Sunteți pe pagina 1din 117

REGLEMENTARE TEHNIC SPECIFICAIE TEHNIC PRIVIND PROTECIA

ELEMENTELOR DE CONSTRUCII DIN LEMN MPOTRIVA AGENILOR AGRESIVI.


CERINE, CRITERII DE PERFORMAN I MSURI DE PREVENIRE I
COMBATERE
Faza 1: Redactarea I. Anchet public i sinteza observaiilor

Contract nr. 525/2012
Beneficiar: MDRAPPreedinte-Director General Prof.univ.dr.ing.dr.hc. Polidor BRATU
ICECON S.A. Bucurestief de Proiect Chim. Mariana PRUN
Departament Produse
i Structuri Din Lemn


- IUNIE 2013 -


1
INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ECHIPAMENTE
SI TEHNOLOGII IN CONSTRUCTII
RESEARCH INSTITUTE FOR CONSTRUCTION
EQUIPMENT AND TECHNOLOGY
ICECON
S.A.
Colectiv de elaborare:

Chim. Mariana Prun
Ing. Neagu Ene
Dr.ing. Ioan Pepenar
Drd. Daniela Fiat
Drd. Mirela Lazr
Dr.ing. Aurora Cioc
Ing. Nicoleta Cimpoca
Colaboratori:
Dr.ing. Nicoleta Vornicu
Dr.ing. Octavia Zeleniuc


2
CUPRINS............................................................................................................................3

Preambul ..........................................................................................................................................6
a)Semnificatie, editie/revizuire .........................................................................................................6
b)Abrogare ........................................................................................................................................6
c)Conformitate ..................................................................................................................................6
d)Caracter multidisciplinar si multifunctional ..................................................................................7
e)Caracter integrator ..........................................................................................................................7
f)Prevederi in aplicare .......................................................................................................................7

Capitolul 1 : Prevederi generale ......................................................................................................8
1.1. Obiect: .......................................................................................................................................8
1.1.1. Cerine, criterii de performan i msuri de prevenire i combatere .8
1.1.2. Cerine, criterii de performan privind protecia si durabilitatea lemnului .........................10
1.1.3. Cerine, criterii i niveluri de performan corelate cu cerinele UE ....................................11
1.1.4. Scopul asigurarii cerinelor, criteriilor i nivelurilor de performan minime .....................11
1.1.5. Legislatia specifica pentru asigurarea si controlul calitatii constructiilor din lemn ..............11
1.1.6. Necesitatea cunoasterii instruciunilor de prevenire i combatere ........................................11
1.2. Domeniu de aplicare: .............................................................................................................11
1.2.1. Beneficiari si utilizatori .........................................................................................................11
1.3. Terminologie: ..........................................................................................................................11
1.3.1. Terminologie generala privind performantele produselor si serviciilor ................................12
1.3.2. Terminologie de specialitate ..12
1.3.3. Terminologie privind durabilitatea lemnului .12
1.3.4. Terminologie privind eficacitatea de protectie a produselor .15
1.3.5. Terminologie din directive si regulamente europene ............................................................15
1.3.6. Terminologie din legislatie nationala ....................................................................................15
1.3.7. Terminologie din standarde de calitatea lemnului ................................................................16
1.3.8. Terminologie din standarde de proiectare si tratare a structurilor din lemn .....17
1.3.9. Terminologie din standarde de certificarea conformitatii produselor pentru constructii ......17
1.3.10. Terminologie din standarde de incercari produse din lemn si de protectia lemnului ..........17

Capitolul 2 : Clasificarea mediilor agresive asupra construciilor din lemn .............................18
2.1. Clasificarea mediilor agresive din constructii .........................................................................18
2.2. Clase de exploatare ..................................................................................................................19
2.3. Clase de expunere ....................................................................................................................21
2.4. Clase de risc de atac biologic ...................................................................................................21
2.5. Clase de reactie la foc ..............................................................................................................22

Capitolul 3: Condiii generale de proiectare i cerine de baz privind alctuirea elementelor de
construcii din lemn pentru asigurarea proteciei mpotriva agenilor agresivi ..........................23
3.1. Cerine eseniale .......................................................................................................................23
3.2. Cerine funcionale ..................................................................................................................23
3.3. Cerine privind punerea n oper (tehnologice) ........................................................................23
3.4. Durabilitatea sistemelor de protecie ........................................................................................27
3.5. Conditii si cerinte generale de proiectare privind durabilitatea ...............................................27
3.6. Condiii referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumite utilizri .30
3.7. Cerintele tehnice ale produselor de ignifugare a lemnului 36
3.8. Cerintele pentru lemnul lamelat ncleiat utilizat pentru structurile portante .36
3.9. Cerinele pentru lemnul din construcii cu seciune dreptunghiular ....36
3
Capitolul 4: Criterii i niveluri de performan pentru stratul suport i pentru sistemele de protecie
a lemnului .............................................................................................................................................37
4.1. Criterii i niveluri de performan pentru stratul suport ................................................................37
4.2. Criterii i niveluri de performan pentru proteciile mpotriva agenilor fizico-chimici ..............37
4.3. Criterii i niveluri de performan pentru proteciile mpotriva agenilor biologici ......................38
4.3. Criterii i niveluri de performan pentru proteciile mpotriva focului ........................................45

Capitolul 5: Alctuirea sistemelor de protecie a elementelor de construcie /construciilor din lemn
situate n medii atmosferice cu diferite clase de agresivitate ............................................................46
5.1. Sistemele de protecie mpotriva agenilor chimici i biologici ....................................................46
5.2. Elementele de construcii expuse la aciunea agenilor agresivi, inaccesibile dup montaj .........46
5.3. Criterii i niveluri de performan satisfcute de stratul suport aplicat cu produs protecie .........46
5.4. Criterii i niveluri de performan ndeplinite de sistemele de protecie .......................................46
5.5. Alctuirea sistemelor de protecie a elementelor de construcii din lemn .....................................47
5.6. Aplicarea produselor de protecie (impregnant, grund, vopsea, email) din alctuirea sistemelor .47
5.7. Produsele de protecie a elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor biologici .........47
5.8. Protecia mediului, msurile de protecia muncii i de prevenire a incendiilor .48
5.9. Durabilitatea sistemelor de protecie aplicate mpotriva agenilor chimici ...48

Capitolul 6: Instruciuni de prevenire i combatere a ciupercilor xilofage ...49
6.1 Metode i produse pentru protecia preventiva, de scurt durat a lemnului, 16 luni ....49
6.1.1 Protectia lemnului rotund dupa taiere, in perioada depozitarii si transportului ...49
6.1.2 Metode si produse ....49
6.1.3 Protectia cherestelei de foioase si rasinoase dupa debitare (si aburire) ...50
6.1.4 Metode si produse ....50
6.2 Metode i produse pentru protecia preventiva, de lung durat ....50
6.2.1 Metode de suprafata, prin imersie de scurta durata......50
6.2.2 Metode de suprafata, prin pensulare.....50
6.2.3 Metode de suprafata, prin pulverizare......51
6.2.4 Metode de profunzime, la presiune atmosferica prin bai calde-reci.....51
6.2.5 Metode de profunzime, la presiune diferita de presiunea atmosferica.....51
6.3 Metode i produse pentru combaterea (eradicarea)ciupercilor xilofage inclusiv Buretele de casa 51
6.3.1 Msuri de prevenire in faza de proiectare ....51
6.3.2 Msuri de prevenire in faza de executie....52
6.3.3 Combaterea atacului activ de ciuperci de putrezire. Identificarea atacului. ....52
6.3.4 Etapele de interventie in combaterea ciupercilor lignicole...52
6.3.5 Procedee si produse pentru tratarea lemnului la combaterea ciupercilor lignicole...55
6.3.6 Plan de monitorizare si intretinere curenta a constructiilor cu atac fungic dezactivat ....55

Capitolul 7: Instruciuni de prevenire i combatere a insectelor xilofage.....55
7.1 Metode i produse pentru protecia preventiva, de scurt durat a lemnului...55
7.1.1 Masuri fitosanitare pentru sterilizarea lemnului rotund si a cherestelei proaspat debitate ......56
7.1.2 Metode si produse ....56
7.2 Metode i produse pentru protecia preventiva, de lung durat.....56
7.3 Metode i produse pentru combaterea (eradicarea) insectelor xilofage.
Identificarea atacului ......56
7.3.1 Sterilizarea lemnului infectat cu insecte xilofage, prin iradiere ...56
7.3.2 Tratamente curative cu produse insecticide ....56
7.3.3 Plan de monitorizare si intretinere curenta a constructiilor cu atac de insecte dezactivat ...57

4
Capitolul 8: Msuri privind protecia mediului, sntii, precum i de protecia muncii i de
aprare mpotriva incendiilor...58
8.1 Instruciuni minime pentru protecia mediului ...........................................................................58
8.2 Instruciuni minime pentru protecia sntii ................................................................................58
8.3 Instruciuni minime pentru protecia muncii ..........................................................................58
8.4 Instruciuni minime de aprare mpotriva incendiilor ....................................................................59


ANEXE:......................................................................................................................................................59
Anex referitoare la reglementrile tehnice/articole din reglementri tehnice care se vor abroga prin
aprobarea prezentei lucrri .......................................................................................................................59

Anexe informative privind:
- exemple de descriere a eficacitii produselor de protecie a lemnului mpotriva agenilor
biologici, biotici, abiotici, etc.:........................................................................................................59
ANEXA 1. Exemplu de sistem de descriere a eficacitii produselor de protecie a lemnului mpotriva
genilor biologici (standardul de referin este SR EN 599-2). ..................................................................60
ANEXA 2. Exemple de protectie minimale pentru protectia impotriva coroziunii la elementele metalice
pentru imbinari conform ISO 2081..............................................................................................................61
- factori agresivi de mediu biotici i abiotici,etc.
ANEXA 3. Factori agresivi de mediu abiotici.............................................................................................63
ANEXA 4. Factori agresivi de mediu biotici: ciuperci xilofage..................................................................66
ANEXA 5. Factori agresivi de mediu biotici: insecte xilofage...................................................................73

o alte anexe
ANEXA 6. Clase de calitate a lemnului pe specii lemnoase ......................................................................75
ANEXA 7. Cerinte admisibile lemnului, tehnice tehnologice, pe specii si dimensiuni.............................79
ANEXA 8. Diagrama variatiei umiditatii lemnului functie de conditiile de depozitare............................103
ANEXA 9. Cerinte minime de tratament fitosanitar.................................................................................104
ANEXA 10. Cerinte minime de punere pe piata a produselor biocide......................................................106
ANEXA 11. Lista de produse pentru tratarea lemnului............................................................................107

Bibliografie .......................................................................................................................................109


5
Preambul- a)Semnificatie, editie/revizuire b)Abrogare c)Conformitate d)Caracter multidisciplinar
si multifunctional e)Caracter integrator f)Prevederi in aplicare

a1) Protecia / conservarea / prezervarea lemnului, semnific totalitatea msurilor care se aplic
mpotriva degradrii lemnului cauzat de aciunea agenilor biologici, climatici sau a focului.
a2) Prezenta lucrare are ca motto mesajul celui ce a scris prima monografie a Proteciei Lemnului n
Romnia i a nfiinat n anul 1933 primul laborator de incercri fizice, chimice i biologice de Protecia
i Durabilitatea Lemnului, dr.Eugen Vintil Mrimea duratei de utilizare a lemnului i a tuturor
materialelor fabricate pe baza de lemn (placaje, panele, plci din fibre i din achii de lemn), cum i a
duratei de folosire a produselor finite realizate din aceste materiale lemnoase prin aplicarea n practic
a msurilor de protecie a lor mpotriva factorilor distrugtori constituie unele din cile pentru
economisirea lemnului masiv i a altor materiale lemnoase.
a3) Actuala ediie a specificaiei tehnice semnific revizuirea i comasarea a dou reglementri tehnice n
construcii, cu completri, corelat la nivelul actual al cunoaterii n domeniul proteciei lemnului.

b1) La data intrrii n vigoare a prezentei Reglementare tehnic - Specificaie tehnic privind protecia
elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor agresivi. Cerine, criterii de performan i
msuri de prevenire i combatere , se abrog n totalitate cele dou reglementri:
b2) Reglementare tehnic - Specificaie tehnic privind proteciile elementelor de construcii din lemn
mpotriva agenilor agresivicerine i criterii de performan - Indicativ ST 049-2006, elaborat de
INCERC Bucureti, aprobat de MDRT prin Ordinul 1731/2006 publicat n M.O. nr. 932 din 16.11.2006,
i publicat n B.C. nr. 22 din 2006;
b3) Instruciuni tehnice pentru prevenirea i combaterea buretelui de cas la materiale lemnoase folosite
n construcii Normativ Indicativ C 46-1986, elaborate iniial de INCEF Bucureti, aprobate de
Comitetul de Stat pentru Construcii, Arhitectur i Sistematizare - C.S.C.A.S. i publicate n Buletinul
C.S.C.A.S. nr. 23/1963, revizuite de ICPIL Bucureti n 1986, aprobate de C.S.C.A.S. i publicate n
B.C. nr. 7 din 1986.
b4) Actuala ediie se coreleaz cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, care prevede data de 1 iulie 2013
pentru abrogarea Directivei 89/106/CEE i intrarea n vigoare a tuturor cerinelor prevzute de noul
regulament. Spre deosebire de Directiva Produselor pentru Construcii 89/106 (CPD), care a fost preluat
de statele membre prin legi naionale, Comisia European a ales, pentru noua reglementare, forma
juridic de regulament (CPR), aplicabil, direct, n toate statele membre UE. Directiva CPD se abrog n
dou etape pn la data de 30 iunie 2013 iar CPR intr complet n vigoare la 1 iulie 2013.
b5) De asemenea, Directiva 98/8/CE se abrog de la 1 septembrie 2013, data de la care se va aplica noul
Regulament (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai
2012 privind punerea la dispozitie pe pia i utilizarea produselor biocide. Dl Janez Potonik, comisarul
pentru mediu, a declarat: Acesta este nc un pas nainte ctre garantarea unui nivel ridicat de protecie
a snttii cettenilor i a mediului, deoarece este menit s asigure punerea la dispoziie numai a unor
produse sigure i interzicerea intrrii substanelor celor mai periculoase pe piaa noastr. Prin
simplificarea procesului de autorizare, noul regulament va genera beneficii economice importante pentru
companiile europene.
c1) Prezenta Specificaie tehnic este elaborat in conformitate cu documentele tehnice de referin
naionale i europene din domeniul construciilor i alte domenii conexe, cu care acestea stabilesc relaii
n aplicare. n procesul proiectrii i executrii construciilor din lemn trebuiesc selectate i utilizate acele
materiale i combinaii de materiale care se ncadreaz n cerinele, criteriile i nivelurile de performan
impuse de clasa de utilizare. Totodat, pentru reducerea riscurilor de contaminare chimic i biologic
trebuie s se respecte indicaiile din directivele i regulamentele de specialitate. Domeniul construciilor
implica riscuri de sntate, securitate n munc de incendiu n toate etapele lucrului i utilizrii lemnului.
c2) Elaborarea acestei specificaii tehnice s-a fcut n conformitate cu normele tehnice de protecia
lemnului, legislaia naional i european, pentru asigurarea cerinelor pentru:
- produse biocide, compoziia chimic, riscuri n utilizare, criterii de avizare sanitar /1/;

- reducerea toxicitii (COV-uri, metale, etc.) din produsele chimice de protecia lemnului /2/;
- sntate, prin nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice

/3/;
- asigurarea durabilitii prevazut n euronormele de proiectare a cldirilor din lemn /4/;
- asigurarea rezistenei mecanice i stabilitii, securitii la incendiu, igien, sntate i mediu /5/;
- protecia muncii i de aprare mpotriva incendiilor /6/;
- protecia consumatorului /7/;
d) Caracterul multidisciplinar (silvicultura, chimie, constructii, biologie) i multifuncional (indrumar,
ghid, norma tehnica, instructiune, specificatie, baza de date, instrument de lucru si control), confera
specificaiei tehnice baza informativ necesar cunoaterii suportului de tratat, agentilor biotici i abiotici
de degradare a lemnului, produselor de protecia lemnului, metodelor de aplicare i verificare a calitii
proteciei, etapelor i condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, aspecte de
toxicitate, mediu, siguran la foc, sntate i protecia muncii.
e) Caracterul integrator rezult din introducerea cerinelor i criteriilor de performan pentru produsele
de ignifugare, stabilirea i acceptarea succesiunii aplicrii tratamentelor n sistemele de protecie
complete precum i obligativitatea prevederii i aplicrii tratamentelor de protecie, funcie de clasa de
exploatare, de durabilitatea natural a lemnului i eficacitatea produselor de protecie.
f) Se precizeaz obligativitatea aplicrii prevederilor prezentei reglementri tehnice, ca meniune n
proiectul construciei din lemn, in cererea de obtinere a certificatului de urbanism si in autorizatia de
construire, cu consecinele privind obligativitatea proteciei i respectrii cerinelor de performan ale
produselor de protecia lemnului (insecticide, fungicide, hidrofuge i ignifuge), funcie de durabilitatea
lemnului i clasa de utilizare a elementelor de lemn din construcii. Pentru prima oar sunt prezentate
prevederile standardizate ale obligativitii msurilor de protecie. Aceste prevederi sunt cuprinse n
reglementarea fitosanitar ISPM 15 /8/ i n SR EN 460 /9/.
_______________________________________________________________________________
/1/

HG nr. 956/2005 privind plasarea pe pia a produselor biocide (Directiva nr. 98/8/CE), adoptat n temeiul
art.15 lit. m din Legea 360/2003 privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase; Ordinul 10/2010
privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul Romniei;
/2/ HG nr. 371/2010 publicat n MO, Partea I nr. 278 din 28/04/2010 pentru modificarea i completarea HG nr.
699/2003 privind stabilirea unor msuri pentru reducerea emisiilor de compui organici volatili datorate utilizrii
solvenilor organici n anumite activiti i instalaii; HG nr. 347/2003 privind restricionarea introducerii pe pia
i a utilizrii anumitor substane i preparate chimice periculoase (Directiva 76/769/CEE); Directiva 2006/139/CE
pt. modificarea Directivei 76/769/CEE, privind restrictiile de comercializare i utilizare a compuilor arseniului;
/3/ Regulamentul nr. 1907/2006 privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice
(REACH) i de nfiintare a Agentiei Europene pt. Produse Chimice ; Regulamentul nr. 453/2010 al Comisiei de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i
al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor;
/4/ SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generaliti- Reguli
comune i reguli pentru cldiri;
/5/ Legea 10/2005 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
/6/ Legea nr. 319/2006 privind securitatea i sntatea n munc; Legea nr. 307/2006 din 12/07/2006, privind
aprarea mpotriva incendiilor;
/7/ SR ISO 6240:1998 Standarde de performan n cldiri. Coninut i prezentare;
/8/ ISPM 15:2002:2009 - standard internaional fitosanitar, care stabilete msurile fitosanitare ce reduc riscul
introducerii i rspndirii organsimelor duntoare din lemn brut utilizate n comerul international;
/9/ SR EN 460:1998 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea natural a lemnului
masiv. Ghid de condiii referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumite utilizri, conform claselor de risc.


Capitolul 1 : Prevederi generale

1.1 Obiect:

1.1.1. Cerine, criterii de performan i msuri de prevenire i combatere
a1. Prezenta Specificaie tehnic se refer la stabilirea cerinelor, criteriilor de performan i msuri
de prevenire i combatere privind protecia elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor
agresivi, utilizate la constructii civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane i aeriene, ci de
comunicaii, lucrri inginereti, de art etc., inclusiv cldiri de importan redus, construcii cu caracter
provizoriu, mobilier urban, construcii speciale, mprejmuiri.
a2. Cerinele ce trebuie realizate i meninute pe ntreaga durata de via a produselor de protectia
lemnului utilizate n construcii sunt cele stabilite n Anexa A din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al
Parlamentului European i al Consiliului de stabilire a unor condiii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcii, prezentate n Tabelul nr.1.
a3. Produsele de protecia lemnului, aplicate preventiv, cresc rezistena lemnului la biodegradare
(durabilitatea natural), la condiii climatice de expunere (stabilitate dimensional) i la foc (aprindere i
propagarea incendiului).
a4. Lemnul netratat, este un material biodegradabil, higroscopic i combustibil. O durabilitate natural
redus, crete riscul de atac biologic, cu scderea rezistenelor mecanice i stabilitii unei structuri.
Structura celular a lemnului permite schimbul permanent de umiditate cu mediul exterior. Fenomenele
de umflare i contragere pot destabiliza o structur de rezisten din construcii, prin:
-creterea n volum cu ap, cu risc de umezeala ridicata, optim aparitiei atacului biologic de suprafa-
fr diminuarea rezistenelor mecanice, sau atac biologic de profunzime-celulolitic cu scderea
rezistenelor mecanice ale lemnului;
-scderea n volum prin uscare, cu apariia crprii i fisurrii pe canturi, fee i la capete, cu risc mare de
desprindere prin smulgerea elementelor de mbinare mecanice, i de scdere a rezistenelor mecanice i
stabilitii structurilor.
a5. Compoziia chimic de natur celulozic crete capacitatea de aprindere i autoaprindere n
anumite condiii provocate sau naturale. Prin ardere are loc un process de distilare a lemnului, cu
eliminarea unor componente, pn la resturi carbonizate sfrmicioase, fiind afectat grav rezistena
mecanic i stabilitatea construciei.
a6. Metodele de tratare sunt de suprafa sau de profunzime/fizice, chimice sau biologice/de
antiseptizare, de hidrofugare i de ignifugare.
a7. Aplicarea tratamentelor de protecie este o msur de reducerea riscului de biodeteriorare sub
aciunea agentilor distructivi ai lemnului, dar pentru lemnul tratat, se solicit n standardele naionale i
europene efectuarea unor ncercri suplimentare a rezistenelor mecanice. De asemenea, se solicit
efectuarea incercrilor de verificare a eficacitii proteciei (insectofungicide, hidrofuge i ignifuge) i de
determinare a calitii proteciei (penetrare i retenie).
Tabelul nr.1
Cerin
fundamental
Criterii specifice Specificatii
pentru cerinta de
performanta
1.Rezisten
mecanic i
stabilitate


Construciile trebuie proiectate i executate astfel nct
ncrcrile care pot fi exercitate asupra lor n timpul construirii i
utilizrii s nu duc la niciunul dintre urmtoarele evenimente:
(a) prbuirea ntregii construcii sau a unei pri a acesteia;
(b) deformaii de o mrime inadmisibil;
(c) deteriorarea altor pri ale construciei sau a instalaiilor
sau a echipamentelor instalate ca urmare a unor deformaii
-specia,
-durabilitatea
naturala,
-clasa de
utilizare,
-daca se impune
un tratament,
majore ale elementelor portante;
(d) deteriorare disproporionat fa de evenimentul cauzator
iniial.
- verificarea
calitatii
protectiei
2.Securitatea
la incendiu


Construcia trebuie s fie proiectat i executat n aa fel nct,
n caz de incendiu:
(a) stabilitatea elementelor portante ale construciei s poat fi
asumat pe o perioad determinat;
(b) apariia i propagarea focului i a fumului n interiorul
construciei s fie limitate;
(c) extinderea focului ctre construciile nvecinate s fie
limitat;
(d) ocupanii s poat prsi construcia sau s poat fi salvai
prin alte mijloace;
(e) s fie luat n considerare sigurana echipelor de
intervenie.
-clasa de reactie
la foc,
-daca se impune
un tratament,
-performanta
produsului de
protectie,
-verificarea
calitatii
protectiei
3.Igien,
sntate i
mediu
nconjurtor


Construciile trebuie s fie proiectate i executate astfel nct s
nu reprezinte, pe ntregul lor ciclu de via, o ameninare pentru
igiena sau pentru sntatea i sigurana lucrtorilor, a ocupanilor
sau a vecinilor, nici s exercite un impact exagerat de mare
asupra calitii mediului sau a climei pe ntregul lor ciclu de
via, n cursul construirii, utilizrii, demolrii, n special ca
rezultat al oricrora din urmtoarele:
(a) emanaii de gaze toxice;
(b) emisii de substane periculoase, de compui organici
volatili (COV), de gaze care produc efect de ser sau de
particule periculoase n aerul din interior sau n atmosfer;
(c) emisie de radiaii periculoase;
(d) scurgerea de substane periculoase n apa freatic, apa
marin, apa de suprafa sau n sol;
(e) scurgerea de substane periculoase n apa potabil sau
substane care au un impact negativ diferit asupra apei
potabile;
(f) evacuarea defectuoas a apelor reziduale, a fumului sau a
deeurilor solide sau lichide;
(g) prezena umiditii n anumite pri ale construciei sau pe
suprafee din interiorul acesteia.
-tratamente de
protectie,
-caracteristicile
produselor de
protectie,
-riscuri de atac
biologic,
-risc de
umiditate


4.Siguran
i
accesibilitate
n exploatare
Construciile trebuie proiectate i executate astfel nct s nu
prezinte riscuri inacceptabile de accidente sau pagube n cursul
funcionrii sau al utilizrii, cum ar fi alunecri, cderi, loviri,
arsuri, electrocutri, leziuni cauzate de explozii i tlhrii. n
special, construciile trebuie s fie proiectate i executate astfel
nct s fie accesibile i utilizabile pentru persoanele cu
dizabiliti.
Nu e cazul
5.Protecie
mpotriva
zgomotului
Construcia trebuie proiectat i executat n aa fel nct
zgomotul perceput de ctre ocupani sau de ctre persoane aflate
n apropiere s fie meninut la un nivel la care s nu fie
periclitat sntatea acestora i s le permit s doarm, s se
odihneasc i s lucreze n condiii satisfctoare.
Nu e cazul
6.Economie
de energie i
Construciile cu instalaiile lor de nclzire, rcire, iluminare i
ventilare trebuie astfel proiectate i executate nct consumul de
Nu e cazul
izolare
termic
energie necesar funcionrii s fie mic, innd cont de ocupani i
de condiiile locale de clim. Construciile trebuie, de asemenea,
s fie eficiente din punct de vedere energetic, consumnd ct mai
puin energie pe parcursul construirii i demontrii lor.
7.Utilizare
sustenabil a
resurselor
naturale
Construciile trebuie proiectate, executate i demolate astfel nct
utilizarea resurselor naturale s fie sustenabil i s asigure n
special urmtoarele:
(a) reutilizarea sau reciclabilitatea construciilor, a
materialelor i prilor componente, dup demolare;
(b) durabilitatea construciilor;
(c) utilizarea la construcii a unor materii prime i secundare
compatibile cu mediul.
Se specifica data
aplicarii
tratamentului,
tipul
tratamentului,
contaminanti,
data iesirii din
uz, mod de
evacuare

a8. Conform SR EN 350/1-1997, lemnul este clasificat n mai multe clase n funcie de durabilitatea sa
natural astfel:
fa de atacul ciupercilor xilofage:
clasa I foarte durabile : cire, stejar (duramen);
clasa II durabile : frasin, salcm;
clasa III mijlociu durabile : pin (duramen), larice, cer;
clasa IV puin durabile : molid, brad, carpen, paltin, ulm;
clasa V nedurabile : fag, tei, mesteacn, anin, plop, salcie.
fa de atacul insectelor xilofage :
D - durabil
M - durabilitate medie
S- sensibil
a9. Masuri preventive de protectie a lemnului
Msurile preventive de protecie sunt destinate conservrii i mpiedicrii ciupercilor i insectelor s-l
distrug. Functie de tipul constructiei si durata de viata proiectata, se impun rezistenele i durabilitatea
necesar pentru elementele de lemn utilizate; n acest context este indispensabil protecia acestora printr-
o adaptare a construciei sau printr-un tratament chimic adecvat, prin:
(1) Msuri de ordin constructiv arhitectural
(2) Msuri tehnice-organizatorice referitoare la modul de utilizare a lemnului ntr-o construcie
(3) Metode fizice de tratare a lemnului mpotriva insectelor xilofage
(4) Msuri chimice de protecie
a10. Produsele comercializate pentru protecia lemnului n construcie aduse conform legislaiei
romneti, trebuie s fie agrementate tehnic de un institut de specialitate pe baza avizelor sanitare, a
rapoartelor de ncercare care demonstreaz eficacitatea lor n funcie de domeniul de utilizare i a
documentaiilor tehnice care nsoesc produsul.
1.1.2. Cerine, criterii de performan privind protecia si durabilitatea lemnului
b1. Specificaia tehnic actualizeaz i stabilete cerine, criterii i niveluri de performan privind
sistemele de protecie aplicate pe suprafaa elementelor de construcii din lemn expuse aciunii mediilor
agresive atmosferice i cele privind stratul suport din lemn i durabilitatea lemnului la agenii biologici
xilofagi, la medii chimice corozive i la foc.
b2. Prin aplicarea msurilor specifice de protecie preventiv biocidata, hidrofug i ignifug se poate
asigura prelungirea duratei de utilizare a lemnului n construcii i reducerea consumului de material
lemons la nivel de economie naional.
b3. Prevederile specifice din prezenta specificaie tehnic se aplic pentru a rspunde cerinei implicite
privind durabilitatea, cu referire la cerina esenial "rezisten i stabilitate", respectiv meninerea
valorilor caracteristicilor implicate n aceast cerin ale elementelor structurale din lemn, n condiiile
aciunii agenilor agresivi din mediul nconjurtor.
b4. Pentru lemnul utilizat n construcii sunt definite cinci clase de exploatare definite conform SR EN
335-1 :2007


1.1.3. Cerine, criterii i niveluri de performan corelate cu cerinele UE
c1. Specificaia tehnic se coreleaza cu cerinele UE (legislaie, prevederile standardelor europene
preluate ca standarde romne i normelor statelor europene privind protecia elementelor de construcii
din lemn, n vederea asigurrii cerinelor i criteriilor de performan, pentru suportul din lemn i pentru
produsele de protecia lemnului.
c2. Legislatia nationala, europeana i internaional este alcatuit din directive, regulamente, decizii,
hotrri, convenii, care reglementeaz exploatarea-circuitul i utilizarea lemnului precum i direciile de
cercetare, fabricare i punere pe piata a produselor de protecia lemnului.
c3. Pentru a rspunde cerinelor finale ale utilizatorului, la realizarea construciilor din lemn se folosesc
diverse regulamente, tehnologii i materiale, care au cunoscut de-a lungul timpului diverse forme,
adaptate la progresul tehnic i la evolutia demografic, n permanent evoluie.
1.1.4. Scopul asigurrii cerinelor, criteriilor i nivelurilor de performan minime
d1. Lucrarea se aliniaz la cerinele progresului tehnic i asigur cerinele pentru:
- compoziia chimic, riscuri n utilizare, criterii de avizare sanitar
- nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice
- proiectarea cldirilor din lemn privind durabilitatea
- conformitatea cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
- protecia muncii i securitatea la incendiu
- cerinelor minime privind protecia consumatorului.
1.1.5. Legislatia specifica pentru asigurarea si controlul calitatii constructiilor din lemn
e1. Calitatea constructiilor din lemn se realizeaza prin cunoasterea si aplicarea legislatiei si standardelor
specifice:
- Directivele si Regulamentele europene (mediu, constructii, biocide, COV-uri)
- Agrementul Tehnic European
- Certificatul de Conformitate
- Standardele internationale fitosanitare
- Standardele de calitatea lemnului
- Standardele de durabilitate si de eficacitate a produselor de protectia lemnului.
1.1.6. Necesitatea cunoasterii instruciunilor de prevenire i combatere
f1. Specificaia tehnic introduce instruciunile de prevenire i combatere a agenilor de biodegradare a
elementelor de construcii din lemn (insecte, ciuperci, inclusiv buretele de cas).
f2. Lemnul natural, prezinta riscuri de bio-securitate, fiind biodegradabil, higroscopic si combustibil. f3.
Analiza riscurilor de atac biologic se va corela cu conditiile de expunere si alte riscuri cauzate de
materialele limitrofe lemnului din constructii.
f4. Pentru prevenirea si combaterea agentilor agresivi biologici si de mediu sunt elaborate instructiuni, a
caror aplicare asigura indeplinirea cerintelor de siguranta in exploatare, igiena, sanatate si stabilitate in
constructii.
f5. Prin prezenta reglementare tehnica se impune necesitatea respectarii durabilitatii naturale si
obligativitatea aplicarii unei protectii, conform SR EN 1995-1-1, pct. 4.1, SR EN 335-1, SR EN 335-2,
SR EN 335-2, SR EN 351, SR EN 460.
1.2. Domeniu de aplicare:
1.2.1. Beneficiari si utilizatori
a1. Specificaia tehnic se adreseaz n principal proiectanilor i verificatorilor de proiecte,
constructorilor, executanilor lucrrilor de protecie, productorilor de materiale din lemn i de produse
pentru protecia lemnului mpotriva degradrii, pentru construciile cu elemente din lemn noi i n
exploatare.
1.3 Terminologie:
b1. Prezenta Specificaia tehnic contine termeni privind performantele produselor si serviciilor,
durabilitatea lemnului, eficacitatea de protectie a produselor, directive si regulamente europene, legislatie
nationala, calitatea lemnului, proiectarea si tratarea structurilor din lemn, certificarea conformitatii
produselor pentru constructii, incercarea produselor din lemn si de protectia lemnului.

1.3.1. Terminologie generala privind performantele produselor si serviciilor
Terminologie din standarde de performan n cldiri Tabelul nr.2
Nr.
crt.
Document de referin Terminologie

1 SR ISO 6240:1998 Standarde de
performan n cldiri. Coninut i
prezentare
componenta, ansamblu, performanta, cerinte de
performanta, in raport cu functiunile si
conditiile de utilizare
2 SR ISO 6241:1998 Standarde de
performan n cldiri. Principii de
elaborare i factori de luat n considerare
utilizator, agent, cerinta a utilizatorului
1.3.2. Terminologie de specialitate
Terminologie din standarde de terminologie de protectia lemnului Tabelul nr. 3
Nr.
crt.
Document de referin Terminologie

1 SR EN 1001-1:2006
Durabilitatea lemnului i a
materialelor derivate din
lemn. Terminologie.
Partea 1: Lista termenilor
echivaleni

SR EN 1001-2:2006
Durabilitatea lemnului i a
materialelor derivate din
lemn. Terminologie.
Partea 2: Vocabular
Contin termeni de protectia lemnului cu impregnanti, grunduri,
lacuri si vopsele, avand in compozitie substante active biocide,
hidrofuge, ignifuge, sunt prezenti termeni referitori la procedeu
de tratament de suprafa, procedeu de tratament prin
impregnare, produs de protectie, produs de antiseptizare, produs
fungicid, produs insecticid, produs hidrofug, produs ignifug,
definitii privind caracteristiile fizico-chimice, si mecanice
(compozitie, aspect, culoare, densitate, pH, volum) De
asemenea, sunt prezente caracteristici de aplicare (timp de
curgere, timp de imersie, timp de uscare, consum de produs pe
unitatea de suprafata sau pe unitatea de volum) si caracteristici
ale peliculei, dupa aplicare: (aderenta, uniformitate, basicare,
cretare, ruginire, fisurare, exfoliere) si termeni privind
functionalitatea produsului: eficacitatea de protectie, reactia si
euroclase pentru rezistenta la foc.
2 STAS 9302/7-88 Protecia
lemnului. Terminologie
1.3.3. Terminologie privind durabilitatea lemnului
Terminologie din standarde de durabilitatea lemnului Tabelul nr. 4
Nr.
crt.
Document de referin Terminologie

1 SR EN 335-1:2007
Durabilitatea lemnului i
a materialelor derivate
din lemn. Definiia
claselor de exploatare.
Partea 1: Generaliti

Pentru cerinele acestui document se aplic termenii i definiiile
urmtoare.
protejat - supus unor msuri de proiectare i construcie destinate
s mpiedice o expunere excesiv la efectele directe ale
intemperiilor
clas de exploatare 1 - situaie n care lemnul sau produsul pe
baz de lemn este acoperit, neexpus la intemperii i la umezire
[EN 1001-2]
clas de exploatare 2 - situaie n care lemnul sau produsul pe
baz de lemn este acoperit i neexpus la intemperii, dar unde o
umiditate ambiant ridicat poate conduce la o umezire
ocazional, dar nepersistent [EN 1001-2]
clas de exploatare 3 - situaie n care lemnul sau produsul pe
baz de lemn nu este nici acoperit nici n contact cu solul. El este
fie expus la intemperii continuu, fie protejat de intemperii dar
supus la umezire [EN 1001-2]
clasa de exploatare 4 - situaie n care lemnul sau produsul pe
baz de lemn se afl n contact cu solul sau cu apa dulce i astfel
este expus n permanen la umezire [EN 1001-2]
clasa de exploatare 5 - situaie n care lemnul sau produsul pe
baz de lemn este expus n permanen la ap srat i este astfel
expus n permanen la umezire [EN 1001-2]
2 SR EN 335-2:2007
Durabilitatea lemnului i
a materialelor derivate
din lemn. Definiia
claselor de utilizare.
Partea 2: Aplicaie la
lemnul masiv

protejat - supus unor msuri de proiectare i construcie destinate
s mpiedice o expunere excesiv la efectele directe ale
intemperiilor
lemn masiv - pies de lemn tiat cu ferestrul sau prelucrat care
poate cuprinde elemente de lemn asamblate prin mbinare cap la
cap i/sau lamele ncleiate [EN 1001-2]
panouri de lemn masiv - panouri pe baza de lemn constituite din
piese de lemn ncleiate pe canturi i, dac se compune din mai
multe straturi, pe fetele lor [EN 12775]
3 SR EN 335-3:1998
Durabilitate a lemnului i
a materialelor derivate
ale lemnului. Definire a
claselor de risc de atac
biologic. Partea 3:
Aplicaii la plci pe baz
de lemn
Placaj, placa din aschii, placa de lamele subtiri lungi si orientate,
placi de fibre, placa de aschii liate cu ciment,
4 SR EN 350-
1:1997Durabilitatea
lemnului i a materialelor
derivate din lemn.
Durabilitatea natural a
lemnului masiv. Partea 1:
Ghid de principii de
ncercare i de clasificare
a durabilitii naturale a
lemnulu
Durabilitate natural
Rezisten intrinsec a lemnului la atacurile unor organisme
distructive.
Alburn - Zon exterioar care, la un arbore n picioare, conine,
celule vii i conduce seva.
NOT: Zon, care deobicei se distinge de duramen, printr-o
coloraie mai deschis.
Duramen - Zon interioar a lemnului, care la un arbore n
picioare, nu mai conine celule vii sau nu mai conduce seva.
NOT: Zon care deobicei se distinge de alburn printr-o
coloraie mai nchis. Exist specii de lemn, care nu au
duramamen.
Lemn de tranziie - Lemn ntr-o zon cuprins ntre adevratul
alburn i adevratul duramen.
NOT: Acesta nu este identificabil dect la un numr restrns de
specii lemnoase (de exemplu Lophira alata).n general
durabilitatea sa este intermediar ntre cea a alburnului i cea a
duramenului, dei impregnabilitatea sa seamn cu cea a
duramenului.
Esena de lemn pentru ncercare - Esena aleas pentru a
determina durabilitatea sa.
Esena de referin - ntr-o ncercare, esena utilizat pentru
comparaie cu esena de examinat.
NOT: n general, sunt utilizate, alburnul de pin Pinus sylvestris
i/sau de fag Fagus sylvatica.
5 SR EN 350-2:1997
Durabilitatea lemnului i
a materialelor derivate
din lemn. Durabilitatea
natural a lemnului
masiv. Partea 2: Ghid de
durabilitate natural a
lemnului i de
impregnabilitate a
esenelor de lemn alese
dup importana lor
european
Durabilitate natural - Rezistena intrinsec a lemnului la
atacurile unor organisme distructive (EN 350-1).
Alburn - Zon exterioar a lemnului, care, la un arbore n
picioare, conine celule vii i conduce seva (EN 350-1).
NOT: Zon care de obicei se distinge de duramen, printr-o
coloraie mai deschis.
Duramen - Zon interioar a lemnului care, la un arbore n
picioare, nu mai conine celule vii, sau nu mai conduce seva (EN
350-1).
NOT: Zona care de obicei se distinge de alburn, printr-o
coloraie mai nchis. Exist specii de lemn care nu au duramen.
Impregnabilitate - Uurina cu care un lemn poate fi penetrat de
un lichid (cum ar fi de exemplu, un produs de protecie).
6 SR EN 460:1998
Durabilitatea lemnului i
a materialelor derivate
din lemn. Durabilitatea
natural a lemnului
masiv. Ghid de condiii
referitoare la
durabilitatea lemnului
pentru anumite utilizri,
conform claselor de risc
Durabilitate pentru utilizarea in diverse clase de risc
Durabilitate natural fa de ciupercile xilofage
Durabilitate natural fa de coleoptere xilofage
Durabilitate natural fa de termite
Durabilitate natural fa de sfredelitori marini
Durata de utilizare
Ali factori care influeneaz alegerea clasei de durabilitate
7 SR EN 599-1:2009
Durabilitatea lemnului i
a materialelor pe baz de
lemn. Eficacitatea
produselor de protecie
preventiv a lemnului,
stabilit prin ncercri
biologice. Partea 1:
Specificaie conform
claselor de utilizare
spp - specii de insecte;
p.a.p. - preconizare de aplicare dat de productor;
b.s.e - limita superioar a pragului de eficacitate, aa cum e
definit n standardul armonizat de ncercare biologic de
referin; p.e.m. - prag de eficacitate mediu;
V
n
- clasificare medie nominal pentru repetiiile dup un
examen nedistructiv (SR EN 330);
V
e
- clasificare medie nominal pentru repetiiile pentru
suprafeele exterioare i a celor vizibile n interiorul asamblrii
dup un examen nedistructiv (SR EN 330);
V
i
- clasificare medie nominal pentru repetiiile pentru
suprafeele realizate prin decupare dup un examen distructiv
(SR EN 330);
R2
TF
- numr de repetiii tratate cu produsul de protecie a
lemnului cu o clasificare 2 sau mai mare (SR EN 330);
R2
R
- numr de repetiii tratate cu produsul de protecie de
referin cu o clasificare 2 sau mai mare (standardul de referin
este SR EN 330;
rsnP - reinere a produsului de protecie a lemnului mai mare
dect cea nominal;
rinP - reinere a produsului de protecie a lemnului mai mic
dect cea nominal.
CAS, EINECS
8 SR EN 599-2:1998
Durabilitatea lemnului i
a materialelor derivate
din lemn. Performane
ale produselor de
protecie preventiv a
Clasificare i etichetare
lemnului stabilite prin
ncercri biologice.
Partea 2: Clasificare i
etichetare
9 SR ENV 12404:2003
Durabilitatea lemnului i
a materialelor derivate
din lemn. Evaluarea
eficacitii unui fungicid
de zidrie pentru
mpiedicarea dezvoltrii
n lemn a ciupercii
Serpula lacrymans
(Schumacher ex Fries)
S.F. Gray. Metoda de
laborator
Fungicid de zidarie - Produs fungicid aplicat pe zidarie sau alte
materiale de constructii minerale pentru prevenirea cresterii
ciupercilor pe suprafata sau in profunzime.
Performanta - Comportarea produsului fungicid de protectie in
termeni de eficacitate la test.
Produs de protective - Solutie de fungicid de zidarie in forma
primita de la furnizor pentru test.
Furnizor

10 351-1 Clase de penetrare
11 351-2 Pentrare
Retentie
1.3.4. Terminologie privind eficacitatea de protectie a produselor
Terminologie privind eficacitatea de protectie a produselor Tabelul nr. 5
Nr.
crt.
Document de
referin
Terminologie

1 STAS 8022
SR EN 152
SR EN 113
SR EN 46
SR EN 117
SR EN 330
SR EN 252
SR EN 275
SR EN 927
SR EN 11503
STAS 10787
SR 652
eficacitatea antiseptizarii la mucegaire
eficacitatea impotriva albastririi fungice
eficacitatea la atacul ciupercilor basidiomicete
eficacitatea impotriva insectelor Hylotrupes bajulus
eficacitatea impotriva insectelor isoptere, termite europene
eficacitatea in camp a unui produs de protectie
eficacitatea la actiunea microorganismelor solului si putregaiului moale
eficacitatea impotriva sfredelitorilor marini
imbatranirea naturala
rezistenta la condensare repetata
rezistenta unui produs de protectie la umiditate
eficacitatea produselor de ignifugare
1.3.5 Terminologie din directive si reglemente europene
- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 (produs pentru constructii, caracteristici esentiale, performanta unui
produs pentru constructii, nivel-prag, produs-tip, specificatii tehnice armonizate, operator economic
- Directiva Consiliului UE nr. 98/8/CE (biocide)
- Directiva Consiliului UE nr. 76/769/CEE (preparatelor chimice periculoase)
- Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1907/2006 (inregistrarea, evaluarea,
autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) si de infiintare a Agentiei Europene pentru
Produse Chimice)
- Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1272/2008 (clasificarea, etichetarea si
ambalarea substantelor si a amestecurilor), s.a.
1.3.6 Terminologie din legislatie nationala
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
- HG 699/2003 (emisie, valoarea limita de emisie, solvent organic etc.)


15
1.3.7. Terminologie din standarde de calitatea lemnului
Terminologie din standarde de calitatea lemnului Tabelul nr. 6
Nr.
crt.
Document de referin Terminologie

1 SR EN 844-1:1998 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 1:
Termeni generali comuni pentru lemn
rotund i cherestea
lemn, lemn de foioase, lemn de rinoase,
particularitate
2 SR EN 844-2:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 2:
Termeni generali referitori la lemn
rotund
lemn rotund
3 SR EN 844-3:1998 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 3:
Termeni generali referitori la cherestea
cherestea, cherestea brut, cherestea egalizat,
cherestea prelucrat, cherestea calibrate, cherestea
rindeluit, bulz, cherestea tivita, teitura, cherestea
netivit, lime ngust, lturoaie, lemn mbinat n
dini, lemn lamelat-ncleiat, panouri, capt liber,
fa, fa exterioar, fa interioar, cant, seciune,
fa bun, fa slab, muchie, muchie teit, muchie
ascuit, debitare tangenial pe flanc, debitarea pe
sferturi, debitare pe plin, inim deschis, inim
nchis, defect de debitare, rizuri, ondulaie,
deformaie, sgeat de fa, sgeat de fa simpl,
sgeat de fa complex, sgeat lateral (de cant),
sgeat lateral simpl, sgeat lateral complex,
bombare pe lime, rsucire
4 SR EN 844-4:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 4:
Termeni referitori la coninutul de
umiditate
umiditate, punct de saturaie a fibrelor, umiditate
final, umiditate de echilibru, umiditate de utilizare,
umiditate superficial, umiditate n mijloc,
contragere, contragere total, coeficient de
contragere, contragere radial, umflare, umflare
totala, coeficient de umflare, umflare radial,
umflare tangenial
5 SR EN 844-5:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 5:
Termeni referitori la dimensiunile
lemnului rotund
diametru, diametru mediu, diametru la captul
subire, dimensiune total, lungime, lungime
nominal, supralungime, volum real, volum de
depozitare, cu coaj, fr coaja, cntrire
6 SR EN 844-6:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 6:
Termeni referitori la dimensiunile
cherestelei
grosime, lime, lungime, dimensiune de debitare,
dimensiune de referin, dimensiune pe stoc, dimensiune
efectiv, dimensiune final, abatere admisibil,
admisibil superioar, abatere admisibil inferioar,
tolerana
7 SR EN 844-7:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 7:
Termeni referitori la structura
biologic a lemnului
alburn, duramen, duramen fals, coaj, liber, cambiu,
inel de cretere, inel annual, viteza de cretere, lemn
timpuriu, lemn trziu, textur, mduv, fibr, fir, raz,
por, lemn de reactive, lemn de compresiune, lemn de
tensiune
8 SR EN 844-8:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 8:
Termeni referitori la particularitile
lemnului rotund
nod, nod apparent, nod ascuns, nod sntos, nod putred,
crac lacom, excrescen, glm, rozet, nod musta,
lunur, coaj nfundat, fibr tors, fibr ondulat, fibr
create, textur grosier, textur semifinal, textur fin,
crptur, crptur de capt, crptur de inim,
crptur de inim stelat, crptur inelar, crptur
lateral, crptur ptrunztoare (traversant), crptur
de ger (gelivur), crptur de trasnet, crptur de
uscare, crptur de doborre, curb, curbur simpl,
curbur multipl, ovalitate, conicitate, mduv
excentric, pung de rin, canelur, taietur de rezinaj,
cresttur de doborre, tiere de curare, gaur de
fasonare; gaur de doborre, lemn carbonizat, lemn
mort, vtmri datorate animalelor, vtmri datorate
psrilor
9 SR EN 844-9:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 9:
Termeni referitori la particularitile
cherestelei
particularitile cherestelei
10 SR EN 844-10:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 10:
Termeni referitori la coloraie i la
atacurile ciupercilor
alterare biologic, ciuperc, durabilitate natural,
protecie a lemnului, impregnabilitate, tratament
preventiv, tratament de ntreinere, coloraie, albastreal,
albastreal profund, albastreal superficial, coad de
vac, inim roie (fag), inim stelat a fagului, vn
neagr, mucegai, putregai, ncindere, putregai brun;
putregai cubic, putregai fibros; putregai alb, putregai
moale, urm de putregai, putregai de alburn, putregai de
duramen, inim roiatic (la stejar), inim mpestriat
(la frasin), putregai de picior
11 SR EN 844-11:2000 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 11:
Termeni referitori la degradrile
cauzate de insecte
imago; insect adult; insect perfecta, larva, nimf,
ciclu evolutiv; ciclul de via, galerie larvar, guri i
galerii mici, guri i galerii mici negre, guri i galerii
mici albe, guri i galerii mici active
12 SR EN 844-12:2003 Lemn rotund i
cherestea. Terminologie. Partea 12:
Termeni suplimentari i index general
termenii suplimentari referitori la lemnul rotund si
la cherestea
1.3.8. Terminologie din standarde de proiectare si tratare a structurilor din lemn
- SR EN 1990 si SR EN 1995-1 (cerinte, cerinte de baza, durata de viata proiectata si durabilitate, stari
limita, actiuni si influente ale mediului, clase de exploatare)
- SR EN 15228 sunt prevazuti termeni privind lemnul (conform SR EN 14081-1: lot, lemn uscat sortat,
clasa de rezistenta, etc.), penetrarea si retentia (conform SR EN 351-1: zon de analiz, exigena de
penetrare, cerin de retenie, etc.), reactia la foc (conform SR EN 13501: performanta la foc, clase de
reactie la foc).
1.3.9. Terminologie din standarde de certificarea conformitatii produselor pentru constructii
- SR EN 13986 (caracteristici de performanta privind reactia la foc si durabilitatea biologica), structuri
din lemn asamblat cu elemente de fixare cu placa metalica ambutisata
- SR EN 14250 (cerinte privind rezistenta la atacul biologic si reactia la foc)
- SR EN 14080 (cerinte pentru durabilitate biologica naturala, lemn lamelat incleiat tratat impotriva
atacurilor biologice, reactie la foc)
- SR EN 14081-1 (cerinte pentru durabilitate si reactie la foc)
- SR EN 14915, etc.
1.3.10. Terminologie din standarde de incercari produse din lemn si de protectia lemnului
- STAS 9302/1
- SR 9302-2, tratament la presiune diferita de presiunea atmosferica, impregnare cu vid-presiune
- STAS 9302/3 tratament prin imersie la presiune atmosferica, bai calde-reci
- STAS 9302/4 tratament de suprafata, imersie, pulverizare
- STAS 9302/5 impregnare la presiuni diferite de presiunea atmosferic cu antiseptici uleioi
- SR EN 350-1 durabilitate naturala
- SR EN 599-1 eficacitate de protectie, zona de analiza, valoare de referinta biologica, valoare critica,
preg de eficacitate

Capitolul 2 : Clasificarea mediilor agresive asupra
construciilor din lemn

2.1. Clasificarea mediilor agresive din constructii
2.1.1. Agenii agresivi chimici i biologici care acioneaz asupra construciilor din lemn sau a
elementelor sale componente se clasific dup natura i sursa lor de producere, aa cum se arat n mod
explicativ, n tabelul 7
Tabelul 7
Nr.
crt.
Natura Sursa:
din interiorul construciei din exteriorul construciei (2)
din atmosfer din sol
1 2 3 4 5
1. Ageni chimici
1.1. Apa - ap de distribuie - umiditatea aerului - ape de
suprafa
- ape uzate - precipitaii - ape subterane
- condens - ape minerale
- infiltraii
1.2. Acizi gaze, vapori i soluii de: gaze i vapori de
substane cu caracter
acid (vezi col. 3)
- acid carbonic
- clor, bioxid de sulf, oxizi de azot - acid humic etc.
- acizi minerali (acid sulfuric, acid
clorhidric, acid azotic etc.)

- acizi organici (acid acetic, acid
formic acid oxalic etc.)
- fenoli
- aldehide etc.
1.3. Baze vapori, soluii i particule solide
de:
vapori i particule
solide de substane
cu caracter
basic (vezi col. 3)
soluii i
particule
solide de
substane cu
caracter bazic
(vezi col. 3)
- hidroxid de sodiu
- hidroxid de potasiu
- leii
- vscoz, celuloz
- uree
- amine
- detergeni etc.
1.4.Sruri
(acide,
neutre,
bazice)
vapori, soluii i particule solide
de:
vapori i particule
solide de
sruri (vezi col. 3)
soluii i
particule
solide de sruri.
(vezi col. 3)
- carbonai i bicarbonai
- sulfai, sulfuri, sulfii
- cloruri, hipoclorii, clor ai
- fluoruri
- azotai
- cromai i bicromai
- cianuri
- formiai
- sruri complexe (NP, NPK)
- dezinfectani etc.
1.5. Materii
chimice
particule solide de: particule solide de: -
- zguri - zguri
pulverulente - cenui - cenui
- crbune - crbune
- pirite etc. - pirite etc.
- fosforite etc. - fosforite etc.
2. Ageni biologici (SR EN 335-1,2:2007, SR EN 335-3:1998, STAS 2925-86)
2.1. Ciuperci lignicole
a) Ciuperci care
distrug lemnul
-
- ciuperci basidiomicete de putregai
tare (cubic i fibros)
- ciuperci de putregai moale
-
b) Ciuperci care
coloreaz lemnul
-
- ciuperci de albstrire
- ciuperci de mucegai
-
2.2. Insecte xilofage
a) Ordinul
Coleoptera
(Coleoptere)
-
- Hylotreupes bajulus
(Capricornul casei)
- Anobium punctatum (Carii mici)
- Xestobium rufovillosum (Carii mari)
- Lyctus brunneus (Lyctus)
- Hesperophanes spp.
-
b) Ordinul
Isoptera (Termite)
-
- Reticulitermes Lucifugus
- Reticulitermes santonensis
-
2.3. Duntori
marini

- Limooria spp.
- Teredo spp.

(
1
) Ageni agresivi provenii din procesul tehnologic.
(
2
) Ageni agresivi provenii din atmosfer i din sol (surse de poluare).

2.1.2. Stabilirea naturii i gradului de agresivitate a mediului n care se va amplasa o construcie nou din
lemn se face de ctre proiectant, pe baza analizei mediului exterior i a datelor furnizate de proiectantul
tehnolog privind existena, natura i concentraia agenilor agresivi (chimici i biologici, inclusiv
umiditatea relativ i temperatura aerului) care vor rezulta din procesul tehnologic, pentru mediul interior.
2.1.3. Pentru stabilirea naturii i gradului de agresivitate a mediului n care este amplasat o construcie
din lemn aflat n exploatare, vor fi precizate rezultatele analizelor calitative i cantitative de ageni
agresivi (chimici i biologici) i ale umiditii relative i temperaturii aerului, att pentru interior, ct i
pentru exterior, efectuate de un institut/laborator de specialitate n domeniu i nscrise n buletine de
analiz.
2.1.4. Se vor prevedea msuri pentru reducerea agresivitii mediului prin schimbarea sau modernizarea
tehnologiei de fabricaie din interiorul construciei sau, n caz de imposibilitate, se va studia fiecare caz n
parte.
2.2. Clase de exploatare
2.2.1. Clasele de exploatare sunt clasificate dupa criterii functionale (interior/exterior), dupa umiditate
(fara variatii, ocazional, frecventa, permanenta, sarata), pozitiei fata de sol (fara contact, in contact cu
solul), agresivitatea crescand cu numarul clasei.
2.2.2. Acestea sunt prevazute si definite de standardele de baza, privind durabilitatea lemnului conform
SR EN 335-1 si privind proiectarea constructiilor conform SR EN 1995-1-1.
2.2.3. Clasa 1 de exploatare este caracterizata prin temperatura de 20C si umiditatea relativa a aerului
peste 65% numai cateva saptamani pe an, la o umiditate medie a lemnelor de esenta moale de max.12%.
2.2.4. Clasa 2 de exploatare este caracterizata prin temperatura de 20C si umiditatea relativa a aerului
peste 85% numai cateva saptamani pe an, la o umiditate medie a lemnelor de esenta moale de max. 20%.
2.2.5. Clasa 3 de exploatare este caracterizata conditii climatice cu valori ale umiditatii peste cele din
clasa 2.
2.2.6. Pentru lemnul utilizat n construcii sunt definite cinci clase de exploatare definite conform SR EN
335-1 :2007:

- Clasa de exploatare 1
Situaie n care coninutul de umiditate al lemnului masiv este astfel nct riscul de atac prin mucegaiuri
de suprafa sau ciuperci de albstrire sau chiar de ciuperci lignivore este nesemnificativ (n consecin
lemnul trebuie s aib un coninut de umiditate maxim de 20 % n oricare loc i aceasta practic pe toat
durata de via n exploatare. Totui, un atac al insectelor xilofage inclusiv termite este posibil, dar
frecvena i importana riscului insect atras depinde de zona geografic
- Clasa de exploatare 2
Situaie n care coninutul de umiditate al lemnului masiv depete, ocazional 20 %, fie n totalitate, fie
numai ntr-o zon a elementului din lucrare, care permite astfel atacul ciupercilor lignivore.
Not Pentru lemnul care are un rol decorativ, o alterare a aspectului se poate produce, de asemenea, n
cazul dezvoltrii mucegaiurilor de suprafa i a ciupercilor de albstrire.
Riscul de atac al insectelor este similar celui al clasei de exploatare 1.
- Clasa de exploatare 3
Situaie n care se poate estima frecvent un coninut de umiditate a lemnului masiv peste 20 %, ceea ce l
face adesea susceptibil unui atac al ciupercilor lignivore
Not Pentru lemnul care are un rol decorativ, o alterare a aspectului se poate produce, de asemenea, din
cauza dezvoltrii mucegaiurilor de suprafa i a ciupercilor de albstrire.
Riscul de atac al insectelor este similar celui al clasei de exploatare 1.
- Clasa de exploatare 4
Situaie n care coninutul de umiditate a lemnului masiv depete 20 % n mod permanent i acesta este
susceptibil unui atac al ciupercilor lignivore. Termitele pot fi un risc suplimentar n anumite zone
geografice. n plus, prile anumitor elemente ale lucrrii, situate deasupra solului (sau deasupra apei), de
exemplu stlpii unei mprejmuiri pot fi atacate de ctre coleoptere xilofage.
- Clasa de exploatare 5
Situaie n care umiditatea lemnului masiv depete 20 % n mod permanent. Atacul organismelor
nevertebrate marine este principala problem, n special n apa cald, unde organisme ca Limnoria spp.,
Teredo spp. i Pholas pot fi cauza deteriorrilor importante.
Not Partea anumitor elemente de lucrare situate deasupra apei, de exemplu stlpii utilizai n porturi,
pot fi expui la insecte xilofage, inclusiv termitele.
2.2.7. Rezumat al claselor de exploatare pentru lemnul masiv
Tabelul 8 prezint nivelurile coninutului de umiditate tipice ale lemnului masiv, precum i un rezumat al
agenilor biologici susceptibili de a ataca, n diferitele clase de exploatare.
Condiii de umiditate pe clase de exploatare i ageni biologici care atac lemnul masiv Tabelul 8
Clas
de
exploa
tare
Situaie general n
exploatare
Descriere a
expunerii la
umezeal n
exploatare
Apariie ageni biologici
a

Ciuperci Coleoptere

Termite
Sfredelitori
marini
1 n interior acoperit
uscat,
maximum
20%
U L
2
la interior sau
acoperit

ocazional
> 20%

U
c
U L
3
3.1
la exterior sau
deasupra solului,
protejat
ocazional
> 20%
U
c
U L
3.2
la exterior, deasupra
solului, neprotejat
frecvent
> 20%
U
c
U L
4
4.1
la exterior n contact
cu solul/sau cu apa
dulce
predominant
sau n
permanen
> 20%
U
d
U L
4.2
la exterior, n
contact cu solul
(pronunat) i/sau cu
apa dulce
n permanen
> 20%
U
d
U L
5 n ap srat
n permanen

> 20%
U
d
U
e
L
e
U
U = prezent pretutindeni n Europa i n teritoriile UE.
L = prezent local n Europa i n teritoriile UE.
a
Din cauza pericolului local de expunere i necesitii unei cerine int, este posibil, local, un al doilea
nivel de clasificare a agenilor biologici
b
Riscul de atac poate fi nesemnificativ, n anumite situaii specifice i anumite amplasri geografice.
c
Ciuperci de decolorare + ciuperci de putregai.
d
Ciuperci de decolorare + ciuperci de putregai + ciuperci de putregai moale.
e
Partea unor elemente de lucrare, situat deasupra apei, poate fi expus la insecte xilofage, inclusiv
termite.


2.3. Clase de expunere
2.3.1. Clasificarea produselor/sistemelor de protecie prin vopsire a elementelor de construcii din lemn
trebuie s se fac conform condiiilor de expunere care intervin prin factorii relativi la construcia propriu-
zis i la condiiile climatice.
Rezult trei tipuri de expunere:
slab;
medie;
puternic,
cum se prezint n tabelul 9 (standardul de referin este SR EN 927-1).

Tabelul 9

Tip de expunere n condiii climatice
Construcie
temperate aspre extreme

Adpostit slab slab medie

Parial adpostit slab medie puternic

Neadpostit medie puternic puternic


2.4. Clase de risc de atac biologic
2.4.1. Clasele de risc de atac biologic sunt definite in SR EN 335-1 , SR EN 335-2, SR EN 335-3, SR
EN 460, SR EN 599-1. In anul 2007 au fost inlocuite clasele de risc cu clasele de exploatare, fiindca
conditiile care defineau clasele de risc sunt echivalente cu acestea.
- Clasa de risc 1 lemn la adpost, protejat n totalitate de intemperii i neexpus umezelii: atac de
insecte;
21
- Clasa de risc 2 - lemn la adpost, protejat n totalitate de intemperii, dar unde umiditatea ridicat a
mediului poate conduce la o umezire ocazional, dar nepersistent;
- Clasa de risc 3 lemn neadpostit care nu este n contact cu solul, expus continuu la intemperii, fie la
adpost de intemperii dar supus unei umeziri frecvente;
- Clasa de risc 4 lemn n contact cu solul sau cu ap dulce i astfel expus n permanen umezelii;
- Clasa de risc 5 lemn expus n permanen la ap srat.
In clasele 2, 3, 4 atac de ciuperci si insecte si in clasa 5 apar si daunatori marini.

Tabelul 10 prezint indicaii privind situaiile de utilizare asociate cu clasele de risc stabilite n SR EN
335-1. Se recomand n mod deosebit s se raporteze la standardele SR EN 335-1 i 335-2 pentru a
nelege complet aceste situaii de utilizare.
Tabelul 10
Clase de risc Situaii generale de utilizare
1 Fr contact cu solul, la adpost (uscat)
2 Fr contact cu solul, la adapost (risc de umidificare)
3 Fr contact cu solul, neadpostit
4 n contact cu solul, sau cu ap dulce
5 n ap srat

2.5. Clase de reactie la foc
2.5.1 In Reglementarea Tehnic din 18 octombrie 2011 privind cerinele tehnice generale ale produselor
de ignifugare a lemnului i a materialelor pe baz de lemn i condiiile pentru introducerea lor pe pia,
emitent: Ministerul administraiei i Internelor, publicat n: MO nr. 752 din 26 octombrie 2011 sunt
prevazute Cerine tehnice generale, metode de ncercare i analiz, la ART. 5:
(1) Produsul de ignifugare a lemnului i a materialelor pe baz de lemn trebuie s modifice clasa de
reacie la foc a materialului de baz astfel nct acesta s se ncadreze n clasele B (s1-s3, d0-d1) sau C
(s1-s3, d0-d1), conform sistemului de clasificare din standardul SR EN 13501-1+A1:2010.
(2) Metodele de ncercare sunt cele prevzute de standardele SR EN ISO 11925-2:2002/C91/2007 i SR
EN 13823:2010. Echivalenta intre clasele de reactie si clasele de combustibilitate este prevazuta in
Ordinul 269/2008, MO nr.313.

22

Capitolul 3: Condiii generale de proiectare i cerine de baz
privind alctuirea elementelor de construcii din lemn pentru
asigurarea proteciei mpotriva agenilor agresivi

3.1. Cerine esentiale
Cerinele privind sistemele de protecie aplicate pe suprafaa elementelor de construcii din lemn
mpotriva agenilor agresivi se refer la toate componentele care intervin n realizarea proteciilor, precum
i n asigurarea durabilitii acestora, i anume:
a) elementele pe care se aplic sistemul de protecie;
b) sistemul de protecie n sine;
c) produsele de protecie utilizate;
Aceste cerine se prezint n trei categorii principale: cerine eseniale; cerine funcionale; cerine
privind punerea n oper (tehnologice). Patru cerine eseniale au obiect asupra sistemelor de protecie
aplicate pe suprafaa elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor agresivi:
a) Rezisten mecanic i stabilitate
b) Securitatea la incendiu
c) Igien, sntate i mediu nconjurtor
c) Utilizare sustenabil a resurselor naturale
celelalte cerine eseniale (Siguran i accesibilitate n exploatare, Protecie mpotriva zgomotului,
Economie de energie i izolare termic) nu au obiect n acest domeniu.
3.2. Cerine funcionale
Cerinele funcionale privind sistemele de protecie aplicate pe suprafaa elementelor de construcii
din lemn mpotriva agenilor agresivi sunt urmtoarele:
a) rezisten la ageni agresivi biologici: rezistenta la agentii biologici este conditionata de clasa de
durabilitate naturala si de impregnabilitatea speciei lemnoase, care, daca nu este suficienta, se asigura
printr-un tratament chimic de protectie cu produse insecticide si fungicide;
b) rezisten la ageni agresivi fizico-chimici: se asigura prin protectii peliculogene, acoperiri mecanice
sau solutii constructive;
c) rezisten la solicitri mecanice: se asigura prin selectarea speciei corespunzatoare acestei cerinte
sau se proiecteaza elemente supradimensionate in grosime;
d) impregnabilitate: este o caracteristica proprie fiecarei specii asigurand penetrarea produsului, functie
de metode de tratare e) aspect corespunztor: este dat de desenul si culoarea fiecarei specii de lemn;
e) compatibilitate alimentar (dac este cazul): se fac teste prealabile.
3.3. Cerine privind punerea n oper (tehnologice)
Cerine privind punerea n oper (tehnologice) a sistemelor de protecie se refer la ansamblul
activitilor i rezultatelor acestora privind realizarea sistemelor de protecie a elementelor de construcii
din lemn mpotriva agenilor agresivi.
Aceste cerine sunt:
a) asigurarea condiiilor prealabile pentru executarea lucrrilor: lemnul se depoziteaza sub acoperis,
stivuit la sipca;
b) conformitatea frontului de lucru: se verifica proiectul si functie de ordinea operatiilor se asigura
necesarul, cantitativ si calitativ;
c) conformitatea modului de lucru cu tehnologiile i/sau procedeele prevzute: functie de prevederile
proiectate, se asigura echipamentele capabile sa aplice protectiile la calitatea si volumul de lucru;
d) conformarea la prevederile legale privind agrementul tehnic i atestarea conformitii produselor
utilizate.23


Criteriile de performan asociate acestor categorii de cerine sunt prezentate n tabelul 11:


tabelul 11

Nr.
crt.
Cerine i criterii de
performan
Modul de determinare
Observaii
1 2 3

4

I. CERINE ESENIALE
a) Securitate la incendiu
1. Reacie la foc ncadrare n Euroclase de reacie la
foc A1-F sau A1 (FL)-F (FL) (dup
caz)
pct. 1.3.1 d)
b) Igiena, sntate i mediu nconjurtor
2. Permeabilitate la ap tabelul 4.2, nr. crt. 6
3. Rezisten la umiditate tabelul 4.2, nr. crt. 7
4. Emisii de substane
periculoase
declaraia productorului produselor
de protecie

5. Rezisten la alunecare n cazul utilizrii la pardoseli
II. CERINE FUNCIONALE
a) Rezisten la ageni biologici
6. Eficacitate tabelele 4.3 4.7
b) Rezisten la ageni fizico-chimici
7. Rezisten la umiditate
a) n general
b) n zonele de contact cu
piesele metalice de
asamblare i de prindere
tabelul 4.2, nr. crt.7 i la cerina B, nr. crt.4
8. Rezisten la splare pct. 5.7
9. Rezisten la cldur tabelul 4.2, nr. crt. 8
10. Rezisten la variaii de
temperatur
tabelul 4.2, nr. crt. 9
24


tabelul 11 continuare

Nr.
crt.
Cerine i criterii de
performan
Modul de determinare
Observaii
1 2 3

4

I. CERINE ESENIALE
10. Rezisten la variaii de
temperatur
tabelul 4.2, nr. crt. 9
11. Rezisten la variaii UV tabelul 4.2, nr. crt. 10
12. Rezistent la ageni
agresivi chimici
tabelul 4.2, nr. crt. 11
13. Rezisten la mbtrnire
natural
tabelul 4.2, nr. crt. 5
c) Rezisten la solicitri mecanice
14. Aderen la suport tabelul 4.2, nr. crt. 1 si 2 se refer numai la proteciile
prin vopsire 15. Rezisten la lovire tabelul 4.2, nr. crt. 3
16. Rezisten la zgariere tabelul 4.2, nr. crt. 4
d) Impregnabilitate
17. Ptrundere SR EN 351-1
18. Reinere tabelele 4.6 si 4.7 (SR EN 351-1,
SR EN 599-1)
se refer numai la proteciile
prin impregnare
e) Aspect
19. Uniformitatea culorii
20. Textur/luciu suprafa
21. Posibilitatea currii,
ntreinerii
conform prescripii date de
productorul produsului de protecie

f) compatibilitate alimentar
22. Conformitatea cu
cerinele sanitare
aviz sanitar n cazul contractului cu
produse alimentare
III. CERINE PRIVIND PUNEREA N OPER (TEHNOLOGICE)
a) Asigurarea conditiilor prealabile pentru executarea lucrarilor
23. Existena documentaiei
tehnice
- verificare expert
- nsuire beneficiar i executant

24. Aprovizionarea
produselor de protecie
- conformitatea cu prevederile din
proiect
- documente privind calitatea i, dup
caz, agrementul tehnic

25. Asigurare accese,
faciliti i msuri de
igien, protecia muncii
i PSI
organizare lucrri de ctre executant,
verificat de beneficiar
25
tabelul 11 continuare

1 2 3

4

I. CERINE ESENIALE
III. CERINE PRIVIND PUNEREA N OPER (TEHNOLOGICE)
b) Conformitatea frontului de lucru
26. Starea suprafeei
a) form
b) rugozitatea
c) umiditate
conform proiectului i prescripiilor
productorului produsele de protecie

27. Integritatea materialului
(suportului)
conform proiect sau, dup caz,
expertizare tehnic

28. Condiionri prealabile
(suport i materiale de
protecie)
conform proiectului i prescripiilor
productorului produselor de protecie

29. Documente privind
calitatea
Recepia frontului de lucru, conform
condiiilor din proiect i celor din
specificaia productorului produselor
de protecie

c) Conformitatea modului de lucru cu tehnologiile i/sau procedeele prevzute
30. Caracteristicile
echipamentelor, a
utilajelor i a
dispozitivelor utilizate
conform prescriptiilor producatorului
produselor de protecie i
reglementrilor aplicabile

31. Clasificarea/atestarea
personalului
conform prescripiilor productorului
produselor de protecie i
reglementrilor aplicabile

32. Respectarea
timpilor/duratelor
tehnologice
conform prescripiilor productorului
produselor de protecie

33. Respectarea tratamentelor
specifice
conform prescripiilor productorului
produselor de protecie

34. Asigurarea condiiilor de
mediu ambiant la
executarea lucrrilor:
a) temperatur
b) umiditate
c) alte condiii
conform prescripiilor productorului
produselor de protecie

d) Conformarea la prevederile legale privind agrementul tehnic i atestarea conformitii
produselor utilizate
35. Existena standardului de
produs sau a
agrementului tehnic (dac
este cazul)
verificarea domeniului de utilizare cu
condiiile din proiect
pct. 1.3.1. b)
36. Documente privind
calitatea produselor de
protecie utilizate fac
referire la sistemul de
atestare a calitii aplicat
verificarea la aprovizionare (a se
vedea i nr. crt. 24)


26
3.4. Durabilitatea sistemelor de protecie
3.4.1. Sistemele de protecie, care sunt utilizate pentru a asigura durabilitatea elementelor de construcii
pe care sunt aplicate, trebuie s aib asigurat, la rndul lor, o bun durabilitate.
n acest sens, pe lng caracteristicile care permit evaluarea durabilitii n condiii normale, trebuie avute
n vedere, prin msuri constructive i, dup caz, msuri suplimentare condiiile i zonele cu expunere
deosebit, cu pericol mai mare, unele aspecte fiind artate n cap. 5.
3.4.2. Pentru elementele de construcii din lemn, unele din zonele sensibile sub aspectul durabilitii sunt
cele n care se folosesc elemente metalice pentru mbinri i fixri/prinderi. Aceste zone sunt sensibile
sub mai multe aspecte, astfel:
a) contactul metal-lemn conduce la producerea condensului, la metal, la scderea temperaturii, cu
creterea umiditii n zona metalului;
b) n spaiul dintre metal i lemn, care nu este etan, umiditatea sporit se menine, cu valori variabile,
perioade mai ndelungate;
c) n condiiile artate, sunt favorizate att aciunea agresiv asupra lemnului, ct i coroziunea pieselor
metalice n zona respectiv.
Protecia anticoroziv a elementelor metalice folosite pentru montajul sau solidarizarea elementelor de
construcii din lemn se va face n conformitate cu prevederile din "Ghidul de proiectare privind protecia
mpotriva coroziunii a construciilor din oel" GP 111-04 i din "Ghidul de execuie privind protecia
mpotriva coroziunii a construciilor din oel" GE 053-04. n cazul n care accesul pentru aplicarea
sistemului de protecie anticoroziv pe suprafaa suportului de oel nu este posibil, se vor prevedea alte
msuri, ca de exemplu: execuia elementelor metalice dintr-un material rezistent la coroziune (oeluri
inoxidabile), supradimensionarea elementelor pentru compensarea pierderilor prin coroziune, asigurarea
posibilitii nlocuirii elementelor degradate datorit coroziunii.
3.4.3. Realizarea sistemelor de protecie trebuie s aib n vedere, sub acest aspect, urmtoarele:
a) executarea sistemelor de protecie, pe elementele componente, nainte de montarea acestora;
b) acordarea unei atenii deosebite asupra zonelor care se vor acoperi la montare (pri din lemn
suprapuse i cele pe care se monteaz plci metalice), zone n care proteciile devin lucrri ascunse.
3.5. Conditii si cerinte generale de proiectare privind durabilitatea
3.5.1. Durata de viata proiectata este o marime cuantificata in ani, conform pct. 2.3 din SR EN 1990;
3.5.2. Conform pct. 2.4 din SR EN 1990, durabilitatea adecvata trebuie sa asigure performantele cladirii
pe toata durata de viata proiectata.
3.5.3. In SR EN 1995-1-1, la sectiunea 4 Durabilitate sunt prevazute:
- Rezistenta la organisme biologice (durabilitatea naturala a lemnului fie trebuie sa corespunda
prevederilor din SR EN 350-2 pentru clasele de risc din SR EN 335-1, SR EN 335-2, SR EN 335-3, fie
se aplica un tratament ales conform SR EN 351-1 si SR EN 460)
- Rezistenta la coroziune (elementele metalice pentru imbinari si alte elemente pentru imbinari
structurale acolo unde este necesar, sa fie rezistente la coroziune sau protejate impotriva coroziunii. Se
vor prezenta exemple de protectie minimale pentru protectia impotriva coroziunii la elementele metalice
pentru imbinari conform ISO 2081, in anexa nr. 2 in Anexa informativa).
3.5.4. Se vor proiecta msuri de ordin constructiv architectural:
Aceste masuri au n vedere reducerea solicitrilor critice ale ntregii construcii sau a unor pri din
aceasta, ca urmare a aciunii intemperiilor i umiditii.
3.5.5. Prin realizarea msurilor constructive se urmrete:
un amplasament corespunztor al constructiei n teren;
s se in cont de direcia vnturilor dominante;
s se realizeze protecia faadelor expuse, cu copertine, acoperi prelungit;
s se ia msuri de protecie speciale pentru elementele de construcie (ferestre) situate pe faade
foarte expuse la intemperii;
evitarea contactului direct cu solul i apa, a elementelor de construcie din lemn;


27
asigurarea unei bune ventilaii a elementelor de lemn ascunse expuse la umezeal (din acoperi,
sau pardoseala de la nivelul solului);
realizarea de etanri corespunztoare, n locurile n care se poate forma condensul sau umeziri
accidentale;
protecia elementelor de construcie din lemn n punctele de contact cu alte pri ale construciei
care pot prezenta umiditate ridicat.
3.5.6. Se vor proiecta msuri tehnice-organizatorice referitoare la modul de utilizare a lemnului ntr-o
construcie.
3.5.7. La iniierea unui proiect pentru o construcie se vor lua n considerare i o serie de msuri tehnico-
organizatorice:
se va ine cont de materialele care pot fi utilizate n sistemul constructiv adoptat:
- specia de lemn;
- tipul de produs de protecie;
- tipurile de materiale auxiliare utilizate (adezivi, alte materiale de construcie);
- tipuri de mbinri utilizate.
lemnul pentru construcie trebuie comandat din timp astfel nct s aib timp s se realizeze o
uscare de calitate la un nivel de umiditate corespunztor prelucrrii i punerii n oper;
se va realiza o supraveghere a montajului i se va asigura o protecie suplimentar (o acoperire)
mpotriva umiditii pentru lemnul care nu este pus n oper;
se va controla n mod sistematic execuia lucrrilor de etanare i izolare, care ulterior pot crea
probleme legate de variaia umiditii i a temperaturii;
se va aplica un strat protector de acoperire pentru elementele care necesit stabilitate dimensional
ridicat (pentru ferestre) nainte de expunere n condiii exterioare;
elementele de lemn utilizate la interior (chiar dac sunt nclzite sau nu) trebuie s aib un
coninut de umiditate cuprins ntre 12-15% maxim, n timpul i dup montare;
3.5.8. Dac elementelor de lemn, le-a crescut umiditatea n timpul transportului depozitrii, trebuie luate
msuri de reducere a acestuia printr-o bun aerisire (stivuire pe ipci) i protecie suplimentar contra
intemperiilor.
elementele din lemn utilizate la exterior trebuie executate astfel nct, apa care se scurge s nu le
afecteze; de asemenea este bine s se ia urmtoarele msuri:
- s se acopere suprafeele orizontale i oblice;
- s se protejeze locurile n care capetele de lemn sunt la exterior
s se foloseasc la mbinri elemente metalice zincate sau din metal inoxidabil;
s se realizeze mbinri ale elementelor din lemn care pot "lucra" n timp, se pot deforma fr
consecine duntoare;
pentru elementele din lemn utilizate la gard, mobilier de grdin, balustrade se vor evita
suprafeele drepte pentru a o mpiedica apa s stagneze;
placrile exterioare n lemn, trebuie s fie aerate pe toat suprafaa lor intern pentru a asigura o
ventilaie corespunztoare i s permit scurgerea rapid a apei nfiltrat accidental;
La acoperirile orizontale plcile nu trebuie mbinate la extremiti pentru a permite controlul n
orice moment i tratarea ulterioar (grinzile n contact cu pereii de zidrie trebuie tratate chimic);
n contact cu alte materiale, lemnul trebuie protejat prin lsarea de spaii libere de 1-2 cm.
Extremitile grizilor trebuie tratate cu produse chimice.
La pardoseli, grinzile utilizate peste stratul de etanare, precum i placa de acoperire (produs pe
baz de lemn) vor fi tratate chimic.
Montarea stlpilor din lemn pe un soclu de beton (pentru a evita contactul cu solul) se face in
ordinea de sus in jos: stlp din lemn, soclu de beton, bulon, cresttur - umplut cu un chit elastic
Utilizarea materialelor derivate din lemn (PAL, PFL, placaj, panel) n construcie se va face innd
cont de rezistena lor la umiditate i temperatur. Nu se vor utiliza pentru structuri de rezisten i
nici n locuri expuse la umezeal - se pot utiliza la placri perei, pardoseli uscate, elemente de
plafon, trepte interioare etc.
28

3.5.9. Pentru cresterea durabilitatii sistemelor de protectie se vor proiecta masuri bazate pe metode fizice
de tratare a lemnului mpotriva insectelor xilofage. n general, tratamentele fizice sunt considerate
tratamente totale, deoarece prin aceste procedee se are n vedere distrugerea total a insectelor xilofage n
toate stadiile biologice de dezvoltare: larv, pup, insect matur. Dintre acestea se menioneaz
urmtoarele:
a) tratamentul prin nclzire cu aer cald; procedeul este nc practicat n multe state, dar prezint o serie
de dezavantaje importante, printre care se enumer urmtoarele: durate de timp mrite, realizarea i
aplicarea procedeului necesit instalaii speciale, lemnul tratat poate suferi modificari dimensionale:
crpturi adnci, curbare, etc.;
b) folosirea ultrasunetelor pentru distrugerea insectelor xilofage din structura lemnului a fost
experimentat de numeroi cercettori; procedeul ultrasonrii s-a experimentat i dup efectuarea
impregnrilor; ultrasonarea a mrit cu 20% absorbia produselor active n cazul lemnului cu o umiditate
sczut (29%); rezultatele au fost nesemnificative n cazul lemnului umed;
c) distrugerea agenilor biologici xilofagi cu ajutorul iradierii cu raze gamma, de asemenea a stat n
atenia specialitilor; s-a stabilit c pentru o sterilizarea lemnului contaminat cu microorganisme sunt
necesare doze foarte mari; la lemnul contaminat n condiii de laborator au fost necesare doze de 500-700
mii de rntgeni; pentru lemnul din construcii supus unui proces de putrezire, au fost necesare doze de
1000-1500 rntgeni; procedeul necesit instalaii moderne i condiii speciale de lucru; un dezavantaj
major al procedeului const n faptul c nu se poate aplica preventiv; dup decontaminare, lemnul poate
s fie infestat din nou, n timp scurt, dac condiiile n care este meninut sunt favorabile dezvoltrii
agenilor biologici xilofagi;
d) sunt folosite metode de combaterea insectelor si ciupercilor xilofage cu microunde, in incinte si in
sistem mobil, direct pe elementele de constructii montate, cu atac activ.
3.5.10. Se vor proiecta masuri de cresterea durabilitatii bazate pe metode chimice de protecie.
a) msurile de protecie chimic, se vor aplica ct mai puin posibil numai acolo unde este nevoie i dup
ce au fost epuizate celelalte posibiliti de protecie elementelor de lemn din construcie.
b) tratamentele chimice, al cror succes i rezisten depind de produsul utilizat, de cantitatea i repartiia
sa n lemn sau pe suprafa, trebuie adaptate la nivelul de risc la care lemnul este expus ntr-o construcie.
c) produsele comercializate pentru protecia lemnului n construcie trebuie s fie agrementate tehnic de
un institut de specialitate pe baza avizelor sanitare, a rapoartelor de ncercare care demonstreaz
eficacitatea lor n funcie de domeniul de utilizare i a documentaiilor tehnice care nsoesc produsul.
d) aplicarea produselor de protectie se face cu respectarea urmatoarelor criterii:
d1) necesitatea aplicrii unui tratament de protecie este determinat de o serie de factori:
durata de serviciu dorit;
cerine legate de sigurana locului (elementului de construcie);
posibile reparaii, nlocuire de elemente de construcie;
posibiliti de realizare a tratamentului (aspecte economice);
risc local de atac biologic;
protecie cerut din punct de vedere arhitectural (protecia suprafeelor expuse, frontale);
protecie specific n funcie de mrimea i poziia elementelor de lemn n construcie (verticale,
orizontale, de seciune mic sau mare);
d2) este necesar ca nainte de a efectua un tratament de protecie s se cunoasc:
din ce specie de lemn este construcia sau elementul de construcie;
ce msuri constructive de protecie au fost luate;
ce importan ca rezisten, stabilitate are elementul de lemn n construcia respectiv;
ce posibiliti de control i de ntreinere periodic a elementelor de lemn exist;
care sunt posibilitile de nlocuire a lemnului dac este necesar;
pentru protecie este suficient un tratament de suprafa;
dac tratamentul de protecie va influena aspectul estetic;
dac este obligatoriu s se efectueze tratamentul de protecie contra ciupercilor, insectelor i
intemperiilor. 29
3.5.11. Modul n care trebuie s se ia o decizie privind necesitatea proteciei lemnului dintr-o construcie
este sugerat n schema de mai jos:3.6. Condiii referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumite utilizri
3.6.1. Durabilitatea natural a unei esene de lemn este specifica pentru fiecare din organismele xilofage.
3.6.2. In practic, produsele de cherestea pot include alburnul i de asemenea duramenul.
3.6.3. Dac proporia de alburn prezent poate fi mpotriva performanelor elementului sau dac proporiile
de alburn i duramen nu sunt difereniate, este necesar s se considere durabilitatea elementului n
totalitatea sa ca echivalent cu cea a alburnului.
3.6.4. Pentru ciuperci xilofage se aplica ghidul claselor de durabilitate a esenelor de lemn adecvate
pentru folosirea n clasele de risc, care contine criteriile de aplicare a tratamentelor de protectie. Acest
ghid poate sta la baza obligativitatii aplicarii tratamentelor fungicide.
3.6.5. Pentru insectele xilofage, ghidul permite ca expertii locali sa stabileasca aplicarea tratamentelor
functie de clasa de exploatare, specia lemnoasa caracterizata in SR EN 350-2 si speciile de insecte
specifice zonei.
3.6.6. Durabilitatea lemnului n stare natural
Prin durabilitate se nelege nsuirea lemnului de a rezista n timp la aciunea de distrugere a diferiilor
ageni agresivi. Durabilitatea lemnului n stare natural depinde de structura anatomic, compoziia
chimic a acestuia i variaz n funcie de condiiile n care este exploatat. O influen negativ asupra
durabilitii o au trecerile de la starea uscat la starea umed. n cazul utilizrii lemnului n stare natural
este indicat a se alege specia cea mai durabil fa de condiiile de utilizare.
30
TIPUL CONSTRUCTIEI
CONDITIILE DE EXPUNERE
ALEGEREA SPECIEI LEMNOSE IN FUNCTIE DE DURABILITATE
PROIECTUL CONSTRUCTIEI - DETALII CONSTRUCTIVE
LEMNUL - ESTE SUFICIENTA
DURABILITATEA SA NATURALA
DA
NU
NU ESTE
NECESAR
TRATAMENT DE
PROTECTIE
MODIFICARE CONSTRUCTIVA PENTRU A PROTEJA
LEMNUL SAU ALEGEREA ALTEI SPECII LEMNOASE
SE VOR UTILIZA PRODUSE DE PROTECTIA LEMNULUI
DA
DA
a) Durabilitatea natural a lemnului n funcie de condiiile de utilizare
a1) innd seama de lemnul din duramen, speciile forestiere se mpart n urmtoarele trei grupe de
durabilitate:
Foarte durabile: stejarul, castanul, ulmul, tisa, pinul, salcmul, prul, precum i numeroase specii
exotice ca: cedrul (utilizat la mai toate casele din brne n America), sequoia, arborele vieii, tuia,
ienuprul, douglas-ul i alte specii cu greutate specific mare.
Potrivit de durabile: molidul, bradul, frasinul, mrul.
Puin durabile: paltinul, plopul tremurator, balsa, mesteacnul, fagul, aninul, socul, teiul, plopul alb
si negru, platanul, castanul, salba moale, salcia, carpenul, prunul i majoritatea speciilor cu lemnul
foarte uor.
a2) Aprecierea durabilitii diferitelor specii se poate face mai uor cu ajutorul indicilor comparativi in
raport cu stejarul:
Durabilitatea relativa a lemnului fata de stejar, in diferite conditii de utilizare (dupa S.I.Vanin )
Tabelul nr.. 12
Specia n aer liber n ap n aer uscat
Stejar 100 100 100
Larice (duramen) 85 80 95
Pin btrn (duramen) 85 80 90
Pin tnr (duramen) 60 70 60
Molid 75 50 75
Frasin 64 - -
Fag 60 70 40
Anin 40 100 38
Mesteacan 40 - 38
Salcie 30 - 35
Plop alb sau negru 30 - 35

a3) Pentru diferite condiii de utilizare, durabilitatea lemnului, exprimat ca valoare absolut (n numr de
ani) pentru diferite specii, este artat n tabelul nr. 13 (prelucrri statistice).
Durabilitatea lemnului pentru diferite conditii de utilizare (dupa S.I.Vanin)
Tabelul nr. 13
Specia
Durabilitatea n ani
Aer liber
ventilat
ncperi nchise
(neaerisite)
Uscciune
permanent
Umiditate
permanent
Stejar 120 200 1800 700
Larice 90 150 1800 600
Ulm 100 180 1500 1000
Carpen - 30 1000 750
Pin 80 120 1000 500
Molid 50 25 900 70
Brad 45 20 900 60
Frasin 20 3 500 10
Fag 10 5 800 10
Mesteacn 5 3 500 10
Salcie 5 4 600 20
Plop tremurtor 3 1 500 10
Anin 5 2 400 800


31
b) Durabilitatea natural a lemnului n funcie de tipul organismelor xilofage, SR EN 460 :
b1) Durabilitate natural fa de ciupercile xilofage
Indicaii privind folosirea unei esene de lemn n diversele clase de risc n funcie de nivelul su de
durabilitate natural fa de atacurile ciupercilor sunt prezentate n tabelul 14. Dac durabilitatea natural
nu este suficient este necesar s se prevad un tratament de protecie.
Tabelul nr. 14
Clas de
risc
Clas de durabilitate
1 2 3 4 5
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 (0) (0)
3 0 0 (0) (0)-(x) (0)-(x)
4 0 (0) (x) x x
5 0 (x) (x) x x
Legend :
0
(0)

(0)-(x)

(x)

x

- durabilitatea natural suficient,
- durabilitate natural normal suficient, dar pentru anumite ntrebuintri se poate recomanda un
tratament de protecie,
- durabilitate natural poate fi suficient, dar n funcie de esena de lemn, de permeabilitate i de
utilizarea sa final se poate dovedi necesar un tratament de protecie
- tratamentul de protecie este n mod normal recomandat, dar pentru anumite utilizri durabilitatea
natural poate fi suficient,
- tratament de protecie necesar.
NOT: Este necesar s se considere alburnul tuturor esenelor de lemn ca avnd clasa de durabilitate 5.

b2) Durabilitate natural fa de coleoptere xilofage
Coleopterele xilofage sunt prezente n toat Europa, dar riscul atacului variaz foarte mult de la
nesemnificativ la foarte important. Este necesar s se consulte experii locali sau regionali pentru aviz
privind riscul de atac cu coleoptere xilofag (insecte). n condiiile de lucru n care exist un risc
seminficativ de atac care conduce la o pierdere a rezistenei inacceptabil sau la o degradare vizibil,
esenele de lemn clasificate ca sensibile n SR EN 350-2 trebuie tratate cu un produs de protecie.
b3) Durabilitate natural fa de termite
n condiiile de lucru n care exist un risc semnificativ la atacul cu termite, numai duramenul din
esenele de lemn clasificat n SR EN 350-2 ca durabil (D) sau mediu-durabil (M) fa de termite,
poate fi utilizat fr tratament. Alegerea ntre lemnul durabil (D) i mediu-durabil(M) depinde de
cerinele specifice ca de exemplu funcia, utilizarea final, durata de utilizare scontat i consecinele
ruperii.
b4) Durabilitate natural fa de sfredelitori marini
n situaiile de utilizare n care exist un risc semnificativ la atacul cu sfredelitori marini, numai
duramenul de la esenele de lemn clasificate n SR EN 350-2 ca durabil(D), sau mediu - durabil(M)
fa de sfredelitori marini, poate fi utilizat fr tratament. Alegerea ntre un lemn durabil (D) i mediu
- durabil(M) depinde de cerinele specifice ca de exemplu funcia, utilizarea final, durata de utilizare
scontat i consecinele ruperii.
c) Clasele de durabilitate i impregnabilitate
c1) Durabilitatea unei esene de lemn fa de diferite organisme xilofage este evaluat utiliznd metodele
bazate pe standardele europene: SR EN 350-1 i SR EN 350-2.
c2) Dac durabilitatea natural nu este suficient la utilizare, lemnele se supun unor tratamente de
protecie cu produse si sisteme corespunzatoare standardelor europene SR EN 599-1 i SR EN 599-2, iar
tratamentele trebuie s fie declarate printr-o specificaie scris, conform SR EN 351-1 si SR EN 351-2 sau
un alt standard relevant, recunoscut.
c3) Clasele de durabilitate prezentate n tabelele urmatoare se refer la lemnul perfect sntos; se
recomand s se considere duramenul de la toate speciile de lemn ca aparinnd clasei 5 (fr
durabilitate).
32
Clasele de durabilitate natural fa de ciupercile xilophage:
Tabelul nr. 15
Clasa de durabilitate Descriere
1 Durabilitate foarte mare
2 Durabil
3 Mediu durabil
4 Puin durabil
5 Fara durabilitate

Clasele de durabilitate natural fa de coleoptere xilofage (capricornes* i vrilletes):
Tabelul nr. 16
Clasa de durabilitate Descriere
D Durabil
S Slab
*) Pentru atacul gndacilor capricornes exist referine numai pentru rinoase

Clasele de durabilitate* natural fa de termite:
Tabelul nr. 17
Clasa de durabilitate Descriere
D Durabil
M Mediu durabil
*) Durabilitatea se refer la rezistenta fata de termite a duramenului
din esentele din lemn specificate in SR EN 350-2, ca durabil (D)
sau mediu durabil (M), care poate fi utilizat fara tratament

Clasele de durabilitate natural fa de animale marine:
Tabelul nr. 18
Clasa de durabilitate Descriere
D Durabil
M Mediu durabil
S Slab

Clasele de impregnabilitate
Tabelul nr. 19
Clasa de
impregnabilitate
Descriere Specificatii
1 Impregnabil Uor de tratat, lemnul debitat poate fi penetrat complet
printr-un tratament sub presiune, fr dificulti.
2 Mediu impregnabil Suficient de uor de tratat: n mod obinuit o penetrare
complet nu este posibil, dar dup 2 sau 3 ore de
tratament sub presiune, o ptrundere de peste 6 mm poate
fi realizat la rinoase i
ntr-o mai larg proporie, n vasele lemnului de foioase.
3 Puin impregnabil Lemn dificil de tratat, dup 3 pn la 4 ore de tratament
sub presiune nu pot obine mai mult de 3 la 6 mm de
penetrare lateral a substanei de protecie.
4 Neimpregnabil Virtual, imposibil de tratat, produsul de prezervare este
absorbit puin dup 4 ore de tratament sub presiune.
Penetrri laterale i longitudinale minimale.
33

Durabilitatea i impregnabilitatea speciilor din lemn de rinoase Tabelul nr. 20
Specia
Ciuperci
xilophage
Durabilitatea
natural a
lemnului
sntos
Capricorne
(insecte)
Durabilitatea
natural a
alburnului
Cariile
(vrillete)
Durabilitatea
natural a
alburnului
Termite
Durabilitatea
natural a
lemnului
sntos
Impregnabilitatea
Lemn
sntos
Alburn
Duglas De la mediu la
puin durabil
slab slab slab neimpregnabil de la mediu
la puin
impregnabil
Molid Puin durabil slab (1) slab (1) slab puin sau
neimpregnabil
puin
impregnabil
Larice De la mediu la
puin durabil
slab slab slab neimpregnabil puin
impregnabil
Pin
maritim
De la mediu la
puin durabil
slab slab slab neimpregnabil impregnabil
Pin
silvestru
De la mediu la
puin durabil
slab slab slab puin sau
neimpregnabil
impregnabil
Pin negru
i larice
Puin durabil slab slab slab puin sau
neimpregnabil
impregnabil
Brad Puin durabil slab (1) slab (1) slab de la mediu la
puin
impregnabil
puin
impregnabil
Cedru rou
vestic
Durabil slab slab slab puin sau
neimpregnabil
puin
impregnabil
(1) Pentru aceste specii, lemnul sntos are durabilitate slab ca i alburnul.

Durabilitatea i impregnabilitatea speciilor din lemn de foioase Tabelul nr. 21
Specia
Ciuperci
nelignivore
Durabilitatea
natural a
lemnului
sntos
Gndaci
(capricorne)
Duramen
Carii
Duramen
Termite
Durabilitatea
natural a
lemnului
sntos
Impregnabilitatea
Lemn
sntos
Alburn
Carpen nedurabil
Lemnul
de foioase nu
este atacat de
capricorne
slab slab impregnabil impregnabil
Castan durabil slab slab neimpregnabil puin
impregnabil
Stejar durabil slab slab neimpregnabil impregnabil
Paltin nedurabil slab slab impregnabil impregnabil
Frasin nedurabil slab slab mediu
impregnabil
mediu
impregnabil
Fag nedurabil slab slab impregnabil impregnabil
Ulm nedurabil slab slab puin
impregnabil
impregnabil
Plop puin durabil slab slab de la mediu la
puin
impregnabil
puin
impregnabil


34
d) Factori importani care decurg din relaia ntre durata de utilizare scontat i durabilitatea
natural
d1) Durata de utilizare. Durata de utilizare a unui element de lemn depinde nu numai de durabilitatea sa
natural fa de organismele xilofage, dar i de numeroi ali factori:
- De exemplu, n clasa de risc 3, detaliile de concepie ale unui element de lucrare de lemn care mpiedic
ptrunderea i acumularea apei i favorizeaz eliminarea sa i ventilarea, precum i condiiile climatice
locale i operaiile de ntreinere pot influena asupra comportrii n timp.
- De asemenea, n clasa de risc 4, condiiile climatice pot avea un efect remarcabil asupra performanei.
d2) Nu este indicat s se prevad o durat de utilizare plecnd numai de la durabilitatea natural.
- Pentru cea mai mare parte din utilizri n construcii, exist un consens general privind un nivel minim
de durabilitate care, asociat cu alti factori, permite obinerea unei durate de utilizare acceptabil a unui
element de lucrare dat.
- Recurgerea la o esen de lemn, a crei durabilitate este mai mare dect cea recomandat n acest
standard poate antrena o mrire a duratei de utilizare pentru o utilizare stabilit.
- Pentru elemente de lucrare cu durata de utilizare foarte scurt (construcie provizorie) sau pentru
elemente de lucrare cu durata de utilizare net mai lung dect cea normal se pot folosi esene cu
durabilitate fie mai mic fie mai mare dect cea indicat n tabelul 14.
d3) Un mod de evaluare a duratei de utilizare estimat const n compararea durabilitii lemnului care se
propune s se foloseasc fa de cea a esenelor de lemn bine cunoscute, prelucrate n condiii similare
(aceeai amplasare n lucrare, aceeai localizarea, aceeai ntreinere) i a cror durat de utilizare se
cunoate.
d4) Cnd atacul cu ciuperci se produce pe fetele laterale, se poate estima o prelungire a duratei de
utilizare a unui element de lucrare din lemn mrind grosimea (de exemplu durata de utilizare a unei piese
de lemn cu seciunea 50 mmx 50 mm nfipt n sol poate fi aproximativ de dou ori mai mare fa de cea
a unei piese cu seciunea de 25 mmx 50 mm cu aceiai durabilitate).
d5) Cu toate acestea n regiunile, ca n centrul i n sudul Europei unde perioadele uscate dureaz un timp
ndelungat, s-a constatat c elementele de lucrare din lemn cu sectiuni relativ mici n contact cu solul pot
avea o durat de via mai lung dect elementele asemntoare cu sectiuni mai mari, din cauza
capacitaii lor rapide de uscare. Aceasta este valabil n acelai context pentru plcile pentru mprejmuiri i
indril exterioar.
d6) Un atac biologic este adesea progresiv i durata de utilizare depinde n plus de gradul de deteriorare
admis naintea ruperii piesei de lemn.
e) Ali factori care influeneaz alegerea clasei de durabilitate
e1) Alegerea unei esene de lemn pentru utilizare ntr-o clas de risc special necesit luarea n
considerare a unei serii de factori care pot avea influen asupra nivelului de durabilitate considerat
necesar.
e2) Cnd diminuarea caracteristicilor mecanice ale unui element de lemn contribuie la compromiterea
securitii i a cerinelor economice, se poate specifica un alt lemn cu o durabilitate mai mare dact a
celui utilizat in mod obisnuit. Acesta poate fi adecvat cnd :
- elementele se utilizeaz ca piese portante;
- elementele sunt greu de nlocuit sau de renovat;
- exist necesitatea unei durate prelungite de utilizare;
- poziia elementului de construcie prezint un risc special (de exemplu o suprafa orizontal care este
uor drenat)
- exist un risc local, excepional, de atac cu organisme speciale (de exemplu, sfredelitori marini, termite);
- expunerea la factori climatici este sever (de exemplu ploaie puternic).
e3) Riscul de scdere a caracteristicilor mecanice poate fi diminuat printr-o protecie structural a prilor
de construcie, de exemplu acoperirea suprafeelor superioare cu materiale mai durabile, sau protecia
lemnului de la nceput.


35
3.7. Cerintele tehnice ale produselor de ignifugare a lemnului
3.7.1. Conform OMAI nr. 231 din 18 octombrie 2011, produsele de ignifugare trebuie sa indeplineasca
cerine tehnice generale pentru ncercare i analiza in vederea utilizarii si punerii pe piata:
3.7.2. conform art. 5
(1) Produsul de ignifugare a lemnului i a materialelor pe baz de lemn trebuie s modifice clasa de
reacie la foc a materialului de baz astfel nct acesta s se ncadreze n clasele B (s1-s3, d0-d1) sau C
(s1-s3, d0-d1), conform sistemului de clasificare din standardul SR EN 13501-1+A1:2010.
(2) Metodele de ncercare sunt cele prevzute de standardele SR EN ISO 11925-2:2002/C91/2007 i
SR EN 13823:2010.
3.7.3. conform art. 6
Marcarea produselor de ignifugare a lemnului i a materialelor pe baz de lemn se face n limba
romn, fr a exclude prezentarea i n alte limbi strine, i trebuie s cuprind minimum urmtoarele
informaii:
a) denumirea comercial a produsului;
b) denumirea materialului-suport pe care se aplic produsul;
c) clasa de reacie la foc;
d) cantitatea nominal din colet;
e) numrul lotului i data de fabricaie;
f) numele i adresa productorului;
g) termenul de valabilitate al produsului n ambalaj;
h) termenul de valabilitate al produsului dup aplicare;
i) recomandri referitoare la condiiile de transport i depozitare.
3.7.4. conform art. 7
Orice tip de atenionare sau instruciuni de utilizare trebuie s fie n mod obligatoriu n limba romn,
fr a exclude prezentarea acestora i n alte limbi strine.
3.7.5. Eficacitatea ignifugarii unui produs exprimata in % pierdere de masa de maxim 30%-35%, conform
SR 652:2009 (in conditii specificate conditionarea probelor, specia lemnoasa, grosime, debit gaz si durata
de ardere).

3.8. Cerintele pentru lemnul lamelat ncleiat utilizat pentru structurile portante
3.8.1. cerinte de performanta (SR EN 386, SR EN 390, SR EN 387)
3.8.2. cerinte de durabilitate la atacuri biologice (durabilitate naturala conform SR EN 350-1, SR EN 350-
2 si conferita-lemn lamelat tratat, conform SR EN 15228)
3.8.3. reactie la foc a lemnului lamelat, fie incercat si clasificat conform SR EN 13501-1, fie numai
clasificat conform anexei E.

3.9. Cerinele pentru lemnul din construcii cu seciune dreptunghiular
3.9.1. cerinte pentru lemnul netratat sau tratat impotriva atacurilor biologice
36


Capitolul 4: Criterii i niveluri de performan pentru stratul
suport i pentru sistemele de protecie a lemnului4.1. Criterii i niveluri de performan pentru stratul suport
4.1.1. Principalele criterii i niveluri de performan care trebuie satisfcute de stratul suport de lemn pe
suprafaa cruia se aplic sistemele de protecie mpotriva agenilor chimici i biologici sunt prezentate n
tabelul 22.

tabelul 22.
Nr.
crt.
Criterii de
performan
Metoda de determinare
(standard de referin)
U.M
.
Niveluri de performan
1. Rugozitatea
suprafeei
- - Corespunztoare naturii suportului i
tipului de produs/sistem de protecie
2. Umiditate SR EN 322 % - max. 12
(1)
clasa 1 de exploatare
- max. 20
(1)
clasa 2 de exploatare
3. Temperatur - C min.: + 5
(1)
max.: + 40
(1)

4. Coninutul de
impuriti (praf,
sruri, uleiuri,
grsimi etc.)
vizual - lips
5. Defecte de
suprafa (fisuri,
goluri etc.)
vizual - lips

(
1
) Dac n fia produsului de protecie nu se specific altfel.
4.1.2. Rugozitatea suprafetei rezulta din gradul si modul de prelucrare mecanica (debitare manuala sau
mecanica, tipul echipamentului de debitare, smirgheluire manuala sau mecanica, granulozitatea
smirghelului folosit).
4.1.3. Umiditatea lemnului este o caracteristica variabila, influentata de umiditatea si temperatura aerului.
Exista diverse diagrame de conditionare care ofera informatii privind valoarea umiditatii lemnului pentru
anumite valori ale partametrilor de mediu. In lucrare este anexata diagrama variatiei temparaturii si
umiditatii lemnului functie de temperatura si umiditatea mediului in care se pastreaza lemnul in vederea
aplicarii tratamentelor de protectie si alte cerinte.

4.2. Criterii i niveluri de performan pentru proteciile mpotriva agenilor fizico-chimici
4.2.1. Principalele criterii i niveluri de performan pe care trebuie s le ndeplineasc sistemele de
protecie mpotriva agenilor chimici aplicate pe suprafeele de lemn, n funcie de condiiile de expunere,
precum i metodele de determinare (evaluare i/sau verificare a performanelor acestora), sunt prezentate
n tabelul 23.
4.2.2. n tabelul nr. 23 sunt prezentate nivelurile de performan sub form de valori concrete pe care
trebuie s le ndeplineasc sistemul de protecie. Experiena a impus aceste valori ca fiind minimale,
pentru a obine o protecie eficient a lemnului mpotriva agenilor chimici.

37


tabelul nr. 23
Nr.
crt.
Criterii de
performan
Metoda de
determinare
(standard de
referin)
U.M. Niveluri de performan pentru condiii
de expunere
slab medie puternic
1 2 3 4 5 6 7
1. Aderena la suport
metoda grilei
(1)
SR EN ISO 2409 nivel 1 0 0
2. Aderena la suport
metoda smulgerii
(2)
SR EN ISO 4624 MPa min. 0,5 min. 1,0 min. 1,0
3. Rezistena la lovire
(3)

(nlime minim de
cdere a mase de 500
g, la care apar
amprente cu fisuri)
SR EN ISO 6272-1 cm min. 40 min. 60 min. 60
4. Rezistena la zgriere
(greutatea minim la
care apar fisuri fine)
SR EN ISO 1518 g min. 250 min. 300 min. 400
5. Rezistena la
mbtrnire natural
SR EN 927-3 luni 12 12 12
6. Permeabilitate la ap
lichid (absorbia de
ap)
SR EN 927-5 g/m
2
<= 250 <= 175 <= 175
7. Rezistena la
umiditate
SR ISO 11503
SR EN ISO 6270-1
ore min. 240 min. 480 min. 720
8. Rezistena la cldur
i umiditate
SR HD 323.2.3 S 2 ore min. 240 min. 480 min. 720
9. Rezistena la variaii
de temperatur
SR EN 60068-2-14
SR EN 60068-2-33
cicluri min. 25 min. 56 min.56
10. Rezistena la radiaii
UV
(4)
SR EN 60068-2-5 cicluri min. 56 min. 56 min.56
11. Rezistena la ageni
agresivi chimici
SR EN ISO 2812-1 ore min. 24 min. 168 min. 168
12. Conformitate cu
cerine sanitare
Necesar pentru proteciile care pot veni n contact direct cu produse
alimentare
(
1
) Metoda grilei se utilizeaz pentru determinarea aderenei acoperirilor de protecie cu grosimi de pn
la 250 microni.
(
2
) Metoda smulgerii se utilizeaz pentru determinarea aderenei acoperirilor de protecie cu grosimi de
peste 250 microni.
(
3
) Determinarea nu se efectueaz pentru acoperiri de protecie cu deformabilitate ridicat.
(
4
) Determinarea se efectueaz pentru acoperiri de protecie aplicate la exterior sau la interior, dac sunt
supuse tehnologic, unor asemenea aciuni.

4.3. Criterii i niveluri de performan pentru proteciile mpotriva agenilor biologici
4.3.1. Principalele criterii de performan pe care trebuie s le ndeplineasc att produsele de protecie
preventiv a lemnului mpotriva agenilor biologici, n funcie de clasa de risc biologic, de tipul de
procedeu de tratament (de suprafa, prin impregnare), de specia de lemn, precum i de agentul agresiv
biologic (ciuperci, insecte), ct i metodele de determinare a performanelor acestora, sunt prezentate n
tabelele 24 ... 28 (standardul de referin este SR EN 599-1).

38
Tabelul 24

Clas
de
risc
Cod
Tip de
procedeu de
tratament
propus
Cerine minime pentru ncercrile cu insecte spp. ncercri
suplimentare
sau locale
File Sau
Hzlotrupes
bajulus (H)
Anobium
punctatum (A)
Lyctus brunneuns
(L)
Alte insecte
spp. (I)
Termite (T)
1 Tratament
de suprafaTip ncercare SR EN 46-1 SR EN 49-1 SR EN 20-1 SR EN 46-1 sau
(A) sau (L)
SR EN 118
ncercare la uzur SR EN 73+AC SR EN 73+AC SR EN 73+AC SR EN 73+AC SR EN 73+AC
Valoare maxim
de aplicare n
ncercare
200 g/m
2
(cufundare sau
pipet)
200 g/m
2
(cufundare sau
pipet)
200 g/m
2
(cufundare sau
pipet)
200 g/m
2
(cufundare sau
pipet)
doz de aplicare
cerut 200
ml/m
2
Criteriul pentru
valoarea de
referin
biologic
100% mortalitate
la sfritul
ncercrii
nici o larv vie la
sfritul ncercrii
nici o larv vie sau
insect la sfritul
ncercrii
100%
mortalitate la
sfritul
ncercrii
nici un atac cu
cotaie > 2;
unul singur = 2
Tratament
prin
impregnare


Tip ncercare SR EN 47 SR EN 49-2 SR EN 20-2 SR EN 47 sau
(A) sau (L)
SR EN 117
ncercare la uzur SR EN 73+AC SR EN 73+AC SR EN 73+AC SR EN 73+AC SR EN 73+AC
Valoare maxim
de aplicare n
ncercare
p.a.p. pentru
alburn de pin
silvestru
p.a.p. pentru
alburn de pin
silvestru
p.a.p. pentru stejar p.a.p. pentru
alburn de pin
silvestru
p.a.p. pentru
alburn de pin
silvestru
Criteriul pentru
valoarea de
referin
biologic
100% mortalitate
(b.s.e.)
nici o larva vie la
sfritul ncercrii
(b.s.e.)
nici o larv vie sau
insect ieit la
sfritul ncercrii
(b.s.e.)
100%
mortalitate
(b.s.e.)
nici un atac cu
cotaie > 2;
unul singur = 2


39

Tabelul 25

Clas
de
risc
Cod
Tip de
procedeu de
tratament
propus
Cerine minime fa de
ciuperci.
ncercri suplimentare sau locale
Bazidiomicete Albastreal (B) Insecte spp. (I) Termite (T)
2 Tratament
de suprafa


Tip ncercare SR EN 113
(fr C. versicolor)
SR EN
152-1
Dac este necesar
se adaug cele de
la clasa 1
Dac este necesar
se adaug cele de
la clasa 1 ncercare la uzur SR EN 73+AC SR EN 73+AC
Valoare maxim de
aplicare n
ncercare
100 Kg/m
2
200 g/m
2
Criteriul pentru
valoarea de
referin biologic
p.e.m. pentru ciuperca
cea mai agresiv
la sfritul ncercrii nici
o cotaie >= 2
zon fr albastru min.
1,0 mm medie >=1,5 mm
Tratament
prin
impregnare
Tip ncercare SR EN 113
(fara C. versicolor)
SR EN
152-2+AC
Dac este necesar
se adaug cele de
la clasa 1
Dac este necesar
se adaug cele de
la clasa 1 ncercare la uzur SR EN 73+AC SR EN 73+AC
Valoare maxim de
aplicare n
ncercare
p.a.p. pentru alburn de
pin silvestru
Conform specificaiilor
comerciale
Criteriul pentru
valoarea de
referin biologic
p.e.m. pentru ciuperca
cea mai agresiv
la sfritul ncercrii nici
o cotaie >= 2
zon fr albastru min.
1,0 mm medie >=1,5 mm
40
Tabelul 26

Clas
de
risc
CodTip de
procedeu de
tratament
propus


Cerine minime fa de ciuperci/
ncercari pe teren
ncercri suplimentare sau locale
File Sau produse de protectie utilizate cu
acoperire (C)
Bazidiomicete Bazidiomicete ncercari pe teren ncercari pe teren
(FC)
Coriolus
versicolor
(V)
Albastru
(B)
Insecte spp.
(I)
Termite
(T)
3 Tratament
de suprafa


Tip de ncercare SR EN 113
(fr C.
versicolor)
SR EN 113
(fr C.
versicolor)
SR EN 330 SR EN 330 SR EN 113 pe
alburn de pin
silvestru
i/sau fag
SR EN 152-1 Dac este
necesar se
adaug cele
de la clasa
1 + SR EN
84
Dac este
necesar se
adaug cele
de la clasa
1 + SR EN
84
ncercare la
uzur
SR EN
73+AC si SR
EN 84 separat
SR EN 73+AC >= 5 ani de
expunere
>= 5 ani de
expunere
SR EN
73+AC si SR
EN 84 separat
SR EN 152-1
Valoare maxim
de aplicare n
ncercare
100 Kg/m
2
100 Kg/m
2
p.a.p. p.a.p. 100 Kg/m
2
200 g/m
2

Criteriul pentru
valoarea de
referin
biologic
p.e.m. pentru
ciuperca cea
mai agresiv
p.e.m. pentru
ciuperca cea mai
agresiv
dupa 5 ani Vn,
Ve si Vi egale
sau mai bune dect
pentru produsul de
referin si R2TP
egal sau mai bun
ca R2R
dupa 5 ani Vn,
Ve si Vi egale
sau mai bune dect
pentru produsul de
referin si R2TP
egal sau mai bun
ca R2R
p.e.p. La sfritul
ncercrii nici
o cotaie >= 2
zona fr
albastru min.
1,0 mm medie
>= 1,5 mm
Tratament
prin
impregnare
Tip de ncercare SR EN 113
(fr C.
versicolor
SR EN 113
(fr C.
versicolor
SR EN 330 SR EN 330 SR EN 113 pe
alburn de pin
silvestru
i/sau fag
SR EN 152-2 Dac este
necesar se
adaug cele
de la clasa
1 + SR EN
84
Dac este
necesar se
adaug cele
de la clasa
1 + SR EN
84
ncercare la
uzur
SR EN
73+AC si SR
EN 84 separat
SR EN 73+AC >= 5 ani de
expunere
>= 5 ani de
expunere
SR EN
73+AC si SR
EN 84 separat
SR EN 152-2
Valoare maxim
de aplicare n
ncercare
p.a.p. pentru
alburn de pin
silvestru
p.a.p. pentru
alburn de pin
silvestru
p.a.p. p.a.p. p.a.p. pentru
alburn de pin
sau fag
Conform
specificaiilor
comerciale
ale
fabricantului
Criteriul pentru
valoarea de
referin
biologic
p.e.m. pentru
ciuperca cea
mai agresiv
p.e.m. pentru
ciuperca cea mai
agresiv
dupa 5 ani Vn,
Ve si Vi egale
sau mai bune dect
pentru produsul de
referin si R2TP
egal sau mai bun
ca R2R
dupa 5 ani Vn,
Ve si Vi egale
sau mai bune dect
pentru produsul de
referin si R2TP
egal sau mai bun
ca R2R
p.e.p. La sfritul
ncercrii nici
o cotaie >= 2
zona fr
albastru min.
1,0 mm medie
>= 1,5 mm
41

Tabelul 27

Clas
de
risc
CodTip de
procedeu
de
tratament
propus


Cerine minime fa de ciuperci

ncercri suplimentare sau locale
Bazidiomicete Putregai moale ncercari pe cmp (F) Albastru
(B)
Insecte spp.
(I)
Termite
(T)
4 Tratament
de
suprafa

Tip de ncercare Procedeele prin tratament de suprafa nu sunt corespunztoare pentru clasa de risc 4
ncercare la uzur
Valoare maxim de
aplicare n ncercare
Criteriul pentru
valoarea de referin
biologic
Tratament
prin
impregnare
Tip de ncercare SR EN 113 cu C.
versicolor pe alburn
de pin silvestru
i/sau fag
SR ENV 807 SR EN 252+AC Dac este
necesar se
adaug cele
de la clasa
3
Dac este
necesar se
adaug cele
de la clasa
3
Dac este
necesar
se adaug
cele de la
clasa 3 ncercare la uzur SR EN 73+AC i
SR EN 84 separat
SR ENV 807 >= 5 ani de expunere
Valoare maxim de
aplicare n ncercare
p.a.p. pentru alburn
de pin silvestru
p.a.p. p.a.p.
Criteriul pentru
valoarea de referin
biologic
p.e.p. pentru
ciuperca cea mai
agresiv (inclusive
C. versicolor)
Cel mai ridicat
dintre r.e.m. dedus
pentru ncercarea I
i ncercarea II
dup 5 ani media rsn
P/0,75 i a rin P/0,1742

Tabelul 28


Clas
de
risc
Cod
Tip de
procedeu
de
tratament
propusCerine minime fa de
ciuperci/ncercri pe teren

ncercri suplimentare sau locale
Bazidiomicete Putregai moale ncercari pe cmp (F)
FN i/sau FS
Albastru
(B)
Insecte spp.
(I)
Termite
(T)
5 Tratament
de
suprafa

Tip de ncercare

Procedeele prin tratament de suprafa nu sunt corespunztoare
pentru clasa de risc 5
ncercare la uzur
Valoare maxim de
aplicare n ncercare
Criteriul pentru
valoarea de referin
biologic
Tratament
prin
impregnare
Tip de ncercare SR EN 113 cu C.
versicolor pe alburn
de pin silvestru
i/sau fag
SR ENV 807 SR EN 275 Dac este
necesar se
adaug cele
de la clasa
3
Dac este
necesar se
adaug cele
de la clasa
3
Dac este
necesar
se adaug
cele de la
clasa 3 ncercare la uzur SR EN 73+AC i
SR EN 84 separat
SR ENV 807 >= 5 ani de expunere
Valoare maxim de
aplicare n ncercare
p.a.p. pentru alburn
de pin silvestru
p.a.p. p.a.p.
Criteriul pentru
valoarea de referin
biologic
p.e.p. pentru
ciuperca cea mai
agresiv (inclusive
C. versicolor)
Cel mai ridicat
dintre r.e.m. dedus
pentru ncercarea I
i ncercarea II
dup 5 ani media rsn
P/0,75 i a rin P/0,17

43

Note:
1. Simboluri i abrevieri (standardul de referin este SR EN 599-1):
spp. - specii de insecte;
p.a.p. - preconizare de aplicare dat de productor;
b.s.e. - limita superioar a pragului de eficacitate, aa cum e definit n standardul armonizat de ncercare
biologic de referin;
p.e.m. - prag de eficacitate mediu;
V^n - clasificare medie nominal pentru repetiiile dup un examen nedistructiv (standardul de referin
este SR EN 330);
V^e - clasificare medie nominal pentru repetiiile pentru suprafeele exterioare i a celor vizibile n
interiorul asamblrii dup un examen nedistructiv (standardul de referin este SR EN 330);
V^i - clasificare medie nominal pentru repetiiile pentru suprafeele realizate prin decupare dup un
examen distructiv (standardul de referin este SR EN 330);
R2^TP - numr de repetiii tratate cu produsul de protecie a lemnului cu o clasificare 2 sau mai mare
(standardul de referin este SR EN 330);
R2^R - numr de repetiii tratate cu produsul de protecie de referin cu o clasificare 2 sau mai mare
(standardul de referin este SR EN 330;
rsn P - reinere a produsului de protecie a lemnului mai mare dect cea nominal;
rin P - reinere a produsului de protecie a lemnului mai mic dect cea nominal.
2. Dac n tabelele 4.3 ... 4.7 se prevede ca produsul de protecie a lemnului s fie rezistent la ncercrile
de splare i/sau de evaporare, ncercrile prevzute n standardul de referin SR EN 73 trebuie efectuate
separat.
3. Utiliznd criteriul potrivit pentru valoarea de referin biologic (v.r.b.) precizat n tabelele 24-28,
v.r.b. trebuie stabilit pentru fiecare ncercare cu un nivel de aplicare egal sau mai mic dect valoarea
maxim de aplicare (v.m.a.) dat.
4. n standardele armonizate de ncercare biologic care prevd calculul pragului de eficacitate, v.r.b.
trebuie s fie pragul de eficacitate mediu (p.e.m.), cu excepia urmtoarelor cazuri:
a) n ncercrile cu insecte (standardele de referin sunt SR EN 20-2, SR EN 47 sau SR EN 49-2) dac
mortalitatea la limita inferioar a pragului de eficacitate este mai mic de 80%, limita superioar trebuie
luat ca valoare de referin biologic (v.r.b.);
b) n ncercrile prevzute n standardul de referin SR EN 113 dac pierderea de mas medie la limita
inferioar a pragului de eficacitate este mai mare de 10%, limita superioar a pragului trebuie luat ca
valoare de referin biologic (v.r.b.);
c) n ncercarea I prevzut n standardul de referin SR ENV 807.
5. Dac condiiile locale cer ca produsul de protecie a lemnului s prezinte o eficacitate biologic
suplimentar, sau trebuie s rspund declaraiilor productorului sau condiiilor celor care emit
prescripii, produsul trebuie ncercat conform ncercrilor suplimentare sau locale de referin din tabelele
24 ... 28.

4.3.1. Pentru clasa de risc biologic 1, produsele de protecie a lemnului, care pot fi aplicate prin procedee
de tratament de suprafa sau prin impregnare, trebuie s prezinte eficacitate biologic fa de unul din
cazurile:
a) - oricare din insectele pentru care protecia este cerut;
b) - insecta cea mai puin sensibil la acest produs;
c) - Hylotrupes bajulus, n calitate de insect reprezentativ.
4.3.2. Pentru clasa de risc biologic 2, produsele de protecie a lemnului, care pot fi aplicate prin procedee
de tratament de suprafa sau prin impregnare, trebuie s prezinte eficacitate fa de ciupercile
bazidiomicete lignicole, dup uzur (exclusiv Coriolus versicolor). Pentru toate produsele la care se cere
o activitate insecticid, ele trebuie s prezinte eficacitate fa de agenii biologici de referire, demonstrat
prin ncercrile corespunztoare pentru clasa de risc 1.
44
4.3.3. Pentru clasa de risc biologic 3, produsele de protecie a lemnului, care pot fi aplicate prin procedee
de tratament de suprafa sau prin impregnare, trebuie s prezinte eficacitate pentru:
a) - ciuperci lignicole bazidiomicete, exclusiv Coriolus versicolor;
b) - ageni biologici la care se refer produsul, demonstrat prin ncercrile pentru clasa de risc 2.
4.3.4. Pentru clasa de risc biologic 4, produsele de protecie a lemnului, care pot fi aplicate numai prin
procedee de tratament prin impregnare, trebuie s prezinte eficacitate pentru:
a) - ciuperci lignicole bazidiomicete, inclusiv Coriolus versicolor pe fag i/sau pin silvestru;
b) - putregai moale.
4.3.5. Pentru clasa de risc biologic 5, produsele de protecie a lemnului, care pot fi aplicate numai prin
procedee de tratament prin impregnare, trebuie s prezinte eficacitate pentru:
a) - ciuperci lignicole bazidiomicete inclusiv Coriolus versicolor pe fag i/sau pin silvestru;
b) - putregai moale;
c) - duntori marini dup o perioad minim de 5 ani.
4.3.6. n anex (informativ) se prezint un exemplu de sistem de descriere a eficacitii produselor de
protecie a lemnului mpotriva agenilor biologici (standardul de referin este SR EN 599-2).

4.4. Criterii i niveluri de performan pentru proteciile mpotriva focului
4.4.1. Produsul de ignifugare trebuie s modifice clasa de reacie la foc a materialului de baz astfel nct
acesta s se ncadreze n clasele B (s1-s3, d0-d1) sau C (s1-s3, d0-d1), conform sistemului de clasificare
din standardul SR EN 13501-1+A1:2010.
4.4.2. Calitatea ignifugarii trebuie sa corespunda unei eficacitati exprimata in % pierdere de masa de
maxim 30%-35%, conform SR 652:2009.
45
Capitolul 5: Alctuirea sistemelor de protecie a elementelor
de construcie / construciilor din lemn situate n medii
atmosferice cu diferite clase de agresivitate

5.1 Sistemele de protecie mpotriva agenilor chimici i biologici
5.1.1. Sistemele de protecie a elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor chimici i
biologici se vor alege n funcie de natura i starea suportului de lemn, de natura i agresivitatea mediului,
de durabilitatea estimat a proteciei i de considerente economice.
5.1.2. Impotriva agentilor chimici protectia lemnului poate fi chimica prin acoperire cu rasini rezistente.
5.1.3. De asemenea se pot folosi solutii constructive, mecanice, prin placare cu materiale rezistente la
atacul chimic, care sa reduca la maxim contactul direct.
5.1.4. Impotriva agentilor biologici, se vor folosi atat metode constructive cat si protectii insecto-
fungicide.
5.1.5. Protecia elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor chimici este, de regul, cu att
mai economic, cu ct are o durabilitate mai ridicat, deoarece astfel se reduc la minimum lucrrile de
ntreinere/refacere a proteciei pe durata de serviciu a construciei.
5.2. Elementele de construcii expuse la aciunea agenilor agresivi, inaccesibile dup montaj
5.2.1. Elementele de construcii din lemn expuse la aciunea agenilor agresivi i care, dup montaj, nu
mai sunt accesibile, se vor proteja n aa fel nct, pe durata de serviciu a construciei s nu afecteze
durabilitatea acesteia.
5.2.2. Pentru elementele expuse in constructii, inaccesibile dupa montaj se vor prevedea protectii de lunga
durata, in profunzime, tratate in instalatii cu vid-presiune cu produse nelavabile sau greu lavabile.
5.2.3. Functie de natura agentului agresiv identificat, se vor prevedea si masuri de protectie constructiva
dar si de reducere la maxim a actiunii acestuia, prin metode tehnice adecvate.
5.2.4. n cazul n care accesul pentru aplicarea sistemului de protecie pe suprafaa suportului din lemn nu
este posibil, se vor prevedea alte msuri, ca de exemplu: execuia elementelor de construcii dintr-un
material rezistent la aciunea agenilor chimici, asigurarea posibilitii nlocuirii elementelor degradate,
sisteme de interventie in caz de urgenta.
5.3. Criterii i niveluri de performan satisfcute de stratul suport aplicat cu produs protecie
5.3.1. Rugozitatea suprafeei elementului: corespunztoare naturii suportului i tipului de produs / sistem
de protecie
5.3.2. Umiditatea lemnului: max.12% - in clasa 1 de exploatare si max. 20% - in clasa 2 de exploatare
5.3.3. Temperatur: +5C ...+40C (influenteaza caracteristicile structurale, functionale, tehnologice)
5.3.4. Coninutul de impuriti (praf, grsimi etc.) si defecte de suprafa (fisuri, goluri etc): lips- vizual.
5.4. Criterii i niveluri de performan ndeplinite de sistemele de protecie
5.4.1. Aderenta la suport: nivel 1...0...0 ;
5.4.2. Aderenta la suport: nivel mimim 0,5...1,0...1,0 MPa ;
5.4.3. Rezistenta la lovire: nivel mimim 40, 60, 60 cm ;
5.4.4. Rezistenta la zgariere: nivel mimim 250...300...400 g ;
5.4.5. Rezistenta la imbatranire naturala: nivel 12 ...12...12 luni ;
5.4.6. Permeabilitate la apa: nivel 250...175...175 g/mp ;
5.4.7. Rezistenta la umiditate: nivel 240...480...720 ore ;
5.4.8. Rezistenta la variatii de temperatura si radiatii: nivel 25..56...56 cicluri,
5.4.9. Rezistenta la agenti agresivi chimici: nivel 24...168...168 ore
5.4.10 Criterii si niveluri de performanta ale produselor biocide: % atac fungic cauzat de ciuperci de
mucegaire si albastrire, % pierdere de masa cauzat de ciuperci de putrezire, nivel atac cauzat de insecte si
termite, % supravietuitori, valoare de referinta biologica, clasa de penetrare, retentie.
5.4.11 Reactia la foc: nivel clasificare B (s1-s3, d0-d1) sau C (s1-s3, d0-d1)
5.4.12. Eficacitatea ignifugarii: nivel maxim 30%-35% pierdere de masa
46


5.5. Alctuirea sistemelor de protecie a elementelor de construcii din lemn
5.5.1. Alctuirea general a sistemelor de protecie prin metode de profunzime sau/si de suprafata, a
elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor chimici include straturi succesive, astfel:
a) un strat primar (de exemplu: impregnant, grund);
b) strat(uri) intermediar(e) (de exemplu: strat de nivelare, vopsea);
c) - strat(uri) final(e) de finisare (de exemplu: vopsea, email).
5.5.2. Stratul primar de impregnant (solutii organice sau pe baza de apa) are rol in protectia impotriva
agentilor biologici. Grundul poate fi biocidat sau numai cu continut usor de rasina si alte adaosuri, avand
rolul de a ptrunde n stratul superficial al suportului de lemn i de a mbunti aderena straturilor de
protecie ulterioare la suport.
5.5.3. Stratul(urile) intermediar(e) de protecie, are (au) rolul de a asigura o bun aderen i o
impermeabilitate la ageni agresivi din mediul de expunere.
5.5.4. Stratul(urile) final(e) de protecie are (au) rolul de a asigura o rezisten chimic ridicat la aciunea
agenilor agresivi, o bun rezisten la radiaii UV si un rol decorativ.
5.6. Aplicarea produselor de protecie (impregnanti, grund, vopsea, email) din alctuirea sistemelor
5.6.1. Aplicarea produselor de protecie (impregnanti, grund, vopsea, email) din alctuirea sistemelor de
protecie se efectueaz prin urmtoarele procedee principale:
- impregnare (autoclave cu vid-presiune, bazine de imersie)
- aplicarea cu pensula
- aplicarea cu ruloul
- aplicarea prin pulverizare cu pistolul: pulverizare cu aer sub presiune, fr aer(airless).
5.6.2. Ordinea si metoda de aplicare sunt stabilite prin instructiuni clare, elaborate de producator, care a
efectuat in prealabil teste de compatibilitate intre componentele sistemelor de protectie.
5.6.3. Se vor respecta prevederile din proiectul constructiei, privind tipul, durabilitatea protectiei si
ordinea aplicarii.
5.6.4. Se vor asigura cerintele privind conditiile de mediu pentru conditionarea produselor de aplicat si
stratului suport care urmeaza a fi aplicat.
5.6.5. Se va controla si corela umiditatea lemnului inainte si dupa aplicare, dupa fiecare strat in vederea
realizarii consumului specific de produs indicat in fisa tehnica.
5.7. Produsele de protecie a elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor biologici
5.7.1. Produsele de protecie a elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor biologici (ciuperci
lignicole i insecte xilofage) sunt produse chimice sau combinaii de produse chimice, cu aciune
fungicid (de protectie impotriva ciupercilor de mucegaire si albastrire) i insecticid (de protectie
impotriva atacului insectelor xilofage-daunatori forestieri, carii ale lemnului si termite).
5.7.2. Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice ale solventului utilizat, produsele de protecie
a lemnului se clasific n: produse de protecie solubile n ap si produse de protecie solubile n solveni
organici.
5.7.3. Din punct de vedere al lavabilitii (dup o perioad de fixare de dou ... ase sptmni), produsele
de protecie a lemnului se clasific n: produse lavabile, produse greu lavabile, produse nelavabile.
5.7.4. Metodele de aplicare si produsele de protecie se clasific conform standardul de referin STAS
9302/1 Protectia lemnului. Prescriptii tehnice.
47


Tabelul 29
Procedeu de protecie chimic
a lemnului
Mod de aplicare Domeniu de aplicare Produse de protecie
utilizate
Vid-presiune
Vid-presiune-vid
Vid-presiune atmosferic
Vid-presiune atmosferic-vid
Impregnare n
profunzime la
presiuni diferite de
presiunea
atmosferic
n condiii de utilizare n
exterior, n aer liber, n contact
cu solul, n subteran, n mediu
acvatic, n condiii de
deteriorare accelerat, pentru
materiale lemnoase uor
impregnabile cu grosime de
maxim 30 mm
Produse solubile n ap
(nelavabile sau greu
lavabile)
Bi calde-reci
Bi simple
Impregnare n
profunzime la
presiune
atmosferic
n condiii de umiditate relativ
a aerului sub 70% sau fr
contact cu solul
Produse solubile n ap
Produse solubile n
solveni organici
Imersie
Pulverizare
Pensulare
Tratament de
suprafa

n condiii de utilizare n
interior sau exterior sub
protecia unui acoperi
Produse solubile n ap
Produse solubile n
solveni organici


5.8. Protecia mediului, msurile de protecia muncii i de prevenire a incendiilor
5.8.1. Produsele de protectie la agenti biologici, de mediu si ignifuge vor fi elaborate si introduce pe piata
cu documente insotitoare privind protecia mediului, msurile de protecia muncii i de prevenire a
incendiilor.
5.8.2. La aplicarea produselor/sistemelor de protecie a elementelor de construcie din lemn trebuie s se
respecte reglementrile n vigoare privind protecia mediului nconjurtor, msurile de protecia muncii i
msurile privind prevenirea incendiilor.
5.9. Durabilitatea sistemelor de protecie aplicate mpotriva agenilor chimici
5.9.1. Durabilitatea sistemelor de protecie aplicate pe suprafaa elementelor de construcii din lemn
mpotriva agenilor chimici este determinat de urmtorii factori:
- concepia structurii
- calitatea materialului lemnos
- calitatea produselor folosite pentru protecie
- starea iniial a suportului
- stadiul pregtirii suportului
- condiiile si metodele de aplicare
- calitatea aplicrii
- condiiile de expunere dup aplicare.
5.9.2. Conform standardului de proiectare a constructiilor din lemn, SR EN 1990, cerintele de baza sunt
indeplinite prin alegerea materialelor adecvate, proiectarea si detalierea adecvata si specificarea
procedurilor de control si executie.
5.9.3. Durata de viata proiectata, exprimata pe categorii de viata proiectata, in ani, pentru diverse tipuri de
structuri, trebuie sa indeplineasca cerintele de durabilitate.
5.9.4. Structura trebuie proiectata astfel incat pe toata durata de viata proiectata sa nu fie afectate
performantele.

48
Capitolul 6: Instruciuni de prevenire i combatere a
ciupercilor xilofage

a) Metodele si produsele de protectia lemnului se clasifica functie de tipul protectiei si etapa de
interventie asupra elementelor din lemn n:
a1) Metode i produse pentru protecia de scurt durat a lemnului, premergtoare montrii elementelor
de construcie din lemn, n perioada transportului, depozitrii i uscrii, n vederea prevenirii instalrii
ciupercilor de mucegire i albstrire;
a2) Metode i produse pentru protecia de lung durat, n vederea montrii n construcii noi sau care au
suferit un atac din cauza ciupercilor de putrezire, n situaii de expunere sever sau ca urmare a aciunii
unor factori agresivi accidentali;
b) Metodele de aplicare a protectiei se coreleaza cu:
b1) performanele suportului lemnos (specie, durabilitate, clase de calitate, rezistene mecanice) i
instruciuni de conservare pe durata uscrii i depozitrii;
b2) tipul agenilor biodistructivi (mecanici, electromagnetici, termici, chimici, biologici);
b3) performanele produselor de protecie (caracteristici fizico-chimice i mecanice, eficacitate i durat
de protecie) i instruciuni de punere pe pia (ambalare, etichetare, depozitare, transport i aplicare);
b4) comportarea n timp a construciilor (cerine pentru meninerea calitii elementelor de construcii din
lemn pe toate durata de exploatare i modul de remediere sau evacuare);
b5) condiiile de amplasare a construciilor (riscuri de biodegradare, clase de exploatare, structur,
anvelop exterioar, compartimentare) i funciunile construciei (civil, industrial, agrozootehnic,
depozit, transporturi ), pentru toate situaiile existente n practic i pentru toate tipurile de produse de
protecie a lemnului, definitivnd o succesiune obligatorie de aplicare n funcie de clasele de exploatare,
compoziia chimic i tipul proteciei necesare.
6.1. Metode i produse pentru protecia preventiva, de scurt durat a lemnului, 16 luni
6.1.1 Protectia lemnului rotund dupa taiere, in perioada depozitarii si transportului
- Pierderea functiei vitale si, ulterior a coajei constituie conditii optime primare pentru pierderea sevei si a
apei libere, lasand loc liber pentru infiltrarea agentilor agresivi biologici si de destabilizare dimensionala
prin crapare la capete si fisurare in lungul fibrei.
- Pierderea apei libere, pana la punctual de saturatie a fibrei, urmata de pierderea apei legate concomitent
cu contragerea lemnului, sunt fenomene insotite adesea de atac biologic cauzat de daunatorii forestieri.
- Perioada de dupa doborare si in timpul depozitarii si transportului necesita masuri de protectie si
conservare in vederea scaderii pierderilor calitative si deprecierii cauzate de ciuperci si insecte xilofage.
- Asociate acestor deprecieri sunt fenomenele de incindere si rascoacere in sezonul cald, pe un numar
mare de specii foioase.
- Procedeele de conservare se bazeaza pe imersie in apa, ploaie artificiala, paste antisepticee, aerosoli
calzi si reci, masuri silvotehnice si fitosanitare.
6.1.2 Metode si produse
- Conservarea lemnului rotund (busteni) se face prin metode specifice, prin imersie in bazine cu apa, prin
stropire, prin tratare cu produse hidrofuge si antiseptice.
- Lemnul rotund de foioase si rasinoase lasat timp indelungat in padure, dupa doborare si doboraturile de
vant, sunt expuse la incindere si rascoacere in timpul verii. Cea mai putin durabila specie este fagul, care,
in lipsa unor masuri de conservare este expus la biodegradare prin aparitia fenomenelor de incindere
(lemnul se coloreaza dar nu ii scad rezistentele mecanice) si de rascoacere (faza de discolorare celulolitica
cu scaderea rezistentelor mecanice).
- Metodele de conservare sunt utile daca in zonele de exploatari forestiere sunt asigurate conditii de
folosire si daca lemnul nu a intrat in faze de depreciere avansate.
- Rezultatul acestor prime masuri de protectie se reflecta in calitatea lemnului si afecteaza cerintele de
performanta ale lemnului ca suport pentru materiale si elemente din lemn pentru constructii.
- Conservarea necesita: bazine de imersie, dispositive de stropire, echipamente de fumigare, solutii si
paste antiseptice pe baza de biocide, masuri de exploatare si tratamente fitosanitare-ISPM 15. - 49
6.1.3 Protectia cherestelei de foioase si rasinoase dupa debitare (si aburire)
- Conservarea cherestelei se face in procesul de prelucrare primara a lemnului, dupa debitare si unde este
cazul, dupa debitare si aburire.
- Cheresteaua este expusa in continuare la deprecieri calitative daca lemnul de provenienta a fost infectat
sau/si infestat de la padure. Majoritatea degradarilor initiate, sunt in general, ireversibile. In stadiu de
cherestea, lemnul cunoaste o degradare greu de evitat, prin mucegaire sau albastrire, functie de specie,
modul de stivuire si conditiile de depozitare.
- Metodele de protectie cunoscute sunt: aburirea si antiseptizarea, antiseptizarea si hidrofugarea capetelor,
stivuirea, uscarea naturala si prin etuvare.
- Fenomenele de mucegaire si albastrire sunt provocate de specii de Fungi imperfecti si Ascomycete si
sunt favorizate de umiditatea ridicata a lemnului si conditiile climatice optime de temperatura si
umiditate.
- Mucegairea apare la suprafata si dupa uscare poate fi inlatura prin periere, in timp ce albastrirea se
dezvolta in profunzime si nu mai poate fi inlaturata chimic sau mecanic, ambele biodegradari nu
afecteaza rezistentele mecanice.
6.1.4 Metode si produse
- Pentru conservarea cherestelei de rasinoase si foioase, in special cea de fag aburit, se folosesc procedee
de sterilizare fizica, prin etuvare in cuptoare de uscare cu agent termic conventional sau cu microunde,
cand cheresteaua se usuca la o umiditate sub 15-18%.
- Aceasta metoda usuca si sterilizeaza lemnul, avand ca rezultat obtinerea unui material lemons care sa se
incadreze in cerintele si criteriile de performanta pentru utilizare in constructii si in sectoare de prelucrare
industriala.
- Metoda este energofaga si exista alternative prin uscare naturala: prin depozitare, dupa aplicarea unui
tratament de antiseptizare dupa debitare.
- Produsele de antiseptizare contin biocizi (fungicide) si punerea pe piata a acestora este reglementata de
Ordinul 10/2010 emis de Ministerul Sanatatii-Comisia de biocide (anexa 10).
- Aplicarea antisepticului se face prin imersie 310 minute, in maxim 48 de ore de la debitare sau
aburire, respectand instructiunile producatorului.

6.2. Metode i produse pentru protecia preventiva, de lung durat
6.2.1 Metode de suprafata, prin imersie de scurta durata
- Imersia simpl ca metod de tratare antiseptic const n imersarea lemnului n soluia de tratare pentru
o perioad de la cteva secunde la cteva minute (imersie simpl) sau pn la cteva ore sau zile (imersie
lung); metoda este mai eficient dect pensularea sau pulverizarea, completa imersie asigurnd
uniformitatea peliculei protectoare i protectia de profunzime a zonelor cu fisuri de uscare.
- Eficacitatea metodei i gradul de patrundere a soluiei sunt determinate de durata de tratare, specia
lemnoas, structura i umiditarea lemnului, temperatura soluiei i temperatura atmosferic, absorbia
soluiei variind i cu raportul seciune-lungime.
- In cazul reperelor de dimensiuni reduse (sau a elementelor de binale, spre exemplu, imersarea ntr-o
soluie antiseptic este suficient pentru o perioad de 3 minute.
- Imersia timp de 10 minute asigur o eficacitate similar unui tratament aplicat printr-o pensulare in 3
straturi.
6.2.2 Metode de suprafata, prin pensulare
- Pensularea este cea mai simpl metod de protecie i const n aplicarea unui strat antiseptic (pensulare
simpl) sau a dou straturi (pensularea dubl), cu respectarea timpului de zvntare a primului strat.
- Pentru realizarea unei penetrri suficiente a soluiilor antiseptice i o bun anduran a grundurilor
antiseptice, aplicarea se realizeaz corespunztor prin pensularea n ambele sensuri i anume, n sens
longitudinal (respectiv pe direcia fibrelor), apoi transversal i din nou longitudinal.
- Consumul de soluie antiseptic variaz funcie de specia lemnoas, natura produsului i a solventului
utilizat, textura i starea de sntate a lemnului, raportul suprafa- volum i mod de aplicare.
- Sub raport economic, pensularea este convenabil n cazul n care volumul de material lemnos este
redus. Asigura o durabilitate a peliculei de protectiei de 1-2 ani. 50 -
6.2.3 Metode de suprafata, prin pulverizare
- Pulverizarea Eficacitatea tratamentului de pulverizarea se situeaz pe loc aproximativ egal cu pensularea
dubl, aplicarea realizndu-se n dou reprize pentru a se asigura continuitatea peliculei de protecie i
deci integritatea suprafeei trasate.
- Pulverizarea se poate realiza cu diferite aparate actionate manual sau pistoale cu presiune, prevzute cu
duze cu diametru corespunztor vzcozitii soluiei. In cazul pulverizrii consumul specific de soluie
urmeaz a se majora cu cca. 30-40% (fa de pensulare) ca urmare a pierderii de soluie, pierdere care
poate fi economisit n cazul unor aparate prevzute cu un sistem de recuperare a solutiei dispersate n
atmosfer.
- Sub raport economic, pulverizarea este mai eficient dect pensularea, n cazul n care este necesar a se
trata suprafee mari de lemn. Asigura o durabilitate a protectiei de 1-2 ani.
6.2.4 Metode de profunzime, la presiune atmosferica prin bai calde-reci
Bi calde-reci Este un procedeu de impregnare fr presiune, eficient, asigurnd o bun ptrundere a
impregnantului n lemn.
- Durata bii reci variaz funcie de temperatura mediului exterior.
- Absorbtia soluiei n lemn, prin metoda bii calde-reci variaz funcie de specia i structura lemnului i
raportul lungime-seciune; n cazul speciilor de rinoase fr alburn, absorbia este de cca. 20% pe
seciunea transversal; n alburn, se realizeaz o ptrundere de cca. 85% din seciune.
- La foioasele uor impregnabile, cu vase deschise ca de ex. Fagul, se poate realiza i o impregnare total
n cazul lungimilor de max. 50 cm.
- Absorbia convenabil a substanelor solubile n ap este de cca. 16 kg/mc, iar a produselor uleioase de
cca. 32 kg/mc.
- Procedeul bilor calde-reci se utilizeaz cu succes n cazul elementelor din lemn de dimensiuni reduse
sau n cazul seciunilor de elemente destinate lucrrilor de consolidare sau restaurare.
6.2.5 Metode de profunzime, la presiune diferita de presiunea atmosferica
- Impregnarea Tratamentele prin impregnare cu prtesiune se realizeaz in autoclave cu solutiile de
impregnare fortate sa patrunda datorita presiunii. Impregnarea, spre deosebire de procedeul cu bai,
decurge in timp mult mai scurt, fiind un procedeu controlat.
- Impregnarea cu presiune poate fi combinata cu vid, aburire, presiune atmosferica, care permit reglarea
absorbtiei, penetrarii (determinate prin SR EN 351-1) si repartitiei substantelor in lemn, funcie de
domeniul de utilizare a materialului lemnos i se practic n cazul n care lemnul urmeaz a fi utilizat n
condiii de exterior, n contact direct cu pmntul sau n condiii de umiditate excesiv, caz n care lemnul
este supus degradrii accelerate.
- Impregnarea cu vid sau vid-presiune se realizeaz in instalaii speciale, nchise etan, n conformitate cu
SR 9302-2 si materialul lemnos impregnat se stivuiete pentru uscare sub acoperi (pentru a se asigura
fixarea produsului antiseptic)

6.3. Metode i produse pentru combaterea (eradicarea) ciupercilor xilofage, inclusiv Buretele de
casa (vezi anexa A4)
6.3.1 Msuri de prevenire in faza de proiectare
Msurile de prevenire care se iau n faza de proiect a construciilor constau n urmtoarele:
- alegerea unui amplasament pe un teren drenat,
- proiectarea soluiilor constructive respectnd principiul asigurrii ventilaiei tuturor elementelor
(acoperi, pardoseli, perei etc.),
- asigurarea proteciei corespunztoare a pereilor fa de agresivitatea precipitaiilor,
- prevederea utilizrii de lemn din specii rezistente la atacul ciupercilor xilofage, conform SR EN 350-2,
(duramen de stejar, pin, salcm) sau lemn protejat chimic (impregnat) n cazul contactului cu solul sau cu
umiditatea excesiv,
- calcularea corect a termoizolaiei pentru evitarea condensului,
- stabilirea pantei optime a acoperiului (care s asigure ndeprtarea rapid a precipitaiilor) precum i
mrimea streainei,
51
- stabilirea materialului de umplutur corespunztor i uscat, sub pardoseli, cu evitarea zgurei (n
condiiile favorabile infiltraiilor de ap i de ntreinere a umiditii ridicate).
6.3.2 Msuri de prevenire in faza de executie
Msurile preventive n faza de execuie a construciilor constau n urmtoarele:
- amplasarea construciilor pe teren uscat sau drenat, utilizarea lemnului cu umiditi prevzute de
normele n vigoare (sub 15%), depozitarea lemnului pe antier deasupra solului, sub un acoperis si
ventilat,
- cojirea i sortarea materialelor lemnoase la sosirea n depozit sau pe antier,
- eliminarea poriunilor din lemn care prezint putregai, forme de dislocare sau galerii (indicii pentru
atacuri de ciuperci sau insecte xilofage) prin secionare (la 20 cm de zona putrezit),
- utilizarea pentru rezemarea elementelor de constructii din lemn, a unor cuzinei din materiale
neatacabile: beton, piatr, zidrie (izolate hidrofug) sau lemn greu atacabil, cu durabilitate incadrata
conform SR EN 350-1 (din specii de lemn rezistente, de ex.: duramen de pin, salcm, stejar) sau lemn
impregnat cu produse fungicide,
- respectarea msurilor de protecie prevzute n proiectul construciei.
6.3.3 Msuri de combaterea atacului activ de ciuperci de putrezire. Identificarea atacului
- Criteriile de depistare a ciupercii sunt :
a) prezena la suprafata a miceliului sau a corpului fructifer,
b) apariia petelor de umezeal, fr legtur vizibil cu o surs de umiditate presupune exitena ciupercii
(cu timpul, tencuielile se frmieaz i se desprind, la duumele se umfla excesiv, se umezesc accent n
jurul cuielor metalice, treptat se lasa marginile scndurilor, se deformeaza, capata un sunet surd la
ciocnire, iar la parchete se constat un joc mai pronunat) si se simte mirosul caracteristic de ciuperci.
- Ciupercile xilofage ataca de la pardoseli i de la tlpile de lemn ale pereilor, de unde se propag la
tocurile uilor, ntre zid i tmplrie pn n partea superioar.
- Tbliile se umfl, apoi se gonfleaz la suprafa i crap. Inainte de aceasta, din cauza pierderii
rezistenei lemnului, uile se las i se mic greu n balamale. n construcii, propagarea ciupercilor se
face uor de la un perete la altul prin elementele commune de lemn.
6.3.4 Etapele de interventie in combaterea ciupercilor lignicole
- In cazul construciilor din lemn se impune:
a) controlul periodic att al ncperilor i podurilor ct i a exteriorului;
b) prezena ciupercilor xilofage (fie n construciile de lemn fie n construciile de zidrie) necesita
stabilirea tipului i amploarea atacului, cauzele care au provocat infectarea.
b1) Pentru amploarea atacului se decoperteaz elementele construciei (pardoseli, lambriuri, socluri etc.).
b2) Se preleveaza probe pentru identificarea ciupercii de ctre persoane avizate.
b3) Se intocmeste un raport de expertiza cu urmatorul continut:
- data apariiei,
- locul atacului (la pardoseal, planseu, plafon, etc.)
- nivelul la care s-au prelevat probele,
- extinderea atacului de suprafa,
- intensitatea degradrii lemnului,
- concluzii asupra cauzelor i agenilor care au provocat atacul,
- msurile de combatere i asanare recomandate.
c) Msurile de combatere se refer la un complex de msuri i lucrri care se execut dup apariia
atacului buretelui de cas i anume:
c1) msuri pentru limitarea atacului,
c2) msuri pentru eradicarea ciupercii (combaterea propriu-zis),
c3) lucrrile de reparaii de natur a preveni atacurile recidivante.
d1) Msurile de limitare a degradrii lemnului se aplic fr ntrziere, imediat dup combaterea atacului,
indiferent de anotimp i constau din urmtoarele:


52
d1.1) detaarea corpurilor fructifere (n cazul apariiei acestora), de urgen, cu grij, i introducerea lor
direct n pungi (pentru a se limita la minimum diseminarea sporurilor), ndeprtarea din locuin i
distrugerea lor prin ardere, n prealabil se decupeaz o poriune i se trimite spre analiz la un laborator de
specialitate, pentru determinare, se mentionez c aceast operaiune comport urgen i c expertiza
unui specialist sau construirea unei comisii de expertiz nu justific ntrzierea lucrrilor de urgen,
d1.2) decopertarea parial a elementelor infectate sau ameninate cu extinderea ciupercii (duumele,
perei, plafoane, etc) pentru asigurarea uscrii, cu precdere la nivelul atacului activ, n cazul atacului la
nivelul duumelelor se ndeprteaz toate pervazurile din camer, pentru ventilare,
d1.3) aerisirea intens a ncperilor, ventilarea infrastructurii, a spaiilor de sub pardoseli etc. i crearea
de cureni de aer cald n ntregul ansamblu al cldirii,
d1.4) evacuarea ncperilor sau etajelor intens atacate i sprijinirea provizorie a construciei pentru a se
evita accidentele (n cazul n care atacul este avansat la nivelul elementelor de rezisten sau planee din
lemn),
d1.5) tratarea zidriei umede cu substane fungicide concentrate, solubile n ap; tratamentul se aplic
numai pe zidrie umed, deoarece numai n acest caz soluia antiseptic difuzeaz pn la zona de
cretere a ciupercii respectiv n zona miceliului vegetative,
d1.6) tratamentele chimice nu se vor aplica n cazul zidriilor uscate deoarece soluiaaa fungicid nu
poate fi transmis pe traiectul miceliului devitalizat nct soluia antiseptic nu poate ajunge pn la zona
de cretere a miceliului (care se poate afla la distane mari de locul decoperctat), n schimb, sporul de
umiditate a soluiei apoase favorizeaz creterea ciupercii. In asemenea situaii se apeleaz la factori
inhibatori de ordin fizic i anume: curent de aer cald i uscare prin ardere cu lampa de benzin, pentru a
scdea umiditatea relativ a aerului sub limita minim,
d1.7) n cazul n care elementele de rezisten sunt din lemn (stlpi sau grinzi de susinere a planeelor)
se vor efectua sondaje i la aceste nivele i pentru a se stabili rezistena acestora,
d1.8) n cazul n care focarul de infecie este localizat la nivelul instalaiilor sanitare defecte (ca surs de
umiditate excesiv) acestea se vor repara de urgen i se vor controla i repara toate instalaiile sanitare
defecte,
d1.9) dac focarul de infecie este determinat ca urmare a infiltraiilor de ap, din cauza terenului
insuficient drenat, se va proceda n prim urgen la sigurarea drenrii terenului (de ex. prin realizarea
unui canal colector, etc.).
d2) Msurile de eradicare a ciupercii (combatereaa propriu-zis) se execut n general vara (n anotimpul
uscat) sau n condiii speciale de ventilaie i uscare cu aer cald (dup completa uscare i asanare a
construciei i constau din urmtoarele:
d2.1) scoaterea i ndeprtarea din ncperi att a pieselor din lemn puternic atacate de ciuperci precum i
aa celor parial atacate, care pot constitui focare pentru noi atacuri; n cazul elementelor parial atacate,
acestea se vor seciona la 40-50 cm de la limita vizibil a atacului (colectarea se va efectua n saci de
hrtie sau polietilen n cazul prezenei maselor sporifere) i se va distruge prin ardere; n cazul
pardoselilor atacate se va proceda la ndeprtarea i a infrastructurii (duumea oarb, grinzioare precum
i a materialului de umplutur; n cazul focarelor localizate numai la piesele din lemn din unele ncperi,
se vor ndeprta pervezurile din camerele nvecinate i se vor efectua sondaje de control sub pardoseal;
d2.2) materialul lemnos sntos se va stivui spaiat pentru uscare (sau se va usca n usctorii);
d2.3) elementele de lemn sntoase rezultate ca urmare a secionrii zonelor afectate se stivuiesc spaiat
pentru uscare, sub acoperi (1-2 luni), n usctorii (2-3 zile ) sau n etuve, regimul de uscare urmnd a se
stabili funcie de umiditatea lemnului pentru a preveni crparea.

Observaii: Se procedeaz la uscarea n usctorii sau etuve i pentru sterilizare n cazul atacurilor
incipiente de suprafa, caz n care nu este efectuat rezistena lemnului; se poate proceda
la sterilizarea lemnului care prezint mase sporifere sau atac n zona de alburn (sau a
lemnului cu vase deschise, de ex. fagul) i prin gazare, n spaii nchise (n ncperi
etanate), camere de gazare sau n exterior n saci de polietilen, de ctre persoane
autorizate, cu bromur de metil, oxid de etilen etc.
53
d2.4) dezinfectarea zidriei afectate prin curirea miceliului i ardereaa repetat cu lampa de benzin a
pereilor sub protecia unor panouri de azbest pentru a preveni un eventual incendiu, n scopul
deshidratrii meceliului ciupercii pn la completa uscare a zidriei; de asemenea, se vor dezinfecta
sculele utilizate;
d2.5) decopertarea zidriei intenss atacate (pn la 25-30 cm de la limita vizibil a atacului) deoarece
zonele cu miceliu format din reeaua de hife microscopice este infiltrat n lemn (sau zidrie n cazul unor
ciuperci ca de exemplu - Merulius lacrymans), la distana de cca. 15-20 cm de la ultimul punct vizibil
atacat; n cazul neeradicrii complete a ciupercii, reeaua de hife macroscopice evolueaz spre focare de
infecii secundare i atacuri recrudescente obinuit dup 2-3 ani;
d2.6) nlturarea (demolarea) zidriei puternic atacate evitndu-se umezeli excesive (dup sprijinirea
prealabil cu popi) ca i n cazul demolrii pereilor construciilor din lemn urmnd ca, i n cazul
demolrii pereilor construciilor din lemn urmnd ca, cu ocazia reparaiilor s se procedeze la subzidire;
d2.7) colectarea i ndeprtarea din ncperi a materialului de umplutur i a molozului provenit din
demolri i ngroparea acestora la o adncime de 0,5-0,7 m, la o distan convenabil de construcie (sau
expunerea la uscare, la soare, n cazul n care nu prezint i spori ci numai miceliu vegetativ i
rizomorfe);
d2.8) efectuarea operaiilor de drenare a solului n cazul n care una din cauzele apariiei atacului a fost i
umiditatea excesiv la nivelul infrastructurii;
d2.9) asigurarea de ventilaie n ntreg ansamblul cldirii i crearea de aer cald n ncperi pe parcursul
lucrrilor de combatere;
d2.10) remedierea eventualelor defeciuni existente care au favorizat apariiaa ciupercilor i degradarea
lemnului (instalaii interioare i exterioare, hidroizolaii etc.).

e) Lucrrile de reparaii care se efectueaz dup un atac de ciuperci xilofage se execut cu o deosebit
grij, n scopul prevenirii recidivrii atacurilor. Operaiunile de reparaii se vor efectua numai dup
asigurarea uscrii i asanrii complete a construciei (care se realizeaz n anotimpul cald sau n condiii
cu totul speciale de ventilare i uscare cu aer cald, dup cum urmeaz:
e1) n cazul n care atacul s-a manifestat la nivelul pardoselilor, peste materialul de umplutur (uscat) se
toarn placa de beton, dup uscarea i a plcii de beton se aplic o hidroizolaie de bitum care se
racordeaz cu zidria netencuit pe o nlime de 10 cm, bitumul fiind singurul material de construcii
care izoleaz structura pardoselii de hifele ciupercilor nc viabile n infrastructur;
e2) n cazul degradrii i a zidriei exterioare nvecinate infgrastructurii atacate, se execut canale de
ventilare periferice, legate direct cu exteriorul (i cu canalul exterior de drenare i ventilare), executndu-
se hidroizolaia ca i n cazul aliniatului precedent, la fel i hidroizolarea soclurilor;
e3) cu ocazia reparaiilor de zidrie, tencuielile se vor efectua numai dup completa uscare a zidriei
(nti interiorul apoi exteriorul) utilizndu-se tencuirea cu adaos de ap-stop (care se procur de la
magazinele de chimicale) produsul respectiv asigurnd izolarea i distrugerea miceliului n stadiul iniial
de cretere;
e4) n cazul unor atacuri deosebite i cu avizul persoanelor de specialitate se pot aplica produse fungicide
odat cu aplicarea tencuielilor asigurndu-se izolarea corespunztoare;
e5) gletuirea i zugrvirea peretilor se va efectua numai dup uscarea tencuielilor i dup ce n prealabil s-
a procedat din nou la arderea cu lampa de benzin a pereilor, n scopul distrugerii eventualilor spori
diseminai pe parcursul lucrrilor;
e6) operaiunile de reparaii se vor efectua numaai cu material de construcii bine uscat, att lemn ct i
materiale de umplutur, neadmitndu-se zgura, care din cauza porozitii ntreine umiditatea;
e7) materialul lemnos utilizat la reparaii dup atacuri de ciuperci xilofage va fi tratat fungicid.
Se menioneaz c tratamentele chimice sunt strict de natura de a preveni atacurile viitoare (posibile
n cazul nerespectrii cu strictee a msurilor de combatere-asanare i protecie chimic) dar nu sunt
msuri de combatere propriu-zise deoarece prin mijloace obinuite produsele chimice nu se pot
vehicula pn la nivelul atacului existent, n schimb, soluiile apoase ale produselor fungicide pot
influena chiar negativ prin aportul de umiditate.
54
Observaie: In cazul n care atacul a avut loc la nivelul pardoselilor de la parter, se recomand s se
practice trafoare de ventilare sub nivelul pardoselii, precum ventilarea structurii pardoselilor (atacul
ciupercilor manifestndu-se n special n consiiile de aer stagnat). In cazul unor obiective sau obiecte
de patrimoniu, ca i n cazul unor situaii speciale care oblog la restaurarea lemnului afectat, ct i
de protejarea materialelor auxiliare (esturi, piele, picturi, hrtie, fresce, vitralii etc.) soluiile de
reparaii ca i cele de limitare a atacului i sterilizare vor face obiectul unor analize speciale,
modalitile de protecie i conservare urmnd a se stabili de acord cu prevederile conservrii
specifice, spre exemplu al obiectelor de patrimoniu (sterilizarea cu oxid de etilen, oxid de propilen,
acid cianhidric, bromur de metil, consolidarea cu etilengliocol, etc.) lucrrile urmnd a se executa de
ctre persoane avizate i autorizate.

De asemenea, n cazurile n care condiiile de conservare nu permit efectuarea de subzidiri (la
obiectivele din lemn) lucrrile de reparaii se vor efectua cu lemn impregnat antiseptic, cu respectarea
speciei i structurii lemnului, fr modificarea flagrant a culorii locale i asigurnd o patin
apropiat.

6.3.5 Procedee si produse pentru tratarea lemnului la combaterea ciupercilor lignicole
f1) Msurile de protecie chimic preventiv se execut n conformitate cu prevederile STAS 9302/1, cu
produse funcide care raspund cerintelor de utilizare pentru conditii de risc de atac biologic provocat de
ciuperci lignicole, testate pentru eficacitate conform SR EN 599-1 si notificate de Comisia de biocide
conform noilor Regulamente pentru punerea pe piata aproduselor biocide si pentru constructii.
f2) Procedeele i produsele de protecie chimic se stabilesc funcie de umiditatea domeniul de utilizare a
materialului lemnos (mediu uscat, ocazional umed, permanent umed).
f3) Criterii de tratare a lemnului cu produse fungicide: umiditatea lemnului, dimensiuni, clasa de
exploatare, produse de protecie.

6.3.6 Plan de monitorizare si intretinere curenta a constructiilor cu atac fungic dezactivat
g1) Se elaboreaza un plan de monitorizare si masurile de intretinere a constructiei ;
g2) Se supravegheaza zonele cu risc de umiditate ;
g3) Se controleaza parametrii de mediu: temperatura, umiditate ;
g4) Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeaza, precum si metodologia de efectuare, se
stabilesc de catre proiectant sau expert, in functie de categoria de importanta a constructiilor si se
consemneaza in Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a constructiei.Capitolul 7: Instruciuni de prevenire i combatere a
insectelor xilofage

7.1. Metode i produse pentru protecia preventiva, de scurt durat a lemnului

7.1.1 Masuri fitosanitare pentru sterilizarea lemnului rotund si a cherestelei proaspat debitate
- Se iau masuri impotriva raspandirii organismelor forestiere daunatoare, prin intermediul lemnului, in
interiorul constructiilor ;
- Necesitatea introducerii masurilor fitosanitare rezulta din furnizarea si utilizarea unor elemente din lemn
pentru constructii (rigle, scandura, parchet), preinfestate de la padure sau datorita unor conditii de
depozitare cu risc de atac de insecte. Se impune stabilirea cerintelor minime de tratamente fitosanitare
(gazare, etuvare, iradiere gamma, cu microunde), cu respectarea cerintelor de protectia mediului mediu
din Romania si in Comunitatea Europeana.

55
7.1.2 Metode si produse
- Metodele si produsele de tratare a lemnului proaspat debitat, impotriva daunatorilor forestieri trebuie sa
indeplineasca cerinte functionale si de protectia mediului, reglementate national, regional si international.
- Sunt cunoscute metode chimice si fizice, unele limitate in aplicare din cauza ca pot cauza stratului de
ozon (gazarea cu bromura de metil) sau pot fi substante active interzise de Directiva de biocide.
- In Romania, este acceptata ca metoda fitosanitara etuvarea (tratamentul termic la 55-60C in miezul
lemnului, timp de 30 de minute), cu simbol international HT.
- Cerintele de calitate ale riglelor de lemn si ale parametrilor de tratare sunt prevazute in anexa 9. Acestea
se pot aplica lemnului inainte de montare. Pentru tratarea lemnului cu atac de insecte pus in opera se
folosesc metode de fumigare cu aerosoli calzi si aerosoli reci, iradiere cu microunde mobile, alte metode
penetrante, recunoscute.

7.2 Metode i produse pentru protecia preventiva, de lung durat
Pentru protectia de lunga durata se folosesc produse insecticide si metodele de la punctul 6.2.

7.3 Metode i produse pentru combaterea (eradicarea) insectelor xilofage. Identificarea atacului
a1) Insectele xilofage, prezentate in anexa 5, fac parte din ordinul Coleoptera (gandaci), un numar redus
apartinand ordinului Hymenoptera (viespi si furnici) Lepidoptera (fluturi), Isoptera (termite) si
sfredelitoare marine.
a2) Coleopterele sunt insecte zburtoare care i depun oule n porii sau fisurile lemnului i ale cror
larve atac lemnul. Cele mai importante sunt Hylotrupes bajulus, Anobium punctatum i Lyctus
brunneus. Exist numeroase alte coleoptere xilofage de importan mai sczut, ca de exemplu Xestobium
rufovillosum.
a3) Isopterele (termite), sunt insecte sociale repartizate n mai multe familii. n Europa, sunt importante
numai patru specii. Cele mai periculoase pentru cldiri sunt speciile subterane, Reticulitermes lucifugus i
Reticulitermes santonensis.
a4) Dintre sfredelitoarele marine, sunt organismele nevertebrate precum Limnoria spp., Teredo spp. i
Pholade, care foreaza galerii i pot cauza daune serioase structurilor plutitoare.
7.3.1 Sterilizarea lemnului infectat cu insecte xilofage, prin iradiere
b1) Cerintele tratamentului prin iradiere sunt stabilite de tehnologii avansate, pe baza de radiatii gamma,
cu microunde si termic.
b2) Aceste tehnologii pot asigura eradicarea unor populatii de insecte prin proprietatile penetrante in
profunzime ale undelor radiante.
b3) Furnizorul de servicii garanteaza eficacitatea tratamentului, in instalatii fixe sau cu echipamente
mobile.
b4) Furnizorul materialului lemnos are obligativitatea de a asigura conditii sterile de depozitare sau de
aplicare a unui tratament de protectie preventiva cu un produs insecticid.
b5) Intra in responsabilitatea furnizorului de material lemnos pentru constructii sa prezinte dovezi ale
parcurgerii acestor etape sau in responsabilitatea executantului constructiei sa asigure tratamentele de
sterilizare si protectie chimica pe lemnul achizitionat.
7.3.2 Tratamente curative cu produse insecticide
c1) Tratamentele curative cu produse insecticide se aplica cu acele produse si metode indeplinesc cerinte
de eficacitate, testate conform SR EN 599-1, notificate de Comisia de biocide si agrementate tehnic.
c2) Tratamentele curative cu produse chimice se aplica cu respectarea cerintelor de penetrare si retentie,
prin metode indicate si garantate de producator.
c3) Dintre metodele cunoscute, sunt: injectarea, stropirea, imersia de scurta durata, pensularea,
pulverizarea, fumigarea cu aerosoli si gazarea.
c4) Pentru combaterea insectelor se recomanda izolarea si etansarea spatiilor in care se fac tratamentele,
in vederea mentinerii elementelor din lemn o perioada de 10 20 zile, functie de produsul chimic folosit.
c5) Nu se executa lucrari in constructie cu lemn cu atac activ sau continuarea lucrarilor incepute pana ce
atacul activ identificat conform criteriilor din anexa 5 nu a fost eradicat.
56
7.3.3 Plan de monitorizare si intretinere curenta a constructiilor cu atac de insecte dezactivat
d1) Se elaboreaza un plan de monitorizare si masurile de intretinere a constructiei ;
d2) Se supravegheaza zonele cu risc de umiditate ;
d3) Se controleaza parametrii de mediu: temperatura, umiditate ;
d4) Categoria de urmarire, perioadele la care se realizeaza, precum si metodologia de efectuare, se
stabilesc de catre proiectant sau expert, in functie de categoria de importanta a constructiilor si se
consemneaza in Jurnalul Evenimentelor care va fi pastrat in Cartea Tehnica a constructiei.
Exemplu de procedee de tratare chimic a lemnului:
Tabelul 30
Nr.
crt.
Utilizarea Sortimentul Procedeul de
tratare
Tip de
substan
(produse)
1. Piese i elemente din lemn
utilizate n exteriorul
cldirii n contact cu solul
sau n condiii de umiditate
excesiv i de lung durat
Grinzi, cosoroabe,
tlpi, capriori,
astereal, cherestea
pentru cofraje, panouri
de perei exteriori
Impregnare
prin vid-
presiune
Produse
nelavabile
x)

2. Piese i elemente din lemn
utilizate temporar n
interiorul cldirii n
condiii de umiditate
excesiv (de ex. Procedeele
umede din timpul
execuiei)
Grinzi, capete de
grinzi, piese de legtur
i alte panouri pentru
duumele, panouri de
perei interiori
multistrat precum i
ui, ferestre de exterior
Impregnare
prin procedeul
bi calde-reci.
Imersie de
lung durat.
Produse
nelavabile
3. Piese i elemente din lemn
utilizate temporar n
interiorul construciilor
provizorii, n condiii de
umiditate excesiva
Duumele n lamb i
uluc, pervazuri, tocuri,
ui-ferestre de exterior
de ex. La baracamente
de organizare antier n
vederea neutilizrii
elementelor din lemn
de serie
Imersie de
scurt durat.
Pensulare
dubl.
Pulverizare
xx)

Produse greu
lavabile
Produse lavabile
netoxice

x)
Pentru condiii de exterior se pot utiliza i produse uleioase
xx)
Procedeul de tratare se poate aplica, dup caz, la transport i depozitare
57
Capitolul 8: Msuri privind protecia mediului, sntii,
precum i de protecia muncii i de aprare mpotriva
incendiilor

8.1 Instruciuni minime pentru protecia mediului
- La efectuarea lucrarilor de protectia lemnului se vor respecta masurile privind utilizarea de produse si
procedee tehnologice care pot polua mediul cu compusi organici volatili, formaldehida libera, produsi
organici periculosi, gaze cu efect de sera, metale grele, precursori de droguri, biocide.
- Se vor respecta masurile privind expunerea la riscuri de infectare provocate de ciupercile xilofage in
mediul construit, pentru siguranta si biosiguranta constructiilor si mediului. Propagarea infectiilor
nosocomiale prin intermediul personalului executant si asupra acestuia reprezinta cerinte obligatorii in
lucrul cu lemnul in constructiile cu atac activ de ciuperci si insecte. Se vor preciza relatiile de
comensualitate dintre insectele si ciupercile xilofage si pericolul la care sunt expusi utilizartorii.
8.2 Instruciuni minime pentru protecia sntii
- Instructiunile de protectia sanatatii la fabricarea produselor din lemn si aplicarea produselor de protectia
lemnului vor respecta cerintele minime de protectia sanatatii prevazute in legislatia din constructii, de
mediu, de biocide, de protectia muncii si de sanatate.
- Aceste instructiuni sunt prevazute in Fisa tehnica de siguranta, in Instructiunile produselor de protectia
lemnului si in Tehnologiile de preparare sau aplicare a produselor de protectia lemnului.
- De asemenea, sunt incluse in normele fitosanitare si normele medicale de prevenire a infectiilor
nosocomiale.
8.3 Instruciuni minime pentru protecia muncii
Legea 319 privind protectia si securitatea muncii prevede urmatoarele cerintele minime:
1) asigurarea securitatii si protectia sanatatii;
2) evaluarea, prevenirea si evitarea riscurilor profesionale;
3) informarea si instruirea lucratorilor;
4) asigurarea mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca
5) masuri de prim ajutor, stingerea incendiilor si evacuare;
6) adoptarea din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, de solutii conforme prevederilor
legale in vigoare, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de
imbolnavire profesionala;
7) plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice etc.;
8) adaptarea conditiilor de munca la progresul tehnic, etc.
In condiii industriale de tratare, tratarea fungicid a lemnului se execut de echipe instruite n mod
special, dat fiind c activitatea de permanen n acest domeniu poate conduce la boli profesionale.
a) Astfel, la prepararea i aplicarea soluiilor fungicide muncitorii vor purta mbrcminte de
protecie (salopet, orturi, mnui i cisme de cauciuc, eventual ochelari i masc de protecie).
b) Alegerea echipamentului se va face in funcie de toxicitatea substanelor cu care se lucreaz. De
asemenea, vor purta mbrcminte de protecie si muncitorii care manipuleaz materiale lemnoase
tratate fungicid.
c) Imbrcmintea de protecie se pstreaz la locul de munc, n dulapuri aerisite, nefiind permis
transportarea i utilizarea ei acas.
d) In caz de toxicitate se va consulta fr ntrziere medicul.
e) Dup terminarea lucrului, muncitorii vor face o baie cu ap cald i apoi i vor unge minilecu
alifie pe baz de lanolin.
f) La angajare, muncitorii vor fi supui unui control medical riguros, care va fi repetat periodic 1-3
luni. In caz de alergie sau idiosincrazie este necesar schimbarea locului de munc.
In rest, sunt valabile prescripiile de tehnic a securitii muncii pentru manipularea produselor chimice
precum i normele de paz contra incendiilor pentru cazul substanelor inflamabile.
58
8.4 Instruciuni minime de aprare mpotriva incendiilor
- Aprarea mpotriva incendiilor reprezint ansamblul integrat de activiti specifice, msuri si sarcini
organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare public, planificate, organizate si
realizate potrivit legii 307/2006, n scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si
asigurrii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, n vederea evacurii, salvrii si
proteciei persoanelor periclitate, protejrii bunurilor si mediului mpotriva efectelor situatiilor de urgent
determinate de incendii.
- Persoanele fizice si juridice sunt obligate s respecte reglementrile tehnice si dispoziiile de aprare
mpotriva incendiilor si s nu primejduiasc, prin deciziile si faptele lor, viata, bunurile si mediul.
- Lucrul cu lemnul si cu unele produse de protectia lemnului pe baza rasini si specifi organici specif atat
furnizorul de specific cat si utilizatorul sa respecte instructiunile specific.ANEXEAnex referitoare la reglementrile tehnice/articole din
reglementri tehnice care se vor abroga prin aprobarea
prezentei lucrriReglementare tehnic - Specificaie tehnic privind proteciile elementelor de construcii din lemn
mpotriva agenilor agresivicerine i criterii de performan - Indicativ ST 049-2006, elaborat de INCERC
Bucureti, aprobat de MDRT prin Ordinul 1731/2006 publicat n M.O. nr. 932 din 16.11.2006, i publicat n B.C. nr. 22 din
2006

Instruciuni tehnice pentru prevenirea i combaterea buretelui de cas la materiale lemnoase folosite
n construcii Normativ Indicativ C 46-1986, elaborate iniial de INCEF Bucureti, aprobate de
Comitetul de Stat pentru Construcii, Arhitectur i Sistematizare - C.S.C.A.S. i publicate n Buletinul
C.S.C.A.S. nr. 23/1963, revizuite de ICPIL /1/ Bucureti n 1986, aprobate de C.S.C.A.S. i publicate n
B.C. nr. 7 din 1986.Anexe informative privind:
- exemple de descriere a eficacitii produselor de protecie
a lemnului mpotriva agenilor biologici, biotici, abiotici, etc.
59
ANEXA 1. Exemplu de sistem de descriere a eficacitii
produselor de protecie a lemnului mpotriva agenilor
biologici (standardul de referin este SR EN 599-2).Tabelul 31
NUMELE PRODUSULUI DE PROTECIE
1. Condiii minime de ncercare cerute
1
) CLASA DE RISC

Lemn corespunztor: Rinoase
Foioase
1 2 3 4 5
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
ncercare n cmp - - [ ]
[ ]
2
)
-
[ ] - [ ]
3
)
2. Eficacitatea suplimentar
2.1 Ciuperci
- Coriolus versicolor
- Foioase
Lemn corespunztor
- Rainoase
- Albastrire pe timpul ct lemnul
este pus n oper
2.2. Insecte
- Hylotrupes bajulus
- Lyctus brunneus
- Anobium punctatum
2.3. Termite
2.4. ncercari n cmp
SR EN 330 clasa 3 (FC)
SR EN 252 clasa 4 (F)-

-


[ ] -
- [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

-
--

-


[ ] -
- [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

-
-[ ] [ ]

[ ] [ ]


[ ] -
- [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

[ ] [ ]
-[ ] [ ]

[ ] [ ]


[ ] -
- [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

-
[ ] [ ][ ] [ ]

[ ] [ ]


[ ] -
- [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]

-
-
3. Spalare la alegere SR EN 84 numai
pentru tratament de suprafa (toate
ncercrile biologice)

[ ] [ ]

[ ] [ ]

-

-

-
4. Procedee de aplicare
4
)
- Tratament de suprafa
Valoare critic g/m
2

[ ] [ ]
xx xx

[ ] [ ]
xx xx

[ ] [ ]
xx xx
- -
- Impregnare
Valoare critic Kg/m
3
[ ] [ ]
xx xx
[ ] [ ]
xx xx
[ ] [ ]
xx xx
[ ] [ ]
xx xx
[ ] [ ]
xx xx

Se marcheaz csuele corespunztoare n cazul clasei de risc, cu eficacitate corespunztoare.
- Nu se aplic la aceast clas de risc.
1) A se vedea tabelul 1 dupa SR EN 599-1
2) Produsele de ncercare n cmp (standardul de referin este SR EN 330) pentru ntrebuinare n clasa
3 cu acoperire sunt codificate FC
3) Produsele de ncercare n cmp (standardul de referin este SR EN 275) pentru ncercare n clasa 5
ape de Nord sunt codificate FN
Produsele de ncercare n cmp (standardul de referin este SR EN 275) pentru ncercare n clasa 5 ape
de Sud sunt codificate FS
4) Punct 4: Se nscriu valorile cerute n locul xx.

60

ANEXA 2. Exemple de protecii minimale pentru protectia
impotriva coroziunii la elementele metalice pentru imbinari
conform ISO 2081

Consideraii privind protecia anticoroziv a elementelor de prindere din oel ale elementelor de
construcie din lemn
La conceperea sistemelor, selectarea produselor i alctuirea sistemelor integrate se ine cont de
urmtoarele prevederi:
1). n conformitate cu prevederile din Eurocodul 5, durabilitatea elementelor i construciilor din lemn se
caracterizeaz:
- rezistena lemnului la organisme biologice - este dat de durabilitatea natural adecvat a lemnului,
conform. prevederilor SR EN 350-2 pentru clasa de risc, definit n SR EN 335-1, SR EN 335-2 i SR EN
335-3; n caz contrar se aplic un tratament de protecie, ales conform SR EN 351-1 i SR EN 460;
- rezistena la coroziune a elementelor metalice pentru mbinri i a altor elemente pentru mbinri
structurale.

n tabelul 32 sunt prezentate exemple de specificaii minimale pentru protecia mpotriva coroziunii a
elementelor metalice pentru mbinri (conform SR EN ISO 2081), n funcie de clasa de exploatare.
Tabelul 32
Dispozitiv de mbinare
Clasa de exploatare
b

1 2 3
Cuie i uruburi cu d<4 mm - Fe/Zn 12c
a
Fe/Zn 25c
a

Buloane, tije, cuie i uruburi cu d>4 mm - Fe/Zn 25c
a

Plcue metalice perforate pentru mbinri i
plcue metalice de pn la 3 mm grosime
Fe/Zn 12c
a
Fe/Zn 12c
a
Oel inoxidabil
Plcue metalice de la 3 mm pn la 5 mm
grosime
- Fe/Zn 12c
a
Fe/Zn 25c
a

Plcue metalice de peste 5 mm grosime
- - Fe/Zn 25c
a

a
Dac se folosete galvanizarea, Fe/Zn 12c se nlocuiete cu Z275 i Fe/Zn 25c cu Z350, conform
prevederilor SR EN 10346.
b
Pentru condiii deosebit de corozive, se ia n calcul galvanizarea cu un strat mai gros sau oelul
inoxidabil.

2). Conform prevederilor din standardele europene armonizate de produs, respectiv prevederile privind
protecia mpotriva coroziunii pentru elementele de fixare metalice utilizate n structuri portante de lemn
(cuie, uruburi, tije, buloane i piulie), specificate n SR EN 14592:2009, sunt cele preluate din
Eurocodul 5 (tabelul 32 ).
Prevederile privind protecia mpotriva coroziunii pentru piesele de fixare metalice utilizate n structuri
portante de lemn, specificate n SR EN 14545:2009, se refer la:
- prevederi pentru piese circulare, piese circulare cu o singur fa i elemente de fixare cu plci dinate
- SR EN 14545:2009 i SR EN 912 ;
- prevederi pentru piesele de fixare cu plac metalic ambutisat i plcile de fixare n cuie
- SR EN 14545:2009
Astfel, aceste dou tipuri de piese de fixare trebuie fabricate dintr-un material rezistent la
coroziune sau care necesit o acoperire de protecie mpotriva coroziunii, precizate n tabelul 33.
61
Tabelul 33
Material/protecie anticoroziv Standard
Oel inoxidabil austenitic (aliaje nichel-crom-molibden) SR EN 10088-1
Oel inoxidabil austenitic (aliaje nichel-crom) SR EN 10088-1
Acoperire cu zinc prin imersie la cald SR EN ISO 1461
Acoperire electrochimic de zinc SR EN ISO 2081
Table sau benzi cu acoperire prealabil de zinc SR EN 10346

3). Reglementrile tehnice specifice n vigoare fac referire la urmtoarele prevederi privind protecia
anticoroziv a elementelor metalice utilizate la realizarea construciilor din lemn:
- n "Specificaia tehnic privind proteciile elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor
agresivi - Cerine i criterii de performan" (ST 049-2006 inclus n actuala Reglementare tehnic aflat
n revizuire): protecia anticoroziv a elementelor metalice folosite pentru montajul sau solidarizarea
elementelor de construcii din lemn se face n conformitate cu prevederile din Ghidul de proiectare
privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel - GP 111-04 i din Ghidul de execuie
privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel - GE 053-04. n cazul n care accesul
pentru aplicarea sistemului de protecie anticoroziv pe suprafaa suportului de oel nu este posibil, se iau
alte msuri, ca de exemplu: execuia elementelor metalice dintr-un material rezistent la coroziune (oeluri
inoxidabile), supradimensionarea elementelor pentru compensarea pierderilor prin coroziune, asigurarea
posibilitii nlocuirii elementelor degradate datorit coroziunii.
- n Ghidul de proiectare privind protecia mpotriva coroziunii a construciilor din oel(GP 111-04, n
curs de revizuire), sunt prevzute trei tipuri de sisteme de protecie anticoroziv a elementelor de
construcii din oel, stabilite n funcie de clasa de corozivitate a mediului, de starea suportului de oel i
de durabilitatea estimat a proteciei: sisteme de acoperiri prin vopsire, sisteme de protecie anticoroziv
din acoperiri metalice (acoperiri de zinc, aliaje de zinc i aluminiu) i sisteme de acoperiri combinate
(duplex), alctuite dintr-un strat de acoperiri metalice protejat cu sisteme de acoperiri prin vopsire.


Structura general a sistemelor de protecie prin vopsire a elementelor de construcii din lemn
mpotriva agenilor chimici

Structura general a sistemelor de protecie prin vopsire a elementelor de construcii din lemn mpotriva
agenilor chimici, conform prevederilor ST 049-2006, include urmtoarele straturi succesive:
- strat primar (grund), cu rolul de a ptrunde n stratul superficial al suportului de lemn i de a mbunti
aderena straturilor de protecie ulterioare la suport.
- strat(uri) intermediar(e) (strat de nivelare, vopsea), cu rolul de a asigura o bun aderen i o
impermeabilitate la ageni agresivi.
- strat(uri) final(e)/de finisare (vopsea, email), cu rolul de a asigura o rezisten chimic ridicat la
aciunea agenilor agresivi, o bun rezisten la radiaii ultraviolete i aspect decorativ.

Natura produselor componente i structura fiecrui sistem de protecie mpotriva agenilor chimici i
biologici pentru elementele de construcii din lemn se stabilesc n funcie de natura i starea suportului de
lemn, natura i agresivitatea mediului, durabilitatea estimat a proteciei i pe considerente economice.

Alctuirea sistemelor integrate concepute pentru protecia biocid i anticoroziv a elementelor de
construcii pe baz de lemn i oel

Produsele componente ale sistemelor integrate concepute spre a fi supuse cercetrii au fost selectate
innd cont de:
Consideraii privind protecia anticoroziv a elementelor de prindere din oel ale elementelor de
construcie din lemn, conform prevederilor din Eurocodul 5, standardele europene armonizate de produs,
respectiv prevederile privind protecia mpotriva coroziunii pentru elementele de fixare metalice utilizate
n structuri portante de lemn, specificate n SR EN 14592+A1:2012, "Specificaia tehnic privind
proteciile elementelor de construcii din lemn mpotriva agenilor agresivi - Cerine i criterii de
performan" (ST 049-2006) i Ghidul de proiectare privind protecia mpotriva coroziunii a
construciilor din oel (GP 111-04, n curs de revizuire).
Structura general a sistemelor de protecie prin vopsire a elementelor de construcii din lemn
mpotriva agenilor chimici, conform prevederilor ST 049-2006: strat primar(grund); strat(uri)
intermediar(e) (vopsea); strat(uri) final(e)/de finisare (vopsea, email).
Criteriile de selecie a elementelor componente ale sistemelor integrate de produse destinate
proteciei specifice i complexe, biocidat i anticoroziv, a elementelor de construcii din lemn i oel.
Sistemele integrate de produse pentru protecia specific, biocidat i anticoroziv, a elementelor
de construcii din lemn i oel
Integrarea propriu-zis a sistemelor s-a realizat diferit, prin:
- biocidarea componentei cu rol de protecie anticoroziv ca urmare a contactului direct cu suprafeele
de lemn protejate cu sisteme biocidate
i/sau prin
- utilizarea unui email nebiocidat, comun pentru lemn i oel
i/sau prin
- realizarea unui sistem integrat cu biocidarea doar a sistemului aplicat pe lemn, sistemul aplicat pe oel
fiind nebiocidat, clasic, dar rezistent n medii puternic agresive (clasa C 5M de corozivitate).
Cele trei grupe de sisteme integrate de protecie au fost concepute innd cont de clasele diferite
de corozivitate a mediului fa de oel, respectiv de clasele de expunere i clasele de risc specifice
suprafeelor de lemn.
ANEXA A3 - informativ. Factori agresivi de mediu abiotici

Umiditatea
De umiditate depind aproape toate caracteristicile de baza ale lemnului. Lemnul i apa sunt, n mod tipic,
foarte compatibile. Datorit structurii i compoziiei lor chimice complexe, elementele anatomice din care
este constituit lemnul au proprietatile corpurilor coloidal-capilare, una din proprietile lor fiind
higroscopicitatea, respectiv capacitatea de a elibera sau absorbi vapori de ap din atmosfer. Ca urmare a
adsorbiei moleculare sau chemoadsorbiei, lemnul realizeaza un continut in umiditate diferit, funcie de
temperatura i umiditatea relativ a aerului, la presiune atmosferic, normal (legea echilibrului
higroscopic). Ca parte a acestui proces natural, lemnul poarte absorbi, fara probleme, cantitati mari de apa
favorabila aparitiei ciupercilor.
Intelegerea continutului in umiditate este esentiala pentru utilizatorii lemnului :
a) un continut in umiditate variabil duce la contragerea si dilatarea elementelor din lemn .
b) un continut mare in umiditate poate duce la aparitia ciupercilor.
Doua valori ale umiditatii sunt foarte importante de retinut:

a) 19%: Exista tendinta de a numi "uscat" lemnul utilizat in constructii, cu un continut in umiditate de
19% sau mai mic.
b) 28%: punctul mediu la care toate fibrele lemnului sunt complet saturate.
La un continut in umiditate peste punctul de saturatie a fibrei, apa incepe sa umple celulele si creeaza
pericolul aparitiei ciupercilor. Lemnul se contrage si se dilata pe masura ce continutul in umiditate se
schimba, dar numai cand apa este absorbita sau eliberata de pereii celulari. Modificarea dimensiunilor i
a formei pieselor din lemn, datorita variaiei umiditii sub punctul de saturatie a fibrei, cauzeaz cele mai
multe i mai importante dificulti la prelucrarea i utilizarea lemnului. Cele mai mari schimbri
dimensionale apar pe direcia tangenial fa de inelele anuale, iar cele mai mici (practic neglijabile)
dup direcia paralel cu fibrele. Fenomenul anizotropiei lemnului este rezultatul comportrii diferite a
elementelor anatomice sub influena variaiilor umiditii sau orientarii microfibrelor n membrana
celular. O influen negativ, deosebit de puternic, o exercit umiditatea variabil de la nivelul solului,
unde, de regul, putrezirea lemnului are loc mai repede. La instalarea lemnelor pe fundaie, trebuie s
existe o izolare corespunztoare ntre soclul de beton i pardoseala, verificata n diferite condiii de
umiditate.

Actiunea agentilor atmosferici
Lemnul natural, expus ndelung la radiaii solare i intemperii, este supus la o serie de procese de
degradare, de natur complex i anume:
- fotochimice, care conduc la o inchidere a culorii, fara insa a influenta in mod semnificativ
rezistentele mecanice ale lemnului,
- termice, cauzate de radiaiile termice directe sau ale mediului,
- fizicomecanice, prin aciunea apei din precipitaii;
- biochimice , sub aciunea microorganismelor din natur.
In procesele de degradare fotochimic sub influena luminii solare, rolul principal l au radiatiile
ultraviolete. Procesul fotochimic este intensificat de actiunea apei, in cazul in care lemnul nu este protejat
contra precipitatiilor atmosferice si variatiilor umiditatii relative a mediului inconjurator.
Un asemenea proces de degradare are loc n numeroase cazuri la lemnul pentru construcii, spre exemplu :
la ferestrele i uile exterioare, la placarea exterioar a pereilor, la elementele de structura, aparente sau
semingropate n zidrie .
Razele ultraviolete, acionnd asupra materiei lignocelulozice, descompun, n principal, lignina, ncepnd
cu grupele hidroxil ale compuilor fenolici i continund cu anumite polioze ale lemnului, pn la
adncimea de 30 100 um. Fotoliza poate fi recunoscut prin creterea coninutului in metoxili i acizi,
precum i prin reducerea sau eliminarea complet a colorrii pereilor celulari in prezenta unui reactiv.
Procesul de descompunere sub influena luminii poate fi observat i prin schimbarea culorii naturale a
lemnului, care la nceput devine mai nchis (lemnul se brunific la suprafa). Crpturile macroscopice
ncep s fie vizibile, cu timpul, pe suprafaa atacat si conduc la reducerea rezistenelor mecanice n zona
degradata. mpotriva aciunii fotochimice sunt necesare tratamente de protecie cu produse de absorbie
sau de reflectare a radiaiilor ultraviolete. n continuarea procesului de degradare fotochimic a lemnului,
apa provenit din precipitaii exercit n prima faz o aciune de splare i ndeprtare a produselor de
culoare brun, rezultate n urma fotolizei. Deoarece pe suprafata atacat se acumuleaz, n acest fel,
resturi de celuloz, de regul mai rezistent la descompunerea foto-chimic, cu timpul lemnul ncepe s se
albeasc, cu excepia cazului n care sunt instalate deja ciuperci de mucegire. Suprafaa lemnului expus
la intemperii devine mai aspr i prezint neregulariti, datorit faptului c degradarea se produce inegal,
n funcie de structura mai mult sau mai puin dens a lemnului (zonele de lemn trziu din inelele anuale,
mai dense, rezista mai mult n comparaie cu zonele de lemn timpuriu, mai moi). Acest proces de
degradare decurge lent. Uneori, cu ochiul liber aproape c nu poate fi observat.
Dup mai mul timp se constat c, toate elementele decorative din lemn ale faadelor devin din ce n ce
mai terse si mai puin reliefate. Cercetrile fcute n aceast direcie au artat c, la lemnul de rinoase,
n cazul unei expuneri intense la aciunea radiaiilor solare i a intemperiilor, trebuie luata n considerare o
degradare medie pe o adncime de circa 0,01 mm/an

Temperatura produs de radiaiile solare directe sau difuze, poate conduce, n cazul pereilor din lemn
expui numai pe o parte, la un gradient de cldur asimetric pe grosimea elementelor. Variaiile mari de
temperatur care au loc n decursul unei zile, fac ca acest gradient de cldur pe seciunea pieselor din
lemn s fie mare n raport cu situaia care se creeaz la intervale mai lungi, provocnd tensiuni destul de
nsemnate n lemn. Odat cu ele i variaiile de umiditate ale lemnului sunt relativ mari.
Creterea temperaturii accelereaz procesul de degradare a lemnului cauzat de radiaiile ultraviolete.
Pentru structurile din lemn, creterea temperaturii suprafeei conduce la creterea vitezei de evaporare a
umiditii din interiorul materiei lemnoase, cauznd apariia fisurilor. nghearea i dezghearea
alternativ a apei absorbite din atmosfer contribuie la apariia de crpturi i fisuri.
Substanele de tratare, de culori nchise, aplicate la suprafaa lemnului, datorit nlesnirii unei acumulri
mai intense a cldurii, duc la creterea contragerilor i tensiunilor interne. Totui, n practic, aceastea nu
mpiedic s se aplice acoperiri peliculogene, nchis colorate.
mpotriva unor asemenea inconveniente, la executarea construciilor din lemn se recomand s se aplice
msuri preventive, nc de la proiectare, care s mpiedice formarea de tensiuni interne n elementele de
construcii. n aciunea fotochimic a radiaiilor ultraviolete trebuie avuta n vedere i o eventual aciune
direct a factorului cldur. Astfel, n urma cercetrilor efectuate, s-a constatat c degradrile de natur
fotochimic pot fi intensificate numai la temperaturi relativ ridicate.
Pn la 120C, cldura acumulat n lemn nlesnete numai evaporarea unora din produsele de scindare
fotochimic, fr s fie semnalate procese de carbonizare propriu-zise sau de dezagregare a structurii
celulare. Sub influena cldurii, ncepnd de la 60C i pn la 120C, lemnul expus la radiaiile solare se
coloreaz uor n brun, se albete apoi treptat, devine cenuiu deschis. Culoarea cenuie, caracteristic
lemnului expus timp ndelungat la aciunea luminii, se poate produce i fr umezirea lemnului. n
consecin ,culoarea cenuie, constatat la suprafaa lemnului din perei expui la intemperii, este urmarea
fotolizei i a pierderilor de substane de la suprafaa lemnului i nu trebuie pus pe seama exclusiv a
instalrii ciupercilor, aa cum s-a considerat pn nu demult.
In regiunile climatice calde dar uscate sau in cele foarte reci, ciupercile nu se pot dezvolta si, in
consecinta, lemnul se conserva mai bine decat in regiunile cu clima temperata sau calda, dar umeda.
Astfel, in conditiile climatice ale Europei, in partea de nord stalpii de pin, netratati, ating o durata de
viata de 6-8 ani, in zona mijlocie 4-5 ani, iar la sud 2-5 ani.
Aciunea mecanic a vntului, nisipului i prafului sunt factori de degradare a suprafeei lemnului sau a
materialului exterior de finisaj. Particulele purtate de vnt pot avea efect de abraziune.
ANEXA A4 - informativ. Factori agresivi de mediu biotici: ciuperci xilofage
Ciuperci xilofage care produc putrezirea lemnului din construcii i a altor elemente din lemn, aflate n aer liber
Tabelul 34
Nr.
crt.
Denumirea tiinific a
ciupercii
Specia de lemn atacat -
localizarea atacului
Tipul de putregai
Identificarea macroscopic a atacului dup
Alte aspecte
Corpul fructifer Miceliu de suprafa
0 1 2 3 4 5 6
1. Lenzites sepiaria (Wulf)
Fr. syn. Gloephyl-lum
sepiarium (Wulf) Karst
Rinoase (molid, brad)-lemn
expus la intemperii, cu variaii
mari de umiditate, uscciune,
soare, vnt (apare n special pe
grinzi)
Brun-rocat n interiorul
lemnului lsnd
suprafaa intact.
Lemnul putrezit se
crap cu uurin i se
desface n prisme
Apare n crpturile
lemnului atacat ca jumtate
de plrie sau consol,
plac, aib, pern, coriaceu
pn la suberoas
Tipic de substrat, nu
apare la suprafaa
lemnului dect la
formarea corpului
fructifer
Atacul de ciuperci din
genul LENZITES este
foarte periculos prin
aceea c are loc n
interiorul lemnului,
lsnd exteriorul
aparent sntos, ceea
ce face ca elementele
din lemn s se
prbueasc sub
greutatea construciei.
Atacul este rezistent n
timp, ciupercile fiind
capabile s reziste
perioade lungi de
uscciune, cnd
folosete doar
umiditatea din lemn
2. Lenzites abietina
(Bull) Karst
syn. Gloephyllum
abietinum (Bull) Karst
Rinoase (molid, brad)-lemn
expus la intemperii, cu variaii
mari de umiditate, uscciune,
soare, vnt (apare n special pe
grinzi)
Castaniu-rocat cu pete
albe, nguste n lungul
fibrelor. n faz final,
lemnul se desface n
buci mari, colorate n
galben-roz cu miceliu
alb ntre crpturi
Sub form de lamel
anastomozat, cu marginea
albicioas i lamelele brune.
Apare n tot timpul anului
pe grinzi
Tipic de substrat, nu
apare la suprafaa
lemnului dect la
formarea corpului
fructifer
3. Lenzites betulina (L) Fr.
Syn. Trametes betulina
(L) Pil.
Foioase-lemn expus la
intemperii
Alb, prismatic Sub form de plrie
semirotund, subire,
subercoas avnd faa
superioar de culoare
cenuie sau glbuie cu zone
concentrice
Tipic de substrat, nu
apare la suprafaa
lemnului dect la
formarea corpului
fructifer
4. Lentinus lepideus
Fr. Syn. L.Squamosus
(Schaeffer) Schrot
Rinoase (duramen)- pe lemn
proaspt prelucrat, cu umiditate
ridicat, expus la intemperii dar
nu lipsete nici din case i
pivnie umede
Brun-nchis prizmatic Sub form de plrie cu
picior central lung ce se
dezvolt la suprafaa
lemnului atacat i prin
rupere eman un miros de
balsam.
Apare n locuri umede i
ntunecoase
Nu apare la suprafaa
lemnului atacat
tacul apare n
duramenul de
rinoase i este foarte
periculos prin faptul c
acest lemn este greu
impregnabil cu
produse de protecie
5. Daedalea quercina (L)
Fr. Syn. Trametes
quercina (L) Pil.
Stejar pe grinzi aflate n condiii
de umiditate. Infestarea are loc
n alburnul arborilor pe picior,
dup care se extinde i n
duramen
Rou n alburn, brun n
duramen, care se crap
pe direcie radial iar n
crpturi se observ
miceliu cenuiu
Apare n crpturile
lemnului atacat, are forma
unei jumti de plrii,
plan prins lateral de
substrat, de culoare cenuiu
spre cafeniu
Apare n crpturile
lemnului, de culoare
cenuie
Prevenirea extinderii
atacului din alburn la
duramen se face prin
ndeprtarea
alburnului, care de
cele mai multe ori
prezint numeroase
forme de degradare
biologic
66

Ciuperci xilofage care produc putrezirea lemnului aflat n interiorul construciilor
Tabelul 35
Nr.
Crt
Denumirea
tiinific i
popular a
ciupercii
Specia de lemn
atacat
localizarea
atacului
Tipul de putregai
Identificarea macroscopic a atacului dup
Alte aspecte
Corpul fructifer
Miceliu de
suprafa
0 1 2 3 4 5 6
1. Merulius
Lacrymans
(Wulf) Fr.
buretele de
cas
Rinoase de
obicei, dar i
foioase pe zidrie,
umplutur de sub
pardoseli, grinzi,
planee, duumele,
parchete, tocuri de
ui i ferestre,
lambriuri i alte
decoraiuni
interioare, tablouri,
tapete, alte
materiale : hrtie,
covoare, piele,
stof, ln, etc.
Brun-rocat de tip
coroziv sau prizmatic,
moale n faza incipient
i casant, sfrmicios n
faz avansat
Aderent la substrat, sub
diferite forme, funcie de
stadiul de dezvoltare i
anume :
-ca o mas rotund alb,
crnoas, buretoas,
bogat n ap ;
-sub form de palet fr
picior sau cu picior foarte
scurt pe suprafaa
vertical (de ex. pe
perete). Formeaz
cantiti mari de spori de
culoare galben-portocalie
(n mas, ei formeaz un
praf brun)
Se formeaz an de an n
toate perioadele
De culoare cenuiu
murdar ce formeaz
pnze de reea sau
plci psloase,
filamentoase, ntinse
i puin aderente, la
substrat, care se
desprind cu uurin
nlesnind astfel
propagarea ciupercii
de la o pies de lemn
la alta
Este cea mai periculoas
ciuperc penrtru lemnul din
construcii.
Pericolul de distrugere este
sporit pe de o parte prin
capacitatea ciupercii de a-i
crea singur umiditatea de
care are nevoie n lemn, iar
pe de alt parte prin
propagarea cu repeziciune n
toat construcia prin sporii
vehiculai de curenii de aer
i prin lemnul infestat
2. Coniophora
cerebella
(Pers) Duby-
buretele de
cas
Rinoase i
foioase-lemn aflat
n pivnie i n
spaii cu umiditate
ridicat (prin
infiltraii de ap)
Brun-rou pn la negru,
de tip uscat, lemnul se
desface n buci mai
mici dect la Merulius,
n sensul fibrelor de
lemn ; adesea se
pstreaz o pojghi la
suprafa; nedegradat
care de multe ori
mpiedic observarea
putrezirii dac nu apar
crpturi
Subire, ntins ca o piele,
lipit de lemn, la nceput
de culoare galben-auriu
iar mai trziu devine
brun-msliniu cu
marginile albe pufoase. n
centru se formeaz spori
oliv-verzui sau oliv-bruni
i nu galbeni ca la
Merulius, care pot
germina direct pe lemn
sntos.
Iniial alb, apoi
galben-ocru, cu
diametrul mai mare
dect miceliul de
Merulius, cu vitez
de cretere mare.
El se termin adesea
cu nite coloane
ramificate n mod
neregulat, care dup
uscare capt o
culoare galben-brun
pn la negru
Este la fel de periculoas ca
i Merulius, dar n
comparaie cu acesta, atacul
este mai redus, fiind limitat
de coninutul de umiditate
din lemn mai mare, de care
are nevoie pentru dezvoltare.
n condiii de umiditate i
cldur C.Cerebella se
dezvolt i se propag foarte
repede, provocnd mari
distrugeri n cldiri noi, nc
neatacate

0 1 2 3 4 5 6
Poria
vaporaria
(Pers) Fr.
Buretele
urure
de min
Rinoase, mai
rar foioase, pe
lemnria
planeelor din
cldiri. Este
identificat
frecvent pe
capetele grinzilor
ncastrate n
zidrie
Rou, uscat, de tip
coroziv sau prizmatic,
casant sfrmicios n
faze avansate
Plac alb, ntins,
aderent la substrat,
moale ; pe aceste
corpuri fructifere se
formeaz tuburi lungi n
care se gsesc sporii
Alb ca vata, fapt
care l deosebete
de cel de Merulius.
Tot pe lemn
miceliu mai
formeaz
membrane i
rizomorfe ca nite
mase floconoase
(ururi), de
mrimea i forma
unor stalactite care
la atingere se
strng n mici
pielie gelatinoase.
Miceliul i lemnul
atacat au un miros
caracteristic de
acru .
Ciuperca produce
distrugerea lemnului ntr-
un mod asemntor cu
buretele de cas, fapt
pentru care adesea se
confund cu acesta, ns
analiznd aspectul
corpului fructifer i
creterea miceliului pe
lemn se poate face o
identificare corect.
Ciuperca are nevoie de
mai mult umiditate dect
Merulius, fapt cruia se
datorete intensitatea mai
mic a distrugerilor n
comparaie cu buretele de
cas


Paxillus
panuoides
Fr.
Rinoase, rar
foioase- pe
lemnria din
pivnie i magazii
Galben-brun, care se
crap i se desface n
prisme mici.
Putrezirea se produce
ncet i este de cele
mai multe ori limitat
Crnos cu diferite
forme: evantai, plrie,
pahar,scoic sau rotund,
subire i cu diametrul
mic, fr sau cu picior
scurt lateral, la nceput
de culoare albicioas,
apoi galben sau cafeniu
La suprafaa
lemnului atacat se
afl att miceliu de
culoare glbuie ct
i numeroase
cordoane
(rizomorfe) subiri,
dispuse n evantai,
ramificate, de
culoare alburie sau
verzui-galbene
Atacul este limitat la
lemnria aflat n spaii
ntunecoase i cu umiditate
mare
68

Generalitati privind instalarea si biologia ciupercii Merulius lacrymans

1.1 Prezentele ndrumri tehnice se refer la msurile de prevenire i combatere a ciupercilor
xilofage care degradeaz lemnul din construciile civile, industriale i agro-zootehnice.
1.2 Lemnul, utilizat pe scar larg ca material de construcii, avnd structur organic, este
expus biodegradrii de ctre agenii vegetali (ndeosebi ciuperci) sau duntorii animali (n
special insecte xilofage).
1.3 n condiii de umiditate i temperatur optime fiziologiei ciupercilor xilofage, lemnul este
degradat n ritm accelerat ceea ce conduce la pagube importante ca urmare a costurilor
nlocuirilor repetate a elementelor din lemn pentru materiale i manoper suplimentar
aferent decopertrilor i reparaiilor.
1.4 Prin aplicarea msurilor corespunztoare de protecie preventiv se poate asigura
prelungirea duratei de utilizare a lemnului n construcii i reducerea consumului de material
lemons la nivel de economie naional.
1.5 n construciile noi, degradrile determinate de ciupercile xilofage ncep s se manifeste
vizibil n general dup 3-5 ani de la terminarea construciilor (timp n care are loc creterea
miceliului i apare evident degradarea lemnului afectat).
1.6 Cauzele care conduc la atacuri primare i degradarea accelerat a lemnului de ctre buretele
de cas Merulius Lacrymans (Wulf.Fr.) sunt:
Umiditatea atmosferic excesiv (caracteristic regiunilor de munte);
Nerespectarea msurilor de protecie (n faza de proiectare i execuie);
Nerespectarea msurilor de protecie chimic preventiv i de ntreinere curent a
igienei construciei din prezentele instruciuni.
1.7 Atacurile secundare, recidivante se semnaleaz n cazul n care nu se respect cu rigurozitate
msurile de combatere din prezentele instrucini. n asemenea cazuri, dup 2-3 ani de la
efectuarea reparaiilor pot apare atacuri recrudescente, n special ca urmare a neeradicrii
formelor existente i a introducerii de lemn proaspt, insuficient uscat i netratat antiseptic.
1.8 Infectarea primar a materialelor lemnoase din construcii poate avea loc fie prin sporii
ciupercilor care se depun pe suprafaa sau n crpturile elementelor din lemn, fie prin
introducerea unor elemente din lemn afectate din pdure i insuficient uscate, cu miceliul
ciupercii n stadiu vegetativ.
1.9 n construcia infectat, propagarea ciupercii se face de regul prin rspndirea sporilor,
extinderea miceliului sau a rizomorfelor de la o ncpere la alta. Un rol important n aceast
propagare l poate avea omul i animalele prin transportarea sporilor sau apei de infiltrare;
sporii por fi dui la mari distane i de curenii obinuii de aer din atmosfer.
n construciile cu perei din lemn, propagarea ciupercilor se face uor de la un perete la altul
prin elementele commune de lemn, precum i prin spaiile libere.

Biologia ciupercii merulius lacrymans (Wulf. Fr.) - Buretele de cas
Buretele de cas este principala ciuperc xilofag care determin mari pagube prin distrugerea
caselor din lemn, a obiectivelor din aer liber, precum i a elementelor din lemn din interiorul
construciilor; atacul se manifest n special la lemnul de rinoase (molid, brad) la fag i alte specii
de foioase puin durabile, la nivelul zonelor de alburn a speciilor cu duramen, i ntr-o msur mai
mic la stejar. Atacul ciupercii se manifest la nivelul pereilor celulari ai lemnului, sub form de
putregai prismatic. Atacul lemnului este potenat (n condiii de umiditate i temperatur favorabil)
ca urmare a germinrii sporilor i creterii luxuriante a hifelor, la suprafa i n fisurile lemnului.
69Studiu privind agenii de biodegradare i proceduri existente de conservare-restaurare a
monumentelor istorice i bunuri culturale- dr. L. Buca: Ciuperca este alctuit dintr-un corp
sporifer, miceliu i rizomorfe. Corpurile sporifere mature ale ciupercii, care se dezvolt n timpul
atacului, produc milioane de spori microscopici, care se mprtie pe distane mari dui de curenii
de aer. Sporii care ajung pe un lemn cu umiditatea de peste 40%, n condiii de slab ventilaie, i
cantitate redus de oxigen, pot germina dnd natere hifelor, care formeaz prin dezvoltare o mas
psloas numit miceliu.

Prezena miceliului la suprafaa lemnului se constast n general n momentul n care ciuperca a
ptruns i n esturile interioare ale lemnului. Miceliul tnr formeaz reele sau o psl continu,
de culoare alb-cenuiu-murdar, cenuiu-liliachie, puin aderent de substrat, cu nuane glbui, la
extremitatea zonelor de atac exterior i care n condiii nefavorabile vireaz spre galben-portocaliu,
avnd aspectul unor plci. Aceste plci se formeaz la ntuneric sau semiobscuritate, n zonele
ascunse ale cldirii, goluri de zidrie, pe feele interioare ale tmplriei de binale, lambriuri, scri,
sub cartonul asfaltat, canale termice, etc., formnd un strat pslos pn la 10 cm; datorit
metabolismului ridicat, aceast ciuperc are capacitatea de a-i asigura umezirea substratului i de a
evolua i n zonele cu umiditate sczut, prin rosturile i prin porii crmizilor, a mortarului sau
betonului, propagndu-se la distane mari de locul de poteniere a atacului prin rizomorfe.
Rizomorfele sunt esturi de propagare care au forma unor cordoane i se formeaz prin
anastomoza filamentelor miceliene, care sunt mai mult sau mai puin groase. Ca urmare a creterii
n ritm accelerat a rizomorfelor, ciuperca se poate strecura astfel prin orice crptur a zidurilor,
trecnd de la subsol pn la parter sau etaj, ajungnd uneori pn la arpanta acoperiului. Seciunea
transversal a rizomorfelor este rotund; culoarea n stadiu tnr este alb, la maturitate cenuie, iar
a celor devitalizate cenuie-brun-negricioas (i friabile). Prezena, forma i culoarea rizomorfelor
ca i a corpurilor fructifere sunt criterii n determinarea ciupercii.
Corpul sporifer (fructifer) al ciupercii este crnos, avnd forma unei mase rotunde sau ovale (ca o
cltit sau plrie), de culoare albicioas la nceput i ulterior ruginie pe msur ce se mrete
suprafaa purttoare de spori (himenoforul), cu coninut ridicat n ap i grosime de circa 10 mm.
Aceast suprafa poate fi ondulat, sub forma unor cute sau pori neregulai. Marginea corpului de
fructificaie rmne steril i de culoare alb. Se formeaz n general spre sfritul verii, pn
toamna; n anumite condiii de temperatur i umiditate, respectiv n verile reci se formeaz i n
timpul verii, iar n ncperile insuficient nclzite i iarna. De regul, corpurile fructifere ale
ciupercii se formeaz n interiorul cldirilor i mai rar la exterior, de exemplu pe suprafeele
exterioare ale soclurilor i pereilor. Dezvoltarea corpurilor fructifere se face la lumin difuz i
sunt alimentate de miceliul vegetativ al ciupercii care se gsete n interiorul structurii lemnului.
Corpurile fructifere se orienteaz n afar prin rosturile scndurilor, prin crpturile dintre duumele
sau prin spaiile libere dintre ziduri i golurile uilor. La maturitate, corpurile fructifere au mrimi
diferite, de la cva cm ptrai pn la 1 mp sau chiar mai mult. Corpurile fructifere iau n general
forma de palete, i, mai rar, cea de plrii sau console (fr picior sau cu un picior scurt). Suprafaa
himenial a corpului fructifer are o culoare caracteristic, galben-ruginie, mrginit de o zon
steril de culoare alb-glbuie, cu aspect pufos. Partea himenial prezint ncreituri alveolare sau
pori, care conin un numr mare de spori aglutinai ntr-o substan mucilaginoas. Dup uscare,
masa de spori se prezint sub form de praf, se desprinde cu mare uurin de pe corpurile fructifere
i este dus de curenii de aer la mari distane.
Sporii sunt de culoare galben-portocalie (ruginie), au forma elicoidal, cu lungimea de 9-10
(microni) i limea de 4-6, prezentnd la unul din capete un mic cioc. Se menioneaz c sporii
sunt foarte rezisteni i i pstreaz vitalitatea timp de mai muli ani (3-5ani).


70

Studiu privind agenii de biodegradare i proceduri existente de conservare-restaurare a
monumentelor istorice i bunuri culturale- dr. L. Buca: Germinaia sporilor necesit prezena
alcaliilor i acestea se pot gsi n pivnie, grajduri, wc-uri, unde emanaiile amoniacale din sol sau
materiale organice n descompunerepot veni n contact cu lemnul.

Dup desprinderea i diseminarea sporilor, corpul fructifer se usuc, meninndu-se n aceast stare,
aderent de substrat, mai muli ani. n condiii favorabile, sporii maturi germineaz, dnd natere din
nou hifelor miceliene, care sunt subiri n stadium tnr (1,6-2,0 ) incolore, prezentnd cleme de
conectare, frecvente, cu diametrul longitudinal mai mare dect cel transversal, microscopic, pereii
celulari prezentnd numeroase perforaii de mici dimensiuni, adesea i cristale de oxalat de calciu.

Activitatea metabolic a ciupercii determin att o cretere rapid a miceliului ct i degradarea n
ritm accelerat a lemnului. Bogat echipat cu polifenol-oxidaz, ciuperca distruge att celuloza
ct i lignina pereilor celulelor lemnoase determinnd un putregai brun-rocat, prismatic,
umed n faza activ i, uscat, sfrmicios, n stadiul final al degradrii.

Lemnul putrezit se caracterizeaz prin prezena unor fisuri adnci, mari, paralele i perpendiculare
pe direcia fibrelor, care determin desprinderea lemnului putred n cuburi sau prisme (putregai
cubic) i care n stadiul final se transform uor prin simpl frecare, ntr-o pulbere roie-brun.
Ciuperca poate distruge i alte materiale organice care conin celuloz ca: hrtie, tablouri, pnzeturi,
covoare, tapete etc. i poate vegeta i prin substraturile care conin resturi organice (ca de ex.
umplutura de pmnt de sub pardoselele sau de lng fundaiile cldirilor).

Atacul activ al ciupercii este determinat n primul rnd de condiiile de temperatur, limitele
temperaturii de cretere fiind cuprinse ntre 3 i 35C, temperaturile optime ntre 15-20C, iar cele
de inhibiie sub 2C i peste 40C. Din cauza relei conductiviti termice a lemnului ns, miceliul
ciupercii i poate pstra vitalitatea i n condiiile unor limite de temperatur a aerului care
depesc limitele menionate, respectiv sub 2C i peste 40C. Umditatea relativ a aerului
favorabil atcului lemnului este de 60-80%, umiditatea optim a lemnului fiind ntre 30-40%i
umiditatea minim de 20%; n schimb, ciuperca este sensibil la curenii de aer, care coboar
umiditatea relativ a aerului. Germinarea sporilor i creterea miceliului este condiionat de
umiditatea ridicat a lemnului. Distrugerea rapid a lemnului de ctre buretele de cas este
favorizat de faptul c ciuperca este capabil s provoace o umezire a lemnului (ca urmare a
metabolismului ridicat, finalizat prin degradarea hidrailor de carbon n bioxid de carbon i ap) i
deci s-i creeze astfel singur condiiile optime de atac. Miceliul ciupercii secretnd mai mult ap
dect se poate evapora ntr-un mediu saturat, pe suprafaa substratului atacat apar picturi de exudat
ce a fcut s i se dea denumirea de lacrymans. Aceast particularitate a buretelui de cas i d
posibilitatea s se extind n locuine i s atace lemnul uscat de la parter sau de la etajele
superioare, avnd ca baz de plecare locurile mai umede care au constituit focare primare de
infecie.

Studiu privind agenii de biodegradare i proceduri existente de conservare-restaurare a
monumentelor istorice i bunuri culturale- lector dr. L. Buca: De asemenea, ciuperca poate crete
semnificativ i prin zidria umed. Miceliul poate rmne viabil n zidrie umed la o temperatur
de cca 18-20C, fr o surs de hran timp de 10-12 luni. n condiiile de umiditate existente n
pivnie cu temperatur de 7-8C, miceliul poate rmne viabil pn la 9-10 ani. Frecvena atacului
este mai ridicat la construciile din crmid (zidrie tencuit) i din lemn tencuit dect la cele
din lemn netencuite. Aceasta se explic prin dou particulariti ale speciei:
Necesitatea unei cantiti reduse de oxigen (elemente de lemn ncastrate n zidre)
Necesarul de calciu pentru dezvoltarea ciupercii, asigurat de varul din mortare.
71

Prile de construcie cu frecvena cea mai mare i unde atacul s-a extins pe suprafee mari sunt
pardoselile de scnduri sau parchet prinse pe duumeaua oarb sau lipite pe ap. Dac
pardoseala este acoperit cu un strat de palux, lac, vopsea, linoleum, mochet, covoaregroase sau
folie de polietilen, atacul se extinde cu rapiditate datorit antitii sczute de oxigen i lipsei de
ventilaie n partea inferioar a pardoselei. Practica de a se turna plac de beton n cazul apariiei
atacului de ciupec este greit, deoarece cantitatea redus de oxigen i lipsa de ventilaie de sub
plac favorizeaz dezvoltarea i reapariia foarte rapid a atacului. Ciuperca afecteaz puternic
proprietile mortarului i tencuielilor n care se dezvolt pn la degradarea complet a acesteia
cnd este aplicat pe piese de lemn inoculate cu ciuperc. Aceast capacitate este explicat de
acizii i enzimele produse de ciuperc i prezente n picturile de exudat care apar n hife.

Sub raport biochimic buretele de cas prefer substraturile cu reacie acid (pH=2,55) i este
sensibil la alcalii. Ciuperca nu este exigent pentru oxigen, totui nu se dezvolt n spaiile complet
lipsite de oxigen sau n concentraie mare de CO
2
. Viabilitatea sporilor este n general de 3 ani;
uneori ns sporii germineaz i dup 5 ani. n concentraii mari de CO
2
, rezultat ca urmare a
activitii metabolice a ciupercii se produce un fenomen de autoinhibiie (n spaii nchise), caz n
care ciuperca nu mai degradeaz lemnul, n schimb produce mase sporifere abundente, care pot
constitui focare de infecie secundar.

Propagarea ciupercii se realizeaz n principal prin extinderea miceliului ciupercii sau a
rizomorfelor de la o ncpere la alta sau prin diseminarea sporilor - dup apariia corpurilor
fructifere. Depistarea ciupercii ntr-o cldire infectat se face cu uurin dup corpurile fructifere.
Studiu privind agenii de biodegradare i proceduri existente de conservare-restaurare a
monumentelor istorice i bunuri culturale- dr. L. Buca: n cazurile de atac fungic cu macromicete,
din care face parte i buretele de cas sunt ntlnite adesea asocieri cu atacuri de insecte xilofage.
Ciuperca Merulius Lacrymans se poate asocia cu Xestobium rufovillosum (ceasul morii) att la
lemnul de stejar unde insecta este considerat ca un duntor specific dar i la lemnul de rinoase
atacat anterior de ciuperci. De asemenea, sunt cunoscute cazuri de asociere cu Anobium punctatum
(cariul mobilei), unde lemnul degradat de ctre insect, la o umezire ntmpltoare (inundaii,
infiltraii, condens) absoarbe o cantitate mai mare de ap dect n mod normal favoriznd atacul
fungic.
Protecia lemnului i a materialelor pe baz de lemn dr.doc.ing E. Vintil: Fiziologia ciupercii
Descompune intens celuloza (fr fenoxidaz), nu atac ns lignina. Atac n afar de lemn i
plcile din ln de lemn i alte materiale pe baz de lemn (plcile din achii i fibre) cum i cri,
covoare, mpletituri, blnuri etc. Numai pielea nu este deloc atacat. Cordoanele ciupercii pot trece
prin perei, hrnindu-se ns numai cu substane celulozice (nu este o ciuperc de zidrie). Viteza de
cretere este relative mare : n culturi, la 23C, crete cu circa 7,9 mm n 24 de ore. Intensitatea
atacului este, de asemenea, ridicat chiar n cazul unui atac primar. Temperatura optim de
dezvoltare este de 18-20C , iar limitele sunt cuprinse ntre 3 i 26C. Miceliul ciupercii poate fi
omort mai uor dect la alte ciuperci prin ridicarea sau coborrea temperaturii peste aceste limite
sau prin uscciune. Atac lemnul ncepnd de la umiditatea de 20% (umiditate n % fa de masa
lemnului absolute uscat) optim fiind cu puin sub 55%. Este influienat negativ de umiditile
ridicate ale lemnului i de curenii de aer. Atacul ciupercii n construciile din lemn este foarte
periculos datorit posibilitii de a umezi lemnul relativ uscat ntlnit n cale, cu ajutorul apei
transportate la mari distane prin hife. Parte din aceast ap rezult prin procesul de asimilaie, n
urma descompunerii celulozei n prezena oxigenului din aer, conform relaiei chimice:
C
6
H
10
O
5
+ 6O
2
= 5H
2
O + 6CO
2
V.V. Miller a artat c dintr-un cm
3
de lemn cu densitatea de 0,5
g/cm
3
, prin descompunerea celulozei de ctre buretele de cas a rezultat o cantitate de 0,39 cm
3
ap.
Miceliul vegeteaz iniial n interiorul lemnului, iar prezena lui se constat numai dup ce a avut
loc i o dezvoltare exterioar. Prefer un substrat acid (pH=2,5-5) i este influienat negative de
mediu alcalin.
72
ANEXA 5. Factori agresivi de mediu biotici: insecte xilofage

Insecte xilofage care atac mobila, parchete, lambriuri i alte decoraiuni interioare din lemn
Tabelul 36
Nr.
crt.
Denumirea tiinific i
popular a insectei
Specia de lemn atacat-
localizarea atacului
Caractersicile atacului
Criterii de depistare a unui
atac activ
0 1 2 3 4
1. ANOBIUM
PUNCTATUM De
Geer
Cariul comun
Rinaoase dar i foioase -lemn
vechi sub form de: piese de
mobilier, lambriuri, tablouri i
alte obiecte aflate n muzee,
biserici
Lemnul infestat prezint la
suprafa numeroase guri de zbor
ale adulilor,sub form rotund, cu
diametrul de aprox. 2-3 mm prin
care prsesc lemnul atacat.
Larvele rod n lemn numeroase
galerii cu diametrul de 1-2 mm,
pline cu rumegu fin. Adulii
depun ou fie n acelai lemn
atacat, fie zboar la alt lemn atacat
sau neatacat. Este cel mai
periculos duntor al lemnului
uscat i vechi (aprox. 80% din
totalul daunelor produse de insecte
xilofage) unde pagubele sunt
considerabile i pot fi de
nenlocuit.
Guri de zbor cu rumegu fin
i proaspt n jurul lor sau
rumegu czut sub mobil
2. XESTOBIUM
(ANOBIUM)
RUFOVILLOSUM De
Geer
Cu precdere foioase (stejar,fag)
ns i n rinoase (molid,
brad)-lemn vechi din piese de
mobilier, obiecte din lemn
prelucrat aflat n locuine,
muzee, etc.
3. ANOBIUM
PERTINAX L.
-cariul lemnului de
rinoase
Rinoase i rar foioase - piese
de mobilier precum i alte
obiecte din lemn aflate n
locuine nclzite
Lemnul infestat prezint la
suprafa puine guri de zbor ale
adulilor, sunt de form circular,
cu diametrul de aproximativ 3
mm, cptuite, prin care prsesc
lemnul atacat. Galeriile din lemn
au lungimea de aprox. 10 mm i
diametrul de cca 3 mm, cptuite
cu rumegu i achii. Obiectele
atacate se cunosc greu la exterior
Dup rumeguul proaspt din
jurul gurilor de zbor sau n
lipsa acestora dup zgomotul
pe care-l produc gndacii
cnd lovesc pereii galeriilor
cu toracele


deoarece gndacii de cele mai
multe ori depun oule n acelai
lemn atacat, fr a-l prsi, deci la
exterior fiind puine guri, astfel
c lemnul ajunge s fie distrus
complet n interior.
4. LYCTUS LINEARIS
Goeze-cariul de parchet
Stejar-piese de mobilier,
parchete, etc.
Lemnul infestat prezint la
suprafa numeroase guri de zbor
ale adulilor, de form rotund, cu
diametrul de aprox. 1,6 mm prin
care prsesc lemnul atacat.
Larvele rod n lemn numeroase
galerii cu diametrul variabil, pline
cu rumegu fin ca o pudr.
Dup rumeguul proaspt din
jurul gurilor de zbor sau
prezent sub form de pulbere
fin pe suprafeele de
mobilier sau czut sub
mobil.
74

ANEXA A6 - informativ. Clase de calitate a lemnului pe
specii lemnoase


LEMN ROTUND Clasificri dimensionale
SR EN 1315:2010
Clasificare dimensional
conine:
Lemn rotund de rinoase.
-clasificri dup diametrul mediu (D0, D1a, D1b, D2b; unde D0<10cm i D660cm) i
clase dup lungimi (L1, L2, L3, L4); L13m, L4>13,5m)
Ex: L2D2b- lung. 3,1...6m i D med. 25...29cm
Lemn rotund de foioase.
-clasificare dup diametrul mediu cu coaj -R sau diametrul mediu fr coaja D;
diametrele medii ncep de la D0, R0<10cm pn la D6, R660cm

LEMN ROTUND Clasificare calitativ rinoase
SR ENV 1927-1:2008
Clasificare calitativ a lemnului rotund de rinoase. Partea 1. Molid i brad.
conine:
-clasificare calitativ n 4 clase de calitate A, B, C, D (cnd se cunoate destinaia de utilizare)
-cnd nu se cunoate destinaia de utilizare trebuie inclusa o lista de caracteristici menionat n stas
SR 1294:1993
Lemn rotund de rinoase pentru industrializare
conine:
-clase de calitate pe domenii de utilizare:
R-rezonan, Fe furnir estetic, Ft furnir tehnic, C cherestea
- conine dimensiuni referitoare la diametrul minim
-indic reguli de fasonare, depozitare i msurare
SR EN 1927-3:2008
Clasificare calitativ a lemnului rotund de rinoase. Partea 3. Larice i Pin douglas.
conine:
-clasificare calitativ n 4 clase de calitate A, B, C, D (cnd se cunoate destinaia de utilizare)
-cnd nu se cunoate destinaia de utilizare trebuie inclusa o lista de caracteristici menionat n stas
SR EN 1927-2:2008
Clasificare calitativ a lemnului rotund de rinoase. Partea 2 Pin
conine:
-clasificare calitativ n 4 clase de calitate A, B, C, D (cnd se cunoate destinaia de utilizare)
-cnd nu se cunoate destinaia de utilizare trebuie inclusa o lista de caracteristici menionat n stas
-se refer la speciile de pin silvestru, pin negru, pin maritim i pin radial

LEMN ROTUND Clasificare calitativ foioase stejar i fag
SR EN 1316-1:2013
Lemn rotund de foioase. Clasificare calitativ. Partea 1. Stejar i fag.
conine:
-clase de calitate pentru care nu se cunoate destinaia de utilizare
( Q-A, Q-B, Q-C, Q-D, F-A, F-B, F-C, F-D )

75

-la clasa D la ambele specii trebuie ca volumul de lemn utilizabil s fie > 40%
-clasificarea se aplic la speciile Quercus robur L. , Quercus petraea LIEBL i Fagus sylvatica
-conine subclase A i B rou cu inim 100% roie sntoas i uniform
SR 2024:1993
Lemn rotund de fag pentru industrializare
conine:
-clase de calitate Fe furnir estetic, Ft - furnir tehnic, C- cherestea i alte produse
-sortarea n clasele de calitate conin i dimensiuni dup diametre minime la captul subire
-sunt prezentate reguli de: fasonare, metode de verificare a calitii, depozitare, msurare i livrare.
SR 1039:1993
Lemn rotund de gorun, stejar, grni i cer pentru industrializare
conine:
-clase de calitate Fe furnir estetic i C cherestea i alte produse
-sortarea n clasele de calitate conin i dimensiuni dup diametre minime la captul subire
-sunt prezentate reguli de: fasonare, metode de verificare a calitii, depozitare, msurare i livrare.
-particularitate: clasa Fe stejar umiditatea duramenului trebuie s fie de minim 50%

LEMN ROTUND Clasificare calitativ foioase diverse specii tari i moi
SR 3302:1993
Lemn rotund de diverse specii tari i moi.
conine:
-clase de calitate pentru mai multe specii de lemn Fe-paltin, frasin, cire, arar, jugastru, salcm,
carpen, pr, mr, mesteacn i tei; Ft-(paltin, frasin, ulm, arar, jugastru, carpen, mesteacn, tei, plop
i salcie); K-(tei, arin, plop, salcie, mesteacn); Cps-(carpen, jugastru, mesteacn); Cr-(tei); C-
(paltin, frasin, cire, ulm, arar, jugastru, salcm, carpen, pr, mr, mesteacn, tei, arin, plop i
salcie)
-lemnul se sorteaz i depoziteaz pe grupe de specii, clase i dimensiuni.

CHERESTEA Terminologie i dimensiuni
SR EN 1309-1:2000
Lemn rotund i cherestea. Metod de msurare a dimensiunilor. Partea 1. Cherestea.
conine:
-nlocuiete parial STAS 5194-88
-conine metode de msurare pentru cherestea tivit i netivit de foioase i rinoase.
-nu se aplic pentru lemnul tropical
SR EN 1313-1+A1:2010
Lemn rotund i cherestea. Abateri admisibile i dimensiuni prefereniale. Partea 1. Cherestea de
rinoase
conine:
-dimensiuni prefereniale pentru rile UE
-standardul nu conine prevederi generale pentru contractare
SR EN 1313-2+AC:2001
Lemn rotund i cherestea. Abateri admisibile i dimensiuni prefereniale. Partea 2. Cherestea de
foioase
conine:
-dimensiuni prefereniale pentru rile UE
-standardul nu conine prevederi generale pentru contractare
SR EN 1312:2001
Lemn rotund i cherestea. Determinarea volumului unui lot de cherestea
conine:

76

-modul de calcul al volumului unei piese i modul de calcul al volumului unui lot
-se aplic pentru cherestea i bulzi

CHERESTEA Clasificare calitativ
SR EN 1611-1:2001+ A1:2003
Cherestea. Clasificare dup aspect a lemnului de rinoase. Partea 1. Molid, brad, pin i duglas
european
conine:
-clasificare dup aspect a cherestelei dup 2 fee- G2 i dup 2 fee i 2 canturi-G4
-nlocuiete STAS 1949-86
SR EN 975-1:2009/AC:2011
Cherestea. Clasificare dup aspect a lemnului de foioase. Partea 1: Stejar i fag.
conine:
-clasificare dup aspectul feelor i canturilor i defectelor de debitare; se aplic la bulzi, cherestea
tivit i netivit, grinzi ecarisate
SR 975-2:2004
Cherestea. Clasificare dup aspect a lemnului de foioase. Partea 2 : Plop
conine:
-clasificare dup aspectul feelor i canturilor; defectelor de structur i deformaii
-conine clase de calitate de la 1... 4
SR ENV 12169:2002
Criterii de verificare a conformitii unui lot de cherestea
conine:
-criterii de verificare a unui lot de cherestea cu o probabilitate > 90% prin eantionare simpl i
dubl

LEMN DE CONSTRUCII Dimensiuni, clase de rezisten, metode de ncercare
SR EN 518:1998 (inlocuit)
Lemn pentru construcii. Clasificare condiii pentru standardele de clasificare vizual dup
rezisten.
conine:
-criterii dup care se efectueaz clasificarea vizual:
-dup dimensiunea nodurilor, deviaiile fibrelor, crpturi,etc.
-limite pentru conformaia geometric, defecte biologice, vtmri mecanice,etc
SR EN 338:2010
Lemn de construcie.Clase de rezisten.
conine:
-clasele de rezisten pentru lemnul utilizat n construcii:
-pentru rinoase i plop (C14...C40)
-pentru foioase (D30...D70) Tabelul 37
Caracteristici mecanice
(1)
C 30 C 24 C 18
(ST-I) (ST-II) (ST-III)
Eforturi admisibile ( Mpa
(2)
)
Incovoiere paralel 13,2 10,5 8,0
Compresiune paralel 11,0 9,0 8,0
Traciune axial 8,0 6,0 5,0
Forfecare longitudinal 1,3 1,1 0,8
Compresiune transversal 2,5 2,3 2,0
Traciune transversal 0,15 0,15 0,15
Module convenionale de deformare (Mpa)
Forfecare longitudinal
Efort de traciune longitudinal
750
12000
690
11000
550
10000

(1) valorile prezentate corespund pentru o umiditate a lemnului de 12 %, care este
referin european
(2) MPa Mega Pascal 10 kg/cm
2SR EN 384:2004 (inlocuit)
Lemn de construcii. Determinarea valorilor caracteristice ale proprietilor mecanice i masei
volumice
conine:
-metode de determinare a proprietilor mecanice pentru lemn definit, sortat vizual i/sau mecanic
-este suficient pentru a atribui clasa de rezisten s se determine ncovoierea static, modulul i
masa volumic

SR EN 336:2004
Lemn de construcie. Rinoase i plop. Dimensiuni, abateri admisibile.
conine:
-abateri admisibile
-variaii dimensionale
-se aplic lemnului proaspt debitat i fasonat avnd grosimile i limile cuprinse ntre 24...300
mm

SR EN 14081-2+A1:2013
Structuri de lemn: Cerine generale Partea 1
conine:
-criterii dup care se face sortarea vizual
-se urmresc limitrile pentru caracteristicile care reduc rezistena (noduri, densitatea, panta fibrei,
fisuri), limite privind caracteristicile geometrice i biologice, etc.

SR EN 408+A1:2012
Structuri de lemn. Lemn pentru construcii i lemn lamelat ncleiat. Determinarea anumitor
proprieti fizice i mecanice.
conine:
-mod de lucru pentru determinarea proprietilor la ncovoiere static, traciune, compresiune i
module de elsticitate la compresiune, ntindere i ncovoiere78

ANEXA 7 Cerinte tehnice i tehnologice de admisibilitate
a calitatii lemnului

BRAD

I. DENUMIRI

1. Denumire tiinifica: ABIES ALBA Mill.
Sinonim: Abies pectinata (Lam) D.C.
2. Denumire populara: BRAD
Observatie: In Romania exista o singura specie de brad in flora spontana.

II. AREAL
Arealul acestei specii este mult mai restrans decat al molidului, fiind raspandit mai mult in
Carpatii Orientali in bazinul Moldovei, al Sucevei, in Muntii Tibles (Strambu Baiuti), in Carpatii de
curbura, in Muntii Vrancei (Soveja) si Buzaului, in Muntii Bucegi si Barsei, in Muntii Banatului
etc.

III. DESCRIEREA SUMARA A ARBORELUI
Arbore de talie mare, cu lungimea pana la 55 m, obisnuit circa 35 m, cu trunchi drept si
cilindric, cu coaja solzoasa pana la 16 mmm grosime, cu numeroase pungi de rasina.

IV. DESCRIEREA LEMNULUI SI A STRUCTURII ANATOMICE

1. Caract eri st i ci macroscopi ce
Culoare: alba pana la galben pal, uneori cu nuanta albastru-cenusie.
Alburn - nediferentiat de lemnul matur la lemnul uscat si putin mai inchis la culoare fata de
acesta, la lemnul verde.
Inele de crestere: aparente, uneori cu contur ondulat la arbori batrani si in portiunea de la
baza trunchiului, Iatimea inelelor este frecvent ceva mai mica fata de molid, valoarea medie fiind de
1,9 mm.
Lemn tarziu: ca zone distincta si pronuntata, in proportie de maxim 27%; trecerea de la
lemnul timpuriu, la lemnul tarziu se face mai brusc decat la molid.
Textura lemnului: lemnul are textura fiind pana la mijlocie, mat sau cu luciu slab pe sectiunea
radiala, nu are desen caracteristic, in afara de desenul dungat pe sectiunea radiala si fladere pe,
sectiunea tangentiala.

2. Caracteristici microscopice
Aspectul microscopic al lemnului de brad pe cele trei sectiuni (transversal, radial si
tangential) este prezentat in fig. 1. Tabelul 38
Traheide lemn provenit de la
h = 1,30 mm
lemn provenit din intreg
trunchiul
lungime (mm) 1,6 3.7 5.7 1,55 3,3 4,8
latime (microni) 20,2 65 23,2 41,1 62,0

grosime perete traheide: 4,1 ... 4,5 g lemnul tarziu si 2,0 ... 2,3 g in lemnul timpuriu.
indicii morfologici de calitate si traheidelor.
indice de flexibilitate mediu: (L/D) 75
indice Runkel (2p/1): 0,20 pentru lemnul tarziu si 2,0 pentru lemnul timpuriu (fig. 1).
79

Caractere de identificare a traheidelor:
- punctuatii areolate pe un singur rand, rar doua randuri pe peretii radiali;
punctuatii taxodioide mici, in campul de incrucisare cu parenchimul de raza.
Ra z e : uni s e r i a t e , nume r oa s e ( 28/ mm
2
)

une l e f or ma t e di n 3- 15
c e l ul e pe i na l t i me , altele foarte inalte cu pana la 50-60 celule pe inaltime, omogene, fara traheide
marginate; celule de raza au pereti puternic ingrosati si cu punctuatii numeroase.
Parenchim Lemnos longitudinal, prezent la limita exterioara a inelelor.
Lemnul nu confine canale rezinifere, uneori prezinta canale traumatice.

3. Particularita ale structurii anatomice ale lemnului de brad provenit din arbori
cu fenomene de uscare
3. 1. Caracteristici memoseopice:
- scaderea procentului de album care aj unge pana la 10-15% din suprafata sectiunii
la baza arborelui la arborii din gr. AII/HIV/HIV A de uscare;
- inima uda normala zona din duramen de culoare rosu-portocaliu; in timp poate evolua in
putregaiul inimii ude;
- inima uda patologica; zona din duramen de culoare brun roscat, formatine care ocupa
peste 60-80% din suprafata sectiunii la colet; la arborii aflati intr-o faza avansata de imbolnavire
capata forma de stea cu multe colturi ocupand 65-90% din sectiunea fusului;
- putregaiul de rana (radacini si trunchi) datorat actiunii ciupercilor xilofage;
- discolorari, roseata si albastreala (actiunea ciupercilor);
- lemn de compresiune (actiunea factorilor climatici vant puternic etc.);
- gauri de zbor si galerii de insecte (insecte de scoarta si xilofage).

3.2. Caracteristici microscopice:
- traheomicoze (aglomerari de hife miceline, fructificatii si pigmenti secretati de hife,
in traheide si razele medulare) la lemnul cu albastrire;
- aglomerari de formatiuni pigmentate in galben, portocaliu, rosu-portocaliu, rosu-
brun, brun-inchis, in traheide si razele medulare (inima uda patologica, discolorari diverse,
putregai incipient si avansat);
- rupturi in peretii traheidelor, desprinderi pe inel si pe razele medulare (inima uda
patologica, putregai de rana, discolorari intense) ;
- traheide rotunjite (sectiunea transversala) cu lumen mare si peretii mult ingrosati,
procent mare de lemn tarziu, discontinuitatea razelor medulare (lemn de compresiune) ;
- densificari prin ingustarea inelelor anuale, sugrumarea inelelor anuale, devierea
directiei de orientare a traheidelor si razelor medulare (lemn cu anomalii de crestere) .

V. PROPRIETATI FIZICO- MECANICE
Umiditatea lemnului de brad s-a corelat cu gradele de uscare, la gradele, HIV/HIV A
inregistrandu-se valorile cele mai scazute;
La lemnul de brad umiditatea din alburn are valori mai mici in comparatie cu cea din
duramen datorita existentei formatiunilor de inima uda si inima uda patologica (tabelul 27).

80

Tabelul 39

UMIDITATEA LA RECOLTARE A LEMNULUIDE BRAD AFECTAT DE
USCARE PREMATURA

Zona din
lemn
GRAD DE USCARE Inima uda
normala
Putregaiul
inimii ude
patologice
0 - I II - III HIV V A
alburn 74,679,6% 73,484,0% 54,0-60,2% - 35,5%
duramen 80,9110,0% 78,7-97,5% 69,5-79,9% 125,5% 57%

Lemnul ca material organic de natura vegetala, prezinta variatie foarte mare a valorilor
proprietatilor fizico-mecanice (tabelele 28 si 29). Din analiza acestor valori rezulta:
- valorile mediiale proprietatilor fizico-mecanice ale bradului afectat de uscare se
incadreaza in limita valorilor extreme etalon pentru bradul din tara noastra;
- valorile medii ale rezistentelor bradului afectat de uscare sunt in general mai mari decat
valorile medii etalon, lemnul studiat caracterizand zonele de recoltare (suprafetele de proba) prin
aparitia modificarilor morfo-struturale specifice (densificari, lemn de compresiune, modificarea
raportului 1. tz./1. tp.etc.), sub actiunea factorilor abiotici de stress locali;
- intre valorile proprietatilor fizico-mecanice si gradele de uscare nu exista o corespondenta
directa;
81

PROPRIETATI FIZICO-MECANICE ALE LEMNULUI DE BRAD SANATOS
SI CU DIFERITE GRADE DE USCARE PREMATURA
Tabelul 40
Nr.
crt.
Denumirea proprietatii U.M. Valori etalon GRADE DE USCARE PREMATURA
Lemn sanatos GRADUL I GRADUL II GRADUL III GRADUL IV/IV A
min. med. max. min. med. max. min. med. max. min. med. max. min. med. max.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Masa volumica aparenta
(U=12%)

Kg/m3

348

424

509

456

465

527

472

477

577

463

473

480

472

494

496
2. Coeficientul de contragere totala
%

- longitudinala 0,1 0,2 0,6 0 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
- radiala 1,3 3,1 4,5 3,2 3,6 4,01 2,7 3,3 3,9 2,5 3,0 3,5 2,4 2,6 2,9
- tangential 4,0 7,7 10,6 7,7 8,0 8,3 6,2 6,9 7,6 7,6 8,0 8,3 7,5 8,2 8,6
- volumic 5,8 10,7 14,2 10,8 11,5 12,5 8,8 9,5 10,2 9,9 10,7 11,2 9,9 10,7 11,3
3. Rezistenta la compresiune
paralel cu fibrele

MPa

19,6

37,4

14,2

44

45,4

47,5

30,6

37,6

56,1

39,5

43,9

52,1

40,9

46,9

51,6
4. Rezistenta la incovoiere statica
MPa

40,8

75,7

62,0

74,1

90,0

77,3

90,7

102,8

78,5

86,5

80,2

80,2

83,3

88,5

96,7
5. Indicele de rezilienta prin soc
J/mm3

0,02

0,03

117,6

0,04

0,045

0,055

0,036

0,043

0,043

0,042

0,045

0,08

0,036

0,043

0,054
6. Rezistenta la despicare: N/mm
3

- radial 0,15 0,30 0,06 0,26 0,27 0,30 0,26 0,28 0,32 0,18 0,26 0,28 0,28 0,30 0,36
- tangential 0,23 0,37 0,54 0,25 0,25 0,30 0,27 0,29 0,30 0,23 0,25 0,29 0,25 0,28 0,33
7. Rezistenta la forfecare
longitudinal paralela

N/mm
2

- radial 2,9 6,0 0,41 4,49 6,18 8,46 5,77 7,43 8,38 5,55 6,75 8,97 6,43 7,12 7,44
- tangential 2,8 6,3 0,54 4,49 6,66 6,74 5,43 6,53 7,25 6,20 7,53 8,10 5,79 6,09 7,88
8. Modul de elasticitate la
incovoiere statica

MPa

8000

11000

1460
0

10047

10643

1213
9

10634

10779

12645

10982

11215

11869

1071
7

1078
7

10801

82

PROPRIETATILE FIZICO-MECANICE ALE LEMNULUI DE BRAD SANATOS
SI CU DIFERITE DEFECTE SI FORME DE DEGRADARE BIOLOGICA Tabelul 41
Nr.
crt.
Caracterizarea lemnului Masa
volumica


(Kg/m3)
Rezistenta
la compresiune
paralela cu
fibrele
(MPa)
Rezistenta la
incovoiere
statica

(MPa)
Modul de
elasticitate la
incovoiere
statica
(MPa)
Rezistenta
la
incovoiere
dinamica
(J/mm2)
Rezistenta la
despicare


(N/mm2)
Rezistenta la
forfecarea
longitudinala

(N/mm2)
rad. tg. rad. tg.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Alburn sanatos
min. 498 43 85 11411 0,05 0,26 0,26 7,17 5,46
med. 507 46 87 11817 0,05 0,29 0,27 7,71 6,00
max. 517 49 88 12223 0,06 0,32 0,29 8,25 6,55

2.

Duramen sanatos
min. 448 41 86 11030 0,04 0,29 0,25 5,75 4,49
med. 482 44 83 11082 0,05 0,26 0,29 6,92 5,73
max. 502 47 89 11135 0,06 0,30 0,34 8,10 6,97

3.

Lemn de compresiune
min. 500 43 86 10684 0,04 0,28 0,25 7,03 -
med. 526 46 88 10806 0,05 0,29 0,29 7,57 -
max. 557 49 91 10928 0,06 0,30 0,34 8,12 -

4.

Lemn cu inima uda
min. 430 41 84 10900 0,04 0,26 0,29 3,80 -
med. 485 43 85 11207 0,04 0,27 0,32 6,49 -
max. 514 46 87 11514 0,05 0,28 0,36 6,70 -

5.

Lemn cu diferite
discolorari
min. 494 44 87 11297 0,05 0,28 0,29 7,39 5,80
med. 500 46 88 11827 0,05 0,30 0,31 7,57 6,68
max. 504 50 90 12357 0,06 0,32 0,33 7,76 7,56

6.

Lemn cu albastreala
min. 505 43 88 11318 0,05 0,32 0,25 - 6,80
med. 510 45 89 11419 0,05 0,33 0,32 - 7,50
max. 515 49 91 11521 0,06 0,35 0,32 - 8,20

7.

Lemn cu galerii de
insecte
min. 438 - 75 9509 0,03 - - - -
med. 452 - 76 9941 0,04 - - - -
max. 465 - 77 10373 0,05 - - - -

8.

Lemn cu putregai
min. 438 25 69 8773 0,01 0,18 0,17 - -
med. 454 31 72 9343 0,02 0,21 0,17 - -
max. 470 37 76 9914 0,03 0,25 0,18 - -

proprietile fizico-mecanice se coreleaza cu intensitatea vatamarilor produse de
agentii biotici secundari (ciuperci si insecte xilofage, atac parazitar de vasc).
- insusirile fizico-mecanice ale lemnului cu atac de ciuperci xilofage in stadiul initial
(discolorari) de degradare, sunt foarte putin omogene in comparatie cu cell sanatos, acestea
datorandu-se modificarilor intime ale lemnului - structurii chimice si anatomice mult diferentiate;
masa volumica a lemnului in stadiul initial de vatamare (discolorari slabe si albastreala)
nu scade ci din contra creste, aceasta datoradndu-se acumularii in structura lui a hifelor miceliene
si aglomerarilor de pigmenti secretati de acestea. La lemnul cu putregai, masa volumica se
micsoreaza, iar daca este atacat si de insecte masa volumica scade si mai mult; lemnul de
compresiune a inregistrat densitatile cele mai mari datorita modificarilor morfologice si
anatomo-structurale importante;
rezistenta la compresiune paralela cu fibrele si incovoierea statica se coreleaza cu
gradul de vatamare al lemnului, cele mai mici valori inregistrdndu-se la lemnul cu discolorari
intense, cu putregai avansat si cu gauri de zbor si galerii de insecte;
lemnul de compresiune (proportia mare de l.tz.) si lemnul cu albastreala (hife
miceliene si pigmenti secretati de acestea in structura) au rezistente mecanice cel pupa echivalente,
dar in majoritate mai mari decat lemnul normal;
rezistenta la incovoiere dinamica (soc) reprezinta un criteriu de identificare a unui
inceput de alterare al lemnului prin atac produs de ciuperci.
VI. PROPRIETATI TEHNOLOGICE

Domeniu de valori
1. Raza minima de curbare, mm 10 75
2. Rezistenta la smulgerea cuielor, N/mm: 11,3 14,6 21,7
- directie radiala 8,7 17,2 26,7
- directie tangentiala 5,3 9,0 11,3
- directie transversala
3. Rezistenta la smulgerea suruburilor, N/mm:
- directie radiala 29,5 42,8 52,5
- directie tangentiala 16,5 37,1 60,0
- directie transversala 21,5 31,7 60,0
4. Uzura
- directie radiala 0,35 mm 0,021 g/cm2
- directie tangentiala 0,26 mm 0,021 g/cm2
5. Tratarea termica
pentru furnire tehnice
- tratarea termica prin procedeul higrotermic (direct sau indirect)
la temperatura de 600 C si aer = 100%
- se trateaza usor si repede fara accentuarea defectelor existente
(crapaturi de capat sau de suprafata)
- functie de diametrul busteanului (sau prisma) se recomanda
durata de tratare termica: 30(15) cm90(45) cm 848 ore
- inainte de derulare, temperatura interna sa fie de 150C.
6. Uscarea artificiala - la temperaturi sub 1000 C in functie de grosimea si umiditatea
cherestelei cu temperatura la termometrul uscat de 55-850 C, iar
la termometrul umed 55-660 C.
- la temperaturi peste 1000 C in functie de grosimea materialului,
temperatura la termometrul uscat 110-1150 C, iar temperatura la
termometrul umed 980 C.
- nu apar defecte la uscare.


84

VII. PROPRIETATI TEHNOLOGICE

Tabelul 42
1. Spintecare cu ferastraul
panglica
- dinti cu ceafa sau dinti triunghiulari inclinati
- viteza de taiere: 35 40 m/s
2. Spintecarea cu ferastraie
circulare
- dinti cu ceafa sau dinti triunghiulari inclinati
- viteza de taiere: 60 - 70 m/s
- viteza de avans: 20 - 40 m/min
- avans pe dinte: 0,1 - 0,5 m/dinte
- ceaprazul: 0,3 - 0,4 mm
3. Retezarea cu ferastraie circulare - dinti triunghiulari isosceli ( 00)
- viteza de taiere: 60 - 70 m/s
- viteza de avans: 10 - 30 m/min
- avansul pe dinte: 0,05 0,1 mm/dinte
4. Indreptare - viteza de taiere: 35 - 40 m/s
- viteza de avans: 4 12 m/min
- unghiul de ascutire 300
5. Rindeluire - viteza de taiere: 40 - 45 m/s
- viteza de avans: 5 20 m/min
- viteza pe dinte: 0,2 1,0 mm/dinte
- unghiul de ascutire 300
6. Frezarea
6.1. Pentru frezari longitudinale - viteza de taiere: 30 - 35 m/s
- viteza de avans: 10 30 m/min
- viteza pe dinte: 0,2 1,0 mm
- unghiul de ascutire al cutitelor = 40 - 420
6.2. Pentru frezarea profitabila
transerversala
- viteza de taiere: 25 - 40 m/s
- viteza de avans: 5 15 m/min
- viteza pe dinte: 0,2 0,5 mm
- unghiul de ascutire al cutitelor = 43 - 450
7. Burghierea
7.1. Pentru burgieri strapunse - viteza de taiere: 1 - 2 m/s
- viteza de avans: 2 3 m/min
7.2. Pentru burghieri nestrapunse - viteza de taiere: 1 - 2 m/s
- viteza de avans: 0,5 1,5 m/min
- adancimea maxima de burghiere, h max. =10 mm
8. Strunjirea - viteza de taiere: 3 5 m/s pentru cutite din hotel rapid
sau 12 18 m/s pentru cutite placate cu cabluri metalice;
- avansul pe rotatie pentru:
- degrosare: 1,25 3 mm/rot.
- finisare: 0,1 1,25 mm/rot.
- rezistenta specifica de taiere pentru:
- degrosare: 0,5 1,2 daN/mm2
- finisare: 1,4 2,5 daN/mm2.


859. Derularea - viteza de taiere: 2 3 m/s
- unghiul de ascutire: 18 200
10. Taiere plana - viteza de taiere: 0,4 0,5 m/s
- unghiul de ascutire: 170
- unghiul de asezare: 0,5 1,00
11. Slefuirea - pentru calibrare:
- viteza de slefuirea: 25 m/s
- viteza de avans: 8 14 m/min
- granulatia: 36,40
- pentru degrosare:
- viteza de slefuirea: 22 - 25 m/s
- viteza de avans: 8 14 m/min
- granulatia: 60,80
- pentru finisare:
- viteza de slefuirea: 22 - 25 m/s
- viteza de avans: 6 10 m/min
- granulatia: 80,100
12. Colorare - furnirele cu continut redus de rasina pot fi
colorate cu baituri pozitive rezistente la lumina

VIII. DURABILITATEA NATURALA

a) Lemnul de brad sanatos

La ciupercile xilofage Tabelul 43
Pierderea de masa (Pm %) si raportul de durabilitate
(Rc %) dupa atacul ciupercilor
Clasa de durabilitate conform
STAS 649/94
Merulius lacrymas Lentinus lepideus Merulius
lacrymans
Lenstinus
lepideus Pm % Rc % Pm % Rc %
33,24 14 52,66 4 V nedurabil V nedurabil

La insecte (larvele de Anobium punctatum) Tabelul 44
Procentul de larve vii (%) Caracterizarea atacului Comportare conform STAS
651/1 - 88
80 Larvele au patruns in lemn, se
evidentiaza existenta
galeriilor si a rumegusului
Necorespunzatoare, nu prezinta
rezistenta la atacul insectelor

La termite (din genul Reticulitermes lucifugus) Tabelul 45
Aprecierea vizuala a
atacului

(a)
Pierderea
de masa
(%)

(b)
Mortalitatea
termitelor
(%)

(c)
Punctaj
conform
STAS

(a) (b) (c)
Comportare conform
STAS 651/4-85
Atac vizibil la
suprafata epruvetelor
si in lemn (gauri si
galerii)


6,36


10,0


4 4 4
total 12
Comportare
necorespunzatoare


86

b) Durabilitatea naturala a lemnului de brad provenit din arbori afectati de uscare
La ciuperci xilofage
Tabelul 46
Pierderea de masa (Pm %) si raportul de durabilitate (Rc %) dupa
atacul ciupercilor
Clasa de durabilitate
conform STAS 649/94
Merulius lacrymans Merulius lacrymans
Gradul de uscare Pm % Rc %
0 I 30,46 22 V nedurabil
II 30,84 21 V nedurabil
III 31,97 18 V nedurabil
IV 33,81 13 V nedurabil

IX. DURABILITATEA NATURALA
ALBURN: mediu impregnabil
DURAMEN: greu impregnabil

X. COMPOZITIA CHIMICA
Tabelul 47
Nr.
crt.
Specificatie U.M. LEMN SANATOS LEMN AFECTAT DE
USCARE
Date din
literatura de
specialitate*
Rezultate
experimen
tari INL
Buc.
Grade de uscare rezultate
experimentari INL. Buc.
i ii iii IV-
IVA
1. Cenusa % 0,120,46 - - - - -
2. Extract apa-rece % - 3,36 1,76 1,12 1,35 1,30
3. Extract apa-calda % 0,844,28 1,6 3,03 2,93 2,82 2,93
4. Extract NaOH 1% % 8,1413,67 8,57 15,28 14,68 13,95 13,67
5. Extract eter-etilic % 0,150,90 2,51 2,35 1,41 1,97 1,48
6. Celuloza % 48,2458,32 54,21 46,22 46,84 48,82 49,96
7. Lignina % 29,2033,30 32,36 30,54 31,23 30,30 29,52
8. Pentozane % 6,049,63 - - - - -
9. Usor hidrolizabile % 9,014,86 - - - - -
10. Greu hidrolizabile % 46,0955,54 - - - - -
11. Azot g/100g - 0,112 0,109 0,113 0,112 0,127
12. Umiditate % - 9,16 9,28 9,31 9,29 9,29

*dupa Cristofor Simionescu Chimia lemnului din Romania, 1964, p.98.87

STEJARI

I. DENUMIRI
In flora spontana a Romaniei exista 9 specii de stejar, din care 4 specii sunt considerate
de interes forestier si anume:
stejar, stejar pedunculat: Quercus robur L., sinonim Q. pedunculate (Ehrh.);
gorun: Q. petraea (Matt) Liebel, sinonim Q. sessilis (Ehch);
garnita: Q. frainetto Ten, sinonim Q. conferta Kit.:
cer: Q. cerris L.

II. AREAL
Stejarul (Q. robur) este raspandit in tara noastra in regiunile de campie si coline joase,
fara sa excluda insa si regiunile de dealuri. Dintre toate speciile de stejar de la noi, el are
raspandirea cea mai larga, formand cele mai multe tipuri de padure (circa 20%). Se amesteca cu
alte specii foioase, constituind "sleaurile".
Gorunul (Q. pet raea) est e l ocal i zat i n regi unea de deal uri , pe ambel e
part i al e crestelor Carpatilor. In Carpatii Orientali se ridica pina la 600-900 m. Formeaza in
mod obisnuit arborete pure (gorunete).
Garnia (Q. frasinetto, sinonim Q. conferta) este o specie submediteraneana. La noi
creste spontan in regiunile deluroase, din partile vestice ale Transilvaniei, la apus de Muntii
Apuseni, strecurandu-se si prin culoarul Muresului pana la Orastie in Banat, Oltenia si
Muntenia; este foarte frecventa in regiunea colinelor joase si inalte. n Muntenia (Olt,
Arges) exista centrul cel mai important de garnita din tara, corespunzand cu un optim de
vegetatie. Formeaza in mod obisnuit "garnitele, dar prin asocierea lor cu cerul si gorunul poate
forma "ganitete - gorunete" si "garnitete - cerete".
Cerul (Q. cerris) are arealul asemanator garnitei. Formeaza in general arborete pure,
"cerete", dar poate intra si in componenta arboretelor de tip "cerete - garnitete". Cand se
amesteca cu alte foioase formeaza "cero - sIeaurile".

III. DESCRIEREA SUMARA A ARBORILOR
Arborii au inaltimi cuprinse intre 25 - 40m (Q. pedunculate poate ajunge si la 58 m) si
diametru de pana la 70 cm. Coaja groasa 12 - 19.5mm, la stejar, reprezentand 15 - 25% din
volumul fusului; 9 - 16mm la gorun, reprezentand 12 - 19% in volum si 11 - 20m la cer,
corespunzator unei proportii de 16 - 23% din volumul fusului.
IV. DESCRIEREA LEMNULUI SI A STRUCTURII ANATOMICE

1. Caracteristici macroscopice :
Culoarea albumului: alb - galbui la stejar si gorun: alb - galbui roz la cer si garnita. Album -
duramen, diferentiate cu zone distincte prin culoare:
- stejar si gorun album ingust, duramen lat, reprezentand pana la 80% din volumul
trunchiului;
- cer: alburnul este mare, duramenul uniform colorat si prezinta contur clar
determinat, care urmareste inelul de crestere; latimea zonelor respective este foarte variabila
functie de provenienta (valori pentru duramen: 30 - 70%).
Inelele de crestere: la stejar, gorun si cer, clar delimitate, cu contur distinct si
regulat, latimea inelelor 1,5 - 2,2mm, la garnita conturul inelelor ondulat, retras in dreptul
razelor.
Lemn tarziu: clar pus in evidenta prin marimea porilor.
Valoarea, cea mai decorativa o are gorunul: prin finetea texturii si culoarea placuta.

88

2. Caracteristici microscopice:
Aspectul microscopic al lemnului de gorun si garnita pe cele trei sectiuni
(transversal, radial si tangential):

Fibre Q. robur Q. petraea
- Lungimea (L), mm 0,51 0,90 1,69 0,31 1,0 1,84
- Latimea (D), microni 11,70 15,00 22,00 11,10 16,30 33,20
- Indici morfologici de calitate ai fibrelor:
- indici de flexibilitate (L/D): - stejar 47,8
- gorun 53,0
- indici Runkel (2p/l): - stejar 0,85
- gorun 1,33

Vase: distributie tipic in inel, cu trecere brusca de la cele din lemnul timpuriu. (l.tp.) la cele
din lemnul tarziu (l.tz.); vasele din l.tp. sunt mai mari, unitare, rotunde sau ovale, cu diametrul
pana la 500 microni, asezate in unul - rar doua siruri tangentiale. Vasele din lemnul tarziu sunt
poligonale sau rotunde, cu diametrul pana la 70 microni, grupate in zone mici, rare, sau frecvent asezate
in benzi radiale vasele pot avea tile rare sau numeroase, in special cele din duramen, zone de lemn
timpuriu.
Raze: clar distincte, uniseriate si pluriseriate din 13-30 siruri; cele uniseriate au peste 15
celule pe inaltime; iar cele pluriseriate pana la 100 microni inaltime.
Parenchim lemnos longitudinal: de tip paratraheal si metatraheal difuz (uniseriat si
pluriseriat): parenchimul longitudinal impreuna cu porii din zone l.tz. sunt distribuiti in zone cu
aspect de flacari.

3. Particularitati ale structurii anatomice a lemnului de cvercinee provenit din
arbori cu fenomene de uscare.
Structura anatomica a lemnului de cvercinee (stejar, garnita, gorun, cer) se
caracterizeaza prin doua particularitati de baza si anume: duramen colorat si numeroase tile in vase.
Frecventa: apare la aproape toti arborii de cvercinee afectati de fenomenul de uscare
premature, mai accentuat la cei in varsta peste 100 ani.
Macroscopic se diferentiaza de lemnul arborilor sanatosi prin duramen cenusiu, brun-
roscat deschis; brun-roscat-inchis spre negru si cu diferite atacuri biologice (putregai, coloratii,
insecte).
Microscopic prezenta a numeroase tile in vase, prin abundenta de depuneri de substante
de culoare brun-roscat (granulare sau aglomerate) in majoritatea celulelor de raza si de parenchim
(sectiunea apare in intregime colorati brun-roscat), prin prezenta hifelor miceline in vase, in
celule de raze si de parenchim.
Influenta duramenului colorat asupra, proprietatilor fizico-mecanice ale lemnului se
manifesta prin:
- limitarea patrunderii si absorbtiei lichidelor urmare a prezentei tilelor si a depunerilor de
substante colorate in structura intimi a lemnului;
- cresterea densitatii, valorile la U = 12% sunt mult mai ridicate decatl valorile etalon;
scaderea proprietatiIor mecanice sub valorile etalon pentru lemnul sanatos, cu duramenul
necolorat;
- scaderea durabilitatii naturale a lemnului.
Lemnul de stejar provenit din arbori afectati de fenomenul de uscare si care prezinta
forme evidente de degradare biologice are structura si rezistentele modificate (vezi tabelele 11 si 12).
V. PROPRIETATI FIZICO- MECANICE


89

PROPRIETATI FIZICO-MECANICE ALE LEMNULUI DE STEJAR APARENT SANATOS Tabelul 48

1) 1 mpa = 1 N/mm
2

* dupa MOS VIRGILIA si colectiv: Studii si cercetari, vol. 1, INL Buc, 1985 p. 82-83 / ** dupa Baciu G. Dragan P, Forje M/4,5,6, 7, 23/

PROPRIETATILE FIZICE ALE LEMNULUI DE STEJAR CU FORME DE DEGRADARE BIOLOGICA* Tabelul 49

* dupa Baciu G., Dragan P./ 4,5,6,23/

91
PROPRIETATILE MECANICE ALE LEMNULUI DE STEJAR CU FORME DE DEGRADARE BIOLOGICA* Tabelul 50* dupa Baciu G., Dragan P./ 4,5,6,23/
92

PROPRIETATILE FIZICO-MECANICE ALE LEMNULUI DE STEJAR PROVENIT DIN
ARBORI AFECTATI DE FENOMENUL DE USCARE Tabelul 51


93


Tabelul 51 continuare


94

VI. PROPRIETATI TEHNOLOGICE

Domeniu de valori

1. Raza minima de curbare, mm 20...36

2. Rezistenta la smulgere a cuielor, N/mm
directie radiala
30,044,862,0
directie tangenoala
28,044,258,0
direcie transversala
23,333,342,7
3. Rezistenta la smulgere a suruburilor, N/mm
directie radiala
79,0105,4139,0
directie tangentiala
67,5101,1132,5
directie transversala
57,684,8117,0
4. Uzura:
directie radiala
0,08 mm 0,005 g/cm
2

directie tangentiala
0,06 mm 0,004 g/cm
2

5. Tratarea termica
- pentru furnire
tehnice

- tratarea hirotermica la aer 95-98% t.abur=100-110
0
C,
la o temperatura de 80
0
C

si o durata de 35 ore pentru
30 cm, respectiv 70 ore pentru 90 cm, pe timp de iarna
si o durata de 35 de ore pentru 30 cm, respectiv 90 ore
pentru 90 cm iarna.

- pentru furnire
estetice
- tratarea hirotermica la aer 95-98% t.abur=100-110
0
C,
la o temperatura de 70
0
C

si o durata de 40 ore pentru
30 cm, respectiv 82 ore pentru 90 cm, pe timp de vara
si o durata de 60 de ore pentru 30 cm, respectiv 110
ore pentru 90 cm iarna.
ATENTIE!
se pateaza in contact cu partile metalice. Durata de
tratare este si in functie de nuanta dorita.
6. Uscarea artificiala - la temperaturi sub 100
0
C in functie de grosimea si
umiditatea cherestelei, temperatura la termometrul uscat
cuprinsa intre 42-69
0
C si temperatura la termometrul
umed 40-50
0
C.
- specie greu de uscat cu posibile aparitii a defectelor de
uscare.

VII. PROPRIETATI DE PRELUCRARE
Tabelul 52
1. Spintecare cu ferastraul
panglica
- dinti cu ceafa sau dinti triunghiulari inclinati
- viteza de taiere: 30 35 m/s
2. Spintecarea cu ferastraie
circulare
- dinti cu ceafa sau dinti triunghiulari inclinati
- viteza de taiere: 65 75 m/s
- viteza de avans: 10 30 m/min
- avans pe dinte: 0,05-0,15 mm/dinte
- ceaprazul: 0,3 mm
3. Retezarea cu ferastraie circulare - dinti triunghiulari isosceli ( 0
0
)
- viteza de taiere: 60 65 m/s
- viteza de avans: 5 20 m/min
- avansul pe dinte: 0,023 0,092 mm/dinte

4. Indreptare - viteza de taiere: 30 35 m/s
- viteza de avans: 4 10 m/min
- unghiul de ascutire 40
0
5. Rindeluire - viteza de taiere: 35 40 m/s
- viteza de avans: 5 20 m/min
- avansul de dinte: 0,22 0,9 mm/dinte
- unghiul de ascutire 40
0
6. Frezarea
6.1 Pentru frezari longitudinale - viteza de taiere: 40 45 m/s
- viteza de avans: 5 15 m/min
- avansul de dinte: 0,2 0,4 mm/min
- unghiul de ascutire al cutitelor = 40
0

6.2. Pentru frezarea profilata
transversala
- viteza de taiere: 25 30 m/s
- viteza de avans: 4 8 m/s
- unghiul de ascutire al cutitelor = 40
0

7. Burghierea
7.1. Pentru burghieri strapunse - viteza de taiere: 1 2 m/s
- viteza de avans: 1,5 2,5 m/min.
7.2. Pentru burghieri nestrapunse - viteza de taiere: 1 2 m/s
- viteza de avans: 1 2 m/min
- adancimea maxima de burghiere
h . max. = 10 mm
- avans pe dinte: 0,16 0,32 mm/dinte
8. Strunjirea - viteza de taiere: 2,5 3,0 m/s pentru cutite din otel rapid
sau 12 14 m/s pentru cutite placate cu carburi metalice;
- avansul pe rotatie pentru:
- degrosare: 1 2,5 mm/rot
- finisare: 0,1 1,0 mm/rot.
- rezistenta specifica de taiere pentru:
- degrosare: 0,9 2,4 daN/mm
2
- finisare: 2,8 3 daN/mm
2

- unghiul de ascutire :
- degrosare: 35 - 50
0

- finisare: 30
0

9. Derularea - viteza de taiere: 2 2,5 m/s
- unghiul de ascutire: 23 25
0

10. Taiere plana - viteza de taiere: 0,4 0,5 m/s
- unghiul de ascutire: 18 19
0

- unghiul de asezare: 1 1,5
0
11. Slefuirea - pentru calibrare:
- viteza de slefuire: 25 m/s
- viteza de avans: 8 14 m/min
- granulatia: 36, 40
- pentru degrosare:
- viteza de slefuire: 22 - 25 m/s
- viteza de avans: 8 14 m/min
- granulatia: 60, 80
- pentru finisare:
- viteza de slefuire: 22 - 25 m/s
- viteza de avans: 6 10 m/min
- granulatia: 80, 100
12. Colorare - se coloreaza cu baituri pe baza de bitumVIII. DURABILITATEA NATURALA Tabelele 53, 54, 55

IX. IMPREGNABILITATEA
ALBURN: foarte impregnabil
DURAMEN: greu impregnabil

X. COMPOZITIA CHIMICA Tabelul 56
Nr.
crt.
Specificatie U.M. LEMN
Sanatos Degradat biologic
Date din
literatura de
specialitate*
Rezultate
experimjentar
i INL Buc.
Rezultate
experimentari
0 1 2 3 4 5
1. Cenusa % 0,140,39 0,911,53 0,331,47
2. Extract apa-rece % - 2,17 0,70
3. Extract apa-calda % 6,149,92 8,40 2,20
4. Extract NaOH % 19,7524,31 22,24 19,61
5. Extract eter-etilic % 0,37 0,48 0,951,02 0,96
6. Celuloza % 42,1545,08 36,7040,20 31,7538,10
7. Lignina % 23,0727,08 24,2034,50 24,0738,08
8. Pentozane % 9,6317,17 9,8814,284 11,2911,75
9. Usor hidrolizabile % 20,4521,89 21,37 19,17
10. Greu hidrolizabile % 42,6646,64 44,65 34,01

11. pH extract apos la
rece
- - 8,854,25 3,854,72
12. pH extract apos la
cald
- - 3,523,70 3,504,10


*dupa Cristofor Simionescu Chimia lemnului din Romania, 1964, p.100

Anexa 7.1 Terminologie de calitatea lemnului

/1/ SR EN 844-1:1998 Termeni generali comuni pentru lemn rotund i cherestea
lemn - Materie lingo-celulozic situat ntre mduva i scoara unui arbore sau a unui arbust.
lemn - Material sub form de arbori pe picior, doborai sau produse obinute dup prelucrare.
NOTA 1 - Nu acoper placile pe baz de lemn i nici achiile.
lemn de foioase - Lemn care provine din arbori din grupa botanic a dicotyledonatelor
lemn de rinoase - Lemn care provine din arbori din grupa botanic a gymnospermelor.
NOT - Cea mai mare parte a rinoaselor comercializate aparin grupei botanice a coniferelor
particularitate - Particlaritate fizic, morfologic sau anatomic a lemnului, susceptibil de a afecta
utilizarea sa.
/2/ SR EN 844-2:2000 Termeni generali referitori la lemn rotund
/3/ SR EN 844-3:1998 Termeni generali referitori la cherestea
cherestea - Piesa de lemn, obinut prin tierea longitudinal sau achierea butenilor sau lemnului
brut de dimensiuni mari i posibil o retezare i/sau prelucrri ulterioare pentru o anumit exactitate.
cherestea brut - Cherestea, care nu a suportat nici o prelucrare suplimentar i rspunde condiiilor
tehnice de tolerane admisibile fixate.
cherestea egalizat-Cherestea, care a suportat sau nu o prelucrare suplimentar n stare verde i care
are o grosime i/sau o lime ce respect toleranele admisibile mai strnse dect cele prevzute
pentru cheresteaua brut.
cherestea prelucrat - Cherestea, care la nivelul de umiditate corespunztor utilizrii finale, a fost
tiat la lungime i/sau prelucrat pe una sau mai multe fee, n vederea respectrii toleranelor
admisibile, specificate prin acord.
cherestea calibrate - Cherestea, care dup uscare la umiditatea final de utilizare, s-a prelucrat
suplimentar n grosime i/sau lime, n cadrul unor tolerane admisibile reduse, specificate prin
accord.
cherestea rindeluit - Cherestea, care la nivelul de umiditate corespunztor utilizrii finale, a fost
prelucrat pe toat lungimea i limea sa pe cel puin o fa pentru a obine o suprafa perfect
plan.
bulz - Ansamblu de scnduri netivite obinute prin tierea longitudinal a unui butean prin treceri
sucesive paralele i reaezate, una peste alta, n aa fel nct s reconstituie buteanul, fr lturoaie.
cherestea tivita-Cherestea de seciune dreptunghiular ce poate avea i teituri, n limite de
tolerane.
lemn mbinat n dini - Piesa de lemn reconstruit prin ncleierea cap la cap a dou sau mai multe
elemente, de seciuni similare, n prealabil crestate.
lemn lamelat-ncleiat - Produs realizat pornind de la cherestea ncleiat n mai multe straturi
suprapuse, cu fibra ct mai paralel.

98

panouri - Placa reconstituit de la elemente de aceeai grosime, ncleiate pe cant, i fee, dac sunt
compuse din mai multe straturi.
faa - Oricare dintre prile longitudinale opuse, cele mai late ale scndurii, precum i orice parte
longitudinal a unei piese tivite de seciune ptrat.
debitare tangenial pe flanc - Cherestea care are o fa perpendicular, sau aproximativ
perpendicular, pe raze. Dac razele nu sunt vizibile, definiia devine: cherestea care are o fa
tangent, sau aproximativ tangent la inelele anuale.
NOT Limitele depind de specie i de ali factori; de exemplu pentru stejar, unghiul dintre
fibr nclcit - Prezent pe suprafaa unei scnduri, a unor fibre parial separate i detaate.
/4/ SR EN 844-4:2000 Termeni referitori la coninutul de umiditate utilizai n standardele europene
umiditate - Masa de ap coninut n lemn, exprimat n procente din masa uscat.
punct de saturaie a fibrelor - Stare a unei piese de lemn n care pereii celulari sunt saturai n
umiditate, dar nu exist ap n golurile celulare.
umiditate final - Coninut de umiditate la sfritul procesului de uscare.
umiditate de echilibru - Coninut de umiditate la care lemnul nu preia i nu cedeaz umiditatea unui
mediu dat.
umiditate de utilizare - Coninut de umiditate care corespunde condiiilor de mediu la utilizarea
final.
umiditate superficial - Coninut de umiditate la suprafa a unei piese de lemn.
umiditate n mijloc - Coninut de umiditate, n mijlocul seciunii unei piese de lemn.
lemn verde - Lemn care nu a fost uscat pn la sau sub punctul de saturaie a fibrelor.
NOT - Lemnul verde are n general, un coninut de umiditate mai mare de 30%.
lemn uscat pentru ncrcare - Lemn care are un coninut de umiditate suficient de sczut pentru a
limita ptrile, mucegirea i orice degradare de ctre ciuperci n timpul transportului.
NOT - Lemnul uscat pentru ncrcare are n general, un coninut de umiditate mai mic de
25%.
lemn uscat la aer - Lemn care are un coninut de umiditate de echilibru, foarte apropiat de condiiile
atmosferice natural nconjuratoare.
NOTA - Lemnul uscat la aer are in mod normal, un continut de umiditate mai mic de 20%.
lemn absolut uscat - Lemn care nu mai conine umiditate
NOT - Lemnul absolut uscat se obine prin uscare ntr-o etuv ventilat la (103 2)C pn
la atingerea unei mase constante.
contragere - Diminuarea dimensiunilor unei piese de lemn datorat reducerii coninutului de
umiditate.
contragere total - Diminuarea dimensiunilor lemnului, ntr-o direcie biologic stabilit, ntre
punctul de saturaie a fibrelor i starea uscat, raportat la dimensiunea n punctul de
saturaie a fibrelor i exprimat n procente.
coeficient de contragere - Diminuarea dimensiunilor lemnului ntr-o direcie biologic dat pentru o
diminuare de unu la sut a coninutului de umiditate a lemnului.
NOT Se obin prin raportarea contragerii totale la coninutului de umiditate a lemnului n
punctul de saturaie a fibrelor.
contragere radial - 1) Diminuarea dimensiunilor lemnului, ntr-o direcie perpendicular pe inelele
de cretere.
2) Diminuarea dimensiunilor lemnului, ntr-o direcie paralel cu razele medulare.
contragere tangentiala - 1) Diminuarea dimensiunilor lemnului, ntr-o direcie tangenial pe inelele
de cretere.
2) Diminuarea dimensiunilor lemnului, ntr-o direcie perpendicular pe razele medulare.
umflare - Creterea dimensiunilor unei piese de lemn datorat mrimii coninutului de umiditate.
umflare totala - Umflare ntr-o direcie biologic dat, ntre starea uscat i punctul de saturaie a
fibrelor, raportat la dimensiunea n stare uscat i exprimat n procente.
coeficient de umflare - Umflare ntr-o direcie biologic dat, pentru o cretere cu un procent a
coninutului de umiditate a lemnului. 99

NOT - Se obine prin raportarea umflrii totale la coninutul de umiditate n punctul de
saturaie a fibrelor.
umflare radiala - 1) Umflarea lemnului, ntr-o direcie perpendicular pe inelele de cretere.
2) Umflarea lemnului, ntr-o direcie paralel cu razele medulare.
umflare tangenial - 1) Umflarea lemnului, ntr-o direcie tangenial pe inelele de cretere.
2) Umflarea lemnului, ntr-o direcie perpendicular pe razele medulare.
/5/ SR EN 844-5:2000 Termeni referitori la dimensiunile sortimentelor de lemn rotund utilizai n
standardele europene
diametru - Distana ntre dou linii paralele tangente la tulpin sau la lemnul rotund.
diametru mediu - Diametru la mijlocul lungimii.
diametru la captul subire - Diametru la extremitatea cea mai mic.
dimensiune total - Dimensiune exprimat nelund n considerare fraciunea unitii de msur.
lungime - Distana cea mai mic dintre capetele unei piese.
lungime nominal - Lungime specificat a unui lemn rotund, fr a tine seama de supralungimi.
volum de depozitare - Volum ocupat de o stiv de lemn, determinat de dimensiunile sale exterioare,
inclusiv spaiile de aer.
cntrire - Msurarea cantitii de lemn rotund pe baza masei sale.
NOT - n general se exprim n tone.
/6/ SR EN 844-6:2000 Termeni referitori la dimensiunile cherestelei utilizai n standardele
europene
grosime - Distana dintre feele unei piese de cherestea n locul specificat pentru msurare.
lime - Distana dintre marginile unei piese de cherestea n locul specificat pentru msurare.
lungime - Distana cea mai scurt dintre capetele unei piese
dimensiune de debitare - Dimensiune la care se regleaz o maina pentru a realiaza cherestea cu o
dimensiune cerut.
NOT - Dimensiunea de debitare include n general o supradimensiune pentru compensarea
/7/ SR EN 844-7:2000 Termeni referitori la structura biologic a lemnului, utilizai n standardele
europene
alburn - Zon exterioar a lemnului, care la un arbore pe picior, conine celule vii i conduce seva
NOT - n mod frecvent de culoare mai deschis dect duramenul. Nu se difereniaz
ntotdeauna n mod distinct de duramen.
duramen - Zon interioar care, la un arbore pe picior, nu mai conine celule vii sau nu mai conduce
seva.
NOT - n mod frecvent mai nchis dect alburnul. Nu se difereniaz ntotdeauna n mod
distinct de alburn.
duramen fals - Zona interioar a lemnului, de o culoare anormal, adesea la o specie care nu
prezint un contrast marcant de culoare ntre duramen i alburn.
coaj - nveli superficial al trunchiului i al ramurilor unui arbore.
liber - Zona interioar a cojii situate aproape de cambiu.
cambiu - Strat de celule n curs de diviziune activ care, la arborele n cretere, d natere la liber
spre exterior i la lemn spre interior.
inel de cretere - Strat de lemn produs n timpul unei perioade de cretere.
NOT - Limea inelelor de cretere. n zonele temperate, inelul de cretere corespunde unui
cerc anual.
inel anual - Strat de cretere care corespunde unei perioade de cretere de un an.
viteza de cretere - Cretere exprimat prin limea medie a inelelor de cretere.
lemn timpuriu - Zon din stratul de cretere format la nceputul perioadei de vegetaie.
NOT De obicei mai puin dens i mai deschis la culoare dect lemnul trziu.
lemn trziu - Zon din stratul de cretere format la sfritul perioadei de vegetaie.

100


textur - Caracteristic vizual a lemnului, determinat de structura sa anatomic i de mrimea de
cretere i regularitatea straturilor.
mduv - Zon situat la interiorul primului strat de cretere, constituit n principal din esut
moale.
fibr - Celul lung, ngust (sau grup de celule), din care lemnul este n mare msur, compus.
fir - Direcia general sau dispunerea fibrelor.
raz - Grup de celule sub form de band, orientat radial n raport cu straturile de cretere.
por - Seciunea uneia din celulele conductoare de ap, vizibile pe extremitile unei piese.
/8/ SR EN 844-8:2000 Termeni referitori la particularitile lemnului rotund
nod - Parte din ramur nglobat n lemn.
nod aparent - Nod vizibil pe suprafaa periferic a lemnului rotund.
nod ascuns - Nod care nu este vizibil pe suprafaa periferic a lemnului rotund.
nod sntos - Nod aparent care nu prezint urme de putregai
nod putred - Nod aparent atins de putregai.
excrescen - Proeminen n jurul unui grup de crci lacome, muguri dormind i posibile ramuri.
glm - Umfltur local a suprafeei periferice a lemnului rotund.
NOT Indic posibila prezen a unui nod ascuns, a unui corp strin etc.
rozet - Cute concentrice ale cojii care marcheaz o particularitate intern a lemnului, n general un
nod.
nod musta - Cicatrice de form oval, pe suprafaa periferic a foioaselor cu coaj subire, care
indic o particularitate intern, n general, un nod.
lunur - Prezena n duramen a unui inel complet sau nu, avnd culoarea i proprietile alburnului.
coaj nfundat - Coaj inclus n ntregime sau partial n lemn.
fibr tors - Fibr care urmeaz un traseu elicoidal n jurul maduvei.
fibr ondulat - Fibr care urmeaz un traseu constituit din curbe neregulate, nclcite.
fibr crea - Excrescen lemnoas major caracterizat prin prezena de vine, care i d un aspect
caracteristic.
textur grosier - Textur caracterizat prin prezena celulelor cu dimensiune relativ mare i/sau a
inelelor de cretere largi sau neregulate.
NOT - Pentru valorile limit ale acestor particulariti, a se vedea reguli referitoare la
clasificare.
textur semifin - Textur caracterizat prin prezena celulelor cu dimensiune medie i/sau a
inelelor de cretere de marime medie i regulate.
textur fin - Textur caracterizat prin prezena celulelor cu dimensiune relativ mic i/sau a
inelelor de cretere de mrime ngust i regulate.
NOT - Pentru valorile limit ale acestor particulariti, a se vedea regulile referitoare la clasificare.
crptur - Separare a fibrelor n sens longitudinal.
crptur de ger (gelivur) - Crptur radial produs de aciunea gerului n arborele pe picior i
care se ntinde de la alburn ctre mduv, avnd o ntindere longitudinal apreciabil.
crptur de trasnet - Crptur lateral cauzat de trsnet.
crptur de uscare - Crptur de suprafa ngust i scurt i puin profund
NOT - Consecin a uscrii.
crptur de doborre - Crptur cauzat de doborre i care apare la captul gros al lemnului
rotund i se extinde longitudinal.
pung de rin - Cavitate n lemn, n form de lentil, care conine sau a coninut rin.
lemn carbonizat - Lemn parial ars prin aciunea trsnetului sau a focului.
lemn mort - Suprafaa vtmat acoperit total sau parial prin creterea arborelui.
vtmri datorate animalelor - Deteriorri pe tulpin cauzate de animale.
vtmri datorate psrilor - Cavitate sau vtmare pe tulpin cauzat de psri.
NOT - Uneori nsoite de o decolorare.
/9/ SR EN 844-9:2000 Termeni referitori la particularitile cherestelei
103

/10/ SR EN 844-10:2000 Termeni referitori la coloraie i la atacurile ciupercilor
alterare biologic - Degradarea aspectului i/sau a proprietilor mecanice cauzat de agenii
bilogici.
ciuperc - Organism fr clorofil care se hranete pe seama consumului de materii organice.
durabilitate natural - Rezistena intrinsec a lemnului la atacul unor organisme distructive.
protecie a lemnului - Tehnologie care const n protejarea lemnului de alterri biologice, prin
aplicarea produselor de tratament.
impregnabilitate - Usurina cu care un lemn poate fi penetrat de un lichid (ca de exemplu un produs
de protecie).
tratament preventiv - Tratament cu ajutorul unui produs de protecie a lemnului, care const n
creterea rezistenei lemnului la alterri biologice.
tratamente de ntreinere - Tratament aplicat lemnului, dup utilizarea sa, pentru a stopa o alterare
biologic i/sau a mpiedica o alterare biologic ulterioar.
coloraie - Modificare a culorii naturale a lemnului care nu este nsoit de o pierdere a rezistenei.
NOT - Coloraia poate fi provocat de o ciuperc, de condiiile atmosferice, contactul cu
metale etc.
albastreal - Coloraie cauzat de ciuperci, de intensitate care variaz de la albastru pal la negru.
NOT - Afecteaz n general alburnul anumitor esene de lemn.
albastreal profund - Albastreal imposibil de eliminat printr-o rindeluire de suprafa.
NOT - La o adancime mai mare de aproximativ 2 mm.
albastreal superficial - Albastreal superficial care poate s dispar printr-o rindeluire uoar.
NOT - La o adancime mai mica de aproximativ 2 mm.
coad de vac - Tip de coloraie care se prezint sub form de flcri care bat spre brun.
NOT - Apare numai dupa tiere.
inim roie (fag) - Coloraia roie sau brun care afecteaz partea central a lemnului de fag,
delimitat net.
inim stelat a fagului - Inima roie alterat de fag care apare pe capetele lemnului rotund, sub
form de stea.
vn neagr - Zona negricioas la anumite specii de foioase de-a lungul inelului de cretere.
NOT - Apare ca o linie neagr la cherestea.
mucegai - Dezvoltare fungic sub form pufoas sau prfoas care se poate forma la suprafaa
lemnului n atmosfera umed.
putregai - Descompunere a lemnului sub aciunea ciupercilor sau a altor microorganisme, rezultnd
o nmuiere, o pierdere de mas i de rezisten progresiv i adesea o schimbare de textur i de
culoare.
ncindere - Primul stadiu al putrezirii, caracterizat prin vine sau coloraii n lemn, textur general i
proprietile mecanice rmnnd nc mai mult sau mai puin neschimbate.
NOT - Survine nainte de doborre sau n timpul stocrii.
putregai brun; putregai cubic - Putregai provocat de ciuperci care atac celuloza i hemiceluloza,
lsnd un reziduu friabil, de culoare brun, de lignin neatacat.
NOT - Se caracterizeaz prin fisuri pe direcia fibrei i prin fibr.
putregai fibros; putregai alb - Putregai provocat de ciuperci care atac celuloza, hemiceluloza i
lignina i care, n general, deschide culoarea lemnului.
putregai moale - Putregai cauzat de un microorganism care atac celuloza i hemiceluloza i reduce
sensibil proprietile mecanice ale lemnului.
NOT - Apare cel mai frecvent pe lemnul aflat la sol sau n ap.
urm de putregai - Putregai n care atacul se limiteaz la zone mici, de obicei de form lenticular
sau de pung.
putregai de alburn - Putregai localizat n alburn.
putregai de duramen - Putregai localizat pe duramen.
102


inim roiatic (la stejar) - Alterarea biologic care afecteaz duramenul stejarului pe picior,
caracterizat la nceput printr-o coloraie brun sub form de flacr.
inim mpestriat (la frasin) - Coloraie anormal neagr sau brun nchis duramenului anumitor
specii (n special la frasin). Nu se asociaz n mod necesar cu un putregai.
putregai de picior - Putregai localizat la baza arborelui, care se dezvolt de obicei n arborele pe
picior.
/11/ SR EN 844-11:2000 Termeni referitori la degradrile cauzate de insecte, utilizai n standardele
europene
imago; insect adult; insect perfecta - Insect care a atins stadiul final de dezvoltare
larva - Insect ntr-un stadiu de dezvoltare ntre ou i nimf.
nimf - Insecta ntr-un stadiu de dezvoltare ntre larv i adult.
ciclu evolutiv; ciclul de via - Perioad ntre un stadiu de dezvoltare a unei generaii i acelai
stadiu de dezvoltare a generaiei urmtoare, lesne msurat prin timpul ntre perioada de depunere a
oualelor a generaiilor succesive.
galerie larvar - Orificiu sau galerie n lemn cauzat de insete.
guri i galerii mici - Guri i galerii care n mod obinuit, nu depesc un diametru de 2 mm.
guri i galerii mici negre - Guri si galerii mici la care peretele galeriei este de culoare neagr.
NOT Culoarea neagr arat c atacul este terminat.
guri i galerii mici albe - Guri i galerii mici la care peretele galeriei are culoarea lemnului
nconjurtor.
guri i galerii mici active - Atac n care insectele sunt vii i active.
/12/ SR EN 844-12:2003 Termeni suplimentari i index general


ANEXA A8 - informativ. Diagrama variatiei umiditatii
lemnului functie de conditiile de depozitare103

ANEXA A9 - informativ. Cerinte minime de tratament
fitosanitar

Tratamentul termic (codul tratamentului pentru marcaj este: HT) Este singurul tratament aprobat a
fi utilizat in Romania pentru tratarea ambalajelor din lemn. Realizarea acestuia presupune incalzirea
lemnului in conformitate cu un program specific de timp-temperatura care atinge un minim de
temperatur de 56 C pentru o durata minima de 30 minute pe intreg profilul de lemn (inclusiv in
inima lui). Diferite surse de energie sau procese pot fi potrivite pentru atingerea acestor parametrii.
De ex. cuptor de uscare (KD), impregnare chimica prin presiune favorizata de caldura, cuptor cu
microunde sau alte tratamente pot fi considerate tratamente termice cu conditia ca ele sa
indeplineasca parametrii de tratament termic specificati in standardul ISPM -15. Conditiile de
realizare a tratamentului termic la 56C in inima lemnului timp de 30 minute. Lemnul de toate
esentele trebuie sa fie incalzit astfel incat in inima sa se atinga temperatura de 56C timp de 30
minute.
Cerintele tratamentului Tabelele de mai jos contin timpii de incalzire ai lemnului stabiliti pentru
respectarea cerintelor fitosanitare. Timpii indicati cuprind urcarea temperaturii si cele 30 minute de
incalzire la temperatura de 56C in inima lemnului.
a) cheresteaua
Timpii de incalzire ceruti tin seama de toi parametrii intalniti in timpul tratamentului termic:
esente, umiditatea lemnului, temperatura lemnului, viteza aerului etc. Incalzirea in stare verde
trebuie sa se realizeze cu aport de umiditate pentru a se pastra calitatea lemnului.
Durata de incalzire a cherestelei de 22 mm si 45 mm la 60 C, 70 C si 80 C, si cherestelei de 80
mm la 70 C si 80 C.

Datele de mai jos sunt valabile pentru toate esentele.

Temperatura initiala a cherestelei: 20C, toate esentele, toate umiditatile.
Pentru incalzirea la 60C temperatura umeda trebuie sa fie 55C. tabelul 57
Temperatura (C) Grosime
22 mm 45 mm 80 mm
60 1 h 40 3 h 30 -
70 1 h 10 2 h 30 3 h 10
80 1 h 2 h 3 h 50

Temperatura initiala a cherestelei: 10C, toate esentele, toate umiditatile.
Pentru incalzire la 60C temperatura umeda trebuie sa fie 55C. tabelul 58
Temperatura (C) Grosime
22 mm 45 mm 80 mm
60 1 h 50 3 h 50 -
70 1 h 20 2 h 50 3 h 40
80 1 h 10 2 h 20 3 h 20

Temperatura initiala a cherestelei : 0C, toate esentele, toate umiditatile.
Pentru incalzire la 60C temperatura umeda trebuie sa fie 55C. tabelul 59
Temperatura (C) Grosime
22 mm 45 mm 80 mm
60 2 h 4 h 15 -
70 1 h 30 3 h 15 4 h 10
80 1 h 20 2 h 45 3 h 50
104

b) paletii
Pentru a se pastra calitatea lemnului, incalzirea trebuie sa fie facuta cu aport de umiditate, daca
paletii contin elemente in stare verde.

Durata de incalzire a paletilor
Temperatura initiala : 20C tabelul 60
Temperatura (C) Umiditatea lemnului Esenta Durata
60 > 25% Conifere 9 h 30
Foioase 7 h 40
25 % Conifere si foioase 5 h
70 > 25% Conifere si foioase 3 h 30
25 % Conifere si foioase 3 h
80 > 25% Conifere si foioase 2 h 40
25 % Conifere si foioase 2 h

Temperatura initiala : 10C tabelul 61
Temperatura (C) Umiditatea lemnului Esenta Durata
60 > 25% Conifere 10 h 10
Foioase 8 h 15
25 % Conifere si foioase 5 h 30
70 > 25% Conifere si foioase 4 h
25 % Conifere si foioase 3 h 20
80 > 25% Conifere si foioase 3 h
25 % Conifere si foioase 2 h 15

Temperatura initiala : 0C tabelul 62
Temperatura (C) Umiditatea lemnului Esenta Durata
60 > 25% Conifere 10 h 40
Foioase 8 h 50
25 % Conifere si foioase 5 h 45
70 > 25% Conifere si foioase 4 h 20
25 % Conifere si foioase 3 h 40
80 > 25% Conifere si foioase 3 h 20
25 % Conifere si foioase 2 h 30

Duratele preconizate sunt cele care trebuie sa se respecte incepand din momentul in care au fost
atinse conditiile aerului si a fost masurata temperatura de referinta in locul mai rece al incintei. In
uscator, aerul este cel mai rece la ieirea aerului din grmada de lemne. Reglajul uscatorului indica
momentul in care sunt realizate conditiile.
105

ANEXA A10 - informativ. Cerinte minime de punere pe
piata a produselor biocide

Conform ordinului comun emis de MINISTERUL SNTII Nr. 10 din 8 ianuarie 2010,
MINISTERUL MEDIULUI I PDURILOR Nr. 368 din 17 martie 2010 si AUTORITATEA
NAIONAL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURANA ALIMENTELOR Nr. 11
din 4 martie 2010:

Art. 1. - Se aprob procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe pia pe teritoriul
Romniei.

Art. 4. - (1) Dosarul tehnic al produsului biocid supus avizrii conform prevederilor prezentului
ordin conine urmtoarele documente:

a) document de prezentare emis de solicitant, din care s rezulte urmtoarele informaii:
a.1. denumirea comercial;
a.2. tipul de produs biocid, conform anexei nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 956/2005 privind
plasarea pe pia a produselor biocide, cu modificrile i completrile ulterioare;
a.3. domeniul de utilizare corespunztor tipului de produs biocid, indicaiile de utilizare,
concentraia i timpul de contact pentru fiecare utilizare (timpul de contact pentru utilizare s
fie susinut de concluzia raportului de testare);
a.4. forma de condiionare (de exemplu: concentrat lichid, granule, aerosoli, pulbere), modul
de ambalare i cantitile exprimate n uniti metrice;
a.5. compoziia chimic: identitatea fiecrei substane active (denumirea, nr. CAS, nr. CE) i
concentraia n uniti metrice;
a.6. indicaii privind condiiile de pstrare, depozitare i de eliminare final;
a.7. categoria de utilizri;
a.8.indicaii privind periculozitatea i msuri de prim ajutor;
b) declaraia solicitantului privind identitatea substanei/substanelor active, respectiv: pentru
substane chimice, numere de identificare CAS, CE, precum i concentraia n uniti metrice;
pentru microorganisme, numele comun al organismului, numele taxonomic i tulpina, numrul de
referin al coleciei i culturii unde este depozitat aceast cultur;
c) fia cu date de securitate a produsului, ntocmit conform art. 31 din Regulamentul (CE) nr.
1.907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind nregistrarea,
evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei Comisiei nr. 1.999/45/CE i de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al
Comisiei, precum i a Directivei nr. 76/769/CEE a Consiliului i a directivelor 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CEE i nr. 2000/21/CE ale Comisiei, n limba romn, i copie de pe fia cu
date de securitate a productorului i documentaia care a stat la baza ntocmirii fiei cu date de
securitate;
d) proiect de etichet, cu text n limba romn, care s cuprind urmtoarele informaii:106


ANEXA A11 - informativ. Lista de produse pentru
tratarea lemnului

TRATAREA INSECTO-FUNGICIDA, HIDROFUGA SI IGNIFUGA A LEMNULUI DIN
CONSTRUCTII

1.1. Produse folosite pentru protecia produselor din material lemnos mpotriva agenilor biologici la
nivelul anilor 1950:
-pentru tratamentul lemnului mpotriva insectelor se foloseau urmtoarele produse: gudron de
huil, pentaclorfenolul, pentaclorfenolatul de sodiu, clorura mercuric, hexaclorciclohexanul,
1,1,1-triclor-2,2-bis (4-clor-fenil) etanul (DDT), cloropicrina, oxidul de etilen, bromura de metil,
sulfura de carbon, tetraclorura de carbon, creozotul, etc.
-unele dintre aceste produse s-au utilizat pentru prezervarea lemnului pn n anii 1980-1990
-altele sunt folosite i dup anul 2000
1.2. Produse folosite pe plan internaional n domeniul proteciei produselor din lemn mpotriva
agenilor bilogici xilofagi dup anii 1970:
- ZnCl
2
, HgCl
2
i CuSO
4
- HgCl
2

1.2.1. Substane lavabile pe baz de fluor
Pesticide pe baz de fluor solubile n ap folosite pentru prezervarea materialului lemnos
tabelul 63
Nr.
crt.
Denumirea produsului Formula chimic Solubilitatea n
ap (%), n
greutate la 20c
Limita de toxicitate
kg/m
3
(g/m
2
)
**)
Concentraia
soluiei de
impregnare (%
ponderal)
A) MONOFLUORURI
1 Florura de sodiu NaF 4,65(16C) 1,0 3-4
2 Fluorura de zinc ZnF
2
- 1,0 3-4
B) DIFLUORURI
1 Bifluorura de potasiu KF-HF 25 1,0 12
x)
2 Bifluorura de amoniu NH
4
F-HF 25 1,0 12
x)
C) FLUORSILICAI
1 Fluorsilicatul de sodiu Na
2
SiF
6
0,6 1,4 1-2
2 Fluorsilicatul de zinc ZnSiF
6
35,0 1,4 5,0-8,0
3 Fluorsilicat de magneziu MgSiF
6
24,0 1,4 5,0-8,0
4 Fluorsilicatul de amoniu (NH
4
)
2
SiF
6
18,0 1,4 5,0-8,0
x)

concentraii n amestec cu sruri de crom greu lavabile
xx)
se refer la concentraia eficace fa de agenii xilofagi
107

1.2.2. Pesticide pe baz de fluor i crom
Compoziii pe baz de fluor-crom folosite pentru prezervarea lemnului
tabelul 64
Nr.
crt.
Componenii compoziiei (% -ponderal)
NaF KF-
HF
Bicromat de Arsenat de
Na sau K
Dinitro-
fenol
Carbonat
de potasiu
sodiu potasiu
1 53 - 35 10
2 25 - - 35 25 15 -
3 26 - 37 - 25 12 -
4 - 24 - 30 (31) 1 14
5 - 24 - 30 31 1 14
6 25 - 37,5 - 25 12,5
*)
pH-ul la concentraia soluiei de 1% = 6,5 8,0; temperatura maxim la impregnare = 60C

1.2.3. Produse de impregnare pe baz de cupru-crom i cupru-crom-arsen:
Compoziii de protecie (conservare) a lemnului pe baz de Cu-Cr-As i Cu-Cr-B (exemple)
tabelul 65
Nr.
crt.
Componena compoziiei chimice (%)
CuSO
4
Na
2
Cr
2
O
7
K
2
Cr
2
O
7
H
3
BO
4
Compui
cu arsen
Alte
substane
1 50 48,5 - - - Cromoxid =
1,7
2 35 45 (45) - As
2
O
5
20 -
3 33 56 (56) - As
2
O
5
11
4 21,5 16 - - Na
2
HasO
4
21
H
3
AsO
4
20
ZnSO
4
=21,5
5 CuO
2
14 CrO
3
25
- - H
3
AsO
4
40 -
6 34 - 25 25 K
2
SO
4

16
7 34 - 38 25 NaHSO
4

3
*
)
pH-ul soluiei = 2-4,2;
**
)
pH-ul soluiei=1,8-2,8; temperatura maxim de impregnare (Tmax)=40C;
***
)
temperatura maxim de impregnare (Tmax) =30C.

1.2.4. Produse de protecie a lemnului mpotriva agenilor biologici xilofagi pe baz de
Cu-Cr-B:
- Spre deosebire de produsele care conin arsen, respective fa de cele de tipul Cu-Cr-As, Cu-
F-As i n general, n raport cu cele care conin arsen, compoziiile pe baz de Cu-F-B
prezint marele avantaj c sunt mai puin periculoase, respectiv mai puin toxice pentru
subiecii umani, ceea ce face posibil utilizarea lor n multe domenii. n consecin, aceast
categorie de produse are o larg utilizare n majoritatea statelor lumii.

108

- Compoziiile de prezervare a lemnului pe baz de Cu-Cr-B se caracterizeaz printr-o
eficacitate ridicat fa de agenii biologici xilofagi (insecte, microorganisme). Datorit n
special cuprului, produsele de acest tip au eficacitate ridicat asupra ciupercilor din grupa
Ascomicetelor, care produc putregaiul mucilaginous, ct i asupra Basidiomicetelor, n special
asupra acelora care s-au dovedit rezistente la aciunea arseniului.
- Prin stabilirea formulelor de tipul Cu-Cr-B s-a urmrit i n cele din urm s-a realizat o
majorare a aciunii de fixare exercitat de bicromatul de sodiu sau potasiu, micorndu-se
astfel lavabilitatea nu numai a Na
2
Cr
2
O
7
sau K
2
Cr
2
O
7
ci i a srurilor de cupru i a borului.

1.2.5. Compoziii pe baz de compui organometalici folosite pentru protecia lemnului mpotriva
duntorilor biologici xilofagi:
-compuii organici de staniu pot fi mprii, n mod convenional, n patru grupe, avnd
urmtoarele structuri moleculare de baz: RSnX
3
, R
2
SnX
2
, R
3
SnX i R
4
Sn, n care R
reprezint o grup alchil sau aril; gruparea X este un component anorganic sau organic.

1.2.6. Compuii cu bor asigur o protecie total a lemnului mpotriva agenilor biologici
xilofagi (insecte i microorganisme)
- borul asigur o protecie efectiv a lemnului mpotriva insectelor i microorganismelor
xilofage. Borul asigur o prezervare de lung durat a lemnului, respectiv a obiectelor de
lemn care sunt n contact cu solul. Totodat, borul are i remarcabile proprieti ignifugante.
- compuii cu bor, sunt folosii pentru prezervarea lemnului n Australia, Noua Zeeland,
SUA, Anglia i n alte ri europene.
- acid boric (H
3
BO
3
) sau tetraboratul de sodiu deca hidratat, respectiv borax Na
2
B
4
O
7
.10
HOH, eventual sub form de amestecuri ale acestora.
- analiza tiinific a proprietilor de prezervare a compoziiilor pe baz de bor, crom, cupru
i zinc, subliniaz proprietile insecticide i fungicide ale compoziiilor pe baz de bor;
- octaborat disodic tetrahidratat: Na
2
B
8
O
13
.4HOH.
1.2.7.1. Insecticide organoclorurate folosite pentru protecia construciilor i obiectelor din lemn
mpotriva insectelor xilofage
1.2.7.2.Piretroizi de sintez i naturali folosii pentru protecia lemnului mpotriva insectelor xilofage
1.2.7.3. Insecticide organofosforice folosite pentru protecia lemnului mpotriva insectelor xilofageBIBLIOGRAFIE

Legislatie europeana:

- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de
stabilire a unor condiii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcii i de
abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie
2008 privind clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor i a amestecurilor
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie
2006 privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH)
i de nfiinare a Ageniei Europene pentru Produse Chimice
- Regulamentul (UE) nr. 453/2010 al Comisiei din 20 mai 2010 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind nregistrarea, evaluarea,
autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH)
109

- Directiva 2006/139/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 pentru modificarea Directivei
76/769/CEE, privind restrictiile de comercializare si utilizare a compusilor arseniului in scopul
adaptarii anexei I la progresul tehnic
- Directiva Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide
- Regulament (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012
privind punerea la dispozitie pe pia i utilizarea produselor biocide
- Directiva Consiliului 76/769/CEE privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii
anumitor substante si preparate chimice periculoase
- Directiva 1999/13/EC privind reducerea emisiilor de compui organici volatili datorate utilizrii
solvenilor organici n anumite activiti i instalaii. Generarea de COV este reglementat la nivel
naional prin Hotrrea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor msuri pentru reducerea
emisiilor de compui organici volatili datorate utilizrii solvenilor organici n anumite activiti i
instalaii, cu modificrile i completrile ulterioare.

Legislatie nationala:
- Lege nr. 300 din 17/05/2002 (Lege 300/2002) publicata n Monitorul Oficial nr. 409 din
13/06/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor
- Hotrre nr. 699 din 12/06/2003 (Hotrre 699/2003), publicata n Monitorul Oficial nr. 489 din
08/07/2003, privind stabilirea unor msuri pentru reducerea emisiilor de compui organici volatili
datorate utilizrii solvenilor organici n anumite activiti i instalaii
- Hotrrea Guvernului nr. 371/14.04.2010 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului
nr. 699/2003 privind stabilirea unor msuri pentru reducerea emisiilor de compui organici volatili
datorate utilizrii solvenilor organici n anumite activiti i instalaii (publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 278/28.04.2010)
- Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea n constructii cu completarile ulterioare
- HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide reprezinta conform art. 94
transpunerea prevederilor Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 98/8/CE si este adoptata in
temeiul art. 15 lit. m din Legea 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice
periculoase
- HG nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si
preparate chimice periculoase, care transpune prevederile Directivei Consiliului 76/769/CEE
- Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006 lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE
privind introducerea de masuri pentru promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la
locul de munca, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 183/1989
- HG 1425 / 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 In vigoare din 30.10.2006
- Hotrre nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
utilizarea de ctre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munca
- Hotararea de Guvern nr. 1218 din 6 septembrie 2006 privind stabilirea cerintelor minime de
securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de
prezenta agentilor chimici
- Hotrrea nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
locul de munca
- Hotararea nr. 1092 din 16/08/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti biologici in munca
Hotararea de Guvern 1146 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca
- Lege nr. 307/2006 din 12/07/2006 , privind aprarea mpotriva incendiilor, Publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006
- OMAI 18/10/2011. Reglementare tehnica privind cerintele tehnice ale produselor de ignifugare a
lemnului 110

Reglementarile tehnice in constructii:

- NP 005-03: Normativ privind proiectarea constructiilor din lemn (revizuire NP 005-96), indicativ
NE 018-2003/NP 005-2003
- GP 111-04: Ghid de proiectare privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel.
- GE 053-04: Ghid de executie privind protectia impotriva coroziunii a constructiilor din otel.
- P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor, indicativ P 130-1999
- P 118-99 Normativ de siguran la foc a construciilor, Indicativ P118-99
- MP 008-2000 Manual privind exemplificari, detalieri si solutii de aplicare a prevederilor
normativului de siguranta la foc P118-1999
- C 300-1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora
- C 58-1996 Sigurana la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor i produselor
combustibile din lemn i textile utilizate n construcii, Indicativ C 58-96
- Reglementare Tehnica, Septembrie 2010, Protecia cldirilor noi mpotriva termitelor i altor
insecte xylophage, Republica Franceza, Ministerul Ecologiei, Energiei, Dezvoltrii Durabile i
Mrii

Alte documentari tehnice, publicatii si acte normative:

- Structuri din lemn, Curs pentru studentii anului III CCIA, Prof. dr. ing. Furdui Cornel, S.l. dr. ing.
Fekete -Nagy Luminita, 2009
- Lemnul ca material de lucru, prof.dr. KURT GHRE, traducere din limba germana, Institutul de
documentare tehnica, Bucuresti, 1955
- Studiul lemnului, prof. S.I.Vanin, traducere din limba rusa, Editura tehnica, Bucuresti, 1953
- Conservarea lemnului, S.I. Vanin, S.N. Gorsin, P.I. Ricacev, Editura Academiei Romane, 1952
- Protectia Lemnului, E. Vintila, Editura tehnica, Bucuresti, 1959
- Protectia Lemnului si a materialelor pe baza de lemn, dr.doc.ing. E. Vintila, Ed.tehnica, Bucuresti,
1978
- Principalele ciuperci lignicole care determina degradarea lemnului de fag in timpul depozitarii si
in constructii, Florica Berinde, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie, 1972
- Prevenirea si combaterea ciupercilor care ataca lemnul din constructie, dr. Florica Berinde, Editura
Ceres, 1986
- Proprietati fizice si mecanice ale lemnului de molid, brad, fag, stejar si gorun, N. Ghelmeziu, Gh.
Pana, Ad. Ursulescu, Ministerul Economiei Forestiere, Institutul de Proiectari, Cercetari Stiintifice
si Experimentari pentru Industria Lemnului, Editura Agro-Silvica, Bucuresti, 1960
- Identificarea lemnului, N. G. Ghelmeziu, P. N. Suciu, Editura Tehnic, Bucuresti, 1959
- Catalog tehnico-ilustrativ de studiu si protectia lemnului, Institutul National al Lemnului, dr.
Baciu Dumitru, dr. Baciu Georgeta, Bucuresti, 1995
- Produse forestiere si studiul lemnului, prof.univ.dr.ing. Eugen C. Beldean, Editura Universitatii
Transilvania Brasov, 1999
- Materiale tehnologice pentru industria lemnului, prof.univ.dr.ing. Daniela Mihai, Editura Tehnic,
Bucuresti, 1983
- Protectia impotriva incendiului-ghid pentru manageri, patroni, primari, pompieri, Volumul 1,
col.dr.ing. Sorin Calota, col.ing. Victor Lenciu, col.dr.ing. Traiean erbu, Editura Service Pompieri,
Bucuresti, 2001
- Protectia impotriva incendiului-ghid pentru aplicarea normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor, Volumul 2, general de divizie dr.ing. Ionel Craciun, col. Vladimir Secara, col.dr.ing.
Sorin Calota, col.ing. Aurelian Nita, col.dr.ing. Traiean erbu, lt.col. Ion Gherghinoiu, lt.col.ing.
Mihai Roth, mr.ing. Ion Vasile, mr.ing. Razvan Balulescu, ing. Aneta Maciuca, Editura Service
Pompieri, Bucuresti, 2001
111

- Norme de prevenire si stingere a incendiilor specific activitatilor din sectoarele industriei lemnului
si Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si dotarilor tehnologice
industriale din punct de vedere al sigurantei la foc specific sectoarelor din industria lemnului,
Ministerul Industriei si Resurselor, elaborate de Institutul National al Lemnului in cadrul
programului PNCDI INFRAS in colaborare cu Facultatea de Pompieri si cu sprijinul specialistilor
din MI-IGCPM si MLPTL-DGTC, Editura Top Form, 2003, ISBN 973-86174-0-5
Ctr. 500/05.05.2011, Sisteme integrate de produse i tehnologii pentru protecia specific i
complex, biocid i anticoroziv, a elementelor de construcii pe baz de lemn i oel, , elaborate
de INCD URBAN-INCERC- lider asociaie si ICECON S.A. - asociat

Lista de Standarde:

- SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010 Eurocod. Bazele proiectrii structurilor
- SR EN 1990:2004/A1:2006 Eurocod: Bazele proiectrii structurilor
- SR EN 1995-1-1:2004/AC:2006 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:
Generaliti - Reguli comune i reguli pentru cldiri
- SR EN 1995-1-2:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-2: Generaliti.
Calculul structurilor la foc
- SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generaliti. Reguli
comune i reguli pentru cldiri
- SR ISO 6240:1998 Standarde de performan n cldiri. Coninut i prezentare
- SR ISO 6241:1998 Standarde de performan n cldiri. Principii de elaborare i factori de luat n
considerare
- SR EN 13986:2005 Plci pe baz de lemn destinate construciei. Caracteristici, evaluarea
conformitii i marcare
- SR EN 14080:2005 Structuri de lemn. Lemn lamelat ncleiat. Cerine
- SR EN 14081-1+A1:2011 ver.eng. Structuri de lemn. Lemn pentru construcii cu seciune
dreptunghiular, sortat dup rezisten. Partea 1 : Cerine generale
- SR EN 14081-2:2010 ver.eng. Structuri de lemn. Lemn de construcii cu seciune dreptunghiular
clasificat dup rezisten. Partea 2: Sortare mecanic; cerine suplimentare referitoare la ncercrile
iniiale de tip
- SR EN 14081-3:2012 ver.eng. Structuri de lemn. Lemn de construcii cu seciune dreptunghiular
clasificat dup rezisten. Partea 3: Sortare mecanic; cerine suplimentare referitoare la controlul
produciei n fabrica
- SR EN 14081-4:2009 ver.eng. Structuri de lemn. Lemn de construcii cu seciune dreptunghiular
clasificat dup rezisten. Partea 4: Sortare cu maina. Reglaje pentru sistemele de control cu
maina
- SR EN 14250:2010 Structuri de lemn. Cerine pentru produse referitoare la elemente de structur
prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu plac metalic ambutisat
- SR EN 14342+A1:2008 Pardoseli i parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformitii i
marcare
- SR EN 14374:2005 Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerine
- SR EN 14592:2009 Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerine
- SR EN 338:2010 Lemn pentru construcii. Clase de rezisten
- SR EN 383:2007 Structuri de lemn. Metode de ncercare. Determinarea caracteristicilor de strivire
local i a portanei locale a elementelor de asamblare tip tij
- SR EN 15228:2009 ver.eng. Lemn de construcie. Lemn de construcie tratat cu un produs de
protecie mpotriva atacului biologic
- SR EN 317:1996 Plci de achii i plci de fibre. Determinare a umflrii n grosime dup imersie
n ap
- SR EN 318:2003 Plci pe baz de lemn. Determinarea variaiilor dimensionale sub influena
variaiilor umiditii relative 112


- SR EN 326-2:2011 Plci pe baz de lemn. Eantionare, debitare i control. Partea 2: ncercare
iniial de tip i controlul produciei n fabric
- SR EN 13501-4+A1:2010 Clasificare la foc a produselor i elementelor de construcie. Partea 4:
Clasificare folosind rezultatele ncercrilor de rezisten la foc a componentelor sistemelor de
control al fumului
- SR EN 13823:2010 ncercri de reacie la foc ale produselor pentru construcii. Produse pentru
construcii, cu excepia mbrcmintei de pardoseal, expuse aciunii termice a unui singur obiect
arznd
- SR EN 844-1:1998 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 1: Termeni generali comuni
pentru lemn rotund i cherestea
- SR EN 844-2:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 2: Termeni generali referitori
la lemn rotund
- SR EN 844-3:1998 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 3: Termeni generali referitori
la cherestea
- SR EN 844-1:1998 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 1: Termeni generali comuni
pentru lemn rotund i cherestea
- SR EN 844-2:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 2: Termeni generali referitori
la lemn rotund
- SR EN 844-3:1998 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 3: Termeni generali referitori
la cherestea
- SR EN 844-4:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 4: Termeni referitori la
coninutul de umiditate
- SR EN 844-5:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 5: Termeni referitori la
dimensiunile lemnului rotund
- SR EN 844-6:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 6: Termeni referitori la
dimensiunile cherestelei
- SR EN 844-7:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 7: Termeni referitori la
structura biologic a lemnului
- SR EN 844-8:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 8: Termeni referitori la
particularitile lemnului rotund
- SR EN 844-9:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 9: Termeni referitori la
particularitile cherestelei
- SR EN 844-10:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 10: Termeni referitori la
coloraie i la atacurile ciupercilor
- SR EN 844-11:2000 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 11: Termeni referitori la
degradrile cauzate de insecte
- SR EN 844-12:2003 Lemn rotund i cherestea. Terminologie. Partea 12: Termeni suplimentari i
index general
- SR EN 942:2007 Lemn pentru tmplrie. Clasificare general a calitii lemnului
- SR EN 975-1:2009 Cherestea. Clasificare dupa aspect a lemnului de foioase. Partea 1: Stejar i fag
- SR EN 1309-1:2000 Lemn rotund i cherestea. Metod de msurare a dimensiunilor. Partea 1:
Cherestea
- SR EN 1309-2:2006 ver.eng. Lemn rotund i cherestea. Metod de msurare a dimensiunilor.
Partea 2: Lemn rotund. Cerine pentru msurarea i pentru regulile de calcul al volumului
- SR EN 1310:2000 Lemn rotund i cherestea. Metod de msurare a particularitilor
- SR EN 1311:2000 Lemn rotund i cherestea. Metod de msurare a alterrilor biologice
- SR EN 1312:2001 Lemn rotund i cherestea. Determinarea volumului unui lot de cherestea
- SR EN 1313-1:2010 Lemn rotund i cherestea. Abateri admisibile i dimensiuni prefereniale.
Partea 1: Cherestea de rinoase
- SR EN 1313-2+AC:2001 Lemn rotund i cherestea. Abateri admisibile i dimensiuni prefereniale.
Partea 2: Cherestea de foioase 113

- SR EN 1611-1:2001 Cherestea. Clasificare dup aspect a lemnului de rinoase. Partea 1: Molid,
brad, pin i Duglas European
- SR EN 1927-1:2008 Clasificarea calitativ a lemnului rotund de rinoase. Partea 1: Molid i brad
- SR EN 1927-2:2008/AC:2009 ver.eng. Clasificarea calitativ a lemnului rotund de rinoase.
Partea 2: Pin
- SR EN 1927-2:2008 ver.eng. Clasificarea calitativ a lemnului rotund de rinoase. Partea 2: Pin
- SR EN 1927-3:2008 Clasificarea calitativ a lemnului rotund de rinoase. Partea 3: Larice i
Duglas
- SR CEN/TR 14542:2004 ver.eng. Durabilitatea lemnului i a produselor derivate din lemn. Ghid
pentru validarea rezultatelor ncercrilor conform standardelor anterioare, dup revizuirea lor
- SR CR 14244:2002 ver.eng. Durabilitatea lemnului i a derivatelor din lemn. Recomandri pentru
msurarea emisiilor n mediul nconjurtor din lemnul tratat aflat n lucru
- SR EN 14128:2004 ver.eng. Durabilitatea lemnului i a produselor derivate din lemn. Criterii de
performan ale produselor curative pentru protecia lemnului stabilite prin ncercri biologice
- SR EN 12490:2010 ver.eng. Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Lemn
masiv tratat cu produs de protecie. Determinarea penetrrii i reteniei creozotului n lemnul tratat
- SR EN 335-1:2007 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Definiia claselor de
risc de atac biologic. Partea 1: Generaliti
- SR EN 335-2:2007 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Definiia claselor
de risc de atac biologic. Partea 2: Aplicaie la lemnul masiv
- SR EN 350-1:1997 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea
natural a lemnului masiv. Partea 1: Ghid de principii de ncercare i de clasificare a durabilitii
naturale a lemnului
- SR EN 350-2:1997 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea
natural a lemnului masiv. Partea 2: Ghid de durabilitate natural a lemnului i de impregnabilitate
a esenelor de lemn alese dup importana lor european
- SR EN 460:1998 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea natural
a lemnului masiv. Ghid de condiii referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumite utilizri,
conform claselor de risc
- SR EN 599-1:2009 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Eficacitatea
produselor de protecie preventiv a lemnului, stabilit prin ncercri biologice. Partea 1:
Specificaie conform claselor de utilizare
- SR EN 599-2:1998 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Performane ale
produselor de protecie preventiv a lemnului stabilite prin ncercri biologice. Partea 2: Clasificare
i etichetare
- SR EN 351-1:2007 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat
cu produs de protecie. Partea 1: Clasificarea penetrrii i reteniei produselor de protecie
- SR EN 351-2:2007 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Lemn masiv tratat
cu produs de protecie. Partea 2: Ghid de eantionare pentru analiza lemnului tratat cu un produs de
protecie
- SR 9302-8:1994 Protecia lemnului. prelevarea eantioanelor de lemn impregnat industrial i
confecionarea epruvetelor n vederea ncercrilor biologice
- STAS 9302/7-88 Protecia lemnului. Terminologie
- STAS 9302/1-88 Protecia lemnului. Prescripii tehnice generale de protecie chimic
- SR 9302-2:1994 Protecia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de presiunea atmosferic cu
produse de protecie chimic solubile n ap
- STAS 9302/3-88 Protecia lemnului. Impregnare la presiune atmosferic cu produse fluide.
prescripii tehnice
- STAS 9302/4-88 Protecia lemnului. Tratamente de suprafa. prescripii tehnice
- STAS 9302/5-90 Protecia lemnului. Impregnare la presiuni diferite de presiunea atmosferic cu
antiseptici uleioi. Prescripii tehnice
114

- STAS 2925-86 Protecia lemnului din construcii mpotriva atacului ciupercilor i insectelor
xilofage
- SR EN ISO 4618:2007 Vopsele si lacuri. Termeni si definitii
- SR EN ISO 1514:2005 Epruvete plane standardizate pentru incercari
- SR 6009-2006 Mobilier de lemn. Finisare transparent i opac. Condiii tehnice generale de
calitate
- SR ISO 4211-2:1997 Mobilier. Incercari ale finisarii suprafetei. Partea 2: Evaluarea rezistentei la
caldura umeda
- SR ISO 4211-3:1997 Mobilier. Incercari ale finisarii suprafetei. Partea 3: Evaluarea rezistentei la
caldura uscata
- SR ISO 4211:1997 Mobilier. Evaluarea rezistentei suprafetelor la lichide reci.
- SR EN ISO 9117-3:2010 Lacuri i vopsele. ncercri de uscare. Partea 3: ncercare de uscare la
suprafa cu ajutorul unor bile de sticl
- SR EN ISO 2808:2007 Vopsele si lacuri. Determinarea grosimii peliculei.
- SR EN ISO 2409:2007 Vopsele i lacuri. ncercarea la caroiaj
- SR ISO 1518:1994 Vopsele i lacuri. ncercarea la zgriere
- SR EN 23270:2003 Vopsele si lacuri si materiile lor prime. Temperaturi si umiditati pentru
conditionare si incercare
- SR EN ISO 1513:2010 Vopsele si lacuri. Examinarea si pregatirea esantioanelor pentru incercari
- SR EN ISO 1518-1:2011 ver.eng. Vopsele i lacuri. Determinarea rezistenei la zgriere. Partea 1:
Metod cu ncrcare constant
- SR EN ISO 1518-2:2012 ver.eng. Vopsele i lacuri. Determinarea rezistenei la zgriere. Partea 2:
Metoda cu ncrcare variabil
- SR EN ISO 2409:2007 Vopsele i lacuri. ncercarea la caroiaj.
- SR EN ISO 2812-2:2007 Vopsele i lacuri. Determinarea rezistenei la lichide. Metode generale.
- SR EN ISO 4624:2003 Vopsele i lacuri. ncercarea la traciune.
- STAS 8619/3-90 pH-metrie. Determinarea electrometric a pH-ului soluiilor apoase
- STAS 35-81 iei, produse petroliere lichide, semisolide i solide. Determinarea densitii
- STAS 2902-87 Silicat de sodiu-solutie
- SR EN ISO 2811-1:2002 Vopsele i lacuri. Determinarea densitii. Partea 1: Metoda cu
picnometru
- SR EN ISO 2431:1997/AC:2003 ver.eng. Vopsele i lacuri. Determinarea timpului de curgere prin
utilizarea cupelor de curgere
- SR EN ISO 3251:2008 ver.eng. Lacuri, vopsele i materiale plastice. Determinarea coninutului de
substane nevolatile
- SR EN 84:2000 Produse de protecie a lemnului. ncercri de mbtrnire accelerat a lemnului
tratat nainte de ncercri biologice. ncercare la splare
- STAS 8944-88 Protecia lemnului. Verificarea durabilitii lemnului la atacul ciupercii Merulius
lacrymans (Wulf.) Fr. n simulator de putrezire accelerat
- SR EN 330:1997 Produse de protecie a lemnului. ncercri n cmp pentru determinare a
eficacitii de protecie a unui produs de protecie a lemnului pentru folosire cu o acoperire i n
afara contactului cu solul. Metod cu mbinare n L
- SR EN 252:1995/AC1:2003 ncercare n poligon pentru determinarea eficacitii de protecie a
unui produs de protecie a lemnului n contact cu solul
- SR EN 275: 1995 Produse de protecie a lemnului. Determinare a eficacitii de protecie
mpotriva organismelor marine sfredelitoare
- SR EN 13183-1:2003 Coninutul de umiditate al unei piese de lemn. Partea 1: Determinare prin
metoda de uscare
- SR EN 13183-2:2003 Coninutul de umiditate al unei piese de lemn. Partea 2: Determinare prin
metoda rezistenei electrice
- STAS 10787-77 Protectia lemnului. Determinarea eficacitatii substantelor hidrofuge
115

- SR ISO 11503:1997 Vopsele si lacuri. Determinarea rezistentei la umiditate (condensare repetata)
- SR EN ISO 11507:2007 Vopsele si lacuri. Expunerea acxoperirilor la imbatranire artificiala.
Expunerea la radiatii UV fluorescente si la apa
- STAS 8022-91 Lemn. Determinarea eficacitii antiseptizrii mpotriva mucegirii
- SR EN 152-1 Metode de ncercare ale produselor de protecie a lemnului. Metod de laborator
pentru determinarea eficacitii preventive a unui tratament de protecie a lemnului prelucrat
mpotriva albstrelii fungicide. Partea 1: Aplicare prin periere
- SR EN 152-2:1995/AC1:2004 ver.eng. Metode de ncercare a produselor de protecie a lemnului.
Metoda de laborator pentru determinarea eficacitii preventive a unui tratament de protecie a
lemnului prelucrat mpotriva albstrelii fungice. Partea 2: Aplicare prin alte metode dect perierea
- STAS 9204-88 Protecia lemnului. Determinarea atacului produs de ciuperca xilofag Merulius
lacrymans (wulf.) Fr. prin metoda ncovoierii prin oc cu ciocanul pendul
- STAS 9205-88 Protecia lemnului. Determinarea atacului produs de ciuperci xilofage prin metoda
compresiunii paralel cu fibrele
- SR EN 113:2003/A1:2004 ver.eng. Produse de protecie a lemnului. Metod de ncercare pentru
determinarea eficacitii protectoare fa de ciupercile basidiomycete lignicole. Determinarea
pragului de eficacitate
- SR ENV 12404:2003 Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Evaluarea
eficacitii unui fungicid de zidrie pentru mpiedicarea dezvoltrii n lemn a ciupercii Serpula
lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F.Gray. metod de laborator
- SR ENV 807:2003 Produse de protecie a lemnului. Determinarea eficacitii fa de
microorganisme de putregai moale i de alte microorganisme ale solului
- SR EN 46-1:2010 ver.eng. Produse de protecie a lemnului. Determinarea aciunii preventive
mpotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 1: Aplicare prin
tratament de suprafa (Metoda de laborator)
- SR EN 117:2005 Produse de protecie a lemnului. Determinarea pragului de eficacitate mpotriva
speciilor de Reticulitermes (termite europene). (Metod de laborator)
- SR EN 13442:2003 - Pardoseli i parchet de lemn i lambriuri i placri de lemn. Determinarea
rezistenei la ageni chimici.
SR EN 927-1:2002 - Vopsele i lacuri. Produse de vopsire i sisteme de vopsire pentru lemn n
exterior. Partea 1: Clasificare i selecie.
- SR ENV 927-2:2002, SR EN 927-2:2006 ver.eng., SR EN 927-2:2006/C91:2007 - Vopsele i
lacuri. Produse de vopsire i sisteme de vopsire pentru lemn n exterior. Partea 2: Criterii de
performan.
- SR EN 927-3:2007 ver.eng. - Vopsele i lacuri. Produse de vopsire i sisteme de vopsire pentru
lemn n exterior. Partea 3: ncercarea la mbtrnire natural.
- SR EN 927-4:2002 - Vopsele i lacuri. Produse de vopsire i sisteme de vopsire pentru lemn n
exterior. Partea 4: Determinarea permeabilitii la vapori de ap. (anulat)
- SR EN 927-5:2007 ver.eng. - Vopsele i lacuri. Produse de vopsire i sisteme de vopsire pentru
lemn n exterior. Partea 5: Determinarea permeabilitii la ap lichid.
- SR EN 927-6:2007 - Vopsele i lacuri. Produse de vopsire i sisteme de vopsire pentru lemn n
exterior. Partea 6: mbtrnirea artificial a straturilor de acoperire pentru lemn folosind lmpile UV
fluorescente i ap
- SR EN 971-1:2001 - Vopsele i lacuri. Termeni i definiii pentru produsele de vopsire. Partea 1:
Termeni generali. (anulat)
- SR EN 60068-2-1:2007 ver.eng. ncercri de mediu. Partea 2-1: ncercri. ncercare A: Frig
- SR EN 60068-2-2:2008 ver.eng. ncercri de mediu. Partea 2-2: ncercri. ncercare B: Cldur
uscat
- SR EN 60068-2-5:2011 ver.eng. ncercri de mediu. Partea 2-5: ncercri. ncercarea Sa: Radiaie
solar simulat la nivelul solului i ghid pentru ncercri ale radiaiilor solare
- SR EN 60068-2-10:2006 ver.eng. ncercri de mediu. Partea 2-10: ncercri. ncercare J i ghid:
Creterea mucegaiului 116

- SR EN 60068-2-11:2001 ncercri de mediu. Partea 2: ncercri. ncercarea Ka: Cea salin
- SR EN 60068-2-14:2010 ver.eng. - ncercri de mediu. Partea 2: ncercri - ncercarea N: Variaii
de temperatur.
- SR EN 60068-2-38:2002 ncercri de mediu. Partea 2: ncercri - ncercarea Z/AD: ncercare
ciclic compus la temperatur i umiditate
- SR EN 60068-2-39:2002 ncercri de mediu. Partea 2: ncercri - ncercarea Z/AMD: ncercare
secvenial combinat la frig, presiune atmosferic joas i cldur umed
- SR EN 60068-2-51:2002 ncercri de mediu. Partea 2: ncercri. ncercri Z/BFc. ncercri
combinate cldur uscat/vibraii (sinusoidale) pentru probe care disip i nu disip cldur
- SR EN 60068-2-52:2002 ncercri de mediu. Partea 2: ncercri. ncercarea Kb. Cea salin,
ncercare ciclic (soluie de clorur de sodiu)
- SR EN 60068-2-78:2004 ver.eng.- ncercri de mediu. Partea 2-78. ncercri. ncercarea Cab.
Cldur umed continu.
- SR EN 60068-5-2:2002 ncercri de mediu. Partea 5: Ghid pentru redactarea metodelor de
ncercare. Termeni i definiii
- SR EN ISO 4628-1:2004 Vopsele i lacuri. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 1: Introducere general i sistemul de notare.
- SR EN ISO 4628-2:2004 Vopsele i lacuri. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 2: Evaluarea gradului de bicare.
- SR EN ISO 4628-3:2004 ver.eng. Vopsele i lacuri. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 3: Aprecierea gradului de ruginire
- SR EN ISO 4628-4:2004 Vopsele i lacuri. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 4: Aprecierea gradului de fisurare.
- SR EN ISO 4628-5:2004 Vopsele i lacuri. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 5: Aprecierea gradului de exfoliere.
- SR EN ISO 4628-6:2012 ver.eng. Vopsele i lacuri. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 6: Notarea gradului de cretare prin metoda benzii adezive.
- SR EN ISO 4628-7:2004 ver.eng. Vopsele i lacuri. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 7: Aprecierea gradului de cretare prin metoda cu o bucat de velur
- SR EN ISO 4628-8:2005 ver.eng. Lacuri i vopsele. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 8: Evaluarea gradului de exfoliere i a coroziunii n jurul unei zgrieturi
- SR EN ISO 4628-10:2004 ver.eng. Vopsele i lacuri. Evaluarea degradrii suprafeelor acoperite.
Aprecierea numrului i dimensiunii defectelor i a intensitii modificrilor uniforme ale
aspectului. Partea 10: Aprecierea gradului de coroziune filiform
117