Sunteți pe pagina 1din 1

DEFINITIA CABINETULUI MEDICAL

Cabinetul medical este o unitate fara personalitate juridical,


furnizoare de servicii medicale.
Cabinetele medicale pot functiona in cadrul fostelor dispensare
medicale sau in alte spatii apartinind
autoritatilor publice sau in spatii private.
Serviciile pe care le acorda medicul de familie(MF) in cabinetul
medical sunt de asistenta medicala: -preventiva
-curativa
-de recuperare
-de urgenta .
In plus in cabinetul medical se pot desfasura activitati de cercetare
si de invatamint.