Sunteți pe pagina 1din 3

Cetenia RM Republicii Moldova

Informatii generale:
Serviciile referitoare la cetatenia Republicii Moldova includ examinarea
cererilor privind dobndirea cetateniei Republicii Moldova prin recunoastere,
redobndire si naturalizare, eliberarea adeverintei privind acordarea cetateniei
Republicii Moldova, a adeverintei privind neapartenenta la cetatenia Republicii
Moldova, a adeverintei prin care se garanteaza dobndirea cetateniei Republicii
Moldova si a adeverintelor privind alte probleme legate de cetatenie.
Categorii de solicitanti:
Persoane care au atins vrsta de 18 ani si au temei de a dobndi cetatenia
Republicii Moldova n conformitate cu art.12, 17 si art.16 din Legea cetateniei
Republicii Moldova nr.1024-XIV din 2 iunie 2000.
Renuntarea la cetatenia Republicii Moldova se aproba persoanelor care au atins
vrsta de 18 ani, cu conditia prezentarii adeverintei privind detinerea sau
dobndirea cetateniei altui stat ori a garantiei dobndirii cetateniei altui stat.
Cererea privind renuntarea la cetatenia Republicii Moldova se adreseaza
Presedintelui Republicii Moldova si se depune numai de persoanele care au
domiciliu legal si obisnuit n strainatate, la reprezentanta diplomatica sau
institutia consulara a Republicii Moldova.
Documente necesare:
Lista documentelor necesare pentru dobndirea cetateniei Republicii
Moldova
a. autobiografia, n care se indica data si temeiul stabilirii cu domiciliul n
Republica Moldova, date despre starea civila, locul domiciliului,
activitatea de munca, date despre rudele apropiate: parinti, sot (sotie),
copii;
b. adeverinta de la domiciliu despre componenta familiei;
c. bonul de plata a taxei de stat n suma de 180 de lei si bonul de plata
pentru serviciile prestate n suma de 140 de lei;
d. patru fotografii de marimea 4,5x3,5 cm;
e. adeverinta de la locul de munca sau de studii. Persoanele care nu snt
plasate n cmpul muncii prezinta o adeverinta de la autoritatea
administratiei publice locale despre sursele sale legale de existenta (venit
obtinut n urma activitatii comerciale sau particulare, pensie, bursa, pensie
alimentara, ajutor de somaj si indemnizatie pentru copii, ntretinere
materiala de la membrii familiei, economii financiare si depozite);
f. adeverinta despre sustinerea examenului de cunoastere a limbii de stat si a
prevederilor Constitutiei Republicii Moldova cu exceptia cazurilor
prevazute la alineatul (2) articolul 18 al Legii cetateniei Republicii
Moldova nr. 1024-XIV din 2 iunie 2000;
g. copia actului de identitate sau alta dovada privind domicilierea
solicitantului pe teritoriul Republicii Moldova sau casatoria cu un
cetatean al Republicii Moldova;
h. cazierul judiciar din tara n care a domiciliat anterior.
n scopul confirmarii informatiei prezentate n cererea-chestionar pot fi
solicitate si alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de
nastere ale copiilor minori, de nfiere, de casatorie, de divort, de deces; hotarri
ale instantei de judecata, autentificate n modul stabilit.
Lista documentelor necesare pentru redobindirea cetateniei Republicii
Moldova
a. autobiografia, n care se indica data si temeiul stabilirii cu domiciliul n
Republica Moldova, date despre starea civila, locul domiciliului,
activitatea de munca, date despre rudele apropiate: parinti, sot (sotie),
copii, motivul pierderii cetateniei;
b. adeverinta despre componenta familiei eliberata de catre autoritatile
abilitate din raza de domiciliu;
c. adeverinta privind renuntarea la cetatenie sau copia hotarrii privind
retragerea cetateniei Republicii Moldova;
d. copia actului de identitate;
e. bonul de plata a taxei de stat n suma de 180 lei si bonul de plata a
serviciilor prestate n suma de 140 lei;
f. patru fotografii de marimea 4,5 x 3,5 cm;
g. cazierul judiciar din tara n care a domiciliat anterior.
Lista documentelor suplimentare pentru prestarea serviciului:
n scopul confirmari informatiei prezentate n cererea-chestionar, pot fi
solicitate si alte documente: copiile actelor de identitate; copiile certificatelor de
nastere ale copiilor minori, de nfiere, de casatorie, de divort, de deces; hotarri
ale instantei de judecata, autentificate n modul stabilit.
n cazul n care numai unul din parinti dobndeste (redobndeste ) cetatenia
Republicii Moldova mpreuna cu copilul minor, se prezinta consimtamntul
autentificat la notar al celuilalt parinte.
n cazul dobndirii (redobndirii) cetateniei mpreuna cu copiii minori cu vrsta
cuprinsa ntre 14 si 18 ani, se prezinta consimtamntul lor autentificat de notar.

Cum poate dobndi cetatenia Republicii Moldova un cetatean strain?
n conformitate cu art.17 din Legea cetateniei Republicii Moldova nr.1024-XIV
din 2 iunie 2000, cetateanul strain poate dobndi cetatenia Republicii Moldova
la ntrunirea conditiilor naturalizarii:
sa domicilieze legal si obisnuit cel putin n ultimii 10 ani pe teritoriul
Republicii Moldova;
sau sa fie casatorit cu un cetatean(a) al Republicii Moldova de cel putin 3
ani si sa domicilieze legal si obisnuit aici n ultimii 3 ani;
sau sa domicilieze legal si obisnuit nu mai putin de 3 ani la parinti sau
copii (inclusiv nfietori si nfiati) cetateni ai Republicii Moldova;
sau domiciliaza legal si obisnuit pe teritoriul Republicii Moldova timp de
5 ani, naintea mplinirii vrstei de 18 ani;
sau este apatrid sau recunoscut ca fiind refugiat, conform prevederilor
legii nationale, si domiciliaza legal si obisnuit pe teritoriul Republicii
Moldova nu mai putin de 8 ani;
sa piarda sau sa renunte la cetatenia altui stat, cu exeptia cazurilor cnd
pierderea sau renuntarea nu este posibila sau rezonabil ceruta;
sa cunoasca si sa respecte prevederile Constitutiei Republicii Moldova si
sa cunoasca limba de stat n masura suficienta pentru a se integra n viata
sociala;
sa aiba surse legale de existenta.