Sunteți pe pagina 1din 3

Utilizarea informatiei contabile pentru maximizarea veniturilor si reducerea

cheltuielilor

Va rog sa raspundeti la urmatoarele intrebari:

1. Ce sunt veniturile?
Veniturile reprezintă creşteri ale avantajelor economice înregistrate pe
parcursul perioadei contabile sub formă de intrări/creşteri ale activelor sau
diminuări/stingeri ale datoriilor, care au influenţat rezultatul net (profitul/pierderea) al
anului de gestiune curent.
2. Enumerati veniturile din exploatare.
Veniturile din exploatare cuprind:
 veniturile din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si
serviciilor prestate. În contabilitate aceste venituri se inregistreaza in
momentul predarii bunurilor către cumparator, al livrarii lor pe baza
facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul de
proprietate a bunurilor respective asupra clientiilor;
 veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in
contul de profit si de pierdere cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold
debitor);
 veniturile din productia de imobilizari; veniturile din subventii de exploatare;
 alte venituri din exploatarea curenta (venituri din creante recuperate si alte
venituri de exploatare).
3. Enumerati veniturile financiare.
În veniturile financiare se cuprind:
 veniturile din participatii;
 venituri din investiţii pe termen scurt;
 venituri din alte imobilizari financiare;
 venituri din creante imobilizate;
 venituri din titluri de plasament;
 venituri din diferente de curs valutar;
 venituri din dobanzi;
 veniturile din sconturile obtinute;
 alte venituri financiare;
 ajustări pentru pierdere de valoare.
4. Care este functia contabila a conturilor de venituri?
Din clasa 7 "Conturi de venituri" fac parte următoarele grupe: 70 "Cifra de afaceri
netă", 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție", 72 "Venituri din
producția de imobilizări", 74 "Venituri din subvenții de exploatare", 75 "Alte venituri
din exploatare", 76 "Venituri financiare" și 78 "Venituri din provizioane și ajustări
pentru depreciere sau pierdere de valoare".

Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" sunt conturi cu funcție de pasiv. Fac
excepție conturile 709 "Reduceri comerciale acordate", care are funcție de activ, și

1
cele din grupa 71 "Venituri aferente costului producției în curs de execuție", care sunt
bifuncționale.
Conturile din clasa 7 "Conturi de venituri" pot fi debitate, în cursul perioadei, cu
veniturile realizate din operațiuni de participație transferate coparticipanților.
5. Ce sunt cheltuielile?
Cheltuielile reprezintă diminuări ale avantajelor economice înregistrate pe
parcursul perioadei contabile sub formă de ieşiri/diminuări ale activelor sau
apariţii/creşteri ale datoriilor, care au influenţat rezultatul net (profitul/pierderea) al
anului de gestiune curent.
6. Enumerati cheltuielile din exploatare.
În cadrul cheltuielilor de exploatare se cuprind:
 cheltuielile privind consumurile de materii prime, materiale auxiliare,
combustibil, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale de
plantat, furaje si alte materiale consumabile; uzura obiectelor de
inventar; costul de achizitie al materiarelor nestocate, trecute direct asupra
cheltuielilor; costul de achizitie al energiei si apei consumate; costul de
achizitie al animalelorsi pasarilor; costul marfurilor vandute;
 cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti (intretinere si reparatii;
chirii;
 cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si
persoane; deplasarii, posta si taxe de telecomunicatii; servicii bancare si
altele),
 cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (impozitul suplimentar
pe salarii; impozitul pe cladiri; alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
asemeni taxelor pt folosirea terenurilor, taxele cu privire la mijloacele de
transport etc.);
 cheltuielile cu personalul (salariile si alte drepturi de personal, asigurarile si
protectia sociala, contributia unitatii la asigurarile sociale si pentru
somaj, cheltuili cu perfectionarea profesionala si alte cheltuieli cu
personalul suportate de unitate);
 alte cheltuieli din exploatare (pierderi din creante si alte cheltuieli de
exploatare).
7. Enumerati cheltuielile financiare.
În cadrul cheltuielilor financiare se cuprind:
 pierderi din creante legate de participatii;
 pierderi din vanzarea titlurilor de plasament;
 diferente nefavorabile de curs valutar din operatiuni curente si
disponubilitati in devize;
 dobanzi curente aferente imprumuturilor primite;
 sconturile acordate clientiilor;
 alte cheltuieli financiare (pierderi din creante de natura financiara).
8. Care este functia contabila a conturilor de cheltuieli?
Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi: 60
"Cheltuieli privind stocurile", 61 "Cheltuieli cu serviciile executate de terți", 62
"Cheltuieli cu alte servicii executate de terți", 63 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
vărsăminte asimilate", 64 "Cheltuieli cu personalul", 65 "Alte cheltuieli de

2
exploatare", 66 "Cheltuieli financiare", 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și
ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare" și 69 "Cheltuieli cu impozitul pe
profit și alte impozite".

Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" sunt conturi cu funcție de activ, cu


excepția contului 609 "Reduceri comerciale primite", care are funcție de pasiv.

Conturile din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" pot fi creditate în cursul perioadei, pentru
operațiunile în participație, cu sumele transmise pe bază de decont.
9. Cum utilizati informatia contabila pentru maximizarea veniturilor?
Veniturile sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci când a avut loc o
creştere a beneficiilor economice viitoare aferente creşterii unui activ sau diminuării
unei datorii, iar această creştere poate fi evaluată credibil. Aceasta înseamnă că
recunoaşterea veniturilor se realizează simultan cu recunoaşterea creşterii de active
sau reduceri de datorii. De exemplu, diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din
lichidarea împrumuturilor ţi datoriilor în valută ale întreprinderii sunt recunoscute
simultan ca reduceri de pasive şi ca venituri financiare.
În consecinţă, pe baza principiilor partidei duble, orice venit delimitat şi recunoscut pe
baza următoarelor relaţii:
ACTIVE=VENITURI
şi
DATORII(pasive)=VENITURI
10. Cum utilizati informatia contabila pentru reducerea cheltuielilor?
Cheltuielile sunt recunoscute în contul de rezultate atunci când a avut loc o
reducere a beneficiilor economice viitoare aferente diminuării unui activ sau creşterii
unei datorii, iar această reducere poate fi evaluată credibil. Asta înseamnă că
recunoaşterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaşterea creşterii datoriilor sau
reducerii activelor, ca de exemplu, drepturile salariale, contribuţiile aferente salariilor
şi amortizarea.
Prin apel la ecuaţiile partidei duble, recunoaşterea cheltuielilor este divulgată prin
relaţiile:
CHELTUIELI=ACTIVE
şi
CHELTUIELI=DATORII(pasive)

S-ar putea să vă placă și