Sunteți pe pagina 1din 20
1 BORDEROU 1 FOAIE DE CAPAT 2 BORDEROU 2 3 PIESE DESENATE 3 4 STANDARDE

1

BORDEROU

1 FOAIE DE CAPAT

2 BORDEROU

2

3 PIESE DESENATE

3

4 STANDARDE SI NORMATIVE

4

5 MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII TERMICE

5

5.1 Date generale

5

5.2 Baze de calcul

5

5.3 Parametrii climatici

5

5.4 Parametrii de calcul iarna

5

5.5 Rezistente termice

6

5.6 Rezultate

6

5.7 Descrierea instalatie de

6

5.8 Verificarea instalatiilor de incalzire

8

6 MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE

9

6.1 Standarde si normative

9

6.2 Solutia proiectului

10

6.2.1 Instalatie de alimentare apa

10

6.2.2 Instalatii de canalizare

10

7 BREVIAR DE CALCUL

12

7.1 Debitul calcul pentru apa rece

12

7.2 Debitul de calcul pentru apele uzate menajer 13

7.3 Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

14

8 LISTA CANTITATI DE LUCRARI

16

8.1

Cladire

16

8.1.1 Instalatii

de incalzire/racire

16

8.1.2 Centrala termica

16

8.1.3 Sanitare

18

8.2

Lucrari de amenajare exterioara

20

9 DATELE TEHNICE

21

3 PIESE DESENATE 1 Instalatii sanitare apa calda/rece parter IS 01 2 Instalatii sanitare apa

3 PIESE DESENATE

1

Instalatii sanitare apa calda/rece parter

IS 01

2

Instalatii sanitare apa calda/rece mansarda

IS 02

3

Instalatii sanitare scurgere parter

IS 03

4

Instalatii sanitare scurgere mansarda

IS 04

5

Instalatii sanitare schema coloanelor

IS 05

6

Instalatii sanitare plan de situatie

IS 06

7

Sistem de incalzire si racire parter

IT 07

8

Sectiune langitudinala BB

IT 08

9

Sistem de incalzire si racire mansarda

IT 09

10

Sectiuni

IT 10

11

Centrala termica cu schema functionala

IT 11

4 STANDARDE SI NORMATIVE La baza intocmirii proiectului stau urmatoarele STAS-uri si normative: Legea nr.10/1995

4 STANDARDE SI NORMATIVE

La baza intocmirii proiectului stau urmatoarele STAS-uri si normative:

Legea nr.10/1995

STAS 901

STAS 8374/1

Legea nr.50/1991

STAS 1156

STAS 8374/2

Legea nr.123/2007

STAS 1180

STAS 9220

Legea nr. 137/1995

STAS 1730

STAS 10009

H.G. 273/1994

STAS 1733

STAS 11754

Normativ I5/1

STAS 2028

STAS 12025/1

Normativ I5/2

STAS 2250

SR 404/1

Normativ I13

STAS 3417

SR ISO 1167

Normativ I13/1

STAS 4791

SR 1907/1

Normativ C 142

STAS 6156

SR 1907/2

Normativ P118

STAS 6648/1

SR EN 1507

Normativ C16

STAS 6648/2

SR 3589

Normativ C 56

STAS 6793

SR ISO 5996

Normativ C125

STAS 7076

SR ISO 7005/1

Instructiuni P121

STAS 7451

SR EN ISO 7730

Instructiuni P 122

STAS 7656

SR EN 12097

Prescriptii C 31

STAS 7836/1

SR EN 12220

Prescriptii C 37

STAS 7836/2

SR EN 13180

-

STAS 7901

SR EN 13446

5 MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII TERMICE 5.1 Date generale Prezentul proiect cuprinde dimensionarea instala ţ

5 MEMORIU TEHNIC DE INSTALATII TERMICE

5.1 Date generale

Prezentul proiect cuprinde dimensionarea instalaţiei interioare de încălzire si racire cu ajutorul ventiloconvectoarelor montate in spatiul intre plafon si tavan fals pentru obiectivul „Construire ateliere de productie in regim de inaltime P+M, beneficiar fiind Fundatia Pentru Voi din Timisoara , str. Bacalbasa nr. 69-65 A.”

5.2 Baze de calcul

La data întocmirii prezentului proiect, destinaţiile spatiilor prevăzute în imobil sunt in principal următoarele:

Chicineta

Atelier de creaţie

Scări

Grupuri sanitare

Birouri

La stabilirea soluţiilor pentru instalaţiile termice, s-au avut in vedere, conform

temei de proiectare următorii parametrii de calcul:

5.3 Parametrii climatici

Conform standardelor româneşti in vigoare pentru localitatea Timisoara SR 1907/1,2-1997 avem următoarele:

-

Zona eolieana

IV

-

Zona climatică

II

-

Viteza vantului

5 [m/s]

5.4

Parametrii de calcul iarna

Temperatura exterioară

Te= -15° [C]

Temperatura interioara

Denumire

Ti

 

Bucatarii

20° [C]

Scari holuri

15° [C]

Grupuri sanitare

15° [C]

Camere pentru baie ,dusuri

22° C

Camere de locuit

20° C

5.5 Rezistente termice Rezistenta termica a elementelor de construc ţ ie care delimiteaz ă cl

5.5 Rezistente termice

Rezistenta termica a elementelor de construcţie care delimitează clădirea

Perete exterior

2.551 [m 2 K/W]

Perete interior

0.900 [m 2 K/W]

Pardoseala peste sol

3.341 [m 2 K/W]

Acoperis

3.638 [m 2 K/W]

Fererstre exterioare

0.350 [m 2 K/W]

Usi exterioare

0.833 [m 2 K/W]

5.6 Rezultate

Pentru perioada de iarna a rezultat un necesar de incalzire total de 17.102 kW din care :

Parter

10.461 [kW]

Mansarda

6.641 [kW]

5.7 Descrierea instalatie de incalzire.

Pentru a asigura parametrii necesari realizării microclimatului interior pe tot parcursul anului, s-a propus varianta cu instalatii de climatizare cu ventiloconvectoare. Temperaturile ce se vor realiza în aceste spaţii sunt de 21°C ± 1 °C pe

In plafonul fals al fiecarei

încăperi se vor amplasa unitatile interioare ale instalatiilor de climatizare care vor asigura , prin recircularea aerului din încăpere , sarcina de răcire şi de încălzire. Aerul tratat este introdus direct în încăpere cu tubulatura de ventilatie executat din ALP si grile de tip liniar montate cat mai aproapa de ventiloconvectoare. Recircularea aerului din interior se realizează prin grile, fara tubulatura , prin spatiul de deasupra

plafonului fals . Fac exceptia grupurilor sanitare si spatiu de birouri la mansarda, unde

legatura intre grilele de aspiratie si refulare este realizat cu tubulatura de ventilatie executat din ALP. Pentru evitarea pierderilor de presiune, lungimea tubulaturilor trebuie sa fie cat mai scurta si sectiunea cat mai mare. Spatiul de deasupra fiecarei incaperi trebuie bine etansat, siliconat, pentru a se evita amestecarea aerului dintre zone. Zonele care trebuie sa fie separate intre ele sunt:

La parter

- Birou director

- Birou administrativ

- Grupurile sanitare

perioada de iarnă şi de 24°C ± 1 °C pe perioada de vară

La etaj - Spatiu de birouri - Sala de sedinte - Grupurilor sanitare. Separarea grupurilor

La etaj

- Spatiu de birouri

- Sala de sedinte

- Grupurilor sanitare. Separarea grupurilor sanitare trebuie efectuat cu mare atentie, evitand amestecarea aerului intre grup sanitar si incaperile invecinate. Astfel s-au prevazut 6 ventiloconvectoare, pe parter si 4 la mansarda, asa cum este amplasat pe plansa de incalzire si racire parter si mansarda. Racirea agentului termic care alimenteaza ventiloconvectoarele pe timp de vara este asigurat cu un chiller 28 kW, aseazat in exteriorul cladirii pe o platforma de beton. Chillerul este prevazut cu Filtru Y, robinet sferic de inchidere si doua supape de sens, conform schemei functionale. Agentul termic care circula intre ventiloconvectoare si chiller este glycol pentru a se evita inghetarea in timpul ierni. Incalzirea agentului termic care alimenteaza ventiloconvectoarele pe timp de iarna se va face de la o centrala termica proprie, amplasata la parterul cladirii. Centrala va fi echipata cu un cazan de incalzire in condensare, destinata doar incalzirii, cu posibilitate de producere de apa calda, prin cuplare la un boiler indirect, avand capacitatea de 28 kW, functionand pe combustibil gazos. Cazanul mai are in componenta pompa de circulatie pentru incalzire, vas de expansiune si supapa de siguranta. Pentru preparaea apei calde menajere sa va monta un boiler cu incalzire indirecta cu o serpentina, avand capacitatea de 150 l. Automatizarea cazanului permite producerea A.C.M. cu prioritate fata de incalzire. Centrala termica va mai avea in componenta urmatoarele elemente:

- Vas de expansiune dupa circuitul de incalzire

- Vas de expansiune pe circuitul de apa calda menajera

- Pompa de circulatie montat pe circuitul de incalzire

- Schimbator de caldura in placi. Alimentarea cu apa a cazanului se va realiza prin intermediul unui filtru de impuritati, filtru decalcinator si un alimentator automat. Circuitul de incalzire este separate de circuitul de racire iar transferul termic este indeplinit prin schimbatorul de caldura in placi de 38 kW. Circularea agentului termic in ventiloconvectoare, in sezonul de incalzire este asigurat cu o pompa de circulatie. Sensul agentului termic este realizat cu 4 supape de sens, doua montate la schimbatorul de caldura, si doua la chiller , conform schemei de functionare. Pentru a controla regimul de temperatura in birou administrativ, birou director, atelier de creatie, sala de sedinte si spatiu de birouri, se monteaza pe ventiloconvectoare cate o vana cu 3 cai, motorizat si un panou de comanda in fiecare incapere. Distributia agentului termic catre unitati se face prin tevi de cupru rigide izolate. Condensul de la unitatile interioare este evacuat prin intermediul unei conducte de PPØ32 izolat termic, care se racordeaza la reteaua de canalizare, conform proiectului desenat. In atelierul de creatie, birou directorial, birou administrativ, la intrare in cladire si spatiu de birouri, ventiloconvectorele sunt prevazute cu pompe de condens, pentru a asigura scurgerea condensului catre reteaua de canalizare.

5.8 Verificarea instalatiilor de incalzire Verificarea instalatiilor de incalzire se face prin urmatoarele probe: •

5.8 Verificarea instalatiilor de incalzire

Verificarea instalatiilor de incalzire se face prin urmatoarele probe:

Proba la rece, obligatorie pentru intreaga instalatie, se face in scopul verificarii rezistentei mecanice si etanseitatii elementelor instalatiei de incalzire si consta in umplerea instalatiei cu apa si incercarea la presiune.

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic.

Proba de eficacitate se executa cu intreaga instalatie in functiune si numai dupa ce toata cladirea a fost terminata, avind ca scop verificarea realizarii in incaperi a gradului de incalzire prevazut in proiect.

Intocmit:

Ing. Péter Ferenc

6 MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE Prezentul memoriu trateaza solutionarea instalatiilor pentru Construire ateliere de

6 MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE

Prezentul memoriu trateaza solutionarea instalatiilor pentru Construire ateliere de productie in regim de inaltime P+M beneficiar fiind Fundatia Pentru Voi din Timisoara . str. Bacalbasa nr. 69-65 A

- Instalatiile sanitare cuprind:

- alimentarea cu apa rece potabila

- alimentarea cu apa calda menajera

- retea interioara de canalizare a apelor uzate menajere

- retea exterioara de canalizare a apelor uzate menajere

- evacuarea apelor pluviale de pe platforma

6.1 Standarde si normative

La baza intocmirii proiectului s-au respectat urmatoarele:

Legea nr.10/1995

STAS 1730

STAS 8374/1

Legea nr.50/1991

STAS 1733

STAS 8374/2

Legea nr.123/2007

STAS 1795

STAS 9220

Legea nr. 137/1995

STAS 2250

STAS 9570/1

H.G. 273/1994

STAS 2308

STAS 9824/5

Normativ I1

STAS 2448

STAS 10827

Normativ I9

STAS 3226

STAS 11754

Normativ I9/1

STAS 4162/1

STAS 12025/1

Normativ I44

STAS 4162/2

SR 404/1

Normativ P118

STAS 4791

SR 1343/1

Normativ NTPA 002

STAS 6002

SR ISO 3459

Normativ C16

STAS 6054

SR 3589/8

Normativ C 56

STAS 7076

SR 4163/1

Normativ C300

STAS 7451

SR 4163/2

STAS 696

STAS 7656

SR 4163/3

STAS 1156

STAS 7836/1

SR ISO 5996

SR ISO 1167

STAS 7836/2

SR ISO 7005/1

STAS 1180

STAS 7901

SR 8591

STAS 1478

-

SR 10898

6.2 Solutia proiectului 6.2.1 Instalatie de alimentare apa rece/calda. Sursa de ap ă rece este

6.2

Solutia proiectului

6.2.1

Instalatie de alimentare apa rece/calda.

Sursa de apă rece este din reteaua publica de alimentare cu apa a localitatii Timisoara. Atat apele uzate menajere cat şi cele pluviale se vor colecta în căminele de canalizare din incinta obiectivului. Apele uzate menajere si cele pluviale vor fi deversate in reteaua publica de canalizare a localitatii Timisoara. Cladirea va fi alimentat cu apa rece potabila de la reteaua stardala printr-o conducta cu diametrul de D 1.1/4” (PEHD 40 mm) ce se va monta sub adancime de inghet. Conducta se va patrunde in imobil prin spatiul destinat centralei termice. Conducta se va ramifica, o ramura alimentand baile de la parter si chicineta, iar cealalta ramura va alimenta baile amplasate la mansarda. Distributia apei reci si calde se va poza in tavanul fals, in pardosea, si in peretele despartitoare. Dimensionarea conductelor s-a realizat conform STAS 1478 – 90, tinind seama de tipul obiectelor sanitare care se alimenteaza. Pentru ficare grup sanitar s-au prevazut robineti de inchidere, montati ingropat, fiind prevazuta si o usa de vizitare pentru accesul la acestia. Intreaga distributie se realizeaza din teava de cupru. Toate tevile sunt izolate anti-condens grosime de 9 mm. Apa calda va fi produsa de catre un cazan de gaz sau de peleti, prin intermediul unui boiler cu serpentine. Conductele de apa calda vor urma traseul conductelor de apa rece.

6.2.2 Instalatii de canalizare

Instalaţia interioară de canalizare a apelor uzate s-a dimensionat conform STAS 1795, determinând debitul de calcul prin însumarea debitului stabilit în funcţie

de echivalenţii de debit la scurgere, cu debitul maxim de scurgere aferent tronsonului respectiv, urmărindu-se respectarea gradului de umplere maxim admis al conductelor, a vitezei reale de scurgere, precum şi asigurarea pantelor de montaj impuse de STAS

1795.

Diametrele conductelor de canalizare s-a ales din condiţii constructive şi s-au verificat hidraulic astfel:

-la conductele verticale viteza reală să fie mai mică decât viteza maximă admisă; -la conductele orizontale viteza reală să fie mai mare decât viteza minimă de autocurăţire(0,7m/s) şi mai mică decât viteza maximă admisă (v min v r v max ) şi gradul de umplere să fie mai mic decât gradul de uplere maxim admis u u max ; Pentru realizarea instalaţiei interioare de canalizare se vor utiliza tuburi şi piese din polipropilenă. La execuţie se vor respecta întocmai prevederile normativului pentru instalaţii sanitare I.9-94.

Colectarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se face cu conducte de polipropilena pozate

Colectarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se face cu conducte de polipropilena pozate in pardosea, in spatiu de tavan fals sau ingropate in perete conform proiecte desenate. Colectarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii se face prin intermediul jgheaburi si burlane montat la exteriorul cladirii care se leaga la reteaua exterioara de canalizare. Debitul total de apa ce este colectata de pe acoperusul cladirii este de 8.829 l/s. Apele meteorice de pe acoperis fiind considerata conventional curate sunt evacuate impreuna cu apele uzate menajera.

7 BREVIAR DE CALCUL 7.1 Debitul calcul pentru apa rece In conformitate cu stas 1478-90-Alimentarea

7 BREVIAR DE CALCUL

7.1 Debitul calcul pentru apa rece

In conformitate cu stas 1478-90-Alimentarea cu apa la Constructii civile si industriale-pentru consumatori propusi de benificiar au rezultat urmatorii echivalenti de debit pentru apa rece.

Parter

   

Echuvalenti de

Nr

 

Denumire punctului de consum

debit

armaturi

Nr.crt

[E]

[n]

E*n

1

Cada de dus

0.5

2

1

2

Lavoar

0.35

7

2.45

3

Rezervor de closet

0.75

5

3.75

4

Pisoar

0.17

1

0.17

5

Spalator

0.5

1

0.5

6

Masina de spalatt vase

0.5

1

0.5

7

Masina de spalat rufe

0.85

1

0.85

 

9.22

 

Mansarda

   

Echuvalenti de

Nr

 

Denumire punctului de consum

debit

armaturi

Nr.crt

[E]

[n]

E*n

1

Lavoar

0.35

5

1.75

2

Rezervor de closet

0.75

3

2.25

3

Pisoar

0.17

1

0.17

 

4.17

 

Total E

13.39

 

In conformitatea cu STAS 1478-90 debitul de calcul pentru distributia apei pentru cladirile administrative, social-culturale si grupurile sanitare se determina cu relatia

q c := 0.30

E
E

q c – Debitul de calcul [l/s]

E – Echivalent de debit

Rezulta q c = 1.12 l/s

Conform STAS 1478 Valorile vitezelor recomandate pentru dimensionarea conductelor de alimentare cu apa rece sau

Conform STAS 1478 Valorile vitezelor recomandate pentru dimensionarea conductelor de alimentare cu apa rece sau calda pentru consumul menajer, in functie de diametrelor nominale ale conductelor

v c =1 m/s

La debitul de calcul si din vitezele recomandate a rezultat o conducta de bransament de D 1.1/4” (PEHD 40 mm)

7.2 Debitul de calcul pentru apele uzate menajer

In conformitate cu STAS 1795-87- Alimentarea cu apa la Constructii civile si industriale pentru consumatori propusi de beneficiar au rezultat urmatorii echivalenti de debit pentru canalizare:

Parter

   

Debit

Echuvalenti

Nr

 

Denumire punctului de consum

specific

de debit

armaturi

Nr.crt

qs [l/sec]

[E]

[n]

E*n

1

Cada de dus

0.33

1

2

2

2

Lavoar

0.17

0.5

7

3.5

3

Closet

2

6

5

30

4

Pisoar

1.15

3.5

1

3.5

5

Spalator

0.5

1.5

1

1.5

6

Masina de spalatt vase

0.66

2

1

2

7

Masina de spalat rufe

0.5

1.5

1

1.5

 

44

 

Mansarda

   

Debit

Echuvalenti

Nr

 

Denumire punctului de consum

specific

de debit

armaturi

Nr.crt

qs [l/sec]

[E]

[n]

E*n

1

Lavoar

0.17

0.5

5

2.5

2

Closet

2

6

3

18

3

Pisoar

1.15

3.5

1

3.5

 

24

 

Total E

68

 

Debitul de calcul pentru conductele de canalizare in conformitate cu STAS

1795-95

Se calculeaza relatia:

q c

:=

q

cs

+

q smax

In care: • q c s – debitul de calcul corespunzator valorii sumei debitelor specifice

In care:

q cs debitul de calcul corespunzator valorii sumei debitelor specifice ale obiectelor sanitare si ale punctelor de consum. [l/s]

q smax debitul specific cu valoarea cea mai mare care se evacueaza in tronsonul de conducta considerat. [l/s]

-

E=68

-

q

-

q

-

cs =2.55

smax =2

q c =4.55 l/s

q cs := 0.31

E
E

7.3 Debitul de calcul pentru ape meteorice de pe cladire

In conformitate cu STAS 1795 debitul de calcul al apei meteorice qcm se calculeaza cu relatia

q cm := i⋅φ⋅S

- q cm = Debitul de calcul apei meteorice

-

i

= Intensitatea de calcul a ploii l/s*ha

-Ф

= Coeficientul de curgere a apei meteorice de pe suprafata

-S

= Suprafata de calcul avand coeficientul de curgere Ф

Intensitatea ploii de calcul functie de frecventa normata a ploii si de durata se determina prin diagrame sau din tabele de calcul Frecventa ploii (f) de calcul este normata (STAS 1846) in functie de importanta obiectivelor respective si consecintele ce le-ar avea pentru cladiri eventualele nepreluari de catre reteaua de canalizare a apelor provenite din precipitatii. Durata de calcul a ploii (t) se stabileste prin apreciere si se verifica prin calcul dupa alegerea diametrelor conductelor cu relatia.

calcul dupa alegerea diametrelor conductelor cu relatia. t := t cs + L v t c

t

:=

t

cs

+

L

v

t cs = Timpul de adunare al apei de ploaie de pe suprafata receptoare si timpul de scurgere prin coloanele instalatiei interioare de canalizre pluviala.

L = Distanta cea mai mare pe care o parcurge apa de ploaie in conductele

L = Distanta cea mai mare pe care o parcurge apa de ploaie in conductele

orizontale de canalizare pana la sectiunea de control

V

= Viteza de curgere a apei

L

= 24 m

i = 450 l/s*ha

v = 50m/min Ф = 0.90

S = 218 m2

Rezulta

q cm = 8.829 l/s

Intocmit:

Ing. Péter Ferenc

8 LISTA CANTITATI DE LUCRARI 8.1 Cladire 8.1.1 Instalatii de incalzire/racire Nr.crt Denumire UM Cant

8 LISTA CANTITATI DE LUCRARI

8.1 Cladire

8.1.1 Instalatii de incalzire/racire

Nr.crt

Denumire

UM

Cant

 

Chiller Clint CHA/K 101 ST Aqualogic 28.6

   

1

kW

buc

1

2

Robint sferic ollandez 1"

buc

2

3

Robinet sferic 1" nr 2

buc

1

4

Supape de sens 1"

buc

2

5

Filtru Y 1"

buc

1

6

Ventiloconvector Clint FIW/IO 12

buc

3

7

Ventiloconvector Clint FIW/IO 32

buc

1

8

Ventiloconvector Clint FIW/IO 33

buc

2

9

Ventiloconvector Clint FIW/IO 63

buc

4

10

Ventil 3 cai motorizat

buc

7

11

Aerisitor automat

buc

10

12

Robint sferic 1/2"

buc

20

13

Pompa de condens

buc

9

14

Grilaj de ventilatie 200x500

buc

8

15

Grilaj de ventilatie 150x500

buc

2

16

Grilaj de ventilatie 150x800

buc

5

17

Grilaj de ventilatie 150x1500

buc

7

18

Panou de comanda Siemens RAB 10

buc

6

19

Teava Cu D 28 in bare+Izolatie

ml

36

20

Tv PPR D 25 in bare + izolatie

ml

70

21

Tv PPR D 20 in bare + izolatie

ml

90

23

Teava PP D 32

ml

80

24

Cot PP D 32

buc

40

8.1.2 Centrala termica Centrala termica Nr.crt Denumire UM Cant   Centrala termica 36 kW in

8.1.2 Centrala termica

Centrala termica

Nr.crt

Denumire

UM

Cant

 

Centrala termica 36 kW in condensare Tip Ariston Genius premium system (sau

   

1

asemanator)

buc

1

2

Boiler indirect cu o serpentina 150 L

buc

1

3

Vas de expansiune 8 L

buc

1

4

Vas de expansiune 6 L

buc

1

5

Schimbator de caldura in placi 38 kW

buc

1

 

Pompa de circulatie tip Grundfos UPS 32-

   

55

6

Q=2m3/hr P=30kPa (sau asemanator)

buc

1

7

Filtru de apa 1"

buc

1

8

Filtru de apa pentru centrala 1/2"

buc

1

9

Filtru magnetic 3/4"

buc

1

10

Filtru Y 3/4"

buc

1

12

Aerisitor automat

buc

2

13

Manometru

buc

2

14

Supape de sens 1"

buc

3

15

Supape de sens 1/2"

buc

1

16

Supape de sens 3/4"

buc

1

17

Supap de siguranta 3 bar

buc

1

18

Alimentator automat cu manometru

buc

1

19

Robinet ollandez 3/4"

buc

7

20

Robinet ollandez 1"

buc

7

21

Robinet nr 1 1/2"

buc

5

22

Robinet ollandez 1/2"

buc

2

8.1.3 Sanitare Apa cald rece Nr.crt Denumire UM Cant 1 Tv PPR D 20 in

8.1.3 Sanitare

Apa cald rece

Nr.crt

Denumire

UM

Cant

1

Tv PPR D 20 in bare+izolatie

ml

90

3

Tv PPR D 25 in bare+izolatie

ml

40

4

Tv PPR D 32 in bare+izolatie

ml

25

5

Tv PPR D 40 in bare+izolatie

ml

9

6

Robinet sferic 3/4" nr 2

buc

6

7

Robinet sferic 3/4" nr

buc

2

8

Robinet sferic 1/2" nr 2

buc

4

9

Usa de vizitare ABS 20x20 cm

buc

6

6

Cot PPR D 20

buc

150

7

Cot PPR D 25

buc

60

8

Cot PPR D 32

buc

20

9

Cot PPR D 40

buc

5

10

Mufa PPR D20

buc

60

11

Mufa PPR D 25

buc

30

12

Teu PPR D20

buc

30

13

Teu PPR D25

buc

30

14

Teu PPR D35

buc

10

15

Teu PPR D 40

buc

5

16

Adaptor 1/2" D20 PPR FI

buc

40

Scurgere

Nr.crt

Denumire

UM

Cant

1

Tv PP D 50 L 500

buc

50

2

Tv PP D 70 L 500

buc

20

3

Tv PP D 110 L 500

buc

50

4

Cot PP D 32 45'

buc

24

5

Cot PP D 32 90'

buc

25

6

Cot PP D 50 45'

buc

6

7

Cot PP D 50 90'

buc

13

8

Cot PP D 110 45'

buc

20

9

Cot PP D 110 90'

buc

15

10

Ram 45' D 50

buc

16

11

Ram. PP D110-d50 45'

buc

1

12

Reductii D 50-d32

buc

24

13

Ram. PP D50-d5045'

buc

6

14

Ram 45' 110-110

buc

8

15

Ram dublu 45' 110-110

buc

5

16

Sifon de pardosea d 50

buc

1

17

Capat pentru aerisire d 110

buc

1

Obiecte sanitare Nr.crt Denumire UM Cant   Lavoar Tip Mondial 600x470 cu     1

Obiecte sanitare

Nr.crt

Denumire

UM

Cant

 

Lavoar Tip Mondial 600x470 cu

   

1

semipiedestal sau asemanator

buc

12

 

Bateria monocomanda pentru Lavoar tip

   

2

Grohe

buc

12

3

Racord flexibil pentru Baterie 1/2"L 350

buc

24

4

Sifon pt lavoar

set

12

7

Set de dus

buc

2

8

Bateria dus

buc

2

9

Rigole de dus tip viega sau asemanator

buc

2

10

Vase de closet Tip mondial sau asemanator

buc

8

 

Rezervor closet montat la semiinaltime,

   

11

inclusiv sistem de golire tip Geberit

buc

8

12

Capac WC

buc

8

13

Robinet coltar 3/8"

buc

8

14

Racord flexibil pentru robinet 3/8" l 350

buc

8

15

Pisoar tip Mondial seria Saval

buc

2

16

Bateria pisoar cu temporizator

buc

2

17

Scurgere pentru pisoar

buc

2

18

Spalator dublu de bucatarie 1000x550

buc

1

19

Sifon dublu pentru spalator

buc

1

20

Bateria monocomanda pentru spalator

buc

1

22

Bara de sustinere in WC-urile cu handicap

set

2

23

Port prosop

buc

2

24

Dozator de sapun

buc

11

25

Dozator de hartie igienica

buc

8

28

Oglinda 800x600

buc

12

8.2 Lucrari de amenajare exterioara Exterioarele Nr.crt Denumire UM Cant 1 Camin de colectare cu

8.2 Lucrari de amenajare exterioara

Exterioarele

Nr.crt

Denumire

UM

Cant

1

Camin de colectare cu capac necarosabil

buc

1

2

Camin apometru cu capac necarosabil

buc

1

3

Apometru 5m3/hr

buc

1

4

Robinet de inchidere 3/4"

buc

2

5

Camin de distirbutie

buc

1

6

Robinet 11/4"

buc

3

7

Camin de vizitare

buc

4

8

PVG Kg D 100

ml

10

9

PVC Kg D 125

ml

85

10

Tv PEHD D 40

ml

70

11

Tv PEHD D 32

ml

60

12

Teava PEHD D 25

ml

21

13

Robinet de servici 3/4"

buc

1

14

Sapatura pamant

mc

120

15

Umplutura pamant

mc

95

16

Nisip

mc

18

Intocmit Ing Peter Ferenc

9 DATELE TEHNICE Nr.crt. Denumire Datele tehnici Unit. de mas. Buc     Putere de

9 DATELE TEHNICE

Nr.crt.

Denumire

Datele tehnici

Unit. de mas.

Buc

   

Putere de racire 28.6

kW

 

Putere electrica la compresor 10.7

kW

Numar compresor 1

buc

Chiller Clint

Ventilator

 

CHA/K

Numar ventilator 1

buc

1

101 ST

Debit de aer 4.4

m3/hr

Aqualogic

Puterea nominala ventilatorului 1.04

kW

 

Pompa

 

Puterea nominala al pompei 0.55

kW

1

Presiuinea statica 181

kPa

   

Putere de racire 0.95

kW

 

Racire sensibila 0.90

kW

Ventiloconvector Clint FIW/IO 12

Debitul volumic al apei 163

l/h

2

Pierdere de presune 2.1

kPa

3

Putere de incalzire 2.61

kW

 

Debitul volumic al apei 224

l/h

Pierdere de presune 1.6

kPa

   

Putere de racire 2.02

kW

 

Racire sensibila 1.69

kW

Ventiloconvector Clint FIW/IO 32

Debitul volumic al apei 347

l/h

3

Pierdere de presune 11.4

kPa

1

Putere de incalzire 5.06

kW

 

Debitul volumic al apei 435

l/h

Pierdere de presune 8.6

kPa

   

Putere de racire 2.47

kW

 

Racire sensibila 1.96

kW

Ventiloconvector Clint FIW/IO 33

Debitul volumic al apei 425

l/h

4

Pierdere de presune 8.0

kPa

2

Putere de incalzire 5.7

kW

 

Debitul volumic al apei 490

l/h

Pierdere de presune 6.0

kPa

   

Putere de racire 5.09

kW

 

Racire sensibila 3.86

kW

Ventiloconvector Clint FIW/IO 63

Debitul volumic al apei 875

l/h

5

Pierdere de presune 8.0

kPa

4

Putere de incalzire 11.69

kW

 

Debitul volumic al apei 1005

l/h

Pierdere de presune 5.9

kPa

 

Centrala termica

Incalzire, cu posibilitate de producere de apa calda prin cuplare la un boiler indirect

   

6

Tip Ariston

1

Genius premium

Tehnica condensarii

 
 

system

Tiraj fortat - camera etansa 24 - 30

kW

 

Nivel de zgomot 45.7

db

Intocmit: Ing. Peter Ferenc

21