Sunteți pe pagina 1din 146

Despre cartea lui Kosta Danaos- Magul din Java About the book written by Kosta Danaos-The Magus

of Java A propos du livre ecrit par Kosta Danaos -Le Mage de Java A proposito del libro scritto da Kosta Danaos-Il Mago di iava !obre el libro escrito por Kosta Danaos- "l Mago de Java

Magul din Java- Invataturile unui autentic nemuritor taoist de Kosta Danaos The Magus of Java-Teachings of an Authentic Taoist Immortal by Kosta Danaos Le Mage de Java : Enseignements d un Immortel Tao!ste Il mago di "iava# $isvegliare i nostri %oteri latenti sotto la guida di un taoista immortale
Traducere si comentarii de Dan Mirahorian Translation and commentary by Dan Mirahorian Traduction et commentaires %ar Dan Mirahorian Tradu&ione e commenti di Dan Mirahorian Traducci'n y comentarios %or Dan Mirahorian

(uvant inainte )ore*ord Introducere Introduction (a%itolul I -+rivind %rin oglinda -+rimul contact Loo,ing through the Mirror Taoismul %ractic (a%itolul al II-lea )orta vitala -- calatorie cu masina Lifeforce Artele martiale si chi-ul (a%itolul al III-Iea Ince%uturi .eginnings /cenicul (a%itolul al I0-Iea 1emuritorii +ovestea Maestrului The Immortals 2sien $evelatii (a%itolul al 0-Iea +ovestea lui Liao 3ifu The 3tory of Liao 3ifu Duelul 1emuritorilor (a%itolul al 0I-lea Lectii de invatat # # e4amenul Lessons to .e Learned (a%itolul al 0II-lea 5in si 5ang 5in and 5ang (a%itolul al 0III-lea -0ola (erului The 6ill of 2eaven (a%itolul al I7-lea Keris The Keris +rintul (a%itolul al 7-lea 1atura realitatii The 1ature of $eality E%ilog- 8abovesc vreme de o res%iratie E%ilogue Ane4a intai 1ote A%%endi4 -ne Ane4a a doua -bservatii si s%eculatii A%%endi4 T*o (one4iuni Legaturi )ilme (uvant inainte #artea $Magul din Java$ este povestea uceniciei lui Kosta Danaos% Kostas Dervenis al&turi de John #hang ' (i) *n acela(i ti+p) o de,valuire a disciplinei interne nei ,ung-nei gong. de chi ,ung-/i gong. a scolii Mo-0ai) care) *n ulti+ii 1222 de ani) (i-a 3inut secrete *nv&3&turile4 #artea include (i e5plica3ii (tiin3ifice ale capacit&3ilor paranor+ale ale lui John #hang) pe care noi) *n 6ccident) le consider&+ i+posibile ' capacit&3i la care autorul a fost +artor (i pe care le-a descris *n detaliu4 #artea $Magul din Java9 va gr&bi cu siguran3& ceea ce ar putea foarte bine s& devin& cea +ai +are revolu3ie a secolului al 77I-lea ' confir+area (i studiul energiei vitale cunoscuta in diferite traditii drept8 -.) #hi) 9i in #hina) Ki in Japonia) 0rana in hinduis+) Mana in traditia :una) pneu+a in recia antica si a,i ca 6rgon-;ilhel+ <eich.4 Incepeti prin a vedea fil+ul de +ai =os8 Demonstratie de :igong cu John (hang 0uterea Meditatiei - Terapia "nergetica - >indecare prin controlul energiei #hi http8%%www4youtube4co+%watch?v@97TirAcI!ABCfeature@playerDe+bedded http8%%www4youtube4co+%watch?v@<AAE2dbcF"sCfeature@playerDe+bedded http8%%www4youtube4co+%watch?v@96cGr<Ha/GgCfeature@playerDe+bedded

John (hang isi demonstrea&a maiestria in generarea flu4 de energie subtila chi;<i;,i= care desi este confundat cu un curent electric si a%rinde o

dioda>LED-Light Emitting Diode?= nu este evidentiat cu a@utorul unui voltmetru= dar da %este ca% un am%ermetru#

In acest videoclip este pre,entata povestea unui o+ care poate vindeca pe cei din =urul sau cu a=utorul energiei vitale $chi$-/iI ki cunoscuta in toate traditiile de pe Terra sub diferite nu+eI prana) +ana) orgon .4 >edeti8 $Despre energia >itala J-. #hi) 9i) Ki) 0rana) Mana) 6rgonK in diferite traditii si cateva erori obisnuite pe care le intalni+$ pe adresa8 http8%%www4docuter4co+%viewer4asp? docu+entid@LMBLAGLNMFOcBbLFbO2G2OcL1BOLB1NAOCDespre-energia->itala--indiferite-traditii-si-cateva-eroriAcest fil+ este facut pentru a rea+inti tuturor) ca toate fiintele u+ane au puteri ini+aginabile ador+ite inauntrul nostru) care pot fi tre,ite4 Acest +esa= este i+portant pt civili,atia actuala fiindca sunte+ pe cale de a pierde stiinta de a reali,a accesul la capacitatile divine ale fiintei u+ane) care ar per+ite salvarea sau supravietuirea individuala si planetara) in conte5tul schi+barilor planetare si interplanetare care se desfasoara acu+4 >edeti siturile dedicate !#:IMEA<IL6< 0LAP"TA<" !I IPT"<0LAP"TA<" A!#HP!" Aceasta carte ascunde o capcana fiindca se flutura pe la nasul oa+enilor accesul la puterea ne+i=locita) care face posibila reali,area invulnerabilitatii individuale si planetare) fara sa vorbeasca de loc despre tre,ire) despre trecerea de la $a privi$) la $a vedea$) de la cunoastere +i=locita) la cunoastere ne+i=locita4 Doua argu+ente care sustin pri+ordialitatea tre,irii8

0ri+ul este ca se afir+a ca nivelul +a5i+-M1. in aceasta cale a fost reali,at de Tamo) sau .odhidharma) care i-a invatat pe calugarii de la !haolin) si de (hang 3an )eng) din ;utang-0ai) adica toc+ai de cei care au reali,at +ai intai tre,irea4 Al doilea argu+ent este for+ulat de Mo T,u -Meng-,u) Mencius. inte+eietorul traditiei antice secrete Mo 0ai care a scris8 $Intentia -yi. este cea +ai i+portanta8 vitalitatea -chi. este pe Iocul doi4$) adica $daca intentia -yi. este concentrata) atunci energia vitala -chi. o va ur+a si se va activa4$ Jva rog sa vedeti ierarhia co+ponentelor fiintei u+ane in introducerea cartii lui Anthony de Melo intitulata $#onstienta$) in traducerea lui Dan Mirahorian4 #onstienta %Awareness de Anthony de Mello traducere de Dan Mirahorian http8%%www4scribd4co+%doc%FAGNMGFB%#onstienta-Awareness-Anthony-de-Mello http8%%www4docuter4co+%viewer4asp? docu+entid@FGMNL2LO1OcMcaALcacFBLL1BF1FMO2O Qi -intentia. poate fi tradusa +ai e5act prin ter+enul de $+inte intentionala$) ce repre,inta puterea unificata in dantien a celor F +inti 8 $+intea observatoare$ -creierul superiorI Euddhi I Mahat.) $+intea -creierul ini+iiI creierul afectiv.$ si $+intea atentiei si+tirii-Manas$ -creierul abdo+inal.K Al treilea argu+ent este ca fara tre,ire) nu e5ista trecerea de la $a privi$) la $a vedea$) de la cunoastere +i=locita) la cunoastere ne+i=locita) de la putere +i=locita) la putere ne+i=locita4 Adica ra+ane+ orbi) iar transferul energiei vitale -in /igong) reiki) radieste,ie) kundalini. este ineficient4 Degeaba se dau pe banda rulanta diplo+e de +aestrii- in /igong) reiki sau radieste,ie. unor orbi) unor +orti) unor fiinte u+ane care nu s-au tre,it4 Pu se incepe cu lu+ea efectelor-iubirea) fericirea) pacea) i+pacarea) transferul energiei) arte +artiale.) ci cu i,vorul sau cu intoarcerea in lu+ea cau,ala -cunoasterea de sineI rea+intirea adevaratei noastre identitatiI tre,irea.4 Maestrul taoist (hang 3an )eng a fost instruit in vis in toate artele +artiale) toc+ai datorita faptului ca fiind ase,at in pre,enta constienta a receptionat +esa=ul tran+isJArtele +artiale interne au aparut cu #hang !an Reng -#hang Trei >arfuri de Munte- din dinastia !ung -NA2 -L1MN e4n4.) alchi+ist de pe +untele ;u Tang4 "l a fost che+at de i+paratul :ui Tsung4 0e dru+ul catre acesta) a gasit trecatoarea blocata de un grup de banditi4 In noaptea aceea) el a visat ca i+paratul ceresc :suan-;u) ,eul Taoist al ra,boiului) l-a invatat arte +artiale4 Di+ineata) #hang a o+orat peste o suta de banditi$. In carte se afir+a ca trecerea la nivelul O necesita doar BL de ore de +editatie-care insea+na F ,ile de 1M de ore fiecare iar nu L2 ani cu+ se inta+pla cu cei care incep cu efectul in loc de cau,a si +editea,a efectiv doar L-1 +inute) dintr-o ora de practica pe ,iI doar cei ce vad ni+eresc tinta per+anent.4 0entru a nu +ai subesti+a capacitatile fiintelor u+ane si a prea+aririi colectivis+ul autorul ne indica si o relatie +ate+atica care ne arata ca o fiinta u+ana aflata la nivel P@G2 are puterea echivalenta a LOG de +iloane de oa+eni- 1 la puterea P-F.4 #hiar nu ne da+ sea+a de cat de adevarate sunt afir+atiile de +ai =os ? $!pun Svoi-fiintele u+ane. sunteti ,eiS $-0s B18AI Ioan L28FO.%$I said) SQou are odsS$ -0s B18A John L28FO.I In Racerea F411 se vorbeste despre constienta) iar nu despre cunoasterea ori,ontala8 $Du+ne,eu a spus8 $Iata omul s-a facut ca unul dintre 1oi) cunoscand binele si raul4 !i acu+ nu cu+va sa-si intinda mana si sa ia roade din %omul vietii) sa +anance si sa traiasca in veci$%In enesis F8118 $Then the L6<D od said) $.ehold= the man has become li,e one of /s) knowing good and evilI and now) he +ight stretch out his hand) and take also fro+ the tree of life) and eat) and live forever $4 #u+ poate un orb) cineva care nu s-a tre,it) care nu a reali,at trecerea de la $a privi$) la $a vedea$) $sa-si intinda mana si sa ia roade din %omul vietii) sa manance si sa traiasca in veci$4 0robabil ca ni+ereste tinta doar L-1 +inute) dintr-o ora de practica pe ,i4 Trebuie sa intelege+ ca in ene,a se face referire la doi po+i la i,vorul o+nicunoasterii si al vietii) care se afla planul infor+ational si in proiectiile acestuia in planul energiilor subtile8%Is necessary to know that in enesis are +entioned two trees8 0o+ul binelui si raului-the tree of the knowledge of good and evil.@ caderea in ca+era periferica a constiintei-pestera intunecoasa la care facea referire !ocrate.) caderea in +inteI aparitia darului constientei discri+inatorii a fost si+ultana cu +anifestarea bleste+ului -s-a pierdut hrana divina) ali+entarea de la i,vorul cu apa vie) ne+urirea si li+ba=ul unic al speciei.I o+ul a fost obligat sa treaca la hrana grosiera +ateriala) sa +unceasca pa+antul pt4 a se hrani444

0o+ul vietii-tree of life.@calea vegherii care ne conduce la lu+ina vietiiI in ur+a caderii in transa centrifuga s-a produs caderea) identificarea cu falsul ego-identitatea i+plantata. si cu trupul) a aparut +oartea fi,ica -ruperea ancorarii naturale in i,vorul vietii.4 6rice cunoastere insea+na putere4 #unoasterea ori,ontala-yang.) +i=locita-de u+bre sau de proiectiile de pe ecranul +ental%peretele pesterii. ne-a condus la puterea +i=locita-instru+entala) tehnologica) +agica. care ne-a per+is sa a=unge+ pe Luna) sa elibera+ energia ato+ica) sa co+unica+ la distantaT #unoasterea verticala-yin. ne+i=locita sau directa) care se reali,ea,a prin autocunoastere si ase,are in repaus-rela5are. in constienta) pana se intra in starea de functionare holografica-nondualista) in care se suspenda prapastia subiect-obiect.) cunoscuta sub nu+ele de tre,ire) ilu+inare sau eliberare din pestera-realitatea secunda a proiectiilor de pe peretele pesterii descrisa in alegoria lui 0laton. ne conduce la puterea ne+i=locita-directa) verticala) divina.4 Pu asteptati sa va a=ute cineva din afara-un salvator.I Du+ne,eu ii a=uta doar pe cei care se a=uta singuri U Dupa acesta clarificare sa reveni+ la pre,entarea videoclipului4 <eporter8 $0ri+a oara l-a+ intalnit la inceputul anilor VB2 intr-un oras din #hina4 Pu a vrut sa ne dea nu+ele real sau adresa) asa ca l-a+ bote,at8 D de la SSDy+a+o JackSS- eneratorul de energie electrica Jack.4 Mai tar,iu a+ aflat ca il che+a John #hang si ca era un vindecator4 John #hang a de+ostrat pirokine,ie -pirogene,aI crearea focului.) telekine,ie-psihokine,ia8 deplasarea obiectelor de la distanta.) electrogene,a) telepatie) levitatie) crearea scutului defensiv4 "l putea directiona energia generata in corpul lui in pacientii sai44 Hneori folosea acele) alteori doar +ainile prin care genera ceea ce se aea+ana cu energie electrica4 "l nu+ea aceasta energie $#hi$ si era asa de puternica) incat de obicei este nevoie de o alta persoana pt a fi5a pacientul pentru a-i tine picioarele in loc4 <eporter8 $L-a+ ur+arit peste tot) in cercurile lui de vindecare pentru a-l i+plora sa ne lase sa-l fil+a+4 Dar intotdeauna refu,a) spunand ca puterile lui provin dintr-un tip de +editatie) dintr-o traditie antica secreta-Mo 0ai.$4 6 singura data) cand fratele +eu care suferea de o infectie la ochi) a acceptat sa fie fil+at) in anul LNBM4 $Pu se co+para cu nici un fel de terapie prin acupunctura la care a+ fost supus vreodata$ - $0ri+ea+ socuri electrice foarte puternice) era+ parali,at) nu +a pute+ +isca deloc$ <eporter8 $In ce +od este obtinuta aceasta energie ?$ John #hang 8 $0rin reunirea Qang chi cu Qin chi4 Atunci cand unesc Qang chi cu Qin chi obtin electricitate) foc) levitatie) invulnerabilitate) capacitate de a deplasa obiectele aflate la distanta-telekine,ie. si alte +anifestari$4 SSQang chi -chi po,itiv) solar) +asculin. se e+ite de aici - si arata ,ona ple5ului solar) cunoscuta in diferite traditii sub nu+ele de dantienI haraI $chi hai$ sau $+area de energie$I +anipura chakra . si Qin chi- chi negativ) Lunar) fe+inin. se e+ite de aici - si arata ,ona perineuluiI punctul 2uiyin -) <ML. 'translation8 $Meeting of Qin$I traducere8 $Intalnirea Qin$.4 vedeti8 Atlas de Acu%unctura de Mirahorian: http8%%www4scribd4co+%doc%1LGFMOMO%Acupunctura-Atlas vedeti: (entrele energetice subtile in diferite traditii s%irituale de %e TerraI #hakra-roti.) Tantien-in pinyin8 DWntiXnI Tan tSien 8 I lit48 #a+puri de #inabru.) Raclii sau Lu+ini-in #uvantul lui Iisus.) $Ala+$ ori $Latifa$ -in isla+is+ si sufis+. de Dan Mirahorian pe8 http8%%www4docuter4co+%viewer4asp? docu+entid@LMFF12LF22OcBbLGcbBGbLAL1BOLBFONN <eporter8 $!i asta pentru ca esti special ?$ John #hang 8 $Pu) orice fiinta u+ana are aceste capacitati4 "le pot fi reali,ate prin +editatie4 Meditatie in fiecare ,i$4 Hite asa8 $Apoi a luat o bucata de ,iar) si apoi ne-a aratat cu+ energia chi poate declansa aprinderea

John (hang a%rin&and o bucata de &iar in videocli%ul: htt%:;;***#youtube#com;*atchA vB$AA.CdbcDEsEfeatureB%layerFembedded !i alti +aestrii in 9igong au de+onstrat %iro,ine&ia -pyrokinesis8 generarea calduriiI fierberea apei.4 In fil+ul de pe linkul de +ai =os poate fi va,uta de+onstratia lui Yhou an !heng -Jo .8 htt%:;;***#youtube#com;*atchAvBgDDfvbc3giI $oman din Almaty>$ussia? demontrea&a +iro,ine&ia Karate Astral -"nglish subs. <o+an fro+ Al+aty-<ussia. de+ontrates <eal 0yrokinesis part L of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@Hg-o;"AE-DACfeature@related <o+an fro+ Al+aty-<ussia. de+ontrates <eal 0yrokinesis part 1 of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@QHIvvp,bf,ACfeature@related <o+an fro+ Al+aty-<ussia. de+ontrates <eal 0yrokinesis part F of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@u5NuKr>:FcwCfeature@related <o+an fro+ Al+aty-<ussia. de+ontrates <eal 0yrokinesis part O of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@"G+=n!JBcO2Cfeature@related <ussian <eal 0yrokinesis -"nglish subs. part G of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@l7HPD,A:o:ICfeature@related <ussian <eal 0yrokinesis -"nglish subs. part A of G -Eonuses. http8%%www4youtube4co+%watch?v@K+!!M,QyAp"CP<@L

John (hang o%rind un glont in %alma= care initial a fost tras asu%ra unei cutii din tabla cu a@utorul unei arme cu aer com%rimat-glontul tras in cutie este defor+at de i+pact) in ti+p ce acela prins in pal+a) pare ca si-a pierdut energia cinetica in ca+pul defensiv creat de practicant.

>edeti ca,ul de invulnerabilitate de la 0itesti-anali,at la !pitalul Militar din Eucuresti. in care o caruta cu le+ne de F)G tone a trecut cu o roata peste pieptul unei batrane care alunecaseI ca,ul invulnerabilitatii la foc si a +odelarii in transa) cu +ana goala si cu bu,ele) a +etalului incadescent al sabiilor +agice -keris. din Java) reali,ate din +etalul unui +eteorit.Jvedeti 9a%a cereasca9 in fil+ul 9<ing of Rire "ast of Krakatoa9I htt%:;;video#google#com;video%layA docidBGHIJGKCDDIILIJLIMHDNK e5plica traditia e5e+plificata de +aestrul chine, Yhou in fil+ul de la adresa8 htt%:;;***#youtube#com;*atchA vB1hLLatEdDhCEfeatureB%layerFembedded Aceste sabii antice Keris ce transced ti+pul si folosesc transferul +agic Tuah-folosit la reali,area tali+anelor si a+uletelor. sunt reali,ate din "focul ceresc" -+eteoriti. in transa de +aestrii ai chi) care utili,ea,a +ainile goale pt a for+a si structura +etalul +oale fierbinte la nivel nanotehnologic4 These ancient swords -Keris. that transcend ti+e and use the +agic transfer Tuah- suitable for talis+ans and a+ulets. are worked fro+ heavenSs fire-+eteor. in trance by +asters of chi using bare hands and lips to +old and structure the soft hot +etal at a nanotechnological level4

John (hang introduce un bat din lemn %rin scandura unei mese>de @os in sus? si a unei banci htt%:;;***#youtube#com;*atchAvB+E$iI<I6MMMEfeatureBrelated Aceasta demonstratie %ermite intelegerea ca%acitatii de a trece %rin obstacole>trecerea %rin &id? si de aceea de a o%era cu mana goala a medicilor din )ili%ineO Tony Ag%aoa >LKDK-LKJG? afirma ca a invatat aceasta tehnica de la niste calugari tibetani# +rocedura a a@uns la cunostinta %ublicului du%a %ublicarea cartii PIn straniul necunoscutQ a lui $on -rmond and -rmond Mc"ill# Autorii au numit aceata %ractica Pchirugie in a %atra dimensiuneQ# $ecent revista 3tern si-a cerut scu&e cititorilor ca a ascuns adevarul cu %rivire la autencititatea o%eratiilor cu mana goala si a recunoscut ca a declarat in mod deliberat= ca o%eratiile efectuate de Tony Ag%aoa in )ili%ine ca fiind o frauda >1r# GK vom LL# Juli LKRL si 3tern GK;LKRL= 3# GJ? %t ca cercetatorii lor sa aibe tim% a afle secretul reali&arii unor bisturie= care sa %ermita inchiderea fara urme a taieturilor chirurgicale# In LKIK= the %rocedure of +sychic surgery came to the attention of the /# 3# %ublic after the %ublication of 9Into the 3trange /n,no*n9 by $on -rmond and -rmond Mc"ill# The authors called the %ractice 9fourth dimensional surgery=9 and *rote 9S*eT still donUt ,no* *hat to thin,O but *e have motion %ictures to sho* it *asnUt the *or, of any normal magician= and could very *ell be @ust *hat the )ili%inos said it *as V a miracle of "od %erformed by a fourth dimensional surgeon#9SInto the 3trange /n,no*n .y the T*o Men 6ho Lived Every Moment of it# The Esoteric )oundation# LKIK#T

In ur+a lansarii cu succes a docu+entarului $Inelul de foc ' La est de Krakatoa$) J vedeti acest fil+ la adresa de +ai =os8 <ing of Rire - "ast 6f Krakatoa -LNNB. http8%%video4google4co+%videoplay?docid@1AGB1N2FFGGLGBLGOAFZK in care acupuncturistul chine,o-=avane,) John #hang isi de+onstrea,a +aiestria deplina pe care o are asupra feno+enului chSi - energia vitala) +ai intai generand un curent electric prin corpul sau) pe care il foloseste pentru a vindeca o infectie la ochi a ca+era+anului) apoi dand foc unui ,iar) cu o flacara ce-i iese din +ana) +ii de oa+eni au pornit in cautarea acestui o+ pentru a deveni elevii sai4 Dintre +ultii occidentali care l-au abordat) John #hang a acceptat cinci ca ucenici4 Kosta Danaos este al doilea dintre cei cinci4 In anii uceniciei sale cu John #hang) Danaos a va,ut de+onstratii de pirokine,ie) telekine,ie) levitatie) telepatie si +ulte alte feno+ene deosebite) pe care le-a si practicat4 A vorbit cu spiritele si a adus +arturie despre viata de apoi4 #el +ai i+portant lucru este ca el a aflat povestea lui John #hang) care este ur+asul direct al liniei inteleptului MoT,u) din secolul al cincilea i4e4n4 Mo T,u -#hinese8 I pinyin8 M[,\I ;ade' iles8 Mo T,u) latini,at ca Mencius OM2-FNL i4e4n4.) avand nu+ele initial Mo Ti - pinyin8 Mo Di.) a fost un filosof chine, in perioada celor $6 suta de scoli de gandire $ -la inceputul $0erioadei statelor co+batante$.4 Pascut in Teng,hou) provincia !handong din #hina) el a inte+eiat scoala Mohis+ului si a co+batut atat confucianis+ul) cat si taois+ul4 In ti+pul $0erioadei statelor co+batante$) +ohis+ul sa de,voltat si s-a practicat in +ulte state) dar a iesit din gratiile puterii cand s-a instaurat dictatura dinastiei 9in4 In acea perioada s-au pierdut +ulte dintre lucrarile clasice ale +ohis+ului) dupa ce 9in !hihuang a recurs la arderea cartilor si la ingroparea invatatilor4 I+portanta +ohis+ului a apus in continuare dupa ce confucianis+ul care predica supunerea si ascultarea a devenit scoala de gandire do+inanta in ti+pul dinastiei :an) disparand catre +i=locul dinastiei occidentale :an4 (lasicul de LCCC de caractere retine intam%larea ca Mo T&u >Mo&i? s-a intristat cand a va&ut ca matasea a fost vo%sita= ceea ce indica fa%tul ca %ractica sa era intemeiata %e intoarcerea la firesc= natural si autentic %rin %ractica decolorarii mentale >ceea ce im%lica reintoarcerea la starea de martor im%artial caracteri&ata de de&identificare= austeritate= sim%litate= castitate- abtinere de la risi%irea energiei ancestrale a fiintei umane?# La aceasta stare incolora a constientei se refera eliberarea de ,arma %rin %ractica naish,armia>nefa%tuirii sau a actiunii fara reactiune?= %ractica *u*ei>nonactiunii? din taoism si vairagya>decolorareaO de&identificarea? din %ractica alinierii>yoga sutra? e4%usa de +atan@ali#

!tiinta sa cu privire la nei kung-SSlucrul internI puterea internaSS. pe linia scolii Mo 0ai) este putin cunoscuta in 6ccident si nu a facut niciodata pana acu+ subiectul unei carti4 Acu+) John #hang a decis sa faca o punte intre 6rient si 6ccident si sa per+ita publicarea unei carti care pre,inta povestea vietii lui) a invataturilor si puterilor sale4 Magul din Java este o carte scrisa de un grec) Kosta DanaosJThe Magus of Java) by Kosta Danaos) Rirst published in 1222 by Inner Traditions International) <ochester) >er+ont H!AK tradusa si publicata de "ditura Ror Qou in 122A) unde sunt relatate e5perientele din anii N2S) ale autorului alaturi de un +aestru =avane,o-chine,) John #hang si despre scoala din care face parte acesta -Mo 0ai.4 John #hang a fost fil+at in ti+p ce facea de+onstratii in care vindeca boli incurabile) aprindea hartii) becuri de tip L"D-light e+itting diode.) in care facea sa treaca prin scandura de 1 centi+etri a unei +ese) un betisor chine,esc din le+n) din cele folosite pt a +anca) etc4 Kosta Danaos isi incepe cartea cu cautarea acestui +aestru in insula Java toc+ai datorita acestui fil+ docu+entar4 Ril+ul de pe net8 http8%%www4youtube4co+%watch?v@+YEf"YLbPhICfeature@playerDe+bedded In fine) in ce consta scoala pe scurt - se utili,ea,a conceptul de chi sau de energie vitala -;ade' iles8 ch]i) pinyin8 /i. care este echivalentul chine, si ki -echivalentul =apone, pentru prana) +ana) orgon etc -.4 Aceasta energie are doua polari,ari8 5ang chi si 5in chi 4 !e considera ca cele 1 polari,ari ale energiei circula in paralel prin corp) dar in ti+p ce practicantii de 9i Kung colectea,a in dan tien Qang chi) practicanti din scoala Mo 0ai ur+aresc unirea celor 1 tipuri de chi re,ultand de aici anu+ite +anifestari paranor+ale4 !coala are M1 de niveluri) corespun,atoare la M1 de chakre) cat considera ei ca are corpul o+enesc) ulti+a fiind chakra din crestetul capului4 Interesant este ca +aestrul de+onstre,a la ce folosesc a+bele for+e de energie4 0rin controlul e+isiei de 5ang chi -o energie calda folosita la vindecari) aprinderea focului) telekine,ie- elevii de nivel 1 trebuie sa +ute niste cutii de chibrituri prin telekine,ie pe o anu+ita distanta) ca proba de trecere al nivelului etc4 0rin controlul e+isiei de 5in chi -energie rece) fe+inina- a fost oprit un glont caruia i s-a absorbint practic intreaga energie cinetica4 De e5e+plu el a avansat ipote,a ca Qin chi e specific pa+antului) gravitatia fiind energie Qin iar gaurile negre sunt practic condensari de forte 5ang chi la e5tre+4 <eali,area capacitatilor paranor+ale este o obiectivare) un feedback sau o afisare a elevarii spirituale) a trecerii de la actiunea +i=locita la cea ne+i=locita4 0unctul slab al autorului este faptul ca el este pri,onier al +aterialis+ului energetic ' in opinia sa capacitatile si fortele de actiune directa deriva dintr-o acu+ulare de energie la nivel subtil si nu ca ur+are a tre,irii) a trecerii in alt regi+ de functionare4 #ine a practicat /i kung%/igong poate sa inteleaga de ce este atat de i+portanta ae,area in constienti,are-+editatia.4 In carte este descrisa o lupta intre doi +aestri care au atins un nivel de peste G2 prin acu+ulare de energie) fara sa reali,e,e tre,irea4 Daca +otivatia perseverentei cuiva este ura sau ra,bunarea atunci se +anifesta si blocarea eliberarii) tre,iri4 Daca se +entine ancorarea in acu+ularea de energie se +entine pri,onieratul in realitatea secunda) care si acu+ crea,a pe banda rulanta +onstrii) entitati inar+ate cu forte energetice foarte puternice si cu elevare spirituala insuficienta4 #e face cunoasterea ori,ontala sau +i=locita a,i ? 0une in +ana inconstientilor puterea +i=locita) instru+entala) +agica) tehnologica4 Piste bastinasi pri+itivi pri+esc +itraliere) in locul arcurilor cu sageti si isi deci+ea,a adversarii4 #e +erita retinut e faptul ca structura energetica ascunde +ulte taine dar cautarea anu+itor forte) in dauna tre,irii si eliberarii) este e5tre+ de periculoasa pentru cei care nu trec de la $a privi $ la $a vedea$) adica de la cunoasterea +i=locita la cea ne+i=locita) care aduce dupa ea adevarata putere divina) directa) ne+i=locita4 Pi+ic nu trebuie aruncat asa) la vite,a) la cosul de gunoi al istoriei4 Lucrurile trebuie anali,ate cu +ult discerna+ant si trebuie luat din ele nu+ai ce este benefic4 "ste posibil ca un +aestru tre,it sa fi descoperit o cale de a reali,a trupe de elita invincibile prin transfor+area fiintelor u+ane in +asini de lupta care isi acceea,a capacitatile biologice de +anipulare a +ateriei energiei) ti+pului si spatiului4 Aceasta cunoastere super-straveche inte+eiata si perpetuata prin accesarea realitatii divine poate conduce la salvarea unei civili,atii de la e5tinctie ca ur+are a unui eveni+ent cos+ic)

doar daca +e+brii acesteia sunt stare sa-si accese,e si sa-si +anifeste capacitatile divine4 #ineva +i-a relatat ca $ un ro+an de al nostru) pentru a-si dovedi calitatile -toc+ai dadea e5a+en de +aestru in /igong. a lungit cu F-G c+ +ana dreapta a fiecarui participant din sala in care se defasura de+ontratia si apoi le-a readus la loc44totul in interval de 1 +inute4 Altii aprindeau hartia cu puterea energiei chi4444etc) altii +iscau diverse obiecte444 0entru a trece la actiune directa nu este nevoie de autoingropare in credinte) de vointa si de u+plere de cunoastere ori,ontala sau +i=locita) ci de practica ase,arii in constienta-+editatie. pt a a=unge la i,vor) la cau,a) la Altar4 Atunci fructele) efectele) darurile si harurile ur+ea,a in +od firesc si se trece la cunoasterea ne+i=locita si la actiunea directa4 Aceste lucruri pot fi preluate) opti+i,ate si i+bunatatite prin practica e5peri+entala a tre,irii) iar nicidecu+ negate4^E<_Hn +odel in acest sens il poate constitui cu succes !fantul #iprian) de,legatorul de far+ece si vra=i) ca si sfintii din India care au de+ostrat capacitati divine4

Introducere I+aginati-va o lu+e in care +intea si sufletul o+ului sunt libere sa isi atinga potentialul supre+) in care puteri odata considerate supranaturale sau paranor+ale sunt inta+plari obisnuite ale vietii) I+aginati-va un loc in care bolile considerate pana acu+ ca fiind incurabile se pot trata prin si+pla ad+inistrare a energiei vitale abundente a insusi vindecatorului) un loc in care o+enirea poate co+unica usor cu spiritele legate de pa+ant) in care yoginii puternici pot vorbi cu insusi Du+ne,eul #reator4 Pu ar fi +inunat sa locui+ intr-un astfel de spatiu) de do+eniul povestilor cu ,ane) al +iturilor si al legendelor) al cartilor de povesti si al peliculelor de la :ollywood? Daca astfel de lucruri chiar ar fi adevarate) oare viata n-ar avea o aro+a distincta) o savoare pura? Eun venit in lu+ea +ea4 "u traiesc intr-un astfel de loc) in care toate lucrurile e5traordinare pe care Ie-a+ sugerat sunt reale si de necontestat4 In lu+ea +ea) stiinta 6ccidentala si +isticis+ul 6riental +erg +ana in +ana) i+bratisate si de neseparat) aspecte in oglinda ale aceleiasi realitati) la fel de inte+eiata pe fapte si la fel de valabila4 !ansa de a evolua e5ista in orice clipa - darul +aretului nostru potential4 Ati putea presupune ca un astfel de destin este departe) dar in realitate el ne asteapta chiar in prag4 Pu poate e5ista nici o indoiala ca o+enirea se afla - inca o data - intr-un proces de schi+bare4 Traditiile evoluea,a intr-un conte5t in care barierele inter-culturale continua sa se naruie4 >alorile) idealurile) conceptele vechi nu +ai sunt acceptate orbeste) oa+enii de toate credintele) rasele si nationalitatile nu +ai e,ita sa se indoiasca) sa intrebe de ce4

John (hang in meditatie

Mintea o+ului este cuprinsa de o frene,ie ce nu a +ai e5istat niciodata) iar tehnologia evoluea,a e5ponential) in salturi uriase4 A+ pus piciorul pe Luna si a+ atins fundul oceanelor4 Pe deplasa+ cu vite,e ce depasesc de cateva on vite,a sunetului si vede+ fata planetelor din =urul nostru4 #ontroIa+ puterea ato+ului si pute+ inlocui o ini+a u+ana bolnava) cu cea a unui donator corespun,ator -si dispus sa o done,e.4 !unte+ la un pas de crearea unei inteligente artificiale pe ba,a de siliciu4 A+ invadat chiar si sanctitatea siste+ului genetic si a+ creat clone4 In cautarea cunoasterii se pare ca sunte+ li+itati doar de energie) ti+p si bani4 0rogresul social pe care l-a+ facut este urias4 In ciuda distributiei discri+inatorii) nivelul de educatie este cel +al inalt pe care l-a cunoscut rasa u+ana pana acu+4 Reno+enul de sclavie si sub=ugare a o+ului de catre o+ este pe cale de disparitie8 ra,vratirea este evidenta in toata lu+ea4 6a+enii sunt constienti de drepturile lor si sunt dispusi sa lupte - poate chiar sa +oara - pentru acestea8 -Asta nu e un lucru de ni+ic) daca ne gandi+ ca econo+ia tuturor i+periilor istorice a fost inte+eiata pe sclavie4. #hiar si +ai +iscator este faptul ca +ulte persoane sunt acu+ dispuse sa lupte si sa +oara pentru drepturile altor oa+eni - poate +ai +ult decat in orice alta perioada din istoria noastra4 Hn alt lucru la fel de i+portant este ca sacrificiul de sine al acestor eroi nu se ba,ea,a pe nici o credinta sau practica religioasa anu+e - ci) +ai degraba) pe convingerea si+pla ca drepturile o+ului +erita sa fie aparate4 "5ista) desigur si un revers la toate astea4 Ranatis+ul etnic si religios este in crestere4 Rascis+ul ne tulbura inca o data4 #orporatiile +ultinationale fac abu, de puterea pe care o au pentru a obtine profituri +ai +ari) +ituind guve+e corupte ca sa-si profane,e patriile si sa isi +anipule,e propriii cetateni4 "chilibrul ecologic al planetei a fost distrus - pentru totdeauna) sustin unii4 Rlora si fauna noastra sunt pe +oarte) planeta este in suferinta4 Atotputernicul Dolar face legea) iar econo+ia de consu+ este cre,ul ,ilei4 !e pare ca) desi ave+ putere -caci sunte+ puternici inca +ai ave+ de raspuns la intrebarile funda+entale ale vietii4 #ine sunte+? Hnde +erge+? De ce sunte+ aici? #are sunt cepecitatile noastre inerente4 care este potentialul nostru final? #ontinua+ sa trai+ dupe +oarte) asa cu+ se crede? #e este fericirea adevarata si cu+ pute+ sa o ave+? "5ista intr-adevar un Du+ne,eu #reator? Lista este nesfarsita) la fel de veche ca si o+enirea insasi4 <aspunsul la aceste intrebari este8 posibil4 lnsa pentru a gasi raspunsurile) secretul unei re,olvari a acestor intrebari esentiale consta in necesitatea unui efort anga=at al nostru ca specie - nu ca natiuni sau ca grupuri de oa+eni4 Metoda necesara nu este nici +ai si+p la) nici +ai co+plicata decat atat4

6+enirea s-a de,voltat pe +ulte linii diferite4 "5ista tot atatea abordari culturale ale vietii) pe cati sti+uli naturali si sen,oriali4 Hnele culturi sunt vi,uale) altele sunt auditive) altele olfactive) iar altele sunt intuitive4 "ste greu sa cuantifica+ cu preci,ie cultura u+ana - si o astfel de anali,a depaseste cu +ult intentia acestei carti4 0ute+ spune) insa -vorbind in general. ca o tendinta do+inanta a stiintei 6ccidentale a fost preocuparea catre e5terior) intentia acesteia fiind sa cuantifice si sa +odifice +ediul u+an) pentru a corespunde dorintelor o+ului4 0e de alta parte) stiinta 6rientala s-a concentrat pe interior) incercand sa cuantifice si sa de,volte capacitatile innascute ale speciei u+ane si sa inteleaga rolul acesteia in planul lucrurilor4 Desi este foarte periculos si nestiintific sa fac afir+atii de acest fel) pentru +o+ent este i+portant sa adopt acest punct de vedere - daca nu din alt +otiv) atunci pentru a clarifica scopul acestui te5t4 Dati-+i voie sa revin la e5presia un efort anga=at al nostru) ca specie4 Aceasta declaratie afir+a ca noi) fiintele u+ane) trebuie sa strapunge+ barierele etnice si nationale si sa lucra+ i+preuna4 Istoria ne spune ca ori de cate ori a+ fost capabili sa depasi+ granitele pe care ni le-a+ i+pus singuri) lucruri incredibile s-au petrecut4 0erioada reciei antice) de e5e+plu) ne arata clar ce se poate reali,a prin interactiune culturala8 in secolul al patrulea i4e4n4) recia antica s-a intalnit cu India antica - si astfel) destinul lu+ii a fost schi+bat pentru totdeauna) si chiar destul de radicalJPotai A se vedea ane5a i pentru aceasta nota si pentru toate notele nu+erotate astfelK4 Raptele lui Ale5andru Macedon si ale oa+enilor lui nu au insa legatura directa cu aceasta carte 44 Ideea este ca nu e5ista nici un +otiv pentru care noi) asta,i) sa nu pute+ repeta ceea ce au reusit stra+osii in acele vre+uri - si anu+e4 sa invata+ unii de la altii pentru a evolua) pentru a supravietui) poate chiar pentru a prospera4 In secolul al nouaspre,ecelea4 Kipling scria) $"stul este "st si >estul este >est) iar cele doua nu se vor intalni niciodataU$` S W $uyard Ki%ling= 9The .allad of East and 6est9= LJJK# T !-a inselat4 "stul se intalneste cu >estul asta,i - si va continua sa o faca) daca reusi+ sa hrani+ aceasta unire a lor4 0entru a reali,a acest lucru) trebuie sa ne asigura+ ca cele doua culturi se abordea,a una pe cealalta cu respect reciproc) se deschid co+plet una catre cealalta si isi i+partasesc conclu,iile4 Pu e o sarcina usoara4 #ultura chine,a) +ai e5act cea Taoista) a a=uns in 6ccident ca o furtuna4 Acupunctura se practica peste tot4 <estaurantele chine,esti sunt o+nipre,ente4 "+isiunile T> si fil+ele cu kung fu sunt populare in toata lu+ea4 Meditatia a fost recunoscuta de +edicina 6ccidentala ca stare bio-co+porta+entala4``S WW 2erbert .enson= The $ela4ation $es%onse >1e* 5or,: 6illiam Morro* E (o#= LKRI?T# !tudentii din toata lu+ea citesc Tao Te #hing si +ulti oa+eni de afaceri occidentali folosesc I #hing-+etoda de divinatie chine,easca. si Reng !hui -+etoda chine,easca de ad+inistrare a spatiului de locuit . in procesele lor deci,ionale ,ilnice4 !i totusi) in ciuda atractiei pe care cultura Taoista chine,a o repre,inta la nivel popular) fu,iunea fina intre 6rient si 6ccident a inceput abia recent4 In cea +ai +are parte) occidentalii fie resping total abordarea orientala ca fiind o gogorita) fie o i+bratisea,a cu fervoare religioasa) ca fiind +ai veche si +ai spirituala decat stiinta occidentala4 A+bele atitudini sunt gresite4 0ri+a respinge cu inga+fare valoarea invataturilor chine,esti) iar a doua ia tehnicile bio-fi,ice testate) dovedite si elaborate de-a Iungul +ileniilor si le transfor+a in dog+a4 Aceasta proble+a este sutinuta si de faptul ca +ulti occidentali) dar si +ulti chine,i sunt nerabdatori sa bage pe gatul consu+atorilor fara+a de cunoastere pe care o au) intr-o goana disperata dupa bani4 44 0entru asta sunt raspun,atori) in +are parte) chiar chine,ii4 Din pacate) nu e5ista ceva ce s-ar putea nu+i stiinta chine,a4 "5ista) in schi+b) stiinte si arte ale fa+iliilor sau

clanurilor) de,voltate de oa+enii din #hina) +ilenii de-a randul4 #unoasterea de,voltata de chine,i nu s-a raspandit niciodata la scara larga) nici +acar in #hina4 "a era prerogativul si ba,a de putere a celor putini si privilegiati si ale fa+iliilor acestora4 In trecut) un +aestru chine, nu preda niciodata ucenin cilor sal L22a din cunoasterea pe care o detinea4 0astra) sa ,ice+) L2a) ce era +ai i+portant) doar pentru sine4 0oate ca scria restul intr-un docu+ent pe care elevul sau favorit ur+a sa-l deschida dupa +oartea sa4 <e,ultatul acestei abordari a fost ca su+a invataturilor fiecarui clan scadea cu i2 procente cu fiecare generatie) pana ce vreun student caris+ati+atic era in stare sa descifre,e +isterul si sa revina la po,itia invatatorului initial - si) la acest punct) ciclul continua cu studentii studentului 444 si asa +ai departe4 #apacitatile si faptele Maestrilor au devenit +aterial de legenda si) ulterior) scenariul operelor chine,esti4 Asta,i ele sunt esenta tuturor fil+elor cu kung fu4 0entru a inrautati lucrurile si +ai +ult) +aestrii nu lucrau aproape niciodata i+preuna4 #onceptul de universitate 6ccidentala - cel in care cunoasterea este i+partasita si e5perientele sunt co+parate - le era co+plet strain4 0uterea era +enita a fi folosita pentru profit - +aterial si spiritual4 Maestrii de arte +artiale se provocau adesea la lupta - si astfel) +are parte din cunoastere s-a pierdut) caci +aestrul invins isi pierdea) de obicei) si viata4 0entru cultura noastra occidentala o astfel de abordare pare socanta - ca sa nu spune+ +ai +ult4 <aspandirea infor+atiei este evidenta peste tot- intr-adevar) in societatea actuala este foarte greu - poate ) 4 chiar de nedorit - sa pastre,i secretul sau proprietatea asupra cunoasterii JPota 1 K !i totusi) e5ista un +od in care se poate reali,a o unire co+pleta intre aceste doua culturi - pur si si+plu prin crearea unei noi stiinte) care nu este nici orientala) nici occidentala) ci o uniune a celor doua4 >i,ionari cura=osi ai generatiilor trecute au preva,ut o astfel de disciplina4 "u cred ca destinul o+enirii este sa se uneasca in acest fel - si ca o astfel de stiinta ce co+bina abordarea ortologica ` SW Din grecescul orto - insemnand corect= %otrivit= dre%t - si 9logic9# -rtologic inseamna 9care are o logica corecta#9 1# A# T a 6ccidentului) cu disciplina +istica a 6rientului) se crea,a chiar in ,ilele noastre4 In esenta) aceasta repre,inta directia viitoare) aleasa de dorinta de tre,ire a o+enirii catre o viata +al buna si un adevar +ai inalt4 >eti gasi aici +ulte paralele cu te5te de=a e5istente si la inde+ana4 Dar principala diferenta intre aceasta carte si oricare alta este ca ea e repre,entativa pentru un siste+ ce e5ista in pre,ent si care functionea,a) nu pentru o descriere istorica a ceva ce a e5istat odinioara4 "ste vorba de lucruri evidente) nu de presupuneri sau de un sis te+ dog+atic de credinte4 "5ista un o+ in Indone,ia) care e +aestru in vechea arta chine,a Pei Kung- de la kung8 lucru sau controlI si nei8 intern. a $puterii interioare$4 Pu+ele sau este John #hang si este invatatorul +eu4 Do+nul #hang a fost pre,entat pentru pri+a data lu+ii in docu+entarul cine+atografic pre+iat intitulat $ Inelul de foc$) fil+at de fratii Lo+e si Lawrence Elair S $ing of )ire# East of Kra,atoa= LKJJO vedeti acest film la adresa de mai @os: htt%:;;video#google#com;video%layAdocidBGHIJGKCDDIILIJLIMHDNT Identitatea sa era prote=ata sub pseudoni+ul) +ai degraba u+ilitor) de Dina+ul Jack- eneratorul electric Jack.4 In acest docu+entar) +aestrul #hang soca lu+ea) de+onstrand i+posibilul4 Mai intai) a generat un curent electric de intesitate ridicata in interiorul propriului sau corp) pentru a-I vindeca pe Lo+e de o infectie la ochi) iar apoi i-a $curentat$ pe A Lawrence si pe sunetistul lor) folosind aceeasi energie `` SWW Mentinerea unui contact fi&ic cu el la acel moment ar fi fost ca si cum cineva si-ar fi bagat degetele in %ri&a# Am numit aceasta abilitate 9electrogene&a9= in li%sa unui termen mai %otrivit# 1# A#T Intr-un sfarsit apoteotic) Maestrul #hang a folosit aceasta bioenergie pentru a aprinde o foaie de ,iar +ototolita) atentionandu-i pe cercetatori ca aceeasi putere care-l vindecase pe Lo+e putea fi folosita si pentru a ucide un o+4 Aceasta a fost pri+a de+onstratie de Pei Kung docu+entata pentru lu+ea occidentala4 #eea ce e si +ai

ui+itor este ca ,eci de +ii de oa+eni din toata lu+ea -inclusiv eu. a+ cre,ut i+ediat in acel docu+entar - si ca cei doi frati nu aveau nici o idee ce anu+e fil+au la acea vre+e4 0entru a intelege pe deplin ce i+plica ter+enul Pei KungI va trebui sa va croiti dru+ prin te5tul de fata4 La acest +o+ent este i+portant ca) pentru pri+a oara in de,voltarea o+enirii) un o+ care) confor+ culturii chine,e) este un hsien) un ne+uritor taoist) doreste sa faca un pas in fata si sa de,valuie 6ccidentului adevarul din spatele invataturilor sale4 John #hang este unic in analele o+enirii4 #a si #avalerii Jedi din saga <a,boiul !telelorI el are capacitati supranaturale ui+itoare8 telekine,ie) pirokine,ie-declanarea aprinderii.) electrogene,a) telepatie) levitatie) vi,iune la distanta) chiar si proiectie astrala -in lipsa unui ter+en +ai potrivit.4 Mii de oa+eni au asistat la de+onstrarea acestor capacitati4 0uterea invatatorului +eu este de neconceput pentru +intea occidentale8 un +ic procent din energia sa acu+ulata poate coplesi - sau vindeca - instantaneu o fiinta u+ana sau un ani+al +ai +are4 !i cu toate acestea) do+nul #hang este occidental4 Locuieste in ,ona urbana a insulei Java) vi,itea,a adesea "uropa si !tatele Hnite4 A cautat altii ca el in #hina) cu intentia de a invata si de a i+partasi cunoastere - o trasatura unica pentru cineva ca el) dupa cu+ veti descoperi4 !-ar putea spune ca do+nul #hang este co+binatia supre+a a 6rientului cu 6ccidentul - sau) +ai poetic) ca el este unul din pilonii care sustin puntea dintre 6rient si 6ccident4 Acest te5t va acoperi) in principal) povestea vietii si invataturile preli+inare ale lui John #hang4 A+ incercat sa ur+e, +etoda sugerata de el si sa pre,int conceptele orientale) intr-o +aniera in care ele sa poata fi intelese de toti occidentalii4 #a atare) nada=duiesc ca acest volu+ sa fie la inalti+ea sarcinii pe care +i-a+ asu+at-o si sa il onore,e pe John #hang si invataturile sale4 0oate ca sunte+ intr-adevar norocosi ca trai+ in acest +o+ent al de,voltarii noastre) in care Du+ne,eu a decretat ca ra+urile separate ale stiintei o+enesti sa fie puse laolalta4 0oate ca noi) cei din 6ccident) ave+ nevoie de 6rient pentru a ne salva lu+ea de noi insine4 Kosta Danaos Atena) recia (a%itolul I -+$I0I1D +$I1 -"LI1DA +$IM/L (-1TA(T "u sunt de for+atie o+ de stiinta si a+ diplo+e in doua do+enii ale ingineriei4 0rintre altele) a+ lucrat ca inginer sef de proiect la una dintre cele +ai +ari corporatii ale lu+ii4 Logica si stereotipia sociala ar spune ca nu sunt genul de persoana care crede i+ediat ceea ce aude sau vede intr-un fil+) ca lucrurile ar trebui sa i+i fie dovedite in +od repetat pentru ca eu sa-+i pun la indoiala +odelele si credintele de=a stabilite4 Insa cand a+ va,ut docu+entarul) nu +-a+ indoit nici o secunda de credibilitatea sa4 !tia+ ca ceea ce vedea+ era real) ca nu era vorba nici de efecte speciale si nici de inselatorie4 "ra+ sigur de asta4 0oate ca venirea noului +ileniu face lucrurile sa fie astfel - un o+ scolit in gandirea si in stiinta 6ccidentului sa poata privi o deviatie de la legile acceptate ale naturii si sa spuna8 $Asta e real4$ Asa cu+ a+ spus +ai devre+e) docu+entarul bine facut al fratilor Lorne si Lawrence Elair) nu+it $Inelul de foc$) arata un oriental greu de definit) care face ceva i+posibil din punct de vedere al ra+urii noastre occidentale de cunoastere +edicala si fi,ica8 isi foloseste propria sa bioenergie interna pentru a da foc unui ,iar4 Acest lucru a fost reali,at fara efort) aproape cu nonsalanta4 6+ul a asteptat pana ce echipa de fil+are a fost gata) a privit in sus pentru o verificare a ca+era+anului) si-a fi5at pal+a dreapta deasupra unui ,iar +ototolit) si-a tensionat corpul si a dat foc ,iarului4 "ra evident pentru spectator ca din pal+a deschisa a o+ului se genera un soi de energie foarte puternica - intr-atat incat ,iarul a luat foc) cu o flacara puternica4

"5ista cel putin doua +oduri in care se putea face acest lucru ca ilu,ie4 Hnulca+era+anii colaborau cu o+ul si) prin efecte speciale) reali,au o inselatorie4 Alt +od era ca o+ul insusi pacalea cercetatorii si dadea dru+ul unei bucati de fosfor sau unui alt obiect infla+abil in bucata +ototolita de ,iar) te+pori,andu-si prestatia) pentru a coincide cu o5idarea substantelor chi+ice4 Dar stia+ ca nu era vorba de astaI stia+ ca il avea+ in fata pe adevaratul Mc#oy) ca sa spun asa) "5istau si +otive in acest sens - cel +ai i+portant fiind o+ul insusi4 "ra un oriental bine facut) dar +ic) ,a+bitor si +odest4 0area ca de o varsta nedetenriinata) cu o claie de par negru si des si cu pielea unui tanar) dar ochii erau ai unui varstnic) din care stralucea sinceritatea4 >ocea sa era gri=ulie si plina de co+pasiune) fara siretenie4 Avea chiar trac in fata ca+ereiU Mai i+portant e faptul ca o+ul parea a nu avea ni+ic de castigat din aceasta prestatieI cercetatorii nu-i de,valuisera nici nu+ele) nici locatia - si e sigur ca nu cerea bani4 Dar atunci nu +-a+ gandit la nici unul dintre lucrurile acestea4 In acel +o+ent) cand a+ va,ut caseta pri+a data) a+ stiut un singur lucru8 ca) in sfarsit) dupa doua,eci si cinci de ani de cautari) i+i intalnise+ +aestrul4 "ra socant8 +a uita+ la el) il cunostea+ - si ni+ic nu +a putea intoarce din hotararea de a +a duce la el4 #a si +ulti din generatia +ea) studiase+ +ulta vre+e artele +artiale4 Incepuse+ la varsta de ,ece ani si alunecase+ printr-o serie de arte de lupta orientale) pentru a +a opri) in final) la arta =apone,a =u=utsu) la doua,eci si ceva de ani4 #eea ce cauta+ era si+plu8 voia+ ceea ce actorul David #arradine personali,a atat de elocvent) in de=a clasicul serial Kung Ru4 l+i dorea+ o arta ai carei +aestri erau filo,ofi intelepti si ilu+inati) care puteau ucide tigrul cu pu+nul daca erau nevoiti sa o faca) dar detestau violenta pentru care se pregateau4 >oia+ o arta ai carei practicanti sa devina de fapt +ai puternici) pe +asura ce inaintea,a in varsta) iar nu +ai slabi4 >oia+ o arta prin care invatatorul +eu sa +a invete intr-adevar ceva despre +ine si despre lu+ea din =urul +eu4 >oia+ sa fiu Kwai #hang #aine4 A+ cautat in toata lu+ea un astfel de +entor) iar ceea ceo a+ gasit in general se incadra in trei categorii8 filo,ofi lu+inati) care nu puteau sa dea cu pu+nul intr-un sac de hartie pentru a iesi din elI ani+ale perfecte) care erau luptatori +inunati) dar pe care un o+ civili,at nu le putea invita la el acasa8 si persoane care pareau a fi e5act ceea ce cauta+) dar se dovedeau nepotrivite pentru aceasta sarcina - in final afisand fie lipsa de =udecata) fie slabiciune inerenta) +otive frauduloase sau instabilitate e+otionala4 Mai era destul de posibil si ca eu sa fi fost) la randul +eu) nede+n de ei) si ca ii parasise+ inainte de a fi reusit sa-i inteleg4 4 In trecut respinsese+ in repetate randuri artele +artiaIe chine,esti) din cau,a raritatii notabile a cunoasterii autentice) inerenta raspandirii acestora in societatea 6ccidentala4 In anii SM2 si SB2) artele chine,esti erau fai+oase pentru lipsa de profeson credibili care sa le predea4 Instructorii de+ni de incredere erau) in general) +ult +ai greu de gasit decat i+postorii care faceau bani de pe ur+a popularitatii fil+elor cu kung fu4 De ase+enea) din cau,a profesiei +ele) pana in LNN1 nu a+ putut patrunde in #hina co+unista) pentru a cauta un +aestru adevarat) !i totusi) ca orice practicant sarguincios al artelor +artiale) a+ citit toate cartile scrise de cercetatori si profesori de incredere4 !tia+ teoria care statea in spatele artelor +artiale chine,esti si stia+ ca si o+ul pe care ii va,use+ in acel fil+ era chine,4 Mai stia+ si ca ceea ce va,use+ se nu+ea Pei Kung - utili,area puterii interioare4 Trebuia sa il gasesc4 !tia+ ca nu avea sa fie usor4 Pu cunostea+ nu+ele o+ului4 Docu+entarul spunea ca traia undeva in Java sau in Eali) dar nu putea+ sti in nici un fel daca +acar aceasta indicatie era adevarata - ar fi putut sa il fil+e,e la fel de bine si in !an Rrancisco) din punctul +eu de vedere4 0e deasupra) nu vorbea+ nici chine,a si nici +alae,iana4 Yece ,ile +ai tar,iu +a afla+ in avion) ,burand inspre capitala Indone,iei) Jakarta4 Dupa o calatorie de optspre,ece ore) +-a+ ca,at la cel +ai curat dintre +otelurile +urdare din Jalan Jaksa si +-a+ odihnit in restul ,ilei4 !tia+ ca ur+a o perioada solicitanta4 In ,iua ur+atoare +i-a+ luat in bu,unar +aldarul de fotografii pe care Ie facuse+ pe pe versiunea video a inelului de foc si a+ po+it spre #artierul #hine,esc din Jakarta un sector nu+it lodok4 0lanul +eu era sa +erg la toate far+aciile si clinicile de acupunctura chine,esti din lodok si sa intreb daca il cunostea cineva pe o+ul din fotografll4 La acel +o+ent parea o idee buna4 M-au cre,ut nebun4 Trebuie ca i-a+ a+u,at pentru toata sapta+ana4 "ra pri+a +ea calatorie in Indone,ia) +a astepta+ la ce era +ai rau si era+ i+bracat ca un turist occidental) intr-un safari4 Piste buticari chiar +i-au ras in fataI altii +i-au spus politicos sa +a car4 Hnul din ei chiar +-a dat afara4 Dupa sase

sau sapte ore de respingeri constante) +ergand printre cersetori si leprosi si ur+arit de o hoarda de copii ai stra,ii) a+ ,arit) in +i=locul acestui haos) un te+plu chine,esc stravechi) in care a+ pasit i+ediat4 Ygo+otul s-a stins nu+aidecat si a+ ra+as singur4 Ingri=itorii te+plului +-au interogat curiosi4 #e facea+ acolo? "ra+ prea ti+id si prea stan=enit ca sa le spun4 Mi-au adus ceva de +ancare) +i-au dat sa beau apa si +-au tri+is sa i+i continui calea4 A+ revenit la lodok in ,iua ur+atoare inca si +ai hotarat si inar+at cu un bilet pe care +i-l scrisese receptionistul de la +otel4 Hlterior a+ aflat ca pe bilet erau scrise ur+atoarele8 Stimate domn sau doamna, Sunt un strain foarte prost care a fost pacalit sa vina aici tocmai din Grecia. Acestea sunt pozele unui om pe care l-am vazut pe o caseta video; pe el il caut. Nu stiu cum il cheama sau unde Iocuieste. Il cunoasteti ? Multumesc. . .. Acesta este) probabil) +otivul pentru care oa+enii au inceput sa fie +ai politicosi si pentru care) in a doua ,i) a+ avut parte de +ai +ulte ,a+bete4 Dupa cateva ore de respingeri diplo+ate) +i-a+ facut dru+ inapoi la te+plu) gandindu-+a ca o sa +a intalnesc cu prietenii +ei de ieri4 Au fost incantati sa +a vada si de doua ori +ai curiosi ca inainte4 De data aceasta) eu a+ fost cel care a+ adus pran,ul pentru toti a+ stat i+preuna o vre+e) ra,and si co+unicand intr-o engle,a stricata si in li+ba=ul se+nelor4 0rietenia se stabilea intre noi) iar ei devenira suficient de curiosi pentru a +a presa sa le dau detalii4 4 $Kosta) spune-ne) ce faci aici?$ Pu) e o prostie) nu vreti sa stiti4$ Intr-un final) au fost atat de insistenti incat a+ cedat si decat sa Ie e5plic) Ie-a+ dat biletelul4b 4 ) Erusc +-a+ aflat in fata unui grup de statuiI ,a+betelor lor le-a luat locul neincrederea4 Hn fior rece +i s-a ridicat pe sira spinarii4 Hnul din ei sopti ceva unui baiat) care o lua la fuga4 I+preuna) toti noii +ei prieteni se ridicara in picioare4 $!tai aici$) spuse un o+ voinic4 Dupa vreo ,ece +inute aparu un chine, vanos) de o varsta nedeter+inata) pe o bicicleta4 l+i dadu +ana si se ase,a4 $Pu+ele +eu este Aking$) spuse4 $!unt elev al o+ului pe care il cauti4$ Aking +a pra=i vre+e de aproape o sapta+ana) punandu-+i intrebari de genul8 $#ine te-a tri+is?$ si $De ce ai venit in locul acesta?$ 0entru el era absurd ca eu sa fi gasit atata de usor un fir care sa +a duca la +aestrul lui) avand in vedere ca venea+ din recia - de niciunde altundeva ' fara a avea vreo idee despre obiceiurile sau geografia locului4 "ra sigur ca era+ spionul vreunui serviciu de infor+atii8 chiar +-a pus sa-i dau pasaportulU In sfarsit) dupa o sapta+ana) Aking +i-a dat o adresa intr-un oras din Java de est si +i-a spus sa iau avionul intr-acolo) in di+ineata ur+atoare8 +i-a +ai spus ca o+ul pe care ii va,use+ in docu+entar +a va astepta acolo4 "i bine) nu l-a+ cre,ut4 Ar fi fost prea usor) prea incredibil de usor4 #redea+ ca acesti chine,ii ran=iti ii =oaca o festa unui strain) tri+itandu-l la vanatoare de ciori si ra,and pe sea+a lui4 M-a+ i+barcat in avion) e,itand8 si+tea+ ca era+ un prost cand a+ ateri,at) apoi a+ si+ti+ chiar si +ai +ult ca era+ un prost) cand a+ luat un ta5i la adresa ce-+i fusese data si) a=uns acolo) +i s-a spus ca o+ul nu era acasa4 <eveniti la ora doua) +i-au spus4 #el putin vorbeau engle,este4 A+ petrecut cateva ore transpirand in ca+era +ea) la +otelul +urdar la care statea+4 A+ =urat ra,bunare eterna celor care +a tri+isesera aici4 Ii voi invata sa se fereasca de greci4 AhaU De ra,boiul troian ati au,it) prieteni? 6 sa va pacaliti U Ma si+tea+ ridicol) un idiot) un prostI I+i spunea+ +ereu ca intreaga afacere era o festa) ca de=a cheltuise+ +ult prea +ulti bani ca sa vin incoace) ca era+ un idiot si un prost si credul si naiv si 444 M-a+ intors la ora doua4 6+ul era acolo4 Pu pot sa va descriu in intregi+e socul) bucuria si usurarea pe care Ie-a+ si+tit) gasindu-I pe Dyna+o Jack stand in fata casei sale4 Rusese+ un i+becil sa +a las astfel prada furiei +ele +ereu gata sa i,bucneasca4

Pi+eni nu-+i =ucase vreo festa8 elevul pe care ii intalnise+ chiar incercase sa +a a=ute) tri+itandu-+a la profesoruI sau4 Pe-a+ strans +ainile si +-a invitat inauntru4 !puse si+plu ca nu+ele lui e John4 Pu+ele de fa+ilie scris deasupra soneriei era #hang cu caractere latine) un nu+e destul de obisnuit pentru un chine,4 John #hang era echivalentul lui John !+ith in !tatele Hnite) un nu+e pe care l-ar fi putut avea oricine4 M-a+ pre,entat cu un aer oficiaI4 $Kosta$) ,ise el) invartind cuvantul pe li+ba4 Pu+ele trebuie ca i-a sunat ciudat4 $#u+ +-ai gasit?$ "ngle,a lui era si+pla si cu un accent usor4 $>-a+ va,ut pe o caseta S$ intr-un docu+entar$) a+ raspuns4 $AhU Asta a fost acu+ cativa ani4 Mi-au spus ca este pentru un proiect de cercetare stiintifica8 altfel nu as fi facut niciodata o de+onstratie pentru ei4$ $De ce nu?$ $0entru ca i-a+ pro+is Maestrului +eu ca nu o voi face4 #e pot sa fac pentru tine? Ai vreo proble+a?$ John era vindecator4 "l folosea acupunctura in puncteIe traditionale) dar ii potenta +ult efectul trecandu-si chi-ul bioenergia sa) daca vreti) prin ace4 >indecase sute de oa+eni pe care +edicina occidentala nu ii putuse a=uta - un lucru pe care nu ii stia+ la acel +o+ent4 A+ prins +ingea4 "i bine) doua lucruri4$ "5ersase+ asta de +ulte ori4 A+ o proble+a cu incheieturile) dupa atatia ani de fortare in antrena+entele de arte +artiale 444 h+) ceva gen osteoartrita4 #iocuri la oase) si altele ase+enea4$ Ya+bi4 $0rea +ulti ani de antrena+ent necorespun,ator) as ,ice4 #red ca te pot a=uta4 >a trebui sa te e5a+ine, +ai intai4$ $ Eine4 $ $>a trebui sa te ating4 Pu te ingri=ora de ceea ce vei si+ti4S ci-a+ dat ca+asa =os si el si-a pus +ainile pe pieptul +eu si pe partea superioara a spatelui4 I+aginativa un curent electric puternic si continuu) care va trece prin corp4 I+aginati-va ca) in ciuda i+pactului sau) sunteti cu+va constienti ca acest curent este binevoitor) nu daunator4 I+aginati-va acest flu5 functionand ca un radar) cautand) cantarind) si+tind4 Mi s-a taiat respiratia si aproape a+ ca,ut4 $Ini+a e foarte bine$) ,ise el4 A+ dat din cap si a+ inghitit + gol4 Trebuie ca arata+ ciudat) dar el era probabil obisnuit cu asta4 Rlu5ul de bioenergie pe care ii tri+itea prin +ine l+i facea +uschii sa tre+ure incontrolabil4 0la+anii sunt in regula4 <inichii sunt bine4 Ricatul este bine4$ In ti+p ce vorbea) +a si+tea+ ca si cu+ as fi trecut printr-un fel de ultrasunet de +are intensitate4 Ii putea+ si+ti puterea in +ine - energia acu+ulandu-se pe +asura ce el constienti,a din ce in ce +ai +uIt stare a +ea fi,ica4 Aha) spuse4 $A+ gasit4 "ste in sange4 #o+po,itia chi+ica a sangelui tau iti da o tendinta pentru de,voItarea de depuneri de calciu4$ $0oti sa faci ceva pentru asta ?$ $Pu sunt sigur4 0ute+ incerca4 Hnde stai?$ I-a+ spus nu+ele +otelului4 4 4 Dadu din cap4 $Iti vo+ gasi un loc +al bun4 #e +ai voiai?$ >oia+ sa +a acceptati ca elevul du+neavoastral$) a+ i,bucnit4 #uvintele iesira in graba si a+ fost i+ediat de,a+agit de +ine4 I+i pregatise+ un discurs atat de elocvent pentru acel +o+ent - si altele alternative - planul E) daca esuea,a planul A si asa +ai departe4 4 4 Avea+ trei,eci si cinci de ani pe atunci si trecuse+ prin +ulteI nu era+ chiar un fricos) dar in fata acestui o+ +a si+tea+ copil) desi ar fi trebuit sa fiu +atur4 Mal e5act) +a si+tea+ ca o loa,a de copil4 $Pu$ spuse4 $6) nu) nu4 Pu +ai accept elevi4 Dar poti sa revii +aine di+ineata) daca vrei sa incepe+ trata+entul4 "ra+ distrus4 >oia+ sa ,bor inapoi acasa) sa +a transfor+ in +od +agic intr-un copil de cinci ani) sa +a tarasc in bratele +a+ei si sa plang4 In loc de asta) +-a+ intors in ca+era +ea de +otel) ieftina si +urdara - si a+ asteptat4 Taoismul %ractic Taois+ul este un siste+ de credinte vechi de +ilenii care) i+preuna cu rivalul si opusul sau) confucianis+ul) a +odelat cursul culturii chine,e4 #a sa cite, din "ncydopeaia Eritannica8 $Taois+ul JesteK o traditie religioasa si filo,ofica8 i+preuna cu confucianis+ul) ea a +odelat stilul de viata chine,) vre+e de peste 1ooo de ani4 Mostenirea Taoista) care pune accent pe libertatea

individuala si pe spontaneitate) pe guve+are nu foarte i+plicata si pe pri+itivis+ social) pe e5periente +istice si pe tehnici de transfor+are) repre,inta in +ulte feluri antite,a preocuparii confucianiste pentru obligatiile +orale individuale) standarde co+unitare si responsabilitati guverna+entale4$` J` "nciclopedia Eritanica 6nline$ Taois+$K4 Multe lucruri considerate in 6ccident ca fiind chine,e sunt) de fapt) Taoiste si s-au raspandit - chiar si In #hina - abia din secolul trecut4 0rintre acestea se nu+ara si +ulte practici ce au devenit $nu+e de +arca$ in societatea occidentala) cu+ ar fi acupunctura) Tai #hi #huan) Reng !hui si I #hing4 Adevarul e ca acu+ este i+posibil sa separi Taois+ul de cultura chine,a4 In epoca noastra) cele doua au devenit unul si acelasi lucru) Taois+ul a fost clasificat de sinologi ca avand atat o traditie filo,ofica) cat si una religioasa) co+d?letate cu o doctrina oficiali,ata si cu o ierarhie religioasa4 In ulti+ii doua,ed de ani) 6ccidentul a fost invadat de carti care se pretind a fi te5te de autoritate ln Taois+4 Multe dintre aceste carti sunt valabile) altele +ai putin) iar aItele sunt pur si si+plu o adunatura de teorii ridicole4 Mai frustrant este faptul ca +uIte sunt traduceri e5celente ale unor te5te chine,esti +edievale care induc in eroare) pur si si+plu) intrucat) fiind traduceri) ele sunt supuse interpretarii personale a fiecarui traducator4 Discrepantele de sens care se pot identifica printre randuri in te5tele traduse) atunci cand co+pari un autor cu altul) sunt socante4 John #hang) profesorul a carui viata si ale carui teorii fac obiectul princlpal al acestei carti) este Maestrul !uperior al unei linii de kung fu) ale carei radacini +erg pana In ur+a cu doua +ii patru sute de ani4 Insusi John neaga apelativul de Taoist) poate pe buna dreptate) deoarece Taois+ul a a=uns sa fie considerat de lu+e) o religie4 Dar) avand in vedere ca profesorii din linia Maestrului #hang au trait efectiv intre ,idurile unor castele Taoiste istorice si ca substantivul Taois+ a devenit un ter+en generic In occident) care denu+este $filo,ofia chine,ilor$) voi continua sa-+i nu+esc profesorul un Taoist4 0oate ca un apelativ +ai bun pentru invataturile sale ar fi $Taois+ practic$) pentru a-l diferentia de Taois+ul din alte surse sau curente4 John nu+este Taois+ul o estiinta filo,ofica$ ) si+pla studiere a legii naturale) din +otive pe care le voi pre,enta +ai =os4 Dintre toate disciplinele spirituale) Taois+ul este) probabil) cea +ai tulburatoare si cea +ai dificil de definit) prin aceea ca a inceput sa se de,volte ca o scoala filo,ofica) s-a transfor+at in religie si s-a propagat ca o serie de credinte populare4 Totusi) e5ista +ulte +oduri in care pute+ diferentia o religie de o filo,ofie si) cu atat +ai +ult) de o stiinta) In ca,ul nostru anu+e) argu+entele cele +ai clare sunt doua4 0ri+ul este acela ca o religie se ba,ea,a pe credinte ce nu se pot dovedi si care sunt o chestiune ce tine de credinta fiecarui individ4 Poi) ca Taoisti practici) considera+ invatatura noastra ca fiind o stiinta ce face +arturia feno+enelor naturale pe care atat elevii generatiilor noastre) cat si Maestrii din trecut ai liniei noastre) le-au trait ne+i=locit si care pot Ii reproduse si e5peri+entate de eltii4 la or ice +o+ent4 Aceasta este distinctia cea +ai i+portanta si pe care o sublinie, indeosebi4 0entru a pre,enta lucrurile +ai si+plu) un elev de liceu care studia,a fi,ica si algebra) va a=unge inevitabil la anu+ite conclu,ii si isi va de,volta anu+ite capacitati) duplicand e5perientele si logic a profesorilor sai si pe cele ale generatiilor dinainte) care au asigurat continuitatea acestor stiinte) Pu e5ista ni+ic $religios$ in e5perienta fi,icii si a algebreiI ele sunt instru+ente de cunoastere si de putere) fara vreo doctrina sau vreun siste+ de credinte) Algebra si fi,ica of era) cu alte cuvinte) ceea ce a devenit ter+enul cheie al stiintei occidentale8 re,ultate ce pot ii reproduse4 "le nu trans+it ni+ic ce nu poate Ii dovedit4 Aceasta abordare este e5act ceea ce va e5peri+enta cineva care se antrenea,a cu John #hangI el va pasi pe ur+ele celor care au fost inaintea lui) va intalni aceleasi feno+ene) va a=unge la aceleasi concIu,ii4 Al doilea +otiv pentru care afir+ ca $Taois+ul practic$ e o stiinta a naturii) este ca ter+enul religie a a=uns sa i+plice o prapastie intre o+ si Divin - una pe care doctrina respectiva o poate reconcilia) actionand ca inter+ediar4` W0erbul latin religareinsemna initial 9a lega strans9= sugerand reunirea eu DivinulO ca atare= este mult mai a%ro%iat ca si conce%t de cuvantul sanscrit yoga >din care vine engle&escul yo,e?= decat de conce%tul de reunire %e care a a@uns sa ii im%lice asta&i cuvantul religie# Pu ave+ nici o dovada ca o+ul a ca,ut vreodata din gratia lui Du+ne,eu) `` presupunand ca e5ists un Du+ne,euI insa e5ista dove,i considerabile ca o+ul evoluea,a si devine ceea ce Du+ne,eu a intentionat ca el sa devina4

WW 3au= in acelasi sens= ca sco%ul e4istentei este %ur si sim%lu suferinta= samsara= din care fiintele umane ar trebui sa se straduiasca sa sca%e# 1u a fost intentia mea sa starui asu%ra Iudeo-(restinismului: %ur si sim%lu am vrut sa fac aceasta sectiune cat mai scurta cu %utinta= 1# #a $taoisti practici$) noi nu oferi+ +i=loace speciale de +antuire) eliberare) sau vreun +orcov legat de sfoara) dupa care sa alerge +agarul4 Mai degraba) noi oferi+ o +etoda de a i+bogati e5istenta) de a face din fiecare individ +ai +ult decat ceea ce el este de=a si de a-l indrepta catre ceea ce el poate spera sa devina4 In cuvinte si+ple) noi repre,enta+ o stiinta filo,ofica4 0oate veti intelege distinctia putin +ai bine) daca fac anali,a ter+enului chine, kung fu4 Multi oa+eni cred ca insea+na $arte +artiale$) dar nu acesta este ca,ul4 -Ter+enii chine,esti pentru tehnica +artiala si arte +artiale sunt acu+ *u shu si respectiv *u yi4. #ele doua cuvinte) kung fu) sunt foarte greu de tradusI intr-adevar) trebuie sa studie+ neaparat scrierea chine,a) pentru a putea surprinde intelesul lor4 !a face+ o incercare4 Kung fu este co+pus din ur+atoarele ideogra+e8

Kung )u
0ri+ul ter+en) kung-.) este scris ca o co+binatie a caracterelor kung -. si li -.4 Kung insea+na $a construi) a lucra) lucrator$4 Li insea+na $putere sau forta$4 Al doilea ter+en) fu) este for+at dintr-un singur caracter) fu-.) care este o ideogra+a cu o interpretare co+ple5a4 Ru deriva din caracterul pentru o+ -.) avand in plus bratele deschise larg si acul de par al unui barbat adult trecand prin acesta -In #hina +edievala fiecare barbat adult purta un ac de par prin palarie si par.4 #eea ce i+plica este un barbat adult +atur) deschis) responsabil) sau o figura paternaI caracterul +ai este folosit si in alte conte5te pentru a denota sotul cuiva4 #u alte cuvinte) ter+enul ,ung fu insea+na de fapt8 $construirea si de,voltarea energiei in ti+p) prin efort ,ilnic) astfel incat) in final) sa se obtina putere +atura si de,voltarea spirituala a unui Maestru4$ Kung )u) cu alte cuvinte) este o cale de disciplina si antrena+ent continuu) de crestere per+anenta de-a lungul intregii vieti4 Aceasta este e5act calea aleasa si repre,entata de John #hangJ Pota FK

gXng gongL >Mandarin?O gungL >(anton?O ,ung>6ade "iles? : $: lucrare ter+inat&) reali,areI cucerireI fapt& +erituoas&) +eritI efortI +eritI efectI abilitateI capacitateI tintaI e5ercitiuI

>"ong?: L# "ong )u %ractice; to e4ercise or %ractice :igongO G# s,ill ; to %ractice oneUs s,illO D# achievement= result# ; yield t*ice the result *ith half the effort#

fY fZ fuL fuG <8 barbatI +ascul adult) so3) aceiaI ff /g8 so3 (i so3ieI fu /uan autoritate asupra caseiI fu ,i +aestruI fu ren) doa+naI ghng fu) arta) capacitateI talentI abilitateI+unca) efortI kung fu ) "8porterI +an) +ale adult) husbandI thoseI ff /g +an and wifeI ff /uXn authority over the householdI ff ,i MasterI ff ren lady) +ada+) MrsI ghng fu skill) art) kung fu) labor) effort I R8 +ile) +ile adulte) +ari) ceu5I ff /g 8 ho++e et fe++eI ff /uXn autoritj sur la +aisonI fu ,i Ma*treI ff ren da+e) Mada+eI ghng co+pjtences fu) art) kung fu ) le travail) lSeffortI gXng fu= ,ung fu arta) capacitateI talentI +aiestrieI abilitateI +unca) efortI E: +erit)

achieve+ent) good resultI achieve+entI +eritorious deeds) skill -of dancers) gy+nasts etc. ghng achieve+ent) +erit) good resultI ): +jriteI e5ploit I effet I habiletjI adresseI ghng lk puissanceI ghng njng fonctionI y[ng ghng studieu5 ":

0erdienst) Leistung) "rfolg) Rlhigkeit) Rleim) Tltigkeit) Dienstleistung) Yweck) harte ArbeitI G#RHO
ghng labor) workI worker) laborer

-Li.8 +uscular force or strength4 -Li Lian.8 power) force) strength4 focus pointI focus of power4 -LiLian.8 strength and speed r[n renG @en : $: o+I persoan&I u+an)ceilaltii -*n opo,itie cu sine *nsusi.I E: hu+an being) ho+o) +an) personI others -as opposed to oneself.)people) personality) character) everybody) eachI ": Mensch) Menschheit) 0erson) Leute) @emand) =e+and andersI G#ICO -MaEu.8 $: %o&iia calaretuluiO E: horse stanceI horse riding positionI

(a%itolul al II-lea )orta vitala - calatorie cu masina


$In dupa-a+ia,a asta trebuie sa +erg la fer+a +ea de creveti4 0op veni cu +ine) daca vrei4$ II cunostea+ de vreo doua sapta+ani pe o+ul care avea sa i+i devina profesor4 >re+e de doua sapta+ani) i+i infipsese ace de acupunctura in coate) in genunchi si in articulatii) tri+itandu-+i un curent constant de chi -energie vitala. prin corp4 0e +asura ce avansa+) +a putea+ rela5a din ce in ce +ai +ult in ti+pul trata+entului) iar de fiecare data John +area +etodic intensitatea4 Descoperise+) spre surprinderea +ea) ca folosise un curent de o intensitate nu +ai +are de 2)Ga din puterea sa totala cu care isi trata pacientii4 "ra ui+itor4 Hn o+ nor+al) chiar si cel +ai puternic) ar fi putut fi pus la pa+ant nu+ai cu 1a4 >re+e de doua sapta+ani i-a+ cerut In fiecare ,i sa +a accepte ca elev4 De fiecare data +-a refu,at fer+) dar niciodata nu a insinuat ca ar trebui sa lI+a car$ -ca sa o spun pe sleau. si intotdeauna +-a invitat sa revin la trata+ent In ,iua ur+atoare4 A+ facut chiar asta) fara sa las sa+i scape sansa vreunei sedinte) scrasnind din dinti la durere si incercand sa 4 $ 4 4) +a retrag In +editatie) cand John $+area curentul$) crescand intensitatea pe care o tri+itea prin +ine) pana la cele +ai ridicate niveluri pe care Ie putea+ suporta4 "ra intr-adevar dureros dar) ce era +ai i+portant) avea efect4 0area ca la fiecare sesiune incheieturile +ele se si+teau +ai bineI depunerile de calciu de la bratul drept nu s-au re+ediat -erau acolo de doispre,ece ani.) insa cele de la bratul stang -care se for+asera de vreun an. au disparut co+plet4 John +i-a aratat

si un set de e5ercitii$) cu+ le nu+ea el) pentru a grabi procesul de vindecare - si pe care le practica+ in +od riguros) in fiecare ,i4 Ma ui+ise in pri+a sapta+ana de cand ne cunoscuse+) cand luase un betisor si ii i+pinsese cu nonsalanta printr-o placa groasa de trei c+ -a+ aflat ulterior ca putea sa faca asta cand voia) eu o placa de le+n groasa de LG sau 12c+I grosi+ea nu conta.4 Trebuie sa intelegeti ca nu batuse batul cu pu+nul ca sa intre - sau altceva de genul acesta4 0ur si si+plu si-a pus pal+a la un capat al betisorului4 lar acesta a curs prin placa4 John +i-a dat placa si a+ incercat sa i+ping +ai departe batul din ea8 nu s-a +iscat) dar cand l-a+ tras afara a iesit destul de usor4 Motivul era for+a conica a batului) care se ingusta de la ba,a inspre varf) #a sa i+ping +al departe) ar fi trebuit sa sparg le+nul in =urul batului) asa cu+ facuse JohnI cand l-a+ scos) nu era decat aerul care sa se opuna +iscarii$ $Intelegi conceptele de yang si yin? ) +a intreba4 A+ dat din cap afir+ativ4 0utini sunt in ,iua de a,i occidentalii care nu au au,it despre aceste doua forte universale opuse4 $In interiorul corpului nostru) a+bele curg in cantitati egaIe$) continua el4 $Aceste energii sunt opuseI ele Pu se pot intalni niciodata4 In +od nor+al) yin si yang curg in paralel) niciodata despartindu-se4 "u i+i folosesc yin-ul si yang-ul i+preuna) ca una) de asta pot sa fac ceea ce fac4 De la sine) chi-ul yang nu poate depasi li+itele corpului4$JPota O K $Pei Kung$) a+ spus4 $Da4$ 0aru +ultu+it ca stia+ cuvantul4 #and +i-a cerut sa +erg cu el la fer+a sa) +-a+ grabit sa profit de sansa de a-l cunoaste +ai bine4 Daca voia+ sa +erg? #e intrebare? 1M John era un o+ de afaceri de sucees si destul de bogat4 "ra co+erciant si e5portator de produse si de bunuri perisabile4 #hine,ii e5patriati) daca ii pute+ nu+i asa) sunt adesea nu+iti $evreii din Asia$ - si asta pe buna dreptate4 #a si echivalentii lor occidentali) ei controlea,a arterele principale ale de,voltarii eeono+ice in Asia de !ud"st4 John era un astfel de o+4 Hr+a sa aflu ca) de fapt) se nascuse intr-o saraeie lucie si devenise +ilionar prin propriile-i forte4 A+ +ers la fer+a de creveti) cu +asina4 John conducea - destul de repede) dar nu neatent4 #and a+ a=uns la iGo de kilo+etri pe ora +-a+ ingri=orat putin) deoarece nici legile si nici conditiile de trafic din tara in care traia nu per+iteau o astfel de vite,a) -!i nu uitati ca eu sunt grec si) ca atare) sunt obisnuit si cu vite,e +ari si cu stra,i deplorabiIe4. Traficul era foarte intens si) dupa o vre+e) se inta+pla inevitabilul4 Telefonul +obil al lui John suna) iar apelul era i+portantI incepu sa vorbeasca la aparat cu fra,e scurte) rapide) cuibarind telefonul sub barbie si conducand efectiv eu o singura +ana) nu eu doua4 0entru a co+plica lucrurile si +ai +ult) se anga=a in depasirea unui sir de +asini - destul de ilegal) cad era o linie dubla de separare pe +i=locul soselei) Eanda sa era libera dincolo de acele +asini) iar el se grabea4 John isi incheie +anevra si reintra pe banda sa cand) brusc) un ca+ion care intentiona sa depaseasca un vehicul la fel de lent din fata sa) trecu pe banda noastra - venirea in vite,a a lui John fiind +ascara de vehiculul respectiv4 Masinile pe care Ie depasise+ se aflau la +ai putin de noua,eci de +etri in spate - o distanta foarte +ica) la vite,a noastra4 M-a+ apucat de bord si +-a+ si+tit brusc foarte +ultu+it ca i+i pusese+ centura de siguranta4 Mergea+ cu vreo LG2 k+ pe oraI ca+ionul din fata +ergea cu cel putin ioo) iar John conducea cu o singura +ana si vorbea la telefon4 A+ fost sigur ca ne astepta un accident de proportii si a+ fost recunoscator ca +asina noastra era +are si puternica4 1B !crasnind din dinti) a+ ararat catre +asina care venea inspre noi si +-a+ pregatit de i+pact4 John abia s-a uitat4 Rara sa se intrerupa) fara sa faca vreo pau,a in conversatie) se strecura pe +arginea soselei) trecu de ca+ion si reveni pe banda lui4 !e uita in oglinda retrovi,oare) ca sa se asigure ca soferul ca+ionului reusise sa evite +asinile care se aflau in spatele nostru si ne continuara+ drucul4 Dupa un +inut si ceva) isi incheie conversatia si inchise telefonul4 4 Inca a+ ochi buni$) i+i spuse sec4 A vea cinci,eci si sapte de ani la acea vre+e - si arata de patru,eci4 4 $Intotdeauna conduci eu vite,a?$) a fost singura replica la care +-a+ putut gandi) 4 $#and sunt singur) de obicei conduc +ai repede) LB2 - 122 de k+ pe ora) ca+ asa ceva4 >e,i tu) i+i place vite,a4 #and +ai e si altcineva in +asina) de obicei o tin sub LG2) caci altfel) daca se inta+pia ceva) nu Ii pot prote=a4$ $Ai avut vreodata un accident?$ 4 Doar o data4 A+ lovit un ca+ion in flanc cu LA2 la ora4$

!i ce s-a inta+plat?$ $Pu s-a inta+plat ni+ic4 Mi-a+ folosit puterea ca sa absorb i+pactul asupra corpului +eu4 A trebuit sa +a scoata afara eu fierastraul4 Martorii au cre,ut ca e un +iracol) ca +a prote=ase Du+ne,eu sau vreun sfant4$ "ra+ stupefiat4 #orpul lui) i+i spunea el) intarit de puterile pe care i le dadusera antrena+entele sale de Pei Kung) re,istase la o presiune +ai +are decat presiunea +aleabila a otelului4 A+ incercat sa-+i i+agine, aschiile de +etal si de sticla plutind in =urul corpului sau) incapabile sa strapunga ca+ea o+eneasca) Desigur) defor+atia plastica preva,uta de proiectantii +asinii per+itea +ulte) dar nu putea+ nega faptul ca i+pactul pe care ii absorbise fusese feno+enal4 !a fi fost adevarat? 0utea o fiinta u+ana sa a=unga intr-o stare in care sa fie infailibila la raniri din e5terior? 0area prea +ult ca sa pot inghiti 1N $!tii$) a continuat el) $cand era+ +ai tanar a+ vrut sa +a fac cascador la :ollywood) caci datorita puterii +ele chiar nu putea+ fi ranit in accidente4 Dar dupa aceea +-a+ gandit) +ai bine nu daca faci asta de prea +ulte ori) oa+enii incep sa isi puna intrebari) pe deasupra) ii pro+isese+ Maestrului +eu ca nu-+i voi folosi puterea pentru a face bani4$ #ontinua sa sofe,e o vre+e in tacere4 Incepu sa +a Intrebe despre recia4 Intelese situatia Ealcanilor4 Rusese nascut sarac Iipit - si +ai era si chine,4 $Tatal +eu a +urit cand avea+ patru ani$) spuse4 $A+ crescut foarte sarac4 "ra+) de fapt) un copii al stra,ii4 Desi +a+a +uncea din greu) nu avea bani sa +a tri+ita ia scoala) A+ ter+inat Iiceul +ai tar,iu) dar nu a+ fost niciodata la colegiu sau ia universitate4$ $Desigur$) a+ glu+it eu4 $Tu esti doar doctor in cu+ sa devii super+an$4 $Pu$) replica ei cu serio,itate) $nu trebuie sa +a ve,i ca pe un super+an4 "u sunt ca un pilot de Iupta) sau ca un atlet de oli+piada4 Pu oricine poate deveni ca +ine - e5ista anu+ite calificari de care este nevoie - dar u+Ioa+eni pot4 "u sunt un produs ai disciplinei si al antrena+entului) in aceeasi +asura ca si al talentului natural4$ $!otia +ea +i-a fost de +are a=utor$) continua el4 $I-a+ e5plicat) cand ne-a+ casatorit) ca nu putea+ face ni+ic altceva decat asta) ca trebuia sa l+i petree tot ti+pulliber antrenandu-+a4 "a a fost de acord4$ !e casatorise la optspre,ece ani si avusese sapte copii4 $A+ lucrat ca sofer aproape doua,eci de ani) sa stii4$ Ya+bi) $Asa ca) ve,i) nu trebuie sa te preocupe felul cu+ conduc4 #unosc soselele astea4$ A+ +ers in tacere o vre+e4 $#hiar intelegi$) +a intreba el in sfarsit) $Ia ce ne referi+ cand vorbi+ despre chit$ $#red ca da$) a+ raspuns4 #redea+ ca intelesese+ conceptul ele+entarI la ur+a ur+ei) citise+ tot ce era de citit - si studiase+ arte +artiale vre+e de doua,eci si cinci de ani4 #hi) sau bioenergia) este un feno+en +ult discutat in ulti+ii ani in 6ccident4 6data cu aparitia noilor episoade ale serialului Kung Ru) David #arradine a contribuit din nou la +odul in care ii inteleg occidentalii) rostind cuvantul chi la televi,or) cel putin o data pe sapta+ana) Acupunctura repre,inta si ea ceva obisnuit acu+ - si cu greu gasesti un doctor pe undeva care sa nu fi petrecut +scerceve ti+p studiind-o4 #a ur+are) feno+enul nu+it bioenergie se afla sub investigati +edicale si fi,ice intense4`J ` !per ca acest te5t sa sti+ule,e astfel de cercetariK Ideogra+a chine,a originala pentru chi este redata in engle,a cel +ai bine ca $abur$4 "a a +ai fost transpusa si ca $vitalitate$) dar chi este asociat foarte indeaproape cu respiratia -desi ar fi +ai bine sa spune+ ca respiratia confine #hi.4 Alte culturi i-au dat alte denu+iri4 :indusii o nu+esc prana) tibetanii rlung -care insea+na $vant$.) evreii ruach -vantcc iar bastinasii din Insulele 0acificului o nu+esc +anaI vechii greci o nu+eau pneu+a -spirit) vant.4`` WW E interesant de remarcat ca latinescul s%iritus inseamna si 9res%iratie9O de asemenea# cuvantul grecesc %entru organele res%iratorii ale cor%ului >%lamani? este %neumon >de unde vine cuvantul %neumonie= de e4em%lu?# Pota DM8

[ T <\ <iM ,i ;ade- iles8 chUiI "R"68 ts iI ,hi8<8respiratie) suflu) suflareI energie) aer)vapori)aburI fluid vital) te+pera+ent) energieI +anaI energia vitala I$ vaporii unduitori se ridica de la sol si for+ea,a norii$ --;ieger4 Ror+a traditionala cuprinde $ore,ul$ ! +\) si vaporii sau aburul care se ridica de la gatirea ore,ului !4 o+ul rjn I locali,are8ca+pul de cinabru +i=lociu " ,hnng dWntiXn F4BI L24LLI "8 air) gas) stea+) vapor) breath) spirit) s+ell) weather) vital breath) to +ake sb4 angry) to get angry) to be enraged ether) ha,e) breath) at+osphere) influence) flowing out) power) vitality) spirit) feeling) anger) +ood) nature) +anner) Eehavior) condition) energyI corresponds to Jungos definition of libido as life energy4 It is precious to recogni,e deeply that these concepts of Jing-#. 4 9i-.4 !hin-$.4 :un-%.4 0o-&. play an i+portant part which +ediate between the unconscious and consciousness) psyche and body as sy+bols4 ' busI ): 9i -. /p) jnergie vitaleI ga, I airI souffle I souffle vitalI odeur I vigueurI jnergieI irriterI $Les vapeurs ondulantes
sSjlqvent du sol et for+ent les nuages$ --;ieger4 La for+e co+ple5e co+prend un $ri,$ ! +\) la vapeur sSjlqve de la cuisson du ri, !4 ho++e rjn I cha+p de cinabre +oyen " ,hnng dWntiXnI 8Luft) as) rther) Dunst) Da+pf) :auch) Ate+)
At+osphlre) "influm) Ausflum) Macht) Lebenskraft) eist) efshl) Yorn) Laune) ;esen) Art) Eeneh+en) Yustand) "nergieI L24LLI S T <\ gXng <igong <8 un siste+ de e5erci3ii de respira3ie profund&I controlul energieiI "8 a syste+ of deep breathing e5ercises R8 e5ercices respiratoires 8 ein !yste+ von tiefen Ate+sbungenI

#hi este ca si curentul electric ce curge printr-un cablu conductorI el poate genera caldura) lucru +ecanic sau energie - dar nici unul din aceste produse ale sale nu identifica chi-ul ca atare4 $Atunci stii ca in corpurile noastre ave+ atat chi yin) cat si chi yang?$ continua el4 ) $:+$) a+ ,a+bit) $a+ citit despre asta in Tao Te #hing4$ $AhU Taoistul Lao T,u$) spuse el $A fost un o+ intelept4 3i ce s%une el des%re chi ?$ 1ota DM : La aceata intrebare nu se ras%unde asa ca vedeti: 9(alea catre armonie si tre&ire>iluminareO cunoastere directa? e4%usa de Lao 8i in ca%itolul MG9 de Dan Mirahorian htt%:;;***#docuter#com;vie*er#as%A documentidBLKDMMHHKHLMbIfJGbJfCGbJLGHMIICIJM htt%:;;***#scribd#com;doc;DRHKJIDM MG# I# ()* +,- *]n *^ f^ y_n [r b]o y`ng -rice fiinta strbnge cn bratele sale 5in-ul SfemininulO %amantulO obscuritateaO cdi are radacina cn as%ectul 5in %rofund di imuabil al lui TaoT di %oarta cn s%atele sau 5ang SmasculinulO (erulO luminaO legea >Li?O se cndrea%ta catre lumina di manifestareT;All creatures embrace 5in>feminineO Earth?= but carry Son their bac,T the 5ang>masculineO 2eavenO light?# MG# H# ./ 01 chXng <\ ye *[i h[# Duhul nediferentiat>reunirea %olaritatilor yin <i si yang <i? deschide %oarta armonieiSiluminariiO vedeti comentariiT;combined vital forces thus effect harmony# Danaos Kosta la %agina GGR traduce eronat aceasta sectiune din ca%itolul MG 9Toate lucrurile il %oarta in s%inare %e yin si il imbratisea&a %e yangO cand cele doua se combina= energia vietii este creata in mod armonios= >Tao Te (hing= sectiunea MG?# $/n yin > O ? S la origine re%re&enta versantul nordic= umbrit al unui munteT si un yang>- O2 ? Sla origine re%re&enta versantul sudic= luminat al aceluiasi munteT iata Tao$Jcap4 G al co+entariului #artii Mutatiilor-I #hingI "R"68 Qi KingI pinyin8 Qi Jing. reali,at de :si-t,]u-!hih-II shiyiI culegerea de co+entarii I-chuan.4 :uai-Pan-T,u spune8 $3fintii isi fac din (er= TatalO din +amant= MamaO din 5in si din 5ang funia de ascensiune si din cele (inci anotim%uri >elemente? firul conducator >cele %atru anotim%uri de la noi %lus interse&onul sau %erioadele de tran&itie dintre ele?$4 Alte detalii apar in +ea=ul lui Lao T,u8

L24L4 Lasa-ti sufletul tru%ului>& +oO sufletul +ambntuluiO com%onenta 5infeminina? di sufletul s%iritului>% 2unO sufletul (eruluiO com%onenta 5angmasculina? sa cmbratide&e linidtea>vidul? /nitatii>Tao.4 1B4L4 #el care cunoscindu-(i forta Jvite=iaI t&riaI +asculinulI latura QangK) 1B414 ttie s& r&+in& pasiv JretrasI slabI +odestI u+ilI fe+ininI s& adere la QinK) 1B4F4 >a deveni $Albia lu+ii$ J+atca lu+iiI toti oa+enii vin spre elI devine pri+ul (i este de+n s& pri+easc& *+p&r&tia s-o guverne,eK4 yinf yin $: versant de nordI partea u+brit&I u+bruI culoare *nchis&I *ntunecat) obscuritateI ignorantu) ne(tiintuI secretI +isteriosI rece) glacialI pu+intescI negativ) golireI pierdereI fe+ininI puterea cos+ic& fe+inin& yin aflat& *n co+ple+entaritate cu yangG - 3 Jyun1K %say%4 J=inLK todayI+odernIpresentI currentIthisInowI E: SyinLT ;>of *eather? overcast;5in;feminine;moon;cloudy;negative >electric#?;shady; the %olar com%lementing %rinci%le to yang) female +ale)negative - positive) moon - sun) right -left ) north - south) overcast) shade) northsite of a hill) southsite of a river) private fe+ale parts I ": in der chinesischen ;eltanschauung8 das ;eibliche - das Mlnnliche ergln,ende 0rin,ip - es ist i++er die 0olaritlt des >erhlltnisses ge+eint - es ist nicht absolut ge+eint4 Dunkelheit - ,u Licht.) Mond -,u !onne.) bewvlkt -,u8 sonnig) klare+ :i++el.) Plsse - ,u Trockenheit.) !chatten -,u Licht.) verborgen-,u offen.) gehei+-,u aufdeckend.) kalt-,u war+.) <sckseite-,u >orderseite.) innen-,u aumen.) unten-,u oben.) Hnterwelt-,u 6berwelt.) Tod -,u Leben.) Porden-,u !sden) Pordseite eines Eerges) !sdseite eines Rlusses) rechts) weibliche eschlechtsteile ) >aginaI - 25 yangG yang $: versantul de sud al unui +unteIpartea *nsorit& de mia&g&iO sud)soareIstrulucire)briliantI scinteietorI calduruI cerescI po,itivI+obilI+asculinIbun)puterea cos+ic& yang-+asculin& aflat& *n co+ple+entaritate cu yinf O5 caracter pentru :eliu+I E: the +asculine) the %olar com%lementing %rinci%le to yin4 sun) light) positive) clear) bright) heat) pertaining to this world) superior) front) the north of a river) the south of a hillI ": chinesische ;eltanschauung 8 das Mlnnliche) - das ;eibliche ergln,ende 0rin,ip - es ist i++er die 0olaritlt des >erhlltnisses ge+eint - es ist nicht absolut ge+eint4 Licht) !onne) Tag) hell) offen) war+) vorn) oben) aumen) 6berwelt) Leben) !sden) !sdseite des Eerges) Pordseite eines Rlusses) linksI Atunci a+ cre,ut ca +a testa4 Hlterior avea+ sa descopar ca John nu citise niciodata Tao Te #hing4 $"i bine$8 a raspuns) $spune ca chi-ul are a+bele co+ponertte) yin si yang - si ca interactiunea intre cele doua este cea care face ca viata sa fie posibila4 JPota GK FL Acest feedback intre polii negativi si po,itivi ai e5istentei era principala co+ponenta a fortei noastre vitaleI cand noi) ca specie) vo+ incepe sa intelege+ acest feno+en dintr-un punct de vedere tehnic) vo+ incepe sa intelege+ viata in sine4 -#orpurile noastre) insa - avea+ sa descopar ulterior - sunt capabile sa stoche,e atat chi yang pur) cat si chi yin pur in diferite ,one ale lor) pentru o perioada scurta) desi aceasta stare de non-echilibru este supusa entropiei4. $Interactiunea4$ John rostogoli cuvantul cu li+ba4 $ca si electricitatea) po,itiv si negativ?$ $cred ca da4$ $Pu e chiar corect4$ !e opri4 $Dar stii) odata a+ lasat un elev de-al +eu sa +a lege la un volt+etru si la un a+per+etru4 Pu a inregistrat nici o tensiune) dar a+per+etrul a sarit din scala4 I-a+ ars +asinaria$ $Adica) i+i spui ca chi-ul are intensitate) dar nu are tensiune?$ $#red ca da4 De e5e+plu) pot sa re,ist la curentul electric casnic la nesfarsit) fara durere) dar nu pot sa aprind un bec4 A+ incercat de +ai +ulte ori4$ A+ reflectat la asta4 Investigatiile clinice facute in laboratoare +edicale par a arata ca re,istenta electrica a pielii se schi+ba sen+ificativ in punctele de acupunctura) "5ista $+asini de acupunctura) electrice$) care folosesc acest feno+en pentru a locali,a punctele pentru novici4 Acesta este un

indiciu ca chi-ul si tensiunea sunt cu+va intr-o legatura inversa -desi nu s-au avansat alte e5plicatii.4 Dar avea+ sa aflu) cu ani +ai tar,iu) ca John nu avea dreptate4 #hi-ul sau) de fapt) nu afisa nici tensiune) nici intensitateI era +ai degraba un cu totul alt feno+en) care se ba,a pe forte foarte diferite4 $!i in afara de faptul ca este +ai puternic) chi-ul tau este diferit de cel al unui o+ obisnuit?$ John ,a+bi +odest) dar nu raspunse4 A=unsera+ la fer+a4 "ra de di+ensiuni +ediiI lucrau acolo ca+ doua,eci de oa+eni4 A+ bantuit prin =ur) pana ce si-a ter+inat treaba4 F1 6 fata aduse un castron eu fructe si o carafa plina cu cafea) pentru +ineI fructele tropicale erau delicioase - cafeaua +ediocra4 John urca si se ase,a) servindu-se cu cafea4 6a+enii sunt asa de prosti$) spuse4 $Transportul +eu este retinut la va+a pentru ca nu stiu ce autoritate locala vrea o spaga4 !tii) noi asa lucra+ aici4$ $" la fel in toata lu+ea$) a+ spus4 $Trebuie sa ungi rotile) daca vrei sa se invarta4$ 4 A fost incantat de cliseul engle,esc si si-a propus sa-l tina +inte4 $Ave+ si noi o e5presie si+ilara aici4 "ste adevarat ca adesea oa+enii fac abu, de po,itia lor in societate) pentru profitul lor personal4 In final) totul se reduce la putere$) spuse el4 0aru sa se gandeasca la ulti+ul cuvant pentru o clipa) apoi se intoarse brusc inspre +ine4 $#are este diferenta +tre #hi Kung si Pei Kung?$) +a intreba4 $"i bine) #hi Kung insea+na) de,voltarea energiei corpului $In tot corpul) da4 !i Pei Kung?$ $ Pei Kung insea+na )putere interioaraS$4 $Da) dar interioara in raport cu ce?$) intreba4 A+ e,itat si John desena trei ideogra+e pe un servetel8

6
1ei Kung
6
nhi nei <8 internI interior I "8 withinI internalI R8 intjrieurI dedansI !8 dentro deI I8 internoI

7 internal 9iI energy strea+ 7-Pei Dan.8 alchi+ie internaI internal eli5ir4 A for+ of 9igong in which 9i is built up in the body and spread out to the li+bsI 7-Pei Dan 9i ong.8 internal eli5ir 9igong practice in which the eli5ir -9i. is build up in the Dantian and spread out to the whole body4 789:-Pei Dong ;ai Ra.8 to initiate internally and e+it -i4e4 e5plode or +anifest. e5ternally 7-Pei ong.8 L.inner strength and sensitivityI 1.internal ongI internal e5ercise which i+plies 9igong practice4 7-Pei Li. inner powerI 9 *]i waiO wwi *ei ngoi oi -#anton. <8e5ternI strainI "8 e5ternal) outsideI ): e5tjrieurI jtrangerI

9-;ai Dan.8 alchi+ie e5ternaI e5ternal eli5ir4 $Asta este Pei Kung4 0ri+a ideogra+a) Pei) insea+na un o+ care intra in casa4 0e Kung il cunosti)$ $Da4$ $Deci) cand practica+ Pei Kung) pune+ chibul inauntru - dar inauntrul a ce?$ $In444 dantien? 6ase? #hakre?$ Ma agata+ ea inecatul de paie4 John ,a+bi) $Da) da4 >ad ca toate cartile pe care le-ai citit au facut +acar ceva bine4 #e este dantien?$ FF Dantien) sau $cam%ul de eli4ir$) este depo,itul principal de bioenergie al corpului u+an4 Aflat la patru degete sub o+bilic) in +i=locul trunchiului) acest centru are capacitatea de a stoca +ari cantitati de chi4 Din acest +otiv este cunoscut si ca chi hai -oceanul de chi.4 Dar este gresit sa crede+ ca dantien-ul in sine-generea,a chi) asa cu+ este pre,entat in +ulte te5te4 Mai degraba) acolo se poate stoca chi-ul pe care practicantul il absoarbe din universul di+pre=ur4 0ractica si perseverenta duc la $puterea dantienului$I aceasta putere nu este insa o caracteristica i+plicita a corpului u+an4 As putea e5plica asta +ai bine) prin ceva si+ilar4 !a spune+ ca un anu+e tanar are un talent e5ceptional pentru un anu+e sport4 #hiar si asa) va trebui sa se antrene,e si sa +unceasca foarte +ult - sa-si lucre,e aptitudinile si +intea in fiecare ,i) pentru a putea deveni un atlet de ca+pionat4 Dentien-ui este ca si acest tanar4 Da) poate stoca) se pare) cantitati neli+itate de energie) dar acea energie trebuie pusa acolo pentru ca dantien-ul sa functione,e4 Dantien-ui nu va absorbi si nici 4 4 nu va genera putere) de la sine4 4 Atata a+ stiut sa-i spun lui John4 Dadu din cap) oarecu+ +ultu+it4 $Eine$) spuse4 $6 sa-ti +ai arat un lucru asta,i4 Da-+i o banana4$ A+ bagat +ana in cos si a+ luat o banana la inta+plare) din unul dintre cele doua +anunchiuri din cos4 De=a +ancase+ trei -i+aginati-va fructul +ai +ic) care creste in Asia) nu bananele supradi+ensionate si coapte artificial) care a=ung pe +asa noastra in 6ccident.I erau delicioase si co+plet naturale4 John lua fructul si il tinu in dreptul ochilor) cu +ana stanga4 Intinse degetul aratator si pe cel +i=lociu de la +ana dreapta) unindu-le pe celelalte doua cu degetul +are4 #ontractand usor) isi trecu +ana intr-o +iscare de taiere) la apro5i+ativ opt c+ distanta de bananaI s-a au,it clar un clic si =u+atate din fruct ca,u pe podea4 De-acu+ depasise+ de +ult fa,a de ui+ireI toata treaba +i s-a parut ca un fel de asa stau Iucrurile4 FO Mi-a dat ceaIalta =u+atate de fruct4 "ra stralucitoare) ca si cu+ ar fi fost taiata de un cutit fierbinte care ar fi topit suprafata bananei intr-o +asa sticloasa4 John arata inspre centrul pal+ei sale4 $Asta$) spuse el) lIe ca o pusca4$ Isi intinse din nou cele doua degete si arata inspre varfurile lor4 $Astea$) continua) $sunt ca un laser$4

Artele martiale si chi-ul Pu e5ista indoiala ca artele +artiale sunt la fel de vechi ca si o+enirea4 Au inceput) probabil) ca o derivatie a aptitudinilor de vanatoare la triburile pri+itive si s-au de,voltat ca arte +artiale) pe +asura ce oa+enii se luptau intre ei4 o data eu aparitia i+periilor si instaurarea guve+elor de stat) aceste arte s-au de,voltat intr-o ase+enea +asura) incat se apropiau de - si poate chiar depaseau - artele de lupta din ,ilele noastre4 "5ista in Eeni :asan in "gipt picturi rupestre ce datea,a din anul 1222 i4e4n4) care a+intesc de =udo-ul +ode+ - si daca dovada arheologica lasata in ur+a serveste drept indiciu) atunei pute+ spune ca vechea arta +artiala greceasca nu+ita pankration -ce datea,a cel putin din LOG2 i4e4n4. era +ult +ai cuprin,atoare decat a devenit asta,i karate-ul4

Hn aspect negli=at adesea de hoplologi` si istorici ai artelor +artiale este ca) dintr-un +otiv anu+e) artele +artiale au fost intotdeauna strans legate si aliniate cu religia sau cu spiritualitatea4 W 2o%lologul este un arheolog sau un istoric care studia&a armele si utili&area lor de-a lungul istoriei# Inca de la inceputul ti+purilor) ,idurile te+plelor din toata lu+ea - atat in 6rient) cat si in 6ccident - au fost decorate cu scene de lupta) 0ovestirile istorice ale tuturor natiunilor au doua te+e co+une8 o serie de conflicte in care eroul iese triu+fator) pe de o parte) si interactiunea eroului cu ,eii sau cu Du+ne,eu in aceste fapte) pe de alta parte4 FG >echiul Testa+ent) spre e5e+plu) este fara indoiala o poveste +artiala) ceva gen <a+ayana indienilor si lliada grecilor4 In #hina) acest precept este adevarat) atat in traditia budista) cat si in cea taoista4 Eo5ul chine,esc wu shu este) fara indoiala) arta de a lupta4 0oate ca) la inceput) ea i+plica doar forta +usculara si aptitudine strategica) Insa) in ti+p) artele +artiale chine,esti au a=uns sa fie influentate de tehnici +editativrespiratorii taoiste si yoghine) care probabil au fost aplicate initial pentru sanatate) dar care) ulterior) s-au dovedit a avea aplicatii +artiale) "5ista +ulte indicii ca toate aspectele +edicinei si divinatiei chine,esti e5istau si erau co+plete inainte de anul L222 i4e4n4I nu ar fi o e5trapolare strigatoare la cer sa spune+ ca artele +artiale Taoiste) sau cel putin artele +artiale influentate de Taois+) erau si ele co+plete pana la acel +o+ent4 Maestrul John #hang detine docu+ente despre specialisti in arte +artiale ca si el) care au trait in #hina cu aproape doua +ii de ani in ur+a4 "5ista un alt lucru interesant de re+arcat - in istoria lor) chine,ii au folosit ar+uri +etalice cu +ult +ai putin decat ar fi fost de asteptat) avand in vedere nivelul lor de de,voltare tehnologica) Inainte de a fi inteles adevaratele capacitati pe care #hi Kung Ie conferea practicantilor) obisnuia+ sa +a intreb de ce4 In orice ca,) artele +artiale erau de=a bine de,voltate in #hina) cu +ult inainte de aparitia budis+ului4 #onfor+ literaturii populare) in #hina) artele +artiale trebuie sa fi fost legate de sosirea printului indian Eodhidhar+a la te+plul !haolin din provincia :onan 4 Dar aceasta infor+atie este ine5acta - ca sa nu spune+ +ai +ult4 "ste adevarat) #hina e o tara +are) locuita de +ulte grupuri etnice) ale carer docu+ente istorice sunt adesea destul de sarace4 !a incerci sa ur+aresti istoria artelor +artiale) in aceasta inval+aseala de inscrisuri) e o sarcina solicitanta4 Literatura referitoare la bo5ul chine,esc este plina de lacune si) in +ulte locuri) sufocata de a+biguitati4 Totusi) pute+ ur+ari originea artelor +artiale cu siguranta pana la dinastia #hou -LL11- 1GG i4e4n.4 J` Draeger) Donn R4 si <obert ;4 !+ith) #o+prehensive Asian Righting Arts -Tokyo si Pew Qork8 Kodansha) LNB2.K4 FA Analele de pri+avara si toa+na -M11-OBL i4e4n4. ale acestei dinastii) precu+ si literatura din perioada !tatelor <a,boinice -O2F-11L i4e4n4.) +entionea,a fapte legate de tragerea cu arcul) scri+a si lupta ale nobililor4 A+ discutat de=a cu+ a evoluat filo,ofia in aceasta perioada8 este evident in literatura ca practicile respiratorii si psihofi,iologe se foloseau de=a inainte de secolul al saselea i4e4n4 6perele lui Lao T,u si #huang T,u sunt pline de referiri la energia vitala si la practica Taoista4 Meng-,u -Mencius.) organi,atorul confucianis+ului) si conte+poran cu #huang-t,u) printre altele) a fost foarte priceput in cultivarea chi-uIui) lucru care) in conceptia populara) ar fi fost greu de asteptat de la un confucianist +oralist4 1ota DM: Meng-&u >Mencius? nu era confucianist>vedeti in cuvant inainte cum i s-au ars cartile? "l a pro+ovat perspectiva prin care $daca intentia >yi? ** este concentrata= atunci energia vitala >chi? o va urma si se va activa4$ Mencius a +ai scris8 $Intentia >yi? este cea mai im%ortanta: vitalitatea >chi? este %e Iocul doi#$ WW 0edeti ierarhia com%onentelor fiintei umane in introducerea cartii lui Anthony de Melo intitulata (onstienta in traducerea lui Dan Mirahorian# 5i

>intentia? %oate fi tradusa mai e4act %rin termenul de 9minte intentionala9= ce re%re&inta %uterea unificata in dantien a celor D minti : 9mintea observatoare9 >creierul su%eriorO .uddhi O Mahat?= 9mintea >creierul inimiiO creierul afectiv?9 si 9mintea atentiei simtirii-Manas9 >creierul abdominal? A+ au,it acelasi co+entariu de la un alt elev al lui John #hang4 #onfor+ gandirii chine,e) e5ista practic doua tipuri de antrena+ent care i+plica energia vitala8 #hi Kung si Pei Kung4 "ste dificil sa decela+ unde se sfarseste unul si unde incepe celalalt - dar) in esenta) #hi Kung se concentrea,a pe de,voltarea si controlul chi-ului yang -nu+it si chi-ul $foc$) sau li.) iar Pei Kung i+plica utili,area i+preuna a chi-ului yang si a chi-ului yin -nu+it chi-ul $apa$ sau kan.4 In realitate) energiile yin si yang curg paralel una fata de cealalta in corpurile noastreI a+bele sunt vitale pentru o stare continua de sanatate4

FM #a si in ca,ul yin-ului si yang-ului) nu se poate separa #hi Kung-ul de Pei KungI intradevar) acesta din ur+a este o for+a superioara a aceleiasi arte4 0oate ca distinctia s-a creat pur si si+plu pentru a putea defini abilitatile ucenicului4 #hi-ul yang nu poate depasi li+itele corpului fi,ic) pe cand chi-ul yin poate sa o faca si astfel ii poate conferi practicantului capacitati supranaturale ca si cele de+onstrate de Maestrul #hang4 In al doilea secol e4n4 in #hina au inceput sa vina calugari budisti4 Apoi) apro5i+ativ in anul G22 e4n) a venit patriarhul Yen Eodhidhar+a -Ta+o. si secta #hSan -Yen.4 Ta+o venise la te+plul !haolin ca sa le predice calugarilor budisti si) ulterior) sa ra+ana cu acestia8 el le-a transferat doua +etode - Qi in #hing) care este in esenta #hi Kung) si !hi !ui #hing) care este in esenta Pei Kung4 Din aceste doua for+e s-a de,voltat scoala shaolin4 !e pare ca tehnicile Pei Kung s-au pierdut in cateva generatii si s-au pastrat doar cele Qi in #hing4 Multe dintre artele +artiale de asta,i - +ai ales cele din afara #hinei - descind din scoala shaolin) cu o abordare strict a #hi Kung-ului4 4 Artele +artiale Taoiste s-au pastrat destul de vii in #hina -si anu+e in locuri precu+ +untele ;u Tang si in alte fortarete Taoiste4 >orbind pe larg) se poate spune ca abordarea lor este +ai degraba ghidata de interdependenta dintre yin si yang) decat de generarea de putere care e evidenta in artele +artiale budiste) cu+ ar fi for+ele shaolin de stil dur4 A+ re+arcat in artele taoiste o tendinta de a +uta greutatea co+plet de pe un picior pe altul in +ulte locuri atat in stilul interior) cat si in cel e5terior) spre deosebire de posturile solide ale artelor budiste4 In plus) se pare ca in pri+ul tip de arte se lucrea,a +ult +ai +ult cu o curgere si indoire a coloanei vertebrale decat in cel din ur+a tip4 Iarasi) aceste co+paratii sunt foarte generale si) de fapt) au e5istat atatea interactiuni intre tehnicile si filo,ofiile budiste si cele taoiste) incat ele sunt greu de separat4 FB A+ va,ut) de e5e+plu) in literatura) referiri la $respiratia e+brionara Taoista$ si la xrespiratia Eudista$) dar o astfel de distinctie este ine5acta4 6 cercetare atenta arata ca nu este o sarcina foarte usoara sa separi cele doua filo,ofii in aceasta privinta - cel putin) nu in #hina4 6ricare ar fi calea) specialisti in arte +artiale au observat rapid ca) prin aplicarea in cautarile lor a tehnicilor e,oterice folosite de cei ce ur+areau ilu+inarea si ne+urirea) puteau de,volta o ba,a si o abilitate de putere +ult +ai vasta decat cea reali,abila doar prin forta +usculara4 0racticantii de #hi Kung au capatat o putere e5traordinara si puteau sa-si sustina intreaga greutate pe un deget) spre e5e+plu4 0racticantii de Pei Kung au descoperit ca e5istau +odalitati de a scapa de li+itarile planului fi,ic al e5istentei4 0irokine,ia) telekine,ia) telepatia) levitatia - aceste capacitati) alaturi de altele) au devenit reco+pensa lor dupa o viata de dedicare si de disciplina4 >o+ vedea in capitolele ce ur+ea,a ce a inse+nat aceasta cautare si unde il putea duce ea pe practicant444 si unde il +ai poate duce inca si asta,i4

FN (a%itolul al III-Iea Ince%uturi In ulti+a ,i in care +a afla+ in tara) John avea de va,ut peste o du,ina de pacienti4 Piciodata nu cerea ni+anui un banut pentru trata+ent si intotdeauna isi facea ti+p pentru oricine venea sa-l vada - adesea fara sa fi aran=at o intalnire in prealabil4 In luna cat a+ fost acolo) a+ va,ut lucruri +iraculoase4 >icti+a unui infarct cerebral isi recastigase capacitatea de a-si folosi un +e+bru parali,atI o fe+eie care suferise de dureri cronice de coloanaI se vindecase brusc4 !pecialitatea lui John era tratarea bolilor neurologice) desi se ocupa si de afectiuni ortopedice si de infectii cronice4 Adesea l-a+ asistat cand avea pacienti - un proces care i+plica) in esenta) sa stau acolo) sa ating pacientul si sa actione, ca i+pa+antare pentru bio-electricitatea lui John4 Racuse+ o luna de trata+ent4 #u e5ceptia a doua depuneri de calciu foarte vechi la bratul drept) incheieturile +ele erau in regula4 Piciodata nu a+ ratat sansa de a-l intreba pe John daca +a accepta ca ucenicI intotdeauna) raspunsul lui a fost negativ4 <espectul +eu de sine se afla la cel +ai =os punct posibil si nu avea+ nici o idee ce sa fac4 Eanii +i se ter+inau) dar nu voia+ sa parasesc tara fara ca John sa fi acceptat +acar sa +a tri+ita la unul dintre elevii elevilor sai4 6rice) nu+ai nu +a alunga) te rog 444 In acea ,i +i-a+ asteptat randul la trata+ent) a=utandu-l pe John in +unca cu ceilalti pacientiI pe +ine +a lasase la ur+a4 !tia ca ur+a sa plec in di+ineata ur+atoare4 O2 "ra+ singuri in clinica lui) cand i-a+ cerut) pentru ceea ce credea+ eu a fi ulti+a oara) fie sa +a accepte ca elev al sau) fie sa-+i dea un nu+e si o adresa la care putea+ sa cer sa invat4 Pu-+i pasa daca +a tri+itea la o+ul cel +ai de =os de pe listaI voia+ doar sa invat ceea ce avea el de predat4 !tatea+ culcat cu fata in sus pe una din canapelele lui de trata+ent) cu genunchii si coatele pline cu ace de acu-punctura4 Pu era chip sa-+i schi+b po,itia) nici daca voia+I orice +iscari bruste erau periculoase4 M-a+ intors incet sa fiu cu fata la John) care tacuse4 Ma studia cu atentie) iar ochii sai blan,i +a priveau in fata si dincolo de ea) cu un +ic ,a+bet =ucandu-i pe bu,e4 Acesta este o+ul eel +aipericulos din lu+ea 6ccidentals) +-a+ gandit4 "ra+ cu un cap si =u+atate +ai inalt decat el si cu trei,eci de kilogra+e +ai greu si totusi nu era chip sa re,ist la +acar doi la suta din puterea lui4 Eine +acar ca era un o+ binevoitor4 $De fapt$) spuse el) $ti-a+ aratat de=a +etoda de antrena+ent pentru Pivelul Intai4 Acu+) cand ter+ini cu asta) iti pot arata si Pivelul Doi$ $Asta insea+na 444?$ $Da4$ Ma luase co+plet prin surprindere4 A+ inghitit un val de lacri+i ce +a coplesiseI parerea +ea pe atunci era ca nu se cade sa te apuce plansul in situatia in care esti prins de +asa cu ace) ca o +usca de o hartie4 In orice ca,) nu a+ stiut ce sa-i +ai spun in acel +o+ent4 De=a ii pro+isese+ ascultarea si sarguinta +ea pentru tot restul vietii +ele) daca +a va accepta ca ucenic - si chiar fusese+ serios in privinta fiecarui cuvant pe care il rostise+4 In +od traditional) in astfel de circu+stante) ucenicul trebuia sa ingenunche,e in fata Maestrului si sa ii declare) inca o data) ca va fi un elev loial si silitor4 In ca,ul +eu) acest lucru era i+posibil) deoarece i+i putea+ intoarce doar capul4 #e naiba) +-a+ gandit) John e un occidental U un Maestru dePei Kung) in acelasi ti+pU OL A+ tacut o vre+e si el a respectat acea tacere4 John aprinse o tigara) trase cateva fu+uri si o re,e+a in scru+iera4 Isi sterse +ainile cu alcool si incepu sa scoata acele) stergand fiecare ,ona cu alcool) pe +asura ce ter+ina4 $Multu+esc$) a+ spus in final si +-a+ ridicat pe +arginea canapelei4 John dadu din cap si ridica din u+eri4 #ontinua sa ,a+beasca4

$Pu stiu ce sa spun$) a+ continuat4 $Pu contea,a$) spuse el4 $Iti doresc o calatorie placuta inapoi acasa$ Doi ani +ai tar,iu) stand pe balconul casei lui) cu prietena +ea) a+ de,voltat povestea de +ai sus) pentru ea4 John statea si fu+a in tacere pe cand eu trecea+ prin i+agini) iar Doris) care au,ise totul de o suta de ori in trecut) pur si si+plu astepta politicos sa ter+in4 $#re,i ca tie ti-a fost greu?SS) intreba John cand a+ ter+inat4 $#a,ul tau nu a fost ni+icU "5ista oa+eni care +-au cautat noua ani) inainte sa +a gaseasca in sfarsit - si atunci nu e5ista nici o garantie ca ii voi pri+i ca elevi$ $Intotdeauna ai tri+is oa+enii la pli+bare?$) intrebai4 $De +ulte ori$ #e occidental rasfatat) parea sa spuna privirea lui - si +-a+ si+tit prost ca noaptea4 In sfarsit) +i-a+ lasat ochii in pa+ant) incapabil sa-i sustin privirea4 $Te-a+ va,ut venind) intr-un vis$) spuse bland) $cu trei luni inainte sa-+i apari in prag4 In ,iua in care ai sosit) te astepta+4$ $!erios?$ $Da$ !e opri4 $>reti sa au,iti prin ce a+ trecut eu ca sa fiu acceptat ca elev de invatatorul +eu ?$ intreba intr-un sfarsit4 A+andoi ne-a+ bucurat de oca,ie si John incepu povestea uceniciei lui4 A+ descoperit ca scapase+ foarte usor4 0ana sa ter+ine) Doris si cu +ine ne tavalea+ pe =os de rasI John era un povestitor foarte bun) cu o fata e5presiva - si avea totul foarte viu in a+intire4 $Pu+ele +aestrului +eu era Liao Tsu Tong) spuse cu O1 engle,a lui cu accent placut $si era din ,ona centrala a #hinei$4 L-a+ intalnit pri+a oara cand avea+ ,ece ani4 I+i placuse kung fu de la inceput si +a antrenase+ cu diversi profesori) aproape din +o+entul in care a+ invatat sa +erg) dar avea+ un prieten - il che+a #han Tien !un - care i+i tot spunea ca el invata un siste+ de kung fu foarte puternic) de la un batran din cartierul sau4 #han i+i spunea +ereu ca batranul era un +are vindecator si un e+inent Maestru de arte +artiale4 "ra+ curios) asa ca +-a+ dus cu el la casa batranului444 /cenicul #and tanarul l-a va,ut pri+a oara pe batran) nu a fost prea i+presionat4 >enise doar la insistentele prietenului sau din copilarie4 Eatranul isi castiga e5istenta van,and bananeI vecinii il strigau $Do+nul Eanana$4 Hnii il strigau chiar $Do+nul Eanana #iudata$) pentru ca se spunea ca batranul era foarte ciudat si greu de inteles4 #han declarase ca batranul era un +are Maestru si ca vindecase +ulti oa+eni grav bolnavi4 Tanarul au,ise povestile) la randul lui) dar se parea ca batranul era foarte selectiv cu cei pe care ii trata4 0e unii ii tinea sa astepte ,ile in sir in fata casei lui si apoi ii tri+itea inapoi nevindecatiI di+potriva) pe altii) care nu voiau a=utorul lui) ii vindeca chiar i+potriva vointei lor) uneori chiar alergandu-i pana la ei acasaU -Hlterior baiatul avea sa invete ca Maestrul putea sa vada kar+a fiecarui individ si ca isi ba,a deci,ia de a vindeca sau nu pe cineva) in functie de aceasta observatie4. In orice ca,) nu era deloc nerabdator sa studie,e cu batranul) dar) +a rog4 Tien !un era prietenul lui cel +ai bun si insistase ca ei sa se antrene,e i+preuna4 x#e vrei aici) baiete?$) il intreba batranul pe +icul baiat pe care il gasi pe scarile din fata casei lui4 Maestrul Liao il studie pe copil cu atentie4 Eaiatul era in esenta un copil al stra,ii din Asia de !ud-"st) i+bracat in haine si+ple si destul de necioplit4 OF 0robabil ca se batea inca din +o+entul in care incepuse sa +earga4 Eatranul Maestru va,u ca) de curand) soarta baiatului se schi+base in bine) dar se+nele +alnutritiei din trecut inca +ai erau acolo4 >a,u +ulta durere - sa fi fost orfan? #e tip de educatie pri+ise baiatul? Mai va,u inca ceva - ceva ce il incita considerabil) desi nu arata acest lucru) desigur4 Eaiatul avea darul4 Pici un o+ dintr-o +ie nu putea sa devina cu+ era el4 Aptitudinile sale erau ase+anatoare cu ale celor +ai +ari atleti oli+piciI nu nu+ai ca trebuia sa ai darul +ostenit de la Du+ne,eu) dar trebuia si sa suferi decenii de disciplina dura ca sa a=ungi la pre+iul final4 Pu era treaba usoara4 Maestrul Liao avea aproape sapte,eci de ani si se an-trenase in artele +artiale toata viata sa) inca din +o+entul in care incepuse sa +earga4 !e afla in Java de peste sase

ani si va,use in aceasta perioada cativa oa+eni care aveau tot ce le trebuia ca sa a=unga la capat4 6are vagabondul asta de pe strada poate sa faca antrena+entul? $"u 444 "u sunt bun prieten cu #han Tien !un) !ifu`$ se balbai copilul4 W 3ifu - termenul inseamna de fa%t %arinte-invatator= dessi in general in -ccident se foloseste in traduceri cuvantul maestru# $As vrea sa invat si eu kung fu cu du+neavoastra$ Eatranul Maestru rase4 Avea aproape sapte,eci de ani) dar arata +ai tanar4 x"5ista atatia profesori de kung fu in orasul acestaU De ce eu? Daca te accept) care ar fi scopul tau pentru care vrei sa studie,i cu +ine? $ $0ai) pentru autoaparare - si ca sport4$ $Inteleg4 Autoaparare si sport4 #u+ te chea+a?$ $#hang) !ifu4 John #hang$ spuse baiatul) dar era deceptionat4 Eatranul nu era deloc cu+ si-l i+aginase4 >a,use +ulti profesori4 Ma=oritatea erau +andri si aroganti) unii erau +ai civili,ati4 Dar acest batran MaestruU "ra aici ceva ce nu putea atinge ceva de nedefinit) care aproape il speria4 EaOO tranul era ironic - dar) in acelasi ti+p) plin de co+pasiune4 #u siguranta era ciudat) chiar asa cu+ spuneau oa+e-niiI era ca si cu+ o creatura fara varsta il privea de peste se-cole) plina de e5periente pe care el nu si le putea nici +acar inchipui4 Liao !ifu continua sa-i puna +ulte intrebari despre viata si fa+ilia luiI parea foarte a+abil la acel +o+ent -aproape patern4 Eaiatul isi dadu sea+a ca este supus unui fel de test si incerca sa dea cele +ai bune raspunsuri cu putinta4 $<evino +aine la ora patru dupa-a+ia,a$) spuse batranul in final $0ute+ sa vorbi+ +ai +ulte atunci$ In ,iua ur+atoare) John sosi e5act la ora stability dar batranul nu era de gasit nicaieri4 Isi petrecu restul dupa-a+ie,ii asteptcind pe scari4 Liao !ifu aparu ihtr-un tar,iu) pe la sapte4 $"i bine$) ii spuse el baiatului de,a+agit) $e prea tar,iu sa +ai face+ ceva acu+4 De ce nu vii +aine Kla patru?$ La fel i s-a inta+plat si a doua ,i4 !i in ,iua ur+atoare4 !i in cea care a ur+at4 Eaiatul era foarte deceptionat Ii era clar ca batranul invatator nu avea nici o intentie sa-l accepte si ca doar se distra pe sea+a lui4 Decise sa abandone,e ideea de a studia i+preuna cu Tien !un si sa-i spuna batranului sa uite de toata treaba4 Dar ceva il tragea sa revina) ceva ce nu putea sa identifice foarte clar4 In a cincea ,i) Liao !ifu isi respecta intalnirea de la ora patru si il interoga din nou pe baiatI de aceasta data vorbira aproape doua ore4 Maestrul il tinu pe scari) fara a-l invita in casa4 Lucrurile au +ers asa) vre+e de o luna4 Eatranul profe-sor se intalnea cu John pe scarile din fata casei) vorbea cu el vre+e de cateva ore si apoi il tri+itea acasa4 Eaiatul era des-c5ira=at si plictisit4 Ar fi abandonat) doar ca Tien !un il incura=a sa nu se lase) insistand ca Liao !ifu este un +are Maes-tru4 Asa ca John isi facea aparitia in fiecare ,i) sperand sa il influente,e pe profesor4 Dupa o luna) Maestrul ii dadu baiatului sperante4 John sosi in fata casei lui Liao !ifu la ora patru dupa a+ia,a - ora OG stabilita4 Eatranul toc+ai pleca sa faca un co+ision4 II saluta pe baiat) incepu sa se departe,e) apoi se intoarse si il privi4 xKung fu e foarte greu de invatat4 "ste un antrena+ent foarte greu4 "sti capabil de el?$ Eaiatul era in e5ta,4 xDa) sigur ca daU$) spuse4 xAtunci vino +aine la pran,) daca si+ti ca esti un tip +uncitor4$ In noapteaaceea John fu atat de e+otionat) incat abia putu sa doar+a4 In sfarsitU >a incepe antrena+entele in ,iua ur+atoare) cu +isteriosul Liao !ifu4 Au,ise +ai +ulte despre batran in luna sa de asteptare si chiar incepea sa il vene-re,e4 In sfarsit) va putea sa i+partaseasca din secretele stiin-tei +artiale a batranuluiU Asteptarea +eritase4 Tien !un avusese dreptate4 In ,iua ur+atoare) cand baiatul aparu punctual la casa Maestrului) fu invitat inauntru) pentru pri+a oara dupa o luna4 >a,u ca vecinii aveau destul de +ulta dreptate sa-i spuna batranului xDo+nul Eanana #iudata$4 Pu e5ista in casa nici un fel de +obila) nici +acar un pat4 Eaiatul gandi8 oare wide doar+e?>a,n o gaura in tavan) prin care intra ploaia si care fusese lasata asa) fara a parea ca cineva ar fi intentionat sa o repare4 Liao !ifu i se adresa rastit4 x#urata casa cu +atura si cu +opul de acolo4 Roloseste grebla pe care o vei gasi in curtea din spate ca sa strangi toate frun,ele din =urul casei4 Aa) si daca tot esti aid) u+ple ba,inul de re,erva cu apa din put) bine?$ Eatranul

se intoarse sa piece4 x0oti sa vii iar +aine la pran,) daca vrei$) ii spuse lui John4 Apoi pleca4 Eaiatul ra+ase singur in casa4 John era confu,4 Daca e un Maestru asa de +are) gandi el) de ce traieste astfel? -Mai tar,iu avea sa afle ca Maestrul nu pastra ni+ic din ce ar fi putut dori o alta persoana4. Dar facu treaba care i se ceruse si lasa casa fara pata4 !tia ca Maestrii de kung fu adesea testau rabdarea si hotararea ucenicilor lor si se decise sa-i arate batranului ca +erita sa-i fie elev4 OA #and reveni in ,iua ur+atoare) batranul ii +ai spuse o data sa curete casa si il lasa la treaba4 -0entru ce? Toc+ai a+ curatat-o ieri4 !i nu e ni+ic aici care sa se +urdareasca) se gandi John4. Eaiatul facu din nou treaba asa cu+ i se ceruse) in ciuda faptului ca o considera o pierdere de ti+p4 #and se inta+pla acelasi lucru din nou) in ur+atoarele doua ,ile) baiatul incepu sa se gandeasca daca va fi vreodata invatat kung fu) sau daca va ra+ane un servitor neplatit) pentru tot restul vietii sale4 In a patra ,i dupa ce fusese pri+it in casa lui Liao !ifu) John descoperi ca purgatoriul sau avea sa capete o noua di-+ensiune4 Eatranul era foarte sociabil in acea ,i) aproape =ovial li oferi lui John ceai si baura i+preuna o vre+e) fara sa spuna ni+icI Maestrul il studia4 Erusc) Liao !ifu privi in ceas-ca cu de,gust si il scruta pe John cu o inspiratie de +o+ent4 $!tii$) spuse) xa+ un prieten +ai =os pe strada) la vreo cinci sute de +etri) care are o fantana cu apa +inunata4$ $Da) !ifu$) replica John cu e,itare4 Pu ii placea directia in care o lua discutiaI in plus) stia ca apa de fantana era la fel in toata ,ona4 Invatase despre astfel de lucruri la scoalaI iriga-tiile si igieni,area erau foarte i+portante in Asia de !ud-"st4 $>reau sa cari apa de la fantana lui si sa i+i u+pli re-,ervorul de aid4 >ino cu +ine%S Iesira pe balcon si batranul ii arata unde se afla casa prietenului sau4 $#are e proble+a cu apa din putul tau de aici) !ifu?$ intreba baiatul) ti+id4 $Pu e buna4 #eaiul capata un gust a+ar4$ $Dar) !ifu) apa e la fel in tot cartierul4$ $Pu) nu este4$ xDe ce nu pute+ sa folosi+ apa din putul acesta?MM Eatranul se ridica4 xDaca nu vrei sa faci treaba) poti sa pleci) sa stii4 Dar sa nu te +ai intorci4MM 0leca si il lasa pe John in picioare) pe balcon4 Eaiatul era furios) dar era si inspai+antat de batran4 OM John au,ise lucruri chiar si +ai neobisnuite despre elI Liao !ifu devenise o legenda in cartier4 Asa ca indeplini corve,ile ce se asteptau de la el) statu o vre+e dupa Liao !ifu sa se in-toarca) apoi pleca) va,and ca acesta nu +ai vine4 Lucrurile au +ers asa sapta+ani de-a randul4 In fieca-re ,i) baiatul +ergea la casa Maestrului) curata inauntru) gre-bla) curata e5teriorul si cara apa dintr-un put aflat la o =u+a-tate de k+ distanta4 Asta ii lua toata dupa a+ia,a) iar apoi batranul il tri+itea intotdeauna acasa) fara sa-l invete ni+ic4 Tien !un continua sa-l sustina) sa-l incura=e,e de fiecare data cand se intalneau) insistand ca Liao !ifu era +inunat si ca) in curand) va incepe sa-l antrene,e pe John cu adevarat4 $!i tie ti s-a inta+plat acelasi lucru?$) il intreba John pe prietenul sau) dupa o luna4 #han privi in pa+ant4 $0ai) nu4 0e +ine a inceput sa +a invete i+ediat$ Eaiatul se infurie instantaneu4 Eatranul il foloseaU Isi ti-nu furia toata noaptea si in di+ineata ur+atoare4 #!nd veni ti+pul sa +earga la casa batranului) dadu bu,na inauntru si il infrunta pe Maestru4 Atitudinea copilului il a+u,a pe batran4 $Ma inveti kung fu) sau nu?$ $#are e proble+a ta?$ $#han Tien !un +i-a spus ca pe el ai inceput sa-l inveti i+ediat) ca l-ai acceptat ca elev de cu+ a venitU$ $Aha) inteleg4$ Liao !ifu isi pastra aerul serios4 $!tii) nu are dreptate) 0ana acu+) eu nu a+ avut niciodata un elev in viata +ea4 0rietenul tau nu este elevul +eu4$ $0ofti+? Dar el $ Erusc John se si+ti foarte +ic si inspai+antat4 $Il invat pe #han Tien !un pentru ca fa+ilia sa +-a a=utat odata) cand era+ foarte bolnav4 "ra+ doborat de febra si lipsit de puteri4 #and n-a+ aparut ti+p de trei ,ile) tatal lui Tien !un a intrat la +ine in casa si fa+ilia sa +i-a dat apa si +ancare4 Mai tar,iu) +i-au cu+parat +edica+entul pe care il ceruse+ si +i-a+ revenit4 Daca nu ar fi fost a=uOB

torul lor) as fi fost +ort4 Asa ca il invat pe fiul lor) ca sa i+i platesc datoria fata de ei4 Intelegi?$ $Da) !ifu4 Dar eu vin aici in fiecare ,i de doua luni) lu-cre, din greu) fac curat - si pana acu+nu +i-ai aratatni+ic4 Pici o +iscareU$ in ciuda puterilor sale neobisnuite de concentrare) Liao !ifu trebui sa se intoarca pentru a isi ascunde ,a+betul4 $Kung fu e foarte greu de invatat)$ spuse el Apoi parasi casa) inghitindu-si rasul4 Eaiatul incepu i+ediat sa faca curatenie si sa isi inde-plineasca sarcinile ,ilnice4 !e intreba daca nu cu+va ratase sansa pentru totdeauna4 Liao !ifu il +ai tinu sa lucre,e ti+p de doua luni4 #and baiatul incheie patru luni de servitorie) Maestrul ii vor-bi4 $Acu+ vo+ vedea$) ii spuse Maestrul) $daca^esti in stare de antrena+ent)$ John era in e5ta,4 $>reau sa stai aici) asa4$ Liao !ifu ii arata introducerea ele+entara in ceea ce a fost nu+it popular $ 0ostura #alare-tului$ -Ma Eu in chine,a.4 John ii copie nerabdator +iscarea) luand postura4 Liao !ifu +or+ai aprobator) il corecta scurt) apoi) spre oroarea lui John) se intoarse si porni spre u?a4 $!ifuU$) striga baiatul4 $#at vrei sa stau aici asa?$ Maestrul se incrunta la el4 $0ai) cat de +ult poti) desigurU$) spuse si iesi4 Testul lui John a continuat inca doua luni4 Maestrul insista sa-l puna sa curete in interiorul casei si in =urul ei si sa care apa de la fentana de departeI c!nd isi ter+ina treaba) John trebuia sa stea in 0ostura #alaretului ore in sir) fara in-trerupere4 Maestrul era neinduplecat) nu ii dadea nici un +i-nut de odihna4 0rin chinul acesta) baiatul a perseverat4 #hiar a devenit vesel4 A+ +ai studiat kung fu inainte sa vin aici) se gandea) dar niciodata asaU In cea de a cincea luna) baiatul observa ceva neobisnuit4 Maestrul cu+parase cateva piese ele+entare de +obilier ON pentru casa4 Aceste obiecte erau folosite rareori) dar se aflau acolo4 0rintre ele se afla o +asa +are) lunga de trei +etri si la-ta de un +etru) pe care Liao !ifu o folosea oca,ional ca birou4 In pri+a ,i a celei de a saptea luni a perioadei sale de proba) Liao !ifu se hotari sa-l accepte pe baiat ca elev4 il tes-tase vre+e de sase luni si isi facuse o idee clara despre carac-terul sau4 0entru a-l initia pe copil) decise sa-i faca o e5punere a celor +ai ele+entare aptitudini ale sale4 Eaiatul a fost stupefiat4 Liao !ifu era neasteptat de bi-nevoitor in acea ,i4 !pre surprinderea lui John) ii dadu un cu-tit ascutit si sari pe +asa4 $Hrca incoace) baiete$) spuse) John urea) confu, si oarecu+ speriat4 $Pu-ti face gri=i) spuse Maestrul4 $Pu te voi rani$ Eaiatul ra+ase acolo4 $>reau sa +a ataci cu cutitul acela4 Daca +a poti face sa sar de pe +asa) sau daca i+i atingi ca+asa cu la+a) castigi$ Eaiatul i+punse inainte cu cutitul) in glu+a4 $Pu te =ucaU$) +arai batranul4 $Ataca-+a) sau paraseste casa +eaU$ John facu o lansare) pe =u+atate convins4 Eatranul abia se +isca4 Apoi) dintr-o data) ceva il lovi pe John peste fata) cu putere4 Ru aruncat de pe +asa) iar cutitul ii ,bura din +ana4 Indiferent ce se int!+plase) se inta+plase atat de repede) in-cat nu putuse sa reactione,e4 -Maestrul pur si si+plu il pal+uise peste fata) o +iscare prea rapida pentru ca ochii baiatului sa o poata ur+ari4. John se ridica) tre+urand de durere si de furie4 Rata il intepa si se inrosea acolo unde fusese lovit4 Eatranul se incrunta la el de pe +asa4 $Rie +a ataci cu cutitul) fie a+ sa te pal+uiesc pana o vei face$ Eaiatul sari pe +asa4 !e arunca inainte salbatic) intentionand cu adevarat sa-l raneasca pe batranul Maestru4 Pu avea unde sa scape de el) se gandi4 Rie va trebui sa sara) fie sa se lase taiat4 "5act in +o+entul in care John era pe puncG2 tul de a-l atinge) batranul facu un salt co+plet peste capul sau si ateri,a in spatele lui) John deveni fanatic4 !e intoarse si ataca salbatic) cu toa-ta vite,a) putin pasandu-i daca il va rani sau nu pe batran4 Dar oricat ar fi incercat) nu putu sa a=unga la Liao !ifu4 0area ca batranul Maestru se +isca intotdeauna in ulti+a secundaI chiar cand cutitul era aproape in el) dintr-o data el nu se +ai afla acolo4 Invatatorul nu blocase niciodata o lovitura) nu se opusese) nu il atinsese niciodata4 Doar se +iscase in =urul baiatului) ca si cu+ John nici nu s-ar fi aflat acolo4 Pu avea i+braca+intea taiata si nici nu sarise de pe +asa4 "ra ca si cu+ te-ai lupta cu o fanto+a4

Dintr-o data) baiatul avu o sclipire in care intre,ari vastitatea cunoasterii si a puterii pe care o poseda batranul4 Acesta nu era un o+ obisnuit4 Arunca cutitul si ingenunchie pe +asa) in fata batranului profesor4 $Maestre$) spuse) $te rog) iarta-+i aroganta si furia4 Te rog sa +a accepti ca elevul tau4$ Eatranul ,a+bi4 0area la fel de rela5at ca intotdeauna) ca si cu+ nu ar fi depus nici un fel de efort4 $Roarte bine) do+nule #hang$) spuse el4 $ A,i incepe+ ucenicia ta4$ John ne conduse la ta5i si ne ura o seara buna4 A+ ra-+as tacut tot dru+ul pana la hotel4 Ma gandea+ la povestea serii si la cat de norocos era+ ca o au,ise+4 0ovestea fusese vie ?i - cunoscand personalitatea lui John - era ca si cu+ fusese+ +artor la eveni+ente) +ai degraba decat sa le aud la a doua +ana4 !cenele se desfasurau inaintea +ea pe ecranul +intii4 $"sti foarte tacut$) spuse Doris4 $Ma gandea+ cat sunt de norocos) cat sunte+ de no-rocosi cu totii$) a+ spus4 $Da) ai scapat foarte usor) daca te gandesti4 John nu ti-a facut deloc greutati4$ $Pu la asta +a referea+4 "u pot doar sa sper sa +erit GL increderea lui !ifu - pana acu+ a+ facut o var,a din antre-na+entul +eu si) din fericire) el e foarte tolerant4 Pu) +a gandea+ la John - la cat de diferit este el de Liao !ifu) si totusi cat de ase+anator4$ $John e si occidental si oriental) in egala +asura$) spuse ea4$ $Da$) a+ raspuns4 $!tii) a+ senti+entul ca batranul a stiut acest lucru) cu +ulte decenii in ur+a4 0oate ca pur si si+plu) a va,ut schi+barile care se inta+plau in =urul lui) chiar si la acea vre+e - si a e5trapolat efectul pe care il vor avea in viitor4 !au poate ca a fost +ai +ult decat atat - nu stiu4 Adica) toata viata lui trebuie sa fi fost una de continua schi+bare si de continua agitatie) tinand sea+a ca a venit din #hina si avand in yedere varsta lui4 Trebuie ca a asistat la atatea8 <a,boaiele 6piu+ului) <evolta Eo5erilor) caderea i+paratului si instituirea republicii) ra,boiul intre rusi si =apone,i) perioada lor,ilor ra,boiului) inva,ia =apone,ilor -vreau sa spun) toate lucrurile astea s-au inta+plat pe cand el inca se afla in #hina4 0oate ca a si+tit 6ccidentul sufland in ceafa 6rientului4 !au poate) cu+va) a putut vedea viitorul yi a stiut ca John va fi persoana potrivita care sa duca linia sa in secolul doua,eci$ $Desigur$) spuse ea4 !e prinsese de la inceput4 Re+eile sunt atat de receptive) in co+paratie cu barbatiiU

G1 (a%itolul al I0-Iea 1emuritorii +ovestea Maestrului "ra o noapte te+perata si batea un vant racoros4 Mer-sese+ la casa profesorului +eu sa-l vad) asa cu+ facea+ in fiecare seara de cand +a afla+ in Java4 John toc+ai ter+ina-se un =oc de ping-pong cu fiul sau si era obosit intr-un +od placutI fiul sau) Johann) castigase in ,iua aceea si era in e5ta, -+eciul continua neobosit de cinci ani) dar nici una dintre parti nu voia sa se predea.4 De la distanta) cei doi aratau la felI era greu de spus care era tatal si care fiul4 Ii privise+ =ucandu-si =ocul de +ulte ori in trecut si intotdeauna era foarte a+u,ant4 John avea +iscari de Maestru de kung fu) cu trunchiul drept) alunecand din calea +ingii si contrand ca si cu+ ar fi dat cu pu+nul4 Miscarile fiului sau aduceau cu cele ale unui =ucator de tenis de +asa e5pert) cu greutatea spri-=inita pe degetele de la picioare) putin aplecat inainte) anti-cipand +iscarile oponentului sau4 6rientul se intalneste cu 6ccidentul) +a gandea+) privindu-i4 xAi sosit la ti+p pentru cina$) spuse John) si +-a+ si+tit ciudat) ca intotdeauna4 0area ca de fiecare data cand venea+ la el acasa +i se dadea totul pe gratisI dupa o vre+e) +a si+tea+ ca un profitor4 John si fiul sau si-au facut dus si ne-a+ ase,at la +asa) cu obisnuitele si nesfarsitele feluri de +ancare chine,easca4 A+ ter+inat ulti+ul) ca de obicei4 Inainte de a +erge pentru pri+a data in 6rient) intotdeauna +a considerase+ o GF

persoana care +ananca repede4 Insa fusese+ indoctrinat de chine,i ca) atunci cand +ananci) +ananci - va e5ista +ereu ti+p pentru conversatie) +ai tar,iu4 "ra i+potriva obiceiuri-lor +ele de grecI in tara +ea) cina este un prile= pentru relatii sociale si adesea durea,a ore in sir4 John isi hapai +ancarea si se ridica de la +asa4 $Eine$) ,ise el) $cand ter+ini) vreau sa vad cat de departe ai a=uns cu Pivelul Intai4 Iti voi da un test%S $ lu+estiU Toc+ai a+ +ancatU$ $!i ce daca? Pu are i+portantaU$ Minunat) +a gandii4 Asta trebuie ca e o glu+a4 Abdo-+enul +eu era plin) nu de chi) ci de ore, pra=it si de friptura de vita !echuan4 M-a+ fortat sa +a linistescI indiferent ce se va inta+pla) va fi interesant4 A+ +ers la clinica de acupunctura si +-a+ ase,at pe podea) intr-o po,itie =u+atate lotus) cu dosul pal+elor pe genunchi4 Pu trecuse+ niciodata prin asa cevaI ini+a parca i+i batea cu o +ie de batai pe +inut4 $"sti tensionat$) spuse John4 $<ela5ea,a-te4 #oncentrea,a-te4$ $" greu cand esti supus la test444$ $Te obisnuiesti$) spuse el si rase4 M-a+ fortat sa +a rela5e, si a+ reusit sa intru partial in +editatie4 A fost suficient pentru John4 !i-a adus degetele aratatoare aproape de pal+ele +ele deschise4 A+ si+tit o s+ucituraI curentul +i-a intrat prin centrul pal+elor si +i-a trecut prin corp) pana in dantien) in centrul abdo+enului4 $#a+ 12 la suta plin$) spuse el4 "ra+ de,a+agit4 !perase+ la +ult +ai +ult4 Insa invatase+ o lectie - si lectia aceasta era ca cele +ai +ici detalii contau foarte +ult in acest gen de antrena+ent4 0oti sa pe-treci o gra+ada de vre+e antrenandu-te incorect si sa nu a=ungi nicii+de) iar eu facuse+ o serie de greseli4 Pu fusese+ niciodata un elev bun) iar antrena+entul la distanta a prile=uit +ulte scapari4 GO John nu era iritatI parea +ultu+it ca +a antrenase+ si asa4 $Atat de +ulti oa+eni au venit la +ine$) i+i spuse) $ce-randu-+i sa ii accept ca elevi - si apoi nu au facut ni+ic din antrena+entU 6a+enii cred ca le pot da un soi de pilula sau asa ceva) prin care sa le dau puterea +ea4$ $#a vechii alchi+isti chine,i4$ $#eva de genul asta4 Kosta) e nevoie de efort si perseve-renta4 !tii) chiar si eu a+ studiat vre+e de optspre,ece ani4$ A+ iesit pe balcon si a+ stat in noaptea calduta) sor-bind din ceai4 $De=a ti-a+ spus$) ,ise el) $cu+ +i-a+ intalnit eu Maestrul si cu+ a+ fost acceptat ca elev al sau4 >rei sa au,i si restul povestii?$ $Desigur4$ $Ar putea iesi un fil+ bun) Kosta4 0oti sa scrii scenariul in anii ur+atori4$ !e lasa pe spate in scaun si privi in departare4 $ Ti-a+ spus ca in copilaria +ea era+ foarte saraciI nu stia+ sigur daca vo+ +anca in fiecare ,i4 Trebuia sa fac tot felul de +unci) pe ici) pe colo) ca sa o a=ut pe +a+a sa ne tina in viata) asa ca nu putea+ sa +erg la scoala4$ John isi sorbi ceaiul4 $" groa,nic$) continua el) $sa fii disperat) sa nu stii niciodata ce se va inta+pla in ,iua ur+atoare) sa te intrebi daca vei supravietui pana la sfarsitul lunii) fla+and) adesea inse-tat 0entru o persoana cinstita) ase+enea conditii sunt inca si +ai graveI e usor sa deca,i sau sa a=ungi la cri+a) cand te confrunti cu o soarta grea4 #ri+inalitatea in ghetourile ora-selor +ari din toata lu+ea este la un nivel foarte inalt - si asta e de inteles) avand in vedere natura u+ana4 " nevoie ca cine-va sa aiba o personalitate e5ceptionala pentru a lua po,itie si a spune8 )In ciuda acestei kar+a) nu voi cadea% !i noi nu a+ ca,ut niciodata4 Ma+a ne tinea curati) cinstiti si harnici4$ 0rivirea ii rataci in noapte) lasand a+intirea a+ara sa patrunda in +onologul sau4 "ra ciudat sa-l vad asa) atat de GG u+an4 0rofesorul +eu era de cele +ai +ulte ori deasupra unor astfel de lucruri) sau poate pur si si+plu asa il vedea+ eu4 Dar) in acel +o+ent) a+ re+arcat durere si tristete pe fata lui) desi nu se ,area nici o ur+a de furie4 La ce se gandea oare? $!ora +ea s-a +aritat cand eu avea+ opt ani$) continua el4 $#u+natul +eu era) sa spune+) din clasa de +i=loc si avea ceva bard) asa ca a+ +ers sa traiesc cu ei in casa lor4 "l +-a tri+is si la scoalaI a+ inceput la varsta de opt ani si a trebuit sa +uncesc din greu ca sa recupere,) dar a+ reusit4 De=a ti-a+ spus cu+ l-a+ intalnit pe Liao !ifu cand avea+ ,ece ani$ $Da4 6 poveste +inunata4$

John afisa un ,a+bet larg4 $ Avea si+tul u+orului) dar niciodata nu-i pricepea+ glu+ele4 In orice ca,) a+ studiat kung fu cu Liao !ifu in fiecare ,i) vre+e de opt ani) fara intrerupere4 Ma antrena+ in fiecare ,i) efectiv4 La optspre,ece ani era+ casatorit) asa ca trebuia sa +a antrene, cu intreru-peri) date fiind responsabilitatile +ele crescute) dar nu +-a+ oprit niciodata4 Liao !ifu nu +-a lasat sa o fac4$ !e opri sa soarba din ceai4 $#and a+ i+plinit saispre-,ece ani) a+ inceput sa conduc un +inibus ce transporta oa+eni si +arfuri in =urul orasuluiI a+ fost obligat sa abandone, scoala) date fiind proble+ele noastre financiare din ce in ce +ai +ari4 In ciuda dificultatilor cu care +a confrunta+) a+ continuat sa practic kung fu si +editatia in fiecare ,i4 A) a+ uitat sa-ti spun ca Liao !ifu i+i aratase +editatia pentru Pivelul Intai aceeasi pe care lucre,i tu acu+ - cand avea+ paispre,ece ani4$ $Pu +ai devre+e?$ $Pu4 " +ai bine daca siste+ul nervos al elevului este de,voltat co+plet) inainte de inceperea antrena+entului4 De ase+enea) este bine ca elevul sa fi trecut de inceputul pubertatii4$ $Inteleg4$ $Liao !ifu stia tot ce facea+ la orice +o+ent4 GA Ma ui+ea acest lucruI nu i+i putea+ da sea+a cu+ face4 #hiar +a gandea+ ca are oa+eni care +a spionea,aU !tia) spre e5e+plu) daca +a antrenase+ sau nu intr-o anu+ita ,i si cand incercase+) in +od intentionat) sa evit antrena+entul4 !tia si cand +intea+4 I+i a+intesc o ,i cand a+ +ers la el acasa si +-a intrebat daca i+i facuse+ +editatia4 #a sa iti spun adevarul) niciodata nu i+i e5plicase ni+ic si +a in-treba+ +ereu de ce trebuia sa fac toata +editatia asta inu-tila) asa ca incerca+ sa o evit de cate ori putea+4 !cena a fost ceva de genul acesta8 $Liao !ifu8 Ai +editat asta,i?$ $Tanarul John8 Da) !ifu$ $Liao !ifu8 Ai +editat asta,i?$ $Tanarul John8 Da) !ifu$0L"6!#U John ,bura prin ca+era4 $Liao !ifu8 MintiU$ A+ i,bucnit in ras4 John +i se alatura pentru scurta vre+e4 $Dupa aceea$) continua) $Liao !ifu i+i era ca Du+ne-,eu4 De vre+e ce stia tot ce facea+) nu e5ista nici o posibilitate sa-l +int) asa ca a+ decis ca e +ai bine sa fac e5act ceea ce i+i cerea4 A+ devenit un elev silitor) fara sa lipsesc nici o ,i) investind +ulte ore4 !e pare ca in anii de la sfarsitul ado-lescentei +ele fie lucra+) fie +a antrena+ - nu zacea+ prea +ultealtele4 i+plinise+ nouaspre,ece ani) cand a+ avut oca,ia sa intre,aresc adevarata putere a Maestrului +eu4 Ma che+a pe la el intr-o ,i si +a anunta ca ter+inase+ Pivelul Intai4 :abar nu avea+ despre ce vorbea4$ $!i ce insea+na Pivelul Intai?$) a+ intrebat eu4 $Mi-ai aratat +etoda de antrena+ent) dar nu a+ vorbit niciodata despre ce ar trebui sa fac$ $La Pivelul Intai iti u+pli dantien-ul cu chi yang4 Trebuie sa fii efectiv in +editatie pentru a reali,a acest lucru GM si depinde si de ti+p4 La Pivelul Doi da+ for+a chi-ului yang dupa caracteristicile noastre fi,ice) astfel incat practicantul sa-l poata i+pinge afara din corp4 Asta este) de fapt) PeiKung4$ $!i Pivelul Trei? $>o+ vorbi despre asta cand va veni vre+ea4 Iti voi spune un lucru8 la Pivelul 0atru iti aduni laolalta chi-ul yang cu cel yin si incepi sa devii cu+ sunt eu4$ $#ate niveluri e5ista?$ $!apte,eci si doua4$ $0ofti+?$ S John ,a+bi4 $ Pi+eni nu a spus ca e usor4 Pivelurile corespund cu nu+arul de chakre din corpul u+an4 !tii ce este o chakra? Hn centru energetic?$ $In ,ilele noastre) toata lu+ea stie4$ $0oate4 Hlti+a chakra ce trebuie deschisa) Pivelul !apte,eci si Doi) este chiar in varful capului4$ $!tiu de ea4 A+ practicat +editatia budista4$ $Inteleg4 "u nu stia+ ni+ic despre lucrurile astea) pana in ,iua in care profesorul +eu a venit la +ine si +i-a spus ca a+ ter+inat cu Pivelul Intai4 In seara aceea +i-a facut o de-+onstratie a puterii interne) Pei Kung4$ $#e a facut?$

$Iti +ai a+intesti de +asa lunga pe care o avea in casa) pe care se desfasurase lupta noastra? "ra lunga de trei +etri4 A pus un castron la un capat si s-a ase,at la celalalt capat4 A pus patru degete de la +ana dreapta pe +asaI degetul +are se afla dedesubt4 #and a i+pins inainte cu degetele) castronul a e5plodat4 La inceput nu a+ cre,ut4 Degetul lui +are se afla sub +asa) asa ca i+ediat a+ inceput sa caut un buton sau un fir sau ceva4 A+ cre,ut ca pusese e5plo,iv in scru+iera) ca era un trueU Liao !ifu a ras si +i-a cerut sa aduc vechea +ea prie-tena) +atura4 GB A+ inceput sa +atur cioburile castronului) dar el a spus clar sa-i aduc lui +atura4 M-a intrebat daca era o +atura $+asluita$ sau nu si eu a+ spus $nu) sigur ca nu$4 La ur+a ur+ei) +atura aceea i+i devenise o buna prietena in ulti+ii noua aniU Mi-o lua din +ana si o spri=ini de perete4 Apoi isi trecu +ana dreapta peste ea si i+i ceru sa iau +atura si sa +atur podeaua4 #and a+ apucat-o) s-a transfor+at in praf in +ainile +eleU$ John lua o sorbitura de ceai4 $In clipa aceea$) ,ise el) $a+ inceput sa-+i dau sea+a ce era profesorul +eu4 M-a fa-cut sa pro+it ca voi +edita si +a voi antrena cu sarg pentru a obtine aceasta putere - si eu a+ fost de acord i+ediat4$ $!ifu$) a+ spus eu) $vrei sa spui ca te-ai antrenat cu el noua ani de ,ile si ca nu ti-a aratat niciodata) nici +acar o data) ce poate sa faca?%5 $Pu) niciodata4$ $Du+ne,eule +areU$ John rase4 $"u le spun +ereu tuturor elevilor +ei ca pentru ei e usor si ca ii rasfat in per+anenta4 0oate acu+ +a vor crede%M !e intoarse cu fata inspre +ine4 $!tii$) spuse el $a fost de doua ori +ai greu pentru +ine sa nu +a indoiesc de ceea ce vedea+) eu fiind un chine, +odern4 0uteri ca ale lui erau +aterial de legende chine,e) iar eu invatase+ la scoala ca lucrurile astea erau o pura aberatie4 "ra la sfarsitul anilor yG2) cand oa+enii credeau ca toate lucrurile venite din 6ccident sunt bune si toate lucrurile din 6rient sunt superstitie4 Dar eu stia+ si ca Liao !ifu era un +are vindecator) care vinde-case oa+eni de boli groa,nice) cu care doctorii occidentali nu reusisera sa faca ni+ic4$ $Rolosea acupunctura) ca si tine?$) a+ intrebat4 $Pu4 PiciodataU "l vindeca tinandu-si +ainile la o anu-+ita distanta de pacienti si trecandu-le deasupra lor) iar ceea ce si+teau acestia ar putea fi descris eel +ai bine cu cuvintele o caldura aurie4 Hneori isi co+pleta trata+entul cu ierburi4 0utea sa vindece chiar si cancerul) ceea ce eu nu pot4$ GN A+ ra+as tacut) caci tatal +eu +urise de acea boala cu doua luni in ur+a4 John dadu din cap) citindu-+i gandu-rile4 <eusise sa-+i co+unice puterea lui Liao !ifu intr-o propo,itie si+pla) care isi atinsese tinta i+ediat4 $9ricu+$) continua el) $+-a+ tinut de treaba in ti+p4 A+ ter+inat Pivelul Doi si intrase+ in Pivelul Trei) cand !ifu +a che+a la el intr-o seara4 Mi-a spus ca voia sa +a tes-te,e din nou) in acelasi fel in care o facuse cand era+ copil) asa ca a+ sarit pe +asa si ne-a+ pus pe treaba) de data aceasta cu +ainile goale4 Acu+ era+ de=a la Pivelul Trei) ceea ce insea+na) Kosta) ca avea+ ceva putere) dar Maestrul +i-a spus sa nu +a abtin) sa-l atac cat de tare si cat de repede putea+4 Mi-a ordonat sa incerc sa-l o+orU 0e atunci nu prea stia+ sa refu,4 $Pe-a+ luptat vre+e de vreo sase sau sapte +inute fara nici un re,ultatI era+ bucuros ca reusise+ sa ra+an pe +asaU Erusc) a+ facut un salt inainte si l-a+ lovit in piept) iar Liao !ifu fu aruncat de pe +asa4 Rolosise+ o tehnica pe care o nu+i+ Meng :u #hu Tong8 $tigrul fioros tasnind din pestera$4 $0area ranit$) spuse John4 $A+ sarit de pe +asa si l-a+ a=utat sa se ridice4 !e tinea de piept in locul in care il lovise+4 Mi-a+ cerut scu,e i+ediat) dar el rase doar si i+i spuse ca era+ +inunat) ca a=unsese+ la punctul la care i+i putea+ coplesi Maestrul4 I+ediat a+ pufnit cu +andrie si) de la acel +o+ent) a+ fost +ereu foarte cura=os - cocoseste) chiar4 Inainte de incident era+ chiar ti+id) sa stii444 Racuse asta ca sa-+i indeparte,e frica din ini+a4$ $De fapt nu-l ranisei) ci te lasase sa-l lovesti$) a+ spus eu4 $Desigur) KostaU Liao !ifu era la acel +o+ent la Pivelul 0atru,eci si 6pt) iar eu era+ la Pivelul Trei4 Ai idee ce insea+na asta?$ $0ai) nu4 Pu-+i pot i+agina4$ $Avea+ ca+ tot atatea sanse sa-l ranesc pe cate ar avea un fluturas sa te raneasca pe tine4 Dar) la vre+ea aceea) chiar credea+ ca sunt foarte bunU$ A2

$Inteleg4$ $Iar reversul incidentului a fost ca a+ devenit insupor-tabil de arogant4 Ma lupta+ cu oa+enii tot ti+pul si casti-ga+ intotdeauna4 De obicei se sfarsea cu un singur pu+n -abia daca i+i folosea+ chiar si puterea pe care o avea+ pe atunci4 "ra+ tanar si +andru4 !tii) obisnuia+ sa +a bat aid) in Java) in turnee de lupte fara +anusi) facute nu+ai pentru elevii chine,i de kung fu - si era+ ca+pionul neinvins4$ Isi indrepta corpul in +od inconstient si un ,a+bet ii licari pe fata la a+intirea tineretii4 A trebuit sa ,a+besc4 Apoi deveni brusc serios4 $In LNA1) Maestrul +-a che+at iar la el si +i-a spus ca +ai are doar trei luni de trait4 L-a+ cre,ut si l-a+ intrebat ce planuia4 I+i spuse ca voia sa +oara in #hina4 Pu avea bani) asa ca a+ strains f onduri de la toti cei pe care ii vindecase) ca sa-i plati+ biletulI i-an`platit factu-rile si inca +ai ra+asese o su+a fru+usica ce putea sa-i a=unga pana in ulti+a lui ,i4 Inainte sa piece) a+ +ers la el acasa in fiecare noapte in cele doua luni care au ur+at4 Intr-o seara +i-a dat o carte veche cu secretele puterii interioare si toata calea pana la 1ivelul 3a%te&eci si Doi4 M-a pus sa pro+it ca nu voi deschide cartea si nu o voi citi pana ce nu ter+ina+ Pivelul Trei4 !i a+ trecut printr-o cere+onie Taoista for+alaI Liao !ifu a fa-cut un talis+an) un fu) cu+ ii spune+ noi4 A desenat talis+anul pe o bucata de hartie si a trebuit sa scriu) pe aceeasi hartie) ur+atoarele trei pro+isiuni8 #a) daca voi ter+ina Pivelul 0atru8 L4 Pu avea+ voie sa folosesc aceasta putere in scopuri +alefice4 14 Pu avea+ voie sa fac bani de pe ur+a acestei puteri4 F4 Pu voi face de+onstrate pentru ni+eni altcineva decat pentna studentii +ei4 A+ se+nat talis+anul cu o picatura din propriul +eu sange si Liao !ifu il arse4 Apoi a+esteca cenusa cu inca un AL strop din sangele +eu si i+i dadu sa beau a+estecul4 M-a legat) KostaI a trebuit sa fac e5act ceea ce pro+isese+4$ John tacu si apoi continua cu o voce +oale4 $0leca ins-pre #hina la bordul unui vas) cu inca doua sute de oa+eni4 II stia+ pe unul dintre oa+enii cu care +ergea acolo) asa ca a+ tot cerut infor+atii de la fa+ilia lui4 Liao !ifu inchiriase o casuta si se bucura in pace de ti+pul care ii +ai ra+asese4 Manca +ancarea ce ii placea) se pli+ba 444 lucruri din astea4 $Pu avea fa+ilie acolo?$) a+ intrebat4 $Pu4 0e ni+eni$) spuse John) vorbind inca si +ai incet4 $Iti voi spune povestea lui intr-o alta ,i) poate +aine4 Mer-gea+ la casa acelui o+ in fiecare ,i) ca sa cer vesti - ?i intr-o ,i sosi si +esa=ul care era de asteptat4 Liao !ifu +urise) asa cu+ pre,isese chiar el) si +urise chiar in ,iua pe care o preva,use4 A+ intrebat fa+ilia o+ului aceluia sa-+i spuna cu+ se inta+plase - a trebuit sa astept aproape o li+a pana sa vina raspunsul4 Liao !ifu il rugase pe vecinul sau sa-i cu+pere un ,iar in ,iua aceea) pe la ora sase dupa-a+ia,a) apoi se ase,ase in balansoar pe prispa) sa citeasca4 La sapte fi5 a +urit in eel +ai ciudat +od4 I-a iesit sange din ceea ce noi riu+i+ cele sapte orificii ale capului - stii) ochii) urechile) cele doua nari si gura4 0oate un accident vascular +asiv sau ceva) nu stiu4$ A+ stat in tacere o vre+e4 Mi-a+ dat sea+a ca John vorbea despre +oartea o+ului pe care il considerase tatal sau4 Pu stia+ ce sa spun si era+ e+otionat si eu4 $Trebuie ca te-a iubit foarte +ult) !ifu$) a+ spus eu4 John ,a+bi4 $Da4 !tiu ca +-a iubit4 Dar +i-a+ dat sea+a +ult +ai tar,iu) din actiurule sale) ca era dispus sa-+i dea tot ce are) inclusiv viata sa4 Iti voi spi+e despre asta alta data4 Dar nu +i-a spus niciodata in cuvinte ca +a iubeste 444 stii) niciodata)$ $0oate in cultura lui nu se obisnuia asa$) a+ spus4 $Desigur$) continua John4 $In orice ca,) anii au trecut) Kosta4 A+ continuat sa +a antrene, si a+ ter+inat Pivelul A1 Trei4 La un an dupa aceea) a+ atins Pivelul 0atru si a+ inceput sa i+i de,volt puterea4$ $#u+ era? $) a+ intrebat4 $#a si cu+ ai calari un taur naravasU$) raspunse el4 $0ri+a data cand a+ reusit) a+ lesinat si nu a+ putut sa re-,ist4 "ra atata putere acoloU Ti-a+ spus de=a ca la Pivelul 0atru chi-ul nostru yin si cel yang se unesc4 0uterea generata atunci este incredibila este ca si cu+ ai avea un fulger in abdo+en4 A doua oara cand a+ incercat) a+ e?uat din nou4 Dar a treia oara444 a treia oara a+ tinut puterea ,ece +inute) apoi a+ fortat-o sa intre in chiar centrul dantien-nh5i +eu4 !i atunci puterea a fost a +ea) pentru totdeaunaU$

$ iti ani aveai cand ai a=uns la Pivelul 0atru?$) a+ intrebat4 $Trei,eci si doi4$ $!i apoi?$ $!i apoi) Kosta) viata a +ers inainte4 A+inteste-ti ca nu i+i putea+ folosi puterea pentru c!stig personal4 A+ conti-nuat sa lucre, ca sofer si noi a+ ra+as tot foarte saraci4 Mi-a+ continuat si antrena+entul si a+ a=uns la Pivelurile #inci) !ase si aya +ai departe4 #itise+ in te5tul pe care +i-l daduse Liao !ifu cu+ putea+ folosi aceasta putere in co+binatie cu acupunctura pentru a vindeca - si a+ inceput sa fac asta4 A+ vindecat +ulti oa+eni) Kosta4 !i nu putea+ sa iau bani pentru astaU Adica) oa+enii i+i ofereau bani din recunostinta si eu trebuia sa spun nu4 Pici +acar cat sa platesc pentru hrana fa+iliei +ele4 In unele ,ile ra+anea+ fla+an,iI nu ne putea+ per+ite ni+ic de +ancare) iar la acea vre+e de=a avea+ o fa+ilie nu+eroasa4 Intr-o ,i) un bogatas pe care il vindecase+ ii daduse fiului +eu +ai +are niste bani la scoala - si a+ fost fortat sa-i ordon sa-i dea inapoi4 Iar +ai tar,iu l-a+ a+enintat pe baiat ca-l dau afara din casa) daca +ai accepta vreodata bani de la cinevaU "ra innebunitor4 $Dar cinci ani +ai tar,iu) viata +ea s-a schi+bat$) conAF tinua el4 $Avea+ trei,eci si sapte de ani la acea vre+e si era+ disperat4 Manca+ din doua in doua ,ile) copiii +ei plangeau) iar eu era+ incoltit) ca sa spun asa4 M-a+ infuriat) +-a+ infuriat foarte tare pe situatie4 La ur+a ur+ei) singu-rul lucru pe care trebuia sa-l fac era sa deschid o scoala de kung fu - si as fi castigat +ilioaneI nu era ni+eni care sa poa-ta face ce facea+ eu4 In dupa-a+ia,a aceea - era+ in dor+itor a+ inceput sa strig catre cer de furie4 A+ tot strigat la Du+ne,eu) Kosta4 A+ urlat la "l8 $De ce +i-ai dat aceasta putere? De ce? Ma urasti? #e a+ facut ca sa +erit asta? -si +ulte alte lucruri de care nu sunt asa de +andru.4$ John +a privi in ochi4 $Atunci brusc a+ au,it vocea Maestrului +eu in urechi$) i+i spunea John4 $Pu-ti face gri=i) viata ta se va schi+ba curand$ La inceput a+ cre,ut ca +intea i+i =oaca feste) dar vocea fusese atat de reala - a+ privit in =ur4 !i iata-l pe Liao !ifu) stand in colt) la fel de +aterial ca tine si ca +ineU $M-a+ frecat la ochi si +-a+ holbat din nou la el4 A+ cre,ut ca innebunise+ din cau,a stresului de a incerca sa o due de pe o ,i pe alta4 Arata atat de real) insa) incat a+ ,is sa incerc sa vorbesc cu el$4 $Maestre?$) a+ spus) ti+id4 Liao !ifu rase) $Da) eu sunt4 Pu trebuie sa fii asa de ui+it$ $Dar444 dar tu esti444 esti +ortU$) a+ spus eu4 $Rara indoiala$) raspunse el4 0area foarte a+u,at4 $#e faci aici?$ Asta este $specialitatea$ tipului nostru de antrena+ent - faptul ca) dupa +oarte) iti pastre,i caracteristicile si puterile pe care le-ai avut in ti+pul vietii4 #and treci de Pivelul 0atru) iti poti lua cu tine tot chi-ul yang4$ $Pu stia+ ce sa spun) Kosta)$ continua John4 $Pu prea credea+ ceea ce vedea+) dar era acolo) clar ca lu+ina ,ilei si la fel de o+ ca in ulti+a ,i in care il va,use+4 "ste greu sa ne indoi+ de +arturia propriilor nostri ochi4$ AO #and ai proble+e) spuse Liao !ifu) +editea,a) cauta-+a si voi veni sa te a=ut4 $!i asa a+ facut) Kosta) si asa a facut si el4 La inceput ii che+a+ aproape in fiecare ,i - si toi ii puteau au,i) insa doar ca+ o ,eci+e din oa+eni ii puteau vedea) si aceia in nuante diferite4 #red ca trebuie sa ai foarte +ult chi yin pentru ca sa poti vedea bine un spirit4 In orice ca,) pentru unii el era transparent) iar pentru altii +aterial ca tine si ca +ine4 Dar ni+eni nu s-a indoit nici o clipa ca era acolo4 #hiar si cand il puteau nu+ai au,i) aveau o sen,atie fi,ica atunci cand se afla el in prea=+a) ca un fel de ca+p electro+agnetic sau asa ceva4$ John se opri4 $Pu pari socat de ceea ce spun4$ 4 $Pu$) a+ spus eu4 $0ovesti ca aceasta sunt +otivul pentru care a+ venit sa te caut in pri+ul rand4 As fi fost de,a+agit daca nu erau adevarate4$ si cre,i ca oa+enii din 6ccident vor crede si ei?$ $#red ca oa+enii din 6ccident sunt pregatiti sa creada4 Anul LNG2 a trecut de +ult4$ John rase4 $#hiar asa$) ,ise4 In orice ca,) Liao !ifu +-a a=utat sa vindec +ulti bolnavi) indru+andu-+a ce +edica+ent traditional si ce tehnica sa folosesc4 Intotdeauna avea dreptate si intotdecuna starea pacientului se i+bunatatea4 #iudat este ca nu folosea niciodata aceeasi for+ula de doua on) pentru aceeasi boala8 de fiecare data depindea de persoana4$ $Intotdeauna de la ca, la ca,4$

$Da4 A+ incercat asta de +ulte ori) sa stii) ii dadea+ unui alt pacient cu aceeasi boala acelasi trata+ent ca si pacientului care fusese vindecat de spiritul lui Liao !ifu si nu se inta+pla ni+ic4 Intr-un final) a+ Iasat-o balta)$ $Dar toata +edicina chine,a e asa) nu? Intotdeauna depinde de ca,4$ $Da4 De asta e atat de greu4 Medicina chine,a este chiar o for+a de arta) nu o stiinta4 Pu poti deschide o carte de retete si sa prescrii +edica+ente) asa cu+ face un +edic occidental4 AG John se opri o vre+e) apoi continua4 $!i intr-o ,i veni la +ine un o+ bogat pe care il a=utase+) si +a intreba daca voia+ sa fiu partenerul lui intr-o afacere4 l-a+ spus ca nu a+ bani si el a spus8 e in regula) tu faci doar treaba si eu vin cu capitalul4 L-a+ intrebat pe Maestru daca e in regula si +i-a spus ca da) era in regula ca oa+enii sa fie recunoscatori) atata vre+e cat nu lua+ bani in +od direct pentru serviciile facute4 Asa ca a+ acceptat anga=a+entul) ca sa spun asa) si a+ facut un schi+b profitabil4 lar de atund a+ studiat si a+ invatat caile lu+ii afacerilor) cu aceeasi sarguinta cu care a+ studiat kung fu4 Dupa cu+ ve,i) +i-a +ers bine4$ #asa lui valora sase +ilioane de dolari4 $#eea ce i+i spui tu$) a+ ,is rar) dupa ce ter+ina) $este ca ai dovedit +ultor oa+eni ca e5ista viata dupa +oarte4$ $La sute de oa+eni) Kosta)$ raspunse el4 $Inca +ai pot sa o dovedesc oricui) la orice +o+ent4 >rei sa faci cunostinta cu un spirit?$ A+ sarit in sus) ca raspuns) $0oarte bine$) rase el4 $Maine vo+ +erge intr-o scurta calatorie cu +asina - e ca+ la o =u+atate de ora de aici4 0ute+ sa vorbi+ +ai +ult despre asta) atunci4$ HI 2sien Ar fi o negli=enta din partea +ea sa continui la acest punct) fara a va dacateva ele+ente despre ceea ce alchi+istii Taoisti considera in +od popular a fi $ne+urirea$ - si despre teoria din spatele ne+uririi) asa cu+ o pre,inta scoala de credinta Taoista nei-dan4 !e crede ca ne+uritorii au calitati 4 4 si+ilare cu ale lui John #hang si se spune ca +odificarea legilor naturale acceptate este un lucru obisnuit in prea=+a lor4 Totusi) trebuie sa va atentione, ca tehnica si +etoda Maestrului #hang difera +ult de cele folosite de alte siste+e4 De ase+enea) asa cu+ a+ spus +ai devre+e) invataturile lui John nu au ni+ic de-a face cu religia4 Daca e5punerea de +ai =os va tri+ite la alte carti) trebuie sa va averti,e, sa nu practicati +etodologia pre,entata4 AA In acele publicatii8 nu a+ habar daca procedurile descrise sunt reale sau doar i+aginate -sau daca sunt sau nu periculoase pentru elev.4 Riinta u+ana perfectionata ne+uritoare) sau hsien-literal) $o+ul +untelui$. este o figura centrala a Taois+ului religios4 Tehnicile prin care oa+enii cautau ne+urirea se ba,au atat pe alchi+ia interna cat si pe cea e5terna4 !coala e5terna -wei-dan. a de,voltat tehnici ba,ate pe e5peri+entarea unor substante chi+ice si pe regi+uri ali+entare si a sperat la ne+urirea fi,ica efectiva4 "5ista dove,i concludente ca ei chiar au inventat un eli5ir care oferea o intinerire cel putin partiala -a+ au,it ca in ,ilele noastre conducatorii +oderni ai #hinei consu+a o ase+enea potiune pentru a-si +entine vitalitatea si tineretea.4 !coala interna -nei-dan. a pus accent pe controlul respiratiei) pe e5ercitii fi,ice speciale) pe +editatie si tehnici se5uale4 0rin controlul respiratiei si deplasarea fortei vitale -chi. prin ca+purile corpului) persoana isi prelungea viata in acest trup si a=ungea la ne+urire prin hranirea in interior a unui $corp spiritual$ e+brionar -shen.) care devenea sinele ne+uritor dupa +oarte4` J` "ncyclopedia Eritannica 6nline4 $<eligious Taois+$K4 De-a lungul evoIutiei sale) Taois+ul nei-dan a a=uns sa se structure,e In =urul a trei te+e8 L4 Rilosofia wu-wei -spontaneitate si non-interventie.) legata de un profund respect pentru viata si de o perceptie largita a lucrarilor naturii la toate nivelurile4 14 Alchi+ia interna pentru trans+utarea in,estrarilor +intii si corpului intr-un spirit ne+uritor cu putere asupra lu+ii fi,ice4 Acest spirit) shen) era creat si hranit prin distilarea energiei vitale -chi.) potentate de puterea inerenta din sa+anta se5uala purificata -=ing.4 Aceasta $purificare$ era un proces de +editatie4 F4 0ractica absolutei +editatii) prin care sunt infrante pasiunea si dorinta) per+itand astfel practicantului Taoist

AM sa intre intr-o stare de ilu+inare) in care corpul spiritual poate e5ista independent de corp si poate radia pentru a $calari pe nori4$` J` Elofield) Joh) Taois+4 The <oad to I++ortality -Eoston) !ha+bhala 0ublications) LNMB.K4 #uvantul hsien in chine,a este co+pus din ideogra+a pentru +unte si din cea pentru o+ - si insea+na e5act asta4 !e crede ca) desi +untii in sine sunt yang) unii +unti sunt plini de yin-ul pri+ordial al universului si la aceasta energie se aduna cautatorii Taoisti sa-si $incarce bateriile$ si sa se bucure de linistea i+pre=uri+ilor in +editatie4 "u insu+i vin dintr-o ,ona +untoasa) asa ca pot sa probe, acest lucru cand +a antrene, in +unti - energia pe care o si+t este de sute de ori +ai puternica decat ceea ce si+t cand +a antrene, In orasul in care locuiesc de obicei4 !coala wei-dan) care a cautat o for+ula chi+ica pentru ne+urirea fi,ica efectiva) nu are o legatura directa cu acest te5t4 0e de alta parte) nei-dan) sau scoala interna) are4 Taoistii nei-chia) care au ur+at aceasta scoala) au cautat un +i=loc prin care conditia e5istentei u+ane sa poata fi transfor+ata intr-una care sa dure,e la nesfarsit - dar nu neaparat in for+a fi,ica4 0entru a reali,a acest lucru) ei au lucrat e5clusiv cu instru+entele pe care ni le-a oferit natura - acelea ale +intii) corpului si spiritului nostru4 $"li5irul ne+uririi$ era decantat nu in vreun vas) folosind arsenic) +ercur si perle) precu+ In scoala wei-dan) ci chiar in corp) folosind propriile energii vitale ale persoanei4 In #hina) cele trei calitati ale energiei o+ului sunt nu+ite !an Eao) sau $cele trei co+ori$4 Acestea sunt =ing) chi si shen) sau esenta) energia si constiinta -spiritul.4 0rin trans+utarea celor trei co+ori din for+a nerafinata4 In for+a subtila si prin reactia lor ulterioara se concepe un $ceva$ +isterios4 Acest $ceva$ este spiritul e+brionar) care) ca orice copil) are nevoie de gestatie) inainte de a putea fi nascut4 AB Insa daca yoginul Taoist reuseste sa isi de,volte corpul spiritual) el poate e5ista independent de corpul sau fi,ic si) ca atare) este ne+uritor4 In centrul credintei in corpul spiritual se afla pre+isa ca) in vre+e ce o+ul are un suflet care continua sa traiasca dupa +oarte) acest suflet nu este ne+uritor si va +uri si el dupa o vre+e4 0ersonal) eu cred ca aceasta doctrina a aparut pur si si+plu pentru ca) dupa o anu+ita perioada de ti+p) practicantii nu +ai puteau percepe spiritele anu+itor persoane decedate - pe cand inainte de acel +o+ent) puteau4 Pici esecul si nici ignoranta nu sunt tolerate pe larg in #hinaI nu poti sa spui) pur si si+plu) $nu stiu$4 Asa ca invatatorii Taoisti au fost nevoiti sa invente,e ceva - iar dog+a pre,entata +ai sus a fost re,ultatul4 >eti afla in capitolele ur+atoare ca presupunerea +ea are o ba,a reala4 Jing - ter+enul insea+na de fapt $esenta$ - este +ateria pri+ordiala a vietii4 Multi cred ca ni se da o cantitate fi5a de =ing pentru toata viata si ca) daca o folosi+ pe toata) ne paraseste norocul4 La barbati) =ing se afla in for+a nerafinata in sper+a si este depo,itata in testicule4 Intr-o for+a +ai rafinata) =ing circula prin +aduva osoasa a corpului si este stocata in rinichi4` J` #and a+ inceput sa studie, literatura referitoare la Taois+) a+ fost surprins de cat de +ulte concepte coincideau cu credintele populare din recia +ea natala4 Dupa ce +-a+ i+plicat intr-o aventura torida cu o noua prietena si dupa aceea a+ aparut ca+ confu, - sa predau ora de =u=utsu) cel +ai batran o+ din sala +-a sfatuit sa $+a abtin de la a +ai pierde prea +ulta sper+a) sau vei incepe sa iti pier,i +aduva osoasa4$ K #a ur+are) pastrarea esentei era de o i+portanta cruciala8 aceasta este abordarea care a dus la teoriile de e=aculare controlata si retinere a sper+ei) care au devenit repre,entative pentru Taois+ in literatura occidentale populara) Hnii invatatori spuneau ca =ing are o tendinta naturala de a iesi in afara corpului4 #a ur+are) ei inter,iceau actul se5ual vre+e de o +ie de ,ile in sir in ti+pul antrena+entului) pentru ca =ing-ul sa se poata $acu+ula$si sa insufleteasca centrii energetici ai corpului4 AN Altii per+iteau un +ini+ de eliberare se5uala4 Rilosoful !un !,ue+o reco+anda ur+atorul progra+8 $0entru barbatii la doua,eci de ani) o e=acuUare la patru ,ileI la

trei,eci de ani) una la opt ,ileI la patru,eci de a+) una la saispre,ece ,ileI la cinci,eci de ani) una la doua,eci si una de ,ile4 De la varsta de sai,eci de ani in sus) e+isia trebuie evitata in general) desi un barbat de sai,eci de ani) care este inca robust) isi poate per+ite o e=aculare pe luna4$ Asta este departe de sti+ularea se5uala e5orbitanta) evidenta in societatea 6ccldentala4 In "uropa) abia daca poti sa +ergi pe strada fara sa te gandesti la se5I fe+ei cu sanii +ari tasnesc de pe copertile revistelor la fiecare chiosc -unele goale) altele i+bracate su+ar.) pe cand echivalentii de se5 +asculin trag de fiare si) din priviri pro+it cititoarelor orgas+e repetate si nesfarsite4 #u greu poate fi considerat acest lucru drept naturalI trebuie nu+ai sa ne uita+ la Iu+ea ani+alelor si sa ne da+ sea+a ca incercarea de reproducere nu este un lucru pe care un +a+ifer ii face in fiecare ,i4` SW Am cunostinta atat de inclinatia naturala= cat si de ciclul re%roductiv al delfinilor= %entru cititorii care cred ca m-au %rins %e %icior gresit#T #ainele +eu +a intrece la fuga si cand doar+e) si a tras la sanie prin ,apada adanca8 o+ul +ediu nu poate spera sa aiba dibacia sa fi,ica4 "l se reproduce doar de doua ori pe an4 0oate ca aceasta conservare naturala a =ing-ului este cea care Ie per+ite celorlalte +a+ifere i+ensele lor capacitati fi,ice4 A+ discutat despre chi4 !hen) co+oara finala) este ceva +ai dificil de identificat4 In for+a nerafinata) cu siguranta insea+na $+inte) sine) suflet$I voi folosi ter+enul constienta personala4 Asa cu+ a+ stabilit +ai devre+e) +ulti Taoisti cred ca spiritul in sine nu poate dura la nesfarsit si ca trebuie $cultivat intens$ pentru a se obtine pre+iul ne+uririi4 !e pare ca e5ista un proces pentru aceasta4 M2 A+ spus ca =ing) esenta vietii) este +ai intai trans+utata si rafinata) devenind chi4 A+ va,ut pre,entate in literatura +ulte procedee pentru aceasta - de la cele +ai seducatoare) Ia cele +ai dureroase)$ #ea +ai obisnuita abordare este) pur si si+plu) abstinenta se5uala) co+binata cu e5ercitii de respiratie4 Daca observati ca aeeentul este pe barbat si pe sper+a) aveti dreptateI putine s-au scris in te5tele Taoiste) care sa fie de folos fe+eilor aflate in cautarea #aii) #u toate acestea) in istorie si in legende) au e5istat ne+uritori Taoisti si Maestri care erau fe+ei4 Literatura nu spune ni+ic despre cu+ siau de,voltat ele puterile si cu+ au obtinut ne+urirea -luarea vreunei pastile trebuie o+isa ca posibilitate.4 6data =ing trans+utat in chi prin +editatie si respiratie) practicantul se eliberea,a de legaturile vietii lu+esti si $cauta linistea$) astfel incat sa poata insufleti in continuare shen-ului) prin chi4 -!e spune ca ,ona in care se afla ger+enele shen este intre si in spatele sprancenelor - al treilea ochi) cu+ ii nu+ese unii4. Dar o data shen conceput) trebuie sa intre in gestatie8 o data Incheiata gestatia) trebuie sa se nasca8 o data nascut) trebuie hranit - si asa +ai departe) pana ce poate4sa e5iste independent4 0rocedura cere rafinarea continua a =ing-ului in chi si transferarea energiei chi catre shen4 Pu +ai e nevoie sa spune+ ca aceasta procedura necesita o vre+e indelungata) poate chiar intreaga viata4a practicantului -8IIi nu era un lucru pe care sal pop trata cu usurinta4 0entru alchi+istul Taoist) dantien-ul era creu,etul in care se decanta eli5irul ne+uririi4 Aeolo) =ing-ul se rafina si devenea chi) iar chi-ul purificat din dantien era tri+is in sus catre $>alea !piritului$) intre sprancene) sa nasca shen-ul e+brionar4 Pu +ai e nevoie sa spune+ ca dantien-ul era o +arfaS e5tre+ de pretioasa si pastrata cu atentie -intr-adevar) in #hina se obisnuieste chiar si asta,i sa se infasoare abdo+enul i+potriva friguIui) lasand pieptul si bratele invelite +ai putin.4 ML De la acest punct) +ai e5ista un pas - daca practicantul dorea intr-adevar ne+urirea4 !hen-ul independent trebuia unit cu 6riginea Tuturor Lucrurilor) cu Tao4 In esenta) invatatorii spuneau ca personalitatea trebuia sa se uneasca cu flu5ul intregului univers4 Daca un astfel de Lucru este posibil) el poate fi doar etapa finala a de,voltarii u+ane4

In Tao Te #hing se face referire clara la e+brionul shen 4 si la continuitatea constiintei dupa +oarte8 9Aceia care isi %astrea&a centrul indura# Aceia care mor= dar continua sa e4iste= sunt nemuritori9# S1ota DM: 0edeti (a%itolul DD (alea catre Imortalitate si cunoastere directa htt%:;;***#scribd#com;(a%itolul-DD-(alea-catre-Imortalitate-si-cunoasteredirecta;d;GLIRHMCR htt%:;;***#scribd#com;doc;GKDHMLGC; T Aceasta sectiune anu+e a lui Lao T,u- Eatranului Maestru. din Tao Te #hing este foarte i+portanta si cititorul ar trebui sa o retina in capitolele ur+atoare4 "a a provocat +ulta consternare si confu,ie printre sinologi in 6ccident) punandu-se intrebarea8 cu+ adica $+or) dar continua sa e5iste$? !incer) sper ca acest te5t va a=uta la clarificarea acestui i+pas? Dati-+i voie sa i+i repet avertis+entul) inainte de a continua4 Desi s-a scris +ulte despre asta in nu+eroase publicatii4i+etoda !an Eao nu este e5act cea ur+ata de Maestrul #hangI e5ista unele ase+anari si +ulte dintre concepte sunt corespun,atoare -+otiv pentru care le-a+ si indus aici.) dar in esenta atilt abordarea) cat si +etoda sunt diferite4 Pu ar trebui sub nici o for+a sa ur+ati +etoda 3an .ao fara indru+are directa si co+petenta) in incercarea de a genera capacitati ca si cele ale profesorului +eu4 Acela ar fi dru+ul nebuniei si al +ortii4 $evelatii In seara ur+atoare) era+ in +asina cu Maestrul +eu si cu fa+ilia acestuia) indreptandu-ne spre un Ioe de la periferia orasului in care traia4 "u tacea+) i+i era greu sa vorbesc) cu atata agitatie in +inte - si in seara aceea era +ulta4 #o+entariile lui John din ,iua precedents +a scuturasera ,dravan4 Inca o data) nu +a indoia+ de el nici o secunda - era+ nerabdator si preocupat de ce avea+ sa vad in acea seara4 M1 $Merge+ la casa unui prieten de-al +eu$) spuse John4 $"l a au,it ,go+ote ciudate in ti+pul noptii) pe cand fa+ilia sa dor+ea - si se te+e ca este vorba de4 un spirit4 #a veni vorba) ei abia s-au +utat in casa respectiva4$ $Deci povestile despre case bantuite sunt adevarate$) spusei eu4 $Desigur$) raspunse el4 $!piritcle sunt legate de spatiu si ti+p) in acelasi fel ca orice altceva ce e5ista) dar la un alt nivel) deoarece ele fac parte din lu+ea yin4 Poi sunte+ yang) ele sunt yin4$ $Dar si noi ave+ energie yin in corpurile noastre) nu-i asa?$) a+ intrebat eu4 $#orect$) raspunss el4 $Dar un spirit pur e5ista intr-un continuu+ spatiu-ti+p diferit de al nostru4 Hn an pentru noi este o ,i pentru spiriteI ele nu sunt li+itate de +o+entul pre,ent) ci e5ista si in viitorul i+ediat si in trecutul i+ediat4 Intelegi?$ $#red ca da4$ Mia+ scos un creion si o hartie4 $>rei sa spui) ceva de genul acesta?$ 0e hartie) a+ desenat8

MF $"5actU$) spuse el4 $!tii ca in +editatie ni se incetineste respiratia si pulsul? Asta se inta+pla deoarece trece+ tot +ai +ult in constiinta noastra yin4$ $Inteleg4 Dar) vrei sa spui ca ave+ doua corpuri separate) un corp yin si unul yang - si constiinta noastra poate trece de la unul la celalalt?$ $Pu4 Pu e atat de si+plu si de usor4 !punea+ ca tot ce e5ista pe 0a+ant este yang) desi 0a+antul in sine este yin4 Poi) ca fiinte u+ane) sunte+ creaturi yang) dar ave+ si energie yin4 #o+binatia celor doua ne da viata4 #and +uri+) cand inceta+ sa +ai ave+ viata) constienta noastra trece in starea yin de fiintare4 !e opri4 $Dar nu ra+ane nealterata in acest proces$) continua4 $!i ceea ce vo+ vedea in noaptea asta) daca e5ista aco-lo ceva) este un spirit u+an) nu-i asa?$) a+ intrebat4 $6444 fanto+a?$ Hra+ cuvantul acela4 $pa$) spuse el4 $Inteleg4 !ifu) si cu+ ra+ane cu ceea ce ni se spune despre viata de dupa +oarte raiul si iadul) reinca+area) lucrviri de genul acesta?$ <a+ase in tacere o vre+e foarte indelungata si a+ cre,ut ca il =ignise+4 In sfarsit) vorbi8 $Pu stiu$) spuse4 $Dar ai va,ut atatea spirite) ai vorbit cu Maestrul tau dupa ce a +urit) si4444$ $Pu a+ spus ca nu a+ avut e5perience legate de viata dupa +oarte)$ +a intrerupse el4 $A+ spus ca nu stiu cu+ este starea finala a vietii dupa +oarte4$ John isi aprinse o tigara4 $Iti voi spune ce stiu$) continua el4 $!e pare ca e5ista o stare inter+ediara intre viata aceasta si cea ur+atoare4 "u o nu+esc unda alba si unda neagra4 !piritele acelora care au fost buni in viata +erg in unda alba) iar cei care au fost rai +erg in unda neagra4 " foarte ase+anator cu conceptele de rai si iad) cu e5ceptia unui lucru - nici una dintre stari nu este per+anenta4 La un anu+it punct) toate spiritele se indreapta direct in sus) catre

MO Du+ne,eu4 #e se inta+pla cu ele la acel +o+ent) nu stiu4 Depinde pe cine intrebi) presupun4$ $>rei sa spui ca e5ista rai si iad?$) a+ intrebat) ui+it4 $Pu asta a+ spus) nu-i asa?$ A+ spus ca se pare ca e5ista o ,ona caracteri,ata printrun ca+p de energie yin alba) in care intra spiritele cu o kar+a po,itiva4 Acolo li se da tot ceea ce doresc - si ele chiar doresc4 A+ intrat in ca+pul albI oa+enii erau adunati) sarbatoreau) +!ncau si beau) doar ca nu era) de fapt) +ancare4 Totul este o ilu,ie pentru binele lorI spiritele doar credca +ananca si beau4 0oate ca trebuie sa se bucure de ceea ce le-a fost negat in viata) pentru a putea +erge +ai departe) nu stiu4 0oate cred ca sunt inca oa+eni$ $Dar nu sunt?$ $Pu4 0erspectiva +entala si e+otionala a unui spirit +ediu este foarte diferita de cea a unei fiinte u+ane4$ $Dar nu si ale Maestrului tau4 "l arata si suna la fel si +ort) si viu4$ $Da4 Hn spirit care are chiar si putina energie yang este foarte diferit4 Hn spirit ca al Maestrului +eu isi pastrea,a toate caracteristicile u+ane$ M-a+ gandit la randurile clasice din Tao Te #hing) randuri care creasera atatea controverse intre acade+icieni intrecut4 Aceia care isi pastrea,a centrul indura4 Aceia care +or) dar continud sa e5iste) sunt ne+uritori4 Intelesul acestui te5t i+i era clar la acel +o+ent4 #onfor+ gandirii Taoiste) pentru a putea sa e5isti ca fiinta u+ana dupa +oarte) trebuia sa iei cu tine ceva din energia ta yang4 6are $centrul$ la care se referea Lao T,u sa fie dantien) care se u+plea cu energie yang la Pivelul Intai? Iar dupa cu+ spu-ne #hang !ifu) pentru a ra+ane co+plet u+an dupa +oarte) trebuia sa iti iei cu tine toata energia yang - adica sa inchei Pivelul 0atru4 #a si Liao !ifu4 #a si Maestrul +eu4 Ma strabatu un fior4 "ra vorba aici de evolutie? MG 6+enirea nu era ni+ic altceva decat terenul pentru cresterea spiritelor superioare? Ma+ gandit la cu+ ia fiinta un e+brion8 din +ilioane de sper+ato,oi,i) nu+ai unul devine copil4 Asa sa fie si cu noi - dintr-un +ilion de oa+eni) nu+ai unul sa fie destinat sa devina hsieriU !i toata treaba are de-a face doar cu crearea unor entitati de acest

gen? !au evolua+ ca specie) pana la un punct la care toti pute+ sa continua+ sa trai+ fara corpurile noastre fi,ice? >oia+ cu disperare sa schi+b subiectul) dar nupu-tea+ sa-l ocolesc4 M-a+ gandit la $undele +etafi,ice ale reco+pensei si pedepsei) de care vorbise John4 #oncepte cu+ ar fi raiul si iadul) #a+piile "li,ee si :ades) erau la fel de vechi ca si o+enirea4 !a fie oare adevarate? $!i unda cea neagra?$) a+ intrebat4 $Daca vei a=unge vreodata la Pivelul 0atru) a+inteste-ti ca ti-a+ spus sa nu +ergi niciodata in i+da neagra) da-ca poti4 Pu e un loc placut4 !piritele de acolo au dorinte) sunt in durere) plang si le este refu,at totulI e intuneric be,na si nu poti vedea ni+ic4 !ingurul lucru bun la unda neagra este ca nu durea,a o vesnicieI dupa o vre+e) spiritele acelea sunt eliberate - atunci cand li s-a i+plinit kar+a%S $!ifu) ce este kar+a?$ $#onsecinta actiunilor lor) a gandurilor) e+otiilor si dorintelor lor - consecinta vietii lor) daca vrei4$ Devenea prea +ult) prea antropo+orfic pentru a putea fi digerat - ca ceva din +itologia antica) sau ca si credin-tele cele +ai e,oterice ale +arilor religii ale lu+ii4 0aru sa-+i ghiceasca gandurile4 $Pu a+ raspunsuri finale pentru tine) Kosta4 Pu a+ nici o dog+a cu care sa ras-p5+d la intrebarile pe care oa+enii si le pun cu privire la propria lor e5istenta4 0ot doar sa-ti spun ce a+ va,ut) iar tu poti sa alegi sa +a cre,i) sau nu4 #onsidera-+a ca pe un+e-tafi,ician4 Pu ti-a+ spus ni+ic despre credintele +ele religioase - si nici nu o voi face$ $De ce nu?$ MA $0entru ca nu vreau sa +a a+estec in religia ni+a-nui$) ,ise el4 $!ifu) ceea ce descrii este un +odel atat de 444 ele+en-tar) atat de pri+itiv) incat444$ $" prea greu de digerat) in epoca noastra stiintifica) unde totul trebuie sa fie co+plicat si +ate+atic? "i bine) poti sa aprecie,i singur4 0oate ca proble+a cu epoca noastra) cu aceste vre+uri) este ca ne-a+ indepartat prea +ult de pri+itiv) respingandu-ne astfel natura noastra esentiala4$ $!i Du+ne,eu) !ifu? Ai po+enit de +ulte ori de Du+ne,eu - si acu+ si in trecut4 "5ista intr-adevar Du+ne,eu - o forta care are gri=a de noi) centrul e5istentei noastre?$ $"u stiu ca e5ista4$ $De ce? #u+ stii tu ca e5ista Du+ne,eu?$ $Alta data) Kosta4$ A+ a=uns la casa4 $!ifu$) a+ intrebat) pe cand iesea+ din +asina) $de ce unele spirite sunt legate de pa+ant) ca acesta - daca e5ista vreun spirit aid ?$ <idica din u+eri $Tu de ce locuiesti acolo unde locu-iesti? Depinde de ca,4 In cea +ai +are parte) spiritele se tin departe de orase si ase,ari - ele prefera salbaticia4$ La usa ne-au inta+pinat prietenul profesorului +eu si fa+ilia acestuia4 #asa era destul de placuta - o cladire cu do-ua eta=e si trei dor+itoare4 "ra destul de +ode+a si fusese construita abia de vreo doua,eci de ani4 #u siguranta ca nu era un castel vechi de secoleU Au +ai sosit si alti oa+eniI s-a adunat un grup destul de +are pentru a vedea spectacolul4 John a glu+it cu barbatii) au vorbit despre fotbal) despre ulti+ele tendinte in +ediul de afaceri +ondial si despre cali-tatea unui restaurant care se deschisese de curand` 0area ca lucrul pe care cu totii il ocoleau cu gri=a era daca locul era sau nu bantuit Dupa o vre+e se hotarara sa treaca la treaba4 $Eine) Kosta$) ,ise John4 $>ino4$ A+ urcat pe scari la eta=ul de sus si toata lu+ea s-a adunat4 "ra+ atat de +ulti) ca abia putea+ sa incape+ in ca-

MM +era4 a,da scoase o +asa si participantii au pus pe ea tot felul de ofrande pentru spirit4 "ra acolo unbetisor parfu+at) o tigara intr-o scru+iera) ceai fara ,ahar) cafea fara ,ahar) pra=ituri fara ,ahar si apa4 Mi s-a atras atentia ca ,aharul l-ar ofensa pe acel spirit4 x0oate +irosi ofrandele$) i+i spuse fiul profesorului +eu4 $Asta le place4$ M-a+ gandit la o perioada cu ani in ur+a) cand stu-diase+ budis+ul tibetan4 Invatase+ ca acele entitati care se afla in stare de spirit erau nu+ite +ancatoare de +irosuri4 Tot atunci +i se spusese ca cei +ai +ulti dintre oa+eni se re-incarnau in decurs de patru,eci de ,ileI +-a+ gandit la con-ceptele de dog+a si dovada4

0rofesorul +eu trecu in partea in care +a afla+ eu4 xDaca e5ista un spirit$) spuse el) xvei vedea cu+ se +isca ofrandele) pe +asura ce le ia4$ x>rei sa spui ca spiritele au destula putere ca sa depla-se,e obiecte?$) a+ intrebat4 xPu) nu) nu4 "u voi intra in +editatie totala - la granita intre so+n si veghe) da? Iar la acel +o+ent spiritul va putea sa ia de la +ine chi yang si va +uta obiectele4$ $Da$) a+ spus) $dar cu+ sa stiu ca nu tu +isti obiectele ? Doar te-a+ +ai va,ut facand telekine,ie4$ <!se incantatI nu era catusi de putin ofensat4 x$Daca iti tragi in sus chi-ul yin in acest fel) poate vei reusi sa ve,i ceva4$ I+i arata +etoda4 $Pu cred ca vei reusi sa ve,i chiar spiritul) pentru ca yin-ul tau este foarte slab$) continua el) $dar s-ar putea sa ve,i ceva4 Mai ales daca e un spirit negru4$ Pe-a+ strans cu toti in =urul +esei4 #ineva stinse lu+i-nile4 Incaperea era lu+inata difu, doar de cateva lu+anari4 -Lu+ina) fiind yang) ar fi alungat spiritul4. Toata lu+ea a tacut) iar John si-a inceput +editatia4 A+ facut asa cu+ i+i spusese profesorul +eu - sa-+i trag in sus energia yin4 !-a lasat o tacere intensa) oabsenta totala a sunetului) apoi brusc au inceput sa se inta+ple cateva lucruri4 MB A+ au,it un sunet ca si cu+ ar fi suflat vantulI betisorul parfu+at paru sa se i+parta in doua) ca si cu+ as fi va,ut dublu4 M-a+ frecat la ochi4 Eetisorul incepu sa se +isteU #u o +iscare ondulatorie) se indrepta in directia profesorului +eu) care i+ediat incepu sa vorbeasca4 >orbea in chine,a) nu putea+ intelege cuvintele) dar putea+ sa-+i dau sea+a) dupa tonul vocii) ca inalta laude si do+olea ceea ce se afla acolo4 #easca de ceai incepu sa se +iste pe +asa si a+ au,it un sunet ce reda satisfactia -aaaahh.4 Mi-a+ spus8 +inteaiti =oacafeste4 Mi-a+ tras energia yin in sus si a+ incercat sa +a concentre,4 #eva se afla deasupra +esei4 "ra indefinibil si vag) ca un val de caldura deasupra unui vas cu s+oala incinsa) dar nu putea+ sa neg ca vederea +i se incetosa cand +a uita+ in acea directie4 De fapt) era greu sa te uiti la acel lucru) dar greutatea paru sa dispara) atunci cand ochii +ei -intentia +ea?. s-au ancorat pe el4 Il putea+ vedea in ca+-pul +eu vi,ual periferic4 Daca i+i tinea+ linia privirii in =os pe tablia +esei) putea+ vedea ca un fel de nor ce dansa si se =uca deasupra +esei4 M-a+ intrebat8 >ederea noastra - cu ochii - este oare yang? 6are acesta sa fie +otivul pentru care pot sa-l vad nu+ai cu vederea periferica? John vorbea intr-una) toata lu+ea incepu sa rada si eu +-a+ si+tit ca un intrus4 Erusc) suportul de betisoare ,bura de pe +asa si ateri,a la picioarele Maestrului +euI era de portelan) asa ca se sparse in +ii de aschii4 Instantaneu) cineva aprinse lu+inile si oa+enii ince-pura sa curete +i,eria4 A+ +ers la John4 0area enervat4 $#e s-a inta+plat?$) l-a+ intrebat4 $!pirit prostU$ $P-a+ va,ut ni+ic) doar o ceata$ $0entru ca e un spirit alb$) replica John4 $Daca ar fi fost un spirit negru) l-ai fi va,ut%S $De ce a rasturnat suportul de betisoare?$ $0entru ca e +usul+an)$ ,ise John) $si betisorul parfuMN +at l-a ofensat "l considera betisoarele ca apartinand religiei budiste4$ $0ofti+? #u+ poate un spirit sa fie +usul+an - sau) +a rog) de orice alta religie?$ John rase4 $Kosta) spiritele sunt in stadiul inter+ediar4 Inca nu au pri+it raspunsurile la intrebari si) crede-+a) sunt +ult +ai curioase cu privire la viata de apoi decat si+te+ noi4 Interes direct) ve,i tu4 Multe spirite isi pastrea,a credintele religioase dupa +oarteI unele chiar devin foarte evlavioase - +ult +ai evlavioase decat erau in ti+pul vietii4$ $#asa ve,iU$ $0rea +ult? Ai au,it vantul) cand spiritul a intrat?$ $#red ca as putea sa =ur pe orice ca l-a+ au,it4$ $Aha4 "nergia ta yin este slaba) stii4 >a trebui sa lucre,i la asta4 6 sa-ti arat cu+) +ai tar,iu4 Hn spirit vine intotdeauna cu un astfel de vant4 Maestrul +eu era atat de ,go+otos) de ,iceai ca e elicopter4 6ricine putea sa-l auda cand venea4$ A+ ra+as in+ar+urit) si+tindu-+a ca un caraghios4 M-a+ gandit la cuvintele pe care le folosesc diferite culturi ale lu+ii ca sa descrie energia noastra vitala8 chi in chine,este) pneu+a in greceste) spirit in engle,ete) ruah in ebraica) prana in indiana) rlung in tibetana4 Toate insea+na $>ant sau abur$4 !i se lega) se lega totul prea +ult) pentru a +ai putea fi ignorat4

$"i$) ,ise John) $trebuie sa va dati cu totii putin +ai in spate4 " prea +ulta energie yang in =urul +esei si ii este frica4$ $Il che+i din nou?$ $6h) da4 !tii) n-a fost chiar politicos4 Daca +-ar fi ru-gat) as fi dat betisorul la o parte4$ John aprinse inca o tigara si o puse in scru+iera4 A+ +ers spre locul in care statea fiul profesorului +eu si +-a+ ase,at langa el4 $0oti sa-+i traduci ce spune tatal tau?$ $!igur4 In esenta) ii pune spiritului intrebari si apoi ar-ticulea,a raspunsurile pe care le pri+este - cu voce tare) ca sa le pute+ au,i si noi4$ B2 $P-o sa-l deran=a+ daca vorbi+?$ $0e tata? #and e in +editatie) nu-l poti deran=a nici daca vrei$ Lu+inile se stinsera din nou4 Toata lu+ea se ase,a pe podea) +ai departe de +asaI doar John ra+ase in fata aces-teia4 M-a+ concentrat ca si +ai inainte) pe capatul ofrandei aprinse - in acest ca, tigaraI inca o data) aceasta paru sa se i+-parta in douaI inca o data) lucrurile incepura sa se petreaca brusc4 #easca de ceai incepu sa se +iste si se varsa putin ceaiI apoi paharul de apa) tigara4 John incepu sa vorbeasca si - cu a=utorul fiului sau - a+ putut intelege conversatia4 "ra ceva de genul acesta8 $Da) da) inteleg4 "sti +usul+an si nu +ai aprinde+ betisoare pentru tine4 Pu a+ vrut sa te =igni+4 Ti-a placut tigara? Eine) bine4 De ce esti aici? Aha) Du+ne,eu a spus ca trebuie sa ra+ai aici si sa nu pleci) orice ar fi4 " in regula4 0ot sa locuiasca oa+enii in casa asta? 6) iti place de eiU Da) sunt oa+eni buni) nu-i asa? Iti place budinca de banane? !igur ca o sa-ti lase budinca drept ofranda4 In fiecare +arti seara4 Eine4 Dar trebuie sa pro+iti ca ii vei prote=a si ca nu vei incer-ca niciodata sa le faci rau4 Daca e vreo proble+a) poti sa vii la +ine4 0ro+iti? Eine4 !i ei pro+it ca iti vor da budinca de banane in fiecare +arti seara4 !i tigari? In regula4 Eun) e bine4 Ma bucur ca esti +ultu+it4 #a veni vorba) cine cre,i ca o sa castige +eciul de fotbal de +aine? Pu) +ai incearca) pentru ca vreau sa fac un pariu cu prietenii +ei4 Aha) bine4 Da) e si echipa +ea favorita4$ 6a+enii incepura sa rada4 Lu+inile se aprinsera4 0roprietarul casei nota cererea spiritului4 #ineva lua din pra=iturile si cafeaua ce fusesera puse ca ofranda4 At+osfera era foarte destinsa) fara nici o nota +istica4 "ra lucrul cel +ai natural pe care l-a+ va,ut in viata +ea4 "ra+ invidios) incredibil de invidios4 M-a+ gandit la 6ccident si la cu+ e tratata +oartea acolo) la separatia si frica pe care o si+t oa+enii pentru +ortii lor) iubiti sau nu4 BL Aici erau oa+eni care faceau totul cu nonsalanta si usurinta4 Asa cu+ cea +ai pri+itiva cultura putea tine legatura cu +ortii prin sa+an) lu+ea spiritelor nu le era straina4 Moartea chiar era o tran,itie ce putea fi verificata) constiinta tre-cand la altceva diferit4 "ra ca si +aturi,areaI +a=oritatea oa-+enilor isi dau sea+a ca vor i+batrani si accepta acest lucru - fei fac planuri de pensie4 La ur+a ur+ei) asta face parte din viata4 Dar ce planuri ne face+ noi) in 6ccident) pentru $pensia$ noastra de dupa +oarte? !ingura noastra consolare e religia) indirecta si distanta) construita pe dog+e ce nu pot fi verificate si cu o intreaga ierarhie de inter+ediari intre noi si ceea ce va ur+a4 Insa aici era ceva ce oricine putea atinge) un fapt banal4 John vorbise cu +ortul despre sport) pentru nu-+ele lui Du+ne,euU M-a+ uitat la Maestrul +eu) cu o ui+ire cu totul noua4 A+ +ers la el - glu+ea cu prietenul sau si cu sotia acestuia4 Arunca o privire inspre +ine4 $"i bine) Kosta$) ,ise4 $6 e5perienta noua?$ $Da) !ifu4 De ce l-ai intrebat despre +eciul de +aine?$ $0entru ca intotdeauna parie, cu prietenii +ei cine va castiga =ocul4 Hn spirit +ediu poate vedea in viitor cu apro5i+ativ o ,i4 A+ trisat$ $!i e suta la suta? Adica) pot sa pre,ica viitorul cu preci,ie?$ $Depinde de spirit4 #u cat sunt +ai puternice) cu atat sunt +ai e5acte4 Asta era un batran foarte +ic) asa ca nu-l cred chiar aa de +ult) insa pfina la ur+a a fost un tip de treaba4$ $Te-ar +inti - ar incerca sa te insele?$ $Pu4 Hn spirit nu poate sa +inta) nici chiar un spirit negru4 "le pot sa vorbeasca sau nu4 Dar asta nu insea+na ca au intotdeauna dreptate4$ Dupa ce i+i ura noapte buna) +a tri+ise inapoi la hotel in dubita unui prieten) i+preuna cu tin grup de alte persoa-ne4 "ra+ atat de stupefiat de ceea ce va,use+) incat abia +ai putea+ vorbi4

B1 Hnul dintre cei din dubita vorbea engle,a bine si incer-ca sa se anga=e,e intr-o conversatie cu +ine) dar fara succes4 0robabil ca l-a+ insultat4 6+ul era din !u+atra de origine si incepu sa le spuna celorlalti ca grecii erau chiar rasisti si aveau pre=udecati legate de oa+enii cu pielea +ai inchisa la culoare4 A+ intervenit de indata ce a+ inteles sensul conver-satiei) e5plicandu-i ca) pur si si+plu) nu vreau sa vorbesc4 "ra+ tulburat de cele ce va,use+ in acea seara4 $6hU$) spuse el4 $A fost pri+a oara cand aiva,ut un spirit?$ A+ dat din cap si el paru incurcat4 $ 6a+enii din tara ta nu +or?$) intreba el - si eu n-a+ stiut ce sa-i spun4 :a+let nu+ea +oartea $tinutul nedescoperit) de la al carui hotar nici un calator nu se intoarce4$ 6a+enii acestia isi pierdusera toata spai+a legata de acel $alt$ loc4 0entru ei nu era nici un fel de $tinut nedescoperitSS) ci unul care fusese e5plorat si cartografiat4 M-a+ intrebat daca +a va crede cineva4 BF (a%itolul al 0-Iea +ovestea lui Liao 3ifu "ra seara tar,iu cand +-a+ ase,at sa stau de vorba cu profesorul +eu4 Meciul de fotbal la care se uita la televi,or toc+ai se ter+inase ssi castigase echipa lui favorita4 #unoscandu-l pe John) probabil ca pariase o su+a bunicica pe re,ultat - si presupun ca si castigase4 #a ur+are) era intr-o dispo,itie buna4 Trecura+ inca o data in balconul e5terior si ne age,ara+ sa lua+ obisnuitul ceai4 $Ti-a+ pro+is ca iti spun asta,i povestea Maestrului +eu$) incepu John4 $De=a ti-a+ spus cu+ l-a+ gasit si cu+ +-a acceptat ca ucenic4 Mai trebuie sa intelegi si ca intre abi-litatile lui Liao !ifu si ale +ele este o +are diferenta4 0uterile +ele sunt ni+ic) in co+paratie cu ale lui$ A+ dat din cap si a+ ra+as tacut) desi si+tea+ ca i+i vine sa rad isteric4 "ra ireal sal aud vorbind astfel despre capacitatile lui4 Deoca+data puterile lui John erau de neconceput pentru +ine - si fusese+ +artor la doar o +ica fractiu-ne din energia lui4 In cei trei ani de cand era+ cu el va,use+ telekine,ie) pirogene,a) telepatie) generare de energie) di,locarea +ateriei) utili,area circu+stantelor favorabile) levita-tie) absorbirea unor cantitati i+ense de energie cinetica si poate chiar co+unicarea cu spiritele +ortilor4 Acestea erau feno+ene la care eu fusese+ +artor si pentru care putea+ depune +arturie4 0uterea co+pleta a lui John #hang era incredibila) daca ceea ce i+i spusesera altii era adevarat -si nu BO avea+ nici un +otiv sa +a tndoiesc.I cu siguranta nu-+i pu-tea+ i+agina puterea lui Liao !ifu4 $Liao !ifu se nascuse intr-un sat nu+it Lee :wa Kang) in provincia !antong din #hina$) continua Maestrul +eu4 $Racea parte dintr-un clan +are - clanul Liao) asa cu+ o spunea si nu+ele lui4 #lanul acesta avea un stil propriu de kung fu) pe care il nu+eau Liao #hia #huan4 Liao !ifu a inceput sa studie,e arta fa+iliei la varsta de cinci ani si a continuat sa o studie,e pana pe la doua,eci de ani) cand de=a stapanea siste+ul4 Atunci era de=a destul de priceput atat la ele+entele e5terne) cat si la cele interne ale artelor +artiale -si era si un bun luptator4 !i +a tern ca s-a luptat +ult4 >e,i tu) langa satul lui) la vreo cativa kilo+etri) se afla un alt sat4 !atul se nu+ea 0u #hia !iang) care insea+na) de fapt) $satul fa+iliei 0u$4 Intre cele doua sate se afla un i,vor) singurul din ,ona -era) Kosta) o ,ona destul de arida. si s-au luptat pentru aceasta sursa de apa4 #lanurile lor se luptau de o suta de ani si +ulti +urisera4$ $Trebuie sa fi fost oribil$) a+ spus eu) $sa te lupti pentru dreptul de a bea4$ $Da$) spuse John4 $Dreptul de a supravietui) vrei sa spui4 !tii cu+ se strang leii in Africa in =urul i,voarelor si isi asteapta prada? "i) i+aginea,a-ti ceva de genul acesta si o sa intelegi ca+ cu+ era pentru ei4 In fiecare ,i a vietii lor) pentru ca o+ul are nevoie de apa proaspata ca sa traiasca) nu?$ $Pu era apa niciunde altundeva? Pi+ic $Pici o picatura) +i s-a spus4 "i) poate ca +ai era apa la cinci,eci sau sai,eci,eci de k+ distanta) dar ai face asa o calatorie ca sa iei apa pentru fa+ilia ta si sa o cari inapoi?$ $Pu$

$Pici ei4 Asa ca s-au luptat) fiecare clan incercand sa-l oblige pe celalalt sa se dea la o parte4 $ Acu+a$ ) continua el $in provincia Jiangsi- la o distanta ce o parcurgeai in ca+ o luna) cu +i=loacele vre+ii - se afla un profesor fai+os) nu+it 0ai Lok Pen4$ BG $#and se inta+pla asta) !ifu?$) l-a+ intrerupt eu4 $A) partea asta a povestii lui Liao !ifu se desfasoara undeva intre LNLG si LN1G - poate cu cativa ani inainte) sau cu cativa ani dupa444 In orice ca,) din cau,a ra,boiului) Liao !ifu nu s-a casatorit si in general) a avut o e5istenta foarte agitata4 0oate ca regiunea lor era ca Eosnia sau Kosovo in ,ilele noas-tre4 0e la vreo trei,eci si cinci de ani) viata i s-a schi+bat dra+atic4 Hna dintre rudele sale studiase cu 0ai Lok Pen4 Acest o+ s-a intors la Lee :wa Kang la un +o+ent dat si era absolut vi,ibil ca) intre ti+p) de,voltase abilitati uriase4 0entru ca Liao !ifu era un artist +artial sincer si dedicat si -sa o spu-ne+ pe sleau. dat fiind ra,boiul) ruda scrise o scrisoare de reco+andare pentru Liao !ifu) sa +earga si sa studie,e cu 0ai Lok Pen4 Asa ca Liao !ifu porni la dru+ si) in final) datorita scrisorii) fu acceptat ca elev al lui 0ai Lok Pen4 A stat cu 0ar !ifu cinci ani si apoi s-a intors in satul natal4 La acel +o+ent avea aproape patru,eci de ani si a=unsese la Pivelul Doua,eci si !ase4$ John se lasa pe spate in scaun si isi lua o po,itie +ai confortabila4 $Acu+$) continua el) $nu uita ca erau alte vre+uri atunci4 !tirile nu circulau foarte rapid - daca circulau -iar +are parte din #hina traia in conditii de lu+ea a treia4 #and Liao !ifu s-a intors acasa) si-a gasit clanul deci+at4 Mai ra+asese in viata un singur barbat) care era schilod si nu pu-tea sa +earga4 Traia din po+enile vecinilor4 Liao !ifu inne-buni de durereI ii pierduse pe toti cei pe care ii iubise4 Iti poti i+agina) Kosta) sa pleci de acasa cinci ani si cand te intorci sa afli ca toti fratii si toate surorile) verii) unchii si +atusile) iubitele si prietenii au fost uci?i?$ $Da) pot$) a+ spus +oale4 $!unt din Ealcani$ $Pu-i asa?$) ,ise John4 $Deci poti sa intelegi o ase+e-nea durere) sau poate ca ai si tu situatii si+ilare in fa+ilia ta4 Liao !ifu vru sa se napusteasca si sa atace satul vecin4 Dar barbatul din clanul sau nu-l lasa4 $"sti ulti+ul dintre noi ra+as in viata$) ,ise el4 Perau BA ucis pe toti4 #hiar daca esti la Pivelul Doua,eci si !ase) sunt +ulti ra,boinici in 0u #hia !iang) iar tu esti singur4 0oate ca or sa te o+oare si atunci clanul Liao se va pierde4$ Earbatul era batranul sau din clanI data fiind etica cori-fucianista a vre+ii) Liao !ifu trebuia sa-i dea ascultare4 6+ul il tri+ise inapoi la 0ai Lok Pen) s+ulgandu-i pro+isiunea ca va studia inca cinci ani4 Asa facu Liao !ifu) inghitindu-si +ania si durerea si punandu-le deoparte4 Totusi) se gandea la ra,bunare tot ti+pulI nu putea sa-si ia gandul de la ea4 #inci ani +ai tar,iu) cand se intoarse in sat) depasise Pivelul Trei,eci4 Aceasta e o rascruce foarte speciala pentru cei ca noi) stii4 #a un fel de absolvire4$ A+ vrut sa-l prese, sa-+i dea +ai +ulte detalii) dar John tacu brusc) cu privirea pierduta in spatiu4 >orbi dupa cevati+p4 $#and Liao !ifu reveni acasa) gasi trupul se+enului sau strapuns de o sulita4 Pici +acar nu avusesera bunul si+t sa-l ingroapeI cadavrul putre,ea acolo unde ra+asese4 Atunci Liao !ifu innebuni4 "ra ca si cu+ s-ar fi spart ,aga,ulI toata durerea pe care o supri+ase in toti acei ani nu +ai pu-tu fi tinuta si navali afara4 0arca ruda sa fusese ulti+ul pod care il lega de ratiuneI odata pierdut) Liao !ifu innebunise4 !e lasa purtat de +anie si de ura si se duse la 0u #hia !iang sa-si ia ra,bunarea de sange4 $>re+e de o ora) ucise tot ce +isca - toti erau neputinciosi in fata lui4 "ra ca si cu+ Ingerul Mortii le atacase satul si ra,boinicii din 0u #hia !iang nu puteau face ni+ic ca sa-l opreasca4 Hcise barbati) fe+ei) copii si ani+ale) chiar si pui de gainaU Atat de +are era +ania lui) Kosta) incat voia ca satul sa fie sters de pe fata pa+antului) sa nu ra+ana nici o viata) nici o fiinta vie sa nu otraveasca pa+antul4 !ulitele si sabiile ricosau din el de parca ar fi fost de hartieI nu putea fi ranit - si totusi) ucidea de la distanta de ,ece +etri) cu tunete de energie Pei Kung4 Pu-i scapa ni+ic4 Daca fugeau) ii prindeaI daca se ascundeau) ii gasea4 BM Dupa o ora) cu+ statea in ruinele satului) nebunia il lasa si va,u li+pede ce facuse4 !tiu ca abu,ase de puterea cu care il binecuvantase Du+ne,eu si ca devenise un

de+on4 Intr-o ora luase peste o suta de vieti o+enesti4 Liao !ifu era un o+ bunI chiar nu voia sa raneasca pe ni+eni) sa stii4 #ri+a savarsita ii ,drobi ini+a) de parca ar fi fost de sticla - si el +uri pe dinauntru4 In acel +o+ent cunoscu durerea) agonia e5tre+ de reala a re+uscarii) inaintea careia suferinta pe care o si+tise din +!nie era ni+ic4 Liao !ifu era si Maestru TaoistI stia despre lu+ea spiritelor si despre viata de dupa +oarte4 !tia ca va trebui sa-si rascu+pere kar+a actiunilor sale) cand va +uri4 Asa ca i se facu foarte frica pentru sufletul lui4 In disperare) alerga inapoi la profesorul sau) 0ai Lok Pen4$ John facu o pau,a si sorbi din ceai4 "u era+ tacut) socat de ce au,ise+4 $Intotdeauna a+ cre,ut$) a+ spus intr-un final) $ca trebuie sa fii o persoana buna si de o inalta +oralita-te ca sa poti sa de,volti astfel de abilitati4 #a puterea +erge +ana in +ana cu integritatea divina4 #u+ se poate ca Liao !ifu) in progresul sau pana la acel nivel) sa nu fi depasit gan-durile de ra,bunare?$ John rase4 $Ai citit prea +ulte carti occidentale) Kosta) sau te-ai uitat prea +ult la serialul KungRu) 6+ul e o+I sa nu cre,i ca e asa de usor sa incete,i sa +ai fii fiinta u+anaU Liao !ifu cunostea consecintele) stia ca ceea ce facea era gresit) dar tot s-a ra,bunat - si inca sangeros4 La ur+a ur+ei) era o+) nu era Du+ne,eu) iar fa+ilia sa fusese stearsa de pe fata pa+antului4 Tu ce-ai fi facut?$ Mi-a+ lasat privirea in =os4 $Pu stiu$) a+ spus4 M-a+ gandit la i+aginile lui Euddha de pe thanka tibetane - de obi-cei aratau un Euddha cu un bodhisattva al co+pasiunii pe de o parte si cu un bodhisattva al puterii) pe de alta parte4 M-a+ gandit la icoanele din biserica ortodo5a greaca - religia cu care +a nascuse+8 Recioara) personificarea co+pasiunii) era o te-+a centrala) dar Arhanghelul Mihail) pe care potsa-l nu+esc fara gri=a un tip dur) era si el pre,ent foarte des4 Incepea+ sa BB Incepea+ sa inteleg ca puterea si bunatatea sunt intr-adevar doua lucruri separate4 $!igur ca stii$ )continua John4 $!i +ai tar,iu te-ai fi cait si tu) ca si Liao) si ar fi trebuit sa platesti pretul) asa cu+ a facut si el4 Kosta) ra,bunarea si regretul sunt te+e care apar peste tot in literatura u+ana8 nu e asa de usor sa devii Du+ne,eu si sa ierti4 I+aginea,ati-i pe evrei) iertandu-i pe na,isti4$ Trecutul sangeros al Ealcanilor i+i era intiparit in geneI avea dreptate si stia+ asta4 I-a+ spus si dadu din cap4 $Da$) spuse4 " greu sa fii puternic4 " de doua ori +ai greu sa fii puternic si bun) dar asta trebuie sa face+4 Acesta este destinul nostru4 #opiii +ici sunt rareori buni de la sine) stii asta? !tii si tu ca trebuie sa invete co+pasiunea 444 $ $6h) da$) a+ spus4 Avea+ a+intiri a+are4 $Mintea unui copil iti va da o idee despre cu+ e natura ele+entara a o+ului4 3co%ul nostru in viata e sa devenim mai mult decat ceea ce am fost nascuti# #ei +ai +ulti oa+eni nu reusesc8 doar cred ca sunt +ai buni4 !i stii) de asta e asa de i+portant ca noi sa ne alege+ elevii cu atentie4 91u vrem sa cream monstri#9 John privi in noapte si cainele veni alergand la +angaiat) John se =uca o vre+e cu ani+alul si eu i+i co+pleta+ notitele4 Hn servitor +ai aduse ceai si) dupa o vre+e) John isi continua povestirea4 $0ai Lok Pen traia pe un +unte nu+it Lung :u !han) 9Muntele Tigrului si Dragonului9) ,ise el4 $"ste vorba de acel +unte Lung :u !han pe care linia TSien !hih #hang si-a inte+eiat ase,a+antul? a+ intrebat $Da$) raspunse4 0area +ultu+it ca stia+ ceva despre istoria #hinei4 $Dar 0ai Lok Pen nu era +e+bru al sectei lorI ei ii respectau foarte +ult si astfel i-au oferit un-Ioc pe pa+antul lor) 0ai Lok Pen era er+it) Maestrul scolii Mo-T,u ) traia pe o insula in +i=locul unui lac4 0rofesorul +eu +i-a spus ca era o ,ona inaccesibila8 apele lacului erau foarte greu de traversat4 Liao !ifu folosea niste copaci ca sa traverse,e) BN sarind dintr-unul in altul ca Tar,an) dar 0ai Lok Pen doar arunca o frun,a pe apa si plutea pe ea4$ $Du+ne,eule +areU$) a+ spus4 $La ce nivel era el?$ $La Pivelul #inci,eci si Hnu4$ $Pu pot sa-+i i+agine,U$ $Pu$) replica John ran=ind) $nu poti4 "i) #hina era i+pan,ita de banditi la acea vre+e) iar 0ai Lok Pen era intot-deauna gata sa a=ute oa+enii4 Lupta pentru sateni si o+orase +ulti raufacatori4 Hcisese chiar el peste o suta) +i s-a spus - +ulti dintre ei cu aptitudini de un nivel chiar foarte ri-dicat4 Insa cau,a lui 0ai !ifu era dreapta) caci el lupta pentru a-i prote=a pe altii) nu pentru castigul sau personal4 "5ista kar+a asociata

si cu acest gen de lupta) dar nu atat de +ulta) +ai ales daca te anga=e,i in ea fara ganduri de +arire sau ego4 0ai Lok Pen era sihastru4 Pu lupta ca sa devina fai+os) sau ca sa seduca fe+eiI lupta pentru ca lui ii ca,usera sortii sa fie protectorul celor din =urul sau4 "ra si vindecator) si vindeca-se sute de oa+eni4 !tii) chiar a crutat viata +ultor banditi care s-au cait si au incetat sa +ai fie hoti si ucigasiI aceasta crutare avea sa fie desfacerea faptelor sale) intr-un final4$ $ii lasa sa piece) pur si si+plu?$) intrebai4 $Pu4 Intotdeauna se asigura ca nu +ai puteau terori,a oa+enii) inainte sa le crute viata si sa le redea libertafea4 De vre+e ce ideea pare sa te soche,e atat) iti voi spune acu+ povestea unui o+ foarte rau) la un nivel incredibil de inalt) si a intalnirii sale cu 0ai Lok Pen4 6+ul se nu+ea Li+444$ Duelul 1emuritorilor Liao statea in fata unui foc in valvatai) cufundat in ganduri4 "ra o dupa-a+ia,a rece destul de rece pentru a avea nevoie de caldura ca sa isi incal,easca oasele4 Avea peste cinci,eci si cinci de ani) dar constitutia si infatisarea ii erau ale unui o+ +ult +ai tanarI oa+enii credeau ca este un hsien) un ne+uritor) ucenicul ne+uritorului 0ai Lok Pen4 In rarele dati cand se aventura in satele din =ur) N2 se inchinau inaintea lui si il o+eneau din +odestul lor avut) cu respectul re,ervat unei divinitati4 Daca ar sti ca nu sunt decat un ucigas) se gandea el4 Deci+area satului 0u hia !iang II bantuia tot ti+pul si stia ca intr-o ,i avea sa plateasca pentru ea4 In schi+b) la sugestia lui !ifu) Liao se dedicase vietii +onastice - incer-ca sa a=unga la eel +ai inalt nivel de putere la care putea in aceasta viata si sa-i a=ute pe toti cei care ii +eritau a=utorul4 0oate atunci) cand va veni vre+ea sa intre in lu+ea cealal-ta) Do+nul Du+ne,eu va avea +ila de el) la =udecata !a4 #u+ a+ putut sa o+or copii? Liao privea flacarile4 Adevarul era ca nu avea ne-voie de caldura focului ca sa se si+ta confortabil) nu +ai +ult deceit avea nevoie de asta un urs polarI depasise ast-fel de lucruri4 Dar de ce sa risipeasca energia interna pentru a se incal,i) cand avea la dispo,itie i+ foe bun si +ult +ai placut? Liao statuse cu 0ai !ifu pe Muntele Tigrului si Dragonului +ulti ani dupa acea ,i nefericita) +editand) antrenandu-se si studiind siste+ul liniei Maestrului sau4 Invatase +ult si avansase la Pivelul 0atru,eciI spre neca,ul sau) sarcina ii devenea +ai grea) nu +ai usoara) pe +asura ce inainta catre nivelurile superioare4 Pivelul 0a-tru) pe care il considerase cutre+urator la vre+ea lui) fu-sese floare la ureche in co+paratie cu astaI radea) gandin-du-se la unii dintre elevii +ai tineri pe care ii stia) care se luptau cu Pivelele Trei si 0atru si care erau atat de +andri de asta4 Ii astepta o tre,ire dura4 0ai !ifu plecase intr-una din calatoriile sale de i,olare de ,ece ,ile) lasandu-l singur cu Eatranul :ot4 Metoda de antrena+ent a lui 0ai Lok Pen era foarte isteata8 +edita ,ece ,ile undeva sus in +unti) apoi revenea la casuta vre+e de ,ece ,ile) sa se recupere,e si sa se pregateasca pentru sesiunea ur+atoare4 Moderatia si perseverenta erau cheia succesuluiI Liao stia asta4 Pu+ele Eatranului :ot era Assa+ si avea aproape NL sapte,eci de ani4 Assa+ fusese hot la dru+ul +are si terori,ase tinutul din =ur) pana ce avusese nenorocul sa si-l aleaga pe 0ai Lok Pen ca victi+a4 #and i+pasibilul ne+uritor il invinse) Assa+ ceru indurare pentru viata lui) pro+itand ca va face orice) nu+ai sa fie crutatI nu va +ai fura si nu va +ai rani pe ni+eni) niciodata4 0ai Lok Pen nu stia ce sa faca cu o+ulI nu putea sa-l lase unde era) caci banditul cu siguranta nu era de incredere4 In sfarsit) se ho-taii sa-l ia cu el) ca servitor4 a sa se asigure ca Assa+ nu va +ai rani niciodata pe ni+eni si nici nu va fugi) il schi-lodise) parali,andu-i partial nervul sciatic de la piciorul drept 0ai !ifu il dusese apoi pe insula) de unde ii era cu neputinta sa +ai evade,e4 Acu+ Assa+ bantuia peste tot pe insula) avand ca se+n de identificare bocanitul cFr=ei groase pe care o folosea ca sa-i sustina greutatea4 Liao il tri+isese pe Eatraiul :ot sa adune ceva le+ne de foeI o+ul se urnise +orocanos) neplacandu-i instructiunile +ai tdnarului liao4 !e plangea +ereu) dar ce putea face? La ur+a ur+ei) Liao era un elev al Maestrului) unul de nivel inalt) iar Assa+ nu avea nici o putere sa carteasca4 Incercase in repetate randuri sa-l convinga pe Liao ca faptul ca era servitorul lui 0ai Lok Pen nu inse+na ca era si servitorul sau)

dar Liao nu tinea sea+a de asta4 !i de vre+e ce Assa+ era ingro,it de puterile lui Liao - si pe buna dreptate - facea ceea ce-i spunea acesta4 Dar nu era nevoie sa se grabeasca4 Asa ca ii trebui o dupa-a+ia,a intreaga) ca sa faca o treaba de o ora4 Liao era singur de tot cand au,i sunetul4 >enise usor) pe ascuns si insotit de o a+enintare4 Hao stia ce era asta4 Hn o+ se apropia de casa) cineva atent) scrutandusi dru+ul pe +asura ce inainta si constient de peiicole4 Hn o+ pornit pe lupta) se gandi Liao4 Hn dus+an? !e ridica si se furisa la usa4 Dincolo de gradina) va,u o for+a intunecata) ce se apropia cu precautie4 Aceasta se opri cand il si+ti) astepta si apoi incepu sa se aproN1 pie din nou4 Liao va,u ca o+ul avea un banda= intunecat legat peste ochi4 Hn orb4 $Euna ,iua) Irate$) spuse Liao4 Pu era un orb obisnuitI Liao nu avea nevoie sa vada cu+ +ergea_ ca sa isi dea sea+a de asta4 6+ul a=unsese pe in-sula - nu+ai asta) si era destuL $Euna ,iua$) raspunse o+ul4 $ Asta e casa Maestrului 0ai Lok Pen?$ $Asta este4$ $Aha4 Eine4 "u sunt un vechi prieten de-al lui4 Pu ne-a+ va,ut de doispre,ece ani4$ $Te rog) intra sa te incal,esti4 0ai !ifu se va intoarce curand4$ Liao se dadu la o parte ca sa-l lase pe orb sa treaca4 6bserva ca o+ul intra in coliba cu atentie) pandind parca un posibil atac4 Mai va,u si ca o+ul vibra si +ustea de o putere si+ilara cu cea a profesorului sau4 u siguranta ca e peste Pivelul #inci,eci) se gcindi Liao4 "ra oare cu pu-tinta sa fie +ai sus deceit Maestrul sau? #and si+ti ca nu +ai era ni+eni in incapere) o+ul se ase,a recunoscator langa foe si incepu sa-si incal,easca +ainile4 Liao va,u ca era +ai in varsta) pe la opt,eci de ani) ca+ de varsta Maestrului sau4 $0ot sa te servesc cu ceai) do+nule444?$) intreba Liao4 $Ah) Li+4 Pu+ele +eu este Li+4 Da) te rog4 Ti-as fi recunoscator$ $#u+ l-ai cunoscut pe 0ai !ifu?$) intreba Liao) in ti+p ce facea ceaiul4 $Ah4 #u+ spunea+) ne-a+ cunoscut acu+ doispre,ece ani4 Lui ii datore, actuala +ea 444 putere4$ $IntelegI "sti un elev al liniei Maestrului +eu?$ $Pu4 A+ studiat cu alta scoala) la fel de veche sifla fel de puternica4$ Liao ii dadu o+ului o ceasca de ceai fierbinte4 Li+ sorbi cu incantare4 $Multu+esc$) spuseI #eaiul e eel +ai potrivit intr-o ,i rece cu+ e asta4$ NF $Da) asa este4 Ai a=uns la un nivel foarte ridicat) bunule do+n4$ $Da4 A fost nevoie de +ult ti+p si de perseverenta) dar a+ reusit sa devin ceea ce sunt) dupa ,ece ani de antrena+ente dure4 #red ca Maestrul tau va fi destul de surprins de puterea +ea4$ Liao privi la fata ascunsa de gluga4 $>a fi surprins) dar va fi oare si +ultu+it?$) ,ise el in sfarsit #elalalt puse ceasca =os4 $#u+ te chea+a?$) intreba Li+ in sfarsit4 $Liao Tsu Tong4$ $Liao Tsu Tong) daca nu te bagi in lupta) iti voi cruta viata a,i) ca recunostinta pentru ceaiul ce +i l-ai oferit4$ $De ce il urati asa de +ult?$ #elalalt isi dadu banda=ul =os de pe ochiI doua gavane goale se holbau la el4 "ra fata unui de+on4 $Mi-a luat ochii4 Pu-l pot ierta$) spuse Li+4 inteleg$) spuse Liao4 $!i eu +i-a+ risipit viata cautand ra,bunare4 Dar 0ai !ifu a fost intotdeauna drept cu pedepsele4 #e ai facut ca sa +eriti o asa sentinta?$ $Pu contea,a4$ $Ea bineinteles ca daU Dreptatea lui Du+ne,eu trebuie inteleasa4$ $Ah) da? !i tu ai ur+at dreptatea lui Du+ne,eu) atunci cand te-ai ra,bunat?$ Liao privi in alta parte4 9rbul rase ironic4 $#red ca nu) ha?$) ,ise Li+4 $!i chiar si asa) cine e 0ai Lok Pen ca sa vorbeasca in nu+ele lui Du+ne,eu? Pu+ele tau +i-e cunoscut) Liao Tsu Tong) si e cunoscut in toata #hina) dar nu a+ stiut pana acu+ ca esti elevul lui 0ai4$ Liao scruta fata torturata4 $#e vrei sa spui) ca nu+ele +eu e cunoscut in toata #hina?$

$Daca te porti cu+ se cuvine si nu te bagi) te voi la-sa sa traiesti) ca sa descoperi ce vreau sa spun4$ NO $"u +i-a+ regretat actiunile4 Dupa doispre,ece ani) +ania ta nu a fost do+olita de ti+p?$) intreba Liao4 $Do+olita de ti+p? "sti copil) de i+i pui intrebari din astea? >re+e de ,ece ani +i-a+ sacrificat viata) n-a+ facut ni+ic altceva dec!t sa +a antrene, in fiecare ,i) nu +-a+ gandit la ni+ic altceva decat sa-l gasesc si sa +a ra,bun4 Mi-au trebuit doi ani sa-l gasescI oa+enii din tinut il prote=ea,a) nebunii4 Pi+eni nu voia sa-+i raspunda la intrebariU Dar l-a+ gasit) in sfarsit4$ $!i care a fost cri+a ta?$ #elalalt ra+ase tacut4 $Rie esti foarte cura=os) fie foarte prost4 A+ fost lord al ra,boiului intr-o provincie vecina4 Eanda +ea de ra,boinici lua tribut de la orasele din =ur4 La i+ +o+ent dat) +-a+ laco+it si un batran l-a che+at pe 0ai Lok Pen4 6a+enii +ei au fost distrusi si +ie +i-au fost luati ochii4$ $!e pare ca ai pri+it ceea ce +eritai4$ $0oate4 Pu e treaba ta sa =udeci) distrugator al 0u hia !iang4$ $Ti-a crutat viata4 A fost +ilos4$ #ana se sfara+a instantaneu in +ana lui li+ si ceaiul fierbinte se transfor+a in abur supraincins4 In clipa aceea) Liao se te+u pentru viata sa4 $De o +ie de ori sa +a fi o+oratUSS) urla Li+4 $"ra+ puternic si +-a facut slabU 6rice dorea+ - o fe+eie) o bi=uterie) orice putea+ aveaU "ra+ rege in tinutul +eu) iar el +-a transfor+at in cersetorU$ Liao isi pastra locul4 Dupa un +o+ent Li+ se cal+a si se intoarse spre foe4 Usi lega din nou banda=ul pe ochi4 $Mai vrei ceai?$) intreba Liao4 $!e pare ca ti-ai pier-dutceasca$ Li+ rase4 $Da) fara indoiala) esti foarte cura=os4 Intr-adevar) +i-ar placea inca o cana de ceai$ Liao se ridica si se duse la un dulapior4 Aduse o ceasca si ii oferi lui Li+ ceai) NG $!tii$) ,ise el) $0ai !ifu nu +ai este tot ce a fost odata4$ $#e vrei sa spui?$ $A fost schilodit intr-o lupta4 Pu +ai poate folosi un picior si acu+ +erge in baston4$ $:++4 Trebuie ca a fost un dus+an napra,nic ace-la4 Ma bucur ca celalalt nu l-a ucisI ca l-a lasat pentru +ine$ $Da) dar !ifu nu este Maestrul care era odataI "ste schilod acu+ si si-a pierdut puterea$ $6are esti chiar asa de tanar si de prost) sau doar i+i pui la incercare soarta si rabdare? !tii la fel de bine ca si +ine ca starea sa fi,ica nu are ni+ic a face cu astaU " la fel de puternic precu+ intotdeauna4 De altfel) iI urasc atat de +ult) incat chiar si daca ar fi +ort) i-as distruge +or+antul si i-as vandali,a cadavrul4$ $Inteleg4 Te co+pati+esc) do+nule Li+4 A+ si+tit o astfel de ura si euI stiu ce-i poate face un astfel de vier+e) sufletului unui o+4 Rie sa-ti gasesti pacea$ <aspunsul celuilalt fu inghitit de sunetul cuiva care se apropia4 A+andoi au au,it pasii grei) bocanitul rit+ic al bastonului4 Li+ se ridica usor si rapid) cu fata la usa4 II i+pinse pe Liao in ,idul din spate4 $Pu rie intrerupe) ca dai de belea$) sopti incet Li+4 $Pu uita ce ti-a+ spus$ Assa+ ducea o incarcatura de le+ne si +ergea cu greutate4 Lasa incarcatura grea din spate si o puse usor intr-un colt in gradina) inca legata cu sar+ele de care se folosise ca sa faca +anunchiul4 Eleste+at sa fie daca ii +ai duce le+nele lui Liao si in casaU 6bra,nicul ala era cu aproape cincispre,ece ani +ai tanar decat el) la ur+a ur+ei) si era ca,ul sa-si respecte batraniiU "ra destul ca se dusese afara sa caute le+ne) la cererea lui LiaoI cu atat +ai rau pentru tanarul ne+ernic) daca asta durase toata dupa-a+ia,aU In coliba) Liao va,u silueta o+ului intunecand intrarea4 Pu avea nici un fel de indoiala cu privire la ceea ce avea sa se inta+ple si stia ca si Li+ si+tise apropierea NA celuilalt Li+ se afla inaintea lui) cu spatele la el si cu fata la usa4 "ra gata de lupta4 "i bine - si liao la fel4 "l era la Pivelul 0atru,eci) dar stia ca Li+ e la un ni-vel +ult +ai sus4 Totupi) poate caosa +earga) se g!ndi el4

$Ai gri=aU " o capcanaU$) ii striga lui Assa+ si in aceea clipa il lovi pe Li+ cu toata puterea lui in ,ona rinichilor -si de la nu+ai un +etru distanta.4 !e atepta ca celalalt sa ,boare in fata in ur+a i+pactului si atunci sa il loveasca de +ai +ulte ori4 Pu se inta+pla ni+ic4 li+ nu fusese afectat de loc4 Liao avu o fractiune de secunda in care sa bleste+e situatia cu cea +ai rea in=uratura care ii veni in +inte4 Apoi Li+ porni ca un suier de vant4 Dadu cu piciorul in spate yi il lovi pe liao) care trecu prin ,id si ateri,a afara in grading) unde isi pierdu cunostinta4 In acelasi ti+p) il lovi pe Assa+ de trei ori) de la cinci +etri distanta) cu tunete de energie generate din centrul pal+ei4 Assa+ +uri instantaneu in ur+a pri+ei lovituri) dar Li+ nu putea sa creada ca 0ai Lok Pen e asa de uor de infrant -caci) intr-adevar) !trategia lui Liao de a-l pre,enta pe Assa+ drept 0ai Lok Pen tinuse. si lovi iar si iar4 #and Liao isi reveni) Maestrul sau statea aplecat deasupra lui4 "ra di+ineata4 Rusese fara cunostinta toata noaptea4 $"sti bine?$) il intreba 0ai !ifu) Liao se ridica si tusi) scuipand sange4 $#red ca da$) spuse4 $Dintr-un +otiv oarecare) a vrut sa +a lase in viata4 Assa+?$ $Mort Dus4 #ine a facut asta?$ $Li+4 A spus ca il chea+a Li+4$ $Li+? Pu cunosc pe ni+eni care se nu+este Li+4$ Liao se si+ti cuprins de e5asperare pentru scurt ti+p4 !e parea ca profesorul sau ucisese atat de +ulti rau-facatori) ca uitase detaliile intalnirilor4 $"ra orb4 A spus ca tu i-ai luat ochii4$ NM 0ai Lok Pen ra+ase ui+it4 "I ? Lordul ra,boiului? Da) sigur) il che+a Li+) asa e) i+i a+intesc acu+4 Dar cu+? Adica) atunci cand a+ luptat era la un nivel destul de ridicat) dar in nici un ca, astaU$ $Hra4$ $0ofti+?$ $Hra i-a ali+entat antrena+entul4$ 0ai ra+ase in tacere4 $Desigur$) spuse intr-un tar,iu4 $<egret ca l-a+ lasat in viata4 Multi vor suferi pentru ca +-a+ gandit eu sa arat indurare4 Hnii oa+eni pur si si+plu nu pot fi +antuiti$ Liao se ridicaI picioarele ii tre+urau4 >a,u gaura din ,id) prin care trecuse corpul lui cand fusese aruncat in spate4 $A=uta-+a cu Assa+$) ii spuse brusc 0ai !ifu4 Mersera la ra+asitele batranului4 Din corpul in sine +ai ra+asese doar o +asa gelatinoasa4 $!tii de ce a functionat strategia ta?$ II intreba 0ai !ifu4 $0oate4 #red ca pentru ca o+ul era atat de obsedat) inccit era orb in +ai +ulte privinte4$ $Pu4 0entru ca Li+ este evident +ai sus de Pivelul #inci,eci4 6 lovitura de la un astfel de o+ trece prin sira spinarii si face oasele praf4 Assa+ a fost lovit cel putin de trei ori) poate chiar de patruI dupa cu+ ve,i) n-a +ai ra+as prea +are lucru din el4 #raniul lui e terciI Li+ n-a +ai putut sa verifice cadavrul si sa vada daca era+ eu sau nu4$ $Inteleg4$ $De ce l-ai pacalit ca Assa+ era+ eu?$ $0entru ca) sincer) !ifu) o+ul +-a infricosat si nu avea+ idee care dintre voi avea +ai +ulta putere%S $!i te-ai gandit ca nu e ni+ic daca sacrifici viata lui Assa+?$ $0entru viata ta) !ifu) nu4$ $!i) din cate vad) te-ai gandit ca nu e ni+ic nici daca iti sacrifici propria viata4$ NB $"ra datoria +ea) Maestre4$ Ingropara corpul lui Assa+4 Pu avea for+a si era dificil de apucatI era ca si cu+ batranul ar fi fost transfor+at intr-o nevertebrata uriasa) +oarta4 0ai ra+ase tacut toata ,iua4 #and veni seara) se ase,ara langa foc4 0ai Lok Pen ii dadu lui Liao o carte +are si niste +anuscrise4 $In cartea asta)$ ii spuse !ifu) $se afla secretele puterii interne pana la 1ivelul 3a%te&eci si Doi4 Aceste +anuscrise te dese+nea,a +ostenitorul +eu4 Acu+ tu esti +aestrul scolii +ele de 0a Lei #huan -bo5ul tunetului celor opt cai.4 0oti sa pleci sau sa ra+ai aici) dupa cu+ doresti$ $Tu te duci dupa Li+4$

$"ste datoria +ea4 A+ de,lantuit un +onstru pe pa+ant si trebuie sa infrunt consecinta actiunilor +ele4 Iti inter,ic sa vii cu +ine) daca asta voiai sa intrebi4$ $MaestreU $ $Iti inter,icU$ $Dar desigur$) continua John) $Liao !ifu nu l-a ascultat4 #and 0ai !ifu pleca) il ur+ari de la distanta) tinandu-se departe de profesorul sau) dar fara sa-i piarda ur+a4 Lui 0ai Lok Pen ii trebui o sapta+ana sa-l gaseasca pe Li+) dar il gasi4 !e intalnira intr-o =ungla4 Liao !ifu era aproape) dar nu indra,ni sa se a+estece4$ 0rofesorul +eu lua o gura de ceai4 $!e luptara trei ,ile si trei nopti$) spuse el cu voce +oale4 $In final erau la egalitateI a+andoi se aflau la Pivelul #inci-,eci si Hnu4 Distrusesera =ungla din =urul lor in ti+pul luptei) dar tot nu putu vreunul sa-si stabileasca un avanta=4 !-au luptat ca vechii ,ei) aruncandu-si unul altuia tunete si fulgere) Kosta4 In sfarsit) in ,orii celei de a patra ,i) 0ai !ifu) disperat) folosi o tehnica nu+ita #hing T=ik Tue Lik) care in chine,a insea+na $#ocosul de aur sta intr-un picior$4 Ti-a+ aratat +iscarea asta ieri - e o tehnica foarte periculoasa) prin care poti lovi trei puncte cu o singura +iscare) dar in acelasi ti+p iti deschi,i NN punctele tale slabe) pe care oponentul le poate lovi4 Din cele trei puncte atacate) Li+ reusi sa bloche,e doua) dar cea de a treia lovitura il surprinse in pieptI insa in acelasi ti+p si el reusi sa il loveasca pe 0ai !ifu in piept4 A+andoi ca,ura si ra+asera acolo4 Apoi Liao !ifu iesi din ascun,atoare si se apropie4 0ana atunci nu indra,nise sa se a+estece) dupa cu+ a+ spus4r% $" chiar asa de +are diferenta intre puterea de la Pivelul 0atru,eci si cea de la Pivelul #inci,eci?$ a+ intrebat4 $Da) si la fel intre Pivelurile Doua,eci si Trei,eci) sau Trei,eci si 0atru,ecr) raspunse John4 $0adurea) Kosta) arata de parca fusese distrusa de bo+be4 Liao !ifu se apropie de corpurile lor4 Li+ era +ort) dar 0ai Lok Pen traia4 Liao !ifu il ingropa pe Li+ si ra+ase cu 0ai !ifu) incercand sa-i redea sa-natatea4 Insa) la un +o+ent dat) 0ai Lok Pen +uri4 Liao !ifu il ingropa si ra+ase in ,ona inca patru,eci de ,ile) apoi pleca%M $Hnde s-a dus?$) a+ intrebat4 $Il astepta o surpri,a4 !e duse intr-un oras +are din apropiere si va,u ca era fai+os4 uvernul pusese reco+pensa pe capul luiI era cel +ai cautat cri+inal din #hina$ $Masacrul din sat$) a+ spus4 $Da4 0este tot erau afise cu po,a lui4 Ru obligat sa se re-fugie,e +ai intai la Panchang) in Jiangsi) unde ra+ase o vre-+e) apoi pleca din #hina4 In final se stabili) fara nici un ban) +=ava4 $#hiar ca in vechiul serial Kung Ru) cu David #arra-dineU$) a+ spus eu4 John reflecta o vre+e4 $Pu +a uit niciodata la serialul ala) stii$) spuse intr-un tar,iu4 $Adica a+ va,ut frag+ente) din cand in cand) la televi,or) dar niciodata nu +-a+ ase,at sa vad un episod intreg4 Asculta) cre,i ca au au,it de unde-va povestea lui Liao !ifu si au copiat-o?$` ` Pu asa stau lucrurileU Kung Ru) serialul original) a fost un e5e+plu despre cu+ arta i+ita viataI eroul era un calugar +ai degraba budist decait taoist si il o+orase pe fiul i+paratului) nu chiar un sat intreg4 L22

(a%itolul al 0I-lea Lectii de invatat E4amenul Data ur+atoare cand l-a+ va,ut pe Maestrul +eu) ploua cu galeata4 Rusese plecat o sapta+ana in strainatate) cu afaceriI i+i petrecuse+ ti+pul calatbrind) citind si digerand cu+ putuse+ +ai bine invataturile de la intalnirile noastre precedente4 Asteptarea +ea nu fusese prea placuta) pentru ca de=a va,use+ cea +ai +are parte din tara) iar orasul in care locuia el era un loc plictisitor4 John telefona in ,iua in care reveni4 Mi-a+ luat obisnuitul ta5i spre casa lui) in acea dupa-a+ia,a tar,ie) intrucat era+ nerabdator sa-l revad4

Mi-a+ scuturat ploaia de pe =acheta si a+ intrat in casa4 !e aflau +ai +ulti oa+eni acolo si era o oarecare agitatie4 At+osfera era cea a unei petreceri gata sa inceapa4 John striga in se+n de salut8 $KostaU In seara asta esti foarte norocos4 >oi testa doi elevi de-ai +ei pentru Pivelul Doi4 Pe pregati+ acu+4$ Piciodata nu +ai va,use+ un astfel de test si i+ediat a+ devenit si eu agitat4 Meritase sa astept o sapta+ana4 0oate eel +ai i+portant lucru cu privire la abilitatile pe care le afisa profesorul +eu era ca acestea erau aptitudini dobanditeI ceea ce stia el putea fi transferat si altora4 In seara aceea avea+ sa vad pentru pri+a oara dovada unui astfel de transfer4 Trebuie re+arcat ca nu oricine poate deveni ca John #hang) la fel cu+ nu oricine poate deveni atlet oli+picI dar L2L aproape orice persoana intreaga la corp poate invata sa alerge - si daca nu sa alerge) +acar sa faca =ogging4 Pivelul Doi e ceva de genul acesta4 Aproape oricine care are un grad corespun,ator de perseverenta si de disciplina il poate incheia -desi poate dura chiar si cincispre,ece ani.4 Insa sa a=ungi ca #hang !ifu) asta o putea face) probabil) un o+ dintr-o +ie4 0oate si asta era prea +ult4 In orice ca,) era+ foarte nerabdator sa vad ce puteau sa faca cei doi4 "i erau singurii de acolo care nu pareau prea bucurosi4 A+andoi erau foarte e+otionati si se scu,au sa +earga la toaleta foarte frecvent) iar apoi petreceau ceva ti+p pe bal-con) in +editatie) incercand sa-si recapete controlul asupra +intii si corpului4 Mi se spusese ca nu depindea de elev cand va fi testatI +o+entul si locul erau adesea alese chiar de John) care spunea8 $Acu+$ Asta era ideea cu testul) +i se spunea8 sa prin,i elevul fara sa se astepte) astfel incat acesta sa invete sa fie pregatit in orice +o+ent din viata pentru orice i s-ar putea inta+pla4 M-a+ bucurat ca nu era+ eu in locul lor4 Hnui dintre barbati arata chiar de+n de +ila4 !e isca o ceartaI un elev de-al lui John) pe care il cu-nostea+ bine si care era acolo ca +artor) incepu sa protes-te,e ,go+otos4 Hn alt barbat) in +od clar t+ elev +ai avansat) nu-l lua in sea+a4 Ignorand de,aprobarea celuilalt) lua tigarile o+ului si le scoase din cutie4 I le dadu inapoi prie-tenului +eu si pastra pachetul4 #el pagubit +erse intrun colt bo+banind) infundandu-si tigarile intr-un bu,unar4 "levul +ai avansat +ai facu rost de inca doua pachete goale de tigari si le puse unui peste altul pe +asa) i+preuna cu pachetul pe care toc+ai il sterpelise4 #utiile goale -pachete cartonateU. erau ase,ate pe latura de ba,a) trei in rand) toate cu nu+ele +arcii in aceeasi directie4 Acu+ cei testati trebuiau sa le +ute) prin telekine,ie) de la peste patru picioare distanta4 L21 John veni la +ine4 $Intelegi ce face+ aici in seara asta?$) +a intreba4 A+ dat din cap4 $ >or trebui sa +ute pachetele de la o distanta egala cu de cinci ori lungi+ea antebratului lorI asta e traditia noastra4$ i+i privi antebratul hrng si degetele si +ai lungi si ,a+bi4 $In ca,ul tau$) spuse) $ar fi vorba de peste un +etru ?i =u+atate4$ A+ inceput sa +a agit si el ,a+bi incantat4 Lui John ii placeau glu+ele dure4 "ra+ cu el in lift) in-tr-o seara) i+preuna cu inca doua,eci de persoane4 Liftul avea pereti de sticla si transporta oa+enii in sus si in =os intr-un +allI de =ur i+pre=ur era o balustrada de otel de care oa+enii isi spri=ineau spatele4 Iesise+ in oras sa +anca+ in seara aceea) la un restaurant local) la eta=ul superior al +all-ului4 Erusc) o ,vacnire de curent pulsa prin balustrada4 Re+eile tipara si toata lu+ea se trase inapoi) cre,and ca e vorba de un scurtcircuit4 !i John se retrasese) ca si inine) dar +ie +i-a fost de a=uns o privire la ran=etul abia stapanit de pe fata lui ca sa i+i dau sea+a ce se inta+plase de fapt8 tri+isese un puls de bioenergie prin balustradaU Liftierul averti,a pe toata lu+ea sa stea departe de balustrada si cand a+ a=uns la ulti+ul eta= che+a echipa de intretinere prin radio si opri liftul din functiune4 "i bine) chiar fusese a+u,ant4 In orice ca,) elevii erau e+otionati ca naiba4 Aveau de dara+at toate cele trei pachete) pentru ca sa treaca testul4 0ri+ul isi incepu incercarea4 Ii +asurara antebratul) +ana si degetele si trasara o linie pe care nu avea voie sa o depaseasca4 John statea el insusi pe linie si se incrunta la elev cand se apropia) asigurandu-se ca nu va indra,ni sa trise,e) nici +acar putin4 6+ul ra+ase in spatele liniei) in 0o,itia #alaretului-+a bu.) isi ridica pal+a dreapta in dreptul liniei) respira profund ca sa se cal+e,e si incepu4 Isi i+pinse chi-ul prin pal+a si inspre pachetele de tigari Hnul dintre acestea se rasturna4 $A ratat$) sopti cineva langa +ine4 $Dar va trece) cu siguranta$

L2F John il +ustra pe elev si o+ul o lua de la capat4 De data aceasta) fara e,itareI stia ca poate4 !e concentra napra,nic si i+pinse4 Toate trei pachetele se rasturnara pe +asa4 0ri+ul fusese i+pins atat de tare) incat ca,use depe +asa4 "levul trecuse testul4 !-a facut o pau,a pana sa incerce si eel de al doilea si +i s-a per+is sa +a apropii de ,ona de testare4 $In regula) Kosta$) ,ise John4 $Inspectea,a totul cu aten=ie$ !i asa a+ facut4 A+ cautat +agneti) fire) ventilatoare) ceva electric sau chi+ic) cu toata cunoasterea ce o capatase+ in doispre,ece ani de inginerie4 Pi+ic4 Masa era din le+nI o ridicai de la podea4 Pu e5istau cabluri sau fire pe niciunde4 0achetele de tigari erau chiar pachete de tigari) ni+ic +ai +ultI nu se facuse ni+ic cu ele) in afara de faptul ca fusesera scoase tigarile4 A+ scos din bu,unarul vestei o +ica busola pe care o port cu +ine tot ti+pul in 6rient si a+ trecut-o peste +asa si peste ,ona din =ur4 Pici un +agnet - sau eel putin nu se observa nici tin fel de +agnetis+ re,idual4 Pu gasise+ nici un fel de indiciu cu privire la e5istenta vreunei substante chi-+ice de orice fel4 Incaperea era ltuninata puternic si totul se inta+plase la vedere4 Pu era nici un fel de hocus-pocus4 Inspectia era de prisosI a+ f acut-o pentru ceilalti) +ai de-graba decat pentru +ine4 "u nu +a indoia+ de ceea ce va,u-se+4 in orice ca,) grupul nu ar fi castigat ni+ic) inselandu-+a4 $>reau sa +ai fac o inspectie) dupa ce se ter+ina testul$) i-a+ spus lui John) care a fost de acord i+ediat4 >eni randul celui de al doilea elevI acesta era foarte e+otionat4 "ra clar pentru toata lu+ea in afara de +ine) ca nu avea sa reuseasca4 rupul repeta procedura pentru el) tra-gand o alta linieI si el) ca si fratele lui intru invatatura) isi lua locul4 !i esua4 Pu se inta+pla ni+ic4 John il incura=a) ii spuse sa se rela5e,e si sa o ia de la inceput4 L2O Asa facu si esua din nou4 6+ul era intr-o stare e+otionala foarte proasta4 A+ cre,ut ca or sa se opreasca4 Pu s-au oprit4 John l-a lasat sa incerce de la distanta de un +etruI pachetele nu nu+ai ca s-au rasturnat) ci au ,burat de pe +asa si au ateri,at la un +etru +ai incolo4 In clipa aceea a+ inteles ceva i+portant8 feno+enul de ca+p asociat cu aceasta actiune se degrada e5ponential4 Adica) se co+porta dupa graficul ur+ator8

Intr-o ,i o sa cartografie, reactia si o sa descriu se+nificatia procesului) +-a+ gandit4 De=a stia+ si cu+ voi face4 6+ului i se +ai dadu o sansa) dar el esua din nou4 Atunci John il lasa sa se opreasca4 >a +ai fi testat inca o data la anul) dar oportunitatile nu erau nesfarsiteI la un +o+ent dat) daca esuai) erai considerat un elev necorespun,ator si procesul de instruire era intrerupt4 $#e +ai voiai sa e5a+ine,i?$) +a intreba John4 A+ scos un briceag si a+ taiat in =u+atate unul din pachetele goale de tigari4 Pu era captusit cu +etalI nu avea cu+ sa fie afectat de +agnetis+4 Iarasi) a+ facut-o +ai +ult de dra-gul grupului) decat pentru +ineI pentru ei parea foarte i+portant ca eu sa fiu convins si trebuia sa dovedesc ca sunt convins4 "ra+ bun la genul asta de lucruri4 #u un an inainte) un prieten de-al lui John incercase sa-+i faca un true4 I+i ofe-rise 5in baton de gu+a) pe care eu l-a+ luat) si apoi +a

intrebase daca voia+ sa-i vad puterea4 A+ raspuns afir+ativ si el a in+uiat hartia batonului in apa4 L2G $Acu+ tine-o in +ana si strange)r) ,isese el4 Pu avea+ nevoie de privirea de,aprobatoare a lui John) ca sa stiu ca +i se =uca o festaI faptul ca in+uiase hartia in apa il daduse de gol4 !odiu +etalic) +-a+ gandit si +-a+ prefacut nu+ai ca string hartia4 "ra cerataI daca o strangea+ in +ana) ceara s-ar fi deteriorat si astfel sodiul ar fi intrat in reactie cu apa) producand o caldura intensa4 6+ul paru descu+panitI se asteptase sa arunc hartia din +ana) strigand de durere4 II de,a+agise+4 $0oti sa-i dai dru+ul) daca si+ti caldura$) spusese4 $Pu trebuie sa te ar,i$ $Pu) nu e cald deloc$) a+ raspuns eu inocent )$>e,i ?$ i-a+ dat inapoi a+bala=ul) pe care il +ototolise+ cu atentie si il facuse+ o +ingiuta de hartie4 0e fata ii aparu o privire incurcataI i+i lua hartia din +ana si stranse cat putu de tare4 Erusc facu o gri+asa si o arunca4 !e uita la +ine ui+itI de ce nu functionase trucul cu strainul? Lui John ii placuse +ult 6ricu+) stia+ ca in seara aceea trebuia sa-i conving ca credea+ ca ceea ce faceau era real) asa ca a+ taiat pachetul gol in =u+atate4 $De cat ti+p studie,i?$) l-a+ intrebat pe eel care trecu-se testul4 $De vreo doispre,ece ani$) raspunse el4 $!i cat de +ult te antrene,i in fiecare ,i?$ $Doar vreo ora pe ,i4 De asta a durat atata4 Dar ce sa fac? Trebuie sa-+i si castig e5istenta4$ John se apropie si ii tinu o+ului un lung discurs4 Ii facu o predica a+anuntita) apoi il lasa sa piece si +a trase aproape4 $I-a+ spus ca de acu+ trebuie sa fie foarte atent$) ,ise John4 $#and ter+ini Pivelul Doi) chi-ul tau este +ereu pre-gatit sa se +iste4 Mare parte din el e condus de e+otii4 Daca) de furie) ar lovi acu+ un o+) chi-vl sau ar intra in corpul acelui o+ si i-ar distruge ini+a4 6+ul ar +uri4)% $!i daca) sa ,ice+) il loveste la brat?$) intrebai eu4 $Pu contea,a unde il loveste4 #hi-ul va vrea intotL2A deauna la ini+a si il va o+oii pe celalalt4 !tii) nici un spital occidental din lu+ea asta nu ar putea sa a=ute un o+ lovit in acest fel4 6+ul va +uri daca nu este tratat de cineva ca +ine) in decurs de doua,eci si patru de ore$ $Ai dreptate4 Trebuie sa fie foarte atent) de acu+ inainte4$ $Da4 !tii) cand preda+ kung fu unor elevi noi) intot-deauna ne +isca+ lent si intotdeauna fara putere4 !iguranta este principala noastra gri=a4 6a+enii vad asta si cred ca sunte+ slabiI +are greseala4$ $!ifu) ceea ce au facut ei este nu+it telekine,ie in 6ccident4 Au reusit sa faca asta cu propria lor putere) sau i-ai a=utat putin?$ Ma privi a+u,at4 $I-a+ a=utat putinS) dupa cu+ spui4 "i pot sa transfere chi din corpul lor) dar doar chi yang4 In ti+pul testului) eu genere, chi yin si actione, ca un pol opus) stand langa pachete4 Asta face ca chi-ul lor yang sa se e5tinda la chi-ul +eu yin) iar actiunea asta le per+ite sa +iste pachetele de tigari4 Testul este) de fapt) ca sa vad cat de +ult chi yang are studentul$ $Inteleg4 Deci cand spui ca daca ar lovi un o+ i-ar transfera chi prin lovitura) de fapt trebuie sa atinga fi,ic acea persoana) pentru ca acest lucru sa se inta+ple) nu-i asa?$ $Da4 0entru ca ei inca +ai folosesc doar chi yang4 #a sa o faca de la distanta) ar trebui sa foloseasca yin si yang i+preuna4 Asta insea+na Pivelul 0atru$ $!ifu$) a+ intrebat) $fi,iologic vorbind) care e diferenta intre ceea ce a+ va,ut) si Pivelul 0atru?$ A+ trecut la o +asa si John incepu sa scrie niste biletele pentru +ine4 $Hite$) spuse) $de=a i-a+ spus ca la Pivelul Intai pur si si+plu iti u+pli dantien-ul cu chi yang) da? Asta necesita opt,eci si una de ore de +editatie absoluta4 "i bine) un student incepator nu-si poate +entine concentrarea vre+e indelungata4 0oate ca) intr-o sesiune de o ora) el e in +editatie efectiv vre+e de L)F +inute4 L2M Asta insea+na ca +editea,a doar 1)1a din ti+p) ceea ce insea+na ca daca face o sesiune de o ora pe ,i) are nevoie de ,ece ani de antrena+ent ca sa-si faca cele opt,eci si una de ore de +editatie$

$!i cu+ e +editatia efectiva?$) a+ intrebat4 $Pu e5ista ganduri si nu e5ista notiunea ti+pului4 Daca gcindesti) nu esti in +editatie4 Daca esti constient de tine) iarasi nu esti in +editatie4 Trebuie sa devii ca un bebeluy in pantece) acolo si totusi nu acolo4 Meditatia este ca granita intre so+n si veghe) intre constienta si inconstienta4$ $Roarte dificil4$ $Pu asa de dificil) Kosta4 Tu ai stat in +editatie perioade lungi) pe cand erai e+brion si bebelus - si treci prin starea asta si acu+) de fiecare data cand ador+i4 Trebuie doar sa-ti a+intesti cu+4$ M-a+ si+tit stan=enit4 $!i Pivelul Doi?$) a+ intrebat) ca sa schi+b subiectul4 $La Pivelul Doi) u+ple+ canalele din corpul nostru cu cft%yang si in acelasi ti+p da+ for+a cfti-ului din dantien dupa caracteristicile noastre fi,ice4 Atunci pute+ sa ne i+pinge+ chi-ul yang in afara corpului - dar nu in spatiu4 #and un elev reuseste asta) atunci poate trece testul la care ai asistat asta seara4$ $!i Pivelul Trei?$ $Pivelul Trei e foarte greu de trecut4 " nevoie de cel putin trei ore de antrena+ent continuu pe ,i) poate +ai +ult4$ $Pu vrei sa vorbesti despre elI in regula) +i se pare cinstit4 Pivelul 0atru?$ $Pivelul 0atru este punctul la care incepe+ sa pune+ yin si yang i+preuna4 #and inchei Pivelul 0atru) cele doua sunt ase,ate in dantien in acest fel$) continua el si desena8

L2B $#a si si+bolul yin-yang$) a+ spus4 Dadu din cap4 $De ce in literatura populara se pun cele doua puncte in centrul cercurilor opuse si se spune ca yin are yang in el - si invers?$ $Pu stiu4 red ca) de-a lungul ti+pului) s-au creat con-fu,ii) sau poate cunoasterea s-a a+estecat oarecu+ din cau-,a situatiei politice4 !e +ai poate si ca eu sa gresesc4$ Dar+aindoiesc) +a gandii eu4 $0entru ca +ulti oa+e-ni au scris ca yin se transfor+s in yang si asa +ai departe) odata cu trecerea ti+pului$) a+ continuat4 $Pi+ic nu e asa de si+plu pe cu+ pare$) raspunse el4 $!e +ai scrie si ca o+ul evoluea,a de la yin si yang la taichi444$ $Acesta este Tai #hi4 " corect4$ $444 si de aici la ;u #hi$) a+ incheiat eu4 $#e este ;u #hi?$) intreba el4 "ra randul +eu sa fiu socat4 #eea ce se inta+pla era ca si cu+ 0rofetul Maho+ed intreba un +usul+an cine este Allah asta de care vorbeste toata lu+eaU ;u-chie un concept central in Taois+) iar eu era+ intrebat de un o+ pe care il considera+ un Maestru Taoist) in ter+eni f ara echivoc) des-pre ce anu+e vorbea+4 $Aaa 444 ;u #hi e asaI dincolo de yin si yang$) +-a+ balbait eu si a+ desenat pe hartie8

$Inteleg4 P-a+ va,ut niciodata ceva ase+anator$) spuse John4 $Dar toate cartile despre Taois+ vorbesc despre asta$) a+ spus4 $"ste pasul final) transfor+area in care o fiinta u+ana se intoarce la !ursa4$ $Inteleg4 Dupa cu+ {i-a+ spus de +ulte ori) eu nu sunt Taoist4$ <idica o +ana ca sa puna capat protestului L2N +eu4 $Da) stiu) stiu4 Multe lucruri din invatatura +ea sunt) vei spune) indubitabil taoiste) iar profesorii +ei vin de pe un +unte taoist Ai tot dreptul sa fii confu,4 Insa eu +a consider) pur si si+plu) un practicant de Pei Kung4$ 0rivi in =os la cercul pe care il desenase+4 $In scoala noastra) un o+ nu poate deveni niciodata asa4 Riintele u+ane - acelea care pot incheia Pivelul 0atru) vreau sa spun - ra+an la tai chi pana la 1ivelul 3a%te&eci si Doi4 Piciodata nu sunte+ la ;u #hi4 0oate alte linii) cu+ ar fi Mao-shan 0ai sau ;utang-0aiJ Pota L2K sa fi descoperit o +etoda ca sa reali,e,e asta) dar eu nu a+ cunostinta de ea si nici nu a+ fost +artor la asa ceva4 In orice ca,) noi in Mo-0ai` nu o folosi+4 W 3coala Mo-T&u# !i ce altceva ai +ai citit?$ 6 gra+ada de traduceri) +i-a+ spus) dar acu+ nu e +o+entuL $0roble+a cu cuvintele tiparite e ca oricine poate scrie ce vrea) !ifu$) a+ spus eu4 $Eine$) spuse el) $scrie tu o carte4$ $>orbesti serios?$ $Da4 >reau sa invat oa+enii despre chi- sa le spun ca este real - si care este natura sa4 >reau ca oa+enii sa she ca #hi Kung si Pei Kung nu sunt hocus-pocus) ci stiinta4$ Ia -huuU +-a+ gandit4 " +o+entul sa ne distra+l 6 poveste chine,a In ,ilele dinainte de +oarte) Liao !ifu le spunea adesea celor doi elevi ai sai despre +odul potrivit de co+porta+ent dupa canoanele taoiste`` ale liniei sale4 WW )olosesc termenul taoiste in loc de e4%resia - mai %otrivita - filosofie chine&a nativa# Intr-o astfel de seara) se inta+pla ur+atorul lucru8 John #hang) pe atunci avand vreo doua,eci de ani) statea la picioarele Maestrului sau) i+preuna cu fratele sau intru invatatura) #han Tien !un4 LL2 Liao !ifu trebuia sa piece in #hina intr-o luna si avea sa +oara peste doua luni4 $Daca noi trei a+ suferi de o boala +ortala si) brusc) in pal+a ta ar aparea o sticluta cu un +edica+ent care ar putea sa vindece aceasta boala) ce ai face) John?$) intreba Liao !ifu4 $<etine ca in sticluta e5ista doctorie doar cat sa vindece un singur o+ si ca ceilalti doi trebuie sa +oara%S John nu e,ita4 "ra un lucru care ii rodea ini+a si +intea de +ulta vre+e8 il iubea pe batran foarte tare) fara re,erve) si nu fusese niciodata in stare sa-i spuna asta4 Maestrul ii fusese ca un tata) chiar +ai +ult) dar facea si parte) foarte +ult) din vechea cultura chine,a4 #onfor+ eticii confucianiste ce do+ina societatea chine,a de la +oartea lui KSung Ru T,u) nu era in regula sa dea glas senti+entelor +ai profunde ce le avea pen-tru profesorul sau - sau invers4 Datoria si onoarea erau in regula) dar iubirea era pentru poeti4 De?i Liao !ifu era taoist) inca era re,ervat in acest sensI un lord bri-tanic ar fi fost +andru de tinuta sa si probabil i-ar fi spus ca $=u+atatea lui de ,a+bet$ era in regula4

John era produsul epocii +oderne si) in acelasi ti+p) era chine,I gandurile si senti+entele lui fusesera influentate de sti+ulii +ulticulturali si de raspandirea infor+atiilor apartinand civili,atiei 6ccidentale4 #a atare) putea lua in calcul +ulte optiuni ce ar fi putut fi considerate $co+porta+ent social corect$4 Liao !ifu ii spusese ca va +uri in curand si ca va pleca in #hina ca sa-si vada casa pentru ulti+a oara4 #u+ sa-i spuna ba-tranului ca il iubeste) ca ii fusese ca un tata? !a o spuna deschis era inacceptabil4 0oate ca +o+entul acesta era una dintre ulti+ele oca,ii pe care le avea ca sa e5pri+e aceasta iubire4 $Ti l-as da tie) Liao !ifu$) ii spuse profesorului) cu afectiune4 LLL Du+ne,eule) gandi profesorul4 #u+ sa-l invat pe baiatul asta ca trebuie sa se ridice deasupra propriilor lui e+otii) deasupra a ceea ce ii place si ce nu-i place) sa serveasca universul ca intreg? #u+ sa-l invat ca iubirea adevarata vine din cer) ca o+ul ca fiinta nu poate decatsa se apropie de aceasta esenta Trebuie sa puna o+enirea deasupra dorintelor si preferintelor lui personaleU Intr-o clipa) Liao !ifu stiu ce avea de facut si isi intari ini+a ca sa actione,e4 Eatranul se +isca e5act ca un abur) iar lovitura lui fu puternicaI il pal+ui pe John peste fata cu asa o forta) ca tanarul fu aruncat de-a latul incaperii4 Liao !ifu statea in picioare) aparent furios pe elevul sau4 $0entru ca ai vorbit cu ini+a) nu cu +intea) te voi ierta de aceasta data$) ii spuse lui John4 $Te-a+ lo-vit ca sa iti a+intesti de asta toata viata ta4 Adevarul este ca) daca ar e5ista intr-adevar o astfel de doctorie) noi trei ar trebui sa ne lupta+ unul cu altul pentru dreptul de a o bea) caci viata este cea +ai de pret co+oara dintre toate si ni+eni nu o abandonea,a asa) de buna voie4 Raptul ca doctoria a aparut in pal+a ta) insea+na ca este destinul tau sa o beiI ca ur+are) tu trebuie sa o bei) ni+eni altcineva4 0une-te pe tine in ordi-ne+aiintai si apoi ii poti a=uta pe altii U Intelegi?$ John dadu din cap) ca+ intepat4 Intr-adevar) nu avea sa uite lectia niciodata4 +uterea P-a+ putut sa dor+ in noaptea aceea4 #u cat +a gan-dea+ +ai +ult sa scriu o carte_ cu at!t i+i dadea+ sea+a ce +are proble+a ar fi asta4 0roiectul ar trebui sa i+plice un te5t si tin docu+entar pe caseta video) i+i dadea+ sea+a - si asta nu era sarcina usoara4 #u+ sa convingi oa+enii ca ceea ce vad e real? LL1 Aproape toata lu+ea s-ar gandi ca e un true facut cu efecte speciale) de acoliti indatoritori4 "u era+ o+ de stiinta - inginer) pentru nu+ele lui Du+ne,eu) si avea+ un dispret innascut pentru aiureli si pentru tot ce era nefunda+entat4 Da) vi,iona+ si i+i placeau Dosarele 7) la fel ca oricui) dar ceea ce +a interesa in pri+ul rand era realitatea) nu fictiunea4 $!tii) chiar nu cred ca ar fi o idee a?a de buna) cu cartea$) i-a+ spus lui John) dupa cateva +inute de gandire -spre regretul +eu.4 <ationa+8 un ase+enea efort ar avea +ulte repercusiuni si ar fi dificil de inclus in plan toate situatiile nepreva,ute4 0rincipala +ea ingri=orare era cu+ sa pro-te=e, inti+itatea profesorului +eu4 0e de alta parte) chiarvo-ia+ ca infor+atiile pe care le capatase+ sa devina cunoas-tere stiintifica publica - daca nu pentru altceva) +acar pentru a-i feri pe oa+eni de adevaruri false4 Ideea i+i veni in +ie, de noapte si +a lovi ca o tona de cara+i,iI +-a+ tre,it surescitat4!tia+ cu+ sa o facU Abordarea i+i venise in so+n4 John isi va reali,a cartea) iar oa+e-nii isi vor da sea+a ca lu+ea nu era un loc atat de plat si de cenusiu pe cat o facea societatea noastra +aterialists4 John era si el o+ de stiintaI doar ca era un alt felde o+ de stiinta4 " adevarat ca era un persona= din legendele si +i-turile chine,esti) dar asta era in regula4 !tia+ din tara +ea ca +ulti savanti credeau) in secolul nouaspre,ece) ca Troia fuse-se un +it) pana ce !chlie+ann a inceput sa sape la :isarlik In plus) +ulti profesori e+inenti se opusesera vehe+ent teo-riei ca +icenienii fusesera greci) pana in LNG1) cand >entris descifrase Liniar E4 Toti acei oa+eni se inselasera) iar putinii visatori care indra,nisera sa li se opuna) avusesera dreptate4 #hiar si in ,ilele noastre) co+unitatea acade+ica tinde sa pri-veasca cu neincredere si sa eli+ine tot ce iese din nor+ele lor4 Inchi,itia il arsese pe iordano Eruno pe rug in LA22) pentru ca acesta insistase ca !oarele si nu

0a+antul se afla in centrul siste+ului solar4 Ma intreba+ daca societatea stiintifica recu-hoscuta va incerca sa +a arda si pe +ine pe rug4 LLF Pu contea,a) +a gandii4 iordano Eruno era un italian cinstitI eu era+ un grec siret si voi folosi un cal troian ca sa le dara+ ,idurile4 John era +aterial de legenda) adevarat) dar era real) la fel cu+ si Troia era reala) la fel cu+ si grecii +icenieni au e5istat cu siguranta4 La ur+a ur+ei) ce era stiinta? Abordarea noastra occidentals se ba,a pe doua pre+ise +a=oreI observatie atenta si obiectiva si re,ultate care pot fi reproduse4 Atata vre+e cat respecta+ aceste doua criterii) putea+ fi pus la indoiala) dar niciodata contestat serios4 De fapt) era+ sigur ca John nu avea nici un fel de che-+are sa +earga pe la toate universitatile si sa faca de+on-stratii pentru profesorii de acoloI nici nu voia+ ca el sa faca asta4 In orice ca,) e5ista un precedent pentru ceea ce voia+ eu sa fac4 In LNMB) in !erengeti fusesera descoperite ur+e de Laetoli4 "rau vechi de trei +ilioane si =u+atate de ani si dovedeau clar ca ho+ini,ii la acea vre+e +ergeau vertical) la fel daca nu +ai bine - ca o+ul +odern4 Hr+ele de picior fusesera lasate intr-o cenusa vulcanica ce reaparuse la suprafata dupa +ilenii de ero,iuneI erau foarte fragile si nu pu-teau fi pastrate +ulta vre+e4 0entru a le inregistra) echipa de oa+eni de stiinta a facut cu atentie +ula=e de gips si fotografii4 #a sa le pastre,e) le-au ingropat iar adanc in nisip) cu re,ultate de,astruoase4 Pisipul pe care il folosisera era eel pre-ferat de vegetatia africana locala) astfel ca acu+ cresc sakci-+i in acel loc) iar radacinile lor cu siguranta distrug chiar ur+ele pe care cercetatorii au cautat sa le prote=e,e4 #hiar si asa) s-au scris sute de docu+ente si de anali,e pe ba,a +ula=elor de gips si a fotografiilor4 !i) pana la ur+a) cati cercetatori au va,ut ur+ele cu ochii lor? 0oate +ai putin de o du,ina4 #u toate acestea) ni+eni nu s-a indoit ca ur+ele e5istau -sau cel putin ca e5istasera. - pur si si+plu) pentru ca pre,enta lor putea fi confir+ata prin redeschiderea santierului4 Abordarea de gen $inregistrea,a si apoi ingroapa$ era LLO una obisnuita pentru arheologi si in recia +ea natala4 Tara era locuita de cinci +ii de ani si e5istau ruine peste totI cu greu puteai sa sapi in pivnita cuiva) fara sa dai peste ceva4 #a atare) atunci cand se construia o cladire - in pri+ele fa,e ale constructiei daca se descoperea ceva) erau che+ati arheo-logiiI de obicei) acestia doar faceau fotografii si autentificau locul) il acopereau cu o rasina protectoare si apoi dadeau dru+ul la lucrarile de constructie in continuare4` W Am va&ut un ca& cind un antre%renor de constructii a fost atcit de incantat de mo&aicul roman desco%erit= incat l-a facut %arte din intrarea %rinci%ala a cladirii= sacrificand su%rafata unui intreg a%artament %entru asta# .ine a facuti L-a costat ceva= dar s-a dovedit a fi un om de cultura# De obicei) erau suficienti +artori in =ur) incat ni+eni sa nu puna la in-doiala e5istenta locului ingropat) sau sa suspecte,e pe cine-va ca ar fi inventat totul4 Ma rog) stia+ ca +ii de oa+eni il va,usera pe John si puteau sa depuna +arturie in fata tribunalului pentru capacitatile acestuia4 #hiar si el putea face o de+onstratie la orice +o+ent - daca alegea sa o faca4 Mi-a+ dat sea+a ca tot ce avea+ de facut era sa inregistre, puterile ltd si pe cele ale stu-dentilor sai in fata unui grup de +artori de incredere si astfel sa a+ tot ce i+i trebuie4 Lucrul i+portant era sa aleg cu atentie +artorul pe care ni+eni sa nu indra,neasca sa-l contra,ica4 "ra+ asa de surescitat) incat) in di+ineata ur+atoare) a+ dat fuga la el acasa neinvitat) fara sa-i fi dat un telefon inainte4 6 gafa - si de altfel un lucru pe care nu-l facea+ de obicei4 "ra ora ,ece si John inca +ai era in pi=a+ale4 Arata de parca l-ar fi lovit un ca+ion4 $P-a+ putut sa dor+ a,i noapte$) spuse4 $Mi s-a stricat aerul conditionat in dor+itor$ !i-a turnat o ceasca de cafea si eu a+ inceput sa radI nu +-a+ putut abtineU John #hang) o+ulcontrastelor) gan-dii4 Acest lenes care se tre,ea tar,iu era yoghinul care isi putea opri ini+a la dorinta si care petrecuse o data opt ,ile in LLG +editatie totala) abia respirand) cu se+nele vitale a tat de slabe) incat un doctor l-ar fi pronuntat +ort4 Mi-a+ dat sea+a atunci cat de i+portant era acest o+ pentru o+enireI era pentru pri+a oara in istorie cand e5ista o astfel de fiinta o+eneasca4 Iata o persoana care) pe

de o parte) putea sa fie sufletul unei petreceri) daca voia) putea sa petreaca ,ile intregi uitandu-se la fotbal sau sa faca afaceri Internationale pe poturi +ari) cu produse industrialeI pe de alta parte) aceeasi persoana era la fel de fericita in salbaticie) purtand haine si+ple de bu+bac si insensibil la caldura sau la frig4 Iata un o+ care putea sa ucida un urs cu un pu+n) un o+ care isi petrecuse doi ani traind intr-o pestera i,olata in +unti) practicand +editatia -supravietuind cu radacini si plante.) un o+ care vorbea cu spiritele si vindeca paraliticii4 #u adevarat un o+ din a+andoua lu+ile4 $!tiu cu+ sa fac sa scriu cartea ta$) a+ spus4 I+i arunca o privire4 La acel +o+ent era +ai interesat de cafea4 I-a+ prins gandurile8 De ce nu te duci undeva sa te =oci baietas4 A+ afisat un ,a+bet si +ai larg si) brusc) nu s-a putut abtine sa rada cu +ine) $Eine) spune-+i$) ,ise4 I-a+ spus) pre,entandu-i abordarea +ea4 "ra +orocanos4 $Inteleg)%) spuse4 $!tii ca pot sa fac de-+onstratii doar in fata elevilor sau a pacientilor4$ $ Asta ar fi o piatra de incercare) dar o sa vad ce pot sa fac$ $!i nu pot sa castig bani din de+onstratiile +ele4 Daca +a fil+e,i facand o de+onstratie) nu voi putea sa castig un ban din asta4 A+inteste-ti de lega+antul +eu4$ $"i bine) donea,a banii in scopuri caritabile$ I+i arunca o privire patrun,atoare4 Ii placea ideea4 $!tii$) spuse) sorbind din cafea) $intotdeauna +i-a+ dorit sa construiesc un orfelinat4$ John se indrepta si +a privi din nou cu interes4 $Pu ca as crede ca se va vinde$) continua el4 $Pei Kung a fost intotdeauna pentru cei putini4 #hiar iti i+agine,i un o+ +ediu practicand ore in sir in fiecare ,i? $ $Pu$I a+ raspuns eu) $dar o+ul +ediu nu studia,a LLA nici fi,ica nucleara4 Asta nu insea+na ca nu e5ista centrale nucleare4$ Ya+bi si isi sorbi cafeaua4 $!a spera+ ca e5e+plul tau nu e cel potrivit si ca nei kung nu va avea aceeasi soarta ca si energia nucleara4$ $>rei sa spui) oca,ia ca el sa fie folosit in scopuri distructive?$ $Da4$ $Pu cred4 Pu daca totul este deschis) pe +asa si la dispo,itia intregii o+eniri4 0rincipala +ea gri=a este sa-ti prote=e, inti+itatea$ $Pu te ingri=ora de asta) Kosta$ $Adica) vor veni reporteri din toata lu+ea si te vor hartui$ $Pu pot sa intre la +ine in casa daca nu ii las eu) iar daca sunt prea enervanti si nepoliticosi) o sa-i gonesc4$ Err +-a+ gandit4 John era un o+ pus pe glu+e tot atat de +ult pe cat era si paranor+alI +i-era +ila de bietul ,iarist care ar fi +ers prea departe) anticipand o e5clusivitate4 $!i) de ase+enea) vei fi asaltat de +ii de oa+eni bolnavi care isi cauta leacul4$ $Pu-+i vei pune si adresa) nu-i asa?$ $Pu) bineinteles ca nu$ $Eine4 Atunci daca oa+enii aia pot sa +a gaseasca) insea+na ca asa e kar+a lor si va fi bucuria +ea sa-i trate,) asa cu+ a fost intotdeauna4$ John vedea ca+ ,ece pacienti pe ,i) de obicei in ti+pul di+inetii4 >oia+ sa fiu sigur ca intelegea ca nu+arul ar pu-tea creste la cinci,eci pe ,i - si i-a+ spus asta4 <a+ase netulburat4 $A+ anali,at toate astea dinainte) Kosta4 Pi+ic din ele nu are i+portanta4 0rincipala proble+a va fi cu chine,ii) care ar putea veni sa +a provoace4$ $0ofti+?$) a+ spus eu stupefiat4 $"5ista in #hina cel putin ,ece +aestri ca si +ine$ ,iLLM se el4 $Hnul dintre ei) sau chiar toti) vor dori sa vina si sa +a provoace$ $De ce? 0entru ce naiba 444?$ $0entru ca asa e traditia$ $Trebuie sa fie o glu+aU$ "ra randul lui John sa se a+u,eI eu +a infierbanta+4 $Pu trebuie sa-+i reprose,i +ie) Kosta$) ,ise el4 $"u te inteleg pe deplin4 Dar +i-ai aratat in repetate randuri ca) de fapt) nu intelegi cultura chine,a4 Din pacate) noi chine,ii sunte+) in cea +ai +are parte) rasisti si etnocentrici4 "5ista sansa ca +ulti +aestri de kung fu sa ia ca pe un afront fap-tul ca noi de,valui+ adevarul din spatele

stiintei e,oterice chine,e si ca il pune+ sub observatia 6ccidentului4 Acu+) ve,i tu) asta chiar nu contea,a) caci +ulti dintre cei insultati probabil nu cunosc ei insisi adevarul e5act4 De ase+enea) in #hina e5ista o traditie culturala confor+ careia un +aestru de kung fu poate provoca i+ alt +aestru) pentru a deter+i-na care este stilul cel +ai puternicI +ulti specialisti in arte +artiale nu-si pun intrebari cu privire la asta) ci doar ur+ea,a traditia) fara e,itare4 >e,i tu) asta se asteapta de la ei4 Hnul dintre visele +ele este sa pot sa +erg la chine,i si sa le arat cinci elevi care au incheiat Pivelul 0atru - cate unul din fiecare rasa u+ana4 As vrea chiar sa +erg si +ai departe si sa pun cate un astfel de o+ in fiecare tara) daca pot4 #a si tine) cred ca este vre+ea ca o+enirea sa avanse,e si sa lase in ur+a li+itarile trecutului4 Dar e5ista oa+eni in #hina care) fiind for+ati in +aniera traditionala) au alte credinte decat ale +ele4 Hnii dintre ei sunt cu +ult +ai puternici decat +ineI acestia sunt cei de care nu trebuie sa te te+i) Kosta4 "u nefiind o a+enintare pentru ei) ei nu vor face ni+ic i+potriva +ea$ $#a atunci cand Liao !ifu) care era la Pivelul 0atru-,eci) l-a atacat pe do+nul Li+) care era la Pivelul #inci,eci si Hnu$) a+ spus eu4 $Li+ doar s-a scuturat de el4$ $Da$) spuse el) $pentru ca era ca un copil care ataca un LLB barbat) intelegi? Adevaratul pericol vine de la cineva care este cu cinci nivele +ai sus sau +ai =os decat +ine) pentru ca o sa vrea sa lupte4 In ca,ul acesta) totul se reduce la tehnica +arti-ala) nu la niveluri de putere4$ Lua o inghititura de cafea4 $Hnul dintre noi va trebui sa +oara$) adauga +oale4 Ea pe naiba) +i-a+ ,is4 "sti prea de pret pentru o+enire) ca sa risca+4 $#u+ poate sa fie cineva atat de avansat$) a+ spus) $si totusi atat de prost?$ $Pu fi asa de iute la =udecata$) ,ise el4 $#ei +ai +ulti dintre acesti oa+eni traiesc in ,onele salbatice ale #hinei si nu au ni+ic de-a face cu epoca +oderna4 "i nu cunosc ni+ic altceva) in afara de traditia lor$ M-a+ gandit la serialul :ighlander) duelul ne+uritorilor capata viata444 ce prostieU In clipa aceea intra in incapere unul dintre elevii lui John4 !e descaltase la intrare si au,ise esenta conversatiei noastre4 II cunostea+4 "ra un elev de Pivelul Trei) un fost +a-estru kung fu din stilul $#alugarita in <ugaciune$ si un luptator destul de bun4 $!i de ce esti atat de i+potriva luptei onorabile?$) intreba el4 $0entru ca lupta de dragul luptei e o ta+penieU$ aproape ca a+ strigat eu4 $Hite) noi grecii a+ renuntat la prostia asta) dupa ra,boiul Troiei) acu+ +ai bine de trei +ii de aniU De asta a+ si inventat Jocurile 6li+piceI era+ obositi sa ne vede+ cei +ai cura=osi barbati ucigandu-se unul pe altul) doar ca sa dovedeasca cine e +ai bun luptator4$ $!i daca eu te-as provoca?$ $La o lupta pana la +oarte?$ $Pu neaparat$ $As lupta din spirit de co+petitie) iar interesul +eu pri+ordial ar fi ca nici unul dintre noi sa nu fie ranit4 As prefera sa pierd decat sa te ranesc) spre e5e+plu$ #eea ce spusese+ nu era adevaratI ura+ sa fiu provocat la fel de +ult ca si el si as fi sarit la +o+eala ca orice alt LLN specialist serios al artelor +artiale4 #hiar ranise+ cativa oa+eni in acest fel4 Dar era adevarat ca) dupa fiecare astfel de inta+plare) i+i era rau la sto+ac) iar la acest +o+ent eu repre,enta+ un punct de vedere) nu propriile +ele greseli4 $!i daca te-as provoca la o lupta pana la +oarte?$ $0entru ce? Doar ca sa vede+ cine e luptator +ai bun? "u as considera asta ca pe un act de ra,boi si as porni i+potriva ta cu tot ce as avea4 Adica) as folosi tehnologie si chi+ie si tehnici +oderne) pana te-as ucide4 Te-as i+pusca in ti+pul noptii de la doua sute de +etri distanta cu o pusca cu luneta) daca as avea oca,iaI a+ fost pregatit sa fac asta$ $!i daca a+ avea o divergenta personala) tu si cu +ine4 Hna serioasa?$ A+ devenit agitatI +a prinsese4 "ra+ in totalitate pentru duel si era+ profund de,a+agit ca duelul era ilegal4 Dupa parerea +ea) duelul fusese scos in afara legii de clasele conducatoare in secolul trecut) pentru a i+piedica uciderea pe ca+pul de onoare a progeniturilor lor din ce in ce +ai flescaite4 Incerca+ sa-i conving pe altii) insa) ca lupta pe viata si pe +oarte) dusa doar pentru a vedea cine e luptator +ai bun) era o ta+penie i+ensa4

De ce sa te bati cu el) cand) de fapt) puteti deveni prieteni si +erge la o bere i+preuna? $Atunci ne-a+ lupta fata in fata$) a+ bo+banit4 "l rase4 $>oi) grecii) aveti in 6rient reputatia unor ra,boinici neinfricati - atat in vre+urile trecute) cat si in cele +oderne4 Ai tai si-au castigat onoarea in #oreea) spre e5e+plu$ $Da) fir-ar sa fie) pentru viata si pentru patrie si pentru a-i prote=a pe cei inocenti) dar nu doar de dragul rahatului astuiaU PiciodataU$ John fu ne+ultu+it de i,bucnirea +eaI se ridica din scaun si se indeparta4 #and se intoarse) +a cal+ase+4 $Iti poti i+agina$) l-a+ intrebat) $cu+ ar fi daca patru sau cinci oa+eni ca tine ar putea sa lucre,e i+preuna in ar+onie) ceva ca un fel de universitate 6ccidentala) ca un cenL12 tru de cercetare)` decat sa se lupte intre ei? ` De fapt) +ai +ult ca un fel de biblioteca sau de acade+ie in sensul ale5andrian) decat ca o universitate +oderna4 $ Iti poti i+agina cu+ ar fi sa i+partasesti idei si e5perience cu un o+ ca tine?$ $"u a+ vrut sa fac astaI vrei sa convertesti convertitul) Kosta$) ,ise el +oale4 I%A+ +ers de doua ori in #hina) cau-tand oa+eni ca +ine) sperand sa gasesc un frate de invata-tura4 De doua ori a+ esuat4$ $Dar acu+ ?tii de e5istenta lor?$) a+ intrebat4 $Da$) ,ise el4 $!tiu ca e5ista cu siguranta doi si pot sa +ai si+t inca opt4 #red ca e5ista eel putin ,ece4$ !e lasa pe spate in scaun4 $Acu+ cativa ani)$ ,ise el) $trei din elevii +ei de Pivelul Trei au +ers in #hina si au pe-trecut acolo o luna) cautand practicanti de Pei Kung4 Au cautat peste tot) KostaI in centrele Taoiste) la te+plul !haolin) in +arile orase4 P-au gasit ni+ic - dar ni+ic4 In sfarsit) in ,iua dinainte sa piece) un negustor din Eei=ing le-a spus8 ):ei) aud ca sunteti in cautare de +aestri de Pei Kung4 "i bine) sa fiti in parcul cutare) la ora patru di+ineata4 "5ista un batran care vine acolo si practica Tai #hi #huanI el e un +are Maestru4$ Asa ca s-au dus la locul +entionat si s-au ascuns in tufisurile din apropiere4 "5act la ora patru) un batran aparu si incepu sa isi faca e5ercitiile de Tai #hi4 #and si-a ter+inat for+a) s-a dus la un bolovan +are -+i-au spus ca era inalt de un +etru. si sia trecut +ana peste el4 Apoi s-a dat la o parte si) de la o distanta de ,ece +etri sau +ai +ult) l-a lovit cu chi Eolovanul a crapat in doua4 "levii +ei s-au strecurat afara si au ingenuncheat) cerandu-i per+isiunea sa-i vorbeasca) dar el i-a ignorat si s-a indepartatI n-au indra,nit sa-l opreasca4 Desigur) stiuse tot ti+pul ca se aflasera acolo si) pur si si+plu) a vrut sa le trans+ita ca ei nu erau ni+ic) ca abilitatile lor erau acelea ale unor copii4$ $!ifu$) l-a+ intrebat) $oa+enii astia inteleg configuraL1L tia in care se afla lu+ea si ce ne asteapta? !tiu ce contributie pot sa aiba) stiu ca) poate) cu a=utorul lor a+ putea inlatura de,astrul ce a+eninta intreaga rasa u+ana? >oi) cei ,ece care ati ra+as) trebuie sa colaboratiU$ $Kosta) visator inocent$) spuse el4 $!i te astepti sa ne intalni+ cu totii) sa deveni+ dintr-o data buni prieteni si sa crea+ o noua stiinta din traditiile trecutului?$ $De ce nu? !unteti atat de putini ra+asi) incat fiecare dintre voi e pretios peste +asura4 De ce sa nu creati o noua stiinta? !tii) ca si Jedi in <a,boiul !telelor) al lui eorge Lucas) care a co+binat tehnologia cu +aiestria interioara4 #e e +ai bun din a+andoua lu+ile) !ifu4$ Ya+bi politicos4 $" un vis fru+os) Kosta$) spuse4 $Din pacate) nu eu sunt cel pe care trebuie sa-l convingi4$ $>rei sa stii in ce cred eu?$) il intrebai4 !pre neca,ul +eu) a+andoi oftara4 $Pu sunt sigur)$ rase John4 $Dar nu cred ca ni se va oferi vreo sansa) in orice ca,4$ $#red ca o+enirea s-a de,voltat pe doua carari diferite$) a+ spus4 $In 6ccident a+ +ers pe o abordare yang si ne-a+ intors inspre afara4 Pe +odifica+ si cataloga+ +ediul incon=urator) pentru ca el sa corespunda dorintelor noastre4 !tiinta noastra este o stiinta yang) vietile noastre sunt vieti yang4 In 6rient ati ur+at o abordare yin si v-ati intors spre interior4 >oi +odificati si antrenati fiinta u+ana - atat +intea) cat si corpul acesteia - ca sa devina puternica si co+pleta in +ediul pe care natura de=a l-a creat pentru voi) ca sa isi atinga potentialul deplin) fara a altera ni+ic4 A+bele

abordari- atat cea orientala) cat si cea occidentala) se refera la cultivarea puterii) dar pentru ca fiecare a ur+at linii diferite) nici una dintre abordari nu este corecta sau co+pleta) in sine4 "i bine) a venit vre+ea ca yin si yang sa fie i+preuna) ca la Pivelul 0atru4 "ste vre+ea ca o+enirea sa de,volte yin-yang kung4$ Mai voia+ sa le spun atatea lucruri) dar bariera lingvistica +a i+piedica4 Intuitiv) a+ stiut ca intelesesera esenta a ceea ce spusese+) dar voia+ cu disperare sa discut cu ei L11 detaliile4 Poi +ersesera+ prea departe in 6ccidentI era +o+entul ca oa+eni ca John) ulti+ii repre,entanti adevarati ai polului opus al de,voltarii o+enirii) sa ne salve,e pe noi de noi insine4 0rocesul industrial a fost) cu siguranta) si o binecuvantare) dar si un bleste+ pentru rasa u+ana4 "I ne-a per+is sa atinge+ noi cul+i ale de,voltarii tehnologice4 0e de alta parte) separand +estesugarul de produsul sau) incepuse cea ce avea sa fie un lung proces de separare a oa+enilor unii de altii - si a oa+enilor de lu+ea din =ur4 In esenta) atat procesul industrial) cat si econo+ia de consu+ isi aveau ba,ele in procesul de i,olare) de separare4 Riecare individ isi =uca +icul sau rol8 doar cei din straturile superioare ale societatii puteau sa le adune pe4toate laolalta4 0e cand 6rientul- si in special Taois+ul - era inte+eiat pe sinte,a) individul isi gasea puterea in unitatea sa cu lu+ea4 Adevaratul Taoist nu construia ,iduri intre sine si lu+e - u+ana sau de alta natura4 Trebuia sa invata+ asta) inca o data4 "ra +o+entul4 $Asculta$) spuse John cu blandete4 $Toti aborda+ viata intr-un +od care de,valuie cine sunte+ cu adevarat4 Pi+eni nu este niciodata +ai presus de asta4 Hneori ne testea,a chiar viata insasi) punandu-ne slabiciunile sub reflector4 $ 0racticantii siste+elor de kung fu nu sunt nici ei scutiti de asta8 uneori circu+stantele ne atrag in batalii unii i+potriva altora8 asta e kar+a noastra) daca vrei4 6a+enii astia - nu sunt rai) 0ur si si+plu) asta e +odul in care ei se testea,a pe sine4 0oti sa intelegi acet lucru? $ Ma gandea+ in cont+uare la serialul :ighlander4 $Iti inteleg cuvintele$) a+ spus) $dar nu sunt de acord cu acest +od de a rationa4$ $Interesant$) spuse John dintr-o dataI se ridica si se indeparta4 $!tii$ spuse celalalt barbat) pe un ton conspirativ) $si John obisnuia sa provoace oa+eni si sa fie provocat de oa+eni - o facea tot ti+pul cand era +ai tanar4 L1F !-a luptat intotdeaunaI niciodata nu a refu,at o provocare4 "u sunt un e5e+plu4 "u practica+ si preda+ stilul #alugaritei8 l-a+ infruntat pe John) pentru ca nu credea+ povestile despre el4 M-a batut si de atunci a+ devenit elevul lui4$ #e s-a inta+plat?$ $Tu ce cre,i? "ste i+posibil sa te lupti cu cineva care are o astfel de putere4 0entru el) a fost ca si cu+ s-ar fi luptat cu un bebelus4$ $Dar nu te-a ranit)$ $Eineinteles ca nu$ >rei sa au,i povestea unei provocari tipice?$ 4 $ EineintelesU$ John plecase in !tatele Hnite) in #alifornia) pentru ca au,ise ca in co+unitatea chine,a de acolo e5istau oa+eni care stapanisera chi-ul4 A cautat peste tot si nu a gasit ni+ic4 In sfarsit) a gasit un tip in !an Rrancisco) unul care era +aestru de #hi Kung4 John i-a cerut sa vada o de+onstratie4 $"i bine) o+ul a luat doua vase de lut) cate unul in fiecare +ana si apoi le-a strans) e5pirand cu forta4 #ele doua vase s-au spart in bucati4 6+ul s-a uitat la JohnI John n-a spus ni+ic4 Atunci o+ul a luat un cui si I-a bagat In tablia unei +ese) i+pingandu-I cu pu+nul4 Pici acu+ John nu a spus ni+ic4 In sfarsit) o+ul a cerut unui elev al sau sa ii aduca un cutit +are si a stat acolo) facand for+a #hi Kung nu+ita $#a+asa de Rier$) pe cand elevul il ataca cu cutitul4 "levul nu a reusit sa-l taie4 $John s-a intors catre unul dintre

elevii sai) pe care ii luase cu el) si I-a tri+is cu o treaba4 Apoi i-a vorbit +aestrului de #hi Kung4 Ai ter+inat?S) I-a intrebat John4 Da) a raspuns o+ul) cu ceva intar,iere4 $Eine4 Ai niste +one,i? $ Mone,i? #e fel de +one,i?S 4 $6) orice fel de +one,i sunt bune4 $ 6+ul ii dadu doua +one,i de un sfert4 L1O John Ie puse in centrul pal+elor si stranse4 Apoi Ie dadu inapoi o+ului) indoite la =u+atate4 #and o+ul a va,ut +one,ile) aproape ca i-au iesit ochii din orbite4 $Ai un bat chine,esc ? $) intreba John4 6+ul ii gasi un bat si John il i+pinse in si prin tablia +esei cu pal+a) chiar langa cui4 Maestrul de #hi Kung ra+ase tacut) Apoi elevul lui John se intoarse8 reusise sa gaseasca un brici cu la+a dreapta) la un +aga,in de taca+uri din apropiere4 John ii dadu briciul +aestrului de #hi Kung si ii ceru sa-l taie4 In orice loc dorea4 6+ul incerca din rasputeri) dar nu reusi sa-l raneasca pe John) chiar daca) in final) si-a anga=at in asta toata puterea si toata e+otia4 $!i ce s-Sa inta+plat dupa aceea?$) a+ intrebat4 Pi+ic4 6+ul pierduse concursul4$ !i a devenit elevul lui John?$ $Pu4 "ra prea +andru4$ $!tii de ce a pierdut o+ul acela?$) intreba John dintr-o data) din spatele nostru4 !e furisase in tacere si asculta4 0entru ca avea nu+ai chi yang?$) a+ raspuns eu4 $Asa este4 "ra un practicant devotat) dar nu avea toate infor+atiile necesare4 "l facea #hi Kung) dar nu Pei Kung4 0oti sa te antrene,i o viata si sa nu a=ungi nicaieri) daca antrena+entul tau nu este corect4 Pu contea,a cat de +ult te antrene,iI contea,a doar cu+ te antrene,iI in orice +o+ent la care practici4$ 4 $0entru noi) in 6ccident)$ a+ spus eu) $+editatia este dificila4$ $Da$) spuse el4 $"ste greu sa stai linistit in vre+urile noastre) dar linistea este) in final) cheia succesului4 !unte+ suprasti+ulati de +ediul nostru4 E greu sa va mentineti gandurile in momentul %re&ent>acum si aici?= nu-iasaA Mereu va uitati in fata) in spate) va Ingri=orati de una) va infuriati de alta4 Trebuie sa va aduceti +intea unde va aflati acu+ - nu unde ati fost) sau unde vreti sa fiti4$ $!i cu+ fac asta?$ L1G $Pu pot sa-ti spun4 Riecare isi gaseste calea4$ Minunat) +i-a+ ,is4 !per sa reusesc intr-o ,i4 L-a+ intrebat) $!ifu) Pivelul 0atru se co+pletea,a strict prin +editatie) nu?$ A $Da$8 spuse el4 $Meditatia este cea +ai i+portanta4 #and +edite,i) iti echilibre,i +intea constienta cu cea subconstienta4 In aceste vre+uri a+ a=uns sa ne ignora+ siste+ul li+bic) trunchiul cerebral si ne concentra+ doar pe partea anterioara a creierului si pe logica si+pla4 Dar asta nu este ceva natural si ne li+itea,a capacitatile4 "ste ca si cu+ ar folosi doar o +ana) cand ai la dispo,itie doua4$ $Dar cu+ se poate sa nu fi+ afectati de tot stresul si de graba din vietile noastre?$) a+ intrebat4$ $" greu 44 Trebuie sa faci alegeri constiente cu privire la stilul tau de viata4 De e5e+plu) ca sa a=ung la Pivelul 0atru) eu a+ plecat de acasa si a+ petrecut un an de ,ile in =ungla) A+ facut asta) ca sa a=ung la o stare de cal+ total4 A+ revenit la pri+itivI asta e cel +ai i+portant4 Mintea ta trebuie sa fie e5tre+ de linistita) pentru ca yang si yin sa se alature) "u a+ reusit sa ter+in Pivelul 0atru intr-un an dupa ce a+ ter+inat Pivelul Trei) sa stii4$ $!i cu+ a fost?$ $"fortul te face foarte slab - poate +ai slab decat cand ai inceput sa te antrene,i4 Iti $ade+enesti$ cei doi centri sa se i+preune,e ca doi iubiti) po,itivul si negativul4 0ri+a oara cand a+ reusit si s-au intalnit) puterea a fost atat de +are incat a+ lesinat) dupa cu+ ti-a+ +ai spus4 Dar cartea pe care +i-o daduse Maestrul +eu despre puterea interioara spunea8 )ignora durerea4 Pu te concentra pe eaI daca te concentre,i pe ea) aceasta va devenii de nesuporat4 A+ ur+at acel sfat dar nici data ur+atoare cand a+ incercat) nu a+ putut sa suport4 Abia la a treia incercare a+ reusit sa apuc puterea si sa +a tin de ea vre+e de ,ece +inute4 Atunci a fost a +ea4$

$!i atunci ai devenit cu+ esti acu+?$ <ase4 $Eineinteles ca nu Kosta) inca +ai avea+ de proL1A gresat4 !tii) cand esti la Pivelul 0atru) trebuie sa au,i si sa te lupti cincispre,ece +inute ca sa faci puterea sa iasa4 A+ inceput sa o folosesc doar cand a+ ter+inat Pivelul #inci4 $Deci ai bateria in sto+ac) dar +ai ai de legat cablurile4 $EineintelesU La inceput) cat de puternic esti) depinde de cat de +uite cabluri esti in stare sa legi4$ La inceput 4 Da4 Dupa aceea) pe +asura ce +ergi +ai departe) devine +ai co+plicat4$ Dar cand cineva ter+ina Pivelul 0atru este hsien) $ nu-i asa4 "ste ne+uritor?$ $Pu) dupa parerea +ea4 "u cred ca cineva4 trebuie sa treaca de Pivelul Trei,eci) ca sa fie considerat hsien4 A+ vrut sa intreb de ce) dar +i-a+ dat sea+a ea John nu avea chef sa continue conversatia4 Riul sau) John) ne salva din situatie8 veni si-l provoca pe tatal sau la un =oc de ping-pong4 John nu putea niciodata sa re,iste unei provocari4 L1M (A+IT-L/L AL 0II-LEA 5I1 si 5A1" Titani in ai carui ochi ne+uritori) !uferintele +uritorilor) va,ute in trista lor realitate) Pu erau ca acele lucruri ce ,eii le dispretuiesc #are-ti fu reco+pensa pentru +ila? 6 tacuta suferinta) intensa8 stanca) vulturul si lantul4 Toate) pentru ca cel +andru sa si+ta durerea 444 eorge ordon) Lord Eyron) 0ro+etheus Andreas era un australian de origine polone,a) cu toata e5uberanta si deschiderea unui australian tipic - o versiune +ai tanara a lui 0aul :ogan) daca vreti4 "ra un frate de invatatura8 ne intalnisera+ in Java) la casa lui #hang !ifu) intr-una din calatoriile +ele acolo4 A te afla in prea=+a lui Andreas inse+na sa te gasesti in prea=+a neincetatului sau potop de bere si tigariI de obicei era distractiv4 !i Andreas) la randul sau) ii Intalnise pe #hang !ifu in conditii prea bi,are ca sa fie o si+pla coincidenta - il cautase vre+e de noua ani dupa ce va,use Inelul de foc4 !ub indru+area profesorului nostru a+ trecut i+preuna prin +ulte e5periente ciudate si facea+ schi+b de i+presii) ori de cate ori avea+ oca,ia4 Acu+ ne afla+ din nou pe dru+ spre fer+a de creveti) intr-o dubita ce +ergea cu vite,a) in ti+p ce John) se toc+ea L1B cu soselele din Java) cu flerul sau obisnuit4 #u noi se +ai afla si :andoko) un chine, de ase+enea frate de invatatura) un bun prieten si translatorul nostru de nade=de pentru #hang !ifu) atunci cand discutia devenea prea $profunda pentru engle,a conversationala4` SW 2ando,o este %re&ent in toate conversatiile %rofunde din aceasta carteO doar ca= %entru ra%iditate= contributia sa a fost inde%artatii## Multe dintre %rinci%alele idei filosofice sunt ceea ce mi-a tradus 2ando,o din ceea ce imi s%unea >si mie si altora? (hang 3ifu in limba chine&a#T :andoko avea o proble+a la piciorul drept) o afectiune neurologica congenitala ce ra+asese nevindecata pana ce ii intalnise pe #hang !ifu) cu +ulti ani in ur+a4 #a ur+are a trata+entului continuu) piciorul sau se recuperaI nervi ce fusesera ador+iti vre+e de trei,eci de ani reveneau la viata4 "ra incredibil sa ve,i asa ceva4 De fiecare data cand i+i vi,ita+ profesorul) vedea+ ca piciorul prietenului +eu devenea din ce in ce +ai puternic) +uschii din ce in ce +ai pronuntat iar circu+ferinta coapsei sale) odata atrofiata si flescaita) era +ai +are si +ai puternica de fiecare data4 !ifu ne a+u,a cu un flu5 continuu de povesti despre tineretea sa) despre antrena+ente) despre profesorul sau4 Pe pro+isese si o de+onstratie neobisnuita pentru seara aceea8 una prin care avea sa ne arate cu+ erau) de fapt) cele doua forte opuse) yin si yangI cu totii era+ incantati de calatorie si nerabdatori sa vede+ spectacolul4

#hiar !ifu ne invitase la fer+a de creveti) iar asta era un lucru neobisnuit in sineI de obicei) doar ne spunea sa-l astepta+ pana se intorcea4 Ter+inase+ Pivelul Hnu si incepuse+ Pivelul DoiI cele +ai grele etape se asterneau in fata +ea4 0ana atunci nu +a antrenase+ serios) ci +ai degraba de co+ple,enta4 6 serie lunga de proble+e personale - de la +oartea4 tatalui +eu din cau,a unui cancer la pla+ani si pana la un sir de proble+e financiare -+i-au l+piedicat serios antrena+entele4 La aceste proble+e se adauga si faptul ca pana atunci reusise+

L1N sa citesc tot ce se scrisese in engle,este despre Pei Kung) #hi Kung si Taois+I +ultele teorii si +etode pre,entate i+i creasera o stare de +are confu,ie si +a facusera sa investesc +ult efort4 Pu de+ult -doar de curand. incepuse+ sa inteleg cele doua idei pe care profesorul +eu Ie avansase inca de la inceput4 0ri+a era ca) desi profesorii din linia lui veneau din centre taoiste si +ulte dintre teorii se structurau pe principiile taoiste) profesorul +eu nu era cu adevarat un taoist4 !i a doua) ca e5istau tot atatea +etode de Pei Kung si #hi Kung) cati +aestri chine,i sunt4 #u siguranta) ni+eni nu ar trebui sa incerce sa avanse,e luandu-se dupa carti4 $P-o sa faci decat sa te incurci in felul acesta$) i+i spusese John4 Aflase+ ulterior ca) in ceea ce privea propriul +eu antrena+ent) avusese dreptate4 Pei Kung si #hi Kung erau) in esenta) +anifestari ale stiintei si filosofiei chine,eI de-a lungul ti+pului) acestea adoptasera diverse abordari religioase) pur si si+plu pentru a supravietui4 Insa eu) fiind o+ de stiinta prin natura +ea) a trebuit sa Ie pun pe toate laolalta) din punct de vedere istoric si cultural) inainte sa ur+e, o anu+e cale4 Dupa ce +i-a+ clarificat aceasta parte) a+ putut sa +a concentre, pe antrena+ent4 Pe-a+ oprit la un restaurant de pe dru+ si a+ infulecat portii uriase de +ancare invechita4 Locul unde avea afacerea profesorul +eu era in apropiereI se duse sa faca o treaba si ne lasa acolo4 A+ stat sa-l astepta+ in fata unui pahar de #oca #ola calda4 4 $#e cre,i ca o sa ne arate in seara asta?$) intreba Andreas4 0ronuntia lui era ca+ cu+ ar fi fost a lui #rocodile Dundee) dupa o sapta+ana de betie4 Andreas incerca sa-+i arunce o tigara8 degetele ii erau patate de nicotina4 $#ine stie4 #eva ui+itor$) a+ spus eu) facand o gri+asa si aruncand eu delectare betisorul cancerigen intact intr-o galeata de gunoi4 "ra+ obosit si intr-o dispo,itie caustica4 6 proble+a la sto+ac +a facuse sa pierd vreo cinci kilogra+eI hainele i+i atarnau ca niste ,drente4 LF2 $"i) haide) Kosta4 Pu +ai fi asa +orocanos8 inveseleste-te nitel4$ $!tii$) ii ,ise :andoko lui Andreas) $Kosta e seniorul tauI trebuie sa i te adrese,i intotdeauna cu respect4$ $0e naiba4$ $!i +ie la fel4 Poi sunte+ +ai +ari) tu esti +ai tanar - noi ave+ vechi+e4$ #onfucianis+ul inradacinat care ii lega pe toti e5patriatil chine,i era o sursa nesfarsita de suferinta pentru noi) occidentaliiI nu era+ de acord cu aceasta etica si adesea asta ne crea proble+e4 #a grec) desi credea+ ca varsta trebuie respectata) stia+ si ca e5istau o gra+ada de batrani prosti4 Ideea de a +a ploconi in fata cuiva) doar pentru ca era +ai in varsta -sau +ai bogat. facea sangele sa-+i fiarba in vine4` SW .ogatia si educatia merg mana in mana %entru e4%atriatii chine&iO conce%tul %e care il avem noi in 0est= de clasa de mi@loc foarte bine educata= nu este e4trem de ras%anditT Trebuie sa intelegeti ca) in vre+e ce noi) in 6ccident) gasi+ frecvent in literatura i+aginea parintelui care +oare pentru a-si salva copilul) in confucianis+ rolurile acestea sunt inversateI copilul este cel care +oare indatorat parintelui4 0entru +ine) era o filosofie straina si ciudata si nu +a +ula+ deloc pe ea4 In anii care au ur+at) dispretul pe care ii avea+ pentru +oralitatea confucianista avea sa-+i cree,e proble+e4 Andreas) pur si si+plu) nu putea digera ideea ca eu era+ senior fata de el4

0ustiul se infierbanta$) a+ spus eu) si a+ inceput cu totii sa rade+4 $!a-ti spun eu ce a+ va,ut$) i-a+ spus lui Andreas4 $Anul trecut) John a vrut sa i+i arate cu+ este yangul4 "ra noapte) Toc+ai ter+inase de =ucat ping-pong cu Johann) asa cu+ fac in fiecare seara4 !ifu a luat +ingea de ping-pong in +ana stanga si a tinut-o in centrul pal+ei4 !i-a deschis +ainile si a tinut pal+a dreapta la o distanta de vreo sai,eci de

LFL centi+etri4 Erusc) in +inge a inceput sa pulse,e o lu+ina albastru-violetI facea un ,go+ot - ca un fel de ciripit de canar4 Din +inge sareau scantei alb-albastrui catre pal+a lui dreaptaI erau ca niste fulgere in +iniatura4 A tinut +ingea in sus pentru cateva secunde) apoi +i-a dat-o +ie4 Pu era e5tre+ de fierbinte) dar era calda4 Mi-a+ facut nu+arul obisnuit si a+ taiat-o pe =u+atate pe loc) lucru care a enervat pe toata lu+ea) pentru ca era ulti+a +inge din casa si ei doreau sa-si continue =ocul4 Dar trebuia sa +a asigur ca nu erau nici un fel de circuite inauntru4$ 4 $Mari %robleme in mica (hina -.ig Trouble in Little.9= &ise 2ando,o= referindu-se la o scena asemanatoare de la ince%utul filmului lui John (ar%enter4 1ota DM: fil+ul e poate vedea la adresa de +ai =os8 Eig Trouble in Little #hina 0art L http8%%www4youtube4co+%watch?v@>!veL2<<;!ACfeature@related $Da$) a+ dat din cap) dar +intea i+i era in alta parte4 Ma gandea+) asa cu+ facuse+ si in seara de+onstratiei cu pricina) la lucrarile lui ;ilhel+ <eich din perioada anilor LNO2 si LNG24 <eich spusese ca particulele fortei vitale necunoscute pe care o descoperise) pe care o nu+ise $bioni de orgon$) erau albastre4 "ra aproape culoarea pe care o avea chi-ul yang pe care-l va,use+ cu ochii +ei atunci cand profesorul +eu il stransese in +inge) cu forta intentiei sale4 lar chi era) in esenta) forta vitala4 "5istau +otive pentru care aceasta de+onstratie fusese cea +ai i+portanta dintre toate pe care le va,use+8 ea definise natura chi-ului yang4 In pri+ul rand) suprafata +ingii de ping-pong era facuta din plastic solid) fara pori) iar +ingea in sine era goala4 I+ediat I-a+ intrebat pe John daca putea reproduce de+onstratia cu o bila de cauciuc) plina ' raspunsul lui a fost negativI pentru ca acest test sa functione,e +ingea trebuia sa fie goala4 Declaratia lui insa eIIHia ca nu asistase+ la un feno+en de suprafata4 Mai degraba) energia fusese transferata in interiorul +ingii) unde stralucise ca un bee obisnuit) In sensul fi,icii +oleculare) asta inse+na si ca energia pe care John o nu+ea chi yang nu era nici particula) nici unda) ci a+bele4

LF1 "ra+ convins ca de+onstratia arata ca yang chi-ul era un feno+en solar) chiar asa cu+ +entionau clasicii chine,i4 ;ilhel+ <eich a +urit intr-o inchisoare federala) in LNGM) in ur+a unei goane dupa vra=itoare a guvernului !HA) in ti+pul careia Iucrarile si notitele lui au fost capturate4 Daca el a descoperit chi-ul yang si a fost persecutat de structurile de putere de atunci) oare cine erau cei ce n-ar fi dorit ca astfel de cunoastere sa devina una obisnuita? Intrebarea asta +-a infricosatI +a nelinistea ceea ce ur+a sa infrunt) cand avea+ sa +a apuc de cartea lui !ifu4 0osibilitatea ca chi-ul yang sa aiba culoarea albastra era i+portanta pentru +ine) personal) si dintr-un alt +otiv4 De-a lungul istoriei) printre popoarele de pe +aIul Mediteranei era ceva obisnuit sa se poarte +argele aUbastre sau talis+ane albastre) ca Ieac i+potriva deochiului4 0ractica vine din ti+purile neolitice si continua si asta,i4 !a inse+ne oare acest Iucru ca purtarea culorii albastre era) pur si si+plu folosirea culorii yang) ca protectie i+potriva puterii yin4 "ra o speculatie interesanta4 $Mana dreapta ii devenise co+plet yin) iar +ana stanga era yang) astfel ca intre ele ,burau scantei ,ise :andoko4 A+ dat din cap) inca gandindu-+a la <eich si la orgonul Iui4 In seara aceea) stand pe o canapea) in biroul confortabil al lui John) noi trei invartea+ pe toate partile proble+a naturii e5acte a energiei yin si a celei yang4

Johnne-a privit fetele a co+andat cafea pentru toti patru) apoi s-a ase,at confortabil in scaunul de la birouI stia ca avea sa fie o conversatie lunga4 $Qin si yang$) spuse el incet) $e5ista in lu+e4 "le sunt forte universale care se gasesc peste tot in natura) de la un capat al universului) la celalalt4 Pu sunt doar concepte filo,ofice - ele sunt forte fi,ice efective) care pot fi e5peri+entate si observate de oricine4$ $De unde vine chi-ul yang?$) a+ intrebat) LFF $"I se afla in aer4 Patura il creea,a) viata il foloseste4 Toate lucrurile vii au atat chi yin) cat si chi yang4$ Lovi cu pu+nul in birou4 $Asta este yang4 De la sine) yang este lipsit de viata4 0entru ca sa e5iste viata) un corp trebuie sa aiba atat yin) cat si yang4$ Toate lucrurile ii poarta in spinare pe yin4 si il i+bratisea,a pe yangS cand cele doua se co+bina energia vietii este creata in +od ar+onios4 Aceasta fra,a din Tao Te #hing i+i aparu din nou in +inteI era+ intrigat de +odul in care invataturile lui !ifu co+pletau si) in acelasi ti+p) contra,iceau literatura despre Taois+ e5istenta4 $#and spui) toate lucrurile vii) vrei sa spui plante) ani+ale 444 ?$ $ToateU Tot ce este viu are chi yin si chi yang4$ $De unde vine chi-ul yin?$) intreba Andreas4 $De la pa+ant) Qin-ul vine de la pa+ant4 "ste ca un fel de feno+en de ca+p ce ne hraneste forta vitala si care poate fi blocat de +ateriale i,olatoare4 !pre e5e+plu) daca ai un covor facut din +ateriale sintetice in casa) chi-ul yin nu poate trece prin eI4 Asta nu e chiar bine pentru sanatatsa tao $ #hi-ul yin intra in corp printr-un punct de acupunctura pe care il nu+i+ hui yin) adauga eI4 Acesta este a+plasat intre tractul urinar si anus4$ ooo) +-a+ gandit cu ui+ire4 Tata #er si Ma+a 0a+antI chiar ne dati viata4 #hiar asa cu+ credeau toate culturile vechi ale Iu+ii4 Iar noi) ca specie) distrugea+ totul in goana noastra dupa aur4 Mva+ intrebat daca in viitor va e5ista destul aer curat pentru ca generana ur+atoaro sa-si poata pri+i portia de chi yang4 !au +acar sa-si poata gasi un loc cu copaci) in care sa poata sta Iinistiti si sa isi adune chi yin4 0robabil ca nu4 $#and ne antrena+ pentru Pivelul Hnu) colecta+ doar chiyang?$ intreba Andreas4 $Pu4 Adunati atat chi yin) cat si chi yang) intrucat cele doua +erg intotdeauna i+preuna) Iuptandu-se) una incerLFO cand tot ti+pul sa o co+plete,e pe cealalta4 Dar in dantien puneti doar chi yang4 #hi-ul yin +erge altundeva in corp4 >a este inutil) inainte sa ter+inati Pivelul 0atru4$ $!i pentru Pivelul Doi$) a+ intrebat eu) $co+pri+a+ chi-ul yang in dantien) corect?$ $Da$) spuse John4 !coase o foaie de hartie) lua un creion si desena pe ea un cerc4 !a spune+ ca asta e dantien-ul) da? Mai intai el este gol -1ivelul 8ero.I apoi il u+ple+ cu chi yang -1ivelul /nu.4 Deci8

$Apoi) pentru 1ivelul Doi) co+pri+a+ chi-ul yang si introduce+) de fapt) o cantitate dubla pe aceeasi suprafata4 6 intari+) ca sa spune+ asa4 La asta lucre,i tu acu+) Kosta4 Dupa cu+ stii) pentru incheierea acestui antrena+ent este nevoie de abstinenta se5uala4$ 0e hartie) desena8 Pu +a incanta prea +ult partea cu abstinenta se5uala) dar re,ultatele erau de necontestat si nu se putea altfel4 "5plicatia lui #hang !ifu fusese foarte diferita de cea pre,entata prin alte teorii pe care le citise+4 #onfor+ literaturii chine,e obisnuite) ideea era ca energia din sper+a barbatului LFG -cuvantul chine,esc =ing insea+na) in acelasi ti+p) si $sper+a si esenta. se transfor+a in chi4 #hang !ifu spusese) pur si si+plu) ca abstinenta se5uala tinea $portile dantienului deschise) astfel incat sa putern co+pri+a chi-ul4 Pu avea+ idee daca +etodologia efectiva ur+a un +odel sau pe celalalt) sau pe a+beleI stia+ ca) atund cand +a antrena+ consecvent) nu avea+ nici o proble+a sa nu e=acule,) fie ca facea+ se5 fara e=aculare) fie ca practica+ abstinenta4 Pu avea+ idee daca asta inse+na ca =ing-ul se transfor+a in chi4 $!i Pivelul Trei? a+ intrebat) Ma surprinde ca +i-a raspuns) $La 1ivelul Trei face+ dantien-ul +obil4 #u alte cuvinte) pute+ sa-l face+ sa se +iste4 Asa ca in i+aginea de +ai =os8

$Mai intai ii +isca+ in aceste patru directii ca un 74 Dupa aceea pute+ sa-l face+ sa se +iste oriunde$) continua el4 M-a+ gandit la asta4 Avea+ un prieten in recia) care era +aestru corea8r8 de Tang !oo Do si practicant de neikung4 In repetate randuri) el facuse de+onstratii In public) in care spusese doua scanduri de le+n de doi pe patru) invitand pe oricine din public sa incerce sa faca acelasi lucru) inainte sa o faca el -ni+eni nu indra,nea.4 LFA 6+ul acesta avea o $+inge$ in sto+ac) in ,ona dantien-ului- o +asa solida pe care o +isca dupa dorinta4 0rin utili,area acestei +ingi) dupa cu+ aratase John) o+ul putea sa-si treaca energia in brate si in picioare4 Hn doctor) dupa ce l-a e5a+inat) a cre,ut ca prietenul +eu are cancer) cand a si+tit i+ensa for+atiune8 doctorul sarise in sus inspai+antat) cand prietenul +eu isi +iscase bila aceea incoace si incolo4 l-a+ spus asta lui John4 $" la fel si pentru noi$) raspunse el) dupa o lunga tacere4 6+ul acela este cel putin la Pivelul Trei4$ $>rei sa spui ca +ingea care se +isca in sto+ac corespunde cu Pivelul Trei la noi?$) a+ intrebat4 Da4 "ste o bucata solida de chi yang intarit) din care $ se poate ali+enta si pe care o poate folosi dupa cu+ vrea4 $!ifu) care este diferenta de abilitate intre) de e5e+plu) cineva de la Pivelul #inci si cineva de la Pivelul !ase?$4 intreba Andreas4 $0uterea se dublea,a$) spuse John cu si+plitate4 $0entru fiecare nivel dupa Pivelul Trei) puterea se dublea,a4$ $!tai putin$) a+ spus eu4 :andoko) Andreas si cu +ine ne uita+ unii la altii) socati4 $!ifu) adica) vrei sa spui 444 $ $Da4 Riecare nivel are putere dubla fata de cel precedent4$ Deci Pivelul !ase are de doua ori puterea de la PiveluI #inci) Pivelul !apte de doua ori puterea de la Pivelul !ase - si asa +ai departe 44 )$ spuse :andoko rar4 $Da$) ,ise John) si+plu4 4 :andoko si cu +ine ne-a+ uitat din nou unul la altul4 !tatea+ cu gura deschisa4 0robabil ca scena era intr-un fel suprarealista) ca un fil+ +ut4 $Iisuse$) a+ spus4 I+plicatia era ca nivelurile de putere progresau e5ponential) ur+and legea algebrica 1-5-F.4 #ineva care se afla la Pivelul 0atru era de doua ori +ai puternic decat o fiinta u+ana4 #ineva la Pivelul !ase era de 15151 @ B ori +ai puternic4 lar cineva la Pivelul Trei,eci era de 11M de ori -in +are) LFM ca+ de LFO de +iIioane de ori. +ai puternic decat o fiinta u+ana +edie) cel putin din punctul de vedere al fortei vitaIe4 "i) era+ sigur ca e5ista un algorit+ si ca nu+erele nu ur+au o progresie liniara cu e5actitate) asa cu+ parea sa o sugere,e traditia lui John) dar chiar si daca era o +ar=a de G2a) care era proble+a? 6ricu+ cineva la Pivelul Trei,eci ar fi444 un Du+ne,eu pentru orice scop practic4 "ra+ bucuros ca statea+ =os4 "ra i+perativ ca aceasta putere sa nu a=unga pe +aini gresite in vre+urile noastre4 Asta inse+na nu nu+ai ele+entele cri+inale -povestile lui John aratasera ca o astfel de putere se putea obtine) indiferent de etica persoanei.) dar si !ocietatea Internationala de 0roduse de #onsu+4 Pu se poate i+agina ce ar putea face o corporatie +ultinationala daca ar avea in spate o astfel de forta4 !au chiar o agentie guverna+entala4 $!tii$) spuse John) $in intreaga istorie a #hinei au e5istat doar doi oa+eni care au a=uns pana la Pivelul !apte,eci si doi4 Hnul a fost Ta+o) sau Eodhidhar+a) care i-a invatat pe calugarii de la !haolin4 #elalalt fost (hang 3an )eng) din ;utang-0ai) care a fost si el unul dintre principalii +aestri in linia scolii noastre4JPota LLK $!tai putin) !ifu$) ,ise Andreas4 $Acelasi #hang !an Reng despre care se spune ca a pus ba,ele stilului Tai #hi #huan?$ $Pu pot sa iti spun daca a pus sau nu ba,ele Tai #hi$) raspunse John4 $!tiu ca a studiat o vre+e la te+plul !haolin si ca) dupa un ti+p petrecut in i,olare) a a=uns la 1ivelul sa%te&eci si doi) studiind Taois+ul4

A pus) insa) ba,ele scolii interne de kung fu) din care face+ si noi parte4 Linia noastra +erge inapoi pana la #hang !an Reng) stii4$ $!ifu$) a+ intrebat rar) $cand cre,i ca a trait #hang !an Reng?$ $Acu+ aproape o +ie de ani$) spuse el4 $De ce?$ Dinastia !ung) +-a+ gandit4 #hiar asa cu+ sustin si povestile despre el4 $0entru ca diferite docu+ente Il plaseaLFB ,a Ia diferite +o+ente in istoria #hinei$) a+ spus 444 $Hnii spun ca a a=uns pana la varsta de cinci sute de ani4 AIti spun ca +ai traieste si asta,i ca nu a +urit niciodataJ Pota L1K4$ John ra+ase tacut) $"ra la PiveIuI !apte,eci si doi ) spuse el si+plu4 $!-ar putea sa fie inca in viata?$ $Pu4 A trait pana la varsta de doua sute de ani si a +urit) ca orice o+4 La fel si Eodhidhar+a4 4 $!ifu$) ,ise Andreas) ne spui acu+ despre Pivelul 0atru?$ Daca doriti 444 #and a+ ter+inat cu Pivelul Trei ne tri+ite+ chi-ul yang in =os) catre hui yin4 Acolo se va aduna tot atata yin) cat yang a+ tri+is4 Dupa un ti+p) poate luni sau ani) yin si yang se ridica i+preuna4 asa8

$#ercul alb este yang) cercul negru este yin8 "le plutesc in interiorul corpului) iar durerea este incredibila) constanta4 Pu+ai daca ai disciplina de a o ignora) nu+ai asa poti sa le controle,i si sa Ie prin,i puterea in interiorul tantien-ului tau4 La acel +o+ent) ele se strang i+preuna si iau aceasta for+a) ca si si+bolul tai chi$ "u +ai va,use+ asta) asa ca nu a+ fost atat de surprins ca ceilalti doi$ 4 $Daca reusesti$ continua John) $fortandu-Ie i+preuna) LFN Ie obligi sa si reactione,e) <etine) ele nu sunt ca si polii electriciI ele nu se atrag) ci se resping4 Asa se generea,a scanteia) fulgerul dintre cele doua - si atunci incepi sa fii ca +ine4$ $!i daca nu reusi+?$) a+ intrebat eu 44 $Atunci probabil ca veti +uri$) raspunse John usor) $Pu are rost sa faci genul asta de antrena+ent daca nu esti pregatit sa +ori pentru el4$ !e lasa o tacere apasatoare4 $De e5e+plu$) continua John) $stii despre Mo-T,u ?$ $Da4$ $Mo-T,u a fost fondatorul liniei noastre4 "l stia despre chi-ul yin si despre chi-ul yang) dar nu avea nici o idee cu+ sa le puna Iaolalta4 Asa ca a e5peri+entat cu elevii luiI unuia i-a spus sa incerce intr-un fel) altuia sa incerce in alt fel4 Multi au +uritI Ie datora+ respectul nostru acelor oa+eni) caci fara sacrificiul lor nu a+ fi descoperit +etoda precisa prin care pute+ pune laolalta cele doua energii4 Pu stia+ ce sa cred despre astaI cu siguranta) era un lucru crud sa tri+iti oa+enii la +oarte) intr-un soi de Iaborator u+an4 Dar) pe de alta parte) nu +ultora Ie pasa sa isi a+inteasca +odul in care guvernele noastre

absorbisera) cu bucurie) infor+atiile venite din laboratoarele na,iste de e5peri+ente asupra pri,onierilor evrei4 !i cat din cunoasterea noastra +edicala se ba,a acu+ pe aceste date? #a societate) ne pierduse+ dreptul de a =udeca astfel de lucruri4 $!i Mo- T,u a reusit?$ a+ intrebat4 $Pu4 Piciodata nu a putut sa faca yang-ul sa se intaIneasca cu yin-ul4 Asta a reusit-o un profesor necunoscut al scolii lui Mo-T,u) nu+it Mo-0ai -cu sute de ani +ai tar,iu4 Dupa el) au +ai e5istat diversi +aestri principali la diferite niveluri) pana la (hang 3an )eug) care a devenit pri+ul care a a=uns la Pivelul !apte,eci si Doi4 "I ne-a lasat o carte care pre,enta +etodaI este cartea pe care +i-a lasat-o Liao !ifu4 #and vei a=unge la Pivelul Trei - daca vei a=unge vreodata - o poti copia4 Dar trebuie +ai intai sa inveti sa citesti in chine,a veche4$ LO2 $0oti sa ne arati cu+ sunt yin si yang) individual?$) intreba Andreas4 $Da) Atinge-+i +ana4$ John isi intinse bratul si Andreas ii atinse degetele cu degetele sale4 John tri+ise un fulger de chi prin degeteI i+ediat) Andreas isi retrase +ana ca si cu+ l-ar fi ars4 "u patise+ la fel in repetate randuri) in trecut4 $" fierbinte) nu-i asa?$) rase John4 $Deci) cand faci de+onstratia cu ,iarul care ia foc) tri+iti chi yang catre el?$ $Da4$ $!i cu+ este chi-ul yin?$ 4Qin-ul este pasiv 4"l poate doar sa ur+e,e) niciodata sa conduca4 "l poate absorbi energie) dar nu poate niciodata sa initie,e +iscarea4#unosti ritualurile in care oa+enii +erg pe carbuni incinsi si lucruri de genul acesta?$ $Da4$ $Le ave+ si noi in recia$) a+ intervenit si eu4 $La noi se nu+esc Anastenaria4$ Andreas +a fi5a cu privirea) $#and+ergi pe carbuni incinsi folosesti chi yin$) spuse John4 $ Hneori boa+enii folosese yin-ul propriilor lor corpuri) alteori este vorba de chi-ul yin al spiritelor4 "nergia yin absoarbe energia yang a focului4$` W Multi cercetatori au %ostulat e4istenta unei forte necunoscute care sa e4%lice mersul %e foc= deoarece atat legea efectului Leidenfrost= cat si legea conductivitatii termice %ar a fi insuficiente %entru e4%licatie= Interesant) +-a+ gandit4 #onfor+ teoriei +edicale chine,e) punctul de acupunctura yong/uan se gaseste pe talpa picioruluiI el este asociat cu +eridianul rinichi) care se considera a fi yin4 6are chi-ul yin se depo,ita in rinichi - si apoi chi-ul acesta curgea cu+va de-a lungul +eridianului) pe talpa piciorului) pentru a prote=a persoana care +ergea pe carbuni? $0ot sa-ti arat cu+ este yin$) ,ise John) $Pu+ai o clipa4$ Disparu pentru cateva +inute4 LOL #and se intoarse) aduse o pusca cu aer co+pri+at) din acelea in care trebuie sa po+pe,i ca sa se incarce) si o cutie de carton plina cu alice de plu+b4 Lua o cutie de conserve de fructe) goala) alia=ul nu era alu+iniul subtire ca la cutiile de #oca #ola) ci un +etal +ai gros) precu+ tabla din care se fac conservele de peste) de e5e+plu4 John incepu sa po+pe,e pusca cu aer dupa vreo douaspre,ece cicluri co+plete) cand nu +ai putea apasa levIerul cu forta +usculara) puse o alice de plu+b in incarcator4 0use cutia de conserve pe podea) iar in spatele acesteia puse o carte groasa de telefon4 Apoi plasa teava pustii la vreo doi centi+etri de conserva si apasa pe tragaci4 #onserva fu gaurita dia+etral dintr-o parte in alta4 0usca cu aer co+pri+at era pute+ica ar fi putut rani cu usurinta un o+4 $Eine) :andoko4 Tu pri+ul$) ,ise John4 I+i dadu pusca po+pata de douaspre,ece ori si a+ pus o alica in incarcator4 John spuse lui :andoko sa isi puna pal+a pe gaura tevii pustii cu aer co+pri+at4 $#and iti spun sa tragi) apesi i+ediat pe tragaci$) i+i spuse John4 !tand in spatele lui :andoko) John isi puse pri+a falanga de la degetul aratator de la +ana dreapta in curbura spatelui lui :andoko4 $TrageU$ i+i spuse) si asa a+ facut4 0usca s-a descarcat cu sunetul caracteristic pe care il fac astfel de ar+e4 :andoko isi

deschise +ana4 Alicea se afla in %alma lui# # # 1u era deformata# #eea ce absorbise energia cinetica a alicei) indiferent ce ar fi fost) nu defor+ase cu ni+ic alicea in sine4 Pici :andoko nu fusese in nici un fel ranitI !i nici nu si+tise ni+ic4 44 $"u ur+e,$) a+ spus4 A+ scos o alice din pachet4 #u briceagul) a+ ,gariat suprafata alicei) la varf4 Astfel o voi putea recunoaste) ni+eni nu o va putea schi+ba cu alta4 A+ po+pat pusca de douaspre,ece ori) a+ pus alicea inse+nata in incarcator si i-a+ dat ar+a lui :andoko4 A+ apucat gaura tevii cu +ana dreapta) si LO1 John veni in spatele +eu si i+i trase ca+asa din pantaloni4 #a si in ca,ul lui :andoko) isi puse degetul indoit de la pri+a falanga in scobitura spatelui in ,ona rinichilor4 Dintr-o data a+ si+tit de parca +i s-ar fi po+pat aer in interior4 I+i si+tea+ sto+acul destin,andu-se si ve,lca presata8 i+i venea sa urine,4 Pu e5ista nici o alta sen,atie nu si+tea+ rece) nici fiori de energie) nici descarcari electrice) ni+ic4 Doar senti+entul de plin4 $TrageU$) striga John4 A+ au,it ,go+otul si +i-a+ privit pal+a4 Tinea+ alicea inse+nata) nedefor+ata4 Pu si+tise+ cand +a IoviseI fusese doar o sen,atie usoara $o atingere fina) ni+ic +ai +ult4 $#iudat$) a+ spus4 "ra+ intrigatI pusca cu aer strapunsese conserva de tabla dintr-o parte in alta) atunci cand se trasase cu ea de aproape4 #a inginer de +ateriale) credea+ ca alia=ul cedea,a la o greutate de apro5i+ativ doua +ii de kilogra+e pe centi+etru patrat4 In co+paratie) tesutul +oale din corpul o+enesc nu re,ista la +ai +ult de sapte,eci de kilogra+e pe centi+etru patrat) Pu se putea sa nu fi+ raniti de aliceI ar fi trebuit sa-+i strapunga osul si sa-+i taie +uschiul si tendonul in trecere4 4 Iar alicea era nedefor+ataU #eea ce ne prote=ase pe noi) o prote=ase si pe ea4 Pu era vorba de un scut invi,ibil si greu in =urul alicei) asa cu+ par sa sugere,e anu+ite personalitati4 Indiferent ce ar fi fost acolo) acel ceva absorbise toata energIa care fusese tri+isa si nu lasase nici o ur+a4 M-a+ si+tit dintr-o data a+etit) tulburat de i+plicatii4 0ri+a lege a ter+odina+icii parea sa nu se aplice in acest ca,4 Iar John isi putea transfera forta asupra altora8 44 M-a+ infiorat din nou) gandindu-+a la posibiltatea ca cei puternici sa puna +ana pe acest tip de infor+atie4 $"u sunt la randU$ Andreas aproape ca sari din scaun4 $"i bine) pentru tine o sa trebuiasca sa face+ altceva$) ,ise John4 "u cred ca ii vo+ lasa pe Kosta sa te i+puste in LOF sto+ac4$ "ra+ incantat si i+ediat a+ inceput sa po+pe, cu putere ca sa incarc pusca4 $De douaspre,ece ori) nu +ai +ult$) +a averti,a =ohn) Andreas isi ridica tricoul peste cap si ra+ase acolo) in picioare4 John isi lua Iocul In spatele lui) ca si +ai inainte4 Mia+ luat un ran=et deosebit de rau si l-a+ privit pe Andreas direct in ochi) indreptand pusca spre abdo+enul lui4 !e clatina4 0ot sa arat foarte rau cand vreau - trasaturile balcanice 444 $TrageU$ striga John si eu a+ tras4 0e fata lui Andreas se latea o privire socata) era ingri=orat4 !e astepta la ce era +ai rau4 Alicea Ii ca,u de pe abdo+en) pe care ra+asese o +ica pata rosie4 John veni si se uita la se+n4 $De ce ti-a fost frica?$ ii intreba pe Andreas4 $De KostaU A vea o privire pe fata) de parca ar Ii vrut sa +a i+puste$ $Aiurea$) a+ spus) $De obicei folosesc o pusca cu teava rete,ara pentru astfel de treburi4 !unt +ai putine sanse sa scapi) in felul acesta4$ John se uita la +ine) apoi se intoarse spre Andreas4 9Daca lti e frica sau daca emotiile tale o iau ra&na= energia yin nu va fi stabila si nu te %oate %rote@a la fel de mult ca atunci cand esti calm# De asta ti-a ramas semnul acela4$ A+ luat alicea de plu+b de =os4 "ra nedefor+ata) ca si +ai inainte4 A+ spus asta si ia+ aratat-o lui John4 $6) da$) ,ise el4 $"u i-a+ dat energia yinI el a aruncat un pic din ea in afara corpului) fiind speriat4$

$!ifu) pute+ retine aceasta energie yin) pe care tu o transferi in interiorul corpului nostru) pentru o perioada 4+ai lunga de ti+p?$ a+ intrebat4 $Pu4 0uteti retine doar atata energie yin cata energie yang aveti4 #and fac o astfel de de+onstratie) energia yin pe LOO care v-o dau vi se scurge din corp aproape i+ediat "ste o pierdere a propriei +ele energii) pe care trebuie sa o co+pense, prin +editatie4$ $Deci nu-ti place sa o faci prea des4$ D $Eineinteles ca nu4 A+ facut-o pentru voi) elevii) ca sa puteti sa intelegeti ce este chi-ul yin $ $Iti +ultu+i+) !ifu$) a+ spus toti la unison4 A+ ra+as tacut in cea +ai +are parte a serii4 "5istenta energiei yin ca feno+en asociat cu ca+pul energetic al planetei noastre ar putea co+pleta o serie de lacune din teoria generala a ca+purilor4 #e anu+e era? John spusese ca se co+porta ase+anator cu un ca+p electro+agnetic) ca putea fi blocata de un +aterial i,olator si ca flu5ul acestei energii putea fi intrerupt foarte usor4 #u+ ar putea un o+ de stiinta sa caracteri,e,e un feno+en pe care nu-l putea detecta? !i cu+ ar putea un o+ de stiinta sa nu dea curs unei astfel de provocari? De e5e+plu) virusurile si bacteriile plutesc in =urul nostrusi in noi) cu +iliardele) dar nu le pute+ percepe directI aceste for+e nu au putut fi detectate pana ce nu s-a descoperit +icroscopul4 #a sa face+ acelasi lucru cu energia yin) ar trebui) +ai intai ca niste noi Leeuwenhoek - sa gasi+ un +od de a o cuantifica si de a o +asura) iar apoi sa folosi+ infor+atia pentru a o face cunoscuta co+unitatii stiintifice din toata lu+ea4 "ra+ +ai incitat de energia yin decat de cea yangI era+ destul de sigur ca chi-ul yang avea sa fie descoperit si cuantificat curand) avand in vedere ca se lucra +ult in do+eniul energiilor vitale si al feno+enelor psihice4 #at despre energia yin - ei bine) 6ccidentul nu avea nici o idee ce inse+na ea4 6+ul de stiinta care avea sa identifice fie energia yang) fie pe cea yin) avea sa pri+easca pre+iul Pobel) era+ sigur deasta4 Mai stia+ si ca for+a actuala a lu+ii s-ar putea schi+ba) odata ce vo+ fi inteles chi-ul - si s-ar putea schi+ba in bine4 >iata si natura nu ar +ai fi tagaduite4 John +entionase ca un elev trebuia sa fie cel putin la LOG Pivelul Trei pentru a putea si+ti energia yinI ca o fiinta u+ana) yang prin insasi natura ei) nu poate si+ti direct energia yin4 Mai degraba) fiinta u+ana si+te presenta energiei yin) prin reactia pe care aceasta o are la yang4 "ste vorba de o forta neidentificata) care nu lasa nici ur+a si pe care nu o pute+ si+ti in corp) nici chiar atunci cand este in e5ces -la fel ca in ca,ul gravitatiei) spre deosebire de electricitate.) dar ale carei re,ultate Ie va,use+) Ie traise+) Ie si+tise+4 "ra o situatie frustranta pentru un inginer) >a,use+ $eterul$) dar avea+ nevoie de un +od in care ii putea+ dovedi e5istenta inl fata lu+ii J Pota LFK Hn alt lucru care +a intriga era si faptul ca +a=oritatea oa+enilor din 6ccident considera yin-ul si yang-ul doar concepte filo,ofice) +ai degraba decat ca pe niste energii fi,ice efective4 6 pre,entare serioasa care sa Ie plase,e pe cele doua intr-un curent ortologic ar fi cel putin revolutionara4 6 literatura era plina de o gra+ada de referiri la energiile yin si yang ca energii fi,ice -+ai ales in cartile de arte +artiale si in te5tele de chi-kung.) dar cei +ai +ulti sinologi considerau yin si yang ni+ic altceva decat o +odelare dualista) ceva gen binoa+ele co+puterelor4 La fel) va,use+ +ulti autori respectabili care4considerau Taois+ul o filo,ofie) +ai degraba decat o colectie de te5te de invatatura bio-fi,ica$ 4 A+ ran=it in sfarsit- un ran=et deosebit de +alitios) gandindu-+a la tulburarile pe care Ie voi starni cand +i se va da oca,ia4 Mai tar,iu) seara) a+ facut schi+b de notite cu Andreas) care studia fi,ica la colegiu4 A fost ingro,it4 $!a nu spui la ni+eni$) ,ise el4 $:ai sa o digera+ si sa vede+ unde ne va duce4 0oate ca lu+ea nu e pregatita acu+ pentru astfel de infor+atii4 0oate ca nu va fi pregatita niciodata4$ A+ +or+ait ceva destul de neplacut ca raspuns si i-a+ urat noapte buna4 La naiba cu fricile tale pustiule) +-a+ gandit4 0arie, ,ece contra unu ca Andreas nici n-a citit vreodata Raust al lui oethe) oricu+4 Totusi) nu putea+ nega ca avea LOA

dreptate4 Ingri=orarile lui erau =ustificate) daca incercai sa cuantifici pur si si+plu puterile lui John) fara a avea pregatirea spirituala necesara si sa supui) in esenta) stiinta 6rientala celei 6ccidentale4 Infernul chiar isi deschidea larg portile la capatul acelui dru+4 Dar) dupa cu+ credea+ eu) succesul ur+a o cale +ai precipitata4 Trebuia sa revi,ui+ teoria fi,ica 6ccidentala si sa convinge+ oa+enii de stiinta sa i+bratise,e conceptele de yin chi si yang chi4 Astfel) granite dintre fi,ica si +etafi,ica s-ar prabusi inevitabil si ar schi+ba destinul lu+ii pentru totdeauna4 In bine) spera+ eu4 Modelul cu care trebuia sa rivali,a+ aici era nu Raust) ci 0ro+eteu4 0edeam ca John ardea de nerabdarea de a transmite intregii omeniri cunoasterea des%re acest foc# Altfel) de ce ar accepta elevi din 6ccident? 0rincipala +ea preocupare era sa +a asigur ca infor+atia va deveni publica4 Dorea+ sa ,galtili starea de fapt e5istenta - sa scutur scaunele din varf si te+elia de la ba,a4 Ma gandise+ la sute de aplicatii si chiar lucrase+ pe o directie de cuantificare a feno+enului4 Ma gandea+ daca4 nu cu+va ,eii +a vor lega cu lanturi de o stanca si vor pune un vultur sa-+i +anance ficatul) daca facea+ incercarea4 0oate ca) de fapt) va +erita4 Avea+ sa astept si sa vad ce se va inta+pla4 A+ dor+it ca un copil si l-a+ visat pe Eyron4 LOM

(a%itolul al 0III-lea 0ola (erului Pe afla+ in +i=locul unei de,bateri fierbinti4 0roble+a era) inca o data) daca invataturilc lui John puteau sau nu fi nu+ite Taois+4 #o+batantii in aceasta cearta era+ eu si ;ei #hin) elevul de Pivel Trei care predase inainte stilul de kung fu $#aluganta in <ugaciune$4 :andoko era arbitrul) iar Andreas era publicul4 <ingul era prispa din fata casei lui John4 ca de obicei) iar lupta era sangeroasa4 I+i incoltise+ ina+icul) dar acesta era puternicI reusea sa alunece si sa scape dintre cor,i dupa cu+ dorea) evitandu-+i $lovituriIe$4 #hiar cand i+i i+agina+ ca-l prinsese+ in gheara ,drobitoare a ratiunii) el se incolacea si se elibera) raspun,and cu lovituri puternice4 "ra distractiv4 Pici unul nu castiga) $ Taois+ul$ ) spunea ;ei #hin) $este o religie4 Poi sunte+ o scoala de kung fu4$ $Da$) spunea+ eu) $dar sunte+ o scoala de kung fu ai caret +aestri superiori vin din centre Taoiste precu+ Lung :u !han si ;utang-shan4 De ase+enea) +are parte din antrena+ent repre,inta Alchi+ie Interna Taoista esentiala chiar asa cu+ citesti despre ea in Iiteratura) iar re,ultatele sunt foarte ase+anatoare4$ $Metoda de antrena+ent este diferita8 nu e deloc aceIasi Iucru4$ $Eine) dar ea abordea,a) in +are parte) aceleasi concepte4 In 6ccident) cand vorbesti despre yin si yang) despre LOM starea Tai #hi pe care noi o ave+ la Pivelul 0atru) in siste+ul nostru) sau despre nei kung) vorbesti despre Taois+4 In 6ccident) cuvantul Taois+ a devenit sinoni+ cu filo,ofia chine,a4$ Da) dar pentru noi) chine,ii) Taois+ul este acelasi lucru cu Tao-chiao) cu religia Taoista4 Poi) in scoala Mo-0ai) nu sunte+ Taoisti4 >oi) occidentalii) va inselati4$ "ra o dile+a interesanta) ;ei #hin era foarte cult in +aterie de istorie si cultura chine,a) datorita invataturilor traditionaleI eu citise+ tot ce se publicase) in li+ba engle,a) despre filo,ofia chine,a4 Toti patru vorbea+ deodata) cand) la un +o+ent dat) John aparu cu o ceasca de cafea in +anaI probabil ca ii parea+ persona=e de desene ani+ate4 A ra+as in picioare si ne-a privit in tacere o vre+e) a+u,at4 $Despre ce ne certa+?$ a intrebat4 $Taois+$) ,ise profesorul +etodei $#alugarita$4 John doar dadu din cap si isi trase un scaun4 $Eine$) spuse) $in seara asta o sa va spun despre propriile +ele credinte si e5periente spirituale4 Apoi puteti sa-+i co+paratt credintele cu Taois+ul) dupa bunul vostru plac4

Rata noastra) a celor doi occidentali) fu cuprinsa de un +o+ent - i+pietrit si ireal - de tacere) pentru ca apoi acesta sa fie inlocuit de priviri de avida laco+ie4 A+ tacut de tot si Andreas s-a tras +ai aproape4 In tinerete$) incepu John) $chiar nu dadea+ nici o atentie diferitelor lucruri pe care profesorul +eu) Liao !ifu) +i le spusese despre +etafi,ica4 >edeti voi) nu prea +a interesa asta8 eu voia+) pur si si+plu) sa invat sa +a lupt si sa a+ putere4 Dar ulterior) +ulte din lucrurile acestea +i-au revenit in +e+orie4 >-a+ spus de=a cu+) intr-un tar,iu) dupa ce a+ incheiat Pivelul 0atru) spiritul +aestrului +eu +-a gasit si +-a indru+at vre+e de +ulti ani4 >enea intotdeauna cand il che+a+ - si uneori chiar si cand nu il che+a+) ca sa +a +ustre pentru greelile pe care le facea+4$ LOB !orbi o inghititura de cafea si +a privi4 Liao !ifu) stiti) facea +ulte +inuni4 0acat ca niciunul dintre cei i+plicati nu vrea acu+ sa iasa in fata si sa depuna +arturie4$ $De e5e+plu?$ a+ intrebat eu4 Eine) doua ca,uri4 Hnul se refera la un elev de-al +eu care +ergea pe +otocicleta cand) deodata) a avut un senti+ent intens ca ceva nu era deloc in regula4 Trase pe +arginea dru+ului4 Tinea in portofel o po,a de-a +ea8 o scoase si se ruga cu glas tare cerurilor4 Liao !ifu) spuse) te rog) !i- ung`)SW Literal= 9bunic-invatator9T $orice ar fi aceasta a+enintare) te rog) prote=ea,a-+a pe +ine si fa+ilia +ea$4 In acea clipa) fratele o+ului era ,drobit de un ca+ion) intr-un accident pe un santier4 Toata lu+ea a cre,ut ca +uriseI nu avea cu+ sa +ai fie in viata) deoarece un ca+ion de ci+ent ca,use pe el4 Insa cand au dat la o parte ca+ionul) i-au gasit trupul intreg si nevata+atI o+ul traia4$ John ne cauta privirile si gasi acolo acceptare4 >a,use+ prea +ulte ca sa nu ii da+ cre,are4 $Hn alt incident$) continua el) $a fost ca,ul unui chirurg care castiga bine si a carui fiica facuse un cancer la oase4 "a se afla in spital in !ingapore) iar singurul trata+ent pe care ii aveau la dispo,itie pentru ea era sa ii a+pute,e piciorul drept) inainte ca tu+ora sa se e5tinda4 In disperare) o+ul veni la +ine sa ceara a=utorI nu era elevul +eu) ci doar cineva care stia despre +ine4 Mi-a+ che+at profesorul si l-a+ intrebat daca vrea sau nu sa ii a=ute pe doctorI +i-a spus8 )Ah) el4 intotdeauna refu,a sa ii trate,e pe cei care nu ii platesc - si se poarta cu oa+enii de parca ar fi vite4 !pune-i ca) daca vrea ca fata lui sa se faca bine) trebuie +ai intai sa dea o trei+e din toata averea lui celor saraci) apoi) in fiecare noapte de la doispre,ece la cinci di+ineata) vre+e de o sapta+ana) trebuie sa stea trea, si sa se roage la Du+ne,eu pentru iertare4 Pu+ai atunci Ii voi da +edica+entul care sa o a=ute pe fata4 LG2 $Intre ti+p) fata traia sub presiunea ti+puluiI piciorul trebuia a+putat in cateva ,ile) pentru ca viata ei sa fie salvata4 Dar o+ul credea in noi) deoarece au,ise +ulte si decisese sa aiba incredere in noi4 !i-a daruit banii) asa cu+ poruncise Liao !ifu) si si-a petrecut noptile in cainta4 La incheierea unei sapta+ani) veni sa-+i ceara leacul) dar Liao !ifu nu-+i raspunse la che+are4 Asa ca o+ul pleca inapoi la !ingapore) furios si bleste+andu-+a) #and a a=uns) i-a facut un e5a+en co+plet fiicei sale) sperand ca inca +ai era ti+p pentru a+putare4 Dar nu putu gasi nici o ur+a a cancerului de oaseI pur si si+plu) nu +ai era acolo4$ Lua inca o sorbitura de cafea4 Poi era+ cu totii tacuti) captivati4 $!piritul lui Liao !ifu a fost cu +ine vre+e de cincispre,ece ani4 In acest ti+p) +i-a fost cu neputinta sa nu de,volt un interes profund pentru +etafi,ica) avand in vedere ca lucra+ cu ea) aproape in fiecare ,i4 A+ inceput sa vad spirite) indiferent daca voia+ sau nu) si inca i+i +ai a+intesc pri+a data cand a+ iesit eu insu+i din corpul fi,ic4$ !e lasa pe spate4 $!tatea+ culcat pe pat si) la un +o+ent dat) a+ alunecat in +editatie4 Dintr-o data) +-a+ tre,it privind la +ine insu+i) intins pe pat4 Interesant) +-a+ gandit4 Asta e corpul +ea yang asa ca acesta trebuie sa fie corpul +eu yin iar constiinta +ea s-a deplasat de la unal la celalalt4 Asa ca a+ vrut sa-+i dovedesc ca ceea ce se inta+pla era real4 Mai intai) +-a+ indreptat catre intrerupator si a+ incercat sa aprind lu+ina4 A+ au,it clicul intrerupatorului) dar nu s-a inta+plat ni+icI lu+ina a ra+as stinsa4 Eine) +-a+

gandit) a sa +erg afara si a sa las usa deschisa4 Asa ca a+ deschis usa si a+ iesit) lasand-o intredeschisa4 M-a+ pli+bat in =urul casei4 Afara erau niste soferi de ta5i) care stateau pe trotuar si =ucau carti8 le-a+ +e+orat fetele) haineIe si nu+erele de la +asini si +-a+ intors in casa4 M-a+ asigurat din nou ca usa este deschisa si +-a+ dus in dor+itor) unde +i-a+ va,ut corpul pe pat4 Mergea+ inspre el si) LGL dintr-o data) +a gasesc trea,) fiind ase,at4 M-a+ ridicat4 Lu+ina era stinsa si intrerupatorul nu se +iscase8 pri+a lovitura) +-a+ gandit4 Apoi a+ luat-o inspre usa) sa vad ce se inta+plase acoloI era incuiata si cu lantul pus) asa cu+ o lasase+ inainte de a +a intinde in pat4 Eine) a doua lovitura) +i-a+ ,is4 Asa ca a+ iesit din casa4 Acolo chiar ia+ gasit pe soferii de ta5i) e5act asa cu+ ii va,use+) =ucand carti) cu aceleasi fete) cu aceleasi nu+ere la +asini4$ Ma privi4 $!tiu la ce te gandesti) Kosta8 lucrul asta se inta+pla tot ti+pul in salile de operatii) nu? Dar pentru +ine) la acel +o+ent) era o e5perienta noua4 !i de atunci a+ putut sa inteleg ce se inta+pla cu cei care au e5periente e5tracorporale) constiinta li se deplasa) pur si si+plu) de la energia yang la energia yin4 Pu a trecut +ult pana a+ invatat sa fac asta la dorinta4 $In orice ca,$) continua el) $in tot ti+pul celor cincispre,eee ani) Liao !ifu +i-a tot spus ca avea+ datoria sa +erg in +unti si sa petrec o vre+e retras) departe de alti oa+eni4 In sfarsit) in LNN1) i-a venit vre+ea sa paraseasca aceasta lu+e pentru totdeaunaI penitenta lui se incheiase si putea acu+ sa +earga sus) la Du+ne,eu4) Asta e ulti+a ta sansa) +i-a spus4 $Acu+ sau niciodata$4 Pu +a interesa sa plec - i+i placea viata +eaI +a distra+ si afacerile i+i +ergeau bine4 Dar pentru ca ii pro+isese+ lui Liao !ifu ca avea+ sa o fac a+ plecat) intr-un sfarsit4 lntr-o ,i +i-a+ luat niste haine si niste incaltari confortabile) +i-a+ pus pasaportul in bu,unar si a+ luat cu +ine cateva sute de dolari4 0urta+ si ceasul +eu <ole5) caci voia+ ceva care sa arate ti+pul e5act si) oricu+) ii putea+ vinde pentru bani daca era+ disperat4 Pu avea+ nici o idee unde voi fi tri+isI credea+ ca in :i+alaia) sau ceva de genul acesta4 Asa ca i-a+ spus sotiei ca +a duc la fer+a pentru cateva ,ile si i-a+ sarutat - pe ea si pe copii -de ra+as bun4 0e dru+) i-a+ dat soferului o scrisoare prin care e5plica+ totul) apoi i-a+ spus sa traga putin pe dreapta) ca sa-+i iau tigari4 LG1 A+ disparut din ra,a lui vi,uala4 Dupa vreo cateva ore de cautare) soferul s-a intors acasa si i-a dat scrisoarea sotiei +ele4 "a a plans +ult) la fel si copiii) dar pentru ca de=a +a ingri=ise+ de protectia si de bunastarea Ior nu +ai putea+ sa fac ni+ic altceva4 Intr-un sfarsit a+ a=uns in- =ungla) la granita dintre Malae,ia bsi Eorneo4 cel +ai apropiat satuc se afla la trei ,ile de +ersI era+ i,olat de societate4 La inceput nu +i-a placut locul acela4 La caderea noptii nu putea+ sa-+i vad degetele inaintea ochilorI daca incerca+ sa aprind un foc) se adunau atatia tantari) incat +-ar fi +ancat de viuU Dar acolo insistase 4 4 4 profesorul +eu sa +erg4 $Pu era prea +ulta +ancare la dispo,itie8 trebuia sa vane, salbaticiuni si sa caut dupa fructe si +ure4 Hn fapt a+u,ant era ca se afla acolo un trib de Dayaki) care +-au hartuit si) intr-un final) +-au atacat deschis cu sulite si) odata) cu sageti4 A+ doborat un copac +are si l-a+ aprins in flacari) cu a=utorul chi-ului +euI dupa asta +-au lasat in pace4 Trebuie sa fi fost foarte inspai+antator pentru ei4 0arie, ca inca +ai spun povesti despre +ine) ca sa sperie copiii neascultatoriU$ A+ ras cu totii si +i-l i+agina+ pe John) pus +ereu pe sotii) dand savoare inta+plarii) !aracii bastinasii4 $6ricu+$) continua John) $acolo a+ ra+as si a+ +editatI traia+ intr-o pestera4 0loua des si +ancarea era putina4 In ciuda acestor lucruri) dupa o luna putea+ sa suport situatia destul de bineI dupa sase luni nu +ai voia+ sa plec4 In ti+p) s-a inta+plat un lucru foarte ciudat4 0utea+ petrece din ce in ce +ai +ult ti+p in +editatie8 odata nu +-a+ +iscat vre+e de opt ,ile4 Iar constiinta i+i ,bura prin lu+e peste tot) dupa cu+ dorea+4 Mi-a+ va,ut fa+ilia) acasa) va,andu-si de treburile lorI +i-a+ va,ut prietenii si rudeIe) pe toti si pe oricine voia+4 Tot ce trebuia sa fac era sa doresc sa vad ceva -$si era+ i+ediat acoloI daca inchidea+ ochii) eveni+entele reale i+i ,burau prin +inte de parca +-as fi uitat la televi,or4 A+ scris scrisori fa+iliei si prietenilor) spunandu-le ce faceau intr-o ,i sau in alta) apoi +i-a+ facut dru+ in sat ca

LGF sa Ie tri+it4 6a+enii au fost foarte surprinsi la pri+irea scrisorilor4 I+i a+intesc chiar ca ii privea+ pri+ind scrisorile - le vedea+ fetele cand citeau ceea ce scrisese+4 0e +untele acela a+ va,ut +ulte spiriteI spiritele si ani+alele erau chiar tovarasii +ei per+anenti4 !i atunci cand constiinta +i s-a largit) a+ putut sa vad spiritele cu+ +ergeau in sus) tot ti+pul4 Intro ,i) +-a lovit curio,itatea si a+ decis sa le ur+e,) ca sa vad unde +erg4 Mi-a+ tri+is constienta afara din corp si Ie-a+ Insotit4 0a+antul se retragea de sub +ine si) cu+va) se petrecea o deplasare4 Pu pot sa e5plic ce si+tea+4 M-a+ aflat brusc intr-o unda de negruI in =urul +eu era +ulta durere si furie) ura si gelo,ie4 A+ parasit repede acel loc pentru a +a gasi intr-un ca+p de albI acolo a+ va,ut +ulte spirite in =urul +eu) foarte bucuroase4 Hnele din ele faceau +iscari de parca ar fi +ancat sau ar fi baut8 +-au invitat sa +a alatur lor4 Eine) +-a+ gandit) +iar placea o bucata de pui4 Instantaneu) in fata +ea aparu un copan gustos) dar cand la+ apucat) +i-a+ dat sea+a ca nu era real) ca era o ilu,ie pentru spiritele din acel loc) care credeau ca sunt inca oa+eni4 Dar a+ va,ut alte suflete) care +ergeau +aib departe in sus4 Le-a+ ur+at prin inca doua niveluri de energie alba si) dupa acel punct) n-a+ +ai putut sa trec +ai departe4$ John se opri) iar eu +i-a+ controlat nevoia i+perioasa de a ii intrerupe4 "rau atatea intrebari pe care voia+ sa i Ie pun4 La ur+a ur+ei) ceea ce descria el erau cerurile4 Dupa o vre+e$) continua John) +-a+ ingri=orat pentru corpul +eu fi,ic) pentru ca stia+ ca ti+pul trecea foarte diferit in acel loc si nu avea+ nici o idee de cat ti+p era+ plecat4 A+ decis sa revin pe pa+ant4 La intoarcere) a+ trecut iar prin unda cea neagra4 "ra+ curiosI nu 06? sa ve,i ni+ic in iocuI acela) dar poti au,i vaietele spiritelor4 Asa ca +-a+ apropiat de unul dintre ele si Ia+ intrebat) ):ei) ce faci?S -Da) Kosta) e chiar atat de si+pluU. !piritul I+i spuse) $6h) sunt ranit) sufar si +a doare$4 Erusc +i s-a facut foarte frica si) cu aceasta LGO e+otie puternica) +-a+ tre,it inapoi in corpul +eu fi,ic8$ #e replica poti sa ai la o astfel de poveste ? 6 au,lse+) in for+a prescurtata) in trecut) dar nu avusese i+pactul acestei naratiuni +ai lungi4 Pu +a +ai indoia+ ca John che+ase spiritele) chiar in fata +ea - vorbise de trei ori cu u+brele +ortilor) avandu-+a pe +ine ca +artor tacut4 Desi nu pot) ca o+ de stiinta) sa =ur ca nu producea o ilu,ie speciaU pentru +ine) folosindu-si puterile de necontestat) trebuie sa +a intreb despre +otivatia pe care cineva ar putea-o avea ca sa puna la cale o astfel de inselaciune4 #u siguranta) nu avea nevoie sa trise,e4 Pu+a indoia+ ca John putea sa +a faca sa vad ceva ce nu se afla acolo) daca asa alegea) dar de ce sa o faca? Mi-a+ a+intit de originile sa+anice ale practicilor TaoisteJ Pota LOK ceea ce John toc+ai descrisese era foarte ase+anator cu calatoria sa+anului in lu+ea spiritelor) Inclusiv diferitele ei niveluri4 S"ra+ foarte sigur ca John nu-l citise niciodata pe Joseph #a+pbellI el descria ceea ce va,use si nu castiga ni+ic daca ne insela4 De fapt) sacrificiul sau era i+ens) caci puterile sale erau foarte reale4 $"5ista vreo posibilitate sa-ti dai sea+a daca cineva o sa devina un spirit alb) sau unul negru?$) a+ intrebat4 4 John +a strapunse cu o privire ascutita4 $Te gandesti la tatal tau$) spuse el4 $"i bine) da) daca +oartea lor nu este cau,ata de violenta sau vreun accident) atunci de obicei poti sa stii) dupa privirea o+ului) in ce se va transfor+a4 Inainte de a parasi co+plet lu+ea noastra) o+ul intre,areste ce-l asteapta dincolo4$ Tatal +eu +urise cu usurare) dupa ce se luptase cu cancerul +ai bine de sase luni4 De fapt) +urise constient) asteptandu-ne pe toti sa ne strange+ in =urul lui) inainte sa-si dea ulti+a suflare4 l-a+ spus asta lui John4 $0robabil ca tatal tau este un spirit alb acu+$ ) spuse el4 $Dar stii) pentru ca nu a avut yang pe care sa-l ia cu el) natura sa este +ult +ai si+pla decat cre,i4$ $#e vrei sa spui) !ifu ?$) a+ intrebat4 LGG $>reau sa spun ca un spirit obisnuit este) in esenta) ca si +intea noastra subconstienta4 "l nu poate gandi deliberat) nu poate lua deci,ii si nu poate crea4 "l

este e5pus celor pe care le aduce cu sine4$ John ra+ase tacut o vre+e) apoi i+i surprinse privirea si o sustinu cu privirea lui4 $De e5e+plu$) spuse el4 $Tatal tau isi a+inteste totul despre tine4 !tie ca esti fiul lui4 lsi a+inteste ca te-a tinut in brate atunci cand erai nascut) Pu isi poate a+inti) insa) cu+ era cand te iubea4$ #u totii a+ fost socati4 $!piritele au doar yin$) continua el cu voce +oale) $asa ca ceea ce le defineste continuitatea este pur si si+plu kar+a lor) buna sau rea4 De aceea este atat de i+portant sa poti lua cu tine energie yang atunci cand iti vine ti+pul4$ 0entru ca in felul asta iti pastre,i caracteristicile u+ane$) a+ soptit4 John dadu din cap aprobator4 $!i faptul ca ave+ chi yang in dantien +icsorea,a in vreun fel efectele kar+ei?$) l-a+ intrebat4 Pu4 Tot va trebui sa platesti pentru ceea ce ai facut - sau sa fii reco+pensat pentru asta4 Dar daca ai cu tine energie yang) lucrurile sunt +ai usoare si +ai deliberate) in orice ca,4$ $<aiul si iadul$) ,ise Andreas4 $Pu chiar$) raspunse John4 $Pici una din starile pe care le-a+ descris nu sunt per+anente4 Dupa o vre+e) toate spiritele se intorc la Du+ne,eu4$ !i iat-o8 +area intrebare in =urul careia +a invartise+ de cand a=unsese+ sa ii cunosc4 P-a+ putut sa +a abtin) $!ifu$ ) a+ indra,nit) $spune-ne despre Du+ne,eu4 ii po+enesti destul de des4$ !i sa iI +entione,i pe Du+ne,eu nu era ceva prea Taoist) +a gandii eu) poate ca asta era distinctia intre invatatura lui John si Taois+ul obisnuit4 John se lasa pe spate si ne privi pe rand4 $Eine$) ,ise el4 $Inainte sa +erg in +unti) in strafundul ini+ii +ele nu prea credea+ in Du+ne,eu4 A) obisnuia+ sa +erg la biserica in fiecare du+inica) pentru ca) de fapt) sunt crestin) dar nu avea+ credinta8 +ergea+ la biserica asa) pur si si+plu4 0e LGG cand era+ in +unti) a+ vrut sa ii e5peri+ente, eu insu+i pe Du+ne,eu) sa vad daca e real sau nu4 $M-a+ rugat vre+e de sapta+ani in sir) cerandu-I lui Du+ne,eu sa +i se revele,e4 In sfarsit) +-a+ ase,at in +editatie profunda si +i-a+ tri+is constienta sa ,boare) ca si +ai inainte4 In fiecare ,i) in fiecare clipa) cerea+8 $Doa+ne) te rog) spune-+i adevarul despre viata de apoiI care religie are dreptate? Te rog) Doan+e) spune-+i4S P-a+ pri+it raspuns) dar a+ continuat cu perseverenta4 Rara nici o instiintare) intr-o ,i) o voce tuna in aer) deasupra +ea4 "ra ca rasunetul unui tunet si i+i spuse8 $<eligia e ca un baston4 #and esti copil) ai nevoie de a=utorul parintilor ca sa +ergi4 #andesti batran) ai nevoie de un baston4 #and esti un adult sanatos) nu-ti trebuie bastonulI daca incerci sa alergi) bastonul) te va i+piedica4 Toate religiile sunt asa8 cunoaste- L pe Du+ne,eu direct si nu vei +ai avea nevoie de ele4S A+ iesit din +editatie si a+ avut o tresarire8 fusese atat de puternic si atat de realU !i+tise+ cuvintele ea pe un fel de vibratie in interiorul +eu4 La inceput a+ fost in e5ta,) dar cand a+ incercat sa a=ung din nou la voce nu a+ pri+it nici un raspuns) Asa ca) dupa o vre+e) a+ inceput sa +a indoiescI in final) nu +ai credea+ ca fusese Du+ne,eu) ci doar un spirit puternic care se distra cu +ine4 Pu uitati ca avusese+ +ulte e5periente de acest fel cu Liao !ifu - si stia+ ca e5ista nu+eroase astfel de fiinte4 Intr-un sfarsit) a+ devenit foarte furios4 <atacea+ prin +unti) ca un nebun) strigand inspre cer4 >orbeste eu +ine) Doa+ne) tipa+4 Daca nu vorbesti eu +ine) nu voi crede in TineUS$ John chicoti pentru sine4 $Pu va puteti i+agina in ce hal era+$) ,ise eL $"ra+ foarte slab) pentru ca nu avea+ prea +ult de +ancare8 barba si parul i+i erau lungi) cad nu avea+ cu ce sa +a barbieresc4 :ainele i+i atarnau pe corp si probabil ca +irosea+ foarte urat) Trecea+ de la +o+ente de +editatie e5tre+ de profunda) la +o+ente de furie e5treLGM +a) ca si cu+ cineva ar fi actionat un intrerupator in interiorul +euI adesea +a ase,a+ in lotus) in +editatie) si apoi sarea+ brusc) dintr-o +iscare) sa +a duc sa ratacesc alergand pe cul+ile +untilor4 Tot ti+pul avea+ in +inte un singur gand8 voia+ sa vorbesc cu Do+nul Du+ne,eu4 >oia+ o dovada ca este real4 !-a inta+plat cu opt ,ile +ai tar,iu4 Ma afla+ in +editatie si il i+plora+ pe Du+ne,eu sa +a lase sa vin la el4 Erusc) o stea straluci incredibil) ca un al doilea soare si ca,u din cer prabusindu-se) ateri,and chiar in fata +ea) cu o e5plo,ie de tarana si praf4 Racu o gaura i+ensa si

ra+ase acolo) ar,and4 Hn vant urla si i+i scutura corpul si pa+antul cu intensitatea a o +ie de uragane4 4Inca nu esti suficient de curat ca sa vii la MineUS spuse o voce - si a+ stiut ca era "l4 A+ iesit din +editatie) cu o tresarire) si a+ deschis ochii4 In fata +ea) in pa+ant) se for+ase un crater +are4 !i a+ stiut) in ini+a +ea) un lucru care +-a facut bucuros peste poate8 vocea +ea +ai era cu +ineU Du+ne,eu i+i dadea voie sa vorbesc cu "l4 L-a+ intrebat +ulte lucruri in ,ilele ce au ur+atI a+ vrut sa stiu ce purtare era corecta si ce purtare era gresita4 De e5e+plu) voia+ sa stiu daca era in regula sa te Iupti) cad era+ +aestru de kung fu si fusese+ i+plicat in +uIte lupte4 >ocea +i-a spus ca era regula sa +a apar) dar ca nu trebuia niciodata sa initie, agresiuneaI +ulte lucruri se =udecau in functie de cu+ te si+teai in interior4 Daca +a te+ea+ pentru siguranta +ea) putea+ chiar sa atac pri+ul) pentru a +a prote=a pe +ine si fa+ilia +ea) dar nu e5istau granite si linii indru+atoare care sa deli+ite,e co+porta+entulI totul se reducea la cu+ te si+teai in interior4 L-a+ intrebat despre vanatoare si despre uciderea vanatului4 A+ surprins in voce o nuanta de a+u,a+ent cand a raspuns la intrebarea asta) caci a spus8 Ma intrebi pe Mine despre asta) pentru ca sapta+ana trecuta ai ucis o salbaticiuLGB ne ca sa o +ananci4 nu? "ste in regula sa uci,i pentru hrana8 toata natura este o lupta pentru supravietuire4 Dar niciodata nu trebuie sa faci din a ucide un sport sau o +andrie) caci intreaga natura ii apartine lui Du+ne,eu4S$ John isi inclina capul4 $In orice ca,) L-a+ intrebat +ulte lucruri de genul acestaI la unele a+ pri+it raspuns) la altele nu4$ 0rivi in sus) inspre noi) cu un ,a+bet4 Andreas sparse tacerea) $!ifu) vrei sa spui ca ai vorbit cu Du+ne,eu?$ Asa cred$) ,ise John4 $A+ vorbit cu o constiinta incredibil de puternica4 Pu stiu nici pana in ,iua de a,i daca era Du+ne,eu) sau vreun inger) sau vreun alt fel de spirit4 Dar ceva a venit si +i-a raspuns la intrebari si a ra+as cu +ine vre+e indelungata4$ $#at ti+p ai petrecut in +unti?$) a+ intrebat4 $Doi ani$) raspunse el4 $A+ revenit pentru ca fiul +eu a facut o artrita reu+atoida4 Medicina occidentala nu putea face ni+ic pentru elI prietenii +ei l-au dus la un vindecator bastinas) care a spus si+plu8 Doar tatal poate vindeca acest copilS4 Asa ca +-a+ intors4$ $L-ai vindecat?$ $Da) cu acupunctura) in doua luni4$ !i pur si si+plu ai stiut ca era bolnavI nu ti-a tri+is ni+eni nici un +esa=?$ $De=a ti-a+ spus - pe cand +a afla+ in +unti) putea+ vedea oa+eni si locuri indepartate) in ti+p ce +a afla+ in +editatie4 l+i ur+area+ +ult fa+iliaI asta +-a a=utat sa nu +a si+t asa de singur4$ Aparu un servitor cu ceaiul) pe care l-a+ acceptat cu totii cu recunostinta4 Pi+eni nu voia sa reia conversatia4 #eea ce toc+ai au,ise+ ne socase pe toti +ai +ult decat orice spusese sau facuse John pana atunci4 lata un o+ care declara - foarte si+plu si direct - ca statuse de vorba cu Du+ne,euI era cul+ea e5perientei u+ane la asta nu +ai erau prea +ulte de adaugat) LGN >oia+ sa il intreb o +ie de lucruri4 In ,ilele noastre) a+ pierdut lu5ul de a putea sa vorbi+ in ter+eni atat de personali atunci cand descrie+ eternul) avand in vedere +odul in care sunt structurate societatea si stiinta4 6a+enii nu se asea,a pur si si+plu sa ii puna intrebari lui Du+ne,euU Do+nul Du+ne,eu insusi? De ce nu? Il credea+ pe profesorul +eu4 #el putin credea+ ca nu e nici +incinos) nici nebun4 >a,use 444 ceva4 A+ indra,nit sa intreb4 $!ifu) cand ai vorbit cu Du+ne,eu) l-ai intrebat ce se inta+pla cu sufletele noastre dupa ce +uri+?$ 0aru incurcat4 $Ti-a+ descris de=a unda neagra si pe cea alba$) spuse4 $Da) si ai spus ca nici una dintre stari nu este per+anenta) ca dupa un ti+p toate spiritele urca la Du+ne,eu4$ $Da4$ #e se inta+pla dupa aceea? Pe reincarna+? Trai+ doar o singura viata? Inceta+ sa +ai e5ista+? #are e treaba?$ $Ti-a+ spus de=a ca nu stiu4$ $Dar 444 $ $Piciodata nu +i-a raspuns la intrebarea asta4$ John isi scoase o tigara) o aprinse si se Iasa pe spate4

$0ot sa iti spun ce cred eu) ca persoana4 Asta nu predau altoraI a+ elevi care sunt crestini) budisti) +usul+ani) sceptici - ca tine - si +ulte altele 444 Pei Kung nu are nici o ba,a in teoria religioasa4 Daca vrei sa i+i cunosti parerile) esti binevenit) dar nu uita) ele nu sunt ni+ic altceva decat opiniile +ele personale4$ $Eine4$ $#red ca este logic sa e5iste reincarnarea) caci Du+ne,eu este foarte drept si foarte cinstit4 De ce sa sufere cineva pentru ceva ce nu a facut? De ce unul sa se nasca schilod si altul sa aiba totul inca de la nastere? Pu pare cinstit si nici +acar logic4 Asa ca) fie universul este nedrept) fie - daca cre,i intr-un singur Du+ne,eu) atunci el a facut un plan de dreptate in vietile noastre4 Asa ca da) cred in reincarnare4$ LA2 Pu voia+ sa +a contra,ic cu elI de-a Iungul istoriei o+enirii) diferite religii chiar postulasera "5istenta unui Du+ne,eu nedreptI pentru a e5plica distributia diferita a binecuvantarilor in viata) $Mi-ai +ai vorbit despre kar+a` si in trecut)$ a+ continuat eu4 W (uvantul sanscrit ,arma inseamna actiune si reactiune>consecintaO efectul actiunilor?

$#onsecinta actiunilor noastre?$ $Actiune si reactiune4 6a+enii platesc pentru actiunile rele si sunt reco+pensati pentru cele bune4 "ste logic) nu ? $#re,i ca ne purta+ kar+a de la o viata la alta?$) intreba Andreas4 Da4 "u personal) ca individ) asa cred$) raspunse John4 !tudiase+ budis+ul vre+e de +ai +ulti aniI una dintre chestiunile pe care aceasta religie nu le aborda suficient -dupa parerea +ea. este chiar evolutia foarte evidenta a speciilor) care se petrece continuu in =urul nostru) ca si cu+ ar ur+a un plan divin4 Iar pre,enta o+ului si de,voltarea sa pe planeta nu pot fi e5plicate satisfacator nici +acar de stiinta +oderna) luand astfel nastere o serie de teorii cu o+uleti ver,i care fac e5peri+ente pe pri+ate si altele ase+anatoare4 $!ifu) evolutia este diri=ata?$) a+ pus eu intrebarea ce trebuia sa redirectione,e discutia inspre punctul esential) $0ofti+?$ $Du+ne,eu are un plan pentru oa+eni si pentru 0a+ant? "5ista o inteligenta indru+atoare in spatele intregii chestiuni?$ $Dupa parerea +ea) da4$ !i iata-ne in proble+a care for+a +ie,ul discutiilor intre stiinta si religie4 $!i Du+ne,eul acesta e un =udecator? $) a+ cont+uat eu4 $"I hotaraste kar+a fiecaruia?$ $Pu4 Poi ne hotara+ propria kar+a4 Du+ne,eu intervine foarte putin in vietile noastre si in =udecata constiintei noastre dupa +oarte4$ LAL $!i atunci unda alba si cea neagra) pe care Ie-ai descris?$ $#e e cu ele?$ $Pu Du+ne,eu decide al cui spirit +erge intr-o ,ona sau in alta si cat ti+p va ra+ane acolo?$ $Pu chiarI kar+a decide asta4 Du+ne,eu) de fapt)intervine foarte putin in toata situatia) in chine,a) nu+i+ voia cerului =odo4 De e5e+plu) faptuI ca tu) Kosta) si tu) Andreas) va aflati aici este =odo4 !titi cati oa+eni au venit sa +a caute si nu +-au putut gasi ? Raptul ca va aflati aici este voia cerului4$ Pe-a+ uitat unul la altul4 #u siguranta) a+andoi ne gasise+ profesorul in circu+stante neobisnuite - i+posibile) statistic vorbind4 $!ifu$) a+ insistat) $de ce faptul ca te-a+ gasit pe tine nu insea+na pur si si+plu doar kar+a buna? #are e diferenta intre =odo si kar+a?$ $Jodo vine de Ia Dun+e,euS) spuse el4 $Kar+a vine de la noi$ $Deci Du+ne,eu are un plan) dar depinde de noi sa ne ridica+ la acest plan$) spuse Andreas4 $Da$) raspunse John4 !i vei suporta consecintele tuturor actiunilor tale) fie rele) fie bune4 Kar+a este pur si si+plu legea naturii) ca biologia si ca fi,icaI =odo este voia cerului4 Pu pot sa fiu +ai cIar decat atat4 0entru cea +ai +are parte dintre oa+eni) =odo decide pur si si+plu +o+entul si locul nasterii si +o+entul si locul +ortii lor4 Dar o kar+a rea iti poate si scurta viata8 daca ai fost destinat sa traiesti o suta de ani) ai putea sa sfarsesti prin a trai doar cinci,eci4 4

$De e5e+plu$) continua el brusc) Liao !ifu putea vedea kar+aS unei persoane si putea decide daca sa o vindece sau nu) pe ba,a kar+ei respective4 0utea vedea si =odo) voia cerului) cand se apropia4 !a va spun o poveste 444 $ 3crisoarea Eatranul Liao avea putini prieteni) deoarece +a=oritatea oa+enilor iI considerau o fiinta ciudata si straina LA1 astfel ca tinea foarte +ult la adevaratii sai prieteni4 In Java avusese o e5istenta plina de bucurie) caci) pentru pri+a data in viata) era +e+brul unei societati o+enesti ,go+otoase si unite4 Pici circu+stantele tineretii sale) nici i,olarea din partea de +i=ioc a vietii nu i-au oferit prea +ulte sperante de bucurie) iar consecintele uriasei sale cri+e ii bantuiau per+anent cu presi+tiri rele4 Liao isi gasise pacea in Indone,ia4 Avea +ulte cunostinte) avea ceva prieteni si era respectat ca un +are vindecator4 !i avea alaturi si pe baiatul pe care a=unsese sa-l iubeasca de parca i-ar fi fost fiu4 Liao stia ca tanarul va a=unge la nivelurile superioare ale +aiestriei) dar nu stia cat de departe va a=unge4 Hnul dintre prietenii sai era un o+ de afaceri prosper) care era si specialist in istorie si cultura chine,a4 Liao pettecea ore in sir cu acest o+) sorbind din ceai si purtand discutii nesfarsite4 Aran=ase sa-l vi,ite,e intr-o di+ineata anu+e) asa ca Liao se porni catre casa o+ului4 "ra ca+ ora ,ece cand a=unse4 Hn servitor ii deschise usa si Liao fu introdus in aparta+entul interior al o+ului4 0rietenul sau se ridica sa-l salute4 $Liao !ifu$) spuse el) $inca o data) +a onore,i4$ Liao se opri scurt) stupefiat4 >edea clar ca o+ul avea sa +oara la pran,4 Jodo) voia cerului) atarna deasupra lui ca o sabie4 !e i+potrivi unei nevoi i+perioase de a sta =os4 Din e5terior) prietenul sau nu observa ni+ic nelalocul lui in co+porta+entul batranului +aestruI intr-adevar) ceea ce lui Liao i se paruse o pau,a nesfarsita) fusese doar +ai putin de un sfert de secunda in ti+p real) astfel ca celalalt nu o putuse detecta4 $Pu pot sa ra+an acu+) dragul +eu prieten$) spuse Liao) $dar vreau sa-+i faci un serviciu4$ LAF !e +isca cu vite,a supranaturala si inhata o coala de hartie alba de pe biroul prietenului sau) facand sa para ca a scos-o de sub roba ce o purta4 Ai un plic?$ intreba4 0rietenul sau Ii dadu un plic si Liao i+paturi coala de hattie in plic4 Dupa ce scrise ceva si sigila plicuI) i-l in+ana prietenului sau4 $"5act la ora unspre,ece si patru,eci si cinci) vreau sa iei acest plic si sa ii duci in varful dealului la ba,a caruia incepe pa+antul tau si sa ii lasi acolo$) spuse Liao4 $Dar a+ o intalnire la pran, si) dupa cu+ stii) casa +ea se invecinea,a cu =ungla4 >arful acelui deal de=a intra =u+atate de +ila in =ungla U$ $Da) stiu4$ $>a trebui sa i+i schi+b hainele si 444 $ $Da stiu4$ $Roarte bine) Liao !ifu4 Daca e asa de i+portant pentru tine) asa voi face4$ $Iti +ultu+esc4$ !pre surprinderea o+ului) Liao !ifu isi lua ra+as bun intr-un +od destul de e+otionant4 Eatranul +aestru +erse i+ediat inapoi la locuinta sa si incepu sa se roage cu silinta) centrat in +editatie profunda) cerand ca Du+ne,eu sa prelungeasca viata prietenului sau si sa ridice orice kar+a care o facuse atat de scurta4 La unspre,ece si patru,eci si cinci) prietenul sau) i+pacientat ca trebuie sa +earga in =ungla si ca asta +ai presupunea si alte actiuni) dadu scrisoarea unui servitor) cu instructiunea sa o duca in padure si sa o lase in varful +untelui4 Intre ti+p) o+ul pleca spre intalnirea pe care o avea in oras4 "5act la pran,) pe cand traversa strada in fata postei) catre intalnirea lui) o+ul fu lovit si ucis de un ca+ion care trecea pe acolo4 LAO Asa a invatat Liao !ifu ca voia cerului nu poate fi schi+bata4 $Deci) Kosta$) continua John) spune-+i acu+4 !unt Taoist?$ $Dupa =udecata +ea de o+ educat) esti un Taoist neichia) !ifu4$ $Aha4 !i daca iti spun ca a+ practicat #hi Kung si Pei Kung strict ca arte +artiale - eu fiind directorul unei scoli de arte +artiale) nu un preot - ce ai avea de spus? <etine) e5punerea +ea la tara+ul spiritelor a venit nu+ai dupe ce a=unsese+ la yinyang kung - Pivelurile 0atru) #inci si asa +ai departe4 Avea+ trei,eci si saptede ani cand a+ va,ut pri+a oara spiritul +aestrului +euI pe langa asta) a+ acu+ulat cunostinte si a+ de,voltat un oarece interes pentru chestiuni spirituale) nu+ai dupe ce a+ plecat in +unti) sa stau retras) in LNN14 #u alte cuvinte) initial nu a+ facut neikung pentru beneficiile +etafi,ice -pe care le oferea - si nici ca ur+are a vreunei credinte spirituale anu+e4$

$Eine) daca nu esti un alchi+ist Taoist) atunci ce esti?$ $!unt directorul scolii 0a Lei #hian) o scoala de kung fu4 !unt profesor si predau o stiinta chine,easca nu+ita Pei Kung) care i+plica studierea) i+bunatatirea si) in final) co+binarea energiilor yin si yang in interiorul corpuIuiI for+a specific a de Pei Kung pe care o predau eu vine din linia atribuita inteleptului Mo-T,u4 Dincolo de toate astea) sunt) pur si si+pIu) un o+ ca oricare altul4$ Pu stia+ ce sa spun Ia toate acestea4 In vre+urile noastre nu prea e5ista indoiala constiinta este la fel de +ult un produs al fi,icului) pe cat este un produs al spiritului4 A5io+ele lui Descartes) care separa psihicul de trup) s-au dovedit de +ult a fi gresite46 rana la creier) sau o boala a creierului va afecta i+ediat personalitatea o+uluiI +edicina +oderna are +ilioane de ca,uri docu+entate in acest sens4 #onstiinta$ noastra este re,ultatul unei intreteseri a +intii $ LAG si a corpului) a spiritului si a carnii4 !-au lovit oare vechii filo,ofi ai #hinei de acest secret) in ti+p ce investigau energiile yin si yang? I,olasera ei in vreun fel energiile corpului si va,usera cu+ pot fi ele transferate co+plet in spirit? Asa se de,voltase Taois+ul ca religie? !i ce poate oferi stiinta Pei Kung-ului lu+ii in vre+urile noastre de progrese tehnologice rapide? lata) aici se afla un o+ care avea +ulte din aceste raspunsuri in bu,unar4 $0resupun) !ifu$) a+ spus) $ca esti orice vrei sa fii4 $ Ya+bi) iar eu i+i Iasai privirea in pa+ant4 Hr+a apoi o scurta discutie despre planteI John sustinea ca acestea sunt constiente si co+unica telepatic) iar Andreas - botanist avid - era de acord cu tot ce spunea el4 "u era+ neobisnuit de tacut) In sfarsit) in pau,a ce ur+a) intrebai) $!ifu) ai sa ne inveti? 6 sa inveti lu+ea despre Pei Kung ?$ $De=a va invat4S $Pu) vreau sa spun) daca ai sa inveti pe toata lu+ea) daca o sa faci de+onstratii si sa e5plici cIar ceea ce faci?$ <a+ase si el tacut o clipa) apoi spuse si+plu8 $!tii despre Atlantida?$ $ Eineinteles4$ $!tii de ce a fost distrus continentul Atlantida?$ $In cultura +ea) spune+ ca Atlantida a fost distrusa pentru ca ,eii erau gelosi4$ $!-a inta+plat pentru ca oa+enii a=unsesera prea aproape de secretele cerului4 !i in ,ilele noastre) cand o+enirea va a=unge prea aproape) ea va fi distrusa4$ $De ce naiba?$ $0entru ca ani+alul u+an inca nu este pregatit sa devina un Du+ne,eu4$ $Atunci de ce sa ne fi creat? In +od logic) fie a+ fost creati ca sa ne de,volta+) ur+arind un scop superior) fie sunte+ =ucariile unei constiinte superioare) care pur si si+plu vrea sa ne tina sclavi4 Adica= sa s%ui ca Dumne&eu insusi LAG ne va distruge) +a face sa +a gandesc +ult +ai putin la Du+ne,eu4$ Afir+atia asta seaca soca pe toata lu+ea4 $Deci cre,i ca ar trebui sa dau totul la iveala) sa-+i i+partasesc intreaga cunoastere) sa devin fai+os si sa castig pre+iul Pobel$) ,ise John4 $Da si nu4 #red ca ar trebui sa oferi lu+ii dove,i concrete si care pot fi reproduse) cu privire la e5istenta chi-ului yin si yang) fara a da infor+atii specifice despre natura lor e5acta4 Asta ar fi suficient ca sa te faca sa intri in istorie drept o+ul care a a=utat o+enirea sa evolue,e la ur+atorul nivel$) a+ raspuns eu4 $In istoria o+enirii lucrurile nu au stat niciodata asa4$ $Pu ne-a+ +ai aflat niciodate in acest punct) in toata istoria o+enirii) !ifu4 Hita-te la tine) de e5e+pluU "sti pri+ul +aestru al scolii Mo-0ai care accepta elevi occidentali4 6+enirea evoluea,a8 6ccidentul se intalneste cu 6rientuL Pu e5ista) oricu+) nici o dovada concreta ca Atlantida ar fi e5istat` SW Desi e4ista dove&i lingvistice si factuale in acest sensT# $0oate e doar o poveste care a captivat i+aginatia unui filo,of grec) cu secole in ur+a - o+ul i+potriva ,eilor4$ Mi-a+ facut pro+isiunea tacita sa-i cu+par lui John o copie din lucrarile lui 0laton) Kritias si Ti+aeus4 $si poate ca e o poveste adevarata4 "u ur+e, voia cerului) Kosta4 6 sa fac ceea ce vrea Du+ne,eu ca eu sa fac4$ !e ridica) $Dar o sa +a gandesc la ce ai spus$) incheie el4 !i cu asta s-a incheiat si lectia noastra din acea seara4 0e dru+ inapoi spre hotel) Andreas +-a boscorodit in continuu4 Rusese socat de abordarea +ea belicoasa4 $#e-ai face$) +a intreba el) $daca ai fi in locullui !ifu?$

$As da o+enirii focul$) a+ raspuns eu) fara e,itare4 $si apoi sa fii legat de o stanca la +alul +arii si sa vina un vultur sa-ti +anance ficatul) pe vecie 444 $ 4 LAM $#hinul lui 0ro+eteu nu a durat o eternitate) Andreas4 Dupa o vre+e) ,eii l-au eliberat pentru ca s-au si+tit vinovati4 "I a facut ce a facut din +ila ca sa a=ute o+enirea) ve,i tu $"sti sigur ca nu din +andrie?$ >enise randul +eu sa ra+an in tacere4 Lovise la tinta4 Pu ne-a+ +ai spus +ulte in restul seriiI fiecare ra+ase invaluit in propriile-i ganduri4 #o+entariul lui Andreas scosese la lu+ina ceva vital) ceva ce stiuse+ intotdeauna in ini+a +ea) dar) u+brit cu+ era+ de propria +ea +andrie) nu observase+ clar inainte4 "u nu era+ titanI nu depindea de +i+e4 Doar John putea sa =oace rolullui 0ro+etheus si sa lsi i+partaseasca secretele cu intreaga o+enire4 Misiunea noastra era sa ii convinge+ sa trans+ita un astfel de dar si) prin aceasta4+unca de convingere) sa spri=ini+ pe u+erii nostri o parte din consecinte4 LAB (a%itolul al I7-lea Keris 9E4lsta in cer si %e %amant mai multe lucruri= decat %oate imagina filo&ofia ta= 2oratiu9 2amlet= Actul I= 3cena 0 :enky era un alt chine, din Java - o+ de afaceri si prieten al +aestrului +eu) de peste doua,eci de ani4 :enky incercase si el antrena+entul Mo-0ai) dar) din pacate) nu progresase prea +ult4 lsi castigase) insa) cateva beneficiiI avea peste cinci,eci de ani) dar arata +ult +ai tanar) poate la patru,eci si ceva) cu o silueta in for+a si cu pasul alert4 !portiv i+pati+it) se antrena si alerga in fiecare ,i4 :enky era) in foarte +are +asura) un produs al Javei4 Pu vorbea un cuvant chine,este si nu cunostea nici istoria chine,a8 +ai degraba) vorbea fluent olande,a si o engle,a decenta) pentru ca fusese la o scoala olande,a4 #ercetator inflacarat ai istoriei poporului sau natal) :enky era) +ai ales) e5pert in i+periul =avane,-hindus Ma=apahit) care do+inase Java si insulele din i+pre=uri+i) in ti+pul secolului al paispre,ecelea e4n4 Avea trei keris-uri in Java - toate antichitati) toate +ai vechi de cinci sute de ani) toate datand din ti+pul statului Ma=apahit4 Kerisurile erau incarcate +agic4 Inainte sa continui) ar fi util sa face+ o incursiune in istoria si +itologia ce inconioara aceasta speciala ar+a cu la+a4

LAN A fost o vre+e cand toti barbatii din Java) incepand de la varsta de trei ani) trebuiau sa poarte un kerisI pu+nalul se +ai poarta si asta,i) la cere+oniiIe oficiale4 Teaca si plaselele erau adesea i+podobite cu decoratiuni rafinate) cu sculpturi si bi=uteriiI se credea ca orna+entele de pe la+a asigura si +ai +ulta protectie i+potriva nenorocirilor4 La+a pu+naluiui are adesea niste ondulatii -lok.) de obicei sapte sau noua) desi au fost nu+arate pana ia trei,eci si una4 Hn nu+ar i+par de iok asigura purtatorul ca va avea noroc4 !e considera) de ase+enea) ca la+a ondulata face o rana +ult +ai daunatoare) desi keris-ul este o ar+a greu de +anuit in lupta4 Toti indone,ienii si +alae,ienii considera keris-ul +agic4 In +od traditional) keris-urile vechi se pastrea,a ca bi=uterii de fa+ilie si sunt trecute din generatie in generatie4 Rabricarea unui keris era o +unca ce i+pIica o +are putere si o +are artaI e+pu) sau fierarul) era

considerat un o+ sfant) iar +unca sa era +arcata de ritualuri4 6 data pe an) keris-ui era scos din teaca si la+a sa era curatat cu suc de la+aie verde si cu arsenic) apoi i se sacrificau ofrande4 !e ardeau betisoare de ta+aie si se faceau rugaciuni8 la+a era acoperita cu ulei +irositor4 #u cat la+a gustase de +ai +ulte ori sange) cu atat keris-ul era +ai puternic4 Keris-urile +agice -nu suvenirurile pentru turisti de asta,i.) se spune) pot vorbi) pot ,bura) isi pot sehi+ba for+a si chiar pot ingri=i copii4 "le pot prote=a purtatorul de rele sau ii poate distruge dus+anii4 !e crede ca ele ,ornaie in teaca) pentru a-si averti,a purtatorul de un pericol i+inent4 In general) keris-urile sunt obiecte de profunda veneratie si sunt foarte puternice4 #and :enky s-a oferit sa i+i arate puterile keris-uiui sau) a+ fost tentat sa rad) insa stia+ ca e bun prieten cu John4 In realitate) va,use+ de=a atat de +ulte la John) incat nu +ai stia+ cu+ sa aborde, astfel de afir+atii8 nu i+i +ai per+itea+ lu5ul de a fi sceptic4 $Hn keris +agic?$) a+ intrebat4 LM2 Pu) trei4$ #e pot sa faca4 $Multe lucruri) orang putih`) dar pentru tine s-ar putea sa se +iste putin - si poti sa-l ve,i pe John vorbind cu ele4$ ) W -rang %utih se traduce ca 9om alb9 $John poate sa vorbeasca cu o bucata de +etal?$ Astea nu sunt bucati de +etalI sunt constiente) la fel ea +ine si ca tine4$ M-a+ holbat la :enky cu privirea +ea cea rea) din partea stanga) A+ o fata foarte e5presiva - face parte din +ostenirea +ea +editeraneana - si cu+va bi+orfa8 sunt bland si politicos cu partea dreapta si rau cu stanga4 A+ si foarte +ulte gene de Peanderthal- re,ultatul +ileniilor de i+perecheri baicanice) care i+i sunt de +are folos) atunci cand vreau sa arat ca un o+ periculos) ca un sfant) sau ca un prost4 $>orbesti serios) nu?$) l-a+ intrebat4 $intotdeauna sunt serios cand vorbesc despre bani sau despre lucruri de natura spirituala4$ Eanii +i se ter+inasera) iar :enky i+i facea cinste cu pran,ul4 Mancarea chine,easca incepuse sa +a plictiseasca8 de fapt) chiar pierduse+ +ult in greutate in ur+a $regi+ului eu ore,$) cu+ ii nu+ea+ eu) asa ca :enky +a dusese la o friptura in stil occidental4 Ii era+ foarte recunoscator4 $Eine$) a+ spus4 $6 sa +usc +o+eala4 Doris soseste in dupa-a+ia,a asta) asa ca poate aran=a+ o intalnire cu !ifu diseara4 !unt sigur ca si ea ar vrea sa vada asta4$ 0rietena +ea) Doris) fusese tovarasa +ea de-a lungul anilor cat l-a+ cunoscut pe John #hang si) ca ur+are) suferise acelasi asalt asupra perceptiei ei bine stabilite despre realitate) pe care il suferise+ si eu in acea perioada4 Insa ea accepta lucrurile +ult +ai repede decat +ine) fiind +ai inteligenta si nuatat de i+pulsiva4 $#hiar asa e$) ,ise :enky4 $Keris-urile sunt constiente in felul lor4$ LM2 Desigur4 $Rii atent) ti-as putea spune +ulte povesti) dar +a opresc la una8 Acu+ cativa ani) fiica +ea ur+a sa pIece intr-o calatorie cu niste prieteni4 "i au sosit la noi acasa in =eep-ul lor) iar ea pornise catre usaI brusc) se au,i un sunet ca de lovitura din dulapul in care ne tine+ keris-urile4 #and a+ deschis dulapul) keris-ul +eu cel +ai pute+ic si cel +ai vechise scutura in teaca4 I-a+ spus fiicei +ele sa nu pIece in calatorie) dar ea a insistat - avea un nou prieten) ve,i tu4 "i bine) n-a+ putut sa o las sa plece neprote=ata) asa ca i-a+ dat keris-ul cu ea) cu instructiuni fer+e sa o prote=e,e4 in noaptea aceea au avut un accident si =eep-ul a iesit de pe sosea4 !-au rasturnat de trei ori inainte sa se loveasca de un copacI +asina era o epava) dar nici unul dintre ei nu a fost ranit - nici +acar o ,garietura4 Pu aveau centurile de siguranta) asa ca au fost a,varliti incoace si incolo in interiorul =eep-ului) destul de serios) in ti+p ce +asina se rostogolea4$ Pu stia+ ce sa cred si nu avea+ nici o posibilitate sa =udec povestea lui4 #u siguranta) e5istau destule +ituri despre sabii +agice si legende despre ar+e constiente in general) in fiecare cultura din lu+e -sa ne gandi+ la "5calibur4 6are sa fie adevarate - in felul in care era adevarat John #hang) in felul in care era adevarata Troia) care fusese considerata de +ulti invatati un +it) vre+e de generatii) inainte de a fi descoperita de !chlie+ann) in secolul nouaspre,ece? >a,use+ prea +ult din lu+ea spiritului in =urul profesorului +eu ca sa +a +ai indoiescI cuvantul sha+an i se potrivea lui John la fel de bine ca si cuvantul Taoist) daca pute+ face intr-adevar vreo

distinctie intre cele doua4 !criind aceasta carte) a+ fost adesea incurcat la gandul) ce ar trebui sa pre,int despre John si despre lu+ea spiritelor? 0utea+ sa +a indoiesc de ochii si de urechile +ele? Daca John facea o farsa) atunci) de buna sea+a) pacalea +ii de oa+eni4 Mai e5istau si alte e5plicatii plau,ibile pentru ceea ce vedea+ - una dintre ele ar fi) pur si si+plu) ca John isi i+punea vointa LML si i+aginatia asupra +intilor participantilor) ca un fel de hipno,a in +asa4 Dar chiar si daca asa stateau lucrurile) inse+na ca puterea aceea nu valora ni+ic si ca nu era nici o proble+a sa +erg in fata unui tribunal si sa povestese e5perienta4 !a nu spun ni+ic ar inse+na sa fiu las - si nedrept fata de John4 Dati-+i voie sa va i+partasesc o astfel de intalnire cu un spirit puternic si binevoitor4 Judecati singuri4 +rintul :ercules -nici o legatura cu eroul. era un var de-al +eu pe care ii adusese+ eu +ine in Indone,ia4 John fusese dragut si il lasase sa se alature grupului nostru si sa asiste la convocarea unui spirit care +urise la Pivelul Trei4 Acest spirit era vestit ca fiind atat de puternic) incat oricine ii putea au,i) iar unii oa+eni puteau sa-l si vada8 pentru Pivelul Trei) cu siguranta avea o gra+ada de chi yang4 Ranto+a era spiritul unui print din secolul al saispre,ecelea) iar +or+antul sau se afla in trecatoarea 0uncak) aproape de Eogor) in Java centrala4 Hcisese +ulti dus+ani in ti+pul vietii) iar kar+a sa era sa veghe,e asupra insulei Java) ca pedeapsa4 In ulti+ele patru secole) singuratica fanto+a ,abovise pe varful dealului care ii adapostea +or+antul) pa,indu-si pa+antul natal4 6a+enii veneau acolo sa doar+a si sa-i ceara favoruri si protectie) iar conducatorii Indone,iei) chiar si in aceste vre+uri +oderne) vi,itau adesea locul) cu diversi +ediu+i4 Intr-un grup +ai +are) a+ +ers pe poteca pana la +or+ant) un +inistru indone,ian pavase cararea cu beton) ca sa-i fie +ai usor sa a=unga4 :ercules era nerabdator si nelinistit) ii cunoscuse pe John intr-o tran,actie de afaceri pe care o aran=ase+) nestiind la acea vre+e LMF ni+ic despre puterile profesorului +eu4 Aceasta calatorie schi+base totulI John ii aratase +ulte si ii urase bun venit in casa lui4 Dar vederea acestei fanto+e -+a rog) au,irea ei. avea sa fie piesa de re,istenta4 "u il i+plora+ pe John de ani de ,ile sa +a duca sa il vi,ite, pe print4 Intr-un sfarsit consi+tise - si toc+ai la +o+entul potrivit4 In cateva luni) spiritul printului avea sa urce in unda cea alba pentru totdeauna4 :ercules era norocos4 #u noi +ai erau si :andoko) unul dintre liderii industriali ai Indone,iei) cativa prieteni si cativa dintre elevii lui John) in total cincispre,ece oa+eni4 $Ti-ai adus +inicasetofonul?$ +a intreba :andoko pe dru+) la urcare4 $Pu4 L-a+ uitat in ca+era de hotel4$ $6a+enii au incercat si inainte sa il inregistre,eI tot ce iese e un fel de ,go+ot chitaitor4$ $0oate ca vorbeste direct cu centrii din creierul celor pre,enti$) a+ spus eu4 $0oate ca nu e5ista nici un sunet) ci doar noua ne apare asa4$ $Da4 !au poate ea spiritul pur si si+plu nu vrea sa fie inregistrat si de fiecare4data sterge caseta4$ $6ricu+) interesant feno+en$) a+ spus4 $Asta e si o dovada ca !ifu n-a plantat +icrofoane fara fir undeva in ,ona4$ Euna re+arca$) ,ise :andoko4 A+ a=uns in ,ona si fratii +ei de ucenicieau inceput i+ediat sa curete si sa pregateasca locul4 Asa cu+ va,use+ si +ai de+ult) au asternut flori si +ancare pentru spirit si au aprins un betisor de ta+ale) nu+it hu4 Toti cincispre,ece ne-a+ adunat aproape de ofrande si John intra in +editatie) che+andu-l pe print4 I+ediat a+ au,it vaietul lung si infiorator al vantului) se+nul unui spirit4 A+ va,ut betisorul de ta+ale +iscandu-se4 Dintr-o data) in dreapta locului unde se LMO aflau ofrandele si chiar in fata +aestrului +eu aparu o stralucire portocalie4 6 voce dulce si blanda ne vorbea in indone,iana4 !alutare) frate #hang$) ii spuse aceasta profesorului +eu4 $Ma bucur ca esti din nou aici) cu +ine4 Asta,i ai adus +ulti prieteni 444 +ulte fete noi4 #u+ Ii chea+a?$ $:andoko$)

incepu John4 $:andoko$ ) sopti vocea bland4 $!i langa el se afla niste oa+eni albi4 "i vin din 6landa?$ $Pu$) spuse John repede4 Dari Junani) din recia4$ Aha #u+ ii chea+a) intreba printul $Kosta si :ercules$) raspunse John) iar spiritul repeta nu+ele4 M-a+ concentrat cat de tare a+ putut pe lu+ina portocalie stralucitoare si a+ observat o +ana subtire ce dansa in ea - dar oricat a+ incercat) n-a+ reusit sa +ai vad ni+ic altceva4 #onversatia a continuat) prea greu de inteles pentru indone,iana +ea firava8 dupa o vre+e) John i-a +ultu+it spiritului si a plecat4 M-a+ apropiat i+ediat de +aestrul +eu4 $De ce a intrebat daca veni+ din 6landa?$) a+ intrebat4 $0entru ca l-a va,ut pe :ercules cu parul blond4 0e cand era in viata) oa+enii albi care veneau in Java erau olande,i) iar lui nu-i placeau4 !e intreba ce faceti aici) atata tot4$ Errr) +-a+ gandit4 Eine ca a inteles ca nu era+ dus+anii lui din vechi+e4 $Totul a +ers bine?$) a+ intrebat4 Pu chiar4 A+ vrut sa-l intreb despre un prieten al +eu care e pe +oarte) daca poate sa-l a=uteI spiritul +i-a spus) pur si si+plu) ca prietenul +eu acu+ulase kar+a negative si ca era voia cerului ca el sa +oara acu+4 A sugerat sa-i a+intesc prietenului +eu ca e5ista Du+ne,eu si sa creada in "I pe deplin si sa nu se i+potriveasca pedepselor pe care i Ie-a atras kar+a sa4$ LMG "u era+ tacut4 #uvintele profesorului +eu +a +iscasera si +i-a+ dat sea+a) in acelasi ti+p) ca ne facuse o +are onoare4 "ra+ pri+ii albi pe care spiritul printului ii va,use) in patru sute de aniI pri+ii pe care +aestrul +eu li luase eu el la trecatoarea 0uncak4 P-a+ stiut ce sa ii spun profesorului +eu4 Inca o data +a onorase peste poate4 !a-l i+bratise, pe John nu intra in discutie8 Java nu este Mediterana) iar chine,ii) in general) nu-si afisea,a afectiunea) !pera+ ca) in viitor) voi putea sa +a revanse, pentru +ultele daruri pe care +i Ie oferise4 Pe-a+ intalnit cu John seara tar,iu si a+ luat cina acasa la el) ca de obicei4 Mai tar,iu) dupa ce s-au schi+bat politeturile obisnuite si ne sorbea+ ceaiul pe terasa) John ii ceru lui :enky sa isi aduca keris-urile4 "rau trei) asa cu+ spusese :enky) unul +ai fru+os decat celelalte doua) La+ele pri+elor doua erau ondulate) dar ulti+ul si cel +ai fru+os avea o la+a dreapta) fer+a4 !uprafata +etalului era innegrita) aspra si otelita) cu+ era obiceiul in Malae,ia si in Indone,iaI keris-urile erau gravate dupa fabricare cu suc fierbinte de la+aie si cu arsenic4 Keris-urile aveau un +iros parfu+at - suprafata la+elor era unsa cu un ulei cu +iros dulceag4 L-a+ intrebat pe :enky ce este4 $Hleiul unui copac pe care Il folosi+ in acest scop aici) in Indone,ia$) spuse el si+plu4 $Asta Ie place cel +ai +ult4$ $Inteleg $ 0entru keris) trebuie sa folosesti uleiul de la o planta vie) niciodata un derivat chi+ic4$ $6K4$ $!erios4$ $!erios4 #at costa o chestie din asta?$ $Intre doua,eci si patru,eci de +ii de dolari) daca are intr-adevar putere4$ LMA $Ma indoiesc ca voi avea vreodata unul) :enky) dar +ultu+esc de sfat$) i-a+ spus4 $0oate iti vei dori unul in viitor) ca sa-ti prote=e,i fa+ilia$) spuse el si+plu4 John interveni4 $#red ca ar trebui sa Ie arata+ lui Kosta si lui Doris ce pot sa faca kerisurile$) spuse el $Trebuie sa stati toti =os) pe pa+ant)$ Doris se confor+a i+ediat4 "u a+ fost destul de prost sa intreb8 $De ce?$ $0entru ca asa e +ai bine$) raspunse John) destul de si+plu4 A+ eliberat +asuta dintre noi de serviciul de ceai si ) 4 ne-a+ ase,at in =urul ei4 "u statea+ vis-a-vis de JohnI Doris era la stanga +ea) iar :enky in fata ei4 4 John lua o farfurie adanca si o intoarse invers) punand-o cu fata in =os4 Lua un betisor si ii aprinse) punandu-l cu atentie pe spatele farfuriei) pentru a prote=a fu+irul +esei4 Lua cel +ai +ic dintre keris-uri si ii puse pe +asa) cu la+a odihnindu-se pe teaca4 Instantaneu) concentrarea lui deveni atat de intensa) incat +i se scutura sto+acul4

Rata Ii deveni ca a unei statui ) si aproape ca-i putea+ au,i ini+a incetinindu-si rit+ul) oprindu-se4 Totul parea sa se condense,e intr-o sfera in =urul lui4 Dintr-o data) la+a se intoarse si se +isca inspre betisor4 Doris ,a+bi4 John lua keris-ul)trecu betisorul peste el si ii puse inapoi in teaca) $Asta nu are chiar asa de +ulta putere$) spuse el !coase cel de al doilea keris si il puse pe +asa) in acelasi fel in care il pusese pe pri+ul !e concentra din nou - de data aceasta) scurt4 Al doilea keris se intoarse si el) rotinduse inspre betisor4 0area sa consu+e fu+ul cu laco+ie) vibrand usor in ti+p ce facea asta4 John il lua4 LMM $Asta e intr-o dispo,itie foarte proasta asta seara$) spuse el4 $Pu ii vo+ folosi4$ 4 Ri5a varful Ia+ei in teaca4 Keris-ul isi trase teaca peste $corp$ cu putere) scotand clicclacuri ,go+otoase4 $Mi-ar placea sa +ai vad o data)$ a+ spus4 John ,a+bi4 $Eine)$ spuse4 $Hite) tine teaca4$ Indeparta la+a din teaca de le+n) pe care +i-o dadu +ie4 A+ luat teaca de le+n in +ana dreapta) tinand-o bine4 John introduse varful la+ei in teaca4 Ii sopti ceva keris-ului4 Teaca +i se scutura din +ana cu destula putere si la+a kerisului isi trase teaca de le+n peste ea4 $Dupa cu+ a+ spus$) re+arca John) $asta e intr-o dispo,itie foarte proasta si nu vrea sa fie deran=at4$ !coase la+a din teaca) trecu betisorul peste ea si o puse inapoi4 0use obiectul deoparte4 :enky ii dadu ulti+ul keris) cel cu la+a dreapta4 $Asta e foarte puternic$) spuse John4 $A fost facut in anii de inceput ai i+periului Ma=apahit si se nu+este !a+ar4$` S W Deoarece a cunoaste numele unui ,eris inseamna a avea %utere asu%ra lui= am schimbat numele armei= %entru a-I %rote@a %e 2en,y#T John puse ar+a pe +asa in acelasi fel si aceasta se roti i+ediat) aran=andu-se peste betisor4 $!ifu$) intreba Doris) $cu+ de ii stii nu+ele?$ Mi-a spus el$) raspunse John4 $Isi a+inteste totul despre cu+ a fost facut) circu+stantele si perioada4 Isi a+inteste si nu+ele lui4 Are peste cinci sute4 de ani4$ John lua keris-ul si trecu pe sub el betisorul de ta+ale4 Daca o bucata de +etal poate parea +ultu+ita) atunci aceasta chiar asa era4 John sopti ar+ei ceva) apoi o puse pe +asa) 0use betisorul inapoi-pe farfurie si se intoarse catre :enky4 #ei doi isi spusera ceva) scurt4 M-a+ uitat la Doris) care parea foarte fericita4 !eara aceea confir+ase pentru ea ceea ce ii spusese+ despre propriile +ele e5periente cu spirite in co+pania lui John) in trecut4

LMB $!ifu$) intreba ea) $cu+ poate keris-ul sa faca ceea ce face?$ $0entru ca are energie yin$) raspunse el4 $0ractic) poti sa spui ca e un spirit4$ M-a+ intins sa indrept betisorul pe farfurie4 !e rostogolise pana aproape de +arginea farfuriei si +a gandea+ ca ar fi putut sa cad a pe +asa si sa arda furnirul4 Keris-ul !a+ar se invarti foarte rapid si incerca sa +a taie4 Mi-a+ tras +ana la ti+p) pe cand toata lu+ea) in afara de John) ra+ase eu gura cascata4 $Rii atent$) spuse :enky4 $!tii) ele au o +inte a lor4$ M-a+ uitat la kerisI cu+va) stia+ cu+ sa-l +anevre,4 $Pu incerc sa-ti iau ta+aia) prietene$) i-a+ spus4 >oia+ doar sa-l aran=e, pe +asa4$ $Pu intelege engle,este$) spuse John4 $Dar hai) +ai incearca sa te i+prietenesti cu el4$ A+ luat prudent ar+a de +aner cu o +ana si cu cealalta a+ trecut pe sub ea betisorul de ta+ale) +-a+ concentrat si a+ incercat sa proiecte, ganduri linistitoare) cu+ as fi facut cu ani+alul de casa al unui prieten) care nu +a place4 Desi +a astepta+) era e+otionant sa si+t vibratia in +ana - keris-ul parea sa toarca4 $!cu,ele sunt acceptate$) spuse John4 $0une-l =os4$ Asa a+ facut) $De fapt) e foarte dragut) acu+ vrea sa ne arate ce poate sa faca$) spuse John4 Introduse ar+a inapoi in teaca si o puse =os) cu plaselele inspre el4 John ,a+bi si ne privi4 $Ia priviti4$ !e uita scurt la keris4

$!a+arU$ spuseI ar+a sari co+plet afara din teaca) peste +asa) in +ana lui deschisa) A+ fost incantati4 $>reti sa +ai vedeti o data?$) intreba John) iar noi) de- sigur) a+ spus da4 "l striga iar keris-ul si acesta ii sari inca o data in +ana4 $0are foarte doritor sa faca pe plac$) ,ise Doris4 I+i veni in +inte un catel auriu pe care-l cunostea+8 dispo,itia lor parea ca+ aceeasi) LMN John il lua pe !a+ar de plasele si trecu pe sub el betisorul4 Kerisul vibra de +ultu+ire4 Dintr-o data) John rase si puse ar+a inapoi in teaca) in+anandu-i-o lui :enky4 $#a un copil$ ) ,ise el4 $Are propria lui +inte) iar parerile lui sunt foarte a+u,ante4$ #hiar in acel +o+ent) catelusa lui John) Lovely) se apropie tropaind de calcaiele +ele4 M-a+ aplecat sa +angai spatele blanos4 Lovely a+usina o vre+e in =ur) se har=oni un pic cu Doris) apoi porni catre ceva +ai interesant cu care sa lci ocupe ti+pul4 $Hn spirit keris e ceva ca+ asa$) ,ise John) aratand catre Lovely4 $Daca il +angai si il piepteni si il hranesti regulat) iti va fi loial si va trai fericit4 Daca il Iasi fla+and si ii ignori) daca il bati si il lovesti) atunci poate sa devina chiar de,agreabil4$ Inteligenta lor e ca+ la fel?$ a+ intrebat4 $Pu4 #onstienta keris-ului nu e asa de de,voltata4$ 4 ) ) $!ifu$) ,ise Doris) $poti sa vorbesti cu el pentru ca tu ai co+binat yinul cu yang-ul) corect?$ $#orect4$ $!i noi? 0e noi poate sa ne auda?$ $6h) da4 0oate sa va auda) sa va vada si sa va si+ta in +oduri pe care nu le intelegeti4 >oi nu puteti sa vorbiti cu elI voi trebuie sa fiti la Pivelul Trei ca sa puteti si+ti energia yin - asta daca nu invatati cu+ sa va folositi visele4$ $"5ista o +editatie Eudista Tibetana care se nu+este +ila+$) a+ spus eu4 $Da) in Indone,ia) oa+enii +erg deseori la +or+inteIe sfintilor +usul+ani si dor+ acolo$) ,ise :enky) $sperand sa co+unice cu acestia4 Adesea spiritele chiar Ie vorbesc oa+enilor in vise si Ie dau raspunsuri la intrebari4$ $!ifuu$) a+ intrebat eu) $keris-ul are yang? De aceea se poate +isca ?$ $Pu4 "l are energie yin incatusata inauntrul unui cadru de +etal4 "I ia yang de la +ine) la cererea +ea4 Dar pentru ca are energie yin) el poate absorbi energie yang si astfel LB2 te poate prote=a4 Daca cineva reuseste sa co+bine yin-ul si yang-ul) atunci poate face keris-ul sa se +iste si sa-i vorbeasca) dupa doririta$ A+ vrut sa clarific ceva ce i+i bantuia strafundurile +intii - ceva incredibil) daca ar fi adevarat4 $!ifu$) a+ intrebat) $!a+ar e o fiinta creata) nu-i asa?$ John +a privi cu interes4 $Pu) Kosta) nu intelegi4 Euna incercare) dar nu pri-+esti bucatica de ,ahar) cu+ se spune4 !a+ar nu este deloc o fiinta creataI el este prelungirea unui o+ care a e5istat odata4$ $0oti sa i+i e5plici asta) !ifu?$ $#and a+ dobandit pri+a data puterea$) spusel John) $era+ curios de ceea ce poate sa faca un keris4 Intr-un +a-ga,in de antichitati) a+ gasit un kens de putere) care rugineaI ve,i tu_ negustorul nu putea sa si+ta kerisul incarcat4 Ar+a aceea era veche de cinci sute de ani) dar el credea ca e un gunoi si o trata ca atare4 A+ cu+parat-o pe cativa dolari si a+ luat-o acasa) unde i-a+ cercetat originile) folosindu-+i propriile capacitati4 #hiar in central keris-ului) ingropata in straturile de +etal) era o bucatica de hartie pe care era scris un far+ec) cu litere sanscrite4 "ra foarte ase+anatoare cu un talis+an chine,esc) i+ fu4 Atunci a+ inteles tehnica fabricarii keris-ului4$ $#e este un M$) intreba Doris4 $Hn far+ec) un talis+an Taoist de protectie si vindecare$) i-a+ raspuns eu repede si +-a+ intors catre John4 $Ru vine din propria noastra persoana)$ ,ise John4 $#and face+ un fu) ne prelungi+ constiinta si puterea in talis+an - iar acolo) acea putere poate servi unui scop anu+e4 De e5e+plu) cand vorbesc cu un keris) de fapt vorbesc cu spiritul celui care a facut keris-ul) o+ul acesta) in trecut) si-a prelungit o parte din propria sa forta vitala si din spirit in acest fu care se afla in ini+a acestui keris$ !e lasa pe spate4 $Hn fu e ca o antena$ continua4 $!tii)

LBL

cand era+ tanar si voia+ sa +edite,) avea+ rnari proble+e in ti+pul noptii - sunt atat de +ulti tantari aici) la tropiceU Pu putea+ sa ne per+ite+ plase de tantari) iar otravurile chi+ice inca nu e5istau) asa ca avea+ proble+e cu concentrarea) din cau,a atacurilor lor constante4 Liao !ifu +i-a aratat cu+ sa fac un fu care sa atraga tantariiI trebuia sa +a concentre,) sa scriu far+ecul pe hartie si sa il incarc cu putere4 Apoi il punea+ in gradina si astfel era+ in pace) cat dorea+ sa +edite,4 Dupa ce ter+ina+) +a ducea+ sa rup fu-ul si sa elibere, tantariiI intotdeauna gasea+ sute acolo%M $>rei sa spui ca tantarii erau atrasi de hartie?$ $Da4 Dar forta +ea vitala era cea care facea far+ecul cu putinta4$ $#at tine un fu?$ $Toate obiectele astea au o durata de viata) iar energia lor trebuie innoita per+anent$) raspunse John4 $In ca,ul keris-ului) corpul de +etal este in +od natural un bun pastrator al energiei yin4 #and keris-ul este +ostenire de fa+ilie) puterea lui este reinnoita anual) prin cere+oniile asociate cu pastrarea unui astfel de obiect4 Dar) stii) pentru a face un fu) practicantul trebuie sa aiba abilitati ca ale +ele - si poate chiar si atunci va face unul sau doua in toata viata lui4 Pu e usor4 Ru-urile pentru turisti pe care le ve,i de van,are in te+plele Taoiste nu au nici o putere realaI sunt i+itatii - ca o i+itatie de <ole54$ Doris era tacuta4 $!una aproape a +agie$) spuse ea intr-un tar,iu4 John ridica din u+eri4 $0oate) intr-un fel4 Magia) sau vra=itoria) daca vrei) este prin definitie utili,area energiilor e5terioare pentru a indeplini o anu+ita sarcina sau a i+plini o anu+ita dorinta4 !trict vorbind) avand in vedere ca un fu vine din propria noastra persoana) el nu este +agie4 Pu invoca+ spirite ca sa face+ un fu4 In orice ca,) Doris) chiar daca ar fi sa consideri aceste keris-uri ca fiind +agice) ele nu sunt facute de +ine)

LB1 "u nu sunt vra=itor4 Antrena+entul nei-kung pe care l-a+ practicat toata viata +ea i+i da) pur si si+plu) putere asupra genului asta de lucruri4$ M-a+ gandit la conceptul de fu ca antena catre spiritul fauritorului decedat4 $!ifu$) a+ spus) $+i-ai ,is candva ca un spirit nu poate sa +inta4 Asta insea+na ca nici nu poate crea) corect?$ $Da) Kosta4 Hnirea lui yin cu yang este cea care per+ite creatiaI acest atribut anu+e este ceea ce face viata pe 0a+ant atat de speciala4 Riinta u+ana e inca si +ai speciala) caci ea poseda aptitudinile biologice de a face pe deplin u, de puterea sa de creatie4$ $#reierul4$ $Da4$ $Deci acest fu care este in keris) aceasta antena - ea ii trans+ite fauritorului keris-ului infor+atii si ii per+ite sa actione,e si pe 0a+ant$) a+ spus eu4 $Da) dar nu+ai cu energie yin$) raspunse John4 $#orect4 0uterea influentei sale depinde de fu) nu-i asa? " ca si cu+ ai progra+a un calculator. nu-i asa?$

Rig4 L Hn e5e+plu de fu chine,esc Eudist tipic) folosit pentru prote=a i+potriva fortelor negative) la -a.4 !ilaba sanscrita-+antra. folosita pentru a incarca talis+anul este pre,entata la -b.4 6ricu+) i+aginea in sine nu este incarcata) asa ca ar fi inutil sa o copiati si sa incercati sa o folositi

LBF $Da si nu4 0ersonalitatea fauritorului era deter+inata) in ti+pul vietii acestuia) de interactiunea dintre yin si yangI acu+) ca e nu+ai yin) el nu se poate de,volta) nu poate +inti si nu poate crea4 Inteleg ce spui) insaI deci,iile lui sunt filtrate prin fu si li+itate de faptul ca el este un spirit4 Asta asa e4$ Doris il privi pe John4 $Are dreptate? !crierea caracterelor - fie ele sanscrite sau chine,esti - atunci cand faci talis+anul) este un fel de progra+are?$ $Destul de ase+anatoare$) ,ise John4 $" un +od de a initiali,a un proces4 Tu nu esti re,ultatul unei progra+ari? #reierul tau) care e un fel de co+puter) a citit sti+ulii e5terni) ca si date de intrare) pe vre+ea cand erai bebelus4 A procesat datele si) de-a lungul anilor) s-a for+at personalitatea ta4 "ste) in +are) acelasi lucru) doar ca tu) ca fiinta u+ana) ai si yin si yang) in echilibru4 Keris-ul nu4 #u+va) sa faci un fu-tali+anI a+uleta. este ca si cu+ ai naste un copil4 In esenta) iei o parte din tine si o pui in altceva) iar antena asta va continua sa e5iste o anu+ita vre+e$ John se opri ca sa-si aprinda o tigara si se lasa inapoi pe spate4 $0roble+a ester%) ,ise el) $ca +ulti indone,ieni si +alae,ieni isi tratea,a keris-urile de fa+ilie ca pe obiecte de adoratie) +ai degraba decat ca pe niste co+panioni loiali si +odesti) care sunt cu adevarat4$ Doris il privi pe :enky) care ran=ea4 John ,a+bi4 $Pu :enky4 Adevarul e ca +a indoiesc ca un keris o sa c!stige vreodata pre+iul Pobel pentru fi,ica) date fiind cele doua li+itari pe care le-a+ +entionat +ai de-vre+e4 !a+ar este un e5e+plu de keris foarte inteligent4 Hn keris ar trebui tratat ca un ani+al de casa - hranit si ingri=it) dar niciodata adorat ca un Du+ne,eu4 Asta e o greseala) foarte grava - una pe care o reprose, +ereu prietenilor +ei4 Hnii oa+eni chiar se roaga la Jrerfe-urile lorU$ Lovely veni iar) tropaind4 John o lua in brate) si-o puse in poala si incepu sa o +angaie4 $ Asa ar trebui sa te porti cu un keris - si) de altfel) cu orice fu8 ca si cu+ ar fi un prieten LBO loial si protector4 0oti sa o +angai) daca vrei dar +a indoiesc ca o sa te rogi vreodata la ea) nu-i asa? "5ista un singur Du+ne,eu) si nu+ai "l ar trebui sa fie adorat de oa+eni4$ #hiar n-a+ +ai avut ce sa spune+ la aceasta declara-tie atat de si+pla4 0oate ca) dintre toate lucrurile pe care le va,use+ in prea=+a lui John) keris-ul si conceptul fu erau ce-le +ai socante4 >edea+ ca si Doris era tulburata de intre-patrunderi4 "ste oare posibil sa fie adevarate toate legendele si +iturile o+enirii? Multe lucruri i+i devenira dintr-o data clare4 Anii de invatatura acade+ica se pusera cap la cap cu anii de cautare a adevarurilor e,otericeI +o+entele pe care le petrecuse+ cu John i+i trecura prin +inte ca un uragan - si a+ avut) dintr-o data) raspunsul la intrebarile care +a bantuisera vre+e de ,eci de ani4 !urprinsese+) cu intelegerea +ea) o lu+inita din ceea ce insea+na natura4 <a+anea sa vad ce voi face cu aceasta4 John +a studie cu atentie si dadu din cap4 0oate ca va,use ceva pe fata +ea) ceva care i+i oglindea cursa nebuneasca a gandurilor prin +inte4 !tan=eniti) Doris si cu +ine ne-a+ ridicat si a+ spus noapte buna4 "ra vre+ea sa +erge+ acasa4 Din ,iua aceea a+ +ai va,ut sute de keris-uri) unele cu o i+presionanta putere) altele cu +ai putina) dar fiecare avand propria sa personalitate distincta4 Reno+enul nu incetea,a sa +a ui+easca4 >oi incheia acest capitol cu si+pla afir+atie ca sunt convins acu+ ca +agia keris-urilor este adevarata4 Deoca+data) ar fi inutil sa +ai spun altceva4 LBG (a%itolul al 7-lea 1AT/$A $EALITATII 0e la apus) pe o pla=a de pe insula "via) la nord de Ate-na) a+ intrat) in sfarsit) in starea de constiinta hipernor+ala4 !tatea+ in po,itia =u+atate-lotus) facandu-+i e5ercitiile de Pivelul Doi) tragand chi yang in interior) tri+itandu-l =os in dantien si co+pri+andu-l acolo prin respiratii yoghine4

Dintr-o data) a+ au,it un ,u+,ait) ca un elicopter sau ca elicea unui vas -de fapt) chiar a+ cre,ut) +ai intai) ca trece un vapor.4 Ygo+otul devenea din ce in ce +ai tare4 Dintr-oda-ta) totul s-a facut negru8 Du+ne,eule) a+ un accident vascular) +-a+ gandit fnsa nu era un senti+ent de,agreabilI sen,atia era chiar placuta4 A+ observat feno+enul o vre+e) co+plet constient) dupa care +i se facu frica si +i-a+ tras chi-ul in sus4 A+ revenit la realitate si a+ continuat sa vibre,) a+etit) vre+e de cateva secunde4 Ma si+tea+ puternic) nu slabI asta nu fusese atac de cord4 >oia+ sa i+i ter+in setul de e5ercitii pe care il incepuse+) asa ca +i-a+ tri+is chi-ul inapoi in =os4 Yu+,aitul incepu din nou) dar de data asta) te+ator) a+ intrerupt procesul si +-a+ retras4 6 a treia repetare avu acelasi re,ultat Devenea prea +ult4 M-a+ ridicat in picioare - i+i tre+urau - si a+ +ers catre locul unde astepta Doris4 "ra furioasa4 $Ai spus ca stai nu+ai doua,eci de +inute$) ,ise ea4 $"i bine) a+ cre,ut) adica) a+ vrut444 A+ stat +ult?$) +-a+ balbait eu4 Hnde a ,burat ti+pul?) +-a+ gandit4 Hn e5ercitiu i+i lua) de obicei) un +inutI vrusese+ sa fac douaLBA ,eci) inainte sa +erge+ la cina) la o taverna din apropiere4 $#e spui? A+ asteptat aici) uitandu-+a la tine) patru-,eci si cinci de +inuteU 6data nu te-ai +iscat absolut deloc vreo doua,eci de +inute4 A+ fost ingri=orata4$ A+ fost socat4 !e parea ca) vre+e de doua,eci de +inute sau +ai +ult i+i tinuse+ respiratia si i+i pierduse+ cu totul constiinta ti+pului4 I+ediat l-a+ sunat pe John4 $Relicitari$) spuse el4 $#e vrei sa spui) felicitari?$ $Euna e5perientaU Asta insea+na ca avanse,i fru+os in Pivelul Doi4$ $ Asa trebuia sa se inta+ple?$ $Desigur4$ $#e e ,u+,aitul acela? Hn prieten sufit +i-a spus ca este chakra dantien-ului) rotinduse4$ John rase4 $Da? Ti-ai transferat constiinta in dantien) atata tot4$ Atata tot? Miraculosul devenise) se pare) rutina) iar subli+ul era ceva obisnuit in prea=+a lui John4 #u+ putea+ sa aduc o astfel de cunoastere in lu+ea occidentala) fara sa fiu luat in ras) sau conda+nat? #u+ era cel +ai bine sa fac? !i cu+ sa-+i stapanesc) in acest ti+p) a+bitiile si sperantele personale? andurile acestea i+i erau pregnante in +inte la +o+entul incidentului de +ai sus - si pe buna dreptate4 >a a+intiti ca Liao !ifu il facuse pe profesorul +eu sa pro+ita ca nu-si va de+onstra niciodata puterile in public) nici nu le va folosi pentru a obtine profit) sau in scopuri +alefice4 #and John lua deci,ia sa +earga +ai departe cu o carte si un fil+) in +ai LNNA) s-a consultat cu +aestrul sau) care +urise cu +ai bine de trei,eci si patru de ani in ur+a si care se inaltase in LNN14 0entru a a=unge la constiinta lui Liao !ifu) John a postit +ai +ult de ,ece ,ile si a intrat in +editatie profunda) tri+itandu-si constienta departe4 Liao !ifu i-a spus ca este in regula sa continueI era +o+entul potrivit) iar LBM o+enirea era pregatita4 De ase+enea) el l-a averti,at pe John ca va purta kar+a acelui efort4 Daca pute+ sa invata+ o+enirea despre binefacerile efective ale +editatiei) ale #hi Kung-ului si ale Pei Kung-ului) atunci binecuvantarile vor fi) intradevar) uriaseI dar daca lucrurile +ergeau prost si crea+ un Rrankenstein) atunci kar+a va fi foarte rea4 Initial) cand +i-a+ luat sarcina de a scoate o carte pentru profesorul +eu) a+ va,ut repede ca este nevoie de o autoritate stiintifica notabila) care sa dea credibilitate scrierilor +ele4 "ra+ si foarte constient de li+itarile i+puse de =ura+antul pe care John il facuse +aestrului sau4 De+onstratia publica in conditii de laborator nu era per+isa4 0lanul cu care a+ venit eu pentru a depasi acest obstacol era foarte si+plu8 John avea voie sa trate,e pe oricine avea o boala reala) iar feno+enul electrogene,ei) pe care il folosea in aceste trata+ente de acupunctura) era o de+onstratie suficienta pentru orice fi,ician de laborator4 !trategia +ea era sa gasesc o distinsa autoritate care era bolnava) sa aran=e, o sedinta de trata+ent cu John si sa sper ca o voi convinge sa ne spri=ine4 John ar fi putut atunci sa faca o de+onstratie co+pleta) pe pelicula) in fata acelora dintre elevii sai care erau si ei oa+eni de stiinta recunoscuti era+ destul de +ulti4 Ar fi fost suficient) daca avea+ o+ul potrivit in echipa noastra4 A+ petrecut ore indelungate $+irosind$oa+enii si stabilind contacte cu cercetatori e+inenti4 In doua astfel de ca,uri) John dadu inapoi in ulti+ul +o+ent) astfel ca a

trebuit sa dau telefoanele necesare oa+enilor -care) probabil) in acea clipa erau convinsi ca Dyna+o Jack era un sarlatan.4 Dupa +ulte luni de frustrari) a+ revenit in Indone,ia) in noie+brie LNNM) unde +-a+ intalnit cu Andreas si cu :andoko4 La acel +o+ent) #hang !ifu ne-a spus din nou ca o de+onstratie in public era in afara oricarei discutii4 Invatatorul sau ii daduse per+isiunea sa faca o carte si un fil+) dar inca +ai era legat de pro+isiunea pe care io facuse lui Liao !ifu4 La discutiile care au ur+at) Andreas avu ideea sa il inLBB cluda in proiect pe Lawrence Elair`) J` A se vedea introducerea si capitolul IK ca o+ din lu+ea fil+lui) care de=a fusese +artor la ceea ce putea sa faca +aestrul nostru - si pentru ca $Inelul de foc$ fusese +i=locul prin care facuse+ cunostinta cu John4 "ra o idee buna4 In di+ineata ur+atoare) +-a+ urcat intr-un avion inspre Eali si a+ inceput sa-l caut pe Elair4 Lawrence Elair si John nu-si vorbisera de ,ece aniI John era suparat pe Elair) deoarece) credea el) dr4 Elair il pacalise4 Dupa John) +aterialul original pentru Inelul de foc fusese fil+at ca docu+entatie stiintifica a capacitatilor sale) nu pentru u, co+ercial4 Lawrence era infricosat de John si s-a tinut departe de el ,ece ani de ,ile) cand a au,it ca profesorul +eu e suparat4 M-a+ intalnit cu dr4 Elair in aceeasi seara) in casa sa din HbudI din ce spunea el) era la +i=loc o neintelegere4 Elair folosise cuvantul doku+entair in +alae,iana atunci cand vorbise cu John #hang !ifu isi tradusese cuvantul ca si $docu+entatie$) pe cand Elair cre,use ca are unda verde sa foloseasca +aterialul4 I-a+ adus pe a+andoi la o intalnire in sapta+ana aceea) cu intentia de a-l pune pe Lawrence sa-+i faca un al doilea docu+entar) folosind +aterialul pe care-l avea de la Inelul de foc4 Aparent) intalnirea a +ers foarte bine) caci John lua o deci,ie neasteptata4 Dr4 Elair a pri+it per+isiunea sa fil+e,e un alt docu+entar cu John) asistat de :enky4 A+ suspinat usurat) liber sa-+i continui proiectul4 Avea+ tin progra+ de respectat4 >oia+ sa a=ung la aceia ca +ine) la oa+eni cu diplo+e occidentale de tehnicieni) care erau si artisti +artiali cu e5perienta) oa+eni care ar putea si care ar vrea sa co+bine antreria+entul Pei Kung al lui John) cu o abordare ortologica si cu stiinta occidentala4 6+enirii ii trebuise +ult) +ult ti+p ca sa evolue,e pana aici si sa aiba fe+ei si barbati care nu sunt nici orientali) LBN nici occidental) ci cate putin din a+bele4 "ra +o+entul sa isi recupere,e investitia4 0oate aceia pe care eorge Lucas i-a nu+it Jedi se vor intrupa4 Dar nu va fi sarcina usoara) caci regulile nu pot fi incalcate4 !tia+ pe propria +ea piele ce se inta+pla cand cineva incalca un =ura+ant in prea=+a lui John4 !a i+partasesc cu cititorul un astfel de incident4 6 schi+bare devre+e #onducea+ inapoi spre Atena) venind din satu-cul +eu din nordul reciei) cand se porni ploaia4 #u +ine in olful >; se +ai afla si !piro) un pilot de doua,eci si opt de ani care i+i era prieten si elev de arte +artiale4 "ra pri+avara) peste tot erau flori si toc+ai trecuse 0astele4 !oarele stralucea si nu era un norpecer4 Destul de repede) si avand in vedere ca tatal lui !piro toc+ai isi pierduse un rinichi in ui+a unei infec-tii) te+a conversatiei noastre a=unse la +oarte si la posibilitatea unei e5istente dupa +oarte4 La acel +o+ent il cunostea+ pe John de vreun an si ardea+ de nerabdare sa povestesc cuiva) oricui) ceea ce va,use+4 Avea+) insa) ordine stricte sa nu discut cu ni+eni ceea ce va,use+ - si ii pro+isese+ asta lui John4 0rin,and +o+entul) i-a+ spus lui !piro ce invatase+ in Indone,ia) ca nu +ai avea+ nici o indoiala ca e5ista viata dupa +oarte4 I-a+ descris unda alba si pe cea neagra si ceea ce +a invatase John4 Dintr-o data) o +asa de apa lovi parbri,ul4 Pu +ai vedea+ ni+ic) asa ca a+ pornit stergatoarele4 Trecea+ prin niste ca+puri proaspat arate4 $Trebuie ca a+ trecut prin vreo stropitoare$) i-a+ spus eu lui !piro4 #iudat ca nu o va,use+4 A+ continuat sa conducI trecu vreo =u+atate de LN2 +inut4 Apa continua sa curga pe parbri,) cu neinfra-nata duritateI a+ dat stergatoarele pe vite,a +a5i+a4

$Pu) e o furtuna$) spuse !piro4 "ra confu,4 #a pilot profesionist) se pricepea la vre+e yi nu fusesera nici un fel de indicatii ca ne-ar fi asteptat vreun dus -ca sa nu +ai vorbi+ de unul de o astfel de intensitate4 0loaia continua sa ne ,galt!ie cu putere) in asa hal) ca abia +ai putea+ vedea4 Pe-a+ continuat calatoria in tacere4 Dupa ca+ vreun kilo+etru) a+ observat ceva ciudat4 Masinile care veneau spre +ine pe banda opusa nu aveau stergatoarele pornite4 M-a+ uitat la pa+ant) cu+ trecea+ cu +arina4 0area uscatl $#e rahat de ploaie +ai e si asta?$) a+ spus eu cu voce tare4 In aceeasi clipa) a+ au,it un scancet stins si infricosat din scaunul din dreapta4 $Aa) ai facut ceva ce nu trebuia sa faci cand +i-ai spus ceea ce +i-ai spus?$) +a intreba !piro4 L-a+ privit4 "ra alb de spai+a si de ui+ire4 $Pu stiu$) a+ spus eu4 !ituatia era ireala) ca un desen ani+at care prinsese viata) iar +ie incepea sa-+i placa4 De fapt) chiar a+ ras) apoi a+ privit inspre cer4 $I+i pare rau) !ifu$) a+ spus4 $P-o sa se +ai inta+ple$ I+proscandu-ne cu o rafala de stropi de final) ploaia se opri brusc4 A+ tras pe dreapta dincolo de curba si a+ iesit repede din +asina4 >;-ul +eu era leoarca4 Arata ca o +asina ce sta-tuse o sapta+ana in furtunile tropicale4 Alte +asini) co+plet uscate) treceau in stanga si in dreapta) cu+ statea+ noi pe +arginea dru+ului4 !oarele straluceaI ca si +ai devre+e) pe cer nu era nici un nor4 !piro i+i surprinse privirea4 $"i bine$) spuse el) $fie nu s-a inta+plat si eu +a despart de tine - fie s-a inta+plat) si atunci incep antrena+entul$ LNL !e opri o secunda si ,a+bi4 $#and poti sa i+i arati Pivelul Hnu?$ L-a+ sunat pe John i+ediat ce a+ a=uns inapoi acasa si i-a+ descris incidentul4 Ma lasa sa vorbesc) fara sa o+it ni+ic4 $A fost de la +aestrul +euU$ a spus el4 $Data viitoare) cand faci o pro+isiune) tine-te de ea) orice ar fi4$ Din ,iua aceea +i-a+ tinut toate pro+isiunile pe care le-a+ facut4 Mi-e tea+a de propria +ea +andrie si laco+ie) vedeti) si incerc sa fiu constient de ele pe cat de +ult posibil4 !criind aceasta carte) de e5e+plu) pre,entandu-l 6ccidentului pe John ) de fapt +erg pe sfoara4 !i eu va trebui sa i+i duc kar+a actiunilor si a intentiilor) bune si rele4 Ma te+ de cele din ur+aI ini+a +ea este departe de a fi pura) iar +ainile nu i+i sunt atat de curate pe cat +i le-as dori4 $EI10E1TA$EA $-TII Dupa cu+ a+ spus in repetate randuri) ideea nu e sa supune+ stiinta 6rientala celei 6ccidentale) ci +ai degraba sa crea+ o stiinta noua) care nu insea+na nici 6rient) nici 6ccident4 Teoria stiintifica este intotdeauna - ca sa il parafra,a+ pe Dr4 Rrit=of #apra` in cel +ai bun ca,) o apro5i+are) incercarea cuiva de a +odela sau de a docu+enta natura si procesele realitatii fi,ice4 W (a%ra= )rit@of= The Tao of +hysics STao ai fi&iciiT >1e* 5or,: .antam 1e* Age .oo,s= LKRR?# De e5e+plu) teoria newtoniana clasica era destul de adecvata pentru a ilustra co+porta+entul +aselor +ari si lente) dar avea proble+e cand trebuia sa caracteri,e,e ca+purile electro+agnetice si chiar si +ai +ulte proble+e la scara ato+ica4 Incercarile si tribulatiile ganditorilor lu+ii pot fi a+u,ant de ur+arit -daca esti tipul de o+ caruia ii place sa se uite la oa+eni inteligenti care se dau cu capul de ,iduri de cara+ida.4 De e5e+plu) LN1 acu+ doua sute de ani) oa+enii credeau in ceva nu+it phlogiston - o substanta i+aginara) care se credea ca e5ista doar pentru ca o+enirea nu intelegea bine co+bustia4 Raptul ca nu reuseau sa gaseasca un +odel corespun,ator pentru co+bustie era un obstacol insur+ontabil in calea unui progres real in do+eniul teoriei chi+ice4 #u+ nu erau niciodata dispusi sa spuna $nu stiu$) oa+enii de stiinta ai vre+ii au anuntat e5istenta acestui phlogiston i+ponderabil - o substanta continuta in toate +aterialele care se o5idea,a4 Desigur) nu e5ista asa ceva4 "u) ca o+ de stiinta) nu putea+ sa nu tin sea+a de ceea ce va,use+ cu proprii +ei ochi si) in afara de ca,ul in care John era cel +ai +are +agician al lu+ii -sau un

+utant genetic.) nu avea cu+ sa insele atata lu+e4 0ute+ sa desconsidera+ oridand aspectele +etafi,ice ale acestui te5t) ca fiind ilu,iile sau i+presiile personale ale lui John) dar nu avea+ cu+ sa desconsidera+ energiile la care fusese+ +artor si pe care le e5peri+entase+ i+preuna cu alte +ii de oa+eni4 In plus) presupunerea ca puterile lui John sunt re,ultatul unei +utatii genetice nu este valabila) deoarece) in ti+pul antrena+entelor) noi) elevii sai) a+ intalnit in corpurile noastre) energiile pe care le descrisese el4 Intr-o sedinta de antrena+ent) spre e5e+plu) aproape ca +i-a+ o+orat) accidental) unul dintre elevi) care +a surprinsese cu un pu+n rapid4 #a reactie) l-a+ lovit in piept cu pal+a dreapta) in ti+p ce il bloca+ cu stanga4 6+ul - un grec +asiv) puternic) de la tara -suferi i+ediat i+ usor atac de cord si se prabui4 Pu e5ista nici o e5plicatie rationala pentru o astfel de reactie - si nici nu au putut sa gaseasca la spital vreo e5plicatie pentru starea o+ului4 "ra - si) +ultu+esc lui Du+ne,eu) inca +ai este - un o+ cu o sanatate e5ceptionala4 0iatra de capatai a cunoasterii noastre este stiinta fi,icii4 Ma=oritatea oa+enilor iau asta,i fi,ica cuantica drept buna ca atare) sau o privesc cu neincredereI intr-adevar) aplicatia ei practica i+ediata) puterea nucleara) ne va nenoroci pana ce LNF nu vo+ a=unge sa intelege+ fi,ica fu,iunii4 In LN2G) cand Albert "instein -pe atunci un functionar la oficiul elvetian de brevete. si-a publicat de-acu+ clasicele scrieri cu privire la relativitate yi la ceea ce avea sa devina +ecanica cuantica) reactia co+uriitatii inradacinate de fi,icieni newtonieni a fost destul de urata4 In ciuda acestor proteste) o echipa de oa+eni dedicati si stralucitori`) lucrand dincolo de granitele internatioriale) au pus irevocabil) in ur+atoarele doua decenii) fundatia teoriei cuantice4 W Einstein= Ma4 +lanc,= 1iels .ohr= 6erner 2eisenbergO Er*in 3chro-dinger= 6olfgang +auli= +aul Dirac si Louis de .roglie# Ideea e ca) intr-o scurta si naucitoare perioada de doua,eci de ani) perceptia o+ului despre uni-vers s-a schi+bat radical si brusc) distrugand toate conceptiile inradacinate ale co+unitatii stiintifice4 Desi e +ai linistitor sane gandi+ ca teoria stiintifica e constanta si ca se afla intotdeauna in varf - +ai reducand astfel din insecuritatea vietilor noastre - adevarul este ca teoria stiintifica este +ereu schi+batoare) in incercarile ei de a descrie realitatea4 !i folosesc in +od intentionat ter+enul +ereu schi+batoare) +ai degraba decat pe cel de evolutiva deoarece) In +ulte ca,uri) despartirea de anurnite +odele de gandire recunoscute a fost un lucru destul de provocator4 I+aginati-va socul co+unitatii stiintifice consacrate cand a a=uns sa fie iitteleasa realitatea ato+ului4 0ana atunci) oa+enii presupuneau ca ato+ul este o particula de +asa solida) incredibil de grea si indivi,ibilaI +ecanica cuantica -si descoperirea ra,elor 7. au aratat ca ato+ii sunt for+ati in cea +ai +are parte din spatiu) ca e5ista doar in relatie unii cu altii si ca pot fi definiti doar cu a=utorul legilor probabilitatii4 Teoria relativitatii si +ecanica cuarttica sunt) din nece-sitate) ytiinte holistice si ecologiceI totusi) in raport cu evolu-tia sociala a u+anitatii) descoperirea acestora este destul de recenta si ele inca nuau avut ti+p sa isi +anifeste efectele benefice4 -Intr-adevar) derivatul lor initial - energia nucleara LNO - a avut un i+pact negativ pana acu+4. #u siguranta le vo+ vedea si latura po,itiva) in ur+atorii cinci,eci de aniI pe +o+ent) este o alinare sa sti+ ca insisi creatorii teoriei cuantice au putut aprecia rapid cat de indeaproape ur+ea,a aceasta noua fi,ica) +odelul +isticis+ului 6riental4 Multi dintre ei au inceput sa studie,e intelepciunea 6rientului) pentru a-si intelege +ai bine creatiaI Piels Eohr a fost in #hina in LNFM4 Yece ani +ai tar,iu) cand regele Dane+arcei l-a facut cavaler) Eohr si-a ales ca bla,on si+bolul tai chi -yin-yang.) ca o recunoastere a ar+oniei intre stiintele vechi orientale si stiintele noi occidentale4 !a presupune+) pentru un +o+ent) ca atat abilitatile lui John) cat si teoriile sale se dovedesc adevarate4 As dori sa vede+ putin ce i-ar putea aduce o+enirii astfel de infor+atii4 -0entru o abordare +ai detaliata) consultati ane5a 14. In secolul trei e4n4) inteleptii chine,i au descris procesul prin care lucrurile au fost create de la !u5sa si vor reveni la aceasta4JPota LGK 0entru a si+boli,a starea dinainte de inceputul ti+pului si al spatiului) cei care vor deveni cunoscuti drept Taoisti au inventat conceptul de ;u #hi -literal8 $nu e5ista e5tre+itate$.) si+boli,at printr-un cerc4 ;u #hi este starea de vid in care toate lucrurile sunt nediferentiate de supre+) de starea ulti+a4 Din aceasta stare) straluceste un punct de +iscare) de yang pur4 Interactiunea intre yin si yang duce la

starea de Tai #hi -e5tre+itatea supre+a.I aici) yin-ul si yang-ul si+t i+bratisate) distincte dar i+preuna) contracarand fiecare forta celeilalte4 Daca teoriile lui John si +odelul din figura 1 sunt e5acte atunci arhetipului universului ii lipseste un ingredient foarte i+portant8 faptul ca substanta care e5ista inainte de $Eig Eang$` se intrepatrunde constant cu +aterialul actua` 0resupunand ca a e5istat vreun Eig Eang4 Modelul chine,esc acopera si posibilitatea ca energia sa fie produsa in +od constant si ca universul sa nu aiba inceput sau sfarsit LNG lului nostru univers fi,ic) ne+iscarea -yin. si +iscarea -yang. fiind echilibrate si i+preuna pentru totdeauna4 0ute+ spune ca un astfel de postulat ar e5plica si nenu+aratele discrepante e5istente in cadrul teoriei fi,icii) pe care le-au observat si le-au raportat oa+enii de stiinta din toata lu+ea4 Qin nu este chiar $eterul$ cautat de :endrik Lorent, si de Jules-:enri 0oincare`J Pota LAK) dar intr-adevar el ofera +ulte posibilitati interesante4 SW Destul de interesant - cand +oincare a %ostulat ca un ceas incetineste atunci cand trece in eter= el descria= de fa%t= unul din atributele energiei yinT#

Rig4 1 -a. ;u #hi) yin pur4 -b. si -c. 6 scanteie de +iscare in vidI yang-ul in +i=locul yin-ului4 -d. Tai #hi) yin si yang i+bratisate si echilibrate John +i-a de,valuit odata ur+atoarea afir+atie esentiala8 xTot ce se afla+ pe pa+ant este yang) dar pa+antul in sine este yin$ 0entru +ine) ca o+ de stiinta) asta insea+na ca energia yin este asociata cu culoarele gravitationale - planetele si alte particularitati - si ca echilibrul pe care il descrie si+bolul tai chi e5ista in univers dupa cu+ ur+ea,a8 LNA

Rig4 F Qang si yin +acrocos+ic Acest grafic si+plu sugerea,a lucruri incredibile4 Un pri+ul rand) sunt destul de sigur ca chi-ul yang este un feno+en solar4` W Eu cred ca= la fel ca si fotonii= chi-ul yang nu este nici %articula= nici unda= ci ambele# John spusese8 $ #hi-ul yang se afla in aerI natura il creea,a4$ L-a+ va,ut ca este de culoare albastra) asa cu+ a+ notat +ai devre+e4 #a practicant de Pei Kung) pot sa si+t chi-ul yang) depo,itat per+anent in dantien) este fierbinte) e5act asa cu+ il descriu vechile te5te chine,esti4 A+bele observatii se potrivesc perfect cu lucrarile lui ;ilhel+ <eich cu privire la orgon4 !e pare ca) de ase+enea) concentratia chi-ului yang creste odata cu cresterea inalti+iiI adica) chi-ul yang tinde sa se rupa de gravitate -de aceea practicanfii Taoisti se strang in +unti.4 "u pot sa si+t cu+ chiu-ul yang vrea sa o ia in sus) in corpul +eu - daca asta e vreo indicate4 "5istenta chi-ului yang arata clar ca su+te+ de nebuni) ca specie4 #onsiderand ca stilul nostru actual de viata este concentrat pe distrugerea +ediului si presupunand ca natura circula si propaga energie vitala esentiala) atunci insea+na ca) prin eli+inarea naturii) ne sinucide+4

LNM Marea surpri,a) insa) la +odelul universului pe care il pre,inta John este energia yin) pentru ca aceasta se co+porta pur si si+plu diferit de orice alt feno+en fi,ic inregistrat4 Pi+ic nu o e5plica - nici telekine,ia) nici controlul +ental4 John +i-a trecut acest fel de energie prin corp de +ai +ulte ori) iar sen,atia a fost diferita de tot ce a+ intcilnit pana acu+4 "ra ca un fior rece) o boare de iarna) vidul spatiului cos+ic4 Teoria chine,easca clasica nu+ea kan -apa. chi-ul yin ) intr-o incercare de a ii descrie te5turaI in acelasi ti+p) chi-ul yang este nu+it li -foc.4 A+bele denu+iri sunt +etaforice4 Legea conservarii energiei este un pilon funda+ental al fi,icii4 In ti+pul e5peri+entului de la fer+a) atunci cand John ne-a trecut chi yin prin corp si a+ prins gloantele din pusca cu aer co+pri+at) alicea de plu+b nu se defor+ase si nici nu radia calduraI Aceasta sugera ca energia glontului nu fusese conservata) ci) +ai degraba) intr-un fel) incetase sa e5iste4 #onfor+ legilor fi,icii actuale) acest lucru nu este posibil4 0osibilitatea ca un astfel de continuu+ sa e5iste in lu+ea noastra) pasiv) dar pre,ent +ereu) este innebunitor de incitanta4 Qin este haosul pri+ar care a e5istat inainte de

aparitia +ateriei si a spatiului-ti+pI ordinea lu+ii noastre vine din interactiunea definita de si+bolul tai chi4 Qin s-a luptat i+potriva lui yang) dar echilibrul fortelor lor a creat viata4 andea+ ca intelegerea naturii chi-ului yin si yang ar aduce o+enirii anti-gravitatia) vite,e +ai +ari decat vite,a lu+inii si - aproape cu siguranta - o de,legare a ghicitorii ti+puluiI avea+ +otive puternice care i+i sustineau aceste presupuneri4

Levitatia "ra+ in Earcelona4 John facea un tur prin "uropa) in co+pania +inistrului de interne al Indone,ieiI +i se destainuise) in glu+a) ca o+ul se si+tea +ai in siguranta cu el in prea=+a4 LNB John veni la +ine la hotel) rontaind alune indone,ieneI i+i arunca o punga si se tolani intr-un fotoliu4 >re+e de cateva +o+ente a+ purtat o conversatie de co+ple,entaI apoi) destul de brusc) te+a a a=uns la chi in legatura cu stiintele biofi,ice4 $Pu poti sa studie,i chi-ul la +icroscop$) spuse John4 $ #hi este studiul e5istentei noastre) nu este si+pla +aterie4 De e5e+plu) daca ai chi) poti sa ocolesti ceea ce defini+ asta,i a fi legea naturala4 0oti trece prin pereti) poti sa te ridici de la pa+ant) poti sa faci +ulte lucruri4$ $>rei sa spui) levitatia$) a+ spus eu4 $Deci) povestile cu yogini care levitea,a in +editatie si+t adevarate4 0oti si tu sa faci asta?$ $EineintelesU$ ) raspunse el4 $Mi-a luat doar cateva luni sa invat s+echeria aia) dar nu e +are lucru4 Doar te ridici vreo =u+atate de +etru de la pa+ant si stai acoloI nu poti sa te +isti in nici o directie) decat inapoi) in =os4$ $Da)dar444$ $Rara darU$) +a intrerupse el4 $6ricine care are chi) poate invata sa faca asta4 #hiar nu e +are lucru$ !e gandi la afir+atia asta pret de o clipa) apoi adauga8 $Dar +ai intai trebuie sa ai chi4$ $0oti sa i+i arati) !ifu?$ John +a privi cu de,a+agire4 $!igur$) spuse si se ase,a pe podea) incrucisandu-si picioarele in lotus co+plet <a+ase linistitI respiratia parea ca i se oprise4 <a+ase asa o vre+e) ca o statuie a unui +istic oriental4 Lin si brusc) se ridica de la podea vreo doua,eci de centi+etri si ra+ase acolo4 <espiratia i+i ra+ase in gat4 Dupa vreo =u+atate de +inut) John reveni pe podea4 $#ovorul e sintetic$) spuse el si se ridica) $altfel +-as fi ridicat si +ai +ult$ LNN I-a+ +ultu+it de repetate oriI paru surprins ca era+ atat de i+presionat4 0entru el nu era +are lucru | o s+echerie de balci) folositoare) din punct de vedere functional) nu+ai ca si de+onstratie a capacitatilor inerente ale o+ului4 $Iesi+ la cina$) spuse din usa4 $ >ii cu noi?$ $Iar +ancare chine,easca?$ a+ intrebat4 $Da4 " un restaurant chine,esc bun in =osul stra,ii$ 0erisorii de pe ceafa +i se ridicara) $!ifu$) a+ spus) $pot sa te intreb ceva? Ai fost in 6landa) in er+ania) in Austria) "lvetia) Italia) la Pisa si acu+ in !pania) da?$ Dadu din cap4 $ In tot ti+pul asta nu ai +ancat decat +ancare chine,easca?$ $Eineinteles ca nuU$ replica el indignat4 $Hneori +ai +anca+ si +ancare thailande,aU$

#a sa ne face+ i+ediat o idee despre cu+ se pot aplica +ate+aticile +oderne la $teoriile lui John$ sa anali,a+ lucrarile Dr4 Ilya 0rigogine4` ` #unoscut cel +ai bine pentru contributiile sale la +ecanica statistica non-echilibru si teoriile sale cu privire la rolul ti+pului in procesele ireversibile4

In LNMM) acesta a pri+it pre+iul Pobel pentru ca a aratat ca siste+ele chi+ice co+ple5e tind sa se organi,e,e de buna voie in relatii structurate - cu alte cuvinte) a dovedit ca auto-organi,area este o caracteriistica funda+entala a universului4 Aceste siste+e chi+ice se co+porta in asa fel incat sunt aproape vii$ doar ca nu generea,a si nu reproduc celule4 Astfel de siste+e auto-organi,ate par sa fie la =u+atatea dru+ului intre ceea ce poate fi considerat viu si ceea ce poate fi considerat ne-viu4 Intr-adevar) in ulti+ele decenii) conceptiile noastre consacrate despre ce este viata cu adevarat au pri+it cateva lovituri severe4 >irusii) spre e5e+plu) nu pot ft considerati fiinte vii) in sensul in care defini+ noi ter+enul asta,i deoarece) in afara de o celula vie) ei 122 nu au) de fapt) o $ stare de a fi$4 Doar atunci cand infectea,a o ga,da si penetrea,a o celula) for+ea,a un siste+I in con=unctie cu celulaI Acest siste+ functionea,a intradevar) intr-un +od auto-organi,at4 #ontrar celor +ai +ulte e5e+ple din ciclul biologic insa) scopul siste+ului virus-celula este nu supravietuirea siste+ului) ci pur si si+plu generarea a sute de noi virusi) pe sea+a celulei initiate4 0oate ca un astfel de co+porta+ent ar putea fi e5plicat prin si+pla intrepatrundere a fortelor yin si yang4 #u sau fara virusi) insa) sunt convins ca teoria co+ple5itatii si a haosului detine for+ula +ate+atica pentru a +odela interactiunea energiilor yin si yang4 #a atare) sper sincer ca acest te5t va i+pulsiona) in +od absolut) for+ularea unui astfel de +odel4 Pu pot sublinia suficient de +ult ca i+aginea yin-yang) populari,ata de cultura +oderna) a fost interpretata gresitI yin si yang sunt) asa cu+ a+ spus in repetate randuri) forte care se opun` W )igura mai noua este alchimica si descrie tran&itia si flu4ul energiei in tim%= mai degraba decat o situate statica# Modelul astrofi&ic actual al evolutiei stelelor ne a@uta sa intelegem acest lucru# 3-ar %area ca de&voltarea unei stele %ana la stadiul de stea rosie gigant= %recum si transformarea ulterioara a acesteia intr-o gaura neagra= sugerea&a tran&itia de la yang e4trem= la yin# (onsultati ane4a G= %entru o anali&a mai detaliata#

#u toate acestea) viata este o co+binatie de eneygii yin si yang) care tnerg in para-lel a atare) si+bolul arhaic Tai #hi -a se vedea figura Ob. descrie +ult +ai bine echilibrui lor) decat eel +odern) care se foloseste asta,i -figura Oa.4 #onfiguratia sugerata in figura Oa este descrierea energiilor yin si yang in curgere) inconstante prin insasi natura lor4 ) !-ar putea spune ca +odelul arhaic descrie +ai bine yin si yang in situatia de echilibru cea +ai productiva a lor) chiar la +o+entul cand cele doua energii se co+bina pentru a crea viata) pe cand si+bolul +odern descrie +ai bine procesul de dhi+barea energiilor in ti+p4 12L

Rig4 O Qin si yang in echilibru4 Rigura aratata la -a. este in tensiune) se refera la Pivelurile 0atru si #inci ale antrena+entului neikung si necesita stari superioare de energie4 Acest si+bol este folosit in +od eronat in lucrarile populare) pentru a descrie starea naturala a echilibrului fortei noastre vitale) care este descrisa +ai precis la -b. -descriere din secolul trei al erei noastre.4 JPota LMK -Hn e5e+plu ar fi acela al unei stele in fa,a de stea rosie gigant - yang e5tre+ - care se transfor+a intr-o gaura neagra) sau yin e5tre+4 Mai +ulte despre acestea in ane5a 14. In corpul o+enesc) si+bolul Tai #hi +odern este strict alchi+ic si necesita stari superioare de energie pentru a e5ista -desi o data reali,at) el este per+anent.4 >oi incheia acest capitol cu o $bo+ba de final$4 #onsiderati yin ca fiind calitatea pri+ordiala) dinainte de spatiu-ti+pI co+ple+entul antagonistic al propriei noastre naturi yang4 #hiar si John si+te energia yin prin interactiunea acesteia cu yangI el si+te un curent electric atunci cand cele doua energii sunt puse i+preuna -asa cu+ si+ti+ cu totii.4 Intrucat chi-ul yang este atat o conditie) cit si un re,ultat al vietii$ si presupunand ca este) asa cu+ cred eu) o energie solara - atunci pre,enta sa i+plica e5istenta unei intentii in spatele crearii +ateriei4 0ute+ vedea +arturii ale cresterii noastre continue de la yin inspre yang) in cartea evolutionista a vietii4 In vre+e ce universul nostru este un echilibru de forte yang si yin) unele lucruri sunt +ai +ult una decat cealalta4 Apa este considerata un ele+ent yin4 >iata a inceput in oceane) in for+a unor creaturi +onocelulare fluideI 121 apoi a evoluat la plante) la pesti si) in sfarsit) a trecut de la yin pe +alul solid) sub for+a a+fibienilor4 0rocesul nostru evolutiv a continuat pe uscat4 #u fiecare epoca) ne de,volta+ din ce in ce +ai +ult in yang4 0are i+probabil ca vechii chine,i sa fi inteles procesul evolutiv) doar intre L222 i4e4n4 si F22 e4n4) cand teoria yin-yang era de=a elaborata pe deplin4 Mai +ult) asa cu+ se spune in Tao Te #hing si asa cu+ confir+a John) pentru ca viata sa e5iste) fiintele vii -plante) ani+ate) bacterii. trebuie sa aiba atat yin chi ) cat si yang chi ) care sa curga paralel4 6 +asa de le+n e pur si si+plu yang si lipsita de viata) pe cand un copac are si yin si yang si este viu4 #eea ce incerc sa spun) pe scurt) este ca realitatea energiilor yin si yang face credibile sperantele noastre legate de e5istenta unui Du+ne,eu #reator si ideea ca universul a fost reali,at cu intentia de a produce viata4 Iar asta) in epoca noastra de logica rigida) este poate cea +ai socanta reali,are dintre toate4 12F E%ilog 8abovesc vreme de o res%iratie LIMIT"L" #<"!T"<II

$6 fiinta u+ana este oparte din intregul pe care il nu+i+ $Hnivers$444 llu,ia -separarii. este un fel de inchisoare pentru noi !arcina noastra trebuie sa fie sa ne elibera+ din aceasta inchisoare Iargindu-ne cercul co+pasiunii in asa fel incat sa cuprinda toate creaturile vii si natura in intregi+ea fru+usetii ei$ Albert "instein 0oate ca aceasta carte nu a fost pentru voi ni+ic +ai +ult decat o calatorie prin tara Minunilor4 " posibil ca un o+ cu +inte logica sa nu fie de acord cu ceea ce a citit4 !pre e5e+plu) daca a privi totul fiind din afara) fara sa fiu i+plicat in +od intrinsec) probabil ca si eu as e,ita foarte +ult) inainte sa-+i e5pri+ o apreciere po,itiva4 #u siguranta) +ii de +artori pot afir+a ca John #hang are abilitati unice4 0ot sa +ai fie inca o suta ca +ine) dispusi sa iasa in fata si sa =ure ca John detine cunoasterea prin care cei +ai +ulti dintre oa+eni pot de,volta o oarecare abilitate in ce priveste ceea ce noi a+ nu+it -pana acu+. aptitudini paranor+ale4 0entru un sceptic) asta nu insea+na ca tot ceea ce crede #hang !ifu se poate verifica stiintific si nici ca acestea ar trebui luate ca litera de evanghelie4 #a o+ de stiinta) nu pot - si nu vreau - sa co+bat acest +od de gandire4 12O Insa pot sa due anali,a functionala un pas +ai departe4 !a presupune+ ca acceptati atat sinceritatea +ea) cat si pe cea a profesorului +eu8 Tot ce a+ scris aici este adevarat - si voi credeti asta4 Mai e inca ti+p sa va intrebati care este ideea din spatele acestui efort4 Adica) de ce sa ne da+ osteneala? #e se poate castiga) practic) din lectiile pre,entate in acest te5t? #hiar daca tot ce s-a afir+at aici este real si ba,at pe fapte) cu+ si de ce ar afecta asta e5istenta noastra de ,i cu ,i? <aspunsul este destul de si+plu4 Daca e5istenta noastra de ,i cu ,i n-ar fi in pericol daca nu a+ avea nevoie de lectiile din aceasta lucrare - de+onstratiile nu ar fi avut loc niciodata si nici acest volu+ n-ar fi fost scris vreodata4 6 caracteristica a traditiei e,oterice chine,e este de a evita interventia in cursul lucrurilor care se petrec in lu+e4 A+ va,ut insa ca) de-a lungul istoriei) aceasta traditie a fost incalcata din cand in candI +ulti +aestri -cu+ ar fi 0ai Lok Pen si MoT,u. au +ers pe o linie de +i=loc si si-au a+estecat kar+a personala cu kar+a lu+ii) atunci cand au considerat ca acest lucru era potrivit4 Pici un +aestru Taoist) nici chiar unul care e la Pivelul !apte,eci si Doi) nu este Du+ne,euI toti sunt fiinte u+ane) cu dorintele si e+otiile unei fiinte u+ane) insa +ai rafinate4 0revalente printre aceste e+otii se nu+ara iubirea si gri=a pentru se+enii lor) oa+enii) si pentru progresul culturii u+ane4 Lor chiar le pasa) ca sa spune+ asa) si nu stau intotdeauna departe sa priveasca4 Hneori chiar intervin - iar asta este una dintre pca,iile in care o fac4 Pu cunosc +otivele pentru care #hang !ifu si-a deschis invatatura catre lu+e) dar le stiu pe ale +ele4 #a ur+are) in aceasta sectiu+e) as vrea sa vorbesc in nu+e propriu4 #eea ce ur+ea,a se ba,ea,a pe propriile +ele idealuri si opinii si nu defineste neaparat invataturile lui #hang !ifu4 Insa +are parte din rationa+entul +eu isi are ba,ele in e5perientele +ele cu el4 #a ur+are) orice erori sunt doar ale +ele) iar tot creditul i se cuvine profesorului +eu4 Trai+ intr-o lu+e proble+atica4 "ste de=a vi,ibil ca la12G co+ia este pacatul nostru +a=or - cancerul inerent ce +acina stilul nostru occidental de viata4 Pu pute+ niciodata sa spune+8 $Atata e destul$ - iar asta a fost ceea ce ne-a provocat caderea4 #ei +ai +ulti dintre noi nu sunt constienti) sau pur si si+plu nu le pasa ca +odul nostru de viata ne distruge planeta - in acelasi ti+p) distrugandu-ne si pe noi4 >oi vorbi despre distrugerea corpurilor noastre si a lu+ii noastre) dar inainte de asta) as vrea sa vorbesc putin despre laco+ie4 "ste foarte greu de lucrat cu ceva intangibil4 #u+ defini+ laco+ial #ele +ai +ulte dictionare spun ca este $o dorinta ar,atoare si egoista$4 " o definite la fel de bi+a ca si oricare alta4 "u prefer sa folosesc ter+enul +iopie) care i+plica si faptul ca persoana care sufera de laco+ie nu este constienta ca) in final) isi face rau sie insasi4 0ur si si+plu) nu are perceptia necesara pentru a putea vedea acest lucru4 6 perceptie corespun,atoare este o caracteristica e5tre+ de i+portanta si de greu de inteles4 Trebuie sa fi+ capabili sa ne de,i+plica+ din eveni+ente) sa le privi+ co+plet detasati) pentru a putea evalua criteriile in +od corect4 !pre e5e+plu) sa lua+ atat de des folositul +odel al antilopei si al biologului4 0entru o tur+a de antilope) leul este o entitate rea) cu singura intentie de a ucide si de a sfasia4 Insa pentru un biolog) leul are un scop in sche+a lucrurilorI de fapt) pradatorul asigura supravietuirea si sanatatea pra,ii4 In interiorul siste+ului natural de verificari

si echilibrari) i+ul nu poate supravietui fara celalalt4 Dar antilopa nu are perceptia necesara pentru a-si vedea dependents de leu si) ca ur+are) i-ar placea foarte +ult sa scape de el4 Din pacate) viata este intrucatva ca si acest e5e+plu4 Dorintele si ideile noastre preconcepute ne fac sa privi+ lu+ea strict din punctul nostru de vedere4 A5io+ele ge+ene ale ignorantei si laco+iei servesc adesea sa ne separe si +ai +ult de realitate4 Hneori oa+enii) la nivel de +ase) pot persista atat de +ult in a sustine un punct de vedere distorsio12A nat) incat sfarsesc prin a se rani pe ei insisi) sau a-i rani pe altii4 Multe culturi au a=uns la anihilare) e5act in acest +od4 In vre+urile +oderne) chiar si noi a+ i+pins li+itele destul de departe) dar din fericire ni s-au dat si ti+pul si +i=loacele pentru a opri aceasta autodistrugere4 #ei +ai +ulti oa+eni nu-si dau sea+a ca a+ devenit la fel ca ,eii vechii +itologii-ave+ putere si bogatie aproape neli+itate) dar nu ave+ bunul si+t de a le folosi in +od corect4JPota LBK 0rin instinct si evolutie) o+ul este un ani+al gregar) +ai +ultu+it sa-i ur+e,e pe altii) decat sa e5plore,e si sa decida singur pentru sine4 0e cand) sub indru+area conducatorilor societatii noastre) de obicei lasa+ lucrurile sa +earga de la sine) pana cand sunte+ presati sa le ignora+) indiferent daca acest lucru are un efect total po,itiv sau negativ asupra bunastarii noastre4 "ste o greseala sa crede+ ca stiinta socio-dina+icii este +ai putin avansata in ,ilele noastre) deceit) sa spune+) fi,ica sau chi+ia4 #and anali,a+ gradul de control pe care-l e5ercita liderii +ondiali asupra populatiei) vede+ ca este ui+itor4 Iar lu+ea poate fi un loc absolut neiertator) atunci cand ne dovedi+ atat de ingusti la +inte4 #ele +ai +ulte feno+ene din natura ur+ea,a legea progresiei e5ponentiateI aceasta regula cardinala a dus) inca de la inceput) la decaderea noastra4 In LNM1) o echipa internationala de oa+eni de stiinta) condusi de profesorul Dennis L4 Meadows de la Institutul pentru Tehnologie din Massachusetts -MIT.) a publicat re,ultatele unui studiu) desfasurat de MIT sub indru+area #lubului de la <o+a) in care o si+ulare pe calculator ur+area declinul resurselor +ondiale) pe ba,a tendintelor e5istente4 La aceleasi conclu,ii au +ai a=uns savantii si in trecut -printre acestia) geologul M4 King :ubbert) la inceputul anilor LNG2 - dar studiul MIT a fost pri+ul caruia i-au dat atentie politicienii lu+ii4 !tudiul dr4 Meadows a fost publicat in final si pentru +ase) devenind bestsellerul clasic The 12M Li+its of rowth ` vandut in +ilioane de e5e+plare in anii SM2) dar care pare a fi fost uitat in anii SN24 ` Meadows) Dennis L4) et al4) The Li+its of rowth JLi+itele cresteriiK -Pew Qork8 !ignet Eooks) The Pew A+erican Library) LNM1.4 De fapt) si+ularea proiecta +oartea prin info+etare a unei trei+i din populatia globului pana in anul 1L224 Distrugerea ecosiste+ului nostru si prabusirea ba,ei financiare a lu+ii va genera si va insoti aceasta foa+ete +ondiala4 Manifestarile acestui feno+en sunt de=a evidente in Africa) India si in Asia de !ud-"st 0utini si+t cei carora pare sa le pese4 In recia) de e5e+plu) se transpira +ai +ult in discutii despre necesitatea de a face garduri +ai inalte in anul care vine) sau daca noua pre,entatoare de televi,iune si-a facut i+plant de san) sau nu -adica) sunt daca ce are este adevarat?.) decat pe +ilioanele de oa+eni fla+an,i din invecinata Albanie) sau din Kosovo4 Asa ca) data fiind continuitatea feno+enului laco+iei si ignorantei) cat de aproape sunte+ de distrugerea preva,uta de +odelul profesorului Meadow? La acest +o+ent) si+ularea pare a fi ur+ata) neplacut de indeaproape) de realitate4 Pu se +ai poate nega) spre e5e+plu) ca incal,irea glo-bala) provocata de industriali,area si de despaduririle ires-ponsabile) este o realitate4 Patiunile Hnite si #.rgani,atia Me-teordlogica Mondiala au constituit o #o+isie Interguverna-+eritala cu privire la schi+barile cli+atice) care sa se ocupe de +onitori,area situatiei si sa propuna un plan de actiune4 0cina acu+) aceasta co+isie a anali,at la ce ne pute+ astepta in viitor) in ceea ce priveste incal,irea globala4 Iata un scurt re,u+at4 Te+peratura +edie a planetei va creste cu un centigrad pana in anul 121G si cu inca doua grade pana in 1L224 0oate ca nu pare cine stie ce) dar sa nu uita+ ca aceasta crestere nu va fi unifor+a pe toata planeta4 Te+peratura la poli ar putea sa creasca +ult +ai +ult decat la ecuator) iar aerul de deasupra +aselor de uscat va fi +ult +ai cald decat cel de deasupra apelor4

12B -Hn alt +odel sugerea,a ca) in ur+a topirii initiate a calotei polare) polii vor deveni) de fapt_ +ai red) initiind ast-fel o noua era glaciara la latitudinile inalte.) Modelele cunoscute de +anifestari ale vantului se vor schi+baI "l Pino e un astfel de e5e+plu4 Musoanele asiatice ar putea deveni ca +usoanele a+ericane4 !e va inregistra o crestere a cantitatii de precipitatii la nivel +ondial - crestere care va fi si ea distribuita neunifor+4 La latitudini +oderate ar putea aparea o crestere cu G-L2 procente a precipitatiilor anuale) dar ,onele care sunt de=a uscate vor deveni si +ai uscate4 0oate ca intreaga #entura a !oarelui din !HA) spre e5e+plu) va deveni la un +o+ent dat un desert nesfarsit4 Reno+enele cli+atice severe se vor in+ulti8 uragane) furtuni) inundatii4 De=a vede+ aceste lucruri inta+plandu-se) daca e sa considera+ ca inundatiile yi furtunile grave din ulti+ii trei ani ai secolului trecut sunt o indicate in acest sens4W in ur+atorii cinci,eci de ani) terenurile folosite la ora actuala pentru agricultura vor deveni aride si inutileI agricultura va trebui practicata la inalti+i +ai +ari) pentru a asigura cresterea culturilor in cli+atul din ce in ce +ai cald ce va ur+a4 alota polara se topeste intr-adevarI oa+enii de stiinta se asteapta de aici inainte la o crestere a nivelului oceanelor cu sase centi+etri la fiecare ,ece ani4 #at despre stratul de o,onU Acu+ sapte ani) un factor 1 de protectie solara era acceptabil pentru noi) cei ce descinde+ din popoarele +editeraneeneI acu+ insa) trebuie sa folosi+ lotiuni de protectie solara cu factor 1O !i sa lua+ a+inte la $avertis+entele referitoare la intensitatea solara$) pentru a evita cancerul de piele4 In +artie LNNM) Rundatia Pationala pentru stiinta a stabilit) dincolo de orice indoiala) ca pestii din Antarctica sufera +utatii si ano+alii genetice din ce in ce +ai frecyente) din cau,a radiatiilor solare crescute4 La fel) Rundatia a confir+at ca) in ti+pul pri+averii) nivelul de o,on din Antarctica sca-

12N de cu G2 de procente sub li+ita care asigura protectia fata de ra,ete ultraviolete4 !i acesta este doar inceputul4 Acestea fiind spuse) dati-+i voie sa +ai spun si ca +aterialele sintetice si+t) fara indoiala) +inunate) atunci cand sunt utili,ate in locul potrivit4 Dupa cu+ voi discuta in continuare in aceasta sectiune) nu poate fi nici o indoiala ca poli+erii si +aterialele sintetice au dat o+enirii cheile viitoruluiI progresele In tehnologie si +edicina la care asista+ acu+ riu ar fi fostposibile fara acestea4 Dar chestiunile pe care le aborde, acu+ stint unele subtile8 laco+ia si ignoranta) ni+ic altceva4 A+ trait in conditii pri+itive) ceea ce nu e chiar asa de +inuiiat Ideea pe care vreau sa o co+unic este ca civili,atia occidentals trebuie sa a=unga la un echilibru atent al obiectivelor) al actiunilor si al responsabilitatilor4 #opiii nostri si copiii copiilor nostri vor plati pretul pentru deci,iile noastre si lipsa noastra de actiune de asta,iI ca atare) iubirea pe care o ave+ fata de ei ar trebui sa ne te+pere,e dorintele4 #uvantul kar+a se traduce ca si $consecinta$4 Pu trebuie sa actione,i intotdeauna) pentru ca sa fii raspun,ator de cevaI poti pro+ova consecintele si prinlipsa ta de actiune4 Poi) in 6ccident) le-a+ dat voie repre,entantilor nostri alesi sa actione,e asa cu+ au facut-oI ca ur+are) si noi ar trebui sa purta+ oparte din vina4 !i o vo+ purta4 Hn elev +-a intre-bat odata daca eu credea+ ca cetatenii din Ira, merita sa-si vada casele distruse si %e cei iubiti ucisi= doar %entru ca tara lor era condusa de un dictator flamand de %utere# Am ras%uns afirmativ= caci din %acate ei su%ortau consecinta colectiva de a-l fi lasat sa le controle&e vietile# #onfor+ regulii progresiei e5ponentiale) ei i-au dat voie lui !adda+ sa creasca in putere) pana ce a devenit +ult prea puternic pentru a +ai putea face ceva in privinta lui4 Patura nu iarta prea +ult4 "i bine) si ce au toate acestea de-a face cu #hang !ifu? Pi+ic si totul) in acelasi ti+p4 0ovestile pre,entate +ai sus sunt) pur si si+plu) viata) dar ele pot servi si ca e5e+ple4 1L2 John #hang a fost de acord cu aceasta carte) dintr-un singur +otiv8 ca sa largeasca ori,ontul oa+enilor din intreaga lu+e si sa le arate) dincolo de orice dubiu) ca vietile lor nu sunt atat de li+itate pe cat cred ei4 Hneori e suficient sa-i dai o+ului o idee4 !e pot inta+pla tot felul de +inuni4 I+i a+intesc de un +e+bru al reenpeace care)

anga=andu-se clandestin ca bucatar pe un vas de pescuit ton) a pus industria tonului la pa+ant) dupa ce a fil+at +asacrul in +asa al delfinilor pe vasele de pescuit4 6+ul acela a aruncat scanteia care a aprins focul4 !per ca aceasta carte va functiona in acelasi fel Lectiile lui #hang !ifu se adresea,a conducatorilor lu+ii si o+ului de rand) deopotriva4 $0riviti$) le spune acesta puterilor lu+ii) $universul nu e chiar atat de si+plu pe cat credeati odata4 Pu puteti sa actionati asa) fara sa va gandi la viitor si fara sa tineti sea+a de pedeapsa4 >a trebui sa platiti pentru consecintele actiunilor voastre4 "5ista aspecte ale starii o+enesti de a fi) de care nu sunteti constienti la acest +o+ent$ 0oate conducatorilor nu le va pasa) veti spune voi4 6are nu toate religiile din lu+e au dat acelasi avertis+ent? Multi oa+eni puternici se si+t absolviti) pur si si+plu) pentru ca nu e5ista dovada ca religia sau cre,ul lor personal sunt valabile4 Insa istoria ne-a aratat ca o astfel de atitudine este gresita4 In afara de +e+brul reenpeace +entionat +ai sus) este ui+itor cat de adesea eforturile unui singur o+ pot afecta cursul istoriei4 #ivili,atia noastra occidentala actuala inca se +ai ba,ea,a) esential+ente) pe abordarea si +etodologia a doi invatati ai secolului al saptespre,ecelea8 Rrancis Eacon si <ene Descartes4 Eacon a fost fondatorul +etodei stiintifice e+pirice +oderne4 Rilo,of si politician) el a scris ca o+ul ar trebui sa $prinda Patura si sa o forte,e sa ne slu=easca$ Eacon afir+a ca o+ul) in esenta) ar trebui sa faca din natura sclava sa) ca ar trebui $sa o lege la +aini si la picioare si sa o torture,e pana ce ea isi va de,valui secretele$ Asta,i) ase+enea cuvinte ar putea parea nebunesti4 Istoricii isi dau sea+a ca fai+osul filo1LL ,of se facea) pur si si+plu) ecoul siste+ului =uridic al vre+ii sale4 Pe intreba+ cat de tare i-ar fi placut acestui filo,of o vi,ita la un loc de depo,itare a deseurilor radioactive4 #at despre Descartes) nu poate e5ista nici o indoiala ca era un o+ stralucitorI insa) de ase+enea) nu poate e5ista nici o indoiala ca el este cel caruia ii datora+ o +are parte din +i,eria noastra actuala4 Descartes era un +ate+atician profund) o+ de stiinta si filo,of) dar sub indru+area sa) o+ul occidental a inceput sa se separe de pa+ant) de fortele naturale si de se+enii sai) intr-o +asura pe care abia acu+ incepe+ sa o intelege+4 Intr-adevar) citatul cel +ai fai+os al lui Descartes) $#ogito ergo su+$) defineste clar aceasta separate4 !eparand +intea de corp si facand trupul lipsit de valoare si subordonat +intii) Descartes a pus un ,id intre o+ si univers - ,id care nu e5ista si nu poate e5ista fi,ic4 "ste bine stiut) spre e5e+plu) ca Descartes facea disectii pe ani+ale vii) ignorandu-le tipetele de durere si disperare) pentru a deter+ina structura corpurilor lor4 Abordarea sa era una +ecanicaI natura era o +asina ce trebuia studiata) ni+ic +ai +ult4 Trebuia efectuata o anali,a functionala din ce in ce +ai detaliata) astfel incat) in final) fiecare co+ponenta sa-si de,valuie secretul final4 Rara indoiala) +etoda carte,iana este cea care l-a dus pe o+ pe Luna4 0e de alta parte) este evident ca) i+bratisand +etoda carte,iana) ne-a+ concentrat atat de +ult asupra rotilor) incat a+ pierdut din vedere nu nu+ai +asina) dar si dru+ul pe care a pornit aceasta +asina4 A+ folosit cuvantul separare in +od repetat -spre neca,ul editorului acestui te5t) sunt sigur.) pur si si+plu pentru ca eu cred ca) intr-adevar) separarea este cea care defineste siste+ul carte,ian -si) din pacate) societatea 6ccidentala de asta,i.4 0rocesul industrial) de e5e+plu - un derivat de netagaduit al filo,ofiei carte,iene - a separat +estesugarul de produsul sau4 #u alte cuvinte) lucrand pe o linie de asa+blare) fiecare anga=at fabrica doar o particica din intregul proiectI valoarea sa individuala este doar atat de +are) pe cat este si 1L1 produsul partial caruia ii da for+a4 !pre deosebire de el) fie-rarul +edieval se +andrea cu +unca lui - caci era a sa) de la inceput pana la sfarsit4 Muncitorul de pe linia de asa+blare de asta,i) care poate nu face decat sa dea gauri intr-o piesa -care va fi prinsa la locul ei de altcineva.) nu are nici un respect pentru ceea ce face si abia asteapta sfarsitul sapta+anii -sau orice +o+ent in care nu lucrea,a.4 In ciuda progresului pe care l-a inregistrat societatea occidentala in directia drepturilor individuale) locul de +unca este tot un loc de sclavie4 Invers) =apone,ii au avut un succes co+ercial i+ens cu bunurile lor de fabricate) in esenta) datorita politicii lor de in-tegrare4 0resedintele unei co+panii adesea +erge la linia de asa+blare si asista +i+citoriiI toti functionarii cu gulere albe trebuie sa-si faca veacul $la linie$4 Aceasta abordare hraneste ideea de i+itate si de +andrie pentru produs) care) in +aniera +esterului din secolele trecute) i-a facut pe oa+eni sa considere +unca i+portanta4 #a atare) +arfa lor s-a vandut bine4

Hn alt e5e+plu de operatiune care se hraneste cu separare este industria ali+entara de asta,i4 0rocesul de producere a carnii este o rusineI ani+alele sunt sechestrate in gra=-duri) nu sunt lasate sa +iste) sunt indopate cu hor+oni si cu hrana reciclata si apoi si+t +acelarite4 Isi traiesc viata in iad - o viata care nu are nici o legatura cu fer+ele si spatiile vaste din trecut4 #arnea este prelucrata) a+balata si e5pusa in caserole curate la super+arket4 #ei +ai +ulti copii din ,ilele noastre habar nu au ca ceea ce +ananca a fost) odata) un ani+al viu4 Rructele si legu+ele) din pacate) sunt la fel de rele4 #antitatea de substante chi+ice si de pesticide care se foloseste ne-ar face pe cei +ai +ulti dintre noi sa nu +ai cu+para+ fructe deloc) daca a+ sti adevarul4 Distrugerea continua si neincetata care se petrece in +ari) cu for+ele de viata +arina) este inca si +ai rea4 In cateva decenii nu va +ai ra+ane deloc peste pentru a fi consu+at4 Ideea e ca toate acestea pot fi schi+bate) daca societatea adopta atitudinea potrivitaI daca pute+ sa ne da+ sea1LF +a ca stilul de viata pe care il ur+a+ nu-si are rostul in lu-+e4 A+ va,ut +ulti doctori occidental care inainte ignora-sera teoria +edicala chine,a) pur si si+plu ra+anand cu gu-ra cascata cand intalneau pe cineva care le vorbea) de fapt) pe li+ba lor4 In ciuda asteptarilor lui Descartes) structura celu-lara a corpului nu este ceva constant si +ecanicI biologia ce-lulara) de fapt) e +ai degraba ceva ca si teoria cuantica4 0ancreasul) spre e5e+plu) isi inlocuieste toate celulele la fieeare doua,eci si patru de ore) iar sto+acul isi inlocuieste celulele o data la trei ,ile4 Leucocitele sunt reinnoite o data la ,ece ,ile si NBa din tesutul proteinic in acel organ care este eel +ai co+plicat si eel +ai +inunat dintre organele o+enesti - cre-ierul - este inlocuit lunar4 Deci) pute+ aborda doctorii cu si+pla e5plicatie ca +edicina chine,a se ba,ea,a pe un pro-cesde schi+bare continua } nu pe detaliile anato+iei pri+a-re pe care se concentrea,a siste+ul nostru +edical occidental) carte,ian4 In general) aceasta distinctie este suficienta pentru a sparge gheata si a captiva atentia publicului4 #a sa inchid cercul si sa revin la #hang !ifu) esfe clar ca p5+ctul de vedere asupra lu+ii iti poate guverna efortu-rile yi a5io+ele) precu+ si directia sociala pe care te vei in-scrie) ca re,ultat al acestora4 0unctul de vedere holistic pe care il inaintea,a invatatura orientala -si stiinta occidentala +oderna. este eel spre care va trebui sa ne intoarce+) daca vre+ sa supravietui+ ca specie4 0entru cei +ai +ulti dintre noi) oa+enii obisnuiti) lectiile 6rientului si+t si+ple4 Pu trebuie sa ne co+place+ in econo+ia de consu+) nici sa ur+a+ orbeste directivele unor +anipulatori cu interese anu-+e4 Rieeare dintre noi este capabil sa gandeasca si sa decida pentru el insusi4 Dru+ul vietii este unul de echilibru) de con-secventa si de si+plitate4 Doctrina Taoista spune ca universul inglobea,a #erul) 0a+antul si 6+ul - si fieeare incorporea,a cate o parte din Tao4 A+ a=uns la acea etapa a de,voltarii noastre) la care fre-buiesa accepta+ acest adevar4 Totul si toti din =urul nostru 1LO au dreptul la viata4 Intr-adevar) viata este un dar pretios si ar trebui tratat ca atare4 #u toata puterea noastra) oare chiar in-telege+ viata? Intelepciunea chine,a straveche ne spune ca totul incepe de la Tao si totul se intoarce la Tao4 La fel) teh-nologia noastra ne poate spune +ulte despre originile siste-+ului nostru solar si despre viata de pe 0a+ant) iar ceea ce a+ aflat de=a) ne da +otiv sa ne +inuna+4 0resupi+erea ca lu+ea noastra e) pur si si+plu) re,ultatul unei aglo+erari ar-bitrare de ele+ente nu +ai este viabila4 0a+antul are ca+ patru +iliarde de ani4 #hiar si daca lua+ in considerare ulti-+ele evolutii in teoria co+ple5itatii) nu ave+ cu+ sa pute+ e5plica faptul ca viata) sub for+a bacteriilor si a organis+e-lor +onocelulare) a inceput ca+ pe cand 0a+antul avea vreo patru sute de +ilioane de ani4 6 singura bacterie contine doua +ii de en,i+eI cele +ai indra,nete esti+ari ale vre-+urilor noastre cu privire la ti+pul necesar adunarii arbitrare laolalta a acestor en,i+e) pentru a da nastere unei bacterii) este ca+ de patru,eci de +Hiarde de ani) adica cu doua ordine ,eci+ale +ai sus4 A doua proble+a este ca evolutia pare a fi aparut intr-un fel +ult prea ordonat si intentionat4 Mate+a-ticile actuale yi teoriile actuale pur si si+plu nu pot e5plica evidenta co+ple5itate si interdependenta a fiintelor vii4 !e pare ca) daca intr-adevar totul face parte din Tao) atunci sunte+ destul de departe de a intelege una dintre co+ponentele sale - viata pe 0a+ant4 #e se poate spune despre o+ul insusi? 0ropria noastra evolutie este tulburatoare4 Riintele u+ane +oderne sunt pe planeta de vreo patru,eci de +ii de aniI cu+ si de ce a+ a=uns sa fi+ asa cu+ sunte+? Di+ensiunile creierului nostru au e5plodat) in ter+eni evolutionisti) dublandu-se in aproape doua +ilioane de ani4 Intr-adevar) cresterea in di+ensiune a creierului a f ost atat de brusca) incat restul corpului nostru nu a avut cu+ sa tina pasul #u aceste creiere +ai +ari) care nu puteau trece prin

colul uterin la nastere) bebelusii u+ani au trebuit sa se nasca foarte devre+e pe parcursul de,voltarii 1LG lor4 -Di+ensiunea creierului unui copil se dublea,a in pri+ul an de viata.4 0uii celor +ai +ulte ani+ale incep sa +earga la cateva ,ile dupa nastere4 Di+potriva) copiii nu pot sa +earga pana la tin an si sunt nea=utorati pana pe la trei ani4 Acesti copii total dependenti au restructurat ordinea societatiiI ei trebuiau sa fie prote=ati si invatati sa functione,e4 Istoria evo-lutiva a ani+alului c+ pare a de,+inti atat procesul standard de evolutie) cat si principiile de auto-organi,are inainta-te de teoria co+ple5itatii4 "ste chiar si +ai ui+itor daca e5a-+ina+ indeaproape istoria o+enirii in ulti+ele ,ece +ilenii4 raul) spre e5e+plu) a suferit o +utatie brusca acu+ ,ece +ii de ani) ca si cu+ ar fi vrut sa fie transfor+at in paine de oa+enii de atunci4 !i inca nu e5ista nici o =ustificare) pe plan evolutiv) pentru efectul placut pe care-l are procesul de fer+entare asupra laptelui) strugurilor si granelor4 Asa ca) dupa ce ne-a+ ocupat de 0a+ant si de o+) a+ a=uns oare sa ne ocupa+ acu+ de cer? "volutia este oare diri=ata? "5ista cu adevarat un Du+ne,eu? Asa cu+ a+ va,ut) +aestrul John #hang crede cu putere in Du+ne,eu si este) fara indoiala) tin adept al teoriei creatiei4 "u sunt produsul epocii +ele) asa ca pi+ la indoiala totuL 6) cred cu tarie in principiile universale neconditionate8 iubire) dreptate) conse-cinta4 #red in viata de dupa +oarte si a+ va,ut spirite4 #a o+ de stiinta) +a si+t +ai confortabil cu notiunea orientala de <ai) in sensul unui absolut indefinibil) inco+prehensibil) gen fi,ica cuantica) care cuprinde intireg universul4 0oate ca e5ista un Du+ne,eu personal) care are ca do+eniu aceasta planeta si care a avut gri=a de cresterea noastra4 0oate ca "l este +anifestarea unui !pirit Hniversal ce cuprinde toate gala5iile e5istente) asa cu+ sugerea,a conceptul crestin al Tatalui% Riului si !fantului Duh4 Pu stiu si sunt +ult prea +ic pentru a =udeca) astfel ca tot ce pot sa fac este sa sper4 Poua) ca specie) ni s-au dat si ni se dau in continuare oca,ii +arete4 !unte+ insa si in +are pericol4 De acu+) deci) trebuie sa actiona+ cu atentie si sa ne gandi+ rnainte ' ca 1LA niste adulti responsabili - pentru a ne atinge potentialul deplin4 Lu+ea noastra nu va +ai tolera greseli sau nebunii) nu va +ai accepta copilarii4 Ani+alul u+an este) asa cu+ spunea un o+ re+arcabil cu atata vre+e in ur+a) la !farsitul copilariei` J` Arthur #4 #larke) pentru cititorii +ai tineriK4 !i +ai este speranta pentru viitor4 Pu veni+ pe lu+e fara a suferi durerea nasterii) nici nu trece+ pr+ adolescenta fara a trai indoiala si fara a avea ini+afranta4 6+enirea) ca entitate) toc+ai a trecut de pubertate si se afla in pragul varstei adulte4 #a adolescenti) a+ suferit o vre+e si a+ fost supusi propriilor noastre slabiciuni si i+pulsuri) dar acu+ creste+4 Intrand in al treilea +ileniu al erei noastre -al patrulea +ileniu de istorie inregistrata.) o+enirea este intr-adevar pregatita sa devina un adult responsabil4 0riviti cat de departe a+ a=uns) in +ai putin de o suta de ani si cat de rapid avansa+ la acest +o+entU !a ne concentra+ o vre+e pe reusitele noastre) +ai degraba decat pe esecuri4 In fata ra,boiului nuclear) spre e5e+plu) a invins ratiuneaI superputerile lu+ii au facut un pas in spate de la antagonis+ul <a,boiului <ece - un ra,boi care) la ur+a ur+ei) s-a purtat pentru un siste+ econo+ic) ni+ic altceva4 6rgani,atiile ecologice sunt +ai puternice acu+ decat au fost vreodata4 <aspandirea infor+atiei se face la nivel global) iar gradul de alfabeti,are al natiunilor lu+ii a treia creste4 #unoasterea +edicala este in plin avantI acu+ pute+ sa face+ +inuni4 I+aginati-va ca ii spuneti unui doctor din secolul al nouaspre,ecelea ca acu+ este un lucru obisnuit sa scoti ini+a bolnava a cuiva si sa o inlocuiesti cu alta) pastrata in acest scop) de la un donator potrivit -si cu consi+ta+antul donatorului - nici acesta ne fiind un lucru neinse+nat.U 1LM !au i+aginati-va ca ii spuneti acestui doctor ca) +anuind puterea lu+inii) pute+ face operatii chirurgicale pe ochiul o+enesc) atat de delicat - si ca pute+ sa inchide+ si sa deschide+ creierul o+uluiU #etatenii din toata lu+ea sunt acu+ +ai constienti ca niciodata de drepturile lor - si dispusi sa se ridice si sa lupte pentru eleI nu nu+ai atat) dar nu e,ita+ sa ne ridica+ si sa lupta+ fara violenta pentru drepturile altora4 #hiar si +ai surprin,ator) siste+ul acesta functionea,a) iar conducatorii lu+ii sunt gata sa-l recunoascaU handi nu ar fi avut nici o sansa in "uropa +edievala4 In ciuda piedicilor) chiar a+ pus piciorul pe luna si pro-gresa+ catre cucerirea siste+ului solar4 !-ar putea sa ne afla+ aproape de o noua for+a de energie

ecologica4 In 6ccident s-a adoptat o legislatie care restrictionea,a actiunile iresponsabile fata de +ediu) ale corporatiilor4 Tehnologia pro-gresea,a atat de rapid) inc!t produsele electronice sunt ade-sea invechite) in decurs de cativa ani4 Minunate +ateriale noi - create in ur+a cercetarilor noastre la nivel +olecular - ne vor per+ite sa a=unge+ chiar si +ai departe decat inainte4 Roarte curand) cand calculatoarele vor deveni din ce in ce +ai puternice) vo+ putea sa crea+ viata inteligenta4 A+ clonat +a+ifere si sunte+ aproape sa intelege+ tesatura insasi a vietii4 0ute+ sa face+ harta catenei de ADP - cara+ida e5is-tentei organice4 0oate ca cineva o sa poata sa stabileasca e5act chiar si locatia sufletului4 In Muntii Tehachapi) la nord de Los Angeles) in #alifornia) e5ista cinci +ii de +ori de vant care produc L4A +iliarde de kilowati de electricitate -+ai +ult decat folosesc toate gospodariile din !an Rrancisco intr-un an4 !tudiile au aratat ca +otile de vant) a+plasate pe L)Ga din suprafata -cu vantul eel +ai des si puternic. a !tatelor Hnite) ar putea produce 1Ga din electricitatea pe care o foloseste tara4 #hiar si +ai ui+itor) cei din guvernul !HA asculta ce li se spune4 !tudii si+ilare au aratat ca) daca Oa din regiunile de1LB sertice ale lu+ii ar fi acoperite de celule solare co+erciale) acestea ar putea furni,a suficienta energie incat sa satisfaca cererea intregii lu+i4 -Asta este egal cu o suprafata de ca+ opt sute de kilo+etri pe opt sute de kilo+etri si un capital de investitie +ai +ic decat cel de care ar fi nevoie in viitor) daca a+ continua sa folosi+ petrolul si fisiunea ca surse de co+bustibil4. Inca o data) liderii politici iau ideea in considerare la +odul seriosI principalele obstacole +a=ore sunt factiunile de interese particulare si nevoia ca natiunile sa coopere,e4 Dar se va inta+pla si asta4 In aceeasi ordine de idei) fer+ele de fer+entare biolo-gica pentru producerea electricitatii au devenit o realitate) inca din LNNG4 In !tatele Hnite) o astfel de fer+a) care foloseste o celula de co+bustie cu +ei) furni,ea,a electricitate pentru o+iede gospodarii) folosindu-se doar L22 de hectare pentru cultivarea +eiuluiU !e pare ca e5ista o reala dorinta de a folosi co+bustibili care nu daunea,a +ediului) alaturi de tehnologiile viitoare4 De e5e+plu) Tupolev) constructorul rus de avioane) in parteneriat cu gigantul ger+an Dai+ler-Een, Aerospace) pregateste pentru productie in 12L2 un avion care va folosi hidrogenul drept co+bustibil :idrogenul arde curat si se transfor+s in vapori de apa) prin o5idare4 Ideea este ca daca n-a+ fi trecut printr-o fa,a de industriali,are si crestere tehnologica rapida) nu a+ fi avut cunoasterea pe care o ave+ acu+ si care face ca astfel de vise sa fie posibile4 !tiintele noastre +ateriale si fi,ice4de acu+ sunt cele care ne-au adus aceste reco+pense - chiar pe proverbiala tava de argint4 Lu+ea viitorului va fi) intr-adevar) $curata$ din punct de vedere ecologic) pentru ca +a=oritatea oa+enilor de pe 0a+ant vor ca4 ea sa fie asa4 Aceasta carte este si un bun e5e+plu despre cat de de-parte a+ a=uns4 #hiar acu+ trei,eci de ani) la +i=locul anilor SA2) n-as fi indra,nit sa scriu aceste cuvinte) sau sa pre,int conceptele pe care le-a+ pre,entat) de frica unei pedepse4 Intr-adevar) chiar si eu sunt foarte +ult produsul =ugului 1LN creat de generative dinainte) un o+ nici din 6ccident) nici din 6rient) ci din a+bele4` ` In afara de e5perientele personale i+plicate) ni+ic din acest te5t nu ar trebui considerat inovator4 Inca din LNFO) profesorul P4 Q4 "vans-;ent, vorbea despre crearea unei noi stiinte) care sa nu fie nici occidentala) nici orientala) in cartea sa Tibetan Qoga and !ecret Doctrines JQoga tibetana si doctrine secreteK Mai +ult) este sigur ca nici +aestrul #hang insusi nu s-ar fi ostenit sa iasa in fata in trecut) pentru ca nu ar fi avut publicul corespun,ator4 Dar) in ,ilele noastre) toata lu+ea a va,ut <a,boiul !telelor la cine+a si Kung Ru la televi,or - +ulti dintre noi atat cand era+ tineri) cat si la varsta +i=locie - iar lucruri ca astea sunt acceptate acu+ +ai usor) fiind considerate feno+ene naturale4`` `` <evin la opera lui eorge Lucas in +od repetat) pur si si+plu pentru ca si+t ca ea contine ceva din directia in care ne-a+ putea indrepta noi) ca specie4 Jedi sunt foarte i+portanti pentru ca ei co+bina in +od reusit tehnologia cu +isticul) atingand astfel ini+ile oa+enilor din intreaga lu+e4 Daca vreunul dintre noi +ai are nevoie si de alte dove,i ale cresterii noastre ca specie) atunci visele noastre sunt cele pe care trebuie sa le cerceta+) +ai +ult decat reali,arile noastre4 Hnde vre+ sa a=unge+? #e anu+e ravni+? 0riviti in adancul vostru4 Pu cu+va) de fapt) ravni+ la stele? 0oate fi vreo indoiala in acest sens? Dar aici e o capcana) asa cu+ a+ incercat sa clarific in capitolul acesta4 0entru ca sa

a=unge+ la stelele dupa care tan=i+) trebuie +ai intai sa pastra+ pantecele care ne-a purtat) chiar aceasta planeta 0a+ant4 Pu e5ista nici o alta cale4 !i cu+ se incadrea,a Pei Kung in i+a-ginea asta? "i bine) si daca tot ce a+ scris este adevarat? Ar putea fi toate acestea de,voltate si cultivate? !i daca da) unde ne-ar duce asta? #red ca o astfel de investigate ne-ar duce chiar in pragul stelelor pe care le dori+ atata4 Pei Kung este studiul energiilor noastre vitale si +ai +ult decat atatI este studiul insasi e5istentei noastre4 112 Multe dintre raspunsurile pe care le cauta+ sunt ascunse in activitatile energiilor yin si yang4 #and vo+ fi gata si capabili sa descuie+ aceste secrete si sa le oferi+ intregii o+eniri) atunci si nu+ai atunci vo+ pasi in viitorul pe care ni-l pro+it visele noastre4 "u cred ca) in aceasta epoca) granita intre fi,ica si +etafi,ica va disparea de tot -oricu+) daca ea a e5istat vreodata.) cred ca insasi +oartea va incepe sa-si +ai piarda din teroare4 0ute+ concepe ca noi) ca specie) vo+ a=unge sa percepe+ raspunsurile la intrebarile care ne-au bantuit de la inceputul ti+purilor4 De ce sunte+ aici ? !i unde ne duce+ ? 6 astfel de lu+e este darul pe care John #hang il face o+enirii4 11L Ane4a intai 1ote L4 Ale5andru Macedon - $<ege al recilor$) in cuvintele lucrarii 6+ul #are Ar Ri <ege a lui Kipling - a traversat Asia intre FFO si F1A i4e4n4) cu o ar+ata de patru,eci de +ii de oa+eni) pentru a a=unge la granita nordica a Indiei4 L-a oprit doar refu,ul oa+enilor sai de a +erge inainteI ei s-au rasculat) au refu,at sa continue +arsul catre est) dincolo de raul :yphasis4 !uccesorii lui Ale5andru si ur+asii acestora au patruns chiar si +ai departe in India) creand regate si devenind persona=e de legenda4 Hnii istorici spun ca lista regilor greci din India este la fel de lunga ca si cea a regilor Angliei) de la inva,ia nor+anda pana asta,i4` W 6oodcoc,= "eorge= The "ree,s in India S"recii in India= n#t#T >Lon-dra: )aber E )aber Ltd= LKHH?# In orice ca,) i+portant este ca cele doua culturi s-au intalnit si au interactionat intr-un val de ad+iratie si respect reciproc4 !chi+bul de idei si infor+atii care a re,ultat de aici) a avut un efect profund asupra istoriei si de,voltarii 6ccidentului si 9rientului) deopotriva4 Indienii au invatat de la greci sculptura) arhitectura) astrono+ie si +ate+atici4 recii au invatat de la indieni despre lucrarea interioara a +intii si corpului o+enesc4 Multi greci au devenit budistiI de fapt) un rege elen) Menandros) este onorat ca sfant budist de cultul Theravadan4 Pu se poate nega influenta pronuntata pe care gandirea indiana a avut-o asupra filo,ofilor greci ai perioadei si) ca ur+are) a de,voltarii ulterioare a 6ccidentului4 #u+ gandirea si stiinta elena sunt cele care iau influentat ulterior pe ro+ani si) prin ei) toate popoarele europene ti+purii) pot sa afir+ ca 111 filo,ofia 6rientului a avut) de fapt) o influenta puternica asu-pra istoriei 6ccidentului4 #ele doua popoare vorbeau bine unul de altul) chiar si inainte de venirea lui Ale5andru4 #onducatorii brah+ani ai Indiei) in clasicele Legi ale lui Manu) ii plasau pe Javanas -cuvantul !anscrit pentru $ greci$) din iones444 sau i-o-nes) cu+ erau nu+iti grecii din Asia Minora. in casta ra,boinica -Kshatriya.I grecii sunt +entionati si in poe+ul epic indian Mahabharata4 In secolul al treilea i4e4n4 grecii :erodot -istoric. si :ekateus -geograf. spuneau ca) $dintre toti barbarii) indienii sunt cel +ai putin barbari$ -o afir+atie puternica) ce vine din partea unor greci etnocentrici clasici.4 In perioada elena) grecii vorbeau de inteleptii indieni cu ad+iratie deschisa4 Rai+osii filosofi Apollonius si 0lotin au +ers in India in cautarea cunoasterii e,oterice) iar diplo+ati greci la curtea regilor indieni au scris carti de succes) in care descriau India celor ra+asi acasa4` ` De e5e+plu) cartea lui Megasthensis) 0ovestiri indiene) si cea a lui Dii+achus) Despre India4 Pici una nu +ai e5ista in vre+urile noastre4 Di+ou) Pikos) The reek Euddha JEuddha eel grec) n4t4K -Atena) ed4 Pefeli) LNBO. Multi savanti sunt de parere ca grecii sunt cei care stau in spatele scolii budiste Mahayana4``

WW Durant= 6#= The 3tory of (ivili&ation S+ovestea civili&atiei= n#t#T= vol# II >"eneva: Edito-3ervice= LKHD?# Daca asa stau lucrurile - si tinand sea+a si ca budis+ul Mahayana este cel care s-a raspandit in #hina) Tibet) #oreea si Japonia) atunci 6ccidentul a influentat intr-adevar foarte +ult istoria 6rientului4 0e de alta parte) nu se poate nega nici influenta pronuntata pe care gandirea indiana a avut-o asupra filo,ofilor greci din acea perioada si) ca ur+are) asupra gandirii occidentale) dupa aceea4 Rilosoful 0yrhron) de e5e+plu - care l-a ur+at pe Ale5andru in India si s-a intors in recia) pentru a-i influenta pe toti cei care au venit dupa el -7eno si "picur) printre 11F altii. - a fost) practic) un student al sectei Diga+bara -$in-ves+antat in ceruri$. a religiei Jainiste4` ` Di+ou) The reek Euddha) #onsecintele perioadei elene s-au raspandit pana in #hina in secolul intai i4e4n4) odata cu deschiderea Dru+ului MatasiiI schi+bul continuu de invatatura si tehnologie) care era produsul secundar al co+ertului cu +atase) a afectat vie-tile oa+enilor diti !pania pana in #hina de nord4 14 Adesea +-a+ intrebat ce l-a facut pe Mao Tse Dun sa se intoarca atat de dra+atic i+potriva culturii si stiintei chine,e) atacand practic tot ce ii cadea sub priviri - +ai intai in LNON si apoi) din nou) in sangeroasa <evolutie #ulturala din LNAA4 A+ a=uns la conclu,ia ca ceea ce nu-i placea era acest elitis+ si aceasta sechestrare a cunoasterii) acest conflict continuu intre cei puternici4 #u toate acestea) nu poate e5ista nici o indoiala ca Mao a facut o treaba proasta si a distrus +ulte lucruri care ar fi putut fi de un real folos o+enirii4 F4 Multi sinologi si traducatori) pe buna dreptate) au disperat tot incercand sa trans+ita occidentalilor intelesul potrivit si s-au +ultu+it sa foloseasca ter+enul $energie-ti+p$ pentru kung fu) pastrand si+plitatea ideogra+elor chine,esti4 As vrea sa pre,int o abordare +ai in stil Jedi a intelesului ideogra+elor4 Pu pute+ spera) ca occidentali) sa pastra+ conci,ia caracterelor chine,esti in cuvinte4 Totusi) pute+ folosi si o alta abordare occidentala) aceea a +ate+aticii) pentru a duplica cultura orieritala4 0e scurt8

Rig4 G Kung fu unde " @ energie) iar t @ ti+p 11O #u alte cuvinte) kungfu este integrala energiei cheltui-te cu antrena+entul pe ,i) supra ti+pul total petrecut cu an-trena+entulU Yona de sub curba) integrala) defineste puterea totala pe care ati reali,at-o prin eforturile voastre4 >eti vedea +ai tar,iu cat de precisa este aceasta definitie4 -0uteti vedea si cu+ eforturile unui elev varia,a de la o ,i la altaI kungfu se refera la puterea totala acu+ulata in acest proces4. !e pare ca e5ista) intr-adevar) doua cuvinte in li+ba engle,a) care trans+it intelesul lui kungfu - si anu+e) hard work - +unca grea~ O4 Teoria pe care Taois+ul a facut-o cea +ai celebra este aceea a doua forte universale in opo,itieI desigur) +a refer la yin si yang4 "ste greu sa ne i+agina+ o ,ona a lu+ii in care aceste doua cuvinte o+nipre,ente sa nu fi fost au,ite4 -Iar acolo unde nu au fost au,ite) probabil ca inca se +ai fo-losesc alte cuvinte pentru a descrie aceste concepte4. In ti+p ce scriu aceste randuri) a+ activat progra+ul care i+i co-

rectea,a greselile de gra+aticaI cuvintele yin si yang apar ca fiind corecte) ceea ce este inca un indiciu al largii acceptari a ter+enilor in 6ccident4 )ortele gemene yang si yin sunt com%let o%use: masculin si feminin= alb si negru= lumina si intuneric= cald si rece= %o&itiv si negativ# Ideograma chine&easca %entru yang se %oate traduce ca 9%artea insorita a muntelui9= iar cea %entru yin ca 9%artea umbrita a muntelui9# (or%urile noastre fi&ice sunt yangO energia si fiinta s%iritelor este yin# 5ang vine din cer= iar yin din %amant# Ambele forte sunt pre,ente in tot ceea ce e5ista pe aceasta planeta) dar ele nu sunt forte ar+onioase) asa cu+ sunt adesea repre,entate in 6ccident4 "le sunt intr-o lupta per+anenta) neputand niciodata sa se intalneasca) dar interactionand tot ti+pul4 Trebuie subliniat ca aceasta ciocnire este o lupta a energiilor universale naturale) nu disputa a doua ,eitati constienteU Pici yin) nici yang nu au ni+ic a face cu binele sau cu raulI ele sunt independente 11G de un scop sau de o +oralitate4 "ste foarte interesant de observat ca +ulte grupuri culturale de diferite tipuri au fa-cut li, de aceeasi i+agistica4 Indienii Pava=o desenea,a Tatal #er si Ma+a 0a+ant in desenele lor pe nisip) in asa fel incat chiar si eel +ai naiv observator se va gandi la yang si yin4 >echii gfeci foloseau aceeasi idee) afir+and in +iturile lor ca tot ceea ce se afla pe lu+e a fost creat prin i+pefecherea Ta-talui #er -Hranus. si a Ma+ei 0a+ant - aia.4 0ana in anul L222 i4e4n4 conceptele de yin si yang s-au rafinat si s-au trasat graficele interactiunii celor doua forteI aceasta data arata ca filo,ofia e5ista cu +ult inainte de apa-ritia conceptului si a cuvantului Taois+4 G4 Traditia filo,ofica Taoista -Tao-chia. este asociata cu te5tele clasice Tao Te #hing -sau Lao T,u.) #huang T,u) Lieh T,u si altele4 !-a spus ca) dupa Eiblie si Ehagavad ita) Tao Te #hing este cartea cea +ai tradusa din lu+e4 De ase-+enea) s-au spus +ulte despre conflictul dintre #onfucianis+ si Taois+) care) in conceptie populara) il pre,inta pe KSung Ru T,u -#onfucius. ca pe functionarul glorificat care sublinia,a i+portanta obedientei) pe cand Lao T,u este her-+itul +istic ce sta undeva in +unti) in salbaticie4 Adevarul) insa) pare a fi ca a+!ndoi erau pur si si+plu niste barbati ai epocii lor) care se luptau cu conceptele ce ger+inau si se de,-voltau in perioada in care traiau ei4 Lao-t,u -$batranul +aestru$. este titlul onorific cu care era nu+it Li "rh Tan) un functionar +arunt din aparatul sta-tului #hou si care a trait in =urul secolului cinci i4e4n4 -Pu ave+ posibilitatea sa dovedi+ sau sa infir+a+ aceasta in-for+atie4. Dupa +oartea sa) si in ur+atoarea suta de ani) au fost adunate vorbe ce i-au fost atribuite lui Li si pre,entate intr-un volu+ nu+it Lao T,u4 Despre Lao-t,u o+ul nu sti+ chiar ni+ic4 #e e i+portant este ca aceasta lucrare - care a de-venit cunoscuta ca Tao Te #hing) undeva intre secolul sase i4e4n si secolul patru e4n4 - pune ba,ele Taois+ului filo,ofic4 "ste insa clar ca Lao-t,u nu s-a nu+it pe sine insusi Taoist4 11A Lucrarea Lao T,u) ca si cuvintele lui #onfucius) este +ai preocupata sa ofere o ba,a pentru o corecta conducere politica - un +anual pentru conducatori) daca vreti4 Titlul Tao Te #hing ne spune) intr-adevar) +ulte despre volu+4 Tao -tradus si+plu prin $calea$. este nenu+itul) originea dincolo de origini4 Pu poate fi definit de fiintele u+ane - este infinit +ai sus decat noi) asa cu+ noi sunte+ infinit +ai sus decat a+oeba4 Tao este incognoscibilul) eternul) fara for+a sau sfarsit - si totusi) avand toate for+ele si toate sfasiturile4 Rara for+a) Tao per+ea,a totul si este obiectivul intregii e5istente4 Te este un concept la fel de dificil4 0oate fi tradus ca $integritate$) $virtute$) $+odul potrivit de co+porta+ent in legatura cu voia cerului$) $putere$) $putinta interioara$) $cavaleris+$) $forta raspandita cu onoare$4 0rincipalul este ca atat Lao-t,u) cat si #onfucius) credeau ca te este ceva ce ar trebui sa caracteri,e,e orice bun conducator4 "i nu erau prea departe unul de altul in ceea ce priveste ideile de ba,aI abor-darea insa era diferita4 #onfucius a va,ut #alea ca fiind un set de reguli pe care cerul le-a i+pus asupra o+ului) de natura ierarhica si pline de dependence filiale) cu ranguri clare sine-productive4 <eco+pensele +ateriale si statutul erau co+pen-satiile pentru ur+area corecta a #aii4 #a ur+are) ceea ce tre-buia accentuat era te -caci te venea de la #eruri.I #alea apoi va avea gri=a de sine4 -Deoarece #onfucianus+ul punea in pri+ plan obedienta) este evident de ce clasele conducatoare erau in favoarea adoptarii acestuia de catre subordonatiU. Lao-t,u nu a +ers pe acelasi dru+4 "l indru+a spre $intelepciune$ si sublinia ur+area #aii de dragul #aii - +ai degraba decat pentru a obtine un avanta= pentru co+unitate4 Asa cu+ era sigur ca toate fiintele se intorceau la Tao in +oarte) era necesar ca fiecare individ) in viata sa) sa revina la puritatea si si+plitatea initiala a naturii sale ele+entare4

#heia era $sa +anifesti si+plitatea si sa i+bratise,i ceea ce este principal$ Tao era ase+anat cu apa) cea +ai 11M buna +etafora pentru a e5pri+a si+plitatea #aii4 $!ub #er) ni+ic nu este +ai +oale si +ai slab decat apa) insa ea in-vinge ceea ce este tare si puternic) nefiindu-i ni+eni +ai pre-sus$4 #heia pentru a reali,a Tao era wu-wei) spontaneitatea si noninterferenta - $sa te lasi in voia curentului$) ca sa folosi+ o e5presie Pew-Age4 Totusi) trebuie sa intelege+ ca wu-wei nu i+plica pasivitate4 Mai degraba) ca un inotator intelept care traversea,a un rau adanc si puternic) Taoistul inoata in sensul curentului) nu i+potriva acestuia4 !ectiunea anu+e din Lao T,u pe care i-a+ citat-o lui John #hang este ur+atoarea8 9Toate lucrurile il %oarta in s%inare %e yin si il imbratisea&a %e yangO cand cele doua se combina= energia vietii este creata in mod armonios9 >Tao Te (hing= sectiunea MG?# 1ota DM: vedeti eroarea traducerii de mai sus in nota anterioara de la %agina GL A4 #u+ =ing este asociat cu procesul reproductiv si) aparent) curge in afara) unii Taoisti -si Eudisti ai sectei #hSan - cele doua dog+e nu sunt chiar asa de departe una de alta. folosesc teoria chine,easca a $flu5urilor opuse$ pentru a face =ing sa se ridice4 Aceasta teorie spune si+plu) ca daca vrei ca ceva sa urce) il tragi in =os) si invers4 0entru a face chi-ul sa urce +ai sus in corp) acolo unde poate fi rafinat si transfor+at in chi) practicantii isi agatau de penis greutati pe care le balansauU A+ va,ut fotografii ale unui calugar de la te+plul !haolin) care isi suspenda de +e+bru) cu sfori) un bolovan de sai,eci de livre4 Pu stiu daca a reusit sa isi faca =ingul sa urce prin aceasta practica) dar cu siguranta) dupa +ulti ani de repetitii) a de,voltat ceea ce se nu+este colocvial $un schwanstuecker enor+$4 0e de alta parte) nu stiu nici cati barbati au suferit de i+potenta) sau au avut alte proble+e in ur+a acestei practici -si spun asta ca avertis+ent) deoarece stiu ca nu e5ista barbat care) citind asta) sa nu fi gandit) $AhaU Deci asa se faceU$.4 Alti Taoisti au folosit ceea ce se nu+este in +od eufe+istic $dubla cultivare$ - de fapt) se5ul fara e=aculare4 Adica) practicantul se anga=ea,a in actul se5ual) pana la punctul 11B e=acularii) la care se retrage si%sau incetea,a4 0asul ur+ator este fortarea esentei colectate sa urce) inca o data) intr-o ,ona a corpului in care poate fi prelucrata4 A+ va,ut in 6ccident +ulte carti care descriu aceasta tehnica) dar) iarasi) nu a+ nici un fel de date care ii verifica eficienta4 M4 0entru ca acesta este un vers atat de i+portant) unul pe care trebuie sa-l intelegeti pentru a patrunde pre,entarea +etafi,ica a scolii lui John) eel +ai bine ar fi sa pre,int o traducere literala a ideogra+elor chine,esti4 Iata-le8 ; siD sse <8 a +uri I-despre plante. a se usca) a pieri) +oarteI +ortI a o+or*) sfarsitI "8 die) dead) to the death) e5tre+ely) i+placable) deadly) fi5ed) rigid) infle5ible) i+passable) closedI 8 sterben) Tod) tot) tvten) leblos) unbeweglich) starr) fest) stehend)-;asser.) abgetan) Yeichen hvchster !teigerungI apare in8 A4OI A +uri -un parinte aplecat peste patul de +oarte al unui copil. + [r erG vr erhI <8 A4 -eastfelI *n acele circu+stante) *n calitate de8. sufi5 *n fra,ele adverbialeI particul& de legatur&8 apoiIatunci) si *nc&) si) dar)*ns&I E4 tuIdvsI #4 particul& final&I "8 e5press coordination) si+ilar to but or yet) connect cause and effect) ai+ and +eans or action) indicate a change fro+ one state to anotherIR8 et I +ais I tandis /ueI alors /ueI 8und dabei) und de+ge+lm)gleichwie) aber) sonder) und doch) gleichwohl) indessen) du dein) leeres ;ort a+ !at,endendeI insa -o +ustata. < b^ buM %u %Uu 8 <8 nu InonIf&r&I negatieI -prefi5 negativ.Iunii co+entatori consider& c& for+a veche) care a fost ulterior si+plificat& ca 8 < este8= huai1 Ja gandi laI a nutri -un senti+ent) o sperantu.I a pustra cu duiosie) a pustra *n sufletI+inteIini+&IsanI ter+en folosit pentru a indica non-actiunea) deci,ia de a reali,aeliberarea})libertatea *ntre anu+ite li+iteKI Jve,i8 #o+entariu *n losar de ter+eni chine,-ro+an}KI "8 no)not) negation) used to for+ a negative)used to indicate indifference) used to indicate a choice to get free) freedo+ within li+itsI R8 -placj avant un +ot au /uatriq+e ton. ne444 pas 8grundslt,liche) absolute >erneinung) nein) nicht) -nicht so sein) nicht da sein) nicht tun.) un-) -los) verneinende Eefehlsfor+) wolle nicht) tue =a nicht) noch nicht) gebr4 fsr erheblich) sehr sich frei +achen) sich lvsen) Rreiheit in ren,enI 14LNI

a nu -o sa+anta in pa+ant. > *`ngO *angG *ang <8 a +uriI a pieriI "8flee) run away) lose) pass away) die) perishI dying) dead) die) destroy gone) lost) away) disappear) flee) are not withoutI R8 djcjdj Idjfunt I fuir Ise sauver I+ourir I anjantir I asservir ) +ourant) +ort) +ort) de djtruireI parti) perdu) loin) dispara*tre) fuir) ne sont pas sansI 8 sterben) tot) u+ko++en) vernichtet) fort) verloren) abwesend) verschwinden) fliehen) nicht haben) ohneI FF4FAI pieri) disparea -un o+ intr-o cripta. ? ,h ,heF tsche ch <8particula de genulJ-ar)-ist)-or)-giuK care indica persoana care face cevaIolarIartistI+uncitorI taoist)hangiu.I particul& gra+atical& cu functii variate) *n special eacela care vinesi eactiunea de a veniI "8 a particle used after an ad=ective or verbJ-er)-istK as a substitute for a person or a thing) used to indicate a person engaged in a certain profession or believe in a doctrine) used to indicate things +entioned aboveJworkerItaoistK R8placj aprqs un ad=ectif ou un verbe et utilisj co++e substantif pour djsigner une personne ou une choseI 8enklitisches gra++atisches :ilfswort8 der=enige) welcher) ein solcher) der etwas) das) schliemt in Definitionen das ,u Definierende ab) hebt das logische !ub=ekt hervor8 was- anlangt) was anbetrifft) bildet 0arti,ipien und -0arti,ipial-. !ubstantive) schliemt als Rinalpartikel Eefehlsslt,e ab4!ubstantivierungI FF4FI GA41 acela care -un batran vorbind. @ shouO schou cantonese8 sauA <8 longevitateI i+ortalitateI viat& lunguI *n varstu) durat& de viat&Ivarstu *naintatuI "8 longevity) life) age) birthday) for burialI 8 langes Leben) hohes Alter) Lebensabend) eburtstag-llterer Leute. Ra+ilienna+eIapare in8 FF4FBI Pe+urire) viata lunga -viata lunga. !-au incercat +ulte interpretari diferite ale acestei struc-turi) pentru a face +esa=ul sa $se potriveasca$ in +odelele filo,ofice occidentale4 De fapt) intelesul ei este foarte literal4 6 traducere precisa ar fi8 $ Acela care +oare) dar nu piere) are viata lunga%S A+ ales o utili,are +ai i+perioasaI $ Acela care +oare) dar continua sa e5iste) este ne+uritor$ 11N Intelesul pasa=ului este si+plu8 Indivi,ii care -ca si John #hang. au reali,at tai chi si au co+binat yin cu yang in interiorul fiintei lor) isi pastrea,a toata constienta) +e+oriile si abilitatile dupa +oarte4 "i $isi iau yarig-ul cu ei$) cu+ a spus) foarte potrivit) John4 B4 6 pre,entare a Taois+ului religios nu ar fi co+pleta fara o pre,entare a lui #hang Tao Ling4 Pascut #hang Ling) in ti+pul dinastiei :an tar,ii) in provincia !,echuan -probabil in anul LG2 e4n4) desi altii spun ca in FG e4n4.) el a fost un copil geniu4 La sapte ani citea si co+enta Tao Te #hing) iar la opt ani stapanea arta feng shui -divinatie.4 #a adult) avea aptitudini supranaturale si o putere de vindecare i+ensa - atat la nivel fi,ic) cat si la nivel psihologic4 Dar #hang Ling a fost unic in +ai +ulte privinte) nu doar prin capacitatile sale4 "l a fost si pri+ul +aestru Taoist care si-a organi,at discipolii intr-o +iscare4 #hang a reusit acest lucru prin instituirea unei ta5e pe viata pentru vindecare sau pentru +edierea cu lu+ea spiritelor4 "ra ceva obisnuit) inca din ti+purile cele +ai vechi) ca satul sa-l spri=ine pe sa+an) dar ni+eni inainte de #hang Ling nu surprinsese conceptul de organi,are la un nivel atat de funda+ental4 #hang isi ta5a pacientii cu cinci obroace de ore, pe an) toata viata -Asociatia Medicala A+ericana ar aproba acest +od de abordare.4 Asta insea+na foarte +ulta +ancare) iar plata era garantata pentru +ulti ani4 "ra o ta5a pe viata si in sensul ca) daca plateai ta5a) aveai asigurat trata+entul +edical si spiritualI nu +ai trebuia sa platesti o alta ta5a) de fiecare data cand erai bolnav -un fel de co+binatie intre biserica si asigurare +edicala.4 Aceasta di=+a i-a per+is lui #hang sa stranga in =urul sau un +are grup de discipoli) pe care i-a structurat i+ediat intr-o ierarhie) in functie de abilitatile si talentele latente ale fiecarui individ4 Aceasta inovatie era atat de neobisnuita) incat grupul a devenit cunoscut ca !ecta #elor #inci 6broace4 !e recunostea totusi cinstit ca faceau +inuni4 #ei parali,ati chiar +ergeau) orbii 1F2 chiar vedeau) ca sa spune+ asa4 Altfel) nu ar fi putut niciodata sa o scoata la capat) nu in #hina -din +otive de care +a voi ocupa in capitolele ce ur+ea,a. - si) cu siguranta) nu in secolul al doilea e4n4 6+ul chiar avea putere4 #hang Tao Ling si cei adunati in =urul lui erau unici in inca o privinta -in ca,ul lui) perspectiva sa este radical diferita de i+aginea populara a er+itului Taoist) caruia nu-i pasa de societate.4 #hang Ling) prin faptul ca si-a organi,at discipolii) ca a fost de acord sa tina oa+enii sanatosi si fericiti prin pute-rile sale si ca a acceptat sa lupte cu

raul si sa e5orci,e,e de+o-nii si spiritele rele) a consi+tit sa intervina in +ersul o+erdrii) acolo undeputea - acolo unde kar+a ii per+itea) Acesta era un pas profund pentru un Taoist) in pri+ul rand pentru ca) facand acest lucru) el accepta consecintele acti-unilor sale4 !a nu uita+ ca) in confor+itate cu credintele sale) daca reusea) kar+a sa ar fi fost buna) iar daca esua) ar fi trebu-it sa plateasca pentru asta4 De ase+enea) sa nu uita+ ca #hang traia in secolul al doilea e4n4) inainte ca budis+ul Mahayana si ideea de bodhisattva si sacrificiul negarii de sine sa fi patruns in #hina4 >a dati sea+a) de=a) ca i+aginea Taois+-ului) asa cu+ este propagata in 6ccident) nu este deloc e5acta4 #hang si-a luat titlul de Tien !hih) $+aestru ceresc$ -sau Tien !ifu) $invatator ceresc$I depinde pe cine intrebi.) pe care l-a trecut +ai departe si ur+asilor sai -a avut copii -iarasi in ciuda i+aginii de er+it a Taoistului.4 Descendentii sai) dupa o istorie de diferite ra,boaie) ur+ata de stabilirea unei scurte teocratii taoiste) s-au stabilit) intr-un sf arsit_ pe ion +unte nu+it Lung :u !han -Muntele Tigrului si Dragonu-lui.) in provincia Jiangsi4 De-a lungul secolelor) au continuat practica interferarii cu treburile o+enirii) depo,itand in in-caperile lor) printre altele) +ii de borcane in care inte+nitasera puternicii de+oni pe care ii e5orci,asera4 Alti taoisti) nu din cultul lor) dar afiliati de departe cu ei si care le i+parta-seau credinta ca i+ o+ binecuvfintat cu putere trebuie sa a=ute o+enirea) s-au adunat pe +untele lorI acolo li s-a dat 1FL adapost si un loc in care sa +edite,e in pace4 Hn astfel de o+) dupa cu+ vo+ vedea) va fi un persona= esential pentru aceasta carte4 In LN1M) sectiunea co+unista a Ar+atei Pationaliste s-a desprins si a atacat Lung :u !han) aflandu-se in dru+ spre :ailufeng4 #alugarii din te+ple) printre care si +ostenitorul titlului de Maestrul #eresc) au fost obligati sa fuga pentru a-si salva viata4 Trupele au facut tandari +ii de borcane si de recipiente) eliberand -dupa spusele calugarilor. +ii de spirite rele) libere acu+) inca o data) sa u+ble pe 0a+antI se spune ca aceste spirite sunt cele care au provocat al doilea ra,boi +ondialU Descendentii Tien !hih s-au stabilit) intr-un final) in Taiwan) unde continua sa traiasca si asta,i4 Hn alt lucru esential pentru povestea noastra este ca -asa cu+ s-a inta+plat si in Mao!han) in LNON.) unii dintre er+itii de pe Lung :u !han nu au fost deloc speriati de aparitia ar+ateiI erau atat de puternici) incat i-au infricosat pe soldati si i-au indepartat de chiliile lorU N4 Daca intrebi o suta de oa+eni care au citit despre filo,ofia chine,a) cine a fost Laot,u) e5ista sansa ca toti sa-ti poata raspunde - unii chiar detaliat4 Dar cercetatorul obisnuit ar putea fi socat sa descopere ca un o+ a carui scoala a fost) din perspectiva istorica) un rival +ai +are al #onfucianis+u-lui decat Taois+ul lui Lao-t,u) este practic necunoscut in ,ilele noastre4 Hn astfel de o+ este Mo-T,u sau Mo Ti4 "l are legatura cu acest te5t) in aceea ca linia scolii de kung fu pe care a +ostenit-o John #hang +erge pana la insusi Mo-T,u4 >re+e de doua secole dupa +oartea sa) scoala lui Mo a fost principalul rival al #onfucianus+ului4 Pascut in statul Lu) in anul OAN i4e4n4) ca+ la ,ece ani dupa +oartea lui KSung Ru T,u -#onfucius.) Mo-T,u a fost e5tre+ de bine educat in tinerete si) se pare) un artist +artial si +aestru de strategie4 "5ista indicatii ca provenea dintro fa+ilie saraca si ca ar fi fost etichetat drept cri+inal) avand in vedere ca Mo-T,u insea+na $do+nul Tatua=$4 0rincipiile dreptatii erau forta con1F1 ducatoare a vietii sale) insa) fiind prin natura un individ inca-patanat si e5tre+) in centrul invataturilor sale se afla iubirea universala4 #u patru sute de ani inainte de nasterea lui #hristos) Mo-T,u se ,ice ca ar fi spus ur+atoarele8 $Daca oa+enii ar privi alte tari asa cu+ le privesc pe ale lor) si pe vecinul lor asa cu+ se privesc pe ei insisi) atunci nu s-ar ataca unii pe altii) caci ar fi ca si cu+ s-ar ataca pe sine$ Inainte sa continui) ar fi poate prudent sa spun ca e5ista o dificultate in afir+a ca iubire universala dec fi te+a centrala a filosofiei lui Mo-T,u4 Din punctul +eu de vedere) aceste doua cuvinte descriu +ai bine o constiinta occidentals decat un +od oriental de abordare a vietii -desi voi con-tinua sa folosesc in te5t iubire universala) in lipsa unui ter+en +ai bun.4 Motivul pentru care insist pe deosebire este ca Mo-T,u era preocupat de dreptate) la fel de +ult ca si de co+pasiune - si nu era i+ tip prea iertator4 Di+potriva4 In 6ccident) ca ur+are a traditiei noastre iudeo-crestine) iubirea universala a devenit asociata cu iertarea pacatelor) lucru care aid nu este neaparat central4 0oate ca tin cuvant +ai bun pentru invatatura lui Mo-T,u ar fi universalitate` care ne duce +ai direct la esenta centrala a Taois+ului si la conceptul de kar+a4

` ;aston) Eurton) The Easic ;ritings of Mo-T,u) :sun T,u si :an Rei T,u J!crierile de ba,a ale lui Mo-T,u) :sun T,u si :an Rei T,u) n4t4K -Pew Qork8 #olu+bia Hniversity 0ress) LNAM.4

In orice ca,) o persoana universala isi con-sidera vecinul la fel ca pe sine) iar pe tatal vecinului la fel ca pe tatal sau - si actionea,a in consecinta4 In anul FNF i4e4n4) printul ;en din Ku Qang planuia sa atace statul #heng) +ult +ai +ic4 Mo-T,u a +ers la el si l-a intrebat ce-ar face daca orasele +ai +ari din tara lui ar ataca brusc orasele +ai +ici) ucigand si =efuind4 0rintul a raspuns ca le-ar pedepsi aspru4 Mo-T,u l-a intrebat atunci daca pe el cerul nu l-ar pedepsi la fel) daca ar ataca #heng4 0rintul ;en a raspuns ca asaltul sau era =ustificat) pentru ca oa+enii din #heng isi ucisesera do+nii vre+e de trei generatii si de=a su1FF fereau pedeapsa cerului4 Mo-T,u l-a intrebat cu+ s-ar si+ti daca) atunci cand isi pedepseste fiul pentru o fapta rea) vecinul sau ar aparea brusc si ar incepe sa-l loveasca pe baiat) declarand ca a fost voia cerului ca el sa faca astaU Daca do+-nul unei natiuni +arete isi ataca statul vecin) o+orandu-i oa+enii si furandu-le averile si apoi scrie despre cat de +aret yi de =ustificat a fost actul sau) cu ce este el diferit de o+ul si+plu care isi ataca vecinii? 0rintul ;en a inteles intelep-ciunea acestor cuvinte si a renuntat la planurile sale ` Mo-T,u nu a e,itat niciodata sa tina piept celor puter-nici - si in +ulte randuri si-a riscat viata fac!nd aceasta4 Rorta care il conducea era o pronuntata iubire pentru dreptate4 Dis-cipolii lui Mo-T,u au devenit) +ai tar,iu) protectorii o+ului obisnuit si ai locurilor sfinte4 #erul stie de fiecare cri+a pe care o co+it oa+enii) a scris el) si cerului ii place dreptatea si ii displace nedreptatea4 De unde sti+ ca cerul iubeste dreptatea? Intr-o lu+e dreapta este viata) bunastare si ordine) pe cand intr-o lu+e nedreapta este +oarte) saracie si haos4 Mo-T,u credea ca cerul pretuia intreaga lu+e in +od universal si cauta sa e5iste un beneficiu reciproc pentru toate fiintele vii4 Aceasta este o declaratie foarte si+pla) directa si elocventa) care incearca sa descrie Tao4 #onfor+ lui Mo-T,u) cerul dorea ca cei care aveau forta sa-i prote=e,e si sa lucre,e pentru ceilalti) cei care aveau bogatie sa o i+parta cu altii) cei in po,itii de autoritate sa lucre,e etic) pentru o ad+inistrare buna) iar cei care +unceau) sa-si indeplineasca sarcinile cu harnicie4 #and un stat sau o societate) ca intreg) evita un conflict la granitele sale) ii hraneste pe cei fla+an,i) se ingri=este de cei bolnavi) atunci natiunea va inflori ?i va prospera4 Acu+ aproape doua +ii patru sute de ani) Mo-T,u scria ca) daca inlocui+ ra,boiul ofensiv cu o buna ad+inistrare si cheltui+ +ai putin pe ar+ata) vo+ avea +ulte avanta=e4 W .ec,= 3anderson= Ethics of Taoism and Mo-T&u >Etica Taoista si Mo-T&u?# htt%:;;***#san#bec,#org;E(LI-Taoism#html# 1FO Daca un conducator actionea,a in confor+itate cu legile universale ale dreptatii si da un e5e+plu) el nu va avea dus+ani si va aduce binef aceri incalculable lu+ii4 a e5e+plu) Mo-T,u observa cat de +ulte sute de functionari si cat de +ulte +ii de soldati sunt necesare pentru o ca+panie +i-litara4 Intre ti+p) ad+inistrarea interna era negli=ata) agricultorii uitau de culturi) negustorii isi stocau +arfurile4 Daca se recupera dupa aceea o cinci+e din ar+e si provi,ii) se con-sidera ca acesta era un noroc4 Penu+arati oa+eni +ureau sau erau schiloditi in ra,boi4 Mo-T,u se intreba daca nu era o perversitate pentru conducatorii lu+ii sa-si gaseasca placere in a-?i rani si a-si e5ter+ina propriii cetateni4 Mo-T,u a atacat si nepotis+ul4 Initial) a scris el) guver-nul a fost facut ca sa serveasca si sa-i a=ute pe cei saraci) sa aduca siguranta) acolo unde este pericol si sa restabileasca ordinea) acolo unde este haos4 6a+enii ii alegeau pe cei +ai capabili dintre ei ca si conducatori) astfel incat guvernarea sa fie unificata sub o indru+are inteligenta4 Insa) in ,ilele ace-lea) guvernarea se facea prin lingusiri la curte si nu+ai ru-dele si prietenii celor care de=a erau la putere) erau nu+iti in po,itii de autoritate4 #u+ cetatenii si-au dat sea+a ca acesti indivi,i nu erau anga=ati pentru binele poporului) ii urau si nu se identificau cu ei) lucru care a dus la revolutie4 Pu era asta o nebunie? Mo-T,u sugera ca cei care se afla in po,itii de putere sa-i onore,e pe cei vrednici si sa-i retrograde,e) in +od i+partial) pe cei fara capacitati) pentru a re,olva eon-flictele interpersonale4 Din pacate) pana la ora actuala) nici un conducator +ondial -in afara de handi. nu a considerat potrivit sa asculte aceste sfaturi de bun si+t4 6bservatiile lui Mo-T,u sunt pertinente si asta,i4 Pu a+ invatat ni+ic in doua +ii de ani4 #hiar si in asa-nu+itele

noastre de+ocratii +oderne) $Pu contea,a ce stii) contea,a pe cine stii$) si $0uterea face dreptate$ sunt principii funda+ental acceptate4 Mo-T,u credea in fiinte spirituale non-u+ane si in spi 1FG ritele stra+osilor u+aniI ca dovada) el co+enta ca nenu+arati oa+eni din toata lu+ea avusesera intalniri cu astfel de entitati4 Rilo,ofia si punctul sau de vedere erau) dintr-o perspective +etafi,ica) foarte apropiate de +odelul sa+anic4 Mo-T,u putea sa aiba puncte de vedere e5tre+e - si) cu siguranta) i+aginea sa ascetica le placea +ai +ult ra,boi-nicilor disciplinati) decat laicilor4 0urta doar haine aspre si poseda doar putine lucruri4 0ractica incontinuu alchi+ia interna si artele +artiale4 Docu+entul istoric -si stiintific) la standardele de asta,i. :uai-nan-t,u spune ca Mo-T,u nu statea niciodata prea +ult intr-un loc4 0oate ca principalul de,acord al autorului cu Mo-T,u este cu privire la faptul ca acestuia nu-i placea deloc +u,ica4 MoT,u credea ca a canta) a dansa si a face +u,ica sunt +odalitati de a-ti pierde vre+eaI este eel putin trist ca un individ ilu+inat ca el nu a trait bucuriile e5pansiunii creative ` ` 0entru cei pe care ii interesea,a astfel de lucruri) eu sunt un +u,ician a+ator -si netalentat. care traieste cu o +u,iciana profesionista) talentata si co+petenta4 #hiar celebrul filosof Taoist #huang-t,u) nu+indu-l pe Mo-T,u $unul dintre cele +ai +ari suflete ale lu+ii$) il critica pentru $econo+ia$ pe care o facea la +u,ica si funeralii4 #huang-t,u spunea ca oa+enii vor cfinta atunci cand sunt fericiti si vor boci atunci cand sunt neca=iti) iar incercarea de a opri astfel de lucruri este i+potriva naturii o+enesti4 !unt intru totul de acord cu el #u+ a+ spus +ai devre+e) vre+e de doua secole dupa +oartea sa) in anul FNL i4e4n4) scoala lui Mo-T,u a fost principalul rival al scolii lui KSung Ru T,u4 Discipolii lui Mo-T,u au devenit pa,nicii te+plelor si protectorii o+ului si+pluI cei +ai +ulti dintre ei proveneau ei insisi din oa+eni si+pli) desi erau foarte educati in acelasi ti+p -un contrast +are in secolul al patrulea i4e4n4.4 Insa scoala sa s-a i+partit curand in trei ra+uri) fiecare acu,andu-le pe celelalte de ere,ieI din cau,a acestui conflict) intre 1FA ele si cu confucianus+ul) scolile si-au pierdut repede pute-rea4 0ana la inceputul erei noastre) de=a disparusera sau trecusera in$subteran$4 LC# 0e langa secta Lung :u !han) +ai e5ista inca trei traditii taoiste care au avut un i+pact aupra istoriei chine,eI toate au fost constitute in secolele I>->I i4e4n4 Hna dintre acestea este secta Mao-shan !hang-chSing -Muntele Mao !upre+a 0uritate.) care a ur+at invataturile lui ;ei :ua-tsSun) Qang :si si TSao :ung-ching) printre altii4 !ecta s-a apropiat de i+ag+ea er+itului taoist) punand accentul pe +editatia pas-nica si pe un stil de viata i,olat) pentru a obtine pre+iulne-+uririi4 A doua este traditia scripturala Ling-pao -giuvaerul sacru.) care s-a ba,at pe te5te sacre si care punea accentul pe ritualuri si liturgii co+ple5e4 A treia e ;utang-0ai) care a pus accent pe antrena+entul de arte +artiale) ca o cale spre ilu-+inareI unul dintre +e+brii acestei scoli) #hang !an 0eng) este privit ca fondatorul artelbr +artiale interne si are) cu siguranta) legatura cu povestea noastra4 -A se vedea nota L14. LL##hestiunea ilu+inarii supre+e sau a ne+uririi este una despre care s-a scris in detaliu si pentru care a+ avea nevoie de cateva volu+e ca s-o aborda+4 0e scurt) se pare ca e5ista diferite etape ale =ocului4 Din punctul de vedere al li-niei lui John) pri+a etapa se reali,ea,a prin ter+inarea Pi-velului 0atru -de fapt) Pivelul #inci) desi eu nu a+ abordat deosebirea) pentru a nu crea confu,ie.) care asigura faptul ca iti poti lua toata energia yang cu tine) atunci cand +ori4 Hn astfel de spirit inca +ai este legat de legile kar+ei) insa va ra-+ane astfel) pana ce atinge Pivelul Trei,eci4 #u alte cuvin-te) pentru a scapa din ciclul renasterii) trebuie sa a=iongi la Pivelul Trei,eci sau peste) in ti+pul vietii4 Ilu+inarea supre+a apare la Pivelul !apte,eci si Doi) cand sunt deschise toate cele sapte,eci si doua de chakre din corp) iar ulti+a) cea din crestetul capului) poate sa infloreasca4 La acest p5+ct) taoistul este una cu universul4 A+ gasit +etoda lui John si+ilara cu yoga Kundalini 1FM si cu yogile budiste ale lui Paropa -precu+ si cu unele ra-+uri ale Taois+ului si sa+anis+ului.) dar) asa cu+ a+ spus +ai sus) o co+paratie nu face obiectul acestei carti4 Totusi) o chestiune la care as vrea sa +a refer este faptul ca o astfel de abordare nu este restransa la invatatura orientala4 Dupa parerea +ea) vechii greci) +esopota+ienii si egiptenii foloseau cu totii aceeasi +etoda4 Desi dove,ile in acest

sens sunt) +ai degraba) circu+stantiale dec!t solide) se pare ca teoria este pe calea cea buna4 !arpele e vin si+bol ce poate fi gasit peste tot in inscrisu-rile religioase arhaice grecesti si in cele egiptene4 Descrierea sarpelui se refera la $energia pa+antului$ sau) cu cuvintele lui John #hang) $energia yin)% -chhul yin ce vine din pa+ant.4 Hnii cercetatori au propus teoria ca chalc-ele din cunoasterea orientala nu sunt ni+ic +ai +ult decat o retea de $5iride statice$ in c!+pul energiei yin) care ne incon=oara si ne patrunde4 Aceasta retea de unde statice ne reflecta atat personklitatea) cat si kar+a - ea fiind un ecfiivalent al struc-turii noastre genetice4 In figura Aa este pre,entata o versiune si+plificata a chakrelor din cunoasterea orientala -anu+e) principalele sapte chakre) nu toate sapte,eci si doua.4 #o+parati aceste chakre cu undele statice esentiale din fi,ica -figura Ab. si cu toiagul lui :er+es -figura Ac.) folosit ca si+bol de +edici in toata lu+ea4 Acest si+bol este) de fapt) destul de vechi si poate fiva,ut pe o va,a din Mesopota+ia) la Luvru) care da-tea,a din anul 1222 i4e4n4 -figura Ad.4 De ase+enea) puteti vedea si toiagul lui Asclepios) ,etil vindecarii -figura Ae.) sau corbana sarpe a faraonilor din vechiul "gipt -figura Af.4 Toate i+aginile se refera la ridicarea energiei 0a+antului4 >oi lasa pe altii safaca o co+paratie +ai detaliata4` ` Toate aceste concepte au fost pre,entate de Lefteris !aragas in revista Atrapos) editura Aldebaran) Atena) recia) in iune LNNB4 !chita originala a va,ei de la Luvru a fost publicata intai de ,iarul "leftherotypia) Atena) O4L24LNNB4 1FB

Rig4 A #hakrele invataturii orientale-a.I 6 unda stationara-b.I Toiagul lui :er+es-c.I I+agine +esopota+iana care arata aceeasi retea de energii-d. I Toiagul lui Asdepios-e.I #oroana sarpe din "gipt-f.I L14 #ealalta figura se+i-istorica ce are o legatura cu acest te5t este #hang !an Reng) un +aestru foarte puternic al alchi+iei interne) caruia +ulti ii dau creditul de a fi initiat artele +artiale -adica) aplicarea antrena+entului nei-dan la tehnica +artiala4 !coala de kung fu a lui John #hang il considera un +e+bru proe+inent si de +are succes al liniei sale4 0rintre altele) unii il considera pe #hang !an Reng initiatorul Tai #hi #huan-ului) desi presupusa influenta a +ostenirii sa le asupra tai chi-ului este o ,ona controversata4 1FN "u afir+ cu tarie ca) personal) sunt convins ca arta +artiala interna a lui #hang !an Reng a influentat) intr-adevar) Tai #hi-ul -desi) la acest +o+ent) nu voi intra in a+anunte.4 Pu+ele lui Reng apare in te5tele istorice chine,esti cu doua grafii - ca

#hang $Trei >arfuri de Munte$ si #hang $Trei Abundente$-a+bele grafii pronuntate #hang !an Reng.4 De ase+enea) unii scriitori chine,i sugerea,a ca #hang a trait eel putin cinci sute de ani444 sau +ai +ult 0ri+a +entiune pe care o ave+ despre #hang este a invatatului :uang Tsi+g-:si) din secolul saptespre,ece) in al sau "pitaf pentru ;ang #heng-nan) in care scria8 $!haolinul este fai+os pentru arta sa +artiala$4 Totusi) arta sa pune accentul doar pe ofensiva) ceea ce per+ite oponentului sa profite de aceasta) pentru a lovi in punctele slabe4 "5ista arte +artiale interne) care folosesc linistea profunda pentru a invinge actiuneaI i+ediat ce agresorii intra in contact fi,ic) ei sunt respinsi si aruncati4 Din acest +otiv) !haolin este considerat o arta +artiala e5terna4 Artele +artiale interne au aparut cu #hang !an Reng J#hang Trei >arfuri de MunteK din dinastia !ung JNA2 -L1MN e4n4K) alchi+ist de pe +untele ;u Tang4 "l a fost che+at de i+paratul :ui Tsung4 0e dru+ul catre acesta) a gasit trecatoarea blocata de un grup de banditi4 In noaptea aceea) el a visat ca i+paratul ceresc :suan-;u) ,eul Taoist al ra,boiului) la invatat arte +artiale4 Di+ineata) #hang a o+orat peste o suta de banditi$` "ste inse+nata insistenta lui John ca #hang a fost calugar shaolin inainte de a deveni Taoist) lucru care se potriveste bine cu afir+atia invatatului din secolul al saptespre,ecelea) ` Ror+ularea este a +ea) pe ba,a a doua traduceri8 a4 :uang) Alfred) #o+plete Tai #hi JTai #hi-ul co+plet) n4t4K -Tokyo8 #harles "4 Turtle) LNNF. b4 ;ile) Douglas) Lost Tai-#hi #lassics fro+ the Late4#hSing Dynasty J#lasici tai-chi din dinastia #hSing tar,ieK -Albany !tate Hniversity of Pew Qork 0ress) LNNA.4 1O2 :uang 0ai-#hia -fiul lui Tsung-:si.8 $#hang !an Reng era +aestrul Jal arteiK shaolin) dar inversandu-i principiile) a de,voltat scoala interioara4$` ` ;ile) ibid4 <eco+and aceasta carte invataceilor seriosi4 Aceasta este o distinctie care are anu+ite consecinte pentru istoricii artelor +artiale una care nu a fost subliniata suficient -dupa parerea +ea. si care) cu siguranta) ii va ofen-sa pe invatatii Taoisti) 6 alta idee i+portanta este folosirea de catre :uang a conceptului de linisteprofunda) pentru a des-crie artele +artiale4 "l se refera la energia yin4 Trebuie observat ca artele +artiale interne nu i+plica neaparat +iscari curgatoare) asa cu+ a+ a=uns sa crede+ in 6ccident -dat fiind ca orice +iscare e neaparat yang.4 Mai de-graba) in acest te5t) :uang denota energia yin in conte5tul folosit de John #hang) cu alte cuvinte ca $forta gravitatio-nala$ care absoarbe energia si care transfor+s spatiul-ti+p4 "pitaful pentru ;ang #heng-nan ofera dove,i circu+stantiate considerable ca scoala lui John descinde) intr-adevar) de la #hang !an Reng4 II gasi+ +entionat pe #hang !an Reng si in te5tul istoric al dinastiei Ming) Ming !hih Ran i #hwanI acesta este pre,entat ca fiind $+are si inalt) cu un spate de cocor$4`` ``Qang Jwing Ming) Advanced Qang !tyle Tai #hi #huan JTai #hi #huarv stil yang avansatK -Ja+aica 0lain) Mass48 Asociatia de Arte Marfiale Qang) BM.4 !e pare ca pri+ul i+parat Ming a incercat sa -l gaseas-ca in LFN1) dar #hang nu voia sa fie gasit4 !apte,eci de ani +ai tar,iu -in te5tul dinastiei Ming) MingLan Qin #hi !hou Lei Koii.) il gasi+ +entionat din nou4 Acest i+parat al dinastiei Ming reusise) caci #hang catadicsise sa -l vi,ite,e4``` ``` Qang Jwing Ming) ibid4 Alte +entiuni din perioada Ming spi+ despre #hang $#ele Trei Abundente$ ca s-ar fi nascut in districtul Qi al provinciei Liaoning) in #hina de nord4 "l este +entionat ca si conducator Taoist de la sfarsitul dinastiei Quan si incepu1OL tul dinastiei Ming -LFAB e4n4.) care) in final) si-a construit un ase,a+ant pe +untele ;u Tang) ca sa se dedice studiu-lui Taois+ului4` WW 2uang= Alfred= (om%lete Tai (hi# !a fi e5istat un #hang !an Reng care a trait +ai +ult de cinci secole? #hiar si acu+ cinci arii) as fi spus ca pretentii de genul asta sunt niste aberatii4 Acu+ +sa) e,it pana si sa e5-pri+ o parere in astfel de chestiuni4 Pu poate fi nici o indoiala ca a e5istat un persona= istoric #hang !an Reng -sau +ai +ulti.4 #ine sau ce a fost el de fapt) insa) nu

pute+ sti4 0oate ca este pur si si+plu ca,ul unui o+ in fiecare generatie) care ia locul predecesorului sau - un siretlic destul de obisnuit in istoria lu+ii4 !au poate ca a fost intr-adevar un taoist fara v!rsta) ne+uritor4 !criitorul taoist) Li :an-hsu) in LBOO) la publicarea unei carti nu+ita The #o+plete ;orks of #hang !an Reng JLucrarile co+plete ale lui #hang !an Reng) n4t4Ka declarat ca l-a cunoscut4 Ar fi +inunat daca ar fi inca in viata) ra,and pe sea+a acestui autor4 Mi-ar placea sa cred ca intr-adevar traieste) undeva in +untii #hinei4 LF4 #hestiunea e5istentei eterului i-a bantuit pe oa+enii de stiinta la inceputul secolului4 De la descoperirea electro+agnetis+ului de catre #lerk Ma5well si Michael Raraday) controversa cu privire la +odul de propagate al acestor forte i-a tulburat pe oa+enii de stiinta) care inca +ai lucrau cu +ecanica newtoniana si cu corpuri +ateriale4 De-a lungul ti+pului) s-a a=uns sa se inteleaga co+porta+entul unui $ca+p%% si) la randul sau) acela al unei unde4 Apoi toate eforturile s-au concentrat pe intelegerea naturii lu+inii) teoria lui Rresnel - ca lu+ina se propaga intr-o substanta nu+ita eter lu+inifer - fiind cea +ai populara -eter care se considera ca) in spatiul absolut) e5ista in stare de repaus.4 In LBBM) fai+osul e5peri+ent Michelson-Morley a aratat ca) de fapt) nu poate e5ista un eter +ecanic4 1O1 Aceasta descoperire a fost in centrul discutiilor vre+e de optspre,ece ani) dar ea a fost) in final) acceptata) in ciuda i+potrivirii feroce a unora dintre cei +ai +ari oa+eni de stiinta ai vre+ii -cu+ ar fi Lordul Kelvin) :endrik Lorent, si Jules-:enri 0oincare.4 #hestiunea s-a stabili,at in LN2G) cu fai+oasele lucrari ale lui Albert "instein despre teoria relativitatii si teoria cuantica4 Dar inca +ai e5istau adepti ai vechii teorii a eterului - Lorent, si 0oincare) +ai ales) care au introdus un +odel prin care un ceas incetinea) in +o+entul in care era introdus in eter4 #red ca erau foarte aproape de adevar4 LO4 <adacinile Taois+ului se intind pana la traditia sa+anica ce a strabatut intreaga lu+e) incepand cu vreo trei,eci de +ii de ani in ur+a4` W +almer= Martin= The Elements of Taoism SElementele taoismului= >3haftesbury= Dorset: Element .oo,s= LKKM? #uvaintul sa+an vine de la popoarele tunguste din !iberia) care traiau la cea +ai nordica +argine a lu+ii chine,e4 Totusi) este gresit sa presupune+ ca sa+anis+ul` ca si credinta) a inceput in !iberia4 #onfor+ dove,ilor arheologice) originile sale sunt aproape cu siguranta europene4`` `` #a+pbell) Joseph) The ;ay of the Ani+al 0owers) Mythologies of the reat :unt J#alea puterilor ani+ale) Mitologiile +arii vanatori) n4t4K -Pew Qork8 :arper and <ow) LNBB.4 !a+anis+ul a fost pri+a +are religie si a a=uns din nordul "uropei) peste Asia) pana in A+erica4 "5ista indicii ca era raspandita in Asia si A+erica de Pord intre anii LL4222 B4222 i4e4n4 !a+anul functionea,a prin studierea si cunoasterea naturii) astfel putand sa a=unga la natura la toate nivelurile4 #redinta esentiala a sa+anis+ului este ca universul este facut din doua lu+i paralele si care se suprapun - cea fi,ica si cea spirituala4 Poi) cei din lu+ea fi,ica) pute+ fi influentati de cei din lu+ea spirituala4 #a ur+are) este nevoie de un inter+ediar) care sa co+unice cu entitatile din lu+ea spiritelor si sa intervina pe langa locuitorii planului fi,icI acest +ediator era sa+anul4 Rortele lu+ii spiritelor) care ar putea fi oa1OF +eni +orti sau de origine non-u+ana) pot aduce noroc sau ghinion) boala sau prosperitate4 !a+anul intra in lu+ea spiritelor prin starea de transa) in ti+pul careia vorbeste cu spiritele si%sau devine portavocea lor4 0rincipala directiva a lu+ii spiritelor era) de pbicei) ca oa+enii sa infeleaga si sa ur+e,e calea naturiiI chiar cos+ologia sa+anis+ului a facut pri+ii pasi si a stabilit ca e5ista) intr-adevar) o #ale pe care fiintele o+enesti pot sa o ur+e,e si sa fie in acord cu lu+ea) sa evite boala si de,astrul4 Aceasta apropiere pri+ordiala de lu+ea naturala) ca si intelegerea ei a repre,entat +ostenirea sa+anis+ului catre Taois+4 <egii ti+purii ai #hinei erau sa+ani4 !e spune ca in =urul anului F222 i4e4n4 pri+ului rege) Ru :si) spiritele i-au aratat cu+ sa aduca o+ului civili,atia4 Ru :si le preda supusilor sai agricultura si scrisul) printre altele4 De ase+enea) el este si patronul artelor divinatorii chine,esti) prin aceea ca el e pri+ul care a facut cele opt trigra+e -pa kua.) ce au dus la de,voltarea ulterioara a I #hing-ului4 !e spune ca secretul celor opt trigra+e era inscris pe corpul unui cal ce a iesit din raul :o$ pentru a i se arata lui Ru :siI ca ur+are) +ode=ul este nu+it :o-tSu si descrie natura profunda a tuturor lucrurilor4 "ste interesant de observat ca un ani+al ti arata lui Ru :si cunoasterea functionarii universului si ca Ru :si este adesea desenat ca purtand o blana de tigru si

insotit de ani+ale cu+ ar fi broasca testoasa4 Pu pot e5ista indicii +ai clare care sa ne tri+ita la sa+anis+4 Hnul dintre cei +ai +ari regi-sa+ani ce au ur+at - si unul e5tre+ de respectat de taoisti) ca fiind fondatorul traditional al Taois+ului| este I+paratul alben) :uang Ti) care a trait) se pare) intre 1ANM-1GNM i4e4n4 !e spune ca el a inventat ad+inistratia guverna+entala si +edicina) printre altele4 Intr-adevar) te5tul +edical chine,esc cel +ai renu+it se nu+este Tratatul de Medicina Interna al I+paratului alben -desi se poate ca acesta sa fi fost scris in secolul al doilea i4e4n4.4 :uang Ti este vestit si ca si inventator al cosului de fu+) al 1OO plugului) al gherghefurilor de +atase) dar el este +ai bine cunoscut pentru e5peri+ented sale cu alchi+ia interna si e5terna si cu descoperirea secretelor ne+uririi4 Hn alt rege sa+an a fost Que) care a fondat dinastia :sia -112G-LMAG i4e4n4.I se spune ca el a fost dese+nat de ceruri sa-si conduca poporul4 #a si predecesorul sau cu secole inainte) regele Que a va,ut un ani+al iesind din apa -in acest ca,) era o broasca testoasa care a iesit din raul Lo. si care purta un +odel de opt trigra+e inscris pe spate4 Modelul se nu+este Lo-shu si este cunoscut ca si pa-kua a #erului Tar,iu -sau trigra+ele $,ilelor ur+atoare$.I :o-tSu se nu+este pa-kua #erului Ti+puriu -sau trigra+ele )pri+elor ,ile$.4 :o-tSu descrie ordinea ideala a lucrurilor in univers_ in ti+p ce Lo-shu descrie ordinea curgerii si a schi+barii8 !e poate vedea ca ceea ce sa+anis+ul a oferit Taois+ului este senti+entul unei relatii intre legile naturii si pute-rea supre+a din univers) inclusiv conceptul ca schi+barea nu poate fi fortata sau oprita) ci doar inteleasa4 Ideea de a $te lasa in voia curentului$ e atat sa+anista) cat si taoista4 "ste) intr-adevar) foarte greu sa trage+ o linie si sa le separa+ pe cele doua) preci,and clar unde se ter+ina o traditie si unde incepe cealalta4 LG4 Lucrarea inteleptului Kuo-pu) #hSing-lung ching -Tratatul #lasic cu privire la Modelele Miintilor >er,i.) scrisa in secolul al treilea e4n descrie clar procesul prin care lucrurile sunt create din Tao si revin la aceasta4 Lucrarea reflecta idei care e5istau de +ilenii si care au fost confir+ate si de alti scriitori din dinastia !ung) cu opt sute de ani +ai tar,iu4` Autorul incepe8 $La inceput a fost intuneric) caci >idul nu se poate vedea$`` !a co+para+ acest te5t cu stravechiul +it grecesc -dupa :esiod. confor+ caruia 0a+antul a rasarit din haos) din W 6ong= Eva= )eng 3hut >.oston: 3hambhala +ublications= LKKH? WW 6ong= ibid# 1OG nefor+at)` sau la >echiul Testa+ent4 ;u-chi este pri+ordialul) !ursa4 "ste conditia de he+iscare) in care toate lucru-rile sunt nediferentiate de supre+4 In aceasta stareI stralu-ceste un punct de +iscare - de yang pur -a se vedea Rig4 M.4

Rig4 M 0re,entarea lui Kuo-pu4 -a. ;u #hi) Tao4 -b. si -c. 6 scanteie de +iscare in ne+iscareI yang-ul se afla in +i=locul yin-ului4 -d. Tai #hi) yin si yang i+bratisate si echilibrate4 "5ista interactiune intre yin si yang) iar aceasta duce la starea de Tai #hi -e5tre+itatea supre+a.) in care yin si yang sunt i+bratisate) distincte) dar i+preuna echilibrandu-si reciproc fortele4 Acesta este Hnul la care se refera Lao-t,u) +a+a celor $,ece +ii de lucruri$-a tot ce este viu.4 Daca wu-chi este ne+iscare absoluta) Tai #hi

are potentialiil schi+barii4 #and tai chi este in repaos) yang si yin sunt uniteI cand tai chi este in +iscare) atunci cele doua forte opuse se separa4 In aceasta se afla secretul ne+uririi4SS $ `#uvantuI haos) in conte5tul sau original nu avea ni+ic a face cu in-telesul sau de asta,i) $+asa confu,a si neburieasca$4 #uvantul -vine din radacina greceasca ce insea+na $a se deschide larg$) referindu-se la spatiu) la indefinibil4 1OA LA4 A se vedea te5tul de la nota LF4 LM4 A se vedea te5tul de la nota LG4 LB4 Hn e5e+plu istoric de cat de +ult poate sa daune,e o+ul prin laco+ie si ignoranta este eli+inarea co+plete a bi,onilor din !tatele Hnite ale A+ericii) la sfarsitul secolului al nouaspre,ecelea4 #ei +ai +ulti oa+eni stiu ca tur+ele uriase ce bantuiau odata ca+piile au fost +acelarite cu nepasare) dar nu +ulti reali,ea,a cat de repede s-a inta+plat lucrul acesta si de cat de putini oa+eni a fost nevoie4 In LBM2 erau doua,eci de +ilioane de bi,oni care bantuiau pe pasuniI pana in LBBN dupa +ai putin de doua,eci de ani - ra+asesera doar o +ie4 Din acea o +ie de bivoli) prin conservare atenta) s-a a=uns acu+i la o puternica tur+a de doua sute de +ii4 De ce au fost ucisi bi,onii? #e scop a avut supri+area unei surse de hrana atat de incredibil de +are? "ste si+plu4 Ei,onii nu apartineau ni+anui4 "rau liberi si puteau servi drept hrana +aselor de,avanta=ate econo+ic ale natiunii) fara ca ni+eni sa obtina vreun profit4 Atata ti+p cat e5istau bi,onii) baronii vitelor - si politicienii platiti de acestia - nu puteau spera sa puna +ana pe piata4 Acesti oa+eni decisesera de=a ca pasunile erau e5celente pentru cresterea vitelor) astfel ca au facut ca bi,onii sa dispara4 #adavrele ani+alelor +acelarite erau inutili,abile ca hrana) caci pana sa poata a=unge cineva la ele) se alterau4 Astfel ca au fost duse la fabrici ca Michigan #arbon ;orks) din Detroit) si ,drobite pentru a fi transfor+ate in ingrasa+inte4 Ingrasa+inte) pentru nu+ele lui Du+ne,euU Acesta a fost) pur si si+plu) un ca, de laco+ie si ignoranta lucrand +ana in +ana) ca de obicei4 De ce nu au facut oa+enii ni+ic atunci) in fata +acelului? 0oate ca nu le pasa4 0oate ca li se spusese ca uciderea bi,onilor nu avea nici o i+portanta4 0oate credeau) pur si si+plu) ca bi,onul nu era bun de +ancat4 GMR Ane4a a doua -bservatii si s%eculatii La acest punct) o abordare cu adevarat acade+ica despre feno+enele pre,entate in acest te5t este in afara oricarei discutii) intrucat nu s-au facut nici un fel de teste de laborator4 Totusi) nu pot sa +a abtin sa specule, +ai departe) cu privire la ceea ce a+ va,ut in ti+pul cat a+ fost elevul lui John #hangI in aceasta scurta ane5a as dori sa fac niste co+entarii supli+entare4 "ste incitant sa crede+ ca) intr-o ,i) vo+ a=unge sa intelege+ natura energiilor care iau dat lui John puterile pe care le are4 #hi-ul yang si cel yin guvernea,a ecuatia vietii) aa cu+ a spus-o in repetate randuri chiar #hang !ifu4 6data) un confrate deal +eu - si el elev - +i-a luat in ras incercarile pseudostiintifice de a cuantifica yinul si yang-ul) observand ca John e5peri+enta realitatea direct si) ca ur+are) nu avea nevoie de vreo cuantificare4 Pu era departe de adevar4 #u toate acestea) daca #hang !ifu nu are nevoie de un astfel de discurs) atunci noi) ceilalti) cu siguranta ave+ - asa ca +ai bine sa face+ o incercare4 -.3E$0ATII "nergia yang De+onstratia cu +ingea de ping-pong4 0re,entata in capitolul M) aceasta de+onstratie a constat de f apt in transferarea energiei yang de catre John in interiorul unei +ingi de ping-pong pe care o tinea in +ana st!nga) in ti+p ce genera un pol yin in pal+a dreapta4 Mingea pulsa o luGMJ +ina albastra si in acelasi ti+p e+itea un sunet ca ciripi-tul unui canar4 Dinspre +inge inspre pal+a dreapta a lui John se observa un flu5 continuu de scantei albastrui - in esenta) ca un fulger in +iniatura4 John a sustinut transfe-rul vre+e de vreo cinci secunde - apoi s-a oprit) obosit4 #and l-a+ intrebat daca poate face acelasi lucru cu o

+inge de cauciuc) goala) a raspuns ca nu) deoarece +ingea trebuia sa fie goala pe dinauntru4 +irogene&a# Asa cu+ se yede in Inelulde foe si pe cate-va dintre peliculele +ele de a+ator) John poate sa induca pirogene,a) folosind eft%yang4 Materialul pe care il aprindea de obicei era un ,iar sau un servetel - dar) de cateva ori) a fiert si apa4 $afale de energie# Desi personal nu a+ fost -inca. +artor la acest feno+en anu+e) alti elevi +i l-au descris8 John este capabil sa e+ita rafale de energie de +are putere) la o distanta considerabila) ase+anatoare cu fulgerele4 -#u-loarea acestor rafale este tot albastraI energia utili,ata este identica celei folosite in de+onstratia cu +ingea de ping-pong4. Pu +a pot opri sa +a gandesc la fil+e ca Mortal Ko+bat) 0owder) .ig Trouble in Little (hina reali&at de John (ar%enter ) sau la legenda chine,easca a ,eului LSei Kung -Yeus in recia.4 Pu se stie cat de +ari sunt aceste puteri4 A+ au,it ca niste confrati) elevi de-ai +ei care sunt la Pivelul Trei) pot sa loveasca la o distanta de pana la opt +etri) cu doar un +ic supli+ent de energie yin in corpurile lor) de la John) care per+ite energiei yang sa le iasa dincolo de piele4 -0uteti sa considerati pielea ca pe un fel de cusca Raraday pentru energia corpurilor noastre4. Difractia ra&elor 74 La niste teste care s-au desfasurat cu +ai +ulti ani in ur+a) John si doi elevi de ai sai) care erau la Pivelul Trei) si-au lasat dantiernul e5a+inat cu ra,e 7 din fata) din spate si din lateral4 Dantien-ul lui John arata ca un disc circular plat) iar cel al elevilor sai pre,enta si aspecte globulare curbate -tot plate.4 1ON "nergia yin Tele,ine&ia# L-a+ surprins pe John pe pelicula) +is-cand o cutie de chibrituri de la o distanta de un +etru4 "l si-a intins pal+a stanga inspre cutie) pe care o pusese pe podea) generand in acea pal+a un pol yin4 #utia de chibrituri a alunecat pe podea cu o accelerare re+arcabila si a venit sa se odihneasca in pal+a sa4 Absorbtia de energie# #u doua oca,ii diferite) John a transferat energie yin in corpul +eu4 Atunci a+ putut prinde un glont dintr-o pusca cu aer co+pri+at) punandu-+i +ana pe gura tevii4 La cele doua teste s-au folosit pusti cu aer diferite4 Alicele nu au pre,entat nici un fel de defor+areI de ase+enea) nu a e5istat nici un fel de e+isie de caldura si nici i+pact la prindere -capitolul M.4 Energia yin-yang Electrogene&a4 #ea +ai usor de observat dintre puterile lui John este si cea +ai dificil de cuantificat4 Rorta de res-pingere dintre energia yin si cea yang este cea care produce acest dina+is+) cele doua energii fiind $presate$ i+preuna in dantien-ul lui #hang !ifu4 John foloseste aceasta abilitate in +od obisnuit in fiecare ,i) pentru a face trata+ente cu acupunctura pacientilor sai - si transfera aceasta energie in punctele traditionale de acupunctura4 Insa nici testele cu volt+etre si a+per+etre de curent continuu) nici cele pe curent alternativ nu au indicat pre,enta vreunei tensiuni sau a vreunei intensitatiI de ase+enea) profesorul +eu nu putea sa aprinda un bec slab in curent continuu -pentru a se asigura ca acest $curent$ chiar se transfera in ti+pul acestor teste) autorul a actionat ca i+pa+antare.4 #a ur+are) desi aceasta energie este si+tita ca electricitate) in +od sigur ea nu este electricitate4 6 caracteristica de+na de re+arcat este ca acest $curent$ generat nu pare a ur+a for+a de unda obisnuita din fi,ica) ci pre,inta o serie de varfuri4 Pu a+ date solide pentru a cuantifica aceasta afir+atie) GIC dar a+ si+tit efectul in corpul lui #hang !ifu) in ti+pul electrogene,ei4 Adica) a+ avut i+presia ca energia generate nuur+a acest +odel) ci +ai degraba unul ase+anator cu acesta8

Pu+ai ti+pul ne va dovedi daca aceasta afir+atie este e5acta4 3+E(/LATII Energia yang De+onstratia cu +ingea de ping-pong) +entionata +ai sus si descrisa in capitolul M) defineste foarte +ult natura chi-ului yang) daca aceasta e5ista intr-adevar ca for+a independenta de energie4 #uloarea albastra observata a+inteste de orgonul lui <eich - de altfel) +ulte dintre caracteris-ticile descrise sunt si+ilare4 Pecesitatea de a folosi o +inge neteda de plastic) goala pe dinauntru) pentru a face de+onstratia) este foarte i+portanta8 ea sugerea,a ca ceea ce a+ va-,ut nu e un feno+en de suprafata - ci) +ai degraba) energia a penetrat carcasa de poli+er si stralucea in interiorul +ingiei) la fel cu+ straluceste lu+ina intr-un bec incandescent4 Acesta pare a fi un indiciu ca chi-ul yang nu este nici particuGIL la) nici unda - ci a+bele laolalta4 "u cred ca aceasta este energia solara depo,itata in at+osfera pa+anteasca4 "nergia yang este fierbinte4 "a poate avea efecte incen-diare) asa cu+ s-a dovedit prin de+onstratiile de pirogene-,a4 Mai +ult) e5ista o corelatie interesanta intre arhetipurile lui #hang !ifu si observatiile lui <eich asupra orgonului) in ceea ce priveste trata+entul cancerului4 $eich scria ca celulele canceroase mor= atunci cand sunt %lasate in %ro4imitatea bionilor de orgon# 0rofesorul +eu a folosit cu succes o suprado,a de chi yang pentru a trata cancerul) spunand ca celulele canceroase $ se usuca$ atunci cand sunt e5puse la energie yang puternica4 -Acestea fiind spuse) trebuie sa te+pere, insa sperantele pe care s-ar putea sale fi dat celor afectati de cancer4 Asa cu+ a spus John) el nu poate sa vindece cancerul4 A facut sapte incercari pana acu+) iar rata de succes a fost de OF la suta4 Trei dintre acele persoane s-au vindecat instantaneu si sunt inca in viata) insa celelalte patru au +urit pe loc) constitutia lor slabita fiind incapabila sa suporte rafala de energie4 #hang !ifu nu +ai face incercari cu acest tip de terapie4 A+ scris acest pasa=) in credinta ca se vor face cer-cetari care ar putea duce la identificarea unui trata+ent4 6data ce vo+ intelege chi-nl yang) vo+ putea si sa vinde-ca+ cancerul4. !unt convins ca ceea ce <eich nu+ea orgon este ceea ce noi) in traditia Mo-0ai) nu+i+ - de doua +ii cinci sute de ani - chi yang4 Reno+enul de difractie a ra,elor 7 este si el interesant -sti+ ca energia yang este cea care induce acest efect) avand in vedere ca si elevii lui John) care se aflau la Pivelul Trei) au pre,entat si ei aspecte si+ilare.4 Difractia ra,elor 7 s-ar putea dovedi +etoda prin care pute+ corela si face dovada clinica a bioenergiei4 Energia yin La acest +o+ent) este pur si si+plu i+posibil sa ne fa-ce+ o idee clara despre ce este) de fapt) chi-ul yin4 Daca vre1G1 una dintre proprietatile care i se atribuie ar putea fidovedite clinic) atunci va trebui sa revi,ui+ pri+a lege a ter+odirta-+icii4 De+onstratia cu pusca cu aer co+pri+at defineste foarte precis caracteristictle energiei yin8 "nergia alicei nu s-a conservat) nu a e5istat nici o defor+are) nu s-a generat caldu-ra) nu a e5istat i+pact -conservarea energiei cinetice.4 Intr-o conversatie recenta) John a descris energia yin ca fiind $ca si gravitatia) avand in vedere ca gravitatia insasi este chi yin4$ A+ subliniat in repetate randuri in acest te5t ca) daca vo+ intelege energia yin) vo+ avea accesI la vite,e +ai +ari decat vite,a lu+inii4 6 voi +ai face inca o data aici) printr-o fra,a si+pla8 $Daca energia poate sa dispara in ni+ic) atunci ea poate si sa fie creata din ni+ic$ $I+aginati-va ce lovitura ar fi asta pentru industria energeticaI probabil ca s-ar lupta ca niste lupi turbati sa i+piedice o astfel de infor+atie sa iasa la suprafata - fie si ca si+pla speculatie$4 La de+onstratia cu telekine,ia pe care a+ descris-o) John a e5plicat ca a folosit chi yin pentru a-si trage cutia de chibrituri in pal+a4 #red ca ceea ce s-a inta+plat in ti+pul acestui proces de telekine,ie a fost) in esenta) o defor+are a spatiului si ti+pului in directia pal+ei sale stangi) ca+ in fe-lul unui culoar gravitational4 #u alte cuvinte) ca sa folosesc un +odel si+plu) ceea ce s-a inta+plat arata ca in figura B4 Iarasi insa) ra+ane de va,ut daca aceasta /preciere este e5acta sau nu4 Energia yin-yang 0oate cea +ai clara afir+atie pe care pot sa o fac cu pri-vire la abilitatea de electrogene,a a lui #hang !ifu este ca) in +od sigur) ea nu este re,ultatul unui flu5 de electronU Daca ar fi fost asa) atunci aceasta +iscare de electroni ar fi putut fi inregistrata ca tensiune sau ca intensitate) iar John ar fi putut sa produca

incandescenta intr-un bee4 #u toate acestea) orici-ne vine in contact cu aceasta energie poate sa =ure ca si+te un curent electric care ii trece prin corp4 In plus) aceasta energie 1GF se poate transfera prin conductori -+etale) apa.) dar nu prin +ateriale i,olatoare4 Daca nu se datorea,a +iscarii electronilor) atunci ce produce acest curent ?

Rigura B -a. !uprafata figurativa a spatiului-ti+p4 -b. #a+p yin - obiectul incepe sa $cada$4 As vrea sa +ai incerc o data sa trag orbeste si sa avanse, ideea ca s-ar putea ca acest feno+en sa fie cau,at de o oscilatie crescuta la nivelul nucleului4 Mai +ulti cercetatori -Kevran) Ko+aki) 0appas) :ill+an) oldfein.` au sugerat ca fu,iunea nucleara indusa electric -fu,iunea nucleara $la rece$. are loc tot ti+pul in interiorul corpului si ca ea ar putea fi forta care ali+entea,a transferul de sodiu si potasiu in interiorul celulei4 A+ ales cu atentie cuvantul transfer4 Teoria co+una -nu+ita $po+pa de sodiu si potasiu$. propune ideea unui +ecanis+ prin care sodiul este schi+bat cu potasiul in interiorul si in e5teriorul celulei) incercand sa e5plice potentialul de transfer la nivel de +e+brana al celulei4 Modelul nu a fost insa validat niciodata si el blochea,a cercetatorii de asta,i4 0e de alta parte) sustinatorii teoriei fu,iunii nucleare la rece sugerea,a ca ` 0entru literatura in acest do+eniu puteti consulta http8%%www4papi+i4gr4 1GO sodiul este trans+utat la nivel nuclear in potasiu) in interiorul celulei` si ca acest proces ar trebui nu+it) de fapt) trans+utarea sodiului in potasiu4 Acest +odel este) desigur) in afara granitelor acceptate ale fi,icii de asta,i4 Insa luand in considerare totul) +i se pare destul de re,onabil sa avanse, ideea ca energia yin-yang a lui John sar putea datora unor stari de e5citare crescuta la nivelul nucleului Aceasta ener-gie este generata ca o serie de pulsuri si este indusa prin in-teractiunea energiei solare) yang) cu forta $gravitationala$ sau $de +aterie neagra$ a chi-ului yin4 "5citatia nucleara crescuta -sau fu,iunea. este cieea ce elevii si pacientii lui John resi+t ca pe un curent4 -Diferenta intre punctul +eu de vedere si eel al cercetatorilor +entionati +ai sus e ca eu nu cred ca aceasta fu,iune este indusa electric4 !i nici nu este $rece$) vorbind la +odul strict4. >eti vedea ca acest postulat este foarte logic) daca ana-li,a+ inca o data lucrurile) dintr-o perspective +acrocos+i-ca) astrofi,ica4 !tiinta noastra actuala accepta notiunea ca) daca nu ar e5ista dina+is+ul fortei nucleare care sa serveasca drept forta e5pansiva) atunci soarele nostru ar ceda si s-ar na-rui sub efectul propriei sale forte gravitationale4 De fapt) +o-delele care ur+aresc evolutia -viata si +oartea. unei stele) ur+ea,a arhetipul`` din figura N -i+aginea nu este la scara.4 Asta insea+na ca toate stelele sunt c!+puri de lupta intre gravitatie si o forta care e5ercita presiune e5terioara4 In conditii nor+ale) presiunea e5terioara depaseste forta gravi-tationala si astfel soarele radia,a energie -Na.4 La o stea alba pitica) presiunea gravitatii face steaua sa se naruiasca atunci cand i se ter+ina $focul$) creand o structure ato+ica densa -Nb.4 6 stea neutron) re,ultatul +ortii prin e5plo,ie a unei stele care are de doua sau de trei ori +a` Dupa for+ula nPa1F B2LA O- A-"nergie. @ LN<FN4 `` Lasotta) Jean-0ierre) $Hrt+asking Elack :oles$ JDe+ascarea gauri-lor negre) n4t4K4 !cientific A+erican 1B28G) +ai LNNN4 1GG

sa solara) este inca si +ai co+pacta) cu ato+ii ,drobiti si cu nucleii aglo+erati laolalta -Nc.4 In sfarsit) a=unge+ la ca,ul unei gauri negre) unde spatiul si ti+pul isi pierd sensul si unde ave+ de a face cu o singularitate -Nd.4 0A<TI#HL" D" AY d c b a Rigura N4 -a. !oarele nostru4 <a,a sa este de L)O +ilioane de k+4 -b. !tea alba pitica) cu ra,a de L24222 de k+4 -c. !tea neutron) cu ra,a de A2 k+4 -d. aurd neagra) ra,a de A k+4 Daca privi+ la si+bolul +ode+ Tai #hi de +ai =os) veti vedea ca el descrie cu preci,ie trans+utarea unei stele la punctul +a5i+ al puterii solare - cu+ ar fi o stea rpsie gigant -yang e5tre+. - prin transfor+area e5plo,iva a acesteia intr-o gaura neagra -yin e5tre+.4 !a anali,a+ inca o data +odelul Tai #hi al universu-lui) folosind si+bolul arhaic4 0robabil ca de=a incepe sa fie +aiclar8 Tai #hi este +ai usor de inteles daca redefini+ concep-tele funda+ental) astfel +eat ele sa coincida cu arhetipul4 !a incepe+ cu gravitatia4 #and ne gandi+ la gravitatie) cei +ai +ulti dintre noi ne a+inti+ de lucrurile ele+entare pe 1GA !T"A%"P"< I" !6LA<A

care le-a+ invatat la liceu4 6 +asa e5ercita o forta de atractie asupra unei alte +ase si forta aceasta de atractie este cea care ne tine pe suprafata planetei4 !a duce+ acest truis+ un pas +ai departe si sa defird+ lucrurile +ai precis8 ravitatia este forta universala care cauta sa faca toata +ateria sa se prabuseasca intr-o singura +asa si) in cele din ur+a intr-o singularitate4 #u alte cuvinte) gravitatia este acea forta ce cauta sa co+pri+e spatiul si ti+pul intr-o singura si +asiva gaura neagraU Acest dina+is+ absoarbe energie si o tri+ite catre niciunde4 ravitatia este e5act chiul yin intrinsec) folosit de John #hang pentru a-si face spectaculoasele de+onstrate de absorbire a energiei4 -Trebuie sa repet insa ca) desi gravitatia este un chi yin) ca+pul yin nu se li+itea,a la gravitatie4 "5ista si alte aspecte4. Rocul solar) pe de alta parte) este forta e5pansiva care defineste spatiul si ti+pul si care ii sustine e5istenta4 !tiinta occidentals nu+este aceasta forta solara) fu,iune nucleara4 >echii invatati ai #hinei o nu+eau chiyang4 "ste una si aceeasi4 La nivel +acrocos+ic) lupta dintre fortele gravitationale si focul solar -yin si yang. defineste natura realitatii4 La nivel +icrocos+ic) interactiunea acestora ali+entea,a forta noas1GM tra vitala4 -"ste logica ipote,a ca) daca o astfel de interactiune cuprinde conditia naturala funda+entals a universului nos-tru) atunci corpurile noastre si forta noastra vitala trebuie sa o reflecte si ele4 #hine,ii din vechi+e) care nu stiau ni+ic despre gaurile negre si despre stele rosii gigant) au e5peri+entat si au dedus aceasta lupta folosind alte +etode4. 6 ecuatie corecta care sa e5puna acest co+porta+ent ar fi una de natura fractalica) dar a+ putea afir+a +ate+atic echilibrul Tai #hi intr-o for+a si+plificata) dupa cu+ ur+ea,a8

Hnde I - oo I defineste natura chi-ului yin) I oo pe cea a chi-ului yang) iar K este o constanta4 -Ti+pul) t) nu se aplica la definitia yin-ului) fiind o caracteristica yang. Dati-+i voie sa scutur si +ai tare lucrurile pentru cei care cred ca +ai profund de atat nu se poate4 $"lectricitatea$ lui #hang !ifu se poate trans+ite prin obiecte de +etal4 #uvantul engle,esc +etal este o adaptare a cuvantului grecesc metallon -.) care insea+na) destul de si+plu) $ceea ce se trans+uta$ %which is able of trans+utation4 6a+eni +ai intelepti decat +ine au descoperit ca vechile culturi erau e5tre+ de perspicace in ceea ce priveste +odurile in care functionea,a lu+ea4 0oate ca vechii greci pur si si+plu intelegeau lucrurile un pic +ai bine decat o face+ noi) asta,i4 !a incheie+ cu aceasta reflectie4 1ota DM: metallon >metal? and ourgia >*or,ing?#

(one4iuni 3(2IM.A$I +LA1ETA$E 3I I1TE$+LA1ETA$E A3(/13E; 2IDDE1 I1TE$+LA1ETA$5 (2A1"E3 http8%%schi+bariplanetare4spru,4co+ http8%%schi+bariplanetare4grouply4co+% http8%%grou4ps%schi+bariplanetare http8%%www4+yspace4co+%earthchangesL http8%%earthchanges4+ultiply4co+% http8%%earthchangesL4spaces4live4co+ http8%%interplanetarychanges4blogspot4co+% Inter%lanetary PDay After Tomorro*AQ http8%%www4enterprise+ission4co+%Darticles%2G-LO122ODInterplanetaryD0artDL%InterplanetaryDL4ht+ "arth #hanges Media http8%%www4earthchanges+edia4co+% http8%%www4scribd4co+%"A<T:#:AP "! http8%%www4flickr4co+%photos%earthchanges% rupuri Qahoo http8%%tech4groups4yahoo4co+%group%"A<T:APDIPT"<0LAP"TA<Q#:AP "!% see published books8vedeti cartile si articolele publicate pe8 http8%%www4scribd4co+%"A<T:#:AP "! Legaturi http8%%www4youtube4co+%watch?v@<AAE2dbcF"sCfeature@playerDe+bedded http8%%www4youtube4co+%watch?v@97TirAcI!ABCfeature@playerDe+bedded John #hang chopstick de+onstration Pot to be outpeeled by science]s big new guns) in LNAA professional polygrapher #leve Eackster began his discovery of a new paradig+ in science he called 0ri+ary 0erception4 :ere) in so+e rare footage) Eackster describes his thirty-si5 years of research in bio-co++unication8 http8%%theosophywatch4co+%122N%21%2N%peeling-the-onion% A 9i ong Master De+onstrates ^e+bed type@$application%5-shockwave-flash$ src@$http8%%s24videopress4co+%player4swf?v@L421$ width@$O22$ height@$11O$ w+ode@$transparent$ sea+lesstabbing@$true$ allowfullscreen@$true$ allowscriptaccess@$always$ overstretch@$true$ flashvars@$guid@sNNLTLdc$_^%e+bed_

Iron :ead Monk http8%%www4youtube4co+%watch? v@No92b65!!=2Cfeature@playerDe+bedded 6ne Ringer !tand http8%%www4youtube4co+%watch?v@ed+LEMpgL9QCfeature@playerDe+bedded ^e+bed type@$application%5-shockwave-flash$ src@$http8%%s24videopress4co+%player4swf?v@L421$ width@$O22$ height@$11A$ w+ode@$transparent$ sea+lesstabbing@$true$ allowfullscreen@$true$ allowscriptaccess@$always$ overstretch@$true$ flashvars@$guid@a#7Kc;tu$_^%e+bed_ Depois)foi investigado por cientistas da #hina e da Indonjsia)/ue co+provara+ a veracidade de suas 0ara-habilidades 0sinicas4 J6:P #:AP possui as seguintes habilidades8 L- T"L"#IP"!" - Move ob=etos co+ o poder da +enteI http8%%www4youtube4co+%watch?v@TKu7uD#0fdsCfeature@playerDe+bedded 1- 0I<6#IP"!" - #ria raios de #alor de grande intensidade)entre G2 e L22 graus) nas suas +uos /ue pode+ ser sentidos clara+ente pelos pacientes e por sensores eletrnicos4Irradiando estes <aios)John pode fa,er pedaos de =ornal entrare+ e+ co+bustuo)fen+eno /ue foi fil+ado pela espantada e/uipe de Lawrence Elair U F- I<<ADIA6 D" "L"T<I#IDAD" - Irradia i+pulsos eljtricos pelas +uos /ue duo cho/ues e provoca+ for+iga+entos nos pacientes)usa este poder para tratar doenas atravjs da Acupuntura4 O- T"L"0ATIA - L pensa+entos de pessoas)e sente as e+oes das plantas e ani+ais4 G- L">ITA6 - 0ode levitar e+ estado profundo de +editauo T<"IPAM"PT6 D" T"L"#IP"!" DA "!#6LA M6-0AI8 http8%%www4youtube4co+%watch?v@TKu7uD#0fdsCfeature@related MAI! <"R"<"P#IA! D" 0"!9HI!A8 !IT"! 9H" RALAM !6E<" 6! 06D"<"! D" J6:P #:AP 8 http8%%www4+ind-energy4net%archives%12N-A-new-video-of-John-#hang-The-Magus-ofJava4ht+l http8%%www4thetaobu+s4co+%inde54php?showtopic@LBAO Hn vdeo /ue +e i+pactn bastante hace +uuuchos aos) sobre todo desde el +inuto 124 http8%%video4google4co+%googleplayer4swf?docId@L1FN22BL2B2AMFMBLMBZ 9igong -or chSi kung. interview with a different 9igong +aster and the host brings the best people such as Mantak #hia) #hunyi Lin) Dr4 Por+an !healy) Li Junfeng John #hang lives in east =ava) indonesia If you want to know a +an si+ilar to Mr chang here is his address in #hina4 Maybe he can show you pyrogenesis4 Pa+e 8 Yhou an !heng -senior +iddle doctor at #hina An :ui !u !ong ui uo 6verseas #hinese Hnion Adviser. Add 8 #hina An :ui !u !ong #ounty ao Ling Town ;ang #hong #un #hang Quan Yu A :ao4 0hone 8 BA-GGA-MABL1LB Mobile 8 BA-LFNAG-B2MMNB

"ast of Krakatoa continues the wonderful <ing of Rire series by the brothers Elair4 It also introduces the world to Mr4 John #hang) who revealed so+e of his a+a,ing

powers on fil+4 This video shows the first docu+ented display of an authentic Taoist i++ortal4 :e heals the fil+aker of an eye infection) then uses his internal energy to produce fire at will4 ;atch this video with an open +ind) and en=oy its wonders4 $I1" -) )I$E - East -f Kra,atoa SLKKJT http8%%video4google4co+%videoplay?docid@1AGB1N2FFGGLGBLGOAFZ Hnfortunately) we cannot e5pect any +ore de+onstrations fro+ John4 :is dead teacher) Liao Tsu-Tong -a4k4a4 Mr4 ;eird Eanana Acupuncture) John #hang) Meditation) +o-pai) neigong) >ideo Master David >erdesi) an e5-student of John #hang http8%%www4cyberkwoon4co+%foru+%viewtopic4php?t@LMO22Chighlight@ Qou can get started with this techni/ue to fill the dan tien8 http8%%www4energeticforu+4co+%health-fitness-nutrition%OA1-art-breathing-cultivating/i4ht+l Qou +ight also want to =oin this foru+ if you aren]t already a +e+ber http8%%foundationMF4proboardsGG4co+% Thanks again) best of luck and hope you find what you seek #hang is one of the G types of I++ortals4 All of these special powers are used for healing4 Many teachers have the basic skills for this type of healing4 #hang shows dedication to his teacher by healing4 the Tao !ang books are the resource for cultivation of the powers4 Taiwan) Japan) Korea) India are places where these healing skills are still de+onstrated) even A+erica has such 4 My teacher of 1G years was such a healer4 Many of these people are on the botto+ of society and fall under the radar4 :ungar) lack of shelter and friendlessnes is part of the education4 The Kan=ur and Kulior are also good sources4 "vans-;ent, has translated so+e of the books on Tu+o and elung-0a4 #hi- ong is also a good source if you can find a good teacher to direct the cultivation of these abilities4 !ploger is a word used to describe a person that e+its sha or death energy4 The world is full of the+ +ost unconscious and a few well educated ones conscious of it4 The #hinese in their vast literature on this sub=ect) over L2)222)222 volu+es that have survived the burning have a huge resource on I++ortals one book lists NF of the+ and their +ethods) it is over L222 years old4 Let us share the wisdo+ and be healers4 0rove to the others like John #hang we deserve to be taught The only lead now is to either =oin David >erdesi]s group at appro5 L2 222 euros or theres also http8%%www4lao,iacade+y4co+%for+alDtraining) which i]ve heard this guy has +any abilities like J#) he is in australia though4 read fro+ a book called ethe antichrist +anual by ray+ond holder that in the level O the last nadi to severe is the+ +ing+en nadi4 There yang chi goes down and gathers as +uch yin chi as you have yang chi4 9uite interesting4 In this book he also talks about the level 1 testing -telekinesis. using +aterials instead of using the yin chi of a +aster -eg4 Master John.

I read the book again and it is not the +o-pai syste+4 I]ll type out the whole level one )1 and F techni/ues fro+ the book below -;hy a+ I]+ doing this) =ust to +ake life a little +ore interesting )rom the boo,: eT:" <"#I0" T:I! I! P6T T:" M6 0AI !Q!T"M) EHT ;ILL I>" !IMILA< <"!HLT!4

This is Techni/ue that I found and that will yield si+ilar results4 There was no na+e for it) so I call it e353TEM 2#3#3Q >2-M- 3A+IE13 3/+E$I-$? The first thing you +ust do is leave !e5 alone during training4 !o+e say not until Level Two) but it]s best to start on the right track4 The first e5ercise is called the :orse <iding !tance and is called this because its position looks like you should be sitting on a horse4

Qou should be able to practice until you can hold this position for at least and hour or +ore4 The e5ercises are done in Levels and in the Mo 0ai syste+ there are seventy two4 Qou achieve your 0ower after you past Level Rour4 Qou can also have so+e power at Level Two4 LE0EL -1E: !it on the floor -outside would be better. and cross your feet in the Lotus position -left leg under right thigh and right leg on top of the left thigh. if you can]t do this =ust cross your legs -:alf Lotus. #al+ your +ind and Meditate4 0ut your left hand under your Dantian like your cupping it and lay your right hand inside that one and +ake sure the thu+bs touch4 Make sure your spine and head are straight4 The goal is to fill the Dantian with Qang #hi4 Master #hang says Meditation is when you are not awakre of anything4 It is like being between awake and sleep4 Po focal points nothing4 Master #hang says that it takes BL hours of co+plete Meditation to fill the Dantian and that the average person who sits in Meditation only achieves true Meditation three +inutes out of every hour4 !o the +ore you practice the better you]ll get4 If you stay up 1O hours straight and then try to stay awake and Meditate you will get so+e good results4 - I tried it. The legs are crossed to cut off certain energy ducts in the body called Padis and the Qang #hi is rerouted to the Dantian4 Master #hang use his energy to see how full your Dantian is4 I suggest that you ask your od to help and guide you with this because the +ore you +editate the easier it will beco+e4 LE0EL T6-: In Level Two you have to co+press the Qang #hi in your Dantian) pack it and +ake it hard4 -<e+e+ber no se5U. 6ur se5ual energy -se+en. is transfor+ed into a +ore powerful for+ of Qang #hi4 In !orcery I had always read that you should not have !e5 before trying to con=ure a !pirit because se5 was edirty4 This is not the case) not having !e5 would give you enough Qang #hi to con=ure the !0irit in /uestion4 Take your Lotus 0osition and hand positions4 0ull up your anus and genitals like your trying to keep fro+ going to the bathroo+ and at the sa+e ti+e push down with your sto+ach +uscles and focus on you Dantian with your eyes4 This should be done for at least an hour a day or for as long it takes4 <e+e+ber all bodies are different) for so+e it could be fast for others slow4 ;hen you feel like you have to have se5) +ove to the Level Two position because the !e+en is ready to be e#ooked4 Take your positions4 Inhale through the nose and pull in your sto+ach and feel your energy +ove fro+ your testicles to your tale bone and up your back to the top of your head4 Ereath out through your nose and push your sto+ach and when doing this trace the energy down fro+ your head until it reaches your Dantian4 Keep doing this until your !e5ual sensation is gone and when it returns do it over until you get a ball like a +ound in yur Dantian4 !oon you will begin to develop +arks in the center of both of your pal+s like burn +arks4 I tried this and recieved a bubble blister like fro+ being burned4 This is your Qang #hi pushing itself out of your body) because you have filled your entire syste+ with it4 <e+e+ber be patient and practice hard4 !o+e guys practice up to ten) fifteen years or +ore4 They don]t live in the Hnitied !tates where all you have to do is whine or take what you want4 Qou can]t say I should have this because I]+ white or I deserve this because I]+ black4 This is the only science on the planet were it can]t be given to you4 Qou yourself have to work for it4 #AHTI6P IR D6P" ;<6P T:I! "7"<#I!" #6HLD IPJH<" Q6H< "T:"<I# E6DQ APD IT! 0!Q#:I# #A:PP"L! APD T:AT #6HLD <"!HLT IP T:" D"AT: 6R Q6H< !0I<ITHAL A! ;"LL A! Q6H< 0:Q!I#AL E6DQ4 A! I !AID E"R6<" IR Q6H E"LI">" T:I! I! Q6H< D"!TIPQ T:"P 0<6#""D4 LE0EL T2$EE: !it in your lotus position and rela5 and focus4 Ereath in for si5 seconds ahold the breath for FF seconds e5hale for L1 seconds hold for 1 seconds4 0ractice this for as long as you can) but at least three hours or +ore is te rule4 The goal is rhyth+ so) try and keep the pace steady4

If you feel) you can go higher the better8 B G2 LA F The goal is to push the energy in to the !ushu+na located in the spine up to pierce the first ranthi and to +ove up to the Dantian4 ;hen the energy is +ade to flow through this #hannel) it ceases to flow through the Ida -Qin #hannel. and the 0ingala -Qang channel. +aking the+ easy to break by +aking the Dan tian =u+p like you have the dry heaves4 Q6u break the Padis] in a criss cross fashion like an 74 ;hen the first four are broken) you can +ove the Dantian like a rolling ball4These two #hannels sit on either side of the !ushu+na) the Ida on the left and the 0ingala on the right4 The books I found on the chakras say that the Ida and 0ingala curve around each #hakra like figure eights4 This is false because #hakra spin4 It would see+ that the two #hannels would cross at each #hakra instead of going around the+4 Think about how hurricanes work) a cold and war+ front even those #rop #ircles work on the sa+e principles4 Two different energies one positive and one negative hit each other and are +ade to chase each other and spin4 The sa+e thing happens when a tornado is for+ed so why not a chakra? The Ida is cool and the 0ingala is hot4 This is =ust another case of people not understanding what they are reading or writing about and repeating what they have heard4 LE0EL )-/$: The rule is you can pass level four only if you have a yellow aura4 Master #hang says that there are three kinds of auras Elack) Qellow and ;hite4 Elack being evil and selfish4 ;hite being good and kind hearted4 Qellow being at peace with the universe4 Qou have to go out in seclusion to reach Level Rour4 ;hen you achieve Level Rour you sever the Ming+en Padi which is the last Padi holding the Dantian in place4 It goes down and gathers as +uch Qin as you have Qang #hi4 The Two will rise together and you have to force the+ by your will to co+bine the+ in your Dantian4 Master #hang fainted twice trying to do this) but on the third ti+e it was his4 Look for different Tai #hi postures and +ove+ents and get to know your powers4 #6P <ATHLATI6P Q6H :A>" JH!T M6>"D H0 T6 :6M6 !A0I"P! !H0"<I6<4 Qou are I++ortal and you *ill retain your %ersonality after death# Qou will be able to <eincarnate when you wish and to a certain degree the laws of kar+a have no effect on you4 Qou control the powers of the universe) and are A True !on of the ods4 Qou will need this training because you don]t have to buy anything special to practice with4 Qes you can practice in =ail) outside) and under any circu+stance4 Po !pells) no #andles) no Incense) no 0artner) no Money everything you need you were born with4 If the ti+e co+es and you]re stripped of everything you own) this 0ower is still yours4 This is your tru+p card4 L"A<P A! MH#: A! Q6H #AP :IKA<H %% !ep N) 122B http8%%;;;4"M"I9I 6P 4H! L12 ada+ %% !ep 1F) 122B LLOL !esa+e !t in Java http8%%www4+artialdevelop+ent4co+%blog%final-/igong-de+onstration-of-=ohn-chang% li+e arsenic heavenly charged water trance keris lips hot +etal =ava sword <IP 6R RI<" - "ast 6f Krakatoa JLNNBK http8%%video4google4co+%videoplay?docid@1AGB1N2FFGGLGBLGOAFZ Acupuncture <esearch Laboratory -L0FA. Jl4 Indrapura LM !urabaya A2LMA 0hone -A1-FL. FGO22BN) Ra54 -A1-FL. FGGB2LM #ontact person 8 Koosnadi !aputra) MD4)0hD4 -koosnadisby4dnet4net4id. www4+ysticfire4co+ <idley !cott fil+ $Kingdo+ of :eaven$4

Eanggai !entral !hri+p 0T Jl 0erak T+r F2 A2LAO !H<AEAQA Tel2FL-FGG22FM Active since Reb 122M

In August 122A I wrote about an a+a,ing video in the post A+a,ing video of the power of chi4 This video is an e5cerpt fro+ a docu+entary +ovie called e<ing of Rire) shot in Indonesia4 During the fil+ing) one of the crew +e+bers got so+e proble+ with his eyes and was treated by a local healer using acupuncture) but different than regularly used4 Then) the healer de+onstrated his powers on the crew by eshocking the+ with what felt like electrical charges fro+ his hands or abdo+en4 The +ost shocking part of the footage is where he puts a newspaper on fire) allegedly only using his #hi energy4 It is very fa+ous footage and you can see it below8 A few days ago) drew he+pel) who wrote so+e articles for this site) including Qou #an]t Rake The Rull-lotusU Testi+ony of a /igong practitioner in the conte5t of parapsychology) posted in co++ents a link to another video of the sa+e person) done +uch later by brother of the crew +e+ber above4 In this new footage) the brother tells +ore about the story and brings F people with hi+ fro+ the H! to echeck this +an]s clai+s and see his abilities4 This footage is a +ust see as the +an perfor+s so+e a+a,ing feats under pretty controlled conditions8 http8%%www4youtube4co+%watch?v@Aos2hnwi:tBCfeature@playerDe+bedded ^ob=ect width@$AO2$ height@$FBG$_^para+ na+e@$+ovie$ value@$http8%%www4youtube4co+%v%Aos2hnwi:tBCcolorL@25bLbLbLCcolor1@25d2d2d 2Chl@enDH!Cfeature@playerDe+beddedCfs@L$_^%para+_^para+ na+e@$allowRull!creen$ value@$true$_^%para+_^para+ na+e@$allow!criptAccess$ value@$always$_^%para+_^e+bed src@$http8%%www4youtube4co+%v%Aos2hnwi:tBCcolorL@25bLbLbLCcolor1@25d2d2d2C hl@enDH!Cfeature@playerDe+beddedCfs@L$ type@$application%5-shockwave-flash$ allowfullscreen@$true$ allow!criptAccess@$always$ width@$AO2$ height@$FBG$_^%e+bed_^%ob=ect_ I]ve taken so+e ti+e to look up this +an and it see+s he]s beco+e /uite fa+ous since his brief and chance appearance in the e<ing of Rire docu+entary4 :is na+e is John #hang -or John DiJang. and he is a direct heir to an ancient lineage of sages called the Mo-0ai4 After the e<ing of Rire was aired in the west) +any people went looking for this +an4 6ne of these people was Kosta Danaos fro+ reece4 :e found John #hang and has asked hi+ to be his teacher4 Apparently) about a hundred people ca+e to #hang to ask to beco+e his students but he only accepted five and Kosta was the second4 In 1222) Kosta Danaos published a book) called The Magus of Java8 Teachings of an Authentic Taoist I++ortal where he tells about John #hang) his syste+ -called neikung or Pei Kung.4 The book has so+e great reviews on A+a,on and other sites and the first review on a+a,on is by #ynthia !ue Larson who+ I interviewed for this site in May 122A -see Interview with #ynthia !ue Larson.4 #ynthia is also a Top-G22 reviewer on A+a,on and hosts the great site <eality !hifters4 Eased on her review I decided to order the book fro+ A+a,on +yself4 This all is getting +ore interesting as I learn +ore4 The story of John #hang) the first +an to be docu+ented perfor+ing pyrokinesis) telekinesis) levitation) telepathy) and other paranor+al abilities4 Eook Description8 In LNBB the docu+entary <ing of Rire was released to great acclai+4 The +ost startling se/uence in the fil+ is that of a #hinese-Javanese acupuncturist who de+onstrates his full +astery of the pheno+enon of chi) or bio-energy) by generating an electrical current within his body) which he uses first to heal the fil++aker of an eye infection and then to set a newspaper on fire with his hand4 <ing of Rire caused

thousands to seek out this individual) John #hang) in pursuit of instruction4 6f the +any ;esterners who have approached hi+) John #hang has accepted five as apprentices4 Kosta Danaos is the second of those five4 In his years of study with John #hang) Danaos has witnessed and e5perienced pyrokinesis) telekinesis) levitation) telepathy) and +uch +ore e5otic pheno+ena4 :e has spoken with spirits and learned the secrets of reincarnation4 Most i+portant) he has learned John #hang]s story4 John #hang is the direct heir to the lineage of the si5th-century b4c4 sage Mo-T,u) who was #onfucius]s greatest rival4 :is discipline) called the Mo-0ai) is little-known in the ;est and has never before been the sub=ect of a book4 Pow) John #hang has decided to bridge the gap between "ast and ;est by allowing a book to be published revealing the story of his life) his teachings) and his powers4 It will surely e5pedite what +ay well beco+e the greatest revolution of the twenty-first century--the verification and study of bio-energy4 )ilme Kostas Dervenis +ammachon 3eminar .ron&e Age (lose (ombat Agon;agonie http8%%vi+eo4co+%BGLONLG http8%%www4youtube4co+%watch?v@##Dgd>-KGAk Eack #over #opy "A!T"<P 0:IL6!60:Q % TA6I!M In LNBB the docu+entary <ing of Rire was released to great acclai+4 The +ost startling se/uence in the fil+ is that of a #hinese-Javanese acupuncturist who de+onstrates his full +astery of the pheno+enon of ch]i) or bio-energy) by first generating an electrical current within his body) which he uses to heal the fil++aker of an eye infection) and then setting a newspaper on fire with his hand4 <ing of Rire caused thousands to seek out this individual) John #hang) in pursuit of instruction4 6f the +any ;esterners who have approached hi+) John #hang has accepted five as apprentices4 Kosta Danaos is the second of those five4 In his years of study with John #hang) Danaos has witnessed and e5perienced pyrokinesis) telekinesis) levitation) telepathy) and +uch +ore e5otic pheno+ena4 :e has spoken with spirits and borne witness to the afterlife4 Most i+portant) he has learned John #hang]s story4 John #hang is the direct heir to the lineage of the fifthcentury E4#4 sage Mo-T,u) who was #onfucius]s greatest rival4 :is discipline) called the Mo-0ai) is little-known in the ;est and has never before been the sub=ect of a book4 Pow) John #hang has decided to bridge the gap between "ast and ;est by allowing a book to be published revealing the story of his life) his teachings) and his powers4 The Magus of Java is the story of Kosta Danaos]s apprenticeship with John #hang) and it is the story of the Mo-0ai) who for the past 1222 years have kept their teachings secret4 Included are scientific) physics-based e5planations of #hang]s paranor+al abilities that we in the ;est consider i+possible--abilities witnessed by the author and vividly described4 The Magus of Java will surely e5pedite what +ay well beco+e the greatest revolution of the twenty-first century--the verification and study of bioenergy4 K6!TA DAPA6! is a for+er engineer for eneral Dyna+ics) a +artial arts instructor in =u=utsu and tai ch]i chuan) and a freelance writer with +ore than LG2 publications to his credit4 ;hen not traveling in Indonesia or the Hnited !tates he lives in Athens) reece4 Pew John #hang video http8%%www4youtube4co+%watch?v@Aos2hnwi:tB http8%%www4youtube4co+%watch?v@1AY!1p><:csCfeature@related Peikung 0ower http8%%www4youtube4co+%watch?v@69GcuvB0wQwCfeature@related A True Master http8%%www4youtube4co+%watch?v@NJIyyvaO#c9Cfeature@related John #hang chopstick de+onstration

http8%%www4youtube4co+%watch?v@0"<iI/G;MOMCfeature@related http8%%www4youtube4co+%watch?v@Q:LAs;"LI5OCfeature@related 9igong +aster pro=ecting his chi energy http8%%www4youtube4co+%watch?v@nuNN <HHPAQCfeature@related 9igong +aster pro=ecting his chi energy part 1 http8%%www4youtube4co+%watch?v@o a;h0OlbysCfeature@related 9i) +ove things without touchUbelieve it? http8%%www4youtube4co+%watch?v@FJQ />AN5cOCfeature@related Japanese 9igong-kikou. doctor Kan,awa http8%%www4youtube4co+%watch?v@!7sRnd>#=MkCfeature@related John #hang -not real na+e. Peigong Master -!chool na+e8 Mo 0ai. #hang does not charge and is bound by oath not to for anything including teaching or healing) he went into hiding after this aired only a few students still know his whereabouts4 This aired on the EE# on skythree as part of a docu+entary on indonesian islands and culture with dr4 lawrence blair http8%%www4youtube4co+%watch?v@<AAE2dbcF"s http8%%www4youtube4co+%watch?v@0"<iI/G;MOM -+ore video of chang. http8%%www4youtube4co+%watch?v@TKu7uD#0fds -ho+e video of Ji+ M4 #hangSs top western student) passing his level F test in +o pai. http8%%www4youtube4co+%watch?v@+adoDvtK"es -;i+ :of Tu++o aka Inner Rire +editation Master) fro+ discovery channel docu+entary $the real superhu+ans$ he breaks a uinness world record in this one. http8%%www4youtube4co+%watch?v@=f#s!Di0Y5k -wi+ hof tu++o +aster breaking another world record on guiness world record tv. There is plenty +ore of wi+ on youtube =ust search4 :e is the only non +onk known to have +astered tu++o http8%%www4youtube4co+%watch?v@v1Ncl M;HBO 0art L of G of a docu+entary about <a+ Eahadur Ea+=an -$Euddha Eoy$. who has been +editating for F years without food or water4 <a+ Eahadur Ea+=an is known by +any as a reincarnation of Euddha4. :e is video taped not eating for L2 days straight4 Qou can find the other O videoSs on youtube4 <a+ is ru+ored to be a +aster of tu++o) +etta and +any other for+s of +editation. http8%%www4youtube4co+%watch?v@M/:L10!pecI -national geographic on /igong and shaolin kungfu. http8%%www4youtube4co+%watch?v@!7sRnd>#=Mk -=apanese show on =apanese /igong +aster. http8%%www4youtube4co+%watch?v@<-wu6Ql5M!Q -Dr4 :erbert Eenson :arvard Medical 6n Tu++o Monks. Te+ple 6f The Jedi 6rder #hurch 6f Jediis+ - Eeco+e a Jedi <eligion Jediis+ - Te+ple 6f The Jedi 6rder #hurch 6f Jediis+ fireboard Roru+ #o+ponent version8 L4241 enerated8 A !epte+ber) 12L2) LM8OM

The Magus of Java -about =ohn chang. http8%%www4a+a,on4co+%Magus-Java-Teachings-Authentic-I++ortal%dp%2BN1BLBLFL% Pei Kung -about =ohn chang. http8%%www4a+a,on4co+%Pei-Kung-!ecret-Teachings-;arrior%dp%2BN1BLN2MF% fire +aster ,hou http8%%www4youtube4co+%watch?v@PhLLat"dDh2Cfeature@playerDe+bedded There is a +an in Indonesia who is a +aster of the ancient #hinese science of neikung) or einternal power4 :is na+e is John #hang) and he is +y teacher4 Mr4 #hang was first presented to the world in the award-winning docu+entary series <ing of Rire) fil+ed by the brothers Lorne and Lawrence ElairI his privacy was protected by the rather igno+inious pseudony+ Dyna+o Jack4 In this docu+entary Master #hang shocked the world by de+onstrating the i+possible8 Rirst he generated an electrical current of high a+perage inside his own body to heal Lorne of an eye infection) and then he e,apped Lawrence -and their sound recordist. utili,ing the sa+e energy4 In a dra+atic conclusion Master #hang then used this bio-energy to set a cru+pled-up newspaper abla,e) warning the researchers that the sa+e power that had healed Lorne could readily be used to kill a +an as well4 !o begins The Magus of Java) a wonderfully entertaining book by reek engineer and +artial artist Kosta Danaos4 http8%%www4youtube4co+%watch?v@HdJg2a=Yr1ICfeature@playerDe+bedded http8%%www4youtube4co+%watch?v@tua+G T:+tOCfeature@playerDe+bedded http8%%wn4co+%JohnD#hangD9igongDMaster ring of fire http8%%www4youtube4co+%watch?v@97TirAcI!ABCfeature@playerDe+bedded http8%%www4youtube4co+%user%#hrisYanettiZp%u%1%g9adR/Rn5v2 John #hangSs Lst ;estern !tudent - Peigong % Pei Kung % Telekinesis . http8%%www4youtube4co+%watch?v@!yL=0K!B/IQCfeature@playerDe+beddedZU http8%%www4youtube4co+%user%#hrisYanetti http8%%www4youtube4co+%watch?v@<#5;DGAHh=w levitatie http8%%www4youtube4co+%watch?v@9"=H=FnLPIH

www4scribd4co+%doc%1OFB1G2A%Magul-Din-Java www4scribd4co+%doc%FANM1OLB http8%%www4youtube4co+%watch?v@1AY!1p><:csCfeature@playerDe+bedded "l +ago de Java% The Magician of Java% The Magus of Java%Le Mage de Java%Il Mago di iava - Kosta Danaos Il +ago di iava4 <isvegliare i nostri poteri latenti sotto la guida di un taoista i++ortale Pel LNNO) Kosta Danaos q diventato allievo di John #hang) lSi++ortale taoista e +aestro di Pei Kung -lSarte di controllare e utili,,are la bioenergia del corpo. che nel LNBB stupp il +ondo occidentale gra,ie a un docu+entario che lo riprendeva +entre generava una corrente elettrica allSinterno del suo corpo e la usava per guarire il regista da unSinfe,ione allSocchio) oltre che per incendiare un foglio di giornale toccandolo se+plice+ente con la +ano4 La parola $Tao$) general+ente tradotto co+e $la via$) indica ci[ che non ha un no+e) /ualcosa di indefinibile per gli esseri u+ani) di inconoscibile) eterno) che per+ea ogni cosa4 La cultura taoista ha potuto beneficiare di una grande diffusione in 6ccidente) +a) nonostante il grande afflusso di +ateriale infor+ativo) una vera e propria fusione di cultura orientale e occidentale si q verificata sola+ente negli ulti+i anni4 9uesto libro si propone co+e un orienta+ento verso la fusione co+pleta delle due culture) +ediante la nascita di una nuova scien,a che risulti dallSunione di 6riente e 6ccidente4 la storia di un apprendistato straordinario) +a q anche la storia del Mo0ai) gli insegna+enti segreti di un antico saggio cinese) rivelati per la pri+a volta in 6ccidente dopo due+ila anni4 Le spiega,ioni scientifiche basate sui principi della fisica) che /uesto illu+inante testo contiene) per+ettono di prendere consapevole,,a

delle doti paranor+ali del +aestro #hang e racchiudono pre,iose indica,ioni per aiutarci a sviluppare in noi stessi capacitw analoghe4 I++aginate un +ondo in cui la +ente e l]ani+a dell]uo+o sono liberi di reali,,are tutte le loro poten,ialitw4 Hn +ondo in cui i poteri che definia+o) in genere) soprannaturali o paranor+ali sono considerati nor+ali4 0er /uanto possa se+brare fantastico) q il +ondo in cui vive Kosta Danaos da /uando) nel LNNO) q diventato allievo di John #hang) l]i++ortale taoista protagonista di /uesto libro4 #hang q il +aestro di Pei Kung -l]arte di controllare e utili,,are la bioenergia del corpo u+ano. che nel LNBB stupp il +ondo occidentale gra,ie a un docu+entario a+ericano che lo riprendeva +entre) dopo aver generato una corrente elettrica all]interno del suo corpo) la usava per guarire il regista da un]infe,ione all]occhio e per incendiare un foglio di giornale se+plice+ente toccandolo con la +ano4 9uesto libro q soprattutto la storia dell]apprendistato dell]autore con John #hang) +a q anche la storia del Mo-0ai) ovvero gli straordinari insegna+enti di un antico saggio cinese -di cui #hang q discendente diretto. che negli ulti+i 14222 anni sono stati +antenuti segreti in 6ccidente4 #on spiega,ioni scientifiche) basate sui principi della fisica) delle capacitw paranor+ali di #hang) nonchj pre,iose indica,ioni per aiutarci a sviluppare in noi stessi capacitw analoghe4 Kosta Danaos a publij un livre) appelj Le Mage de Java 8 "nseigne+ents dSun I++ortel Taoste Authenti/ue dans le/uel il parle de John #hang "n aot 122A =]ai jcrit au su=et d]une vidjo jtonnante dans le post ]>idjo jtonnante sur le pouvoir du chi]4 #ette vidjo est un e5trait d]un fil+ docu+entaire appelj e<ing of Rire JAnneau de feuK) tournj en Indonjsie4 0endant le tournage) l]un des +e+bres de l]j/uipe a eu des problq+es avec ses yeu5 et fut traitj par un gujrisseur local utilisant l]acuponcture) +ais utilisj d]une faon diffjrente /ue d]habitude4 0uis) le gujrisseur a fait une dj+onstration de ses pouvoirs sur l]j/uipe en les $cho/uant$ avec ce /ui fut sentie co++e des djcharges jlectri/ues depuis ses +ains ou ventre4 La partie la plus jtonnante du fil+ est /uand il fait s]enfla++er un =ournal) disant n]utiliser /ue l]jnergie du #hi4 #]est une vidjo trqs connue et vous pouve, la voir cidessous http8%%www4youtube4co+%watch?v@NJIyyvaO#c9Cfeature@playerDe+bedded Il y a /uel/ues =ours) Drew :e+pel) a jcrit un article no++j ]JQou #an]t Rake The Rulllotus U] J>ous ne pouve, pas faire un fau5 $lotus-entier$K Tj+oignage d]un prati/uant de igong dans le conte5te de la parapsychologie-_http8%%www4+indenergy4net%archives%LA1-Qou-#ant-Rake-The-Rull-lotus U-Testi+ony-of-a-/igongpractitioner-in-the-conte5t-of-parapsychology4ht+lK) a postj dans les co++entaires un lien vers une autre vidjo de la ++e personne) rjalisje bien plus tard par le frqre du +e+bre de l]j/uipe ci-dessus4 Dans cette nouvelle vidjo) le frqre en dit plus sur l]histoire et a+qne avec lui F personnes des "tats-Hnis pour $vjrifier$ les affir+ations de l]ho++e et ses capacitjs4 #ette vidjo doit tre vue) l]ho++e y +ontre des prouesses jtonnantes rjalisjes sous des conditions plutt contrljes 8

(hang le Mage de Java : la Torche "n aot 122A =]ai jcrit au su=et d]une vidjo jtonnante dans le post ]>idjo jtonnante sur le pouvoir du chi]4 #ette vidjo est un e5trait d]un fil+ docu+entaire appelj e<ing of Rire) tournj en Indonjsie4 0endant le tournage) l]un des +e+bres de l]j/uipe a eu des problq+es avec ses yeu5 et fut traitj par un gujrisseur local utilisant l]acuponcture) +ais utilisj d]une faon diffjrente /ue d]habitude4 0uis) le gujrisseur a fait une dj+onstration de ses pouvoirs sur l]j/uipe en les $cho/uant$ avec ce /ui fut sentie co++e des djcharges jlectri/ues depuis ses +ains ou ventre4 La partie la plus jtonnante du fil+ est /uand il fait s]enfla++er un =ournal) disant n]utiliser /ue l]jnergie du #hi4 #]est une vidjo trqs connue et vous pouve, la voir ci-dessous 8

J]ai pris du te+ps pour observer cet ho++e et il se+ble /u]il est asse, connu depuis sa brqve et chanceuse apparition dans le docu+entaire e<ing of Rire4 !on no+ est John #hang -ou John DiJang. et il provient d]une lignje directe d]anciens sages appeljs Mo-0ai4 Aprqs /ue e<ing of Rire fut diffusj en 6ccident) beaucoup de personnes

partirent w la recherche de cette personne4 L]une de ces personnes fut Kosta Danaos de rqce4 Il a trouvj John #hang et lui a de+andj d]tre son +a*tre4 Appare++ent) environ une centainre de personnes sont venues et ont de+andj de devenir ses jlqves +ais il n]en a acceptj /ue cin/ et Kosta devient son second4 "n 1222) Kosta Danaos a publij un livre) appelj Le Mage de Java 8 "nseigne+ents d]un I++ortel Taoste Authenti/ue dans le/uel il parle de John #hang) son systq+e -appelj neikung ou Pei Kung.4 Le livre a de trqs bons co++entaires sur A+a,on et d]autres sites et le pre+ier co++entaire est fait par #ynthia !ue Larson /ue =]ai interwievj en +ai 122A -voir Interview avec #ynthia !ue Larson.4 http8%%www4+ind-energy4net%archives%12N-A-new-video-of-John-#hang-The-Magus-ofJava4ht+l trad4 =sf Hne autre vidjo de la ++e personne) rjalisje bien plus tard par le frqre du +e+bre de l]j/uipe ci-dessus4 Dans cette nouvelle vidjo) le frqre en dit plus sur l]histoire et a+qne avec lui F personnes des "tats-Hnis pour $vjrifier$ les affir+ations de l]ho++e et ses capacitjs y +ontre des prouesses jtonnantes rjalisjes sous des conditions plutt contrljes4 Mr #hang se+ble /u]il est asse, connu depuis sa brqve et chanceuse apparition dans le docu+entaire e<ing of Rire4 !on no+ est John #hang -ou John DiJang. et il provient d]une lignje directe d]anciens sages appeljs Mo-0ai4 Aprqs /ue $<ing of Rire$ fut diffusj en 6ccident) beaucoup de personnes partirent w la recherche de cette personne4 L]une de ces personnes fut Kosta Danaos de rqce4 Il a trouvj John #hang et lui a de+andj d]tre son +a*tre4 Appare++ent) environ une centainre de personnes sont venues et ont de+andj de devenir ses jlqves +ais il n]en a acceptj /ue cin/ et Kosta devient son second4 "n 1222) Kosta Danaos a publij un livre) appelj Le Mage de Java 8 "nseigne+ents d]un I++ortel Taoste Authenti/ue dans le/uel il parle de John #hang) son systq+e -appelj neikung ou Pei Kung.4 Le livre a de trqs bons co++entaires sur A+a,on et d]autres sites et le pre+ier co++entaire est fait par #ynthia !ue Larson /ue =]ai interwievj en +ai 122A -voir Interview avec #ynthia !ue Larson.4 http8%%www4+ind-energy4net%archives%BF-Interview-with-#ynthia-!ue-Larson4ht+l

0aleri Levrinen,o8 can also produce electricity fro+ his fingers and can stand there with an B2)222 police Ta,er ticking off at the base of his brain4 Again) I believe he is absorbing this electrical energy into the $pool$ area) which is what is preventing hi+ fro+ being electrocuted444I think a si+ilar analysis is suggested for the other two people on those videos -I canSt e+e+ber their na+es444the guy who fried the sausage) and the guy who -so+ewhat ridiculously. did the physics L2L de+onstraton by standing on paper sheets dressed in a Lord of the <ings cape gTummo yoga is considered by the Tibetans as a path to "nlighten+ent and its practitioners as well on their way to beco+ing Euddhas -i++ortals.4 ;e already know that hu+an beings can generate incredible a+ounts of energy through these practices ' so go bother the Tibetan Euddhists) they are is set up to deal with you) I a+ not4 Michael .ayard 3hamanic Theta 6ave Entrainment http8%%www4youtube4co+%watch?v@QLDkMTb!15kCfeature@playerDe+bedded The %o*er of acu%uncture comes from its resonanceT actually) everything is resonance) looking at it in the way described below4 Acupuncture can be like hitting a tuning fork - other tuning forks at the sa+e fre/uency will start to resonate4 The needles sing you back into the right fre/uency4 http8%%www4youtube4co+%watch?v@PsA,D0B oNcCfeature@playerDe+bedded

T:" RI<!T "A<T: EATTALI6P8 A Toast to Jim (hannon in GCLC http8%%thestandingpost4tu+blr4co+%post%FL2ALFALN%+orechannon $The "arth Eattalion declares its pri+ary alliegance to people and planet4 Qou can beco+e a part of that alliegance right where you are si+ply by allowing the e5/uisite hu+an being inside to co+e out4 ;hen it]s outThelp others to co+e out and then work together cooperatively to stay out | building the paradise that is possible when we cooperate with each other and our Mother the "arth4 $ $The +ost advanced piece of technology present on this planet is the hu+an being4 Po +echanical technology has anywhere near the versatility of a hu+an syste+4 Hnfortunately) people-e+powering ideas are scattered along the leading edge of the hu+an potential +ove+ent and are e+bodied within the voodoo of +any +ystical traditions4 This sections brings together the best of ewhat works fro+ both frontiers) so you +ay begin your =ourney as an A/uarian ;arrior properly ar+ed for this e5citing adventure4 $ Attention ;ithout Tension8 $6ne of the +ost ideal levels of consciousness to be in is attention without tension4 The attention is a clear and present view of reality4 Qou know intuitively the conse/uences of everything going on around you4 Eut the nice part is that you are centered and grounded in such a way that you can deal with the entire processT 6+ni-Directional Thought8 e#ollect strategies by collecting people and points of view4 The +ore you own) the greater your chances of success in any situation4 The Rirst "arth is not +ission oriented) it is potential oriented4 That +eans we shall continue to look everywhere to find non-destructive +eans of control4 J4R4#4 Ruller) the father of +echani,ed warfare) was an o+ni-directional thinker and a +e+ber of the world of the +ystical4 ">6LHTI6PA<Q E6DI"!8 eRor centuries we have understood only the +echanical and hydraulic aspects of the hu+an body4 <ecently we have discovered that the body responds to the electronic wave for+s usually trans+itted by radio) television or +icrowave4 ;e +ay soon select a diet based on the voltage each food offers4 !oon) the +ysteries of instantaneous trans+ission -faster than the speed oflight. will prescribe the properties of a fourth kind of bodyTthe !uperli+nal4 Dwight "isenhower said8 $!o+eday people are going to want peace so badly that the govern+ents of the world will have to stand back and let the+ have it4 !o+eday the soldiers of the world +ay co+e to their highest ideals and reali,e that only they can agree to disar+ the world ti+e bo+b4 Michael Echanis: AmericaUs )irst 1in@a http8%%thestandingpost4tu+blr4co+%post%11NLLL2OL%+ichaelechaniseverwhere Michael "chanis was a +artial artist) +ercenary) re+ote influencer) and so+e say) psychotic4 ;ithout a doubt) a shadowy character who +ay have either been politically assassinated while training death s/uads in Picaragua or killed by +isadventure when letting a =eep run over hi+U Pevertheless) stories about the Hnited !tate]s first e!uper !oldier will continue to grow4 The article above on his life is a high /uality scan not available anywhere else4 Ror infor+ation on his <e+ote Influencing -stopping the heart of a goat. see this post on <igorous Intuition4 ;ith so +uch disinfor+ation about this +an) I cannot say with certainty whether he was or wasn]t involved with 0ro=ect Jedi) 0ro=ect !targate or the Rirst "arth Eattalion4 <elated Links8 -The only available copy of Ma=or "d Da+es] Elack Eelt interview on <e+ote >iewing4 - Da+es and "chanis both +entioned together in this :uffington 0ost clip on re+ote viewing and influencing4 -Though it is still not clear whether they knew each other4.

3tarving 5ogi Astounds Indian 3cientists http8%%www4google4co+%hostednews%afp%article%ALe/MG=TToYbGDsYFlG,o0MhOMNN#kA,I 9 Ey <a=esh Joshi -AR0. -EI H is a for+ of fast wherein the adept subsists solely on the energy created by intense +editation and spiritual work4 6f course people are hoping for +ilitary applications with this pheno+ena but I don]t see how that will work as warfare is so+ething dia+etrically opposed to the lifestyle re/uired of the cultivator4 Pevertheless) an interesting +an and study4 I hope results of the testing will so+ehow beco+e public4. A:M"DAEAD) India | An BF-year-old Indian holy +an who says he has spent seven decades without food or water has astounded a tea+ of +ilitary doctors who studied hi+ during a two-week observation period4 0rahlad Jani spent a fortnight in a hospital in the western India state of u=arat under constant surveillance fro+ a tea+ of F2 +edics e/uipped with ca+eras and closed circuit television4 During the period) he neither ate nor drank and did not go to the toilet4 e;e still do not know how he survives) neurologist !udhir !hah told reporters after the end of the e5peri+ent4 eIt is still a +ystery what kind of pheno+enon this is4 The long-haired and bearded yogi was sealed in a hospital in the city of Ah+edabad in a study initiated by India]s Defence <esearch and Develop+ent 6rganisation -D<D6.) the state defence and +ilitary research institute4 The D<D6 hopes that the findings) set to be released in greater detail in several +onths) could help soldiers survive without food and drink) assist astronauts or even save the lives of people trapped in natural disasters4 e-Jani]s. only contact with any kind of fluid was during gargling and bathing periodically during the period) 4 Ilava,ahagan) director of India]s Defence Institute of 0hysiology and Allied !ciences -DI0A!.) said in a state+ent4 Jani has since returned to his village near A+ba=i in northern u=arat where he will resu+e his routine of yoga and +editation4 :e says that he was blessed by a goddess at a young age) which gave hi+ special powers4 During the LG-day observation) which ended on Thursday) the doctors took scans of Jani]s organs) brain) and blood vessels) as well as doing tests on his heart) lungs and +e+ory capacity4 eThe reports were all in the pre-deter+ined safety range through the observation period) !hah told reporters at a press conference last week4 6ther results fro+ DPA analysis) +olecular biological studies and tests on his hor+ones) en,y+es) energy +etabolis+ and genes will take +onths to co+e through4 eIf Jani does not derive energy fro+ food and water) he +ust be doing that fro+ energy sources around hi+) sunlight being one) said !hah4 eAs +edical practitioners we cannot shut our eyes to possibilities) to a source of energy other than calories4 3tarving 5ogi Astounds Indian 3cientists http8%%www4google4co+%hostednews%afp%article%ALe/MG=TToYbGDsYFlG,o0MhOMNN#kA,I 9 +ranasynthesis http8%%www4youtube4co+%watch?v@ewoD>0#Lnt2

^ob=ect width@$O1G$ height@$FOO$_^para+ na+e@$+ovie$ value@$http8%%www4youtube4co+%v%ewoD>0#Lnt2? fs@LCa+pIhl@enDH!Ca+pIrel@2$_^%para+_^para+ na+e@$allowRull!creen$ value@$true$_^%para+_^para+ na+e@$allowscriptaccess$ value@$always$_^%para+_^e+bed src@$http8%%www4youtube4co+%v%ewoD>0#Lnt2? fs@LCa+pIhl@enDH!Ca+pIrel@2$ type@$application%5-shockwave-flash$ allowscriptaccess@$always$ allowfullscreen@$true$ width@$O1G$ height@$FOO$_^%e+bed_^%ob=ect_ +rahlad Jani >Mata@i? over HI 5ears Long )ast +art L http8%%www4youtube4co+%watch?v@DMQd>bopM,MCfeature@related +rahlad Jani >Mata@i? over HI 5ears Long )ast +art G http8%%www4youtube4co+%watch?v@P/d>HbObQ#BCfeature@related Doctors 3tudy Man 6ho 3ays 2e 2as )asted for RC 5ears http8%%www4youtube4co+%watch?v@<uoIi=-eGKoCfeature@related Indian holy man %er%le4es doctors http8%%www4youtube4co+%watch?v@R RM"Q1Hc+BCfeature@related The old man *ho did not eat and drin, for RC years and still alive http8%%www4youtube4co+%watch?v@DMLRLhwFH sCfeature@related 6hy Militaries of the 6orld are 3tudying (hi "ong and the +o*ers of the Mind http8%%thestandingpost4tu+blr4co+%post%LA1NOOAO1%da+eschigongrv "nergy body http8%%thestandingpost4tu+blr4co+%post%1G112FNN1%taichisageenergypost I used to think there was so+ething e:ighlanderish about this) but recent research shows it]s purely physiological4 !cientists have +anaged to prove that all living organis+s e+it light4 This light is called H0") or eultra-weak photon e+issions -ultraweak because they can]t be seen with the naked eye.4 Japanese scientists have observed it co+ing fro+ the forehead) the pal+s of the hands) and the soles of the feet of hu+an beings4 !cientists in er+any also believe that the light fro+ the forehead and fro+ the hands pulses) and they]ve observed a change in this pulse in people who are ill4 In addition) each living brain has its own <R signature4 !o our neurons are all broadcasting electro +agnetically) each of us within the Raraday cage of our skull and skins) as we walk down the street4 !ince a +artial artist has a particular signature due to the develop+ent of specific Erod+ann areas in his brain) it]s not i+probable to hypothesi,e that si+ilar signatures can detect and recogni,e each other4 Think this is far-fetched? Try this8 Israeli researchers have discovered a +ethod to re+otely sense the physiological and e+otional state of hu+an beings using tiny radio antennas already in our skin4 The researchers investigated the internal layers of the skin using a new i+aging techni/ue called e6ptical #oherent To+ography4 The i+ages produced by this techni/ue revealed that sweat ducts) which are the tubes that lead the sweat fro+ the sweat gland to the surface of the skin) are shaped like tiny coils4 !i+ilar helical structures have been widely used as antennas in wireless co++unication syste+s4 This +ade the investigators consider the possibility that sweat ducts could behave like tiny helical antennas as well4 These scientists) fro+ The :ebrew Hniversity of Jerusale+) believe their discovery could be used to help re+otely +onitor +edical patients) evaluate athletic perfor+ance) diagnose disease and re+otely sense the level of e5citation in a person - which could have significant i+plications in the bio+edical engineering) anti-terror and security technology fields4 !o your brain-use signature is like a fingerprint) each of us uni/ue) and you are constantly broadcasting that signature) whether you like it or not4 Accordingly) a true +artial artist can recogni,e another in seconds4 Eeing able to understand +artial arts) or not) is dependent on the develop+ent of specific Erod+ann areas in the brain4 A Erod+ann area is a region of the corte5 defined based on its cytoarchitecture4 Korbinian Erod+ann published his +aps of

cortical areas in hu+ans) +onkeys) and other species in LN2N) along with +any other findings and observations regarding general cell types and la+inar organi,ation of the +a++alian corte54 Eeco+ing a +artial artist is so+ething rare) and seriously) I +yself /uestion its worth in this day and age4 A +artial artist is very +uch a genetic throwback) so+ething I was not even aware of +yself until reading recent research on co+bat veterans4 Today particular Erod+ann centers are being studied in an effort to fight post trau+atic stress disorder4 True +artial artists) those in who+ specific Erod+ann centers are hyperdeveloped either through neuroplasticity or genetics) don]t get 0T!D - for the+ everything is binary anyway4 They are either in co+bat) or they are not) L%24 If they are not in co+bat) there is no stress4 EingU Po 0T!D4 If they are in co+bat) they are there L22a4 To /uote Qoda) there is no try4 0erhaps it]s a sociological thing +ore than anything else) so+ething that co+es and goes with historic periods and their respective e+phasis on hu+an dignity) or +ore realistically with the need for citi,ens who can physically deal with confrontation4 !ociological i+peratives can generate the develop+ent of +artial arts - the LNth century was full of the+4 In fact) +artial arts as we know the+ today are a LNth century construct4 Eut true +artial artists are binary creatures and don]t co+pro+ise very wellI the very pri+itive areas of the brain are hyper-developed in +artial artists) and +ost decisions +ade there are of a L%2 nature4 Eeing binary creatures) institutional roles are of necessity strengthened in a society that has +any +artial artists4 This is often against the interests and wishes of those special interest groups that run societies in the first place) who desire co+pro+ise so that they +ay +aintain control4 In fact) special interest groups rely e5clusively on co+pro+ise in order to rule whole nations4 A true +artial artist has difficulty co+pro+ising4 :e doesn]t +ake e5cuses) for hi+self or for others4 :e holds the sa+e standards in place for hi+self as for others4 :e is absolute) L22a4 :e does not yield to self-interest4 If you hear =ustification in his reasoning) or co++ents such as e!o? or eIt didn]t work out or e ive your word today) break it to+orrow) then you are not talking with a +artial artist4 If you hear co++ents such as these) then you are speaking with a +e+ber of the fan club4 Albert "instein said that only one who devotes hi+self to a cause with his whole strength and soul can be a true +aster4 The +artial arts are in accord with this state+ent4 True +astery +eans that every cell in your body works in con=unction and consensus with your conscious directives) with your every action and +otion4 If you are not absolute) how can this be? If your e+otions) integrity) and spirit waiver depending on circu+stance) how can you ever be L22a? :ow can you go fro+ L to 2 and back again) without bringing a baggage train along when you return? Rorget about LNNN ' concentrate on 12L2 and beyond4 http8%%blog4pa++achon4gr%12L2%2L% The Decline that is co+ing will be a ti+e of "nclaves and Ine/uality) a ti+e when the Rire of 0ro+etheus will burn low in hu+anity or not at all4 There have been +any such periods in hu+an historyI sadly) one lies ahead4 !cience will advance) indeed) but it will not be available to everyone4 The citi,en]s rights you grew up with and have co+e to take for granted will si+ply cease to e5istI +illions of people will die of starvation and thirst4 Qou should do your best to prepare for the co+ing ti+es) and forget about Qoutube videos4 #oncentrate on day-to-day necessities and e+power yourself to be a strong and vital +e+ber of an independent co++unity4 "ach one of you is a link in the chain ' each one of you can beco+e an asset or a liability4 !o beco+e strong in your heart and +ind and beco+e an asset to civili,ation and to your loved on4 Let honor and virtue rule your hearts) and strength and integrity rule your +ind4 Do not be afraid of e5pressing defiance to corrupt authority and understand that this is not a ti+e to avoid confrontation4 Do not be afraid to tell an idiot that he is an idiot) assu+ing that you can prove he is4 Eeco+e independent ' stand on your own two feet) so that you can help others stand on theirs4 If you do not understand these words) then you have no business at +y doorstep in any case) so go co+plain elsewhere4 In any case) now you know what to do4 Interested parties with half a brain) please purchase and read The Li+its to rowth to better understand what is ahead4 Martial

artists interested in 0a++achon will be able to download +y latest book for free within a few weeks) so stay tuned - there is a lot of good advice on personal and +artial develop+ent in that book4 And it]s free) too) if you]ll take it as electrons rather than paper4 http8%%blog4pa++achon4gr%12L2%2L% http8%%www4pa++achon4gr%inde54php? option@co+DacontactCview@contactCid@LCIte+id@A2Clang@en I had the privilege of listening to a lecture by the great !tephen :awking in reece in !epte+ber LNNB) during which he discussed the current state and future of the world4 According to his calculations -and I think we can agree that he knows what he]s doing.) he gave hu+anity eight years to reverse the environ+ental degradation process at that point) otherwise it would be too late) and reversal would not be possible4 The eight years have passed) and) sadly) both 0rofessor :awking]s calculations -and +y own inner fears. were right on the +ark4 6ur greed and ignorance have outstripped the logical discipline re/uired for our long-ter+ selfpreservation4 It is already too late to save the world +y generation grew up inI we have +anaged to eli+inate what was left of it in less than LB years4 All we can do now is plan for our future survival) and e+brace the change that is co+ing) adapting as we go in order to endure and thrive4 There is no going back) no halting the process4 In the ne5t L22 years) technology will advance as +uch as it has in the past 12)222) and we as a species will evolve into so+ething different) should we survive this change4 ;e can take pieces of the past with us if we +ove forward with a vengeance) but there is no going back4 This is a decision we have collectively +ade) either through action or inaction) through intent or indifference4 Accordingly) there is no reason for Kosta Danaos to e5ist any longerI his ti+e has passed :istory #hannel]s :u+an ;eapon on his own +erit8 Pektarios Lykiardopoulos http8%%www4fighter4gr About Kostas Dervenis 0ersonal info Kostas Dervenis was born in the Hnited !tates in LNGN4 :is parents) i++igrants to the H!) +oved back to reece when he was L1 years old4 As a teenager) Kostas) always direct and candid) couldn]t bear the oppressive =unta regi+e and social conditions of the day in his native reece) and so returned to the H! alone at the age of LA) against his parents] wishes4 After receiving degrees in #he+ical and Materials "ngineering) Kostas pursued a career in the H! defense progra+s4 In LNN2 he returned to reece as the "ngineering Manager for the reek R-LA progra+) and in LNN1 decided to take his chances with going native) settling in reece4 Today) he is an e5ecutive for a +ultinational fir+) is +arried) and has a daughter4 Martial ArtsT Kostas =oined the Martial Arts world at the age of ten) beginning with =udo and bo5ing4 During his teens and in college) he trained predo+inantly in karate and =udo) while beginning in LNB1 he beca+e known on the international +artial arts circuit as a student of Japanese ninpo tai=utsu) through a series of articles in +a=or +aga,ines4 In LNB1 Kostas attended a ninpo tai=utsu se+inar in Dayton) 6hio) taught by the school]s grand+aster Dr4 Masaaki :atsu+i4 :e was i+pressed by Dr4 :atsu+i) and =oined the shool4 In LNBG) Kostas established through personal research that what was being taught by Dr4 :atsu+i had nothing to do with ninpo) but rather was the classical Japanese bu=utsu of the Kukishin and Takagi Qoshin schools) with personal ele+ents thrown in by :atsu+i]s teacher Taka+atsu Toshitsugu4 In ti+e) Kostas differentiated his position fro+ the status /uo of Dr4 :atsu+i]s Eu=inkan school) ob=ecting both to the training +ethods followed and to the evident policy of sha+elessly selling ranks4 In LNNO Kostas for+ally announced his resignation fro+ the Eu=inkan4 In LNBO) while studying in Atlanta) eorgia) Kostas beca+e ac/uainted with) and beca+e a student of) the well-known weapons-+aster and ;estern-style fencing researcher :ank <einhardt4 Kostas was greatly influenced by :ank]s einternational approach) and it is this very +ethodology that characteri,es hi+ today4

In LNNO) Kostas sought out) and beca+e accepted as a student by) !ifu John D=iang) rand+aster of the #hinese school of Ealei/uan kung fu in Indonesia) with who+ he studied until 12214 !ince LNNO) he has also studied #hen style Tai=i/uan) under rand+aster #hen 7iaowang -the #hen fa+ily tai=i/uan lineage holder.) and ;u style Tai=i/uan in the lineage of rand+aster ;ang 0eisheng4 In addition) in his FN year Martial Arts career) Kostas has been a student of various other +artial and health syste+s and training +ethods for shorter periods of ti+e) +ost of these in their country of origin4 !o+e of these afore+entioned syste+s are8 Taekwondo) western fencing) !hinkage ryu bu=utsu) ;ing #hun kung fu) Javanese !ilat) Aikido) Taiho=utsu) Krav Maga) Reldenkrais) chiropractic +edicine) sub+ission grappling) etc4 Kostas the ;riterT Kostas published his first literary essay in LNBG) and hasn]t stopped writing sinceU This website) being a 0a++achon specific site) hosts Kostas articles and books that are +artial arts related4 In addition to these) Kostas has also written television screenplays and novels4 :e writes under an alias whenever possible) for peace of +ind4 Peikung 0ower http8%%www4youtube4co+%watch?v@69GcuvB0wQwCfeature@related Peigong) also spelled nei kung) neigung) or nae gong) is any of a set of #hinese breathing and +editation disciplines associated with Daois+ and especially the #hinese +artial arts4 Peigong practice is nor+ally associated with the so called $soft style$) $internal$ or nqi=iW 7A #hinese +artial arts) as opposed to the category known as waigong 9 or $e5ternal skill$ which is historically associated with shaolin/uan or the so called $hard style$) $e5ternal$ or wwi=iW 9A #hinese +artial arts4 The +artial art school of neigong e+phasises training the coordination of the individualSs body with the breath) known has the har+onisation of the inner and outer) 79BC) creating a basis for a particular schoolSs +ethod of utilising power and techni/ue4 Peigong e5ercises that are part of the nei=ia tradition involve cultivating physical stillness and or conscious -deliberate. +ove+ent) designed to produce rela5ation or releasing of +uscular tension co+bined with special breathing techni/ues known as the $tortoise$ or $reverse$ breathing +ethods to na+e but a few4 The funda+ental purpose of this process is to develop a high level of coordination) concentration and technical skill that is known in the +artial arts world as nei=in 7D4 The ulti+ate purpose of this practice is for the individual to beco+e at one with heaven or the Dao EBC4 As Yhuang,i stated) $:eaven) earth and I are born of one) and I a+ at one with all that e5ists EFGHIJ) ()GHKC Pin=a Metsubushi for+ulas http8%%www4youtube4co+%watch?v@Rf0D,EI>T"A serghei sever contactare ele+ente spirite-duh. naturaI ar de sus fara a se rani invocand apa control ganduri+antra <eal pyrokinesis de+onstration http8%%www4youtube4co+%watch?v@<,7LkfR2LwO $oman from Almaty>$ussia? demontrates $eal +yro,inesis Karate Astral -"nglish subs. 9glim9 intrare;rece%tie 9iiim9 emisie;iesire <o+an fro+ Al+aty-<ussia. de+ontrates <eal 0yrokinesis part L of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@Hg-o;"AE-DACfeature@related <o+an fro+ Al+aty-<ussia. de+ontrates <eal 0yrokinesis part 1 of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@QHIvvp,bf,ACfeature@related <o+an fro+ Al+aty-<ussia. de+ontrates <eal 0yrokinesis part F of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@u5NuKr>:FcwCfeature@related

<o+an fro+ Al+aty-<ussia. de+ontrates <eal 0yrokinesis part O of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@"G+=n!JBcO2Cfeature@related <ussian <eal 0yrokinesis -"nglish subs. part G of G http8%%www4youtube4co+%watch?v@l7HPD,A:o:ICfeature@related <ussian <eal 0yrokinesis -"nglish subs. part A of G -Eonuses. http8%%www4youtube4co+%watch?v@K+!!M,QyAp"CP<@L

Kostas Dervenis +irahorian)=ohn chang) nei kung) /igong)chi kung) +o)pai )"!0)psi)+editatie pirokine,ie)ne+uritor)taoist )