Sunteți pe pagina 1din 45

MEMORIU JUSTIFICATIV

Infiintare si dotare plantatie de zmeur


prin achizitionarea de utilaje si
echipamente
PROIECT MODEL
Atenie! Informaiile solicitate n cadrul documentaiei care sunt completate n cadrul Memoriului
Justificativ ntre paranteze ptrate i utiliznd culoarea roie se vor nlocui cu informa iile specifice
solicitantului/proiectului care se va realiza.
Solicitrile/indicaiile de completare din cadrul formatului de Memoriu Justificativ de pe site-ul
www.apdrp.ro se regsesc la nceputul fiecrui punct din cadrul documentului, scrise cu culoarea
albastr.

Solicitant:

[Denumire solicitant]
Adresa:
Reprezentant:
Tel./Fax:

[.................]
[.................]
[.................]

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Foaie de capat
Memoriul Justificativ a fost elaborat de: [denumire solicitant]

Echipa de proiect

Nume

Sef de proiect

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

[Pozitie in cadrul echipei de


elaborare a documentatiei]

[nume complet]

Pagina 2/45

Semnatura

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Continutul cadru al memoriului justificativ pentru beneficiari privati


- pentru proiecte fara lucrari de constructii montaj1. Date generale................................................................................................................................. 4
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia......................................................................4
1.2 Scurt istoric al solicitantului....................................................................................................................... 4
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului........................................................................................................ 4
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului.......................................................................4

2. Descrierea proiectului..................................................................................................................... 6
2.1 Denumirea investitiei................................................................................................................................. 6
2.2 Elaborator.................................................................................................................................................. 6
2.3 Amplasamentul proiectului......................................................................................................................... 6
2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei................6
2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu,
sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea standardului / standardelor la
care se adapteaza......................................................................................................................................... 11
2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste
majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor fiselor masurilor).......................................................14
2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea
produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.......................................................................14
2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in
implementarea proiectului............................................................................................................................. 19

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului.............................................................22


3.1 Total personal existent............................................................................................................................. 22
3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :........................................................22
3.3 Responsabil legal.................................................................................................................................... 22

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect...................................................................................23


5. Durata de realizare (luni) si etape principale.................................................................................28
6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte...31
7. Finantarea investitiei..................................................................................................................... 38
8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei......................................................................38
8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)......................................................................................... 38
8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati
...................................................................................................................................................................... 38
8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)................................................40

9. Proiectii financiare si indicatori financiari......................................................................................40


9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare...............................................................41
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune..............................................................................43
9.3 Indicatori financiari.................................................................................................................................. 45

Pagina 3/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

1. Date generale
1.1 Denumirea solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant:
Sediul social:
Cod unic de inregistrare:

[denumire solicitant]
[sediu social solicitant]
[cod unic de nregistrare solicitant]

Numarul de inregistrare in Registrul Comertului: [F__/____/_____]

1.2 Scurt istoric al solicitantului


[Se va completa cu o scurt descriere a istoricului solicitantului, cu punctarea cel pu in a urmtoarelor
aspecte:

Data nfiinrii solicitantului i forma de organizare juridic;


Descrierea succint a activitilor derulate de la nfiinarea solicitantului pn n prezent;

Alte informaii relevante.]

1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara
respectivele activitati)

[Se vor preciza obiectul principale de activitate al solicitantului si obiectele de activitate secundare relevante
pentru proiectul propus spre realizare]
Solicitantul are ca obiect principal de activitate conform actului constitutiv cod CAEN 0125 Cultivarea
fructelor arbutilor fructiferi, cpunilor, nuciferelor i a altor pomi fructiferi, iar domeniul de interes pentru
propunerea de finantare este cultivarea zmeurului.

1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale, etc.

[Se vor completa tabelele de mai jos prin nscrierea principalelor mijloace fixe aflate n patrimoniul
solicitantului cu toate detaliile solicitate: data achiziiei, valoarea net la data ultimului bilan i numrul de
buci.
Pentru terenuri se va completa tabelul aferent.]

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL

Valoare neta la data intocmirii


ultimului bilant
-RONNu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Pagina 4/45

Bucati

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


TERENURI

Nr.
Crt.

Amplasare
Judet/Localitate

Suprafata totala (mp) /


Categoria de folosinta

[Se va completa
judeul
i
localitatea terenului
deinut de ctre
solicitant]

[Se va completa suprafaa


terenului i categoria de
folosin a acestuia]
50.000 mp / arabil

Valoarea
contabila
- RON-

Regim juridic

[Se va
completa
valoarea
nscris n
contabilitatea
solicitantului]

[Se va completa regimul juridic al


terenului cu indicarea documentului
care atest regimul juridic indicat]

Pagina 5/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2. Descrierea proiectului
2.1 Denumirea investitiei
[Se va completa titlul proiectului]
Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.2 Elaborator
(coordonate de identificare, cod CAEN, etc.)

[Se vor completa datele societii de consultan cu care a fost ncheiat contractul de consultan pentru
elaborarea Memoriului Justificativ (dac este cazul) i/sau coordonatele solicitantului. Se vor specifica cel
puin urmtoarele informaii pentru societatea de consultan i sau solicitant: denumire, cod CAEN al
activitii principale, respectiv al activitii secundare relevante pentru proiect.
Se vor specifica de asemenea data ntocmirii Memoriului Justificativ i cursul de schimb valutar utilizat n
cadrul proiectului.
Se va meniona n mod clar faptul c pentru realizarea proiectului a fost utilizat un proiect model, cu
specificarea adresei de internet de la care acesta a fost descrcat, data descrcrii i titlul proiectului model.]
Consultant: ___________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Solicitant: ____________
Obiect principal de activitate: _______
Obiect secundar de activitate: _______ (daca este cazul)
Coordonate memoriu justificativ:
Data intocmirii Memoriului Justificativ:
Curs de schimb valutar:

06.05.2014
1 Euro = 4,4420 Lei (curs BCE din data de 06.05.2014)

Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model Infiintare si dotare plantatie de
zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente, descrcat de la adresa de internet:
www.__________________, la data de _____________________.

2.3 Amplasamentul proiectului


(regiunea, judetul, localitatea)

[Se va specifica Regiunea de dezvoltare, judeul i localitatea n care se va implementa proiectul propus]
Regiunea de Dezvoltare _________, judetul _______, comuna ______.

2.4 Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si


oportunitatii investitiei
Tema proiectului
Proiectul de investitii are ca scop scop infiintarea unei plantaii de zmeur pe o suprafata de 5 ha si
dotarea fermei cu echipamentele necesare realizarii in bune conditii a tehnologiei de infiintare si
intretinere plantatie.

In mod concret, prin proiect s-a prevazut achizitionarea urmatoarelor masini si utilaje agricole:
Pagina 6/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Tractor
Plug
Masina de stropit
Echipament de fertilizat
Cositoare
Foarfeca electrica
Tocator
Remorca

Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare


Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul horticol, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea
exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general, precum si obiectivele specifice urmarite prin realizarea investitiei propuse sunt in
concordanta cu obiectivele Masurii 121, investitiile propuse spre realizare in cadrul prezentului proiect fiind
tipul de investitii pentru care programul de finantare a fost conceput.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii fermei printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor
comunitare.
Acest obiectiv va fi atins prin adoptarea unui sistem modern, de tip intensiv de infiintare si exploatare a
plantatiei de zmeur, caracterizat de aplicarea unor metode eficiente de lucru care necesita un consum minim
de munca si costuri mici de exploatare.
De asemenea, proiectul propus de solicitant va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii
121, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei, inclusiv a celei ecologice.
o

Tehnologia de infiintare, intretinere si exploatare a plantatiei de zmeur prezinta un grad ridicat de


mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie.

Adaptarea exploatatiilor la standardele comunitare


o

Nu este cazul.

Cresterea veniturilor exploatatiei agricole


o

Implementarea proiectului va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea unor venituri de


aprox. 350.000 lei/an din comercializarea fructelor, in conditiile in care produsele intreprinderii
individuale raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru fructe proaspete de origine
autohtona.

Efectuarea lucrarilor din tehnologie in perioada optima asigura dezvoltarea corespunzatoare a


arbustilor fructiferi si creeaza premisele pentru asigurarea unor productii ridicate la hectar. Existenta
unor mijloace fixe proprii pentru efectuarea lucrarilor agricole permite realizarea acestora la timp si
elimina o eventuala dependenta de terti.

In aceste conditii, oferirea unor produse proaspete, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura
succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante. Dupa realizarea investitiei, intreprinderea
individuala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea urmatoarelor obiective operationale:
Obiective de ordin tehnic
o

Utilajele si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic permit desfasurarea procesului de infiintare si


intretinerea plantatiei de zmeur in conditii optime. Tehnologiile performante folosite conduc la
obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a

Pagina 7/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste
realizarea unor conditii bune de munca pentru personalul care lucreaza in ferma.
Obiective de ordin economico-financiar
Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice
ridicate sunt:
o

existenta unei baze materiale proprii formata din echipamente si utilaje necesare realizarii in bune
conditii a tuturor etapelor fisei tehnologice.

alegerea unui soi rezistent la conditiile climatice si boli;

productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii unei parti importante a activitatii si localizarii intr-o
zona propice pomiculturii.

Obiective de mediu
o

Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei va avea impact minim
asupra factorilor de mediu.

Solicitantul respecta conditiile prevazute in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 121 Modernizarea
exploataiilor agricole Ferma de Familie, dimensiunea exploatatiei propusa prin proiectul de investitii fiind
de 14,7 UDE, valoare care se incadreaza in intervalul 2 - 50 UDE prevazut in ghid.
Tip cultura

UDE/ha

Zmeur (Plantaii de coacz,


smochin, zmeur)

2,940

Capacitate ferma Dimensiune ferma


(ha)
(UDE)
5,00

14,7

Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru
determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele
din cadrul Masurii 3.1 Investitii n exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si
ICDEA, 2004, comuna ____ din judetul ______ are potential mediu pentru cultivarea zmeurului, productia
obtinuta in zona de deal cu potential mediu pentru zmeur ce fac obiectul proiectului de investitie fiind:
Nr.
crt
1

Potential agricol
(kg/ha)
7.000 kg/ha

Tip cultura
Zmeur

Justificarea achizitiilor propuse prin proiect


Tractorul va fi folosit in ferma pentru realizarea in bune conditii a fazelor procesului tehnologic
precum arat, fertilizat, impreuna cu alte echipamente ce vor fi achizitionate prin proiect.
Plugul va fi utilizat in realizarea araturii de baza, toamna, inainte de caderea frunzelor.
Masina de stropit va fi folosita pentru efectuarea lucrarilor de stropire cu ierbicid si fungicid.
Echipamentul de fertilizat va fi folosit pentru aplicarea de ingrasaminte.
Cositoarea va asigura intretinerea terenului pe care se infiinteaza plantatia de zmeur.
Foarfeca electrica este utilizata pentru toaletarea arbustilor prin taierea crengilor.
Tocatorul este utilizat pentru tocarea crengilor rezultate dupa toaletarea arbustilor.
Remorca va fi folosita pentru transportul lazilor cu fructe dupa recoltare.
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare va fi utilizata pentru irigarea si fertilizarea
simultana a plantatiei de arbusti fructiferi, in functie de conditiile meteorologice, fiind deosebit
de necesara intr-un sezon secetos, care ar putea afecta grav productia obtinuta.
Prin accesarea fondurilor FEADR solicitate prin prezentul proiect de infiintare a plantatiei de arbusti fructiferi,
se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.
Pagina 8/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Mentionam ca pentru a asigura o calitate a lucrarilor realizate si productivitati cat mai mari ale culturilor
propuse este necesara achizitonarea de utilaje performante, de ultima generatie. Implicit, prin achizitionarea
acestor utilaje se va contribui la reducerea emisiilor poluante rezultate din aceasta activitate. Prin
implementarea prezentului proiect se va putea asigura prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv
reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Fundamentarea necesitatii investitiei


Solicitantul nu detine in prezent utilajele si echipamente agricole necesare infiintarii si intretinerii unei
exploatatii de zmeur.
Astfel, pentru a realiza in bune conditii toate etapele tehnologice ale exploatatiei, precum si pentru a evita
costurile suplimentare cu inchirierea utilajelor, intreprinderea individuala solicita acest sprijin financiar
nerambursabil pentru realizarea parcului de utilaje agricole.
Pe baza analizei tehnologiei de infiintare si intretinerea exploatatiei de zmeur a rezultat necesitatea
achizitionarii unui numar minim de echipamente care sa asigure independenta tehnica a exploatarii livezii.
Factorii social-economici care au fost considerati in alegerea investitiei sunt:

apropierea de piete de desfacere interne sau posibilitatea unei desfaceri externe;


asigurarea fortei de munca in tot timpul anului, ieftina;
asigurarea cailor de acces, accesibile tot timpul anului;
lucrarile de imbunatatiri funciare sa fie putine, iar valoarea lor sa fie mica;
posibilitatile de aductiune a apei pentru irigare si tratamente fitosanitare, sa fie eficiente din punct de
vedere financiar;
distanta corespunzatoare de sursele de poluare care pot afecta calitatea fructelor, impuse de normele
sanitare;
asigurarea unui parc de masini, dotat corespunzator, gata in orice moment pentru interventii.
Romnia este ara cu cea mai divizat structur agrar din cadrul UE-27, deinnd, n anul 2010 32,2% din
numrul de exploataii europene i 7,7% din suprafaa agricol utilizat.
Dei numrul total de exploataii agricole a sczut n ultimul deceniu cu peste jumtate de milion, de la 4,48
milioane ferme nregistrate la Recensmntul General Agricol din 2002 la 3,86 milioane ferme conform
Recensmntului din 2010, s-a meninut structura extrem de divizat a agriculturii romneti i caracterul de
subzisten al marii majoriti a fermelor.
Recensmntul din 2010 prezint o imagine a agriculturii romneti aflat intr-un proces prea lent de
restructurare. Media suprafeei agricole a unei exploataii a crescut de la 3,1 ha n anul 2002 la 3,45 ha n
2010. Analiznd comparativ datele de la cele dou recensminte agricole (din 2002 i 2010) se observ un
proces incipient de restructurare, n sensul reducerii numrului de exploataii sub 10 ha (cu cca 600.000) i a
suprafeelor deinute de acestea cu peste 1.2 milioane hectare. Concomitent, au crescut numrul de ferme de
peste 10 ha (cu 21700 ferme), iar suprafeele deinute de acestea cu cca 600 mii ha. Menionm de
asemenea c suprafaa agricol utilizat a sczut n 2010 fa de 2002 cu cca 600 mii ha.
Partea covritoare a exploataiilor agricole o reprezint exploataiile mici, sub 2 hectare, ponderea acestora
fiind n 2010 de 73,3% ca numr i 13,0% ca suprafa deinut n total.
Concomitent, fermele sub 10 hectare reprezint 97,7% din numrul de ferme iar acestea dein 38,7% din
suprafaa agricol utilizat. La cellalt capt se afl fermele mari de peste 100 ha, care dei reprezint doar
0,3% din numrul de ferme, exploateaz 48,8% din suprafaa agricol. Segmentul de ferme medii, ntre 10 i
100 de hectare, care reprezint n genere coloana vertebral a agriculturii europene, la noi este destul de
firav. Astfel, fermele ntre 10 i 100 hectare reprezint 1,8% ca numr i 12,3% ca suprafa.
Romnia i propune s adopte pe termen lung o poziie favorabil fermelor mijlocii (20-100 de hectare),
fermelor familiale comerciale. Funcionarea optim a acestor tipuri de ferme va conduce la o ameliorare a
productivitii agricole i la o susinere a dezvoltrii durabile a satului romnesc, pentru a nu mai exista golul
dintre exploataiile de subzisten i cele de dimensiuni foarte mari.
n lipsa unei politici de sprijinire a micilor exploataii de familie i a fermelor mici n general din anii preceden i,
Pagina 9/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

disproporia dintre fermele de dimensiuni mici i marile exploataii din Romnia este semnificativ. n
Romnia, aproximativ 1% dintre cei un milion de fermieri care primesc subvenii pe suprafa beneficiaz de
jumtate din cuantumul total al subveniei pe care Uniunea European o acord fermierilor din ara noastr.
Cu alte cuvinte, jumtate din sprijinul de 1,4 miliarde de euro a revenit marilor exploataii. 1
O dovad a importanei acestui tip de exploataii este i faptul c ONU a declarat 2014 ca fiind anul fermelor
de familie, acestea depind 500 de milioane de uniti la nivel mondial, ceea ce nseamn 80% din numrul
total. n ceea ce ne privete, Romnia are nu mai puin de 850.000 de mici ferme cu suprafee cuprinse ntre 1
i 5 hectare.
La nivel mondial, n prezent exist peste 500 de milioane de ferme de familie, acestea fiind modelul
predominant in agricultura si cel mai important furnizor de hrana atat in tarile dezvoltate, cat si in cele in
curs de dezvoltare.
Fermele de familie pot creste disponibilitatea alimentelor in tarile sarace si in curs de dezvoltare, pot
conserva produsele traditionale, pot asigura tranzitia catre o alimentatie mult mai sanatoasa si cel mai
important, contribuie la securitatea alimentara pe termen mediu si lung.

Oportunitatea investitiei
Din punct de vedere al oportunitatii investitiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul
sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedo-climatice precum si al economiei locale.
La nivel sectorial
o

pe fondul realizarii campaniilor de constientizare a necesarului consumului zilnic de fructe si legume


proaspete, realizat in media, se inregistreaza o crestere a consumului de produse naturale si implicit
de zmeura.

La nivelul pietei de desfacere


o

cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import;

cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse pomicole, precum si prognoza de
crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana.

La nivelul fortei de munca


o

forta de munca disponibila in zona.

La nivelul conditiilor de sol si clima


o

conditiile pedo-climaterice din zona sunt favorabile activitatilor exploatatiei de arbusti fructiferi. Zona
de deal asigura conditiile de sol necesare infiintarii exploatatiei de zmeur;

investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential mediu pentru activitatea de exploatare a plantatiei de
zmeur.

Privind toate acestea se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea
Individuala, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in
dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea
veniturilor la bugetul local.
Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala - Masura
121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului propriu investit mai mare si o durata de recuperare mai
scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

Sursa: www.lumeasatului.ro

Pagina 10/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.5 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la


standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii
Europene, cu precizarea standardului / standardelor la care se adapteaza
(pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice)

Prin proiect s-a propus achizitionarea de utilaje noi si performante, in vederea asigurararii respectarii
conditiilor de mediu.
Achizitiile care urmeaza a fi efectuate prin intermediul proiectului sunt strict necesare pentru asigurarea unei
rentabilitati crescute in exploatare cu reducerea la minim a poluarii prin utilizarea unor masini si utilaje agricole
performante si prin reducerea costurilor serviciilor prestate de terti.
Astfel, achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea
mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si
sol.
Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta
sub forma tabelara:
Investitia/utilajele care
se realizeaza pentru
adaptarea la standarde

Valoarea Lei

Standardul la care
se face adaptarea

Termenul de
gratie al
standardului

Termenul de
realizare a
investitiei*

Nu este cazul
In cadrul fermei se va respecta Codul de bune practici n ferm din 14 noiembrie 2006, solicitantul
contientizand ca interesele economice de obtinere a unor productii profitabile trebuie armonizate cu
exigentele de protectie si conservare a mediului nconjurator.
In ceea ce priveste indeplinirea standardelor nationale si comunitare, exploatatia agricola vegetala a
solicitantului trebuie sa respecte standardele de mediu Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata
suprafata fermei. Conditiile aplicabile in cazul solicitantului prevad urmatoarele:
Standarde pentru mentinerea structurii solului
GAEC 6. Nu este permisa efectuarea lucrarii de arat in conditii de umiditate excesiva a solului.
Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de intretinere a terenurilor agricole
GAEC 10. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care
nu mai sunt exploatate pentru productie
Standarde pentru protejarea si gestionarea apei
GAEC 11: Se respect normele legale privind utilizarea apei pentru irigaii n agricultur
GAEC 13. Este interzisa poluarea apelor subterane prin deversarea directa sau prin descarcarea
pe teren si infiltrarea prin sol a produselor ce contin substante periculoase utilizate in agricultura,
cu exceptia cazului in care o astfel de deversare/descarcare este reglementata prin autorizatia de
gospodarire a apelor detinuta de agricultor2.
Mentinerea continutului de materie organica in sol se va putea realiza prin intermediul planului de fertilizare.
Solul este principala sursa de nutrienti minerali si de apa pentru plante. Capacitatea acestuia de a asigura
nutrientii necesari plantelor variaza in functie de nivelul lui de fertilitate. Atat din ratiuni economice, cat si din
exigente de protecsie a mediului, se impune o corecta gestionare si folosire a ingrasamintelor (fertilizantilor) la
2

Substanele periculoase utilizate n agricultur se regsesc n coninutul urmtoarelor produse/grupe de produse: biocide i produse de
protecia plantelor (erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, regulatori de cre tere), produse de uz veterinar (medicamente,
substane antiparazitare), produse petroliere (combustibili, lubrifiani, produse derivate), azotaii i fosfaii din ngrminte i alte produse
utilizate pentru dezinfecie, dezinsecie, deratizare i decontaminare n ferm, n conformitate cu Lista de substane prioritare i poluani
specifici prevzut n anexa nr. 1 la Programul de msuri mpotriva polurii cu substane chimice, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
351/2005, cu modificrile i completrile ulterioare

Pagina 11/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

nivelul fiecarei exploatatii agricole.


Folosirea ingrasamintelor pentru realizarea unor productii profitabile trebuie facuta pe baza unor previziuni
realiste, care sa tina cont de conditiile pedoclimatice locale, de potentialul productiv al culturilor si nivelul
tehnologic al unitatii agricole.
Planul de fertilizare este, in acest sens, un instrument util atat pentru stabilirea dozelor de ingrasaminte
organice si minerale cat si alegerea momentelor propice de procurare necesarului cantitativ si calitativ de
ingrasaminte minerale sau organice.
La nivelul exploatatiei agricole, planul de fertilizare permite atingerea urmatoarelor obiective:

calculul anual al necesarului de elemente nutritive, prin aplicarea unor modele de calcul care sa tina
cont de principiile unei fertilizari rationale, de sistemul de culturi existent in unitate si de nivelul
productiilor planificate;

stabilirea cantitatilor de ingrasaminte posibil de aplicat, precum si a dozelor de ingrasaminte chimice


pentru completare pana la nivelul necesarului estimat prin calcul;

verificarea periodica (anual sau la 4-5 ani) a situatiei agrochimice a solurilor pe baza balantei intrarilor
si iesirilor din sistem (cantitatile de nutrienti introduse in sol minus cantitatile de nutrient exportate cu
recolta), poate furniza informatii utile privind conservarea, ameliorare sau diminuarea asigurarii
solurilor de sub culturi cu nutrienti precum si pentru evaluarea riscului de poluare a apelor cu nutrienti
de origine agricola;

furnizarea de informatii necesare pentru alcatuirea planului de fertilizare pentru anul agricol urmator.

Respectarea bunelor conditii agricole si de mediu si a planului de fertilizare, conduce la indeplinirea


standardelor privind protectia mediului si contribuie la desfasurarea activitatii solicitantului in bune conditii,
reducand semnificativ riscul poluarii accidentale a solului sau surselor de apa.

Bugetul indicativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din
care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea
initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din
care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Verificare incadrare cheltuieli cap 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
Pagina 12/45

Cheltuieli
eligibile
EUR
2

Cheltuieli
neeligibile
EUR
3

0
0

0
0

946

946

Total
EUR
4

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
946
0
946
0
0
0
Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 1%
94.699
0
94.699
53.354
0
53.354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53.354

53.354

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Denumirea capitolelor de cheltuieli


1
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier
5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Procent cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
Total general inclusiv TVA

VALOAREA PROIECTULUI

VALOARE TOTALA
VALOARE ELIGIBILA
VALOARE NEELIGIBILA
Plan financiar
Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare nationala)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Procent contributie publica
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

Cheltuieli
eligibile
EUR
2
0
41.345
2.533
38.812

Cheltuieli
Total
neeligibile
EUR
EUR
3
4
0
0
0
41.345
0
2.533
0
38.812
0
0
0
0
0
0
0
0
4.019
4.019
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.019
4.019
0
0
0
0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95.645
4.019
99.664
Actualizare mai mica de 5% din valoarea
eligibila
0
0
95.645
4.019
99.664
22.953
22.953
122.617
Data intocmirii Studiului de
Fezabilitate/Memoriului
06.05.2014
Justificativ
Curs EUR
4,4420
LEI
EUR
544.664
122.617
424.855
95.645
119.809
26.972
Cheltuieli
Cheltuieli
Total
eligibile
neeligibile
38.258
38.258
57.387
26.972
84.359
26.972
26.972
57.387
57.387
95.645
26.972
122.617
40%
19.129
Suma avans mai mica de 50%
50%
din ajutorul public

2.6 In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care
investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (conform prevederilor
fiselor masurilor)
Nu este cazul.
Pagina 13/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata


pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului.
Caracteristici generale ale pietei produselor
Romania, conform Institului National de Statistica, se afla pe ultimul loc la consumul de fructe, cu 24 kg mere,
18 kg portocale si 5 kg prune pe locuitor pe an, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica
(INS) in 2012, in vreme ce consumul mediu european de fructe este de 57 kg pe cap de locuitor.
Totodata, organizatia ONU pentru Agricultura si Alimentatie atentioneaza ca, in Bulgaria, Romania si Slovacia,
furnizarea de fructe si legume destinate consumului se situeaza sub 80 kg /persoana /an, adica sub 220g /
persoana/ zi, fiind la cel mai redus nivel din Europa.
Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un consum mediu zilnic de 400g de fructe si legume de diferite
culori deoarece contin nutrienti si componente bioactive cu un rol esential in mentinerea sanatatii.
Pentru a consuma aceste alimente, cei mai multi dintre oraseni le cumpara, 94,9% dintre respondenti
mentionand aceasta sursa.
Dintre cei care cumpara fructele proaspete, cei mai multi aleg sa mearga intr-un hipermarket/supermarket
(81,3%), la piata pentru a cumpara de la tarani, agricultori sau alti producatori directi (64,8%) sau intr-un
magazin specializat de legume/fructe (40,1%).
Aproape un sfert din totalul respondentilor (21,4%), in general persoane de 18 45 ani, primesc fructe
proaspete de la tara (de la familie, rude, prieteni etc.).
Potrivit datelor statistice publicate de Centrul de Comer Internaional (International Trade Centre/UNCTAD/W
TO, Geneva), n anul 2011, exporturile de fructe de pdure ale Romniei au nregistrat n general creteri att
valorice ct i cantitative.
Exporturile valorice de fructe de pdure ale Romniei, 20032011 - mii USD Zmeura

2003
834

2004
1115

2005
902

2006
916

2007
443

2008
433

2009
42

2010
84

2011
158

Sursa: Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine, Potenialul de export al Romniei

Exporturile cantitative de fructe de pdure ale Romniei, 2003-2011 tone Zmeura

2003
465

2004
439

2005
341

2006
235

2007
78

2008
285

2009
43

2010
37

2011
61

Sursa: Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine, Potenialul de export al Romniei

i n cazul importurilor de fructe de pdure s-a inregistrat un trend ascendent, att n termeni valorici ct i
ntermeni cantitativi. Principalele fructe de pdure exportate sau importate de Romnia pentru care exist
potenial sunt afinele, cpunele i zmeura.
Importurile valorice de fructe de pdure ale Romniei, 2003-2011 - mii USD Zmeura

2003
10

2004
16

2005
8

2006
8

2007
323

2008
320

2009
154

2010
195

2011
204

Sursa: Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine, Potenialul de export al Romniei

Pagina 14/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


Importurile cantitative de fructe de pdure ale Romniei, 2003-2011 tone -

Zmeura

2003
6

2004
6

2005
3

2006
5

2007
18

2008
15

2009
19

2010
27

2011
64

Sursa: Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine, Potenialul de export al Romniei

Partenerii comerciali ai Romniei pentru exporturile si importurile de fructe de padure (zmeura) realizate in
anul 2011 sunt prezentati in continuare:
Export
total,
din care:
Germania
Olanda
Bulgaria
Moldova

Valoare
(mii USD)

Cantitate
(tone)

158

61

127
23
7
2

41
20
...
...

Import
total,
din care:
Italia
Ungaria
Austria
Serbia
Olanda
Bulgaria
Franta

Valoare
(mii USD)

Cantitate
(tone)

204

...3

73
45
25
24
20
14
4

...
18
...
29
...
8
1

Sursa: Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine, Potenialul de export al Romniei

In anul 2011, livrrile mondiale de zmeur au crescut cu 16,2%, la 693,4 milioane USD, dup ce au nregistrat
o cretere medie de 8% pe an ntre anii 2006 i 2010. Top cinci exportatori au fost SUA (34,0% pondere n
totalul exporturilor mondiale din anul 2011), Spania (21,7%), Mexic (19,0%), Olanda (4,4%) i Portugalia (4,1).
Comparativ cu trendul general de cretere accentuat al livrrilor de zmeur realizate de cea mai mare parte
a celor mai importani zece exportatori mondiali, Romnia i a redus semnificativ nivelul exporturilor, n medie
cu 51% pe an n perioada 20062010, la 84 mii USD.
La nivelul anului 2011, Romnia a ocupat locul 27 n topul exporturilor mondiali, cu o valoare de 158 mii USD,
urcnd de pe poziia 31 pe care s a situat n anul 2010, ponderea livrrilor romneti n totalul exporturilor
mondiale fiind de 0,022%.
Ca i n cazul altor categorii de fructe de pdure, importurile mondiale de zmeur (cod SA 081020) au
cunoscut creteri susinute ntre anii 2006 2010 (ritm mediu de cretere de 16% pe an) i au continuat s se
menin n trendul pozitiv i n anul 2011 (cretere anual de aproape 12%, la aproximativ 953 milioane USD).
Peste o treime din importurile mondiale au fost realizate de SUA, n timp ce urmtoarele patru pie e mari de
desfacere Canada, Marea Britanie, Germania i Frana, au acoperit 22,0%, 11,1% i respectiv, cte 6,4% din
cererea mondial de zmeur din anul 2011.

Politica si piata de aprovizionare. Furnizori potentiali de materii prime


Principalele materii prime utilizate in procesul de infiintare a livezii sunt:

material saditor (drajoni zmeur);


picheti;
mranita;
ingrasaminte minerale;
insecticide;

fungicide.

Principalele materii prime utilizate in procesul de intretinere a livezii sunt:

ingrasaminte minerale;
insecticide;
fungicide;
motorina pentru lucrarile mecanizate;

Lipsa date

Pagina 15/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

ambalaje pentru recoltare.

Materialul saditor, pichetii, mranita, ingrasamintele minerale, insecticidele si fungicidele


achizitiona de la furnizori locali.

se vor

Ambalajele se achizitioneaza de la societati producatoare de ambalaje din carton sub forma de lazi.
Procurarea ambalajelor se face pe baza de comanda, livrarea este in general asigurata de furnizor in perioada
de recoltare.
Aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se va realiza pe baza de comenzi adresate furnizorilor.
Selectarea furnizorilor se va face in urma evaluarii acestora, dupa urmatoarele criterii:

pret
termen de livrare
termene si modalitati de plata

nivelul calitativ al produselor


POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

Denumire furnizor de materii


prime / materiale auxiliare /
produse / servicii

Produs furnizat si
cantitate
aproximativa

Adresa

Furnizori locali ingrasaminte,


erbicide

[adresa]

Furnizori locali combustibil

[adresa]

Furnizori locali ambalaje

[adresa]

Ingrasaminte minerale,
erbicide 1.000 kg/ 50 l/
6l
Motorina - 160 l
Caserole 0,2-0,5 kg, lazi
carton 22.000 buc

Total

Valoare
aproximativa
-RON-

% din
total
achizitii

5.762

6%

1.055

1%

82.500

93%

89.317

100%

Politica si piata de desfacere


In cadrul plantatiei se obtin fructe proaspete, respectiv zmeura.
Zmeura face parte din categoria bunurilor de larg consum, cu caracter alimentar, supuse unei frecvente din ce
in ce mai mari privind cumpararea, fiind apreciata atat pentru gustul deosebit, cat si pentru calitatile curative
pe care le detine.
Desi zmeura nu se remarca printr-un continut mare de calorii (37 calorii la 100 g zmeura), este foarte solicitata
si apreciata. Ea se poate consuma in urmatoarele variante:

zmeura proaspata;

zmeura prelucrata industrial cat si in gospodarii, in numeroase semipreparate si produse finite ca:
pulpa, pasta, suc, peltea, gelafruct, jeleu, gem, marmelada, dulceata, compot, fruct zaharisit, serbet,
sirop, racoritoare, inghetata, crema spuma, fruct congelat cu sau fara adaos de zahar, vermut, lichior,
coloranti naturali, preparate farmaceutice, etc,

in functie de acestea fiind orientata productia de fructe din cadrul fermei pentru valorificare pe piata.
Potentiali clienti:
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
Nr.crt
1
2
3

Client (Denumire si adresa)


Magazine specializate in comertul cu
produse proaspete, [adresa]
Supermarketuri/ Hipermarketuri,
[adresa]
Fabrici de procesare fructe, [adresa]
Total vanzari

Pagina 16/45

Valoare - RON -

% din vanzari

100.000

29%

150.000

43%

100.000

28%

350.000

100%

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Analiza concurentei
In anul 1990, livezile si pepinierele pomicole din Romania se intindeau pe o suprafata de 310.945 hectare.
Douazeci si trei de ani mai tarziu, in Romania se cultiva fructe pe o suprafata mai mica de 200.000 de hectare.
Marile ferme pomicole socialiste, in majoritate, prin retrocedare, au fost faramitate de la 200-300 ha/unitate, in
parcele de 0,3 - 2,0 ha / proprietar.
Proprietarii nu au dispus de tehnica necesara la asa mici suprafete si nici nu au avut interes pentru ingrijirea
livezilor, deoarece in cei 35 40 ani de colectivizare fiecare si-a identificat alte mijloace de existenta.
Majoritate plantatiilor au fost abandonate, defrisate si in foarte putine dintre ele s-au aplicat cateva lucrari de
ingrijire.
Evolutia suprafetei si a productiei de fructe
Specificare
Suprafaa
Producie total

UM
mii ha
mii to

2007
206,0
1.085,8

2008
207,0
1.179,2

2009
205,0
1.323

2010
198,6
1.419,6

2011
155,6
1.476,3

2012
142,2
1.128,5

Sursa: http://www.mapam.ro/ro/horticultura/fructe-si-legume.html

In aceste conditii, exista o concurenta relativ redusa pe piata autohtona, concurenta maxima fiind facuta de
produsele de import, in special cele de pe piata neagra care se vand sub pretul pietei, afectand producatorii
interni.
Cei mai mari producatori de fructe de zmeur4 sunt in Rusia, unde se obtine peste o suta de mii de tone anual,
apoi in Serbia si Polonia (peste 80 mii), SUA (50-60 mii), Germania si Ucraina (peste 20 mii tone anual).
In Romania se obtin, conform datelor FAO, in jur de doua mii de tone anual, dar cea mai mare parte este
recoltata din flora spontana. Avem putine ferme de productie, iar cea mai mare parte a fructelor este destinata
exportului.
Prin comparatie, in Ungaria se obtine o productie de trei ori mai mare decat in Romania. Interesanta este piata
poloneza, care in zece ani si-a dublat productia de zmeura, devenind unul din liderii mondiali in ceea ce
priveste cultura arbustilor fructiferi.
In anul 2010, zmeura se situa pe locul 16 la suprafaa cultivat i pe locul 15 la cantitatea produs n topul
fructelor cultivate n Romnia.
Potrivit FAOSTAT, n anul 2010, Romnia ocupa locul 36 n topul rilor cultivatoare de zmeur la nivel mondial,
clasificate dup suprafaa cultivat.
Conform datelor statistice ale FAOSTAT, n anul 2010, Romnia a ocupat locul 39 n topul productorilor
mondiali de zmeur.
Top
1
2
3
4
5
...
36

Tara
Rusia
Polonia
Serbia
Ucraina
SUA
...
Romania

Suprafata
cultivata
(ha)
26.100
20.768
15.171
5.100
5.099
15

Top
1
2
3
4
5
...
39

Tara
Rusia
Polonia
Serbia
SUA
Ucraina
...
Romania

Productia
(tone)
125.000
87.556
83.870
31.207
25.700
31
Sursa: FAOSTAT

Zmeura a avut o evoluie descendent fiind afectat de criza economic i de condi iile meteorologice
nefavorabile creterii acesteia. n perioada 20062007, zmeura era printre principalele fructe de pdure
produse n Romnia, cu o suprafa de 100 ha i o producie de 2.200 tone, ns suprafa a cultivat n anul
2008 a fost restrns la doar 4 ha, conform datelor statistice ale FAOSTAT. n anul 2010, produc ia de zmeur
se ridica la doar 31 tone, recoltate de pe o suprafa de 15 ha.
4

Sursa: Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor Strine, Potenialul de export al Romniei

Pagina 17/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, intreprinderea individuala are in
vedere un proiect de investitie care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii
permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori locali.
Principalii concurenti sunt:
Nr. crt.
....
....
....
....

Firma
[denumire firma]
.........
.........
.........

Judet
[judet]
......
......
......

Politica de pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele
practicate de catre concurenta pentru produse similare (in ceea ce priveste calitatea fructelor).
In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu
pretul cel mai scazut.
In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea individula va lua in calcul o serie de factori, dintre
care cei mai importanti sunt:

costul de productie si de comercializare;


clasa de greutate in care se incadreaza;
preturile practicate pe piata la produsele similare;
starea concurentei;
conjunctura economica existenta la momentul respectiv;

legislatia in vigoare; etc.

Pretul mediu practicat de intreprinderea individuala pentru comercializarea produselor a fost estimat la 10
lei/kg de zmeura, in urma unei analize a preturilor medii practicate pe piata in ultimii ani (sursa: internet).
Avand in vedere ca Intreprinderea Individuala nu dispune de spatii de depozitare in vederea conservarii pe o
perioada mai mare de timp a fructelor, acestea vor fi livrate catre clienti in timpul perioadei de recoltare.

Strategia de piata
Strategia de piata a solicitantului este orientata spre cresterea competitivitatii produselor sale proaspete, sub
raportul pret-calitate foarte bun, determinat de cresterea eficientei prin reducerea costurilor. Se doreste ca prin
implementarea acestui proiect sa se poata cultiva si comercializa fructe proaspete (zmeura), conform
prevederilor standardelor de calitate si comercializare (prospetime, forma, culoare, etc).
Prin strategia de guvernare a Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale se are in vedere stimularea continua
a productivitatii si imbunatatirea calitatii in sectorul legumelor si fructelor. Romania ca tara membra a Uniunii
Europene in acest sector urmareste initierea si extinderea mediului de afaceri in spatiul rural prin:

consolidarea patrimoniului horticol prin atragerea de fonduri comunitare nerambursabile;

perfectionarea continua a tehnologiilor de cultura pentru realizarea de produse corespunzatoare


din punct de vedere al standardelor de calitate;

asigurarea de venituri decente producatorilor prin concentrarea ofertei, imbunatatirea activitatii de


marketing (aparitia grupurilor i organizatiilor de producatori) si diversificarea gamei sortimentale a
productiei de legume si fructe.

Strategia de piata aleasa de Intreprinderea Individuala va fi concentrata pe promovarea produselor,


promovarea facandu-se pe principiul fabricat in Romania tinand cont ca tendinta consumatorilor este
aceea de reorientare catre produsele romanesti.
O problema majora a pietei romanesti de legume si fructe este aceea ca un rol important il au intermediarii, in
fata carora producatorii locali nu au foarte multe optiuni. Nu numai comerciantii locali, ci si cele mai multe
piete agroalimentare afiseaza produse din Polonia, Spania, Chile, Argentina, in detrimentul produselor
Pagina 18/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

romanesti. Desi Romania este un producator important de legume si fructe, productia autohtona ia calea
fabricilor de gemuri si compoturi europene.
In ceea ce priveste stabilirea preturilor, ca urmare a lipsei de mijloace proprii de promovare a produselor,
producatorii romani nu au influenta in stabilirea preturilor, acestea fiind impuse si controlate de intermediari.
Un rol important in schimbarea acestei situatii de pe piata o vor avea noile investitii care vor tine cont de
cerintele obligatorii pentru promovarea si distributia produselor.

2.8 Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie


urmarite in implementarea proiectului.
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente.
Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Prin
implementarea
proiectului,
intreprinderea
individuala isi propune sa devina un important furnizor
de zmeura din zona, cu o productie medie de 35 to/an.
Proiectul propus spre finantare va contribui la cresterea
competitivitatii sectorului agricol, printr-o mai buna
utilizare a resurselor productive.

EG1 Proiectul respecta:


conformitatea cu obiectivul
general al masurii:
cresterea
competitivitatii
sectorului agricol printr-o
utilizare
mai
buna
a
resurselor umane si a
factorilor de productie si
indeplinirea
standardelor
nationale si a standardelor
comunitare si cu cel putin
unul din obiectivele specifice:
a)
Introducerea
si
dezvoltarea de tehnologii si
procedee noi, diversificarea
productiei,
ajustarea
profilului, nivelului si calitatii
productiei la cerintele pietei
inclusiv a celei ecologice,
precum si producerea si
utilizarea de energie din
surse regenerabile;
b)
Adaptarea
exploatatiilor la standardele
comunitare;

In cadrul exploatatiei de arbusti fructiferi se va realiza


o productie de calitate superioara, in acord cu cerintele
pietei, prin practicarea de tehnologii moderne care
asigura productivitate ridicata la costuri cat mai
reduse.

c)
Cresterea veniturilor
exploatatiilor
agricole
sprijinite;

d)
Sprijinirea
membrilor grupurilor de
producatori sau ai altor
forme asociative n vederea
ncurajarii fenomenului de
asociere.

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor

Nu este cazul

Conform previziunii veniturilor Anexa C la Cererea de


finantare, rezulta faptul ca Implementarea proiectului
va insemna pentru intreprinderea individuala obtinerea
unor venituri anuale din comercializarea zmeurei de
350.000 lei, in conditiile in care produsele societatii
raspund unei cereri in crestere identificate pe piata de
fructe proaspete autohtone.

Nu este cazul

Pagina 19/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale generala
se va prezenta sub forma tabelara:
Obiectivele
Obiectivele generale si
Descrierea modului in care se urmareste atingerea
urmarite prin
obiectivele specifice
obiectivelor*
proiect
EG2 - Proiectul sa fie n acord cu:
a) potentialul agricol al zonei20 si
a) Proiectul propus spre finantare este in acord cu
potentialul agricol al zonei, implementarea
realizandu-se
in
localitatea
............,
judetul ............, care reprezinta o zona de deal cu
potential mediu la productia de zmeur.
b) sa demonstreze mbunatatirea
performantei
generale
a
exploatatiei agricole la data darii
n exploatare a investitiei:

Prin darea in exploatare a investitiei se vor obtine


anual incasari de 350.000 lei cu costuri reduse,
datorate
in
mare
masura
echipamentelor
tehnologice necesare exploatarii plantatiei, care
vor acoperi aproape in totalitate gama lucrarilor
agrotehnice specifice.

Obiective tehnice:
- achizitia de tractoare, combine,
masini, utilaje, echipamente etc,
care
determina
cresterea
productivitatii
muncii,
mbunatatirea calitatii produselor
agricole,
introducerea
de
tehnologii
performante,
mbunatatirea conditiilor de lucru;
- construirea si/sau modernizarea
cladirilor operationale care conduc
la asigurarea conformitatii cu
standardele comunitare;
- diversificarea productiei n
functie de cerintele pietei,
realizarea de noi produse si
introducerea de noi tehnologii .
Obiective economicofinanciare:
- reducerea costurilor de
productie si cresterea rentabilitatii
economice a exploatatiei agricole;

Prin proiect se vor achizitiona utilaje agricole noi si


performante, tehnologiile performante folosite
conducand la obtinerea unor produse de calitate,
la randamente sporite, in conditii de eficienta si
productivitate a muncii crescute. In acelasi timp,
prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se
urmareste realizarea unor conditii bune de munca
pentru angajati.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Achizitia utilajelor agricole si utilizarea acestora in


cadrul fermei va permite minimizarea costurilor si
obtinerea unei rentabilitati economice crescute, in
primul rand prin reducerea la minimum a
cheltuielilor cu tertii si prin asigurarea lucrarilor
tehnologice la timp, ceea ce va genera
productivitati ridicate.

- cresterea valorii adaugate brute


(VAB ) a exploatatiei agricole.

In urma previzionarii activitatii exploatatiei in


urma implementarii proiectului, se poate constata
o crestere a valorii adaugate brute,
argumentul
fiind
valoarea
indicatorilor
de
performanta rezultati.

- cresterea viabilitatii economice.

Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit


prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5
ani dupa implementarea investitiei.
Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea
de exploatare demonstreaza ca nu se vor
inregistra sincope in procesul de operare,
respectiv intreprinderea individula isi va putea
sustine fara probleme activitatea de exploatare,
demonstrand disponibil de numerar pozitiv la
sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de
analiza.
Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma
realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la

Pagina 20/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Obiectivele generale si
obiectivele specifice

Obiectivele
urmarite prin
proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea


obiectivelor*
cererea de finantare.

Obiective de mediu
- reducerea emisiilor daunatoare
cu efect de sera si o mai buna
gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie;
- reducerea emisiilor de amoniac
(si a altor gaze), n special n
exploatatiile de crestere a
animalelor prin respectarea
standardelor sanitar-veterinare, de
igiena si de bunastare a
animalelor;
- asigurarea respectarii cerintelor
fitosanitare, ecologice etc.;
- cresterea gradului de utilizare a
surselor de energie regenerabila
si mbunatatirea eficacitatii folosirii
acestora.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Pagina 21/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

3. Date privind forta de munca si managementul proiectului


3.1 Total personal existent
Total personal existent: 0 angajati
din care personal de executie : 0 angajati

3.2 Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei :


Locuri de munca nou-create: 2 persoane, avand urmatoarele functii:
Muncitor calificat: 1 persoana
Paznic: 1 persoana
Dupa implementarea proiectului vor fi angajate 2 persoane care vor fi implicate in activitatile
specifice din cadrul fermei, respectiv realizarea lucrarilor agrotehnice cu utilajele care vor fi
achizitionate prin proiect, precum si asigurarea pazei plantatiei.
Pentru activitatea de recoltare se vor angaja zilieri, intrucat aceasta necesita o forta de munca
considerabila, avand in vedere perioada scurta alocata, precum si faptul ca recoltarea se face
manual. Activitatii de recoltare i se va acorda o atentie deosebita, intrucat de modul de realizare a
acestei activitati depinde foarte mult posibilitatea valorificarii productiei obtinute in conditii cat mai
avantajoase pentru fermier, mai ales in cazul fructelor care se vor livra in vederea consumului in
stare proaspata.

3.3 Responsabil legal


(nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala) - relevante pentru proiect

Nume si prenume: _____________


Functia in cadrul organizatiei: ____________
Educatie si formare
Perioada
Numele institutiei de invatamant
Domeniul studiat
Diploma obtinuta
Experienta profesionala
Perioada
1.
Nume angajator
Functia ocupata

Pagina 22/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect


respectiv denumirea, numarul, valoarea si caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si, daca e cazul, prezentarea
tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Achizitiile trebuie sa fie
fundamentate in functie de capacitatea de productie existenta si / sau prognozata.

Utilaje/echipamente tehnologice/echipamente de transport/dotari achizitionate prin proiect


Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(cu TVA)
Euro
Euro
Euro
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
1
Tractor 50-60 CP
1
24.313
5.835
30.149
2
Plug
1
563
135
698
3
Masina de stropit
1
5.178
1.243
6.421
4
Echipament de fertilizat
1
495
119
614
5
Cositoare
1
2.927
702
3.629
6
Foarfeca electrica
1
968
232
1.200
7
Tocator
1
4.165
1.000
5.164
8
Remorca
1
4.840
1.162
6.002
Instalatie de irigat si fertilizat
9
1
9.905
2.377
12.283
prin picurare
TOTAL utilaje/echipamente/dotari
53.354
12.805
66.159
Nr.
crt

Denumire

Cantitate

Valoare
(fara TVA)
Lei

Lei

Valoare
(cu TVA)
Lei

108.000
2.500
23.000
2.200
13.000
4.300
18.500
21.500

25.920
600
5.520
528
3.120
1.032
4.440
5.160

133.920
3.100
28.520
2.728
16.120
5.332
22.940
26.660

44.000

10.560

54.560

237.000

56.880

293.880

TVA

Descrierea echipamentelor si utilajelor care vor fi achizitionate este prezentata in cele ce urmeaza:
Tractor 50-60 CP: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Putere: 50-60 CP
o Capacitate de ridicare: 1.200 kg
o Cupla de remorcare posterioara
Plug: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o 2 trupite
Masina de stropit: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Capacitate bazin: 1500 litri
o Bazin din polietilena
o Distribuitor DM actionat manual
o Indicator nivel solutie in bazin
Echipament de fertilizat: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o
o
o
o

Latime maxima de imprastiere: 12 m


Capacitate: 500 litri
Numar discuri de imprastiere: 1 buc
Agitator

o Cuplaj in 3 puncte
Cositoare: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 1,75 m
Foarfeca electrica: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Diametru de taiere: pana la 3 cm

Pagina 23/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

o Autonomie a baterie: pana la 3 zile


Tocator: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Latime de lucru: 1500 mm
o Utilizat pentru crengi si iarba
Remorca: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Sarcina utila: 2000 kg, sarcina totala admisa: 3000 kg
o Volum incarcare: 1,6 mc
o Obloane laterale: 400 mm
o Basculare pe 3 parti
Instalatie de irigat si fertilizat prin picurare: 1 buc - Caracteristici tehnice:
o Tub picurare 1,6 l/h
o Filtrare, fertilizare
Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci
ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele).

Plan de productie
Prin proiect se propune infiintarea unei plantatii de zmeur pe o suprafata de 5 ha. Se estimeaza
o productie anuala de 7.000 kg zmeura/ha, rezultand astfel o productie anuala a plantatiei de
35.000 kg zmeura.
Estimarea capacitatilor s-a realizat in baza fiselor tehnologice al culturilor prezentate in paginile urmatoare
impreuna cu fluxurile tehnologice ale culturilor.

Descrierea fluxului tehnologic


Infiintarea plantatiei
La infiintarea plantatiei s-a optat pentru soiul Cayuga, in urma unei analize minutioase a soiurilor disponibile
pe piata, tinandu-se cont atat de zona de deal in care este amplasat proiectul, cat si de productivitatea
acestuia. Soiul Cayuga este caracterizat de vigurozitate, capacitate mare de drajonare, are tulpini groase,
lungi si erecte, cu ghimpi mici, subtiri si drepti. Inflorescentele sunt numeroase, rasfirate, formate din 4-10 flori.
Fructele au marime variabila (1-4 g), sferice sau sferic-alungite, de culoare rosu carmin, bine prinse intre ele si
pe receptacul, cu pulpa suculenta, acidulat dulce, cu aroma intensa, apreciate atat pentru masa, cat si pentru
industrializare. Se recolteaza o singurara data pe an, la sfarsitul lunii iunie. Lucrarile de infiintare a plantatiei
vor fi initiate in luna octombrie.
Infiintarea plantatiei de zmeur cuprinde doua etape:

lucrari de pregatire a terenului - lucrari mecanice si manuale, precum nivelatul, dezinfectatul si


desfundatul terenului.

Terenul ales pentru infiintarea plantatiei se afla intr-o zona favorabila zmeurului, respectiv acesta se afla in
preajma unei paduri, care are rol de a apara cultura de actiunea nefasta a vanturilor din timpul iernii.
La pregatirea terenului, o data cu desfundatul la adancimea de 40-60 cm, se incorporeaza ingrasamintele
organice si chimice (superfosfat, sare potasica). De asemenea se procedeaza la dezinfectarea solulului.

infiintarea propriu-zisa a plantatiei lucrari mecanice (aratura semidesfundare, discuit, fertilizare) si


manuale (pichetarea terenului, sapatul gropilor, verificarea, fasonarea si mocirlirea radacinilor,
plantarea, prasitul pe rand)

Conform standardelor privind infiintarea culturii de zmeur, este nevoie de 8.000 drajoni/ha, la care se adauga
o rezerva de 3%, rezultand un total de 8.240 bucati pentru infiintarea plantatiei in suprafata de 5 ha.
Pagina 24/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Plantarea drajonilor se face in gropi de 40/40/40 cm. La plantare vor fi admisi numai drajonii cu muguri viabili
pe tulpini, cu radacini sanatoase, turgescente, neafectate de ger sau deshidratate. Se realizeaza fasonarea,
prin taierea (retezarea) tulpinii drajonului la 20-25 cm, iar radacinile vatamate, uscate si rupte se vor inlatura.
La plantare se mai administreaza de asemenea mranita, superfosfat, sare potasica, azotat de amoniu pentru
fiecare planta si care in prealabil se amesteca bine cu pamantul. Se aplica o udare si se musuroieste, iar
tulpinile se mai reduc pana la nivelul musuroiului, respectiv 15-18 cm.
Toate lucrarile specifice infiintarii plantatiei vor fi realizate cu tertii.
Lucrarile agrotehnice (in perioada de exploatare a plantatiei) - principalele etape ale fluxului tehnologic
aferent acestei culturi sunt prezentate in continuare si apoi in forma sintetica in cadrul fisei tehnologice a
culturii.

Intretinerea solului

Toamna, inainte de caderea frunzelor, se executa aratura de baza, in luna octombrie, lucrare realizata cu
utilajele achizitionate prin proiect, respectiv tractorul de 50-60 CP in agregat cu plugul cu 2 trupite.
Aratura se executa la adancimi de 12-14 cm.
Cum cel mai indicat sistem de intretinere a solului este ogorul negru, ca urmare a inradacinarii superficiale si
raspandirii radacinilor pe toata suprafata dintre randuri si plante, se vor practica lucrari de cultivare (6-8 cm), in
perioada de vegetatie, precum si prasitul arbustilor pe rand, in perioada de vegetatie, care are ca rol
distrugerea buruienilor si afanarea solului la 4-5 cm. Aceste lucrari se vor realiza prin apelarea la terti, intrucat
solicitantul nu va dispune de un cultivator care sa ii permita realizarea acestor lucrari.
Pentru combaterea buruienilor, se vor executa lucrari de erbicidat, primavara timpuriu, respectiv in perioada
de repaus pe sol curat (preemergent). Acestea se vor realiza cu ajutorul tractorului de 50-60 CP si a masinii
de stropit.
In luna iunie, inainte de inceperea recoltarii, se cosesc ierburile de pe intervale, aceasta facilitand realizarea in
bune conditii a operatiunilor specifice recoltarii. Aceasta lucrare va fi realizata cu tractorul de 50-60 CP si
cositoarea achizitionate prin proiect.

Fertilizarea solului

Zmeurul necesita cantitati mari de ingrasaminte, dat fiind productia mare pe care o poate da.
Se va aplica o norma de fertilizare de 200 kg/ha anual, fractionat: toamna dupa caderea frunzelor si primavara
inainte de inflorit.
Operatiunile de fertilizare se vor executa cu ajutorul tractorului de 50-60 CP si echipamentul de fertilizat.
De asemenea, se va realiza o operatiune de fertilizare o data cu irigarea prin picurare, utilizand fertilizator
foliar, inainte de maturarea fructelor.

Toaletarea si curatarea arbustilor fructiferi

Se realizeaza taieri de intretinere si fructificare a arbustilor fructiferi in luna martie. Acestea se vor realiza cu
foarfeca electrica achizitionata prin proiect.

Irigarea concomitent cu fertilizarea plantatiei

Zmeurul are nevoie de apa in cantitati moderate pe parcursul perioadei de vegetatie, cand indicele de
umiditate atmosferica scade sub 50%.
Primavara, lipsa apei impiedica dezvoltarea drajonilor, in timpul infloritului diminueaza procentul de fructe
legate, iar in perioada maturarii fructelor impiedica coacerea lor.
Se va utiliza irigarea concomitent cu fertilizarea prin picurare, apa fiind asigurata prin intermediul putului forat
de care dispune solicitantul. Irigarea plantatiei se va realiza cu instalatia de irigat si fertilizat prin picurare
achizitionata prin proiect.

Recoltarea

Pagina 25/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Spre deosebire de alte specii pomicole, zmeura nu are perioada de postmaturare, adica nu-si imbunatateste
insusirile pe timpul pastrarii. Gustul si aroma ei sunt maxime numai in momentul maturitatii de consum, cand
se recomanda sa se efectueze recoltarea. Recoltarea se realizeaza manual, in reprize medii de cate 2 zile,
aproximativ de 7 ori pe sezon.
Se va apela la angajarea de zilieri pentru aceasta perioada (sfarsitul lunii iunie), intrucat perioada e de scurta
durata, iar calitatea fructelor care vor fi valorificate pe piata depinede foarte mult de o perioada optima de
recoltare. Se estimeaza ca un lucrator va culege in medie 40 kg de zmeura/zi, iar plata catre acesta se va
realiza pe kg cules. Fructele vor fi culese in caserole de plastic de 0,2-0,5 kg, iar pentru acestea se vor utiliza
lazi de carton.
Pentru transportul in timpul recoltarii, la locul plantatiei, se va utiliza tractorul in agregat cu remorca,
achizitionate prin proiect.

Pagina 26/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Fisa tehnologica a culturii Zmeur


FISA TEHNOLOGICA CULTURA (la hectar)
Denumirea lucrarii
agricole

Luna
in care se
executa
lucrarea

Aratura de baza

octombrie

Fertilizare

octombrie

Cultivarea solului
pe intervale

martie

Erbicidat pe
intervale

martie

Taieri de intretinere
si fructificare

martie

Prasitul arbustilor
pe rand/ afanare sol

aprilie

Nr. crt.

Fertilizare

Zmeur
Productivitate medie (kg/ha)
1. Lucrari mecanice
2. Lucrari manuale
1.1 Cheltuieli combustibil
2.2 Cheltuieli terti
Echipament
Cost
Cost
Cantitate
Tarif
Cost
utilizat /
unitar
Descriere
unitar
(zile
zilnic
unitar
capacitate
(lei/ha)
(lei/ha)
lucrate/ha)
(lei/zi)
(lei/ha)
Tractor 50-60
CP+
60,00
0,00
Plug
Tractor 50-60
CP+
42,00
0,00
Echipament de
fertilizat
Tractor 5060 CP+
62,40
0,00
Cultivator
Tractor 50-60
CP+
42,00
0,00
Masina de stropit
Foarfeca electrica

5,00
Tractor 5060 CP+
Cultivator

aprilie

Tractor 50-60
CP+
Echipament de
fertilizat

42,00

Irigare + fertilizare

mai

Instalatie de irigat
si fertilizat prin
picurare

Cosirea ierburilor
de pe intervale

iunie

Tractor 50-60
CP+
Cositoare

iunie

Tractor 50-60
CP+
Remorca

20,00

211,00

10

Recoltat
Cost unitar total

62,40

168
-

124,80

Pagina 27/45

80

7.000,00
3. Materii prime si materiale
Cost
unitar
(lei/ha)

TOTAL

0,00

60,00

150,00

192,00

0,00

62,40

152,40

194,40

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

62,40

Denumire
material
utilizat

Azotat de
amoniu

Erbicid (ex.
Dual Gold
960 EC)

UM

kg

Cantitate
(UM/ha)

100

1,2

Pret
unitar
(lei/UM)

1,5

127

0,00

Azotat de
amoniu

kg

100

1,5

150,00

192,00

0,00

Fertilizant
foliar (ex.
PhosphitOne)

10

70

700,00

700,00

0,00

0,00

0,00

16.500,00

29.960,00

17.652,40

31.428,20

13.440,00
13.440,00

Ambalaje
(caserole
0,2-0,5 kg +
lazi carton)
-

buc

22000

0,75

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

5. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
Se vor evidentia investitiile referitoare la adaptarea la standardele comunitare care trebuie sa se incadreze in perioada de
gratie.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 1 an (12 luni calendaristice).


Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 2 transe de plata, esalonate pe durata de executie a
proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate.
Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 28/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Grafic de implementare Anul 1

Cheltuieli NEELIGIBILE

Cheltuieli ELIGIBILE

Denumirea capitolelor de cheltuieli


Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea
si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli eligibile
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea
si amenajarea terenului
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea
utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare
si asistenta tehnica
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia
de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale cu montaj (procurare)

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

2.100

4.200

118.500

86.200

118.500

420.650

118.500

118.500

237.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

118.500

118.500

237.000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11.250

86.200

86.200

183.650

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13.350

86.200

118.500

86.200

120.600

424.850

504

504

1.008

2.700

20.688

28.440

20.688

28.440

100.956

28.440

28.440

56.880

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

2.100

11.250

86.200

0
0

Pagina 29/45

Memoriu justificativ
Denumirea capitolelor de cheltuieli
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj,
mijloace de transport, alte achizitii
specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in
culturi/plantatii
Capitolul 5. Alte cheltuieli - total, din
care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6. Cheltuieli pentru darea in
exploatare
TOTAL cheltuieli neeligibile
TOTAL
- achizitii de active fixe corporale
- achizitii de active fixe necorporale
- cresterea investitiilor in curs
- dobanzi si comisioane aferente
creditelor bancare aferente proiectului
TVA

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 6
Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL
AN 1

28.440

56.880

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20.688

44.076

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

17.852

0
1.623
0

0
1.623
0

0
1.623
0

0
1.623
0

0
1.623
0

0
1.623
0

0
1.623
0

0
1.623
0

0
1.623
0

0
1.623
0

0
17.852
0

3.204
16.554
0
2.604
13.950

22.311
108.511
0
0
106.888

1.623
1.623
0
0
0

1.623
1.623
0
0
0

30.063
148.563
146.940
0
0

22.311
108.511
0
0
106.888

1.623
1.623
0
0
0

30.567
151.167
146.940
2.604
0

1.623
1.623
0
0
0

1.623
1.623
0
0
0

1.623
1.623
0
0
0

1.623
1.623
0
0
0

119.816
544.666
293.880
5.208
227.726

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

1.623

17.852

3.204

20.688

28.440

20.688

28.944

101.964

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

28.440

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.700

20.688

1.623

1.623

0
0
0

0
1.623
0

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Luna 5

Luna 6

Luna 7

Luna 8

Luna 9

Luna 10

Luna 11

Luna 12

TOTAL AN
1

99.550

325.300

424.850

84.971

39.822

45.149

169.942

Aport propriu

119.810

119.810

Credit bancar

254.913

254.913

23.892

49.128

28.944

101.964

Surse de finantare
Valoarea Cererii de Plata
Incasare ajutor financiar nerambursabil

Incasari de TVA

Pagina 30/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

6. Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general,


insotit de devizele pe obiecte
Conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de preturi pe de site-ul
APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile si serviciile incluse in proiect,
identificate in baza.

Cheltuieli ELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

lei/euro

Valoare
(fara TVA)

Specificatie

din data de

06.05.2014

TVA

Valoare
(inclusiv TVA)

Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare i engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultant
4,200
0,946
1,008
5,208
Asisten tehnic
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
4,200
0,946
1,008
5,208
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
237,000
53,354
56,880
293,880
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
183,650
41,345
44,076
227,726
TOTAL CAPITOL 4
420,650
94,699
100,956
521,606
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrri de construcii
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
424,850
95,645
101,964
526,814
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli NEELIGIBILE
DEVIZ GENERAL
Pagina 31/45

Mii Euro
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,172
0,000
1,172
0,000
0,000
0,000
66,159
0,000
0,000
51,267
117,426
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
118,598
0,000

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare i engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultant
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Asisten tehnic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 4
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrri de construcii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare
17,852
4,019
0,000
17,852
4,019
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
17,852
4,019
0,000
17,852
4,019
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
17,852
4,019
0,000
17,852
4,019
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 32/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


Cheltuieli TOTALE

Nr.crt

1.1
1.2
1.3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5.1
5.2
5.3

6.1
6.2

DEVIZ GENERAL
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
Obinerea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajarea terenului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
starea initiala
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
Studii de teren
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Proiectare i engineering
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Organizarea procedurilor de achiziie
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Consultant
4,200
0,946
1,008
5,208
1,172
Asisten tehnic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 3
4,200
0,946
1,008
5,208
1,172
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz
Construcii i instalaii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Montaj utilaj tehnologic
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
montaj
Utilaje fr montaj i echipamente de transport
237,000
53,354
56,880
293,880
66,159
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Active necorporale
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Cheltuieli pentru investiti in culturi/plantatii
183,650
41,345
44,076
227,726
51,267
TOTAL CAPITOL 4
420,650
94,699
100,956
521,606
117,426
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
Organizare de antier
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.1. Lucrri de construcii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii antierului
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanare
17,852
4,019
0,000
17,852
4,019
Cheltuieli diverse i neprevzute
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 5
17,852
4,019
0,000
17,852
4,019
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar
Pregtirea personalului de exploatare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Probe tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL GENERAL
442,702
99,664
101,964
544,666
122,617
Din care C+M
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 33/45

Memoriu justificativ

Nr.crt
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si
0,000
0,000
0,000
0,000
de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism
2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de
construire/desfiintare, obtinere autorizatii de scoatere din
circuitul agricol
3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrica, telefonie, etc.
4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar
5. obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
7. obtinerea avizului PSI
8. obtinerea acordului de mediu
10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege
Proiectare si inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de executie
e. verificarea tehnica a proiectarii
f. elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor,
avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii
3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru
constructii incepute si neterminate sau care urmeaza a fi
modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, cercetrii i
auditului energetic
Organizarea procedurilor de achizitie
Cheltuieli pentru consultanta - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului
justificativ, studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii
de finantare
2. plata serviciilor de consultanta in domeniul
managementului investitiei sau administrarea contractului de
executie
Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, din care:
1. asistenta tehnica din partea proiectantului n cazul cnd
aceasta nu intr n tarifarea proiectrii
2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea
contractant, autorizai conform prevederilor legale pentru
verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii
Pagina 34/45

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,200

0,000
0,946

0,000
1,008

0,000
5,208

0,000
1,172

2,100

0,473

0,504

2,604

0,586

2,100

0,473

0,504

2,604

0,586

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Memoriu justificativ

Nr.crt

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz detaliere Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
TOTAL
4,200
0,946
1,008
5,208
1,172

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014
Cheltuieli ELIGIBILE
Achizitionare utilaje si echipamente
4,4420
lei/euro
din data de
06.05.2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Mii lei
Mii lei
Mii Euro
PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
Construcii: rezisten (fundaii, structur de
rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare,
0,000
0,000
0,000
0,000
compartimentri, finisaje)
Izolaii
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI,
0,000
0,000
0,000
0,000
radio-tv, intranet
Instalaii de alimentare cu gaze naturale
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalaii de telecomunicaii
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA II - MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL II
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
PARTEA III - PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
0,000
0,000
0,000
0,000
Utilaje i echipamente de transport
237,000
53,354
56,880
293,880
66,159
Dotri
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL III
237,000
53,354
56,880
293,880
66,159
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)
237,000
53,354
56,880
293,880
66,159
Deviz obiect 1
n mii lei / mii euro la cursul BCE

Nr.crt

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Pagina 35/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


CHELTUIELI NEELIGIBILE

Nr.crt
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

5.3

Deviz detaliere Cap. 5 - Alte cheltuieli


n mii lei / mii euro la cursul BCE 4,4420
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii lei
Mii Euro
Organizare de santier
0,000
0,000
lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
0,000
santier
cheltuieli conexe organizarii de santier
0,000
Comisioane, taxe
17,852
4,019
comisionul bncii finanatoare
17,852
4,019
cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru
0,000
controlul calitii lucrrilor de construcii
cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului,
0,000
urbanism, i pentru autorizarea lucrrilor de construcii
prime de asigurare din sarcina autoritii contractante
0,000
alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n condiiile legii
0,000
cota aferent Casei Sociale a Constructorilor
0,000
Cheltuieli diverse si neprevazute
0,000
TOTAL
17,852
4,019

din data de

Mii lei
0,000

06.05.2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei
Mii Euro
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
17,852
17,852

0,000
4,019
4,019

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
17,852

0,000
0,000
0,000
0,000
4,019

TVA

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Nr.crt

Cheltuieli ELIGIBILE
Deviz cheltuieli culturi
n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.4420
lei/euro din data de
06/05/2014
Valoare
Valoare
TVA
(fara TVA)
(inclusiv TVA)
Specificatie
Mii
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii lei
Euro
Euro
I. LUCRARI DE NFIINARE PLANTAIE
Subcapitolul I Lucrri de pregtire a terenului
1.Manopera
0.450
0.480
2.480
0.558
a. incarcat, descarcat, transport, maruntit ingras., defrisat
2.000
Total (1)
2.000
0.450
0.480
2.480
0.558
2 Lucrri mecanice
0.563
0.600
3.100
0.698
a. administrat gunoi + ingrasamant
2.500
0.788
0.840
4.340
0.977
b. dezinfectat+ desfundat teren
3.500
0.732
0.780
4.030
0.907
c. nivelat teren
3.250
Total (2)
9.250
2.083
2.220
11.470
2.582
Total subcapitol I (1+2)
11.250
2.533
2.700
13.950
3.140
Subcapitolul II nfiinarea plantaiei
Atentie! Sunt eligibile numai cheltuielile cu serviciile executate de terti.
1. Manopera
0.507
0.540
2.790
0.628
a. pichetat teren
2.250
0.900
0.960
4.960
1.117
b. sapat gropi
4.000
0.338
0.360
1.860
0.419
c. verificat, fasonat si mocirlit radacini
1.500
0.563
0.600
3.100
0.698
d. plantare propriu-zisa
2.500
0.675
0.720
3.720
0.837
e. prasit pe rand
3.000
0.113
0.120
0.620
0.140
f. preparat solutia pentru tratamente
0.500
Total (1)
13.750
3.096
3.300
17.050
3.839
2. Lucrri mecanice
1.351
1.440
7.440
1.675
a. aratura semidesfundare
6.000
1.013
1.080
5.580
1.256
b. discuit
4.500
0.900
0.960
4.960
1.117
c.fertilizare
4.000
Pagina 36/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


Cheltuieli ELIGIBILE

Nr.crt

Deviz cheltuieli culturi


n mii lei / mii euro la cursul BCE
4.4420
lei/euro
Valoare
(fara TVA)
Specificatie
Mii
Mii lei
Euro
14.500
3.264

Total (2)
3. Materii si materiale
0.169
a. picheti (500 buc/ha)
0.750
18.550
b. drajoni zmeur cu rezerva de 3% (8240 buc/ha)
82.400
1.351
c. mranita
6.000
6.754
d. ingrasaminte
30.000
5.628
e. insecticide, fungicide
25.000
Total (3)
144.150
32.452
Total subcapitol II (1+2+3)
172.400
38.812
Subcapitolul III ntreinere plantaie in anul 1 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
0.000
1. Manopera
Total (1)
0.000
0.000
0.000
2. Lucrri mecanice
Total (2)
0.000
0.000
0.000
3. Materii si materiale
Total (3)
0.000
0.000
Total subcapitol III(1+2+3)
0.000
0.000
Subcapitolul IV ntreinere plantaie in anul 2 ATENTIE! Cheltuieli neeligibile
0.000
1. Manopera
Total (1)
0.000
0.000
0.000
2. Lucrri mecanice
Total (2)
0.000
0.000
0.000
3. Materii si materiale
Total (3)
0.000
0.000
Total subcapitol IV(1+2+3)
0.000
0.000
Subcapitolul V Instalat sistem susinere si imprejmuire
0.000
1. Manopera
Total (1)
0.000
0.000
0.000
2. Materii si materiale
Total (2)
0.000
0.000
Total subcapitol V(1+2)
0.000
0.000
TOTAL DEVIZ
183.650
41.345

din data de

3.480

06/05/2014
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Euro
17.980
4.048

0.180
19.776
1.440
7.200
6.000
34.596
41.376

0.930
102.176
7.440
37.200
31.000
178.746
213.776

0.209
23.002
1.675
8.375
6.979
40.240
48.127

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
44.076

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
227.726

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.267

TVA
Mii lei

Intocmit: [Numele reprezentantului consultantului/solicitantului]


Data: 06.05.2014

Fundamentarea bugetului indicativ:


[Se va completa cu numrul de oferte estimative de pre ob inute pentru compunerea bugetului indicativ]
Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de
pret (__ oferte) primite de la diversi furnizori, oferte care sunt atasate la Memoriul Justificativ.
Ofertele care au stat la baza fundamentarii bugetului indicativ sunt atasate la sfarsitul Memoriului
justificativ, dupa Anexele C.

Pagina 37/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

7. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 122.617 EURO, ajutorul public nerambursabil este de 38.258 EURO.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza
cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data
intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs de schimb valutar Euro / Leu: 4,4420 din data de 06.05.2014


Plan financiar
Ajutor public nerambursabil
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

Cheltuieli eligibile
Euro
38.258
57.387
57.387
95.645

Cheltuieli
neeligibile
Euro

Total
Euro
38.258

26.972

84.359

26.972

26.972
57.387
122.617

26.972

8. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei


8.1 Valoarea totala (euro), Valoare eligibila (euro)
Valoarea totala (Euro): 122.617
Valoarea eligibila (Euro): 95.645
Valoarea neeligibila (Euro): 26.972 Euro, include:
comisioane bancare si costul creditului: 4.019 Euro
valoarea TVA: 22.953 Euro

8.2 Durata de realizare (luni) insotita de graficul de esalonare a investitiei exprimat


valoric pe luni si activitati
Investitia propusa pentru finantare prin Programul FEADR Masura 121 Modernizarea exploatatiilor
agricole, se va realiza in 12 luni, respectiv perioada octombrie 2014 septembrie 2015.
In prognoza economica, prima luna in varianta cu proiect este luna octombrie 2015, iar primul an de
prognoza este octombrie 2015 septembrie 2016.
Pagina 38/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Grafic de implementare Anul 1


Denumirea capitolelor de cheltuieli
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare si inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultanta
3.6 Asistenta tehnica
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:
A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:
4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii:
Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului
Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei
Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1
Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2
Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de santier
5.2 Comisioane, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:
6.1 Pregatirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

L1

L2

L3

L4

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII
L5
L6
L7
L8

x
x

X
x
X

x
x

SOLICITARE AVANS
CERERI DE PLATA

L9

x
X

Pagina 39/45

L10

L11

L12

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

8.3 Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitie (in unitati fizice)


Prin implementarea proiectului, Intreprinderea Individuala va infiinta o plantatie de zmeur pe o suprafata de
5 hectare.
Capacitatea de productie a plantatiei este de 7.000 kg de fructe la hectar deci, in total 35.000 kg.
Capacitatile de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice) sunt:
ha
Nr
1

Denumire cultura
Zmeura
TOTAL

Productivitate
(kg/ha)
7.000
-

An 1
operare
5,00
5,00

An 2
operare
5,00
5,00

An 3
operare
5,00
5,00

An 4
operare
5,00
5,00

An 5
operare
5,00
5,00

9. Proiectii financiare si indicatori financiari


(Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale) pentru
indeplinirea obiectivului de crestere a viabilitatii economice.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale


(Anexe C)
9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare
9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune
9.3 Indicatori financiari
Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii,
respectiv in perioada de prognoza sunt:
Valoarea totala a investitiei propuse este de 544.664 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului
prezentata in capitolele anterioare.
Situatia incasarilor, respectiv platilor, este realizata pentru perioada de implementare (12 luni) si se
continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei.
Perioada de implementare incepe cu luna octombrie 2014 si se finalizeaza in luna septembrie 2015.
Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus.
Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza.
Activitatea principala previzionata prin proiect este: cultivarea zmeurei, conform codului CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbutilor fructiferi, cpunilor, nuciferelor i a altor pomi fructiferi.
Capacitatea fermei familiale a Intreprinderii Individuale va fi de 5 ha.
In anii 1-5 previzionati veniturile care vor fi obtinute din vanzarea zmeurei (fructe proaspete).
Au fost luate in considerate 2 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru
planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia si
punerea in functiune a utilajelor achizitionate.
Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana
la primirea efectiva a finantarii.
Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea
ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima
cerere de plata.
Solicitantul este platitor de TVA si plateste impozitul pe venitul net in sistem real. La calculul impozitului
pe venitul net se iau in calcul si cheltuielile cu amortizarea echipamentelor in perioada de operare a
proiectului:
Pagina 40/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Amortizare echipamente (se ia in considerare doar la calculul impozitului pe venitul net)


Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denumire echipament

Valoare de
intrare
(lei fara TVA)

Valoare
amortizabila
(lei fara TVA)

Durata de
amortizare
(ani)

108.000,00
2.500,00
23.000,00
2.200,00
13.000,00
4.300,00
18.500,00
21.500,00

64.800,00
1.500,00
13.800,00
1.320,00
7.800,00
2.580,00
11.100,00
12.900,00

8
8
8
8
4
4
4
6

Valoare
amortizare
anuala
(lei/an)
8.100,00
187,50
1.725,00
165,00
1.950,00
645,00
2.775,00
2.150,00

44.000,00

26.400,00

3.300,00

183.650,00
420.650,00

110.190,00
252.390,00

6
-

18.365,00
39.362,50

Tractor 50-60 CP
Plug
Masina de stropit
Echipament de fertilizat
Cositoare
Foarfeca electrica
Tocator
Remorca
Instalatie de irigat si
fertilizat prin picurare
Plantatie zmeur
TOTAL

Subvenia pentru anul 2013 a fost stabilit la valoarea de 160,17 euro/ha (139,17 euro in cadrul schemei
de plata unica pe suprafata si 21 euro ca plata nationala directa complementara), echivalent in lei la curs
Euro/Leu 4,4420 din data de 06.05.2014 (sursa: http://www.madr.ro/ro/comunicare/689-comunicat-depresa.html). Se considera ca in anul 2014 solicitantul va primi subven ia aferent anului 2013.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anul 1 de implementare


INCASARI
In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza incasari aferente activitatii agricole, intrucat
in aceasta perioada se infiinteaza plantatia.
Linia 13 Capitolul Aport propriu - Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului
este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 119.810 lei pusi la dispozitie pe parcursul
implementarii.
Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) - contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu
investitia.
Linia 17 - Capitolul Credite contractate - cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea
proiectului, in valoare de 254.913 lei, al carui tablou de rambursare este prezentat in continuare:
Valoare credit
Dobanda anuala efectiva
Durata credit
Perioada de gratie

Anul 1 de implementare

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

1
2
3
4
5
6
7
8

57.387
254.913
7,64
72
12

EUR
LEI
%
luni
luni

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1.623
1.623
1.623
1.623
1.623
1.623
1.623

0
1.623
1.623
1.623
1.623
1.623
1.623
1.623

Pagina 41/45

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
254.913
254.913
254.913
254.913
254.913
254.913
254.913
254.913

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

An
ul
5
de

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Anul 2 de prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

0
0
0
0
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249

1.623
1.623
1.623
1.623
1.623
1.596
1.569
1.542
1.515
1.488
1.461
1.434
1.407
1.380
1.352
1.325
1.298
1.271
1.244
1.217
1.190
1.163
1.136
1.109
1.082
1.055
1.028
1.001
974
947
920
893
866
839
811
784
757
730
703
676
649
622
595
568
541
514
487
460
433
406
379
352
325

1.623
1.623
1.623
1.623
5.871
5.844
5.817
5.790
5.763
5.736
5.709
5.682
5.655
5.628
5.601
5.574
5.547
5.520
5.493
5.466
5.439
5.412
5.385
5.358
5.331
5.303
5.276
5.249
5.222
5.195
5.168
5.141
5.114
5.087
5.060
5.033
5.006
4.979
4.952
4.925
4.898
4.871
4.844
4.817
4.790
4.762
4.735
4.708
4.681
4.654
4.627
4.600
4.573

Pagina 42/45

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
254.913
254.913
254.913
254.913
250.665
246.416
242.167
237.919
233.670
229.422
225.173
220.925
216.676
212.428
208.179
203.930
199.682
195.433
191.185
186.936
182.688
178.439
174.191
169.942
165.693
161.445
157.196
152.948
148.699
144.451
140.202
135.954
131.705
127.457
123.208
118.959
114.711
110.462
106.214
101.965
97.717
93.468
89.220
84.971
80.722
76.474
72.225
67.977
63.728
59.480
55.231
50.983
46.734

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Anul

Luna

prognoza

Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
Luna
TOTAL

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Rata
rambursata
LEI

Dobanzi si
comisioane
LEI

Total plati
catre banca
LEI

4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
4.249
254.913

298
270
243
216
189
162
135
108
81
54
27
67.352

4.546
4.519
4.492
4.465
4.438
4.411
4.384
4.357
4.330
4.303
4.276
322.265

Sold la
sfarsitul
perioadei
LEI
42.486
38.237
33.988
29.740
25.491
21.243
16.994
12.746
8.497
4.249
0
0

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR - cuprinde valoarea ajutorului financiar


nerambursabil primit de la finantator.

PLATI
In perioada de implementare a proiectului nu se inregistreaza plati aferente activitatii agricole, intrucat in
aceasta perioada se infiinteaza plantatia.
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile
aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii
s-a previzionat o perioada de gratie de 12 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in
perioada de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia,
conform tabelului de mai sus.
Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: contributiile fiscale datorate de
intreprinderea individuala, in valoare de 1.392 lei/an. Valorile aferente acestor impozite, taxe si contributii
sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.
Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe
necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in
cadrul prezentului proiect, in valoare de 526.814 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru
creditul de cofinantare costul creditului).

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI
Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola pe perioada de operare se realizeaza
pornind de la urmatorul plan de cultura:

Pagina 43/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente


ha

Nr
1

An 1
operare
5,00
5,00

Denumire cultura
Zmeur
TOTAL

An 2
operare
5,00
5,00

An 3
operare
5,00
5,00

An 4
operare
5,00
5,00

An 5
operare
5,00
5,00

Ipotezele utilizate pentru determinarea veniturilor lunare la nivelul celor 5 ani de operare sunt sintetizate in
tabelul urmator:

Ipoteze incasari operare


Nr
1

Denumire cultura
Zmeur

Productivitate
(kg/ha)
7.000,00

Pret vanzare
(lei/UM)
10,00

UM
kg

Subventie
(lei/ha/an)
711,48

Luna primire
subventie
octombrie

Pe baza ipotezelor prezentate mai sus sunt completate liniile 1-12, precum si Linia 14 Capitolul
Subventii, din paginile dedicate din cadrul Anexei C.

PLATI
Linia 20 - Capitolul credite contractate - se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat
pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru perioada
de prognoza.
Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale - cuprinde valoarea platilor realizate pentru activitatile
din ferma.
Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt in valoare de
aprox. 89.317 lei, conform fiselor tehnologice de culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul
Memoriu Justificativ)
Linia 28 - Capitolul Alte plati - cuprinde sumele aferente:
o Costurile cu tertii si cele cu zilierii utilizati pentru realizarea lucrarilor, conform fiselor tehnologice de
culturi (prezentate in cadrul cap. 4 din prezentul Memoriu Justificativ).
o Costurile cu personalul angajat:

Plati aferente salariilor


Nr

Functie

1
2

Muncitor calificat
Paznic
TOTAL

Nr. persoane

Salariu brut
(lei/luna)

1
1
2

1.000,00
900,00
-

Contributii asigurari
sociale si de sanatate
(lei/luna)
321,00
288,90
-

Total plati aferente


salariilor
(lei/luna)
1.321,00
1.188,90
2.509,90

Platile aferente TVA de plata/de rambursat, contributiile fiscale datorate de intreprinderea individuala si
impozitul pe venit net sunt cuprinse in tabelul urmator. Valorile aferente acestor impozite, taxe si
contributii sunt determinate conform legislatiei curente in vigoare pentru anul 2014.

Contributii fiscale, TVA si impozit pe venitul net


N
r
1
2
3

Denumire plata
TVA
Contributii fiscale datorate de
Intreprinderea Individuala
Impozit pe venitul net
TOTAL

lei/an

An 1
operare
50.067

An 2
operare
50.067

An 3
operare
50.067

An 4
operare
50.067

An 5
operare
50.067

6.741

6.955

7.169

7.384

7.598

8.069
64.877

8.658
65.680

9.247
66.483

9.836
67.286

10.425
68.089

Linia 30 Alte plati include urmatoarele categorii de cheltuieli: cheltuieli administrative si impozite si
taxe locale (impozit pe teren), centralizate in tabelul urmator:

Pagina 44/45

Memoriu justificativ

Infiintare si dotare plantatie de zmeur prin achizitionarea de utilaje si echipamente

Alte plati
Nr

Denumire plata

1
2

Cheltuieli administrative
Impozite si taxe
TOTAL

Valoare
(lei)
150,00
205,00
355,00

lei
Luna efectuare
plata
PLATA LUNARA
ianuarie
-

9.3 Indicatori financiari


In continuare sunt prezentati indicatorii obtinuti in urma completarii formularelor din Anexa C conform
ipotezelor anterioare:
Anul
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

UM

Specificatie
Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara
TVA
Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie
sa fie mai mare sau egal cu 1.2
Rata de actualizare
Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa
fie pozitiv

Total an
1

Total an
2

Total an
3
Valoare

LEI

442.707

ANI

1,7578

Numeric

2,42

2,57

Pagina 45/45

Total an
5

2,92

3,13

242.094

285.205

8%
1.363.518

LEI
LEI

2,73

Total an
4

131.313

165.148

202.075

S-ar putea să vă placă și