Sunteți pe pagina 1din 6

1.

1 IDENTIFICAREA TIPURILOR DE SURSE DE FINANTARE

Finantarea reprezinta procesul de asigurare a fondurilor banesti necesare desfasurari activitatii intreprinderii. Finantarea prezinta importanta deosebita pentru supravietuirea si dezvoltarea unei afaceri . Sursele de finantare sunt adaptate la nevoile agentului economic si se regasesc in cadrul structurilor patrimoniale de pasiv sub denumirea de capitalui.

ACTIV

P A S I V

Datorii pe termen scurt si ajustari privind desfacerea activelor .

Datorii pe termen lung si provizioane.

Capitaluri proprii, amortizari.

Finantarea poate fi realizata prin surse proprii sau surse straine ,externe ( din afara intreprinderii). Tipuri de surse sau mijloacele de finantare ale unei afaceri: Surse proprii : 1. Autofinantare 2. Aport la capital 3. Amortizare - mentinerea independentei si autonomiei financiare , - nu se creeazaobligatii suplimentare (dobanzi, garantii); - asigura pastrarea capacitatii intreprinderii de a contracta credite; - constituie un mijloc sigur de acoperire a necesitatilor financiare. Aportul la capital al asociatilor sau a actionarilor se realizeaza prin cumpararea de actiuni sau parti sociale . Autofinantarea se realizeaza prin reinvestirea unei parti din profitul net . Sursele proprii constituie cea mai sigura sursa de finantare se determina autonomie financiara . Daca insumati capitalurile proprii si datoriile pe termen lung obtineti capitalurile permanente ale agentului economic , denumite si surse de finantare permanente . Aplicatie : Identificati sursele proprii si imprumutate utilizate pentru finatarea uneia faceri , cunoscand urmatoarele date din bilantul contabil : credite bancare pe termen lung 40,000 , furnizori 5, 000 , provizioane 2000 , capital social 25,000 , rezerve 3,000 , ajustari privind deprecierea materiilor si materialelor 400 , amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 3000. Rezolvare : Surse proprii Capital social Rezerve Provizioane Amortizar 31000 Sursele imprumutate Credite bancare pe termen lung Furnizori Ajustari privind deprecierea 47400 Avantaje :

1.2 SELECTAREA SURSELOR PROPRII DE FINANTARE ALE AGENTULUI ECONOMIC SI CARACTERISTICILE ACESTORA .

Capitalui proprii : Capitalurile proprii reprezinta sursele proprii de finantare ale agentilor economici formate prin aporturile actionarilor sau sociatilor , dar si prin autofinantare , respectiv din alte surse proprii , cum ar fi profitul obtinut. Capitalul propriu (juridic) se defineasca dreptul de proprietate pe care il au asociatii asupra capitalului investit intr-o intreprindere la data incheierii bilantului , potrivit relatiei : Activ Datorii = Capital Sursele ( capitalurile ) proprii sunt utilizate pentru finantarea proprie a bunurilor economice , si au urmatoarea structura :

Structura Mod de constituire ca sursa de finantare a intreprinderii capitalurilor proprii Capital individual sau social are caracter avansabil se constituie la infiintare societatii comerciale , fiind conditia existentiala a existentei si functionarii acesteia ; capitalul social se imparte in : Capital sub scris nevarsat - capitalul promis/datorat de asociati in momentul constituirii societatii ; Capitalul sub scris varsat parte din capital subscris care a fost fizic pus la dispozitia societatii . este o sursa pusa la dispozitia agentului economic de catre proprietari la infiintare ; poate fi majorat sau diminuat pe parcursul existentei societatii ; reprezinta valoare nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise de actionari sau asociati ;

Prime de capital - prime de aport - prime de emisiune - prime de conversie

Primele de capital creat ca diferenta Intre : valoarea noilor aporturi si valoarea nominala a actiunilor partilor sociale ; pretul de emisie si valoarea nominala a actiunilor partilor sociale; valoarea obligatiunilor convertibile si valoarea nominala a actiunilor partilor sociale valoarea contabila a actiunilor sau partilor sociale si valoarea nominala a actiunilor - partilor sociale ;

- prime de fuziune

Sunt determinate de operatiile de crestere a capitalului prin : noi aporturi noi emisiuni de actiuni

Aut ofin anta re :

Autofinatarea constituie elementul in baza caruia finantarea straina este solicitata si atrasa de catre agentul economic deoarece : furnizeaza indicatii cu privire la performantele intreprinderii creeaza capacitatea de rambursare a datoriilor da o masura riscului pe care furnizorii de fonduri si-l asuma asigura pe investitorii financiara supra posibilitatilor de valorificare si rambursare a fondurilor pe care le vor investi.

Autofinatarea corespunde unui surplus monetar degajat de intreprindere in urma activitatii desfasurate .

Autofinantarea reprezinta ceea ce ramane intreprinderii dupa ce au fost remunerati : personalul , statul , creditorii si actionarii.

Autofinantarea se poate determina prin doua metode : Metoda 1 Metoda excedentului brut de exploatare ETAPA 1. 2. INDICATORI DE PLECARE Vanzari de marfuri - Vanzari de produse , lucrari si servicii - Produse anexe - Productia stocata - Productia de imobilizari 3. - Marja comerciala - Productia exercitiului Cheltuieli cu materii si materiale Cheltuieli cu lucrarile si serviciile primite de la terti Valoarea adaugata INDICATORI DE DEDUS Costul de achizitie al marfurilor REZULTAT Marja comerciala Productia exercitiului

4.

- Valoarea adaugata - Subventii de exploatare

Impozite , taxe , varsaminte asimilate Cheltuieli cu personalul si asigurarile sociale Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare

Excedent brut din exploatare

5.

- Excedent brut din exploatare - Alte venituri din exploatare - Venituri financiare - Venituri - Venituri extraordinare

Cash flow brut

6.

- Cash flow brut

Impozit pe profit

Cash flow net (marjabruta de autofinantare) Autofinantare

7.

- Cash flow net

Dividente

Metoda 2 - Metoda rezultatului net contabil

ETAPA 1.

INDICATOR DE PLECARE - Rezultatul net contabil - Provizioane , ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare si financiara

INDICATOR DE DESUS - Rezultatul din cesiunea elementelor de activ - Reluari de provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare si financiara - Subventii de exploatare

REZULTAT Capacitatea de autofinantare