Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Dezvoltarea spiritului antreprenorial factor determinat in dezvoltarea economica


2. Antreprenoriatul riscuri si beneficii individuale
3. Intreprinzatorul - promotorul afacerii mici
4. Particularitatile activitatii managerului in cadrul IMM
5. Dezvoltarea IMM situatia in Republica Moldova si experienta straina
6. Oportunitatea de afaceri si metode de evaluare a acesteia
7. Infiintarea unei afaceri - motivele si etapele procesului de initiere (Studiu de caz...)
8. Planul de afaceri cheia succesului in afaceri
9. Franchisingul modalitate eficienta de lansare in afaceri
10. Managementul antreprenorial - aspecte specifice (Studiu de caz...)
11. Finantarea activitatii de antreprenoriat (Studiu de caz...)
12. Inchiderea afacerii incetarea activitatii antreprenoriale sau un nou inceput
13. Cultura organizationala ca resursa de sporire a performantelor intreprinderii
14. Etica afacerilor conditie a dezvoltarii unitatii economice
15. Particularitati ale deciziei etice. Dileme si standarde etice
16. Responsabilitatea sociala aspect obligatoriu al strategiilor firmei
17. Responsabilitatea sociala corporativa in Republica Moldova
18. Profesia de manager la inceputul sec.XXI si factorii formarii managerului de succes
19. Problematica diferitor scoli in evolutia managementului ca stiinta
20. Abordari contemporane ale managementului
21. Interdependenta mediului intern si extern si crearea unor organizatii de succes in
Moldova
22. Formarea unor comunicatii eficiente in cadrul organizatiilor din Republica Moldova
23. Bariere in cadrul comunicarii: esenta si posibilitati de depasire
24. Metode de adoptare a deciziei: avantaje si dezavantaje
25. Managementul schimbarilor organizationale
26. Planificarea strategica: caracteristici si factorii de succes in conditiile organizatiilor din
Moldova
27. Importanta structurii organizatorice in realizarea scopurilor strategice ale organizatiei
28. Managementul prin delegarea autoritatii si factorii delegarii eficiente in organizatiile
din Republica Moldova
29. Analiza comparativa a teoriilor motivationale si aplicarea lor in practica organizatiilor
straine si autohtone
30. Analiza comparativa a formelor puterii
31. Conceptiile leaderismului si aplicabilitea lor in organizatiile din Moldova
32. Leaderismul in activitatea cu succes a organizatiei: esenta si factorii determinanti
33. Leaderismul si managementul: analiza comparativa
34. Conflictul: tipologia si metode de solutionare
35. Cai de perfectionare a planificarii operativ de productie la intreprindere
36. Probleme si eficacitatea activitatii intreprinderilor de diferite forme organizatorico-
juridice (societatile pe actiuni, societati cu raspundere limitata, intreprinderi mixte,
intreprinderilor mici s.a.)
37. Managementul calitatii totale si probleme ale implementarii in cadrul intreprinderii
38. Perfectionarea planificarii si fundamentarea programului de productie a intreprinderii
39. Optimizarea programului de productie a intreprinderii prin utilizarea metodelor
matematice
40. Rezerve de imbunatatire a utilizarii capacitatii de productie
41. Cai de perfectionare a managementului remunerarii muncii in conditiile actuale
42. Perfectionarea dirijarii activitatii economice externe a unitatilor economice in
conditiile actuale
43. Perfectionarea planificarii costului de productie in unitatile economice
44. Rezerve ale cresterii rentabilitatii productiei la intreprindere si utilizarea lor
45. Rezerve de crestere a profitului la intreprindere si utilizarea lor
46. Perfectionarea planificarii si organizarii aprovizionarii tehnico-materiale in unitatile
economice in conditiile actuale
47. Perfectionarea activitatii de desfacere in unitatile economice in conditiile actuale
48. Managementul dezvoltarii sociale a colectivului unitatilor economice in conditiile
actuale
49. Perfectionarea dirijarii activitatii de protectie a mediului ambiant la intreprindere in
conditiile actuale
50. Managementul diferitor activitati in cadrul intreprinderii (activitatea de reparatii si
servire tehnica, gospodariei de scule, gospodariei de transport, gospodariei energetice s.a.)
51. Managementul resurselor financiare in cadrul intreprinderii
52. Managementul intreprinderilor micului business
53. Metode moderne de organizare a productiei
54. Perfectionarea structurii de productie a intreprinderii
55. Eficienta organizarii productiei in flux in cadrul intreprinderii
56. Productivitatea muncii: importanta si planificarea in cadrul intreprinderii
57. Perfectionarea organizarii productiei intreprinderii prin restructurare si modernizare
58. Planificarea ca functiune a managementului productiei si factor de realizare a strategiei
59. Eficienta introducerii tehnologiilor noi si a tehnicii noi
60. Riscurile in procesul de elaborare a misiunii si scopurilor companiei: metode de
identificare si de management (experienta companiilor straine si autohtone)
61. Aspecte metodologice de evaluare a riscurilor in cadrul companiilor de producere din
Republica Moldova
62. Metode de evaluare a riscurilor de proiect utilizate in cadrul organizatiilor autohtone
63. Organizarea procesului de risk-management in bancile comerciale din
Republica Moldova
64. Evaluarea proiectelor in conditii de incertitudine a mediului de afaceri din
Republica Moldova
65. Evaluarea si analiza riscurilor financiare ale companiei in conditiile actuale
66. Analiza metodelor de evaluare a riscurilor si a sistemelor de management al acestora
utilizate in cadrul companiilor de telecomunicatii din Republica Moldova
67. Riscurile specifice companiilor mici si mijlocii din Republica Moldova si metodele de
gestiune aplicate
68. Identificarea riscurilor specifice companiilor mari din Republica Moldova si metodele de
management utilizate
69. Analiza riscurilor la nivel global si posibilitati de management al acestora (in baza
companiilor transnationale)
70. Standardele ISO 9000:2001. Etape de implementare
71. Documentatia sistemului de management al calitatii
72. Implementarea si costurile implementarii sistemelor de management al calitatii
73. Etape si bariere in implementarea sistemelor de management al calitatii
74. Auditul sistemului de management al calitatii. Principii, etape, documentatie
75. Sistemul 20 de chei ale succesului dupa Iwao Kobayashi
76. Planificarea calitatii
77. Controlul calitatii si asigurarea calitatii
78. Protectia drepturilor consumatorilor in Republica Moldova
79. Metode de analiza si control al calitatii (Pareto, Ishikawa, Fise de control etc.)
80. Managementul calitatii totale
81. Modelul moldovenesc de administrare corporativa
82. Uniunile corporative in economia contemporana (aliante strategice, uniuni, asociatii,
concerne, consortiu, cartel, sindicat, pool, conglomerat, trusturi, holding, grupuri financiar-
industriale, franchising etc.)
83. Implementarea principiilor codului de etica corporativa in Republica Moldova
84. Corporatiile transnationale si rolul lor pentru economia Republicii Moldova
85. Fuziunile si preluarile in Republica Moldova: particularitati si tendinte
86. Managementul activitatii de aprovizionare a intreprinderii
87. Strategii ale intreprinderii in domeniul aprovizionarii
88. Forme si metode eficiente de aprovizionare
89. Gestiunea stocurilor de materiale la intreprindere
90. Controlul si analiza eficientei activitatii de aprovizionare
91. Perfectionarea activitatii de aprovizionare a intreprinderii
92. Managementul activitatii de desfacere a intreprinderii
93. Strategii ale intreprinderii in domeniul desfacerii (vinzarilor)
94. Vinzarile complexe ca modalitate eficienta a desfacerii produselor
95. Gestiunea stocurilor de productie finita
96. Controlul si analiza eficientei procesului de desfacere
97. Perfectionarea activitatii de desfacere a intreprinderii
98. Planificarea si organizarea activitatii de depozitare la intreprindere
99. Managementul achizitiilor publice
100. Parteneriatul cu furnizorii in procesul de aprovizionare
101. Rolul managementului comparat in pregatirea profesionala a managerilor
102. Aspecte teoretico-metodologice ale diferentierii culturilor antreprenoriale
103. Analiza comparativa a sistemelor de management nord-american si european
104. Specificul modelului german in cadrul sistemului de management european
105. Specificul managementului francez in cadrul sistemului de management european
106. Specificul modelului scandinav in cadrul sistemului de management european
107. Particularitatile sistemelor asiatice de management
108. Fundamentele culturale ale managementului nipon
109. Contributia culturii manageriale la expansiunea economica a Chinei
110. Aspecte care determina specificitatea managementului si culturii antreprenoriale in
Republica Moldova
111. Implementarea managementului proiectelor in activitatea intreprinderilor
112. Managementul proiectelor investitionale
113. Analiza comparativa de management a proiectelor
114. Influente organizationale in managementul proiectelor
115. Formarea si dezvoltarea echipei proiectelor
116. Abordarea procesuala a managementului proiectelor
117. Perfectionarea metodologiei managementului proiectelor