Sunteți pe pagina 1din 3

BILANTUL CONTABIL

ACTIV = BUNURI ECONOMICE (utilizari)


A. ACTIVE IMOBILIZATE:
I. IMOBILIZARI NECORPORALE:
-CHELTUIELI DE CONSTITUIRE;
-CHELTUIELI DE DEZVOLTARE;
-CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI, DREPTURI SI VALORI
SIMILARE, ALTE IMOBILiZARI NECORPORALE;
-FONDUL COMERCIAL;
-AVANSURI SI IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS DE
EXECUTIE;

II. IMOBILIZARI CORPORALE:


-TERENURI SI CONSTRUCTII;
-INSTALATII TEHNICE , MASINI, ECHIPAMENTE :
-aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
- mijloace de transport, animale si plantatii.
-ALTE INSTALATII, UTILAJE SI MOBILIER (aparatura birotica,
echipamente de protectie );
-AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE.

III. IMOBILIZARI FINANCIARE :


-TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA SOCIETATI DIN CADRUL
GRUPULUI;
-CREANTE ASUPRA SOCIETATILOR
DIN CADRUL
GRUPULUI : -sume datorate de filiale;
-dobanzi aferente sumelor datorate de filiale.
-TITLURI SUB FORMA INTERESELOR DE PARTICIPARE;
-CREANTE DIN INTERESE DE PARTICIPARE:
-creante legate de interesele de participare;
-dobanzi aferente creantelor legate de interesele de part.
-TITLURI DETINUTE CA IMOBILIZARI:
-titluri de participare detinute la societati din cadrul
grupului;
-alte titluri imobilizate.
-ALTE CREANTE: -imprumuturi acordate pe termen lung;
-dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe t.l.;
- alte creante imobilizate.
-ACTIUNI PROPRII ( CU INDICAREA VALORII NOMINALE detinute
pe o perioada mai mare de 1 an )

B. ACTIVE CIRCULANTE;
I.STOCURI:
-MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE( inclusiv cele
aflate la terti )
-PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE;
-PRODUSE FINITE SI MARFURI (+ produse reziduale, animale,
ambalaje, inclusiv cele aflate la terti );
-AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI.

PASIV = SURSE DE FINANTARE (resurse)


A. CAPITALURI SI REZERVE:
I.CAPITAL SOCIAL (subscris varsat sau nevarsat)
II. PRIME LEGATE DE CAPITAL:prime de emisiune, prime de
fuziune, prime de aport, prime de conversie a obligatiunilor in actiuni;
III.REZERVE DIN REEVALUARE.
IV.REZERVE: rezerve legale , rezerve pentru actiuni proprii,
rezerve statutare, alte rezerve ;
V.REZULTATUL REPORTAT (PIERDERE - , PROFIT + ).
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI :
(PIERDERE
- ,PROFIT+ ,REPARTIZAREA PROFITULUI -).

I+II+III+IV+V+VI =CAPITALURI PROPRII

B.VENITURI IN AVANS SI CHELTUIELI


ANGAJATE (subventii pentru investitii, venituri
inregistrate in avans.)
C.PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI
CHELTUIELI.
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE PE O
PERIOADA MAI MARE DE 1 AN:
1.IMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI;
2. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT;
3.AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR:
-clienti creditori.
4.DATORII COMERCIALE (furnizori, furnizori de imobilizari )
5.EFECTE DE COMERT DE PLATIT;
6. SUME DATORATE SOCIETATILOR DIN CADRUL GRUPULUI;
7.SUME DATORATE PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE;
8.ALTE DATORII ( INCLUSIV DATORII FISCALE SI DATORII
PENTRU ASIGURARILE SOCIALE ):
-imprumuturi si datorii asimilate + dobanzi aferente;
-varsaminte de efectuat pt. imobilizari financiare;
-salarii datorate personalului, drepturi de personal neridicate;
-TVA de plata, TVA neexigibila;
-impozit pe salarii, pe profit;
-sume datorate asociatilor , decontari cu asociatii privind capitalul,
dividende de plata;
-creditori diversi, credite bancare, etc.

E.DATORII CE TREBUIE PLATITE PE O


PERIOADA MAI MICA DE 1 AN:

-TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA SOCIETATI DIN CADRUL


GRUPULUI (pe termen scurt );
-ACTIUNI PROPRII (detinute pe termen scurt );
-ALTE INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT ( titluri de
plasament : actiuni , obligatiuni cotate sau necotate ).
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI ( cecuri de incasat,
conturi la banci in lei si valuta, casa in lei sau valuta sume in curs de
decontare, timbre,bilete de tratament, tichete de calatorie, acreditive).

1.IMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI;


2.SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT;
3.AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR:
-clienti creditori.
4.DATORII COMERCIALE (furnizori, furnizori de imobilizari )
5.EFECTE DE COMERT DE PLATIT;
6. SUME DATORATE SOCIETATILOR DIN CADRUL GRUPULUI;
7.SUME DATORATE PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE;
8.ALTE DATORII ( INCLUSIV DATORII FISCALE SI DATORII
PENTRU ASIGURARILE SOCIALE ):
-imprumuturi si datorii asimilate + dobanzi aferente;
-varsaminte de efectuat pt. imobilizari financiare;
-salarii datorate personalului, drepturi de personal neridicate;
-TVA de plata, TVA neexigibila;
-impozit pe salarii, pe profit;
-sume datorate asociatilor , decontari cu asociatii privind capitalul,
dividende de plata;
-creditori diversi, credite bancare, etc.
(F.ACTIVE CIRCULANTE/DATORII CURENTE

C.CHELTUIELI IN AVANS SI VENITURI


ANGAJATE

NETE)
(G.TOTAL ACTIVE OBLIGATII CURENTE )

II. CREANTE:
-CREANTE COMERCIALE (clienti, efecte de primit, furnizori- debitori );
-SUME DE INCASAT DE LA SOCIETATILE DIN CADRUL GRUPULUI;
-SUME DE INCASAT DIN INTERESE DE PARTICIPARE;
-ALTE CREANTE (avansuri acordate personalului, sume de primit de
primit de la asigurarile sociale, pt. ajutorul de somaj, impozit de restituit,
TVA de recuperat, subventii de primit, debitori diversi.).
-CREANTE PRIVIND CAPITALUL SUBSCRIS NEVARSAT;

III. INVESTITII FINANCARE PE TERMEN SCURT:

PAG.1
BILANTUL CONTABIL
A. ACTIVE IMOBILIZATE:
I. IMOBILIZARI NECORPORALE:
-CHELTUIELI DE CONSTITUIRE;
-CHELTUIELI DE DEZVOLTARE;
-CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI, DREPTURI SI VALORI SIMILARE, ALTE IMOBILiZARI NECORPORALE;
-FONDUL COMERCIAL;
-AVANSURI SI IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE;
TOTAL.
II. IMOBILIZARI CORPORALE:
-TERENURI SI CONSTRUCTII;
-INSTALATII TEHNICE , MASINI, ECHIPAMENTE :
-aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
- mijloace de transport, animale si plantatii.
-ALTE INSTALATII, UTILAJE SI MOBILIER (aparatura birotica, echipamente de protectie );
-AVANSURI SI IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE.
TOTAL..
III. IMOBILIZARI FINANCIARE :
-TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA SOCIETATI DIN CADRUL GRUPULUI;
-CREANTE ASUPRA SOCIETATILOR
DIN CADRUL GRUPULUI : -sume datorate de filiale;
-dobanzi aferente sumelor datorate de filiale.
-TITLURI SUB FORMA INTERESELOR DE PARTICIPARE;
-CREANTE DIN INTERESE DE PARTICIPARE:
-creante legate de interesele de participare;
-dobanzi aferente creantelor legate de interesele de part.
-TITLURI DETINUTE CA IMOBILIZARI:
-titluri de participare detinute la societati din cadrul grupului ,alte titluri imobilizate.
-ALTE CREANTE: -imprumuturi acordate pe termen lung;
-dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe t.l.;
- alte creante imobilizate.
-ACTIUNI PROPRII ( CU INDICAREA VALORII NOMINALE detinute pe o perioada mai mare de 1 an )
TOTAL
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE;
I.STOCURI:
-MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE( inclusiv cele aflate la terti )
-PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE;
-PRODUSE FINITE SI MARFURI (+ produse reziduale, animale, ambalaje, inclusiv cele aflate la terti );
-AVANSURI PENTRU CUMPARARI DE STOCURI.
TOTAL.
II. CREANTE:
-CREANTE COMERCIALE (clienti, efecte de primit, furnizori- debitori );
-SUME DE INCASAT DE LA SOCIETATILE DIN CADRUL GRUPULUI;
-SUME DE INCASAT DIN INTERESE DE PARTICIPARE;
-ALTE CREANTE (avansuri acordate personalului, sume de primit de primit de la asigurarile sociale, pt. ajutorul de somaj, impozit de restituit, TVA de
recuperat, subventii de primit, debitori diversi.).
-CREANTE PRIVIND CAPITALUL SUBSCRIS NEVARSAT;
TOTAL.
III. INVESTITII FINANCARE PE TERMEN SCURT:
-TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA SOCIETATI DIN CADRUL GRUPULUI (pe termen scurt );
-ACTIUNI PROPRII (detinute pe termen scurt );
-ALTE INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT ( titluri de plasament : actiuni , obligatiuni cotate sau necotate ).
TOTAL..
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI ( cecuri de incasat, conturi la banci in lei si valuta, casa in lei sau valuta sume in curs de decontare, timbre,bilete
de tratament, tichete de calatorie, acreditive).
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL..
C.CHELTUIELI IN AVANS SI VENITURI ANGAJATE
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE PE O PERIOADA MAI MICA DE 1 AN:
1.IMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI;
2.SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT;
3.AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR:
-clienti creditori.
4.DATORII COMERCIALE (furnizori, furnizori de imobilizari )
5.EFECTE DE COMERT DE PLATIT;
6. SUME DATORATE SOCIETATILOR DIN CADRUL GRUPULUI;
7.SUME DATORATE PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE;
8.ALTE DATORII ( INCLUSIV DATORII FISCALE SI DATORII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE ):
-imprumuturi si datorii asimilate + dobanzi aferente;
-varsaminte de efectuat pt. imobilizari financiare;
-salarii datorate personalului, drepturi de personal neridicate;
-TVA de plata, TVA neexigibila;
-impozit pe salarii, pe profit;
-sume datorate asociatilor , decontari cu asociatii privind capitalul, dividende de plata;
-creditori diversi, credite bancare, etc.
E..ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE = total active circulante + cheltuieli in avans - total datorii < 1 an - ct.472 (venituri in
avans);
F..TOTAL ACTIVE OBLIGATII CURENTE = total active imobilizate + ,, E ct.131 (venituri in avans)
TOTAL.

-CONTINUARE-

PAG.2

G.DATORII CE TREBUIE PLATITE PE O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN:


1.IMPRUMUTURI DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI;
2. SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT;
3.AVANSURI INCASATE IN CONTUL COMENZILOR:
-clienti creditori.
4.DATORII COMERCIALE (furnizori, furnizori de imobilizari )
5.EFECTE DE COMERT DE PLATIT;
6. SUME DATORATE SOCIETATILOR DIN CADRUL GRUPULUI;
7.SUME DATORATE PRIVIND INTERESELE DE PARTICIPARE;
8.ALTE DATORII ( INCLUSIV DATORII FISCALE SI DATORII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE ):
-imprumuturi si datorii asimilate + dobanzi aferente;
-varsaminte de efectuat pt. imobilizari financiare;
-salarii datorate personalului, drepturi de personal neridicate;
-TVA de plata, TVA neexigibila;
-impozit pe salarii, pe profit;
-sume datorate asociatilor , decontari cu asociatii privind capitalul, dividende de plata;
-creditori diversi, credite bancare, etc.
TOTAL.
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI.
TOTAL PROVIZIOANE..
I.VENITURI IN AVANS (subventii pentru investitii, venituri inregistrate in avans.)
J. CAPITALURI SI REZERVE:
I.CAPITAL SOCIAL (subscris varsat sau nevarsat)
II. PRIME LEGATE DE CAPITAL:prime de emisiune, prime de fuziune, prime de aport, prime de conversie a obligatiunilor in actiuni;
III.REZERVE DIN REEVALUARE.
IV.REZERVE: rezerve legale , rezerve pentru actiuni proprii, rezerve statutare, alte rezerve ;
V. REZULTATUL REPORTAT (PIERDERE - , PROFIT + ).
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI :
(PIERDERE - ,PROFIT+ ,REPARTIZAREA PROFITULUI -).
I+II+III+IV+V+VI =TOTAL CAPITALURI PROPRII
VII PATRIMONIU PUBLIC
TOTAL CAPITALURI..

REGULI DE INREGISTRARE IN BILANT:


VALOAREA NETA BILANTIERA ( VALOAREA NETA CONTABILA ):
-ACIVELE IMOBILIZATE : -LA VALOAREA CONTABILA DE INTRARE AMORTIZARI PROVIZIOANE PT. DEPRECIERE
-ACTIVELE CIRCULANTE: - STOCURI -LA VALOAREA CONTABILA DE INTRARE PROVIZIOANE PT. DEPRECIERE / + DIFERENTE
DE PRET
-CREANTE- LA VALOAREA CONTABILA DE INTRARE PROVIZIOANELE PT. DEPRECIERE
-INVESTITII FINANCIARE E TERMEN SCURT: LA VALOAREA CONTABILA DE INTRARE
PROVIZIOANELE PT. DEPRECIERE
-CASA SI CONTURI LA BANCI : -LA VALOAREA CONTABILA DE INTRARE
- DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN:- LA VALOAREA CONTABILA DE INTRARE ( IN CAZUL
IMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI SE SCAD PRIMELE PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR )
- DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN:- LA VALOAREA CONTABILA DE INTRARE ( IN CAZUL
IMPRUMUTURILOR DIN EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI SE SCAD PRIMELE PRIVIND RAMBURSAREA OBLIGATIUNILOR )
PENTRU INTOCMIREA BILANTULUI LA 31 DECEMBRIE SE EFECTUEAZA OBLIGATORIU INVENTARIEREA ANUALA A
PATRIMONIULUI, DETERMINAND VALOAREA DE INVENTAR A ELEMENTELOR PATRIMONIALE ENTRU FIECARE ELEMENT SI SE
COMPARA VALOAREA DE INVENTAR CU VALOAREA DE INREGISTRARE IN CONTABILITATE
DACA EXISTA DIFERENTE IN PLUS SAU IN MINUS INTRE CELE 2 VALORI . ACESTEA SE INREGISTREAZA ASTFEL :
- PENTRU ELEMENTELE PATRIMONIALE DE ACTIV : -PLUSURILE DE VALOARE ( VALOAREA DE INVENTAR > VALOAREA DE
INREGISTARE ) NU SE INREGISTREAZA IN CONTABILITATE , ELEMENTELE PATRIMONIALE RAMANAND LA VALOAREA LOR DE
INREGISTRARE ( DE INTRARE ) MAI MICA
-MINUSURILE DE VALOARE (VALOAREA DE INVENTAR < VALOAREA DE
INREGISTRARE ) SE INREGISTREAZA PE SEAMA AMORTIZARILOR ( EXCEPTIONALE )SI PRIN CONSTITUIREA DE PROVIZIOANE
-PENTRU ELEMENTELE PATRIMONIALE DE PASIV: -MINUSURILE DE VALOARE( VALOAREA DE INVENTAR < VALOAREA DE
INREGISTARE ) NU SE INREGISTREAZA IN CONTABILITATE , ELEMENTELE PATRIMONIALE RAMANAND LA VALOAREA LOR DE
INREGISTRARE ( DE INTRARE ) MAI MARE
-PLUSURILE DE VALOARE ( VALOAREA DE INVENTAR > VALOAREA DE
INREGISTRARE) SE INREGISTREAZA PE SEAMA CONSTITUIRII DE PROVIZIOANE