Sunteți pe pagina 1din 21

 Oraşul Anina este aşezat în munţii împăduriţi cu acelaşi nume , munţii ce

reprezintă extensia sudică a Carpaţilor Occidentali , în Banatul românesc


, având coordonatele 45°2'30" latitudine nordică ţi 21°53'30" longitudine
estică , în judeţul Caraş – Severin .
 Având o suprafaţă de 20,6 km , oraşul Anina este aşezat în sud –
vestul judeţului Caraş – Severin
 La 15 decembrie 1863 este
inaugurată calea ferată Anina –
Oraviţa
 Spital din Anina este cel mai mare din acele vremuri din zona Banatului a
fost dat în folosinţă la 7 septembrie 1913 .
În anul 1870 – s – a construit drumul de legătură Şteirdorf – Anina –
Caraşova
În anul 1922 sa inaugurarea Clubului Minier Anina.
Casa de Cultură Steierdorf
Biserica catolica Şeirdorf.
Biserica catolica Anina
Biserica Ortodoxă Anina
 Lacul buhui
Paralela 45.
 Sala sportului
 Mina Anina puţul I
 Ocolul silvic Anina
Liceu Anina
 Centrul de Afaceri Anina activ din anul 2006.
Evenimentelor din trecutul Aninei
 1792 – primele prospecţiuni după huilă în perimetrul Steierdorf .
 1794 – primele încercări de desulfurare şi cocsificare a huilei de Şteirdorf .
 1803 – la Şteirdorf au fost concesionate particularilor 9 câmpuri miniere .
 1817 – Şteierul a fost eliberat de obligaţii militare de către Împăratul Ftanţ , aflat într – o vizită la Oraviţa cu ocazia inaugurării noului
teatru .
 1819 – Şteierul avea 412 locuitori .
 1834 – la galeria Schwarzhuber izbucneşte un puternic incendiu de mină , care face 6 victime .
 1837 – direcţia căii ferate de nord „ Împăratul Ferdinand ” ( cu sediul la Viena ) a efectuat probe de acţionare a locomotivelor cu huilă
şi cocs . Probele au demonstrat calitatea foarte bună a cărbunelui .
 1845 – particularii exploatau 83 perimetre miniere .
 1846 – exploatările miniere de la Şteirdorf dobândesc administraţie proprie .
 1847 – începe săparea puţului de exploatare Bruner , au fost construite 94 de case .
 1848 – în timpul revoluţiei Şteirdorful a fost parţial prădat , la vremea aceea erau 280 de case şi 1580 locuitori .
 1850 – 1852 – epidemie de holeră .
 1855 – concesionarea minelor din Anina societăţii capitaliste S.T.E.G.
 1860 – începe exploatarea şisturilor bituminoase .
 1861 – se pune în funcţie primul furnal
 - Uzina Siderurgică primind conducere proprie .
 1862 – 7 mai , o explozie de grinzi în mina Bruner face 11 victime .
 1863 – la 15 decembrie este inaugurată calea ferată Oraviţa –Anina
 1865 – se consemnează naşterea oficială a fanfarei
 - erau 712 case şi 4816 locuitori .
 1866 – mina ajunge la 78 m adâncime .
 1868 – puţul Unterisch exploatarea sideritei .
 - este pus în funcţie al 3 lea furnal şi sunt montate 30 de cuptoare de cocs.
 1870 – s – a construit drumul de legătură Şteirdorf – Anina – Caraşova
 - 901 case şi 8345 locuitori.
 1871 – a fost construită biserica evanghelică şi o şcoală pentru 200 de copii .
 1872 – începe construcţia noii biserici romano – catolice Şeirdorf
 - şcolile elementare de 3 clase aveau 6 învăţători , 900 de copii .
 - adâncimea minei 172,5 m .
 1878 – se construieşte în Anina o capelă romano – catolică .
 - adâncimea minei 354 m .
 - 1000 case şi 10000 locuitori .
 1880 – 28 iulie – cel mai mare incendiu din istoria Şeierdorf - ului
 - biserica a scăpat neatinsă .
 1881 – ia fiinţă asociaţia pompierilor voluntari .
 1882 – 13 – 14 februarie greva a minerilor ce solicită măriri salariale .
 1884 – 11 decembrie explozii de gaze ( amestec de gaz metan cu praf de cărbune ) , aduce moartea a 47 mineri .
 1886 – construirea galeriei de aducţiune a apei potabile Buhui .
 1889 – cea mai mare producţie de cărbune din secolul XIX 270.450 to .
 1890 – ia fiinţă fabrica de cherestea din Anina .
 - 1 Mai muncitorii demonstrează pentru ziua de lucru de 8 ore .
 1892 – statul Ungar preia de la S.T.E.G. calea ferată .
 1893 – 17 decembrie este înfiinţată staţiunea climaterică „Sommerfriche” de la Steirdorf , numită şi „ Aurora Banatului ” .
 1894 – 20 octombrie , explozie minieră soldată cu 43 morţi şi 27 răniţi .
 1895 – 1896 – laminorul Uzinelor de Fier Anina arde din temelie .
 1897 – prima centrală electrică cu aburi .
 - în şcoli e introdusă obligativitatea studierii în limba maghiară .
 - 1400 locuitori .
 1902 – şcolile din Anina şi Şteierdorf au fost naţionalizate .
 1903 – greva minerilor durează 9 săptămâni , dar sfârşeşte cu urmări grave pentru muncitori .
 1904 – a fost construit barajul Buhui , luând naştere primul lac artificial din actuala Românie , amplasat pe calcare , la o altitudine de + 640 m
.
 1909 – începe construcţia de noi şcoli la Anina şi Şteierdorf .
 1910 - S.T.E.G. construieşte două din cele mai importante şosele montane :
 - Anina – Hildegard – Sigismund – Buhui – Cârneala – Vila Klaus Văliug – Breazova – Reşiţa .
 - Anina – Şeaua Cuptoare – Cereşnaia – Jervani – Comarnic – Reşiţa .
 - un incendiu mistuie centrala electrică ( 12 mai ) .
 - 13 iunie – cele mai mari inundaţii din istoria localităţii .
 1911 – Arhieducele Salvador hotărăşte introducerea iluminatului public electric.
 1913 – noul spital Anina , cel mai mare din acele vremuri din zona Banatului a fost dat în folosinţă la 7 septembrie .
 1914 – 1918 – primul război mondial se înrolează 400 de bărbaţi din Anina , ce nu se mai întorc .
 1914 – obiectivele S.T.E.G. sunt supuse comandamentului militar care introduce ziua de lucru de 14 ore şi suspendă duminicile libere .
 1915 – 400 de prizonieri ruşi şi 76 italieni au fost cazaţi la lagărul Celnic , fiind repartizaţi să lucreze în mine.
 1918 – explozii de grinzi : 15 morţi , 23 răniţi .
 - este finalizată modernizarea Centralei Electrice Anina .
 - 14 noiembrie , 120 militari sârbi instituie prima dictatură militară din istoria localităţii . În 20 noiembrie prizonierii de război părăsesc
localitatea .
 - 1 decembrie , Banatul este alipit României .
 1919 – 250 militari francezi îi înlocuiesc pe sârbi .
 - 23 august 20 de jandarmi români îi înlocuiesc pe francezi , continuând politica dictaturii militare din zonă .
 1920 – cea mai cumplită catastrofă militară din toată istoria Aninei fiind pe atunci şi cea mai mare din Europa : 217 victimei . Cauza a fost
explozia dinamitei depozitate aici în timpul războiului .
 1921 – la cimitirele Sigismund şi Celnic s – au ridicat monumentele impunătoare la cele două gropi comune ale victimelor catastrofei
miniere din 7 iunie 1920 .
 - 15 iunie ultima zi de lucru la turnătoria Uzinelor de Fier Anina .
 - este construită o fabrică de gheaţă şi o fabrică de oxigen , dependinţe ale Centralei Electrice.
 1922 – inaugurarea Clubului Minier Anina.
 1926 – majestatea sa Regele Ferdinand al României împreună cu Regina Maria au vizitat exploatările miniere Şteirdorf – Anina .
 - în Celnic e construită o şcoală .
 1927 – Uzina Siderurgică e mutată la Reşiţa , în Anina rămânând doar fabrica de şuruburi şi cocseria . ( sfârşitul siderurgiei pentru Anina ) .
 1928 – lămpile miniere de benzină sunt înlocuite cu lămpile electrice .
 - adâncimea minei ( Puţul I ) 724 m .
 1929 – primul număr al ziarului local „ Bergheimat ” .
 - 21 septembrie se pune piatra de temelie a bisericii ortodoxe .
 1934 – cocseria Anina îşi încetează activitatea alta modernă fiind construită la Reşiţa .
 - 2 septembrie – inaugurarea căminului muncitorilor Sigismund .
 1938 – prinţul moştenitor Mihai I a petrecut câteva zile la o vilă la Cereşnaia şi a vizitat exploatările miniere Anina .
 1940 – este amenajat lacul Mărghitaş .
 1944 – P.C.R . dă indicaţii Comitetul Regional Banat să organizeze „ rezistenţa armată ” în Munţii Aninei .
 Leontin Sălăjan fiind desemnat să preia comanda .
 Acţiunea eşuată .
 de frica ruşilor , familiile germane fug în Austria şi Germania . Când intră ruşii în localitate , soţiile minerilor sunt siluite trăind momente de groază .
 26 august , cetăţenii germani au trebuit să predea aparatele de radio , apoi au fost ridicaţi , predaţi lagărului din Celnic , apoi mutaţi în lagărul din
Târgu Jiu .
 26 – 28 august focuri sporadice de arme .
 1945 – 13,14,15 ianuarie sunt ridicaţi germanii din localitate pentru a fi deportaţi în Uniunea Sovietică .
 1948 – U.D.R este naţionalizată şi trecută în proprietatea statului.
 1949 – 1 decemrie numele de Şteierdorf – Anina au fost administrate de societatea „Sovromcărbune” .
 1952 – localitatea dobândeşte statut de oraş sub denumirea de Anina , celelalte colonii alcătuind cartiere ale oraşului .
 1954 – minele trec în proprietatea statului român .
 - se construieşte şcoala nouă (cea de lângă liceu)
 1957 – se construieşte şi intră în funcţiune actuala policlinică .
 1964 – a fost construită o hală nouă la fabrica de cherestea .
 1966 – 14.077 locuitori dintre care 8.511 români , 3.625 germani , 595 maghiari ,130 sârbi , 1.216 late naţionalităţi .
 1967 – 15 octombrie este inaugurată clădirea actualului liceu cu 13 săli de clasă .
 - releu de pe Colonovăţul Mare .
 1973 – 1976 – se desfăşoară programul naţional de studiere a posibilităţilor de valorificare complexă a şisturilor bituminoase .
 1977 – la 15 ianuarie începe construcţia termocentralei pe şisturi bituminoase pe amplasament Miniş Crivina .
 1983 – 3 iunie , preşedintele R.S.R, Nicolae Ceauşescu , vizitează termocentrale şi cariera deşisturi bituminoase Anina .
 1984 – în vară , oraşul e gazda reuniunii miniştrilor şărilor membru C.A.E.R ( la cantonul silvic al lacului Buhui ) .
 1984 – Nicolae Ceauşescu expropriază locuinţele , dependinţele şi pământurile locuitorilor din Jumanca , Ponor , Sommerfrische , Colonia Cehă ,
Colonia Reitz şi o parte din Şteirdorf . Prin semnarea acestui decret începe distrugerea verei localităţii , ducând la demolarea coloniilor Ponor ,
Cehă , Reitz şi Jumanca .
 - 23 octombrie accident colectiv la Puţul I , 45 accidentaţi .
 1988 – la 21 noiembrie , după ce a funcţionat în total doar 8.407 ore în decurs de 4 ani , în urma unei avarii , este oprită termocentrala de la Crivina
şi nu va mai fi repornită niciodată .
 1989 – 23 decembrie , muncitorii din Anina demonstrează împotriva regimului comunist .
 1990 – este oprită investiţia la Termocentrala Anina .
 - minele intră sub tutela Văii Jiului .
 - 13 mai , este reînfiinţat Forumul Democrat German .
 - începe emigrarea masivă a germanilor spre R . F. Germania .
 1992 – 1 – 2 august sunt sărbătoriţi 200 de ani de minerit .
 - 11 . 329 locuitori .
 - 11 decembrie începe activitatea societatea de televiziune prin cablu .
 1995 – Asociaţia Pompierilor Voluntari sărbătoresc 114 ani de activitate .
 1998 – Anina este declarată zonă defavorizată pentru o perioadă de 10 ani .
 1999 – senatorul Ion Iliescu vizitează oraşul nostru .
 - pe 21 mai se serbează „Ruga Anineană” , întreruptă la ora 22 de o furtună puternică , urmată de inundarea mai multor cartiere
şi surparea drumului de legătură dintre Anina şi Şteierdorf , în zona Văii lui Andrei .
 - 27 octombrie , cluburile „ LIONS ” din Wesel şi Mores ( Germania ) organizează un concert de binefacere în folosul Spitalului
Orăşenesc Anina .
 2000 – se înfiinţează Societatea Comercială Banat S.A. Anina .
 - Forumul Democrat German începe renovarea Clubului din Şteierdorf .
 2001 – începe construcţia unui pod peste valea lui Andrei .
 - se închid mai multe mine .

S-ar putea să vă placă și