Sunteți pe pagina 1din 3

Fiat justitia, et pereat mundus (Johannes Manlius) - S se fac dreptate, de-ar fi s piar lumea. Acta, non verba!

- Fapte, nu vorbe!

Amor patri nostra lex - Iubirea patriei este le ea noastr. Amor vincit omnia - !ra ostea "nvin e totul. Amore more ore re!

Artem non odit nisi ignarus - #umai i norantul ur$te arta. Bonum vinum laetificat cor hominis - %inul bun "nvesele$te inima omului. Carpe diem (&ora'iu) - (rie$te-'i )iua ("ndemn de a tri intens clipa pre)ent, sin ura cert). Cogito, ergo sum (!escartes) - *+ndesc, deci e,ist (celebra te) care e,prima, "n form concentrat, caracterul antido matic $i ra'ionalist al filosofiei carte)iene, proclam+nd totodat drept adevr indubitabil - dovad a e,isten'ei - +ndirea). Cuius regio, eius religio - .eli ia stp+nului, reli ia supusului. De mortuis nil nisi bene - !espre cei mor'i (vorbe$te) numai de bine

Ego sum ui sum - /u sunt cel ce sunt. Ejusdem farinae - 0ei de aceea$i teap (1m2me farine3, 1m2me p+te3). Ergo bibamus! (*oethe) - !eci, s bem!

Errare humanum est sed perseverare diabolicum (Seneca) - 4 re$i e omenesc, dar a persevera ("n re$eli) este diabolic. Et tu, Brute! (0aesar) - 5i tu, (fiul meu) 6rutus7 "omo proponit, sed Deus disponit - 8mul propune, !umne)eu dispune

"oneste vivere, neminem laedere, suum cui ue tribuere - (rie$te cinstit, nu vtma pe nimeni, d fiecruia ceea ce-i apar'ine.

#acta alea est (0aesar) - 9arul este aruncat (riscul este acceptat). #n vino veritas - 4devrul este "n vin. $agna cum laude - 0u deosebit laud, distinc'ie (men'iune pe diplomele de doctorat). $emento mori - 4du-'i aminte c vei muri. $odus vivendi - Mod de a tri %olens,volens - %r+nd, nevr+nd!

%ulla poena sine lege - #icio pedeaps "n afara le ii. &mnia vincit amor 'et nos cedamus amori( (%ir iliu) - Iubirea "nvin e orice ($i noi ne plecm puterii sale). & tempora, o mores! (0icero) - 0e vremuri, ce moravuri!

)rosit - S fie de bine.

*oma die uno non aedificata est - .oma nu a fost cladit "ntr-o )i +emper idem : Mereu acela$i

,eni, vidi, vici (0aesar) : 4m venit, am v)ut, am "nvins ,erba docent, exempla trahunt : %orbele te "nva', e,emplele te clu)esc ,erba volant, scripta manent : %orbele )boar, scrisul rm+ne ,eritas odium paret : 4devrul provoac ura ,ita brevis, ars longa (Seneca) - %ia'a este scurt, arta (are durat) lun ,itam impendere vero (Juvenal) - S-'i dai via'a pentru adevr ,ivat, crescat, floreat! : (riasc, creasc $i "nfloreasc! ,ox clamantis in deserto - %ocea celui care stri "n pustiu ,ox populi, vox Dei : %ocea poporului, vocea lui !umne)eu ,ulnerant omnes, ultima necat - (oate (orele) rnesc, ultima ucide

Bonum vinum laetificat cor hominis- (raducere; %inul bun "nvesele$te inima omului

Ecce homo (#at. &mul); e,clama'ia admirativ atribuit "n Evanghelia lui #oan (<=,>) procuratorului roman ?ilat din ?ont, "n momentul "n care acesta ar fi artat mul'imii pe Isus 0ristos, cu coroana de spini pe cap, l+n fort.rea/a Antonina din Ierusalim.

Ioan <= (>); 3Isus a ie$it deci afar, purt+nd cununa de spini $i haina de purpur. Ecce "omo, le-a )is ?ilat.@

4lma mater A mama hranitoareB C epitet prin care romanii isi desemnau, de obicei, patriaB ulterior a inceput sa fie denumita astfel DniversitateaB

4lter e o A un alt euB C increde-te in el ca in mine, caci este un alter e o al meuB 0arpe diem! A bucura-te de )iua de a)i! C &oratiu, C8deC, I,<<,E; C0arpe diem, Fuam minimum credula posteroC (C6ucura-te de )iua de a)i si increde-te prea putin in cea de maine!C)B indemn de a trai intens clipa pre)enta, sin ura certaB