Sunteți pe pagina 1din 73

MEMORIU JUSTIFICATIV

Dotarea fermei vegetale prin


achizitionarea de echipamente specifice
PROIECT MODEL
Atenie! Informaiile solicitate n cadrul documentaiei care sunt completate n cadrul Memoriului
Justificativ ntre paranteze ptrate i utiliznd culoarea roie se vor nlocui cu informa iile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitrile/indicaiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regsesc la nceputul fiecrui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastr.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Pagina 2/73

Semnatura

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. Date generale................................................................................................................................. 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................4

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 6
2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 12
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 18

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului.............................................................21


3.1 Total personal existent............................................................................................................................. 21
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :........................................................21
3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 21

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect...................................................................................22


5. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................53
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte...56
7. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 62
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei......................................................................62
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)......................................................................................... 62
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
...................................................................................................................................................................... 62
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)................................................64

9. Proiectii financiare si indicatori financiari......................................................................................64


9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare......................................................66
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................69
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 71

Pagina 3/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de nregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurt descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel pu in a urmtoarelor
aspecte:

Data nfiinrii solicitantului i forma de organizare juridic;


Descrierea succint a activitilor derulate de la nfiinarea solicitantului pn n prezent;

Alte informaii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0111 Cultivarea
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, iar
domeniul de interes pentru propunerea de finantare este cultivarea plantelor de camp: grau comun, orz, porumb,
floarea-soarelui, soia, rapita si fasole boabe.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin nscrierea principalelor mijloace fixe aflate n patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achiziiei, valoarea net la data ultimului bilan i numrul de
buci.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Pagina 4/73

Bucati

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

TERENURI
Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) /


Categoria de folosinta

[Se va completa
judeul
i
localitatea terenului
deinut de ctre
solicitant]

[Se va completa suprafaa


terenului i categoria de
folosin a acestuia]
600.000 mp / arabil

Valoarea
contabila
- RON-

Regim juridic

[Se va
completa
valoarea
nscris n
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atest regimul juridic indicat]

Pagina 5/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societii de consultan cu care a fost ncheiat contractul de consultan pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (dac este cazul) i/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
puin urmtoarele informaii pentru societatea de consultan i sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitii principale, respectiv al activitii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data ntocmirii Memoriului Justificativ i cursul de schimb valutar utilizat n
cadrul proiectului.
Se va meniona n mod clar faptul c pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descrcat, data descrcrii i titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ:
Curs de schimb valutar:

06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Dotarea fermei vegetale prin
achizitionarea
de
echipamente
specifice,
descarcat
de
la
adresa
de
internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judeul i localitatea n care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei
Tema proiectului
Prezentul proiect de investitii are ca scop dotarea cu utilajele agricole necesare unei ferme vegetale ce
produce plante de camp: porumb, grau comun, floarea-soarelui, orz, soia, fasoale boabe si rapita.
Capacitatea de productie a fermei vegetale este de 60 ha, defalcate dupa cum urmeaza:
Nr
1

Denumire cultura
Grau comun

Capacitati
(ha)
15,00

Pagina 6/73

Nr.
UDE/ha
0,174

Nr. UDE
2,61

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice


2
3
4
5
6
7

Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe
TOTAL

12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

0,181
0,241
0,198
0,211
0,230
0,198
-

2,17
3,62
0,79
0,42
1,15
1,39
12,15

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:

Tractor de 100-120 CP

Plug reversibil cu 3 trupite

Combinator cu tavalug

Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator

Semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, pe 6 randuri

Semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Masina de erbicidat

Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul plantelor de camp, sector ce face obiectul masurii 121
Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare. Acest obiectiv va fi atins prin dotarea fermei vegetale cu utilaje agricole noi, performante,
necesare activitatii de cultivare a cerealelor.
Pana in prezent, activitatea solicitantului in ferma s-a desfasurat cu ajutorul utilajelor agricole inchiriate de la
terti, el nedetinand dotarile tehnice necesare. In acest context, costurile de exploatare sunt ridicate, iar
profitabilitatea activitatii este afectata.
Utilizarea masinilor agricole noi si performante reduce perioada de timp necesara realizarii lucrarilor agricole,
consumul de combustibil, costurile cu reparatia si intretinerea utilajelor si reduce gradul de dependenta fata de
terti ceea ce conduce la o productivitatea a muncii mai ridicata.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile apicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
I.

Standarde pentru evitarea eroziunii solului


GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie sa fie acoperit cu culturi de toamna si/sau sa
ramana nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.
GAEC 2. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante
prasitoare, inclusiv semanatul, se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.
GAEC 3. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II.

Standarde pentru mentinerea continutului optim de materie organica in sol


GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultiva pe acelasi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.
GAEC 5. Nu este permisa arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III.

Standarde pentru mentinerea structurii solului


GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.

Pagina 7/73

Memoriu justificativ
IV.

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole


GAEC 9. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile
agricole.
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu sunt folosite in scopul productiei.

V.

Standarde pentru protejarea si gestionarea apelor


GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea
pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,
cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de
gospodarire a apelor detinuta de agricultor1.

Protectia impotriva eroziunii solului se poate realiza prin infiintarea culturilor agricole care ofera o anumita
protectie a solului, dar si prin utilizarea tehnologiilor agricole specifice.
Clasificarea plantelor in functie de protectia pe care o ofera solului se face in urmatoarele categorii:

foarte bune protectoare - gramineele (speciile de lolium si dactylis) si leguminoasele perene (lucerna,
trifoi, ghizdei);

bune protectoare - cereale paioase (grau, orz, ovaz, mei, iarba de Sudan etc.);

mediu protectoare - leguminoase anuale (mazare, mazariche, soia, lupin, fasole etc.);

slab protectoare - culturi prasitoare (porumb, floarea-soarelui, cartofi, sfecla de zahar, dovlecei, vita de
vie etc.).

Desi planul de cultura propus de solictant include si plante slab protectoare pentru sol (porumb, floareasoarelui), prin intermediul rotatiei culturilor se va asigura ajungerea pe acele suprate si a culturilor cu un grad
mai ridicat de protectie, astfel incat sa existe un echilibru.
Pentru ameliorarea calitatii solului si refacerea stratului de humus, se va aduce un aport de ingrasaminte
organice, resturi vegetale, ingrasaminte verzi.
Riscul erozional poate fi semnificativ redus printr-un management agricol cat mai bun. Evitarea lucrarilor sau
reducerea numarului lor, lucrarea solului sau intrarea pe soluri umede sunt de o mare importanta. Pe solurile
susceptibile la eroziune, compactarea de suprafata reduce abilitatea, capacitatea solului de a absorbi apa,
aceasta determinand aparitia baltirii si intensificarea eroziunii. Aceste procese negative trebuiesc corectate
inainte de a semana cultura urmatoare.
Impotriva eroziunii solului se mai pot lua urmatoarele masuri:

acoperirea solului la suprafata cu vegetatie;

evitarea pregatirii unu pat germinativ fin care determina aparitia proceselor de degradare fizica la
suprafata: colmatarea spatiului poros si crustificarea;

deschiderea spatiilor destinate trecerii masinilor agricole pentru efectuarea tratamentelor chimice,
chiar si in cazul culturilor neprasitoare, vor fi deschise numai dupa rasarirea plantelor. Daca acest
lucru nu este posbil, se va incerca realizarea unui sistem de afanare superficiala, care sa contribuie la
reducerea compactarii zonei;

folosirea culturilor cerealiere de toamna, precum: graul, secara, orzul, sau dintre plantele tehnice
mustarul ca plante protectoare in special pentru perioada de iarna

aplicarea mulciului vegetal, la suprafata patului germinativ imediat dupa semanat

Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.
1

Substanele periculoase utilizate n agricultur se regsesc n coninutul urmtoarelor produse/grupe de produse: biocide i produse de
protecia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de cre tere), produse de uz veterinar (medicamente,
substane antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifiani, produse derivate), azotaii i fosfaii din ngrminte i alte produse
utilizate pentru dezinfecie, dezinsecie, deratizare i decontaminare n ferm, n conformitate cu Lista de substane prioritare i poluani
specifici prevzut n anexa nr. 1 la Programul de msuri mpotriva polurii cu substane chimice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
351/2005, cu modificrile i completrile ulterioare

Pagina 8/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de aps pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la
nivelul fiecarei exploatatii agricole.
Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

calculul anual al necesarului de elemente nutritive (in principal NPK), pentru fiecare cultura prin
aplicarea unor modele de calcul care sa tina cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de
culturi existent in unitate (anuale, pomi, vita de vie, pasuni, fanete) si de nivelul productiilor planificate;

stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, pe culturi si parcele de fertilizare, precum si a


dozelor de ingrasaminte chimice pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;

verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor
si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu
recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii
solurilor de sub culturi cu NPK (sau si cu alti nutrienti) precum si pentru evaluarea riscului de poluare
a apelor cu nutrienti de origine agricola;

furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.

Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea


standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.
De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii
121, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
Tractorul si accesoriile specifice propuse a fi achizitionate inglobeaza o tehnologie noua, moderna,
reprezentand prima dotare a fermei vegetale cu utilaje agricole. Cu ajutorul acestei tehnologii, societatea
poate sa inregistreze costuri mai mici de exploatare, dar si un randament mai ridicat al muncii, ceea ce
conduce la o productivitate mai buna la hectar si cresterea competitivitatii producatorului agricol pe piata.
Cresterea veniturilor exploatatiei agricole
Efectuarea lucrarilor de infiintare si intretinere a plantelor de camp cu ajutorul tehnologiei, in epoca optima,
asigura dezvoltarea corespunzatoare a plantelor si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate
la hectar. Astfel, in urma comercializarii productiei, solicitantul va obtine venituri mai mari, iar alaturi de
reducerea costurilor de exploatare activitatea devine mult mai profitabila.
De asemenea, realizarea investitiei va permite reducerea consumurilor si costurilor cu combustibilul utilizat in
lucrarile agricole (comparativ cu lipsa unei finantari nerambursabile si achizitionarea unor echipamente la
mana a doua) si a costurilor cu serviciile prestate de terti. In plus, se va reduce si gradul de dependenta fata
de utilajele prestatorilor de servicii agricole, asupra carora solicitantul detine un grad redus de control.
Dupa realizarea investitiei, intreprinderea individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea
urmatoarelor obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
Achizitionarea unui tractor cu plug, combinator cu tavalug, prasitor pe 5 randuri cu fertilizator, semanatoare

Pagina 9/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, semanatoare pentru paioase cu disc si fertilizare si masina de
erbicidat conduce la dotarea tehnica a fermei, care in prezent nu detine utilaje agricole, fiind dependenta de
serviciile prestate de catre terti. Cu ajutorul acestor utilaje agricole va creste productivitatea muncii, se vor
imbunatati conditiile de munca, dar si calitatea produselor obtinute, iar tehnologia de cultivare a plantelor de
camp utilizata in cadrul fermei va fi performanta si eficienta.
Obiective de ordin economico-financiar
Reducerea costurilor de productie ale exploatatiei se va realiza in mod concret prin reducerea costurilor cu
serviciile prestate de catre terti. Detinand propriul parc de utilaje agricole, solicitantul va putea sa isi diminueze
costurile, activitatea sa devenind mai profitabila.
Obiective de mediu
Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna. Aceste
aspecte se vor reflecta intr-un impact redus asupra mediului prin reducerea consumului de combustibili si
lubrifianti, dar si utilizarea rationala si dozarea potrivita a ingrasamintelor, erbicidelor, pesticidelor si
substantelor de tratament
Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential ridicat pentru cultivarea plantelor de camp,
productia obtinuta in zona de campie cu potential ridicat pentru culturile ce fac obiectul proiectului de investitie
fiind:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Grau
Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe

Potential agricol
(kg/ha)
4.200,00
4.800,00
4.800,00
1.920,00
1.800,00
2.160,00
1.440,00

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


Utilajele propuse a fi achizitionate prin prezentul proiect ii sunt necesare solicitantului deoarece in prezent nu
detine nici un utilaj agricol, realizand toate lucrarile necesare cu ajutorul tertilor, prestatori de servicii.
Tractorul va fi utilizat pentru a efectua lucrarile de infiintare si intretinere a culturilor de camp. In vederea
realizarii araturii impuse de tehnologia fiecarei culturi in parte, este necesar un plug reversibil cu 3 trupite.
Plugul reversibil scurteaza durata de realizare a araturii, comparativ cu plugul standard; se ataseaza la tractor.
Semanatoarea pentru plante paioase cu disc si fertilizare permite realizarea mai multor lucrari la o singura
trecere, reducandu-se astfel costurile cu combustibilul. Avantajul acestui utilaj consta in faptul ca poate fi
utilizat si pentru fiecare lucrare in parte, individual (doar discuit, doar semanat sau doar fertilizat). Poate fi
folosita doar atasata la tractor.
Semanatoarea pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare, pe 6 randuri se va utiliza pentru cultura de
porumb si floarea-soarelui. Asemenea utilajului anterior, este eficienta pentru ca realizeaza mai multe lucrari in
acelasi timp. Poate fi folosita si pentru fiecare lucrare in parte (doar discuit, doar semanat sau doar fertilizat).
Poate fi folosita doar atasata la tractor.
Combinatorul cu tavalug se va utiliza pentru pregatirea terenului in vederea insamantarii sau pentru
distrugerea buruienilor de pe teren.
Prasitorul pe 5 randuri cu fertilizator este necesar pentru culturile de porumb si floarea-soarelui. Se va
utiliza pentru distrugerea buruienilor si afanarea solului, permitand in acelasi timp administrarea de
ingrasaminte chimice in functie de necesitati.

Pagina 10/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

In vederea completarii parcului minim de utilaje pentru ferma vegetala, solicitantul are nevoie si de o masina
de erbicidat cu ajutorul careia sa realizeze combaterea chimica a buruienilor. Poate fi folosita doar atasata la
tractor.
Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor
propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei2


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare desfasurarii activitatii de cultivare a
plantelor de camp, apeland la terti prestatori de servicii agricole.
Necesitatea investitiei porneste si de la situatia agriculturii in Romania, la ora actuala. Conform unui studiu al
Bancii Mondiale, Romania ocupa locul 17 la nivel mondial in ceea ce priveste suprafata agricola raportata la
numarul de locuitori, dar acest avantaj este diminuat de randamentul scazut al productiei agricole. Desi este o tara
cu o economie stabila si care dispune de fonduri pentru agricultura din partea Uniunii Europene, randamentul la
productia de cereale la hectar este sub media globala si la nivelul tarilor cu economii emergente.
In perioada 2009-2012, productivitatea medie a cerealelor a fost de aproximativ 2,8 tone/ cap de locuitor in
conditiile in care la nivel mondial productia medie pentru perioada mentionata a fost de 3,6 tone/ cap de locuitor.
Desi Romania are o suprafata arabila de 10 milioane hectare, fiind al doilea producator de cereale din Europa
Centrala si de Est, productiile la hectar sunt mici si instabile. Sectorul productiei cerealelor este influentata de
conditiile meteorologice, lipsa infrastructurii de irigatii si fragmentarea suprafetelor agricole, iar in acest context
randamentul la hectar este redus (la unele culturi ne situam la jumatate fata de media UE).
O alta problema cu care se confrunta sectorul cerealelor este lipsa spatiilor de depozitare a productiei. Astfel,
competitivitatea producatorilor pe piata si preturile sunt afectate. Agricultorii care nu au spatii de depozitare sunt
nevoiti sa vanda productia imediat dupa recoltare fapt ce conduce la un pret de vanzare foarte mic. In acest
context, rentabilitatea fermei este scazuta, fiind acoperite cu dificultate costurile de exploatare.
Conform datelor din Registrul Agricol si APIA, structura agrara in Romania in 2012 era urmatoarea:
Felul exploatatiei
Gospodarii nefinantate
Ferme de subzistenta si
semisubzistenta
Ferme comerciale din care:
Familiale
Societati
Total general

Marimea (ha)
<1

%
71,1

Suprafata (mii ha)


5.073

%
34,5

1-10

27,1

3.108

21,2

10-55.000
10-100
100-55.000

1,8
1,5
0,3
100,0

6.504
1.494
5.010
14.685

44,3
10,2
34,1
100,0

Sursa: http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2012/01-OTIMAN.pdf

Sustinerea si finantarea fermelor de familie este necesara pentru a le ajuta sa isi creasca capacitatea de a
genera venituri. Rezulta astfel ca dotarea fermelor de familie cu utilajele necesare este foarte importanta,
pentru a asigura productivitatea fermei si un randament al muncii ridicat.
Toate aspectele mentionate mai sus stau la baza fundamentarii necesitatii investitiei propuse de solicitant
achizitionarea utilajelor si echipamentelor necesare in ferma vegetala.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
2

Sursa informatiilor:
- http://www.recolta.eu/piata-agricola/analize-de-piata/romania-in-primele-tari-din-lume-in-ceea-ce-priveste-suprafata-agricola-pe-cap-delocuitor-dar-cu-un-randament-al-agriculturii-sub-media-globala-raport-bm-25083.html
- http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-11-13/Marii+producatori+si+comercianti+de+cereale+au+crescut+in+timpul+crizei
- http://www.revistadesociologie.ro/pdf-uri/nr.5-6-2012/01-OTIMAN.pdf

Pagina 11/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

La nivel sectorial
o

Fermele vegetale din Romania au un grad foarte scazut de dotare tehnica din lipsa resurselor
financiare necesare, sau, majoritatea dintre cele care detin utilaje agricole le au de foarte multa vreme,
acestea fiind depasite fizic si moral, avand costuri de functionare si intretinere ridicate si un impact
negativ asupra mediului;

Producatorii agricoli care nu detin dotarea tehnica necesara realizarii lucrarilor agricole de la nivelul
fermei au costuri de exploatare ridicate deoarece se bazeaza in exclusivitate pe servicii de la terti. In
aceasta situatie, costurile de productie sunt foarte ridicate, iar profitabilitatea fermei este scazuta;

O ferma vegetala care nu detine parcul de utilaje necesar pentru desfasurarea activitatilor nu este
performanta si nu poate patrunde pe piata pentru a-si comercializa productia.

La nivelul pietei de desfacere


o

Dotarea tehnica a fermei va conduce la cresterea competitivitatii acesteia pe piata (costuri de productie
mai mici, profit mai mare, resurse financiare pentru investitii si dezvoltare) fapt ce va determina o
crestere a concurentei. Cresterea concurentei este un lucru pozitiv deoarece elimina producatorii
neperformanti. In plus, oportunitatile de valorificare a cerealelor sunt extrem de variate, inclusiv export,
fapt ce ofera loc suficient atat pentru producatorii vechi, cat si pentru cei nou intrati pe piata.

La nivelul fortei de munca


o

La ora actuala solicitantul lucreaza exclusiv cu membrii familie sale, dar in urma implementarii
proiectului va avea posibilitatea sa angajeze 2 persoane care sa lucreze pe noile utilaje achizitionate
(in doua schimburi). Astfel, va crea 2 noi locuri de munca stabile in mediul rural, pe langa zilierii
necesari in perioada de varf a sezonului agricol.

La nivelul conditiilor de sol si clima


o

Utilajele agricole propuse prin proiect sunt noi si inglobeaza o tehnologie moderna, avand un consum
redus de combustibili, nivel redus de emisii toxice in atmosfera, avand un impact negativ redus asupra
solului si climei.

Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante in vederea respectarii conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt necesare pentru asigurarea reducerii
poluarii. Achizitiile propuse sunt nesemnificativ poluante si nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar
putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si
controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pagina 12/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Standardul la care
se face adaptarea

Valoarea Lei

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul

Bugetul indicativ
Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA)
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
Pagina 13/73

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

0
0

0
0

842

842

Total
EUR
4

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
842
0
842
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de
1%
84.160
0
84.160
84.160
0
84.160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84.160

84.160

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
3.572
0
0
0
3.572
0
0,00%
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
3.572
0
0
0
3.572
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice


TOTAL GENERAL

Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

85.002
3.572
88.574
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
85.002
3.572
88.574
20.400
20.400
108.974
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
06.05.2014
Justificativ
Curs EUR
4,4420
LEI
EUR
484.062
108.974
377.578
85.002
106.484
23.972
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
34.001
34.001
51.001
23.972
74.973
23.972
23.972
51.001
51.001
85.002
23.972
108.974
40%
17.000
Suma avans mai mica de 50%
50%
din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor3
Productia de cereale si oleaginoase a inregistrat in anul 2013 o crestere de aproape 70% (24 milioane de
tone) comparativ cu anul 2012 cand din cauza secetei productia a fost foarte scazuta (14 milioane de tone).
Dependenta in mare masura a agricultorilor de condiitiile meteo conduce la fluctuatii semnificative ale
productiei de la un an la altul. Aceste fluctuatii se reflecta in special in pretul de vanzare al recoltei pe piata.
In anii cu supraproductie preturile scad foarte mult deoarece pe piata este disponibila o cantitate mare de
cereale, iar producatorii care nu au capacitate de depozitare sunt nevoiti sa vanda recolta imediat. In anul
2013 pretul cerealelor a scazut cu aproximativ 40% din iunie pana in septembrie (38% la grau si 43% la
porumb).
Preturi de 0,5-0,6 lei/kg de grau si porumb si de 1 leu/kg de floarea-soarelui au fost insuficiente pentru ca
agricultorii sa isi recupereze investitia si sa poata relua ciclul agricol toamna. Pe de alta parte, conform
3

Sursa informatiilor:
- http://www.agerpres.ro/infografice/2013/10/16/produc-ie-record-de-cereale--n-2013--profituri-minime-pentru-agricultorii-rom-ni- http://economie.hotnews.ro/stiri-finante_banci-17170703-din-nou-mila-vremii-productiile-cereale-afectate-ploi-proportie-10-iar-celelegume-pana-5-procente-riscam-apelam-importuri-plin-sezon.htm
- http://www.recolta.eu/piata-agricola/analize-de-piata/care-va-fi-recolta-de-cereale-a-romaniei-in-2014-25095.html

Pagina 14/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

presedintelui Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu, din cele 9
milioane tone de porumb care se produc in medie in Romania, doar jumatate ajunge pe piata pentru a fi
comercializata, cealalta jumatate fiind destinata consumului populatiei.
Principalul motiv al scaderii preturilor la cereale in anul 2013 a fost lipsa spatiilor de depozitare. Marii
comercianti dispun de silozuri si ajung astfel sa impuna pretul de achizitie de pe piata. Vanzarea ulterioara a
productiei depozitate permite obtinerea unor preturi mai mari. Astfel, intr-un an cu productie record, agricultorii
care nu acces la spatii de productie ies in pierdere, neacoperindu-si nici macar costurile de productie.
Problema capacitatilor locale de depozitare ramane de actualitate, chiar daca in ultimii patru ani s-au finantat
investitii in silozuri si capacitatea de stocare totala a Romaniei a crescut cu 20%.
O evolutie pozitiva pe aceasta piata se inregistreaza in ceea ce priveste exporturile. Acestea au devenit
profitabile in ultimii ani, in special pentru culturile de grau si porumb. In anul 2012, aproape 5 milioane tone de
cereale au fost exportate in tari precum Egipt, Arabia Saudita, Iran, Italia sau Spania.
Estimarile privind recolta din anul 2014 iau in considerare o scadere cu 8% a productiei cerealiere fata de anul
2013. Diferenta va fi data de reducerea suprafetei agricole cultivate cu aproximativ 4% si a randamentului la
hectar.
Pe de alta parte, ploile abundente din prima jumatate a anului 2014 a condus la compromiterea unei parti din
productia de cereale, rapita, dar si legume. In aceasta situatie, exista riscul de a apela la importuri in plin
sezon, fapt ce va conduce la o crestere a preturilor.
Pierderea cantitatii de cereale obtinute va conduce la cresterea preturilor doar in situatia in care consumul nu
va putea fi acoperit din productia interna, fiind necesare importurile. In schimb, scaderea calitatii productiei va
conduce la o scadere a exporturilor.
Dupa cum se poate observa, piata romaneasca a cerealelor si plantelor tehnice este destul de instabila din
cauza mai multor factori, dintre care cei mai importanti sunt meteodependenta agricultorilor si lipsa spatiilor de
depozitare a recoltei. Preturile fluctueaza foarte mult si exista posibilitatea ca producatorii sa nu poata nici
macar sa isi acopere cheltuielile, de profit neputand fi vorba.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


In vederea infiintarii culturilor de camp, solicitantul necesita seminte, ingrasaminte, ierbicide, pesticide,
fungicide si combustibili pentru utilajele agricole.
Achizitia semintelor se va realiza de la producatori sau comercianti autorizati. In alegerea furnizorilor se va
tine cont de urmatoarele caracteristici ale semintelor:

Calitatea
Soiuri performante
Rezistenta la conditii de mediu, boli si daunatori
Adaptabilitatea la tipurile de sol
Rezistenta la frangere si cadere

Productivitate ridicata

In plus, este foarte importanta si relatia cu furnizorul, astfel incat vor fi luati in considerare si urmatorii factori:

Pret
Termene de livrare

Termene si modalitati de plata

Pagina 15/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de materii
Produs furnizat si
Valoare
prime / materiale auxiliare /
Adresa
cantitate
aproximativa
produse / servicii
aproximativa
-RON[Furnizor 1]
[adresa furnizorului]
Seminte, 7.600 kg
11.247,5
Ingrasaminte, insecticid,
[Furnizor 2]
[adresa furnizorului]
erbicid,
fungicid

19.427,5
10.000 kg, 65 l
Motorina
pt
lucrari
[Furnizor 3]
[adresa furnizorului]
71.575
mecanizate -4.300 l
Total
102.250

% din
total
achizitii
11%
19%
70%
100%

Politica si piata de desfacere


Produsele obtinute de solicitant vor fi destinate comertului cu ridicata, deci principalii clientii vor fi societatile
comerciale sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale.
Principalii cumparatori ai culturii de grau vor fi:

Morile care comercializeaza produse de morarit (faina, tarate, etc.)


Producatori care comercializeaza produse de panificatie si patiserie
Producatori care obtin fulgi de grau prin expandare
Silozuri

Pentru cultura de porumb, au fost identificati urmatorii clienti potentiali:

Fabrici de ulei
Producatori de alcool
Producatori de amidon, indulcitori, dextroza, faina de gluten
Morile care comercializeaza produse de morarit (malai extra, faina de porumb, uruiala, tarate, etc.)
Silozuri

Pentru cultura de floarea-soarelui, au fost identificati urmatorii clienti potentiali:

Fabrici de ulei
Producatori si comercianti de seminte de floarea-soarelui

Cultura de orz va fi valorificata catre:

Morile care comercializeaza produse de morarit (faina de orz)


Producatori care obtin fulgi de orz prin expandare
Producatori amestecuri furajere
Producatori de malt

Principalii cumparatori ai culturii de rapita vor fi:

Fabrici de ulei alimentar si/ sau industrial


Producatori de turte de rapita (furaje)
Producatori materiale de constructie (paie de rapita)

Cultura de soia poate fi vanduta catre:

Procesatori produse din soia (lactate, mezeluri, granule, boabe de soia, etc.)
Morile care comercializeaza produse de morarit (faina de soia)
Fabrici de ulei

Cultura de fasole boabe poate fi comercializata catre:

Procesatori (conserve)
Vanzatori de legume (aprozare, supermarketuri, hypermarketuri, magazine alimentare)

Pagina 16/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Rezulta asadar, ca plantele de camp propuse spre cultivare de catre solicitant au gama larga de utilizare,
putand fi valorificate cu usurinta. Faptul ca pentru o cultura exista mai multi potentiali clienti, este un avantaj
real deoarece se reduce dependenta fata de un singur cumparator si astfel certitudinea veniturilor este mai
mare.
Potentiali clienti:
Nr.
1
2
3
4
5
6

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire si adresa)
Valoare (lei/an)
[denumire client si adresa]
23.501
[denumire client si adresa]
58.752
[denumire client si adresa]
82.252
[denumire client si adresa]
35.251
[denumire client si adresa]
23.501
[denumire client si adresa]
11.750
Total vanzari
235.006

% din vanzari
10%
25%
35%
15%
10%
5%
100%

Analiza concurentei
Competitia pe piata cerealelor si leguminoaselor este destul de ridicata deoarece exista multi producatori.
Pentru solicitant, principalii concurenti sunt producatorii persoane fizice si juridice cu o suprafata de teren
similara (60 ha), care au cheltuieli de exploatare si randamente la hectar similare.
Micii agricultori nu pot fi considerati concurenta deoarece produc in mare parte pentru consumul propriu si
vand in foarte mica proportie din recolta obtinuta. De asemenea, acestia au costuri de exploatare mai mari,
dar nu pot sa ceara un si un pret mai mare deoarece acesta este reglat de piata si astfel ei nu sunt foarte
competivi.
La nivelul anului 2012, 6.579 firme aveau ca si activitate principala cultivarea cerealelor (exclusiv orez),
plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, aproximativ 60% dintre acestea
fiind situate in zonele tarii cu soluri fertile Sud Est, Sud si Vest.
Barierele de intrare pe aceasta piata sunt destul de reduse, si tin mai mult de aspectele financiare. Investitia
initiala presupune achizitia sau arendarea terenului, achizitia si/ sau inchirierea utilajelor agricole, forta de
munca si cheltuieli de infiintare a culturii. Pe de alta parte insa, producatorii neperformanti sunt eliminati
repede de pe piata. Problemele apar atunci cand costurile de exploatare sunt foarte mari si veniturile nu
acopera sau acopera in mica masura aceste cheltuieli (de ex. Lipsa utilajelor agricole necesare, utilaje
invechite care au costuri de functionare si intretinere ridicate, cheltuieli mari cu serviciile prestate de terti,
soiuri utilizate cu un randament scazut, etc.).
Desi concurenta este ridicata pe piata, posibilitatile de valorificare a recoltelor sunt variate si ofera oportunitati
celor care obtin produse de calitate. Procesatorii mari, in special fabricile de uleiuri alimentare si industriale,
morile, producatorii de produse de panificatie si morarit achizitioneaza materie prima de la mai multi furnizori,
fiind astfel loc suficient pe piata pentru cei care pot sa ofere un raport calitate-pret bun.

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului cuprinde totalitatea actiunilor sale ce au ca scop principal satisfacerea unei
nevoi identificate in piata. In paralele, activitatea sa trebuie sa fie profitabila pentru a permite dezvoltarea
fermei si extinderea activitatii.
Politica de produs
Utilizand seminte de calitate si soiuri bune, solicitantul isi asigura primele conditii pentru a obtine o recolta de
calitate. Apoi, respectand toate cerintele in ceea ce priveste tehnologia de infiintare si intretinere a culturilor
(tratamente fitosanitare, cantitati optime de ingrasamant, perioadele in care se efectueaza lucrari, etc.), se
asigura si o productie ridicata la hectar, care poate fi valorificata pe piata.
In plus, solicitantul isi propune si incheierea de contracte cu clienti inainte de infiintarea culturilor, astfel incat
sa isi asigure comercializarea unei parti din productie.

Pagina 17/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Politica de pret
Avand posibilitatea de a-si comercializa productia mai multor categorii de clienti, solicitantul poate practica o
plaja mai larga de preturi, asigurandu-si astfel o baza sigura de venituri. In cazul in care se pierde unul din
clienti, veniturile sale sunt asigurate de ceilalti clienti, din domenii de activitate independente.
Politica de pret prevede si acordarea de facilitati pentru clientii fideli. De exemplu, reduceri de pret pentru
cresterea cantitatii achizitionate, pentru cei care incheie un contract, stabilesc cantitatea dorita si achita un
avans inainte de infiintarea culturii, pentru cei care platesc produsele intr-un timp foarte scurt (1-3 zile),
termene de plata, etc.
Acordarea reducerilor de pret si facilitatilor in mod ocazional este o strategie menita sa fidelizeze clientii si sa
creeze relatii stabile, pe termen lung. Desi in procesul de vanzare conteaza mai multe aspecte (calitatea
produselor, timpul de livrare al comenzilor, seriozitatea, etc.) pretul joaca un rol important in decizia de achitia
a clientilor.
Politica de distributie
In vederea plasarii produselor pe piata, solicitantul va apela la furnizori de servicii de transport specializat
pentru produsele sale. Termenele de livrare se vor stabili prin contract, iar respectarea acestora va fi
esentiala, seriozitatea fiind foarte importanta in orice domeniu de afacere.
Politica de promovare
Desi calitatea produselor, seriozitatea furnizorului, stabilitatea preturilor recomanda un producator pe piata,
este absolut necesar sa se realizeze si investitii in activitatea de publicitate.
Publicitatea se poate realiza prin metode ieftine, dar variate si care sa ajunga direct la clientii vizati:

Participare la targuri de profil organizate in zona si in regiune;


Elaborarea unor materiale tiparite precum brosuri, cataloage, pliante informative, carti de vizita, etc.
Anunturi pe site-uri de specialitate;
Spoturi publicitare pentru radio si televiziune cu acoperire cel putin locala.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si
obiectivele specifice
EG1 Proiectul respecta:
conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor
Cresterea competitivitatii pe piata se va realiza prin
achizitionarea utilajelor agricole necesare pentru cele 60 de
hectare ale fermei vegetale si reducerea costurilor cu lucrarile
efectuate de catre terti.
De asemenea, cu ajutorul utilajelor se vor crea conditii mai
bune de munca si se va asigura un randament mai ridicat al
activitatilor desfasurate in ferma.

Utilajele propuse a fi achizitionate sunt noi si inglobeaza o


tehnologie performanta. Cu ajutorul lor consumul de
combustibil va fi redus, iar costurile de functionare si
Pagina 18/73

Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice


Obiectivele
urmarite prin
proiect

productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;

intretinere vor fi de asemenea mai mici, contribuind la


ajustarea solicitantului la cerintele pietei, in principal din
perspectiva preturilor mai avantajoase de vanzare ca urmare a
scaderii costurilor de productie.

Nu este cazul.

c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;

d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de
asociere.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor

Realizarea investitiei propuse prin proiect va conduce la


dotarea fermei de familie cu utilajele agricole necesare
infiintarii si intretinerii culturilor de porumb, grau, floareasoarelui, orz, rapita, soia, fasole boabe, etc. In acest context,
solicitantul previzioneaza obtinerea unor venituri anuale din
comercializarea produciei de 235.006 lei.

Nu este cazul.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice
obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie in acord cu:
a) potentialul agricol al zonei20 si
a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea realizandu-se
intr-o zona de campie cu potential ridicat la productia de
cereale.
b) sa demonstreze imbunatatirea
performantei
generale
a
exploatatiei agricole la data darii
in exploatare a investitiei:

Prin dotarea exploatatiei cu utilajele agricole necesare,


solicitantul va putea sa isi reduca costurile de exploatare
si sa devina astfel mai competitiv pe piata.

Obiective tehnice:
- achizitia de tractoare, combine,
masini, utilaje, echipamente etc,
care
determina
cresterea
productivitatii
muncii,
imbunatatirea calitatii produselor
agricole,
introducerea
de
tehnologii
performante,
imbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea
cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu

Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si care


inglobeaza tehnologii performante conducand la
obtinerea unor randamente sporite, in conditii de eficienta
si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin
utilizarea tehnologiilor de ultima generatie, se urmareste
realizarea unor conditii bune de munca pentru angajati.

Obtinerea unor venituri anuale de 235.006 lei sunt


datorate in cea
mai mare masura existentei
echipamentelor tehnologice necesare exploatarii terenului
agricol.

Nu este cazul.

Pagina 19/73

Memoriu justificativ
Obiectivele generale si
obiectivele specifice
standardele comunitare;
- diversificarea productiei in
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicofinanciare:
- reducerea costurilor de
productie si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole;

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice


Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*

Nu este cazul.
Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in cadrul
fermei va permite minimizarea costurilor si obtinerea unei
rentabilitati economice crescute, in primul rand prin
reducerea la minimum a cheltuielilor cu tertii si prin
asigurarea lucrarilor tehnologice la timp, ceea ce va
genera productivitati ridicate.
Previziunile privind activitatii exploatatiei in urma
implementarii proiectului, conduc la cresterea valorii
adaugate brute, argumentul fiind valoarea indicatorilor
de performanta rezultati.
Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit
prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.

- cresterea valorii adaugate brute


(VAB ) a exploatatiei agricole.
- cresterea viabilitatii economice.

Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de


exploatare demonstreaza ca nu se vor inregistra sincope
in procesul de operare, respectiv exploatatia agricola isi
va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul
perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii
prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de
finantare.
Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea
emisiilor
de
amoniac (si a altor gaze), in
special in exploatatiile de crestere
a animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea
respectarii
cerintelor fitosanitare, ecologice
etc.;
cresterea gradului de
utilizare a surselor de energie
regenerabila
si
imbunatatirea
eficacitatii folosirii acestora.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Pagina 20/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 2 persoane pe pozitia de tehnician agricol.
Pentru activitatile care necesita forta de munca suplimentara, cum sunt activitatile de recoltare, se vor va angaja
zilieri.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 21/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(cu TVA)
Euro
Euro
Euro
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1
Tractor
1
34.000
8.160
42.160
2
Plug reversibil
1
6.150
1.476
7.626
3
Combinator cu tvlug
1
1.760
422
2.182
4
Pritor pe 5 rnduri
1
3.300
792
4.092
Semntoare pentru plante
5
1
6.050
1.452
7.502
pioase cu disc i fertilizare
Semntoare pentru plante
6
1
14.900
3.576
18.476
pritoare cu disc i fertilizare
7
Masina de erbicidat
1
18.000
4.320
22.320
TOTAL utilaje/echipamente/dotari
84.160
20.198
104.358
Nr.
crt

Denumire

Cantitate

Valoare
(fara TVA)
Lei

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

151.028
27.318
7.818
14.659

36.247
6.556
1.876
3.518

187.275
33.875
9.694
18.177

26.874

6.450

33.324

66.186

15.885

82.070

79.956
373.839

19.189
89.721

99.145
463.560

TVA

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Tractor : 1 buc - caracteristici tehnice:
o Putere: 100-120 CP;
o Aer conditionat
Plug reversibil: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Nr. trupite: 3;
o Latime de lucru: 30-55 cm/ trupita.
Combinator cu tavalug: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 215-230 cm;
o Adancime de lucru: 40-45 cm.
Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Sectii de lucru: 3;
o Distanta intre randuri reglabila: 450-750 mm.
Semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Adancime de lucru a discului: 0-170 mm;
o Volum cutie de fertilizare: 350-400 dm;
o Volum cutie de seminte: 550-610 dm.
Semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare: 1 buc - caracteristici tehnice:
o Nr. randuri semanate: 6;
o Distanta intre randuri: 40-75 cm
o Volum cutie de seminte: 20-30 dm/ rand;
o Volum cutie de fertilizare: 180-220 dm.

Pagina 22/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Masina de erbicidat: 1 buc - caracteristici tehnice:


o Capacitate bazin: 2.000 2500 L;
o Bazin de spalare circuit;
o Bazin spalare maini.
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
In vederea asigurarii unei productivitati ridicate la hectar, solicitantul va realiza rotatia culturilor, in functie de
compatibilitate si tinand cont de plantele premergatoare foarte bune si bune pentru fiecare cultura in parte.
Plante premargatoare:

Grau
o
o

Foarte bune: leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei si fibra, rapita
Bune: floarea-soarelui, porumb hibrid timpuriu

Contraindicate: unde s-au cultivat cereale paioase mai mult de un an

Porumb
o

Foarte bune: cereale paioase, leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei

Bune: floarea-soarelui, porumb anul I si II

o
o

Foarte bune: leguminoase anuale si perene, inul pentru ulei si fibra, rapita
Bune: floarea soarelui, soia - soiuri timpurii

Contraindicate: orz si orzoaica de toamna/ primavara, chiar in anul I de cultura, porumb tratat
cu erbicide triazinice

Orz

Floarea-soarelui
o
o

Foarte bune: cereale paioase


Bune: porumb

Contraindicate: monocultura, soia, fasole, rapita, porumb tratat cu erbicide triazinice;


revenirea culturii pe aceeasi suprafata mai devreme de 5-6 ani

Rapita
o
o

Foarte bune: cereale paioase


Bune: plante furajere

Contraindicate: monocultura, floarea-soarelui, soia, fasolea

Soia
o
o

Foarte bune: cereale paioase


Bune: porumb

Contraindicate: floarea-soarelui, leguminoasele, rapita de ulei

Fasole boabe
o
o

Foarte bune: cereale paioase


Bune: porumb

Contraindicate: floarea-soarelui, leguminoase, porumbul erbicidat cu tranzinice

Planul de cultura propus pentru perioada de implementare a proiectului este prezentat in tabelul urmator:

Pagina 23/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Plan de rotatie a culturilor


Nr

Denumire cultura

1
2
3
4
5
6
7

Grau
Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe
TOTAL

ha
An 1
implementare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

Planul de cultura propus pentru cei 5 ani de operare este urmatorul:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Grau
Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe
TOTAL

ha
An 1
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 2
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 3
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 4
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 5
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


In cadrul fermei vegetale se cultiva 7 plante de camp: grau comun, orz, porumb, floarea-soarelui, soia, rapita,
fasole boabe.
In vederea obtinerii celor mai bune rezultate,

1. Grau comun - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului

Aratura se executa cu plugurile in agregat cu grapa stelata si grapa cu colt reglabil si se incheie cu
doua saptamani inainte de semanat: pana la 10 septembrie. Pregatirea patului germinativ se
realizeaza prin lucrari cu grapa cu discuri, imediat inaintea semanatului.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c.

Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca

Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea

Fertilizarea minerala se foloseste in functie de gradul de fertilitate a solurilor. Epoca de aplicare:


gunoiul de grajd, ingrasamintele cu fosfor si potasiu se vor aplica sub aratura adanca. Fertilizarea

Pagina 24/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

faziala (ingrasaminte foliare cu macro si microelemente) asociate cu combaterea chimica a buruienilor


sau a bolilor si daunatorilor, aduce sporuri eficiente la productia de grau.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca

Grapa colt reglabil

Etapa 3 - Samanta si semanatul

Indici de calitate ai semintelor: puritatea minima de 98%, germinatia minima 90%. Densitatea: 500600 boabe germinabile/m2, sau 30-40 boabe germinabile/metru liniar. Distanta intre randuri: 12,5 cm.
Norma de semanat este de 250-300 kg/ha iar epoca de semanat este intre 15-30 septembrie.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c.

Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

Tractor incarcator hidraulic

Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere

Combaterea buruienilor se efectueaza prin respectarea tuturor lucrarilor agrotehnice si fitotehnice sau
prin aplicarea de erbicide, in functie de gradul de imburuienare si structura speciilor de buruieni.

Combaterea bolilor se efectueaza prin respectarea masurilor agrotehnice (rotatie, lucrarile solului,
epoca de semanat, densitate, etc.) si prin aplicarea unor substante chimice. Combaterea daunatorilor
se efectueaza si aceasta in functie de specia daunatoare.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c.

Masina de erbicidat

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca cisterna

Remorca

Etapa 5 - Recoltarea

Recoltarea se efectueaza mecanizat in totalitate, cu combinele de recoltat cerealele paioase, in faza


de coacere deplina, cand umiditatea boabelor este cat mai aproape de 14%. Durata optima a
recoltarii graului este de 7-9 zile. In functie de soiul folosit, paiele reprezinta 55-65% din recolta totala
a partii aeriene.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
Pagina 25/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Utilaje de la terti:

o
o

Combina
Presa de balotat fan

Remorca

Pagina 26/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Grau comun


Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Grau comun

Productivitate medie (kg/ha)

4.200,00

1. Lucrari mecanice
Nr. crt.

3
4
5

6
7

Denumirea
lucrarii
agricole

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat,
discuit
Discuit,
grpat,
pregtit pat
germinativ,
semnat
Fertilizat cu
ngrminte
chimice
Erbicidat

Luna
in care se
executa
lucrarea

1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

octombrie

februarie
aprilie

Aplicat
tratamente
iunie
fitosanitare
Recoltat
gru, ncrcat
iulie
recolt,
balotat paie
Transport
august
baloi
Cost unitar total

Descriere
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat,
plug purtat cu 3 trupite,
grap stelat, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, grap cu discuri,
grap cu col reglabil,
combinator, semntoare
plante pioase
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat
Tractor, remorc cistern,
main de erbicidat

septembrie

0,00

2. Lucrari manuale

2.2 Cheltuieli terti

3. Materii prime si materiale


TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

Fosfor

kg sa

60

1,37

82,20

467,83

519,77

519,77

731,77

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

383,57

0,1

20,6

2,06

207,67

0,21

20,6

4,33

Insectofungicide,
gru
smn
certificat

33,66

0,1

28,03

2,80

Azot

kg sa

135

1,17

157,95

194,41

28,17

0,08

28,03

2,24

Erbicide

54,92

54,92

85,33

Tractor, remorc cistern,


main de stropit i prfuit

65,12

0,16

28,03

4,48

Fungicide,
insecticide

176,53

176,53

246,13

Combin, tractor, remorc,


pres de balotat fn

507,37

0,12

28,03

3,36

Sfoar

kg

16,34

32,68

543,42

Tractor, remorc

12,24

0,73

32,29

23,57

0,00

35,81

1.237,80

1.024,05

2.304,70

Pagina 27/73

42,85

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Situaia 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Grau comun
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

septembrie

Tractor, plug purtat cu


3 trupite,
semntoare pentru
plante pioase cu
disc i fertilizare

Discuit, grpat,
pregtit pat
germinativ, semnat

octombrie

Tractor, combinator
cu tvlug,
semntoare pentru
plante pioase cu
disc i fertilizare

129,80

Fertilizat cu
ngrminte
chimice

februarie

Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare

21,04

Erbicidat

aprilie

Aplicat tratamente
fitosanitare

iunie

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit

6
7

Recoltat gru,
ncrcat recolt,
balotat paie
Transport baloi
Cost unitar total

Tractor, main de
erbicidat
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare

239,73

17,60
40,70

iulie

Tractor

105,70

august

Tractor
-

7,65
562,22

Descriere
Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc, grap
stelat, grap
cu col reglabil
Tractor
ncrctor
hidraulic, grap
cu col reglabil,
remorc
Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc
Remorc
cistern
Remorc
cistern
Combin,
remorc, pres
de balotat fn
Remorc
-

4.200,00
3. Materii prime si materiale
Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Fosfor

kg sa

60

1,37

82,20

403,90

519,77

519,77

697,16

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

79,91

0,1

20,6

2,06

43,27

0,21

20,6

4,33

Insectofungicide,
gru
smn
certificat

7,01

0,1

28,03

2,80

Azot

kg sa

135

1,17

157,95

188,80

5,87

0,08

28,03

2,24

Erbicide

54,92

54,92

80,63

13,57

0,16

28,03

4,48

Fungicide,
insecticide

176,53

176,53

235,28

105,70

0,12

28,03

3,36

Sfoar

kg

16,34

32,68

247,45

2,55
257,88

0,73
-

32,29

23,57
42,85

0,00
1.024,05

33,77
1.887,00

Pagina 28/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

2. Orz - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi in
forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului

Aratura se executa vara sau toamna, la adancimi de 22-25 cm pe solurile grele si 20-22 cm pe solurile
usoare, cu plugurile in agregat cu grapa stelata. Lucrarile de pregatire a patului germinativ se
efectueaza cu grapa cu discuri sau cu combinatorul, inaintea semanatului.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c.

Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca

Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea

Perioada mai scurta de vegetatie si sistemul radicular mai slab dezvoltat al orzului, face ca aplicarea
directa a gunoiului de grajd sa nu fie eficienta. De aceea orzul valorifica mai bine efectul remanent al
gunoiului, aplicat culturii premergatoare.

Ingrasamintele chimice sunt bine valorificate de orz, aplicarea lor se face in functie de gradul de
fertilitate al solului.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca

Grapa colti reglabili

Etapa 3 - Samanta si semanatul

Indici de calitate ai semintelor: puritatea minima de 98%, germinatia minima 90%. Densitatea: 450500 boabe germinabile/m2. Distanta intre randuri: 12,5 cm. Norma de semanat este de 180-220 kg/ha
iar epoca de semanat este intre 20-30 septembrie.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c.

Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

Tractor incarcator hidraulic

Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere

Combaterea integrata a buruienilor (musetel, romanita, turita, iarba puturoasa, mac, soparlita, mustar,

Pagina 29/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

ridiche salbatica, susai, iarba vantului si odosul) se realizeaza, de regula, primavara, cand acestea
sunt in faza de rozeta, intre infratire si formarea primului nod al graului. La buruiana odos combaterea
se face cand aceasta este in faza de 2 4 frunze.

Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor se face prin tratarea semintei (pentru prevenirea
atacului gandacului ghebos si a viermelui sarma) si tratamente in vegetatie: impotriva fainarii,
ruginei, septoriozei, fuzariozei, gandacului ghebos, a fidelor s.a.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c.

Masina de erbicidat

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca cisterna

Remorca

Etapa 5 - Recoltarea

Lucrarile de recoltare se efectueaza mecanizat, fara pierderi, in maximum 4-6 zile. Orzul pentru boabe
se recolteaza in faza de coacere deplina, cand umiditatea bobului este sub 14%.

In cazul orzului furajer, destinat pentru fulguit, recoltarea se face la umiditatea boabelor de 28-30%. In
acest caz boabele se insilozeaza, in silozuri de suprafata sau semiingropate, la fel ca si masa verde
furajera, realizandu-se un furaj cu o valoare nutritiva foarte ridicata.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP

Utilaje de la terti:

o
o

Combina
Presa de balotat fan

Remorc

Pagina 30/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Orz


Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Orz

Productivitate medie (kg/ha)

4.800,00

1. Lucrari mecanice
Nr. crt.

Denumirea
lucrarii agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit

Discuit, grpat,
pregtit pat
germinativ,
semnat

octombrie

Fertilizat cu
ngrminte
chimice

februarie

Erbicidat

aprilie

Aplicat tratamente
fitosanitare

iunie

6
7

Recoltat orz,
ncrcat recolt,
balotat paie
Transport baloi
Cost unitar total

1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

septembrie

iulie
august
-

0,00

2. Lucrari manuale

2.2 Cheltuieli terti


Descriere
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
remorc, main de
amendat i fertilizat,
plug purtat cu 3
trupite, grap
stelat, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil
Tractor, combinator,
remorc,
semntoare plante
pioase
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
remorc, main de
amendat i fertilizat
Tractor, remorc
cistern, main de
erbicidat
Tractor, remorc
cistern, main de
stropit i prfuit
Combin, tractor,
remorc, pres de
balotat fn
Tractor, remorc
-

3. Materii prime si materiale


TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

Fosfor

kg sa

80

1,88

150,40

774,48

445,11

445,11

642,99

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

621,25

0,1

28,29

2,83

192,22

0,2

28,29

5,66

Insectofungicide,
orz smn
certificat

43,94

0,1

38,48

3,85

Azot

kg sa

100

1,62

162,00

209,78

38,66

0,08

38,48

3,08

Erbicide

37,02

37,02

78,76

89,38

0,16

38,48

6,16

Fungicide,
insecticide

187,11

187,11

282,65

829,20

0,24

38,48

9,24

Sfoar

kg

3,4

22,44

76,30

914,73

28,00
1.842,65

1,21
-

44,42

53,75
84,55

0,00
1.057,94

81,75
2.985,14

Pagina 31/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Situaia 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Nr. crt.

Denumirea
lucrarii agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit

Discuit, grpat,
pregtit pat
germinativ,
semnat

Fertilizat cu
ngrminte
chimice

Erbicidat

aprilie

Aplicat tratamente
fitosanitare

iunie

6
7

Recoltat orz,
ncrcat recolt,
balotat paie
Transport baloi
Cost unitar total

Orz

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament utilizat /
capacitate

septembrie

Tractor, plug purtat cu


3 trupie, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare

octombrie

Tractor, combinator cu
tvlug, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare

februarie

Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare
Tractor, main de
erbicidat
Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare

Cost
unitar
(lei/ha)

4.800,00

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale


Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Fosfor

kg sa

80

1,88

150,40

670,94

445,11

445,11

610,95

Descriere

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

388,28

Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc, grap
stelat, grap cu
col reglabil

129,43

0,1

28,29

2,83

120,14

Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc

27,46
24,16
55,86

iulie

Tractor

172,75

august

Tractor
-

17,50
806,16

Tractor
ncrctor
hidraulic,
remorc
Remorc
cistern
Remorc
cistern
Combin,
remorc, pres
de balotat fn
Remorc
-

40,05

0,2

28,29

5,66

Insectofungicide,
orz
smn
certificat

9,15

0,1

38,48

3,85

Azot

kg sa

100

1,62

162,00

202,46

8,05

0,08

38,48

3,08

Erbicide

37,02

37,02

72,32

18,62

0,16

38,48

6,16

Fungicide,
insecticide

187,11

187,11

267,75

518,25

0,24

38,48

9,24

Sfoar

kg

3,4

22,44

76,30

776,53

5,83
729,38

1,21
-

44,42

53,75
84,55

0,00
1.057,94

77,08
2.678,03

Pagina 32/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

3. Porumb - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului

Pregatirea terenului, in vederea semanatului, constituie o veriga importanta, deoarece influenteaza


intreaga tehnologie de cultura a porumbului.

Dupa recoltarea plantelor premergatoare se executa aratura adanca de vara sau de toamna. Aceasta
se efectueaza la adancimea de 22-25 cm pe solurile cu textura usoara si de 25-30 cm pe solurile
grele, argiloase cu plugurile in agregat cu grapa stelata. In verile mai secetoase, cand aratura nu se
poate executa, se lucreaza superficial cu grapa cu discuri, sau se efectueaza o aratura usoara de 1820 cm adancime, in agregat cu grapa stelata si grapa cu colt reglabil.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c.

Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o
o
o

Tractor
Disc greu
Tractor incarcator hidraulic
Remorca

Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea

Porumbul face parte din categoria culturilor agricole mari consumatoare de substante nutritive. Astfel,
pentru realizarea unei tone de boabe, se extrag din sol, in medie, 25 kg N, 10 kg P2O5, 22 kg K2O.
Stabilirea dozelor de ingrasaminte chimice se face in functie de urmatorii factori: nivelul productiei
programate, consumul specific al elementelor nutritive si rezervele existente in sol din aceste
elemente.

Ingrasamintele organice influenteaza sporirea productiei de boabe la porumb, obtinandu-se sporuri de


40-100 kg boabe la tona de gunoi de grajd . Ingrasamintele chimice cu fosfor si potasiu se aplica prin
imprastierea uniforma pe toata suprafata si se incorporeaza prin aratura.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c.

Masina de erbicidat

Utilaje de la terti:

Remorca cisterna

Grapa colt reglabil

Etapa 3 - Samanta si semanatul

Din punct de vedere calitativ samanta hibrida de porumb trebuie sa indeplineasca doua cerinte
minime mai importante: puritatea de 98% si facultatea germinativa de 90%. Cantitatea de samanta
necesara asigurarii densitatii optime oscileaza intre 15-20 kg/ ha, in functie de densitatea
semanatului. Distanta intre randuri este de 70 cm pe terenurile neirigate.

Distanta intre boabe pe rand variaza intre 22-30 cm, iar numarul de boabe germinabile pe un metru
liniar, la distanta de 70 cm intre randuri, este de 4-5, in functie de densitate. Semanatul se executa cu
semanatori combinate pentru semanatul de precizie a plantelor prasitoare, echipate cu fertilizatoare,
Pagina 33/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

echipamente de erbicidare si de aplicare a insecticidelor.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c.

Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere

Combaterea buruienilor constituie lucrarea de ingrijire cea mai importanta, mai ales in cazul culturilor
neerbicidate. Lucrarea se executa cu grapa cu colti reglabili si prin prasile manuale sau mecanice.

Prima lucrare de prasit se efectueaza la o saptamana de la rasaritul plantelor, iar urmatoarele la


intervale de timp determinate de aparitia buruienilor.

Prasilele mecanice se executa la adancimi diferite, in functie de stadiul de dezvoltare a porumbului:


prima prasila trebuie efectuata la 10-12 cm adancime, iar urmatoarele la 5-7 cm adancime.
Combaterea buruienilor din lanurile de porumb pe cale chimica are cea mai mare eficacitate.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator

Utilaje de la terti:

Tractor incarcator hidraulic

Remorca

Etapa 5 - Recoltarea

Maturitatea porumbului se realizeaza in timp de aproape doua luni de la aparitia


stigmatelor, cu parcurgerea urmatoarelor faze:
o

coacerea in lapte, cand boabele au umiditatea de peste 50% si acumularea


substantelor organice este finalizata;

coacerea in lapte-ceara, cand boabele au in jur de 40-45%, apa;

coacerea in ceara, cu umiditatea boabelor de 35-40%, iar acestea devin sticloase;

coacerea deplina, cand boabele sunt tari, iar continutul in apa este sub 30%.

Recoltarea mecanizata a porumbului se realizeaza sub forma de stiuleti depanusati sau


nedepanusati.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP

Utilaje de la terti:

o
o

Combina
Combina recoltat stiuleti

Remorca

Pagina 34/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Porumb


Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Discuit, fertilizat
chimic, arat, grpat

Grpat, discuit,
erbicidat

aprilie

Pregtire pat
germinativ, semnat

aprilie

Prit mecanic i
manual de corecie

mai

Fertilizat, prit
mecanic i manual
de corecie

iunie

6
7

Recoltat tiulei
mecanic i manual,
ncrcat recolt
Eliberat teren de
coceni i resturi
vegetale

octombrie

septembrie
octombrie

Porumb
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

Productivitate medie (kg/ha)

2.2 Cheltuieli terti


Descriere
Tractor, disc greu,
tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
main de amendat
i fertilizat, plug
purtat cu 3 trupite,
grap stelat
Tractor, grap cu col
reglabil, grap cu
discuri, remorc
cistern, main de
erbicidat
Tractor, combinator,
remorc,
semntoare plante
pritoare
Tractor, cultivator
plante pritoare
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
remorc, cultivator
plante pritoare
Combin, combin
recoltat tiulei,
tractor, remorc
Tractor, remorc

4.800,00

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale


TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

Fosfor

kg sa

70

1,9

133,00

706,83

3,12

Erbicide

0,4

561,99

224,80

503,53

38,94

5,30

Insecticide,
smn

783,14

783,14

941,01

3,03

51,5

156,05

0,00

211,84

65,06

3,03

51,5

156,05

0,00

221,11

216,22

3,43

45,23

155,14

163,00

534,36

21,25

3,86

38,94

150,31

0,00

171,56

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

570,97

0,1

28,63

2,86

275,62

0,08

38,94

152,58

0,136

55,80

Pagina 35/73

Azot

kg sa

100

1,63

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Cost unitar total

Porumb
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

0,00

Productivitate medie (kg/ha)

4.800,00

2. Lucrari manuale

2.2 Cheltuieli terti


Descriere

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

1.357,50

Tarif
zilnic
(lei/zi)

3. Materii prime si materiale

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

628,81

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

1.303,94

3.290,25

Situaia 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)
Nr.
crt.

Denumirea
lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Discuit, fertilizat
chimic, arat,
grpat

octombrie

Grpat, discuit,
erbicidat

aprilie

Pregtire pat
germinativ,
semnat

5
6

Prit mecanic
i manual de
corecie
Fertilizat, prit
mecanic i
manual de
corecie
Recoltat tiulei
mecanic i

Porumb

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Cost
Cost
Echipament utilizat /
unitar
Descriere
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
Tractor, disc greu,
Tractor, plug purtat cu 3
tractor ncrctor
trupie, semntoare
118,95
hidraulic,
356,85
pentru plante pritoare
remorc, grap
cu disc i fertilizare
stelat
Tractor, semntoare
Grap cu col
pentru plante pritoare
172,26 reglabil, remorc
57,42
cu disc i fertilizare,
cistern
main de erbicidat

aprilie

Tractor, combinator cu
tvlug, semntoare
pentru plante pritoare
cu disc i fertilizare

95,36

mai

Tractor, pritor pe 5
rnduri cu fertilizator

46,50

iunie

Tractor, pritor pe 5
rnduri cu fertilizator

40,66

septembrie

Tractor

45,05

Remorc

Combin,
combin recoltat

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

Cantitat
e
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

0,1

28,63

2,86

Fosfor

kg
sa

70

1,9

133,00

611,67

0,08

38,94

3,12

Erbicide

0,4

561,99

224,80

457,59

0,136

38,94

5,30

Insecticide,
smn

783,14

783,14

915,58

3,03

51,5

156,05

0,00

202,54

13,55

3,03

51,5

156,05

0,00

210,26

135,14

3,43

45,23

155,14

163,00

498,33

31,79

Tractor ncrctor
hidraulic, remorc

4.800,00

Pagina 36/73

Azot

kg
sa

100

1,63

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


hectar)
Nr.
crt.

Denumirea
lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

manual,
ncrcat recolt
Eliberat teren
de coceni i
octombrie
resturi vegetale
Cost unitar total

Porumb

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Cost
Cost
Echipament utilizat /
unitar
Descriere
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)

4.800,00

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

38,94

150,31

3. Materii prime si materiale


Denumire
material
utilizat

UM

Cantitat
e
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

0,00

168,02

1.303,94

3.064,00

tiulei, remorc
Tractor

13,28

Remorc

4,43

3,86

532,07

599,18

Pagina 37/73

628,81

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

4. Floarea-soarelui - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului

Aratul cat mai timpuriu si intretinerea araturii prin nivelare si grapare tarziu in toamna au efecte
pozitive: zvantarea uniforma in primavara si reducerea numarului de lucrari. Cand aratura a fost bine
intretinuta, primavara terenul se pregateste printr-o singura lucrare. Daca sunt necesare doua lucrari,
ultima se face cu combinatorul, cat mai aproape de semanat.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c.

Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca

Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea

In cazul solurilor cu indicele de azot cuprins intre 2-4, se vor aplica 100-115 KgN/ha.

Fosforul influenteaza puternic procentul de ulei, iar de cele mai multe ori determina si o sporire a
productiei de samanta, chiar mai accentuata decat azotul. Ca urmare se vor aplica 65-140 kg
P2O5/ha, in functie de aprovizionarea cu fosfor a solului. Nici potasiul nu este neglijat fiind necesare
60-80 kg K2O/ha.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c.

Masina de erbicidat

Utilaje de la terti:

o
o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca
Remorca cisterna

Grapa colti reglabili

Etapa 3 - Samanta si semanatul

Hibrizii de floarea soarelui au o valoare agronomica si tehnologica ridicat si de aceea sunt


preferati la infiintarea culturilor.

Se vor utiliza hibrizi a caror puritate varietala este de peste 95%. De asemenea, valoarea
culturala a semintei este ridicata, corespunzatoare normelor in vigoare in Romania.

Samanta este tratata cu fungicide ce asigura protectia plantulei la atacul de mana,


putregai alb si putregai cenusiu. Inainte de semanat samanta se va trata cu produse
insecticide contra ratisoarei. Semanatul poate incepe cand la 10 cm de sol se realizeaza
7C timp de o saptamana. Distanta intre randuri 70 cm. Adancimea de semanat 5-7 cm.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug

Pagina 38/73

Memoriu justificativ
c.

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere

Combaterea chimica a buruienilor: palamida si cornacii de pe terenurile arate si discuite in toamna se


pot combate inainte de pregatirea terenului pentru semanat, aplicand roundup 2-3l/ha iar dupa 3-5 zile
pauza pentru translocare se poate efectua prima lucrare mecanica de primavara.

Palamida din seminte, costreiul din seminte, precum si alte buruieni se combat aplicand preemergent
aplicand harness in doza de 1,7-2,2 l/ha astfel: inainte de semanat, printr-o mobilizare superficiala a
solului cu combinatorul la 3-5 cm, dupa semanat, pana la rasarirea culturii. Combaterea bolilor: prin
executarea tratamentelor cu fungicide specifice.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c.

Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator

Utilaje de la terti:

Remorca cisterna

Etapa 5 - Recoltarea

Recoltarea mecanizata incepe la umiditatea semintelor de 14-15% si trebuie sa se incheie pana la


continutul de 12-13%, altfel se produc pierderi prin scuturare.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o

Combina cu echipamente de recoltat integral floarea-soarelui


Grapa cu colti reglabili

Remorca

Pagina 39/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Floarea-soarelui


Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Nr. crt.

Denumirea
lucrarii agricole

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat
Fertilizat cu
ngrminte
chimice, erbicidare
total, discuit
pentru ncorporat
erbicide
Pregtire pat
germinativ,
semnat
Prit mecanic i
fertilizare, prit
manual de corecie
Fertilizat, prit
mecanic i manual
de corecie,
aplicare tratamente
fitosanitare
Recoltat mecanic,
transport recolt,
eliberare teren de
resturi vegetale
Cost unitar total

Luna
in care se
executa
lucrarea

octombrie

martie

martie

Floarea-soarelui

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
capacitate
(lei/ha)
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat, plug
purtat cu 3 trupite, grap
stelat
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat,
remorc cistern, main de
erbicidat, grap cu discuri,
grap cu col reglabil
Tractor, combinator,
semntoare plante
pritoare

1.920,00

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

325,31

0,1

21,11

2,11

147,46

0,2

30,62

112,32

0,2

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

Fosfor

kg sa

70

1,21

84,70

412,13

6,12

Azot,
erbicide

184,92

184,92

338,51

28,74

5,75

Fungicide,
insecticide,
smn

141,47

141,47

259,54

aprilie

Tractor, cultivator plante


pritoare

52,42

3,03

37,9

114,84

Azot

kg sa

50

1,41

70,50

237,76

iunie

Tractor, cultivator plante


pritoare, remorc
cistern, main de stropit i
prfuit

83,29

3,06

37,9

115,97

Fungicide

150,1

150,10

349,37

august

Combin, echipament
recoltat integral floareasoarelui, tractor, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil, remorc

332,45

0,4

28,74

11,50

0,00

343,95

1.053,26

631,69

1.941,24

0,00

Pagina 40/73

256,29

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Situaia 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)
Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat, grpat

octombrie

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, erbicidare
total, discuit pentru
ncorporat erbicide

martie

Pregtire pat
germinativ, semnat

martie

Nr. crt.

Prit mecanic i
fertilizare, prit
manual de corecie
Fertilizat, prit
mecanic i manual de
corecie, aplicare
tratamente
fitosanitare
Recoltat mecanic,
transport recolt,
eliberare teren de
resturi vegetale
Cost unitar total

Floarea-soarelui
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Cost
Cost Cantitate
Tarif
Cost
Echipament utilizat/
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha)
Tractor, plug purtat cu
3 trupie,
Tractor ncrctor
semntoare pentru
203,32 hidraulic, remorc, 67,77
0,1
21,11
2,11
plante pritoare cu
grap stelat
disc i fertilizare
Tractor, semntoare
Tractor ncrctor
pentru plante
hidraulic, remorc,
pritoare cu disc i
92,16
remorc cistern,
30,72
0,2
30,62
6,12
fertilizare, main de
grap cu col
erbicidat
reglabil
Tractor, combinator cu
tvlug, semntoare
pentru plante
93,60
0,2
28,74
5,75
pritoare cu disc i
fertilizare

aprilie

Tractor, pritor pe 5
rnduri cu fertilizator

43,68

iunie

Tractor, pritor pe 5
rnduri cu fertilizator,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare

52,06

august

Tractor, semntoare
pentru plante
pritoare cu disc i
fertilizare

69,26

554,09

Remorc cistern

Combin,
echipament
recoltat integral
floarea-soarelui,
grap cu col
reglabil, remorc
-

1.920,00
3. Materii prime si materiale
Denumire
material
utilizat

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Fosfor

kg sa

70

1,21

84,70

357,91

Azot,
erbicide

184,92

184,92

313,93

Fungicide,
insecticide,
smn

141,47

141,47

240,82

3,03

37,9

114,84

Azot

kg sa

50

1,41

70,50

229,02

17,35

3,06

37,9

115,97

Fungicide

150,1

150,10

335,49

207,78

0,4

28,74

11,50

0,00

288,54

323,63

631,69

1.765,70

Pagina 41/73

256,29

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

5. Soia - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in continuare si apoi
in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului

Aratura, se face vara, pana la 15 august si toamna, pana la 15 noiembrie. Adancimea araturii este de
25-30 cm, pe solurile mijlocii si grele si de 20-25 cm, pe cele usoare. Aratura de vara sau de toamna
se intretine prin discuri si grapari.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Plug cu 3 trupite
c.

Fertilizator de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o
o
o

Tractor
Disc greu
Grapa stelata
Tractor incarcator hidraulic

Remorca

Etapa 2 - Fertilizarea

Aplicarea ingrasamintelor fosfatice si potasice se aplica toamna, incorporand-se sub aratura, iar la
cele azotoase nu est e cazul, deoarece, de regula, se face bacterizarea semintei. In cazul culturilor
nebacterizate si a lipsei de nodozitati, se aplica cantitati mici de ingrasaminte azotoase, la semanat.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c.

Masina de erbicidat

Utilaje de la terti:

Remorca cisterna

Grapa colt reglabil

Etapa 3 - Samanta si semanatul

Pregatirea patului germinativ se face primavara, imediat inaintea semanatului, la o adancime de 68cm.

Cantitatea de samanta/ha este de 60 120 kg, in functie de calitatea semintei, de cultura irigata sau
neirigata, de hibrizii folositi si de tipul de sol.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c.

Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere

Cele mai frecvente buruieni, care aduc pagube mari sunt: iarba barboasa, zarna, loboda, stirul,
mohurul, mustarul, ridichea salbatica, costreiul, scaietele popii etc. Combaterea se realizeaza prin
Pagina 42/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

masuri agrotehnice (rotatia culturilor, executarea corespunzatoare a aratului si a patului germinativ), la


care se adauga combaterea chimica prin tratamente, inainte si dupa rasarirea plantelor.

Combaterea integrata a bolilor si daunatorilor (fuzarioza, putregaiul alb, putregaiul cenusiu etc.) se
face prin tratarea semintei si tratamente pe perioada vegetatiei.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Masina de erbicidat
c.

Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca

Remorca cisterna

Etapa 5 - Recoltarea

Lucrarile de recoltare incep odata cu brunificarea pastailor, cand boabele au o umiditate de maxim
14%. Intarzierea recoltarii genereaza pierderi, deoarece pastaile pierd din boabele pe care le contin.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP

Utilaje de la terti:

o
o

Combina
Remorca

Presa balotat fan

Pagina 43/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Soia


Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Soia
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
Cost
utilizat /
unitar
capacitate
(lei/ha)

Productivitate medie (kg/ha)

1.800,00

2. Lucrari manuale

2.2 Cheltuieli terti

3. Materii prime si materiale

Descriere

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

114,41

0,1

18,58

1,86

Fosfor

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

kg sa

70

1,06

74,20

190,47

0,00

256,51

Discuit, fertilizat cu
ngrminte chimice

octombrie

Tractor, disc greu,


tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
main de amendat i
fertilizat s

Arat, grpat

noiembrie

Tractor, plug purtat cu 3


trupite, grap stelat

256,51

Grpat, erbicidat,
discuit pentru
ncorporat erbicide

aprilie

Tractor, grap cu col


reglabil, remorc
cistern, main de
erbicidat, grap cu
discuri

116,40

0,08

25,31

2,02

Erbicide

1,5

48,68

73,02

191,44

Pregtire pat
germinativ, semnat

aprilie

Tractor, combinator,
semntoare plante
pritoare, remorc

128,15

0,206

25,31

5,21

Insectofungicide,
smn

366,21

366,21

499,57

Fertilizat, prit
mecanic i manual,
erbicidat

iunie

Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
cultivator, remorc,
remorc cistern,
main de erbicidat

99,47

2,58

33,16

85,55

Azot,
erbicide

145,97

145,97

331,00

232,51

0,655

28,73

18,82

Sfoar

kg

1,5

11,8

17,70

269,03

947,45

113,47

677,10

1.738,01

Recoltat soia i
transport, balotat vreji
i transport
Cost unitar total

octombrie
-

0,00

Combin, tractor,
remorc, pres de
balotat fn
-

Pagina 44/73

0,00

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Situaia 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Discuit, fertilizat cu
ngrminte
chimice

octombrie

Arat, grpat

noiembrie

Grpat, erbicidat,
discuit pentru
ncorporat erbicide

aprilie

Pregtire pat
germinativ, semnat

aprilie

Fertilizat, prit
mecanic i manual,
erbicidat

iunie

Recoltat soia i
transport, balotat
vreji i transport
Cost unitar total

octombrie

Soia

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale


Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

kg sa

70

1,06

74,20

171,40

0,00

213,76

48,68

73,02

172,04

366,21

366,21

478,21

145,97

145,97

314,42

kg

1,5

11,8

17,70

230,27

677,10

1.580,11

Descriere

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

23,84

Tractor, disc greu,


tractor ncrctor
hidraulic, remorc

71,51

0,1

18,58

1,86

Fosfor

160,32

Grap stelat

53,44

72,75

Grap cu col
reglabil, remorc
cistern

24,25

0,08

25,31

2,02

Erbicide

1,5

80,09

Remorc

26,70

0,206

25,31

5,21

Insectofungicide,
smn

62,17

Tractor ncrctor
hidraulic, remorc,
remorc cistern

20,72

2,58

33,16

85,55

Azot,
erbicide

Tractor

48,44

Combin, remorc,
pres de balotat fn

145,32

0,655

28,73

18,82

Sfoar

447,60

341,93

113,47

Echipament
utilizat / capacitate
Tractor,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare
Tractor, plug purtat
cu 3 trupie
Tractor,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare,
main de erbicidat
Tractor, combinator
cu tvlug,
semntoare pentru
plante pritoare cu
disc i fertilizare
Tractor, main de
erbicidat, pritor
pe 5 rnduri cu
fertilizator

Cost
unitar
(lei/ha)

1.800,00

Pagina 45/73

0,00

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

6. Rapita - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si
apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului

Pregatirea terenului se efectueaza prin lucrarea de arat la adancimea de 20-22 cm (realizata cu cel
putin o saptamana inainte de semanat), urmata de lucrarea cu combinatorul sau grapa cu discuri. In
toamnele secetoase se recomanda tavalugirea terenului, inainte de semanat.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c.

Disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca

Grapa stelata

Etapa 2 - Fertilizarea

Deoarece rapita furajera reactioneaza foarte bine la ingrasaminte se poate aplica urmatoarea schema
de fertilizare: inainte se semanat, prin lucrarea cu discul, se incorporeaza in sol 150-200 kg/ha
ingrasaminte complexe, iar spre sfarsitul iernii se aplica ingrasaminte cu azot in doza de N50 (150
kg/ha azotat de amoniu). Pe terenurile ingrasate cu gunoi de grajd, la cultura premergatoare nu se
mai aplica fertilizarea de toamna, ci numai in primavara cu N70 (200 kg/ha azotat de amoniu).

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator si disc de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare
c.

Masina de erbicidat

Utilaje de la terti:

o
o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca
Remorca cisterna

Grapa colti reglabili

Etapa 3 - Samanta si semanatul

Se realizeaza in perioada optima, respectiv intre 1-10 septembrie in zonele de deal si 10-20
septembrie in zonele de campie. Semanatul mai tarziu duce la o scadere puternica a productiei sau la
compromiterea acesteia. Din punct de vedere tehnic, semanatul se efectueaza cu semanatorile de tip
SUP, la distanta de 12,5 cm intre randuri si adancimea de 2-3 cm, cu o cantitate de samanta de 12-15
kg/ha.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c.

Semanatoare de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere

Pagina 46/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Daca rapita se seamana pe terenurile unde au fost cultivate cerealele de toamna (grau, orz), pentru
evitarea samulastrei se poate aplica erbicidul Treflan (4 l/ha), incorporat in sol cu grapa cu discuri,
inainte de semanat. In toamnele mai secetoase, deoarece exista pericolul aparitiei puricilor de pamant
(Phylotreta sp.), care pot produce pagube insemnate, se aplica tratamente cu diferite insecticide.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator de la semanatoare pentru plante paioase cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca

Remorca cisterna

Etapa 5 - Recoltarea

Rapita furajera de toamna se recolteaza, in functie de conditiile din primavara, incepand


din prima jumatate a lunii aprilie. Recoltarea se face in functie de modul de valorificare:
o

pentru consumul proaspat: sub forma de masa verde, cand plantele au 30-40 cm
inaltime (in aceasta faza rapita poate fi si pasunata direct cu animalele, cu
ajutorul gardului electric);

pentru insilozare: recoltarea se realizeaza in intervalul dintre inceputul infloritului mijlocul fazei de inflorire (pe durata a 5-7 zile).

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP

Utilaje de la terti:

o
o

Combina
Presa de balotat fan

Remorca

Pagina 47/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii - Rapita


Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit

Erbicidat, fertilizat
cu ngrminte
chimice

4
5

Luna
in care se
executa
lucrarea

Rapita
1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
combustibil
Echipament
utilizat /
capacitate

Cost
unitar
(lei/ha)

septembrie

0,00

2.160,00

2. Lucrari manuale

2.2 Cheltuieli terti

3. Materii prime si materiale


TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM
)

Cost
unitar
(lei/ha)

Potasiu,
fosfor

175,15

175,15

663,47

4,36

Erbicide,
azot

206,8

206,80

362,89

24,21

4,36

Fungicide,
smn

147,19

147,19

313,61

0,05

32,94

1,65

Azot

kg sa

60

1,38

82,80

119,85

46,00

0,08

32,94

2,64

Insecticide

11,52

11,52

60,16

Combin, tractor, remorc,


pres de balotat fn

509,50

0,725

37,26

27,01

Sfoar

kg

1,7

19,21

32,66

569,17

1.390,60

42,43

656,12

2.089,14

Descriere
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat,
plug purtat cu 3 trupie,
grap stelat, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc cistern,
main de erbicidat, grap
cu discuri, grap cu col
reglabil, main de
amendat i fertilizat
Tractor, combinator,
remorc, semntoare
plante pioase
Tractor, tractor ncrctor
hidraulic, remorc, main
de amendat i fertilizat
Tractor, remorc cistern,
main de stropit i prfuit

august

Pregtire pat
germinativ,
septembrie
semnat
Fertilizat cu
ngrminte
februarie
chimice
Aplicat tratament
aprilie
fitosanitar
Recoltat rapi i
transport, balotat
producie
iunie
secundar i
transport
Cost unitar total

Productivitate medie (kg/ha)

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

485,90

0,1

24,21

2,42

151,73

0,18

24,21

162,06

0,18

35,40

Pagina 48/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Situaia 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)
Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Fertilizat cu
ngrminte chimice,
arat, grpat, discuit

august

Erbicidat, fertilizat cu
ngrminte chimice

septembrie

Pregtire pat
germinativ, semnat

septembrie

Fertilizat cu
ngrminte chimice

februarie

Aplicat tratament
fitosanitar

Nr. crt.

Recoltat rapi i
transport, balotat
producie secundar
i transport
Cost unitar total

Rapita
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Cost
Cost Cantitate
Tarif
Cost
Echipament utilizat /
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha)
Tractor, plug purtat cu
Tractor ncrctor
3 trupie,
hidraulic, remorc,
semntoare pentru
303,69
101,23
0,1
24,21
2,42
grap stelat, grap
plante pioase cu
cu col reglabil
disc i fertilizare
Tractor ncrctor
Tractor, semntoare
hidraulic, remorc
pentru plante pioase
94,83
cistern, remorc,
31,61
0,18
24,21
4,36
cu disc i fertilizare,
grap cu col
main de erbicidat
reglabil
Tractor, combinator
cu tvlug,
semntoare pentru
101,29
Remorc
33,76
0,18
24,21
4,36
plante pioase cu
disc i fertilizare
Tractor, semntoare
Tractor ncrctor
pentru plante pioase
22,12
7,37
0,05
32,94
1,65
hidraulic, remorc
cu disc i fertilizare

2.160,00
3. Materii prime si materiale
Denumire
material
utilizat

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Potasiu,
fosfor

175,15

175,15

582,49

Erbicide,
azot

206,8

206,80

337,60

Fungicide,
smn

147,19

147,19

286,60

Azot

kg sa

60

1,38

82,80

113,95

aprilie

Tractor, semntoare
pentru plante pioase
cu disc i fertilizare

28,75

Remorc cistern

9,58

0,08

32,94

2,64

Insecticide

11,52

11,52

52,49

iunie

Tractor

106,15

Combin, remorc,
pres de balotat fn

318,44

0,725

37,26

27,01

Sfoar

kg

1,7

19,21

32,66

484,25

656,83

502,00

42,43

656,12

1.857,38

Pagina 49/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

7. Fasole boabe - principalele etape ale fluxului tehnologic aferent acestei culturi este prezentat in
continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a culturii.
Etapa 1 Lucrarile solului

Aratura, se face vara, pana la 15 august si toamna, pana la 15 noiembrie. Adancimea araturii se
recomanda a fi de 25-30 cm, pe solurile mijlocii si grele si de 20-25cm, pe cele usoare.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Plug purtat cu 3 trupite
c.

Disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

Grapa stelata

Grapa colti reglabili

Etapa 2 Fertilizarea si erbicidarea

Aplicarea ingrasamintelor fosfatice si potasice se aplica toamna, incorporand-se sub aratura, iar la
cele azotoase nu est e cazul, deoarece, de regula, se face bacterizarea semintei. In cazul culturilor
nebacterizate si a lipsei de nodozitati, se aplica cantitati mici de ingrasaminte azotoase, la semanat.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Fertilizator si disc de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
c.

Masina de erbicidat

Utilaje de la terti:

o
o
o

Tractor incarcator hidraulic


Remorca
Remorca cisterna

Grapa colti reglabili

Etapa 3 - Samanta si semanatul

Cantitatea de samanta/ha este de 80 - 200 kg/ha, in functie de caracteristicile boabelor, de densitate,


de cultivarea in regim neirigat sau irigat, de tipul de sol. Adancimea semanatului este de 5-6 cm la
cultura neirigata.

Semanatul se recomanda sa se realizeze la o temperatura a solului de 8 - 9C si trebuie finalizata


pana la 30 aprilie.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Combinator cu tavalug
c.

Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare

Utilaje de la terti:

Remorca

Etapa 4 - Lucrarile de intretinere

Combaterea integrata a buruienilor (in principal costreiul) se face, de regula, prin erbicidare. Timp de
12 -14 zile dupa tratamentele cu erbicide, cultura se recomanda a nu fi prasita.

Pagina 50/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Pentru prevenirea transmiterii prin sol si resturi vegetale a unor agenti patogeni ca: fuzarioza,
rizoctomioza, putregaiul alb, antracnoza etc. se recomanda respectarea cu strictete a rotatiei
culturilor, epoca optima de semanat si folosirea de seminte sanatoase. Combaterea integrata se face
prin tratamente la samanta si tratamente in timpul vegetatiei.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP
b. Prasitor pe 5 randuri cu fertilizator
c. Semanatoare de la semanatoare pentru plante prasitoare cu disc si fertilizare
d. Masina de erbicidat

Utilaje de la terti:

Remorca cisterna

Etapa 5 - Recoltarea

Recoltarea se realizeaza atunci cand 75% din pastai sunt ajunse la maturitate, iar boabele din partea
superioara a plantelor sunt suficient de tari. Dupa treieratul pastailor, umiditatea boabelor trebuie sa
fie de maxim 14%, pentru o buna pastrare.

Utilaje proprii folosite (dupa implementare proiect):


a. Tractor 100 CP

Utilaje de la terti:

o
o

Combina
Presa de balotat fan

Remorca

Pagina 51/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

Fisa tehnologica a culturii Fasole boabe


Situaia 1. In perioada de implementare a proiectului
FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la
hectar)

Nr. crt.

Denumirea
lucrarii agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit

Erbicidat, discuit
pentru ncorporat
erbicide

aprilie

Pregtire pat
germinativ,
semnat

aprilie

Prit mecanic

6
7
8

Prit mecanic i
manual, aplicat
tratamente
fitosanitare,
erbicidat
Aplicat
tratamente
fitosanitare
Dislocat tufe de
fasole
Treierat fasole i

octombrie

mai

iunie

iulie
august
septembrie

Fasole boabe

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
capacitate
(lei/ha)
Tractor, tractor
ncrctor hidraulic,
remorc, main de
amendat i fertilizat, plug
purtat cu 3 trupite, grap
stelat, grap cu discuri,
grap cu col reglabil
Tractor, remorc
cistern, main de
erbicidat, grap cu
discuri, grap cu col
reglabil
Tractor, combinator,
remorc, semntoare
plante pritoare
Cultivator plante
pritoare
Tractor, cultivator plante
pritoare, remorc
cistern, main de
stropit i prfuit, main
de erbicidat
Tractor, remorc
cistern, main de
stropit i prfuit
Tractor, cultivator plante
pritoare
Combin, tractor,

1.440,00

2. Lucrari manuale

3. Materii prime si materiale

Cost
unitar
(lei/ha)

Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

440,01

0,1

23,64

2,36

112,05

0,08

32,16

177,57

0,109

24,12

81,72

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

Fosfor

kg sa

60

1,35

81,00

523,37

2,57

Erbicide

1,25

85,5

106,88

221,50

2,63

Fungicid,
nitragin,
smn

625,275

625,28

805,47

0,00

81,72

0,00

169,65

1,61

18,09

29,12

Azot,
fungicid,
erbicid

297,99

297,99

496,76

45,00

0,08

24,12

1,93

Fungicid

kg

1,5

31,575

47,36

94,29

0,00

251,55

30,00

468,32

251,55
407,52

Pagina 52/73

0,00
0,845

36,45

30,80

Sfoar

kg

15

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la


hectar)
Denumirea
lucrarii agricole

Nr. crt.

Fasole boabe

Luna
in care se
executa
lucrarea

Productivitate medie (kg/ha)

1. Lucrari mecanice
1.1 Cheltuieli
2.2 Cheltuieli terti
combustibil
Echipament
Cost
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)

transport
producie, balotat
i transport
producie
secundar
Cost unitar total

1.440,00

2. Lucrari manuale
Cantitate
(zile
lucrate/ha)

Tarif
zilnic
(lei/zi)

3. Materii prime si materiale

Cost
unitar
(lei/ha)

Denumire
material
utilizat

69,42

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

remorc, pres de
balotat fn
-

0,00

1.685,07

1.188,50

2.942,99

Situaia 2. In perioada de operare a proiectului


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)
Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Fertilizat cu
ngrminte
chimice, arat,
grpat, discuit

octombrie

Erbicidat, discuit
pentru ncorporat
erbicide

Nr. crt.

Pregtire pat
germinativ, semnat

aprilie

aprilie

Fasole boabe
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cost Cantitate
Tarif
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha)
Tractor, plug
Tractor
purtat cu 3
ncrctor
trupie,
hidraulic,
semntoare
275,01
91,67
0,1
23,64
2,36
remorc, grap
pentru plante
stelat, grap
pritoare cu disc
cu col reglabil
i fertilizare
Tractor, main
de erbicidat,
Remorc
semntoare
70,03
cistern, grap
23,34
0,08
32,16
2,57
pentru plante
cu col reglabil
pritoare cu disc
i fertilizare
Tractor,
110,98
Remorc
36,99
0,109
24,12
2,63
combinator cu
tvlug,
semntoare
Pagina 53/73

1.440,00
3. Materii prime si materiale
Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

UM

Cantitate
(UM/ha)

Fosfor

kg sa

60

1,35

81,00

450,04

Erbicide

1,25

85,5

106,88

202,82

Fungicid,
nitragin,
smn

625,275

625,28

775,88

Denumire
material
utilizat

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achiziionarea de echipamente specifice

FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)

Nr. crt.

Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Fasole boabe
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cost Cantitate
Tarif
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha) lucrate/ha) (lei/zi) (lei/ha)

1.440,00
3. Materii prime si materiale
Denumire
material
utilizat

UM

Cantitate
(UM/ha)

Pret
unitar
(lei/UM)

Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

0,00

68,10

pentru plante
pritoare cu disc
i fertilizare
4

Prit mecanic

mai

Prit mecanic i
manual, aplicat
tratamente
fitosanitare,
erbicidat

iunie

Aplicat tratamente
fitosanitare

iulie

Dislocat tufe de
fasole

august

Treierat fasole i
transport producie,
septembrie
balotat i transport
producie secundar
Cost unitar total

Tractor, pritor
pe 5 rnduri cu
fertilizator
Tractor,
semntoare
pentru plante
pritoare cu disc
i fertilizare,
main de
erbicidat
Tractor,
semntoare
pentru plante
pritoare cu disc
i fertilizare
Tractor, pritor
pe 5 rnduri cu
fertilizator

68,10

0,00

106,03

Remorc
cistern

35,34

1,61

18,09

29,12

Azot,
fungicid,
erbicid

297,99

297,99

468,49

28,13

Remorc
cistern

9,38

0,08

24,12

1,93

Fungicid

kg

1,5

31,575

47,36

86,79

0,00

209,63

30,00

400,40

1.188,50

2.662,15

209,63

0,00

Tractor

84,90

Combin,
remorc, pres
de balotat fn

254,70

0,845

952,80

451,43

Pagina 54/73

36,45

30,80

Sfoar

69,42

kg

15

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 55/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Grafic de implementare Anul 1

Cheltuieli NEELIGIBILE

Cheltuieli ELIGIBILE

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si
amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si
asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu
montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de
transport, alte achizitii specifice

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

281

281

842

28.053

28.053

84.160

28.053
0
0

0
0
0

28.053
0
0

0
0
0

0
0
0

28.053
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

84.160
0
0

28.053

28.053

28.053

84.160

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
28.334

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
28.334

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
28.334

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
85.002

67

67

67

202

6.733

6.733

6.733

20.198

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6.733
0
0

0
0
0

6.733
0
0

0
0
0

0
0
0

6.733
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

20.198
0
0

6.733

6.733

6.733

20.198

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

281

28.053

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Pagina 56/73

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile
TOTAL
- achizitii de active fixe corporale
- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs
- dobanzi si comisioane aferente creditelor
bancare aferente proiectului
TVA
Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil
Aport propriu
Credit bancar
Incasari de TVA

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
325
325
325
0
0
0
325
325
325
0
0
0
0
0
0
7.125
325
325
35.459
325
325
34.786
0
0
348
0
0
0
0
0

Luna 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Luna 2
0
0
0
325
0
325
0
0
325
325
0
0
0

Luna 3
0
0
0
325
0
325
0
0
325
325
0
0
0

Luna 4
0
0
0
325
0
325
0
0
7.125
35.459
34.786
348
0

Luna 5
0
0
0
325
0
325
0
0
325
325
0
0
0

325

325

325

325

325

325

6.800

6.800

Luna 1
0

Luna 2
0

Luna 3
0

23.972
51.001
0

0
0
0

0
0
0

Luna 4
0
0
0
0
0

Luna 5
28.334
0
0
0
0

Pagina 57/73

Luna 9
0
0
0
325
0
325
0
0
7.125
35.459
34.786
348
0

Luna 10
0
0
0
325
0
325
0
0
325
325
0
0
0

Luna 11
0
0
0
325
0
325
0
0
325
325
0
0
0

Luna 12
0
0
0
325
0
325
0
0
325
325
0
0
0

TOTAL
AN 1
0
0
0
3.572
0
3.572
0
0
23.972
108.974
104.358
1.044
0

325

325

325

325

325

3.572

6.800

20.400

Luna 9
56.668
0
0
0
0

Luna 10
0
0
0
0
6.800

Luna 11
0
0
0
0
0

Luna 12
0
5.667
0
0
0

TOTAL
AN 1
85.002
34.001
23.972
51.001
20.400

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7
Luna 8
0
0
0
17.000
0
11.334
0
0
0
0
0
0
0
13.600
0

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.

Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
n mii lei / mii euro la cursul BCE
Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

4,4420

lei/euro

Valoare
(fara TVA)

Specificatie

din data
de

06.05.2014

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
0,000
0,000
0,000
Proiectare i engineering
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
Consultant
3,738
0,842
0,897
Asisten tehnic
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,738
0,842
0,897
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj
0,000
0,000
0,000
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
373,839
84,160
89,721
Dotri
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
373,839
84,160
89,721
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrri de construcii
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
377,577
85,002
90,618
Din care C+M
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli NEELIGIBILE
Pagina 58/73

Mii lei

Mii Euro

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
4,635
0,000
4,635

0,000
0,000
0,000
0,000
1,044
0,000
1,044

0,000
0,000
0,000
463,560
0,000
0,000
0,000
463,560

0,000
0,000
0,000
104,358
0,000
0,000
0,000
104,358

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
468,195
0,000

0,000
0,000
0,000
105,402
0,000

Memoriu justificativ

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

DEVIZ GENERAL
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare i engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultant
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asisten tehnic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrri de construcii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare
15,866
3,572
0,000
15,866
3,572
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
15,866
3,572
0,000
15,866
3,572
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
15,866
3,572
0,000
15,866
3,572
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 59/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice


Cheltuieli TOTALE

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

DEVIZ GENERAL
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare i engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultant
3,738
0,842
0,897
4,635
1,044
Asisten tehnic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
3,738
0,842
0,897
4,635
1,044
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
373,839
84,160
89,721
463,560 104,358
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
373,839
84,160
89,721
463,560 104,358
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrri de construcii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare
15,866
3,572
0,000
15,866
3,572
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
15,866
3,572
0,000
15,866
3,572
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
393,443
88,574
90,618
484,061 108,974
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 60/73

Memoriu justificativ

Nr.crt
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000
0,000
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetrii i
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului n cazul cnd
aceasta nu intr n tarifarea proiectrii
2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea
contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru
verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii
Pagina 61/73

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,842

0,000
0,897

0,000
4,635

0,000
1,044

0,000

0,000

0,000

0,000

3,738

0,842

0,897

4,635

1,044

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,738

Memoriu justificativ

Nr.crt

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice


CHELTUIELI ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
din data
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
TOTAL
3,738
0,842
0,897
4,635
1,044

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli ELIGIBILE
Achizitie utilaje agricole
4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de
rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare,
0,000
0,000
0,000
0,000
compartimentri, finisaje)
Izolaii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii de telecomunicaii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje i echipamente de transport
373,839
84,160
89,721
463,560
104,358
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
373,839
84,160
89,721
463,560
104,358
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
373,839
84,160
89,721
463,560
104,358
Deviz obiect 1
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 62/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

CHELTUIELI NEELIGIBILE

Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli


n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Organizare de santier
0,000
0,000
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
0,000
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
0,000
Comisioane, taxe
15,866
3,572
comisionul bncii finanatoare
15,866
3,572
cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
0,000
controlul calitii lucrrilor de construcii
cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului,
0,000
urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor de construcii
prime de asigurare din sarcina autoritii contractante
0,000
alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii
0,000
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
TOTAL
15,866
3,572

din data

Mii lei
0,000

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
15,866
15,866

0,000
3,572
3,572

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
15,866

0,000
0,000
0,000
0,000
3,572

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numrul de oferte estimative de pre ob inute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 63/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 108.974 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 34.001 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Plan financiar
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Cheltuieli eligibile
Euro
34.001
51.001
51.001
85.002

Cheltuieli
neeligibile
Euro

Total
Euro
34.001

23.972

74.973

23.972

23.972
51.001
108.974

23.972

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 108.974
Valoarea eligibila (Euro): 85.002
Valoarea neeligibila (Euro): 23.972 Euro, include:
comisioane bancare si costul creditului: 3.572 Euro
valoarea TVA: 20.400 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de
prognoza este octombrie 2015 septembrie 2016.
Pagina 64/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Grafic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli

L1

L2

L3

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:


1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

L9

x
x

x
x

x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

Pagina 65/73

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Solicitantul are in exploatare o suprafata de 60 hectare, cultivate cu grau comun, orz, porumb, floareasoarelui, soia, rapi i fasole boabe. Suprafata aferenta fiecarei culturi se va pastra in fiecare an de
operare, dar se va realiza o rotatie a culturilor pe teren tinand cont de compatibilitatea intre culturi, astfel
incat sa se obtina o productivitate maxima si sa se evite epuizarea resurselor din sol.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Grau comun
Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe
TOTAL

Productivitate
(kg/ha)
4.200,00
4.800,00
4.800,00
1.920,00
1.800,00
2.160,00
1.440,00
-

An 1
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 2
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 3
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 4
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 5
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale


(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 484.061 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea plantelor de camp
Capacitatea fermei vegetale va fi de 60 ha cultivate cu grau comun, orz, porumb, floarea-soarelui, soia,
rapita si fasole boabe
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea urmatoarelor produse: grau comun, orz,
porumb, floarea-soarelui, soia, rapita si fasole
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.

Pagina 66/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Nr

Denumire echipament

1
2
3
4

Tractor
Plug reversibil
Combinator cu tvlug
Pritor pe 5 rnduri
Semntoare pentru plante
pioase cu disc i fertilizare
Semntoare pentru plante
pritoare cu disc i fertilizare
Masina de erbicidat
TOTAL

5
6
7

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

151.028,00
27.318,30
7.817,92
14.658,60

90.616,80
16.390,98
4.690,75
8.795,16

6
5
5
5

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
15.102,80
3.278,20
938,15
1.759,03

26.874,10

16.124,46

3.224,89

66.185,80

39.711,48

7.942,30

79.956,00
373.838,72

47.973,60
224.303,23

4
-

11.993,40
44.238,77

Se considera ca in anul anterior implementarii proiectului, solicitantul a avut un disponibil de numerar in


valoare de 40.000 lei, aferent activitatii agricole desfasurate
Pretul de vanzare al productiei a fost stabilit ca media perioadei 2008-2012 astfel:
Anul
Anul
Anul
Anul
Anul
2008
2009
2010
2011
2012
Grau
0,71
0,48
0,59
0,89
0,93
Orz
0,83
0,57
0,59
0,92
1,02
Porumb
1,01
0,67
0,71
1,01
1,05
Floarea-soarelui
1,19
0,88
1,22
1,64
1,88
Soia
1,32
0,96
1,23
1,31
1,71
Rapita
1,24
0,97
1,25
1,62
1,83
Fasole boabe
3,96
6,58
7,14
4,44
2,7
Sursa: prelucrare statistici Institutul National de Statistica
Cultura

Pret
mediu
0,72
0,79
0,89
1,36
1,31
1,38
4,96

Subvenia pentru anul 2013 a fost stabilit la valoarea de 160,17 euro/ ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-depresa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subven ia aferent anului 2013.

Pagina 67/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de implementare se
realizeaza pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor


Nr

Denumire cultura

1
2
3
4
5
6
7

Grau comun
Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe
TOTAL

ha
An 1
implementare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

Luna valorificare
cultura
iulie
iulie
septembrie
august
octombrie
iunie
septembrie

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul anului


sintetizate in tabelul urmator:

de implementare sunt

Ipoteze incasari implementare


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Grau comun
Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe

Productivitate
(kg/ha)
4.200,00
4.800,00
4.800,00
1.920,00
1.800,00
2.160,00
1.440,00

Pret vanzare
(lei/kg)
0,72
0,79
0,89
1,36
1,31
1,38
4,96

UM

Subventie

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

711,48
711,48
711,48
711,48
711,48
711,48
711,48

Luna primire
subventie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie
septembrie

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.
Valorile aferente subventiilor utilizate in calculele efectuate au fost preluate din comunicatul de presa al
Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, din data de 9 octombrie 2013.
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 106.484 lei.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 226.547 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

51.001
226.547
7,64
72
12

Pagina 68/73

EUR
LEI
%
luni
luni

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Anul
4 de

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776

0
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.418
1.394
1.370
1.346
1.322
1.298
1.274
1.250
1.226
1.202
1.178
1.154
1.130
1.106
1.082
1.058
1.034
1.010
986
962
938
913
889
865
841
817
793
769
745
721
697
673
649
625
601
577
553

0
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
1.442
5.218
5.194
5.170
5.146
5.122
5.098
5.074
5.050
5.026
5.002
4.978
4.954
4.930
4.906
4.882
4.858
4.834
4.809
4.785
4.761
4.737
4.713
4.689
4.665
4.641
4.617
4.593
4.569
4.545
4.521
4.497
4.473
4.449
4.425
4.401
4.377
4.353
4.329

Pagina 69/73

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
226.547
226.547
226.547
226.547
226.547
226.547
226.547
226.547
226.547
226.547
226.547
226.547
222.772
218.996
215.220
211.444
207.668
203.893
200.117
196.341
192.565
188.789
185.014
181.238
177.462
173.686
169.910
166.135
162.359
158.583
154.807
151.032
147.256
143.480
139.704
135.928
132.153
128.377
124.601
120.825
117.049
113.274
109.498
105.722
101.946
98.171
94.395
90.619
86.843
83.067

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Anul

Luna

Anul 5 de prognoza

prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

TOTAL

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
3.776
226.547

529
505
481
457
433
409
385
361
337
313
288
264
240
216
192
168
144
120
96
72
48
24
59.858

4.305
4.281
4.257
4.233
4.208
4.184
4.160
4.136
4.112
4.088
4.064
4.040
4.016
3.992
3.968
3.944
3.920
3.896
3.872
3.848
3.824
3.800
286.405

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
79.292
75.516
71.740
67.964
64.188
60.413
56.637
52.861
49.085
45.309
41.534
37.758
33.982
30.206
26.431
22.655
18.879
15.103
11.327
7.552
3.776
0
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar


nerambursabil primit de la finantator.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 162.034 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 63.096 lei
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:
Pagina 70/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Alte plati
Nr

Denumire plata

1
2

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
PLATA LUNARA
-

Valoare
(lei)
80,00
150,00
230,00

De asemenea, pe aceasta linie sunt cuprinse si platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile
fiscale datorate de intreprinderea individuala si impozitul pe venit net. Valorile aferente acestor impozite,
taxe si contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Nr

Denumire plata

1
2
3

TVA
Contributii fiscale datorate de Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

lei/an
An 1
implementare
32.739
7.133
9.146
49.017

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 463.560 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Plan de rotatie a culturilor


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Grau comun
Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe
TOTAL

ha
An 1
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 2
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 3
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 4
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

An 5
operare
15,00
12,00
15,00
4,00
2,00
5,00
7,00
60,00

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Nr
1
2
3
4
5
6
7

Denumire cultura
Grau comun
Orz
Porumb
Floarea-soarelui
Soia
Rapita
Fasole boabe

Productivitate
(kg/ha)
4.200,00
4.800,00
4.800,00
1.920,00
1.800,00
2.160,00
1.440,00

Pret vanzare
(lei/kg)
0,72
0,79
0,89
1,36
1,31
1,38
4,96

Pagina 71/73

UM
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Subventie
(lei/ha)
711,48
711,48
711,48
711,48
711,48
711,48
711,48

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de implementare.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 173.730 lei, reprezentand:
o costuri cu materii prime: 102.250
o costuri cu combustibilul necesar pentru operatiunile mecanizate
conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor


Nr
1

Functie

Nr.
persoane

Salariu brut
(lei/luna)

Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)

Total plati aferente


salariilor
(lei/luna)

2
2

950,00
-

266,00
-

2.432,00
2.432,00

Tehnician agricol
TOTAL

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


Nr

Denumire plata

TVA
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

2
3

An 1
operare
25.161

An 2
operare
25.161

An 3
operare
25.161

An 4
operare
25.161

An 5
operare
25.161

4.481

4.671

4.862

5.052

5.242

1.856
31.498

2.380
32.212

2.903
32.925

3.427
33.639

3.950
34.353

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative, impozite si taxe
centralizate in tabelul urmator:

Pagina 72/73

Memoriu justificativ

Dotarea fermei vegetale prin achizitionarea de echipamente specifice

Alte plati
Nr

Denumire plata

1
2

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL

Valoare
(lei)
80,00
150,00
230

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
PLATA LUNARA
-

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul

Total an 1

Total an 2

Total an 3

Total an 4

Total an
5

2,05

2,20

245.690

265.356

UM
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea
totala a proiectului fara TVA
Durata
de
recuperare
a
investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de
numerar (RAFN) - trebuie sa fie
mai mare sau egal cu 1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la
sfarsitul perioadei - trebuie sa fie
pozitiv

Valoare
LEI

393.446

ANI

1,5659

Numeric

1,70

1,81

1,92
8%

LEI
LEI

1.461.714
203.178

Pagina 73/73

214.601

228.771