Sunteți pe pagina 1din 1

Accept intre vecini

Subsemnatul (subsemnata) ................................................................................


domiciliat n localitatea ..................................... str............................,
nr. ............, legitimat cu C.I./B.Iseria. .........., nr. ................................, CNP
...................................................................
si

Subsemnatul (subsemnata) ................................................................................


domiciliat n localitatea ..................................... str............................,
nr. ............, legitimat cu C.I./B.Iseria. .........., nr. ................................, CNP
...................................................................
Suntem de acord ca vecinul nostru ..........................................................
domiciliat n localitatea ..................................... str............................,
nr. ............, legitimat cu C.I./B.Iseria. .........., nr. ................................, CNP
................................................................... sa refaca gardul dintre proprietati aflat
pe strada Bibescu pe cheltuiala sa.
Mentionam ca nici una din parti nu are pretentii in ceea ce priveste gardul.

Semnatura vecin
Semnatura vecin
Semnatura vecin

Semantura martor
Semantura martor