Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea ....................

Data
Nr. document

Ziua

NOT DE CONTABILITATE
Simbolul conturilor
Nr. crt.

Explicaii

Suma
Debitoare

Creditoare

TOTAL
ntocmit,

Verificat,

Luna

Anul