Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul(a)..............................................................................................
student() in anul ........, an universitar 2012-2013 , la Facultatea de Management
,Inginerie Economic n Agricultur i Dezvoltare Rural , specializarea
......................................., grupa ............ , v rog s binevoii a-mi aproba
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

V multumesc!

Data,
Semntura,

Domnului Decan al Facultii de Management