Sunteți pe pagina 1din 4

Legea partidelor politice.

Republicare oficiala
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 550 din data de 6 august 2012 a fost republicata
Legea nr. 14200! a partidelor politice.
Aprobarea Registrului national al asistentilor sociali din Romania
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 54" din data de 6 august 2012 a fost publicata
#otararea $iroului e%ecuti& al 'olegiului (ational al )sistentilor *ociali pri&ind aprobarea
Registrului national al asistentilor sociali din Romania.
Hotararea Curtii Constitutionale privind contestatiile referitoare la respectarea procedurii
de desfasurare a referendumului pentru demiterea Presedintelui Romaniei
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 546 din data de ! august 2012 a fost publicata
#otararea 'urtii 'onstitutionale nr. !2012 asupra contestatiilor referitoare la respectarea
procedurii pentru organi+area si desfasurarea referendumului national din data de 2" iulie 2012
pentru demiterea ,resedintelui Romaniei, domnul -raian $asescu.
Contestatiile au fost formulate de Liga Internationala a Romanilor, de Partidul Social Democrat
si Partidul National Liberal, de presedintele Camerei Deputatilor si presedintele interimar al
Senatului, de Gheorghe Hogea si de rgani!atia pentru "pararea Drepturilor mului cu sediul in
#ucuresti.
$%aminand contestatiile referitoare la respectarea procedurii pentru organi!area si desfasurarea
referendumului national din data de &' iulie &()& pentru demiterea Presedintelui Romaniei,
Curtea le*a respins ca neintemeiate, in principal, pentru urmatoarele moti+e,
). Contestatarii sustin ca pre+ederile in +igoare la data declansarii procedurii referendumului,
deci aplicabile acesteia, sunt cele ale Legii nr. -.&(((, asa cum au fost modificate prin /G nr.
0).&()&, iar aplicarea unor pre+ederi legale intrate in +igoare ulterior declansarii procedurii
referendumului incalca principiul neretroacti+itatii legii.
Curtea constata ca modificarile aduse legii referendumului, prin Legea nr. )1-.&()&, constand in
eliminarea derogarii referitoare la referendumul pri+ind demiterea Presedintelui Romaniei de la
aplicarea pre+ederilor cu caracter general cuprinse in art. 1 alin. 2&3 din Legea nr. -.&((( care
reglementau c+orumul de +aliditate a referendumului, nu constituie re!ultatul unei optiuni
arbitrare a legiuitorului, ci a fost in deplina concordanta cu e%igentele constitutionale referitoare
la efectele Deci!iei Curtii Constitutionale nr. 4-) din )( iulie &()&.
Curtea mentionea!a ca sustinerea inaplicabilitatii Deci!iei Curtii Constitutionale nr. 4-) din )(
iulie &()& procedurii referendumului din data de &' iulie &()&, pe moti+ ca aceasta procedura a
fost declansata la o data anterioara pronuntarii deci!iei instantei constitutionale, ar echi+ala, pe
de o parte, cu lipsirea de efecte 5uridice a actului 5urisdictional al Curtii, si, pe de alta parte, ar
insemna ca procedura referendumului sa fie gu+ernata de dispo!itii legale care si*au pierdut
legitimitatea constitutionala.
Curtea mai remarca faptul ca in situatia in care ar da curs celor solicitate de autorii sesi!arii,
respecti+ ar constata aplicabilitatea pre+ederilor in +igoare la data declansarii procedurii
referendumului, solutia pe care Curtea Constitutionala ar pronunta*o in ceea ce pri+este
respectarea procedurii pentru organi!area si desfasurarea referendumului ar fi tot aceea de
in+alidare a referendumului, intrucat programul de desfasurare a acestuia a fost in afara cadrului
legal in +igoare 2conform Legii nr. -.&(((, scrutinul ar fi trebuit sa se desfasoare in inter+alul
orar 6,((*&(,((3.
"sadar, Curtea nu poate retine aplicabilitatea pro parte a legii in +igoare la data declansarii
procedurii referendumului si pro parte a legii care a inter+enit ulterior, astfel ca, din aceasta
perspecti+a, sustinerea autorilor sesi!arii sfidea!a logica 5uridica.
&. Cu pri+ire la sustinerea potri+it careia 7stabilirea +alidarii sau in+alidarii referendumului prin
raportare la date 8oficiale9, dar neactuali!ate, pri+ind numarul cetatenilor cu drept de +ot are ca
efect denaturarea +ointei cetatenilor romani, e%primata cu oca!ia acestui referendum7, Curtea
retine urmatoarele,
Curtea arata ca art. &) din Legea nr. -1.&((6 pre+ede intocmirea Registrului electoral, care
repre!inta o ba!a de date centrali!ata in care sunt inscrisi toti cetatenii romani, inclusi+ cei cu
domiciliul sau resedinta in strainatate, care au implinit +arsta de )6 ani, cu drept de +ot.
Inregistrarea cetatenilor cu domiciliul sau resedinta in strainatate se +a face pe ba!a e+identei
e%istente la Directia generala de pasapoarte din cadrul :inisterului "dministratiei si Internelor,
precum si a datelor detinute de :inisterul "facerilor $%terne.
De asemenea, Curtea retine ca, potri+it dispo!itiilor art. )4 alin. 2&3 din Legea nr. -.&(((,
7Reactuali!area listelor electorale permanente se face de catre primari ;...< in termen de cel mult
1 !ile de la data stabilirii !ilei referendumului7.
Pe de alta parte, Curtea retine ca Institutul National de Statistica, pornind de la datele
recensamantului populatiei si pe ba!a fenomenelor demografice 2natalitatea si mortalitatea3 si de
migratie 2emigratia si imigratia3, calculea!a si publica date pri+ind populatia stabila la datele de
) ianuarie si ) iulie ale fiecarui an.
"nali!and comparati+ cele doua tipuri de inregistrari intocmite de autoritatile publice
competente, Curtea constata ca nu e%ista o suprapunere intre numarul persoanelor inscrise in
listele electorale permanente si numarul persoanelor care alcatuiesc populatia stabila aflata pe
teritoriul Romaniei.
Prin urmare, Curtea nu poate retine argumentele autorilor contestatiilor in sensul ca la stabilirea
numarului de cetateni cu drept de +ot sa se aiba in +edere alte date decat cele cuprinse in listele
electorale permanente, singurele care intrunesc toate criteriile pre+a!ute de lege pentru stabilirea
populatiei cu drept de +ot.
-. Cu pri+ire la sustinerile contestatarilor ca boicotarea deschisa a referendumului de catre unele
forte politice repre!inta un abu! de drept in sensul art. 14 din Constitutie, Curtea retine
urmatoarele,
Potri+it art. & alin. 2)3 din Legea nr. -.&(((, referendumul national constituie 7forma si mi5locul
de consultare directa si de e%primare a +ointei su+erane a poporului roman7, insa legea nu
pre+ede obligatia cetatenilor de a participa la referendum, ci dreptul acestora. Prin urmare, tine
de +ointa fiecarui cetatean de a decide in mod liber daca isi e%ercita acest drept. "cesta nu poate
fi obligat sa il e%ercite sau, dimpotri+a, sa nu il e%ercite, din moment ce art. -( alin. 2&3 din
Constitutie garantea!a libertatea constiintei.
Curtea mai mentionea!a ca in campania pentru referendum, partidele politice si cetatenii au
dreptul sa isi e%prime opiniile in mod liber si fara nicio discriminare, putand sa indemne sau, din
contra, sa nu indemne cetatenii sa +ote!e, ambele aspecte ale dreptului la +ot contribuind la
definirea si la e%primarea +ointei politice a cetatenilor. Ceea ce insa partidele politice nu pot
intreprinde este obligarea cetatenilor la a +ota sau, din contra, la a nu +ota, intrucat numai in
acest ca! dreptul la +ot este golit de continut.
ICCJ. Actiune in raspundere civila delictuala ca urmare a infestarii cu virusul HIV
Inalta Curte de Casatie si =ustitie a hotarat ca in ca!ul infestarii cu +irusul HI>, prescriptia
dreptului la actiunea in raspundere ci+ila delictuala prin care se solicita daune materiale i
morale, incepe sa curga de la momente succesi+e diferite, pe masura ce fiecare paguba este
cunoscuta efecti+, deoarece reclamantul nu poate sa cunoasca la data aflarii diagnosticului care
+a fi intinderea pre5udiciului, in functie de e+olutia bolii, reactia pacientului la tratament, ne+oile
sale materiale si consecintele pe plan moral. Sub acest aspect, Inalta Curte a subliniat ca
infestarea cu +irusul HI> s*a concreti!at nu numai intr*un pre5udiciu determinabil si imediat
e+aluabil, dar si intr*un pre5udiciu succesi+, care este consecinta caracterului ire+ersibil si
e+oluti+ al bolii, ale caror consecintele daunatoare se produc continuu si intr*o perioada
+ariabila de timp. In speta, intrucat reclamantul a solicitat daune morale si materiale indicand o
suma globala, instanta era obligata ca, in raport cu sustinerile reclamantului si probele
administrate sa stabileasca in concret in ce consta pre5udiciul material si moral in+ocat, pe ultimii
- ani anteriori promo+arii actiunii. 2.eci+ia nr. 2/" din 20 ianuarie 2012 pronuntata in recurs de
*ec ia I ci&ila a Inaltei 'ur i de 'asa ie i 0usti ie a&and ca obiect actiune in raspundere ci&ila
delictuala1
Corina CIR"#"

S-ar putea să vă placă și