Sunteți pe pagina 1din 2

ICCJ. Cerere indreptare erori cu privire la cheltuielile de judecata.

Admisibilitate
Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca, cererea de obligare la plata cheltuielilor de
judecata nu intra in sfera de aplicare a prevederilor art. 281 C. proc. Civ. referitoare la instituia
indreptarii erorii materiale. Astfel, in conformitate cu prevederile art. 281 alin. (1) C. proc. civ.,
erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea i susinerile parilor sau cele de calcul,
precum i orice alte erori materiale din hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu sau la
cerere. In speta, Inalta Curte a statuat ca obligarea parii la plata unor cheltuieli de judecata in alt
cuantum decat cel prevazut in dispozitivul hotararii nu poate fi efectuata prin procedura
remedierii pe calea prevazuta de art. 281 C. proc. civ., cu atat mai mult cu cat la data pronunarii
incheierii prin care s-a dispus indreptarea erorii materiale nu erau depuse documentele
justificative (chitanele) care dovedesc achitarea onorariului avocaial. (Decizia nr. 109 din 19
ianuarie 2012 pronuntata in recurs de Sectia a II-a civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie
avand ca obiect cerere de indreptare erori materiale).

Prorogarea termenului de aderare la fondurile de pensii private de catre anumite categorii
de salariati
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 415 din data de 21 iunie 2012 a fost publicata
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art.
III din Ordonana de urgena a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat, precum i pentru stabilirea unor masuri in
domeniul pensiilor administrate privat.
Actul normativ proroga pana la data de 31 decembrie 2012. termenul la care categoriile de
asigurati prevazute de OUG nr. nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat, au obligatia de a adera la sistemul de pensii administrate
privat.
Prevederile se aplica urmatoarelor categorii de salariati: cadrele militare in activitate, soldatii si
gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei
penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.

Modificarea Regulamentului privind organizarea i funcionarea administrativa a ICCJ

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 415 din data de 21 iunie 2012 a fost publicata
Hotararea Colegiului de conducere al Inaltei Curi de Casaie i Justiie nr. 15/2012 pentru
modificarea i completarea Regulamentului privind organizarea i funcionarea administrativa a
Inaltei Curi de Casaie i Justiie.
Modificarile se refera la urmatoarele aspecte:

1. Se aduc noi precizari cu privire la atributiile Colegiului de conducere a ICCJ.
Astfel, Colegiul de conducere poate stabili, prin hotarare, reguli de desfaurare a edinelor sale
ordinare i extraordinare.
De asemenea, actul normativ precizeaza ca propunerea Colegiului de conducere a ICCJ privind
numirea, promovarea, transferul, suspendarea i incetarea din funcie a magistrailor-asisteni se
va transmite Consiliului Superior al Magistraturii in forma motivata. Colegiul de conducere
poate solicita, in acest sens, Consiliului Superior al Magistraturii informaii privind cariera
profesionala i buna reputaie a persoanelor vizate.

2. Se modifica prevederile referitoare la modul de desfasurare a sedintelor Colegiul de conducere
al ICCJ.
Potrivit actului normativ Colegiul de conducere al Inaltei Curi de Casaie i Justiie se intrunete
trimestrial, in edine ordinare, sau ori de cate ori este necesar, in edine extraordinare.
Convocarea Colegiului de conducere al Inaltei Curi de Casaie i Justiie se poate face de catre
preedintele Inaltei Curi de Casaie i Justiie sau la solicitarea a cel puin 3 dintre membrii sai.
Convocatorul va fi transmis membrilor colegiului de conducere numai insoit de ordinea de zi.
Colegiul de conducere al Inaltei Curi de Casaie i Justiie este legal constituit in prezena a cel
puin 7 dintre membrii sai. Hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curi de Casaie i
Justiie se adopta cu votul majoritaii membrilor sai.
Secretariatul Colegiului de conducere al Inaltei Curi de Casaie i Justiie este asigurat de prim-
magistratul-asistent. In exercitarea acestei atribuii, prim-magistratul-asistent conduce personalul
desemnat sa ii desfaoare activitatea in cadrul secretariatului.

Se introduc noi mentiuni cu privire la comunicarea si publicitatea convocatorului pentru
desfasurarea sedintelor Colegiului de conducere al ICCJ.
Prin grija secretariatului Colegiului de conducere al Inaltei Curi de Casaie i Justiie,
convocatorul, insoit de ordinea de zi pentru edinele ordinare, se comunica membrilor
colegiului de conducere cu cel puin 5 zile lucratoare inaintea datei edinei, iar inscrisurile se
vor comunica membrilor colegiului de conducere cu cel puin 3 zile inainte de data edinei;
pentru edinele extraordinare convocatorul, insoit de ordinea de zi, se transmite membrilor
Colegiului de conducere cu 24 de ore inainte de ora de desfaurare a edinei.
Publicitatea convocatorului, a ordinii de zi a edinelor ordinare sau extraordinare ale Colegiului
de conducere al Inaltei Curi de Casaie i Justiie, precum i a extraselor hotararilor Colegiului
de conducere se va asigura, prin grija secretariatului colegiului, prin postarea acestora in reeaua
intranet a instanei.

S-ar putea să vă placă și