Sunteți pe pagina 1din 133

Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID

DREPTUL MUNCII
- suport de curs pentru ID-
Autor: Lect. Dr. Anca Rotman
1
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
CUPRINS
UNITATEA DE NV!ARE I: INTR"DUCERE N STUDIUL DISCIPLINEI DREPTUL MUNCII
I. 1. Munca i Dreptul muncii
1.2 Obiectul i metoda de reglemetare a disciplinei
1.3 Locul disciplinei n sistemul tiinelor juridice
1.4 I!oarele dreptului muncii
1.4.1 I!oarele interne ale dreptului muncii
1.4.2. "rincipiile dreptului muncii
1.4.3. I!oare internaionale ale dreptului muncii UNITATEA DE NV!ARE II: #"RMAREA
PR"#ESI"NAL
11.1 De#inirea noiunilor
3
11.2 "reg$tirea pro#esional$
11.3 "er#ecionarea pro#esional$
11.4 %ontracte speciale de preg$tire i per#ecionare pro#esional$
11.& %ontractul de ucenicie la locul de munc$
2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
UNITATEA DE NV!ARE III: C"NTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC
111.1 De#iniia contractului indi!idual de munc$ i reglementarea acestuia n legislaia rom'n$
111.2 %aracterele juridice ale contractului indi!idual de munc$
111.3 %ondiii de !aliditate ale contractului de munc$
111.3.1 %ondiiile de #ond
3
111.3.2 %ondiiile de #orm$
3
111.3.3 %ondiii speciale pentru !aliditatea contractului indi!idual de munc$
111.4 (cte necesare n !ederea nc)eierii contractului indi!idual de munc$
111.& %laue obligatorii i claue #acultati!e ale contractului indi!idual de munc$
111.&.1 %laue obligatorii ale contractului indi!idual de munc$
111.&.2 %laue #acultati!e n contractul indi!idual de munc$
111.* +#ectele contractului indi!idual de munc$
111.*.1 Drepturile i obligaiile salariatului
111.*.2 Drepturile i obligaiile angajatorului
111., Modi#icarea contractului indi!idual de munc$
111.- .uspendarea contractului indi!idual de munc$
111./ 0ncetarea contractului indi!idual de munc$
111./.1 1ulitatea contractului indi!idual de munc$
111./.2 0ncetarea de drept a contractului indi!idual de munc$
MI./.3 0ncetarea contractului indi!idual de munc$ prin acordul p$rilor 1I./.4 0ncetarea contractului indi!idual de
munc$ din iniiati!a angajatorului
111./.& "rocedura ncet$rii contractului indi!idual de munc$
din iniiati!a angajatorului2 pentru moti!e neimputabile salariatului
111./.* +#ectele ncet$rii contractului indi!idual de munc$
III.13 %ontracte indi!iduale de munc$ de tip particular
111.13.1%ontractul indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$
111.13.2Munca prin agent de munc$ temporar$
3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
111.13.3%ontractul indi!idual de munc$ cu timp parial
111.13.4Munca la domiciliu
111.13.&%ontractul de ucenicie
111.13.*(lte tipuri de contracte prin intermediul c$rora se prestea$ munc$ UNITATEA DE NV!ARE IV:
C"NTRACTUL C"LECTIV DE MUNC
I4. 1 De#iniie2 natur$ juridic$ i tr$s$turi
I4. 2 1egocierea i nc)eierea contractului colecti! de munc$
I4. 3 +#ectele contractului colecti! de munc$
I4. 4 Modi#icarea2 suspendarea i ncetarea contractului colecti! de munc$ UNITATEA DE NV!ARE V:
RSPUNDEREA $URIDIC N DREPTUL
MUNCII %
4. 1 De#iniie2 #undament juridic i clasi#icarea r$spunderii juridice n dreptul muncii
4. 2 5$spunderea disciplinar$
4. 3 5$spunderea patrimonial$
4. 4 5$spunderea contra!enional$
4. & 5$spunderea penal$
UNITATEA DE NV!ARE VI: C"N#LICTELE DE MUNC

Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID


4I.1 1oiunea de con#licte de munc$6 reglementare2 clasi#icare
4I.2 %on#lictele de interese6 noiune2 conciliere2 mediere i arbitraj
4I.3 7re!a6 noiune2 cadru legal2 tipuri de gre!$
4I.4 Declansare2 des#$urarea i e#ectele gre!ei
4I.& .uspendarea i ncetarea gre!ei
4I.* Limitarea dreptului la gre!$
UNITATEA DE NV!ARE VI: $URISDIC!IA MUNCII
&I&LI"'RA#IE
UNITATEA DE NV!ARE I: INTR"DUCERE N STUDIUL DISCIPLINEI DREPTUL MUNCII "()ect)*e urm+r)te:
!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
8 de#inirea noiunii de drept al muncii9
8 ncadrarea disciplinei n sistemul de drept rom'n,
8 reinerea principalelor i!oare de drept al muncii
8 nelegerea principiilor de drept al muncii i corelarea cu celelalte principia de drept
Cu*)nte c-e)e:
8 i!or de drept2 munca2 legislaia muncii2 ramur$ de drept pri!at
I. .. Dreptu/ munc))-ramur+ pr)nc)pa/+ de drept 0) munca
:ipurile de acti!it$i sunt di!erse2 dar munca ocup$ locul cel mai important n !iaa omului6 un calcul sumar
arat$ c$ dac$ socotim !iaa acti!$ a indi!idului ca a!'nd o durat$ de 43 de ani2 #iecare cu c'te 4- de s$pt$m'ni
lucr$toare a 43 de ore2 reult$ ,*. -33 de ore ocupate de munc$ ;din totalul de 34/. 443 de ore ale acelorai ani<2
adic$ 212 / =.
Munca repreinta acti!itatea umana speci#ica manuala si>sau intelectuala 8 prin care oamenii isi utilieaa
aptitudinile #iice si>psi)ice.
Munca caracreriea$ toate tipurile de acti!itate uman$2 omul #iind singura #iin$ care depune e#ort n mod
contient n !ederea obinerii di#eritelor #oloase. "utem aprecia c$ munca repreint$ o condiie a derul$rii !ieii n
ansamblu2 n acelai timp2 munca depus$ repreent'nd i un cuantum al bun$st$rii indi!iilor. Munca poate #i
perceput$ n mod di#erit de di!ersele categorii de oameni2 deoarece acetia pot #olosi #ie aptitudinile #iice 2 #ie pe
cele intelectuale2 pentru a putea obine bunuri i bene#icii.
.ocietatea uman$ s8a de!oltat2 iar aceasta a determinat implicit di!ersi#icartea2 clasi#icarea i
normati!iarea relaiilor de munc$.
?Iniial prestarea muncii s8a realia n #olos propriu2 ulterior munca s8a prestat i n #olosul altor persoane.
Dreptul a e!oluat i urmare acestei e!ouii au ap$rut ramuri noi de drept2 un e@emplu #iind aceast$ ramur$
denumit$ dreptul muncii2 unde reg$sim norma juridic$ de dreptul muncii2 precum i raporturile juridice2 speci#ice
acestei ramuri.
Doctrina reine c'te!a de#iniii ale dreptului muncii6 #ie dreptul muncii este acea ramur a sistemului de drept
"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
din ara noastr alctuit din ansamblul normelor juridice care reglementeaz relaiile individuale i colective de
munc dintr epatroni i salariai1 sau dreptul muncii reprezint totalitatea regulilor aplicabile relaiilor individuale i
colective care se nasc ntre angajatori i salariai care muncesc sub autoritatea lor, cu ocazia prestrii muncii n
baza unui contract individual de munc, precum i acele reglementri care se suprapun sau condiioneaz relaiile
de munc
1
%a urmare2 putem ar$ta c$ dreptu/ munc)) este ramura de drept care se ocup$ cu studierea normelor
juridice ce reglementea$ relaiile care se nasc ntre salariai i angajatori n leg$tur$ cu prestarea muncii.
I.1 "()ectu/ de re2/emetare a/ Dreptu/u) munc))
Dreptul muncii s8a de!oltat ca o ramur$ de drept indi!idual$2 a!'nd at't obiect propriu c't i metod$ de
reglementare proprie.
(rt. 1 din %odul Muncii stabilete c$ dreptul muncii reglementea$6 totalitatea raporturilor indi!iduale si
colecti!e de munca2 modul in care se e#ectuea$ controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de
munca2 precum si jurisdictia muncii2 pct 1.
;2< "reentul cod se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi speciale2 numai in masura in care
acestea nu contin dispoitii speci#ice derogatorii.
0n continuare n art.2 din cod se arat$ c$6 dispoitiile cuprinse n preentul cod se aplic$6
a< cet$enilor rom'ni ncadrai cu contract indi!idual de munc$2 care prestea$ munca n 5om'nia9
b< cet$enilor rom'ni ncadrai cu contract indi!idual de munc$ i care prestea$ acti!itatea n str$inatate2 n
baa unor contracte nc)eiate cu un angajator rom'n2 cu e@cepia caului n care legislaia statului pe al
c$rui teritoriu se e@ecut$ contractul indi!idual de munc$ este mai #a!orabil$9
c< cet$enilor str$ini sau apatrii ncadrati cu contract indi!idual de munc$2 care prestea munca pentru un
angajator rom'n pe teritoriul 5om'niei9
d< persoanelor care au dob'ndit statutul de re#ugiat i se ncadrea$ cu contract indi!idual de munc$ pe
teritoriul 5om'niei2 n condiiile legii9
1 7)impu2 .anda i Aiclea2 (le@andru 8 BDreptul munciiC2 ediia a II8a2 editura (llbecD2 Eucureti2 23312 p. *
Filip2 Li!iu 8 B%urs de dreptul munciiC2 %asa de editur$ 4enus Iai2 23332 p. &
#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
e< ucenicilor care prestea$ munca n baa unui contract de ucenicie la locul de munc$9
#< angajatorilor2 persoane #iice i juridice9
g< organiaiilor sindicale i patronale.
"utem ar$ta c$ n doctrina de specialitate2 obiectul de reglementare al dreptului muncii este tangent la s#era
raporturilor juridice de munc$ care iau natere din nc)eierea unui contract de munc$
2
. "e de alt$ parte2 domeniul
speci#ic dreptului muncii cuprinde i raporturi juridice cone@e ;preg$tirea pro#esional$2 protecia i igiena muncii2
organiarea2 #uncionarea i atribuiile sindicatelor i patronatelor2 jurisdicia muncii<2 denumite ast#el pentru c$
deri!$ din nc)eierea contractului de munc$ ori sunt gre#ate pe acesta2 ser!ind la organiarea muncii i la
asigurarea condiiilor pentru des#$urarea ei.
Din aceast$ s#er$ a raporturilor cone@e au #$cut parte i acelea ce pri!eau asigur$rile sociale9 urmare a
trans#orm$rilor inter!enite i n domeniul dreptului muncii dup$ anul 1//32 a re!enirii acestuia n categoria ramurilor
de drept pri!at2 asigur$rile sociale sunt integrate unei noi ramuri de drept2 dreptu/ secur)t+3)) soc)a/e2 aa cum
este de alt#el n toate $rile de!oltate ale lumii.
I.4 Locu/ d)sc)p/)ne) 5n s)stemu/ 0t))n3e/or 6ur)d)ce
.istemul de drept rom'n este un sistem unitar2 #ormat din ramurile juridice distinct2 autonomia #iec$rei
ramuri de drept #iind dat$ de obiectul propriu de reglementare i metoda de reglementare speci#ic$.
Deoarece2 n #uncie de criteriul poiiei pe care se a#l$ partenerii care nc)eie un raport juridic2 sistemul de
drept rom'n se subdi!ide n dreptul pri!at i dreptul public2 putem ar$ta c$ n caul dreptului pri!at2 participanii la
raporturile juridice se situea$ de poiie de egalitate ;de e@emplu dreptul ci!il2 dreptul #amiliei2 dreptul comerical<2
iar n situaia dreptului public2 participanii la raporturile juridice se situea$ pe poiii di#erite2 unul dintre subieci
#iind supraordonat celuilalt ;de e@emplu dreptul constituional2 dreptul administrati!2 dreptul #inanciar<.
0n acest moment2 dreptul muncii este considerat unanim de c$tre autori ca #iind o ramur$ a dreptului pri!at.
Dar din punctul de !edere al poiiei pe care se situea$ participanii la raportul juridic de dreptul muncii2
putem stabili aspect de noutate speci#ice n ceea ce pri!ete poiia angajatului #a$ de angajtor2 neleg'nd n
acest sens dreptul angajatorului de a dispune cu pri!ire la acti!itatea angajatului2 de unde reult$ o poiie
2 .anda 7)impu2 (le@andru Aiclea 8 op.cit.2 p. ,
$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
pri!ilegiat$ a acestuia. 0n mod particular putem !orbi despre un raport de autoritate care caracteriea$ relaiile
juridice de munc$. +@istena acestei particularit$i cu pri!ire la raportul juridic de dreptul muncii nu las$ cale de
interpretare n sensul c$ dreptul muncii s8ar situa drept n s#era dreptului public.
5aporturile dreptului muncii cu celelalte ramuri de drept sunt de interdependen$.
Dreptul constituional cuprinde norme #undamentale pentru ntreaga acti!itate juridic$. Implicit2 dispoiiile
dreptului constituional se re#er$ i la norme caracteristice raporturilor juridice de munc$. (ceste norme au !aloare
de principii ale dreptului muncii2 ele contur'nd ntreaga ar)itectur$ a normelor de dreptul muncii2 cuprinse n alte
acte normati!e.
%'t pri!ete relaia dreptului muncii cu dreptul administrati!2 putem aprecia c$ parte din normele dreptului
muncii se reg$sesc n acte juridice speci#ice dreptului administrati!. 5einem aici
dispoiiile re#eritoare la acti!itatea #uncionarilor publici.%a urmare2 dei la angajare acestora li se nc)eie un
contract de munc$2 raporturile cu angajatorul nu sunt apreciate #uncie de pre!ederile %odului muncii2 ci se #ace
aplicarea normelor cuprinse n .tatutul #uncionarilor publici2 ca i!or speci#ic al dreptului administrati!.
Dreptul muncii se a#l$ n leg$tur$ i cu dreptul penal2 mai ales n ceea ce pri!ete in#raciunile de ser!iciu
sau n leg$tur$ cu ser!iciul. +@ist$ dou$ aspecte care trebuiesc analiate6 in#ractiuni incluse n %odul muncii i
in#raciuni din %odul penal care au leg$tur$ cu calitatea de salariat.
%a ramur$ de drept pri!at2 dreptul muncii i completea$ pre!ederile2 ori de c'te ori este ne!oie cu
pre!ederile dreptului comun pentru toate disciplinele de drept pri!at i anume dreptul ci!il aceast$ completare
!i'nd normele dreptului materia i normele dreptului procesual pentru #iecare materie. 0n susinerea acestei
a#irmaii #acem trimitere la pre!ederile art. 2/1 din %odul muncii.
I.7 I8*oare/e dreptu/u) munc))
1oiunea de i!or semni#ic$2 n general2 sursa ori originea unui lucru sau al unui #enomen2 dar in acelai2
semni#ica i documentul2 te@tul original2 istoric2 tiini#ic2 pe care se ntemeia$ o anume judecat$2 concluie2
susinere2 opinie despre ce!a pus n discuie.
I!oarele sunt mani#est$ri ale relaiilor sociale care generea$ norma juridic$. "entru a8i realia rolul lor de
organiare a !ieii sociale2 normele juridice sunt e@primate n anumite #orme2 proprii dreptului2 care n #uncie de
%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
organul emitent pot #i6 legi2 ordonane2 )otar'ri2 etc i care generic poart$ dennumirea de acte normati!e.
Dreptul muncii este alc$tuit din ansamblul actelor normati!e ;legi2 ordonante2 )ot$r'ri ale gu!ernului2 ordine
i instruciuni ale minitrilor< care reglementea$ relaii sociale de munc$2 care in acest #el de!in raporturi juridice
de munc$.
%urte %onstituional$ a cons#iinit necesitatea reglementarii raporturilor de munc$ prin Deciia nr.43>23314C
reglementarea legal$ a raporturilor de munc$2 a drepturilor i obligaiilor angajatorilor i ale salariailor2 precum i a
modalit$ii de e@ercitare a acestora este necesar$ i ntr8o societate organiat$ pe baa principiilor economiei de
pia$C.
I!oarele dreptului muncii sunt de dou$ categorii6
1.I!oare comune cu ale celorlalte ramuri de drept6 actele normati!e2 constituia
3
2legile2 ordonanele 7u!ernului2
)ot$r'rile 7u!ernului.
2.I!oare speci#ice dreptului muncii2 care pot #i mp$rite n i!oare interne i i!oare internaionale.
%onstituia repreint$ legea #undamental$ i2 prin urmare2 cel mai important i!or de drept2 a!'nd ca
principal obiecti! #i@area cadrului general al ordinii de drept2 cocreti'nd2 n cel mai nalt grad2 ideea de justiie i
totodat$ enumer$ principalele acte normati!e2 preci'nd i organul care le emite.
Gurisprudena ;practica judiciar$ <8 nu constituie i!or de drept n domeniul dreptului muncii ;ius non #aciat
iude@<.
%u toate acestea2 deciiile %urii %onstituionale prin care s8a declarat neconstiuional un te@t sau o lege2 au
caracter obligatoriu i sunt opoabile tuturor.
Mai menion$m c$ i deciiile naltei %uri de %asaie si Gustiie2 date n caul recursurilor n interesul legii 2
n litigii de munc$2 i care con#er$ un caracter unitar interpret$rii i aplic$rii normelor de drept n legislaia muncii2
pot #i considerate doctrinar i!oare indirecte.
%urtea are competena de a C ordona practica judiciar$ a $rii determin'nd o interpretare i o aplicare
unitar$ a legii de c$tre toate celelalte instane judec$toretiC
4
.
Obiceiul juridic n principiu 2 nu constituie i!or de drept n domeniul dreptului muncii.
Obiceiul juridic este acea regul$ de conduit$ care nu a #ost reglementat$ juridic2 dar care repreint$ rodul
unei e@periene de !ia$2 al repet$rii unei practici2 aparin'nd unor categorii de oameni.
"rine@cepie de la regula potri!it c$reia obiceiul #$r$ a #i consacrat prin acte juridice nu are rele!an$
juridic$2 dac$ un act normati! din domeniul legislaiei muncii #ace re#erire e@pres$ la obicei2 consider'ndu8l n mod
generic ca posibil2 trebuie s$ i se recunoasc$ obiceiului caracter de i!or de drept.(st#el2 O7 nr. 13,>2333 pri!ind
sancionarea tutror #ormelor de discriminare la ncadrarea n munc$ pre!ede c$ aplicarea cerinelor i
standardelor uzuale n domeniul respectiv nu poate #i considerat$ discriminare la ncadrarea n munc$.
I.7.. I8*oare/e )nterne a/e dreptu/u) munc))
3 :e@tul re!iuit al %onstituiei 5om'niei a #ost publicat n Monitorul O#icial al 5om'niei2 "artea I2 nr.,*, din 31
octombrie 2333
4 Mi)ai %onstantinescu2 Ion Muraru2 (ntonie Iorgo!an2 5e!iuirea %onstituiei 5om'niei 8 +@plicaii i
comentarii2 +ditura 5osetti2 Eucureti2 2333
1&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
%odul muncii consacr$ autonomia dreptului muncii ca ramur$ a sistemului unitar al dreptului nostru2
asigur'nd un regim unitar prin principiile i tr$s$turile sale eseniale2 pentru toi cei care prestea$ o munc$ n
calitate de salariai. %odul muncii i celelalte reglement$ri normati!e generale pri!ind problemele eseniale ale
raporturilor de munc$ #ormea$ dreptul comun al muncii aplicabil tuturor categoriilor de angajatori i de salariai. 0n
acelai timp2 mai e@ist$ i reglement$ri speciale speci#ice dreptului muncii6 regulamentul de organiare i
#uncionare este actul intern al unei persoane juridice prin care sestabileste structura sa general$2
compartimentele de lucru i atribuiile lor2 conlucrarea dintre ele i raporturile cu conducerea persoanei juridice
respecti!e. .e aprob$2 de regul$2 de organul de conducere al #iec$rei persoane juridice i repreint$ un drept la
autoorganiare al #iec$rui angajator2 c#. art.43 alin. 1 lit.a din %odul muncii.
Dei2 %odul muncii nu l pre!ede e@pres i nici nu se re#er$ la coninutul s$u sunt situaii c'nd ns$i legea
preciea$ c$ stabilirea r$spunderii juridice a unui salariat se #ace n #uncie de pre!ederile regulamentului de
organiare i #uncionare n domeniul proteciei muncii.
Instruciunile re#eritoare la protecia muncii sunt i!oare de drept care se adopt$ de #iecare angajator n
parte2 ca obligaie reultat$ din Legea /3>1//*
&
pri!ind protecia muncii.
5egulamentul intern repreint$ actul intern al unei persoane juridice prin care se stabilesc ;art. 2&- %odul
muncii<2 urm$toarele 6
85eguli pri!ind protecia2 igiena2 securitatea n munc$
85eguli pri!ind respectarea principiului nediscrimin$rii i nl$turarea oric$rei
#orme de nc$lcare a demnit$ii.
3
85eguli concrete pri!ind disciplina muncii n unitate 8(bateri discplinare i sanciuni aplicabile.
85eguli re#eritoare la procedura disciplinar$.
Modalit$i de aplicare a altor dispoiii legale sau contractuale speci#ic.
5egulamentul intern preint$ importan$ deosebit$ pentru acti!itatea oric$rui angajator2 persoan$ juridic$2
iar ntocmirea acestuia constituie o obligaie pre!$ut$ de %odul muncii i trebuie #$cut$ cu consultarea sindicatelor
sau2 n lipsa acestora2 a repreentanilor salariailor.
%ontractul colecti! de munc$
%ontractele colecti!e de munc$2 reglementate de L. nr. 133>1//*2republicat$2 au de!enit unele dintre cele
mai importante i!oare ale dreptului muncii. +ste !orba de o categorie aparte de i!oare2 special$2 pentru c$ ele nu
sunt de origine statal$2 ci de origine con!enional$.
%ontractul colecti! de munc$ se nc)eie ntre patroni i salariai n limitele legii i cuprinde claue pri!ind
condiiile de munc$2 salariare2 protecia muncii2 alte drepturi i obligaii ce decurg din raporturile de munc$.
I8*oare )nterna3)ona/e
& 5epublicat$ n Monitorul O#icial al 5om'niei2 partea I2 nr. 4, din 2/ ianuarie 2331
11
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
9
Organiaia Internaional$ a Muncii ; O.I.M.< este o organiaie specialiat$ a O1H care deine o competen$
general$ n domeniul muncii i securit$ii socale.
0n atribuiile sale intr$ ca acti!it$i #undamentale6
f 3
8elaborarea de asisten$ te)nic$ statelor membre2 in domeniile muncii i securit$ii sociale9
3
8elaborarea de norme internaionale pentru mbun$t$irea condiiilor de munc$ ale salariailor9
8preg$tirea de personal2 inclusi! prin #inanarea unor cursuri cu participare internaional$9
8organiarea de reuniuni internaionale9
8elaborarea de studii2 cercet$ri2 sintee de legislaie n materie de munc$ i securitate social$9
8supra!eg)erea aplic$rii i respect$rii con!eniilor internaionale pri!in drepturile omului n domeniile muncii2 social2
al libert$ii de asociere sindical$9
Pr)nc)p))/e care stau la baa Organiaiei Internaionale a Muncii sunt cuprinse n IDeclaraie de la
Philadelphia:
8 munca nu este o mar#$9
8 libertatea de e@presie i asociere este o condiie indispensabil$ a unui progres continuu9
8 s$r$cia2 acolo unde e@ist$2 constituie un pericol pentru prosperitatea tuturor9
8 lupta contra mieriei trebuie dus$ cu energie n s'nul #iec$rei naiuni.
Declaraia enun$ scopul politicii i programelor de aciune naional$ i internaional$2 i anume6 orice iin
uman, indierent de ras, credin, se!, are dreptul de a aciona pentru progresul su material i pentru
dezvoltarea spiritual n libertate i demnitate, n securitate economic, asigur"ndu#i#se egalitatea anselor
$
%
La Declaraie se adaug$ reglement$rile unor importante organiaii regionale 6 %onsiliul +uropei i Hniunea
+uropean$
*
2 %on!enia european$ pentru protecia drepturilor omului i libert$ilor #undamentale2 %arta social$
european$
,
2 normele care !iea$ raporturile de munc$ aprobate prin regulamente i directi!e de Hniunea
+uropean$.
I.7.1. Pr)nc)p))/e dreptu/u) munc))
, 4asile "opa2 Ondina "an$2 Dreptul muncii8 comparat2+ditura Lumina Le@2 Eucureti2 2333
* (le@andru Aiclea2 (ndrei "opescu2 Marioara Aic)indelean2 %onstantin :u#an2 O!idiu Ainca2 Dreptul
muncii2 +ditura 5osetti2Eucureti2 2334
, (ndrei "opescu2 Impactul rati#ic$rii cartei social europene asupra legislaiei rom'ne a muncii i proteciei
sociale2 Dreptul2
nr2/>1///2 p.3823
12
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs n format ID
"rincipiile de drept repreint$ acele reguli de ba$ pentru ntreaga reglementare juridic$ a relaiilor sociale2
precepte #undamentale cu !aloare general$ de aplicabilitate
13
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
.%on#orm D+J2 principiul repreint$ elementul #undamental2idea2 legea de ba$ pe care
se sprijin$ o teorie tiini#ic$2 un sistem sau ca totalitate a legilor i noiunilor de ba$ ale
unei discipline tiini#ice.
Deoarece principiile sunt practic linii directoare este posibil$ concordana
di#eritelor norme juridice2 aplicabilitatea precum i coeiunea i armonia acestora.
Legiuitorul a inclus aceste principii n %odul muncii2 titlul I2 Hnitatea de 0n!$are al
II8lea2 intitulat &Principii undamentale, %odul muncii reglement'nd e@pres principiul
libert$ii muncii2 principiul intericerii muncii #orate2 principiul egalit$ii de tratament2
principiul asigur$rii proteciei muncii2 principiul dreptului la asociere2 principiul
consensualismului i principiul libert$ii de micare a #orei de munc$.
Pr)nc)p)u/ /)(ert+3)) munc)) este reglementat de art. 3 din %odul muncii. (l.1 al
acestui articol #ace trimitere la garantarea constituional$ de care bene#icia$ acest
principiu de drept. "rin art. 3- %onstituia reine #aptul c$ dreptul la munc$ nu poate #i
ngr$dit i c$ alegerea pro#esiei i alegerea locului demunc$ sunt libere.
0n acelai sens legiuitorul insist$ asupra #aptului c$ orice indi!id are o larg$
libertate n alegerea locului de munc$ i a pro#esiei2 nimeni ne#iind obligat s$ munceasc$
sau s$ nu munceasc$ ntr8un anumit loc de munc$ ori ntr8o anumit$ pro#esie2 oricare ar
#i acestea.
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
%a atare2 principiul libert$ii muncii este #ormulat n actualul cod n con#ormitatre cu
pre!ederile constituionale i ale actelor normati!e internaionale n materie. 1outatea pe
care o aduce codul #a$ dete@tul constituiei const$ n preciarea sanciunii mpotri!a
contractelor de munc$ nc)eiate cu nc$lcarea acestui principiu2 respecti! nulitatea de
drept ;art. 3 al. 4<.1311
8
Pr)nc)p)u/ )nter8)cer)) munc)) 9or3ate este reglementat2 cum ar$tam de art. 4 din
cod. (a cum pre!ede codul2 munca #orat$ repreint$ orice munc$ sau ser!iciu impus
unei persoane sub ameninare ori pentru care persoana nu i8a e@primat
consim$m'ntul n mod liber.
0n acelai timp2 codul reine c$ nu constituie munc$ #orat$ sau acti!itate impus$
de autorit$ile publice6
;a<n temeiul legii pri!ind ser!iciul militar obligatoriu9
;b<"entru ndeplinirea obligaiilor ci!ile stabilite de lege9
;c< 0n baa unei )ot$r'ri judec$toreti de condamnare2 r$mas$ de#initi!$ n condiiile
legii9
;d<0n ca de #or$ major$2 respecti! n ca de r$boi2 catastro#e sau pericol de
catastro#e precum6 incendii2 inundaii2 cutremure2 epidemii sau epiotii !iolente2
in!aii de animale sau insecte2 n toate circumstanele care pun n pericol !iaa
sau condiiile normale ale ansamblului populaiei ori ale unei p$ri a acesteia.
Munca #orat$ sau silnic$ este pro)ibit$ i de alte reglement$ri ale sistemului
- Dicionarul e@plicati! al limbii rom'ne (cademia 5om'na2 Institutul de ling!istic$
CIorgu lorganC2 ediia a II8a2 +ditura Hni!ers +nciclopedic2 Eucureti21//-
Art. 4. 8 '1( Libertatea muncii este garantata prin %onstitutie . Dreptul la munca
nu poate #i ingradit.
Orice persoana este libera in alegerea locului de munca si a pro#esiei2 meseriei
sau acti!itatii pe care urmeaa sa o prestee.
1imeni nu poate #i obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr8un anumit loc
de munca ori intr8o anumita pro#esie2 oricare ar #i acestea.
Oricecontract de munca inc)eiat cu nerespectarea dispoitiilor alin. ;1<8;3< este
nul de drept .
Art. 7. 8 '1( Munca #ortata este interisa.
;2< :ermenul munca #ortata desemneaa orice munca sau ser!iciu impus unei
persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si8a e@primat
consimtamantul in mod liber .
;3< 1u constituie munca #ortata munca sau acti!itatea impusa de autoritatile publice6
a< in temeiul legii pri!ind ser!iciul militar obligatoriu9
b< pentru indeplinirea obligatiilor ci!ice stabilite prin lege9
12
1!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
nostru de drept
/
.
Pr)nc)p)u/ e2a/)t+3)) de tratament se reg$sete n dispoiiile art. & din %od. n
con#ormitate cu pre!ederile europene pri!ind intericerea oric$rei #orme de discriminare2
al. 2 al art. & pre!ede c$ orice discriminare direct$ sau indirect$ #a$ de un salariat2
baat$ pe criterii de se@2 orientare se@ual$2 caracteristici genetice2 !'rst$2 apartenen$
naional$2 ras$2 culoare2 etnie2 religie2 opiune politic$2 origine social$2 )andicap2 situaie
sau responsabilitate #amilial$2 apartenen$ ori acti!itate sindical$ este interis$.
0n aceeai m$sur$2 codul pre!ede n categoria discrimin$rilor directe i #aptele de
e@cludere2 deosebire2 restricie sau pre#erin$2 ntemeiate pe unul sau mai multe dintre
criteriile detaliate mai sus2 care au ca scop sau ca e#ect neacordarea2 restr'ngerea ori
nl$turarea recunoaterii2 #olosinei sau e@ercit$ri drepturilor pre!$ute n legislaia
muncii. %onstituie
/ in baa unei )otarari judecatoresti de condamnare2 ramasa de#initi!a2 in conditiile
legii9
in ca de #orta majora2 respecti! in ca de raboi2 catastro#e sau pericol de
catastro#e precum6 incendii2 inundatii2 cutremure2 epidemii sau epiootii !iolente2 in!aii
de animale sau insecte si2 in general2 in toate circumstantele care pun in pericol !iata
sau conditiile normale de e@istenta ale ansamblului populatiei ori ale unei parti a
acesteia.
0n acest sens2 art. 1/1 din %odul penal incriminea$ in#raciunea cu denumirea
Bsupunerea la munc$ #orat$ sau obligatorieC.
1"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
discriminare direct$ i #aptele ntemeiate n mod aparent pe alte criterii dec't cele de
mai sus2 dar care produc e#ectele unei discrimin$ri directe.
Pr)nc)p)u/ protec3)e) munc)) se reg$sete at't n %onstituie ;art. 3- al. 2< c't i
de %odul muncii ;art. *<. 0n con#ormitate cu pre!ederile codului2 orice salariat care
prestea$ o munc$ bene#icia$de condiii de munc$ adec!ate acti!it$ii des#$urate2 de
protecie social$2 de securitate i s$n$tate nmunc$2 precum i de respectarea demnit$ii
i a contiinei sale2 #$r$ nici o discriminare.
( doua parte a acestui articol completea$ reglementarea legal$ detaliat$ mai
sus a principiului egalit$ii de tratament. %odul muncii pre!ede e@pres c$ tuturor
salariailor care prestea$ o munc$ le sunt recunoscute dreptul la plat$ egal$ pentru
munc$ egal$2 dreptul la negocieri colecti!e2 dreptul la protecia datelor cu caracter
personal2 precum i dreptul la protecie mpotri!a concedierilor nelegale.
Pr)nc)p)u/ dreptu/u) /a asoc)ere reglementat de cod n art., este o re#lectare a
reglement$rii sindicatelor din %onstituie ;art. /<. (st#el2 at't salariaii c't i angajatorii se
pot asocia liber pentru ap$rarea drepturilor i promo!area intereselor lor pro#esionale2
economice i sociale. Dreptul la asociere st$ la baa dreptului la negociere colecti!$2 pe
care de asemenea l recunoate legislaia muncii actual$.
Pr)nc)p)u/ consensua/)smu/u) ;art.-< din cod reglementea$ prestarea muncii
remunerate. 5elaiile de munc$ se baea$ pe principiul consensualit$ii i al bunei
credine.
Legiuitorul a apreciat c$ pentru buna des#$urare a raporturilor de munc$2
participanii la raporturile de munc$ se !or in#orma i se !or consulta reciproc2 n
condiiile legii i ale contractelor colecti!e de munc$.
O noutate absolut$ pentru legislaia muncii de la noi o repreint$ pre!ederile art./
din %od2 articol inclus de asemenea n Hnitatea de 0n!$are intitulat B"rincipii
#undamentaleC. (cest te@t se re#er$ la recunoaterea dreptului de a te ncadra n munc$
n statele membre ale Hniunii +uropene precum i n
Sarcin de lucru
1. %um de#inii Dreptul muncii i care este principala reglementare legislati!$ de interes
pentru aceast$
oricare alt stat2 cu respecarea normelor dreptului internaional al muncii i a tratatelor
bilaterale la care 5om'nia este parte.
1#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
ramur$ de dreptK
2. %are este locul disciplinei Dreptul muncii n sistemul de drept rom'nescK
3. %are sunt principalele i!oare de drept internaional pentru disciplina Dreptul
munciiK
4. +nunai i e@plicai principiul intericerii muncii #orate n Dreptul muncii rom'n.
&. De#inii Organiaia Mondial$ a Muncii
*. %e repreint$ cutuma ca i!or de dreptK
,. +numerai i e@plicai i!oarele de drept speci#ice dreptului muncii
-. %are sunt pre!ederile constituionale de interes pentru s#era de reglementare a
dreptului munciiK
/. %e cone@iuni putei stabili ntre ramura dreptului ci!il i ramura dreptului munciiK
13. %are sunt raporturile dintre dreptul muncii i dreptul administrati!K
UNITATE A
DE
NV!AR E
II:
1$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
#"RMAR
EA
PR"#ESI"NAL
"()ect)*e urm+r)te:
8 nelegerea noiunii de #ormare pro#resional$ i stabilirea reglement$rilor
legislai!e pentru acest
domeniu9
8 delimitarea #orm$rii pro#esionale continue de #ormarea pro#esional$ iniial$,
8 determinarea principalelor reglement$ri pentru sistemul de n!$$m'nt din
5om'nia9
8 nsuirea principalelor contracte de #ormare pro#esional$9
8 dob'ndirea principalelor noiuni despre obligaiile salariailor benericiari ai
contractelor de
#ormare pro#esional$.
Cu*)nte c-e)e:
1%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
8 #ormare pro#esional$2 per#ecionare pro#esional$2 adaptare pro#esional$2 ucenic2
contract de #ormare
2&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
pro#esional$.
.... De9)n)rea no3)un)/or
9
%onceptul de #ormare pro#esional$ este pentru prima oar$ reglementat de legislaia
muncii de la noi prin lege organic$. Formarea pro#esional$ #ace obiectul de
reglementare al titlului 4I din actualul cod al muncii. Formarea pro#esional$ repreint$ un
proces comple@ care caracteriea$ relaiile socialereglementate de normele legislaiei
n!$$m'ntului. Deoarece dob'ndirea unei pro#esii saumeserii este condiie pentru
nc)eierea contractului indi!idual de munc$2 #ormarea pro#esional$ se reg$sete ca
obiectul de studiu al legislaiei muncii.
"rin &ormare proesional nelegem #ie dob'ndirea cunotinelor i cali#ic$rilor
necesare pentru ocuparea unui post2 #ie #ormarea iniial$ i #ormare continu$.
Formarea iniial$ este de #apt2 dob'ndirea cunotinelor cerute de lege pentru
ocuparea unui anumit post iar #ormarea continu$ semni#ic$ per#ecionarea aptitudinilor
de a pro#esa pe #uncia respecti!$ i actualiarea cunotinelor n acord cu nout$ile
momentului
13
.
...1 Pre2+t)rea pro9es)ona/+
13 Formarea pro#esional$ iniial$ mai este cunoscut$ i sub denumirea de preg$tire
pro#esional$2 n timp ce #ormarea pro#esional$ continu$ se numete i per#ecionare
pro#esional$.
21
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
(cest tip de preg$tire repreint$ acel proces prin care o persoan$ dob'ndete
cunotinele i cali#ic$rile necesare pentru ocuparea unui post n c'mpul muncii.
"reg$tirea pro#esional$ este un proces de n!$are2 baat pe garaniile constituionale
ale dreptului la n!$$tur$.
5eglementarea procesului de n!$$m'nt #ace obiectul )egii nr% *+,1--. care pre!ede n
art.1& c$ sistemul naional de nvm"nt cuprinde nv"m"ntul precolar, nvm"ntul
primar, nvm"ntul secundar, nvm"ntul postliceal i nvm"ntul superior%
/nvm"ntul precolar se organiea$ pentru copii n !'rst$ de 38, ani2 n
gr$dinie de copii cu program nornal2 prelungit i s$pt$m'nal2 n#iinate de c$tre
inspectoratele colare2 ale c$ror costuri!or #i suportate de c$tre Ministerul +ducaiei i
%ercet$rii.
0/nv"m"ntul primar se organiea$ ca n!$$m'nt de i i #uncionea$ de
regul$ cu program de diminea$ n cadrul colilor cu clasele I 8 I4. 4'rsta pentru
inscrierea n clasa I este de * ani.
/nv"m"ntul gimnazial ;clasele 484III< se nc)eie cu susinerea unui e@amen
naional de capacitate2 structurat pe baa unei metodologii elaborate de Ministerul
+ducaiei i %ercet$rii i dat$ publicit$ii p'n$ la nceperea anului colar. Disciplinele de
e@amen sunt6 limba i literatura rom'n$2 matematic$ i o prob$ din istoria 5om'niei sau
7eogra#ia 5om'niei. +le!ii aparin'nd minorit$ilor car #rec!entea$ cursurile gimnaiale
n limba matern$2 susin i o prob$ la limba i literatura matern$.
/nvm"ntul liceal cuprinde clasele J8JM>JMI2 n!$$m'nt seral sau #$r$
#rec!en$. 0n!$$m'ntul liceal #uncionea$ de regul$ cu urm$toarele #iliere i pro#iluri6
8 #iliera teoretic$2 cu pro#ilurile umanist i real9
8#iliera te)nologic$2 cu pro#ilurile te)nic2 ser!icii2 e@ploatarea resurselor naturale i
protecia mediului9
8 #iliera !ocaional$ cu pro#ilurile militar2 teologic2 sporti!2 artistic i pedagogic.
.e pot nscrie la e@amenul de admitere n n!$$m'ntul liceal absol!enii de
gimnaiu cucerti#icat de capacitate.
.tudiile liceale se nc)eie cu un e@amen naional de bacalaureat2 di!ersi#icat n #uncie
de#ilier$2 pro#il2 specialiare i de opiunea ele!ului. +@amenul naional de bacalaureat
const$ n susinerea a dou$2 respecti! trei probe comune i a trei probe di#ereniate n
#uncie de #ilier$ i de pro#il. 0n urma promo!$rii e@amenului de ba!calaureat
absol!entului i se eliberea$ diploma de bacalaureat.
/nvm"ntul proesional se organiea$ ca n!$$m'nt de i sau seral2 prin
colile pro#esionale i coli de ucenici.
La colile pro#esionale se pot nscrie absol!eni de gimnaiu cu certi#icat de
capacitate. Durata studiilor este de 283 ani. (ceste coli organiea$2 la cererea
#actorilor interesai2 cursuri de cali#icare i con!ersie social$.
La colile de ucenici se pot nscrie absol!enii de gimnaiu2 cu sau #$r$ certi#icat
de capacitate.
22
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
"reg$tirea prin colile de ucenici !iea$ nsuirea unor deprinderi preponderent
practice2 con#orm standardelor ocupaionale. Durata studiilor n colile de ucenici este
de 182 ani iar structura anului colar este adaptat$ speci#icului preg$turii n meserie.
/nvm"ntul postliceal se organiea$ de c$tre Ministerul +ducaiei i %ercet$rii2
din proprie iniiati!$ sau la cererea agenilor economici ia altor instituii interesate.
Lcolariarea n cadrul acestui tip de n!$$m'nt este #inanat$ de solicitan$2
persoane #iice sau juridice2 prin contract nc)eiat cu unitatea de n!$$m'nt care
asigur$ colariarea. 0n!$$m'ntul postliceal are o durat$ a studiilor de 1 8 3 ani.
"romo!area e@amenului de absol!ire a colii postliceale d$ dreptul laobinerea unui
certi#icat care atest$ pro#esia nsuit$.
/nvm"ntul universitar are caracter desc)is i se organiat sub #orm$ de
n!$$m'nt
3
uni!ersitar de scurt$ durat$ i n!$$m'nt uni!ersitar de lung$ durat$. 0n!$$m'ntul
uni!ersitar de stat este gratuit pentru ci#ra de colariare aporobat$ de 7u!ern i cu
ta@$2 n condiiile legii. Durata cursurilor la i este de 48* ani2 n #uncie de pro#il. 0n
con#ormitate cu "rocesul Eologna2 ne!oile alinierii n!$$m'ntului uni!ersitar la
standardele europene a impus restructurarea acestuia pe cicluri cu durata de 3 sau
ma@im 4 ani. .tudiile se nc)eie cu e@amen de licen$. (bsol!enii care au promo!at
e@amenul de licen$ primesc titlul de liceniat n pro#ilul sau specialiarea
respecti!$n!$$m'ntul postuni!ersitar are menirea de a asigura specialiarea n
domeniu sau e@tinderea i per#ecionarea speciali$rii atestate prin diploma obinut$ la
#inaliarea studiilor uni!ersitare. 0n!$$m'ntul postuni!ersitar se organiea$ ninstituii
de n!$$m'nt superior i n coli de studii postuni!ersitare2 acreditate n acest scop2 i
se realiea$ prin6 studii apro#undate de specialitate2 masterat2 studii academice
postuni!ersitare2 doctorat2 studii postuni!ersitare de specialiare i cursuri de
per#ecionare postuni!ersitare.
.tudiile apro#undate au durata de dou$ sau trei semestre i se #ac n domeniul de
specialiare al
diplomei obinute la #inaliarea studiilor uni!ersitare de lung$ durat$.
.tudiile de masterat au durata de 284 semestre i integrea$ mai multe domenii
de specialiare2
a!'nd rolul de a e@tinde competenele n aceste domenii. .tudiile de masterat pot #i
urmate de absol!enii cu diplom$ obinut$ la #inaliarea studiilor uni!ersitare de lung$
durat$2 indi#erent de pro#il sau specialiare.
Legea n!$$m'ntului pre!ede reglement$ri speciale cu pri!ire la n!$$m'ntul
postuni!ersitar pentru cadrele medicale i cu pri!ire la preg$tirea pro#esional$ a
persoanlului didactic.
0n con#ormitate cu pre!ederile Legii doctoratului M7 &*,>233& ;MO nr. &43 din
24>3*>233&<2 doctoratul este #orma cea mai nalt$ de organiare a n!$$m'ntului
superior2 ba'ndu8se pe cercetarea tiini#ic$ i creaia artistic$ de !aloare.
23
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
II.4 Per9ec3)onarea pro9es)ona/+
"er#ecionarea pro#esional$ repreint$ at't un drept c't i o obligaiepentru
#iecare dintre salariai.
0n !ec)iul %od al muncii2 per#ecionarea pro#esional$ era o obligaie i nu
neap$rat un drept2 salariaii urm'nd s$ participe la o serie de cursuri organiate special
pentru ei2 angajatorii nea!'nd nicio obligaie pre!$ut$ e!presis verbis n actele
normati!e.
0n actualul %od al muncii reg$sim titlul 4I2 &1ormarea proesional, care
reglementea$ dispoiii generale n aceast$ pri!in$2
contractelespeciale de #ormare pro#esional$2 contractul de ucenicie la locul de munc$.
Hnii specialii n dreptul muncii aprecia$ c$ titlului 4I din %odul muncii are o
titulatur$ uor de#ectuoas$2 deoarece ormarea proesional, se re#er$ la acea
dob'ndire a cunotinelor necesare pentru a putea ocupa o anumit$ #uncie sau
meserie.2 iar reglementarea inserat$ n cod se re#er$ la per#ecionarea pro#esional$ a
persoanelor care cau deja statutul de salariai.
0n art. 1-- se reine c$ ormarea proesional a salariailor are urm$toarele
obiective:
a< adaptarea salariatului la cerinele postului sau ale locului de munc$9
b< obinerea unei cali#ic$ri pro#esionale9
c< actualiarea cunotiinelor i deprinderilor speci#ice postului i locului de munc$i
per#ecionarea preg$tirii pro#esionale pentru ocupaia de ba$9
d< recon!ersia pro#esional$ determinat$ de restructur$ri socio8economice9
e< dob'ndirea unor cunotiine a!ansate2 a unor metode i procedee moderne2
necesare pentru
realiarea acti!it$ilor pro#esionale9
#< pre!enirea riscului omajului9
g< promo!area n munc$ i de!oltarea carierei pro#esionale.
Formarea pro#esional$ a salariailor se poate realia prin urm$toarele 9orme6
2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
a< participarea la cursuri organiate de c$tre angajator sau de c$tre #urniorii de
ser!icii de
#ormare pro#esional$ din ar$ sau din str$in$tate9
b< stagii de adaptare pro#esional$ la cerinele postului i ale locului de munc$9
c< stagii de practic$ i specialiare n ar$ i n str$in$tate9
d< ucenicie organiat$ la locul de munc$9
e< #ormarea indi!idualiat$9
#< alte #orme de preg$tire con!enite ntre angajator i salariat.
(ngajatorul2 n con#ormitate cu pre!ederile art.1/3 din cod2 are obligaia de a
asigura salariailor acces periodic la #ormarea pro#esional$. 0n acest sens2 angajatorul
care are mai mult de 23 de salariai elaborea$2 dup$ consultarea cu sindicatul sau cu
repreentanii salariailor2 planuri anuale cu pri!ire la #ormarea pro#esional$. (ceste
planuri anuale #ac parte integral$ din contractul colecti! de munc$ din unitate.
Modalitatea concret$ de #ormare pro#esional$2 drepturile i obligaiile p$rilor2
durata #orm$rii pro#esionale precum i orice alte aspecte legate de #ormarea
pro#esional$ #ac obiectul unor acte adiionale la contractele indi!iduale de munc$.
Formarea pro#esional$ indi!idualiat$ se stabilete de c$tre angajator mpreun$
cu salariatul n cau$2 in'nd seama de criteriile a!ute n !edere n cadrul planului anual
de #ormare pro#esional$ i de condiiile de des#$urare a acti!it$ii la locul de munc$.
(rt.1/4 pre!edea c$2 n situaia n care participarea la cursurile sau stagiile de
#ormare pro#esional$ era iniiat$ de angajator2 toate c)eltuielile !or #i suportate de c$tre
acesta.
Dac$ participarea la acti!it$ile de #ormare pro#esional$ presupun scoaterea
parial$ din acti!itate2 salariatul participant !a bene#icia2 n condiiile legii2 de drepturile
sale salariale ast#el6
a< dac$ participarea presupune scoaterea din acti!itate a salariatului pentru o
perioad$ ce nu
dep$ete 2&= din durata ilnic$ a timpului normal de lucru2 acesta !a bene#icia2 pe
durata
#orm$roii pro#esionale2 de salariul integral corespun$tor postului sau #unciei deinute2
cu
toate indemniaiile2 sporurile i adaosurile la aceasta9
b< dac$ participarea presupune scoaterea din acti!itate a salariatului pentru o
perioad$ mai
mare de 2&= din durata ilnic$ a orelor de lucru2 acesta !a bene#icia de
salariul de ba$ i2
dup$ ca2 de sporul de !ec)ime
c< dac$ participarea la cursurile sau la stagiul de #ormare pro#esional$ presupune
scoaterea
integral$ din acti!itate2 contractul indi!idual de munc$ se suspend$2 acesta bene#iciind
2!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
de o indemniaie pl$tit$ de angajator2 pre!$ut$ n contractul colecti! de munc$
aplicabil sau n
contractul indi!idual de munc$2 dup$ ca.
"e perioada suspend$rii2 salariatul bene#icia$ de !ec)ime la locul de munc$2
aceast$ perioad$
#iind considerat$ stagiu de cotiare n sistemul asigur$rilor sociale de stat.
0nainte de adoptarea actualului cod al muncii2 angajatorii care suportau de
bun$!oie c)eltuielile ocaionate cu #ormarea pro#esional$ a salariailor lor se con#runtau
cu ameninarea ca aceti salariai2 dup$ ce au bene#iciat de cursurile sau stagiile de
preg$tire2 s$ nu #ie atrai de idea colabor$rii cu un alt angajator. (st#el2 de pe urma
per#ecion$rii salariatului a!ea s$ bene#iciee un alt patron.
(ceaste situaii2 de cele mai multe ori trans#ormate n litigii de munc$2 au #ost
nl$turate de inserarea n cod a art.1/&
11
. (cest articol pre!ede c$ salariaii care au
bene#iciat de un curs sau stagiu de #ormare pro#esional$ mai mare de *3 de ile2 din
iniiati!a angajatorului2 nu pot a!ea iniiati!a ncet$rii contractului indi!idual de munc$ o
perioad$ de cel puin 3 ani de la data absol!irii cursurilor sau stagiului de #ormare
pro#esional$.
Durata obligaiei salariatului de a presta munc$ n #a!oarea angajatorului care a
suportat c)eltuielile ocaionate de #ormarea pro#esional$ precum i orice alte aspecte n
leg$tur$ cu obligaiile salariatului2 ulterioare #orm$rii pro#esionale se stabilesc prin act
adiional la contractul indi!idual de munc$.
Dac$ dimpotri!$2 salariatul are iniiati!a ncet$rii contractului indi!idual de munc$
dei a bene#iciat de stagii de preg$tire pl$tite de angajator2 acesta !a #i obligat s$
suporte toate c)eltuielile ocaionate de #ormarea pro#esional$2 proporional cu perioada
nelucrat$ din perioada stabilit$ con#orm actului adiional la contractul indi!idual de
11 (rt. 1/&. 8 ;1< .alariatii care au bene#iciat de un curs sau un stagiu de #ormare
pro#esionala mai mare de *3 de ile in conditiile art. 1/4 alin. ;2< lit. b< si alin. ;3< nu
pot a!ea initiati!a incetarii contractului indi!idual de munca o perioada de cel putin 3
ani de la data absol!irii cursurilor sau stagiului de #ormare pro#esionala.
;2< Durata obligatiei salariatului de a presta munca in #a!oarea angajatorului care a
suportat c)eltuielile ocaionate de #ormarea pro#esionala2 precum si orice alte
aspecte in legatura cu obligatiile salariatului2 ulterioare #ormarii pro#esionale2 se
stabilesc prin act aditional la contractul indi!idual de munca.
;3< 1erespectarea de catre salariat a dispoitiei pre!aute la alin. ;1< determina
obligarea acestuia la suportarea tuturor c)eltuielilor ocaionate de pregatirea sa
pro#esionala2 proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita con#orm
actului aditional la contractul indi!idual de munca.
Obligatia pre!auta la alin. ;3< re!ine si salariatilor care au #ost concediati in
perioada stabilita prin actul aditional2 pentru moti!e disciplinare2 sau al caror contract
indi!idual de munca a incetat ca urmare a arestarii pre!enti!e pentru o perioada mai
mare de *3 de ile2 a condamnarii printr8o )otarare judecatoreasca de#initi!a pentru o
in#ractiune in legatura cu munca lor2 precum si in caul in care instanta penala a
pronuntat interdictia de e@ercitare a pro#esiei2 temporar sau de#initi!.
2"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
munc$.
3
(cea obligaie re!ine urm$toarelor categorii de salariai6
8 salariaii care2 dei au bene#icat de cursuri sau stagii de preg$tire au solicitat
ncetarea unilateral$ a contractului indi!idual de munc$ ;au demisionat< mai nainte de
e@pirarea perioadei de timp n care trebuiau s$ lucree n #a!oarea angajatorului
#inanator9
8 salariaii care2 n acelai nter!al de timp2 au #ost concediai pentru moti!e de
indisciplin$9
8 al c$ror contract indi!idual de munc$a a ncetat ca urmare a arest$rii
pre!enti!e pe o perioad$ mai mare de *3 de ile
8 n situaia condamn$rii printr8o )ot$r're judec$toreasc$ de#initi!$ pentru o
in#raciune n leg$tur$ cu munca lor2
8 precum i n caul n care instana penal$ a pronunat interdicia de e@ercitare a
pro#esiei2 temporar sau de#initi!.
(tunci c'nd salariatul dorete s$ participe la un curs de #ormare pro#esional$ cu
scoatere din acti!itate2 atunci el trebuie s$ adresee o cerere angsajatorului.
(cesta din urm$ este obligat s$ r$spund$ solicit$rii salariatului2 dup$ consultarea
cu sindicatul sau cu repreentanii salariailor2 n termen de 1& ile. 0n r$spuns2
angajatorul trebuie s$ preciee condiiile n care !a permite salariatului participarea la
#orma de preg$tire pro#esional$2 inclusi! dac$ !a suporta n totalitate sau n parte costul
ocaionat de aceasta.
...7 Contracte spec)a/e de pre2+t)re 0) per9ec3)onare pro9es)ona/+
1ormarea proesional la ni!elul angajatorului prin intermediul contractelor
speciale de #ace de c$tre un #ormator. Formatorul este numit de angajator dintre
salariaii cali#icai2 cu o e@perien$ pro#esional$ de cel puin 2 ani n domeniul n care
urmea$ s$ se realiee #ormarea pro#esional$.
Hn #ormator poate asigura #ormarea2 n acelai timp2 pentru cel mult 3 salariai iar
2#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
e@ercitarea acti!it$ii de #ormare pro#esional$ se include n programul normal de lucru al
#ormatorului.
Formatorul are urm$toarele obligaii6
8 obligaia de a primi2 de a ajuta2 de a in#orma i de a ndruma salariatul pe
durata contractului special de #ormare pro#esional$9
8 de a supra!eg)ea ndeplinirea atribuiilor de ser!iciu corespun$toare
postului ocupat de salariatul n #ormare9
8 #ormatorul asigur$ cooperarea cu alte organisme de #ormare i particip$ la
e!aluarea salariatului care a bene#iciat de #ormare pro#esional$.
%on#orm art. 1/-2 sunt considerate contracte speciale de #ormare pro#esional$
contractul decali#icare pro#esional$ ;art.1// 8 art.233 din cod< i contractul de adaptare
pro#esional$ ;art.231 8 art.232 din cod<.
2ontractul de caliicare proesional este cel n baa c$ruia salariatul se oblig$
s$ urmee cursurile de #ormare organiate de angajator pentru dob'ndirea unei cali#ic$ri
pro#esionale.
"ot nc)eia contracte de cali#icare pro#esional$ salariaii cu !'rsta minim$ de 1*
ani mplinii2 care nu au dob'ndit o cali#icare sau au dob'ndit o cali#icare ce nu le
permite meninerea locului de munc$ la acel angajator. %ontractul de cali#icare
pro#esional$ se nc)eie pentru o durat$ cuprins$ ntre * luni i 2 ani.
"ot nc)eia contracte de cali#icare pro#esional$ numai angajatorii autoriai n
acest sens de Ministerul Muncii i .olidarit$ii .ociale i de Ministerul +ducaiei i
%ercet$rii. "rocedura de autoriare precum i modul de atestare a cali#ic$rii pro#esionale
se stabilesc prin lege special$.
2ontractul de adaptare proesional se nc)eie n !ederea adapt$rii salariailor
debutani la #uncie nou$2 la un loc de munc$ nou sau n cadrul unui colecti! nou.
%ontractul de adaptare pro#esional$ se nc)eie o dat$ cu nc)eierea contractului
indi!idual de munc$ sau2 dup$ ca2 la debutul salariatului n #uncia nou$2 la locul de
munc$ nou sau n colecti!ul nou2 n condiiile legii. %ontractul de adaptare pro#esional$
este un contract nc)eiast pe durat$ determinat$ ce nu poate #i mai mare de un an. La
e@pirarea termenului2 salariatul poate #i supus unei e!alu$ri n !ederea stabilirii m$surii
n care poate #ace #a$ #unciei noi2 locului de munc$ nou sau colecti!ului nou n care
urmea$ s$ prestee munca.
...: Contractu/ de ucen)c)e /a /ocu/ de munc+
2$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
Legiutorul a cali#icat acest tip de contract ca #iind un contract indi!idual de munc$
de tip particular2 dar datorit$ obiectului s$u speci#ic ncadrarea din punct de !edere
te)nico8legislati! a normelor care reglementea$ acest contract s8a #$cut n :itlul 4I
BFormarea pro#esional$C ;art.23& 8 art.213<.
%ontractul de ucenicie la locul de munc$ este contractul indi!idual de munc$ de
tip particular n temeiul c$ruia6
a< angajatorul persoan$ juridic$ sau persoan$ #iic$ se oblig$ ca2 n a#ara pl$ii unui
salariu2 s$ asigure ucenicului #ormarea pro#esional$ ntr8o anumit$ meserie2
potri!it obiectului s$u de acti!itate9
b< ucenicul se oblig$ s$ urmee cursurile de #ormare pro#esional$ i s$ munceasc$
n subordinea angajatorului respecti!.
%ontractul de ucenicie la locul de munc$ se nc)eie pe o durat$ determinat$2 #$r$
indicarea duratei de timp limit$ pentru un ast#el de contract de munc$ de tip particular.
"oate #i n cadrat ca ucenic orice t'n$r care nu deine o cali#icare
3
pro#esional$ i care2 la debutul perioadei de ucenicie nua mplinit !'rsta de 2& de ani.
Hcenicul bene#icia$ de dispoiiile aplicabile celorlali salariai2 n m$sura n care ele nu
sunt contrare celor speci#ice statutului de ucenic.
Sarcin de lucru
1. .tabilii care este cadrul reglementati! al #orm$rii pro#esionaleK
2. De#inii #ormarea pro#esional$.
3. %are sunt principalele etape ale #orm$rii pro#esionale iniialeK
4. %are sunt obiecti!ele #orm$rii pro#esionaleK
&. %ategorii de contracte de #ormare pro#esional$ reglementate de dreptul roman.
*. %are sunt tr$s$turile contractului de cali#icare pro#esional$K
UNITATEA DE NV!ARE III: C"NTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC "()ect)*e
urm+r)te:
2%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
8 de#inirea noiunii de contract indi!idual de munc$ i stabilirea particularit$ilor
sale9
8 determinarea pricipalelor condiii pentru nc)eierea !alabil$ a contractului de
munc$
8 stabilirea i nsuirea e#ectelor care decurg din contractul indi!idual de munc$9
8 cunoaterea drepturilor i obligaiilor salariatului9
8 dob'ndirea cunotinelor cu pri!ire la suspendarea contractului indi!idual de
munc$9
8 nsuirea principalelor modalit$i de ncetare a contractului indi!idual de munc$9
8 cunoaterea contractelor de munc$ de tip particular reglementate n dreptul
rom'n.
Cu*)nte c-e)e:
8 contract indi!idual de munc$2 acte necesarepentru nc)eiere2 drepturi i obligaii2
suspendare2 demisie concediere indi!idual$2 concediere colecti!$2 munca la
domiciliu2 munca temporar$
III. . Contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+ - de9)n)3)e 0) re2/ementare 5n /e2)s/a3)a
rom;n+
3&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
%ontractul indi!idual de munc$ este reglementat n principal prin dispoiiile
%odului muncii n !igoare2 respecti! titlul II ;articolele 138113<2 dar i prin alte pre!ederi
speciale ;de e@emplu2 Legea nr.133>1/// ce reglementea$ m$suri pri!ind protecia
persoanelor ncadrate n munc$<.
%ontract indi!idual de munc$ poate #i de#init ca #iind &acea convenie ncheiat n
scris prin care o persoan izic 'salariatul( se oblig s presteze o anumit munc pe o
perioad nedeterminat sau determinat de timp pentru un patron 'angajator( care, la
r"ndul su, se oblig s plteasc salariul i s asigure condiiile necesare desurrii
activitii
13
%
%ontractul indi!idual de munc$ este &nelegerea sau convenia n orm scris
prin care salariatul se oblig s pun la dispoziia angajatului ora sa de munc # izic
sau intelectual # iar angajatorul este obligat s asigure plata salariului pentru munca
prestat i condiii adecvate de munc
14
%
%ontractul indi!idual de munc$ este de#init drept nelegerea nc)eiat$ n scris
ntre o persoan$ #iic$ pe de o parte i un patron pe de alt$ parte2 prin care prima se
oblig$ a presta munca pre!aut$ n contract iar cel de8al doilea s$ asigure persoanei
ncadrate condiii corespun$toare pentru buna des#$urare a acti!it$ii2 deplina
protecie i securitate a muncii i s$ oremuneree n raport cu munca prestat$2 potri!it
clauelor contractului
14
.
1oul %od al muncii tratea$ instituia %ontractului indi!idual de
3
munc$ n :itlul II pe o ntindere de / capitole.
0n abordarea e@)austi!$ a acestei instituii s8au atins urm$toarele
3
repere6
8 reglementarea sa n concordan$ cu cerinele speci#ice unei economii de pia$9
8 ncorporarea normelor n materie ale Hniunii +uropene i ale Organiaiei
Internaionale aMuncii9
8 nl$turarea unor carene ale %odului muncii anterior2 semnalate n timp de
practica judiciar$ i de doctrina judiciar$.
0n con#ormitate cu art.13 din %odul muncii2 contractul indi!idual de munc$ este
contractul n temeiul c$ruia o persoan$ #iic$2 denumit$ salariat2 se oblig$ s$ prestee
munca pentru i sub autoritatea unui angajator2 persoan$ #iic$ sau juridic$2 n sc)imbul
unei remuneraii denumite salariu.
%riteriul subordon$rii juridice este determinant pentru contractul indi!idual de
munc$2 deoarece munca mai poate #i prestat$ i prin intermediul altor contracte
12 .anda 7)impu2 (le@andru Aiclea 8 op. cit.2 13-
13 Li!iu Filip 8 op.cit2 p. *3
14 Luminia Aundrea 8 BLegislaia muncii i asistenei sociale 8 note de cursC2 +ditura
Mirton2 :imioara2 23332 p. 1/
31
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
;contractul de antrepri$2 contractul de prest$ri ser!icii etc.<
13
.
III. 1 Caractere/e 6ur)d)ce a/e contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
%ontractul indi!idual de munc$ este un act 6ur)d)c num)t< ()/atera/<
s)na/a2mat)c< oneros< comutat)*< consensua/< persona/ 'intuitu personae(, cu
e=ecutare succes)*+< (a8at pe un raport de autor)tate.
%ontractul indi!idual de munc$ este un act juridic deoarece repreint$ o
mani#estare de !oin$ a dou$ persoane2 n scopul obinerii unor anumite consecine
juridice ce caracteriea$ un raport juridic. %ontractul indi!idual de munc$ este un act
juridic num)t deoarece bene#icia$ de o reglementare legal$. .ediul materiei este2 aa
cum am ar$tat i mai sus2 titlul II din %odul muncii.
13 Ion :raian Lte#$nescu2 Lerban Eeligr$deanu 8 B"reentare de ansamblu i
obser!aii critice asupra noului %od al munciiC2 n 5e!ista Dreptul nr. 4>23332 p. 13
1icolae 4oiculescu 8 BDreptul muncii 8 note de curs. 5eglement$ri interne
i internaionaleC2 +ditura Dacia +uropa 1o!a2 Lugoj2 23312 p. 1&81*. ( nu se
con#unda subordonarea juridic$ caracteristic$ contractului indi!idual de munc$ cu
subordonarea economic$.
32
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
%ontractul indi!idual de munc$ este un act juridic bilateral deoarece !aliditatea
sa presupune mani#estarea de !oin$ a dou$ p$ri6 salariatul i angajatorul. .alariatul
este cel care se oblig$ s$ prestee munca iar angajatorul este cel care !a bene#icia de
pe urma acestei munci n sc)imbul ac)it$rii unui pre numit salariu.
%ontractul indi!idual de munc$ este un contract sinalagmatic deoarece din
nc)eierea sa n mod !alabil se nasc obligaii i drepturi cortelati!e pentru p$rile
contractante.
%on#orm art./&4 din %odul ci!il contractul oneros este acela n care #iecare parte
!oiete a8i procura un a!antaj. "rin nc)eierea contractului indi!idual de munc$ #iecare
din semnatari urm$rete un #olos de natur$ patrimonial$. .alariatul dorete n principal
ncasarea lunar$ a remuneraiei pentru munca depus$ iar angajatorul urm$rete s$
obin$ bene#icii de pe seama muncii.
%ontractul indi!idual de munc$ este oneros i comutativ deoarece p$rile
realiea$ reciproc o contraprestaie n sc)imbul aceleia pe care sau obligat s$ o
e#ectuee n #a!oarea celeilalte2 ambele prestaii #iind cunoscute &ab initio la nc)eierea
contractului iar e@ecutarea lor nu depinde de un e!eniment incert.
%ontractul indi!idual de munc$ poate #i de#init ca un act juridic consensual% 0n
art.1* din %odul muncii se arat$ c$ acest act se nc)eie n baa consim$m'ntului
p$rilor2 n #orm$ scris$2 n limba rom'n$2 natura contractului #iind una consensual$ i nu
#ormal$.
0n caul n care contractul nu s8a nc)eiat n #orm$ scris$2 salariatul poate #ace
do!ada pre!ederilor contractuale i a prestaiilor e#ectuate prin orice alt mijloc de prob$.
"rin urmare2 cerina nc)eierii contractului indi!idual de munc$ n #orm$ scris$ nu este o
condiie &ad validitatem ci
3
&ad probationem%
Deoarece este un contract consensual, lipsit de #ormalit$i2 contractul indi!idual
de munc$ se nc)eie la data reali$rii acordului de !oine2 c)iar dac$ nscrisul
constatator s8a ntocmit ulterior sau e@ecutarea contractului ncepe la o dat$ posterioar$.
(lineatul 1 al art.1* din %odul muncii pre!ede c$ angajatorul persoan$ juridic$2
persoana #iic$ autoriat$ s$ des#$oare o acti!itate independent$ precum i asociaia
#amilial$ au obligaia de a nc)eia2 n #orm$ scris$2 contractul indi!idual de munc$
anterior nceperii raporturilor de munc$.
"utem ar$ta c$ acea calitate de salariat se dob'ndete de la data nc)eierii
contractului2 c)iar dac$ munca ncepe2 e#ecti!2 dup$ un inter!al de timp. 0n consecin$2
re#uul angajatorului de a primi persoana s$ lucree la termenul con!enit !a da natere
unei st$ri con#lictuale ntre salariat i anagajator
1&
. :ot ast#el2 dac$ salariatul nu se
preint$ la munc$2 i se poate des#ace disciplinar contractul de munc$
1*
.
%ontractul indi!idual de munc$ este un contract intuitu personae 'personal(% "rin
1& denumit litigiu de munc$
1* Ion :raian Lte#$nescu2 Magda 4olonciu2 5aluca Dimitriu 8 op. cit.2 p. ,2
33
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
aceasta nelegem c$ p$rile nc)eie contractul datorit$ calit$ilor personale ale celuilalt2
a!'nd n !edere de o serie de tr$s$turi sau particularit$i ale partenerului s$u
contractual2 n acelai timp put'nd stabili c$ eroarea asupra persoanei semnatare a
contractului constituie !iciu de consim$m'nt i conduce la anularea contractului.
%aracterul personal al contractului #ace re#erire la ambele p$ri contractuale.
(ngajatul poate pre#era un anumit angajator cu care nc)eie contractul de munc$2
datorit$ obiectului de acti!itate al acestuia2 condiiilor de munc$2 locului des#$ur$rii
acti!it$ii2 relaiilor cu ceilali angajai etc.
0n aceeai m$sur$ 2 angajatorul poate alege un anumit salariat datorit$ preg$tirii
sale2 pro#ilului moral2 integrarea sa n #irm$2 e@periena n meseria respecti!$ i nu n
ultimul r'nd2 pentru ni!elul de salariu pe care l accept$.
%ontractul indi!idual de munc$ #iind nc)eiat intuituu personae, apreciem c$ la
momentul ncet$rii acestuia este su##icient acordul de !oin$ al p$rilor ;muutum
dissensus(, consim$m'ntul urm'nd s$ #ie e@primat e@primat personal de c$tre angajat
i nu prin intermediul unui repreentant
1,
.
%aracterul personal al contractului indi!idual de munc$ #ace ca aceast$
con!enie s$ nu poat$ #i transmis$ prin motenire2 calitatea de salariat neput'nd #i
transmis$ mpreun$ cu patrimoniul decedatului c$tre succesorii s$i n drepturi.
%ontractul indi!idual de munc$ este un contract cu e!ecutare succesiv% 0n acest
sens2 putem ar$ta c$ un contract indi!idual de munc$ presupune trecerea unui inter!al
de timp pentru e@ecutarea sa. (st#el2 patronul !a angaja un salariat pentru ca acesta s$
prestee succesi! un anumit tip de munc$2 urm'nd ca salariul s$ #ie pl$tit la anumite
inter!ale
de timp2 correlate cu perioada n care o persoan$ a prestart munca n !ederea c$reia a
#ost angajat$.
%ontractul indi!idual de munc$ se bazeaz pe raportul de autoritate n care se
a#l$ angajatorul #a$ de salariat deoarece n urma nc)eierii n mod !alabil a contractului
indi!idual de munc$ ia natere o relaie de subordonare a salariatului #a$ de patron.
(cest raport nu sc)imb$ cali#icare dreptului muncii ca #ind o ramur$ din s#era
dreptului pri!at deoarece2 spre deosebire de ramurile dreptului public2 n situaia
dreptului muncii relaia de subordonare nu este general$ ci !iea$ doar anumite
prerogati!e ale patronului.
"rin urmare2
8 patronul stabilete programul i locul de munc$ al salariailor9
8 patronul ndrum$ salariatul c't pri!ete e@ecutarea obligaiilor de munc$9
8 patronul #i@ea$ regimul de lucru ;programul i orarul de lucru< i regulile de
disciplin$
1-
.
1, Marioara Aic)indeal 8 B0ncetarea contractului indi!idual de munc$C2 +ditura
Lumina Le@2 Eucureti2 1///2 p.31
1- (le@andru (t)anasiu2 %laudia (na Moarc$s 8 BMuncitorul i legea. Dreptul munciiC2
3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
%ontractul indi!idual de munc$ d$ natere la obligaia salariatului de a ace ;a
presta un anumit tip de munc$<.
%ontractul indi!idual de munc$ n legislaia rom'n$ este un act 6ur)d)c pur 0)
3!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
s)mp/u2 acesta neput'nd #i atacat de modalit$i
1/
.
.... 4 Cond)3)) de *a/)d)tate
9
5e#eritor la condiii de !aliditate ale contractului indi!idual de munc$
3
!om analia condiiile de #ond2 respecti!e condiiile de #orm$ ale ecestuia. IM.4..
Cond)3))/e de 9ond
9
%ondiiile de #ond pentru !aliditatea contractului indi!idual de munc$ sunt cele preciate
de art./4- %od ci!il i constau n capacitatea legal$ a p$rilor2 consim$m'ntul !alabil2
obiectul licit i moral i caua actului juridic.
A. Capac)tatea /e2a/+ a p+r3)/or
"$rile contractului indi!idual de munc$ sunt angajatul i patronul. %um ar$tam2
angajatul poate #i doar o persoan$ #iic$. (tunci c'nd pe poiia celui care prestea$
munca se
3"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
a#l$ o persoan$ juridic$2 contractul nc)eiat nu este un contract de munc$ ci un contract
ci!il sau comercial2 cel mai probabil un contract de prest$ri
N --95
3#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
.pre deosebire de angajat2 angajatorul poate #i at't o persoan$ #iic$ c't i o
3$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
persoan$ juridic$
21
.
(!'nd n !edere anumite #uncii i meserii a c$ror e@ercitare presupune o
capacitate biologic ;#iic$ i intelectual$< mai mare i o maturitate #iic$ i psi)ic$
su#icient de de!oltat$ pentru a nc)eia un raport juridic de munc$2 legiuitorul a
condiionat ?c)eierea unui ast#el de contract de mplinirea unei anumite !'rste2 mai
mare dec't cea la care se dob'ndete capacitatea juridic$ general$ de dreptul muncii.
De e@emplu2 minim 21 de ani pentru a #i angajat gestionar ;pentru anumite gestiuni mai
uoareeste su#icient s$ #i mplinit 1- ani<2 minim 21 de ani pentru paa obiecti!elor2
bunurilor i !alorilor.
%ondiion$ri pri!ind ncadrarea n munc$ n #uncie de !'rst$ nt'lnim i n caul
altor categoriide salariai2 precum6
8 g)ii n turism2 dac$ nu au ?plinit 1- ani9
8 administratori i directori e@ecuti!i ai unit$ilor care organiea$ e@ploatarea
jocurilor denoroc2 dac$ nu au mplinit !'rsta de 23 de ani9
8 gardieni publici i comisari ai 7$rii Financiare2 dac$ au peste 43 de ani i
respecti! 4& de ani etc.
3%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
In literatura de specialitate
22
au #ost e!ideniate o serie de incompatibilit$i care
mpiedic$ nc)eierea !alabil$ a contractului indi!idual de munc$. +ste !orba despre
situaii de limitare a dreptului de a nc)eia un contract indi!idual de munc$. (ceste
situaii sunt reglementate e@pres i restricti! de lege n scopul ocrotirii persoanei sau
pentru protejarea unor interese generale. Orice contract care se realiea$ cu
nc$lcarea acestor pre!ederi este nul.
Incompatibilit$ile i interdiciile presupun un moti! ntemeiat i special spre a
putea #i consacrate legal. (lt#el2 aa cum s8a preciat de c$tre %urtea %onstituional$
prin Deciia nr. 4&>1//&2 ar #i nc$lcate pre!ederile art.1 al.*2 art. * al. 12 art.3- al. 1 i
&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
art.4/ al. 1 din %onstituia 5om'iei2 pri!ind libertatea muncii
23
.
.ituaiile de incompabilibilitate sunturm$toarele6
a< incompabilit$i care au ca scop protecia #emeilor i a tinerilor2 cum ar #i6
8 intericerea prest$rii muncii de noapte de c$tre #emeile gra!ide2 l$uele i cele
care al$ptea$ ;art. 12& alin. II %odul muncii<9
8 intericerea #olosirii tinerilor sub 1- ani la munc$ suplimentar$ i n timpul nopii
;art. 121 i 12& alin. II %odul muncii<9
8 personalul angajat de un organism pri!at care se ocup$ de protecia copiiilor prin
adopie n 5om'nia nu poate des#$ura simultan o alt$ acti!itate n sectorul
public n domeniile legate de obiecti!ele organismului pri!at n cau$ ;art.* lit. )
din Mot$r'rea de 7u!ern nr. 24&>1//,<.
b< m$suri pentru ocrotirea propriet$ii
8 nu pot #i ?cadrate n #uncia de gestionari persoanele condamnate pentru anumite
in#raciuni ;inclusi! cei a#lai n cursul urm$ririi penale ori al judec$ii< i nici cei
care au mplinit !'rsta de 21 de ani iar n unele situaii 1- ani ;art.3 alin.I i II din
Legea nr. 22>1/*/ pri!ind angajarea gestionarilor2 modi#icat$ prin Legea nr.
&4>1//4<9
8 nu poate e@ercita #uncie de repreentare pro#esional$ personalul din cadrul
unit$ilor cu pro#il comercial care licitea$2 prelucrea$ sau !alori#ic$ produse
speci#ice #ondului #orestier ;art.41 al.4 din %odul sil!ic8legea nr. 2*>1//*<9 i
urm$toarele
c< m$suri care reult$ din condiia reputaiei netirbite2 este !orba despre #uncii
care implic$ n e@erciiul lor o autoritate moral$ deosebit$2 probitate2 corectitudine
e@emplar$2 cum ar #i6
8 calitatea de #uncionar public este incompatibil$ cu orice alt$ #uncie public$ sau
pri!at$ ;art.&* din Legea nr. 1-->1///2 modi#icat$ i completat$ prin Legea nr.
1*1>2333<9
8calitatea de consilier n consiliile locale este incompatibil$ o serie de #uncii2 n
con#ormitate cu pre!ederile normati!e n !igoare ;Legea nr. 21&>23312 modi#icat$ i
completat$ prin Legea nr. 1*1>2333<9
8 nu poate #i numit judec$tor sau procuror persoana care are antecedente penale
sau cea care
nu are un prestigiu ireproabil9 nu poate e@ercita direct sau prin persoane interpose
acti!itatea de comer ;art.4* din Legea nr. /2>1//22 modi#icat$ prin Legea nr. 142>1//,<9
8 nu pot #ace parte din personalul %urii de %onturi ;Legea nr. /4>1//2< i a 7$rii
Financiare cei condamnai pentru anumite in#raciuni9
8 nu pot #ace parte din %orpul 7ardienilor "ublici cei care nu sunt cunoscui ca
personae corecte sau cei care au antecedente penale ;Legea nr. 2*>1//3<9
2/ (rt./4 din Legea nr. 1*1>23338 ;1< %alitatea de #uncionar public este incompatibil$ cu
orice alt$ #uncie public$ dec't cea n care a #ost numit2 precum i cu #unciile de
1
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
demnitate public$.
;2<Funcionarii publici nu pot deine alte #uncii i nu pot des#$ura alte
acti!it$i2 remunerate sau neremunerate2 dup$ cum
urmea$6
a< n cadrul autorit$ilor sau instituiilor publice9
b< n cadrul cabinetului demnitarului2 cu e@cepia caului n care #uncionarul public
este suspendat din #uncia public$2 n condiiile legii2 pe durata numirii sale9
c< n cadrul regiilor autonome2 societ$ilor comerciale ori n alte unit$i cu scop
lucrati!2 din sectorul public sau pri!at2 n cadrul unei asociaii #amiliale sau ca
persoan$ #iic$ autoriat$9
d< n calitate de membru al unui grup de interes economic.
;3<Funcionarii publici care2 n e@ercitarea #unciei publice2 au des#$urat acti!it$i de
monitoriare i control cu pri!ire la societ$i comerciale sau alte unit$i cu scop
lucrati! de natura celor pre!$ute la alin. ;2< lit. c< nu pot s$8 i des#$oare
acti!itatea i nu pot acorda consultan$ de specialitate la aceste societ$i timp de
3 ani dup$ ieirea din corpul #uncionarilor publici.
;4<Funcionarii publici nu pot #i mandatari ai unor persoane n ceea ce pri!ete
e#ectuarea unor acte n leg$tur$ cu #uncia public$ pe care o e@ercit$.
;&<0n situaia pre!$ut$ la alin. ;2< lit. b<2 la nc)eierea mandatului demnitarului2
#uncionarul public este rencadrat n #uncia public$ deinut$ sau ntr8o #uncie
similar$.
33 (rt.33 din Legea nr. 21&>2331 8 ;1< %alitatea de consilier este incompatibil$ cu6
a< #uncia de pre#ect i de subpre#ect9
b< calitatea de #uncionar public n aparatul propriu de specialitate al autorit$ilor
administraiei publice centrale i locale9 calitatea de #uncionar public n aparatul
propriu de specialitate al consiliului judeean2 al pre#ectului2 al ser!iciilor publice
de interes local sau judeean2 al ser!iciilor publice descentraliate Oale
ministerelor i ale celorlalte autorit$i ale administraiei publice centrale9 calitatea
de angajat n cadrul autorit$ilor administraiei publice locale respecti!e sau n
cadrul aparatului propriu al pre#ectului din judeul respecti!9
c< #uncia de manager sau membru n consiliul de administraie al regiilor autonome
ori de conduc$tor al societ$ilor comerciale n#iinate de consiliile
3 3
locale sau de consiliile judeene9
d< calitatea de primar9
e< calitatea de senator2 deputat2 ministru2 secretar de stat2 subsecretar de stat i
cele asimilate acestora.
;2< Incompatibilitatea inter!ine numai dup$ !alidarea mandatului2 cel n cau$ trebuind
s$ optee n termen de 13 ile2 dup$ care2 dac$ acesta nu a optat pentru calitatea de
consilier2 n edina de consiliu urm$toare preedintele de edin$ !a supune !alid$rii
mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului2 alianei politice sau a alianei
2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
electorale respecti!e.
8 a!ocaii nu pot e@ercita nici un #el de acti!it$i salariate2 cu e@cepia celor din
n!$$m'ntul de specialitate ;legea nr. &1>1//&
3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
<nu pot e@ercita pro#esia de cadre didactice persoanele care prin comportamentul lor n
coal$2 n #amilie sau n societate se do!edesc necorepun$toare pentru instruirea
ele!ilor i a studenilor ;Legea nr. 12->1//,< etc.
d< m$suri care au ca suport anumite pre!ederi ale legislaiei penale6
8 pedeapsa complementar$ a intericerii unor drepturi ;care poate #i aplicat$ dac$
pedeapsa principal$ este de cel puin 2 ani< const'nd n intericerea de a ocupa o
#uncie implic'nd e@erciiul autorit$ii de stat sau de a e@ercita o pro#esie2 de care
condamnatul s8a #olosit pentru s$!'rirea in#raciunii. 0n toate aceste situaii
instana de judecat$ aprecia$ dac$ este necesar$ i aplicarea pedepsei
+ditura Oscar "rint2 Eucureti2 1///
1/ Lte#an 5ausc)i 8 BDrept ci!ilC2 +ditura Fundaiei %)emarea2 Iai2 1//32 p. 133.
"rin modalitate a actului juridic se nelege acel element al acestui act care
const$ ntr8o mprejurare ce are in#luen$ asupra e#ectelor pe care le produce sau
trebuie s$ le produc$ un asemenea act. +ste o mprejurare !iitoare de care p$rile #ac
s$ depind$ e#ectele actului juridic. "rin urmare2 e#ectele sale se produc imediat ce a
#ost nc)eiat2 dac$ au #ost respectate toate condiiile de !aliditate.
%ontractul indi!idual de munc$ nu poate #i a#ectat de o nici un #el de condiie2
nici suspensi!$2 nici reolutorie. "rin condiie se nelege un e!eniment !iitor i
nesigur ca realiare2 de care depinde ns$i e@istena actului juridic. %ondiia
suspensi!$ este e!enimentul !iitor i nesigur ca realiare de producerea c$ruia
depinde naterea drepturilor i obligaiilor p$rilor. 0n caul condiiei reolutorii2 la
mplinirea e!enimentului !iitor i nesigur2 actul juridic ncetea$.
0n mod e@cepional2 contractul indi!idual de munc$ poate #i a#ectat de un
termen. "rin termen se nelege un e!eniment !iitor i sigur ca realiare de care
depinde naterea sau stingerea unor drepturi i obligaii. Funcie de e#ectele sale2
termenul poate #i suspensi! ;c'nd la mplinirea lui actul juridic ncepe s$8i produc$
e#ectele< sau e@tincti! ;c'nd la mplinirea sa2 raportul juridic ncetea$2 ceea ce
nseamn$ c$ se sting drepturi i obligaii e@istente p'n$ la acea dat$<.23
%ontractul indi!idual de munc$ poate #i a#ectat de un termen e@tincti! ;atunci
c'nd legea permite nc)eierea contractului indi!idual de munc$ pe durat$
determinat$< sau de un termen suspensi! ;dar cert<.
"antelimon Manta2 4asile 7)ime 8 BDreptul muncii i securit$ii socialeC2 +ditura
(cademic$ Er'ncui2 :'rgu Giu2 23312 p. -&
23 %on#orm art. 13 din %odul Muncii2 persoana #iic$ dob'ndete capacitatea de
munc$ la mplinirea !'rstei de 1* ani. "ersoana #iic$ poate nc)eia un contract de
munc$ n calitate de salariat i
la mplinirea !'rstei de 1& ani2 cu acordul p$rinilor sau al repreentanilor legali2 pentru
acti!it$i potri!ite pentru de!oltarea #iic$2 aptitudinile i cunotinele sale2 dac$
ast#el nu i sunt periclitate s$n$tatea2 de!oltarea i preg$tirea pro#esional$.
0ncadrarea n munc$ n locuri de munc$ grele2 !$t$m$toare sau periculoase se poate
#ace dup$ mplinirea !'rstei de 1- ani9 aceste locuri de munc$ se stabilesc prin Mot$r're
a 7u!ernului. +ste interis$ ncadrarea n munc$ a persoanelor sub 1& ani i a
persoanelor puse sub interdicie judec$toreasc$.
21 0n con#ormitatecu art. 14 din %odul muncii2 prin angajator se nelege persoana
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
complementare dar legea pre!ede n anumite situaii aplicarea ei n mod
obligatoriu.
8 n caul n care #$ptuitorul a s$!'rit #apta datorit$ incapacit$ii2 nepreg$tirii sau
altor cause care l #ac impropriu pentru ocuparea anumitor #uncii ori e@ercitarea
unor pro#esii2 meserii sau alte ocupaii2 instana de judecat$ poate lua m$sura de
siguran$ a interdiciei de a ocupa pe !iitor o ast#el de #uncie2 pro#esie2 meserie
sau ocupaie. (ceast$ m$sur$ poate #i ns$ re!ocat$ la cerere dup$ trecerea unui
termen de cel puin un an
24
.
e< m$suri care i!or$sc din cerine speci#ice ap$r$rii naionale6
8 capacitatea juridic$ a str$inilor de a nc)eia un contract indi!idual de munc$ n
5om'nia este gu!ernat$ de legea statului al c$rui cet$ean sunt 'le! patriae(% 0n
m$sura n care legea str$in$ contra!ine unor dispoiii ale legii noastre2 care i
asigur$ condiii mai #a!orabile2 la angajare se !a aplica legea rom'n$.
0n scopul ap$r$rii intereselor statului rom'n2 n con#ormitate cu pre!ederile Legii
nr. 21&>1/*/ ;republicat$ n 1/,2 i Ordonana de 7u!ern nr. 31>1//, pri!ind regimul
in!estiiilor str$ine dar i cu alte acte normati!e2 este interis str$inilor s$ dob'ndeasc$
urm$toarele #uncii6
3
8 calitatea de personal !amal ;Ordonana de 7u!ern nr. 1*>1//- pri!ind statutul
personalului !amal<9
8 e@peri i consultani n cadrul instituiei (!ocatul "oporului ;!ei i 5egulamentul
de organiare i #uncionare al acestei instituii<9
8 n %onsiliul Legislati!9
8 gardieni n %orpul 7ardienilor "ublici9
8 comisari la 7arda Financiar$9
-?n
#iic$ sau juridic$ ce poate2 potri!it legii2 s$ angajee #or$ de munc$ pe ba$ de
contract indi!idual de munc$. "ersoana juridic$ poate
n c)eia contract indi!iduale de munc$2 n calitate de angajator2 din momentul
dob'ndirii personalit$ii juridice. "ersoana #iic$ poate nc)eia contracte indi!iduale de
munc$2 n calitate de angajator2 din momentul dob'ndirii capacit$ii depline de e@erciiu.
22 "etre Euneci 8 Bi nc)eierea contractului indi!idual de munc$C2 +ditura
Fundaiei 5om'nia de m'ine2 Eucureti2 23332 p. &2
23 Ion :raian Lte#$nescu2 Magda 4olonciu2 5aluca Dimitriu 8 op. cit.2 p. **
24 Ion :raian Lte#$nescu2 Magda 4olonciu2 5aluca Dimitriu 8 op. cit.2 p. *-
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
panici
25
.n c)eierea unui contract indi!idual de munc$ ntre p$rini i copii sau ntre soi.
3
Legea nu interice e@pres nc)eierea unui ast#el de contract indi!idual de munc$.
"entru nl$turarea oric$rei suspiciuni2 trebuie s$ se !eri#ice dac$ cel angajat e@ercit$
e#ecti! munca pe care trebuie s$ o prestee deoarece n ca contrar se consider$ c$ cel
angajat a sprijinit material i moral pe soul sau copilul s$u i nu ne a#l$m n #aa unui
contract indi!idual de munc$.
0ncauri speciale2 prin acte normati!e se poate stabili i o limit$ ma@im$ de !'rst$
pentru c)eierea contractului indi!idual de munc$. .pre e@emplu2 datorit$ speci#icului
e!ident al #elului muncii2 contractul de munc$ n calitate de asistent personal al unei
persoane cu )andicap se poate nc)eia2 la prima ncadrare n munc$2 numai p'n$ la
!'rsta de &3 de ani. O ast#el de soluie este posibil$ numai dac$ e@ist$ n #iecare ca un
moti! ntemeiat i special
2*
.
&. Cons)m3+m;ntu/ p+r3)/or
(a cum am ar$tat n paragra#ul cu pri!ire la tr$s$turile contractului indi!idual de munc$2
contractul este !alabil nc)eiat prin mani#estarea e@pres$ a consim$m'ntului p$rilor.
%erina redact$rii unui nscris este o condiie de probaiune i nu una de !aliditate.
%onsim$m'ntul p$rilor trebuie s$ pro!in$ de la o persoan$ cu discern$m'nt2 s$ #ie
e@primat cu intenia de a produce e#ecte juridice2 s$ #ie e@terioriat2 s$ #ie liber e@primat
i ne!iciat prin eroare2 dol2 !iolen$ sau2 n ipotea salariatului minor2 prin leiune.
De obicei2 modul n care este e@terioriat consim$m'ntul este l$sat la alegerea
liber$ a p$rilor contractului indi!idual de munc$2 dar e@ist$ i situaii c'nd legea impune
anumite restricii. O modalitate special$ de e@terioriare a consim$m'ntului o constituie
jurm"ntul
2,
2& "antelimon Manta2 4asile 7)ime 8 op. cit.2 p. -/
8 34
2* Ion :raian Lte#$nescu 8 Dreptul muncii2 +ditura Lumina Le@2 Eucureti2 23332 p.
13-
2, Gur$m'ntul constituie legal punctul terminus al mani#est$rii n trepte a acordului
"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
C. "()ectu/ contractu/u)
%on#orm art. /*2 %od ci!il2 obiectul con!eniilor este acela la care p$rile se
oblig$ iar n situaia contractului indi!idual de munc$ este repreentat de salariul pl$tit de
patron i munca prestat$ de angajat.
"entru a #i !alabil nc)eiat un contract2 obiectul s$u trebuie s$ #ie determinat2 licit
i moral. 0n acest sens2 art. 1& din %odul muncii pre!ede c$ este interis$ sub
sanciunea nulit$ii absolute nc)eierea unui contract indi!idual de munc$ n scopul
prest$rii unei munci sau unei acti!it$i ilicite sau ilegale.
0n aceai timp2 plata sumei de bani pe care o primete angajatul este obligatorie2
nu trebuie s$ aib$ un caracter ocaional2 precar sau s$ se dea cu titlu de recompens$.
.alariul poate #i de#init ca #iind preul muncii prestate n temeiul unui contract
indi!idual de munc$ i cuprinde ca elemente componente6 salariul de ba$2 adaosurile i
sporurile la sariul de ba$
2-
.
%on#orm art.1&4 din %odul muncii2 salariul repreint$ contraprestaia muncii
depuse de salariat n baa contractului indi!idual de munc$.
%on#orm art. 1&/ al. 32 angajatorul este obligat s$ garantee plat$ un salariu
minim brut lunar cel puin egal cu salariul de ba$ minim brut pe ar$. %on#orm
pre!ederilor e@prese ale %ontractului colecti! unic la ni!el naional aplicabil pentru anii
233,>2313
salariul minim este di#ereniat #uncie de ne!oile de studii impuse pentru postul !iat.
(st#el2 salariul minim brut pe ar$ crete de la 443 5O1 pentru un post #$r$ e@igene
persoanei la ncadrarea sa n #uncia respecti!$. 1ormele legale impun depunerea
juram'ntului pentru urm$toarele categorii de salariai6 personalul sil!ic2 cadre
medicale2 judec$tori2 a!ocai etc. 5e#uul de a depune jur$m'ntul anulea$
angajarea celui n cau$ iar contractul indi!idual de munc$ !a #i a#ectat de !icierea
consim$m'ntului2 deci nu !a #i !alabil nc)eiat. "rin urmare2 contractual nu !a mai
produce nici un e#ect juridic.
2- Lerban Eeligr$deanu2 Ion :raian Lte#$nescu 8 BDicionar de drept al munciiC2
+ditura Lumina Le@2 Eucureti2 1//,2 p. 1&4
#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
pentru studii la --3 5O1 pentru un post care !a #i ocupat de o persoan$ cu studii
superioare de lung$ durat$.
Dreptul la salariu este asociat cu respectate urm$toarele principii6
8 principiul negocierii salariului2
8 principiul di#erenierii salariului ;dup$ criterii di#erite2 ntre care amintim postul
ocupat2 studiile salariatului2 natura muncii etc.<2
8 principiul inde@$rii i compens$rii salariului pentru
limitarea e#ectelor in#laiei2 principiul egalit$ii de tratament2 principiul con#idenialit$ii2
8principiul respect$rii salariului minim
2/
.
%on#orm pre!ederilor art.1&4 al. I4 din %odul muncii2 la stabilirea i la acordarea
salariului este interis$ orice discriminare pe criterii de se@2 orientare se@ual$2
caracteristici genetice2 !'rst$2 apartenen$ naional$2 ras$2 culoare2 etnie2 religie2 opiune
politic$2 origine social$2 )andicap2 situaie sau responsabilitate #amilial$2 apartenen$ ori
acti!itate sindical$.
.alariul trebuie stabilit pe baa negocierilor ntre partenerii contractuali.
%odul muncii mai pre!ede c$ salariile se pl$tesc naintea oric$ror alte obligaii
b$neti ale angajatorilor. (ceast$ norm$ juridc$ o#er$ angajailor garanii legale cu pri!ire
la ncasarea sumelor datorate de patroni cu titlu de salariul.
D. Cau8a contractu/u)
"$rin caua contractului nelegem scopul urm$rit de p$ri la nc)eierea lui. 0n
legislaia noastr$2 caua contractului se preum$ c$ e@ist$2 p'n$ la proba contrarie.
Lipsa cauei2 o cau$ ilegal$2 nereal$ sau imoral$ conduce la nulitatea absolut$ a
con!eniei
33
.
2/ Lerban Eeligr$deanu2 Ion :raian Lte#$nescu 8 BDicionar de drept al munciiC2
+ditura Lumina Le@2 Eucureti2 1//,2 p. 1&4
33 %on#orm pre!ederilor art. /** din %odul ci!il romP2 Bobligaia #$r$ cau$ sau
#ondat$ pe o cau$ #als$ sau nelicit$ nu poate a!ea nici un e#ectC9 art. /*, stabilete
c$ Bcon!enia este !alabil$2 cu toate c$ caua nu este e@pres$. %aua este
$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
.... 4. 1 Cond)3))/e de 9orm+
0n ceea ce pri!ete cond)3))/e de 9orm+ alte contractului indi!idual de munc$2
putem ar$ta c$ acestea au la ba$ principiul consensualismului.
"rocedura nc)eierii contractului sau modalitatea de redactare a acestuia nu
determin$ trans#ormarea acest tip de contract ntr8un act juridic #ormal.
O obligaie general !alabil$ este aceea ca toate contractele
indi!iduale de munc$ s$ mbrace #orma scris$2 urm'nd s$ aib$ un coninut
clar2 coerent2 moral i licit
&
.
(!'nd ca temei de drept dispoiiile Legii nr. 133>1///2 contractul indi!idual de
munc$ ce nu este nc)eiat n #orm$ scris$ nu poate #i nregistrat la Inspectoratul :eritorial
de Munc$ 2 preenta condiie #c'nd trimitere la probaiunea i nu !aliditatea con!eniei
31
.
%ontractele indi!iduale de munca nc)eiate de urmatoarele categorii de
angajatori !or #i nregistrate2 n termen de 23 de ile de la data nc)eierii lor2 la direciile
generale de munca i protecie social$6
a< persoanele #iice9
b< societatile comerciale cu capital pri!at9
c< asociatiile cooperatiste9
d< asociatiile #amiliale9
e< asociatiile2 #undaiile2 organiaiile sindicale i patronale9
#< orice alte organiatii care sunt constituite i #unctioneaa potri!it legislatiei
romane.
preumat$ p'n$ la do!ada contrarieC.
& 5omulus 7idro 8 BOpinii asupra unor dispoiii din proiectul %odului Muncii cu
pri!ire la nc)eierea i coninutul contractului indi!idual de munc$C2 n 5e!ista
5om'n$ de Dreptul Muncii nr. 1>23322 p. 22
31 3,3, Luminia Aundrea 8 op.cit.2 p. 2& 0nc$lcarea unor
asemenea pre!ederi nu se sancionea$ cu nulitatea.
%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
III. 4.4 Cond)3)) spec)a/e pentru *a/)d)tatea contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
%ondiiile prealabile nc)eierii contractului indi!idual de munc$ sunt actul de
repartiare n munc$2 a!iul prealabil2 autoriarea
32
.
0n preent2 legislaia muncii reglementea$ actul administrati! indi!idual de repartiare n
munc$ n urm$toarele situaii
33
6
8 pentru bene#iciarii indemniaiei de omaj2 prin Legea nr. ,*>2332. "ersoanele
care bene#icia$ de indemniaia de omaj sunt obligai s$ se ncadree n unit$ile la
care sunt repartiai9 n ca contrar2 ei pierd dreptul la plata indemniaiei de omaj
34
.
8 pentru persoanele cu )andicap2 con#orm art. 42 din Legea nr. &1/>2332 pentru
aprobarea i modi#icarea OH7 nr. 132>1///.
0n baa principiului libert$ii muncii2 actul administrati! indi!idual de repartiare n
munc$ nu nate pentru cel n cau$ obligaia de a nc)eia un contract indi!idual de
munc$2 dar persoanele respecti!e suport$ totui anumite consecine de#a!orabile. +le
constau2 de regul$2 n pierderea unor drepturi din domeniul securit$ii sociale
3&
.
0n unele cauri reglementate prin dispoiii legale speciale2 nc)eierea
contractului indi!idual de munc$ sau modi#icarea acestuia2 pentru
ncadrarea n anumite posturi2 este condiionat$ i de e@istenta prealabil$ a
05
unui a*)8 con#orm ;obligatoriu< ori consultati! al unui organ abilitat
&
.
%a urmare2 este necesar a!iul organului de poliie pentru ncadrarea6
32 Ion :raian Lte#$nescu2 Magda 4olonciu2 5aluca Dimitriu 8 op. cit.2 p. ,2 i urm
33 Ion :raian Lte#$nescu > op. cit.2 p. 11- i urm.
34 (rt. 42 din Legea nr. ,*>2332 pre!ede c$6 ;1< 1u bene#icia$ de indemniaie de
omaj persoanele care2 la data solicit$rii dreptului2 re#u$ un loc de munc$ potri!it
preg$tirii sau ni!elului studiilor2 situat la o distan$ de cel mult &3 Dm de localitatea de
domiciliu2 sau re#u$> participarea la ser!icii pentru stimularea ocup$rii i de #ormare
pro#esional$ o#erite de ageniile pentru ocuparea #orei de munc$.
3& Ion :raian Lte#$nescu 8 op. cit.2 p. 123
& .anda 7)impu2 (le@andru Aiclea 8 op.cit.2 p. 1/1
!&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
8 persoanelor %orpului gardienilor publici2 care urmea$ a #i dotat cu armament
3*
9
8 personalului de pa$ proprie
3,
2 inclusi! celui c$ruia i se ncredinea$ arme i
muniii
3-
9
8 personalului operator de jocuri de noroc
3/
9
8 personalului sil!ic de toate gradele poate #i angajat numai cu a!iul
inspectoratelor sil!ice din subordinea autorit$ii publice centrale care r$spunde de
sil!icultur$
43
9
8 directorii centrelor de cultur$ ai 5om'niei din str$in$tate i personalul diplomatic
cu atribuii e@clusi!e n domeniul culturii pot #i angajai numai cu a!iul Ministerului
%ulturii i %ultelor
41
9
1endeplinirea condiiei prealabile a obinerii a!iului necesar pentru #uncia
respecti!$ atrage nulitatea contractului indi!idual de munc$.
(ceast$ nulitate poate #i acoperit$2 dac$ ulterior nc)eierii contractului indi!idual
de munc$ dar mai nainte de sesiarea instanei de
3
judecat$ cu aciunea n nulitate este procurat a!iul pre!aut de normele legale.
(lteori2 pentru anumite #uncii2 este pre!$ut$ cerina autor)8+r))2 care nu
repreint$ altce!a dec't tot un a!i con#orm
42
.
....7 Acte necesare 5n *ederea 5nc-e)er)) contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
Dup$ nc)eierea etapei negocierilor pentru angajarea n munc$ sau ulterior
c'tig$rii concursului pentru ocuparea unui post2 !iitorul salariat trebuie s$ completee
3* (rt. 14 din 5egulamentul de organiare i #uncionare a %orpului gardienilor
publici2 aprobat prin Mot$r'rea 7u!ernului
3, (rt. 23 din Legea nr. 1->1//* pri!ind paa obiecti!elor2 bunurilor i !alorilor
3- (rt. 41 din Legea nr. 1,>1//* pri!ind regimul armelor de #oc i muniiilor
3/ (rt. -3 din Mot$r'rea 7u!ernului nr. 2&1>1///
43 (rt. 3/ din Ordonanta 7u!ernului nr. /*>1//- pri!ind reglementarea regimului
sil!ic i administrarea #ondului #orestier naional
41 (rt. & din Mot$r'rea 7u!ernului nr. 2->2331
42 .anda 7)impu2 (le@andru Aiclea 8 op. cit.2 p. 1/2
!1
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
sau s$ ntocmeasc$ dosarul cu actele necesare n !ederea nc)eierii contractului
indi!idual de munc$. 1um$rul i tipul acestor acte di#er$2 n general2 #uncie de natura
postului n discuie.
(ctele necesare n !ederea angaj$rii sunt6 cererea de angajare ;sau cererea de
participare la concurs<2 curriculum !itae2 actele de identitate2 actele de studii2 certi#icatul
medical2 in#ormarea pri!ind condiiile de munc$2 nota de lic)idare i recomand$ri de la
precedentul loc de munc$2 cartea de munc$ etc.
Cererea de an2a6are ;sau cererea pentru participarea la concurs< este necesar$
pentru a do!edi intenia !iitorului salariat de a demara demersurile n !ederea ncadr$rii
n munc$ sub autoritatea unui anumit angajator. %ererea de angajare poate #i
repreentat$ de un #ormular tip pus la dispoiie de biroul resurse umane al angajatorului
sau poate #i redactat$ n ntregime de !iitorul angajat.
%ererea de angajare este nlocuit$ cu scrisoarea de intenie2 instrument ap$rut n
practica rom'n$ dup$ 1/-/2 ca instrument de mprumut din practica occidental$ de
dreptul muncii2 a!'nd aceeai nsemn$tate cu cererea de angajare.
Hn alt act necesar n !ederea angaj$rii este curriculum vitae sau %48ul persoanei
care urmea$ s$ se angajee. %ererea de angajare sau scrisoarea de intenie mpreun$
cu %48ul sunt primele acte pe care le primete angajatorul i #uncie de care i #ormea$
prima impresie despre solicitantul slujbei. %ele dou$ acte sunt eseniale pentru a trece la
!eri#icarea aptitudinilor pro#esionale pentru ocuparea postului. (ceast$ !eri#icare este
obligatorie ;art.2/ din %odul muncii< i se poate realia prin di!erse modalit$i6 inter!iu2
probe practice2 probe teoretice etc. 0ncadrarea salariailor la instituiile i autorit$ile
publice se #ace obligatoriu prin concurs sau e@amen ;art.33 din Legea nr. &3>2333<.
Acte/e de )dent)tate ale !iitorului salariat sunt necesare pentru a putea ntocmi
toate #ormalit$ile necesare angaj$rii. De obicei2 aceste acte se p$strea$ n copie n
dosarul persoanei de la angajator. (ctele de identitate sunt buletinul ;cartea< de
identitate2 certi#icatul de natere2 certi#icatul de c$s$torie. De cele mai multe ori la
dosarul personal se depun i copiile certi#icatelor de natere ale copiilor salariatului sau
ale altor persoane a#late n ntreinere2 dac$ este caul. (ceste documente sunt
necesare pentru e!entualele a!antaje materiale pe care le o#er$ #irma pentru copii
angajailor sau ca justi#icare pentru deducerile personale suplimentale din salariul
angajatului. Dac$ #irma are relaii cu parteneri din str$in$tate i salariaii s$i #ac dese
deplas$ri n interes de ser!iciu n a#ara granielor2 la dosarul personal se poate g$si i o
copie a paaportului salariatului. 0n !ederea angaj$rii2 salariatul trebuie s$ preinte n
mod obligatoriu acte/e care s+ ateste un n)*e/ de stud)) cel puin la ni!elul minim
impus de lege. (lt#el spus2 salariatul care are studii superioare postului poate s$
prestee munca la care s8a angajat. Dimpotri!$ ns$2 dac$ studiile pe care angajatul le
poate proba cu acte sunt in#erioare ni!elului stabilit de lege2 atunci angajatul respecti! nu
poate nc)eia n mod !alabil un contract indi!idual de munc$. (a cum n mod constant
a ar$tat practica judiciar$2 lipsa ndeplinirii condiiilor de studii pentru ocuparea unei
!2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
#uncii conduce la nulitatea contractului indi!idual de munc$
43
.
3
(ctele care atest$ ni!elul de studii sunt diplome2 ade!erine2 atestate.
"e l'ng$ acte care atest$ ni!elul de studii cerut pentru postul ocupat2 angajatul
poate preenta i alte acte de studii2 care atest$ un ni!el pro#esional pro#esional care s$
justi#ice un salariu m$rit.
%on#orm art.2, din %odul muncii2 orice persoan$ poate #i angajat$ n munc$
numai n baa preent$rii unui cert)9)cat med)ca/ care constat$ #aptul c$ cel n cau$
este apt pentru prestarea acelei munci. %erti#icatul medical este obligatoriu nu doar la
angajare2 ci i n urm$toarele situaii6
a. la renceperea acti!it$ii dup$ o ntrerupere mai mare de * luni2 pentru locurile
de munc$
a!'nd e@punere la #actori noci!i pro#esionali2 i de un an n celelalte situaii9
b. n caul deta$rii sau trecerii n alt loc de munc$ ori n alt$ acti!itate9
c. la nceperea misiunii2 n caul salariailor ncadrai cu contract de munc$
temporar$9
d. n caul ucenicilor2 practicanilor2 ele!ilor i studenilor2 n situaia n care
urmea$ s$ #ieinstruii pe meserii i pro#esii2 precum i n situaia sc)imb$rii meseriei pe
parcursul instruirii9
e. periodic2 n caul celor care lucrea$ n condiii de e@punere la #actori noci!i
pro#esionali2 potri!it reglement$rilor Ministerului .$n$t$ii i Familiei9
#. periodic2 n caul celor care des#$oar$ acti!it$i cu risc de transmitere a unor
boli i care lucrea$ n sectorul alimentar2 oote)nic2 la instalaiile de apro!iionare cu
ap$ potabil$2 n colecti!it$i de copii2 n unit$i sanitare2 potri!it reglement$rilor
Ministerului .$n$t$ii i Familiei9
g. periodic2 n caul celor care lucrea$ n unit$i #$r$ #actori de risc2 prin
e@amene medicale di#ereniate n #uncie de !'rst$2 se@ i stare de s$n$tate2 potri!it
reglement$rilor din contractele colecti!e de munc$.
Lipsa certi#icatului medical se sancionea$ cu nulitatea contractului indi!idual de
munc$. Dac$ ns$ mai nainte de sesiarea instanei de
3
judecat$ cu nulitatea contractului angajatul aduce un certi#icate medical care atest$
#aptul c$ este apt pentru prestarea acelei munci2 atunci contractul r$m'ne !alabil
nc)eiat.
%ompetena i procedura de eliberare a certi#icatelor medicale n !ederea
angaj$rii sunt stabilite prin lege. La angajarea n domeniul s$n$t$ii publice2 alimentaiei
publice2 educaie i n alte domenii stabilite prin acte normati!e se pot solicita i teste
medicale speci#ice.
%on#orm art.2, alin. 4 din %odul muncii2 angajatorul nu are !oie s$ solicite la
43 &3&3 Marin 4oicu2 Mi)aela "opoac$ 8 BDreptul muncii. :ratat de jurispruden$ rom'n$
i european$C2 !ol. I2 +ditura Lumina Le@ Eucureti2 23312 p. -* deciia ci!il$ nr.
4,3>1//, a %urii de (pel "loieti
!3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
angajare teste de gra!iditate. (ceast$ pre!edere este n concordan$ cu standardele
internaionale de protecie a #emeilor mpotri!a abuurilor i discrimin$rilor.
In9ormarea pr)*)nd cond)3))/e de munc+ este un act obligatoriu de ntocmit
naintea angaj$rii2 n con#ormitate cu pre!ederile art.1, din %odul muncii n !igoare.
(nterior nc)eierii sau modi#ic$rii contractului indi!idual de munc$2 angajatorul are
obligaia de a in#orma persoana care solicit$ angajarea ori2 dup$ ca2 salariatul2 cu
pri!ire la clauele generale pe care intenionea$ s$ le nscrie n contract sau s$ le
modi#ice.
3
(cest document este introdus n procedura de angajare pentru respectarea
Directi!ei %omunit$ii +uropene nr. /1>&33 din 14 octombrie 1//1 pri!ind obligaia
angajatorului de a in#orma lucr$torul asupra condiiilor aplicabile contractului indi!idual
de munc$
44
.
?5eglement$rile %odului muncii din 5om'nia sunt ast$i2 dup$ modi#ic$rile
e#ectuate prin OH7 nr. *&>233&2 mai #a!orabile salariailor dec't cele din directi!a de mai
sus2 cel putin cu pri!ire la urm$toarele aspecte6
8 directi!a permite e@ceptarea de la aplicarea regulilor sale a contractelor
indi!iduale de
munc$ pe durat$ determinat$9
8 con#orm directi!e2 obligaia de in#ormare se poate realia p'n$ la cel mult dou$
luni dup$ nceperea prest$rii muncii de c$tre salairat2 nu neap$rat anterior aa cum
pre!ede e@pres %odul muncii. In#ormarea se adresea$ persoanei selectate n !ederea
angaj$rii ori2 dup$ ca2 salariatului2 i !a cuprinde cel puin urm$toarele elemente6
a. identitatea p$rilor9
b. locul de munc$ sau2 n lipsa unui loc de munc$ #i@2 posibilitatea ca salariatul
s$ munceasc$ n di!erse locuri9
c. sediul sau2 dup$ ca2 domiciliul angajatorului9
d. #uncia>ocupaia con#orm speci#icaiei %lasi#ic$rii Ocupaiilor din 5om'nia sau
a altor acte normati!e i atribuiile postului9
e. riscurile speci#ice postului9
#. data de la care contractul urmea$ s$ i produc$ e#ectele9
g. n caul unui contract de munc$ pe durat$ determinat$ sau al unui contract de
munc$ temporar$2 durata acestora9
). durata concediului de odi)n$ la care salariatul are dreptul9
i. condiiile de acordare a prea!iului de c$tre p$rile contractante i durata
acestuia9
j. salariul de ba$2 alte elemente constituti!e ale !eniturilor salariale2 precum i
periodicitatea pl$ii salariului la care salariatul are dreptul9
D. durata normal$ a muncii2 e@primat$ n ore>i i ore>s$pt$m'n$9
l. indicarea contractului colecti! de munc$ ce reglementea$ condiiile de
44 1icolae 4oiculescu 8 op.cit.2 p.31
!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
munc$ ale salariatului9 m. durata perioadei de prob$2 dup$ ca.
Obligaia de in#ormare a persoanei selectate n !ederea angaj$rii sau a
salariatului2 se consider ndeplinit$ de c$tre angajator la momentul comunic$rii o#ertei
sale pri!ind coninutul contractului indi!idual de munc$ sau al actului adiional2 dup$ ca.
;art.1, al. 1 ind. 12 introdus n %odul muncii prin O.H.7. nr. *&>233&<.
Orice modi#icare a unuia dintre elementele de mai sus n timpul contractului
indi!idual de munc$ presupune o nou$ in#ormare a salariatului cu cel puin 1& ile n
a!ans2 a#ar$ de caul n care aceast$ modi#icare este posibil$ #$r$ ncunotiinare
asupra ei2 n con#ormitate cu pre!ederile unei legi speciale sau cu pre!ederile
contractului colecti! de munc$.
"erioada de prob$ ;termen de ncercare< o#er$ angajatorului posibilitatea de a
rupe contractul de munc$ n orice moment #$r$ prea!i sau acordarea de indemnit$i2
#iind de neles c$ deciia este adus$ la cunotina salariatului nainte de perioada de
ncercare. Dac$ termenul de ncercare e@pir$ #$r$ ca nici una din p$ri s$8i #i e@primat
intenia de a denuna contractul2 regulile generale pri!ind ncetarea contractului
indi!idual de munc$ de!in aplicabile
4&
. De la aceast$ regul$ e@ist$ i o e@cepie2 n
ipotea persoanelor cu )andicap care !or #i trecute obligatoriu ntr8o alt$ munc$
4*
.
Din punct de !edere a naturii juridice2 termenul de ncercare i perioada de
prob$2 ca regul$2 constituie o clau$ de denunare a contractului indi!idual de munc$2 n
temeiul c$reia unitatea2 bene#iciar$ a clauei respecti!e2 are posibilitatea2 n ipotea
necorespunderii pe post a celui ncadrat2 s$ denune unilateral contractul indi!idual de
munc$ n$untrul termenului pre!$ut de lege
4,
.
"re!ederile O.H.7. nr. *&>233& au mai adus o modi#icare important$ n procedura
de negociere i nc)eiere a contractului indi!idual de munc$. (st#el2 art.1, cu pri!ire la
in#ormare salariatului cuprinde i alin. 4 ind. 1 con#orm c$ruia2 la negocierea2 nc)eierea
sau modi#icarea contractului indi!idual de munc$2 oricare dintre p$ri poate #i asistat$ de
c$tre teri2 con#orm prorpiei opiuni2 cu respectarea con#idenialit$ii pre!$ute la alin. &.
%u pri!ire la in#ormaiile #urniate salariatului2 prealabil n c)eierii contractului indi!idual
de munc$2 ntre p$ri poate inter!eni un contract de con#idenialitate ;art.1, alin. & din
%odul muncii<.
(preciem c$ un salariat din unitate l8ar putea asista pe cel selectat n !ederea
ncadr$rii n munc$2 pe un alt salariat2 ca i pe angajator. :otui2 din ntreaga economie a
reglement$rii raporturilor de munc$ ;prin %odul muncii< reult$ c$ persoana
selectat$>salariatul nu ar putea #i asistat$>asistat de persoanele cu #uncii de conducere
din unitate i nici de consilierul juridic2 dat$rit$ contrariet$ii intereselor p$rilor unui
4& 1icolae 4oiculescu 8 op.cit2 p. 2-
4* Ion :raian Lte#$nescu 8 op. cit.2 p. 13&
4, %onstantin Eratu 8 BDreptul munciiC2 +ditura (rtprint Eucureti2 23322 p. &&,
!!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
raport juridic de munc$.
0n literatura de specialitate s8a apreciat c$ sindicatul din unitate i organiQaiile
sindicale superioare ar putea asista persoana selectat$ sau pe salariat. La r'ndul s$u2
angajatorul ar putea #i asistat de #ederaia sau de con#ederaia patronal$ din care #ace
parte. %el selectat>salariatul2 ca i angajatorul care nu are ncadrat consilier juridic poate
#i asistat de un a!ocat sau de un alt e@pert
4-
.
0n caul n care salariatul urmea$ s$ i des#$oare acti!itatea n str$in$tate2
angajatorul are obligaia de a8l in#orma at't asupra datelor de mai sus dar i cu pri!ire la6
a. durata perioadei de munc$ ce urmea$ s$ #ie prestat$ n str$in$tate9
b. moneda n care !or #i pl$tite drepturile salariale precum i modalit$ile de
plat$9
c. prestaiile n bani i>sau natur$ a#erente des#$ur$rii acti!it$ii n str$in$tate9
d. condiiile de clim$9
e. reglement$rile principale din legislaia muncii din acea ar$9
#. obiceiurile locului a c$ror nerespectare i8ar pune = pericol !iaa2 libertatea sau
sigurana personal$.
In#ormaiile pre!$ute la lit. a2 b i c trebuie s$ #ie nscrise i n coninutul
contractului indi!idual de munc$.
3
%odul muncii pre!ede n art.1/ sanciunile legale aplicabile dac$ angajatorul nu
i ndeplinete obligaia de in#ormare. (st#el2 n situaia n care angajatorul nu i e@ecut$
obligaia de in#ormare salariatul este n drept s$ sesiee2 n termen de 33 de ile de la
data nendeplinirii acestei obligaii2 instana judec$toreasc$ competent$ i s$ solicite
desp$gubiri corespun$toare prejudiciului pe care l8a su#erit ca urmare a nee@ecut$rii de
c$tre angajator a obligaiei de in#ormare.
0n ipotea salariailor care au mai ocupat i alte locuri de munc$2 la angajare se
solicit$ nota de /)c-)dare de la precedenta ncadrare n munc$. 1ota de lic)idare este
un nscris n care sunt consemnate aspecte legate de acti!itatea salariatului2 n
momentul n care acesta p$r$sete #irma angajatoare2 cum ar #i6 postul pe care l8a
acupat2 ni!elul de salariare2 num$rul de ile de concediul de odi)n$ e#ectuate n anul
calendaristic n curs2 num$rul de ile de concediu medical2 sanciunile luate mpotri!a
salariatului ;dac$ este caul< datorii #a$ de #irm$ i modul de plat$ a acestora2 e!entuale
reineri din salariu etc..
4- Ion :raian Lte#$nescu 8 op. cit.2 p. 21
!"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
Hneori2 la angajare sunt necesare recomand+r) de la precedentul loc de munc$2 prin
care angajatorul preent ia cunotin$ despre calit$ile salariatului de la cel$lalt
angajator. %on#orm art.2/ al. I4 din %odul muncii2 angajatorul poate cere in#ormaii n
leg$tur$ cu persoana care solicit$ angajarea de la #otii s$i angajatori2 dar numai cu
pri!ire la #unciile ndeplinite i la durata anagaj$rii i numai cu ncunotiinarea
prealabil$ a celui n cau$."'n$ la intrarea n !igoare a art.2/* i 2/- alin. III din
actualului %od al muncii2 la angajare se solicita i cartea >carnetu/? de munc+. (ctul
normati! ce reglementa regimul c$rilor de munc$ ;decretul nr. /2>1/,*< !a #i abrogat
con#orm articolelor de mai sus iar do!ada !ec)imii n munc$ se !a #ace din anul 233, pe
baa ade!erinelor eliberate de c$tre angajatori2 n baa consemn$rilor #$cute de ei n
5egistrul de e!iden$ al salariailor. (rt. 2/* al.2 din %odul muncii pre!ede c$ p'n$ la 31
decembrie 2333 angajatorii sau2 dup$ ca2 Inspectoratele :eritoriale care dein carnete
de munc$ !or elibera n mod ealonat carnete respecti!e titularilor2 pe ba$ de proces8
!erbal indi!idual de predare8primire.
%et$enii str$ini i apatriii pot #i angajai prin contract indi!idual de munc$ n
baa permisului eliberat potri!it legii ;art.3* din %odul muncii<. Hnii autori consider$
perm)su/ de munc+ pentru cet$enii str$ini care doresc s$ nc)eie un contract indi!idual
de munc$ cu un angajator rom'n o condiie special$ de !aliditate a acestui contract i
nu doar un act necesar pentru per#ectarea contractului
&*
.
0ntruc't e@ist$ situaii pentru care lege pre!ede ca o condiie special$ pentru
nc)eierea contractului indi!idual de munc$ lipsa antecedentelor penale2 se poate
solicita salariatului n !ederea per#ect$rii contractului un cert)9)cat de ca8)er 6ud)c)ar.
"entru persoanele numite n #uncie sau care ocup$ #uncii eligibile2 actu/ num)r))
sau2 dup$ ca2 actu/ a/e2er)) constituie Bacte condiie C pentru nc)eierea contractului
indi!idual de munc$2 i!or al raportului juridic de munc$. .imetric2 retragerea numirii
;eliberarea din #uncie sau nealegerea la o dat$ ulterioar$ c'nd au loc alegerile< atrage
dup$ sine ncetarea contractului de munc$ pentru c$ au ncetat s$8i mai produc$
e#ectele actele condiie care au constituit anterior temeiuri pentru nc)eierea contractului
indi!idual de munc$
4/
.
"entru unele categorii de salariai norme legale imperati!e impun ca act necesar
n !ederea ncadr$rii completarea dec/ara3)e) de a*ere.
&* 1icolae 4oiculescu 8 op.cit2 p. 2/
4/ 7)eorg)e E$dica2 7)eorg)e Ere)oi2 (drian "opescu 8 op. cit.2 p. 42
4*
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
?Declararea a!erii este un act personal2 ire!ocabil2 i con#idenial. La nc)eierea
mandatului sau la ncetarea acti!it$ii persoanele la care #ace re#erire Legea nr.
11&>1//* ;cu pri!ire la declararea i controlul a!erii<depun o nou$ declaraie de a!ere
50
.
"ersoana a c$rei a!ere este declarat$ n tot sau n parte ca nejusti#icat$ printr8o
)ot$r're judec$toreasc$ ire!ocabil$ !a #i destituit$ sau re!ocat$2 dup$ ca2 din #uncia
pe care o deine. %u toate c$ legea nu preciea$ acest lucru n mod e@pres2 n
literatura de specialitate s8a preciat c$ tot aceast$ soluie se aplic$ i pentru situaiile n
care persoana obligaia s$ i declare a!erera re#u$ acest lucru.
Funcie de natura postului pentru care se #ace angajarea2 n baa legii sau potri!it
regulamentelor de ordine interioar$2 salariailor li se poate pretinde i preentarea altor
acte n !ederea angaj$rii2 cum ar #i6 perm)su/ de conducere< do*ada sat)s9acer))
sta2)u/u) m)/)tar< perm)su/ portarm+< do*e8) a/e *ec-)m)) 5n munc+ sau 5n
spec)a/)tate< const)tu)rea de 2aran3))< a*)8e< autor)8+r)
"reedintele 5om'niei2 deputaii2 senatorii2 membrii 7u!ernului2 consilierii
preideniali2 consilierii de stat2 secretarii de stat2 subsecretarii de stat2 precum i
asimilaii acestora2 magistraii i asimilaii acestora2 consilierii judeeni i locali2 primarii2
!iceprimarii2 pre#ecii2 subpre#ecii2 persoanele cu #uncii de conducere i de control i
#uncionarii publici care i des#$oar$ acti!itatea n cadrul autorit$ilor publice central ori
locale sau n cadrul instituiilor publice ori de interes public2 personalul ncadrat la
cabinetul demnitarului2 membrii consiliilor de administraie i persoanele care dein
#uncii de conducere2 de la director2 inclusi!2 n sus2 n cadrul regiilor autonome de
interes naional sau local2 al companiilor i societ$ilor naionale2 societ$ilor comerciale
la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar2 instituiilor
publice implicate n realiarea procesului de pri!atiare2 E$ncii 1aionale a 5om'niei2
b$ncilor la care statul este acionar majoritar2 au obligaia s$ i declare a!erea2 n
condiiile preentei legi
&1
.
;2< Obligaia pri!ind declararea a!erii re!ine2 n condiiile preentei legi2 i persoanelor
care sunt numite n #uncie de c$tre "reedintele 5om'niei2 "arlament sau
primulministru.R
III.: C/au8e o(/)2ator)) 0) c/au8e 9acu/tat)*e a/e contractu/u) )nd)*)dua/ de
munc+
&3 (rt. 2. din Legea nr. 11&>1//*2 modi#icat$ prin Legea nr. 1*1>2333
&1 Ion :raian Lte#$nescu 8 op. cit.2 p. 13*
!$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
0nc)eierea contractului indi!idual de munc$ este gu!ernat$ de principiul libert$ii
de !oin$ a p$rilor2 at't n sensul libert$ii de #ond ;stabilirea clauelor contractuale
concrete2 con!enabile pentru ambele p$ri< c't i n sensul n care p$rile doresc2 n
general2 s$ nc)eie sau nu un contract de munc$ ;dac$ doresc sau nu s$ nc)eie
contractul<
&2
.
(a cum am preciat i anterior2 cerina e@istenei unui nscris constatator al
contractului indi!idual de munc$ uurea$ probaiunea elementelor acestui contract.
Importana lui i interesul p$rilor de a cunoate cu certitudine ntinderea drepturilor i
obligaiilor lor #ace ca ntotdeauna contractul indi!idual de munc$ s$ se nc)eie n #orm$
scris$2 c)iar dac$ !aliditatea i e@istena acestuia nu depind de #orma material$ a
nscrisului constatator.
0nscrisul constatator al pre!ederilor contractului indi!idual de munc$ trebuie s$
cuprind$ o serie de pre!ederi obligatorii. La aceste pre!ederi obligatorii p$rile pot
ad$uga i pre!ederi #acultati!e asupra c$rora au c$ut de acord.
MI.:.. C/au8e o(/)2ator)) a/e contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
+lementele obligatorii ale contractului indi!idual de munc$ sunt aceleai cu
elementele obligatorii din in#ormarea care precede nc)eierea contractului. (ceste
elemente sunt pre!$ute n detaliu n art. 1, ali. II din %odul muncii i se re#er$ la6
a. identitatea p$rilor9
b. locul de munc$ sau2 n lipsa unui loc de munc$ #i@2 posibilitatea ca salariatul
s$ munceasc$ n di!erse locuri9
c. sediul sau2 dup$ ca2 domiciliul angajatorului9
d. atribuiile postului9
e. riscurile speci#ice postului9
&2 "etre Euneci 8 B0nc)eierea contractului indi!idual de munc$C2 +ditura
Fundaiei 5om'nia de m'ine2 Eucureti2 23332 p. 1/
!%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
#. data de la care contractul urmea$ s$ i produc$ e#ectele9
g. n caul unui contract de munc$ pe durat$ determinat$ sau al unui contract de
munc$ temporar$2 durata acestora9
). durata concediului de odi)n$ la care salariatul are dreptul9
i. condiiile de acordare a prea!iului de c$tre p$rile contractante i durata
acestuia9
j. salariul de ba$2 alte elemente constituti!e ale !eniturilorsalariale2 precum i
periodicitatea
pl$ii salariului la care salariatul are dreptul9
D. durata normal$ a muncii2 e@primat$ n ore>i i ore>s$pt$m'n$9
l. indicarea contractului colecti! de munc$ ce reglementea$ condiiile de
munc$ ale salariatului9
3
m. durata perioadei de prob$.
0n con#ormitate cu pre!ederile art. 1- din %odul muncii2 n caul n care salariatul
urmea$ s$ i des#$oare acti!itatea n str$in$tate2 angajatorul are obligaia de a8i
comunica n timp util toate in#ormaiile pre!$ute la art.1, al 22 inclusi! in#ormaii
re#eritoare la6
a. durata perioadei de munc$ ce urmea$ s$ #ie prestat$ n str$in$tate9
b. moneda n care !or #i pl$tite drepturile salariale2 precum i modalit$ile de
plat$9
c. prestaiile n bani i>sau natur$ a#erente des#$ur$rii acti!it$ii n str$in$tate9
d. condiiile de clim$9
e. reglement$rile principale pri!itoare la dreptul muncii din acea ar$9
#. obiceiurile locului a c$ror nerespectare i8ar pune n pericol !iaa2 libertatea sau
sigurana personal$.
Lit. a2 b i c de mai sus se constituie n elemente obligatorii ale contractului
indi!idual de munc$ pentru salariatul care umre$ s$ i des#$oare acti!itatea n
str$in$tate.
(ceste pre!ederi se completea$ prin legi speciale care reglementea$ condiiile
de munc$ n str$in$tate.
"reci$m c$ lipsa !reuneia din clauele obligatorii ale contractului indi!idual de
munc$ nu conduce la nulitatea acestuia2 ns$ justi#ic$ aciunea n justiie pentru
obinerea unor e!entuale desp$gubiri ce au #ost cauate de lipsa de in#ormare. (st#el2 n
situaia n care angajatorul nu i e@ecut$ obligaia de in#ormare cu pri!ire la toate
clauele enumerate mai sus2 n termen de 1& ile de la momentul lans$rii o#ertei de
nc)eiere sau modi#icare a contractului indi!idual de munc$ ori2 dup$ ca2 a prest$rii
acti!it$ii n str$in$tate2 salariatul este n drept s$ sesiee2 n termen de 33 ile2 instana
judec$toreasc$ competent$ i s$ solicite desp$gubiri corespun$toare prejudiciului pe
"&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
care l8a su#erit ca urmare a nee@ecut$rii de c$tre angajator a obligaiei de in#ormare.
MI.:.1 C/au8e 9acu/tat)*e 5n contractu/ )nd)*)dua/ de munc+
"e l'ng$ toate clauele obligatorii detaliate mai sus2 p$rile sunt libere s$
negociee i s$ includ$ n contractul lor orice pre!edere care nu este contrar$ normelor
legale imperati!e sau bunelor mora!uri.
%odul muncii !orbete despre includerea n contractul indi!idual de munc$2 pe
l'ng$ clause obligatorii2 i a unor claue speci#ice2 preci'nd ns$ c$ enumerarea
codului nu este limitati!$. .unt aadar considerate claue speci#ice claua cu pri!ire la
#ormarea pro#esional$2 claua de neconcuren$2 claua de mobilitate i claua de
con#idenialitate. Opiunea legiutorului de a o#eri un cadru reglementati! e@pres tocmai
acestor claue se e@plic$ prin realit$ile din c'mpul muncii de p'n$ la apariia noului
cod.
0n reglementarea mai !ec)e2 asemenea claue nu erau pro)ibite dar nici nu
bene#iciau de un te@t de lege care s$ le legitimee inserarea n contractele indi!iduale
de munc$. Mai mult2 Inspectoratele :eritoriale de Munc$ obinuiau s$ pun$ la dispoiia
angajatorilor un #ormular tip pentru c)eierea contractelor indi!iduale de munc$2 ceea ce
a condus la o uni#ormiare a acestor contracte. (ngajatorii cu o acti!itate aparte2
marcat$ de un speci#ic anume lucrau greu cu contractele indi!iduale de munc$ tipiate.
.ingura manier$ pentru a particularia aceste contracte era s$ includ$ a rubrica
alte meniuni din contractul tipiat a serie de claue con!enionale negociate de p$ri
care s$ nuanee munca prestat$ #uncie de speci#icul acti!it$ii angajatorului.
Din aceast$ realitate s8au n$scut di!erse #ormul$ri pentru claue de
con#idenialitate2 #idelitate2 neconcuren$ etc. dei nu au #ost reglementate de lege2
aceste claue se aplicau n baa acordului p$rilor.
De multe ori ns$ #ormularea acestor claue era abui!$2 nc$lc'nd normele
legale imperati!e din s#era r$spunderii pentru #apta proprie. De e@emplu2 salariaii care
"1
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
bene#iciau de cursuri de per#ecionare i asumau #$r$ nici un temei obligaia de a pl$ti o
sum$ de bani enorm$ angajatorului ;un miliard de lei2 &33.333 de euro etc.< n ipotea n
care p$r$seau slujba respecti!$. O asemenea clau$ este nul$ pentru mai multe moti!e2
printre care i pentru c$ ngr$dete abui! dreptul constituional de a munci.
Hrm$rind prent'mpinarea includerii n contractele indi!iduale de munc$ a unor
asemenea claue care2 n cele din urm$2 !or #i declarate nule i nu i !or atinge scopul
urm$rit la negocierea lor2 legiuitorul a reglementat o serie de claue speci#ice ale
contractului indi!idual de munc$. (ceast$ reglementare are drept e#ect limitarea s#erei
de negociere a p$rilor semnatare ale contractului indi!idual de munc$ la cadrul normati!
al clauei respecti!e2 ocrotind n acelai timp i drepturile p$rilor de e!entualele abuuri
care se pot nate.
"rima clau$ speci#ic$ reglementat$ de %odul muncii n art. 23 este c/au8a cu
pr)*)re /a 9ormarea pro9es)ona/+.
%laua cu pri!ire la #ormarea pro#esional$ cuprinde pre!ederile e@prese asupra
c$rora p$rile au con!enit i care au #ost detaliate n Hnitatea de 0n!$are II al acestui
suport de curs2 la care #acem trimitere.
0n con#ormitate cu pre!ederile %odului muncii2 c/au8a de neconcuren3+ ;art.218
24< l oblig$ pe salariat ca dup$ ncetarea contractului indi!idual de munc$2 s$ nu
prestee2 n interesul propriu sau al unui ter2 o acti!itate care se a#l$ n concuren$ cu
cea prestat$ la angajatorul s$u n sc)imbul unei indemniaii lunare pe care angajatorul
se oblig$ s$ o pl$teasc$ pe toat$ perioada de neconcuren$.
%laua de neconcuren$ i produce e#ectele numai dac$ n cuprinsul contractului
indi!idual de munc$ sunt pre!$ute n mod e@pres acti!it$ile ce sunt interise
salariatului la data ncet$rii contractului2 cuantumul indemniaiei de neconcuren$
lunare2 perioada pentru care i produce e#ectele claua de neconcuren$2 tertii n
#a!oarea c$rora se interice prestarea acti!it$ii2 precum i aria geogra#ic$ unde
salariatul poate #i n real$ competiie cu angajatorul.
Indemniaia datorat$ salariatului pentru nc)eierea unui contract indi!idual de
munc$ cu clau$ de neconcuren$ se negocia$ i este de cel puin &3= din media
!eniturilor salariale brute din ultimele * luni anterioare datei ncet$rii contractului
indi!idual demunc$. 0n caul n care durata contractului indi!idual de munc$ a #ost mai
mic$ de * luni2 indemniaia de neconcuren$ se calculea$ ca medie a salariilor pl$tite
pe toat$ durata contractului.
Indemniaia trebuie pl$tit$ ntocmai i la timp2 ceea ce presupune #aptul c$
salariatul poate denuna unilateral claua de neconcuren$ i #$r$ prea!i2 dac$
angajatorul nu ac)it$ lunar indemniaia negociat$.
I ndemniaia de neconcuren$ repreint$ o c)eltuial$ pentru angajator2 este deductibil$
la calculul pro#itului impoabil i se impoitea$ la persoana #iic$ bene#iciar$ potri!it
legii.
"2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
5eglementarea clauei de neconcuren$ a su#erit modi#ic$ri serioase prin OH7
nr. *&>233&2 n primul r'nd prin producerea e#ectelor acestei claue dup$ ncetarea
contractului2 #a$ de reglementarea anterioar$ c'nd aceast$ clau$ producea e#ecte n
timpul derul$rii contractului de munc$.
"e perioada contractului indi!idual de munc$ salariatul nu poate realia nici n
#olosul propriu nici n #olosul unui ter prin aplicarea e#ectelor clauei de #idelitate2 aa
nc't modi#icarea reglement$rii clauei de neconcuren$ se justi#ic$ prin o#erirea unui
instrument juridic care s$ protejee ntr8o anumit$ m$sur$ acti!itatea patronului i dup$
ce un salariat !aloros p$r$sete #irma.
%laua de neconcuren$ nu poate a!ea ca e#ect intericerea n mod absolut a
e@ercit$rii pro#esiei salariatului sau a speciali$rii pe care o deine. La sesiarea
salariatului sau a Inspectoratului :eritorial de Munc$ la care este nregistrat contractul
indi!idual de munc$ respecti!2 instana competent$ poate diminua e#ectele clauei de
neconcuren$.
0n caul nerespect$rii2 cu !ino!$ie2 a clauei de neconcuren$ salariatul poate #i
obligat la restituirea indemniaiei i2 dup$ ca2 la daune8 interese corespun$toare
prejudiciului pe care l8a produs angajatorului.
%laua de neconcuren$ i produce e#ectele numai dac$2 n cuprinsul
contractului indi!idual de munc$2 la nc)eierea lui sau2 ulterior2 prin act adiional integrat
juridic aceluiai contract 8 sunt pre!$ute n mod concret6
8 acti!it$ile ce sunt interise salariatului la data ncet$rii contractului2 care pot #i
aceleai sau n plus #a$ de cele reultate din respectarea obligaiei de #idelitate2
anterior2 n timpul e@ecut$rii aceluiai contract9
8 terii2 #irete n principal comerciani2 n #a!oarea c$rora se interice prestarea
acti!it$ii9
8 aria geogra#ic$ unde salariatul2 de #apt n timpul producerii e#ectelor clauei
#ostul salariat2 poate #i n competiie real$ cu angajatorul 8 cerin$ legal$ util$2 ine@istent$
n reglementarea iniial$9
8 indemniaia de neconcuren$ lunar$
1
.
3 3
C/au8a de mo()/)tate este reglementat$ de art.2& din %odul muncii. "rin claua
de mobilitate p$rile din contractul indi!idual de munc$ stabilesc c$2 n considerarea
speci#icului muncii2 e@ecutarea obligaiilor de ser!iciu de c$tre salariat nu se realiea$
ntr8un loc stabil de munc$. (ceast$ clau$ a #ost p'n$ la actuala reglementare
subneleas$ n orice contract indi!idual de munc$ n care speci#icul muncii prestate
presupunea deplasarea angajatului de la sediul #irmei. + caul agenilor de !'n$ri2
agenilor de marDeting2 agenilor de asigur$ri etc.
1 Ion :raian Lte#$nescu 8 Modi#ic$rile %odului muncii 8 comentate2 OH7 nr.
*&>233&2 +ditura Lumina Le@2 Eucureti2
8 233&2 p. 33
"3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
1outatea pe care o aduce ns$ reglementarea din %odul muncii !iea$ dreptul
salariatului care accept$ claua de mobilitate de a bene#icia de prestaii suplimentare n
bani sau n natur$. 0ntruc't legea se aplic$ tuturor situaiilor care intr$ sub ipotea
normei ce le reglementea$2 nseamn$ c$ i n situaia contractelor care au inclus o
clau$ de mobilitate i au #ost nc)eiate mai nainte de intrarea n !igoare a codului se
!or aplica aceste complet$ri.
"rin urmare2 salariaii care nu au locul de munc$ ntr8o locaie stabil$ sunt
ndrept$ii s$ pretind$ angajatorilor lor prestaii suplimentare n bani sau natur$.
Deoarece legea nu preciea$ e@pres2 apreciem c$ prestaii suplimentare n
natur$ constau2 de e@emplu2 n #olosirea unui autoturism al #irmei pentru ndeplinirea
obligaiilor de ser!iciu2 posibilitatea de a bene#icia de ser!iciile sau produsele #irmei la
preuri mai mici etc.
"rin c/au8a de con9)den3)a/)tate p$rile con!in ca pe toat$ durata contractului
indi!idual de munc$ i dup$ ncetarea acestuia2 s$ nu transmit$ date sau in#ormaii de
care a luat cunotin$ n timpul e@ecut$rii contractului2 n condiiile stabilite n
regulamentele interne2 n contractele colecti!e de munc$ sau n contractele indi!iduale
de munc$.
1erespectarea acestei claue de oricare dintre p$ri atrage obligarea celui n
culp$ la plata de daune8interese.
"entru dreptul rom'n2 claua de con#idenialitate are consacrare i n s#era
ilicitului penal2 sub aspectul incrimin$rii in#raciunii de di!ulgare a secretului pro#esional
&3
.
%lauele #acultati!e din contractului indi!idual de munc$ nu pot #i enumerate
e@)austi!2 at't timp c't2 n baa principiilor generale de drept2 p$rile pot negocia orice
clau$ care nu contra!ene pre!ederilor imperati!e ale legii i bunelor mora!uri.
0n literatura de specialitate s8a analiat posibilitatea de a include n contractele
indi!iduale de munc$ cu titlu de clau$ #acultati!$ a c/au8e) de con0t))n3+. Dei nu
e@ist$ o reglementare e@pres$ a acestei claue2 includerea ei ncontractul indi!idual de
munc$ are drept scop posibilitatea salariatului de a re#ua e@ecutarea dispoiiei primite2
dac$ este contrar$ contiinei sale. De e@emplu2 re#uul unui iarist de a scrie i publica
un articol de populariare a unor concepii ateiste
&4
.
Din punct de !edere al salariatului2 moti!aia clauei de contiin$ poate #i
ntemeiat$ pe urm$toarele raiuni6
8 religioase ;spre e@emplu re#uul de a scrie critic la adresa cultului legal din carer
#ace parte
&3 %on#orm art. 1/* din %odul penal di!ulgarea2 #$r$ drept2 a unor date2 de c$tre
acela c$ruia i8au #ost ncredinate2 sau de care a luat cunotin$ n !irtutea pro#esiei
ori #unciei2 dac$ #apta este de natur$ a aduce prejudicii unei persoane constituie
in#raciune i se pedepsete n consecin$.
&4 7)eorg)e Filip2 Dumitru %r$ciun2 Mi)ai Mantale2 .eptimiu "anainte2 5omeo
Eutnariu 8 op.cit.2 p. 1*4
"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
salariatul n cau$ sau de a #ace propagand$ ateist$<9
8 morale ;de pild$2 re#uul de a scrie materiale din care s$ reulte o apologie a unui
mod de
!ia$ care s$ contra!in$ tr$s$turilor speci#ice ale poporului rom'n<9
8 politice ;spre e@emplu2 re#uul de a scrie critic in leg$tur$ cu ideologia sau
plat#orma
politic$ a unei anumite #ormaiuni politice<9
8 de politee ;cum ar #i re#uul de a utilia e@presii sau cali#icati!e dure la adresa
unei>unor
persoane<.
%laua de contiin$ !iea$ e@clusi! posibilitatea pentru salariat de a re#ua
e@ecutarea unui ordin legal de ser!iciu2 #$r$ a su#eri consecine disciplinare. 0ntr8un #el2
claua de contiin$ se poate asimila cu o cau$ contractuala de e@onerare a
r$spunderii disciplinare a salariatului respecti!.
1ici un salariat nu poate in!oca claua de contiina pentru a nu e@ecuta o
obligaie legal$ impus$ printr8o norm$ imperati!$. .pre e@emplu2 sub moti!ul clauei de
contiin$ nici un salariat nu poate absenta ntr8o i c'nd legal se lucrea$2 in!oc'nd
argumentul.c$2 potri!it con!ingerilor sale2 acea i este nelucr$toare.
%laua de contiin$ nu trebuie con#undat$ cu dreptul salariatului de a nu e@ecuta
un ordin de ser!iciu !$dit ilegal2 n ca contrar #iind r$spun$tor disciplinar2 pentru c$ cel
ce in!oc$ propria contiin$ are n !edere re#uul de a e@ecuta o dispoiie legal$2 dar
care este n contradicie cu propriile sale norme morale.
%u titlu de clau$ #acultati!$ n contractul indi!idual de munc$2 angajatorul i
angajatul pot negocia2 dac$ este oportun2 introducerea n contractul indi!idual de munc$
a unei c/au8e cu pr)*)re /a dreptur)/e de autor. .alariaii care pe parcursul derul$rii
contractului de munc$ realiea$ opere de creaie intelectual$ i artistic$ au o situaie
special$. "otri!it pre!ederilor Legii nr. ->1//* pri!ind drepturile de autor i drepturile
cone@e ;modi#icat$i completat$ prin Legea nr. 2-&>2334 i Legea nr. 32/>233*<2
drepturile patrimoniale n$scute pentru operele create n timpul unui contract de munc$
aparin2 ca regul$2 autorului lor. Dac$ e@ist$ o clau$ contractual$ contrar$2 semni#icaia
ei const$ n cesiunea drepturilor patrimoniale de autor c$tre o alt$ persoan$.
*&
0n situaia contractului indi!idual de munc$ angajatorul ac)it$ salariul pentru a
bene#icia de pe urma muncii prestate de c$tre angajaii s$i. "rin urmare2 ceea ce
creea$ salariaii aparine angajatorului2 a#ar$ de caul n care salariatul este
bene#iciarul unei claue cu pri!ire la drepturile de autor prin care I se recunoate
intregral sau parial paternitatea asupra operei sale de creatie.
Li n caul programelor pe calculator sau al operelor #otogra#ice realiate cu
prilejul e@ecut$rii unui contract indi!idual de munc$2 drepturile patrimoniale de autor
*& Ion :raian Lte#$nescu2 Magda 4olonciu2 5aluca Dimitriu 8 op. cit.2 p. -/
"!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
aparin2 potri!it legislaiei rom'ne2 angajatorului2 a#ar$ de situaia n care e@ist$ o clau$
contractual$ contrar$.
0n practic$2 se nt'lnesc i alte claue #acultati!e n contractele indi!iduale de
munc$2 printer care c/au8a de sta()/)tate ;sau de durat$ minim$ a contractului indi!idual
de munc$<2 c/au8a de r)sc2 c/au8a de o()ect)* etc.
%laua de obiecti!2 deocamdat$ sumar analiat$ n literatura juridic$2 este acea
clau$ cuprins$ n contractul indi!idual de munc$ prin care salariatului i se cere i el se
oblig$ s$ realiee2 de regul$ ntr8un inter!al de timp2 o anumit$ lucrare2 un anumit bun.
+a poate #i denumit$ i clau$ de succes sau per#orman$.
"osibilitatea inser$rii unei claue de obiecti! n contractul de munc$ repreint$
unul dintre argumentele n #a!oarea nuan$rii opiniei potri!it c$reia n acest tip de
contract ar interesa ntotdeauna numai prestarea muncii2 alt#el spus Bmunca !ieC2 n timp
ce con!enia ci!il$ de prest$ri ser!icii ar interesa e@clusi! reultatul muncii
&&
.
%ontractul indi!idual de munc$ ce cuprinde o clau$ de obiecti! are acelai
obiect ca i con!enia ci!il$ de prest$ri ser!icii. "e l'ng$ #acilit$ile #iscale este i acesta
un moti! pentru care patronii pre#er$ s$ nc)eie o con!enie ci!il$ de prest$ri ser!icii i
nu un contract de munc$ atunci c'nd urm$resc atingerea unui anumit obiecti!.
....@ E9ecte/e contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
+#ectele contractului indi!idual de munc$ se re#er$ la drepturile i obligaiile
p$rilor ce se nasc ca urmare a nc)eierii !alabile a contractului indi!idual de munc$.
Legea nr. &3>2333 tratea$ aceste aspecte n Hnitatea de 0n!$are II al titlului II2 intitulat
B+@ecutarea contractului indi!idual de munc$C.
0nc$ din primul articol al Hnitatea de 0n!$areui pe care l debatem2 legiuitorul
rea#irm$ #aptul c$ drepturile i obligaiile pri!ind relaiile de munc$ dintre angajator i
&& Ion :raian Lte#$nescu2 Lerban Eeligr$deanu 8 B"reentare de ansamblu i
obser!aii critice asupra noului %od al munciiC2n 5e!ista Dreptul nr. 4>23332 p. 33
""
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
salariat se stabilesc potri!it legii2 prin negociere2 n cadrul contractelor colecti!e de
munc$ i al contractelor indi!iduale de munc$.
.alariaii nu pot renuna la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice
tranacie prin care se urm$rete renunarea la drepturile recunoscute de lege
salariailor sau limitarea acestor drepturi este lo!it$ de nulitate.
+@ecutarea contractului indi!idual de munc$ nu poate #i analiat$ #$r$ a ine cont
de caracterul sinalagmatic al acestui contract. 0n aprecierea #iec$rui drept sau obligaii
trebuie pornit de la #aptul c$ orice drept are corelati! o obligaie a celeilalte p$ri i !ice8
!ersa. (ceast$ ngem$nare este preent$ i n pri!ina celei mai e!idente obligaii a
angajatorului ;plata salariului< #a$ de dreptul angajatului de a ncasa o indemniaie
lunar$ pentru munca prestat$.
MI.@.. Dreptur)/e 0) o(/)2a3))/e sa/ar)atu/u)
%on#orm pre!ederilor actualului cod al muncii ;art.3/<2 salariatul are2 n principal2
urm$toarele dreptur):
a< dreptul la salariare pentru munca depus$9
b< dreptul la repaus ilnic i s$pt$m'nal9
c< dreptul la concediu de odi)n$ anual9
d< dreptul la egalitate de anse i tratament9
e< dreptul la demnitate n munc$9
#< dreptul la securitate i s$n$tate n munc$9
g< dreptul la acces la #ormarea pro#esional$9
)< dreptul la in#ormare i consultare9
i< dreptul de a lua parte la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc$ i a
mediului de
munc$9
j< dreptul la protecie n ca de concediere9
"#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
D< dreptul la negociere colecti!$ i indi!idual$9
l< dreptul de a participa la aciuni colecti!e.
"e l'ng$ drepturile pre!$ute e@pres de %odul muncii2 salariaii mai pot bene#icia
i de alte drepturi reglementate de contractele indi!iduale de munc$2 contractele
colecti!e de munc$2 regulamentele de ordine interioar$ sau de alte acte normati!e dec't
%odul muncii.
De e@emplu2 ntemeiul pre!ederilor Legii nr. 142>1//-2 salariaii pot bene#icia de
tic)ete de mas$. (cestea repreint$ o alocaie indi!idual$ de mas$2 suportat$ indi!idual
de c$tre angajator
&*
.
:ic)etele se acord$ n limita pre!ederilor bugetului de stat sau2 dup$ ca2 a
bugetelor locale2 pentru unit$ile din sectorul bugetar i n limita bugetelor de !enituri i
c)eltuieli aprobate pentru celelalte categorii de angajatori. .umele corespun$toare
tic)etelor de mas$ acordate de angajatori2 n limita !alorilor nominale2 sunt deductibile la
calculul impoitului pe pro#it2 iar pentru salariai sunt scutite de plata impoitului pe
!enitul sub #orma de salariu. (ceste sume nu se iau n calcul nici pentru angajator2 nici
pentru salariat la stabilirea drepturilor i obligaiilor care se determin$ n raport cu !enitul
salarial.
:ic)etele de mas$ se acord$ n urma negocierii dintre angajatori i salariai
;repreentani prin sindicate sau de c$tre persoane anume desemnate<. :ic)etele se
distribuie de c$tre patron n ultima decad$ a #iec$rei luni pentru luna urm$toare2 n
#uncie de num$rul de ile lucrate2 put'nd #i utiliate numai pentru ac)iiionarea de
produse alimentare
&,
.
%orelati! acestor drepturi2 salariatului i re!in n principal i urm$toarele o(/)2a3)):
a< obligaia de a realia norma de munc$ sau2 dup$ ca2 de a ndeplini atribuiile ce
i re!in
3
con#orm #iei postului9
b< obligaia de a respecta disciplina muncii9
c< obligaia de a respecta pre!ederile cuprinse n regulamentul intern2 n contractul
colecti! de
munc$ aplicabil2 precum i n contractul indi!idual de munc$9
d< obligaia de #idelitate #a$ de angajator n e@ecutarea atribuiilor de ser!iciu9
e< obligaia de a respecta m$surile de securitate i s$n$tate a muncii n unitate9
#< obligaia de a respecta secretul de ser!iciu.
MI.@.1 Dreptur)/e 0) o(/)2a3))/e an2a6atoru/u)
&* %onstantin Eratu 8 op.cit.2 p. &-*
&, "antelimon Manta2 4asile 7)ime 8 op. cit.2 p. 133
"$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
+#ectele contractului indi!idual de munc$2 aa cum am preciat i mai sus2 nu se
re#er$ doar la drepturile i obligaiile angajatului2 ci i la drepturile i obligaiile
angajatorului. 0n con#ormitate cu pre!ederile art. 43 din cod2 angajatorul are n principal
urm$toarele dreptur):
a< s$ stabileasc$ organiarea i #uncionarea unit$ii9
b< s$ stabileasc$ atribuiile corespun$toare pentru #iecare salariat2 n condiiile legii
i>sau n
condiiile contractului colecti! de munc$ nc)eiat la ni!el naional sau la
3 3
ni!el de ramur$ de
acti!itate2 aplicabil9
c< s$ dea dispoiii cu caracter obligatoriu pentru salariat2 sub reer!a legalit$ii lor9
d< s$ e@ercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de ser!iciu9
e< s$ constate s$!'rirea abaterilor disciplinare i s$ aplice sanciuni
corespun$toare2 potri!it
legii2 contractului colecti! de munc$ aplicabil i regulamentului intern.
(ngajatorului i re!in2 n principal2 urm$toarele o(/)2a3)):
a< s$ in#ormee salariaii asupra condiiilor de munc$ i asupra elementelor care
pri!esc
des#$urarea relaiilor de munc$9
b< s$ asigure permanent condiiile te)nice i organiatorice a!ute n !edere la
elaborarea
normelor de munc$ i condiiile cores$pun$toare de munc$9
c< s$ acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege2 din contractul colecti! de
munc$
aplicabil i din contractele indi!iduale de munc$9
d< s$ comunice periodic salariailor situaia economic$ i #inanciar$ a unit$ii.
"riodicitatea
3
comunic$rilor se stabilete prin negociere n contractul colecti! de munc$ aplicabil9
e< s$ se consulte cu sindicatul i2 dup$ ca2 cu repreentanii salariailor n pri!ina
deciiilor
susceptibile s$ a#ectee substanial drepturile i interesele acestora9
*1
#< s$ pl$teasc$ toate contribuiile i impoitele datorate de salariai2 n condiiile legii9
g< s$ n#iinee registrul general de e!iden$ a salariailor i s$ operee nregistr$rile
pre!$ute de lege9
)< s$ eliberee2 la cerere2 toate documentele care atest$ calitatea de salariat a
solicitantului9
i< s$ asigure con#idenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor.
(rt.43 al.2 lit.d reglementea$ o(/)2a3)a an2a6atoru/u) de a comun)ca per)od)c
"%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
sa/ar)atu/u) s)tua3)a econom)ca 0) 9)nanc)ara a un)t+3)). :e@tul2 ne#ericit redactat2 apare
ca incomplet. .e completea$ obligatoriu cu art.21 lit. a din %arta social$ europeana
re!iuit$ adoptat$ la .trasbourg n 1//* i rati#icat$ de 5om'nia prin Legea nr. ,4>1///6
Bdreptul salariailor s$ #ie in#ormai periodic sau la momentul oportun i de o manier$
clar$ despre situaia economic$ i #inanciar$ a ntreprinderii n care sunt ncadrai2 #iind
neles c$ di!ulgarea anumitor in#ormaii care pot prejudicia ntreprinderilor !a putea #i
re#uat$ sau c$ se !a putea solicita ca acestea s$ #ie con#ideniale
&-
.C
3
"e l'ng$ drepturile i obligaiile reglementate e@pres de art.43 din %odul muncii2
ntocmai cum am preciat pentru situaia salariatului2 pentru angajator contractul
indi!idual de munc$ produce o serie de e#ecte l$rgite2 n baa normelor cuprinse n
contractul indi!idual de munc$2 contracte colecti!e de munc$2 regulamente de ordine
interioar$ sau n alte acte normati!e dec't %odul muncii.
III.A Mod)9)carea contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
0n con#ormitate cu pre!ederile art. 41 din %odul muncii2 contractul indi!idual de
munc$ poate #i modi#icat numai prin acordul p$rilor. %u titlu de e@cepie2 modi#icarea
unilateral$ a contractului indi!idual de munc$ este posibil$ numai n caurile i n
condiiile pre!$ute de cod.
Modi#icarea contractului indi!idual de munc$ poate !ia oricare dintre
urm$toarele elemente6 durata contractului2 locul muncii2 #elul muncii2 condiiile de munc$2
salariul i timpul de munc$ i timpul de odi)n$.
Modi#icarea locului muncii de c$tre angajator n mod unilateral are loc prin
delegarea sau detaarea salariatului ntr8un alt loc de munc$ dec't cel pre!$ut n
contractul indi!idual de munc$. "e durata deleg$rii2 respecti! a deta$rii2 salariatul i
p$strea$ #uncia i toate celelalte drepturi pre!$ute
&- Ion :raian Lte#$nescu2 Lerban Eeligr$deanu 8 B"reentare de ansamblu i
obser!aii critice asupra noului %od al munciiC2?5e!ista Dreptul nr. 4>23332 p. 31
#&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
0n contractul indi!idual de munc$.
Dei aparent crea$ impresia unor acte unilaterale2 delegarea i detaarea se
baea$ pe consim$m'ntul salariatului #a$ de aceast$ modi#icare a contractului
indi!idual de munc$2 deoarece se presupune c$2 n momentul nc)erii contractului2
salariatul cunoate toate normele legale ce gu!ernea$ acest contract ;inclusi! cele cu
pri!ire la delegare i detaare<.
(a cum preciea$ art.43 din cod< de/e2area repre8)nt+ e=erc)tarea
temporar+< d)n d)spo8)3)a an2a6atoru/u)< de c+tre sa/ar)at< a unor /ucr+r) sau sarc)n)
corespun8+toare atr)(u3))/or de ser*)c)u 5n a9ara /ocu/u) s+u de munc+.
Delegarea poate #i dispus$ pentru o perioad$ de cel mult *3 de ile i se poate
prelungi2 cu acordul salariatului2 cu cel mult *3 de ile. .alariatul delegat are dreptul la
plata c)eltuielilor de transport i caare2 precum i la o indemniaie de delegare
;diurna<2 n condiiile pre!$ute de lege sau de contractul colecti! de munc$ aplicabil.
Delegarea este obligatorie pentru salariat iar re#uul nejusti#icat de a e@ecuta o
delegaie este cali#icat drept abatere gra!$ de la disciplina muncii i poate constitui
temeiul pentru des#acerea pentru indisciplin$ a contractului indi!idual de munc$ ;n
con#ormitate cu art.*1 lit. a din %odul muncii<.
"lata unei sume de bani pentru #iecare i de delegare ;diurna<2 decontarea
c)eltuielilor de
transport i caare se stabilesc di#erit n #uncie de natura unit$ii
7 i
;angajatorului<
&
. (st#el6
8 n caul salariailor din societ$i comerciale i regii autonome de interes local i al
oric$ror
persoane juridice sau #iice care au personal salariat2 drepturile pecuniare pe perioada
delg$rii i deta$rii se negocia$ prin contractul colecti! sau indi!idual de munc$9
& Ion :raian Lte#$nescu2 Magda 4olonciu2 5aluca Dimitriu 8 op. cit.2 p. 11&
#1
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
8 pentru persoanele din sectorul de ap$rare naional$2 ordine public$ i siguran$
naional$2
drepturile n cau$ sunt reglementate prin acte normati!e speci#ice9
8 pentru salariaii din instituiile publice i regii autonome cu speci#ic deosebit2
drepturile pe
perioada delag$rii i deta$rii sunt reglementate prin Mot$r'rea 7u!ernului nr. &43>1//&.
Ministerul Finanelor !a actualia indemniaia de delegare i detaare2 n raport
cu in#laia.
0n unit$ile n care drepturile b$neti pentru delegare i detaare au se stabilesc
prin negociere colecti!$ sau indi!idual$2 la determinarea pro#itului impoabil aceste
drepturi se scad din !enitul brut n !ederea calcul$rii pro#itului impoabil ;sunt
deductibile< numai n limita pre!ederilor M.7. &43>1//&2 actualiat$ prin ordin al
ministrului #inanelor.
%on#orm art.4& din cod2 deta0area este actu/ pr)n care se d)spune
sc-)m(area temporar+ a /ocu/u) de munc+< d)n d)spo8)3)a an2a6atoru/u)< /a un a/t
an2a6ator< 5n scopu/ e=ecut+r)) unor /ucr+r) 5n )nteresu/ acestu)a. n mod
e=cep3)ona/< pr)n deta0are se poate mod)9)ca 0) 9e/u/ munc))< dar numa) cu
cons)m3+m;ntu/ scr)s a/ sa/ar)atu/u).
Detaarea poate #i dispus$ pe o perioad$ de cel mult un an. 0n mod e@cepional2
perioada deta$rii poate #i prelungit$ pentru moti!e obiecti!e ce impun preena
salariatului n subordinea angajatorului la care s8a dispus detaarea2 cu acordul ambelor
p$ri2 din * n * luni. .alariatul poate re#ua detaarea dispus$ de angajatorul s$u numai
n mod e@cepional i pentru moti!e personale temeinice.
.alariatul detaat are dreptul la plata c)eltuielilor de transport i caare2 precum
i la o indemniaie de detaare2 n condiiile pre!$ute de lege sau de contractul
colecti! de munc$ aplicabil.
#2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
Drepturile cu!enite salariatului detaat se acord$ de angajatorul la care s8a
dispus detaarea. %on#orm art.4, al. II din %odul muncii2 pe durata deta$rii salariatul
bene#icia$ de drepturile care i sunt mai #a!orabile2 #ie de drepturile de la angajatorul
care a dispus detaarea2 #ie de drepturile de la angajatorul la care este detaat.
(ngajatorul care detaea$ are obligaia de a lua toate m$surile necesare pentru ca
angajatorul la care s8a dispus detaarea s$ i ndeplineasc$ integral i la timp toate
obligaiile #a$ de salariatul detaat.
#3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
Dac$ angajatorul la care s8a dispus detaarea nu i ndeplinete integral i la timp toate
obligaiile #a$ de salariatul detaat2 acestea !or #i ndeplinite de angajatorul care a
dispus detaarea. 0n caul n care e@ist$ di!ergen$ ntre cei doi angajatori sau nici unul
dintre ei nu i ndeplinete obligaiile potri!it pre!ederilor legale2 salariatul detaat are
dreptul de a re!eni la locul s$u de munc$ de la angajatorul care l8a detaat2 de a se
ndrepta mpotri!a oric$ruia dintre cei doi angajatori i de a cere e@ecutarea silit$ a
obligaiilor nendeplinite
59
.(ngajatorul poate modi#ica temporar locul i #elul muncii2 #$r$
consim$m'ntul salariatului2 i n caul unor situaii de #or$ major$2 cu titlu de sanciune
disciplinar$ sau ca m$sur$ de protecie a salariatului2 n caurile i n condiiile
pre!$ute de %odul muncii.
....B Suspendarea contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
%on#orm BDicionarului de dreptul munciiC2 suspendarea contractului indi!idual de
munc$ este
perioada n care munca pre!$ut$ n contract nu se prestea$ i2 n consecin$2 de
regul$2 nu se pl$tete
nici salariul de c$tre angajator9 este deci o suspendare a e#ectelor principale ale
contractului indi!idual de munc$
*3
.
0n reglementarea dreptului muncii n 5om'nia2 suspendarea contractului
indi!idual de munc$ poate inter!eni de drept2 prin acordul p$rilor sau prin actul
unilateral al uneia dintre p$ri.
0n mod e@cepional2 pe durata suspend$rii pot continua s$ e@iste alte drepturi i
obligaii ale p$rilor dec't prestarea muncii i plata salariului2 dac$ acestea sunt
pre!$ute prin legi speciale2 prin contractul colecti! de munc$ aplicabil2 prin contracte
&/ 4ei art. 4, al. 4 din %odul muncii
*3 Lerban Eeligr$deanu2 Ion :raian Lte#$nescu 8 Dicionar de dreptul muncii2 +ditura
Lumina Le@2 Eucureti2 1//,2 p. 1*/
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
indi!iduale de munc$ sau regulamente interne.
Dac$ ns$ suspendarea contractului indi!idual de munc$ are loc ca urmare a
unei #apte imputabile salariatului2 pe durata suspend$rii acesta nu !a bene#icia de nici un
drept care reult$ din calitatea sa de salariat.
.ub aspectul e#ectelor suspend$rii2 contractul indi!idual de munc$2 neles ca act
juridic bilateral2 r$m'ne !alabil. .uspendarea operea$ numai asupra e@ecut$rii
prestaiilor principale din contract2 respecti! munca i salariul. "e parcursul suspend$rii
salariatul primete dup$ ca6
8 salariul ;detaare2 ndeplinirea unei #uncii de conducere salariat$ pe linie
sindical$ etc<9
8 o indemniaie ;incapacitate temporar$ de munc$2 maternitate2 e@ecutarea
pedepsei la locul de munc$ etc.<9
8 desp$gubire ;dac$ se constat$ ne!ino!$ia salariatului dup$ suspendarea din
#uncie potri!it Legii nr. 1>1/,3<
*1
.
*1 Ion :raian Lte#$nescu2 Magda 4olonciu2 5aluca Dimitriu 8 op. cit.2 p. 113
8 *2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
0n caul suspend$rii de drept a contractului indi!idual de munc$ a!em de8a #ace cu o
suspendare ce inter!ine automat2 din pricina unormprejur$ri care2 independent de !oina
p$rilor2 #ac cu neputin$ prestarea muncii de c$tre salariat.
Contractu/ )nd)*)dua/ de munc+ se suspend+ de drept ;art.&3< n urm$toarele
situaii6
3
a< concediu de maternitate9
b< concediu pentru incapacitate temporar$ de munc$9
c< carantin$9
d< e#ectuarea ser!iciului militar obligatoriu9
e< e@ercitarea unei #uncii n cadrul unei autorit$i e@ecuti!e2 legislati!e ori
judec$toreti2 pe
toat$ durata mandatului2 dac$ legea nu pre!ede alt#el
*2
9
#< ndeplinirea unei #uncii de conducere salariate nsindicat9
g< #or$ major$ 8 abrogat prin OH7 nr. *&>233&
)< n caul n care salariatul este arestat pre!enti!2 n condiiile %odului de procedur$
penal$9
i< n alte cauri e@pres pre!$ute de lege.
%on#orm art.&1 din cod< contractu/ )nd)*)dua/ de munc+ poate 9) suspendat
d)n )n)3)at)*a sa/ar)atu/u)< n urm$toarele situaii6
*2 l(rt. &3 lit. e a #ost redat aa cum este n !igoare2 ulterior modi#ic$rii n baa Legii
nr. 4-3>23332 publicat$ n Monitorul O#icial nr. -14>1-.JI.2333
#"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
a< concediu pentru creterea copilului n !'rst$ de p'n$ la 2 ani sau2 n caul
copilului cu
)andicap2 p'n$ la mplinirea !'rstei de 3 ani9
b< concediu pentru ?grijirea copilului bolna! n !'rst$ de p'n$ la , ani sau2 n caul
copilului
cu )andicap2 pentru a#eciuni intercurente2 p'n$ la mplinirea !'rstei de 1- ani9
c< concediu paternal9
d< concediu pentru #ormare pro#esional$9
e< e@ercitarea unor #uncii electi!e n cadrul organismelor pro#esionale constituite la
ni!el
central sau local2 pe toat$ durata mandatului9
#< participarea la gre!$9
g< absene nemoti!ate.
%ontractul indi!idual de unc$ poate #i suspendat n situaia absenelor nemoti!ate
ale salariatului2 n condiiile stabilite prin contractul colecti! de munc$ aplicabil2 contractul
indi!idual de munc$2 precum i prin regulamentul intern.
(rt.&2 preciea$ caurile n care contractu/ )nd)*)dua/ de munc+ poate 9)
suspendat d)n )n)3)at)*a an2a6atoru/u)< i anume6
a< pe durata cercet$rii disciplinare prealabile2 n condiiile legii9
b< ca sanciune disciplinar$9
c< n caul n care angajatorul a #ormulat pl'ngere penal$ mpotri!a salariatului sau
acesta a #ost trimis n judecat$ pentru #apte penale incompatibile cu #uncia
deinut$2 p'n$ la r$m'nerea de#initi!$ a )ot$r'rii judec$toreti9 dac$ se constat$
ne!ino!$ia celui n cau$2 salariatul i reia acti!itatea a!ut$ anterior i i se !a
pl$ti o desp$gubire egal$ cu salariul i celelalte drepturi de care a #ost lipsit pe
perioada suspend$rii contractului
##
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
d< n caul ntreruperii temporare a acti!it$ii2 #$r$ ncetarea raportului de munc$2 n
special pentru moti!e economice2 te)nologice2 structurale sau similare. "e durata
?treruperii temporare a acti!it$ii angajatorului salariaii bene#icia$ de o
indemniaie2 pl$tit$ din #ondul de salarii2 ce nu poate #i mai mic$ de ,&= din
salariul de ba$ corespun$tor locului de munc$ ocupat. .alariaii se !or a#la la
dispoiia angajatorului2 acesta a!'nd oric'nd posibilitatea s$ dispun$
renceperea acti!it$ii.
e< pe durata deta$rii.
0n caurile pre!$ute la lietrele a<2 b< i c<2 dac$ se constat$ ne!ino!$ia celui n
cau$2 salariatul i reia acti!itatea a!ut$ anterior i I se !a pl$ti2 n temeiul r$spunderii
ci!ile contractuale2 o desp$gubire egal$ cu salariul i celelalte drepturi de care a #ost
lipsit pe perioada suspend$rii contractului.
(rt.&4 din %odul muncii pre!ede c$2 contractul indi!idual de munc$ poate #i
suspendat< pr)n acordu/ p+r3)/or< n caul concediilor #$r$ plat$ pentru studii sau pentru
interese personale.
Dup$ ncetarea cauei care a determinat suspendarea contractului indi!idual de
munc$2 salariatului i re!ine obligaia de a8i relua obligaiile de ser!iciu. La r'ndul s$u2
angajatorul este obligat s$ primeasc$ la munc$ pe salariat2 n aceleai condiii ca mai
nainte de suspendarea contractului indi!idual de munc$.
....C ncetarea contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
Hna din cele mai importante probleme legate de cadrul reglementati! al
contractului indi!idual de munc$ n legislaia rom'n$ se re#er$ la
ncetarea acestuia. 1ecesit$ile sociale care impugn reglementarea ncet$rii contractului
de munc$ pot #i nelese n baa principiilor care gu!ernea$ aceast$ instituie6
a< libertatea muncii9
b< stabilitatea n munc$9
#$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
c< caracterul imperati! al dispoiiilor legale care reglementea$ ncetarea
contractului
indi!idual de munc$.
1ormele legale n materia ncet$rii contractului indi!idual de munc$ sunt
imperati!e i de strict$ interpretare2 orice abatere de la litera legii duc'nd la nelegalitatea
m$surii de des#acere a contractului.
0ncetarea contractului indi!idual de munc$ este dominat$ de principiul legalit$ii2
modurile i caurile n care poate n ceta trebuie stipulate e@pres de lege
*3
.
5eglementarea ncet$rii contractului de munc$ n legislaia rom'neasc$
ilustrea$ n mod adec!at ideea garant$rii stabilit$ii n munc$ a salariailor2 prin
determinarea e@pres$ n lege a condiiilor de #ond i
77 55
procedur$ dup$ care are loc concedierea acestora.
(ctualul cod aduce importante modi#ic$ri #a$ de cadrul juridic anterior2 at't cu
pri!ire la ncetarea de drept a contractului indi!idual de munc$2 c't i cu pri!ire la
concedierea colecti!$ reglement'nd situaiile de concediere colecti!$ i impun'nd
obligaii noi n sarcina angajatorilor2 pentru protecia drepturilor salariailor.
%oncedierea dispus$ cu nerespectarea procedurii pre!$ute de lege este lo!it$
de nulitate absolut$. 0n ca de con#lict de munc$ angajatorul nu poate in!oca n #aa
instanei alte moti!e de #apt sau de drept dec't cele preciate n deciia de concediere.
0n caul n care concedierea a #ost e#ectuat$ n mod netemeinic sau nelegal2 instana !a
dispune anularea ei i !a obliga angajatorul la plata unei desp$gubiri egale cu salariile
inde@ate2 majorate i reactualiate i cu celelalte drepturi de care ar #i bene#iciat
salariatul.
%on#orm art.,- al.II din %odul muncii2 la solicitarea salariatului instana care a
dispus anularea concedierii !a repune p$rile n situaia anterioar$ emiterii actului de
concediere. .alariatul are dreptul2 la cererea sa e@pres$2 de a #i reintegrat pe #uncia
ocupat$ anterior2 ceea ce a #ost apreciat$ n doctrina ca #iind o ade!$rat$ restitutio in
integrum
*4
%
%on#orm art.&& din %odul muncii2 contractul indi!idual de munc$ poate nceta ast#el6
a< de drept9
b< ca urmare a acordului p$rilor2 la data con!enit$ de acestea9
c< ca urmare a !oinei unilaterale a uneia dintre p$ri2 n caurile i n condiiile
limitati!pre!$ute de lege.
Fiecare dintre situaiile de ncetare ale contractului indi!idual de munc$ !or
3
#i analiate separatn cele ce urmea$. (bandon'nd pentru moment ordinea n care
legiuitorul a abordat aceste aspecte n %odul muncii2 ne !om re#eri mai nt'i la c'te!a
*3 Luminia Aundrea 8 op.cit.2 p. 33
(le@andru (t)anasiu2 %laudia (na Moarc$ 8 op.cit2 p. 24,
*4 1icolae 4oiculescu 8 op. cit2 p. -1
#%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
reglement$ri particulare ale noiunii de nulitate n materia contractului indi!idual de
munc$.
MI.C.. Nu/)tatea contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+ Datorit$ particularit$ilor pe care le
preint$ nulitatea n dreptul muncii2 n literatura de specialitate s8a apreciat c$ ar #i
normal ca toate problemele pri!itoare la aceast$ instituie s$ se grupee ntr8un singur
loc2 elimin'n duse alte re#eriri proli#erate pe parcurs.
%odul Muncii n !igoare a abordat particularit$ile nulit$ii contractului indi!idual
de munc$ ntr8un singur articol cu , alineate ;art.&, din Hnitatea de 0n!$are 42 intitulat
Bncetarea contractului indi!idual de munc$C<
ncetarea contractului indi!idual de munc$ se distinge de nulitatea acestuia2
regimul juridic al celor dou$ instituii #iind di#erit. n acest sens2 art. &, din cod pre!ede
e@pres c$ nerespectarea oric$reia dintre condiiile legale necesare pentru nc)eierea
!alabil$ a contractului indi!idual de munc$ atrage nulitatea acestuia.
5egimul nulit$ii contractului indi!idual de munc$ preint$ unele particularit$i #a$
de nulit$ile de drept comun. (st#el2 constatarea nulit$ii contractului indi!idual de munc$
produce e#ecte pentru !iitor ;e@ nunc(, niciodat$ pentru trecut ;e@ tunc(% De alt#el2 ar #i
nedrept ca p$rile s$ #ie obligate s$ i restituie ceea ce i8au prestat n baa unui
contract nul2 deoarece salariatul ar trebui s$ returnee salariul ncasat dar angajatorul ar
r$m'ne cu #oloasele de urma muncii deoarece2 e!ident2 timpul lucrat i munca prestat$
nu pot #i returnate. "ersoana care a prestat munca n temeiul unui contract indi!idual de
munc$ nul are dreptul la remunerarea acesteia2 corespun$tor modului de ndeplinire a
atribuiilor de ser!iciu.
1ulitatea contractului indi!idual de munc$ poate #i acoperit$ prin ndeplinirea
ulterioar$ a condiiilor impuse de lege. "rin urmare indi#erent de caua de nulitate2 p$rile
au posibilitatea s$ !alidee orice eroare mai nainte ca una din ele s$ sesiee instanele
de judecat$.
0n situaia n care o clau$ este a#ectat$ de nulitate2 ntruc't stabilete drepturi
sau obligaii pentru salariai2 care contra!in unor norme legale imperati!e sau
contractelor colecti!e de munc$ aplicabile2 aceasta este nlocuit$ de drept cu dispoiiile
legale sau con!enionale aplicabile2 salariatul a!'nd dreptul la desp$gubiri.
Ain'nd seama de speci#icul ncet$rii contractului indi!idual de munc$2 de regul$
prin act unilateral de !oin$ al uneia din p$ri2 s8a opinat n sensul abord$rii urm$toarelor
soluii6
3
8 reglementarea soluiei radicale potri!it c$reia angajatorii sau salariaii 8 ca
e@cepie de la dreptul comun 8 ar putea s$ constate unilateral nulitarea
contractului de munc$ sau
8 reglementarea unei soluii BintermediareC potri!it c$reia nulitatea s$ se poat$
constata de c$tre p$ri2 prin acordul lor de !oin$. 0n consecin$ s8ar apela la
$&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
instana de judecat$ pentru constatarea nulit$ii numai n situaia deacordului
dintre p$ri cu pri!ire la aceast$ problem$
*&
.
%ea de8a doua soluie sugerat$ n literatura de specialitate a #ost adoptat$ drept
#ormulare de reglementare n %odul muncii pentru instituia nulit$ii. (st#el2 constatarea
nulit$ii i stabilirea2 potri!it legii2 a e#ectelor acesteia se pot #ace prin acordul p$rilor.
1umai dac$ p$rile nu ajung la nici o nelegere2 nulitatea se pronun$ de c$tre instana
judec$toreasc$. MI.C.1 ncetarea de drept a contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
(rt.&* din %odul muncii stabilete c$ ncetarea de drept a contractului indi!idual
de munc$ are loc n urm$toarele situaii6
3
a< la data decesului salariatului sau angajatorului persoan$ #iic$9
b< la data r$m'nerii ire!ocabile a )ot$r'rii judec$toreti de declarare a morii sau a
punerii sub interdicie a salariatului ori a angajatorului persoan$ #iic$2 dac$
aceasta antrenea$ lic)idarea a#acerii9
c< ca urmare a diol!$rii angajatorului persoan$ juridic$2 de la data la care persoana
juridic$ i ncetea$ e@istena9
d< la data comunic$rii deciiei de pensionare pentru limit$ de !'rst$2 pensionare
anticipat$ parial$ sau pensionare pentru in!aliditatea salariatului2 potri!it legii9
e< ca urmare a constat$rii nulit$ii absolute a contractului indi!idual de munc$2 de la
data la care nulitatea a #ost constatat$ prin acordul p$rilor sau prin )ot$r're
judec$toreasc$ de#initi!$9
#< ca urmare a admiterii cererii de reintegrare n #uncia ocupat$ de salariat a unei
personae concediate nelegal sau pentru moti!e nentemeiate2 de la data
r$m'nerii de#initi!e a )ot$r'rii judec$toreti de reintegrare9
g< ca urmare a condamn$rii penale cu e@ecutarea pedepsei pri!ati!e de libertate2 de
la data r$m'nerii de#initi!e a )ot$r'rii judec$toreti9
)< de la data retragerii de c$tre autorit$ile sau organismele competente a a!ielor2
autoriaiilor ori atest$rilor necesare pentru e@ercitarea pro#esiei9
i< ca urmare a intericerii e@ercit$rii unei pro#esii sau a unei #uncii2 ca m$sur$ de
siguran$ ori pedeaps$ complementar$2 de la data r$m'nerii de#initi!e a )ot$r'rii
judec$toreti prin care sa dispus interdicia9
j< la data e@pir$rii termenului contractului indi!idual de munc$ nc)eiat pe durat$
determinat$9
D< retragerea acordului p$rinilor sau al repreentanilor legali2 n caul salariailor cu
!'rsta cuprins$ ntre 1& i 1* ani.
0n toate situaiile de mai sus2 respecti! n caul ncet$rii de drept a contractului de
munc$ se ;aplica2 prin analogie2 art.,& i n mod corespun$tor art.,4 din %od re#eritoare
*& Lerban Eeligr$deanu2 Ion :raian Lte#$nescu 8 B%onsideraii critice i sugestii
re#eritoare la pre!ederile proiectului noului %od al MunciiC2 n 5e!ista 5om'n$ de
Drept al Muncii nr. 1>23322 p. 14
$1
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
la deciia de concediere a salariatului i la comunicarea ei n scris. %a urmare2 e#ectul
ncet$rii de drept a contractului se produce de la data comunic$rii n scris a ordinului
constatator salariatului. (ngajatorul trebuie s$ redactee o deciie prin care s$ noti#ice
salariatului ncetarea de drept a contractului indi!idual de munc$.
0n ali termeni2 n a#ar$ de situaiile pre!$ute de art. a i b ;c'nd continuarea
contractului indi!idual de munc$ este imposibil$<2 c)iar dac$ au ap$rut2 n #apt2 celelate
situaii de ncetare de drept2 e#ectele lor se produc de la data comunic$rii actului intern al
angajatorului salariatului s$u2 ori de Sa data acordului inter!enit ntre p$ri
**
.
MI.C.4 ncetarea contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+ pr)n acordu/ p+r3)/or
Deoarece %odul muncii reglementea$ e@pres n art. - principiul
consensualismului n relaiile de munc$2 este de la sine neles c$2 atunci c'nd p$rile se
pun de acord n acest sens2 e#ectele contractului indi!idual de munc$ nu se mai produc
prin !oina lor comun$.
"rin acordul p$rilor poate nceta orice contract indi!idual de munc$2 indi#erent de
durata de timp pentru care a #ost nc)eiat. .igur c$2 de regul$2 un contract indi!idual de
munc$ nc)eiat pe durat$ determinat$ ncetea$ prin mplinirea acestui termen ns$ asta
nu nseamn$ c$ el nu poate nceta nainte de e@pirarea perioadei pentru care a #ost
nc)eiat. 6utuus dissensus p$rile pot pune cap$t oric$rui raport juridic de munc$
*,
.
Indi#erent cum se realiea$ acordul de !oin$ al p$rilor ;de pre#erat2 e!ident ad
probationem, ntr8o #orm$ scris$<2 acest acord trebuie s$ ndeplineasc$ condiiile
generale pre!$ute de legislaia ci!il$ pentru !alabilitatea oric$rui act juridic i anume6
8 consim$m'ntul pentru ncetarea contractului s$ #ie al p$rilor care au nc)eiat
** Ion :raian Lte#$nescu2 Lerban Eeligr$deanu 8 B"reentare de ansamblu i obser!aii
critice asupra noului %od al munciiC2
?5esista Dreptul nr. 4>23332 p. 3&
*, Marioara Aic)indeal 8 op.cit.2 p. 2/
$2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
contractul9
8 s$ reulte n mod indubitabil c$ acest consim$m'nt a #ost dat cu intenia
3 3
#ireasc$ de a
nceta contractul de munc$9
8 consim$m'ntul s$ nu #ie a#ectat de eroare2 dol sau !iolen$
*-
.
NI.C.7 5ncetarea contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+ d)n )n)3)at)*a
9
an2a6atoru/u)
0ncetarea contractului indi!idual de munc$ din iniiati!a angajatorului se numete
concediere.
La r'ndul ei2 concedierea poate #i dispus$ pentru moti!e care in de persoana
salariatului sau pentru moti!e care nu in de persoana salariatului.
*- 7)eorg)e E$dica2 7)eorg)e Ere)oi2 (drian "opescu 8 op. cit.2 p. 1-
$3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
Dispoiiile legale care reglementea$ procedura i #orma des#acerii contractului
de munc$ din iniiati!a unit$ii au menirea s$ pre!in$ ncetarea intempesti!$ a
contractului2 situaia de incertitudine2 mani#estarea de subiecti!ism2 abu sau arbitrariu2
respecti!ele dispoiii constituind garanii ale dreptului la munc$
*/
.
%odul muncii rom'n interice concedierea salariailor6
3
a< pe criterii de se@2 orientare se@ual$2 caracteristici genetice2 !'rst$2 apartenen$
naional$2 ras$2 culoare2 etnie2 religie2 opiune politic$2 origine social$2 )andicap2
situaie sau responsabilitate #amilial$2 apartenen$ ori acti!itate sindical$9
b< pentru e@ercitarea2 n condiiile legii2 a dreptului la gre!$ i a drepturilor sindicale.
Datorit$ e#ectelor speci#ice ale suspend$rii contractului indi!idual de munc$2 art.
*3 din cod interice concedierea salariailor n urm$toarele situaii6
3
a< pe durata incapacit$ii temporare de munc$2 stabilit$ prin certi#icat medical
con#orm legii9
b< pe durata concediului pentru carantin$9
c< pe durata n care #emeia salariat$ este gra!id$2 n m$sura n care angajatorul a
luat cunotin$ de acest #apt anterior emiterii deciiei de concediere9
d< pe durata concediului de maternitate9
e< pe durata concediului pentru creterea copilului n !'rst$ de p'n$ la 2 ani sau2 n
caul copilului cu )andicap2 p'n$ la mplinirea !'rstei de 3 ani9
#< pe durata concediului pentru ngrijirea copilului bolna! n !'rst$ de p'n$ la , ani
sau2 n caul copilului cu )andicap2 pentru a#eciuni intercurente2 p'n$ la
mplinirea !'rstei de 1- ani9
g< pe durata ndeplinirii ser!iciului militar9
)< pe durata e@ercit$rii unei #uncii eligibile ntr8un organism sindical2 cu e@cepia
situaiei n care concedierea este dispus$ pentru o abatere disciplinar$ gra!$ sau
pentru abateri disciplinare repetate2 s$!'rite de c$tre acel salariat9
i< pe durata e#ectu$rii concediului de odi)n$.
%oncedierea poate #i dispus$ n oricare din situaiile de mai sus2 dac$ este !orba despre
reorganiarea judiciar$ sau a #alimentul angajatorului. Conced)erea pentru mot)*e care
3)n de persoana sa/ar)atu/u) (ceast$ situaie de ncetare a contractului indi!idual de
munc$ este singura care poate atrage repercursiuni pe termen lung asupra salariatului2
deoarece ulterior orice angajator !a primi cu suspiciune i pruden$ un salariat care a
#ost concediat pentru moti!e imputabile lui. Datorit$ acestor consecine dramatice i de
durat$2 des#acerea contractului indi!idual de munc$ pentru moti!e care in de persoana
salariatului este reglementat$ n am$nunt de %odul muncii. Orice di#eren$ pe care o
*/ 4alentina Deleanu 8 Dreptul muncii2 +ditura Dacia +uropa 1o!a2 Lugoj2 23332 p.
11,
$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
preint$ situaia real$ #a$ de cadrul reglementati! stabilit prin %odul muncii pentru
aceast$ problem$ conduce la nulitatea dispoiiei de concediere.
.ituaiile de des#acere a contractului indi!idual de munc$ din moti!e
3
imputabile salariatului
sunt preentate n art.*1 din %odul muncii dup$ cum urmea$6
a? 5n ca8u/ 5n care sa/ar)atu/ a s+*;r0)t o a(atere 2ra*+ sau a(ater) repetate de
/a re2u/)/e de d)sc)p/)n+ a munc)) or) de /a ce/e sta()/)te pr)n contractu/
)nd)*)dua/ de munc+< contractu/ co/ect)* de munc+ ap/)ca()/ sau
re2u/amentu/ )ntern< ca sanc3)une d)sc)p/)nar+.
%on#orm art.2*3 din %odul muncii2 abaterea disciplinar$ este o #apt$ n leg$tur$
cu munca i care const$ ntr8o aciune sau inaciune s$!'rit$ cu !ino!$ie de c$tre
salariat2 prin care acesta a nc$lcat normele legale2 regulamentul intern2 contractul
indi!idual de munc$ sau contractul colecti! de munc$ aplicabil2 ordinele i dispoiiile
legale ale conduc$torilor ierar)ici (baterile disciplinare nu sunt descrise2 #apt$ de #apt$2
de c$tre lege ;ca n caul in#raciunilor sau al contra!eniilor<. 0n consecin$2 pentru a se
stabili dac$ o anumit$ #apt$ constituie abatere disciplinar$2 spre a se putea pune
problema r$spunderii disciplinare2 este necesar s$ se analiee elementele sale
constituti!e2 respecti!6 perturbarea disciplinei muncii2 caracterul ilicit al #aptei2 calitatea
de salariat a persoanei respecti!e2 e@istena !ino!$iei2
04
leg$tura de caualitate dintre #apt$ i reultatul d$un$tor
&
.
(tunci c'nd este stabilit$ ns$ natura juridic$ a #aptei2 respecti! caracterul s$u de
abatere disciplinar$ n sensul pe care legislaia muncii l atribuie acestei sintagme2 se
pune problema delimit$rii abaterilor gra!e de cele mai puin gra!e.
& Lerban Eeligr$deanu2 Ion :raian Lte#$nescu 8 BDicionar de Drept al munciiC2
+ditura Lumina Le@2 Eucureti2 1//,2 p. ,
$!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
%odul muncii stabilete criteriile dup$ care o abatere gra!$ poate #i apreciat$ de
o aa gra!itate nc't s$ atrag$ m$sura ndep$rt$rii din unitate prin des#acerea
contractului indi!idual de munc$ pentru indisciplin$. (st#el2 angajatorul stabilete
sanciunea disciplinar$ aplicabil$ n raport cu gra!itatea abaterii disciplinare s$!'rite de
salariat2 a!'ndu8se n !edere urm$toarele6
a< mprejur$rile n care #apta a #ost s$!'rit$9
b< gradul de !ino!$ie a salariatului9
c< consecinele abaterii disciplinare9
d< comportarea general$ n ser!iciu a salariatului9
e< e!entualele sanciuni disciplinare su#erite anterior de c$tre acesta.
%u toate acestea2 gra!itatea abaterii r$m'ne o situaie de #apt2 ce urmea$ a #i
apreciat$ de organul sancionator
,3
.
7ra!itatea abaterii respecti!e !a determina organul sancionator s$ optee pentru
o sanciune disciplinar$mpotri!a salariatului !ino!at sau2 dac$ abaterea este gra!$2
pentru des#acerea contractului indi!idual de munc$.
(rt.2*4 din %odul muncii stabilete c$ ;1< .anciunile disciplinare pe care le poate
aplica angajatorul n caul n care salariatul s$!'rete o abatere disciplinar$ sunt6
a< a!ertismentul scris9
b< suspendarea contractului indi!idual de munc$ pentru o perioad$ ce nu poate
dep$i 13 ile lucr$toare9
c< retrogradarea din #uncie2 cu acordarea salariului corespun$tor #unciei n care s8
a dispus retrogradarea2 pentru o durat$ ce nu poate dep$i *3 de ile9
d< reducerea salariului de ba$ pe o durat$ de 183 luni cu &813=9
e< reducerea salariului de ba$ i>sau2 dup$ ca2 i a indemniaiei de conducere pe
o perioad$ de 183 luni cu &813=9
1imic nu oprete ns$ angajatul i salariaii s$i s$ includ$ n contractele
indi!iduale de munc$ sau n contractul colecti!2 pe baa negocierii i a acordului p$rilor2
reguli pentru determinarea #$r$ drept de ec)i!oc a #aptlor care pot constitui moti! pentru
concedierea pe moti! de indisciplin$.
(? 5n ca8u/ 5n care sa/ar)atu/ este arestat pre*ent)* pentru o per)oad+ ma) mare
de 4D de 8)/e< 5n cond)3))/e Codu/u) de procedur+ pena/+,
,3 7)eorg)e Filip2 Dumitru %r$ciun2 Mi)ai Mantale2 .eptimiu "anainte2 5omeo
Eutnariu 8 op.cit.2 p. 2&/
$"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
c? 5n ca8u/ 5n care< pr)n dec)8)e a or2ane/or competente de e=pert)8+ med)ca/+<
se constat+
)napt)tud)nea 9)8)c+ 0)Esau ps)-)c+ a sa/ar)atu/u)< 9apt ce nu perm)te acestu)a s+ 50)
5ndep/)neasc+ atr)(u3))/e corespun8+toare /ocu/u) de munc+ ocupat,
$#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
d? 5n ca8u/ 5n care sa/ar)atu/ nu corespunde pro9es)ona/ /ocu/u) de munc+ 5n
care este
5ncadrat.
e? 5n ca8u/ 5n care sa/ar)atu/ 5ndep/)ne0te cond)3))/e de *;rst+ standard 0)
sta2)u/ de
$$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
cot)8are 0) nu a so/)c)tat pens)onarea 5n cond)3))/e /e2)).
III.C.: Procedura 5ncet+r)) contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+ d)n )n)3)at)*a
an2a6atoru/u)< pentru mot)*e ne)mputa()/e sa/ar)atu/u)
Datorit$ e#ectelor acestui tip de concediere reglementat de art. *1 din %odul muncii2
legiuitorul stabilete n am$nunt procedura de urmat pentru ca deciia de des#acere a
contractului indi!idual de munc$ s$ #ie legal$ ;art*28*4 din cod<.
0n caul n care concedierea inter!ine pentru unul dintre moti!ele pre!$ute la
art.*1 lit.b<8d<2 angajatorul are obligaia de a emite deciia de concediere n termen de
33 de ile calendaristice de la data constat$rii cauei concedierii. %oncedierea pentru
s$!'rirea unei abateri gra!e sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplin$ a
muncii poate #i dispus$ numai dup$ ndeplinirea de c$tre angajator a cercet$rii
disciplinare prealabile i n termenele stabilite de preentul cod.
Dar din punct de !edere al procedurii i #ormei2 dreptul muncii este e@cesi! de
#ormalist.
$%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
1erespectarea anumitor dispoiii de #orm$ atrage dup$ sine anularea dispoiiei
de des#acere a contractului indi!idual de munc$2 c)iar dac$ m$sura este ntemeiat$
,1
.
"rocedura cercet$rii prealabile este2 de asemenea2 obligatorie n caul
concedierii pentru situaia n care salariatul nu corespunde pro#esional. :ermenele i
condiiile cercet$rii prealabile sunt cele pre!$ute pentru cercetarea disciplinar$.
0n toate situaiile2 deciia se emite n scris i2 sub sanciunea nulit$ii absolute2
trebuie s$ #ie moti!at$ n #apt i n drept i s$ cuprind$ preci$ri cu pri!ire la termenul n
care poate #i contestat$ i la instana judec$toreasc$ la care se contest$.
%'nd are loc concedierea salariatului pentru moti!ul de necorespundere
pro#esional$2 atunci m$sura poate #i dispus$ numai dup$ e!aluarea prealabil$ a
salariatului2 con#orm procedurii de e!aluare stabilit$ prin contractul colecti! de munc$
nc)eiat la ni!el naional sau la ni!el de ramur$ de acti!itate aplicabil2 precum i prin
regulamentul intern. Conced)erea pentru mot)*e care nu 3)n de persoana sa/ar)atu/u)
(ceast$ situaie de ncetare a contractului indi!idual de munc$ este cel mai
3
des nt'lnit$ pe piaa #orei de munc$ din 5om'nia2 #iind caracteristic$ tuturor
economiilor a#late n proces de trans#ormare i reglare a mecanismelor economiei de
pia$. 5estructurarea acti!it$ii economice i re#orma cu care se con#runt$ angajatorii
a#ectea$ direct i #actorul uman2 poate cel mai important #actor de producie.
Impactul de!olt$rii te)onologice2 globaliarea pieelor de consum i de
des#acere a condus la o cretere semni#icati!$ a dispoibili$rilor pentru moti!e
neimputabile salariailor.
%adrul legal al acestui tip de concediere este descris de art.*& din %odul muncii2
care pre!ede n al. I Bconcedierea pentru moti!e care nu in de persoana salariatului
repreint$ ncetarea contractului indi!idual de munc$2 determinat$ de des#iinarea locului
de munc$ ocupat de salariat ca urmare a di#icult$ilor economice2 a trans#orm$rilor
te)nologice sau a reorgani$rii acti!it$iiC (l. II preciea$ c$ des#iinarea locului de
munc$ trebuie s$ #ie e#ecti!$ i s$ aib$ o cau$ real$ i serioas$2 dintre cele pre!$ute
la alin. ;1<.
(nalia te@tul ne rele!$ #aptul c$ pentru concedierea pentru moti!e care nu in de
persoana
salariatului trebuiesc ndeplinite n mod cumulati!2 mai multe condiii2 dup$ cum
urmea$6
8 des#iinarea locului de munc$ ocupat de salariat ca urmare a6
8di#icult$ilor economice9
3
8trans#orm$rilor te)nologice9
8reorgani$rii acti!it$ii9
8 des#iinarea locului de munc$ s$ #ie e#ecti!$9
,1 Luminia Aundrea 8 op.cit2 p. 3/
%&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
3 11
8 des#iinarea locului de munc$ s$ aib$ o cau$ real$ i serioas$. Conced)erea
co/ect)*+
"entru legislaia rom'n$2 termenul de concediere colecti!$ a #ost introdus ntr8un
act normati!e abia prin Ordonana de Hrgen$ a 7u!ernului nr. / din 1//,2 dei realit$ile
sociale au impus n !ocabularul #iec$ruia dintre noi aceast$ noiune mult mai nainte.
3
1oti#icarea inteniei de concediere colecti!$ se #ace sub #orma unui
3
proiect de concediere colecti!$2 care trebuie s$ cuprind$ obligatoriu cel puin
urm$toarele elemente6
a< num$rul total i categoriile de salariai9
b< moti!ele care determin$ concedierea9
c< num$rul i categoriile de salariai care !or #i a#ectai de concediere9
d< criteriile a!ute n !edere2 potri!it legii i>sau contractelor colecti!e de munc$2
pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere9
e< m$surile a!ute n !edere pentru limitarea num$rului concedierilor9
#< m$surile pentru atenuarea consecinelor concedierii i compensaiile ce urmea$
s$ #ie acordate salariailor supui concedierii2 con#orm dispoiiilor legale i>sau
contractului colecti! de munc$ aplicabil9
g< data de la care sau perioada care !or a!ea loc concedierile9
)< termenul n$untrul c$ruia sindicatul sau2 dup$ ca2 repreentanii salariailor pot
#ace propuneri pentru e!itarea ori diminuarea num$rului salariailor concediai.
3 3
(ngajatorul are obligaia s$ noti#ice proiectul de concediere Inspectoratului
:eritorial de Munc$ i (geniei :eritoriale de Ocupare a Forei de Munc$ la aceeai dat$
la care l8a noti#icat sindicatului sau2 dup$ ca2 repreentanilor salariailor.
.indicatul sau2 dup$ ca2 repreentanii salariailor pot propune angajatorului
m$suri n !ederea e!it$rii concedierilor ori diminu$rii num$rului salariailor concediai2
ntr8un termen de 1& ile calendaristice de la data primirii proiectului de concediere.
(ngajatorul are obligaia de a r$spunde n scris i moti!at la propunerile #ormulate n
termen de & ile de la primirea acestora n caul n care aspectele legate de concedierea
colecti!$ a!ut$ n !edere nu pot #i soluionate n interiorul termenelor legale stabilite2 la
solicitarea oric$reia dintre p$ri2 Inspectoratul :eritorial de Munc$ poate dispune la
solicitarea oric$reia dintre p$ri am'narea cu ma@imum 13 ile a momentului emiterii
deciiei de concediere.
(ngajatorul care a dispus concedieri colecti!e nu poate #ace noi angaj$ri pe
locurile de munc$ ale salariailor concediai pe o perioad$ de / luni de la data concedierii
acestora n caul n care n aceast$ perioad$ angajatorul reia acti!it$ile a c$ror ncetare
a condus la concedieri colecti!e2 acesta are obligaia de a transmite salariailor care au
#ost concediai o comunicare scris$ n acest sens i de a8I reangaja pe aceleai locuri de
%1
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
munc$ pe care le8au ocupat anterior2 #$r$ e@amen sau concurs ori perioad$ de prob$.
.alariaii au la dispoiie un termen de ma@imum 13 ile lucr$toare de la data
comunic$rii angajatorului pentru a8i mani#esta e@pres consim$m'ntul cu pri!ire la locul
de munc$ o#erit.
(tunci c'nd salariaii care au dreptul de a #i reangajai nu solicit$ acest lucru2
angajatorul poate #ace noi angaj$ri pe locurile de munc$ r$mase !acante.
Deciia de concediere se comunic$ salariatului n scris i trebuie s$ conin$ n
mod obligatoriu6
a< moti!ele care determin$ concedierea9
b< durata prea!iului9
"ersoanele concediate pentru inaptitudinea #iic$ sau psi)ic$ pentru a ocupa
postul respecti!e ;art.*1 lit.c<2 pentru necorespundere pro#esional$ ;art. *1 lit. d<2
concediai colecti! sau indi!idual ; art.*& i art.**< bene#icia$ de dreptul la un prea!i
ce nu poate #i mai mic de 1& ile lucr$toare.
Deciia de des#acere a contractului indi!idual de munc$2 c)iar i n caul
concedierii colecti!e2 are caracter indi!idual.
Dem)s)a
%on#orm art.,/ din %odul muncii2 prin demisie se nelege actul unilateral de !oin$ a
salariatului care2 printr8o noti#icare scris$2 comunic$ angajatorului ncetarea contractului
indi!idual de munc$2 dup$ mplinirea unui termen de prea!i.
%a act unilateral de !oin$ al salariatului2 demisia trebuie noti#icat$ n scris
angajatorului2 mani#estarea !erbal$ a salariatului n sensul denun$rii contractului
indi!idual de munc$ r$m'ne #$r$ e#ect.
Dreptul la demisie poate #i e@ercitat de orice salariat2 indi#erent de durata
contractului indi!idual de munc$ nc)eiat. 1u putem admite ideea c$ dac$ ne a#l$m n
preena unui contrac indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$2 atunci salariatul nu
%2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
poate demisiona. O asemenea regul$ ar nc$lca #lagrant principiul libert$ii muncii2
reglementat e@pres at't n %onstituie ;art.3- al.1< c't i de pre!ederile art.3 din %odul
muncii.
Demisia2 ca act juridic unilateral ntocmit de salariat2 are caracter ire!ocabil.
MI.C.@ E9ecte/e 5ncet+r)) contractu/u) )nd)*)dua/ de munc+
Deciia de des#acere a contractului indi!idual de munc$ produce e#ecte de la
data comunic$rii ei. %u alte cu!inte2 dac$ angajatorul a emis deciia de des#acere a
contractului indi!idual de munc$ dar nu poate proba #aptul c$ acest$ deciie a #ost
comunicat$ salariatului2 atunci angajatul se poate preenta n continuare la ser!iciu i
are dreptul de a primi salariul negociat.
?+#ecte ale ncet$rii contractului indi!idual de munc$ sunt6
8 ncetarea pentru !iitor a drepturilor i obligaiilor corelati!e ale p$rilor asumate la
nc)eierea contractului indi!idual de munc$9
8 ac)itarea drepturilor b$neti la i i predarea gestiunii i a altor materiale din
in!entar de c$tre salariat9
8 p$strarea !ec)imii n munc$ i a !ec)imii n specialitate9
8 clari#icarea situaiei c)eltuielilor de colariare prin plata acestora de c$tre
salariat2 #osta unitate sau noul angajator9
8 plata contra!alorii prea!iului2 dac$ acesta nu a #ost acordat n natur$9
8 acordarea unor ajutoare materiale de asigur$ri sociale ;de la ca la ca<9
8 acordarea unor pl$i compensatorii n caurile i condiile pre!$ute de contractul
colecti! de munc$ pentru cei disponibiliai2 etc.
.....D Contracte )nd)*)dua/e de munc+ de t)p part)cu/ar
%3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
%odul muncii reglementea$ pe l'ng$ contractul indi!idual de munc$ i
contractile particulare n baa c$rora se prestea$ munc$ n sc)imbul unei remuneraii
numit$ salariu.
3
IM..D.. Contractu/ )nd)*)dua/ de munc+ pe durat+ determ)nat+
"rin e@cepie2 angajatorii au posibilitatea de a angaja2 n caurile i n condiiile
%odului muncii2 personal salariat cu contract indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$.
%ontractul indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$ poate #i prelungit i dup$
e@pirarea termenului iniial2 cu acordul scris al p$rilor2 dar numai n$untrul termenului
s$u de !alabilitate i de cel mult dou$ ori consecuti!.
(ceast$ pre!edere urm$rete eradicarea practicii unor angajatori de a angaja pe
perioad$ determinat$ pentru acelai post2 acelai salariat sau persoane di#erite2 #$r$ ca
postul respecti! s$ mai #ie ocupat !reodat$ de un salariat cu contract de munc$ pe
perioad$ nedeterminat$. .copul urm$rit de aceti angajatori este #inaliarea contractului
indi!idual de munc$ prin ajungerea la termen2 #$r$ nici o alt$ #ormalitate.
%ontractul indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$ se poate nc)eia numai n
#orm$ scris$2 cu preciarea e@pres$ a duratei pentru care se nc)eie. Forma scris$ a
acestui contract este o condiie de !aliditate 'ad validitatem( i nu doar una de prob$ 'ad
probationem(% 0n lipsa #ormei scrise se preum$ c$ respecti!ul contract indi!idual de
munc$ a #ost nc)eiat pe durat$ nedeterminat$
,2
.
0ntre aceleai p$ri se pot nc)eia cel mult 3 contracte indi!iduale de munc$ pe
durat$ determinat$ succesi!e2 n interiorul termenului de 24 luni. %ontractele indi!iduale
de munc$ pe durat$ determinat$ nc)eiate n termen de 3 luni de la ncetarea unui
contract de munc$ pe durat$ determinat$2 anterior2 sunt considerate contracte
,2 (le@andru Aiclea 8 B5eglementarea contractului indi!idual de munc$ pe durat$
determinat$ con#orm proiectului %odului
munciiC2 n 5e!ista 5om'n$ de Dreptul Muncii2 nr. 2>23322 p.22
%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
succesi!e.
"rin urmare2 contractul indi!idual de munc$ se nc)eie2 ca regul$ general$2 pe
durat$ nedeterminat$. .ituaiile n care legea permite nc)eierea unui contract indi!idual
demunc$ pe durat$ determinat$ sunt pre!$ute e@pres i limitati! de art.-1 din %odul
muncii i sunt urm$toarele6
a< nlocuirea unui salariat n caul suspend$rii contractului s$u de munc$2 cu
e@cepia situaiei
n care acel salariat particip$ la gre!$9
b< creterea temporar$ a acti!it$ii angajatorului9
c< des#$urarea unor acti!it$i cu caracter seonier9
d< n situaia n care este nc)eiat n temeiul unor dispoiii legale emise cu scopul
de a #a!oria temporar anumite categorii de persoane #$r$ loc de munc$9
d< indice 1 angajarea unei persoane a#late n c$utarea unui loc de munc$2 care n
termen de & ani de la data angaj$rii ndeplinete condiiile pentru pensionarea
pentru limit$ de !$rst$9
d< indice2 ocuparea unei #uncii eligibile n cadrul organiaiilor sindicale2 patronale sau
organiaiilor negu!ernamentale2 pe perioada mandatului9
d< indice 3 angajarea pensionarilor care2 n condiiile legii2 pot cumula pensia cu
salariul9
e< n alte cauri pre!$ute e@pres de legi speciale2 ori pentru des#$urarea unor
lucr$ri2 proiecte2 programe2 n condiiile stabilite prin contractul colecti! de munc$
nc)eiat la ni!el naional i>sau la ni!el de ramur$.
%ontractul indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$ nu poate #i nc)eiat pe o
perioad$ mai mare de 24 luni. 0n caul n care contractul indi!idual de munc$ pe durat$
determinat$ este nc)eiat pentru a nlocui un salariat al c$rui contract indi!idual de
munc$ este suspendat2 durata contractului !a e@pira la momentul ncet$rii moti!elor ce
au determinat suspendarea contractului indi!idual de munc$ al salariatului titular.
.alariatul ncadrat cu contract indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$ poate #i
supus unei perioade de prob$
(rt. -4 din %odul muncii stabilete c$2 la e@pirarea contractului indi!idual de
munc$ pe durat$ determinat$2 pe locul de munc$ respecti! !a #i angajat un salariat cu
contract indi!idual de munc$ pe durat$ nedeterminat$2 a#ar$ de urm$toarele situaii6
a< n caul n care contractul indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$ este
nc)eiat pentru a nlocui temporar un salariat absent2 dac$ inter!ine o nou$ cau$
de suspendare a contractului acestuia9
b< n caul n care un nou contract indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$ este
nc)eiat n !ederea e@ecut$rii unor lucr$ri urgente2 cu caracter e@cepional9
c< n caul n care nc)eierea unui nou contract indi!idual de munc$ pe durat$
determinat$ se impune pentru temeiurile pre!$ute la art.-1 lit.e<9
%!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
d< n caul n care contractul indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$ a ncetat din
iniiati!a salariatului sau din iniiati!a angajatorului2 pentru o abatere gra!$ sau
abateri repetate ale salariatului.
(ngajatorii sunt obligai s$ in#ormee salariaii angajai cu contract indi!idual de
munc$ pe durat$ determinat$ despre locurile de munc$ !acante sau care !or de!eni
!acante2 corespun$toare preg$tirii lor pro#esionale2 i s$ le asigure accesul la aceste
locuri de munc$ n condiii egale cu cele ale salariailor angajai cu contract indi!idual de
munc$ pe perioad$ nedeterminat$. (ceast$ in#ormare se #ace printr8un anun a#iat la
sediul angajatorului.
Dispoiiile legale2 precum i cele cuprinse n contractele colecti!e de munc$
aplicabile salariailor cu contract indi!idual de munc$ pe durat$ nedeterminat$ se aplic$
n egal$ m$sur$ i salariailor cu contract indi!idual de munc$ pe durat$ determinat$.
MI..D.1 Munca pr)n a2ent de munc+ temporar+
%odul muncii de#inete termenii #olosii n situaia muncii prin intermediul
agentului de munc$ temporar$ n art. -,.
%a urmare2 munca pr)n a2ent de munc+ temporar+ este munca prestat$ de un
salariat temporar care2 din dispoiia agentului de munc$ temporar$2 prestea$ munca n
#a!oarea unui utiliator.
Sa/ar)atu/ temporar este persoana ncadrat$ la un angajator agent de munc$
temporar$2 pus la dispoiie unui utiliator pe durata necesar$ n !ederea ndeplinirii
unor anumite sarcini precise i cu caracter temporar. A2entu/ de munc+ temporar+
este societatea comercial$ autoriat$ de Ministerul Muncii i .olidarit$ii .ociale2 care
pune pro!ioriu la dispoiie utiliatorului personal cali#icat i>sau necali#icat pe care l
angajea$ i l salariea$ n acest scop. %ondiiile de n#iinare i #uncionare2 precum i
procedura de autoriare a agentului de munc$ temporar$ urmea$ s$ #ie stabilite prin
)ot$r're a 7u!ernului.
%"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
Ut)/)8atoru/ este angajatorul c$ruia agentul de munc$ temporar$ i pune la dispoiie un
salariat temporar pentru ndeplinirea unor anumite sarcini precise i cu caracter
temporar. Hn utiliator poate apela la ageni de munc$ temporar$ doar pentru
e@ecutarea unei sarcini precise i cu caracter temporar2 denumit$ m)s)une de munc+
temporar+2 i numai n urm$toarele cauri6
a< pentru nlocuirea unui salariat al c$rui contract indi!idual de munc$ este
suspendat2 pe durata suspend$rii9
b< pentru prestarea unor acti!it$i cu caracter seonier9
c< pentru prestarea unor acti!it$i specialiate ori ocaionale.
Misiunea de munc$ temporar$ se stabilete pentru un termen care nu poate #i mai mare
de 12 luni. Durata misiunii de munc$ temporar$ poate #i prelungit$ o singur$ dat$ pentru
o perioad$ care2 ad$ugat$ la durata iniial$ a misiunii2 nu poate conduce la dep$irea
unei perioade de 1- luni.
%ondiiile n care durata unei misiuni de munc$ temporar$ poate #i prelungit$ sunt
pre!$ute n contractul de munc$ temporar$ sau pot #ace obiectul unui act adiional la
acest contract.
3
(gentul de munc$ temporar$ pune la dispoiie utiliatorului un salariat angajat
prin contract de munc$ temporar$2 n baa unu) contract de punere /a d)spo8)3)e
nc)eiat obligatoriu n #orm$ scris$.
%ontractul de punere la dispoiie trebuie s$ cuprind$6
a< moti!ul pentru care este necesar$ utiliarea unui salariat temporar9
b< termenul misiunii i2 dac$ este caul2 posibilitatea modi#ic$rii termenului misiunii9
c< caracteristicile speci#ice postului2 n special cali#icarea necesar$2 locul e@ecut$rii
misiunii i
programul de lucru9
d< condiiile concrete de munc$9
e< ec)ipamentele indi!iduale de protecie i de munc$ pe care salariatul temporar
trebuie s$ le
utiliee9
#< orice alte ser!icii i #acilit$i n #a!oarea salariatului temporar9
g< !aloarea contractului de care bene#icia$ agentul de munc$ temporar$2 precum i
remuneraia la care are dreptul salariatul.
%ontractul de punere la dispoiie nu este un contract indi!idual de munc$2 ci un
contract de natur$ comercial$2 un contract de prest$ri ser!icii prin care agentul de
munc$ temporar$ se oblig$ s$ #urniee utiliatorului #ora de munc$ necesar$ pentru
realiarea unei lucr$ri sau atingerea unui obiecti!.
Orice clau$ prin care se interice angajarea de c$tre utiliator a salariatului
temporar dup$ ndeplinirea misiunii este nul$. .alariaii temporari au acces la toate
%#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
ser!iciile i #acilit$ile acordate de utiliator2 n aceleai condiii ca i ceilali salariai ai
acestuia. Htiliatorul este obligat s$ asigure salariatului temporar dotarea cu
ec)ipamente indi!iduale de protecie i de munc$2 cu e@cepia situaiei n care prin
contractul de punere la dispoiie dotarea este n sarcina agentului de munc$ temporar$.
Htiliatorul nu poate bene#icia de ser!iciile salariatului temporar2 dac$ urm$rete
s$ nlocuiasc$ ast#el un salariat al s$u al c$rui contract de munc$ este suspendat ca
urmare a particip$rii la gre!$.
Contractu/ de munc+ temporar+ repreint$ contractul de munc$ ce se nc)eie
n scris ntre agentul de munc$ temporar$ i salariatul temporar2 de regul$2 pe durata
unei misiuni. 0n contractul de munc$ temporar$ se preciea$2 n a#ara elementelor
cuprinse n mod obinuit n contractul indi!idual de munc$2 condiiile n care urmea$ s$
se des#$oare misiunea2 durata misiunii2 identitatea i sediul utiliatorului2 precum i
modalit$ile de remunerare a salariatului temporar.
%ontractul de munc$ temporar$ se poate nc)eia i pentru mai multe misiuni.
0ntre dou$ misiuni salariatul temporar se a#l$ la dispoiia agentului de munc$ temporar$
i bene#icia$ de un salariu pl$tit de agent2 care nu poate #i mai mic dec't salariul minim
brut pe ar$. "entru #iecare nou$ misiune2 ntre p$ri se nc)eie un act adiional la
contractul de munc$ temporar$2 n care !or #i preciate toate elementele pre!$ute la
mai sus. %ontractul de munc$ temporar$ ncetea$ la terminarea ultimei misiuni pentru
care a #ost nc)eiat.
MI..D.4 Contractu/ )nd)*)dua/ de munc+ cu t)mp par3)a/
%on#orm pre!ederilor art. 131 din %odul muncii2 angajatorul poate ncadra
salariai cu program de lucru corespun$tor unei #raciuni de norm$ de cel puin dou$ ore
pe i2 prin contracte indi!iduale de munc$ pe durat$ nedeterminat$ sau pe durat$
determinat$2 denumite contracte indi!iduale de munc$ cu timp parial.
%ontractul indi!idual de munc$ cu timp parial se nc)eie numai n #orm$ scris$.
%$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
Durata s$pt$m'nal$ de lucru a unui salariat angajat cu contract indi!idual de
munc$ cu timp parial este in#erioar$ celei a unui salariat cu norm$ ntreag$ comparabil2
#$r$ a putea #i mai mic$ de 13 ore.
.alariatul comparabil este salariatul cu norm$ ntreag$ al aceluiai angajator2
care prestea$ aceeai acti!itate sau una similar$ cu cea a salariatului angajat cu
contract indi!idual de munc$ cu timp parial. (tunci c'nd nu e@ist$ un salariat comparabil
se au n !edere dispoiiile din contractul colecti! de munc$ aplicabil acelui angajator
sau dispoiiile legislaiei n !igoare.
%ontractul indi!idual de munc$ cu timp parial cuprinde2 n a#ara elementelor
pre!$ute pentru
contractul indi!idual de munc$ obinuit2 urm$toarele elemente6 a< durata
muncii i repartiarea programului de lucru9
b< condiiile n care se poate modi#ica programul de lucru9
c< interdicia de a e#ectua ore suplimentare2 cu e@cepia caurilor de #or$ major$
sau pentru alte lucr$ri urgente destinate pre!enirii producerii unor accidente ori
nl$tur$rii
consecinelor acestora.
3
(tunci c'nd ntr8un contract indi!idual de munc$ cu timp parial nu sunt preciate
elementele de mai sus2 contractul se consider$ a #i nc)eiat pentru norm$ ntreag$.
.alariatul ncadrat cu contract de munc$ cu timp parial se bucur$ de drepturile
salariailor cu norm$ ntreag$2 n condiiile pre!$ute de lege i de contractele colecti!e
de munc$ aplicabile2 dei art.133 din %odul muncii care pre!edea e@pres aceast$ regul$
a #ost abrogat. #ie in#erioar$ #a$ de situaia unui salariat comparabil cu norm$ ntreg$.
III..D.7 Munca /a dom)c)/)u
Munca la domiciliu repreint$ o modalitate speci#ic$ de e@ecutare a contractului
indi!idual de munc$2 determinat$ de #aptul c$ locul prest$rii muncii nu este la sediul
%%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
angajatorului ci la domiciliu ;sau reedina< salariatului. Munca la domiciliu este relati!
#rec!ent$ n ultimele decenii n $rile de!oltate2 mai ales datorit$ utili$rii tot mai
r$sp'ndite a in#ormaticii aplicate n procesul muncii
,3
.
.unt considerai salariai cu munca la domiciliu acei salariai care ndeplinesc2 la
domiciliul lor2 atribuiile speci#ice #unciei pe care o dein. 0n !ederea ndeplinirii sarcinilor
de ser!iciu ce le re!in2 salariaii cu munca la domiciliu i stabilesc singuri programul de
lucru.
(ngajatorul este n drept s$ !eri#ice acti!itatea salariatului cu munca la domiciliu2
n condiiile stabilite prin contractul indi!idual de munc$. %ontractul indi!idual de munc$
la domiciliu se nc)eie numai n #orm$ scris$ i conine2 n a#ara elementelor pre!$ute
ca obligatorii pentru contractul indi!idual de munc$ obinuit2 urm$toarele elemente6
a< preciarea e@pres$ c$ salariatul lucrea$ la domiciliu9
b< programul n cadrul c$ruia angajatorul este n drept s$ controlee acti!itatea
salariatului s$u
i modalitatea concret$ de realiare a controlului9
c< obligaia angajatorului de a asigura transportul la i de la domiciliul salariatului2
dup$ ca2 al materiilor prime i materialelor pe care le utiliea$ n acti!itate2
precum i al produselor #inite pe care le realiea$.
.alariatul cu munca la domiciliu se bucur$ de toate drepturile recunoscute prin
lege i prin contractele colecti!e de munc$ aplicabile salariailor al c$ror loc de munc$
este la sediul angajatorului.
"rin contractele colecti!e de munc$ se pot stabili i alte condiii speci#ice pri!ind
munca la domiciliu.
.....D.:Contractu/ de ucen)c)e
,3 Lerban Eeligr$deanu2 Ion :raian Lte#$nescu 8 Dicionar de drept al muncii2 +ditura
Lumina Le@2 Eucureti2 1//,2 p. -,
1&&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
%u toate c$ este considerat de legiuitor drept un contract indi!idual de munc$ de tip
particular2
normele care reglementea$ acest contract sunt cuprinse n :itlul 4I BFormarea
pro#esional$C ;art.23& 8 art.213<.
.....D.@A/te t)pur) de contracte pr)n )ntermed)u/ c+rora se prestea8+ munc+
0n literatura de specialitate s8a opinat n sensul includerii n s#era contractelor de
munc$ a contractu/u) de per9orman3+.
Hn alt contract special n baa c$ruia se prestea$ munc$ este contractu/ de
am(arcare<
ntre(+r) de autoe*a/uare
1. %e este contractul indi!idual de munc$ i care sunt caracterele sale juridiceK
2. +@plicaii condiiile de #ond i de #omr$ pentru nc)eierea !alabil$ a contractului
indi!idula de
1&1
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
munc$.
3. %are sunt actele necesare n !ederea nc)eierii conbtractului indi!idual de
munc$K
4. %e este in#ormarean !ederea nc)eierii unui contract indi!idual de munc$K
&. %are sunt clauele obligatorii n contractul indi!idual de munc$K
*. %e claue #acultati!e pentru nc)eierea contractului indi!idual de munc$
reglementea$ dreptul
rom'n i care sunt e#ectele acestoraK
,. %are sunt situaiile n care inter!ine suspendarea de drept a contractului indi!idual
de munc$K
-. %are sunt drepturile i obligaiile salariailor i angajatorilor2 n condo#rmitate cu
reglementarea din %odul muncii rom'nK
/. %lasi#icai ncetarea contractului indi!idual de munc$.
3
13. Demisia6 noiune2 reglementare i e#ecte.
11. %are sunt situaiile n care contractul ndi!idual de munc$ ncetea$ de
3
drept.
12. %oncedierea colecti!$6 noiune i procedur$.
13. %are sunt situaiile n care contractul indi!idual de munc$ poate nceta din
iniiati!a
3
angajatorului2 #$r$ ca salariatul s$ #i s$!'rit !reo #apt$ culpabil$K
14. %'nd poate nceta contractului indi!idual de munc$ din !ina salariatuluiK
1&. %are este procedura concedierii indi!idualeK
1*. %are sunt contractele de munc$ de tip particular n dreptul rom'nK
1,. +@plicai munca prin agent de munc$ temporar$.
1-. %e repreint$ munca la domiciliu n reglementarea legii rom'neK
1/. %are sunt condiiile de nc)eiere a contractului de munc$ cu timp parialK
23. %are este durata contractului indi!idual de munc$ i n situaii poate #i
nc)eiat un contract
indi!idual de munc$ pe perioad$ determinat$K
UNITATEA DE NV!ARE IV: C"NTRACTUL C"LECTIV DE MUNC "()ect)*e
urm+r)te:
1&2
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
8 nsuirea noiunii de contract colecti! de munc$ i delimitarea ei de contractul
indi!idual de
munc$9
8 cunoaterea tr$s$turilor particulare ale acestui tip de contract precum i
e@plicarea procedurii
necesare pentru nc)eierea lui !alabil$,
8 determinarea principalelor e#ecte ale contractului colecti!2 #uncie de ni!elul la
care a #ost
nc)eiat9
8 nsuirea situaiilor n care contractul colecti! de munc$ poate #i modi#icat2
suspendat sau
ncetea$.
Cu*)nte c-e)e:
8 contract colecti! de munc$2 negociere2 ramur$ i sector al economiei2 patronat2
sindicat2 #ederaie i
con#ederaie sindical$
IV. . De9)n)3)e< natur+ 6ur)d)c+ 0) tr+s+tur)
%ontractul colecti! de munc$
1&3
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
5epreint$ con*en3)a 5nc-e)at+ 5n 9orm+ scr)s+ 5ntre an2a6ator sau or2an)8a3)a
patrona/+< de o parte< 0) sa/ar)a3)< repre8enta3) pr)n s)nd)cate or) 5n a/t mod pre*+8ut
de /e2e< de cea/a/t+ parte< pr)n care se sta()/esc c/au8e pr)*)nd cond)3))/e de
munc+< sa/ar)8area< precum 0) a/te dreptur) 0) o(/)2a3)) ce decur2 d)n raportur)/e de
munc+.
%ontractul colecti! de munc$ este un act juridic sui generis deoarece respectarea
normelor sale se impune i salariailor care nu au luat parte e@pres la negocierea i
semnarea lui2 inclusi! celor angajai multerior nc)eierii contractului.
%ontractul colecti! de munc$ este un i!or de drept speci#ic acestei discipline
juridice2 #iind considerat un contract normat)*. Fora juridic$ a pre!ederilor cuprinse n
contractul colecti! de munc$ este similar$ normelor cuprinse n legi iar nc$lcarea lor
atrage r$spunderea juridic$ general$2 nu contractual$. "re!ederile contractelor colecti!e
sunt de larg$ aplicabilitate2 a!'nd n caul contractului colecti! la ni!el naional impact
asupra relaiilor de munc$ la scara ntregii $ri2 aa cum reult$ din pre!erile art.241 al.1
lit.d.
%ontractul colecti! de munc$ este o e@cepie de la principiul relati!it$ii e#ectelor
con!eniilor2 deoarece e#ectele sale se ntind mai departe de s#era semnatarilor.
Drepturile i obligaiile inserate n contractul colecti! de munc$ a#ectea$ toi salariaii2
c)iar i pe cei angajai ulterior nc)eierii contractului dar mai nainte de ieirea lui din
!igoare.
:r$s$turile contractului colecti! de munc$ se aseam$n$ at't cu tr$s$turile
contractelor ci!ile c't i cu tr$s$turile contractelor indi!iduale de munc$. Literatura de
specialitate a e!ideniat urm$toarele caracteristici ale contractului colecti!6
;a<%ontractul colecti! este un contract sinalagmatic deoarece el presupune o
reciprocitate de
prestaii. 0ntr8ade!$r2 at't patronul ;patronatul<2 c't i salariaii au drepturi i obligaii
proprii
1&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
care corespund celor a!ute de c$tre cealalt$ parte.
;b<%ontractul colecti! de munc$ este un contract cu titlu oneros deoarece p$rile
realiea$
reciproc anumite prestaii n sc)imbul acelora pe care s8au obligat s$ le e#ectuee n
#a!oarea
celeilalte2 #iecare dintre p$ri urm$rind un #olos propriu9
;c< %ontractul colecti! de munc$ este un contract comutativ, prestaiile la care se
oblig$ p$rile
-/
#iind cunoscute ab initio, la nc)eierea contractului2 iar e@ecutarea
lor nu depinde de un e!eniment incert9
;d<%ontractul colecti! de munc$ este un contract care presupune prestaii succesive,
n timp2 pe ntreaga durat$ a e@istenei sale9
;e<%ontractul colecti! de munc$ este un contract numit, in'nd seama de #aptul c$
este reglementat prin legea nr. 133>1//* i prin codul muncii9
;#< +ste un contract solemn, #orma scris$ #iind impus$ de natura sa juridic$ ;contract
normati!<
precum i de lege ;art. 2& din legea nr. 133>1//*< 9
;g<%ontractul colecti! de munc$ repreint$ o e!cepie de la principiul relativitii
eectelor contractului, ceea ce l deosebete de contractul ci!il2 n general2
precum i de contractual indi!idual de munc$. %on#orm art. /,3 %od ci!il2
con!eniile nu au putere dec't ntre p$rile contractante2 ori e#ectele contractului
colecti! se aplic$ i altor persoane2 nu doar celor semnatare.
IV. 1 Ne2oc)erea 0) 5nc-e)erea contractu/u) co/ect)* de munc+
Instituirea obligaiei de a negocia ar #ora p$rile s$ g$seasc$ o soluie pentru a ajunge la
consens n ceea ce pri!ete reglement$rile contractului. 0n doctrin$2 nc)eierea propriu
-/ Marb$d$2 Maria 8 BIntroducere n dreptC2 +ditura Hni!ersit$ii B(le@andru loan %uaC2
Iai2 23322 p. 4,
1&!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
is$ a contractului colecti! de munc$ a #ost apreciat$ unanim drept #acultati!$2 indi#erent
de num$rul de angaji ai #irmei.
%adrul reglementati! n !igoare al contractului colecti! de munc$ pre!ede o
ntreag$ procedur$ de respectat n !ederea c)eierii contractului colecti! de munc$.
"re!ederile codului muncii n aceast$ pri!in$ au !aloare de principiu. (st#el2 se
stabilete e@pres c$ la negocierea clauelor i la nc)eierea contractelor colecti!e de
munc$ p$rile sunt egale i libere precum i #aptul c$ p$rile2 repreentarea acestora i
procedura de negociere i de nc)eiere a contractelor colecti!e de munc$ sunt stabilite
potri!it legii.
"$rtile contractului colecti! de munc' sunt patronul i salariaii.
a( patronul:
8 la ni!el de unitate2 de c$tre organul de conducere al acesteia2 stabilit prin lege2
statut ori regulament de #uncionare2 dup$ ca9
8 la ni!el de grup de unit$i2 de ramur' i la ni!el naional2 de c$tre asociaiile
patronale legal constituite i repreentati!e potri!it preentei legi9
b( salariaii:
8 la ni!el de unitate2 de c$tre organiaiile sindicale legal constituite i
repreentanti!e ori2 acolo unde nu este constituit un sindicat repreentati!2 prin
repreentanii alei ai salariailor9
8 la ni!elul grupurilor de unit$i i al ramurilor2 de c$tre organiaiile sindicale de tip
#ederati!2 legal constituite i repreentati!e potri!it preentei legi9
8 la ni!el naional2 de c$tre organiaiile sindicale de tip con#ederati!2 legal
constituite i repreentati!e potri!it preentei legi.
La negocierea contractului colecti! de munc T la ni!el naional2 de ramur$sau de grup de
unit$i particip$ asoc)a3))/e patrona/e care ndeplinesc2 cumulati!2 urm$toarele condiii6
a( la nivel naional:
8 au independen$ organiatoric$ i patrimonial$9
8 repreint$patroni ale c$ror unit$i #uncionea$ n cel puin jum$ ate din num$ ul
total al judeelor9
8 repreint$patroni ale c$ror unit$i i des#$oar$ acti!itatea n cel puin 2&= din
ramurile de
acti!itate9
8 reprein$ patroni ale c$ror unit$i cuprind minimum ,= din e#ecti!ul salariailor din
economia naional$
b( la nivel de ramur:
8 au independen$ organiatoric$ i patrimonial$9
8 repreint$ patroni ale c$ror unit$i cuprind minimum 13= din num$rul salariailor
din ramura respecti!$
La negocierea contractelor colecti!e de munc$ la ni!el naional2 de ramur$ i de
1&"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
unitate particip$ or2an)8a3))/e s)nd)ca/e care ndeplinesc2 cumulati!2 urm$toarele
condiii6
a( la nivel naional:
8 au statut legal de con#ederaie sindical$
8 au independen$ organiatoric$ i patrimonial$9
8 au n componen$ structuri sindicale proprii2 n cel puin jum$ ate din num$ ul total
al judeelor2 inclusi! n municipiul Eucureti9
8 au n componen$ #ederaii sindicale repreentati!e din cel puin 2&= din ramurile
de acti!itate9
8 organiaiile sindicale componente au2 cumulat2 un num$r de membri cel puin
egal cu &= din e#ecti!ul salariailor din economia naional$
b( la nivel de ramur:
8 au statut legal de #ederaie sindical$
8 au independen$ organiatoric$ i patrimonial$9
8 organiaiile sindicale componente au2 cumulat2 un num$r de membri cel puin
egal cu ,= din e#ecti!ul salariailor din ramura respecti!$
c( la nivel de unitate:
8 au statut legal de organiaie sindical$
8 num$rul de membri ai sindicatului repreint$cel puin o treime din num$rul
salariailor unit$ii
0ndeplinirea condiiilor de repreentati!itate a organiaiilor sindicale se constat$ la
cererea acestora2 de c$tre instanele judec$toreti2 ast#el6 la ni!el naional i de ramur$
de c$tre :ribunalul Municipiului Eucureti iar la ni!el de unitate2 de c$tre judec$toria n a
c$rei ra$ teritorial$ se a#l$ sediul Hnit$ii. Organiaiile sindicale repreentati!e la ni!el
naional sunt repreentati!e i la ni!elul ramurilor i al grupurilor de unit$i n care au
organiaii componente de tip #ederati!. 0n mod corespun$tor2 organiaiile sindicale
repreentati!e la ni!elul ramurilor sunt repreentati!e i la ni!elul grupurilor de unit$ii n
care au organiaii sindicale proprii.
5epreentanii salariailor sunt desemnai n raport cu num$rul !oturilor obinute.
3
Con9orm art. 14 d)n /e2e< contractu/ co/ect)* de munc+ se 5nc-e)e pe o
per)oad+ determ)nat+< care nu poate 9) ma) m)c+ de .1 /un)< sau pe durata une)
/ucr+r) determ)nate.
1&#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
IV. 4 E9ecte/e contractu/u) co/ect)* de munc+
0n con#ormitate cu dispoiiile art.241 alin. 1 din %odul muncii i ale art.11 alin. 1
din Legea nr. 133>1//*2 clauele contractelor colecti!e de munc$ i produc e#ecte6 a<
pentru toi salariaii angajatorului2 n caul contractelor colecti!e de munc$ nc)eiate la
acest ni!el9 b< pentru toi salariaii ncadrai la angajatorii care #ac parte din grupul de
angajatori pentru care s8a nc)eiat contractul colecti! de munc$2 la acest ni!el9 c< pentru
toi salariaii ncadrai la toi angajatorii din ramura de acti!itate pentru care s8a nc)eiat
contractul colecti! de munc$9 d< pentru toi salariaii ncadrai la toi angajatorii din ar$2
n caul contractului colecti! la ni!el naional.
3
(rt.24, din %odul muncii mai dispune c$ n caul n care la un ni!el de angajator2
grup de angajatori sau ramur$ nu e@ista contract colecti! de munc$2 se aplic$ contractul
colecti! de munc$ nc)eiat la ni!el superior.
.e pre!ede c$ p$rile au obligaia s$ preciee2 n #iecare contract colecti! de
munc$ nc)eiat la ni!el de grup de angajatori i ramur$ de acti!itate2 angajatorii n caul
c$rora se aplic$ clauele negociate. 0n caul contractelor nc)eiate la ni!elul ramurilor de
acti!itate2 unit$ile componente ale acestora stabilesc i se preciea$ de c$tre p$rile
care negocia$ contractul colecti! de munc$ ;art. 13 din Legea nr. 133>1//*<.
Dispoiiile citate sunt #a!orabile salariailor i se aplic$ indi#erent dac$ acetia
erau sau nu membri de sindicat2 ori dac$ erau angajai sau nu la data nc)eierii
contractului aplicabil. .e consider$ c$ situaia este #ireasc$ i pentru angajatorii parte a
contractului2 dar i c$ este discutabil$ atunci c'nd angajatorul nu este nici m$car
membru al unei organiaii patronale care a nc)eiat contractul respect
IV. 7 Mod)9)carea< suspendarea 0) 5ncetarea contractu/u) co/ect)* de
munc+
1&$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
ntre(+r) de autoe*a/uare
1. %e este contractul colecti! de munc$ i n ce act normati! este reglementatK
2. %are este procedura de nc)eiere a contractului colecti! de munc$K
3. Formalitatea nregistr$rii contractului colecti! de munc$.
4. Obligati!itatea nc)eierii contractului colecti! de munc$.
&. %e caractere juridice ;tr$s$turi< preint$ contractul colecti! de munc$K
*. %e e#ecte produc contractele colecti!e nc)eiate la ni!el di#erit n cadrul
economiei naionaleK
3
,. +@plicai caracterul normati! al contractului colecti! de munc$.
-. %are sunt p$rile semnatare ale unui contract colecti! de munc$K
/. 0n ce situaii ncetea$ contractul colecti! de munc$K
3
13. Modi#icarea i suspendarea contractului colecti! de munc$.
UNITATEA DE NV!ARE V: RSPUNDEREA $URIDIC N DREPTUL MUNCII %
"()ect)*e urm+r)te:
1&%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
8 de#inirea noiunii de r$spundere juridic$ n dreptul muncii9
8 delimitarea r$spunderii de dreptul muncii de alte #orme ale r$spunderii juridice,
8 cunoaterea e#ectelor stabilirii r$spunderii de dreptul muncii9
8 dob'ndirea cunotinelor despre sanciunile disciplinare i regimul lor juridic9
8 nsuirea elemente ale procedurii de sancionare a salariatului.
Cu*)nte c-e)e:
8 abatere disciplinar$2 r$spundere juridic$2 sanciune2 pagub$ material$2
concedierea pentru indisciplin$
V. . De9)n)3)e< 9undament 6ur)d)c 0) c/as)9)carea r+spunder)) 6ur)d)ce 5n dreptu/
munc))
5$spunderea juridic$ este una dintre instituiile de ba$ ale dreptului care o#er$ o
garantare a transpunerii n practic$ a principiilor juridice #undamentale. 5$spunderea
este instituia juridic$ ce are drept scop contientiarea persoanei cu pri!ire la
11&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
consecinele #aptelor sale2 impun'nd luarea unei m$suri sancionatorii dac$ ordinea de
drept nu este respectat$ cu bun$credin$.
3
Funciile r$spunderii juridice sunt
8#uncia educaional$2 const'nd n procesul de n!$are a indi!idului s$ respecte anumite
norme de comportament9
8#uncia pre!enti!$2 pornind de la idea c$ ameninarea cu o sanciune poate determina
persoanele s$ nu mai ncalce legea9
8 #uncia reparatorie2 atunci c'nd nc$lcarea legii s8a produs i trebuie reparat
prejudiciul ast#el cauat.
Fundamentul r$spunderii juridice const$ n s$!'rirea #aptei interis$ de normele
dreptului.
Funcie de natura juridic$ concret$ a acestui #undament2 normele codului muncii
clasi#ic$ #ormele r$spunderii juridice de dreptul muncii n6
8 r$spundere disciplinar$2 atunci c'nd salariatul s$!'rete o abatere disciplinar$9
8 r$spundere patrimonial$2 c'nd din #apta culpabil$ a salariatului reult$ un
prejudiciu ce trebuie reparat9
8 r$spundere contra!enional$2 c'nd salariatul s$!'rete o #apt$ cali#icat$ de
normele juridice drept contra!enie9
8 i r$spundere penal$2 c'nd #apta s$!'rit$ este incriminat$ drept in#raciune.
3
V. 1 R+spunderea d)sc)p/)nar+
5$spunderea disciplinar$ este singura #orm$ de r$spundere reglementat$ de
codul muncii speci#ic$ pentru acest$ ramur$ de drept. %elelte #orme ale r$spunderii de
dreptul muncii ;r$spunderea patrimonial$2 r$spunderea contra!enional$ i cea penal$<
caracteriea$ alte ramuri ale dreptului ;dreptul ci!il2 dreptul adminsitrati! i dreptul
penal<.
Disciplina muncii este o condiie obiecti!$ necesar$ i indispensabil$ des#$ur$rii
111
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
acti!it$ii2 n #iecare unitate2 n condiii de e#icien$ c't mai ridicat$. (t't timp c't admitem
#aptul c$ salariaii lucrea$ sub autoritatea angajatorilor2 atunci este #iresc ca salariaii s$
respecte o anumit$ disciplin$ a muncii2 aa cum este ea reglementat$ prin normele
legale n !igoare dar mai ales2 ncon#ormitate cu pre!ederile regulamentului de ordine
interioar$2 impus de anagajator.
(baterea disciplinar$ este o #apt$ n leg$tur$ cu munca i care const$ ntr8o
aciune sau inaciune s$!'rit$ cu !ino!$ie de c$tre salariat2 prin care acesta a nc$lcat
normele legale2 regulamentul intern2 contractul indi!idual de munc$ sau contractul
colecti! de munc$ aplicabil2 ordinele i dispoiiile legale ale conduc$torilor ierar)ici.
+lemente constituti!e ale abaterii disciplinare6
8 obiectul2 const'n n relaii sociale de munc$2 ordinea i disciplina la locul de
munc$9
8 latura obiecti!$2 respecti! aciunea sau inaciunea care duce la nc$lcarea
obligaiilor din contractul indi!idual de munc$9
8subiectul2 ntotdeauna o persoan$ #iic$ ce are calitatea de salariat9
8latura subiecti!$2 adic$ !ino!$ia salariatului care se aprecia$ n #iecare ca concret n
#uncie de preg$tirea pro#esional$2 capacitatea2 aptitudinilei e@periena salariatului
respecti!.
Datorit$ asem$n$rilor care e@ist$ ntre aceast$ #orm$ a r$spunderii de dreptul
muncii oi r$spunderea de drept penal2 literatura de specialitate i practica judiciar$
deopotri!$ au admis drept cue e@oneratoare ale r$spunderii disciplinare urm$toarele
mprejur$ri6
8 legitima ap$rare9
8 starea de necesitate9
8 constr'ngerea #iic$ sau moral$9
8 caul #ortuit9
8 #ora major$9
8 eroarea de #apt.
La cauele e@oneratoare de r$spundere disciplinar$ adaug$m n mod obligatoriu2
datorit$ speci#icului concret al acestei #orme de r$spundere juridic$ i ordinul
superiorului.
.anciunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul n caul n care
salariatul s$!'rete o abatere disciplinar$ sunt6
a< a!ertismentul scris9
b< suspendarea contractului indi!idual de munc$ pentru o perioad$ ce nu poate
dep$i 13 ile lucr$toare9
c< retrogradarea din #uncie2 cu acordarea salariului corespun$tor #unciei n care s8
a dispus retrogradarea2 pentru o durat$ ce nu poate dep$i *3 de ile9
d< reducerea salariului de ba$ pe o durat$ de 183 luni cu &813=9
112
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
e< reducerea salariului de ba$ i>sau2 dup$ ca2 i a indemniaiei de conducere pe
o perioad$ de 183 luni cu &813=9
#< des#acerea disciplinar$ a contractului indi!idual de munc$.
(ceste sanciuni disciplinare !or #i modi#icate n mod corespun$tor2 dac$ prin
statute pro#esionale aprobate prin lege special$2 se stabilete un alt regim sancionator.
%odul muncii pre!ede e@pres c$ sunt interise amenile disciplinare i rea#irm$
principiul general de drept non bis in idem% "rin urmare2 pentru aceeai abatere
disciplinar$ se poate aplica numai o singur$ sanciune.
Legea pre!ede c$ angajatorul este obligat s$ respecte o serie de criterii la
indi!idualiarea sanciunii disciplinar$ aplicabil$ n #iecare ca concret2 #uncie cu
gra!itatea abaterii disciplinare s$!'rite de salariat. (ceste criterii sunt6
a< mprejur$rile n care #apta a #ost s$!'rit$9
b< gradul de !ino!$ie a salariatului9
c< consecinele abaterii disciplinare9
d< comportarea general$ n ser!iciu a salariatului9
e< e!entualele sanciuni disciplinare su#erite anterior de c$tre acesta.
.ub sanciunea nulit$ii absolute2 nicio m$sur$ nu poate #i dispus$ mai nainte de
e#ectuarea unei cercet$ri disciplinare prealabile.
0n !ederea des#$ur$rii cercet$rii disciplinare prealabile2 salariatul !a #i con!ocat
n scris de persoana mputernicit$ de c$tre angajator s$ realiee cercetarea2
preci'ndu8se obiectul2 data2 ora i locul ntre!ederii. 1epreentarea salariatului pentru
e#ectuarea cercet$rii prealabile2 #$r$ o justi#icare obiecti!$2 d$ dreptul angajatorului s$
dispun$ sancionarea2 #$r$ alt demers.
0n cursul cercet$rii disciplinare prealabile salariatul are dreptul s$ #ormulee i s$
susin$ toate ap$r$rile n #a!oarea sa i s$ o#ere persoanei mputernicite s$ realiee
cercetarea toate probele i moti!aiile pe care le consider$ necesare2 precum i dreptul
s$ #ie asistat2 la cererea sa2 de c$tre un repreentant al sindicatului al c$rui membru
este.
(ngajatorul dispune aplicarea sanciunii disciplinare printr8o deciie emis$ n
#orm$ scris$2 n termen de 33 de ile calendaristice de la data lu$rii la cunotin$ despre
s$!'rirea abaterii disciplinare2 dar nu mai t'riu de * luni de la data s$!'ririi #aptei.
.ub sanciunea nulit$ii absolute2 n deciie se cuprind n mod obligatoriu6
a< descrierea #aptei care constituie abatere disciplinar$9
b< preciarea pre!ederilor din statutul de personal2 regulamentul intern sau
contractul colecti!
de munc$ aplicabil2 care au #ost nc$lcate de salariat9
c< moti!ele pentru care au #ost nl$turate ap$r$rile #ormulate de salariat n timpul
cercet$rii disciplinare prealabile sau moti!ele pentru care2 n condiiile pre!$ute
la art.2*, alin. ;3<2 nu a #ost e#ectuat$ cercetarea9
113
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
d< temeiul de drept n baa c$ruia sanciunea disciplinar$ se aplic$9
e< termenul n care sanciunea poate #i contestat$9
#< instana competent$ la care sanciunea poate #i contestat$.
Deciia de sancionare se comunic$ salariatului n cel mult & ile
3
calendaristice de la data emiterii i produce e#ecte de la data comunic$rii. Deciia se
pred$ personal salariatului2 cu semn$tur$ de primire2 ori2 n ca de re#u al primirii2 prin
scrisoare recomandat$2 la domiciliul sau reedina comunicat$ de acesta.
Deciia de sancionare poate #i contestat$ de salariat la instanele judec$toreti
competente n termen de 33 de ile calendaristice de la data comunic$rii.
V. 4 R+spunderea patr)mon)a/+
%on#orm pre!ederilor art.2*/ odul muncii2 angajatorul este obligat2 temeiul
normelor i principiilor r$spunderii ci!ile contractuale2 s$ l desp$gubeasc$ pe salariat n
situaia n care acesta a su#erit un prejudiciu material din culpa angajatorului n timpul
ndeplinirii obligaiilor de ser!iciu sau n leg$tur$ cu ser!iciul iar con#orm art.2,3 salariaii
r$spund patrimonial2 n temeiul normelor i principiilor r$spunderii ci!ile contractuale2
pentru pagubele materiale produse angajatorului din !ina i n leg$tur$ cu munca lor.
Dac$ r$spunderea angajatului i a angajatorului sunt solidare2 atunci
r$spunderea salariailor este di!iibil$. (st#el2 art. 2,1 stabilete c$2 n ipotea n care
paguba a #ost produs$ de mai muli salariai2 cuantumul r$spunderii #iec$ruia se
stabilete n raport cu m$sura n care a contribuit la producerea ei. Dac$ m$sura n care
s8a contribuit la producerea pagubei nu poate #i determinat$2 r$spunderea #iec$ruia se
stabilete proporional cu salariul s$u net de la data constat$rii pagubei i2 atunci c#id
este caul2 i n #uncie de timpul e#ecti! lucrat de la ultimul s$u in!entar.
0n caul r$spunderii patrimoniale legea stabilete situaii e@oneratoare de r$spundere.
(st#el2 salariaii nu r$spund de pagubele pro!ocate de6 o #ora major$ sau de alte
caue nepre!$ute i care nu puteau #i nl$turate O #orm$ particular$ a r$spunderii
11
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
patrimoniale o nt'lnim atunci c'nd salariatul a ncasat de la angajator o sum$
nedatorat$ sau a primit bunuri care nu i se cu!eneau.
%a urmare restituirea se #ace n natur$. Dac$ bunurile primite necu!enit nu msai
pot #i restituite n natur$ sau dac$ acestuia i s8au prestat ser!icii la care nu era
ndrept$it2 salariatul este obligat s$ suporte contra!aloarea lor. %ontra!aloarea bunurilor
sau ser!iciilor n cau$ se stabilete potri!it !alorii acestora de la data pl$ii.
5epararea propriu8is$ a prejudiciului cauat de salariai se #ace prin modalitatea
reinerilor din salariu2 n rate lunare. 5atele nu pot #i mai mari de o treime din salariul
lunar net2 #$r$ a putea dep$i mpreun$ cu celelalte reineri pe care le8ar a!ea cel n
cau$2 jum$tate din salariul respecti!.
(tunci c'nd contractul indi!idual de munc$ ncetea$ nainte ca salariatul s$ l #i
desp$gubit pe angajator i cel n cau$ se ncadrea$ la un alt angajator ori de!ine
#uncionar public2 reinerile din salariu se #ac de c$tre noul angajator sau noua instituie
ori autoritate public$2 dup$ ca2 pe baa titlului e@ecutoriu transmis n acest scop de
c$tre angajatorul p$gubit.
Din punct de !edere al condiiilor de #orm$2 instrumentul pentru recuperarea
sumelor cu care angajatorul a #ost prejudiciat de c$tre salariai nu mai este deciia de
imputare2 emis$ unilateral de c$tre angajator2 cu respectarea rigorilor legale impuse
pentru deciia de sancionare. 0n acord cu pre!ederile actuale ale legislaiei muncii2
r$spunderea este contractual$ n temeiul nomelor i principiilor de drept ci!il.
Dac$ salariatul nu admite cuantumul desp$gubirilor e!aluate de angajator i nu
semnea$ un angajament de plat$ pentru suma respecti!$2 atunci recuperarea prin
reinerea din salariu are loc doar n baa unei )ot$r'ri judec$toreti de#initi!e i
ire!ocabile care stabilete cuantumul prejudiciului.
Dac$ suma de bani nu poate #i recuperat$ prin reinere din salariul n interiorul
marjei de 1>3 !reme de 3 ani2 atunci angajatorul are dreptul de a apela la un e@ecutor
judec$toresc care !a e@ecuta silit suma respecti!$2 de obicei prin !'narea unui bun din
patrimoniul salariatului.
(ceast$ modi#icare urm$rete ap$rarea drepturilor patrimoniale ale salariailor2
care nu mai pot #i ameninai de angajatori cu reineri de pe salariu calculate abui! i
e@ecutate n baa unei deciii de imputare.
V. 7 R+spunderea contra*en3)ona/+
11!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
0n con#ormitate cu pre!ederile art.2,* din codul muncii2 constituie contra!enie
urm$toarele #apte6
a< nerespectarea dispoiiilor pri!ind garantarea n plat$ a salariului minim brut pe
ar$9
b< nc$lcarea de c$tre angajator a obligaiei de a ine un registru de e!iden$ a
salariailor9
c< mpiedicarea sau obligarea2 prin amenin$ri ori prin !iolene2 a unui salariat sau a
unui grup
de salariai s$ participe la gre!$ ori s$ munceasc$ n timpul gre!ei9
d< stipularea = contractul indi!idual de munc$ a unor claue contrare dispoiiilor
legale9
e< primirea la munc$ a persoanelor #$r$ nc)eierea unui contract indi!idual de
munc$9
#< nc$lcarea de c$tre angajator a dreptului salariailor de a bene#icia de ile libere n
ilele de
s$rb$toare legal$ sau n contul acestor s$rb$tori9
)< nerespectarea condiiilor pri!ind munca suplimentar$9
i< nerespectarea pre!ederilor legale pri!ind acordarea repausului s$pt$m'nal9
j< neacordarea indemniaiei pre!$ut$ la art.&3 dac$ angajatorul $i ntrerupe
temporar
acti!itatea cu meninerea raporturilor de munc$
D< nc$lcarea pre!ederilor re#eritoare la munca de noapte.
Dac$ se angajea$ aceast$ #orm$ de r$spundere2 angajatorul !a #i obligat s$
suporte sanciunea2 respecti! s$ pl$teasc$ amenda stabilit$ de inspectorii de munc$.
0n acelai timp2 este posibil ca la ni!elul unit$ii r$spunderea s$ pro!in$ din modul
de#ectuos n care un angajat anume i8a ndeplinit sau nu i8a ndeplinit sarcinile de
ser!iciu. "e cale de consecin$2 mpotri!a acestui salariat !a putea #i angajat$
r$spunderea patrimonial$2 iar amenda pe care a pl$tit8o angajatorul !a #i recuperat$ de
la salariatul n cau$2 sub #orma reinerilor lunare din salariul cu!enit.
3
V.: R+spunderea pena/+
11"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
5$spunderea penal$ de dreptul muncii nu se reum$ doar la in#raciunile incriminate n
codul
muncii2 codul penal partea special$ cuprin$nd reglementarea pentru mai multe tipuri de
in#raciuni n
legatur$ cu, ser!iciu sau care au drept subiect cali#icat un salariat.
(rt.2,, 8 2,- incriminea$ ns$ distinct de pre!ederile codului penal6 8in#raciunea
de nee@ecutarea unei )ot$r'ri judec$toreti de#initi!e pri!ind plata salariilor n termen de
1& ile de la data cererii de e@ecutare adresate angajatorului de c$tre partea interesat$
;care se pedepsete cu nc)isoare de la 3 la * luni sau cu amend$<9
8ncadrarea n munc$ a minorilor cu nerespectarea condiiilor legale de !'rst$ sau
#olosirea acestora pentru prestarea unor acti!it$i cu nc$lcarea pre!ederilor legale
re#eritoare la regimul de munc$ al minorilor9
8i in#raciunea de nee@ecutare a unei )ot$r'ri judec$toreti de#initi!e pri!ind
reintegrarea n munc$ a unui salariat ;care se pedepsete cu nc)isoare de la * luni la 1
an sau cu amend$<.
0n caul acestor in#raciuni aciunea penal$ se pune n micare la pl'ngerea
persoanei !$t$mate iar mp$carea p$rilor nl$tur$ r$spunderea penal$.
De asemenea2 constituie in#raciune con#orm art.2-3 din %odul muncii
nedepunerea de c$tre angajator2 n termen de 1& ile2 n conturile stabilite2 a sumelor
ncasate de la salariai cu titlu de contribuie datorat$ c$tre
3 3
sistemul public de asigur$ri sociale2 c$tre bugetul asigur$rilor pentru omaj ori c$tre
bugetul asigur$rilor sociale de s$n$tate i se pedepsete cu nc)isoare de la 3 la * luni
sau cu amend$.
ntre(+r) de autoe*a/uare
1. %e este r$spunderea juridic$ i cum poate #i clasi#icat$K
2. %are sunt #unciile r$spunderii juridiceK
11#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
3. %e ?seamn$ abatere disciplinar$K
4. %are sunt condiiile r$spunderii disciplinareK
&. %e #orme de sanciune n cadrul s$!'ririi unei abateri disciplinare cunoateiK
*. %are este procedura ce trebuie respectat$ pentru aplicarea unei sanciuni
disciplinare.
,. %e posibilitate de ap$rare are salariatul care se consider$ nedrept$it prin
aplicarea unei
sanciuniK
3
-. %are sunt particularit$ile r$spunderii penaleK
/. %um se acoper$ un prejudiciu material cauat de un salariatK
13. %e nseamn$ r$spunderea contra!enional$ a salariatuluiK
UNITATEA DE NV!ARE VI: C"N#LICTELE DE MUNC "()ect)*e
urm+r)te:
8 nsuirea noiunii de con#lict de munc$9
8 cunoaterea procedurii legale de soluionare a con#lictelor de munc$,
8 delimitarea noiunei de gre!$ de alte con#licte de munc$9
8 stabilirea categoriilor de salariai care nu au dreptul la gre!$9
8 dob'ndirea abilit$ilor de operare cu termenii de con#licte de munc$2 con#lict de
interese2
mediere etc.
Cu*)nte c-e)e:
11$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
8 con#lict de interese2 con#licte de drepturi2 gre!$2 concilere2 mediere2 arbitraj2 interdicia
legal$ a dreptului la gre!$
VI.. No3)unea de con9/)cte de munc+: re2/ementare< c/as)9)care
Deoarece contractul de munc$ are un caracter bilateral2 poiiile pe care se
situea$ p$rile semnatare sunt contrare. Din acest moti! sunt inerente unele disensiuni
cu pri!ire la modul de des#$urare a acestor relaii. Datorit$ acestui caracter de iminen$
a disensiunilor dintre
3 3
participanii la raporturile juridice de munc$2 legiuitorul a creat un cadru normati!e pentru
soluionarea poiti!$ i cu celeritate a disensiunilor ap$rute cu ocaia derul$rii
contractelor de munc$.
%on#lictul de munc$ repreint$ orice deacord inter!enit ntre partenerii sociali2 n
raporturile de munc$.
%on#licte de interese2 repreint$ con#lictele de munc$ ce au ca obiect stabilirea
condiiilor de munc$ cu ocazia negocierii contractelor colective de munc$9 acestea sunt
con#licte re#eritoare la interesele cu caracter pro#esional2 social sau economic ale
salariailor9
%on#licte de drepturi2 ca #iind con#lictele de munc$ ce au ca obiect e!ercitarea
unor drepturi sau ndeplinirea unor obligaii decurg"nd din legi ori din alte acte
normative, precum i din contractele colecti!e sau indi!iduale de munc$.
VI.1 Con9/)cte/e de )nterese: no3)une< conc)/)ere< med)ere 0) ar()tra6
11%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
Legea nr.1*->1/// pri!ind soluionarea con#lictelor de munc$ #ace aceeai
clasi#icare a acestor con#licte ca i codul muncii2 n con#licte de drepturi i con#licte de
interese2 o#erind pentru #iecare dintre aceste categorii de#iniii n art. 3 i 4 din lege.
(st#el2 con#lictele de munca ce au ca obiect stabilirea condiiilor de munc$ cu
ocaia negocierii contractelor colecti!e de munc$ sunt con#licte re#eritoare la interesele
cu caracter pro#esional2 social sau economic ale salariailor2 denumite n continuare
con#licte de interese iar con#lictele de munc$ ce au ca obiect e@ercitarea unor drepturi
sau ndeplinirea unor obligaii decurg'nd din legi sau din alte acte normati!e2 precum i
din contractele colecti!e sau indi!iduale de munc$ sunt con#licte re#eritoare la drepturile
salariailor2 denumite n continuare con#licte de drepturi.
1u pot constitui obiect al con#lictelor de interese re!endic$rile salariailor pentru a
c$ror reol!are este necesar$ adoptarea unei legi sau a altui act normati!.
%on#lictele de interese pot a!ea loc6
a< la ni!elul unit$ilor9
b< la ni!elul grupurilor de unit$i2 al ramurilor ori la ni!el naional.
In con#lictele de interese la toate ni!ele salariaii sunt repreentai de sindicatele
repreentati!e2 potri!it legii. La ni!elul unit$ilor n care nu sunt constituite sindicate
repreentati!e2 iar salariaii i8au ales persoanele care s$ i repreinte la negocieri2
aceleai persoane i repreint$ i n caul con#lictelor de interese2 n m$sura n care
acestea ndeplinesc condiiile legii. (ceste condiii sunt6
a< !'rsta de 21 de ani mplinii9
b< este salariat al unit$ii sau repreint$ #ederaia ori con#ederaia sindical$ la care
sindicatul
ce organiea$ con#lictul de interese este a#iliat9
c< nu a #ost condamnat pentru s$!'rirea in#raciunilor pre!$ute la art. -, din lege
;declanarea ilegal$ a gre!ei<.
%on#lictele de interese pot #i declanate n urmatoarele situaii6
a< unitatea re#ua sa inceapa negocierea unui contract colecti! de munca2 n
conditiile in care nu are nc)eiat un contract colecti! de munca sau contractul
colecti! de munca anterior a incetat9
b< unitatea nu accepta re!endicarile #ormulate de salariati9
c< unitatea re#ua nejusti#icat semnarea contractului colecti! de munca2 cu toate ca
negocierile au
#ost de#initi!ate9
d< unitatea nu isi indeplineste obligatiile pre!aute de lege de a incepe negocierile
anuale obligatorii pri!ind salariile2 durata timpului de lucru2 programul de lucru si
conditiile de munca.
%u e@cepia situaiei pre!$ute mai sus la lit. d2 pe durata !alabilitatii unui
contract colecti! de munca salariatii nu pot declansa con#licte de interese.
12&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
In toate caurile in care intr8o unitate e@ista premisele declansarii unui con#lict de
interese2 sindicatele repreentati!e sau repreentantii alesi ai salariatilor !or sesia
unitatea despre aceasta situatie. .esiarea se !a #ace in scris2 cu preciarea
re!endicarilor salariatilor2 inclusi! a moti!arii acestora2 precum si a propunerilor de
solutionare. %onducerea unitatii este obligata sa primeasca i s$ nregistree sesiarea
ast#el #ormulata. %erinta sesi$rii prealabile se considera indeplinita si daca re!endicarile
salariatilor2 moti!area acestora si propunerile de solutionare sunt e@primate de sindicatul
repreentati! sau de catre repreentantii alesi ai salariatilor cu ocaia unor discuii cu
conducerea unitatii2 daca discutiile purtate au #ost consemnate intr8un proces8!erbal.
%onducerea unitatii are obligaia de a raspunde n scris la sesiarea in termen de doua
ile lucratoare de la primirea sesiarii2 cu preciarea punctului de !edere pentru #iecare
dintre re!endicarile #ormulate. ?n situatia in care unitatea nu a raspuns la toate
re!endicarile #ormulate sau2 desi a raspuns2 sindicatele nu sunt de acord cu punctual de
!edere preciat2 con#lictul de interese se considera declansat.
Dac$ a #ost declanat un con#lict de interese n condiiile legii2 sindicatul
repreentati! sau2 dup$ ca2 repreentantii salariatilor sesieaa Ministerul Muncii si
"rotectiei .ociale2 prin organele sale teritoriale 8 directiile generale de munca si protectie
sociala2 in !ederea concilierii.
.esiarea pentru concilierea con#lictului de interese se #ormuleaa in scris si !a
cuprinde2 in mod obligatoriu2 cel putin urmatoarele mentiuni6
a< unitatea la care s8a declansat con#lictul de interese2 cu indicarea sediului si a
numelui conducatorului9
b< obiecti!ul con#lictului de interese si moti!area acestuia9
c< do!ada indeplinirii cerintelor prealabile pre!aute de lege9
d< indicarea persoanelor delegate sa repreinte la conciliere sindicatul repreentati!
sau2 dup$ ca2 salariaii.
.esiarea se depune in doua e@emplare la direcia general$ de munc$ si
protectie sociala in a carei raa teritoriala isi are sediul unitatea si trebuie sa #ie datata si
semnata de conducerea sindicatului repreentati! sau2 dupa ca2 de repreentantii
salariatilor. In termen de 24 de ore de la inregistrarea sesiarii Ministerul Muncii si
"rotectiei .ociale desemneaa delegatul sau pentru participare la concilierea con#lictului
de interese2 care are obligatia sa ia urmatoarele masuri6
a< comunicarea sesiarii unitatii in termen de 4- de ore de la desemnarea sa9
b< con!ocarea partilor la procedura de conciliere la un termen ce nu poate depasi ,
ile de la inregistrarea sesiarii.
"entru sustinerea intereselor lor la conciliere sindicatele repreentati!e sau2 dupa
ca2 salariaii aleg o delegaie #ormat$ din 28& persoane2 care !a #i imputernicita in scris
sa participe la concilierea organiat$ de Ministerul Muncii i "roteciei .ociale. Din
delegatia sindicatului pot #ace parte si repreentanti ai #ederatiei sau ai con#ederatiei la
121
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
care sindicatul este a#iliat. "entru sustinerea punctului de !edere al unitatii conducatorul
acesteia2 daca nu participa personal2 !a desemna printr8o imputernicire scrisa o
delegatie compusa din 28& persoane care sa participe la conciliere.
La data #i@ata pentru conciliere delegatul Ministerului Muncii si "roteciei .ociale
!eri#ica imputernicirile delegailor p'rtilor si st$ruie ca' acetia sa actionee pentru a se
realia concilierea.
.usinerile partilor si reultatul debaterilor se consemneaa intr8un proces8
!erbal2 semnat de catre parti si de delegatul Ministerului Muncii si "rotectiei .ociale.
"rocesul8!erbal se intocmeste in 3 e@emplare2cate unul pentru delegatii sindicatului
repreentati! sau2 dupa ca2 ai salariatilor2 pentru conducerea unitatii si pentru delegatul
Ministerului Muncii si "rotectiei .ociale.
In caul in care2 in urma debaterilor se ajunge la un acord cu pri!ire la
solutionarea re!endicarilor #ormulate2 partile !or de#initi!a contractul colecti! de munca2
con#lictul de interese #iind ast#el inc)eiat. In situatiile in care acordul cu pri!ire la
solutionarea con#lictului de interese este numai partial2 in procesul8!erbal se !or
consemna re!endicarile asupra carora s8a realiat acordul si cele ramase nesolutionate2
impreuna cu punctele de !edere ale #iecarei parti re#eritoare la acestea din urma.
5eultatele concilierii !or #i aduse la cunostinta salariatilor de catre cei care au
#acut sesiarea pentru e#ectuarea concilierii.
In caul in care con#lictul de interese nu a #ost solutionat ca urmare a concilierii
organiate de Ministerul Muncii si "rotectiei .ociale2 partile pot )otari2 prin consens2
initierea procedurii de mediere.
Mediatorii sunt alesi de comun acord de catre partile a#late in con#lict de interese
dintre persoanele care au calitatea de mediator. Mediatorii sunt numiti anual de ministrul
muncii si protectiei sociale2 cu acordul %onsiliului +conomic si .ocial. "rocedura de
mediere a con#lictelor de interese se stabileste prin contractul colecti! de munca inc)eiat
la ni!el national. Durata medierii nu poate depasi 33 de ile calculate de la data la care
mediatorul ales a acceptat medierea con#lictului de interese. "artile a#late in con#lict de
interese au obligatia de a pune la dispoitie a mediatorului datele necesare pentru
indeplinirea misiunii sale. Mediatorul are dreptul sa con!oace partile si sa le ceara relatii
scrise cu pri!ire la re!endicarile #ormulate. La inc)eierea misiunii sale mediatorul are
obligatia sa intocmeasca un raport cu pri!ire la situatia con#lictului de interese2 sa isi
preciee parerea cu pri!ire la e!entualele re!endicari ramase nesolutionate9 raportul !a
#i transmis #iecarei parti2 precum si Ministerului Muncii si "rotectiei .ociale. "entru
acti!itatea depusa mediatorul !a primi un onorariu2 stabilit de comun accord intre acesta
si partile a#late in con#lict de interese. Onorariul se depune de catre parti la Ministerul
Muncii si "rotectiei .ociale la data inceperii procedurii de mediere.
"e ntreaga durata a unui con#lict de interese partile a#late in con#lict pot )otari
prin consens ca re!endicarile #ormulate sa #ie supuse arbitrajului unei comisii. Motararile
122
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
pronuntate de comisia de arbitraj sunt obligatorii pentru parti si completeaa contractele
colecti!e de munca. %omisia de arbitraj se compune din 3 arbitri desemnati dupa cum
urmeaa6
a< un arbitru2 de catre conducerea unitatii9
b< un arbitru2 de catre sindicatele repreentati!e sau2 dupa ca2 de catre
repreentantii salariatilor9
c< un arbitru2 de catre Ministerul Muncii si "rotectiei .ociale.
Lista cuprinand persoanele care pot #i desemnate arbitri se stabileste o data pe
an2 prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale2 dintre specialistii in domeniul
economic2 te)nic2 juridic si din alte pro#esii2 cu acordul %onsiliului +conomic si .ocial.
%omisia de arbitraj isi des#asoara acti!itatea de solutionare a con#lictului de interese la
sediul Ministerului Muncii si "rotectiei .ociale sau2 dupa ca2 la sediul directiei generale
de munca si protectie sociala. Ministerul Muncii si "rotectiei .ociale sau2 dupa ca2
directia generala de munca si protectie sociala asigura acti!itatea de secretariat a
comisiei de arbitraj. "rocedura de lucru a comisiei de arbitraj se stabileste printr8un
regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al
ministrului justitiei2 care !a #i publicat in Monitorul O#icial al 5omaniei2 "artea I. Dupa
stabilirea comisiei de arbitraj partile sunt obligate sa depuna la aceasta intreaga
documentatie pri!ind re!endicarile #ormulate si sustinerea acestora. In termen de 3 ile
de la primirea documentatiei pre!aute la art.3, comisia de arbitraj are obligatia sa
con!oace partile si sa debata impreuna cu acestea con#lictul de interese2 pe baa
dispoitiilor legale si a
pre!ederilor contractelor colecti!e de munca aplicabile. %omisia de arbitraj se pronunta
in termen de & ile de la data inc)eierii debaterilor printr8o )otarare ire!ocabila.
Motararea moti!ata se comunica partilor in termen de 24 de ore de la pronuntare. .ub
sanctiunea nulitatii2 )otararea trebuie insotita de do!eile de con!ocare a partilor.
Motararea comisiei de arbitraj #ace parte din contractul colecti! de munca. Incepand cu
data pronuntarii )otararii de catre comisia de arbitraj con#lictul de interese inceteaa.
"entru acti!itatea des#asurata in solutionarea unui con#lict de interese membrii comisiei
de arbitraj primesc un onorariu care se stabileste si se plateste de catre partile in
con#lict2 in mod egal. In situatia in care nu se realieaa acordul partilor cu pri!ire la
cuantumul onorariului2 acesta se stabileste de Ministerul Muncii si "rotectiei .ociale2
tinandu8se seama si de propunerile partilor.
VI.4 're*a: no3)une< cadru /e2a/< t)pur) de 2re*+
123
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
1oiunea de gre!$ este reglementat$ at't de pre!ederile %odului muncii c't i de legea
cadru pentru soluionarea con#lictelor de munc$. 0n accepiunea art. 43 din lege2 greva
constituie o ncetare colectiva si voluntara a lucrului intr#o unitate si poate i declarata pe
durata desasurarii conlictelor de interese, cu e!ceptiile prevazute de prezenta lege%
De#iniia codului este mai simpl$2 neleg'nd prin gre!$ ncetarea !oluntar$ i
colecti!$ a lucrului de c$tre salariai. (rt.2&3 i art.2&1 din cod pre!$d c$ salariaii au
dreptul la gre!$ pentru ap$rarea intereselor pro#esionale2 economice i sociale iar
participarea salariailor la gre!$ este liber$. 1ici un salariat nu poate #i constr'ns s$
participe sau s$ nu participe la o gre!$
,4
.
%lasi#icarea gre!elor se #ace dup$ mai multe criterii2 aa cum pot #i desprinse din
legea nr. 1*->1/// i cum au #ost reinute n literatura de specialitate6
81. totale, la care ader$ toi salariaii
2. pariale, la care ader$ salariaii anumitor secii 8dup$
criteriul duratei
1. nelimitat n timp ;p'n$ la soluionarea re!endic$rilor<
2. limitat n timp ;declarate pe o anumit$ perioad$<
8dup$ criteriul modului de organiare
1. gre!a de avertisment, a!'nd o durat$ mai mare de 2 ore dac$ se #ace cu
ncetarealucrului i trebuie s$ precead$ cu & ile gre!a propriu8is$
2. gre!ele organizate, de regul$ de sindicate
3. gre!ele spontane, declarate #$r$ inter!enia sindicatelor 8dup$
criteriul #inalit$ii
1. gre!e proesionale, au ca scop mbun$t$irea salari$rii i condiiilor de munc$
2. gre!ele de solidaritate, pentru a susine re!endic$rile #ormulate de salariaii din
3
alte unit$i
3
3. gre!e politice, art.4/ din legea nr. 1*->1/// interice aceste gre!e i prin urmare
au un caracter ilicit 8dup$
criteriul legalit$ii
1% gre!e licite
3% gre!e ilicite 8alte tipuri de gre!$
1. gre!e prin surprindere, des#$urate #$r$ prea!i
2. gre!e sughi, constau n abinerea de la munc$2 #racionat$ n timp i pe durat$
scurt$
3. gre!e n carouri, au loc atunci c'nd gre!a se des#$oar$ succesi!2 pe categorii de
salariai
3
4. gre!e perlate, au loc atunci c'nd gre!itii reduc e#iciena muncii prin operaii de
munc$ e@ecutate ntr8un ritm lent
,4 Ioan %ioc)in$ 8 Earbu6 BDreptul munciiC2 +ditura Gunimea2 Iai2 23332 p.4*- i urm.
12
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
&. gre!e de zel, c'nd sunt e@ecutate minuios toate #ormalit$ile administrati!e
cerute2 mai ales n ser!iciile publice
*. gre!e tromboz, c'nd gre!a inter!ine ntr8un loc strategic al unit$ii2 parali'ndu8I
acti!itate.
7re!a de avertisment nu poate a!ea o durata mai mare de doua ore2 daca se
#ace cu incetarea lucrului2 si trebuie2 in toate caurile2 sa preceada cu cel putin & ile
gre!a propriu8isa.
7re!a de solidaritate poate #i declarata in !ederea sustinerii re!endicarilor
#ormulate de salariatii din alte unitati.Motararea de a declara gre!a de solidaritate poate #i
luata de catre organiatiile sindicale repreentati!e a#iliate la aceeasi #ederatie sau
con#ederatie sindicala la care este a#iliat sindicatul organiator. 7re!a de solidaritate nu
poate a!ea o durata mai mare de o i si trebuie anuntata in scris conducerii unitatii cu
cel putin 4- de ore inainte de data incetarii lucrului.
VI.7 Dec/an0are< des9+0urarea 0) e9ecte/e 2re*e)
%on#orm art. 41 din lege2 gre!a poate #i declarata numai daca2 in prealabil2 au #ost
epuiate posibilitatile de solutionare a con#lictului de interese prin procedurile pre!aute
de preenta lege si daca momentul declansarii a #ost adus la cunostinta conducerii
unitatii de catre organiatori cu 4- de ore inainte. nainte de declansarea gre!ei
medierea si arbitrajul con#lictului de interese sunt obligatorii numai daca partile2 de
comun acord2 au decis parcurgerea acestor etape. Motararea de a declara gre!a se ia
de catre organiatiile sindicale repreentati!e participante la con#lictul de interese2 cu
acordul a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatelor respecti!e.
"entru salariatii unitatilor in care nu sunt organiate sindicate repreentati!e
)otararea de declarare a gre!ei se ia prin !ot secret2 cu acordul a cel putin unei patrimi
din numarul salariatilor unitatii sau2 dupa ca2 ai subunitatii2 compartimentului sau
grupului de salariati in care s8a declansat con#lictul de interese.
12!
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
7re!ele sunt organiate de sindicatele repreentati!e sau2 dupa ca2 de
repreentantii salariatilor2 care !or stabili si durata acesteia. .indicatele repreentati!e
sau2 dupa ca2 repreentantii alesi ai salariatilor ii repreinta pe gre!isti2 pe toata durata
gre!ei2 in relatiile cu unitatea2 inclusi! in #ata instantelor judecatoresti2 in caurile in care
se solicita suspendarea sau incetarea gre!ei. "e durata in care re!endicarile #ormulate
de salariati sunt supuse medierii ori arbitrajului acestia nu pot declara gre!a.
7re!a poate #i declarata numai pentru apararea intereselor cu caracter
pro#esional2 economic si social ale salariatilor. 7re!a nu poate urmari realiarea unor
scopuri politice.
"articiparea la gre!a este libera. 1imeni nu poate #i constrans sa participe la
gre!a sau sa re#use sa participe. "e durata unei gre!e declansate intr8o unitate pot
inceta acti!itatea si salariatii unor subunitati sau compartimente care nu au participat
initial la declansarea con#lictului de interese. Daca este posibil2 salariatii care nu participa
la gre!a isi pot continua acti!itatea. .alariatii a#lati in gre!a rebuie sa se abtina de la
orice actiune de natura sa impiedice continuarea acti!itatii de catre cei care nu participa
la gre!a. Organiatorii gre!ei2 impreuna cu conducerea unitatii au obligatia ca pe durata
acesteia sa protejee bunurile unitatii si sa asigure #unctionarea continua a utilajelor si a
instalatiilor a caror oprire ar putea constitui un pericol pentru !iata sau pentru sanatatea
oamenilor.
"e durata gre!ei conducerea unitatii nu poate #i impiedicata sa isi des#asoare
acti!itatea de catre salariatii a#lati in gre!a sau de organiatorii acesteia. %onducerea
unitatii nu poate incadra salariati care sa il inlocuiasca pe cei a#lati in gre!a.
"articiparea la gre!a sau organiarea acesteia2 cu respectarea dispoitiilor
preentei legi2 nu repreinta o incalcare a obligatiilor de ser!iciu ale salariatilor si nu
poate a!ea consecinte negati!e asupra gre!istilor sau asupra organiatorilor2 a#ar$ de
caul n care gre!a este suspendata sau declarata ilegala.
"e durata gre!ei salariatii isi mentin toate drepturile ce decurg din contractul
indi!idual de munca2 cu e@ceptia drepturilor salariale.
VI.: Suspendarea 0) 5ncetarea 2re*e)
12"
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
"otri!it art.&& i urm$toarele din lege2 conducerile unitatilor pot solicita
suspendarea gre!ei pe un termen de cel mult 33 de ile de la data inceperii sau
continuarii gre!ei2 daca prin aceasta s8ar pune in pericol !iata sau sanatatea oamenilor.
%ererea de suspendare se adreseaa curtii de apel in a carei circumscriptie isi are sediul
unitatea si se solutioneaa in termen de , ile de la inregistrare.
In situatia in care2 dupa declararea gre!ei2 jumatate din numarul salariatilor care
au )otarat declararea gre!ei renunta la gre!a2 aceasta inceteaa ;!ei art.4- din lege<.
In timpul gre!ei organiatorii acesteia continua negocierile cu conducerea unitatii2
in !ederea satis#acerii re!endicarilor care #ormeaa obiectul con#lictului de interese. In
caul in care organiatorii gre!ei si conducerea unitatii ajung la un acord2 con#lictul de
interese este solutionat si gre!a inceteaa.
5e#uul organiatorilor gre!ei de a indeplini obligatia de a negocia pe toat$
durat$ des#$ur$rii gre!ei atrage raspunderea patrimoniala a acestora pentru pagubele
cauate unitatii.
Daca unitatea apreciaa ca gre!a a #ost declarata ori continua cu nerespectarea
legii se poate adresa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul
unitatea2 cu o cerere prin care se solicita instantei incetarea gre!ei. Gudecatoria #i@eaa
termen pentru solutionarea cererii de incetare a gre!ei2 care nu poate #i mai mare de 3
ile de la data inregistrarii acesteia2 si dispune citarea partilor.
Gudecatoria e@amineaa cererea prin care se solicita incetarea gre!ei si
pronunta2 de urgenta2 o )otarare prin care2 dupa ca6
a< respinge cererea unitatii9
b< admite cererea unitatii si dispune incetarea gre!ei ca #iind ilegala9 n acest ca2
instana2 la cererea celor interesati2 pot obliga persoanele !ino!ate de
declansarea gre!ei ilegale la plata unor despagubiri.
In situatia in care gre!a s8a derulat pe o durata de 23 de ile2 #ara ca partile
implicate sa #i ajuns la o intelegere2 si daca continuarea gre!ei ar #i de natura sa
a#ectee interese de ordin umanitar2 conducerea unitatii poate supune con#lictul de
interese unei comisii de arbitraj. %ererea de arbitrare se adreseaa organelor care au
e#ectuat concilierea con#lictului de interese.
VI.@ L)m)tarea dreptu/u) /a 2re*+
12#
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
%odul muncii 3 stabilete e@pres c$ limitarea sau intericerea dreptului la gre!$
poate inter!eni numai n caurile i pentru categoriile de salariai pre!$ute e@pres de
lege. (ceste situaii de e@cep'ie sunt reglementate n art.*38** din legea nr. 1*->1///.
(st#el2 nu pot declara gre!$6 8procurorii2 judecatorii2 personalul Ministerului (pararii
1ationale2 Ministerului de Interne si al unitatilor din subordinea acestor ministere2
personalul .er!iciului 5oman de In#ormatii2 al .er!iciului de In#ormatii +@terne2 al
.er!iciului de :elecomunicatii .peciale2 personalul militarQ incadrat in Ministerul Gustitiei2
precum si cel din unitatile din subordinea acestuia.
8"ersonalul din transporturile aeriene2 na!ale2 terestre de orice #el nu poate declara
gre!a din momentul plecarii in misiune si pana la terminarea acesteia.
8"ersonalul imbarcat pe na!ele marinei comerciale sub pa!ilion romanesc poate declara
gre!a numai cu respectarea normelor stabilite prin con!entii internationale rati#icate de
statul roman.
8In unitatile sanitare si de asistenta sociala2 de telecomunicatii2 ale radioului si tele!iiunii
publice2 in unitatile de transporturi pe caile #erate2 inclusi! pentru gardienii #ero!iari2 in
unitatile care asigura transportul in comun si salubritatea localitatilor2 precum si
apro!iionarea populatiei cu gae2 energie electrica2 caldura si apa2 gre!a este permisa
cu conditia ca organiatorii si conducatorii gre!ei sa asigure ser!iciile esentiale2 dar nu
mai putin de o treime din acti!itatea normala2 cu satis#acerea necesitatilor minime de
!iata ale comunitatilor locale.
8.alariatii din unitatile sistemului energetic national2 din unitatile operati!e de la
sectoarele nucleare2 din unitatile cu #oc continuu pot declara gre!a cu conditia asigurarii
a cel putin unei treimi din acti!itate2 care sa nu puna in pericol !iata si sanatatea
oamenilor si care sa asigure #unctionarea instalatiilor in deplina siguranta.
ntre(+r) de autoe*a/uare
1. %e sunt con#lictele de munc$ i cum se clasi#ic$ eleK
12$
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
2. %e sunt con#lictele de intereseK
3. %oncilierea i medierea con#lictelor de interese.
4. De#inii gre!a i preciai cadru ei reglementati!.
&. %lasi#icai gre!ele dup$ criteriile pe care le cunoatei.
*. %e categorii de persoane nu au dreptul al gre!$ i n ce situaii ngr$direa
dreptului la gre!$ are
carater legalK
,. %e nseamn$ suspendarea gre!eiK
-. %are sunt caurile de suspendare i ncetare a gre!eiK
/. "rocedura declan$rii i des#$ur$rii gre!ei.
13. %are sunt e#ectele e@ercit$rii legale a dreptului la gre!$K
UNITATEA DE NV!ARE VI: $URISDIC!IA MUNCII
Obiecti!e urm$rite6
8 cunoatere noiunii de jurisdicie a muncii9
8 nsuirea modalit$ilor legale de e@ercitare a dreptului la apar$re n dreptul muncii
8 determinarea principalelor a!antaje ale reglement$rii jurisdiciei muncii %u!inte
c)eie6
8 tribunalul muncii2 termen de contestare2 sarcina probei2
Gurisdicia muncii are ca obiect soluionarea con#lictelor de munc$ cu pri!ire la
nc)eierea2
e@ecutarea2 modi#icarea2 suspendarea i ncetarea contractelor indi!iduale sau2 dup$
ca2 colecti!e de
munc$ pre!$ute de preentul cod2 precum i a cererilor pri!ind raporturile
juridice dintre partenerii
sociali2 stabilite potri!it preentului cod.
%on#orm art. 2-2 din codul muncii2 pot #i p$ri n con#lictele de munc$6
12%
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
a< salariaii, precum i orice alt$ persoan$ titular$ a unui drept sau a unei obligaii n
temeiul preentului cod2 al altor legi sau al contractelor colecti!e de munc$9
b< angajatorii 8 persoane #iice i>sau persoane juridice2 agenii de munc
temporar, utilizatorii, precum i orice alt$ persoan$ care bene#icia$ de o munc$
des#$urat$ n condiiile preentului cod9
c( sindicatele i patronatele7
d< alte persoane juridice sau izice care au aceast$ !ocaie n temeiul legilor speciale
sau al %odului de procedur$ ci!il$.
%u pri!ire la termenul pentru introducerea aciunilor2 codul muncii pre!ede c$
cererile n !ederea soluion$rii unui con#lict de munc$ pot #i #ormulate6
a< n termen de 33 de ile calendaristice de la data n care a #ost comunicat$ deciia
unilateral$ a angajatorului re#eritoare la nc)eierea2 e@ecutarea2 modi#icarea2
suspendarea sau ncetarea contractului indi!idual de munc$9
b< n termen de 33 de ile calendaristice de la data = care s8a comunicat deciia de
sancionare disciplinar$9
c< n termen de 3 ani de la data naterii dreptului la aciune2 n situaia n care
obiectul con#lictului indi!idual de munc$ const$ n plata unor drepturi salariale
neacordate sau a unor desp$gubiri c$tre salariat2 precum i n caul r$spunderii
patrimoniale a salariailor #a$ de angajator9
d< pe toat$ durata e@istenei contractului2 n caul n care se solicit$ constatarea
nulit$ii unui contract indi!idual sau colecti! de munc$ ori a
3
unor claue ale acestuia9
e< n termen de * luni de la data naterii dreptului la aciune2 n caul nee@ecut$rii
contractului colecti! de munc$ ori a unor claue ale acestuia.
0n toate situaiile2 altele dec't cele ar$tate mai sus2 termenul este de 3 ani de la data
naterii dreptului.
Din punct de !edere material2 competena instanelor de judecat$ pentru
reol!area cererilor de jurisdicire a muncii se determin$ prin aplicarea normelor din
%odul de procedur$ ci!il$. De alt#el2 aa cum pre!ede art. 2/1 din codul muncii2 toate
dispoiiile sale n materie de jurisdicie a muncii se completea$ cu pre!ederile %odului
de procedur$ ci!il$. %on#orm art.2 p.1 lit.bl2 tribunalul judec$ n prim$ instan$ con#lictele
de munc$2 cu e@cepia celor date prin lege n competena altor instane.
Din punct de !edere teritorial2 competent este tribunalul judeean n raa c$ruia i
are domiciliul sau sediul reclamantul n litigiul de munc$.
%odul muncii stabilete i alte reguli derogatorii #a$ de dreptul comun n materie2
respecti!e dreptul procesual ci!il2 cum ar #i6
8 %auele pre!$ute la art.2-1 sunt scutite de ta@a judiciar$ de timbru i de timbrul
judiciar.
13&
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
8 %ererile re#eritoare la soluionarea con#lictelor de munc$ se judec$ n regim de
urgen$.
8 :ermenele de judecat$ nu pot #i mai mari de 1& ile.
8 "rocedura de citare a p$rilor se consider$ legal ndeplinit$ dac$ se realiea$ cu
cel puin 24 de ore nainte de termenul de judecat$.
8 .arcina probei n con#lictele de munc$ re!ine angajatorului2 acesta #iind obligat s$
depun$ do!eile n ap$rarea sa p'n$ la prima i de n#$iare.
8 (dministrarea probelor se #ace cu respectarea regimului de urgen$2 instana #iind
n drept s$ decad$ din bene#iciul probei admise partea care nt'rie n mod
nejusti#icat administrarea acesteia.
8 Mot$r'rile pronunate n #ond sunt de#initi!e i e@ecutorii de drept2 prin urmare !or
#i puse n e@ecutare i nu se pot ataca dec't cu recurs. "rocedura de soluionare
a con#lictelor de munc$ este reglementea$ prin lege special$.
ntre(+r) de autoe*a/uare
1. %ine este obligat s$ administrae probe ntr8un proces de dreptul munciiK
2. %are sunt costurile unui proces de dreptul munciiK
3. %are este calea de atac mpotri!a unei soluii date pentru soluionarea unui litigiu
de munc$K
4. %are este temenul pre!$ut de %odul muncii pentru #ormularea cererilor n
!ederea soluion$rii
unui con#lict de munc$K
&. %are sunt p$rile unui con#lict de munc$2 n reglementarea %odul muncii din
5om'niaK
&I&LI"'RA#IE
131
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
1. (le@andru (t)anasiu2 %laudia (na Moarc$s 8 BMuncitorul i legea. Dreptul
munciiC2 +ditura Oscar "rint2 Eucureti2 1///
2. Florin %iutacu 8 BDreptul muncii. %ulegere de speeC2 +ditura %repuscul "loieti2
2331
3. 7)eorg)e E$dica2 7)eorg)e Ere)oi2 (drian "opescu 8 B+lemente de drept al
muncii 8 sinteeC2 lucrare editat$ cu sprijinul %entrului de Formare i .tudii n
Domeniul Muncii2 Eucureti 1//4
4. 7)eorg)e Filip2 Dumitru %r$ciun2 Mi)ai Mantale2 .eptimiu "anainte2 5omeo
Eutnariu 8 BDreptul muncii i securit$ii socialeC2 +ditura Gunimea2 Iai2 2331
&. Ion :raian Lte#$nescu 8 BDreptul munciiC2 +ditura Lumina Le@2 Eucureti2 2333
*. Ion :raian Lte#$nescu2 Magda 4olonciu2 5aluca Dimitriu 8 BDreptul munciiC2
+ditura (cademiei de .tudii +conomice Eucureti 8 %atedra de Drept2 Eucureti2
1//,
,. Li!iu Filip 8 B%urs de Dreptul munciiC2 %asa de editur$ 4enus2 Iai2 2333
-. Luminia Aundrea 8 BLegislaia muncii i asistenei sociale 8 note de cursC2 +ditura
Mirton2 :imioara2 2333
/. Maria Marb$d$ 8 BIntroducere n dreptC2 +ditura Hni!ersit$ii (le@andru Ioan %ua2
Iai2 2332
13. Marioara Aic)indeal 8 Bncetarea contractului indi!idual de munc$C2 +ditura
Lumina Le@2 Eucureti2 1///
11. 1icolae 4oiculescu 8 BDreptul muncii 8 note de curs. 5eglement$ri interne i
internaionaleC2 +ditura Dacia +uropa 1o!a2 Lugoj2 2331
12. "antelimon Manta2 4asile 7)ime 8 BDreptul muncii i securit$ii socialeC2
+ditura (cademic$ Er'ncui2 :'rgu Giu2 2331
13. "etre Euneci 8 B0nc)eierea contractului indi!idual de munc$C2 +ditura
Fundaiei 8om"nia de m"ine, Eucureti2 2333
14. .anda 7)impu2 (le@andru Aiclea 8 BDreptul munciiC2 +ditura (llbecD2
Eucureti2 2331
1&. Lerban Eeligr$deanu2 Ion :raian Lte#$nescu 8 BDicionar de drept al
munciiC2 +ditura Lumina Le@2 Eucureti2 1//,
1*. Ion :raian Lte#$nescu 8 BModi#ic$rile %odului municii comentate 8 OH7 nr.
*&>233&C2 +ditura Lumina Le@2 Eucureti2 233&
1,. Lte#an 5ausc)i 8 BDrept ci!ilC2 +ditura Fundaiei %)emarea2 Iai2 1//3
1-. (le@andru Aiclea 8 B5eglementarea contractului indi!idual de munc$ pe
durat$ determinat$ con#orm proiectului %odului munciiC2 n 8evista 8om"n de
Dreptul 6uncii, nr. 2>2332
1/. (ndrei "opescu 8 B%oncordana legislaiei rom'ne a muncii cu normele
H+C2 n 8evista 8om"n de Dreptul 6uncii, nr. 1>2332
23. (ndrei "opescu 8 B%oncordana legislaiei rom'ne a muncii cu normele
132
Universitatea Hyperion - Facultatea de Drept i Administraie Public - Suport de curs
n format ID
H+C2 n 8evista 8om"n de Dreptul 6uncii, nr. 1>2332
21. Dan :op 8 BOpinii n leg$tur$ cu reglementarea contractului de ucenicie n
proiectul noului %od al munciiC2 n 8evista 8om"n de Drept al 6uncii, nr. 2>2332
22. Ion :raian Lte#$nescu2 Lerban Eeligr$deanu 8 B"reentare de ansamblu i
obser!aii critice asupra noului %od al munciiC2 n 8evista Dreptul nr. 4>2333
23. Laura Maierean 8 B%ontractul de per#orman$ 8 contract de munc$C2 n
8evista 8om"n de Dreptul 6uncii nr. 1>2332
24. 5omulus 7idro 8 BOpinii asupra unor dispoiii din proiectul %odului Muncii
cu pri!ire la nc)eierea i coninutul contractului indi!idual de munc$C2 n 8evista
8om"n de Dreptul 6uncii nr. 1>2332
2&. 5omulus 7idro 8 BOpinii asupra unor dispoiii din proiectul %odului Muncii
cu pri!ire la nc)eierea i coninutul contractului indi!idual de munc$C2 n 8evista
8om"n de Dreptul 6uncii nr. 1>2332
2*. Lerban Eeligr$deanu 8 B1atura juridic$ a contractului indi!idual de
ambarcare ;mbarcare<C2 n 8evista Dreptul nr. &>2333
2,. Lerban Eeligr$deanu2 Ion :raian Lte#$nescu 8 B%onsideraii critice i
sugestii re#eritoare la pre!ederile proiectului noului %od al MunciiC2 n 8evista
8om"n de Drept al 6uncii nr. 1>2332
2-. Legea nr. 1*1>2333
2/. Legea nr. 21&>2331
33. Legea nr. 1-->1/// pri!ind .tatutul #uncionarilor publici2 republicat$ n MO
156 2&1 din 22 martie 2334
31. %odul ci!il rom'n
32. %odul ci!il rom'n 2311
33. Legea nr. 133>1/// republicat$ M. O#. nr. 1/3 din 23 martie 233,
34. Legea nr. &3>2333 ;%odul muncii<
3&. %odul Muncii 23118Legea 43>2311
3*. %odul penal
3,. Legea nr. 11&>1//*
133