Sunteți pe pagina 1din 44

-Universitatea Politehnica Bucuresti-

-Facultatea de Energetica-
REFERAT
ELECTRONICA
Student: Raicu Marian
Grupa: 2205 B
-200-
L1.Analiza asistata de calculator a circuitelor electrice
elementare
1. OBIECTUL APLICATIEI
!plicatia are ca scop "a#iliari$area cu progra#ele cuprinse in pachetul de si#ulare PSpice% varianta
&esign 'enter Evaluation (ersion)Pe circuite electrice si#ple% sunt pre$entate notiuni pentru intelegerea
"isierului de circuit si interpretarea re$ultatelor din "isierul de iesire) 'ircuitele sunt calculate cu teore#ele
*irchho""% iar re$ultatele sunt co#parate cu cele o+tinute prin calcul nu#eric cu progra#ul #ate#atic
Mat,a+ si cu cele o+tinute prin si#ulare PSpice)
2. INTRODUCERE IN PSPICE

2.1. Tematica abordata de PSpice
SP-'E . Si#ulation Progra# /ith -ntegrarated 'ircuit E#phasis este un progra# de si#ulare a
circuitelor electrice creat in ani 010 la Universitatea Ber2lei din 'ali"ornia)
Pspice e considerat 3#asa de test4 a inginerului proiectant de dispo$itive si circuite electrice si
electronice deoarece per#ite:
a) (eri"icarea unei idei de circuit% "ara a "i necesara reali$area "i$ica a circuitului5
+) Masuratori pe circuitul de test% care pe circuitul real sunt di"icile 6$go#ot electric7% inco#ode
6lipseste echipa#entul special de test7 sau nereco#anda+ile 6circuitul s-ar putea autodistruge7
c) Si#ularea unui circuit de #ai #ulte ori 6variind valorile co#ponentelor7 cu scopul de a gasi
opti#ul circuitului)
PSpice poate e"ectua ur#atoarele tipuri de anali$a de circuit: anali$a de c)c)%c)a)%regi#ului tran$itoriu%
anali$a spectrala si a distorsiunilor etc)
2.3. Etape ece!are !im"#arii !i aa#i$ei ""i circ"it

Pentru si#ularea unui circuit este necesara parcurgerea etapelor:
2.3.1. Crearea %i!ier"#"i circ"it"#"i.
Fisierul de intrare 6salvat o+ligatoriu su+ "or#a nume fisier.cir7cuprinde in"or#atii despre tipul
co#ponentelor%nodurile retelei intre care sunt conectate co#ponentele% valorile co#ponentelor si
instructiunile care deter#ina e"ectuarea unei anu#ite anali$e% includerea unei +i+lioteci de co#ponente%
speci"icarea unor conditii initiale etc)Etape:
a7 desenarea sche#ei co#plete a circuitului5
+7 #arcarea nodurilor: nodul #arcat prin ci"ra 0 e considerat de PSpice nod de re"erinta care tre+uie sa
"ie pre$ent in orice circuitPotentialul nodulului de re"erinta este $ero: (607805
c7 din "iecare nod tre+uie sa e9iste o cale de curent continuu la nodul $ero% daca o ase#enea cale de
curent nu e9ista 6nod la care sunt conectate nu#ai condensoare7%atunci se co#pletea$a sche#a cu
re$istenta de valoare "oarte #are 6:0
:2
;7 conectata intre nodul respectiv si nodul de re"erinta5
d7 "iecare nod se va conecta la cel putin doua co#ponente de circuit5
e7 nu se ad#it in sche#a +ucle in scurtcircuit 6+uclele ce contin nu#ai surse de tensiune si inductante7%
se introduce in +ucla% in serie% o re$istenta de valoare "oarte #ica)
&e #entionat ca daca se lucrea$a cu progra#ul Schematics% etapa de creare a circuitului nu #ai este
necesara% ea "iind reali$ata auto#at de progra# la co#anda Create Netlist din #eniul Analysis.
Speci"icarea tipurilor de anali$a tine sea#a%de ur#atoarea structura de scriere a "isierului de intrare:
- linie de titlu5
- optional% linii de co#entariu introduce prin #eniul <% ce apar oriunde in "isier5
- speci"icarea +i+liotecilor utili$ate5
- de"inirea para#etrilor glo+ali5
- de"inirea #etodelor utili$ate5
- lista de dispo$itive si circuite 6pot "i introduse in orice ordine75
- lista de optiuni5
- lista de tipuri de anali$a ce se doresc a "i e""ectuate5
- instructiunea )E=&% ce incheie "isierul de intrare5
DES&ASURAREA APLICATIEI

Di'i$or"# re$i!ti' de te!i"e
-n "igura 2): este pre$entata sche#a unui circuit "or#at din doua re$istente R
:
si R
2
conectate in
serie% ali#entat de la sursa de tensiune constanta notata (
s
de valoare :2 (8 divi$or re$istiv de tensiune)
Calculul marimilor electrice ale circuitului, folosind
teoremele lui Kirchoff:
! deter#ina un circuit electric8a a"la curentii prin toate
ra#urile si potentialele tuturor nodurilor) 'u a>utorul lor se pot
calcula caderile de tensiune pe di"erite co#ponente de circuit%
puterile disipate% etc)
'oncret pentru sche#a din "ig 2):% scriind teore#a --
*ircho"" pe singurul ochi e9istent de circuit% re$ulta:
:) curentul prin circuit:
:2
0% 0?
: 2 @00
Vs V
I A
R R

+
2) potentialele la noduri 6considerate caderi de
tensiune "ata de nodul de re"erinta 0 ales7:
(6:78:2(% (6278R
2
-8A(
@) caderile de tensiune pe cele doua re$istente:
(6R
:
78(6:7-(6278:2(-A(8?(
(6R
2
78(627-(6078A(-0(8A(
?) putere disipata de sursa de tensiune(s:
P8(
S
-8:2(<0%0?!80%?AB8P6R
:
R
2
786R
:
CR
2
7<-
2
8@00;<60%0?!7
2
80%?AB
Calculul acelorasi marimi electrice, folosind pachetul DESIGN CENTER EVAL:
3.1.1. -n progra#ul de editare Notepad se deschide "isierul de intrare divtens.cir:
&ivi$orul re$istiv de tensiune 5 linie de titlu
< 5 linie de co#entariu6despartitoare7
<,ista de co#ponente a circuitului 5 linie de co#anteriu 6e9plicativa7
(S : 0 :2( 5 sursa (S de :2( intre nodurile : si 0
R: : 2 :00 5 re$istenta R: de :00; intre nodurile : si 2
R2 2 0 2E2 5 re$istenta R2 de 200; intre nodurile 2 si 0
< 5 linie de co#entariu6despartitoare7
)E=& 5 instructiunea de incheiere a "isierului
3.1.2. -n progra#ul Pspice se deschide acelasi "isier de intrare% ceea ce per#ite si#ultan intrarea lui in
e9ecutie) El va crea "isierul de iesire divtens)out ce poate "i citit din Notepad.
3.1.3. Se revine in progra#ul Notepad unde se deschide "isierul de iesire divtens)out) Se copia$a re$ultatele
si#ularii din "isierul de iesire% ur#arind structura acestuia) Se co#para re$ultatele anali$ei Pspice ce cele ale
calcului #anual)
3.1.(. Se re#arca se#nul #inus al curentului -% deoarece el intra prin sursa de tensiune pe la +orna . si iese
pe la +orna C% contrar conventiei de se#n po$itiv)
Rezultatele Simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' &(.)))) % (' *.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VS -..)))!-)(
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION ..*)!-)& /A##S
3.2 Di'i$or"# re$i!ti' de c"ret
-n "ig) 2)2 este pre$entata scche#a unui circuit "or#at din doua re$istente R
:
si R
2
conectate in paralel%
ali#entat de la sursa de curent constant denu#it Is de valoare @!8 divi$or re$istiv de curent)
Ca#c"#"# "or marimi e#ectrice a#e circ"it"#"i) %o#o!id teoreme#e *irc+o%%,

Scriind teore#a - *ircho"" in singurul nod 6nodul :7 si teore#a -- *ircho""% re$ulta:
:) curentii prin re$istente:
A I
R R
R
R I I
S
2 7 6
2 :
2
: :

+

5
A R I I I
R R
R
R I I
S S
: 7 6 7 6
:
2 :
:
2 2

+

2) caderea de tensiune pe sursa de curent si re$istente:
V%I
S
' 0 V%R
&
' 0 V%R
(
' 0 V%I' 0 R
&
I
&
0 R
(
I
(
0 &12 3 (A 0 (4V
@) puterea disipata de sursa de curent I
S
:
1/ I R I R I I V I P
S S S
1 7 6 7 6
2
2 2
2
: :
+
Aa#i$a PSPICE
&ivi$orul re$istiv de curent
-S 0 : @!
R: : 0 :*
R2 : 0 2*
)DP
)&' -S :! @! :!
)PR-=E &' -6R:7 -6R27
5instructiune pentru a"isarea curentilor pe
ra#uri
)E=&
Rezultatele Simularii:
IS I%R&' I%R('
&.)))!5)) 6.667!-)& 8.888!-)&
(.)))!5)) &.888!5)) 6.667!-)&
8.)))!5)) (.)))!5)) &.)))!5))
NO! VO"#A$!
% &' ())).))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION ).))!5))
/A##S
3.3 P"tea re$i!ti'a
-n "ig)2)@ este pre$entata sche#a unui circuit "or#at din sase re$istente% ali#entate de la sursa de
tensiune constanta (
S
8punte re$istiva)
!7 Calculul unor marimi electrice ale circuitului9 folosind teoremele 4irchoff:
'ele 1 necunoscute sunt curentii prin cele 1 re$istente) Pentru deter#inare8*ircho"":
:7 in nodul 2: -
:
8 -
2
C -
@
5
27 in nodul @: -
?
8 -
2
C -
1
5
@7 in nodul ?: -
@
8 -
5
C -
1
5
?7 pe ochiul :: (
S
8 R
:
-
:
C R
2
-
2
C R
?
-
?
5
57 pe ochiul 2: 0 8 R
@
-
@
. R
2
-
2
C R
1
-
1
5
17 pe ochiul @: 0 8 R
5
-
5
. R
?
-
?
. R
1
-
1
)
!ceste re$ultate se vor con"runta cu cele din "isierul de iesire punter)out re$ultat in ur#a
si#ularii Pspise a "isierului de intrare punter)cir)
B-.ariata didactica de!cripti'a de ca#c"# a ace#ora!i marimi e#ectrice a#e circ"it"#"i) %o#o!id
pac+et"# De!i/ Ceter E'a#,
-n progra#ul Notepad se deschide "isierul de intrare c:FelectronF,2Fpunter)cir) Se citeste
progra#ul corespun$ator circuitului din "ig)2)@:
Aa#i$a PSPICE
Puntea re$istiva
(S : 0 :2(
R: : 2 50
R2 2 @ :2
R@ 2 ? 22
R? @ 0 @2
R5 ? 0 ?2
R1 ? @ 500
)DP
)&' (S ,-SE :2(
)PR-=E &' (6:%27 (62%@7 (62%?7 (6@7 (6?7 (6?%@7
)PR-=E &' -6R:7 -6R27 -6R@7 -6R?7 -6R57 -6R17
)E=&
Rezultatele simularii:
VS V%&9(' V%(98' V%(9.' V%8' V%.'
&.())!5)& (..6.!-)& 8.((8!5)) 8..&(!5)) *.:8&!5)) *.8.&!5))
VS V%.98'
&.())!5)& -&.*;6!-)&
VS I%R&' I%R(' I%R8' I%R.' I%R:'
&.())!5)& ..;(;!-)8 8.((8!-)8 &.7)6!-)8 (.*..!-)8 (.)*:!-)8
VS I%R6'
&.())!5)& -8.7;&!-).
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' &(.)))) % (' &&.7:.) % 8' *.:8)* % .' *.8.&(
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VS -..;(;!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION :.;&!-)( /A##S
(. INTREBARI SI PROBLE0E
?):)Progra#ul Si#ulus Editor se "oloseste la editarea "or#elor de unda generate de sursele de tensiune si de
curent e9tinse%iar Parts la deter#inarea se#iauto#ata a para#etrilor #odelelor co#ponentelor)
?)2)!vanta>ele Sche#atics:
-si#plitatea ur#aririi introducerii sche#ei in calculator
-nu#erotarea nodurilor e "acuta auto#at de calculator
-se poate construi ca+la>ul i#pri#at atasat sche#ei pt variantele co#ple9e
?)@Puterea disipata e $ero pe sursa de curent a divi$orului re$istiv de curent deoarece aceasta versiune de
PSpice nu per#ite sa se calcule$e puterile disipate decat pt sursele de tensiune %nu pt sursele de curent)
?)?)Este se#nul . la curentul divi$orul re$istiv de tensiune deoarece el intra prin sursa de tensiune pe la
+orna . si iese pe la +orna C%contrarconventiei de se#n po$itiv)
?)5) )&' -S :! @! :!8liste$ pt ce valori ale lui - vreau sa-l calcule$ de la :! la @! cu pas de :!
)&' -S ,-SE :! 2! @!8liste$ valorile lui - prin insiruire
)DP8scrierea in "isierul de iesire a in"or#atiilor
L2.Dioda semiconductoare

:)DB-E'EU, !P,-'!E-E-
Se studia$a caracteristicile statice ale diodei se#iconductoare%#odelarea ei in PSpice ca intrerupator de
tensiune si ale diodei Gener%deter#inarea punctului static de "unctionare al circuitului cu dioda #odelata liniar cu
teore#ele lui *irchho"")E anali$at sta+ili$atorul para#etric clasic cu caracteristicile de trans"er si de iesire-aplicatie
a diodei Gener)
2)'!R!'EER-SE-'-,E SE!E-'E
2.1.Caracteristica statica a diodei semiconductoare
'aracteristica statica a diodei 8 e9presia #ate#atica si gra"icul dependentei i
&
8i
&
6u
&
7 unde
i
&
8curentul prin dioda u
&
8caderea de tensiune la +ornele diodei
Ecuatia #ate#atica a caracteristicii statice a diodei se#iconductoare: He9p6 7 :I

s
<u
i ,I
m1#

M8coe"icient de #ultiplicare in avalansaa purtatorilor de sarcina
-
S
8curentul invers de saturatie al diodei6de ordinul n!J !7
K8sarcina electronului%K8:%1<:0
-:
H'I
#8coe"icient tehnologic%#6:527
28constanta lui Bolt$#an%28:%@@<:0
-2@
HLM*I
E8te#peratura a+soluta #edie a #ediului
Gra"icul caractersiticii statice are @ $one:
-$ona ::cadranul -%polari$are directa 6i
&
N0%u
&
N07
-$ona 2:cadranul ---%polari$are inversa6i
&
O0%u
&
O07%6i
&
--
S
7
-$ona @:cadranul ---%polari$are inversa 6i
&
O0%u
&
O07% u
&
8constant% i
&
-

teoretic)Practic se distrug prin


strapungere inversa )-n $ona @ "unctionea$a diodele Gener)
Fig)@):) Si#+olul si caracteristica statica a diodei
2.2.Modelarea PSpice a diodei semiconductoare
:)#odel de dioda ideala cu -re$istenta in conductie R
D=
80
-re$istenta in +locare R
DFF

-caderea de tensiune pe dioda in conductie (


&
80 6@)2)a)7
2)#odel cu R
D=
80% R
DFF

% (
&
80%P( 6@)2)+)7
@)#odel cu R
D=
N0% R
DFF

6re$istenta "inita in conductie7 % (


&
80%P( 6@)2)c)7
?)#odel cu R
D=
N0% R
DFF
O

6re$istenta "inita in +locare7% (


&
80%P( 6@)2)d)7
a7 +7

c7 d7
Fig)@)2)'aracteristicile statice ale unor #odele liniari$ate
@)&ESF!SUR!RE! !P,-'!E-E-
3.1. Caracteristica statica a diodei de comutatie 1N414
Fig)@)@)'ircuit pentru trasarea caractersiticii statice a diodei :=?:?A
ANALI1A PSPICE
'aracteristica statica a diodei :=?:?A
( : 0 20(
R : 2 :00
& 2 0 &:=?:?A
),-B ':FMS-ME(5@F,-BF&'@E(!,)li+
)&' ( -:0( :0( 0)2(
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
&N.&.*
IS &)).))))))!-&:
=V &))
I=V &)).))))))!-&:
RS &6
## &(.))))))!-);
C>O (.))))))!-&(
V 1 0 20V
R 1 2 100
D 2 0 D1N4148
.LIB C:\MSIMEV53\LIB\DC3EVAL.lib
.DC V -10V 10V 0.2V
.PROBE
.END
3.2.Caracteristica statica a diodei modelate liniar cu intrerupator de tensiune
Fig)@)?)'ircuit pentru trasarea caracteristicii diodei #odelate
@)2):)=otepad . &esign 'enter Eval . c:FelectronF,@Fcaractd#)cir . Dpen :
'aracteristica diodei #odelata ca intrerupator co#andat in tensiune
(S : 0 :0(
S&R 2 @ 2 @ :'E
(& @ 0 0)P(
R : 2 :*
)MD&E, :'E (SB-E'Q6RD=8:00)0 RDFF820* (D=8:#( (DFF80#( 7
)&' (S .:0( :0( 0)2(
)PRDBE
)E=&
S2"me 3 2od45-32od4--3cotro#45-32cotro#4--3mode#3
Modelul intrerupatorului S&R este denu#it -'E si este de"init in instructiunea:
0ODEL2"me32tip"# compoetei342"me parametr"362'a#oare37- in care (D= este cadere de
tensiune a co#utatorului inchis 6 dioda conduce 7% iar (DFF este caderea de tensiune a co#utatorului
deschis 6dioda este +locata7)
ANALI1A PSPICE
'aracteristica diodei
< #odelata ca intrerupator co#andat in tensiune <
(S : 0 :0(
S&R 2 @ 2 @ -'E
(& @ 0 0)P(
R : 2 :*
)MD&E, -'E (SB-E'Q 6RD=8:00)0 RDFF820* (D=8:#( (DFF80#(7
)&' (S -:0( :0( 0)2(
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:

IC#
RON &))
ROFF ().))))))!5)8
VON &.))))))!-)8
VOFF )
3.3.Caracteristica statica a unei diode !ener
Fig)@)5)'ircuit pentru trasarea caracteristicii statice a diodei Gener :=P50
c:FelectronF,@Fd$Rcaract)cir
ANALI1A PSPICE
'aracteristica diodei Gener :=P50
-S 0 :
&G : 0 &:=P50
),-B S&'@E(!,),-BS
)&' -S -5#! 5#! 0):#!
)P,DE &' (6:7
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
&:=P50
-S AA0)500000E-:A
-SR :)A5000E-0
B( ?)P
-B( )0202?5
=B( :)1A
-B(, :)55100E-0@
=B(, :?)P1
RS )25
'LD :P5)000000E-:2
(L )P5
M )55:1
EB(: -2:)2PP000E-01
3.4.Determinarea PS" al diodei modelate
Punctul static de "unctionare6PSF7 al diodei ali#entata in curent continuu8 punctul de coordonate
PSF6U
&%
-
&
7 in planul i
&
8i
&
6u
&
7
Fig)@)1)E9e#plu de calcul al PSF al diodei
-nlocuind dioda polari$ata direct cu #odelul de curent continuu%in care co#utatorul este inchis%re$istenta in
conductie este notata r
&
8:0 si caderea de tensiune pe dioda in conductie este
(
&
80%P(
'alculul PSF si al altor #ari#i electrice ale circuitului "olosind pachetul &esign 'enter Eval:
PSpice . &esign 'enter Eval . ps")cir . c:FelectronF,@Fps")cir
'alculul PSF al diodei #odelate
(S : 0 :0
R : 2 :*
r& 2 @ :0
(& @ 0 0)P
)end
3.#.Sta$ilizatorul parametric cu dioda !ener
-se +a$ea$a pe proprietatea diodei Gener de a pastra tensiunea la +orne apro9) const) in $ona @ de
strapungere inversa la variatiile tensiunii sursei de ali#entare%re$istentei de sarcina%te#peratura)
Re$istenta R s)n) re$istenta de +alast cu rol de protectie a diodei Gener la cresterea curentului prin ea)
'apacitatea sta+ili$atorului de a #entine tensiunea (
0
constanta la variatiile tensiunii de ali#entare (
:
si ale
re$istentei de sarcina R
S
e anali$ata pe gra"ice:
-caracteristica de trans"er (
0
8(
0
6(
-
7
RS8constant
-caracteristica de iesire (
0
8(
0
6-
S
7
(-8constant
Fig)@)P)Sta+ili$ator para#etric cu dioda Gener
@)5):)Erasarea caracteristicii de trans"er
c:FelectronF,@Fsta+d$Rctr)cir
ANALI1A PSPICE
'alculul PSF al diodei #odelate
(S : 0 :0
R : 2 :2
r& 2 @ :0
(& @ 0 0)P
)E=&
Rezultatele simularii:
=D&E (D,E!GE =D&E (D,E!GE =D&E (D,E!GE
6 :7 :0)0000 6 27 )P2: 6 @7 )P000
(D,E!GE SDUR'E 'URRE=ES
=!ME 'URRE=E
(S -)20AE-0@
(& )20AE-0@
EDE!, PDBER &-SS-P!E-D= A)51E-02 B!EES
Pe a9a T%Pro+e alege auto#at varia+ila (:6c)c)7)Se a"isea$a cu Erace%!dd Erace tens (627)Pe o noua a9a U
se trasea$a curentul -6&$7
Stabi#i$ator parametric c" dioda 1eer
<caracteristica de trans"er<
ANALI1A PSPICE
Sta+ili$ator para#etric cu dioda Gener
< caracteristica de trans"er <
(- : 0
R : 2 ?P0
&G 0 2 &G:0(
RS 2 0 2*
)MD&E, &G:0( & 6B(8:0( -B(85#!7
)&' (- 0( 20( 0)5(
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:

?&)V
IS &).))))))!-&:
=V &)
I=V :.))))))!-)8
<caracteristica de iesire<
ANALI1A PSPICE
Sta+ili$ator para#etric cu dioda Gener
< caracteristica de iesire <
(- : 0 20(
R : 2 ?P0
&G 0 2 &G:0(
-S 2 0
)MD&E, &G:0( & 6B(8:0( -B(85#!7
)&' -S 0#! ?0#! 0)5#!
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:

?&)V
IS &).))))))!-&:
=V &)
I=V :.))))))!-)8
Fig)@)A)Sta+ili$ator para#etric cu dioda Gener-sarcina si#ulata cu o sursa de curent
Pro+e- gra"icul (627
Plot%!dd Plot-gra"icul -6&$7
Eensiunea pe re$istenta de sarcina ra#ane constanta atata ti#p cat &G poate co#pensa variatia de curent
prin sarcina6peste20#!%-6&$77
()-=EREB!R- S- PRDB,EME
?):)&iodele se #odelea$a cu re$istente %surse etc)
?)2))PRDBE 8vi$uali$area re$ultatelor si#ularii %creea$a "isier cu e9tensia )dat
?)@)MD&E, &G:0( &6B(8:0( :B(85# !78#odelul diodei cu B( tensiunea de strapungere si -B(
curentul) )&' -S 0# ! ?0# ! 0)5# !8liste$ pt ce valori ale lui - vreau sa-l calcule$ de la0 # ! la ?0# ! cu pas
de 0)5# !)
),-B V&'@E(!,),-B V8cauta +i+lioteca diodei in directorul unde e9ista valoarea
?)?) He9p6 7 :I

s
<u
i ,I
m1#
-
&
8:<:0
-
He9p621<:0
-@
<6-:7M6:)2<:)@@<:0
-2@
<EI
?)5)#8:MR 8NR8:00
?)1) se echivalea$a cu #odelul c7
#8tg 8: 8NR8:
U
&
8(
&
CR<-
&
8:0%P(
L3.%ranzistorul $ipolar cu &onctiuni
1.OBIECTUL APLICATIEI
Se studia$a tran$istorul +ipolar cu >onctiuni 6EBL7 la"unctionarea ca a#pli"icatorW in regiunea activa
nor#ala 6R!=7 si la "unctionarea in regi# de co#utatie)
2.Caracteri!tici#e !tatice a#e TB8
Un EBL poate "i considerat un diport avand doua perechi de +orne nu#ite porturi% unul de intrare si unul
de iesire)
'aracteristicile statice repre$inta gra"icele dependentelor unui curent in "unctie de o tensiune% atunci cand
celalalt curent si cealalta tensiune sunt constante % la ali#entarea circuitului cu EBL in cureent continuu)
Eipuri de caracteristici statice:
-caracteristici statice de intrare% care repre$inta dependenta intre curentul si tensiunea de intrare i
B
8i
B
6u
BE
7X
i
'
%u
'E8constant
-caracteristici statice de trans"er% care repre$inta dependenta intre curentul de iesire si tensiunea de intrare
i
'
8i
'
6u
BE
7Xi
B
% u
'E8constant
-caracteristici statice de iesire % care repre$inta dependenta intre curentul si tensiunea de iesire i
'
8i
'
6u
'E
7Xi
B%
u
BE8constant
Mrimi de intrare iB, uBE
Mrimi de ieire iC, uCE
Caracteristica de intrare iB=iB (uBE) | iC, uCE=ct
Caracteristica de transfer iC=iC (uBE) | iB, uCE=ct
Caracteristica de ieire iC=iC (uCE) | iB, uBE=ct
2.1.Caracteri!tica !tatica de itrare
ANALI1A PSPICE
'aracteristica de intrare a tipului =P= de #odel
intern PSpice
('' @ 0 :0(
-BB 0 : :00u!
RB : 0 :000*
R' 2 @ 0)0:
YE 2 : 0 Y-=E
)MD&E, Y-=E =P=6BF82007
)&' -BB 0u! :00u! 0)5u!
)PRDBE
)E=&
Rezultatele masurarii:
@IN#
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F ())
NF &
=R &
NR &
Caracteri!tica !tatica de tra!%er
2.2 Caracteri!tica !tatica de ie!ire
ANALI1A PSPICE
'aracteristica de iesire a tipului =P= de #odel
intern PSpice
('' ? 0 :0(
-B 0 : 25u!
RB : 2 0)0:
R' ? @ 0)0:
YE @ 2 0 Y-=E
)MD&E, Y-=E =P=6BF82007
)&' ('' 0( :0( 0)05( -B 5u! 25u! 5u!
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
IN#
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F ())
NF &
=R &
NR &
(i$uali$area "a#iliei de caracteristici statice de iesire este asigurata de instructiunea )&' cu +aleiere
i#+ricate)Sinta9a instructiunii este:
.DC 9LIN: 2'ariabi#a ba#eia;3 2'a#oare iitia#a3 2'a#oare %ia#a3 2icremet3 9"rmatoarea
!peci%icatie ba#eia;:
-nstructiunea )&' din "isierul de intrare dese#nea$a e"ectuarea unei anali$e de curent continuu)
'ircuit pentru trasarea "a#iliei de caracteristici statice de
iesire a EBL

3.St"di"# TB8 i re/i"ea acti'a orma#a 4RAN-
Drice anali$a de curent alternative a eta>elor de a#pli"icare reali$ate cu EBL real se inlocuieste cu
#odelul sau de curent continuu)
!nali$a de c)c) se #ai nu#este si polari$area EBL-ului si are ca scop deter#inarea punctului static de
"unctionare care este un punct in planul caracteristicilor statice de iesire de coordonate PSF6(
'E
%-
'
7
+7
: 2
2
6 7
6 7
CC = = =
= = =! ! !
CC C C C! ! !
! A C
V R I R I I
R I I V R I
V R I V R I
I I I
+

+

' ;
+ +


+


:2 100 :0000
0% P :0000 10500
:2 250500
=
=
= C!
I I
I I
I V' ;

+:2 :0000
1000
=
I
I
+


6:2 :0000 7
0% P :0< 10500
1
:2 250500
=
=
= C!
I
I
I V
+


' ;

+


@
5
2%:0<:0
:% AA@<:0
CC
=!
V
VANALI1A PSPICE
'ircuit de polari$are pentru un tran$istor +ipolar
('' 2 0 :2(
(BE : @ 0)P(
F 2a @ (BE :00)0
Rezultatele simularii:
VCC I%RC' I%R!'
&.())!5)& &.**8!-)8 &.;)(!-)8
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' &.6:&& % (' &(.)))) % 8' .;:&& % (a' *.(88(
=r)crt) U
: :%15::
2 :2
@ 0%5::
5
5
5
@
@
?
0% P :2 :0000 @1@000
0% P :2 @5@000
:2 0% P
@% 2<:0
@5@000
:2 250500<@% 2<:0
?
:2 :0000<@% 2<:0
0% 00205@ 2% 05<:0
1000
% 002P 2% P<:0
0% 000? ?<:0
A% 2
= =
=
=
C!
C!
=
C!
I I
I
I A
V
V V
I A A
I O A A
I A a
V V

+
RB: 2 : ?P*
RB2 : 0 A)2*
R' 2 2a 2*
RE @ 0 500
)DP
)&' ('' :2( :2( :2(
)PR-=E &' -6R'7 -6RE7
)E=&
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -(.&).!-)8
V=! &.**8!-):
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION (.:(!-)(
/A##S
Calculul PSF si al altor marimi electrice ale circutului folosind teoremele 4irchhoff
Se scriu ecuaZiile *irchho"" ata[ate circuitului din "ig)?)5)+ [i ecuaZia EBL in R!=
a7 +7
Fig ?)? Modelul PSpice pentru anali$a in c)c) a EBL in cone9iune E'
a7 EBL in cone9iune E'5 +7 Modelul de c)c) a EBL din "ig) ?)?)a
(.STUDIUL TB8 IN RE<I0 DE CO0UTATIE
Fig) ?)1) &iagra#e "uncZionale pentru de"inirea para#etrilor de i#puls ai EBL \n co#utaZie
Para#etrii de i#puls sunt:
t
d
- ti#p de \nt]r$iere la cre[tere a curentului i
'
"ata de apariZia cureniului i
B
t
r
- ti#p de cre[tere a "rontului curentului de colector i
'
t
s
- ti#p de evacuare a sarcinii electrice stocate \n +a$^ la co#utarea invers^5
t
"
- ti#p de sc^dere a "rontului curentului de colector i
'
5
t
DFF
- ti#p de co#utaZie invers^ a EBL5
t
D=
- t#ip de co#utatie directa a EBL
(.2. Com"ta=ia TB8 pe !arcia re$i!ti'>
'o#utaZia EBL pe sarcina re$istiva Rs
,-B ':FMS:ME(5@F,-BFBipolar)li+
Y @ 2 0 Y2=5?2
(: : 0 PU,SE6-5 5 0 0 0 25u 50u7
R+ : 2 :00
('' ? 0 @0(
Rs @ ? ?0
)ER!= :0n :00u
)DPE-D=S -E,580 RE,ED,80)000:
)PRDBE
)E=&
?)2):) Se vi$uali$ea$^ pe acela[i ecran curenZii ?0<-B6Y7 [i -'6Y7) Se #^soar^ para#etru de i#puls
caracteri$aZi prin intervalele de ti#p t
d
% t
r
% t
D=
% t
s
% t
"
% t
DFF
de"initi \n "ig)?)1)
?)2)2) Se vi$uali$ea$^ pe ? ecrane di"erite #^ri#ile -B6Y7% -'6Y7 (6@7 (6@7<-'6Y7
Se co#par^ ca aspect cu "ig)?)A) Se #^soar^ lBM% -'M% veri"ica cu cele
o+tinute prin calcul direct% "olosind teore#ele *irchho"" pe circuitul din "ig ? 1 c]nd
EBL este saturat)
Fig) ?)P) EBL \n co#utaZie pe sarcin^ re$istiv^5
a7 circuit5 +7 e9cursia punctului "igurativ de "uncZionare
?)2)@ Se desenea$^ dreapta de sarcin^ i
'
8i
'
6u
'E
7 si se co#para cea din "ig)?)P+) Se va deduce
e9presia dreptei de sarcin^ "olosind teore#a *irchho"" circuitul din "ig)?)Pa)
Fig) ?)A) For#ele de und^ iB % i'% 'E [i P> ale EBL \n co#utaZie pe sarcin^ R
(.3. Com"ta=ia TB8 pe !arci> re$i!ti'-id"cti'a
-n condiZii reale de "uncZionare% procesul de
co#utare al tran$istorului +ipolar
de putere este deter#inat nu nu#ai de para#etrii intrinseci
de co#utatie ci [i de caracterul sarcinii) !st"el% s^
consider^# circuilul din "ig ?)a cu EBL "uncZion]nd in
co#utaZie pe sarcin^ re$istiv-inductiva 6Rs%,s7
Eraiectoria PSF in planul caiacteristicilor de ie[ire
i
'
8i
'
6u
'E
7 ale EBL intr-un process co#plet de
co#utatie6conductie-+locare [i invers7 tre+uie s^ Zin] cont
atat de puterea disipata EBL cat si pe prote>area contra
"eno#enului de strapungere
secundar "ig ?)+)
&aca RsO_,s si
tran$istorul se a"la initial in
+locare \n punctul "igurativ ! la aplicarea co#en$ii de co#utare \n conducZie se
produce saltul din ! in B% parcurg]ndu-se \n continuare cur+a de saturatie B-')
&up^ co#anda de +locare% punctul "igurativ descrie traiectoria '-&-!) \n
"uncZie de circuitul de polari$are al intr^rii% punctul & se poate a"la pe una din
caracteristicile de str^pungere pri#ar^) Pe traiectoria '-&-! se descarc^ energia
acu#ulat^ \n inductanZ^% o parte pe re$istenta de sarcin^ iar cealalt^ prin
tran$istor)
'o#utaZia tran$istorului EBP pe sarcina re$istiv-inductiv^
),-B ':FMSlME(5@F,-BFBipolar)li+
Y @ 2 0 Y2=5?2
(- : 0 PU,SE6-5 5 0 0 0 25u :00u7
R+ : 2 :00
(cc 5 0 @0(
Rs ? 5 ?0
,s @ ? 25#Q -'80)P5
)ER!= :0n 200u
)PRDBE
)DPE-0=S itl580 reltol80)000:
)E=&
Fig) ?)) 'o#utarea EBL pe sarcina re$istiv-inductiv^
a7 circuit5 +7 e9cursia punctului "igurativ de "uncZionare)
?.INTREBARI SI APLICATII
5)2) )YE @ 2 0 Y-=E8 tran$istorul Y intre nodurile @ si 2 valoare 0
)MD&E, Y-=E6BF820078#odelul de dioda npn
)&' ('' 0( 0)05( -B 5U! 25U! 5 U!
.&' H,-=I Ovaria+ila +aleia>N Ovaloare initialaN Ovaloare "inalaN Oincre#entN Hur#atoarea speci"icatie
+aleia>I
-nstructiunea )&' din "isierul de intrare dese#nea$a e"ectuarea unei anali$e de curent continuu%+aleiere a
sursei ('' cu o +ucla interna de +aleiere a curentului -B
),-B ':FMS-ME(5@F,-BFBipolar)li+ 8cauta +i+lioteca cu cu #odelul de tran$istorul +ipolar
5)@) -
E
8 -
B
C-
'
-
'
8 -
E
C-
'B0
8N-
B
8H-
'6:- 7
--
'B0
IM 80):!
8 M6:C 7
8 M6:C 7
L4.Ampli'icatorul operational. Aplicatii elementare
1. OBIECTUL APLICATIEI
=otiunea de a#pli"icator operational 6!D7 si se desciu #odelele echivalente de !D ideal si !D real) Se
enu#era para#etrii speci"ici !D real)
2. INTRODUCERE TEORETICA
efinitie9 modele echivalente si parametrii ai AO
!#pli"icator operational este un a#pli"icator de c)c)cu per"or#ante deose+ite: a#pli"icare proprie in
+ucla deschisa a "oarte #are% re$istenta de intrare R
i
#are si re$istenta de iesire R
D
#ica)Se apropie de
notiunea de a#pli"icator ideal de tensiune% repre$entat de !D ideal care are a-N

%R
i
-N

si R
o
-N 0)
!D este reali$at industrial su+ "or#a unui circuit integrat #onolitic) -n "ig) 5):) este repre$entat si#+olul
!D 6"ig 5):)a 7 #odel de !D ce tine cont de a#pli"icarea in +ucla deschisa a "inita6 "ig) 5):)+7 si un #odel
in care a9 R
i
si R
o
sunt "inite6"ig 5):)c7) -n "igura 5):)a) se "olosesc ur#atoarele notatii speci"ice !D: U
C
-
potentialul +ornei po$itive6neinversoare7 !D:U
-
- potentialul +ornei negative6inversoare7 U
`
8U
C
-U
-
-
tensiunea de intrare di"erentiala% U
o
tensiunea de iesire% -
C
p
. curentul de intrare6polari$are7 al +ornei
neinversoare% -
-

p
. curentul de intrare6polari$are7 +ornei inversoare% E
C
si E
-
- tensiuni de ali#entare
di"erentiale ale !D) Fig) 5):)+ per#ite scrierea relatiei de legatura intre tensiunea di"erentiala de intrare si
tensiunea de iesire: U
0
8 a6U
C
-U
-
78aU
`
)
Co%i/"ratia de AO ei'er!or
-n "ig 5)2) se propune o con"iguratie de !D ideal neinversor:
"i(. #.2. Con'i(uratia de Ao ideal nein)ersor
(
C
8(
-
(
C
8(6278(
i
(
-
8(6-78R
-
<-
(
0
86R
R
CR
-
7-
Eli#inand curentul - din siste#ul de ecuatii re$ulta :
- tensiunea de iesire : 0
6: 7
R
i
I
R
V V
R
+

- a#pli"icarea in tensiune:
Pe +a$a "igurii 5)2 se poate >usti"ica denu#irea de aneinversoare4 a acestei con"iguratii% anu#e
tensiunea de intrare (
i
se aplica pe +orna neinversoare a !D% iar polaritatea 6se#nul7 tensiunii de iesire (
o
este aceeasi 6neinversata7 "ata de polaritatea tensiunii de intrare (
i
)
ANAL*!A PSP*C+
0
:
R
u
i I
V R
A
V R
+
'on"iguratia de !D neinversor
(- 2 0 0):(
E @ 0 2 : 2E5 5!D are \ntre nodurile @ si 0% \ntre nodurile 2 si : si a820000
R- 0 : :0*
RR : @ :00*
R-= : 2 :G 5!D are re$istenta interna R-=8:G plasata intre nodurile : si 2
)DP 5instructiune de calcul a punctului de "unctionare \n c)c)
)EF (6@7 (- 5instructiune de calcul a "unctiei de trans"er 6EF8Erans"er Function7
)E=&
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' .&))) % (' .&))) % 8' &.);;;
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI -:.:))!-&:
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION :.:)!-&6 /A##S
VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! &.&))!5))
I -SO+RC! -;.;;;!-)6
Co%i/"ratia de AO repetor de te!i"e
-n "ig 5)@) se propune o con"iguratie de !D ideal
repetor de tensiune
!ceasta con"iguratie se o+tine din
con"iguratia de !D ideal neinversor 65)27 daca
se renunta la re$istenta R
-
6teoretic% R
-
tinde la
in"init7si la re$istenta R
R
6teoretic R
R
tinde la 07)
Se aplica relatii speci"ice !D ideal si
teore#ele *irchho"":
(
C
8(
-
(
C
8(6278(
i
(
-
8(6:78(6@78(
0
&in siste#ul de ecuatii re$ulta: . tensiunea de iesire (
0
8(
i
- a#pli"icarea in tensiune
0
:
u
i
V
A
V

Pe +a$a "ig 5)@ pute# >usti"ica denu#irea de repetoare de tensiune a acestei con"iguratii% anu#e
tensiunea de iesire (
0
este egala 6repeta7tensiunea de intrare (
i
)
ANAL*!A PSP*C+
'on"iguratia de !D repetor de tensiune
(- 2 0 :(
E : 0 2 : 2E5
R-= : 2 :G
)DP
)EF (6:7 (-
)E=&
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' &.)))) % (' &.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI -:.)))!-&:
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION :.))!-&:
/A##S

VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! &.)))!5))
I-SO+RC! :.)))!-&:
Con'i(uratia de A, in)ersor
-n "igura 5)? se propune o con"iguratie de !D inversor)
Se aplica relatiile speci"ice !D ideal si teore#ele lui *irchho"":
(
C
8(
-
(
C
80
(
-
8(6278(
i
-R
i
<-
(
0
8(
i
-6R
R
CR
-
7-
Eli#inand curentul - din siste#ul ed ecuatii re$ulta:
- tensiunea de iesire : 0
R
i
I
R
V V
R

- a#pli"icarea in tensiune:
0 R
u
i I
V R
A
V R


Pe +a$a "ig 5)? si arelatiilor de #ai sus pute# >usti"ica denu#irea de inversoare a acestei con"iguratii%
anu#e tensiunea de intrare (
i
se aplia pe +orna inversoare a !D iar polaritatea 6se#nul7 tensiunii de iesire
(
0
este opusa 6inversata7 "ata de polaritatea tensiunii de intrare (
i
)
ANAL*!A PSP*C+
'on"iguratia de !D inversor
(- : 0 0):(
E @ 0 0 2 2E5
R- : 2 :0*
RR 2 @ :00*
R-= 2 @ :G
)DP
)EF (6@7 (-
)E=&
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' .&))) % (' ..;;;!-)6 % 8' -.;;;*
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI -&.)))!-):
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION &.))!-)6 /A##S
VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! -;.;;*!-)&
I-SO+RC! &.)))!-):
Con'i(uratia de A, in)ersor de polaritate
!ceasta con"iguratie este un ca$ particular al con"iguratiei de !D inversor% anu#e ca$ul din "ig) 5)?) in
care se aleg cele doua re$istente egale% anu#e R
-
8R
R
) !tunci siste#ul de ecuatii re$ulta:
- tensiunea de iesire : 0
R
i i
I
R
V V V
R

- a#pli"icarea in tensiune :
0
:
R
u
i I
V R
A
V R

Pe +a$a "igurii particulari$ate 6R
-
8R
R
7 si a relatilor de #ai sus pute# >usti"icca denu#irea de inversoare
de polaritate a acestei con"iguratii% anu#e tensiunea de intrare (
i
se aplica pe +orna inversoare a !D% iar
tensiunea de iesire (
0
are aceeasi valoare in #odul cu tensiunea de intrare (
i
% dar este de se#n contrar
acesteia6are polaritatea inversata7)
ANAL*!A PSP*C+
'on"iguratia de !D inversor de polaritate
(- : 0 0):(
E @ 0 0 2 2E5
R- : 2 :0*
RR 2 @ :0*
R-= 2 @ :G
)DP
)EF (6@7 (-
)E=&
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' .&))) % (' :)).)!-); % 8' -.&)))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI -&.)))!-):
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION &.))!-)6
/A##S
VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! -&.)))!-)&
I-SO+RC! &.)))!-):
Co%i/"ratia de AO !"mator
Fig 5)5 propune o con"iguratie de !D su#ator de tensiune a carui tensiune de iesire (
0
este su#a
ponderata cu se#n schi#+at a tensiunilor (
i
% (
i2
% (
i@
Se aplica relatiile speci"ice !D ideal si teore#ele *irchho"":
(
C
8(
-
(
C
8(62780
(
-
8(6:78(
i:
-R
:
-
:
8 (
i2
-R
2
-
2
8 (
i@
-R
@
-
@
- 8 -
:
C-
2
C-
@
(
0
8 -R
R
<-
Eli#inand curentii din siste#ul de ecuatii de #ai sus re$ulta e9presia tensiunii de iesire:
Co%i/"ratia de AO di%eretia#
-n "ig 5)1 se propune o con"iguratie de !D ideal di"erential de tensiune a carui tensiune de iesire (
0
este
ponderea di"erentei tensiunilor de intrare (
i:
si (
i2
Se aplica relatiile speci"ice !D ideal si teore#ele lui *irchho"":
(
C
8(
-
(
C
8(6@78 (
i2
-R
S
-
2
(
-
8(6278(
i:
-R
:
-
:
(
i
8(
0
C6R
R
CR
-
7-
:
Eli#inand curentii din siste#ul de ecuatii si alegand R
-
MR
R
8R
S
MR
P%
re$ulta e9presia tensiunii de iesire
(
0
a di"erentei tensiunilor de intrare: 0 : 2
6 7
R
i i
I
R
V V V
R

: 2 @
0
: 2 @
i i i
R
V V V
V R
R R R
_
+ +

,
ANAL*!A PSP*C+
'on"iguratie de !D di"erential
(: ? 0 0)5(
(2 : 0 0)2(
E 5 0 @ 2 2E5
R- : 2 :0*
RR 2 5 :00*
R-= 2 @ :G
RS ? @ 2)22
RP @ 0 222
)DP
)E=&
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' .())) % (' ..:.: % 8' ..:.:
% .' .:))) % :' (.;;;*
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
V& -(.)66!-):
V( (.:.:!-):
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION :.(.!-)6
/A##S
VO"#A$!-CON#RO""! VO"#A$! SO+RC!S
NA,! !
V-SO+RC! 8.)))!5))
I-SO+RC! -(.:.:!-):
Co%i/"ratia de AO deri'ator
-n "ig) 5)P) se propune o con"iguratie de !D ideal derivator de tensiune a carui tensiune de iesire v
o
6t7
este derivata cu se#n schi#+at a tensiunii de intrare v
i
6t7)
Se aplica relatiile
speci"ice !D ideal si
teore#ele lui
*irchho"":
v
C
8 v
-
v
C
80
v
-
8(6278 v
i
6t7-
v
'
6t7
v
0
6t7 8 -R
R
<i6t7
:
6 7
6 7
C
dv t
i t C
dt

Eli#inand
curentul (
i
din siste#ul de ecuatii de #ai sus re$ulta e9presia tensiunii de iesire v
0
6t7 ca derivata ponderata
cu se#n schi#+at a tensiunii de intrare v
i
6t7:
0 :
6 7
6 7
i
R
dv t
v t R C
dtANAL*!A PSP*C+
'on"iguratie de !D derivator
(- : 0 PU,SE60( :( 0 :us :us 0)5#s :#s7
'- : 2 510pF
R-= 0 2 :0M
RR 2 @ :002
E @ 0 0 2 :E5
)ER!= 0):us 2#s 0us 0):us
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8' ).))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI ).)))!5))
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION ).))!5)) /A##S
Co%i/"ratia de AO ite/rator
-n "ig 5)A se propune o con"iguratie de !D ideal integrator de tensiune a carui tensiune de iesire
v
0
6t7este integrala ponderata si cu se#n schi#+at a tensiunii de intrare v
i
6t7)
Se aplica relatiile speci"ice !D ideal si teore#ele lui *irchho"":
v
C
8 v
-
v
C
80
v
-
8(6278 v
i
6t7- R
:
<i6t7
v
0
6t78 -v
'
6t7
6 7
6 7
C
R
dv t
i t C
dt

Eli#inand curentul i6t7 din siste#ul de ecuatii% re$ulta e9presia tensiunii de iesire v
0
6t7 ca integrala
ponderata cu se#n schi#+at a tensiunii de intrare v
i
6t7:
:
0
0
:
6 7 6 7
i
I R
v t v t dt
R C

ANAL*!A PSP*C+
'on"iguratie de !D integrator
(- : 0 PU,SE60( :( 0 :us :us 0)5#s
:#s7
R- : 2 :02
'R 2 @ @@nF
R-= 0 2 :0M
E @ 0 0 2 :E5
)ER!= 0):us 2#s 0us 0):us
)PRDBE
Rezultatele simularii:
NO! VO"#A$! NO! VO"#A$! NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8' ).))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VI ).)))!5))
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION ).))!5))
/A##S
)E=&
L#.Circuite lo(ice com$inationale elementare
1.OBIECTUL APLICATIEI
Fa#iliari$area cu portile logice =U%S-%S!U%S--=U% S!U-=U% si S!U-ET',US-( % care "ac parte
din clasa circuitelor logice co#+inationale)Se pre$inta teoretic principiile si legile alge+rei +ooleene%
si#+olurile portilor logice%"unctiile logice pe care acestea le reali$ea$a si ta+elele de adevar
corespun$atoare)
2. INTRODUCERE TEORETICA
'ircuitele logice sunt circuite electronice care operea$a cu se#nale logice 6digitale7 care nu pot lua decat
doua valori 6niveluri7 logice:
nivelul loBic ): se#ni"ica%de e9e#plu%lipsa se#nalului 0(5
nivelul loBic &: se#ni"ica%de e9e#plu%pre$enta se#nalului 5()
&e aceea% "or#a de unda a se#nalelor logice este intotdeauna dreptunghiulara)-n "ig)P):) succesiunea de
valori logice ale tensiunii (6:7
este :0:0:)

"ig)P): E9e#plu de se#nal logic
&enu#irea
portii logice Si#+olul portii logice
Functia
+ooleana
i#ple#entata
de poarta
Ea+ela de adevar a
"unctiei logice
=U
Functia negatie:
7 : 6 77 : 6 6
:
V V f
S-
Functia
con>unctie:
7 2 6 7 : 6
7 2 6 7% : 6 6
2
V V
V V f

S!U
Functia
dis>unctie:
7 2 6 7 : 6
77 2 7% : 6 6
@
V V
V V f
+

S--=U
Functia
con>unctie
negata:
7 2 6 7 : 6
7 2 6 7 : 6
77 2 6 7% : 6 6
?
V V
V V
V V f
+

S!U-=U
Functia
dis>unctie
negata:
7 2 6 7 : 6
7 2 6 7 : 6
77 2 6 7% : 6 6
5
V V
V V
V V f

+

S!U-
ET',US-(
Functia
echivalenta
logica negata:
7 2 6 7 : 6
7 2 6 7 : 6
77 2 6 7% : 6 6
1
V V
V V
V V f
+
+

Mentiona# ca in de"inirea "unctiilor logice con>unctie negata si dis>unctie negata sau "olosit si legile lui
Morgan:
7 2 6 7 : 6 7 2 6 7 : 6
7 2 6 7 : 6 7 2 6 7 : 6
V V V V
V V V V
+
+
Ele "ac parte din legile si principiile calcululi propo$itional din alge+ra +ooleana si anu#e:
:),egea de ide#potenta:
5 )))))
)))))
A A A A
A A A A
+ + +

2),egea de co#utativitate:
5 A = = A
A = = A
+ +

@),egile de asocoativitate:
5 7 6 7 6
7 6 7 6
C = A C = A
C = A C = A
+ + + +

?),egile de a+sor+tie:
5
7 6
A = A A
A = A A
+
+
5),egile de distri+utivitate:
7 6 7 6
7 6
C A = A C = A
C A = A C = A
+ + +
+ +
1),egile lui : si 0:
A A A
A A A
+
+
0 % 0 0
: : % :
P)Principiul tertului e9clus:
5 : +A A
A)Principiul contradictiei:
5 0 A A
)Principiul du+lei negatii: 5 A A
:0),egile lui Morgan:
% = A = A
= A = A
+
+

unde ! si B sunt propo$itii care pot lua valorile de adevar : 6propo$itie adevarata7 sau 0 6propo$itie "alsa7)
3.ANALI1A SPICE
Poarta #o/ica NU de tip @(A(
Un circuit care cuprinde o singura poarta =U)Se#nalul (6:7 de la intrarea circuitului este un tren de
i#pulsuri care utili$ea$a optiunea PB, a sursei independente de tensiune)
"ig)P)2) 'ircuit pentru si#ularea portii logice =U
ANALI1A PSPICE
Poarta =U P?0?
('' @ 0 5(
T : 2 P?0?
),-B &'@E(!,),-B
( : 0 PB,60s 0( :)5s 0(
:)500:s 5( :)Ps 5( :)P00:s
C 0( @)5s 0( @)500:s 5( ?)5s
5( ?)500:s 0( 5s 0(7
R @ 2 :00*
)ER!= 0)0:#s 5s
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' 8.:)(* % 8'
:.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -&..;7!-):
V &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -*.:8.!-)8
CDI$IFP/R.V$N -&.)88!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
..(7!-)( /A##S
Functia negatie: 7 : 6 77 : 6 6
:
V V f
.41- %1
A 1
1 A
Poarta #o/ica SI
7 2 6 7 : 6 7 2 6 7 : 6 7 5 6 V V V V V +
"ig)P)? 'ircuit echivalent pentru si#ularea portii logice S-
ANALI1A PSPICE
Poarta S-
('' 1 0 5(
T: : @ P?0?
T2 2 ? P?0?
T@ @ ? 5 P?02
),-B &'@E(!,),-B
(: : 0 PB,60s 0( 0):#s 5v :s 5(
:)000:s 0( 2s 0(
C 2)000:s 5( @s 5( @)000:s 0( ?s 0(
?)000: 5( 5s 5(7
(2 2 0 PB,60s 0( :)5s 0( :)500:s 5(
:)Ps 5( :)P00:s
C 0( @)5s 0( @)500:s 5( ?)5s 5(
?)500:s 0( 5s 0(7
R: 1 @ :00*
R2 1 ? :00*
R@ 1 5 :00*
)ER!= 0)0:#s 5s
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8'
8.:))) % .' 8.:)))
% :' .);)8 % 6' :.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -7.;&)!-):
V& &.).8!-)8
V( &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -8.&)7!-)(
CDI$IFP/R.V$N -(.)&(!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
&.:6!-)& /A##S
Poarta #o/ica SAU
7 2 6 7 : 6 7 2 6 7 : 6 7 ? 6 V V v V V + +
"ig)P)? 'ircuit echivalent pentru si#ularea portii logice S!U
ANALI1A PSPICE
Poarta S!U
('' 5 0 5(
T: : 2 @ P?02
T2 @ ? P?0?
),-B &'@E(!,),-B
(: : 0 PB,60s 0( 0):#s 5v :s 5(
:)000:s 0( 2s 0(
C 2)000:s 5( @s 5( @)000:s 0( ?s 0(
?)000: 5( 5s 5(7
(2 2 0 PB,60s 0( :)5s 0( :)500:s 5(
:)Ps 5( :)P00:s
C 0( @)5s 0( @)500:s 5( ?)5s 5(
?)500:s 0( 5s 0(7
R: 5 @ :00*
R2 5 ? :00*
)ER!= 0)0:#s 5s
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8'
8.:))) % .' .);)8
% :' :.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -6..&)!-):
V& &.).8!-)8
V( &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -(.(*;!-)(
CDI$IFP/R.V$N -(.)(7!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
&.&:!-)& /A##S
Poarta logica S--=U
7 2 6 7 : 6 7 2 6 7 : 6 7 1 6 V V V V V +
"ig)P)5) 'ircuit echivalent pentru si#ularea portii logice S--=U
ANALI1A PSPICE
Poarta S--=U
('' P 0 5(
T: : @ P?0?
T2 2 ? P?0?
T@ @ ? 5 P?02
T? 5 1 P?0?
),-B &'@E(!,),-B
(: : 0 PB,60s 0( 0):#s 5v :s 5(
:)000:s 0( 2s 0(
C 2)000:s 5( @s 5( @)000:s 0( ?s 0(
?)000: 5( 5s 5(7
(2 2 0 PB,60s 0( :)5s 0( :)500:s 5(
:)Ps 5( :)P00:s
C 0( @)5s 0( @)500:s 5( ?)5s 5(
?)500:s 0( 5s 0(7
R P 1 :00*
)ER!= 0)0:#s 5s
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 6'
8.:)(* % 7' :.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -&..;7!-):
V& &.).8!-)8
V( &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -;.:77!-)8
CDI$IFP/R.V$N -(.)76!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
..*)!-)( /A##S
Poarta #o/ica SAU-NU
"ig)P)1)'ircuit pentru si#ularea portii logice S!U-=U
ANALI1A PSPICE
Poarta S!U-=U P?02
),-B &'@E(!,),-B
('' ? 0 5(
R ? @ :00*
T : 2 @ P?02
(: : 0 PB,60s 0( 0):#s 5v :s 5(
:)000:s 0( 2s 0(
C 2)000:s 5( @s 5( @)000:s 0( ?s 0(
?)000: 5( 5s 5(7
(2 2 0 PB,60s 0( :)5s 0( :)500:s 5(
:)Ps 5( :)P00:s
C 0( @)5s 0( @)500:s 5( ?)5s 5(
?)500:s 0( 5s 0(7
)ER!= 0)0:#s 5s
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simulari:
iode ,O!" PARA,!#!RS
7.C",P 7.
IS &.))))))!-&: &)).))))))!-&*
RS ( (:
C>O (.))))))!-&( (.))))))!-&(
=># ,O!" PARA,!#!RS
@7.
NPN
IS &)).))))))!-&*
=F .;
NF &
IS! &)).))))))!-&*
=R .)8
NR &
ISC .)).))))))!-&*
R= :)
R=, :)
RC ()
C>! &.))))))!-&(
V>! .;
,>! .:
C>C :)).))))))!-&:
V>C .*
C>S 8.))))))!-&(
V>S .7
,>S .88
#F ()).))))))!-&(
#R &).))))))!-);
NO! VO"#A$! NO!
VO"#A$! NO! VO"#A$!
NO! VO"#A$!
% &' ).)))) % (' ).)))) % 8'
8.:)(* % .' :.))))
VO"#A$! SO+RC! C+RR!N#S
NA,! C+RR!N#
VCC -&..;7!-):
V& &.).8!-)8
V( &.).8!-)8
CDI$IFP/R.VP/R -;.:77!-)8
CDI$IFP/R.V$N -(.)76!-)8
#O#A" PO/!R ISSIPA#ION
..*)!-)( /A##S

L-.Redresoare
1.OBIECTUL APLICATIEI
Studiul redresoarelor #ono"a$ate%+i"a$ate si tri"a$ate neco#andate% se#ico#andate si co#andate%cu
sau "ara "iltru de nete$ire a tensiunii siMsau curentului redresat)Si#ularea PSpice are ca scop vi$uali$area
"or#elor de unda si anali$a co#parativa a valorilor #edii ale tensiunilor redresate ale redresoarelor si#ilare
neco#andate% se#ico#andate si co#andate% precu# si anali$a redresorului tri"a$at neco#andat)
2.INTRODUCERE TEORETICA
Redresoarele sunt convertoare energetice c)a)-c)c) care au rolul de a trans"or#a o tensiune alternativa
sinusoidala intr-o tensiune cu o co#ponenta continua 6valoare #edie7 se#ni"icativa)
Prezentarea sc.emelor studiate
-n "ig):0): sunt pre$entate di"erite sche#e de redresoare #ono"a$ate 6ali#entate de la o singura sursa de
tensiune alternativa sinusoidala7% #onoalternanta 6redresea$a doar alternanta po$itiva a tensiunii de
ali#entare sinusoidala7% neco#andate 6reali$ate e9clusiv cu diode7% cu sarcina re$istiva R)
Filtrele de nete$ire sunt "iltre de tip trece->os%scopul lor "iind acela de a retine doar co#ponenta
continua)!st"el%+o+ina , #ontata in serie cu sarcina "iltrea$a curentul redresat
R
i
%iar condensatorul '
#ontat in paralel cu sarcina "iltrea$a tensiunea redresata
R
u
)Filtrele in b si

sunt "iltre co#+inate ,'%


care "iltrea$a si#ultan #ari#ile electrice
R R
i u %
)
-n "ig):0)2 sunt pre$entate di"erite sche#e de redresoare +i"a$ate 6ali#entate de la doua surse de tensiune
alternativa sinusoidala% in anti"a$a7 neco#andate%cu sarcina re$istiva R%cu sau "ara "iltre , siMsau ')
-n "ig):0)@ sunt pre$entate sche#e de redresoare #ono"a$ate si +i"a$ate% co#andate 6reali$ate e9clusiv cu
tiristoare7 si se#ico#andate 6reali$ate din diode si tiristoare% in nu#ar egal%cu sarcina re$istiva R si "ara
"iltre)
"ig):0): Sche#e de redresoare #ono"a$ate neco#andate cu sarcina re$istiva R
a7 "ara "iltre de nete$ire5 +7 cu "iltru ,5 c7 cu "iltru '5 d7cu "iltru in b5
e7 cu "iltru in

"ig):0)2 Sche#e de redresare +i"a$ate cu sarcina re$istiva R


a7 "ara "iltre de nete$ire5 +7cu "iltru ,5 c7 cu "iltru '
"ig):0)@ Sche#e de redresoare #ono"a$ate si +i"a$ate
a7 #ono"a$at co#andat5 +7+i"a$at co#andat5 c7+i"a$at se#ico#andat
"ig):0)?) Sche#e de redresoare tri"a$ate cu punct #edian
a7 varianta neco#andata5 +7 varianta co#andata5
(.2.1 Aa#i$a redre!or"#"i moo%a$at ecomadat c" !arcia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE
Redresor #ono"a$at #onoalternanta
Rezultatele simularii:
FDUR-ER 'DMPD=E=ES DF
neco#andat cu sarcina re$istiva R
(S : 0 S-=60( :0 ( 50 Q$7
& : 2 &-=E
R 2 0 :2
)MD&E, &-=E & 5 dioda #odelata &-=E
se gaseste u+ +i+lioteca PSpice
)ER!= 0):#s ?0#s 0#s 5anali$a in ti#p in
regi# tran$itoriu
)FDUR 50Q$ (627 (6:7
)PRDBE
)E=&
ER!=S-E=E RESPD=SE (627
&' 'DMPD=E=E 8 2)A?@21@EC00
Q!RMD=-' FREYUE='U FDUR-ER
=DRM!,-GE& PQ!SE =DRM!,-GE&
=D 6QG7 'DMP
'DMP 6&EG7 PQ!SE 6&EG7
: 5)000EC0: ?)552EC00
:)000EC00 ?)P1E-0? 0)000EC00
2 :)000EC02 2)0?EC00
?)10:E-0: -)000EC0: -)000EC0:
@ :)500EC02 :)@E-0:
@)0P?E-02 :)A00EC02 :)A00EC02
(.2.2 Aa#i$a redre!or"#"i moo%a$at ecomadat c" !arcia re$i!ti'a !i %i#tr" C
ANALI1A PSPICE
Redresor #ono"a$at #onoalternanta
neco#andat cu sarcina R si "iltru '
(S : 0 S-=60( :0( 50Q$7
& : 2 &-=E
R 2 0 :*
' 2 0 25uF
)MD&E, &-=E &
)ER!= 0):#s :00#s 0#s 0)05#s
)FDUR 50Q$ (627
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
FDUR-ER 'DMPD=E=ES DF
ER!=S-E=E RESPD=SE (627
&' 'DMPD=E=E 8 1)P?1@5EC00
Q!RMD=-' FREYUE='U FDUR-ER
=DRM!,-GE& PQ!SE =DRM!,-GE&
=D 6QG7 'DMP
'DM 6&EG7 PQ!SE 6&EG7
: 5)000EC0: :)1EC00 :)000EC00
-?)APAEC0: 0)000EC00
2 :)000EC02 P)1??E-0: ?)500E-0:
-:)0PAEC02 -:)022EC0:
@ :)500EC02 ?)2:5E-0: 2)?A2E-0:
-:)12EC02 -:)152EC0:
(.2.3 Aa#i$a redre!or"#"i bi%a$at ecomadat c" !arcia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE
Redresor +i"a$at +ialternancd
neco#andat cu sarcina R
(: : 0 S-=60( :0( 50Q$7
(2 0 @ S-=60( :0( 50Q$7
&: : 2 &-=E
&2 @ 2 &-=E
R 2 0 :*
)MD&E, &-=E &
)FDUR 50Q$ (627
)ER!= 0):#s ?0#s 0#s 0)05#s
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
FDUR-ER 'DMPD=E=ES DF
ER!=S-E=E RESPD=SE (627
&' 'DMPD=E=E 8 5)1A152PEC00
Q!RMD=-' FREYUE='U FDUR-ER
=DRM!,-GE& PQ!SE =DRM!,-GE&
=D 6QG7 'DMP
'DMP 6&EG7 PQ!SE 6&EG7
: 5)000EC0: @)@@PE-0A
:)000EC00 -2)05EC0: 0)000EC00
2 :)000EC02 ?):AEC00
:)255EC0A -)000EC0: -@):AEC0:
@ :)500EC02 ?)A5AE-0A
:)?51EC00 -2)252EC0: 1)?1?EC0:
(.2.( Aa#i$a redre!or"#"i ecomadat c" !arcia re$i!ti'a !i %i#tr" C
ANALI1A PSPICE
Redresor +i"a$at +ialternanta cu sarcina
R si "iltru '
Rezultatele simularii:
FDUR-ER 'DMPD=E=ES DF
ER!=S-E=E RESPD=SE (627
(: : 0 S-=60( :0( 50Q$7
(2 0 @ S-=60( :0( 50Q$7
&: : 2 &-=E
&2 @ 2 &-=E
R 2 0 :*
' 2 0 25uF
)MD&E, &-=E &
)FDUR 50Q$ (627 -6R7
)ER!= 0):#s ?0#s 0#s 0)05#s
)PRDBE
)E=&
&' 'DMPD=E=E 8 A):1@PA:EC00
Q!RMD=-' FREYUE='U FDUR-ER
=DRM!,-GE& PQ!SE =DRM!,-GE&
=D 6QG7 'DMP
'DMP 6&EG7 PQ!SE 6&EG7
: 5)000EC0: 2)@?:E-0A :)000EC00
-P)PP:EC0: 0)000EC00
2 :)000EC02 )5?@E-0: ?)0PPEC0P
-:)2AEC02 2)150EC0:
@ :)500EC02 5)55@E-0A 2)@P2EC00
-:)015EC02 :)211EC02
(.2.? ANALI1A REDRESORULUI 0ONO&A1AT CO0ANDAT CU SARCINA RE1ISTI.A
4T62Am!-
ANALI1A PSPICE
Redresor #ono"a$at #onoalternanta
co#andat cu sarcina R
),-B &'@E(!,),-B
(S : 0 S-=60( 20( 50QG7
(' ? 2 PU,SE60( 5( 2)5#s 0):#s
0):#s :#s :0#s7
R' @ ? :00
T : @ 2 2=:55
R 2 0 :00
)ER!= 0):#s ?0#s 0#s 0)05#s
)FDUR 50Q$ (627
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
FDUR-ER 'DMPD=E=ES DF
ER!=S-E=E RESPD=SE (627
&' 'DMPD=E=E 8 5):1@000EC00
Q!RMD=-' FREYUE='U FDUR-ER
=DRM!,-GE& PQ!SE =DRM!,-GE&
=D QG 'DMP
'DMP 6&EG7 PQ!SE 6&EG7
: 5)000EC0: A)A2EC00
:)000EC00 -)A:0EC00 0)000EC00
2 :)000EC02 5)222EC00
5):5E-0: -:)01?EC02 -A)1PPEC0:
@ :)500EC02 :)1?EC00
:)A1AE-0: :)P1PEC02 2)012EC02
(.2.B Aa#i$a redre!or"#"i bi%a$at comadat c" !arcia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE
Redresor +i"a$at +ialternancd co#andat cu sarcina
R
),-B &'@E(!,),-B
(: : 0 S-=60( 20( 50Q$7
(2 0 @ S-=60( 20( 50Q$7
T: : ? 2 2=:55
T2 @ 5 2 2=:55
R 2 0 :00
R: ? 1 :00
R2 5 1 :00
(' 1 2 PU,SE60( 5( 2)5#s 0):#s 0):#s :#s :0#s7
)ER!= 0):#s ?0#s 0#s 0)05#s
)FDUR 50Q$ (627
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
FDUR-ER 'DMPD=E=ES DF
ER!=S-E=E RESPD=SE (627
&' 'DMPD=E=E 8 :)0@2A@0EC0:
Q!RMD=-' FREYUE='U FDUR-ER
=DRM!,-GE& PQ!SE =DRM!,-GE&
=D 6QG7 'DMP
'DMP 6&EG7 PQ!SE 6&EG7
: 5)000EC0: 1)P1E-01
:)000EC00 ?)10PEC0: 0)000EC00
2 :)000EC02 :)0?5EC0:
:)5?@EC01 -:)01?EC02 -:)A5EC02
@ :)500EC02 @)?0E-01
5):55E-0: -1)0PEC0: -2)0P@EC02
(.2.@ Aa#i$a redre!or"#"i bi%a$at !emicomadat c" !arcia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE
Redresor +i"a$at +ialternanta
se#ico#andat cu sarcina R
Rezultatele simularii:
FDUR-ER 'DMPD=E=ES DF
ER!=S-E=E RESPD=SE (627
),-B &'@E(!,),-B
(: : 0 S-=60( 20( 50Q$7
(2 0 @ S-=60( 20( 50Q$7
T : ? 2 2=:55
& @ 2 &-=E
R 2 0 :00
R' ? 5 :00
(' 5 2 PU,SE60( 5( 2)5#s 0):#s
0):#s :#s 20#s7
)MD&E, &-=E &
)ER!= 0):#s ?0#s 0#s 0)05#s
)FDUR 50Q$ (627
)PRDBE
&' 'DMPD=E=E 8 :)::?A??EC0:
Q!RMD=-' FREYUE='U FDUR-ER
=DRM!,-GE& PQ!SE =DRM!,-GE&
=D 6QG7 'DMP
'DMP 6&EG7 PQ!SE 6&EG7
: 5)000EC0: :)P01EC00
:)000EC00 -:):A:EC02 0)000EC00
2 :)000EC02 )@50EC00
5)?A:EC00 -)0PEC0: :)@P2EC02
@ :)500EC02 :)?2EC00
A)P?5E-0: :)P1?EC02 5)@0AEC02

(.2.C Aa#i$a redre!or"#"i tri%a$at ecomadat c" ra!cia re$i!ti'a
ANALI1A PSPICE
Redresor tri"a$at neco#andat cu punct
#edian si sarcina R
(: R 0 S-=60( :0( 50Q$7
(2 S 0 S-=60( :0( 50Q$ 0s 0)0 :20)07
(@ E 0 S-=60( :0( 50Q$ 0s 0)0 -:20)07
&: R : &-=E
&2 S : &-=E
&@ E : &-=E
R : 0 :*
)MD&E, &-=E &
)ER!= 0):#s ?0#s 0#s 0)05#s
)FDUR 50Q$ (6:%07
)PRDBE
)E=&
Rezultatele simularii:
FDUR-ER 'DMPD=E=ES DF
ER!=S-E=E RESPD=SE (6:%07
&' 'DMPD=E=E 8 P)51@:2:EC00
Q!RMD=-' FREYUE='U FDUR-ER
=DRM!,-GE& PQ!SE =DRM!,-GE&
=D 6QG7 'DMP
'DMP 6&EG7 PQ!SE 6&EG7
: 5)000EC0: :)0?PE-0? :)000EC00
@)02EC0: 0)000EC00
2 :)000EC02 :):?0E-0? :)0AEC00
5)P5AEC0: -2)0?PEC0:
@ :)500EC02 2)05EC00 :)11EC0?
:)A00EC02 1)2@EC0: