Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Introducere
1. Legatura dintre mixul de marketing si conceptul de produs
1.1. Aspecte generale privind mixul de marketing (din Strategii de marketing
pag. 1!"1#$
1.#. %e&inirea conceptului de produs
('ttp())e*ooks.uni*uc.ro)StiinteA%+)sica),.'tm.
*uinessto*uisnessmarketing.pd& pag. 1!#"1!- $
1.#.1. .ipologia produselor ('ttp())e*ooks.uni*uc.ro)StiinteA%+)sica),.'tm$
1.#.#. /lemente constitutive ale produsului
('ttp())e*ooks.uni*uc.ro)StiinteA%+)sica),.'tm$
#. 0estionarea produselor unei intreprinderi
#.1. 0estionarea produselor existente
#.1.1. Ciclul de viata al produsului
('ttp())e*ooks.uni*uc.ro)StiinteA%+)sica),.'tm
*uinessto*uisnessmarketing.pd& pag. 1!1"1!2 $
#.1.#. Porto&oliul de produse
#.#. 0estionarea noilor produse si lansarea lor pe piata
('ttp())e*ooks.uni*uc.ro)StiinteA%+)sica),.'tm
*uinessto*uisnessmarketing.pd& pag. 11!"111$

3. Strategii de produs (*uinessto*uisnessmarketing.pd& pag.111"1#4 Strategii de
marketing pag.13"14$

-. Studiu de ca5 ( 6ptimi5area porto&oliului de produse la Santierul Naval
6rsova. Consideratii strategice. 6&erte economice
-.1. Pre5entarea intreprinderii (istoric comparatie pre5ent"trecut
organigrama$
-.#. Anali5a porto&oliului de produse
-.3. Intentii strategice si o&erte economice (descrierea pietei pe care
actionea5a intreprinderea puncte &orte si puncte sla*e clientii concurenta
strategii si o&erte ce urmea5a a &i adoptate in viitorul apropiat$
-.-. Recomandari pe *a5a anali5ei reali5ate
Conclu5ii