Sunteți pe pagina 1din 11

Diferenta intre Studiul de Fezabilitate si Documentatia de Avizare a

Lucrarilor de Interventii

n sensul prezentei hotrri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele


semnificaii:
a) documentaie de avizare pentru lucrri de intervenii: documentaia tehnicoeconomic similar studiului de fezabilitate, elaborat pe baza concluziilor
raportului de expertiz tehnic i, dup caz, ale raportului de audit energetic,
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici afereni lucrrilor de intervenii
la construcii existente;
b) studiu de fezabilitate: documentaia tehnico-economic prin care se stabilesc
principalii indicatori tehnico-economici afereni obiectivului de investiii pe baza
necesitii i oportunitii realizrii acestuia i care cuprinde soluiile funcionale,
tehnologice, constructive i economice ce urmeaz a fi supuse aprobrii;

Proiectarea lucrrilor de construcii pentru obiective de investiii noi, inclusiv


extinderi,se elaboreaz n urmtoarele faze:
a) studiu de fezabilitate;
b) proiect tehnic;
c) detalii de execuie.
Prin excepie , pentru obiectivele de investiii noi, inclusive extinderi, ale cror
documentaii tehnico-economice intr n competena de aprobare a Guvernului, se
elaboreaz un studiu de prefezabilitate anterior elaborrii studiului de fezabilitate.
Proiectarea lucrrilor de construcii pentru intervenii la construcii existente,
inclusive instalaiile aferente, se elaboreaz n urmtoarele faze:
a) expertiz tehnic i, dup caz, audit energetic;
b) documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii;
c) proiect tehnic;
d) detalii de execuie.

CONINUTUL-CADRU al studiului de fezabilitate

Piese scrise

Date generale:
1. denumirea obiectivului de investiii;
2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3. titularul investiiei;
4. beneficiarul investiiei;
5. elaboratorul studiului.
Informaii generale privind proiectul
1. situaia actual i informaii despre entitatea responsabil cu implementarea
proiectului;
2. descrierea investiiei:
a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiii pe
termenlung (n cazul n care au fost elaborate n prealabil) privind situaia actual,
necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei, precum i scenariul tehnico-economic
selectat;
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiii pot
fi atinse (n cazul n care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu
de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiii pe termen lung):
- scenarii propuse (minimum dou);
- scenariul recomandat de ctre elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
c) descrierea constructiv, funcional i tehnologic, dup caz;

3. date tehnice ale investiiei:


a) zona i amplasamentul;
b) statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat;
c) situaia ocuprilor definitive de teren: suprafaa total, reprezentnd terenuri
dinintravilan/extravilan;
d) studii de teren:
- studii topografice cuprinznd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu
repere n sistem de referin naional;
- studiu geotehnic cuprinznd planuri cu amplasamentul forajelor, fielor complexe cu
rezultatele determinrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandrile pentru fundare i consolidri;
- alte studii de specialitate necesare, dup caz;
e) caracteristicile principale ale construciilor din cadrul obiectivului de investiii,
specific domeniului de activitate, i variantele constructive de realizare a investiiei, cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare;
f) situaia existent a utilitilor i analiza de consum:
- necesarul de utiliti pentru varianta propus promovrii;
- soluii tehnice de asigurare cu utiliti;
g) concluziile evalurii impactului asupra mediului;
4. durata de realizare i etapele principale; graficul de realizare a investiiei.
Costurile estimative ale investiiei
1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
Analiza cost-beneficiu:
1. identificarea investiiei i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de
referin;
2. analiza opiunilor;
3. analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul
cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;

4. analiza economic, inclusiv calcularea indicatorilor de performan economic:


valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu;
5. analiza de senzitivitate;
6. analiza de risc.
Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiilor se constituie n conformitate cu legislaia n
vigoare i constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile i alte surse legal constituite.
Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei.
1. numr de locuri de munc create n faza de execuie;
2. numr de locuri de munc create n faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei
1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei)
(n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- construcii-montaj (C+M);
2. ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup
caz.

Avize i acorduri de principiu


1. avizul beneficiarului de investiie privind necesitatea i oportunitatea investiiei;
2. certificatul de urbanism;
3. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz
metan,
ap-canal, telecomunicaii etc.);
4. acordul de mediu;
5. alte avize i acorduri de principiu specifice.

Piese desenate:
1. plan de amplasare n zon (1:25000 - 1:5000);
2. plan general (1: 2000 - 1:500);
3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

CONINUTUL-CADRU al documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenii

Piese scrise
Date generale:

1. denumirea obiectivului de investiii;


2. amplasamentul (judeul, localitatea, strada, numrul);
3. titularul investiiei;
4. beneficiarul investiiei;
5. elaboratorul documentaiei.
Descrierea investiiei:
1. situaia existent a obiectivului de investiii:
- starea tehnic, din punctul de vedere al asigurrii cerinelor eseniale de calitate n
construcii, potrivit legii;
- valoarea de inventar a construciei;
- actul doveditor al forei majore, dup caz;
2. concluziile raportului de expertiz tehnic/audit energetic:
- prezentarea a cel puin dou opiuni;
- recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluiei optime din punct de
vederetehnic i economic, de dezvoltare n cadrul documentaiei de avizare a lucrrilor
deintervenii.

Date tehnice ale investiiei:


1. descrierea lucrrilor de baz i a celor rezultate ca necesare de efectuat n urma
realizrii
lucrrilor de baz;
2. descrierea, dup caz, a lucrrilor de modernizare efectuate n spaiile
consolidate/reabilitate/reparate;
3. consumuri de utiliti:
a) necesarul de utiliti rezultate, dup caz n situaia executrii unor lucrri de
modernizare;
b) estimri privind depirea consumurilor iniiale de utiliti.
Durata de realizare i etapele principale:
- graficul de realizare a investiiei:
Costurile estimative ale investiiei:
1. valoarea total cu detalierea pe structura devizului general;
2. ealonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiiei.
Indicatori de apreciere a eficienei economice:
- analiza comparativ a costului realizrii lucrrilor de intervenii fa de valoarea de
inventar a construciei.
Sursele de finanare a investiiei
Sursele de finanare a investiiei se constituie n conformitate cu legislaia n vigoare i
constau n fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local,
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile i alte
surse legal constituite.

Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei:


1. numr de locuri de munc create n faza de execuie;
2. numr de locuri de munc create n faza de operare.
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiiei:
1. valoarea total (INV), inclusiv TVA (mii lei) (n preuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei),
din care:
- construcii-montaj (C+M);
2. ealonarea investiiei (INV/C+M):
- anul I;
- anul II;
3. durata de realizare (luni);
4. capaciti (n uniti fizice i valorice);
5. ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia, dup
caz.
Avize i acorduri de principiu:
1. certificatul de urbanism;
2. avize de principiu privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric, gaz
metan,
ap-canal, telecomunicaii etc.);
3. acordul de mediu;
4. alte avize i acorduri de principiu specifice tipului de intervenie.

Piese desenate:
1. plan de amplasare n zon (1: 25000-1:5000);
2. plan general (1: 2000-1:500);
3. planuri i seciuni generale de arhitectur, rezisten, instalaii, inclusiv planuri de
coordonare a tuturor specialitilor ce concur la realizarea proiectului;
4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dup caz.

Descrierea investitiei in cazul SF presupune:


a.concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe
termen lung(in cazul in care au fost elaborate in prealabil)privind situatia actuala,
necesitatea si oportunitatea promovarii investiei, precum si scenariul tehnico-economic
selectat,
b.scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi
atinse(In cazul in care, anterior SF nu a fost elaborate un studiu de prefazabilitate sau
un plan detaliat de investitii pe termen lung: scenario propuse,scenariul recomandat de
catre elaborator, avantajele scenariului recomandat,
c.descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz.

Pe de alta parte, in cazul DALI descrierea investitiei presupune:


-situatia existenta a obiectivului de investitii(starea tehnica, din punctul de vedere
al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii, potrivit legii, valoarea de
inventar a constructiei, actul doveditor al fortei majore, dupa caz) si concluziile raportului
de expertiza tehnica/audit energetic(prezentarea a cel putin 2 optiuni, recomandarea
expertului/audiorului energetic asupra solutiei optime din punct de vedere tehnic si
economic, de dezvoltare in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii.

Datele tehnice ale investitiei pentru SF sunt reprezentate de:


a.zona si amplasament,
b.statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat,
c.situatia ocuparilor definitive in teren:suprafata totala, reprezentand terenuri
intravilan/extravilan,
d.studii de teren(studii topografice cuprinzand planuri topografice cu
amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national,studiu
geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu
rezultatele determinarilor de laborator,analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandarile pentru fundare si consolidari,alte studii de specialitate necesare dupa
caz),
e.caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii,
specific domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiei, cu
recomandarea variantei optime pentru aprobare,
f.situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum(necesarul de utilitati pentru
varianta propusa promovarii, solutii tehnice de asigurare cu utilitati),
g.concluziile evaluarii impactului asupra mediului.
Spre deosebire de SF in cazul DALI datele tehnice ale investitiei
cuprind:descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in
urma realizarii lucrarilor de baza, descrierea dupa caz a lucrarilor de modernizare
efectuate in spatiile consolidate/reparate/reabilitate,consumuri de utilitati (necesarul de
utilitati in situatia executarii lucrarilor de modernizare, estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati).
SF prezinta o Analiza cost-benefiu in plus fata de DALI care
presupune:identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificare perioadei
de referinta, analiza optiunilor, analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de
peformanta financiara, fluxul cumulate,valoarea actuala neta, rata interna de
rentabilitate si raportul cost-beneficiu, analiza de senzitivitate si analiza de risc.

Pentru DALI se stabilesc si indicatori de apreciere a eficientei economice printr-o


analiza comparativa a costului realizarii lucrarilor de interventii fata de valoarea de
inventar a constructiei.
SF are in plus avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si
oportunitatea investiei fata de DALI care contine:certificatul de urbanism, avizele de
principiu privind asigurarea utilitatilor, acordul de mediu, alte avize si acorduri de
principiu specifice tipului de interventie.

S-ar putea să vă placă și