence, riu1182, 614 Steaua Berhleemului 684 Stockholm, Suedia 816 Submarine 812. 718
Sponsorizare St. Petersburg, Rusia Sreaua lui David 426, 764 Sroloni, plante 687 Submarine nucleare 812
SpOrt 794 (Leningrad) 729, 356, 732, Steaua solara rosie 353 Stomacu113,276 Submersibile 621.690.812
releviziune 829 734 Stegoceras 267 Stomatologic 824 Submersibilul Alvin 812
Spori 663 asediul (1941) 795 Stegosaurus 267 Stonehenge 689, 840 Subsolul788
ciuperci 226 St. Vincent 235 Steinbeck, John 555,529 Storyboard-uri Subsranre chimice
ferigi 327 Sradion, atletisrn 125 Stejari 316, 246, 247 filme ~i producria de filme acizi ~ i baze 12-13
muschi ~i liverworts 275 Stadler. Anton 579 ghinde 390, 247 364 arnesrecuri ~i compusi
Sport 794 Staffordshire bullrerrier-ul Stele 807-8, 870 reclame 14 78-79
aeronave 16 207 astrologie 122 Stowe, Harriet Beecher 529, analiza 559
Africa de Sud 22 Stalactite ~i stalagmite 665 astronomie 124 772 apararca plantelor 686
atlerism 125 Stalin, Iosif728, 424, 795 consrelarii 921 Strabon 210, 320 arme 107
barci 886 Sralingrad, Rusia 908 culoare 264 Stradivarius, Antonio 591 atorni ~i molecule 127
date 936-7 Stalinismul 795 galaxii 394 Stranurul 691 Chirnie 214-215
fotbal351 Stalpi de sustinere 871 gauri negre 399 Stratificarea social .. 785 comporramentul
Germania 380 Stamine 346 Stele de mare 821 Stratigrafie 100, 378 animalelor 88
gimnastid 410-411 Stiincup245 curnuna 821 Stracocumulus, nori 615 clemente 298
Imperiul Roman 725. 726 Standardul aurului 562 sreaua de mare repoasa 353 Stratopauza 91 formule92
Inot ~i scufundari 503 Stanford, Universiratea 813 sreaua III i Bloody Henry Stratosfera 91 inginerie 847
Japonia 505 Stanhope. al treilea Conte 353 Stratul de ozon 91 poluarea 699
Jocurile Olimpice 628 Charles 865 Stele de mare fragile 821 gauri 700 reactii 199
navigatia ~i alte sporturi pe Sraniu 550, 925 Stele de neutroni 294, 807 Strarul de rod. consolidara tabelul periodic 924-925
apa 736 Stanley. Henry 329 Stele duble 807 788 Subsrante opace 509
Owens, Jesse 632 Stanley. Muntele 19 Stele gigante rosii 807 Strarul inferior, padurea rropicala Subsranre cranslucide 509
Portugalia 683 Stanley, William 296 Stele pirice albe 819 348 Subsrante transparente 509
Regatul Unit 859 Stanton, Elizabeth Cady 590 Stele Variabile 820 Stratus, nori 615 Subzistenta, agriculrura de 47
sporturi cu mingea 795- Stircul149 Sren, pistol semiautornat 108 Strauss, Johann cel tinar 271 Sucellos 210
797 de noapte 653 Stenografie 910 Stravinsky. Igor 589, 672, 811 Sucre, Antonio Jose de 160
sporturi de contact 229 egreta neagra 149 Step, dansul 271 Stravinsky, Igor 811 Sudan 19.25
sporturi de iarna 800 egreta verde 149 Stepa 76 Stridii 578. 579 Sudarea 375. 601
sporturi rnororizare 801-6 gigant 149 Srepe ascutite 579 Sudeti, Muntii 312
steaguri 340 Srarea de sornnolenta, animale America de Sud 68 Srridularia, cosasi and greieri Suedia 816
tenis ~i alre sporturi cu 431 Asia 117 395 blazoane 197
rachera 797 Srarile mareriei 538 Australia 129 Srrindberg, August 272 isroric 740
timbre posrale 805 Srarley, James 153 Europa 309 Stromatolite 892 Suez. Canalul 25. 406, 866
Sporturi cu mingea 795-797, Starr, Ringo 150 fauna de dmpie 335-7 Stromboli 475 Suffolk Punch. caii din rasa
794 Sratele Balcanice (cunoscute pampas 65 Strontiu 924 175
fotbal351 astdzi fa Europa de Sud-Est) uezi fi Savana Struguri 156. 390, 476 Sufi 490
mezoamerican 585 802 Stephen, John 874 Stru\u1325, 345 Sufragetele 334
renis !i alte sporruri cu Statele Baltice 112-13 Stephen's Island 241 Stuart, dinastia 738 Suharro, Generalul451
racheta 797 Srarele din Golf 406-8 Stephenson, George 868 Stuart, John 134 Sui, dinastia 210
Sporruri cu rachera 794, 797 Scatele Marilor Lacuri 812 Steptoe, Patrick 572 Studiouri Sukkot487
985 ....,
DATE INDEXATE
Sulawesi 451, 472 Australia 694 766 Tabla 480 Taskent, Uzbekistan 116
Suleiman I Magnificul, Syncom 2, satelitul 739 Soimi 135, 658 Table 201 Tasman, Abel 134, 98, 607
Sultanul454 Sy~est, discuri, computere Soirnii 135, 658 Tabloide 603 Tasmania 129, 134
Suleiman, Mansa 450 238 Soimul dilator 658 Tadjikistan 116 Tasraturi, computere 237
Sulf Szent-Gyorgyl. Albert von Soirnul sudic 135, 136,337 Taglione, Marie 141 Taua, Muntii 312
in gazele naturale 626 601 ~omajul 555 Tagus, raul 682 Tam 57, 319
in Pamanr 649 Soparla australiana gulerata Tahiti 244 Taurus, Muntii 852
smog 18 ~ 838 Tahmasp I, ~ahul461 Taxa pe timbre, Revolutia
tabelul periodic 925 Soparla cu coif838, 839 Tahmasp III, ~ahu1461 Americana 49
Sulfit 925 ~acalii 536 Soparla cu corn din Texas 839 Taifunuri 628,393 Taxe vamale 235
Sulfuri 546 Soparla cu degete striate 338 Taiga 76, 309, 646 Taxonomie 156
Sulfuric, acid 12 auriu 537 Soparla cu ochi 838, 839 fauna 118 Tazmanian, diavolul184
Sulira, arletisrn 125 ,,~oparla lui Iisus" 838, 839 Soparla de gddina javaneza Tainele cresrine 257 Tbilisi, Georgia 187
Sultani, Imperiul Otoman ~oparlele viermiforrne 838 311 Taipei, Taiwan 208 Tchaikovsky, Perr 141
454 Sah 201-2, 732 Soparla de nisip 338 Taiwan 208 Te Kanawa, Kiri 629
Sumarra 216, 451 Sarpe coral 178 Soparla Gila 839 Taiwan 79,216,218 Teach, Edward (Blackbeard)
Sumerienii 77, 826 Sarpele cu benzi negre 834 dungata 839 Tajmulco 193 659
arta 71 Sarpele cu coada lunga 70 Soparla incornorata de rnunre Takamine, Jokichi 438 Tearre 835-6
scrierea 910 Sarpele cu coada rosie 826 118 Takla Makan, Deserrul 76 dans 270
Summer, Donna 719 ~arpele de casa 347 Soparla monitor 70 Talamus 254 dare 939
Sumo, lupre 229 ~arpele de mangrove 340 ~oparla-anola 347 Taliban 116 dramaturgie 272- 3
Sun Moon, Lacul, Taiwan 208 ~arpele de parnanr 858 verde 839 Talin, Esronia 113 grecesc 420
Sun Yat-sen 212 Sarpele de porumb 311, 834 Soparle 838-18, 711 Tallis, Thomas 30 I opera 629
Sundiata 450 Sarpele imperial 178 comune 320 Talmud 501 Tearre de operariuni 572
Suneml827 sarpele regal comun 834 Soparle consumatoare de Tamarini "Teatrul absurdului" 272, 283
auzul883 Sarpele inelat consumator de resturi 839 cu mot de bumbac 545 Technetiu 924
cantinele sociale 555 melci 834 Soparle Skink 838,745,311 leu auriu 544 Technicolor 365
comporramenrul ~arpele regal cu limba albasrra 839 Tamburina 480 cam ere de filmat 93
an imalelor 88 californian 834 cu ochi 839 Tamerlan 565 Teci (fasole) 349
inregisrrarea 828 cu benzi cenusii 834 de copac 839 Tamilii467 Tegu, ~oparla 839
instrumenre rnuzicale 478 Sarpele taipan 133 de nisip 33 Tamla Motown 718, 865 TegUcigalpa, Honduras 194,
unde de sunet 827 ~arpele urias cu rat de pore ~tampile ~i insigne 776 Tancuri, razboaie 108 60
Supape, rnotoare 587 din Madagascar 834 ~tiinp 742 Tandem, biciclere 154 Tegumentar, sisrernul 250
Superclusrere, galaxii 394 Sarpele verde nered 834 babilonienii 103 Tang, dinastia 496,79,210, Tehnologia adecvata 847
Supercornputere 238 Sarpele-rnocasin 834 chimie 214-215 632 Tehnologie 742,847
"Superconrinentul" 242, 280 ~aua driadelor (fungi) 227 Curie, Marie 267 Tanganyika 27 agriculrura ~i cresterea
Superior, Lacul 61 ~coala de la Annales 493 Einstein, Albert 294 Tanganyika,LacuI23,32 animalelor 48
Superrnarkeruri 760 Scoli ~i colegii 832 electronica 301 Tango 271 rnedicala 572
Supernove 87, 399, 807 uezi ~i Educatie inventii 461, 484 Tanred 418 Teheran, Iran 464
Superpureri, Uniunea ~erbii, Rusia 356 istoric 840-841 Tanshan, cutremurul, China Tel Aviv, Israel 474
Sovietica 795 ~erpa~i 115 ~tiintele Parnanrului 842 268 Telecomunicacii 850
Suppiluliumas I, Regele Serpi 745, 826-3 curentii de aer 266 Tanral924 Telefoane 850, 826- 7
hititilor 425 ~erpi cu cloporei 85, 311 poluarea 18,700 Tanzania 27, 219 sateliti 452
Suprarealismul495, 496 Serpi cu fose nazale 826 temperacura 902 Taoism Telefoane mobile 826, 827
Supraveghere video 875 Serpi de apa 833 uezi !i Atmosfera inmormantari 785 Telefoto Ientile 163
Supremes, The 718 ~erpi de copac 826 ~tiri rnanastiri 560 Telegraf232,850
Surfing 736 Serpi de mare 623 forografie 380 Tapes, populatia 789 Telenovele 283
Surinam 792 senses 85 televiziune 829, 830 Tapetum lucidum 85 Telescoape 828
Surori medicale 433 venin 86 video 875 Tapiri 755 astronomic 124
Surtees, John 801 Sinsila 47, 836, 837 ziare 603-4 Tapiserie 593 Galileo Galilei 395
Surveyor 3, vehieulul spatial ~ira spinarii 549,770 Suruburi 568 Tarahumara, indienii 552 Telescoape reflectoare 828
797 ~isturi 546,758 Tararnul Sfant 844 Telescoape refraetare 828
Suryavarman II, imparatul Sisturi argiloase 758 T cavaleri 196 Teleseopul Spatial Hubble
490 ~oarecele de mare 353 Iisus Hrisros 484 329,739,797
Susa 455 ~oarecele de padure 263 in lrlanda 488 observarea Universului 870
Suspensii, amesreeuri 78 ell gat galben 837 T'aebaek-Sanmaek, Muntii manastiri 81, 560 Televiziune 829-30
Siissmayr, Franz Xaver 579 ~oarecele saritor 85 249 Tarantule date 940
SU5U, popularia 35 ~oarecele uezi Soareci Tabele 369 chiliana roz 648 dramaturgie 283
Suva, Fiji 641 ~oareci 835,836, 837 Tabele de conversie pemru cu fundul ro~u 648 inventarea 461, 484
Svastiea 764 cuiburi ~i vizuine 263 rnasa 927 eu genunchii rosii 647 reclame 14
Swan, Joseph 287, 509 egipteni reposi 837 rnaterie 538 eu picioare rosii 648 telecomanda 30 I
Swazi 22 Soareci de camp 837 unirari de masura 927 Tarife 235 releviziune color 265
Swaziland 21, 22 Sobolani 835 Tabele de conversie pemru Tarquinia, ltalia 307 video 875
SWing, jazz 482 negri 836, 837 rnasuri de suprafara 927 Tarsierul estic 545 Tellinidae 749
Sydney Harbour, Podul, ~oguni766 rnasurare 878, 927 Tartru, dinti 824 Telscar, satelitul 739,830
~ogunii Ashikaga 506, 481, Tabdul periodic 298, 924-925 Teluriu 925
986 DATE INDEXATE
Ternne, populatia 35 Canada 182 Tien Shan, Munrii 80 Tokugawa Ieyasu 506 Transrnitatoare radio 696
Tempera 71 Teritoriu Tiglarh- Pileser 1lI, Regele Tokugawa, }ogunii 506, 507, Transpiratia 654
Tempera, eulori 900 animale 89 Asiriei 84 766 Transplante, inima 541
Ternperara, clima 231 pasari cantatoare 655 Tigrii 518, 520 Tokyo, Japonia 504 Transport vezi Calatorii
Temperate, paduri 646 rigri 518 anirnale pe cale de Tolkien,jRR 531 Transport, aeronave 14
Temperatura 199-200 Termite 58, 335 disparitie 241 Tollan 585 Transportori de masini 179
aerului 902 Termometre 199 camuflaj 178 Tolpuddle, martirii din 857 Transportul aerian, isroria 866
dima231 mereorologie 902, 709 fauna padurilor tropicale Tolstoy, Lev 373, 529 Transportul maritim 867
corpului 917 Terrnoplastice 564 82 Toltecii 101,60,585 Trans-Siberian Express-ul 732
culoarea 264 Termosfera, atmosfera 126 indieni 551 piramide 676 tundra 76
gaze 375 Terorism siberieni 240 Tom Brown's Schooldays Transvaal 23
puncrul de fierbere 199, aeroporturi 17 Tigrii Tamili 467 (Hughes) 531 Trantori, albine ~i viespi 51
200,514,924 arrnate 106 Tigru, Raul 463, 826, 852 Tombaugh, Clyde 660 Tranzistori 301, 484
puncrul de topire 199, 924 Terrieri 207 Tikal565 Tombolo, tarmuri 877 Traq uair House, Scotia 195
scari 199 Terrierul australian 207 Timbre 804-5 Tombouctou, Mali 45, 462 Trasuri, transport
tabele de eonversie 927 Tertiara, perioada 378 Timbuktu, Mali uezi Tomografii computerizate istoria 843
Tcrnperaruri eorporale 917 Tesla, Nikola 296 Tombouctou 544,842 Tratativele asupra reducerii
Temple Testieulele 438, 709 Timina402 Ton 664 arrnamentelor strategice
Ternplierii 261 Testul eu flacara, analiza Timofrica 440 pqte sari tor 628 (SALT) 591
Templul inscriptiilor, chimica 559 Timorul451 Tondibi, Lupta de la (1591) Tratatul antarctic (1959) 56
Palenque 676 Texcoco,Laeul ]01 Timp de expunere, aparate de 462 Traratul de interzicere a
Tcrnplul lui Artemis, Efes 208 Textile impermeabile 856 fotografiat 92 Tonga 680 testelor nucleare 591
Ternplul lui Solomon, Textile ~i resaruri 832 Timp Iiber 785 Tonga 680 Traulere 664, 888
lcrusalirn 844, 652 batik 452 Timpu1837-9 Tonkineza, pisica 679 Travaliu
Tcnakh 501 coloranti 900 gaurile negre 399 Tonie Sap 876 industria 234
Tendoane 601 din plance 690 linia internationals a Topa Inca 442 n~terea 744
Tenia 644,895 georgiene 187 schimbarii datei 634 Topirea sindicate 857
Tenis 111,797 in Bangladesh 143 zonele de fus orar bronzului 311 Travertin 904
campioni 937 Tezcadipoca 907 internationale 837, 929 flerului 467 Treblinka 908
French Open, Campionarul TGV (Train a Grande Timpul de injumacirire, Topirea 538, 778 Trecerea spre rOJu
de tenis 357 Vitesse) 357 radioactivitate 697 Topkapi, Palarul, Istanbul 454 galaxii 155
Tenis de camp 831 TGV357 Timpul Mediu Greenwich Topoare de mfll1a 312 masurarea Un iversului 871
Tenis de rnasa 111,797 Thabana Ndenyana 20, 21 (GMT) 862,929 Tora SOl Trekking, Himalaya 115
Tenis regal 797 Thailanda 858 Timur77 Torch, Operatiunea 35 Trenton, Lupta de la (1776)
Tennessee, calul de pas din dans 270 Timusul438 Tornade 393 886
175 mesresuguri 581 Tin Pan Alley 718 Torpile 812,108 Trenuri "glonr" 505,868
Tenochritlan 101 Thailanda ~i Burma 857-858 Tiparirea in adancime 865 Torpiloare 108 Trenuri electrice 842, 843
Tensiunea de suprafata 514 Thalliu 925 Tipamite, tiparul691 Torres, Luis Vaez de 134 Trenuri expres 842
Tenracule, caracarite ~i calmari Thant, U 863 Tiparul691-2 Torrura, vrajiroare 898 Trenuri rutiere 13]
l85 Thar, De~ertul444, 639 carti 205 Torus 310 Trenuri ~i cai ferare 868
Teodolire 229 Tharp, Marie 62] tiparul color 265 Torcmuri 496, 597 " trenul glon( 505, 868
Teorema lui Pitagora 536 The Mittens, Monument Tiparul in relief 865 Toussaint L'Ouverrure, Pierre date 934
Teoria echilibrului Universului Valley 393 Tiparul inalr 865 190 in India 445
155 Theatre Royal, Haymarket. Tipii 193, S96 Townes, Charles 503 istoric 843
"Stealth'; bombardierul 718 Londra 835 Tipografie 864 Townshend, Charles "Napul" Revolutia Industriala 453
Teoria Generala a Relariviratii Theodosius, Impararul-i'i? Tirana, Albania 804 80 trenurile maglev 522
294 Thera 589 Tiroida, glanda 438 Toyota 843 Trestiile 340, 340
campuri rnagnetice 522 Theravada, budismul171, Titan 661,797 Toyota Praevia 180 Trevirhick, Richard 866
graviratie 398 897 Titanic 414. 812 Toyota, Shoichiro 843 T-Rex 719
uezi fi Astronomie; Thirnphu, Bhutan 115 Titanii 401 Trabucuri 187 Trials
Universul Thompson, Benjamin 199 Titaniu 924 Trachyphyllia 378 curse cu motociclere 576
Teoria haosului 537, 655 Thompson, EP 424 Titian 741 Trafalgar, Lupra de la (1805) Trlasica, perioada 265, 378
Teoria Speciala a Relativitatii Thomson, Joseph John 295 Titieaca, Lacul 161,291,67 595 Tribul apa~ 383
294 Thor 907 Titrarea 559 Traficul 716 Tribul arawak 186.190,228
"Teoria Unificara', fizid 369 Thoriu 924 Tlaltelolco 760 Trahir 758 Triburile din deal uri,
Teorii, metoda Fiinfificii 742 Thoroughbred, caii din rasa Tlaxcala 10 1 Traian, lmpararul457, 458 Thailanda ~i Burma 833
Teoriile creariei 331 175 Toaletarea, pisici 678 Tramp steamer vasele 888 Triceratops 266
Tephra 904 Thrust 2576 Toalere, astronauti 123 Tramvaie 868 Triciclete 154
Terapie inrensiva, spirale 433 Thuliu 925 Tobago 189 Trandafirul salbaric 371 Trieste, batiscaful 329
Terase, Filipine 650 Thurber, James 530 Tobe 478 Transcaucazia 186 Trifoi ro~u 371,689
Terauchi, Yoki 495 Tiahuanaco, culrura 213 africane 22 Transforrnarile placilor Trifoistea 684
Terbiu 925 Tiananmen, Piara 210 Todd, Mark 288 tectonice 243 Trigonocarpus 378
Terebratula 378 Tibesri, Muntii 24 Todul jamaican 638 Transformatoare, electricitate Trigonometrie 536
Tereza, Maica vezi Maiea Tibet 231 Togo 45 296 Trilobiti 377
Tereza Tibetan, budismul171 Tokay 839 Transilvania, Romania 761, Trinidad ~i Tobago 189, 233
Teri roriile de Nord-Vest, Tibru, raul 475 Tokelau 680 728 Tripoli, Libia 29
987 DATE INDEXATE

Femeilor 334

Uniunea Sovietica 795 Universitati 321, 832 UniversuI881--882

astrofizica 369

Big Bang 155, 881, 882 Einstein, Albert 298 elernenre 304 explorarea spariului 331-332

galaxii 394

gauri negre 399 gravita~ie 619

marimea 882

rnasurarea 882

rniturile creatiei 592 planere 680-682 statistica 921

stele 819-820

structura 881

Tc o r ia e ch i l ib r ulu i

Universului 155

Untul parnanrului 689 Untura 138 Upanisadele 433

Ur, Mesopotamia 311, 635, 826

Uragane 393, 266 Ural.Muntii 111,314,355 Urangutani 544, 545 Urania riphaeus 373 Uranin 116

Uranus 682

date 921

Sisternul Solar 784 sonde spatiale 332

Urban Il, Papa 261 Urban VIII, Papa 197 Urechea babei 227 Urechea iepurelui 371 Urechea nucului 225 Urechelnita 637 Urechile ~i auzul 89, 883

animale nocturne 85 cai 174

elefanti 302

greieri 395

pisici 678

raze auditive la animale 917 Uretere 96

Urerra 96

Urgenre, spirale 433 Urina 96

Urme de horninizi 506 Ur-Namrnu of Ur 826 Uros, popularia 291 Ur~i 884

brun 884,320,431, 550 brun nord-american 884 grizzly 884, 240

negru asiatic 884

URSS uezi Uniunea Sovietica Urticularia 685

Uruguay 97, 99

Uruguay, raul 99

Uruk826

Tripticuri 157 Triton 662 Tritoni 80, 737

mari, cu creasta 80, 241, 737

marrnorar 80

iepo~i iberici 765

Triunghiul de Aur 833 Triunghiuri 926

dreprunghice 536 Triunghiuri dreptunghice 536 Trivial Pursuit 831

Trofice, piramide 350 Troglodin, case 193

Troia 401

Trombele de api 393 Tromboane 480

Trompe, elefanti 302 Trornpere 478,480 Trondheirn, Norvegia 740 Troodos, Muntii 821 Tropice 837

Tropopauza, atmosfera 126 Troposfera, atmosfera 126 Trotki, Lev 424, 734, 795 Trubaduri 588

Trufa perigord 226, 227 Trufe 226

summer 227

Trunchiul cerebral 254 Trunchiuri, copaci 246 Trupele cu tobe de O\e1 189 Truth, Sojourner 869

dreprul la vot 334, 590, 948

rniscarea feminists 590 Primul Razboi Mondial 725 Tsiolkovski, Konstanrin 712, 767

Tswana, populana 40 Tuaregii 45

Tuatara 745

Tuba 480 TubemJi688 Tubman, Harriet 772 Tuburile carodice 829 Tueani 223

Ariel 223

eu eioe rosu 223 lui Cuvier 348 toco 223

Tucidide 420

T udhaliyas II, Regele hicitilor 436

Tudor, dinastia 738 Tufa 758

Tufa de sare desertica 338 Tufarisuri

Tufr 758

Tulpini, planre 688 Tumori 211 Tsunami 268 Tundra 870

America de Nord 62 Asia 114

Europa 315

fauna 63 Tunele 871

runele pentru cai ferare 934 Tunelul Canalului Manecii 871,859

Tungsren 924

Tunis, Tunisia 38

Tunisia 38

Tunuri 409

Tunurile de electroni, televiziune 829 Tuojiangosaurus 278 Turba 204, 690, 788 Turbine

centrale elect rice 309 cu gaz 588

Turcia 872-873, 725 Turcii

Cruciade 261

Imperiul Otornan 454 Turcii sclgiucizi 261 Turcoazul259

Turing, Alan 848 Turismul198

Turira 390

Turkana, Lacul 333 Turkish angora, pisica 679 Turkish van, pisica 679 Turkmenistan 116

Turme

cai 174

elefanti 301 girafe 384 hipopotami 423 porci 702

Turme, balene 139 Turnare

bronz 311, 774 merale 550 sculpruri 774

Turner, Nat 772 Turniruri 196

Turnul Alb, Londra 616 Turnul Londrei 610 Turta 371

Turtle 824

Turul Frantei 222, 357 Tusea 691

Tutankhamon, Faraonul 100, 296

Tutsi, populatia 27 Tutun 570

Tuvalu 697

Twain, Mark 531, 874 Tyler, Wat 323 Tyrannosaurus 277, 279

T

,

Tara de Foc 65, 539 Tara Galilor 735--736 castele 195

isroric 737

uezi ji Regatul Unit T arcuri, agricultura ~i

cresterea animalelor in evul rnediu 50

Tarani, feudalism 329 Tari, lurnea polirica 928-9

uezi si fan indiuiduale Tarmuri 877

Tannuri inalre 877 Tarmuri joase 877 Tarmuri scufundate 877 Tan\ari 602

Telina 545

'[esatorii de sfere cu abdomen ~epos 648

Teserea 856

Testoase 167

Testoase acvatice

cu abdomenul galben 168 cu rarnple rosii 168 Testoase de mare 167

Tigani 728

Rornanes, limba 526 Tigan 570

Tinuturile arctice America de Nord 62 Canada 180

explorarea polara 673 fauna polara 674-5 Oceanul Arctic 64, 621 tundra 850

Tipari 84

panglica albastra 669

u

Ubar 809

Uccello, Paolo 741 Ucenici242 Ucraina 728 Ucraina 761--762 'Ud 479

Udall, Nicholas 742 Ueduri 274, 343 Uffingron, calul 209 Uganda 31

Ugarit 436

Ulan Bator, Mongolia 553 Ulei de palmier 524

Ulei de ricin 545, 686 Uleiuri

chimie organica 215 mancare 349

Ulii 135

Uliul lui Harris 653, 658 Ulster 488

uezi ji Regarul Unit Ultrasunete 713, 827

Uluru (Ayers Rock), Australia 11,129, 130

Urnanism 708

Umar490

Umayyad, dinastia 448 Umbre, colour 265

Umeri de altiplanatie, tundra 868

Umidirare, vremea 902

Umm al ~aiwan, Emirarele Arabe Unite 810

Umorile 573

Un colind de Crdciun (Dickens) 275

Un yancheu La curtea regeLui Artur (Twain) 874

Unde purtatoare, relecomunicatii 850

Unde radio, specrrul electromagnetic 911

radio galaxii 394

radio telescoape 87, 828, 870

relecornunicatii 850 Undele cerebrale 254 Unclre

cim panzei 415, 568 cladiri ~i consrrucrii 230 cornportamenrul animalelor 88

gradinarit 374 mesresuguri 580

pasari ~i 654

picrura ~i desenul 673 sculptura 774

Unelte din os 312

Unelte din piarra 312

Unelte din silex 312 UNESCO (Organizatia Nariunilor Unite pentru Educarie, Stiin\a ~i Culcura) 609

Ungaria 312, 314 Unghii 767

Unghii, corpul uman 674 Unghiile de la picioare 767 Unghiuri, geometrie 536, 926 UNI CEF (Fondul Internarional pemru Urgenre ale Copiilor al Nariunilor Unite) 609 Uniforrne

Razboaiele Napoleoniene 720

marine 722

Unitari astronornice (ua) 871

Unirati centrale (CPU),

compurere 237

Unirati cu om la bord 86 Unirati standard, greuti\i ~i masuri 878

Uniunea Europeana (UE) 315 Uniunea Inrernationala pemru Conservarea Narurii ~i a Resurselor Naturale

(UICN) 240

Uniunea nationala a asociatiilor pentru dreptulla vot al femeilor 590

Uniunea Posrala Universala 859

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste (USSR) uezi Uniunea Sovierica

Uniunea Sociala ~i Polirica a

988

DATE INDEXATE
Urzica 371. 686 518.519 Veh iculele universale 178
Uscatoare de par 484 Vandalii 148 Veii. Italy 313
Ushabti, figurine 296 Vanern, Lacul 825 Velasquez. Diego de Silva y
UteruI743-744 Van ilia41 792
Uthman490 Vanturelul american 135. 658 Veld. Africa de Sud 21
Utrecht. Uniunea de la (1579) Vanturelul comun 135.658 Velocipedul 154
~76 Vanturi 902. 266 Yen. diagramele 563
Uzbekistan 116 barci penttu navigatie 887 Vene 474
V energia eoliana 309 Venerarea srramosilor 739
I furruni 393 Venerarea uezi Religii
furrun i tropicale 628 Venetia, Italia 500
1'1. rachetele 108 musoni 23 1.625 Venezuela 73. 74
V2. rachetele 71 I. 7 I 2 polenizarea florilor 370. bancnore 452
Vacalia de rnesreacan 227 327 independenta 160
Vacante pe literal 198 raspandirea sernintelor 389 Venin 86
scara Beaufort 923 serpi 86. 833
Vaci Vanturi prevalente 266 Venn. John 563
agricultura ~i crqterea Vanturile anabatice 266 Venrilatie, tunele 871
animalelor 47. 48. 49 Vanturile catabatice 266 Venus (planeta) 680
bivoli ~i alte bovine Vanuatu 640. 641 date 921
salbatice 158 Vapori 398 Sisternul Solar 784
crqterea vitelor 162 Vapori de apa sonde spatiale 331
in Brazilia ] 63 in aer 18 Venus (zeita) 908
in Elvetia 820 nori 615 Venus. figurine 907
in Statele Un ite 813
vacile sacre 422 Varanii 311 Veracruz. Mexico 136
Vacinarea Varanul gigam 667 Verdi. Giuseppe 634
Jenner. Edward 573 Varanullui Bose 839 Verdun. Lupra de la ( 1916)
Varecul53 725
Pasteur. Louis 645 Varfuri de sage~i din silex 312 Vermeer. Jan 876. 673
sisternul imunitar 782
vacinuri 570 Variatia Verne. Jules 529
Vacuole 211 generica 402 Versailles 385
Vacuum 565 selecria narurala 325 Versailles. Trararul de la (1919)
Vacuum flasks 200 Varicela 869 725
Viduya neagra, paianjenul Varsarea de singe, Imperiul Vertebrate
Maya 565 fosile 378
647 Varsovia, Gheroul din 437 preistorice 892
Vaduz. Lichtenstein 307
Vaginul743 Varsovia, Pactul de la 728 Verrebre 549, 770
Varsovia, Polonia 317 Vesalius, Andreas 573
Vai 343 Varsrele, srratificare sociala raze X 765. 911
formare 729 785 Vesre anriglonr 69
glacia\iunea 413 Varza 688 Veverira cu ["lei 837
Vai de rift 242, 599 Vasali 361 Veverita de parnant din
Vai in forma de "U" 413
Valea Bekaa • Liban 821 Vasari, Giorgio 521 Kalahari 337
Valea Mortii 61. 612 Vascul644 veverira dungara 346
Vase comerciale 888 Veverira zburaroare 87
Valea Regilor, Egipr 29 Vase de agrement 888 Veverire 263, 835, 837
Valea Reginelor, Egipt 29 Vase de croaziera 886 cenusii 319. 837
Valerian a 327 Vase de gatit la presiune 690 uezi fi Anglia
Valletta, Malta 499 Vase de linie 886 Vezica 96
Valley Forge, USA 905 Vase de lupta 888 Vezica inotaroare 667
Valon, dialectul 154 Vase de razboi 886, 722 Vezuviu, Munrelc 498
Valsul 271, 606 Vase ~i barci 886-9 Viata
Valuri
electrornagnetice 717 Vasele container 888 biologie 156
Vaslirea in canoe 736 eelule 211
energia valurilor 309 Vaslit 736 conservarea 240-241
\iirmuri 877 Vatican, Statu! 314. 499 ecosisrernul Parnantului
un de radio 714 Viizul322 280
Val uri seismice 268 lumina ~i 508 genetica 402-403
Van der Waal, fortele lui 127 Vechiul Testament 256. 257 prcistorica 892- I 38
Van Wijnen 153 Vedele 433 Viara rnicroscopica 868-5
Van, Castelul, Turcia 195 Vederea 89, 629 Viala preistoricii 892-893
Van. Lacul 872
Vanadiu 924 lumina ~i 533 arheologie 100-10 1
pasari 652 arta 71
Vanaroarea vederea In culori 264 in Africa 34
aborigeni australien ii II Vega, Lope de 282 oamenii preisrorici 424,
lei ~i alee feline salbatice Vehicule pentru pasageri 178 689 Vibrafonul480

Vibratii, inregisrrareasunerului 828

Viceroy. flururele 373. 325 Vichy. Franta 386

Victor Emmanuel 11, Regele lraliei SOO

Victoria. cascada 41

Victoria. Hong Kong 21 8 Victoria. Lacu119, 31 Victoria. Regina Angliei 442, 738

Victoria. Seychelles 626 Vicugna 201. 70

Video 894

jocuri video 301

rock ~i pop. muzica 760 videofoane 85 I videorecordere 93

Videorecoderele 93. 875 Vidre 173. 339

de mare 54

europene 316 giantice 793

par 549

poluarea ~i 700

Vienna. Austria 15 1.460, 307 Vientiane. laos 897

Viermele marin Nerds regal 895

Viermele paun 623, 895 Viermele pergament 353 Vierrni 895

fauna \armurilor litorale 353

Viermi cilindrici 52, 895 Vierrni de marase 645 Viermi lati 54, 644, 895 Viermi marini Nerds 353 Viermi panglid 895 Vierrni segmentari 895 Vierrnii-aluna 353 Viespea siipatoare de camp 475

Viespi 51,477 cuiburi 263 de copac 347 barrie 476 in\epaturi 13 oua 637

sapacoare de camp 475 tarantula soim 477

Viespi vanator 51

Viespile comune 51,263 Vietnam 896-897

resurse mondiale 932 Vietnam, Cambodgia ~i laos 876-7

Vietnam, Razboiul din

(1954-75) 121,816,718.719 Vii uezi Yin ~i vii

Viking, sindele spatiale 756. 331

Vikingii 769, 898--899 in America de Nord 65 in Irlanda 488

in Rusia 763

invadeaza Britania 737 normanzii 616 sculptura 775

Vilii276

Villard. Paul 717 Vilnius, Lituania 807 Yin §ivii

Africa de Sud 22 Chile 99 Franp384 Moldova 762 pasteurizarea 645 porto 704

sherry 791

Vinca major 371 Vindecare

medic ina africana 22

uezi Ii Medicina vrajitoare ~i vrajitorie 898

Vindhya, lanrul rnunros III Vinlanda 898

Vinson, Masivul 91

Viola 480

Violoncel480

Viori 479, 480

Vipera pufaitoare 667 Vipere 833

covor 86

de Gabon 834 nisipurilor 338

Virgil 741, 458 Virgo, roiul 394 Virusi 159,891 Visco1698

Viscozitate, Iichide 522 Vise 254. 362

Vishnu 433

Vice uezi Vaci

Vice, agriculrura ~i cresrerea animalelor 47. 49

Virelarul 440

Vireza 376

biciclere ~i rnotociclete 153 rnasini 178

Viteza de contracarare a atracriei gravitationale 711 Viteza terminal" 376 Vireze 558

Virralii 157.822.547 Vittoria 539 Viviparus 378 Vizigotii 148

in Portugalia 70S jefuiesc Roma 500. 458 Vizuine 262-263 manguste 553

viziuni de iepuri 441 Vizuini, bursucul 173

Vlad '[epes, Printul 762 Vladivostok 356

Volant 558

Volei 796

Volga. fluviul314. 355. 356 Volkswagen Beetle 561 Vollard, Ambroise 495

989

DATEINDEXATE

Civilizatia Viiii Indusului 228

Egiprul antic 295 Grecia amid 401 Hinduism 421 mirologie 935 rornana 725

Zei~a mama 907

Zen. budismul 171 Zeppelin, Ferdinand von 94 Zero absolut 199 Zeus419,458

miturile focului 375 scatula lu i 208 Zgarie-nori 62

Zgomot uezi Sunerul Zheng Ho, Amiralul 220 Zhou, dinasria 239

Ziare 603-4

Ziare de larga circularie 603 Zilele lui Iulie (19]7) 734 Zimbabwe 41

bancnore 452 independents 36

uezi fi Marele Zimbabwe Zinc 925

Zindel. Paul 532 Zinjanchropus 333 Ziua Copiilor 328

Ziua Internarionala a Femeii 590

Ziua Morrilor 328, 552 Ziua Muncii 328

Ziua Recunostintei 676 Ziua ~i noaptea

orbira Pamantului 815 timpul837

Ziua Z (I 944) 908 Zmeie 493-4. 524 Zmeura 366

Zodiacul

astrologie 122 consrelatii 820 Zola, Emile 386 Zologie 156

Zona fertila a Crescentului 826

Zona inalra, pad urea rropicala 348

Zonele orare inrernationale 929

Zoo Check 418 Zoologice, gradini 418 Zooplancton 890. 568 Zooxanchellae 891 Zorila 612 Zoroastrianism 456, 739 Zoroastru 456

Zoser, Faraonul 29. 676 Zulu 22. 23

Zwingli. Ulrich 734 Zworykin, Vladimir 167. 168

Volta. Alessandro 299 Volta. Lacul45

Volta. rJ.u142

Volta] 299

Volum

rnasurare 878. 927 tabele de conversie 927 Voodoo 35

dans 271

Haiti 188

Vopsele 71. 900

pigmente 265

Vopsele cu ulei 71. 900 Vopsele ~i uleiuri 900, 690 batik 452

feniciene 652

Vostok, rachetele 712

Vot

alegeri 425

dreptul la vot al femeilor 334, 590. 948

Voyager, sondele spatiale 682, 332

Vrabia de casa 655

Vrajiroarc ~i vrajitorie 901 Vrtijitorul din Oz (Baum) 531 Vremea 902

anotimpuri 784 baloane de cercetare chiciura 692

date 923

furruni 393 meteorologic 843 nori 615

ploaia692

presiunea aerulu i 18 r=s== meteo 709 sareliti 7

§i rnigraria 84 simboluri 777 vanruri 266 uezi fi Clima zapada692

VTOL (aterizare §i decolare verticala), aero nave 721 Vulcani 903-904

Vulcani de fisura 880

Vulcani scm 880

Vulcanii compoziti 880

Vulpi 536

cenusie 537

cu urechi de liliac 537 desertica a lui Ruppel! 537 fenecul537

polare 550. 615. 674. 537 rosie 316. 550. 536. 537

Vulpi zburatoare 523 cu ochelari 524

Vulruri 656. 657. 658 acvila de stepa 82 crowned hawk 33 de munte 658 harpia 348

irnperiali 658 negri 658 plesuvi 764

Vulruri negri 13 5. 136 Vulturul african 658

w

Wadi Rum 780

Wagner. Richard 634 Waitangi. Tratarul de la (1840) 910

Walata462

Waldheim. Kurt 609

Walesa. Lech 779

Walesa. Lech 857

Wall Street uezi Bursa de Valori din New York

Wall Street. Crahul de pe (]929) 555

Wallace. Alfred Russel 272 Wallis and Futuna 697 Walsegg, Contele Franz von 453

Walsh. Locorenentul Donald 329

WaltOn. Ernest 840 Wampanoag. tribul662 Wapiti 240

Warner. Fratii 90

Warsaw GhettO 426 WashingtOn DC. SUA 811 WashingtOn, George 815.905 Washington, George 905 \Vashington, Martha 905 Washington, statui. SUA 814 Water fleas 252. 644

Waterloo. Baralla de la (18] 5) 720

Waters. Muddy 759

Watson. James 402 Watson-Watt. Robert 610. 713 Watt 308

Watt. James 588. 753. 847 Watteau. Antoine 385 Webster, Charles and Co. 874 Wegener. Alfred 242

Weimar, Republica de la 408 Weizmann, Chaim 121

Welles, Orson 365, 846 WellingtOn, Noua Zeelanda 909,910

Welsh cob, calul 175 Welwitschia 338 Weser, raul 406 Wessex 81

Western Ghats 465 Westlothiana 892

Westfalia, Tratatele de la (1648) 407,876

Weta476

Wheeler, Mortimer 100

Where the Wild Things Are (Sendak) 532

Whippet-ul207

White, EB 532

Whitrle. Frank 588

Wight. insula, AngJia 481 Wilhelm I, Kaiserul408 Wilhelm II, Kaiserul408 Wilhelm. Muntele 128 Wilkins. Maurice 402

William I Cuceritorul, Regele Angliei

William II. RegeJe Angliei 616 William III (William de Orania), Regele Angliei 488. 775

William Taciturnul876

Wills. William]. 134. 135.328 Wilson. Robert 862 Windhoek. Namibia 40 Windsurfing 611

Windward. Insulele 624.189 Wireless 484

Wisconsin. SUA 812 Wodaabe, populatia 46

Wolfe, craterul, Australia 236 Wolfe, GeneralulJames 182 Wolfholmd-ul irlandez 207 Wollstonecraft, Mary 590 Wonder. Stevie 759. 812 Woodstock 816

Woolworth. FW 538

World Wide Web 849 Worldwide Fund for Nature (WWF) 240

Wozniak, Steve 238

Wragge, Clement 393

Wright. Frank Lloyd 104 Wright. Orville ~i Wilbur 906. 867

Wu Cheng'en 530 Wyclif, John 734

x

Xenofon 787 Xenon 925

Xerox Corporation 238 Xerxes I, Regele Persiei 455 Xhosa. populatia 22 Xilofoane 478

Xuan Zang 328

Xylem 381. 688

y

Yalta, Conferinta de la (1945) 728

al-Yaman 462 Yamoussoukro, Coasta de Fildqt44

Yan'an, sovierul 750

Yangon. Burma 857

Yangtse, raul 217

Yaounde. Cameroon 25 Yellowstone. Parcul National, SUA 240. 813

Yemen 808. 809

Yersin, Alexander 224

Yeti 592

Yiezhi, clanul 119 Ylang-ylang 41 Yoga 434

York, Casa 738

Yorkshire terrier-ul 207 Yorkshire, iarba 439 Yorktown. Lupta de la (1781) 749

Yoruba, populatia 46, 695 Young. Thomas 265 Ytterbiu 925

Yttriu 924

Yuan, dinastia 512,632 Yucatan, Peninsula. Mexic 584

molia deYucca 338 Yuh ina. striata 653 Yuit, populatia 622

Yukon. Teritoriul, Canada 182

Yu'pik, populatia 622 Tune] 93. 596

z

Zada japoneza 248 Zaganul320

Zagreb, Croatia 804 Zagros, Muntii 485 Zaharul §i trestia de zahar Zair 27

Zair, raul raul Congo. R Zale 69

Zambecul Sul

Zarnbezi, raul 40 Zambia 40

Zane 592

Zanzibar 31

Zapada 698

apa din topirea zapezii 730

a valanse 414

limira zapezilor 414 snowboarding 794

Zbor vezi Zborul Zborul

aero nave 15

aparate de zbor ~i baloane 94-95

Zborullui Amy Johnson 510 Zebre 32. 174

comune 551

Zei ~i zeite 907-9, 739 alrare 56

990

INDEXUL LOCALITATILOR

INDEXUL LOCALITATILOR

,

CUM SA FOLOSITI INDEXUL LocALITATILoR lndexul localiratilor va ajudi sa gasi,i localicarile pe Mtlile cnciclopediei. Pentru identificare, toate entiratile care nu sunt nm~e salt localiran sunr insorite de 0 scurra descriere,

l.iniile de departajare Va ajuta sa gasi,i denumirile pe harra. De cxcmplu, dad veri cauca orasul Nairobi, veri observa ca este insorit de referinra 28 D9. Prima cifra reprezinta nurnarul paginii la care '" gasqte harta in care apare orasul Nairobi. D9 reprezinta l'~rralUl de pe harti Ja care se afli orasul. Mergeti la pagina 28. Merge,i in jos, pe coloana D, ~i pe orizontala pe randul 9. Ve,i gisi orasul Nairobi in parracul unde cele doua se inralnesc.

A

'Akko Israel 491 C2 'Arad Israel 491 C7

'Ayn ath Tha'Iab Libia 37 K4

'Iuhruq Libia 37 K2

496D3

A Cotuna Spania 790 B2 A'zaz Siria 780E2

At Ta'if Arabia Saudica 808 C5

At Tafilah Iordania 780

D8

A§ Halt Iordania 780 D7 Aa Lar Vietnam 896 G9 A. Nang Vietnam 896 G6 Aaaak Iugoslavia 803 G5 Aachen Germania 405 A6 Aakovec Croatia 803D2 Aakovo Croa~ia 803F3 Aalst Belgia 152 C2 Aarau Elvetia 306 C5

Aare Rau Elvetia 306 B5 Aba Nigeria 4219

Abidan Iran 485 E6 Abashiri Japonia 504 G2 Abeche Ciad 24 E4 Abengourou Coasta de

Fildq 42 F8

Abend. Danemarca 269 B6

Abeokuta Nigeria 42 H8 Aberdeen Scotia, Regawl Unit 735 D4 Aberystwyrh Tara Galilor, Regawl Unit 735 C9 Abha Arabia Saudira 808 C7

Abidjan Coasra de Fildes 42 F9

Abu Dhabi Capitala Ernirarele Arabe Unite 808 H4

Abu Kamal Siria 78014 Abuja Capitala Nigeria 42 17

Abybro Danemarca 269 C2

Acapulco Mexie 583 H7 Acarai Muntii Brazilia/

Guyana 496 H5 Acarigua Venezuela 496 E2

Accra Capitals Ghana 42

G9

Achacachi Bolivia 750 B4 Achames Grecia 421 D7 Acklins Insula Bahamas

186 E3

Aconcagua Varf Argentina 99

Ad Dahna' Desert Arabia Saudita 808 D3

Ad Dakhla Sahara de Vest 37 AS

Adan Yemen var. Aden 808 D9 625 B3

Adare, Cape element de coasta Antarctica 91 F7 Addis Abeba Capitals Etiopia 28 E7

Adelaide Australia 130 F7 Adelle, Terre d' Teritoriu Antarctica 91 H7 Aden vezi'Adan

Aden, Golful Marii vezi Oceanul Indian 625 B3 Adige Rau Italia 498 D3 Aecabadi Azerbaidjan 747 IS

Aedarn Azerbaidjan 747 IS

JEm Insula Danemarca 269 C6

Aeske Budcjovice Republica Ceha 316 B7 Afganistan Asia Cenrrala 115

Africa 19

Africa de Sud Tara Africa de Sud 21

Afrin Rau Siria/Turda

780 E2

Afula Israel 491 C3 Agadez Nigeria 42 J5 Agadir Maroc 37 C3 Agarrala India 465 H5 Agen Franta 383 D7 Agra India 465 D4 Agrigento Italia 498 DI0 Agrinio Grecia 421 B7

Aguarico Rau Ecuador/ Peru 291 D2 Aguascalienres Mexic 583 F5

Ahaggar Muntii Algeria

37 G6

Ahmadabad India 465 B5 Ahvaz Iran 485 E5

Air Region Nigeria 42 J4 Aix-en-Provence Franta

383F8

Aizawl India 465 IS Ajaccio Corsica, Franta

383 H9

Ajdabiya Libia 37 K3 Ajmer India 465 C4 Akanrhou Cipru 780 B3 Akhalcs'ikhe Georgia 747

D4

Akita Japonia 504 F5 Akmola Kazahstan 355 D5

Akola India 465 D6 Akpatok Insula Insula Canada 561 16

Aksai Chin regiune dispurata China/India 465 D1

Aktau Kazahstan 355 B5 Al 'Amarah Irak 485 D5 Al 'Aqabah Iordania 780

DlO

Al Ba§rah leak 485 D6 Al Bayda' Libia 37 K2 Al Hijaz Region Arabia

Saudita 808 B4

Al HufUf Arabia Saudita

808 F4

Al fasakah Siria 780H2 Al fillah Irak 485 C5

Al ludaydah Yemen 808 D8

Al Jaghbub Libia 37 L3 Al Jawf Arabia Saudid 808 C2

AlJazirah Regiunea Irak/ Siria 780H3

Al Karak Iordania 780

D8

Al Khums Libia 37 I3 Al Kufrah Libia 37 L5 Al Ladhiqiyah Siria

780D2

Al Madinah Arabia Saudita 808 B4

Al Mafraq Iordania 780 E7

Al Regatul Unit alla Yemen

808 F8

Al Marj Libia 37 K2

Al Maw§il lrak 485 C3 Al Qarnishli Siria 78011 Al Qunayrirah Siria

780D6

Al Tall al Abyae Siria 780G2

Al Wajh Arabia Saudita 808 B3

Alabama Rau Alabama, SUA 811 H8 Alabama State SUA 811 H8

Alajuela Costa Rica 61 G8 Aland Arhipealgul Finlanda 368 A9 Alaska Statui SUA 811 B2

Alaska Lant muntos Alaska, SUA 811 B2 Alaska Peninsula Alaska, SUA 811 B3

Alaska, Golful Marii vezi Oceanul Pacific 61 Alaverdi Armenia 747 F4 Alazani Rau Azerbaidjan/ Georgia 747 G3

Alba lulia Romania 761 C6

Albacere Spania 790 F5 Albania Europa de Sud-Est 803

Albany Australia 130 B7 Albany New York, SUA 811 K6

Albany Rau Canada 561 H8

Albatross Platou element subacvatic Oceanul Pacific 627 J5

Albert, Lac Uganda/ Rep.

Dem. Congo 24 H8 28 C9

Alberta Province Canada 561 D8

Albi Franta 383 D7 Alborg Danemarca 269 C2

Aiborg Bugt Mare vezi Danemarca 269 D3 Alcacer do Sal Portugalia 703 C9

Alcala de Henares Spania 790E4

Alchevs'k Ucraina 761 K4 Aldabra Arhipelag

Seychelles 625 B4

Aleg Mauritania 42 B5 Aleksinac lugoslavia 803 IS Alencon Franta 383 D3 Alessandria Iralia 498 B3 Alesund Norvegia 617 B6 Aleutian Insulas Insula

Alaska, SUA 811 B3 Aleutian Trench element subacvatic Oceanul Pacific 627 F3 Alexandria Egipt 28 Cl Alexandroupoli Grecia

421 F5

Alfold Campie Ungaria 316 E10

Algarve Regiune

Ponugalia 703 Cll Algeciras Spania 790 D8 Algeria Africa de Nord 37 Alghero Italia 498 A6 Algiers Capitala Algeria

37 Fl

Alicanre Spania 790 G6 Alice Springs Australia 130E4

Aligarh India 465 D4 Alkmaar Tarile de Jos 874 C3

Allahabad India 465 E5 Alma-Ara Capirala Kazahstan 355 E7 Almalyk Uzbekistan 115 H4

Almelo Tarile de Jos 874 E4

Almeda Spania 790 F7 Alofi Capitala Niue 696 D6

Alor, Kepulauan Arhipdag Indonezia 470 H5

Alpi Dolorniriche Muntii Italia 498 D2

Alpii Albaniei de Nord Muntii Albania/ lugoslavia 803 G7

Alpii sudici Lant muntos N oua Zeelanda 618 C7 Alpii Lant rnuntos Europa Cenrrala 314

Altai Muntii Asia Cerurala

113

Altamura Italia 498 G7 Altay Mongolia 596 C3 Altdorf Elvetia 306 D5 Altun, Muntii China

113

Alyrus Lituania 806 C6 Am Timan Ciad 24 E5 Amakusa-shoto, Arhipelag

Japonia 504 B9 Amami-6-shima Insula Japonia 504 B11 Amazon Rau America de Sud 99

Amazon Delta Wetland Brazilia 99

Amazon, Bazin vezi Brazilia 291 F3 Amazonia Regiunea America de Sud 163 C3 Ambanja Madagascar 39 K4

Ambarchik Federatia Rusa

355 J2

Ambaro Ecuador 291 C2 Ambon Indonezia 470 14 Ambositra Madagascar 39

K6

Ambovombe Madagascar

39 ]7

Ambriz Angola 39 A2

991

INDEXUL LOCALlTATILOR

Adas Munrii Lant muntos Maroc 37 D3

Accapu Laos 896 F7 Attawapiskat Canada 561 H8

Attawapiskat Rau Canada 561 H8

Acrer, L Lac Austria 306 14

Auch Franta 383 D7 Auckland Noua Zeelanda 618 E3

Auckland Arhipelag Noua Zeelanda 128 Augsburg Germania 405 E9

Augusta ltalia 498 £10 Augusta Maine, SUA 811

L5

Aurillac Franta 383 E7 Austin Texas, SUA 811 F9 Australia de Vest Stat

Australia 130 B4 Australia Oceanul Pacific 130

Australian Teritoriul Australia 130 H7 Austria Europa Cenrrala 306

Autostrada Pan-Americana America de Sud ~i Centrala 61 F7

Auxerre Franta 383 F4 Avarua Capitala Insulele

Cook 696 F7

Aveiro Porrugalia 703 C4 Avignon Franta 383 F8 Avila Spania 790 D4 Aviles Spania 790 C 1 Awbiri Libia 3714

Axel Heiberg Insula

Canada 561 E2

Axi6s Rau Grecia/ Macedonia 80318 421 C4

Ayacucho Peru 291 E8 Aydarkul', Ozero Lac Uzbekistan 1] 5 G3 Ayers Rock vezi Uluru Ayr Scoria, Regatul Unit 735 C6

Ayutthaya Thailanda 857 E9

Az Zarqa' lordania 780 E7

Az Zawiyah Libia 37 13 Azaouad Regiunea Mali 42 F4

Azerbaidjan Tara Asia de Sud-Vest 747

Azores in afara reritoriului Porrugaliei, Oceanul Atlantic 623 E5

Azov, Marea N eagrii. 761 J 6 Azuero, Peninsula Panama 6] 110

Azul Argentina 97 D6 Azur, Cote d' Regiunea Franra 383 G8

Ameland Insula Tarile de

Jos 874 Dl

America de Nord 6] America de Sud 99 Arnersfoorr Tarile de Jos

874D5

Amery Ice Shelf element de coasta Antarctica, Oceanul Indian 625 DI0

Amiens Franta 383 D2 Amman Capitala Iordan780 D7 Amol Iran 485 F3 Amorg6s Insula Grecia 421 F9

Amritsar India 465 C3 Amsterdam Capitala Tarile deJos 874 C4 Arnsretrcn Austria 306 J3 Amu Darya Rau Asia centrla 115 F5

Amundsen Golful Marii

vezi Canada 561 C5 Amur Rau Asia de Est 113 An Na§iriyah Irak 485 D6 An Nahid Regiune

deserrica Arabia Saudita 808 C2

An Najaf Irak 485 C5 Anadyr' Federatia Rusa 355 Kl

Anambas, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470 D2

Anchorage Alaska, SUA 811 C2

Ancona Iralia 498 E4 Andaman Arhipelag India 625 E3

Andaman Mare Oceanul Indian 625 E3

Andes Lant rnunros America de Sud 99 Andizhan Uzbekistan 115 14

Andong Coreea de Sud 249D6

Andorra Tara Europa de Sud-Vest 790

Andorra la Vella Capirala Andorra 790 H2 Andros Insula Grecia 421 E8

Andros Insula Bahamas 186 D2

Angara Ran Asia Cenrrala 113

Angel de la Guarda, Isla Insula Mexic 583 B2 Angel Falls Cascada Venezuela 496 G4 Angeles Filipine 363 C4 Angerman Rau Suedia 824C4

Angers Franta 383 C4 Anglesey Insula Tara Galilor, Regatul Unit 735 C8

Anglia National regiunea Regarul Unit 735 D7 Angola Tara Africa Centrala 39

Angola Basin Element subacvaric Oceanul Atlantic 623 F8 AngouJeme Franta 383 D6 Angren Uzbekistan 115 H3

Anguilla Teritoriu extern Regarul Unit, Indiile de Vest 186 K4

Anjouan Insula Comoros

39 J3

Annaba Algeria 37 Gl Annapolis Maryland, SUA

811 J7

Annecy Franta 383 G6 Anshan China 216 J4 Anralaha Madagascar 39

L4

Antananarivo Cap irala Madagascar 39 K6 Antarctic Peninsula Peninsula Antarctica 91 A3

Antarctica 91

Antequera Spania 790 D7 Antigua Insula Antigua ~i

Barbuda 186 K5 Antigua ~i Barbuda Tara Indiile de Vest 186 Antilele mari Arhipelag Indiile de Vest 186 D4 Antilele olandeze Teritoriu extern, Olanda, 875 H7 Antofagasta Chile 97 B3 Antsirauana Madagascar 39 L4

Antsohihy Madagascar 39 K4

Antwerpen Belgia 152 D2

Anyang Coreea de Sud 249

C6

Aomori Japonia 504 F4 Aosra Italia 498 A2 Aparri Filipine 363 C2 Apeldoorn Tarile de Jos

874D4

Apennines Lantul Muntos ltalia 498 C4

Apia Capital a Samoa 696

D5

Appenzell Elveria 306 D5 Apure Rau Venezuela Apurirnac Rau Peru 291

E8

Aqaba, Golful Marii vezi Marea Rosie 491 Cll 780 CIO

Aqchah Afganistan 115

F5

Ar Rarnadi Irak 485 C4 Ar Raqqah Siria 780G3 Ar Rub' al Khali Desert

Asia de Sud-Vest 808

F6

Ar Rustaq Oman 80814 Arabah, Wadi al Israel!

Iordania 491 D8 Arabia Saudita Tara Asia de Sud-Vest 808 Arabian Peninsula

Peninsula Asia 113 Aracaju Brazilia 163 IS Arad Romania 761 AS Arafura Mare Asia/

Australasia 627 C7 Araguaia Rau Brazilia 163 F5

Ar:ik Iran 485 E4

Aral Marea Mare contincntala Kazahstan/Uzbekistan 113

Aran Insula Irlanda 487

B5

Ararat Armenia 747 F6 Ararat, Varf Turcia 872 Aras Rau Asia de Sud-

Vest 747 16

Arauca Columbia 496 D4

Arauca Rau Columbia /

Venezuela 496 D3 Arbarax Iralia 498 B7 Arbil lrak 485 C3 Arda Rau Bulgaria I

Grecia 421 E4 Ardennes Regiunea

Europa de Vest 170 E4 Arendal Norvegia 617 B9 Arequipa Peru 291 GI0 Arezzo Italia 498 D4 Argentina Tara America

de Sud 97

Argentine Bazin vezi Oceanul Atlantic 623 CI0

Argentino, Lago Lac

Argentina 97 B 1 0 Arhus Danemarca 269 C4 Arica Chile 97 B2 Arizona Statul SUA 811

D8

Arkansas Rau C SUA 811 G7

Arkansas Srarul SUA 811 G8

Arkhangel'sk Federatia

Rusa 355 D2

Arles Franta 383 F8 Arlon Belgia 152 F6 Armenia Tara Asia de Sud-

Vest 747

Armenia Columbia 496 B4

Arnhem Tarile de Jos 874 D5

Arnhem Land Regiunea Australia 130 E2 Arno Riu Iralia 498 C4 Arran Insula Scotia, Regatul Unit 735 B5 Arras Franta 383 F2

Anashat Armenia 747 F6 Artigas Uruguay 97 E5 Artyk Turkmenistan 115

D5

Aru, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470 J4

Arua Uganda 28 C8 Aruba Tarile de Jos, Indiile de Vest 186 H7

Arup Danemarca 269 C5 Arusha Tanzania Uganda28 D 1 0 Arvayheer Mongolia 596 E3

Arvidsjaur Suedia 824 D3 As Sulayrnaniyah Irak 485 C3

As Sulayyil Arabia Saudita 808 E6

As Suwayda' Siria 780E6 Asadabad Afganistan 115

H6

Asahikawa Japonia 504 F2 Asamankese Ghana 42 G9 Asansol India 465 G5 Ascension Insula Oceanul

Atlantic 623 E8 Ascoli Pice no Italia 498 E5

Aseb Eritreea 28 F6 Ashburton Noua Zeelanda 618 D7

Ashdod Israel 491 BS Ashgabat Capital a

Turkmenistan 115 CS Ashqelon Israel 491 B6 Ashtarak Armenia 747 F5 Asia 113

Asmara Capitala Eritreea

28 E5

Assad, Lac Siria 780F3 AssaI, Lac Djibouti 19 Assen Tarile de Jos 874

E3

Assisi Iralia 498 D5 Astrakhan' Federatia Rusa 355 B5

Astypalaia Insula Grecia 421 F9

Asunci6n Capirala

Paraguay 750 G9 Aswin Egipt 28 D3 Asyut Egipt 28 C2 Atacama Desert Chile 97

B2

Atakparne Togo 42 G8 Atar Mauritania 42 C3 Atbara Sudan 28 D5 Arena Capirala Grecia

421 D8

Arhabasca, Lac Canada

561 D7

Arhlone Irlanda 487 D4 Ati Ciad 24 D4

Atlanta Georgia, SUA 811 18

Atlantic-Indian Bazin vezi Oceanul Atlantic 623 F12

992

.....

INDEXUL LOCALITAPLOR

B

Ha'abda Liban 780 D5 Ha'qubah Irak 485 C4 Haaka Topola Iugoslavia

803 G3

Baalbek Liban 780 E5 Bab el Mandeb Marea vezi Djibouti/Yemen 808 C9

Babahoyo Ecuador 291 B3 Babol Iran 485 F3 Babruysk Belarus 806 F8 Babuyan Insula Filipine

363 C2

I3acan, Pulau Insula

Indonezia 470 13 Bacau Romania 761 E6 Hacolod Filipine 363 D7 Bad Ischl Austria 306 K3 Badajoz Spania 790 C6 Badalona Spania 790 13 Baden Austria 306 K3 Badgastein Austria 306

H5

Hafad Guineea-Bissau 42 B6

Baffin Bay Marea vezi Oceanul Atlantic 623 C2

Baffin Insula Canada 6] Baffin Insula Canada 561 G4

Bafoussam Camerun 24 B6

Baganuur Mongolia 596 G2

Baghdad Capitala lrak 485 C4

Bagherhat Bangladesh 142 19

Baghlin Afganistan 115

G6

Baglung Nepal 142 D4 Baguio Filipine 363 C3 Bahamas Indiile de Vest

186

Bahawalpur Pakistan 642 F5

Bahia Blanca Argentina 97 D7

Bahia, Islas de la Insula Honduras 61 E3

Bahir Dar Etiopia 28 E6 Bahrain Asia de Sud-Vest 808

Baia Mare Romania 761 C5

Baikal, Lac Federaria Rusa 113

Bairiki Capitala Kiribati

696B2

Baitadi Nepal 142 A2 Baja Ungaria 3]6 EIO Baja California Peninsula

Mexic 583 B2

Baker ~i Howland Insule In afara teritoriului SUA, Oceanul Pacific 696 D2

Bakherden Turkmenistan ] 15 C4

Bakhcaran Iran 485 D4 Baku Capitala Azerbaidjan 747K4

Bala Morghab Afganistan ] 15 E6

Balabac Insula Insula Filipine 363 A8

Balabac Strait Element marin Marea Chinei de Sud IMarea Sulu 546 J 1 Balaton Lae Ungaria 316 D9

Balbina Represa Rezervatie Brazilia 163 D3

Baleare Insulele arhipelag Spania 790 IS

Bali Insula Indonezia 470 F5

Balikpapan Indonezia 470 F3

Balkan Muntii Lant munros Bulgaria 421 E3

Balkhash Kazahstan 355 E6

Balkhash, Ozero Lac Kazahstan 355 D6 Balsas Ran Mexic 583 G6 Balriysk Kalingrad, Federaria Rusa 806 AS Baluchistan Regiunea Pakistan 642 B5 Bamako Capirala Mali 42 D6

Bambari Republica Central Africana 24 E6 Bamenda Camerun 24 B6 Banaba Insula Kiribati 696 A2

Banda Marea Oceanul Pacific 470 14 Bandaaceh Indonezia 470 A2

Bandar Seri Begawan Capitala Brunei 546 J3 Bandar-e 'Abbas Iran 485 H7

Bandar-e Bushehr Iran 485 F7

Bandarlampung Indonezia 470 C4

Bandundu Rep. Dem.

Congo 24D9 Bandung Indonezia 470 D5

Bangalore India 465 D9 Banggai, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470H3

Banghizi Libia 37 J2 Bangka, Pulau Insula Indonezia 470 C3 Bangkok Capitals Thailanda 857 E9 Bangladesh Asia de Sud 142

Bangor Irlanda de Nord,

Regatul Unit 735 B6 Bangui Capirala Republica Central Afrlcana 24 E7 Bangweulu, Lac Zambia 39 F3

Bani Rau Mali 42 £6 Banja Luka Bosnia §i Herregovina 803 D4 Banjarmasin Indonezia 470 F4

Banjul Capitala Gambia 42A6

Banks Arhipelag Vanuatu 640 F7

Banks Insula Canada 561 D4

Bansk:i Bystrica Slovacia 316 E7

Bantry Irlanda 487 B7 Bantry Bay Marea vezi

Irlanda 487 B7

Banyo Came run 24 C6 Baracaldo Spania 790 E2 Baranavichy Belarus 806

D7

Barbados Tad. Indiile de Vest 186

Barbuda Insula Antigua ~i Barbuda 186 K5 Barcelona Spania 790 13 Barcelona Venezuela 496

F2

Barda Azerbaidjan 747 IS Bareilly India 465 D4 Barents Marea Oceanul

Artie 640 G8 Bari Iralia 498 G7

Barinas Venezuela 496 D3 Barisal Bangladesh 142 J9 Barisan, Pegunungan

Muntii Indonezia 470 B3

Barito Rau Indonezia 470

F3

Bar-le-Duc Franta 383 G3 Barlec, Lac Australia 128 Barnaul Federatia Rusa 355

F6

Barnsraple Anglia, Regarul Unit 735 CIO Barquisimero Venezuela 496E2

Barra Insula Scotia, Regatul Unit 735 A4 Barranquilla Columbia 496 B2

Barreiras Brazilia 163 G6 Barrow Rau Irlanda 487 £6

Bartang Rau Tadjikistan 115 IS

Bartica Guyana 496 14 Baruun-Urr Mongolia 596 H2

Barysaw Belarus 806 F7 Basarabeasd Moldova 761 F6

Basel Elvetia 306 C4 Basilan Insula Filipine

363 D9

Basque Provinces Region Spania 790 E2

Bass Strait Element marin Australia 128

Bassein Birmania 856 B7 Basse-Terre Capirala Guadelupa 186 K5 Basseterre Capitala Sfantul Kirrs ~i Nevis 186 K5 Bastia Corsica, Franta 383

19

Bastogne Belgia 152 F5 Bat Yam Israel 491 B5 Bar'urni Georgia 747 C3 Bam Equatorial Guineea

24B7

Baran Insula Insule Filipine 363 CI

Batangas Filipine 363 C5 Batdambang Cambodgia 896C9

Bath Anglia, Regaml Unit 735 DI0

Bathurst Canada 561 K8 Bathurst Insula Insula Australia 128 Bathurst Island Insula Canada 640 B5

Barna Algeria 37 G2 Baton Rouge Louisiana, SUA 811 H9

Batterbee, Cape Element de tarm Antarctica 625 CI0

Barricaloa Sri Lanka 465 El ]

Batu Pahat Malaysia 546 C4

Batu, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470 A3 Bauchi Nigeria 42 J7 Bavarian Alps Muntii Austria/Germania 405 EI0

Bayamo Cuba 186 E4 Bayanhongor Mongolia 596D3

Baydhabo Erirreea 28 F8 Baykal, Ozero Lac Federaria Rusa 355 H6 Bayonne Franta 383 B7 Bayramaly Turkmenistan 115 E5

Bazin Nord American Element subacvaric Oceanul Atlantic 623 C5

Bazinul Australian de Sud Element subacvatic Oceanul de Sud 128 Bazinul Fiji de Sud Element subacvatic Oceanul Pacific 128 Bazinul Indian de Sud

Element subacvatic Oceanul Indian 625 F9 Bazinul Pacific de Sud-Est Element subacvatic

Oceanul Pacific 627 J9 Bazinul Perth Element subacvatic Oceanul Indian 625 F6

Bazinul somalez Element subacvatic Oceanul Indian 625 B4

Bazinul Vest european Element subacvatic Oceanul Atlantic 623 E4

Bal~i Moldova 761 E5 Be'er Sheva' Israel 491 B7 Beaufort Marea Oceanul

Artie 640 C3 Beauvais Franta 383 E3 Bechar Algeria 37 E3 Begamganj Bangladesh

142 K8

Beijing Capirala China 21614

Beira Mozambic 39 H6 Beirut Capitala Liban

780 D5

Beja Portugalia 703 C9 Bejaia Algeria 37 Gl Bekescsaba Ungaria 316

G9

Belarus Tara E Europa var.

Belarus 806

Belau vezi Palau Belcher Insula Canada

180 H7

Beledweyne Eritreea 28 F8 Belern Brazilia J 63 G3 Belfast Northern Irlanda,

Regatul Unit 735 B6 Belfort Franta 383 H5 Belgaum India 465 C8 Belgia Tara Europa de Vest

170

Belgrad Capitala Iugoslavia 314 G4 Belitung, Pulau Insula Indonezia 470 D4 Belize Tara America Centrala 61

Belize City Belize 61 D2 Bella Union Uruguay 97 E5

Belle Isle, Element marin Canada 61

Belle lIe Insula Franta 383 B4

Bellingshausen Marea

Antarctica 91 A4 Bellinzona Elveria 306 D7 Bello Columbia 496 B4 Belluno Italia 498 D2 Bellville Africa de Sud 21

C8

Belmopan Capirala Belize 61 D2

Belmullet Irlanda 487 B3 Bela Horizonte Brazilia 163 G7

Benevento Italia 498 E6 Bengal, Golful Element marin Oceanul Indian

993

INDEXUL LOCALlTATILOR

703 CIO

Bray Irlanda 487 F5 Brazilia Tad. America de Sud 163

Brazilia Basin Element subacvatic Oceanul Atlantic 623 E8 Brazilian Podisul Brazilia 163 H7

Brazzaville Capirala Congo 24 D9

Braila Romania 761 E7 Brecon Beacons Hills Tara Galilor, Regatul Unit 735 D9

Breda Tarile deJos 874 C6 Bregenz Austria 306 E4 Bremen Germania 405

C3

Bremerhaven Germania

405 C3

Brescia Italia 498 C2 Brest Belarus 806 B8 Brest Franta 383 A3 Bria Republica Central

Africana 24 F6 Bridgetown Capitala Barbados 186 L7

Brig Elverta 306 C6 Brighton Anglia, Regacul

Unir 735 F1 1

Brindisi ltalia 498 G7 Brisbane Australia 130 15 Bristol Anglia, Regatul

Unit 735 D10

British Columbia Provincie Canada 180 B7

British Isles Insula Europa de Vest 623 F4

British Oceanul Indian Regarul Unit, Oceanul Indian 625 D4 Brirrany Region Franta 383 B3

Brno Republica Ceha 316 D7

Broken Hill Australia 130 F6

Broken Ridge element marin Oceanul Indian 625 E6

Brenderslev Danemarca 269C2

Brooks Range Lant muntos Alaska, SUA 810 BI Broome Australia 130 C3 Brerup Danemarca 269 B5

Brugge Belgia 152 B2 Brunei Tara Asia de Est 546

Brussels Capitala Belgia 152 D3

Bryansk Federatia Rusa 355 B3 Bucaramanga Columbia 496C3

Buchanan Liberia 42 C8 Bucuresti Capirala

625 E2

Bengkulu Indonezia 470

C4

Benguela Angola 39 A4 Beni Rau Bolivia 750 B2 Beni Suef Egipr 28 C2 Benidorm Spania 790 G6 Beni-Mellal Maroc 37 D3 Benin Tara N Africa prey.

Dahomey 42

Benin, Bight of Element marin Africa de Vest 42 H9

Benue Rau Camerun!

Nigeria 42 J8

Berat Albania 803 G9 Berbera Somalia 28 F6 Berberati Republica

Central Africana 24 D7 Berdyans'k Ucraina 761 J6 Bergamo Italia 498 C2 Bergen Norvegia 617 A7 Bering Marea Oceanul

Pacific 627 F2

Bering Srrair Element marin Bering Marea! Marea Chukchi 627 Fl Berkner Island Insula Antarctica 91 D3 Berlin Capirala Germania 405 F4

Bermejo Rau Argentina 97 E4

Bermuda Teriroriu extern Regatul Unit, Oceanul Atlantic 623 C5

Bern Capirala Elveria 306

B5

Bertoua Camerun 24 C7 Besancon Franta 383 G5 Bet Shemesh Israel 491

C5

Bethlehem West Bank 491 C6

Bethlehem Africa de Sud 21 H5

Beziers Franta 383 E8 Bhairab Bazar Bangladesh

142)7

Bhairahawa Nepal 142 D4 Bhaktapur Nepal 142 F4 Bhamo Birmania 856 C4 Bhangrar Bhutan 142 K5 Bharapara India 465 E6 Bhavnagar India 465 B6 Bheri Ran Nepal 142 C3 Bhimphedi Nepal 142 E4 Bhojpur Nepal 142 G5 Bhopal India 465 D5 Bhubaneswar India 465

F6

Bhutan Tara S Asia 142 Bialystok Polonia 316 G3 Biak, Pulau Insula

Indonezia 470 K3

Biel Elveria 306 B5 Bielsko-Biaia Polonia 316 E6

Bihaa Bosnia ~i

Hertegovina 803 C4 Bijelo Polje Iugoslavia 803 G6

Bila Tserkva Ucraina 761 G3

Bilasuvar Azerbaidjan 747

J6

Bilbao Spania 790 E2 Biltine Ciad 24 E4 Bintulu Malaysia 54614 Bio Bio, Rio Rau Chile

97 B7

Birzai Liruania 806 D4 Birak Libia 3714 Biratnagar Nepal 142 G5 Birendranagar Nepal 142

B3

Birmingham Alabama, SUA 811 H8 Birmingham Anglia.

Regatul Unit 735 E9 Birni-Nkonni Nigeria 42 16

Biscay, Golful Element marin Oceanul Atlantic 314

Bishek Capitala

Kargazscan 115 J3 Bisho Africa de Sud 21 G8 Biskra Algeria 37 G2 Bislig Filipine 363 F8 Bismark Dakota de Nord,

SUA 811 F5

Bismark Archipelago Arhipelag Papua-Nona Guinee 640 D5

Bissau Capitala GuineeaBissau 42 B6

Bitola Macedonia 803 H9 Biwa-ko Lac Japonia 504

D7

Bizerre Tunisia 37 HI Bjelovar Croatia 803D2 Black Drin Rau Albania!

Macedonia 803 G8 Black Forese Zona de padure Germania 405 C9

Black Hills Muntii C SUA 61

Black River Rau China!

Vietnam 896 C2 Black Volta Rau Ghana!

Coasta de Fildes 42 F7 Blackpool Anglia, Regatul Unit 735 D7 Blackwater Rau Irlanda 487C6

Blagocvgrad Bulgaria 421 D4

Blagoveshchensk Federaria Rusa 355 J6

Blanca, Bahia Element marin Argentina 97 D7

Blanca, Costa Regiune de coasra Spania 790 G6 Blantyre Malawi 39 H4 Blenheim Noua Zeelanda

618 E6

Blida Algeria 37 F1 Bloemfontein Capirala Africa de Sud 21 F6 Bloemhofdam Rezervatie Africa de Sud 21 F5 Blois Franta 383 D4 Blue Nile Rau Etiopia/ Sudan 28 D6

Bluefields Nicaragua 61 G6

Bukavu Rep. Dem. Congo

24G9

Bo Sierra Leone 42 C8 Boa Vista Brazilia 163 D2 Bobaomby, Cape

Madagascar 625 B5 Bobo-Dioulasso Burkina 42 E7

Bochum Germania 405

B5

Bodo Norvegia 617 D4 Bogor Indonezia 470 D5 Bogota Capirala Columbia

496C4

Bogra Bangladesh 14217 Bohai, Golful Element marin Marea Galbena 216J4

Bohemian Forest Regiune de padure Republica Ceha/Gerrnania 405 F8

Bohol Insula Filipine 363 E7

Bohol Marea Filipine 363

E7

Boise Idaho. SUA 811 C5 Bokaro India 465 G5 Bokna Fjord Element de

~ann Norvegia 617 B8 Bol Ciad 24 C4 Boldurnsaz Turkmenistan lIS D3

Bolivia Tad America de Sud 750

Bologna ltalia 498 D3 Bolton Anglia, Regatul Unit 735 D8 Bolzano Iralia 498 D2 Boma Rep. Dem. Congo 24C10

Bombay (Mumbai) India 465 B7

Bomu Rau Central Republica Africana 24 E7

Bonete, Cerro Peak Chile 99

Bongo. Massif des Upland Central Republica Africana 24 E5 Bongor Ciad 24 D5 Bonn Germania 405 B6 Boosaaso Erirreea 28 G6 Boras Suedia 824 B8 Bordeaux Franta 383 C6 Borlange Suedia 824 C7 Borneo insula SE Asia

625 G4

Bornholm Insula Danemarca 269 E3 Bosanski Samac Bosnia ~i Herregovina 803 F4 Bosna Rau Bosnia ~i Hertegovina 803 E4 Bosnia ~i Hertegovina Tara Europa de Sud-Est 803 Bosporus Element marin Turcia 872

Bossangoa Republica Central Africana 24 D6 Boston Massachusetts.

SUA 81OK6 Botevgrad Bulgaria 421 D2

Bothn ia, Golful Element marin Marea Baltica 314

Botosani Romania 761 E5 Botswana Tara Africa de Sud 39

Bouake Coasta de Fildes 42 E8

Bouar Republica Central Africana 24 D6 Bougainville Insula Insula Papua-Nona Guinee 640D5

Bougouni Mali 42 D7 Boulogne-sur-Mer Franta 383 D2

Bourges Franta 383 E5 Bournemourh Anglia.

Regatul Unit 735 Ell

Bouvet Insula Teritoriu extern Norvegia, Oceanul Atlantic 623 F11

Braa Insula Croatia 803D6

Bradford Anglia. Regatul Unit 735 E7

Braga Portugalia 703 C2 Braganca Porrugalia 703 E2

Brahmanbaria Bangladesh 142]7

Brahmaputra Rdu Asia de Sud 14216 46514 Brande Danemarca 269 B4

Brandon Canada 180 F9 Brasilia Capicala Brazilia 163 G6

Brasov Romania 761 D6 Bratislava Caplrala Slovacia 316 D8 Bratsk Federatia Rusa 355 G5

Braunau am Inn Austria

306H3 Braunschweig Germania 405 D4

Brava, Costa Regiune de coasra Spania 790 13 Bravura. Barragem da Rezervatie Po rrugalia

994

INDEXUL LOCALlTATlLOR

Romania 761 D7 Budapest Capitala Ungaria 316 E8

Buenaventura Columbia 496B5

Buenos Aires Capitala Argentina 97 E6 Buenos Aires, Lago Lac Argentina /Chile 97 B9 Bug Rau E Europa 316 G3 761 C2

Bujumbura Capitala Burundi 24 H9 Bulawayo Zimbabwe 39 F6

Hulgan Mongolia 596 E2 Bulgaria Tara Europa de Est 421

Humba Rep. Dem. Congo 24 F7

Ilunia Rep. Dem, Congo 24H8

Iluraydah Arabia Saudira

808 D3

Bure Etiopia 28 E6

Llurgas Bulgaria 421 G3 Burgos Spania 790 E3 Burgundy Regiunea Franta

383 F4

Burkina Tad. Africa de Vest 42

lIirmania var. Myanmar Tara SE Asia 856 lIurqin China 216 D2 B urtn ieku Ezers Lac Leronia 806 E3 lIuru Insula Indonezia 47014

Burundi Tara C Africa 24 Butembo Rep. Dem.

Congo 24 H8 Huruan Filipine 363 F7 Ilurwal Nepal 142 D4 Buurhakaba Eritreea 28

F8

Buyo Rezervatie Coasta de

Fildes 42 E8

Buzau Romania 761 D7 Bydgoszcz Polonia 316 E3 Byerazino Rau Belarus

806 F7

Bykhaw Belarus 806 G8 By tom Polonia 316 E6 Byuzmeyin Turkmenistan

115 C4

c

Caaguazu Paraguay 750 H9

Cabanaruan Filipine 363 C4

abirnas Venezuela 496 D2

Cabinda Angola 39 Al Cabinda Exclave Angola 39 Al

Cabora Bassa, Lac

Mozambic 39 G4 Cabot Strait element marin Oceanul Adantic 180 K7

Caceres Spania 790 C5 Cadiz Filipine 363 D6 Cadiz Spania 790 C8 Caen Franta 383 D3 Caernarfon Tara Galilor,

Regatul Unit 735 C8 Cagayan de Oro Filipine 363 E8

Cagayan de Tawi Tawi

Filipine 3639B Cagliari Italia 498 B8 Cahors Franta 383 D7 Cairns Australia 130 G3 Cairo Capitals Egipt 28

C2

Cajamarca Peru 291 C5 Calabar Nigeria 42 J9 Calabria Region [tali a

498 F9

Calais Franta 383 El Calama Chile 97 B3 Calamian Grup Arhipelag

Filipine 363 B6 Calbayog Filipine 363 E6 Calcutta (Kolkata) India 465 G5

Caldas da Rainha Portugalia 703 B6 Caleta Olivia Argentina

97C9

Calgary Canada 180 D9 Cali Columbia 496 B5 Calicut India 465 C9 California State SUA 810

B7

California, Golf element marin Oceanul Pacific 583 C3 627 J5 Calilabad Azerbaidjan 747

J6

Callao Peru 291 D8 Caltagirone Italia 498 El 0 Caltanisserra Italia 498

ElO

Calvinia Africa de Sud 21 C7

Camagiiey Cuba 186 D3 Cambodgia Tara Asia de Sud-Est Cam. Kampuchea 896 Cambridge Anglia, Regarul

Unit 735 F9 Cameron Highlands Lant muntos Malaysia 546 B3

Came run Tara Africa de

Vest 24

Camiri Bolivia 750 D6 Campeche Mexic 583 K5 Campeche Bahia de

element marin Mexic

583J5

Carnpia Nord-Europeana Regiune Europa de Nord 314

Campina Grande Brazilia 16314

Campinas Brazilia 163 G8 Campo Grande Brazilia 163 E8

Can Tho Viernam 896 Ell

Canada Tara America de Nord 180

Canalul Manecii, element marin Oceanul Atlantic 314

Canalul Panama Canal Panama 61 J8

Canalul Sicilian Element acvatic Marea Medirerana 498 CI0 Canalului, Insulele Arhipelag Regatul Unit 735 D12

Canaluli, Tundul Frantei/ Regatul Unit 383 El 735GI0

Canary Bazin element subacvatic Oceanul Atlantic 623 E6 Canberra Capitala Australia 130 Cancun Mexic 583 L4 Caniapiscau, Rezervatie Canada L80I7

Cannes Franta 383 G8 Canterbury Anglia, Regatul Unit 735 GI0 Canterbury Bight element marin Oceanul Pacific 618 D7

Canterbury Plains Cam pie Noua Zeelanda 618 D7 Cape Basin element subacvatic Oceanul Atlantic 623 G9

Cape Coast Ghana 42 G9 Cape Town Africa de Sud 21 B9

Cap-Haitien Haiti 186 G4 Capri. Isola d' Insula Italia 498 E7

Capul Bunei Speranre, element de coasta 21 C9

Capul Nord Element de ~arm Norvegia 617 Gl Capul Nord Element de ~arm Noua Zeelanda 618 Dl

Capul Nord-Vest Element de tarm Australia 625 G6

Capul Sud-Est, Element de ~arm Australia 128 Capul Verde Tara Oceanul Atlantic 623 E6

Capul Verde Bazin element subacvatic Oceanul Atlantic 623 E7

Capul York Peninsula Peninsula Australia 130G2

Caquera Rau Columbia 496D7

CAR vezi Republica Central Africana Caracas Capitala Venezuela 496 F2 Caratasca, Laguna de element de coasts Honduras 61 G4 Carcassonne Franta 383 E8

Cardiff Tara Galilor, Regatul Unit 735 DI0

Cardigan Bay element marin Element marin Tara Galilor, Regarul Unit 735 C9

Carlisle Anglia, Regatul Unit 735 D6

Carlow Irlanda 487 E5 Carlsberg Ridge element subacvatic Oceanul Indian 625 C3 Carnarvon Africa de Sud

21 D7

Carnegie, Lac Australia 128

Carolina Brazilia 163 G4 Carolina de Nord Stat SUA 810J8

Caroline Insula Arhipelag Micronezia 640 C3 Caron! Rau Venezuela 496G4

Carpatii Meridionali Lant muntos Romania 761 C6

Carpentaria, Golful element marin Australia 130 F2

Carra, Lough Lac Irlanda 487 C3

Carson City Nevada, SUA 810 B7

Cartagena Columbia 496

B2

Cartagena Spania 790 G7 Cartago Costa Rica 61 G8 Cartwright Canada 180

K6

Carupano Venezuela 496 G2

Casablanca Maroc 37 D2 Cascade Range Lant muntos Canada/SUA 61

Cascais Portugalia 703 A8 Castellon de la Plana Spania 790 G5

Castelo Branco Portugalia 703 D6

Casdebar Irlanda 487 C3 Castries Capitals Sfanta Lucia 186 L6

Castro Chile 97 B8

Cat Insula Insulele Bahamas 186E2

Catalonia Regiunea

Spania 790 H3

Catanduanes Insula Insula

Filipine 363 E5 Catania Italia 498 EI0 Catanzaro Italia 498 F8 Cauca Rau Columbia

496 B3

Caucasus Lant muntos Asia/Europa 747 E2 Cauquenes Chile 97 B6 Caura Rdu Venezuela 496 F4

Cayenne Capirala Guyana Franceza 496 K4 Cayman Stramtoarea element marin Marea Caraibelor 186 C4 Campia Siberianii. de Vest Regiune Federatia Rusa 355 E4

Cebu Filipine 363 E7 Cebu Insula Filipine 363 D7

Cedros, Isla Insula Mexic 583 B3

Cefalu Italia 498 E9 Celebes Insula Indonezia 625 G4

Celebes Marea Oceanul Pacific 627 B6

Celje Slovenia 803 C2 Central Makran Lanr muntos Muntii Pakistan 642B6

Cerro de Pasco Peru 291 D7

Cesis Leronia 806 E3 Ceura Teritoriu extern Spania, N Africa 37 D2 Cevennes Munrii Franta

383 E7

Ceylon vezi Sri Lanka Ch'angwon Coreea de Sud 249D7

Ch'onan Coreea de Sud 249C6

Ch'ongjin Coreea de Nord 249D2

Ch'unch'on Coreea de Sud 249 C5

Ch'ungju Coreea 249 C6 Ch'ungmu Coreea de Sud 249 D8

Chaeryorig Coreea de Nord 216 B5

Chagai Hills Munrii

Pakistan 642 B5 Chainpur Nepal 142 B2 Chalandri Grecia 421 D8 Chalkida Grecia 421 D7 Chalons-sur-Marne Franta

383 F3

Chaman Pakistan 642 C4 Chauk Birmania 856 B5 Charnbal Rau India 465

D4

Chambery Franta 383 G6 Chanaral Chile 97 B4 Chandigarh India 465 D3 Chandpur Bangladesh 142

995

INDEXUL LOCALITATILOR

Comodoro Rivadavia Argentina 97 C9 Comorin, Capul India 625 D3

Comoros Tad. Oceanul Indian 39

Conakry Capirala Guineea 42B7

Concepcion Chile 97 B7 Concepcion Paraguay 750 G8

Conches Riu Mexic 583 E3

Concord New Hampshire, SUA 810 K6 Concordia Argentina 97 E5

Congo Tara C Africa 24 Congo Rau C Africa var, Zaire 24 E8

Congo Basin bazin Africa Centrala 19

Congo, Dem. Rep. Tara C Africa 24

Connaught Regiunea Irlanda 487 C4 Connecticut Stat SUA 810 K6

Constanta Romania 761 E8

Constance, Lac Europa Centrala 282 C 1 0 Constantine Algeria 37 Gl

Cook Insula teritoriu extern Noua Zeelanda, Oceanul Pacific 696 F6 Cook Stramroare element marin Noua Zeelanda 618 E5

Cook, Varf Noua Zeelanda 618 C7

Cooktown Australia 130 G2

Copenhaga Caplrala

Danemarca 269 F5 Copiapo Chile 97 B4 Coquimbo Chile 97 B5 Corabia Romania 761 C8 Corantijn Rau Guyana!

Suriname var. Courantyne 496 IS Cordillera Cantabrica Lanr rnuntos Spania 790 C2 Cordoba Argentina 97 D5

Cordoba Spania 790 D6 Coreea Golf element marin China! Coreea de Nord 249A4

Coreea de Nord Tara E Asia 249

Coreea de Sud Tara Asia 249

Coreea Strait element marin Japonia/Souch Coreea de Sud 113 Corinth Canal Grecia 421 D8

J8

Chang Jiang vezi Yangcze Chang, Ko Insula

Thailanda 857 FlO Changchun China 216 K3 Changsha China 216 H7 Changyon Coreea de Nord

249 AS

Chania Grecia 421 DIO Chapala, Lago de Lac Mexic 583 F6 Chardzhev Turkmenistan 115 E4

Chari Rau Africa Centrale 24 D5

Charlkar Afganiscan 115 H7

Charleroi Belgia 152 D4 Charleston West Virginia, SUA 81017 Charleville Australia 130 G5

Charlotte Amalie Capirala Insulele Virgine 186 J4 Charlottetown Canada 180K8

Chartres Franta 383 E3 Chareauroux Franta 383 E5

Chatham Insula Noua

Zeelanda 627 F9 Chautara Nepal 142 F4 Chaves Portugalia 703 D2 Chech'on Coreea de Sud

249 C6

Cheju Coreca de Sud 249 B9

Cheju Strait element marin Coreea de Sud 249 B9 Cheju-do Insula Coreea de Sud 249 B9

Cheleken Turkmenistan 115 A4

Chelyabinsk Federatia Rusii355 D5

Chemnitz Germania 405 F6

Chenab Rau Pakistan 642 F3

Chengdu China 216 G6 Chennai (Madras) India 465 E9

Cherbourg Franta 383 C2 Cherepovets Federaria Rusii355 C3

Cherkasy Ucraina 761 H3 Chernihiv Ucraina 761 G2

Chernivrsi Ucraina 761 D4

Chernyakhovsk Kalingrad, Federaria Rusa 806 B5 Cherskiy Range Muntii Federatia Rusa 113 Chester Anglia, Regatul Unit 735 D8

Cheyenne Wyoming, SUA 81OE6

Chhukha Bhutan 14214

Chiang Mai Thailanda

857 D6

Chiat'ura Georgia 747 E2 Chiba Japonia 504 F7 Chicago lllinois, SUA 810

H6

Chidayo Peru 291 B5 Chidley, Cape teritoriu extern Canada 180 IS Chiem see Lac Germania 405 F9

Chihuahua Mexic 583 E2 Chile Tara America de Sud 97

Chile Bazin element acvatic Oceanul Pacific 627K8

Chile Chico Chile 97 B9 Chillin Chile 97 B6 Chiloe, Isla de Insula

Chile 97 A8 Chimborazo Varf Ecuador 99

Chimbore Peru 291 C6 Chimoio Mozambic 39 G5

China Tad Asia 216 Chinandega Nicaragua 61 E5

Chindwin Rau Birmania 856B3

Chingola Zambia 39 F3 Chinhae Coreea de Sud 249 D8

Chinju Coreea de Sud 249 C8

Chios Grecia 421 F7

Chios Insula Grecia 421 F7

ChIrang Bhutan 14214 Chirchik Uzbekistan 115 H3

Chiriqui, Golfo de element marin Panama 61 H9 Chisinau Capitals Moldova 761 F5

Chita Federatia Rusa 355

H6

Chitose Japonia 504 F3 Chien: Panama 61 J9 Chittagong Bangladesh

142 K9

Chinagong Hills Deal Asia de Sud 142 L9 Chitungwiza Zimbabwe

39 F5

Chojnice Polonia 316 D2 Cholureca Honduras 61 E5

Choma Zambia 39 E5 Chomutov Republica Ceha 316 B5

Chon Buri Thailanda 857 E9

Ch6ngju Coreea de Sud 249 C7

Ch6ngju Coreea de Nord 249B4

Chongqing China 216 G7 Chonju Coreea de Sud 249C7

Chonos, Archipidago de los Arhipelag Chile 97 A9

Chomobyl' Ucraina 761 G2

Choybalsan Mongolia 596 H2

Christchurch Noua Zcelanda 618 D7 Chuadanga Bangladesh 14218

Chubut Rau Argentina 97 B8 ChUgoku-sanchi Lant muntos Japonia 504 C7

Chukchi Marea Oceanul Artie 640

Chumphon Thailanda 857 DIO

Chuquicamata Chile 97

B3

Chur Elveria 306 D6 Churchill Canada 180 F7 Churchill Falls Canada

180J7

Chuuk Arhipelag Micronezia 640 C3 Chuy Uruguay 97 F6 Ciad Tara Africa Centrala 24

Ciad, Lac Africa Cenrrala

19

Cienfuegos Cuba 186 C3 Cieza Spania 790 F6 Cincinnati Ohio, SUA

81017

Cipru Marea Mediterana 780

Cirebon Indonezia 470 D5

Ciudad Bolivar Venezuela 496G3

Ciudad del Esre Paraguay 750 H9

Ciudad Guayana Venezuela 496G3

Ciudad luarez Mexic 583 E1

Ciudad Obregon Mexic 583 D3

Ciudad Ojeda Venezuela 496D2

Ciudad Real Spania 790 E6

Ciudad Victoria Mexic 583 G4

Clarenville Canada 180 L6

Clermonr-Ferrand Franta 383 E6

Cleveland Ohio, SUA 810 16

Clipperton Insula ceritoriu extern Franta, ()ceanul Pacific 627 J5

Clonmel Ir!anda 487 D6 Cluj-Napoca Romania 761 C5

Coast Ranges Lant rnuntos America de Nord 61 Coasta de Filde~ Africa de Vest Fr. Core d'Ivoire 42

Coasta Scheletelor Element de ~arm Namibia 39 A6

Coats Insula Insula Canada 180 G6

Coatzacoalcos Mexic 583

J6

Cohan Guatemala 61 B3 Cochabamba Bolivia 750

C5

Cochin India 465 C10 Cochrane Canada 18019 Cochrane Chile 97 B9 Cocos (Keeling) Insula

teritoriu extern Australia, Oceanul Indian 625 F5

Cod, Capnl element de coasca SUA de Nord-Est 810 L6

Coiba, Isla de Insula Panama 61 H10 Coihaique Chile 97 B9 Coimbatore India 465 CI0

Coimbra Portugalia 703 C5

Colbeck, Cape Element de coasta Antarctica 91 D6

Colchester Anglia, Regatul Unit 735 G9

Colhue Huapi, Lago Lac Argentina 97 B9 Colima, Nevado de Varf Mexic 61

Colmar Franta 383 H4 Colombo Capirala Sri Lanka 465 Ell

Colon Panama 61 J8 Colorado Rau Argentina 97D7

Colorado Rau SUA 61 Colorado Stat SUA 810 E7

Colorado Platou S SUA 61

Columbia Tara America de Nord 496

Columbia Carolina de Sud, SUA 81018

Columbus Ohio, SUA 81016

Comayagua Honduras 61 D4

Comilla Bangladesh 142 K8

Communism Peak Varf Tadjikistan 113 Como, Lago di Lac ltalia 498 C2

996

INDEXUL LOCALITATILOR

Djado, Platoul Nigeria 42 K4

Djambala Congo 24 C9 Djibouti Capitala Djibouti 28 F6 Djibouti Africa de Est 28 Dnieper Rau Europa de Est 314

Dniester Rau Moldova/ Ucraina 761 £4 Dnipropetrovs'k Ucraina 76114

Dobele Leronia 806 D4 Doboj Bosnia §i Hertcgovina 803 E4 Dobrich Bulgaria 421 G2 Dodekanisos Insulele Grecia 421 G9

Dodoma Capitala Tanzania 28 D 11

Doha Capitala Qatar 808 G4

Dolores Argentina 97 E6 Dominica Tara Indiile de Vest 186

Domuyo Varf Argentina 99

Don Rau Federaria Rusa 355 B4

Donawitz Austria 306 JS Dondra Head Capul Sri Lanka 625 D3 Donegal Irlanda 487 D2 Donegal Bay element marin Irlanda 487 C2

Donets Rau Federatia

Rusa/Ucraina 761 K4 Doners'k Ucraina 761 K5 Dongola Sudan 28 C4 Donna Insula Norvegia

617 D4

Dordogne Rau Franta 383 C6

Dordrecht Tarile de Jos 874C5

Dornbim Austria 306 ES Dortmund Germania 405

BS

Dosso Nigeria 42 H6 Douai Franta 383 F2 Douala Camerun 24 B7 Douglas Isle of Man,

Regarul Unit 735 C7 Douglas Africa de Sud 21 E6

Douro Rau Portugalia/ Spania 703 C3 Dover Anglia, Regatul Unit 735 GI0

Dover Delaware, SUA 810 K7

Dozen Insula Japonia 504 C7

Dra, Hamada du Plateau Algeria 37 D4 Drakensberg Lanr muntos Lesotho/Africa de Sud 21 G7

Drama Grecia 421 E4

Ccrinto Nicaragua 61 E6 Cork Irlanda 487 C7 Corner Brook Canada 180

K7

Como Grande, Munce

Iralia 498 ES

Coro Venezuela 496 D2 Coroico Bolivia 750 B4 Co roman del Noua

Zeelanda 618 E3 Coronel Oviedo Paraguay 750 G9

Corrib, Lough Lac Irlanda 487B4

Corrientes Argentina 97 £4

Corsica Insula Franta 383

19

Corurnba Brazilia 163 E7 Cosenza Italia 498 F8 Costa Rica Tara America

Cenrrala 61

Cote d'Ivoire vezi Coasra de Fildes

Cotonou Benin 42 H8 Cotopaxi Volcano Ecuador 291 C2 ottbus Germania 405 GS

Courantyne Rau Guyana/ Suriname var. Corantijn 496 15

Courland Lagoon Element marin Marea Baltica 806 B4

Coventry Anglia, Regarul Unit 735 E9

Covilha Portugalia 703 DS

Cox's Bazar Bangladesh 142 LIO

Cozumel, Isla Insula

Mexic 583 LS

Craiova Romania 761 C7 Crernona Italia 498 C3 Cres Insula Croatia

803B4

Creta Insula Grecia 421 Ell

Creta, Marea Medirerana 421 EI0

Crimea Peninsula Ucraina 76117

Croatia Tara Europa de Sud-Est 803

Crotone Iralia 498 G8 Crozet Bazin Element subacvatic Oceanul Indian 625 C8

Crozet Arhipelag Oceanul Indian 625 B8

Cruzeiro do SuI Brazilia 163 A4

Cuanza Rau Angola 39 B3

Cuba Tara Indiile de Vest 186

Cubango Rau Africa de Sud 39 C5

Cucuta Columbia 496 C3 Cuenca Ecuador 291 B3 Cuenca Spania 790 F5 Cuernavaca Mexic 583 H6 Cuiaba Brazilia 163 E6 Cuito Rau Angola 39 C5 Culiad.n Mexic 583 D4 Curnana Venezuela 496

G2

Cunene Rau Angola/

Namibia 39 AS Curico Chile 97 B6 Curitiba Brazilia 163 F9 Cusco Peru 291 F9 Currack India 465 F6 Cuxhaven Germania 405

C3

Cuyuni Rau Guyana/ Venezuela 496 14 Czesrochowa Polonia 316 E5

D

Dadeldhura Nepal 142 B3 Daga Bhutan 142 14 Dagupan Filipine 363 B4 Dahomey vezi Benin Dailekh Nepal 142 B3 Dakar Capirala Senegal

42A5

Dakota de Nord Stat SUA 810 F4

Dalandzadgad Mongolia

596 F4

Dalian China 216 A4 Dallas Texas, SUA 810 F8 Dalmacija Region Croatia

803C5

Daloa Coasra de Fildes 42 £8

Daman India 465 B6 Damascus Capital a Siria

780 ES

Damphu Bhutan 142J4 Dampier Australia 130 A3 Dandong Coreea de Nord

249A3

Danemarca Europa de Nord Vest 269

Danemarca Strait element marin Groenlanda/ Insulaa 623 D3 Dangara Tadjikistan 115 HS

Danube Rfiu Europa Cenrrala 314

Dunarea Delta tinut mlastinos Romania/ Ucraina 761 F7

Danzig, Golful element marin Polonia/ Federatia Rusa 316 E2 Dar es Salaam Tanzania 28

Ell

Dad. Siria 780E6

Darfur Muntii Sudan 28 A6

Darhan Mongolia 596 F2 Darling Rau Australia 130 G5

Darmstadt Germania 405 C7

Darnah Libia 37 K2 Darnley, Capul element de coasta Antarctica 91 13 Dartmoor Region Anglia, Regarul Unit 735 Cl1 Dartmouth Canada 180 K8

Darwin Australia 130 D2 Dashkhovuz Turkmenistan 115 D3

Dasht-e Kavir Regiune deserrica Iran 485 G4 Datong China 216 H4 Datu, Telek element marin Malaysia 546 G4 Daugavpils Letonia 806

E5

Davangere India 465 C8 Davao Filipine 363 £8 David Panama 61 H9 Davis Strait element marin

Oceanul Atlantic 623 C3

Dawson Canada 180 B6 Dayr az Zawr Siria 780H3 Dcain Republica Ceha

316 B5

De Aar Africa de Sud 21

E7

Debre Zeyit Etiopia 28 E7 Debrecen Ungaria 316 G8 Deccan Platou India 465

D7

Dehra DUn India 465 D3 Dej Romania 761 C5 Delaware State SUA 810

K7

Delernont Elverta 306 BS Delft Tarile de Jos 874 B5 Delfzijl Tarile de Jos 874

F2

Demchok Disputed region China/India 465 D2 Den Helder Tarile de Jos 874C3

Denali Varf Alaska, SUA denumit lnainte Munrele McKinley 810 C2

Denpasar Indonezia 470 F5

Denver Colorado, SUA 810 E6

Dera Ghazi Khan Pakistan 642 E4

Dera Ismaf Khan Pakistan 642E4

Derby Anglia, Regatul Unit 735 E8

Derg, Lough Lac Irlanda 487 C5

Des Moines Iowa, SUA 810 G6

Dese Eriopia 28 E6

Deseao Rau Argentina 97 C9

Dessau Germania 405 E5 Desvenrurados, Islas de los Insule Chile, Oceanul Pacific 627 K8 Desertul Nubian Desert

Sudan 28 C4 Desertul Namibian Namibia 39 B6 Desertul de Nisip Desert Pakistan 642 B5 Desertul Sirian Asia de Sud-Vest 485 B4 780 G5

Detroit Michigan, SUA 81016

Deva Romania 761 B6 Deventer Tarile de jos 874 E4

Devollic Riu Albania 803 G9

Devon Insula Canada 180 F3

Dezful Iran 485 E5 Dhaka Capitala

Bangladesh 142J8 Dhanbad India 465 G5 Dhankuta Nepal 142 GS Dhanushkodi India 465

DI0

Dharan Nepal 142 GS Dharwad India 465 C8 Dhrepanon, Akrodrio

element de coasra Grecia 421 D5

Dhule India 465 C6 Diamantina Rau Australia 130 F4

Diekirch Luxemburg 170

F5

Dieppe Franta 383 E2 Diffa Nigeria 42 K6 Digul Rau Indonezia 470

L4

Dijon Franta 383 G5 Dila Etiopia 28 E7

Dili Indonezia 470 H5 Dillikot Nepal 142 C3 Dilling Sudan 28 C6 Dilolo Rep. Dem. Congo

24 F11

Dimona Israel 491 C7 Dinagat Insula Filipine 363 F7

Dinajpur Bangladesh 142 H6

Dinant Belgia 152 D4 Dinara Mundi Bosnia §i Herregovina 803 D5 Dingle Bay element marin

Irlanda 487 B6 Diourbel Senegal 42 B5 Dipayal Nepal 142 B3 Dipolog Filipine 363 D8 Dire Dawa Etiopia 28 F7 Disappointment, Lac

Salt lake Australia 128 Dispur India 465 H4

997

IND£XUL LOCALITATILOR

-

Drammen Norvegia 617 C8

Drau Rau Europa Central a 306J6

Drava Rau Europa Centrala 803 F3 316 DI0

Dresden Germania 405 F6

Drina Rau Bosnia ~i Herregovina/Iugoslavia 803 G5

Drobeta-Turnu Severin Romania 761 B7 Drogheda Irlanda 487 F4 Druskininkai Lituania 806C6

Dubai Emiratele Arabe Unite 808 H4 Dubasari Moldova 761 F5 Dubawnt Rau Canada 180 E7

Dublin Capirala Irlanda 487 F4

Dubrovnik Croatia 803E7 Duero Rau Ponugalia/ Spania 790 D3

Dugi Orok Insula Croatia 803 B5

Duisburg Germania 405 B5

Dumaguete Filipine 363 D7

Dumfries Scotia, Regatul Unit 735 C6

Dun Laoghaire Irlanda 487

F5

Dunai Nepal 142 D3 Dundalk Irlanda 487 E3 Dundee Scotia, Regarul

Unit 735 D4 Dunedin Noua Zeelanda

618 C8

Dungun Malaysia 546 C3 Dunkerque Franta 383 Fl Duqrn Oman 808 16 Durango Mexic 583 E4 Durazno Uruguay 97 E6 Durban Africa de Sud 2116 Durres Albania 803 G8 Dushak Turkmenistan 115

D5

Dushanbe Capitals Tadjikistan 115 H5 Dusseldorf Germania 405 B6

Dutch Indiile de Vest vezi Tarlle de Jos Antilles Dvina Rau Europa de Est 314

Dvina de Vest Rau Europa de Vest 806 G6 Dzhalal-Abad Kargazstan 11513

Dzhugdzhur Lant muntos Federaria Rusa 113 Dzuiinharaa Mongolia 596 F2

Dzuunmod Mongolia 596 F3

E

E§{ahan Iran 485 F5 East Cape element de coasta Noua Zeelanda 618 G3

East Falkland Insula Falkland 97 D 11

East Frisian Insula Germania 405 B3 East Londra Africa de Sud 21 G8

East Pacific Rise element subacvatic Oceanul Pacific 627 ]7

Eastern Ghats Lanr muntos India 465 E7

Eastmain Rau Canada 18018

Ebeltofc Danemarca 269

D4

Ebolowa Camerun 24 B7 Ebro Rau Spania 790 F3 Ecuador America de Nord

Vest 291

Ed Eritreea 28 F6 Ede Nigeria 42 H8

Ede Tarile de Jos 874 D5 Edinburgh Scotia, Regarul

Unit 735 D5 Edmonton Canada 180 D9 Edward, Lac Uganda/Rep.

Dern. Congo 24 H8 28 C9

Eforie-Nord Romania 761 E8

Egadi, Isole Arhipelag Iralia 498 D9

Egipt Tara Africa de Nord Est 28

Egiyn Gol Ran Mongolia 596 E2

Eindhoven Tarile de Jos 874D6

Eisenstadt Austria 306 K4 Eivissa Insula Spania 790 H5

Ejmiadzin Armenia 747 E5 EI Calafati Argentina 97

BI0

EI Fasher Sudan 28 B6 EI Gaza Egipt 28 C2

EI Kharga Egipt 28 C3 EI Minya Egipt 28 C2

EI Obeid Sudan 28 C6 EI Salvador Tara America

Centrals 61

EI Tigre Venezuela 496 G3

El'brus varf Federaria Rusa 314

Elat Israel 491 C 12

Elba Riu Republica Ceha/ Germania 314

Elba, Isola d' Insula Iralia

498 C5

Elbasan Albania 803 G9 Elblag Polonia 316 E2 Elburz Munrii Lant muntos

Iran 85 E3

Elche Spania 790 G6 Elda Spania 790 G6 Eldoret Kenya 28 D9 Eleuthera Insula Bahamas

186 El

Elgin Scoria, Regarul Unit 735 D3

Ellesmere Insula Canada 180 E2

Ellsworth Land Regiunea Antarctica 91 C5 Elverta Tara C Europa 306

Emden Germania 405 B3 Emiratele Arabe Unite Tara Asia de Sud-Vest prese. UAE 808

Emmen Tanle de Jos 874

F3

Emperor Mareamounrs element subacvatic Oceanul Pacific 627 E3 Ems Rau Gerrnania/Tarile deJos 282 B4 Encarnaci6n Paraguay 750 GI0

Endelave Insula Danemarca 269 C5 Enderby Land Region Antarctica 91 H2 Enguri Rau Georgia 747

C2

Ennedi Platou Ciad 24 F3 Ennis Irlanda 487 C5 Enns Rau Austria 30614 Enschede Tarile de Jos 874

F4

Ensenada Mexic 583 Al Entebbe Uganda 28 C9 Enugu Nigeria 4218 Eolie, Isole arhipelag Italia

498 E9

Epinal Franta 383 G4 Erdenet Mongolia 596 F2 Erebus, Varf Antarctica 91

F6

Erevan Capirala Armenia 747 F5

Erfurr Germania 405 E6 Erg Chech Regiune desertica Algeria/Mali 37 E4 42 E3

Erguig Rau Ciad 24 D5 Erie, Lac Canada/SUA 61 Eritreea Africa de Est 28 Erlangen Germania 405

E8

Ernakulam India 465 CI0 Esbjerg Danemarca 269 A5

Esch-sur-Alzerre Luxemburg 170 F6 Escuinrla Guatemala 61 B4

Esmeraldas Ecuador 291 Bl

Espoo Finlanda 368 C9 Esquel Argentina 97 B8

Essen Germania 405 B5 Essequibo Rau Guyana 496

IS

Estell Nicaragua 61 E5 Estevan Canada 180 EI0 Estonia Europa de Est

806

Estrela, Serra da Muntii Portugalia 703 D5 Eriopia Tara Africa de Est 28

Etiopiene campiile Africa de Est 28 E7

Erosha Pan bazin salin Namibia 39 B5 Euphrates Rau Asia de Sud-Vest 113 Europa 314

Everest, Varful China/ Nepal 142 G4 Everglades Wetlands Florida, SUA 810110 Evora Portugalia 703 D8 Evvoia Insula Grecia 421 D7

Exeter Anglia, Regarul Unit 735 Dll

Exmoor Regiunea Anglia, Regarul Unit 735 CI0 Eyre, Lac Australia 130 F5

F

Faborg Danemarca 269 C6

Fada-Ngourma Burkina 42

G6

Faguibine, Lac Mali 42 F5 Fa~ia Gaza 491 B6

Fa~ia Gaza teritoriu

disputar Asia de SudVest 491 A7 Fairbanks Alaska, SUA 810 C2

Faisalabad Pakistan 642 F4

Falster Insula Danemarca

269 E7

Falun Suedia 824 C7 Famagusta Cipru 780 B4 Farafangana Madagascar

39K7

Farah Afganistan 115 D8 Faridpur Bangladesh 142 18

Faro Insula Suedia 824

D8

Faro Portugalia 703 Cll Faya Ciad 24 E3

Fazzan Region Libia 37 15

Pederaria Rusa Tara Europa/ Asia 357 Feira de Santana Brazilia 16316

Feldkirch Austria 306 E5 Femund, L Lac Norvegia 617 C7

Feni Bangladesh 142 K8 Fenoarivo Atsinanana Madagascar 39 L5

Fens \Vedand Anglia, Regatul Unit 735 F9 Fergana Uzbekistan 115 14 Fernando de la Mora Paraguay 750 G9

Fernando de Noronha

Insula Brazilia 623 D8 Ferrara Italia 498 D3 Ferrol Spania 790 Bl

Fes Maroc 37 D2 Feyeeabad Afganistan 115

H5

Fianaramsoa Madagascar 39K6

Fier Albania 803 G9 Figueira da Foz Portugalia

703 B5

Figueres Spania 790 12 Figuig Maroc 37 E3

Fiji Oceanul Pacific 640 Filipine Tara Asia 363 Finisterre, Cabo element

de coasta Spania 790 A2

Finlanda Europa de Nord 368

Finlanda, Golful element marin Marea Baltica 314

Fish Rau Namibia 39 C7 Fishguard Tara Galilor, Regarul Unit 735 C9 Fitzroy Rau Australia 128 Fjerritslev Danemarca 269

C2

fla'dah Yemen 808 D7 AaIalah Oman 808 H7 Flandrei Regiunea Belgia

152 B2

Aawqirah Oman 808 17 Flensburg Germania 405 Cl

Flin Flon Canada 180 E8 Flinders Insula Australia 128

Flinders Ranges Lanr muntos Australia 130 F6

Flinders Rau Australia 130 F3

Flint Insula Kiribati 696 G5

Florence Italia 498 D4 Florencia Columbia 496 B6

Flores Guatemala 61 C2 Flores Insula Indonezia 470G5

Flores Marea Oceanul Pacific 470 GS Florian6polis Brazilia 163 F9

Florida State SUA 810 I9 Florida, Stramtoare Element marin Bahamas/SUA 61

998

INDEXUL LOCALITATILOR

Floridablanca Columbia

496C4

Fl6rina Grecia 421 B5 Aur Oman 808 J5 Fluviul Dvina de Nord

Federatia Rusa 314 Fluviul Galben Rau China var. Huang He 216 IS Fluviul Portocaliu Fluviu Africa de Sud 19 Fluviul Rin Europa de Vest 314

Fluviul Rosu fluviu China/

Vietnam 896 D2

Fui Japonia 504 D7

Fuoka Japonia 504 B8 Fushima Japonia 504 F4 Fushima Japonia 504 F6 Foaa Bosnia ~i Hertegovina

803 F6

Focsani Romania 761 E6 Foggia Italia 498 F6 Foleyet Canada 180 H9 Fongafale Capitala Tuvalu

696C4

Fonseca. Golful element marin EI Salvador! Honduras 61 D5

Forll Italia 498 D4 Forrnenrera Insula Spania

790 H6

Formosa Argentina 97 E4 Formosa vezi Taiwan

Forr McMurray Canada

180 D8

Fort Peck. Lac Montana.

SUA 810 D4

Fort Smith Canada 180 D7

Fort St. John Canada 180 C8

Fort William Scotia.

Regaml Unit 735 C4 Fortaleza Brazilia 16313 Fort-de-Franta Capitala Martinique 186 L6 Forth Rau Scotia. Regaml Unit 735 C5

Forth. Firth of Inlet Scotia. Regaml Unit 735 D5

Fosta Iugoslavie Republica Macedonia vezi Macedonia

Foveaux Strait. element marin. Noua Zeelanda 618 B9

Francistown Botswana 39 F6

Franconian Jura Lanr rnuntos Germania 405 E8

Frankfort Kentucky, SUA 811 17

Frankfurt am Main Germania 405 C7 Frankfurt an der Oder Germania 405 G4 Franrsa-Iosifa, Zemlya Insula Federatia Rusa

355 Fl

Franta Tara Europa de Vest 383

Franz Josef Land Insula.

Federatia Rusa 640 F7 Fraser Insula Australia 128 Frauenfeld Elveria 306 D4 Fredericia Danemarca 269

C5

Fredericton Canada 180 K8

Frederikshavn Danemarca 269 Dl

Fredrikstad Norvcgia 617 C8

Freetown Capitala Sierra Leone 42 C8

Freiburg im Breisgau Germania 405 B9 Freistadr Austria 306 12 Fremantle Australia 13 0

B6

Fribourg Elveria 306 B6 Frosinone Italia 498 E6 Fuertevenrura Insula

Spania 37 B4

Fuji. Varful Japonia 504 E7

Fulda Germania 405 D6 Furnas Represa Rezervatia

Brazilia 163 G8

Fuzhou China 216 J7 Fiizuli Azerbaidjan 74716 Fyn Insula Danemarca 269

C6

FYR Macedonia vezi Macedonia

G

Gaalkacyo Eritreea 28 G7 Gabarone Capirala Botswana 39 E7

Gabes Tunisia 37 H2 Gabon Tara Africa de Vest 24

Gabrovo Bulgaria 421 E2 Gaeta. Golfo di element marin Iralia 498 E6 Gafsa Tunisia 37 H2 Gagnoa Coasta de Fildes 42E8

Gagra Georgia 747 Al Gaibanda Bangladesh 142 16

Gairdncr, Lac Australia 130 E6

Gala~i Romania 761 E7 Galicia Region Spania 790

B2

Galle Sri Lanka 465 Ell Gallipoli Italia 498 G8 Gallivare Suedia 824 D2 Galway Irlanda 487 C4 Galway Golf element marin

Irlanda 487 C4 Gambia Tara Africa de Vest 42

Gamgadhi Nepal 142 C2

Ganca Azerbaidjan 747

H4

Gander Canada 180 L6 Gandia Spania 790 G5 Ganges Rau Asia de Sud

Ben. Padma 14217 465 G5

Ganges. Mouths of the Delta Bangladesh!India 142J9

Gangrok India 465 G4 Gao Mali 42 G5

Garda. Lago di Lac Iralia 498 C2

Gardez Afganistan 115 H7

Garissa Kenya 28 E9 Garonne Rau Franta 383

C7

Garoowe Eritreea 28 G7 Garoua Carnerun 24 C5 Gasa Tashi Thongmen

Bhutan 14214

Gaspe Canada 180 K7 Gatii de Vest Lant munros

India 465 C8

Gavle Suedia 824 C7 Gaya India 465 F5 Gazandzhyk Turkmenistan

115 B4

Gdansk Polonia 316 E2 Gdynia Polonia 316 E2 Gedaref Sudan 28 D6 Gedser Danemarca 269 E7 Geelong Australia 130 G7 Cekdepe Turkmenistan

115 C4 Gelsenkirchen Germania 405 B5

Gemena Rep. Dem. Congo 24E7

Geneina Sudan 28 A6 General Eugenio A. Garay Paraguay 750 E6 General Santos Filipine 363 E9

Geneva Elvetia 306 A7 Geneva. L. Lac Franta!

Elverta 383

G6 306A6

Genk Belgia 152 E2 Genoa Italia 498 B3 Genova. Golful element

subacavtic Iralia 498 B3

Gent Belgia 152 C2 George Town Capirala Insulele Cayman 186 B4

George Town Malaysia 546A2

Georgetown Capitala Guyana 496 14 Georgetown Gambia 42 B6

Georgia State SUA 810 18

Georgia Asia de Sud-Vest 113

Georgia Asia de Sud-Vest 747

Georgia de Sud Teritoriu extern Regatul Unit. Oceanul Atlantic 623 Dl1

Gera Germania 405 £6 Geraldron Australia 130 AS

Gereshk Afganistan 115 F8

Germania Tara Europa de Vest 282

Cerate Spania 790 E4 Gevgelija Macedonia 803 19

Geylegphug Bhutan 142 J5

Chadarnis Libia 37 H3 Ghana Tara Africa de Vest 42

Ghandi Rezervatia India

465 C5

Ghanzi Botswana 39 D6 Ghardala Algeria 37 F3 Gharyan Libia 37 13 Ghat Libia 37 H5 Ghazni Afganistan 115

G7

Gibraltar Regatul Unit.

Europa de Sud-Vest 790 D8

Gibson Desert Regiune desertica Australia 130 D4

Gij6n Spania 790 Dl Gilbert Insula vezi Tungaru

Girona Spania 79013 Gisborne Noua Zeelanda

618 G4

Giurgiu Romania 761 D8 Give Danemarca 269 B4 Gjirokaster Albania 803

GLO

Cjevik Norvegia 617 C7 GJama Rftu Norvegia 617 C7

Glarus Elvetia 306 D5 Glasgow Scotia. Regatul Unit 735 C5

Gliwice Polonia 316 E6 Gloucester Anglia. Regatul

Unit 735 D9

Grnund Austria 306 J2 Gmunden Austria 30614 Gobi Desert China!

Mongolia 113 Godavari Rau India 465 E7

Godoy Cruz Argentina 97 B5

Coidnia Brazilia 163 F7 Golan Heights teritoriu disputat Asia de SudVest 491 Dl 780 D6 Golful Abundenrei

Element acvatic Noua Zeelanda 618 F3

Golful de Nord Canada 18019

Golful Oman Element acvatic Oceanulindian 625 C2

Golful Thailandei Element acvatic Marea Chinei de Sud 856 £10

Golful vezi Golful Persic Goma Rep. Dem. Congo 24H9

Gomez Palacio Mexic 583

F3

Gonalves Haiti 186 F4 Gonder Etiopia 28 E6 Gopalpur Bangladesh 142

17

Gorakhpur India 465 F4 Gore Ciad 24 D6

Gore Eriopia 28 D7 Gorgan Iran 485 G3 Gori Georgia 747 E3 Goris Armenia 747 H6 Gorontalo Indonezia 470

H3

Gorz6w Wielkopolski Polonia 316 C3 Gospia Croatia 803C4 Gostivar Macedonia 803 H8

Goreborg Suedia 824 A8 Gotland Insula Suedia 824 D9

Goto-retto Arhipelag Japonia 504 A9 Cotringen Germania 405 D5

Gouda Tarile de Jos 874 C5

Gough Insula Teritoriu extern Regatul Unit. Oceanul Atlantic 623 FlO

Gouin. Rezervatia Canada 18018

Govind Ballash Pant Rezervatie India 465 E5

Goycay Azerbaidjan 747 14

Gozo Insula Malta 498 Ell

Graaanica Bosnia ~i Hertegovina 803 E4 GraafReinet Africa de Sud 21 E7

Graham Land Regiunea Antarctica 91 B4 Grahamstown Africa de Sud 21 F8

Grampian Muntii Muntii Scotia. Regaml Unit 735 C4

Gran Canaria Insula Spania 37 B4

Gran Chaco Regiunea America Centrala 99 Granada Nicaragua 61 E6 Granada Spania 790 E7

999

INDEXUL LOCALITATILOR

Hargeysa Eritreea 28 F7 Hari Rau Indonezia 470 C3

Haringhat Rau Bangladesh 14218

Harirud Rau Asia Cenrrala

115 E7

Harnosand Suedia 824 D5 Harper Liberia 42 D9 Harrisburg Pennsylvania,

SUA 810J6

Harstad Norvegia 617 E3 Hartford Connecticut, SUA 810 K6

Hasharon Campie Israel 491 C3

Hasselt Belgia 152 E2 Hassleholm Suedia 824 B10

Hastings Noua Zeelanda 618 F5

Hat Yai Thailanda 857 E12

Hatia Rau Bangladesh 142 K8

Hatteras, Capul element de coasra Carolina de

Nord, SUA 61 Haugesund Norvegia 617 A8

Havana Capitals Cuba 186 B2 Havre-Saint-Pierre Canada 180 K7

Hawaii Insula Hawaii,

SUA 81OC10 Hawaii SUA 810 B9

Hay Rau Canada 180 D7 Heard ~i Mcdonald Insule

Australia, Oceanul Indian 625 D9 Hebron West Bank 491 C6

Heerenveen Tarile de Jos 874D3

Heerlen Tarile de J os 874

D8

Hefa Israel 491 C2

Hefei China 21616 Heidelberg Germania 405

C8

Heilbronn Germania 405 C8

Helena Montana, SUA 811 D5

Helmand Rau Afganisran 115 E9

Helmond Tarile de jos 874 D6

Helsingborg Suedia 824 B10

Heisinger Danemarca 269 F4

Helsinki Capirala

Finlanda 368 C9 Hendrik Verwoerdam Rezervarie Africa de Sud 21 F6

Hengelo Tarile deJos 874

Grand Bahama Insula Bahamas 186 C 1 Grand Banks Element subacvatic Oceanul Atlantic 623 C5 Grand Erg Occidental Regiune desertica Algeria 37 E3 Grand Erg Oriental

Regiune descrtica Algeria/Tunisia 37 G4 Grande Prairie Canada 180 C8

Grande, Bahia element marin Argentina 99 Grande, Serra Regiune deserrica Brazilia 163 H4

Grasten Danemarca 269 B6

Graz Austria 306 J5 Great Abaco Insula Bahamas 186 D1 Great Australian Bight element subacvatic Australia 130 D6

Great Bahama Golful element subacvatic Oceanul Atlantic 186 D2

Great Basin Regiune SUA 810 B6

Great Bear Lac Canada 180 C6

Great Dividing Lant rnuntos Australia 130 G3

Great Exuma Insula Bahamas 186 E2 Great Inagua Insula Bahamas 186 F3 Great Man-made River Project Libia 37 K4 Great Plains Regiune N America 810 E5 Grear Salt Lake Salt Lake Utah, SUA 810 C6 Great Sand Regiune deserrica Egipr/Llbla 37 K3

Great Sandy Desert Australia 128

Great Slave Lac Canada l80D7

Great Victoria Desert Australia 130 C 5 Greater Antarctica Regiune Antarctica 91 G5 Greater Khingan Lant munros China 216 J3 Grecia Tara Europa de Sud-Est 421

Gredos, Sierra de Muntii Spania 790 D4 Greenock Scotia, Regatul Unit 735 C5 Greifswald Germania 405 F2

Crena Danemarca 269 D3

Grenada Tara West Indies 186

Grenoble Franta 383 G7 Greymouth Noua Zeelanda 618 C6 Grimsby Anglia, Regatul Unit 735 F8

Grindsted Danemarca 269 B5

Groenlanda Bazin element subacvatic Oceanul Artie 640 D9 Groenlanda Danemarca, Oceanul Atlantic 623 D2

Groenlanda Marea

Oceanul Atlantic 623 F2

Groningen Tarile de jos 874E2

Grootfonrein Namibia 39 C6

Grossero Italia 498 C5 Groznyy Federatia Rusa

355 A5

Grudziidz Polonia 316 E3 Gstaad Elvetia 306 B6 Gusau Nigeria 42 16 Guadalajara Mexic 583 F5 Guadalquivir Rau Spania

790D7

Guadelupa Franta, Indiile de Vest 186 K5 Guadiana Rau Portugalia/ Spania 703 D9 790 D5 Guainia Rau Columbia 496E5

Guallatiri Varf Chile 99 Guam SUA, Oceanul Pacific 640 C2 Guanare Rsu Venezuela

496 E3

Guanare Venezuela 496 D3

Guangzhou China 216 H8

Guant:inamo Cuba 186 E4

Guatemala Tara Central America 61 Guatemala Oras Capirala Guatemala 61 B4 Guaviare Rau Columbia 496 E5

Guayaquil Ecuador 291 B3

Guayaquil, Golf element marin Ecuador/Peru 291 B3

Gudena Rau Danemarca 269 C3

Guider Camerun 24 C5 Guilin Hills, Deal China 216H7

Guimaraes Portugalia 703 C3

Guineea Tara Africa de Vest 42

Guineea Ecuacoriala Africa

de Vest 24

Guineea, Golful element marin Oceanul Atlantic 623 F7

Guineea-Bissau Africa de Vest 42

Guiyang China 216 G7 Gujrinw:ila Pakistan 642

F3

Gujrar Pakistan 642 F3 Gulariya Nepal 142 B4 Gulf (fosrul Golf Persic)

element marin Marea Arabid 625 B2

Gulu Uganda 28 C8 Gunnbjarn Fjeld Virf Groenlanda 61

Gura Sarpelui Element acvatic Trinidad §i Tobago/Venezuela 496 H2

Guri, Embalse de Rezervatia Venezuela 496G3

Gusev Kalingrad, Federatia Rusa 806 B5

Gushgy Turkmenistan 115 E6

Cuwahati India 465 H4 Guyana America de NordEst 496

Guyana Bazin element subacvatic Oceanul Atlantic 623 D7 Guyana Franceza Franta, America de Nord 496 K5

Guyana, vezi America de

Nord 496 F4

Gw:idar Pakistan 642 A6 Gwalior India 465 D4 Gyor Ungaria 316 D8 Gyumri Armenia 747 E5 Gyzylarbat Turkmenistan

115 C4

H

Ha Bhuran 14214 Ha'apai Arhipelag Tonga 696D6

Haapsalu Estonia 806 El Haarlem Tarile de Jos 874 C4

Habiganj Bangladesh 142 K7

Habomai Insule Japonia/ Federatia Rusa (dlspuraca) 504 H2 Hachinohe Japonia 504

F4

Hadejia Rau Nigeria 42J6 Hadera Israel 491 C3 Haderslev Danemarca 269

B6

Haeju Coreea de Nord 249 B5

Hagatna Guam 640 C2

Haga, Capitals Tarile de Jos 874 B5

Hagen Germania 405 B5 Hai Phong Vietnam 896 F3

Hailuoro Insula Finlanda 368 C5

Hainan Insula China 216 H9

Hainburg Austria 306 L3 Haiti Tara Indiile de Vest

186

Hakodate Japonia 504 F3 Halden Norvegia 617 C8 Halifax Canada 180 K8 Halle Germania 405 E5 Hallein Austria 306 H4 Halmahera Insula

Indonezia 470 I3 Halmstad Suedia 824 B9 Hamada Japonia 504 C7 Hamamatsu Japonia 504

E7

Hamar Norvegia 617 C7 Hamburg Germania 405 D3

Hameenlinna Finlanda 368 C8

Hamersley Range Lanr muntos Australia 130 A4 Hamgy6ng-Sanmaek Lant muntos Coreea de Nord 249 D3

Hamhung Coreea de Nord 249 C4

Hamilton Canada 180 no Hamilton Noua Zeclanda 618 E3

Hamm Germania 405 B5 Hammerfest Norvegia 617 Fl

Hampden Noua Zeelanda 618 C8

Han Rau Coreea de Sud 249D6

Handan China 216 IS Hangayn Nuruu Lanr munros Mongolia 596 D2

Hangzhou China 216 J6 Hannover Germania 405 D4

Hanoi Capirala Vietnam 896 E3

Hanstholm Danemarca 269 B2

Happy Valley-Goose Bay Canada 180 J6

Har Nuur Lac Mongolia 596 C2

Har Us Nuur Lac Mongolia 596 B2 Harare Capitala Zimbabwe 39 F5 Harbin China 216 K3 Hardanger Fjord element de coasta Norvegia 617 B8

1000

INDEXUL LOCALITATILOR

F4

Henzada Birmania 856 B7 Herat Afganistan 115 E7 Herisau Elverta 306 D5 Hermansverk Norvegia

617 B7

Hermosillo Mexic 583 C2 Heming Danemarca 269

B4

Herzliyya Israel 491 B4 Herauda Nepal 142 E4 Hida-sarnmyaku Muntii

Japonia 504 E7 Hiiumaa Insula Estonia 80601

Hildesheim Germania 405 D5

Hillerod Danemarca 269 F4

Hilversum Tarile deJos 874C4

Himalaya Lanr muntos Asia de Sud 113 Himora Etiopia 28 D6 Hindu Kush Lanr muntos C Asia 113

Hinneya Insula Norvegia 617 E3

Hirakud Rezervatia India 465 F6

Hiroshima Japonia 504 C8

Hirrshals Danemarca 269 C1

Hitachi Japonia 504 F6 Hitra Insula Norvegia 617 C6

Hjerring Danemarca 269 C1

Hlybokaye Belarus 806 E6 Ho Chi Minh Vietnam 896 FlO

Ho Thac Bit Lac Vietnam 896 D2

Hobart Tasmania 130 G8 Hobro Danemarca 269 C3

Hoek van Olanda 874 B5 Hokkaido Insula Japonia

504G2

Holguin Cuba 186 E3 Holland vezi 'farile de Jos Holon Israel 491 B5

Holot Halusa Israel 491 B7 Holstebro Danemarca 269

B3

Holyhead Tara Galilor, Regatul Unit 735 C8 Homyel' Belarus 806 G9 Honduras Tara America Cenrrala 61

Honduras, Golf element marin

Marea Caraibelor 61 D3 Honefoss Norvegia 617

C8

Hong Gai Vietnam 896 F3 Hong Kong China 216 18 Hongshui Rau China 216

G8

Hongwon Coreea de Nord 249 C3

Honiara Capirala insulele Solomon 640 E6 Honolulu Hawaii, SUA 811 B9

Honshu Insula Japonia 504 F5

Hoorn Tarile deJos 874

C3

Hopedale Canada 180 J6 Horki Belarus 806 G7 Horlivka Ucraina 761 K4 Hormuz, Stramroarca

Element marin Irani Oman 808 H3 485 H8

Horn, Cape element de caosra Chile 97 C 12 Horsens Danemarca 269 C4

Hersholm Danernarca 269 F5

Hotan China 216 B5 Houston Texas, SUA 811 G9

Hovd Mongolia 596 B3 Hovsgol Nuur Lac

_ Mongolia 596 E1 Howe, Capul element de coasta Australia 128 Hradec Kralove Republica

Ceha 316 C6

Hrazdan Armenia 747 F5 Hrodna Belarus 806 C6 Huainan China 21616 Huambo Angola 39 B4 Huancayo Peru 291 E8 Huang He vezi Yellow Rau Huanuco Peru 291 D7 Huaraz Peru 291 C7 Huascaran varf Peru 99 Huddinge Suedia 824 C8 Hudiksvall Suedia 824 C6 Hudson Rau America de

Nord-Est 810 J5 Hudson Bay element marin Canada 180 G7 Hudson Strait element marin Canada 180 H5 Hue Vietnam 896 F6 Huehuerenango Guatemala

61 B3

Huelva Spania 790 C7 Huesca Spania 790 G3 Huich'on North Coreea de

Nord 249 B3

Hulun Nur Lac China 21612

Hfrngnam Coreea de Nord 249C4

Hurghada Egipt 28 D2 Huron, LacCanada/SUA 61

Hvar Insula Croatia 803D6

Hyargas N uur Lac Mongolia 596 C2

Hyderibid India 465 D7 Hyderibid Pakistan 642 D7

Hyeres, lIes d' Insule Franta 383 G8 Hyesan Coreea de Nord 249 C2

Hyvinkaa Finlanda 368 C8

I

fi'i1 Arabia Saudira 808 C3

Iasi Romania 761 E5 lacramawr Regiune Yemen

808 F8

falab Siria 780E2

famah Siria 780.E3 lammdr, Hawr al Lac Irak

485 D6

fara~ Arabia Saudira 808

F4

Ibadan Nigeria 42 H8 Ibague Columbia 73 B5 Ibarra Ecuador 291 C1 Iberian Peninsula

Peninsula Europa de Sud-Vest 623 F5 Ibotirama Brazilia 163 H6 lea Peru 291 D9

Idaho State SUA 810 C5 Idfu Egipc 28 C3

Ielwan .Egipt 28 C2

leper Belgia 152 B2 lerusalirn Capitala Israel

491 C5

Ifoghas, Adrar des Upland Mali 42 G4

Iglesias Italia 498 A7 Iguacu Rau Argentina I Brazilia 163 F9

Iguacu Cascada Brazilia

163 E9

Ihosy Madagascar 39 K7 Iims Siria 780E4

lisalmi Finlanda 368 C6 Ijebu-Ode Nigeria 42 H8 ljssel R Tarile de Jos 874

E4

Ijsselmeer Lac Tarile de Jos 87403

Ikaria Insula Grecia 421

F8

Ikast Danemarca 269 B4 lki Insula Japonia 504 B8 Ilagan Filipine 363 C3 Ham Nepal 142 H5

Ilebo Rep. Dem. Congo

24E9

Ilha Solteira Represa Rezervarie Brazilia 163

F7

Iligan Filipine 363 E8 IlIape! Chile 97 B5 Illinois State SUA 810

H6

Iloilo Filipine 363 D6

Ilorin Nigeria 4218 Imatra Finlanda 368 D8 Impfondo Congo 24 D8 Imphil India 465 IS

In Uk Canada 180 H7 In Salah Algeria 37 F4 lnari, Teno Lc Finlanda

368 C2

Inch'on Coreea de Sud 249 B6

India Asia de Sud 465 Indiana State SUA 810 H6

Indianapolis Indiana, SUA 810H6

Indiile de Vest Arhipelag Marea Caraibelor 623 B6

Indonezia Asia de Sud-Est 470

Indore India 465 C6 Indus Rau Asia de Sud 642 ES

Indus, Delta tinut mlasrinos Pakistan 642 D7

Ingolsradr Germania 405 E8

Inhambane Mozambic 39 H7

Inland Nigeria Delta Mali 42 F5

Inn Rau Europa Centrala 282 F9 306 FS

Inner Hebrides Arhipelag Scotia, Regarul Unit 735A4

Innsbruck Austria 306 F5 Insein Birmania 856 C7 Insula Noua Siberie Insula

Federaria Rusa 640 F3 Insula Principe Sao Tome §i Principe 24 A8 Insula Craciunului Australia, Oceanul Indian 625 F5

Insula de Sud Insula Noua Zeelanda 618 B7 Insula Nordului Insula Noua Zcelanda 618 E4 Insula Pastelui, insula Oceanul Pacific 627 J8 Insula Uist de Nord Scotia, Regatul Unit 735 A3 Insulele Cook de Sud Arhipelag 696 F6 Insulele FaLkland de Vest Insulele Falkland 97 Dll

Insulele Canare Spania 623 E6

Insulele Cayman teritoriu extern Regatul Unit, Indiile de Vest 186 C4 Insulele Cook de Nord Insulele Cook Insule 696 F5

Insulele Falkland Regatul Unit, Oceanul Atlantic

623 Cl 1

Insulele Feroe , Oceanul Atlantic 623 F3

Insulele Filipino Asia de Sud-Est 625 H3 Insulele Galipagos Ecuador, Oceanul Pacific 627 K6

Insulele Marii de Coral teritoriu extern Australia, Marea de Coral 128

Insulele Solomon Tara Oceanul Pacific 640 Insulele Virgine Briranice Regacul Unit, Indiile de Vest 186J4

Interlaken Elvetia 306 C6 Inuvik Canada 180 B5 Invercargill Noua Zeelanda

618 B9

Inverness Scotia, Regacul Unit 735 C3

Ioannina Grecia 421 B6 Ionian Insule Arhipelag Grecia 421 A7

Ioniana Mare Marea Mediterana 421 B9 Iordania Rau Asia de SudVest 491 D4 780 D7 lordan Asia de Sud-Vest

780

fos Insula Grecia 421 F9 Iowa SUA 810 G6

Ipoh Malaysia 546 B3 Ipswich Anglia, Regatul

Unit 735 G9

Iqaluit Canada 180 H 5 Iquique Chile 97 B2 Iquitos Peru 291 E3

Irak Asia de Sud-Vest 485 Irakleio Grecia 421 Ell Iran Asia de Sud-Vest 485 Iranian Platou Upland

Iran 485 H5 Iranshahr Iran 485 J7 Irapuato Mexic 583 G5 Irbid Iordania 780 D6 Iri Coreeade Sud 249 C7 Irian J aya Provincie

Indonezia 470 K4 Iringa Tanzania 28 D 11 Irish Marea Irlandal Regatul Unit 487 F5 735 C7

Irkutsk Federatia Rusa 355 H6

Irlanda de Nord Provincie Regacul Unit 735 A6 Irlanda Europa de Vest 487 Iron Gate static HEP Iugoslavia 803 14 Irrawaddy Rau Birmania 856 B6

Irrawaddy Delta Birmania 856B8

Isch ia, Isola d' Insula Italia 498 E7

Ishikari Rau Japonia 504 F2

1001

INDEXUL LOCALITATILOR

Kandla India 465 B5 Kandy Sri Lanka 465 Ell Kanestron, Akrotirio

element de coasta Grecia 421 D5 Kangaroo Insula Australia 130 F7

Kanggye Coreea de Nord 249 B3

Kangnung Coreea de Sud

249D5

Kanjiza Iugoslavia 803 G2 Kankan Guineea 42 D7 Kano Nigeria 42 J6 Kanpur India 465 E4 Kansas Stat SUA 810 F7 Kansas City Kansas, SUA

811 G7

Kansk Federatia Rusa 355

G5

Kaohsiung Taiwan 216 J8 Kaolack Senegal 42 B6 Kapan Armenia 747 H6 Kapchagay Kazahsran 355

E7

Kapfenberg Austria 306 J4 Kaposvar Ungaria 316 DI0

Kapuas Rau Indonezia 470 I3

Kara Kum vezi Karakumy Kara Marea Oceanul Artie 640G7

Kara -Balra Kargazstan 115 J3

Kara-Bogaz-Gol, Zaliv element marin Marea Caspica 115 B3 Karachi Pakistan 642 C7 Karaganda Kazahscan 355 E6

Karaj Iran 485 E3 Karakol Kargazsran 115 K3

Karakoram Lant muntos

C Asia 642 Gl Karakumskiy Kanal Canal Turkmenistan 115 D5 Karakumy Desert Turkmenistan var. Kara Kum 115 D4

Karamay China 216 C3 Karasburg Namibia 39 C8 Karasjok Norvegia 617

G2

Karbala' Irak 485 C5 Karditsa Grecia 421 C6 K1irgazstan Asia Cenrrala

var, Kirghizia 115 Kariba, Lac Zambia/ Zimbabwe 39 F5 Karkinits'ka Zatoka, element marin, Marea Neagra 761 H6 Karlovac Croatia 803C3 Karlovy Vary Republica Ceha 316 A6

Karlsktona Suedia 824 C9 Karlsruhe Germania 405

Ishurdi Bangladesh 142 17 Isiro Rep. Dem. Congo 24 G7

Iskur Rau Bulgaria 421 D2

Iskur, Yazovir Rezervarie Bulgaria 421 D3 Islamabad Capital a Pakistan 642 F3

Islay Insula Scotia, Regatul

Unit 735 B5 Isma'iliya Egipt 28 Cl Isna Egipt 28 C3

Israel Asia de Sud-Vest 491 Issyk-Kul' Kargazstan 115

J3

Issyk- Kul', Ozero Lac Kargazstan 115 K3 Itagiii Columbia 73 B4 Itaipu, Represa Rezervatie Brazilia/Paraguay 750 H9 163 E8

Italia Europa de Sud 498 Itanagar India 465 14 Itroqqorroormiit

Groenlanda 640 C9 Irurup Insula Japonia/ Federaria Rusa (disputac) 504 HI Iugoslavia Tara Europa de Sud-Est 803

Ivalo Finlanda 368 C2 Ivano-Frankivs'k Ucraina

761 D4

Ivujivik Canada 180 H6 Iwaki Japonia 504 F6 Iwon Coreea de Nord 249

D3

Izabal, Lago de Lac Guatemala 61 C3 Izhevsk Federaria Rusa 355 C4

Iod Polonia 316 E4

J

Jabalpur India 465 IS Jackson Mississippi, SUA

810 H8

Jacmel Haiti 186 F5

jaen Spania 790 E7

Jaffna Sri Lanka 465 IlO Jaipur India 465 C4 Jaipur Hat Bangladesh 142

16

Jaisalmer India 465 B4 Jajce Bosnia §i Hertegovina 803D4

Jakar Bhutan 142J4 Jakarta Capitala Indonezia 470D4

Jakobstad Finlanda 368 B6

jalalabad Afganistan 115

H7

Jalandhar India 465 C3 Jamaame Eritreea 28 F9 Jamaica Indiile de Vest 186

Jamalpur Bangladesh 142 16

Jambi Indonezia 470 C3 James Bay element marin Canada 180 H8 Jammerbugten element marin Danemarca 269 B2

jamnagar India 465 A6 Jamshedpur India 465 F5 Jamuna Rau Bangladesh

14216

Jan Mayen Norvegia, Oceanul Artie 623 F2 Janakpur Nepal 142 FS Japonia Tara E Asia de Est 504

Japonia strarntoarea element subacvatic Oceanul Pacific 627 C4 Japonia, Marea Oceanul Pacific 504 D5

Jari Rau Brazilia/Suriname 163 E2

jarvenpaa Finlanda 368 C8

Jarvis Insula SUA, Oceanul Pacific 696 F2 Java Insula Indonezia 470 E5

Java Marea Oceanul Pacific 470D4

Java stramtoarea, element subacvatic Oceanul Indian 627 A7

Jayapura Indonezia 470 L3 Jaz Murian, Hamun-e Salt lake Iran 485 17

Jebel Liban Muntii Liban 780 D5

Jefferson City Missouri,

SUA 810 G7

jekabpils Letonia 806 E4 Jelgava Letonia 806 D4 Jember Indonezia 470 ES Jena Germania 405 E6 Jenbach Austria 306 GS Jenin West Bank 491 C3 jerernie Haiti 186 F4 Jerez de la Frontera Spania

790C8

Jericho West Bank 491 D5 Jesenice Slovenia 803 B2 Jessore Bangladesh 14218 Jhalakati Bangladesh 142

J9

Jhelum Pakistan 642 F3 Jhenida Bangladesh 14218 Jiddah Arabia Saudica 808

BS

Jihlava Republica Ceha

316 C7

Jilin China 216 K3

Jima Etiopia 28 D7

Jinan China 21615 Jinotega Nicaragua 61 E5 Jlzan Saudi Arabia 808

C7

joao Pessoa Brazilia 16314

Jodhpur India 465 B4 Joensuu Finlanda 368 D6 Johannesburg Africa de

Sud 21 H4

Johor Bharau Malaysia

546 C4

Joinville Brazilia 163 F9 Jokkmokk Suedia 824 D3 Jolo Filipine 363 C9

Jolo Insula Filipine 363

C9

Jomsom Nepal 142 D3 Jonglei Canal Sudan 28 C7 Jiinkiiping Suedia 824 B8 jonquiere Canada 180 J8 Jos Nigeria 42]7

Juan Fernandez, Islas

Insule Chile, Oceanul Pacific 627 L8 juazeiro Brazilia 163 H5 Juba Sudan 28 C8

jucar Rau Spania 790 F5 Judenburg Austria 306 J5 Juigalpa Nicaragua 61 F6 Juiz de Fora Brazilia 163

G8

Juliaca Peru 291 GI0 Jumla Nepal 142 C3 Juneau Alaska, SUA 10

D3

Junin Argentina 97 D6 Jura Insula Scotia, Regatul Unit 735 B5

Jura Muntii Franra/Elveria 383 G5

jurbarkas Lituania 806 C5 jurua Rau Brazilia/Peru 163 B4

Juricalpa Honduras 61 E4 Juvemud, Isla de la Insula Cuba 186 B3

Jylland Peninsula Danemarca 269 B4 jyvaskyla Finlanda 368 C7

K

K'ajaran Armenia 747 H6 K'ut'aisi Georgia 747 D3 K2 Peak China/Pakistan

642 Gl

Kabale Uganda 28 C9 Kabalebo Rezervatie Suriname 496 15 Kabinda Rep. Dem. Congo 24 FlO

Kabul Capirala Afganistan l1SH7

Kachch, Golf Marea Arabica 465 A6 Kachch, Rann of Wetland

India/Pakistan 465 AS Kadugli Sudan 28 C6 Kaduna Nigeria 42 17 Kaedi Mauritania 42 B5 Kaesong Coreea de Nord

249 B5

Kagoshima Japonia 504

B9

Kai, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470 J4 Kaikoura Noua Zeelanda 618 D6

Kainji Rezervatie Nigeria 42H7

Kairouan Tunisia 37 H2 Kaitaia Noua Zeelanda 618 D2

Kajaani Finlanda 368 D5 Kakhovs'ka Vodoskhovyshche Rezervatie Ucraina 761 IS

Kalahari Desert Africa de

Sud 19

Kalarnaria Grecia 421 D5 Kalamara Grecia 421 C9 Kalar Afganistan 115 G8 Kalat Pakistan 642 CS Kalemie Rep. Dem. Congo

24HI0

Kalgoorlie Australia 130 C6

Kali Gandaki Rau Nepal 142 D4

Kaliningrad Kalingrad, Federatia Rusa 806 AS Kaliningrad Teritoriu extern Federatia Rusa 806A4357 B2 Kalinkavichy Belarus 806

F9

Kalisz Polonia 316 E4 Kalmar Suedia 824 C9 Kalundborg Danemarca

269 D5 Kamyaners-Podil's'kyy Ucraina 761 E4

Kama Rau Federatia Rusa 314

Kamarhati India 465 G5 Karnceatka Peninsula Federaria Rusa 355 K3 Kamchiya Rau Bulgaria 421 G2

Karnina Rep. Dem. Congo

24 Fll

Kamloops Canada 180 C9 Kamo Armenia 747 G5 Kampala Capitala Uganda

28 C9

Kampong Cham Cambodgia 896 £10 Kampong Chhnang Cambodgia 896 D9 Kampong Saorn Cambodgia 896 Dll Kamper Cambodgia 896 Dl1

Karnpuchia vezi Cambodgia

Kananga Rep. Dem.

Congo 24 FlO Kanazawa Japonia 504 E6 Kandahar Afganistan 115 F8

Kandi Benin 42 H7

1002

INDEXUL LOCALlTApLOR

C8

Karlstad Suedia 824 B7 Karrni'el Israel 491 C2 Karnali Riu Nepal 142 B3 Karora Eritreea 28 E5 Karpathos Insula Grecia

421 GI0

Karshi Uzbekistan 115 F4 Karskoye More Oceanul Artie 357 F2

Kasai Rau Rep. Dern.

Congo 24E9

Kasama Zambia 39 G3 Kashan Iran 485 F4

Kashi China 216 B4 Kashmir Regiune disputata

India/Pakistan 465 C2 642G2

Kasongo Rep. Dem.

Congo 24 G9

Kaspi Georgia 747 E3 Kassala Sudan 28 D5 Kassel Germania 405 D6 Katerini Grecia 421 C5 Katha Birmania 856 C4 Kathmandu Capirala

Nepal 142E4

Katsina Nigeria 42 16 Kattegat element marin Danernarca/Suedia 824 A9

Kauai Insula Hawaii, SUA 810 B9

Kaunas Lituania 806 C5 Kavadarci Macedonia 803

18

Kavala Grecia 421 E4 Kawasaki Japonia 504 F7 Kayan Rau Indonezia 470

F2

Kayes Mali 42 C6 Kazahstan Asia Cenrrald 355

Kazakh Kazahstan 355 Kazan' Federatia Rusa 355

C4

Kazanluk Bulgaria 421 F3 Kea Insula Grecia 421 E8 Kecskemer Ungaria 316

F9

Kedainiai Liruania 806 D5 Keetmanshoop Namibia 39 C8

Kefallinia Insula Grecia

421A7

Kefar Sava Israel 491 C4 Kclme Lituania 806 C4 Kelowna Canada 180 C9 Kemerovo Fcderatia Rusa

355 F5

Kemi Finlanda 368 B4 Kernijarvi Finlanda 368 C4

Kemijoki Rau Finlanda 368 C4

Kendari Indonezia 470 H4

Kenema Sierra Leone 42 C8

Keneurgench

Turkmenistan 115 D2 Kenitra Maroc 37 D2 Kenora Canada 180 G9 Kentucky State SUA 810

17

Kenya Africa de Est 28 Keramadec Trench element subacvatic Oceanul Pacific 128

Kerch Ucraina 76117 Kerch Strait element marin Federaria Rusa/Ucraina 761]7

Kerguelen Insula Oceanul Indian 625 D8 Kerguelen Plarou element subacvatic Oceanul Indian 625 D9

Kerki Turkmenistan 115 F5

Kcrkyra Grecia 421 A5 Kerkyra Insula Grecia 421 A6

Kermadec Trench e1emem subacvatic Oceanul Pacific 627 F8

Kerman Iran 485 H6 Kerulen Rau China/ Mongolia 596 G3

Khabarovsk Federaria Rusa 355 K6

Khambhat, Element al golfului India 465 B6 Khan Yimis H~ia Gaza 491 A7

Khanrhabouli Laos 896 D6

Kharkiv Ucraina 761 J3 Khartoum Capitala Sudan 28 C5

Khartoum Sudan de Nord 28 D5

Khash Iran 485 J6 Khaskovo Bulgaria 421 F3

Khaydarkan Kargazstan 115 H4

Kherson Ucraina 761 H6 Khmel' -nyts'kyy Ucraina 761 E3

Kholm Afganistan 115 G6 Khon Kaen Thailanda 857 F7

Khorog Tadjikistan 11515 Khorramshahr Iran 485 E6

Khouribga Maroc 37 D2 Khudzhand Tadjikistan

115 H4

Khulna Bangladesh 14218 Khvoy Iran 485 C2 Khyber Pass Trecatoare

Afganistan/Pakistan 115 H7

Kiaevo Macedonia 803 H8

Kiel Germania 405 D2 Kiel Bay element marin

Germania de Vest 269 C7

Kielce Polonia 316 F5 Kiev Capitala Ucraina 761 G3

Kiffa Mauritania 42 C5 Kigali Capitala Rwanda 24 H9

Kigoma Tanzania 28 C10 Kikwit Rep. Dem. Congo 24E10

Kilchu Coreea de Nord 249 D3

Kilimanjaro varf Tanzania

19

Kilkenny Irlanda 487 D5 Kilkis Grecia 421 C4 Killarney Irlanda 487 B6 Kimberley Africa de Sud

21 F5

Kimch'aek Coreea de Nord 249D3

Kirnch'on Coreea de Sud 249 C7

Kimje Coreea de Sud 249 C7

Kindia Guineea 42 C7 Kindu Rep. Dem. Congo 24G9

King Insula Australia 128 King William Insula Canada 180 E5 Kingman Recif SUA, Oceanul Pacific 696 F 1 Kingston Canada 180 K9 Kingston Capicala Jamaica 186 D5

Kingston upon Hull Anglia, Regatul Unit 735 F7

Kingstown St Vincent ~i the Grenadines 186 K7 Kinshasa Capitala Rep.

Dem. Congo 24 D9 Kirghiz Srepa Kazahstan 355 D5

Kirghizia vezi Kargazsran Kiribati Tara Oceanul Pacific 696

Kirinyaga Varf Kenya 19 Kiritirnati Insula Kiribati 696G2

Kirkenes Norvegia 617 H2

Kirkland Lac Canada 180 19

Kirkuk Irak 485 C3 Kirkwall Scotia, Regatul Unit 735 D2

Kirov Federatia Rusa 355 C3

Kirovohrad Ucraina 761 H4

Kirthar Lant mumos Pakistan 642 C6 Kiruna Suedia 824 D2 Kisangani Rep. Dem.

Congo 24 F8 Kishorganj Bangladesh

14217

Kismaayo Eritreea 28 F9 Kisumu Kenya 28 D9 Kitakyushu Japonia 504

B8

Kitarni Japonia 504 G2 Kitchcner Canada 180 no Kitwe Zambia 39 F3 Kitzbuhel Austria 306 G4 Kivu, Lac Rwanda/Rep.

Dem. Congo 24 G9 Kladno Republica Ceha

316 B6

Klagenfurt Austria 306 16 Klaipeda Lituania 806 B4 Klang Malaysia 546 B4 Klerksdorp Africa de Sud

21 G4

Kljua Bosnia Iii Hcrregovina 803 D4 Klosterneuburg Austria

306K3

Knin Croatia 803C5 Knirrelfeld Austria 306 J5 Knud Rasmussen Regiune

Groenlanda 640 C7 Kosice Slovacia 316 G7 Koaani Macedonia 803 18 Kobe Japonia 504 D7 Koblenz Germania 405

B7

Kobryn Belarus 806 C8 Kechi Japonia 504 C8 Kodiak insula Alaska,

SUA 810 B3

Kege Danemarca 269 E5 Kohirna India 465 14 Kohrla- jarve Estonia 806

G2

Kchung Coreea de Sud 249 C8

Koilabas Nepal 142 C4 Koje-do Insula Coreea de Sud 249 D8

Kokand Uzbekistan 115 H4

Kokkola Finlanda 368 B6 Kokshaal-Tau Lant rnuntos Kargazstan 115 K3 Koksherau Kazahsran 355 D5

Kol'skiy Poluostrov Peninsula Federaria Rusa 355 D2

Kola Peninsula Peninsula Federatia Rusa 314 Kolda Senegal 42 B6 Kolding Danemarca 269 C5

Kolen Muntii Lant muncos Norvegia /Suedia 617 D5

Kolka Leronia 806 D2 Kolkata (Calcutta) India 465 G5

Koln Germania 405 B6 Kolwezi Rep. Dem. Congo 24 F11

Kolyma Range Lanr

muntos Federatia Rusa

113

Kolyrnskoye Nagor'ye Lant rnunros Pederatia Rusa 355 K3

Komarno Slovacia 316 E8 Komoe Rsu Coasta de Fildes 42 F8

Komotinf Grecia 421 E4 Komsomol'sk Turkmenistan 115 E4 Kornsornol'sk-na-Arnure Fcderatia Rusa 355 K5 KomSUAn Coreea de Nord 249 D2 Kongsberg Norvegia 617 C8

Konispol Albania 803 Gll

Konjic Bosnia §i Hertegovina 803 E5 Kopaonik Muntii Iugoslavia 803 H6 Koper Slovenia 803 A3 Koprivnica Croatia 803D2

Kokaua Insula Croatia 803D6

Korce Albania 803 H9 Korhogo Coasta de Fildes 42E7

Korinthiakos Kolpos element marin Grecia 421 C7

Korinthos Grecia 421 C8 K6riyama Japonia 504 F6 Korla China 216 D4 Koros Rau Ungaria 316 F9 Korosren' Ucraina 761 F2 Korser Danemarca 269

D6

Kortrijk Belgia 152 B3 Kos Insula Grecia 421 G9 Kosan Coreea de Nord 249

C4

Kosciuszko, Varf Australia 128

Kosong Coreea de Nord 49 C5

Kosovo Provincie Iugoslavia 803 H7 Kosovska Mitrovica Iugoslavia 803 H6 Kosrae Insula Micronezia 640 E3

Kostanay Kazahstan 355

D5

Koszalin Polonia 316 D2 Kota India 465 C5

Kota Bharu Malaysia 546 C2

Kota Kinabalu Malaysia 546J2

Korka Finlanda 368 D8 Kotto Rau Africa Centrals 24 F6

Koudougou Burkina 42 F6

Kourou French Guyana

1003

INDEXUL LOCALlTATILOR

Laprev Marea Oceanul Artie Rus. Laptevykh, mai mule 640 G4 Laptevykh, Marea Laptev Larisa Grecia 421 C6 Larkana Pakistan 642 D5 Larnaca Cipru 780 B4 Las Piedras Uruguay 97

E6

Las Tablas Panama 61 J9 Las Vegas Nevada, SUA 810 C7

Lausanne Elvena 306 A6 Laeacunga Ecuador 291 C2

Launceston Australia 130 G8

Laurentian Muntii Upland Canada 61

Laval Franta 383 C4 Layla Arabia Saudita 808

E5

le Havre Franta 383 D2

le Mans Franta 383 D4

le Puy Franta 383 F7

Lebu Chile 97 A7

Leece Iealia 498 H7

Leduc Canada 180 D9 Leeds Anglia, Regacul Unit

735 E7

Leeuwarden Tarile de J os 87402

Leeuwin, Cape Australia 130 B6

Leeward Arhipelagul Indiile de Vest 186 K4 Lefkada Insula Grecia 421

B7

Legaspi Filipine 363 D5 Legnica Polonia 316 C5 Leicester Anglia, Regacul

Unit 735 E9

Leiden Tarile de Jos 874 B5

Leinster Region Irlanda

487 E5

Leipzig Germania 405 E5 Leivadia Grecia 421 C7 Lek Rau Tarile de Jos 874

C5

Lelysead Tarile de Jos 874 D4

Lemvig Danemarca 269 A3

Lena Riu Federaria Rusa

496K4

Kousseri Camerun 24 C4 Kouvola Finlanda 368 D8 Kovel' Ucraina 761 D2 Kozani Grecia 421 C5 Kra, Isthmus of element de

coasta Birrnania/ Thailanda 857 Dll Kragujevac Iugoslavia 803 H5

Krakarau Peak Indonezia

113

Krakow Polonia 316 F6 Kraljevo Iugoslavia 803 H5 Kranj Slovenia 803 B2 Krasnoiarsk Federatia Rusa

355 G5

Krasnyy Luch Ucraina 761 K5

Kremenchuk Ucraina 761 H4

Kremenchuts'ke Vodoskhovyshche Rezervatie Ucraina 761 H4

Krems Austria 306 K3 Kreeinga Licuania 806 B4 Kribi Came run 24 B7 Krishna Rau India 465 C7 Kristiansand Norvegia 617

B9

Kristianstad Suedia 824 BI0

Krk Insula Croatia 803B3 Kroonsead Africa de Sud 21 G5

Krusevac Iugoslavia 803 H5

Krugersdorp Africa de Sud 21 G4

Krychaw Belarus 806 G8 Kryvyy Rih Ucraina 761 H5

Kuala Lumpur Capitala Malaysia 546 B3

Kuala Terengganu Malaysia

546C2

Kuanran Malaysia 546 C3 Kuching Malaysia 546 G4 Kucove Albania 803 G9 Kudat Malaysia 546 Kl Kufsrein Austria 306 G4 Kugluk Canada 180 D5 Kuito Angola 39 C3 Kujang Coreea de Nord

249 B4

Kulai Malaysia 546 C4 Kuldiga Letonia 806 C3 Kulyab Tadjikistan 115

H5

Kumamoto Japonia 504 B9

Kumanovo Macedonia

80317

Kumasi Ghana 42 F8 Kurnbo Camerun 24 B6 Kurnch'on Coreea de Nord

249 B5

Kumho Rau Coreea de Sud

249D7

Kumi Coreea de Sud 249 C7

Kumon Lanr muntos Birmania 856 C2 Klimsong South Coreea de Sud 249 B8

Kunashir Insula japonia/ Federaria Rusa (disputar) 504 G2 Kunduz Afganistan 115 G6

Kungar Malaysia 546 A2 Kunlun Shan Lanr muntos China 216 C5 Kunming China 216 G8 Kunsan Coreea de Sud 249

B7

Kuopio Finlanda 368 D6 Kupang Indonezia 470 H5 Kursenai Liruania 806 C4 Kura Rau Azerbaidjanl

Georgia 747 IS Kurashiki Japonia 504 C8 Kiirdamir Azerbaidjan 747 J4

Kuressaare Estonia 806 D2

Kurgan-Tyube Tadjikistan 115 H5

Kurigram Bangladesh 142 IS

Kurile rench element subacvaeic Oceanul Pacific 627 D3 Kurile Insula Oceanul

Pacific 627 D3 Kurmuk Sudan 28 D6 Kuru Rau Bhutan 142 J4 Kuruman Africa de Sud 21

D5

Kushiro Japonia 504 G3 Kushtia Bangladesh 142 17

Kusong Coreea de Nord 249 B3

Kuusamo Finlanda 368 D4

Kuusankoski Finlanda 368 D8

Kuujjuaq Canada 18016 Kuujjuarapik Canada 180 H7

Kuum Coreea de Nord 249 C4

Kuwait Asia de Sud-Vest 808

Kuwait Capitala Kuwait 808 F2

Kvarndrup Danemarca 269 D6

Kwangju Coreea de Sud 249 C8

Kwango Rau Rep. Dem.

Congo 24DlO Kyklades Insula Grecia 421 E8

Kyonggi-man element marin Coreea de Nord I

Coreea de Sud 249 B6 Kyonghung Coreea de Nord 249 El

Kyongju South Coreea de

Sud 249 D7

Kyoto Japonia 504 D7 Kyrenia Cipru 780 B3 Kythira Insula Grecia 421

DIO

Kyushu Insula Japonia 504 B9

Kyzyl Kum Desert Kazahstan/Uzbekistan 115 F2

Kyzylorda Kazahsran 355 C6

L

L'Aquila Italia 498 E5 L'viv Ucraina 761 C3

La Ceiba Honduras 61 E3 La Chan-de-Fonds Elvetia

306 B5

La Esperanza Honduras 61 D4

La Ligua Chile 97 B5 La Louviere Belgia 152 D3

La Oroya Peru 291 D8

La Palma Insula Spania 37 A3

La Paz Capitala Bolivia 750 B4

La Paz Mexie 583 C4

La Perouse element marin

Japonia 504 F 1

La Rioja Argentina 97 C5 la Rochelle Franta 383 C5 la Roche-sur-Yon Franta

383 C5

La Roman Republica

Dorninicana 186 H4 La Serena Chile 97 B5 La Spezia ltalia 498 C4 Laayoune Capitala

Weseern Sahara de Vest 37 B4

Labe Guineea 42 C7 Laborec Rau Slovacia 316 G7

Labrador Regiunea Canada 61 Labrador City Canada 180 ]7

Labrador Mare Oceanul Atlantic 623 C3 Labuan Malaysia 546 J2 Laccadive Arhipelag India 625 D3

Ladoga, Lac Federatia Rusa 314

Lae Papua-Nona Guinee 640 C5

L.eS0 Insula Danemarca 269 E2

Ulgen Rau Norvegia 617 C7

Laghouat Algeria 37 F2 Lagos Nigeria 42 H8 Lagos Portugalia 703 Bll Lagouira Sahara de Vest 37

A6

Lahore Pakistan 642 F4 Lai Ciad 24 D5

Lake District regiune

Anglia, Regacul Unit 735 D7

Laksham Bangladesh 142 K8

Lakshmipur Bangladesh 142J8

Lalirpur Nepal 142 E4 Lalmanir Hae Bangladesh

142 IS

Larnbare Paraguay 750 G9 Larnbarene Gabon 24 B8 Lambert Glacier element

glaciar Antarctica 91 14 Lamia Grecia 421 C7 Lampedusa Insula Icalia 498 D11

Lampione Insula Icalia 498 Cll

Lanao, L. Lac Filipine 363 E8

Lancaster Anglia, Regatul Unit 735 D7

Lancaster Sound element marin Canada 180 F4 Land's End element de coasts Anglia, Regaml Unie 735 Bll

Landeck Austria 306 F5 Lang Son Vietnam 896 F2 Langeland Insula

Danemarca 269 D6 Langkawi, Pulau Insula Malaysia 546 A2 Lankaran Azerbaidjan 747 K7

Lansing Michigan, SUA 81016

Lantul Indian de Sud-Esc Element subacvatic Oceanul Indian 625 F8 Lantul Indian de Sud-Vest Element subacvaeic Oceanul Indian 625 B7

Lanrul paciflco-arlanric Element subacvatic Oceanul Pacific 627 HIO

Lantul Scotia Element subacvatic Oceanul Atlantic 623 C 11 Lanzarore Insula Spania

37 B3

Lanzhou China 216 G5 Laoag Filipine 363 C2 Laon Franta 383 F3

Laos Tara Asia de Sud-Est 896

Lapland Region Europa de Nord 314 Lappeenranta Finlanda 368 D8

355 H3

Leoben Austria 306 J5 Leon Mexic 583 G5 Leon Nicaragua 61 E6 Leon Spania 790 D2 Lerwick Scotia, Regatul

Unit 735 Al

Leskovac Iugoslavia 803 16 Lesotho Africa de Sud 21 Lesser Antarctica Regiunea

Antarctica 91 C6 Lesser Antilles Arhipelag Indiile de Vest 186 J 6 Lesser Caucasus Muntii

1004

-

INDEXUL LOCALITATILOR

Asia 747 D3

Lesvos Insula Grecia 421 F6

Lethbridge Canada 180 D9

Leti, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470 IS Leronia Tara Europa de Nord-Est 806

Leuven Belgia 152 D2 Leverkusen Germania 405 B6

Lewis Insula Scotia, Regarul Unit 735 B2 Leyre Insula Filipine 363

E6

Lezhe Albania 803 G8 Lhasa China 216 E7 Lhunrshi Bhutan 142 J4 Liban Tara Asia de Sud-

Vest 780

l.ibercc Republica Ceha

316 C5

Liberia Costa Rica 61 F7 Liberia Africa de Vest 42 Libia Tara Africa de Nord

28

Libian Desert Africa de Nord 19

Libreville Capitala Gabon 24 B8

Liechtenstein Europa

Centrala 306

Liege Belgia 152 F3

Lienz Austria 306 H6 Liepaja Letonia 806 B3 Liesral Elveria 306 C4 Liezen Austria 306 14 Liffey Rau Irlanda 487 E4 Likasi Rep. Dem. Congo

24Gll

Lille Franta 383 F2 Lillebailr elernente marine Danemarca 269 C6 Lilleharnmer Norvegia 617 C7

Lilongwe Capitals Malawi 39 G4

Lima Capirala Peru 291

D8

Limassol Cipru 780 B4 Limerick Irlanda 487 C5 Limfjorden Element marin

Danemarca 269 B2 Lirnnos Insula Grecia 421

E6

Limoges Franta 383 D6 Limon Costa Rica 61 H8 Limpopo Rau Africa de

Sud 39 G6 21 G2 Linares Chile 97 B6 Linares Spania 790 E6 Lincoln Anglia, Regatul

Unit 735 F8

Lincoln Mare Oceanul Artie 640 D6 Lincoln Nebraska, SUA 810 F6

Linden Guyana 496 14

Lindi Tanzania 28 E12 Line Insule Arhipelag Kiribati 696 G3 Lingga, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470 C3

Linkiiping Suedia 824 C8 Linosa Insula ltalia 498 Dll

Linz Austria 306 13 Lion, Golful element marin Marea Mediterana 383 F9 Lipa Filipine 363 CS

Lipari Insula Italia 498 E9 Lira Uganda 28 C8 Lisbona CapitaIa

Porrugalia 703 B8 Little Minch element marin Scotia, Regarul Unit 735 B3

Little Rock Arkansas, SUA 810 G8

Lituania Tara Europa de Est 806

Liverpool Anglia, Regarul Unit 735 D8 Livingstone Zambia 39 E5 Livno Bosnia §i Herregovina 803 D5 Livorno Italia 498 C4 Ljubljana Capitala Slovenia 314 B2

Ljungan Rau Suedia 824 B5

Ljusnan Rau Suedia 824 C6

Llanos Region Columbia /

Venezuela 496 F3 Lleida Spania 790 H3 Lobatse Botswana 39 E7 Lobito Angola 39 B3 Locarno Elveria 306 D7 Lod Israel 491 B5

Lodja Rep. Dem. Congo

24F9

Lofoten Arhipealg Norvegia 617 D3 Logan, Varf rnunros

Canada 61

Logrono Spania 790 F2 Loire Rau Franta 383 D4 Loja Ecuador 291 B4 Lokitaung Kenya 28 D8 Lokken Danemarca 269

C2

Loksa Estonia 806 F 1 Lolland Insula Danemarca 269E7

Lombok Insula Indonezia 470 F5

Lome Capirala Togo 42 G8

Lomond, Loch Lac Scotia, Regatul Unit 735 C5

Lomonosov Ridge element subacvatic Oceanul Artie var. Harris Ridge 640E5

London Canada 180110 London Capitals Regarul Unit 735 FlO Londonderry Irlanda de Nord, Regarul Unit 735 A6

Londonderry, Cape

Australia 128 Londrina Brazilia 163 F8 Long Beach California, SUA 62714

Long Insula insula NE SUA de Nord Est 810 K6

Long Insula insula Bahamas 186 E2

Longford Irlanda 487 D4 Longyearbyen Svalbard 640E8

Lop Nur Lac China 216 D4

Lorca Spania 790 F7

Lord Howe Rise vezi Oceanul Pacific 627 D8 Lorient Franta 383 B4 Los Angeles California,

SUA 810 B8

Los Mochis Mexic 583 D4 Lot Rau Franta 383 D7 Louang Namtha Laos 896

B3

Louangphabang Laos 896

B4

Loubomo Congo 24 C9 Louisiana SUA 810 G9 Louisville Kentucky, SUA

81017

Lovech Bulgaria 421 E2 Loyautc, lIes Arhipelagul New Caledonia 640 F8 Loznica lugoslavia 803 F4 Lusaka Capitala Zambia 39 F4

Luaenec Slovacia 316 F8 Luanda Capitala Angola 39 A2

Luanshya Zambia 39 F4 Lubanas Ezers Lac Letonia

806F4

Lubango Angola 39 B4 Lubeck Germania 405 D3 Lublin Polonia 316 G5 Lubny Ucraina 761 H3 Lubumbashi Rep. Dem.

Congo 24 G12 Lucan lrlanda 487 E4 Lucapa Angola 39 D2 Lucena Filipine 363 C5 Lucerne Elvetia 306 C5 Lucerne, L. Lac Elvetia

306 C5

Lucknow India 465 E4 Liideritz Namibia 39 B8 Ludhuina India 465 C3 Lugano Elvetia 306 D7 Lugano, L. Lac Iralia/

Elvetia 306 D7

Lugo Spania 790 B2 Luhans'k Ucraina 761 L4

Lule Rau Suedia 824 C2 Lulea Suedia 824 E3 Lumsden Noua Zeclanda

618 B8

Luninyets Belarus 806 D8 Lurie Rau Mozambic 39 14

Lushnje Albania 803 G9 Lut, Dasht-e Desert Iran 48515

Lurs'k Ucraina 761 D2 Lurzow-Holrn Golf vezi Antarctica 91 H2 Luxemburg Tara Europa de Vest 170

Luxemburg Capitala Luxemburg 170 F6 Luxor Egipt 28 C3

Luzon Insula Filipine 363 C3

Luzon Strait Marea vezi Filipine/Taiwan 363 Cl

Lyepyel' Belarus 806 F6 Lyon Franta 383 F6

M

Marea Adriatica Marea Mediterana 498 E4 Marea Aegean Marea Medirerana-iz l E7 Marea Alba Oceanul Artie 314

Marea Amundsen Antarctica 91 B6 Marea Arabian, Oceanul Indian 625 C2 Marea Baltica Oceanul Atlantic 314

Marea Bariera a Recifului de coral Marea de Corali 130H3

Marea Campie Chineza regiune China 21616 Regatul Unit vezi Regatul Unit

Uk hara Uzbekistan 115 F4

Uk us Uzbekistan 115 D2 Marea Caraibelor Oceanul Atlantic 186 H5

Marea Cascada Canada 180 K6

Marea Caspica Asia/ Europa 113 314

Marea Celtic Oceanul Atlantic 487 D8

Marea Chinei de Est Oceanul Pacific 627 B4 Marea Chinei de Sud Oceanul Pacific 627 B5 Marea de Coral Oceanul Pacific 627 D7

Marea Est-Siberiana Oceanul Artie 640 F2 Marea Filipinei Oceanul Pacific 363 D2

Marea Galbena Oceanul Pacific 216 J5

Marea Ligurian Marea Mediterana 383 H8 498 B4

Marea Moarra Asia de Sud-Vest 491 D6 780 D7

Marea Neagra Asia/Europa 113 314

Marea Nordului Oceanul Atlantic 623 F4

Marea Norvegiei Oceanul Artie 617 C5

Marea Ross Antarctica 91 E7

Marea Rosie Oceanul Indian 625 A2

Marea Sargaselor Oceanul Adantic 623 C6 Marea Scotiei Oceanul Atlantic 623 C 11 Marea Solomon Oceanul Pacific 640 D6

Marea Sulu Oceanul Pacific 363 B8

Marea Tasman Oceanul Pacific 627 D9

Marea Thraeian Grecia 421 E5

Marea Timorului Oceanul Indian 625 H5

Marea Tireniana Marea Medirerana 498 C7 Marek Canion Vale SUA de Sud-Vest 810 C7 Marile Comore Insule Comoros 39 J3

Marile Lacuri America de Nord 61

Marinele de Nord Insule Teritoriu extern SUA, Oceanul Pacific 627 D5 Muntii Apalasi Lanrul Munros din Esrul SUA 81017

Muntii Carpatii Lantul Muntos din Europa de Est 314

N

N'Dalatando Angola 39

B2

N'Giva Angola 39 B5 N'Guigmi Nigeria 42 K6 Nacir, Buleirer Reservoir

Egipt 28 C3

Nablus West Bank 491 C4 Nacala Mozambic 3914 Nestved Danemarca 269

E6

Naga Filipine 363 D5 Nagano Japonia 504 E6 Nagarjuna Reservoir

Reservoir India 465 D8

Nagasaki Japonia 504 B9

1005

INDEXUL LOCALITATILOR

Nizhnevarrovsk Federarla Rusa 355 E4

Nizhniy Novgorod

Federatia Rusa 355 C3 Nizhyn Ucraina 761 H2 Nizwa Oman 808 IS Nlmes Franta 383 F8 Nkhorakora Malawi 39

G4

Nkongsamba Camerun 24 B6

Nu'alofa Capitala Tonga 696C7

Noakhali Bangladesh 142 K8

Nogales Mexic 583 C 1 Nordfjord element de coasta Norvegia 617 B7

Norfolk Insula Teritoriu extern Australia, Oceanul Pacific 128 Nori'lsk Federatia Rusa 355 F3

Normandia Regiune Franta 383 C3

Norrkoping Suedia 824 C8

Norrtalje Suedia 824 D7 North Frisian Insulele Arhipelag Danemarca/ Germania 405 C 1 Norvegia Tara nordul

Europei 617

Norwich Anglia, Regarul Unit 735 G9

Notea Rau Polonia 316 D3

Nottingham Anglia, Regarul Unit 735 E8 Noua Zeelandii. Tara Oceanul Pacific 618 Nouadhlbou Maurirania 42A3

Nouadhibou, Ras Element de ~arm Mauritania 42

Nagcrcoil India 465 D 10 Nagorno Karabah Regiune

Azerbaidjan 74716 Nagoya Japonia 504 E7 Nagpur India 465 D6 Nagykanizsa Ungaria 316

D9

Naha Japonia 504 A12 Nahariyya Israel 491 C2 Nain Canada 180 J6 Nairobi Capitals Kenya 28

D9

Najd Regiune Arabia Sauditii. 808 D4

Najin Coreea de Nord 249 E2

Najran Arabia Sauditii. 808 D7

Nakamura Japonia 504 C8 Nakhodka Federaria Rusa 355 F3

Nakhon Ratchasirna Thailanda 857 F8 Nakhon Sawan Thailanda 857 E8

Nakhon Si Thammarat Thailanda 857 E12 Nakina Canada 180 H9 Nakskov Danemarca 269 D7

Nakuru Kenya 28 D9 Nal'chik Federatia Rusa 355 AS

Nalayh Mongolia 596 G2 Nam Fluviul Coreea de Nord 249 B4

Nam Nnh Vietnam 896 E3

Namangan Uzbekistan 115 13

Namibe Angola 39 A4 Namibia Tara Africa de Sud 39

Namp'o Coreea de Nord

249 B5

Nampula Mozambic 39 14 Namur Belgia 152 E4 Nanchang China 21617 Nancy Franta 383 G4 Nanded India 465 D7 Nanjing China 21616 Nanning China 216 H8 Nantes Franta 383 C4 Naogaon Bangladesh 142

17

Napier Noua Zeelandii. 618 F4

Napo Fluviul Ecuador/ Peru 291 E2

Napoli Iralia 498 E7 Narayani Fluviul Nepal 142 E4

Narbonne Franta 383 E8 Nares Str:1mtoarea Canada/Groenlanda 640 C6

Narew Rau Polonia 316 G3

Narmada Rsu India 465 C6

Narsingdi Bangladesh 142

]7

Narva Estonia 806 G2 Narva Golful Golful Finlanda 806 Gl Narva Rau Estonia/

Federatia Rusa 806 G2 Narvik Norvegia 617 E3 Naryn Kargazstan 115 J3 Naryn Ran Kargazsran/

Uzbekistan 115 J3 Nashville Tennessee, SUA 811 H7

Nasik India 465 C6 Nassau Capitala Bahamas

186 D1

Naserat Israel 491 C3

N a~erar 'Illir Israel 491 C2 N aral Brazilia 163 14 Naritingou Benin 42 G7 Nator Bangladesh 14217 Naruna, Kepulauan

Arhipelagul Indonezia 470D2

Naruna, Kepulauan Arhipelagul Indonezia 546 F3

Nauru Tara Oceanul Pacific 640 Navapolarsk Belarus 806 F6

Navassa Insula Teriroriu extern SUA, Indiile de Vest 186 E4

Navoi Uzbekistan 115 F4 Nawabganj Bangladesh 142 H7

Nawabshah Pakisran 642 D6

Naxcivan Azerbaidjan 747 G7

Naxos Insula Grecia 421

F9

Nazca Peru 291 E9 Nazrer Etiopia 28 E7 Ndele Republica Central-

Africana 24 E6 Ndjamena Capirala Ciad 24D4

Ndola Zambia 39 F3 Nebirdag Turkmenisran 115 B4

Nebraska Stat SUA 810 F6

N eckar Rsu Germania 405 C9

Necochea Argentina 97 E7

Negele Eriopia 28 E8 Negev regiune Deserrica Israel 491 C9 Negros Insula Filipine 36307

Negru Rau America de

Sud 99

Neiva Columbia 496 B5 Nellore India 465 E8 Nelson Noua Zcelanda

618 D6

Neman Rau Europa de

Nord-Est 806 C7 Nemuro Japonia 504 G2 Nepal Tara S Asia 142 Nepalganj Nepal 142 B4 Neretva Rau Bosnia ~i

Hertegovina 803 E6 Neris Rau Belarus/ Liruania 806 D5

Ness. Loch Lacul SCOtia, Regarul Unit 735 C3 Neranya Israel 491 B4 Netrakona Bangladesh 142J6 Neubrandenburg Germania 405 F3 Neuchatel Elvetia 306 B5 Neuchatel, L. Lacul Elveria 306 B5

Neumi.inster Germania 405 D2

Neunkirchen Austria 306 K4

Neuquen Argentina 97 C7

Ncusiedler, L. Lacul Austria/Ungaria 306 L4 Nevada Stat SUA 810 C7 Nevada, Sierra Lant munros Spania 790 E7 Nevers Franta 383 E5 New Amsterdam Guyana 496 14

New Britain Insula PapuaNoua Guinee 640 D5 New Brunswick Province Canada 180 K8

New Caledonia Teritoriu extern Franta, Oceanul Pacific 640 E7

New Delhi Capitala India 465 D3

New Guineea Insula Oceanul Pacific 627 C6 New Hampshire Stat SUA 810 K5

New Ireland Insula PapuaNoua Guinee 640 D5 New Jersey Stat SUA 810 K6

New Mexico Stat SUA 810 E8

New Orleans Louisiana.

SUA 810 H9

New Plymouth Noua Zeelanda 618 E4

New Providence Insula Bahamas 186 El

New South Tara Galilor Stat Australia 130 G6 New York New York, SUA 810 K6

New York Srar SUA 810 J6

Newbridge Irlanda 487 E5 Newcastle Australia 130 H6

Newcastle upon Tyne Anglia, Regatu! Unit

735 E6 Newfoundland Province Canada 180 J6 Newfoundland Bazinu!

Oceanul Atlantic 623 D5

Newry Irlanda de Nord, Regatul Unit 735 B7 Neyshabur Iran 485 13 Ngaoundere Camerun 24 C6

Nha Trang Vietnam 896 H9

Nis Iugoslavia 803 16 Niamey Capirala Nigeria 42H6

Niangay. Lac Mali 42 F5 Nicaragua Tara America Cenrrala 61

Nicaragua. Lago de Lacu!

Nicaragua 61 F6 Nicobar Insula Arhipelag India 625 E3

Nicosia Capirala Cipru 780 B4

Nicoya, Golful element acvatic Costa Rica 61 F8

Nicoya. Peninsula de Peninsula Costa Rica 61 F7

Nieuw Amsterdam Surinam 496

Nigeria Rau Africa de Vest 4217

Nigeria Rau Africa de Vest 623 F6

Nigeria Tara Africa de Vest 42

Nigeria Delta rnlastini Nigeria 42 19 Nigeria Tara Africa de

Vest 42

Niigara Japonia 504 E6 Nijmegen Olanda 875 D5 Nikopol' Ucraina 761 IS Nil Rau Africa de Nord 28

C4

Nil Delta Mlastini Egipr 28 Cl

Nilphamari Bangladesh 142H5

Nilul Alb fluviu Sudan 28 C7

Ninety East Ridge Element subacvatic Oceanul Indian 625 E5

Ningbo China 216 J7 Nioro Mali 42 D5 Nipigon. Lacu! Lacul

Canada 180 G9

Nisa Franta 383 H8 Nissum Bredning Element acvatic Danemarca 269 B3

Nitra Slovacia 316 E8 Niue Teritoriu extern Noua Zeelanda, Oceanul Pacific 627 F7

A3

Nouakchott Capirala Mauritania 42 B4 Noumea Noua Caledonie 640 F8

Nova Gorica Slovenia 803 A2

Nova Gradirka Croatia 803 E3

Nova Kakhovka Ucraina 761 H6

Nova Scoria Provincie Canada 180 K8

Novara Italia 498 B2 Novaya Zemlya Arhipelag Federatia Rusa 355 E2 Nove Zimky Slovacia 316 E8

Novgorod Federaria Rusa 355 C2

Novi Sad Iugoslavia 803 G3

Novo Mesto Slovenia 803

1006

-

INDEXUL LOCALITATILOR

C2

Novokuznecsk Fcderaria Rusii355 F6 Novosibirsk Federatia Rusa 355 F5

Novosibirskiye ostrov Insule Federatia Rusa 355 12

Nsanje Malawi 39 H5 Nuevo Laredo Mexic 583 G2

Nunavut Teritoriu Canada 180E4

Nunivak Insula Insula

Alaska, SUA 61

Nuoro Italia 498 B7 Nurek Tadjikistan 115 H5 Niirnberg Germania 405

£8

Nyala Sudan 28 B6 Nyasa, Lacul Lacul Africa de Est 19

Nyeri Kenya 28 09 Nyiregyhiza Ungaria 316 G8

Nykebing Oanemarca 269 E5

Nykebing- Falster Oanemarca 269 E7 Nykoping Suedia 824 C8 Nzerekore Guineea 42 08

o

Oahe, Lacul Dakota de Nord si Sud.St.lx 810 F5

Oahu Insula Hawaii, SUA 810 B9

Oaxaca Mexic 583 17 Ob' Rau Federaria Rusa 355 F5

Oban Scotia, Regarul Unit 735 B4

Obihiro Japonia 504 G3 Obo Republica Central

Africana 24 G6 Oceanul Arric 640 Oceanul Atlantic 623 Oceanul Atlantic de Nord

623 D3

Oceanul Atlantic de Sud

623010

Oceanul Indian 625 Oceanul Pacific 627 Och'arnch'ire Georgia 747

B2

Odense Danemarca 269 05

Oder Rau C Europa 316 05 282 F3

Odesa Ucraina 761 G6 Odienne Coasta de Fildes 4207

Ofanto Rau Italia 498 F7 Offenbach Germania 405 C7

Ogbomosho Nigeria 42

H8

Ogre Letonia 806 04 Ogulin Croatia 803C3 Ohio Rau N SUA 810

H7

Ohio Stat SUA 810 16 Ohrid Macedonia 803 H9 Ohrid, Lacul Lacul

Albania/Macedonia 803 H9

Ohiie Rau Republica Ceha/Cerrnania 316 A6

6ita Japonia 504 C8 Ojos del Salado Varful Chile 99

Oka Rau Federatia Rusa 355 G6

Okahandja Namibia 39 C6

Okara Pakistan 642 F4 Okavango Delta Mlasrini

Botswana 3905 Okayama Japonia 50408 Okazaki Japonia 504 E7 Okeechobee, Lacul Lacul

Florida, SUA 810Jl0 Okhotsk Federatia Russ 355 J4

Okhotsk, Marea of Oceanul Pacific 627 02 Okinawa Insula Japonia 504 A12

Oki-shoto Insula group Japonia 504 C7 Oklahoma Stat SUA 810 F8

Oklahoma City Oklahoma, SUA 810 F8

Okushiri-co Insula Japonia 504E3

Oland Insula Suedia 824 C9

Olanda Tara Europa de Vest var. Tarile de Jos 875

Olavarria Argentina 97 06

Olbia Italia 498 B6 Oldenburg Germania 405 C3

Oleksandriya Ucraina 761 H4

Olcnek Federaria Rusa 355

H3

Olgiy Mongolia 596 B2 OIMo Portugalia 703011 Olomouc Republica Ceha

31606

Olsztyn Polonia 316 F2 ou Rau Romania 761 C8 Olten Elveria 306 C5 Olympia Washington,

SUA 810 A4 Omaha Nebraska, SUA 810 G6

Oman Tara Asia de SudVest 808

Omdurman Sudan 28 C5 Omsk Federaria Rusa 355 E5

Ondangwa Namibia 39 B5

Ondorhaan Mongolia 596 H2

Onega, Lacul Lacul Federatia Rusa 314 Ongjin Coreea de Nord

249 B5

Ongole India 465 E8 Onitsha Nigeria 42 18 Onsong Coreea de Nord

24901

Ontario Provincia Canada 180 G9

Ontario, Lacul Lacul Canada/SUA 61 Oostende Belgia 152 B1 Oosterschelde Inlet

Olanda 875 B6

Opole Polonia 31605 Oradea Romania 761 B5 Oran Algeria 37 E2 Oranjestad Aruba 186 H7 Ordubad Azerbaidjan 747

H7

Orebro Suedia 824 C7 Oregon Stat SUA 810 B5 Orenburg Federaria Rusa

355 C5

Oreor Capitala Palau 640 B3

Oresriada Grecia 421 F4 Orhon Rau Mongolia 596 G2

Orinoco Rau Columbia I Venezuela 496 F5 Oristano Italia 498 A7 Orivesi, L. Lacul Finlanda 36807

Orizaba, Volcan Pico de varf Mexic 61

Orkney Insulele Arhipelag Scotia, Regatul Unit 735 Dl

Orlando Florida, SUA 810 19

Orleans Franta 383 E4 Ornskoldsvik Suedia 824 05

Oro Coreea de Nord 249 C3

Oronres Rau Asia de SudVest 780 E3

Orsha Belarus 806 G7 Orsk Federaria Rusa 355 C5

Orurniyeh, Daryachch-ye Lac Iran 485 02 Oruro Bolivia 750 B5 Osa, Peninsula de Peninsula Costa Rica 61 G9

6saka ]aponia 504 08 Osh Kargazstan 115 14 Oshawa Canada 18019 Osijek Croatia 803F3

Oskarshamn Suedia 824 C9

Oslo Capitala Norvegia 617 C8

Oslo Fjord Element de tarm Norvegia 617 C8 Osnabriick Germania 405

C4

Osorno Chile 97 B8 Oss Olanda 875 06 Ossa, Serra d' Muntii

Portugalia 703 08 Ossora Federaria Rusa 355

]4

Osrersund Suedia 824 C5 Ostrava Republica Ccha 316 £6

Ostroieka Polonia 316 G3 Ostrowiec Swietokrzyski Polonia 316 G5 Osumi-shoto Arhipelag Japonia 504 BIO

Otaru ]aponia 504 F3 Otra Rau Norvegia 617 B9

Ocranto Icalia 498 H7 Orranto, Stramroarea Element acvatic Albania/ltalia 803 FlO 498 G6

Ottawa Capitala Canada 180]9

Ottawa Rau Canada 180 19

Otrcrup Oanemarca 269 D5

Ou Rau Laos 896 C3 Ouagadougou Capitula Burkina 42 F6 Ouahigouya Burkina 42 F6

Ouargla Algeria 37 G3 Oudtshoorn Africa de Sud 2108

Ouerne Rau Benin 42 H7 Ouessant, lIe d' Insula

Franta 383 A3 Ouesso Congo 24 08 Oujda Maroc 37 £2 Oulu Finlanda 368 C5 Oulujoki Rsu Finlanda

36805

Ounasjoki Rau Finlanda 368 C2

Our Rau Europa de Vest 170 F5

Ourense Spania 790 B2 Ouro Prero Brazilia ] 63 G8

Ourthe Ran Belgia 152 E4

Outer Hebrides Arhipelag Scotia, Regarul Unit 735 B2

Overflakkee Insula Olanda

875 B5

Oviedo Spania 790 02 Owando Congo 24 D8 Oxford Anglia, Regatul

Unit 735 ElO Oyem Gabon 24 C8 Oyo Nigeria 42 H8 6zd Ungaria 316 F8

p

P'aro-ho rezervor Coreea de Sud 249 C5 P'ohang Coreea de Sud

24907

P'ot'i Georgia 747 C3 Pa-an Birmania 857 C7 Pabna Bangladesh 14217 Pachuca Mexic 583 H5 Padang Indonezia 470 B3 Paderborn Germania 405

C5

Padma vezi Gange Padova Italia 498 D3

Pag Insula Croatia 803B4 Pago Pago Capitala Samoa

Americana 696 05 Paide Estonia 806 F2 Pakcb'on Coreea de Nord 249B4

Pakistan Tara Asia de Sud

642

Pakokku Birmania 857 B5 Paksey Bangladesh 142 17 Pakxe Laos 896 E7 Palagruza Insula Croatia

803C7

Palau Tara Oceanul Pacific var, Belau 640

Palawan Insula Filipine 363 B7

Paldiski Estonia 806 El Palembang Indonezia 470

C4

Palencia Spania 790 03 Palermo Iralia 498 09 Palikir Capitala

Micronezia 640 E3 Palma Spania 790 IS Palmas do Tocantins Brazilia 163 G5 Palmerston North Noua Zeelanda 618 E5 Palmyra Atoll Teritoriu extern SUA, Oceanul Pacific 696 F 1

Palu Indonezia 470 G3 Pamir Rau Afganistanl Tadjikistan 115 IS Pamirs Muntii Tadjikisran 11515

Pampas Regiune America

de Sud 737

Pamplona Spania 790 F2 Panaevo Iugoslavia 803 H4 Panaji India 465 C8 Panama Tara America

Centrals 61

Panama City Capitals Panama 61]9 Panama, Golful Element acvatic Panama 61]9

1007

INDEXUL LOCALITATILOR

Polinezia Franceza Franta, Oceanul Pacific 696 G6 Polonia Tara E Europa

316

Poltava Ucraina 761 13 Polrsamaa Estonia 806 F2 Polul Nord Oceanul Arctic

640 E6

Polul Sud Antarctica 91 E5 Pomeranian Golful Element acvatic Germania/Polonia 316 C2

Pomorie Bulgaria 421 G3 Pontevedra Spania 790 B2 Pontianak Indonezia 470

D3

Poopo, Lago Lacul Bolivia 750 B5

Poopo, Lago Lacul Bolivia 99

Popayan Columbia 496 B5

Popocarepcrl Varful Mexic

61

Poprad Slovacia 316 F7 Porbandar India 465 A6 Pori Finlanda 368 B8 Porsangen Coastal feature

Norvegia 617 G1 Porsgrunn Norvegia 617 C8

Port Alice Canada 180 B9 Port Elizabeth Africa de Sud 21 F8

Port Harcourt Nigeria 42 19

Port Hope Simpson Canada 180 K6

Port Laoise Irlanda 487 D5

Porr Moresby Capitula Papua-Nona Guinee 640 C6

Port Nolloth Africa de Sud 21 A6

Port of Spania Capitala Trinidad ~i Tobago 747 L8

Porr Said Egipt 28 Cl Porr Sudan Sudan 28 D4 Portalegre Portugalia 703

D7

Port-au- Prince Capitala

Haiti 186 F4 Porr-de-Paix Haiti 186 F4 Port-Gentil Gabon 24 B8 Portland Oregon, SUA

810 B5

Porto Portugalia 703 C3 Porto Alegre Brazilia 163 FlO

Porto Velho Brazilia 163 C5

Porto-Novo Capirala Benin 42 H8 Portoviejo Ecuador 291 B2

Portsmouth Anglia,

Panay Insula Insula Filipine 363 D6 Panevezys Lituania 806, D5

Pangkalpinang Indonezia 470 C3

Panj RfLU Afganistanl Tadjikistan 115 G5 Pantanal Regiune Brazilia 99

Panrelleria Insula Italia 498 C10

Panuco Rau Mexic 583 G5

Papeete Capitala French Polinezia 696 H6 Paphos Cipru 780 A4 Papua Noua Guinee Tara Oceanul Pacific 640 Paragua Rau Bolivia 750 G8

Paragua Rau Venezuela 496G4

Paraguay Rau America de Sud 163 E8

Paraguay Tara America de Sud 750

Parakou Benin 42 H7 Paramaribo Capitala Suriname 496 J4

Parana Argentina 97 D5 Parana Rau Arnerica de Sud 99

Paranaiba Rau Brazilia 163 G4

Pardubice Republica Ce.ha 316 C6

Parecis, Chapada dos lant m untos Brazilia 163 D6

Parepare Indonezia 470 G4

Paris Capirala Franta 383 E3

Parkhar Tadjikistan 115

H5

Parma Iralia 498 C3 Parnaiba Brazilia 163 H3 Parnu Estonia 806 E2 Paro Butan 14214

Paros Insula Grecia 421

E9

Parry Insulele Canada 180 E3

Pasni Pakistan 642 B6 Passo Fundo Brazilia 163 FlO

Pasco Columbia 496 A6 Patagonia regiune America de Sud 97B10

Patna India 465 F5

Paros laguna Brazilia/ Uruguay 163 FlO

Parra Grecia 421 B7 Pattani Thailanda 857 E12

Patcaya Thailanda 857 E9 Paruakhali Bangladesh 142J9

Patuca Rdu Honduras 61 F4

Pau Franta 383 C8 Pavlodar Kazahsran 355

E6

Pavlohrad Ucraina 761J4 Paysandu Uruguay 97 E5 Pazardzhik Bulgaria 421

E3

Pei Iugoslavia 803 G7 Pechora Rau Federaria Rusa 314

Pecos Rau America de

Sud-Vest 810 E8 Pees Ungaria 316 E10 Pegu Birmania 857 C7 Peipus, Lacul Lacul

Estonia/Federatia Rusa 806 F2

Peiraias Grecia 421 D8 Pek Laos 896 C4 Pekanbaru Indonezia 470

B3

Pelada, Serra Lant muntos Brazilia 163 F4 Pelagie, Isole Arhipelag Italia 498 Dll Pelop6nes regiune Grecia

421 C8

Peloras Brazilia 163 FlO Pernagatsel Buran 142 K4 Pematangsiantar Indonezia

470 B2

Pemba Insula Tanzania 19 Pennines Hills Anglia, Regacul Unit 735 D6 Pennsylvania Stat SUA 810 J6

Penonorne Panama 61 J9 Penzance Anglia, Regatul

Unit 735 Bll

Pereira Columbia 496 B4 Perigueux Franta 383 Perm' Federaria Rusa 355

D4

Pernik Bulgaria 421 D3 Perpignan Franta 383 E8 Perth Australia 130 B6 Perth Scotia, Regatul Unit

735 D4

Peru Tara C America de Sud 291

Peru Basin Element subacvatic Oceanul Pacific 627 K7 Peru-Chile Stramtoarea Element subacvatic Oceanul Pacific 627 L7 Perugia Iralia 498 D5

Pescara ltalia 498 E5 Peshawar Pakistan 642 E3 Peraj Tiqwa Israel 491 C4 PetalingJaya Malaysia 546

B4

Peterborough Anglia, Regatul Unit 735 F9 Peterborough Canada 180 19

Petra Iordania 780 D9

Petrich Bulgaria 421 D4 Petropavlovsk Kazahstan 355 E5

Petropavlovsk- Kamcearka Federatia Rusa 355 L4 Pevek Federaria Rusa 355 J1

Pforzheim Germania 405 C8

Phangan, Ko Insula Thailanda 857 Ell PhiChilemu Chile 97 B6 Philadelphia Pennsylvania, SUA 810 K6

Phnom Penh Capitala Cambodgia 896 EI0 Phoenix Arizona, SUA 810 C8

Phoenix Insulas Arhipelag Kiribati 696 D3 Ph6ngsali Laos 896 B2 Phuket Thailanda 857 Dl2

Phuket, Ko Insula Thailanda 857 D12 Phumi Karnpong Trabek Carnbodgia 896 E9 Phumi Sarnraong Carnbodgia 896 C8 Phuntsholing Buran 142 IS

Piacenza Icalia 498 C3 Pianosa Insula Italia 498 F6

Piatra-Nearnt Romania

761 D5

Piave Rau Italia 498 D2 Picos Brazilia 163 H4 Piect'any Slovacia 316 D7 Pielinen, L. Lacul

Finlanda 368 D6

Pierre Dakota de Sud, SUA 810 F5

Pietermaritzburg Africa de Sud 2116

Pietersburg Africa de Sud

21 H3

Pila Polonia 316 D3 Pilar Paraguay 750 FlO Pilcomayo Rsu America

de Sud 750 F8 Pinang Pulau Insula Malaysia 546 A2 Pinar del Rio Cuba 186 B2

Pinatubo vulcan Filipine 363 C3

Pindos Lant rnuntos Grecia 421 B6

Pindus Munrii Lant muntos Grecia 314 Pine Insula Golful Element acvatic Antarctica 91 B5

Pineios Rau Grecia 421 B6

Pinnes, Akrotlrio Element de farm Grecia 421 E5 Pinsk Belarus 806 D8

Pirineii Lant muntos Europa de Sud-Vest 314 Pirojpur Bangladesh 142 J9

Pis a Italia 498 C4 Pitcairn Insulas Teritoriu extern Regatul Unit, Oceanul Pacific 62718 Pite Rau Suedia 824 C2

Pitd. Suedia 824 E3 Pitesti Romania 761 C7 Pittsburgh Pennsylvania,

SUA 810J6 Piura Peru 291 B4 Pivdennyy Bug Rau

Ucraina 761 G5 Plock Polonia 316 E3 Plasencia Spania 790 C5 Plate Rau Argentina I

Uruguay 97 E6 Plarou central Siberian

Federaria Rusa 355 G4 Platte Rau C SUA 61 Pleven Bulgaria 421 E2 Ploiesti Romania 761 D7 Plovdiv Bulgaria 421 E3 Plunge Lituania 806 C4 Plymouth Anglia, Regacul

Unit 735 Cll Plymouth Capitala Montserrat 747 K5 Plze6 Republica Ceha 316 B6

Pch'ong Coreea de Nord 249 D3

Po Rau Italia 498 D3 Po Delta Mlastini Iralia 498 D3

Pobedy, Pik Varful China/ Kargazstan 113 Podgorica Iugoslavia 803 F7

Podisul Nullarbor Australia 130 C6 Podisul Ogaden Etiopia 28 F7

Podisul Potwar Pakistan 642 F3

Podisul Arctic de Sud Antarctica 91 E4 Podisul Sudic Lant muntos Scotia, Regatul Unit 735 D5

Pohnpei Insula Insula Micronezia 640 E3 Poinsett, Cape Element de larm Antarctica 91 J 6 Pointe-Noire Congo 24

C9

Poitiers Franta 383 D5 Pokhara Nepal 142 D4 Polarsk Belarus 806 F6 Pol-e Khomrf Afganistan

115 G6

Polillo Insule Arhipelag Filipine 363 C4 Polinezia Regiune Oceanul Pacific 696 E5 Polis Cipru 780 A4

,

1008

Regarul Unit 735 Ell Portugalia Tara Europa de Sud-Vest 703

Port-Vila Capitals

Vanuatu 640 F7 Porvenir Chile 97 B 11 Posadas Argentina 97 E4 Posong Rau Coreea de

Sud 249 C8

Potenza ltalia 498 F7 Potosi Bolivia 750 C6 Potsdam Germania 405

F4

Povoa de Varzim

Porrugalia 703 C3 Poza Rica Mexic 583 H5 Poznan Polonia 316 D4 Pozo Colorado Paraguay

750 F8

Presto Danemarca 269 E6 Praga Capitala Republica

Ceha 316 B6

Prato Italia 498 C4 Presov Slovacia 316 G7 Prespa, Lacul Lacul

Europa de Sud-Est 803 H9 421 B5

Preston Anglia, Regatul Unit 735 D7

Pretoria Capitals Africa de

Sud 21 H4

Preveza Grecia 421 B6 Pristina Iugoslavia 803 H7 Prijedor Bosnia ~i

Hertegovina 803 D4 Prilep Macedonia 803 18 Prince Albert Canada 180 E9

Prince Charles Insula Insula Canada 180 G 5 Prince Edward Insula Arhipelag Oceanul Indian 625 B8

Prince Edward Insula Provincie Canada 180 K8

Prince George Canada 180 C8

Prince Patrick Insula Insula Canada 640 B4

Prince Rupert Canada 180 B8

Pripct Rau Belarus!

Ucraina 806 C8 761 Dl

Pripet mlastini Belarus!

Ucraina 806 C8 761 El

Prizren Iugoslavia 803 H7 Prome Birrnania 857 B6 Prostejov Republica Ceha

316 D7

Provence regiune Franta 383 G8

Providence Rhode Insula, SUA 81OK6

Prudhoe Golful Alaska, SUA 810 ci

Prydz Golfu! Element

acvatic Antarctica 91 14

Pskov Federatia Rusa 355 B2

Pskov, Lacu! Lacu!

Estonia/Federatia Rusa 806F3

Pusan Coreea de Sud 249 D8

Ptsich Rau Belarus 806

E8

Pucallpa Peru 291 E6 Puebla Mexic 583 H6 Puerto Aisen Chile 97 B9 Puerto Bahia Negra

Paraguay 750 G7 Puerto Barrios Guatemala 61 D3

Puerto Busch Bolivia 750 G6

Puerto Cabezas Nicaragua 61 G5

Puerto Carreno Columbia 496E4

Puerto Cortes Honduras 61 D3

Puerto DeMareado Argentina 97 C9 Puerto Montt Chile 97 B8 Puerto Natales Chile 97 Bll

Puerto Plata Republica Dorninicana 186 G4 Puerto Princesa Filipine 363 B7

Puerto Rico Teritoriu extern SUA, Indiile de Vest 18614

Puerto Rico Srramroare Element subacvatic Marea Caraibelor 186 14

Puerto Santa Cruz Argentina 97 C I 0 Puerto Suarez Bolivia 750 G6

Puerto Vallarta Mexic 583 E5

Puerto Williams Chile 97

en

Pula Croatia 803A4 Pulacayo Bolivia 750 B6 Punara Bolivia 750 C5 Pune India 465 C7 Punjab Regiune Pakistan

642 F3

Puno Peru 291 G10 Punta Arenas Chile 97 Bll

Punrarenas Costa Rica 61 F8

Purmerend OIanda 875 C4

Purus Rau Brazilia/Peru 163 C4

Putumayo Rau America de Sud 291 F3 496 C7 Pyapon Birmania 857 C8 Pyinmana Birmania 857

INDEXUL LOCALITATILOR

C6

Pyongyang Capirala Coreea de Nord 249 B4 Pyramid Lacul Lacul Nevada, SUA 810 B6 Pyuthan Nepal 142 C4

Q

Qaidam Podisul China 216 E5

Qal'eh-ye Now Afganistan 115 E6

Qaceceara, Monkhafad el bazin Deserric Egipt 28 B2

Qatar Tara Asia de SudVest 808

Qazax Azerbaidjan 747 F4 Qazirnammad Azerbaidjan 747K5

Qena Egipt 28 C2 Qeshm Insula Iran 485 H7

Qilian Shan Lant ruunros China 216E4 Qingdao China 216 J5 Qinghai Hu Lacul China 216 F5

Qinling Muntii China

2]6 G6

Qiqihar China 216 J2 Qiryat Ata Israel 491 C2 Qiryat Gat Israel 491 B6 Qiryat Motzkin Israel 491

C2

Qiryat Shemona Israel 491 Dl

Qom Iran 485 F4 Qonduz Rau Afganistan

115 G6

Quba Azerbaidjan 747 J3 Quebec Canada 180 J8 Quebec provincie Canada

18018

Queen Charlotte Insulele Canada 180 A8

Queen Charlotte Stramtoarea Element acvatic Canada 180 A9 Queen Elizabeth Insulele Canada 180 F3 Queensland Stat Australia 130 G4

Queenstown Noua Zeelanda 618 B8 Quelirnane Mozambic 39

H5

Queretaro Mexic 583 G5 Quetra Pakistan 642 C4 Quczaltenango Guatemala

61 B3

~ibdo Columbia 496 B4

Quillacollo Bolivia 750 C5

Quimper Franta 383 A3 Quito Capitala Ecuador

291 C2

~ Nhon Vietnam 896 H8

R

Ra'ananna Israel 491 B4 Raba Rau Austria/Ungaria 316 D9

Rabar Capirala Maroc 37 D2

Race, Cape Element de ~arm Canada 180 L7 Rach Gia Vietnam 896

Ell

Radom Polonia 316 F5 Radstadr Austria 306 H5 Radviliskis Lituania 806

C4

Rafah Fa§ia Gaza 491 A7 Ragusa Italia 498 E 10 Rahimyar Khan Pakistan

642 E5

Rainier, varf rnuntos SUA 61

Raipur India 465 £6 Rajahmundry India 465 E8

Rajang Rau Malaysia 546

14

Rajbari Bangladesh 142 18 Rajbiraj Nepal 142 G5 Rajkot India 465 B6 Rajshahi Bangladesh 142

H7

Rakvere Estonia 806 F2 Raleigh Carolina de Nord, SUA 810]7

Ralik lantul Insulele Marshall 640 F3 Ramallah Golful de Vest

491 C5

Ramat Gan Israel 491 B4 Ramechhap Nepal 142 F4 Ramla Israel 491 B5 Ramnicu Valcea Romania

761 C7

Ramon Castilla Peru 291 G4

Ramree Insula Insula

Birmania 857 B6 Rancagua Chile 97 B6 Ranchi India 465 F5 Randers Danemarca 269

C3

Rangamari Bangladesh 142 K8

Rangoon Capitala Birrnania 857 C7 Rangpur Bangladesh 142 16

Rankin Inlet Canada 180 F6

Rankumara Lanr muntos Noua Zeelanda 618 F4 Rarotonga Insula Cook Insulas 696 F7

Rasht Iran 485 E3

Ratak lantul Insulele Marshall 640 F2 Ratchaburi Thailanda 857 E9

Rau Ro§u rau S SUA 810

F8

Rauma Finlanda 368 B8 Raurkela India 465 F6 Ravenna Italia 498 D3 Rawalpindi Pakistan 642

F3

Rawson Argentina 97 C8 Razgrad Bulgaria 421 F2 Reovot Israel 491 B5 Reading Anglia, Regarul

Unit 735 EI0 Rebun-to Insula Japonia

504 F2

Rechyrsa Belarus 806 F9 Recife Brazilia 163 15

Red Deer Canada 180 D9 Ree, Lough Lacul Irlanda

487D4

Regarul Unit Tara Europa de Nord-Vest presc. MB 735

Regensburg Germania 405 E8

Reggane Algeria 37 F4 Reggio di Calabria Italia 498 F9

Reggio nell Em ilia Italia 498 C3

Regina Canada 180 E9 Regiunea Andaluda Spania 790D7

Regiunea Preriilor America

de Nord 810 E5 Rehoboth Namibia 39 C7 Reims Franta 383 F3 Reindeer Lacul Lacul

Canada 61

Republica Central Africana Africa Centrals abbrev. CAR 24

Reni Ucraina 761 E7 Rennes Franta 383 C3 Republica Ceha Europa

Centrala 316 Republica Dorninicana Indiile de Vest 186 Resistencia Argentina 97

E4

Resolute Canada 180 E4 Resita Romania 761 B6 Reunion Teritoriu extern

Franta, Oceanul Indian 625 C6

Reus Spania 790 H4 Revillagigedo, Islas Insulas Mexic 583 C6

Rey, Isla del Insula Panama 61 K9

Reykjavik Capirala Islanda

623 E3

Reynosa Mexic 583 H3 Rezekne Letonia 806 F4 Rhode Island Stat SUA

810 K6

1009

INDEXUL LOCALITATILOR

San Rau Polonia 316 G6 San Antonio Chile 97 B6 San Antonio Texas, SUA

810 F9

San Antonio Oeste Argentina 97 C8 San Carlos Filipine 363 B4

San Carlos Uruguay 97 F6 San Carlos de Bariloche 97 B8

San Cristobal Venezuela 496 C3

San Diego California, SUA 810 C8

San Fernando Chile 97 B6 San Fernando Filipine 363 C4

San Fernando Filipine 363 C3

San Fernando Trinidad §i Tobago 186 L8

San Fernando Venezuela

496 E3

San Francisco California, SUA 810 B7

San Ignacio Belize 61 C2 San Jorge, Golfo Element acvatic Argentina 99 San Jose Capitala Costa Rica 61 G8

San Jose del Guaviare Columbia 496 C5

San Juan Argentina 97 B5 San Juan Capitala Puerto Rico 18614

Sanjuan Peru 291 E10 San Juan Rau Costa Rica/ Nicaragua 61 G7

San Juan Bautista Paraguay 750 G9

San Juan de los Morros Venezuela 496 E2

San Lorenzo Honduras 61 D5

San Luis PotOSI Mexic 583 G5

San Marino Tara S Europa 498

San Marias, Golfo Element acvatic Argentina 99 San Miguel EI Salvador

61 D5

San Miguel Rau Bolivia 750 D4

San Miguel de Tucuman Argentina 97 C4

San Pablo Filipine 363 C5 San Pedro Sula Honduras 61 D3

San Remo [tali a 498 A4 San Salvador Capirala EI Salvador 61 C5

San Salvadorde Jujuy Argentina 97 C3

San Sebastian Spania 790 F2

Sana Capirala Yemen 808 D8

Rhodope Muntii Lant muntos Bulgaria / Grecia 421 E4 Rhone Fluviul Franta/ Elveria 314

Riad Capirala Arabia Saudita 808 E4

Ribe Danemarca 269 B5 Ribeirao Prete Brazilia 163 G8

Riberalta Bolivia 750 C2 Richmond Virginia, SUA 810]7

Riga Capirala Letonia 806D3

Riga, Golful Element acvatic Marea Baltica 806D3

Riihirnaki Finlanda 368 C8

Riiser- Larsen calera glaciara

Antarctica 91 D2 Rijeka Croatia 803B3 Rimini Iralia 498 D4 Ringe Danemarca 269 D6 Ringk0bing Danemarca

269A4

Ringkebing fiord Element acvatic Danemarca 269

A4

Ringsted Danemarca 269 E5

Ringvassey Insula Norvegia 617 E2 Rio Branco Brazilia 163 B5

Rio Cuarto Argentina 97 C5

Rio de Janeiro Brazilia 163 G8

Rio de la Plata Argentina 97 E6

Rio Gallegos Argentina 97 Cll

Rio Grande Brazilia 163 Fll

Rio Grande fluviul America de Nord 61 Rio Grande Rau Bolivia 750D4

Rio Grande lantul Element subacvatic Oceanul Atlantic 623 D9

Rio Negro, Ernbalse del Reservoir Uruguay 97 E5

Riobamba Ecuador 291 B2

Rishiri-ro Insula Japonia

504 F2

Rivas Nicaragua 61 F6 Rivne Ucraina 761 E2 Rizokarpasso Cipru 780

C3

Ribnira Moldova 761 F5 Rkiz, Lac Lacul Mauritania 42 B5 Road Town Capirala British Virgin Insulas

186J4

Roanne Franta 383 F6 Rockall Insula Regarul Unit 623 E4 Rockhampton Australia 130H4

Rockstone Guyana 496 14 Rocky Muntii Lant muntos

Canada/SUA 61 Rodez Franta 383 E7 R6dos Grecia 421 H9 Rodos Insula Grecia 421

HI0

Roeselare Belgia 152 B2 Romania Tara Europa de Sud-Est 761 Romanovka Federana Rusa 355 H6

Rome Capitals ltalia 498 D6

R0m0 Insula Danemarca 269 A6

Roncador, Serra do Lant rnuntos Brazilia 163 F5 Renne Danemarca 269 E3 Ronne calota glaciara Antarctica 91 C4 Roosendaal Olanda 875

B6

R0roS Norvegia 617 C6 Rosario Argentina 97 D6 Roseau Capitala Dominica

186 K6

Roskilde Danemarca 269 E5

Ross caleta glaciara Antarctica 91 E6 Ross teriroriu dependent Noua Zeelanda, Antarctica 91 D7 Rosso Mauritania 42 B5 Rostock Germania 405 E2

Rostovna-Don Federatia Rusa 355 B4

Rosoava Slovacia 316 F7 Roti Insula Indonezia 470 H6

Rotorua Noua Zeelanda

618 F4

Rotterdam Olanda 875 B5 Rauen Franta 383 E3 Rovaniemi Finlanda 368

C4

Rovuma Rau Mozambic/ Tanzania 39 13

Roxas City Filipine 363 D6

Rudnyy Kazahstan 355 D5

Rudolph, Lacul Lacul Etiopia/Kenya 28 D8 Ruiz varful Columbia 99 Rum, Wadi curs de apa sezonier Iordania 780 DIO

Rumbek Sudan 28 C7 Rundu Namibia 39 C5 Ruoqiang China 216 D4

Ruse Bulgaria 421 F 1 Rushmore, rnunte Dakota

de Sud SUA 810 E5 Rusr'avi Georgia 747 F3 Rwanda Tara C Africa 24 Ryazan' Federatia Rusa 355

B3

Rybnik Polonia 316 E6 Ryukyu Insulele Arhipelag ]aponia 504 AI2 Rzeszow Polonia 316 G6

s

Saal Rau Germania 405 E5

Saarbrucken Germania 405 B8

Saaremaa Insula Estonia

806D2

Saatli Azerbaidjan 747]5 Sabac Iugoslavia 803 G4 Sabadell Spania 790 13 Sabah regiunea Malaysia

546 K3

Sabha Libia 37 14 Sabirabad Azerbaidjan 747 ]5

Sable, Capul Element de ~arm 180 K8 Sabzevar Iran 485 H3 Sacramento California, SUA 810 B7

Sado Insula ]aponia 504 E6

Safi Maroc 37 C3 Sahalin Insula Federatia Rusa 355 K5

Sahara Desert N Africa 19

Sahara de Vest Regiune ocupata de Maroc Africa de Nord 37 Sahel Regiune Africa de

Vest 19

Sahiwal Pakistan 642 F4 Saida Liban 780 D5 Saidpur Bangladesh 142

H6

Saimaa, Lacul Finlanda

368 D7

Saint John Canada 180 K8 Sainres Franta 383 C6 Saint-Louis Senegal 42 AS Sajama Varful Bolivia 99 Sakakah Arabia Saudira

808 C2

Sakakawea, Lacul Dakota de Nord, SUA 810 E4 Sakchu Coreea de Nord 249A3

Sakskebing Danemarca 269 E7

Sala y G6mez Insula Chile, Oceanul Pacific 627 ]8

Salado Rau Argentina 97 D4

Salamanca Spania 790 D4 Saldanha Africa de Sud 21 B8

SaId us Letonia 806 C3 Salekhard Federaria Rusa 355 E3

Salem India 465 D9 Salem Oregon, SUA 810 AS

Salerno Iralia 498 E7 Salerno, Golfo di Element

acvatic Italia 498 E7 Salihorsk Belarus 806 E8 Salima Malawi 39 G4 Salina Insula Italia 498 E9 Salinas Grandes Argentina

97 C5

Salisbury Anglia, Regarul

Unit 735 EI0

Salo Finlanda 368 B9 Salso Rau Italia 498 EI0 Salt Lake City Utah, SUA

810 D6

Salta Argentina 97 C3 Saltillo Mexic 583 G3 Salro Uruguay 97 E5 Salton Marea Lacul

California, SUA 810 C8

Salvador Brazilia 163 16 Salween Rau Asia de SudEst 113

Salyan Azerbaidjan 747

K5

Salyan Nepal 142 C3 Salzburg Austria 306 H4 Salzgitter Germania 405

D5

Samana Republica Dominicana 186 H4 Samar Insula Filipine 363 E6

Samara Federaria Rusa 355 C4

Samarinda Indonezia 470 F3

Samarkand Uzbekistan 115 G4

Sambre Rau Belgia 152 D4

Samdrup ]ongkhar Buran 142 K5

Samoa Americana In afara teritoriului SUA, Oceanul Pacific 696 E5 Samoa de Vest vezi Samoa Samoa Tara Oceanul Pacific 696

Samobor Croatia 803C2 Sames Insula Grecia 421 G8

Samothraki Insula Grecia 421 F5

Sarnse Insula Danemarca 269 D5

Samui, Ko Insula group Thailanda 857 Ell San Rau Cambodgia/ Vietnam 896 F8

1010

INDEXUL LOCALlTA.TILOR

Sanandaj Iran 485 D3 Sanaw Yemen 808 F7 Sandakan Malaysia 546

K2

Sandnes Norvegia 617 A8 Sandviken Suedia 824 C7 Sandwip Canal Rau

Bangladesh 142 K9 Sankr Gallen Elvetia 306 D4

Sankr Polten Austria 306

K3

Sankc Veit Austria 306 16 Santa Ana Bolivia 750 C3 Santa Ana El Salvador 61

C4

Santa Clara Cuba 186 C3 Santa Cruz Bolivia 750 D5

Santa Cruz Insulele Arhipelag Insulele Solomon 640 F6

Santa Fe Argentina 97 D5 Santa Fe New Mexic, SUA 810 E7

Santa Isabel Insula Insulele Solomon 640 E6

Sanra Maria Brazilia 163 EIO

Santa Marra Columbia 496C2

Santa Rosa Argentina 97 C6

Santa Rosa de Copan

Honduras 61 D4 Santander Spania 790 E2 Santarern Brazilia 163 E3 Sanrarern Pormgalia 703

B7

Samiago Capitala Chile 97 B6

Santiago Panama 61 19 antiago Republica Dominicanal86 G4 Santiago Spania 790 B2 anriago de Cuba Cuba 186 E4

antiago del Estero Argentina 97 C4 Santo Domingo Capitals Republica Dorninicana 186H4

Santo Domingo de los Colorados Ecuador 291 B2

Santos Brazilia 163 G9 Sao Francisco Rau Brazilia 163 G6

Sao Francisco Rau Brazilia 99

Sao Jose dos Campos Brazilia 163 G8

Sao Luis Brazilia 163 G3 Sao Manuel Ran Brazilia 163 E5

Sao Paulo Brazilia 163 G8 ao Roque, Cabo de Element de rarm Brazilia 16314

Sao Tome Capitala Sao Tome §i Principe 24 A8 Sao Tome Insula Sao Tome §i Principe 24 AS

Sao Tome §i Principe Tara Africa de Vest 24

Sao Tome, Cabo de Cape Brazilia 163 H8

Sao Vicente, Cabo de Element de \arm Portugalia 703 Bll Saone Rau Franta 383 G5 Sapporo Japonia 504 F33 Sapra Koshi Rau India/

Nepal 142 G5

Sarajevo Capitals Bosnia §i Hertegovina 314 F5 Sarande Albania 803 G 10 Sarawak Regiune Malaysia 546N4

Sarawak Chamber element subreran Malaysia 546 J3

Sarbhang Butan 142J5 Sardinia Insula Italia 498

B7

Sargodha Pakistan 642 F3 Sarh Ciad 24 E5

Saciwon Coreea de Nord

249 B5

Sarnen Elvetia 306 C5 Sasebo Japonia 504 B8 Saskatchewan fluviul

Canada 180 E9 Saskatchewan Provincie

Canada 180 E8 Saskatoon Canada 180 E9 Sassari Italia 498 A6 Satkhira Bangladesh 142

19

Sam Mare Romania 761 B4

Sault Sainte Marie Canada 180 H9

Saurimo Angola 39 C3 Sava Rau Europa de SudEst 803 C3

Savannah Georgia, SUA 81018

Save Rau Mozambic/ Zimbabwe 39 G6 Savona Iralia 498 B3 SavonlinJia Finlanda 368 D7

Say'u n Yemen 808 F7 Sayat Turkmenistan 115 F5

Saylut Yemen 808 G8 Saynshand Mongolia 596 G4

Scandinavia Regiune Europa 623 G3 Schaffhausen Elveria 306

D4

Scharding Austria 306 H3 Schefferville Canada J 6 Scheldt Rau Europa 170

D1

Schiermonnikoog Insula

Olanda 875 El Schwerin Germania 405 E3

Schwyz Elveria 306 D5 Scill y, Insulele Regatul Unit 735 B12

Scoria National regiune Regaml Unit 735 C4 Scurari, Land Albania/ Iugoslavia 803 F7 Mareactle Washington,

SUA 810 B4

Segamat Malaysia 546 C4 Segou Mali 42 E6 Segovia Spania 790 E4 Segura Rau Spania 790

F6

Seikan Tunnel Tunnel Japonia 504 F4 Seinajoki Finlanda 368 B7 Sejere Insula Danemarca 269 D5 Sekondi-Takoradi Ghana 42 F9

Semarang Indonezia 470 E5

Semipalatinsk Kazahstan 355 E6

Sen Rau Cambodgia 896 D8

Sena Fluviu Franta 383

E3

Sendai Japonia 504 F5 Senegal Rau Africa 42 B 5 Senegal Tara Africa de

Vest 42

Senja Insula Norvegia 617 E2

Seoul Capirala Coreea de

Sud 249 C6

Sept-lies Canada 180 J7 Seraing Belgia 152 E3 Serarn Insula Indonezia

47014

Serasan, Selar Element acvatic Malaysia 546 F4

Serbia Republica 803 H4 Serernban Malaysia 546 B4

Serov Federaria Rusa 355

D4

Serres Grecia 421 D4

Seti Rau Nepal 142 B2 Setif Algeria 37 G2 Serubal Porrugalia 703 BS Sevan Armenia 747 F5 Sevan, Lich Lacul

Armenia 747 G5 Sevastopol' Ucraina 761 H8

Severn Rau Anglia/Tara Galilor, Regarul Unit 735 D9

Severn Rau Canada 180 G8

Severnaya Zemlya Arhipelag Federaria Rusa 355 G2

Sevilla Spania 790 C7 Seychelles Tara Oceanul Indian 625

Seydi Turkmenistan 115 E4

Sfanca Lucia Tara Indiile de Vest 186

Sfanra Lucia, Lacul Lacul Africa de Sud 21 J5

Sfantul Kitts §i Nevis Tara Indiile de Vest var. Sr Christopher ~i Nevis 186

Sfax Tunisia 37 H2 Sflaberi, Harmin-e- Salt pan AfganistanlIran 115 D8

Sflular Oman 808 14 Shackleton caleta glaciara Antarctica 91 J5 Shahbazpur Rill Bangladesh 142 J9 Shahjahanpur India 465 E4

Shahzadpur Bangladesh 142 I7

Shan Plateau Birmania 857 D5

Shandong Peninsula Element de \arm China 216J5

Shanghai China 216 J6 Shannon Irlanda 487 CS Shannon Rau Irlanda 487

D4

Shaqra' Arabia Saudita 808 E4

Sharin Gol Mongolia 596 F2

Sharjah Ernirarele Arabe Unite 808 H4 Shebeli Rau Etiopia/ Somalia 28 F8 Sheberghan Afganistan 115 F6

Shefar'arn Israel 491 C2 Sheffield Anglia, Regatul Unit 735 E8 Shemakha Azerbaidjan

747 J4

Shemgang Buran 142J4 Shenyang China 216 J4 Sherbrooke Canada 180

J9

Sherpur Bangladesh 142 16

Shetland Insulas Arhipelag Scotia, Regatul Unit 735 Al

Shijiazhuang China 216 15

Shikarpur Pakistan 642 D5

Shikoku Insula Japonia 504 C8

Shikotan Insula Japonia/ Federatia Rusa (disputed) 504 H2 Shillong India 465 H4

Shimla India 465 D3 Shimonoseki Japonia 504 B8

Shinano Rau Japonia 504 E6

Shingu Japonia 504 D8 Shinyanga Tanzania 28

D10

Shiraz Iran 485 F6 Shkoder Albania 803 G7 Shrewsbury Anglia,

Regatul Unit 735 D9 Shu men Bulgaria 421 G2 Shymkenr Kazahstan 355 D7

Siaragao Insula Insula

Filipine 363 F7 Siauliai Lituania 806 C4 Sibenik Croatia 803CS Silure Li mania 806 B4 Siberia Regiune Federatia

Rusa 355 H4

Sibi Pakistan 642 D5 Sihiu Romania 761 C6 Sibu Malaysia 546 N4 Sibur Republica Central

Africana 24 E6

Sicilia Insula Italia 498 E9 Sidi Bel Abbes Algeria 37

E2

Siegen Germania 405 C6 Siena Italia 498 C4

Sierra Leone Tara Africa

de Vest 42

Sierra Madre Lant muntos Guatemala/Mexie 627 J5

Sierra Madre del Sur Lant rnuntos Mexic 583 H7 Sierra Madre Occidental Lant rnunros Mexic

583 D3

Sierra Madre Oriental Lanr rnuntos Mexie 583 F3 Sierra Nevada Lant munros

America de Vest 810 B7 Sierre Elveria 306 B6 Siguiri Guineea 42 D7 Sikasso Mali 42 E7 Sikhore-Alin Range Lanr

rnuntos Federaria Rusa 113

Silgadhi Nepal 142 B3 Silkeborg Danemarca 269 C4

Simferopol' Ucraina 761 17

Simikot Nepal 142 C2 Simpson Desert Regiune desertica Australia 130 E5

Sincelejo Columbia 496 B3

Sind Regiune Pakistan 642D6

Sindhulimadi Nepal 142 F4

Sines Porrugalia 703 B9 Singa Sudan 28 D6

1011

INDEXUL LOCALITATILOR

-

Unit 735 B2

Storsjon Lacul Suedia 824 C5

Sroruman Suedia 824 C4 Stralsund Germania 405 F2

Strarntoarea Gibraltar element marin Oceanul Atlanric/Marea Medirerana 790 D8

Stranraer Scotia, Regatul Unit 735 C6 Strasbourg Franta 383 H4 Stratford-upon-Avon Anglia, Regatul Unit 735 E9

Straronice Republica Ceha 316 B7

Stromboli Insula Italia 498 F9

Struer Danemarca 269 B3 Struma Rau Bulgaria!

Grecia 421 D4 Strumica Macedonia 803

J8

Stryrnonas vezi Struma Stuttgart Germania 405 C8

SUA vezi Srarele Unite ale

Americii

Suborica Iugoslavia 803 G2 Suceava Romania 761 D5 Sucre Capitala Bolivia

750 C6

Sudan Tara Africa de Nord-Est 28

Sudbury Canada ] 80 19 Sudd Regiune Sudan 28 C7

Sudeten Muntii Europa Centrala 316 D6 Suedia Tara N Europa

824

Suez Egipr 28 C2

Suez Canalul Egipt 19 Siihbaatar Mongolia 596

F1

Sukkur Pakistan 642 D6 Sula, Kepulauan Arhipelag Indonezia 470 H3 Sulaiman Range Lant muntos Pakistan 642 D5

Sulawesi Insula Indonezia 470 G3

Sullana Peru 291 B4

Sulu Archipelago Arhipelag Filipine 363 C9

Sulyukta Kargazstan 115 H4

Sumatra Insula Indonezia 470B3

Sumba Insula Indonezia 470G5

Sumbawa Insula Indonezia 470G5

Sumbawanga Tanzania 28 CII

Singapore Tara Asia de Sud-Est 546

Sinnamary French Guyana 496K4

Sint-Niklaas Belgia 152 C2

Sintra Porrugalia 703 A7 Sinuiju Coreea de Nord 249A3

Sion Elveria 306 B7 Sirajganj Bangladesh 142 17

Sirakusa Iralia 498 E10 Siret Rau Romania!

Ucraina 761 E6

Siria Tara SW Asia 780 Sirikit rezervor Thailanda 857 E7

Sine, Golful Element acvatic Marea Mediteranii 37 J3

Sisak Croatia 803D3 Sisran, Daryacheh-ye Lacul Iran 485 J5

Sittang R<'lU Birmania 857

C6

Sitrwe Birmania 857 AS Siupsk Polonia 316 D2 Sjelland Insula Danemarca

269 E5

Sk 'yros Insula G recia 421 E7

Skagen Danemarca 269 D1

Skagerrak Element acvatic Danemarca!Norvegia 269B1617B9 Skellefrea Suedia 824 D4 Skive Danemarca 269 B3 Skjern Danemarca 269 B4 Skjern A Rau Danemarca

269 B4

Skopje Capirala

Macedonia 314 H7 Skovde Suedia 824 B8 Skovorodno Federaria Rusa 355 15

Skye Insula Scotia, Regatul Unit 735 B3 Slagelse Danemarca 269 E5

Slatina Romania 761 C7 Slavonski Brod Croatia

803E3

Sligo Irlanda 487 C3 Sliven Bulgaria 421 F3 Slonim Belarus 806 D7 Slov"yans'k Ucraina 761

K4

Siovacia Tara Europa Cenrrala 316

Slovenia Tara Europa de Sud-Est803

Slursk Belarus 806 E8 Smallwood Lacul Canada 180 J6

Smara Sahara de Vest 37 B4

Smederevo Iugoslavia 803

H4

Smala Insula Norvegia 617 B6

Snake Rau SUA 810 C6 Snowdonia Munrii Tara Galilor, Regatul Unit 735 C8 Sobaek-Sanrnaek Lant

muntos Coreea de Sud 249 C7

Sobradinho Represa Brazilia 163 H5

Sochi Federatia Rusa 355 A4

Societe, iles de la Insulas French Polinezia 696 G6

Socorra Insula Yemen 49 C3

Sodankyla Finlanda 368 C3

Sofia Capital a Bulgaria 421 D3

Sogne fiordul Element de [arm Norvegia 617 B7 Sohag Egipt 28 C2 Sojoson-man Element acvaric Coreea de Nord 249B4

Sokch'o Coreea de Sud

249D5

Sokhumi Georgia 747 B2 Sokode Togo 42 G7 Sokoro Nigeria 4216 Sokoro Rau Nigeria 42 16 Sol, Costa del regiune de

coasta Spania 790 E7 Solapur India 465 C7 Solothurn Elvetia 306 C5 Somalia Tara Africa de Est

28

Sornbor Iugoslavia 803 F3 Somerset Insula Insula Canada 180 E4 S6mjin Rau Coreea de Sud 249 C8

Somme Rau Franta 383

E2

Sornoto Nicaragua 61 E5 Son Rau India 465 F5 Senderborg Danemarca

269 C6

Songea Tanzania 28 D12 Songkhla Thailanda 857 E12

Songnim Coreea de Nord 249 B5

Sonoran Desert Mexic!

SUA 61

Sopron Ungaria 316 D8 Soria Spania 790 F3 Sereya Insula Norvegia

617 F1

Sorraia, Rio Rau Ponugalia 703 C7 Sorrento Italia 498 E7 S6san Coreea de Sud 249 B6

Sosnowiec Polonia 316 E6

Sound, The Element acvatic Danemarca! Suedia 269 F4

Sour Liban 780 D6 South Australia Stat Australia 130 E5

South Carolina Stat SUA 810 J8

South Dakota Stat SUA 810 F5

South Orkney Insulele Antarctica 9 I B2

South Sandwich Insulele Teritoriu extern Regaml Unit, Oceanul Atlantic 623 Ell

South Shetland lnsulele Antarctica 91 A3

South Uist Insula Scotia, Regarul Unit 735 A3 Southampton Anglia, Regatul Unit 735 EIO Southampton Insula Insula Canada 180 G6 Sourhend-on-Marea Anglia, Regaml Unit 735 FlO

Sovetsk Kaliningrad, Federaria Rusa 806 B5 Sowero Africa de Sud 21 G4

Spania Tara Europa de

Sud-Vest 790

Sparti Grecia 421 C9 Spitak Armenia 747 F4 Spitsbergen Insula

Svalbard 640 E8 Spinal Austria 306 H6 Split Croatia 803D5 Springbok Africa de Sud

21 B6

Springfield Illinois, SUA 810 H6

Srebren ica Bosn ia ~i Herregovina 803 F5 Sri Aman Malaysia 546 N5

Sri Lanka Tara S Asia prey. Ceylon 465 Srimangal Bangladesh 142 K7

Srinagar India 465 C2 Srinagarind lacul Thailanda 857 D8

St Christopher ~i Nevis vezi Sf Kirts §i Nevis

Sr George's Capicala Grenada 747 K7

Sr George's Channel Element acvatic Irlanda!Regatul Unit 487 F7

St Helena Teritoriu extern Regaml Unit, Oceanul Atlantic 623 F8

St Helens, muntele Varful SUA 61

Stjohn's Canada 180 L6 St Johns Antigua §i

Barbuda 186 K5

Sr Petersburg Federatia Rusa 355 C2

St Pierre §i Miquelon Teritoriu extern Franta, Oceanul Atlantic 180 L7

S[ Vincent ~i the Grenadines Tara Indiile de Vest 186

St Vincent, Cape Element de farm Portugalia 703 St_ Anton Austria 306 E5 St. Carharines Canada 180 IlO

St. Lawrence Rau Canada 180J8

St. Lawrence Mareaway Waterway Canada 180

J9

St. Louis Missouri, SUA 810 H7

St. Moritz Elvetia 306 E6 St. Paul Minnesota, SUA 810 G5

Stanley Capirala Falkland Insulas 97 E 11

Stanley, muntele Varful Rep. Dem. Congo 19 Stanovoy Lant muntos Federatia Rusa 113 Stans Elvetia 306 C5

Stara Zagora Bulgaria 421 F3

Starelc Unite ale Americii Tara America de Nord prese. SUA 811 Stavanger Norvegia 617 A8

Sravropol' Federaria Rusa 355 A4

St-Brieuc Franta 383 B3 St-Charnond Franta 383 F6

Steinkjer Norvegia 617 C5

Sr-Erienne Franta 383 F6 S rewart Insula Insula

Noua Zcelanda 618 B9 Stcyr Austria 306 13

Stip Macedonia 803 18 Stirling Scotia, Regatul

Unit 735 C5 Sr-Laurenr-du-Maroni Guyana Franceza 496 K4

St-L6 Franta 383 C3 St-Malo Franta 383 C3 Sc-Nazaire Franta 383 B4 Stockerau Austria 306 K3 Stockholm Capirala

Suedia 824 D7 Stoke-on-Trent Anglia, Regatul Unit 735 D8 Store Heddinge Danemarca 269 F6 Srorebelr Element acvaric Danemarca 269 D5 Stornoway Scotia, Regarul

1012

i,i

INDEXUl LOCALITATIlOR

Sumbe Angola 39 B3 Surnqayit Azerbaidjan 747 K4

umy Ucraina 76112

Sun Ciry Africa de Sud 21 G3

Sun Koshi Rau Nepal 142 F4

Sunan Coreea de Nord 249 B4

Sunch'on Coreea de Nord 249 B4

Sunch'on Coreea de Sud 249 C8

Sunderland Anglia, Regatul Unit 735 E6 Sundsvall Suedia 824 C5 Sungai Siput Malaysia 546 B2

Sungari Rau China 216 L2

Suntar Federatia Rusa 355 H4

Sunyani Ghana 42 F8 Sup'ung-ho lacul China/ Coreea de Nord 249 B3 Superior, Lacul Canada/ SUA 811

uragolfula Indonezia 470 E5

(I rat India 465 B6 Surar Thani Thailanda 857 D 11

S1'Ire Rau Europa de Vest 170 F5

Surigao Filipine 363 E7 Suriname Tara America de Sud var, Suriname 496 Suriname vezi Suriname Surkhob Rau Tadjikistan

115 H4

urr Libia 37 J3

'utlej Rau Asia 642 F4 uva Capirala Fiji 640 G7

Suwon Coreea de Sud 249 C6

valbard Teritoriu extern Norvegia,Oceanul Artie 640 E8

Svay Rieng Cambodgia 896 EI0

Svendborg Danemarca 269 D6

Svyetlahorsk Belarus 806 F9

Swabian Jura Lant rnuntos Germania 405 C9 Swakopmund Namibia 39 B6

Swansea Tara Galilor, Regatul Unit 735 CI0 Swaziland Tara Africa de Sud 21

Swindon Anglia, Regatul

Unit 735 EI0 Syaphrubesi Nepal 142 F4 Sydney Australia 130 H6 Sydney Canada 180 L7 Sykryvkar Federatia Rusa

355 D3

Sylhet Bangladesh 142 K6 Syr Darya Rau C Asia

113

Szczecin Polonia 316 C3 Szeged Ungaria 316 FlO Szekesfehervar Ungaria

316 E9

Szekszard Ungaria 316 EI0 Szolnok Ungaria 316 F9 Szornbathely Ungaria 316

D9

T

T'aebaek-Sanmaek Lant muntos Coreea de Sud 249 D5

T'e1avi Georgia 747 G3 Ta'izz Yemen 808 D9 Tabor Republica Ceha 316

C6

Tabora Tanzania 28 CI0 Tabrlz Iran 485 D2 Tabuaeran Insula Kiribati

696 F2

Tabuk Arabia Saudita 808

A2

Tacloban Filipine 363 E6 Tacna Peru 291 Gil Tacuaremb6 Uruguay 97

E5

Tadjikistan Tara C Asia 115

Taedong Rau Coreea de Nord 249 C3

Taegu Coreea de Sud 249 D7

Taejon Coreea de Sud 249 C7

Tagus Rau Portugalia/ Spania 703 C6 790 D5 Tahiti Insula Polinezia Franceza 696 H6 Taipei Capitala Taiwan 216J8

Taiping Malaysia 546 B2 Taiwan Tara Asia de Est fosra Formosa 216 Taiyuan China 216 HS Taklamakan Desert regiune Chi~a 216 C4

Talak Desert regiune Nigeria 4214 Talamanca, Cordillera de Muntii Costa Rica 61 G8

Talas Kargazstan 11513 Talaud, Kepulauan Arhipelag Indonezia 47012

Taka Chile 97 B6 Talcahuano Chile 97 B7 Taldykorgan Kazahstan

355 E7

Tallahassee Florida, SUA 811 19

Tallinn Capitala Estonia

806 El

Talsi Leronia 806 D3 Tamale Ghana 42 G7 Tamanrasset Algeria 37

G6

Tampa Florida, SUA 811

19

Tampere Finlanda 368 C8 Tampico Mexic 583 H5 Tana Rau Finlanda/

Norvegia 368 B2 617 G2

Tanch'on Coreea de Nord 249D3

Tando Adam Pakistan 642 D6

Tanega-shima Insula

Japonia 504 BI0

Tanga Tanzania 28 EI0 Tangail Bangladesh 14217 Tanganyika, Lacul Lacul

Africa de Est 19 Tanger Maroc 37 D2 Tangshan China 21614 Tanimbar, Kepulauan

Arhipelag Indonezia 470J4

Tancea Egipt 28 Cl Tansen Nepal 142 D4 Tan-Tan Maroc 37 C4 Tanzania Tara Africa de

Est 19

Tanzania Tara Africa de

Est 28

Tapa Estonia 806 F2 Tapachula Mexic 583]7 Tapaj6s Rau Brazilia 163

E4

Hpi Rau India 465 C6 Tartus Siria 780D4 Taranto Iralia 498 G7 Taranto, Golfo di Element

acvatic Marea Medirerana 498 G8 Taraporo Peru 291 C5 Tarawa Insula Kiribati 696

B2

Taraz Kazahsran 355 D7 Tarbes Franta 383 C8 Targovisre Romania 761

D7

Tirgu Mures Romania 761 C6

Tarija Bolivia 750 C7 Tarim Rau Ran China 216

C4

Tarlac Filipine 363 C4 Tarn Rau Franta 383 E7 Tarna Peru 291 D8 Tarn6w Polonia 316 F6 Tarragona Spania 790 H4 Tartll Estonia 806 F3 Tashi Buran 142 K4 Tashigang Butan 142 K4 Tashk, Daryacheh-ye Lacul

Iran 485 G6

Taskent Capirala Uzbekistan 115 H3 Tasman Plateau Element

subacvatic Oceanul Pacific 128 Tasmania Stat Australia 130 G8

Tassili n'Ajjer Desert plateau Algeria 37 G5 Tastrup Danemarca 269 F5

Tarabanya Ungaria 316 E8 Tatra Muntii Munrii Europa Cenrrala 316 F7 Taunggyi Birmania 857 C5

Taunton Anglia, Regarul Unit 735 DI0

Taupo Noua Zeelandii. 618 F4

Taupo, Lacul Lacul Noua Zeeland a 618 F4 Taurage Lituania 806 5 Tauranga Nona Zcclanda 618 F3

Taurus Muntii Lanr

muntos Turcia 872 Tavoy Birmania 857 D9 Tawau Malaysia 546 K3 Tawitawi Insula Filipine

363 C9

Taymyr, Ozero Lacul Federaria Rusa 355 G3 Taymyr, Poluostrov Peninsula Federaria Rusa355 G2

Tbilisi Capirala Georgia F3

Tegucigalpa Capirala Honduras 57 E4 Teheran Capitala Iran 485 F3

Tehuantepec, Golfo de Element acvatic Mexic

583]7

Tel Aviv-Yafo Israel 491 B4 Tel§iai Liruania 806 C4 Temuco Chile 97 B7 Tenere Regiune Nigeria 42

K4

Tenerife Insula Spania 37 A4

Tennessee Rau SE SUA 811 17

Tennessee Stat SUA 811

17

Tepelene Albania 803 G 1 0 Tepic Mexic 583 F5 Teplice Republica Ceha

316 B5

Teraina Insula Kiribati

696 F2

Teresina Brazilia 163 H4 Terhathum Nepal 142 G4 Teritoriul nordic Teritoriu

Australia 130 £3 Teritoriul Nord-Vestic Canada 180 C6 Tcriroriul Prinresei Elisabeta Regiune Antarctica 91 14 Termez Uzbekistan 115

G5

Terneuzen Olanda 875 B7 Terni Italia 498 D5 Ternopil' Ucraina 761 D3 Terrassa Spania 790 13 Terschelling Insula Olanda

875 Dl

Teruel Spania 790 G4 Teseney Eritreea 28 D5 Tete Malawi 39 G5 Tetouan Maroc 37 D2 Tetovo Macedonia 803

H7

Tetulia Rill Bangladesh

142J9

Tevere Rau Italia 498 D5 Teverya Israel 491 D2 Texas Stat SUA 811 F8 Texel Insula Olanda 875

C2

Tha Khek Laos 896 D6 Thailanda Tara SE Asia 857

Thakurgaon Bangladesh 142 H5

Thames Rsu Anglia, Regarul Unit 735 EI0 Thane India 465 B7

Thar Desertul India/ Pakistan 465 B4 642 E5 Tharthar, Buhayratath Lacul 1rak 485 C4 Thasos Insula Grec.ia 421

E5

Thaton Birmania 857 C7 Thatta Pakistan 642 D7 The Valley Capitala

Anguilla 747 K4 Therrnaikos Kolpos Element acvatic Grecia 421 C5

Thessaloniki Grecia 421 C5

Thies Senegal 42 AS Thimpu Capitala Buran 14214

Thionville Franta 383 G3 Thira Insula Grecia 421 F9

Thisted Danemarca 269 B2

Thohoyandou Africa de Sud 21 12

Thompson Canada 180 E8 Thon Buri Thailanda 857 E9

Thun Elvetia 306 C6 Thunder Golful Canada 180 G9

Thuner, Lacul Elveria 306 C6

Thuringian padurea Munrii Pad urea Neagra Germania 405 D6 Thurso Scoria. Regatul

Unir 735 C2 Tianjin China 21614 Tiaret Algeria 37 F2 Tiberias, Lacul Lacul

1013

INDEXUL LOCALITATILOR

-

Regatul Unit 735 D5 Tyup Kargazstan 115 K3

Israel 491 D2

Tibesri Muntii Ciad/Libia 19

Tibet, Podisul China 216 D6

Tim Shan Lant muntos C Asia 113

Tienen Belgia 152 E3 Tierra del Fuego Insula Argentina IChile 97 Cll

Tighina Moldova 761 F6 Tigris Rau SW Asia 485 C3

Tijuana Mexic 583 Al Tiksi Federatia Rusa 355

H3

Tilburg Olanda 875 C6 Tillaberi Nigeria 42 H6 Timaru Nona Zeelanda

618 C7

Tirnisoara Romania 761 AS

Timor Insula Indonezia 470H5

Timorul de Est Tara 470 H5

Tindouf Algeria 37 C4 Tinos Insula Grecia 421 E8

Tioman, Pulau Insula Malaysia 546 D4 Tipperary Irlanda 487 C6 Tirana Capitala Albania 314G8

Tiraspol Moldova 761 F6 Tirol Regiune Austria 306 G5

Tirso Rau Italia 498 B7 Tiruchchirappalli India 465 DIO

Tisza Riu E Europa 316 F8

Titicaca, Lacul Lacul Bolivia/Peru 99 Titov Veles Macedonia 80318

Tlemcen Algeria 37 E2 Toamasina Madagascar 39 L6

Toba Kikar Range Muntii Pakistan 642 D4

Toba, Danau Lacul Indonezia 470 B2 Tobago Insula Trinidad ~i Tobago 186 L8 Tocantins Riu Brazilia 163 G6

Tocopilla Chile 97 B3 Tofrlund Danemarca 269 B6

Togo Tara Africa de Vest 42

Tokelau Teritoriu extern Noua Zeelanda, Oceanul Pacific 627 F7 Tokmak Kargazstan 115 J3

Tokuno-shima Insula

Japonia 504 B 11 Tokushima Japonia 504 D8

Tokyo Capirala Japonia

504F7

Toledo Spania 790 E5 Toliara Madagascar 39 J7 Tomakomai Japonia 504

F3

Tombouctou Mali 42 F5 Tombua Angola 39 A4 Tomini, Golful Element

acvatic lndonezia 470 G3

Tomsk Federatia Rusa 355 F5

Tender Oanemarca 269 B6

Tonga Tara Oceanul Pacific 696

Tonghae Coreea de Sud 249D6

Tongjoson-man Element acvatic Coreea de Nord 24904

Tongking, Golf Element acvatic Marea Chinei de Sud 216 H9

Tongsa Buran 14214 Tonie Sap Lacul Cambodgia 896 D9

Toowoomba Australia 130 H5

Topeka Kansas, SUA 811 G7

Torkescan, Band-e Lanr rnuntos Afganistan 115 F6

Tome Riu Suedia 824 E2 Tornetrask Lacul Suedia

824 D1

Tornio Finlanda 368 B4 Toronto Canada 180110 Torrens, Lacul Lacul

Australia 130 F6 Torreon Mexic 583 F3 Torres strarntoarea Element acvatic Marea Arafura /Marea de Coral 128

Torrosa Spania 790 H4 Toru "n Polonia 316 E3 Toscana Regiune Iralia

498C4

Toscano, Arcipelago Arhipelag ltalia 498 C5

Torrori Japonia 504 D7 Toubkal Varful Maroc 19 Touggourt Algeria 37 G3 Toulon Franta 383 G8 Toulouse Franta 383 D8 Toungoo Birmania 857

C6

Tournai Belgia 152 B3 Tours Franta 383 D4 Townsville Australia 130

H3

Towuti, Danau Lacul

Indonezia 470 G4 Toyama Japonia 504 E6 Tozeur Tunisia 37 G2 Tqvarch'eli Georgia 747

B2

Tralee Irlanda 487 B6 Trang Thailanda 857 D 12 Transantarctic Munrii Lanr

rnunros Antarctica 91

D5

Transilvania Regiune Romania 761 B5 Trans-Siberiana calea ferata Asia 357 J6

Trapani ltalia 498 D9 Trasimeno, Lago Lacul Italia 498 D5

Traun Austria 306 13 Traun, L. Lacul Austria 30614

Trebinje Bosnia ~i Herregovina 803 E7 Trelew Argentina 97 C8 Tremiti, lsole Arhipelag

Italia 498 F6

Trenaln Slovacia 316 E7 Trenro Iralia 498 D2 Trenton New Jersey, SUA

811 K6

Tres Arroyos Argentina 97 D7

Tres Marias, Islas Insulas

Mexic 583 E5

Treviso Italia 498 D2 Trier Germania 405 B7 Trieste Iralia 498 E3 Trikala Grecia 421 C6 Trincomalee Sri Lanka 465

E10

Trindade, Ilha da Teritoriu extern Brazilia, Oceanul Atlantic 623 D9 Trinidad Bolivia 750 C3 Trinidad Uruguay 97 E6 Trinidad §i Tobago Tara

Indiile de Yes t 186 Tripoli Capirala Libia 37

12

Tripoli Grecia 421 C8 Tripoli Liban 780 04 Tristan da Cunha

Teritoriu extern Regatul Unit, Oceanul Atlantic 623 E10

Trivandrum India 465 DIO

Trnava Slovacia 316 08 Troense Danemarca 269 D6

Trois-Rivieres Canada 180 J8

Trollharran Suedia 824 B8

Trornse Norvegia 617 E2 Trondheim Norvegia 617 C6

Troodos Munrii Muntii Cipru 780 B4 Troyes Franta 383 F4

Trujillo Honduras 61 F3 Trujillo Peru 291 C6 Tserserleg Mongolia 596

E3

Tshikapa Rep. Dem, Congo 24 E10 Tskhinvall Georgia 747 E2

Tsumeb Namibia 39 C5 Tsushima Insula Japonia 504 B8

Tubmanburg Liberia 42 C8

Tucupita Venezuela 496 G3

Tucurul Iacul Brazilia 163 F3

Tudmur Siria 780F4 Tugela Rau Africa de Sud 21 IS

Tuguegarao Filipine 363 C3

Tula Federatia Rusa 355 B3

Tuleea Romania 761 F7 Tulkarm rarmul de Vest 491 C4

Tulsipur Nepal 142 C4 Tumen Fluviul Asia de Est 249 Dl

Tundzha Rau Bulgaria 421 F3

Tungaru (cunoscuta ca Arhipelagul Gilbert) Arhipelag Kiribati 696 B2

Tunis Capitala Tunisia 37

HI

Tunisia Tara N Africa 37 Tunja Columbia 496 C4 Tupiza Bolivia 750 C7 Turan podisul

T urkmeniscari/ Uzbekistan 115 E3 Turcia Tara Asia de SudVest 872

Turin Iralia 498 A3 Turkana, Lacul Lacul Etiopia/Kenya 19 Turkrnenbashi Turkmenistan 115 A3 Turkmenistan Tara C Asia 115

Turks §i Caicos Insulas Teritoriu extern Regatul Unit, Indiile de Vest 186 G3

Turku Finlanda 368 B9 Turnhour Belgia 152 Dl Turpan Depression

Lowland China 113 Turtkul' Uzbekistan 115 E3

Tuvalu Tara Oceanul Pacific 696

Tuxda Mexic 583 J6 Tuzla Bosnia §i Hertegovina 803 F4 Tweed Rau Scoria,

T

,

Tara Galilor regiune Regaml Unit We!. Cymru 735 C9

u

UAE vezi Erniratele Arabe Unite

Ubangi Rau Africa Centrala 24 D7 Uberlandia Brazilia 163 G7

Ubon Rarchathani Thailanda 857 G8 Ucayali Ran Peru 291 E6 Uchkuduk Uzbekistan

115 F3

Ucraina Tara Europa de Est 761

Uddaure Lacul Suedia

824C3

Uddevalla Suedia 824 B8 Udine Italia 498 E2 Udon Thani Thailanda

857 F7

Uele Rau Rep. Dem.

Congo 24F7

Ufa Fcderatia Rusa 355 C4

Uganda Tara Africa de Est 28

Uige Angola 39 B2 Oij6ngbu Coreea de Sud 249 CS

Ujungpandang Indonezia 470 G4

Ukrnerge Lituania 80605 Ulaangom Mongolia 596 B2

Ulan Bator Capitala Mongolia 596 F2 Ulan-Ude Federatia Rusa 355 H6

Uldz Rau Mongolia 596 HI

Uliastay Mongolia 596 C3 Ullapool Scotia, Regarul Unit 735 C3

Ulm Germania 405 D9 Ulsan Coreea de Sud 249 D7

Ulster Regiune lrlanda, Regarul Unit 735 A7 Uluru Virful Australia var. Ayers Rock 130 D4

Ume Rau Suedia 824 D4 Urnec Snedia 824 04 Umtata Africa de Sud 21

H7

Una Rau Bosnia ~i Hertegovina/ Croatia

1014

INDEXUL LOCAUTATILOR

803 C4

Ungaria Tara Europa Cenrrala 316

Ungava Golful Element acvatic Canada 18016 Ungava, Peninsule d' Peninsula Canada 180 H6

Upingron Africa de Sud 21 OS

Uppsala Suedia 824 C7 Ural Rau Kazahstan/ Federatia Rusa 355 C5 Ural Muntii Lant muntos Federaria Rusa 355 04 Ural'sk Kazahsran 355 C4 Ura-Tyube Tadjikistan 115 H4

Urgench Uzbekistan 115 03

Urocevac Iugoslavia 803 H7

Uruapan Mexic 583 G6 Uruguay Rftu S America de Sud 99

Uruguay Tara SE America de Sud 97

Ururnqi China 21603 Ushuaia Argentina 97 Cll

Usr' Chaun Federaria Rusa 355 J2

Usr' - Kamchatsk Federaria Rusa 355 L3 Usr-Kamenogorsk Kazahstan 355 E6

Osd nad Labem Republica Ceha 316 B5

Ustica Insula ltalia 498 D8

Usryurt podisul Kazahstan/Uzbekistan 115 C2

Usumacinta Rau

Guatemala/Mexic 57 B2 Utah Stat SUA 811 07 Urena Liruania 806 OS Utrecht Olanda 875 C5 Uvs Nuur Lacul Mongolia

596 B2

Uyo Nigeria 42 J9 Uyuni Bolivia 750 B6 Uzbekistan Tara C Asia

115

Uzhhorod Ucraina 761 B4

v

Vaal Rau Africa de Sud 21

F5

Vaasa Finlanda 368 B7 Vadodara India 465 B6 Vadsa Norvegia 617 G2 Vaduz Capitala

Liechtenstein 306 OS Vah Rau Slovacia 316 08 Valdes, Peninsula Peninsula Argentina 97 D8

Valdez Alaska, SUA 811 C2

Valdivia Chile 97 B7 Valea Marelui Rift, Africa de Est 28 D9

Valea Mortii SUA de Vest 811

Valence Franta 383 F7 Valencia Regiune Spania

790 G5

Valencia Spania 790 G5 Valencia Venezuela 496 E2 Valera Venezuela 496 03 Valga Estonia 806 E3 Valkeakoski Finlanda 368

C8

Valladolid Spania 790 D3 Valledupar Columbia 496 C2

Vallenar Chile 97 B4 Vallera Capitala Malta 498

Ell

Valmiera Letonia 806 E3 Valparaiso Chile 97 B6 Vanadzor Armenia 747 F4 Vancouver Canada 180 B9 Vancouver Insula Insula

Canada 180 B9 Vanern, Lacul Lacul Suedia 824 B8 Vangaindrano Madagascar 39 K7

Vamaa Finlanda 368 C8 Vanua Levu Insula Fiji 640 H7

Vanuatu Tara Oceanul

Pacific 640

Varazdin Croatia 80302 Varanasi India 465 E5 Varberg Suedia 824 B9 Yarde Oanemarca 269 AS Varde Norvegia 617 HI Varful Etna Sicilia, Iralia

314

Varkaus Finlanda 368 07 Varna Bulgaria 421 G2 Varsovia Capitala Polonia

316 F4

Vasteras Suedia 824 C7 Vastervik Suedia 824 C8 Vat ern, Lacul Lacul Suedia

824B8

Vatican' City Tara Europa de Sud 498

Vava'u Arhipe!ag Tonga 69606

Vawkavysk Belarus 806

C7

Vaxjo Suedia 824 B9 Vayk' Armenia 747 G6 Vega Insula Norvegia 617

05

Vejle Danemarca 269 C5 Ve!enje Slovenia 803 C2 Velika Plana Iugoslavia 803

H4

Velingrad Bulgaria 421 03

Venetia Italia 498 D3

Venetia, golful Element acvatic Marea Adriarica 498 E3

Venezuela Tara N America de Sud 496

Venezuela bazin Element subacvatic Marea Caraibelor 186 H6 Venezuela, Golful Element acvatic Marea Caraibelor 186 D2 Venlo Olanda 875 £6

Venta Rau Leronia/

Lituania 806 C3 Ventspils Letonia 806 C3 Vera Argentina 97 D5 Veracruz Mexic 583 16 Vereeniging Africa de Sud

21 G4

Verkhoyanskiy Khreber Muntii Federatia Rusj, 355 14

Vermont Stat SUA 811

K5

Veroia Grecia 421 C5 Verona Iralia 498 D2 Versailles Franta 383 E3 Verviers Belgia 152 F3 Vesoul Franta 383 G5 Vestfjorden Element de

~arm Norvegia 617 D3 Veszprern Ungaria 316 D9 Viana do Castelo Portugalia 703 C2 Vianden Luxemburg 170 F5

Viareggio Italia 498 C4 Viborg Danemarca 269

C3

Vicenza Iralia 498 02 Vichy Franta 383 F6 Victoria Canada 180 B9 Victoria Srat Australia 130

G7

Victoria cascada Zambia/ Zimbabwe 39 E5 Victoria Insula Canada 18005

Victoria Land Regiune Antarctica 91 F7 Victoria Rau Rau Australia 128 Victoria West Africa de Sud 21 £7

Victoria, Lacul Lacul

Africa de Est 19

Vidin Bulgaria 421 Cl Viedma Argentina 97 D8 Vieksniai Liruania 806 C4 Viena Capitala Austria

306 K3

Vientiane Capitala Laos 896 C5

Vietnam Tara Asia de Sud-

Est 896

Vigan Filipine 363 C3 Vigo Spania 790 B3 Vijayawada India 465 E8 Vikna Insula Norvegia

617 C5

Vila Nova de Gaia Portugalia 703 C3 Vila Real Porrugalia 703 D3

Viljandi Estonia 806 E2 Villa Mercedes Argentina

97C6

Villach Austria 306 16 Villahermosa Mexic 583 J6 Villamontes Bolivia 750

D7

Villarrica Paraguay 750 G9

Villavicencio Columbia 496C5

Vilnius Capirala Liruania 806 D6

Vifla del Mar Chile 97 B5 Vindel Rftu Suedia 824

C3

Vinh Vietnam 896 E5 Vinnytsya Ucraina 761 F4 Vinson Massif Varful

Antarctica 91 C4 Virgin Insulas Teritoriu extern SUA, Indiile de Vest 186 J4

Virginia Stat SUA 811]7 Virovitica Croatia 803E2 Virtsu Esronia 806 E2 Visayan Marea Eilipine

36306

Visby Suedia 824 D9 Viscount Melville groapa Element acvatic Oceanul Artie 180 D4 Viseu Portugalia 703 D4

Vishakhapatnam India

465 F7

Vistula Ran Polonia 314 Viterbo Italia 498 D5 Viti Levu Insula Fiji 640

G7

Vitcria Brazilia 163 H8 Viroria Spania 790 F2 Vitsyebsk Belarus 806 G6 Vjoses, Rau Albania 803

GI0

Vladivostok Federatia Rusa 355 K6

Vlieland Insula Olanda

875 C2

Vlissingen Olanda 875 A6 Vlore Albania 803 G9 Vukovar Croatia 803F3 Vocklabruck Austria 306

13

Vojvodina Regiune Iugoslavia 803 G3 Volga Rau Federatia Rusa 355 B4

Volga Delta Mlasrlni Federatia Rusa 314 Volgograd Pederatia Rusa 355 B4

Vologda Federatia Rusa 355 C3

Volos Grecia 421 C6

Volta alba Rau Burkina/ Ghana 42 G7

Volta, Lacul Ghana 42 G8 Vordingborg Oanemarca 269 E6

V6reioi Sporades Arhipelag Grecia 421 D6

Vorkuta Federatia Rusa

355 E3

Vormsi Insula Estonia 806 El

Voronezh Federatia Rusa 355 B4

Vortsjarv Lacul Estonia 806 F3

Voru Estonia 806 F3 Vosges Lanr mumos

Franta 383 H4 Vosrochno-Sibirskoye More Oceanul Artie 357 II Vostok Insula Insula Kiribati 696 G4 Vozrozhdeniya, Ostrov Insula Aral Marea 115 01

Vrsac Iugoslavia 803 H3 Vrangel'ya, Osrrov Insula Federatia Rusa 355 JI Vratsa Bulgaria 421 02 Vryburg Africa de Sud 21 E4

Vulcano Insula Iralia 498 E9

w

Wa Ghana 42 F7

Waal Rau Olanda 875 C5 Wad Medani Sudan 28 OS Waddeneilanden Arhipelag

Olanda 875 D 1 Waddenzee Element acvatic Olanda 875 02 Wadi HaIfa Sudan 28 C4 Wagga Wagga Australia 130 G7

Waigeo, Pulau Insula Indonezia 470 J3 Waibrzych Polonia 316 C5

Wakayama Japonia 504 D8

Wakkanai Japonia 504 Fl \Vallis ~i Futuna Teritoriu extern Franta, Oceanul Pacific 627 F7

Walvis Golful Namibia 39 B7

Walvis Ridge Element subacvatic Oceanul Atlantic 623 F9 \Vandel Marea Oceanul Artie 640 D7 Wanganui Noua Zeelanda 618 E5

Wangdi Phodrang Butan 14214

Wanlaweyn Eritreea 28 F8

lOIS

Warta Rau Polonia 316 £5

Wash, Anglia, Regatul Unit 735 F8

Washington Stat SUA 811 B4

Washington D.C. Capirala SUA 811J7

Waterford Irlanda 487 E6 Watson Lacul Canada 180

B7

Wau Sudan 28 B7

Wawa Canada 180 H9 Weddell Marea Antarctica

91 C3

Welkom Africa de Sud 21 G5

Wellington Capirala Noua Zeelanda 618 E6 Wellington, Isla Insula Chile 97 AI0

Wels Austria 306 I3

Weser Rau Germania 405 C4

West Bank teritoriu dispurar Asia de Sud-Vest 491 D4 West Virginia Stat SUA 811 17

Westerschelde Olanda 875 B6

Westport Noua Zeelanda 618 D6

Wetar, Pulau Insula Indonezia 470 H5 Wexford Irlanda 487 E6 Whangarei Noua Zeelanda 618 E2

Whitehorse Canada 180 B6

Whitney, munte Varful SUA 61

\'Vhyalla Australia 130 F6 Wicklow Munrii Irlanda 487 F5

Wiener Neustadt Austria 306K4

Wiesbaden Germania 405 C7

Wight, Insula Anglia, Regarul Unit 735 Ell Wilhelm, muntele varf Papua-Noua Guinee 128 Wilkes reriroriul Regiune Antarctica 91 H7 Willemstad Olanda Antilles 875 H7 Windhoek Capitala Namibia 39 C6

Windsor Canada 180 IlO Windward Insulele Indiile de Vest 186 J6

Winisk Canada 180 G8 Winisk Rau Canada 180 G8

Winnipeg Canada 180 F9 Winnipeg, Lacul Canada 180 F9

Winnipegosis, Lacul Canada 180 F9 Winterthur Elveria 306 D4 Wisconsin Stat SUA 811 H5

Wisia Rau Polonia 316 F4

Wismar Germania 405 E3

Wiodawek Polonia 316 E3

Wodzisiaw Hlaski Polonia 316 E6

Wolfsberg Austria 306 J5 Wolfsburg Germania 405 D4

Wollongong Australia 130 H6

Wonju Coreea de Sud 249 C6

Wonsan Coreea de Nord 249 C4

Worcester Anglia, Regatul Unit 735 D9

Wrangel Insula Insula

Federatia Rusa 640 E2 Wroci"aw Polonia 316 D5 Wuhan China 21616 Wuppertal Germania 405

B6

Wurzburg Germania 405 D7

Wuxi China 216J6 Wyndham Australia 130 D2

Wyoming Stat SUA 811 D5

x

Xaignabouli Laos 896 B4 Xai-Xai Mozambic 39 G7 Xalapa Mexic 583 H6 Xam Nua Laos 896 D3 Xanrhi Grecia 421 E4 Xi'an China 216 H6 Xingu Rau Brazilia 163

F4

INDEXUL LOCALITATILOR

y

Yablonovyy Khreber Munrii Federaria Rusa 355 H5

Yacuiba Bolivia 750 D7 Yafran Libia 37 I3 Yaku-shima Insula

Japonia 504 B 10 Yakut Federatia Rusa 355

14

Yala Thailanda 857 £13 Yalta Ucraina 761 18 Yalu Rau China/Coreea

de Nord 249 B2 Yamaguchi Japonia 504 C8

Yamal, Poluosrrov Peninsula Federaria Rusa 355 F3

Yambio Sudan 28 B8 Yambol Bulgaria 421 F3 Yamdena, Pulau Insula

Indonezia 470 J5 Yamoussoukro Capitals Coasta de Fildes 42 E8 Yamuna Riu India 465 D4

Yanbu' al Balr Arabia Saudira 808 B4 Yangdok Coreea de Nord 249 B4

Yangtze Rau China var.

Chang Jiang 21616 Yaounde Capitala Camerun 24 C7 Yap Insula Micronezia 640 B3

Yapen, Pulau Insula Indonezia 470 K3 Yaqui Rau Mexic 583 D2 Yarmouth Canada 180 K8

Yaroslavl' Federaria Russ 355 C3

Yazd Iran 485 G5 Yekaterinburg Federatia Rusa 355 D4 Yellowknife Canada 180 D6

Yeloren Turkmenistan 115 E5

Yemen Tara SW Asia 808

Yenakiyeve Ucraina 761 K4

Yenisey Rau Federaria Rusa 355 F4

Yevlax Azerbaidjan 747 14

Ycvparoriya Ucraina 761 H7

Yinchuan China 216 G5 Yogyakarta Indonezia 470

D5

Yokohama Japonia 504 F7 Yola Nigeria 42 K7 Yongju Coreea de Sud 249

D6

Yopal Columbia 496 C4 York Anglia. Regatul Unit 735 E7

York, Capul Element de rarrn Australia 130Gl Yorkron Canada 180 E9 Yos Sudarso Insula Indonezia 470 K5 Yosu Coreea de Sud 249

C8

Young Uruguay 97 E5 Ystad Suedia 824 Bl 0 Yucatan Canalul Element

acvatic Mexic 583 K4 Yucatan Peninsula Mexic 583 K5

Yukon Rau Canada/SUA 61

Yukon Teritoriu Canada 180 A6

Yumen China 216 F4 Yuzhhno-Sakhalinsk Federatia Rusa 355 K5 Yverdon Elve\ia 306 A6

z

Zabid Yemen 808 D8 Zacapa Guatemala 61 C4 Zadar Croatia 803C5 Zagreb Capitala Croatia

314 C2

Zagros Munrii Lant rnuntos Iran/lrak 485 F5

Zdhedan Iran 485 J6 Zahle Liban 780 D5 Zair vezi Congo, Dem.

Rep.

Zajeaar Iugoslavia 803 15 Zakynrhos Insula Grecia 421 B8

Zalaegerszeg Ungaria 316 D9

Zambezi Rau Africa de Sud 39 D4

Zambezi Zambia 39 D4

Zambia Tara Africa de Sud 39

Zamboanga Filipine 363 D8

Zamora Spania 790 D3 Zanzibar Insula Tanzania 28 Ell

Zapala Argentina 97 B7 Zaporizhzhya Ucraina 761 IS

Zaqarala Azerbaidjan 747 H3

Zarafshan Uzbekistan 115

F3

Zaragoza Spania 790 G3 Zaranj Afganistan 115 D8 Zaria Nigeria 42 J7 Zeebrugge Belgia 170 B 1 Zell am Vezi Austria 306

H5

Zenica Bosnia ~i Hertegovina 803 E5 Zeravshan Rau Asia Cenrrala 115 H4 Zfiefat Israel 491 D2 Zhengzhou China 216 H5

Zhezkazgan Kazahstan

355 D6

Zhlobin Belarus 806 F8 Zhodzina Belarus 806 F7 Zhytomyr Ucraina 761 F3 Zibo China 216 IS Zielona G6ra Polonia 316

C4

Ziguinchor Senegal 42 A6 Zilina Slovacia 316 E7 Zimbabwe Tara Africa de

Sud 39

Zinder Nigeria 42 J6 Zoetermeer Olanda 875 C5

Zomba Malawi 39 H4 Zouerat Mauritania 42 C3

Zrenjanin Iugoslavia 803

G3

Zug Elvetia 306 C5 Zurich Elvetia 306 C5 Zurich, LaCl;1 Elvetia 306

D5

Zuwarah Libia 37 H2 Zvornik Bosnia ~i Hertegovina 803 F4 Zwedru Liberia 42 D8 Zwickau Germania 405 F6

Zwolle Olanda 875 E4

1016

AUTORII FOTOGRAFIILOR ~I MUqUMIRI

AUTORII FOTOGRAFIILOR

Edirorit doresc sa Ie mulrumeasca urmarorilor pentru ca le-au acordat permisiunea de a le folosi fotografiile.

Prcscurtiiri:

l.stanga, r.dreapta, c:cenrru, a.deasupra, b:dedesubt, t:sus

A,B,C

Wallace & Gromit/ Aardman Animations Ltd 1995: 90bl Robert Aberman: 556crb, bla ABI Caravans/Kenneth Berry Studios:

I 77bla Action-Plus: S Bardens: 611ca, bel, cb Chris Barry: 288cra, 503e, bra R Francis: 125e, 611bla Tony Henshaw: 379bc Glyn Kirk: 125crb, br, 410cb, 503tr P Tarry: 611bl Advertising Archives: 710tr AEA Technology: 310ebr AlP Emilio Segre Visual Archives/ Dorothy Davis Locanthi: ISSei Airphoto Services: 100u AKG Londra: 749bc, 83br, 11 Oc, 495cr, cl, 120crb, 121br, 134cbr, 151br, bel, bca, 445tc, erb, 224bl, 281 tr, ca Disney Enterprises Inc., 298u, bl, 321ebl, 322el, cr, 50cr, 386cr, 388[[, 397car, 407c, br, 408tr, br, 4J4br, 493erb, 460eb, bel, 723eb, 500er, br, 497er, be, 197era,

5 l Ztcr, 52Itr, 539bcr, 557e, cr, eb, 599br, 54ltc, 263br, 453[[, bl, be, br, 605bel, 606cb, 607 d, cr, 673cr, 456d, 358bl, 672tr, 695er, cl, 705era, erb, 734bl, br, erb, 742be 457tr, 841br, 774bc, 778tr, 462cbl, 879c, 822tr, rib, cr, cl, 235bra, 873tr, crb, Erich Lessing: 151 trb, 209bc, 2IOcb, 191bc, 219da, 233bl, 424tc, 419d, 460bl, 497bla, c, 5 I 2bc, 573ca, cb, 453crb, 607tr, 639br, 455er, 769br, 778br, 786tr, c Wolfe Fund, 1931, Catherine Lorillard Wolfe Collection, New York, Muzeul Metropolitan de Arta: 786bc Multumiri Alison/ Oilily: 710crb Allsporc: 795bra, era, 379crb, 379bca, 41Odb, 288cbr, bel, 509tr, 793ca, 897bc Agence Vandystadt/S Cazenove: 611bcr/Richard Martin: 410ccl, 6llbr / A Patrice: 80 lcb Frank Baron: 222cr S Borrerill: 799cal, cbl H Boylan: 599cbr S Bruly: 937[[ Clive Brunskill: 793cr David Canon: 794br Chris Cole: 379crb, 288bl Phil Cole: 795bcl, 222trb Mike Cooper: 153cbr, 599car Stephen Dunn: 509cr Tony Duffy:

I 25clb S Forster: 599cblJ Gichigi: 6IIbc Bruce Hazellan: 795trb

Mike Hewitt: 379cra, 599br, 853cr Hulton: 794bl, 379cr Info/Billy Stickland: 37%r LO.C.; 509clb D Kidd: 599cr JP Lenfant: 288cb K Levine: 801bc Bob Martin: 599bl R Martin: 799bra G Mortimore: 548cra, 509br Adrian Murrell: 794ca D Pensinger: 410cl Mike Powell: 125cr, 222bla Pascal Rondeau: 222crb, 387bl, 801 rr, cr, 599tl, tr, 50%1, 799car, bel, bl Jamie Squire: 503bcra M Stockman: 80Ibl Mark

Thompson: 125bl, 801br Todd Warshaw: 799br Muzeul American de Istorie Naturala: 138br, 140br Arta ~i Arhicectura antice: 103tc, 494tr, el, tC, 496el, 119cb, 444c, 446bra, 19Jbl, bel, 213tr, bl, 239c, 26lbra, 147ca, bc, 650d, 294tr, 296bl, be, 442t, 32Icb, 436bl, cr, bra, c, d, 843db, bl, 460br, 192bc, 448bra, SOOt, 506er, eb, 512trb, 589cra, cr, bl, 875ela, 633c, 454cr, db, bra, bl, br, 455bc, 456bla, bel, bl, bcr, 358car, cbr, be, 701 era, 863bl, 740bel, 742cr, 278tr, 461el, cr, br, era, 766bl, 840bl, 208br, 56clb, 777tcr, 772bl, 791cr, 312bcr, 825bca L Ellison: 694tr Chris Hellier: 455db Gianni Torroli: 160clb LJ Anderson Collection: II0tr Julie & Gillian Andrews: 640crb Observatorul Anglo-Australian: 394ca, cb, cal ©Apple Corps. Ltd: 150tr, bla, bca, bc Aquila: 337bcl, 654bc Les Baker: 652tr JJ Brooks: 33br Conrad Greaves: 655br Mike Lane: 660c Mike Wilkes: 651bra, 661 tr, 659bcr Arcaid. Esto/Ezra Stoller: 104br Dennis Gilbert: 104bla Ian Lambor. J04bl Archiv zur Geschichte del' Max-PlanckGesellschaft, Berlin- Dahlem. Nachlass Otto Hahn, III Abt., Rep. 710B Mappen Nr 15: 599cr

. Archive Photos: 35bc, 639cr Archives Curie et jolior-Curie: 267c Ardea: 28ca, 524tl, 657bc, 338tcb, 326cr, 43Icr, 663bl, 835tc, 732d Ian Beames: 392crb, 178c! H&J Beste: 917ca R M Bloomfield: 659br B& S

Bottomly: 83elb Coto Donana: 320bc Hans D Dossenbach: 392bl MD England: 519cb Jean Paul Ferrero: 482bc, 183blb, bcb, bcb, 86br, 536c Ferrera-Labat: 519tc Kenneth W Fink: 630tc, 223c R Gibbons: 241bc! Frantas Gohier: 118bca, 337bla, 745cb, 418br Nick Gordon: 643bc Clem Haagner: 551crb Don Hadden:

660crb Masahiro Iijima: 482cb Ake Lindau: 325c Eric Lindgren: 400clb John Mason: 117bl, 476d, 892br, 352c B McDairmant: 42tr

E Mickleburgh: 917d P Morris: 392elb, 132c D Parer & E ParerCook: 27cla R.F.Porter: 755cl Graham Robertson: 675br Ron & Valerie Taylor: 668crb, 664tr Adrian Warren: 415bJ Wardene Weisser: 337elb, 339c Arxiumas: 791c ASAP: S Uziel: 492tr Ashmolean Museum, Oxford: 74Ibcr Muzeul National Maritim Australian, Sydney: 134bc Biblloreca de imagini din aviatic: 728cr Austin J Brown: 883cr, 72Ibc, bl, c A-Z Botanical: A Cooper: 247cla Michael Jones: 226trb Lino Pasrorelli: 241 br Barnaby's Picture Library: Brian Gibbs: 223bla Marc Turner: 478bc BBC Natural History Unit Picture Library: 203bcra Hans Christoph Kappel: 1 18cbl EA Kuttapan: 518cb N O'Connor: 158tr Ron O'Connor: 755tr Pete Oxford: 837cb Ian Redwood: 302br Arhiva Beethoven, Bonn: ISle, bc, 606el Muzeul National Bavarez, Miinchen. 380tr Bibliotcca Nationala, Paris: 386tc, 144 Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz: 444bl Bilderdienst Siiddeurscher Verlag: 232br Biofotos: Heather Angel: 112cr, 695cl, 686bc, 86bl Bryn Campbell: 91 cr Geoff Moon: 241 bcr Jason Venus: 354tr Biophoto: Prof GF Leedale: 255bl Birds Eye/Walls: 541, elb, cb Bodleian Library, Oxford: 8Ibl Multumiri Boots/ Mellors: 7IObr, bel, bl C Bowman (Photoscope): 874bl Kelvin Boyes: 488cr Bridgeman Art Library:

Albertina Graphic Collection, Viena: 673cl, cra Biblioreca Alexander Turnbull, Wellington, N.Z.: 910cb Alte Pinakorhek, Miinchen: 742br/Giraudon: 88%ra Chris Beetles Ltd, Londra: 244trb Biblioccca Nationala, Turin: 5 12bl, 741 br Biblioteca Aposrolica Vaticana: 323cl Biblioteca Nationala, Paris: 191bcr, 751cal, 109tr, 468br,

I 96clb, 596cra Bonhams, Londra: 775tr British Library, Londra: 81crb, 224c, 195cla, 580ca, cl, 272cra, 305tr, 36Ibc, 490br, 196c, 554clb, 429tr, 573bla, 323tr, 596bl, 616crb, 695bcr, 330cr, 741cra, 46Ibl, 778cr Muzeul Britanic: 122trb, 305bl, 458u, 737cbrl Alecto Historical Editions: 244bla, 361 bl Burghley House Collection, Lincolnshire: 734c

Christie's Images, Londra: 496cr, 764cl Ministerul Mediului, Londra: 737bcl Fitzwilliam Museum, Universitatea

Cambridge: 52crb Galleria degli Uffizi, Florenta: 500cal Giraudon:/Lauras: Archives Nationales, Paris: 831 bla/Musee du Louvre, Paris: 385br/Musee de la Ville de Paris, Musee Carnavalet: 386rl Highgate Cernetry, Londra: 557br Hisrorisches Museum der Stadt, Viena: 1511'1' Imperial War Museum, Londra: 725bra Index: 772cbllnstitute of Mechanical Engineers, Londra: 867crb Muzeul Kremlin, Moscova: 424tcr, 763cra Kunschrsronsches Museum: 442tr Lambeth Palace Library, Londra: 723bcr Maidsrone Museum & Art Gallery, Kent: 738cA Meyer Collection, Paris: 822bc Mausoleo do Galla Placidia, Ravenna: 446bl Philip Mould, Historical Portraits Ltd., Londra: 791 bl Mozart Museum, Salzburg/Giraudon:

151 bl Musee des Beaux-Arts, Le Havre: 233br Musee Conde Chantilly: 324tr Musee de Picardie, Amiens/Giraudon: 256cr Musee diUnterlinden, Colmar, Franta: 407el Musee National

Df Art Moderne, Paris: 495bc Museo Naval, Madrid/Index, Barcelona: 233tr Museo del Prado, Madrid: 160cra/Index: 375br Museum of Mankind, Londra: 554cl National Gallery, Londra: 52Ic National Library of Australia, Canberra: 244bc National Maritime Museum, Londra: 120db, 305c, 454cb Muzeul National of India, New Delhi: 433bl, 228br, bel', 9IIcl Oriental Museum, Durham University: 775d, 777tcb, Private Collection: 382c, 395br, 512crb, 528bl, 742cra, 822trb, 850cl

Rijksrnuseurn Kroller-Muller, Otterlo: 500cb Royal Asiatic Society, Londra: 829e1b Royal Geographical Society, Londra: 330cra St Appollonia Museum, Florenta: 528crb Santa Maria Novella, Florenta: 494c Schloss Charlotrenburg, Berlin: 424tr Thyssen Bornemisza Collection: 738rl Tretyakov Gallery, Moscova: 764tr Trinity College Dublin: 488ca Umayyad Mosque, Damascus, Syria: 448cr Muzeele ~i Galeriile Vaticanului, Roma: 786cr Victoria and Albert Museum, Londra: 446cr, 497br, 604cl Multumiri British Army Recruitment: I06e! BFI Stills, Postere & Designs: 283e!a, 365ca,

1017

AUTORII FOTOGRAFIILOR ~I MUqUMIRI

-

cb, cbl, 366, 397 cbl, 511 be, 672br British Library, Londra: 169clb, crb, 407bl, 469crb, S l Zbcr, 605bl Muzeul Britanic: 462bl Dep Educatie/Sirnon James: 457bc, 458tc Cornbustibili Nucleari Briranici plc.. 715bl British Petroleum Company pic: 404br, 67 l tr, 278bc The Bronte Society: 828cr, cl, bel SG Brown: 610crb Fratii Brown: 662cb, 814cbr Tony Weller/The Builder Group: 230cla, cl Photographie Bulloz:

B iblioteca Institutului francez, Franta: 521cr, 144 Michael Busselle: 148cra Michael Butler Collection: 408cb CADW: 194tr, el, c Cu permisiunea jurisconsul~ilor Bibliorecii Cambridge: 619trb, be Camera Press: 271clb, 294bl, 906crb, 402br, 286cr, br, 572tl, 800trb, 785er, 944cr, cl, 948cr William Carter: 779br A Mamedov: 748br Gavin Smith: 941crb The Times/M Ellidge: 839br Camera Press Ltd: cr Canon: 92bl Canterbury Archaelogieal Trust: 770rr Mark Carwardine: 139tl, cl J Allan Cash Ltd.: 42c, 114car, 122bc, 219c, 580bca, 316tr, cl, 406c, 422cb, 192br, 491c, 499bc, 449cr, 539bl, 546c, 324cr, 874trC, 616trc, 617bl, 363tr, 704tl, ca, bl, 676br, 740br, 789crb, 790tc, 824clb, 736tl, 846bl, bc Cephas: Stockfood: 159br Channel Four Publicity: 853br Mark Chapman: 170cra, 907tr, 740bcr Jean Loup Charmet: 35clb, 532t, 751cbr, 449cla, be, 596br, 607cra, 462cl Musee Carnavelet: 751ca Lester Cheeseman: 29t, 170bc, 856bc

Cu permisiunea Chelsea Physic Garden: 527bl Reproduse en permisiunea curatorilor Chester Beatty Library, Dublin: S41cb Multurniri Chisenhale Castle: 495bcr Mulrumiri Colegiului Master & Fellows of Churchill, Cambridge: S99rr, be, cl CIRCA/ lcorec: 224bra R Bceche: 434tc BJ Mistry: 434bl Autoriratea pentru aviatie civila: 610c JohnCleare/ Mountain Camera: 177cr "CocaCola" Coke and the design of the contour bottle are registered trademarks of the Coca-Cola Company: 273cl Stephanie Colasanti: 626crb Bruce Coleman: 524ca, 290br, 659clb, 654bca, br, cr, 780er Stefano Amantini: 24cla Atlantide: 315cbr, 320bca Trevor Barrett: 240bra

Jen & Des Bartlett: 132bcl, 260clb, 412cr, 172br Erwin & Peggy Bauer: 302cb, 519tr, cr, 838br,

348bc, 612cbr, 917clb M Berge: 64ltr George Bingham: 131bc E Bjurstrorn: 807er Nigel Blake: 660bl M Borchi: 626br Mark N Boulton: 173cr Fred Bruemmer: 20cra, 350bca, 374bc, 779car Thomas Buchholz: 617tJane Burton: ll2cl, bcr, 117bc, 179bc, 678bla, 431c, 340ca, 344bcl, 348clb, 69crb, 354cr B & C Calhoun: 663tcr, 8Sbc John Cancalosi: 441bcr, 833tr, 69br Robert P Carr: 695crb Mark Carwardine: 27bl, 838tr Brian J Coates: 83tr Alain Compost: 471bcl, 53Sbcr, 916cbJ Cowan: 688crb, 918cl Gerald Cubirr: 129crb, 241ccr, 547bl, 535bcl, 643br P Davey: 84cr Tony Deane: 269ca Stephen J Doyle: 12gea Francisco J Erize: 391c, 374br Dr

P Evans: 482br Jeff Foote: 391clb, 303cl, 53bI, 246bc Christer Fredriksson: 514cra, 824br MPL Fogden: 165clb, 516br, 336tc, 833tl917cr Tor Oddvar Hansen: 660bc BS Henderson: 553cl PA Hinchliffe: 263bl Charles & Sandra Hood: 83bcl, 733cb HPH Photography/Philip vd Berg: 83cl Carol Hughes: 832clJohnny Johnson: 303cbr, 339t, 351c Janos Jurka: 3I5car, 350bra, 824ca Dr MP Kahl: 80el, 87c Steven C Kaufman: 35Icr, 44Icl Stephen S Krasemann: 523crb, 241 be, 441bl H Lange: 555bc Gordon Langsbury: 112cb Wayne Lankinen: 370bl, 62cal, 659ela Werner Layer: 514crr, 598bc Dr. John Mackinnon: 391br, 885cr Luiz Claudio Marigo: 690cra, 68c McAllister: 807bl, 625br George McCarthy: 624brb, 336tl, 837bl, 226rr Hans Peter Merren: 269ca, 306ca Rinie van Meurs: 350bla, 374clb J Murray: 487br Dr Scott Nielson: 652cr Charlie Ott: 729tcr MR Phicton: 252c Dieter & Mary Plage: I58cr, 675c Dr Eckhart Port: 657tc, 340bc, 350tr Allan G Pons: 326crb Dr S Prato: 370bla, 482crb Fritz Prenzel: 647bl MP Price: 226ela Andy Purcell: 89bcl Hans Reinhard: I58bla, 241bcl, 520cl, 374bcl, 630tr, 659bcl Dr Frieder Sauer: 340bla, 731bI, 647cra Norbert Schwirtz: 269br John Shaw: 884cl, 729tr Kim Taylor: 82bra, 695br, 372tr, 252bl, 359bl, 602bl, 87bc, 476cl, cbr, 688bc, 655tl, tr, car NO Tomalin: 184bra, 62bla, N de Vore: 625t, 482ca Uwe Walz/GDT: 35] tc Rod Williams: 535ca Konrad Wothe: 72tr Gunther Zeisler: 524cl, 84tr, 916bca Colorificl: Bill Bachman:

11 crb, br Steve Ben bow: 15ger, 591cr Randa Bishop: 187bl Pierre Boulat/Cosmos. 38br Catherine CabrollGLMR: 72cb Robert Caputo/Matrix: 31elb Mauro Carrara: 515br E Ferorelli: 58bl Sylvain Grandaden: l l tr A Joyce: 486cl Catherine Karnow: I88blJ Lassila: 608cla Kay Muldoon: 2Ibl Jim Pickerell: 98bc J Q0ggin:

938t Snowden/Hoyer/Focus:

87ltc Penny Tweedie: l Irl, 809cra Richard Wilkie/Black Star: 690crb Rod Williams: 435b Konrad Wothe: 289cb Michael Yamashita: 641d, 897crb G Ziesler. 432cr Colorsport: 125bcl, 406rr, 410c, celb, 288br, 503br, 937d, cl Dee Conway: I-i l crb, bl, br, 270cr, ccr, br, 271ela Coo-ee Historical Picture Library: 910cbr, bl Steven J Cooling: 33bc, bel, 336cbr, 63bra, 64tc, 707br Donald Cooper, Photostage: 282bl, 778bc, 939bc Cooper Hewitt; National Design MuseuruSmirhsonian Institution, Art Resource, New York, Gift of Gary Loredo: 408c Corbis: 11 bra, I 56br, 526cr, 554cr, br, 639c, trb, 762bd, 538br, 198bc Bertrnann. 75bc, 272tr, 298bcr, 382cra, 388br, 402tcr, 848bI, 508cbl, 5llcr, br, 76cr, 613crb, 538cb, 776cbr, cbl, 772br, 868t, cl, bl 8I5tr, 905cl, cr, cb, ca/Reuter: 198bl Bettmann/UPI: 472cr, 281bcr, 570bla, 301crb, 593br. 402cr, 286c, 483bcl, bl, 510cra, 5llc, ber, tr, 515cra, 529br, 695bra, 760tcl, 827bl, 503bla, 815cr, el, 718bcaJan BurchofskyHouser: 198tr Ecoscene /Sally Morgan: 695br Everett: 397bI R Hamilton Smith: 81Ibr Wolfgang Kaehler: 355cr Biblioteca Congresului: 397t Roman Soumar: 220br UPI: 150c Michael Yamashita: 811tc Sylvia Cordaiy:

Guy Marks: 19crb, 29br Costas, New York: 141bc © The George Balanchine Trust Courtauld Institute Galleries, Londra: 2] 2cb Cray Inc: Ocrb Croation Catholic Mission: 800rr Crown Reserved/ Historic Scotland: 738cl Culver Pictures Inc.: 397ca Mr B J Curtis: 776br Cycleurope: 154tcl

D,E

DACS, 1997: 500cb Succession Picasso: 672bl, c, cr, cl Paul Daion: 907tcrcl Dartington Crystal Ltd: 821clb James Davis Travel: 98cal, I 87tr, 59cbl, 198ca Sveri Stefan: 804tr Defence Picture Library: 722clb Ministrul

Apararii, Pentagon: 107bl Dcursches Museum, Miinehen: 599c, ccr Dickens House Museum: 275cl Dinodia: Milind A Ketkar: 465t Disney Enterprises, Inc.:

281 bI CM Dixon: 907rcr, 419elb, br, 468tr, 6I6br, 65bcl, 457cr, 898bllMuzeui National de Arheologie, Roma: 786crb DK Pic Library: 39cla, Obcr, Clive Streeter Oca, Guy Rycart Obr, Joe Cornish Ocb, Christopher Dobrowolski: 774cl Dominic Photography: 634cbl Catherine Ashmore: 282crb, 634cb Zoe Dominic: 634ca, 845db, cl, c Durban Local History Museum, Africa de Sud: 402tr Dyson Ltd: 273tr. ca, car, Ecosccne. 546tr Andre DR

Brown: 315caI, cbl Donachie:

91 br Farmar: 623crb Nick Hawkes: 430br W Lawler: 640bc R Wright: 869blb EDF

Production Transport: I47cb Universiratea Edinburgh: S67trb, rr, C EMI: 150 Environmental Images: Steve Morgan/WIT Wildlife: 240bc Environmental Picture Library: Martin Bond: 700br Stewart Boyle: 309ccr Jordi Cami: 719cl David Hoffman: 309tr J Hodson: 719crb Jimmy Holmes: 700d Steve Morgan: 697br John Novis: 309cr Alex Olah: 646br Peter Rowlands: 139tePeter Solness: 641crb Robert Estall Photo Library: 46br,

181bra, cl, tr, cr Thomas Kelly: 143cb ET Archive: 494clb, 148br, 256br, 728cr, 407tr, 490d, 527rr, 528cl, be, 605cb, 66cra, 636tr, 766ca, 23db, 773bc Archaeological Museum, Venice: 212cl Archive of the Indies, Seville: 71cra Muzeul Britanic: 328b!, 604u Muzeul Chiaramonri, Vatican: 420cb Freer Gallery of Art: 496tc Muzeul Londrei : 23cl Muzeul National de Istorie, Lima: 160tr, 72cr Muzeul National Indian: 228cb Plymouth City Art Collection: 677bc Colegiul Trinity, Dublin: 257bca Galeria Uffizi, Florenra: 257cr Viena Societa Amici dell Musica : 634cbr Agen~ia Spatiala Europeans: 71lr Greg Evans International: 465ca, 284ca, 285tl, 583crb, 762tr, 21 br, 846cb Mary Evans Picture

Library: , 94bla, 52cb, 749bra, trb, cla, erb, 81ca, cr, 120bc, 134cbL bca, br, 136br, be, 148clb, 160bl, 253br, 828bca, 212cbl, be, 92bea, 179bl, 190bc, 211 bl, 209br, 210erb, 19ltr, 530br, 220c, cr, 750tr, 265bl, 239tr, u. 242bra, 244bl, bcr, 261 bla, 267cr, cr, bca,

1018

AUTORII FOTOGRAFIILOR ~I MUqUMIRI

trb, 272eb, 275bl, 282trb , 299bl. 300bl, 305ecl, 442cla, bl, crb, br, 308bl, 309bc, 321bc, 322tr, 328er, db, 329bl, cr, 50cbr, 376cr, 385car, 386bl, 751bel, 408el, 907cbl, bl, 425br, 555rr, 420clb, 768bcl, 199tr, 843crb, br, 723bl, cr, 463bcr, tr, 469cr, cra, 362bl, 448c, 506rr, 507t, 497bl, tr, 51 Orr, 526bl, 284bra, 534rr, 528cr, 540bl, 450bl, 557el, 562br, 574el, bl, 567br, be, 146t, 601bl, 604cb, 605cr, 607bl, 720el, cb, 875cbl, 614tr, 616bra, 66tr, 636cbr, 334bc, 645tr, 367el, 677bl, 330el, 698tr, 707d, 734cr, 764tc, 754br, 766bc, 840br, 841 tr, 774bl, 778bra, trb, 772car, cbr, bel, 71d, 823br, 852bl, 866, 198car, 608tr, 814cb, 718bl. 719tr, 107el, 901d, cr, bc, 590rr, 725c, 726bl, 933crb, 941tc, bl, br, 945 acl, cr, Explorer: 14lc, 751car, cr Fawcett Library: 334t, tr, era, cb, cr, c, br, 590ce! Institution of Civil Engineers: 694bra Colectia Alexander Meledin: 754[[ Bibltoreca Colegiului Smith: 744tr Eye Ubiquitous: 805ca Paul Bennett: 128b David Cumming: 187br, 789cr G Hanly: 554crb John Hulme: 790cr Matthew McKee: 640tr

F,G,H

Chris Fairdough Colour Library: 421blb, 739bcr Fforograff:

Patricia Aithie: 224br, 740bea Martin Foote. 11 bl, 129cr, 130tc, crb, 231 bel, 842er, 380be, 692erb, br, 819el, 198cb Footprints: 626bc Ford Motor Company Ltd: 559cra, 587c, 387cr Werner Forman Archive: 34c, 506d, 507bl, 592tc, 455c, 456br, 739[cr, 840cr, 23tr Muzeul Britanic:

445bl Muzeul de Arra Dallas, SUA: 213be! , 6331 Courtesy Entwistle Gallery, Londra: 34trb Philip Goldman Collection: 119elb Museum f,r Volkerkunde, Berlin: 34br, 463c Muzeul National, Lagos, Nigeria: 496tl Muzeul Peabody, Universitatea Harvard, Cambridge, MA: 65bl Colecrii Private: 239cb, crb, 506ber, crb, 766c, cb Colecria Schindler, New York: 463c Muzeul Statens Historiska, Stockholm. 935tr V & A Museum: 506br Format: Jacky Chapman: 569bc, 570tI Sheila Gray: 590cr Brenda Prince: 708tr Fortean Picture Library: 901bl Janet & Colin Bord: 592cb, bl, 56c Dr ER Gruber: 901cal

Focornas Index: 450ca, car, 235ter Fororeca. Cesar Soares: 705tr French Railways Ltd: 384crb Muzeul Freud, Londra: 388ea, eb, cl, rrb, Paul Gallagher: 37car Garden Picture Library: John Bethell: 417cr, crb C Fairweather: 417el Genesis: 123bra, 332t1, tr Biblioreca Organizatiei de Geologie: 649br Geoscience Features Picture Library: 204bl, 309tc, 369crb, 71 5bla, 730cl, 730cr, 787blc, 903e! Geoslides Phorolibrary: 44cr Giraudon: 151cr, 2l3cr, 323bla, 633cb Biblioteca Narionala, Paris: 361cl Index: 71crb Musee Carnavalet: 751cb D Corrige: 844bcl Muzeul National, Bangkok: 449br Insticurul jane Goodall: 415cr, c, crb David Greybeard: 415cla Colecria Granger, New York: 293cra, c, 382bl, cr, br, cl, tr, 5Ild, bl, 873cra, bc Ronald Grant Archive: 828bc, 531ccl, cr, br, 472ela, 365da, 397bc, 907c, 420crb, 529crb, 592cal, be, 634bl, 760tl, 766br, 71bl, 815crb Serviciul de presa BBC: 529bcl CBS/Fox Video: 529trb ( Disney Enterprises, Inc.: 281crb, elb, 365cbb First Independent: 90tr Guy Gravett/ Glyndebourne, Sussex: 532elb Sally & Richard Greenhill: 71 Ocr, 294crb, 792br, 278cbl, 785ca Kaye Mayers: 256c Denise Grieg: 132crb, 133bra Pavel German: 132c, bl, 133br, 183cra, ca, cb, 184bc Nature Focus/GB Baker: 132el Dominic Chaplin: 133cb/John McCann: 183bla/D Crossman: 184bcr/ Gunther Schmida: 132bcr/Tony Sranton: 132tc lAD Trounson: 132cra /Dave Watts: 133d, cr, elb !Babs & Bert Wells: 132br Sonia Halliday: 444br, 446c, bla, 257tc, 843cr, 501u, 567cr, 613[[, 775bl FHC Birch: 257br Biblioteca Nationala: 446bca FHC Birch:

. 419crb Laura Lushington: 690bl, 737bl B Searle: 50 1cr Jane Taylor: 434br HamIyn: 530db Robert Harding Picture Library: 38tr, 40tl, rc, 119cr, bI, 121 cr, 116crb, be, 136bcl, 171crb, 17lt, 230tc, rr, cl, 182tr, be, 748cla, 58cr, 217cr, bra, 231bcr, 233bc, 294cr, 588cra, 314d, 878cr, 629bc, 361cr, 383tr, 384bcr, 408db, 907br, 556cr, 422cl, 807d, 447c1, 792[[, bcr, 193d, 463ca, 467cl, t, c, 486c, cbl, 504c1, 449[, db, 558cr, 450c, 451bl, cr, 324c, 553tr, 604br, 606r1, 62cbl, 66db, 633cr,

591cb, 701crb, 538tr, 22d, cr, 74tc, 857cr, 845br, 735cr, 737ca,

814br, 815cb Craig Aurness: 243cr, 79el Biblioteca Natioriala, Paris: 616cl Bildagenteur

Schuster: 247ela, 880cl Alexandre: 34bra !Waldkirch: 406cra N Blythe: 193bcr C Briscoe Knight: 887crb C Bryan: 46[c Camerapix: 36cr Jacky Chapman: l Str M Chillmaid: 792bl M Collier: 424bl, 628br G & P Corrigan: 2161, 217tr Philip Craven: 616tc, c, A L Durand: 316bl Victor Englebert: 25br, 46bl, cb M Leslie Evans: 3ltl Alain Everard: 120cr Explore: 30br FPG International: 75clb, c, 66bca/Icon communication : 815bl Nigel Francis: 706bc Robert Francis: 97tr, 230br, 187cl, 243tr, 499tl Robert Frerek: 98ebr, 529tr, 583ca, 790bl Tony Gervis: 313b, 421cbr K Gillham: 190bra,422cl, 68cra Corner. 47cr J Green: 807tr 1 Griffiths: 558c1 Susan Griggs: 363cr Dominic HanouerrWebster: 824e1 Simon Harris: 322br Kim Hart: 624ca G Hellier: 37tr, 119br, 115cra, 170br,

504cra, 507 cb, 541 tr, crb Walter Hodges, Wesdight: 574cra David Martyn Hughes: 706br Uzaemon Ichirnura: 845bla IPC Magazines/ Womans Journal/James Marrel!: 593bl Dave Jacobs/ All Rights Reserved: 369crbb F. Jackson: 34d, 493cla Michael Jenner: 417cra, 809br, 706bl, 538bc, 784bc Victor Kenner: 213c Paolo Koch: 780cl Krafft: 627er Leimbach: 271dJ Lightfoot: 43bl, 188br R Ian Lloyd: 538c1 David Lomax: 218cr, 193tIb, 488br M Long: 257cl T Magor: 493bl Buddy Mays/ International Stock: 503crb R McLeod: 923bc HP Merten: 239tr MPH: 705ea L Murray: 421cbl, 422bc Gary Norman! Operation Raleigh:

74cb David Poole: 31bc, 450cbr Madhya Pradesh: 829bc Rainbird Collection: 129bl Roy Rainford:

1 52bl, 481bra, 811rlb Walter Rawlings: 104bra, 616tr Geoff Renner: 37tr, 98b, 922trr Chris Rennie: 115tr, er R Richardson: 425c1, 896r Paul van Riel: 641cra, 776cJan Robinson: 360c Phil Robinson: 803el, 318 reb SADA: 469clb Sasoon: 748ca Sybil Sasson: 468cr JWW Shakespeare: 368ca M Short: 321br James Strachan: 11 5bl, 703cra STerry: 498trb Tomlinson: 789tr Adine Tory: 793tr W Westwater: 193tcr JHC Wilson:

469cb Adam Woolfitt: 187d, 194bl, 195crb, 316bc, 368bl,

547cl, 573bl, 701cr, 790el, 844br, 861d, 871d, tl, 872tr, 736ca 922bl Jim Zuckerman/Westlight: 421br Harper Collins Publishers Ltd: 531e, 529bla Graham Harrison: 171 era Arhivele Universitatii Harvard: 819bc

Hauptstaarsarchiv Stuttgart: 556bl Hencomp Enterprises: 680br Jim Henson's Creature Shop: 365c Hoa-Qui: Kraft/Explorer: 903br Reproduse cu permisiunea Hodder & Stoughton: 531cl Michael Holford: 81clb, 496cb, 122tr, 148bla, bl, bel, bcr, 446br, 321b!, 328el, 493c, 436c, 463bc, 448bl, 196cl, 585clb, 604crb, 592cbr, 456c, 695e1, 766tr, 825cr, cl, cel, bla, 944cb Muzeul Britanic: 103t, 270clb, bl, 322bl, 620el, 358ca, db, cb, 769tr, 7l8cr Musee de Bayeux. 737crMusee Gutrner. 469bl V & A Museum: 541cblWelleome Collection:

574rr Thelma Holt! Alastair Muir: 282cr Holr Studios International: 704cl Duncan Smith: 50br Honda UK: 153crb Chris Howes: 701crb Christopher Howson: 398bca Hulton Getty: 94cr, 100br, 103bl, 121cl, 135e1b, 141e1b, bel, 150cr, 190el, db, bca, 372bla, 212tr, 58c, crb, bl, 530bl, 728cb, 258cra, 267bc, 271bl, 272bra, 273br, 278tr, Disney Enterprises, Inc.: 281 trb, 282cl, 569bl, 298bc,

365rr, 388bra, bl, 402bl, 397crb, cb, 555bra, cl, da, bl, 109bl, 474bl, 437cr, br, 469br, 507c1a, c, 508bla, 572el, 567bra, 453cra, cr, 619tr, br, cl, 614era, be, bl, 620br, 634tr, 639tr, 645c, bcr, 330bl, 75ge, 759crb, 754cl, 769bl, 72cbr, bla, 823tr, 782bl, 853tr, 845bl, 738b!, crb, 814cbl, 815e1b, 718er, 590ca, 724c, e1, 726crb, bra, 727 cl, cr, 418tr, 938b, 939bla, 940bra MPI: 555trb Hunterian Museum: 377c Biblioteca Hutchison: 36c, 25t, 39ca, 40tel, 121b!, 314ca, 360cr, 467cra, 485tr, br, 490tcr, 22cd, 67c, 731 Timothy Beddow: 30db,43tc

TE Clark: 500car R Constable: 808tr Christine Dodwell: 41bl, 114d John Downman: 61[[ Sarah Errington: 28b, 143tc, 56crb Robert Francis: 97bc, 59tc, cal, c, 736br Melanie Friend: 803cb, 804c1b, c, crb B Gerard: 604bl G Goodger: 736bc P Goycolea: 466tr Maurice Harvey: 45cra, 45br, 186bl Nick Haslam: 805br, 761cr J Henderson: 188car Andrew Hill: 41tlJeremy A Horner: 119bc, 291 t,

478c, 72br Eric Lawrie: 74cra

1019

Ingrid Hudson: 21t! Crispin Hughes: 802t, 803bl, 450ebl Eric Lawrie: 161e, 292cc, 67t R Ian Lloyd: 218t!, 625eb, 931cl Michael Macintyre: 641cl B Moser: 76br, 897br Trevor Page: 116tr, 748clb, 270ccl, 740bra Edward Parker: 291 br, 292c, br, reb, 584br PE Parker: 25c Christine Pemberton: 456tr S. Pern: 44br, 99cl, 553br Bernard Regent: 26cl,cr, 131cl K Rogers: 690bcr Nigel Sitwell: 120er A Sole: 249t!, tr A Silvertop: 931c Tony Souter: 500bl Liba Taylor: 933br JC Tordai: 748bc Isabella Tree: 486t David Wason: 804bl Philip Wolmuth: 188cbl Andrei Zvoznikov: 114tr, cal

I,j,K

ICCE/Rob Carlson: 787be Fotografie obrinura cu permisiunea ICI Chemicals & Polymers Ltd: 12br lkona: 233cra Arhiva de imagini: 218tr, 472br, 407cr, 425ca, 533bel, 696cl,

703cr, 764br, 831crb, 787brc John Banagon: 697bra A Becker: 736bl P & G Bowater: 171bl Luis Castaneda: 424ela, 790bca G Champlong: 193c, 599cal W Chan: 547u, tc Gary Cralle:

152tr, 306el Yves Debay: 29crb Steve DunweIl: 402bl Tom Owen Edmunds: 496br G Gay: 145tr David W.Hamilcon: 76cb Hartmann: 605br Peter Hendrie: 628c1 Gill C Kenny: 128tc Paul McCormrick: 628cal C

Molyneux: 840cra Ghislaine Morel: 309c Kaz Mori: 896crb Robbi Newman: 130bl Marc Romanelli: 471cr, 856cr G Alberto Rossi: 589br, 887br Harold Schoen: 159bra, 306tr Sobel! Klonsky: 146cr W Steinmetz: 790c Srockphotos: 610bl Harald Sund: 624c, 875cb J Szkoolzinski: 193br Paul Trummer: 446clbAlvis Upitis: 171br Nevada Wier: 896crS Wilkinson: 193bl F Wing: 548bra Hans Wolf: 405br, 406bra Images Colour Library: 383br, 909cl, 78%r, 860bca Horizon/T Dawes: 909br /

Rob Walls: 130cr Colectia Charles Walker: 20gerb Imagini eu India: 911elb, bl Image Select: 215 bl, 244cr, 395el/ Ann Ronan Picture Library: 12bel, 13ca, 18br, 52 era, elb, 254br, bl, 92bc, 293bcr, br, 50tc, 39Scb, 781bc , 533bl, 369t, 818bl, 717clb, 882cr /Vioujard: 713el Patrick Piel: 437cbr Impact:

Mohamed Ansar: 256bc James

AUTORII FOTOGRAFIILOR ~I MULTUMIRI

Barlow: 21cr Marrin

Black: 318ca, 255br Julian Calder: 662crb M Cater: 505tr Piers Cavendish: 548br, 21 tc, 872tcl, crb, 932br Kay Chernush: 673elb A Corbin: 768tcr, 78Str C Cormack: 318cb S Dorantes: 584bc B Edwards: 626cr Alain Evrard: 548cr Alain le Garsmeur: 217bc Ingrid Gaushon: 360br Mark Henley: 434d, tr, 490tr, 501ela, 548tc, 703br, 872bc, 897clb Colin Jones: 161t P Kokkonen: 368bc Robin Lubbock: 58br A MacNaughton: 286bc Richard McCaig: 58el, 471br

M McQueem: 499br Gavin Milverton: 704cb Guy Moberly: 164ca N Morrison: 463bl Tony Page: 736trCaroline Penn: 748crb, 697d, 762br Johnathon Pile: 356br Anne Marie Purkiss: 368br Jim Rice: 357t Rahul Sengupta: 25bl Andrew Smith: 294br S Weir: 502bra Trustees of the Imperial War Museum: 791cb, 724bl

IMS Bildbyra: 397tr Institutul de Iscorie Sociala, Amsterdam: 875bl IOC/Coleqiile Muzeului Olimpic: 639bl, bca Muzeul

Israel: Ccnrrul D Samuel & Jeane H Gottesman de manuscrise biblicc. 257bc Italian Tourist Board: 499bl, Robbie Jack Photography: 845rl, cr Lin Jammet: 880tr JET, Joint European Torus: 31 Ocbl ]VZ Biblioteca de imagini: T Nilson: 764cb Hiroshi Kasai: 228tc Katz Pictures: 878cb Nubar Alexarian: 162tcr Bruno Hadjih: 162bra Mark Henley: 171rl, 217blJB Pictures: 492br Richard McCaig: 171br Saba/Rea/Lehman: 609bl, 933c1b/G Smith: 813rrb/ Ann States: 106br/S Sherbell: 424bra/P Yates: 811 bcra Woodfin Camp & Assoc., NY/( G Ludwig: 804rcb Jorkhi Takamine Kawakami NY: 438bl Luke Kelly: 487t, bl, 488bla David King Collection: Obcr (Reprodusa eu permisiunea Hibbert Ralph Entertainment and Silvey Jex Partnership Ocr, Steve Gorton Ocr, Ocbl, 750cra, c, cb, crb, bl, 437ca, 764cr, 754bl, c, cr, 879crb Kobal Collection: 756tr Columbia/ Tristar Motion Picture Companies J 995 Sony Pictures Entertainment Co. Toate dreprurile rezervate/ Clive Coote: 529tlb Muzeul Kunsrhistorisches,

Viena: 460t

L,M,N

Biblioteca ~i Arhiva Miscarii Munciroresti, Danemarca: Jorgen Strohbach: 880trb Landesdenkmalamt BadenWurtemberg, Stuttgart / Dr J Bid: 210bl Landesmuseum Trier: 593t Frank Lane Picture Agency:

K Aitken/Panda: 832da Peter Davey: 72crb C Elsey: 518e Tony Hamblin: 690br, 354br

H Hautala: 368cr Peggy Heard: 389c John Holmes: 755bl David Hosking: 755crb E & D Hosking: 173c, 240c, 514el, 476br, 348cl, 517er, 780rr, 354erb W] Howes: 866c S Jonasson: 624cra Frank W Lane: 661cbr, cbL Lee Rue: 203bcr Life Science Images: 602ea Mark Newman: 173be, 389br, 546cr Philip Perry: 202cr F

Polkir: 354cra Silvestris: 203cra, 185c T Whittaker: 519br, 84cbl DP Wilson: 345bra, brb, 185br, bl, bla W Wisniewski: 315tr Cyril Laubscher: 179cr, Link: Orde Eliason: 283c, 22c Chandra Kishore Prasad: 402elb, cb, crb, br David Linley/Dcbi Treloar: 594br Cu perrnisiunea Linnean Society din Londra: 527cr, cl, c, bcr Balerul din Londra: Peter Teigan: 530cb Londra Transport Museum: 273cbr Louisarina Army National Guard, Louisiana: 714cl Asociatia Magisrratilor: 197cbl Magnum:

Abbas: 897cbBruno Barbey: 504bcl Ian Berry: 333tr Rene Burri: 815br Bruce Davidson: 511trb Stuart Franklin: 505cb PJ Griffiths: 897cla H Gruyaert: 356el David Hurn: 270bc Richard Kalvar: 872br Wayne Miller: 81Sc Michael Nichols: 415bcr Steve McCurry: 46cbr Raghu Rai: 800cra, be, d C Steele Perkins: 36cbr Dennis Stock: 812bl Alex Webb: 813tr Manchester Central Local Studies Unit Library: 334bl Mander & Mitchenson: 282ca Mansell Collection: 52bc, 212crb, 182cr, era, 233clb, 239br, 275ca, era, cb, br, 305e!, tc, 386el, 409c, 723bc, 502br, 479tr, 592bcr, 607trb, cb, br, 65bcr 769cb, ca, 814tr, 898br, 905b G Marinier: 56cr MARS: 728bl Biblioteca Mernoriala Marx: 557era, rr Fundatia Mary Rose, Portsmouth: 100bcra, 60 S & D Maslowski: 517crb Fred Mayer: 21c Mayibuye Centre: 552d ME Company/One Little Indian: 760crb Courtesy of H Keith Melton: 728clb, 698cr, bra Biroul de Meteorologic: 709bl Muzeul Metropolitan de Arta:

Darul Mr and Mrs Ira Haupt, 1950, 672d Politia Metropolitana: 197clb Microscopix: 890bc,

891 bla, 369bl Microsoft: 848br Consiliul Middlesbrough Borough: 244br Military Picture Library: 109c, 718br Mirror Syndications International: 150bl, 539u, cr, 590c Regine Moylett Publicity: 760crb Mozart-Archiv: 453da Musee de L'Hornrne, Phototheque: 772cal Muzeul National de Ana Moderns, Centrul Georges Pornpidou, Paris: 606db, 673bl, 672cr Museo Arqueologico, Oronoz: 791tr Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofia: 672bl Muzeul Picasso: 672trb Muzeul din Londra: 375cr, 590cl, bl

Muzeul de Arta Moderna, New York: 672c Galeria Nardoni: 197br National Blood Service: 474br Prin bunavoinra curatorilor Galeriei Nationale, Londra: 494cr, 791el Biblioreca Narionala, Dublin: 488cl National Medical Slide Bank: 895bcr, cia Biblioteca Nationala de Meteorologie/Ken Woodley: 615el National Motor Museum, Beaulieu: 560cbl, 599cl, Muzeul National of Ireland: 209bra, 210cIb Muzeul National, Tokyo: 328[[ Muzeul National al Palatului, Taiwan, Republica China: 148da Prin bunavoinra Galeriei Nationale a Porrrerelor, Londra: 828tr, 275t, 305br National Trust Photographic Library: 36] br Oliver Benn: 195bl, 734cb Geoffrey Frosh: 695cra Natural History Museum, Londra: 417bl, 327cl, cr Natural History Picture Agency: 315cb, 174br Agence Nature: 179tc, 667bca, 344tr B&C Alexander: 351bl, be, 441bca, 869c1a ANT: 118er, 129tl, 132cr,cb, 133el, 524cb, 260r, 661br, 184bla, cb, tc, 837cr, 627cra, 628d, 675c, 351 br, 418tc/Martin Harvey: 117tc Henry Ausloos: 435ca Anthony Bannister: 173crb, 303[[, 518rr, 890cb, 543b, 418tcr AP Barnes: 82br GI Bernard: 52d, 201 bc, 178br, 685crb, 476b!, 688cl, 686cb, crb Joe Blossom: 38bl, 418tcI NA Callow: 118da Laurie Campbell: 716bl, 5S 1 bel, 598cr, 441tcr, 70el, c Bill Coster: 118cr NR Coulton: 516eb Stephen Dalton: 523tr, br, 524tr, te, 695cr, 685cl, 319bc, 370bca, 63cbl, 686tr, 354bca917c Manfred Dannegger: 179bra, br, 716bc, 320cbl, 441 bla Nigel] Dennis: 33c1, 33cra, 83bl, 260ela, 482c,

1020

AUTORII FOTOGRAFIlLOR ~I MUqUMIRI

918tr Douglas Dickins: 158ca Patrick Fagot: 70era, 919cbl Martin Garwood: 602clb Melvin Grey: 33crb, 149c!, Inc! Ken Griffiths: 133c Tony

Hamblin: 203tl E Hanurnanrha Rao: 755clb Martin Harvey: 117ccr, 158bcl, 396cbl, 183bra, 533e Brian Hawkes: 624tr, 1nbl, 918c P Hermansen: 919br Daniel Heuclin: 82d, 129tr, 178bcr, 328ccr, 602d, 543clb, 86rr, 712bl, br Image Quest 3D: 483c Hellio & Van Ingen: 350br EAJanes: 241bcaEAJanes: 149r,902tcB Jones & M Shimlock: 252clb Darek Karp: 158clb R Kirchner: 183db T Kitchin: 64bra/ & V Hurst: 612bcr Stephen Krasemann: 83cr, 179c, 431bl Gerard Lacz: 320tr, 184cr, 518bc, br Julie Meech: 117c DE Myers: 919tl Haroldo Palo jr: 69bl Peter Parks: 252bra Dr I Poluinin: 247br Dr Eckart Port: 351bcr Steve Robinson: 82bc Andy Rouse: 178cb, 431 bla, 63br Jamy Sauvanet: 70elb Kevin Schafer: 69cr Lady Philippa Scott: 118bl J Shaw: 149crb, 184c, 63bl, tr, trb, Incb, 688bl Eric Soder: 149c, 598cbr R Sorensen & J Olseirr: 514bc Karl Switak: 640bl, 832bl Roger Tidman: 203cr, 533cr, 534cr Michael Tweedie: 400bra Dave Watts: 139tcb Martin Wendler: 389cr, 69cb, 70br Alan Williams: 534bl, 351 tel Bill Wood: 668cr David Woodfall: 319t, 320ca, 149bcl Norbert Wu: 483t, 344cal Natural Science Photos: Carol Farneti Foster: 223br 0 Meredith: 389cb Photo Safari PVT Ltd: 435cbl C & T Stuart: 435tr John W Warden: 535tc Curtis Williams: 602c Nature Photographers Ltd: TD Bonsall: 82rr NEC Europe: 875bc Neff Ltd: 717crb Network:

Michael Abrahams: 492c, 858cra Michael Goldwater: 639cr Nikolai Ignatiev: 356rl, 357br Peter Jordan: 613bca K.Kallay/ Bilderberg: 116tc, l13tlb J Matthews: 931cr Rapho/W Buss: 553d, 762c, 812tc/G Sioen: 812er Barry Lewis: 639b, 858cr Christian Sappa: 113bcl G Sioen: 492bl Anthony Suau: 356cb J Sturrock: 286tr Homer Sykes: 424ca Peter Newark: 75cb, br, crb, bra, 749cra, 182cb, 190cr, 232bc, 409br, tr, bc, rrb, cb, 507cra, 65br, 66d, bra, bl, br, 662cla, era, 814cra, bl, 718bc, 719tc, 107bcl, 724cr Cu permisiunea New College, Oxford: 619cr Florenra

Fundaria Muzeului Nightingale: 614cr Nikon 93crb NOAA:

National Geophysical Data Center: 268clb Fundaria Nobel: 591braJL Nou: 169bl, cla

o,P,Q

OPEC: 671cbr Robert Opie: 606tr Christine Osborne: 24tr, 29cla, bl, 114c, 809crb, bl, 471 bl Mark O'Shea: 832cla, 833tcr, 70bl Oxford Scientific Films: 524cra, 377cl, 458cr K Atkinson: 185bc T Angermayer: 412c Animals Animals/Breck P Kent: 602cbrZ Leszczynski: 344bl/P Weimann: 320car Doug Allan: 201br, 660clb Kathie Atkinson: 158bcla A Bannister: 543crb, 612bar GI Bernard: 352crb Tony Bomford: 118cb Clive Bromhall: 41 Sbla, 647crb Roger Brown: 289bl Gordon Bull: 733tr Scott Camazine/S Bilotta-Best: 914cr

Pat Caulfield: 657cl Dr Mark A Chappell: 241cr Martin Colbeck: 118ca, 289br, 303cb, ndb Dr JAL Cooke: 392el, 485cr, 647c,cl,cr, ccr Judd Cooney: nbr Daniel J Cox: 884el, 202bcr, 344bc, 885cbl, 70car Tony Crabtree: 732cr Stephen Dalton: 400br Richard Day: 885bl Mark Deeble & Victoria Stone: 87br John Downer: 260crb, 916cra Flanagan/Morris: 655cal DB Fleetham: 806br, 920el Michael Fogden: 80elb, 391crb, cb, 338trb Paul Franklin: 38bcla, 319br, 69cl Max Gibbs: 179cr, 179cla, 599cbl Bob Gibbons: 320cr Laurence Gould: 733cl Howard Hall: 84bl Mark Hamblin: 319bl, 320el, 412cl, bl Terry Heathcote: 319ca P Henry: 33%1 Paul Key: 750bcr GeoffKidd: 643bI Richard Kirby: 643db DF Koster: 189crb Rudie Kuiter: 668bl Peter Lack: 33cb Michael Leach: 203clb T Leach: 533bla Zig Leszcynski: 33t1b, 412t,

. 432bc, 598cbl Filme ~tiintifice, Londra: 52cb, 431bra, 53c GA Maclean: 340br Mantis Wildlife Films/Glen Carruthers: 84bca Joe McDonald: 412b Michael McKinnon: 700bl Godfrey Merlen: 660blaJohn Mitchell: 647t 0 Newman: 902bcl Okapia/Foot: 435cbr/B&H Kunz: 338bra/ST Myers: 435rl/G Synatzschke: 891bcr Ben Osborne: 319ber, 916cla Stan Osolinski: 337bcr, 302ebl, 402cr, 396cr, 336br, 432bI, 643crb Richard Packwood: 802br, 337cl, 263d, 677tr, 755cb Peter Parks: 890el, c, cr, 891 rrb, 344cb CM Perrins: 260br Photo

Researchers Inc/Tom McHugh: 551ber JL Ponrier: 247ca Prestige Pictures: 885br Robin Redfern: 551cra, 902bljH Robinson: 396cbr Alan Root:

396ber Norbert Rosing: 518cr Tui de Roy: 482cl C Sanchez: 336cb Frank Schneidermeyer: 179el P Sharpe: 519cTim Shepherd: 319cr Survival Anglia: 431br J & D Bartlett: 302ca, 396t Joe B. Blossom: 72bl Franta Furlong: 189cb/WS Paron: 226cra Alan Root: 38er, 39ltr/Maurice Tibbles: 518crb, 750br Harold Taylor: 400bl, 189ca, 252cr, 890bl TC Nature: 476cb David Tipling: 241ea Steve Turner: 33c, 412tr, 435era, 432da, ncb, 755c Tom Ulrich: 612bcl W Wisniewski: 33ger Konrad Wothe: l18e PA Zahl Photo Researchers: 533cra Oxford University Museum: 272br P&O Cruises: 757 Page One: Bob Gordon: 193tr, 58d Panos

Pictures: 36eb, 38c1, 186bl, 217br, 22bra Martin Adler: 27br, 58bcla Kathie Atkinson: 771cal P Barker: 41 br, 803t, 694cra Giuseppe Bizzarri: 147bl Trygue Bolstad: cbl, 22blaJC Callow: Il4tr, 143c Ian Cartwright: 45cla Alfredo CedeOo: 68tr, 85ltrb David Constantine: 896brNeil Cooper: 143tr, 58trb, era Rob Cousins: 21d Jean Leo Dugast: 465b, 547cr, 538b!, 856cra, 857bc, bl N Durrell McKenna: 99t Marc French: 188cal, r CG Gardener: 578tr Ron Giling: 31c[, 42cr, 363bc, bel Mark Hakansson: 762tcJeremy Hartley: 43c1, ca, 44bc, 114bc, 47tr, 471rl Jim Holmes:1l4db, 625c, 249b1. bc Rhodri Jones: 186c, cr Victoria KebJe-Wi!liams: 20cla B Klass: 114bla Pat & Tom Leeson/ Cerceratori iconografici: 82cb G Mansfield: 809tc J. Marks: 40bl, 22bl Jon Mitchell: 59bl James Morris: 46cl, c S Murray: 812trb Shanon Nace: 143cbr Zed Nelson: 143tl M O'Brien: 187t Trevor Page: 30da, 249br Bruce Paron: 47bl N Peachey: 120cla Betty Press: 30t, crb, bl, 44bla, 930bl David Reed: 39cr, 40br Marcus Rose: 119cl, 357cr D Sansoni: 465cb, 467br, 626d, cl, 547br Marc Schlossman: 24cra, 27ca, era, 278br J Shanerly 897c Jon Spaull: 357c1,Sean Sprague: 26br, 27bc, 162rl Chris Stowers: 218tc, el, 451br,471bc, 548bc, 762t! Tayacon: 546el Liba Taylor: 27el, 318tc, 54ea, 761d, 793bcl, Penny Tweedie: 41tc, 270el, 809cla Max Whitaker: 426eb, bl, bel Gregory

Wrona: 313cr, 762bcr Biblioteca Parker, Corpus Christie, Cambridge: 81bra WR Pashley Ltd: 154cla David Paterson: 491 tr, erb

Ci.rri pentru copii Penguin: 531cb Ann & Bury Peerless: 169cr, 257bra, 468cl, 502tcr, 739bl Biblioreca de Arte Frumoase: Clive Barda: 283cra, erb, 636cra Fritz Curzon: 270t[ Cercerarori iconografici: Tom McHugh: 158br Pictor: 99cr, 129clb, 152tc, 1691, l87br, 218b!, 405cr, 422b!, 499c, 874cr, 352tr, 780cl Pictorial Press: 759bc Pictures Colour Library: 318b!, 422cra, 498tr, 617el, br, 779cal, 780br Graham Piggott: 68cr

Ian Pillinger: 14cra, 94b, 46 The Planetarium: 367craJilI Plank: 289bl Planet Earth Picture Library: 231br, bcr, bel, 252br, 482fr, 810bl, bc, 823el K & K Ammann: 626tc Kurt Amsler: 58bra Sean T Avery: 38cla Andre Barstchi: 729cr Gary Bell: 628car, 86bcr S Bloom: 432cra Myer S Bornstein: 64tcb John R Bracegirdle: 240br, 320m, 646bcr, 533t Philip Chapman: 189cr Mary Clay: 396cb, 630br M Conlin: 84ca Richard Coomber: 64el, 730c Rob Crandall: 68cl, 70tc Beth Davidson: 64bl, bc Wendy Dennis: 320bra G Douwma: 916ca, cbbrJohn Downer: Il7tr, 302tr, 396br, 85bra J Easrcorr: 69bla Ivor Edmonds: 385br, 461cbr John Evans: 201db Elio Della Ferrera: 33cr Nigel Downer: 319blaAIain Dragesco: 33r1 C Farneti: 69ccr D Robert Franz: 64tcr, tr Nick Garbutt: 535bl, bc Roger de la Harpe: 33tr, 22t, be Steve Hopkin: 750ca K Jayaram: 117c1 Adam Jones: 64ca, tc Anthony Joyce: 336bc Brian Kenney: 202br Alex Kerstitch: 578d David Kjaer: 320cbr

Ken Lucas: 33cr, 241bla, 63cbr, 64bcr, 578br D Lyons: 598u John Lythgoe: 63bcl, 69t David Mairland:802bc Richard Matthews: 391bl, 646bc, 70crb Mark Mattock: 289cal David Jesse McChesney: 787bl Dr Martin Merker: 630bl , cr Jon & Alison Moran: 348br P de Oliveira: 916crb Pete Oxford: 201bl, 885cbr, 70cal David A Panton: 64tl Doug Perrine: 344t, 732bra C Perron: 599cbr Linda Pitkin: 733ccr Rod Planck: 64bca Mike Potts: 63c Mike Read: 319crb Keith Scholey: 70u, bc Peter Scoones: 38br, 483cr, 534bc Johnathon Scott: 38bel, 33bl ,

1021

178b!. 396bl, 333bc Seaphor/Dick Clarke: 733cr/J & G Lythgoe: 543cl N Sefton: 482cr, 483db Anup & Manuj Shah: 38c, 117cb M Snyderman: 483bl Peter Stephenson: 118bcJan Tore Johansson: 320br Mills Tandy: 64br Nigel Tucker: 117cr

Peter Velensky: 117bca Tom Walker: 63bcr, cb, 64crb John \Vaters: 118tc, 67cb JD Watt: 919cr Margaret Welby: 69c Bill Wood: 895bra Andrew Zvoznikov: 355t Polish Cultural Institute Library: 313cra Popperfoto: Eriko Sugita/ Reuters 531cbl; Reuters/Gary Hershorn Ocrb, 35cr, bl, be, 36cl, 94ca, cla, era, 495bl, 121 tr, c, 728tr, ebr, br, 222bl, 305cr, 906cb, 386bra, 402c, 552bl, trb, 509cla, 639bc,

591 cl, bl, 677br, 70Sbl, 760tr, 611cr, 839cl, 23bla, 503bl, 853crb, 831cl, 107crb 724bc, 727tr, cla, db, 943 tl, tc, cr, 944cla, 945 cl, 946 tc, 947cb, 948br Brunskill: 410cr Liaison/Magani: 601br Reuters: 71Ocb, cl, 310cbr, 351cl, 880bla/ Peter Andrews: 23br Premaphotos Wildlife: KG Preston Mafham: 133rc, 70bcr Press ens Bild: S58bra, 880crb Public Record Office: 261bl Crown: 738bc Quadrant Picture Library: 560tr, ca, 180bra, 588d, 867bcl, bcr, 843cb

R,S,T

Racal: 713c RAF Museum, Hendon: 510cbr, br Railrraek North West: 867clb Redferns: 150bca, S08c, 604bc Michael Ochs Archives: S08bl Pankaj Shah:

604tc Renault: 384clb Reunion des Musees Nationaux: 169tr, 844cb Rex Features: The Sun Ocr, John Powell Oclb, 1 06bcr, Julian Simmonds 116bc, 182cbr, Tim Rooke 190 crb, 427d, 570trb, 365tc, 816br, 424clb, 552br, tr,

541 bl, 800bcr, 759clb, 759bl, 760bl, 76lt, 72bca, 738crb, 881cl, 721 bla, 896tr, 939bda, bra, 940cra, cr Action Press: 23Sc Agence DPPI: 799ca, cr ANP Foro: 608trb Jonathon Buckmaster: 18bl Jorgensen: 848tr Clive Dixon: 38bcr, 406bl T Doccon-Gibod: 322cb Fotos International! Frank Edwards: 271br Malcolm Gilson: 322crb Tony Larkin: 427cr Brian Rasic: 760br Sipa Press: 190crb, 220trb, 220crb, 386cb, 41Ocbr, 552crb, c, 705bc, 857tr, 107bcr, 923bl, 932cr Foulon/Tavernier: 308cl Stills: 271 bel Tom Srockhill: 36bl Greg Williams: 171 bl Richard Young: 380br Roskilde Festival:

AUTORII FOTOGRAFlILOR ~I MUqUMIRI

360bc, Rover Group: 736bca The Rowland Company/Ariel: 900trb Colectia Regala 1997 a Majesrarii Sale Regina Elisabeta: 521 bl, 742cl Colegiul Regal de Muzicii, Departarnentul Juniori: 636bl Colegiul Regal al Fizicienilor:

381 br Royal Geographical Society, Londra: 539d, 810br Royal Photographic Society, Bath: 676cra Charles Russell: 884bl The Sainsbury Centre for Visual Arts: 775bcr, bla Peter Sanders: 808d, cl, cr, 193tr, 468cr, 490c, bl Hans Sas Fotografie: 324c1. cr NJ Saunders: 496clb Floyd Sayers: 842clb, cb, 303t, bcr, 686ca, 916bra Scala: 495tr, 215cb, 313cl, 36 l tc, 419tr, 420ca, 583cr, cl, 742bra, 457c, ccr, 775bc, bra, 825br Accademia, Venice: 741bcl Biblioteca Mariana, Venice: 741cla S Pierra, Vatican: 741 bl Science Photo Library: 126br, 156cr, 214cl, 265bl, 230c, 883bc, 293tr, 298br, 588b!. 326br, 377br, 387br, 398cra, 402bcr, 404cl, 461cb, 847tr, 501bc, 79cr, 584br, 226bd, ber, 610bca, 661 be, 714bl, 840bc, 778bc, 782br, 796b!. 853bc, 861crb Agema Infra Red Systems: 717cr Laboratorul Foro Los Alamos: 310br Doug Allan:

91 tr Peter Arnold Inc/Volker Steger: 848tc/Szuson J Wong: 572bl Bill Bachman: 230bl Alex Barrel: 300cra A Barrington Brown: 87bra Alex Bartel: 298bcl, 78br, 584br Julian Baum: 782cr Tim Beddow: 572cd, c Biology Media: 781el Martin Bond: 12bc, 147car, 821cr, 769bc Dr Tony Brain: 224d, 916clb Dr Eli Brinks: 841d BSIP Laurent: 254crb BSIP LECA: 253cl BSIP VEM: 264crb, 769c BSIP Taulin: 781br Dr Jeremy Burgess: 211cl, 237bra, 602cb, 395tr, 584cl, 226bcra, 671cbl, 767c, 815br, 870clb, 882crb Mark Burnett: 94db CC Studio: 766br 839cr Cern, P.Loiez: 369cbb J Loup Charmer: 715el, 882cb Pr S Cinti, Universire d'Ancone: 873clb Mark Clarke: 159clb Clinique Ste Catherine/ CNRI: 841bl CNES, 1990 Distribution Spot Image: 274br, 429br CNRI: 402cl, 643tc/RM Tektoff: 891rc ProfC Terlaud:

S72ccr Andy Crump, TDR, WHO: 609tr, 933rr W Curtsinger: 418trb Custom Medical Stock Photo: 254tc, 645cr/R Becker: 414bc, 781c Mike Devlin: 402c Luke Dodd: 394clb, 538br Martin Dohrn: 615bl, lS9bc, 643brJohn Durham: 381cra Ralph Eagle: 629bcar Harold Edgerton: 380: lb

ESA: 230d Dr F Espenak: 739cd Eye of Science: 254cr, 474clb, 891crb, 380bl Sindo Farina: 671 bl Dr Gene Feldman, NASA GSFC: 650ca Vaughan Fleming: 756br Sue Ford: 629bla Simon Fraser: 64cl, 214br, 578bra, 625cr/ Newcastle University Robotics Group: 756cr A & H Frieder Michler: 890t, 584c D Gifford: 327cra G Gillette: 586bcl Geospace: 481bl Carlos Goldin: 278br Allen Green: 721cbl Alan Greig: 646blJ Greim: 474crb Tony Hallas: 818cr, 870bc Hale Observatories: 394b!. 782tr David Halpern: 404cra Y Hamel, Publiphoro Diffusion: 235cb Adam Hart-Davis: 402blr, 713cr John Heseltine: 744br James Holmes/Hays Chemicals: 13bl! Oxford Centre for Molecular Sciences: 79crb/Rover: 756cb Anthony Howarth: 139br B Iverson: 895 bl Dr WC Keel: 394cbr James King-Holmes: 564br, 715bca Labar/Lanceau, Jerrican: 756cl Gary Ladd: 87db Scott Lamazine: 770br Francis Leroy/Biocosmos: 709crb Dr Andrejs Liepins: 211 bla Dick Livia: 238cb Bill Longcore: 265cb Dr Kari Lounatmaa: 159el D Lovegrove: 709tr Dr P Marazzi: 159c Marine Biological Laboratory. 414bl M Marren: 890brW & D McIntyre: S15bcl, 541cr, bc David McLean: 230clb John McMaster: 214cb John Mead: 362br, 852br Peter Menzel: 238crb, 268ela, 588bla, 625br, 810bra, 709cra Dr David Miller: 330br Hank Morgan: 744tc Professor P Motta, Departamenrul de Anatomic, Universirarea La Sapienza, Roma: 766d, tel, tc, 769bl S Nagendra: 931bl Nasa: 123tc, tr, 126bla, 155bc, 242br, 650bra, 481 br, 572clb, 680tc, 739cr, 796cr, 332cr, bra, 850bc, 852rcr, 870bel, cbl, 896bc 922rl / GSFC: 842cbl, 700rl, tel, tc National Center for Atmospheric Research: 692cr National Institute of Health: 824br National Library of Medicine: 645bc National Snow & lee Data Centre: 709bra NIBSC: 414bl, 891rlb NOAA: 847bl NOAN: 394bc Novosti Press Agency: 123el, 692bra, 739bl NRAO/ AUI: 394crb NRSC Ltd: 481bc David Nunuk: 13tr Claude Nuridsany & Marie Perermou: 602cra, 370br, 891 bel, 692el, db George Olson: 268bl Omikron: 841bc Laborarorul de Biofizid Moleculara, Oxford:

841 cr Pacific Press Service: 540cr David

Parker: 87bl, 238cl, 900bl, 842bl, 199cb, 430bra 278bel, 796elb / ESA/CNES! Arianespace: 74br P Parvlai nen: 572cra Alfred Pasieka: 224el, 436el, 586bl, 895br Dr DJ Patterson: 914c Petit Format! Nestle: 709cra Philippe Plailly: 377bc/Eurelios: 298cb, 586br, 869bl Max-Planck Insticut fur Extrarcrtcsrrichc pysik: 870bcr Chris Priest: 715bra] Prince: 768bl Professors PM Motta, T Fujita & M Muto: 211elb Prof. P Morra/Deparramentul de Anatomie, Universitatea La Sapienza, Roma: 414br, 60 I cl Professor Tony Wright, Institute of Laryngology & Otology: 883cl John Radcliffe Hospital: 541ccr J Reader: 333cr, tc Roger Ressmeyer, Starlight: 87tr, bla, 92bc, 823cb, 852bca, 870da Dr H Rose: 919tc Rosenfeld Images

Ltd: 878([, 847tc, 515bl Observarorul Regal din Greenwich: 87bca, 683cr, 870br Observarorul Regal din Edinburgh/ AATB: 870cra Rev. Ronald Royer: 230ca, 782bra Peter Ryan: 846br Joe Rychernik: 739ccr Ph Saada/Eurelios: 713cb J Sanford: 572c, cb, 852tc Tom Van Sant/Geosphere Project, Santa Monica: 649tr, 650tl Francoise Sauze: 278cbr David Scharf: 156bl, 891bra, 643tr, 767cr, cb Dr K Schiller: 574c Secchi-Lecaque/ Roussel-UelaflCNRI: 253bc, 709el Blair Seitz: 839b1 Dr Seth Shostak: 87tc, 739crb SIU: 873bca D Spears: 895c Spitalul Sf Barrolomeu: 215cb Synaptek: 7S6bc Andrew Syred: 258([, 586bra, 584cl Tainturier Jcrrican: 215cbr G Tompkinson: 414cb, 841c Alexander Tsiaras: 44cbr US Dept of Energy: 839crb US Library of Congress: 906c USSR Academy of Sciences/Nasa: 332cb Andy Walker/Midland Fertility Services: 744tcl Garry Watson: 541crb Grupul de Astronomie cu raze X, Universirarea Leicester: 394cr Frank Zullo: 394tr Science Pictures Ltd: 890bra Science & Society Picture Library: David Parker 123bl, 900br, 293cb, 382bla, 395cr, 51 Oel, 515crb, 645cl, 713crb, 721c, 849cl, 889bc, 948bcl Bowsfield/BKK: 362crb, ca NMPFT: 713br Muzeul National al Cailor Ferate: 843bc Muzeul de ~tiin~e: 559cb, 362cl Steve Setford: 376cb Sewerby Hall Museum/Simon Kench: 510cr, cb

1022

AUTORlI FOTOGRAFlILOR ~l MUqUMIRI

Biblioreca Cenrrului Shakespeare:

Joe Cocks Studio Collection: 778bl Gill Shaw: 103bcr, 615tc, 613br Shell UK Ltd:

273cr Shiner Ltd: 154tr Jamie Simson: 486cbr Skoda Auro. 313bc Sky Sports: Kerry Ghais: 875br Sam Teare: 875bcl Colectia Harry Smith: 439bcJCD Smith: 737cbl Colectia Sophia Smith: 868cr Smithsonian Institution: 190rr Smithsonian Institution Astrophysical Observatory: 394br Socierarea peneru cooperare in studii rusesti ~i sovierice: 493cra, 529tcrb, 763c, 764cra, 879t, era, bra D Toase: 764cbr Sony

Classical Archives: 822bl Fowgrafii sud-americane: 161bcl, 72cr Nicholas Bright: 74c1a

Robert Francis: 99ca, 193ca, cb, 539bra Kimball Morrison: 213br Tony Morrison: 97crb, 98cbl, 99cb, 160c, crb, bcr, 162bc, 146c, 164c, br, 58br 213cl, 585cra, 705c, 71 cr, br, 73r Chris Sharp: 74c Centrul de Oceanografie Southampton: 620rrb Biroul

T uristic Spaniol: 790[[, tcr Spectrum: 129d, 152br, 694crb, 193bl, 313t, 505cbr, 625c, 363c, 867c, 866d, 871cr Frank Spooner: 488bl, 881 tc, 590br, 938c, 945c Carlos Angel: 292bl K Bernstein: 107c Keith Buder: 591cbr Gamma: 36ca, 187cb, 829tr,

570tr, 424br, bcr, 425cb, tr, 808br, 792ca, 333rrb, bl, 606br, 310cb, 880bl, 608br, 718cbr 920d, 94ltr, 948t, el, bcr, 933c Avenrurier: 26crb, 570crb, 541br/Dieter Blum: 462cr Figaro/G de Laubier: 417bc /Gerard Kosicki: 204bla/ Don Perdu/Liaison: 90br /Ribeiro Antonio: 187ca /ChiassonLiaison: 25cbr, 106bla/Edinger: 756bllSassaki: 283tc Simon Grosset: II0br Paul Massey: 76crb R Nickelsberg: 461c Paul Nightingale: J 53cb Richards/ Liaison: 186cr Rigwood: 718c1Stills/Fowblitz: 90bc Heinz Stucke: 628[[ Sporting Pictures: 794c1, 795bl, bel, 164tr, 410bc, 793tc, c, bl Doug Barwick Collingwood: 96tr Staatsbibliothek zu BerlinPreussischer Kulrurbesirz, Musikabteilung mit MendelssohnArchiv: 453db Starland Picture Library: ESA: 650cr, 842c Arhivele de Stat din Michigan: 868c1b, br Snfrsbibhorhek, Sr. Gallen: 191cr Still Pictures: 43cr Alain Compost: 45ltr, db Andy Crump: 217d Mark Edwards: 44bl, 164bc, bl, 548bl Carlos

Guarita/Reportage: 4ltr, 641 bl Dominque Halleux: 44d Klein/ Hubert: 39[[ A Maslennikov: 313cb Gerard & Margi Moss: 75bl Jorgan Schyrte: 31cb, 45cr H Schwarrzbach: 362trb R Seirre: 451c Tony Stone Images: 187c, 216c, cbr, 446d, 288bcr, 192c1, 193tcl, 499tr, 285tr, 541 tl, 704cr, 930tr, 934crb Lori Adamski Peek: 153cl Glen Allison: 309tcr Christopher Ameson: 427bl Doug Armand: 186tr, 944cra Bruce Ayres: 784el Brett Baunton: 62car Tom Bean: 186d John Beatty: 37cr Oliver Benn: 492tcl Paul Berger: 696tr Christoph Burki: 20clb Michael Calderwood: 583cl P Chesley: 909bra Philip H Coblentz: 62cb Tony Craddock: 169r, 308cb Ary Diesendruck: 19cr, 146bl S Dietrich: 492crb Chad Ehlers: 384cl R Elliott:

491 bc DH Endersbee: 735br Robert Everts: 217el, 193trb Ken Fisher: 73c John Garren: 636br Alain le Garsmeur: 216r Hans Gelderblom: 159bl C Gupton: 768br B Hands: 934cra David Hanson: 857cra, 813c1b Robert van der Hils: 98t D Hiser: 92bl, 58elaJ Hiser: 584tr Jeremy Horner: 292d Hans Peter Huber: 161bl S Huber: 193c1 George Hunter: 188cbr R Iwasaki: 504cr Warren Jacobs: 114ca Jacques Jangoux: 25car Simon jauncey: 402crb David Job: 62cbr Richard Kaylin: 782bl Alan Kearney: 639c1 P Kenward: 872ela H Kurihara: 909ca Robert Kusel: 425trb John Lamb: 20crb, 92tr Franz Lanting: 291c J Lawrence: 606rr Yann Layma: 47c A Levenson: 505bl G Brad Lewis:

Mark Lewis: 62bl Philip Long: 857c1a Yves Marcoux: 181br Will & Deni Mcintyre: 146cr Mike McQueen: 29cra Manfred Mehlig: 306c Hans Peter Merten: 269bl

.john Morley: 472cb Z Nowak Solins: 313c1 R Passmore: 384bcl Nicholas Parfitt: 28cbr, 414d Jean Pragen: 844elb Colin Prior: 73b Greg Probst: 62tr Donovan Reese: 61 bl Martin Rogers: 628cb Michael Rosenfeld: 273cb, 933bl Lome Resnick: 19cra, 38bl, 844tr RNHRD NHS Trust: 572cr M Rosenfeld: 831cr J Running: 584d C Saule: 881 br Kevin Schafer: 291blJ Selig: 792bra M Segal:

811 bl A & L Sinibaldi: 199tc Hugh Sitton: 29db, 31tc, 934bl Chad Slattery: 624cb David Harry Stewart: 570br Sarah Stone: 59cb Mike Surowiat: 19e1b Thatcher/

Kaluzny: 313bl Tom Till: 881bc NO Tornalin: 62bla Darryl Torckler: 923br N Turner: 808cMark Wagner: 44tr John Warden: 97tc Randy Wells: 864br, 812crbS Westmorland: 193bd, 76cl Ralph Wetmore: 299c Ken Wilson: 143cbl Art Wolfe: 28car, 292bc Rex Ziak: 813c Sygma: R Ellis: 781 bl Yves Forestier: 698crb The Tate Gallery, Londra: 774tr, 775br Techniquest: 583cra Telegraph Colour Library: l1cbl, 44cbl, 629bl, 625t, crb, 369tr, 831bl, 784rr, 235t!b, 736bra, 875bcr Action Plus: 831crb Bavaria-Bildagentur: 239ca Benelux Press: 541 tr Bildagentur World: 821cal Colorific/Fred Ward, Black Star: 146br, era John McGrail: 159tr P Titrnuss: 605bcr Topham Picturepoinc: 20tr, 36[[, 58cbl, 408crb, 41 Srr, 493bra, 507d, 510bl, 333cl, 380clb, 23bl Associated Press: 878bra, 507br, db, 609cr, 933cr Dinodia/R Shekhar: 466cb Tom MinerlImage Works: 815bla Press Association: 801elb Toyota: 843cbr Tracks: 150cb, crb TRH: 722bl Colegiul Trinity Dublin: 210cr Trip: 548d, 785cla M Barlow: 113tr T

Bognar: 505br Lburgandinov. 357clb CC: 471c, 628bl D Cole:697cr Dinodia: 466bl A Dinola: 1I4cr M Feeney: 790bc A Gasson: 283cr F Good: 56[[ Z Harasym: 561bc Ibrahim: 802bl, 485cl V Kolpakov: 1 16bla, 805tr, 113bra, trb, 748bl M Lee: 106bl T Lester: 897blD Maybury: 561bl C.Rennie: 761ca Helene Rogers: 809clb, 433br, 466el, 486cb, 490bla, 561br, 263cb, crb, 714br, 779b1, 780bl S Shapiro: 502cra V Shuba: 805cb Eric Smith: 96c, br, bra, 856ca W Steer: 422cr Srreano/Havcns: 813cla A.Tjagny: 355c A Toyy: 218tcb, 505cl,

478br B.Turncr: 714ca, 56bc R Vargas: 608bcr Y. Varigin: 357cJ Wakelin: 547trb, 704tr I Wellbelove: 422br TH Foro Werburg: 802c M Wilson: 803c Tunnels & Tunnelling, Miller Freeman Publishers Ltd: 85ltcr Mark Twain House, Hartford,

CT: 873c, bl, bla Muzeul Mark Twain, Hannibal, Missouri: 873br

u,v,w

Natiunile Unite: 609rc J Isaac: 933tc Marina Sratelor Unite, Dept. Apararii, Washington: 823crb, bl, Hans Verkroost: 215cbl, 216cbl, bra, 216bcr Jean

Vertut: 312cb Prin bunavointa Victoria and Albert Museum, Londra: 496tr, 580bl, 775bd Vintage Magazine Company © DC

Comics: 606br Roger Viollet: 385c VIREO/ Greenwalt: 517e!, Wadsworth Atheneum, Hartford, USA, J Pierpont Morgan Collection: 419cr Wales Tourist Board: 737br Wallace Collection, Londra: 385bc, 454cl Frederick Warne: 532cr Waterways Photo Library: Derek Pratt: 694bl Wellcome Institute Library, Londra: 264bl, 414cbr, 574d, tc, 891el, 766cr, 873bl, 889[[, bl, bca Elizabeth Whiting Associates: 593c! The Wiener Library: 437t, c, cb Peter Wilson: 318cbl

Wind rush Phoros: Roy Glen: 663cl, cr, trb Women's Transport Service/FANY: 725tl Woodfin Camp & Assoc.: Woolwich Building Society, Jim Wilson, All Rights Reserved. 238cr World Pictures Features-Pix: 623cra, 566ca, 909bc, 640cra, 641 br, 676bcr World Trade Organisation, Geneva: Tania Tang: 235bla World Wildlife Fund:J Mayers: 240bl

Y,Z

Yorkshire Sculpture Park: 774br Zefa: 24br, cr, 26[[, 46ca, 75cr, tr, 131rrc, 804br, 795bc, 162c, 694cr, 678elb, bl, 218br, 216bl, 204clb, be, 265cr, 147tr, 300cr, 375cl, 54br, 387crb, 402bcl, 406tc, 385tr, 5I6bl, 419cra, 420c, 438crb, 626cb, 486bl, 498br, SOl bl, 526tr, 540bc, 538tr, 324cla, 874bc, 634cr, 369cb, 564c1b, 631 bra, 707bl, 729br, 278bl, 355cl, 763crb, 879c1. 810el, 780cra, 875bl, 7I7cra, br, 418bc, 867br, 864cr, 811trb, 813bcr, 903bl, 881cr, rr,719elb, 722c, 933cr, 934cl, r Walther Benser: 697el Boutin: 764bl Cameraman: 466br Damm: 808cb, 861cb Dr Dyballa: 64bl Geopress: 624bl Ned Gillette: 414tr Hecker: 337(r Heinrich: 186t Honkanen: 45d, 748tr Hummel: 25cla Kitchin: 692bl Jaemsen: 265cla Lanting: 375cb Maroon: 486cr Mednet: 156bc Schneiders: 803tr Srreichan: 405ca, 406br, 671t! Stockmarket: 729bl, 933bc Sunak: 2I6c A&J Verkaik: 810bla Voigt: 314tr

Alee forografii de:

D. Agar, Max Alexander, Peter Anderson, Roby Braun, Paul Bricknell, Geoff Brighrling, John

1023

AUTORII FOTOGRAFIILOR ~I MUqUMIRI

-

Bulmer, Jane Burton, Martin Cameron, Tina Chalmers, Gordon Clay tone, Jim Coit, Neil Cooper, Joe Cornish, Phil Crabb, Tim Daly, Geoff Darin, Phillip Dowell, John Downs, Peter Downs, Michael Dunning, Andreas Einsiedel, Gerry Ellis, Phillip Enricknap, Neil Fletcher, Lynton Gardiner, David Garner, Bob Carhany, Philip Gatward, Christi Graham, Frank Greenaway, Derek Hall, Alison Harris, Paul Hayman, John Heaver, John Heseltine, Alan Hills, John Holmes, Kit Houghton, Chas Howson, Colin Keates, Luke Kelly, J. Kershaw, Gary Kevin, Barnabas Kindersley, Dave King, Bob Langrish, Cyril Laubscher, Richard Leeney, John Lepine, Bill Ling, Mike Linley, Neil Lukas, Ronald Mackechnie, Liz McAulay, Andrew McRobb, Trevor Melton, Neil Mersh, Simon Miles, Ray Moller, M. Moran, Tracey Morgan, David Murray, Nick Nicholls, Martin Norris, Sue Oldfield, Stephen Oliver, Nick Parfitt, John Parker, Janet Peckham, Liberto Perrugi, Roger Phillips, Jill Plank, Martin Plomer, Susanna Price, Tim Ridley, Dave Rudkin, Guy Ryecart, Kim Sayer, Karl Shone, Steve Shott, David Spence.Chris Stevens, James Stevenson, Jane Stockman, Clive Streeter, Peter Stringer, Harry Taylor. Mathew Ward, Linda Whitwam. Alan Williams, Alex Wilson, Jerry Young: 391, 525, 884,125,652.530,531,260.337, 270,883,50.514.165,365,149, 174,432,458.476,519,520.84, 63,86.701.348.700.745,712. 755,731,833,517.735,855.898, 536,900 Michael Zabe jackec:

Volurnul I: Coperta 1: DK Images:

Muzeul Britanic (db). Coperta 4:

DK Images: Muzeul Britanic (cb), DK Images: Fotografie reprodusa cu permisiunea The Royal Pavilion. Libraries and Museums (Brighton and Hove) (bl),

Volumul 2: Coperra 1: DK Images:

Gables (clb). DK Images: Judith Miller §i Ana Antics (cfl), DK Images: Muzeul Louvre (efr),

DK Images: NASA (cb), DK Images: Muzeul Maritirn National (br). Coperra 4: DK Images:

Glasgow Museum (ber). DK Images: Judith Miller and §i

& Glory (cla), DK Images: Parcul National Kakadu (dl).

Volumul3: Coperra 1: DK Images:

Gables (tr), DK Images: Judith Miller §i Sloan's (br), DK Images:

Muzeul de Istorie Naturala (cfl),

& Mrs Clive Smith, Nashend Stud, UK. Pat &Joanna Maxwell. Lodge Farm, Scudii Arabe, UK, Mrs Hampton, Briar Stud, UK, Miss S Hodgkins, Mrs Carter, Witton, Wilts, Grerhe Broholrne, Canada, Haras National de Pau, Franta,

Pat Buckler, Canada, Miss Mill.

M & P Ramage. Mount Farm, Clydsedale Horses, Tyne & Wear, Mr Brooks, Rare Breeds Farm,

Mill Lnae, Hildenborough. Kent, Mrs Rae Turner, Mrs C Bowyer, Sally Chaplin; Kew Gardens, Muzeul Vanarorii, Muzeul Razboiului Imperial. Institute Naeional de Antropologia, Mexic, Muzeul Evreiesc, Londra Planetarium. Londra Muzeul Transporturilor, Muzeul de istor ie a muncii Manchester, Muzeele din Manchester, Hugh McManners, Muzeul Motorcycle Heritage. Westerville Ohio, Musee du Louvre, Musee Marmatton, Musee diOrsay, Paris, Musco Archeologico di Napoli. Muzeul Londrei, Muzeul omenirii, Muzeul lmaginii in Miscare, Londra, Muzeul Ordinului Sf. Ion, Muzeul Scoriei, NASA. Muzeul National al Arrnelor, Londra, Muzeul Maritim National, Londra,

Muzeul National al Motoarelor, Beaulieu, Muzeul de Istorie Narurala, Londra, Muzeul Satului, Norfolk, Vechiul Observator

Regal din Greenwich, Muzeul Universitatii Oxford, Muzeul Pitt Rivers, Oxford. Muzeul Powell Cotton. Pratt & Whitney, Arrnurariile Regale. Muzeul Regal din British Columbia. Victoria, Junior Department, Colegiul

Regal de Muzica, Socieratea regala de geografie, Muzeul Regal al Scotiei, Muzeul Pavilionului Regal, Muzeul de Area §i Viara Religioase St. Mungo, Glasgow, Muzeul ~tiintei, Londra, Institutul Scott Polar, Societe D'Economie Mixre D'Argenteuil- Bezons, T umul Londrei, Universitatea Tulane, Univcrsiratea Chicago, Muzeul universirar de arheologie §i anrropologie, Cambridge,

University Muzeul Zoologic, Cambridge. Wales Tourist Board, Colectia Wallace. Londra, Frederick Warne

Pentru permisiunea de a folosi carrile ~i obiectele lui Beatrix Potter, Castelul Warwick. Wilberforce House/Hull City Museums, Woodchester Mansion, Atuell Hampton Manor House §i Muzeul

§i Galeria de Arta Worthing (,

'----------------------- f

1024

DK Images: Pitt Rivers Museum (db), DK Images: Mnzeul de ~tiin\a (bl). Coperra 4: DK Images:

Biblioteca Britanica (db), DK Images: NASA (bl),

DK Images: Muzeul de Isrorie Nacurala (cia).

Volumul 4: Coperra 1: DK Images:

Alistair Duncan (cr). DK Images:

Judith Miller (crb}, Coperra 4: DK Images: Muzeul Razboiului Imperial (d), DK Images: Muzeul Ordinului SfIon (cfr).

Volumul 5: Coperta 1: D K Images:

Muzeul de ~tiin~a (br): Jerry Young (el). Coperta 4: DK Images:

Alistair Duncan (d); Muzeul de Istorie Naturalji (ela); Muzeul de ~tiin~a (be).

Volumul 6: Coperra 1: DK Images:

Muzeul Imaginilor in Miscare (rr):

Muzeul de Istorie Naturala, Londra (bl); Muzeul de ~tiinta (cr}.

Volumul 7: Coperta 4: DK Images:

Irv Beckman (br); Magnus Rew (cr); Muzeul Maritim National, Londra (cla),

Volumul8: Coperra 1: DK Images:

Dinesh Khanna (bl). Coperta 4:

DK Images: Alistair Duncan (be). Volumul9: Coperta 1: DK Images:

Departarnentul de Tiparituri §i Desene, Uffizi (cl), Jerry Young (b). Coperra 4: DK Images: Jerry Young (rl).

VolumullO: Coperta 1: DK Images: Peter Chadwick/© DK, Prin bunavoinra Muzeului de Istorie Narurala, Londra (cl):

Dinesh Khanna (c); Coperta 4:

DK Images: Sean Hunter (be); NASA (e); Pitt Rivers Museum

(d).

Volumul 11: Coperta 1: D K Images: Muzeul American de Istorie Naturala (el); Muzeul Britanic (rr), Grank Greenaway (e); Musee de Saint-Malo (br), NASA/ JPL (cr}, Ross Simms & the Winchcombe Folk & Police Museum (bl). Coperta 4: DK Images: Muzeul de Design (be); Gables (cr); NASA (d). Volumull2: Coperra 1: DK Images: John Downes &John Holmes/

© DK, Prin bunavoinra Muzeului de Istorie Narurala Londra (tr); Alistair Duncan (clb); NASA br, Coperta 4: DK Images: B.P.S Walia (cia).

Volumul l S: Coperra 1: DKImages:

Dave King/Jeremy Hunt (clb). Coperta 4: DK Images: Chris Reynolds (cla): DK Images: Dave King (cfr); DK Images: Spike

Walker (Microworld Services) (bcr). DK Images: Tina Chambers (bl). Volumul14: Coperra 1: DK Images:

Alistair Duncan (cbl): DK Images:

Jerry Young (tr); NASA: (elb). Coperta 4: DK Images: Jerry Young (c); Muzeul de Isrorie Naturala, Londra (d); Muzeul ~tiin\ei (db). Volumul15: Coperta 1: DK Images: John Bulmer (cfr): DK Images: Ken Robertson Collection (c). Coperta 4: DK Lnages: Muzeul Razboiului Imperial (bcr}, DK Images: Jerry Young (cfl): DK Images: Peter Anderson/Prin bunavoinra Universitets Oldsaksamling, Oslo (cfr). Volumul16: Coperta 1: DK Images: Gables (c8); DK Images:

NASA/Finley Holiday Films (br}, Coperta 4: DK Images: Alistair Duncan (cfl); DK Images: Dave King (bl); DK Images: NASA/JPL (d),

Dorling Kindersley doresre sa rnulrumeasca: Asociatia Bibliotecilor Americane/Newbery Award. Muzeul American de

Isrorie Naturala /Lymon Gardiner, Cornirerul curatorilor Arrnurariile regale, Leeds, Muzeul Ashmolean, Oxford, Barley Muzeul ~i Centrul Vererinar Lands Farm, BBC

Echipa de efecte vizuale/Machete, Thurston Watson, Muzeul Birmingham, Blue Note Records, Muzeul Booth, Muzeul Brighton, Bolton, Asociatia Bibliorecilor Britanice, Muzeul Britanic, Londra, Templul Buddha Padipa, Wimbledon, Londra, Catedrala Canterbury, Classic Car Magazine, Instirutul Commonwealth, Muzeul Cooperativelor, Rochdale, Muzeul National Danez, Muzeul Charles Darwin, Muzeul Downhouse Kent, Design. Londra, Muzeul de Istorie Naturala Downe House, Edinburgh SUSM. ESA, Muzeele §i Galeriile de Ana Exeter. Muzeul Memorial Regal Albert, Muzeul Maritim Exeter, Muzeele din Glasgow, Snagoga Golders Green United, Alison Harris, Horses:

Moscova HippodRoma, Mr Conteras, Les Saintes Maries de la Mer. Franra, Mr & Mrs LE Bigley, Haras National de Saint Lo,

Franta, Lady Fischer, Parcul Ecvestru Kentucky, Patchen Wilkes Farm, Nigel Oliver Singleborough Stud, Bucks, European Horse Enterprises,

Berks, Miss M Houlden, Amaco Park, Spruce Meadows Canada, Mr

i

AUTORlI FOTOGRAFIIlOR ~I MUqUMIRI

MULTUMIRI

,

ILUSTRATORI

David Ashby: 15d, tea, 150d. 216cra, 426d,

472d, 2951, 447d, 228d, 451d, 701d, 676d, 757e, b, 312d, 823er. Penny Boylan: 426el. Dave Burroughs: I 22a, 308d, 516er, 84bl. Karen Cochrane: 494d, I 25a, 794ca, br, bcl,795d, 155br, 170cl, 446tl, 678br, 530d, 220tr, 232d, 244d, 267d, 272d, 275d, 282t!, 290br, 293d, 294t!, 305t!, 47ti, 50ti, 375t!, S4d, 379,er, c,bl, 395d, 417d, 415ri, 555d, I 09t!, 448t!, 506t!, 508d, 196ti, 552ti, 557ti, 586c, 145acl, 565cr, 604t1, 605tr, ac, c, 614d, 454d, 334ti, 591ti, 367t1, 330t!, 631d, 734ti, 741ti, 7S9ti, 831ti, 778ti, S38tl, 776tl, 858tl, 819tr, 83lacr, bcr, bl, br, 868t!, 889d, 718tl, 90Sd, 107d, 890r, 717cl, c, be. Michael Courtney: 2531, 474d, 438r, cr, 781 cr. Angelika Elsebach: 391 cl, 524br, 651bl, 652d, bl, 657bl, 158br,

202bl, 668c, 8S5d, 835bl, 660ebr. Simone End: 52d, S2d, 392d,112d, lUt!, 132d, 173d, 794d,523d, bl,884rl,122d, 400d,65Irl, 135tl,bl,cbr, 158ti, 695rl,

20 I rl.cr, 178d, 685ti,678tl, 189ri, 202ti, cl, 265tl, 270tl, 716d, 289 d, 289d, 319rl, 359d, 667d, 602d, 87d, 661 d, 370d, 514tl, 379rl,377t!, 165rl, 389ti, 439ti, 396d, 410t!, 418t!, ccr, 149 rl, 431ti, 288tl, 174d, bc!, 458d, 482d, 483d, 183d, 663d, 518t!, 837d, 527tl, 533d, 84d, 553tl, 543d, 263d, 578d, 584t!, 599t!, 85t!, 63t1, 185t1, 172t!, 885t!, 643t!, 643d, 675, 381 tl, 72t!, 683t!, 688t!, 686t!, 687d, 690t!, 86tl, 350t!, 677d, 892d, 441 tl, S34tl, 745d, 755d, 611d, 737tl, 660d, 374d, 53d, 731 tl, 732d, c!b, 630t!, 659t!, 57St!, 832t!, 654d, cr, 655tr, 647t!, 793d, 806d, 517d, 503ti, 854tl, 354d, 612d, BSd, 139d, 799d, 536tl, 902t!, 223t!, er, 895tl. Nick Hewerson. 816 b,20Sacr, cr, el, bel, ber, bl. John Houghton/ Brighton

Illustration: 122t!, 583 tl, Chris Lyons: 757bc!, 852cl. Pond & Giles: 39Id,141d, 253d, c, bcr, 167d, 240t!, 260d, 270d, 337d, 264d, d, cr, 883d, el, 302d, 629d, d, br, 664d, 388d, 409t!, 412d, 414acr, 414d, 435t!, 438d, cl, 436d, b, 327d, rc, 432d,

MULTUMIRI

,

Dorling Kindersley doresre sa le mulrumeasca urmatoarelor persoane §i organizatii pentru ajutorul acordar la aceasta lucrare:

Asistcnta ediroriala, design suplimemar ji cercerare: Rachel Foster, Rebecca Johns, Maggie Tingle, Franrasca Stich, Sue Copsey, John Mapps, Keith Lye, Nancy Jones Asistenra suplirnentara identificare forografii. Ingrid Nilsson, Helen Stallion, Andy Sansom, Joanne Beardwell, Sarah Pownall and Andrea Sadler

Design DTP suplimentar: Tamsin Pender, Tanya Mukajee

Asisten \a carrografid suplimenrara. David Roberts, Roger Bullen, Steve F1anagan,Jane Voss, Sarah Baker-Edc.jan Clark, Tony Chambers, Michael Martin

Index: Hilary Bird, Ruth Duxbury Corecror:

Marion Dent

Design coperra: Chris Bramfield

T ururor arnbasadclor, consularelor ji

781 tl, bcr, cr, Slid, 512d, 339d, 526t!, 333d, 519d, tr, 890d, 891 ac, 800d, 60 I d. 76d, 344d, 509d, 643c, 709d, 730d, 730b, 352t!, 770d, 767d, 769d, acl, 784d, 824t!, 873d, bcr, 895bcr. Sallie Alane Reason:

11 tc, 34tcr, 35tr, 52tr, 749tc, 81 tr, 119tr, 84tr, 136tc, 148tr, 445u, 224u, 446u, 182d, 190c, 209tr, 196cr, 191c!, 213tc, 219tr. 220bl ,750c!, 256d, 231 rr, 244cr., 261 c, 272d, 274u, 273d, 268tr, 295rr, 442c, 313tr, 646el, 593d, cr, 414bl, 396t(, 556tr, 419d, 447ad, 436rr, 437d, 843tr, 460tr, 723tel, 463tc, 468c, 228(c, 468tc, tr, 500el, 506bl, 50 I c, 449tr, 526c, 450u, 554tr, 451 rr, 566tr, 585d, 84d, S89tl', 565rr, 599tr, bc, br, 453d, 607tr, 76tr, 616tr, 65rr, 66d, 671cr, 633acr, 454tr, 455tr, 358rr, 662tr, 330ael, tr, 705e1, 892e1, bcr, 688u, 734u, 72lbr, 457tr, 763br, 461tr, 739bc, 769c1, 840tr, 208tr, 462tr, 72tc, 825tr,814cr, 898tc, 724tr, 726d, cr. Colin Salmon: 12d, 123r1, S7d, 92d, cl, br, 136tl, 155d, bl, I 39r1, cr, 196d, 213d, 214r1, 265r1, ca, eb, cr, 230d, 299r1, bcr, 300tl, 298d, 309bl, 376r1, ael, 387d, ac, 394t!, 398d, 461d, cr, bd, 199tl, 200tc, 463d, 533d, cl, br, 5I4tl, acr, 558d, br, 540d, ber, 538r1, c, 550d, 78r1, 535d, 633d, tr, 369tl, 680d, 707tl, 715rl, 756r1, 739r1, 778d, d, 782d, tc, ac, cl, cr, 796 d, rr, 818d, 782d, 815c1, 860d. Rodney Shackell. 194bd, 195tr, 261 rl, 723 tl, 323 d. Peter Visscher: 92r1, cr, 255 rl, 852tl. John Woodcock: lid, 710d, 15tr, 20tc, 34t!, 44d, bl, 52d, 81 rl, 91 tl, 100rl, 61 d, 97rl, 98ca, 67ca, 68d, 1I0d, 75rl, 114tc, 119d. 115d, br, 116d, 84d, 122d, 623rl, 624r1, I26d, bl, 128d, 129tc, 130d, br, 122r, 623rl, 624r1, 126rl, 128d, 129te, 130rl, br, 134r1, 802d, 114rl, 148d, 150d,15Irl,

I 52r1, cr,445rl, 153d, 156r1, 224r1, 160d, 161d,205r1,146rl,164d,694t!,828r1, 169r1, 170k, 212rl, 169r1, era, 181d, 182d, I 86rl, 559 d, 90d, 194d, 186d, 188d, bl, 211d, ca, cr, 209d, 193rl,19Id, 216d, 217tc, cl, 219d, 750rl, 256rl, 215d, 2J6d, 231rl, 615d, 204d, 223d, 237d, br, 239d, 242d, 580t!, 258d, 147d, 274d, 159d,

281 d, 569rl, 900d, 649d, 650bc, 268bc, 842rl, 291rl, 301 rl, 442d, 587d, 313tl, 314rl, 315tc, 321 d, 319d, 878t!, 325r1,

cornisiilor pentru inlormatii:

Fundaria Aga Khan; American Express; Amnesty Inrernarional, Angel Sound Recording Srudio; Ami-Slavery International;

Argyle Diamonds; Arjo Wiggins; Army and Navy Stores; AT&T; Austrian Tourist Board; Barclays Bank; BBC TV, Susie Staples and the Newsround team; Beaties ofLondra Ltd; BECTU; BIFU; Muzeul Booths; Boots the Chemist; BP; Braernar Antiquea; Birdland:

Brighton Sea-Life Centre: British Equity; Cat Survival Trust, Terry Moore; Centre tor Information on Language Teaching; Chubb Safe Equipment Company; CILT; City and Guilds of Londra Arts School; Civil Aviation Authority: Clubb-Chipperfleld Ltd; Copee S.A.; Corporation of Londra; CPS A ; Cusden Architects, \Vhannsby; Divya Pande; Dudley and West Midlands Zoo, Peter Suddock; Dyson Appliances; Eleetrox; Gerald Eddy;

328d, 360t!, 330d, 70Sd, 816t!, 906d, 646d, 383t!, 384ael, 385t1, 382t1, 402rl, 397t1, 402t1, 377d, 404rl, 405rl, bl, 406rl, 407t1, 821 tl, 907d, 424d, 425t1, 556d, 419rl, S07d, 768d, 414el, 474c, cbl, cbr, 433t1,493t!,436d,437d,843d,460d, if38b,er, 792d, 192t1, 286d, 723d, 781ael, 465t1, 466tc, 468tl, 625d, 451t1, acr, 471d, 752rl, 847t!, 483t!, 487d, bcr, bc, 488rl, 362rl, 468t!, 481d, 491d, br, 499d, 500d, 505t1, 497d, 510d, 501 tl, 449d, 911t!, 249d, cl, SOld, S15d, br, 284d, 521t1, 527d, 528d, 519d, be, 539tl, 546d, 450rl, 554d, 429rl, 562d, cl, bl, 566rl, 541 rI, 573d, 599d, 585t!, 583d, cr, 584d, 586rl, 589d, 567d, 56ld, 144d, 565t!, 596d, c, 572d, 574d, 599d, d, 598 d, 453d, 541d, 478d, 592d, 607d, 720d, 61Od, 875d, tr, 909rl, 606rl, bl, cl, 616d, 61rl, 62[(, 65t!, 620d, cr, 620d, 621 rl, c, 625d, 634rl, 636rl, 673d, 430d, 455t!, 363d, br, 358d, 380d, 672d, 662rl, 564t!, 695d, 698rl, 696t!, 706e, 704t, 703d, 704rl, 705t!, 863d, 713d, cl, 714d, 692d, 348rl, 739rl, 709bl, cl, 744d, 278d, 71It!. d, bl, be, 722rl, 457d, 761rl, 355d, 356t, d, 357t. rl, 763rl, 754d, 461 tl, 766d, 739bc, 769d, 839d, 840d, 774d, 20Sd, 757d, 56rl, 770cr, 766cr,

772d, 769bcl, 786d, 462d, 827d, bel, 462t1, 827d, bel, 2Irl, d, 22el, 23d, 67d, 68c, 71 tl, 73r1, 74c, 69r1, 879d, 789d, e, 790d, 791 rl, 819d, 8 lOt!, 822t!, 823d, S25d, 846t!, 824tr, be, 849d, bd, 850d, c, 853rl, 832d, 856d, 844d, 239d, 867d, 843rl, 198rl, 869d, 851r1, 871d, acr, 873d, 880d,735d"ber, 736rl, 737d, 608d, 864d, bl, be, 814d, 875d, 898d, 721 d, 722rl, 890d, 709t!, 896rl, 90 I rl, 590d, 724r1, 726rl,773d.

Alre ilusrratii de: Luciano Corbello, Peter Serjeant, Mike Saunders

MACHETE

Mark Beesley: 567c, 572e. David Donkin Models: 92 era, c, d, cr, 289 c, 192 c,

7 J 5acr. Peter Griffiths: 19b1, 91bl, 75bl, 126r, 128bl, 155c, 274c, 268c, 314bl, 646c, d, 285b, 520br, 583b, siu, 677c, 706c, 863c, cl, 713[[, 278ac, 763bl, 787c, 67bl, 819cr, 782b, 815e, 849cr, 239b, 235er, 869c, 608c, 8821, acr. Paul Holzherr: 182c,

Ccntrul Infcnnarionnl al Un iunii Europene, Biserica Fi nlandcza, Rorhcrhirhe,

rg3niz:\~ia AgricoHi ~i Alirncntarii; lnsnrucul de Marketing Alimentar; Micheal Foreman; iii Norman Fo tef and partners; Friend of the Earth; GEC-Marconi Limited; Geffrye Museum; German National Tourist Office; Goethe Institute; Joanna Gough; Grccnpeace: HM Prison Service; Sam Hill; Honeywell School, Dick Cooper and Divya Pande, Howard League for Penal Reform; Howletts and Parr Lympne Zoo, Jeremy Watson; Imperial \XI;" Museum: Institute of Civil Engineering; Italian Culrural Insrirute, Japan Festival Education Trust; Japan Foundation; Japan Society; Japanese National Tourist Organisation; Jordan Information Bureau; Kew Gardens; Kings CoUege, Londra: Kit Alsopp Architects: Korea Trade Centre; Lebanon Tourist and Information Office; Lloyds Bank; Hugh Lockhart-Ball; Londra Patent Office; Gerald Lovell; Makaton Vocabulary Development Programme; Malaysian Tourist Board; Maria Montessori Training Organisation: Mellors Reay and Partners Ltd; Politia Metropolirana:

209c, 556 c, 752 cr, 589 c, 65 bcr, 208e. Melanie Williams: 377 ae.

FOTOGRAFI

David Agar: 566 c, er, cl. Geoff Brighding: 1221, 252era, 553 tc, cr, 806c, cr.

Andy Crawford: 155c,2J 5c, 261rr, 299 c, cl, cr, 300 rr, cr, 308 cr, 309 bl, 376 cb, 646 c, c], 387 c, 593 c, 199 tr, br, acr, 200 tl, tr, c, cr, 483 br, 468 be, b, 284 bl, 533 cl, 534 t, 558 tr, bl, 554 b,c, 610 acl, 909 bl, cc, 369c, 677c, 707c!, cr, 756c, 887cr, 759, 796c, 819(f, 312cr, c, 782b, 81 5c.

Michael Dunning: 265ft. Steve Gorron:

J9bl, 9Jbl, 75b!, 122d, br, 128b1,265bc, 265cl, cr, 202c, 300 br, 314 bl, 906 cb, 377 ac, 200 bcr, 192 c, 432ac!, 515b, 540rr, c, br, cr, 567c, 583b, 592acr, 909acr, 61bl, 707be, bd, 715cr, 374tcr, 630acr, bcr, 767br, 67bl. Christi Graham: 443.

Frank Greenaway: 173c, 523c, 524c, 525, 224c, 685crb, db, bib, 240cra, 245c, ca, 2D2er, 203c, 337 bl, 716t, era, cr, 289c, 302 era, cr, 359c, 370tc, rr, 387bd, 389bl, 439c, cl, cr, 440, 5 16d, c, cr, 432c, 520bel, 263tr, c, el, bl, 643tr, el, 675tr, c, 381c, 72c, 683bl, 688c, cr, 686(, 687c, br, 700rr, 834c, 755c, bcb, 578ac, 647c, 247rr, c. Mark Hamilton: 14c, 182c, 209c, 530te, 556 c, 752 cr, 753 c, cr, 528 rr, 589c, 65 bel, 208e, 845tr, be. John Heaver: 295, 296. Alan Hills: 632 J. Kershaw: 723, 781, 228 c!, bel, bcr, 451 r, era, el, cr, br. Simon Miles: 309 cl, cia. Gary Om bier: 92da, 817 t. Sam Peckham: 566 bcl. Tim Ridley:

I SOc!, cr, 388 c, c!, cb, ca. Janet Pearson: 297,447 acr, cr, cbr, b. Jim Seagar: 15b. Clive Streeter: 93, 2 14c, bl, cr, 215d, 265, 300 bl, 398 tc, 461 c, 200 ad, 586 cr, 78 tc, bl, cr. Mathew Ward: 126[, 135br, 205e, 830, 426cr, el, 427tr ,bl, 428el, c, cr. 615br, 237c, 238rel, bcr,580tr, 581t, 472cbl, 147d, 274 c, 900 d, cr, 268 c, 301 c, 360 tr, bl, 816 rl, 817 b, 54 cb, 286 bcr, 847 c, cr, 848 rc, 526 b, br, SIS c, 562 br, 563 bl, 572 cl, 144 cl, 146,606 cr, 909 d, 910 c. cl, 620 cr, 430bl, 591c, 367ci, tr, br. 564d, 706c, 631 c, d, acr, 863c, d, br, 713rr, 278ac, 763bl, 839ca, c 538c, 787c, 827d, c, br, 8S8c, d, bcr, 859t, c, 849cr, be, 850bl, 851, 853acl, 239b, 235cr, 869e.

Middlesex County Court; Midland Bank pic; Muzeul Omenirii; Muzeul National al Muncii; National Trust, Clan don Park; Nature Magazine; Daphne Neville; New Forest Nature ~esr~ Derek Gow; Norwegian Tourist Board; Emma O'Brien; OPEC; OXFAM; Park Beekeeping Supplies, Godfrey Munro; Michael Parsons; Patent Office; Model magazine, Peace Pledge Union; Philippine Tourist Board;

Pi rei Ii/Young & Rubicam; Muzeul Powell/ Cotton; Prison Reform Trust; Proctor and Gamble Limited; Professor Cloudesley Thompson; RMT, Laurie Harris; Recline & Sprawl; Renault; Roehampton Golf Course; Royal Institution of Naval Architects; RSPB; Sainsbury's; Genevieve St. julian-Brown, Scout Association; Sesmarine (Inrernatlonal) Ltd; SNCF; Stanley Gibbons Ltd, Mark Peg; Phoebe Fraser Thoms; TUC; Twycross Zoo; UNISON; Societatea Viking; Frederick Warne penrru Beatrix Porter. Volkswagen UK; Paul Walsh; WattS, Capt. 0 M; Whitakers, Malcolm Dyer; Arjo \Viggins; Sarah Wilson; Fondul Mondial pentru Natura; Zanussi; Woohvich Building Society.

1025

CONTRIBUITORI ~I CONSULTANTI

Simon Adams BSc MSc Istoric ~i redactor

Norman Barrett MA Redactor sportiv §i consultant

Dr Martin R. Bates BSc, PhD Institurul de Arheologie Universitatea din Londra

David Burnie BSc

Redactor §tiinlific ~i de istorie naturala

Jack ChaUoner BSc, ARCS, PGCE Redactor ~tiinlific, anterior implicat in Deparramenrul de Educarie

al Muzeului Stiintei, Londra

Julie Childs BSc

Zoolog ~i redactor pe probleme de istorie naturala, anterior presedinte al Departamentului de Relatii Publice, Societatea de Zoologie, Londra

Neil Clark BSc Paleontolog, Hunterian Museum ~i Universitatca din Glasgow

Paul Collins MA Insrirurul de Arheologie, University College

Dr Gordon Daniels Conferenriar la catedra de istorie, Universitatea din Sheffield

Veronica Doubleday

Lector la catedra de Istorie ~i Studii Critice, Universitatea din Brighton

John Farndon Redactor ~i consultant

Roger Few BA

Redactor la subiectele dedicate istoriei naturale §i mediului inconjurator

Theresa Greenaway BSc, ARCS Biolog ~i redactor pe subiecrele de istorie naturals

Frances Halpin BSc Consultant §tiintific §i profesor la Royal Russel School

Dr Austen Ivereigh D Phil Lector la catedra de istorie

a Americii Latine, Universitatea din Leeds

Matthew Robertson Custode senior al nevertebratelor, Gradina Zoologid din Bristol

Theodore Rowland-Entwistle BA, FRGS Redactor §i consultant

Noel Simon

Membru emerit al Societatii pemru Supravietuirea Speciilor: autor al volumului dedicat rnamiferelor, Red Data Book

Carole Stott BA, FRAS Redactor pentru temele dedicate astronomiei ~i spatiului cosmic; fost director al Old Royal Observatory, Greenwich, Londra

Jonathan Stroud BA Redactor ~i consultant: literatura

Barbara Taylor BSc

Specialist in probleme de me diu ~i redactor pentru temele de istorie naturala

Louise Tythacott

Redactor ~i consultant pentru Asia de Sud-Est

Richard Walker BSc PhD Redactor pentru temele de biologie umana §i istorie naturala

Marcus Weeks B Mus Redactor ~i autor

Philip Wilkinson MA Istoric ~i redactor

Elizabeth Wyse BA Redactor ~i consultant

Dorling Kindersley Cartography

in colaborare cu consultanti de top pe teme dedicate carrografiei, ambasade ~i consulate

Robin Kerrod FRAS Redactor §tiintific ~i consultant

Bruce P. Lenman Profesor de Istorie Moderns Universitatea Sr Andrews

Nicky Levell

Custode al Colecriilor de Istorie, Muzeul Horniman

John E. Llewellyn-Jones BSc Zoolog §i biolog, redactor §i lector

Miranda MacQ~itty BSc, PhD Zoolog ~i redactor pemru temele de istorie naturala

Kevin McRae Redactor §i consultant

Haydn Middleton MA Istoric §i redactor

Mark O'Shea BSc, FRGS Custode al reptilelor, Parcul West Midland Safari; erpetolog §i zoolog; redactor pentru subiectele de istorie naturala

Chris Oxlade BSc

Redactor §i consultant. specializat in §tiinla §i rehnologie

Douglas Palmer BSc, PhD Redactor. lector §i preparator la Open University, specializat in paleobiologie

Steve Parker BSc

Zoolog. redactor stiintific §i membru al Societatii de Zoologic

Torn Parsons MA Specialist in istoria artei §i redactor

James Pickford BA Redactor §i editor electronic FT Mastering

Richard Platt BA Redactor §i consultant

Dorling Kindersley

ENCICLOPEDIA

'wi

ILUSTRATA A

F ILIEI

ERATA

Volumull

• La pag.13 la titlul Baze fi alcaloizi se va citi Baze si alcalii

In loc de "un alcaloid este 0 baza" se va citi "un alcaliu este 0 baza" In loc de "taria unui alcaloid" se va citi "taria unui alcaliu"

In loc de "alcaloizii tari" se va citi "alcalii tari"

• In loc de titlul Industria alcaloizilor se va citi Industria bazelor alcaline

Iar in text, in loc de industria alcaloizilor se va citi industria bazelor alcaline

• La pag. 15, la titlul Motoare cu pistoane, se va citi cilindrii motorului in loc de cilindreele motorului

• La titlul Moroare cu turboventilator, se va citi turbopropulsor in loc de turbopromotor

• La pag. 31, 1a titlul Tanzania, se va citi Dar Es Salaam in loc de Es Salaam

Volumu12

• La pag. 118, in loc de titlul Zimelina, se va citi Zibelina

Volumul3

• La pag. 129, in loc de tidul Paduri de eucalipt, se va citi Arbori de cauciuc

• La pag. 130, la Harta, se va citi Tasmania §i Marea Tasmaniei in loc de Tazmania §i Marea Tazmaniei

• La pag. 134, la ritlul Cel mai vechi dovezi, se va citi Tasmania in loc de Tazmania

• La pag. 185, la titlul Controlul Hotabilitatii, se va citi nautilus in loc de nautil

• La pag. 186, la titlul Caraibe, se va citi 1492 in loc de 1942

Volumul4

• La pag. 218, la tidul Pescuitul, se va citi apele Oceanului Pacific in loc de apele Oceanului Atlantic

• La pag. 239, la tidul incepururi, se va citi 551 i.Hr, in loc de 51 i.Hr.

Volumul l O

• La pag. 565, la tidul Maya, se va citi America Centrala in loc de Mrica Cenrrala

:g

-

t(

U :::J C w...

:» c ftI

.-

-a

.-

o

'U

ClJ

~

..-

.....

u ClJ

~

o U

Intitulata anterior Enciclopedia mileniului pentru familie

Planeta Marketing~

LlBER~OVUS

Colectie sponsorizata de:

oriflame

natural swedish cosmetics Descopera mai multe la www.dk.com

S-ar putea să vă placă și