Sunteți pe pagina 1din 68
Sibiu Hermannstadt Tânăr din 1191 Ghid Turistic
Sibiu
Hermannstadt
Tânăr din 1191
Ghid Turistic

Cuprins

5 5
5
5

Sibiu

11 11
11
11

Cum ajung

13 13
13
13

La plimbare

- Tânăr din 1191

la Sibiu?

prin Sibiu

Cuprins 5 5 Sibiu 11 11 Cum ajung 13 13 La plimbare - Tânăr din 1191
25
25

Voie bună şi distracţie în Sibiu

43 43
43
43

Muzeele

57
57

Aproape

61
61

Informaţii

Sibiului

de Sibiu

practice / Cazare

în Sibiu 43 43 Muzeele 57 Aproape 61 Informaţii Sibiului de Sibiu practice / Cazare

4

Sibiu - Tânăr din 1191

4 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

5

Sibiu - Tânăr din 1191 5 Sibiu - Tânăr din 1191 Prima atestare documentară a Sibiu-

Sibiu - Tânăr din 1191

Prima atestare documentară a Sibiu- lui (sub numele de Cibinium) datea- ză din anul 1191. În anul 1223, Sibiul este menţionat sub numele Vila Her- manni, o aşezare cu caracter rural.

Urmările dezastruoase ale incursiu- nilor tătarilor din anii 1241-1242 au dus la conştientizarea necesităţii în- tăririi localităţii. Încep astfel lucrările de fortificaţie, care se vor amplifica pe parcursul următoarelor secole pentru ca, în secolul XV, Sibiul să devină una dintre cele mai bine apărate cetăţi din Transilvania. În 1292, a fost deschis primul spital de pe teritoriul actual al României în Biserica Azilului, clădire ce dăinuie şi azi. În anul 1366, Sibiul este menționat pentru prima dată ca oraș sub numele de Hermannstadt. Rezistenţa cetăţii în faţa atacurilor

otomane din 1438 a atras atenţia în- tregii Europe. Însuși Papa Eugen IV nominalizează orașul Sibiu ca „apără- torul întregii creștinătăți”. În secolul XV, viaţa economico-socia- lă şi cele mai importante evenimente ale cetăţii se desfăşurau în jurul celor trei pieţe: Piaţa Mică, Piaţa Mare şi Piaţa Huet. Acestea erau foarte bine structurate: în Piaţa Mică se aflau ca- sele negustorilor şi meşteşugarilor, iar Piaţa Mare era dominată de casele im- punătoare ale patriciatului. În această perioadă creşte numărul breslelor meşteşugăreşti, care erau foarte bine organizate. Produsele lor pătrund nu numai în Transilvania, ci şi pe pieţele unor mari oraşe din Europa. În anul 1691, în urma ocupaţiei aus- triece, Transilvania intră în compo- nenţa Imperiului Habsburgic, deve-

6

Sibiu - Tânăr din 1191

6 Sibiu - Tânăr din 1191 Piața Mică și Piața Huet

Piața Mică și Piața Huet

Sibiu - Tânăr din 1191

7

Sibiu - Tânăr din 1191 7 Turnul Sfatului Podul Minciunilor - detaliu (Stema Sibiului) nind Principat

Turnul Sfatului

Sibiu - Tânăr din 1191 7 Turnul Sfatului Podul Minciunilor - detaliu (Stema Sibiului) nind Principat

Podul Minciunilor - detaliu (Stema Sibiului)

nind Principat Autonom, iar Sibiul va servi în următorul secol drept capita- lă a acestuia (1692-1790).

Pe parcursul secolului al XVIII-lea, imaginea medievală a oraşului se transformă în cea a unui oraş mo- dern, occidental, cu biserici impozan- te şi clădiri în stilul barocului vienez. Viaţa culturală capătă o ascensiune deosebită, muzica şi teatrul ocupând un loc important în viaţa cetăţii.

Este construit Palatul Brukenthal, unul dintre cele mai însemnate mo- numente în stil baroc din Transilva- nia, pentru a-i servi guvernatorului, baronul Samuel von Brukenthal drept reşedinţă oficială, dar şi pentru a adă- posti colecţiile sale de artă. Palatul găzduieşte în prezent Muzeul Naţio- nal Brukenthal, unul din cele mai im- portante muzee de artă din România. În secolul XIX, muzicieni de renume ca Franz Liszt sau Johann Strauss au concertat pe scenele Sibiului.

8

Sibiu - Tânăr din 1191

8 Sibiu - Tânăr din 1191 Biserica Parohială Evanghelică „Sf. Maria” Pasajul Scărilor

Biserica Parohială Evanghelică „Sf. Maria”

8 Sibiu - Tânăr din 1191 Biserica Parohială Evanghelică „Sf. Maria” Pasajul Scărilor

Pasajul Scărilor

Sibiu - Tânăr din 1191

9

Unirea Transilvaniei cu România (1918) a adus schimbări majore în via- ţa oraşului, în special în domeniul ur- banistic şi socio-cultural: se dezvoltă și învăţământul în limba română iar în perioada următoare se vor înfiinţa principalele instituţii de cultură mo- derne: Teatrul de Stat (1947) și Filar- monica de Stat (1949).

Instaurarea comunismului după 1945 a adus cu sine și procesul de in- dustrializare socialistă, înregistrân- du-se numeroase regrese, în special din punct de vedere urbanistic.

După Revoluţia de la 1989, pentru a conserva aspectul medieval al ora- şului, zona centrală a acestuia a fost declarată zonă istorică protejată. Re- zervaţia de arhitectură medievală cuprinde o arie de aproximativ 80 de hectare de construcţii valoroase, o mare parte din ele monumente, cu- prinse în cadrul celor patru centuri de fortificaţii.

În anul 2007, Sibiu a deţinut titlul de Capitală Culturală Europeană, reu- şind astfel să-şi evidenţieze patrimo- niul cultural-istoric deosebit de valo- ros. Ca urmare a acestui eveniment, imaginea oraşului s-a îmbunătăţit semnificativ, vizitatorii străini pla- sând Sibiul în lista primelor cinci ca- pitale culturale europene.

Acest lucru confirmă faptul că Sibi- ul lasă o impresie pozitivă puternică şi are potenţialul necesar pentru a-şi menţine statutul de destinaţie turis- tică culturală de nivel european.

pentru a-şi menţine statutul de destinaţie turis- tică culturală de nivel european. Turnul Bisericii Romano-Catolice

Turnul Bisericii Romano-Catolice

10

Sibiu - Tânăr din 1191

10 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

11

Sibiu - Tânăr din 1191 11 CU AVIONUL Aeroportul Internaţional Sibiu este situat la 5 km

CU AVIONUL

Aeroportul Internaţional Sibiu este situat la 5 km de oraş în direcţia vest, cu acces direct la şoseaua E81. Pe ae- roportul din Sibiu operează compa- niile aeriene: Tarom, Carpatair, Aus- trian Airlines, Blue Air şi Lufthansa. Pentru a verifica orarul zborurilor, vă rugăm accesaţi http://www.sibiu- airport.ro, sau cereţi informaţii prin telefon la nr. 0269 253 135.

Cum ajung la Sibiu?

prin telefon la nr. 0269 253 135. Cum ajung la Sibiu? CU TRENUL Pentru a obţine

CU TRENUL

Pentru a obţine informaţii directe despre cea mai bună posibilitate de călătorie a dumneavoastră, vă rugăm să apelaţi la Agenţia CFR Sibiu, Str. Nicolae Bălcescu nr. 6, tel: 0269 212 085; 216 441 sau www.cfr.ro.

Bălcescu nr. 6, tel: 0269 212 085; 216 441 sau www.cfr.ro. CU MAŞINA Prin Sibiu trec

CU MAŞINA

Prin Sibiu trec drumurile europene E 68 (Arad - Sibiu - Brașov) şi E 81 (Cluj - Sibiu - Piteşti - Bucureşti).

12

Sibiu - Tânăr din 1191

12 Sibiu - Tânăr din 1191 Podul Minciunilor

Podul Minciunilor

Sibiu - Tânăr din 1191

13

Sibiu - Tânăr din 1191 13 Turnul Sfatului La plimbare prin Sibiu Periplul pe care vi-l

Turnul Sfatului

La plimbare prin Sibiu

Periplul pe care vi-l propunem în cen- trul istoric al oraşului porneşte din Piaţa Mică, de la Podul Minciunilor.

Podul Minciunilor Piaţa Mică Este primul pod de fontă de pe teri- toriul actual al României, realizat în 1859, acesta asigurând accesul în ce- tate dinspre Oraşul de Jos. Legende- le legate de numele podului spun că acesta scârţâia la fiecare minciună spusă de cei care treceau pe el, ame- ninţând să se rupă sub „greutatea” unei minciuni mai mari.

Tot în Piaţa Mică putem vizita şi Turnul Sfatului.

Turnul Sfatului Piața Mare nr.1, (intrare Piața Mică)

Este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale oraşului Sibiu. Are acest nume deoarece în imediata apropiere a turnului se afla vechea primărie a Sibiului, menţionată în do- cumente la 1324. Turnul a avut diver- se întrebuinţări, de la depozit de ce- reale la punct de observaţie a incen- diilor, închisoare sau chiar muzeu de ştiinţe naturale la mijlocul sec. XVIII.

Luând-o pe sub turn ajungem în Piaţa Mare, unde, dintre obiectivele turistice amintim:

Casa Haller Piaţa Mare, nr. 10 Clădirea în stil renascentist păstrează mai multe elemente din clădirea ori- ginală. De-a lungul timpului, aceasta a aparţinut mai multor personalităţi

14

Sibiu - Tânăr din 1191

14 Sibiu - Tânăr din 1191 Clădirea primăriei și Biserica Parohială Romano-Catolică „Sf. Treime”

Clădirea primăriei și Biserica Parohială Romano-Catolică „Sf. Treime”

Sibiu - Tânăr din 1191

15

sibiene, în 1537 intrând în posesia lui Petrus Haller, familia acestuia păs- trând casa timp de 354 ani.

Clădirea Primăriei Municipiului Sibiu Str. Brukenthal nr. 2 Clădirea, realizată într-un stil arhi- tectural deosebit, a fost construită la începutul secolului XX. Faţada este încărcată de elemente figurative, iar interiorul preia motive din reperto- riul Jugendstilului.

La primul etaj se poate observa un vitraliu în stil Art Nouveau, întregul hol prezentând motive greceşti şi ca- pete de lei. Restaurarea clădirii a fost finalizată în anul 2006, în prezent aici desfăşurându-şi activitatea adminis- traţia sibiană.

Biserica Parohială Romano- Catolică „Sfânta Treime” Piaţa Mare nr. 3 Se poate vizita zilnic.

Biserica a fost construită de călugării iezuiţi între anii 1726-1733 în stilul barocului vienez timpuriu. Dintre elementele valoroase amintim fresca reprezentând-o pe Maria cu Pruncul realizată în 1777, confesionalele în stil baroc care datează din secolul XVIII, vitraliile ferestrelor şi orga instalată în 1860.

Din Piaţa Mare continuăm pe strada Gen. Magheru unde putem vizita

Biserica Ursulinelor Str. General Magheru nr. 38 Biserica se poate vizita zilnic. Începând cu 1474, în acest lăcaş a funcţionat o mănăstire dominica- nă care, odată cu reforma religioasă, trece în 1543 în posesia lutheranilor. Mai târziu biserica este predată mai- cilor Ursuline care o reconstruiesc în- cepând din 1728. Exteriorul prezintă elemente gotice în timp ce interiorul, la cererea maicilor, a fost redecorat în stil baroc.

gotice în timp ce interiorul, la cererea maicilor, a fost redecorat în stil baroc. Primăria Sibiu

Primăria Sibiu

gotice în timp ce interiorul, la cererea maicilor, a fost redecorat în stil baroc. Primăria Sibiu

Biserica Ursulinelor

16

Sibiu - Tânăr din 1191

16 Sibiu - Tânăr din 1191 Ferula Bisericii Evanghelice Strada Cetății Turnul Archebuzierilor

Ferula Bisericii Evanghelice

16 Sibiu - Tânăr din 1191 Ferula Bisericii Evanghelice Strada Cetății Turnul Archebuzierilor

Strada Cetății

16 Sibiu - Tânăr din 1191 Ferula Bisericii Evanghelice Strada Cetății Turnul Archebuzierilor

Turnul Archebuzierilor

Sibiu - Tânăr din 1191

17

Sibiu - Tânăr din 1191 17 Sala Thalia Parcul Cetății Dacă trecem prin pasajul din imediata

Sala Thalia

Sibiu - Tânăr din 1191 17 Sala Thalia Parcul Cetății Dacă trecem prin pasajul din imediata

Parcul Cetății

Dacă trecem prin pasajul din imediata apropiere a bisericii ajungem pe stra- da Şelarilor, unde descoperim Biserica Franciscană.

servate ce aparţin celei de-a treia cen- turi de fortificaţie. Acestea poartă nu- mele breslelor răspunzătoare de con- strucţia, întreţinerea şi apărarea lor:

Biserica Franciscană Str. Şelarilor nr. 14 Se poate vizita zilnic. Iniţial biserica a aparţinut Ordinului Clarisselor, intrând apoi în posesia

De aici periplul nostru continuă pe

Turnul Dulgherilor, Turnul Olarilor şi Turnul Archebuzierilor. Toate cele trei turnuri prezintă o arhitectură di- ferită, fiind construite în perioade di- ferite, fiecare breaslă încercând să-şi impună propriul stil.

franciscanilor în 1716. Aceasta pre- zintă atât elemente arhitecturale în stil baroc cât şi în stil gotic.

Turnul Gros Str. Cetăţii nr. 5 Turnul Gros, construit în 1540, făcea parte din seria de rondele de apărare

strada

Filarmonicii

până

pe

strada

a cetăţii, având mai multe niveluri de-

Cetăţii.

fensive, și fiind considerat o adevărată

Zidul de pe strada Cetăţii Zidul îşi păstrează aspectul din a doua jumătate a secolului al XV-lea, când a fost refăcut din cărămidă şi prevăzut cu drumul de strajă. Strada Cetăţii este flancată de trei turnuri de apărare foarte bine con-

„maşină de război”. După 1788, când şi-a pierdut rolul defensiv, spaţiul a fost reamenajat pentru a găzdui pri- mul teatru din oraş. În 1898, în sala acestuia a avut loc prima proiecţie ci- nematografică din Sibiu. Recent reno- vat, astăzi găzduieşte Filarmanica de Stat a Sibiului.

18

Sibiu - Tânăr din 1191

18 Sibiu - Tânăr din 1191 Catedrala Mitropolitană „Sf. Treime” Pasajul Scărilor

Catedrala Mitropolitană „Sf. Treime”

18 Sibiu - Tânăr din 1191 Catedrala Mitropolitană „Sf. Treime” Pasajul Scărilor

Pasajul Scărilor

Sibiu - Tânăr din 1191

19

De pe strada Cetăţii continuăm pe strada Papiu Ilarian, apoi pe bulevar- dul Nicolae Bălcescu, pe lângă Hotelul Împăratul Romanilor, până pe strada Mitropoliei. Aici putem admira:

Casa Bethlen Str. Mitropoliei, nr. 13 Casa Bethlen este cunoscută sub nu- mele de „Casa cu Cariatide” sau „Mi- cul Palat”, pentru că încerca să preia anumite motive arhitecturale ale pa- latului baronului Brukenthal; a fost realizată în 1786. Intrarea este flanca- tă de două cariatide, simbol al stilului baroc târziu.

Catedrala Mitropolitană „Sf. Treime” Str. Mitropoliei, nr. 33-35 Biserica se poate vizita zilnic. Construcţia catedralei se face remar- cată prin nava bizantină impozantă, inspirată din arhitectura bazilicii Sfânta Sofia din Istanbul. Catedrala a fost sfinţită în aprilie 1906, iar de

atunci a fost restaurată de mai multe ori şi împodobită cu o frumoasă fres- că neobizantină.

Biserica Reformată Str. Mitropoliei, nr. 9 Biserica, construită între 1783-1786, se prezintă ca un monument sobru, remarcându-se prin faţada îngustă, în stil baroc.

De pe strada Mitropoliei coborâm pe strada Al. Odobescu, pe lângă Muzeul de Istorie, descoperind:

Pasajul Scărilor Pasajul Scărilor, lângă „Zidul cu Arce”, face legătura dintre Oraşul de Sus şi Oraşul de Jos prin două ramifi- caţii de scări şi arcade care înconjoa- ră zidurile cetăţii din jurul Bisericii Evanghelice. Latura din dreapta a Pa- sajului face parte dintr-un zid care a aparţinut celei de-a doua centuri de fortificaţii.

a Pa- sajului face parte dintr-un zid care a aparţinut celei de-a doua centuri de fortificaţii.

Casa cu Cariatide

20

Sibiu - Tânăr din 1191

20 Sibiu - Tânăr din 1191 Biserica Parohială Evanghelică Turnul Bisericii Evanghelice Turnul Scărilor

Biserica Parohială Evanghelică

20 Sibiu - Tânăr din 1191 Biserica Parohială Evanghelică Turnul Bisericii Evanghelice Turnul Scărilor

Turnul Bisericii Evanghelice

20 Sibiu - Tânăr din 1191 Biserica Parohială Evanghelică Turnul Bisericii Evanghelice Turnul Scărilor

Turnul Scărilor

Sibiu - Tânăr din 1191

21

Sibiu - Tânăr din 1191 21 Casa Calfelor Turnul Scărilor Piata Huet, nr. 3 Construit în

Casa Calfelor

Turnul Scărilor Piata Huet, nr. 3 Construit în secolul XIII, este unul dintre cele mai vechi edificii din Si- biu. Forma actuală datează din 1542. La primul nivel, turnul prezintă o tre- cere boltită prin care se ajunge la scă- rile care fac legătura dintre „Oraşul de Sus” şi „Oraşul de Jos”.

Casa Calfelor Piaţa Huet, nr. 3 Clădirea a fost ridicată în sec. XIII- XIV. Locuinţa a servit drept adăpost calfelor călătoare din secolele trecute. Este prima „casă a calfelor” situată în afara graniţelor Germaniei, Elveţiei şi Franţei.

Biserica Parohială Evanghelică „Sf. Maria” Piaţa Huet, nr. 1 Biserica se poate vizita zilnic în inter- valul orar 10.00 - 18.00 (vara) şi 11.00 - 16.00 (în restul anului). Turnul Bise- ricii poate fi vizitat la cerere.

Biserica Evanghelică este una dintre cele mai impresionante clădiri din Sibiu. Construită între secolele XIV- XVI, clădirea este dominată de tur- nul central pe şapte nivele, încadrat de alte patru turnuleţe la colţuri. Este al doilea turn ca înălţime din Transil- vania, după cel din Bistriţa (73,34 m).

În cor, în axul bisericii, se află una dintre cele mai frumoase cristelniţe din bronz existente în ţara noastră. Pe suprafaţa sa sunt așezate 228 de plachete în relief, multe din ele fiind reprezentări figurative de influen- ţă bizantină. Cristelniţa datează din anul 1438 şi legenda spune că a fost turnată din bronzul tunurilor tur- ceşti capturate de către sibieni în bă- tălia din 1437.

Începând cu 1496, timp de 300 de ani, biserica a servit şi ca loc de în- mormântare pentru primari, comiţi sau alte personalităţi ale oraşului. Aici îşi află locul de veci şi baronul

22

Sibiu - Tânăr din 1191

22 Sibiu - Tânăr din 1191 Biserica Parohială Evanghelică

Biserica Parohială Evanghelică

Sibiu - Tânăr din 1191

23

Samuel von Brukenthal. Pietrele fu- nerare care acopereau mormintele au fost demontate din nava bisericii în anul 1853 şi încastrate în zidurile ferulei, obţinându-se astfel o galerie de 67 de lespezi funerare, unică în Ro- mânia.

Vara au loc aici concerte de orgă, în fiecare seară de miercuri.

Continuaţi-vă apoi plimbarea şi nu vă sfiiţi deschideți porţi vechi, să desco- periţi culoare de trecere misterioase şi stradele înguste, mirosind a trecut şi is- torie. Exploraţi alene un oraş bătrân şi îmbibaţi-vă de paradoxala lui tinereţe şi de cea a oamenilor ce-l locuiesc.

Veţi descoperi încă multe lucruri care vă vor convinge încă o dată că aţi facut alegerea cea mai bună poposind la Si- biu.

că aţi facut alegerea cea mai bună poposind la Si- biu. Clădirea poștei - ceas solar

Clădirea poștei - ceas solar

bună poposind la Si- biu. Clădirea poștei - ceas solar Biserica Parohială Evanghelică - interior Portal

Biserica Parohială Evanghelică - interior

poposind la Si- biu. Clădirea poștei - ceas solar Biserica Parohială Evanghelică - interior Portal gotic

Portal gotic - Piața Huet

24

Sibiu - Tânăr din 1191

24 Sibiu - Tânăr din 1191 Str. Nicolae Bălcescu

Str. Nicolae Bălcescu

Sibiu - Tânăr din 1191

25

Sibiu - Tânăr din 1191 25 Voie bună şi distracţie în Sibiu – mică agendă a
Sibiu - Tânăr din 1191 25 Voie bună şi distracţie în Sibiu – mică agendă a

Voie bună şi distracţie în Sibiu

– mică agendă a evenimentelor anului

În anul 2007, Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană. Oraşul doreşte să-şi păstreze prestigiul cultural do- bândit şi continuă în fiecare an să îm- bogăţească oferta de evenimente. Vă prezentăm o selecţie, fără a fi epuizat întreaga ofertă. Nu i-am uitat nici pe iubitorii de sporturi cu motor.

MArtIe

Festivalul-Concurs Naţional al Ti- nerilor Interpreţi de Muzică Popu- lară „Vară, Vară, Primăvară” Festival de muzică şi dansuri populare. Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale

„Cindrelul-Junii” Sibiu, tel: 0269 210 945, cjcp@logon.ro, www.juniisibiului.ro

AprILIe

7 - 8 aprilie Ziua Internaţională a Rromilor Festivalul cuprinde expoziţii de fo- tografie şi costume populare rrome, spectacole folclorice, nunta ca spec- tacol, animaţii stradale, un târg al meşteşugarilor şi seri de lectură. Contact: Centrul Creştin al Rromi- lor CCR, str. Alba Iulia nr. 46, Sibiu, tel:0269 229 331, 0723 826 161, fax:

0269 228 112, ccrom@rdslink.ro

26

Sibiu - Tânăr din 1191

26 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

27

Sibiu - Tânăr din 1191 27 24 aprilie Carnavalul Sibian Organizator: Asociaţia Cavalerilor de Sibiu MAI

24 aprilie Carnavalul Sibian Organizator: Asociaţia Cavalerilor de Sibiu

MAI

Europa Cântă şi Dansează, ediţia a V-a - festival de muzică folclorică din toată Europa. Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, tel: 0269 210 945, , www.juniisibiului.ro

11-12 mai Galele Studenţeşti de Jazz - concer- te de muzică jazz în interpretarea tru- pelor studenţeşti Contact: Casa de Cultură a Studenţi- lor Sibiu, tel: 0269 212 883, ccssibiu@yahoo.com, www.casastudentilorsibiu.ro

11 - 17 mai

Sibiu Jazz Festival 2009, ediţia a XXXIX, Festival de tradiţie şi renume euro- pean. Timp de şapte zile au loc nu- meroase concerte, jam-sessions şi work-shop-uri, tema comună fiind muzica jazz şi interferenţele acestui gen muzical cu alte genuri, precum:

folclor, muzică simfonică, rock, salsa, hip-hop, etc. Contact: Fundaţia Pro Art Hermann- stadt, telefon: 0269 224 282, projazz@rdslink.ro, www.sibiujazzfestival.com

28 mai- 7 iunie

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, ediția a XVI-a Cel mai important festival al artelor spectacolului din România. Include peste 350 de evenimente prezentate de companii din peste 70 de țări. Cea

28

Sibiu - Tânăr din 1191

28 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

29

Sibiu - Tânăr din 1191 29 mai spectaculoasă secţiune este cea a spectacolelor de stradă şi
Sibiu - Tânăr din 1191 29 mai spectaculoasă secţiune este cea a spectacolelor de stradă şi

mai spectaculoasă secţiune este cea a spectacolelor de stradă şi a concerte- lor din Piaţa Mare. Contact: Teatrul Naţional Radu Stan- ca, B-dul Corneliu Coposu nr.2, tel:

0269 210 092, info@sibfest.ro, www.sibfest.ro

IunIe

7 iunie

Geiger Mountain Bike Challenge Organizator: Club Ciclism şi Triatlon Sibiu

9 - 15 iunie

Festivalul Internaţional de Film Transilvania, TIFF, ediţia de Sibiu Festival internaţional de film de lung- metraj din România. Festivalul a de- venit un brand recunoscut în regiune nu numai pentru calitatea programe- lor prezentate, ci şi pentru organiza- rea excelentă, atmosfera efervescentă

şi multitudinea de evenimente: de la

seminarii şi workshopuri, până la con- certe şi petreceri până în zori de zi. Contact: Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, info@tiff.ro

18 iunie – 28 iunie

Concerte Estivale - Zilele Muzicale Româno-Americane, ediţia a VI-a Concerte de muzică americană de toate genurile. Contact: Filarmonica de Stat Sibiu, Str. Cetăţii, nr. 3-5, tel: 0269 206 508, filarmo@rdslink.ro , www.filarmonicasibiu.ro

12 - 14 iunie

Festivalul Rockin’ Transilvania - festival open-air de muzică rock Contact: Asociaţia Rockin’ Transilva- nia, www.rockintransilvania.com

30

Sibiu - Tânăr din 1191

30 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

31

IuLIe

3-5 iulie Festivalul Internaţional Crazy Bike Hill Climb 2009 - demonstraţii de sport extrem Contact: Moto Club Crazy Bike, tel:

0788 270 889, www.crazybike.ro

6 - 12 iulie

Festivalul Internaţional de Vară - stagiune de teatru pentru copii şi tineret Contact: Teatrul pentru Copii şi Tine- ret Gong Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 5, tel/fax: 0269 211 349, gongsibiu@click-

net.ro, www.teatrulgong.ro

8 - 10 iulie

Festivalul Internaţional de Circ, ediţia a III-a Contact: Casa de Cultură a Municipiului, tel: 0269 229 627, casacultura@sibiu.ro, www.sibiuccm.ro

9 - 15 iulie Concursul Internaţional de Inter- pretare Pianistică şi Compoziţie „Carl Filtsch” - festival concurs de muzică clasică Contact: Filarmonica de Stat Sibiu, Str. Cetăţii, nr. 3-5, tel: 0269 206 508, filarmo@rdslink.ro , www.filarmonicasibiu.ro

17 - 19 iulie

Raliul Sibiului, ediţia a IX-a Organizator: Asociaţia Sportivă Scorpion Racing Team

17 - 19 iulie

ARTMANIA Festival 2009, Festivalul deschide seria concertelor cu norvegienii care formează trupa Tristania, în premieră pe scena rock din România. În ultimii trei ani, pe scena festivalului au fost prezente

nume de rezonanţă printre care: Him, Amorphis, Anathema, Lacrimosa, Ti- amat sau My Dying Bride. Contact: Fundaţia Artmania, www.artmaniafestival.ro

Him, Amorphis, Anathema, Lacrimosa, Ti- amat sau My Dying Bride. Contact: Fundaţia Artmania, www.artmaniafestival.ro
Him, Amorphis, Anathema, Lacrimosa, Ti- amat sau My Dying Bride. Contact: Fundaţia Artmania, www.artmaniafestival.ro

32

Sibiu - Tânăr din 1191

32 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

33

Sibiu - Tânăr din 1191 33 19 - 20 iulie The Art of Fire (Arta Focului)

19 - 20 iulie The Art of Fire (Arta Focului) Demonstraţii stradale de arta mânu- irii focului Contact: Organizaţia Nonguvernamentală de Tineret Crispus

AuguSt

3 - 9 august Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare din România, ediţia a VIII-a

Festivalul acoperă şapte secţiuni te- matice: Arte religioase (tradiţii cul- tice legate de practicile religioase), Literatură populară (basme, eresuri, poezie şi teatru popular), Arte muzi- cale (interpreţi vocali şi instrumen- tali), Arte coregrafice (dans popular), Arte plastice tradiţionale (meşteşu- guri artistice), Arte mecanice (creaţie

tehnică tradiţională) şi Artă culinară (meniuri după reţete tradiţionale). Contact: Complexul Naţional Muzeal ASTRA, Piaţa Mică, nr. 11, office@muzeulastra.ro, www.muzeulastra.ro

6 - 10 august Festivalul Internaţional de Folclor „Cântecele Munţilor”, ediţia a XXXIV-a Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, tel: 0269 210 945, cjcp@logon.ro, www.juniisibiului.ro

15 - 19 august Red Bull Romaniacs 2009 Raliu hard enduro Organizator:

Asociaţia Club Sportiv Adrenalin, www.airadrenaline.ro

34

Sibiu - Tânăr din 1191

34 Sibiu - Tânăr din 1191
34 Sibiu - Tânăr din 1191
34 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

35

Sibiu - Tânăr din 1191 35 28 - 30 august Festivalul Medieval „Cetăţi Tran- silvane”, ediţia
Sibiu - Tânăr din 1191 35 28 - 30 august Festivalul Medieval „Cetăţi Tran- silvane”, ediţia

28 - 30 august Festivalul Medieval „Cetăţi Tran- silvane”, ediţia a IX-a Timp de trei zile cetatea Sibiului este transformată într-o veritabilă piaţă medievală, animată de spectacole de dans şi de teatru medieval, turniruri ale cavalerilor, concerte de muzică medievală, spectacole de circ, toate având ca punct de plecare arta medi- evală. Contact: Casa de Cultură a Municipiului, tel: 0269 229 627, casacultura@sibiu.ro, www.sibiuccm.ro

SepteMbrIe

1- 4 septembrie Ministagiunea de balet, ediţia a III-a Organizator: Asociaţia Cavalerilor de Sibiu

5 - 6 septembrie Târgul Olarilor, ediţia a XLIII

Sunt prezenţi meşteri olari din întrea- ga ţară, reprezentanţi ai celor mai re- numite centre de olărit din România. Pe durata târgului, Piaţa Mare din centrul Sibiului îşi recapătă funcţia originară de târg în zi de sărbătoare. Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu, tel: 0269 210 945, cjcp@logon.ro, www.juniisibiului.ro

8 - 17 septembrie Festivalul Internaţional „George Enescu”, ediţia 2009 Concerte de muzică simfonică. Contact: Filarmonica de Stat Sibiu, Str. Cetăţii, nr. 3-5, tel: 0269 206 508, filarmo@rdslink.ro, www.filarmonicasibiu.ro

24 - 27 septembrie „10 Ani cu Acapella” Concerte de muzică acapella. Contact: Asociaţia Culturală Acapella, www.acapella.ro

36

Sibiu - Tânăr din 1191

36 Sibiu - Tânăr din 1191
36 Sibiu - Tânăr din 1191
36 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

37

28 septembrie - 10 octombrie

Festivalul Internaţional al Artei Lirice Sibiu, ediţia a VIII-a Spectacole de operă, operetă, balet şi recitaluri, cursuri de măiestrie in- terpretativă, cu participarea şi sub îndrumarea unor maeştri consacraţi ai artei lirice. Contact: Filarmonica de Stat Sibiu, Str. Cetăţii, nr. 3-5, tel: 0269 206 508, filarmo@rdslink.ro, www.filarmonicasibiu.ro

OCtOMbrIe

14 - 16 octombrie

Acum Balet, ediţia a III-a Festival de balet contemporan ce are componente artistice, educaţionale şi educative prin formarea tinerilor ar- tişti şi prin popularizarea acestei arte în rândul publicului larg. Contact: Asociaţia Cavalerilor de Sibiu

16 - 18 octombrie

Festivalul Internaţional „Jazz and More”, ediţia a V-a Festivalul promovează muzica de avangardă şi cele mai reprezentative curente muzicale contemporane. Contact: Asociaţia Culturală Interzone, www.jazzandmore.ro

26 octombrie - 1 noiembrie

Astra Film Festival 2009 ASTRA FILM este un festival internațional de film unic în aceas- tă parte a Europei, care promovează cele mai bune producţii de film de non-ficţiune în România şi în întrea- ga regiune şi oferă cinefililor şansa de a întâlni realizatori de film din toată lumea. Astra Film Fest 2009 este de- dicat documentarelor pe temele soci- etăţii contemporane. Contact:Studioul de Film ASTRA, tel: 0269 210134 , aff@astrafilm.ro, www.astrafilm.ro

temele soci- etăţii contemporane. Contact:Studioul de Film ASTRA, tel: 0269 210134 , aff@astrafilm.ro, www.astrafilm.ro

38

Sibiu - Tânăr din 1191

38 Sibiu - Tânăr din 1191
38 Sibiu - Tânăr din 1191
38 Sibiu - Tânăr din 1191
38 Sibiu - Tânăr din 1191
38 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

39

Sibiu - Tânăr din 1191 39 nOIeMbrIe Memorialul Ioan Macrea Festivalul de folclor Contact: Centrul Judeţean

nOIeMbrIe

Memorialul Ioan Macrea Festivalul de folclor Contact: Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul-Junii” Sibiu tel: 0269 210 945, cjcp@logon.ro, www.juniisibiului.ro

12 - 15 noiembrie

Festivalul de Dans Sibiu Spectacole de dans susţinute de com- panii de dans profesioniste sau de amatori, invitate atât din ţară, cât şi din străinătate, ateliere de dans şi expoziţii de fotografie având ca temă

dansul. Contact: Casa de Cultură a Studenţilor Sibiu, tel: 0269 212 883, ccssibiu@yahoo.com, www.casastudentilorsibiu.ro

21 - 22 noiembrie

Festivalul Naţional de Muzică

Folk şi Poezie, ediţia a VI-a Contact: Teatrul pentru Copii şi Tine- ret Gong Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 5, tel/fax: 0269 211 349, gongsibiu@click- net.ro, www.teatrulgong.ro

DeCeMbrIe

Târgul de Crăciun Evenimentul se prezintă sub forma unui orăşel de sărbătoare, unde publi- cul este invitat să viziteze căsuţele din lemn în care peste 40 de comercianţi îşi vor prezenta produsele de sezon.

Pe lângă acestea, sunt amenajate tre- nuleţe sau carusele tematice pentru copii. Patinoarul în aer liber, cu o suprafaţă de 900 metri pătraţi con- stituie principala atracţie. Pe toată perioada au loc demonstraţii de pati- naj artistic şi concerte de muzică sau colinde. Organizator: Asociaţia Ordinul Cavalerilor de Sibiu

40

Sibiu - Tânăr din 1191

40 Sibiu - Tânăr din 1191

Sibiu - Tânăr din 1191

41

18 - 20 decembrie

Festivalul Internaţional „Magic Fest”, ediţia a II-a Contact: Teatrul pentru Copii şi Tineret Gong Sibiu, str. Al. Odobescu, nr. 5, tel / fax: 0269 211 349, gongsibiu@clicknet.ro, www.teatrulgong.ro

31 decembrie

Revelionul Sibiu În noaptea dintre ani, sibienii se adu- nă cu toţii în Piaţa Mare a oraşului pentru a sărbătorii Revelionul. Au loc

concerte şi un maiestuos spectacol de artificii. Contact: Casa de Cultură a Municipiului, tel: 0269 229 627, casacultura@sibiu.ro, www.sibiuccm.ro

de artificii. Contact: Casa de Cultură a Municipiului, tel: 0269 229 627, casacultura@sibiu.ro, www.sibiuccm.ro

42

Sibiu - Tânăr din 1191

42 Sibiu - Tânăr din 1191 Muzeul Național Brukenthal

Muzeul Național Brukenthal

Sibiu - Tânăr din 1191

43

Sibiu - Tânăr din 1191 43 Muzeul Național Brukenthal - detaliu portal Muzeul Național Brukenthal -

Muzeul Național Brukenthal - detaliu portal

din 1191 43 Muzeul Național Brukenthal - detaliu portal Muzeul Național Brukenthal - exponat MuZeuL nAŢIOnAL

Muzeul Național Brukenthal - exponat

MuZeuL nAŢIOnAL bruKentHAL

Muzeul Samuel von Brukenthal Adresa: Piaţa Mare nr. 4 - 5 Program de vizitare: miercuri-dumi- nică de la ora 10.00-18.00; luni, marţi închis. Tarife: adulţi - 12 RON, copii, studenţi şi pensionari - 3 RON

Muzeul a fost deschis publicului în anul 1817 cuprinzând colecţiile iniţi- ale ale baronului Samuel von Bruken- thal.

Colecţia de pictură europeană Muzeul deţine un număr de aproxi- mativ 1200 de opere ale principalelor şcoli de pictură europeană din se- colele XV-XVIII. Şcoala flamandă şi

Muzeele Sibiului

olandeză este reprezentată prin mari maeştri formaţi în renumitele centre de pictură europeană; şcoala germa- nă şi austriacă cuprinde peste 430 de tablouri aparţinând Renaşterii ger- mane târzii iar şcoala italiană etalea- ză lucrări ale unor cunoscuţi artişti printre care Tullio Lombardo, Tizia- no Vecellio, Alessandro Magnasco şi mulţi alţii.

Cabinetul de stampe Capodopere ale gravurii europe- ne sunt semnate de Albrecht Dűrer, Marcantonio Raimondi, Agostino Carracci, Hendrick Goltzius, Egidius Sadeler, Boetius şi Schelte Bolswert, Cornelis Galle, Robert Nanteuil, Gi- ambattista Piranesi, Giovanni Battis- ta Tiepolo, alături de mulţi alţii.

44

Sibiu - Tânăr din 1191

44 Sibiu - Tânăr din 1191 Muzeul Național Brukenthal - interior

Muzeul Național Brukenthal - interior

Sibiu - Tânăr din 1191

45

Colecţia a fost completată în 1834 cu 160 de stampe achiziţionate de la pic- torul Franz Neuhauser şi ulterior cu lucrări ale maeştrilor artei româneşti:

Theodor Aman, Ştefan Luchian, The- odor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Ni- colae Tonitza. Pentru vizitarea aces- tei colecţii se plăteşte un tarif special.

Galeria de Arta Românească Cuprinde piese de pictură, grafică, sculptură, mobilier, argintărie, porţe- lan, sticlărie, etc., din secolul al XV- lea până în perioada contemporană. Dintre autori îi amintim pe: Franz Neuhauser, Robert Wellmann, Fritz Schullerus, Octavian Smigelschi, Emerich Tamás, Friedrich Miess, Ni- colae Grigorescu, Theodor Pallady, Alexandru Ciucurencu, Hans Mattis Teutsch şi Corneliu Baba.

Colecţia de artă decorativă Muzeul Brukenthal deţine o impor- tantă colecţie de artă decorativă care

cuprinde altare, sculpturi, argintărie laică şi de cult (secolele XV-XVIII), sticlărie, covoare orientale şi mobi- lier, piese de o valoare artistică de- osebită, ale căror stil şi tehnică de realizare probează apartenenţa lor la spaţiul central-european.

Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” Adresa: Str. Mitropoliei nr. 2 Program de vizitare: miercuri-dumi- nică de la ora 10.00-18.00; luni, marţi închis. Tarife (expoziţia permanentă):

adulţi – 12 RON; copii, elevi, studenţi şi pensionari – 4 RON

Clădirea care adăposteşte muzeul este un important monument de ar- hitectură gotică, al cărui nucleu l-a constituit casa primarului Thomas Altemberger. Construcţia a fost ridi- cată la sfârşitul sec. XV şi este cel mai mare ansamblu gotic civil din Româ- nia.

la sfârşitul sec. XV şi este cel mai mare ansamblu gotic civil din Româ- nia. Muzeul

Muzeul Național Brukenthal - interior

la sfârşitul sec. XV şi este cel mai mare ansamblu gotic civil din Româ- nia. Muzeul

46

Sibiu - Tânăr din 1191

46 Sibiu - Tânăr din 1191 Muzeul de Istorie „Casa Altemberger”

Muzeul de Istorie „Casa Altemberger”

Sibiu - Tânăr din 1191

47

Sibiu - Tânăr din 1191 47 Muzeul de Istorie - interior Muzeul de Istorie Naturală Expoziţia

Muzeul de Istorie - interior

Sibiu - Tânăr din 1191 47 Muzeul de Istorie - interior Muzeul de Istorie Naturală Expoziţia

Muzeul de Istorie Naturală

Expoziţia permanentă Evoluţia comunităţilor umane în su- dul Transilvaniei începând cu peri- oada paleoliticului şi terminând cu Evul Mediu. În fiecare sală a muzeu- lui au fost amenajate pe rând, în or- dine cronologică, un habitat de peşte- ră, apoi au fost reconstruite habitate umane din epocile neolitic (culturile Starčevo-Criş şi Vinča) şi eneolitic (cultura Petreşti), după care sunt pre- zentate epocile bronzului şi a primei vârste a fierului (Hallstatt). În sala 6 este reconstruit un sanctuar dacic. Urmează sala 7 unde unde a fost refă- cută butaforic o locuinţă romană, iar în ultima sală este prezentat un habi- tat medieval.

Colecţia de arme şi armuri Colecţia are 1900 de piese și cuprin- de: fondul Camerei de arme a oraşului Sibiu (Städtische Rüstkammer) înfiin- ţat în anul 1872, fondul Muzeului So- cietăţii Carpatine din Ardeal fondat

în 1880, fondul ce a aparţinut fostu- lui Muzeu ASTRA şi fondul donat în 1919 de Comandamentul Trupelor din Transilvania.

Muzeul de Istorie Naturală Adresa: Str. Cetăţii, nr. 1 Program de vizitare: miercuri-dumini- că de la ora 10.00-18.00; luni, marţi în- chis. Tarife: adulţi – 8 RON; copii, elevi, studenţi şi pensionari – 3 RON

Bazele muzeului au fost puse în 1849, prin înfiinţarea Societăţii Ardelene de Ştiinţe Naturale. Colecţiile muze- ului însumează aproape 1.100.000 de piese din domeniile geologiei, paleon- tologiei, botanicii şi zoologiei. În de- cembrie 2007 a fost deschisă cea mai modernă expoziţie de istorie naturală din România. Din punct de vedere te- matic, expoziţia prezintă principalele grupe de animale în evoluţia lor filo- genetică.

48

Sibiu - Tânăr din 1191

48 Sibiu - Tânăr din 1191 Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” - interior

Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” - interior

Sibiu - Tânăr din 1191

49

Sibiu - Tânăr din 1191 49 Muzeul de Istorie a Farmaciei - interior Muzeul de Istorie

Muzeul de Istorie a Farmaciei - interior

Tânăr din 1191 49 Muzeul de Istorie a Farmaciei - interior Muzeul de Istorie a Farmaciei

Muzeul de Istorie a Farmaciei - exponat

Muzeul de Istorie a Farmaciei Adresa: Piaţa Mică, nr. 26 Program de vizitare: miercuri-dumini- că între orele 10-18; luni, marţi închis. Tarife: adulţi – 6 RON; copii, elevi, stu- denţi şi pensionari – 3 RON

Deschis în anul 1972, muzeul reuneş- te peste 6.600 de piese din secolele XVI-XIX. Acestea provin de la diver- se farmacii, oficii farmaceutice, insti- tuţii medicale şi persoane particula- re din întreaga ţară. Clădirea în care funcţionează muzeul este monument istoric de arhitectură, cu elemente gotice şi renascentiste. Printre expo- natele muzeului amintim: balanţe de

diferite tipuri, filtre, distilatoare, reci- piente metalice şi ceramice, sticlărie

de laborator, etc

zeul deţine şi o colecţie homeopatică

De asemenea, mu-

ce cuprinde peste 2900 piese.

COMpLeXuL nAŢIOnAL MuZeAL AStrA

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA Adresa: Sibiu, Calea Răşinari Program de vizitare: marţi – duminică între orele 9.00 - 17.00 Tarife: adulţi – 15 RON; copii, elevi şi studenţi – 4 RON

Situat în Pădurea Dumbrava, Muze- ul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA are o suprafaţă de 96 ha şi un circuit expoziţional de 10 km, fiind singurul muzeu în aer liber din Sibiu.

Muzeul adăposteşte monumente ori- ginale reprezentative ale sistemului de valori ale civilizaţiei tradiţionale rurale din România. Puteţi descoperi gospodării aduse din diferite zone ale

50

Sibiu - Tânăr din 1191

50 Sibiu - Tânăr din 1191 Cherhanaua din Mahmudia, jud. Tulcea - exponat

Cherhanaua din Mahmudia, jud. Tulcea - exponat

Sibiu - Tânăr din 1191

51

ţării şi reconstruite aici, interioare de locuit păstrate în forma originală, cu obiecte de uz casnic şi decorative, ate- liere meşteşugăreşti, biserici de lemn, troiţe, hanuri, un pavilion de joc, o popicărie şi un scrânciob.

În anul 2008 s-au derulat lucrări de demontare şi transfer a încă 10 con- strucţii, colecţia muzeului îmbogă- ţindu-se cu exponatele: Casă de vi- ticultor datată la 1835 - monument istoric, din loc. Bălăneşti (jud. Gorj); Biserica din lemn (monument istoric datând din sec. al XVIII-lea) din loc. Comăneşti, sat Suta (jud. Gorj); Casa de „jogărar” din loc. Gura Râului (jud. Sibiu); Casa de crescător de animale din loc. Şimon - Bran (jud. Braşov); Atelierul de fierar din Fundu Moldo- vei (jud. Suceava); Piua cu ciocan şi văiagă din loc. Jieţ (jud. Hunedoara) şi Şura cu grajd pentru completarea gospodăriei olarilor saşi din loc. Sas- chiz (jud. Mureş).

olarilor saşi din loc. Sas- chiz (jud. Mureş). Biserica de lemn din Bezded, jud. Sălaj -

Biserica de lemn din Bezded, jud. Sălaj - exponat

Mureş). Biserica de lemn din Bezded, jud. Sălaj - exponat Moara de vânt cu pânze din

Moara de vânt cu pânze din Curcani, jud. Constanţa - exponat

52

Sibiu - Tânăr din 1191

52 Sibiu - Tânăr din 1191 Sectorul morilor de vânt - exponate

Sectorul morilor de vânt - exponate

Sibiu - Tânăr din 1191

53

Sibiu - Tânăr din 1191 53 Gospodărie cu atelier de prelucrare a lânii, Poiana Sibiului, jud.

Gospodărie cu atelier de prelucrare a lânii, Poiana Sibiului, jud. Sibiu - exponat

Muzeul oferă iarna posibilitatea de a vă plimba cu sania, iar vara de a face plimbări cu trăsura trasă de cai.

Pe lacul din incinta muzeului puteţi să vă relaxaţi printr-o plimbare cu barca iar în restaurantul din muzeu puteţi consuma mâncare tradiţională românească. (La centrul de informare turistică din muzeu puteţi cere detalii cu privire la tarifele acestor servicii.)

nari. Un vagon a fost reamenajat şi i s-a dat aspectul unui vagon-restau- rant unde pot fi servite bauturi răco- ritoare şi cafea.

Tot de la Muzeul în Aer Liber se ajun- ge şi la Grădina Zoologică. Aceasta are o suprafaţă de 15 ha, adăposteş- te 135 de animale şi păsări din 35 de specii. De menţionat stejarul de la in- trarea în grădină, bătrân de peste 400 de ani.

Pe timpul verii, copiii pot participa la activităţile desfăşurate în ETNO TEHNO PARC - Muzeul Copiilor, unde se pune accent pe educaţia prin joc a copiilor cu ajutorul machetelor unor instalaţii industriale ţărăneşti:

mori, atelaje, piue etc

De la Muzeul în Aer Liber puteţi lua tramvaiul turistic care străbate un traseu cu un peisaj natural deosebit:

Sibiu - Pădurea Dumbrava - Grădina Zoologică - Muzeul Satului - Răşi-

54

Sibiu - Tânăr din 1191

54 Sibiu - Tânăr din 1191 Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” Muzeul de Etnografie şi

Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder”

din 1191 Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus”

Sibiu - Tânăr din 1191

55

Sibiu - Tânăr din 1191 55 Port săsesc Ceramică tradițională Muzeul de Etnografie şi Artă Populară

Port săsesc

Sibiu - Tânăr din 1191 55 Port săsesc Ceramică tradițională Muzeul de Etnografie şi Artă Populară

Ceramică tradițională

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” Adresa: Piaţa Mică nr. 21 Program de vizitare: marţi - duminică între orele 9.00 - 17.00 Tarife: adulţi - 5 RON; copii, elevi şi studenţi - 1,5 RON

Clădirea în care îşi desfăşoară azi muzeul activitatea este fostă hală a măcelarilor, documentată din 1370. În anul 1765, pentru scurt timp, clă- direa a fost folosită ca sală de teatru.

În prezent clădirea găzduieşte Gale- riile de Artă ale Muzeului ASTRA şi un mic magazin de suveniruri. Tema centrală a expoziţiilor acestui muzeu este axată pe locul și rolul ocupat de saşii transilvăneni în cultura româ- nească şi universală.

Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder” Adresa: Piaţa Mică nr. 11 Program de vizitare: marţi - duminică între orele 9.00 - 17.00 Tarife: adulţi – 5 RON; copii, elevi şi studenţi – 1,5 RON

Muzeul „Franz Binder” este primul şi unicul muzeu de etnografie extra-eu- ropeană din România.

Colecţiile Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder” s-au con- stituit în sec. al XIX-lea din donaţii şi achiziţii provenind de la călători sau deţinători de asemenea obiecte. Co- lecţia muzeului cuprinde piese exoti- ce de origine egiptean㸠ecuadoriană, indoneziană, chineză şi japoneză.

Clădirea muzeului este cunoscută sub numele de Casa Hermes şi datea- ză din secolul XVI.

56

Sibiu - Tânăr din 1191

56 Sibiu - Tânăr din 1191 Ocna Sibiului • www.ocnasibiului.ro Albota • www. albota .sobis.ro

Ocna Sibiului • www.ocnasibiului.ro

56 Sibiu - Tânăr din 1191 Ocna Sibiului • www.ocnasibiului.ro Albota • www. albota .sobis.ro

Albota • www. albota .sobis.ro

56 Sibiu - Tânăr din 1191 Ocna Sibiului • www.ocnasibiului.ro Albota • www. albota .sobis.ro

Sibiu - Tânăr din 1191

57

Sibiu - Tânăr din 1191 57 Parcul Sub Arini Dacă sunteţi în Sibiu şi doriţi să

Parcul Sub Arini

Dacă sunteţi în Sibiu şi doriţi să faceţi mici excursii de o zi, vă propunem câte- va locuri din împrejurimi care merită cu adevărat vizitate. Puteţi cere detalii despre modalităţile de transport către aceste locaţii în centrele noastre de in- formare turistică.

Parcul Sub Arini (Bulevardul Vic- toriei) şi Pădurea Dumbrava; parcul are 22 de hectare unde cresc peste 68 de specii lemnoase. În acest de- cor viețuiesc ca. 95 de specii de pă- sări. Parcul are o atmosferă aparte, întreținută și de Pavilonul de muzică în care se ţin concerte şi spectacole în toată perioada estivală. Cei care îşi doresc o odihnă activă, aici pot găsi o pistă pentru biciclişti, lungă de 3 km

Păltiniş: Consacrată atât ca staţiu- ne de schi ce dispune de zăpadă din abundenţă, telescaun şi teleschi, cât şi

Aproape de Sibiu

ca staţiune de tratament al unor afec- ţiuni endocrine, ale sistemului nervos şi respirator, Păltiniş este o destinaţie de vacanţă în orice anotimp al anului. Este situată la doar 32 de km de Sibiu, la o altitudine de 1400 m.

Ocna Sibiului: Staţiune balneară construită în jurul unor lacuri natu- rale cu salinitate mare, este un loc ideal pentru relaxare, pentru soare, baie şi cure terapeutice cu nămol. Stațiunea este amplasată la 15 km de oraşul Sibiu.

Albota: Dacă vrei să pescuieşti păs- trăvi, să te relaxezi, să mănânci bine sau să faci o drumeție în Munții Făgăraș, merită să mergi până la Albota.

Mărginimea Sibiului: Atmosfera tipic ţărănească, păstrarea intactă a tradiţiilor şi obiceiurilor populare,

58

Sibiu - Tânăr din 1191

58 Sibiu - Tânăr din 1191 Mărginimea Sibiului • www.turism.sibiu.ro Agnita Cristian Cisnădioara

Mărginimea Sibiului • www.turism.sibiu.ro

58 Sibiu - Tânăr din 1191 Mărginimea Sibiului • www.turism.sibiu.ro Agnita Cristian Cisnădioara

Agnita

58 Sibiu - Tânăr din 1191 Mărginimea Sibiului • www.turism.sibiu.ro Agnita Cristian Cisnădioara

Cristian

58 Sibiu - Tânăr din 1191 Mărginimea Sibiului • www.turism.sibiu.ro Agnita Cristian Cisnădioara

Cisnădioara

Sibiu - Tânăr din 1191

59

Sibiu - Tânăr din 1191 59 Bâlea Lac • www.balea-lac.ro ospitalitatea sătenilor şi măiestria cu- linară

Bâlea Lac • www.balea-lac.ro

ospitalitatea sătenilor şi măiestria cu- linară a gazdelor fac din Mărginimea Sibiului un spaţiu ideal pentru petre- cerea vacanţei.

Cascada şi Lacul Bâlea: Două spaţii care atrag prin peisajele montane su- perbe şi sălbatice. Se poate schia, iar zăpada nu se topeşte până în luna iulie. Accesul se face pe DN 7 - Transfăgă- răşan, la circa 65 km de Sibiu. Atenție! Tronsonul între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac este închis circulației auto între lu- nile noiembrie și iulie.

Biserici şi cetăţi fortificate: Cele mai multe biserici fortificate, datând din secolele XII - XVI, se găsesc în zona Sibiului şi în localităţile din jurul ora- şului Mediaş. Frumoase şi bine conser- vate, bisericile fortificate de la Biertan şi Valea Viilor au fost declarate monu- mente de patrimoniu, fiind incluse pe lista UNESCO. Alături de acestea pot fi vizitate cetatea ţărănească de la Slim- nic, bisericile fortificate de la Cisnădie şi Cisnădioara, abația cisterciană de la Cârţa, alături de multe altele.

de la Cisnădie şi Cisnădioara, abația cisterciană de la Cârţa, alături de multe altele. Transfăgărășan

Transfăgărășan

60

Sibiu - Tânăr din 1191

60 Sibiu - Tânăr din 1191 Piața Mare

Piața Mare

i
i

Sibiu - Tânăr din 1191

61

i Sibiu - Tânăr din 1191 61 Informaţii practice Bani Puteţi plăti cu cărţi de credit:

Informaţii practice

Bani

Puteţi plăti cu cărţi de credit: Ameri- can Express, Dinner Club, JCB Inter- national, Euro Master Card şi VISA care sunt acceptate în majoritatea hotelurilor, companii de rent-a-car, magazine mari şi unele restaurante. Vă sfătuim totuşi să verificaţi în pre- alabil!

Siguranţă - 112 Numărul unic în caz de urgenţă este 112, apel gratuit.

Serviciul de Protecţie şi Asistenţă a Turiştilor SPAT Adresa: Str. Brukenthal nr. 2 Telefon 0269 208 913

SPAT din cadrul Serviciului Public de Poliţie Comunitară a Municipiu- lui Sibiu oferă asistenţă şi protecţie turiştilor aflaţi în Sibiu. Agenţii SPAT pot oferi informaţii cu privire la posi- bilităţi de transport, schimb valutar, numere de urgenţă ale ambasadelor şi consulatelor, folosirea bancomatelor. Politiştii SPAT patrulează atât prin centrul istoric, cât şi prin Gara Sibiu, având asupra lor hărţi şi pliante. Ser- viciul va funcţiona pe durata sezonu- lui estival.

62

Sibiu - Tânăr din 1191

62 Sibiu - Tânăr din 1191 Piața Mare

Piața Mare

i
i

Sibiu - Tânăr din 1191

63

i Sibiu - Tânăr din 1191 63 Centrul de Informare Turistică - Aeroport Centrul de Informare

Centrul de Informare Turistică - Aeroport

din 1191 63 Centrul de Informare Turistică - Aeroport Centrul de Informare Turistică - Piața Mare

Centrul de Informare Turistică - Piața Mare

Centrele de informare turistică

Centrele de Informare Turistică din Sibiu asigură legătura indispensabilă a oraşului cu turiştii. În aceste centre puteţi fi îndrumat sau puteţi să vă pro- curaţi hărţi şi broşuri de informare.

Primăria Municipiului Sibiu

Aeroport Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 73 (în incinta noului terminal) Tel/Fax: 0269 253 999, e-mail: turism@sibiu.ro Orar: luni-vineri: 07.00-21.30, sâmbătă-duminica: 13.30-21.30

Str. Brukenthal nr. 42, Intrarea C, Tel: 0269 208 913, fax: 0269 208 811 e-mail: turism@sibiu.ro Orar: luni - sâmbătă între orele

 

Gara CFR Sibiu Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 6 Tel: 0269 208 913, Fax: 0269 208 811 e-mail: turism@sibiu.ro Orar: luni - duminică: 09.00-17.00

9.00

- 17.00; duminică între orele

9.00

- 13.00

SIBIU - Muzeul ASTRA Calea Rășinari Tel : 0269 252 976 e-mail: info_astra@sibiu-turism.ro

Pentru mai multe informații despre Sibiu, accesați www.turism.sibiu.ro, pagina oficială de turism a orașului.

64

Lista unităților de cazare din Sibiu

 
   
 

Tip Unitate

Denumire

Stele

Adresă

Telefon 004+număr local

E-mail

Website

Hotel

Palace Resort& & Spa

5*

Str. Pãdurea Dumbrava nr.1

004

0269 252 929, 0269 252 986

rezervari@palaceresort.ro, reservations@

www.palaceresort.ro

Hotel

Continental Forum

4*

Str. Piaţa Unirii nr.10

004

0372 692 692

forum.sibiu@continentalhotels.ro

www.continentalhotels.ro

Hotel

Golden Tulip Ana Tower

4*

Str. Şcoala de Inot nr.2

004

0269 234 000

office@goldentulipsibiu.ro

www.goldentulipsibiu.ro

Hotel

Libra

4*

Str. Calea Guşteriţei nr.21-23

004

0269 234 244, 0369 428 000

office@hotel-libra.ro

www.hotel-libra.ro

Hotel

Levoslav

4*

Str. Gen. Magheru, nr.12

004

0741 651 963, 0269 216 185

rezervari@levoslav.ro, office@levoslav.ro

www.levoslav.ro

Hotel

Ramada

4*

Str. Emil Cioran, nr.2

004

0269 235 505

reservations@ramadasibiu.ro

www.ramadasibiu.ro

Hotel

Casa Moraru

4*

Str. Alexandru Vlahuţã nr.11A

004

0269 206 522

rezervari@casamoraru.ro

www.casamoraru.ro

Hotel

Roberts

3*

Str. Charles Darwin, nr.19

004

0269 212 222, 074 522 071

hotelroberts@yahoo.com

www.hotelroberts.ro

Hotel

Premier

3*

Str. Gen. Vasile Milea, nr.76

004

0369 439 346, 004 0269 244 804

office@hotel-sibiu.ro

www.hotel-sibiu.ro

Hotel

Am Ring

3*

Piaþa Mare, nr.14

004

0269 206 499, 0746 224 037

contact@amringhotel.ro

www.amringhotel.ro

Hotel

Ana

3*

ªos. Alba Iulia, nr.120

004

0269 228 875, 004 0269 228 856

office@hotel-ana.ro

www.hotel-ana.ro

Hotel

Apollo Hermannstadt

3*

Str. Nicolae Teclu, nr.14

004

0269 212 465; 0369 801 850

office@hah.ro

www.hah.ro

Hotel

Bolta Rece

3*

Aleea Mihai Eminescu nr.4

004

0269 216 360

office@sibiurestaurante.ro

www.sibiurestaurante.ro

Hotel

Class

3*

Str. Rahova, nr.40

004

0269 206 999; 004 0369 405 251

hotelclasshermannstadt@yahoo.com

www.hermannstadt-hotelclass.ro

Hotel

Împãratul Romanilor

3*

Str. Bãlcescu nr.4

004

0269 216 500

sibiu@imparatulromanilor.ro

www.imparatulromanilor.ro

Hotel

Parc

3*

Str. Şcoala de Înot nr.1-3

004

0269 423 559, 0748 424 455

office@hotelparcsibiu.ro

www.hotelparcsibiu.ro

Hotel

Simba

3*

Calea Dumbrãvii nr. 12

004

0269 220 440, 0745 356 840

reservations@simbahotel.ro

www.simbahotel.ro

Hotel

Silva

3*

Aleea Mihai Eminescu nr.1

004

0269 243 985, 0269 232 678

silva@hotelsilva.com

www.hotelsilvasibiu.com

Hotel

11 EURO

2*

Str.Tudor Vladimirescu, nr.2

004

0269 222 041

receptie11eurosibiu@yahoo.com

www.11euro.ro

Hotel

Grand Dumbrava

2*

Parc Dumbrava, nr.14

004

0269 252 922

contact@parcdumbrava.ro

www.parcdumbrava.ro

Hotel

Gallant

2*

B-dul Victoriei, nr.55

004

0269 215 975

contact@gallant.ro

www.gallant.ro

Hotel

Sonne

2*

Str. Stefan cel Mare, nr.47A

004

0744 939 484

 

www.sonne.ro

Hotel

Sport

2*

Str. Octavian Goga, nr.2

004

0269 233 673, 0269 212 237

dsjsibiu@yahoo.com

www.hotelsportsibiu.ro

Hotel

Chess Hostel

1*

Str. Stefan cel Mare, nr. 6

004

0724 275 219

madi_baraud@yahoo.com

www.chesshostelsibiu.com

Motel

Dumbrava

1*

Str. Padurea Dumbrava, nr.14

004

0269 252 922

contact@parcdumbrava.ro

www.parcdumbrava.ro

Pensiune

Vincenza Square

5*

Str. Turnului 17

004

0269 223 927, 0732 959 332

office@vincenzasquare.ro

www.vincenzasquare.ro

Pensiune

Casa elixia

4*

Str. Privighetorii, nr.6-8

004

0269 061

office@casaelixia.ro

www.casaelixia.ro

Pensiune

Zorba

4*

Str. E.A.Bieltz nr.86

004

0269 229 227, 0369 405 260

contact@pensiunea-zorba.ro,

www.pensiunea-zorba.ro



Lista unităților de cazare din Sibiu

65

Tip Unitate

Denumire

Stele

Adresă

Telefon 004+număr local

E-mail

Website

Pensiune

Happy Day

4*

Str. Lunga, nr. 2

004

0726 259 233; 0269 234 985

rezervari@pensiuneahappyday.ro

www.pensiuneahappyday.ro

Pensiune

(Ro)Maria

4*

Str. Infrăţiirii, nr. 13 A

004

0751 105 705; 0269 227 203

office@pensiunea-romania.ro

www.pensiunea-romaria.ro

Pensiune

Smarald

4*

Str Hipodromului, nr. 3

004

0723 501 561; 0369 426 053

info@pensiuneasmarald.ro

www.pensiuneasmarald.ro

Pensiune

Artemis

3*

Str. E.A.Bieltz nr.59

004

0748 287 284

pensiunea-artemis@yahoo.com

 

Pensiune

Al Gatto Nero

3*

str. Ion Albabei, nr. 64

004

0753 093 901; 0269 220 191

carmen.sb@easynet.ro

 

Pensiune

Baroc

3*

Str. Semãnãtoarelor, nr.38

004

0740 467 843,

contact@cartisoara.ro

www.cartisoara.ro

Pensiune

Ambra

3*

Str. Nicolae Iorga, nr. 16

004

0740 046 819; 0269 442 572

office@pensiunea-ambra.ro

www.pensiunea-ambra.ro

Pensiune

Amso

3*

Str. Badea Cartan, nr. 1

004

0722 318 770; 0269 242 666

office@pensiunea-amso.ro

www.pensiunea-amso.ro

Pensiune

Anca

3*

Str. Calea Turnisorului, nr. 98

004

0743 113 092;

casaanca@home.ro

 

Pensiune

Belaşcu

3*

Calea Turnişorului, nr.116

004

0269 213 180

contact@belascu.ro

www.belasacu.ro

Pensiune

Casa Baciu

3*

Str. 9 Mai, nr. 29

004

0269 214 701

info@casabaciu.com

www.casa-baciu.com

Pensiune

Casa Burgheza

3*

Str. Fochistilor, nr. 11

004

0723 695 304

casaburgheza@gmail.com

 

Pensiune

Carmen

3*

str. Viilor

004

0744 381 918

contact@pensiunecarmen.ro

www.pensiunecarmen.ro

Pensiune

Cocosul Rosu

3*

Str. Ocnei, nr. 19

004

0788 397 010; 0369 427 482

contact@cocosulrosu.ro

www.cocosulrosu.ro

Pensiune

Coroana de Aur

3*

Str. 9 Mai, nr. 37

004

0752 110 289

office@coroanadeaur.ro

www.coroanadeaur.ro

Pensiune

Casa Contiu

3*

Str. Bahluiului, nr. 20

004

0745 251 457;

mirellacontiu@yahoo.com

www.casa_contiu.xhost.ro

Pensiune

Daniel

3*

Str. Masarilor, nr. 1

004

0744 916 893; 0269 243 924

daniel@ela-hotels.ro

www.ela-hotels.ro

Pensiune

Elisabeta

3*

Calea Turnisoruluui, nr. 139

004

0720 426 765; 0788 439 224

supercom92@yahoo.com

 

Pensiune

Erlenpark

3*

Str. Octavian Goga, nr. 77

004

0269 234 553; 0749 061 470

erlenpark@yahoo.com

www.erlenpark.ro

Pensiune

Fortuna

3*

Str. Al. I. Cuza, nr. 22

004

0733 090 590; 0369 429 613

office@pensiuneafortuna.ro

www.pensiuneafortuna.ro

Pensiune

Magnolia

3*

Str. Calea Turnisorului, nr 144

004

0745 267 276; 0269 250 325

pensiunea_magnolia@yahoo.com

 

Pensiune

Dumbrava

3*

Pãdurea Dumbrava, nr.1

004

0269 252 935, 0748 834 592

rezervaru@pensiunesb.ro

 

Pensiune

Maria

3*

Str. Viilor, nr 101

004

0744 802 300; 0269 239 547

   

Pensiune

Nora

3*

Str. George Toparceanu, nr. 11

004

0743 149 713; 0742 772 409

office@pensiunea-nora.ro

www.pensiunea-nora.ro

Pensiune

Occident

3*

Str. C-tin Noica, nr. 53

004

0754 366 862

   

Pensiune

Rubin

3*

Str. Piata Crisan, nr. 7C

004

0751 309 420; 0269 207 680;

office@pensiunea-rubin.com

www.pensiunea-rubin.com

Pensiune

Tosca

3*

Str. Ana Ipatescu, nr 51

004

0269 230 385

pensiuneatosca@yahoo.com

www.tosca.go.ro

Pensiune

Verox

3*

Str. Lunga, nr. 53

004

0744 577 756; 0269 222 456

verox_sibiu@yahoo.com

www.pensiuneaverox.ro

66

Lista unităților de cazare din Sibiu

 
   
 

Tip Unitate

Denumire

Stele

Adresă

Telefon 004+număr local

E-mail

Website

Pensiune

Julia

3*

Str. Rotarilor, nr. 23

004

0741 15 16 18; 0788 027 908

candid_sorin@yahoo.com

 

Pensiune

Kon Tiki

3*

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 10

004

0269 220 350

   

Pensiune

Gasthof Clara

3*

Str. Râului, nr.24

004

0269 222 914

officegasthofclara.ro

www.gasthofclara.ro

Pensiune

Kristine

3*

Str. Luceafarului, nr. 42

004

0721 457 338; 0269 238 479

pensiuneakristine@yahoo.de

 

Pensiune

Villa Santa Maria

3*

Str. Livezii, nr. 43

004

0743 224 451; 0269 224 451

sim_mol2002@yahoo.de

www.pensiunesibiu.ro

Pensiune

Zanzi

3*

Str. Constitutiei, nr 1

004

0788 480 110; 0720 534 557

info@zanzi.ro

www.zanzi.ro

Pensiune

Haus Paltinul

3*

Str. Paltinului, nr.14

004

0728 275 444, 0269 216 297

info@haus_paltinul.de

www.haus_paltinul.de

Pensiune

Pensiunea Hermannstadt

3*

Str. Blãnarilor, nr.13

004

0269 212 340

info@pensiuneahermannstadt-sibiu.ro

www.pensiuneahermannstadt-sibiu.ro

Pensiune

Casa Ioana

3*

Str. Lucian Blaga, nr.13

004

0751 514 751

office@casaioana-sibiu.ro

www.casaioana-sibiu.ro

Pensiune

Casa Ivan

3*

Str. Cãlugãreni, nr.34

004

0269 233 991

casaivan34@yahoo.com

www.casaivan.pensiuni.biz

Pensiune

Korona

3*

Str. Luptei, nr.8

004

0269 225 533, 0369 405 444

contact@pensiunea-korona.ro

www.pensiunea-korona.ro

Pensiune

Casa Luxemburg

3*

Piaţa Micã, nr.16

004

0269 216 854

office@casaluxemburg.ro

www.casaluxemburg.ro

Pensiune

Alexia

3*

Str. G-ral D. Praporgescu, nr. 1A

004

0742 464 991; 0269 237 994

pensiunea.alexia@yahoo.com

 

Pensiune

Cibinium

3*

Str. Charles Darwin, nr. 10

004

0746 526 654; 0722 210 690

office@pensiuneacibinium.ro

www.pensiuneacibinium.ro

Pensiune

La Maison Francaise

3*

Str. Iosif Velceanu, nr.1

004

0269 224 046; 0748 841 549

pensiunesibiu@la-maison-francaise.ro

www.pension-sibiu.ro

Pensiune

La Viorel

3*

Str. Lector, nr.2

004

0269 211 410

laviorel@gmail.com

www.pensiunealaviorel.ro

Pensiune

Lion

3*

Str.Moldoveanu, nr.41

004

0727 009 161

masca_maria@yahoo.com

 

Pensiune

Millenium

2*

Str. Ştrandului, nr. 11

004

0751 954 457; 0269 226 230

   

Pensiune

Ardealul

2*

Str. Caltun, nr. 24

004

0745 503 468; 0269 243 006

paulhanea@yahoo.com

 

Pensiune

American Inn Bella

2*

Str. Aurel Decei, nr 6

004

0729 106 906; 0728 830 822

bella@americaninn.ro

www.americaninn.ro

Pensiune

Casa Bianca

2*

Str. E.A. Bieltz, nr. 93 B

004

0744 599 466

office@casa-bianca.ro

www.casa-bianca.ro

Pensiune

Carul cu Flori

2*

Str. Luptei, nr. 36

004

0744 550 315; 0744 355 822

trendysibiu@yahoo.com

 

Pensiune

Nelu&Klein

2*

Str. Calea Dumbravii, nr. 124

004

0722 427 077; 0269 252 111

office@nelu-klein.ro

www.nelu-klein.ro

Pensiune

Casa Spatar

2*

Str. Nicovalei, nr. 5

004

0749 219 300; 0269 219 703

casaspatar@yahoo.com

 

Pensiune

Corina

2*

Sos Alba Iulia, nr. 104

004

0269 228 492; 0724 594 588

corinatodosiu@yahoo.com

www.pensiunecorina.ro

Pensiune

Casa Rares

2*

Str. Triajului, nr. 1

004

0744 652 109

scrares@yahoo.com

 

Pensiune

Costas

2*

B-dul Vasile Milea, nr. 26

004

0748 100 869; 0269 212 411

   

Pensiune

Ela

2*

Str. Noua, nr. 43

004

0744 916 893; 0269 215 197

ela@ela-hotels.ro

www.ela-hotels.ro



Lista unităților de cazare din Sibiu

67

Tip Unitate

Denumire

Stele

Adresă

Telefon 004+număr local

E-mail

Website

Pensiune

Emigrantul

2*

Calea Cisnadiei, nr. 8

004

0742 253 878; 0269 443 752

emigrantul48@yahoo.com

www.penasiuneaemigrantul.ro

Pensiune

Favorit

2*

Str. Calea Dumbravii, nr. 52

004

0744 955 992; 0269 223 567

pensiunesibiu@yahoo.com

 

Pensiune

Casa Tobias

2*

Str. Garii, nr. 15

004

0740 163 692; 0269 230 860

adytobias@yahoo.com

 

Pensiune

Greenhouse

2*

Str. E. A. Bieltz, nr. 67

004

0788 310 168; 0269 227 800

greenhouse@clicknet.ro

www.clicknet.ro/greenhouse

Pensiune

Halemandero

2*

Str. Masarilor, nr. 10

004

0269 212 509

   

Pensiune

Ileana

2*

Str. Berariei, nr. 2

004

0744 495 391; 0369 427 427

 

www.pensiuneaileana.ro

Pensiune

Kira

2*

Str. Calea Dumbravii, nr 76

004

0740 617 874; 0726 146 132

kira-sibiu@yahoo.com

 

Pensiune

Laura

2*

Str. Vasile Aaron, nr 18

004

0722 215 412; 0269 244 826

contact@pensiunea-laura.ro

www.pensiunea-laura.ro

Pensiune

Leu

2*

Str. Mos Ion Roata, nr. 6

004

0729 133 777; 0269 218 392

   

Pensiune

Podul Minciunilor

2*

Str. Azilului, nr. 1

004

0744 916 893; 0269 217 259

podulminciunilor@ela-hotels.ro

www.ela-hotels.ro

Pensiune

Richard

2*

Str. Anton Pann, nr. 25

004

0752 572 546

cosmajohn@yahoo.com

 

Pensiune

Turist

2*

Str. Rahovei, nr 101

004

0740 246 825; 0269 242 050

 

www.pensiunesibiu.go.ro

Pensiune

Verena

2*

Str. Anton Pann, nr. 12

004

0269 233 355

   

Pensiune

Cony

2*

Str. Porumbacului, nr. 22

004

0269 232 483; 0745 285 946

office@vilacony.ro

www.vilacony.ro

Pensiune

Turnisor

2*

Str. Graului, nr. 27

004

0751 309 420

   

Pensiune

Casa Arcas

1*

Str. 16 Februarie, nr. 2

004

0269 432 578; 0745 056 099

   

Pensiune

Eli

 

Str. Ecaterina Varga, nr. 11

004

0747 222 602; 0751 131 677

office@pensiunea-eli.ro

www.pensiunea-eli.ro

Pensiune

Casa veche

 

Str. Liviu Rebreanu, nr. 4

004

0269 213 034; 0745 323 747

info@casavechesibiu.ro

www.casavechesibiu.ro

Pensiune

Andra

3*

Str. Miraslau, nr. 1

004

0722 275 062

adcoimpex@yahoo.com

 

Pensiune

Villa Hermanni

3*

Str. Ogorului, nr. 32 A

004

0744 547 448; 0369 426 025

contact@villahermanni.ro

www.villahermanni.ro

Han

Han Veştem

 

Padurea Dumbrava - Muzeu

004

0269 252 948

office@hanvestem.ro

www.hanvestem.ro

Hostel

Flying Time

2*

Str. Ghe Lazar, nr. 6

004

0369 730 179

office@sibiuhostel.ro

www.sibiuhostel.ro

Hostel

Felinarul

1*

Str. Felinarului, nr. 8

004

0269 235 260; 0749 901 171

felinarul@gmail.com

 

Hostel

Hostel Sibiu

1*

Str. Ogorului, nr. 26A

004

0269 221 261; 0748 114 741

hostel_sibiu@yahoo.com

www.hostel-sibiu.ro

Hostel

Hi-Bye

1*

Str. Zaharia Boiu, nr. 39

004

0766 448 418; 0269 231 257

info@hostelsibiu.com

www.hostelsibiu.ro

Hostel

Old Town Hostel

1*

Piata Mica, nr. 26

004

0729 887 476; 0269 216 445

contact@hostelsibiu.ro

www.hostelsibiu.ro

Hostel

Joly Hostel

1*

Str. Aleea Filozofilor, nr. 12

004

0730 608 070; 0730 608 072

jolyhostel@yahoo.com

 

Hostel

La Padre

1*

Str. Somesului, nr. 4

004

0722 258 715; 0743 558 715

padre_sibiu@yahoo.com

 
Sibiu Hermannstadt Tânăr din 1191
Sibiu
Hermannstadt
Tânăr din 1191

Foto: Scott Eastman © 2009 Design & Print: Honterus Sibiu

Editat de Biroul de promovare și dezvoltare în turism al Primăriei Municipiului și Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Tiraj 5000 exemplare Se distribuie gratuit