Sunteți pe pagina 1din 8

1

Capitolul I

ELEMENTE DE TEORIA FUNCIILOR COMPLEXE1.1. Func!ii complexe: limite "i continuitate

n acest paragraf se prezint extensia conceptului de func#ie din analiza real.

Defini#ie: Fie E, FC. Func#ia f : EF ce reprezint coresponden#a dintre un punct
z = x + iy E $i punctul w = f(z) = u + iv F se nume$te funcie complex! de variabil!
complex!; u = u(x,y):= Re(f) se nume$te partea real! a func#iei f, iar v = v(x, y):=Im(f) se
nume$te partea imaginar! a func#iei f.

Exemplu: Fie f : CC, f(z) = z
2
. Determina#i partea real $i partea imaginar a
func#iei f.
Solu#ie: f(z) = f(x+iy) = (x+iy)
2
= x
2
+ 2xiy y
2
= (x
2
y
2
) + 2xyi, de unde rezult c partea
real a func#iei este Re(f) = u(x,y) = x
2
y
2
, iar partea sa imaginar este Im(f) = v(x,y) = 2xy.


Structura metric% "i topologica a corpului C

Propozi#ie: Aplica#ia d: CCR, d(z
1
, z
2
) = |z
1
z
2
| este o metric (distan#) pe C.
Demonstra#ie:
1. d(z
1
, z
2
) = 0 |z
1
z
2
| = 0 z
1
z
2
= 0 z
1
= z
2

2. d(z
1
, z
2
) = |z
1
z
2
| = |z
2
z
1
| = d(z
2
, z
1
)
3. d(z
1
, z
3
) = |z
1
z
3
| = |(z
1
z
2
) + (z
2
z
3
)| |z
1
z
2
| + |z
2
z
3
| = d(z
1
, z
2
) + d(z
2
, z
3
)
n acest caz, (C, d) este un spatiu metric.

Observa#ie: Distan#a d coincide cu distan#a euclidian pe R
2
, pentru c
d(z
1
, z
2
) = |z
1
-z
2
| = |(x
1
+iy
1
)(x
2
+iy
2
)| = |(x
1
x
2
)+i(y
1
y
2
)| =
2
2 1
2
2 1
) ( ) ( y y x x +
care reprezint distan#a euclidian dintre dou puncte din plan, de coordonate (x
1
,y
1
) $i
(x
2
,y
2
).

Defini#ie: Mul#imea U(z
0
; r) ={zC ; |zz
0
|<r} se nume$te disc centrat in z
0
de raza r,
unde r>0.

Defini#ie: Mul#imea U(z
0
; r
1
, r
2
) = {zC; r
1
< |z z
0
| < r
2
} se nume$te coroana
circular! centrat n z
0
de raze r
1
$i r
2
, unde r
1
, r
2
> 0.

Defini#ie: VC se nume$te vecin!tate a lui z
0
C dac exist un disc U(z
0
;

r) astfel
ncat U(z
0
; r) V.

Defini#ii: z
0
C se nume$te punct interior mulimii EC dac z
0
E $i exist o
vecintate VE a lui z
0
. Mul#imea tuturor punctelor interioare lui E se noteaza cu
o
E .
Mul#imea EC se nume$te deschis! dac orice punct al su este punct interior.


2
Defini#ii: z
0
C se nume$te punct aderent mul#imii EC dac n orice vecinatate V a
lui z
0
exist cel pu#in un punct al mul#imii E. Mul#imea tuturor punctelor aderente multimii E
se nume$te nchiderea lui E $i se noteaz cu E . Mul#imea E se nume$te nchis! dac E = E .

Defini#ii: z
0
C se nume$te punct de acumulare pentru mul#imea E dac n orice
vecintate V a sa exist cel pu#in un punct zE{z
0
} ((V{z
0
}) E ). Mul#imea tuturor
punctelor de acumulare ale lui E se nume$te derivata lui E $i se noteaza cu E (evident
' E E E )

Defini#ii: z
0
C este punct frontier! al mul#imii EC dac n orice vecintate a lui z
0

exist puncte z z
0
ce apar#in lui E $i puncte z z
0
ce nu apar#in lui E. Mul#imea tuturor
punctelor frontier ale lui E se nume$te frontiera mulimii E $i se noteaz cu E (evident
E E E C ).

Defini#ii: EC este marginit! dac exist discul U(0;r) astfel ncat EU(0;r). Altfel
se nume$te nemarginit!.

Defini#ie: EC se nume$te multime convex! dac oricare ar fi descompunerea
2 1
E E E cu
2 1
E E ,
1
E ,
2
E , cel pu#in una din mul#imea E
1
sau E
2
are
un punct de acumulare n cealalt.

Defini#ii: O mul#ime nchis $i mrginit se nume$te compact!, iar o mul#ime deschis
$i conex se nume$te domeniu.

Defini#ie: Fie z
0
punct de acumulare al mul#imii EC. Func#ia f : EC are limita l n
punctul z
0
(se scrie l z f
z z

) ( lim
0
) dac este ndeplinit una din urmtoarele afirma#ii
echivalente:
1. pentru orice 0 > exist ) , (
0
z astfel ncat E z ) ( cu |zz
0
|< avem |f(z)l|< .
2. pentru orice V vecintate a lui l exist U vecintate a lui z
0
astfel nct U E z ) ( avem
f(z)V.
3. pentru orice $ir (z
n
)
n
E cu
0
lim z z
n
n


, $irul (f(z
n
))
n
este convergent $i l z f
n
n


) ( lim .
Exist variante obi$nuite ale defini#iilor care corespund cazului l = ' sau z
0
= '. De
asemenea, se men#in rezultatele privind limita unei sume, a unui produs, etc., ca la func#ii
reale.

Propozi#ie: Fie z
0
= x
0
+ iy
0
un punct de acumulare al mul#imii EC $i func#ia
f:EC, f(z)=u(x,y)+iv(x,y). Atunci
2 1
) ( lim
0
il l l z f
z z
+

dac $i numai dac


) , ( lim
) , ( ) , (
1
0 0
y x u l
y x y x
$i ) , ( lim
) , ( ) , (
2
0 0
y x v l
y x y x
.

Defini#ie: Fie z
0
E un punct de acumulare al mul#imii EC. Func#ia f : EC se
nume$te continu! in z
0
dac ) ( ) ( lim ) (
0
0
z f z f
z z

.

3
1.2 Func!ii olomorfe


Defini#ie: Fie DC domeniu $i z
0
D. Functia f : DC este derivabil! (monogen!)
n z
0
dac ) (
) ( ) (
lim ) (
0
not
0
0
0
z f
z z
z f z f
z z

(sau ) (
) ( ) (
lim ) (
0
not
0 0
0
z f
h
z f h z f
h

+

).

Defini#ie: O func#ie f : DC derivabil n orice punct din D se nume$te olomorf!
(analitic!) pe D.

Teorema (Cauchy-Riemann): Fie f : D C C, f(z) = u(x,y) + iv(x,y). Daca f este
monogen n z
0
D, atunci exist
x
u

,
y
u

,
x
v

,
y
v

ntr-o vecinatate a punctului z


0
= x
0
+ iy
0

$i satisfac condi#iile:

'

) , ( ) , (
) , ( ) , (
0 0 0 0
0 0 0 0
y x
x
v
y x
y
u
y x
y
v
y x
x
u
(condi#iile de monogenitate Cauchy-Riemann)
Reciproc, dac func#iile u(x,y) $i v(x,y) admit derivate partiale de ordinul I n raport cu x $i y
ntr-o vecintate a punctului z
0
, continue n z
0
$i satisfac condi#iile Cauchy-Riemann, atunci f
este monogen n z
0
$i avem:
) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) (
0 0 0 0 0 0 0 0 0
y x
y
u
i y x
y
v
y x
x
v
i y x
x
u
z f


Demonstra#ie:
(necesitatea) Cum func#ia f este olomorf, atunci ) (
) ( ) (
lim ) (
0
0
0
0
z f
z z
z f z f
z z

.
) ( ) (
) , ( ) , ( ) , ( ) , (
lim
) ( ) (
lim ) (
0 0
0 0 0 0
0
0
0
0 0
y y i x x
y x iv y x u y x iv y x u
z z
z f z f
z f
z z z z +
+=
=
) ( ) (
) , ( ) , (
lim
) ( ) (
) , ( ) , (
lim
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
y y i x x
y x v y x v
i
y y i x x
y x u y x u
z z z z +
+
+
+Presupunnd c
0
z z pe o paralel la axa real ( y = y
0
,
0
x x ) rezult c
>

0
0 0 0
0
0 0 0
0
) , ( ) , (
lim
) , ( ) , (
lim ) (
0
0
0
0
x x
y x iv y x v
i
x x
y x u y x u
z f
y y
x x
y y
x x

) , ( ) , ( ) (
0 0 0 0 0
y x
x
v
i y x
x
u
z f

(1.1)
Analog, presupunnd c
0
z z pe o paralel la axa imaginar Oy ( x = x
0
,
0
y y )
rezult c
>

) (
) , ( ) , (
lim
) (
) , ( ) , (
lim ) (
0
0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
y y i
y x v y x v
i
y y i
y x u y x u
z f
x x
y y
x x
y y

) , ( ) , ( ) , ( ) , (
1
) (
0 0 0 0 0 0 0 0 0
y x
y
v
y x
y
u
i y x
y
v
y x
y
u
i
z f

(1.2)
Din rela#iile (1.1) $i (1.2) rezult c
) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) (
0 0 0 0 0 0 0 0 0
y x
y
u
i y x
y
v
y x
x
v
i y x
x
u
z f


de unde se ob#ine
4

'

) , ( ) , (
) , ( ) , (
0 0 0 0
0 0 0 0
y x
x
v
y x
y
u
y x
y
v
y x
x
u

(suficien#a) Cum u $i v admit derivate partiale de ordinul I continue n (x
0
, y
0
), din
formula cre$terilor finite rezult c

'

+ +


+ +


) , ( ) ( ) , ( ) (
) , (
) (
) , (
) ( ) , ( ) , (
) , ( ) ( ) , ( ) (
) , (
) (
) , (
) ( ) , ( ) , (
2 0 1 0
0 0
0
0 0
0 0 0
2 0 1 0
0 0
0
0 0
0 0 0
y x y y y x x x
y
y x v
y y
x
y x v
x x y x v y x v
y x y y y x x x
y
y x u
y y
x
y x u
x x y x u y x u
unde func#iile
2 1 2 1
, , , tind la zero cnd
0
z z (adica
0
x x $i
0
y y ).

+
+

) ( ) (
)] , ( ) , ( [ ) , ( ) , ( ) ( ) (
0 0
0 0 0 0
0
0
y y i x x
y x v y x v i y x u y x u
z z
z f z f

=
) ( ) (
) , ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) (
0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
y y i x x
y x y y y x x x y x
y
u
y y y x
x
u
x x
+
+ +

+
+
) ( ) (
) , ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) (
0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
y y i x x
y x y y i y x x x i y x
y
v
y y i y x
x
v
x x i
+
+ +

=
) ( ) (
) , ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) (
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. .
y y i x x
y x
y
u
y y i y x
x
v
x x i y x
y
v
y y i y x
x
u
x x
R C
+
1
]
1

+
+
[ ] [ ]
) ( ) (
) , ( ) , ( ) ( ) , ( ) , ( ) (
0 0
2 2 0 1 1 0
y y i x x
y x i y x y y y x i y x x x
+
+ + +
=
=
) ( ) (
) , ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) (
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
y y i x x
y x
x
v
y y i y x
x
v
x x i y x
x
u
y y i y x
x
u
x x
+
1
]
1

+
+
[ ] [ ]
) ( ) (
) , ( ) , ( ) ( ) , ( ) , ( ) (
0 0
2 2 0 1 1 0
y y i x x
y x i y x y y y x i y x x x
+
+ + +
=
= ) , (
0 0
y x
x
u

+ i ) , (
0 0
y x
x
v

+ [ ] ) , ( ) , (
1 1
0
0
y x i y x
z z
x x
+

+ [ ] ) , ( ) , (
2 2
0
0
y x i y x
z z
y y
+

.

Cum
0 0 0
) Re( z z z z x x ,
0 0 0
) Im( z z z z y y $i ) , ( lim
1
0
y x
z z

=
= ) , ( lim
2
0
y x
z z

= ) , ( lim
1
0
y x
z z

= ) , ( lim
2
0
y x
z z

= 0 rezult c
) , ( ) , (
) ( ) (
lim
0 0 0 0
0
0
0
y x
x
v
i y x
x
u
z z
z f z f
z z


ceea ce demonstreaz c func#ia f este monogen n punctul z
0
$i c
) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) (
0 0 0 0
. . .
0 0 0 0 0
y x
y
u
i y x
y
v
y x
x
v
i y x
x
u
z f
R C cond

.
Exemplul 1: S se determine constantele a, b, c, d astfel nct func#ia
f(x,y) = x
2
+ axy + by
2
+ i(cx
2
+ dxy + y
2
)
s fie olomorf pe C.
5
Solu#ie: Aplicm teorema Cauchy-Riemann $i cum func#ia este olomorf pe C rezult c sunt
ndeplinite condi#iile Cauchy-Riemann

'

) , ( ) , (
) , ( ) , (
y x
x
v
y x
y
u
y x
y
v
y x
x
u
,
2
) , ( ) ( R y x
unde u(x,y) = Re f = x
2
+ axy + by
2
$i v(x,y) = Im f = cx
2
+ dxy + y
2
. Rezult c

'

+ +
+ +
) 2 ( 2
2 2
dy cx by ax
y dx ay x
,
2
) , ( ) ( R y x

'

+ + +
+
0 ) 2 ( ) 2 (
0 ) 2 ( ) 2 (
d b y c a x
a y d x
,
2
) , ( ) ( R y x
=> a = d = 2 $i b = c = 1. n acest caz, f(x,y) = x
2
+ 2xy y
2
+ i(x
2
+ 2xy + y
2
).

Observa#ie: Func#iile monogene f(x,y) = u(x, y) + iv(x, y) pot fi scrise sub forma
w = f(z) observnd c w = f(z) = u(z,0) + iv(z,0), adic n expresia func#iei n parametri x $i y
lum y = 0 $i nlocuim x cu z.
Exemplul 1: n exemplul anterior, f(x,y) = x
2
+2xyy
2
+i(x
2
+2xy+y
2
)
z x
y

0
z
2
iz
2
=
z
2
(1i). Verificare: z
2
(1i) = (x + iy)
2
(1i) = (x
2
y
2
+2ixy)(1i) = x
2
+ 2xy y
2
+ i(x
2
+ 2xy +
y
2
).

Observa#ie: Ca o consecin# a teoremei Cauchy-Riemann se poate determina o func#ie
olomorf pe un domeniu, cnd i se cunoa$te doar partea real sau doar partea imaginar.
Exemplul 2: S se determine func#ia olomorf (pe C) f = u + iv $tiind c
u(x,y) = y e
x
cos $i f(0) = 1.
Solu#ie: Cum f este olomorf pe C rezult c este verificat prima condi#ie Cauchy-Riemann,
adic
) , ( ) , ( y x
y
v
y x
x
u

,
2
) , ( ) ( R y x => y e y x
y
v
x
cos ) , (

=>
=>

+ C y e dy y e y x v
x x
sin ) cos ( ) , (
Deci f(x,y) = y e
x
cos + i( y e
x
sin +C)
z x
y

0

z
e + iC. Cum f(0)=1 rezult c 1=
0
e +iC => C=0
$i deci f(z)=
z
e . (Verificare: f(z) =
z
e =
iy x
e
+
= ) sin (cos y i y e
x
+ = y e
x
cos + i y e
x
sin )
Exemplul 3: S se determine func#ia olomorf (pe C) f = u + iv $tiind c
v(x,y) = 2 y e
x
sin $i f(0) = 0.
Solu#ie: Cum f este olomorf pe C rezult c este verificat prima condi#ie Cauchy-Riemann
) , ( ) , ( y x
y
v
y x
x
u

,
2
) , ( ) ( R y x => y e y x
x
u
x
cos 2 ) , (

=>
=>

+ C e y dx y e y x u
x x
cos 2 ) cos 2 ( ) , (
Deci f(x,y)=2 y e
x
cos +C + y ie
x
sin 2
z x
y

0
2
z
e +C. Cum f(0)=0 rezult c 0=2
0
e +C => C=1
$i deci f(z)=2
z
e 1.


Tem% (parte din tema2):

1. S se determine constantele a $i b astfel nct func#ia
6
f(x,y) = x
2
+ ay
2
+ i(bxy)
s fie olomorf pe C.
2. S se determine func#ia olomorf (pe C) f = u + iv $tiind c
u(x,y) = x
3
3y
2
x 2y $i f(0) = 0.
3. S se determine func#ia olomorf (pe C) f = u + iv $tiind c
u(x,y) = x
2
y
2
+ xy $i f(0) = 0.
1.3 Func!ii complexe elementare


Func#iile complexe elementare sunt extensii la mul#imea C a func#iilor definite pe R.

Func#ia putere: f: CC, f(z)= z
n
(nN)
f(z) = z
n
= [r(cos +i sin )]
n
= r
n
(cos n

+ isin n) = r
n
cos n

+ ir
n
sin n

Func#ia polinomial: f: CC, f(z)= a
n
z
n
+ a
n-1
z
n-1
+ + a
1
z
1
+ a
0
(nN, a
0
, a
1
,,
a
n
C, a
n
0) este olomorf pe C, iar derivata sa are aceea$i form ca n cazul func#iilor reale.

Func#ia rational: f:{zC / Q(z) 0}C, f(z)=
) (
) (
z Q
z P
este olomorf pe tot domeniul
{zC / Q(z) 0}, iar derivata sa are aceea$i form ca n cazul func#iilor reale.

Func#ia radical de ordin n: f: CC, f(z) =
n
z (nN, n2)
f(z) = 1 , 0 ,
2
sin
2
cos ) sin (cos
,
_

+
+
+
+ n k
n
k
i
n
k
r i r z
n
n
n
.
Func#ia radical nu este olomorf pe tot planul C.

Func#ia exponential: f: CC, f(z) =
z
e
f(z) =
z
e =
iy x
e
+
=
iy x
e e = ) sin (cos y i y e
x
+ = y e i y e
x x
sin cos + .
Func#ia exponential este olomorf pe C, iar ( )
z z
e e

; n plus, este periodic de perioada


principal i 2 , pentru c ) 2 ( i z f + =
i z
e
+2
=
i z
e e

2
= ) 2 sin 2 (cos + i e
z
=
z
e = f(z).

Func#ia logaritmic: f: C{0}C, f(z) = ln z
f(z) = ln z = ) ln(
) 2 ( +

k i
e r = ln r + ln
) 2 ( + k i
e = ln r + ) 2 ( + k i , unde kZ.

Func#ia putere generalizat: f: CC, f(z)=

z ( C)
f(z) =

z
0

z
z
e
ln
=
) 2 (
ln
+

k i
e r
e
bi a+

)] 2 ( [ln ) ( + + + k i r bi a
e =
=
) 2 ( ln + k b r a
e
] ln ) 2 ( [ r b k a i
e
+ +
=
=
) 2 ( ln + k b r a
e ( ) ( ) [ ] r b k a i r b k a ln ) 2 ( sin ln ) 2 ( cos + + + + +

Func#ii circulare (sinus $i cosinus):
7

'

2
cos
2
sin
iz iz
iz iz
e e
z
i
e e
z
, C z ) ( (formulele lui Euler)
Func#ii hiperbolice:

'

2
2
z z
z z
e e
z ch
e e
z sh
, C z ) (
Propriet#i:
1. cos iz = ch z
sin iz = i sh z
ch iz = cos z
sh iz = i sin z
Demonstra#ie: tem pentru acas (parte din tema2)
2. Func#iile circulare $i hiperbolice sunt olomorfe pe C $i au derivatele:
(cos z) = sin z
(sin z) = cos z
(ch z) = sh z
(sh z) = ch z
3. Func#iile circulare au perioada principal 2 , iar cele hiperbolice i 2 .
4. Pentru oricare ar fi z
1
, z
2
, zC se pot demonstra rela#iile:
cos(z
1
+ z
2
) = cos z
1
cos z
2
sin z
1
sin z
2
sin(z
1
+ z
2
) = sin z
1
cos z
2
+ sin z
2
cos z
1
sin
2
z + cos
2
z = 1
sin 2z = 2sinzcos z
cos 2z = cos
2
z sin
2
z
ch(z
1
+ z
2
) = ch z
1
ch z
2
+ sh z
1
sh z
2
sh(z
1
+ z
2
) = sh z
1
ch z
2
+ sh z
2
ch z
1
ch
2
z sh
2
z = 1
sh 2z = 2 sh z ch z
ch 2z = ch
2
z + sh
2
z

Exemplu: S se aduc sub forma A+iB expresiile
e
i
= cos1 + i sin1
sh 2i =
2
2 2 i i
e e

=
2
)] 2 sin( ) 2 [cos( 2 sin 2 cos + + i i
= isin2
ch (2+3i) =
2
3 2 3 2 i i
e e
+
+
=
2
3 2 3 2 i i
e e e e

+
=
=
2
)] 3 sin( ) 3 [cos( ) 3 sin 3 (cos
2 2
+ + +

i e i e
=
2
3 sin
2
3 cos
2 2 2 2

+
+

e e
i
e e
=
= cos3 ch2 + i sin3 sh2
cos(1i) =
2
) 1 ( ) 1 ( i i i i
e e

+
=
2
1 1 i i
e e
+
+
=
2
)] 1 sin( ) 1 [cos( ) 1 sin 1 (cos
1
+ + +

i e i e
=
=
2
1 sin
2
1 cos
1 1

+
+

e e
i
e e
= cos1ch1 + i sin1sh1
8
ln(1+i) = ln

,
_

,
_

k i
e
2
4
2 = ln 2 +
,
_

k i 2
4
, unde kZ

i
i
1
=
i
i i

=
i i
e i
ln
=

,
_

k i
e i
e i
2
2
ln
=

,
_

k i i
e i
2
2
=

,
_

k
e i
2
2

( )
i
i 3 1+ =
) 3 1 ln( i i
e
+
=

,
_

k i
e i
e
2
3
2 ln
=

,
_

,
_

+ k i i
e
2
3
2 ln
=
2 ln 2
3
i k
e
+
,
_

=
=
2 ln
2
3 i
k
e e

,
_

= )] 2 sin(ln ) 2 [cos(ln
2
3
i e
k
+

,
_

=
= ) 2 sin(ln ) 2 cos(ln
2
3
2
3
+

,
_


,
_

k k
e i e

i
e = ?
nti se calculeaz i =
2
sin
2
cos

+

i =
2
2 2 /
sin
2
2 2 /
cos
+
+
+ k
i
k
=
=
,
_

+
,
_

k i k
4
sin
4
cos , pentru k = 0 sau 1. Rezulta ca i = ) 1 (
2
2
i + t si
i
e =
) 1 (
2
2
i
e
+ t
=

,
_

t
+
t
t
2
2
sin
2
2
cos
2
2
i e =

,
_

t
t
2
2
sin
2
2
cos
2
2
i e =
=
2
2
sin
2
2
cos
2
2
2
2
t t
t ie e


Tem% (ultima parte din tema2):
Calcula#i
a. (1+i)
25

b.
3 1 i
e
+

c. ln(-2+2i)
d. ln(4i-3)
e.
i
i
+

3
1
ln
f.
2
i
g.
i
i

+
1
) 3 1 (
h.
i
i
i. sin(1+i)
j. tg(1-2i)
k. ch(4i-3)