Sunteți pe pagina 1din 33

CUPRINS

Argument 1. UNITATEA I DIVERSITATEA FENOMENULUI DEVIANT 1.1. Adaptare versus inadaptare 1.2. Deviana: pluralitatea perspectivelor i criteriilor de de!inire 1.". Deviana comportamental#: concept i !enomen 1. $. %Deviana& i conceptele apropiate ei 1.'. (unciile devianei 2. CATEGORIILE DEVIANEI I REACIILE FA DE TRANSGRESORI 2.1. Clasi!icarea tipurilor de devian# 2.2. Reaciile sociale !a# de deviani 3.TEORII EXPLICATIVE ALE COMPORTAMENULUI DEVIANT ".1. Nivele de interpretare ale comportamentului deviant ".2. )eoriile cau*ale ".2.1. Precursorii ".2.2. )eoriile +iologice ".2.". )eoriile +iopsi,ologice ".2.$. )eoriile psi,analitice ".2.'. )eoriile criminologice ".2.-. )eoriile personalit#ii nomale.anormale ".2./. )eoriile psi,ologice ale 0nv##rii sociale ".2.1. )eoriile in!luenei !amiliale ".2.2. )eoriile in!luenelor situaionale ".2.13. )eoriile in!luenei stimulilor climaterici nocivi ".". )eoriile cau*ale compre,ensive ".".1. Precursorii ".".2. (uncionalism i anomie 1 2 1. Anomia 0ntre normal i patologic. 2. Anomia i structura social# ". )eoria su+culturilor deviante $. )eoria oportunit#ii di!ereniale

".".". )eoriile compre,ensive ale 0nv##rii sociale 1. )eoria asocierilor di!ereniale 2. )eoria identi!ic#rilor di!ereniale ". )eoria moralit#ii delincventului ".".$.)eoriile etic,et#rii 4interacionismului sim+olic5 1. Deviana primar# i secundar# 2. Devian# i etic,etare ". Identitate social# i stigmat ".".'. )eoria controlului social 1. Controlul social i leg#tura individ6societate 2. 7!ectele perverse ale controlului social ". )eoria re*istenei la !rustrare ". $. )eoriile non6cau*ale ".$.1. Precursorii ".$.2. 8odelul ar+orelui ".$.". )eoria strategic# 4acional#5 1. Anali*a motivaiei9 ca !actor declan ator al aciunii deviante 2. )eoria alegerii raionale ". Strategiile criminale

1. UNITATEA I DIVERSITATEA FENOMENULUI DEVIANT

1.$. ADAP)AR7 VERSUS INADAP)AR7 (iinele vii dispund de o anumit# plasticitate care le permite s# se adapte*e la mediul e:tern i9 concomitent9 s#6 i p#stre*e ec,ili+rul interior. Adaptarea const# 0n ansam+lul reaciilor prin care un individ 0 i

a;ustea*# structura sau comportamentul pentru a putea r#spunde armonios condiiilor de mediu i noilor e:periene. 7a este re*ultatul interdependenei a dou# mecanisme complementare: asimilarea i acomodarea. <n !i*iologie9 asimilarea este procesul prin care !iinele vii trans!orm# elementele e:trase din mediu i le integrea*# 0n propria lor su+stan#. Asimilarea psi,ic# const# 0n 0ncorporarea unui o+iect e:terior.a unei situaii 0ntr6o sc,em# de aciune interioar# su+iectului9 0n aplicarea unei sc,eme de aciune la o situaie sau alta. De e:emplu9 copilul mic care descoper# c# un o+iect poate !i mi cat daca este tras de o s!oar# poate s# trag# !aa de mas# pentru a a;unge la un o+iect a!lat pe mas#. (i*iologic9 acomodarea este procesul prin intermediul c#ruia un organ sau un organism poate suporta sc,im+#rile mediului e:tern. Ne acomod#m cu !rigul sau c#ldura spre a supravieui i 0n scopul sporirii con!ortului psi,ic. Acomodarea psi,ic# semni!ic# modul adecvat de a;ustare a sc,emelor mintale la noile o+iectele asimilate. =a r>ndul ei9 inadaptarea 0nseamn# imposi+ilatea unei persoane de a6 i satis!ace propriile nevoi i pe cele ale antura;ului9 de a6 i 0nsu i i ;uca un rol normal 0n societate. (enomenul de inadaptare cuprinde at>t de!icienii motori9 sen*oriali9 mentali i +olnavii psi,ic9 c>t i copii cu diverse tul+ur#ri de comportament sau delincvenii. <n cadrul acestuia9 competena interpersonal# i e!iciena 0n activitate scad simitor. Potrivit lui ?. Piaget9 inadaptarea re*ult# tocmai din incapacitatea individului de a reali*a procesele de asimilare i acomodare. Adaptarea sau inadaptarea se reali*ea*# la nivel +iologic9 psi,ologic i social. 7:ist# adaptare biologic atunci c>nd organismul se trans!orm# 0n !uncie de mediu9 iar aceast# variaie are ca e!ect reali*area unui ec,ili+ru al sc,im+urilor dintre el i mediu9 !avora+il conserv#rii sale9 nota ?. Piaget 412-'5. Inadaptarea la nivel +iologic implic# apariia di!eritelor +oli organice. <n opinia psi,ologului elveian9 viaa psi,ic# ascult# de acelea i legi ca i viaa organic#. Inteligena repre*int# !orma superioar# de adaptare ce se construie te printr6o permanent# a;ustare a sc,emelor anterioare la e:perienele noi i pro+lematice. Adaptarea psihologic presupune asimilarea permanent# de cuno tine9 atitudini i valori9 dar i renunarea la cele care se dovedesc ne!uncionale9 considerate sau devenite incacepta+ile pentru societate. 8ediul !amilial9 colar9 pro!esional i cel social 0l o+lig# pe copil s# se supun# procesului continuu de adaptare i remodelare 0n !ucie de cerinele i e:igenele speci!ice acestor conte:te9 nota ). Rudic# 412215. Resursele !i*ice9 intelectuale i emoionale9 competena i capacitatea de autocontrol sunt !actorii interni ai adapt#rii la ritmul rapid al vieii cotidiene 4). @ulcsAr9 12115. Din ansam+lul acestora9 un rol predominant revine satisfacerii nevoilor emoionale 4cum ar !i: cele de a!eciune9 de aparatenen#9 de succes9 de a !i respetat9 apreciat9 de a se a!irma9 de evita umilirea9 e ecul etc.5 i asigurrii nivelului optim de solicitare/activare psihic. Bmul adaptat are un +un ec,ili+ru interior i sentimentul securit#ii pesonale9 !iind capa+il de autoreglare9 autoper!ecionare i autoreali*are9 de integrare i e!icien# social# 4C.D. Allport9 12115. 7l este capa+il s#6 i re*olve pro+lemele9 este !le:i+il9 suport# !rustraiile !#r# reacii agresive9 0 i cunoa te limitele9 pe care 0ncearc# s# le dep# easc#9 savurea*# munca9 odi,na i9 0n general9 tie s# se +ucure de via#. <n ca*ul omului inadaptat9 relaiile negative i insecuri*ante din !amilie9 e ecurile relaionale ulterioare i

inaccesi+ilitatea reali*#rii unor dorine generea*# numeroase o+stacole 0n calea comunic#rii9 !rustr#ri i con!licte. Ulterior9 programul prea 0nc#rcat9 suprasolicitarea9 meticulo*itatea sau nevoia respect#rii termenelor 0n activit#ile 0ntreprinse generea*# nervo*itate9 irita+ilitate sau depresie. Ast!el se a;unge la o percepie denaturat# a lumii 0ncom;ur#toare9 la ignorarea cerinelor celorlali i centrarea e:cesiv# pe propriile nevoi9 speci!ice inadapt#rii. Doar 0n situaii e:treme9 patologice9 un individ poate a;unge s#6 i ignore*e propriile tre+uine i dorine pentru a se a+andona cerinelor i nevoilor lumii e:terne. )ul+ur#rile de caracter9 de pild#9 se re!er# la unele aspecte de caracter ale unui individ care !ac di!icil# integrarea sa armonioas# 0n societate. <n general9 este vor+a despre indivi*i cu nu nivel normal de inteligen# care nu reu esc s# se integre*e 0n societate din cau*a particularit#ilor lor caracteriale 4!ie este 0nc,is 0n sine i ursu*9 !ie este mincinos i pervers9 !ie este lene 9 !ie este agresiv etc.5. Aceste tul+ur#ri apar mai ales pe !undalul imaturit#ii !ire ti9 speci!ice copil#riei i adolescenei i ca urmare a unui eveniment grav sau accident produs 0n de*voltarea personalit#ii. Supraadaptaii social constituie un alt e:emplu de inadaptare. De i ei se integrea*# cu u urin# 0n orice situaie9 nu se poate spune c# reali*ea*# o +un# adaptare social#9 speci!ic# personalit#ilor armonioase. Aceasta deoarece9 tr#s#turile lor precum: lipsa de iniiativ#9 lipsa creativit#ii9 spontaneit#ii i a punctelor de vedere proprii nu corespund valorilor po*itive ale nici unei colectivit#i. Adapatarea social este criteriul de de!inire a s#n#t#ii mentale constr>nd 0n capacitatea individului de a reali*a raporturi po*itive cu ceilali. 7a repre*int# produsul acumul#rii i integr#rii 0n timp a reaciilor de interdicie interpersonal#9 a regulilor i normelor conduitei sociale care asigur# integrarea individului 0n micro6 i macro colectivitate 4C. Corgos9 121/5. Raportat# la stadiile de*volt#rii ontogenetice9 adapatrea social# pre*int# particularit#i 0n !uncie de v>rst#9 indivi*ii integr>ndu6se social progresiv la niveluri structurale tot mai ridicate i mai comple:e. Adaptarea social# este 0ntotdeauna 0n str>ns# leg#tur# cu particularit#ile psi,ice ale persoanei9 put>nd !i conceput# i ca un !actor de sta+ilitate i continuitate9 ca o aspiraie permanent# spre normele i valorile grupului. Inadaptarea social# generea*# i*olare9 marginali*are sau di!erite !orme ale +olilor psi,ice.
(ormele adapt#rii .inadapt#rii sociale <n toate conte:tele sociale 0n care se reali*ea*# 4!amilial9 colar sau pro!esional59 adaptarea social# asigur# reali*area unui ec,ili+ru 0ntre cerinele i normele sociale9 morale9 ;uridice i nevoile personale. Normele sunt de !apt reguli care prescriu comportamente acceptate de o colectivitate9 ele asigur>nd con!ormarea indivi*ilor9 uni!ormi*area conduitelor i eliminarea con!lictelor din cadrul grupurilor sociale. Adaptarea/inadaptarea familial este e:trem de important# din moment ce !amilia repre*int# primul i poate cel mai important conte:t de sociali*are a copilului. 8ediul !amilial ar tre+ui s#6i asigure copilului satis!acerea nevoilor !i*ice i psi,ice9 0n primul r>nd a celor emoionale: de iu+ire9 tandree9 apreciere i 0nelegere. Relaiile dintre mam# i copil i9 ulterior9 dintre ceilali mem+rii ai !amiliei i copil repre*int# cadrul potenial principal al satis!acerii acestor nevoi. Satis!acerea la timp a nevoilor copilului i ne0ngr#direa aciunilor sale 0i con!er# acestuia sentimentul securit#ii9 0ncredere 0n sine9 autoacceptare i

o atitudine po*itiv# !a# de lume. Dar tensiunile9 !rustr#rile i con!lictele !recvente din !amilie a!ectea*# de*voltarea capacit#ii adaptative a copilului. Dialogurile 0ncordate E des!# urate 0n condiii de stres E pot trans!orma valena po*itiv# a st#rilor a!ective 0ntr6una negativ#. Adaptarea/inaptarea colar depinde de reali*area.nereali*area concordanei dintre o+iectivele activit#ii instructiv6 educative i r#spunsurile comportamentale ale elevului. ). Rudic# 412215 preci*a !aptul c# un elev este adaptat colar atunci c>nd este capa+il s# reali*e*e9 concomitent9 adaptarea pedagogic# 4r#spunsul adecvat la cerinele instructive5 i cea relaional# 4capacitatea de a de*volta relaii armonioase cu pro!esorii i cu ceilali elevi9 de a6 i interiori*a i respecta normele i valorile vieii colare5. Prin urmare 0n inadaptarea colar# este vor+a despre un de!icit 0n plan relaional6acional care !ace ca elevul s# !ie incapa+il s# r#spund# adecvat cerinelor privind ac,i*ionarea cuno tineelor necesare9 a motivaiei 0nv##rii i a capacit#ii de a operaionali*a conceptele asimilate. 7levul inadaptat nu poate !ace !a# cerinelor privind +unele raporturile cu ceilali actori ai mediului colar. Adaptarea/inadaptarea profesional implic# integrarea adecvat# sau neadecvat# a individului 0n colectivul de munc#. Capacitatea de a r#spunde solicit#rilor pro!esionale tot mai mari9 concurenei i competiiei pro!esionale repre*int# !actori de stres importani 0n !aa c#rora unii indivi*i clac,ea*#. Asumarea responsa+ilit#ilor corespun*#toare po*iiei ocupate i reali*area lor sunt in!luenate de capacitate de relaionare interuman#9 de 0nelegere a a tept#rilor anga;atorului9 ale clienilor. Studiile indic# !aptul c# persoanele cu resurse adaptative mai reduse9 reu esc mai greu s# .i p#stre*e locul de munc#9 !iind mai mult a!ectate de !enomenul oma;ului. <n mediul !amilial9 apoi 0n cel colar i pro!esional persoanlitatea uman# este succesiv remodelat#9 interdiciile9 !rustr#rile i con!lictele cu sine i cu ceilali !iind9 p>n# la un anumit nivel9 necesare procesului de maturi*are. U orul de*ec,ili+rul psi,ic se soldea*# uneori cu noi competene9 care sporesc capacitatea de autoreglare. <n timp9 indivi*ii tre+uie s# renune la unele o+iceiuri9 atitudini sau valori pentru a6 i 0nsu i altele noi9 acceptate i respectate 0n noul grup de apartene#. Nu numai relaiile interumane ;oac# un rol important 0n procesul adpat#rii.inadapt#rii sociale a individului9 ci i unele din particularit#ile mediului: supraglomerarea9 anomia sau competiie acer+#.

F. SelGe 4121$5 a introdus conceptul de %sindrom general de adaptare& 4S.C.A.5 0n patologia general#9 pe care l6a de!init prin ansam+lul reaciilor de r#spuns ale organismului prin care acesta se ap#r# de agenii stresani 4de la o in!ecie micro+ian# i p>n# la emoia puternic#5. Primul moment al S.C.A. este reacia de alarm9 mani!estat# prin ,ipotensiune9 ta,icardie i producerea continu# de catecolamine i corticoi*i. Urmea*# stadiul de rezisten9 0n cadrul c#reia reaciile de ap#rare se intensi!ic# i adaptarea do+>ndit# se menine. Dac# !actorul stresant 0ncetea*# se revine la ec,ili+rul iniial iar9 dac# se menine9 oraganismul se epui*ea*#. Stadiul de epuizare se de!ine te prin inacapacitatea su+iectului de a se mai ap#ra. <n acest ca*9 au loc modi!ic#ri !uncionale9 meta+olice care produc di!erite +oli ale adapt#rii 4cele somatice9 ,ipertensiunea9 reumatismul9 ulcerul gastroduodenal etc.5 B perspectiv# psi,ologic# asupra stadiilor sau secvenelor procesului adapt#rii.inadapt#rii este o!erit# de ?. Staro+insHi 4apud. C. Corgos9 121/5:

8ediul e:tern

Individ

Agresiune.aciune e:ogen# trauma6 ti*ant#

Ap#rare endogen#9 autoap#rare

Proces normal adpatativ

)raumatism

Reacie a!ectiv#

Proces patologic de*adaptativ

Aciunea unuia i aceluia i stimul poate da na tere !ie r#spunsului adaptativ de meninere a ec,ili+rului psi,ic al individului9 !ie e:perienei traumatice i reaciilor a!ective e:cesive i de*adaptative. Prin urmare un stimul perceput ca !iind puternic9 c,iar aversiv poate da na tere reaciei de autoap#rare i intr#rii 0n !unciune pe termen scurt a unui mecanism de ap#rare a eului9 capa+il s# asigure procesul adaptativ. Stimulul care este perceput ca amenin#tor i traumati*ant d# na tere tr#irii su+iective speci!ice traumei9 reaciei a!ective negative implic>nd utili*area e:cesiv# a mecanismelor de ap#rare a eului. Nu situaia 4sau aciunea e:ogen#5 este decisiv# 0n tipul de r#spuns al individului9 ci modul 0n care aceasta este tr#it#. Alt!el spus9 nici un om nu reacionea*# vreodat# la un %stimul&9 el reacionea*# la ceea ce el interpretea*# a !i un stimulIdoi oameni a!lai 0n aceea i situaie pot r#spunde complet di!erit& pentru c# nu se a!l# 0n situaii identice 4D. Jannister9 12/"5. Aciunea unuia i aceluia i mecanism psi,ic de ap#rare a 7ului poate asigura diminuarea angoasei !ie 0n cadul procesului adaptativ de 0ncetare a aciunii pulsiunilor re!ulate sau de eliminare a cau*elor con!lictelor interioare 40n de!ensele reu ite59 !ie 0n cadrul unui proces de*adaptativ patologic de meninere a mecanismului de ap#rare datorit# persistenei pulsiunilor re!ulate 4de!ense e uate5. =a omul ec,ili+rat psi,ic9 care reali*ea*# o +un# adaptare la mediul 0ncon;ur#tor9 aceste mecanisme sunt mai discrete 4pentru c# i angoasa este mai sla+#5 i nu provoac# dec>t oca*ional i trec#tor mani!est#ri comportamentale psi,opatologice. De e:emplu9 grimasele colarului care 0 i imit# 0nv##toarea atunci c>nd 4crede c#5 nu este v#*ut de aceasta9 indic>nd !aptul c# el se identi!ic# cu aceasta9 au rolul de a dedramati*a situaia i de a6l a;uta s#6 i st#p>neasc#.diminua*e an:ietatea. Dar c>te cadre didactice cunosc semni!icaia real# a acestui comportamnetK Dac# nu9 c>te interpet#ri gre ite au condus la reacii inadecvate 0n raport cu elevii i cu ce consecine 0n plan relaionalK =a persoanele predispuse la inadaptare9 ,ipersensi+ilitatea nativ# com+inat# cu unele e:periene traumati*ante9 !ac ca angoasa s# !ie t#it# mult mai intens i mai 0ndelungat9 mecanismele de ap#rare 0mpotriva ei !iind mai des utili*ate i cu consecine simptomatice comportamentale mai evidente.
8ecanismele de ap#rare ale eului 8ecanismele de ap#rare sunt un tip de microaciuni des!# urate la nivel intra6psi,ic9 spontan i incon tient. Cele mai importante mecanisme de ap#rare ale 7ului descrise 0n cadrul psi,ologiei analitice sunt urm#toarele: 1. Refularea repre*int#9 0n sens propriu9 operaia prin care su+iectul inter*ice accesul 0n con tiin#9 menin>nd 0n incon tient g>nduri9 imagini sau amintiri legate de o pulsiune. 7a apare atunci c>nd o pulsiune capa+il# s# produc# pl#cerea intr# 0n contradicie cu unele e:igene9 risc>nd s# provoace ast!el nepl#cere 4?. =aplanc,e i ?.6J.

Pontalis9 122$5. Re!ularea nu tre+uie con!undat# cu reprimarea E ce repre*int# un proces psi,ic con tient i voluntar de renunare la satis!acerea unor tre+uine sau dorine considerate inadecvate sau inaccepta+ile moral. Re!ularea este evident# at>t 0n +olile psi,ice 4precum isteria59 c>t i 0n s#n#tatea psi,ic#9 put>nd !i considerat# un proces universal de constituire a domeniului inconn tientului9 ca instan# psi,ic# distinct#. De i pre*int# unele inconveniente 4la persoanele normale put>nd conduce la uitarea numelui unor persoane antipati*ate9 a orei sau locului de 0nt>lnire cu acestea59 lipsa ei poate produce pro+leme i mai mari. =a +olnavii psi,otici9 0n lipsa re!ul#rii9 o serie de coninuturi psi,ice invadea*# con tiena9 petrur+>nd6o grav 4A. Dumitrescu9 12115. 2. egarea/denegarea este mecanismul prin care su+iectul t#g#duie te !aptele reale nepl#cute sau an:iogene9 re!u*>nd s# le recunosc#. Copilul sau adultul poate nega tot ceea ce6i displace9 p#str0nd simul realit#ii 4la a!irmaii de tipul %prietenul t#u nu6i este prieten adev#rat& reacia poate !i !erm#: %Nu este adev#ratL&5. Jolnavii psi,ic E sc,i*o!renii9 de pild# E neag# realitatea e:tern# constr>ng#toare pentru a construi o lume 0n care 0 i reg#sesc puterea i sentimentul de siguran# 4N. SillamG9 122-5. ". Raionalizarea se re!er# la ;usti!icarea unei conduite ale c#rei motive autentice sunt ignorate. Ast!el su+iectul 0ncearc# s# dea coeren# logic# sau accepta+il# din punct de vedere moral unui comportament sau coninut psi,ic9 ale c#ror motive reale r#m>n inaccesi+ile. De e:emplu9 un +#iat 0ndr#gostit de 0nv##toarea lui 0i !ur# o +atist#. Prins i 0ntre+at de ce a !#cut acest lucru el poate r#spunde c# a avut nevoie de ea dar i6a lipsit cura;ul de a o cere 4N. SillamG9 122-5. Delincvenii utili*ea*# !recvent acest mecanism pentru a !ace mai accepta+ile !aptele lor: !urtul devine un 0mprumut sau o modalitatea de a pedepsi negustorii necinstii sau a!aceri tii corupi9 agresiunea !i*ic# o cert# privat# sau o pedeaps# pentru o nedreptate suportat# etc. $. Regresia const# 0n 0ntoarcerea su+iectului la etape dep# ite ale de*volt#rii sale9 la !orme anterioare ale g>ndirii i structurii comportamentului 4?. =aplanc,e i ?.6J. Pontalis9 122$5. Cu o intensitate mai redus# se poate produce 0n activit#ile de ;oc ale copilului9 0n unele conduite erotice 4de tipul alintului59 su+ e!ectul drogurilor etc. =a persoanele adulte apare 0n situaii traumati*ante 4implic>nd pl>nsul9 vor+irea nearticual#9 re!u*ul responsa+ilit#ilor9 pasivitatea etc.59 !iind o modalitate de a !ugi de realitate i o alienare a persoanei 4pre!era+il# riscului destructur#rii psi,ice5. Un in!ractor de 2' de ani condamnat pentru escroc,erie s6a trans!ormat 0ntr6un sugar pl>ng#re9 care st#tea mereu 0n pat9 se ,r#nea :clusiv cu lapte9 enuretic i encopretic 4N. SillamG9 122-5. '. !roiecia repre*int# tendina de a recunoa te la cei din ;ur sau c,iar la o+iectele ne0nsu!leite tendinele re!uate.Al#turi de su+limare repre*int# mecanismul care particip# la reali*area actului creaiei artistice i tiini!ice. Prin acest pocedeu9 putem atri+ui inteniile noastre altor persoane9 0n patologie a;ung>ndu6se la idei delirante mai mult sau mai puin sistemati*ate. -. "ntroiecia este operaia invers# proiecei9 un !el de ec,ivalent psi,ic al procesului de asimilare +iologic#9 individul introiect>nd doar ceea ce este resimit ca %+un& pentru sine 4A. Dumitrescu9 12115. Aceast# operaie este considerat# a !i e:trem de important# 0n procesul sociali*#rii timpurii. Pertur+area mecanismului crea*# premisele personalit#ii psi,otice 9 mai ales a celei de tip sc,i*o!ren. /. Autoagresarea sau deturnarea spre sine repre*int# proiectarea spre sine a impulsurilor agresive re!ulate. (iind accidental# la persoanele normale9 reorientarea agresivit#ii dinspre ceilali spre sine repre*int# +a*a autodistruciei din st#rile depresive ale persoanelor cu o structur# nevrotic# sau psi,otic# 4melancolic# sau sc,i*o!renic#5. <n prima etap# de adaptare la detenie9 pe !undalul depresiei9 deinuii au tendina de a6 i provoca o serie de le*iuni9 de mutil#ri sau pot recurge c,iar la suicid. 1. #ormarea reacional repre*int# un mecanism prin care re!ularea se permeneti*ea*#. 7l implic# apariia repulsiei !a# de o+iectul dorinei re!ulate9 adesea 0nt>lnit# 0n normalitatea psi,ic# 4ca* 0n care asigur# e!iciena

interdiciilor morale incluse 0n structura caracterului5. <n !orme patologice9 acest mecanism !avori*ea*# apariia 4prin %deplasare& a5 !o+iilor sau poate accetua in,i+iiile instinctuale. 2. Sublimarea presupune trans!ormarea unei cantit#i de %energie& primar# re!ulat# 0ntr6o !orm# valori!ica+il# 0n activitatea socio6cultural# 4Anna (reud9 12/"5. 7a e:plic# anumite activit#i9 cum ar !i cele de creaie artisc# i intelectuale9 prin trans!ormarea pulsiunilor se:uale. Se consider# c# o pulsiune este su+limat# atunci c>nd este reorientat# spre un scop nonse:ual i pentru a asigura !ora activit#ii 0n care se crea*# o+iecte valoroase socio6 cultural. Din acest motiv9 su+limarea nu poate 0ncadrat# 0n patologia clinic#. Al#turi de aceste mecanisme care sunt pre*ente9 0n pondere di!erit#9 i 0n condiiile normalit#ii i ale anormalit#ii9 e:ist# mecanisme de ap#rare %al c#ror e!ect apare preponderent su+ !orma simptomelor&9 nota A. Dumitrescu 412119 p. 2/5. Relaia dintre tipul simptomului i natura mecanismului de ap#rare care 0l detrmin# nu este clar sta+ilit# 4de plid#9 !o+ia este de!init# ca o deplasare a angoasei i o o+iectivare a eiM o+sesia9 ca tip de reacie mai ela+orat# i mai comple:#9 este provocat# de mai multe mecanisme precum: deplasarea9 !ormarea recional#9 anularea retoactiv# i regresia5. De asemenea9 se consider# c# 0n st#rile psi,otice mecnismele de ap#rare nevrotice au e uat i9 0n !aa pericolului destructur#rii psi,ice9 7ul apelea*# la mecanisme de ap#rare psi,otice cum sunt: % anularea 40n plan imaginativ a unor intenii su !apte reale59 izolarea 4unei tr#iri sau repre*ent#ride conte:tul s#u59 ruperea contactului cu realitatea$ reprimarea tririlor afective 4dep# ind re!ularea i constituind o suspendare a activit#ii reactiv6a!ective59 cliva%ul obiectului i al pulsiunii etc& 48. @lein9 12--5. Intrarea lor 0n !unciune determin# apariia pe plan comportamental a mani!est#rilor tipic psi,otice: discordana9 dereali*area9 deprsonali*area9 !enomene ,alucinatorii9 delirante9 autism etc.

Dincolo de po*iiile e:treme care supralicitea*# rolul unui singur !actor 4endo6 sau e:ogen5 0n apariia devianei9 I. Str#c,inaru 412-25 de!inea devierile de comportament prin de*ec,ili+rul psi,ic sau ec,ili+rul parial care implic# modi!ic#ri9 cu prec#dere9 0n s!era emoional6volitiv# ale personalit#ii9 ca urmare a unor structuri mor+ide de natur# sociogen# i.sau a unor tul+ur#ri mor!o6!uncionale ale organismului9 0n mod deose+it9 a creierului. &n cazul proceselor e'ogene9 adaptarea gre it#9 insu!icient# sau inadecvat# !ace ca 0ntre stimulul i r#spunsul comportamental s# e:iste o discordan#9 cel din urm# !iind mult mai intens dec>t ar tre+ui s# !ie 4aspect vala+il i pentru de*volt#rile lui ori*ontale 40n timp59 i pentru cele verticale E 0n intensitate i pro!un*ime5. &n cazul proceselor organice sau endogene9 nu se mai poate vor+i despre adaptare.inadaptare ca mecanism !undamental declan ator. De*adaptarea apare aici ca e!ect i nu ca !actor cau*al al +olii sau al devierii comportamentale 4C. Corgos9 121/5. Prin urmare9 devierile de comportament provocate e:ogen nu apar +rusc9 ci constituie o treapt# calitativ# autonom#9 re*ultat# 0n urma unui cumul de reacii inadaptate. Apatiia i sta+i*area lor la nivel comportamental indic# instalarea comportamentului deviant 47. Al+u9 23325. Devierile cau*ate endogen repre*int# un aspect intrinsec al tul+ur#rilor organice care9 0n timp9 generea*# e!ectul inadapt#rii tot mai accentuate. )otu i9 cel mai adesea determinismul este unul de natur# mai comple:# 4implic>nd o preponderen# a unui !actor cau*al 0n raport cu altul59 ce dep# e te di,otomia simpli!icatoare endo6 e:ogen. Ca urmare a proieciei lor sociale9 devierile de comportament repre*int# a+aterile normative care amenin# con!ortul i coe*iunea grupului !iind9 de aceea9 de*apro+ate i sancionate.

1.2. D7NIANOA: P=URA=I)A)7A P7RSP7C)IN7=BR PI CRI)7RII=BR D7 D7(INIR7 Comportamentul con!ormist al mem+rilor unei societ#i este dictat de cultura de apartenen#9 care modelea*# un %sociotip& 4personalitatea de +a*#59 ca element psi,o6socio6cultural comun. Ca re*ultat al procesului de sociali*are9 individul mani!est# tendina de aderare la normele i valorile grupului9 !#c>nd din ele un etalon al propriului comportament. =a r>ndul ei9 societatea aprecia*# indivi*ii dup# acest etalon9 a tept>nd ca ei s# se comporte 0n moduri predicti+ile9 con!orme cu modelul cultural6normativ9 cu tipurile legitime de aciune. Pe de o parte9 !amilia9 coala i societatea pot e ua 0n procesul educ#rii copiilor i a controlului comportamentului lor9 !apt care va conduce la apariia tul+ur#rilor de conduit# ale acestora. Pe de alt# parte9 capacit#ile adaptative ale individului sunt uneori solicitate la ma:imum 0n decursul sociali*#rii9 e ecul e!ortului adaptativ !iind generator de devian#9 dup# cum e:ist# de!iciene genetice care 0mpiedic# din start adaptarea adecvat# la mediul social. <n sens restr>ns9 deviana const# 0n multitudinea comportamentelor ale cror caracteristici apar mai mult sau puin ofensatoare$ reprobabile$ condamnabile i care genereaz sau ar genera dac ar fi descoperite dezaprobare$ ostilitate i diferite sanciuni fa de autorii acestora( Dar9 comportamentul deviant este adesea generat de moduri deviante de a g>ndi9 const>nd 0n ne)aplicarea unor reguli de conceptualizare a realitii 9 0n ignorarea sau negarea modului dominant de a g>ndi9 0n ne6aplicarea a uneia sau a unor norme de 0nelegere a realit#ii9 0n raportarea la norme considerate mai adecvate ori superioare celor sociale 4de e:.9 normele care !uncionea*# 0n su+culturile deviante5. A adar9 deviana comportamental# se asocia*# cu un anumit grad de devian# cognitiv# care vor genera etic,etarea deviantului i reacia celorlali9 iar acestea9 mai departe9 vor induce identitatea deviant. <n sens larg9 deviana poate !i de!init# prin anumite comportamente$ moduri de a g*ndi i identiti ale cror caracteristici apar reprobabile i care atunci c*nd sunt descoperite genereaz respingere$ dezaprobare sau diferite sanciuni sociale i/sau penale( <n cadrul acestei lucr#ri9 0n prim planul ateniei noastre se va a!la deviana comportamental# sau comportamentul deviant9 trimiterile la identit#ile deviante 4de mincinos9 in!ractor9 criminal9 ,o etc.5 i la deviana cognitiv# 4de la cea produs# de maladiile psi,ice9 morale sau intelectuale i p>n# la noncon!ormismul intelectual creator5 !iind ordin secundar. Oin>nd seama de nivelul anali*ei9 se disting dou# direcii principale: anali*a la nivel macro6 i cea la nivel microsocial. )eoreticienii nivelului macrosocial 0ncearc# s# surprind# o imagine de ansam+lu asupra societ#ii9 !iind interesai s# 0neleag# modul 0n care condiiile structurale ale societ#ii E cum ar !i instituiile economice i politice E contri+uie la sta+ilirea semni!icaiei i structurii vieii de *i cu *i a indivi*ilor dintr6o anumit# societate 4de e:.9 DurH,eim i teoria sa asupra anomiei5. )eoreticienii interesai de nivelul microsocial 0 i concentrea*# atenia asupra interaciunilor de tip %!a# 0n !a#&9 asupra %tipurilor de persoane& i asupra proceselor individuale care apar 0n cadrul interaciunilor cu ceilali 4ca 0n ca*ul teoriilor etic,et#rii5. Conceptul de %devian#& a !ost propus de c#tre ),orsten Sellin E muli ani pre edinte al Societ#ii Internaionale de Criminologie E 0n lucrarea sa %Con!lictul cultural i crima&9 pu+licat# 0n 12"1. De i a ap#rut

0n cadrul e!orturilor de de!inire a o+iectului criminologiei9 conceptul a !ost de*voltat9 cu prec#dere9 0n literatura sociologic#. Din acest motiv9 perspectiva sociologic# nu poate !i ignorat# 0n cadrul a+ord#rii psi,ologice i psi,osociale actuale. )reptat9 termenul a cunoscut o e:traordinar# evoluie semantic#9 el devenind o+iect de studiu i pentru ;uri ti9 psi,iatrii9 psi,ologi9 pedagogi etc. Din punct de vedere sociologic9 deviana se re!er# la orice 0nc#lcare sau a+atere de la normele scrise sau nescrise ale unei colectivit#i 4de la simpla negare a normei9 lips# a lealit#ii9 simulare sau o!ens# adus# unor persoane i p>n# la !urt9 tr#dare9 sinucidere9 crim# etc.M de la atitudinile noncon!ormiste sau re+ele9 la ,andicapul !i*ic i +oala psi,ic#59 care amenin# ec,ili+rul sistemului i d# na tere unei sanciuni. Su+ raport %uridic9 deviana prive te violarea normelor legale9 cu alte cuvinte9 comportamentul antisocial 4in!racional sau delincvenial5. Interpretat# psihopatologic i medico)legal9 deviana se re!er# la tul+ur#rile de comportament ale persoanelor cu 0nclinaii patologice i ale di!eritelor categorii de +olnavi psi,ic 4comportamentul a+erant speci!ic +olilor psi,ice5. !sihologii sociali de!inesc deviana prin divergenele de opinie ap#rute 0ntr6un grup social9 care produc ruperea consensului i a coe*iunii grupale9 d>nd na tere opo*iiei minoritar4i56ma;oritate. !sihologic9 de!inim deviana drept o a+atere varia+il#9 mai mult sau mai puin evident#9 a comportamentului9 g>ndirii i identit#ii indivi*ilor de la normalitatea psi,ic# i valorico6normativ#9 adesea etic,etat# i sancionat#( <n cadrul tuturor acestor discipline de!iniiile pot varia i 0n !uncie de paradigma teoretic# pre!erat# de autori. <n cadrul perspectivelor di,otomice ale po*itivismului i constructivismului9 de!iniiile devianei apar i ele ca !iind opuse. <n optica esenialist# po*itivist#9 deviana are un coninut distinct i consistent9 !iind real#9 o+iectiv# i universal# 4ca 0n teoriile +iologice9 +iopsi,ologice9 teoria su+culturilor deviante etc.5. <n optica de tip constructivist9 deviana trimite la categorii i coninuturi de!inite printr6un anumit raport 0ntre social i natural. <n aceast# a+ordare9 deviana a !ost de!init# prin sc,im+#rile sau variaiile re*ultate din modi!icarea perspectivei i a intereselor o+servatorului 4ca 0n teoriile interacionismului sim+olic sau teoriile etic,et#rii5. Constructivi tii consider# c# de!iniiile conceptuale nu sunt dec>t o apro:imare a realit#ii9 categoriile av>nd semni!icaie doar 0n conte:tul criteriului sc,emei de clasi!icare9 criteriu construit social. Constructivi tii moderai consider# c# toate categoriile conceptuale au elemente ar+itrare i sunt am+igue9 dar ele se +a*ea*# pe ceva o+iectiv 4de e:emplu9 de!iniia %alcoolicului&5. Datorit# varia+ilit#ii 0n timp a criteriilor de evaluare a conduitei9 0n orice societate grania dintre comportamentele de*ira+ile i cel inde*ira+ile este permea+il#. De!inirea tiini!ic# a devianei implic# i ea utili*area unor criterii alternative E uneori divergente9 alteori convergente E 0n scopul de apro:im#rii c>t mai e:acte a realit#ii. Cele mai des utili*ate sunt urm#toarele: 1. Criteriul statistic. Potrivit acestuia deviana apare ca o abatere semnificativ de la media comportamentelor celorlali. ?aQues Adolp,e RuStelet a !ost primul care a aplicat cur+a lui Causs la distri+uia di!eritelor varia+ile de natur# +iologic# sau psi,ic#9 0n decursul secolului al TIT6lea. Prin ela+orarea noiunii de %om mediu&9 RuStelet a 0ncercat s# evidenie*e caracteristicile generale i speci!ice ale normalit#ii. +mul

normal este omul mediu. Acesta repre*int# at>t media statistic# a comportamentelor celorlali9 c>t i o norm# social# care tre+uie reali*at# de indivi*i. Consider>nd c# putem evalua comportamentul individual prin a+aterea sa de la medie9 RuStelet a ar#tat c# normalitatea este un !apt statistic9 a c#rui intensitate se poate cunoa te prin m#surarea !recvenei sale de apariie la nivelul unor mase mari de oameni. ormalitatea ca i deviana sunt noiuni care au un sens statistic . ,onduitele normale sunt frecvente$ -n timp ce$ actele deviante sunt rare. 8ai mult9 cu c>t un act este mai deviant cu at>t el este mai rar. Intensitatea devianei este 0n raport invers proporional cu !recvena deoarece9 este imposi+il ca oamenii s# condamne cu putere conduitele cu caracter !recvent 0ntr6un grup social. A e*>nd comportamentul moral al indivi*ilor pe cur+a lui Causs9 =. DilHins 412-$5 ar#ta c# la una din e:tremit#ile distri+uiei se a!l# un num#r !oarte mic de comportamente criminale 4puternic condamna+ile9 perverse59 iar la cealalt# se a!l# un num#r mic de comportamente e:trem de virtuoase9 admira+ile. =a mi;loc se situea*# marea ma;oritate a conduitelor9 cele o+i nuite9 nici prea +une9 nici prea rele. .eviana comportamental se aseamn cu abaterea de la tendina central a unui grup$ cu deosebirea c aciunile deviante sunt -n mod necesar i dezaprobate( Calcularea tendinei centrale9 a mediei9 medianei sau modulului pre*int# avanta;ul utili*#rii unui criteriu obiectiv 4care poate !i sta+ilit empiric5 0n de!inirea devianei. Dar9 de!iniiile statistice ale devianei9 ca a+atere de la tendina central#9 pre*int# i dezavanta%e deoarece: /( iau ca etalon al normalitii comportamentul ma%oritii . Istoria a dovedit c# ma;oritatea nu are 0ntotdeauna dreptate. 7re*ia protestant# a !ost condamnat# de ma;oritatea catolic# din secolul al TNI6lea9 ea constituind o !orm# de devian# pentru epoca respectiv#. Din momentul 0n care un num#r tot mare de germani i engle*i se declar# protestani9 protestantismul devine tot mai puin deviantM 0( implic$ din punct de vedere metodologic$ utilizarea unor scale etalonate de la: !oarte puin9 puin9 la mult i !oarte mult 4deviant59 ceea ce este greu de reali*at practicM 1( drept efect logic al utilizrii criteriului statistic a aprut conceptul de 2devian pozitiv3 9 care nu produce e!ecte negative asupra celorlali sau a societ#ii i nici nu d# na tere condamn#rii i sanciunilor sociale 0n acela i !el 0n care o !ace deviana po*itiv# 4totu i9 0n evul mediu9 Ciordano Jruno a !ost ars pe rug pentru ideile lui9 iar unor creatori nu le6a !ost recunoscut# opera dec>t post)mortem5M 4( nu pot fi aplicate dec*t la cazurile observabile 9 nu i la +olnavii psi,ici ale c#ror simptome nu sunt su!icient de evidente sau care9 dintr6un motiv sau altul 0 i ascund psi,iatrului sau psi,oterapeutului unele mani!est#ri. <n general9 criteriul statistic se aplic# unui num#r mare de deviani9 cu e:cepia celor care pre*int# un comportament patologic nepre;udiciat. <n aceste condiii9 deviana nu apare ca sinonim# cu anormalitatea. 2. Criteriul normativ. Deviana apare ca o conduit ce dezamgete o ateptare$ ce violeaz sau neag o norm sau o valoare social( <ncorpor>nd e:pectaiile mem+rilor grupului !a# de modul 0n care tre+uie s# se comporte i s# acione*e indivi*ii9 norma repre*int# i o e:presie a apro+#rii celorlali. 7a repre*int# o prescripie a aciunii sau un reper ideal a comportamentului. Normele sociale pre*int# urm#toarele !uncii 4S.8. R#dulescu9 12219 pp1/6115:

asigur# relativa predicti+ilitate a aciunii umane i socialeM orientea*# socia+ilitatea uman# 0n sens de*ira+ilM con!er# un caracter raional i normativ aciunii 4ea tre+uie s# respecte anumite indicaii normative pentru a6 i putea atinge scopul5M asigur# legitimitatea9 e!iciena i corectitudinea comportamentului. 7. DurH,eim considera c# normele e:ercit# asupra oric#rui individ presiuni sau constr>ngeri care6l !ac s#

se con!orme*e o+iceiurilor9 moravurilor sau regulilor ;uridice. Atunci c>nd a tept#rile mem+rilor grupului nu sunt 0ndeplinite9 c>nd o norm# este violat#9 grupul social 0 i mani!est# de*apro+area. Un act deviant este 0nainte de toate un act blamat. 7l nu ar putea !i ast!el 0n lipsa unei idei clare despre ceea ce este normal sau patologic9 drept sau nedrept9 +ine sau r#u. Criteriul normativ susin# c# deviana 0nseamn# violarea normelor9 a!irm>nd e:istena o+iectiv# a normelor 4!aptul c# sunt e:terioare i e:ercit# o anumit# putere asupra noastr# prin intermediul proceselor de sociali*are i internali*are59 +a*a lor consensual# 4sunt regulile consensuale larg 0mp#rt# ite5 i !aptul caracterul lor democratic 4sau aplica+ilitatea lor uni!orm#5. 5imitele de!iniiei ela+orate 0n +a*a acestui criteriu in de !aptul c#: /( norma nu se identific cu conduita$ deoarece nici o conduit# uman# nu respect# 0ntru totul regulile aciunii. De alt!el9 comportamentul 4strict5 normativ nu este cel mai !recvent i nici cel mai o+i nuit model de conduit# dintr6o societate. De asemenea9 nici o norm# social# nu speci!ic# 0n detaliu graniele dincolo de care un comportament poate !i considerat -n mod sigur ca deviant. Ast!el9 la o petrecere +eia este tolerat# i evaluat# ca o conduit# relativ accepta+il#9 0n timp ce la volan ea este aspru sancionat#. 0( ma%oritatea ateptrilor$ normelor i valorilor nu formeaz blocuri omogene u or de recunoscut. 7le trec9 mai ales 0n ultimele "6$ decenii9 printr6un amplu proces de sc,im+are. Criteriul normativ nu ine seama su!icient de caracterul evolutiv al normelor socialeM 1( normele pot varia de un grup la altul$ de la o zon cultural la alta 9 iar acesta poate !i o surs# de am+iguitate. Criteriul normativ se poate dovedi a !i prea rigid i prea puin !le:i+il atunci c>nd pre*int# doar perspectiva ansam+lului social i nu i a su+6grupurilor sale. Av>nd 0n vedere de*avanta;ele mai sus menionate9 0n ca*ul de!iniiilor normative distincia dintre devian# i nondevian# risc# s# devin# i mai pro+lematic#. 3. Criteriul magnitudinii i gravitii actului deviant . Con!orm acestuia9 sunt considerate deviante numai actele care se abat -n mod semnificativ de la ateptrile celorlali i al cror grad de periculozitate solicit intervenia reprezentanilor instituiilor de control social 6ai poliiei$ %ustiiei sau ai instituiilor corecionale7( <n acest sens9 deviana este o conduit# pe care mem+rii unei societ#i o consider# at>t de rea i de periculoas# 0nc>t ela+orea*# sanciuni speciale 0mpotriva ei9 merg>nd p>n# la e:cluderea devianilor din grupul din care !ac parte 4de la privarea de li+ertate9 p>n# la pedeapsa pe via# E sau capital#9 0n unele state5.

Noncon!ormismul vestimentar sau ver+al sunt !orme %neutre& de devian# deoarece9 ele nu produc reacii de ostilitate i de condamnare vi*i+ile9 spre deose+ire de !urt sau omor. Cele mai grave in!raciuni 0n opinia pu+licului rom>nesc 6 ar#tau Dan Janciu i S.8. R#dulescu 4122$5 6 sunt 0n ordinea lor descresc#toare urm#toarele: violurile9 omuciderile9 corupia 4sau crima organi*at#59 !urturile9 alcoolismul9 tra!icul cu arme9 a!acerile ilicite9 delincvena ;uvenil#9 tra!icul i consumul de droguri9 ,omose:ualitatea i prostituia. Nici acest criteriu nu este lipsit de limite8 /( -n viaa social nu e'ist un singur comportament conform cu norma sau contrar normei$ ci o mare varietate a acestuia( Unele conduite sunt considerate mai puin accepta+ile i cu toate acestea sunt tolerate. (urtul i simpla nepolitee nu ofenseaz -n egal msur sentimentele indivizilor dintr)un grup social i nu afecteaz -n aceeai msur solidaritatea moral a membrilor societii 9 scria 7. DurH,eim 4122"5. De aceea9 nepoliticosul este +lamat9 0n timp ce ,oul e pedepsitM 0( un alt dezavanta% provine din ambiguitatea conceptelor de magnitudine sau periculozitate . Pentru simul comun9 periculo*itatea este o anomalie a moralit#ii9 0n timp ce pentru criminologie ea repre*int# un criteriu clar de sta+ilire a r#spunderii penale. De asemenea9 e:perti*ele psi,iatrice9 utili*ate 0n criminologie9 trans!er# noiunea de periculo*itate la nivelul personalit#ii in!ractorilor9 suger>nd te*a a a6numitei %personalit#i periculoase&. 4. Criteriul reaciei sociale. Din perspectiva acestui criteriu9 conceptul de deviana este de!init prin luarea 0n considerare a interaciunii deviantului cu cei care6i evaluea*# comportamentul. .eviana nu este o proprietate inerent unor comportamente$ ci o calitate atribuit de antura% -n funcie de convenienele sociale . Alt!el spus9 deviana nu este de!init# prin actul 0n sine i nici prin simpla 0nc#lcare a normelor9 ci prin individul care se anga;ea*# 0n acte speci!ice9 percepute de anumii indivi*i i condamnate. Reacia.condamnarea pe care o provoac# 4de mustrare9 sarcasm9 condamnare9 i*olare9 ostraci*are9 privare de li+ertate9 detenia pe via#. pedeapsa capital#5 este criteriul ma;or al devianei 48. Cusson9 122/5. <n cadrul procesului de de!inire a devianei indivi*ii parcurg urm#toarele etape: a5 interpretea*# un comportament ca !iind deviant9 +5 de!inesc persoanele care se comport# di!erit ca deviante i c5 le aplic# un tratament aparte. .ac membrii unui grup nu reacioneaz$ deviana poate rm*ne 9invizibil3 sau nu e'ist ca atare( (enomenologii susin c# nici o teorie tiini!ic# nu a pre*entat cu su!icient de complet cau*ele reale ale comportamentelor deviante i9 de aceea9 nu de!iniiile tiini!ice9 ci cele ale simului comun tre+uie luate 0n considerare. Prin urmare9 deviana implic# evaluare i ;udecat#9 aplicarea de sanciuni i suportarea unor consecine. De!inirea viol#rilor normative este o construcie social# 4 i politic#9 am ad#uga noiM ve*i i Urelativitatea !enomenului devianei&9 0n cadrul capitolului urm#tor5. )otu i9 variantele mai recente ale interacionismului sim+olic insist# asupra !aptului c# e:ist# o anumit# predicti+ilitate a r#spunsului social care conturea*# stigmatul sau identitatea deviant#9 iar individul deviant se

auto6etic,etea*# ca inadaptat9 deviant sau in!ractor9 0ntre el i ceilali av>nd loc un proces de negociere a realit#ii. De asemenea9 se !ace distincie 0ntre deviana societal# i cea situaional# i reaciile di!erite pe care le implic# acestea. Dintre limitele utili*#rii acestui criteriu mai importante sunt: /( fiecare grup particular are propriile sale definiii asupra normalitii sau devianei 9 iar aceast# relativitate este o surs# de am+iguitateM 0( nu e'plic dac deviana secret implic i ea una numit consens evaluativ: deviantul este o persoan# discreditat#9 dar individul care practic# deviana secret#9 este el discreti+alK 1( criteriile obiective -n definirea devianei sunt -nlocuite cu unul subiectiv9 neg>ndu6se elemente reale9 o+iective ale devianei 4de e:emplu9 victima este complet ignorat#5 pentru a se su+linia importana etic,et#rii conduitei deviante i a devianilorM 4( sunt omise cauzele iniiale ale genezei devianei 9 accentul !iind pus doar pe consecinele acesteia 4de!iniia9 sanciunea9 reacia pu+licului5. 5. Criteriul medical. Potrivit acestui criteriu9 devianii sunt indivizii incapabili s respecte normele sociale$ datorit deficienelor lor fizice sau psihice( 7ste vor+a aici despre +olnavii psi,ic9 0n special psi,oticii i psi,opaii9 care nu au capacitatea de a distinge 0ntre +ine r#u9 0ntre moral i imoral. Dac# 0nc#lcarea legilor 6 ca ansam+lu de reguli normative edictate de c#tre autoritatea cu caracter statal6politic 6 constituie o !orm# particular# de devian#9 +oala psi,ic# repre*int# un alt !el de devian#9 0n condiiile 0n care9 bolnavul se abate prin conduita sa de la cerinele normalitii incluse -n noiunea de sntate psihic 9 valorizat -ntr)o anumit societate 4S.8. R#dulescu i 8. Piticariu9 12125. Desigur9 personalitatea patologic# poate s#v>r i acte deviante i 0n raport cu alte norme sociale: morale9 de politee9 ;uridice etc. Cercet#rile asupra personalit#ii patologice9 care au pus accentul pe rolul individului 0n producerea actelor deviante9 au sugerat c#9 cel mai adesea9 violarea normelor sociale este 0n!#ptuit# de c#tre indivi*ii de!icieni9 caracteri*ai prin tul+ur#ri de comportament sau de personalitate9 incapa+ili s# se adapte*e conte:tului socio6cultural. Repre*entanii psi,opatologiei i psi,iatriei actuale recunosc !aptul c# elementele +iogene i psi,ogene sunt modelate i controlate social9 deviana !iind9 0n mod !undamental9 un !enomen psi,osociologic i nu doar psi,ologic sau sociologic. Cu alte cuvinte9 cele mai multe manifestri de natur psihopatologic nu sunt doar rezultatul unei anumite 9boli3$ ci i al violrii sau contrazicerii$ mai mult sau mai puin puternice$ a normelor sociale: ele pot fi produse de diveri factori 6separai sau combinai -n cele mai variate formule78 de la influenele genetic formative$ la socializarea deficitar$ de la unele e'periene traumatizatoare care au modificat dezvoltarea personalitii$ la incapacitatea de a face fa situaiilor de stres i tensiunii emoionale( Con!orm acestui criteriu9 +oala 0nsemn# %alegere !orat#& sau %constr>ngere&9 ceea ce poate %motiva& sau scu*a actele deviantului. Ideea 0 i are originea 0n lucr#rile lui ). Parsons care aprecia c#9 boala este singura form de 9devian legitim39 deoarece individul este incapa+il s# ;oace rolurile sale sociale normale.

5imitele acestui criteriu re*ult# din !aptul c#: /( deviana este confundat cu patologicul sau anormalitatea9 0( persoana patologic este prezentat prea des ca ne)fiind liber s)i aleag preferina sau conduita i 1( nu ine seama$ suficient de mult$ de faptul c societatea este aceea care stabilete liniile de demarcaie ale devianei9 psi,iatrii av>nd sarcina sta+ilirii doar a cau*alit#ii clinice. Ansam+lul acestor criterii de de!inire a devianei sugerea*# e:traordinara +og#ie semantic# a conceptului i marea varietate a conduitelor. Utili*area unui paradigme sau a unui criteriu sau altul depinde adeseori de opiunea autorului pentru o anumit# teorie sau modalitate interpretativ#. <n conclu*ie9 de!iniiile propuse 0n !uncie de di!eritele discipline9 paradigme sau criterii menionate sunt uneori pro+lematice9 de i sunt larg ve,iculate i 0mp#rt# ite. C>teva dintre acestea sunt: .efiniia pozitivist$ absolutizatoare: %Anumite comportamente9 identit#i i moduri de a g>ndi sunt 0n mod %natural& deviante9 pretutindeni i 0n toate epocile istorice. Deviana este considerat# ca !iind o caracteristic# o+iectiv#9 real# a %lucrurilor&9 ce poate !i locali*at# i studiat# printr6o a+ordare po*itivist#&. )otu i9 comportamentul deviant care nu este 0nc# etic,etat de ceilali r#m>ne invi*i+il sau nu e:ist# ca atare. .efiniia statistic$ relevat$ dar insuficient: %Anumite comportamente9 identit#i i moduri de a g>ndi care apar cu o mai mic# !recven#9 care sunt mai rare sunt deviante&. De!iniia este operant# 0n ca*ul comportamentelor clar o+serva+ile9 dar nu i ca*ul unor simptome insu!icient de puternice pentru a !i etic,etate psi,iatric. .efiniiile din perspectiva efectelor duntoare$ gravitii i periculoziii devianei$ relevante dar insuficiente8 %Anumite comportamente9 identit#i i moduri de a g>ndi care sunt d#un#toare i r#u intenionate sunt deviante&. <ns#9 nu toate comportamentele i modurile d#un#toare de a g>ndi sunt deviante9 dup# cum e:ist# i !orme de devian# care nu sunt r#u intenionate. .efiniiile criminologice$ relevate dar insuficiente: %)oate a+aterile de la normele ;uridice ale unei societ#i repre*int# mani!est#ri deviante 0n societate&. Dar9 sunt i acte criminale de!inite ca nondeviante9 cum ar !i cele 0n legitim# ap#rareK 7:ist# !orme de devian# care sunt criminaleK E'ist i deviana pozitiv; Da9 ea repre*int# 0ns# o e:trapolare a de!iniiei statistice i 0mp#rt# e te i unele dintre elementele %criteriului periculo*it#ii&. )otu i9 dac# deviana implic# o+ligatoriu pre*ena unei reacii negative9 atunci este conceptul de %devian# po*itiv#& unul utilK

1.". D7NIAOA CB8PBR)A87N)A=V: CBNC7P) PI (7NB87N

Am v#*ut de;a c# deviana penetrea*# toate aspectele vieii sociale9 !iind pre*ent# peste tot 0n acela i timp sau omnipre*ent#. Am indicat !aptul c# realitatea este 0n permanent proces de sc,im+are i c# este structurat# independent de de!iniiile i interpret#rile noastre 4de e:.9 perspectiva po*itivist#9 a+soluti*atoare5. Am menionat i !aptul c# de!iniiile devianei provin dintr6o varietate de surse: perspective9 discipline sau criterii. Deviana poate !i 0nt>lnit# peste tot9 0n toate activit#ile sociale9 la orice individ9 c,iar dac# unii sunt mai predispu i la devian# dec>t aliiM c,iar dac# unii tind s# devie*e de la norme mult mai importante comparativ cu alii. De asemenea9 la !el ca i 0n ca*ul comportamentului con!ormist9 cel deviant este 0ntr6o anumit# m#sur# predicti+il9 din moment ce pre*int# o anumit# sta+ilitate 0n timp. Studiul comportamentului deviant implic# de*voltarea unui anumit grad de 0nelegere a procesului sc,im+#rii i de*voltarea gradului de con tienti*are a modului 0n care de!iniiile realit#ii sunt negociate 0n situaiile vieii de *i cu *i sau la nivel politic. Caracteristici principale ale conceptului de devian sunt ambiguitatea$ comple'itatea i e'tensia lui e:traordinar#. Ambiguitatea noiunii este ;usti!icat# de mai multe constat#ri. 7a re*ult# din !aptul c#9 de i termenul prive te un !enomen cu largi re*onane i implicaii9 0n toate paradigmele e:plicative sau domeniile de studiu 0n care este revendicat9 %el cap#t# o interpretare speci!ic#9 0nelesul general al termenului r#m>n>nd acela i& 4N. Dragomirescu9 12/-9 p."25. <ntr6una din cele mai cuprin*#toare i mai transparente de!iniii ale conceptului9 deviana apare ca %ansam+lul conduitelor i st#rilor pe care mem+rii unui grup le ;udec# drept necon!orme cu a tept#rile9 normele sau valorile lor i care9 0n consecin#9 risc# s# tre*easc# din partea lor repro+are i sanciuni& 48aurice Cusson9 122/9 p.$$35. Nici aceast# de!iniie nu este 0ns# total lipsit# de am+iguitate sau atotcuprin*#toare. Pe de o parte9 comportamentul deviant apare ca !iind %r#u v#*ut& i sancionat de ma;oritatea mem+rilor unui grup. Pe de alta9 nu toate mani!est#rile deviante ale personalit#ii au un e!ect de*organi*ator asupra relaiilor acesteia sau asupra !uncion#rii societale 4ca 0n ca*ul devianei po*itive5. De asemenea9 Al+ert Bgien 423325 sesi*ea*# unele dualit#i care contri+uie la am+iguitatea noiunii. 8ai 0nt>i9 deviana !ace re!erire la dou# !enomene distincte: la -nclcarea unei prescripii prin care individul se pune sau este pus 0ntr6o situaie de marginalitate9 ca atunci c>nd nu se respect# un articol de lege sau normele de politee 4deviana comportamental#5 i la ne)aplicarea unei reguli de conceptualizare$ ce scoate individul 0n a!ara raionalit#ii instituite i acceptate social deoarece9 el nu mai inspir# 0ncredere9 apare ca iraional9 ne+un sau inuman 4deviana cognitiv#5. <n al doilea r>nd9 autorul conc,ide c# % un act considerat deviant atunci c*nd este descris cu a%utorul unor criterii care in o anumit ordine normativ poate aprea normal atunci c*nd este descris cu a%utorul unor criterii proprii unei alte ordini normative3 4A. Bgien9 23329 pp. 2""62"$5. Un ;a! armat9 temeinic plani!icat i organi*at de mem+rii unei +ande apare ca deviant# prin raportare la normele morale i ;uridice ale ma;orit#ii9 dar ea apare devianilor ca !ireasc# din punctul de vedere al regulilor de cooperare recunoscute ma;oritatea mem+rilor societ#ii.

Complexitatea conceptului re*ult# din marea varia+ilitate a !enomenului pe care 0l descrie i din perspectivele e:trem de numeroase din care este a+ordat acesta. S!era conceptului include E a a cum am ar#tat 0n su+capitolul anterior E deviana comportamental#9 cognitiv# i cea identitar#. Atunci c>nd ne oprim la accepiunea restr>ns# a termenului9 la deviana comportamental#9 vom putea identi!ica alte dou# accepiuni. <n sensul larg9 deviana ar include toate comportamentele care se a+at de la reperele normativ6valorice9 de la transgresiunile cele mai le;ere9 la cele mai grave. <n sensul restr>ns9 deviana comportamental# ar include doar a+aterile de la normele sociale9 nu i violarea normelor penale. Acest sens e:plic# sintagma de tipul Ucomportamentul deviant i cel criminal.in!racional&9 pe care am utili*at6o 0n te:tul pre*entului volum. Extensia e:traordinar# este a noiunii poate !i evideniat# prin anali*a universului devianei cu a;utorul unei a:e pe care sunt plasate patru mari categorii de deviani9 ale c#ror acte varia*# de la cele mai puin9 la cele mai mult voluntare 4c!. 8aurice Cusson9 122/M C. Neamu9 233"5: a+cd a. <olnavii mintal i persoanele cu handicapuri fizice ale c#ror tul+ur#ri au drept cau*# !actorii +iologici ereditari sau care apar dintr6o le*iune organic# ulterioar#9 se a!l# 0n a!ara aciunii voluntare. +. "ndivizii cu tulburri de comportament sunt persoanele 0n ca*ul c#rora caracterul voluntar al actului nu este nici clar acceptat9 nici e:clus. Alcoolicii i to:icomanii9 spre e:emplu9 acionea*# 0n mod voluntar 0n primele !a*e ale evoluiei lor9 dar dup# instalarea dependenei9 ei 0ncetea*# de a mai !i complet li+eri9 acion>nd mai mult automatic. Nevro*ele9 psi,opatiile sau tul+ur#rile de caracter !ac parte din aceea i categorie9 deoarece este greu de sta+ilit un raport sigur 0ntre compulsiune i capacitatea de autodeterminare a conduitei. c. =ransgresorii sunt devianii care 0ncalc# 0n mod con tient9 voluntar o norm# a c#rei vala+ilitate o accept#. 7i acionea*# din interes9 oportunism sau su+ imperiul pulsiunilor. 8a;oritatea delincvenilor violea*# norme a c#ror legitimitate o recunosc i admit. d. .evianii subculturali sunt at>t noncon!ormi tii despre care a vor+it R. 8erton9 c>t i minorit#ile active despre care vor+e te S. 8oscovici. 7ste vor+a de indivi*ii sau grupurile de indivi*i care neag# normele i valorile dominante 0n grupurile sau societ#ile de apartenen#9 o!erind i alternative ale acestora. Arti tii noncon!ormi ti9 disidenii9 mem+rii sectelor religioase9 terori tii aparin acestei categorii. Dac# sociologii studia*# 0n cadrul domeniului devianei9 cu predilecie9 ultimele trei categorii de devian#9 psi,ologia i psi,opedagogia comportamentului deviant a+ordea*# toate categoriile mai sus menionate9 de la cele asociale 4+olile psi,ice59 la cele antisociale 4in!raciunile sau delicteleM de la cele 0ntotdeauna sancionate de lege9 de la cele %imorale&9 incompati+ile cu %codurile& culturale ale grupului sau

societ#ii 4indecena9 o+scenitatea9 perversiunea5 i p>n# la actele e:centrice sau +i*are 4de e:emplu9 adoptarea unei inute insolite9 a lim+a;ului ver+al sau never+al noncon!ormist etc.5. Datorit# spaiului pe care 0l avem la dispo*iie9 indivi*ii cu tul+ur#ri de comportament i transgresorii vor constitui categoriile tratate cu prioritate. #enomenul devianei posed#9 la r>ndul s#u9 unele caracteristici de +a*# precum: universalitatea9 varia+ilitatea i relativitatea sa. niversalitatea devianei re*id# 0n !aptul c# ea a e:istat i e:ist# 0n toate societ#ile9 din moment ce toate comunit#ile au cunoscut conduite +lamate i sancionate. 7ste imposi+il ca toi indivi*ii s#6 i interiori*e*e i s# 0mp#rt# easc# cu aceea i intensitate sentimentele de solidaritate social#9 normele i valorile grupale. De aceea9 ;udec#ile generatoare de devian# au ap#rut i vor ap#rea 0n toate societ#ile i 0n toate epocile istorice. Constat>nd permanena !ormelor grave9 criminale ale conduitei deviante 0n societ#ile umane9 7. DurH,eim aprecia: %crima este normal#9 !iindc# o societate 0n care ar lipsi este cu totul imposi+il#& 4apud A. Bgien9 23329 p.2$5M crima nu este o +oal# social#9 de i poate avea !orme anormale. 8arele sociologul ad#uga c#9 dac# nu e:ist# nimic mor+id 0n crim#9 pedeapsa nu poate avea drept scop vindecarea ei9 ci meninerea regularit#ii conduitelor o+serva+ile. Conduitele universal condamnate sunt urm#toarele 4A. Co,en9 12--9 p. "'M N. Coodman9 12219 p. 1$2M 8. Cusson9 122/9 p.$$$5: 1.omorul voluntar al unui mem+ru al grupului de apartenen#M 2. incestul dintre mam# i !iu9 tat# i !iic#9 !rate i sor#M ". violul: $. furtul. <n societ#ile occidentale sau de tip occidental9 aceste aciuni sunt ast#*i pro,i+ite prin coduri legale !ormale9 care prescriu i pedepse pentru cei ce le comit. 7:ist# 0ns# i numeroase discuii cu privire la ceea ce este drept i nedrept9 +ine i r#u9 accepta+il i inaccepta+il 4de e:emplu9 controversele legate de pedeapsa capital#59 0nc>t se poate a;unge la impresia c# totul este relativ. !ariabilitatea !enomenului devianei este aceea care a generat comple:itatea i e:tensia noiunii care 0l descrie. 7a e:plic# 0n mare m#sur# i relativitatea !enomenului. Naria+ilitatea re*ult# din !aptul c# normele i valorile care %prile;uiesc& transgres#rile sunt e:trem de numeroase9 din !aptul c# ele se modi!ic# uneori dramatic 0n cursul timpului. Unele tipuri ale devianei re*ult# din 0nc#lcarea normelor morale9 altele din 0nc#lcarea nomelor de politee9 a normelor instituionale sau organi*aionale9 iar altele din 0nc#lcarea normelor ;uridice. De i grania dintre ceea ce este permis i inter*is9 normal i anormal este destul de vag#9 plasarea undeva 0n ;urul liniei de demarcaie nu este evaluat# la !el ca i 0nc#lc#rile ei !lagrante. Deviana le;er# nu este sancionat# la !el ca i !ormele sale grave. Sociologii i istoricii con!irm# !aptul c# !ormele devianei corespund nivelului general de de*voltare al unei societ#i i c# ele s6au multiplicat 0n decursul de*volt#rii structurii sociale. (ormele tot mai numeroase i rata 0n cre tere a criminalit#ii contemporane sunt 0n re*ultatul unor !actori precum:

procesului moderni*#rii9 industriali*#rii9 ur+ani*#rii de*voltarea statelor moderne i evoluia lor actual#M

i glo+ali*#rii9 care caracteri*ea*# apariia

deplas#r#rile mari de populaie i p#r#sirea am+ianei tradiionaleM sc,im+area compo*iiei etnice a populaieiM consumul de alcool i stupe!ianteM cre terea ponderii timpului li+er neorgani*at li+ertina;ului moral promovat prin orice mi;loc 4educaional9 mass6media5. Un e:emplu recent9 este apariia i de*voltarea in!raciunilor electronice odat# cu de*voltarea

computerelor personale i a internetului 0ncep>nd din anii W13. 7ste 0nc# o dovad# a !aptului c# in!ractorii urm#resc i valori!ic# toate oportunit#ilile. "elativitatea re*ult# din !aptul c# nici un comportament nu este 0n mod intrinsec deviant9 deviana !iind re*ultatul unei de!iniii colective. Aceast# caracteristic# re*id# 0n urm#toarele aspecte: /( !entru a fi etichetat ca deviant i sancionat$ un act trebuie mai -nt*i s devin vizibil celorlali . Acesta este i t>lcul prover+ului %Foul neprins e negustor cinstit&. Ast!el9 num#rul mani!est#rilor ilicite este mult mai mare dec>t cel al actelor care sunt descoperite i investigate de poliie i ;ustiie. Prin urmare9 e:ist# a+ateri care scap# vigilenei i percepiei pu+lice. <n literatura de specialitate 4;uridic#9 criminologic#9 psi,ologic#9 sociologic# etc.5 se !ace distincie 0ntre urm#toarele categorii de criminalitate: (ig.nr. 1. C7=7 PA)RU CA)7CBRII A=7 CRI8INA=I)VOII
Criminalitatea real# Ci!ra neagr# a criminalit#ii Criminalitatea penal#

XX

Criminalitatea aparent#

criminalitatea real cuprinde totalitatea mani!est#rilor ilicite9 antisociale care au avut loc 0n realitateM criminalitatea descoperit 6aparent sau relevat7 cuprinde doar o parte a !aptelor cu caracter penal. 7ste vor+a de cele care au a;uns la cuno tina organelor de controlului social9 care au !ost investigate de organele speciali*ate 4inclusiv in!raciunile cu autori necunoscui5. <ntruc>t nu sunt identi!icate toate !aptele penale9 in!racionalitatea descoperit# are o s!er# mai redus# comparativ cu cea real#. Di!erena dintre ele !ormea*# cifra neagr a criminalitii9 const>nd 0n !aptele penale care nu a;ung la cuno tina organelor ;ustiiei penale. delincvena legal sau %udecat vi*ea*# actele ;udecate i condamnate penal. S!era sa acoper# doar o parte din delincvena descoperit#9 deoarece nu toate !aptele a;ung s# !ie condamnate penal 4unele nu sunt pasi+ile de ;udecat#9 altele sunt anulate de graierile care au loc pe parcursul ;udec#ii etc.5. Spre e:emplu9

in!raciunile produse de persoanele cu un prestigiu social !oarte ridicat 4de pild#9 de 0nali !uncionari guvernamentali5 E a a6numitele in!raciuni ale gulerelor al+e E sunt rareori descoperite9 iar atunci c>nd au devenit vi*i+ile i etic,etate9 rareori sunt condamnate penal9 cel mai adesea !iind mu amali*ate. 0( Un comportament poate s apar -ntr)un conte't normativ ca deviant$ iar -n altul nu . Ceea ce 0ntr6un sistem normativ6valoric este permis poate !i inter*is 0n altul i invers. Prostituia este sancionat# penal 0n state precum: ?aponia9 C,ina 9 ),ailanda9 0n unele #ri !oste comuniste9 printre care i Rom>nia 4pedepsele !iind aplicate prostituatelor9 pro:eneilor i mult mai rar clienilor59 0n timp ce9 alte state o admit legal ca pe un %r#u necesar& 4Australia9 Cermania9 Blanda9 7lveia9 in unele state din SUA 4Nevada i AlasHa5 etc.5. =a !el9 sc,im+area unora dintre normele i valorile unei colectivit#i !ace ca la un moment dat ceea ce a !ost sancionat s# devin# acceptat sau invers. Fomose:ualitatea a !ost mult timp considerat# o tul+urare a identit#ii de gen9 0n timp ce9 e9 ea este e:clus# de psi,iatrii din inde:ul tul+ur#rilor se:uale. De asemenea9 relaiile ,omose:uale au !ost mult timp tolerate9 pentru 0n epoca modern# s# !ie inter*ise legal iar9 mai recent9 s# !ie admise legal. Drogurile au !ost +ine tolerate 0n alte perioade9 de i se a!l# ast#*i 0n a!ara legii. Ara+ii au tolerat consumul de ,a i timp de secole9 iar cre tinismul nu pro,i+e te consumul de alcool9 dec>t atunci c>nd este e:cesiv. 7l este 0ns# total inter*is 0n cultura islamic#. 1( Un act va fi condamnat dac este pus -ntr)o anumit situaie i nu va fi sancionat -n alta$ din cadrul aceluiai conte't normativ( Un act nu poate !i ;udecat separat de situaia 0n care s6a produs. ?.D. Douglas 412/19 p.1"25 o!er#9 0n acest sens9 urm#torul e:emplu: %Io !emeie pl>ng>nd pe str#*ile unui ora poate !i considerat# %+olnav# psi,ic&. Cu toate acestea9 dup# ce am a!lat c# ea tocmai a !ost implicat# 0ntr6un accident de circulaie 0n care a pierdut o persoan# iu+it#9 comportamentul ei poate !i v#*ut ca !iind re*ultatul %durerii normale& i nu al %+olii psi,ice&. Doar conte:tul situaional clari!ic# acest lucru&. De asemenea9 actul se:ual dintre un +#r+at i o !emeie este a+solut !iresc atunci c>nd se petrece9 cu consim#m>ntul celor doi parteneri9 0n intimitatea dormitorului. <n pu+lic9 40ntr6o sal# de cinema sau 0n parc5 acela i act apare ca indecent i este sancionat legal. =a !el9 omorul este o crim# grav#9 dar nu i 0n ca*ul soldatului care6 i ucide du manul9 pe timp de r#*+oi. 4( Un act va fi socotit sau nu deviant -n funcie de status)rolul autorului su . 7tic,etarea devianei i reacia social# !a# de acesta este in!luenat# de puterea i statului social9 economic9 cultural9 de v>rsta9 se:ul sau rasa deviantului. Prestigiul relativ i puterea asociat# acestor caracteristici determin# cine i ce comportament va !i de!init ca deviant. In!raciunile gulerelor al+e tind s# !ie mult mai rar sancionate9 ele ap#r>nd a !i mai puin condamna+ile i 0n opinia pu+licului larg. De asemenea9 o idee stranie este mai rapid acceptat# atunci c>nd a !ost !ormulat# de o persoan# cu un statut superior 0n grup 4de lider59 dec>t atunci c>nd a !ost propus# de un individ marginali*at. <ntr6o societate 0n care sinuciderea i crima este de*apro+at#9 este posi+il ca un c#pitan care a acceptat s# moar# 0n timpul nau!ragiului vasului s#u sau ca un o!ier care a luptat eroic p>n# 0n ultimul moment9 0mpreun# cu toi soldaii s#i9 s# !ie decorai postum.

>( Un act apare ca deviant sau nu -n funcie de modificarea atitudinii ma%oritii populaiei( Atunci c>nd cre te !oarte mult !recvena unui compotament sau c>nd se recuno te pu+lic aria sa de cuprindere9 asist#m de regul# i la cre terea gradului de toleran# al populaiei !a# de mani!estarea respectiv#9 care e scoas# din categoria devianei. A a s6a 0nt>mplat 0n ca*ul leg#turilor se:uale premaritale sau c,iar a mastur+#rii din perioada premarital#. Anterior condamnate9 ele sunt tolerate sau acceptate ast#*i. Invers9 dac# ma;oritatea consider# c# un comportament tolerat are un caracter o!ensator la adresa unui num#r de indivi*i9 conduita respectiv# poate !i considerat# ca deviant# la nivel social9 ca 0n ca*ul discrimin#rilor de orice !el 4rasiste9 :eno!o+e9 misogine etc.5 sau a etic,et#rilor ;ignitoare 4care au dus la rede!inirile 0n spiritul %corectitudinii politice&5. ?( Un act apare ca deviant atunci c*nd cei -nzestrai cu puterea de a defini deviana 6-n primul r*nd oamenii politicii i diversele categorii de specialiti7 au un interes s fac acest lucru . De!iniiile devianei nu sunt gata ela+orate9 ci sunt re*ultatul unei lupte asidue a unor grupuri de militani i organi*aii care lupt# pentru instituionali*area perspectivei lor asupra a ceea ce este +ine sau r#u 0n legislaia penal# sau civil#9 0n mass6 media9 0n viaa politic# sau religie etc. Dac# grupul are succes el in!ormea*# mem+rii societ#ii ca interpretarea sa este valid#. Recunoa terea i reglementarea !inal# este 0ns# una de ordin politic. C>teva e:emple ar putea !i: activi tii pentru Udreptul la via# a copilului ne6n#scut&9 care militea*# 0mpotriva avortului9 !eministele care militea*# 0mpotriva pornogra!iei9 grupurile care militea*# pentru drepturile animalelor. Crupurile de speciali tii pot !i o categorie special# de militani. De e:emplu9 +#t#ile aplicate copiilor nu au !ost catalogate drept conduit# deviant#9 dec>t 0n momentul 0n care medicii le6au de!init ca atare. Radiologii6pediatrii E nemulumii de statutul lor pro!esional mai sc#*ut9 comparativ cu alte speciali*#ri medicale9 datorit# contactului redus cu pacienii E au v#*ut 0n reali*area unui amplu proiect de cercetare E 0n care au atras i medici cu un statut pro!esional mai ridicat: pediatrii i psi,iatrii de orientare psi,odinamic# E ansa lor de a se impune 0n comunitatea medical#. Pentru a6 i atinge o+iectivul9 ei s6au %coali*at& cu medicii aparin>nd unor segmente mai prestigioase: pediatria i psi,iatria de orientare psi,odinamic# 40n care implicarea clinic# este de tip %!a#60n6!a#&5. Ast!el %descoperirea& sindromului copilului a+u*at9 a !ost utili*at# de radiologi pentru a6 i spori prestigiul pro!esional9 aprecia S.?. P!o,l 423325. Din 12/"9 ,omose:ualitatea a 0ncetat s# !ie considerat# o tul+urare psi,ic#9 psi,iatrii pre!er>nd de!inirea ei ca pre!erin# se:ual# deviant#9 ca urmare a !aptului c# studiile tiini!ice nu au reu it s# identi!ice e:istena unor di!erene semni!icative 0ntre !uncionarea psi,ic# a ,omose:ualilor ,eterose:ual#. <n conclu*ie9 0n anali*a devianei va tre+uie s# ne 0ntre+#m de !iecare dat#: Care este statutul deviantuluiK Dispune el de putereK <n ce cost# actul deviantK Deviant 0n raport cu cineK <n raport cu ce norm#K A c#rui grup9 minoritar sau ma;oritar9 dominant sau lipsit de putereK Prin r#spunsurile la toate aceste 0ntre+#ri i prin caracteristici ale sale9 deviana apare ca un concept comple: ce surprinde un !enomen social e:trem de larg i cea

i de dinamic9 cu o istorie la !el de 0ndelungat# ca i cea a societ#ii9 e:trem de actual i de %adaptat& realit#ii lumii contemporane.

1. $. %D7NIANOA& PI CBNC7P)7=7 APRBPIA)7 7I Datorit# perspectivelor di!erite utili*ate 0n e:plicarea devianei9 0n literatura de specialitate pot !i 0nt>lnite o serie de concepte apropiate noiunii9 s!era lor semantic# !iind mai mult sau mai puin suprapus#9 cu care acesta nu este 0ns# sinonim#. 1. #evian $ problem social. Ca transgresare a normelor a!late vigoare 0ntr6un sistem social dat9 deviana repre*int# un comportament care repune 0n cau*# at>t normele sociale c>t i unitatea i coe*iunea sistemului. <n aceast# accepiune a sa9 deviana poate !i 0nt>lnit#9 dup# cum am mai menionat9 0n !iecare tip de societate. Spre deose+ire de aceasta9 problema social este definit ca o stare colectiv indezirabil$ circumscris unui spaiu particular definit$ care apare -ntr)o anumit perioad a dezvoltrii( Pro+lemele sociale tre+uie anali*ate a adar 0n interiorul societ#ii 0n care apar9 0n str>ns# relaie cu ordinea social#9 cu valorile i structurile distincte ale acestei societ#i. 7le sunt consecinele nedorite i neanticipate ale progresului socio6economic i regl#rii instituionali*ate a comportamentului social 48. Petcu9 12225. (oametea a constituit o pro+lem# 0n 7uropa p>n# la s!>r itul secolului al TNIII6lea9 iar oma;ul a ap#rut ca e!ect negativ al generali*#rii revoluiei industriale9 0n cursul secolului al TNII6lea. Ca i deviana9 pro+lema social# nu poate !i e:plicat# de o teorie unitar# i atotcuprin*#toare9 dat# !iind multitudinea situaiilor sociale de care tre+uie s# se ocupe. Care sunt pro+lemele sociale ale societ#ii rom>ne ti actualeK C>teva dintre cele mai stringente pro+leme sociale sunt: srcia 4rom>nii cu salariu mediu a!l>ndu6se su+ pragul minim al s#r#ciei cu cca. 3.'3 de ceni9 0n august 233259 oma%ul 4cu prec#dere 0n unele ;udee59 corupia$ infracionalitatea$ scderea autoritii statului etc. Dintre acestea9 doar corupia i in!racionalitatea sunt incluse i 0n !enomenul devianei9 c,iar 0n nucleul ei delictual9 restul pro+lemelor constituind c>iva dintre !actorii ei !avori*ani. Prin urmare9 noiunea de pro+lem# social# are o s!er# mai larg# dec>t conceptul de devian# social# care9 la r>ndul s#u9 include delincvena 4criminalitatea5. (ig. nr. 2. RAPBR)U= PRBJ=78V SBCIA=V E D7NIANOV E D7=INCN7NOV
Pro+lema social# Deviana social# Delicvena

B pro+lem# social# poate genera o alt# pro+lem#. Spre e:emplu9 oma;ul accentuea*# s#r#ciaM oma;ul i s#r#cia pot crea condiii !avora+ile pentru delincven# etc. Distincia pre*entat# este necesar# deoarece9 conduitele deviante sunt pro+leme sociale pe c>nd9 nu toate pro+lemele sociale presupun 0nc#lc#ri ale normelor. =a r>ndul ei9 delincvena se pre*int# ca un ca* particular al devianei sociale9 ce implic# 0nc#lc#ri ale anumitor norme sociale: a celor penale. 2. #evian % anormalitate. Psi,iatria tradiional# identi!ic# adeseori deviana cu anormalitate. 7a locali*ea*# de cele mai multe ori !enomenul de devian# la nivelul unei adapt#ri de!icitare a individului deviant la e:igenele vieii !amiliale9 pro!esionale i sociale. A. Porot 412-35 preci*a !aptul c#9 noiunea de anormalitate se aplic# tuturor indivi*ilor ale c#ror resurse intelectuale9 ec,ili+ru psi,ic i comportament o+i nuit scap# m#surii i regulilor comune. Psi,iatria actual# consider# c# +oala psi,ic# apare din convergena !actorilor interni i e:terni care a!ectea*# ec,ili+rul psi,ic. Acoperind 0ntreaga gam# a patologiei mentale9 conceptul de anormalitate vi*ea*# !ormele simptomatice ale comportamentului deviant. Noiunea de comportament a+erant este utili*at# pentru a desemna aspectele medico6legale i psi,opatologice cone:e actelor deviante. <n timp ce anormalitatea repre*int# un !apt particular9 ce caracteri*ea*# structura i motivaiile personalit#ii9 evoluia comportamentului 0n raport cu g>ndirea i con tiina9 0n conte:tul situaiilor stresante9 fenomenul devianei repre*int#9 esenialmente9 un !apt social care6 i are originea 0n modul de !uncionare al societ#ii. N.). Dragomirescu 412/-5 aprecia c#9 putem deose+i urm#toarele aspecte etiopatogenice ale comportamentului deviant antisocial: comportamentul motivat patologic9 pentru care se impun m#suri permanente de ordin curativM comportamentul potenat 4sensi+ili*at5 patologic9 pentru care se impun m#suri speciale9 di!ereniateM comportamentul declanat patologic9 pentru care sunt indicate 0n primul r>nd m#surile cu caracter preventivM comportamentul e'acerbat al unui !ond patologic 0n stare de laten# i pentru care9 pe l>ng# m#surile preventive9 se impun uneori m#suri curative di!ereniate. Anormalitatea implic# utili*area unor criterii con;ugate de natur# medico6social#. Din punct de vedere medical9 ea e:prim# numeroasele tipuri de personalit#i pertur+ate care implic# disocia+ilitatea9 tul+urarea con tiinei de sine sau de!ectele de comunicare interuman#. Din punct de vedere social9 ea repre*int# di!erite !orme de devian# comportamental#9 adic# a+ateri de la norm#. <ns#9 nu orice act deviant este se 0nscrie 0n registrul anormalit#ii9 dup# cum nu orice delincvent este un +olnav psi,ic. (ig. nr.". RAPBR)U= ANBR8A=I)A)7 D7NIANOV D7=INCN7NOV E E

Deviana social# Delicvena Anormalitatea

In!racionalitatea speci!ic# di!eritelor categorii de +olnavi psi,ic

Aprecierea unei conduite ca !iind sau nu patologic# sau anormal# presupune un model de re!erin# social#9 0n +a*a c#ruia se evaluea*# at>t caracterul legal sau ilegal al !aptei comise c>t i e!ectele ei pre;udiciante. Norma ;uridic# selectea*# i converte te 0n !apte ;uridice9 ilicite9 conduitele considerate grave prin pericolul social pe care 0l presupun. Comportamentul anormal este unul pro+lematic9 deoarece ridic# pro+leme at>t individului care 0l reali*ea*#9 c>t i societ#ii 0n care acesta acionea*#. )otu i9 0n m#sura 0n care tul+ur#rile psi,ice sunt deseori de!ensive9 protective i compensatoare9 este greu de sta+ilit o demarcaie clar# 0ntre comportamentul anormal i cel normal. 3. #evian $ anomie. Dac# deviana 0nsemn# a+aterea de la norme9 anomia presupune absena aciunii regulatorii a normei. Noiunea de anomie 4a nomos Y !#r# norme5 a !ost utili*at# de 7mile DurH,eim pentru a caracteri*a ruptura ap#rut# 0n trecerea de la societatea tradiional# 4+a*at# pe %solidaritatea mecanic#&5 la societatea modern#9 de tip industrial 4+a*at# pe %solidaritatea organic#&5. Anomia9 a!irma DurH,eim9 este starea de de*ordine sau de pertur+are normativ# care 0mpiedic# indivi*ii s#6 i de*volte comportamentul 0n !uncie de repere clare i precise. Dar9 ea repre*int# o patologie de tran*iie i nu o stare !unciar#. Cu alte cuvinte9 anomia este o stare !ireasc# 0n raport cu stadiul de de*voltare al societ#ilor moderne dar9 anormal# 0n raport cu nevoia de a !ace divi*iune social# a muncii un !actor de coe*iune i solidaritate social#. Prin diminuarea con tiinei colective9 prin dereglarea normativ# i a+sena limitelor aciunii9 anomia determin# un ansam+lu de conduite deviante9 inde*ira+ile. B alt# perspectiv# asupra anomiei este cea o!erit# de Ro+ert 8erton 412-159 0n cadrul c#reia ea devine o stare patologic# a societ#ilor modern. Anomia re*ult# din ruptura dintre scopurile culturale i mi;loacele instituionale9 legale9 de a le transpune 0n realitate. Deviana este produsul acestei rupturi i implic# respingerea9 0nc#lcarea sau eludarea normelor e:istente sau negarea vec,ilor prescripii normative i propunerea altora noi. Prin urmare9 conceptul sociologic de anomie trimite la tendinele spre de*ordine9 de*organi*are i dereglare a sistemului social sau a unui sistem de valori9 tradiional acreditate. <n sens psi,ologic9 anomia apare 0n ca*ul indivi*ilor de*r#d#cinai din mediul lor social sau care i6au pierdut sistemul de valori 4imigranii9 trans!ugii59 predispu i la inadaptare i delincven#. Prin urmare9 anomia este direct implicat -n procesul producerii devianei comportamentale9 iar anomia social genereaz i -ntreine anomia psihologic. Conduitele deviante se pot mani!esta mai u or pe !undalul anomiei9 datorit# inadecv#rii normelor la condiiile noi ale e:istenei sau contradiciei dintre normele e:istente9 inconsistenei reaciei sociale de*ordonate a instituiilor menite s# asigure controlul social. i aciunii

Dac# anomia a !ost identi!icat# uneori cu alienarea9 alteori9 ea a !ost considerat# a !i doar una din cele cinci dimensiuni ale alienrii E ca !enomen glo+al de neadaptare a omului 0n lumea sa9 perceput# ca str#in# i ostil#. <ncerc>nd s# operaionali*e*e noiunea de alienare9 8. Seeman a propus o scal# cuprin*>nd urm#toarele ' dimensiuni: lipsa de putere sau credina c# nu poi controla re*ultatele aciunilor tale intenionateM lipsa de sens sau starea de con!u*ie 0n leg#tur# cu modul de orientare a vieiiM i*olarea social# sau lipsa de ade*iune le credinele i idealurile grupului de apartenen#M 0nstr#inarea de sine sau incapacitatea de a controla propriul destinM anomia sau con!u*ia valorilor9 lipsa normelor i principiilor sau credina c# o+iectivele de*ira+ile pot !i atinse numai prin acte nelegitime9 imorale. Actualmente9 indicatorii alien#rii 4inclu*>nd anomia59 sunt utili*ai ca elemente ale sistemului de indicatori ai calit#ii vieii. 4. #evian % marginalitate. )ermenul a !ost pentru prima dat# utili*at9 su+ !orma %individului marginal&9 de R. ParH 0n 12219 !iind ulterior de*voltat de 7. StoneQuist9 0n 12"/. 8arginalitatea se re!er# la o po*iie social# peri!eric#9 de i*olare a indivi*ilor sau grupurilor cu acces drastic limitat la resursele economice9 politice9 educaionale9 i comunicaionale ale societ#ii. Sursa marginali*#rii se a!l# 0n modul de organi*are al unei societ#i care permite sau !avori*ea*# accesul inegal la resurse9 discriminarea unor persoane sau grupuri sociale. Psi,ologic9 marginali*area corespunde unui con!lict intrapsi,ic9 re*ultat din !rustrarea resimit# ca urmare a contradiciei e:istente 0ntre procesul sociali*#rii primare i cel al resociali*#rii9 0ntre *estrea cultural# de;a asimilat# i cea care caracteri*ea*# sistemul cultural normativ 0n care persoana dore te s# se integre*e 4ca 0n ca*ul emigranilor sau a celor care se mut# de la sat la ora sau a celor care trec de la o categorie social# la alta5. Ca o reacie de compensare9 ea se caracteri*ea*# prin reacii ostile !a# de normele i valorile sociale9 comportamente deviante9 agresivitate i violen#. 7tic,etarea actelor deviante i stigmati*area autorilor acestora !avori*ea*#9 la r>ndul ei9 marginali*area devianilor. 8arginali*area are ca e!ect i*olarea social#9 alienarea9 inadaptarea9 neintegrarea social#9 de*organi*area !amilie etc. Crupurile marginale sunt9 de regul#9 compuse din noii venii 0ntr6un grup social sau organi*aie9 din indivi*ii ne6integrai complet: imigrani9 persoane inadaptate9 s#raci9 omeri9 minorit#i etnice puternic discriminate9 ,andicapai9 +olnavi psi,ici9 delincveni.

1.'. (UNCOII=7 D7NIANO7I Nu sunt multe situaiile 0n care suntem dispu i s# ne de*v#luim 0n mod pro!und celorlali. Adesea9 suntem constr>n i s# adopt#m o anumit# conduit# 0n !uncie de rolul ;ucat: de mam#9 soie9 cadru didactic9

coleg9 prieten etc. Rolul social9 ca aspect dinamic al statutului9 e:prim# at>t comportamentul e!ectiv ;ucat9 c>t i prescripia normativ# cu privire la acesta. Prin urmare9 putem spune c# rolul este un ansam+lu de a tept#ri consensuale !uncion>nd ca o norm#9 care delimitea*# un set de comportamente i atitudini adecvate 4permise sau de*ira+ile59 de cele inadecvate9 deviante 4inter*ise sau inde*ira+ile5 0n diversele conte:te sociale. Prescripiile normative de rol9 a!irma ). Parsons 412'159 pot re*ulta din procesul sociali*#rii sau din cel al interaciunii sociale. &n raport cu procesul sociali'rii 9 deviana vi*ea*# rolurile inadecvate 4de e:.9 cel de ,o9 vaga+ond9 pervers se:ual etc.5 care constituie o ameninare pentru e:istena societ#ii9 deoarece asumarea lor !recvent# conduce la desociali*are indivi*ilor respectivi. Apariia unui grup de deviani indic# e:istena unui con!lict 0ntre ma;oritate i grupul minoritar9 marginal. Reaciile devianilor pot !i: 1. contestarea din interior a statutului marginal i a motivelor marginali*#rii sau 2. indi!erena. <n am+ele situaii9 deviana ar avea E dup# Parsons 4apud. A. Bgien9 23325 6 o !uncie po*itiv#: 0n primul ca* induce schimbarea social9 iar 0n al doilea9 asigur -ntrirea coeziunii grupului prin !i:area pedepselor pentru cei care nu se supun normelor grupale &n cadrul interaciunilor sociale9 normalitatea apare atunci c>nd individul sta+ile te 0ntre o+servarea unui !enomen i interpretarea lui o corelaie 0n con!ormitate cu modul de ;udecat# al ma;orit#ii indivi*ilor. Deviana apare tocmai ca a+atere de la a tept#rile standard9 de la modul o+i nuit de a percepe lumea. Discrepanele dintre reacie i a tept#rile cu privire la aceasta pertur+# procesul comunic#rii9 !avori*>nd evoluia spre disoluia relaiilor sociale. <n acest sens9 deviana devine generatoare de stri i fenomene patologice. Spre deose+ire de Parsons i apreciind caracterul normal9 necesar i !uncional al devianei9 7. DurH,eim identi!ica patru !uncii importante ale actelor deviante9 toate po*itive prin !inalitatea lor: 1. marcheaz graniele comportamentului permisiv9 clari!ic>nd ceea ce societatea consider# c# este o aciune corect# i potrivit#. Delimitarea aciunilor corecte9 de*ira+il9 necesit# o clari!icare a ceea ce apare ca incorect i inde*ira+ilM 2. etic,etarea actelor deviante -ntrete fora moral a comportamentului considerat acceptabil de societate( Autoritatea con tiinei morale nu ar putea !unciona !#r# e:istena devianei9 dup# cum +inele nu poate e:ista 0n a!ara r#uluiM ". mrete solidaritatea social i unitatea oamenilor 0n ;urul aceleia i atitudini !aa de comportamentul deviantM $. genereaz schimbarea social9 0n cadrul devianei !iind propuse alternative la normele i valorile e:istente. =a r>ndul s#u9 Ro+ert 8erton !#cea distincie 0ntre obiectivele culturale i normele instituionale care de!inesc cinci moduri de adaptare a rolului individului la situaiile 0n care este implicat. 7le varia*# 0ntre dou# e:treme: de la con!ormitate la eva*iune i sunt pre*entate sintetic 0n urm#torul ta+el. Moduri d !d!"#!r 1. Con!ormitate S$o"uri Z Mi%&o!$ Z

2. Inovaie ". Ritualism $. 7va*iune 4sau Retragerea5 '. R#*vr#tire 4sau Re+eliune5

Z 6 6 Z

6 Z 6 Z

4Z5 acceptareM 465 respingereM 4Z5 respingere i 0nlocuirea cu scopuri i mi;loace noi ,onformitatea este starea !ireasc#9 cea mai des 0nt>lnit# 0n societate. Numai acest mod adaptativ ne permite s# vor+im despre grupuri i societate 0n termenii agregatelor umane. )oate celelalte modalit#i adaptative sunt considerate deviante. "novatorii admit valorile sociale dar 0ncearc# s# le modi!ice9 s# le ameliore*e 4de e:.9 creatorului dar i a tri orului5. Ritualitii sunt o+sedai de respectarea normelor9 din care !ac un ritual 4de e:.9 +irocraii rigi*i9 su+alternul o+edient9 supus 0n 0ntregime autorit#ii e!ului s#u9 militanii politici E sclavi ai unei anumite ideologii etc.5. Evaziunea sau retragerea este modul cel mai puin r#sp>ndit9 care apare la indivi*ii asociali: auti ti9 psi,otici9 psi,opai9 drogai9 +eivi cronici9 vaga+on*i9 paria societ#ii etc. Rzvrtiii sau rebelii 0ncerc# s# sta+ileasc# o nou# ordine social# i normativ#M printre ei se a!l#: revoluionarii9 mem+rii unor grup#ri !anatice religioase sau teroriste9 su+culturile ;uvenile ap#rute ca reacie la normele i valorile adulilor 4,ippG9 rocHerii9 satani tii etc.5. 7ste di!icil 0ns# de evaluat care mod de adaptare este mai deviant i care mai puin. Anali*a devianei reali*at# de R. 8erton demonstrea*# c# noiunea de !uncie i dis!uncie este relativ#. Ast!el9 de i inovaia e:plic# pro+a+il cel mai +ine delincvena9 4deoarece escrocii9 v>n*#torii de droguri piraii de casete i CD6uri 0 i aleg mi;loace de*apro+ate social 0n scopul convenional al succesului i +un#st#rii economice59 ea repre*int# 6 potrivit lui R. 8erton 6 o !orm# de devian# po*itiv# i a+solut necesar# pentru progresul societ#ii. Inovatorii9 ca i re+elii9 ;oac# un rol esenial 0n procesul schimbrii societii. Cei de!inii ca deviani pot deveni la un moment dat eroii viitorului. 7ste i ca*ul revoluionarilor9 arti tilor noncon!ormi ti9 a creatorilor din diversele domenii practice sau teoretice5. Cei care au luptat pentru dreptul de vot al !emeii au !ost considerai deviani la vremea respectiv# dar9 ast#*i9 dreptul !emeii de a6 i e:prima li+er opiniile politice i de a vota sunt considerate a+solut normale. Deviana 0ndepline te i o funcie cathartic9 deoarece deviana asigur# eli+erarea de tensiune9 c,iar dac# numai temporar. <n acest sens9 prostituia ar permite satis!acerea nevoilor se:uale ale celor care nu reu esc s# 0ntrein# relaii se:uale normale din diverse motive9 tot a a cum ,omose:ualitatea ar permite satis!acerea nevoilor se:uale ale persoanelor care nu pot 0ntreine relaii de tip ,eterose:ual. De asemenea9 deviana permite mani!estarea nemulumirilor !a# de unele norme inec,ita+ile ale autorit#ii. Ast!el de nemulumiri pot da na tere unor aciuni deviante9 cum ar !i protestele9 demonstraiile sau revoltele9 apreciate de putere ca !iind desta+ili*atoare pentru sistemul social. <n toate aceste situaii9 eli+erarea cat,artic# este indiciul 0n !apt al unei dis!uncii.

Sinte*a !unciilor po*itive i a dis!unciilor devianei9 care ne serve te drept conclu*ie la acest su+capitol9 este cea reali*at# de Al+ert Co,en 412--5. Autorul enumera patru funcii pozitive ale comportamentului deviant 4e:trem de apropiate de cele enunate de DurH,eim5: de!inirea i clari!icarea riguroas# a normelor9 0n scopul 0nl#tur#rii am+iguit#ii acestoraM cre terea solidarit#ii emoionale a grupuluiM producerea unor sc,im+#ri necesare 0n sistemul socialM considerarea con!ormit#ii ca !iind mai de*ira+il# dec>t deviana. #unciile negative sau dis!unciile enumerate de Co,en sunt: eliminarea motivaiilor de con!ormare a mem+rilor societ#iiM su+minarea 0ncrederii necesare 0n autoritatea normelor societ#iiM reducerea interdependenei necesare pentru !uncionarea normal# a sistemului social i de*voltarea unor con!licte 0ntre rolurile sociale. De i 0nc#lc#rile normelor conduc9 la prima vedere9 inevita+il9 la desta+ili*area i pertur+area sistemului social9 ele pot avea i un e!ect contrar. De alt!el9 consider#m c# !unciile po*itive ale devianei sunt cel puin la !el de importante ca i dis!unciile pe care le poate crea.

2. CATEGORIILE DEVIANEI I REACIILE FA DE TRANSGRESORI

2.1. C=ASI(ICAR7A )IPURI=BR D7 D7NIANOV Av>nd la +a*# perspective teoretice mai mult sau mai puin di!erite asupra comportamentului deviant9 criteriile mai !recvent utili*ate 0n clasi!icarea tipurilor devianei sunt urm#toarele:

1. &n (uncie de natura e(ectelor sociale ale devianei 9 ?. (ic,ter reali*a distincia dintre deviana pozitiv i cea negativ. Deviana po*itiv# implic# !aptul c# individul se a+ate de la stereotipurile con!ormit#ii i adopt#.creea*# norme i valori noi9 superioare9 a a cum se 0nt>mpl# 0n ca*ul inveniei i9 uneori 0n cel al inovaiei 40n accepiunea dat# de 8erton5. Deviana negativ# presupune 0nc#lcarea normelor medii ale unui grup social9 a a cum se 0nt>mpl# 0n ca*ul comportamentelor dis!uncionale9 a+erante i delincvente. 7:ist# 0ns# i o devian neutr9 care acoper# conduitele tolerate de grup ce nu a!ectea*# unitatea i coe*iunea sistemului 4+i*areriile comportamentului e:centric9 gesturile insolite sau noncon!ormismul vestimentar5. 2. &n (uncie de magnitudinea i gravitatea actelor deviante 9 ?.A. Pere* 4122-5 a !#cut distincia 0ntre deviana grav# 4omucidea sau perversiunile se:uale5 i deviana le;er#9 mai puin grav# 4deviana 0n tra!icul auto sau 0n consumul de alcool5. Brice persoan# 0ncalc# din c>nd 0n c>nd regulile 0n limitele toleranei colective 4devian# le;er#5. Persoana nu se consider# deviant# i continu# s# !ie acceptat# social9 ceilali ignor>nd aceast# !orm# de devian#. Un o!er care circul# 0n a!ara localit#ii cu 133 Hm.or# nu se consider# deviant9 0n ciuda limit#rii legale a vite*ei dintre localit#i la 23 Hm.or#. Autorul a demonstrat via+ilitatea distinciei9 ar#t>nd c# deviana le;er# este acceptat# de su+ieci ca !#c>nd parte din stereotipul in6group6ului9 0n timp ce9 deviana grav# 4cum ar !i 0nclinaia spre perversiunile se:uale sau omucidere5 este o tr#s#tur# pe care su+iecii nu o tolerea*# 0n imaginea propriului grup9 ea !iind utili*at# 0n discriminarea out6group6urilor. ". &n (uncie de etic)etarea sau nu actelor deviante 9 7d[in =emert 412'15 deose+ea deviana primar 4!aptul de a 0nc#lca o norm#59 de cea secundar 4sau recunoa terea o!icial# a acestei 0nc#lc#ri de c#tre o instan# desemnat# 0n acest scop5. Autorul consider# avem de6a !ace cu deviana primar# atunci c>nd transgresarea normelor are un caracter temporar i nerepetitiv. 7a are implicaii minime asupra statului social i a edi!iciului psi,ic al unei persoane care a comis un act ilicit sau condamna+il. Atunci c>nd actele deviante devin repetitive9 !oarte vi*i+ile i produc o reacie social#9 atunci c>nd ele sunt integrate E prin intermediul procesului identi!ic#rii E 0n eul su+iectului9 deviana secundar# se instalea*# con!orta+il i devine un !apt central 0n e:istena transgresorului normelor sociale. Rolurile ;ucate anterior sunt puse su+ semnul 0ntre+#rii de noul sau noile roluri sociale care apar. A te plim+a gol prin propria cas# este o devian# primar#9 care poate !i 4eventual5 sancionat# doar de mem+rii propriei !amilii sau de cei cu care persoana 0mparte acela i locuin#. Pe un +ulevard aglomerat9 aceea i conduit# atrage intervenia !orelor de ordine9 deviantul risc>nd s# s!>r easc# 0ntr6 un spital de psi,iatrie. Identi!icat# i etic,etat# deviana devine secundar#. Atunci c>nd o persoan# 0ncepe s# utili*e*e comportamentul sau rolul s#u deviant ca pe un mod de ap#rare9 de atac sau de a;ustare la pro+lemele directe sau indirecte provocate de reacia social# consecutiv# actelor sale9 deviana sa este secundar#. =emert considera c#9 atunci c>nd devian# primar# devine secundar# pentru prima dat#9 ea nu decide automat destinul deviantului9 acesta av>nd posi+ilitatea de a alege 0ntre alternativa persever#rii i cea a renun#rii la devian#. Individul care se anga;ea*# 0n mod repetat 0n deviana secundar# va tre+uie s# poate stigmatul de deviant9 care6i va modi!ica treptat identitatea social# i concepia de sine.

$. &n (uncie de *transparena+ conduitei deviante, deose+im deviana deschis9 care poate !i mai u or o+servat# i evideniat# de repre*entanii instituiilor de control social9 de deviana ascuns sau secret9 care include consumul de alcool la !emei9 patologia se:ual# sau actele de corupie ale o!icialilor politici i ale !uncionarilor statului9 care r#m>n ascunse oc,iului pu+lic. De alt!el9 ma;oritatea actelor deviante r#m>n necunoscute pu+licului larg. Anali*>nd consumul de mari;uana la c>nt#reii de ca+aret9 F. JecHer 412-"5 su+linia c# aceast# !orm# de devian# se consum# departe de cei care ar putea6o etic,eta negativ9 drogatul tin*>nd s#6 i ascund# comportamentul persoanelor apropiate lipsite de patima drogului 4p#rini9 !rai9 prieteni care nu se drog,ea*# etc.5 Iniial9 JecHer 412-"9 p.1$5 a !#cut distincie 0ntre devian# i 0nc#lcarea de reguli 4sau %deviana secret#&59 care nu este perceput# ca devian# propriu6*is#. Pentru a dep# i criticile pe care aceast# preci*are le6a generat9 JecHer 412/"9 p.1115 revine preci*>nd c# anumite acte pot !i considerate deviante: %deoarece este mai pro+a+il ca ele s# !ie etic,etate ca deviante9 dac# ar !i descoperite&. Autorul 412/"9 p. 11/5 a!irm# ulterior: %Din moment ce nimeni nu l6a de!init 4un comportament5 ca deviant9 nu poate !i E prin de!iniie E deviantM dar9 %secretul& indic# !aptul c# noi tim c# e deviant9 c,iar dac# nimeni altcineva nu tie&. Ast!el9 0n accepiunea lui JecHer9 deviana secret# se re!er# la actele potenial deviante. '. &n (uncie de domeniul de mani(estare al devianei 9 distingem deviana penal 4in!raciunile59 se'ual 4delictele se:uale i identit#ile se:uale deviante59 politic 4terorismul59 religioas 4!anatismul59 familial 4maltratarea9 a+u*ul59 autodistructiv 4sinuciderea9 consumul de droguri etc.59 moral 4disimularea9 tul+ur#rile de caracter5. -. &n (uncie de numrul celor implicai -n reali'area actului deviant deose+im deviana individual$ de cea de grup. Cea din urm# presupune sociali*area 0n cadrul unor su+culturi deviante 4cum ar !i reelele tra!icului cu carne vie sau cu droguri5. =a[rence S,erman a introdus c,iar noiunea de devian organizaional pentru a desemna actele de corupie comise de ageniile de control social9 desemnate c,iar cu prevenirea i com+aterea corupiei. /. &n (uncie de sntatea psi)ic a deviantului a !ost deose+it# deviana 9normal3$ de cea 9patologic3. A a6*isa devian# %normal#& este considerat# de o mare parte a mem+rilor unei societ#i ca o practic# !ireasc#9 deoarece este mani!estat# sau practicat# de segmente relativ mari de populaie 4spre e:emplu9 relaiile se:uale premaritale sau mastur+area5. Actele deviante %normale&9 speci!ice omului s#n#tos psi,ic9 nu intr# 0n prea mare con!lict cu morala pu+lic#. Deviana %patologic#& este pre*ent# 0n ca*ul +olnavilor psi,ic care nu au !ost sociali*ai 0ntr6o su+cultur# deviant# i care pre*int# o conduit# anormal#. Niolurile comise asupra persoanelor necunoscute i actele de incest sunt unele dintre cele mai !recvente !orme de devian# patologic#. 1. &n (uncie de criteriile medico$legale i criminologice9 N.). Dragomirescu 412/-5 deose+e te: comportamentul deviant 4const>nd 0n a+aterile ne6sancionate de la normele sociale9 de tipul noncon!ormismului i teri+ilismului5M

comportamentul aberant 4inclu*>nd aspecte medico6legale i psi,opatologice9 care generea*# !apte 0ntr6o anumit# m#sur# scu*a+ile9 datorit# a+senei discern#m>ntului la +olnavii psi,ic sau a caracterului voluntar al aciunii la persoanele cu ,andicapuri !i*ice5M comportamentul antisocial sau infracional 4care vi*ea*# aspectele ;udiciare ale comportamentului9 sancionat penal5. Acesta poate cuprinde9 la r>ndul s#u9 patru su+6tipuri 4primele dou# !iind preponderente 0n cadrul delincvenei ;uvenile5: comportamentul antisocial accidental sau oca*ionalM comportamentul predelictualM comportamentul delictual propriu6*isM comportamentul in!racional patologic. Puine dintre criteriile menionate sunt concomitent utili*ate9 pro+a+il pentru a !i evitate con!u*iile ce

pot s# apar# 0n condiiile !olosirii unor criterii prea apropiate sau c,iar parial suprapuse. Apreciem c#9 etic,etarea i sancionarea 0ntr6o anumit# m#sur# a actelor deviante depinde natura normelor 0nc#lcate9 de gradul de toleran# al societ#ii respective9 ca i de pericolul actual sau potenial pe care 0l repre*int# conduita deviant#.

2.2. R7ACOII=7 SBCIA=7 (AOV D7 D7NIANOI Cercetarea psi,osociologic# a studiat deviana din perspectiva opiniilor divergente ap#rute 0n cadrul grupului9 ce generea*# o lips# temporar# de consens. Divergena 0n grup implic# un anumit con!lict 0ntre minoritar sau deviant i ma;oritate. 8inoritarul deviant este sancionat social i 0n ca*ul a+aterilor penale9 dar i al celor care a!ectea*# mai puin coe*iunea grupal#9 care nu repre*int# a+ateri de la normele legale i care pot conduce la re*olvarea unor pro+leme. Psi,osociologii s6au !ocali*at9 cu prec#dere9 asupra reaciilor sociale !a# de devian#9 asupra proceselor de tratare a in!ormaiei cu privire la persoanele sau grupurile deviante. 1. B prim# reacie constatat# este presiunea uni(ormi'atoare a grupului asupra deviantului. Aceasta crete odat cu distana dintre poziia individului i norma de grup. Cercet#ri e:perimental asupra presiunii uni!ormi*atoare a grupului au !ost reali*ate din 12'39 de c#tre =. (estinger. Sursele de +a*# ale acestei in!luene sunt: 1. realitatea social#9 ca i criteriu de validare a opiniilor i 2. mem+rii grupului care caut# consensul i progresul grupului. Presiunile uni!ormi*atoare sunt 0ndreptate 0n direcia reducerii disensiunii i a resta+ilirii consensului9 prin intermediul comunic#rii sociale. <n ca* contrar9 grupul 0 i rede!ine te graniele9 deviantul !iind e:clus. )eoria disonanei cognitive sugerea*# !aptul c# spre devianii e:tremi se vor 0ndrepta cele mai multe e!orturi de comunicare i convingere i c# ace tia vor !i mai puin agreai dec>t devianii moderai. <n acela i sens9 S. Sc,ac,ter 412-'5 ar#ta c# presiunea uni!ormi*atoare a grupului cre te odat# cu m#rirea coe*iunii grupului9 iar D. Doise i C. 8ugnG 412/35 apreciau c# deviana a+rupt# e:ercit# o in!luen# mai redus# dec>t o in!luen# care se de*v#luie treptat 0n grup.

2. Actele cotidiene de devian#9 de tipul devianei le;ere9 ascuns# sau a celei primare9 antrenea*# o modalitate de reacie tolerant#9 !apt circumscris conceptului de devian tolerat 4mild deviance5. Acest concept a !ost e:plicat prin conflictul dintre normele autoritilor i normele grupurilor . <n unele conte:te grupale9 mem+rii grupurilor se a!l# simultan su+ presiunea normelor de grup 4ce induc comportamentul con!ormist5 i a celor dictate de autorit#i 4care induc o+ediena5. Perpetuarea toler#rii devianei apare !ie ca o consecin# a incapacit#ii autorit#ilor care nu tiu s# con!ere normelor autorit#ii9 emanate la nivelul instituional9 puterea normelor voluntare i evoluionale ale grupului9 !ie datorit# !aptului c# normele instituionale pot declan a o reactan# de grup9 de respingere a mem+rilor grupului. )otu i9 nu orice norm# a autorit#ii generea*# un con!lict normativ. <n ca*ul toler#rii unei conduite ce nu pune pro+leme serioase celuilalt sau !uncion#rii grupului9 ne a!l#m 0n !aa unei modalit#i de resor+ie a unor !orme de devian#. <n acest sens9 cei care au studiat devianii i i*olaii din 0ntreprinderile americane i ;apone*e9 au constat c# 0n multe ca*uri devianii sunt constructivi i contri+uie prin comportamentul lor la re*olvarea unor pro+leme 0n grup 4FanHe i Sa:+erg5. 7i se mani!est# ca lucr#tori mai productivi dec>t con!ormi tii i sunt rareori respin i 4deoarece nu 0ncalc# o norm# a grupului9 ci una a autorit#ii9 privind modul de mani!estare 0n grup5. De asemenea9 studiile lui 7. Follander au ar#tat c# grupurile au tendina de a reaciona mai !avora+il la noncon!ormismul mem+rilor cu un statut mai 0nalt9 dec>t al celor cu statut sc#*ut. Se mai poate vor+i i de reacia po*itiv# !a# de deviantul mo+il care9 la 0nceput9 i6a mani!estat de*acordul cu opinia grupului9 pentru ca apoi s# o accepte treptat. )otu i9 dac# de*acordul iniial a !ost unul e:trem9 con!ormismul ulterior poate !i insu!icient pentru ca grupul s# mani!este simpatie. ". Devianii pot r#spunde in!luenelor uni!ormi*atoare ale grupului prin meninerea presiunii e:ercitate asupra grupului. Cre te9 ast!el9 riscul respingerii lor9 dar nu 0ntr6un mod rece9 ci 0ntr6unul mai su+til9 mai persuasiv9 ce ia !orma naturali'rii. Aceasta repre*int# mecanismul prin care un sistem social 9se imunizeaz3 -mpotriva devianilor$ ruin*ndu)le autoritatea i credibilitatea . Naturali*area poate lua !orme biologizate 4e negru9 e igan9 e !emeie59 psihologizate 4e comple:at9 e paranoic5 sau sociologizate 4e intelectual9 e politician9 e sindicalist5. Potrivit lui Rot,+art i )aGlor 4122259 categoriile sociale sunt adesea percepute ca !iind %categorii naturale&9 ceea ci indic# e:istena credinei 0n esena pro!und# i ascuns# a unei categorii. Aceast# credin# este mai puternic# atunci c>nd ea poate o+iectivat# 4de pild#9 prin codul genetic59 iar stereotipurile grupurilor sociale sunt mai u or considerate categorii naturale atunci c>nd entitatea grupal# poate !i identi!icat# 0n !uncie de caracteristicile !i*ice. Ast!el9 se poate a!irma c# %mem+rii grupului sunt asem#n#tori datorit# naturii lor comune&. Stereotipurile rasiale ilustrea*# cel mai +ine impactul %naturali*#rii& asupra procesului stereotipi*#rii. )eoriile care susin c# tr#s#turile umane sunt sta+ile dau na tere unui grad ma:im de certitudine cognitiv# i celor mai e:treme 4sau e:tremiste5 ;udec#i9 comparativ cu cele care susin caracterul dinamic9 la+il i plastic al caracteristicilor umane 4P. 8orc,ain i C. Sc,dron9 12225.

$. <n numeroase societ#i9 reacia !a# de deviani ia !orma respingerii. @otivele acestei atitudini sunt sinteti*ate de R.A. Jaron i D. JGrne 412215 ast!el: consensul de grup i con!ormismul !iind necesare pentru ca grupurile s#6 i ating# scopul9 orice de*acord devine amenin#tor pentru mem+rii grupului9 provoc>nd iritarea i aplicarea sanciunilor socialeM de*acordul cu o ma;oritate 0nseamn# insultarea acesteiaM devianii su+minea*# realitatea social#9 deoarece determin# *druncinarea securit#ii consensului social i9 implicit9 cre terea nesiguranei non6devianilor. '. Un ca* deose+it de respingere a devianilor 0l constituie !enomenul de blac. s)eep e((ect. 7l se aplic devianilor care aduc pre%udicii membrilor grupului de apartenen9 0n scopul meninerii identit#ii sociale po*itive grupal#. (enomenul apare 0n conte:tul intergrupuri. 7l relev# e:tremismul evalu#rilor9 at>t po*itive c>t i negative9 ale mem+rilor grupului de apartenen#9 comparativ cu cei ai out6group6ului9 Cu alte cuvinte9 sunt supraevaluai mem+rii non6deviani ai in6group6ului9 !a# de cei ai out6group6ului9 iar %oile negre& sau devianii in6group6ului sunt su+evaluai comparativ cu cei ai out6group6ului. -. Un alt tip de reacie este stigmati'area. Aici se 0ncadrea*# reaciile care tind s e'acerbeze deviana$ -n loc s o reprime. Devianii stigmati*ai i e:clu i din *ona de in!luen# a grupului9 vor tre+ui s# g#seasc# soluii ale supravieuirii. Stigmati*area alterea*# raporturile cu con!ormi tii i generea*# marginali*area deviantului. 7a poate avea ca e!ect apariia !enomenului de %roire& a devianilor9 de constituire a lor 0n su+culturi deviante. Dac# cineva i6a pierdut locul de munc# i la 0ncercarea de reanga;are este respins9 dac# ostilitatea i dispreul anga;atorilor i se vor p#rea insuporta+ile9 individul se va orienta spre grupul de deviani pe care 0l !recventa. Prin urmare9 marginali*area i e:cluderea produc e!ectul nedorit al cre terii i perpetu#rii9 prin reacia social#9 a comportamentului deviant9 0n loc s#6l resoar+# 0n timp.