Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL DE CONTRACT DE CESIUNE DE CREAN1

ntre : 1. .................. domiciliat n ........, CNP ........., creditor n Contractul de mprumut autentificat sub nr .. de notarul public... , n calitate de cedent, i 2. ................... domiciliat n ........, CNP ........., n calitate de cesionar, n temeiul art.1566 -1586 Cod civil, s-a ncheiat prezentul contract de cesiune de crean, n urmtoarele condiii: Subsemnatul....... cedent cesionez cu titlu oneros cesionarului.......toate drepturile2 pe care le dein n legtur cu creana n cuantum de ..........., purttoare de dobnd remuneratorie n cuantum de .......... , scadent la data de ............, mpotriva debitorului .........., n baza Contractului de mprumut aut sub nr.... de notarul public .... Dobnzile remuneratorii nencasate pentru perioada ............... se cuvin cesionarului ncepnd cu data ncheierii prezentului contract. Preul cesiunii este de ...........3. Eu, cedentul declar c am primit integral acest pre, azi data autentificrii, anterior semnrii prezentului act . De asemenea, remit cesionarului exemplar/ele original/e al/e contractului de mprumut aflat/e n posesia mea4. Transferul creanei n patrimoniul cesionarului are loc azi data autentificrii prezentei5. Subsemnatul, ....... cesionar dobndesc cu titlu oneros de la cedentul ......... toate drepturile pe care acesta le deine n legtur cu creana n cuantum de ........ purttoare de dobnd remuneratorie n cuantum de ...... scadent la data de ........, mpotriva debitorului ......., n baza Contractului

de mprumut autentificat sub nr.... de notarul public .. , n condiiile menionate n cuprinsul prezentului contract. M oblig s comunic debitorului cesiunea de crean, prin pot, cu confirmare de primire, printr-un nscris care va cuprinde date privind identitatea mea, creana cedat, precum i solicitarea ca la scaden debitorul s-i ndeplineasc fa de mine obligaia de plat a sumei mprumutate i s i prezint acestuia, la cererea sa, prezentul contract de cesiune de crean . Conform conveniei prilor, onorariul notarial pentru autentificarea acestui nscris este n sarcina..... Tehnoredactat la .............., n ...... exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial i ...... exemplare s-au eliberat prilor. Cedent, Cesionar,

S-ar putea să vă placă și