Sunteți pe pagina 1din 115

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

FACULTATEA DE TIINE
CENTRUL DE CERCETRI DE ECOLOGIE APLICAT

STUDIU DE FUNDAMENTARE IN
DOMENIUL MEDIULUI AL PLANULUI
URBANISTIC GENERAL AL
MUNICIPIULUI SIBIU 2009

SIBIU 2008

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU


FACULTATEA DE TIINE
CENTRUL DE CERCETRI DE ECOLOGIE APLICAT

STUDIU DE FUNDAMENTARE IN DOMENIUL


MEDIULUI AL PLANULUI URBANISTIC
GENERAL
AL MUNICIPIULUI SIBIU
2009

SIBIU 2008

ROMANIA
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I
TINERETULUI
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU
FA
FACULTATEA DE TIINE

Str.Dr.Ioan Raiu nr.5-7


550012-Sibiu-Romnia
Tel: 004 0269 21 66 42
Fax: 004 0269 21 66 17

CONTRACT : 2129/23.06.2008
FAZA : RAPORT FINAL

TITLUL LUCRARII : STUDIU DE FUNDAMENTARE IN DOMENIUL


MEDIULUI AL PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
2009

ELABORATOR: CENTRUL DE CERCETRI DE ECOLOGIE APLICAT

BENEFICIAR : S.C. PLANWERK SRL CLUJ NAPOCA

DIRECTOR PROIECT : CONF. UNIV. DR. CORNELIU BUCA

BORDEROU PIESE SCRISE


1. ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE I PROPUNERI
PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI
2. CAPITOL PENTRU MEMORIULUI GENERAL AL PUG
REFERITOR LA PROBLEME DE MEDIU
3. CAPITOL PENTRU MEMORIULUI GENERAL AL PUG
REFERITOR LA PROTECIA MEDIULUI
4. SINTEZ PENTRU MEMORIUL GENERAL AL PUG
REFERITOR LA DOMENIUL MEDIULUI
5. ANEXA FIELE SPAIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL
SIBIU

BORDEROU PIESE DESENATE

Plana nr. 1: HARTA GEOMORFODINAMIC I RISCURILE INDUSE DE


PROCESE GEOMORFOLOGICE I HIDROLOGICE
Plana nr. 2: MUNICIPIUL SIBIU HARTA PEISAJELOR SITUAIE ACTUAL
Plana nr. 3: MUNICIPIUL SIBIU HARTA PEISAJELOR SITUAIE PROPUSA
Plana nr. 4: MUNICIPIUL SIBIU ZONE VERZI URBANE I PERIURBANE
Plana nr. 5: ARII NATURALE VALOROASE I DE INTERES CONSERVATIV
Plana nr. 6: HARTA POTENIALULUI DE POLUARE

COLECTIV DE ELABORARE I REDACTARE

Elaborare:
Prof. dr. Constantin Drgulescu
Conf. dr. Corneliu Buca
Conf. dr. Angela Bnduc
Lect. dr. Marioara Costea
Lect. dr. Voichia Gheoca
Prep. drd. Horea Oloutean

Tehnoredactare computerizat :
Ecolog Tuan Ionu
Amalia Cotora

A mai participat la elaborarea proiectului :


Dr. Erika Schneider - Binder (Universitaea Karlsrhue Germania)

CUPRINS

ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE I


IMBUNATATIREA CALITATII MEDIULUI

PROPUNERI

PENTRU

CAPITOLUL I
PROBLEME DE MEDIU SITUAIE EXISTENT DISFUNCIONALITI
1. CADRUL NATURAL - BAZA DE SUSINERE A SISTEMULUI TERITORIAL URBAN
AL MUNICIPIULUI SIBIU.
1.1 Introducere
10
1.2 Municipiul Sibiu i teritoriul administrativ situaia existent 11
1.2.1. Particularitile structurale i litologie
....................................12
1.2.2. Potenialul geomorfologic i dinamica reliefului
13
1.2.2.1. Tipuri genetice de relief
13
1.2.2.2. Disfuncionaliti morfodinamice i degradarea terenurilor
prin procese geomorfologice actuale
15
1.2.3. Resursele de ap. Vulnerabiliti hidrice teritoriale ........................18
1.2.3.1. Resursele de ap i caracteristicile lor
........................18
1.2.3.2. Vulnerabilitatea la fenomene hidrologice cu caracter de
risc
....19
1.2.4. Potenialul climatic i disfunciile induse de fenomenele climatice
externe
................................................................................................20
1.2.4.1. Condiiile climatice ............................................................20
1.2.4.2. Disfuncionalitile de ordin climatic
........................21
1.2.5. Condiii pedogeografice favorabilitate i restrictivitate.
Msuri pedoameliorative
............................................................23
1.2.6. Riscuri naturale
........................................................................24
1.2.7. Peisajul actual ....................................................................................28
2. ZONE VERZI URBANE I PERIURBANE
2.1. Vegetatia Sibiului i a mprejurimilor sale
................................................30
2.2. Zone verzi intravilane ....................................................................................31
2.3. Zone verzi extravilane ....................................................................................49
2.3.1. Parcul natural Pdurea Dumbrava Sibiului
....................................49
2.3.2 Pdurea Guteria
........................................................................57
2.3.3. Pdurea Dumbrava Mic
............................................................57
3. ARII NATURALE CARE ADPOSTESC SPECII CU VALOARE DEOSEBIT
3.1. Pajiti i tufiuri de pe dealurile Vii Frmndoala i aflueni-Guteria: Padina
Goal, Padina Tiielului, Fntna Rece .a. ............................................................58
3.2. Pajiti umede din Lunca Ruciorului i a Prului Strmb, ntre Sibiu, Ruciori i
ura Mic
............................................................................................................60
3.3. Lunca Cibinului ntre calea ferat i Turnior ................................................60

4. EVALUAREA STRII ECOLOGICE A RULUI CIBIN PE TERITORIUL


MUNICIPIULUI SIBIU
4.1. Aspecte metodologice ....................................................................................61
4.2. Caracterizarea ecologic a sectoarelor de ru analizate
........................62
4.3. Modelarea matematic diversitatea comunitilor de macronevertebrate
factori de biotop
................................................................................................68
4.4. Concluzii
71
5. ASPECTE ALE POLUARII PE TERITORIUL MUNICIPIULUI SIBIU
5.1. Introducere
72
5.2. Categorii principale de poluani
............................................................72
5.3. Monitoring
................................................................................................73
5.4. Concluzii
................................................................................................76

CAPITOLUL II
PROTECIA MEDIULUI -PROPUNERI PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII
MEDIULUI IN CONTEXTUL NOULUI PLAN URBANISTIC GENERAL AL
MUNICIPIULUI SIBIU
1. Optimizarea raporturilor om mediu
........................................................................77
2. Diminuarea riscurilor geomorfologice ........................................................................77
3. Prevenirea i diminuarea fenomenelor de risc hidrologic
....................................79
4. Raportul natural antropic reliefat n tipologia peisajului.
....................................80
5. Strategia de amenajare i dezvoltare a spaiului.
Etape i obietive care vizeaz cadrul natural
............................................................81
6. Suprafee propuse ca arii naturale cu specii cu valoare deosebit
........................88
6.1.Pajiti i tufiuri din bazinul Vii Frmndoala
Dealul Guteria: Padina Goal, Padina Tiielului, Fntna Rece .a.
............88
6.2.Pajiti umede din Lunca Ruciorului i a Prului Strmb,
ntre Sibiu, Ruciori i ura Mic ........................................................................89
6.3.Lunca Cibinului ntre calea ferat i Turnior ................................................89
7. Recomandri privind amenajarea eco - funcional a spaiilor
verzi i a suprafeelorforestiere
....................................................................................90
8. Aspecte privind managementul ariei naturale
Parcul Natural Dumbrava Sibiului
........................................................................91
9. Managementul zonelor umede
....................................................................................91
9.1.Aspecte generale privind managementul
zonelor umede n mediul urban
........................................................................91
9.2. Propuneri pentru managementul zonelor umede pe
teritoriul administrativ al municipiului Sibiu
................................................94
9.2.1.Lacul lui Binder
........................................................................94
9.2.2. Lunca Rului Cibin
........................................................................95
9.2.3.Valea Spunului
........................................................................96
9.2.4.Rusciorul i afluenii acestuia ............................................................96
9.2.5.Valea Aurie
....................................................................................97

10. Propuneri pentru reducerea i controlul polurii pe teritoriul


administrativ al Municipiului Sibiu ....97
CAPITOLUL III
ZONAREA MASURILOR PENTRU AMELIORAREA CALITATII MEDIULUI PE
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI SIBIU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Regiunea de podi - Dealul Guteria


99
Terasele rului Cibin
................................................................................................102
ul aluvial Nord Sibiu
................................................................................................103
LuncaRului Cibin
104
Valea Spunului 106
Valea Aurie ntre Grdina zoologic i Parcul Subarini
107
Pdurea Dumbrava Sibiului
....................................................................................107
Pdurea Dumbrava Mic
....................................................................................108
Perimetrul construit
108

CAPITOL PENTRU MEMORIUL GENERAL AL PUG REFERITOR LA PROBLEME


DE MEDIU
1.CADRUL NATURAL - BAZA DE SUSINERE A SISTEMULUI TERITORIAL URBAN
AL MUNICIPIULUI SIBIU
110
2.ZONELE VERZI URBANE I PERIURBANE

............................................................121

3.ARII NATURALE CARE ADPOSTESC SPECII CU VALOARE DEOSEBIT

127

4.EVALUAREA STRII ECOLOGICE A RULUI CIBIN PE TERITORIUL MUNICIPIULUI


SIBIU
128
5.ASPECTE PRIVITOARE LA POLUARE

............................................................128

CAPITOL PENTRU MEMORIUL GENERAL AL PUG REFERITOR LA PROTECIA


MEDIULUI
1.

REGIUNEA DE PODI - DEALUL GUTERIA 133

2.

TERASELE RULUI CIBIN

........................................................................134

3.

ESUL ALUVIAL NORD SIBIU

........................................................................135

4.

LUNCA RULUI CIBIN

....................................................................................137

5.

VALEA SAPUNULUI

138

6.

VALEA AURIE INTRE GRADINA ZOOLOGICA SI PARCUL SUBARINI

7.

PDUREA DUMBRAVA SIBIULUI

8.

PERIMETRUL CONSTRUIT

138

............................................................139

139

SINTEZ PENTRU MEMORIUL GENERAL AL PUG


REFERITOR LA DOMENIUL MEDIULUI
142
BIBLIOGRAFIE

149

ANEXE - FIELE SPAIILOR VERZI DIN MUNICIPIUL SIBIU

ANALIZA SITUAIEI EXISTENTE I


PROPUNERI
PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII
MEDIULUI

CAPITOLUL I
PROBLEME DE MEDIU
SITUAIE EXISTENT - DISFUNCIONALITI

1. CADRUL NATURAL - BAZA DE SUSINERE A SISTEMULUI


TERITORIAL URBAN AL MUNICIPIULUI SIBIU

1.1. Introducere
Planul urbanistic general - PUG Sibiu i propune s evidenieze potenialul
transformrilor spaiului din limitele administrative ale oraului, plecnd de la un moment de
referin - respectiv stadiul actual. Prin lucrarea de fa am urmrit s evideniem, n urma
unei analize de detaliu, disfunciile actuale ale sistemului urban care deriv din relaia cadru
natural/geografic i structura i funciile oraului, i s propunem unele soluii de remediere
sau optimizare a spaiului geografic. Finalitatea acestui proiect este de a asigura coeziunea
teritorial, eliminarea blocajelor de ordin environmental generate de o dezvoltare anarhic,
eliminarea disparitilor intrateritoriale i asigurarea unei strategii viabile de ecodezvoltare a
oraului.
Etimologic vorbind, termenul de transformare antropic a unui sistem teritorial,
indiferent de natura i dimensiunile acestuia, indic aciunea de schimbare a aspectului,
formei i coninutului sistemului respectiv. Avnd n vedere desfurarea n timp i spaiu
precum i multitudinea i amploarea schimbrilor survenite n spaiul geografic Municipiului
Sibiu, aciunea de identificare i analiz a modificrilor antropice s-a realizat pe baza a dou
criterii: criteriul temporal i criteriul diversitii.
Dat fiind complexitatea geosistemului depresionar submontan n care se ncadreaz
Municipiul Sibiu i dimensiunile impactului antropic, analiza noastr a urmrit prin localizare
n special subsistemul geomorfologic la limita estic a Depresiunii Sibiului la contactul cu
Podiul Hrtibaciului. Multitudinea formelor de transformare antropic a spaiului geografic i
amploarea acestora sunt rezultatul asocierii factorilor fizico-geografici cu cei economici
(dezvoltarea agriculturii, comerului, industriei, transporturilor, prezena unor ci de

10

comunicaie de interes naional i european etc.) i al propagrii n timp a influenei urbane a


Sibiului asupra teritoriului depresiunii.
Modificrile antropice cu caracter istoric din limitele administrative ale Municipiului
Sibiu au fost la nceput nesemnificative i au avut un impact redus asupra albiei Cibinului i
asupra versanilor, acestea fiind conforme geometriei formelor de relief i n concordan cu
potenialul de habitat al condiiilor de mediu. Organizarea i dezvoltarea ulterioar a aezrii
urbane a avut i are i n prezent o baz natural de susinere care deriv din poziia
geografic a oraului Sibiu n cadrul Depresiunii Sibiului prin:
- suprafeele cvasiorizontale de la nivelul teraselor i luncii Cibinului pe care s-au
organizat vechile vetre ale aezrilor (Sibiu, Guteria, Turnior);
- climat temperat continental cu influene oceanice, adpost i risc climatic
nesemnificativ;
- resurse de ap de suprafa (rul Cibin i afluenii si) i pnze de ap freatice
bogate i de calitate uor de exploatat i care asigurau necesarul de consum pe termen lung;
- fond funciar variat, de fertilitate ridicat pentru exploatarea agricol;
- prezena unor areale forestiere n vecinatate, cu rol n remprosptarea aerului,
absorbia noxelor, reducerea efectelor polurii i revigorarea sistemelor ecologice
- cile de comunicaie principale rutiere i feroviare de importan naional i
internaional care asigurau i asigur legturile ntre aezri i situarea pe axa principal de
legatur dintre provinciile istorice: Transilvania, Muntenia i Oltenia etc.
Condiiile naturale constituie factori pozitivi n evoluia spaial, n dezvoltarea i
evoluia socio-uman i economic a Sibiului i reprezint, dealtfel, factorii care au
condiionat i dirijat ulterior modificrile antropice. Transformrile cu caracter relativ recent
i actual sunt semnificative, ele fiind impuse de evoluia spaial i funcional a Sibiului i de
cuprinderea n aria de influen a acestuia a aezrilor rurale din spaiul periurban. Aezrile
rurale de la periferia vestic (Turnior) i estic (Guteria) a oraului au fost absorbite n
spaiul urban n urma evoluiei oraului, ns cele dou cartiere pstreaz nc un caracter
rural, mai ales la extremitatea lor.
1.2. Municipiul Sibiu i teritoriul administrativ situaia existent
Municipiul Sibiu este situat din punct de vedere matematic la intersecia paralelei de
45o 48 latitudine nordic cu meridianul de 24o 09 longitudine estic, n plin zon temperat
i aproape central n cadrul Romniei. Poziia fizico-geografic n Depresiunea Sibiului, la
contactul Munilor Cindrelului i ai Lotrului cu Podiul Trnavelor (prin subdiviziunile lui Podiul Hrtibaciului i Podiul Secaelor) i ntr-o arie de maxim convergen hidrografic
i a cilor de comunicaie, a condus n timp la apariia, evoluia i dezvoltarea sa funcional
a oraului. Aezat la interferena unor uniti fizico-geografice distincte, spaiul geografic al
Municipiului Sibiu are aspectul unui amfiteatru deschis spre nord (spre Culoarul Visei) i
spre sud (prin Valea Cibinului), fiind dezvoltat n mare parte la nivelul esului aluvial al
Cibinului. Rama montan nalt de la sud-vest (Munii Cindrelului) trimite pinteni prelungi ca
nite contraforturi Piemontul Cibinului i Piemontul Cisndioarei, care se insinueaz n
partea vestic i sud-vestic a teritoriului administrativ. La est, Municipiul Sibiu se extinde n
Podiul Hrtibaciului, cuprinznd n totalitate Dealul Guteria, la baza cruia se extinde
cartierul cu acelai nume. Acest spaiu depresionar al Sibiului a fost intens modelat de artera
hidrografic principal Cibinul i de afluenii acestuia. Evoluia Cibinului a generat un
complex de terase fragmentate de aflueni i o lunc extins, care au imprimat suprafeei
construite a oraului caracterele lor morfologice. Asocierea elementelor geomorfologice,
hidro-climatice, bio-pedo geografice, cumulul i transferul de energie se realizeaz pe
teritoriul Municipiului Sibiu prin intermediul penetraiei digitate spre nucleul urban al

11

Sibiului a interfluviilor, a reelei hidrografice i a cilor de comunicaie, care au constituit


dintotdeauna i constituie i astzi elementele de suport de legtur structural i funcional
cu aria depresionar periurban sau cu alte regiuni ale rii.
1.2.1. Particularitile structurale i litologice
Fundamentul geologic al spaiului depresionar peste care se extinde teritoriul
administrativ al Municipiului Sibiu este alctuit din isturi cristaline (identificate prin foraje la
o adncime de 1500 m) i este acoperit cu o cuvertur groas alctuit din depozite
sedimentare mio-pliocene i cuaternare. Prelungirea cristalinului Carpailor Meridionali n
fundamentul Depresiunii Transilvaniei este evideniat n apropierea Municipiului Sibiu prin
mgurile cristaline care ies la zi la limita sudic i sud-vestic a depresiunii: Cisndioara,
Mgureaua Poplaca, Dealul Zidul.
Depozitele sedimentare care afloreaz n perimetrul analizat aparin structurilor tinere,
fiind reprezentate prin formaiuni sedimentare diferite n ceea ce privete gradul de cimentare,
de consolidare, rezistena la aciunea factorilor de mediu. Depozitele pannoniene ocup cea
mai mare parte a teritoriului i sunt alctuite din argile, nisipuri argiloase, marne, cu un grad
foarte redus de cimentare. Ele vin n contact direct cu formaiunile cristaline i afloreaz la zi
n Dealul Guteria i pe frontul de cuest al Podiului Hrtibaciului ce intr n teritoriul
administrativ al municipiului spre est i nord-est. Depozitele cele mai recente sunt cele
cuaternare, care acoper aproape n totalitate teritoriul administrativ al Sibiului i sunt
reprezentate prin depozitele de teras i depozite proluviale (conuri de dejecie) de vrst
pleistocen, diferite ca genez, grosime i alctuire granulometric (pietriuri), cu tendin de
formare de conglomerate (nisipuri nglobate ntr-o mas argiloas) acoperite de o cuvertur de
sol de grosimi variabile, precum i de depozite aluviale actuale (pietriuri, nisipuri, mluri
holocene) foarte bine reprezentate n luncile Cibinului i afluenilor acestuia.
Disfuncionalitile cauzate de constituia litologic i efectele negative asupra
habitatului urban constau n urmtoarele aspecte:
- umezirea i gonflarea substratului argilos deranjeaz echilibrul intern al substratului
i predispune versanii din Podiul Hrtibaciului i frunile de teras ale Cibinului la procese
gravitaionale de tipul alunecrilor de teren;
- friabilitatea i slaba cimentare a rocilor favorizeaz procesele de pluviodenudare i
eroziune n suprafa, cu manifestri agresive de tipul iroirii, ravenrii i torenialitii, mai
ales pe versanii Dealului Guteria sau pe frunile de teras ale Cibinului;
- coninutul mare de mluri argiloase, din depozitele aluviale ale Cibinului i
afluenilor i impermeabilitatea acestora determin ridicarea nivelului pnzei de ap freatic
n luncile rurilor, cu unele bltiri permanente sau cu caracter periodic;
- depozitelor sedimentare de teras i lunc, neconsolidate, asociate cu oscilaiile
hidro-climatice i presiunea exercitat de greutatea lor sau de greutatea unor construcii de
deasupra determin n timp rearanjarea gravitaional i accentuarea unor procese de tasare i
sufoziune care pot avea efecte negative asupra structurii construciilor;
- gonflarea argilelor care intr n componena depozitelor n condiiile supraumezirii i
contractarea lor n perioadele secetoase determin apariia unor crpturi adnci n sol i n
formaiunile geologice; aceste crpturi constituie ci de acces, prin infiltrare, a apelor
meteorice n perioadele cu exces de precipitaii, care cauzeaz infiltraii i igrasie n subsolul
construciilor sau chiar inundarea unor spaii deschise i neprotejate. De asemenea, apa
acumulata sub forma de depozite acvifere intre depozitele argiloase si suprafata, prin
capilaritate se ridica in peretii cladirilor determinand igrasia acestora.
Tectonica Depresiunii Sibiului i a oraului Sibiu este simpl i caracteristic zonelor
stabilizate. Investigaiile geofizice au evideniat, n zona Sibiului i a mprejurimilor o

12

anomalie gravimetric ce corespunde unei ridicri a fundamentului. Pe baza rezultatelor


seismometrice se poate explica i hidrografia regiunii. Astfel, Cibinul este forat s ocoleasc
ridicarea de la Sibiu i mpiedicat s se ndrepte spre nord de ctre obstacolul format de
legtura dintre Ocna Sibiului i Daia, astfel nct este nevoit s-i croiasc drum n lungul
sinclinalului ura Mic sud de Guteria, ndreptndu-se spre sud ctre Olt.
Prospeciunile seismice efectuate n regiunea Blaj-Sibiu (M. Popescu, 1962) au
evideniat existena unei importante linii seismice numit linia srii pe care se niruie
anticlinalele cu smbure de sare situate la nord de Depresiunea Sibiului i care pe la nord de
Guteria se leag de ridicarea Daia-Caol. La sud de linia srii, separarea de ridicarea
Sibiului este fcut de sinclinalul ura Mic Sud de Guteria. Acestea mpreun cu
sinclinalul Turnior mbrac periclinul nord-vestic al anticlinalului Sibiului.
Din punct de vedere seismic teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu se nscrie
ntr-o zon cu intensitate seismic sczut spre moderat (71 scara MSK). Avnd n vedere
zonarea seismica conform SR 11100 1:1993 (Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului
Romaniei) conform creia intensitatea seismic care se poate atinge la nivelul rii noastre
este de 6 si 9 pe scara MSK, regiunea geografic n care este amplasat Sibiul se caracterizeaz
prin risc seismic sczut, cu o perioad medie de revenire de minim 50 ani ceea ce nu ridic
probleme majore din punct de vedere al expunerii la riscul seismic a construciilor civile, a
obiectivelor industriale sau a infrastructurii de transport de toate tipurile (ci de comunicaie,
transport special prin conducte etc.).
1.2.2. Potenialul geomorfologic i dinamica reliefului
Relieful de pe teritoriul Municipiului Sibiu aferent Depresiunii Sibiului este
caracterizat prin trsturi morfometrice (hipsometrie, fragmentare, pante, expoziie) i
morfologice (procese geomorfologice actuale, dinamica versanlor i albiilor) care trdeaz pe
de o parte influena geologic (prin litologie, structur), iar pe de alt parte condiiile actuale
ale modelrii (climat, regim hidrologic de scurgere, grad de acoperire cu vegetaie, intervenia
antropic asupra formelor de relief).
1.2.2.1. Tipuri genetice de relief
Morfologia teritoriului nscris municipiului Sibiu i ariei sale periurbane aparine
treptei morfogenetice depresionare submontane i podiului, difereniat funcional n raport
de formele de relief. La nivelul ntregii Depresiuni a Sibiului, dar mai cu seam n limitele
administrative ale Municipiului Sibiu, se nregistreaz o asimetrie net a reliefului impus de
tendia de deplasare a Cibinului spre nord i nord-est, fapt pus n eviden pe dreapta rului de
scderea altitudinal sub forma unor trepte a formelor de relief (dealuri submontane,
piemonturi, terase, lunc) i pe stnga rului de rpa de mpingere a Podiul Hrtibaciului,
afectat de procese gravitaionale.
Dealurile submontane ale Cisndioarei, bine mpdurite, se desfoar la sud de
Valea Seviului i sunt rezultatul fragmentrii unui piemont. Prezint caracterele unei regiuni
deluroase, cu altitudini de 500 - 600 m i cu vi puternic adncite, rezultnd o energie de
relief de circa 100 - 150 m. Altitudinea scade de la sud-vest spre nord-est, acestea dominnd
esul aluvial al Seviului cu care vine n contact direct i Piemontul Cibinului de la nord de
aceasta.
Piemontul Cibinului se desfoar la nord de Valea Seviului i coboar altitudinal
pn la 500 i chiar 470 m, avnd caracterul unei suprafee slab nclinate cu extensiune mare
(lime de 0,5 - 2 km) care face racordul cu terasa superioar a Cibinului. Din punct de vedere
morfogenetic este un piemont de acumulare rezultat n urma descrcrii la ieirea din munte a
unui con de mari dimensiuni. Este alctuit din materiale erodate i transportate de ctre Cibin

13

(pietriuri puternic rulate, alterate, nglobate ntr-o mas nisipoas) cu o structur torenial a
depunerilor succesive, acoperit de o cuvertur groas (1,5 2 m) de luturi argiloase i
nisipuri lutoase, care confer versanilor o morfodinamica accentuat. Trecerea spre terasele
Cibinului este insesizabil i este marcat de un glacis continuu cu pante slabe (2 5o).
Terasele Cibinului n numr de trei au o dezvoltare maxim i pot fi urmrite cu
uurin pe partea dreapt a rului i mai puin pe stnga. Podurile au nclinare slab 0 3o i
extensiune mare pe partea sudic a Cibinului, sub forma unor cmpuri larg evazate spre nord,
sub form de evantai. Podurile teraselor au o stabilitate accentuat comparativ cu frunile de
teras, care au pante accentuate (peste 20o i sunt fragmentate de o reea de vi cu caracter
temporar al scurgerii. n deschiderile teraselor pot fi identificate orizonturi groase de pietriuri
mrunte, i pietriuri grosiere, foarte bine rulate, nisipuri grosiere i marne nisipoase, ntr-un
amestec lutos-argilos i nisipos-lutos care ntreine umezeala la suprafa i mpiedic drenajul
intern din depozitele de teras.
Terasa a 3-a are o altitudine de 450 - 475 m, fiind suspendat fa de albia Cibinului cu
50 - 60 - 70 m. O bun parte a teritoriului extravilan al oraului Sibiu din partea de sud - sudvest se afl situat la nivelul podului acestei terase, care se continu i cuprinde extremitatea
vestic a cartierelor Valea Aurie, Calea Poplcii i extremitatea estic a Pdurii Dumbrava i
Calea Dumbrvii pn la cimitir. Aceast teras este fregmentat aproape median pe direcia
sud-vest nord-est de Prul Valea Aurie, care de la podul de pe Strada Argeului se continu
spre aval i fragmenteaz nivelul celei de a doua terase a Cibinului.
Terasa a 2-a are o altitudine absolut de 420 - 435 m i un pod cu extensiune mare (0,5
- 2,5 - 3 km lime), fiind suspendat fa de albia Cibinului cu 15 25 m. Acest nivel de
teras este foarte bine reprezentat n cadrul teritoriului administrativ al oraului Sibiu, la nord
est de Cartierul Turnior i nord de Valea Cibinului, la nivelul acesteia fiind amplasat
aeroportul, zona industrial Sibiu Vest, oseaua naional DN1 i european E 81, precum i
drumul de legtur Sibiu - ura Mic pn n Dealul Cucului. Pe partea dreapt a Cibinului,
aceast teras este slab reprezentat ntre Valea Poplaca i extremitatea vestic a Cartierului
Poplaca, ns ea este foarte bine reprezentat n perimetrul intravilan al oraului Sibiu, cea
mai mare parte a acestuia desfurndu/se la nivelul acestei terase (Hipodrom, Calea
Dumbrvii, Calea Victoriei, Centrul istoric al oraului, Vasile Aron). n perimetrul
intravilanului, aceast teras este fragmentat, ca i cea superioar,de Valea Aurie, n lungul
creia Parcul Sub Arini penetreaz sub forma unei zone verzi compacte pn aproape n
centrul oraului. Dei, datorit interveniei antropice deosebit de intense, aceast teras nu i
mai pstreaz caracterul natural, ea poate fi recunoscut cu uurin n peisajul urban prin
structura cartierelor i a tramei stradale.
Terasa 1 a are o altitudine absolot de 405 - 410 - 418 m i este suspendat fa de
Cibin cu 5 - 10 m. Limea ei este mult mai redus comparativ cu celelalte dou nivele, iar
trecerea la nivelul de lunc al Cibinului este foarte greu de sesizat datorit modificrilor
antropice. Ea este foarte bine reprezentat pe partea dreapt a Cibinului, ntre limita vestic a
extravilanului i cotul Cibinului de la Turnior, de unde se insinueaz spre est, cuprinznd o
parte a Cartierului trand, o parte a Sibiului Vechi, paral Cartierul Lupeni, Lazaret i zona
industrial sud-est Broscrie). Pe partea stng a Cibinului aceast teras se regsete n
Turnior - oseaua Alba Iulia - Frigoriferului, continundu-se cu cea mai mare parte a
Cartierului Terezian. La nivelul acestei terase este amplasat calea ferat i cea mai mare
parte din oseaua naional (aceasta coboar insesizabil uneori la nivelul luncii, iar alteori
urc la nivelul celei de a doua terase).
Lunca Cibinului i esul aluvial al afluenilor acestuia constituie treapta cea mai joas
din punct de vedere altitudinal, fiind supuse n permanen ritmului anotimpual al scurgerii
rurilor dar i unor fenomene accidentale care se produc n albii, respectiv inundaii i scderi
puternice de nivel. Menionm nc de la nceput faptul c Cibinul amonte de Gura Rului are

14

un bazin hidrografic amenajat, procesele din albia minor n aval de acesta fiind subordonate
acestei retenii, fluxului oscilant ca debit i nivel n funcie de volumul de ap eliberat din lac
precum i regimului anotimpual al scurgerii pe afluenii Cibinului aval de lacul de acumulare.
Lunca Cibinului este foarte larg extins la vest de Turnior i n Cartierul trand, unde
atinge limi de 0,5 - 1 km. Panta este foarte redus (0 2) iar altitudinea luncii scade n
sensul de curgere a Cibinului, aceasta insinundu-se n lungul rului de la altitudini de 410 418 m n partea de vest amonte de Turnior i cobornd treptat pn la 396 m 405 m n
partea de sud-est a oraului. Lunca este dezvoltat foarte bine pe ambele pri ale Cibinului n
sectorul vestic. Pn la intrarea n Turnior Cibinul prezint un curs meandrat, cu numeroase
meandre prsite, care se regsesc n peisajul de lunc prin suprafee nmltinite, meandre cu
maluri erodate i adnci (- 2; - 3 m) n buclele concave i maluri acumulate n buclele convexe.
De la intrarea n Turnior si pn la ieirea din Sibiu, Cibinul este amenajat, albia minor fiind
delimitat de maluri taluzate, cu nlimi de 1,5 - 2 m pn la peste 3 m, n cea mai mare parte
fixate de vegetaie ierboas. n albia minor se remarc prezena unui nivel nou de lunc,
rezultat n urma acumulrii i fixrii cu vegetaie ierboas higrofil a aluviunilor la partea
inferioar a malurilor.
Aval de Guteria, lunca Cibinului este asimetric, cu dezvoltare maxim pe partea
dreapt, unde pe alocuri depete 1 km lime i cu dezvoltarea unei fii late de numai 100 300 m pe partea stng, la baza versantului abrupt al Podiului Hrtibaciului. i n acest sector
surplusul de umezeal datorat pnzei freatice favorizeaz igrasia cldirilor, iar n extravilan
utilizarea sub form de fnea. La nord de Sibiu se desfoar esul aluvial al Rozbavului,
Vii Popilor i Vii Hamba. Acestea formeaz o arie de convergen hidrografic ntre
Cartierul Tineretului i Cartierul Guteria. Se prezint sub forma unui cmp larg deschis spre
nord, cu altitudini de 405 - 410 - 414 m i cu pante foarte reduse (0 - 2o), ceea ce mpiedic
drenajul suprafeelor i stagnarea apelor meteorice. De asemenea solurile gleice, cu un regim
percolaie sczut favorizeaz meninerea aproape de suprafa a apelor freatice.
Podiul Hrtibaciului este reprezentat pe teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu
printr-un abrupt de eroziune (front de cuest) care mrginete depresiunea Sibiului la est,
respectiv interfluviul care aliniaz pe direcie nord-vest sud-est Dl. Hia (528 m) Dl.
Padina Goal (538,6 m) Dl. Pdurii (598 m) - Dl. Galben Capul Dealului - Dealul Bucii
(508 m). Acest aliniament domin lunca Cibinului cu 150 - 175 m i este dublat la limita
nord-estic a teritoriului de culmi deluroase cu orientare nord-sud impus de fragmentarea
exercitat de afluenii din podi ai Cibinului: Dealul lui Gumuel, Dl. Cocoului (621 m),
Dealul La Tabl (642 m). Versanii sunt modelai prin deplasri gravitaionale de tipul
prbuirilor, alunecrilor profunde i superficiale, procese de ravenare, torenialitate i splare
n suprafa, care n mare msur au contrubuit i contribuie la formarea i evoluia glacisului
deluvio-coluvial de la baz. Acesta este dispus sub forma unei fii aproape continui ntre
Viile Sibiului i limita sud-estic a teritoriului, avnd o lime de circa 80 - 150 m i pante de
10 2o, care scad spre contactul cu lunca Cibinului. Este alctuit din depozite argiloase i
argilo-nisipoase cu grad ridicat de instabilitate, provenite n urma meteorizrii, eroziunii i
retragerii versantului abrupt al podiului i acumulate la baza cuestei pe grosimi de circa 5 - 6
m, avnd aspectul unei terase nclinate spre albia Cibinului. La nivelul acestui glacis i n
lunca Cibinului este situat cartierul Guteria.
1.2.2.2. Disfuncionaliti morfodinamice i degradarea terenurilor prin procese
geomorfologice actuale
n sectorul analizat altitudinile sunt cuprinse ntre 400 m n lunca Cibinului la limita
administrativ cu teritoriul comunei elimbr i 639 m n Dealul Hamba Sud Est pe cuesta
Podiului Hrtibaciului, altitudinea medie depind 450 m. Izohipsa de 400 m delimiteaz
lunca Cibinului n acest sector i se insinueaz la baza abruptului structural al podiului.

15

Fragmentarea reliefului prezint valori care se nscriu n intervalul 0 0,5 km/km2 n lunca i
pe terasele Cibinului pn la 2 2,5 km/km2 pe frontul de cuest al Podiului Hrtibaciului i
pe frunile de teras. Energia de relief variaz i ea n funcie de forma de relief, cu valori de
la 0 - 10 m la nivelul esului aluvial al Cibinului, pn la 80 - 100 - 140 m la contactul dintre
lunc i frontul de cuest. Pantele au valori difereniate pe sectorul analizat, de la valori
minime de 0 - 3 - 5 la nivelul albiei majore a Cibinului i afluenilor i pe podurile de teras,
valori de 10 - 15 - 35 specifice frunilor de teras, abruptului structural i glacisului bazal al
acestuia, pn la valori de peste 60 ntlnite n perimetrul exploatrilor de argil din Dealul
Guteria. Ca frecven, sunt dominante pantele cuprinse ntre 10 30, valori favorabile
declanrii i manifestrii proceselor de pluviodenudare i deplasrilor gravitaionale.
Dinamica actual a reliefului este indus n primul rnd de factorii naturali: contactul
litologic i structural dintre cristalinul celor dou uniti montane i depozitele sedimentare
ale Podiului Hrtibaciului, condiiile climatice cu influene oceanice, precum i de aciunea
reelei hidrografice autohtone i alohtone, pe un fond alctuit din pietriuri, nisipuri, marne i
argile, cu nuclee mai dure. Predomin procesele de versant generate de pluviodenudare:
splare n suprafa, iroire, ravenare, torenialitate (Florina Grecu, 1992, 1997). Procesele de
eroziune, transport i acumulare se succed i n lungul vii alohtone a Cibinului cu debite
destul de mari, care a descrcat la ieirea din munte cantiti mari de materiale sub forma unor
conuri de dejecie imense cu caracter piemontan - Piemontul Cibinului i glacisuri, pe care leau preluat reeaua hidrografic autohton - Valea Aurie, Valea Spunului, cu debite variabile
n timp, contribuind la fragmentarea acestor construcii acumulative i la degradarea
suprafeelor interfluviale i a versanilor, prin retragerea regresiv a obriilor pe bazine
hidrografice de ordinul I i II.
Componenta lutoas - argiloas a depozitelor de teras este responsabil de prezena
unor pnze acvifere de teras la adncimi destul de reduse i de crearea unor probleme de
infiltrare n subsolurile construciilor a apelor de infiltraie. Pe frunile de teras i la baza
acestora, mai ales n extravilan, se pot identifica arii nmltinite i izvoare. Terasa a 3-a n
Punea Poplaca, dincolo de liziera nordic a pdurii Dumbrava, este deosebit de
mbuctit de ravenele, ogaele i vile scurte i cu caracter torenial (Valea Urzicarilor),
afluente ale Cibinului n amonte de Turnior. Acestea fragmenteaz fruntea de teras i se
adncesc prin eroziune regresiv i n podul terasei superioare. Fruntea de teras care face
racordul cu lunca Cibinului este foarte puternic degradat prin procese geomorfologice de
tipul deplasrilor gravitaionale pe fondul acumulrii fluviatile i a proceselor fluvio-toreniale.
n albia rului Cibin i a afluenilor de pe partea dreapt - Prul Trinkbach (Valea
Aurie) i Valea Spunului, n sectoarele de meandrare se manifest acumularea malurilor
convexe i eroziunea malurilor concave, aceasta din urm avnd ca efect subminarea
versanilor i declanarea unor procese de versant (alunecri, prbuiri). n lungul Vii
Cibinului lunca se afl sub directa inciden a cursului de ap i a proceselor de versant din
arealele limitrofe (cuesta podiului), unde domin alunecrile superficiale i de mic
adncime, prbuirile, torenialitatea, ravenarea etc.
Astfel, n sectorul amonte de Turnior, unele dintre meandrele prsite ale Cibinului
pstreaz legtura cu albia minor a acestuia, prelund o parte din debit n timpul apelor mari,
altele ns sunt total sau parial colmatate i au rupt legtura cu rul. n perioadele cu exces de
umiditate aceste bucle de meandre prsite (belciuge) pot deveni suprafee lacustre sau
suprafee mltinoase. De altfel praiele care fragmenteaz terasele Cibinului n acest sector
alimenteaz belciugele formnd bli i mlatini, care n condiiile pantei foarte slabe i a
substratului mlos se dreneaz foarte greu, ntreinnd umezeala i dezvoltarea vegetaiei
higrofile. n plus, aceste organisme toreniale descarc n lunca Cibinului conuri de dejecie
care exercit o aciune de mpingere a talvegului Cibinului i o redirecionare a proceselor din
albie.

16

De asemenea, n sectorul cuprins ntre confluena cu Rozbavul i limita sud-estic a


intravilanului albia major are altitudini relative de 1 - 1,5 m iar manifestrile dinamice care
caracterizeaz relieful luncii joase sunt: eroziunea malurilor, acumulrile aluviale, umectarea
freatic a solului i gleizarea. Procesele de acumulare sunt mai active n acest sector ntruct
pe tronsonul amonte-aval de Guteria, Cibinul primete aflueni cu caracter torenial cu
obriile n podi: Valea Frmndoala cu afluentul su Valea Nepindoala, Valea Pe Remei.
Acestea transport i depun n colector materialele solide rezultate n urma eroziunii fluviotoreniale. Acumulrile din albie se gsesc lateral sub form de renii fixate de vegetaie, sau n
partea central sub form de ostroave total sau parial fixate de o vegetaie ierboas sau
lemnoas, cum sunt cele de la podul Guteria, sau sub form de depozite submerse, cum sunt
cele din avale de acest cartier. Picioarele podului de peste Cibin funcioneaz ca obstacole
pentru aluviuni i treptat condiioneaz formarea depozitelor submerse sau emerse din albie.
Factorii naturali ai morfodinamicii sunt amplificai de factorii antropici, rolul acestora
n modelarea reliefului fiind foarte nuanat, n strns legtur cu amploarea i diversitatea
activitilor efectuate. Menionm n acest sens activitile agricole, pastorale, industrie,
defriri, amenajri ale cursurilor de ape, drenaje, plantaii forestiere, precum i expansiunea
edilitar i amenajrile de spaii pentru diferite necesiti sociale, comerciale i de agrement.
Valorificarea resurselor forestiere n trecut i reducerea drastic a suprafeelor mpdurite la
circa 20 % din suprafaa ocupat de pdurile de odinioar a condus la exacerbarea proceselor
geomorfologice, care afecteaz spaiul depresionar, mai cu seam la nivelul piemonturilor i
al abrupturilor structurale care mrginesc depresiunea n limitele administrative ale
Municipilui Sibiu.
n momentul de fa, abandonarea terenurilor agricole i instalarea unor stne n jurul
izvoarelor sau chiar n mijlocul unor tarlale ntinse ca suprafa n partea de nord a
intravilanului conduc la degradarea solurilor prin nitrifiere, la accentuarea eroziunii n
suprafa i la distrugerea covorului vegetal ierbos. Suprafeele destinate pomiculturii de pe
Dealul Guteria au fost n mare parte abandonate, aici instalndu-se degradri nc de
intensitate moderat, dar cu potenial distructiv pe timp ndelungat. Terasele antropice sunt
modelate de procese geomorfologice actuale care cresc n intensitate i care slbesc
productivitatea terenurilor.
Excavaiile realizate pentru extragerea argilei n scopul fabricrii crmizii n Dealul
Guteria (Sibiu) sau pentru construirea oselei de centur (n dl. ura Mare) constituie
premise ale subminrii versanilor i nuclee de accentuare a proceselor de iroire, ravenare,
alunecare i prbuire i de degradare a versailor. Aportul deluvial datorat proceselor
gravitaionale determin aglomerarea versanilor i formarea la baza acestora a unui glacis de
alunecare cu instabilitate accentuat. De asemenea, prezena argilelor n pachete groase i
exploatarea lor n sistem intensiv pentru industrie sau construcia de osele explic
morfodinamica accentuat a versanilor i aportul de material coluvio proluvial din albiile
rurilor cu caracter asecvent care fragmenteaz cuesta (Prul Nepindoala, Valea
Frmndoala, Valea Pe Remei).
n ceea ce privete impactul traficului, care se realizeaz pe cile de comunicaie
rutier i feroviar, menionm unele dezechilibre legate de stresul mecanic (tasare, alunecri,
prbuiri), distrugerea proteciei malurilor acolo unde arterele hidrografice sunt nsoite sau
traversate de drumuri cu un trafic intens (peste Cibin), de construcia unor picioare de poduri
(peste Cibin i aflueni) care funcioneaz n albiile rurilor ca obstacole pentru depozitele de
aluviuni (Cibin la podul Guteria), precum i de subdimensionarea podurilor i podeelor care
traverseaz artere hidrografice i peste care se desfoar un trafic intens.
n prezent se afl n blocaj lucrrile la centura ocolitoare a municipiului Sibiu, un
obiectiv deosebit de important n optimizarea traficului i eliberarea oraului Sibiu de efectele
traficului greu i de neajunsurile n confortul populaiei create prin poluarea aerului cu noxe,

17

poluare fonic i prin riscul de accidente. Dei aceast arter rutier constituie un avantaj
major n integrarea naional i internaional a spaiului depresionar analizat i n degajarea
Sibiului de stresul unui trafic intens n orele de vrf, aceast osea nc nefinalizat se afl
deja n faz avansat de degradare prin procese de splare i iroire.

1.2.3. Resursele de ap. Vulnerabiliti hidrice teritoriale


1.2.3.1. Resursele de ap i caracteristicile lor
Apele subterane pot fi identificate sub form de ape suprafreatice i de stratificaie,
care circul libere n depozitele substratului, fr presiune hidrostatic. Cele mai importante
cantiti sunt cantonate n depozitele cuaternare de lunc, n lungul reelei hidrografice care
dreneaz teritoriul municipiului Sibiu, unde adncimea nivelului freatic oscileaz ntre 0,80 1,5 - 2 m. Importante rezerve de ap freatic sunt prezente n depozitele de teras sub forma
unor lentile, a cror acumulare este favorizat de componenta lutoas- argiloas n care sunt
nglobate pietriurile de teras. Adncimea acestora variaz, de la 2 - 3 m la 15 - 16 m. La
contactul lunc teras, sau la contactul dintre dou terase succesive, pe frunile teraselor
aceste ape freatice apar la suprafa sub forma de izvoare, care ntrein suprafee mltinoase
n afara oraului. Apele freatice cantonate n treapta piemontan se gasesc la adncimi de
circa 18 - 20 m i pot constitui alturi de cele de teras surse de alimentare cu ap a oraului.
Calitatea pnzei freatice se impune a fi monitorizat prin dou foraje, pentru care s se
realizeze analize semestrial. n momentul de fa, apa din pnza freatic din straturile de mare
adncime este folosit n mic msur n industrie, sau ca ap potabil.
Reeaua hidrografic de suprafa aparine bazinului hidrografic al Cibinului i are
un caracter convergent spre partea estic a intravilanului, fiind colectat pe teritoriul
Municipiului Sibiu chiar de rul Cibin, care prin caracteristicile sale de culoar morfologic,
biogeografic i ecologic constituie o adevrat ax verde a oraului. Dispunerea radiar
convergent i caracteristicile hidrografice i hidrologice sunt rezultatul condiiilor de relief n
strns legtur cu condiiile climatice. Municipiul Sibiu este strbtut de o reea hidrografic
principal cu debit permanent chiar n perioadele secetoase. Cibinul primete n intravilan doi
aflueni de dreapta, prul Trinkbach i Valea Spunului, cu care conflueaz aval de Guteria,
i doi aflueni de stnga, Rozbavul i Prul Frmndoala, confluenele fiind situate ntre
cartierele Terezian i Guteria.
Regimul de alimentare i cel de scurgere este dependent direct de condiiile climatice
ale regiunii de formare. Cibinul este un ru alohton, cu obriile n Munii Cindrelului,
alimentarea fiind nival i pluvio-nival, ceea ce se reflect n caracterul scurgerii. Este
necesar s menionm c rul Cibin a fost amenajat n amonte de localitatea Gura Rului
(1973-1980) prin construirea unui baraj de beton cu contrafori, cu scopul principal de
alimentare cu ap a Municipiului Sibiu i a localitilor din aria periurban, retenia avnd i
un important rol hidroenergetic, de regularizare a debitelor i de atenuare a undei de viitur n
perioadele cu exces de precipitaii.
Ca urmare a acestei amenajri, regimul de scurgere pe rul Cibin n limitele
administrative ale municipiului Sibiu s-a modificat, acesta fiind dependent de regimul de
funcionare al barajului i de aportul reelei hidrografice din aval de baraj. nainte de
amenajare Cibinul avea un debit mediu multianual de 4,72 m3/s, iar n regim amenajat rul
tranziteaz un debit mediu multianual de 2,8 m3/s, cu valori variabile n funcie de anotimp i
de regimul stocare/eliberare/uzinare a apei la baraj. Debitul solid a fost blocat de baraj, n
momentul de fa fiind furnizat doar de afluenii din aval de baraj n afara limitei

18

administrative a municipiului (Slitea cu Magul i Cerna Vod), de cei de pe teritoriul


administrativ (n special cei cu obria n podi - Valea Frmndoala i Rozbavul prin Valea
Hamba) i de cursul propriu-zis al Cibinului pe traseul depresionar n urma eroziunii malurilor
si a fundului albiei.
Reeaua hidrografic autohton podiului are o alimentare predominant pluvial.
Aceasta tranziteaz depresiunea n partea de nord a municipiului (Rozbavul, Valea Plopilor) i
colecteaz surplusul de ap subteran prelevat prin canalele de drenaj care mpnzesc aceest
sector. Valea Frmndoala cu afluentul su Nepindoala i Valea Pe Remei dreneaz partea
vestic a Podiului Hrtibaciului, iar prin caracterul lor puternic torenial n timpul ploilor de
primvar - var aduc un aport solid semnificativ n colector.
Afluenii de pe partea dreapt au i ei un regim de alimentare predominant pluvial.
Prul Trinkbach a fost i el amenajat prin amplasarea a patru baraje n Pdurea Dumbrava Muzeul Satului, reteniile avnd rol de agrement i de regularizare a debitelor. La sud sudest, intravilanul este delimitat de Valea Spunului - un canal alimentat din prul teaza aval
de Rinari, care transport un debit de ap controlat. Un rol important din punct de vedere
ecologic, constituind totodat un plmn verde al oraului, l are Valea Aurie care leag
Pdurea Dumbrava, Muzeul Satului, lunca acestui pru n cartierul cu acelai nume i
nainteaz prin Parcul Sub Arini spre centrul orasului. Acest pru alimenteaz pnza freatic
a parcului i asigur necesarul de ap pentru vegetaia forestier din zona parcului.
Repartiia scurgerii n timpul anului este difereniat pe anotimpuri. Scurgerea minim
se produce iarna (XII - III), iar scurgerea maxim se produce primvara i vara (intervalul IV
VII) cnd topirea zpezilor se asociaz cu ploile de primvar sau vara cnd au ploi bogate
i cu caracter torenial care genereaz ape mari i viituri pe afluenii Cibinului. Apele mari au
o frecven ridicat primvara, cnd condiiile climatice de formare a lor sunt cele mai
favorabile. Perioadele cu scurgere sczut se produc vara, toamna i iarna, iar praiele cu
bazine hidrografice mici, afluente direct sau indirect Cibinului, au caracter temporar.
Lacurile sunt reduse ca numr, inegal distribuite n cadrul teritoriului administrativ al
municipiului Sibiu si fac parte din categoria lacurilor artificiale (create pe cale antropic).
Lacul lui Binder este situat n partea de nord-vest a oraului, n cartierul iglari. Denumirea
lacului i a cartierului sugereaz i geneza antropic a acestui lac. Lacul are o suprafa de
circa 7 ha, un perimetru de 1,6 km i 10 m adncime maxim si s-a format prin acumularea
apelor meteorice i a apelor din pnza freatic a esului aluvial de la nord de Sibiu n
excavaiile antropice de exploatare a argilei realizate la nceputul secolului al XX-lea pentru
fabricarea crmidei i iglei. Fabrica a fost aplasat pe locul actualului lac i a aparinut unui
negustor sas pe nume Binder, fiind nchis n perioada interbelic.
A doua categorie, o constituie lacurile de acumulare amenajate prin bararea cursului
Vii Aurii (Trinkbach) din Muzeul Civilizaiei Populare (16 ha), Grdina zoologic i din
amonte de Cabanei Valea Aurie. Aceste lacuri au o funcie principal de regularizare a
debitelor i atenuare a viiturilor precum i o funcie de agrement.
1.2.3.2. Vulnerabilitatea la fenomene hidrologice cu caracter de risc
Vulnerabilitile hidrice teritoriale sunt legate producerea unor procese hidrodinamice
staionare (excesele de umiditate) i a celor active (ape mari, viituri, inundaii).
Pnza freatic situat destul de aproape de suprafa, ceea ce genereaz un excedent de
umiditate, mai ales n luncile rurilor i n esul aluvial de la nord de Sibiu. n acest sector, n
esul aluvial al Rozbavului, Vii Popilor i Vii Hamba, panta redus alturi de substrat
favorizeaz stagnarea apei i gleizarea solurilor. Pe alocuri se formeaz mlatini i pajiti
mltinoase. Lucrrile de desecare realizate n prima jumtate a secolului XX, continuate n
anii 1956 1975, au condus la formarea unei reele foarte dense de canale n acest sector, cu
adncimi de 1,5 - 2 m, care au contribuit la drenajul acestei suprafee i la scderea nivelului

19

pnzei freatice. Odat cu retrocedarea suprafeelor de teren n proprietate privat, lucrrile


hidroameliorative ns au fost abandonate. Marea majoritate a acestor canale sunt n prezent
colmatate, unele au constituit locul de depozitare al deeurilor menajere sau al deeurilor din
construcii, astfel nct n acest areal n anii cu exces de precipitaii se nregistreaz o
recrudescen a excesului de umiditate din sol i ridicarea nivelului pnzei freatice.
n ceea ce privesc procesele hidrodinamice active, menionm c n condiiile
creterilor de debite cauzate de cantiti mari de precipitaii luncile Cibinului i afluenilor
sunt vulnerabile la inundaii, iar obstacolele din albii accentueaz acest fenomen. Amenajarea
Cibinului la Gura Rului a limitat foarte mult aceste fenomene hidrologice de risc, prin
atenuarea undelor de viitur i regularizarea debitelor. Totui, aval de aceast amenajare
Cibinul mai primete aflueni care pot induce dezechilibre hidrologice pe cursul aferent
teritoriului municipiului Sibiu, n condiiile producerii unor precipitaii semnificative cu
caracter torenial i a utilizrii necorespunztoare a spatiului luncilor i albiilor rurilor.
n lungul Cibinului, semnalm urmtoarele arii vulnerabile la revrsri i inundaii:
lunca Cibinului amonte de Turnior, unde menionm prezena deeurilor menajere i a
molozurilor provenite din demolri care aglomereaz albia major a Cibinului n acest sector
i amplific riscul hidrologic, lunca Cibinului n sectorul de maxim curbur a rului la
Guteria - rul face aici un unghi de aproape 90o schimbnd direcia de curgere; pe acest fond
confluena cu prul Frmndoala cu un regim de scurgere spasmodic, amplasarea podului
peste Cibin i obturarea cursului prin ostroave constituie factori de risc hidrologic major.
Dei prul Trinkbach este amenajat, exist situaii n care unele proprieti din zona
limitrof traseului prului sunt inundate. Aceste fenomene apar uneori ca urmare a faptului
c acumulrile nu se folosesc la parametrii proiectai, dar mai ales datorit canalizrii acestui
pru, rigidizrii cursului prin betonarea albiei minore i subdimensionrii acesteia. n
condi ii de ape mari sau viitur, apele din albia minor a prului se infiltreaz n subsolurile
cldirilor riverane n sectorul acoperit.
n concluzie, din riscurile hidrologice pe teritoriul municipiului Sibiu pot fi evitate n
condiiile unei exploatri corecte a acumulrilor existente pe perioada de ape mari i n
condiiile unor lucrri susinute de hidroameliorare.
n ceea ce privete calitatea apei, reeaua hidrografic i pnza freatic suntulnerabile
la poluare din cauza deversrilor necontrolate a apelor uzate i din cauza infiltraiilor din
reeaua de canalizare nvechit a oraului. Din punct de vedere al calitii apei, rul Cibin la
intrarea n Sibiu se ncadreaz n categoria II de calitate. Rul trece n categoria III -a de
calitate pe tot traseul urban, ca urmare a colectrii apelor urbane menajere i efluenilor parial
epurai, provenii din activitile industriale ale municipiului. Cursul devine degradat dup
staia de epurare Mohu, care este n aval de Sibiu, la 10 km.
1.2.4. Potenialul climatic i disfunciile induse de fenomenele climatice externe
1.2.4.1. Condiiile climatice care caracterizeaz teritoriul administrativ al
municipiului Sibiu nu prezint diferenieri pregnante fa de climatul general regional. Sibiul
este amplasat ntr-o regiune cu climat temperat-continental moderat, cu influene oceanice. Pe
acest fond, relieful este factorul principal de difereniere a valorilor elementelor climatice.
Avnd n vedere poziia geografic la contactul dintre munte i podi, desfurarea pe trepte
altitudinale i mularea depresiunii submontane, teritoriul municipiului Sibiu se caracterizeaz
prin prezena a dou tipuri de topoclimate complexe: topoclimatul complex depresionar i
topoclimatul complex de podi.
Principalele elemente climatice care caracterizeaz teritoriul municipiului Sibiu sunt
urmtoarele (valori obinute prin prelucrare dup datele climatice pe un ir de observaii

20

realizate pe perioada 1901 2000 la staia meteorologic Sibiu, cu restrngere pentru unii
parametri la observaiile din iltimii 30 de ani):
Temperatura medie multianual: 8,9 C cu o amplitudine medie de 23 C, cu valori
medii a lunii celei mai reci ianuarie, de -4,4 C i a lunii celei mai calde iulie, de
19,5 C;
Temperatura maxim absolut: 39,5 (7.IX.1946); (valoarea de 37,5 C s-a produs
relativ recent la 25. VII. 1997);
Temperatura minim absolut: -31,8 (23. I. 1963); (-28,1 C produs n ultimii 30 de
ani 13. I. 1985);
Nebulozitatea media multianual a ultimilor 30 de ani: 6,0
Cantitatea medie anual a precipitaiilor: 649 mm/an;
Maxima absolut n 24 ore produs n ultimii 20 ani este de 70,4 l/m2 produs la
data de 18.VI.1998;
Umezeala relativ a aerului atmosferic valoarea medie multianual pe ultimii 30
de ani este de 81%.
Durata medie posibil cu nghe este de 184 zile pe an, cu atingerea unei valori
extreme de 210 zile cu nghe n iarna 1991-1992;
Frecvena mare a calmului atmosferic - 60 % din an.
Dac se are n vedere ntregul spaiu geografic al municipiului Sibiu, desigur c
valorile medii multianuale ale parametrilor climatici prezentai mai sus sufer unele
diferenieri. Per ansamblu ns, pentru organismul uman, condiiile bioclimatice pot fi
apreciate ca sedative de cruare, factorii climatici fiind moderai tot timpul anului. n
apropierea suprafeelor forestiere limitrofe intravilanului (Pdurea Dumbrava, Pdurea
Guteria) sau a spaiilor verzi intraurbane cu suprafa mare (Parcul Sub Arini) se ntrunesc
condiiile unui bioclimat tonic-stimulent, cu efecte benefice asupra organismului.
Diferenierile locale ale elementelor climatice sunt condiionate n special de altitudine,
expoziie, grad de nclinare i configuraia convex sau concav formelor de relief, precum i
de tipologia suprafeei active: pdure, pune, livad, suprafa acvatic sau suprafa
construit. Astfel, pe fondul climatic regional i al topoclimatelor complexe, aceti factori de
detaliere determin la scar local dezvoltarea unor topoclimate elementare i a unor efecte
microclimatice secundare date de direcia vntului la sol, prezena suprafeele acvatice, de
canalizrile de aer pe culoarele de vale sau pe culoarele stradale n perimetrul intravilanului.
Se remarc n acest sens urmtoarele tipuri de topoclimate elementare: de lunc, de teras, de
culmi deluroase, de pdure, de livad, de puni i fnee, topoclimatul lacurilor de acumulare,
topoclimatul urban cu diferenieri impuse de zonarea funcional a municipiului (industrial, al
zonelor de agrement, al zonelor rezideniale).
Topoclimatul elementar urban al municipiului Sibiu se caracterizeaz prin abateri
uoare fa de valorile medii ale elementelor climatice enunate anterior. Aceste abateri sunt
rezultatul modificrii condiiilor de mediu prin artificializarea suprafeelor active. Astfel,
temperatura medie multianual este ceva mai ridicat datorit efectului adpost precum i de
supranclzire al pavajului strzilor n timpul verii, reducerea evaporaiei prin asfaltarea
suprafeelor sau betonarea lor i scderea implicit a umiditii aerului, frecvena mai mare a
calmului atmosferic i accentuarea polurii. n condiiile meninerii calmului atmosferic peste
60 %, asociat cu stratificaia termic a aerului datorat inversiunilor termice frecvente i cu
ceaa, noxele din atmosfera inferioar (gaze de eapament eliberate n urma traficului intens,
pulberi minerale rezultate n urma activitilor antropice din industrie, agricultur, transporturi,
pulberi organice etc.) constituie un real factor de risc.
1.2.4.2. Disfuncionalitile de ordin climatic sunt legate de fenomenele climatice
extreme pot induce disfuncii la nivelul teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.

21

Climatul temperat continental cu influene oceanice determin caracterul moderat al climei i


riscurilor climatice n Sibiu i n aria periurban. Fenomenele climatice de risc au un caracter
aleatoriu i un impact moderat asupra organismului uman i asupra componentelor de mediu.
Frecvena i intensitatea fenomenelor climatice de risc sunt relativ moderate i sunt n deplin
acord cu caracterul climatic al Depresiunii Sibiului.
Dintre fenomenele climatice cu frecventa i intensitatea cea mai mare menionm:
- valurile de frig, producerea inversiunilor de temperatur i a unor valori minime
absolute a temperaturii aerului, cu toat gama de procese asociate n cazul producerii n
anotimpurile de tranziie (nghe i brume timpurii de toamn, nghe i brume trzii de
primvar);
- cderea masiv a precipitaiilor i excesul de umiditate (excedent pluviometric) care
induc riscuri hidrologice i geomorfologica asociate (ninsori timpurii i trzii, ploi toreniale
n 24 ore);
- valurile de cldur i producerea valorilor termice absolute pozitive, asociate cu
deficitul de precipitaii accentueaz fenomenul de uscciune sau chiar secet.
Factorii geografici locali determin, n anotimpul rece al anului i n anotimpurile de
tranziie, formarea i persistena inversiunilor de temperatur, care faciliteaz suprarcirea
suprafeei active i ntreinerea unor temperaturi foarte sczute. Raportat la staia Pltini de
pe versantul nordic al Munilor Cindrelului, inversiunile de temperatur sunt absolute, iar n
perimetrul depresionar se formeaz i inversiuni relative condiionate de desfurarea
altitudinal a formelor de relief. Intensitatea inversiunilor de temperatur dup temperaturile
medii se nscrie n limitele inversiunilor slabe (< 3 C ) i medii (3 - 5 C), iar dup
temperaturile zilnice apar i inversiuni de intensitate mare (> 5 C). Ele au o durat de
permanetizare de 2 - 20 zile n funcie de sezon i de relief. Ele sunt normale pentru intervalul
decembrie februarie, ns se produc frecvent i n lunile octombrie noiembrie i martie,
caz n care prezint risc pentru vegetatie i culturile agricole.
Maximele lunare absolute ale precipitaiilor czute n 24 ore se produc n semestrul
cald al anului. Ele variaz ntre 30 60 mm, cu o frecven mai mare de producere n
intervalul mai - iulie. Cantitatea maxim de precipitaii czut n 24 ore la Sibiu a fost de
70,4 mm pe data de 18.VI. 1998. n aceste condiii se amplific riscul geomorfologic al
proceselor de torenialitate, ravenare, splare n suprafa i alunecri de teren. De asemenea
riscul hidrologic indus de aceste precipitaii const n inundarea suprafeelor joase i cu pant
slab din lunca Cibinului i a afluenilor, creterea nivelului freatic, creterea nivelului apei n
lacuri, suprasolicitarea reelei de canalizare a oraului. Se pot produce implicit pagube
materiale prin inundarea gospodriilor i a terenurilor agricole, refularea canalelor i blocaje
ale traficului i reelei de drenaj urban.
Cel mai mare val de cldur s-a nregistrat n 1994 n intervalul iunie - septembrie,
totaliznd 25 zile tropicale (temperaturi >30 C) i 85 zile de var (temperaturi > 25 C),
valoarea medie anual a temperaturii aerului fiind de 10 C. Deficitul de precipitaii n acelai
an a fost de peste 100 mm, cu intervale secetoase (februarie - martie, aprilie septembrie i
noiembrie - decembrie), care au alternat cu intervale ploioase, totui insuficiente pentru
agricultur. Ca i consecine negative n astfel de situaii prelungite menionm: uscciunea
aerului, secet n sol, compromiterea vegetaiei i culturilor prin uscare, migrarea spre adnc a
pnzei freatice, evaporaie puternic i formarea de crpturi adnci n substrat, iar n ariile cu
activitate pastoral mai intens, cum este Dealul Guteria, acidifierea i nitrifierea solurilor i
instalarea unor specii de plante adaptate.

22

1.2.5. Condiii pedogeografice favorabilitate i restrictivitate. Msuri


pedoameliorative
Aciunea factorilor bioclimatici pe fondul condiiilor de solificare a determinat procese
de pedogenez caracteristice zonei montane, n cea mai mare parte ocupat de fondul
forestier, dar i zonei depresionare i de podi, puternic antropizat. Distribuia teritorial a
solurilor n bazinul Sebeului se prezint difereniat de la nord la sud pe de o parte datorit
naturii petrografice iar pe de alt parte datorit etajrii, expoziiei versanilor i neuniformitii
formelor de relief. Analiza sistematic a solurilor sub aspectul caracteristicilor morfologice i
al proprietilor fizico-chimice s-a realizat n conformitate cu Sistemul romnesc de
taxonomie a solurilor (SRTS - 2003), cu menionarea corespondenei vechilor clase din
Sistemul romn de clasificare (SRCS 1980).
Luvisolurile, cunoscute n nomenclatura veche ca argiluvisoluri, sunt bine reprezentate
n partea sud-vestic a teritoriului, dar i n podi, pe versani slab nclinai prin preluvosoluri
i foarte puin prin luvosoluri. Materialul parental sedimentar are o granulometrie difereniat,
fiind alctuit din luturi, depozite aluvio-deluviale, argile marnoase. Terenurile n care se
regsesc aceste soluri au fost n mare parte acoperite de pduri i arbuti, astzi fiind n mare
parte defriate, terenul cptnd o folosin agricol (arabil, puni i fnee degradate de
ravenare i torenialitate sau utilizate pomicol). Fertilitatea lor este sczut spre medie, se
impun msuri pedoameliorative de afnare, fertilizare cu ngrminte naturale i chiar
amendamente fosfo-calcaroase.
In zona depresionar i n podi, la altitudini sub 500 600 m, unde temperaturile
ating media de 8,5oC iar precipitaiile sunt de cca. 550 600 mm/an, sunt bine dezvoltate
faeoziomurile din clasa cernisoluri. Ele au o textur variat, cu proprieti fizice i hidrofizice
bune dar cu un grad relativ ridicat de ndesare (tasare) datorit coninutului de argil.
Faeoziomurile tipice sunt foarte rspndite pe versani n aria piemontan, pe terasele
Cibinului, ele fiind formate n condiiile bioclimatice tipice pdurilor de quercinee. n
condiiile actuale pe ele se dezvolt pduri de stejar, pajiti cu plante mezofile, dar mai ales
culturi agricole i pomi fructiferi. n arealul piemontan, pe frunile de teras ale Cibinului, i
pe glacisurile deluvio-coluviale de la baza cuestei Podiului Hrtibaciului sau de la baza
piemontului Cibinului, pe suprafee nclinate sunt frecvente alunecrile de teren i eroziunea
liniar. Se recomand msuri de stabilizare, utilizarea sub form de pune, fnee naturale i
pdure.
Faeoziomurile pelice sunt formate pe argile, marne, argile marnoase, marne argiloase.
Prezena lor este semnalat pe culmile domoale i n jumtatea inferioar a versanilor slab
nclinai, pe terase, cu exces de umiditate freatic. Alturi de faeoziomurile clinogleice, aceste
soluri sunt foarte rspndite n partea de nord a municipiului Sibiu n esul aluvial al
Rozbavului, Vii Popilor i a Hambei. Aici s-au format iniial soluri mltinoase care prin
drenare au evoluat n mare parte ctre faeoziomuri pelice.
Faeoziomurile clinogleice (solurile negre de fnea) i stagnogleice (pseudogleice)
sunt dezvoltate pe versani slab nclinai, pe podurile de teras ale Cibinului i pe spaiile
interfluviale piemontane sau din podi, pe depozite cu textur fin i umiditate ridicat. Ele
sunt soluri mai reci, mai tasate, cu porozitate redus ceea ce face ca regimul aerohidric s fie
restrictiv pentru culturile agricole. Sunt necesare n aceste condiii lucrri de mbuntire a
aeraiei iar pe arealele afectate de stagnogleizare se recomand lucrri de eliminare a
excesului de ap din perioadele umede ale anului.
Pe versanii cu pante accentuate (cuest) ale Dealului Guteriei, pe un substrat format
din roci afnate predomin regosolurile. n aceste areale ritmul proceselor de denudare este
mai intens sau egal cu cel de solificare. Fertilitatea lor sczut i volumul edafic redus
recomand aceste soluri pentru utilizarea ca pajite i pune sau utilizarea forestier. n

23

partea de nord/est a extravilanului aceste tipuri de soluri sunt utilizate cu bune rezultate n
pomicultur (Viile Sibiului).
Pe suprafeele cvasi-orizontale din depresiune, n lunca Cibinului i a afluenilor,
predomin aluviosolurile cunoscute n nomenclatura veche sub denumiri de protosoluri
aluviale i solurile aluviale (neevoluate), cultivate cu legume i cereale. Aluviosolurile gleice
sunt cele mai rspndite, fiind prezente pe depozitele fluviale variate ca textur, dar
predomin cele cu textur lutoas pn la lutoargiloas. Se recomand utilizarea lor ca puni,
fnee, zvoaie, dar i ca teren arabil cu utilizare n legumicultur, necesitnd n acest sens o
serie de msuri de fertilizare i drenaj.
Hidrisolurile ocup suprafee disjuncte, de diferite mrimi, oriunde exist un exces
temporar, prelungit sau permanent de ap. Ele sunt reprezentate prin gleisoluri molice pe
versanii prelungi din podi sau pe piemont afectai adesea de alunecri de teren, gleiosoluri n
lunci i pe esul aluvial la nord de Sibiu i stagnosoluri pe podurile de teras. Sunt soluri
azonale dezvoltate pe un material parental cu textur fin: argile, marne argiloase, depozite
lutoase, argile marnoase, care pot acoperi pietriuri i nisipuri. Acestea au un regim aerohidric
defectuos, necesit lucrri hidroameliorative (desecri, drenaje), fertilizare, i afnare adnc
pentru a putea fi utilizate n agricultur, iar acolo unde apar alunecrile de teren se impun
msuri de stabilizare prin mpdurire.
Diminuarea proceselor de eroziune a solului pn la stingere i prevenirea acestora
constituie una din problemele prioritare ale gestionrii durabile a potenialului pedologic. Se
impune n acest sens o monitorizate corect a proceselor de degradare (intensitate, suprafa
etc.) pe categorii de folosin a terenurilor i o reconversie a acestor terenuri prin mpdurirea
celor mai intens degradate, prin nierbarea suprafeelor mai puin degradate i prin aplicarea
unui sistem de agricultur adaptat terenurilor n pant, care s includ culturi adecvate ca
tipologie i structur i alte msuri de prevenire a proceselor de versant. Potenialul
pedogeografic, fertilizarea i ameliorarea fertilitii solurilor, ofer totui condiii pentru
extinderea suprafeei forestiere sau pentru utilizare pomi-viticol mai ales pe versanii cu
expoziie favorabil, pe terenuri neproductive, expuse eroziunii toreniale i alunecrilor de
teren.
Alturi de solurile analizate mai sus, care prezint fondul pedologic dominant al
teritoriului, se mai ntlnesc i alte soluri rspndite pe areale mici, disjuncte, cu un evident
caracter intrazonal.
De asemenea alturi de solurile naturale specifice teritoriului, n special n spaiul
intravilan i n imediata apropiere sunt foarte bine reprezentate antrisolurile. Ele sunt specifice
unui material parental antropogen mineral sau organic neconsolidat (depozite pmntoase,
umpluturi, resturi de materiale de construcii, materiale de dragaj etc.). Entiantrosolurile,
cunoscute n nomenclatura veche sub denumirea de protosoluri antropice, sunt specifice
suprafeelor de depozitare a deeurilor menajere, industriale i a sterilului de la fabrica de
crmid din arealul Dealului Guteria, n aria de influen a depozitului de deeuri menajere
de pe Dealul Dii - Valea Pe Remei, precum i pe terasa a 3-a la captul strzii Islazului,
unde au fost depozitate materialele pmntoase rezultate n urma spturilor n scop edilitar
(fundaii, anuri, terasamente etc.). Aceste soluri sunt n curs de formare pe materiale
antropogene, slab fertile i necesit msuri de ecologizare, tasare, aplicare de ngrminte i
utilizate ca zone verzi i forestiere.
1.2.6. Riscuri naturale
Spaiul geografic cuprins n limitele administrative ale Municipului Sibiu constituie,
deci, un spaiu de interferen puternic antropizat i caracterizat n mare parte de stabilitate
ns exist i areale caracterizate prin dezechilibre de versant i o exploatare intensiv. n

24

funcie de ritmul de manifestare, de intensitatea i de tipul aciunilor (asocieri de procese


naturale i antropice), n cadrul acestui areal de contact deosebim o serie de efecte i
disfuncionaliti pe care le vom exemplifica ntr-o fi sintetic, studiind cazul luncii i
teraselor Cibinului precum i cel al cuestei Podiului Hrtibaciului (tabelul 1).
Transformrile de natura antropic de pe teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu
au fost graduale i legate n mod direct de momentele cheie ale dinamicii oraului Sibiu ca pol
de atracie i dezvoltare socio-economic. Etapele de dezvoltare i evoluie urban-industrial
au avut ca efecte imediate i recente schimbarea destinaiei terenurilor i reorganizarea
zonelor funcionale prin: extinderea zonei rezideniale, reducerea zonei industriale din partea
central a oraului i amplasarea unor zone industriale compacte i complexe n partea de NV,
N, E i SE a Sibiului, amplasarea i extinderea zonei comerciale actuale la extremitile
oraului si relansarea la alte dimensiuni a rolului de pol de atracie i nod de comunicaie
feroviar, rutier i aerian.
Totodat ns, antropizarea spaiului depresionar pe sectorul Sibiu Tlmaciu a avut
drept efecte colaterale schimbarea caracteristicilor morfometrice i morfografice ale formelor
de relief prin tiere, nivelare sau decopertare i un impact major prin conturarea unor efecte
imediate, accelerarea proceselor geomorfologice pe anumite areale i dobndirea caracterului
de hazard, precum si generarea unor manifestri cu caracter de risc (tabelul 1). Intervenia
omului a fost dirijat i asupra reelei hidrografice (prin rectificri, ndiguiri, amenajri de
maluri, exploatarea materialelor de construcie din albie etc), asupra vegetaiei (defriri
masive, ruderalizare, dispariia unor specii spontane), asupra solurilor (modificarea
productivitii prin amendare, drenare etc.) precum i asupra condiiilor climatice (prin
crearea de noi topoclimate complexe i elementare).
Cele mai reprezentative disfuncii apar n sistemul geomorfologic i n cel hidrologic.
Ele sunt indisolubil legate de condiiile geologice, climatice i de modul de utilizare al
terenurilor. Efectele imediate i disfuncionalitile morfohidrografice induse de condiiile
naturale i accentuate de modificrile antropice care au avut i au loc n Depresiunea Sibiului
n sectorul Sibiu - Tlmaciu ne dau posibilitatea conturrii unor zone de risc, cu precdere risc
geomorfologic i hidrologic (Florina Grecu, 1997, Maria Sandu, 1998, Marioara Costea,
2007):
- zona cu risc slab spre moderat care cuprinde suprafaele cu stabilitate ridicat ale
luncii nalte a Cibinului i teraselor, cu o morfodinamic relativ redus, cu procese de tasare
induse de o presiune antropic ridicat data de habitat i trafic, cu potenial mediu de
producere a proceselor de splare n suprafa, ravenarea frunilor de teras i a glacisurilor;
- zona cu risc moderat spre mare - care cuprinde suprafaa luncii inundabile a
Cibinului, luncile joase ale afluenilor i glacisul de alunecare de la baza cuestei, cu o utilizare
diversificat (fnea, teren agricol, gospodrii, obiective industriale), asociat frecvent cu
excesul de umiditate datorat prezenei pnzei freatice aproape de suprafa i izvoarelor, i
supus n mod direct influenei cursurilor de ap (revrsri, inundaii) i proceselor de albie i
de versant: acumulri, meandrare, eroziune lateral, subminri i prbuiri de maluri i de
versani;
- zona cu risc mare spre foarte mare - care cuprinde ntreaga suprafa a versantului
vestic al Podiului Hrtibaciului ntre Viile Sibiului i Fabrica Record, cu o stabilitate redus
indus de valorile mari ale pantei i energiei de relief, cu o morfodinamic foarte activ
subordonat proceselor de deplasare n mas, torenialitii i ravenrii i cu un potenial
ridicat de reactivare datorit precipitaiilor bogate i prezenei izvoarelor de coast i cu
nuclee de risc sever determinat de activitile antropice de exploatare n sistem industrial a
argilelor i de presiunea edilitar.

25

Factori
favorabili

Aciuni
- asocieri
de procese
naturale i
antropice

Efecte

Tabelul nr. 1.1


Sectoare din teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu vulnerabile la fenomene de risc natural si risc indus
Lunca Cibinului i esul aluvial nord Sibiu
Terasele Cibinului
Cuesta Podisului Hrtibaciului
- depozite de teras pietriuri mrunte, i pietriuri - petrografia - nisipuri, argile, depozite argilo- depozite friabile de nisipuri i pietriuri
grosiere, foarte bine rulate, nisipuri grosiere i
marnoase i marno-nisipoase panoniene (Guteria)
cuaternare
- structura monoclinal - front de cuest - capete de
- dezvoltarea simetric amonte de Turnior i
marne nisipoase, ntr-un amestec lutos-argilos i
strat atacate de procese geomorfologice actuale
asimetria albiei majore n sectorul Guteria
nisipos-lutos
- existena unor alunecri pleistocene remodelate
- panza freatic aproape de suprafa (0,5 - 1 m) - - pnza freatic la 2 - 18 m adncime drenaj
- pante accentuate (25 - 45 grd.)
intern slab - infiltraii n subsolul construciilor
bltiri - apariia freaticului la zi
- modificarea geometriei teraselor prin nivelare i - energie de relief 40-80-100-150 m
- amenajarea unor sectoare din cile de
- expoziia favorabil S - SE, N - NE - influeneaz
ampalsarea habitatului urban
comunicaie (osele, cale ferat) n lungul albiei
- nivelarea antropic a frunilor de teras pe
regimul de umiditate din sol i substrat
majore
- utilizarea agricol a luncii - procese chimice i
traseul cilor de comunicaie
- accentuarea profilului n perimetrul construibil
mecanice asupra depozitelor aluviale
- amplasarea unor construcii industriale i a
(muchii n unghi drept, sparea bazei terasei) /
gospodriilor - tasarea depozitelor
cartier Tilica - Scel
- amplasarea picioarelor de pod n albia minor
- ncrcarea pn la supraaglomerare a podului de
teras cu construcii - tasarea depozitelor
- eroziune regresiv pe frunile de teras
- eroziune moderat n talveg - tendina de
Procese geomorfologice asociate cu exploatari n
- fragmentarea frunilor i a podurilor de teras de carier i decopertri
instalare a profilului de echilibru demonstrat de
- procese geomorfologice actuale: alunecri
reeaua hidrografic cu regim de scurgere
indicele de concavitate a talvegului C = 0,68
preluate de ravenare i torenialitate
torenial
(NB - Oltul)
- exploatarea argilelor n sistem industrial pentru
- eroziune lateral - n malurile concave ale albiei - dinamica accentuat a frunilor de teras prin
procese de ravenare, torenialitate i deplasri n
fabrica de crmid Guteria - Dl. Pdurii
- mobilitatea lateral a albiei - subminarea
- exploatarea n carier i decopertarea Dl. Hiamas
malurilor
- acumulare n malurile convexe sau la picioarele - excavaii locale pentru amplasarea unor
ura Mare pentru construcia oselei de centur
- punatul - crri de animale preluate de procese
construcii pe frunile de teras - stres mecanic podurilor din albia minor
- excavaii locale n albia minor pentru
de iroire i ravenare
compactri rupere echilibrului intern al
- tasare - ncrcarea versanilor cu construcii
exploatarea pietriurilor i activarea eroziunii
depozitelor de teras
- stres mecanic datorat traficului rutier i feroviar
(cartier Guteria)
turbionare
- stres mecanic n albia major (trafic, aglomerare - amplasarea unor construcii supradimensionate - Defriri masive ale cuestei i deseleniri pentru
- amplasarea aezrilor,
cu construcii) - procese de tasare
stres mecanic - procese de tasare induse antropic
- obinerea i extinerea de terenuri arabile, puni
- depozitarea deeurilor din construcii n
- nfiinarea unor plantaii pomicole (Viile Sibiului)
extermitatea vestic a strzii Islazului
- extinderea aezrilor prin expansiune edilitar
- redirecionarea proceselor de eroziune, transport - secionarea pnzelor freatice i apariia la zi a
- secionarea pnzelor freatice i apariia la zi a
i acumulare n albia rului
izvoarelor - dezechilibre prin umezire
izvoarelor - dezechilibre prin umezire
- colmatarea natural sau indus a canalelor
- modificarea regimului de aeraie a depozitelor
- modificarea regimului de aeraie a depozitelor
- modificri ale profilului albiei minore
- modificarea raportului de fore (echilibru i
- modificarea raportului de fore (echilibru i

26

Disfuncionaliti

- acumularea de ostroave i renii


- obstrucionarea albiilor minore la trecerea pe
sub poduri/podee i apariia unor obstacole
pentru scurgerea solid
- apariia unor forme de relief antropice - deblee,
ramblee
- supra-aglomerarea luncii cu construcii i
amenajri

deviere)
- crearea de noi planuri de atac pentru meteorizare
(umezire - uscare, nghe - dezghe, aciune
chimic)
- vibraii datorate traficului
- expansiune edilitar necontrolat
- reducerea suprafeelor ocupate de pune i
terenurilor agricole amonte Sibiu

- subminarea malurilor i local a versanilor


- degradarea rambleului oselei de centur prin
aciunea de splare i iroire
- umezirea subsolurilor / igrasie
- tasare accentuat a terenurilor
- inundaii n cartierele Guteria, Lazaret,
Broscrie
- gleizare i pierderea fertilitii solurilor
- poluare i depozitare deeuri n albia minor i
major

- subminarea teraselor
- procese de tasare . crpturi n fundaiile i
zidurile construciilor
- accentuarea ravenrii i torenialitii n
extravilan
- ape de infiltraie - degradarea subsolurilor
construciilor
- poluare cu deeuri menajere sau din construcii

deviere) n masa depozitelor de versant tiat


- crearea de noi planuri de atac pentru meteorizare
(umezire - uscare, nghe - dezghe, aciune
chimic)
- preluarea suprafeelor tiate de pluviodenudare
- reducerea suprafeelor ocupate de stejrete
(Pdurea Guteriei, Pdurea Chula i izolat
nspre ura Mare i instalarea pajitilor secundare
cu Agrostis i, Festuca
- reducerea suprafeei zvoaielor n lungul
Cibinului
- degradarea n profunzime a versanilor i
interfluviilor
- accentuarea ravenelor, ogaelor i a organismelor
toreniale
- evoluarea sufoziunii spre eroziune n adncime
- slbirea rezistenei versanilor - fisuri paralele cu
linia de versant la limita superioar a excavaiilor
- declanarea de noi alunecri profunde i prbuiri
estimate prin relaia Cruden - volum peste 26 mc

27

1.2.7. Peisajul actual


Tratarea sistemic, integrativ, a componentelor de mediu abordat mai sus pentru
teritoriul administrativ al municipiului Sibiu ne-a permis s identificm la acest nivel
tipologia i structura peisajului. Dincolo de aspectul vizibil i perceptibil care este subiectiv,
fizionomia pe care o are acest teritoriu la momentul actual este rezultatul asocierii dinamice a
elementelor naturale cu cele antropice, care interacioneaz ntre ele formnd o entitate unitar
i nedisociabil, aflat n continu evoluie.
Cu alte cuvinte, putem spune c, peisajul actual reprezint rezultatul sintezei unor
elemente compozite, care are o anumit form i specificitate date de interaciunile care se
stabilesc n timp i spaiu ntre elementele naturale i activitile umane. Aceste interaciuni
dau natere la o serie de configuraii spaiale i temporale care pot fi ierarhizate i
caracterizate prin focalizarea ateniei asupra categoriei de fenomene dominante, fie ele
naturale sau antropice.
De aceea interpretarea i analiza peisajului din limitele administrative ale
municipiului Sibiu capt o coordonat temporal i o valen dinamic. Peisajul natural i cel
antropizat au nregistrat, pn n prezent o continu evoluie i schimbare. Menionm
condiiile de acoperire a suprafeelor cu vegetaie forestier care n timp s-a restrns foarte
mult i efectele acestor defriri n condiiile climatice actuale asupra morfologiei reliefului
prin eroziunea fluvio-torenial i deplasri n mas. Mult mai complex este ns dinamica
peisajului antropizat, deoarece aceasta se datoreaz comportamentului uman, inventivitii
acestuia, capacitii omului de a modela teritoriul n termen scurt. De aceea, putem spune c
sensul istoric este fundamental n interpretarea peisajului, ns modificrile au loc n mod
continuu i sub ochii notri (dinamic diurn, dinamic sezonier, dinamic anual).
La nivelul municipiului Sibiu se pot distinge mai multe tipuri de peisaje care
alctuiesc o structur integrativ format din nivelele de organizare i structurare, care reflect
raportul cantitativ i calitativ de participare a elementelor naturale i umane. Pornind de
cteva criterii reprezentative: aspectul geomorfologic, aspectul bio-pedo-climatic i presiunea
uman, n cadrul teritoriului municipiului Sibiu deosebim urmtoarele tipuri i sub-tipuri de
peisaje:
peisaj natural sau/i seminatural
a. peisaj geomorfologic
i. peisaj de lunc
ii. peisaj de terase
iii. peisaj de piemont
iv. peisaj de podi
v. peisajul terenurilor degradate de alunecri i torenialitate
b. peisaj acvatic
i. peisajul cursurilor de ap
ii. peisajul lacustru
c. peisaj forestier

d.
e.
f.

peisaj antropic
peisaj urban
peisaj industrial
peisaj feroviar

28

g. peisaj agricol
i. peisaj de pune si fnea
ii. peisaj pomicol
iii. peisajul terenurilor cultivate (arabil)
h. peisajul haldelor de deeuri
n cele mai multe cazuri unul dintre peisajele existente enumerate mai sus este
dominant iar altele pot fi subordonate. Exist de asemenea situaii n care peisajul
geomorfologic nu se mai recunoate ca peisaj natural, devenind subsidiar peisajului urban
datorit modificrilor configuraiei formelor i suprancrcrii cu construcii i ci de
comunicaii. De asemenea, n interiorul ariei construite se pot diferenia subtipuri de peisaje:
peisajul construit (peisajul cartierelor cu vile, peisajul cartierelor cu blocuri, peisajul unitilor
industriale din centrul oraului care n acest context este i el unul subsidiar), peisajul spaiilor
verzi (parcuri, culoare stradale verzi, grdini personale sau instituionale), peisaj comercial etc.
Legat de peisajul aezrii urbane a Sibiului, trebuie s menionm faptul c unele cartiere au
un profund caracter rural prin structura gospodriilor i natura relaiilor sociale.
n acest context relaia de ansamblu natur mediu construit devine principalul
instrument de analiz a imaginii urbane, ntr-o viziune peisagistic. O calitate specific
Sibiului este existena cartierelor de vile care, prin intermediul grdinilor, transport i
extind n structura urban caracterul verde al Parcului Sub Arini, prelungind astfel
ptrunderea naturii n ora. Aceast continuitate gradat natur construit, prezent n ntreg
arealul avnd la capete Pdurea Dumbrava i centrul istoric, confer oraului coeren de
ansamblu. Prin ntreruperea local a acestei teme, n dreptul zonelor industriale din interiorul
oraului, imaginea de ansamblu este fragmentat, iar cartierele aflate dincolo de ntreruperi
apar n percepia locuitorilor ca decuplate de corpul principal al oraului i, n consecin,
izolate, strine. Dei o mare parte a ansamblurilor de locuine colective au la baz viziunea
unui ora verde i deci un bun potenial de integrare ntr-un ora infiltrat de natur, ele
apar ca insule supra-aglomerate, ale cror interspaii pierd caracterul verde i sunt invadate de
maini, construcii i deeuri.
Desigur c imaginea de ansamblu a oraului, respectiv peisajul urban, conine i elemente
naturale de valoare care de fapt au constituit cadrul de susinere i dirijare a structurii urbane.
Aceste elemente penetreaz spaiul urban i sunt rezultatul unei evoluii n timp geologic a
spaiului depresionar n care este situat Sibiul: cursuri de ap - Cibinul i afluenii si i
culoarele naturale definite de acestea, suprafee lacustre adiacente, forme de relief terasele i
lunca Cibinului, glacisul deluvio-coluvial de la baza cuestei Hrtibaciului, suprafee
forestiere - pdurea Dumbrava prelungit cu Parcul Sub Arini sau puni i fnee n esurile
aluviale din lungul Cibinului i afluenilor.

29

2. ZONE VERZI URBANE I PERIURBANE


2.1. Vegetaia Sibiului i a mprejurimilor sale
Vegetaia Sibiului este o reflectare a factorilor orografici, pedologici, climatici i zooantropici. Vegetaia caracteristic este aceea de depresiune, dat fiind relieful major i de lunc
i terase, rezultat al strbaterii municipiului de ctre rul Cibin. Spre nord un arc de dealuri
mrginete aceast depresiune, aa-zisele dealuri ale Guteriei i ale Viilor Sibiului.
Cteva documente vechi ne dau indicii despre covorul vegetal al Sibiului n secolele
trecute. J. Troester scrie la 1666 c Oraul e nconjurat imediat n afara zidurilor de un bru
de lacuri i multe grdini...spre miaznoapte are un fluviu frumos i bogat n peti, Cibin...
Gravuri din acelai secol evideniaz salba de lacuri din jurul cetii Sibiului i dealurile
Guteriei plantate cu vii. Morando Visconti n a sa Mappa della Transilvania din 1699
schieaz nu numai lacurile i mlatinile ci i pdurea dintre Sibiu i Rinari. In gravuri din
veacul al XVIII-lea sunt reprezentate i ntinse fnee n afara centurii oraului. Documente
ale magistratului Sibiului din acelai veac amintesc despre fneaa de pe Altenberg /Dealul
Vechi, fneele de la Lazaret, fneele Burger, fneaa Fleischerwiese/esul
Mcelarilor i despre una dintre primele defriri masive din Pdurea Dumbrava, urmat, n
1799, de nsmnere n vederea rempduririi. Tot acum, graie activitii botanitilor J.
Lerchenfeld, P. Sigerus, Chr.G.J. Baumgarten sunt consemnate primele informaii floristice
despre Sibiu i conservate primele plante (aflate azi n colecia de herbarii a Muzeului de
Istorie Natural Sibiu) ntre care speciile azi disprute de aici Hottonia palustris, Menyanthes
trifoliata, Narcissus radiiflorus, ultima specie formnd o ntins pajite cu
narcise/Narzissenwiese ntre Sibiu i Rinari (aceasta a dinuit cel puin un secol i jumtate,
de la sfritul veacului al XVIII-lea pan la nceputul celui de-al XX-lea). Pe o hart din 1838
se pot vedea ntinderile de pduri din jurul oraului i mulimea mlatinilor din lunca
Cibinului dintre Turnior i Cristian precum i dintre Guteria i Bungard i din lunca
Ruciorului. Botanistul F. Schur descrie astfel peisajul Sibiului n 1850: ...alterneaz ntr-o
imagine plcut fnee, cmpuri, tufriuri, pduri, mici mlatini, pruri i ruri.... Colinele
guteriei sunt catalogate grdina botanic a Sibiului, deoarece aici putem gsi nflorite
ncepnd cu primvara timpurie i pn la sosirea iernii excelente plante. Acelai botanist
descrie (n 1866) sute de plante din mprejurimile Sibiului cu ecologia i cenologia lor, prin
aceasta sugernd i asociaiile vegetale n care ele creteau (E. Schneider-Binder, 1976).
Factorul uman a schimbat mult aspectul vegetaiei prin defriri, deseleniri, drenri,
plantri, construcii etc. Am amintit deja de defriarea din Pdurea Dumbrava din 1799,
pdure care, scrie J. Binder n 1909, n secolele trecute a ajuns pn la Sub Arini fiind ns
defriat i transformat n terenuri agricole. Odat cu defriarea pdurilor, n locul
tejretelor s-au instalat pajiti mezofile i mezo-higrofile din clasa Molinio-Arrhenatheretea
care, ulterior, o bun parte dintre ele au fost transformate n terenuri agricole/agrocenoze. n
urma extragerii stejarului (Quercus robur) s-a schimbat raportul dintre arbori, carpenul
(Carpinus betulus) devenind, n multe locuri, dominant. nlturarea vegetaiei lemnoase de pe
versani a condus la masive alunecri de teren i la eroziuni mai mult sau mai puin profunde.
Zvoaiele de slcii (Salicetum albae-fragilis) de pe malurile Cibinului, Ruciorului, Seviului
s-au rrit (prin defriare) i ruderalizat i alterat cu specii nitrofile/buruieni (prin depozitarea
de gunoaie). Culturile agricole care au nlocuit fitocenozele naturale de pajiti i de pdure sau umplut de buruieni segetale care au dat o alt structur florei locale. Pe de o parte au fost
desecate vechile bli i mlatini amintite n Evul mediu, pe de alta au aprut o serie de gropi

30

i bli de excavaie a pietriului i nisipului de-a lungul Cibinului n care s-au perpetuat o
parte dintre speciile acvatice.
n prezent peisajul municipiului Sibiu se caracterizeaz pritr-o frmiare a covorului
vegetal i un aspect mozaicat generate de conlucrarea factorilor naturali i a celui antropic.
Astfel n lunca Cibinului i a Ruciorului precum i n lacurile din Dumbrava Sibiului i Lacul
Binder ntlnim cenoze hidrofile i higrofile aparinnd asociaiilor Lemnetum minoris,
Lemno- Utricularietum vulgaris, Potamogetonetum crispi, Polygono-Potamogetonetum
natantis, Ceratophylletum demersi, Scirpo-Phragmitetum, Typhaetum angustifoliae,
Typhaetum latifoliae, Glycerietum aquaticae, Sparganio-Glycerietum fluitantis, Glycerietum
plicatae, Bolboschoenetum maritimi, Eleocharitetum palustris, Oenantho aquaticae
Rorippetum amphibiae, Caricetum vesicariae, Caricetum vulpinae, Caricetum gracilis,
Caricetum acutifoermis-vesicariae, Bidenti-Leersietum, Carici flavae-Eriophoretum, AgrostiEleochari-Alopecuretum geniculati, Peplido-Limoselletum, Juncetum buffoni, Ranunculetum
scelerati, Bidenti-Polygonetum hydropiperis, Agrostidetum stoloniferae, AgrostioDeschampsietum, Agrostideto- Festucetum pratensis, Alopecuretum pratensis, Cirsietum cani,
Juncetum effusi, Junco inflexi- Menthetum longifoliae .a.
Pe versanii umbrii i cu umiditate suficient, ndeosebi pe colinele din jurul Sibiului
(Guteria, Bungard, Poplaca, Cristian, Rinari) sunt puni i fnee mezofile din asociaiile
Arrhenatheretum elatioris, Festuco rubrae-Agrostietum, Anthoxantho-Agrostietum tenuis,
Trifolio-Lolietum perennis, Holcetum lanati .a.
Pe versanii nsorii, n schimb, s-au dezvoltat cenoze xerofile ale asociaiilor
Agrostio- Festucetum valesiacae, Medicagini minimae-Festucetum valesiacae i ThymoFestucetum valesiacae, Festuco rupicolae-Danthonietum provincialis, Stipetum pulcherrimae,
Stipetum stenophyllae, Stipetum capillatae, Botriochloetum ischaemi, Carici humilisBrachypodietum pinnati .a. La acestea adugm tufiurile din asociaiile Amygdaletum
nanae i Crataego-Prunetum fruticoase de pe dealurile Guteriei (Padina goal, Padina
Tiielului, Valea Guteriei spre Fntna Rece) cu specii deosebit de valoroase sub aspect
biogeografic.
Pe terenurile cu gunoaie i cu moloz/ruderalizate ca i n culturile mburuienite se
ntlnesc grupri ale asociaiilor Hordeetum murini, Carduetum acanthoidis, Onopordetum
acanthi, Xanthietum italici, Arctio-Ballotetum nigrae, Sambucetum ebuli, Galeopsidetum
speciosae, Amarantho- Chenopodietum albi, Capsello- Descurainietum sophiae, Malvetum
pusillae, Tanaceto- Artemisietum vulgaris, Conietum maculati, Convolvulo arvensisAgropyretum repentis, Lepidietum drabae .a.
Zvoaiele care au mai rmas pe Cibin i afluenii si (cu cenoze din asociaiile
Salicetum albae-fragilis i Salicetum triandrae, n Parcul Arinilor i Aegopodio-Alnetum) sunt
invadate de specii adventive (unele formnd chiar asociaii precum Astero- Rubietum caesii,
Rudbeckio- Solidaginetum, Polygonetum cuspidati) i de buruieni nitrofile datorit gunoaielor
de pe maluri.
Pdurile din mprejurimile Sibiului aparin asociaiilor Querco robori-Carpinetum i
Querco petraeae-Carpinetum (Dumbrava Mare i Mic, Pdurea Catrinei) i Quercetum
robori-petraeae (Dealurile guteriei la Padina Goal, Padina Lung).

2.2. Zone verzi intravilane


Zonele verzi reprezint componenta foarte important n relaia de ansamblu natur
mediu construit prin complexitatea funciilor pe care le ndeplinete i prin rolul structural n
sistemul de ecoesuturi definitorii pentru peisajul urban i periurban n viziunea unui ora
verde nconjurat i infiltrat de natur.

31

Rolul zonelor verzi nu se reduce doar la cel de accesoriu ambiental n dezvoltarea


spaiului public; ele contribuie la ameliorarea condiiilor de microclimat, la reducerea polurii,
la crearea condiiilor favorabile pentru agrement, sport i recreere, exercitnd o puternic
influen binefctoare asupra sntii oamenilor.
ntr-o viziune fireasc, elementele naturale interioare sau periferice oraului trebuie s
condiioneze interveniile asupra structurii construite, politica peisagistic i nu n ultim
instan o abordare inovatoare n proiectele de dezvoltare spaial viitoare a Sibiului, n acord
cu principiile dezvoltrii durabile.
Pentru realizarea acestui studiu s-au efectuat observaii directe, s-au analizat
literatura de specialitate i documentaiile puse la dispoziie de beneficiar i de ctre serviciul
public pentru administrare parcuri i zone verzi al Consiliului Local al municipiului Sibiu i
Direcia Silvic Sibiu. S-au luat n considerare studiile anterioare elaborate i/sau publicate de
ctre membrii echipei de cercetare, de ctre Planwerk Cluj Napoca, Urbanproiect Bucureti
i alii. A fost utilizat un sistem de referin conform prevederilor legislative naionale n
domeniu i al conveniilor europene i internaionale le care s-au respectat cerinele exprimate
prin teme de proiectare i s-au avut n vedere planurile i programele locale, regionale i
naionale. n consecin studiul cuprinde analiza situaiei existente, evidenierea
disfuncionalitilor i propuneri, recomandri de intervenie pentru conservarea, consolidarea
i extinderea sistemului de zone verzi de la nivelul teritoriului administrativ al Sibiului.
Primele informaii despre existena unor grdini decorative n Sibiu dateaz din Evul
Mediu. Cea mai celebr a aparinut lui Albert Huet, care, n 1607, o las motenire oraului,
ca loc de recreere pentru sibieni. Ea se afla la sud de poarta Cisndiei i o vedem schiat pe
un plan al Sibiului realizat de Visconti n 1699. Mulimea spaiilor decorative, a brului de
grdini, determin pe vizitatorii strini s asemene Sibiul, la mijlocul secolului al XVII-lea,
cu un ora persan de flori. n 1726 oraul avea angajat un grdinar mnchenez, iar n 1773
grdinarii sibieni nct solicit nfiinarea unei bresle proprii. Sunt celebre grdinile i
parcurile baronului Samuel von Brukenthal (de pe actuala strad Constantin Noica), a lui
Martin Hochmeister, a bastionului Soldisch, din curtea actualului Spital Judeean de
Neuropsihatrie, Promenada (de-a lungul centurii a III-a de aprare a oraului) i altele. La
nceputul secolului XIX era renumit pentru frumuseea ei grdina comerciantului Popp de pe
actualul bulevard al Victoriei care a fost duminica un loc de plimbare i recreere pentru
cetenii Sibiului (n 1854 ajunge n proprietatea lui Andrei aguna). n 1856 se hotrte
nfiinarea parcului Sub Arini. Lucrrile ncep chiar n anul urmtor i sunt finalizate de ctre
Societatea de nfrumuseare a oraului (nfiinat n 1879), cea care va realiza i parcurile
Astra, cel din Piaa Grii, Piaa Cluj, Piaa Schiller i altele.
Zone verzi situaia existent
Suprafaa teritoriului administrativ al municipiului Sibiu este de 121,64 Km (12164
ha) din care suprafaa intravilanului este de 40,34 Km (4034 ha), iar cea a extravilanului de
81,30 Km (8130 ha).
Pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu suprafaa totala a zonelor verzi este
de24.6 kmp.{2460 ha) avind o pondere de 20,2%.Structurarea zonelor verzi este urmtoarea:
1. Zone verzi din intravilane 3,62 Km (362 ha) cu o pondere de 8,97%, din care spaii
verzi conform legii 24/2007 1,65 Km (165 ha) cu o pondere de 4,09%. Suprafaa si
ponderea ocupat de diferite uniti este prezentat n tabelul 1 i 2.

32

Tabelul 2.1 Total spaii verzi din intravilan:


Nr.

Tip

1.
2.
3.
4.

Numar
uniti

8.85%
2.12%
27.8%
4.83%

46544
22276
13927
21454
93745

1.28%
1.50%
0.61%
0.38%
0.6%
2.58%

1204618

33.21%

13
5
84+266

186916
402211

5.15%
11.09%
100%

5.
6.
7.
8.
9.
10.

10
5
266
2
1
5
1

11.

Padurea Dumbrava (intravilan)

12.
13.

Spatii verzi institutionale


Spatii verzi cimitire
TOTAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pondere

320889
76972
1008000
175334

Parcuri
Scuaruri
Parcuri si gradini specializate
Spatii verzi intre
blocuri
Spatii verzi stadioane
Aliniamente stradale
Spatiu verde Cibin
Spatiu verde militar
Spatii verzi piete pubilce
Spatii verzi Viile Sibiului

Nr.

Suprafaa (mp)

3
36
2

54060

3 626 946

Tabelul 2.2 Spaii verzi din intravilan dupa legislatia in vigoare:


Tip
Numar Suprafaa (mp) Pondere
Parcuri
Scuaruri
Parcuri si gradini specializate
Spatii verzi intre
blocuri
Aliniamente stradale
Spatii verzi piete publice
TOTAL

uniti
3
36
2

10
266
5
56+266

320889
76972
1 008 000
175334

19.37%
4.65%
60.84%
10.58

54060
21454
1 656 709

3.26%
1.3%
100%

Precizm c prin prevederile Legii 24 /2007 art. 3 spaiile verzi din zonele urbane curpind:
parcuri, scuaruri, aliniamente plantate n lungul bulevardelor i strzilor, terenuri libere neproductive
din intravilan. n litera legii, parcurile sunt spaii verzi care au o suprafa minim de 1 ha, iar
scuarurile sunt spaii verzi cu suprafa mai mic de 1 ha. Din aceste motive, multe din parcurile
sibiene au trebuit ncadrate la scuaruri. Am socotit necesar s prezentm n tabelul 2.1. toate spaiile
verzi intravilane ntruct ele contribuie n ansamblu la definirea reelei mozaicate de sisteme
seminaturale i artificiale cu rol eficient n realizarea condiiilor favorabile de locuire.
Organizaia Mondial a Sntii (OMS) apreciaz c pentru desfurarea n condiii optime a
activitilor umane ar fi necesari 50 mp zon verde intravilan/locuior i 300 mp zon verde
extravilan/locuitor.
Conform OU 114/2007 pentru modificarea i completarea OUG 195/2005, autoritile
administraiei publice locale au obligaia de a asigura din terenul intravilan o suprafa de spaiu verde
de minimum 20mp/locuitor pn la data de 31 decembrie 2010 i de 26 mp /locuitor pn la data de 31
decembrie 2013. n aceste condiionri legale, avnd n vedere c PUG Sibiu va avea o durat de
valabilitate pn n 2019 se ia ca indicator de calcul al suprafeelor verzi, valoarea de 26mp/loc.
Raportnd suprafaa total ocupat de zonele verzi din intravilan de 3,62 kmp (362 ha) la
numrul total de locuitori, adic 151.976 (2007), se obine un indice de suprafa verde de 23,86 mp/
locuitor, adic mai puin de jumtate dect prevederile OMS. Dac ns raportarea se face lund n

33

considerare doar spaiile verzi dup legea 24/2007, se obine un indice de 10,76 mp/locuitor. Acest
indice se situeaz sub nivelul mediei pe ar, la circa 1/5 din recomandrile OMS i la aproximativ o
treime din prevederile legale. Situaia este i mai grav dac se calculeaz aceti indici pentru
cartierele mai dens populate. Astfel, n cartierul cu densitatea cea mai mare a populaiei, Vasile Aron
indicele de suprafa verde este de doar 1,85 mp/loc, iar n zona central de 2,91 mp /locuitor. Cea mai
bun situaie se constat n cartierul Turnior unde indicele este de 16,36 mp/locuitor.
Aceti indici demonstraz existena unui serios disconfort pentru populaie, situaie care
trebuie tratat cu toat seriozitatea necesitnd luarea de msuri urgente n vederea stoprii reducerii
suprafeelor de spaii verzi i totodat de nfiinare a altora noi. Este necesar ntocmirea unui plan clar
de ctre specialiti cu un set de msuri care s fie puse n aplicare de ctre administraia local.
Sistemul de structurarea al spaiilor verzi este mixt, combinnd dispunerea n pete cu cea n fii.
n intravilan cele mai mari suprafee i ponderi le prezint parcurile i grdinile specializate
(Muzeul Astra i Grdina zoologic) i parcurile (Subarini, Cristianului i trand). Numrul cel mai
nsemnat de uniti este deinut de scuaruri din care cele mai reprezentative, avnd rolul de parcuri,
sunt cele situate n zona zidului cetii, Parcul Tineretului, Parcul Astra, Parcul Terezian i Parcul din
Piaa Cluj. O sistematizare sintetic a situaiei celor 88 de spaii verzi, cu suprafaa lor, tipul de spaiul,
vegetaie, influene antropice, calitatea ecolgic este prezentat n tabelul 2.3. De asemenea, lista
spaiilor verzi din intravilan cu localizare, suprafa i tip, este prezentat n tabelul 2.4 interconectat
cu linkuri pentru fiele acestora prezentate n format electronic i n anexa materialului.
Din tabelul 2.3 reiese c n general spaiile verzi sibiene sunt bine ngrijite, dar la majoritatea lor
se constat influene antropice nefaste mai mult sau mai puin accentuate (tabel 2.5).
Tabel 2.5. Starea de ntreinere a spaiilor verzi intravilane

Calificare

Numar

Infl. antropice
nefaste

Numar

Degradat

20

Insuficient ingrijit

Suficient ingrijit

17

Bine ingrijit

42

+
++
+++

Foarte bine ingrijit


Excelent ingrijit

12
5

22
29
15

Nu sunt posibiltati de extindere a


spatilor verzi actuale

O atenie special merit aliniamentele stradale plantate. Din documentele puse


la dispoziie de Primria Municipiului Sibiu, din 474 de strzi, doar 266 au arbori plantai
n lungul lor (6360 arbori); 79 de strzi au sub 5 arbori iar 99 au efectivele reduse n
ultimii ani. Numrul cel mai mare de arbori de pe aliniamentele stradale este ntlnit pe Bdul Victoriei cu 211 arbori. Urmeaz n ordine descresctoare strada N. Iorga (209), Calea
Dumbrvii (169), Calea Poplacii (162) strada Mgheranului (127), B-dul Milea (125). Din
pcate se poate constata c ritmul replantrilor nu ine pasul cu extincia sau tierea
acestei vegetaii lemnoase.
Una din problemele cele mai mari este situaia spaiilor verzi din cartierele cu locuine
colective. Ele sunt, n general, extrem de fragmentate. Din acestea, 10 considerate mai
semnificative, sunt prezentate n tabelele i fiele mai sus amintite. Toate spaiile din
cartierele cu locuine colective reclam pentru viitor o analiz aparte n vederea elaborrii
unor reglementri n ceea ce privete utilizarea i ngrijirea lor.

34

Nr.
crt.

Denumirea

1.
Scuar Mihai Viteazu
2.
Parc ieica
3.
Zona verde Reita
4.
Scuar Teclu
5.
Scuar Darwin
6.
Parc Piaa Cluj
7.
Scuar Triunghi Spital CFR
8.
Parc Cristianului
9.
Scuar Infririi
10.
Scuar Someului
11. Spaiu verde Biserica-M. Viteazu
12.
Scuar Crlova
13.
Scuar Bucegi
14.
Parc V.Aaron
15.
Scuar Rusciorului
16.
Scuar 9MAI-2
17.
Scuar Palatul Copiilor
18. Spaiu verde Casa de Cultur
19.
Scuar iglari
20.
Spaiu verde Piaa Unirii
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Spaiu verde Parcarea Thalia


Parc Cetii
Parc Policlinicii
Parc Tineretului
Scuar Spitalului +
Spaiu verde Schiller

Tabel. 2.3. Date sintetice referitoare la spaiile verzi


Suprafaa Tip de
Vegetaie
Ci de circulaie Constr.
spaiu
(mp)
10200
2783
12557
549
769
2204
827
29340
10197
1182
2574
703
465
3000
9818
3767
1274
3407
1699
8134
8309
8309
1974
8850
4.797
327

S
S
A.S
S
S
S
S
P
S
S
S.V.I
S
S
S
S
S
S
S.V.I
S
S.V.P.
P
S.V.I
S
S
S
S
S.V.P.

Posib.
de ext.

Gv,G,fo,
A,L,fo,t,G
A,L,t,G
t,I,A,L
I,G,fo,A,L,gv
I,G,A,gv,t
I,A,G,gv
L,gv,G,I
I, A, L,
I,fo,A,L,G,gv
G,fo,I
I, A,
I, L
I
I, L, A,
I, L
I, L, A
A, L, I, fo
I,L,t
G,gv,A,L,fo,t

1,2,4,5,7
4,7,10
1,2,4,5,7
4,5,7,8
4,5,6
4,5,7,9
4,5,7
5,6
4,5
4,5,6,8
4,5,7
1,2,3,4,5,6
6,7,10
1,3,7,10
1,2,4,5,7
1,2,4,5,7
5,7
4,5,7,8
1,2,4,5,7
4,5,7,8

+++
+
++
+
++
+
+
+
+
++
++
+
+
++
+
+
++
++
+
+++

Infl.
antropice
nefaste
++
++
+
++
+
+
++
+++
++
++
++
++
+++

I, A, L
G, L
gv,L,A,I
A,L,G,fo,T,gv
Gv,t,fo,A,L
t,gv,L,G,fo

1,3,4,7,8
4,5,7,8,9
4,5,7
4,5,7,8
1,2,4,5,7
3,4,7,8

++
+
+++
++
++
+

++
++
++
++
-

Calificare

f.b.i
b.i.
b.i.
e.i.
b.i.
b.i

e.i.
f.b.i.
b.i.
b.i.
b.i.
s.i.
s.i.
f.b.i.
d.
e.i.
e.i.
d.
d.
i.i.
f.b.
i.i.
i.i.
f.b.i.
b.i.
e.i

35

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Zona verde tefan cel Mare


Zona verde B-dul Coposu
Scuar Dragoner
Parc Reconstruciei
Spaiu verde B-dul Victoriei
Parc Astra
Scuar Pedagogilor
Parc Terezian
Scuar sens giratoriu Bieltz
Parc Petofi Sandor
Parc Sub Arini
Parc Strand
Scuar Scoala de Inot
Scuar Raiu
Spaiu verde Polsib
Spaiu verde P-a Iancu de
Hunedoara
Scuar Broscrie
Spaiu verde cimitir Guteria
Spaiu verde stadion Municipal
Spaiu verde stadion oimii
Spaiu verde stadion CFR
Spaiu verde stadion Voina
Spaiu verde Spitalul de Psihiatrie
Spaiu verde Piaa Sadu

1.688
8788
168
5.438
5.709
7.803
4325
9.250
400
5.100
212.688
13.880
5.400
308
27308
4257

Spaiu verde Lacul lui Binder


(malurile lacului)
Spaiu verde Baza Hipic
Spaiu verde Rusciorului2

16847

15963
15116
10182
13461
6397
8335
53998
1781

7629
5429

P
A.S.
A.S.
S
S
S.V.I.
S
S
S
S
S
P
P
S
S
S.V.I
S.V.P.
P
S
S.V.C
S.V.S
S.V.S
S.V.S
S.V.S
S.V.I
S.V.P.
P
S.V.C
b
S.V.S
S.V.C

G,t,L
L,A,gv,t,G
L,t
A,L,gv,G
L,A,gv,t,G,fo
L,A,gv,G,fo
Gv,A,
A,L,gv,
G,fo
A,L,gv,G,fo
L,A,gv,I,G,fo
I,A,L,G,gv
I,A,L,gv,fo
G, A
A, l, L
A,I,gv,L

1,2,4,5,7
4,5,7,8
1,2,4,5,7
4,5,7,9
4,5,7,8
4,5,7
4,5,7
4,5,7,8
1,2,4,5,7,8
4,5,7
4,5,6,7,8,11,13
4,7.9.10
1,2,4,5,7,11,13
1,2,4,5,7
4,10
4,5,7,8, 10

++
++
+
+
+++
++
+
+
+
+
++
++
++
++
+
+

++
++
++
++
+++
++
+
++
+
+++
-

b.i.
f.b.i
b.i.
s.i.
f.b.i.
b.i.
b.i.
b.i.
b.i.
b.i.
f.b.i.
b.i.
f.b.i.
b.i.
s.i.
b.i.

L, A, I
L.,I
G
G,I
G,I
G,I
I,L,A,Gv,fo
I,L

1,2,4,5,7
4,10
4,10
4,10
4,10
4,10
1,2,4,5,7
1,2,4,5,7

+
++
++
++
+
++
+
+

++
++
++
++
+++
+
-

b.i.
s.i.
b.i.
s.i.
s.i.
s.i.
b.i.
b.i.

I,L

4,5,7,10

+++

+++

i.i.

I,L
I,L

4,7,10
4,7,10

++
+

++
+

b.i.
i.i.

36

I,A

1,4,7,10

++

++

i.i.

11431

b
S.V.I.
B
S.V.I

Gv, L,A

4,5,7

++

+++

s.i.

1500
11761

S
S.V.I

Gv,G,A,L
A,L

4,10
1,2,4,5,7

++
++

+++
+++

b.i.
b.i.

5466
12407
548
8736

S.V.I
S.V.I
S
S.V.P.
P
S.V.I.
B
S.V.C
S

A,L ,G
A,L,G
A,L,G
A,L,G

4,5,7
4,5
1,2,4,5,7
1,2,4,5,7

++
+
+
+

++
+
++
+

b.i.
s.i.
s.i.
b.i.

A,G,Gv

1,2,4,5,7

++

+++

s.i.

I,L
I,L

4,5,7
4,5,7

+
++

+
+++

b.i.
s.i.

54.

Spatiu verde Cireica

9644

55.

Spaiu verde Protopopiatul


Ortodox
Scuar verde cmine studeneti
Spaiu verde Catedra de
Pshiologie
Spaiu verde Facultatea de Drept
Spaiu verde Oituz
Scuar Oituz
Spaiu verde Piaa Tlmaciu

21345

63.
64.

Spaii verzi ntre blocuri Calea


Dumbrvii- Milea
Spaiu verde Turnior 2
Scuar Magheru

65.
66.

Scuar Blea-tefan cel Mare


Spaii verzi ntre blocuri Luptei

250
3310

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

67. Spaii verzi ntre blocuri Turnior


68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Spaiu verde V. Aaron


Spaiu verde Baza sportiv
Pompieri
Spaiu verde spital Wolf
Spaiu verde Spital Boli
pulmonare
ScuarDumbrava
Parc Coposu
Parc Coposu 2

19635
1123

I,L,Gv
L,G,Gv

4,5,7

+
+

++
+

i.i.
b.i.

Gv, L, A

4,5,7

s.i.

9167
13927

S
S.V.I.
B
S.V.I.
B
A.S.
S.V.M

G, L
G,L,A

4,5,7
4,5,7

++
++

+
+

b.i
s.i.

28082
6386

S.V.I
S.V.I

L,A
L, A, I

4,5,7,10
4,5,7

+
++

+
++

b.i.
s.i.

740
8000
2000

S
S
S

fo
L,Gv, I, G
L,G,I

4,5,7
4,5,10
4,5,6

+++
++
++

+++
+++
+++

f.b.i.
b.i.
f.b.i.

7614

37

75.
76.
77.

Spaiu verde cimitir Municipal


Spaiu verde Spital Municipal
Muzeul Astra

371.200
23398
48000

S.V.C
S.V.I
P.G.S.

78.

Grdina Zoologic

960000

P.G.S.
S.V.I.
B
S.V.I.
B
S.V.I.
B
S.V.I.
B
S.V.I.
B
S.V.I.
B
S.V.C
S.V.C

79.
Spatiu verde Viile Sibiului
80. Spaii verzi intre blocuri Rahova

93745
30746

81. Spaii verzi intre blocuri V. Aaron

2 013

Spaii verzi intre blocuri


Rusciorului
83. Spaii verzi intre blocuri Terzian

11082

Spaii verzi intre blocuri trand

19460

Spaii verzi intre blocuri Mihai


Viteazu
86. Spaiu verde cimitir Cimitirul
Sailor
87. Spatiu verde cimitir Guteria2
88. Spatiu verde Padurea Dumbrava

57191

82.

84.
85.

TOTAL

12931

7102
3 119
1204618

L,A,I
I,A,L,Gv
L,I,A,Gv,G

4,5,7
1,2,4,5,7
4,5,7

+
+++
+

+++
+

b.i.
b.i.
f.b.i.

L,I,A,Gv,G

4,5,7

++

++

s.i.

L,I,A,G

1,2,4,5,7

++

b.i.

I,G

1,4,5,7

++

b.i.

L,I,A,G,Gv

1,2,4,5,6,7

++

b.i.

L,I,A,G,Gv

1,4,5,6,7

++

b.i.

L,I,A,G,Gv

1,4,5,7

b.i.

L,I,A,G,Gv

1,4,5,7

++

b.i.

L,I,A,G

4,7,9

b.i.

L,I,A,G

4,7,9

b.i.

3 626 946

Unde S.V.I. - spaiu verde instituional, S.V.P.P - spaiu verde piaa publi, S.V.S spaiu verde stadioane, S.V.I.B spaiu verde ntre blocuri, A.S. aliniamente
stradale, S.V.C.- spaiu verde cimitir, P.G.S parcuri i grdini specializate, S.V.Cb spaiu verde Cibin, P parc, S scuar; Vegetatie: G gazon, A arbustiv, L
lemnoas, I ierboas, Gv gard viu, fo flori ornamentale, t trandafiri. Calificare: d degradat,i.i. insuficient ngrijit, s.i. suficient ngrijit, b.i. bine ngrijit, f.b.i.
foarte bine ngrijit, e.i. excelent ngrijit Ci de circulaie: 1. Drumuri pentru circulaia vehiculelor, 2. Drumuri cu acopermnt asfaltic, 3. Drumuri cu acopermnt din
piatr, 4. Drumuri i alei pentru circulaia pietonal, 5. Drumuri i alei cu acopermnt asfaltic, 6. Drumuri i alei cu acopermnt din piatr, 7. Alei pentru circulaia
pietonal 8. Alei pentru circulaia pietonal cu acopermnt din dale, 9. Alei pentru circulaia pietonal cu acopermnt de iarb, gazon, 10. Alei pentru circulaia pietonal
cu acopermnt de pietri, griblur, 11. Alei pentru bicicliti,

38

Tabel 2.4. Lista spaiilor verzi intravilan numerele de ordine corespund celor de pe Plana zonelor verzi urbane i periurbane
NR.
NUME
LOCALIZARE
SUPRAFAA
FIA

mp

TIPUL
SPAIULUI

1.

Parcul Sub Arini

La inter. B-dul Victoriei, str. O.Goga si Valea Aurie

212688

PARC

2.

Parc trand

La inter. str. Doljului, str. Bihorului, str. Gorjului i str. Maramureului

13880

PARC

3.

Parc V. Aron

la inter. dintre str. V. Aaron i str. ureanu

8230

PARC

4.

Parc Piaa Cluj

In V-ul oraului, la inter. str. Kiev, str. Timioara, P-a Cluj

2204

PARC

5.

Parc Cetii

In C-ul oraului pe str. Cetii

8309

PARC

6.

Parc Tineretului

8850

PARC

7.

Parc Policlinicii

In N-E-ul oraului n apropr. Grii, delimitat de str. Constituiei, str.


Manejului, str.Funarilor, str.Onofreiu si Bd. Coposu
La inter. str. Oberth, Bd Coposu, i str. Fabricii

1974

PARC

8.

Parc ieica

la inter. str. Gh. ieica, str. C. Diaconu i str. Axente Sever

2783

PARC

9.

Parc Astra

7803

PARC

10. Parc Terezian

In C-ul orasului, ntre str. Gh. Bariiu, str. Mitropoliei, str. Lupa i
parcarea de la Hotel Forum
La inter. str. Lung, str. Rusciorului, str. Gladiolelor i Aleea Petuniei

9250

PARC

11. Parc Petofi Sandor

Delimitat de pasajul Petofi Sandor i os. A.Iulia

5100

PARC

12. Parc Reconstruciei

5438

PARC

13. Parc Cristianului

In N-V-ul oraului, la inter. str. Reconstruciei, str. Cmpului, str.


Caragiale si str. Lung
n S-V-ul oraului, la inter. str. Litovoi, str. Cristianului, str. Dragalina

29340

PARC

14. Parc C. Coposu

Delimitat de blv. Coposu, str. Gimnasticii

8000

PARC

15. Parc C. Coposu 2

Delimitat de blv. Coposu, i str. Gh. Lazar

2000

PARC

TOTAL

Suprafaa total (plus Parcul Sub Arini) : 320889 mp

15 parcuri

39

16. Scuar verde Broscrie

Pe str. tefan cel Mare

15963

SCUAR

17. Scuar verde Mihai Viteazu

face legatura ntre Calea Dumbrvii, i str. Rahovei

10200

SCUAR

18. Scuar Pedagogilor

Str. Grdinarilor i str. Pedagogilor

4325

SCUAR

19. Scuar verde iglari

In N-ul oraului pe str. iglari

1699

SCUAR

20. Scuar verde Infririi

n N-V-ul oraului pe str. Infririi

10197

SCUAR

21. Scuar Spitalului +

4797

SCUAR

22. Scuar Palatul Copiilor

In N-E-ul oraului, apropr. Grii, la inters. Constituiei, str. Oberth i B-dul


Coposu
la inter. dintre str. Gen. Magheru si str. Constituiei

1274

SCUAR

23. Scuar 9MAI-2

La inter. dintre str. Harmuzache i Constituiei

3767

SCUAR

24. Scuar Magheru

la intersecia dintre str. 9 Mai i str. Gen. Magheru

1123

SCUAR

25. Scuar Teclu

la inter. dintre str. Constituiei i str. Abatorului

549

SCUAR

26. Scuar Oituz

pe str. Oituz (marginita de str. Hipodromului i str.Mreti

548

SCUAR

27. Scuar Someului

pe str. Someului (lng Universitate)

1182

SCUAR

28. Scuar coala de Inot

In C-ul oraului, inters. str. Justiiei, str. Lomonosov i str. Aleea Eminescu

5400

SCUAR

29. Scuar Dragoner

Pe str. 9 Mai

168

SCUAR

30. Scuar Bucegi

la inter. dintre str. tefan cel Mare, str. E.Murgu i str. Bucegi

465

SCUAR

31. Scuar Blea-tefan cel

la intersecia dintre str. Blea, i str. tefan cel Mare

250

SCUAR

32. Scuar Dumbrava

pe bd-ul. Coposu

740

SCUAR

33. Scuar cmine studeneti

pe blv. Victoriei n faa cminelor studeneti

1500

SCUAR

34. Scuar Rusciorului

Pe str. Rusciorului

9818

SCUAR

Mare

40

35. Scuar sens giratoriu Bieltz

La inter. str.Bieltz, Calea Turniorului i os. Alba Iulia

400

SCUAR

36. Scuar Darwin

la inters. dintre str.Turismului i str. Ch. Darwin

769

SCUAR

37. Scuar Raiu

La inter. dintre str. Dealului i str. Dr. Raiu

308

SCUAR

38. Scuar Crlova

la inter. dintre str.Crlova i varianta (n trand)

703

SCUAR

39. Scuar Triunghi Spital CFR

la intersecia str. C. Noica, str. Independentei i str. Negruzzi

827

SCUAR

TOTAL

Suprafaa total : 76972 mp

24 scuaruri

40. Spaiu verde Polsib

La inter. dintre oseaua Alba Iulia i str. Malului

27308

S.V.I.

41. Spaiu verde Spitalul de

delimitat de cursul rului Cibin, prul Rusciorul i str. Dr. Bagdasar

53998

S.V.I.

la inters. dintre str. Transilvaniei i Blv. Victoriei

11431

S.V.I.

pe blv. Victoriei vis--vis de caminele student.

11761

S.V.I.

44. Spaiu verde Facultatea de


Drept
45. Spaiu verde Oituz

la inters. dintre Calea Dumbrvii, str. N. Olahus i str. Dr. Anghel

5466

S.V.I.

la intersecia dintre str. Hipodromului i str. Oituz

12407

S.V.I.

46. Spaiu verde Spital Boli

la inters. dintre os. Alba Iulia i str. Morilor

6386

S.V.I.

47. Spaiu verde spital Wolf

la inter. dintre str. Hameiului i Pedagogilor

28082

S.V.I.

48. Spaiu verde Casa de

La inter. dintre str. E. Cioran, str. Dr. Stanca i Someului

3407

S.V.I.

la inter. dintre Bd-ul Victoriei i pasajul Spitalului

2574

S.V.I.

Psihiatrie
42. Spaiu verde Protopopiatul
Ortodox
43. Spaiu verde Catedra de
Pshiologie

pulmonare

Cultur
49. Spaiu verde Biserica-M.

41

Viteazu
50. Spaiu verde Parcarea
Thalia
51. Spaiu verde B-dul
Victoriei
52. Spaiu verde Spitalul

In C-ul orasului pe Bd Coposu

698

S.V.I.

In C-ul orasului, unde este Primaria i Tribunal

5709

S.V.I.

La inter. dintre str. Oberth i Bd-ul Coposu (in interiorul Spitalului)

23398

S.V.I.

Municipal
TOTAL
53. Spaiu verde Gradina

Suprafaa total : 186916 mp

12 s.v.i.

n pdurea Dumbrava Sibiului, delimitat de Muzeul Astra i zona Valea


Aurie

48000

P.G.S.

n pdurea Dumbrava Sibiului, Gradina Zoologic, delimitat de oseaua


Sibiu-Rinari i Sibiu-Poplaca
Suprafaa total : 1008000 mp

960000

P.G.S.

55. Spaiu verde Piaa Unirii

In C-ul oraului

8134

S.V.P.P

56. Spatiu verde Schiller

In C-ul oraului, la inter. str. Arhivelor str. Popovici, str. Tipografilor

327

S.V.P.P

57. Spaiu verde Piaa Iancu de

La inter. str. Bieltz , str. Toparceanu i P-a Iancu de Hunedoara

4257

S.V.P.P

58. Spaiu verde Piaa Tlmaciu

pe Calea Poplcii

8736

S.V.P.P

59. Spaiu verde Piaa Sadu

la inter. str. Calea Poplacii, str.Aciliu, str. Boblna, str.Orlat (zona verde
are o dispoziie radiar)
Suprafaa total : 21454 mp

1781

S.V.P.P

delimitat de Aleea Eminescu, str. Goga i str. Maiorescu

10182

Zoologica
54. Spaiu verde Muzeul Astra
TOTAL

2 p.g.s.

Hunedoara

TOTAL
60. Spaiu verde stadion

5 s.v.p.p
S.V.S

Municipal

42

61. Spaiu verde stadion CFR

delimitat de str. tefan cel Mare str, Triajului i prul Valea Spunului

6937

S.V.S

62. Spaiu verde stadion oimii

delimitat de str. H.Coand, str. Oelarilor

13461

S.V.S

63. Spaiu verde stadion Voina

la inter. dintre str Maramureului, Vasile Crlova i os. Alba Iulia

8335

S.V.S

64. Spaiu verde Baza Hipic

pe str. Vasile Aaron

7629

S.V.S

TOTAL
65. Spaii verzi ntre blocuri

Suprafaa total : 46544 mp

5 s.v.s.

delimitat de Calea Dumbrvii, blv. V. Milea i str. Lomonosov

21345

S.V.I.B

Pe str.Luptei

3310

S.V.I.B

la inter. str. Arieului, str. Siretului i Calea Cisndiei

9644

S.V.I.B

pe str. Alea Pajitei i str. Iasomiei

7614

S.V.I.B

Calea Dumbrvii-Milea
66. Spaii verzi ntre blocuri
Luptei
67. Spaiu verde ntre blocuri
zona Cireica
68. Spaii verzi ntre blocuri
Turnior
TOTAL

Suprafaa total : 41913 mp

4 s.v.i.b

69. Aliniament stradal V. Aaron Pe str. V. Aaron

9167

A.S.

70. Aliniament stradal Reia

12557

A.S.

1688

A.S.

8788

A.S.

in N oraului, pe str. Reia

71. Aliniament stradaltefan cel In E-ul oraului


Mare
72. Aliniament stradal B-dul
In C-ul oraului
Coposu
TOTAL

Suprafaa total : 32200 mp

4 a.s

43

73. Spaiu verde Cimitirul

pe Calea Dumbrvii (in capat)

371200

S.V.C.

pe str. G. Toprceanu (in capat)

19635

S.V.C.

1156

S.V.C.

Municipal
74. Spatiu vede Turnior 2

75. Zona verde cimitir Guteria delimitat de str. Mlinului, str. Viilor
TOTAL
76. Spaiu verde Baza sportiv

Suprafaa total : 391991 mp

3 s.v.c

La inter. str. Maramureului, i cursul rului Cibin

13927

S.V.M.

pe str. Zidarilor

16847

S.V.Cb

pe str. Cerbului, de-a lungul prului Rusciorului

5429

S.V.Cb

Pompieri
77. Spaiu verde Lacul lui
Binder
78. Spaiu verde Rusciorului
TOTAL

Suprafaa total : 22276 mp

79. Spaiu verde Viile Sibiului


80. Spaii verzi intre blocuri
Rahova
81. Spaii verzi intre blocuri V.
Aaron
82. Spaii verzi intre blocuri
Rusciorului
83. Spaii verzi intre blocuri
Terzian
84. Spaii verzi intre blocuri
trand
85. Spaii verzi intre blocuri
Mihai Viteazu
86. Spaiu verde cimitir

2 s.v.c
93745

pe str. Rahova

30746

S.V.I.B

pe str. V.Aaron

2 013

S.V.I.B

delimitate de str. Rusciorului, str. Rului, str. Lung i str. Gladiolelor

11082

S.V.I.B

delimitate de str. Rului, str. Lung, str. Trgul cailor i str. Daliei

12931

S.V.I.B

delimitate de str. Maramureului, str. V. Crlova i str. trandului

19460

S.V.I.B

delimitate de str. Mihai Viteazu, str. Hipodromului, str. N. Iorga

57191

S.V.I.B

pe str. Cimitirului

7102

S.V.C

44

Cimitirul Sailor
87. Spatiu verde cimitir

str. Mlinului

3 119

S.V.C

Guteria2
88. Spatiu verde Padurea

1204618

Dumbrava
TOTAL SUPRAFEE

Suprafaa total :

3 626 946 mp

45

Parcul Arinilor (Sub Arini) este cel mai mare parc al municipiului Sibiu, nfiinat
fiind n anul 1857 (n baza edinei primriei oraului din 3 nov. 1856), pe locul unei foste
pduri de stejar, din care au supravieuit pn astzi cteva exemplare seculare. Lucrrile de
organizare a acestei noi zone verzi au fost coordonate de inginerul Seyfried, care a ntocmit i
proiectul de amenajare a parcului. Ele au nceput prin trasarea celor dou alei principale i
plantarea a cca. 1000 arbori autohtoni. Iniial parcul ncepea din captul strzii coala de not
i respectiv Estrada Steaua i se termina la Digul cu Pini de lng Bolta Rece, dig pe
care n anul 1859 s-a construit un pod pentru travervarea prului. Din anul 1860 au fost
declanate lucrrile de extindere a parcului spre Pdurea Dumbrava. Din 1863 primria
oraului arendeaz pe 20 de ani terenul amonte de Digul cu Pini unei societi bancare n
vederea realizrii unor puncte suplimentare de atracie i destindere a cetenilor. Se
amenajeaz lacurile pentru peti i se construiete restaurantul (1864). Pn la nfiinarea
Societii pentru nfrumusearea oraului (n 1879) nimic deosebit nu mai semnalm n
evoluia parcului. Aceast societate se va implica activ n extinderea zonelor verzi sibiene, n
igienizarea i creterea biodiversitii lor. n 1881 ea realizeaz noi plantri att cu arbori
indigeni ct i exotici. Din 1882 restaurantul este pus la dispoziia grdinarului parcului i se
construiete o ser (ntre actualul restaurant i terenul de antrenament al fotbalitilor, ser
dezafectat n urm cu dou decenii). Zestrea dendrologic a parcului crete considerabil din
anul 1894 cnd sunt aduse i plantate zeci de exemplare valoroase de arbori exotici rari
precum Gingko biloba, Pseudotsuga menziensis, Tsuga canadensis, Abies concolor, Platanus
acerifolia, Juniperus virginiana. n 1894 se construiete fntna artezian (reamenajat n
urm cu un deceniu), iar n 1898 pavilionul de muzic (refcut n 1979). n anul 1900 este
amenajat un mic lac cu nuferi, iar n 1902 un alpinet (grupare de pietre cu plante saxicole). n
anii 1904-1905 Uzina electric realizeaz iluminarea aleii principale i a fntnii arteziene.
Dup primul rzboi mondial se traseaz noi alei, se amenajeaz rozariul ntre fntna
artezian i pru (mrginit spre fntn de borduri cu arbuti decorativi precum Forsythia
suspensa, Berberis thunbergii, Spiraea vanhouttei, Philadelphus coronarius .a.), se
realizeaz piaeta cu statuia lui M. Eminescu etc. n perioada comunist n parc nu s-au
petrecut schimbri importante. Periodic s-au reparat aleile, podeele i bncile, corpurile de
iluminat, s-au ntreinut peluzele, s-au executat tieri de igienizare i pentru sigurana
vizitatorilor. A fost construit un loc de joac pentru copii dotat i s-a cldit un nou pod de
beton i metal pe Digul cu Pini, n locul celui de lemn, prbuit n anii '80. n anii 19651966, independent unul de altul, M.I. Doltu i C. Drgulescu realizeaz primele inventarieri
ale arborilor din parc, rezultatele fiind publicate n 1967 i respectiv 1995 (ultimul autor
fcnd o paralel ntre situaia arborilor n 1965 i 1993). Cu acest prilej se face (n 1967) i
prima etichetare a arborilor din parc (iar n 1976 cea ce a doua), precizndu-se denumirea
tiinific, cea popular i regiunea de origine a arborilor. Primul autor identific 80 de specii
de arbori i arbuti, din care 33 exotici i 47 indigeni, iar cel de al doilea 61 de specii de arbori
(nu au fost n atenia sa i arbutii) din care 26 exotici i 35 indigeni. Dup anul 1989 , mai
exact din 1993, parcul a intrat n atenia organizaiei neguvernamentale Ecotur Sibiu care a
efectuat periodic igienizri (1993-2003), plantri de arbori (1994-2003), etichetri (1993,
2001, 2002), a publicat articole (n Tribuna Sibiului, Radical, Rondul, Hermannstdter
Zeitung, Romnia pitoreasc) i pliante de popularizare (1993-2003), a organizat un concurs
cu premii pentru elevi (1993), a realizat un film documentar despre parc i a montat la intrri
panouri de prezentare a parcului (1994), a efectuat aplicaii cultural-educative n parc, cu elevi
i studeni .a. i primria Sibiului s-a implicat an de an, nlocuind podurile de lemn cu cele
de metal i beton (1992-1993), reparnd fntna artezian i nlocuind bncile, vechii stlpi i
corpurile de iluminat cu unele noi (2001), moderniznd i diversificnd zona jocurilor de
copii i facnd noi alei (2003), reorganiznd rozariul i ntreinnd (prin plantri regulate)

46

peluzele nconjurtoare. Primria mpreun cu Ecotur-ul au amenajat, lng fntna artezian,


o stncrie cu specii montane caracteristice (2003).
Din pcate s-au ntmplat n parc i lucruri nedorite. Din neglijen i chiar din
necunoatere au fost tiai arbori preioi i rari (exemplare de Abies concolor, Picea pungens,
Pseudotsuga menziensis, Fagus silvatica f. roseo-marginata, Larix decidua, exemplare de
Gymnocladus dioica .a.). n sectorul VI s-au nceput n 2003 lucrri de amenajare a unui
teren de tenis, tindu-se mai muli arbori. Prin demersurile membrilor Ecotur care au alertat
organizaii naionale i internaionale lucrrile au fost stopate.
Tabelul 2.1 prezint o list a speciilor lemnoase din parcul Subarini
Tabelul 2.1. Speciile lemnoase din Parcul Arinilor (cu diametrul peste 10 cm - cu bold sunt
marcate speciile valoroase)
SPECIA
Nr. exemplare
22
Abies alba
Abies concolor
1
Abies nordmanniana
1
191
Acer campestre
77
Acer negundo
246
Acer platanoides
17
Acer pseudoplatanus
Acer saccharinum
5
206
Aesculus hippocastanum
273
Alnus glutinosa
2
Alnus incana
12
Betula pendula
159*
Carpinus betulus
33
Catalpa bignonioides
Chamaecyparis lawsoniana
6
Cornus mas
1
Cornus sanguinea
+
Corylus avellana
+
Crataegus monogyna
+
Evonymus europaea
+
1
Fagus sylvatica
+
Frangula alnus
263
Fraxinus excelsior
Ginkgo biloba
2
1
Gleditschia triacanthos
4
Gymnocladus dioica
6
Juglans regia
Juglans nigra
1
Juniperus virginiana
1
Liriodendron tulipifera
1
Magnolia kobus
6
+
Mahonia aquifolium
8
Malus silvestris
5
Morus alba
+
Philadelphus coronarius

47

21
Picea abies
1
Picea pungens
29
Pinus nigra
114
Pinus silvestris
15
Pinus strobus
Platanus hybrida
16
Platanus orientalis
1
28
Populus alba
15
Populus nigra
6
Populus tremula
40
Prunus avium
95
Prunus cerasifera
4
Prunus domestica
67
Prunus padus
+
Prunus spinosa
Pseudotsuga menziensii
2
4
Pyrus pyraster
Quercus palustris
1
317
Quercus robur
Quercus rubra
14
143
Robinia pseudacacia
+
Rosa canina
+
Rosa sp. cult.
4
Salix alba
4
Salix babilonica undulata ?
1
Salix caprea
8
Salix fragilis
+
Salix purpurea
53
Salix triandra
+
Sambucus nigra
+
Spiraea
+
Symphoricarpus racemosa
Taxus baccata
1
39
Thuja occidentalis
5
Thuja orientalis
431
Tilia platyphyllos
Tsuga canadensis
1
5
Ulmus glabra
34
Ulmus minor
Total
3069
*La care se adaug ali 213 carpeni care nconjoar (delimiteaz) Prculeul
Cu semnul + sunt notai arbutii.

48

2.3. Zone verzi extravilane


Zonele verzi ocup o suprafa de 20,88 Km (2098 ha) avnd o pondere de 25,8% din
totalul suprafeei de extravilan. Acestea sunt reprezentate de :
a) Pdurea Dumbrava Sibiului (parc natural) 8,73 Km (873 ha)
b) Pdurea Dumbrava mic 1,84 Km (184 ha)
c) Pdurea Guteria 10,41 Km (1041 ha)
Pdurea Dumbrava Sibiului este arie protejat ca rezervaie natural i are o suprafa
total de 974,9 ha, din care 120 ha aparin intravilanului.
Distribuia spaial a acestor pduri n jurul perimetrului intravilan al Sibiului este
concentrat la Sud-Vest Pdurea Dumbrava i Pdurea Dumbrava Mic i Nord- Est
Pdurea Guteria, constituind doi poli naturali majori n configurarea peisajului. Aceast
repartizare apsial a pdurilor n jurul oraului este dejavantajoas din punct de vedere
ecologic i agravat de absena coridoarelor de vegetaie forester ntre acestea. n acest
context elemente naturale majore cum sunt cursurile de ap, culoarele naturale definite de
acestea, Parcul Subarini, prin care Pdurea Dumbrava se prelungete i ptrunde n ora. Se
cer revigorate i integrate viitoarelor planificri ale dezvoltrii spaiale a teritoriului
administrativ al Municipiului Sibiu n sensul unei continuiti natur spaiu urban.
2.3.1. Parcul natural Pdurea Dumbrava Sibiului
Pdurea Dumbrava Sibiului se afl situat n Depresiunea Sibiului, la contactul dintre
cristalinul Munilor Cindrel i sedimentul depresiunii propriu-zise i ocup n prezent cmpia
piemontan i piemontul colinar, situate n partea de sud-vest a oraului Sibiu.
Pdurea Dumbrava Sibiului ocup o suprafa de 974,9 ha fiind situat la sud-vest de
municipiul Sibiu la o altitudine cuprins ntre 433,5 m. i 604,5 m. (Dealul Obrejii). Teritoriul
pdurii Dumbrava Sibiului este cantonat pe partea terminala a glacisului piemontan al
Rinarilor acoperind bazinul hidrografic al prului Valea Aurie i cele dou interfluvii ce
separ Valea Aurie de rul Cibin i de prul Sevi. Pdurea este delimitat spre nord i nordvest de lunca rului Cibin (puni, terenuri agricole, oseaua Sibiu-Poplaca) i spre sud, sudvest i sud-est de comunele Poplaca i Rinari. Spre est i sud-est, prin lunca prului Sevi
(puni i terenuri agricole) se nvecineaz cu gorunetul din Pdurea Cisndioarei i
subunitile sale: Catrina i Dumbrava Mic. La nord-est pdurea ptrunde pn n zona
cartierului Valea Aurie al municipiului Sibiu, fiind continuat de parcul Sub Arini.
Vegetaia
Teritoriul Pdurii Dumbrava este ocupat de un stejret de teras de productivitate
inferioar (PACOVSCHI, LEANDRU, 1958) care n componena actual a arboretului se
poate mpri n trei categorii de vrst i anume: pdure btrn de 120-170 ani, pdure de
vrst mijlocie 100-120 ani i pdure tnr de 60-100 ani (SCHNEIDER BINDER, 1973).
Astfel, n partea de nord-est, ntre valea lacurilor i drumul Sibiu Poplaca, precum i n captul
spre Rinari al pdurii se afl poriuni de pdure tnr presrat cu exemplare de stejar btrn.
n partea din stnga oselei SibiuRinari, spre ora, lng complexul turistic i n partea de
sud-est se gsesc poriuni de pdure tnr i de vrst mijlocie i unele petice de pdure
btrn. Poriunea central de pe axa sudvest i nordest este ocupat mai ales de pdure
btrn.

49

Fig.2. 1 Pdurea Dumbrava stejar secular (stnga), stejar btrn (dreapta)


n fondul actual al pdurii se mai gsesc unele exemplare de Quercus robur rmase ca
vestigii ale unui stejret vechi, arbori a cror vrsta este apreciata la 700800 de ani
(SCHNEIDER-BINDER, 1973). Astfel de arbori (fig. 2.17.) pot fi ntlnii lng Grdina
Zoologic, n apropiere de Hanul Dumbrava, ntreprinderea textila, fiind ocrotii de lege.
Studiile efectuate de SCHNEIDER-BINDER (1973) ncadreaz stejretul din Pdurea
Dumbrava asociaiei Querco robori-Carpinetum SO et PCS (1931, 1957) subasociaia
dacicum (SCHNEIDER-BINDER, 1973). Aceast asociaie se ncadreaz n clasa QUERCO
FAGETEA (BR.-BL. et VLIEG., 1937) ordinul Fagetalia sylvaticae (PAWL., 1928) aliana Fagio
dacicum (SO, 1964).
Structura vertical este relativ simpl. Pe lng Quercus robur ca edificatoare
principal, nlimea medie a arborilor fiind de (12) 15-20 (25) m, n poriunile de pdure
tnr se gsesc infiltraii puternice de Carpinus betulus care alctuiete un subetaj (e3) cu o
nlime de (5) 8-10 (12) m, devenind codominant i uneori chiar dominant. De altfel, n
locurile cu drenaj deficitar, mai ales n expoziii nordice se semnaleaz prezena mai mare a
carpenului, care se nmulete repede n locurile unde stejarul a fost rrit. Pe lng aceste dou
specii se gsesc i alte specii de amestec ca: Cerasus avium, Acer campestre, Fraxinus excelsior,
Tilia platyphyllos, Ulmus minor, Populus tremula i altele, care nu ajung ns la proporiile i nici la
importana pe care le au n componena pdurilor de stejar din regiunile de dealuri din podiul
Transilvaniei, ci sunt de importan subordonat.
Pe alocuri mai pot fi ntlnite Quercus petraea i specii de Salix. Unele locuri, mai
ales n urma defririlor, au fost mpdurite cu rinoase: Picea excelsa, Larix decidua i
Pinus sylvestris; pentru pin, staiunile fiind favorabile dezvoltrii, acesta are cea mai mare
ntindere n enclave din diferite puncte ale pdurii.

50

Fig.2. 2 Pdurea Dumbrava -stejret tnr(stnga), crpinet(dreapta)


Stratul de arbori este bine dezvoltat, nchegarea coronamentului variind ntre 0,5 i 0,9 iar
diametrul arborilor variaz ntre (25) 30 - 40 (50) cm.
n stratul arbustiv (E2) edificatoarele principale sunt Crataegus monogyna i
Lygustrum vulgare, de asemenea, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica i Cornus sanguinea,
specii cu punctul de greutate n cadrul asociailor din ordinul Prunetalia spinosae. Mai apar
n stratul arbustiv Rosa canina, Frangula alnus, Viburrnum lantana. n locurile defriate
aflate n stadiul de rempdurire se instaleaz tufriuri de Coryllus avellana.
Stratul ierbos este mediu dezvoltat n varianta cu Asperula odorata, acoperirea fiind de
20-40 % i bine dezvoltat n varietatea cu Carex pallescens cu acoperirea de 30-55%. Din
mozaicul speciilor care edific stratul ierbos se distinge un grup de specii mezohigro i
higrofile caracteristice pentru Molinietalia i Molinio-Arrhenatheretea (inclusiv uniti
cenotaxonomice inferioare), n parte i specii de Alno-Padion, n majoritate indicatoare
pentru soluri mai grele, pentru regimul variabil de umiditate din sol, precum i pentru
srcirea i acidifieria solului, ca: Carex pallescens, Lysimachia vulgaris, Lysimachia
nummularia, Carex brizoides, Betonica officinalis, Orchis maculata, Potentilla erecta, mai rar:
Molinia coerulea, Deschampsia caespitosa, etc., prin care stejretul piemontan se difereniaz
de gorunetele piemontane (SCHNEIDER BINDER, 1973). Se evideniaz, de asemenea, un
grup de specii caracteristice pentru aliana Veronico (officinalis) - Quercion, dintre care ns
numai Veronica officinalis, Hieracium racemosum i Veronica chamaedrys au constan
mare. Speciile acidofile caracteristice clasei QUERCETAEA ROBORI - PETRAEAE sunt mai
slab reprezentate.

51

Fig. 2.3 Pdurea Dumbrava arini (stnga), pinet(dreapta)


Semnificativ n combinaia de specii caracteristice este Festuca heterophylla, specie
mezoxerofil, oligomezotrofa, moderat acidofil (BELDIE, CHIRI, 1967), care d un
aspect caracteristic fitocenozelor cu Quercus robur, mai ales n partea dinspre lunca prului
Sevi a pdurii Dumbrava. Apropierea fa de pdurile de Quercus petraea din Depresiunea
Sibiului este indicat i de specii caracteristice pentru clasa QUERCETAEA PUBESCENTI PETRAEAE, la care se mai ataeaz un grup de specii rspndite mai mult n bordurile
termofile ale pdurii, fiind intercalate ntre acestea i pajiti. Astfel, la marginea spre prul
Sevi i n staiunile cu uoar nclinare spre sud, se instaleaz sub form de band ngust
cenoze care se ncadreaz alianei Geranion sanguinei R. TX., 1961.
Mai puin frecvente sunt specii de Carpinion, respectiv de Carpinion dacicum. n afar
de esenele lemnoase Carpinus betulus i Cerasium avium, rspndite mai mult n asociaiile
aparinnd la Fagion, respectiv Carpinion, n stratul ierbos apare Melampyrum bihariense i
Crocus banaticus, care d pe alocuri un aspect autumnal caracteristic, iar foarte rar apare
Silene dubia. Larg rspndite sunt ns speciile mezofile frecvente n toate pdurile de foioase,
specii caracteristice pentru clasa QUERCO - FAGETEA ca: Brachypodium sylvaticum, Geum
urbanum, Fragaria vesca, Poa nemoralis, Viola reichenbachiana, Galium schultesii, etc.
(SCHNEIDER-BINDER, 1973).
Pe cursul Vii Aurii sunt bine dezvoltate ariniurile Aegopodion - Alnetum KRPTI
et JURKO, 1961, sub form de tufiuri i arborete, avnd ca dominant pe Alnus glutinosa i
Aegopodium podagrariae. Mai apar i specii de Rhamnus catharctica, Cornus sanguinea,
Evonymus europaea, Crataegus monogyna, etc. Ca nsoitoare se pot cita speciile Rudbeckia
laciniata, Salix fragilis, Sambucus nigra, Salix capraea i altele. nlimea arborilor este de 9-

52

18 m, iar a stratului arbustiv 1,5-5m. nchegarea coronamentului este de 0,5-0,7. Stratul ierbos
este bine dezvoltat, acoperirea fiind de 55-65 % (SCHNEIDER-BINDER, 1974).
Dup cum arat SCHNEIDER BINDER (1973) stabilirea apartenenei fitocenozelor
de Quercus robur din zona studiat este destul de dificil, datorit faptului ca pdurea
Dumbrava Sibiului, n aspectul sau actual, este n mare parte rezultatul interveniilor umane
dar i a variaiilor condiiilor edafoclimatice din pdure i a interferenelor diferitelor cenoze.
Din aceste motive, pentru o apreciere ct mai judicioas, cenozele edificate de stejar trebuiesc
privite n evoluia lor istorica i n comparaie cu cenoze asemntoare cunoscute, din
depresiunile de contact ale Podiului Transilvaniei cu lanul carpatic. Ca urmare analiza
variaiei n componena floristica a cenozelor de Quercus robur reflect diferitele lor tendine
de evoluie. Astfel, n poriunile de pdure tnra, unde carpenul formeaz un subetaj cu
consistena mare, sunt date condiiile de existena necesara pentru cenozele de Querco
robori Carpinetum tipice, care ar corespunde cu stejretul de teras, facies cu carpen:
Querceto Carpinetum (PASCHOVSCHI, LEANDRU, 1958).
Bazat pe frecvena speciei Asperula odorata se poate delimita o varianta sau un facies
asperuletosum. Pe lng aceasta se contureaz un grup de cenoze cu caracter mezohigrofil dat
de specii caracteristice pentru Molinio Arrhenatheretea i care s-ar putea cuprinde ntr-o
varianta cu Carex pallescens. Alturi de acestea exista poriuni de pdure care se contureaz
ca stejrete cu prezen foarte slab a carpenului sau pure, unde apar elemente ale gorunetelor
acidofile.
n concluzie, se poate afirma ca cenozele de Quercus robur studiate (SCHNEIDER
BINDER, 1974) ocupa o poziie de limita ntre asociaiile subalianei Carpinion dacicum,
cele de Veronico Quercion precum i cele de tip Molinio Quercion.
Impactul activitilor umane asupra pdurii Dumbrava Sibiului
.
nfiarea actual a pdurii Dumbrava este n cea mai mare parte rezultatul aciunii omului,
care a intervenit n cursul timpului prin: tieri, drenri, replantri i sistematizri. Unele
informaii sunt cuprinse n vechi descrieri ale Sibiului i a mprejurimilor sale, de asemenea n
unele gravuri i hri datnd din secolele XVII-XIX (SCHNEIDER - BINDER, 1973, 1976).
n Mappa della Transilvania GIO MORANDO VISCONTI (1699) d o hart a oraului
Sibiu i a mprejurimilor sale. Pe foaia de hart cuprinznd mprejurimile oraului Sibiu,
oraul cu toate localitile din jur , n poriunea dintre Sibiu i Rinari este indicat o zon
pduroas care se identific cu pdurea Dumbrava. ntr-un document din 1789 al
magistratului de Sibiu (BINDER, 1909) privind veniturile i cheltuielile legate de teritoriile
din jurul Sibiului sunt amintite o serie de pduri i fnee, ca pdurea de stejari Dumbrava.
Aflm de stejretul secular din Dumbrava, care pe poriuni a fost nlocuit, fcndu-se nc din
anul 1799 prima cultur de pdure de stejar, o rempdurire prin nsmnare
(Eichelreihensaat), urmat apoi de altele n 1814 i 1826 (BINDER, 1909).
Probleme legate de pduri sunt expuse pe larg n lucrarea lui J. T. ZIEGLER (1806)
De re sylvestri habita imprimis ad H. Transsylvaniae Principatum reflectione Dissertatio.
Aceast lucrare cuprinde i catalogul plantelor lemnoase cunoscute pe atunci n Transilvania,
elaborat de J. LERCHENFELD. n aceast enumerare sunt citate i stejretele din regiunea
Sibiului (SCHNEIDER-BINDER, 1976).
ntre anii 1828-1829 J. FRITSCH (BINDER, 1909) face prima msurare i cartare a
pdurii Dumbrava i a pdurii Catrina, indicnd suprafeele ocupate de stejari btrni, stejari
nali-lemn de construcie i suprafee ctigate prin drenarea mlatinilor (1827) existente n
Dumbrav. O hart din 1838 a mprejurimilor Sibiului ofer informaii asupra ntinderii
pdurilor din jurul oraului, printre altele i pduri de lunc astzi disprute (SCHNEIDERBINDER, 1976). F. SCHUR (1866) amintete de stejrete rare, n pmnt mltinos n

53

Dumbrava Sibiu. J. BINDER (1909) arat c n 1875 s-au efectuat plantri n Dumbrava,
ntr-o mare mlatin spre sud. Tot acest autor arat c o dat cu drenarea mlatinilor din
Dumbrava i a replantrii pdurii de stejar configuraia acesteia a suferit modificri, mai ales
prin reducerea pajitilor. Alte tieri i replantri, diferite intervenii antropice de alt factur
au determinat, n final nfiarea actual a pdurii. Printre interveniile cele mai severe ale
omului de la sfritul secolului XIX i din secolul XX putem aminti: punerea n funciune a
liniei de tramvai Sibiu-Rinari, care traverseaz pdurea pe toat lungimea sa pe direcia
nord-est i sud-vest; modernizarea drumurilor de acces spre comuna Rinari (paralel cu linia
de tramvai) i comuna Cisndioara, ambele intens circulate ntruct sunt ci de acces spre
zone turistice i de agrement; construirea i darea n folosin a unei ntreprinderi textile
situat n partea central a pdurii, pe malul stng al Vii Aurii; amenajarea unui complex
turistic cu grdin zoologic, motel, camping, han etc. n partea nord-estic n apropiere de
municipiul Sibiu; nfiinarea unui muzeu etnografic n aer liber cu o suprafa de cca 100 ha,
situat lng complexul turistic; amplasarea i exploatarea unei ferme experimentale pentru
caprine i ovine situat la limita nordic, spre lunca Cibinului; defriarea unei benzi pe
direcia nord-sud pentru o linie de nalt tensiune; amplasarea unor obiective militare;
amenajarea celor trei lacuri de acumulare i agrement de pe prul Valea Aurie, situate n
zona muzeului etnografic i al grdinii zoologice. La toate acestea se poate aduga i influena
punatului, determinat de nvecinarea cu puni i de traversarea periodic a pdurii de
turmele de oi din comunele nvecinate. Paralel cu aceste influene nefaste, n anumite cazuri
inerente, s-au desfurat i unele aciuni de protecie iniiate mai ales de silvicultori. Astfel: au
fost luate msuri pentru a mpiedica punatul n pdure i pentru a evita tierile neplanificate
prin mprejmuire i amenajarea unor anuri de perimetru care mpiedic accesul; au fost
nfiinate perimetre cu rol de rezervaii semincere; au fost executate lucrri de igienizare i
replantare .a.m.d.
n concluzie, se poate afirma c teritoriul Pdurii Dumbrava Sibiului este puternic
antropizat mai ales jumtatea lui nord-estic care se nvecineaz nemijlocit cu municipiul
Sibiu.
Lundu-se n considerare funcia mediogen a pdurii, semnalele de alarm trase de naturaliti,
de diferitele organizaii ecologiste i turistice i nu n ultimul rnd de ctre silvicultori, prin
Hotrrea nr.12 din 28 septembrie 1994 a Consiliului Judeean Sibiu privind stabilirea
zonelor naturale protejate i a monumentelor naturii de pe teritoriul judeului Sibiu, Pdurea
Dumbrava Sibiului a fost declarat Parc Natural sub administraia R.A. Romsilva filiala Sibiu.
Aspecte privind ncadrarea juridic i managementul ariei naturale Parcul
Natural Dumbrava Sibiului
Parcul Natural Dumbrava Sibiului, conform actului legal de nfiinare este o arie
natural protejat care corespunde categoriei IV UICN (Uniunea Internaional pentru
Conservarea Naturii) arie de gestionare a habitatelor i speciilor, denumirea acestei categorii
n legislaia romneasc este REZERVAIE NATURAL. Aadar, dei denumirea este de
Parcul Natural Dimbrava Sibiului, aceast arie protejat este din punct de vedere juridic i
managerial rezervaie natural, aa este ncadradt i de Legea 5/2000 privind administrarea
teritoriului Romniei, anexa Arii naturale protejate.
Conform UICN ariile protejate (AP) din cat. IV (Arii de gestionare a habitatelor/
speciilor) sunt AP gestionate n principal pentru conservare prin interventii de management i
sunt definite astfel: Arie terestra si/sau acvatica care face obiectul unei interventii active in
scopul managementului pentru a asigura mentinerea habitatelor si/sau indeplinirea
necesitatilor unor anumite specii.

54

Obiective de management:
- pastrarea si mentinerea conditiilor de habitat necesare pentru protectia unor specii
semnificative, grupuri de specii, comunitati biotice sau trasaturi fizice ale mediului acolo unde
acestea necesita o manipulare specifica din partea omului pentru un management optim;
- facilitarea cercetarii stiintifice si monitorizarii ca activitati primare asociate cu
managementul durabil al resurselor naturale;
- dezvoltarea unor arii limitate pentru educatia publicului si aprecierea caracteristicilor
habitatului in cauza si pentru managementul vietii salbatice;
- eliminarea si apoi prevenirea exploatarii si ocuparii impotriva scopului pentru care a fost
desemnata;
- aducerea de beneficii oricarei populatii rezidente conforme cu celelalte obiective de
management.
Aria protejat Parcul Natural Pdurea Dumbarava Sibiului este n custodia
ROMSILVA Sibiu, managementul su fiind reglementat prin Planul de management elaborat
de custode i aprobat conform prevederilor legale reglementate de Ordonana de Urgen
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i
faunei slbatice.
Disfuncionaliti :
- fragmentarea habitatelor naturale prin crearea de ci de acces,
- prezena depozitelor ilegale de deeuri,
- program de management insuficient elaborat pentru calitatea de arie protejat n ceea
ce privete: regimul vizitatorilor zonei n corelaie cu obiectivele de conservare a valorilor
naturale ale zonei; gospodrirea i protecia vegetaiei forestiere;
- influene antropice nefaste n zona complexului turistic;
- extinterea spaiului construit n zone forestiere;
- existena unor proiecte de dezvoltare a spaiului construit n detrimentul pdurii.

55

Aspecte ale impactului activitilor umane n Pdurea Dumbrava Sibiului

56

2.3.2 Pdurea Guteria


Pdurea Guteria este situat n zona colinar a Guteriei n NE teritoriului
administrativ al Sibiului la o altitudine de 500 600 m. Se ntinde pe o suprafa de 1041,1 ha
n spaiul periurban contribuind mpreun cu celelalte elemente structurale cum sunt
tufriurile, vechile terase de vii, pajitile de diferite tipuri, la conturarea unui peisaj colinar
foarte diversificat, cu habitate care ofer nie de via pentru o foarte mare diversitate de
plante i animale.
n literatura de specialitate este cunoscut ca pdure de amestec, leau de deal
(ncadrat n asociaia Quercetum robori petreae dacicum) cu Quercus robur, Q. petreae, Tilia
cordata, T. platyphylos, Carpinus betulus, Sorbus torminalis, Ligustrum vulgare, adpostind
elemente termofile prezente i n asociaiile de pdure din Cmpia Transilvaniei. Pe pantele
nclinate, cu expoziie sudic, unde insolaia determin o nmagazinare de cldur augmentat
de substratul litologic, iar configuraia terenului determin o scurgere rapid a apei, sunt
ntrunite condiiile instalrii unor grupri xeroterme de Amygdalus nana i Carasus fruticosa
precum i a unor insule de vegetaie xeroterm stepic.
O parte din suprafeele defriate n tecut au fost parial ocupate de vii i livezi de pomi
fructiferi; azi aceste suprafee au fost n mare parte abandonate instalndu-se degradri de
intensitate variat, evolutive. Excavaiile pentru extragerea argilei submineaz versanii i
determin procese de ravenare, alunecare i prvlire. O parte din aceste terenuri degradate au
fost mpdurite n anii 90 pe o suprafa de 101 ha cu 13 specii forestiere.
Pdurea Guteria se include intr-o asemenea perspectiv ntr-un sistem de ecoesuturi
definitorii pentru peisajul periurban i urban, se integreaz n matricea agricultural,
silvopastoral i edilo-pomicultural specific Sibiului, n viziunea unui ora verde
nconjurat i infiltrat de natur.
2.3.3.Pdurea Dumbrava Mic
Cu o suprafa de 1,84 kmp, Pdurea Dumbrava Mic, situat la Sud-Vest de Sibiu se
nvecineaz la nord cu lunca Seviului, unde ntlnim terenuri aricole i construcii, la est cu
Pdurea Catrina de care o desparte oseaua Sibiu- Cisndioara, la vest cu dealurile
Rinarului, iar la sud se continu cu pdurea Cisndioarei. Zona de lunc ce o separ de aria
protejat Pdurea Dumbrava Sibiului este strbtut de Rul Sevi. Pdurea Dumbrava Mic
este o cenoz de gorun cu carpen, avnd o expoziie nordic i parial nord-estic.
Liziera n partea nordic este afectat de contactul cu trerenurile agricole i de
drumurile de cru nentreinute care fac legtura cu comuna Rinari. nvecinarea cu
oseaua Sibiu- Cisndioara destul de intens circulat reprezint un potenial de poluare fonic
i cu noxe generate de trafic;
Disfuncionaliti la zonele verzi
- distribuia polarizat i fragmentat a zonelor verzi
- indicele de suprafa verde/locuitor este sub nivelul mediei pe ar i al
reglementrilor n vigoare;
- poriuni de extindere necontrolat a ariei construite;

57

- dezvoltarea la periferii a unor mari centre comerciale i de serviciu nu este nsoit de


amenajri peisajistice i de dezvoltarea zonelor verzi;
- aliniamentele verzi de pe direciile principale i secundare a reelei de trafic sunt
incomplete;
- majoritatea terenurilor libere de la periferie sunt de tip agrar i fragmentate de
parcelri, multe din ele lsate n paragin;
- existena ntre locuinele colective a unor suprafee virane sau degradate;
- inexisena unei strategii coerente de dezvoltare cu programe detaliate de protejare i
extindere a zonelor verzi
- tendina de fragmentare a pdurilor concomitent cu reducerea nucleelor i absena
coridoarelor;
- tendina de reducere a suprafeelor ocupate de pdure n vederea extinderii
exploatrilor de material argilos;
- accesul nelimitat i necontrolat n pdure; existena a numeroase drumuri de cru i
tractor, nentreinute avnd drept consecin favorizarea proceselor de torenialitate, ravenare,
tasare;
- arii de picnic haotic dispuse cu vetre de foc avnd un ridicat potenial de incendiu; n
paralel se constat distrugerea stratului arbustiv i a arborilor din apropierea acestor arii;
- depozitarea de deeuri menajere, casnice sau din construcii n diferite puncte, mai
ales din apropierea lizierei.

3. ARII NATURALE CARE ADPOSTESC SPECII CU VALOARE


DEOSEBIT
3.1. Pajiti i tufiuri de pe dealurile Vii Frmndoala i aflueni-Guteria:
Padina Goal, Padina Tiielului, Fntna Rece .a.
Aceast zon reprezint un peisaj mozaicat cu mare varietate de habitate (pajiti, tufiuri,
pduri), xerofile i xero-mezofile (ochiuri de step) cu specii caracteristice. Cele mai
reprezentative fitocenoze aparin asociaiilor Carici humilis-Brachipodietum, MedicaginiFestucetum valesiacae, Stipetum pulcherrimae, Amygdaletum nanae, Pruno-Cerasietum
fruticosae. In Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE ele sunt incluse n habitatele 6210, 6240,
62C0 i 40A0. Dintre rariti menionm: Adonis vernalis, Allium ammophilum, Allium
flavum, Amygdalus nana, Astragalus austriacus, Astragalus monspessulanus, Centaurea
atropurpurea, Cephallaria uralensis, Cerasus fruticosa, Cirsium pannonicum, Crambe
tataria, Dictamnus albus, Echium russicum, Iris hungarica, Iris pumila, Jurinea mollis,
Jurinea simonkaiana, Onosma pseudarenaria, Pulsatilla montana, Salvia austriaca, Salvia
nutans, Salvia transsilvanica, Silene bupleuroides, Stipa pulcherrima, Stipa stenophylla,
Vinca herbacea.
Conservarea acestui perimetru ar perpetua ultimele fragmente de step din jurul Sibiului
cu o serie de rariti din flora romniei precum migdalul pitic, viinelul, ruscua de primvar,
frsinelul, coliliile .a. Speciile Echium russicum i Crambe tataria sunt nscrise n anexele
Directivei Habitate a CEE. Teritoriul include un spaiu de agricultur tradiional, pajiti i
ndeosebi fnee naturale nealterate sau puin modificate n structura lor floristic.
Pentru sibieni i turiti ar fi un punct de atracie deosebit, o rezervaie peisagistic dar i o
surs de oxigen i sntate.
Zona colinar a Guteritei (cu Dealul Guteriei, Padina Goal, Padina Tiielului, colinele
spre Fntna Rece, Valea Frmndoala etc), se prezint cu un peisaj colinar foarte diversificat
cu variate elemente structurale (pduri, tufriuri, vechi terase de vii, pajiti de diferite tipuri)

58

fiind rezultatul mbinrii reliefului, a vegetaiei naturale i a activitilor tradiionale,


extensive ale omului de alungul secolelor. Diversitatea formelor de relief, coline cu diferit
expoziie i grad de inclinaie a pantelor, vi i vlcele, condiionate la rndul lor de substratul
geologic depozite teriare cu o alternan de straturi de argil, marne i gresie constitue
baza pentru gama larg de macro- i microhabitate naturale i a celor influenate de activitatea
omului. Aceste habitate ofer nie de via pentru o excepional diversitate de specii de
plante i animale unic colinelor marginale Depresiunii Sibiului, fiind scoas n eviden i de
naturalitii sibieni din secolul 18 i 19. Astfel, n primul volum al Societii de tiinele
Naturii din Sibiu (1850) botanistul Ferdinand Schur, membru fondator, scrie: spre nord
de Sibiu, o jumtate de or ndeprtare de ora, se situaz colinele de la Guteria. Aceste
coline sunt o formaiune teriar de o ntindere considerabil alctuite din marne, argil,
nisip i pietri, n care nu rareori se gsesc petrefacte (fosile) deosebite. Aceste coline pot fi
denumite drept grdin botanic a Sibiului, deoarece aici nfloresc din primvara timpurie
pn la nceperea iernii n continuu plante excepionale.
Aceast apreciere fcut cu peste 150 de ani n urm a rmas valabil fr echivoc pn n
prezent, cci colinele prezint i la ora actual aceiai grdin botanic de care vorbete
botanistul Schur. Unicitatea acestei grdini rezult din diversitatea formelor de relief, a
vegetaiei i a factorilor edafo-climatci, care permite instalarea n funcie de preteniile
ecologice ale speciilor a unui mozaic variat de habitate i biocenoze. Astfel pe lng
elementele de flor i de faun european aici se gsesc elemente (specii de plante i animale
/insecte) caracteristice stepelor pontice din estul Europei, vestigii unor epoci trecute, defapt
considerate a fi relicte ale unor stepe diluviale sau a perioadei postglaciare termice. Unicitatea
acestei zone colinare rezult tocmai din mbinarea elementelor de flora i faun centraleuropean cu cele de step, ele fiind repartizate dealungul unor gradieni ecologici n funcie
de umiditate i temperatur dependent de expoziia, inclinarea pantelor i structura solului.
Expoziia spre sud i inclinarea pantelor cu insolaia puternic ofer acele condiii extreme
care sunt necesare pentru elementele stepice cu deosebit semnificaie biogeografic pentru
zona Sibiului. Exist puine locuri n zona colinar din sudul Transilvaniei, unde se gsete de
exemplu migdalul pitic (Amygdalus nana) i viinelul pitic (Cerasus fruticosa), ambele
elemente de silvostep, ele fiind bine prezente formnd comuniti de plante bine nchegate n
zona Guteriei pe Padina Goal, Padina Tiielului i spre Fntna Rece.
Multe dintre speciile de plante citate constitue baza nutritiv pentru insecte deosebite,
importante nu numai pentru zona Sibiului, ci remarcabile n general din punct de vedere
biogeografic. Dintre acestea amintim doar cteva, lista lor putnd fi completat cu multe alte
specii.
Dintre insecte /coleoptere menionm ca deosebite: Lucanus cervus (rdaca); Cerambyx
cerdo (croitorul mare al stejarului); Argoptochus periteloides (curculionid descris de
entomologul sibian C. Fuss); Stenodera caucasica (Meloidae); Meloe hungarus (Meloidae);
Copris lunaris (Scarabaeidae); Potosia hungarica (Scarabaeidae); Perotis lugubris
(Buprestidae).
Dintre lepidoptere sunt de remarcat:
Fluturi de zi:Zerynthia polyxena (cu unicul loc pe panta nordic a Padinei Goale pe specia de
plante Mrul lupului Aristolochia pallida-foarte rar n zon); Limenitis populi; Apatura ilia;
Lopinga achine; Pyrgus sidae; Pseudophilotes schiffermuelleri
Fluturi de noapte: Saturnia pavonia; Chariclea delphinii ( Noctuidae).
Acest peisaj cultural cu mbinarea elementelor naturale i a celor influenate de om
prin activitile agricole i silvice tradiionale, extensive, este de deosebit valoare pentru
patrimoniul natural nu numai al Romniei, ci i al Europei n ansamblu, un peisaj cu elemente
structurale multiple si o biodiversitate remarcabil cu caracter de unicitate.

59

3.2. Pajiti umede din Lunca Ruciorului i a Prului Strmb, ntre


Sibiu, Ruciori i ura Mic
Ultimele vestigii ale unei vegetaii de lunc inundabil odinioar ocupnd mari
suprafee n vecintatea Sibiului, rmase insular n urma drenrilor din aceast lunc.
Asociaiile caracteristice sunt Alopecuretum pratensis inclusiv plantaginetosum maximae,
Agrostietum stoloniferae, Festucetum pratensis i fragmente de Molinietum coeruleae. Ele se
ncadreaz n Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 6430, 6440 i 6510.
Cele mai rare i semnificative specii sunt: Achillea asplenifolia, Allium angulosum, Carex
melanostachya, Carex panicea, Clematis integrifolia, Galium rubioides, Gentiana
pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Iris spuria, Juncus subnodulosus,
Oenanthe banatica, Orchis elegans, Orchis incarnata, Plantago maxima, Sanguisorba
officinalis, Veronica longifolia, Viola stagnina.
Teritoriul ar putea perpetua o serie de specii unicat precum ptlagina uria (Plantago
maxima) aflat aici n singurul loc din Romania i trei specii de orhidee. Pentru o buna
conservare a vegetaiei umede de aici se recomanda renunarea la drenaje.
Prul Rusciorului i Prul Strmb, pstrate nemodificate ar constitui un mediu
natural pentru o serie de animale i coridoare de migraie.
Aceast zon umed ar contribui la umectare aerului Sibiului n timpul verii, crend un
microclimat mai plcut pentru locuitorii municipiului.

3.3. Lunca Cibinului ntre calea ferat i Turnior


Pajiti de lunc cu fitocenoze higrofile i hidrofile. Asociaiile caracteristice sunt
Agrostietum stoloniferae, Alopecuretum pratensis, Eleocharietum palustris, Festucetum
pratensis, Phragmitetum australis, Typhaetum latifoliae .a. Unele dintre ele se ncadreaz n
Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 6430, 6440. Specii cu valoare
deosebit sunt: Blysmus compressus, Butomus umbellatus, Carex melanostachya, Fritillaria
meleagris, Iris sibirica, Utricularia vulgaris .a.
Pstrarea acestui peijaj natural la marginea Sibiului ar duce la creterea biodiversitii
i mbuntirea microclimatului din zon. Ar putea fi i un punct de agrement pentru sibieni.

60

4. EVALUAREA STRII ECOLOGICE A RULUI CIBIN PE


TERITORIUL MUNICIPIULUI SIBIU
4.1. Aspecte metodologice
Evaluarea strii ecologice a rului Cibin i a impactului municipiului Sibiu asupra
acestui ru se bazeaz pe cercetrile proprii (publicate). n acest scop a fost analizat structrua
comunitilor de macronevertebrate bentonice i comunitilor de peti, n corelaie cu
caracteristicile de biotop parametri fizico-chimici ai apei, panta, debite lichide.
Au fost prelevate probe biologice (macronevertebrate bentonice i ihtiofaun) i de
ap n vederea analizei fizico-chimice din dou sectoare de ru (fig. 1, tab. 1): 0,5 km amonte
municipiul Sibiu (S1) i 1 km aval de municipiul Sibiu (S2).
Probele cantitative de bentos i de ap au fost prelevate cu frecven lunar n perioada
septembrie 2006 iunie 2007, iar analiza cantitativ a ihtiofaunei s-a realizat n trei campanii
septembrie 2006, noiembrie 2006, mai 2007.

Fig. 4.1. Schia amplasrii staiilor de prelevare a probelor din rul Cibin.
Tab. 4.1. Poziia staiilor de prelevare a probelor din rul Cibin.
Staia de prelevare
Lungimea
Suprafaa
Altitudinea
rului
bazinului de
medie
2
recepie km
km
m
S1(amonte Sibiu)
52
481
408
S2(aval Sibiu)
59
634
401

Panta medie
o

/oo
7
5

Pentru evaluarea calitii apei, au fost determinate valorile urmtorilor indicatori


fizicochimici: temperatura, pH-ul, suspensii totale, duritatea total, duritatea permanent,
duritatea temporar, reziduul fix, oxigenul dizolvat, consumul biochimic de oxigen la cinci

61

zile (CBO5), consumul chimic de oxigen determinat prin metoda cu permanganat de potasiu
(CCO-Mn), coninutul n carbonai, cloruri, amoniac, azotai, azotii, fosfai i ioni ai unor
metale grele (Hg, Ni, Cr, Cu, Pb, Zn).
Pentru descrierea cantitativ a comunitilor de macronevertebrate bentonice am
folosit valorile densitii statistice (Ds), abundenei relative (Ar%), frecvenei (F%) i ale
indicelui de semnificaie ecologic Dzuba (W).
Evaluarea strii ecologice a rului Cibin s-a realizat pe baza analizei structurii
comunitilor acvatice n corelaie cu urmtorii factori de biotop: gradul de nclinare al pantei,
natura substratului, debite lichide, parametrii fizico chimici ai apei.
Datele obinute au fost analizate i pe baza standardelor romne i pe baza
standardelor Uniunii Europene pentru calitatea rurilor.
Ca indici sintetici pentru cuantificarea strii ecologice a rului Cibin am determinat
indicele biotic belgian, indicele biotic Hilsenhoff, indicele de saprobitate Knpp i indicele
de integritate biotic.
Biodiversitatea, ca msur a gradului de homeostazie al rului, a fost evaluat pe baza
indicilor diversitii specifice Menhink i Margaleef, heterogenitii Simpson i Shanon
Wiener, de asemena a fost determinat i echitabilitatea.
Pe baza de dtelor obinute au fost eleborate modele matematice care s redea variaia
biodiversitii n funcie de variaia factorilor de biotop precum i condiionrile ntre factorii
de biotop, n acest scop s-a utilizat analiza factorial (analiza de corelaie i analiza de
regresie).
Variabilele considerate au fost factorii de biotop (panta, debitul, caracteristicile fizicochimice ale apei) i biodiversitatea exprimat prin indici de biodiversitate (Margalef,
Menhinik, Shannon Wiener, Simpson, echitabilitate).
Pe baza testelor statistice au fost selectai parametrii ntre care exist corelaii
semnificative (a se vedea, mai jos, matricile de corelaie i matricile de probabilitate). Acei
parametri ntre care exist corelaii semnificative precum i condiionri obiective au fost
supui analizei de regresie obinndu-se ecuaii de regresie.
Modelele permit prognoza, cu un anumit nivel de probabilitate, a evoluiei
biodiversitii n condiiile modificrii unor parametri de biotop, fiind utile pentru stabilirea
programului de management ecologic al rului.

4.2.Caracterizarea ecologic a sectoarelor de ru analizate


Staia S1 (fig. 4.2) este situat la kilometrul 52 al rului, 0,5 km amonte de municipiul
Sibiu, la o altitudine de 408 m. n acest sector valea Cibinului prezint o pant redus 7o/oo,
limea albiei este de 20 m, iar debitul mediu multianual al apei este de 3,14 m3/s. Cursul
natural al rului a fost modificat, coturile au fost tiate i malurile au fost ndiguite, iar
afluenii mici au fost deviai. Substratul este format din pietri i nisip grosier n centru, iar
spre maluri din ml. n albie exist praguri de fund din beton, construite pentru oxigenarea
apei.

62

Fig. 4.2. Rul Cibin la 0,5 km amonte de municipiul Sibiu.


Din amonte rul primete apele reziduale menajere (neepurate) ale comunei Cristian,
prul Ruscior (degradat) i ape reziduale din cartierul Turnior al localitii Sibiu.
Coninutul apei n substane organice crete fa de sectorul din amonte, astfel valorile
medii, n perioada studiului, ale indicatorilor CCO-Mn i CBO5 sunt de 8,31 mg/l i 5,01
mg/l. De asemenea, se nregistreaz o cretere a concentraiei srurilor n ap, valoarea medie
a duritii totale este de 5,89 grade germane, concentraia medie a clorurilor este de 29,08
mg/l, a sulfailor de 18,82 mg/l, iar cea a azotailor de 3,18 mg/l. Se remarc faptul c apa
conine, n cantiti mici, metale grele: cupru (maxim 0,006 mg/l), plumb (maxim 0,02 mg/l)
i zinc (maxim 0,07 mg/l). Pragurile de aerare din albie determin o oxigenare a apei destul de
bun, astfel saturaia n oxigen are valori ntre 49,59% i 92,31%. (tab. 4.2.)
Tab. 4.2. Valori ale parametrilor fizico chimici ai apei n staia S1 (T temperatura, Susp.
suspensii totale, DT duritatea total, Dt duritatea temporar, Dp duritatea permanent, Rez. fix
reziduu fix, OD oxigen dizolvat, Defic. ox. deficit de oxigen, CBO5 consum biochimic de
oxigen, CCO-Mn consumul chimic de oxigen).

Indicator
T (C)
pH
Susp. (mg/l)
DT (G)
Dt (G)
Dp (G)
Rez. fix (mg/l)
OD (mg/l)
Defic. ox. (%)
CBO5 (mg/l)
CCO-Mn (mg/l)
Cl- (mg/l)
SO42- (mg/l)

Valori lunare

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

5,4
7,3
98
6,25
1,53
4,72
175
9,45
25,47
4,70
7,53
22,10
19,01

13
7,1
110
5,23
2,78
2,45
268
5,80
45,38
4,95
7,20
34,21
17,56

20,0
7,5
165
8,27
3,36
4,91
156
6,75
26,55
5,86
7,88
40,47
17,33

20,3
6,9
135
7,32
4,50
2,82
198
6,23
31,99
5,82
9,32
30,70
20,0

19,0
7,1
68
4,98
1,56
3,42
213
5,50
41,30
5,10
9,40
21,67
18,73

20,8
7,2
120
7,13
3,86
3,27
312
5,31
41,33
5,22
10,20
25,88
19,20

17,9
7,0
95
3,67
1,20
2,47
234
4,75
50,41
5,86
9,81
40,50
18,11

14,0
6,9
54
4,48
1,40
3,08
136
9,25
10,97
3,40
7,20
21,30
19,50

6,0
7,2
122
5,6
4,48
1,12
264
11,52
7,69
4,13
6,21
24,85
20,0

63

Ca (mg/l)
Mg (mg/l)
HCO3 (mg/l)
NH4+ (mg/l)
NO22- (mg/l)
NO3- (mg/l)
PO43- (mg/l)
Fe total (mg/l)
Cu (mg/l)
Pb (mg/l)
Zn (mg/l)

20,13
3,9
31,8
0
0,09
2,34
0,11
0
0
0,01
0,06

11,43
5,2
50,7
0,123
0,11
3,42
0,19
0,23
0
0,02
0,03

10,89
0
73,2
0,187
0,232
3,393
0,27
0,24
0,005
0
0

21,15
4,5
84,5
0,45
0,123
4,17
0,20
0,28
0
0,01
0,03

27,54
6,8
64,3
0,12
0,09
1,12
0,08
0,51
0,003
0
0,06

24,0
0
30,7
0
0,19
5,20
0,11
0,32
0
0
0,04

26,95
3,4
50,3
0,10
0,2
2,34
0,102
0,54
0
0,019
0

24,0
4,9
30,5
0
0,08
5,6
0,09
0,32
0
0
0

28,0
7,3
97,6
0,60
0,2
1,01
0,101
0,613
0,006
0,01
0,07

n acest sector al rului apare n albie rului macrofita acvatic Potamogeton crispus.
Comunitatea de macronevertebrate bentonice (tab. 4.) este dominat numeric de
chironomide (A = 55,05%, 8 specii Cricotopus silvestris, Orthocladius saxicola, O.
thienemanni, Tanytarsus sp., Chironomus plumosus, Ch. thummi, Cryptochironomus defectus,
Microtendipes tarsalis) i oligochete (A = 41,49%, 12 specii Spercaria josinae, Nais
pardalis, Ophidonais serpentina, Pristina aequiseta, Tubifex newaensis, Limnodrilus
hoffmeisteri, L. claparedeianus, L. profundicola, Potamothrix hammoniensis, Ilyodrilus
tampletoni, Rhyacodrilus falciformis, Proppaus volki), alturi de care, n proporii mai mici,
sunt prezente nematodele (A = 2,58%), trichopterele (A = 0,40%, 3 specii Hydropsyche
modesta, H. siltalai, Hydropsyche sp.), crustaceele (A = 0,32%, o specie Gammarus
balcanicus) i efemeropterele (A = 0,16%, 2 specii Baetis lutheri, Ephemerella ignita).
Speciile eudominante i dominante (W > 5,1%) sunt Limnodrilus claparedeianus,
Cryptochironomus defectus, Microtendipes tarsalis i Chironomus thummi, specii care prefer
apele cu ncrcare organic moderat. Alturi de acestea, cu abundene mai mici, dar cu
frecvene de peste 50,1% apar speciile Potamothrix hammoniensis, Hydropsyche modesta i
Chironomus plumosus, de asemenea rezistente la poluarea organic.
n acest sector se nregistreaz diversitatea specific i abundena ihtiofaunei cea mai
mare de pe ntreg cursul rului Cibin, acest fapt datorndu-se diversitii habitatelor i
existenei unei oferte trofice adecvate. Sunt prezente 11 specii de peti aparinnd familiilor
Cyprinidae (Leuciscus cephalus, Gobio obtusirostris, Pseudorasbora parva, Barbus petenyi,
Cyprinus carpio, Carassius auratus gibelio, Sabanejewia romanica), Cobitidae (Cobitis
taenia danubialis), Centrarchidae (Lepomis gibbosus) i Percidae (Perca fluviatilis fluviatilis,
Gymnocephalus cernuus).
Valoarea indicelui biotic belgian (6) i cea a indicelui biotic Hilsenhoff (6,72)
evideniaz faptul c acest sector al rului Cibin este caracterizat printr-o stare ecologic
critic. Conform clasificrii lui Knpp sectorul se ncadreaz n categoria mezo
mezosaprob, valoarea indicelui de murdrire relativ fiind de 58,82%. Indicele de integritate
biotic are valoarea 23, care evideniaz faptul c acest sector de ru suport o presiune
antropic semnificativ.

64

Tab. 4.3. Lista speciilor de macronevertebrate bentonice prezente n S1 (Ds - densitatea statistic,
A - abundena relativ, F - frecvena, W - indicele de semnificaie ecologic, xc - specii care apar
exclusiv n probe calitative).
Specia
Nematoda
Oligochaeta
Spercaria josinae
Nais pardalis
Ophidonais serpentina
Pristina aequiseta
Tubifex newaensis
Limnodrilus hoffmeisteri
L. claparedeianus
L. profundicola
Potamothrix hammoniensis
Ilyodrilus tampletoni
Rhyacodrilus falciformis
Proppaus volki
Gastropoda
Physa acuta
Amphipoda
Gammarus balcanicus
Ephemeroptera
Betis lutheri
Ephemerella ignita
Odonata
Leuchorrhinia pectoralis
Trichoptera
Hydropsyche modesta
H. siltalai
Hydropsyche sp.
Diptera
fam. Chironomidae
Cricotopus silvestris
Orthocladius saxicola
O. thienemanni
Tanytarsus sp.
Chironomus plumosus
Ch. thummi
Cryptochironomus defectus
Microtendipes tarsalis

Ds
(ind./m2)

A%

F%

39

2,81

96,30

2,71

4
3
21
21
66
3
186
30
74
3
11
210

0,29
0,22
1,51
1,51
4,76
0,22
13,41
2,16
5,34
0,22
0,79
15,14

14,81
11,11
40,74
33,33
77,78
18,52
81,48
40,74
62,96
25,93
33,33
40,74

0,04
0,02
0,62
0,50
3,70
0,04
10,93
0,88
3,36
0,06
0,26
6,17

xc

0,36

22,22

0,08

xc
2

0,14

7,41

0,01

xc

3
2
1

0,22
0,14
0,07

51,85
22,22
44,44

0,12
0,03
0,03

37
74
148
110
11
100
111
112

2,67
5,34
10,67
7,93
0,79
7,22
8,00
8,07

14,81
25,93
40,74
51,85
62,96
74,07
77,78
66,67

0,40
1,38
4,35
4,11
0,50
5,35
5,93
5,38

Staia S2 (fig. 4.3) este situat la kilometrul 59 al rului, 1 km aval de municipiul


Sibiu, la 401 m altitudine. n acest sector panta medie a albiei este de 5o/oo, malurile sunt
ndiguite, limea albiei este cuprins ntre 15 m i 17 m, debitul mediu multianual al apei este
de 3,60 m3/s, iar adncimea apei variaz ntre 0,20 m i 0,80 m. Patul albiei este mlos nspre
maluri i este format din pietri i nisip n centru.

65

Fig.4.3. Rul Cibin la 1 km aval de municipiul Sibiu.


Analiza fizico-chimic a apei rului Cibin indic o ncrcare organic moderat (tab.
4.4.).
Valorile medii ale indicatorilor CCO-Mn i CBO5 sunt 9,26 mg/l respectiv 5,13 mg/l.
Valoarea medie a duritii totale este de 9,34 grade germane.
Tab. 4.4. Valori ale parametrilor fizico-chimici ai apei n staia S2 (T - temperatura apei, Susp.
- suspensii totale, DT - duritate total, Dt - duritate temporar, Dp - duritate permanent, Rez. fix reziduu fix, OD - oxigen dizolvat, Defic. ox. - deficit de oxigen, CBO5 - consum biochimic de oxigen la
5 zile, CCO-Mn - consum chimic de oxigen determinat prin metoda cu KMnO4).

Indicator
T (C)
pH
Susp. (mg/l)
DT (G)
Dt (G)
Dp (G)
Rez. fix (mg/l)
OD (mg/l)
Defic. ox. (%)
CBO5 (mg/l)
CCO-Mn
(mg/l)
Cl- (mg/l)
SO42- (mg/l)
Ca (mg/l)
Mg (mg/l)
HCO3 (mg/l)
NH4+ (mg/l)
NO22- (mg/l)

Valori lunare
III
5,3
6,9
156
9,78
5,22
4,56
152
9,57
24,88
4,95

IV
12,7
7,3
162
10,20
5,17
5,03
167
6,85
35,92
5,02

V
20,5
7,6
176
11,97
5,32
6,65
158
6,33
30,44
5,85

VI
20,5
7,4
98
9,97
5,18
4,79
273
6,29
30,87
5,12

VII
16,0
6,8
132
8,20
5,60
2,6
280
6,10
38,82
5,15

VIII
20,8
7,0
124
8,15
4,79
3,36
237
5,60
38,12
6,20

IX
18,0
7,1
152
9,17
5,60
3,57
267
5,82
39,12
6,31

X
10,5
7,2
90
8,20
5,20
3,00
192
8,20
26,91
3,43

XI
6,0
7,5
134
8,4
5,6
2,8
156
10,44
16,35
4,12

8,20

8,65

8,42

10,67

10,13

10,11

10,02

9,35

7,76

20,98
24,32
20,10
2,30
123,0
0,997
0,067

23,11
15,67
13,32
1,23
113,7
1,110
0,320

24,14
14,67
14,0
0
115,9
0,853
0,549

26,70
27,70
14,0
3,15
121
0,923
0,430

23,23
25,98
35,70
0
119,9
1,230
0,09

28,35
26,78
47,60
3,55
115,6
1,140
0,330

24,15
15,34
38,60
1,45
122
0,967
0,534

25,20
14,74
14,10
1,11
119,8
1,120
0,450

28,40
28,0
48,0
3,65
122,7
1,27
0,017

66

NO3- (mg/l)
PO43- (mg/l)
Fe total (mg/l)
Cu (mg/l)
Zn (mg/l)

1,160
0,120
0,52
0,01
0,008

1,250
0,143
0,15
0,015
0,007

1,176
0,173
0,14
0,02
0,004

1,233
0,144
1,24
0
0

1,450
0,132
0,66
0,01
0,007

1,170
0,175
0,45
0,01
0,008

1,176
0,174
0,56
0
0,002

1,350
0,157
0,16
0
0,002

1,170
0,148
0,65
0,01
0,007

Concentraiile clorurilor, sulfailor, azotailor i fosfailor nu se modific semnificativ


fa de sectorul din amonte.
n ap au fost depistate metale grele: plumb (maxim 0,02 mg/l) i zinc (maxim 0,008
mg/l).
Regimul de curgere al rului permite, n acest sector, o destul de bun oxigenare a
apei, astfel nct valoarea saturaiei medii n oxigen variaz ntre 60,88% i 83,65%. (tab. 4.4)
n acest sector al rului populaia de Potamogeton crispus este bine dezvoltat.
Comunitatea de macronevertebrate bentonice (tab. 4.5.) prezint urmtoarea structur:
chironomide (A = 52,68%, 6 specii - Cricotopus silvestris, Tanytarsus sp., Chironomus
plumosus, Ch. thummi, Cryptochironomus defectus, Microtendipes tarsalis), oligochete (A =
39,60%, 4 specii - Spercaria josinae, Tubifex newaensis, Ilyodrilus tampletoni, Rhyacodrilus
falciformis) alturi de care, cu numr mult mai mic de indivizi, sunt prezente nematodele (A =
3,21%), trichopterele (A = 1,70%, 3 specii - Hydropsyche modesta, H. siltalai,
Cheumatopsyche lepida), efemeropterele (A = 1,50%, 2 specii - Ephemerella ignita, Betis
sp.), hirudineele (A = 1,19%) i odonatele (A = 0,12%, o specie - Leucorrhinia pectoralis).
Speciile prezente sunt caracteristice sectoarelor de ru stresate. Speciile care
dezvolt populaii stabile, cu numr mare de indivizi sunt Cryptochironomus defectus,
Chironomus thummi, Microtendipes tarsalis, Tubifex newaensis i Rhyacodrilus falciformis.
Toate aceste specii prefer apele mai bogate n substane organice fiind detritofage sau
filtratoare.
Comunitatea de peti este format din 4 specii: Gobio obtusirostris, Pseudorasbora
parva, Barbus petenyi (Cyprinidae) i Cobitis danubialis (Cobitidae). Scderea diversitii
specifice a ihtiofaunei, comparativ cu cea nregistrat n sectorul din amonte, se datoreaz
modificrii habitatelor naturale ale rului prin construcii hidrotehnice.
Valoarea indicelui biotic belgian pentru acest sector este 6, cea a indicelui biotic
Hilsenhoff este 6,47, acestea indic o stare ecologic critic. Conform clasificrii lui Knpp,
acest sector se ncadreaz n categoria -mezo--mezosaprob, valoarea indicelui de
saprobitate fiind de 60%. Faptul c acest sector de ru este supus unui impact antropic sever
este evideniat i de valoarea 17 a indicelui de integritate biotic.
Tab. 4.5. Lista speciilor de macronevertebrate bentonice prezente n S2 (Ds - densitatea statistic,
A - abundena relativ, F - frecvena, W - indicele de semnificaie ecologic, xc - specii care apar
exclusiv n probe calitative).
Specia
Ds (ind./m2)
A%
F%
W
Nematoda
63
3,23
85,19
2,75
Oligochaeta
68
3,49
62,96
2,20
Spercaria josinae
478
24,51
44,44
10,89
Tubifex newaensis
34
1,74
29,63
0,52
Ilyodrilus tampletoni
205
10,52
81,48
8,57
Rhyacodrilus falciformis
Hirudinea
24
1,23
48,15
0,59
Gastropoda
xc
Galba truncatula
xc
Succinea putris

67

Ephemeroptera
Betis sp
Ephemerella ignita
Odonata
Leucorrhinia pectoralis
Trichoptera
Hydropsyche modesta
H. siltalai
Cheumatopsyche lepida
Diptera
fam. Chironomidae
Cricotopus silvestris
Tanytarsus sp.
Chironomus plumosus
Ch. thummi
Cryptochironomus
defectus
Microtendipes tarsalis

5
18

0,26
0,92

22,22
44,44

0,06
0,41

xc

18
12
3

0,92
0,62
0,15

33,33
18,52
37,04

0,31
0,11
0,06

49
243
97
195
292

2,52
12,46
4,97
10,00
14,97

11,11
40,74
66,67
55,56
70,37

0,28
5,08
3,31
5,56
10,53

146

7,49

51,85

3,88

4.3. Modelarea matematic


macronevertebrate factori de biotop

diversitatea

comunitilor

de

Lista abrevierilor utilizate:


coduri parametri de biotop considerai: P - panta, Q - debit mediu, PH - pH, S suspensii, DT - duritate total, DTG - duritatea temporal, DP - duritatea permanent, RF reziduu fix, OD - oxigen dizolvat, DO - deficit de oxigen, CBO5 - consumul biochimic de
oxigen la 5zile, CMN - consumul chimic de oxigen determinat prin metoda cu permanganat
de poasiu, CL - cloruri, SO - sulfai, CA - calciu, MG - magneziu, HCO3 - acid carbonic,
NO2 - azotii, NO3 - azotai, PO - fosfai, FE - fier, HG - mercur, NI - nichel, ZN - zinc, CU cupru, CD - cadmiu, PB - plumb;
coduri indici de biodiversitate: ME - indicele Menhinik, MA - indicele Margalef, H indicele Shannon Wiener, E - echitabilitatea, SIM - indicele Simpson.
(r2 coeficient de determinare, Es eroare standard, q nivel de semnificaie probabilitatea
erorii de tip I)
ln (ME ) = 1,938 + 0,531 ln (P ) ; r2=0,84; Es0,341; q<0,001
MA = 1,085 + 0,321 ln (P ) ; r2=0,759; Es0,270; q<0,005
H = 0,803 + 0,153 ln (P ) ; r2=0,668; Es0,162; q<0,01
DT = 7,583 + 0,129(S ) ; r2=0,911; Es1,276; q<0,005
ln (RF ) = 3,816 + 0,015(S ) ; r2=0,78; Es0,25; q<0,005
ln (DO ) = 1,615 + 0,015(S ) ; r2=0,858; Es0,195; q<0,001

68

ln (CBO ) = 6,908 + 1,829 ln (S ) ; r2=0,791; Es0,297; q<0,005


ln (CMN ) = 5,044 + 1,548 ln (S ) ; r2=0,701; Es0,32; q<0,05
ln (ME ) = 11,164 2,559 ln (S ) ; r2=0,881; Es0,297; q<0,001
ln (MA) = 4,943 0,945 ln (S ) ; r2=0,849; Es0,126; q<0,001
H = 1,99081 0,00777 (S ) ; r2=0,773; Es0,134; q<0,005
ln (SIM ) = 3,656 + 0,016(S ) ; r2=0,711; Es0,315; q<0,005
ln (DT ) = 0,579 + 0,988 ln (DTG ) ; r2=0,952; Es0,179; q<0,001
ln (DT ) = 0,935 + 0,88 ln (DP ) ; r2=0,942; Es0,196; q<0,001
ln (DT ) = 2,038 + 1,252 ln (CA ) ; r2=0,926; Es0,221; q<0,001
ln (DT ) = 5,532 + 1,309 ln (RF ) ; r2=0,731; Es0,423; q<0,01

DT = 0,39(MG ) ; r2=0,813; Es2,965; q<0,001


2

ln (DT ) = 0,858 + 0,169 * ln (DTG ) * ln (DP ) * ln (CA ) ; r2=93,8; Es0,203; q<0,001


ME = 1,535 0,545 ln (DT ) ; r2=0,624; Es0,345; q<0,05
ln (MA) = 2,565 0,118(DT ) ; r2=0,835; Es0,223; q<0,001
ln (H ) = 1,515 0,057(DT ) ; r2=0,757; Es0,138; q<0,005
ln (H ) = 3,905 0,508 + 1,548 ln (RF ) ; r2=0,929; Es0,075; q<0,001
ln (MA) = 6,937 0,943 ln (RF ) ; r2=0,831; Es0,227; q<0,001
ln (ME ) = 7,566 1,526 ln (RF ) ; r2=0,886; Es0,291; q<0,001
ln (H ) = 1,578 0,047 * ln (DT ) * ln (RF ) ; r2=0,746; Es0,141; q<0,005
ln (MA) = 2,691 0,097 * ln (DT ) * ln (RF ) ; r2=0,814; Es0,237; q<0,005
ln (ME ) = 0,639 0,150 * ln (DT ) * ln (RF ) ; r2=0,795; Es0,391; q<0,005
ln (OD ) = 2,474 0,077 (CBO 5) ; r2=0,900; Es0,093; q<0,001
ln (OD ) = 2,521 0,051(CMN ) ; r2=0,743; Es0,149; q<0,005

ln(OD) = 2,518 0,002(RF ) ; r2=0,909; Es0,089; q<0,001


ln (DO ) = 2,094 + 0,715 ln (CBO 5) ; r2=0,807; Es0,227; q<0,001
ln (DO ) = 2,374 + 0,087 ln (CMN ) ; r2=0,711; Es0,278; q<0,005

69

ln (DO ) = 2,408 + 0,003 ln (RF ) ; r2=0,803; Es0,230; q<0,001


ln (OD ) = 2,42516 0,018981 * ln (CBO 5) * ln (CMN ) * ln (RF ) ; r2=0,856; Es0,111; q<0,001
ln (DO ) = 2,5451 + 0,032239527 * ln (CBO 5) * ln (CMN ) * ln (RF ) ; r2=0,803; Es0,23; q<0,001
SIM = 0,713 0,274 ln (OD ) ; r2=0,756; Es0,046; q<0,005
ln (H ) = 0,608 + 0,874 ln (OD ) ; r2=0,838; Es0,113; q<0,1
ln (MA) = 1,608 + 1,704 ln (OD ) ; r2=0,828; Es0,229; q<0,05
ln (ME ) = 5,826 + 2,547 ln (OD ) ; r2=0,752; Es0,43; q<0,005
SIM = 0,319 + 0,147 ln (DO ) ; r2=0,0,677; Es0,053; q<0,05
ln (H ) = 1,636 0,017(DO ) ; r2=0,81; Es0,122; q<0,001
ln (MA) = 4,974 0,969 ln (DO ) ; r2=0,831; Es0,226; q<0,001
ln (ME ) = 4,07 1,467 ln (DO ) ; r2=0,775; Es0,409; q<0,005
ln (SIM ) = 2,826 + 0,144(CBO 5) ; r2=0,786; Es0,221; q<0,001
ln (H ) = 1,586 0,074(CBO 5) ; r2=0,904; Es0,087; q<0,001
ln (MA) = 2,619 0,134(CBO 5) ; r2=0,769; Es0,264; q<0,005
ln (ME ) = 1,234 1,214 ln (CBO 5) ; r2=0,838; Es0,347; q<0,01
ln (SIM ) = 2,987 + 0,103(CMN ) ; r2=0,772; Es0,279; q<0,005
ln (H ) = 1,652 0,051(CMN ) ; r2=0,821; Es0,119; q<0,001
ln (MA) = 2,736 0,092(CMN ) ; r2=0,698; Es0,303; q<0,005
ln (ME ) = 2,064 1,275 ln (CMN ) ; r2=0,748; Es0,433; q<0,05
ln (SIM ) = 3,118 + 0,038(CL ) ; r2=0,639; Es0,352; q<0,01
ln (H ) = 1,699 0,018(CL ) ; r2=0,633; Es0,17; q<0,01
ln (MA) = 5,205 1,012 ln (CL ) ; r2=0,574; Es0,359; q<0,05
ln (ME ) = 4,994 1,711 ln (CL ) ; r2=0,667; Es0,498; q<0,05
ln (SIM ) = 2,637 + 0,032 ln (SO ) ; r2=0,699; Es0,321; q<0,005

70

ln (H ) = 1,474 0,015(SO ) ; r2=0,717; Es0,149; q<0,005


ln (MA) = 2,439 0,029(SO ) ; r2=0,674; Es0,314; q<0,01
ln (ME ) = 1,438 0,788 ln (SO ) ; r2=0,734; Es0,445; q<0,05
ln (SIM ) = 2,712 + 0,056 * ln (CBO 5) * ln (CMN ) * ln (DO ) ; r2=0,788; Es0,269; q<0,001
ln (H ) = 1,526 0,029 * ln (CBO 5) * ln (CMN ) * ln (DO ) ; r2=0,897; Es0,09; q<0,001
ln (MA) = 2,523 0,053 * ln (CBO 5) * ln (DO ) * ln (CMN ) ; r2=0,799; Es0,247; q<0,001
ME = 1,287 0,048 * ln (CMN ) * ln (CBO 5) * ln (DO ) ; r2=0,612; Es

Aceste modele permit prognoza, cu un anumit nivel de probabilitate, a evoluiei


biodiversitii n condiiile modificrii unor parametri de biotop, fiind utile pentru stabilirea
programului de management ecologic al rului.
Considernd biodiversitatea indicator pentru satrea ecologic a rului i limitele n
care aceasta descrie stare favorabil a rului, pe baza modelelor se pot stabili condiiile de
utilizare a resurselor rului (ap, substrat, capacitatea de absorbie a reziduurilor) de ctre
sistemul socio-economic uman, n limitele capacitii naturale de epurare i suport.

4.4. Concluzii
A fost analizat starea ecologic a rului Cibin n 4 staii situate la 0,5 km amonte de
intrarea n ora, i la 1 km aval. Amonte de Ora
n acest sector valea Cibinului prezint o pant redus 7o/oo, limea albiei este de 20
m, iar debitul mediu multianual al apei este de 3,14 m3/s. Cursul natural al rului a fost
modificat, coturile au fost tiate i malurile au fost ndiguite, iar afluenii mici au fost deviai.
Substratul este format din pietri i nisip grosier n centru, iar spre maluri din ml. n albie
exist praguri de fund din beton, construite pentru oxigenarea apei. Din amonte rul primete
apele reziduale menajere (neepurate) ale comunei Cristian, prul Ruscior (degradat) i ape
reziduale din cartierul Turnior al localitii Sibiu.
Coninutul apei n substane organice crete fa de sectorul din amonte, astfel valorile
medii, n perioada studiului, ale indicatorilor CCO-Mn i CBO5 sunt de 8,31 mg/l i 5,01
mg/l. De asemenea, se nregistreaz o cretere a concentraiei srurilor n ap, valoarea medie
a duritii totale este de 5,89 grade germane, concentraia medie a clorurilor este de 29,08
mg/l, a sulfailor de 18,82 mg/l, iar cea a azotailor de 3,18 mg/l. Se remarc faptul c apa
conine, n cantiti mici, metale grele: cupru (maxim 0,006 mg/l), plumb (maxim 0,02 mg/l)
i zinc (maxim 0,07 mg/l). Pragurile de aerare din albie determin o oxigenare a apei destul de
bun, astfel saturaia n oxigen are valori ntre 49,59% i 92,31%.
Valoarea indicelui biotic belgian (6) i cea a indicelui biotic Hilsenhoff (6,72) evideniaz
faptul c acest sector al rului Cibin este caracterizat printr-o stare ecologic critic. Conform
clasificrii lui Knpp sectorul se ncadreaz n categoria mezo mezosaprob,
valoarea indicelui de murdrire relativ fiind de 58,82%. Indicele de integritate biotic are
valoarea 23, care evideniaz faptul c acest sector de ru suport o presiune antropic
semnificativ.
n staia situat la 1 km aval de municipiul Sibiu, la 401 m altitudine. Intr-un sector cu
panta medie a albiei de 5o/oo, malurile ndiguite, limea albiei este cuprins ntre 15 m i 17

71

m, debitul mediu multianual al apei este de 3,60 m3/s, iar adncimea apei variaz ntre 0,20 m
i 0,80 m. Patul albiei este mlos nspre maluri i este format din pietri i nisip n centru.
Analiza fizico-chimic a apei rului Cibin indic o ncrcare organic moderat.
Valorile medii ale indicatorilor CCO-Mn i CBO5 sunt 9,26 mg/l respectiv 5,13 mg/l.
Valoarea medie a duritii totale este de 9,34 grade germane.

5. ASPECTE ALE POLUARII PE TERITORIUL MUNICIPIULUI


SIBIU
5.1. Introducere
Potenialele surse de poluare sunt reprezentate de:
- ageni economici cu activiti de producie i prelucrare,
- transporturi rutiere i feroviare,
- construcii,
- locuine ale populaiei fr infrastructur corespunzatoare,
- complexe medicale.
Categoriile principale de poluani, n ordinea suprafeei arealului afectat, sunt:
- elemente cauzatoare de disconfort: zgomot, vibraii, praf, deeuri depozitate
necorespunzator, poluare olfactiv;
- compui organici volatili (C.O.V.) n combinaie cu ioni i compui metalici;
- compui organici volatili (C.O.V.);
- substane organice: solveni organici, ape menajere, dejecii animaliere, compui
organici provenii din activiti industriale;
- gaze toxice: CO, NOx, SO2, gaze rare (n principal argon).

5.2. Categorii principale de poluani


Prezena elementelor cauzatoare de disconfort (n principal zgomot, vibraii i praf)
se face simit pe un areal de extindere mare, relativ continuu, n lungul arterelor principale de
transport (rutier i feroviar). Local, arealul este lrgit prin prezena unor activiti industriale,
cum este cazul n zona adiacent grii, prin prezena Depoului C.F. (care adaug i emisii de
C.O.V.) i S.C. Special S.A., n Platforma Industrial Vest, n principal datorit S.C. Holcim
Romnia S.A., a prezenei Aeroportului Internaional Sibiu i a construciei noilor obiective
industriale (n aceeai zona, S.C. Caucho Metal Product OS S.R.L. contribuie cu emisii de
C.O.V.), sau n zona aferent antierului viitoarei autostrzi. Tot la aceast categorie a
elementelor cauzatoare de disconfort mai pot fi menionate zona malului stng al Cibinului i
albia rului din zona cartierului Turnior, n care sunt depozitate deeuri menajere i din
construcii, zona din partea dreapt a drumului Sibiu Rusciori, la fel cu depozite de deeuri
menajere, i zona adiacent S.C. Sibavis S.A., cu puternic poluare olfactiv.
Emisii combinate COV i compui ai metaleleor grele sunt asociate cu dou areale
de suprafa mare, reprezentnd cele dou subdiviziuni ale Zonei Industriale Est: arealul
corespunzator strzii H. Coanda, pe de o parte, cu spaiile de producie ale S.C. Compa S.A.,
S.C. Krupp Bilstein S.A., S.C. Sembraz S.A. i S.C. Stirya Arcuri S.A.; arealul ocupat de S.C.
Independena S.A. i S.C. Hidrosib S.A., la care se adauga emisiile de C.O.V. de la S.C.
Poliflex S.R.L., dar i emisiile de solveni organici de la aceleai S.C. Hidrosib S.A. i S.C.

72

Solvosib S.A. O surs punctual de astfel de emisii de ioni i compui metalici cu C.O.V. este
reprezentat de S.C. Flagav S.A..
Emisii de C.O.V., fr a fi combinate cu ioni sau compui metalici mai provin, cu
excepia celor menionate anterior, de la surse disparate: S.C. Balana S.A. i S.C. Pim S.A.,
n zona Guteria, dar la distana apreciabil una de cealalat, i S.C. Rasital S.R.L., n zona
iglari, ultimele dou instituii contribuind i cu emisii de substane organice n mediu, n
special din categoria solvenilor organici. De menionat ca cele trei surse de emisie sunt la
oarecare distan n teritoriu de alte posibile surse de emisii (poate doar S.C. Pim S.A. s
poat fi considerata n apropierea antierului autostrzii).
Emisii de substane organice sunt asociate, n afara surselor deja menionate, cu S.C.
Steaua S.A. i S.C. Bere Trei Stejari S.A., cu spaii de producie situate n zona Grii Sibiu, n
apropierea imediat a zonelor ocupate de reeaua de transport, i contribuind, deci, cu noi
valene la degradarea zonei; n plus, procesul de producie al S.C. Bere Trei Stejari S.A. este
asociat cu poluare olfactiv periodic. Activiti neproductive pot genera emisi de substane
organice, cum este cazul Spitalului Judeean, situat n apropierea zonei menionate anterior,
sau al zonei aferente cartierului Turnior, n care nu exist infrastructur de canalizare, astfel
c apele reziduale ajung direct sau indirect n rul Cibin (zon care poate fi racordat cu
arealul ocupat de reeaua de transport).
Emisii de gaze potenial toxice sunt concentrate n zona marilor intersecii, datorit
valorilor ridicate de trafic:
- Alba Iulia Malului Maramureului Autogrii;
- Piaa Unirii;
- Constituiei Blea Bulevardul Spitalelor;
- Mihai Viteazu Calea Dumbrvii;
- Vasile Milea Rahovei Semaforului.
n principal, se regsesc valori depite la oxizi de sulf, azot i carbon. Emisii gazoase,
dar de alt factur (gaze rare) sunt asociate cu spaiile de producie ale S.C. Hidrosib S.A..

5.3. Monitoring
Monitorizarea calitii aerului n municipiul Sibiu se face de ctre A.P.M. Sibiu n
dou puncte: sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr.10 i S.C. Compa S.A. str. Oelarilor, nr.
10, n aceste puncte sunt amplasate staii automate care analizeaz i transmit valorile cu
frecven orar valorile urmtorilor parametrii: SO2, NO, NOx, NO2, CO, O3, pulberi n
suspensie cu particule >10 (PM10).
n tab. 5.1. redm valorle medii, maxime absolute i minime absolute pentru perioada
ianuarie iunie 2008, ale indicatorilor monitorizai n cele dou puncte, comparativ cu
valorile CMA satbilite n standardele de mediu n vigoare.
Tab. 5.1. Valori medii (MED), maxime absolute (MAX) i minime absolute (MIN) pentru
perioada ianuarie iunie 2008, ale indicatorilor de calitate pentru aer monitorizai n punctele
Hipodromului (SB1) i Compa (SB2), comparativ cu concentraia maxim admis (CMA)
conform standardelor de mediu n vigoare. (Sursa: APM Sibiu)
Staia SB1
Concentraie
SO2
NO
NOX
NO2
CO
O3
PM10
(g/m3) (g/m3) (g/m3) (g/m3) (mg/m3) (g/m3) (g/m3)
7,92
20,55
71,35
40,52
1,48
45,74
26,16
MED
175,34
393,38
765,60
162,45
79,09
459,80
175,81
MAX
0,00
0,74
0,00
3,02
0,00
0,00
0,86
MIN
Staia SB2

73

MED
MAX
MIN
CMA

8,64
184,92
1,88
125,00

9,75
163,98
1,25
-

60,65
352,61
7,26
200

35,18
117,54
4,31
-

0,17
3,45
-0,01
10,00

63,38
161,36
-0,68
120,00

43,83
424,08
0,19
50,00

Poluarea atmosferic generat de traficul auto n municipiul Sibiu a fost monitorizat


n perioada 2000 2005 de ctre R.A.R. n colaborare cu A.P.M. Sibiu, n dou puncte:
oseau Alba Iulia nr.40 i Piaa Unirii nr. 10, n anul 2005 acestora li s-a adugat un nou
punct de monitorizare situat pe Str. Constituiei nr. 23. Indicatorul unic de monitorizare a
imisiilor este concentraia CO, rezultatele monitrizrii pentru anul 2005 sunt prezentate n
tab. 5.2.
Tab. 5.2. Valorile mediilor glisante ale imisiilor de CO n anul 2005, n cele trei
puncte de monitorizare a polurii atmosferice generate de traficul auto n municipiul Sibiu
Perioada de calcul
Concentraie COmed
(ore)
oseaua Alba
Str. Constituiei, nr. Piaa Unirii, nr.10
Iulia, nr. 40
23
01
1.39
1.40
2.43
02
1.16
1.39
2.21
03
1.05
1.32
1.94
04
0.95
1.14
1.61
05
0.86
1.07
1.38
06
0.85
1.05
1.19
07
0.93
1.09
1.17
08
1.12
1.31
1.41
09
1.29
1.47
1.57
10
1.52
1.55
1.99
11
1.70
1.62
2.18
12
2.13
1.67
2.25
13
2.39
1.68
2.27
14
2.55
1.63
2.29
15
2.71
1.52
2.23
16
2.74
1.26
1.92
17
2.77
1.1
1.84
18
2.77
1.03
1.64
19
2.70
1.04
1.71
20
2.36
1.16
1.98
21
2.19
1.23
2.19
22
2.05
1.29
2.36
23
1.80
1.36
2.45
24
1.59
1.40
2.50

74

Monitorizarea nivelului de zgomot se realizeaz de ctre A.P.M. Sibiu, lunar, n 13


puncte (tab. 5.3).
Tab. 5.3. Valorile msurate ale nivelului de zgomot n cele 13 puncte de monitorizare din
Sibiu, pentru luna iunie 2008.
Strada
Cat.
LEQ
MAXI
MINI
CMA
ORA
strzii
(dB)
M (dB)
M
(dB)
MSURTORI
I
(dB)
45
Maramureului
II-a
71.6
80.2
66.8
70
10 -1055
Calea Poplcii
III-a
69.6
78.2
56.8
65
1100-1110
M.Viteazu
II-a
70.8
80.2
62.6
70
1120-1130
Calea
II-a
71.0
80.6
64.5
70
1140-1150
Dumbrvii
Rahovei
II-a
73.0
88.5
66.8
70
1200-1210
Semaforului
II-a
72.6
82.3
68.2
70
1220-1230
tefan cel Mare
II-a
72.2
83.7
69.7
70
1240-1250
Blea
II-a
71.8
84.1
68.7
70
1300-1310
Constituiei
II-a
73.0
79.3
65.2
70
1320-1330
Alba Iulia
II-a
73.6
86.1
68.2
70
1430-1440
C.Coposu
II-a
70.6
78.4
62.8
70
1340-1350
Teclu
III-a
68.6
74.2
62.4
65
1420-1430
V. Milea
II-a
70.6
76.8
64.6
70
1450-1500
Monitorizarea calitii solului. n tab. 5.4. redm concentraia Pb, Zn, Cd, Cu i
valoarea pH-ului n sol, n cele 14 puncte de monitorizare a calitii solului ale A.P.M. Sibiu,
comparativ cu pargurile admisibile stabilite de Ord. 765/1997, msurtorile au fost fcute n
iunie 2007.
Tab. 5.4. Concentraia Pb, Zn, Cd, Cu i valoarea pH-ului n sol, n cele 14 puncte de
monitorizare a calitii solului ale A.P.M. Sibiu, comparativ cu pargurile admisibile stabilite
de Ord. 765/1997, msurtorile au fost fcute n iunie 2007 (Sursa A.P.M. Sibiu)
Nivel
pH
Pb
Cd
Zn
Cu
adncime
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/kg)
(cm)
Punct monitorizare: Pdurea Poplaca
0 - 20
5,50
2,500
0,000
15,250
6,750
20 - 40
5,50
2,750
0,000
19,500
6,500
Punct monitorizare: Intersecie Poplcii-Cristian
0-20
6,50
0,000
0,000
7,750
1,750
20-40
6,50
44,250
0,000
1198,500
30,500
Punct monitorizare: Poligrafie
0-20
6,00
0,750
0,000
14,500
4,250
20-40
6,50
18,750
0,000
43,250
11,250
Punct monitorizare: Spital Municipal
0-20
6,50
32,750
0,000
111,000
21,500
20-40
6,50
33,750
0,000
83,500
22,500
Punct monitorizare: Hotel Continetal
0-20
6,00
15,750
0,000
66,000
14,000
20-40
6,50
5,750
0,000
371,000
8,500

75

Punct monitorizare: Intersecie Semaforului-Rahovei


0-20
6,50
0,000
0,000
20-40
6,50
7,500
0,000
Punct monitorizare: Sediul A.P.M
0-20
7,00
17,750
0,000
20-40
6,50
0,000
0,000
Praguri conform Ord.756/97
6,5
250,0
5,0

12,750
50,000

2,250
12,500

73,500
20,750

16,000
6,250

700,0

250,0

5.4. Concluzii
Pe teritoriul Municipiului Sibiu, arealele afectate de emisii poluante ocup o suprafa
relativ mare, de menionat este faptul c nivelul concentraiei diverselor noxe n mediu nu
depete semnificativ concentraia maxim admis reglementat prin standardele de mediu
(conform datelor de monitorizar ale A.P.M.);
Emisiile poluante de gaze, praf, vibraii, zgomot, se regsesc pe o zon relativ
continu n lungul principalelor ci de comunicaie. n zone adiacente acestui areal continuu
sunt cantonate activiti industriale care contribui fie cu acelai tip de poluare, fie cu emisii
diferite;
Cele dou zone industriale concentreaz poteniale surse de poluare, care se adaug
emisiilor asociate cu trasporturile:
- Zona Industrial Vest prezint pericol mai redus de emisie, datorit dispersiei
relative a spaiilor de producie i a tehnologiilor mai noi folosite; totui, situarea ei n zona de
maxim trafic rutier i n preajma aeroportului constituie premisa concentrrii elementelor
poluante;
- Zona Industrial Est este punctul principal de emisii poluante, din mai multe
motive: concentrare mare de obiective industriale potenial poluante pe spaiu redus;
concentrare mare de obiective industriale cu domeniu de activitate similar i deci cu emisii
similare (poluare cumulativ); apropierea de zone cu trafic rutier intens, dar i de reeaua de
cale ferat; prezena unor intreprinderi cu emisii poluante diverse, cum este cazul S.C.
Hidrosib S.A. (C.O.V., ioni i compui metalici, solveni organici, gaze toxice);
De menionat este prezena unor surse diverse de poluare n arealul cuprins ntre
intersecia Constituiei Blea Bulevardul Spitalelor i Depoul C.F. Aceast zon se
caracterizeaz prin: surse diverse de emisii, provenind din transporturi (dou artere importante
de trafic i reeaua dens de ci ferate) i activiti industriale (S.C. Bere trei Stejari S.A., S.C.
Steaua S.A., Depoul C.F., S.C. Special S.A.), care acoper toate categoriile de poluani
menionate anterior. Situare acestui areal n imediata apropiere a Zonei Industriale Est face ca
poluarea generat s fie cumulativ.
n teritoriu mai exist activiti industriale cu posibile emisii poluante (S.C. Balana
S.A., S.C. Rasital S.A., S.C. Pim S.A., S.C. Flagav S.A.) a cror contribuie este limitat la
nivel local.

76

CAPITOLUL II
PROTECIA MEDIULUI
PROPUNERI PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII
MEDIULUI IN CONTEXTUL NOULUI PLAN URBANISTIC GENERAL
AL MUNICIPIULUI SIBIU
1. Optimizarea raporturilor om mediu
Strategia de dezvoltare a municipiului Sibiu trebuie s urmreasc fortificarea
sistemului teritorial urban printr-o mpletire i interrelaionare armonioas a factorilor naturali
cu cei antropici n spiritul dezvoltrii durabile i al valorificrii ecologice a spaiului. Rolul
acestei strategii este de a asigura protecia i conservarea mediului, n spe, de a stabili
limitele ecologice pn la care este posibil intervenia antropic asupra spaiului prin
expansiune edilitar i derularea unor activiti economice, astfel nct aceast intervenie s
fie benefic pentru societate i s nu aib repercusiuni negative.
n acest context conceptul de dezvoltare durabil a municipiului Sibiu presupune
dezvoltarea economic i social pe termen lung, echitabil pentru toi locuitorii far
dezechilibre teritoriale la nivel social i n condiiile unui mediu nconjurtor de calitate. n
acest sens, strategia de dezvoltare durabil a municipiului Sibiu este necesar s se bazeze pe
valorificarea eficient i durabil a cadrului natural de susinere, pe corelarea evoluiei
spaiale cu favorabilitatea i restriciile impuse de suportul fizico-geografic, pe promovarea
unor politici eficiente de protecia mediului n contextul dezvoltrii economice, pe
armonizarea zonrii funcionale cu pretabilitatea spaiului pentru anumite destinaii precum i
pe promovarea unui management adecvat i eficient al terenurilor din extravilan.
n baza coordonatelor menionate mai sus, interesul nostru a fost orientat spre studiul
disfuncionalitilor peisagistice induse de componentele mediului natural, cu un accent
deosebit pe degradrile de teren. Motivaia acestei analize critice este una practic, ntruct
acestea provoac pagube considerabile, uneori irecuperabile, diferitelor sectoare de activitate
economico-social: agriculturii, silviculturii, aezrilor omeneti, cilor de comunicaie, n
consecint conduc la o gestiune defectuoas a teritoriului cu numeroase dezechilibre n
zonarea funcional al spaiului geografic.
Analiza situaiei existente a cadrului natural al municipiului Sibiu a fost condus spre
evidentierea disfuncionalitilor existente la momentul actual, cauzate de factori naturali a
cror aciune este accentuat pe un fond puternic antropizat i a avut ca scop reliefarea unor
argumente geo-spaiale temeinic fundamentate care s stea la baza elaborrii strategiei de
dezvoltare urban a municipului Sibiu. n acest context sarcina noastr este de a propune
unele msuri de prevenire i diminuare a riscurilor naturale - geomorfologice i hidrologice,
msuri de conservare, protejare i reabilitare a condiiilor de mediu, n vederea unei
valorificri echilibrate i durabile a potenialului natural.
2. Diminuarea riscurilor geomorfologice
Dup cum s-a prezentat n capitolul referitor ma cadrul naturalam vzut n capitolele
precedente riscul geomorfologic este cauzat de agenii externi (ngheul/dezgheul, apa din
precipitaii, apa curgtoare) a cror aciune prin procese geomorfologice actuale este
exacerbat n contextul favorabilitii substratului geologic i al utilizrii actuale a terenurilor.
77

Frapeaz multitudinea i complexitatea enomenelor de degradare, manifestate prin asociere pe


complexe de procese, extinse pe suprafee de diferite dimensiuni i dispersat la nivel teritorial.
Preservarea n condiii optime a formelor de relief ca suport al structurii urbane i diminuarea
efectelor negative ale proceselor geomorfologice actuale presupune urmtoarele msuri:
- atenuarea intensitii eroziunii liniare i n adncime n bazinele hidrografice mici din
Podiul Hrtibaciului: Valea Frmndoala, Valea Nepindoala, Valea Pe Remei, Valea Hamba
i pe ravenele i torenii care fragmenteaz fruntea teraselor n Punea Poplaca prin lucrri
hidrotehnice, forestiere i agrotehnice, care s transforme scurgerea liniar n nonliniar;
- colectarea eficient a apelor de suprafa prin lucrri agrotehnice i hidrotehnice;
- mbuntirea drenajului natural al substratului prin lucrri hidroameliorative,
pedoameliorative (nivelare, terasare) n arealele afectate de alunecri de teren din Dealul
Guteriei, Dealul Cocoului, Dealul lui Gumuel, Fntna Rece i recomandm fixarea
alunecrilor prin nfiinarea unor plantaii pomicole noi i extinderea celor vechi, sau
mpduriri;
- interceptarea izvoarelor de teras cu debit permanent i a celor de coast prin lucrri
de captare (puuri, tubulaturi orizontale), canalizarea la baza teraselor sau a versanilor din
podi;
- eliminarea excesului de ap de la nivelul podurilor de teras, acolo unde este posibil,
prin plantarea unei vegetaii forestiere sau ierboase care prin consum i evapotranspiraie s
elimine supraumezeala;
- stoparea subminrii malurilor prin lucrri de amenajare a versanilor i malurilor i
reabilitarea forestier a suprafeelor mpdurite cu Pinus sylvestris de la obria Vii
Nepindoala;
- stoparea naintrii i extinderii alunecrilor prin realizarea unor ziduri de sprijin si
contraforturi;
- nsmnarea cu specii cu talie mic i medie, care s compactizeze covorul vegetal
ierbos i s reduc eroziunea n suprafa i eroziunea liniar;
- reabilitarea suprafeelor cu utilizare pomicol din Dealul Guteria (vechea plantaie
de mr) care se afl ntr-un stadiu avansat de degradare i nu mai poate stabiliza terenul;
- realizarea de baraje naturale tip grdulee mpletite pe traectul rigolelor, ravenelor i
ogaelor, care s diminueze eroziunea n adncime i eroziunea regresiv;
- interzicerea executrii arturilor conform liniei de pant i reconsiderarea
agrotehnicilor de lucru;
- evitarea suprapunatului n zonele de obrie ale organismelor toreniale
Nepindoala, Remetea;
- evitarea realizrii de deblee la baza versanilor pentru ci de comunicaie care
faciliteaz accesul n podi n perimetrul cartierului Guteria;
- evitarea i interzicerea realizrii de excavaii i exportri de material argilos de la
baza versanilor n Dealul Guteria;
- interzicerea extinderii exploatrii de argil pentru fabricarea crmizii n detrimentul
suprafeelor forestiere;
- interzicerea construciilor i stoparea lor pe versanii vulnerabili la alunecri de teren
i torenialitate n Perimetrul Dealului Guteria i pe frunile de teras din intravilan i
extravilanul oraului;
- interzicerea amplasrii unor construcii supraetajate tip locuine colective pe frunile
de teras n perimetrul intravilanului;
- interzicerea suprancrcrii muchiei teraselor (cornie) cu cldiri;
- interzicerea construciilor de locuine n cartierul Calea Poplcii - prelungire
Izlazului n aria depozitului de deeuri pmntoase instabile i plantarea acestei suprafee cu
vegetaie forestier sau pomi fructiferi;

78

- interzicerea defririlor n scopuri edilitare n aria piemontan - Piemontul Cibinului


terasa a treia a Cibinului ntruct se predispune terenul la degradare prin alunecri;
- consolidarea versantului Dealului Guteria n vederea evitrii declanrii de noi
procese de prbuire si alunecare care vor fi favorizate de stresul mecanic generat de traficul
pe oseaua de centur;

3. Prevenirea i diminuarea fenomenelor de risc hidrologic


Perspectiva dezvoltrii i evoluiei spaiale durabile a oraului Sibiu implic din ce n
ce mai mult cunoaterea regimului hidrologic al suprafeei din limitele administrative, n
extravilan ca arie de alimentare i degajare, dar mai ales n intravilan ca arie de recepie si
transfer a fluxurilor hidrologice. Suprafaa oraului se supune unui regim hidrologic natural
prin reeaua hidrografic (inclusiv lacurile) care are un caracter convergent spre rul Cibin
care traverseaz oraul i colecteaz afluenii ntr-o arie de maxim convergen hidrografic
n partea de est a oraului.
Existena unor suprafee foarte puternic artificializate, a sistemelor de canalizare i
transport urban i a sistemelor de epurare a apelor industriale i domestice, sunt elemente care
impun cunoaterea regimului hidrologic al scurgerii, mai cu seam n intravilan, unde
suprafeele betonate, asfaltate i subdimensionarea reelei de canalizare pot conduce la
amplificarea scurgerii i autoinundarea spaiului urban. Pe de alt parte amplasarea oraului
ntr-o arie cu surplus de umiditate a substratului ridic probleme de hidrogeologie, de drenaj
spre reeaua hidrografic stabil de suprafa i pune problema unor fenomene de risc
hidrologic datorat proceselor hidrice staionare.
n acest context se impune luarea unor msuri de amenajare a cursurilor, de
optimizare a scurgerii de suprafa, dar i a unor msuri de mbuntire a drenrii apelor din
precipitaii i a apelor urbane prin reeaua subteran urban i de diminuare a riscului
hidrologic. n acest sens recomandrile noastre vizeaz diminuarea riscului generat de procese
hidrodinamice staionare ct i de cele active:
- eliminarea excesului de ap de la nivelul podurilor de teras i n lunci, acolo unde
este posibil, prin plantarea unei vegetaii forestiere sau ierboase care prin consum i
evapotranspiraie s elimine supraumezeala;
- interceptarea izvoarelor de teras cu debit permanent i a celor de coast prin lucrri
de captare (puuri, tubulaturi orizontale), canalizarea la baza teraselor sau a versanilor din
podis;
- executarea de canale de drenaj a suprafeelor plane cu exces de umiditate i
reabilitarea celor existente; atenie deosebit se va acorda sistemelor de drenaj de suprafa
deja existente dar abandonate dintre ura Mic i Viile Sibiului i din cartierul Lazaret,
adncirea acestor canale pn la nivelul interceptrii depozitului acvifer;
- realizarea de drenaje de adnc, lucrri hidroameliorative de colectare i drenaj
subteran (puuri, conducte subterane orizontale) care s elimine surplusul subteran de
umezeal;
- monitorizarea regimului de funcionare a barajului de la Gura Rului, astfel nct
debitul la intrarea n ora s nu ridice probleme ;
- amenajarea bazinelor hidrografice mici i regularizarea debitelor afluenilor n
perimetrul oraului;
- regularizarea Cibinului n ora i la ieirea din ora;
- evitarea ngustrii albiilor minore prin amplasarea unor construcii

79

- realizarea unor parcuri - zvoaie n lungul Cibinului i afluenilor care s exploateze


i s redistribuie surplusul de ap din lunci i care s aib i rolul unui culoar verde care
traverseaz oraul;
- amenajarea unor zone umede controlate cu rol de a valorifica zona cu meandre
prsite din Lunca Mare a Cibinului - amonte Turnior, dar care s capete i un rol de
agrement;
- optimizarea scurgerii subterane prin redimensionarea canalizrii n funcie de
valoarea asigurat a ploii la care se adaug consumul urban domestic i industrial;
- realizarea de canale marginale i sisteme de canalizare de suprafa (anuri, rigole),
mai ales pentru strzile aflate n pant, care s asigure transferul surplusului de debit spre
colectori naturali sau spre canale colectoare subterane;
- realizarea unor amenajri pomicole sau forestiere n regiunea de podi, n plus fa
de cele existente, pentru reinerea i transferul ntrziat al cantitilor de precipitaii care
genereaz viituri pe vile Hamba, Valea Popilor, Valea Frmndoala, Valea Pe Remei;
- luarea unor msuri de deblocare a albiei Cibinului la podul Guteria;
- interzicerea depozitrii deeurilor menajere sau pmntoase pe malurile Cibinului
sau afluenilor, care pot fi purtate n albie i, dincolo de poluare, pot genera blocaje ale
scurgerii; atenie deosebit necesit prul Trinkbach care poate inunda subsolurile caselor
riverane pe tronsonul Patinuar Lazaret;
- evitarea amplasrii picioarelor de pod n albiile rurilor i decolmatarea acestora;
- evitarea subdimensionrii podurilor i podeelor, care pot fi obturate i pot provoca
fenomen de remuu, cu inundarea suprafeelor din amonte;
- interzicerea amplasrii construciilor n lunca inundabil a Cibinului sau a
afluenilor;

4. Raportul natural antropic reliefat n tipologia peisajului.


Peisajul, component de baz a patrimoniului natural i antropic, constituie o resurs
favorabil pentru activitatea social, cultural, economic. Protecia, managementul i
amenajarea corespunztoare a peisajului contribuie la crearea de spaii de agrement, spaii de
recreere, locuri de munc etc., contribuind prin aceasta la bunstarea uman i creterea
calitii vieii.
n vederea mbuntirii relaiei dintre construit i natural i a dezvoltrii durabile a
spaiului aferent municipiului Sibiu bazat pe o relaie echitabil i armonioas ntre
necesitile sociale, activitile economice i preservarea condiiilor de mediu, n arealul urban
intravilan sau extravilan se impun unele msuri de reabilitare i reconversie a peisajului.
n cea mai mare parte a teritoriului administrativ, mai ales n intavilan, elementele de
naturalitate se afl ntr-un acord deplin sau ntr-o relaie neutr cu spaiul construit, ns
exist i situaii de conflict care rezid n calitatea relaiei dintre elementele naturale i mediul
construit.
Pentru spaiul extravilan sunt vizate n special arealele degradate de procese
geomorfologice actuale de pe frontul de cuest al Podiului Hrtibaciului din Dealul Guteria
i de pe frunile de teras a Cibinului n Punea Poplaca i la sud de aeroport, unde propunem
extinderea suprafeelor forestiere existente sau chiar nfiinarea unor noi suprafee sub forma
unor cordoane orientate vest-est (n cazul teraselor), cu rol de protecie antierozional, dar i
cu rol peisagistic.
Peisajul de lunc din Lunca Cibinului n Turnior i n esul Mcelarilor, precum i
aval podul Guteria, se prezint ntr-o stare seminatural foarte bun i constituie spaii
geografice cu valoare peisagistic deosebit, ca urmare recomand meninerea acestuia i

80

chiar utilizarea n scop de recreere i agrement prin amenajarea unor parcuri. Acest peisaj
seminatural ptrunde n inima oraului prin axa Cibinului care tranziteaz oraul pe direcie
vest-est. Pentru a exclude izolarea sau separaia realizat de artera hidrografic, propunem ca
n partea de nord a teritoriului administrativ, n lungul afluenilor Cibinului s se realizeze
culoare verzi cu caracter convergent spre Cibin, culoare care s amplifice valoarea
peisagistic i s rup monotonia peisajului agricol.
De asemenea, avnd n vedere importana naturalistic a peisajului n unele areale ale
extravilanului prin existena unor specii de plante i asociaii de interes conservativ (protejate
prin legislaia romn i european), se impune conservarea i meninerea peisajului actual.
Este cazul Pdurii Dumbrava n ntregime. Ideea realizrii unui ansamblu rezidenial n
interiorul acestui spaiu forestier cu statut de arie protejat i de interes naional ar conduce la
fragmentare, la degradarea comunitilor de plante i animale caracteristice, la dispariia unor
specii protejate, la invadarea cu specii ruderale etc, n consecin la pierderea valorii
peisagistice a acestui spaiu. De asemenea, pentru aceleai considerente naturalistice se
recomand conservarea peisajului de lunc din Lunca Mare a Cibinului amonte Turnior, din
Lunca Rusciorului pn la confluena cu Prul Strmb i a peisajului de puni cu tufriuri
din bazinul Prului Nepindoala.
n situaia actual a extinderii zonei industriale n partea de vest i sud-est a oraului,
propunem eliberarea nucleului central al oraului de spaiile industriale, mutarea unitilor
industriale care nc funcioneaz din ora la periferia acestuia i reconversia acestor spaii
prin amenajarea unor parcuri i grdini publice, care s constituie nucleele verzi ale unor
cartiere aproape lipsite de verdea i s sporeasc confortul verde al oraului. De
asemenea, amplasarea i dinamica zonei industriale nord necesit unele msuri de izolare
verde cu perdele forestiere de protecie care s se desfoare n lungul cilor de comunicaie
(oseaua naional pe tronsonul Aeroport Turnior, Drumul Vechi pe tronsonul Dealul
Cucului Crmidriei), precum i alternarea unitilor industriale cu zone verzi care s
confere ansabblului industrial o ambian natural.
innd seama de evoluiile tehnicilor de producie agricol, industrial i de politicile
n materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructur, precum i de
schimbrile economice la nivel regional i naional, care continu n multe cazuri s
accelereze transformarea peisajelor naturale sau seminaturale n peisaje antropice, se impune
o mbinare armonioas a celor dou categorii astfel nct s rspund voinei publice de a se
bucura de o calitate crescut a peisajelor. Acesta este un element esenial al bunstrii sociale
i individuale i protecia, managementul i amenajarea acestuia implic drepturi i
responsabiliti pentru fiecare.

5. Strategia de amenajare i dezvoltare a spaiului. Etape i obiective


care vizeaz cadrul natural.
Strategia de dezvoltare a unui teritoriu, indiferent de marimea acestuia, se constituie
ntr-un ansamblu coerent de obiective, msuri i soluii, unele cu caracter general care vizeaz
teritoriul n ansamblul su, altele cu caracter specific, aferente fiecrui domeniu, subdomeniu
sau component de mediu n parte. Obiectivele generale au o importan major n evoluia i
dezvoltarea spaiului urban, fapt pentru care ele se stabilesc pe termen lung i constituie
jaloane de direcionare, de orientare i condiionare a tuturor propunerilor i iniiativelor care
vizeaz dezvoltarea urban. Obiectivele specifice fiecrui domeniu n parte trebuie s acopere
toate etapele de dezvoltare ale aezrii urbane, indiferent de dimensiunea temporal (timp
scurt, mediu, lung), s asigure o continuitate a procesului de amenajare i dezvoltare a
spaiului geografic, fr ntreruperi de ordin calitativ (praguri, disfuncii).

81

Stabilirea acestor obiective i propunerea unor msuri pentru teritoriul administrativ


al municipiului Sibiu a fost posibil n urma evalurii situaiei existente printr-o analiz de
detaliu a componentelor de mediu, tiinific argumentat n subcapitolele precedente. n urma
acestei analize se desprinde concluzia c municipiul Sibiu beneficiaz de un remarcabil
potenial de poziie ntr-o arie de contact munte - podi dar mai ales de convergen
hidrografic i convergen a cilor de comunicaie feroviare i rutiere de importan
naional i internaional. Spaiul geografic prin mpletirea componentelor naturale este
deosebit de valoros. Analiza situaiei existente a reliefat pe de o parte cele mai mari
oportuniti legate de componentele naturale ale teritoriului, care se constituie n elemente de
favorabilitate ale dezvoltrii, iar pe de alt parte disfuncionalitile legate de fiecate
component natural n parte. Evidenierea acestor puncte negre n evoluia teritorial
constituie un atu i oblig la fixarea unor prioriti n dezvoltarea viitoare a spaiului.
Obiectivul general care deriv din parcurgerea etapei diagnostic i care trebuie
urmrit n planul urbanistic general l constituie valorificarea durabil a potenialului
natural i conservarea, reabilitarea i protecia componentelor mediului natural, n
contextul creterii economice echilibrate i al expansiunii edilitare.
n vederea realizrii acestui obiectiv este necesar elaborarea unei strategii care s
vizeze urmtoarele direcii de dezvoltare:
reducerea impactului fenomenelor de risc natural asupra teritoriului;
ameliorarea sau eliminarea riscurilor antropice asupra mediului;
conservarea i protecia mediului n contextul creterii economice i edilitare;
valorificarea sustenabil a resurselor naturale;
optimizarea funciilor urbane i mbuntirea raportului dintre funciile
economice i componentele cadrului natural.
Strategia de amenajare a teritoriului urban este orientat spre satisfacerea cerinelor
de amenajare a unei structuri urbane proprii teritoriului administrativ al Municipiului Sibiu,
obiectivele fiind racordate la necesitile de depire a disfuncionalitilor determinate pe
baza analizei diagnostic. Repartiia spaial a elementelor cadrului natural - elemente
favorabile i elemente de disfuncionalitate, precum i relaia acestora cu structura spaial
urban (intravilan sau extravilan), impun tratarea lor drept componente majore ale structurii
teritoriale urbane.
Obiectivele specifice i direciile care deriv din obiectivul general sunt prezentate
mai jos, alturi de unele msuri care se impun a fi luate pentru diminuarea disfuncionalitilor
sau a riscurilor induse de factorii naturali i antropici i optimizarea spaiului i a condiiilor
de mediu:
Optimizarea raportului relief habitat urban prin amenajarea versanilor, prevenirea
i diminuarea riscurilor geomorfologice
Direcii:
- diminuarea i controlul antropic al cauzelor naturale
- eliminarea cauzelor antropice care conduc la accelerarea proceselor
- prevenirea i combaterea proceselor geomorfologice cu caracter de risc
Msuri:
- monitorizarea continu a suprafeelor cu risc la alunecri de teren, torenialitate,
ravenare, creep;

82

- mbuntirea drenajului suprafeelor interfluviale, a teraselor i luncilor, prin


lucrri cu caracter complex (hidroameliorative, pedoameliorative) n funcie de caracterul
morfologic al suprafeelor i de utilizarea terenurilor;
- optimizarea scurgerii apelor de suprafa pe versani prin lucrri de colectare,
drenaj i evacuare a apei spre reeaua hidrografic existent sau spre reeaua de canalizare
subteran;
- captarea izvoarelor de teras cu debit permanent i a celor de coast prin
amenajarea de puuri i drenaje subterane orizontale i canalizarea spre reeaua hidrografic
de suprafa, n vederea evitrii supraumezirii unor suprafee i a depozitelor de roc din
substrat;
- mbuntirea drenajului natural pe vertical n masa depozitelor de roc i a
cuverturii de sol prin lucrri pedoameliorative de afnare, funcie de panta suprafeelor i de
utilizarea acestora;
- nivelarea i astuparea rigolelor i ogaelor create prin eroziune liniar de apele de
iroire;
- executarea de lucrri ameliorative de amenajare a teraselor antropice sau a
nivelrilor pe versanii afectai de alunecri de teren active sau stabilizate; atenie deosebit se
va acorda glacisului de alunecare i versanilor abrupi ai Podiului Hrtibaciului i frunilor
de teras ale Cibinului;
- executarea lucrrilor agricole n lungul curbelor de nivel;
- evitarea suprapunatului n zonele de obrie ale organismelor toreniale
Nepindoala, Remetea;
- interzicerea ncrcrii versanilor din podi, a muchiilor i a frunilor de teras cu
construcii i a amplasrii unor construcii supraetajate tip locuine colective pe frunile de
teras n perimetrul intravilanului;
- interzicerea trasrii cilor de comunicaie cu trafic intens n lungul unor versani
instabili
- interzicerea excavrilor la baza versanilor pentru prelevarea de materiale de
construcie sau n alte scopuri;
- interzicerea defririlor n aria Podiului Hrtibaciului i a Piemontului
Cisndioara, ca urmare a potenialului ridicat de risc la alunecri;
- interzicerea extinderii exploatrii de argil pentru fabricarea crmizii n
detrimentul suprafeelor forestiere;
- evitarea realizrii de deblee la baza versanilor pentru ci de comunicaie care
faciliteaz accesul n podi n perimetrul cartierului Guteria;
- interzicerea construciilor de locuine n cartierul Calea Poplcii - prelungire
Izlazului n aria depozitului de deeuri pmntoase instabile i plantarea acestei suprafee cu
vegetaie forestier sau pomi ornamentali i nierbarea suprafeelor dintre rnduri;
- interzicerea defririlor n scopuri edilitare n aria piemontan - Piemontul
Cibinului terasa a treia a Cibinului ntruct se predispune terenul la degradare prin
alunecri;
- consolidarea versantului Dealului Guteria n vederea evitrii declanrii de noi
procese de prbuire i alunecare care vor fi favorizate de stresul mecanic generat de traficul
pe oseaua de centur; executarea de ziduri de sprijin, injecii de beton, tirani, extinderea
suprafeelor forestiere, n vederea stabilizrii versanilor din podi;
- stabilizarea i valorificarea terenurilor afectate de alunecri, torenialitate,
ravenare, prin mpdurire i nsmnare cu specii erbacee mari consumatoare de ap, care s
asigure eliminarea surplusului de ap din substrat prin consum i evapo-transpiraie, protecia
antierozional i stabilizarea versanilor; se recomand mpdurirea versantului tip front de

83

cuest al Podiului Hrtibaciului (Guteria) i fruntea de teras a Cibinului pe sectorul


Punea Poplaca strada Scel.
Amenajarea durabil a reelei hidrografice i diminuarea riscului hidrologic sau a
riscurilor de alt natur legate de reeaua hidrografic
Direcii:
- amenajarea reelei hidrografice i mbuntirea drenajului ;
- gospodrirea raional a resurselor de ap i protecia lor mpotriva epuizrii i
polurii;
- asigurarea calitii resurselor de ap i echiparea hidroedilitar;
- prevenirea i diminuarea riscului hidrologic i hidrogeologic;
Msuri:
- amenajarea ecologic a bazinelor hidrografice mici i regularizarea debitelor
afluenilor n perimetrul oraului;
- ntreinerea cursurilor de ap, a lucrrilor de aprare existente;
- suplimentarea debitelor i transportul apei pe arterele hidrografice cu deficit n
perioadele de secet, pentru asigurarea debitelor ecologice;
- drenajul suprafeelor slab nclinate i cu exces de umiditate din partea de nord a
teritoriului prin canale de drenaj i decolmatarea celor existente; atenie deosebit se va
acorda sistemelor de drenaj de suprafa deja existente, dar abandonate dintre ura Mic i
Viile Sibiului i din cartierul Lazaret, adncirea acestor canale pn la nivelul interceptrii
freaticului;
- captarea izvoarelor de teras cu debit permanent i a celor de coast prin
amenajarea de puuri i drenaje subterane orizontale i canalizarea spre reeaua hidrografic
de suprafa, n vederea evitrii nmltinirii unor suprafee;
- realizarea de drenaje de adnc, lucrri hidroameliorative de colectare i drenaj
subteran (puuri, conducte subterane orizontale) care s elimine surplusul subteran de
umezeal;
- interzicerea amplasrii de construcii n lunca inundabil n imediata apropiere a
malurilor sau a ngustrii albiilor minore prin amenajri de orice natur;
- interzicerea blocrii albiilor cu deeuri menajere, pmnt sau materiale de
construcii - moloz, care pot bloca scurgerea; atenie deosebit necesit prul Trinkbach care
poate inunda subsolurile caselor riverane pe tronsonul Patinoar Lazaret;
- decolmatarea albiilor Cibinului i afluenilor, a Prului Hamba i Rozbavului la
intrarea n intravilan;
- deblocarea podurilor, redimensionarea podeelor pentru a asigura tranzitul lichid i
solid;
- realizarea de canale marginale i sisteme de canalizare de suprafa (anuri,
rigole), mai ales pentru strzile aflate n pant, care s asigure transferul surplusului de debit
spre colectori naturali sau spre canale colectoare subterane;
- executarea unor lucrri de mbuntairi funciare i forestiere cu caracter
hidroameliorativ:
realizarea unor parcuri - zvoaie n lungul Cibinului i afluenilor care s valorifice
i s redistribuie surplusul de ap din lunci i care s aib i rolul unui culoar verde care
traverseaz oraul;
amenajarea unor zone umede controlate cu rol de a valorifica zona cu meandre
prsite din Lunca Mare a Cibinului - amonte Turnior, lunca Cibinului aval Guteria, dar
care s capete i un rol de agrement;

84

realizarea unor amenajri pomicole sau forestiere n regiunea de podi, n plus fa


de cele existente, pentru reinerea i transferul ntrziat al cantitilor de precipitaii, care
genereaz viituri pe vile Hamba, Valea Popilor, Valea Frmndoala, Valea Pe Remei;
- optimizarea scurgerii subterane prin redimensionarea canalizrii n funcie de
valoarea asigurat a ploii la care se adaug consumul urban domestic i industrial;
- asigurararea calitii resurselor de ap subteran i de suprafa prin realizarea
sistemelor de canalizare a apei uzate la parametri prevzui n standardele actuale;
Structurarea echilibrat a categoriilor de folosin a terenurilor adaptat necesitilor
agriculturii i asigurarea calitii terenurilor pentru destinaiile agricole propuse
Direcii:
- reabilitarea i realizarea amenajrilor de mbuntiri funciare n scopul creterii
productivitii solurilor i a pretabilitii acestora pentru agricultur;
Msuri necesare n scopul ameliorrii calitii solurilor:
- meninerea sub control a nivelului freatic prin reabilitarea reelei de desecare
drenaj existent n partea de nord a extravilanului;
- crearea de noi anuri de scurgere a apei n perioadele cu exces de umiditate;
- lucrarea terenurilor destinate agriculturii;
- realizarea lucrrilor agricole la umiditatea optim pentru a se evita tasarea,
compactarea orizonturilor de sol;
- msuri pedoameliorative de afnare, fertilizare cu ngrminte naturale i chiar
amendamente fosfo-calcaroase a luvisolurilor din partea sud-vestic a teritoriului, dar i din
podi, pe versani slab nclinai;
- lucrri antierozionale: agroterasri, scarificare, afnare adnc, lucrri de nivelare
modelare;
- msuri de stabilizare i utilizarea sub form livezi i pdure n Dealul Guteria;
extinderea spre sud sud-vest a suprafeelor pomicole din partea de nord-est;
- mpdurire de protecie a frunii de teras a Cibinului n arealul Punea Poplaca;
- msuri de reconstrucie ecologic a terenurilor degradate prin depozitare i poluare
cu deeuri n zona Remetea - Dealul Dii i zona Calea Poplcii - str. Preot Baca, se impune
amenajarea i valorificarea terenurilor degradate prin nfiinarea de pajiti sau mpduriri;
Adaptarea structurii funcionale urbane la condiiile de mediu zonarea funcional
s fie echilibrat, s joace un rol activ n dinamica urban i n conservarea i protecia
mediului
Direcii:
- creterea ponderii spaiilor verzi din intravilan n scopul mbuntirii condiiilor
de via i de munc i al creterii gradului de confort verde al populaiei;
- extinderea i diversificarea spaiilor verzi i accentuarea rolului de protecie
mpotriva polurii i a rolului de spaii de agrement i recreere a populaiei;
- organizarea funcional astfel nct s se atenueze discrepana dintre zonele
funcionale, mai ales discrepana dintre condiiile de via prin raportarea la spaiile verzi pe
cap de locuitor;
Msuri:
- constituirea unor culoare stradale verzi care s traverseze radiar
extravilan i care converg spre nucleul urban polarizator;

teritoriul

85

- reamenajarea aliniamentelor stradale verzi din interiorul intravilanului actual i


popularea cu specii rezistente;
- amenajarea unor culoare verzi riverane, n lungul arterelor hidrografice principale
care converg spre culoarul verde deja existent al Cibinului;
- constituirea unor arii de protecie i conservare a habitatelor i speciilor n lunca
Prului Rusciorului i n lunca Cibinului - Lunca Mare i esul Mcelarilor;
- renaturarea i redarea n circuit recreativ i de agrement a unor arii din lunca
Cibinului aval de Guteria, n regim de parc natural;
- protecia i conservarea punii cu tufri din bazinul Frmndoalei;
- extinderea suprafeei forestiere pe Dealul Guteria;
- amenajarea unei perdele de protecie, alctuit din specii arboricole rezistente la
agenii de poluare, la limita nordic i vestic a zonei industriale vest, perdea care s protejeze
att zona rezidenial preconizat a se realiza ct i aria de interes conservativ din Lunca
Rusciorului;
- amenajarea unui culoar verde de protecie n lungul centurii Sibiului, care s
protejeze de poluare cu gaze i poluare fonic cartierele locuite prin care trece centura (in
acest sens se impune dublarea spre interior a perdelei forestiere cu panouri de protecie
sonor);
- dezafectarea spaiilor industriale nefuncionale, strmutarea unitilor industriale
funcionale spre periferie i integrarea acestor spaii n domeniul public prin amenajarea de
parcuri i grdini pentru a spori suprafaa de zon verde pe cap de locuitor i valoarea
natural a peisajului urban.
- crearea unei reele de coridoare verzi conform principiilor moderne de conservare a
biodiversitii
- prezervarea speciilor i asociaiilor vegetale autohtone,
- introducerea de reglementri n RGU i RLU pentru dimensionarea spaiilor verzi
la nivel maxim i monitorizarea respectrii acestora;
- reamenajrile i dotrile cu locuri de joac, agrement i activiti sportive s nu se
realizeze n detrimentul suprafeelor ocupate de acestea;
- dezvoltarea activitilor de administrare a spaiilor verzi de ctre serviciile
specializate ale primriei, n sensul mbuntirii evidenei, gospodririi, proteciei i
dezvoltrii spaiilor verzi.
Avnd n vedere necesitile de dezvoltare a zonelor verzi urbane i periurbane,
considerm necesar realizarea i implementarea unui proiect detaliat de dezvoltare i
management de ctre specialiti din domeniile urbanismului, arhitecturii peisagistice,
ecologiei, horticulturii i silviculturii.
Conservarea, crearea i restructurarea fondului forestier, amenajare i gestiune a
suprafeelor mpdurite
Direcii:
- conservarea fondului forestier
- valorificarea i gestiunea sustenabil a fondului forestier
- aciuni ecologice de protecie a mediului
Msuri:
- pstrarea integritii fondului forestier public i privat;
- gospodrirea unitar a pdurilor din domeniul public i privat

86

- executarea unor lucrri de amenajare silvic i luarea unor msuri tehnice care s
permit:
regenerarea natural a pdurilor
creterea suprafeelor forestiere n zonele cu deficit i mai ales mpdurirea unor
noi suprafee, ca msur antierozional
reconstrucia unor suprafee forestiere i ameliorarea compoziiei pdurilor prin
folosirea unor specii valoroase dar adaptate condiiilor de mediu specii autohtone;
- creterea ponderii pdurilor cu funcie de protecie prin mpduriri i crearea unor
culoare forestiere n lungul cilor de comunicaie principale;
- extinderea i conservarea suprafeelor forestiere existente cu statut de arie protejat
i ocrotirea unor specii valoroase;
- interzicerea defririlor i iniierea de programe de refacere a pdurilor n scopul
diminurii proceselor de degradare a terenurilor;
- interzicerea realizrii unor ci de comunicaie care s penetreze pdurea
Dumbrava;
- interzicerea expansiunii edilitare n detrimentul fondului forestier, mai cu seam n
Pdurea Dumbrava, cunoscut ca arie protejat de interes naional.
- realizarea unui inel verde periurban
Protecia i conservarea zonelor naturale n sensul meninerii biodiversitii,
proteciei i conservrii speciilor i habitatelor
Direcii:
- protejarea ariilor naturale valoroase;
- meninerea sau restabilirea ntr-o stare de conservare favorabil a habitatelor i a
speciilor din flora spontan i fauna slbatic;
- asigurarea msurilor speciale de ocrotire i conservare in situ a bunurilor
patrimoniului natural;
- constituirea, organizarea i extinderea reelei de arii naturale protejate.
Bunurile de patrimoniu natural identificate n Parcul Natural Pdurea Dumbrava,
Lunca Mare a Cibinului, Lunca Rusciorului i Prul Frmndoala i motivate tiinific n
prezenta documentaie necesit asigurarea unor msuri speciale de ocrotire i conservare n
situ prin instituirea unui regim difereniat de ocrotire, conservare i utilizare, potrivit
clasificrii IUCN i legislaiei romne n vigoare, n care sunt stipulate categoriile de arii
protejate: rezervaii naturale, arie natural slbatic, monument natural, arie de gestionare a
habitatelor/speciilor etc. Alturi de aceste arii naturale protejate sau necesar a fi protejate, se
impune a fi ocrotite i conservate n regim de protecie i coridoarele ecologice prevzute a se
realiza n lungul reelei hidrografice sau al cilor de comunicaie cu rol de protecie: perdele
forestiere din lungul arterelor rutiere i a centurii, vegetaia din lungul cilor ferate,
tufriurile naturale, vegetaia din lungul malurilor rurilor, canalelor i a lacurilor, zonele
umede naturale din lungul Cibinului, Prului Rusciorului, Rozbavului, pajitile naturale,
precum i vegetaia de pe terenurile marginale culturilor agricole.

87

6. Suprafee propuse ca arii naturale cu specii cu valoare deosebit


6.1.Pajiti i tufiuri din bazinul Vii Frmndoala Dealul Guteria: Padina
Goal, Padina Tiielului, Fntna Rece .a.
Motivaie
Peisaj mozaicat cu mare varietate de habitate (pajiti, tufiuri, pduri). Habitate xerofile i
xero-mezofile (ochiuri de step) cu specii caracteristice. Cele mai reprezentative
fitocenoze aparin asociaiilor Carici humilis-Brachipodietum, Medicagini-Festucetum
valesiacae, Stipetum pulcherrimae, Amygdaletum nanae, Pruno-Cerasietum fruticosae. In
Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE ele sunt incluse n habitatele 6210, 6240, 62C0 i
40A0. Dintre rariti menionm: Adonis vernalis, Allium ammophilum, Allium flavum,
Amygdalus nana, Astragalus austriacus, Astragalus monspessulanus, Centaurea
atropurpurea, Cephallaria uralensis, Cerasus fruticosa, Cirsium pannonicum, Crambe
tataria, Dictamnus albus, Echium russicum, Iris hungarica, Iris pumila, Jurinea mollis,
Jurinea simonkaiana, Onosma pseudarenaria, Pulsatilla montana, Salvia austriaca,
Salvia nutans, Salvia transsilvanica, Silene bupleuroides, Stipa pulcherrima, Stipa
stenophylla, Vinca herbacea.
Conservarea acestui perimetru ar perpetua ultimele fragmente de step din jurul Sibiului
cu o serie de rariti din flora romniei precum migdalul pitic, viinelul, ruscua de
primvar, frsinelul, coliliile .a. Speciile Echium russicum i Crambe tataria sunt
nscrise n anexele Directivei Habitate a CEE.
Teritoriul include un spaiu de agricultur tradiional, pajiti i ndeosebi fnee naturale
nealterate sau puin modificate n structura lor floristic.
Pentru sibieni i turiti ar fi un punct de atracie deosebit, o rezervaie peisagistic dar i
o surs de oxigen i sntate.
Zona colinar a Guteritei (cu Dealul Guteriei, Padina Goal, Padina Tiielului, colinele
spre Fntna Rece, Valea Frmndoala etc), se prezint cu un peisaj colinar foarte
diversificat cu variate elemente structurale (pduri, tufriuri, vechi terase de vii, pajiti de
diferite tipuri) fiind rezultatul mbinrii reliefului, a vegetaiei naturale i a activitilor
tradiionale, extensive ale omului de alungul secolelor. Diversitatea formelor de relief,
coline cu diferit expoziie i grad de inclinaie a pantelor, vi i vlcele, condiionate la
rndul lor de substratul geologic depozite teriare cu o alternan de straturi de argil,
marne i gresie constitue baza pentru gama larg de macro- i microhabitate naturale i a
celor influenate de activitatea omului. Aceste habitate ofer nie de via pentru o
excepional diversitate de specii de plante i animale unic colinelor marginale
Depresiunii Sibiului, fiind scoas n eviden i de naturalitii sibieni din secolul 18 i 19.
Astfel, n primul volum al Societii de tiinele Naturii din Sibiu (1850) botanistul
Ferdinand Schur, membru fondator, scrie: spre nord de Sibiu, o jumtate de or
ndeprtare de ora, se situaz colinele de la Guteria. Aceste coline sunt o formaiune
teriar de o ntindere considerabil alctuite din marne, argil, nisip i pietri, n care
nu rareori se gsesc petrefacte (fosile) deosebite. Aceste coline pot fi denumite drept
grdin botanic a Sibiului, deoarece aici nfloresc din primvara timpurie pn la
nceperea iernii n continuu plante excepionale.
Aceast apreciere fcut cu peste 150 de ani n urm a rmas valabil fr echivoc pn n
prezent, cci colinele prezint i la ora actual aceiai grdin botanic de care vorbete
botanistul Schur. Unicitatea acestei grdini rezult din diversitatea formelor de relief, a
vegetaiei i a factorilor edafo-climatci, care permite instalarea n funcie de preteniile
ecologice ale speciilor a unui mozaic variat de habitate i biocenoze. Astfel pe lng
elementele de flor i de faun european aici se gsesc elemente (specii de plante i

88

animale /insecte) caracteristice stepelor pontice din estul Europei, vestigii unor epoci
trecute, defapt considerate a fi relicte ale unor stepe diluviale sau a perioadei postglaciare
termice. Unicitatea acestei zone colinare rezult tocmai din mbinarea elementelor de flora
i faun central-european cu cele de step, ele fiind repartizate dealungul unor gradieni
ecologici n funcie de umiditate i temperatur dependent de expoziia, inclinarea
pantelor i structura solului. Expoziia spre sud i inclinarea pantelor cu insolaia puternic
ofer acele condiii extreme care sunt necesare pentru elementele stepice cu deosebit
semnificaie biogeografic pentru zona Sibiului. Exist puine locuri n zona colinar din
sudul Transilvaniei, unde se gsete de exemplu migdalul pitic (Amygdalus nana) i
viinelul pitic (Cerasus fruticosa), ambele elemente de silvostep, ele fiind bine prezente
formnd comuniti de plante bine nchegate n zona Guteriei pe Padina Goal, Padina
Tiielului i spre Fntna Rece.
Multe dintre speciile de plante citate constitue baza nutritiv pentru insecte deosebite,
importante nu numai pentru zona Sibiului, ci remarcabile n general din punct de vedere
biogeografic. Dintre acestea subliniem prezenta unor coleoptere i lepidoptere rare.
Acest peisaj cultural cu mbinarea elementelor naturale i a celor influenate de om
prin activitile agricole i silvice tradiionale, extensive, este de deosebit valoare pentru
patrimoniul natural nu numai al Romniei, ci i al Europei n ansamblu, un peisaj cu
elemente structurale multiple si o biodiversitate remarcabil cu caracter de unicitate.
6.2.Pajiti umede din Lunca Ruciorului i a Prului Strmb, ntre Sibiu, Ruciori
i ura Mic
Motivaie
Ultimele vestigii ale unei vegetaii de lunc inundabil odinioar ocupnd mari suprafee
n vecintatea Sibiului, rmase insular n urma drenrilor din aceast lunc. Asociaiile
caracteristice sunt Alopecuretum pratensis inclusiv plantaginetosum maximae,
Agrostietum stoloniferae, Festucetum pratensis i fragmente de Molinietum coeruleae. Ele
se ncadreaz n Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 6430, 6440 i
6510. Cele mai rare i semnificative specii sunt: Achillea asplenifolia, Allium angulosum,
Carex melanostachya, Carex panicea, Clematis integrifolia, Galium rubioides, Gentiana
pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Iris spuria, Juncus subnodulosus,
Oenanthe banatica, Orchis elegans, Orchis incarnata, Plantago maxima, Sanguisorba
officinalis, Veronica longifolia, Viola stagnina.
Teritoriul ar putea perpetua o serie de specii unicat precum ptlagina uria (Plantago
maxima) aflat aici n singurul loc din Romania i trei specii de orhidee. Pentru o buna
conservare a vegetaiei umede de aici se recomanda renunarea la drenaje.
Prul Rusciorului i Prul Strmb, pstrate nemodificate ar constitui un mediu natural
pentru o serie de animale i coridoare de migraie.
Aceast zon umed ar contribui la umectare aerului Sibiului n timpul verii, crend un
microclimat mai plcut pentru locuitorii municipiului.
6.3. Lunca Cibinului ntre calea ferat i Turnior
Motivaie
Pajiti de lunc cu fitocenoze higrofile i hidrofile. Asociaiile caracteristice sunt
Agrostietum stoloniferae, Alopecuretum pratensis, Eleocharietum palustris, Festucetum
pratensis, Phragmitetum australis, Typhaetum latifoliae .a. Unele dintre ele se ncadreaz
n Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 6430, 6440. Specii cu valoare

89

deosebit sunt: Blysmus compressus, Butomus umbellatus, Carex melanostachya,


Fritillaria meleagris, Iris sibirica, Utricularia vulgaris .a.
Pstrarea acestui peijaj natural la marginea Sibiului ar duce la creterea biodiversitii i
mbuntirea microclimatului din zon. Ar putea fi i un punct de agrement pentru
sibieni.

7. Recomandri privind amenajarea eco - funcional a spaiilor verzi i


a suprafeelor forestiere
Ca urmare a acestui studiu, considerm c se pot formula urmtoarele recomandri:
- pentru mbuntirea i aducerea la normele internaionale a suprafeelor de spaii verzi, n
viitor trebuie ca municipalitatea s acorde un loc aparte pentru mrirea suprafeelor de spaii
verzi, locuri de joac pentru copii i eliminarea diletantismului n proiectarea, execuia i
ntreinerea spaiilor verzi;
- speciile introduse i noile asociaii de plante ruderale merit studiate pe viitor, prioritar
fiind prezervarea speciilor i a asociaiilor vegetale ce rezist n zonele intens poluate;
- utilizarea principiilor ecologiei i tehnicilor reconstruciei logice ca un component de seam
n amenajrile peisagere;
- educaia populaiei pentru mediu trebuie s cuprind i elemente de arhitectur peisager i
de comportament n spaiul n care trim zilnic.
- integritatea i structura pdurii se cer meninute la un nivel ct mai mare de naturalitate.
- principiile moderne de gestionare i management ecologic impun crearea unei reele de
coridoare forestiere de legtur; acestea pot fi dezvoltate n viitor prin zonele propuse ca arii
de interes conservativ.

n ceea ce privete suprafeele forestiere trebuie avut n vedere:


1. Elaborarea i punerea n practic a unui plan de management adecvat de dezvoltare
durabil n zon care s prevad:
- interzicerea defririlor;
- evitarea fragmentrii i a distrugerii vegetaiei arbustive;
- mrirea suprafeelor plcurilor de pdure i plantarea de coridoare forestiere de
legtur ntre ele;
- refacerea lizierelor naturale arbustive, mai ales pe expoziii nsorite, pante abrupte i
n amonte de terenuri deschise
- dezafectarea drumurilor inutile i ntreinerea corespunztoare a celor pastorale;
- amenajarea ariilor de picnic i marcarea potecilor turistice;
- interzicerea punatului n pdure;
- amenajri turistice n limitele legii.
2. ncadrarea pdurii, n condiiile legii, ca zon natural de interes local care necesit
protecie pentru funciile de conservare a biodiversitii, mediogen i pentru valoarea
peisagistic.

90

8. Aspecte privind managementul ariei naturale Parcul Natural


Dumbrava Sibiului
Conform UICN ariile protejate (AP) din cat. IV (Arii de gestionare a habitatelor/
speciilor) sunt AP gestionate n principal pentru conservare prin interventii de management i
sunt definite astfel: Arie terestra si/sau acvatica care face obiectul unei interventii active in
scopul managementului pentru a asigura mentinerea habitatelor si/sau indeplinirea
necesitatilor unor anumite specii.
Obiective de management:
- pastrarea si mentinerea conditiilor de habitat necesare pentru protectia unor specii
semnificative, grupuri de specii, comunitati biotice sau trasaturi fizice ale mediului acolo unde
acestea necesita o manipulare specifica din partea omului pentru un management optim;
- facilitarea cercetarii stiintifice si monitorizarii ca activitati primare asociate cu
managementul durabil al resurselor naturale;
- dezvoltarea unor arii limitate pentru educatia publicului si aprecierea caracteristicilor
habitatului in cauza si pentru managementul vietii salbatice;
- eliminarea si apoi prevenirea exploatarii si ocuparii impotriva scopului pentru care a fost
desemnata;
- aducerea de beneficii oricarei populatii rezidente conforme cu celelalte obiective de
management.

9. Managementul zonelor umede


9.1.Aspecte generale privind managementul zonelor umede n mediul urban
Necesitatea lurii n considerare a introducerii zonelor umede (izvoare, pruri, ruri,
bli temporare i permanente, lacuri, etc.) n planul de urbanism general al municipiului Sibiu
rezult din urmtoarele motive: caracteristicile tradiionale naturale, culturale i sociale au
fost determinate aici n mod pregnant i de aceste zone umede; o dezvoltare durabil a
localitii i ariior nvecinate nu poate exclude aceste zone umede; pstrarea echilibrului
ecologic al zonei nu se poate realiza excluzndu-se aceste zone umede n special n codiiile
nclzirii accelerate a climei; valoarea beneficiilor multidimensionale pentru societate ale unei
abordri ecohidrologice; etc.
La nivel strategic, PUG-UL se recomand s includ elemente care faciliteaz
funciile ecologice i sociale ale zonelor umede urbane i perirbane n termeni de:
- contribuia zonelor umede la spaiile verzi/deschise, recreaionale i de confort psihic
a populatiei comunitii (creterea productivitii muncii, creterea gradului de sntate al
populatiei) i a vizitatorilor (dezvoltarea turismului i creterea investiiilor strine). Exemplu:
Lobau Reserve in Vienna, Austria.

91

- pstrarea i crearea unor coridoare ecologice reale i efective n mediul urban i


periurban din ce n ce mai antropizat, devenit fizic i psihic ostil populaiei comunitii i a
vizitatorilor (pentru evitarea exemplelor negative de tip Bucureti): dimensionarea optim a
coridoarelor ecologice n funcie de funciile ecologice ale acestora; pstrarea i crearea de
zone ecologice tampon pentru zonele cu funciile ecologice.
- pstrare i creare de legturi structurale i functionale ntre zone importante, de
exemplu legturi efective i continue ntre zone terestre i/sau zone umede adiacente distincte
de deal, depresionare, de lunc, de lacuri, etc. Aceste conexiuni sunt importante nu doar
pentru necesitile de supravieuire, perpetuare i extindere a speciilor de plante i animale
acvatice, semiacvatice i terestre valoroase ci i pentru evitarea fragmentrii culoarelor de
deplasare sau reziden a populaiei umane, cu beneficii imediate legate de recreativitate i de
confort psihic (creterea productivitii muncii, creterea gradului de sntate al populatiei) i
a vizitatorilor (dezvoltrea turismului i creterea investiiilor).
- creterea pe termen scurt, mediu i lung a sntii populaiei umane prin cesterea
sntii ecosistemelor urbane i periurbane, datorat managementului adecvat al zonelor
umede pentru funcii specifice (epurare naturala a factorilor de mediu). De exemplu, un
management (care practic nu necesit investiii sau fonduri de parcurs suplimentare) care s
in seama de funciile naturale ale zonei umede a Cibinului nainte de a intra in
Turnior/Sibiu poate oferi o cretere a calitii Cibinului pe parcursul oraului i n aval de
acesta (apa, aer, specii de plante i animale de interes comunitar) cu 25-50%.
- zonele umede naturale sau seminaturale asigur, fr costuri pentru municipalitate,
controlul natural al scurgerilor i infiltrrilor apelor de precipitaie i apei subterane n ariile
construite nvecinate.
- zonele umede naturale sau seminaturale reduc parial fr costuri pentru
municipalitate eroziunea terenurilor n ariile invecinate.
- zonele umede naturale sau seminaturale prin procese naturale de autoepurare ridic
calitatea apei subterane in acviferul cu care este n legatur i n apele de suprafa n aval.
- zona umed (Turnior) nainte de intrarea Cibinului n Sibiu are o biodiversitate
valoroas de excepie n contextul ntregului bazin i trebuie conservat ca arie cheie n acest
sens.
- nsulele de pe Cibin (Guterita) trebuie conservate ca i arii cheie pentru
biodiversitatea valoroas, prin intermediul unor lucrri foarte simple (executarea unor canale
de foarte mici dimensiuni) mai putndu-se crea alte astfel de insule de un impact peisagistic si
al biodiversitii deosebit.
- Permiterea formrii, refacerea unor ostroave n albia rului, elemente de un impact
peisagistic si al biodivrrsitii ridicat.
- Zonele umede reduc ocul scurgerii la suprafa a precipitaiilor toreniale, cu
transport din arii neprotejate (arii tehnice) n arii protejate (arii de recreere, arii rezideniale).
- Pe malul prurilor vegetaia ierboas i arbustiv: nu trebe tiat sau trebuie tiat
pe sectoare de 50m n alternan cu sectoare de 50m unde iarba nu se taie, n vederea
asigurrii culoarelor de migraie a speciilor de interes. Sectoarele unde se taie aceasta
vegetaie se schimb cu cele unde nu se taie, alternativ.
- Datorit imposibilitii lsrii unor coridoare ecologice prea largi, valoarea acestora
pate fi amplificat prin utilizarea verticalitii spaiale; plantare/pstrarea vegetaiei
arboricole, de preferin de specii i vrste ct mai variate posibil.
- Renaturarea cursurilor de ru, a ct mai multor sectoare de cursuri de ru, ascunse
astazi privirii i deci de neutilizat ca zone de rereere prin canalizare i transformate n pseudocanale prin reducerea drastica proceselor de autoepurare natural n absena luminii i a
microhaitatelor naturale necesare organismelor care fac autepurarea.

92

- Continuitatea reelei de zone umede reprezint o cale natural gratuit de a minimiza


efectul caracteristc al creterii antropice a temperaturii aerului (transport, reflecia cldurii de
ctre construcii i drumuri, industrie) n localitate.
- Efectul poate fi sporit prin "nverzirea" unor ci de comunicaii, parcri (inclusiv
parcrile supermarketurilor) spaii stradale verzi minimale cu continuitate la nivelul ntregii
localiti. De preferat utilizarea tuturor nivelelor de vegetaie (ierboas, arbustiv, arboricol)
n vederea creterii capacitii de a minimiza efectul creterii antropice a temperaturii aerului
n localitate.
Indicatori de evaluare a calitii serviciilor oferite de zonele umede sunt:
- continuitatea neintrerupt n orice punct al reelei de zone umede, att n
spaiul urban ct i n cel periurban, cu ieire n exterior;
- existena punctelor cheie, de conexiune, a coridoarelor ecologice de pasaj sau
a coridoarelor ecologice consistente;
- izolarea zonelor umede de inputurile accidentale i permanente de poluare;
- interzicerea modificrilor de habitat i microhabitat n reelele de zone umede
fr studiu de impact prealabil;
- creterea continu cantitativ i calitativ a reelei de zone umede pn la
atingerea optimului structural i funcional (creterea calitii apei, aerului, biodiversitii);
- existena de programe de monitoring (structuri guvernamentale i
neguvernamentale) pentru evaluarea funcionalitii reelei de zone umede.
Msuri de protecie a funciilor i serviciilor zonelor umede:
- zone de protecie/tampon n jurul zonelor umede care s
reduc/elimine impactul negativ al polurii de diverse tipuri datorat splrii de suprafa
(nutrieni, sedimente, materii organice, bacterii fecale, metale grele, detegeni, combustibili,
uleiuri, etc.)
- zone de protecie/tampon n jurul zonelor umede care s
reduc/elimine impactul negativ al zgomotului, compactrii solului, incidenei directe a
luminii solare, acumulrii molozului i deeurilor, ptrunderii speciilor de plante invazive i
modificarea structurii asociaiilor de plante valoroase. In acest caz protecia se realizeaz i n
relaie cu distana de sursa potenial de impact ct i cu existena unui tip de comunitate
vegetal deosebit care ofer o separare inclusiv vizual ntre zona umed de zonele limitrofe
cu alte folosine. Gradul de protecie fizic n calea accesului auto abuziv i compactrii
solului, poate fi crescut prin instalarea unor bariere, copacii n combinaie cu arbutii
reprezentnd cea mai de dorit de utilizat barier, acetia avnd avantajul c ndeplinesc i
multiple alte funcii pozitive.
- zone de protecie/tampon n jurul zonelor umede ofer spaiu pentru
activiti viitoare de renaturare n vederea creterii cantitative i calitative a reelei de zone
umede, chiar dac restaurarea zonelor umede intens antropizate n prezent nu este posibil n
viitorul apropiat. Este necesar crearea acestui tip de zone i ca urmare a prevederii viitoareor
direcii de impact antropic intens n zonele limitrofe.
- zonele de protecie/tampon n jurul zonelor umede permit conservarea
elementelor naturale multi-dimensionale a zonelor umede (longitudinale - aval i amonte;
verticale: albia minor, medie i pe ct posibil major, mediul interstiial i componenta
freatic; lateral: albii-maluri-arii ripariene; temporal: inclusiv modificrile ciclice i
sezoniere), toate acestea asigurnd meninerea proceselor ecologice
- zonele de protecie/tampon n jurul zonelor umede asigur habitate
pntru specii valoroase care se deplaseaz i/sau triesc n acestea n timpul ciclurilor lor de
via (acvatic-semiacvatic-terestru).

93

- zonele de protecie/tampon din jurul zonelor umede pot oferi funcia


de recreere.
9.2. Propuneri pentru managementul zonelor umede pe teritoriul administrativ al
municipiului Sibiu
Propunerile sunt n conformitate cu Directiva Cadru Ape, Legislaia romn pentru
protecia apelor, Convenia de la Ramsar, Directiva Habitate, Directiva Psri, legislaia
romn pentru conservarea biodiversiti.
9.2.1.Lacul lui Binder
Lacul lui Binder zon de agrement care necesit renaturare
n prezent zona lacul lui Binder este degradat, pe maluri i n lac sunt depozitate
deeuri menajere i din construcii, de asemenea n lac sunt deversate ilegal, ape reziduale.
Structura comunitilor acvatice i caracteristicile fizico-chimice ale apei indic faptul c lacul
este eutrofizat fiind necesare msuri pentru redresarea ecologic.
Msuri propuse:
- stoparea deversrilor de ape reziduale i depozitrii deeurilor solide n lac;
- igienizarea lacului i malurilor acestuia;
- pentru combaterea eutrofizrii i refacerea funcionalitii ecologice a lacului propunem
cultivarea macrofitelor emerese i natante n lac (a se vedea lista speciilor de mai jos) i
recoltarea acestora o dat pe an (n sezonul de vegetaie) pentru ndeprtarea surplusului de
nutrieni din lac; materialul vegetal recoltat poate fi compostat i utilizat ca ngrmnt
organic. Cultivarea macrofitelor are un impact estetic peisagistic pozitiv.
Lista speciilor de macrofite recomandate pentru a fi cultivate n lacul lui Binder:
Potamogeton natans
Potamogeton perfoliatus
Poligonium amphibium
Nuphar lutea
- amenajarea malurilor cu vegetaie ierboas (gazon) n alternan cu plcuri de arbori i
arbuti, specii autohtone caracteristice (a se vedea lista de mai jos). Subliniem importana
plantrii speciilor autohtone, care au valoare din perspectiva conservrii biodiversitii i nu
necesit ngrijiri speciale pentru c sunt bine adaptate condiiilor edafoclimatice locale,
speciile propuse au i aspect esteic adecvat.
Lista speciilor vegetale recomandate pentru a fi cultivate n zona verde Lacul lui Binder:
Salix alba,
Salix triandra
Viburnum opulus
Alnus glutinosa

94

9.2.2. Lunca Rului Cibin


C1 Lunca Cibinului zon de conservare
Lunca Cibinului ntre calea ferat i Turnior
Motivaie
Pajiti de lunc cu fitocenoze higrofile i hidrofile. Asociaiile caracteristice sunt
Agrostietum stoloniferae, Alopecuretum pratensis, Eleocharietum palustris, Festucetum
pratensis, Phragmitetum australis, Typhaetum latifoliae .a. Unele dintre ele se ncadreaz n
Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE n categoriile de habitate 6410, 6430, 6440. Specii cu
valoare conservativ deosebit sunt: Blysmus compressus, Butomus umbellatus, Carex
melanostachya, Fritillaria meleagris, Iris sibirica, Utricularia vulgaris .a.
Pentru pstrarea echilibrului ecologic al sistemului lotic Cibin (incluznd capacitatea de
epurare i suport a acestui ru) este important a se conserva i/sau reface zonele umede din
albia minor, cu pstrarea conectivitii ntre albia minor i cea major, fapt important i
pentru meninerea nivelului pnzei freatice.
Msuri de management:
- ndeprtarea deeurilor menajere i din construcii depozitate n zon i prevenirea
creerii de noi depozite de deeuri,
- refacerea zvoiului de slcii i arini de-a lungul malurilor Cibinului,
- pstrarea liniei malului i a morfohidrodinamicii naturale a rului (aceasta implic
interzicerea construciei de diguri, canale de drenaj i baraje n albia minor i
major a Cibinului),
- pentru conservarea structurii fitocenozelor de lunc i a speciilor ierboase valoroase
din punct de vedere conservativ, este necesar cosirea o dat pe an n luna iunie.
C2 Lunca Cibinului zon de agrement care necesit renaturarea
Msuri de management:
- ndeprtarea deeurilor menajere i din construcii depozitate n zon i prevenirea
creerii de noi depozite de deeuri,
- refacerea zvoiului de slcii i arini de-a lungul malurilor Cibinului,
- pstrarea liniei malului i a morfohidrodinamicii naturale a rului (aceasta implic
interzicerea construciei de diguri, canale de drenaj i baraje n albia minor i
major a Cibinului),
- pstrarea blilor din albia major a Cibinului.
- nsmnarea i supransmnarea (se poate face oricnd n perioada aprilie
septembrie) cu specii ierboase autohtone specifice locului: Poa pratensis, Festuca
pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perene.
Din perspectiva utilizrii zonei pentru agrement se impune amenajarea (pe malul rului i
printre bli) unor poteci pentru plimbare i unor zone de odihn, cu bnci. Trebuie evitat
tasarea vegetaiei prin accesul vizitatorilor n afara aleilor.
Lunca Cibinului ntre C2 i C3 zona de agrement
n aceast zon, pentru atingerea strii ecologice favorabile a rului Cibin (n sensul
Directivei Cadru Ape) este necesar stoparea deversrilor n ru a apelor reziduale i
depozitrii pe maluri i n albie a deeurilor solide, pstrarea i refacerea zvoiului de slcii i
arini i a covorului ierbos, crearea n albia minor, a microhabitatelor lenitice n care se
cantoneaz comuniti de organisme acvatice cu rol important n procesele de epurare natural
(aceste microhabitate pot fi obinute prin crearea unor alveole, n zona malurilor).

95

Malurile Cibinului pot fi utilizate ca zon de agrement prin amenajarea unor alei
pietonale, cu bnci.
C3 Lunca Cibinului la Guteria zon de agrement care necesit renaturare
Msuri de management:
- ndeprtarea deeurilor menajere i din construcii depozitate n zon i prevenirea
crerii de noi depozite de deeuri,
- pstrarea i refacerea zvoiului de slcii i arini de-a lungul malurilor Cibinului,
- pstrarea liniei malului i a morfohidrodinamicii naturale a rului (aceasta implic
interzicerea construciei de diguri, canale de drenaj i baraje n albia minor i
major a Cibinului),
- pstrarea ostroavelor, ca habitat pentru psrile acvatice,
- pstrarea i refacerea pajitilor de lunc, plantarea unor plcuri de arbori i arbuti,
specii autohtone caracteristice acestor habitate: Salix cinerea, Cornus sanguinea,
Viburnum opulus, Rhamnus, Frangula.
- amenajarea unor poteci de acces i locuri de odihn cu bnci.
9.2.3.Valea Spunului
Msuri de management:
- asigurarea unui debit ecologic,
- ndeprtarea deeurilor solide din albie i de pe maluri,
- stoparea deversrii apelor reziduale,
- refacerea cordonului de slcii i arini perdea de protecie.
9.2.4.Rusciorul i afluenii acestuia
R1 - Pajiti umede din Lunca Ruciorului i a Prului Strmb, ntre Sibiu,
Rusciori i ura Mic zon de conservare
Motivaie
Ultimele vestigii ale unei vegetaii de lunc inundabil odinioar ocupnd mari
suprafee n vecintatea Sibiului, rmase insular n urma drenrilor din aceast lunc.
Asociaiile caracteristice sunt Alopecuretum pratensis inclusiv plantaginetosum maximae,
Agrostietum stoloniferae, Festucetum pratensis i fragmente de Molinietum coeruleae. Ele se
ncadreaz n Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 6430, 6440 i 6510.
Cele mai rare i semnificative specii sunt: Achillea asplenifolia, Allium angulosum, Carex
melanostachya, Carex panicea, Clematis integrifolia, Galium rubioides, Gentiana
pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Iris spuria, Juncus subnodulosus,
Oenanthe banatica, Orchis elegans, Orchis incarnata, Plantago maxima, Sanguisorba
officinalis, Veronica longifolia, Viola stagnina.
Msuri de management
- stoparea drenajului prin nchiderea canalelor de drenaj, n vederea creterii
nivelului pnzei fretice, condiie esenial pentru refacerea i meninerea vegetaiei
caracteristice luncilor umede.
n cazul Rusciorului i Prului Strmb, pentru atingerea strii ecologice favorabile, se
impune refacearea unor meandre i refacerea zvoiului de slcii i arini.

96

De-a lungul acestor pruri, pe ambele maluri, se recomand crearea unor coridoare de
vegetaie caracteristic (arbori, arbuti, vegetaie ierboas), cu lime de minim 5 m nafara
spaiului actual construit i minim 3 m n actualul intravilan.
9.2.5.Valea Aurie
De-a lungul Vii Aurii se recomand crearea unei benzi de vegetaie pe ambele maluri, care
s asigure conectivitatea dintre ora i Pdurea Dumbrava Sibiului.

10. Propuneri pentru reducerea i controlul polurii pe teritoriul


administrativ al Municipiului Sibiu
Cu toate c, dup cum s-a prezentat n capitolul referitor la poluare, nivelul
concentraiei diverselor noxe n mediu nu depete semnificativ concentraia maxim admis
reglementat prin standardele de mediu (conform datelor de monitorizare ale A.P.M.),
prezena diverselor categorii de ageni poluani genereaz la nivel mai mult sau mai puin
localizat, disconfort care afecteaz att populaia rezident ct i pe cea care tranziteaz
oraul.
Msuri propuse:
- finalizarea lucrrilor la centura ocolitoare a Sibiului, cu efecte n reducerea nivelelor
de zgomot, vibraii i praf de pe principalele artere de circulaie ale oraului, precum i n
reducerea acumulrii de gaze potenial toxice n principalele intersecii
- limitarea drastic a traficului greu n interiorul oraului, cu efecte similare celor
prezentate la punctul anterior
- monitorizarea regulat a nivelelor de poluare din interseciile principale ale oraului,
pentru cunoaterea valorilor existente, n scopul de a preveni eventuale acumulri de gaze
periculoase pentru sntatea uman
- monitorizarea valorilor de trafic (zgomot, vibraii, emisii de gaze) i pe alte artere de
importan mai redus
- monitorizarea emisiilor din zonele industriale n conformitate cu datele din
autorizaiile de mediu ale intreprinderilor, pentru a urmri eventuale valori de poluare
cumulativ
- monitorizarea complex a arealelor cu surse multiple de poluare (zona Constituiei
Blea Bulevardul Spitalelor Piaa Grii Depoul CFR, Zona Industrial Est, Zona
Industrial Vest)
- monitorizarea metalelor grele i a altor substane potenial periculoase din sol, n
scopul evitrii polurii pnzei freatice, precum i monitorizarea perioadic a pnzei freatice pe
teritoriul oraului
- racordarea cartierului Turnior la un sistem funcional de canalizare, fie prin
intermediul Zonei Industriale Vest, fie prin intermediul cartierelor de locuine din apropiere
- stabilirea corect i monitorizarea atent a emisiilor cu caracter poluant provenite din
industria zootehnic, cu impact nu doar asupra mediului, ci i asupra posibilitilor de locuire
a zonei
- monitorizarea firmelor care gestioneaz deeurile menajere, pentru a urmri modul
de depozitare dup recoltarea de la consumatorii casnici i industriali
- monitorizarea atent a colectrii de deeuri periculoase, precum i modul lor de
transport pe teritoriul oraului

97

- controlarea, supravegherea i mpiedicarea depozitrilor de deeuri menajere ilegale


(malul Cibinului n Turnior, drumul Sibiu Rusciori, malurile Lacului Binder)
- rezolvarea problemelor derivate din acumularea de deeuri spitaliceti, cel mai
probabil prin construirea unui incinerator modern n apropierea oraului
- monitorizarea efluenilor provenii de la staiile de epurare ale intreprinderilor de pe
raza municipiului, pentru a se urmri respectarea normativelor tehnice de protecia apelor; n
plus trebuie monitorizate acumulrile de substane evacuate n canalizare sau reea
hidrografic de la intreprinderi cu activiti similare situate n acelei areale, n scopul
anticiprii unor poluri cumulate, care ar pune n pericol funcionarea staiei de epurare
- monitorizarea funcionrii staiei de epurare a apelor uzate menajere de la Mohu,
pentru a se observa raportul dintre capacitatea de epurare a staiei i volumele i ncrcrile cu
substan organic emise de ora
- stabilirea, prin autorizaia de mediu pentru fiecare agent economic, a limitelor de
emisie n mediu a poluanilor pe baza funciei tehnice de transformare limite de emisie
concentraie maxim admisibil n mediu (reglementat prin standaredele de mediu), innduse seama de eco-bilanurile zonei efectul cumulativ i sinergic al poluanilor.

98

CAPITOLUL III
ZONAREA MASURILOR PENTRU AMELIORAREA CALITATII
MEDIULUI PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI
SIBIU

1. Regiunea de podi - Dealul Guteria


Regiunea de podi a Hrtibaciului reprezentat prin Dealurile Guteritei, Padina
Goal, Padina Tiielului, colinele spre Fntna Rece, Valea Frmndoala etc, se prezint cu
un peisaj colinar foarte diversificat cu variate elemente structurale (pduri, tufriuri, vechi
agroterase viticole, pajiti de diferite tipuri) fiind rezultatul mbinrii reliefului, a vegetaiei
naturale i a activitilor tradiionale, extensive ale omului de-a lungul secolelor. Diversitatea
formelor de relief, versani cu diferite expoziii i grad de nclinare, vi i vlcele,
condiionate la rndul lor de substratul geologic depozite teriare cu o alternan de straturi
de argil, marne i gresie constituie baza pentru gama larg de macro- i microhabitate
naturale i a celor influenate de activitatea omului.
Impactul antropic concretizat prin defriare, suprapunat i exploatarea argilei a
fcut ca n ultimele decenii acest sector s fie supus unor procese de degradare cu efecte
dezastruoase asupra reliefului, florei i faunei.
Preservarea n condiii optime a formelor de relief ca suport al structurii urbane i
diminuarea efectelor negative ale proceselor geomorfologice actuale presupune urmtoarele
msuri:

realizarea de lucrri hidrotehnice, forestiere i agrotehnice, care s transforme


scurgerea liniar n nonliniar pentru atenuarea intensitii eroziunii liniare i n
adncime pe Valea Frmndoala, Valea Nepindoala, Valea Pe Remei,;

colectarea eficient a apelor de suprafa prin lucrri agrotehnice i hidrotehnice;

realizarea de lucrri hidroameliorative, pedoameliorative (nivelare, terasare) pentru


mbuntirea drenajului natural al substratului

fixarea alunecrilor prin nfiinarea unor plantaii pomicole noi i extinderea celor
vechi, sau mpduriri;

interceptarea izvoarelor de coast prin lucrri de captare (puuri, tubulaturi orizontale),


canalizarea la baza versanilor din podi;

eliminarea excesului de ap, acolo unde este posibil, prin plantarea unei vegetaii
forestiere sau ierboase care prin consum i evapotranspiraie s elimine
supraumezeala;

stoparea subminrii malurilor prin lucrri de amenajare a versanilor i malurilor i


reabilitarea forestier a suprafeelor mpdurite cu Pinus sylvestris de la obria Vii
Nepindoala;

stoparea naintrii i extinderii alunecrilor prin realizarea unor ziduri de sprijin si


contraforturi;

nsmnarea cu specii cu talie mic i medie, care s compactizeze covorul vegetal


ierbos i s reduc eroziunea n suprafa i eroziunea liniar;

reabilitarea suprafeelor cu utilizare pomicol din Dealul Guteria (vechea plantaie


99

de mr) care se afl ntr-un stadiu avansat de degradare i nu mai poate stabiliza
terenul;
realizarea de baraje naturale tip grdulee mpletite pe traectul rigolelor, ravenelor i
ogaelor, care s diminueze eroziunea n adncime i eroziunea regresiv;
interzicerea executrii arturilor conform liniei de pant i reconsiderarea
agrotehnicilor de lucru;
evitarea suprapunatului n zonele de obrie ale organismelor toreniale Nepindoala,
Remetea;
evitarea realizrii de deblee la baza versanilor pentru ci de comunicaie care
faciliteaz accesul n podi n perimetrul cartierului Guteria;
evitarea i interzicerea realizrii de excavaii i exportri de material argilos de la baza
versanilor n Dealul Guteria;
interzicerea extinderii exploatrii de argil pentru fabricarea crmizii n detrimentul
suprafeelor forestiere;
interzicerea construciilor i stoparea lor pe versanii vulnerabili la alunecri de teren
i torenialitate n Perimetrul Dealului Guteria
consolidarea versantului Dealului Guteria n vederea evitrii declanrii de noi
procese de prbuire si alunecare care vor fi favorizate de stresul mecanic generat de
traficul pe oseaua de centur;
monitorizarea continu a suprafeelor cu risc la alunecri de teren, torenialitate,
ravenare, creep;

De asemenea, pentru conservarea i refacerea vegetaiei forestiere recomandm:


Elaborarea i punerea n practic a unui plan de management adecvat de dezvoltare
durabil n zon care s prevad:
interzicerea defririlor;
evitarea fragmentrii i a distrugerii spaiului arbustiv;
mrirea suprafeelor plcurilor de pdure i plantarea de coridoare forestiere de
legtur ntre ele;
refacerea lizierelor naturale arbustive, mai ales pe expoziii nsorite, pante
abrupte i n amonte de terenuri deschise
dezafectarea drumurilor inutile i ntreinerea corespunztoare a celor
pastorale;
amenajarea ariilor de picnic i marcarea potecilor turistice;
interzicerea punatului n pdure;
amenajri turistice n limitele legii.
ncadrarea pdurii, n condiiile legii, ca zon natural de interes local care necesit
protecie pentru funciile de conservare a biodiversitii, mediogen i pentru valoarea
peisagistic.
Recomandare de conservare
Zona de pajiti i tufiuri de pe dealurile Vii Frmndoala i aflueni-Guteria:
Padina Goal, Padina Tiielului, Fntna Rece .a. reprezint un peisaj mozaicat cu mare
varietate de habitate (pajiti, tufiuri, pduri). Habitate xerofile i xero-mezofile (ochiuri de
step) cu specii caracteristice. Cele mai reprezentative fitocenoze aparin asociaiilor Carici
humilis-Brachipodietum, Medicagini-Festucetum valesiacae, Stipetum pulcherrimae,
Amygdaletum nanae, Pruno-Cerasietum fruticosae. In Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE
ele sunt incluse n habitatele 6210, 6240, 62C0 i 40A0. Dintre rariti menionm: Adonis
100

vernalis, Allium ammophilum, Allium flavum, Amygdalus nana, Astragalus austriacus,


Astragalus monspessulanus, Centaurea atropurpurea, Cephallaria uralensis, Cerasus
fruticosa, Cirsium pannonicum, Crambe tataria, Dictamnus albus, Echium russicum, Iris
hungarica, Iris pumila, Jurinea mollis, Jurinea simonkaiana, Onosma pseudarenaria,
Pulsatilla montana, Salvia austriaca, Salvia nutans, Salvia transsilvanica, Silene
bupleuroides, Stipa pulcherrima, Stipa stenophylla, Vinca herbacea.
Conservarea acestui perimetru ar perpetua ultimele fragmente de step din jurul Sibiului cu o
serie de rariti din flora romniei precum migdalul pitic, viinelul, ruscua de primvar,
frsinelul, coliliile .a. Speciile Echium russicum i Crambe tataria sunt nscrise n anexele
Directivei Habitate a CEE.
Teritoriul include un spaiu de agricultur tradiional, pajiti i ndeosebi fnee
naturale nealterate sau puin modificate n structura lor floristic.
Pentru sibieni i turiti ar fi un punct de atracie deosebit, o rezervaie peisagistic dar i o
surs de oxigen i sntate.
Diversitatea habitatelor ofer nie de via pentru o excepional diversitate de specii de
plante i animale unic colinelor marginale Depresiunii Sibiului, fiind scoas n eviden i de
naturalitii sibieni din secolul 18 i 19. Astfel, n primul volum al Societii de tiinele
Naturii din Sibiu (1850) botanistul Ferdinand Schur, membru fondator, scrie: spre nord
de Sibiu, o jumtate de or ndeprtare de ora, se situaz colinele de la Guteria. Aceste
coline sunt o formaiune teriar de o ntindere considerabil alctuite din marne, argil,
nisip i pietri, n care nu rareori se gsesc petrefacte (fosile) deosebite. Aceste coline pot fi
denumite drept grdin botanic a Sibiului, deoarece aici nfloresc din primvara timpurie
pn la nceperea iernii n continuu plante excepionale.
Aceast apreciere fcut cu peste 150 de ani n urm a rmas valabil fr echivoc pn n
prezent, cci colinele prezint i la ora actual aceiai grdin botanic de care vorbete
botanistul Schur. Unicitatea acestei grdini rezult din diversitatea formelor de relief, a
vegetaiei i a factorilor edafo-climatici, care permit instalarea n funcie de preteniile
ecologice ale speciilor a unui mozaic variat de habitate i biocenoze. Astfel pe lng
elementele de flor i de faun european aici se gsesc elemente (specii de plante i animale
/insecte) caracteristice stepelor pontice din estul Europei, vestigii ale unor epoci trecute,
defapt considerate a fi relicte ale unor stepe diluviale sau a perioadei postglaciare termice.
Unicitatea acestei zone colinare rezult tocmai din mbinarea elementelor de flora i faun
central-european cu cele de step, ele fiind repartizate dealungul unor gradieni ecologici n
funcie de umiditate i temperatur dependent de expoziia, inclinarea pantelor i structura
solului. Expoziia spre sud i inclinarea pantelor cu insolaia puternic ofer acele condiii
extreme care sunt necesare pentru elementele stepice cu deosebit semnificaie biogeografic
pentru zona Sibiului. Exist puine locuri n zona colinar din sudul Transilvaniei, unde se
gsete de exemplu migdalul pitic (Amygdalus nana) i viinelul pitic (Cerasus fruticosa),
ambele elemente de silvostep, ele fiind bine prezente formnd comuniti de plante bine
nchegate n zona Guteriei pe Padina Goal, Padina Tiielului i spre Fntna Rece.
Multe dintre speciile de plante citate constitue baza nutritiv pentru insecte deosebite,
importante nu numai pentru zona Sibiului, ci remarcabile n general din punct de vedere
biogeografic. Dintre acestea amintim doar cteva, lista lor putnd fi completat cu multe alte
specii.
Dintre insecte /coleoptere menionm ca deosebite: rdaca, Lucanus cervus (legat de
stejar), croitorul mare al stejarului, Cerambyx cerdo, Argoptochus periteloides, o grgri
/curculionid descris de entomologul sibian C. Fuss; Stenodera caucasica (Meloidae); Meloe
hungarus (Meloidae); Copris lunaris (Scarabaeidae); Potosia hungarica, (Scarabaeidae);
Perotis lugubris (Buprestidae)

101

Dintre lepidoptere sunt de remarcat:


Fluturi de zi: Zerynthia polyxena cu unicul loc pe panta nordic a Padinei Goale pe specia de
plante Mrul lupului Aristolochia pallida (foarte rar n zon); Limenitis populi; Apatura ilia;
Lopinga achine; Pyrgus sidae; Pseudophilotes schiffermuelleri
Fluturi de noapte: Saturnia pavonia; Chariclea delphinii ( Noctuidae)
Acest peisaj cultural cu mbinarea elementelor naturale i a celor influenate de om
prin activitile agricole i silvice tradiionale, extensive, este de deosebit valoare pentru
patrimoniul natural nu numai al Romniei, ci i al Europei n ansamblu, un peisaj cu elemente
structurale multiple i o biodiversitate remarcabil cu caracter de unicitate.

2. Terasele rului Cibin


Municipiul Sibiu se extinde la nivelul celor trei terase ale Cibinului, mare parte din teritoriul
intravilan fiind desfurat pe podurile acestora. Presiunea antropic ridicat manifestat prin
construcii de locuine, obiective economice, ci de comunicaie a condus la modificarea
configuraiei formelor i anihilarea diferenelor de nivel corespunztoare frunilor de teras.
Indiferent de poziia n spaiul intravilan sau extravilan, muchia teraselor i frunile de teras,
constituie elementele cele mai vulnerabile la procese geomorfologice actuale cu caracter de
hazard/risc (alunecri de teren, torenialitate, ravenare, splare n suprafa). n acest sens se
impune o monitorizare a suprafeelor i luarea unor msuri care vizeaz att substratul
geologic (bogat n argil), ct i cuvertura de sol i nveliul de vegetaie.
Msuri propuse:
- atenuarea intensitii eroziunii liniare i n adncime n bazinele hidrografice mici i
pe ravenele i torenii care fragmenteaz fruntea teraselor n Punea Poplaca (Valea Lupului,
Valea Cnepei, Valea Poplaca, Valea Urzicarilor) prin lucrri hidrotehnice, forestiere i
agrotehnice, care s transforme scurgerea liniar n nonliniar;
- colectarea eficient a apelor de suprafa prin lucrri agrotehnice i hidrotehnice;
- mbuntirea drenajului natural al substratului prin lucrri hidroameliorative,
pedoameliorative (nivelare, terasare) n arealele afectate de alunecri de pe frunile de teras
i recomandm fixarea alunecrilor prin mpduriri;
- interceptarea izvoarelor de teras cu debit permanent prin lucrri de captare (puuri,
tubulaturi orizontale), canalizarea la baza teraselor;
- eliminarea excesului de ap de la nivelul podurilor de teras, acolo unde este posibil,
prin plantarea unei vegetaii forestiere sau ierboase care prin consum i evapotranspiraie s
elimine supraumezeala;
- nsmnarea cu specii cu talie mic i medie, care s compactizeze covorul vegetal
ierbos i s reduc eroziunea n suprafa i eroziunea liniar;
- realizarea de baraje naturale tip grdulee mpletite pe traectul rigolelor, ravenelor i
ogaelor, care s diminueze eroziunea n adncime i eroziunea regresiv;
- evitarea suprapunatului n zonele de obrie ale organismelor toreniale
menionate;
- interzicerea construciilor i stoparea lor pe versanii vulnerabili la alunecri de teren
i torenialitate pe frunile de teras din intravilan i extravilanul oraului;
- interzicerea amplasrii unor construcii supraetajate tip locuine colective pe frunile
de teras n perimetrul intravilanului;
- interzicerea suprancrcrii muchiei teraselor (cornie) cu cldiri;
- interzicerea construciilor de locuine n cartierul Calea Poplcii - prelungire

102

Izlazului n aria depozitului de deeuri pmntoase instabile i plantarea acestei suprafee cu


vegetaie forestier sau pomi fructiferi;
- realizarea de canale marginale i sisteme de canalizare de suprafa (anuri, rigole),
mai ales pentru strzile aflate n pant, care s asigure transferul surplusului de debit spre
colectori naturali sau spre canale colectoare subterane;
- interzicerea defririlor n scopuri edilitare n aria piemontan - Piemontul Cibinului
terasa a treia a Cibinului ntruct se predispune terenul la degradare prin alunecri;
- realizarea de drenaje de adnc, lucrri hidroameliorative de colectare i drenaj
subteran (puuri, conducte subterane orizontale) care s elimine surplusul subteran de
umezeal;
- optimizarea scurgerii subterane prin redimensionarea canalizrii n funcie de
valoarea asigurat a ploii la care se adaug consumul urban domestic i industrial;
- lucrri antierozionale: agroterasri, scarificare, afnare adnc, lucrri de nivelare
modelare;

3. esul aluvial Nord Sibiu


Zona situat la nord de Sibiu ntre Dealul Guteria i ura Mic (esul Sibiului,
Drenchea, Lunca Srbului, Lunca Mare), se caracterizeaz printr-o planitate a suprafeei
topografice, lipsa drenajului, i exces de umiditate. n acest context extinderea suprafeei
intravilanului presupune luarea unor msuri hidroameliorative i pedoameliorative dup cum
urmeaz:
- eliminarea excesului de ap de la nivelul podurilor de teras, acolo unde este posibil,
prin plantarea unei vegetaii forestiere sau ierboase care prin consum i evapotranspiraie s
elimine supraumezeala;
- executarea de canale de drenaj a suprafeelor plane cu exces de umiditate i
reabilitarea celor existente; atenie deosebit se va acorda sistemelor de drenaj de suprafa
deja existente dar abandonate dintre ura Mic i Viile Sibiului i din cartierul Lazaret,
adncirea acestor canale pn la nivelul interceptrii depozitului acvifer;
- realizarea de drenaje de adnc, lucrri hidroameliorative de colectare i drenaj
subteran (puuri, conducte subterane orizontale) care s elimine surplusul subteran de
umezeal;
- evitarea ngustrii albiilor minore prin amplasarea unor construcii
- realizarea unor parcuri - zvoaie n lungul praielor (Valea Hamba, Rozbav, Valea
Rusciorului) i canalelor, care s exploateze i s redistribuie surplusul de ap din lunci i care
s aib i rolul unui culoar verde care traverseaz oraul;
- interzicerea depozitrii deeurilor menajere sau pmntoase pe praielor, care pot fi
purtate n albie i, dincolo de poluare, pot genera blocaje ale scurgerii.
n acest sector, teritoriul administrativ al Municipiului Sibiu (extravilan) se
suprapune unor arii naturale valoroase din lunca Rusciorului, pe care le recomandm pentru
conservare.
3.1.Rusciorul i Prul Strmb
n cazul Rusciorului i Prului Strmb, pentru atingerea strii ecologice favorabile, se
impune refacearea unor meandre i refacerea zvoiului de slcii i arini.
De-a lungul acestor pruri, pe ambele maluri, se recomand crearea unor coridoare de
vegetaie caracteristic (arbori, arbuti, vegetaie ierboas), cu lime de minim 5 m nafara
spaiului actual construit i minim 3 m n actualul intravilan.

103

Propunere pentru conservare


Pajiti umede din Lunca Ruciorului i a Prului Strmb, ntre Sibiu, Rusciori
i ura Mic zon de conservare - R1
Ultimele vestigii ale unei vegetaii de lunc inundabil odinioar ocupnd mari
suprafee n vecintatea Sibiului, rmase insular n urma drenrilor din aceast lunc.
Asociaiile caracteristice sunt Alopecuretum pratensis inclusiv plantaginetosum maximae,
Agrostietum stoloniferae, Festucetum pratensis i fragmente de Molinietum coeruleae. Ele se
ncadreaz n Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE la habitatele 6410, 6430, 6440 i 6510.
Cele mai rare i semnificative specii sunt: Achillea asplenifolia, Allium angulosum, Carex
melanostachya, Carex panicea, Clematis integrifolia, Galium rubioides, Gentiana
pneumonanthe, Gladiolus imbricatus, Iris sibirica, Iris spuria, Juncus subnodulosus,
Oenanthe banatica, Orchis elegans, Orchis incarnata, Plantago maxima, Sanguisorba
officinalis, Veronica longifolia, Viola stagnina.
Msuri de management
- stoparea drenajului prin nchiderea canalelor de drenaj, n vederea creterii
nivelului pnzei fretice, condiie esenial pentru refacerea i meninerea vegetaiei
caracteristice luncilor umede.
3.2. Lacul lui Binder zon de agrement care necesit renaturare
n prezent zona lacul lui Binder este degradat, pe maluri i n lac sunt depozitate
deeuri menajere i din construcii, de asemenea n lac sunt deversate ilegal, ape reziduale.
Structura comunitilor acvatice i caracteristicile fizico-chimice ale apei indic faptul c lacul
este eutrofizat fiind necesare msuri pentru redresarea ecologic.
Msuri propuse:

stoparea deversrilor de ape reziduale i depozitrii deeurilor solide n lac;

igienizarea lacului i malurilor acestuia;

pentru combaterea eutrofizrii i refacerea funcionalitii ecologice a lacului


propunem cultivarea macrofitelor emerese i natante n lac (Potamogeton
natans, Potamogeton perfoliatus, Poligonium amphibium, Nuphar lutea) i
recoltarea acestora o dat pe an (n sezonul de vegetaie) pentru ndeprtarea
surplusului de nutrieni din lac; materialul vegetal recoltat poate fi compostat i
utilizat ca ngrmnt organic. De asemenea, cultivarea macrofitelor are un
impact estetic peisagistic pozitiv.

amenajarea malurilor cu vegetaie ierboas (gazon) n alternan cu plcuri de


arbori i arbuti, specii autohtone caracteristice (Salix alba, Salix triandra,
Viburnum opulus Alnus glutinosa ). Subliniem importana plantrii speciilor
autohtone, care au valoare din perspectiva conservrii biodiversitii i nu
necesit ngrijiri speciale pentru c sunt bine adaptate condiiilor
edafoclimatice locale, speciile propuse au i aspect esteic adecvat.

4. Lunca Rului Cibin


Rul Cibin reprezint unul din elementele care definesc spaiul urban i periurban al
municipiului Sibiu. Caracteristicile tradiionale, culturale i sociale, similar celor naturale, din
zon au fost influenate n mod pregnant de existena zonelor umede n general, a rului Cibin
i a luncii sale n special. Exploatarea sa ca i element peisagistic si de agrement prin

104

renaturarea unor sectoare i conservarea unor zone valoroase din punct de vedere floristic, se
nscrie n curentul general european i mondial de dezvoltare urban.
4.1 Lunca Cibinului ntre calea ferat i Turnior
Pentru pstrarea echilibrului ecologic al sistemului lotic Cibin (incluznd capacitatea de
epurare i suport a acestui ru) este important a se conserva i/sau reface zonele umede din
albia minor, cu pstrarea conectivitii ntre albia minor i cea major, fapt important i
pentru meninerea nivelului pnzei freatice.
Msuri de management:

ndeprtarea deeurilor menajere i din construcii depozitate n zon i


prevenirea creerii de noi depozite de deeuri,

refacerea zvoiului de slcii i arini de-a lungul malurilor Cibinului,

pstrarea liniei malului i a morfohidrodinamicii naturale a rului (aceasta


implic interzicerea construciei de diguri, canale de drenaj i baraje n albia
minor i major a Cibinului),

pentru conservarea structurii fitocenozelor de lunc i a speciilor ierboase


valoroase din punct de vedere conservativ, este necesar cosirea o dat pe an n
luna iunie.
Propunere de conservare
Lunca Mare a Cibinului ntre cale ferat i Turnior C1
Zona cuprinde pajiti de lunc cu fitocenoze higrofile i hidrofile. Asociaiile
caracteristice sunt Agrostietum stoloniferae, Alopecuretum pratensis, Eleocharietum palustris,
Festucetum pratensis, Phragmitetum australis, Typhaetum latifoliae .a. Unele dintre ele se
ncadreaz n Anexa 1 a Directivei Habitate a CEE n categoriile de habitate 6410, 6430,
6440. Specii cu valoare conservativ deosebit sunt: Blysmus compressus, Butomus
umbellatus, Carex melanostachya, Fritillaria meleagris, Iris sibirica, Utricularia vulgaris .a.
4.2. Lunca Cibinului Cmpuor Amonte trand - zon de agrement care necesit
renaturarea - C2
Msuri de management:
ndeprtarea deeurilor menajere i din construcii depozitate n zon i prevenirea
creerii de noi depozite de deeuri,

refacerea zvoiului de slcii i arini de-a lungul malurilor Cibinului,

pstrarea liniei malului i a morfohidrodinamicii naturale a rului (aceasta implic


interzicerea construciei de diguri, canale de drenaj i baraje n albia minor i major
a Cibinului),

pstrarea blilor din albia major a Cibinului.

nsmnarea i supransmnarea (se poate face oricnd n perioada aprilie


septambrie) cu specii ierboase autohtone specifice locului: Poa pratensis, Festuca
pratensis, Dactylis glomerata, Lolium perene.
Din perspectiva utilizrii zonei pentru agrement se impune amanajarea (pe malul rului i
printre bli) unor poteci pentru plimbare i unor zone de odihn, cu bnci. Trebuie evitat
tasarea vegetaiei prin accesul vizitatorilor n afara aleilor.

105

4. 3. Albia Cibinului sectorul Turnior Guteria - zona de agrement ntre C2 i C3


n aceast zon, pentru atingerea strii ecologice favorabile a rului Cibin (n sensul
Directivei Cadru Ape) este necesar stoparea deversrilor n ru a apelor reziduale i
depozitrii pe maluri i n albie a deeurilor solide, pstrarea i refacerea zvoiului de slcii i
arini i a covorului ierbos, crearea n albia minor, a microhabitatelor lenitice n care se
cantoneaz comuniti de organisme acvatice cu rol important n procesele de epurare natural
(aceste microhabitate pot fi obinute prin crearea unor alveole, n zona malurilor).
Malurile Cibinului pot fi utilizate ca zon de agrement prin amenajarea unor alei
pietonale, cu bnci.
4.4. Lunca Cibinului la Guteria zon de agrement care necesit renaturare C3
Msuri de management:

ndeprtarea deeurilor menajere i din construcii depozitate n zon i


prevenirea crerii de noi depozite de deeuri,

pstrarea i refacerea zvoiului de slcii i arini de-a lungul malurilor


Cibinului,

pstrarea liniei malului i a morfohidrodinamicii naturale a rului (aceasta


implic interzicerea construciei de diguri, canale de drenaj i baraje n albia
minor i major a Cibinului),

pstrarea ostroavelor, ca habitat pentru psrile acvatice,

pstrarea i refacerea pajitilor de lunc, plantarea unor plcuri de arbori i


arbuti, specii autohtone caracteristice acestor habitate: Salix cinerea, Cornus
sanguinea, Viburnum opulus, Rhamnus, Frangula.

amenajarea unor poteci de acces i locuri de odihn cu bnci.


Propunerile sunt n conformitate cu Directiva Cadru Ape, Legislaia romn pentru protecia
apelor, Convenia de la Ramsar, Directiva Habitate, Directiva Psri, legislaia romn pentru
conservarea biodiversiti.

5. Valea Spunului
Valea Spunului reprezint o arter hidrografic care se suprapune limitei
administrative sudice a Municipiului Sibiu. Amenajarea unui culoar verde n lungul acestei
vi, ar compensa deficitul de spaii verzi din cartierele cu locuine colective amplasate n
vecintatea acesteia i ar constitui un tampon dezirabil ntre spaiul rezidenial, zona
comercial i arterele de circulaie. Acest lucru necesit implicarea factorilor de decizie care
au n administraie teritoriul intravilan sau extravilan riveran.
Msuri de management:

asigurarea unui debit ecologic,

ndeprtarea deeurilor solide din albie i de pe maluri,

stoparea deversrii apelor reziduale,

refacerea cordonului de slcii i arini perdea de protecie.

106

6. Valea Aurie ntre Grdina zoologic i Parcul Subarini


Prul Valea Aurie constituie un culoar de legtur ntre principalul spaiu verde al
oraului - Parcul Subarini i Pdurea Dumbrava. Importana acestui sector deriv din rolul su
de zon umed i culoar de pasaj pentru o serie de specii animale. Expansiunea edilitar din
cartierele limitrofe (NE Calea Dumbrvii SV Valea Aurie, B-dul Victoriei), a limitat
puternic habitatele naturale din acest sector. Dispariia blilor din lunca prului a determinat
dispariia vegetaiei specifice de lunc i pierderea calitii naturale a peisajului. Avnd n
vedere dificultatea refacerii ecosistemelor naturale i presiunea antropic considerabil
generat de localizarea spaiilor rezideniale adiacente i traficul aferent acestora,
recomandm amenajarea acestui sector pentru agrement.
De-a lungul Vii Aurii se recomand crearea unei benzi de vegetaie pe ambele
maluri, care s asigure conectivitatea dintre ora i Pdurea Dumbrava Sibiului.
Menionm c zona este poluat cu dejecii animaliere provenite de la cteva
gospodrii individuale i recomandm controlul respectrii reglementrilor referitoare la
creterea animalelor n intravilanul Municipiului Sibiu.

7. Pdurea Dumbrava Sibiului


Conform UICN ariile protejate (AP) din cat. IV (Arii de gestionare a habitatelor/ speciilor n
care se ncadreaz i Parcul Natural Pdurea Dumbrava Sibiului) sunt AP gestionate n
principal pentru conservare prin interventii de management i sunt definite astfel: Arie terestra
si/sau acvatica care face obiectul unei interventii active in scopul managementului pentru a
asigura mentinerea habitatelor si/sau indeplinirea necesitatilor unor anumite specii.
Obiective de management:

pastrarea si mentinerea conditiilor de habitat necesare pentru protectia unor specii


semnificative, grupuri de specii, comunitati biotice sau trasaturi fizice ale mediului
acolo unde acestea necesita o manipulare specifica din partea omului pentru un
management optim;

facilitarea cercetarii stiintifice si monitorizarii ca activitati primare asociate cu


managementul durabil al resurselor naturale;

dezvoltarea unor arii limitate pentru educatia publicului si aprecierea caracteristicilor


habitatului in cauza si pentru managementul vietii salbatice;

eliminarea si apoi prevenirea exploatarii si ocuparii impotriva scopului pentru care a


fost desemnata;

aducerea de beneficii oricarei populatii rezidente conforme cu celelalte obiective de


management.
AP Parcul Natural Pdurea Dumbarava Sibiului este n custodia ROMSILVA Sibiu,
managementul su fiind reglementat prin Planul de management elaborat de custode i
aprobat conform prevederilor legale regelementate de Ordonana de Urgen 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice.

107

8. Pdurea Dumbrava Mic


- interzicerea tierilor din lizier i meninerea intact a suprafeei forestiere
- crearea unui coridor verde care s realizeze legtura ntre Pdurea Dumbrava i
Comuna Cisndioara ca zon turistic i rezidenial.
- ntreinerea corespunztoare a drumurilor de cru

9. Perimetrul construit
8.1. Adaptarea structurii funcionale urbane la condiiile de mediu zonarea
funcional s fie echilibrat, s joace un rol activ n dinamica urban i n conservarea
i protecia mediului
Direcii:
- creterea ponderii spaiilor verzi din intravilan n scopul mbuntirii condiiilor
de via i de munc i al creterii gradului de confort verde al populaiei;
- extinderea i diversificarea spaiilor verzi i accentuarea rolului de protecie
mpotriva polurii i a rolului de spaii de agrement i recreere a populaiei;
- organizarea funcional astfel nct s se atenueze discrepana dintre zonele
funcionale, mai ales discrepana dintre condiiile de via prin raportarea la spaiile verzi pe
cap de locuitor;
Msuri:
- constituirea unor culoare stradale verzi care s traverseze radiar teritoriul
extravilan i care converg spre nucleul urban polarizator;
- reamenajarea aliniamentelor stradale verzi din interiorul intravilanului actual i
popularea cu specii rezistente;
- amenajarea unor culoare verzi riverane, n lungul arterelor hidrografice principale
care converg spre culoarul verde deja existent al Cibinului;
- constituirea unor arii de protecie i conservare a habitatelor i speciilor n lunca
Prului Rusciorului i n lunca Cibinului - Lunca Mare i esul Mcelarilor;
- renaturarea i redarea n circuit recreativ i de agrement a unor arii din lunca
Cibinului aval de Guteria, n regim de parc natural;
- dezafectarea spaiilor industriale nefuncionale, strmutarea unitilor industriale
funcionale spre periferie i integrarea acestor spaii n domeniul public prin amenajarea de
parcuri i grdini pentru a spori suprafaa de zon verde pe cap de locuitor i valoarea
natural a peisajului urban
8.2. Recomandri referitoare la spaiile verzi
n urma studiului realizat, considerm c se pot trage urmtoarele concluzii i se pot
formula urmtoarele recomandri:
- pentru mbuntirea i aducerea la normele internaionale a suprafeelor de spaii verzi, n
viitor trebuie ca municipalitatea s acorde un loc aparte pentru mrirea suprafeelor de spaii
verzi, locuri de joac pentru copii i eliminarea diletantismului n proiectarea, execuia i
ntreinerea spaiilor verzi;
- speciile introduse i noile asociaii de plante ruderale merit studiate pe viitor, prioritar
fiind prezervarea speciilor i a asociaiilor vegetale ce rezist n zonele intens poluate;
108

- utilizarea principiilor ecologiei i tehnicilor reconstruciei logice ca un component de seam


n amenajrile peisagere;
- educaia populaiei pentru mediu trebuie s cuprind i elemente de arhitectur peisager i
de comportament n spaiul n care trim zilnic.
8.3.Propuneri privind reducerea i controlul nivelelor de poluare
- reducerea polurii cu zgomot, vibraii si praf datorate traficului prin redirecionarea
traficului greu in contextul finalizrii centurii ocolitoare a Sibiului
- limitarea drastic a traficului greu n interiorul oraului, cu efecte similare celor prezentate la
punctul anterior
- monitorizarea regulat a nivelelor de poluare din interseciile principale ale oraului, pentru
cunoaterea valorilor existente, n scopul de a preveni eventuale acumulri de gaze
periculoase pentru sntatea uman
- monitorizarea valorilor de trafic (zgomot, vibraii, emisii de gaze) i pe alte artere de
importan mai redus
- monitorizarea emisiilor din zonele industriale n conformitate cu datele din autorizaiile de
mediu ale intreprinderilor, pentru a urmri eventuale valori de poluare cumulativ
- monitorizarea complex a arealelor cu surse multiple de poluare (zona Constituiei Blea
Bulevardul Spitalelor Piaa GriiDepoul CFR, Zona Industrial Est, Zona Industrial Vest)
- monitorizarea metalelor grele i a altor substane potenial periculoase din sol, n scopul
evitrii polurii pnzei freatice, precum i monitorizarea periodic a pnzei freatice pe
teritoriul oraului
- racordarea cartierului Turnior la un sistem funcional de canalizare, fie prin intermediul
Zonei Industriale Vest, fie prin intermediul cartierelor de locuine din apropiere
- stabilirea corect i monitorizarea atent a emisiilor cu caracter poluant provenite din
industria zootehnic, cu impact nu doar asupra mediului, ci i asupra posibilitilor de locuire
a zonei
- implementarea unui sistem de colectare selectiv a deeurilor
- amenajarea locurilor de depozitare a containerelor din zonele cu locuine colective i
mascarea lor astfel nct s se reduc impactul estetic negativ al acestora
- monitorizarea firmelor care gestioneaz deeurile menajere, pentru a urmri modul de
depozitare dup recoltarea de la consumatorii casnici i industriali
- monitorizarea atent a colectrii de deeuri periculoase, precum i modul lor de transport pe
teritoriul oraului
- controlarea, supravegherea i mpiedicarea depozitrilor de deeuri menajere ilegale (malul
Cibinului n Turnior, drumul Sibiu Rusciori, malurile Lacului Binder)
- rezolvarea problemelor derivate din acumularea de deeuri spitaliceti, cel mai probabil prin
construirea unui incinerator modern n apropierea oraului
- monitorizarea efluenilor provenii de la staiile de epurare ale intreprinderilor de pe raza
municipiului, pentru a se urmri respectarea normativelor tehnice de protecia apelor; n plus
trebuie monitorizate acumulrile de substane evacuate n canalizare sau reea hidrografic de
la intreprinderi cu activiti similare situate n acelei areale, n scopul anticiprii unor poluri
cumulate, care ar pune n pericol funcionarea staiei de epurare
- monitorizarea funcionrii staiei de epurare a apelor uzate menajere de la Mohu, pentru a se
observa raportul dintre capacitatea de epurare a staiei i volumele i ncrcrile cu substan
organic emise de ora.
- stabilirea, prin autorizaia de mediu pentru fiecare agent economic, a limitelor de
emisie n mediu a poluanilor pe baza funciei tehnice de transformare limite de emisie
concentraie maxim admisibil n mediu (reglementat prin standaredele de mediu), innduse seama de eco-bilanurile zonei efectul cumulativ i sinergic al poluanilor.

109

BIBLIOGRAFIE
LUCRRI TIINIFICE
BOGDAN, OCTAVIA (2004), Riscul climatic. Implicaii pentru mediu i societate, Revista
Geografic, Bucureti.
BOGDAN, OCTAVIA, NICULESCU, ELENA (1999), Riscurile climatice din Romnia, Editura
Academiei Romne, Bucureti.
BUCA, C., HAEGAN, C.,., Principii ecologice ale amenajrii teritoriului, Univ. "Lucian
Blaga" din Sibiu, Program Tempus-Phare, 28 p., 1997
BUCSA,C.,1999, Coleoptere xilofage din Pdurea Dumbrava i Muzeul Tehnicii Populare
Sibiu. Studiu sistematic, biologic i ecologic,Teza de doctorat, , Universitatea Babe
Bolyai Cluj-Napoca
CIULACHE, STERIE (1997), Clima Depresiunii Sibiului, Editura Universitii Bucureti.
CONSTANTINESCU, M., SZILAGYI, C, 2002, Spaiile verzi, in Municipiul Cluj Napoca i
zona periurban. Studii ambientale, Edit. Accent Cluj Napoca
COSTEA, MARIOARA (2002), Tipologia peisajului geografic din Depresiunea Sibiului din
perspectiv sistemic, Alpii Transilvaniei, 5, Sibiu.
COSTEA, MARIOARA (2006), Riscul la inundaii. Impactul n peisaj, n Hidrologie aplicat,
Editura Universitii Lucian Blaga Sibiu.
COSTEA, MARIOARA (2007), Riscul geografic n aria depresiunilor circumcarpatice interne.
Studiu de caz - Depresiunea Sibiului, n Acta Musei Tutovensis, II, Brlad.
COSTEA, SANDA (2008), Riscurile climatice de iarn din Depresiunea Sibiului i influena lor
asupra organismului i comportamentului uman, Rezumatul tezei de doctorat, Editura
Universitii Lucian Blaga din Sibiu.
CURTEAN-BNDUC ANGELA, 2005, Rul Cibin caracterizare
ecologic, Editura Universitii "Lucian Blaga" din Sibiu, 240 pg.
DRGULESCU, C. (coord.), 1996, Arii naturale protejate n judeul Sibiu. Edit. Constant Sibiu
DRAGULESCU, C., 2000, Specii rare i disprute din flora Transilvaniei meridionale, Lucr.
Celei de a 5 a Conferine naionale pentru protecia mediului, Braov, 52-54
DRAGULESCU, C., 2001, Bibliografia botanic a judeului Sibiu, Acta oecologica Sibiu, VIII,
1-2, 35-84
DRAGULESCU, C., 2003, Cormoflora judeului Sibiu, Edit. Pelecanus Braov
DRAGULESCU, C., 2004, Flora i vegetaia Parcului Arinilor din Sibiu, Acta oecologica
Univ. Lucian Blaga Sibiu, XI, 1-2, 151-168
DRGULESCU, C., Bude, Mihaela, 1999, Dinamica vegetaiei din rezervaia Dealul Zakel
(Jud. Sibiu), Acta oecologica Univ. Lucian Blaga Sibiu, VI, 1-2, 45-52
GAFTA, D., 2002, Influena antropo-zoogen asupra pdurilor periurbane, n
Municipiul Cluj Napoca i zona periurban. Studii ambientale, p.241-274, Edit. Accent
Cluj Napoca
GIURGIU, V., 1988, Amenajarea pdurilor cu funcii multiple, Edit. Ceres, Bucureti
GIUC, ROXANA (2006), Modele ale degradrilor de teren din Munii ureanu, Munii
Cindrel i Depresiunea Sibiului, Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu.
GRECU, FLORINA (1992), Bazinul Hrtibaciului. Elemente de morfohidrografie, Editura
Academiei, Bucureti.

110

GRECU, FLORINA (1997), Etapele ntocmirii hrii expunerii la risc a terenurilor din bazine
hidrografice de deal. Bazinul Calvei, Mem. Sec. t., IV, 1994, XVII, Editura Academiei
Romne, Bucureti.
IANO, I., (2000), Sisteme teritoriale. O abordare geografic, Editura Tehnic, Bucureti.
IELENICZ, M., (1993), Metodica cercetrii albiilor majore, Terra, 1-4, Editura Academiei,
Bucureti.
MUJA, S, 1994, Spaiile verzi n sistematizarea teritoriului i localitilor, Editura Ceres
Bucureti
NEGRUIU, F., 1980, Spaii verzi , Edit. Didactic i pedagogic, Bucureti
SANDU, MARIA (1998), Culoarul depresionar Sibiu Apold. Studiu geomorfologic, Editura
Academiei, Bucureti.
SANDU, MARIA (2003), Podiul Secaelor. Relaii ntre parametrii morfometrici i procesele
de denudare n bazine reprezentative, Rev. Geogr., IX, Instit. de Geogr., 2002, Bucureti.
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1967, Flora i vegetaia xerofil de pe pantele din dreapta
prului erbota (rn. Sibiu), Studia Univ. Babe- Bolyai Cluj ser. biol., 1, 29-35
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1970, Aspecte din flora i vegetaia conglomeratelor de la
Tlmaciu- Podul Olt (Jud. Sibiu), St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 15, 161-186
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1970, Vegetaia acvatic i palustr dintre prul Strmb
(Rsloavele) i Ruciorul, St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 15, 187-214
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1971, Pajitile xeromezofile din depresiunea Sibiului i
colinele ei marginale, St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 16, 135-172
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, Tufiurile alianei Prunion fruticosae Tx. 1952 i Prunion
spinosae Soo (1930 n.n.) 1940 din zona colinelor marginale ale depresiunii Sibiului, St.
i com. Muz.Brukenthal Sibiu, t. nat., 17, 183-208
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1973, Pdurile din depresiunea Sibiului i dealurile marginale
I, St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 18, 71-108
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1974, Flora i vegetaia Depresiunii Sibiului i a dealurilor
marginale, Tez doctorat Univ. Babe-Bolyai Cluj
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1975, Pajitile xeroterme din Ord. Festucetalia valesiacae Br.Bl. et Tx. 1943 n zona colinelor marginale ale depresiunii Sibiului, St. i com. Muz.
Brukenthal Sibiu, t. nat., 19, 95-120
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1976, Caracterizare general a vegetaiei Depresiunii Sibiului
i a dealurilor marginale, St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 20, 15-46
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1977, Consideraii asupra asociaiilor din aliana Stipion
lessingianae Soo 1947 n Romnia, St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 21, 91113
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1978, Zur Verbreitung, Okologie und Zonologie des
Riesenwegerich (Plantago maxima Juss.), St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 22,
137-172
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1979, Analiza florei din Depresiunea Sibiului i dealurile
marginale, St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 23, 99-119
SCHNEIDER-BINDER, ERIKA, 1983, Die Flora des Steppenreservates am Zakelsberg
(Slimnic, Sudsiebenburgen), St. i com. Muz. Brukenthal Sibiu, t. nat., 25, 153-176
SCHNEIDER, ERIKA 1960, Insula de step Dealul Mgura (Zackelsberg r. Sibiu reg. Stalin),
Com. Acad. Bucureti, X, 4, 331-315

111

SORAN, V., BUCA, C., CURTEAN, A., Bazele teoretice ala ecodezvoltrii, n Popescu, D.
(edit.), Conferina tiinific Internaional "Integrarea euroatlantic i
relansarea economic", Sibiu 1997, Ed. Continent Sibiu, p. 54 - 56., 1998
SURD, V., BOLD, I., ZOTIC, V., CHIRA, CARMEN, (2005), Amenajarea teritoriului i
infrastructure tehnice, Editura Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca.
POPESCU, M. (1962), Prospeciuni seismice-reflexie n regiunea Blaj-Sibiu, D.D.S., Geofizic,
XLV (1957-1958), p.255-270, Bucureti.
STNESCU, V. (1995), Hidrologie urban, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti.
TEF, V., COSTEA, MARIOARA editori (2006), Hidrologie aplicat, Editura Universitii
Lucian Blaga Sibiu.
UJVARI, I. (1972), Geografia apelor Romniei, Editura tiinific, Bucureti.
VELCEA, VALERIA, COSTEA, MARIOARA (2006), Geomorfologie general, Editura
Universitii Lucian Blaga, Sibiu.
WAGNER I. et all, 2008, Aquatic habitats in sustainable urban water
management. Science, Policy and Practice, UNESCO Publishing, Tylor Francis Group,
229 pg.
* * * (1971), Rurile Romniei. Monografie hidrologic, Edit. INMH, Bucureti.
* * * (1983), Geografia Romniei. Geografie fizic, Edit. Academiei, Bucureti.
* * * (1987), Geografia Romniei. Carpaii i Depresiunea Transilvaniei, Edit. Academiei,
Bucureti.
* * * (1998), Planul de Amenajare a Teritoriului Naional
* * * SR 11100 - 1:1993, Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei.
* * * (2006), Transelectrica. Sucursala de transport Sibiu. Monografia tehnic, Edit. AGIR,
Bucureti.
DOCUMENTE DE REFERIN

Legea apelor 170/1996.


Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul.
Legea 289/2006 Privind modificarea i completarea legii 350/2001
Legea 557/2001 privind aprobarea patn, seciunea a v-a, zone cu risc natural.
Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional
Legea 137/29.12.1995 privind protecia mediului republicat, completat i modificat
prin OUG91/2002 aprobat prin Legea 294/2003;
Legea 26/1996 Codul Silvic;
OUG 139 din 20.10.2005 privind administrarea fondului forestier;
Legea 159/1999 pentru completarea legii proteciei mediului nr.137/1995;
Legea 5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naional Seciunea a
III a Zone protejate;
Legea 24/2007 Privind reglementarea i administrarea spaiilor verzi din zonele urbane
OUG 236/2001 privind regimul ariilor naturale protejate;
Ordinul 494/2005 al MMGA privind aprobarea procedurilor de ncredinare a
administrrii i de atribuire n custodie a ariilor naturale protejate;
Strategia i planul de dezvoltare a Judeului Sibiu pentru perioada 2006 -2013.
112

Planul regional de aciune pentru mediu 2007 2013 Regiunea 7 Centru


Plan de management al Rezervaiei Parcul Natural Dumbrava Sibiului
Plan de Amenajare a Teritoriului Judeean Sibiu
PATZ Sibiu, 2005 2006, Urban Proiect, Bucureti.
PATJ Sibiu, 2003 - 2004,Urban Proiect, Bucureti.
PUG Sibiu, Studiu de fundamentare i strategia de dezvoltare durabil a ntregului ora,
Planwerk, Cluj-Napoca.
Directiva Cadru n domeniul Apelor 2000/60/EC.
Directiva Consiliului 91/271/CEE privind tratarea apei urbane menajere modificat de
Directiva 98/15/EC
Directiva 98/83/EC privind calitatea apei potabile;
Directiva Consiliului 75/440/CEE referitoare la calitatea cerut apelor de suprafa
destinate producerii de ap potabil n statele membre
Directiva Consiliului 76/464/CEE privind poluarea cauzat de anumite substane
periculoase deversate n mediul acvatic al Comunitii la care se adaug cele 7 directive
fiice
Directiva Consiliului 80/68/CEE privind protecia mpotriva polurii apelor subterane cu
anumite substane periculoase
Directiva Parlamentului European i a Consiliului 94/63/EC privind controlul emisiilor de
compui organici volatili (COV) rezultai din depozitarea benzinei i distribuia sa de la
terminale la staiile de benzin
Directiva 97/68/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind armonizarea
legislaiei Statelor Membre referitoare la msurile luate mpotriva emisiilor de gaze i
particule poluante, provenite de la motoarele cu combustie intern instalate pe
echipamente nerutiere
Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European i a Consiliului privind plafoanele
naionale de emisii ale unor poluani atmosferici
Directiva Consiliului nr.2000/14/CE pentru armonizarea legilor Statelor Membre privind
zgomotul emis n mediu de echipamentele utilizate n aer liber
Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului n mediu
nconjurtor Declaraia Comisiei formulat n cadrul Comitetului de Conciliere privind
evaluarea i managementul zgomotului
Directiva 2003/87/CE Parlamentului i a Consiliului European privind stabilirea unui
grafic al emisilor de gaze cu efect de ser care pot fi comercializate n cadrul Comunitii,
care amendeaz Directiva Consiliului 96/61/CE
Directiva nr. 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii (IPPC)
Directiva Consiliului 1999/31/CE cu privire la depozitarea deeurilor
Directiva Consiliului 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale, faunei i florei
slbatice
Directiva Consiliului 79/409/CEE privind conservarea psrilor slbatice

113

Lucri de popularizare
(autor Constantin Drgulescu)
Stejarii seculari, Tribuna Sibiului, 29 aug. 1976
Zonele verzi - izvoare de sntate, Tribuna Sibiului, 8 aug. 1978
Arbori seculari, Albina Bucureti, nov. 1981
Fonetul arborilor multiseculari, Tribuna Sibiului, 30 sept. 1984
Parcurile i grdinile noastre: O incursiune n istorie i ... prezent, Tribuna Sibiului, 7 aug.
1988
Parcurile i grdinile noastre: parcul "Sub Arini", Tribuna Sibiului, 28 aug. 1988
Parcurile i grdinile noastre: Parcul Sanatorului din Avrig, Tribuna Sibiului, 4 sept. 1988
Parcurile i grdinile noastre: Parcul "Astrei", Tribuna Sibiului, 18 sept. 1988
Parcurile i grdinile noastre: Pledoarie pentru "plmnul verde" al oraului, Tribuna
Sibiului, 25 sept. 1988
i arborii au suflet, Dimineaa Sibiu, 4 iul. 1990 i Foaia Poporului Astra Sibiu, mart. 1992
Monumente ale naturii. Au fost odat trei stejari ..., Radical Sibiu, 6 iun. 1991
Parcul Arinilor n atenia clubului "Ecotur", Radical Sibiu, 14 oct. 1993
Uriaa ptlagin de lng Sibiu, Romnia pitoresc Bucureti, oct. 1993
Parcul Arinilor o bijuterie a Sibiului, Radical Sibiu, 11 nov. 1993
n secolul al XVII-lea Sibiul era denumit "ora persan de flori", Tribuna Sibiu, 17 febr. 1994
Unii cu foloasele, alii cu ponoasele, Radical Sibiu, 24 mart. 1994
n ntpinarea Zilei Pmntului (22 aprilie), Radical Sibiu, 14 apr. 1994
Parcul Arinilor Sibiu. Istoric-Valoare-Conservare (pliant), Sibiu, apr. 1994
Brazii Sibiului sau cum se taie creanga de sub picioare, Radical Sibiu, 23 sept. 1994
Aciuni ale organizaiei de mediu Ecotur Sibiu, Tribuna Sibiu, 3 iun. 1995
Frumusei i monumente ale naturii n Ocna Sibiului i mprejurimi (Buletin concurs), Sibiu,
mart 1996
Dealul Zakel- Dispariia unei rezervaii ? Tribuna Sibiu, 16 mart. 2000
Atentat asupra parcului Sub Arini, Tribuna Sibiu, 30 ian. 2003 (cu Gh. Ban i Angela
Bnduc)

114