Sunteți pe pagina 1din 1

COMANDA SI IMPUTERNICIRE PENTRU REPREZENTARE VAMALA

SC UTI GRUP SA cu sediul in str. Cernauti nr.27C, sector 2, Bucuresti ,


CUI RO 5394305, J 40/1341/1994, reprezentata prin dl/d-na Marius Barbulescu in
calitate de referent vamal.
comandam companiei S.C. SCHENKER ROMTRANS SA numr de ordine n Registrul
Comerului J40/9578/1994, cod unic de nregistrare 5905159 indeplinirea formalitatilor
vamale prin reprezentare directa, conf. art. 5 din REGULAMENTUL (CEE) nr. 2913/92
AL CONSILIULUI din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar,
SCHENKER ROMTARNS

actionand in numele si pe seama noastra, in relatia cu

autoritatea vamala, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor vamale efectuate de firma


noastra.
Confirmam ca suntem de acord cu tarifele comunicate si cu plata prestatiilor comandate
(se va bifa casuta corespunzatoare)
d

la momentul efectuarii acestora


conform contract.

Ne asumam intreaga raspundere in ceea ce priveste integralitatea si corectitudinea


documentelor si a

traducerilor acestora furnizate SCHENKER ROMTRANS pentru

efectuarea comenzilor noastre.


Aceasta imputernicire este valabila pana la revocarea scrisa.
Datele noastre de identificare sunt urmatoarele:
Numar EORI: RO5394305
Cod TVA: RO5394305
Locul

Nume ,functie

Data

Semnatura si stampila