Sunteți pe pagina 1din 65
Colectiile Cotidianul EDUCATIVA ANY OOB NSH PESTE 12.000 DE FOTOGRAFII COLOR 5,000 DE ARTICOLE BOGAT ILUSTRATE LoS RIIE Dee a UT Dorling Kindersley ENGICLOPEDIA ILUSTRATA A FAMILIFI \ 4 CUPRINS VOLUMUL 3, ATOMI $I MOLECULE — CARAIBE Aroat $1 motscute AUSTRALASIA $1 OCEANIA AUSTRALIA ‘AUSTRALIA, FAUNA AUSTRALIA, ISTORIC Acree B Batewe st petri Baterut BaNeLADEsH $1 NEPAL Bawtt Banaye Basar 130-131 12133, 4135 138-140 1 es retrs “7 Lis BATLANUL,MaRZA $1 FLAMINGOUL 149 BEATLES, FORMATTA 150 Beeruoven,tupwic vay 151 Becta 132 Brctcuere sr MoTocicueTe 153-154 Bre aan 155 BioLoci 156 Bisenict $1 CATEDRATE 157 Bivout $1 a1r novine sAtaarice 158 Bout 159 Botivan, simon 160 Bouvia $1 ranacuay 161-162 Braziuia 163-164 BRoASTe st BROASTE RAIOASE 165-166 BROASTE RALOASE 167-168 BuppHa Bupisst Burns gt capmimurcr BURSUCUL, VIDRA $1 SCONCSUL C cat Campin 51 DRUMETH Camurtay st cuLoaRE Canapa 180-181 Cana, isroric 182 CANGURI SL ALTE MARSUPIALE 183-184 CAaRACATITE $1 CALMARL 185 anata 186-188, ATOMI st MOLECULE PARTICULE MICROSCOPICE NUMITE atomi formeazi elementele de baz pentru toate lucrurile din jurul nostru. Forge numite legaturi ,cimenteaza” atomii. O moleculi reprezinta o grupare de atomi unigi prin legituri, Exist peste o suti de tipuri de atomi care, la randul lor, sunt alcituiti din particule “subatomice” si mai mici, ca protonii, neutronii si electronii. Straturile de electroni gi valenga Acomii pot avea pina la gapee stratui de electron. Un atom cu opt electron’ in satu siu extern este foarte stabil, Leicurile se formeaza atunci cind scomii cgtigi, pied sau pun in comun electoni pentru a objine o configurage stabil. Valenga unui stom reprezint3 numirul de legituri pe care acesta ie pou eal eu deo ; aoe Legiturile ionice arom lal rom devin parc incircate electric, ni. Atomul care pierde tun electron devine un ion incircat positiy, iar atomul eate cgtigh un electron devine un ion negativ, Forya de atractie dintee sacinile opuse ale jonilor se numeste legiurd ionici, Fares ou [eceraradesdin (NoCD) Formals chimich Linus Pauling hin sein in ge che gare lo cer cng arora tan cag shdseae nt at rennlNeot | Sate Structura atomica CCenrrul sau nucleul unui atom congine particule numite proton, incircate cu 0 sarcina elecricA poritiv, si neutroni care mu au sarcini electric. In jurul nucleului sta agczate pe staturi particule incieate negativ nnumite elecroni. Atoml nu are o sarcin’ clectricitotali deoarece congine un numa egal de eleetroni si protoni, astelincie sarcinile pozcive si negative sunt contrabalansate. uses Nace, Proton 0) Nera verde) eer a itn ed clap aap psy ott mame ‘Sarin mie bie Ino ana necro Legicurile duble Legaturi covalente Lege (O legicur covalent’ se formenzi arunc cand ipesierieas a doi atomi se leag prin punereincomun de pcan clectroni Fiecare atom vine cu cite un electron, esti seer iar perechea de electron format asfel Sab es ‘gyaviteaz in jurul nucellorfecirua dine om finind aromil lala, ca o moleculi el colnet Sonic (NH) dum debidogn Se Doidlatroni Males de oxigen (0) Putncomas om Get in diate Legiturile dinere molecule ‘pee ac eee obs Legit coal eetee eee haven Focmares de gia iene {narra desodi (NCO) Awwsrecunt ELEMENTE MESS Danae, Raproacrv 27