Sunteți pe pagina 1din 4

Situata intre Europa sud-estica si Asia mica, Marea Neagra este o mare continentala apartinand bazinul atlantic.

Tarmul Romaniei la Marea Neagra cuprinde numeroase statiuni si porturi maritime. La Marea Neagra mai au deschidere si urmatoarele tari: craina, Rusia, !eorgia, Turcia si "ulgaria. Marea Neagra comunica prin stramtorea "os#or cu Marea Marmara, stramtoarea $ardanele, cu Marea Egee %Marea Mediterana&, iar prin stramtoarea 'erci cu Marea Azo( - mare care este o ane)a in partea nordica a Marii Negre intre peninsula *rimeea si Rusia. A(and o #orma o(ala si tarmuri putin crestate e)ceptie #acand peninsulei *rimeea, in partea de nord-(est Marea Neagra are numeroase limanuri iar plat#orma continentala este #oarte e)tinsa, adancimile crescand in celelalte parti, a+ungand in regiunea central-sudica la ,.-,. m.Supra#ata Marii Negre este de -/0.111 2m3 , adancimea ma)ima #iind inregistrata langa 4alta de cca. ,,15 m. 4n Marea Neagra nu intalim #oarte multe insule sau peninsule, cele mai cunoscute si importante #iind 4nsula Serpilor,4nsula Sacalinul Mare si cele create de $unare iar ca peninsule cea mai importanta #iind peninsula *rimeea. !ol#urile Marii Negre precum "urgas, 6arna, Sinop, Samsun, 7dessa, etc., #ie sunt largi un deza(anta+ pe timp de #urtuna sau colmatate de curentii orizontali, curentii (erticali #iind ine)istenti ceeace ii o#era Marii Negre originalitate. Litoralul Marii Negre are o lungime de ,-. 2m si se 8ntinde 8ntre bratul *hilia al $unarii, la nord, si localitatea 6ama 6eche, la sud. Este 8mpartit 8n doua mari sectoare: cel de nord, cu relie# caracteristic de delta, cordoane litorale si lagune %8ntre Musura si *apul Midia& si cel de sud, cu tarm ridicat, dominat de #aleze, de gol#uri si de promontorii %8ntre *apul Midia si localitatea 6ama 6eche, a#lata la granita cu "ulgaria&. 9la+ele au o latime de ,.1 m %la Mangalia si Techirgiol& si de .1-,11 m 8n rest. Litoralul maritim rom:nesc are o lungime de ;, 2m <i este cuprins 8ntre *apul Midia <i 6ama 6eche. =>rmul este deosebit de (ariat, #ormat din #orme u<or ondulate, cu capuri accentuate <i gol#uri prelungite ad:nc pe (>ile dobrogene, cu #aleze, pla+e <i cordoane de nisip. Marea, 8n ac?iunea ei erodant>, a #>cut ca ?>rmul s> se retrag> continuu, #ie prin trans#ormarea gol#urilor 8n limane <i lagune, #ie prin abraziunea 8n dreptul promotoriilor. @alezele, care reprezint> dou> treimi din lungimea litoralului, au 8n>l?imi ce (ariaz> 8ntre ,1 <i -1 m: de la *apul Singol %punctul A9esc>rieB, la intrarea 8n Mamaia&, #aleza
/

cre<te spre sud p:n> la 0. m pentru a sc>dea apoi la /1-/. m, ca s> a+ung> la E#orie <i *apul Tuzla p:n> la aproape -1 m, ca spre *ostine<ti <i Mangalia s> scad> din nou spre /1-,1 m <i apoi s> creasc> spre 6ama 6eche. Str>lucirea soarelui pe litoralul rom:nesc are o medie anual> de ,..11 de ore, identic> cu cea de pe pla+ele coastei dalmatine %*roa?ia& <i apropiat> de cea a coastelor mediteraneene. Cn zona Agigea se a#l> unica rezer(a?ie de dune marine din Rom:nia, la .1 m de mare, 8n (ecin>tatea sanatoriului T"* 7steoarticular A$r. 6. *limescuB <i ocup> o supra#a?> de . ha pe un platou mai 8nalt. Litoralul rom:nesc ri(alizeaza cu cel al Mediteranei, #iind renumit pentru nisipul sau #in, de o calitate deosebita. Apa Marii Negre are o salinitate redusa comparati( cu alte mari continentale %numai /DE&, ceea ce permite practicare sporturilor sub-ac(atice si nautice 8n conditii optime. 9lat#orma litorala are o 8nclinatie e)trem de redusa. E)ista zone late de /11-,11 m unde apa nu depaseste / m - /,. m ad:ncime, orice #actor de risc #iind ast#el eliminat. Apa marii este calma, nee)ist:nd maree puternice. Latitudinea medie si altitudinea +oasa #a(orizeaza o clima uscata si, ca urmare, o perioada esti(ala 8ndelungata %de la +umatatea lunii mai p:na 8n octombrie&. Tarmul este orientat spre est, ceea ce o#era turistilor posibilitatea contemplarii unor rasarituri superbe de soare si o luminozitate ma)ima pe parcursul zilei. Lacurile din apropierea litoralului %Techirghiol, Agigea, *ostinesti, Agighiol, Nuntasi& au o e)traordinara (aloare curati(a. 9e l:nga e#ectele curati(e ale apelor, lacurile contin depozite de namol organogen. Terapia medicala nu este singurul atu al regiunii. 9e litoral pot #i practicate o (arietate de acti(itati de agrement - tenis, minigol#, boFling, echitatie si plimbarile pe scuter. Sectorul sudic al litoralului, cu o lungime de D, 2m, este #rec(entat de turisti 8nca de la s#:rsitul secolului al G4G-lea.Cncep:nd cu /H.H, statiunile Litoralului au #ost modernizate 8n mod constant. Mamaia, E#orie Nord, E#orie Sud, Techirghiol, *ostinesti, Neptun-7limp, Iupiter, *ap Aurora, 6enus, Saturn, Mangalia sunt 8n #iecare an destinatiile #a(orite ale turistilor de pretutindeni. Cntre statiuni e)ista un mi+loc de trasport 8n miniatura, numit JminicarJ, care #ace legatura 8ntre Mangalia si Neptun7limp, 8n sectorul sudic al Litoralului, si turul statiunii Mamaia. Sta?iunile de la malul m>rii se 8ntind ca ni<te perle dea lungul litoralului. Mamaia este cea mai (eche statiune a litoralului rom:nescK a #ost amena+ata 8n /H15, pe promontoriul situat 8ntre Lacul Siutghiol %unul dintre cele mai mari lacuri cu apa dulce din Rom:nia& si Marea Neagra, la . 2m nord de orasul *onstanta. $upa /H/H a cunoscut o dez(oltare rapida datorita aparitiei *azinoului, (ilelor si resedintei de (ara a regelui @erdinand. Ast#el, la 8nceputul anilor L51, Mamaia a intrat 8n elita celor mai atracti(e statiuni din sud-estul Europei.

Costinesti, consacrata ca statiune de (acante esti(ale pentru tineri, se a#la la 0/ 2m sud de *onstanta, l:nga satele *ostinesti si Schitu. Acestea din urma au #ost create la s#:rsitul secolului al G4G-lea de colonisti germani. Nucleul statiunii a #ost construit 8n /H-H, c:nd aici a #ost amena+ata prima tabara de (acanta pentru ele(i. Eforie Nord %/- 2m sud de *onstanta&, situata la aceeasi latitudine cu #aimoasele Nisa, Monaco si San Remo, o#era o gama larga de tratamente 8n hoteluri de /-0 stele, cele mai importante #iind Steaua de Mare, Meduza si $el#inul care dispun de propriile lor baze de tratament. Aici sunt amena+ate piscine cu salinitate concentrata, a caror apa este adusa din Lacul Techirghiol, #olosite 8n tratarea a#ectiunilor aparatului locomotor. @aleza statiunii este spectaculoasa, ating:nd pe alocuri 8naltimea de ,. m. Eforie Sud s-a numit, 8ntre cele doua razboaie mondiale, *armen Sil(a, dupa pseudonimul de poeta al reginei Elisabeta a Rom:niei. $e(enita statiune 8n /H/,, E#orie Sud este recomandata pentru tratamentul a#ectiunilor reumatice, dermatologice si ale sistemului osos. Statiunea se distinge printr-un promontoriu de calcar si o #aleza care atinge pe alocuri 0. m. Motelurile au categorii de /-, stele. Techirghiol, statiune situata pe malul lacului cu acelasi nume, a de(enit #aimoasa datorita namolului organogen a#lat pe #undul lacului, cu remarcabile calitati curati(e, recunoscute 8n 8ntreaga lume.La Techirghiol se pot #ace si tratamente cu aerosoli salini. 9e pla+ele cu nisip #in de pe malurile lacului, se poate practica helioterapia si talazoterapia. Mangalia -numele statiunii, mentionat pentru prima data 8n secolul al G44-lea, (ine din greaca bizantina %9angalia sau 9ancalia 8nsemn:nd Jcea mai #rumoasaJ&. Este cea mai sudica statiune, cu o pla+a cu nisip #in, a(:nd o latime de p:na la,.1 m, e)celenta pentru talazoterapie si aerohelioterapie. Neptun-Olimp sunt considerate J*oasta de AzurJ a Romaniei . Neptun si 7limp sunt cele mai elegante si mai lu)oase statiuni de pe litoralul rom:nesc. Sunt situate la 5 2m de
0

Mangalia si 0; 2m sud de *onstanta. $e +ur 8mpre+ur se a#la padurea *omoro(a care da regiunii un aer puternic ozonat. 7limp, a carui constructie a #ost terminata 8n /HD,, reprezinta JcartierulJ nordic al statiunii Neptun. Motelurile, cu un con#ort de /-0 stele, au o arhitectura moderna deosebita. La Neptun se pot #ace tratamente de electroterapie si 2ineziterapie, inhalatii cu aerosoli si celebrele tratamente geriatrice create de $r. Ana Aslan. Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn - aceste patru statiuni sunt recunoscute pentru turismul de agrement si cura heliomarina. Iupiter este situat 8ntre padurea *omoro(a si litoralul Marii Negre. Nucleul statiunii este lacul arti#icial Tismana. *ap Aurora, inaugurata 8n /HD0, este cea mai t:nara statiune de pe litoral. Statiunea este situata pe un promontoriu pietros, iar hotelurile sale poarta nume de pietre pretioase. 6enus se remarca prin hotelurile sale cochete, purt:nd nume de #ete. Cn statiune se pot practica canota+ul si echitatia %la herghelia Mangalia sau plimbari calare&. Saturn se a#la 8ntr-un gol# linistit, chiar l:nga Mangalia. $ispune de un camping cu /.11 de locuri si , sate de (acanta - $unarea si $elta. Aici se pot practica: boFling, minigol#, tenis, (olei si echitatie.

S-ar putea să vă placă și