Sunteți pe pagina 1din 16

Capitolul I.

Descrierea tehnică a navei tip port-container CMA/CGM Maupassant

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”


FACULTATEA DE NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL

PROIECT DE DIPLOMĂ

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Lt. instr. pr. drd. ing. ŞERBAN Sergiu

ABSOLVENT:
VISAN ROBERT ANDREI

Constanţa
2018

3
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”


FACULTATEA DE NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL

PROIECT DE DIPLOMĂ
TEMA: Proiectarea voiajului unei nave ------------------------ pe ruta
Singapore – Rotterdam (Netherlands). Navigarea prin canalul Suez.

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Lt. instr. pr. drd. ing.: ŞERBAN Sergiu

ABSOLVENT:
VIȘAN ROBERT ANDREI

Constanţa
2018

4
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ „Mircea cel Bătrân”
FACULTATE DE NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL

APROB
DECAN FNMN
AVIZAT
COORDONATOR PROGRAM DE STUDII

FIŞA PROIECTULUI
TEMA nr. -----

Proiectul de diplomă al absolventului Visan Robert Andrei,


Facultatea de Navigație și Management Naval, programul de studii universitare de licenţă
Navigație și Transport Maritim și Fluvial, seria 2013 – 2017.
Cu tema proiectului: Proiectarea voiajului unei nave tip ---------------------- pe ruta
Singapore – Rotterdam (Netherlands). -------------------------------------
Detalii asupra temei:
 Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip --------------------------------
 Capitolul II. Planificarea voiajului navei ---------------- pe ruta Singapore –
Rotterdam (Netherlands)
 Capitolul III. Calculul de asietă și stabilitate pentru o situație de încărcare
 Capitolul IV. Calculul economic al voiajului navei ---------------- pe ruta Singapore –
Rotterdam (Netherlands)
 Capitolul V. ---------------------------------
 Bibliografie minimală:
o Balaban Gh., Tratat de navigație maritimă, Ed. Leda, 1996
o Pricop M., Oncica V., Elemente de statica și dinamica navei, Ed. ANMB, 2003
o ***, Ship Routeing, IMO, 2015

Precizări organizatorice
Coordonatorul ştiinţific: Lt.instr.pr.drd.ing. Şerban Sergiu

5
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

Data primirii proiectului: ---------------


Termene de predare pe etape: ---------------------------------
Locul unde se execută: ACADEMIA NAVALĂ ’’MIRCEA CEL BĂTRÂN’’

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
Lt.instr.pr.drd.ing.
Şerban Sergiu

6
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

Rezumat

 În această lucrare de diplomă se regăseşte Proiectarea voiajului unei nave tip


-------------------------------- ruta Singapore – Rotterdam
(Olanda).----------------------------------
Pentru elaborarea acestei lucrări am decis abordarea pe cinci capitole dintre care
primele patru cu scopul proiectării voiajului, iar ultimul capitol pentru tema specială.
În primul capitol sunt redate datele tehnice ale navei ------------------, caracteristicile
navei de tip ---------------------, echipamentele de navigaţie şi tipul de marfă transportată pe
durata voiajului.
Planificarea voiajului este descrisă în cel de-al doilea capitol cu toate etapele necesare:
studierea zonelor ce urmează a fi tranzitate, analiza portului de plecare cât şi a celui de sosire,
trasarea rutei în ECDIS, inventarierea şi actualizarea hărţilor şi a publicaţiilor nautice.
În capitolul trei se regăsesc calculele de stabilitate şi asietă necesare pentru o
determinare bună a încărcării navei.
În capitolul patru am efectuat calculul rentabilităţii în funcţie de suma veniturilor şi a
cheltuielilor pentru a vedea profitul şi dacă este sau nu rentabil un asemenea voiaj.
În ultimul capitol am studiat tema specială şi anume ----------------------------------------
Necesare pentru realizarea acestui proiect de diplomă au fost Cărţile Pilot, Programul
ECDIS Transas 3000, Guide to Port Entry, iar pentru extragerea publicaţiilor necesare
voiajului am folosit Admirality Digital Catalogue.

7
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

Abstract

 The subject of this License is to simulate a voyage of a ------------------- ship on the


Singapore – Rotterdam (Netherlands) route and the study of the uses of the
-------------------------------
I chose to create this projet based on five chapters, first four of them for the simulation
of the voyage and the last one for the special study.
In the first chapter I decide to discuss about the tehnical data of the
------------------------ ship, the caracteristics of a port-container ship, the equipment used for
navigation and the type of cargo that this ship can carry.In the second chapter we find the
voyage planning and all the necessary stepts such as: study of all navigational zones, analysis
of departure and arrival ports, ECDIS route and the update of nautical publications and maps.
In the third chapter I chose to discuss about the trim and stability calculations
necessary for a good loading of the ship.
In the fourth chapter I calculated the return rate of the voyage, taking into
consideration all the costs to see if the voyage it is profitable or not.
In the fifth chapter we finde the study regarding the special study of this project and
drew conclusions of the ---------------------------
To successfully complete this assignment in my work I used Admirality Pilot Books,
ECDIS Transas 3000 software, Guide to Port Entry and for all the necessary publication of
this voyage I used Admirality Digital Catalogue.

8
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

CUPRINS

Introducere ………………………………………………….………......….……..…… 2

Capitolul I
Descrierea tehnică a navei tip port-container CMA/CGM
Maupassant ..................................................................................................................... 3
...................... 3
1.1. Prezentarea general a navei container CMA/CGM Maupassant .......................... 4
1.2. Particulariatile navei.............................................................................................. 4
1.3. Echipamentele de navigaţie şi radiotelecomunicaţie …………………………… 6
1.4. Descrierea tipului de navă şi marfă transportată ………………...……………… 9
1.5. Concluzii ...............................................................................................................

Capitolul II
Planificarea voiajului navei CMA/CGM Maupassant pe ruta Batumi – 10
Gothernburg.................................................................................................................... 10
. 24
2.1. Caracteristicile fizico-geografice ………………………………………………. 27
2.2. Caracterizarea generală a porturilor ……………………………………..………
2.3. Concluzii ...............................................................................................................
28
Capitolul III 28
Calculul de asietă şi stabilitate pentru o situaţie de 29
încarcare .................................... 31
32
3.1. Elementele ce definesc geometria navei ….….....................................................
33
3.2. Calculul de carene drepte ……..........................................................…………… 35
3.3. Calculul mărimilor care se referă la cuplele teoretice
...........................................
3.4. Calculul mărimilor care se referă la carena navei ................................................. 36
3.5. Calculul de asietă şi stabilitate .............................................................................. 36
3.6. Concluzii ............................................................................................................... 37
39
Capitolul IV
Calculul economic al voiajului navei tip tanc petrolier ...............................................
40
4.1. Calcul consumului de combustibili, lubrifianți și apă ........................................... 40
4.2. Cheltuieli cu 47
echipajul ........................................................................................... 49
4.3. Concluzii................................................................................................................ 51
57
Capitolul V
Utilizarea receptorului AIS la bordul navei.................................................................. 58
5.1.Concepte AIS........................................................................................................ 60
5.2.Informațiile oferite de AIS............…………………...........................................
5.3.Intalațiile AIS de la bordul navei.........................................................................

9
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

5.4.Utilizarea AIS la bordul navei…………………………………………………..


5.5.Concluzii ..............................................................................................................

Bibliografie ......................................................................................................................
Anexe ................................................................................................................................

10
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

Introducere

În această lucrare sunt prezentate principalele aspecte ale desfăşurării unui


voiaj pe ruta Singapore – Rotterdam executat la bordul navei --------------------
împreună cu descrierea navei, calculul de asietă şi stabilitate, calculul economic şi
traversada oceanică.
Lucrarea este formată din cinci capitole ce reflectă principalele aspecte ale
unui voiaj între două porturi cât şi instruirea practică la bordul navei a unui ofiţer punte
aspirant.
Pe perioada practicii la bordul navei, instruirea oferită de către comandant şi
ofiţerii de cart a fost structurată în aşa fel încât să cuprindă toate aspectele necesare cu
privire la întocmirea acestei lucrări de licenţă şi nu numai. Astfel încât să pot da
dovadă de o pregătire adecvată şi cunoştinţe cât mai aprofundate pentru viitoarea
funcţie de ofiţer de cart.
Voiajul a fost executat în perioada ------------------. Pe durata voiajului nava a
traversat mai multe zone importante de navigaţie acestea fiind Marea Neagră, Marea
Egee, Marea Mediterană, Canalul Englez, Marea Nordului, Strâmtoarea Bosfor,
Strâmtoarea Dardanele și Strâmtoarea Gibraltar.
Obiectivul meu principal la bordul navei a fost să asimilez toate cunoştinţele
necesare şi familiarizarea cu toate activităţile necesare pentru desfăşurarea voiajului în
deplină siguranţă şi conform reglementărilor internaţionale, pe funcţia de ofiţer de cart.
Executarea voiajului a avut la bază un sistem eficient al managementului
echipei de cart şi o bună implementare a codului ISM.
În lucrare este caracterizată nava ----------------------------------------- la bordul
căreia am facut voiajul de practică. Pentru a descrie cât mai în detaliu această perioadă,
în prezenta lucrare este detaliat un voiaj între două porturi. Prezentarea cuprinde
principalele aspecte ale unui voiaj, cum ar fi: descrierea portului de încărcare şi
descărcare, descrierea rutei de navigaţie aferentă şi caracterizarea acesteia din punct de
vedere meteorologic.
De asemenea, vor fi discutate aspecte legate de siguranţa navigaţiei şi

11
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

alegerea celei mai bune rute de traversadă, factori majori fără de care nu poţi duce
voiajul la bun sfârşit.

Abstract

The subject of this License is to simulate a voyage of a ---------------- ship on


the Singapore – Rotterdam route and the ---------------------------------------.
I chose to create this projet based on five chapters, first four of them for the
simulation of the voyage and the last one for the special study.
In the first chapter I decide to discuss about the tehnical data of the
--------------------------- ship, the caracteristics of a port-container ship, the equipment
used for navigation and the type of cargo that this ship can carry.In the second chapter
we find the voyage planning and all the necessary stepts such as: study of all
navigational zones, analysis of departure and arrival ports, ECDIS route and the update
of nautical publications and maps.
In the third chapter I chose to discuss about the trim and stability calculations
necessary for a good loading of the ship.
In the fourth chapter I calculated the return rate of the voyage, taking into
consideration all the costs to see if the voyage it is profitable or not.
In the fifth chapter we finde the study regarding the special study of this project
and drew conclusions of the use of the AIS reciver on board the ship.
To successfully complete this assignment in my work I used Admirality Pilot
Books, ECDIS JRC, Guide to Port Entry and for all the necessary publication of this
voyage I used Admirality Digital Catalogue.

12
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

Introducere

În această lucrare sunt prezentate principalele aspecte ale desfăşurării unui voiaj pe
ruta Singapore – Rotterdam, executat la bordul navei ------------------- împreună cu descrierea
navei, calculul de asietă şi stabilitate, calculul economic şi traversada oceanică.
Lucrarea este formată din cinci capitole ce reflectă principalele aspecte ale unui
voiaj între două porturi cât şi instruirea practică la bordul navei a unui ofiţer punte aspirant.
Pe perioada practicii la bordul navei, instruirea oferită de către comandant şi ofiţerii
de cart a fost structurată în aşa fel încât să cuprindă toate aspectele necesare cu privire la
întocmirea acestei lucrări de licenţă şi nu numai. Astfel încât să pot da dovadă de o pregătire
adecvată şi cunoştinţe cât mai aprofundate pentru viitoarea funcţie de ofiţer de cart.
Voiajul a fost executat în perioada 08.06. - 24.06.2017. Pe durata voiajului nava a
traversat mai multe zone importante de navigaţie acestea fiind Marea Neagră, Marea Egee,
Marea Mediterană, Canalul Englez, Marea Nordului, Strâmtoarea Bosfor, Strâmtoarea
Dardanele și Strâmtoarea Gibraltar.
Obiectivul meu principal la bordul navei a fost să asimilez toate cunoştinţele
necesare şi familiarizarea cu toate activităţile necesare pentru desfăşurarea voiajului în deplină
siguranţă şi conform reglementărilor internaţionale, pe funcţia de ofiţer de cart.
Executarea voiajului a avut la bază un sistem eficient al managementului echipei de
cart şi o bună implementare a codului ISM.
În lucrare este caracterizată nava ----------------------- la bordul căreia am facut voiajul
de practică. Pentru a descrie cât mai în detaliu această perioadă, în prezenta lucrare este
detaliat un voiaj între două porturi. Prezentarea cuprinde principalele aspecte ale unui voiaj,
cum ar fi: descrierea portului de încărcare şi descărcare, descrierea rutei de navigaţie aferentă
şi caracterizarea acesteia din punct de vedere meteorologic.
De asemenea, vor fi discutate aspecte legate de siguranţa navigaţiei şi alegerea celei
mai bune rute de traversadă, factori majori fără de care nu poţi duce voiajul la bun sfârşit.

13
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

Echipamente de navigaţie şi radiotelecomunicaţie


 Girocompasul Tokimec TG 5000
Girocompasul Tokimec TG 5000este un aparat care servește la indicarea direcției spre
nordul adevărat.
Caracteristici tehnice:
- precizie de +/- 0.1 grade;
- autocorectează eroarea de viteză;
- alimentare: 24 V DC (18 – 36 V DC);
- intervalul temperaturii de funcționare: –10° C... +55° C.

Figura 1.2 Girocompasul Tokimec TG 5000


Sursa: http://unimarine.com.sg/product-list/navigation-and-communication/tokimec-tg-5000-gyro-compass/

 Consola GMDSS
Nava are un sistem de comunicaţii / informaţie care este în conformitate cu cerinţele
IMO. Componentele consolei GMDSS sunt:
1. Receptor Navtex JRC / NCR 300A
2. Unitatea DSC MF/HF şi VHF
3. EPIRB, model JOTRON / TRON /60 S/ 60GPS
4. SART, Model SART II
5. Unitatea Inmarsat Mini-C , Modelul SAILOR 6006

14
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

Figura 1.3. Consola GMDSS


Sursa: http://www.psicompany.com/gmdss/

 ECDIS JRC JAN-901B (Electronic Chart Display and Information System)


este un sistem montat pentru a permite navigatorului să execute efcient rutele și în timp cât
mai scurt care se va efectua pe harta de navigaţie. Sistemul este conectat la VDR, DGPS,
pilot automat, radar, loch, giro şi la un panou de alarme.

Figura 1.4. ECDIS


Sursa: http://www.jrc.co.jp/eng/product/lineup/jan901b/index.html

 Loch CHINA DS99


Loch-ul este un aparat care are rolul de a măsura viteza navei si distanţa parcursă. Sunt
mai multe tipuri de Lochuri: loch hidrodinamic, loch electro-magnetic, loch-ul ultrason
Doppler

15
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

Loch-ul ultrason Dopple functionează pe efectul Doppler al ultrasunetelor care se


propagă în apă.

o Figura 1.5. Loch CHINA DS99


Sursa: https://www.radioholland.com/wp-content/uploads/2017/03/skipper-catalogue-version-124.pdf

 AIS SAAB R4 (sistem automat de identificare):


AIS-ul este un echipament folosit de nave și staţiile de coastă pentru localizarea şi
indentificarea navelor din apropriere prin transmiterea și recepţionarea de date. Acest sistem
are rolul de a suplimenta radarul. Informaţiile se transmit și se recepționează prin VHF ,
datele pe care acest aparat ne le ofera sunt: numărul unic de indentificare al navei, poziţia,
viteza, tipul de marfă și cantitatea ei etc.
Caracteristici tehnice:
- gama de frecvenţe: 161.975 MHz to 162.025 MHz.
-display: 12-inch FSTN LCD,
- consum curent: : 24Vdc Input, 2.3A . (când transmite), 0.7A (când primeşte).

Figura 1.6. AIS SAAB R4


Sursa: http://www.polaris-as.dk/product/saab-r4-ais/

16
Capitolul I. Descrierea tehnică a navei tip port-container Container CMA/CGM Maupassant

 Radarul JRC radar JMA-9122-6XA


Radarul este folosit în navigaţie pentru detectarea obstacolelor cum ar fi nave, balize
zone din coastă etc. pe o rază determinată de acoperire. Detectarea se face prin transmiterea
de microunde electromagnetice și calcularea timpului de primire înapoi a semnalului respins.
Orice navă dispune de 2 radare folosite unul în banda X şi unul în banda S. Pentru o folosire
corectă a acestora trebuie ajustate setările, plotarea tuturor ţintelor şi folosirea unei scale
adecvate.

Figura 1.7. Radarul JRC JMA-9122-6XA


Sursa: http://www.navteam.com/Products/Navigation/ARPA-radar/JMA-9100-series/JMA-9122-6XA-ARPA-
Radar.html

1.5 Descrierea tipului de navă şi marfă transportată


X
X
X
X
X

1.6. Concluzii
X
X
X
X
X
X

17
TITLU

18