Sunteți pe pagina 1din 3
Departamentul de Marketing Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70

Departamentul de Marketing

Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro

Programul de studiu: MARKETING

Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate - MARKETING

PROGRAMA ANALITICĂ pentru examenul de licenţă sesiunea iulie 2014 şi februarie 2015

I. SISTEMUL CERCETĂRILOR DE MARKETING 1.1.Definirea şi obiectivele cercetărilor de marketing 1.2.Tipologia cercetărilor de marketing

1.2.1. Cercetări documentare

1.2.2. Cercetări cantitative

1.2.3. Cercetări calitative

1.2.4. Cercetări calitative vs. cercetări cantitative

1.3.Sfera cercetărilor de marketing 1.4.Etapele realizării cercetării de marketing 1.5.Cine realizează cercetarea?

1.5.1. Realizarea cercetării de către un institut specializat

1.5.2. Realizarea cercetării de către departamentul intern de marketing

II. ELABORAREA PLANULUI DE CERCETARE 2.1. Metode de culegere a datelor 2.1.1. Observarea

2.1.1.1. Observarea simplă

2.1.1.2. Metoda protocolului

2.1.2. Metoda tabelelor de informare

2.1.3. Experimentul

2.1.3.1. Metode pseudo-experimentale

2.1.3.2. Un grup observat ante şi post-tratament

2.1.3.3. Două grupuri – din care un grup control observate post-tratament

2.1.3.4. Două grupuri – din care un grup control – observate ante şi post-tratament

2.1.4. Metode nedirective

2.1.4.1 Interviul liber individual

2.1.4.2 Interviul semidirectiv

2.1.4.3

Focus group

2.1.4.4

Metodele proiective

2.1.5.Ancheta

2.1.5.1.

Anchete speciale

2.1.5.1.1. Panelul 2.1.5.1.2. Anchetele industriale 2.1.5.1.3. Anchete în rândul populaţiilor rare 2.2. Instrumentele de cercetare

2.2.1. Chestionarul

2.2.1.1. Redactarea întrebărilor

2.2.1.2. Conţinutul întrebărilor

2.2.1.3. Tipul întrebărilor

2.2.1.4. Formularea întrebărilor – vocabular şi stil de redactare

2.2.1.5. Dinamica chestionarului

2.2.1.6. Recomandări generale

2.2.1.7. Efectele relative la interacţiunea dintre întrebări

2.2.2. Dispozitivele de înregistrare

2.3. Mijloacele de contact

2.3.1. Alegerea modului de administrare a chestionarului (mijloacelor de contact)

2.3.2. Ancheta "faţă în faţă”

2.3.3. Ancheta prin corespondenţă

2.3.4. Ancheta prin telefon

2.3.5. Ancheta autoadministrată

2.3.6. Ancheta prin calculator

III. PROCESUL ELABORĂRII DECIZIEI CONSUMATORULUI 3.1. Tipuri de comportament în elaborarea deciziilor de cumpărare 3.2. Etapele procesului de elaborare a deciziei consumatorului

3.2.1

Recunoaşterea nevoii

3.2.2

Cercetarea pentru informare

3.2.3

Evaluarea alternativelor

3.2.4

Cumpărarea

3.2.5

Evaluarea postcumpărare

3.2.5.1 Mulţumirea - nemulţumirea consumatorului 3.2.5.2 Reţinerea clientului

IV. INFLUENŢA GRUPURILOR DE REFERINŢĂ ASUPRA COMPORTAMENTULUI

CONSUMATORULUI 4.1.Tipuri de grupuri de referinţă 4.2.Funcţiile grupurilor de referinţă 4.3.Forme de influenţe ale grupurilor de referinţă 4.4.Factori care afectează influenţa grupurilor de referinţă 4.5.Grupurile de referinţă şi conformarea consumatorului 4.6.Influenţa vorbirii directe 4.7.Modele de procese de influenţă personală 4.8.Aplicaţii ale conceptului - grupuri de referinţă

V. POLITICA DE PRODUS

5.1. Identificarea produsului (etichetă, marcă, ambalaj, design)

5.2. Poziţionarea produsului

5.3. Lansarea de noi produse

VI. POLITICA DE PREŢ

6.1. Constrângeri în stabilirea preţurilor

6.2. Premise şi consecinţe ale politicii de preţ

VII. POLITICA DE DISTRIBUŢIE

7.1. Politica producătorilor

7.2. Relaţia producător-distribuitor

7.3. Metode de vânzare

VIII. POLITICA DE COMUNICARE-PROMOVARE

8.1. Comunicarea comercială

8.2. Comunicarea instituţională

Bibliografie I, II:

1. POP, MARIUS D.: Cercetări de marketing. Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004.

2. POP, MARIUS D. POCOL, ADRIAN G:, BĂCILĂ MIHAI F., MOISESCU OVIDIU I. Cercetări de marketing. – teste, aplicaţii, studii de caz. Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2004.

3. PAINA, NICOLAIE POP, MARIUS D.: Cercetări de marketing. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.

Bibliografie III, IV:

1. PLĂIAŞ, IOAN: Comportamentul consumatorului. Deva: Editura Intelcredo, 1997.

2. PLĂIAŞ, IOAN: Comportamentul consumatorului. Curs pentru uzul studenţilor, 2010.

Bibliografie V, VI, VII,VIII:

1. AMEREIN P., BARCZYK D., EVRARD R., ROHARD F., SIBAUD B., WEBER P., Manual de marketing strategic şi operaţional, Teora, Bucureşti, 2002

2. KOTLER PH., Managementul marketingului, Ediţia a treia, Teora, Bucureşti, 2002.

3. KOTLER PH., Armstrong G., Principiile marketingului, Ediţia a doua, Teora, Bucureşti, 2003.

4. PAINA N., POP M.D., Politici de marketing, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998.

5. THOMAS M.J., Manual de marketing, Codecs, Bucureşti, 1998.

Director departament, Prof.univ.dr. Ioan PLĂIAŞ