Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN nr.

161 din 6 martie 2006


de completare a Ordinului ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr. 10/2006 privind aprobarea Listei
organismelor recunoscute care efectueaz evaluarea conformitatii mainilor industriale
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITII SOCIALE I FAMILIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 5 mai 2006
Avnd n vedere art. 5 alin. (1) din Legea proteciei muncii nr. 90/1996, republicat, art. 25 alin. (1) i (3) din
Hotrrea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea condiiilor pentru introducerea pe piata a mainilor
industriale, pct. 7 alin. (2) i pct. 16 alin. (1) din Normele metodologice privind recunoaterea i desemnarea
laboratoarelor de ncercri, precum i a organismelor de certificare i de inspecie care realizeaz evaluarea
conformitatii mainilor industriale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr.
355/2004,
n baza art. 16 din Hotrrea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Muncii,
Solidaritii Sociale i Familiei, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul muncii, solidaritii sociale i familiei emite urmtorul ordin:
ART. I
Lista organismelor recunoscute care efectueaz evaluarea conformitatii mainilor industriale, aprobat prin
Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei nr. 10/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 38 din 16 ianuarie 2006, se completeaz conform anexei.
ART. II
Anexa face parte integrant din prezentul ordin.
ART. III
Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Ministrul muncii, solidaritii sociale i familiei, Gheorghe Barbu
Bucureti, 6 martie 2006.
Nr. 161.
ANEXA
LISTA
organismelor recunoscute care efectueaz evaluarea conformitatii mainilor industriale
*T*
*Font 8*


Nr.


Numele i
alo-
Produsele sau grupele de produse Proceduri de
Hotrre

adresa
cat
care vor fi evaluate
evaluare/sarcini
de


organismului
n

specifice
Guvern

Nr
Regis


trul

c
Orga-

r
nis-

t
melor


recu-


nos-


cute

0
1
2
3

1 Organismul de

A.
Maini:
-"Confirmare de H.G. nr.

certificare

- A.13 Maini de colectare a rsturilor primire i pstra119/2004

produse ICECON

menajere cu ncrcare manual i


rea dosarului
Anexa 4

CERT din cadrul

avnd un mecanism de compactare


tehnic", conform

ICECON SA

incorporat
art. 11, pct. 3,

Bucureti

lit. a)

Adresa:

- "Verificarea

Sos. Pantelimon,

dosarului tehnic"

nr. 266. sect. 2,

conform art. 11,

Bucureti

pct. 3, lit. b)

- "Examinare EC

Tel: 021/255 07 34

de tip, conform

Fax. 021/255 14 20

art. 11, pct.2,

art. 11, pct. 3,

E-mail:

lit. c) i anexei

gontohe@icecon.ro

nr. 6

WEB:www.icecon.ro

B. Componente de securitate

B 4. Structuri de protecie pentru


-"Confirmare de

combaterea efectelor rastumarii


primire i pstra

(ROPS)
rea dosarului

tehnic", conform

art. 11, pct. 3,

lit a);

- "Verificarea

dosarului tehnic"

conform art. 11,

pct. 3, lit. b),

- "Examinare EC

de tip",conform

art. 11, pct. 2,

art. 11,pct. 3,

lit. c) i

anexei nr. 6

- B. 5. Structuri de protecie pentru -"Confirmare de

combaterea efectelor caderilor


primire i pstra

de obiecte (FOPS).
rea dosarului

tehnic", conform

art. 11, pct. 3,

lit a);

- "Verificarea

dosarului tehnic"

conform art. 11,

pct. 3, lit. b),

- "Examinare EC

de tip",conform

art. 11, pct. 2,

art. 11,pct. 3,

lit. c) i

anexei nr. 6

-
*ST*
_________