Sunteți pe pagina 1din 3

1) Ce este investitia?

Investitia reprezinta totalitatea cheltuielilor materiale, financiare si cu munca vie, facute in diferite domenii de activitate, sub forma unor alocari permanente de capital, pentru achizitionarea de noi active fizice si/sau financiare, construirea de noi abiective, dezvoltarea, modernizarea sau reutilarea celor existente cu scopul de a obtine profuit in perioada urmatoare. 2) Ce este dezinvestitia? Dezinvestitia reprezinta transformarea unor active in lichiditati cu scopul reinvestirii in alta afacere sau pentru a fi returnata unor investitori/actionari care se retrag din afacere. 3) Cheltuieli asimilate. -chelt. ptr constituirea de noi firme; -chelt. ptr devoltarea/modernizarea sau reutiarea obiectivelor existente; -chelt. ptr construirea/largirea si amenajarea obiectelor cu caracter socio-cultural si de locuinte; -chelt. ptr prospectiuni, exploatari si cercetari legate de un obiect de investitii; -chelt. ptr lucrari de proiectare privind investitiile; -chelt. cu personalul la firmele aflate in constructie dar numai pana la punerea in functiune a obiectivului, precum si cu personalul angajat sa acorde asistenta tehnica, economica, juruduca in perioada de executie. -chelt cu demontarea, transportul si remontarea unor utilaje, instalatii primite prin donatii, transferuri sau fuzionari; -chelt cu impaduriri, plantatii de pomi si imbunatatiri, funciare; -chelt cu amenajarea terenului. Cheltuieli neasimilate: -chelt. ptr prototipuri de utilaje; -chelt ptr achizitionarea mijloacelor circulante ptr firmele existente; -chelt ptr repararea si intretinerea capitalului fix din dotare; -lucrari geologice ptr descoperirea de zacaminte care nu sunt legate de un obiect de investitie, cu exceptia zacamintelor de titei si gaze naturale, care sunt finantate din fondul ptr investitii. 4) Surse de finantare a investitiilor -finantarea din surse proprii (interne): aportul initial al investitorilor/actionarilor + partea de profit alocata dezvoltarii+amortizarea mijlocelor fixe ptr investitiile de inlocuire+sume rezultate din operatia de dezinvestitie, adica vanzarea unor active sau parti din acestea+ sume rezultate din vanzarea de actiuni. -finantarea din surse atrase (externe): credite, alocatii bugetare, donatii, mosteniri. 5) Modalitati de esalonare a investitiei

6) Indicatorii cu caracter natural (general) a. Dimensiunea obiectivului de investit (1. ptr obiective productive, dimensiunea se confunda cu capacitatea de productie; 2. ptr obiecte neproductive, dimensiunea depinde de sfecificul domeniului de activitate); b. Numarul de personal; c. Productivitatea muncii; d. Durata eficienta de exploatare; e. Durata de realizare a investitiei; f. Consumurile specifice; g. Tehnologia folosita; h. Principalele caracteristici de calitate (ISO 9000); i. Terenul pe care va fi ampasat obiectivul; j. Amplasamentul. 7) Indicatorii de baza (valorici) a. Investitia specifica- in domeniul productiv, reprezinta raportul dintre volumul investitiei lor si efectul de productie obtinut, respectiv valoarea investitiei ce revine pe unitate de capacitate de productie; b. Termenul de recuperare a investitiei- exprima perioada de timp in care efortul investitional este recuperat din profitul obtinut in perioada de functionare; c. Coeficientul de eficienta economica- exprima valoarea profitului ce se obtine la 1 leu investit; d. Cheltuieli echivalente (necalculate)- exprima efortul total cu investitia si cu productia pe durata data de termenul normat de recuperare. Cand variantele de investitie prevad capacitatea de productie diferita, se calculeaza indicatorul chelt echivante specifice. 8) Ce este rata actualizarii? a- rata sau coeficientul de actualizare, arata nivelul de eficienta din sectorul sau domeniul de activitate al firmei. a>= ri+rd+rr ri=rata inflatiei; rd=rata dobanzii ptr credite imprumutate; rr=rata de risc investitionala. 9) Momentele de referinta ale actualizarii

m-mom adoptarii deciziei de a se investi n-mom inceperii executiei lucrarilor de investitie p-mom punerii in functiune a noului obiectiv u-mom inceperii restituirii creditelor primite v-mom scoaterii din functiune a obiectivului g-perioada de elaborare a documentatiei tehnico-economice de obtinere a avizelor si codurilor necesare viitorului obiectiv d-perioada de executie propriu-zisa f-perioada de ragaz scursa intre momentul punerii in fucntiune si momentul reinceperii restituirii creditelor D-perioada de functionare eficienta

10) Factorii de actualizare/discontare, fructificare Inceput an sf. I an sf. II an sf. III an sf. n an 1 leu 1+a (1+a) + a(1+a)=(1+a)^2 (1+a)^2 + a(1+a)^2=(1+a)^3 (1+a)^n= y --- factor de fructificare

Prezentand rationamentul invers, valoarea actuala a unui leu, obtinut in anul n= 1/(a+n)^n=x si se numaste factor de actualizare sau discontare.