Sunteți pe pagina 1din 27

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

INTRODUCERE IN GANDIREA REVIZIONISTA

de

ErnstZündel

DocumentulcareurmeazaafostpreparatsipublicatpeZundelsitesubtitlul 'IntroductiontoRevisionistThought',incursulprimeisaptamânialuniiIanuarie,

1996.ScopulluierasadeschidadrumuluneidesbateriprinInternetcuunaltpost,

Nizkor,unpostfavorabillobbyurilorpromotoareateorieiholocaustului.

Aceasta desbatere planificata a fost suspendata dupa ce Centrul Simon Wiesenthalaaflatdespreeasiadeclansatimediatoofensivaampla,petoate

fronturile,incepandcuunarticoldinNewYorkTimes,10Ianuarie,1996,succedat

de2.000descrisoriadresateISP-urilorsipresedintilordeuniversitatiinincercarea

deaprevenipublicareamaterialuluirevizionistpereteauamondialaWeb.

Careplicalaaceastaactiunedecenzura,copiiicarefolosesccalculatoaresi ziaristiiciberspatiuluidintoatalumeaaupreluatadapostirealuiZundelsiteprin generareaunor"oglinzi"-altfelspus,oricinedoreasaajuteZundelsite-ulprelua materialedeacolosileraspandealarandulluiperetea,asaprecumoglinzilebine plasateraspandescmaideparteluminaunuibecinmareparteacoperitcuunecran. DelamijloculluiIanuariesipanalajumatatealuiFebruarieseputeavorbidespre o drama electronica in cele mai prestigioase universitati, "oglinzile-Zundel" aparusera din senin, in mod spontan. S'au intalnit "oglinzi-Zundel" panasi in Australia. O posibila explicatie a acestei prime rascoale in ciberspatiul de pe InternetsepoateaflainLegeaDecenteiinComunicatii-impinsainCongresul SUAdecatreanumitegrupurispecialinteresateinsadecurandrespinsacafiind neconstitutionaladetreijudecatoridinPhiladelphia.Aceastadecizieesteacumla CurteadeApel.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

LuptapentrulibertateadeexpresiepeInternetcontinua.

ErnstZundelraspunde:

Respingerea#1:

Inaintedetoate,asdorisaatragatentiaasupracatorvapuncteimportantedin

cuprinsuldetaliatsielaborat(alluiNizkor):

1.EusuntdescrisdecatreNizkor,citanddinComisiadeSupravegherea

ServiciuluiCanadiandeInformatii,caun"editorprolificalliteraturiigeneratoare

deura".Aceastanuestetocmaicorect.

InCanada,distribuirealiteraturiigeneratoaredeuraconstituieoactiune criminala,lafelcumestejefuireabancilorsaumolestareacopiilor.Dacadvs.ma calificatidreptunjefuitordebanciinscris,iareunusuntunjefuitordebanci, atunci aceasta se cheama calomnie. Daca dvs. ma calificati drept un omcare molesteaza copii, iar eu nu sunt asa ceva, aceasta se numeste de asemenea calomnie.

M-aticalificatinscrisulelectronicdreptun"editorprolificdeliteratura generatoaredeura".Tocmaim-aticalomniat.EutraiescsimuncescinCanadade aproape40deani iarniciodatanuamfostcondamnatpentrumotivuldeafi publicatsi/saudistribuitliteraturageneratoaredeurainCanada,cutoatecain Canadaexistaastfeldelucruricumarfi"legilecontraurii".

Infapt,diverseorganismejuridicesialepolitiei,inurmastudiilorextensive, m'auabsolvitinmodexplicitdeaceastaacuzatie.Dacas'arfidescoperitvreo dovada,atunciinamiciimeiarfifacuttotulcaeusafiuacuzatsicondamnat.Am fostacuzatde"raspandireadestirifalse",oincriminarefrivolasirauvoitoare indreptatacontrameadeoevreicamulti-milionara.Aceastaiicostapecanadieni, printre altele, aproximativ 6 milioane de dolari, pentru ce? Curtea Suprema a Canadeiadecisinceledinurmacasocietateaarputeasaseimbogateascaprin diversitateaculturalasiintelectuala,careincludesiabordarinepopulareasupra istorieisialtorchestiunidedisconfortpentruanumiteminoritati.

Mai jos, prezint pe scurt 8 puncte pentru a servi ca <"Holocaust"

Revizionism101>.Inaintedeapurcede,asdorisadeclarceintelegeuatuncicand

mareferlaanumitiindivizisigruparicolectivecafiind"lobbyulpromotoral

holocaustului".

Eufolosescaceastadenumiregenericapentruadescriepeaceioamenicare

manifestauninteresvaditinmentinereainviataaMituluiholocaustuluisicarevor

actionapoliticpentrua-iasigurasupravietuirea.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

Lobbyul promotor al holocaustului reprezinta o constructie semantica prescurtatadestinatasasintetizezedescriereauneicomponentearaseiumane,in marepartedarnuintotalitatealcatuitadinevrei,cucaracteristicisocialesipolitice apartesiidentificabile,toateinchinatementineriisiameliorariiuneidogmenumita "holocaust".

Eufolosescaceastaexpresiepentruasintetizascopurile,precumincazul

generatiei"Flower"estesintetizataoculturaatineretiihedonistesaucumprin"Jet

Set"seintelegecategoriabogatasilor.Voilasalalatitudineafiecaruiindividin

parte,goimsauevreu,sahotarascapentrusinedacaelapartinesaunurespectivului

grup.

Ceea ce revizionistii prezinta mai jos constituie nivelul la care a ajuns revizionismulinprezent.Ultimulcuvantincanus'aspus;elvafirostitatuncicand maimultioamenidetoatecategoriilesipregatirilevorpenetrasubiectulnebulosal "holocaustului"sivoraflapentrueiinsisiceestesicenuesteadevaratinel.

Pentruaintelegeesentialuldinrandurilecareurmeaza,cititoriitrebuiesa

inteleagaca,dupaanideinsistentedegenul:"revizionistiinuMERITAnicio

replica!"siderefuzurideangajareindesbateri,lainceputulacestuianfusese

planificataodesbatereserioasa-saucelputinasacredeamnoi.

Un aparat de cenzura planetar a fost deslantuit ca sa opreasca initierea acesteidesbateri.Opartedinacestefort,prinrezistentanoastra,separecal-a fortatpeNizkorsanuseangajezeindesbatere,insistândasuprafaptuluicaeiau vorbitnumaide"legare".Esteunlucrunefericitcadesbatereanuaavutloc,insa acumaceastaesteapadesubpod.OameniidelaNizkorspunacumcaeipreferasa se"lege",decinoiiivomlasasase"lege".Noiamfilegatodesbatereadevaratain conditiidecooperaresirespectmutual.Totusi,nuafostsafieasa,dardevremece noiampromiscavomreplicaprintr'orespingere,osifacemacum.

***

Prinintroducere,revizionismulacapatatamploareauneimiscariintelectuale dereinvierepecuprinsullumiiintregi.Oameniiincepsa-sipunaintrebaridespre holocaust. Aceste intrebari nu sunt confortabile. Acum lobbyul promotor al holocaustuluinumaipoateignorainteresulglobalrelativlaADEVARATELE fapte, care incercuiesc afirmatiile neclare apartinatoare promotorilor "holocaustului"strigând"antisemitism".Esentialmente,afirmatiilerevizionistepot figrupatepeoptcapitoledisctincteintreele.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

1.

Revendicarearevizionista:

Holocaustulconstituieopropagandapostbelicautilacareapornit asemeneauneicampaniisistematicesiinsidioaseindecursulceluide-al

doilearazboimondial(C2RM)cafiindunadintacticileintrebuintatede

intereselefinanciarepentruastrângetrupesiaangajalumea,inspecial

America,inceeacesapreschimbat,infapt,intr-unrazboifratricid.

Principiuldinspateleacesteipropagandeafost:"Haisapunemun

inamiccasaucidaaltinamic".

Cumsarealizataceasta?Pecaiverificateintimp,prinmijloacedemoda veche. Propaganda sofisticata din timpul razboiului contra unor pretinse "atrocitati"inamicenuesteunlucrunou.Eaconstituieoefectivaarmapsihologica folositadeobiceipentruainflacarasoldatii,facându-isacreadacaluptapentruo cauzadreaptasipatriotica.Inamiculestedemonizatprininoculareasistematicade povesticuatrocitati.Massmediarepetalanesfârsitcâtdecrudsidemoniceste inamicul. AceastatacticaafostutilizatadeAliatipescaraextinsa.Iataodovadain acestsens:

Pe 29 Februarie 1944, Ministrul britanic al informatiilor a trimis nota urmatoarecatrevârfulierarhieiclericalebritanicesicatreBBC:

Domnule,

SuntimputernicitdecatreMinistersavaexpediezurmatoareascrisoare

circulara:

Estedereguladedatoriabunilorcetatenisiacrestinilorpiosisaaccepte

orbesteciudateniilecelorasociaticunoi.

Insavremeavinecandasemeneaciudatenii,intimpceincasuntnegatein public,trebuiescluateinconsiderareatunci candintrareanoastrainactiune devineimperioasa.Noicunoastemmetodeledeguvernarepracticatededictatura bolsevicainRusia,depilda,dindiscursurilesiscrierilePrimuluiMinistruinsusi, expuseinultimiidouazecideani.Noistimcums-acomportatArmataRosiein Polonia in 1920 si mai de curând in Finlanda, Estonia, Letonia, Galitia si Basarabia. Asadarnoitrebuiesaluaminconsiderarefelulincarecucertitudineseva comportaArmataRosiecandvanavalipesteEuropaCentrala.Dacanusunt adoptatemasurideprecautie,evidenteleororiinevitabilecarevoravealocvor stârnioserioasapreocupareinaceastatara.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

Noinu-iputemreformapebolseviciinsanoiputemsanedamtoatasilinta pentrua-iferi-sipenoiimpreunacuei-deconsecintelefaptelorlor.Desvaluirile ultimuluisfertdeveacvoraducedoarnegatiineconvingatoare.Unicaalternativa la negatii consta in deturnarea atentiei publice de la subiectul respectiv in totalitateasa. Experienta ne demonstreaza ca cea mai buna deturnare consta in propagandareferitoarelaatrocitatilesavarsitedeinamic.Dinpacate,publiculnu mai este lafel desusceptibil cainzilele"fabricii decadavre",abebelusilor belgienimutilatisiacanadienilorcrucificati. De aceea cooperarea dvs. este respectuos reclamata pentru a deturna atentiapublicadelaobservareafaptelorArmateiRosii,cooperarecaresase bazeze in sprijinirea din toata inima a diverselor acuze contra germanilor si japonezilorcareaufostsauvorfipuseincirculatiedeMinisterulnostru. Exprimareacredinteidvs.inacesteavaputeasa-iconvingasipealtii. Sunt,domnule,supusuldvs.slujitor, H.Hewet,SecretarAsistent

Existasiunpostscriptum,dupacumurmeaza:

Ministerulnupoateintrainniciocorespondentadeniciunfelcuprivirela

comunicareacetrebuieprezentatadoarpersoanelorresponsabile.

(Rozek,EdwardJ.,AlliedWartimeDiplomacy:APatterninPoland,John

WileyandSons,NY.pag.209-210).

Acestaesteundocumentdestuldesurprinzator.Scrisoareadefataconstituie

evidentaclaracaindecursulceluide-aldoilearazboimondial,Aliatiiintrebuintau

propagandadespreatrocitaticontraGermanieiluiHitlercuscopuldeadeturna

atentiapropriilorpopoaredelaobservareaatrocitatilorcomise,inprimulranddar

nuinmodexclusiv,decatreArmataRosie-"tovarasii"lordedrum-peparcursul

invadariiEuropeicândrazboiulluiHitlerseapropiadesfarsit.

Saremarcati,totusi,canimicdincontinutulacesteiscrisorinuamintestede

gazareaoamenilor.

Decenu?Pentrucapropagandaprosteascadespreatrocitatiestecutotul altceva. Varianta camerelor de gazare a plutit la inceput ca un fel de test al propagandei,dars-arenuntatrepedelaea,fiindapreciataca"neplauzibila".Daca fictiunilecuatrocitatiseumflaatâtdemult,nemasuratsineplauzibil,astfelincât sentimentelesigândireaoamenilorpursisimplunulepotinghiti,atuncinumai esteininteresulconducatoruluiarmateisapropageoasemenea"crima".

Aceastaafostsituatiainitialacuvarianta"camerelordegazare".

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

Infapt,Ministerulbritanicalinformatiilorcerusedintruinceputclerului britanicsaajutelaraspândireapovestiicu"camereledegazare"-careseafladeja inclusainplanuriledepropagarealeMinisterului.(Rozek,EdwardJ.,op.cit.,pp.

108-110).Cutoateacestea,delabuninceput,judecatafiindcapreaproblematica

si stranie, varianta a fost repede retrasa considerându-o ca pe o potentiala incurcaturastrategica.Uneledintreasa-zisele"crime"mai"mici",pecareoamenii arfipututsaleinghita,ausupravietuitsisaudesvoltatpentruovreme,atâtin

perioadaPrimuluiRM,câtsipeparcursulC2RM,unelepentruperioademailungi,

altelemaiscurte.

Deexemplu,multidinoameniiapartinândmaivechilorgeneratii,atâtdin AmericaprecumsidinEuropa,incamaitinmintemacabrapropagandaderazboi AliatadintimpulPrimeiconflagratiimondialecaresustineachestiunidegenul "fabricilorgermanedefacutsapundincadavre","manutelesmulsealebebelusilor belgieni","soldatulcanadiancrucificat"-toateacestepovestidoveditemaitarziu ca fiind minciuni, iar pentru unele chiar oamenii de stat ai Aliatilor au cerut germanilorscuzeduparazboi.

Uniiisimaiamintescchiardeincredibila,istericaafirmatiefacutade,peatunci

guvernatorulstatuluiNewYork,in1917-18(!),cumcagermanii"exterminasera

milioanedeevrei".

Chiar mai graitoare este afirmatia despre cele "sase milioane"! (Glynn,

Martin,CrucifixionoftheJewsMustStop,TheAmericanHebrew,31Oct.1920).

Deciintelegeti-povesteacelor"sasemilioane"esteveche.Foarteveche.

Eaafosttrâmbitatainainte.Intr-ocarterecenta,intitulataKeystoneofthe NewWorld Order: TheHolocaust DogmaofJudaism,autorul BenWeintraub precizeaza ca numarul comporta, de fapt, o semnificatie mitica datorita fundamentariisalepeisvoarecabalistice.(Weintraub,Ben,TheHolocaustDogma:

KeystoneoftheNewWorldOrder,CosmosPublishers,1994).

Dinpacate,afostnevoiedeopopulatieatâtdecredula,sistematiceducata fals,asacumesteastazi,cuplatacuneobositaspalareacreierelor(brainwashing) decatreomassmediacoruptibilasiaservitaputerii,pentruaperpetuaminciuna pestedecenii.IntimpulPrimuluirazboimondialnuexistamassmediaelectronica.

Dupacelde-aldoilearazboimondial-C2RM,acestbasmdebuzunarafostscos

delanaftalinasiasvârlitdinnoucontrapoporuluigerman.

Masivaofensivapsihologicaainceputrealmentedoarodatacuserialultvde

fictiuneHolocaust,prezentatinlumealargalacca.100demilioanedespectatori.

ApoiaurmatListaluiSchindler.Aumaiexistatmiidealteproductiicuunimpact

maiputinvicios,insa,adunatelaunloc,cupotentialdistructiv.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

Safimbineintelesiasupraacestuipunct:Nimeninuarfiezitatsaexploateze povestea"gazarilor",chiarsiinperioadarazboiului,dacaeaarfiparutplauzibila. Cutoateacestea,chiarinplinrazboi,conducatoriinatiunilorAliate-Churchillsi Roosevelt,precumsiierarhiacatolica,inclusivPapaPiusalXI-lea-cunosteaude la diversele lor agentii de informatii, spioni pe teren, infiltrati cu radio transmitatoareininterioruldiferitelorlagare(inclusivsoldati,preoti,duhovniciai militarilor din zona, politie si personal de paza) ca nu aveau loc exterminari organizateinmasapringazareoriprinoricealtemijloaceininteriorullagarelorde concentrare.

Cumdestiauei?

Lideriialiatidetineaufotografiiaerienedetaliate,iarniciunadintreacestea

nusepotriveacuafirmatiileistericealeagitatorilorsionistiprecumrabinulStephen

Wisesialtiideprinlume.Pursisimplunueraadevarat.Nuauavutlocgazaride

oameni-cidoardepaduchi!Povesteaeracaunschweizercumulte,multegauri.

Sieraapreciatacafiinddiscutabila,problematica.

Inconsecinta,conducereaaliatilorainlaturatinmodexplicitoricereferinta la "camerele de gazare" din propaganda despre atrocitatile inamice pe care o desvolta pe parcursul razboiului, acestea disparând pâna si din depesele diplomatice,pentrucanuexistaniciodovada.(AlliedDiplomacyinWartime,

SamisdatResourceBook,pp.108-110).

InAugust1943,aliatiidecidinmodoficialsanufacaoafirmatieexplicita

cu "camerele de gazare" in contra nazistilor in cadrul unei declaratii date publicitatiipemotivca"dovezilesuntinsuficientepentruajustificadeclaratia privitoarelaexecutiaincameredegazare".(ForeignRelationsoftheUnitedStates

DiplomaticPapers,1943.SamisdatResourceBook).

Astfel,aliatiisiPapanuaveaunevoiesanegeceeacenicinuavuseseloc– cuexceptiacreierelorinfierbântatealesionistilorcarese"victimizau"canimeni altcineva cu scopul crearii statului Israel si a obtinerii avantajelor politice postbelice(inclusivsumelemasiveplatitelorcareparatiidecatreGermania),caci numaieiaveaunevoiedeacuzatiadegenocidcontraevreilor.

Iar,dupacumnoivomexplicamaidetaliat,proceseledelaNuernbergse

bazaupeaceleacuzatii.Sionistilorletrebuiaocondamnare,astfelincatsaforteze

princulpabilizareobtinereadefonduridelaguvernulQuislingcreatdealiati.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

2.

Revendicarearevizionista:

Nuexistaniciodovadacaholocaustulaavutloc-asacumesteel

descrisdelobbyulpromotoralholocaustuluisidefoartepolitizata

industrieafilmuluidelaHollywood.

Revizionistiinusustincaevreiinuarfisuferit.Einudiscutafaptulcaevreii

aufost,inrealitate,nedoritiinGermania,sicaaexistatopoliticadestatpentrua-i

inlaturacapeniste"oameniparazitari"daunatoritarii.

Esteperfectadevaratcaevreiiaufostinchisisiadeseoritrataticucruzime.

Eieraupriviticafiindinamicul,tocmaiprecumintimpurilenoastre"nazistii"sunt

priviticafiindinamiciioligarhiilorinradacinate.

Revizionistiisustinsidesbatfaptulcanuaexistatopoliticadestatcaresafi chematla"exterminareainmasaaevreilor"sauaoricaroralteminoritatinedorite. Aliatii, in mod independent si separat, au interogat 26.000 de functionari ai regimuluiNationalSocialistimediatdupainfrângereaGermaniei,toateintemeiate peacelasisetdeintrebari.Uniioamenipoates-arfigânditsamintainfolosullor personalprinimplicareaaltora.

Niciopersoanaoficialagermananuaraportatcaaraveacunostintadeun

asemeneaprogram.Totiauspuscaauauzitdeaceastapentruprimadatadela

aliati,duparazboi.

Aceastatocmai neconducelamiezulchestiunii,acolodeundeapornit povestea exterminarii in masa - acest punct central este"marturia"lui Rudolf Hoess.

Marturia lui Rudolf Hoess constituie un document incredibil de "incriminator".Totraulpornestedelael.Aiciincepepovesteadinculise.

RudolfHoess,fostulcomandantalAuschwitzuluipetimpulrazboiului,a "marturisit"celemaiincredibilelucruriinperioadaProceselordelaNuernberg,ele fiind cuprinse in acest larg utilizat si frecvent citat "document". O privire judicioasa asupra modului in care acesta a fost intocmit este prezentata in editorialuldinZundelsitedepeInternet:Nuernberg:TheCrimethatWillNotDie (Nuernberg:Crimacarenuvamuri).Esteosintezacaremeritacitita.

Multigermani,laNuernbergsiinaltepartiundeaufostpusisafacafata proceselor pentru "crime de razboi", au "marturisit" brutalitati, sub amenintari nedreptesausuboferteoneroase.Documente,testimoniisimarturii,precumsi

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

declaratiiscrisesubjuramant,prezentatelaNuernbergsiinaltepartieraufrecvent produse si semnate in urma torturilor psihologice si fizice exercitate asupra autorilorlor.

Pentruaaveadovadatorturariigermanilorcapturatidealiati,cititiLegions ofDeath(Legiunilemortii),ocartedeRupertButler,unscriitorenglez,careofera odescriereviedespremodulincarefostulcomandantdintimpulrazboiuluialunui lagardeconcentrare,RudolfHoess,afostbatutfaramilasidrogatcualcoolpret decatevazileinaintedeasemnafaimoasa"marturie"princareseadmiteacadoua milioanesijumatatedeoameniaufostgazatiincameredegazarelaAuschwitz. Estesuficientsamentionamaicicaaceastaasa-zisa"marturie"afostscrisa inengleza,iarHoessnuvorbeasinuintelegeaengleza.(Bulter,Rupert,Legionsof

Death,HamlynPaperbacks,MareaBritanie,1983,pp.10-12).

JuliusStreicher,pentruanumiunaltoficialgermancareafostsalbatic torturatdeanchetatoriiamericanipentruaobtineo"marturie",araportatcaafost

batutatâtderauincâtsi-apierdut40%dincapacitateaauditiva.Elafosttinut

desbracatcompletintr-ocelulaneincalzitasiafostfortatsabeadinlatrina.Garzile i-audeschisfortatguracuunbastonintredintiastfelincâtsa-lscuipeingura. (Streicher Opens His Case - Streicher isi deschide cazul, London Times, 27

Aprilie,1946).

AceastainformatieafostmaitarziueliminatadintranscrierileProceselorde la Nuernberg, cu consimtamântul presedintelui Tribunalului si chiar cu cel al avocatului"apararii". Inca o alta sursa o constituie Comisia deanchetaSimpsonvanRhoden asupra conduitei anchetatorilor americani pe parcursul proceselor Malmedy - Dachau. Aceasta comisie a raportat despre maltratari si torturi, inclusiv procese improvizate,administrareadespovedaniifalsecu"preoti"falsi,batai,legarilaochi etc.,toatecuscopuldeaobtinemarturiifortatedelaprizonieri.(TheProgressive,

scrisdejudecatorulEdwardL.VanRhodeninFebruarie1949,intitulatAmerican

AtrocitiesinGermany-AtrocitatiamericaneinGermania).

Iataaici omostradesprecumerauobtinuteinpracticaderutinaaceste "marturii":

"AnchetatoriiamericanilaTribunalulStatelorUnitedinDachau,Germania,

foloseauurmatoarelemetodepentruaobtinemarturii:

Bataisilovituribrutale.Scoatereadintilorsirupereamaxilarelor.Procese improvizate.Izolare.Prezentandu-secafiindpreoti.Ratiidehranafoartelimitate. Depravarespirituala.Promisiunideachitare(ex.:dacavictimaarfiimplicatpealti prizonierisaintreinscenariileproceseloraliate) Numaidoidintregermani,in cele 139 de cazuri investigate, care au fost loviti in testicole, sau mai putut insanatosi." (Did Six Million Really Die? - Au murit oare cu adevarat sase

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

milioane?,RaportdeprobeinProcesulcanadiandespre"stirilefalse"intentatlui

ErnstZundel-1988,editatdeBarbaraKulaszka,pp.44-45).

MagistratulsuperioramericanHarlanFiskeStone,referindu-selaProcesele

delaNuernbergsivorbinddespreProcurorulsefamericanJackson,aavutdespus

urmatoarele(dupacumaufostcitatedintr-ocarteaparutalaVikingPress:Harlan

FiskeStone:PillaroftheLaw-H.F.Stone:Stâlpallegii):

"Jacksonesteplecatconducându-sipartidadelinsajlascaramaredela Nuernberg", remarca el. "Nu-mi pasa ce le face la nazisti, insa detest sa vad pretinsaluipozitiedeaconduceocurtesideaprocedaconformlegii.

Esteofraudaputinpreaipocritainacceptiuneaideilormeledemodaveche." (Mason, Thomas, HarlanFiskeStone: PillaroftheLaw,AlpheusTheViking

Press,pag.746).

Oacuzatienugenereazaunfapt.Untitlunugenereazaunfapt.Unprizonier

torturatcasa"marturiseasca"nupoatefacedincuvintelesaleunfapt.

Iataaiciunaltexemplubunpentruocrima"binedocumentata":

GermaniiaufostacuzatilaNuernbergdeafiomorit15.000ofiteripolonezi

impreunacumembriaieliteipolonezelaKatyn.Saptemilitarigermani,ofiterisi

soldati,aufostexecutatidesovieticiinurmaunuiprocesincarepeste4.000(!)de

declaratiiscrisesubjuramantsiduzinide"experti"si"martori"aufostinfatisatide procuroriistalinisti.

In1989,liderulsovieticGorbaciovaadmisinmodpubliccaregimullui

Stalineraresponsabilpentrumasacruldemasaalpolonezilor.Nugermanii,ci aliatulAmericii-IosifStalin!-aordonatmasacrele! Asadar,dacajudecatorulThomasT.JohnsondelaCurteaSuperioaradin California,sijudecatorulThomasdelaCurteaDistrictualadinTorontoauluatcu emfaza "nota juridica" despre holocaust, ei sau bazat pe "usor disponibila" documentatieobtinutaprintorturaresi altemijloacecoercitivedelavictimele tortionariloraliati. Cefelde"probedocumentate"suntacestea?Asacevanuarfiadmisibilin niciuntribunalamericansaucanadian.

LaNuernbergsiinmultealteproceseadiacentecontraasa-ziselor"crimede razboi naziste", aceste metode erau acceptate ca practici de rutina, ca niste chestiunidepoliticasicafiind"regulile".

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

3.

Revendicarearevizionista:

Numarulvictimelorholocaustuluiesteiresponsabilexagerat.

Multi,multioamenidetoatenationalitatileaudisparutinrazboisinupotfi incadratiaici.Uniizacincenusaoraselorgermanebombardatedealiatifiindarsi incladirileprabusite,altiiaufostincineratiinincendiileprovocatedebombele aliatilor,multialtiiaupieritinGulagurilerusestilamulttimpdupacefocula incetat.Enecinstitsiincorectsaseafirme-asacuminmodfrecventseface-cao persoanacarenupoatefigasita(descoperita)apieritintr-ungenocidsauchiarmai rau,printr-ogazare. De fapt holocaustul este cea mai buna exemplificare a teoriei "mortii dovediteprinistorisirileasutedesupravietuitori".

Gânditi-vanumai!

Mass-mediaesteplinade"organizatiialesupravietuitorilor"careexistain toateoraselemari alelumii vestice-dinTorontoinJohanesburg;dinRiode Janeiro in Los Angeles. Este suficient sa spunem ca Germania a platit peste

4.300.000depensiisicereriderestituire,40%dintrebeneficiaritraiescsauautrait

inIsrael.Altiisuntcuradacinievreiestidaraualessatraiascainaltepartiale

lumii.

Dacaatâteamilioanedeevreiaumuritdemânagermanilor,deceatâtde multisupravietuitori? Oficialii holocaustului l-au citat adesea pe Jacob Robinson, "istoric" si "jurist internationalist" referindu-se la el ca la o prima sursa de informatie autorizataasupraaceeaces-aintâmplatcuevreii.J.R.eradefaptunevreuest european mincinos, neonest, avand un plan diabolic. El a fost creatorul "conceptuluirevolutionar"alideiiProcesuluidelaNuernbergintentatliderilor Germanieisitotodataa"schemeidereparatii"germane.

In conformitate cu Nahum Goldman, fostul presedinte al Congresului MondialEvreiesc(CME):

"Inafaradeintâlnireameacusupravietuitoriilagarelordeconcentraredupa

eliberare,m-amintorsdoaroficialinGermaniapentrua-lintâlnipecancelarul

Adenauersipentruadeschidenegocierileasuprareparatiilor.Acesteaconstituieo

inovatieextraordinaraintermeniilegiiinternationale.

Panaatunci,candotarapierdeaunrazboi,aceastaplateastricaciunilecelui

victorios,dareraochestiuneintrestate,intreguverne.Acum,pentruprimaoara,o

natiunetrebuiasaplateascareparatiiatâtindivizilorobisnuiticâtsistatuluiIsrael,

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

carenuexistalegalintimpulcrimelorluiHitler.Deasemeneatrebuiesarecunosc

caideeanuimiapartine.

IntimpulrazboiuluiCMEcreaseuninstitutalAfacerilorEvreiestiinNew

York(alcaruicartiergeneralesteacuminLondra).Directoriiacestuiaeraudoi

marijuristievreilituanieni,JacobsiNehemiahRobinson.Multumitalor,Institutul

a elaborat doua idei complet revolutionare: Tribunalul de la Nuernberg si reparatiilegermane(Goldman,Nahum,TheJewishParadox,GrossetandDunlop,

1978,p.122).

Doicudoifacpatru.

Cereriledereparatiieraubazatepeunnumardevictime-caunfeldecerere

deasiguraredupaprabusireaunuiavionsiincendiulconsecutiv.Saplatitpentruca

acestnumarsafiementinutridicat.Nueniciunmisterinasta.

Acumincercatisavaimaginatiocompaniedeasiguraricarearedeplatit

pentruunincendiuincaresepresupunecaanumitimembriaiuneifamiliiaupierit.

Nutrebuiesafiomdestiintapentruavedeacadacaaceacompaniedeasigurare

nuareanumitedocumentecadepilda:"cineeradefaptinregistratinacelavion

- un non-existent unchi sau matusa "victima" s-ar putea materializa si sa

defraudezecompaniadeasigurari.Acestelucrurisecunosc,sauintâmplatcuunele companiideasigurari. Ainsistalanesfarsitpetemaneadevarataa<ProtocoluluidelaWannsee>

(din20Ianuarie1942)repetândfaratemeisisubliniindplanurilenazistedea

"anihila evreii europeni" dovedeste o cumplita si naiva credulitate. Chiar si

expertulinholocaustulevreiesc,YehudaBauerdelaUniversitateaevreiascadin Ierusalim a spus ca Wannsee a fost o intâlnire ce cu "greu poate fi numita conferinta"sica"putinedincelecares-auspusacoloaufostexecutateindetaliu".

?

Aiciavetiunextrascusubtitlul:RespingereaimportanteiWannsee-ului,din

CanadianJewishNews,Ianuarie301992:

"InpublicincaserepetadintimpintimpstupidapovestecalaWannsees-a planuitexterminareaevreilor.Wannseenuafostdecâtotreaptaindesvaluirea

procesuluicrimeiinmasa."PotrivitNewYorkTimesdin12Nov.89(Bauer)a

adaugatcaelnuarvreasa"adaugegrauntelamoaradenigratorilorholocaustului:

"eipotadauga,stitidv "(AuschwitzRevizionism:AnIsraeliScholarsCase,

NYT,Nov.12,1989).

Eiaufacut-osiofacincontinuare.

Astfel, ei "psihanalizeaza holocaustul". Sa luam de pilda Auschwitzul.

Conformdr.Faurisson,inDec.10,1995,avemaicioimagine(grafic):

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

4.

Revendicarearevizionista:

Politicastatalaoficialaasupraevreilorintimpul

celuide-alIII-leaReicheraemigrarea,nuexterminarea.

EadevaratcaGermaniahitleristavroiasa-imutepeevreidin"sferade

influenta"apoporuluigerman.Aceastataraerainrazboi-razboibinestiutcafiind

instigatdeevreimeabancarainternationala,decievreiieraupriviticaoinfluenta

corozivanunumaifinanciar,darsirasialsicultural.

Uncuvantfrecventfolositeracelde"paraziti".(EstestiutcainAmericaun nationalsocialistesteinmodobisnuitnumit"persoananeplacuta" Dacavretisa stiti,amaratatpersecutiamodernasiemonizareaoamenilornedoriti,incercatila http://www.web.apc.org/-ara/zundel_r.gif

Germaniahitleristaeraneclintitainanu-idoripeevreicafacândpartedin

Germaniapentrucaacestiaeraustiuticafiinddaunatorilacreareauneisocietati

etnicecoezive,asacumafostaratatdeHitler.Fuehreruliivroiapeevrei"departe

defatalui"("sanu-ivadainfataochilor").Nueraprealegatdeei.

Daraicipovestireaseopreste.Suntuimitoaredeturnariledesenstalmudice

princareuniidintreacestioameniincamaitrec,când"reamplasare"si"evacuare"

aevreilordevinsubitcuvintecheiepentru"exterminare".

IntreagachestiuneafosttratatainProceseleZundelincelemaimicidetalii

sisepastreazapevecieintranscrierileacestorprocese,deveniteacumdocumente

permanenteinbibliotecilejuridicecanadiene.Ocâtdeelementaracautareis'arfi

parutmarelucruluiNizkor.

DiscursularanjatalluiHimmler,pentruafimaiprecisi,afostsubiectul unorindelungateanalizeinceledouaproceseZundel.Detaliiamanuntitesepot gasi studiind marturia politicianistului german Udo Walendy si a dr. Robert

Faurissoninprocesuldin1985siinmarturiileluiBrowning,Faurisson,istoricul

englezDavidIrvingsiMarkWeberinal2-leaproces(1988).(Dinnoureferinta

aiciestecartealuiKulaszka:Aumuritintr-adevar6milioane?)

Odatainplus,Lobby-ulpromotoralholocaustuluisebazeazapenaivitatea

cititorilordeanuverificafaptelesiiifacesanu"gândeasca"ceinsemnadefapt

"evacuare"si"reamplasare".

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

5.

Revendicarearevizionista:

NuafostgasitniciundocumentpurtandsemnaturaluiHitlerincaresa

ordoneexterminareaevreilor.

EincurajatorcaLobby-ulpromotoralHolocaustuluiadmiteinfinalcade fapt nu a existat nici un ordin al Fuehrerului pentru exterminarea evreilor. Revizionistiiseincredinteazadecertitudineaacesteiadmiteri.

In`88laprocesulZundel,avocatulaparariiChristieaduceundiapozitivcare

spune:

-Exterminareaevreilor-

nuexistaordin

nuexistaplan

nuexistabuget

nuexistaomul(niciunraportdeexpertizanuspune:

"aceastaafostocameradegazare")

nuexistacorpuri(nicioautopsienuafirma:"acestaestecorpulunei

persoaneucisapringazare")

pentruaceastacampaniemincinoasapentruexterminareainmasa!

Caaexistatunasemeneaordins-arepetatadeseatimpdedeceniisimulti oameni inca cred ca exista. Dr. Raul Hilberg - cunoscut ca fiind "Papa al Holocaustului"pentrucaeraautorullucrarii"Distrugereaevreiloreuropeni"(luata adeseacareferintagen"Bibliaholocaustului")unomcareestepretutindeniprivit

ca"expertulnr.1"inproblemedeholocaust,aavutgrijasa-sifacaprezentarea

asupra holocaustului putin mai mult in conformitate cu faptele, multumita influenteirevizionisteprincare:

Ineditiadin1961acartiisale,dr.Hilbergscriecaauexistat2ordinealelui

Hitler(H.Raul,TheDestructionoftheEuropeanJews,Quadrangel,Chicago,page

177).

La procesul Zundel, din `85, Hilberg insista ca ordinele au existat,

marturisindcanuvacorectaceeaceascrisin`61innouaeditieceurmasaapara

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

(DidSixMillionReallyDie?ReportoftheEvidenceintheCanadian"FalseNews"

TrialofErnstZundel,-1988',EditedbyBarbaraKulaszkapp.112-113).

Lascurttimpdupamarturialui,Hilbergainceputsascoatatoatereferirilela

ordineleluiHitlerdinnouaeditaredin`85.(HilbergRaul,"TheDestructionofthe

EuropeanJews",HolmesandMeyer,NewYork,1985,p.402)in(DidSixMillion

ReallyDie?ReportoftheEvidenceintheCanadian"FalseNews"TrialofErnst

Zundel,-1988',EditedbyBarbaraKulaszkapp.112-113).

Innouaeditiereferirilela"ordineleluiHitler"suntingropateintr-onotadin

josuluneipaginidupacumurmeaza:

"Astfelnueraatâtunplanformulat,câtoincredibilaintâlniredegânduri,un

consens,interpretareabirocraticadeladistantaaunorgânduri".

(DidSixMillionReallyDie?ReportoftheEvidenceintheCanadian"False

News"TrialofErnstZundel,-1988',EditedbyBarbaraKulaszkapp.112-113).

"Includeasta"aprobari"si"inchiderideochi"-intreabaavocatulapararii

DouglasChristieinprocesulZundel.Sa-ilasampecititorisaghiceasca.

Au soptit nazistii unul la urechea altuia cum sa extermine milioane si milioanedeevrei?Edecrezut?ProbabillafeldemultcasiiepurasuldePasti.

ChiarsiistoriculholocaustuluiChristopherBrowningnotaacestlucrucao schimbaremajoradeinterpretareinlucrarealuiHilberg,vorbinddesprecolegul

sauca"revizuitulHilberg"(SimonWisenthal,vol.IIIAnual,1986).

Deciastaziesteacceptatdeprietenisidusmanitotodata,exceptându-ipe

aceiacareincamaitrebuiesa-sideaseama,canuaexistatunordinalFuehrerului.

Ceeacearamastotusisuntdouavorbeincendiare:"Solutiafinala".Sane

concentramasupraacestuipunct.

Esteadevaratcaacestevorbe:"solutiafinala"eraufolosite,privitorlaevrei.

Eisi?Dovedesteastaceva?Inseamnaasta"exterminare"?Inseamnaoare"solutia

finala"inproblemasomajuluicaguvernulvreasa-iexterminepetotisomerii?

Intimpulrazboiului,frazaerafolositainCanadacândaveaude-afacecu japonezii si nimeni nu afirma azi ca se planuia un genocid canadian asupra orientalilor!

Intr-un recent documentar televizat despre politica canadiana din timpul razboiuluiprivitoarelacanadieniideoriginejaponeza,documenteledesvaluieca

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

sevorbeadespreo"solutiefinala"in"problemajaponeza"-careerareamplasarea,

denaturalizareasideportareajaponezilordinCanadainJaponia.

Aceastasepotriveaexactcuceeaceerapoliticagermanaprivitoarelaevrei

-pentrumotivesimilare.Taraerainrazboisievreiieraupriviticafiindsubversivi

pentruguvernsipentruefortulrazboiului-exactasacumjaponeziierauprivitica

subversivipoliticiicanadienedintimpulrazboiului.

Politicagermanaerapedepartemaiputinbazatarasialsideonaturamult maiideologizatadecâtceacanadiana.Caostaredefaptsipentruinregistrare,zeci demiideevreiautraitsiaulucratinGermaniaintimpulrazboiuluiinafara lagarelordeconcentrare,chiarsiincapitalaluiHitler,Berlinul-unuldintreeifiind

faimosulrabinsiconducatorsionistLeoBoeckcareerarabinpracticantin1943!

*Dacavaindoitideasta,cautatiincarteadetelefonaanului1943.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

6.

Revendicarearevizionista:

ZyklonBeraunfumigen.

Nueraunagentpracticpentrucrimeinmasa.

Unmarecazs-afacut delobby-ul promotoralholocaustuluiprivitorla numeroasementionarices-augasitdespreuncompusinsecticid.Eisi?

Paduchiicaresuntpurtatori(transmitatori)aiunorbolimortalecatifosulau fost o teribila problema sanitara in timpul C2RM pentru prieteni si dusmani totodata. Defaptrefugiatiisisoldatiierauperiodicdespaducheati.(Sitotodataparul loreraraspentruafacedezinsectiamaiusoara).

Armatagermana,SS-ul,companiilecivilegermane,spitale,fabrici,vase,ce vretidvs.,totifoloseauacestZyklonBintimpulrazboiuluipentruascapade paraziti.Toateacesteasuntfaptestabilite,notificate.Wehrmacht-ulgermanl-a folosit mereu. Inseamna asta ca armata germana si-a omorit proprii soldati? Nonsens!

ZykonBerafoarteeficientpentruucidereaparazitilor,folositdenumeroase

armate,inclusivceaamericanapânainanii`70.

Maimultdecâtatât,eraustocurideZyklonBpentrulagarecaOranienburg

siTheresienstadtundenimeninuafirmacaarfiexistatgazari.

Toateacestefapte,atâtpentruarmatacâtsipentrutabereledeconcentrare

civile,dovedescunsingurlucru:germaniivroiausasalvezevieti-chiarsipecele

aleinamicilorlor-omorândpaduchiisialtiparaziti.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

7.

Revendicarearevizionista:

ZyklonBeradeinaltatoxicitate.Astfelfiindarfifostprostescsi

contraproductivsapericlitezepersonalulceluide-alIII-leaReichangajat

saimpinga(evacueze)corpuriledincamereledeexecutielascurttimp

dupa"gazare".

Frauduloasapovestiredespreputerniceleventilatoareinstalateinasa-zisele

cameredegazare,careinrealitateeraumorgi,afostadesearepetata.Oricinecu

bunsimtpoatevizitaAuschwitz-Birkenausivedea-foarteaproapedeasa-zisele

cameredegazare-cantinaSSsispitalullacativametripestedrum.Nusevor

puteavedeaniciputerniceaerisiri,nicielici,niciscarisauancorepentruele,nici

gramezi(ridicaturi)inaltecaaceleacareexistadeexempluincomplexuldecamere

degazaredinPorchmentMississipisaualtecameredegazaredinSUA-menitesa

introducasisascoatagazulmortal.

Maimultexistarapoarte-deexemplu"marturisirea"luiHoesssmulsaprin

torturibestiale!-folositedetotipromotoriiholocaustuluicumca"comando-urile

sonderintrauinasanumitelecameredegazarecasaindepartezemortiilacateva

minutedela"gazare"-fumând,mâncândsibând!Astaarfiputut-ofacecamgreu

cumastidegaze.

MergetilaAuschwitz.MergetilaBirkenau.Priviticuptoarelecrematoriilor

care"ardeau24deorepezi"inimediatavecinatatea"camereidegazare".Intre

celedouacamerenuexistanicimacarousa.Niciunfeldepregatiripentrufixarea

uneiusinuexista.

Avemdovezicerte,verificabileindependent,prinmostrelesibucatileluate dinacestelocuridecatremulthulitulFredLeuchtersiomuldestiintagerman GermarRudolfcarearatacanuexistaniciunpicdereziduudeZyklonBcare,in conformitatecudr.WilliamLindsey(cercetatordevarf,chimistintr-ogigantica companiechimicaamericanaDuPontofAmerica)arfitrebuitsaramanalegatde fieruldinnisip,betonetc.pentrusute,dacanumiideani(Lindesy,WilliamB. "ZyklonB,AuschwitzandtheTrialofdr.BrunoTeusch",JournalofHistorical

Review,4,(1983:261-303).

ProceduramostrelorluatedecatreLeuchter,purtându-semanusidecauciuc

simastipentrufata,indentificatesidubluimpachetateinpungideplastic,afost

filmatapreventivinaintedeafiduseinSUAsianalizatedeLaboratoareleAlpha

deAshlan,Maryland,decatredr.JamesRoth,unveteranprofesoralCornell

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

University.Dr.Rothafostacreditatcaexpertindomeniulluidecatrecurteadin

TorontointimpulprocesuluiZundeldin`88(marturialuiRoth-rezumatainAu

murit6milioaneinrealitate?ReportoftheEvidenceintheCanadian"FalseNews"

TrialofErnstZundel-1988,EditatdeBarbaraKulaszka,pp.362-383).

VerificatimarturialuiRothsiapoipastrati-vapaceapentruvesnicie.

Al doilea punct de vedere pe care l-au avut revizionistii tine de inflamabilitateaZyklonuluiB.Eiafirmacaacestgazpoateexploda.Lobby-ul promotoralholocaustuluisustinecanupoateexploda.Revizionistiiauspuscae necesarmaimultgazpentruaucideunomdecâtpentruaucideunpaduche. Lobby-ulsustinealtceva.

Astaesteproblemaoamenilordestiinta.

Pentrutinesi pentruminehai sautilizamputinalogica.Nupoatefiin ambelefeluri.Chiardacagazulnuarexploda,totarafectalucratorii(cumainile)

dinSondercommandos,caresepresupuneacaardeaucorpurilecelorgazati,24de

ore pe zi, la fiecare cateva ore cand noi contingente erau gazate in camera alaturata.

Casaconduciuncrematoriumodernsieficientsuntnecesarioamenidotati.

Oaren-arfimuritsiacestibineantrenatioameni,extremdevalorosipentru

germani,dacasuntnecesaredoarcatevamicidozedeZyklonBpentruomorârea

unuiom?

Camceinseamnasaconduciuncrematoriusepoateafladinmarturialui

Lagace.(vezi"Aumurit6milioane?"pag.267-271)unuldintredirectoriiceluimai

modern crematoriu din Canada. Este un document care merita citit. Se poate presupunecainaltiitehnicienigermanierauatâtdediabolicinzestratiinuciderea oricarei suflari evreiesti,intimpceerauatâtdenepasatorifatadepropriilor operatoridincrematorii?Nonsens.

Dacaeficientainaomoricâtmaimultievreiposibilarfifostscopulurmarit, atunci mult mai multi evrei ar fi fost morti. Si nu am fi avut astazi aceasta "imprastieredepui"(urmasi)facândparadainfatamaselorcredule.

Omorâreaprizonierilorsicriminalilorincameredegazareesteoideeunic americana.Estescumpa,greasilenta.Americaincagazeazacriminali,Germania nu. Nici o alta natiune, in mod cert nu in Europa anilor 30-40, nu executa criminaliisaupealtiiprinaceastametodafoartecomplicata,indelungata,greasi costisitoare(periculoasasipentrucelceexecuta).

Pâna in zilele noastre criminalii americani mor prin aceasta complicata procedura,unulsaudoideodata,prinmetodeacarorpregatirenecesitamulteore.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

CamereledegazaredinAmericanuseamananicidecumcucotetelepentrupui

prezentatelumiiastazidecatreLobby-ulholocaustuluicasi"cameredegazare

naziste".

SiatuncicumramânecuPressac?Esuficientsaspunemcaunexpozeu critic asupra studiilor lui Pressac a fost pregatit de dr. Faurisson (publicat in

Revistaistorieirevizionistenr.3/91).Pentrudocumentarecompletacontactati-lpe

Faurisson.

Afirmatia(revendicarea)revizionistaesteclarasilaobiect:niciocamerade

gazarenuoperainlagareledeconcentraregermanecuscopulexpresdeuciderea

fiintelorumane.

DacacrimelegenocideerauscopulluiHitlerseputeaugasimetodemultmai

simplesimaiieftine.Sovieticiiaufolositunsingurglontinceafapentruaucide

zecidemiideofiteripolonezilaKatyn,similioanedinpropriicetateniindiferite

partialeImperiuluiRaului.Engleziispânzurau,franceziighilotinau,iargermanii

isiexecutaucriminaliisitradatoriiapelândlaplutoanedeexecutie.

Totrestulsuntde-aleluiStevenSpielbergsigalagieantigermana,genLista

luiSchindler.

Germaniierauoamenifoartepregatiti.Auconstruitcamerededezinsectie perfectionatepentruaaducebolile-carefaceauravagii-subcontrol,instalatii asemanatoare sau depasind ca nivel tehnologic camerele de gazare americane folositelaaceavreme.Decearfifolositeicocioabedelemn?Cugloantearfifost

multmaisimplu,maiieftin,maiusordefolositsi-ceeaceestefoarteimportant-

transportabil.

Germaniinuaveaunevoiesa-sicarutezeinamiciiprintoataEuropacumari

cheltuielisiincovenientesisa-iardacucombustibiliscumpicândcopiiigermani

mureauinghetatidinlipsadecombustibil.

Soldatiigermanicucarabinelelorputeauterminafoarterepedevictimele

vizate.DecesatragimilioanedeevreidelauncapatlaaltulalEuropeicând

puteaufiimpuscatiinpadurileFranteilafeldeusorcumauomoritsovieticiipe

polonezilaKatyn?

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

8.

Revendicarearevizionista:

expertulinexecutii,americanulFredLeuchter,aadusodovada

stiintificaasupraasa-ziselorcameredegazaredelaAuschwitzcarenu

puteaufifolositeinscopulsus-amintit.

Dupa Raportul Leuchter, Fred Leuchter a fost violent atacat din doua motive:

1. Nu avea calificare de inginer cand si-a scris studiile pentru procesul inflacarat.

2.ElafostplatitdeapararealuiZundelsideaceeaconsideratcaapartinând

punctuluidevedererevizionist.

Dovadaseaflainbudinca.

EadevaratcaLeuchternuaveaocalificareadecvata.IisusHristosnuavea

diploma(calificare)increstinism.Marxnuaveacalificareinmarxism.

CeeaceadescoperitLeuchterpoatefi,siafost,verificatindependentde

inginericeposedadiplomeimpecabile.

FredLeuchterera,inaintecalobby-ulholocaustuluisa-idistrugacarierasi

reputatia,unfoartecautatspecialistinechipamentedeexecutiedinAmericaasa

cuml-arecomandatsiWarmonBillArmontrout.

WardenArmontrautmarturisestein1988laprocesulZundelcaexistaun

singurconsultantinSUAcarecunosteadesignul,operareasiintretinereacamerelor

degazare,siacestconsultanteraFredLeuchter.

Armontrouteracelcarel-aindemnatpeZundelsa-lcontactezepeLeuchter

(MarturialuiArmontraut-veziAumurit6milioaneinrealitate?Reportofthe

EvidenceintheCanadian"FalseNews"TrialofErnstZundel-1988,Editatde

BarbaraKulaszka,pp.351-352).

Leuchtereradeoinaltacomperenta,bineplatitsirespectatindomeniullui

inaintedeafiruinatfinanciarsicareputatiedecatrevicioaseleatacurialeLobby-

uluiholocaustului-ceasi-avazutafacerealucrativa(destrangereamiliardede dolaridintoatalumeapretdemaimultiani)amenintatadedescoperirilelui.Pede alta parte Leuchter afost calificat dejudecatorul Thomascamartorexpert in

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

timpulprocesuluiZundeldin`88privitorlamarturiaLeuchter.(veziAumurit6

milioaneinrealitate?ReportoftheEvidenceintheCanadian"FalseNews"Trial

ofErnstZundel-1988,EditatdeBarbaraKulaszka,pp.354-362).

Adouaacuzatie:caLeuchterarfifostplatitdeapararealuiZundelsideci

descoperirileluisuntautomatposibiledesuspiciune.

Desigur,LeuchterafostplatitdeapararealuiZundel.Afostangajatsa meargalaAuscwitzintr-ofoartedramaticamisiunesecretaintimpceZundelera

inproceslaTorontoin`88,luptândpentrulibertateasireputatiasa.Nuexistaunici

timpulnicibaniinecesaripentruacautapealtcineva.Elnueraunspecialistaparut

pestenoapteasacumadeseasaspus.

Maimult,Leuchterle-amarturisitluiZundelsiavocatuluisauinaintedea

mergelaAuschwitz,caelcredeainexistentacamereidegazaresidacaovagasi

verificabila,vamarturisisubjuramantsiinraportulsau.

Zundell-aangajattotusisil-atrimispentrucaerasigurdeprobeleluisi

contapeintegritateaprofesionalaaluiLeuchter.

Leuchteramers.Avazut.Saintorsmultmailamurit.

CititiceeacearedespusinRaportulLeuchter(JournalofHistoricalReview

nr.9,(1989):133-139.

DeciLeuchterafostplatitpentrumuncalui.Siceecuasta.Cineaplatit pentru investigatiile si cartea lui Pressac? Cine aplatit pentruFundatiaBeate Klarsfeld?CineaplatitpentrustudiulprocesuluidincazulZundelstrânsincartea numita "Ura in proces?" (Gabriel Weimann and Conrad Winn, Mosaic Press,

Oakville,1986).

(Nu,nucumcredetidvs.!CelputinpartialceiceplatesctaxeinCanada.)

Dr.Hilbergsidr.BrowningaufostplatitideguvernulCanadeiinexpertiza lormenitasasustinaafirmatiileLobby-uluipromotoralHolocaustului.Browning

singuraprimitaproximativ25.000dolaripentruadepunemarturieimpotrivalui

Zundel-gratiecelorceplatesctaxeinCanada.

Acestedouafapte,caLeuchterafostplatitsicanuaavutdestuleparafe

pentruafacelucrulpecarel-afacut,potnegaoaredescoperirilestiintificecarepot

firevazutesiverificate?CândLeuchterafostintrebatcepoatestaincaleaunuiom

careafostplatitdecinevacasa-ialterezedescoperirilestiintifice,Leuchtera

raspunssimplu:

"Oricinearfaceastasi-arriscastatutulprofesional!"

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

Vorfioareprofesionalistiinaltisiingineridoritorisaiasainfatasisarefaca

ceeaceLeuchterafacut?Vomvedea.

Realitatearevizionistaesteaspra.Chiarastazi,inGermania,dacaunomde stiintaverificadescoperirileluiLeuchter,acelomdestiintaisipierdeslujbasiintra inpuscarie.Astfels-aintamplatsicutanarulGermarRudolf,unomdestiinta germancuceamaibunacalificare,faraniciopatainacreditarilesaudosarulsau.

Elascrisunraportmagnific.(DasRudolfGutachten,CromwellPress,1993).

Viatasicarieraluisuntruinate,intimpceluiBrowningi-asurasnorocul.

Fiesinumaipentruasta,nupreaexistaoamenicaresameargavoluntarpâna

laAuschwitzcuproprialorcalificaresiprobitateinginereasca.

Inconcluzie

Nimeninuneagalagareledeconcentrare.Eraucentrededetentie,darnu

atâtdenumeroasepecâtseafirma.Nueraucentredeexterminare.

Defapt,inconformitatecuserialelebrosateTimeLifedespreprizonieri,

numarullagarelordeconcentraregermaneerasubosesime(1/6)dinnumarul

lagarelordinSUApentrujaponezi,germani,italienisiprizonieriderazboisiin GermaniaerauconsiderabilmaiputinelagaredecâtaveamaleficulaliatalAliatilor –Stalin-inGulagulsau. Aceste lagare ca Auschwitzul adaposteau evrei printre multe alte nationalitati.Eledeasemeneaadaposteaucriminali,inclusivgermani:tradatori, spionisialtiicaresabotaseraGermaniainrazboi.

Odatainplus:eraulagarededetentie.Nueraulagaredeexterminare.

NimeninuasupravietuitplutoanelordeexecutiealeluiStalindelaKatyn,si

foarteputiniausupravietuitmormantuluidegheatadinKolymasimultealtelagare

staliniste.Sevehiculeazarepetatcaininfamantul"holocaust"existasingurulcaz

de"genocid"careezilnic"dovedit"desupravietuitori.

Esteintristator,daradevaratcazecidemiidintoatenationalitatileaumurit inlagarelegermane,inmarepartedebolicauzatedemalnutritie,suprapopulare, lipsaigieneisiamedicamentelor.Indubitabiluniiaumuritdinneglijentesauchiar crudetratamentealeunorgardienibrutali.Naturaumanafiindasacumestesia fost,trebuiesafifostatrocitati.Cinepoatepresupunecumasimtitsauactionatun gardiancaruiaisaspustocmaiatuncicapropriulluicopilafostincineratin adevaratul holocaust numit Dresda-unoraslipsitdeaparare,faraimportanta strategicasiplinderefugiati?Dardacatocmaiaaflatcaproprialuimamazace ingropatainruineleHamburguluisaualeBerlinului?Cucertitudinenuarfisimtit

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

candoarepentruceipecareiiconsiderainamici.Inacestecircumstanteevreiiarfi

pututajungeincapullistei.

Aceastaexperientanuesteunicasauspecifica"lagarelornaziste".

Afostidenticinzecidemilioanedingulagurilestaliniste,inlagarelede

detinutipoliticisauprizonieriderazboi.Aceastasoartaafostimpartasitaside

catreolandeziinmânajaponezilorsidecatrebritanicisicanadieniinBirmania,

SingaporesiHongKong.AfostimpartasitasidecatreamericaniinFilipine,de

germaniinPolonia,Cehoslovacia,Iugoslavia,Franta.

SisanuuitamcaafostaceeasisipentrugermaniidinGermaniapostbelica

inlagareledeexterminarealearmateiamericanedelaReisweisendescrisede

autorulcanadianJamesBocquesincarteasa"Altepierderi"siinrecentasacarte

cuacelasisubiect.Bocquesafirmacamilioanedegermaniaumuritcarezultat

directalpoliticiideliberateaAliatilor.

Toateacestemortiaufostmortitragice.Tragicepentruevreisitragicesi

pentrugermani.Afosttragicpentrutoticeiimplicatiinrazboi.Pentrua-lcitape

RobertFaurisson,eminentulrevizionist:"Continuatisavorbitidesprecrimede

razboi.Razboiulinsusiesteocrima".

Aafirmacaaufostatrocitatipentrucamaiapoiacesteasafietalmaciteca

genocidestedeceptionant.Chestiunilestatisticesilogisticedesprecareevreiau

fostincarelagare,decesicandsiunde,aufostdocumentatecumulttimpinurma,

intr-ofoartedetaliatacarte,decatreWalterSauningnumita"Disolvareaevreimii

europene".

Inultimeleintorsaturisirasuciridedansalelobby-uluiinjurulMareluiMit

alHolocaustului,eivavorfacesacredeticamajoritatealagarelordeexterminare

aufostinEst(undemajoritateaevreilorvorspunecaautrait)sidoarcativaau

muritin"VechiulReichgerman"-pentrucavafimaiusorsapastrezesecretelein

Est.

Wow!Cetrasnet!

FaptestecazecidemiideoameniaufostimbarcatiintrenuridinAuschwitz

inPoloniasprealtelagaredinAltreich(teritoriugerman)lasfarsitulrazboiului-

intrecareEllieWiesel,SabineCitronsiAnneFrank.

Acesteasaufacutcucheltuielialegermanilorsicudiverseincoveniente

delocnecesarepentrua-iomoripursisimplu.Puteaumultmaiusorsafielasatisa

moaradefoameinlagareledeconcentrareabandonate,caoameniceluptausa

scapedinghearelecomunismului.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

Nuauexistat"lagaredeexterminare"germane.Punct.Oameniaumuritin

oricetimpderazboiinlagareledeconcentraredinnumeroasemotive,inclusiv

varstainaintata.

Maiestenecesarunpunctfinalsisereferalafaimoasa(inlume)placadela

Auschwitz.

Timpdedeceniis-aafirmatprinaceastaplacaca4mil.deoameniaufost

omorâtipringenocidinAuschwitz.Asacumafostsintetizatdedr.Faurisson inainte de 3 Apr. 90 aceasta placa comemorativa (unde Papa si presedinti ai numeroaselorstateaufacutgenoflexiuniinfataunorvictimeinexistente)contine

urmatoareainscriptiein19limbi:

"Aici, din 1940 pâna in 1945, 4 mil. de barbati, femei si copii au fost torturatisiasasinatiingenocidulhitlerist".

Pentruaproapejumatatedesecol.aprox.500.000deturistiaufostinmod

deliberatinselatideasa-zisiintelectualisiecscrocimoraliintimpcevizitauparcul

tematicdeminciuniantigermanesiororidelaAuschwitzsiBirkenau-undeghizii

turistici,cartilesifilmeleinsistadedeceniicumcatotceeacevizitatorulvedeeste

"

informasaoriginala".

Intextulurmatorsepoatecitidupacumurmeaza:

"Acestloc,undenazistiiauasasinat1.500.000debarbati,femeisicopii,

majoritateaevreidindiferitetarieuropene,poaterâmanepentruvesnicieunlocde plângeresidisperaresideavertisment.(LucRosenzweig"Auschwitz,laPologne

etlegenocide",-LeMonde,Ian.2795,pag.1).

Deceaceastascadereacifrei?

Acum, lobby-ul promotor al holocaustului afirma: "Ei bine, nu noi ci sovieticiiauumflatcifrele!"

Inconformitatecuacestargument,sovieticiiafirma:"dinadinsaucrescut

numarulcazurilordeneevreidinAuscwitz-Birkenaudecâtevaorifatadenumarul

lorreal.OdatacusfârsitulcomunismuluiinPoloniasifostaUniuneSovietica

oficialitatiledelamuzeulAuschwitzaumicsoratmeticuloscifradezastrelorin

rândcuistoriciicareanidezileauinsistatcaaupieritinAuschwitzintre1mil.-

1,5 mil. de oameni, 80-90% fiind evrei. (The Breitbard Document – Simon WiesenthalCenter).

Desigurblamati-iperusisipepolonezi.Nuacordaticreditrevizionistilor

cumcanumarullorscadesiscademereusublupaeruditaacercetariloratente.

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

Decesanumaiaruncamoprivirecatrerevelatoareaschemaadoctorului

Faurisson?

Faurisson?

Dr.Faurisson,asacumiiestestilul,fiinduncercetatoreruditsimeticulos,

unomscrupulosdeonestcuprieteniisiinamiciideopotriva,vapoatespuneceea

ceestededepartecunoscut.(ExplicatiicompleteinapendiceA).

FigurademaisusesteelaboratainDec.95caraspunslaoreclamaplasata

deLigaAntidefaimariievreilorinNewYorkTimes.Aceastareclamapublicitara

intreba"Undesuntevreiicarelipsesc?"

Aceastaesteexactintrebareapecareototpunrevizionistii-intrebarepentru

careacestiaaufostvanati,batuti,scuipati,acuzati,judecati,inchisisichiarucisi.

Deceestecriminalsavreisastiidecenumaruldescrestemereu-caun

baloncareafostintepat?

Nu sunt mai degraba stiri bune si nu rele ca milioane nu au murit la Auschwitz? Nuesteacestaunlucruimbucurator?

DupaomultmediatizatacampanieinitiatadeechipaZundelsidirectionata spredomnulGorbaciovcucâtivaaniinurma,sovieticiiaueliberatinfinalCartea

MortilordelaAuschwitzpecareocapturaserain1945.

Surpriza!

Asa zisele 4 milioane scazute la 1,5 mil., auscazut la74.000demorti dovedite.Toatemeticulosinregistratecu:nume,date,nationalitate,religie,varsta, motivulsicauzamortii!

CercetatorulgermanTjudarRudolf,vorbitorfluentdegermana,engleza,

franceza,yidissipolonezasicareintelegemajoritatealimbilorsinumelorslave,a

ErnstZündel,Introducereingândirearevizionista

parcus toate aceste registre de morti si a totalizat numarul evreilor morti in conformitatecunumelesireligia,inclusivadmitandnumeleslavizate.

Cearezultat?

Putinpeste30.000deevreiaumuritlaAuschwitz.

La aceasta cifra au ajuns revizionistii holocaustului. Din tot ceea ce

cunoastemastazi,inconformitatecuacesteanalize,cam30.000deevreisi-au

pierdutviataacolo,majoritateadatoritabolilorsisupraaglomerarii,inAuschwitzsi

altetaberedemuncaafiliatecomplexuluiprincipalAuschwitz.

Esteunnumarsuficientdetragic.Deceeranevoiesafieexagerat?Casa justificece?Ocampanievicioasadeuraimpotrivafostuluiadversar?Unregim

caresi-afacutintrareainpaginileistorieicu50deaniinurma?

Despreastaestevorba?

Saunuealtcevadecâtomodalitatedea-itinepegermaniintr-osclavie perpetua:mental,politic,economicsifinanciar,saupentrua-ifacesusceptibili

oricareinoiformesischemedesantajmascatcareaextorcatpeste100demiliarde

demarcidelaeiinfavoarealobby-uluiholocaustuluisialtormembriaitribului, institutii,organizatii-sisanuuitamstatulIsrael(carenicimacarnuexistain timpulasa-ziselorcrimecomisedenazisti)? Abuzurile etnice asupra Germaniei si a germanilor trebuie sa inceteze. Holocaustulnuestesinuafostniciodatacumsaspus"ovictimizareaevreilor". Esteextorcare.Puterepolitica.Sibanisirasbunaresiura!

Germanii,dintrecaremultinicinusenascuseracândtragediaceluide-al2-

learazboimondialavenitpestetaralor,auplatitmarisumedebaniinreparatii

statuluievreusioamenilor-multidintrebeneficiarideasemeneanusenascusera

lavremearespectivaincarelumeastiecaaavutlocholocaustul.

Acestigermaniaudreptulsacunoascatoatefaptele.Lobby-ulpromotoral

holocaustuluiprezintacunerusinare"faptele"inasafelincâtsasepotriveascacu

planullordeintolerantapentruceicarearpuneintrebaridesprelipsadeconstiinta,

metodelesubversivesiscopurile,angajareadeagentisecreti,fondurimurdare,

boicoturisitratamenteteroriste.

Torturareafiecareinoigeneratiidegermanipentruviniimaginaresaureale

alebunicilorlorsiincurândalestrabunicilorlornuesteomodalitatedeaaduce

pacesiarmonieinlume.

ErnstZundel,ininregistrareaprocesuluisau,afirmaca:"persecutatiideieri

auajunspersecutoriideazi".

4Aprilie1996