Sunteți pe pagina 1din 4

ACTIVE 1. ACTIVE IMOBILIZATE (IMOBILIZRI) 1.1.

Imobilizri necorporale Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni brevete, licen$e, m%rci comerciale *i alte drepturi *i active similare Fond comercial Alte imobilizari necorporale Imobilizari necorpoale in curs 1. . Imobilizri corporale Terenuri si amenajari de terenuri Constructii Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale Imobilizari corporale in curs 1.!. Imobilizri "inanciare Actiuni detinute la entitatile afiliate Interese de participare Imprumuturi acordate pe termen lung Alte titluri imobilizte Creante imobilizate . Ac#i$e circ%lan#e .1. Ac#i$e circ%lan#e ma#eriale (&#oc%ri 'i pro(%c)ie *n c%r&(e e+ec%)ie) Materii prime Materiale consumabile Materiale de natura obiectelor de inventar Produse in curs de executie ucrari si servicii in curs de executie !emifabricate" Produse finite# Produse reziduale Produse aflate la ter$i etc Animale aflate la terti M%rfuri aflate la ter$i Ambalaje aflate la terti Marfuri Ambalaje# . . Ac#i$e circ%lan#e *n (econ#are(crean)e) Clienti &fecte de primit de la clien$i Clien$i facturi de 'ntocmit# Furnizori ( debitori Avansuri acordate personalului etc )ebitori diver*i, etc .!. Ac#i$e circ%lan#e (e #rezorerie Actiuni# +bligatiuni Alte investi$ii financiare pe termen scurt *i crean$e asimilate#

,alori de 'ncasat# Conturi curente la b%nci# Casa# etc-

,A-IVE 1. CA,ITAL.RI ,RO,RII 1.1. Capi#al%ri proprii ale ac#i$i#)ii Capital Prime legate de capital# .ezerve .ezerve din reevaluare etc1. . Capi#al%ri proprii c% (e&#ina)ie &pecial Profitul reportat#

. /a#orii .1. /a#orii *n an0a1amen#e Furnizori &fecte de pl%tit# Furnizori de imobiliz%ri# &fecte de pl%tit pentru imobiliz%ri Furnizori / facturi nesosite Clien$i creditori# Personal/salarii datorate Personal/ajutoare materiale datorate Participarea personalului la profit )repturi de personal neridicate .e$ineri din salarii datorate ter$ilor )ividende de plat% Alte datorii 'n leg%tur% cu personalul Asigur%ri sociale# Ajutor de *omaj Alte datorii sociale# T-,-A- de plat%# Impozitul pe profit 0venit1# Impozitul pe venituri de natura salariilor Fonduri speciale/taxe *i v%rs%minte asimilate# Creditori diver*i# etc# . . /a#orii *n cre(i#e 2mprumuturi din emisiuni de obliga$iuni Credite bancare pe termen lung# )atorii ce privesc imobiliz%rile financiare Alte 'mprumuturi *i datorii asimilate# )econt%ri 'n cadrul grupului )econt%ri privind interesele de participare !ume datorate asocia$ilor Credite bancare pe termen scurt# etc-