Sunteți pe pagina 1din 7

CONTRACT DE PUBLICITATE IN SISTEM BARTER

nr. 38 / 03.12.2012
Incheiat intre si de catre:

S.C. REALITATEA MEDIA TV CONSTANTA S.R.L. cu sediu social in B-dul Mamaia, nr.284, inregistrata
la registrul comertului cu nr. J/13/2323/13.10.2011, avand CUI 29224960 si reprezentata prin doamna Bica
Daniela in calitate de administrator, denumita in continuare RMTC [Furnizorul de Servicii Publicitare],

Sc Auto Group Srl cu sediul in str Strajerului, nr 24, avand cod fiscal RO11979789, Nr. de ordine n Reg.
Com. J13/1483/1999 si cont bancar IBAN RO65 BUCU 4116 4798 2511 RO01 deschis la ALPHA BANK
SUC. CONSTANTA reprezentata prin Adrian Tecusanu, in calitate de Director General, denumita in
continuareCLIENT [Furnizorul de Produse]

RMTC i CLIENTUL, denumite n continuare i n mod colectiv Prile, i n mod individual Partea, au
convenit urmatoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 (1) Prin prezentul Contract RMTC se obliga sa furnizeze servicii publicitare pentru CLIENT, constand in
difuzarea/inserarea de materiale de promovare in cadrul spatiului publicitar aferent REALITATEA TV.
Constanta.
(2) Pentru evitarea oricarui echivoc, prin material de promovare se va intelege atat orice mesaj publicitar
care are ca scop promovarea uneia sau mai multor marci/produse/servicii/ activitati/evenimente etc
(continutul materialului de promovare), cat si forma materiala in care este realizat si prezentat un astfel de
mesaj (forma materialului de promovare), in functie de specificul mijlocului de comunicare media prin care
se vor realiza Serviciile Publicitare, respectiv: spoturi publicitare in cazul publicitatii audiovizuale, TV
si/sau radio; machete publicitare in cazul publicitatii in presa scrisa; spoturi sau alta forma bazata pe
grafica, sunet si/sau imagine in cazul publicitatii pe internet, in pagini web etc.
(3) Furnizarea Serviciilor Publicitare se va realiza in temeiul comenzilor de publicitate emise de
CLIENT, in conformitate cu un mediaplan de difuzare convenit cu RMTC, iar preluarea materialelor de
promovare de la CLIENT, precum si prelucrarea, procesarea si pregatirea acestor materiale in vederea
difuzarii/ inserarii va fi efectuata de RMTC.
(4) Derularea comenzilor de publicitate emise de CLIENT se va face n raport de condiiile de vnzare
stabilite n Anexa nr. 1 pentru fiecare mediu de comunicare suport media al obligaiilor asumate de
RMTC n prezentul Contract i trebuie acceptate n prealabil de RMTC, in ceea ce priveste programarea
difuzarii si continutul materialelor publicitare.
(5) n privinta materialelor de promovare audiovizuale, condiiile de vnzare vor avea n vedere
intervalul (14:00-24:00) aferent difuzrii unui material de promovare audiovizual cu o durat diferit de 30
secunde (principiul liniaritii).
1.2 (1) n contrapartid, CLIENTUL se oblig s furnizeze pentru RMTC produse de tipul, specificatiile si la
preturile indicate n cadrul Anexei nr. 2 la prezentul Contract, impreuna cu orice accesorii/ ambalaje
specifice, daca este cazul (Produsele).
(2) Furnizarea Produselor de catre CLIENT se va realiza in temeiul si in conformitate cu solicitarile
transmise de RMTC in functie de necesitati, potrivit conditiilor generale de vanzare precizate in Anexa nr.
2 si cu respectarea termenilor si a conditiilor particulare de livrare care pot fi negociate de RMTC i
CLIENT cu ocazia fiecarei livrari de Produse. Produsele livrate de CLIENT vor fi receptionate de RMTC,
pe baza facturilor emise de CLIENT impreuna cu toate documentele legale necesare, acte care vor fi
incheiate intre reprezentantul CLIENTULUI si cel al RMTC.
1.3 Valoarea totala a Serviciilor Publicitare, libera de orice taxe sau impozite, va fi egala cu valoarea totala a
Produselor, libera de orice taxe sau impozite.
1.4 (1) Pentru evitarea oricarui echivoc, este stabilit ca RMTC este semnatar al prezentului Contract, avand
sarcina de a facilita si de a urmari executarea in bune conditii a Contractului;
(2) Remunerarea serviciilor asigurate de RMTC in cadrul prezentului Contract este un aspect care
priveste exclusiv RMTC.
II. DURATA CONTRACTULUI
2.1 Prezentul Contract va intra n vigoare la data semnrii sale de ctre toate Partile i se consider a fi n
derulare pana la data de 31.12.2013, sub rezerva indeplinirii integrale a obligatiilor asumate de catre Pri
sau daca este cazul, a aplicarii dispozitiilor art. 4.3.9 de mai jos, Contractul fiind ncheiat pentru o perioad
limitat.
2.2 Prezentul Contract se poate prelungi numai cu acordul scris al RMTC si al CLIENTULUI. Prin exceptie, la
solicitarea Partii care a reusit sa emita comenzi care sa acopere integral valoarea Contractului pana la
termenul prevazut in art.2.1, Contractul se va prelungi de drept pe o perioada suplimentara de 6 luni.

III. VALOAREA CONTRACTULUI. MODALITATEA DE PLAT


3.1 Valoarea Servicilor Publicitare furnizate de RMTC pentru CLIENT, pe baza comenzilor acestuia si
potrivit mediaplanului de difuzare agreat de Parti in conformitate cu prezentul Contract si in conditiile
prevazute in Anexa nr. 1, este egala cu valoarea totala a Produselor furnizate de CLIENT pentru si/sau in
favoarea RMTC, potrivit solicitarilor acesteia, formulate in conformitate cu prezentul Contract si in
conditiile prevazute in Anexa nr. 2.
3.2 Se accept de ctre Parti decontarea n sistem barter (promovare contra produse). Prin urmare, Prile
sunt de acord ca oricare dintre ele are dreptul s solicite stingerea obligaiilor de plat nscute n sarcina
CLIENTULUI prin compensare cu obligaiile de plat asumate de RMTC n favoarea CLIENTULUI, n
temeiul prezentului Contract si al facturilor emise reciproc intre RMTC` si CLIENT, cu respectarea
normelor fiscale precizate mai jos in cadrul art. 3.4 3.9.
3.2 Prile sunt obligate s iniieze fiecare n parte procesul de compensare n concordan cu HOTRRE
nr. 685 din 23 august 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea
datoriilor nerambursate la scaden ale contribuabililor, persoane juridice, n vederea diminurii
blocajului financiar i a pierderilor din economie, i a Regulamentului de compensare a datoriilor
nerambursate la scaden ale contribuabililor, persoane juridice (H.G. nr. 685/1999).
3.4 n cazul n care perioada dintre data facturrii i data compensrii nu depete 30 zile, indiferent de
suma compensat, operaiunea de compensare se efectueaz prin completarea de fiecare parte a
ORDINULUI DE COMPENSARE, document tipizat cu regim special, numerotat din tipografie, cu
eviden strict conform REGULAMENTULUI din 23 august 1999 DE COMPENSARE a datoriilor
nerambursate la scaden ale contribuabililor, persoane juridice, Anexa 2.1, prezentat n Anexa nr. 2 a
HG nr. 685/1999.
3.5 n cazul n care perioada dintre data facturrii i data compensrii depete 30 zile, compensarea se
poate face cu ORDINE DE COMPENSARE, formulare tipizate, numai n cazul n care valoarea fiecrei
facturi compensate nu depete 10.000 RON.
3.6 n cazul n care perioada dintre data facturrii i data compensrii depete 30 zile i valoarea fiecrei
facturi compensate depete 10.000 RON, compensarea se va face conform HG nr. 685/1999 la sediul
serviciului de compensare IMI (Institutul de Management i Informatic din cadrul Ministerului
Industriei i Comerului) unde ambele Pri vor trebui s se nregistreze n prealabil i vor prezenta
documentaia solicitat.
3.7 Compensrile de orice fel vor fi finalizate nu mai trziu de sfritul fiecrui trimestru calendaristic n
care au fost nregistrate n contabilitatea fiecrei Pri facturile de achiziie/prestri de servicii/executri de
lucrri emise reciproc.
3.8 Pentru inchiderea operatiunii de barter si compensarea tuturor sumelor contractuale dintre parti,
diferentele in plus sau in minus de pana la 50 EUR se vor refactura de catre una din Pri, celeilalte, printr-
o adaugare (facturare in plus) , sau stornare (facturare in minus).
3.9 Valoarea Contractului asa cum este prevazuta in art. 3.1 si respectiv in art. 3.2 este net de (nu
include) orice taxe care ar putea deveni aplicabile prestatiilor reciproce care constituie obiectul
Contractului. In ipoteza n care, n temeiul oricror norme legale, sunt aplicabile taxe/contributii/impozite
suplimentare de orice fel asupra prestatiei asigurata de ctre o Parte n favoarea celeilalte, valoarea
taxelor/contributiilor/impozitelor respective va fi calculata distinct de valoarea neta a prestatiei asupra
careia se aplica si se va adauga acestei valori, fiind suportat integral de ctre Partea beneficiara a prestatiei
in legatura cu care au fost stabilite taxele/contributiile/impozitele.

2
IV. DREPTURILE I OBLIGAIILE PRILOR

4.1. OBLIGAIILE I DREPTURILE Realitatea Media Tv Constanta.


4.1.1 (1) RMTC va asigura spatiul publicitar pentru expunerea materialelor de promovare in cadrul
REALITATEA TV , pe toata perioada desfaurrii Contractului, dup cum va urmri ca materialele de
promovare s fie expuse respectnd ntocmai comenzile agreate de CLIENT i RMTC.
4.1.2 RMTC se oblig ca n cazul n care o comanda acceptat spre difuzare nu este prestat n condiiile
convenite de Pri, motivat de evenimente speciale ce pot aprea n politica editorial a mediilor de
comunicare - suport al obligaiilor asumate prin prezentul Contract ori de alte cauze cu caracter obiectiv
(intreruperea emisiei postului de televiziune/radio ori neaparitia publicatiei sau nefunctionarea paginii
web, datorita reviziilor tehnice sau altor imprejurari; modificarea grilei de programe a postului de
televiziune/radio ori a formatului publicatiei sau al paginii web; solicitarea/decizia unei autoritati a
statului, care are ca efect intreruperea emisiei postului de televiziune/radio ori modificarea grilei de
programe a acestora, inclusiv prin decalarea orelor de difuzare sau suspendarea publicatiei ori a paginii
web etc), s acorde CLIENTULUI reprogramarea Serviciilor Publicitare neonorate, la aceiai parametri
orari i tarifari, n termenul convenit de comun acord de ctre RMTC i CLIENT.
4.1.3 RMTC va putea refuza primirea si/sau difuzarea oricarui material de promovare al CLIENTULUI,
aferent unui mediaplan si/sau comanda pe care a acceptat-o in prealabil, in situatii de genul:
a) RMTC constata ca materialul de promovare nu este conform cu o dispozitie legala ori cu
prevederile Contractului ori cu politica editoriala a mijlocului de comunicare media prin
intermediul caruia se asigura difuzarea;
b) RMTC constata ca materialul de promovare nu este livrat pe suportul ori in conditiile tehnice si de
calitate specificate;
c) in cazul in care un tert reclama incalcarea unor drepturi/interese legitime ca urmare a difuzarii unui
material de promovare (fiind de natura sa creeze o circumstanta prejudiciabila pentru RMTC, prin
expunerea la suportarea unor sanctiuni/despagubiri), RMTC poate decide suspendarea difuzarii
materialului respectiv, pana la momentul la care se clarifica cu titlu definitiv o astfel de situatie;
d) aparitia unei neintelegeri/dispute/litigiu, de orice natura si chiar fara legatura cu prezentul Contract,
intre RMTC si CLIENT.
4.1.4 n ceea ce privete materialele de promovare audiovizuale, RMTC i rezerv dreptul de a aduce
modificri n programul de difuzare a acestora n ipoteza n care evenimente excepionale determin
schimbri n grila de programe a posturilor de televiziune/radio suport al obligaiilor asumate prin
prezentul Contract, cu respectarea obligaiei retinuta la pct. 4.1.2 de mai sus. Prin evenimente
excepionale, Prile neleg acele evenimente/intamplari/fenomene etc care au prioritate la difuzare
datorita importantei, impactului si/sau noutatii ca stire de presa, in considerarea caracteristicii editoriale
principale a programelor posturilor n discuie (on-line news).
4.1.5 RMTC va factura Serviciile Publicitare cu aplicarea conditiilor de tarifare stipulate in Anexa nr. 1, iar
cursul valutar folosit de ambele Parti pentru compensarea in lei a datoriilor va fi de 4,3 lei/1 euro.
4.1.6 RMTC are obligaia s preia de la CLIENT materialele de promovare, s le prelucreze, s le proceseze
i s le pregteasc n vederea difuzrii acestora n cadrul spaiilor destinate publicitii REALITATEA
MEDIA TV CONSTANTA, n conformitate cu comenzile emise de CLIENT si agreate cu statia si n
msura n care nu devin incidente dispoziiile art. 4.1, pct. 4.1.3 din prezentul Contract.
4.1.7 RMTC are obligaia de a preda ctre statie materialul de promovare i comanda scris primite de la
CLIENT cu minimum 48 de ore nainte de data la care este stabilita prima difuzare a materialului de
promovare.
4.1.8 RMTC are obligaia de a nu interveni asupra coninutului materialelor de promovare furnizate de
CLIENT.
4.1.9 RMTC va tine evidenta consumurilor de publicitate efectuate de CLIENT si va transmite catre CLIENT
un raport lunar privind aceste consumuri, in primele 10 (zece) zile ale fiecarei luni, pentru luna
precedenta.
4.1.10 RMTC se obliga sa emita comenzile de Produse in conditiile Contractului, astfel incat sa acopere
intreaga valoare a Produselor prevazuta la art. 3.1 pana la expirarea termenului de derulare a
3
Contractului, stabilit in art. 2.1. In caz contrar, in sarcina RMTC este stabilita obligatia de plata catre
CLIENT a unei despagubiri in cuantum egal cu valoarea Produselor ramasa neconsumata la data
respectiva, valoare ce va fi facturata cu acest titlu (de despagubire/daune-interese) de catre CLIENT si
care va fi achitata de RMTC in termen de maxim 15 zile de la facturare ori pentru care, dupa caz, se va
putea realiza o compensare finala cu facturile emise de RMTC pentru Serviciile Publicitare efectiv
consumate, chiar in lipsa contraprestatiei corespunzatoare in Produse.
4.1.11 RMTC va receptiona si va prelua Produsele livrate de CLIENT conform solicitarilor formulate de
RMTC, fiind responsabila pentru incheierea actelor care atesta receptia, atat calitativ, cat si cantitativ.
4.1.12 (1) Produsele vor fi preluate de RMTC de la CLIENT cu exceptia cazului in care RMTC specifica
expres ca acestea sa fie predate unei alte entitati, situatie in care CLIENTUL va preda Produsele entitatii
respective, conform specificatiilor RMTC; pentru oricare din ipotezele mentionate RMTC este
responsabila pentru incheierea actelor care atesta predarea.
(2) Dupa data predarii Produselor de la CLIENT la RMTC si/sau catre entitatea indicata de RMTC,
RMTC si/sau entitatea indicata are raspunderea pentru Produse si suporta orice riscuri in legatura cu
acestea.
4.1.13 RMTC va incunostinta de indata CLIENTUL in legatura cu orice probleme aparute in derularea
prezentului contract si va propune masurile necesare pentru remedierea problemelor respective, fiind
raspunzatoare pentru buna derulare a Contractului.

4.3 OBLIGAIILE I DREPTURILE CLIENTULUI


4.3.1 CLIENTUL se oblig s foloseasc exclusiv pentru promovarea proprie (marci/produse/servicii/
activitati/evenimente etc proprii), precum i s nu instraineze in niciun mod si sa nu puna la dispozitia
unui tert Serviciile Publicitare ce fac obiectul prezentului Contract, decat in cazul unui acord prealabil si
expres al RMTC in acest sens.
4.3.2 CLIENTUL are obligatia de a preda materialele publicitare RMTC, nsoite de o comand scris
agreata in prealabil cu RMTC semnat de reprezentantii autorizati ai CLIENTULUI i ai RMTC, n
care se vor meniona toate elementele necesare individualizrii materialului de promovare, zona orar n
care se va realiza difuzarea, costul difuzrii, precum i alte elemente pe care CLIENTUL i RMTC le
consider necesare.
4.3.3 CLIENTUL are obligaia de a preda RMTC materialul de promovare i comanda scris cu minimum 3
zile nainte de data la care este agreata prima difuzare a materialului respectiv.
4.3.4 In cazul Serviciilor Publicitare derulate prin intermediul audiovizualului, conex obligaiei CLIENTULUI
de a pune la dispoziia RMTC spoturile publicitare pe suportul convenit, CLIENTUL are obligaia s
furnizeze pentru fiecare material de promovare (diferit ca i coninut i/sau durat), odat cu materialul
audiovizual respectiv, play-list-ul pentru compoziiile muzicale utilizate n coninutul materialului de
promovare in cauza (titlu oper muzical/compozitor/textier/aranjor/ interpret/productor de fonograme),
cu menionarea duratei efective n secunde, precum si data, ora, numrul de difuzri ale fiecrei opere
muzicale.
4.3.5 CLIENTUL, prin reprezentant legal, declar c difuzarea materialelor de promovare audiovizuale puse la
dispoziie nu va contraveni prevederilor legale aplicabile, inclusiv celor ale Legii nr. 504/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i celor ale legislaiei de nivel secundar, incluzand aici si
normele i deciziile emise de ctre Consiliul National al Audiovizualului. De asemenea, orice materiale
de promovare nu vor contraveni legislatiei in domeniul publicitatii si nici legislatiei in domeniul
proprietatii intelectuale/ industriale (drept de autor si drepturi conexe, marci etc.).
4.3.6 CLIENTUL poart ntreaga rspundere pentru coninutul i expunerea public a materialului de
promovare care se difuzeaz n baza comenzilor sale, astfel incat n ipoteza oricror aciuni judiciare, cu
ori far pretenii pecuniare, ale unor tere pri pentru utilizarea fr drept a materialelor de promovare n
ntregul lor sau numai a unor elemente ale acestora, CLIENTUL se obliga s despgubeasc integral
oricare si toate prejudiciile suferite de aceste pri ori de ctre RMTC.
4.3.7 CLIENTUL se oblig s comunice RMTC, cu cel puin 5 (cinci) zile nainte de data la care ar deveni
aplicabile, eventualele modificri pe care le dorete n programarea difuzrilor materialelor de
promovare. Orice reprogramare se va face numai de comun acord cu RMTC.
4.3.8 (1) Livrarea Produselor va fi efectuata de CLIENT in termen de maxim 5 zile de la solicitarea exprimata
de RMTC in acest sens; Produsele vor fi livrate in perfecta stare (calitativa, estetica, de prezentare, de
utilizare si/sau functionare etc. fiind aplicabila conditia/conditiile care se potrivesc naturii si
destinatiei Produselor) si impreuna cu toate accesoriile/ambalajele si actele aferente, dupa caz, in functie
de specificul acestora.
(2) CLIENTUL isi asuma in mod neconditionat obligatia ca Produsele livrate sa fie corespunzatoare cu
orice normative aplicabile si sa intruneasca toate conditiile de drept si de fapt pentru desfacerea/
comercializarea pe teritoriul Romaniei. Produsele livrate de CLIENT sunt garantate calitativ, sunt
etichetate, marcate i ambalate corespunztor, CLIENTUL acordand garantie in conformitate cu
reglementarile legale in materie (similar cu prevederile privind protectia consumatorilor).
4
4.3.9 CLIENTUL se obliga sa emita comenzile de Servicii Publicitare in conditiile Contractului, astfel incat sa
acopere intreaga valoare a Serviciilor Publicitare prevazuta la art. 3.1 pana la expirarea termenului de
derulare a Contractului, stabilit in art. 2.1. In caz contrar, in sarcina CLIENTULUI este stabilita obligatia
de plata catre RMTC a unei despagubiri in cuantum egal cu valoarea Serviciilor Publicitare ramasa
neconsumata la data respectiva, valoare ce va fi facturata cu acest titlu (de despagubire/daune-interese)
de catre RMTC si care va fi achitata de CLIENT in termen de maxim 15 zile de la facturare ori pentru
care, dupa caz, se va putea realiza o compensare finala cu facturile emise de CLIENT pentru Produsele
efectiv livrate, chiar in lipsa contraprestatiei corespunzatoare in Servicii Publicitare.
4.3.10 La solicitarea RMTC, CLIENTUL se obliga sa furnizeze Produsele sau o parte din acestea unui alt
beneficiar decat RMTC, care poate fi o societate din cadrul grupului de firme din care face parte RMTC
sau o alta entitate desemnata de RMTC. Valoarea acestor Produse va fi decontata intre RMTC si
CLIENT in cadrul si conform prezentului Contract, urmand ca decontarea intre RMTC (ca platitor al
contravalorii Produselor prin compensare/barter cu Serviciile Publicitare) si tertul beneficiar sa fie
rezolvata exclusiv de catre acestia, printr-o intelegere separata, care nu va implica CLIENTUL decat
strict in privinta furnizarii Produselor catre tertul respectiv.
4.3.11 In cazul in care CLIENTUL va livra intreaga cantitate de Produse conform Anexei nr. 2 si in limita
valorii agreate potrivit art. 3.2 inca de la inceputul perioadei de derulare a Contractului, achitandu-se
astfel de obligatia sa de a acoperi contravaloarea Serviciilor Publicitare pe care RMTC le va furniza
conform prezentului Contract, Partile convin urmatoarele:
Dupa livrarea integrala a Produselor de catre CLIENT, RMTC ramane debitorul unei obligatii de a
face asa cum este stabilit prin Contract (obligatia de a presta Servicii Publicitare), urmand ca aceasta
obligatie sa se stinga treptat in baza consumului de publicitate inregistrat in baza comenzilor
CLIENTULUI, pe masura realizarii compensarilor intre RMTC si CLIENT.
4.3.12 CLIENTUL va factura Produsele cu aplicarea conditiilor de tarifare stipulate in Anexa nr. 2, iar cursul
valutar folosit reciproc de ambele Parti pentru compensarea in lei a datoriilor va fi cursul BNR din data
emiterii facturilor.

V. NCETAREA I MODIFICAREA CONTRACTULUI


5.1 Prezentul Contract nceteaz de plin drept, fr a fi necesar ndeplinirea oricrei formaliti sau punerea n
ntarziere, n cazul n care:
a) se ajunge la termen, prezentul Contract fiind ncheiat pe o perioad limitat;
b) CLIENTUL cesioneaz drepturile i obligaiile sale rezultnd din prezentul Contract fr a avea acordul
expres al RMTC, situatie in care RMTC poate denunta unilateral si cu efect imediat prezentul Contract;
c) prin reziliere de ctre RMTC sau CLIENT, dupa caz, pentru nendeplinirea sau ndeplinirea defectuoas
a obligaiilor prevzute n prezentul Contract; oricare din cele dou Pri poate rezilia Contractul prin
notificare scris, transmis celeilalte pri, cu confirmare de primire, cu acordarea unui preaviz de 30
(treizeci) de zile calendaristice i fr intervenia instanei judectoreti sau indeplinirea vreunei alte
formalitati prealabile; n cazul in care Partea in culpa nu remediaza incalcarea respectiva in cadrul
termenului de preaviz si intervine astfel rezilierea Contractului, se vor evalua prestaiile RMTC i ale
CLIENTULUI pana la momentul rezilierii Contractului (efectuate n temeiul si in conformitate cu
prezentul Contract), iar in termen de 30 (treizeci) de zile de la data rezilierii cele dou Pri urmeaza a
stabili de comun acord soluia optim de despagubire pentru cazul n care prestaiile executate pn la
aceasta dat nu sunt n acelai cuantum valoric.
5.2 Modificarea prezentului Contract fr acordul scris i expres al RMTC i al CLIENTULUI va fi lipsit de
efecte juridice, prezentul Contract putnd fi modificat i/sau completat doar cu acordul scris i expres al celor
dou Prti, acesta primind forma unui act aditional la prezentul Contract.
5.3 Rezilierea Contractului nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente ntre Prti la data survenirii ei.

VI. RSPUNDEREA CONTRACTUAL. FORA MAJOR


6.1 Nerespectarea total sau parial sau executarea defectuoas a vreuneia din clauzele contractuale, precum i
utilizarea fr acordul expres i prealabil al Partii detinatoare a unei mrci, desen sau model industrial n
alte cazuri si scopuri decat cele presupuse in mod necesar de executarea prezentului Contract, oblig Partea
vinovat s plteasc daune-interese care cuprind att prejudiciul efectiv (damnum emergens), ct i
prejudiciul nerealizat (lucrum cessans), cauzate celeilalte Pri.
6.2 Cu excepia unor prevederi contrare n cuprinsul prezentului Contract, n cazul n care una dintre Pri este
mpiedicat s i execute propriile angajamente asumate n temeiul Contractului din cauza unui eveniment
5
i/sau mprejurare independent de voina acesteia (inclusiv conflicte armate, invazie, rzboi civil sau
tulburare, rebeliune, acte de terorism, greve, blocri sau alte aciuni industriale, calamitate naturala, acte
guvernamentale, incendii, inundaii sau alte dezastre naturale, care conduc la nendeplinirea obligatiilor
contractuale sau la ntrzieri n producie) [n continuare Fora Major], va notifica imediat respectiva situaie
celeilalte Pri i va lua orice msur n vederea relurii executrii propriilor obligaii. n cazul prelungirii
cazului de For Major mai mult de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, Prile se vor reuni n mod
obligatoriu pentru a stabili condiiile continurii sau ncetrii Contractului.

VII. CLAUZA DE CONFIDENIALITATE


7.1 Pe perioada de derulare a Contractului fiecare Parte va pstra confidenialitatea Contractului i a tuturor
informaiilor sau datelor de orice natur schimbate ntre Pri pe perioada negocierii Contractului sau in
cursul executarii acestuia i nu va divulga aceste informaii ctre tere persoane (altele dect consilierii pe
probleme juridice angajai de Partea in cauza), decat strict n limita necesar fiecrei Pri n vederea
executrii angajamentelor asumate n prezentul Contract.

VIII. DISPOZIII FINALE


8.1 Comenzile de difuzare devin parte integranta a prezentului Contract, la data concretizarii lor intr-un
mediaplan de difuzare agreat de cele doua Parti, respectiv RMTC si CLIENT.
8.2 Contractul reprezint acordul i nelegerea deplin a Prilor i prevaleaz asupra oricrui acord sau
nelegere anterioar ntre Pri cu privire la obiectul Contractului.
8.3 Prezentul Contract este redactat i interpretat n conformitate cu dispoziiile legale din Romnia i Prile
declar n prezentul faptul c sunt de acord s se supun jurisdiciei instantelor judectoreti din Municipiul
Bucuresti, dar nu inainte de a incerca solutionarea pe cale amiabila a oricaror situatii conflictuale.
8.4 Orice notificare va fi comunicat n scris i inmanata celeilalte Parti sub semnatura de primire sau trimis
celeilalte Pri la adresa menionat n antetul prezentului Contract prin posta sau prin curier rapid cu recipis
de confirmare ori prin fax. Notificrile se consider valabil ndeplinite la data la care rezulta din confirmarea
de primire sau in ziua lucratoare imediat urmatoare datei transmisiei fax, dupa caz, ori daca destinatarul
refuza primirea ori nu este gasit la adresa pe care a indicat-o la data retransmiterii prin executor
judecatoresc. Orice modificare a adreselor de notificare va fi opozabila dac a fost n prealabil adusa la
cunotina celeilalte Pri prin procedura prevazuta in prezentul articol.
8.5 Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 fac parte integranta din prezentul Contract.

Prezentul Contract a fost incheiat la data de 03.12.2012, in doua exemplare cu caracter de original plus anexele,
cate unul pentru fiecare parte.

(RMTC) (CLIENT)
S.C. REALITATEA MEDIA TV S.C. AUTO-GROUP S.R.L
CONSTANTA SRL

reprezentat legal prin reprezentat legal prin


BICA DANIELA Adrian Tecusanu
ADMINISTRATOR Director general

6
ANEXA NR. 1 LA CONTRACTUL DE PUBLICITATE N SISTEM BARTER
nr. 38/03.12.2012

VALOAREA NETA A CONTRACTULUI

1. DENUMIRE SERVICIU PUBLICITAR: ..........Spot publicitar .........SKODA...........................


2. DURATA:....30sec..........................................................
3. NUMAR DIFUZARI: ..................................62DIFUZARI............................
4. FRECVENTA DE DIFUZARE:........................4spoturi/zi..............................................
5. INTERVAL ORAR:......................................18:00 21:00.............................................
6. PRET SPOT...............................................15EURO......................................................
7. RATE CARD CT: .......................................100 euro.....................................................
8. DISCOUNT...............................................85%...........................................................
9. Total Valoare difuzare................................1100Euro....................................................
10. VALOARE NETA TOTALA DE COMPENSAT........836Euro (fara TVA)............................................

(RMTC) (CLIENT)
S.C. REALITATEA MEDIA TV CONSTANTA SRL S.C. AUTO-GROUP SRL

reprezentat legal prin reprezentat legal prin


BICA DANIELA Adrian Tecusanu
Director Executiv Director general