Sunteți pe pagina 1din 3

Msuri de sprijin pentru investiiile realizate n parcurile industriale

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 610 din data de 1 octombrie 2013 a fost publicat
Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2!0"2013 privind
aprobarea conditiilor de acordare a masurilor de spri#in pentru investitiile realizate in parcurile
industriale.
Potrivit actului normativ, facilitatile de scutire de la plata impozitului pe terenuri, cladiri si alte
scutiri prevazute prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industrial
se acorda de unitatile administrativ-teritoriale, cu respectarea conditiilor prevazute in una din
urmatoarele sceme!
- "cema privind acordarea a#utoarelor de minimis pentru investitiile realizate in parcurile
industriale$
- "cema de a#utor de stat regional pentru spri#inirea investitiilor initiale realizate in parcurile
industriale
"cema privind acordarea a#utoarelor de minimis pentru investitiile realizate in parcurile
industrial are ca o%iectiv instituirea unui mecanism de spri#in su% forma de a#utoare de minimis,
pentru investitiile realizate de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in parcurile
industriale, cu titlu sau declarate prin otarare a &uvernului.
'#utorul de minimis se acorda intreprinderilor localizate in parcurile industriale, prin renuntari la
venituri %ugetare, su% forma scutirilor prevazute de Legea nr. 186/2013 privind constituirea si
functionarea parcurilor industriale, in limita ecivalentului in lei a 200.000 euro pentru fiecare
%eneficiar, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro in cazul
intreprinderilor care desfasoara activitatea in domeniul transportului rutier.
"cema de a#utor de stat regional pentru spri#inirea investitiilor initiale realizate in parcurile
industriale are ca o%iectiv instituirea unui mecanism de spri#in su% forma de a#utoare de stat
regionale, pentru investitiile initiale realizate de intreprinderile care isi desfasoara activitatea in
parcurile industriale cu titlu sau declarate prin otarare a &uvernului.
Calendarul concursului de selecie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului
naional de experi n management educaional
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 612 din data de 2 octombrie 2013 a fost publicat
Ordinul Ministerului $ducatiei %ationale nr. 5142/2013 privind aprobarea Calendarului
desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului
national de experti in management educational, seria a 5-a.
Depunerea portofoliului cu documentele prevazute de Metodologia privind
organizarea si desfasurarea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului national de experti in management educational va avea loc in
perioada 29-30 octombrie 2013.
In perioada -! noiembrie 2013 se va realiza evaluarea portofoliilor candidatilor de
catre comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului scolar" respectiv la
nivelul Ministerului #ducatiei $ationale.
%alidarea rezultatelor selectiei de catre consiliul de administratie al inspectoratului
scolar si a&sarea rezultatelor evaluarii se va realize in data de ' noiembrie 2013.
In data de 22 noiembrie 2013 se va emite ordinul ministrului privind inscrierea
cadrelor didactice declarate promovate in (egistrul national al expertilor in
management educational.
Prelungirea unor termene n cadrul Programului Rabla
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 611 din data de 1 octombrie 2013 a fost publicat
Ordinul ministrului mediului si sc&imbarilor climatic nr. 2230"2013 pentru modificarea si
completarea '&idului de finantare a (rogramului de stimulare a innoirii (arcului auto national,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului si sc&imbarilor climatice nr. 1.23"2013.
'ctul normativ prelungeste termenele limita pana la care pot fi folosite ticetele valorice
o%tinute in urma casarii autoveiculului uzat.
'stfel, termenul limita pana la care poate fi folosit voucer-ul de catre persoanele #uridice s-a
prelungit pana la data de 10 decem%rie 2013 inclusiv.
Pana in prezent, data limita de folosire a ticetului era 20 noiem%rie 2013, termen care s-a pastrat
pentru persoanele fizice.
(e asemenea, au fost modificate si termenele limita pentru depunerea cererilor de decontare
utima cerere de decontare depunandu-se, cel mai tarziu, la data de 13 decem%rie 2013, fata de 2)
noiem%rie, cat era termenul initial.
(econtarea cererilor se va efectua pana la data de 31 decem%rie 2013 inclusiv.

S-ar putea să vă placă și