Sunteți pe pagina 1din 4

Grafuri

1. Grafuri neorientate
terminologie (nod/vrf, muchie, adiacen, inciden, grad, lan, ciclu, lungime, subgraf, graf
parial)
proprieti (regulat, complet, aciclic, conex, component conex, hamiltonian, eulerian)
metode de reprezentare n memorie (matrice de adiacen, liste de adiacen)
Definiie: Un graf este o pereche ordonat de mulimi, notat G=(X,U), unde X={x|xX}
este mulimea nodurilor (vrfurilor) iar U={(x,y)| x,yX}, mulimea muchiilor.
nod/vrf = element al mulimii X; poate fi reprezentat n plan printrun punct (cerc etc.), eventual
numerotat.
muchie = pereche neordonat de noduri; poate fi reprezentat n plan printrun segment de
dreapt sau un arc
adiacen = proprietatea a dou noduri de a fi unite prin muchie; dac [x,y]U, spunem c
nodurile x i y sunt adiacente
inciden = proprietatea unei muchii de a uni dou noduri; dac [x,y]U, spunem c muchia este
incident cu nodurile x i y
gradul nodului x = numrul de muchii incidente cu nodul x, notat cu d(x)
nod izolat = nod cu gradul 0; d(x)=0
nod terminal = nod cu gradul 1; d(x)=1
Propoziie: n orice graf neorientat cu n noduri i m muchii, are loc egalitatea
d(x) = 2m, xX
lant = succesiune de noduri cu proprietatea c oricare dou noduri consecutive din lan sunt
adiacente
lan compus = lan n care muchiile se pot repeta
lan simplu = lan n care fiecare muchie apare o singur dat dar nodurile se pot repeta
lan elementar = lan n care nodurile sunt distincte
ciclu = lan n care primul nod coincide cu ultimul
ciclu compus = ciclu n care muchiile se pot repeta
ciclu simplu = ciclu n care fiecare muchie apare o singur dat dar nodurile se pot repeta
ciclu elementar = ciclu n care nodurile sunt distincte, cu excepia primului i ultimului nod
lungimea unui lan/ciclu = numrul de muchii din care este format
graf parial = graf care se obine din graful iniial prin eliminarea unor muchii, nu i a nodurilor
subgraf = graf care se obine din graful iniial prin eliminarea unor noduri i a tuturor muchiilor
incidente cu acestea; nu pot fi eliminate alte muchii dect cele incidente cu nodurile eliminate
tipuri particulare de grafuri
graf regulat = graf n care toate nodurile au grade egale
graf complet = graf n care orice dou noduri distincte sunt adiacente
Propoziie: numrul de muchii ntr-un graf complet = n(n1)/2
OBS: Numrul grafurilor neorientate cu n vrfuri este 2
n(n-1)/2
graf aciclic = graf n care nu exist nici un ciclu
graf conex = oricare ar fi dou noduri distincte, exist lan ntre ele
component conex = un subgraf conex i maximal n raport cu aceast proprietate (nu exist lan
ntre un nod din subgraf i un nod care nu aparine subgrafului)
Obs: un nod izolat constituie o component conex
ciclu hamiltonian = ciclu elementar care trece prin toate vrfurile grafului
graf hamiltonian = graf care conine cel puin un ciclu hamiltonian
Condiie suficient de existen a unui ciclu hamiltonian:
Un graf neorientat cu n vrfuri, n care gradul oricrui vrf este mai mare sau egal cu n/2 este
hamiltonian.
ciclu eulerian = ciclu care trece prin toate muchiile grafului
graf eulerian = graf care conine un ciclu eulerian
Condiie necesar i suficient de existen a unui ciclu eulerian
Th. lui Dirac: Un graf fr vrfuri izolate, este eulerian dac i numai dac este conex i
gradele tuturor vrfurilor sale sunt pare
Metode de reprezentare a grafurilor neorientate n memorie
1. Matricea de adiacen
a=
aM
nxn
({0,1})
1, dac [i,j] U
a
ij
=
0, altfel
Obs:
a
ii
=0, i=1,n
matricea este s i m e t r i c a
fata de diagonala principala
d(x)=numarul de valori 1 de pe linia/coloana x
2. Listele de adiacen
L
i
= {j X/ [i,j] U}
3. Lista de muchii
tM
2xm,
unde m= numrul de muchii din graf
t
1,k
i t
2,k
= extremitile muchiei k
2. Grafuri orientate
terminologie (nod/vrf,
muchie, adiacen, inciden,
g r a d intern si extern, drum, circuit,
lungime, subgraf, graf parial)
proprieti (tare conex, component tare conex)
metode de reprezentare n memorie (matrice de adiacen, liste de adiacen)
1
2
3
4
5
6
L1: 2,4 L4: 1,2
L2: 1,3,4 L5: 3,6
L3: 2,5 L6: 5
Definiie: Un graf orientat este o pereche ordonat de mulimi, notat G=(X,U), unde
X={x|xX} este mulimea nodurilor (vrfurilor) iar U={(x,y)| x,yX}, mulimea arcelor.
nod/vrf = element al mulimii X; poate fi reprezentat n plan printrun punct (cerc etc.), eventual
numerotat.
arc = pereche ordonat de noduri; poate fi reprezentat n plan printro sageata orientata
adiacen = proprietatea a dou noduri de a fi unite prin arc; dac (x,y)U, spunem c nodurile x
i y sunt adiacente
inciden = proprietatea unei arc de a uni dou noduri; dac (x,y)U, spunem c arcul este
incident cu nodul x .
gradul intern al nodului x = numrul de arce care intra in nodul x, notat cu d
-
(x)
gradul extern al nodului x = numrul de arce care ies din nodul x, notat cu d
+
(x)
nod izolat = nod cu gradul intern si extern 0; d
-
(x)= d
+
(x)=0
Propoziie: n orice graf orientat cu n noduri i m arce, are loc egalitatea
d
+
(x) = d
-
(x) = m, xX
drum = succesiune de noduri cu proprietatea c oricare dou noduri consecutive sunt
adiacente(arcele pastreaza aceeasi orientare)
drum simplu = drum n care fiecare arc apare o singur dat dar nodurile se pot repeta
drum elementar = drum n care nodurile sunt distincte
circuit = drum n care primul nod coincide cu ultimul
circuit simplu = circuit n care fiecare arc apare o singur dat dar nodurile se pot repeta
circuit elementar = circuit n care nodurile sunt distincte, cu excepia primului i ultimului
nod
lungimea unui drum/circuit = numrul de arce din care este format
graf parial = graf care se obine din graful iniial prin eliminarea unor arce, nu i a nodurilor
subgraf = graf care se obine din graful iniial prin eliminarea unor noduri i a tuturor arcelor care
au o extremitate in nodurile eliminate; nu pot fi eliminate alte arce dect cele cu legatura cu nodurile
eliminate
tipuri particulare de grafuri
graf complet = graf n care orice dou noduri distincte sunt adiacente (nu este unic, numarul de
arce este cel mult n(n-1)
graf plin = graf n care intre orice dou noduri distincte x si y exista (x, y) si (y, x)
Propoziie: numrul de arce ntr-un graf plin = n(n1)
OBS: Numrul grafurilor orientate cu n vrfuri este 2
n(n-1)
graf tare conex = oricare ar fi dou noduri distincte x si y, exist drum de la x la y si drum de la y
la x
component tare conex = un subgraf tare conex i maximal n raport cu aceast proprietate (nu
exist drum ntre un nod din subgraf i un nod care nu aparine subgrafului)
Obs: un nod izolat constituie o component tare conex
Metode de reprezentare a grafurilor orientate n memorie
1. Matricea de adiacen
aM
nxn
({0,1})
1, dac (i,j) U
a
ij
=
0, altfel
Obs:
a
ii
=0, i=1,n
matricea nu este simetrica fata de diagonala
principala
d
+
(x)=numarul de valori 1 de pe linia x
d
-
(x)=numarul de valori 1 de pe coloana x
2. Listele de adiacen
L
i
= {j X/ (i,j) U}
3. Lista de muchii
tM
2xm,
unde m= numrul de arce din graf
t
1,k
i t
2,k
= extremitile arcului k
t =
L1: 2,4 L4: 1,2
L2: 1,3,4 L5: 3,6
L3: 2,5 L6: 5