Sunteți pe pagina 1din 12

MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE

ARHITECTURA

1. Date generale

DENUMIRE OBIECTIV:

Fabrica de cuie ; Depozit ; Birouri P+2 ; Utilitati

AMPLASAMENT:

Com.GLINA,Sat.CATELU- T14 P39i-Judetul Ilfov

BENEFICIAR LUCRARE :

VASILESCU VALENTIN

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu tema de proiectare, certificatul de


urbanism nr. 166 din 24.09.2009, eliberat de Primaria Comunei GLINA-Judet Ilfov si PUZ
aprobat cu Hotararea Consiliului Local nr.6 din 31.03.2009.

1.1Descrierea lucrarilor

Constructia s-a realizat pe un terenul cu suprafata de 7.500,00 mp (7.498,00 mp

din

masuratori),parcela proprietate privata a d.lui Vasilescu Valentin- T14, P39,conform CVC nr.
579 din 24.03.2005, intabulat in CF nr.803.
Amplasare obiectiv principal al investitiei fata de limitele de proprietate :

7,00m -fata de limita teren sud

7,00m -fata de limita teren nord

44,00m -fata de limita teren est (acces carosabil L=11,00m)

25,90m- fata de limita teren vest(canal colector Hc)

1.2 Bilant teritorial


Corpul principal de cladire - hala de fabricatie si cladire de birouri -este conceput din doua
volume, constructii cu structuri de rezistenta independente cu suprafata construita de
2.868,75 mp. Suprafata totala construita = 2.938, 95 mp
Suprafata totala desfasurata = 3.972,70 mp
Suprafete betonate sau asfaltate = 2,822,75 mp
Spatii verzi =1.505,00 mp (20%)

teren in dom.public= 241,85 mp


Procent de ocupare teren POT = 39 % CUT= 0,53
Inaltime maxima constructie (birouri)= 15,00 m
Inaltime maxima hala = 7,50 m
Regim de inaltime = P+2E

1.3 Constructii realizate


CORP1 Constructie P- HALA PRODUCTIE SI DEPOZITARE
Sc. Parter = 2.472,00mp Su = 2.460,20 mp
CORP2 Constructie P+ 2 + supanta parter
Sc Parter = 396,75 mp

Su = 1.206,50 mp

SPATII ANEXA

Sc =

70,20 mp

Statie de pompe depozit apa


Cladire cabina poarta
Ministatie de epurare

2. Descrierea amplasamentului
Accesul se va face printr-un drum de acces cu imbracaminte asfaltica cu un profil de

11,00m in 2 sensuri de mers, realizat pe latura de est a terenului,pe traseul drumului de


exploatare existent.(Paralel cu traseul caii ferate Df 177)
Amplasamentul cladirii principale pe teren se face pe baza accesibilitatii la aceasta, in
corelatie cu limitarile impuse de geometria terenului, respectiv paralel cu latura de sud, la
distanta de 7,00m de limita de proprietate.
Limitarile mentionate au rezultat in rezolvarea unei cladiri care urmareste geometria
terenului, inlesneste traficul masinilor de transport (incarcare-descarcare), al autoturismelor si
autoutilitarelor si in acelasi timp asigura functionarea normala a fabricii.

Accesul mijloacelor de transport se face prin latura de est a incintei , unde a fost
amplasata unica cale de acces auto.Masinile pentru transport marfa (aprovizionare) vor
circula pe latura de nord a terenului(sens unic) si vor beneficia de un spatiu de parcare si
spatii de manevra pe latura de vest.
Pentru autoutilitare (expeditie) si autoturisme s-au prevazut 25 de locuri de parcare.
La limitele terenului(zona perimetrala-limita de proprietate) si in zona de acces incinta se vor
creea spatii verzi.

3. Descrierea tehnica a cladirii


Cladirea este compusa dintr-un volum cu baza dreptunghiulara cu dimensiuni la sol de
127,95 m x 23,00 m, constructie care urmareste geometria terenului. Este compusa din
doua corpuri cu structura independenta. Planseul parterului este ridicat cu 0,20 m fata de
cota terenului amenajat, care este considerata cota +0,00.

3.1 CORP 1
Este o

constructie parter cu inaltimea maxima 7,50 m si invelitoare-terasa- din

panouri tabla cutata cu straturi termo si hidro-izolatoare cu doua pante de scurgere a apelor

pluviale de 3% spre laturile de sud si nord ale terenului. Constructia cu dimensiunea in plan
de 110,80mx 22,30m- are structura de rezistenta metalica,cu 22 de travei de 5,00m si
deschidere de 21,00m,( Su= 2.460,20 mp), inchiderile exterioare fiind realizate din panouri
termoizolante din tabla de otel tristrat vopsite

electrostatic. Constructia este destinata

desfasurarii activitatii productive si inlclude de asemenea spatii de depozitare (pentru materii


prime si produs finit).Este legat de corpul 2 (corp de birouri),prin care se asigura accesul
personalului( la cota +0,00.).

3.2 CORP 2
Constructie P+2E, cu structura de rezistenta din beton armat amplasata in dreapta
Halei de productie (CORP 1) cu dimensiunea in plan de17,15m x 23,00m,cu trei deschideri si
patru travei de 5,40m si Sc=396,75 mp. Inchiderile exterioare se vor executa (partial)din
zidarie de caramida (latura de vest -zona de cuplare cu CORP 1-perete antifoc spre zona de
productie),iar laturile de nord,sud si est din pereti cortina din sticla. Invelitoarea va fi tip
terasa cu panta de scurgere a apelor pluviale de 1,5 %.
Cota planseului nivelului 1 va fi +6,60 ,cota etajului 2 la +10,20 iar cota planseului
terasei la +13,80; inaltimea maxima la nivelul aticului va fi de 15,00m. In volumul parterului se
va realiza un nivel intermediar (partial)-supanta-.Aici se va amenaja un spatiu pentru birouri
care vor deservi Show-roomul amplasat la parter.

DESCRIERE FUCTIONALA
Parter. Cota 0,00

Su = 321,95 mp

Show-Room

S= 154,50 mp

Windfang

S= 26,05 mp

Scara princ. acces

S= 15,85 mp

Grup sanitar

S= 21,15 mp

Hol acces personal

S= 14,20 mp

Scara sec. acces

S=

9,20 mp

Vestiar femei

S=

18,15 mp

Vestiar barbati

S=

18,15 mp

Culoar zona angajati S=

14,25 mp

Degajament

S=

5,70 mp

Chicineta-oficiu

S=

6,60 mp

Camera de odihna

S=

10,00mp

Tablou electric-gen. S=

8,15mp

SUPANTA cota +3,60

Su = 197,80 mp

Spatiu birouri

S= 104,50mp

Hol acces

S=

14,20mp

Grupuri sanitare

S=

21,15mp

Culoar-circulatii

S=

57,95mp

ETAJ 1

cota +6,60

Su = 336,55 mp

Spatiu birouri

S= 244,45mp

Birou nr.1

S=

20,70mp

Birou nr.2

S=

36,50mp

Grupuri sanitare

S=

21,15mp

Culoar

S=

5,35mp

Hol scara 1

S=

6,00mp

Hol scara 2

S=

2,40mp

Balcon

S= 15,35mp

ETAJ 2

cota +10,20

Su=350,20 mp

Spatiu birouri

S= 250,95mp

Birou nr.1

S= 20,70mp

Birou nr.2

S= 43,65mp

Grupuri sanitare

S= 21,15mp

Culoar

S=

5,35mp

Hol scara 1

S=

6,00mp

Hol scara 2

S=

2,40mp

Balcon

S= 15,35mp

3.3 Constructii anexa

Rezervoarele de apa pentru fabricatie si pentru stingerea incendiilor (PSI) se vor


amplasa in interiorul unei constructii independente,alaturi de camera de pompare a apei (din
put de mare adincime)si de cabina poarta

cu dimensiuni in plan 4,50m x 12,50m

si

h=4,00m. Pozitionata in zona de est a incintei (la limita de proprietate -de nord) in asa fel
incat sa sa fie suficient de aproape de cladire si de drumul de acces in incinta. Ministatia de
epurare se va amplasa pe latura de vest a terenului ; Evacuarea efluentului epurat se va face
in canalul Hc (se afla la limita vestica a terenului)
3.4 Finisaje
Tamplaria exterioara a tuturor obiectivelor mentionate va fi confectionata din profile
metalice:
-

perete cortina profile aluminiu-geam termopan la Corp de birouri P+2E

usi acces din aluminiu cu geam termopan

ferestre aluminiu cu geam termopan

usi de acces din aluminiu (cu o foaie sau doua)

usi functionale tip rulou, cu lamele din aluminiu, etc.


-

usi sectionale 4,00mx4,00m

inchideri exterioare hala- panouri tabla otel tristrat termoizolante

Finisajele interioare vor fi specifice spatiilor si se vor executa din materiale de calitate
superioara.
Pardoseli :
-

industriale (rasini epoxidice) in spatiile de productie, expeditie

ciment rolat- elicopterizat in spatii de depozitare

gresie in spatii de birouri-adminstratie, vestiare, grupuri sanitare


Peretii se vor trata in functie de destinatiile spatiilor astfel:

vopsitorii culori apa in spatii administratie -birouri

faianta + vopsitorie super lavabila in spatii vestiare, grupuri sanitare si productie (pe
peretii din zidarie de caramida din ax 24)
In zona de administratie( corp de birouri), vestiare si grupuri sanitare se vor executa

plafoane false casetate (0,60m x 0,60m) pe retea metalica profile de aluminiu, tip Armstrong.
Iluminatul interior al spatiilor se recomanda a se realiza in special prin tuburi tip

Solatube 21 (tehnologie de captare a luminii solare si transferul in interior prin intermediul


unui reflector unic, cu grad de reflexie de 99,7%) - lampi produse de firma Ktisissoll (Grecia)
si care realizeaza un iluminat al spatiilor (ziua) avand calitatea iluminatului natural

si o

economie la energie electrica pentru iluminat de pana la 95%. Iluminatul artificial suplimentar
al spatiilor (acolo unde este necesar) se va realiza cu lampi cu tuburi neon day-light 4 x 20
W (aplicate sau inglobate in plafon fals, dupa caz)
5. Situatia modului de asigurare a cerintelor de calitate conform legii nr. 10/1995
5.1. Cerinta A Rezistenta si stabilitatea
Vezi memoriu de rezistenta
5.2. Cerinta B Siguranta in exploatare
Va fi asigurata de suma masurilor constructive si de echipare tehnica conform
normativ NP068/2002:

1. scari configurare si dimensionare cu respectarea integrala a prescriptiilor din


STAS 2965-87
2. parapete, balustrade dimensionate pentru asigurarea sigurantei circulatiei
conform STAS 6131-79
3. pardoseli sunt alese materiale antiderapante in hala de productie si la spatiile
comune ale corpului administrativ.
5.3. Cerinta C Siguranta la foc
Asigurata prin realizarea criteriilor de performante generale determinate de normele in
vigoare si anume:
1. Normativ P 118/99
2. Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor P 118/99
MP 008-2002. Constructia este alcatuita din 2compartimente de incendiu si este
amplasata in conformitate cu pct. 2.2.2/P 118-99.
Elementele constructive indeplinesc conditiile stabilite in tab. 4.2.3/P 118-99. Casele
scarilor sunt din zidarie de caramida-cu structura rampelor din beton armat, luminate si
ventilate natural, avand latimea rampei de 1,20m. Caile de evacuare sunt in conformitate cu
cap. 2.6, 3.6, 4.2 din P 118/99. Usile de evacuare ale cladirii se deschid inspre exterior si

sunt marcate conform STAS 297/1.2.


5.4. Cerinta D Igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
5.4.1. Igiena si sanatatea oamenilor

Sunt asigurate conditiile de microclimat normate conform STAS 6221 si 6646


(iluminat natural si artificial) si STAS 6472 (incalzire).

Cerintele de igiena se asigura prin utilizarea unor finisaje lavabile, usor de


intretinut, care nu atrag praful.

Conditiile de calitate prevazute pentru apa potabila distribuita prin instalatiile


sanitare sunt cele din STAS 1342-91.

Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere accidentala s-a


asigurat prin legarea la nul si la pamant conform STAS 12604. Timpul corpurilor
de iluminat si nivelele de iluminare s-au ales astfel incat sa nu afecteze vederea
Utilizatorilor.

In grupurile sanitare care nu au asigurata ventilarea naturala, s-au prevazut


microventilatoare pentru evacuarea aerului viciat. Ventilarea se realizeaza in
regim de depresiune pentru evitarea infiltratiilor aerului viciat in incaperile vecine.

S-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea si executarea


instalatiilor de ventilare si climatizare si NP 008 privind puritatea aerului.; pentru
birouri si vestiare se prevede racirea si incalzirea aerului prin Unitatile Locale de
Climatizare; spatiile in care se vor instala utilajele pentru acoperirea nevoilor
tehnologice ale fabricii vor avea aerisire permanenta prin retele independente de
canale si ventilatoare de refulare a aerului.

La proiectarea instalatiilor sanitare s-a tinut seama de interdictia trecerii cu


conducte de apa potabila prin camine de vizitare ale conductelor de canalizare.
Conductele de apa se monteaza in acelasi plan sau deasupra conductelor de
canalizare. Nu se admit legaturi intre conductele de apa si retelele cu alte fluide.
S-au respectat prevederile normativului l9 privind proiectarea si executarea

instalatiilor sanitare.
Masuri care se iau fata de aerul exterior posibil contaminat
Pentru ca aerul exterior potential contaminat sa nu patrunda in interiorul halei de
productie s-au luat o serie de masuri, astfel:
1. Zona de productie va fi izolata de exterior prin intermediul unor usi etanse;
2. Nu vor fi ferestre cu ochiuri mobile sau alt tip de deschideri catre exterior;
3. Instalatia de ventilare si climatizare a intregii cladiri se va face prin intermediul unei
unitati de climatizare care va introduce aer proaspat filtrat bacteorologic si va
evacua o parte a aerului interior viciat;

4.

Aerul proaspat introdus va fi filtrat in concordanta cu normele pentru industria

alimentara. Se va folosi o combinatie de filtre clasa F6 (EN 779) si F9 (EN779) care


asigura puritatea aerului impotriva particulelor mici (0.5.m) si unfiltru de clasa H13
(EN 1822) ce asigura puritatea aerului impotriva germenilor. De asemenea intreaga
instalatie de ventilatie va putea fi supusa tratamentului UV si completata cu filtre de
carbon pentru controlul mirosului daca este nevoie.

5.4.2. Refacerea si protectia mediului


-

Evacuarea aerului din spatiul de productie se face controlat astfel incat la refularea
ventilatoarelor se vor monta filtre de retinere a prafului pentru a asigura curatirea aerului
ventilat.

Colectarea deseurilor se face in europubele, pe o platforma special amenajata si se


ridica pe baza de contract de catre o firma specializata.

5.5. Cerinta E Izolarea termica si hidrofuga si economia de energie


5.5.1. Izolarea termica
Conform Ordonantei Guvernamentale nr. 29/2000 (aprobata cu Legea 325/2002) si cu
Normativul C 107/2-97, izolarea termica a peretilor exteriori trebuie sa fie de minim 0.9
m2K/W la birouri si 0,60m2K/W la hala de productie, iar la acoperis de minim 2,3 m2K/W la

birouri si 1,5 m2K/W la hala de productie.


La hala de productie (corp 1) peretii exteriori sunt din panouri metalice sandwich cu
miez de poliuretan 8cm grosime,iar invelitoarea tip terasa cu strat suport -tabla cutata TR 35
R (TN 35). La corpul 2 peretii de inchidere sunt din zidarie de caramida 30cm grosime cu
strat termoizolant din polistiren expandatiar(partial) iar restul pereti cortina (geam termopan
pe structura aluminiu),iar invelitoarea tip terasa cu planseu din beton armat si termoizolatie
polistiren expandat. Invelitorile au pantele prevazute in NP 069-2002.

5.5.2. Izolare hidrofuga


Se asigura hidroizolarea soclului pe contur impotriva infiltratiilor.
5.5.3. Economia de energie
Asigurarea izolarii termice corespunzatoare duce la un consum rational de energie
pentru incalzire.
I 5 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de ventilare, I 9
Normativa pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.
Conductele care vehiculeaza agent termic (apa calda sau apa rece) sunt termoizolate
pentru asigurarea unor pierderi minime, respectandu-se normele C 142 instructiuni tehnice
pentru executarea si receptionarea termoizolantiilor la elementele de instalatii si PE 924
(E-35) Prescriptii pentru calculul izolatiilor termice ale instalatiilor.
5.6. Cerinta F - Protectia de zgomot
Protectia fata de zgomotul stradal se asigura prin grosimi corespunzatoare ale
peretilor exteriori si geamuri izolatoare. La interior sunt respectate grosimile corespunzatoare
ale peretilor de compartimentare si ale planselor si utilaje silentioase in conformitate cu STAS
1656 privind protectia impotriva zgomotului

6. Asigurarea utilitatilor
Alimentarea cu apa a cladirii se face cu apa din put forat la adancimea de 40 m. Apa
pompata din putul forat va fi dirijata spre un rezervor de apa nepotabila si spre rezervorul de
apa PSI,dimensionat pentru alimentarea hidrantilor exteriori si pentru instalatia de sprinklere.
Necesarul de apa pentru consum zilnic- 25 mc. Apa de baut se va asigura din comert.

Evacuarea apelor uzate se va face printr-o statie de epurare pentru un debir Q max =5
mc /zi. Apa epurata va fi evacuata in canalul colector Hc. Apele pluviale colectate din incinta
se vor evacua intr-un sistem de puturi drenante.
Alimentarea cu energie electruica se face de la reteaua existenta in zona.

7. Concluzii
Constructia se incadreaza in:
-

categoria de importanta C normala conform HGR 766/97

clasa III in conformitate cu P100-92

8. Dispozitii finale
Piesele continute in prezenta documentatie au fost intocmite in conformitate cu:
-

prevederile legii nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare

comanda - tema de proiectare data de catre beneficiar

certificatul de urbanism nr.166/24.09.2009

PUZ 8753/08/14F-9.09.2008 aprobat cu HCLnr.6 din31.03.2009

EVALUARE LUCRARI
Sd= 3.972,70 mpx702 lei/mp= 2.788.835,00 le