Sunteți pe pagina 1din 201

5

Cuprins

Cuprins ........................................................................
................................................................................
............ 5 Cap 1. ..........................................................
................................................................................
............................ 8 BIOMECANICA CA INTERDISCIPLINA...................
................................................................................
......... 8 1.1 INTRODUCERE.....................................................
................................................................................
...... 8 1.2 MICAREA CA FORM DE EXISTEN A MATERIEI..................................
...................................... 8 1.3 CORPUL OMENESC - UN TOT UNITAR.....
................................................................................
........... 10 1.4 CERCETRI PRIVIND BIOMECANICA PERFORMANEI UMANE.................
................................. 11 1.5 SCURT ISTORIC PRIVIND STUDIEREA MICRII...
......................................................................... 12 Cap
2 .............................................................................
................................................................................
........ 17 Cap 2 ..............................................................
................................................................................
....................... 18 ANTROPOMETRIE .......................................
................................................................................
...................... 18 2.1 SCOP..............................................
................................................................................
............................. 18 2.2 STRUCTURAREA ESUTURILOR I ORGANELOR SUB INFLU
ENA FACTORILOR MECANICI .........................................................
................................................................................
.................................. 18 2.3 DIMENSIUNILE SEGMENTELOR .............
................................................................................
............. 20 2.4 IMPORTANA STRUCTURII I ORGANIZRII ISTEMULUI OSOS, DIN PUNCT DE
VEDERE BIOMECANIC...............................................................
................................................................................
... 21 2.4.1 Generaliti ..........................................................
................................................................................
. 21 2.4.2 Structura esutului osos...............................................
.......................................................................... 22 2.
4.3 Organizarea esutului osos....................................................
................................................................ 22 2.4.4 Proces
ul de osificare.................................................................
............................................................ 23 2.4.5 Creterea n l
ungime a oaselor................................................................
.............................................. 24 2.4.6 Adaptarea funcional a osul
ui legile arhitecturrii osoase ..................................................
............. 25 2.4.7 Lanurile osoase i prghiile .................................
................................................................................
27 2.4.8 Aciunea hipomochlionului ..............................................
.................................................................... 31 2.5 IMPO
RTANA STRUCTURII I ORGANIZRII SISTEMULUI MUSCULAR, DIN PUNCT DE VEDERE BIOMECANIC .
................................................................................
................................................ 32 2.5 STRUCTURA MUCHIULUI SCHEL
ETIC ...........................................................................
.................. 33 2.5.1 Proprietile mecanice ale muchiului scheletic ..........
......................................................................... 33 2.5
.2 Gradarea contraciei...........................................................
................................................................... 33 2.5.3 Ela
sticitatea i componentele elastice...............................................

.................................................... 34 2.5.3 Sumaia contraciilor.


................................................................................
............................................ 34 2.6. ELEMENTE DE BIOMECANIC MUSCU
LAR..............................................................................
... 35 2.6.1 Clasificarea funcional a muchilor ....................................
................................................................ 35 2.6.2 Reprez
entarea grafic a aciunii musculare ...............................................
........................................... 36 2.6.3 Adaptarea funcional a muchiulu
i ..............................................................................
....................... 36 2.7. DENSITATE, MASA I PROPRIETI INERIALE ...............
........................................................ 36 2.7.1. Densitateaintr
eguluicorp ......................................................................
........................................... 37 2.7.2 Densit ilesegmentelor .........
................................................................................
....................... 38 2.8. MASA SEGMENTULUI I CENTRUL SU DE MAS...............
................................................... 38 2.9. CENTRUL DE MAS AL UNU
I SISTEM DE SEGMENTE ...........................................................
.. 39 2.10. MOMENTUL DE INERIE I RAZA DE GIRAIE....................................
.................................. 41 2.10.1.Teoremaaxelorparalele..................
................................................................................
................. 42 2.11. UTILIZAREA DATELOR ANTROPOMETRICE I A DATELOR CINEMATI
CE ........................... 43 2.12. MSURTORI EXPERIMENTALE....................
................................................................................
.. 45 Cap. 3 ...................................................................
................................................................................
................. 49 IMPORTANA TIPURILOR I STRUCTURII ARTICULAIILOR, DIN PUNCT DE V
EDERE BIOMECANIC................................................................
................................................................................
...... 49 3.1 TIPURI I STRUCTURI ARTICULARE .....................................
............................................................. 49 3.2. CLASIFICAR
EA ARTICULAIILOR ................................................................
..................................... 51 3.3 CONDUCEREA N ARTICULAII .............
................................................................................
............. 54 3.4. SUPRAFEELE ARTICULARE......................................
........................................................................ 54 3.5
ELEMENTE DE BIOMECANIC ARTICULAR .................................................
................................. 57 3.6 ADAPTAREA FUNCIONAL A ARTICULAIILOR.......
................................................................... 58 3.7 CENTR
UL DE MICARE I ARTICULAIILE .......................................................
............................... 59 3.8 CUPLURI I LANURI CINEMATICE ...............
................................................................................
.... 61

Cap 4 ..........................................................................
................................................................................
........... 63 BIOMECANICA CENTURII SCAPULARE I MEMBRULUI SUPERIOR ..............
....................................... 63 4.1 BIOMECANICA CENTURII SCAPULARE ..
................................................................................
........... 63 4.2 CINEMATICA ARTICULAIEI STERNO-CLAVICULARE.....................
............................................. 65 4.3 CINEMATICA ARTICULAIEI ACROM
IO-CLAVICULARE .............................................................. 66
4.4 CINEMATICA ARTICULAIEI SCAPULO-TORACICE ....................................
................................... 67 4.5 CINEMATICA CENTURII SCAPULARE, N ANSAM
BLU................................................................... 69 4.6 CI
NEMATICA ARTICULAIEI SCAPULOHUMERALE ............................................
.......................... 72 4.7 ELEMENTE DE BIOMECANIC A COTULUI ..............
........................................................................ 82 4.7.
1. Cinematicaarticula iilorcotului .................................................
................................................... 82 4.7.2. Biomecanicamusculat
uriicotului......................................................................
............................ 86 4.8 BIOMECANICA MINII............................
................................................................................
............... 88 4.8.1.Cinematicaminii ..........................................
................................................................................
...... 89 4.8.2.Prehensiunea.....................................................
................................................................................
.. 92 Cap 5 ....................................................................
................................................................................
................. 94 ELEMENTE DE BIOMECANIC A COLOANEI VERTEBRALE................
................................................... 94 5.1. ELEMENTE DE ANATOMIE
FUNCIONAL A COLOANEI VERTEBRALE ................................. 94 5.2. ELEMENT
E DE BIOMECANIC A COLOANEI VERTEBRALE............................................
.......... 102 5.3. PARTICULARITI STRUCTURALE I BIOMECANICE ALE COLOANEI CERVICALE.
.......... 106 5.4. PARTICULARITI STRUCTURALE I BIOMECANICE ALE CUTIEI TORACICE....
................ 111 5.4.1 Biomecanica coastelor vertebrosternale ..............
...............................................................................
112 5.4.2 Biomecanica coastelor vertebrocondrale ...............................
............................................................. 113 Cap 6 ........
................................................................................
........................................................................... 116
BIOMECANICA CENTURII PELVINE I OLDULUI ...........................................
....................................... 116 6.1 BIOMECANICA CENTURII PELVINE....
................................................................................
.............. 116 6.1.1 Funcia static a centurii pelvine ........................
...............................................................................
117 6.1.2 Funcia dinamic a centurii pelvine i oldului...............................
................................................... 120 6.2. PARTICULARITI STRUCTU
RALE I FUNCIONALE ALE OLDULUI ............................. 120 6.3 STABILITATEA OLD
ULUI............................................................................
...................................... 123 6.5BIOMECANICACENTURIIPELVINEIOLDULUINTI
ULUI .................................................... 124 6.6ANTROPOMETRIEMUSC
ULAR.............................................................................
.................................... 124 6.6.1 Aria transversal a muchilor .......
................................................................................
...................... 125 6.6.2 Modificarea lungimii muchiului n timpul micrii ....
...................................................................... 125 6.6.3
Fora pe unitate de suprafata transversala (tensiunea) ..........................
............................................ 126 Cap 7 .........................
................................................................................

.......................................................... 127 LUCRUL MECANIC, E


NERGIA SI PUTEREA...............................................................
................................ 127 7.1.INTRODUCERE..............................
................................................................................
............................ 127 7.2.LEGILEFIZICEALEMICRII.UNIT IDEMSUR. ........
............................................................ 127 7.3FOR ELEINTERIOAR
EALELOCOMO IEI:IMPULSULNERVOSICONTRAC IAMUSCULAR ................... 130 7.4 FORELE
ALE LOCOMOIEI: PRGHIA OSOS I MOBILITATEA ARTICULAR .................................
................................................................................
........................................................ 134 7.6MUCHIIMULTIARTICULA
RI..............................................................................
........................................ 138 7.7FOR ELEEXTERIOAREALELOCOMO IEI .........
................................................................................
........ 138 7.8ENERGIAILUCRULMECANIC................................................
................................................................... 140 7.9CAUZEL
EMICRIIINEFICIENTE .................................................................
............................................... 152 7.10.SINTEZAFLUXURILORDEENERGIE
................................................................................
......................... 155 7.11.FORMEDESTOCAREAENERGIEI...........................
................................................................................
. 156 Cap 8 ....................................................................
................................................................................
............... 158 BIOMECANICA LOCOMOIEI UMANE..................................
...................................................................... 158 8.1.
ISTORICUL CERETRILOR PRIVIND LOCOMOIA UMAN.........................................
.............. 158 8.2 . EVOLUIA TEHNICILOR I ECHIPAMENTELOR DE NREGISTRARE A MICRII.
............... 158 8.3 TERMINOLOGIA DESCRIERII LOCOMOIEI UMANE .................
................................................... 162 8.4 MASURARE, DESCRIERE,
ANALIZA SI EVALUARE............................................................
........... 166 8.5 MSURAREA, DESCRIEREA I MONITORIZAREA..........................
.............................................. 167 8.6 ANALIZA MICRII ............
................................................................................
................................. 168 8.7 EVALUAREA I INTERPRETAREA..............
................................................................................
...... 169 8.8. BIOMECANICA I RELAIA SA CU FIZIOLOGIA I ANATOMIA ..................
.............................. 170 8.9 DIFERITE FORME DE MERS ..................
................................................................................
.............. 172 8.10. VARIABILE KINEMATICE...................................
............................................................................. 18
0 8.11. CONCLUZII ..............................................................
............................................................................ 191
Cap 9 .........................................................................
................................................................................
.......... 194


7
TEHNICI DE MODELARE BIOMECANICA ASISTATA DE CALCULATOR .........................
................... 194 BIBLIOGRAFIE ...........................................
................................................................................
...................... 199


8
Cap1. BIOMECANICACAINTERDISCIPLIN

1.1INTRODUCERE
Biomecanica micrii umane poate fi definit ca interdisciplin care descrie, anali
a uman. Micrile fizice implicate sunt de o mare diversitate:mersulpersoanelorc
e,ridicareauneigreut idectreun muncitor sau performan ele unui atlet. Principii
re se aplica sunt aceleaiintoatecazurile,ceeaceseschimbaestedoarspecificulmis
resecereinprivintaperformantelorfiecareimiscari. Biomecanica,mecanicadaptatlafo
eafiin elorvii,areomare importan , din punct de vedere al scopurilor i obiec
diind particularit ilemicrilordindiferitedomeniialeactivit iimotrice.Labazami
onali,rezulta idinmicareansi.Micareaainfluen atiinfluen eaz corpul omenesc,
micri din ce n ce mai complexe. Structurile corpului omenesc sunt structuri fu
in func iune, cuscopuldeacreafunc ii. Listaspecialistilorinteresatiinaspectelemi
:ortopezi,chirurgi antrenori de atletism, ingineri din domeniul recuperarii functio
rapeuti, kineziologi, specialistiinortezareiprotezare,psihiatrii,proiectantideechi
tiv. La nivel fundamental numele dat stiintei care se ocupa de problematica diver
maneesteceldeKINEZIOLOGIE. Aceasta disciplina, in plina evolutie combina aspecte
iei, ale invatarii motorii,alefiziologieiexercitiilorfiziceprecumimultecunostiint
ca. BIOMECANICA, ca dezvoltare a stiintelor vietii i a celor fizice, este constr
nostiintelordebazaalefizicii,chimiei,matematicii,fiziologieiianatomiei.Eapoate f
tacarestudiazacaracteristicileraspunsuluiintimpispatiualematerialelor biologice,
coelastice,ialecorpuluiumaninansamblucindsuntsupuse actiuniiunorsistemedefor
vinteeaaplicalegilemecanice lastudiulsistemelorbiologice,umaneianimale.

1.2MICAREACAFORMDEEXISTENAMATERIEI
Biomecanica este tiin a care studiaz micrile fiin elor vii, innd seama de ca
. Ea poate fi considerat o mecanic aplicat la statica i dinamica vie uitoarel
al. Are un domeniu de cercetare apropiat de cel al anatomiei, fiziologiei i mec
a se mai poate aduga biochimia, care furnizeaz date asupra metabolismului, legat
micare, de efortulfizicnprocesulderecuperare. Biomecanica studiaz modul cum ia
are, analizndule din punctdevederemecanic,cumintrnrela iecufor eleexterioare
nind de la aceste rela ii de interdependen , biomecanica exerci iilor fizice

stabileteeficien alormecaniciindicmetodelepracticepentrucreterearandamentului
uluifizic. De la studiile biomecanice se ateapt solu ii tiin ifice, n vederea
e. Totodat, cercetrile biomecanice mai au i scopul de a constata n mod obiec
cursul efecturii exerci iilor fizice, de a descoperi cauzele mecaniceideapreved
uiriimicrilordincadrulprocesului derecuperare.nacestfel,biomecanicapoateindic
ea corect a unei tehnici, poate formula indica ii metodice pre ioase, poate contr
rea tehnicilor. Biomecanica exerci iului fizic terapeutic studiaz att micrile ac
ui,condi ionatedeorganeledesprijinidemicarealecorpului. Con inutulbiomecanicii
ral,carestudiazlegileobiective,generalealemicrilor; biomecanica special, car
e micrilor din diferite domenii ale activit ii motrice. Din acest punct de ved
ii speciale a exerci iilor fizice, mai exist biomecanica special a muncii,adefi
omecanicamaicontribuie,prinnsuireano iunilordespa iu,timp,micare,acelor cu pr
amentale ale existen ei materiei, a no iunilor despre interdependen a ntre for ele
uarea micrilor, la o just n elegere a fenomenelorvie ii. Micarea, n sensul
ma de existen a materiei, nsuirea esen ial i inseparabil a materiei. Micar
mnicimaterianuexistfrmicare.NUexist,deci,micare"pur",imaterial. Micarea
at i nu poate fi distrus. Descartes exprima astfel acest adevr: "cantitatea d
te totdeauna aceeai". Izvorul micrii se afl n materia nsi, impulsul interi
ontradic iile, lupta contrariilor. Chiar forma cea mai simpl de micare, deplasare
a iu, este o contradic ie; despre corpul n micare se poatespunec,naceeaicl
rrepausulomsur,oexpresieamicrii,opusulmicrii. Repausulesterelativiarese
area n sens filozofic, nu reprezint o simpl deplasare n spa iu a obiectelor
e,oricetransformare,observatnnaturisocietate. Existoscarlargaposibilit
materiei (automicarea) deplasrile protonilor, electronilor,cualtecuvinteapartic
re. Micarea mecanic deplasarea corpurilor n spa iu este forma cea mai vec
urilorinerte. Micarea fizic micarea molecular sub form de cldur, lumin
eaidezagregareaatomilor. Micarea biologic via a celulei i a organismelor
or. Micareasocialvia asocial. ntre formele principale ale micrii exist
a una n alta. Micarea mecanic se transform, n anumite condi ii, n micare
e de micare sunt i deosebiri fundamentale, legate de


10

natura purttorului unei forme de micare, de legile specifice ale fiecrei forme
priicaregenereazmicareancadrulfiecreiforme. Micarea biologic (via a i loco
m superioar de micare, care dispune de calit i i mecanisme speciale, ce nu
licarea legilor micrilor mecanice, fizice sau chimice, considerate forme inferioar
inferioare sunt, n acest caz numai auxiliare i nu pot epuiza esen a formei sup
x:naturabiocuren ilornervoiimuscularinuesteidentic naturiicuren ilorelectrici.
zcanitesimpleprghiiifor a lor de ac iune nu se poate determina matematic,
rminareafunc iilormecanicealeprghiilor,deoareceintervinoseriedefactori,carenu
ta articular, momentul muchiului, interven ia scripetelor de flexie,existen amuch
ri). Iat de ce, n n elegerea i interpretarea micrii biologice, aplicarea leg
imie, nu reuete s redea ntreaga complexitate a fenomenelor. Aplicareaacestorle
maticimecanicist,numaiaspectesingulareale complexuluiprocesbiologic,careesteloco

1.3CORPULOMENESCUNTOTUNITAR
Organismuluman,nmicare,trebuieprivitcaunntreg,nucaomanifestareizolata unor
te i sisteme care ar ac iona complet independent. n acelaitimp,studiulanalitic
ali,carestaulabazaexerci iilorfizice nu este semnificativ, dect dac este urmat
or factori i a caracteristicilor n "totul" organismului. Pe lng aceast inte
lirearela iilorobiectivedintreorganismulcantregimediulncaresemic. Rezultat
l unei ontogeneze complicate, perfec ionareacontinuaaparatuluilocomotoriasistemu
ilit idin ce n ce mai complexe de static i micare, culminnd cu cea mai c
actoriimorfofunc ionaliiinterdependen alor Labazamicrilorstaufactoriimorfofunc
aneleaparatuluilocomotor:oase,articula ii,muchi organele sistemului nervos: recep
i senzitivi, mduva spinrii, encefalul,nerviimotori,plcilemotorii,sistemelegamma
tuturor acestor factori n timpul micrii este o condi ie obligatorie pentru ca
i normali, mecanismele lor de func ionaresuntstereotipeipotfincadratesubform
rganismimediu Oseriedefactoriexterniexercitinfluen easupradiferiteloretapeale
teasolului; accelera iagravita ional; temperaturamediuluinconjurtor; presiune
: temperatura sczut scade excitabilitatea neuromuscular i are efect vasoconstri
luen e,scaderandamentulmuscular. Influen aexerci iilorfiziceasuprastructurriicorpul
a a influen at i influen eaz corpul omenesc, structurndul i formndul apt de
xe. Structurile corpului omenesc sunt structurifunc ionale,produseprinfunc iune,cu
i.


11

Func iapoatefidefinit,dupRepciuc,caoac iune,caunprocescomplex,acrui caracte


rmastructuriifunc ionalear putea fi definit, n acelai mod, ca o stare complex
l este aceeadeasedesfuranspa iu. Formaifunc ianusuntnsdectaspecteale
alt, aa cum micarea nu poate exista n afara materiei. Desfurarea lor n ti
unc ia crend forma, forma crend func ia. Prin urmare, forma nu este o stare de
ermanent modelatdefunc ie,adicesteoformfunc ional. Func ia reprezint excitant
eriei nsi, modul de existen al formei. Ea are, nainte de toate, valoare tr
oficaexcitantuluifunc ionalnuseexercitnsdirectasupraformei,ciprinintermediul
,vorbadeovaloaretroficmediat. Locomo ia, micrile segmentelor aparatului locom
reprezint func ia aparatului locomotor. Factorii morfofunc ionali care l alctuies
ui. Intercondi ionarea dintre locomo ie, ca func ie, i aparatul locomotor, ca form
zint una din premisele de baz ale fundamentrii tiin ifice a rolului i import
ticiterapeutic.

1.4CERCETRIPRIVINDBIOMECANICAPERFORMANEIUMANE
Domeniul de baz al biomecanicii este acela de a aplica legile mecanice la organ
od n care ele se aplic la obiectele studiate de mecanica corpului.Structuraten
nuicopac,depladareanapaunuinnottor, sau alergarea unui maratonist sunt trata
nicii la fel ca n cazul alunecri unui paralelipiped din lemn pe un plan ncli
n experimenteleclasicealefizicii. Biomecanica este un domeniu interdisciplinar cu
cipline diferite ca antropologiefizic,ortopedie,bioinginerieiperforman uman.n
opulgeneralalbiomecaniciiestedean elegerela iilemecanicedetipcauzeffectcare
man.Dealtfelnfiecaredomeniualbiomecaniciise ncearcn elegerealegaturiidintre
,dezvoltareade structure protetice optime n cazul ortopediei i bioingineriei, re
ierea, explicarea i predic ia aspectelor mecanice din exerci iile fizice, sport i
orman eiumane. Sepoatespuneccercetrilebiomecaniceaudoumaridirec iinceeacep
in a aplicat." n cazul tiin ei de baz, Biomecanica ncearc s n eleag cum
ul umanncondi iideeffortmaxim.Atuncicndunatletob ineunmaximdeperforman ,o
ui,darceamaimareparteestedeterminatde eficacitateacucareatletuliutilizeazc
ordonareamicrilordiferitelorpr ialeorganismului,astfelnctsipermitantrenarea
ui.Astfelvaloareaperforman eidepindedeantrenamentul atletuluidaridetehnicafolosi
celadean elegemecanismele cauzeffectcarefaccauneletehnicisfiemaibunedect
ibunperforman uman.tiin adebazareo limitarenaplicareasa.Odatceestecuno
reaperforman ei,esteposibilexaminareaindividualaatle ilorpentruadetreminace


12

eroritehnicetrebuiendeprtate.Corectareaacestordefectepoatembunt iperforman a s

1.5SCURTISTORICPRIVINDSTUDIEREAMICRII
VerneThompsonInman(19051980) Studiilesaledebiomecanicamicriiaustabilitycadomen
le dintreactivit ileaplicativeingineretiiexpertizareaproblemelorclinice. Dup
al el a publicat studii privind biomecanica umrului, studii folosite n dezvoltar
licate n protezare la persoanelor amputate(veterandinceldealdoilearzboimondial
ispecificperioadeilaudeterminatsaidirec ionezestudiile ctre folosirea de disp
ice i electronice. Din acest motiv cercetrile aufostdirec ionatectreelucidarea
riidebaz,nunumaidinpunct de vedere al dinamicii miscrii corpului uman ct
e muscular. Scopul cercetrilor sale a fost de a include n problematic fiziologi
tanatiaspectelerelativeladurere. Studiilesalereferitoareladeterminareauneistruct
eaznlateral centruldegreutateaufostdirec ionatecatreminimizareaacestordeplasr
rmalesaupatologice. HowardDavisEberhart(19061993) Prof.Eberhartesteunuldinprimii
ereamiscriiumaneaplicatla creareadedispositivedeprotezare. JohnB.DeC.M.Saun
t pentru studiile sale referitoare la coloana vertebral, afec iunile i regenerare
ismelearticula iilor. FrankTodd Cercetricuprivireladinamicamersului,alternantas
Figura1AnalizamicriidupTodd

BorisBresler(19192000) Camembruincolectivuldecercettoridelalaboratoareledebiom
rulUniversitatiidinCalifornia,contribuielacercetrilereferitoarelaanalizadinamicii
tereaimomenteledinprincipalelearticula ii.


13

NikolaiBernstein(18961966) Multe din teoriile de azi referitoare la coordonarea m


rmulate de neurofiziologul rus Nikolai Bernstein. Se pot inscribe aici cercetarile
umrul de gradedelibertate,echivalen amotorize,comenzilemotoriineunivoceiefectel
ve politicelucrareasapublicatn1947,Cooronareaireglareamicrilor, nuapututfi
ioadaincareseconsidera sistemul ierarhic (McGraw i Gesell) conform cruia comenz
urate de creier,precizndcperforman aoricruitipdemicarerezultdintrovarietat
bertate ale componentelor sistemului musculoskeletal. Sistemul trebuie considerat ca
tem cu autoorganizare, compus din elemente coordinate i asamblateastfelnctsp
tareamotorizeestedependent de maturizarea creierului dar corpul se adapteaz la d
geri (modificri de mas corporal i de propor ii n perioada de cretere) i la
afa a,asigurareadiferitelorcerin esiobiective). Analizamicrilorcoordonatedevinee
nic.Prinaceasta terminologiefolositdeBernstein,suntdescriseaplica iileprincipiilo
ce la sistemele biologice. Aceasta implic du zone: cinematice, sau forme de mi
timp i spa iu cum ar fi activitatea muscular i micrile articulare; i dinami
arecumarfifor edeiner iecentrifuge.Putere (accelera ie) i torsiune (rota ie). M
egistrri electrographic ale vitezeiunghiulareaarticula iei,ialeactivit iimuscula
ster Dempster a determinat prin studiu pe cadavre volumul, masam densitatea i mo
feritelorsegmantealecorpuluiomenesc. RudolfsDrillisiRenatoContini. Interesulini i
iniafostceldeambunt idispozitiveleprotetice, dardeoarecepentruatingereaacestu
ei,sentrului demasiamomentuluideiner iealsegmentelorcorpuluiuman,acesteaafos
a de estimare a fost similar celei folosite de Cleveland i Dempster (greautate
etoda de segmentare a corpului (greautate hidrostatic incremental). CharlesE.Cla
olaboratorii au perfec ionat studiile privind studiile de mas, volum i centru de
e de corp n vederea ob inerii unor rezultate mai precise caresapoatasfiefol
nsiuniantropometrice. LarryW.Lamoreux StudiileluiLamoreauxsuntdirijatectrecine
iiumane (Experimental Kinematics of Human Walking, Ph.D. Thesis, University of Cal
Berkeley,1970) In figura 2 este prezent dispozitivul folosit la analiza cinematic
ersuluindiferitecondi ii.


14

Figura2EchipamentfolositlastudiulluiLamoreaux Cadrul pelvian este ataat cu


e ASIS,creasta iliac, pubis, sacrum, i tuberozit ile ischiale. Articula ia oldu
en a Euler flexie, abductie, rotatie axial care au fost aliniate la articul
enunchiuluiiglezneiaufostmsuratefolosindmetodaparalelogramuluicarenudepinde pe
iereaprecisaaxeianatomice.Inregistrriletraductarelor de deplasarea au fost inre
tite n semnal digital i prelucrate cu ajutorul calculatorului. Charles,Robert,J
t("WalkingandLimping:AstudyofNormal and Pathological Walking" (JB Lipincott Co.
at o metod de analiz a mersuluifolosindocucdesticlprezentatnFig.3


15

Figura3Cucadesticlfolositlastudiulmicrii Aufostdezvoltatealtectevametod
Fig.5). Figura4.a.Analizaunipedalismuluiumancuajutorulschemelorsimplificateme
.Evaluareaparametrilormersuluiprinschemesimplificatemetodacutiide sticl


16
Figura5Evaluareaangula ieimicrilorcuajutorulnclinometrului

MarcelSaussez Marcel Saussez descrie experimentele de inregistrare a mersului folo


luminoase Figura6EchipamentulfolositdeSaussez

Figura7nregistrareauneikinegramecuajutorulechipamentului


17


18
Cap2 ANTROPOMETRIE

2.1SCOP
Defini ie: Ramura de baz a antropologiei care studiaz dimensiunile fizice, prop
uiumannscopuldeterminriidiferen elorlanivelindividual idegrup. nvedereadesc
icilorderas,sex,vrstaiconstitu ie corporalsuntnecesaremsurtorifizicedivers
tor studii era de natur evolutiv sau istoric. n ultimul timp, totui, aceste
n , fiind necesare n proiectarea interfe elorommain,aspa iilordelucruiae
zolvateprinmsurtorisimple,liniaredesuprafa sauvolum. n analiza micrii umane
inematice precum i determinareamaselor,amomentelordeiner ieiapozi ieilor.Aces
notin e ce se refer la centrele de rota ie ale articula iilor, originea i inse
endoanelor,lungimeaisec iuneamuchilor.

2.2STRUCTURAREAESUTURILORIORGANELORSUBINFLUENA FACTORILORMECANICI
Exerci iilefiziceac ioneazasupra esuturiloriorganelorprindeclanareaunorfor e me
ernesuntgrupaten5tipuri: for edecompresiunetindsdeformeze esuturilecomprimn
e esuturileprinndoire; for edetorsiunetindsdeformeze esuturileprinrsucire;
inarea for elor de compresiune, ncovoiere i torsiune i vor tinde s deformeze
e, ndoireirsucirenacelaitimp; for edetrac iunetindsdeformeze esuturile,
lt n special din ac iunea for elor gravita ionale (greutateacorpului,greutateaseg
biectelorsau aparatelorcucarese lucreazetc). For eledetrac iunerezultnspecial
rdiferitelor grupemusculare. n afara for elor mecanice externe, asupra esuturilor
e for e mecaniceinternerezultatedinproceselededezvoltareale esuturilor,presiuneav
emetabolice,factoriichimici,acrorimportan nupoatefineglijat. esutul asupra c
c ioneaz printro contraac iune i intr ntro stare special denumit stare de


19

unitaresaustaredestress.Sarputeaafirmacfor elemecaniceinternerealizeazostare
e mecanice externe realizeaz intrarea ntro stare de tensiunemaxim. Starea de
oneaz n sensul structurrii func ionale a acestora,conformcerin elormecanice.Stru
eastfelcaunrezultat al adaptrilor, sub influen a factorilor mecanici. Structurile
deci considerate mecanostructuri. Structurarea esuturilorsefaceastfel,nctcuminimu
lspoat oferiorezisten suficientlasolicitrileuzuale.Construc iilecarefolosesc
n maximum de rezisten se numesc construc ii minime absolute. esuturile i org
l de construc ii, prezentnd forme, dimensiuniidispozi iiinterioare,care,folosind
gurorezisten maxim la solicitri diverse. Mecanostructurile corpului omenesc ap
ptrilor mecanice dea lungul filogeniei i ontogeniei. Unul din scopurile kinetote
la de a ntre ine aceste mecanostructuri n condi ii normale i de a le mbunt
eterapeutic,adicaceladerefacereaparametrilor func ionaliaimecanostructurilor,n
ec iuni.
Schemaraporturilordeinterdependen

Raporturile de interdependen dintre factorii morfofunc ionali care execut micare


s central ca pupitru de comand al micrii, totul unitar al organismului,mediul
ardeosebitdecomplexe.Interdependen a esteasiguratprincontrolulexercitatdeSNCprin
ioceptive,dirijnd ac iunileprincilenervoasemotorii. Dincoroborareaac iunilorfacto
li(impulsurinervoase,contrac ii musculare, prghii osoase, mobilitatea articular) r
le fizice. Acestea ac ioneaz prin producerea de tensiuni asupra factorilor morfof
cturnduI func ional. Pe de alt parte, exerci iile fizice favorizeaz adaptarea o
conjurtoripotdeterminaimodificrialemediuluiextern.Larndulsu,mediulextern
iulexteroceptorilor,daridirectasupra efecturii exerci iilor fizice, prin intermed
rne (gravita ie, presiune atmosferic,rezisten amediuluietc.). Micarea a influen at
menesc, structurndul i formndul apt de a realizamicridincencemaicomplex
ucturifunc ionale,produse prinfunc iune,cuscopuldeacreafunc ii. Forma i func ia
festrii aceleiai unit i materia vie i nu pot exista una fr cealalt,
i. Desfurarea lor n timp i spa iu se condi ioneaz reciproc, func ia crend f
e, forma nu este o stare definitiv imuabil, ci este


20

permanentmodelatdefunc ie,adicesteoformfunc ional. Structurarea esuturilorsef


utulspoat oferiorezisten suficientlasolicitrileuzuale. Figura8

2.3DIMENSIUNILESEGMENTELOR
Dimensiunea de baz a corpului uman o constituie lungimea segmentelor ntre fi
la ii. Acestea variaz func ie de constitu iacorporal,desexiras. Dempster i
zumat estimrile lungimilor i pozi iile centrului de rota ie a articula iilor rela
nzndunorrepereanatomice. Date cu privire la lungimile segmentelor, exprimate ca
corpului au foststabilitedeDrillsiContini(1966)pornindde laprincipiulsegmentri
Fig9DupDempsteriFischer(Belgia)
Acestepropor iialesegmentelorservescdreptobunaproxima ienabsen aunor
ctpeindivid. Fig10Modelulcelor24desegmente


21

2.4IMPORTANASTRUCTURIIIORGANIZRIIISTEMULUIOSOS,DIN PUNCTDEVEDEREBIOMECAN
2.4.1Generaliti

Micrile osoase provin de la mobilizarea diferitelor lan uri osoase asupra crora
resiuneitrac iunerezultatedinac iuneamuscular,darinraportcu mediulambiant.A
ucturileosoaseipot ele nsele n unele cazuri s provoace fracturi mai mult sa
sebit de important ca n acest caz kinetoterapeutul s analizeze micarea n func
area func ional a esutului osos i s se asigure de ob inerea unui randamentma
ertebralsearticuleazlaparteasuperioarcucapuliconstituiempreun cu coastele
unt ataate membrele superioare prin intermediulcenturiiscapulare,constituitdincla
mbreleinferioaresunt ataate la coloana vertebral prin intermediul osului iliac c
ura pelvian caresearticuleazcuparteainferioaracoloaneivertebrale(prinsacrum).
sunt n numr de circa 206, i din punct de vedere al configura ieiexterioarele
curtecaresuntdeformaproximativcubic oaselungilacarelungimepredominnrapor
osimea este net inferioar n raport cu celelaltedoudimensiuni. Oasele lungi pre
z, de sec iune triunghiular i dou extremit imailargicaresuntepifize.Caexemp
eneraloaselemembrelor.Oaseleplatesuntreprezentatedeomoplat,stern,etc.pecnd oase
pallanivelulcarpuluisautarsului. Suprafa aoaseloresteneregulatiprezintproemine
te cavit i pot fi articulare sau nearticulare i sunt destinate mririi suprafe
u mai mult de att las s treac vasele sangvine i nervii ctre regiunilemai
auapofizelepotnegalmsurs fiearticularesaulafeldebinesfiedestinaterece
tul de mare pentru a realiza un punct de ac iune rezistent. Se remarc c mrim
por ional cu sec iunea ligamentelor sau tendoanelor pe carelerecepteaz. Suprafa a
iidepenetrarenpr ileinterne;acestea suntcanalelevasculareicanaleledehrnirea
nei nervii.


22
2.4.2Structuraesutuluiosos

Otreimeamaterieiosoaseesteconstituitdinap,ntimpcerestuldedoutreimi este
ale : fosfat, carbonat de calciu i dintro protein, colagenul.Studiulderezisten
rrezisten alasolicitarea de compresiune, pe cnd substan ele proteice asigur osu
c iune. Lucrriinteresanteprivindrezisten aosoasaufostpublicatedeMarique1945,Ma
,Evans1957,Koch1964,Leduc1968iadmitcosulpoaterezistaleo solicitaredease
idian.Acesteno iuni subliniaz interesul pe care trebuie sl acordm tehnicilor
strareapresiunilorasuprasolului,laexecutareamicrilor. Pe de alt parte se poate
sul este srac n elemente minerale, el prezint o suple e remarcabil. n timpul
cterizat printro diminuare gradat a con inutului n ap i substan e organice, o
ant. Partea organic este constituit dintro structur fibroas care cuprinde: o
lagen, o substan bazat n principal pe mucopolizaharide (MPZ) dispersatentrefi
arenuconstituiedectoparteinfimdin os. 2.4.3Organizareaesutuluiosos

Materiaosoas Elementele minerale i organice se amestec pentru a forma celor do


ulcompact,situatlaparteaperifericaosuluii esutulspongios,formatel nsui din
z alveole, umplute cu mduv osoas, situate n interiorul spa iului delimitat de
ea acestor lamele este realizat ntro astfel de manier aa nct osul s poat
nsiunilelacareestesupus.Oaselescurteprezintunnvelisub irede esutcompactcare
esuntconstituitedindoustraturisub iride esut compact, care nconjoar un volum
ngios. Oasele lungi prezintoarhitecturpu inmaicomplex,conformcueforturilemari
ctprezintunstratvoluminosncentruldiafizei,carevadiminuaspre extremit i, dar
va i n dreptul inser iilor sau la nivelul curburilor, fiind determinat de fapt
buie s reziste riscului de fractur,multmaimarenacestezonedectlanivelulzone
e ntinde ctre epifize, pentru a acoperi esutul spongios, constituentul principal
oase.Alveoleledelimitatedelamelelede esutspongioscomunicntreele daricuocavi
alulmedular. esutul osos este parcurs de vase sanguine i limfatice, precum i
,laexamenulmicroscopical esutuluiososcompactremarcnduseprezen aunui ansamblude
croni,numitecanaleHaverssaucanalelede hrnirealeosului.Elecomunicntreeleico
us


23

n jurul acestor canale sub forma unor lamele concentrice care prezint ntre ele
nndcteocelulosoasnumitosteocit.Ansamblulacestuidispozitiv constituiesistemul
ebazal esutuluicompact. esutul spongios este constituit din lamele fine de os
escrisnainte. Periostul Este un esut conjunctiv format dintro membran fibroas
feria osului, pe care o acoper complet, cu excep ia suprafe elor articulare, care
cartilaj. Periostul este constituit din dou straturi: stratul extern, elnsui fo
enistratulprofund,osteogen,productordeosteoblaste,carese vortransformanosteoc
itacestorcaracteristici,unroldeosebitn dezvoltarea osului. Este bogat irigat i
bilitate deosebit, ceea ce explicfaptulcsenza iadedurereesteresim itnceama
cturilorsausec ionrilorosului. Inser iamuscularnusefacedirectpeos,cilanivelu
tdemateriaosoasprinmiciprelungiricomparabilecuniterdcini.Aderen ele periostul
prafa aosuluiestemaineregulat.Un esut conjunctiv similar i n mod egal osteog
alului medular, canalelorHaversialveolelorspongioase. Mduvaosoas Mduvaroiepr
ubl func ie: de a forma globulele roii i de a participa la procesul de osifi
enumaiapareprezentdectnzonaspongioas,ntimp celaniveluldiafizelorncepes
arenumaiexistdectmduvgalben.Numaiopartedinoase,precumvertebrele, sternul,
rocesuldeosificare

Prin procesul de osificare se n elege formarea de esut prin acumularea de srur


tur de baz, constituit din materie organic. nainte de toate, acest proces es
are celular, care va sintetiza trama din fibre de colagen.Acestefenomenesepotp
njunctivioferposibilitatea unei osificri fibroase sau la fel de bine ntro e
osificareendochondralsauintracartilaginoas.Oasele,deexemplucelecarefacpartedin
int o osificare fibroas care se dezvolt direct n esutul conjunctiv embrionar
laginoas. Din contr, oasele scurte se dezvolt pornind de la un proces endochon
ngi prezint cele dou tipuri simultan. Osificareaendochondral La embrion, la nuc
ainte de natere se formeaz n cartilajul hialin un punct de osificare primar,
histogenice, n zona pr ii centraleamatricei.Osificareavaprogresantoatedirec ii
ar (primitiv sau principal) i va cuprinde cea mai mare parte a zonei cartilagin


24

lungiacestpunctvaformatoatdiafiza.Puncteledeosificaresecundaresaucomplementare
trzie, ntrun interval care debuteaz de la natere i se ntinde pn la term
velul epifizelor i a proeminen elor (apofizelor),asigurndcompletaosificare.Aceast
aridiafizarnuseface numai pe lungime ci i pe grosime i este important s
nctiv (sau perichondral) care nconjoar zona cartilaginoas i care va deveni p
ructura sa intern sub form de lamele succesive i concentricevacontribuilacre
retenl imeprin aport de straturi succesive, asistm n zona sa central la u
ari iaprogresivdeosenchondral,astraturilormaiprofundedeosperiosticct iformar
zeiicareestedenumitcanalmedular. Petoatduratadezvoltriiosului,punctuldeosif
tele epifizare printrun strat de cartilaj special (metafiza), de conjugare, care
a osuluinlungime. 2.4.5Cretereanlungimeaoaselor

Dacdezvoltareaosuluinl imecareseproducepentruceamaimarepartenainte de vrs


treaga perioada de via prin aport de periost i resorb ia medular simultan, c
veaz la o vrst determinat pentru fiecare os, dar care nu depete vrsta ad
onjugare la nivelul crora se realizeaz cea mai mare parte a creterii n lungi
perficiale din acest cartilaj i n special cele de la diafiz se transformn
eamedian,faptceexplic cretereanlungimeaosului.Acestprocespersistpncndo
rtilajul nceteaz s se regenereze i va fi invadat i osificat de punctele dia
unesc. O cretere suplimentar n lungime este realizat de cartilajularticularcare
tateaosului.Vrsta lacarefuzioneazceledoupunctediafizareiepifizaredifer nf
m concluzionacsuntmaimul ifactoricarepotinfluen aaceast fuziune caracteristic
re (de ex. sex,factoriereditari,rase,daridefracturisaualteafec iuni). Graduld
ebitdeimportant decaretrebuies inseamakinetoterapeutulnprogramelede reeducare
nomaliile de dezvoltare osoas. De fapt o fractur sau un traumatism repetat poat
a ii sau induce oprirea prematur a creterii osoase.idacsecunoatecomultitu
de aptesprezece, optsprezece sau chiar nousprezece ani, se poate pune ntrebarea
rturicalupte,boxsaualtesporturiviolentenusuntinterzise naintedeaceastvrst.


25

Acesteno iunisubliniazimportan apecaretrebuiesoacordmnorganizareai structur


ura11 2.4.6Adaptareafuncionalaosuluilegilearhitecturriiosoase

Problema de adaptare a osului a fost discutat nc de la nceputul secolului XI


enteleosoasenusuntdispusentromanieroarecareci suntorientatentromaniercare
licate peos. n 1866, inginerul german Karl Culmann care era interesat de analiz
lor statice a atras aten ia asupra faptului c arhitectura intern a extremit ii
corespunde liniilor de tensiune stabilite prin metode grafostatice, acela acurbei
Pornind de aici a ncercat prin calcule s superpozeze cele dou schemedestructu
pidcriticate. n1892JuliusWolffaformulatolegedupcaretoatemodificrilefunc iei
cridestructurintern,modificareaconforma ieiexterioare,n conformitateculegimate
rmareaosoasesterezultatca urmare a tensiunilor produse prin contrac ie muscular
antrenate de men inereanpozi ievertical. n1917J.C.Kochapublicatunarticolnc
er n care ofer o rezisten maxim pentru un minim de materie osoas, i de
miclatensiunimaricauzatedegreutatea corpului. Prin aceast teorie se presupunea
eut ii sunt mult mai importante dect cele rezultate din ac iunile musculare, car
lculul structurilorosoase.Atuncicndcorpulumanadoptatitudinivicioase,arelococre
it parte, cretere care implic diminuarea tensiunii n alt parte. Men inerea ac
az modificri ale structurilor osoase, pe care nu le putem combate dect men i
rintrun sistem de atele, a crorscopvafiaceladearestaurastructuraosoasnormal
ici ale teoriei lui Wolff conform crora forma iunea osoas va fi func ional atu
unile i for ele prezint o intersec ie rectangular. De fapt el a observat c
na unghiuri drepte la nivelul intersec iilor. Jansen din contr a emis ipoteza co
ea osului va depindedeinfluen atensiunilordatorategravita ieiidecontrac iilemusc
ecanicideterminan i(Fig.11). TeorialuiKochafostcriticatde Carey (1929) car
siunile de origine muscular n dezvoltarea i organizarea osoas. De fapt pentru
unile care sunt determinante i nu presiunile statice; pe de alt parte, ac iunea
na tensiuni cu mult mai importante, de altfel pozi ia n picioare este rezultatul
letului i sistemului muscular. n consecin , dezvoltarea normal care conduce la
zultatulactivit iidinamiceamuchiloriapropriet iicelulelor osoasedeaseprolife
or elorcentripete extrinseci.


26

n alte studii ceva mai recente autori ca Evans (1957) i Scott (1957) subliniaz
e acordat experimentelor, care ar putea rezolva problemele de adaptarefunc ional
tsstabileascorela iecarescuantificect dinfunc ionalictdindezvoltareexist
vansaajunslaconcluziacanalizamatematic,carevreasdemonstrezectraseele osoas
ctuoas, deoarece tensiunile care apar n timpul micrilorumaneauoanumitimporta
ase,ic trebuie inut cont i de al i factori care intervin cum ar fi: nutri
Efectelestructuralealefor elormecanicepotfiurmritelanivelultuturorcelorpatru or
ivelul structurilor de prim ordin, dispozi ia materialului este conform cu legile
afiza, cu materialul dispus la periferie i reprezentat de compact, are un aspec
irezistentlacompresiunedectuncilindruplin). Epifizele oaselor lungi i oaselor
ozi ie a trabeculelor osoase care sa dovedit c urmeaz un traiect care poate f
e mecanicii. n acest sens, ni se pare util s amintim cteva din legile de
portantenprocesulderecuperarealdezalinierilorosoase. LegealuiDELPECH(1828):da
ormeazoarticula iesunt supuse, ntro parte a lor, la o presiune anormal, pute
a micoranaceaparte,ntimpce,nparteacareestescoastimpndelungatdesubac iu
e volumul. Aceste deformri se observ constantndezalinierilegenunchiului:genuvar
gea lui WOLFF (1870): cnd asupra unei pr i a epifizei se exercit o apsare a
ongioasei subiacente se vor ndrepta n direc ia de ac iune a for ei. Osul va su
rii arhitectonice, n sensul c se condenseaziimicoreazvolumul,pentruarezi
Partea din epifiz, care nu este supus adaptrii, i mrete volumul, dar i
ilderesorb ieatrabeculelorosoaseialungireaisub ierea trabeculelorrmase. D
anierabsolut,trebuietotuis admitem c n numrate cazuri este subliniat impo
osoase. Astfel anomaliile n formarea osului sunt observate n cazuri de atrofie
scular.Seobservdeasemeneacpresiunilealternativefavorizeazcreterile osoase pe
e pot antrena atrofierea n aceeai manier n care inactivitatea, ca urmare a u
eori de o ncetinire sau chiar o oprireacreteriiosoase. Legealucruluicon
aipremise,darserefer la perioada de cretere: cnd o supraapsare se face con
ajdecretere,carevafiastfelcomprimat,osulnouformatvafimaiconsistent,cuun vol
iuneanormal,vaproduceunosspongios, mritdevolum.


27

Legea lui ROUX, rezum legea lui Wolff, aplicndo la condi ii normale: oasele no
ezint, concomitent cu structura lor func ional i o form func ional. Astfel,
esit ilor mecanice se dezvolt, n msuraceamaimare,ndirec iasolicitrilor. Con
ne sar solda cu formare de os i orice depresurizare,curesorb iaosului.Legilen
eintervinfactorii mecanici. Exist situa ii n care efectele pot apare paradoxale:
lov asupra influen ei presiunilor crescute asupra metatarsienelor IV i V la bolna
le piciorului au relevat faptul c diafiza metatarsianului se poate ngroa /conde
nei presiuni mrite, care ac ioneaz transversal, dar cnd presiunea depete pute
t apare procese de resorb ie (!). Prin urmare, factorul presiune produce schimbri
n a osului, dup intensitatea cu care ac ioneaz:presiunilefavorabilesuntdenumite
e8 15kg/cm2 os. Dac sunt depite, efectul lor nu este de formare a esutului
nivelul structurilor osoase de ordinul al II lea i al III lea, influen a factor
viden iat prin faptul c sistemele haversiene sunt orientate dup traiectoriile de
ale. Fibrele de colagen, care intr n alctuirea lamelelor osoaserealizeaz,prin
nc ional,omarerezisten osoas. La nivelul structurilor osoase de ordinul IV, fo
rmtoarele modificri: creterea coeziunii intermoleculare, modificarea moleculelor im
inate,apari iadelegturinoi.For elemecanicedetipultrac iunii,presiuniii forfecr
ului, extrem de plastic, iar proteinele din lichidul intercelularsedispunparalel,
le,caresevororientandirec iaceleimaimari solicitri. Direc ia de ac iune a fo
itate, existente gra iestructuriicristalineaosului.Experien eleluiFukadaiYasuda(
1962)audemonstratcnzonelencaresedezvoltfor edecompresiune,aparpoten iale n
n iipoten ialeelectricepropor ionale cuintensitatealor.Dupprereaautorilor,toate
riledintre fibreledecolagenicristaleledeapatit.Curen iibioelectrici,apru ina
ijeze activitatea celulelor osoase, s orienteze i s structureze macromoleculeled
ular. Putemconcluzionacosulesteun esutviucareseformeazisedezvoltpentrua
azntromaniercaresofereunplus de rezisten n direc ia solicitrilor domina
rezisten aremarcabilafemuruluicarentimpulunuiexerci iudemerstrebuiessuporte
re sunt de aproape trei ori mai mari dect greutatea corpului(DeMarneffe1948).
anice, suprafe ele de care sunt ataa i muchii sunt mai solidecucttensiunilesu
rac iamuscularestemai important. Observmcosulseadapteazisestructureazfunc
oblemelorrelativelaconstitu iaosoas,vaoferikinetoterapeutului posibilitateadeaint
numitordeforma iinscopulcorectriiacestoraprin folosireauneitehnicispecificefiec
ileosoaseiprghiile


28

Autorii care sau preocupat de mecanica uman au reprezentat corpul ca un ansambl


mobilizate una n raport cu alta. Dempster (1955) a reprezenta scheletul uman pri
plificat constituit dintrun ansamblu de prghii(fig.1). Seremarcfaptulcelement
lcervical,acestacu segmentuldorsalilarndullui,acestasearticuleazcucellombar
at printrun triunghi construit pe articula ia sacroiliac i cele dou articula i
fel regiunea lombar de elementelefemurale. Elementul coaps se articuleaz cu ele
gamb,carelarndulsusearticuleazcuelementul picior. n partea superioar a t
rsearticuleaz,pedeoparte,lanivelsterno costal i pe de alt parte, cu eleme
e prin articula ia glenohumeral i articula ia longitudinal acromioclavicular.Ace
elementul bra . Aceast simplificare care vizeaz reprezentarea corpului uman ca
t i articulate ntre ele este aplicativ n analiza mecanicamicrii. F ig.12
ste denumit axa mecanic a elementului corporal avut n vedere. Aceast ax me
ent de dreapt caretreceprincentrelesuprafe elorarticularesituatelaextremit ileo
onfund cu axa longitudinal care este o curb ce unete centreletronsoanelor
g.12esteprezentataceast diferen ncazulfemurului. Dreaptaesteaxamecanic,
xalongitudinal. Axelemecanicesuntasimilatesegmentelordinstructuralan uluiososip
ileunghiulare,pentrucaregradeledelibertatesuntlimitatedeposibilit ile articulare.
tfimsurateiexprimatengradesexagesimalesauradiani. Desigurosimplflexiesauex
exeideovarietate multmaimare.
eosoase, nepermitesaplicmprincipiilemecanicenanalizauneimicri. n realizare
eaz ca o for , alturi de for a muscular. Contrac iile musculare (aprute n u
pra segmentelor osoase, care se comport, la prima vedere, ca maini simple, dest
efor elesausledeplasezepunctuldeaplica iecuajutorulaltorfor e. Laprghiileme
reafor elor: Punctuldesprijin(S) Punctuldeaplicareaarezisten ei(R)


29

Punctuldeaplicareafor eimotorii(F) Prghia are, prin urmare, dou puncte n car


punctdeaplicareafor eimotorii(F). Raportul dintre aceste puncte poate varia i
st criteriu, n prghii: degradulIordineapunctelordeaplicareesteRSF,cusprij
elordeaplicareesteSRF,curezisten alamijloc; degradulIIIordineapunctelordea
loc. Func iamecanicaprghiilor(Fig.13)sededucedinformulalordeechilibru: Fxl
en ei
R F

r
l
S

Fig.13Func iamecanicaprghiilor PrghiiledegradulIsuntprghiideechilibru,cel


IIsuntprghiidevitez(cueconomiededeplasare). Laprghiaosoas,sprijinul(S)este
aude punctul de sprijin pe sol , rezisten a (R) este reprezentat de greutatea
luicaresedeplaseaz,lacaresepoateadugaigreutateaunuimaterialoarecare, iarfor
uluicarerealizeazmicarea,pesegmentul osos. Exempledeprghiiosoasegsiminca
capulnechilibrupecoloanavertebralesteunexempludeprghiedegradulI(FSR) punc
la ieicondililoroccipitalicuvertebraatlas; rezisten a (R) este reprezentat prin g
, care tinde s cad nainte; for a(F)estereprezentatprinmuchiicefei,carenul
tebalan a.


30
Fig. 14 Prghia de gradul I n corpul uman

prghiadegradulII(SRF)estentlnitnumaintrositua ie:laridicareacorpuluin v
ijin (S) este situat la nivelul capetelor metatarsienelor, for a motorie (F) este
for a tricepsului sural, aplicat pe calcaneu, iar rezisten a (R) este reprezentat
lui de greutate, care cade la nivelul articula iei gleznei, deci ntre sprijin i
lnmecanicesteroaba.
Fig. 15 Prghia de gradul II n corpul uman

Fig. 16 Prghia de gradul III n corpul uman (flexia antebraului pe bra) prghiiledeg
II(SFR)suntcelemainumeroasencorpulomenesc.Amprecizat c sunt prghii de vitez
s, s se imprime bra uluirezisten eideplasrifoartemarintruntimpfoartescurt.M
ste un astfel de exemplu, punctul de sprijin fiind situat la nivelulcotului.nt
e,cotuldevinensoprghiedegradul I, deoarece punctul de sprijin trece la mij
ic este penseta.


31

PrghiiledegradulIIIsuntdetreitipuri,nfunc iededistan adintrepunctelede apl


dfor aFac ioneazlamijloculdistan eidintrepuncteledeaplicareasprijinuluiS ire
or aFestemaiapropiatdepunctulS,prghiavaac ionacuofor sczut, darcuvitez
ona cu for mrit, dar cu vitezsczut. For ele care pun n ac iune prgh
cestea, caz n care ar fi un maximum de ac iune, ntruct for a nu se mai desc
neiprghiieste,defapt.bra ulvirtualalprghieidistan a dintre linia de ac iu
cula iei. Acest bra se poate mri sau micora, deoarece muchiul n ac iune se
a ie.Dinacestemotive,nuvolumulunuimuchiestecelcaredicteazeficien afor ei sale
musculare, a crui valoare se calculeaz conform formuleiM=Fxd(undedestebra ul
onalitatedintre for i mrimea bra ului. Dac muchii sunt voluminoi i bra ul
l for ei va fi mic, n schimb, muchi mai pu in voluminoi, care pot ac ionala
talfor eimaimare i,prinurmare,oeficien maimareacontrac ieilor. Unexempluco
puioblicpeantebra , ajung,ntimpulflexieiantebra uluipebra ,sac ionezeperpendi
lionului

Calcululmecanicalfor eicucareac ioneazunele din prghiile osoase se complic pr


ului. Unii muchi prezint ac iuni a cror direc ie nu corespunde direc iei for ei
ulare, deoarece tendoanele lor i schimbdirec ia. Fig.17Muchiiischiogambi
neleloripotschimbaraportulfa decondilii femurali(O1Adistan adelaaxulartic
rilorbra uldeprghievirtual; unghiulbra uluideprghievirtual;Ppunctuldea
priului membru; OBdirec iadedeplasareagambeicaurmareacontrac ieifasciculelormus
ciculele musculare ale bicepsului, dup orientarea lor, ar trebui s realizeze mi
ra ului. Aceast micare este realizat ntradevr, dar numaiprinpor iuneasascurt
edinculisabicipital , avnd o direc ie vertical, se ndreapt nuntru, spre e
ui i devine orizontal, ajungnd s se insere pe suprafa a supraglenoidian a


32

omoplatului.nacestfel,orientareatendonuluiesteschimbat,iarmicarearealizatdeel
a ului. Un alt exemplu l constituie ischiogambierii (bicepsul femural, semitendi
branosul) ale cror fascicule musculare sunt orientate astfel nct s realizeze f
ntcuadevratflexoriiprincipaliaigambei,daratttimpct tendoanele lor distale tr
rali, continund direc ia fasciculelor musculare.Cndtendoaneletrecnsnainteacond
viazdirec ia,ei devinextensoriaigambeipecoaps. Punctul unde un tendon i sch
ete de reflexie sau hipomochlion. Astfel, tendonul lungii por iuni a bicepsului br
pt hipomochlion, extremitatea superioar a humerusului. Tendoanele ischiogambierilor
thipomochlion,condiliifemurali(Fig.17). ntregul sistem osos este structurat pentr
in elor de adaptare a structurilorlafactoriicareinfluen eazmicarea,duplegimeca
de for i deplasare intern reprezint legea fundamental care guverneaz structu
man.

2.5IMPORTANASTRUCTURIIIORGANIZRIISISTEMULUIMUSCULAR, DINPUNCTDEVEDEREBIOMECANIC
Elementuldebazalmecaniciiumaneestemuchiulscheleticcareprincontrac iasa transfo
nenenergiemecanic.Muchiipermitomuluide asemicaprinmobilizareadiferitelorseg
neo atitudine particular ca aceea de ortostatism. Ac iunea lor nu este izolat,
egiledupcaretrebuiesfunc ionezepentruaaveaeficien ,potfi asimilatelegilormec
e de neurofiziologie sunt indispensabile pentru a n elege elementul motor al corp
i permit omului de a se mica prin mobilizarea diferitelor segmente ale corpului
en ine o atitudine particular ca aceeadeortostatism. Energiamecanicaastfeldezvolt
pramediuluiambiantpentrua deplasa un obiect sau a efectua un nou lucru mecanic
lansri a membruluisuperior. Elementuldebazalmecaniciiumaneestemuchiulscheleti
sformenergiachimicdecaredispunenenergiemecanic.Pedealtparteexistun ansam
enteaz, conditioneaz for ele angajate. Acest ansambulestereprezentatdesistemulner
ictaideasupraveghea interven ia combinat a diferitelor unita i func ionale care
ergic. Putem vorbi astfel de grupe musculare agoniste, antagoniste i fixatoare.
muchi la o grup se poate schimba n func ie de situa ie sub contolul sistemulu
eurofiziologice ne permit o interpretare corect a gesturilor umane.


33

2.5STRUCTURAMUCHIULUISCHELETIC
Pentruomaibunn elegereamuchiluischeletictrebuiescercetmattstructura muchi
imul rnd reflexele i controlul motor voluntar. Micareaesteocaracteristicanume
.Laanimal,organisme foartecomplexeanumitecelulesuntspecializatenproducereamicar
t diferen iateprezentndoformalungitcaracteristic:acesteasuntfibrelemusculare.
resegrupeazpentruaformaunmuchi.Acestmuchi prezint o activitate caracteristic
ei rezultat este mobilizareasegmentelorosoaseiproducereamicriiavndcarezultatd
ime. Scurtareamuchiuluiducelamodificareaformeiluiilaodiminuarealungimiisale.
ectului exterior a fibrei musculare i a muchilui n ntregime nu suntnso itep
scular Unalttipdecontrac ieesteobservatcndmuchiulestesupusuneifor eexterne
ntrac ieizometric.nsitua iile cndmuchiisuntsupuiuneifor eexternecareestede
ne)suntcombinate.nacestcazmuchiulefectueazuntravaliupentrudeplasarea uneinca
ncluzie,travaliulesteegalcuprodusuldefor apedrumulparcursT=fxd.Acest activita
degajare de caldur. Suma celor dou (degajarea de calduritravaliulefectuat)exp
denergieipusenjocdemuchiul caresecontract.Aceastasegasetenrezervelechimic
r. Putemastfelcompara esutulmuscularcuomaincaretransformenergiachimic de re
e de caldur. Aceasta caldur degajat prin contrac ienuestepierduteaavndunro
rietilemecanicealemuchiuluischeletic

Unele propriet i mecanice ale muchilor prezint un interes deosebit n analiza b


eacontrac iei; elasticitatea; suma iacontrac iilorsuccesive. 2.5.2Gradareacontrac

Intensitatea mecanic dezvoltat de activitatea muscular la muchi n timpul efect


atgradatnfunc iededoufenomenediferite. Prin urmare, sistemul nervos poate rec
ai mare de unit imotoriiavnddreptconsecin dezvoltareauneifor emaimicisaumai
artdenumireadesuma ienspa iu. Pe de alt parte, sistemul nervos poate grada i
impulsurimotoriicufrecven avariabil.nacestcazvorbimdesuma ientimp(temporal).


34

Sistemul nervos poate controla cele dou tipuri de suma ii n scopul de a grada
Frecven a de impulsuri la motoneuroni este relativ limitat i nu depaete 50 im
uen ei buclei i existen ei unui poten ial tardiv. Acestfrecven de50/secsere
ensitatenalt iestecunoscutsubdenumireaderitmulPiper. 2.5.3Elasticitateaicom

Una din caracteristicile muchiului care se poate pune uor n eviden este elas
ristic se eviden iaz prin ataarea unei greut i la una din extemit ileunuimu
Cnd aceast greutate este luat muchiul revine la pozi ia ini ial. Se observ
ufaze. Primafazestefoarterapid,ntimpceceadeadouaestefoartelent.Tensiune
idunnivelridicatirevenirealapozi iaini ialse face lent (corespunznd gradului
oltat de muchi nu este aceeai pe toat durata alungirii progresive a acesteia
scurtriiprogresiveprindiminuareaacesteigreut i.nconcluzie,pentruaceeailungimea
n timpul alungirii este mai mare dect cea dezvoltat n cursul scurtrii. Acest
aptului c esutul muscular nu este omogen i componenteleluiauelasticit idiferi
lar i n mod considerabil a anumitor componente a esutului muscularjoacunrol
r. Hilln1949acomparatceledousistemealemuchiului:unelementcontractilsituat
lement elastic. Acesta din urm prezint dou componente. Primulcomponentlegatns
ilsituatlanivelultendoaneloriun al doilea element situat paralel cu fibrele
ele mai multe ori la nivelul esutuluiconjunctiv. Elasticitatea muscular joac un
tizarea tensiunilor foarte brutale dezvoltate n timpul scurtrii i alungirii musc
l important n protec ialevierelorosoase,inser iilormusculare,ligamenteloritendo
ntraciilor

Stimulareaunuinervmotorsauaunuimuchifixatpeunmiografprinaplicareaunui oc el
Acest rspuns este caracterizat printro faz de urcare sau de contrac ie i o f
elaxare. Aceast faz survine cu o anumit ntrziere n raport cu fenomenul elec
perioada de laten mecanic care n realitate este un fenomen foarte complex. Da
mul, nainte ca muchiul s se relaxeze complet, cea dea doua contrac iedebuteaz
dunnivelfoarteridicatio duratmailung.Apropiereastimulilorproducefuzionareadi
ri pn n momentul cnd cel deal doilea intr n perioada refractar a primulu
tulcrspunsurilemecanicesepotnsumantimpce rspunsurileelectrice(poten ialeled
eiseriidestimulipermiterealizareaunuiplatou<platoutetanic>ridicat i regulat n
imulare este ridicat. Acest lucru se realizeaz n


35

contrac iatetanicsautetanos.Cndfuziuneaesteperfect,tetanosulesteperfectipoate
nei secuse izolate. Frecven a de stimulare necesar pentru producereaunuitetanospe
tezadecontractieamuchiuluiipoatevaria ntre30si350/s.Gradareafiziologicacon
lexdatorit faptuluicaearezultdinfenomenuldesuma ietemporalidinsuma iaspa i
aimicsaumaimaredeunit imotorii.Pede altparte,acesteunit imotoriiauoasincr
ac ia,la aceeaiintensitate,deoformregulat,froscila ii,cecaracterizeaztetano

2.6.ELEMENTEDEBIOMECANICMUSCULAR
Micrile voluntare ale corpului uman sunt coordonate de sistemul nervos care efec
edeanumiteelementeinterneiexterne.Eladapteaz rspunsulnfunc iedediferitesoli
lar. Biomecanica muscular cerceteaz diferitele tipuri de interven ie a muchilor,
nallaactivitateaprestat,for eleangajatenac iuneamuscular. 2.6.1Clasificareafun
caresefacenfunc iede: moduldecontrac ieamuchilor deinterven ialornmica
renso etemicarea, izotonic,iceacarenuestenso itdemicare,izometric.Acest
eFMechilibratedeorezisten Rexterioar(TabelNr.I) Contrac iileizotonicepotfi
ular nvinge rezisten a exterioar i are drept consecin scurtareamuchiuluii
s. TabelNr.I Raportalfor elor Mod de Tipdetravaliumuscular contrac
.excentric Fm=R Fm>R Fm<R Static Dinamicpozitiv Din

Esteimportantdesubliniataicifaptulcnfiziologiesevorbetemaimultdetravaliu
eicontrac iidinamice.nfizicdincontrse foloseteno iuneadetravaliu(T=fxd)n
zitivcndfor amuscularestemaimarecarezisten aincazcontrarnegativ.


36

nfunc iedeinterven ialornmicare,muchiiseclasificn: Agoniti Antagonit


tmuchiicareefectuezmicarea. Antagonitiisuntmuchiicareefectueazmicareainver
te definit un muchi care neutralizeaz un alt muchi sau o componentaunuialt
neimicri. Fixatoriiintervinpentruaparticipalaimobilizareaunoranumitesegmente. S
rvine singur ntro micare, el asociinduse cu muchii vecini, realiznd o sinerg
de grupe de muchi agoniti, antagoniti, fixatori i neutralizatori. Fiecare much
vine cu o oarecareeficien nrealizareadiferitelormicri. 2.6.2Reprezentareagrafi
ulardezvoltatnmuchiprinscurtareasarcomeruluiestetransmisprin intermediul tend
ou extremit i pe structurile osoase. Aceast for transmis prin cele dou extr
tat de vectori situa i pe aceeai direc ie, care este n general direc ia muchi
ar n sensopusicutndpunctedeaplicarelanivelulpunctelordeinser ieamuchiului
ant jucat de tendoane, care au nu numai rolul de a fixa muchii de suprafe ele
a for a dezvoltat de elementele contractilelasegmentelecorpuluipentruarealizami
ilibru. Muchiul se reprezint printrun segment de dreapt, avnd originea la niv
arengeneralsesuprapunecudirec iamuchiului. 2.6.3Adaptareafunc ionalamuchiului
or (1903) a demonstrat adaptarea func ional a muchiului n micare. Acesta a ar
i se adapteaz bine la micrirapide,ntimpcecelelaltecategoriidemuchinecesit
refunc ionalamuchiuluipermitKinetoterapeutului s incontdeceeaceanumitDehoux
2.7.

DENSITATE,MASAIPROPRIETIINERIALE

Analizelekinematicesikineticecerdateprivind: centreledemasa, momenteledeiner


. Unele dintre aceste masurtori au fost determinate pe cadavre; altele au utiliz
entelormasurateincombinatiecutabelededensitateiartehnicilemoderne folosesc sistem
are furnizeaza imagini transversale multiple preluate dea lungulunuisegment(tehnic
c).


37
2.7.1. Densitateaintreguluicorp

Corpulumanconstdinmaimultetipuride esuturi,fiecarecuodensitatediferit. Deex


feritestructurianatomicesunt: osulcortical:>1,8; esutulmuscular:1; e
nstitu iacorporal,numitsomatotip. DrillssiContini(1966)audezvoltatpentrudensita
e datcaofunc ieaindiceluiponderalc. Acestindiceponderalareexpresia: c= 3
h w
[1]

ncare:w=masacorpului(npounds); h=nl imeacorpului(ninchi).


a: =o.69+0.0297c[ kg l ] [2] ExpresiaechivalentnS
ntru o persoan avnd nl imea h = 5 10 i greutatea w = 170 lb, indicele
itateavafinacestcaz: d=0.69+0.0297c=0.69+0.0297x12.64=1.065kg/l]
ensitatesevaob ine: d=0.69+0.9c=0.69+0.9x0.418=1.066kg/l


38

2.7.2 Densit ilesegmentelor

Fiecare segment corporal are o combina ie unic de oase, muchi, grsime i alte
teriorul unui anumit segment nu este uniform. n general, datoritpropor ieimaim
telordistalesuntmaimaridectale celorproximale,iarsegmenteleindividualeicresc
a medieacorpului.
2.8.

MASASEGMENTULUIICENTRULSUDEMAS
Termeniidecentrudemassaucentruldegreutatesuntdeseoriutiliza iunulnlocul

altuia. Termenul mai general este de centru de mas, n timp ce centrul de gre
e mas pe o singur direc ie, cea definit de direc ia for ei de greutate. Pentr
,trebuieutilizattermenuldecentrudemas. Cretereamaseicorpuluideterminicreter
nt dinmasacorpului. Pozi iacentruluidemasestedat,deasemenea,caprocentallung
uproximal. nstudiileefectuatepecadavredeterminareacentruluidemasseefctueazsim
entruluideechilibrualfiecruisegment.Pentrucalculareacentruluide masinvivoeste
larieitransversaleilungimeasegmentului. Exemplul1
Fig.18

Pentruunprofilipotetic(Fig.18),divizatnnsec iuni,fiecareavndmasamI,masa to


39
n
M= mi
i =1
I
[3]

ncare:mI=dIVI cudI=densitateasec iuniii; VI=volumulsec iunii


d Vi deciM=d Vi
i =1 n
[4]

Centrul de mas trebuie s fie astfel inct s creeze acelai moment al for ei
laxeisegmentuluicaimasadistribuitini ial. Considernd centrul de mas loca
a al segmentului,sepoatescrie:
M x = mi xi
i =1
n
deunderezult: x =
m
i =1
n
i
xi
[5]
M

Se poate reprezenta masa distribuit printro singur mas M pozi ionat la o d


ului. Exemplul2 Dindateleantropometriceprezentatemaijosamprefiguratcoordonatele
trupicioricoaps,tiindcoordonateleurmtoarelorrepereanatomice: glezna:(84.9
3); marelerohanter:(72.1;92.8); condilulfemorallateral:(86.4;54.9). Rezul
.5dindistan adintremaleolalateral i reperul de pe metatarsiene. Deci centrul d
ne ca fiind dat de urmtoarelecoordonate: X=84.9+(101.184.9).0.
0.433 de captul proximal al segmentului. Decicentruldemasalcoapseiseob ineca
te: X=72.+0.433.(86.472.1)=78.3;
Y=92.80.433.(92.854.9)=76.4
2.9.

CENTRULDEMASALUNUISISTEMDESEGMENTE


40

Defini ieilocalizare Centruldemasalunuicorpestedefinitcafiindpunctulncare


entrat. Cufiecaresegmentnmicare,centruldemasalntreguluicorpestevariabiln
a lui dup fiecare interval de timp, ceea ce impune cunoatereatraiectroiilorce
aresegmentalcorpului. Se consider pentru un anumit moment de timp un sistem de
treledemasindicatecanFig.19. Centrul de mas al ntregului sistem este local
te coordonatepotficalculateseparat: m1 y1 + m2 y 2 + m3 y 3 m + m 2 + m3 M=m1
cventcalculat.Utilitateaein evaluareamicriiumaneesteoarecumlimitat.Uniicerce
truluidemaspentruacalculavaria iiledeenergiealentreguluicorp.Unastfeldecalcu
l de mas nu conteaz n varia iile de energie relative la micrilereciproceale
aria iiledeenergieasociatecumicareanainteaunuipicioriceanapoia celuilalt p
entrul de mas care poate ramne relativ neschimbat. Fig.19 Utiliz
za activit ilor sportive, n special a sriturilor,undetraiectoriacentruluidemas
c iuniipentruc este decis n chiar momentul startului (al desprinderii). Pozi ia
asemeneaimportantnstudiileprivindposturaiechilibrulcorpului.


41
2.10. MOMENTULDEINERIEIRAZADEGIRAIE

Localizarea centrului de mas pentru fiecare segment este necesar pentru analiza
e n spa iu. Dac sunt implicate accelera ii este necesar cunoaterea rezisten ei
ii liniare rela ia dintre for a i acceler ia rezultant este descris de rela ia:
itatedintremomentulMiaccelera iaunghiularprodus deacestareprezintabilitatease
ilornvitezaunghiular. Unit iledemsursuntcelecunoscute: M=[N.m],=[r
elocrota iaiesteminimcnd rota iaarelocnjurulcentruluidemas. Sconsiderm
rulcaptuluistngalsegmentuluivafi:
2 2 I= m1 x12 + m2 x2 + ...... + mn xn = mi xi2
ncazulmicriiderota ierela iaechivalenteste:
n
i =1

Se poate vedea ca masa apropiata de centrul de mas are o influen foarte mic
I, n timp ce masa cea mai ndeprtat are un efect considerabil. Masaunuivolan
vndorazctmaimareposibil. Momentul su mare de iner ie se va opune schimbri
zeechipamentulncareesteinclus,laovitezaconstant. Seconsider,conformFig.20,o
ale, pentru care momentul de iner ie calculat n raport cu centrul de mas este
[8] ncare: =razade


42

nplanulderota ie,alcelordouamaseegalesfieegalcucelalsegmentuluiini ialnr


emasaacestordoumasepunctualeestencacelaicucel almaseiini ialedistribuite.
itatea segmentelor corpului nu se rotesc n jurul centrului lor de mas ci mai
lasatelaunuldintrecapete. Masurtoriinvivoalemomentuluideiner iepotfifcuted
i.Rela iadintreacestmomentdeiner ieicelnjurulcentruluidemaseste datdeteo
eoremeesteurmtoarea: m 2 I= ( x 0 ) 2 + ( x + 0 ) 2 = m 0 + m x 2 = I 0 +
entruldemasicentrulderota ie; m=masasegmentului Defaptxpoatefio
leiaiaxepentrucareafostcalculatI0. Exemplul3 a.Oprotezdepicioravndmasam
ula iagenunchiului.Razadegira ieestede14.1cm.Momentul deiner iefa dearticula i
omentuldeiner iefa decentruldemaseste: 2 I0=m 0 =3 (0.141) 2 =0.06k
hiuluivafi: I=I0+m.x2=0.06+3.(0.2)2=0.18kg.m2

b.Dacdistan adintrearticula iagenunchiuluiiarticula iacoapseiestede42cm, momen


icula ia oldului, pentru cazul n care amputatul balanseazpiciorulcugenunchiulbl
elacentruldemaslacoaps,seob ine: x=20+42=62cm


43

Momentuldeiner ienraportcuarticulat aolduluivafi: Is=I0+m.x2=0.06+3.(0

Se observ c n acest caz momentul de iner ie este de aproximativ 20 de ori m


entruldemas.

2.11.UTILIZAREADATELORANTROPOMETRICEIADATELORCINEMATICE
Utilizarea datelor cinematice permite determinarea multor var
ivindenergiacinetic. nacesttabelmasasegmentelorestedatcaprocentdinmasacorpul
tdinlungimilelorfa decaptulproximalsaudistal. Razadegira ieestedeasemeneae
lui, nraportcucentruldemas,decaptulproximalideceldistal. Calcululmaselor
Exemplul4

Considerndunsubiectavndmasade80kgputemdeterminamaseleurmtoarelor segmente cor


amba (mg), coapsa(mc) i ansamblul constituit din cap trunchi bra e (mCTB) p
captul proximal sau distal al segmentului corporal. Se cunosc prin msurtori dir
gmentelor ca avnd urmtoarelevalori: Lp=0.195m Lg=0.435m Lc=0.410m
te mai jos, corespunztor fiecrui segment corporal, seob ine: mp=0.0145
0.195 = 0.098 mintregleznasimetatarsiene; CMg=0.433 0.435 = 0.188 m
MCTB=1.142 0.295 = 0.337 mdeasupramareluitrohanter Calcululcentruluidemas
ruluidemaspentrutotcorpulesteuncazspecialalrela iilor6.


44

PentruunsistemdensegmentecentruldemasCMndirec iaxestedatderela ia gener


1 1 [9] m1 + m + ... + mn

ncare:m1+m2++mn=M,reprezintmasatotalasistemuluidesegmente. Maselese
elorfi,cafiind: m1=f1.M,m2=f2.Mmn=fn.M deunderezult: n f M x1
i xi x= 1 [10] M i =1 Aceasta ecua ie este mai uor de utilizat pen
idinmasatotalicoordonatelecentruluidemaspentrufiecaresegment.Aceste frac iuni
stentotdeaunaposibilssemsoarecentruldemasalfiecruisegment,mai alesdacnu
reamicrii. Calculareamomentuluideiner ie Exemplul5 Pentruunsubiectavnd
einer iealgambeinjurulcentruluisudemas,fa decapaulsaudistalicel proxim
area: mg=0.0465.80=3.72kg Lungimeagambeisedeterminpebazadatelorfurnizate
.246H=0.246.1.76=0.435m Razadegira iesecalculeazpebazarapoartelorprezentat
CM
Lg
= 0.302
proxim
Lg
= 0.528
distal
Lg
= 0.643

Momenteledeiner iefa decentruldemas,captulproximalicel


45
2 I0=M 0 =3.72.(0.435x0.302)2=0.064kg.m2
Ip= M(
p
L

Lg ) = 3.72(0.435 0.528) = 0.196kgm 2


2

p 2 L g = 3.72.(0.435 0.643) = 0.291kg.m 2 Id = M L g Se observ c


ul distal sau proximal ar putea fi calculateifolosindteoremaaxelorparalele. De
luidemasalgambeifa decaptulproximaleste: x=0.433x0.435=0.188m iarpen
4+3.72.(0.188)2=0.196kg.m2 Exemplul6
Momentul de iner ie a ansamblului cap bra e trunchi (HAT) fa de captul s
biectului este de 80 kg iar lungimea ansambluluiHATestede0.295m. Dintabelulcu
ne: mHAT=0.678 80 = 52.54kg ;lHAT=0.295m;
lCG = 1.142 l HAT Deci:
p
l HAT
= 1.456 ;

Ip=mHAT(

l HAT ) 2 = 52.54(0.295 1.456) 2 = 10kg.m 2 l HAT I0=Ipm.x2=1052.54(0.295x1.


ncalculsarputeautilizairaportul
p
CG
l HAT
=0.903ob innduse:
2 I0=m 0 = 52.54 (0.295 0.903) 2 = 3.84kgm 2

2.12.MSURTORIEXPERIMENTALE

Pentrucalculelekinematiceikineticemaiexacteestepreferabilcavalorileantropometrice
t.Echipamenteleitehnicilecareaufostdezvoltate,nacestsens,au nscapacit ilim
b indintabele. DETERMINAREAPOZI IEICENTRULUIDEMASANATOMICAL NTREGULUICORP


46

Centruldemasalntreguluicorp,numiticentruanatomicdemas,esteuorde msuratc
roplacbasculantmontatlaun captpeuncntar,iarlacelalltcaptpeunelementd

Fig.21a,b Punctul de sprijin trebuie ales astfel nct centrul de greutate s


eferin ctmaiaproapedepunctuldesprijin.Prinrespectareaacestei condi ii, se asig
orilor, prin posibilitatea utilizrii unor sistemedecntrirecuolimitdemsurare
area pozi iei centrului de greutate pentru ntregul corp se realizeaz cu subiectu
culant,cufa anjos. NotndcuSvaloareaindicatdecntar,nacestcaz,i,presupu
reutateaplcii,precumigreutatea(w2)a corpuluiipozi ia(x3)apunctuluidesprijin
u,fa de punctuldesprijin,pentrumomentelefor elorceac ioneazpeplac,seob ine:
truluidemas,valoareadatdeexpresia: S x3 w1 x1 x2= w2 DETERMINAREAMASEIU
greutatea unui segment distal poate fi determinat prin tehnica demonstratanterior
ulacruimassedoreteafideterminatde exemplu gamba i laba piciorului es
entruluisudemassfiedeasupracentruluiarticula iei.


47

Anterior ridicrii, pozi ia centrului de mas a segmentului este w4, iar indica ia
eS.Dupridicare,centruldemasvafiplasatlaodistan w5de punctuldesprijinalp
tcaz,S. innd cont c descreterea n moment, n sensul acelor de ceas, dator
mentulfor eidereac ieacntarului,nraportcu punctuldesprijin,sepoatescrie: w
derezultpentrumasasegmentuluidistalexpresia: ( S S ) x3 w4 = x4 x5 Ero
areestedatdeeroareanvaloareapozi ieix4,a centrului de mas pentru segment,
ut din tabele antropometrice. Pentruaob inemasantreguluipicior,acestexperimentp
tul aezatpespateicupiciorulflectatla900.Dinmasantreguluipiciorsepoateacum
truaob inemasacoapsei.
DETERMINAREAMOMENTULUIDEINER IEAUNUISEGMENTDISTAL Pentru micarea de rota ie,
int constanta de propor ionalitatedintreaccelera iaunghiular imomentulM,carea
elera ii,comformrela iei: M=I. Aceastecua iepoatefiutilizatpentru
distal, momentul fiind luat n raport cu articula ia proximal, iar segmentul prox
atfixat. Pentrucalcululdirectalmomentuluideiner iesepoateutilizaaanumitametod
Pacientul amplasat pe un scaun are glezna prins ntrun mecanismdedecuplarerapid
tatepeuncabludetrac iunela distan ay1fa dearticula iagenunchiului. Pentru m
celerometru ce este amplasat pe clci,ladistan ay2fa degenunchi.npozi ieneut
ciorulsevaaflanechilibru. ntre accelera ia tangen ial a, msurat de accelero
tul ac ionrii mecanismului de decuplare acesta va elibera brusc piciorul, for a d
lui va scdea brusc la zero, iar momentul net ce ac ioneaz pe piciorvafi:


48
M=F.y1 Avnd n vedere timpul scurt de desfurare a evenimentului, pentru
n ialeasepoateutilizaunosciloscopcumemoriedubl.
Fig.22 Momentuldeiner iepentrusegmentuldistalsevaob inecafiind:
I=

=
F y1 y2 a

Pe osciloscop se poate observa creterea brusc a accelera iei, simultan cu descre


uprapiciorului. Scderea for ei este determinat de deplasarea nainte a piciorulu
ecanismuluidedecuplare.Decuplareapoateavealoc,deexemplu,printierea bruscacablu
ia iabruscaaccelera ieipoatefiutilizatpentrudeclanareabaleiajuluidectre oscil
erapidealefor eiiaccelera iei. n prezent exist echipamente sofisticate ce pe
n a mai multorparametri. AstfeldetehniciaufostdezvoltatedeHatze(1975)ipermi
einer ie,apozi ieicentruluidemasiacoeficientruluideamortizare.


49
Cap.3 IMPORTANATIPURILORISTRUCTURIIARTICULAIILOR,DIN PUNCTDEVEDEREBIOMECANIC

Articula iileseadapteazcondi iilormecaniceimpusedeactivitateamuscular.Prin urmare


mpul unei imobilizri prelungite, antreneaz un blocaj progresivaarticula iei,n
teifor arealimiteiarticularepermite subiectuluisrealizezeohiperextensieasegment
are func ional a articula iei se repartizeaz egal pe toat suprafa a structuriia
refunc ionalaarticula ieiestedatdeamplitudinea careopermitemicareaei.

3.1TIPURIISTRUCTURIARTICULARE
Se n elege prin articula ie sau ncheietur, jonc iunea ntre dou oase care se
ri prin careoasele se unesc unelede altele. Articula iile suntsubdivizatentrei
ilesausinartrozele, articula iilesemimobilesauamfiartrozelei articula iile
las a articula iilor mobile acestea prezint o cavitate articular,celelaltedoun
ar. Tipuri de articulaii Articula iile sunt zonele unde se ntlnesc 2 oase. Maj
lor sunt mobile, permi ndmicareaoaselor(Fig.23,24). Articula iilesuntalctuit
asele sunt nvelite n cartilaj (un esut de legtur), alctuitdinceluleifibre
educereafrecrii datoratemicriioaselor; membrana sinovial un esut care nc
ul. Membrana sinovial secret lichid sinovial (un fluid clar, lipicios) pentrulu
a iei; ligamente ligamente puternice (benzi dure, elastice, de esut de legtu
uaosus ineiailimitamicrile; tendoanetendoanele(unalttipde esutdelegt
zmicarea; burse scule e umplute cu fluid, situate ntre oase, ligamente sau
eajutlareducereafrecriidatoritmicrii; fluidsinovialunlichidclar,lipicios


50

menisc o bucat curbat de cartilaj, cu rol de a asigura congruen a dintre su


nchiialtearticula ii(Fig.24). Fig.23.Articula iaoldului
Fig.24


51
3.2.CLASIFICAREAARTICULAIILOR

Articula iile sunt constituite din totalitatea elementelor prin care oasele se unes
steelementesuntreprezentatedeforma iuniconjunctiveimuchi.

Frarticula iinuarfiposibilrealizareafunc ieistaticeidinamiceaoaselor,deci


Clasificareaarticula iilor Exist mai multe tipuri de articula ii. Ele sunt clasifi
ructura i posibilit ile lor de micare. Articula iile care nu se mic sunt num
isemicfoartepu in,cumarfivertebrele.Exempledearticula iiclasificatedup forma

articula iile sferice la umr si sold permit miscari inainte, imapoi, lateral
tiiledetip"balama"ladegete,genunchisicoatepermitnumaimiscaride indoiresiin
ivot"articulatiilegatuluipermitmiscarilimitatederotatie; articulatiile elipsiod
mainii permit toate tipurile de miscari mai putinceledepivotare.
Fig.25


52

n func ie de tipul de structuri conjunctive care particip la alctuirea unei


litate, la care se adaug forma iunile de legtur i modul de dezvoltare, articu
articula iifibroasesausinartroze,fixe; articula iicartilaginoasesauamfiartroz
icula iisinovialesaudiartroze,mobile.

a.Articula iilefibroasesausinatrozele Suntarticula iincareoaselesuntstrnslegate


st tip de articula ie prezint dou suprafe e articulare care sunt sudate una de
ulunuicartilaj,fieprinintermediulunui esutfibros,nfunc iedetipuldeosificare c
imulcazvorbimdeosynchondroziarncel


53

dealdoileadeosynfibroz.Aceastadinurmprezintosubdivizaremaidetaliatpecar
Acestearticula iinupermitmicrisaudacacesteaexistsuntfoartereduse.

b.Articula iilecartilaginoasesauamfiartozele Aceste articula ii prezint dou supraf


ane sau concave care sunt acoperitedecartilajarticularisuntreuniteisuntunite
ibro cartilaginos, ntins ntre cele dou suprafe e i prin ligamente periferice s
ase.Uneleamfiartrozeprezintoproeminen acavit iiarticulareisuntdenumite dinac
au un grad de mobilitate, dar un grad mare de elasticitate, care permite amortiz
rticula iilesinovialesaudiartrozele Celemaimultearticula iiapar inndcorpuluiumans
. Suntarticula iicomplexe,lanivelulcroraseproducmicrimultipleivariate.Laniv
pecificecarepermitsaufrneazmicarea,amortizeazocurile iconferstabilitate.Sup
,acoperitedecartilajhialin.Aceste articula ii,careneintereseaznmodparticularn
rafe e separateprintrocavitatearticular.Elesuntnconjuratedeocapsulideligame
Articula iilemobileseclasificduptreicriterii:

Dupnumrularticula iiloroaselorcareintrncompunereaarticula iilor Dupformasupra


ordemicare

Elementeleanatomicecareparticiplabiomecanicaarticular a. Suprafe ele articular


ferice, cilindrice, eliptice i plane. Aceste suprafe e,geometric,suntdedoufeluri
rticula iile plane micrile sunt reduse. n cele cu suprafe e sferoidale exist p
e corespund unor por iuni concave. Micrile sunt mult mai ntinse. b. Cartilajul
laj hialin, de culoare albsidefie, care acoper suprafe eosoasecevinncontact.
r, neted, lucioas, care vine n contact cu suprafa a articularopus; osupra
araosului. c.Elementeleanatomicedecongruen suntforma iuniceasigurconcordan a
rivesc. Ca i structur, elementele de convergen sunt fibrocartilajele. Ele sunt
,labrularticular; fibrocartilajeintraarticulare. d. Capsula articular este o for
ete cele dou oase care se articuleaz,dararerolideprotec ieasuprafe elorart


54

Areformaunuimanonfibros,tapetatlainteriordesinovial.Aregrosimevariabil, nra
e. Ligamentele articulare sunt forma iuni anatomice fibroase, sub form de benzi,
eceformeazoarticula ie,ajutndlamen inerealorncontact. Rolurileligamentelorn
psulaarticular; previndepirealimiteifiziologiceamicrii; suntsuficientdefl
ilor; sunt suficient de rezistente i inextensibile nct s men in n contact
ana sinovial. mpreun cu lichidul sinovial face parte din mijloacele de alunecar
a]ii. Ea formeaz stratul profund al capsulei articulare. E sub ire, netediluci
esituateninteriorulcapsuleiarticulare. g.Lichidulsinovial Este un lichid glbu
de lubrifiant al suprafe elor articulare n micare,precumiroldenutri ieacartil
ur ireiadeziune asuprafe elorosoase. Se formeaz prin trecerea plasmei sanguin
in pere ii capilarelor. h. Cavitatea articular, rolul muchilor i presiunii atmos
uprafe elorarticulare

3.3CONDUCEREANARTICULAII
Include sensul, direc ia i amplitudinea micrii. Conducerea articula iei poate fi
lar. Conducerea osoas, cnd amplitudinea micrii este determinat de suprafe el
amplitudinea micrii se datoreaz frnrii ligamentare vorbim de conducere ligament
a este limitat exclusiv de ac iunea muchilor periarticulari vorbim de conducerem
tdefelulconducerii,micrileseproducnjurulunuiaxdenumitaxularticular. Eleste
e.

3.4.SUPRAFEELEARTICULARE
Suntacoperitedecartilajhialincunoscutsubnumeledecartilajarticular.Elestefixat p
le,ntimpcecealaltestedispusctrecavitateaarticular. Principalelecaracteristici
uiarticularnormalsunt: Rezisten alacompresiune; Elasticitatea permite acestui
edice uzuraosului; Distribu iasarcinilorincrcareauniformaosuluisubcondral;
gurafunc ianormalaarticula ieipentru 80deanisauchiarmaimult,fiindnaceastpr
ez. Cartilajularticularnormalaredoufunc iimecaniceesen iale:


55

Transmitereancrcturiimecanicedelaunoslacellalt; Asigurareauneisuprafe ene


seles aluneceninteriorularticula ie. Dei macroscopic suprafa a acrtilajului arti
cabil de neted, sa dovedit c acesta prezint depresiuni de form sferic, cu
imede1nanometru,asemntoarecuporiiuneimingidegolf. Grosimeaacestuistratested
itnarticula ie. n articula iile mari old, genunchi este de aproximativ 3
rticula iile mici ale oscioarelor urechii medii. De asemenea, grosimeacartilajuluiv
icula ieinuscadecuvrsta. Dinpunctdevederehistologic,cartilajuladultnormalpare
ntrun singur tip de celule (condrocite) i din matricea extracelular. Dup uni
nu prezint iriga ie sangvin sau inerva ie proprie, dup al ii (Popescu, Trandafir
eilimfaticeiarfislabinervat.Comparativcu alte esuturiareactivitatemetabolic
tisme ipresiune.nciudaacestoraparen e,studiimorfologiceibiologicedetaliatearat
rdonaticntrematriceicondrociteexistinterac iuni complexe. El este supus un
remodelare intern, ca rezultat al activit iicondrocitelor(maialesnzonelemedii
e. Condrocitele au o activitate metabolic intens sintetiznd: colagen de tip II
de forfecare, datorit aranjrii fibrelor de colagen n triplu helix) i proteogli
e cartilaginoase, cu afinitate pentru ap, care servesc la realizareapun ilordele
en,contribuindlastabilizareare eleii sporindrezisten acartilajuluilacompresiune).
ilibruntrefunc iile de sintez i de degradare (prin producerea unor enzime liti
icea deterioratntimpulactivit iiarticulare),influen atdeurmtoriifactori: Frec
trilor articulare cresc activitatea de sintez, cu remanierea esutului; Imobil
scderea ncrcrii articulare cresc activitatea de degradare. Capacitatea condroc
iza proteoglicani scade cu vrsta, putnd contribui la degradarea cartilajului. Con
hrnesc cu substan ele nutritive din lichidul sinovial. Acestea sunt filtrate pri
al i mai ales prin matricea extracelular, care selecteaz trecerea substan elor
eutatea molecular, ncrcarea electric i configura ia molecular. Datorit acestui
oxigen la nivelul condrocitelor este sczut, activitatea lor depinznd de metaboli
ioada de cretere a scheletului condrocitele produc esut nou, care crete i rem
lar. La individul matur, condrocitele nu modific substan ial volumul esutului, d
moleculele degradate ale matricei i pot remodela, par ial,suprafa aarticular. Mat
restealctuitdinlichidtisulariore eademacromolecule, careconferformaista
iestehiperhidratat(6678% ap). Apa este gelificat cu ajutorul proteoglicanilor
ant n me inereaapeininteriorulmatricei,alturideconcentra iaelectroli ilordinli
aimareaionilorpozitivideNa+iCa2+,fa deioniinegativideCl,conducela cretere
reterea re inerii apei n cartilaj).


56

Matricea con ine, pe lng colagen de tip II (sintetizat de condrocite) i proteo


olizi:lipide,colagendealtetipuri,acidhialuronic,condronectin. Morfologiacartilaju
tecturaexternacartilajuluidescriepatruzone: Zona superficial cea mai sub ir
ra ie de ap, cu activitatemarcatacondrociteloriunturnover(nlocuire)rapidalp
a iesczutdecolagen,fibredispusenparalelcusuprafa aarticular. Eleconferrezis
iiinvitroauartatc zonasuperficialde ineunrolimportantnrezisten alacompresi
ecretepermeabilitatea esutuluicusuprasolicitareare elei ntimpulcompresiunii; Zo
imaimarecazonasuperficial,matricea alctuitdinfibredecolagenmaigroase,dispuse
aredeproteoglicani; Zonademijloc(radialsauprofund)condrocitesferoidale,dispu
rafa a articular, fibrele de colagen cu diametrul cel mai mare i cea mai sczu
icani. Ea este considerat indicatorul procesuluidecalcifiereacartilajuluipentruc
cificat prezintconcentrridematerialcalcificatimaterialnecalcificat; Zonadeca
ucelulemiciimetabolismfoartesczut. Mrimea acestor zone variaz de la specie
pecii. Limiteledintrezonenusuntbinedefinite,deistructuraifunc ionalitatealordi
zatedindorin adeasubliniastrnsalegturntrestructura cartilajului i ac iunea
t pe parcursulmicrii. Men inerea uneicompozi iinormaleacartilajuluiarticularnec
cula ie. Dar ncrcarea repetat i micarea articular la nivele mai mari dect
edesintezacondrocitelor.Compresiasuprafe eiarticulare deformeaz matricea dar poa
condrocitele. Matricea transmite la condrocitesemnaledesprencrcareamecanicasupra
arevorrspunde,la rndullor,printransformareamatricei,nprimulrndprinmodificare
eoglicanilor. ncrcarea suprafe ei articulare determin i deplasarea rapida apei
ori,cucretereare ineriiapei,deformareaexcesivacartilajuluifiind astfellimitat.
eterminamodificripersistentenorganizarea molecularamatricei,alterndrspunsulcon
ioare. Consecin ebiomecanicealeorganizriimacromoleculareacartilajuluinormal Art
edegreutatesuntsupuserepetatlasarcinilocalecrescute.Dei muchii i osul subcon
ribuirea energiei exercitate asupra purttoruluidegreutate,cartilajulsuporttotui,
iderabile. Un cartilaj normal repartizeaz aceste for e, datorit propriet ilor sal
ite mai sus). Dac efectul protector al cartilajului nu ar mai exista, osul ar
ledeforfecaredinarticula ie. Atunci cnd suprafe ele articulare nu sunt perfect
nit o structurfibrocartilaginoasintraarticularcarerestabileteconcordan adintre
uprafe e ader la capsula articular. Ele separ cavitatea articular n dou, fie
acest cartilaj, care prezint dou suprafe e libere, poartnumeledemenisc.Dincont
lajularticularde


57

o suprafa osoas, poart numele de burelet. Men ionm n acest sens ca exemplu
ului i bureletul glenoidian al articula iei scapulohumerale. Acestecartilajefacili
aarticularnunumaiprinameliorarearaporturilorpe carelerealizeazciiprindiminua
udiiledespecialitateau subliniatcacestcartilajliberlubrifiaznumaiatuncicndel
stemecanismenusuntclarexplicate. Un manon fibros nconjoar aceast articula ie
afe elor articulare una contra alteia, n acelai timp ca un sistem de ligamente
eli denumit capsul articular, este de altfel destul de lejer n jurul articula
reamplitudine.Elseataeaznjurulosului fie la proximitatea cartilajului articula
e cazul articula iilor care prezintomaresuple enmicri.Aceastcapsulpoatepre
sunt mai importante, dar se observ n jurul manonului ligamente destul de rezis
luldeaasiguramen inereacontactuluintresuprafe ele articulare i cel de prevenire
de articula ie. Unele micri mai pu in adaptate sau chiar brutale pot antrena o
ere par ial a acestor ligamente.

3.5ELEMENTEDEBIOMECANICARTICULAR
Dinpunctdevederemecanic,sein elegeprinarticula iejonc iuneadintredouoase caree
turiprincareoaseleseunescunelecualtele. Articula iascapulohumeralaesteoarticula
ibertate. Micrilerealizatelanivelularticula iilorsuntnfunc iedeconfigura iaarti
unile transmise acestei structuri n timpul micrilor pot fi crescute, de aceea
ar trebuie s fie foarte elastic pentru a repartiza ct mai uniform posibilacest
etipuridemicarielementarenepermitsdescriemisanalizmmicarile complexealeu
arialejoculuiarticular: a.Rularea Rularea se realizeaz n condi iile n care, p
e suprafata unuiosintrancontactmereucupunctenoidepesuprafa aceluilaltos. b.
sularcaracterizatprindeplasareaunuisegmentsauaunei suprafe epeoalta,fiecarepu
rencontactpermanentcu punctenoidepecealaltsuprafat. c.Rota ia Sedescrieca
lnjuruluneiaxe,descriind astfel o micare care se realizeaz pe o traictorie
r ile segmentuluisemobilizeaznjuruluneiaxederota ie. Toateacestetipuridemi
exe realizate, de exemplu, la nivelul centurii scapulare. Articula ia scapulohume
cula iecareprezinttreigradedelibertate. ntelegempringradedelibertate,posibili
tndiverse planuri,njurulunuiax.Micrilerealizatenjurulunuiax,potfi:


58

a. Micareadeflexieextensie Miscarea de flexie este aceea de apropiere a segmen


nsie acesteasuntplasateunulnprelungireaceluilalt.Pentrucaceastmicareserealiz
ecizmntotdeaunasensuldemiscare. b. Micareadeabduc ieadduc ie Micarea de ab
deprtarea axului longitudinal i centralalcorpuluintimpceadduc iaapropiesegment
ota ieinternrota ieextern Micarea de rota ie intern apropie pr ile anterioare
tralalcorpuluiiledeprteazpeceleinferioare,ntimpcerota iaexternrealizeazo
tocombina ientreflexieiabduc ierespectivextensieiadduc ieiare carezultatd
apulare.

3.6ADAPTAREAFUNCIONALAARTICULAIILOR
Articula iileseadapteazcondi iilormecaniceimpusedeactivitateamuscular.Prin urmare
mpul unei imobilizri prelungite, antreneaz un blocaj progresivaarticula iei,n
teifor arealimiteiarticularepermite subiectuluisrealizezeohiperextensieasegment
are func ional a articula iei se repartizeaz egal pe toat suprafa a structuriia
refunc ionalaarticula ieiestedatdeamplitudinea care o permite micarea ei. Pri
scapulohumeral care intersecteaz muchi lungi, prezint un grad de mobilitate fo
ula ia intervertebralcarereunetemuchicedezvoltofor amic.Deaiciputemtragec
nc iedevarietateamuchilorcarenconjoar centruldemicare. Aceast posibilitate de
prezint un element important n problemele puse de kinetoterapeut n reeducarea f
ei sau n men inereauneibunesuple iarticulare.Laacesteacontribuieigraduldefunc
e,tendoanelor,ligamentelor,muchilorialtestructuriperiferice. Readaptarea sau recu
afe elor articulare se msoar cu ajutorul goniometrului.Examenulconstncompararea
rilemediiob inute peuneantionreprezentativ. Trebuiesubliniatedificult ilepecare
eutcnd vrea s defineasc o mobilitate articular normal, deoarece efectele prac
rturiantreneazmobilit iarticularediferite,femeileprezintomobilitatearticularmai
i, iar n cursul vie ii, individul dezvolt stadii diferite de mobilitate. Importa
ordiferitedemobilitatepermitekinetoterapeutuluis intervineficientnprocesuldere


59

3.7CENTRULDEMICAREIARTICULAIILE
Micarea uman efectuat la nivelul articula iilor prezint uneori suprafe e foarte
eregularit i angajeaz, de cele mai multe ori, modificri de pozi ie a segmentulu
seazdintropozi ienalta. Centrul articular nu poate fi prezentat ca un singur
at deo succesiunedepuncte,carereprezintcentreinstantanee,succesive,derota ie(Fi
truinstantaneuderota ieafostexplicatdeDempsterun corpsauunsegmentdescrieom
iileA,B,C,D,E iseobservcdoupuncte(1i2)alecorpurilorprezintomodifica
g.26Centreinstantaneederota ie

Pentruadeterminateoreticuncentruderota ie(d),deexemplupentrutrecereadin pozi ia


inmijloculacestorasecoboar perpendicularele. Intersec ia acestora reprezint centr
de rota ie pentru micareainstantaneedelaAlaB. Dac se repet aceast descriere
ermin un ansambudepuncte(a,b,c,d),carereprezintcentreinstantaneederota ie,
ederota ie,sauprincentresuccesive,pentrudeplasareacorpurilor delapozi iileAE.


60

Slumunexempludinpractic:lanivelulcenturiiscapulare,mobilizareasefacen jurul
tantanee a cror proiec ie n articula ie determin o suprafat caracteristic a m
erst a demonstrat c aceste suprafe elanivelulcenturiiscapulohumeralauundiametr
leimediatealeacesteivaria iiaaxeincursdemicare,esteaceea cpunctulpecarese
n deaceeaiparte,de aceea, cnd vrem s interpretm micarea corpului, este nec
uanuob ineeroridecalcul. Trebuie s subliniem faptul c studiul fenomenelor bio
canice n particular prezint ntotdeauna varia ii cu toate c se aplic riguros
diulacestoraseaccept,deaceea,ntotdeaunaomarjdeeroare. Oaltconsecin aace
ecaxa mecanic,segmentuldedreaptcaretreceprindoucentredemicaresuccesivesit
sos,difernfunc iedelungimeasegmentului. Ometodprecisdeinvestigareacentrelor
easta folosete markeri ataa i de corp, plasa i n zona de mobilitate maxim a
ezenta cele mai bune estimri ale centrelor articula iilor. Totui, datorit constr
,pozi ionrilepotgeneraerorideevaluare. Maleolalateral,deexemplu,esteolocaliza
ula iei gleznei. Articularea suprafe elor tibietalus se realizeaz, ns, astfel n
i(ifibula)ssemitepeunarcdecerc,pestetalus.Adevratulcentruderota ieeste,
al. La alte articula ii apar diferen e i mai evidente. Articula ia oldului est
agital, printrun marker plasat pe marginea superioar a marelui trohanter. Markeru
ident, plasat ntructva mai lateral dect centrul articula iei oldului astfel nc
e oldului relativ la pelvis, precumiabduc iaaduc iasa,potcauzaeroriconsiderabi
stfel important a se identifica adevratele centre de rota ie n raport cu marker
plasa ipepiele. Pentru rezolvarea acestei probleme sau dezvoltat mai multe tehnic
lcularea centrului instantaneu de rota ie al oricrei articula ii utiliznd pentru
ldeplasriimarkerilordepedousegmenteadiacente. nFig.27suntprezentatedouastf
t translatateirotitenspa iuastfelnctunsegmentsfiefixnspa iu,iarceldea


61

Fig.27 Centrulderota iecorespunztorunuimomentoarecaredetimpeste(xC,yC),e


uluifixat.Ceeaceintereseazestepozi iapunctului(xC,yC) relativlacoordonatelean
ului. Markerii (x1 ,y1) i (x2,y2) sunt localiza i ca n Fig. 27. Markerul (x1
antanee V iesteamplasatlarazaRdecentrulderota ie.Dreaptaceunete punctele(x1
avitezeiunghiulare z asegmentuluicarese rotete.Cuunuldinsegmentefixatnspa
ula iei,deci: V = z
R sau,ncoordonatecarteziene: Vx i + Vy j = ( Ry z

Vx = Ry z i Vy = Rx z

Avnd n vedere c Vx , Vy si z pot fi calculate din informa iile privind


ilepentruRyiRzpotfideterminate.Pebazapozi ieicunoscute amarkeruluiamplasatn
C,yC)acentruluiderota ieal articula iei. O aten ie deosebit trebuie acordat sit
ropierii de zero sau ale schimbrii semnului polarit ii vitezei unghiulare z ,
alorilepentruR,calculatecurela iiledemaisus,devinnedeterminatesau,nmoderonat,

3.8CUPLURIILAN URICINEMATICE
Activit ile motorii nu rezult din activitatea izolat a unor muchi, oase sau
eacuplurilorilan urilormotrice. Cupluriledefor e ntimpulmicrilorcorpuluivi
ii,care alctuiesc mpreun cupluri de for e. Cuplul de for e este format, prin
reac ioneazasupraprghiilorndirec iiopuse. Deexemplu,asupraarticula ieicotuluia
ensorii, ac iunealorinversnduse.Cndflexoriisuntagoniti,iarextensoriisuntantago
ncipiul unei prghii de gradul III, deci o prghie de vitez, micarea rezultant
tensie,extensoriisuntagonitii,flexoriisunt antagonitii,iarprghiarealizatestede
jin.


62

Cupluricinematice Dousegmentemobileapropiaterealizeazuncuplucinematic.Exemple:
ebra ulimnaetc.nmecanicsedescriutreitipuridecupluricinematice: detransla
ica corpului omenesc, cuplurile de transla ie nu se ntlnesc, cele elicoidalesunt
nei),iarcelederota iesuntcelemainumeroase. Lan uricinematice Cuplurile cinemat
znd lan urile cinematice, care pot fi deschisesaunchise. a. Lan ul cinematic de
siune de articula ii care formeaz un lan alcruiultimelementesteliber. b.Lan u
eanaloagaceleiprecedente,dar ultimulelementestefixatsauntlneteofor reziste
gemunlantcineticnchisiunulfrnat,lanivelulcruiasedescriu maimultegradede
eunexempludelan cinematicnchis,n timp ce extensia bra ului spre n sus, ntr
ematic frnat,nchis.Unlan cinematicnchiscuambelecapetefixateeste,deexemplu,po
jin lan ul nchis fiind la nivelul membrului superior. n pozi ia stnd,membruli
scrietreitipuridelan uricinematiceprincipalealecorpuluiomenesc: lan ulcapului,
mbruluisuperior; lan ulmembruluiinferior Lan urile cinematice sunt deservite de
are realizeaz lan urile muscularedesprecarevomamintincapitolulurmtor. Prin e
ra lor, articula iile au importanta func ie de a nlesni micareacuplurilorcinemat
areacentrelorderotatieale articulatiilor


63
Cap4 BIOMECANICACENTURIISCAPULAREIMEMBRULUISUPERIOR

Pentruafavorizamobilitateamembruluisuperiorliber,centurascapularformeaz un cerc
tea superficial i cu mari posibilit i de alunecare pe suprafa a cutiei toracice
ul axial seface numaiprin articula ia sternoclavicular, iar absen a legturii dir
ebral ofer o posibilitate de amplificare a mobilit iicenturiiscapulare.nsensg
ratcafiindformatde totalitateastructurilorcareleagmembrulsuperiorliberdetorace.

4.1BIOMECANICACENTURIISCAPULARE
Membrele inferioare i superioare au fost construite ini ial pe baza principiului
acelai plan structural. Acesta sa modificat ulterior, prin exercitarea unor func
embrele superioare sau adaptat la func ia de prehensiune, care presupune mobilitat
e inferioare la func ia de locomo ie n pozi ie ortostatic, ceea ce presupune tr
ui pe suprafa a de sprijin. Sub influen a acestor modificri adaptative, centurile
re, ini ial cu func ie unic de asigurare a legturii dintre membre i scheletul
eri tipice. Astfel, pentru a favoriza mobilitatea membrului superior liber, centura
r formeaz un cerc discontinuu n partea superficial i cu mari posibilit i de
oracice. Contactul cu scheletul axial se face numai prin articula ia sternoclavi
legturii directe cu coloana vertebral ofer o posibilitate de amplificare a mobi
are.nsensgeneral,umrulpoateficonsideratcafiindformatde totalitatea structurilo
eriorliberdetorace. Articula ia scapulohumeral este una dintre cele mai
ism, dar nu poate asigura necesit ile de orientare complex n spa iuamembrului
perior (Fig. 28) poate fi pozi ionat i se poate mica ntrun spa iu care dep


64

datoreazfunc ionriiarmonioaseapatruarticula iintrunangrenajbinesincronizat.


rincipalelorarticula iialemembrului superior(scapulohumeral,cot,pumn) Dinacest
pt itcompara iaraporturilordintremembrulsuperior liber i centura scapular cu r
nei macarale i platforma ei de sus inere: platforma amplific mobilitatea bra ului
eficient pozi ie de ac iune. Orientarea angrenajului mecanic al articula iilor umr
l piramidalcaresugereazcmicrilegeneraterezultdinsuma iaconvergentaactivit
pal(fals)detipspecial:syssarcozascapulotoraciccuconducere muscular; douar
psinovial:articula iilesternoclavicular iacromioclavicular,cuconducereligamenta
humerala, articula ia propriuzis a umrului, func ionnd pe platforma mobil a sc
eficiara mobilit ii primelor trei articula ii. Datorit acestui mod particular de
i sumative, nu poate fi corect studierea izolat a biomecanicii fiecrei articula
din considerentedidactice.Celepatruarticula iisuntimplicateconcomitentnritmulmic
ltiple varia ii care depind de anatomia individual, de nivelul activit ii, ncrc
,etc. Dacntroanumitsitua iepatologic,micareadintroarticula ieestelimitats
d corespunztor amplitudinea de micare, realizndunadevratmecanismcompensator(Fig
ZONASTERNO CLAVICULAR ZONAACROMIOCLAVICULAR ZONAGLENOHUM


65
Fig.29Celepatruzoneprincipaledemicareaarticula iilorumrului

4.2CINEMATICAARTICULAIEISTERNOCLAVICULARE
Clavicula func ioneaz ca o prghie mobil, interpus ntre acromion i manubriul
ost condi ionat de necesitatea pstrrii unei distan e constante ntre scheletul a
osagital i membrul superior liber, situat lateral. Pozi iaclaviculeinspa iueste
eiestenclinatcu10spresuperior, deasupra planului orizontal i cu 40 spre lat
al), favorizeaz activitateadeprehensiuneistabilizeazjonc iuneascapulotoracic,da
citarea articular din aceast jonc iune unic, dintre scheletul axial i membrul
zare,articula iasternoclavicularesteodiartroznformdea. Dei forma suprafe el
a ce le confer o stabilitate prin angrenare reciproc, exist un grad de instab
ipsa de propor ionalitateasuprafe elorarticulare:suprafe elederecep iedepemanubriu
l nu reprezint dect 25% din suprafa a articular clavicular (mai pu in de 2 c
ular, fixat superior pe clavicul i inferior pe primul cartilaj costal, mbunt
oarbe ocurile. El determin apari ia a doucompartimentefunc ionalencavitateaart
edial, n care se efectueaz micrile n plan orizontal i compartimentullateral,
l. Principalul element stabilizator al articula iei este ligamentul costoclavicular,
cturabilaminat,ntinsntrezonajuxtaarticularrnedialaclaviculeiicartilajulcoast
avicular permite realizarea mai multor tipuri de micri i de combina iialeaces
dedelibertate. 1.Proiec ianainteinapoiaumruluiesteomicarenplanorizontal,
tuluicostoclavicular.Micareadeproiec ienaintesefacepe o distan de 10 cm spr
amentele costoclavicular i sternoclavicularposterior. Micareadeproiec ienapoiau
eposterior i este limitat de ligamentele costoclavicular i sternoclavicular ante
inea de micareestede13cm(=60). 2.Ridicareaicoborreaumruluiestemicarea
nterolateralctreposteromedial,proiectatpesteinser ialigamentului costoclavicular.M
reserealizeazpeoinl imede10cm,fiindlimitatde ligamentul costoclavicular i
cular. Micarea de coborre se face pe o distan de 3 cm i se blocheaz prin
a claviculei tensioneaz ligamentul interclavicular. Amplitudinea micrii de ridicar
luifacecaextremitateaacromialaclaviculeisdescrieunarcverticalde 60. 3. Inse
iculare pe clavicul i prezen a discului articularconferarticula ieisternoclavicul
bertate,permi ndapari ia micrilorderota ieaxialaclaviculeifa deaxulsulongi
mativ50Kent),maialeslaabduc iabra ului. Fa de centrul de micare reprezenta
vicular, pe parcursul micrilor n planurile frontal i orizontal, clavicula se c


66

bra ele inegale. Angrenajul articular face ca pentru fiecare 10 de abduc ie n a


al, clavicula s se ridice cu 4 n articula ia sternoclavicular (Inman) (Fig.
,articula iasternoclavicularrealizeaz30de ridicare,dupacaremicareanumaiprogre
.Comparativ cu articula ia acromioclavicular, articula ia sternoclavicular este con
ul principalalmicriideabduc ieabra ului.

4.3CINEMATICAARTICULAIEIACROMIOCLAVICULARE
Articula ia acromioclavicular realizeaz legtura dintre extremitatea lateral a cla
on. Ea este o diartroz planiform n care se efectueaz micri de transla ie
igamentele coracoclaviculare dubleaz legtura dintre oasele centurii scapulare, con
syndesmoz care are rolul de a asigura stabilitatea de la distan n articula ia
esmoza coraco clavicularrealizeaz,odatcustabilizareaiofunc iede"suspendare"a
sideraclaviculaobarorizontaldecarescapulastsuspendatprindoupuncte: articula
avicular.Esteposibilcasistemuldesuspendare al sindesmozei s preia o parte din
superior, descrcnd indirect articula iaacromioclaviculariextremitatealateralacl
articula ie acromioclavicular normal, micrile claviculei n plan orizontal suntl
cromioclavicular.Ac iuneaacestuiaestentritdeligamentul conoid, care limiteaz mi
amentul trapezoid, care limiteaz micrile spre napoi. Ruptura ligamentului acromi
torse permite apari ia micrii de "sertar" anteroposterior al articula iei. Ligame
culare controleazmaimultstabilitateaverticalaarticula ieiacromioclaviculare,astfel
seproducecoborreaacromionuluisubplanulextremit iidistaleaclaviculei.

MICAREASCAPULAR RI
articulare, ligamentele coracoclaviculare materializeaz axedemicarepentruarticula i
avicular: a)ligamentulconoidleagbazaprocesuluicoracoiddetubercululconoid,situat
ateralea"S"uluiclavicular.Direc ialigamentuluicorespundeunuiaxvertical fa decar
a ie.Fa deacestax,scapulapoatefirotatn


67

articula ia acromioclavicular pn cnd marginea ei medial se desprinde de pe pe


ineamicriiestede30; b)ligamentultrapezoidareinser iilinearepeapofizacoracoid
znduse lateral pn n apropierea articula iei. Direc ia ligamentului esteaproape
aobalamacuaxorizontal,situatnplan frontal. Axul orizontal, care trece prin p
d, reprezint al IIlea ax al articula ieiacromioclaviculare,iaramplitudineamicri
llea ax articular este tot orizontal i trece prin centrul articula iei acromiocl
agital. Dup Inman, micrile scapuloclaviculare realizate fa de acest ax, suntp
otatposteriorfa declavicul(conformaxului,prin ligamentultrapezoid),ceeaceaprod
ntuluiconoid,favorizat deforman"S"italicaclaviculei,caresecomportcaomanivel
.Meniscularticula ieiacromioclavicularempartecavitateaarticular ndoucompartiment
efa deaxulverticalprinligamentulconoidse realizeaz ntre acromion i menisc,
zontal prin ligamentultrapezoidaulocntremenisciclavicul.Dinpunctdevederealp
a iaacromioclavicularsecomportcaoarticula iecutreigradedelibertate. Verificri
atexisten auneimicriderota ieascapuleifa de sistemul triaxial descris (Demps
dect n realitate, datorit lipseiac iuniisupresoareamusculaturiiantagoniste.Inman
abduc ieabra ului,articula iaacromioclavicularparticipcu20,realizatenprimele30
). Micrile dintre scapul i clavicul n articula ia acromioclavicular sunt pos
a claviculei. Fr aceast rota ie, ligamentulcoracoclaviculararblocamicareaarticu
.Forma de"S"italicaclaviculeipermiterelaxarealigamentelorcoracoclaviculareprinrot
aabduc iei.

4.4CINEMATICAARTICULAIEISCAPULOTORACICE
n afar de articula iile acromioclavicular i sternoclavicular care o ataeaz d
gat i de peretele posterolateral al toracelui prin chingi musculare, apar innd
ertebral i scapulotoracic. Sub ac iunea lor, platformascapular"estemobilizatacti
acice. Raportul variabil dintre cele dou elemente osoase (scapula i perete torac
egatur mobil care poate fi echivalat cu o articula ie de tip special n care
tare de legtur au fost nlocuite cu elemente musculare. Cloquetadescrisacestti
arLatarjetadenumito"jonc iune scapulotoracic".Suprafe eledealunecaresuntreprezent
ivlaxsituat ntremuchiisubscapular,serratusanterioripereteletoracic.Practicsed
ecare: 1.spa iulinterserratosubscapularsituatdorsal; 2.spa iulinterserratotorac


68

Fig.31.Rela iilespa ialealeunghiuluiacromioclavicular Cele mai ample micri


cic se realizeaz n spa iul interserratotoracic. Micareaplatformeiscapularepec
tedictatdeac iunea agen ilormotoridispuisubformdechingimusculare.Princontrac
cobort, apropiat sau deprtat de coloana vertebral, sau rotat fa de diferi
a a ei. Ac iunea muscular se combin cu presiunea atmosferic, elasticitatea tegum
nea for elor de ncrcare este dat de greutateamembruluisuperioricontribuielar
mentale: a) mobilitatea: reorientarea unghiului superolateral (deci a cavit ii g
ilitareaiamplificareamicrilorumruluiimembruluisuperiorliber; b) stabilitatea
erii armonioase, n condi ii de siguran , a sarcinilordelamembrulsuperiorlibers
dat clarificat mecanismul de cuplaj strns n care lucreaz articula iile glenohum
catstabilirearaportuluidefunc ionaredintrecele dou articula ii. Acest raport de
cut i sub denumirea de "ritm scapulohumeral". Pentru abduc ia n plan frontal, e
ul de micare glenohumeral fa de scapulotoracic se men ine constant de 2/1, c
c ie,10serealizeaznarticula iaglenohumerali 5 n articula ia scapulotoracic
yssarcoz, 20 se realizeaz n articula ia acromioclavicular i 40 n articula i
ortul de micare dintre cele dou articula ii rmne dependent de planul de ridic
imea sarcinii purtat de membrul superior i variable anatomice. Problema planului
eci a unei pozi ii de referin a scapulei fa de peretele toracic) rmne nc
de dimensiunile toracelui, forma scapulei, tonusul muscular, sarcina transmis. Cu
e lng corp (pozi ia neutruzero), cavitatea glenoid privete nainte i n jos
lgeneraldepozi ionareascapuleipepereteletoracicformeazcuplanul frontal un ungh
icare a bra ului efectuat n planul scapulei se numetescapta ie(Fig.30). Micr
epotfidefinitenfunc iededirec iadedeplasare aacromionului: 1.deplasrinplan


69

2.deplasrilinearenplanorizontal:micrideabduc ie(ndeprtareadecoloana vertebr


anavertebral) 3.micriderota ie: rota ia nainte a scapulei realizeaz arc
scapulei nso ete extensia articula iei glenohumerale n timpul micrii de rota ie
gital de rota ie se deplaseaz din centrul scapuleictreunghiullateral

4.5CINEMATICACENTURIISCAPULARE,NANSAMBLU
Scheletulcenturiiscapularereprezintparteaproximalaunuilan cinematicdeschis repre
ul ntregului membru superior. Solidarizate prin cele trei articula ii, oasele cent
az micri complexe care se desfoar n special n articula ia scapulohumeral.
zsubdenumireademicriale umrului, excluznd micrile articula iei scapulohumera
z un cuplu cinematic n care musculatura ac ioneaz asupra articula iilor, produc
,proiec iaanterioariposterioaricircumduc iaumrului. 1. Micrilenplanfront
ealizeaznarticula iilesternoclaviculariscapulotoracicfa de un ax anteroposte
superioar a ligamentului costoclavicular. Clavicula ac ioneaz ca o balan cu bra
lez n plan frontal: extremitatea sternal alunec n jos pe discul articular, i
l este propulsat, mpreun cu scapula spre superior. Amplitudinea micrii este
ecorespundeunuiarcde50,descrisdeextremitateaacromialaclaviculei.n articula ia
lizeaz o micare de angula ie n balama, acomodnd fa aanterioarascapuleilaon
ifrenatoriaimicrii sunt reprezenta i de tensionarea ligamentului costoclavicular
ioar a capsulei articulare ca elemente pasive i de opozi ia musculaturii antagon
ctiv(Fig.32). Agen iimotorisuntreprezenta ide: a.muchiulsternocleidomastoidian
tden.accesor); b.muchiultrapezpor iuniledescendentitransvers(inervatden.a
nervatden.dorsalalscapulei); d.muchiiromboizimareimic(inerva iden.dorsalals
rpor iuneadivergent(inervatden.toracallung); f. muchiul pectoral mare por
pectoral lateral). Ultimiidoiauac iunesecundar. Fig.32Planurileelementarede


70

FLEXIE n cursul micrii de ridicare a umrului,


eralascapulei,indusdem.ridictoralscapulei,esteneutralizat de componenta de r
dus de m. trapez. Rezultanta se materializeazntroac iunederidicarepuraumru
cursuldesfaurriiacesteimicri,fa deacelaiaxdemicare,seinverseaz raporturil
viculeiurcpedisc,tensionndligamentele sternoclaviculareiinterclaviculare,iarextr
aliscapula,coboar. Amplitudinea de micare este de 3 cm, corepunznd unui ar
cromial. Aceast limitaremarcat n sensulde coborre esteexplicat prin prezen a
restopeaz,caunobstacolnatural,micarea. Articula iaacromioclavicularparticip,pri
ama, necesaracomodriiscapuleilanouapozi ienarticula iascapulotoracic. Deseori,
nfluen afor eigravita ionale. Agen iimotorisuntreprezenta ide: a.m.subclavicul
.pectoralmicinervatden.pectoralmedial; c.m.pectoralmare,indirectinervatde
iorinervatden.toraciclung; e.m.trapezpor iuneaascendentinervatden.acce
orsal. 2.Micrilenplanorizontal A. Micareadeproiec ienainteaumrului


71

Aceast micare este cunoscut i sub denumirea de "protrac ie", realiznduse n


e,ncruciareabra elor.Axulmicriiestevertical,prin inser iaclavicularaligamentu
iculaoscileazcaobalan cu bra e inegale n plan orizontal. Extremitatea acromial
extremitateasternal,mpreuncudiscul,alunecposteriornincizuramanubriului. Amplit
de aproximativ 10 cm, ceea ce corespunde unei traiectoriide50spreanteriordescri
mial. Articula ia acromioclavicular rspunde printro modificare complex, necesar
reascapuleilaprofilulelipticalpereteluitoracic.Laaceasta,trebuie adugat faptul
ec ie nainte a umrului, scapula efectueaz concomitent i o micare de rota ie
a ia acromioclavicular dupceletreiaxedemicare.Unghiuldintreclaviculiscapul
isuntreprezenta ideligamentulsternoclavicularanterior i lama posterioar a ligame
cular, ca elemente pasive i de musculatura antagonist,caelementactiv. Agen ii
: a.m.din atanteriorinervatden.toraciclung; b.m.pectoralmare,indirectine
lmicinervatden.pectoralmedial; d.m.ridictoralscapuleiinervatden.dorsalal
re a unghiului inferior al scapulei de pe peretele toracic, fibrele superioare al
rsal mare ac ioneaz pe acesta ca o ching fixatoare. Micarea de protrac ie este
duc ie n articula ia scapulo toracic. B. Micareadeproiec ienapoiaumrului
uneinversareamicrilor de balan ale claviculei, fa de acelai ax vertical. S
ernoclavicularposteriorilamaanterioaraligamentuluicostoclavicular.Amplitudineade
nghiuldintreclaviculiscapulsemrete. Agen iimotorisuntreprezentajide: a.m
xulaccesoriucervical; b.m.romboizimareimicinerva iden.dorsalalscapulei; c.
racodorsal. Micareaderetrac ieesteechivalentcuomicaredeadduc ienarticula ia
duc ie Asociaz cele dou tipuri de micri precedente n succesiune, n aa fe
i imaginare ale cror vrfuri se ntlnesc la nivelul pivotului, reprezentat de l
cular. Elipsa descris de extremitatea acromial a claviculei constituie baza conul
a antreneaz sau este antrenat de scapulncursulmicrilorcomplexerealizatedec


72

4. Micrilederota iealescapulei Una dintre cele mai importante i cele mai


cula ia scapulotoracicestemicareaderota ienainteascapulei,numiti"micarede
mplexederota ieidetransla ieefectuatedescapul pe peretele posterolateral al cu
compromis, care rezult din compunereamicrilordirijatedeceletreiaxeprincipaleal
aviculare. Bascula reorienteaz direc ia cavit ii glenoide n sus i nainte, aces
lprincareseob inemicareaderidicareabra elordeasupraplanuluicapului.La sfritu
t astfel c unghiul ei inferior privete lateral dupceadescrisunarcde60,iar
latatpeperetele toracic anteolateral, ajungnd ntro pozi ie nclinat cu 40 fa
ei). 5.Micareadebasculnecesitcooperareaadouarticula ii: a. Articula ia s
carea extremit ii acromioclaviculare a claviculeiiapoirota iaaxialaacesteia b.
icular care gradeaz i adapteaz micrile scapulei pe curbura peretelui toracic,
duc ie a axului. Axul de compromise al micriiestesituatnapropiereaunghiuluila
). Agen iimotoriaiacesteimicriformeazuncuplubasculantisuntreprezenta ide m.
tdeplexulaccesoriucervical),caretrgndde spina scapulei, roteaz lateral, i m.
izeaz marginea medial a scapuleisprenainte.Lasfritulmicriidebascul,fosas
oracelui, dup ce unghiul inferior a efectuat o deplasare lateral de 12 cm. Ca
poate fi considerat por iunea ascendent a m. trapez, care poate mobilizaextremit
einferior,favorizndrota ia. Revenirea din micarea de bascul se realizeaz de o
reut ii membrului superior. Micarea poate fi activat de un "cuplu debasculant",
dictor al scapulei i m. pectoral mic, la care se adaug ac iunea mm. romboizi.
ravita ional se realizeaz sub controlul cuplului basculant. Micarea de bascul,
elor centurii scapulare, cu un singurpunctdesprijinpescheletulaxial,princaptul
stcomparatde DumasiRenaultcuoscila iaunuisritorcuprjina.

4.6CINEMATICAARTICULAIEISCAPULOHUMERALE
Ceamaimobilarticula iedinorganism,articula iascapulohumeralfunc ioneazca odiart
ular. Micrileumruluisuntdefiniteprintroseriedetermenispecifici. 1. Ridicare
re o face bra ul ndeprtnduse n orice plan.Easemsoarngradefa devertica
eazmicarean: a.flexieesteridicareanplansagitalnainte b.abduc ieesteri


73

c.scapta iesereferlaridicareabra uluinplanulscapuleisituatcu40anteriorde


micare este, teoretic, de 180, dar media msurat la brba i a fost de 168,
alizeaz cu contribu ia humerusului i scapulei, dar cele dou oase nu se mic
re nceputul micrii glenohumerale i micarea scapulotoracic (decalaj scapular)
fritul micrii de ridicare. Att flexia ct i abduc ia au ca punct final pla
eai pozi ie, cu epicondilul medial privindnainte. Flexiaserealizeazcaomica
punerota ia extern a humerusului, pentru a preveni contactul dintre tuberculul ma
acromial.Aceastrota ieexternaduceepicondilulmedialnpozi ieanterioar. Ex
Eaesteposibilpeoamplitudinede60. Fig.33Flexiaextensiabra uluinraport
emuldeaxealemembruluisuperiorn micare,raportatlaaxelecorpului,luatcasistemde
ui este micarea de readucere a bra ului la corp. Ea este limitat de contactul
aorizontal este considerat micarea bra ului n plan orizontal spre nainte. Ea
inede 135. 4. Extensia orizontal este micarea orizontal a bra ului spre napo
e45. 5. Rota iile se


74

desfoarfa deaxuldiafizeihumerale.Amplitudinearota ieiexternesauinternedepinde


0abra ului,rota iaexterniinternprezint amplitudiniegaledemicarela90fieca
nntrecerota iainterncu108fa de71. Structuraarticula ieiscapulohumerale Din
tatearemarcabilesteob inutcu pre ul reducerii securit ii articulare. Urmtorii f
ponderen a mobilit iifa destabilitate: 1.Lipsadepropor ionalitateasuprafe elorar
oid este foarte pu in concav, n form de par, cu baza aezat inferior.Capul
zade3555mm; b)Diametrulverticalalcavit iiglenoideeste75%dindiametrulcapuluih
talestede60%.Suprafa acavit iiglenoideesteotreimepnlaoptrime dinaceeaaca
alrealizeazcontactososcu cavitateaglenoid. c)Suprafa aarticularacapuluihumeral
te retroversatcu30fa deaxulcondiluluihumeral.Cavitateaglenoidestenmodnorma
5% din cazuri, dar poate fi i perpendicular sau anteversatfa desuprafa ascap
psuloligamentarCapsulailigamentelearticularesuntcon siderate stabilizatori statici
ticula ii. La nivelul umrului, capsula este o structur sub irecarenchideunvolu
uneacapuluihumeralpentru a putea favoriza mobilitatea. Ligamentele glenohumerale su
derate ngrori anterioare ale capsulei, fr s ofere o securitate articular, c
areiinferioare. 3.Flexibilitateacavit iiderecep iearticular.Cavitateaglenoides
ama fibrocartilaginoas a labrumului glenoidal din structura cruia fac parte tendo
galbicepsuluibrahialiinser iamedialaligamentelorglenohumerale. Labrul glenoidal
prafa a concav a cavit ii glenoide, ci i ofer o extensie flexibil care favor
inal, cavitatea de recep ie flexibil permite o amplitudine mare de micare, absoa
pul micrilor agresive cu impact, dar micornd contactul suprafe elor osoase favo
ilit iiarticulare. Practica traumatologic a dovedit c dislocrile scapulohumerale
vente dect fracturile umrului. Aceasta presupune func ionarea unor mecanisme de p
estabilitateaarticular.DupSahaurmtoriifactorisuntresponsabili destabilitateagle
itate glenoid cu o suprafa normal se consider c un raport glenoid/cap h
cal i mai mic de 0,57 n direc ie orizontal, definete o cavitate glenoid hi
t) i o articula ie instabil; b.nclinareaposterioaracavit iiglenoidesecons
e (ca variant anatomic) favorizeaz instabilitatea articular. Inciden a acesteiae
mal; c.Uncaphumeralretroversat; d.Ocapsularticulariunlabrumglenoidalintacte
e scade cu vrsta. Tinerii cu instabilitate de umr prezint mai frecvent o desp


75

labrumuluidepemargineacavit iiglenoideiarpersoanelevrstnice,rupturisauelonga ii
aremuscularnormalntremuchiisubscapulariinfraspinos,cares permitcontrolulan
umeral; Primii patru factori fac parte din mecanismul de stabilizare static a
i.Alturideeicontribuie,nparteasuperioar,structuramixtabol iiformatde acrom
empiedicascensionareacapuluihumeral.Bursa subacromial permite alunecarea capului
fa rotatorie (explica iile mai departe),subacestarcosteoligamentar. Superficialitate
afic a articula iei sugereaz i contribu ia presiunii atmosfericecafactorstabiliz
nismuluidestabilizarestaticarputeafirezumateastfel: a)tendin a dedizlocareinfe
imitatlaaproximativ3 mmprintensionarealigamentelorcoracohumeraliglenohumeralsupe
de dizlocare anterioar a capului humeral prin rota ie extern glenohumeral mijloci
i ridic, torsioneaz i tensioneaz ligamentul gle nohumeral inferior, care se op
area anterioar. Complexul glenohumeral inferioresteconsideratprincipalulstabilizator
nterioralarticula ieiglenohumerale; c)tendin adedizlocaresuperioaresteblocatdeb
; d) tendin a de dizlocare n abduc ie (mai mare de 120) este limitat de cont
teoligamentaracromial.

Fig.35.Tendoaneleumrului
Dinparteaanterioarspreparteaposterioar:subscapularul;tendonulbicepsului;supraspin
pinosul;miculrotund.


76

Mecanismul de stabilizare dinamic se realizeaz prin ac iunea tendoanelor muchil


li transveri (Fig. 35), care fuzioneaz cu capsula articular la nivelulperimetru
aforma iuneanumitcoafarotatorie(coiful rotatorilor,dupal iautori).Deifiecar
,ac iunea sinergicatuturormuchilorrealizeazstabilizareadinamicaarticula ieigle
mit tendoanele lor aderente la capsula articulara ligamente active pentruasublin
tactivncavitateaglenoidflexibil. Alctuireaifunc ionareacoafeirotatorilorp
ul supraspinos traverseaz articula ia peste suprafa a ei superioar, deasupracentru
mulrndunmuchiabductor,darnacelaitimp mpingecapulhumeralnjos; b)muchiul
alanterior.Func ialui principalesterota iaintern,daropartedinfibreleoblicepr
iacapuluihumeral; c) muchiul infraspinos se afl pe fa a posterioar a articula
ota ieexternidepresiacapuluihumeral.Muchiulrotundmicesteconsideratunrotator e
biceps brahial este considerat un stabilizator articular prin tendonul capuluilung
tuncontactintimcucapulhumeral,participndnacelaitimpla micrile cotului. Fu
t de func ia de abduc ie n articula iaglenohumeral. Pierderea sinergiei muchilo
a micorarea for elor de compresie intraarticular, cu rol stabilizant. Astfel, dez
cular dintre muchiul subscapular (stabilizatorul dinamic principal anterior) i mu
i externi este consideratocauzaluxa ieirecidivantedeumr(DePalma). Stabilitatea
e rezultatul ac iunii combinate a mecanismului static i dinamic de stabilizare. O
nt ncearc s ajusteze mobilitatea articular la stabilitate (Rowe i Sakellaride
i, scapula este capabil s orientezecavitateaglenoid(nciudadimensiuniieimici),
ral,indiferentdemicareaexecutat.Aceastamicoreazrisculdedizlocare,iar for elep
stemularticula ieiscapulotoracice. Articula ia glenohumeral nsumeaz maximum de gra
, realiznd micrinconformitatecuomultitudinedeaxentoateceletreiplanuriale
icri,pentrufiecareplandemicaresedescompunntreitipuri demicridesuprafa a:
unct de pe cavitatea glenoid, alunec punctesuccesivealecapuluihumeral; 2. mica
puncte diferite de pe ambele suprafe e articulare se schimbncantit iegale; 3.
ele de contact de pe capul humeral rmn neschimbate,iarcelealecavit iiglenoide
ula iaglenohumeralrota iasecombincumiciprocentajede transla ie sau rostogolire,
articular se poate deplasa fa de centrul capului humeral. n timpul micrii de
de rota ie


77

instantaneeseschimbcuomediede6+/2mmfa decentrulcapuluihumeral(Poppeni W
i Diartroza glenohumeral este un exemplu tipic de articula ie cu conducere muscul
tdesarcinicareaproximeazgreutateacorpului. Muchii periarticulari ai umrului re
le articulare i stabilizarea dinamic a articula iei glenohumerale. Cei 14 muchi
te func ii sunt dificil de apreciat ca ac iune individual sau ca sarcin individ
erea ob inerii diagramei for elor. Ei pot fi mai curnd clasifica i n patru grup
ilor coafei rotatorii: subscapularul, supraspinosul, infraspinosul i rotundulmic.Bi
ahialiadaugop ionalfunc ia; 2.grupuldeltoidreprezentatdeceletreipor iuni:ante
ulmuchilorscapulari:trapez,din atanterior,romboiziiridictoralscapulei; 4.grupu
ectoralulmareilatissimusdorsi. Studiul ac iunilor musculare la nivelul umrului p
icularit i: a) Structura complexului articular al umrului ca lan cinematic desch
ul,humerusiarticula iilecareleconecteaz)facecaunmuchisauungrupmuscular s
cula ii. Latissimus dorsi care este un muchi axiohumeral sare peste i ac ioneaz
lenohumeral, scapulotoracic, sternoclaviculariacromioclavicular; b) Posibilit ile
e articula iei fac posibil schimbarea ac iunii muscularenfunc iedepozi iaelement
ahialcapullungpoate ac iona ca un abductor accesor dac articula ia glenohumeral
tern.Dachumerusulafostini ialrotatintern,ac iuneadeabduc ienumaiesteposibil;
rigid, un muchi care ac ioneaz asupra articula iei glenohumeraletrebuiesfiedub
aproducerea uneidizloca iiarticulare.Dinacestpunctdevedere,muchiicoafeirotatorii
ernic capul humeral n cavitatea glenoid. Ac iunea de mpingere a supraspinosului
uperioar a capului humeral n timpul contrac iei muchiului deltoid. Muchiul subs
l humeral n cavitatea glenoid, l roteazinternilmpingeposterior,preveninds
ereaz,princontrac ialor,micare,darifor elecaresolicitarticula ia: for ele per
enoide produc compresiune i cresc stabilitateaarticularntimpcefor eleparalelep
itatearticular. Acest studiu este eviden iat de studiul micrii de ridicare a
ste situat lateral de axul anteroposterior al micrii de abduc ie, dar cu bra ul
unc ionale ale lui (Pick) sunt orientate paralel cu diafiza humeral.Ini iereamic
inactivareasubunit ilorIIiIIIdin segmentulacromialaldeltoidului. La30deabdu
ede1,73orimaimarefa de for a de compresiune din articula ie. n consecin a
luihumeral,carenecesitinterven iasinergicamuchiuluisupraspinos. Prinac iuneaace
rticula iedevinecompresiunea(de2,73ori


78

maimaredectforfecarea),articula iasestabilizeazicuplulderota iecontinumicare


t,ntimpulmicriideabduc iedevinactivielectromiograficn afar de deltoid, muc
icular, supraspinos, infraspinos, subscapular, trapezul descendent i orizontal, din
rior i romboizii. Acest studiu confirmexisten asinergismuluidintredeltoidicoafa
c iede90, deltoiduldevineorizontaliraportuldefor eforfecare/compresieseinversea
ei, ac iunea subunit ilor anterioare ale deltoidului creaz o for orizontal de
rior, care necesit interven ia muchiului infraspinospentruneutralizare.ntimpulab
rioaradeltoiduluimpinge anteriorcapulhumeralprintrofor deforfecarecaretrebuie
Conceptulsinergieiobligatoriideltoid/coafarotatorieestecontrazisdeposibilitatea exec
bduc iei deasupra nivelului orizontal n paraliziile de deltoid sau supraspinos (pa
exului brahial superior). Aceast situa ie a fost verificat experimental prin bloc
eselectivepentrunervulaxilarsausupraspinos.nciudafaptuluicafor a de ridicare a
l a sczut cu 50%, micarea sa realizat pe toat amplitudineaeinabsen asiner
gereazposibilit iledecompensareexistente,subformaagen ilormotori accesori.
toid/coafarotatorienmicareaderidicareabra ului
Deltoidulpoatefisubstituitpar ialnfunc iaderidicareprincapullungalbicepsului,
luluimareimuchiulcoracobrahial.


79

Asemntor supraspinosului pot func iona muchii subscapular i rotund mic. Dup Co
iv pentru nervul axilar care exclude temporar ac iunea muchiului deltoid,for ade
inpozi iadezeroneutruiscadecu70%n abduc iede150. Ac iuneamuchilorscapular
ta ia anterioar a cavit ii glenoide. Contribu ia teoretic a micrii de bascul
de 60. Aceast micare micoreaz necesarul de scurtare pe care ar trebui s1
na izola i. n cadrul grupului scapular, dominan acuplurilormuscularederota ievari
: nmicareadeflexieestenecesarpozi ionareanabduc ieascapulei,iarserratus d
icarea de abduc ie este necesar pozi ionarea scapulei n adduc ie, iar trapezuld
lprimaralcavit iiglenoide; n micarea de scapta ie, datorit planului neutru
izeazmicareaderidicareabra ului,seajungelaunechilibruntreprimulialdoilea
scularestemaisimetricinuapare tensionareacapsuleiinferioarentimpulflexieisau
ra ului asupra efortului muscular n micarea de ridicare a bra ului Apreci
a glenohumeral este o problem complex care necesit simplificri majore pentru
inanalizastatica for elor care ac ioneaz n plan frontal cu bra ul ridicat n
l for eidezvoltatededeltoid: bra ul momentului de rota ie muscular este de 30
at de pe inser ia deltoidului tuberozitatea deltoidianpecentrulderota iegle
t iimembruluisuperiorestede318mm; greutateamembruluisuperiorestede0,052origr
a de echilibru n care suma momentelor for elor este egal cu zero, deducem:


80

Dx30mm =0,052Gx 318mmundeD=0,551G,adicfor adezvoltatdedeltoid estede10


indechivalentcujumtate dingreutateacorpului(Fig.37). Oricemicaredesfuratn
entuln micarea unei articula ii complementare cu structura special numit articu
ialsauceadeadouaarticula ieaumrului. ntrearculosteofibroscoracoacromial(forn
ubacromialncareseaflbursasubacromial.Mailateral,ntrefa aprofundamuchiului
ser iealemuchilorsupraspinosiinfraspinosse afla o burs subdeltoidian. Cele do
tituie mpreun o adevarat cavitate articular, care permite alunecarea capului hu
ul mare subboltaacromialnmicareadeabduc iepesteorizontal. n mod normal,
neaza for e de compresiune ntre bolta acromiocoracoidian i capul humeral acoper
ilorcoafeirotatorii. Modificrile patologice de cauz traumatic, inflamatorie sau
cestei articula ii (ruptura de coafa rotatorie, conflictul dintre tendonul supraspin
cromion, calcificrile i bursita retractil) pot duce la blocarea micrilor din
alnormal(umrulnghe at). Contribu iadiferi ilormuchipeparcursulmicrilorreal
rmritinurmtoarelediagrame(Fig.38) Fig.38 120 100 80 deltoid 60 40
120 100 80 supraspinos 60 40 20 0 0 30 60 90 120 150 180 120 100 80
60 40 20 0 0 30 60 90 120 150 180 m arele pectoral


81
120 100 80 60 40 20 0
120 100 80 60 40 20 0 0 30 60 90 120 150 180
subspinos
teres m inor
0
30
60
90
120
150
180

Fig.38Diagramealevaria ieifor eidiferi ilormuchintimpulflexieibra ului(pe ab


nterven ia muscular n timpul mobilizrii articula iei scapulohumerale este rezumat
.II): Tabelnr.II
Deltoidanterior Deltoidmijlociu Deltoidposterior Abduc ie accesor principal Add
e principal Extensie accesor Rota ie intern accesor Rota ie extern


Supraspinos Subspinos Marelepectoral (por iunea clavicular) Marelepectoral por iun
obrahial Subscapular principal accesor (+90) principal accesor (
l accesor accesor

82
principal accesor accesor accesor principal pr
l accesor principal accesor accesor (retur) principal

Mareledorsal Marelerotund Subspinos Miculrotund Capullungal accesor bi


ul lung al tricepsului

4.7ELEMENTEDEBIOMECANICACOTULUI
Articula ia cotului reprezint articula ia intermediar a membrului superior. Ea rea
dintre bra i antebra permi nd controlul distan ei mnacorp i pozi ionarea mi
i articula ii se realizeaz micri esen iale ale vie ii cotidiene legate de alime
iviziunea func ional a acestei articula ii face ca prin micarea de flexieextensi
minii n plan sagital, iar prin micarea de prona iesupina ie s se realizeze c
unct de vedere anatomic, cotul este o articula ie complex, format ntre extremit
ului cu trohleea i capitulum, creia i se opun extremit ile proximale ale celor
. lau natere articula iile humeroulnar, humeroradial, radioulnar proximal, care
omic prin prezen a unui singuraparatcapsulolipamentar,cuosingurcavitatearticular
icaarticula iilorcotului

Articula iacotuluipoateficonsiderat trohoginglym cu dou grade de libertate. Comp


ar este o balama (ginglym) cu un singur grad de libertate care permite realizar
e, de flexieextensie fa de un ax transvers antrennd n mod secundar articula
a radioulnar proximal este o trohoid cu un singur grad delibertate,carepermit
ta ie a antebra ului fa de un ax
un


83

longitudinal,antrenndnmodsecundartotarticula iahumeroradial. Fig.39 Fu


ebra esteconsideratspecificpentruginglymul humeroulnar(Fig.39). Aceasta asigur
ro conducere osoas tipic, bazat pe angrenajul ososrealizatntretrohleeahumeral
stconducerepermite un control strict al micrilor ulnare prin geometria trohleei
lui prin care radiusul se fixeaz de uln (ligamentul inelar, ligamentul colateral
ula ia hu meroradialestecuplatnparaleliesteobligatsrealizezeaceleaimicr
te situat transversal sub epicondili, trecnd prin centrul trohleei i al capitulu
uestenconcordan cuteoriaarticula ieihumeroulnare,func ionndcaobalama uniaxial
instantanee de rota ie n timpul flexiei extensieisedistribuievariabilpeodistan
iden iat modificri ale axului de rota ie, n special la extremele micriideflex
ransformdinalunecarenrostogolire,iar axul de rota ie migreaz spre suprafe ele
lear i capitulumului. nceputulmicriideflexieesteasociatcuomicarederota iea
a iaeiextern. Dup Dempster, se adaug i o rota ie humeral fa de uln n
abalamaleiuniaxialeesteosimplificaremultpreaseverfa demodelulmecanicrealala

Fig.40
Fa depozi ianeutrzero,flexiaserealizeaz,cu o amplitudine de 150, iar extens
zi ia neutrzero i dincolo de aceast pozi ie ea nu este posibil la un adult.
ileicopiipot realizaohiperextensiede15.Micriledeflexie extensie sunt limita
articulare i a structurilor osoase nconjurtoare, defactoriipasividestabilizarec
ri, de contactul dintre pr ile moi. Un mecanism de limitare osoas specific este
area vrfului olecranului n fosa cu acelai numenfazaterminalaextensiei. Troh
te ososasimetric.Versantulmedialaltrohleeiseproiecteazmaijoscu6mmdectcellat
r a procesului coronoid ulnar este oblic (Gray). Datorit acestor particularit i
a iei,axulhumerusuluiialulneinuseaeaz colinear,cirealizeazununghideschisla
ecunoscut subdenumireadecubitusvalguscuvaloarede1015labrba ii2025lafem
e ca marginea medial a antebra ului s nu se proiectezepestecoapsntimpulmers


84

"unghi portant"). Cubitus valgus se modific de la 10 valgus la 8 varus atunci


edeextensienpozi iedeflexie(MorreyiChao). n pozi ia de flexie maxim a cot
an a corpuluiifa ,realizndotraiectorieutilpentrueconomiaenergeticaorganism
te o articula ie de tip sferoid format ntre sfera capitulumuluihumeralifosaca
ezentatreigradelibertate,ea pierdeacesteposibilit iprincuplajulcuarticula iilehu
ximal. Secondeaz micrile din aceste articula ii n conformitate cu axul de fle
ncentrultrohleeiicapitulumului,icuaxuldepronosupina iecaretreceprincapul ulne
dinea micrii de flexieextensie este de 140. Aceasta se poate deduce din calcu
esuprafe elorarticulare:arculdescrisdetrohleeahumeraleste de 330, cel al fosei
0, iar diferen a este amplitudinea de micare. Clinicpozi iadeextensiemaximeste
xieictre limitamaximde140(celemaiobinuiteactivit icotidieneseefectueazprin
nsieesterealizatprin: a)blocareavrfuluiolecranuluinfosaolecranian; b)tensiona
; c)rezisten aactivprodusdemuchiiflexori. Limitareaflexieiserealizeazprincon
jaanterioara bra ului i antebra ului; n mod activ intervine tricepsul brahial.
oarte stabil prin configura ia ei anatomic mai ales n flexie de 90. n aceas
roapecompletcuprins n incizura trohlear, ferm aplicate prin contrac ia muchiulu
uchiul triceps brahial posterior. n pozi ie de extensie, articula ia este mai pu
c iunea for elor de trac iune prin tensionarea ligamentelor colaterale i contrac ia
iarticulare. Vrful olecranului se poate angrena n fosa olecranian. Articula ia h
ult mai vulnerabil la aceste for e, capul radial se luxeaz sub ligamentul inela
ei dureroase la copii mici. Stabilitatea la presiune este realizat prin transmite
icularafor elor:prinfoveeacapuluiradialsprecapitulumiprinprocesulcoronoid spre
mportant n stabilitatea articular l joac elementele capsulo ligamentare. Ligamen
edial este considerat principalul stabilizator al solicitrilor n valgus mai ales
taanterioaroblic,ntimpce n partea lateral capsula cu suprafe ele articulare
amentul colateral medial cedeaz, compresia n articula ia radiohumeral devine meca
e stabilizare la stresul n valgus. n timp ce ligamentele colaterale direc ioneaz
ul articular, prevenind micrile anormale n plan frontal, membrana interosoas m


85

alunecarealongitudinalaradiusuluifa deuln. Fig.41 Func iaderota ieaantebra


icriderota ie ntre radius i ulna. Aceasta implic func ionarea articula iei ra
a iileradioulnareproximalidistalntromicaresincron. Axuldemicaretrecedin
ulfoveeicapului radial, cobornd oblic distal pentru a intersecta procesul stiloid
di ii de lan cinematicdeschis,capulradiusuluirealizeazomicarederota iefrdep
elar,ntimpceextremitateainferioararadiusuluidescrieunarcsemicircular n jurul
Aceasta form de rota ie specific a antebra ului apare ca o consecin aoblicit
ulmecanicalrota ieifacndca micareaderota iesconturezeuncon(Fig.41) Micarea
seazoblicnfa aulnei,astfelc extremitatealuisuperioarrmnelateraliextremita
.nmicareadesupina iedeplasareaseinverseaziradiusulajungelateraliparalel cu
e este considerat 71 pentru prona ie i 81 pentru supina ie,darlaaceastamedie
carpiene,ceea cepermiteoamplitudinetotalademicarede180amainii.Mareamajoritate
ealizeazntrunintervalde50prona iepnla50supina ie. Clasic, se consider u
ei este neimportant, dar extremitatea distal se deplaseaz pe un arc redus, cu
de extensie. Central celor dou arcuri ar reprezenta punctul prin care trece dist
a ieprona ie(Kapandji). Datoritformeiimperfectcirculare(ovoid)capulradialmpreun
eralcuaproximativ2mmnprona ie.Aceastdeplasarelateralcreazspa iu pentrutubero
ialntimpulprona iei(Fig.42). Micrile de rota ie ale antebra ului sunt limitate
mbinat a ligamentelor i muchilor. Membrana interosoas nu intervine printro ac
const n prevenirea deplasrii proximale a radiusului fa de uln, aa cum se
tructuraeiseopundeplasriidistalea radiusului fa de ulna, ca n micarea de
ul este ntotdeaunasupusunorsolicitrimainaltedectulna,carenuestesolicitat.C
al, produce fracturi ale extremit ii distale a radiusului. n pozi ie de supina
arcini, transmise de la mn prin intermediul complexuluifibrocartilaginostriunghiul
ner).Dacmnaesteprinspeun obiect fix, membrul superior realizeaz un lan cin
te posibilapari iasupina ieiiprona ieiulneinjurulradiusuluicucentrulderota ie
ale care se substituie ginglymului humeroulnar n care nu se pot realizamicrid
tremit ii superioare i inferioare a radiusului n supina ie prona ie


86
Axabiomecanica antebra ului
Micrileextremit iisuperioarea Micrileextremit iisuperioarea Micareadecona
diusuluinsupina ie
ulnei,nsupina ie prona ie

Micrileextremit iiinferioarea radiusuluinprona ie


Micrileextremit iiinferioarea radiusuluinsupina ie

4.7.2. Biomecanicamusculaturiicotului Func iadeflexieestedatdetotalitateamu


e este situat anterior de axul transvers al ginglymului humeroulnar. For a muscul
eivectoricaracteristici: a) componenta de oscila ie care determin accelera ia ungh
nsiderndhumerusulfix),modificndunghiuldeflexientreceledouoase; b)componenta t
im suprafe ele articulare asigurnd stabilitateaorganuluidemicare; c)componentaro
ori principali sunt considera i muchiul brahial, muchiul biceps brahial, muchiul


87

a) Muchiul brahial este unicul flexor al articula iei cotului a crui lungime nu
pina iesauprona ieaantebra ului.Areorigineladistan de articula ie i inser ia
nta mobil ulnar. Componentarota ionalesteaproapenulpentrubrahial. b) Muchiu
e fiziologic mai mare este un flexor mai puternic dect brahialul. Componenta ro
entat n activitatea lui, influen eaz ceilal i vectori. Astfel bicepsul e un fle
i cu antebra ul n pozi iedesupina ie(decidupacesaepuizatcomponentarota ional)
puternic cnd antebra ul este n pozi ie neutr (cu policele vertical), componenta
tralizatadecuplulrotundpronatorptratpronator. Bicepsul i brahialul transform (
heletul antebra ului ntro prghiedegradulIIIcusprijinnarticula iacotului.Efici
zat prin momentul muchiului, adic produsul dintre mrimea for ei musculare i l
hiei.Dincalcululmomentuluisepoatededucecbicepsulibrahialul ac ioneazcuunmome
sarofor muscularmare pentru a men ine o greutate n mn. Aceasta genereaz
plic predispozi ia spre artroze de cauz mecanic, similare membrului inferior. Pe
mic modificare de lungime a muchilor n timpul contrac iei este capabil s pro
ine a extremit ii antebra uluiiminii.Dinacestmotiveisuntconsidera imuchidev
roducomicareacceleratdealungularculuidemicarearticular. c)Muchiulbrahiora
ra ulestenpozi ie neutr,consecin abra uluilungdeprghiepecareofolosete.Spr
ul are originea n imediata vecintate a articula iei, pe marginea lateral a hum
e procesul stiloid al radiusului este situat la mare distan dearticula ie.Anali
iden iazexisten auneifor ecuun vector transarticular bine reprezentat, indiferent
i. Muchiul brahioradialconstituieunfactorprincipalnasigurareastabilit iiarticula
indsseparesuprafe elearticulare;cratuluneigreut inmn,realizareaunor micri
az for e centrifuge de separate. El este consideratunmuchinderiva iecapabils
encursul realizriimicrilorrapide. Sunt considera i muchi flexori auxialiari s
ieni mediali sau laterali, a cror rezultant de ac iune se proiecteaz anterior
anumite grade de flexie. Astfel contribuie la ac iunea flexorilor principali mm. p
s,flexorcarpiradialisipalmarislongus(dintreepicondilieniimediali)iextensorcarpi
is(pentrumuchiiepicondilienilaterali). Agen iimotoriaiextensieisuntreprezenta i
alianconeus. Extensoriiprincipalisuntreprezenta ideceledoucapetescurtealetrice
articulari.ntimpcecapulmedialesteactivntoateformeledeextensie,capul laterali
neirezisten e.Captullungac ioneazeficient cnd,cubra ulproiectatnainteserealiz
ovituratietorului de lemne) sau cnd vrem s mpingem un corp greu nainte. Cn
nut n mini, cu articula ia cotului semiflectat, membrul superior devine lan c
lsetransformnhipomochlion,facilitndac iuneadeextensie


88

atricepsului.Paulydemonstreazelectromiograficcmuchiulanconeusesteactivnfazele
articulare, de men inere a ei i de stabilizare articular n cursul realizriial
icula ieicotuluinortostatismsedesfoar pasiv, prin ac iunea for ei gravita ional
te realizat prin contrac iaexcentricamuchilorflexoridinlojaanterioarabra ului.
ic a muchilor flexori i extensori fixeaz articul ia cotului intro pozi ie dat
i, ulterior (o supina ie for at) sau transformarea membrului superior ntrun sist
ortalgreut ilor(Pauwels). Mrimea i direc ia for elor care ac ioneaz la nivelul
lativ uor pe modele statice. Muchiiflexoriac ioneazprintrunbra almomentuluire
oltarea unor for e mari pentru o greutate n mn cu cotul n flexie (!!). Ca
ste mare, ceea ce explica predispozi ia articula ieipentrubolidegenerativedecauz
articula ia cotului n flexie de 90, principala for muscular M este produs p
l i bicepsului brahial. Ea ac ioneaz perpendicular pe axulantebra ului,cuodista
nctuldeac iunede5 cm.Greutateaantebra uluiWestede2Kgproiectatncentruldegre
ontrast dac o greutate de IKg este inut n mn (ac ionnd pe un bra de p
ete brusc la 10 N, iar for a de reac ie articular ajunge la 20 N (Fig. 43).
a ie este faptul c sarcinirelativmicilanivelulminiigenereazfor edereac iemar
atenarticula iacotuluintimpulactivit ilorvie iizilnice suntnmediede200Npen
a unuiobiectgreupotducelaocretereafor eidereac iearticularpnla1700N.Acea
articula ia cotului s fie mai aproape de articula iile membruluiinferior.

4.8BIOMECANICAMINII
Articula iile minii constituie, din punct de vedere morfologic, entit i anatomice
ile lor pot fi studiate n ansamblu att pentru c fac parte din acelai mecani
celeaigrupemusculare.Ele sunt cunoscute n clinic drept micri ale pumnului, f
atul suma iei micrilor articula iilor intercarpiene ntre ele i fa de extremit
rticipareaarticula iilorcarpometacarpieneiintermetacarpieneestemultmaimic.


89

4.8.1.Cinematicaminii Articula iile minii sunt limitate proximal de articula ia


e antebra ului,iardistaldearticula iacarpului,cubazelemetacarpienelor.Elefunc ione
care face ajustarea final a pozi iei fa de restul membrului superior. Pentrumi
otrealiza,articula iileminiiprezintsuficient de mult stabilitate pentru a supor
ui corp. Fig. 44 Axul de micare pentruflexieextensie Articula iar
bilit idemicarefa dedou axe principale. Articula ia mediocarpian corespunde u
mblatenseriebeneficiinddedougradedelibertate. Flexiapalmariextensiadorsal
a poate fi flectatapalmar, sau extins dorsal fa de un ax de micare transver
au ulnar fa de un ax dorsopalmar(Fig.46). Centrele de micare i locul de
ate la nivelul capuluiosuluicapital,axultransversfiindsituatmaiproximal. F
xtensiedorsalde3560cuunmaximumpn la 80 i o flexie palmar de 5060,
oximativ 2/ 3 din micare se desfoar n articula ia radiocarpian i 1/3 n a
xtensie, raporturile se inverseaz ntre micrile de amplitudine obinuit, flexia
plitudini aproape egal distribuite n ambelearticula ii. n explicarea di
rebuie inutcontde faptulcrndulproximaldeoasecarpiene nu prezint inser ii mus
l c arcul de flexie extemie depinde doar de geometria


90

suprafe elorarticulareidegraduldeconstrngereligamentar. Fig.46


fe ei articulare a radiusului i diferen ele de tensiune capsuloligamentar palmar
a apari ia acestor diferen e. Exprimnd micrile de flexieextensie prin rota ia u
ul,nflexiapalmarserealizeazrota iavolararnduluiproximalfa deradiuscu45
tueaz prin rota ia invers a rndului proximal cu 35 i a rnduluidistaldeoas
ant de micri este reprezentat de abduc ia (devia ia) radialiulnar.
micare (Fig. 47) este orientatdorsopalmaritreceprincapul osului capital, iar a
efa depozi ianeutrzeroestede2530pentruabduc iaradiali3040pentru abduc
iden iacelpu intreicomponente: a)micareadetransla iefa deaxuldorsopalmarncar
arndevia iaradialiradialndevia iaulnar.Oaselernduluidistal carpiansemic
care fa de un ax transvers, care face ca rndul proximal de oase carpiene s
via ie radial i spre dorsal, n devia ie ulnar.Rnduldistalalunecndirec ieo
l care trece princoloana centrala osuluisemilunar,capitalimetacarpianIII.Fa
arprona ie,iarabduc iaulnar,deouoarsupina ie. Deiaparmodificricomplexedep
tea respect principiul raportului de nl ime carpian: distan a dintre baza metaca
ticulararadiusuluiraportatlanl imeametacarpianului IIIrmneconstant,cuovalo
ulproximaldeoasecarpieneestecompletlipsitdeinser iitendinoase:muchiul flexoruln
iform,darfunc ionaliexercitac iuneapeosulcu crlig, prin intermediul ligamentu
ticularitate anatomic face ca orice contrac ie a unui muchi motor al carpului,
seaz articula iile minii, s produc un moment rota ional de flexie extensie
pozi ia lui fa de capul osului capital. Momentele de rota ie vor produce micar
dului carpian distal. Oasele rndului proximal vor ncepe micarea mai trziu, sub
enerate de ligamentele articula iei radio carpienesauafor eidecompresiuneprodusd


91

Oaselernduluiproximalalcarpuluisecomportcaounitatefunc ional,deieste forma


El realizeaz un segment intercalat ntre oasele rnduluidistaliradius.Prezen al
uotensiuneligamentarmaimic dectlanivelulrnduluicarpiandistal,permiteapari ia
ponente.Astfeldelapozi iadeflexiespreextensie,scafoidulexecutorota iede80 fa
e rotete 58, iar piramidalul 71 (Ruby). Razele diferitedecurburalesuprafe elo
plicarota iaangulardiferit, decicontribu iadiferitlarealizareamicrii. Oasele
siderateostructuramairigiddectcele proximale formnd o a doua unitate func ion
ai mare a ligamentelor intrinseci face ca micrile angulare dintre componente s
lexie spre extensie apar 9 de rota ie n articula ia hamatocapitat, 6 n arti
cula ia trapezotrapezoidal. Aceast mobilitate scazut distorsioneazfoartepu ingeom
pian. n timpul devia iei radiale sau ulnare a minii micarea de flexieextensie
tiv prin care rndul de oase carpiene proximale este capabil s umple ntro mod
continu modificare dintre rndul distal carpian i radius. Articula iile minii su
l de articula ia carpului, cu oasele antebra ului,iardistaldearticula iacarpului,
elor.Elefunc ioneazca un lan cinematic care face ajustarea final a pozi iei f
r. Pentrumicriledeamplitudinepecarelepotrealiza,articula iileminiiprezintsuf
ruasuportagreutateantreguluicorp. Articula iaradiocarpianestedetipelipsoidalc
ncipale. Articula ia mediocarpian corespunde unui sistem de dou articula ii asa
iinddedougradedelibertate. Pornind de la pozi ia neutr zero,mna poate fi fl
l fa de un ax de micare transvers i abdus radial sau ulnar fa de un ax
sec iealecelordouaxesuntsituatelanivelulcapului osuluicapital,axultransversfii
i ianeutr,sepoaterealiza oextensiedorsalde3560cuunmaximumpnla80io
roximativ2/3dinmicaresedesfoar n articula ia radiocarpian i 1/3 n articu
rile se inverseaz ntre micrile de amplitudine obinuit, flexia i extensia se
ape egal distribuite n ambele articula ii. n explicarea diferen elor de reparti i
t cont de faptul c rndul proximal de oase carpiene nu prezintinser iimuscular
eflexieextemiedepindedoarde geometria suprafe elor articulare i de gradul de co
r. Este posibil ca orientarea volar (11) a suprafe ei articulare a radiusului
capsuloligamentarpalmaridorsalscontribuielaapari iaacestordiferen e.Exprimnd
rota ia unui rnd de oase carpiene fa de altul, n flexia palmarserealizeaz
racelui distalcu3035.


92
4.8.2.Prehensiunea

Mna este segmentul terminal al membrului superior, capabil s realizeze o gam


ioceptorii minii analizeaz calit ile obiectului pe care le transmitcentrilornerv
leminiipetotparcursuldesfurriilor. Mnaesteadaptatpentrumicriledeapucat
redempingere,lovire,manipulareisus inereaunorgreut i. Micareadeprehensiunepr
biecte,cantro penscudoubra erigide,cuarticula iimobilecarespermitdeschide
loligamentar. Dupmodalitateadeutilizareadegetelorisuprafe elorpalmeisediferen ia
siune: a) de precizie (de fine e) care utilizeaz o pens terminal, cu care s
istopensbidigitalntrepoliceiindex,nflexie(prindereaunuiac pensascurt)
nuiarcudevioar. Pensabidigitalcuprizlateralesteutilizatntrepoliceifa
nsainterdigitalrealizeazprizaprinadduc ieaunuiobiectuor ( igar,foaiedehartie
antreparteafalangiandistalatreidegete(Fig.48). Utilizarea acesteia este frecv
ea i manipularea obiectelor de scris, atunci cnd implic interven ia fe ei later
iu, ca element de sus inere. Un alt exemplu de pens tridigital simetric este
rea hranei. Prehensiunea de precizie utilizeaz muchii mici intrinseci ai minii
iimici,capabilisproducamicridefine e. Fig.48Exempludepenstridigital


93

b)prehensiuneadefor folosetedegetelefixatenjurulunuiobiect,cupolicelen
eastaesteopenspentadigital,princareunobiect cilindricpoatefiapucatcufor i
usuperior. Fig.49

c)prehensiuneadetipcrligpermitesuspendareasautrac iuneapeobiectedetip mner,


areacorpuluideobiectulapucatsau transportul unor greut i. Crligul este realizat
gital, format de ultimilepatrudegeteiregiuneadistalpalmaraminii.


94

Cap5 ELEMENTEDEBIOMECANICACOLOANEIVERTEBRALE
Coloana vertebral este adaptat la pozi ia de ortostatism, prezentnd o structur
tura i func ia sa, n por iune superioar, sunt n strns interdependen cu st

5.1.ELEMENTEDEANATOMIEFUNCIONALACOLOANEIVERTEBRALE
Coloanavertebralformeazorganulaxialalcorpuluiuman,ostructuraheterogen complex
nea alternant a 3335 de unit i rigide vertebrele cu 23 unit ideformabiledi
sambludestructuriosoase (Fig.50),carecombinrezisten acuflexibilitatea,permi ndo
cond iile unei restric ii minime a mobilit ii. Ca o adaptare la pozi ia de ostos
al prezint curburi care i cresc de zece ori rezisten a n compara ie cu o co
curilor n timpul locomo iei i i faciliteazmobilitateandirec iipreferen iale.
culardinvertebr vertebrtoracal

ertebrlombar

Se poate considera c n structura coloanei vertebrale functioneaz dou subans


95

A. coloana corpurilor vertebrale i a discurilor intervertebrale, situat anteri


or),curoldesuportpasiv. B. coloana arcurilor vertebrale, situat posterior
ol de suport pentrumusculaturaactivparaspinal. Lajonc iuneacelordoucoloaneia
eprotec ieamduvei ianveliuluiei. Fig.51
rale i discurilor intervertebrale


96

Primaparticularitateestecexistogeometrieindividualizatafiecreivertebre(Fig. 5
rpulvertebreicumuleazmasaosoasprin cretereaprogresivadimensiunilorluidinsprec
tmasosoasestereprezentatprin35%corticali65%osspongios,ceea ceiasigur
greutatea segmentelor corporale supraiacente (extremitatea cefalic 3,7% din greutate
ului, membrele superioare 17,7 %, trunchi 37,6%)i compresiuneadinamicamuscul
orm legii lui Wolff, trabeculele esutului spongios din structura corpului se orie
oriileliniilordeefortprincipale,npatrusisteme:vertical,orizontali dou oblice,
ersec ia din 1/3 posterioar a corpului vertebrei. Acest modelarhitectonicdetermin
iform,crescutnfa acanalului vertebral (zidul posterior de protec ie) i vulnera
cturile prin compresiune(tasare)(Fig.50). A doua particularitate este modul de
purilor vertebrale, syncondrotic,prinintermediuldisculuiintervertebralialigamentelo
dinalanterior (ancorat pe corpurile vertebrale) i longitudinal posterior (ancorat
), cu care formeazounitatefunc ionaldetipsimfizintervertebral. A treia pa
ntervertebrale reprezint sistemul de amortizareelasticacoloaneivertebrale.Elecont
ahisului,fiind mai nalte n regiunea cervical i lombar, unde au un profil sa
oarimaipu innaltenregiuneatoracalundeprofilulseinverseaz. Structuradiscu
tinuare: Inelul fibros (anulus fibrosus), compus din lame de fibre de colagen co
sede1mm,aezatespiraliantispiral,cuununghideoblicitatede60ntredoulame su
nalealedisculuiintervertebral. DeifibreledecolagenIdinlameleexterneifibreled
suntinextensibile,modificareaoblicit iilor,subac iuneasolicitrilormecanice,creaz
stic al disculuicare, pentru o varia ie de1 a unghiului interlamelar, i mod
.Inelulestemaigrosanterior,undeesteformatdin 1520 lame prenucleare, fa de 7
east structur inegal explictendin anucleuluideaherniaposterior,sprecanalulver


97

Fig.51 Nucleul pulpos (nucleus pulposus), o mas sferoidal de esut gelatinos (c


metru n regiunea lombar) situat ntro cavitate perinuclear, ncarcerat mai ap
ar a ineluluifibros. Nucleul este format din celule de tip condrocitar ntro
re absorb o mare cantitate de ap (69% din greutatea nucleului la adult). Prin
lar i datorit bog iei de grupri polare OH ale condroitin sulfatului, nucleul
esiune de hidratare, de 150250 mmHg(Charnley). Datorit for ei osmotice, nucleul
im, ca un resort, plcile terminale ale discului intervertebral,cuofor de200N
3, n decubit dorsal (Nachemson) i tensioneaz lamele inelului, realiznd un sist
pandji). Acesta men ine n repaus o tensiune ligamentar constant i pozi ioneaz
ilibru. n condi ii de ncrcare axial, sistemul precomprimat ac ioneaz ini ial
terior nucleul urmndsjoace,prindeformare,rolulunuidistribuitoralsolicitrilor(F
itactiv,caobil,ncrcareadelaovertebrlaalta(Markolf,Morris). Particularit
orvertebrale Coloanaarcurilorvertebraleareformauneibolteagivale,realizatprinsupr
ericapediculilorilamelorvertebralecuceleapteprocesevertebrale.Perechilede pro
ioare i inferioare realizeaz articula iile zygapofizare (diartroze planiforme,prev
iculariligamentesituateladistan ),solidarizndprin contiguitateelementeleacestei


98

Geometria suprafe elor i structura aparatului fibroelastic al acestor articula ii (


galbene, supraspinos, interspinos, intertransvers) creaz axe i determin direc ia,
eamicrilorimpusedecontrac iamuchilorparavertebralisau de solicitrile mecanice
smise prin intermediul pediculilor la coloana anterioar, realiznd echilibrul intri
nsec al coloanei vertebrale, necesar n posturailocomo iacorpuluiuman. Fig.52
ertebrale

Din punct de vedere biomecanic, rahisul func ioneaz ca o coloan flexibil mult
e suportul pelvin. n plan sagital prezint curburi tipic umane necesare pstrrii
bsorb iei ocurilor i creterii rezisten ei la ncovoiere. Modelul acestor curburi
bura primar fetal, occipito coccigian. Cifoza toracal (2) rezult direct din m
rimare, fiind ntins ntreT2T12.nprimelelunidevia extrauterinsecontureazl
carea capului copilului i se definitiveaz n ortostatism. Se ntinde ntreC1T2,
)aparecndcopilulstnpozi ieeznd i crete dup ce nva s mearg (Fig.
acrat (4) apar ine coloanei fixe, ntins ntre jonc iune i vrful coccisului,re
imare. Fig.53(dupP.Zellmeyer)


99

Omultitudinedefactoriinfluen eazforma i amplitudinea curburilor sagitale ale col


, fr ca aceste modificri s se proiecteze n sfera patologicului. Za epin comp
atarg a crui pozi ie depinde de gradul de ntindere al parmelor. O serie de v
nsiderate mai curnd adaptri ale echilibrului extrinsec, fiind cunoscute ca forme
coloanei vertebrale (Fig.53) Prezen a curburilor vertebrale confer coloanei o r
le ei static i dinamic, demonstrnduse c rezisten a unei coloane care prezint
ptratul numrului curburilorplusunu(R=N2+1).(L.dic).Dac lum ca unitate de re
oana cu 3 curburi va fi de 10 orimairezistentdectaceasta. Pe de alt parte,
olon vertebral care are curburi accentuate, corespunde unui tip func ional dinami
a vertebral carearecurburiterse,corespundeunuitipfunc ionalstatic. DupWagenhau
tegorii: 1.spatelenormal:verticalacobortprintragus,intersecteazcoloanacervical
oanatoracalintersectandfa aanterioarvertebreiT11,ajungepe fa a posterioar corpu
oiecteaz n pelvisul mic, napoia axului articula iilorolduriloricadenariapol
alreprezint liniadeproiec ieacentrelordegreutateasegmentelorcorpului.Fiindsitu
ers de flexieextensie, oblig coloana vertebral normal la o flexie anterioar p
tund este o variant frecvent n care cifoza toracal se extinde inferior la pr
detrimentul lordozei lombare. Este considerat o adaptarelarealizrilemuncilorfizic
sbackspateledefermier),cusolicitri staticemariidedurat. 3.spatelescobiti
t,ncareexisto cifoz mai mare, combinat cu o lordoz lombar accentuat, pr
acale. 4. spatele plat prezint curburi reduse, cu distan a dintre vertical i c
ceast form postural favorizeaz activit ile dinamice, iar dupa Staffelesteimpli
r. Appleton a eviden iat importan a suportului pelvin (pelvic carriage) ca element
l pozi iei ,,catargului vertebral", n care unghiul lombosacrat (normal 120


100

140), nclinarea suprafe ei superioare a vertebrei S1 fa de orizontal (normal


uen eazdiferiteletipuridepostur. Elaartatcsepoatevorbi,dinacestpunctdeve
unztorspateluinormal, unsuportpelvinanteproiectatcaredeterminspatelerotundi
ctatcaredeterminspatelescobitirotund. Coloanavertebralnormalestedreaptnpla
portpelvinorizontal.Curburileeviden iatenplanfrontalnusuntattdeconstante ca
rbur toracal, cu o convexitate mai accentuat n plan frontal spre dreapta, est
Ea ar putea fi generat de pulsa iile peretelui aortei, proiectat asimetric pe j
toracale, sau de predominan afolosiriimembruluisuperiordrept. Introducereano iuniid
are"n1950dectreJunghans,apermiso abordare mai func ional a structurii comple
ai bun n elegereapatologieiacesteia.Unastfeldesegmentesteformatdin: discul
ngitudinale, articula iilezygapofizareculigamenteleladistan aferente, metameru
ea de nervi spinali ce trece prin orificiile intervertebrale, spa iuldintreproc
verse. No iunea de segment de micare este mbunt it deSchmorl, Schenk, Roaf,
ocostale, structurilemuscularei structurilevasculonervoase,caredeservescsegm
ta devine ,,segment motor", independent din punct de vedere anatomic i func ional
it i i patologie proprii. Cu excep ia vertebrelor C2 i S1, fiecare vertebr de
succesive, reconstituind unitatea coloanei vertebralecaorganaxialprinsuprapunerede
4). ncadrulsegmentuluidemicare,fiecarepartenerarefunc iibineprecizate: 1. Co
c ia static, de transmitere a sarcinilor spre etajele inferioare.Teoretic,fiecare
ujumt idevertebr,separateprin disculintervertebral.Pringeometriaidimensiunile
inea de micare a segmentului. Determin configura ia regional a diferitelor secto
loanei. 2. Discul intervertebral este considerat elementul determinant al capacit i
segmentului. Constitue o legtur elastic, cu rol de amortizor prin deformare. Co
ervertebral cu implica ii asupra mobilit ii segmentului, tensiunii ligamentare neces
segmentului, alinierii articula iilor zygapofizare i diametrului orificiului interver
l. Rspunde la solicitri axiale de compresiune, ncovoieresautorsiune,pecarelen
temaideparte. 3.Articula iilezygapofizaredefinescaxedemicareiasigurconducerea
le,diferite de la segment,la segment. mpart cudiscul intervertebral transmiterea
iunelanivelulsegmentelorinferioare. 4. Sistemul ligamentar reprezint aparatul pasi
e i stabilizare a segmentului.Rezultdinsuprapunereauneicomponentelungicurolde
esegmente(ligamentelelongitudinale,ligamentulsupraspinos)cuocomponent


101

scurt, metameric, ce deservete un singur segment (ligamente galbene, intertransve


inos). La acestea se adaug capsulele perechii de articula ii posterioare. Sistemul
erolfrenatoralamplitudiniidemicareiasigurrevenireaelasticlapozi ia ini ial.
l intervertebral, echilibrul intrinsec (EI) al segmentului(Steindler).
e
se i transverse determin i limiteaz diferite tipuridemicarenfunc iedeparti
r. 6. Nervii spinali mpreun cu arterele segmentare care trec prin orificiile in
onstituie suportul arcului reflex, prin care centrii medulari controleaz gradul de
l muchilor n timpul men inerii unei posturi sau executrii unei micri. 7. Muc
tmuchiautohtoniscur iinsera ipedou vertebre adiacente: intertransversali, intersp
ltifizi. Sunt inerva i metamericderamuraposterioaranervuluispinalcorespunztorseg
sidera imuchidepostur,tonici,imprimndoanumitalursegmental, utilexecutriiu
relefuzale, muchiiasigurinerva iaproprioceptivnecesarreflexuluimiotatic.


102

5.2.ELEMENTEDEBIOMECANICACOLOANEIVERTEBRALE
Din punct de vedere mecanic, segmentul motor ndeplinete dou func ii fundamenta
avita ional func iadinamic Func iastaticantigravita ional, Func ie de sus
or corpului, care permite coloaneivertebralerealizareapozi ieideortostatism. Pentr
nc ieistatice,segmentuldemicarelucreazcaunsistemprghie degradulI,cubra eine
ectorispinaliiun bra lung, al proiec iei centrului de greutate al segmentului
elului considerat. Punctul de sprijin (fulcrum) este reprezentat de complexul tria
ormat de: discul intervertebral (anterior) i perechea de articula ii zygapofizare
, astfel c pentru fiecare segment, articula iile posterioare sunt perpendicular a
disculuiintervertebral(Louis)(Fig.45). Fig.45Structurafu
senului reprezint complexul triarticular cu func ie de punct de sprijinfulcrum
m de prghie sugereaz avantajul mecanic negativ al musculaturii extensoare,efortu
rriipozi ieiortostaticeiexplicprezen afibrelor musculare de tip rou, bogate
l), capabile s realizeze contrac iitonicefrsoboseasc. Presiunea ntrun dis
ativ 1,5 ori sarcina externaplicatpeunitateadesuprafa a,repartizat75%penucl
eutatesedeprteazdefulcrum(canflexiacoloanei), cretemomentulrezisten ei,prinl
tatea1).Dacpozi ia segmentuluisemodificfa deorizontal,apareocomponenttangen
orm 50% din eforturile de compresiune de la nivelul discului, n


103

Din acest motiv, sugerm c dac musculatura vertebral este slbit, rolul su d
exie (cnd ac ioneaz prin
Momentul de torsiune daNcm

eforturideforfecare.Raportulbra elordeprghie,pentrujonc iunealombosacrat,estede


lui greut ii corpului, iar ac iunea combinat a greut ii, echilibratdecontrac ia
reutatemedie,opresiune de174,6kgndisculinferiorlombar,npozi ieeznd(Nachems
c iei de Kinetoterapie (cu sprijinul Facult ii de Inginerieeflucrriing.I.C.Ra
onducereaautorului, prin metoda AutoCad, prezentate n graficul din Fig. 46., au
crile momentului de torsiune, calculat conform formulei G x d (unde G reprezint
uiid,distan adelapunctuldeaplicarealfor eiderezisten fa deverticalafirulu
idegreutatefa deaxaverticala corpului. Fig.46 Calculul momentului f
oda AutoCad proiectare asistat de calculator (sanotatcuMtmomentulfor ei de
rv c deplasarea Variatia momentului de torsiune centruluidegreutatesprepartea cu di
de la axa de rotatie anterioar a corpului este urmat direct, de o cretere a la c
utate momentului de torsiune (Fig. 47), supunnd coloana la 150 eforturi suplimentar
uza 100 tendin elordeforfecare.
50 0 0 50 distanta in cm 100


104

contrac iedecedare)estefoartemultatenuat,iarcelcarevasuportadirectimpactulvafi
.Ultimelecercetri,carepornescdelarezultatelebioptice(!!!)ipunn eviden ntr
ulaturiiparavertebrale,pledeaz pentru o tonifiere a muchilor extensori ai coloane
nifierea musculaturii flexoare (abdominale). Prin urmare, acelai lucru poate fi de
lcule biomecanice,dupprereanoastr(neinvaziv).
a func iei statice n condi iile echilibrrii coloanei unui subiect care ine ridi
plicocontribu ieamusculaturiiextensoarede 8000N (!) ceea ce depete rezisten a
vitarea pragului de fractur prin suprancrcare (excluznd osteoporoza!) se face
mecanism compensator care implic participarea trunchiului. n timpul necesar efortu
iobiectului,arelocrigidizareatoraceluiumplutcuaer(princontrac iaconcomitenta mu
fragmului)irigidizareaabdomenuluiplincufluidincompresibil (prin contrac ia muchil
ului). Se creaz dou camere rigide suprapuse, capabilestransmitopartedingreut
rinaceasta,coloanatoracolombarestedescarcatdeopartedinsarcinaini ial, totaa
acorpului. n condi iile nerespectrii echilibrului, cel mai adesea din cauza sl
muchilor abdominali, dar i a muchilor paravertebrali, dup cum demonstreazultim
ervertebralvafisuprasolicitat,deteriorndusen timp,ceeacesetraduceprinpierderea
nmodificrialelamelelor elastice)i,ntimpulmicriideflexie,cndestesupusfor e
endin adeherniere(principiulnucilorsparteFig.49).


105
Fig.49

Func iadinamic Func iedemobilitate,princarecoloanavertebralmodificactivpozi i


icip la realizarea locomo iei. Implic modificarea activ a pozi iei cu deformarea
mentelor segmentului motor sub ac iunea musculaturii autohtone sau de la distan .
icular intervertebral permite cele dou tipuri fundamentaledemicare:transla iair
ticula ieuniversal,iar fiecare vertebr prezint 6 grade de libertate, impuse de
pentru


106

flexie/extensie,sagitalpentruncovoierelateraldreapt/stngiverticalpentrurota ii
plitudinea de micare ntre dou vertebre este determinat direct de ptratul nl
atul diametrului orizontal al corpului vertebral, prezen a perechii de articula ii
face ca unele micri s fie mai favorizate dect altele n func ie de caracteri
tului respectiv. Amplitudineademicarepentruunsingursegmentesterestrnsdecondi i
de securitate a mduvei, dar prin suma ie la nivelul ntregii coloane se ob in a
ipentrudeservireafunc iilordinamicealescheletuluiaxial.

5.3.PARTICULARITISTRUCTURALEIBIOMECANICEALECOLOANEI CERVICALE
Comparativ cu ntreaga coloan vertebral mobil, coloana cervical reprezint seg
atraumatisme.Mobilitateadeosebitaacesteizoneesteob inut cu pre ul scderii sigu
or de stabilizare, care pot fi depite cnd traumatismul transfer o cantitate d
unt ele capabile s disipeze. Conexiuneacucutiacraniantransformregiuneacervical
mobil la extremitatea proximal, unde masa craniului adaug o ncrctur suplimen
rit ile de micare ale coloanei cervicale sunt legate de mai mul i parametri dis
imensiuni,raporturi),acetiafiindintegra instructuraanatomica segmentului de mi
ntului este considerat elementul determinant al direc ieiiamplitudiniidemicarep
ervicalesteorganizatndouregiuni: cervicalsuperioarC1C2i cervicalinf
anormaldiferitctinpatologia specificfiecreiregiuninparte. Coloana cervic
rvicale sunt considerate vertebre de tranzi ie. Ele sunt mult modificate fa de
t func iei specifice realizate: asigurarea unei legturi puterniceistabilentrec
al, permi ndnacelaitimpomobilitateremarcabilacraniuluifa deplatformadesus
rvical pe care se sprijin craniul, o vertebr inelar formatdindoumaselatera
ioriunulposterior.Ligamentul transvers al atlasului unete fe ele mediale ale ma
mitnd un compartiment anterior, al articula iei atlantoaxoidiene mediale i un com
erior meningomedular. ntre condilii occipitali i fa a articular superioar a mas
meaz o articula ie atlantooccipital bicondilian stabilizat prin capsule articula
e de la distan de membranele atlantooccipital anterioar i posterioar.nacea
edeflexie(10)iextensie(25), prin combinarea unor micri de alunecare i rot
ig articula ia s lucreze ca o prghie de gradul I cu bra ul extensiei mai scu
ntigravita ional. b. Axis, a doua vertebr cervical, prezint pe fa a superioar
votososcranialechivalentcucorpulatlasuluianexat.Relizeazcuatlasulolegaturatripl
i, o legtur fibroas puternic. ntre dinte iarculanterior alatlasului iliga
ormeaz articula ia atlantoaxoidian median, o trohoid ce ghideaz


107

micrile de rota ie ale unit ii atlantocraniene fa de pivotul vertical. ntre


aleisuprafa asuperioararticularaaxisuluiseformeazo pereche dearticula iiatla
augreutateacraniuluiiotransmitsprecoloana cervical inferioar. Micarea majorita
45 spre dreapta sau spre stnga,realizatnarticula iacentral,ntimpcearticula
5(corespunztoruneidistan earcanteriordintede2mm)ideextensiede15.nplus,se
de aproxima ie vertical (ridicare i coborre a atlasului fa de dinte). Toate
ent, i exist un cuplaj obligatoriu ntre rota ie, flexie lateral i aproxima ia
a cervical superioar relizeaz 30% din micrile de flexieextensie i 50% din
vicaleglobale. n structura coloanei cervicale inferioare, cele 5 vertebre componen
ansmitereagreut iicapuluiimobilitateanecesar,formndmpreuncudiscurileaferente,
.Structuracuboidalacorpuluivertebralaredimensiunea transversal mai accentuat. P
uncinate face ca suprafa a superioar a corpilor vertebrali s fie concav n pla
tal, ceea ce favorizeaz micarea de flexieextensie i restric ioneaz ncovoierea
gapofizare plane, situate perpendicular pe planul sagital i nclinate la 45 fa
z rota ia i ncovoierea lateral. Controlul flexieiextensiei se face prin oblici
pofizarenplanfrontal,iarparalelismullorreciprocexcludeapari iaunuiefectdeblocaj
cteristici geometrice permit relizarea a trei tipuri de micri, cu centre instant
elulcorpurilorvertebrale: Micareadealunecareestemicareadedeplasarenplansagital
puluiuneivertebre,carealunecpenucleulpulpossubiacent,spreanteriorsauposterior.
idemicrifundamentalencoloanacervical n seria de segmente de micare i
e vertebr deplasnduse fa de cea inferioar. Micarea de alunecare este tipic
curidreptunghiulare,cumsuntceledinparteasuperioara coloaneicervicale. b.Micarea
adedeplasareob inutprindeformareadiscului, ncarecorpulvertebralalunecpesupraf
zisedeplaseaz n partea opus. Aceast micare contribuie att la realizarea
erale fiind caracteristic pentru segmentele cu discurile n form de trapez, cu
eledinzonacentralalordozei. c.Micareaderota ieserealizeaznjurulunuiaxvert
ormndprintorsiunedisculvertebral.Seasociazcuncovoierealateral(Fig.50). Realiz
rvical implic o compunere a celor trei tipuri fundamentale de micri. Pentru e
iunea mijlocie, unde discurile sunt trapezoidale,ini iereamicriisefaceprinalunec
linare,rezultndn


108

final o rostogolire. n timpul flexiei particip toate segmentele de micare, func


rioar a discurilor scade, cea posterioar crete, iar nucleul pulpos se deplaseaz
use spre ventral. Suprafe ele articulare zygapofizare alunec anterior,cretedistan
pinoase,iarlordozacervicalsereduce.Flexiaeste limitat n special de tensionarea
ntar posterior. n extensie se inverseaz succesiunea modificrilor. ncovoierea lat
ma ia micrilor de nclinare din fiecaresegment,limitatdeprezen aproceseloruncin
tcun covoierea, avnd centrele instantanee de rota ie la nivelul corpului verte
l inferioar asigur o flexieextensie de 75, cu maximum de micare la nivelul
lateral de 50 i rota ie axial de 40 diminund n segmenteleinferioare(Fig.5

Fig.51Cuplajulmicrilorintervertebralencoloanacervical Particularit ist


oracolombare Coloana toracolombar func ioneaz dup principii diferite n compar
cest lucru se reflect asupra patologieiei.Regiuneatoracala coloaneivertebralefo
idde1549,ntimpceregiunealombarare oconforma ielordoticmobilmaimicde60
ni: toracic TlT10, jonc iunea tranzi ionaltoracolombarTl0,LIilombarLISI.
ea toracal formeaz o cifoz de 40 condi ionat de structura osoas vertebral,
calilombar care sunt controlate prin varia ia dimensiunii discale. n regiunea
vertebrale au structur i dimensiuni uniforme, iar curbura sagital rezult din d
oareiposterioarealecorpilorvertebrali.nacestsensvertebraT7 prezint o cuneifor
l a corpului de 5, iar raportul dintre inl imeacorpuluiiadisculuiestede5l
onicdeterminapari iasolicitrilor de tasare (compresiune) n coloana vertebral an
lor i discurilor intervertebrale). n conformitate cu legea prghiei de gradul I,
ei posterioare(coloanaarcurilorvertebraleialigamentelor)iaunateresolicitri
mrimea acestor eforturi este egal cu suma greut ii capului,


109

membrelor superioare i trunchiului (echivalente cu 32% din greutatea corpului pent


T12), la care se adaug solicitarea musculaturii extensoare, necesar echilibrrii
tate,carecadeanteriordecoloan. Regiunealombarseprezintsubformaunei lordoze m
e varia ieaprofiluluicurburiinplanmediosagital.Aceastsitua ieestesus inutdecu
izatprinjonc iunealombosacrat,princarevaria iapozi ieibazinuluiprinbasculare n
onfigura ia lordozei lombare. Din aceast cauz, solicitrile coloaneilombareprinn
riatencompara iecucoloanatoracal. Diferen eleapariprinproiec iacentruluidegre
lulL3,ajunges se proiecteze posterior de corpul vertebral. Aceast dispozi ie tr
rioare solicitridecompresiune,pecarelepoatepreluapnla30%dinsarcin,prininte
izare. Din punct de vedere al mobilit ii, segmentultoracolombaralcoloaneivertebr
racteristicenceletreiregiunidescrise. Coloanatoracal Esteceamairigid,prin
it iifiindreprezentatdecutia toracic.Articula iiledintrecoasteivertebreleadiace
teputernice (ligamentelecostotransverseiligamenteleradiate)avndunefectrestrictiv
lexielateraliextensie.Pedealtparte,orientareasuprafe elorarticula iilorzygapofi
ntali20fa deplanulfrontal.Prinaceastaestefacilitatrota iai flexia lateral
eroposterioare. Nu n ultimul rand, ligamentele galbene i interspinoase scurte co
idizarea suplimentar a coloanei toracice.Acesteparticularit istructuraleinfluen eaz
ateasegmentalnaceast regiune(Fig.52). Fig. 52. Blocarea transla iei anter
oaneitoracale Micarea de flexieextensie se realizeaz cu o amplitudine
me apar in extensiei. Segmentele superioare T1T6 permit o mobilitate de 4, segme
10 o mobilitate de 6, iar segmentele inferioareT10T12, omobilitatede12. Centr
untsituatelaniveluldiscurilor,iarmicareacombinbalansullanivelul corpilor verteb
ea la nivelul articula iilor zygapofizare. Creterea mobilit ii n segmenteleinferi
tareaiorizontalizareaproceselorspinoasecai prinorientareasuprafe elorarticulare
icareadeflexielateraltotalizeazoamplitudinede50lanivelulcoloaneitoracale, r
loarede6pentrufiecaresegment.Factoriirestrictivi in maimultdeelasticitateadisco
ulosos.Flexialateralestecuplat cuungraduorderota ieatrunchiuluideaceeaipa


110

Micareaderota ieestecelmaipu inrestric ionatncoloanatoracal.Factoriide facil


orarticulare,aezatepeunarcdecerecu centrulnjumtateaanterioaracorpuluiverte
uneatoracal,cuomediede9pentrusegmentelesuperioare.Delanivelulsegmentului T9T
reatotmaisagitalasuprafe elorarticulare,corespunznd unuicentruderota ieproiecta
sibilit ilederota iealecoloanei toracolombareserealizeaznregiuneatoracal. Co
a mobilitate dup coloana cervical prezentnd un gradient de micare ce crete s
definete i aici micarea vertebral dependent de discuriiarticula iilezygapofi
rtebrale prezint cele mai mari dimensiuni de la nivelul coloanei vertebrale mobil
upradimensionare rmne n limitele unui echilibru necesar. Inl imea discului favor
, dar suprafa a mare a discului impune rigiditatea. n regiunea lombar, propor ia
fe ei discului determin un raport fix, ce se ncadreaznmarjelefunc ionriicuc
r,proceselearticularesuntorientatela90fa deplanulorizontalila 45fa depl
afe ele articulare sferoidale, impun restric ii majoremicrii de rota ie. Doar n
entarea i forma suprafe elorarticularepermitungradderota ie. Micareadeflexieex
ulL1 L2pnla20nsegmentulL5S1. Micarea de flexie lateral pstreaz o valo
oloana toracal.NumaisegmentulL5S1prezinto restric iede3nflexialateral.Cele
ile interlaminare mari i orientarea sagitalasuprafe elorarticulare(Fig.53).

Fig.53Restric iarota ieincoloanalombar Miscareaderota ieesteredusladougra


egmentuluiL5S1carepoaterealizaorota iede5. Centrul micrii de rota ie axial
ereaproceselorarticulare.Aceastasugereazcntimpulmicrii, disculestesupusac iu
sebiredediscultoracalalcruicentrude


111

micareseproiecteazlanivelulnucleuluipulpos,ceeacepresupuneac iuneafor elordero


alacolaneitoracolombareesteoglindauneirezisten eneuniforme la torsiune. Dup Gr
udinea total de rota ie T1S1 este de 102, repartizatdiferen iatcaamplitudine
arestecuplati serotetenacelaisenscupelvisulntimpulfazeidependulare(4
azndirec iaopuscuplatcucenturascapulara.Zonadetranzi ie esteconsideratverte
ea sumativ a micrilor de flexie extensiealecoloaneivertebrale

5.4.PARTICULARITISTRUCTURALEI BIOMECANICEALECUTIEITORACICE
ntimpulrespira iei,volumulcutieitoracicevariazritmic.Aceastvaria ieesteob inu
tric a pozi iei pere ilor si, care produce n consecin varia ia diametrelor ca
l vertical se modific prin deplasarea pereteluiinferior(diafragmul),iardiametrele
rioritransverssuntdependentede deplasarea peretelui lateral (sternocostal). Se po
a c n inspira ie cutia toracic realizeazunctigdespa iupecarelpierdene
oate fi asimilat cu o prghie care se ridic i coboar.Fiecarecoastesteconec
a ii:oarticula ie compus, puternic angrenat (articula ia costovertebral), asociat
articula iacostotransversal).Centrelecelordouarticula iidefinescunaxdemicare,ia
agitaldetermin planul demicarea coastei. Anatomic,axulde micare


112

coincidecuaxullungalgtuluicoasteirespective,unindarticula iilesituatedeoparte
ulsagital,axuldemicareestenclinatspreposterior ilateral,urmrinddirec iaproce
ansversesuntaproapeparalelecu orizontala pentru vertebrele toracale superioare, dar
adat n oblicitate la nivelul vertebrelor toracale inferioare. Dei axul de micar
acente poate rmne neschimbatfa deplanulsagital,micarearezultatpoatefidiferit
tricareinfluen eazmicareauneicoastesuntlega idelungimeaprghieiosoaseide mod
ectcusistemul. Micrile cutiei toracice nu ar fi posibile dac nu ar interveni
elor costale.ntimpulinspira ieiseconstatodeformareprintorsiuneacartilajelorcos
xiale realizat fa de axul lor lung. Aceasta se traduce prin modificarea unghiu
eisternocondrale,princaresematerializeazmicarearelativasternului fa decoast
j, coaste i stern ofer adaptri specifice fa de solicitrile n torsiune: a)
incizura costalasternuluiiextremitatean form de pan a cartilajului, sunt po
ale, dar micarea de rota ieesteblocat; b) ntreextremitateaanterioaracoasteii
uluin form de con turtit se realizeaz articula ia costocondral, care permite
arblocheazrota ia. Seconsidercninspira ie,coastaajungesmobilizezesternulobl
,asemntorcuobardetorsiunentrunsistemdeabsorb ieaocurilor.Energia stocat
piratori, este eliberat n expira ie, cnd elasticitateacartilajeloraducetoracele
,cartilajeleipierd elasticitateaiodatcuaceasta,scaderandamentulieficien ami
st este caracterizat de o amplitudine de micare i o direc ie de micare prop
realizarea excursiilor respiratorii ale peretelui toracic. Considerate ca prghii os
nctul de sprijin este situat lateral de articula ia costotransvers, determinnd ap
a eleinegale,astfelnctmicri micialeextremit iivertebraleproducmicriamplific
fundamentale ale coastelor sunt reprezentatedemicareaderidicare icoborre,realiz
omunalarticula iilorcostovertebralei costotransversale. Varia iile de orientare ale
a ie vor avea ca urmare ca ridicarea unei coaste s mreasc diametrul toracelui
e ridicat. 5.4.1Biomecanicacoastelorvertebrosternale Coasta nti este o coast
ernic ancorat de manubriu sub articula iasternoclavicular.Micareaextremit iiante
dine,evident numai n timpul inspira iei profunde. Axul micrii trece prin col,
dic devenindmaiorizontal.Seconsiderc,odatcucalcifiereacartilajuluicostal,tipu
hea de coaste mpreun cu manubriul func ioneaz ca o singurunitatefa deunax
totransversale(Gray). Coastele IIIVI reprezint un grup omogen care realizeaz n
ridicareimpingerenainteaextremit iiloranterioare,aceastafiindefectulmicriid
or.Miscareaextremit iianterioareacoastelorestetransformatde


113

cartilajelecostalentransla ianainteinsusacorpuluisternului,concomitentcuacce
ozeimanubriosternale. Consecin adirectaacestormodificriesteeviden iatprincrete
cutiei toracice. n continuare micarea se limiteaz rapid, restul energiei de r
mat pentru ridicarea por iunii mijlocii a coastelor i eversarea marginii inferioa
zsuplimentarungraddemicarelateral,princareseob ineocretereadiametrului tra
orvertebrosternale,favorizatdeformaconcavconvexa articula iilor costotransversale
ugereaz micarea mnerului de pomp pentru extragereaapei,fiinddealtfelcunoscutc
g.55). Fig. 55 Micarea n "mner de pomp" a unei coaste inferioare (du

5.4.2Biomecanicacoastelorvertebrocondrale Coastelevertebrocondrale,legateanteriorn
nintermediulunuicartilaj comun,includicoastaaVIIa,alcreimoddemicareestema
elevertebrosternale.nacestgrup,cartilajelecostalesearticuleazunulcu altul(artic
ale),astfelnctfiecarelpoatempingepeceldedeasupralui, ac ionndnfinalasupr
dicareacorpului coastei,careproducelateralizareaacestuiaculrgireaunghiuluiinfrast
itent, pentru coastele inferioare mai scurte, apare o component de micare ce ti
extremitatea anterioar a coastei. Rezultanta final a micriiproducecretereadiam
icorarea diametrului mediosagital inferior al cutiei toracice, dar, pe de alt pa
metrelor parasagitale (medioclaviculare) ale aperturii toracice inferioare. Forma pla
prafe elor articulare costotransverse inferioare permite rota ia i alunecarea concom
suprafe e fa de alta ceea ceavantajeaz producereauneimicrifa deunaxcaret
ondral. Pentrucmicareanlateralinsusauneicoasteinferioareafostcomparat
eacoastelorvertebrocondrale este cunoscut caimicarea"mneruluideco"(Fig.56).
leintermediareVIi VIIprezintmicricombinatede"mnerdepomp"i"toartdeco".


114
(dupKAPANDJI)

Coastelevertebrale Ultimeledouperechidecoastenusuntataateanterior,iprinac
icarea diametrelor cutiei toracice. n nspira ie, n timp ce restul coastelor sun
senjosifixatedemuchiulptratlombar,realiznduncadrufixdeinser ie pentrudia
,produsedemuchiicufunc iespecific,coastelese pot deplasa pasiv, odat cu mic
l flexiei, coastele se apropieanterior,ntimpulextensieisedesfoarseparat.ncli
gen a coastelordinconcavitateidesfurareacelordinconvexitate.Rota iavertebralpr
alauneicoastefa dealta. Esterecunoscutinterac iuneadintrecomponenteleosoase,
ereteluitoracic i coloana toracal: ele au un efect restrictiv, de orientare i
tebrelortoracice.nsensinvers,modificrilepatologice ale coloanei toracale (cifoz
prin modificarea pozi iei coastelor, alterri patologice ale diametrelorimecanicii
umicorareasemnificativacapacit iivitale(Fig.57)


115

Fig. 57. Modificri globale ale toracelui n plan sagital n tlmpul inspirului


116
Cap6 BIOMECANICACENTURIIPELVINEIOLDULUI

6.1BIOMECANICACENTURIIPELVINE
Func iaprimaracenturiipelvineconstnasigurarealegturiintrescheletulaxiali
ta se asigur transferul greut ii trunchiului, capului i membrelorsuperioarespre
resol(nortostatism)sauctresuportul de sprijin (n pozi ie eznd), aceasta re
i. Concomitent, centurapelvinformeazunsocluinelarmasivpecaresesprijincoloana
rmediularticula iiloroldului,pelvisul(iodatcuel,restulcorpului)estedeplasat
re, contribuind la realizarea func iei de locomo ie. Ca elementstructuralalperetel
chiului,pelvisulasigurofunc iedeprotec ie pentruviscerelepelvine:vezicaurinar,r
rne,utergravid,etc. Pelvisul formeaz un bloc osos puternic interpus ntre coloan
leinferioare.nstructuraluiseasociazceledoucoxaleanterolateraliosulsacru
asefiindlarndulloroasedefuziune. nmodnormal,laomuladult,oaselecoxalesemic
considerat un ntreg rigid. n realitate se produc micri de mic amplitudine,
lorsacroiliace,maiaccentuatelatineri. Micrilearticula iilorsacroiliaceconstaun
untnnumr dedou:micareadenuta ieicontranuta ie. n nuta ie, baza sacrului s
dreapt napoi i n sus. n ambele micri, axul transversal nu trece prin arti
tele sacroiliace dorsale, sau prin cel interosos. Sacrul nu este uniculcarepartic
alesedeplaseazpeosulsacratimobilizatnacelai timpcusacrul. Prin micarea d
coreaz, permi nd ns strmtoriiinferioaressemreasc.Cndsetrecedelapozi ia
na vertebral i baza lui coboar cu c iva milimetri. (Schubert, Weisl). Prinmi
uisendreaptnsusinapoi,ntimpce vrful lui se ndreapt n jos i naint
areainferioarsemicoreaz.Easeproduceastfelnpozi ia culcatsaucndseexecutmi
ledenuta ieicontranuta ieauimportan maialesnobstetric,pentruc ele sunt ce
metrelor bazinului. n afara actului naterii, nuta ia se realizeaz n timpul sus
i. n acest caz,


117

greutateasetransmiteprinintermediulcoloaneivertebralesprebazasacruluiiaceastaest
. Repausul unei persoane pe regiunea lombar, sprijinit pe o banc transversal
pentru micarea de contranuta ie. n aceast situa ie, baza sacrului este dus na
unchiului apas asupra bazei sacrului prin intermediul coloanei vertebrale. n acel
ele inferioare deplaseaz oasele coxalenainte. 6.1.1Funciastaticacenturiipel
uchiului spre suportul de sprijin este considerat func ia principalapelvisului.
rausiPickauplecatdelapremizacn spijin bipodal simetric, sub ac iunea greut
eaza n partea posterioaraineluluipelvin,ntreceledouoaseiliace. Fixat prin
roiliace, osul sacru arputea ac iona ca un macaz,mpr indidirijndgreutateatru
le dou coxale. Aceast modalitate de func ionare sugereaz distribu ia for elor n
acrulreprezintcheiadebolt.Sarcinaaplicatnvrful bol iisedescompunepentrufiec
elasolialt componentcaretindesdepartezestlpiiceformeazbolta. Pentrucontr
c iiseutilizeazunlan (tirant) care men ine apropiate picioarele bol ii (Fig. 58)
tirant este reprezentat de ramurile orizontale i simfiza pubian, care vor fi so
rturi de trac iune.


118

Fig. 58 Descompunerea for elor din pelvis n timpul sprijinului bipodal simetri
analiza mecanic a for elor, Pauwels a demonstrat c pelvisul uman se comport ca
mai n pozi ie eznd, i c descrierea de stlpi n interiorulpelvisuluinueste
stesolicitatn compresiune.nspijinulbipodalsimetric,pelvisulsecomportcauninel
care reprezint sacrul, este ancorat n circumferin a inelului prin intermediul lig
oiliace dorsale, interosoase i iliolombare. Se tie c pe bazinul osos preparat
rul cade singur din structura inelului pelvin, sub ac iunea propriei greut i. La
abilitatea inelului pelvin depinde de integritatea complexului sacroiliac posterior,
ezentat de articula iile sacroiliace cu ligamentele aferente, mpreun cu ligamentel
al i sacrospinal i sistemul musculofascial al planeului pelvin. Datorit pozi ie
prafe elor articulare sacroiliace, n ortostatismnuesteposibilopreluaredirectde
edepresiune transmise de trunchi. Greutatea trunchiului este preluat de la sacru
ernicele ligamente sacroiliace dorsale, care se tensioneaz i blocheaz alunecarea
terior. Elerealizeazunsistemdesuspensiealsacrului,analogcusistemuldesuspensiea
acroiliac Lig.sacroiliacpost. Spinailiacposterosup.


119
interosos

Fig. 59 Structurile ligamentare esn iale pentru stabilitatea pelvin (dup TILE)
aunuipod(prezentatnparteadejosafigurii) Prin tensionarea aparatului ligamen
ransferul de for e la tuberozitatea iliac, ceea ce creeaz solicitri evidente de
marginii posterioareaosuluiiliac.Concomitent,lanivelulsimfizeipubieneaparfor ede
ac iune. Prezen a presiunilor n jumtatea superioar a articula iei presupune o so
e a bazinului n sprijinul simetric bipodal. Nici n sprijinul unipodal, modelul
corespunde realit ii. n aceast situa ie bazinul este asemntorunuiinelfixatuni
ntintercalatetreiarticula ii mobile, iar la greutatea trunchiului se adaug i ac
rior oscilant. Descompunereaireparti iafor elorestemultmaicomplicat,darpentrusi
or edetrac iunecareac ioneaznparteacranialifor edecompresiune n partea cau
care mari n interiorul inelului articular.Fa deacestesolicitricomplexe,simfiza
ils rezistectmaieficient. esutulcartilaginosdepesuprafe elearticularepreiasol
ciculele orizontale de colagen din structura ligamentului pubian superior preiau fo
ac iune, iar fibrele oblic rsucite din structura discului interpubian neutralizeaz
e. Pelvisul uman corespunde mecanic unei construc ii inelare prevazut cu dou art
artroz situate posterolateral i o articula ie de tip simfiz situat anteromedian
ransfer al greut ii trunchiului ca i func ia de protec ie impun o structur rig
articula iilor sacroiliace i simfizeisuntposibilemicrirestrnsederota ieideta
Acestemicriserealizeazsubformdecombina iisubac iuneagreut iitrunchiului. 1)
easacruluinplansagitalfa deaxa transverscaretreceprincentrulsuprafe elorarti
ntoriulsedeplaseaznjosiventral,iarcoccisul,cuo micare mai ampl, dorsal i
re de nuta ie


120

(amintit mai sus). n timpul nuta iei se produce o apropiere a celor dou oase
nte este limitat de ligamentele sacrotuberale, sacrospinale i de ligamentelesacro
le. b) Micarea de rota ie napoi se mai numete i micarea de contranuta ie, f
iacedorsaleprofunde. 2)Micareadetransla iearecaefectdeplasareasacruluispreventr
cereadelapozi iadedecubitlapozi iaortostatic,sacrulestetranslatdegreutatea tru
ncomitentcumicrilearticula iilorsacroiliacesaunfunc iedesolicitrileaplicate in
fizeipubieneserealizeazcombina iialemicrilorderota iei transla ie.nmodnorma
everticalde 2mmimicriderota iede30. Sistemeleligamentareputernicecucarees
igurriistabilit iiineluluipelvin. Ligamentele sacroiliace dorsale i interosoase
ele iliolombare asigur ancorajul sacrului n structura inelului n pozi ie ortosta
acrotuberalecontroleazmicrilederota ienplansagital,iarligamentelesacrospinales
alalecoxalului. ntimpulsarciniiinateriiapareoadevarat"deblocare"aarticula i
ism hormonal. Hisaw a descris ac iunea relaxinei, un hormon secretat de ovar i
ioneaz ligamentele pelvine prin inhibi ie. Bascularea sacrului spredorsal,ob inut
eiCrouzatWalcherpermiteunctigde313mm pentrudiametrulsagitalalstrmtoriipelvi
gamentelorsimfizei pubiene permite mrirea diametrului transvers. Persisten a acestei
bilit i dup nateresesoldeazcuoinstabilitatepelvindureroasitulburrialemer
eioldului Alturi de centura pelvin, oldul (articula ia coxofemural) ocup un
rii pelvine, micrile realizate fiind n strns corela ie i interdependen . Pen
realabilaparticularit ilorstructurale ifunc ionalealeacesteiarticula ii.
6.2.

PARTICULARITISTRUCTURALEIFUNCIONALEALEOLDULUI

Articula iaoldului(coxofemural)seprezintcaoarticula iesferoidaltipic,cutrei


ot produce urmtoarele micri: 1) flexieextensie; 2) abduc ieadduc ie;3)circumduc
icoluluifemuraliunghiului denclina ie,micriledeflexieextensieiceledeabduc
lexiaiextensia.


121

Dac micrile de flexie i extensie ar fi pure, ar trebui s se executenjuru


ul trohanterului mare i prin foseta ligamentului rotund (Fig. 60). Aceast ax a
atomice a colului i a capului. Cum nsmicareadeflexiesenso eteide o mi
so ete de o micare de rota ie n afar, adevrata ax biomecanic nu se suprap
ui frontal ci unei axe care reprezint axa central a cavit iicotiloide. Prin
aproprie de peretele anterior al abdomenului, iar n extensie se ndeprteaz.
ar a capsulei i ligamentul iliofemural se relaxez. Limitarea acestei micri se
rioriaicoapsei.Amplitudineatotalamicrilordeflexieextensiedepindedepozi ia n
estaesteextins,flexiacoapseiatinge900,prin punerea n tensiune a muchilor poste
genunchiul este flectat, flexia olduluiatinge1300.npozi iapevine,coapsaseali
ior. Ligamenteleiliofemuraleaurolprincipalnsta iuneavertical,opunndusecderii
elepubofemuraleauroladjuvant. Muchiicareintervinnflexiaolduluisunt: much
uneprincipali tensorulfascieilataimuchiulcroitor,cuac iunemairedus. n
vita ional, dac flexia este asociat cu rota iaexterniabduc iaoldului,contrac
ncontrac ia croitorului (muchi accesor); dac flexia se asociaz cu rota ia inter
c ia psoasiliacului este substituit prin contrac ia tensorului fasciei lata (muchi
iaseadaugmuchiiadductoriigracilisulcarensac ioneaznumaipnla pozi ia ori
ervine i muchiul fesierul mijlociu (prin fasciculele anterioare). Fesierul mijloci
a flexor al coapsei din pozi ieortostaticnprimelegradedeflexie.Dacseopunere
iflexorisuntmaiputernicidectmuchiiextensori. nextensie,parteaanterioaracapsu
entind,limitnd micarea. Este posibil i executarea unei extensii for ate, hip
et sau patinaj. n asemenea cazuri, extensia maxim nu se ob ine n articula ia
aredeflexieexecutatdinarticula iaolduluideparteaopus(a membruluifixat),ceeac
iuluinainte;micarease mai petrece i n coloana vertebral, accentunduse curbu
menteleiliopubianiischiofemuralsentindifixeazputerniccapulncavitate.


122

n extensia oldului ac iune principal au semitendinosul, semimembranosul, bicepsul


asciculeleposterioarealefesieruluimijlociuidefesierulmic.n men inereapozi ieide
efesierulmare.Cndcoapsaseafldincolode orizontal, intervin ca extensori i ad
obturatorul extern i ptratul femural. Extensia este limitat de ntinderea pr ii
de ligamentul iliofemural. Micriledeabduc ieadduc ie. Fig.61 Serealizeaz
tal), care trece prin centrul capului femural i sunt nso ite de micri derota
le sunt extinse, amplitudinea maxim a abduc iei este de 600,astfelcambelecoaps
e 1200; cnd se gsesc n flexie, abduc ia atinge 700, ntre coapse formnduseu
e: tensorul fascieilata,fesierulmijlociuicroitor. Tensorulfascieilataesteactiv
iacoapsei.Rolulde rotator este slab, deieste implicat n executarea rota iei, i
brului inferior.Spredeosebiredefesieri,areunrolimportantnpedalajulpebiciclet,
doldulesteflectat. Fesierul mijlociu este abductor i rotator intern. Este acti
ibu ieminimnpedalajulpebiciclet. Rolul croitorului a fost discutat n paragra
e un muchi ntotdeauna activat n urcat i cobort, precum i n pedalaj, activ
ectatconcomitentcugenunchiulsaucndseextindegenunchiuldupce oldulafostflectat
i slabi dect adductorii. Abduc ia este limitat prin punereasubtensiunealigament
rian(cndcoapsaestenextensie)ia ligamentului pubofemural (cnd coapsa este n
ei poate fi mrit prin micrile de compensare ale bazinului i ale coloanei lo
plu,abduc iarealacoapseipebazinnudepete700defiecareparte,dar micareadevin
ilordozeaccentuate,ceea cefacecaabduc iassetransformenmicaredeflexie. Laef
cul,fesierulmic,dreptulintern,pectineul, ceitreiadductori,semitendinosulisemimemb
itudineaadduc ieiestede300. Micareadeadduc ieestelimitatdentlnireacoapselor,
aestedatdectreligamentulpretrohanterianiligamentulrotund. n adduc ia liber
e de fapt a adductorului lung, adductorul mare fiind mut, el fiind activat doar
rezisten . Rota ia internsolicitnscontrac iatuturoradductorilor.


123

n postura unipodal nu intr n joc, dar n mers sunt activa i de mai multe o
ra)apreciazcactivitateaacestormuchiestefacilitat deengramademersimaipu in
6.3STABILITATEAOLDULUI

n sta iunea unipodal, echilibrul bazinului este men inut de abductori (fesierul m
n eiPauwels,iarnbipedism,deactivitateaantagonistaabductorilor i adductorilor
portului dintre bra ul for ei i bra ul rezisten ei (normal 1/3), prin scderea pr
necesita creteri importante ale for eiabductorilorpentruamen ineechilibrulbazinulu
impva crete i presiunea pe capul femural. n mod normal ea reprezint de 4 o
at cu scderea bra ului for ei, poate ajunge s reprezinte de 57 ori greutatea
trun raport de 1/4 sau 1/6. La aceast presiuneintermitentarticularsemaiadaug
imuscular periarticular,determinatmaialesdeadductori,abductoriiflexori.Contractu
avamripresiuneaarticular,putndfavorizaatitudinilevicioase. Ceamaifiziologicpo
ntraarticularevorficelemai mici,estepozi iadeextensieuoar,abduc ieirota iein
iculareesteceamaiperfectidecipresiuneapecm2ceamaimic.Pozi ia vicioasceama
dduc ieirota ie externdeundesededucecaccentullaposturareimobilizareseva
us inerearticular se repartizeaz pe o anumit suprafa (suprafa a portant) care
ducerea acestei suprafe e va determina cretereacorespunztoareapresiuniipeunitatea
rocesul recuperator, importan a acestor factori de stabilitate, osoi, ligamentari
id din faptul c atitudinea va fi diferen iat n func ie de sectorul afectat.
e sunt pu ini accesibili kinetoterapiei, care poate fi eficient mai mult n deze
re i par ial ligamentare. n pozi ia "picior peste picior" abduc iaesteasociatc
ozi ia de maxim instabilitatepentruarticula iaoldului
FIG.62Amplitudineamicriideflexie extensieaolduluicugenunchiulextins


124
6.5BIOMECANICACENTURIIPELVINEIOLDULUINTIMPULMERSULUI

Studiul for elor articulare n timpul activit ilor dinamice sa efectuat cu ajutor
eplatformadefor (Paul,1967)sauprinrecoltareamsurtorilorinvivo cu ajutorul pr
evzute cu transductori (Rydell, 1965). n timpul mersuluisaupusneviden doum
ticulare: a)imediatdupcontactulcalcaneanfor elecrescde4origreutateacorpului; b
egetelor,nparteafinalafazeidesprijinfor elecresc laovaloarede7origreutatea
tevalorisuntmaimici datorit diferen elor anatomice: pelvis larg, unghi cervicodi
i nchis (coxa vara),darimoduldiferitdemers. n timpul fazei de pendulare, de
c ie are valoarea greut ii corpului datorit contrac iei muchilor extensori cared
or.nfazadesprijin, for adereac iescadesubvaloareagreut iicorpului prin cobor
pului. Mrirea vitezei de mers crete corespunztor valoareafor eidereac iearticul
lar simetric i asimetric nsprijinulbipodal.
6.6ANTROPOMETRIEMUSCULAR

naintedeaputeacalculaforteleprodusede muschiiindividualiintimpulmiscariinormale
esar cunoaterea ctorva dimensiunialemuchilor. Dac muchii aceluiai grup mpar
robabil propor ional cu sec iunile lor transversale. De asemenea, lucrul mecanic al
oate fi diferit n funct e de lungimea bra ului de ac iune al for ei n raport
c ie de alte structuridesubmuchisautendoane,carealtereaz unghiuldeac iunealt


125

6.6.1Ariatransversalamuchilor Aria transversal func ional sau fiziologic (PCA)


uluidesarcomerinparalelcuunghiuldetragerealacestora.nmuchiipena i,fibrele a
eanusunttotattdeeficien i,ca muchiialecrorfibresuntdispusenparalel. Unghi
ui i axa fibrei este numit unghi de pena ie. nmuchiicufibreledispusenpar
m [cm2] PCA = d l ncare:m=masafibrelormusculare[g]; d=densitateamuch
. nmuchiipena iariatransversal(PCA)devine: m cos [cm2] PCA = d l nca
lui. Wichiewiczicolaboratorii(1983)aufolositdateleprelevatedelatreicadavre
fibrelor i unghiul de pena ie pentru 27 de muchi ai membrului inferior. Se poa
ntribu ia poten ial relativ a unui grup de muchi agoniti,presupunndcfiecare
bservatcunmuchi dubluarticular,cadeexemplugastrocnemian,poateprezentaprocented
iferite,datoritarieitransversaletotale(PCA)atuturormuschilorcetraverseazaarticula
ificarealungimiimuchiuluintimpulmicrii Pu inestudiiauinvestigatmodificrile
ile articula iilorcareletraverseaz. Grieve i colaboratorii (1978) au raportat n
pe 8 cadavre modificrile procentuale n lungime ale muschiului gastrocnemian ca f
genunchiuluiigleznei.Lungimeaderepausamuchiuluisapresupusafinpozi iaflectat
na n pozi ie intermediar, deci nici n flexie plantar, nici n flexiedorsal.
u8.5%iiaschimbatliniar lungimea,la200dorsiflexiecrescndcu4%.Modificrilela
ia ieaproapeliniar:6.5%laextensietotalpnlaodescreterede3%pentruoflexie d


126

6.6.3Forapeunitatedesuprafatatransversala(tensiunea) A fost raportat o gam


i ale muchilor scheletici (Haxton1944,AlexandersiVernon1975,Maughanicolaborat
cestorvaloridetensiuneaufostmsuratencondi iiizometriceierau ntre20100N/cm2
a i,caresuntceiale cror fibre sunt dispuse sub un unghi fa de axa muchiulu
ctivariatransversalpesteceamasuratifolositncalculareatensiunii. Haxton (1944
e for i tensiune n doi muchi pena i ( gastrocnemianisolear)iagsitvalor
ten muchiul cvadriceps n timpul alergrii i sriturilor i sa ob inut 70N/cm
im la genunchi de 210 Nm, pentru brba i adul i) i ~100N/cm2 n contrac ieizome
3)


127

Cap7 LUCRULMECANIC,ENERGIASIPUTEREA
7.1.INTRODUCERE
Analiza biomecanic impune cu necesitate luarea n considerare i a variabilelor
ica micrii. Fluxurile de energie reprezint cauza direct a micrilor ce se ob
irect la absen a micrii. Evaluarea corect a mersului patologic depinde direct d
e a transferurilor de putere n articula ii, acestea completnd datele furnizate d
omiografice(EMG) sau celeprivindfor eleimomentelecesedezvolt.Calculareacorecta
n ial nu numai n scop de diagnostic ci i n evaluarea capacit ilor de munc
. Conceptele de baz privind energetica micrii sunt: energia,lucrulmecaniciput

7.2.LEGILEFIZICEALEMICRII.UNIT IDEMSUR.
Legilefizicecarestaulabazastaticiiicinematiciisuntlegilemicrii,careaurezul
re for i micare. Legile fizice ale micrii au fost enun ate de fizicianulen
i. Orice corp i men ine, pe baza propriei mase, starea de repaus sau de mica
suprasanuac ioneazofor caresimodificeaceast stare.Aceasttendin acorpului
orp aflat n repaus tinde s rmn n repaus iner iaderepaus.Uncorpaflatn
t. Se consider c o for poate s opreasc, s ini ieze sau s schimbe o an
orpului se exercit continuu for e fr a se produce micare; micarea apare numa
dezechilibrare ntreacestea. For ele sunt mrimi vectoriale caracterizate prin mrim
, punct de aplicare.Modificrileoricreiadintreacestecaracteristicivorinfluen aefe
dofor ac ioneazasupraunuicorp,vadeterminaomicareaacestuian aceeaidirec ie
oneaz mai multe for e, conform regulei paralelogramului,acesteasesumeazidauo
cicnddoufor eac ioneaznacelaitimp,dardindouunghiuri diferite, corpul se
ralelogramului, trasat din punctualdeaplicarealfor elor.(Fig.64)


128

Figura64.Paralelogramulfor elor nmecanicamicriisepot


asevaproducensensul for ei;deexemplu,ungrupmuscularpoateproducemicarensens
e(Fig.65). F Figura65. Dacasupraunuicorpac ioneaz,peaceeaidirec
hivalentecuofor unicegalcusumamrimilorfor elor individuale(Fig.66) F3

F2
Figura66.

Dac asupra unui corp ac ioneaz dou for e diferite, pe aceeai direc ie, dar
nsulfor eimaiputernice(Fig.67)

Figura67.

Dacasupraunuicorpac ioneazdoufor eegale,peaceeaidirec ie,darnsensuri


129
F1 F2

Figura68. Greutatea este msura atrac iei gravita ionale pe care o exercit
,asupraunuicorp. Greutatea (G) unui corp depinde de doi factori: masa corpului
a ionalcareac ioneazasupraacestuia. G=mxgncarem=masacorpuluiiarg=accelera
ntofor princaretoatecorpurilesuntatrasedepmnt legea gravita ieiluiNewton.
: F=m1xm2/r2 nnatur,toatecorpurileseatragunelepealtelecuofor ,direct
onalcuptratuldistan eidintreele(r2). Momentul iner iei reprezint o msur a r
al corpului la o schimbare n micarea sa fa de o ax (o msur a distribu i
ele 3 axe principale, perpendiculare una pe cealalt, n jurul crora se poatemi
erolateral,anteroposterior,longitudinal.Momentul iner ieiscadepemsurcemasacorpu
emicare. Liniadegravita ieesteverticalacare,trecndprincentruldegravita iealco
ulbazeidesus inere. n ortostatism, linia gravita iei trece: pu in napoia vrfulu
ntele axisului prin corpurile vertebrelor cervicale vertebra C7 anterior fa
e intersecteaz curbura lombar la nivelul L2 corpurile ultimelor vertebrelom
ntrularticula ieigenunchiului nainteaarticula ieitalocruralemijloculbazeidesus
iacaresuportgreutateaunuicorpsauaunuiobiect. Laom,nortostatism,bazadesus in
ezdelimitat anterior de vrful picioarelor, lateral de marginea extern a acestora
nia clcielor. Unghiul de stabilitate este format de linia centrului de gravita i
rpuluipebazadesus inere)cudreaptacareunetecentruldegreutatecumargineabazei de

Figura69.
Existtreitipurideechilibru:stabil,instabiliindiferent.


130

For ele de frecare. Un corp aflat n micare este influen at de alte corpuri cu
endin adeafrnamicareadincauzafor eidefrecaredintre corpuri. Din cauza frecri
form ncetinit pn la oprirea acestuia.Pentrualmen inenmicaretrebuiesinter
. ntreacestedoufor esestabileteunraportnumitcoeficientdefric iune.() Coefici
a/for adefrecare. Legeaaccelera ieiadoualegeamicrii. Cnd o for ac ioneaz
estuia, apareaccelera ia. For aaplicatcorpuluinmicareestepropor ionalcuratasc
iiaccelera iei.(momentul(G)reprezintcantitateademicareaunuicorplaun momentdat
inexprimareaalgebricalegiiaccelera iei F=mxa,sepoatededuceaccelera ia: a=
ueaz un lucru mecanic. Dac pe direc ia de micareseaplicofor egalidesen
oducedecelera ia. Legeaac iuniiireac iuniiatreialegeamicrii Lainterac iunea
ea esteegalidesenscontrarcufor acareac ioneazasupraceluilaltcorpreac iun
a for ei. Pentru aceast lege se considerinterac iuneadintrecorpuricarenusuntsu
ioare. Interac iunea celor dou corpuri poate fi comun un corp se sprijin pe
ai pu in comun corpurile sunt supuse numai ac iunii for elor de gravita ie.
7.3FOR ELEINTERIOAREALELOCOMO IEI:IMPULSULNERVOSICONTRAC IA MUSCULAR

For aesteomrimefiziccaretindesmodificesaumodificstareaderepaussau demica


ereprezentatdearcul neuromusculoosteoarticular. Prin intrarea n ac iune a aparatu
omandat de sistemul nervos, se declaneaz o serie de for e interioare care conlu
icrilor. For ele interioaresuntobligatesnvingoseriedefor eexterioarecarese
neafor elorinterioarealecorpuluiomenesccufor eleexterioareale mediuluidedeplasare
ce lucru mecanic, for ele interioare trebuie s fie superioare ca intensitaterezis
leexterioareisac ionezepeaceeaidirec ie,darn sensinversacestoradinurm.


131

Organele care particip la locomo ie apar in sistemului nervos, sistemului osteoarti


uimuscular. Attlocomo ia,ctimicareasubformaexerci iuluifizicutilizeazenergia
a proceselor metabolice din organismul uman rezult energie care este utilizatsub
c,fizicochimicimecanic. Succesiuneafor elorinterioarealelocomo iei,careintervi
area: impulsulnervos; contrac iamuscular; prghiaosoas; mobilitateaarticula
olul micrii este realizat de sistemul nervos somatic sau al vie ii de rela ie.
cele forma iuni care au rolul de a integra organismul n mediul extern, de a re
lui cu acest mediu. Activitatea sistemului nervos somaticestecontient,voluntar
turastriat(somatic). Ciledescendente

Ciledescendentesaumotoriicuprind: uncentrucorticalcareelaboreazinfluxulnervos;
niinterconecta i;dintreacetia,unulesteneuronulmotorcentral din scoar a cerebral
fectorie; altul este neuronul motor perifericcarepoatefilocalizatntrunchiulcereb
plcile neuromotorii, la nivelul crora influxul nervos este transformat n incita
aredemicare.

Cilemotoriisuntdedoucategorii: 1. cialemotricit iivoluntare; 2. cialemotri


e Neuronulmotorperifericestesupusinfluen elorcentrilorsuperiori,astfel: princo
luen atneuronulmotoralfa; prin control indirect este influen at neuronul motor g
termediul bucleigammantre inestareadeexcitabilitateamotoneuronuluialfa. Cilemo
otricit iivoluntarecon innumaidoineuroni:centraliperiferic.nfunc iede localiza
c,acesteasunt: calea motricit ii voluntare pentru musculatura gtului, trunchiulu


132

calea motricit ii voluntare pentru musculatura capului i a unor pr i ale muc


i centrali sunt reprezenta i, n propor ie de 40%, de celulele piramidale gigante
ie principal 4, de neuronii din ptura piramidal internaariilor6,10,45,i46
rapiramidal internalobiloroccipitaliparietal. Neuroniimotoriperifericisuntsitu
inrii.Axonii acestora,prinintermediulrdciniianterioareanervuluispinalajunglamu
omatomotori i sunt situa i n capul cornului anterior. Axonii acestoraseter
.Acetineuroniprimescaferente dinfascicululpiramidal,dinfasciculeleextrapiramidale
pinali. Neuroniisuntaeza incapulcornuluianterior.Axoniiacestorasetermin n
ractile ale fusurilor neuromusculare. Primesc aferen e delafasciculeleextrapiramidal
eticulospinale)idelaganglioniibazali.
Cilemotricit iiautomate Cilemotricit iiautomatesauextrapiramidalereprezintunsi
icriicareasigurexecu iaprecis,armonioasamicriicomandatevoluntar. Pentru rea
ul extrapiramidal intervine n reglarea tonusului muscular,aautomatismuluimuscular
matice. Tonusul muscular este de origine reflex i are rolul de a pune la disp
aibunecondi ii,omodalitatedeexpresiesomaticprecisieficace. Tonusulmuscularasi
uiiadapteaznpermanen pozi ia corpuluinfunc iedeactivitatea motoriecomandat
zede execu ie, adic n fazele de stabilizare, de desfurare i de men inere a
ei categorii de tonus muscular, strns mpletite n cursul executrii unei activit
eexecu ieitonusulpostural. Originea cilor extrapiramidale este reprezentat de c
are prin conexiunile sale descendente, face legtura cu o serie de sta ii de rel
e i a cror activitate se reflect napoi asupra scoar ei cerebrale sau asupra
ici. Zonele corticale de origine a cilor extrapiramidale sunt diseminatepesuprafe
rebrale,lanivelultuturorlobilor. Centriidereleusubcorticalsuntreprezenta ideurmt
cleiipun iii,ncontinuareaacestora,cerebelul; corpiistria i; nucleiisu
eareticulatatrunchiuluicerebral; nucleiilameitectale; nucleiivestibular
u,impulsurilesuntredistribuitepentrunchidereacircuitelorde controlattlaneuronul
riferic.


133

Contrac iamuscular Adouafor interioarcareintervinenrealizareamicrii,caorea


asemotorii,estefor adecontrac iemuscular. Activitatea muscular nu este posibil
ar. Acesta este definitcafiindstareaspecialdesemicontrac iepecaremuchiulopre
l. Tonusul muscular se men ine pe cale reflex. Actul reflex care men inetonusul
ndere(vezibuclagamma). Tonusul muscular este influen at de numeroi factori, dintr
actorii endocrini;brba iiaumuchimaitonicicomparativcufemeile,datorithormonilor
nusul muscular confer muchiului proprietatea de a se contracta, ca urmare a imp
emotorii. Unitateamotorie Prinunitateamotoriesen elegeansamblulformatdeun
erioralmduveispinriimpreuncufibrelemuscularepecareleinerveaz. Muchiulstria
it ilormotorii. Calit ilecaracteristicecontrac ieimusculare Calit ilecaracteristi
esuntfor adecontrac ieiamplitudinea contrac iei,factoriintrinseciaiactivit iim
ular depinde de trei componente, propriet i ale muchiului care se contract, i
r, arhitectura muchiului i locul de inser ie al acestuia. For a de contrac ie
mportan i: numrul fibrelor muscularealeunuimuchiilungimeaacestora. Sincronizar
Laexecutareauneimicriparticipurmtoarelegrupemusculare: muchiagoniti; muc
uchifixatori; muchineutralizatori. Grupareafunc ionalperiarticularamuchilor


134

Muchiidinjuruluneiarticula iisuntaeza ingrupefunc ionale. Cupluldefor e. C


c ioneazasupraprghiilor osoase,darndirec iiopuse. Lan urilemusculare Grupele
ic(articular)formeazunlan muscular.Grupareaserealizeaznsenslongitudinal,dea
ngilemusculare.Chingamuscularesteogruparefunc ional,nformdeans,format din
oximaledivergente.
7.4 FORELE INTERIOARE ALE LOCOMOIEI: PRGHIA OSOS I MOBILITATEA ARTICULAR

Prghiaosoas A treia for a locomo iei este reprezentat de ac iunea prghiilor


pra crora ac ioneaz muchii se comport, la prima vedere, ca prghiiledinfizic
mplesuntdispozitiveutilizate pentru ca n procesul de deplasare a unor corpuri s
licat, pe seamadeplasriimaimariapunctuluideaplicareaacestorfor e. Prghiarep
lunuipunctnumitpunct desprijin(S).Scopulprincipalalutilizriiprghieiesteacela
are,aplicndofor maimic.Deci,asupraprghieiac ioneazdoufor e: for acaretr
nsfor arezistent,numitfor aactivF. nfunc iederaporturiledintreacestetrei
nullamijlocRSF; prghiidegradulII,curezisten alamijlocSRF; prghiidegr
l de sprijin i suportul uneia dintre for e se numete bra ul for ei, respectiv
prghie s fie n echilibru, momentele celor doufor efa depunctuldesprijintre
lfor ei. Dacnuexistfrecri,iprghiaesteabsolutrigid,atunci: h2/h1=d1/d2
eaplicarealfor eiF. Conform acestei formule, lucrul mecanic efectuat de cele dou
ma ievalabilnumaincazulideal.nrealitatearelocrela ia: FXh2>RXh1,randa


135

Segmenteleosoaseasupracroraac ioneazmuchiisecomport,laprimavedere, caprghiil


tformatedindouoasevecinearticulatemobil =cuplucinematic,ilegatentreeleprint
prijinSreprezintaxabiomecanicamicrii; for a rezistent R reprezint greutate
are se deplaseaz;laaceastasepoateadugagreutateasarciniidemobilizat; for a ac
ser ia pe segmentul osos a muchiului care realizeazmicarea. Prghiile de gradul
ru. De exemplu, la articula ia atlantooccipital, capul n echilibrupe coloana ver
ghie degradul I: (fig.10.) Scorespundearticula ieiatlantooccipitale; Restereprez
ului,caretindescadnainte; Festereprezentatdemuchiicefei,careopresccderea
ea sunt prghii de for i sunt mai rare n organismul uman.Unexempludeprghi
eridic pevrfuldegetelor(fig.11.): Scorespundecapetelormetatarsienelor; R
centrului de greutate, care cade pe articula ia talocrural; Festereprezentatde
,careseinserpecalcaneu. Prghiile de gradul alIIIlea cele mai frecvente n o
ermi ndcaprintrofor redussseimprimebra uluirezisten eideplasrifoartemari.
ntrumicareadeflexiunerealizatdemuchiul bicepsbrahial(fig.12.). Scorespundear
rezentatdeinser iabicepsuluibrahialpetuberozitatearadiusului; Restereprezentatd
iiaminii. Descompunereafor elormusculare For a dezvoltat de un muchi afla
ilizarea prghiilor osoase. Prin tonusul sau prin contrac ia voluntar, muchii car
cula iereprezint,dupcumammaiamintit,unuldinprincipalelemijloacedemen inere n
. Conform paralelogramului for elor, for a muscular se descompune n dou componen
n ial,caretindesmitesegmentul; componentaarticular,caresetransmitearticula i
uridecapsuliligamente,lamen inereancontactasuprafe elor articulare. Momentul
hi i prghia acestuia variaz n func ie de faza micrii. n diferitele momente
ie perpendicular pe prghia pe careac ioneaz.Fazancareinciden aperpendiculari
itdeDebrirremomentulmuchiului.


136

Momentulfor eisepoatecalculaconformformulei: Tq=Fxd

ncareF=for amuscular(N) D=bra ulmomentului(m) Bra ulmomentuluiesterepr


are ivectorulfor ei Scripe ii Scripe ii fac parte ca i prghiile din categ
m, fie pentruamplificareauneifor e,fiepentruaofacemaicomoddeaplicat. Scripe ii
ctive,darpermitoseriedearanjamente pentruaplicareafor eindirec iidiferite,nfu
hii, scripe iioferposibilitateauneimicriderota iecontinu. Scripetele este alc
mferin , mobil, n jurul axuluicaretreceprincentrulacesteia.Axulestemontatpeo
uluitreceuncablu. Planulnclinat Planulnclinatoferavantajuldescompuneriifor
i segment(G)ndoucomponente: greutateatangen ial(Gt),paralelcuplanulnclinat
cularpeplan. ntimpulefecturiimicriiestenecesarnumainvingereacomponenteitan
ular Deplasarea segmentelor osoase angreneaz n lan ul mecanismelor motorii i
rieaarticula iilor. Articula iile reprezint locul unde structurile de rezisten ,
e, asigur micarea uneia din componentele acesteia fa de cealalt. Structura an
ermite transmiterea trac iunilor, stabilitatea lan ului cinematic i diminuarea frec
ateaarticulartrebuieconsideratunfactoractivcareparticiplarealizarea micrilor.
adele de libertate ale acestora sunt factori importan i care conduc direc ia i s
celai timp limiteaz amplitudinea de micare. Cupluriilan uricinematice Cuplu
bileapropiaterealizeazuncuplucinematic. Deexemplu:gambpicior,bra antebra ,anteb
i tipuri de cupluri cinematice: de transla ie, de rota ie i helicoidale.


137

n biomecanica corpului omenesc nu se ntlnesc cupluri de transla ie, cele helico


lu,articula iagleznei),iarcelederota iesuntfrecvente(de exemplu,antebra mn). L
e cinematice se leag ntre ele, realiznd lan uri cinematice (articulare). La for
tic particip mai multe segmente i deci,maimultearticula ii(cupluricinematice).
tfideschisesaunchise. Gradeledelibertateiaxeledemicare n biomecanic, p
l n care se desfoar o anumit micare. n func ie de numrul gradelor de
sificn: articula iicu1graddelibertate articula iicu2gradedelibertate articula
ticula ieincadrulaparatuluilocomotor n cadrul aparatului locomotor, articula ia
pale: asigur stabilitateaimobilitateasegmentelor. Stabilitatea este important la
a iile, dar reprezint o condi ie major pentrucelealemembruluiinferior,careasigu
abilitatea unei articula ii depinde de mai mul i factori, din care amintim: forma
e articulare, capsula i ligamentele acesteia, musculatura periarticular, lichiduls
iuneaatmosferic. Mobilitatea articular intr n discu ie mai ales la articula iil
c ie este dependent de cel pu in trei structuri capsula articular, sinoviala i

7.5.LUCRULMECANICMUSCULAR
Origineaiinser iafiecruimuchidefineteunghiuldetragereatendonuluipeosi pr
larticula iei. Fiecare muchi are o lungime a bra ului de for unic, care este
hi, trecnd prin centrul articula iei. Acest bra se modific ca lungime n func
intrepu inelestudiinacestdomeniu(Smidt,1973)comuniclungimeamedie abra uluidefo
iiextensoriaigenunchiuluiipentru ischiogambieri,ceac ioneazlagenunchi.Ambelegru
gime a bra ului de for n timpul flexiei genunchiului, atingnd un maxim la 45
00. Wilkie(195)arealizatdeasemeneacercetriprivindmomenteleilungimilepentru fle


138

7.6MUCHIIMULTIARTICULARI
Unnumrmaredemuchidincorpulumantrecpestemaimultdeoarticula ie.n membrele
unt extensori ai coapsei i flexori ai genunchiului, dreptul femural este o combi
coapsei i extensor al genunchiului,iargastrocnemieniisuntflexoriaigenunchiuluii
iciorului. Lungimilefibrelormultoradintreacetimuchipotfiinsuficientepentruaperm
entruambelearticula iiimplicate.Sconsiderm,deexemplu, ac iunea dreptului femural
rii de balans din alergare. Acestmuchi se scurteaz ca rezultat al flexiei coap
nchi n balansul napoi al picioruluicesepregtetedebalans.Tensiuneadindreptul
eacoapsei(lucrumecanicpozitiv)iunmomentdeextensieagenunchiuluipentrua decele
rumecanicnegativ)incepeaccelerarealuinainte.n acestfel,modificareanetnlun
uchi uniarticulariechivalen i,iarlucrulmecanicpozitivinegativdinmuchipoatefir
r poate fi chiar total izometric n astfel de situa ii i ar putea efectivstr
snexempluldemaisus.nalergare,n timpul fazei critice de propulsie (pushoff)
az energie cu o vitez mare, genunchiul continu s se extind. Astfel, muchii
n ial izometric ( apar a se scurta la captul distal i a se lungi la cel pro
lansuluinalergare,genunchiulesterapidextins,ntimpcecoapsaa atinsflexiatotal
tensie).nacestfel muchiiischiogambieriaparafilungi irapidlacaptuldistalisc
easeputealungilavitezamaisczut,dectarfaceooarticula ieunic.
7.7FOR ELEEXTERIOAREALELOCOMO IEI

For eleexterioarealelocomo iei Micareacorpuluinntregimesauasegmenteloracestuia


are ale locomo iei, ct i for elor exterioare ale mediului n care organismul se
ea s se produc, for ele interioare ale corpului omenesc trebuiesnvingfor ele
elocomo ieisunt: for agravita ional; greutateacorpuluiiasegmenteloracestuia;
sten amediului; iner ia; for eledeaccelera ie; for adereac ieasuprafe eides
rioarediverse. n capitolul acesta vom dezvolta numai o parte din aceste for e,
zentenaltecapitoleanterioare.


139

Greutatea corpului i a segmentelor. Indiferent care este pozi ia corpului, greut


tical, de sus n jos, asupra centrului de greutate al corpului sau al segmentulu
ifor eexterioaredepindedemasasegmentuluicaresemic(seiau n considerare volumu
gmentului sau segmentelor angajate n micare). La corpul uman intr n calcul
care poate modifica aceastlege. Presiuneaatmosferic,indirect,estetotofor de
racorpuluicuointensitatevariabil,directpropor ionalcuvitezadedeplasare. Asupra
ausac ioneazopresiuneatmosfericdepeste 20.000kg,repartizatuniformaproximativ1K
2. Presiunea atmosferic are un rol deosebit de important n men inerea n contac
re. Ac iunea presiunii atmosferice asupra corpului este compensat de presiunea din
ciabdominal,celedoupresiuniavndvaloriegale. Rezisten amediului.Micareaunu
chid,ncareseexecut.Opartedinenergiacorpuluinmicaresetransfermediului. Ace
ezisten fluid i crete cu viteza de deplasare a corpului. Rezisten afluidse
ului(Kg) K = coeficientul de rezisten stabilit n raport cu forma corpurilor
uprafa aceleimaimarisec iuniacorpuluicaredeplaseaznmediu,considerat nraport
in=sinusulunghiuluidenclina iepeorizontal. Din analiza acestei formule se pot
mediului n care se desfoarexerci iilefizicepoatefidiminuatprinmicorareasupr
For a de reac ie a suprafe ei de sprijin. For a de reac ie a solului deriv din
ton. Reprezint for a de mpingere de jos n sus a suprafe elororizontaledesprij
solului este rezultanta a trei componente vectoriale cu direc ii: vertical, transv
osterioar, care se transmit piciorului n timpul fazei de sprijinamersuluiin
luluidepindedemrimeamaseicorpuluiidevaloarea accelera ieicentruluidegreutateal
e n repaus apare o for de reac ie static care este egal cu greutatea corpu
utatea acestuia se adaug i accelera ia,suprafa adesprijindezvoltndofor derea
nsnsus,ndirec ievertical,cansrituri,reac ia dinamic(Rd)vafiegalcugreut


140

Atuncicndsubiectulselasnjossprevertical,cangenuflexiuni,reac iadinamic va
oareceaccelera iasendreaptspre bazadesus inere. Rd=GsFi Din studiile efec
tul c, alergarea d o for de reac iemultmaimaredectgreutateacorpului,compar
rturile n care corpul alunec pe suprafa a de sprijin apare for a de frecare (F
r ional cu greutatea corpului (G) i cu coeficientuldefrecare(K),variabil,nfun
necarealesuprafe elor aflatencontact. F=GxK Rezisten ele exterioare diverse sun
e obiectele asupra crora intervinecorpulomenesciac ioneazasupracorpuluidindire
7.8ENERGIAILUCRULMECANIC

Energia i lucrul mecanic au aceleai unit i de msura ( joulul) dar au in e


r a capacit ii unui corp, la un moment de timp, de a efectua lucrumecanic.De
icde200Jioenergiepoten ial de150Jpoateefectuaunlucrumecanicde350J. Lucrul
eenergiedelauncorpla altul,acesttransfernecesitnduntimppentrucalucrulmecanic
gie este direc ionat de la corpul A, la corpul B, se spune c A poate efectu
uchiulApoateefectualucrumecanicasuprasegmentuluiBdac fluxulestedirijatdelamu
RVRIIENERGIEI Legeaconservariienergieiseaplicatuturorpunctelordincorpintoatem
mplu,oricesegmentdecorpvaschimbaenergiasanumaidacaexistaunfluxde energie insp
ructura adiacenta (tendoane, ligamente sau suprafete articulare). In Fig. 70 a, es
at un segment cuplat cu segmentele adiacente, prin suprafe e articulare i prin p
nctele de inser ie la nivelul su. Dac lucrurile mecaniceefectuatenacestepuncte
rt t, sunt valorile reprezentate in Fig. 70 se poate scrie legea conservrii e
e egalitatea dintre suma algebric a tuturor fluxurilor de energie i varia ia de


141

energieEsasegmentuluiconsiderat: Fig.70
npuncteledecontact cu elementele anatomice adiacente (n cazul prezentat exist
t). Balan a energetic nu va fi exact din cauza erorilor de msurare, pe de o
de ipotezele luate n calcul la realizarea modelului cu segmente articulate. Oad
alan eienergeticeesteceaprinluareanconsiderarea puteriloridecercetareafluxur
,ob inndnacest caz,vitezadevaria ieaenergieisegmentului. Astfel,pentruuntimp
entatmaijos: E s = 200 + 120 + 265 85 10 190 = 300W t n fiecare segment
al conservrii energiei dat de tipul de energiecesenmagazineaznel.Asfel,ener
mp,arputeafidatdeocombina ieoarecaredeenergiepoten ialscinetic,cepotfi c
ie ce intra sau ies din segment. Analiza acestor componente si determinarea canti
ervarii de energie vor fi prezentate intrun paragrafviitor. LUCRULMECANICINTERN
sursa de generare a energie mecanice in corpul uman este constituita de muschiac
indtotodatasicelmaiimportantlocdeabsorbtieaenergiei. O foarte mica parte din
in caldura ca rezultat al frecarii si viscozitatii tesuturilor de legatura de la
ulatiilor. Se poate spune, astfel, ca energiamecanicaesteintrocontinuacurgereins
hisidelasegmentla segment. Pentruindeplinireauneisarciniexterioarepotavealocnu
rgie insegmenteleceintervinintresursa(incazulnostrucorpuluman)sisarcinaexterioa
ina de ridicare a unei greutati (Fig. 71) varia ia de lucru mecanic ar putea fi
e lucru mecanic necesar creterii energiei ntregului corp de ctre sursa muscula
rarputeafide400W.Decisuma varia iilor de lucru mecanic intern i


142

externarputeafide600W,aceastgeneraredeenergiefiindprodusdemaimultesurse mus
toractivit idemicare,precummersulialergarea,nuexistnsnici osarcinextern
edoarpentrumicarea segmentelorcorpului. Trebuie facut, deci, o distinc ie ntre
uat asupra segmentelor corpului (lucrul mecanic intern) i cel efectuat asupra sar
rne( lucrul mecanic extern). n consecin , ridicarea greut ilor, mpingerea unei
i ergometruausarciniexternebinedefinite.Oexcep iedeladefini ialucruluimecanicex
roprieigreut icorporalelaonouanl ime.Astfel,alergareansus,peun deal,implic
rn. Lucrulmecanicexternpoatefinegativdacofor externesteexercitatpecorpi
ct lucrul mecanic extern este de obicei efectuat pe juctori prin mpingere sau
aschet efectueaz lucru mecanic asupra celuicareoprinde,ntimpcemnaacestuiai
listul efectueaz lucru mecanic intern doar pentru asi misca picioareleprinpedala
rezintositua iencareciclistulefectueazaatt lucrumecanicinternctiextern.Ace
letergometric cuplat printrun lan la o a doua biciclet. Deci un ciclist(A)
ucrumecanicpozitiv,ntimpcealdoileaciclist(B)pedaleaznapoiiefectueazlucru
unii cercettori (Abbot, 1952) a fost aceea ca fiecare ciclist efectueazacelail
se dovedete a fi fals dac se are n vederecciclistulA,careefectueazun l
propriulsaulucrumecanicinternsilucru mecanic extern asupra ciclistului B ce ef
canic negativ, la acestea adauginduse orice alt lucru mecanic adi ional, negativ
ist. Fig.72 Astfel, dac lucrul mecanic intern al fiecrui ciclist era de
eaza lucru mecanic pozitiv, ar avea de efectuat lucru mecanic cu o viteza de 15
apentruambiiciclisti.Dacaciclistulceefectueazalucrumecanicnegativ ar contracta m
a o sarcina suplimentara. Deci, dac ciclistul B efectueaz lucru mecanic cu o v
listul A este incarcat cu 300W. Se explica astfel cauzele pentru care ciclistul
epede. Cei doi cicliti lucreaz cu o vitez de varia iealucruluimecanicdiferit
ctuareadelucru mecanicpozitivdepestecumultpecelnecesarefecturiidelucrumecani


143

EFICIEN A Termenul de eficien este probabil cel mai ntrebuin at dar i cel mai
ergeticamicriiumane.Confuziaieroarearezultdindefinirea incorectamrimilorce
en ei(GaessersiBrooks, 1975;WhippsiWasserman,1969). n vederea corectei aprecieri
icri este absolut necesar cunoatereamecanismelordeinstalareaineficien ei,decia
Mecanismele de instalare a ineficien ei au la baz patru cauze ce deriv din dou
e: ineficien antransformareaenergieimetabolicenenergiemecanic; ineficien a
i. Energia metabolic este convertit n energie mecanic la nivelul tendonului, i
pindedestareafizicamuchilor,destareametabolic(oboseala)a acestora,dedietasub
olicealeacestuia. Aceast conversie a energie poate fi numit eficien metabolic
leazprinraportuldintresumalucrurilormecanice( L mec )realizate deto imuchiii
abolic)aacestora,deci: Lmec efien ametabolic(muscular)= L metabolic O ast
de calculat din cauza imposibilit ii determinrii lucrurilor mecanice musculare, pe
rebui stabilit evolu ia n timp a for elor i vitezelor pentru fiecare muchi im
gia metabolic a acestora. Se impune astfel determinarea eficien ei pe baza lucrur
le segmentelor, urmnd apoi a se corecta costul metabolic prin scderea valorilor
dcosturilemetaboliceadi ionaleneasociateculucrurilemecaniceimplicate. O astfel de
eficien a mecanic, ar putea fi definit prin raportul dintre lucrul mecanic total
, i diferen a dintre costul metabolic i costul metabolicderepaus: Ltotal (int
en amecanic= mec cos t metabolic cos t repaus metabolic Costulmetabolicderepaus
cletarputeafiasociat,deexemplu, cu statul linitit pe bicicleta, existnd, n
dicale specializate n determinarea metabolismului prin determinarea consumului de o
o anumit perioaddetimp. O variant de apreciere a eficien ei este prin determi
mecanic, care se definete prin raportul dintre lucrul mecanic extern ( Lextern )
dintrecostulmetabolictotalicelcorespunztorpentrulucrulmecanicnul: Lextern mec
canic= .ucru ..mecanic cos t metabolic cos t lmetabolic = o


144

Costul metabolic pentru lucru mecanic nul ar putea fi n cazul biciclistului, de


respunztorpedalriiliberepebiciclet. n toate calculele de eficien prezentate
ucru mecanic pozitivinegativ.Costulmetabolicpentrulucrulmecanicpozitivdepete
ztorlucruluimecanicnegativ,deacelainivel.nmajoritateaactivit ilor,ns, lucrul
at. Mersul pe teren plan prezint nivele egale de lucru mecanic pozitiv i negat
al,necesitaefectuareadelucrumecanicpozitivmaimaredectcel negativiinverspentru
eal.Deci,oricaredincalculeledeeficien vorconducelarezultateputernicinfluen ate
ucrumecanicpozitiv inegativ. Oecua iecareexprimaceastsitua ieesteurmtoarea:
stulmetabolic metabolic metabolic

sau:

0 L>mec
+
+
0 L<mec

=costulmetabolic

n care: + si : reprezint eficien ele ( randamentele) lucrului mecanic pozit


rpretarea eficien ei este greit dac se presupune a fi o simpl msur a modul
olic convertete energia biochimic n energie mecanic i mai pu in o msura a
l i exercit controlul asupraconversieiacesteienergii.Anomaliacarerezultpoatef
mplu:unadultnormalefectueazainmersunlucrumecanicde100J/pasdublu,disttribuit in
plu.Costulmetabolicesteinacestcazde300J/pasdubluceea cearproduceoeficientade
otorarefectuapentrumersun lucrumecanicconsiderabilmaimare,deexemplude200J/pasd
e metabolic,costularputeafide500J/pasdublu,ceeacearrezultantroeficiende40
te un subiect cu un mers mai eficient, ceea ce calculele privindeficien a,nuref
urologic,persoanacuodeficien estedestuldeineficient pentrucnugenereazocarac
astaestedestulde eficientnconversiacurentaenergieimetabolicenenergiemecanic
ndsingurulreflectatnvaloareaob inutmaisus. LUCRULMECANICMUSCULARPOZITIV Lu
ucrul mecanic efectuat n timpul unei contrac ii concentricecndmomentulmuchiului
ezaunghiular. Dacmuchiulflexordeterminoscurtareputemconsideracmomentulflexor
menea pozitiv. Produsul dintre momentul muscular i viteza unghiularestepozitiv
ozitiv,dupcumrezultidinFig. 73a.


145

Fig.73 Invers, dac un moment muscular extensoreste negativ iviteza unghiula


dusulvafitot pozitiv (Fig.73b). Integrala puterii pe timpul contractiei este
ctuat de muschi si reprezinta energia generata transferata de muschi membrelor.
CNEGATIVALMUCHILOR Lucrul mecanic negativ este lucrul mecanic efectuat n timp
entricecndmomentulmuscularac ioneazndirec ieopuscumicareaarticula iei. Aceast
azpeunsegmentieste astfel nct creeaz un moment n articula ie mai mare de
ncludefortelegravita ionalesaureac iuneasolului.Utilizndconven iade semn anterioar
ig. 74 a, un moment flexor pozitiv i o vitez unghiulardeextensienegativ.

Produsdintremomentivitez,puterearezultnacestcaznegativastfelnctlucrul m
iunghiulareestenegativ. n mod similar, cnd exist un moment extensor negativ
ghiularedeflexieprodusulestedeasemeneanegativ(Fig.74b). nacestcaz,lucrulmecan
ilordectrefor eleexterioare ireprezintundebitdeenergiedelamembrespremuchi,
ICMUSCULAR


146

Viteza de lucru realizat de majoritatea muschilor este rareori constant n tim


rrapidentimpafostnecesarcalculareaputeriimuscularecafunc ie detimp(Eftman,193
,1976;WintersiRobertson,1979). Laoarticula iedat,putereamuscularesteprodusuld
itezaunghiular: Pm=Mj j [W] ncare:Pm=putereamusculara[W]; Mj=m
ec]. Dupcumafostdescris,putereamuscularpoatefipozitivsaunegativ.Chiarin
emnuldemaimulteori. Fig.74prezintmomentelemusculare,vitezeleunghiulareiputerea
suluneimicrisimpledeextensieiflexieaantebra ului. Dupcumseobserv,evolu iil
impulextensieiini ialeexistunmomentextensoriovitezunghiularextensoarentimp
anic pozitiv asupra antebra ului. n timpul fazei finale de extensie antebratul es
bicepsi, momentul fiind flexor. In acest caz bicepsii efectueazalucrumecanicnegati
btiedeenergiemecanica.Odataceantebratul este oprit, el incepe sa accelereze in
lexie, fiind inca sub actiunea momentuluicreatdebicepsicareefectueazaacumlucrume
inal,lasfritul micrii, tricepsul decelereaz antebra ul n timp ce muchii ext
venindnegativ. LUCRULMECANICALMUCHILOR Avndnvederecputereareprezintvi
t csepoateob inelucrulmecanicprinintegrareaputeriipeunintervaldetimp. Deci,
odusdintreputereitimp,unitateasade msurfiindJoulul: 1J=1W.1sec Dac,
ec,va rezulta un lucru mecanic de 10J. Aceasta nseamn c 10J din energia meca
resegmentelemembrului.Conformformuleidemaijos,puterea estevariabilcontinuuntim
ectuattrebuiecalculatprinintegrarea ntimpaarieidesubcurbadevaria ieaputerii.
hipeoperioadt1t2estedatderela ia:
Wm =

t2
t1
Pm dt [J]


147

nexempluldescrisnFig.75,lucrulmecanicefectuatnintervalult1t2estepozitiv, n
tivpet4t5.Dacantebra ulserentoarcen pozi iaini ial,lucrulmecanicnetefectuat
uteriipeintervalult1t5esteieazero. Rezult de aici, dificultatea calculrii lu
egativ prin imposibilitatea determinrii cu exactitate a momentelor de timp n car
eazpolaritatea. LUCRULMECANICEFECTUATPEOSARCINEXTERIOAR Cndoparteoarecare
centsaupeun corpexterior,elpoateefectualucrumecanicdoardacsemic. n acest
definit ca produsul dintre for a ce ac ioneazpecorpideplasareacorpuluipedirec
nic dW efectuat cnd o for a determin o deplasare infinitezimal ds, estedatde
cefectuatcndfor aac ioneazpeodistan s1vafi: W= F ds = F s1
0 s1

Dacfor anuesteconstantcazulcelmaifrecventatuncivorfidouvariabilece se
reacaofunc iedetimpisse integrezecurbadeputerenraportcutimpulpentruaob
zadeefectuarealucruluimecanicsaudW/dt,deci: dW ds = F = F v P= dt dt ncar
N]; v=viteza[m/sec]. Avnd n vedere c att for a ct i vitez
or icomponentadeviteza,depedirec iafor ei.Seva ob ine: P=F.v.cos=Fx.vx

ncare: =unghiuldintrefor ivitezanplanuldefinitde


148

Spre simplificare, dac se consider c for a i viteza sunt ntotdeauna n aceea


0 0 t t

TRANSFERULDEENERGIENTRESEGMENTE Fiecare segment exercit for e pe segmentele


e transla ie a articulat iilor, exist un transfer de energie mecanic ntre segme
egmentpoateefectualucrumecanicpeunsegmentadiacentprintrodeplasare a for ei prin
(Quanbury, 1975). Acest lucru mecanic se adaug lucrului mecanicdescrisnparagrafe
cua iileprezentatencapitolulprecedentpotfiutilizatepentrucalculareavitezeide tra
iaputerii,princentrularticula iei. Lanivelularticula ieidintredousegmenteadiacen
j1 asegmentului2asuprasegmentului1,ac ioneazlaununghi1fa devectorulvitezav
dicnduntransferdeenergiensegmentul1. Invers, produsul Fj2.vj.cos 2 este negat
de energie de la segmentul2.AvndnvederecPj1=Pj2,rezultcfluxuldeieire

Fig.75 ntrun sistem cu n articula ii vor exista n fluxuri de puteri, dar su


r fluxuri va fi zero, rentrind faptul c aceste fluxuri sunt pasive i, n co
acorporaltotal. Acest mecanism al transferului de energie ntre segmente adiacen
mportant n conservarea energiei oricrei micri pentru c este un un proces pas
cular. PentrumersacestaspectafostanalizatndetaliudectreWintersiRobertson,197


149

Lasfritulbalansului,deexemplu,labapicioruluiigambaipierdprinbalansdin ener
retrunchi,undeesteconservaticonvertit nenergiecineticpentruaaccelerapartea
e.

Clasificareamicrilornlocomo ie
Micrilecomplexeimultiple,caracteristicelocomo ieiumanesepotclasificadup mai
care apar pe scara filogenetic sunt acte reflexe simple, necondi ionate,deaprare
sul ontogenezei, primele micri sunt tot acte reflexe necondi ionate, denumiterefl
istemulnervossedezvolt,locomo iaumanse perfec ioneaz,putndusedistingedoutipu
ca punct de plecare impulsuri interioare, fr a fi necesarocondi ionareaferent
ctereflexenecondi ionatesaucondi ionate deunexcitantprovenitdinmediulexterior.
rea variat a tuturor grupelor musculare agoniste, antagoniste, sinergiste, fixat
lizatoare din punctul de vedere al momentului interven iei,alintensit iideac i
wenapropusurmtoarea clasificareamicrilor. Micridetensiuneslabscrisul,mi
or . Micribalisticearuncrile,lovirile. Micrideoscila iependulrile. 3.
. Curbilinii. Rotatorii. 4. Dac se au n vedere axa biomecanic de micare
ilepotfi: Flexiuneextensiune:axademicareestetransversal,iarmicareaseexecut
abiomecanic este sagital, micarea efectunduse n planfrontal; Rota ie intern
vertical, planul de micarefiindtransversal. 5.nfunc iedeparticipareasaunuasu
i. Micareapasivestemicareaexecutatcufor exterioar,lacaresubiectul nupart
ste aceea executat de subiect, prin contrac ia propriilor grupe musculare, repreze
eterminare a capacit ii func ionale a grupelormusculareexaminate. ngeneral,micr
emicaremaimaredectceleactive.


150

Calit ile motrice: for a, viteza, rezisten a, ndemnarea, mobilitatea. Deprinderile

Calit ilemotriceaufostdefinitediferitdeautoriicareleaustudiat.Vprezentm dou


unt acele laturi ale motricit ii care se manifest n parametrii identici ai mi
r i se bazeaz pe mecanisme fiziologice i biochimiceasemntoare(Demeter). Ca
ituie premizele sau cerin ele motorii de baz pe careunsubiect(sportivul)icons
ice(demicare). GundlachiWeineckmpartcalit ilemotricendoucategorii: Capa
acit idecoordonare:ndemnarea,mobilitatea. Calit ilemotriceprezintdoucomponente
acterelennscute; dobnditprinexerci iu,carepoatefiinfluen atdecondi iile de
acitateaomuluideadepuneoactivitate,n timpctmaindelungat,frscderearandam
rganismului,nvingeriioboseliiiauneirestabilirirapide.(10). Anduran afiziceste
nismsauauneipr iaacestuiadea rezistalaoboseal. Anduran apsihicsereferlac
p posibil,unefortpecareestetentatpermanentslabandoneze. I Rezisten a muscular
rupe musculare (1/61/7 din ntreaga musculatur). Aceasta depinde, n mare parte,
apacitatea anaerob,dariderezisten ageneral. Rezisten amuscularlocalsesubmpar
n amuscularaerobdinamic; rezisten amuscularaerobstatic; rezisten amuscular
robstatic. II Rezisten a general se eviden iaz cnd sunt angrenate n efort m
are, iar lucrul este de durat i de putere moderat. Termenul de rezisten gene
ubiectului. Rezisten ageneralaerobreprezintposibilitateaorganismuluideamen ineni
tului,ctmaimulttimpposibil. For a For a este acea calitate motric prin care i
sten , datoritcontrac iilormusculare. Organismulumanimanifestfor arealizndefo
ulmecanic.Efortulprestatestedenvingere,demen ineresaudecedare,nfunc iede rez


151

Estenecesarssubliniemdistinc iadintrefor aiputereamuscular.For anseamn nvin


eferlalucrulmecanicefectuatn unitateadetimp. Criteriiledeclasificareafor eisu
rimplicat. For alocalesteexpresiafor eiunuisingurmuchisauaunei grupemuscu
egii musculaturi scheletice. 2.Travaliulmusculariregimuldefunc ionareamuchiului
ruluimecanic,for apoatefidedoufeluri. Dinamic,cndprincontrac ieseefectueaz
reaunuisegmentalcorpului,ridicareauneigreut i) Static, n condi iile unor con
e de lucru mecanic,cidoarcudezvoltareauneitensiunimariintramusculare. Viteza V
tata de a efectua micri cu mare rapiditate, timpul de execu ie fiindminimpentr
tecapacitateadeaefectuaac iunimotricentruntimpminim,nfunc iede condi iile im
neuromusculare i capacit ii musculaturii deadezvoltafor a(Frey). Formedemanife
zaestededouatipuri: vitezaciclic,caresereferlasuccesiuneadeac iunimotricea
caracterizeaztoate ac iunile motrice izolate, maimult sau mai pu instereotipe.
edemanifestareavitezeisunt: - vitezadereac ie - vitezadeeecu ie - vitezaderepet
Capacit iledecoordonare Capacitatea de coordonare este o calitate psihomotrice com
a baz corela ia dintre sistemul nervos central i musculatura scheletic, n timp
acdouforme. Coordonaregeneralesterezultatulnv riiuneimicricareseregsete
eactivit isportive. Capaciatea de coordoare specific este capacitatea de a putea
tricencadrulelementelortehnicealeunuiexerci iusausportpracticat. Factoricarec
donare Capacit iledecoordonaredepinddeoseriedefactori: tonusuloptimalscoar ei
selorcorticale;


152

coordoanreaintraiintermuscular; stareafunc ionalareceptorilor; al ifactori.


r Suple ea+mobilitatea=flexibilitateaestecapacitateaunuisubiectdeaputeaexecuta mic
dine,nunasaumaimultearticula ii(Weineck) Suple easereferladoucomponentealea
lesuple easaumobilitateaarticular; muchii, tendoanele, ligamentele, din punct
de ntindere al acestora. Formelesuple ei n func ie de numrul articula iilorpr
e disting dou formedesuple e:generalispecific. Suple ea general se refr la
ula ii mari ale corpului: scapulohumeeral,coxofemuralicelealecoloaneivertebrale.
veteoarticula ieanumeimbractreiaspecte a)Suple eaactiv; b)Suple eapasiv; c)
le eaarticular

Tipularticula iei. Masamuscular. Hipertrofiamuscular Tonusulmuscularicapacitatea


tateadentinderemuscular Capacitateadentindereaaparatuluicapsuloligamentar Vrsta
aratuluilocomotor Oboseala Ritmulcircadian

7.9CAUZELEMICRIIINEFICIENTE
Apreciereadirectaeficien eiestedeseoridifcilderealizatattdectreterapeutct
procedeaz la aprecierea cauzelor individuale ale ineficien ei/ eficien ei sczute,
rcnduse mbunt irea automat a eficien ei. Celepatrucauzealeineficien eimicri


153

Contrac iileizometricempotrivagravita iei; Generareadeenergielaoarticula iesim


aoalt articula ie; Micrilespasmodice(spasmulmuscular). COCONTRAC IILE Coc
or n care, simultan cu contrac ia muchilor direct implica inmicareauloccontr
espunztoriacelei micri.Acestfenomenconducenmodevidentlaoineficiene amicri
vacelorla ifraproduceomicarenet. Presupunnd, de exemplu, drept necesar, pen
ment flexor de 30 Nm, calea cea mai eficient de ob inere a acesteia este print
aflexorilor.Aceastmicare,poatefirealizat,totuiicu40Nm flexie i 10 Nm ex
ie. n ultimul caz exist un moment nenecesar de 20Nm att n flexori, ct i
ceastsitua ieestecflexoriiefectueazunlucrumecanicpozitivnecesarpentruadepi
ilor. Cocontrac iile au loc n multe cazuri patologice, mai ales n hemiplegii
e de spasm muscular. Ele au loc de asemenea, ntro msur limitat n timpul m
bilizare a articula iilor, n special n cazul ridicriigreut ilormari,saulanive
ergrii. nprezent,msurareacocontrac iilorinutileesteposibilnumaiprinmonitorizar
ce (EMG) a muchilor antagoniti. Fr o calibrare exact a electromiografuluinr
teimposibilmsurareaexacta cocontrac iei. Pentru evaluarea cocontrac iei, Falcon
ropus urmtoareaformuldecuantificare: M antagonist %COCON=2
100% M antagonist
ncare:Mantagonist,Magonist=momentelefor elordinmuchiiantagonitiiagoniti.
ea antagonitilor rezult ntro cretere egal a activit iiagonitilor,rezultndo
esfiede douorictceadepusdeantagoniti. Dacantagonitiiaucreatunmomentex
centuldecocontrac iearfide: 20 40 %COCON=2
100% = 100% = 57% 20 + 50 70 T
or implic o modificare continu a for elor musculare, deciunmuchiagonist,lanc
abilrolulidevineun antagonist,maitrziuncursulmicrii. Momentul for elor din
ulte reprezentri grafice,dincapitolulprecedent,iinverseazpolaritatea,demulteor


154

necesitatea de a modifica ecua ia de definire a cocontrac iei pentru a putea lua


ria iimultiplentimp. Deciprocentuldecocontrac ievafidefinitcafiind: Aria A +
+ Aria B Daca EMG este masura primara a tensiunii relative din muschi se vor
nzator datele pentru a produce un profil de activare relativ la tensiune ( Milne
inter,1976). CONTRAC IIIZOMETRICEMPOTRIVAGRAVITA IEI n micrile dinamice norma
ular minim care poate fi atribuit sus inerii segmentelor membrului mpotriva for
asta se producecaurmareaschimbuluideenergieconstantcearelocintremuschisissegm
ituatiipatologice,micareaesteattdenceatnctexistperioademari de timp n c
iului sunt re inute n contrac iiaproape izometrice. Pacien ii cu paralizie cereb
az cu genunchii flecta i cerndactivitateexcesivcvadricepilorpentruampiedicaev
l pecrje,subiectulcuparaliziecerebrali inepicioruldeasuprasoluluipentruoper
. nprezentesteimposibilcuantificarealucruluimecanicmpotrivagravita ieintruct
guratehnicposibilcarearputeafiutilizatesteEMG ul i fiecare semnal muscular
ort cu metabolismul suplimentarcreatpentruacontractamuschiicorespunzatori.nprezen
at niciotehnicdeseparareacostuluimetabolicalacesteiineficien e. GENERAREA DE
IMULTAN CU ABSORB IA LA O ALT ARTICULA IE Cea mai pu in cunoscut i n eleas
uchiaferentuneiarticula iiefectueazalucrumecanicpozitivnacelaitimpncarelucru
tlaaltarticula ie. Un astefl de eveniment este n realitate o extensie a cee
c ii(adiclucrulmecanicpozitivesteanulatdecelnegativ). n timpul mersului norma
ce atunci cnd, creterea de energie la desprinderea piciorului de pe sol, are l
area greut ii pe cellaltpiciorcareabsoarbeenergie. MICRILESPASMODICE


155

Schimburile de energie eficiente sunt caracterizate prin micri cu aspect constant


erin i un sritor n nl ime execut micri line din diferite motive: unul fi
cient.Energiaadaugatcorpuluidelucrulmecanic pozitiv intrun anume moment, este
din aceast energie este pierdutprinefectuareadectremuchidelucrumecanicnegati
ui copil cu paralizie cerebrala este cu totul opus. Energia adaugata ntrun anum
tat o frac iune de secund mai trziu. Micareaareosuccesiuneconstantdeporniri
te pelucrumecanicpozitivinegativareuncostmetabolic. Costul energetic datorat m
e fi evaluat n dou moduri: prin analiza lucrului mecanic pe baza energiei, seg
printro analiz de puteri,articula iecuarticula ie.Ambeletehnicivorfidescrisent

7.10.SINTEZAFLUXURILORDEENERGIE
Sintezafluxurilordeenergiedelanivelmetaboliclasarcinexternesteprezentata in

Fig.76 Energia metabolica nu poate fi masurata direct dar poate fi calculata i


tateadeoxigenabsorbitasaudincantitateadebioxiddecarbonexpirata.Lanivelbazal (r
at) muschii sunt reaxati dar necesita inca energie metabolica pentru a mentinesub
asuraacestuiniveldeenergieestenumitaclduradentre inere. Pemsurcemuchiulse
ifestdrept caldur adi ional, denumit cldura de activare. Ea este asociat cu
din muchi i este nso it de o scurtare intern a elementelor contractile muscu


156

Cldura stabil este acea caldura care masoara energia ceruta pentru mentinerea te
.Clduralabilestealtreileatipdecldur,careintervinencontrac iile izometrice,
are nici de generarea tensiunii, nici de generarea vitezei de tensionare. Ultima
dur este cldura de scurtare, asociat scurtrii instantanee a muchiului sub ac
60). La nivelul tendonuluisentlnete,nfinal,energiasubformamecanic.Tensiunea
puridesarcinimecanice.Eapoatefiimplicatn: cocontrac ie; lucrumecanicizomet
b iesimultandectreal imuchi; poatecauzaomodificarenetaenergieicorpului.
zitiv,energianetcorporalva crete; dac se efectueaz un lucru mecanic negativ
otale a corpului.nsfrit,daccorpulexercitfor easupraunuicorpexterior,oparte
rumecanicextern.

7.11.FORMEDESTOCAREAENERGIEI
Energiapoten ial(PE) Energiapoten ialesteenergiadatoratgravita iei,eacresc
erin dat. PE=m.g.h[J] ncare:mmasa[kg}; g=9.8m/sec2
uaseadaptaproblemeidate.nmodnormal,elesteales cuorigineancelmaidejospunc
fectueaza Pentru un scafandru originea sistemului ar putea fi nivelul apei, iar
nceseaflanmers,celmaidejospunctdepetraiectoriaparcurs. Energiacinetic(
iecineticdatoratavitezeidetransla iei energiecineticdatoratvitezeiderota ie
ntului[rad/sec].


157

Din rela ie rezult c acest tip de energie crete cu ptratul vitezei, polarit
portant(vitezaintervinelaputereaadoua,fiinddecipozitiv),iar nivelulinferiorde
ecorpulestenrepaus. Energiatotalitransferuldintrunsegment Dup cum sa
xist sub trei forme astfel c energiatotalaeste: 1 1 Esegment=Es=PE+KEt+
orp este posibil s se schimbe energia n interior i totui si men in energ


158

Cap8 BIOMECANICALOCOMOIEIUMANE
8.1.ISTORICULCERETRILORPRIVINDLOCOMOIAUMAN
Cercetrileprivindproducerealocomo ieiumanedateazdinantichitate. Aristotel a ap
trica a actiunii mecanice a muschilor atit la nivel unorpartialecorpuluicitsil
rp. LeonardoDaVinciadescrisindesenelesaleanatomicemecanicasorijinului,aurcarii,
ariidinpozitiasezind,precumsirealizareasariturii. Functiilefiziologiceaufostanal
eGalileoGallilei(15641643)side William Harvey (15781657), care sa remarcat p
pionerat privind definireacirculatieisanguine,fiindcreditatcaparintelebiomecaniciif
r. Alfonso Borelli (16081679) a explorat cantitativ forta dezvoltata de muschi si
ledreptpirghiiactionatesicontrolatedemuschi.Elesteconsideratfondatorul biomecanic
.Contributii remarcabile leau adus si Newton(16421727), Bernoulli(17001782),Poiseui
91869),ThomasYoung(17731829),Euler(~1862). Incercriledestudieresiexplicareafunct
ilorfiziologicedinpunctde vedere al legilor fizicii si ingineriei au fost realiz
e medici, fizicieni si de specialisti din domeniu medical. I prezent cercetarile
ad cu precadere in sarcinaspecialistilordindomeniulinginerieibiomedicalesaubioingi
ectivelecercetarilordindomeniulbiomecaniciisuntingeneralbidirectionate.In primul r
anica urmareste intelegerea aspectelor fundamentale ale functiilor fiziologice,scopul
dmedical.Inaldoilearindeacautasaelucidezeacestefunctiiinscopul aplicariirezult
icale. Corespunzatorprimeisituatiiaufostsicontinuasafierealizatesidezvoltatetehn
e de monitorizare a functiilor fiziologice, datele acumulate sunt prelucrate si su
ateteoriicaresaexpliceacestedate,scopulfiinddiagnosticareamotoruluiuman, pentr
ariiineficienteaacestuia,caurmareaimbolnavirii(patologie), imbatrinirii,uzuriipri
strugeriiprinaccident(medicinadeurgenta). Munca nu se opreste aici pentru ca ea
a necesara dezvoltarii tehnologiilordetrataresimentinere(terapie)aorganismuluiuman
la,analiza biomecanica fiind dirijata in directia imbunatatirii sistemului de ingri
natatii. Se realizeaza astfel o imbunatatire a stilului de viata prin fiziologia
i fizic si biomecanicii sportului, creste abilitatea de a repara si recupera
lui uman, se dezvolta tehnologii de sustinere a organelor cu functionare defectoas
reaza conditii de creare de orteze sau de inlocuire a acestor segmente prin elem
re.
8.2.EVOLUIATEHNICILORIECHIPAMENTELORDENREGISTRAREA MICRII


159

Interesul sporit fata de studiul miscarii umane a impus punerea la punct si dezv
hnici de inregistrare si in paralel sau creat echipamente pentru inregistrareaace
ea au permis analiza miscarii din punct de vedere calitativ ( aspectul miscarii)
viteze,acceleratii,forte)contribuindconsiderabillaintelegereamecanismelor fundamentale
taulabazamiscariiumane. Primelerealizariindomeniulinregistrariimiscariiumaneiiap
luienglez Edward J.Muybridge(18301904) care prin utilizarea unui set de pina la
cronizate a fost capabil s detecteze secven e de imagini egal distan ate n timp
eiumanesauanimale,anticipndastfelcamereledefilmat(Fig.77 )


160

Fig.77 O contribu ie remarcabil au aduso si E. J. Marey si J.


afiei ce consta in rotirea, cu viteza constanta, in fata unui obiectiv fotograf
onstinddintrundiscmatprevazutcufanteplasateladistante egale.Prin utilizarea aces
troboscopice el a obtinut primele diagrame stick (subformdebe e)alemicrii(F

Fig.78


161

Fig.79 Metoda cronofotografiei sa dezvoltat, ulterior, in doua dire


reamasurareaexactaamiscarilor.Lainceput,fotografiaerarealizatapefondnegru, omul
dimbracatintruncostumdecatifeaneagra,pecare,prinaplicarea unorbenzistralucitoa
rincipalelepunctealepartilorcomponente alecorpului. Mai trziu, benzile au fost
uri incandescente punctiforme, plasate corespunzatorcuaxelearticulatiilor. O metoda
a au folosit si V.Braunne si O.Fisher, dar, in locul benzilor stralucitoare ei a
i cu gaz luminiscent. Toate aceste perfectionari au permis imbunatatireaprecizieid
scarilor.Ulterior,cronofotografiaafostdezvoltata considerabil de N.A.Bernstein, care
orat metoda ciclogrammetriei. Cu ajutorul obturatorului, pe placa se obtineau traie
e punctiforme ale beculetelor acestea constituindasanumitaciclograma.Infunctiedec
nctelor,peciclogramase puteau calcula deplasarea lor, vitezele si acceleratiile, i
ie de masa si acceleratia elementelor,secalculauforteleaplicate. V.BraunnesiO.F
emenea,maselesimomenteledeinertieale partilorcorpuluiuman,cinematicaarticulatiilor
itiilederealizareaactiunilor musculare. Ei au incercat sa foloseasca coordonatele
obtinute prin fotografiere, pentrurezolvareaecuatiilordemiscarepentrusegmentelesian
orpuluiuman.Desi stabilireacoordonatelorserealizafoarteexact,slabafrecventadefoto
uficienta metodelormatematicenuaupermisatuncirezolvareaproblemei. N.A. Bernstein a
rintro simplificare considerabila a metodei de determinareaeforturilor(aneglijat
xactitateamomentelordeinertie), date importante privind caracterul discret
omplexe ale miscarilor. Acestecercetariaustatlabazaelaborariiteorieibiomecanicii.
direc ie de dezvoltare a cronofotografiei a urmarit reproducerea miscarilor pe ecra
a condus la aparitia cinematografiei, precursoarea


162

cinematografului contemporan. La inceput Marey a folosit fotopusca(fig. 3 ), in


himbausuccesivcurapiditate.Benzilenegativedehirtie,maitirziudeceluloid,s audove
truaplicarealor,sarecurlaunobturator;cinddisculinchide complet obiectivul, ba
dru.. Datorita filmarii cu frecventa inalta (filmare rapida), proiectind pe ecran
ta normala, se poate obtine o imagine incetinita. Filmarea rapida permitea studier
i, nu insa si masurarea ei. Cineciclografia, o metoda mai putin eficienta, datori
ei rezultatelor masuratorii, prezentainsauneleavantajeincomparatiecuciclografia,in
eaposibilitateafilmarii inconditiideconcurs,subiectulnefiindobligatsapoarteunech
etodele de analiza a miscarii umane au evoluat considerabil in ultimele decenii,
alculatorului aducind o contributie remarcabila, sistemele existente in prezent perm
unumaiinregistrareamiscarilorcisiprelucrareadatelorsiinterpretareaacestora realizi
mesteintermenidespecialitate,analizasievaluareamiscarii.

8.3TERMINOLOGIADESCRIERIILOCOMOIEIUMANE
Protezarea i ortezarea au evoluat dea lungul anilor transformnduse dintrun m
. Protezarea este n prezent definit ca tiin ce are ca obiect de studiuinlo
areastiintaceurmarestesustinereaexterna a membrelor si trunchiului. Stadiul actual
i si tehnologiei, la care se adauga experientaacumulatadealungulanilor,aufacu
nordispozitivedince in ce mai perfectionate. Aceasta dezvoltare a fost sustinuta
in paralel din domeniultehnicilordeevaluare. Tehnologiilecomputerizatesivideo,sub
lordeanalizaamiscarii,sunt folositeintensinevaluareacomplexelorconfiguratiidemer
rectpretioase informatii cu privire la miscarea articulatiilor, activitatea muscular
um si producerea fortelor.Cuantificareaobiectivaaconfiguratieidemerspermitespecial
rotezaresi ortezare sa evalueze atit performantele dispozitivelor proiectate cit si
iile pe care acestealeaducpacientilor. Miscariledelocomotiesuntdedouafeluri:cic
miscarile ciclice, fiecare parte a corpului revine in pozitia initiala, adica capa
cluasemanatordemiscari.Princicludemiscariseintelegetotalitateamiscarilor corpului
telor sale, incepand de la o pozitie initiala oarecare pana la pozitia urmatoare,
comotia ciclica rezulta din repetarea acestor cicluri uniforme, asemanatoare numite
i de miscare. La mers sau la alergare, ciclul este pasul dublu. La inot in c
lor de la barbie inainte, tragerea lor inapoi si miscareadeimpingereaapicioarelo
eaciclicenuseproduceorepetaresuccesivaaunorcicluridemiscari; executareamiscari
preexemplu,sariturile,corpultrecedintropozitie initialaintrunafinala,dupacaremi
esi mersul, atit cel normal cit si cel patologic, este unul cele mai studiate m
eniiutilizatipentrudescrierealuivariazadelacercetatorlacercetatorsidela profesi
puseforturiindirectiastabiliriiunuisetunificatdetermeni biomecanicipinainprezent
rauneidefiniriunice.Acestlucruse datoreazasifaptuluicaspecialistiifolosesctermen
cificiprofesieilor. Miscarealocomotoriebipedaesteoachizitierelativrecentainevolu
a. Copilulinvatasamergadupavarstadeunan,candsaasiguratstatiuneabipeda.Fiindu
miscari executate de om, mersul se perfectioneaza in procesul


163

cresteriipanaintratat,incatsepoateafirmacadintretatemiscarileomului,elseefectu
andament, cu cea mai economica cheltuiala de energie. Aceasta se presupunepedeo
aratuluilocomotordinpunctdevederemorfologic, iarpedealtaparte,ocoordonarenervoa
lorsegmentelorsialecorpului inintregime,intimpulmersului. Analiza biomecanica a
ata ca in aceasta miscare obisnuita a omului este extrem de complexa; fazele sal
ate cu ochiul liber. Pentru studiul mersului sau imaginat numeroase procedee, din
ofotografia lui Marey a dat rezultate mai bune. Ulterior sau imbunatatitdiferite
tografice,care au dat posibilitateastudieriicoordonatelorspatialeinfunctiedetimp.
scarelocomotorieciclica,careserealizeazaprinducereasuccesivaa unuipiciorinaintea
acteristicmersuluiestesprijinulpermanentalcorpuluipe sol,fiepeunpicior,fiepeam
nulunilateraldureazadecinciorimaimult decat sprijinul bilateral: astfel, intro
sprijina 50 de minute pe un picior. Inperioadasprijinuluiunilateral,membrulinferi
reutateacorpuluise numestepiciordesprijin,iarcelalalt,picioroscilant. Mersuleste
esiunedepasi:inanalizabiomecanicaamersuluise foloseste pasul dublu, compus din
rilor care se efectueaza intre doua sprijiniri succesive ale aceluiasi picior. Pas
te unitatea functionala de miscare in timpul mersului. El se compune din doi pas
e fi descompus pentru studiu in sasefaze,dincaredoua,defoartescurtadurata,auf
lepasuluidublusunt: FazaIsaufazadeamortizareincepedinmomentulcandpiciorulan
rincalcaisidureazapanalamomentulvertical FazaaIIasaumomentulverticaleipiciorul
impfoarte scurt prin aceasta pozitie, fiind sprijinit pe un singur picior. In ac
ul are inaltimeamaxima,iarcentruldegreutateesteusordeplasatlateral,catrepiciorul
umentinereaechilibrului Faza a IIIa sau faza de impulsie incepe imediat dupa tr
rin momentulverticaleipicioruluidesprijinsidureazapanaladesprindereadepesolaac
a finala a acestei faze, planta se dezlipeste de sol, incepand cu calcaiul. Atun
lsefacenumaicuvarfulmetatarsienelorsicudegetele,corpulseaflainsprijin bilatera
l anterior se gaseste in contact cu solul prin calcai. In timpul mersului bilate
greutate a corpului are inaltimea minima. La sfarsitul acestei faze, corpul este
te si in sus prin forta de impulsie a piciorului de sprijin, care apoidevinepi
IVa sau pasul posterior al piciorului oscilant se executa liber oscilatie in
urala,concomitentcuousoaraflexiingenunchisiousoaraflexiedorsala inarticulatiat
nunchisitalocruralaaucascoprealizareauneiusoare scurtariamembruluiinferiorcareo
ndastfelmiscarea,maialesinmomentul treceriipeverticala. Faza a Va sau momentul
lui oscilant piciorul oscilant trece usor flectatpelaverticala,incrucisandusec
,aflat,deasemenea,lamomentul verticalei. Faza a VIa sau pasul anterior al pici
re oscileaza de la verticala inainte,pregatindusesaiacontactcusolul,adicasainc
idublu.


164

Dintretoatefazeledescrise,ceamaiimportantapentrumiscareainainteesteceade impulsi
sculaturii actioneaza in directia deplasarii corpului. In faza de amortizare se fr
carea progresiva a corpului, reactia sprijinului opunanduse deplasariiacestuia. De
inmersacorpuluiinspatiurezultadininteractiuneafortelorinterne,si anumecontractia
orteexternecareactioneazaintoatefazelemersuluisi maialeslapuncteledecontactal
ecificulaparatuluilocomotoralomuluiimprimaofortadeimpulsieperiodica, discontinua,
nsamblu, mersul este o miscare continua, care prezinta unele oscilatii. Aceasta tr
e a impulsului periodic intro miscare continua este rezultatul interactiunii cu f
rtie care se nasc in timpul mersului si cu particularitatile morfologicealeaparat
r,constituitdinparghiiarticulare. Directiaoblicasiintermitentaaforteimotriceinme
tadeimpulsia transmisa de membrul inferior pe sol in urma contractiei musculaturi
riplei extensii. Forta de frecare este necesara impulsiei: este cunoscuta greuta
deplaseazaomulpeunplanluciossaunisip,intrucatopartedinfortaimpulsieisepierde.
escrierea fazelor pasului dublu, fiecare membru inferior are un rol de sprijin si
tie; sprijinul bilateral se asigura in mers cand se termina impulsia si incepe a
rioada de sprijin este putin mai mare decat cea de oscilatie. Intimpulmersului,
xercitaopresiuneasuprasolului,carepoatefi studiataprininscriereagraficacuajutoru
namografice. Curba presiunii normale exercitate de piciorul de sprijin pe sol, osc
alori pozitive si negative de o parte si de alta a liniei greutatii corpului, a
e caracteristicainfunctiedefelulmersului. In faza de amortizare, presiunea pe s
ceput valoarea greutatii corpuluisiestereprezentatadedouaoscilatiipozitivecarecor
tuluicucalcaiul siapoicuvarfulpiciorului. Componenta tangentiala a presiunii pe
unctie de fazele miscarii picioruluidesprijin.Presiuneatangen ialapicioruluieste
tiv. Incontinuarevorfiprezentaticomparativsiprincontrasttermeniiutilizatiinpre
ezareinraportcuceiutilizatiindomeniulanalizeimiscarii. Inansamblu,domeniileprote
ifolosesc,pentrudescriereamiscarii,un setdetermenistandardcaresuntunificatiinca
meniulanalizeimiscarii lucrurilenustauinsaasa.Termeniibiomecaniciutilizatiinanali
tinfluentatiin principali de cercetarile efectuate de trei specialisti: Perry, Sut
Winter, care au adusocontributiedeosebitadezvoltariidomeniuluianalizeimiscariicas
sie. Exista, in principiu, citiva termeni care sunt, in mod obisnuit, utilizati
ersuluisicaresuntunificatidelaprofesielaprofesie. Uncicludemersestedefinitca
reaulocintrecontacte succesivealecalciiuluiaceluiasipiciorcusolul.Elcontinedou
lareasaubalansulswingphase.


165

Perioadelesievenimenteceaulocininteriorulcicluluidemersvariazadelaindivid la
tcafiindintervaluldetimpceesteinitiatsaucontineun evenimentsemnificativ. C
ulinaintepeplanorizontal In timpul mersului actioneaza majoritatea grupelor muscul
danduse armonios sub conducerea centrilor nervosi corticali; cea mai mare contrib
a musculatura membrelor inferioare. Analina contributiei grupelor musculare la efect
fazelor mersului trebuie facuta separat la piciorul de sprijin si la cel oscilant
rticularitatilafiecarefaza. Piciorul de sprijin oscileaza in articulatia coxofemura
riind un unghi cu deschidereainjos.Inacelasitimp,articulatiatalocruraladevineoa
lui desprijin,caredescriefatadeacestaununghidescrisinsus. Infazadeamortizare
aiulsiaproapeimediatseaplicape el cu intreaga planta. In momentul contactului c
l articulatiei talocrurale actioneazamuschiiflexoridorsaliailabeipiciorului,lagenu
orii,iarlaarticulatia coxofemurala flexorii coapsei pe bazin. Dupa contactul cu s
a momentul verticalei piciorului de spijin, rolul grupelor musculare se schimba. A
ivelul articulatieitalocrucraleisiincepactiuneamuschiiflexoriplantaricareaplicapla
enunchi se mentine actiunea extensorilor, iar la sold isi incep actiunea muschii
ntruacontribuilaprogresiacorpului. Fazadeamortizare,caresedesfasoaradinmomentu
luicusolul pana la verticala piciorului de sprijin, dureaza in timp 3/5 din dur
inului, restulde2/5fiinddestinatfazeideimpulsie. In momentul verticalei, grupele
agoniste ale membrului inferior de sprijinasigurafixareaarticulatiilor,determinandi
amaximaacorpului. Infazadeimpulsie,caredureazapanalaeliberareapicioruluidespri
sol, in articulatia talocrurala se accentueaza contractia flexorilor plantari, iar
chisisold,ceaamuschilorextensori.Contractiaatingemaximuminmomentulcand piciorul
tactnumaicuvarfulsiesteprincipalafortamotricaamersului. Intrefazelepicioruluide
oruluioscilatorexistaoscurtaperioada de sprijin bilateral, cand corpul se sprijin
caiul piciorului anterior si cu varful piciorului posterior. Dupa G. Demeny, durat
lui bilateral este in medie de 2/40 7/40desecunda;easeprelungestecandsurvin
mnobiectival acesteia. Picioruloscilantparcurgefazelesaleprintropendularedinapoi
latia coxofemurala. Fazapasuluiposteriorseexecutadinmomentuldesprinderiivarfuluipi
e solsidureazapanainmomentultreceriiinverticala.Eaesteasiguratademuschiiflexor
n articulatia genunvhiului se produce o usoara flexie, iar in cea talocrurala,mus
rsaliridicausorvarfulpiciorului. Inaceastafaza,contributiamusculturiivafimaimica
uicapendularea membruluiinferioresteinlesnitasidefortadegravitatie. Inmomentult
a,picioruloscilantsealfainusoaraflexielagenunchi, pentruarealizescrurtareaneces
alocrurala,grupelmusculareantagoniste isiproducocontributieegala,labapicioruluiafl
idreptpegamba. In faza pasului anterior al piciorului oscilant se accentueaza fo
ie a muschilor flexori ai coapsei pe bazin, iar la genunchi se produce contracti


166

extensorilor care arunca gamba inainte, pregatind aterizarea. In articulatia talocru


e accentueazacontactiaflexorilordorsali,careridicavarfulpiciorului,pregatindastfel
entrucontactulcusolul. Trecandinrevistamodulcumsesuccedinactiunegrupelemuscula
brului inferior se poate arata ca mersul angreneaza aproape in egala masura toate
eptiamuschilorextensoriaigambei,caresuntsolicitatimaimult.Ingeneral grupeleexten
tatemaimultdecatceleflexoare,ceeaceexplica,dealtfel,si inegala lor dezvoltare l
ituie miscarea cea mai obisnuita a omului si, de aceea,coordonarea nervoasa si d
espunzatoare a grupelor musculareasigura unrandamentmaxim. In mersul normal, lucru
este economic si armonios repartizat diferitelor grupemusculare,motivpentrucareobo
erepede. In timpul mersului obisnuit pe un plan orizontal, marile functii organic
ntatepozitiv,respiratiasicirculatiasuntactivate,iarsistemulnervosechilibrat.
8.4MASURARE,DESCRIERE,ANALIZASIEVALUARE

Abordarea stiintifica din domeniul biomecanicii a fost caracterizata de o mare can


fuzie,uneledescrierialemiscariiumanefiindtrecutedreptevaluariintimp cealteleimp
oriaufostprezentateinmodfalsdreptanalize.Seimpune decideaclarificasiintelege
arecantitativaamiscariiumanetrebuieprecedatadeofazademasurare si descriere, si
n diagnostic mai semnificativ se realizeaza si o analiza biomecanica. In cazul ev
icapatilor locomotori, relatiile existente intre etapele maisusmentionatepotfirepr
nformFig.80 Fig.80


167

Toateniveleledeevaluareimplicafiintaumanasisuntbazatepeobservareavizualaa pac
tului, pe datele inregistrate sau pe o analiza biomecanica ce rezulta.Nivelul de
mar utilizeaza observatia directa care plaseaza o sarcina enorma chiar si celor m
tati specialisti. Toate masuratorile sunt subiective si sunt aproape imposibil de
u cele obtinute anterior. Observatorii sunt apoi confruntaticusarcinadeadescriec
itorizamodificariledeaanaliza informatiile si de a determina( diagnostica) cauze
fectuarii masuratorilor in timpulmiscariipacientuluiatunciinformatiapoatefiprezenta
ieraconvenabila pentru descrierea miscarii din punct de vedere cantitativ. Sarcina
orului este simplificatainacestcazconsiderabil.Elpoateacumsacuantificemodificaril
e analizesimplesisaincercesaajungalaundiagnosticobiectiv. La cel mai inalt n
torul poate realiza analize biomecanice extremdesemnificativeindiagnosticareacauzei
blemei,poatecomparaaceste analizecucelealeindivizilornormalisisamonitorizezemodi
liate,intimp. Tehniciledemasuraresianalizautilizateintrunevenimentatleticarpute
icile utilizate in evaluarea mersului amputatilor. Evaluarea optimizarii energeticii
tilor este ,totusi, destul de diferita de evaluarea stabilitatii amputatilor. Atlet
nalizatipentrumodificaridetaliatedarminorecarevorimbunatatiperformantelelorprin c
e.Amputatiisuntanalizatipentruprogresemajorecaresaleasigurecontrolul stabilitati
u pentru diferente fine si de detaliu. Mersul acestorava putea fi consideratsati
canuserealizeazalacapacitateamaxima.

8.5MSURAREA,DESCRIEREAIMONITORIZAREA
Functiile de msurare si descriere sunt dificil de separat. Se are in vedere c
raredatpoatefurnizadateleintrunnumardiferitdemoduri.Larindulei unacelasitip
pozitivedemasurarediferite. Primele studii biomecanice aveau drept unic scop de
iscari date, evaluarileceeraufurnizaterezultinddoardininspectareavizualaadatelor.
ute pe sisteme de inregistrare cu penita; grafice ale coordonatelor corpului; diag
u masuratori simpledeiesirecumarfivitezamersului,sarcinaridicatasauinaltimeaune
Ocameradefilmatesteprineainsasiundispozitivdemasurare,graficelerezultate consti
enimentuluiintimpsispatiu. Coordonatelerepereloranatomicepotfiextrasesireprezent
valede timpregulate.Reprezentarilegrafice,intimp,aleuneiasaumaimultorcoordonate
ereamodificarilordetaliateaunuireperparticular.Elepotdeasemeneaavidentia ochiului
icariiinvitezasiacceleratii. O descriere riguroasa in planul de miscare este di
fiecare segmentcorporalestereprezentatprintroliniedreaptasaubat. Prin unirea
entarea spatiala a tuturor segmentelor in orice momentdetimp.RepetareaAcesteiinre
ervaleregulatedaodescrierepictoriala si anatomica a dinamicii miscarii. In acest
ile, vitezele si acceleratiile pot fi vizualizate.

Fig.81


168

Volumul de date necesar realizarii unei reprezentri complete este deosebit de mar
ntruprelucrare,utilizareasistemelorcomputerizate. Datele privind coordonatele pot fi
zate direct pentru orice analiza directa: reactiuni,modificarideenergie,eficienta,
s, o evaluare poate fi facuta ocazional direct pe baza descrierii.Un observator
alizavizualdiagramasticksisaextragainformatiautilacarevadaunele informatiipri
rapia. Termenuldemonitorizarenecesitaafiintrodusinconjunctiecuceldedescriere.
tamodificarileintimp.Deciunfizioteraputvamonitoriza progresul(saulipsalui)pentr
ndicapatasupusaterapiei. Terapeutulvaficapabilsamonitorizezeoriceprogresdoarprin
resi precise si prin aceasta sa faca observatii asupra corectitudinii terapiei ap
ce monitorizareanuoferaestedacaunprogresaavutsaunuloc;eadadoarinformatiipriv
zareainsinenuoferainformatiiprivindcauzeleaparitieiacestora.Decinuse pot trage
re la eficacitatea unui tratament sau a unui antrenament. Se impuneinacestscopr
izedetaliateadatelorprivindmiscareainregistrata.

8.6ANALIZAMICRII
Sistemul de msurare produce date care nu sunt potrivite analizei. Aceasta presu
atelorpentruaeliminaoricezgomotsauartefacteposibile. Analizapoatefidefinitac
ticacareesteefectuataaupraunui sistemdedatepentrualeprezentaintroaltaformasa
multesurseinvedereaproduceriiunorvariabilecarenusuntdirectmasurabile. Din datel
extrage informatii deosebit de utile pentru etapa de evaluare. Oanalizabiomecanica
teaimplicaunmodelconstituitdinsegmente articulate pentru care, cu date kinematice
antropometrice corespunzatoare se


169

poate desfasura o analiza care sa produca o multime de curbe semnificative reprez


tiaintimpaunorparametriiimportanti(Fig82). Miscarea ce se inregistreaza prin ob
sau cu echipamente corespunzatoarepoatefidescrisaprintrunnumarmaredevariabilekin
ari, unghiuriinarticulatii,vitezesiacceleratii.Porninddelaunmodelrigurosalcorp
e vedere al datelor antropometrice, se poate dezvolta cu un grad mare de precizi
gmentearticulate. Pe baza acestui model si al datelor cinematice se pot prezice
ntele musculare care au cauzat miscarea observata. O astefel de tehnica de analiz
mirea de problema inversa, pentru ca permite stabilirea informatiilor de intrare i
analizat pe baza celor de iesire. Ea este extrem de utila pentru ca permite est
nalizei miscarii umane, a reactiunilor din articulatii precum si a momentelordezvo
hi,parametriicenupotfimasuratidirect. Fig.82

Aceleasi informatii ar putea fi obtinute in conditiile existentei un model matemat


schi,pentrucaresecunoscinformatiiprivindactivitateaelectrica(EMG),lungimea muschiu
elucrusiariasatransversal.

8.7EVALUAREAIINTERPRETAREA
Scopul oricrei evaluri este de a face o apreciere cu privire la miscarea fiz
le de vedere pot fi foarte diferite: un antrenor isi poate pune problema aprecie
rogramului de antrenament aplicat prin evaluarea energeticii miscarii


170

studiate si compararea ei cu rezultate anterioare; un chirurg va incerca sa aprec


teleinterventieichirurgicaleexecutate,urmarinddeexemplu,momenteledezvoltate demuchi
iului;iaruncercetatorisipoatedorisainterpretezemodificarilemotorii ce rezulta pr
ei anumite perturbatii si prin aceasta sa verifice sau sa nege diferiteteoriiale
al. Indiferentdeobiectivulurmaritevaluareapoatesaunusaofereraspunsuriinfunctie
titatea de informatiilor continute in analiza. Deciziile pot fi pozitive, in sen
,acontinuariiprogramuluiderecuperare/antrenament,sauaaprecierii dreptcorecteaint
rgicaleaplicate,saunegativecndinforma iile,conducla anularea,uneorinmodincorec
. Fig.83

Unele evaluri biomecanice, implic, mai de grab o cercetare a descrierii nsi


ianalizateaei.nmodobinuit,suntexaminatecurbele for elordereac iuneasolului,o
ntmecanic produceunsemnalelectriccareestepropotionalcugreutateacorpuluiceactione
prezentrisuntcurbeledinFig.83.Unobservatorantrenatpoatedetecta modificrile ce
nui mers patologic si poate trage concluzii asupra progresuluisau involutieipacie
apabilsaapreciezecauzaacestormodificari.Incel mai bun caz aceasta abordare este
roduce putina informatie cu privire la cauzaprofundaaformeicurbelorobservate.
8.8.BIOMECANICAIRELAIASACUFIZIOLOGIAIANATOMIA


171

Fiind o disciplin relativ nou n domeniul cercetrii, este important a se ident


u alte tiin e ce studiaz micarea i anume cu fiziologia neural i cea a exe
entatmaijos(Fig.84). Sistemul neuromuscular ac ioneaz ca un sistem de contr
abolicenscopulgenerariiunorpaternuricontrolatedetensiunemuscularainprezenta str
( ligamente, suprafete articulare si sistem scheletal). Acesti muschi actioneazala
iipentruacreamomentealefortelorcarecauzeazamiscareasause opunmiscarii,rezultatu
sorbtiedeenergie.Acestnivelbiomecanic estecelcarepermiteevidentiereascopuluinets
uinervoscentral.Dinpunct devedereneurologicinunitateamotoriesepoatevedeaconverg
le excitatorii si inhibitorii, acest axon primind denumirea de cale finala comu
l miroscopic este totusi imposibil a se identifica in totalitate intentia sistemul
entral.Infiecaremuschisepoateobservaunaldoileaniveldeconvergentaprininsumarea
tatilor motorii printrun proces numit recrutare. La nivel articular se poateved
nvergentaundemomentulforteiesteoinsumarealgebrica atuturorproduselordintretensiun
gonistisiantagonistisilungimeabratelor de actiune ale acestor forte. Din acest p
omentul fortei poate fi descris dreptcalemecanicacomunapentrucaelreflectainsu
ortelor controlate de sistemul nervos central. Cind se cerceteaza un membru in an
tregulcorpsepotvedeacorelatiiintrevariatiiledemomentesisepoateobservaunnivel
ercitatdesistemulnervoscentral.
Fig.84


172

nconsecin ,indiferentdescopulncaresefaceanalizabiomecanic(diagnosticare sau


ve)aceastaimpunecunecesitatesianalizasievaluarea semnalului de iesire net, atit
ural cit si a celui metabolic, precum si identificarea oricaror constringeri ale
natomic. Astfel, daca performanta este diminuatadincauzaunorproblememetabolice(obo
plu)acestlucruvaputeafi observatinfortele,momentelesiputerilemecanice.Inmodsi
l este deficient o gama de variabile biomecanice si electromiografice vor permite
areavariatiiloranormalesivorajutamediculchirurgsauterapeutingasireacelor maibun
agementulpacientului.

8.9DIFERITEFORMEDEMERS
Mersulomuluiareuneleparticularitatiinfunctiedeconditiileincareseexecuta;de ase
sulsaucaracteristic. Inmarsulsportiv,dinamicaactivitatiimuscularearatacaefortulpr
pus de catre grupele si lanturile musculare ale membrelor inferioare si trunchiulu
sculaturiiparticipainmasuramaimicalaefortulglobal. Ceea ce caracterizeaza marsul
semanarea sa cu mersul obisnuit, cu exceptia catorva particularitati specifice in
elor pasului dublu. Astfel, in faza de amortizare,contactulpicioruluicusolulsefa
lpasederuleazacompletpe sol.Extensiagenunchiuliulapicioruldeimpulsiesipendularea
antseexecuta mai viguros. In faza de impulsie se produce o contractie puternica
lar al triplei extensii, care impinge corpul inainte. In faza pasului posterior o
pa muscularaaflexorilorcoapseipebazinsecontractamipurtenicdecatlamersulobisnuit
uros membrului inferior. Forta de contractie a acestei grupe musculare creste la
anterior, intrucat este nevoie sa se adauge componenta antigravitationala.Inmarsul
scarileumerilorsialemembrelorinferioaresuntmai ample. Mersul pe plan inclinat po
s in aceleasi faze ca si mersul pe plan orizontal.Inmersulpeplaninclinatascend
uluibilateralesteprelungita, iarcontactulcusolulinfazadeamortizaresefacefiepe
ivitatea grupelormuscularecareasiguraimpulsiaestecrescutasisolicitainmaremasuraa
ovascularsirespirator.Candplanulestefoarteinclinat,fixareapesolaplanteiseface
urgelaopozitiespecialaapiciorului,caresaiasigureoprizamai buna utilizand marg
cala a plantei, printro miscare pe plan inclinat, folositinascensiuniledinmunti.
nfruntarea unui obstacol, cum este, de exemplu, impingerea de greutati sau mersul
nui vant puternic, corpul este aplecat mult inainte, iar verticala coborata din c
utate cade inaintea bazei de sustinere; din aceasta cauza, daca obstacolul ar di
rpul ar cadea inainte. Timpul sprijinirii bilateral este mult prelungit, iar efort
gere a obstacolului se adauga la cel de impulsie, obisnuit in mersul pe plan or
olicita puternic musculatura triplei extensii. Musculatura trunchiului si a membrelo
rioare participa la invingerea greutatii obstacoluluicareseopuneprogresiei.Circulat
ratiasuntsolicitateputernic,ceeace determinaaparitiarapidaaoboselii.


173

Mersul cu genunchii usor indoiti, frecvent intalnit la oamenii care duc greutati,
zat pe stramosii omului. Specific acestui fel de mers este faptul ca la nivelul
nunchilor nu se poate produce extensia completa in nici una din fazele mersului,
artemultgrupelemusculareantagonistelanivelulgenunchilor. Contactulcusolulsefacep
recainacestfeldemers,desivitezaeste maiscazutafatadecelnormal,eapoatefimen
sulinapoisecompunedinaceleasifazecasimersulinaintemcudeosebireaca amortizarea
u genunchii usor flexati, sprijinul bilateral fiind alungit in timp; viteza mersu
uta, iar mersul nesigur, din cauza ca lipseste orientarea in spatiupecareodave
. Mersul prin tatonare sau mersul pe intuneric se caracterizeaza ca si mersul in
uranta,datoritaneparticipariianalizatoruluivizual.Genunchiisuntflexatiintoate fazel
eldemers,sprijinulbilateralesteprelungit,iaroscilatiilelateralealecorpului crescu
sului este scazuta. Acest fel de mers nu poate fi mentinut timp indelungat, intr
boseala mare datorita solicitarii crescute a extensorilor genunchilor,careasigura,p
ecedare,pozitiaflexataaarticulatiei. Mersul pe varfuri se executa cu membrele
te in extensie la nivelul genunchilor si in flexie plantara la nivelul labei pic
rea se produce numai in articulatiile coxofemurale si solicita puternic musculatu
inand aparitia rapida a oboselii. De asemenea, intrucat resortul pe carel reprezi
ntara este anihilat printoflexieplantaraputernicacorpulsprijinindusepevarfurile
ers produce aguduituri care sunt atenuare prin fixarea unui strat gros de pluta
ofilorbalerinelor. Mersul lateral se efectueaza prin miscari de abductie si adduct
ve ale membrelor inferioare; contactul cu solul se face cu planta intreaga, iar
iguratadecatreabductoriidinarticulatiacoxofemuralasipronatoriilabeipiciorului Mers
ic este determinat de leziuni ale membrelor inferioare, ca: scurtari, anchiloze,d
ziimuscularesialtele. Specialistii in domeniul protezarii si ortezarii descriu tre
pentru faza de pasire(Fig.85),acesteafiind: heelstrike; midstance; pushoff.
tilizate datorita importantei lor pentru specialistii din domeniulprotezariisiortez
entulevaluariiconfiguratieidemers.


174

Fig.85 Heelstrikeestedefinitcaintervaluldetimpdelaataculcucalciiulpinalaat
lpa ( footflat). In timpul acesta (Fig. 86) vectorul forta este posterior glezne
ui si anterior soldului. Piciorul incepe in acest moment sa cistige in stabilitat
edefinitcaintervaluldetimpdintrecontactulpesolcutoatatalpa (footflat) pina la
lui de pe sol (heeloff). In aceasta perioada, vectorul fortasemiscaanteriorglez
nchiuluisisoldului,siartrebuisafurnizeze stabilitateoptimaindispozitiv(inproteza
ntaperioadafinalaincarearelocpropulsiainainteacorpului.Ease produce intre mome
a calciiului ( heeloff) si cel de desprindere a degetelor(toeoff)depesol.In
ortaesteinfataglezneisise misca dinspre anterior spre posterior fata de genunch
si reduce gradat din stabilitatepermitinddegetelorsasedesprindapentrutoeoff. Faz
ontine doua perioade de accelerare si decelerare. Perioada de accelerareestetimpul
linferiorsemiscaspreinainte,spreamarilungimea pasului,iarperioadadedecelerarec
aremembrulesteincetinitinjos sprearealizacontactulcucalciiul.
Fig.86


175

Dr. Jacqueline Perry descrie cinci perioade de sprijin si trei perioade de pe


Fazele de sprijin sunt dupa cum urmeaza: contactul initial, raspunsul la incarcare
lmijlociu(midstance),sprijinulfinal,prependularea. Perioadele fazei de pendulare
rele: pendulare initiala, pendulare mijlocie(intermediara),pendularefinala. Contactul
tial este definit ca momentul cind piciorul atinge solul. Raspunsul la incarcaree
bruluideaabsorbiimpactul. Perioadadesuportunipodalincarecorpulsedeplaseazaspre
tionarestesprijinulmijlociusaumidstance. Sprijinulfinalesteperioadadinciclulde
ainfatapiciorului de sprijin iar greutatea incepe sa coboare pe membrul opus. F
al al pre pendulariiesteperioadadetranzitieasprijinuluidubluincaremembruleste
indusesapenduleze. Pendulareainitialaestemomentulincaremembrulesteridicatdep
ialaacoapseisprearealizaridicareadegetelorsiasiasumapropulsiainainte. Intimpul
embrulesteavansatmaimultinscopulatingeriipozitieitibiale verticale.Avansareatibia
atreflexietotalaagenunchiului,decelerareacoapsei si mentinerea pozitiei piciorului
use in pendularea finala. Aceasta completeaza intregulcicludelacontactulinitialla
minala.

Fig.87

Aceste perioade sunt utilizate de dr. Perry drept termeni reprezentativi pentru
eceaulocinpunctelespecificealecicluluidemers. Sutherland descrie trei perioade
t deosebit de utile in evaluarea clinicaamersului(Fig.88):suportulinitialdublu,
l,sialdoileasprijindublu, combinatspreacompletafazadesprijin.


176

Fig.88 Suportuldubluesteperioadadetimpdinmerscindambelepicioaresuntincontact
ntimpulunuiciclunormal.Sprijinulunipodalestemomentulin caredoarunmembruestein
rioadelorcarecompleteazafazade pendulareacicluluidemerssuntceledescriseanterior
puspentrudescriereacicluluidemerstreiperioadedesprijin(Fig.89), repectivperioada
atii(weightacceptance),perioadadesprijinmijlociu (midstance) si perioada de propul
f), si doua perioade de pendulareconstind in perioadaderidicare(liftoffperiod)s
e(reachperiod).
Fig.89

Perioada de acceptare a greutatii este timpul cuprins intre contactul initial si


aagenunchiuluipicioruluipecareserealizeazasprijinul.Perioadadintreacceptarea greu
sieestedefinitacasprijinmijlociu.Propulsia(pushoff)esteperioadafinala asprijinul
eriorimpingeinsolsiarelocflexiaplantaraagleznei.Perioada


177

de propulsie are loc imediat dupa desprinderea calciiului (heeloff) si sfirseste


rea degetelor (toeoff). Dupa toeoff au loc cele doua faze ale perioadei de pen
liftoff) este perioada pendularii timpurii cind au loc desprinderea degetelor (toe
ularea mijlocie (midswing). Perioada de atingere (reach period) completeazacicluld
ul de mers poate fi descris ca fiind constituit fie din faze fie din evenimente
itiileprivindevenimenteleimportanteceaulocintruncicludemersauungrad mare de
r implicati in studiul miscarii. Prezentarea evenimentelor dincadrulunuicicludeme
isnuit,indouamodurialternative.Specialistii din domeniul protezarii si ortezarii d
ele evenimente ale mersului care prezinta importantapentrudeterminareaalinieriicor
elorpecarelefurnizeaza(proteze sau orteze). Aceleasi evenimente sint utilizate de
u descrierea mersului (Fig. 90). Contactul cu calciiul (heel contact or heel stri
ul eveniment din ciclul de mers.Piciorulplat(flatfoot),despindereacalciiului(heel
dereadegetelor(toe off)urmeazadupaevenimentulinitial.Contactulinitialestemomentul
luiface contact cu solul. Acest evenimenteste urmatde momentul spijinului pe so
lat foot). In timpul sprijinului, exista un moment in care calciiul paraseste sol
enumit heeloff. Evenimentul final din faza de sprijin este denumit toeoff, e
teleparasescsolulpregatindusedependulare.Infazadependulare exista un moment cri
g, care se produce in mijlocul intervalului de timpdintredesprindereadegetelor
actulinitial.

Fig.90

Caracteristicilemersului Pasuldubluacoperadistantacareseparadouasprijinirisuccesive
asipicior pesol;lungimeasasemasoaradelacalcai. Pasulsimpluinseamnadistantad
econtactcusolulsivarful picioruluideimpulsie;elserealizeazaintimpulsprijinului
pasului simplu depinde de lungimea membrelor inferioare si de actiunea deimpulsie
e0,63mlabarbatside0,50mlafemeie.Saobservatcapasii


178

aceluiasiindividnusuntegaliintreei;deregula,pasulestemailungcandmembrulinferi
in. In toate tempourile de mers, cei doi pasi simplu ai unui pas dublu au, a
ale; pasul mai lung corespunde membrului inferior cu musculatura mai dezvoltata.A
reom,simaialeslasportivi,fortamuscularaestemaidezvoltatala unuldinmembreleinf
eutati,lungimeapasuluisifrecventamersuluiscad. Frecventa sau ritmul mersului rep
rul de pasi facuti intrun minut. Lungimea pasilor este influentata de frecventa.
alia influenteaza frecventa, eafiindacceleratalapersoanelecutaliesubmedie. Vitez
dica spatiul parcurs intrun minut, este egala cu produsul dintre lungimea pasului
i; cu cat creste unul din factori, cu atat creste si viteza, si invers. La
,vitezamersuluiestemaximalaocadentade140 pasisimplipeminut.Astfel,launomcu
mpluvariazaintre 7585cm.Laocadentaeconomica,intre110130pasisimplipeminut,vit
obtine un randament cat mai bun al mersului se recomanda lungimea pasului si nu
entei. Cu cat cadenta creste, viteza de deplasare a corpului scare,intrucatmarire
aceindaunalungiriipasilor. Intimpulmersului,corpulesteusoraplecatinainte;acea
eaza cucataluraestemairapidasiobosealaomuluimaiaccentuata. Unghiul pasului ca
ia de mars si axa piciorului, are o valoare mediede15. Largimea pasului este
alcaiul de linia de mars; la o viteza mijlocie,eaestede56cm. Urmele pe ca
ul mersului nu se afla pe aceeasi linie dreapta,cisuntdepartateinmediecu12cm
tafaptuluica femeiaarebazinulmailarg;deasemenea,varfurilepicioarelorsuntdeparta
et alternativ de evenimente utilizate in mod obisnuit in evaluarea clinica a mesu
entatinFig.91. In cadrul peroadei de sprijin sunt incluse in acest caz urmatoa
ntactulcupiciorul(footstrike),desprindereadegetelorpicioruluiopus(oppositetoeoff)
rteitangentiale(reversalofforeaftshear),contatulcupiciorulopus(opposite foot s
rea piciorului opus si desprinderea degetelor. Momentul de foot strikeestemoment
actulcupiciorul.Acestevenimentseproducela ambele picioare in timpul unui ciclu
mentul desprinderii degetelordepesol,elavindlocdeasemeneabilateralincicluldeme
earestepunctuldintimpulsprijinuluiunipodalincarefortatangentiala,asacumesteea
ele de forta, isi inverseaza sensul dinspre spate spre fata pregatind contactul c
us. Faza de pendulare, asa cum este ea descrisa de Sutherland, nu prezintaevenim
ivededefinit. Oscila iilecorpuluiialecentruluidegreutatenmers Deplasarea
ste rectilinie; datorita conditiilor mecanicesideechilibru,specificemersuluibipe
utatealcorpuluiprezintao seriedeoscilatii.


179

Oscilatiile verticale sunt consecinta faptului ca trunchiul se sprijina cand pe


erior extins si vertical, cand pe ambele membre inferioare orientate oblic. Centru
steridicatlamaximuminmomentulverticaleipicioruluidesprijinsicel maicoboratinsp
cilatiileverticalevariazaintre46cmlaocadentade40 70pasipeminut. Oscilatiil
greutate al corpului sunt determinate de necesitateamentineriiechilibruluiintimplul
luiunilateral,candbazadesustinerea corpului este redusa la dimensiunile plantei
prijin. Verticala centrului de greutate trebuie adusa in interiorulbazei de sustin
e se obtine printro inclinare lateralaabazinuluiinparteapicioruluidesprijin.Bazi
omitentcutrunchiul, care oscileaz astfel, odata cu centrul de greutate, cand spre
spre stanga, pe membrul inferior de sprijin. Inclinarile latarale ale bazinului si
ui dau mersului un aspectusorleganat,careestemaiaccentuatlafemeidincauzabazinu
latarala incepe odata cu terminarea fazei de sprijin bilateral si atinge amplitudi
omentulverticaleipicioruluidesprijin;eacoincidecupozitiacea maiinaltaacentrului
cavitezaorizontalaatrunchiului.Oscilatia lateralaestenulaintimpulsprijinuluibilat
dineamedieaoscilatiilorlateraleeste de2,5cmladreaptasisprestanga. In timpul
e miscari ale trunchiului si membrelor superioare, caresepotevidentiaprinmetodele
icearatatemaisus. Astfel,soldulcorespunzatorpicioruluioscilantesteimpinsinainte,
lui desprijinramaneinapoi;amplitudineaacesteideplasariatingeinmedie9. Oscilat
r se fac in sens invers celor alea bazinului si corespund cu ducerea inainte a
are. Amplitudinea acestor oscuilatii este mai mare la umeridecatlabazinsiatunge
uluibilateral.Oscilatiileumerilorcresc proportional cu viteza progresiei mersului;
re ele scad pana la disparitia aproape completa. Intimpulmersuluiexistasiosci
lecorpului:inprimajumatatea sprijinului acesta se inclina inainte. Aceste oscila
e imperceptabile in timpul mersului si ceva mai accentuate in timpul alergarii, e
e masura ce lungimea pasuluicreste,faraadepasii5incadentaobisnuitaamersului.
nari laterale miscari de translatie in care axa trunchiului ramane paralela
eral la fiecare sprijin unilateral. Oscilatiile laterale ale trunchiului sunt simul
le bazinului si au aceeasi explicatie: necesitatea aducerii verticalei centrului d
in interiorul bazei de sustinere, pentru mentinerea echilibruluicorpului. Oscilati
nului in timpul mersului descriu o traiectorie helicoidala; ele pot fi evidentiar
oriadescrisadepubis(Fig.91). Miscarilemembrelorsuperioaresuntsincronesiopuse
ferior deaceeasiparte;astfel,candpiciorulstangoscileazainainte,bratulstangoscile
u rolul de a correcta in parte deplasarea centrului general de greutate datorita
ectuate de membrele superioare si torsiunii trunchiului. Aceste miscari efectuatede
uperioareauoamplitudinemica,insadacasuntsuprimate,mersul este jenat. Astfel, mer
egate la spate, mersul celor recent amputati, al bolnavilorcuparaliziisauatrofii
sladeltoid,areunaspectcaracteristic.


180

Fig.91 Cele prezentate mai sus prezinta sintetic toate perioadele si eveniment
aresuntinmodobisnuitutilizateindesriereaatitamersuluinormalcitsiacelui patolo
erioarecumdiferitesuntingeneraljustificateprinsemnificatia lorpentruosituatiepar
8.10.VARIABILEKINEMATICE

In compararea mersului normal cu cel patologic sunt utilizate o serie de variabil


recumviteza,lungimeapasuluidublu(stridelengh),lungimeaunuipassimplu (step lengh)
finitiile utilizate pentru acesti parametrii apar a fi acceptate in modunanimdes
eritelorprofesiiceaucaobiectdestudiumersul. Vitezaestedefinitacafiinddistanta
ntrosecunda. Lungimeapasuluisimplu(steplength)esteconsideratacafiinddistantaacop
unctdepepiciordinmomentulcontactuluiinitialpinalacontactulinitialipsilateral. L
u(stridelength)continedoipasisimplii,eaputindfidefinita ca fiind distanta masur
e pe picior pina la acelasi punct de pe celalalt picior. Cadentaestenumarulde
meniulprotezariisiortezarii,aflatinplinaevolutie,atitdinpunctdevedereal materia
ialproiectariidedispozitivedinceincemaiperformante,aaprut necesitateaevaluarii
icadispozitivelorutilizate.Pentruevaluarea cantitativa, precisa, a actiunilor inter
estor dispozitive se realizeaza masuratori ale momentelor,puteriisienergiei. Moment
canic al unei fortei este definit ca fiind rezultatul net al tuturor fortelor mu
entare si functionale ce actioneaza in sensul modificarii miscarii unghiulare a co
timpul evaluarii mersului normal, unghiurile asumate de catre articulatii nu ating
treme,ceea ceminimizeaza fortele de frecare. Astfel,marimea netapoatefiinterpreta
scularaceactioneazaasupracorpului.Existatotusi o mare discrepanta intre modul in
a, privind momentele, este utilizata de specialistiidinprotezaresiortezaresiceid
canicii.


181

Fig.92
rdegleznasiposteriordegenunchisisold.Pebazadefinitieidemaisus, specialistiidi
tezarii,arconsideracalanivelulglezneiseproduce un moment de dorsiflexie, unul d
hi si unul de extensie la sold (Fig. 92). Aceasta conventie in definirea momentu
radictie cu definitia momentului biomecaniccarereflectaactivitateanetamuscularacea
mentdetimp. Din punct de vedere biomecanic, cind vectorul forta trece anterior d
eriordegenunchisisold,elfaciliteazadorsiflexiagleznei,flexiagenunchiuluisiextensi
copulpreveniriiaparitieiunuiexcesinmiscarileoricareiadintrearticulatii,cind vector
ece posterior de genunchi, determinind flexia acestuia, cvadricepsii sau extensorii
iuluiincepsaseactiveze,creindunmomentdeextensielagenunchi(Fig. 93). In conseci
cta activitatea musculara care are loc intrun anumit momentdetimp. Conventia pri
nu este singura care conduce la confuzii intre specialisti. Un alt subiect de
ivita momentelor il constituie modul lor de calculare.Multicercetatori,inclusivdin
tezariisiortezarii,calculeazamomentul ca produs intre forta si distanta perpendicu
ortul fortei. Acest mod de calcul conduce la obtinerea unor valori extrem de mar
in evaluarea activitatii musculare.Momentulnetpoateficalculatmultmaiprecisprinut
eidinamice inverse pentru un model cu segmente articulate, descrise de Bresler &F
semeneadeWinter.Wellsaprezentatcomparativvalorileobtinutepentrumomenteprin celed
elulglezneivalorileaufostaproapesimilare,indiferentdemetoda utilizata,intimpcel
dusuluidintrefortasidistantaadatvalorimai maridecitceaadinamiciiinverse.


182

Metoda dinamicii inverse, aplicata in calculul momentelor, permite stabilirea unor


reciseintreactivitateamusculara,energiesimomente.Inscopuldeterminariigrupei muscul
nte, dintro anumita faza a mersului, este necesara intelegerea conventiilor biomec
izate in determinarea momentelor, aceasta fiind impusa de contradictiaceapareinra
iautilizatadespecialistiidindomeniulprotezariisi ortezarii(Fig.94).

Fig.94 Fig. 94 prezinta conventia standard privind momentul unei forte. Momentel
tiorar,calculatelacapeteleproximalealefiecaruisegment,suntconsideratepozitive, in
ntele avind sensul in sensul acelor de ceas sunt considerate negative. In conseci
tensieagenunchiuluivafipozitiv,intimpcemomentedeflexie plantaraaglezneisaude
tive.Determinareaacestuimoment de forta la nivelul fiecarei articulatii furnizeaza
tor al efectului net al tuturor fortelor interne, fiind incluse aici muschii, lig
recarea. Spre deosebire de momenteledelagenunchisisold,momentelelagleznaprezinta
stantede laindividlaindivid.Variatiileceaparlanivelulgenunchiuluisisolduluipot
tereanumaruluidesegmentearticulatefatadepunctuldeaplicatiealfortei.Pemasura ce
scsiposibilitatiledeajustarepecareindividullepoateadopta,atit lasoldcitsilag
cariledeflexiesauextensie. Utilitateacalculariimomentelorpoatefievidentiataprinob
teriigradate amomentuluiflexorplantarpetoataduratafazeidesprijin,ceeaceindicar
flexorilor plantari in timpul mersului. Pentru specialistul din domeniul protezarii
ucru iar permite sa determine daca dispozitivul de protezare simuleaza activitat
igastrocnemiusprinmomentelepecarecomponenteleprotezei(coapsa,gambasi picior)lede
l,princalculareamomentelorinjurulfiecareiarticulatiisepoate evidentia daca protez
imuleaza sau nu activitatea musculara pe care o inlocuieste. Un alt parametru bio
l si pentru specialistii din domeniul protezarii si ortezarii, il constituie puter
atorii de proteze de membru inferior sustin, in ultimelelorcercetari,casistemele
bsigenereazaenergie.Wintersustine in cercetarile sale ca singura modalitate de
pelor musculare care absorb


183

energie si a celor ce genereaza energie este cea a analizei mecanice a puterilor


eriisefaceprinmultiplicareamomentuluicuvitezaunghiulara,deci: Pj = M j j
ruputereindicaocontractieconcentrica,intimpceovaloare negativaindicaocontractie
erearezultataestenegativa,muschiiabsorb energieiarcindestepozitivamuschiigenereaz
ru specialistul din protezare acest parametru biomecanic va permite stabilirea disp
lui care furnizeaza o combinatie optima in ceea ce priveste inmagazinarea si elib
ie.Determinareaputeriiunuidispozitivdeprotezareesteutilasiinaceea capermitestab
rectitudineinfunctionareasa. Concepteleutilizateindomeniulbiomecaniciisepotconsti
umentede lucrudeosebitdeutilepentrudomeniulprotezariisiortezarii,specialistiidin
tind realiza cu ajutorul acestora evaluarea functionarii si comportarii corecte a
velor proiectate astfel incit acestea sa corespunda cu necesitatile individuale ale
le utilizeaza. Comunicarea rezultatelor obtinute impune, insa, o buna intelegere a
elorprivindterminologiautilizata,atitindomeniulbiomecaniciicitsicelalprotezarii
NEMATICA Kinematica este stiinta miscarii. Pentru locomotia umana ea reprezinta s
itiei, unghiurilor, vitezelor si acceleratiilor segmentelor corporale si a articulat
in timpuldeplasarii. PARAMETRIIKINEMATICI Segmentelecorporalesuntconsiderateafi
eceseutilizeazainscopul descrierii miscarii corpului. Ele includ piciorul, gamba,
isul, toracele, mina, antebratul,bratulsicapul. Articulatiile dintre segmente inglu
( articulatiile talocrurala si subtalara), genunchiul,soldul,incheieturamiinii,cotu
. Pozitia reprezinta localizarea in spatiu a unui sement sau a unei articulatii,
metrii. Un parametru corelat cu pozitia este deplasarea care se refera la pozitia
originea miscarii. In spatiul bidimensional, pozitia se exprima in coordonatecartez
)Fig.95,96,97.Inmodsimilar,pentruspatiultridimensionalse vorutilizatreicoordo


184
Fig.95

Fig.96

Unghiul articulatiei, numit si unghi intersegmental, este unghiul dintre doua seg
cente,masuratdeopartesaualtaaarticulatiei.Elseexprima,inmodobisnuitingrade s
in notatii clinice. Fiind o valoare ce depinde de pozitia relativa a segmentelor
nschimbareaorientariiinspatiuacorpului.

Fig.97 Unghiul unu


e o valoareabsolutaceeaceinseamnacasemodificacuorientareacorpului. Viteza repre
timp a spatiului si poate fi liniara sau unghiulara dupa cumvariatiaspatiuluiest
iesauovariatieinunghi.Semasoarainm/ssau ingrade(radiani)/s. s v= (m/s)
unchiulsedeplaseazapeorizontaladinpozitiax1=1.5minx2=1.6min 1 timpul t = s vit
v= = 5m / s 1 / 50 Acceleratia reprezinta variatia in timp a vitezei putind fi
niara sau unghiularadupacumvariatiaseproduceinvitezaliniarasauunghiulara.Semaso
d/s2, respectiv radiani/s2. Maaurarea ei poate fi facuta direct cu ajutorul accele
r. v (m/s2)sau = (grad/s2,radian/s2)


185

UTILIZAREAMASURATORILORKINEMATICE Masuratorile kinematice sunt limitate in privinta


matiilor asupra cauzelor miscarii. Pentru a determina cauzele este necesar studiul
l miscarii. Parametrii kinematicinefirnizeazatotusiodescriereamiscarii,deosebitde
eaanumitor scopuri. KINEMATICALOCOMOTIEI Oobservatieimportantapecarekinematicao
ndlocomotiaestecea in privinta cantitatii de miscare pe verticala si in lateral
recum mersul si alergarea, corpul tinde sa se miste orizontal pe sol, orice alta
cial cea pe verticalaimpiedicindatingereaacestuiobiectiv,fiindconsumatoaredeenergi

HeelstrikeMidstanceToeo
loc de locomotie. Motivul consta in faptulcainfazeledecontactcucalciul(heels
uluipicioruluide pesol(toeoff),celedouapicioareformeazalaturileunuitriunghiint
jlociu,piciorulpecaresefacesprijinulestevertical(Fig.98). Efectul imediat este
ioare a corpului, numita in mod obisnuit HAT(headarmstrunk),lacontactulcucalci
iinddenumitafazade sprijindublu,eacorespunzindmomentuluiincareambelepicioarevin
ridicarealuiintimpulfazeidesprijinmijlociu(midstance)Fig.99.


186

HeelstrikeMidstancetoeoff Fig.99 In acest m


ederea ridicarii pe verticala a centrului de greutate este necesar un consumdeen
atinapoiinfazadecoborire,ladesprindereapiciorului de sol (toeoff). Aceasta misc
a centrului de greutate este prin urmare ineficienta, aparatul locomotor utiliznd
tode de reducere a amplitudinii acesteimiscari(Fig.99). DETERMINAN IIMERSULUI
oi mondial a condus a creasterea numarului persoanelor cu amputatii. In SUA, in
us eforturi considerabile in directia realizarii de dispozitive de protezare, in s
roteze de membru inferior, in vederea reintregarii sociale a acestor persoane cu
omotor. Proiectele de cercetare din aceasta directieauinclussistudiiaprofundatepr
rmalsipatologic.Omarepartedin cunostiintele actuale privind mecanismele biomecanic
e de organismul uman in timpulmersuluisialergariisuntdateazadinaceaperioada. In
consumui de energie din timpul miscarilor susjos si laterale, corpuluman utilizeaz
mecanisme de baza. Datorita importantei lor deosebite pentrubiomecanicamersuluiele
itedeterminan iimersului. Acestemecanismeaudouascopuridebaza: reducereainalt
eutateintimpulfazeidesprijin mijlociu cresterea inaltimii minime a centrului d
le de contact cu calciiul(heelstrike)sidedesprindereavirfuluipicioruluidepesol
vian(Fig.100) Pelvisul se roteste anterior la contactul calciiulului cu solul s
prinderea virfului piciorului de pe sol , asigurind astfel cresterea lungimii efec
ruluiinferiorinacestefazealemersului:


187

Fig.100 b. Inclinareapelvisului(Fig.101) Pelvisulseinclinainspreinjos(oblic)sp


ectivaapicioruluiin momentulcontactuluicucalciiul(HC)sialdesprinderiidepesolal
(TOF).

Fig.101 c. Flexiagenunchiuluiinfazadepasire(Fig.102) In timpul fazei de pa


ie a genunchiului prin care centrul de greutateestecoborit:


188

Fig.102 d. Mecanismelederotireagleznei(Fig.102) Infazeledecontactalecalci


rfuluipicioruluidesol glenaestedorsiflexatasirespectivplantarflexat. e. Rotatiat
egmentelorpiciorului(Fig.103104) Membrulinferiorestelungitprinrotatieexternasi
einterna.
Fig.103
Fig.104


189

Inpicioracesterotatiisuntfacilitatedeefectuldeconvertordemoment(Fig.10
tactul cu calciiul este convertita in rotatie tibiala interna (si in consecintafe
atiaexternaafemuruluiladesprindereavirtfuluipicioruluidesol esteconvertitainsupi
ipiciorului.Acetseactiunisuntoconsecintaaaxelor delanivelularticulatiilortalocr
la(subtalara). Fig.105
KINEMATICAFAZEIDEPENDULARE

Un factor important pentru mers este capacitatea de scurtare a piciorului ce pe


ior propulsarii sale inspre in fata. Principala cale de realizare acestei scurtari
nflexiagenunchiului.Marimeaflexieigenunchiuluidinfazadebalans este proportionala
asului dublu si deci cu viteza de mers( Kirtley si colaboratorii,1985). Multe pa
sului (hemiplegia, displegia, osteortrita genunchiului), micsoreazaflexiagenunchiului,
terminindutilizareaunormecanismecompensatoriicade exempluhiphiking,inclinarealater
ductia. 1. UNGHIURILEARTICULATIILORINPLANSAGITAL Actiuniile articulatiilor genu
i gleznei pot fi considerate, de fapt drept actiuni de compensare pentru miscaril
ensie ale soldului. In flexia extrema a soldului ( la contactul cu calciiul si
e sol a piciorului) genunchiul este in


190

extensie, in timp ce in faza de pasire, flexia genunchiului si dorsiflexia glez


ucereainaltimiiefectiveacorpului. 2. ALTEMASURATORIKINEMATICEUTILE Altemasurato
tilesuntcelecesereferalarisculdecadere.Ingeneral, existadouatipuridecadere:p
tclearancescazutintimpulfazei mijlocii de pasire, tipic in jur de 1.5cm; cea d
de o viteza mare de inaintare la contactul cu calciiul. Mai mult, este posibil
ular sa fie dezorientat de valorile mari ale acceleratiilor membrului in cazul in
nu sunt atenuate de maduva (cum se intimpla in mod obisnuit). Deci, raportul din
ile inaintealecapuluisisolduluiesteutilizatcatraductordeeficientaalacestuimecan
aduvei(Fig.106).

Fig.106 Conceptelefundamentalealemodelrii n cadrul teoriei generale a mod


de sistem, modelarea propriuzis constituind ansamblul activitilor prin care, pentru
t scop determinat,unsistemsursestenlocuitdeunsistemmodelechivalentdinanumite
rsputndfirealsauvirtual. Prin sistem se n elege o mul ime ordonat i struc
nibinedeterminate.Sistemulestedelimitatdemediuprinentitateafrontier, caracterizat
ntrare/ieire,concretizarea acestora efectunduse cu ajutorul unorparametri. Modelu
em abstract sau material cu ajutorul cruia poate fi studiat indirect un alt sis
mplex (sistemul surs), cu care modelul prezint o analogie. Tehnicidedescriere
ce


191

Funci edestructurilededateideinforma iiledemodelstocate,sistemele3Dsunt cla


me); orientatepesuprafe e(surfacemodel); orientatepevolume(solidmodel). D
(orientate pe volume) nmagazineaz cea mai complet descriere geometric. Cu toate
oarele de solide sunt nc destul de complicatdeutilizatisuntlimitateattnco
elelesolidepotfiob inuteprinurmtoareletehnici: Modelareaprinfrontiere(Brep).Mo
numerareafe elorce separ obiectele, obiecte definite prin coaja lor, se numesc
e Brep (Boundary representation). Modelul memoreaz i pozi ia interiorului obiec
ca este avantajoas pentru vizualizri, dar nu este bine adaptat pentru unele op
alcululcentruluidegreutatesaualmomentelordeiner ie. Modelarea prin geometria co
lor (CSG). Motiva ia acestei tehnici de modelare este realizarea unui mod intera
e a solidelor. Modelele complexesepotcreagrupndcomponentemaisimple,denumitesub
. Astfelprimitivesunt,deexemplu:cuburi,conuri,cilindri,sfere. Modelarea prin en
e) spa ial. Tehnica de modelare prin divizare spa ial este o metod care ia n
re l ocup un obiect, divizndul n elemente atomice (unitare) volumice, ase
crise prin mul imea de pixeli constituen i (bitmapped). Elementul volumic unitar e
xelestedenumitvoxel(volumeelement). Modelareaprinbaleiere.Tehnicademodelareprin
autil,n primul rnd, pentru obiecte 2dimensionale: solide cu grosime constant
lidele din prima clas rezult prin baleiere rectilinie (tip extrudare), iar cele
aleierecircular(corpuriderevolu ie). Modelarea analitica (ASM). Tehnica ASM este
lrilor izoparametrice tridimensionale din analiza cu elemente finite (FEA). Ea e
scrieriimodelelorcuformecomplexeicalculelorpropriet ilorvolumetrice. Modelarea
mitivelor. Metoda prin instan ierea primitivelor se bazeaz pe reprezentarea param
elor singulare. Un obiect va fi descris de modelul generator al ntregii clase (
ile parametrilor ce definesc obiectul particular(instan a).
8.11.CONCLUZII

Din punct de vedere al studiului micrii umane, biomecanica poate fi definit ca


temuluimusculoscheletal. In analiza performantelor oricarei abilitati de miscare se
dere si rolul sistemuluinervoscentral,variabilaanalizatacuprecaderefiindsemnalule
atde muschi (EMG) precum si relatia sa cu mecanica musculara.Variabilele care sun
n


192

descrierea si analiza oricarei miscari evidentiaza urmatoarele domenii de studiu in


nica: KINEMATICAstudiazamiscareaindependentdefortelecareaucauzatacea miscare.
ilelor kinematice sunt incluse deplasarile liniare si unghiulare, vitezeleliniaresi
re,acceleratiileliniaresiunghiulare.Informatiileprivinddeplasarea sunt preluate de
reper anatomic: centrele de greutate ale segmentelor corporale, centrele de rotatie
culatiilor, extremitatile segmentelor membrului analizat sau proeminenteanatomice. S
uldereferintaspatialincaresestudiazamiscareapoatefirelativsauabsolut. Un siste
oate coordonatele sa fie raportate relativ la un sistem de coordonateanatomicecar
egmentlasegment.Unsistemabsolutestecel incarecoordonatelesuntraportatelaunsist
xtern. KINETICA studiaza miscarea functie de fortele interne si externe, care
vamiscare. Fortele interne provin din activitatea muschilor, ligamenteleor sau din
e existentelanivelulmuschilorsiarticulatiilor. Fortele externe provin din actiunea
u din alte sarcini externe generate de surseactive(forteexercitatedeunatacant,d
asive(vint,apa,etc.) Analizele kinetice sunt extrem de variate ele incuzind de
ariabile precum: momentelefortelorcetraverseazaoarticulatie; putereamecanicagen
bitadeacestimuschi; variatiileenergeticiicorporalecerezultadinacestefluxuridep
anta analizelor kinetice este deosebita pentru ca ele ofera posibilitatea derminari
rmiscarilorcesestudiazaprecumsiooarecareintelegereamecanismelor implicate si a
scare si de comensare ale sistemului neural. Dezvoltarea in continuareabiomecanici
inatadeanalizelekineticeceseefectueaza,informatia astfelobtinutapermitindefectuare
iinterpretarifoarteprecise. ANTROPOMETRIA studiaza dimensiunile si caracteristic
ui si segmentelorcorporaleumane. Dezvoltareamodelelorbiomecaniceesteconditionatade
nordateprecum : masele segmentelor, localizarea centrelor de masa, lungimile segme
ntrelke de rotatie ale articulatiilor, unghiul de actiune a muschilor, masa si se
sversala a muschilor,momentedeinertie,etc. Calitatea rezultatelor obtinute pe baza
biomecanic este strict conditionatadepreciziadatelorantropometriceutilizate. BIOME
SCHILORSIARTICULATIILORseconstituiedreptuncorp decunostiintedistinctinraportcu
or. Studiiledinacestdomeniupermiteobtinereaunorinformatiipretioase,deosebitde imp
irela: caracteristicilepasivealemuschilor(masa,elasticitate,viscozitate); cara
ticulatiilor; avantajelemuschilorbiarticulari; diferenteleinactivitateamusculara
ngiriisiscurtarii; influentarecrutariineuraleasupratensiuniimusculare; calculul
tatiealearticulatiilor,etc.


193

Evaluareafinalaamultormiscarinupoateignorainfluentacaracteristiciloractivesi pasi
lor si nici nu poate ignora rolul pasiv al suprafetelor articulare in stabilizare
lorsilimitareagamelordemiscare. ELECTROMIOGRAFIA ofera informatii cu privire
ent intre controlulneuralsimecanicamusculara. Semnalulelectromiograficestesemnalul
trare,insistemulmuscular.El permite determinarea muchiului sau muschilor ce sunt
i de generarea unui anumit moment muscular indicind de asemenea si prezenta sau
tati antagoniste. Prin EMG se poate evidentia modul de recrutare a diferitelor ti
muscularesisepermiteanalizastarilordeobosealalanivelmuscular.Informatiileobtinute
atia existenta intre semnalul EMG si tensiunea musculara generata, au permis dezvo
odelebiomecanicealemuschilor. SINTEZA MISCARII UMANE reprezinta reversul soluti
studiu utilizatainmajoritateastudiilordebiomecanica. Ea impune existenta unui mod
c similar celui utilizat in analiza inversa, careservestedeaceastadatalaestimare
ilordemiscareinconditiileimpunerii anumitor valori pentru variabilele interne sau
rectitudinea modelului utilizat influenteazadirectrezultatelesintezeicarepoatefiuti
eexemplupentruevaluarea unor tehnici chirurgicale, evitinduse astfel efectele nepl
plicarii unor solutii chirurgicaleneadecvate.Dezvoltareademodelebiomecanicevalidees
ta,inprezent, deimposibilitateacuprinderiipemodeleastructuriisifunctionalitatiic
lui locomotor uman.


194

Cap9 TEHNICIDEMODELAREBIOMECANICAASISTATADECALCULATOR

Una dintre principalele probleme legate de proiectarea obiectelor este proiectarea


estora.ncazulunorformesimple,estesuficientutilizareaunorentit ianalitice cums
pt,cercuri,arcedecerc,coniceetc.Pentruformemai complexe,acesttipdereprezentare
cemodificareaobiectului, deexempluprinrotire,scalaresaudeformare,esteaproapeimpo
.Dinacest motiv,estemultmaiavantajosssefixezenitepunctedereferin isseg
ma obiectului. Astfel de entit i sintetice sunt curbele parametricedetipBezieri
rb parametric e definit printro mul ime discret de puncte cunoscute ca puncte
zsaufunc iidecombinare Func iiledebazfolositepentruatrasaiaranjapuncteled
tedeoricemul imeformatdintrunnumroarecaredefunc iide baz cu propriet i dif
at pentru a controla forma unei curbeprintrointerfa interactiv.Dintreacesteac
ccesatt datoritsimplit iilorctidincauzcobiectelepotficuuurin reprezent
uanumitedezavantajecarepotfinlturatefolosindcurbeleBspline [4],[5],[7]. n gr
e tendin a de a folosi curbele cubice. Aceasta se datoreaz faptului c ele prez
itate a formei pentru cele mai multe aplica ii,darifaptuluicocurbdeordinma
t, dealtfel,adevratecurbespa iale,spredeosebiredeceleptraticecaresuntcon inute
zentareaparametricacurbelortridimensionale Orice curb n spa iu poate fi descr
n parametru u, curba cubic fiinddatde:

unde: FormulareaBzierauneicurbecubiceimplicspecificareauneimul imidepuncte


ut polinomul cubic. Aceast form rezult pornind de la anumitefunc iidebazsaud
re, presupune rescrierea ecua iilor (2.2) ca o singur ecua ievectorial:


195

(2.3) sau

Dou neajunsuri majore ale curbelor Bzier (efectul global al modificrii pozi ie
ol i rela ia dintre gradul curbei i numrul de puncte de control) pot fi nl
ne[8],[9],[10],[12],[13],[14]. O curb Bspline este polinomial pe buc i,
entedecurb.PotexistacurbeBsplinedeoricegradformatedinsegmentedefinitepe anum
terval la altul schimbnduse coeficien ii. Pentru un singur segment se poate co
line cu cea Bzier folosind aceeai nota ie matriceal:

undeQi(u)estesegmentulialcurbei,iarPiesteomatricececon ineunsetdepatru p
ol.Acelailucrusepoatescrieisubforma: unde i este numrul segmentului, iar
ontrol local. Valoarealuiuntrunsegmentdecurbeste .Elesteunparametrulocalce
line. Astfel,folosindaceastnota ie,seobservcocurbBsplineesteformatdintr
nional cu Q3, Q4, , Qm , definite prin m+1 punctedecontrol .Fiecaresegment
ctedecontrolifiecarepunctdecontrolinfluen eazpatruinumaipatrusegmentede cur
ontrolului local al curbelor Bspline, constituind i principalulavantajasupracurbel
a 107 sunt reprezentate componentele sistemului osteoarticular ale membruluisuperio
utorulcurbelorspline,utilizndprogramulAutocad[1].


196

Figura107.Reprezentareacuajutorulcurbelorsplineaoaselormembruluisuperioruman
iectareaasistatpecalculator,sepotob inedouclasede suprafe e:planeipetice. S
tri, permit realizarea de modele robuste rezonabil de complexe. Modelele fa etate
goane plane pentru a reprezenta inclusivsuprafe ecurbeprindiscretizarecuungradde
.Prinprocesul deteselareserealizeazgenerareainforma iilorpentruinteriorulunuipet


197

unorpunctecepotfi,apoi,unitepentruarezultaunmodelwireframe,saugrupatepentrua
iceitriunghiularepentruopreciziesuficientdebun. Peticele (patches) realizeaz o
ic a unor suprafe e strmbe. Peticele pot fi definite implicit, prin func ii de
arametric. ReprezentareaparametricestemaiutilnCAD.Fiecarecoordonatestetratat
gulculimitenormalizate:s,t[0,1]. 5.Problemelemodelriinbiomecanic Scopul bi
del matematic care s descrie cantitativ micriletuturorpr iloresen ialealecorpu
efor elorexterioare. Pentru corpurile tratate ca solide, biomecanica analizeaz mer
orpului n timpulaplicriiunorconstrngerispecificesportuluideperforman ,articula
a nivelul organelor interne. Se studiaz de asemenea, distribu ia for elor i defo
icitristaticesaudinamice. Utilizarea tehnicii modelrii ca metod de cercetare
smului umanadatrezultate.Sepoatespunecprogresenotabilenmedicinnusauob inut
itcauntotindivizibilcicaosuprapuneredemai multe sisteme, aparate, func ii etc.
tate fizic i func ional, fiind interconectatecomplex,duplegibinedeterminate.na
atul locomotor n ansamblu, sistemul osteoarticular, sistemul muscular, sistemul ne
atul digestiv, aparatul circulator etc. La rndul sau, fiecare sistem poate fi pr
edereanatomicsaufiziologic,ncondi iinormalesaupatologice.Defapt,fiecare sistem,
delmaimultsaumaipu incompletalrealit ii. Cercetarea sistemului osteoarticular
spect mecanic se poate face cu succes utiliznd metodele inginereti clasice i m
erimentale. Astfel, sistemul osteoarticular poate fi privit ca fiind o structur
il, avnd o complexitate apreciabil n ceea ce privete geometria, propriet ile
aborriiunuimodeleficient,noriceproblemdebiomecanictrebuie capebazaanalizeid
ulcareintereseazprecumin func iedescopulurmrit,ssefacosintezamodelului
inematicsaudinamic,adicdacintereseazsolicitrile, eforturile, tensiunile, deforma
sub diverse sarcini statice sau dinamice, sau legiledemicarealediverselorcompone
i; geometriamodeluluipoatefiplansauspa ial;modelulpoatefirealizatlascar
dicuneledetaliisaudimensiunipotfiexecutatela altscardectrestulmodelului;
ulpoatefinatural,cazncareseutilizeazun preparatanatomic,poatefiomasplastic
cestora; legturilelacareestesupusincrcareamodeluluitrebuierealizatencond
ua iastudiat. Deimodelareanbiomecanicasistemuluiosteoarticularsesupuneacelora
are se utilizeaz n inginerie, totui trebuie avut n vedere c exist i unele
itile acestei metode de cercetare. Astfel, n biomecanic, rareori i numai ntro
zultatele ob inute prin studiul unui model cu cele ob inute pe sistemul original,
smul uman. O suplinire a acestui inconvenient se poate face prin efectuarea de s
ive, pe diverse variante de modelare a fenomenului real. Dei fiecare model este


198

simplificarea fenomenului original, diverse variante sunt comparabile ntre ele i


rminacarevariantmodeleazmaibineproblemainvestigat. Un model trebuie astfel pr
oat determina n anumite limite de precizie, comportarea sistemului original prin
fectuate pe model. Legturadintrecomportareamodeluluiiceaaprototipuluinuestenea
alculeledetreceredelamodellaprototipi inverstrebuiesfiemaisimple dectcele
mei.


199

BIBLIOGRAFIE
3. [andersen:1998]N.H.Andersen,J.Soberg,H.Johannsen,O.Sneppen.Frozen 4. shoulder:
yandmanipulationundergeneralanesthesiaandearlypassive motion.J.ShoulderElbowSurg
[binder:19841]A.I.Binder,D.J.Bulgen,B.L.Hazleman,S.Roberts.Frozenshoulder: a
dy.Ann.Rheum.Dis.,43,361364,1984. 6. [binder:19842]A.I.Binder,D.Y.Bulgen,B.L
oulder: an arthrographic and radionuclear scan assessment. Ann. Rheum. Dis., 43,365
. 7. [binder:1986]A.I.Binder,B.L.Hazleman.Acontrolledstudyoforalprednisolonein
tishJ.Rheumatology,25,288292,1986 8. [boone:1979]D.C.Boone,S.Azen.Normalrangeo
bjects. J.BoneJointSurg.,61A,756759,1979. 9. [bridgman:1972] J. F. Bridgman. Pe
shoulder and diabetes mellitus. Ann.Rheum.Dis.,31,6971,1972. 10. [bulgen:1984] D.
I. Binder, B. Hazlman. Frozen shoulder: prospective clinicalstudywithanevaluation
entregimens.Ann.Rheum.Dis.,43, 353360,1984. 11. [bunker:19951] T. D. Bunker, P.
athology of frozen shoulder. J. BoneJointSurg.,77B,677683,1995. 12. [bunker:1998
. T. Schranz. Clinical challenges in orthopaedics: The shouder.Oxford1998 13. [cla
. M. Clark, T. D. Harryman. Tendons, ligaments, and capsule of the rotatorcuff,
icanatomy.J.BoneJointSurg.,74A,713725,1992. 14. [codman:1934] E. A. Codman. Te
t rotators. Ruptures of the SupraspinatusTendonandOtherLesionsinorabouttheSubac
as ToddandCo.,1934. 15. [constant:1985]C.R.Constant,A.Murley.Aclinicalmethodof
nt oftheshoulder.Clin.Orthop.Rel.Res.,214,160164,1987. 16. [coventry:1953] M. B
oblem of the painful shoulder. JAMA, 151, 177185,1953. 17. [dacre:1989]J.E.Dacre
t.Injectionsandphysiotherapyforthe painfulstiffshoulder.Ann.Rheum.Dis.,48,32232
ay:1872] E. S. Duplay. De la periarthrite scapulohumrale et des radeurs de l p
ce.Arch.Gen.Med.,20,513542,1872. 19. [fareed:1989] D. O. Fareed, W. R. Gallivan
nt of frozen shoulder syndrome.Clin.Orthop.Rel.Res.,242,177183,1989. 20. [flemin
ing, S. Dodman. Personality in frozen shoulder. Ann. Rheum. Dis.,35,456457,1976.
65]J.C.B.Grant.Methodofanatomy.7thedition,theWiliams&Wilkins Co.,Baltimore,1
G. Grey. The natural history of "idiopathic" frozen shoulder. J. Bone JointSurg.,
[griggs:2000] S. M. Griggs, A. Ahn, A. Green. Idiopathic adhesive capsulitis. J.
g.,82A,13981407,2000.


200

24. [grubbs:1993]N.Grubbs.Frozenshouldersyndrom:areviewofliterature.JOSPT,18 3,4


[hamer:1976] J. Hamer, J. A. Kirk. Physiotherapy and the frozen shoulder: a compa
of ice and ultrasonic therapy. New Zealand Medical Journal, 24, 191192,1976. 26
2]D.T.Harryman,J.A.Sidles,S.Harris,F.A.Matsen.Theroleofthe rotatorintervalc
ilityoftheshoulder.J.BoneJoint Surg.,74A,5366,1992. 27. [harryman:1999] D. T.H
tiff shoulder. Management of the stiff shoulder.Symposium,Houston,434437,1999. 28
sso:1993] I. HerreraLasso, L. Mobarak, L. FernandezDominguez, M. H. Cardiel, D.
. Comparative effeciveness of packages of treatment including ultrasound or transcu
electrical nerve stimulation in painful shouldersyndrome.Physiotherapy,79,251253,1
hill:1988] J. J. Hill, H. Bogumill. Manipulation in the treatment of frozen shoul
edics,Vol.11/No.9,12551260,1988. 30. [jacobs:1991]L.Jacobs,M.Barton,W.Wallace,
culardistension and steroids in the management of capsulitis of the shoulder. BMJ
, 1991. 31. [kiss: 1999] Iaroslav Kiss. Fiziokinetoterapia i recuperarea medical.
ucureti,1999. 32. [lee:1973] M. Lee, A. M. Haq, V. Wright. Periarthritis of the
rolled trialofphysiotherapy.Physiotherapy,Vol.59/No.10,312315,1973. 33. [lee:197
.Periarthritisoftheshoulder:trialoftreatments 34. investigatedbymultivariateanalys
m.Dis.,33,116119,1974. 35. [lehmann:1974] J. F. Lehmann, C. G. Warren, S. M. S
c heat and cold.ClinicalOrthopaedicsandRelatedResearch,99,207239,1974. 36. [lund
. Lundberg. The frozen shoulder. Acta Orthop. Scand. [Suppl], 119,159,1968. 37.
o,W.C.Jaw,H.CCheng.Frozenshoulder:Correlationbetween the response to physical t
shoulder arthrography. Arch. Phys. Med.Rehabil.,78,857859,1997. 38. [matsen:1994]
, D. T. Harryman, S. B. Lippitt, J. A. Sidles. Practical evaluationandmanagement
nders,1994. 39. [mrza:1998]DoinaMrza.Metodespecialedemasaj.Ed.Plumb,Bacu,1998
61]H.L.McLaughlin.Thefrozenshoulder.Clin.Orthop.,20,126131, 1961. 41. [melzer:
allny, C. J. Wirth, S. Hoffmann. Frozen shouldertreatmentandresults.Arch.Orthop.T
4,8791,1995. 42. [miller:1996] M. Miller,M. A. Wirth, C. A. Rockwood. Thawing t
r: the"patient"patient.Orthopaedics,Vol.19/No.10,849853,1996. 43. [mo et:1997]
nologicpentrustuden iisec iilorde Kinetoterapie.Ed.Deteptarea,Bacu,1997. 44. [mu
u.Algeziologiespecial.EdituraPolirom,Iai,2000. 45. [neer:1992]C.S.Neer,C.Satte
w.Theanatomyandpotential effects of contracture of the coracohumeral ligament. Cl
el.Res., 280, 182185,1992.


201

46. [neviaser:1945]J.S.Neviaser.Adhesivecapsulitisoftheshoulder.J.BoneJointSurg.;
. 47. [neviaser:1962]J.S.Neviaser.Arthrographyoftheshoulderjoint.J.BoneJoint 48.
30,1962. 49. [neviaser:1983]R.J.Neviaser.Painfulconditionsaffectingtheshoulder.Cli
el.Res.,173,6369,1983. 50. [neviaser:1987]J.S.Neviaser.Thefrozenshoulder,diagnos
.Clin. Orthop.Rel.Res.,223,5964,1987. 51. [nica:2004] Adriana Sarah Nica. Recupe
. Universitar Carol Davila, Bucureti,2004 52. [ogilvieharris:1986] D. J. Ogilvie
ley. Arthroscopic surgery of the shoulder.J.BoneJointSurg.,68B,201207,1986. 53
995]D.J.OgilvieHarris,D.J.Biggs,D.P.Fitsialos.Theresistantfrozen shoulder,mani
oscopicrelease.Clin.Orthop.Rel.Res.,319,238 248,1995. 54. [ozaki:1989] J. Ozaki,
. Sakurai. Recalcitrant chronic adhesive capsulitisoftheshoulder.J.BoneJointSurg.
89. 55. [plas:2001]F.Plas,E.Hagron.Kinetoterapieactiv.Exerci iiterapeutice.Ed.Po
[pollock:1994]R.Pollock,X.Duralde,E.Flatow,L.Bigliani.Theuseofarthroscopyin th
antfrozenshoulder.Clin.Orthop.Rel.Res.,304,3036,1994. 57. [popescu:1997] Eugen
rede eanu, Ruxandra Ionescu. Reumatologie.Ed.Na ional,Bucureti,1997 58. [putnam:188
hetreatmentofaformofpainfulperiarthritisofthe 59. shoulder.BostonMed.Surg.J.,1
reeves:1975]B.Reeves.Thenaturalhistoryoffrozenshoulder.Scand.J.Rheum.4, 193196,
983]T.E.Rizk,R.P.Christopher,R.Pinals.Adhesivecapsulitis(frozen 62. shoulder):a
agement.Arch.Phys.Med.Rehabil.,64,2933, 1983. 63. [rizk:1991] T. E. Rizk, R. S.
er. Corticosteroid injections in adhesive capsulitis:Investigationsoftheirvalueand
hys.Med.Rehabil.,72,2022, 1991. 64. [rizk:1994] T. E. Rizk, M. L. Gavant, R. Pi
f adhesive capsulitis with arthrographic capsular distension and rupture. Arch. Phy
ehabil., 75, 803 807,1994. 65. [sandor:2000]R.Sandor,S.Brone.ExercisingtheFrozen
sicianand Sportsmedicine,Vol.28,No.9,3237,2000. 66. [sbenghe:1981] Tudor Sbenghe
icalasechelelorposttraumatice alemembrelor.Ed.Medical,Bucureti,1981. 67. [sbengh
benghe. Kinetologia profilactic, terapeutic i de recuperare.Ed.Medical,Bucureti
he: 1999] Tudor Sbenghe. Bazele teoretice i practice ale kinetoterapiei. Ed. Medi
99. 69. [sbenghe: 2002] Tudor Sbenghe. Kinesiologie. tiin a micrii. Ed. Medical,
[shaffer:1992]B.Shaffer,J.E.Tibone,R.Kerlan.Frozenshoulder.J.BoneJointSurg., 73


202

71. [sharma:1993] R. K. Sharma, R. A. Bajekal, S. Bhan. Frozen shoulder syndrome,


nofhydraulicdistensionandmanipulation.InternationalOrthopaedics,17, 275278,1993.
o: 2003] ElenaLumini a Sidenco. Evaluarea articular i muscular a membrului supe
oterapie i n medicina sportiv. Ed. Funda iei Romniademine,Bucureti,2003.
.Abnormalsynoviuminthefrozenshoulder:a preliminary report with dynamic magnetic
ing. J. Shoulder Elbow Surg.,Vol.6/No.6,534543,1997. 74. [terry:1991] G. C. T
nce. The stabilizing function of passive shoulderrestraints.Am.J.SportsMed.,Vol.
75. [uitvlugt:1993] G. Uitvlugt, D. A. Detrisac, L. Johnson, M. Austin. Arthroscopi
tionsbeforeandaftermanipulationoffrozenshoulder.Arthroscopy,9,181 185,1993. 76.
86]C.T.Wadsworth.Frozenshoulder.PhysicalTherapy,Vol.66/No. 12,18781883,1986.
ley.Arthroscopicappearanceoffrozenshoulder.Arthroscopy, 7,138143,1991. 78. [wright
ght,A.M.Haq.PeriarthritisoftheshoulderI.Ann.Rheum.Dis. 35,213219,1975. 79. [w
.Haq.PeriarthritisoftheshoulderII.Ann.Rheum.Dis. 35,220226,1976.