Cod

AFF – I AFF- A AIS

Denumire
Prevenirea şi lupta contra incendiilor – Nivel avansat Prevenirea şi lupta contra incendiilor – Nivel avansat Sisteme de identificare automatǎ Program de pregătire de bază pentru siguranţa maritimă 1. Tehnici individuale de supravieţuire pe mare 2. Prevenirea şi lupta contra incendiilor- Nivel de bază 3. Prim ajutor medical elementar 4. Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă - Actualizare Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în comandă - Iniţial
Competenţǎ în efectuarea serviciului la bordul navelor de pasageri (inclusiv cele de tip Ro-Ro). Certificat în:

Durata Forma de cursului program [ore]/ personal Nr.ore expert
56 24 8 16 24 24 16 24 40 Nu Nu Da

Tarif [lei/ cursant]
942 402 279 Total:1172

Tarif reexaminare [lei/ cursant]
34 34 70 Total:118

Nr. Crt.
1 2 3

4

BST

Nu

5 6

BTRM-A BTRM-I

Nu Nu

799 1327

67 66

7

CBP

1. Tehnici de management al pasagerilor 2. Instruire de familiarizare pentru navele de pasageri tip RO-RO şi pe navele de pasageri altele decât tip RO-RO 3. Tehnici de siguranţă a personalului care prestează servicii directe pasagerilor în spaţiile pentru pasageri 4. Tehnici de siguranţă pentru pasageri, marfă şi navă 5. Comportamentul uman şi controlul situaţiilor de criză

32

Nu

467

29

8

CCMAR

Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de marinar

424 +

160 IMO

Nu

1912 (farǎ cursuri IMO) 2389 (cu cursuri IMO)

9 (farǎ cursuri IMO) 8 (cu cursuri IMO)

2002 (farǎ cursuri 9 CCMOT Calificare pentru obţinerea certificatului de capacitate de motorist - Nivel de execuţie 560 + 160 IMO Nu
IMO)

2814 (cu cursuri IMO) 35 38 57 75 94 57 57 1662

8

7 (farǎ cursuri IMO) (cu cursuri IMO)

10 11 12 13 14 15 16 17

CFECDL.1 CFECDL.2 CFECDL.3 CFECDL.4 CFECDL.5 CFECDL.6 CFECDL.7 CPCCAA-A

Permisul European de conducere a computerului (ECDL) – Instruire pentru Modulul 1 “Conceptele de bază ale tehnologiei informatiei (IT)” Permisul European de conducere a computerului (ECDL) – Instruire pentru Modulul 2 “Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor” Permisul European de conducere a computerului (ECDL) – Instruire pentru Modulul 3 “Procesare de text” Permisul European de conducere a computerului (ECDL) – Instruire pentru Modulul 4 “Calcul tabelar” Permisul European de conducere a computerului (ECDL) – Instruire pentru Modulul 5 “Baze de date” Permisul European de conducere a calculatorului (ECDL) – Instruire pentru Modulul 6 “Prezentări” Permisul European de conducere a computerului (ECDL) – Instruire pentru Modulul 7 “Informaţie şi comunicare” Pregǎtire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa A

4 4 6 8 10 6 6 32

Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da

18 19 19 19 19 19 19 104

Lista codurilor cursurilor organizate de CERONAV_2009_Ed.2/ Rev.4

Anexa la PO 03/1 - F004

9/8/2009 - 1 din 8

4 Anexa la PO 03/1 .portuar Pregǎtire pentru lucrul în spaţii închise Specializare"Inspector draft survey" Lista codurilor cursurilor organizate de CERONAV_2009_Ed.F004 9/8/2009 .Cod CPCCAA-B CPCSM CPCTM CPFF CPOPS CPSELM CPSTP CPUPT-B CRCCM CRCCTM CRM CRMNG CRMS CROP CSAEB CSCMP CSFT CSIE CSO CSOC CSOEMP CSP CSPMA Denumire Pregǎtire pentru obţinerea certificatului de conducător de ambarcaţiune de agrement clasa B Specializare pentru obţinerea certificatului de conducator de şalupă maritimă Promovare la nivel de execuţie pentru obţinerea certificatului de capacitate de timonier maritim "Formare Formator" Promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru brevetul deOfiţer de punte secund pentru nave maritime cu un tonaj brut de 3000 sau mai mare Promovare de la nivel operaţional la nivel managerial pentru obţinerea brevetului de şef electrician maritim Pregătire specialǎ pentru transport pasageri Pregǎtire pentru utilizarea programului de testare – obţinere brevet Reconfirmare certificat de capacitate de motorist Reconfirmare certificat de capacitate de timonier maritim Managementul Echipajului Reconfirmare brevet ofiţer punte . Crt.ore expert 24 80 56 80 40 120 40 24 24 24 20 40 24 40 120 64 144 56 40 64 120 56 80 40 120 8 56 Da Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Nu Da Da Nu Da Da Da Da Nu Nu Da Tarif [lei/ cursant] 1465 1511 1217 1622 1080 2220 582 534 841 774 340 1395 1180 1334 2246 981 2329 883 853 1745 2419 810 2047 999 2025 682 1120 Tarif reexaminare [lei/ cursant] 122 38 43 41 54 37 29 45 70 65 34 70 98 67 37 31 32 32 43 55 40 29 51 50 34 171 40 Nr. fără serviciul de cart Ofiţer desemnat cu securitatea companiei Certificat de operator staţii de coastǎ GMDSS Durata Forma de cursului program [ore]/ personal Nr. Mangalia.2 din 8 . Midia CSPMA-CDMN Specializare Pilot Maritim Aspirant pentru Canalul Dunǎre . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Specializare pentru obţinerea brevetului de ofiţer electrician maritim-portuar Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de pompagiu Specializare Pilot Maritim Aspirant pentru porturile maritime Constanţa.Marea Neagrǎ CSSMMP CST DSIC Specializare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic maritim.Nivel operaţional Specializare/ adaptare pentru obţinerea certificatului de capacitate de electrician de bord Specializare pentru obţinerea brevetului de capitan maritim –portuar Specializare pentru obţinerea certificatului de capacitate de fitter Specializare pentru ingineri electronişti la bordul navelor.Nivel managerial Managementul situaţiilor de crizǎ Reconfirmare brevet ofiţer punte .2/ Rev.

GOC.2/ Rev.Nivel Auditor Intern Navigaţie în gheaţă în Marea Baltică .F004 9/8/2009 .nivel iniţial Cunoaşterea şi operarea navelor portcontainer Limba engleză pt.A Pregătire "Igienǎ pentru personal catering" "Codul I.instruire specializatǎ în operaţiuni portuare.instruire specializatǎ în operaţiuni portuare.Vocabular standard Limba rusă .S. inspecţii construcţii şi reparaţii nave . Crt.S.Cod EASP ECDIS EECP-TN ENG-R.S. 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 643 708 2556 378 720 884 924 731 731 731 1737 695 1129 1659 1639 724 376 40 35 36 32 36 55 46 37 37 37 87 87 35 35 34 26 31 GMDSS.LRC Asistenţa medicală Lista codurilor cursurilor organizate de CERONAV_2009_Ed.M.3 din 8 .I F.instruire specializatǎ în operaţiuni portuare. Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase Specializare inspector “GAS FREE & HOT-WORK” Curs pentru obţinerea unui “Certificat de Operator Restricţionat în Sistemul Mondial de Primejdie şi Siguranţă Maritimă" Durata Forma de cursului program [ore]/ personal Nr.S.Nivel preintermediar Curs pentru obţinerea unui “Certificat general de operator radio pentru ambarcaţiunile de agreement” . i ETRM .16 32 40 144 24 40 32 40 40 40 40 40 16 64 96 96 56 24 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Tarif [lei/ cursant] 1064 813 526 833 1460 793 1339 292 1071 Total: 449 Tarif reexaminare [lei/ cursant] 30 68 35 69 73 66 67 37 38 Total: 57 Nr.ISM&ISO FPROD FSTRC GFIC GMDSS .Iniţial Familiarizare cu cerinţele Codului ISM şi standardele ISO 9001:2000 şi 14001:2004 Protecţia antiincendiu şi salvare pentru platforme petroliere marine Familiarizare de siguranţă pentru personal nebrevetat 1.Actualizare Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini .iniţial Managementul activităţii şi resurselor echipei de cart în compartimentul maşini .Nivel avansat Limba engleză “Build-up your English” . inspecţii construcţii şi reparaţii nave .16 2. personalul din transporturi navale Limba germană .Nivel intermediar Limba engleză “Build-up your English” . a ENG-R.actualizare Simulator compartiment maşină .4 Anexa la PO 03/1 ." .I Curs pentru obţinerea unui “Certificat de Operator General radio în Sistemul Mondial de Primejdie şi Siguranţă Maritimă” HCCP I.ore expert 72 24 30 24 40 24 40 16 56 1.Nivel de bazǎ "Simulator pentru operarea mǎrfurilor lichide în vrac".M.A ETRM . INBS-I KOCS LBEPTN LBGVS LBRVS LCHS LCHS-I LE-PSCRN-A LE-PSCRN-I LE-PSCRN-PI LRC MC.ROC Denumire Examinarea şi evaluarea competenţei personalului navigant Dispozitive de afişare a harţilor electronice şi sisteme informatice "Examinarea şi evaluarea competenţelor profesionale în domeniul transportului naval şi activitǎţi conexe" Simulator compartiment maşină .Nivel avansat Limba engleză “Build-up your English” .Vocabular standard "Simulator pentru operarea mǎrfurilor lichide în vrac" . Prevenirea şi combaterea poluării marine cauzate de nave 2. inspecţii construcţii şi reparaţii nave .

I ME – D – I ME – D.H2S Prevenirea poluării mediului marin– MARPOL 73 / 78 Prevenirea poluării mediului marin– MARPOL 73 / 78 Reconfirmare brevete Piloţi Maritimi I/ II pentru sectorul rada Sulina.F004 9/8/2009 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Anexa la PO 03/1 .A MT – TOSE PCMF PCRC PFEMTMP PFENP-A PFENP-I PFI-CTS PFITMP PFPOT PFRB PFSO PFSO . Crt.4 Nr.P PIC PPCFA PPEBOM-NM PP-H2S PPME – I PPME.2/ Rev.A ME – E – I ME – E. Vocabular frazeologic – Punte Limba engleză maritimă.km.4 din 8 .175 Durata Forma de cursului program [ore]/ personal Nr.Cod MC.Nivel managerial Pregǎtire pentru lucrul în atmosferǎ cu hidrogen sulfurat.A PPM-R Denumire Asistenţa medicală Limba englezǎ maritimǎ – Punte Limba englezǎ maritimǎ – Punte Limba engleză maritimă – maşină Limba engleză maritimă – maşină Limba engleză maritimă.A MELTD MELTE MFA – I MFA. Vocabular frazeologic – Maşină Prim ajutor medical Prim ajutor medical Marlins Test & Test of Spoken English Calificare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial Sisteme frigorifice navale/ containere frigorifice Familiarizare în expedierea. manipularea şi transportul mărfurilor periculoase Formare ''Expert în navigaţia cu pasageri'' Formare ''Expert în navigaţia cu pasageri'' Formare inspector cargo tally survey Formare intervenienţi în transportul mărfurilor periculoase Formare profesională a operatorilor de transport Competenţă in utilizarea bărcilor rapide de salvare Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare Ofiţer desemnat cu securitatea facilităţii portuare (pentru personalul desemnat de la administraţia portuară) Instruire pe calculator Promovare pentru obţinerea brevetului de căpitan fluvial categoria A Pregătire pentru examenul de brevet ofiţer mecanic .ore expert 48 32 16 32 16 32 32 32 16 2h20'/ cursant 560 80 32 16 40 40 24 120 32 40 40 24 120 120 8 32 16 32 Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Tarif [lei/ cursant] 730 514 267 514 267 461 476 493 244 343 2211 1567 497 293 632 858 380 1895 674 853 994 438 1753 2116 578 476 243 770 Tarif reexaminare [lei/ cursant] 30 32 33 32 33 29 30 31 31 343 8 39 31 37 32 43 32 32 42 43 50 37 29 35 145 30 30 48 Lista codurilor cursurilor organizate de CERONAV_2009_Ed.

Iniţial Competenţă in utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bǎrcilor de salvare.Actualizare Specializare pentru obţinerea certificatului de Conducător ambarcaţiune agrement clasa "B" Specializare "Expert pentru transport produse chimice".N PSCRB.Actualizare Specializare "Expert pentru transport gaze" . altele decât bărcile rapide de salvare Durata Forma de cursului program [ore]/ personal Nr.24 II .F004 9/8/2009 . altele decât bărcile rapide de salvare Competenţă în utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bǎrcilor de salvare.Actualizare Specializare "Utilizator radar pe cǎile navigabile interioare'' Specializare pentru obţinerea brevetului de mecanic fluvial Specializare nave fluviale de transport produse chimice Specializare nave fluviale de transport gaze Specializare nave fluviale de transport mărfuri periculoase uscate Specializare "Securitatea la bordul navelor de transport mărfuri periculoase" Specializare "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile'' Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da 237 429 427 883 581 1161 1753 253 253 382 585 848 59 54 36 32 29 29 29 32 32 32 37 42 Lista codurilor cursurilor organizate de CERONAV_2009_Ed.32 V . Crt.2/ Rev.A PSIMTMP -I PSIUR .A PSIUR-I PSMF PSNFTC PSNFTG PSNFTMU PSNMP PSORAD-A Specializare "Expert pentru transport gaze" . altele decât bărcile rapide de salvare 108 PSCS-A Specializare "Consilieri de siguranţǎ pentru transportul pe cǎile navigabile interioare a mǎrfurilor periculoase" Da Total:2586 Da Total: 190 109 PSCS-I Specializare "Consilieri de siguranţǎ pentru transportul pe cǎile navigabile interioare a mǎrfurilor periculoase" 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 PSG-A PSG-I PSIMTMP .Cod PPSMF PPTF PSC-A PSCAA PSC-I PSCRB – I PSCRB .32 IV .Iniţial Specializare''Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare'' Specializare ''Manipularea şi transportul mărfurilor periculoase pe ape interioare'' Specializare"Utilizator radar pe caile navigabile interioare''.24 III .ore expert 120 120 8 40 16 32 16 16 Total: 70 I-14 II-14 III-14 IV-14 V-14 Total: 136 I . 100 101 102 103 104 105 106 107 Competenţă in utilizarea mijloacelor de supravieţuire şi a bǎrcilor de salvare.A Denumire Promovare pentru obţinerea brevetului de şef mecanic fluvial Promovare pentru obţinerea brevetului de timonier fluvial Specializare "Expert pentru transport produse chimice".5 din 8 .4 Anexa la PO 03/1 .24 8 16 24 56 40 80 120 16 16 24 32 40 Da Da Da Da Da Nu Nu Nu Tarif [lei/ cursant] 1753 1753 237 1841 429 527 253 271 Total:1330 Tarif reexaminare [lei/ cursant] 29 29 59 92 54 33 32 34 Total: 190 Nr.

Midia Radar.km.defecţiuni probabile Manevra ambarcaţiunilor cu vele Sisteme electrice navale de medie tensiune Lista codurilor cursurilor organizate de CERONAV_2009_Ed. radar plotting şi utilizarea ARPA – Nivel operaţional Reconfirmare brevet ofiter mecanic .175 Specializare ''Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile" Specializare "Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile'' Protecţie individuală şi responsabilităţi sociale la bordul navei Protecţie individuală si responsabilităţi sociale la bordul navei Tehnici individuale de supravieţuire pe mare Tehnici individuale de supravieţuire pe mare Specializare nave fluviale de transport mărfuri periculoase în cisternă Specializare ''Utilizarea aparatului de respirat'' Specializare ''Utilizarea aparatului de respirat'' Program de testare a cunoştinţelor de limba franceză pentru personalul din transporturi navale Durata Forma de cursului program [ore]/ personal Nr. activitatea echipei de cart în comand ǎ. ARPA.Marea Neagrǎ Reconfirmare brevete Piloţi Maritimi I/ II pentru porturile maritime Constanţa.4 Anexa la PO 03/1 .Cod PSORAD-I PSPAM-A PSPAM-I PSPMA PSPPAI .A PSPPAI-I PSSRBS – I PSSRBS. radar plotting şi utilizarea ARPA – Nivel operaţional Navigaţie radar.Nivel managerial Reconfirmare brevete Piloţi Maritimi I/ II pentru Canalul Dunǎre.6 din 8 . căutare şi salvare – nivel managerial Familiarizare cu conceptul RIS (River Information System) şi sistemul integrat de urmărire a traficului de nave pe ape interioare Navigaţie radar.A PSTMPC PSUAR-A PSUAR-I PTC-LFM Denumire Specializare "Operator radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile navigabile'' Specializare ''Acordarea primului ajutor medical'' Specializare ''Acordarea primului ajutor medical'' Specializare Pilot Maritim Aspirant pentru sectorul rada Sulina .2/ Rev.F004 9/8/2009 . Mangalia.ore expert 80 8 24 48 32 40 32 16 16 8 32 16 32 2h 40 8 80 24 24 24 24 40 24 80 24 32 40 Nu Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da Da Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Tarif [lei/ cursant] 1294 184 455 1318 596 668 494 247 255 140 509 354 577 176 723 161 2446 561 565 446 502 779 482 2446 682 2023 1182 Tarif reexaminare [lei/ cursant] 32 46 38 55 37 33 31 31 32 35 32 44 36 176 36 40 61 47 47 37 42 39 40 61 57 126 59 Nr. 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 R GMDSS-GOC Curs pentru actualizarea unui “Certificat de Operator General radio în Sistemul Mondial de Primejdie şi Siguranţă Maritimă” RASO RBOMNM RBPM-CDMN RBPM-CMM RBTSRM-A RIS RNPO – I RNPO-A ROM-NOP RTS SCM SENMIT Curs de specializare "Evaluarea riscurilor specifice operaţiunilor de la bordul navei" Reconfirmare brevet ofiţer mecanic .A PST – I PST.Nivel operaţional Sisteme frigorifice navale/ containere frigorifice navale. Crt.

chimice sau gaze lichefiate Familiarizare nave pentru transport produse petroliere. Crt.A THDHHC– I THDHHC-US TMSA UPGDI-TP VTSBT WDB-R Denumire Echipament de siguranţă şi protecţia personalului la bordul navelor transportoare de produse petroliere Efectuarea manevrei navei cu ajutorul simulatorului Curs de specializare "Ofiţer pentru siguranţa navei" Specializare pentru personalul îmbarcat pe nave de intervenţie şi salvare Pregătire "Sindromul respirator acut sever" Familiarizare privind securitatea navei Ofiţer cu securitatea navei Ofiţer cu securitatea navei Propulsia cu abur a navelor Specializare nave pentru transport produse chimice Specializare nave pentru transport produse chimice Specializare nave pentru transport gaze lichefiate Specializare nave pentru transport gaze lichefiate Specializare nave pentru transport produse petroliere Specializare nave pentru transport produse petroliere Tehnici şi metode de analizǎ.A.Cod SEPPBT SHMS SO SPNIS SRAS SSA SSO-A SSO-I SSP STCT-A STCT-I STLGT-A STLGT-I STOT-A STOT-I TAMDC TBC-P TC I TF-A TF-I THDHHC.4 Nr.7 din 8 .F004 9/8/2009 .vopsitori Pregǎtire pentru instructori Familiarizare nave pentru transport produse petroliere. gaze toxice O2.U.2/ Rev. decizie şi comunicare Pregǎtire pentru sablatori.ore expert 32 40 24 40 8 8 8 24 56 24 56 24 56 32 80 32 32 56 40 56 16 32 16 24 8 120 24 Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Tarif [lei/ cursant] 489 1427 484 675 120 172 124 408 865 729 1237 709 1167 858 1629 580 387 941 653 863 247 483 316 516 575 3244 427 Tarif reexaminare [lei/ cursant] 31 71 40 34 30 43 31 34 31 61 44 59 42 54 41 36 24 34 33 31 31 30 40 43 144 54 36 Lista codurilor cursurilor organizate de CERONAV_2009_Ed. chimice sau gaze lichefiate Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase Transportul şi manipularea mărfurilor periculoase Specializare "Transportul şi Manipularea Mărfurilor Periculoase conform Codului Regulilor Federale S. chimice sau gaze lichefiate şi autoevaluarea Program de pregătire pentru utilizarea aparatelor portabile de detectare a gazelor –oxigen. HC-H2S Operator VTS . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 Anexa la PO 03/1 .Nivel de bazǎ Atribuţiuni şi Responsabilităţi în Serviciul de Cart la Bordul Navei Durata Forma de cursului program [ore]/ personal Nr." Managementul navelor pentru transport produse petroliere. gaze de hidrocarburi.

4 Nr. Crt.2/ Rev.F004 9/8/2009 .ore expert Tarif [lei/ cursant] Tarif reexaminare [lei/ cursant] Lista codurilor cursurilor organizate de CERONAV_2009_Ed. Anexa la PO 03/1 .8 din 8 .Cod Denumire Durata Forma de cursului program [ore]/ personal Nr.