Sunteți pe pagina 1din 3

ntre :

1. ..................domiciliat n ........, CNP ........., creditor n Contractul de


mprumut autentificat sub nr .. de notarul public... , n calitate de cedent, i
2. ...................domiciliat n ........, CNP ........., n calitate de cesionar,
n temeiul art.1566 -1586 Cod civil, s-a ncheiat prezentul contract
de cesiune de crean, n urmtoarele condiii:
Subsemnatul....... cedent cesionez cu titlu oneros cesionarului.......toate
drepturile[2] pe care le dein n legtur cu creana n cuantum de ...........,
purttoare de dobnd remuneratorie n cuantum de .......... , scadent la data
de ............, mpotriva debitorului .........., n baza Contractului de mprumut aut
sub nr.... de notarul public ....
Dobnzile remuneratorii nencasate pentru perioada ............... se cuvin
cesionarului ncepnd cu data ncheierii prezentului contract.
Preul cesiunii este de ...........[3].
Eu, cedentul declar c am primit integral acest pre, azi data autentificrii,
anterior semnrii prezentului act .
De asemenea, remit cesionarului exemplar/ele original/e al/e contractului de
mprumut aflat/e n posesia mea[4].
Transferul creanei n patrimoniul cesionarului are loc azi data
autentificrii prezentei[5].
Subsemnatul, ....... cesionar dobndesc cu titlu oneros de la cedentul .........
toate drepturile pe care acesta le deine n legtur cu creana n cuantum
de ........ purttoare de dobnd remuneratorie n cuantum de ...... scadent la
data de ........, mpotriva debitorului ......., n baza Contractului de mprumut
autentificat sub nr.... de notarul public .. , n condiiile menionate n cuprinsul
prezentului contract.
M oblig s comunic debitorului cesiunea de crean, prin pot, cu
confirmare de primire, printr-un nscris care va cuprinde date privind identitatea
mea, creana cedat, precum i solicitarea ca la scaden debitorul s-i

ndeplineasc fa de mine obligaia de plat a sumei mprumutate i s i prezint


acestuia, la cererea sa, prezentul contract de cesiune de crean .
Conform conveniei prilor, onorariul notarial pentru autentificarea acestui
nscris este n sarcina.....
Tehnoredactat la .............., n ...... exemplare, din care un exemplar pentru
arhiva biroului notarial i ...... exemplare s-au eliberat prilor.
Cedent,

Cesionar,

S-ar putea să vă placă și