Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAIE PUBLIC


NR. 649 FEAP1/ 23.03.2015

METODOLOGIA - CADRU
privind desfurarea Examenului de LICEN / DISERTAIE
- sesiunea iulie 2015 I.

INFORMAII CU CARACTER GENERAL:


Informaiile cu caracter general privind organizarea i desfurarea examenelor
de finalizare a studiilor pentru anul 2015 sunt prevzute n Regulament R54 - Organizarea
i
desfurarea
examenelor
de
finalizare
a
studiilor.
(http://www.calitate.usv.ro/pagini/regulament_usv/R54%20Regulament%20privind%20org%20si%20desfasurarea%20e
xamenelor%20de%20finalizarea%20stud_25.06.2014.do.pdf)

Examenele de finalizare a studiilor n nvmntul superior, respectiv Examenul de


Licen i Examenul de Disertaie se organizeaz i se desfoar conform Ordinului
MEC nr. 3179 din 5.02.2015 privind Metodologia-cadru de organizare i desfurare a
examenelor de licen/diplom i disertaie i ale prezentei metodologii supus spre
aprobare Senatului universitar, metodologie care se face public.
II. INFORMAII SPECIFICE
NVMNT DE LICEN :
NUMR DE CREDITE pentru EXAMENUL DE LICEN:
Numrul de credite alocat celor dou probe ale Examenului de Licen, pentru fiecare
dintre programele de studiu, este:
Proba 1 - Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate 5 credite
Proba 2 - Prezentarea i susinerea lucrrii de licen 5 credite
n sesiunea iulie 2015, Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
organizeaz EXAMEN DE LICEN pentru specializrile (cursuri de lung durat, 4 ani,
L84/1995)/programele de studiu (licen, 3 ani/ 4 ani Drept, L288/2004) acreditate, astfel:
- Economia comerului, turismului i serviciilor, nvmnt de zi, aviz ARACIS de
meninerea acreditrii nr. 4072/10.07.2014;
- Economia comerului, turismului i serviciilor, nvmnt la distan, aviz
ARACIS de acreditare nr.9918/7.12.2010;
- Administrarea afacerilor, nvmnt de zi, aviz ARACIS de acreditare
instituional din 2013;
- Administrarea afacerilor, nvmnt la distan, aviz ARACIS de acreditare
nr.9918/7.12.2010;
- Contabilitate i informatic de gestiune, nvmnt de zi, aviz ARACIS de
meninerea acreditrii nr. 3982/8.06.2012;
- Contabilitate i informatic de gestiune, nvmnt la distan, aviz ARACIS de
acreditare nr. 3982/8.06.2012;
- Finane i bnci, aviz ARACIS de acreditare nr. 4072/10.07.2014;
- Management, aviz ARACIS de acreditare nr. 2047/25.03.2011;
- Afaceri internaionale, aviz ARACIS de acreditare nr.3614/25.06.2014;

Administraie public, nvmnt de zi, aviz ARACIS de meninerea acreditrii


nr.5775/26.05.2010;
Administraie public, nvmnt la distan, aviz ARACIS de acreditare nr.
6733/9.07.2009;
Asisten managerial i secretariat, nvmnt de zi, aviz ARACIS de
acreditare instituional din 2013;
Asisten managerial i secretariat, nvmnt la distan, aviz ARACIS de
acreditare nr.9918/7.12.2010;
Drept, aviz ARACIS de acreditare nr.1831 din 10.04.2013;
Informatic economic, aviz ARACIS de acreditare nr. 1638/17.04.2014

- Absolvenii unei instituii de nvmnt superior acreditate se pot nscrie i


susine examen de licen cu aprobarea senatelor universitare ale celor dou instituii de
nvmnt superior, dup avizul consiliilor de administraie.
A. CALENDARUL DE DESFURARE A EXAMENULUI DE LICEN:
nscrieri pentru toate programele de studii: 29 iunie - 2 iulie 2015
Susinere probe licen: 8, 9 iulie 2015 nvmnt de zi
10,11 iulie 2015 nvmnt la distan
B. MODUL DE SUSINERE A PROBELOR EXAMENULUI DE LICEN:
1. Proba de evaluare a cunotinelor fundamentale i de specialitate se va
desfura sub forma unei examinri orale din problematica lucrrii de licen.
2. Prezentarea i susinerea lucrrii de licen se va face oral pe baza unei
planificri a absolvenilor pe zile i ore. Planificarea n vederea prezentrii i susinerii
examenului de licen se va face de secretarul fiecrei comisii i se va afia la
Avizierul FSEAP i pe web.
3. Prezentarea i susinerea licenei se desfoar prin contact direct, nemijlocit prin
prezena, n acelai loc i n acelai moment, a comisiei de examen cu examinatul.
C. COMPONENA COMISIILOR PENTRU EXAMENELE DE LICEN :
Program de studiu ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI I SERVICIILOR (ZI i
I.D.)
Preedinte: Prof.univ.dr. Valentin HAPENCIUC coordonator doctorat domeniul
Economie
Membri:
Prof.univ.dr. Aurel BURCIU coordonator doctorat domeniul Administrarea
afacerilor
Conf. univ. dr. Carmen CHAOVSCHI management
Conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA marketing
Lect. univ. dr. tefni UU analiz economico-financiar
Membru supleant: Conf. univ. dr. Rozalia KICSI economie
Secretari comisie: Lect. univ. dr. Iulian CONDRATOV (zi)
Asist. univ. dr. Mihaela STATE (I.D.)
Program de studiu ADMINISTRAREA AFACERILOR (ZI i I.D.)
Preedinte: Prof.univ.dr. Aurel BURCIU coordonator doctorat domeniul Administrarea
afacerilor
Membri: Prof.univ.dr. Valentin HAPENCIUC coordonator doctorat domeniul Economie
Conf. univ. dr. Mihaela BRSAN analiz economico-financiar
Conf. univ. dr. Angela ALBU economie
Conf. univ. dr. Mihai POPESCU management
Membru supleant: Lect. univ. dr. Liliana SCUTARU economie
Secretari comisie: Lect. univ. dr. Simona BUTA (ZI)
2

Lect. univ. dr. Gabriela CIOBAN (I.D.)


Program de studiu AFACERI INTERNAIONALE
Preedinte: Prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN

coordonator doctorat domeniul


Economie

Membri:

Prof.univ.dr. Carmen NSTASE - economie


Conf. univ. dr. Mariana LUPAN - economie
Conf. univ. dr. Camelia BEU - management
Conf. univ. dr. Romulus VANCEA - management
Membru supleant: Conf. univ. dr. Carmen BOGHEAN - economie
Secretar comisie: Lector univ. dr. Angela Nicoleta COZORICI
Program de studiu MANAGEMENT
Preedinte: Conf. univ. dr. Carmen CHAOVSCHI - management
Membri: Prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN - coordonator doctorat domeniul Economie
Prof.univ.dr. Carmen NSTASE economie
Conf. univ. dr. Mariana LUPAN - economie
Conf. univ. dr. Camelia BEU - management
Membru supleant: Conf. univ. dr. Carmen BOGHEAN - economie
Secretar comisie: Lect. univ. dr. Ruxandra BEJINARIU
Program de studiu CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE (ZI)
Preedinte: Prof.univ.dr. Elena HLACIUC coordonator doctorat domeniul Contabilitate
Membri:
Conf. univ. dr. Veronica GROSU contabilitate
Conf. univ. dr. Camelia MIHALCIUC - contabilitate
Conf. univ. dr. Florin BOGHEAN contabilitate
Lect. univ. dr. Marian SOCOLIUC contabilitate
Lect. univ. dr. Paul PACU informatic economic
Membru supleant: Prof.univ.dr. Valeriu LUPU informatic
Secretari comisie: Prep. univ. drd. Marius CIUBOTARIU
Program de studiu CONTABILITATE I INFORMATIC DE GESTIUNE (I.D.)
Preedinte: Prof.univ.dr. Elena HLACIUC coordonator doctorat domeniul Contabilitate
Membri:
Conf. univ. dr. Veronica GROSU contabilitate
Prof.univ.dr. Ionel BOSTAN - coordonator doctorat domeniul Economie
Conf. univ. dr. Camelia MIHALCIUC - contabilitate
Lect. univ. dr. Marian SOCOLIUC contabilitate
Prof.univ.dr. Valeriu LUPU informatic
Membru supleant: Lect. univ. dr. Paul PACU informatic economic
Secretari comisie: Prep. univ. drd. Marius CIUBOTARIU
Program de studiu FINANE I BNCI
Preedinte: Conf. univ. dr. Mihaela TULVINSCHI contabilitate
Membri:
Conf. univ. dr. Irina CIBOTARIU finane
Conf. univ. dr. Ioan HURJUI - contabilitate
Lect. univ. dr. Gheorghe MOROAN finane
Lect. univ. dr. Mariana VLAD contabilitate
Membru supleant: Lect. univ. dr. Paul PACU informatic economic
Secretar comisie: Asist. univ. dr. Lucia MOROAN-DNIL
Program de studiu ADMINISTRAIE PUBLIC (ZI i I.D.)
Preedinte: Prof. univ. dr. tefan Antonio SANDU tiine sociale
Membri:
Lect. univ. dr. Cristina Maria BLNEASA - management
Lect. univ. dr. Oana Marilena NEDELEA - istorie
3

Lect. univ. dr. Gabriela NEMOI - drept


Membru supleant: Conf. univ. dr. Camelia Maria Cezara IGNTESCU - drept
Secretari: Lect. univ. drd. Ciprian UNGUREANU (ZI)
Lect. univ. dr. Narcisa GALE (ID)
Program de studiu ASISTEN MANAGERIAL I SECRETARIAT (ZI i I.D.)
Preedinte: Conf. univ. dr. Alunica MORARIU - management
Membri:
Prof. univ. dr. Doru-Eugen TILIUE - informatic
Conf. univ. dr. Irina Adriana BILOUSEAC tiine administrative
Lect. univ. dr. Cristinel ICHIM finane publice
Membru supleant: Conf. univ. dr. Camelia BEU - management
Secretari: Lect. univ. dr. Daniela CTU-VERE (ZI)
Lect. univ. dr. Petronela SCUTARIU(ID)
Program de studiu DREPT
Preedinte: Prof. univ. dr. Aurora CIUC - drept
Membri
Prof. univ. dr. Clin SCRIPCARU medicin legal
Lect. univ. dr. Lcrmioara BLAN - medicin
Lect. univ. dr. Liana Teodora PASCARIU - drept
Membru supleant: Prof. univ. dr. Elena IFTIME - drept
Secretar: Lect. univ. dr. Simona DRELCIUC
Program de studiu INFORMATIC ECONOMIC
Preedinte: Prof.univ.dr. Valeriu LUPU - informatic
Membri:
Prof.univ.dr. Doru TILIUE - informatic
Conf.univ. dr. Florin BOGHEAN contabilitate
Conf. univ. dr. Irina CIBOTARIU finane
Lect. univ. dr. Ionu BALAN tiina calculatoarelor
Membru supleant: Lect. univ. dr. Anamaria MACOVEI matematic
Secretar comisie: Lect. univ. dr. Tudor COLOMEISCHI
COMISIA DE CONTESTAII:
Preedinte: Lect. univ. dr. Ovidiu GHIU
Membri:
Lect. univ. dr. Pavel STANCIU
Lect. univ. dr. Rzvan VIORESCU
Membru supleant: Conf. univ. dr. Eugenia IANCU
Secretar: Prep. univ. dr. Raluca ZOLTAN
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT (ciclul II - Bologna), 2 ani)/ STUDII
POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT, 2 ani
NUMRUL DE CREDITE pentru EXAMENUL DE DISERTAIE este 10.
n sesiunea iulie 2015, Facultatea de tiine Economice i Administraie Public
organizeaz :
EXAMEN DE DISERTAIE pentru:
- studii universitare de masterat (L288/2004), programe de studiu:
- Managementul firmelor de comer, turism i servicii
- Administrarea i formarea resurselor umane n organizaii
- Management i administrarea afacerilor
- Administrarea afacerilor europene
- Administrarea proiectelor europene
- Economie i afaceri internaionale
- Contabilitate, audit financiar i expertiz contabil
4

- Audit i guvernan corporativ


- Management i audit n administraie i afaceri
- Management i administraie european
- studii postuniversitare de masterat (L84/1995), specializrile:
- Managementul firmelor de comer, turism i servicii
- Contabilitate i audit financiar n firmele de comer, turism i servicii
- Management public
- Managementul n administraie public din rile Uniunii Europene
- Economie i globalizare
A. CALENDARUL DE DESFURARE A EXAMENULUI DE DISERTAIE:
nscrieri pentru toate programele de studii: 13 -16 iulie 2015
Susinere: 22,23,24,25 iulie 2015
B. MODUL DE SUSINERE A EXAMENULUI DE DISERTAIE:
Prezentarea i susinerea lucrrii de disertaie se va face oral pe baza unei
planificri a absolvenilor pe zile i ore. Planificarea n vederea prezentrii i susinerii
examenului de disertaie se va face de ctre secretarul fiecrei comisii i se va afia la
Avizierul FSEAP i pe web.
Prezentarea i susinerea lucrrii de disertaie se desfoar prin contact direct,
nemijlocit prin prezena, n acelai loc i n acelai moment, a comisiei de examen cu
examinatul.
C. COMPONENA COMISIILOR PENTRU EXAMENELE DE DISERTAIE :
Program de studiu CONTABILITATE, AUDIT FINANCIAR I EXPERTIZ CONTABIL
Preedinte: Prof.univ.dr. Elena HLACIUC coordonator doctorat domeniul Contabilitate
Membri:
Prof.univ.dr. Ionel BOSTAN - coordonator doctorat domeniul Economie
Prof.univ.dr. Dorel MATE - coordonator doctorat domeniul Contabilitate
Conf. univ. dr. Mihaela TULVINSCHI contabilitate
Conf. univ. dr. Camelia MIHALCIUC - contabilitate
Lect. univ. dr. Marian SOCOLIUC contabilitate
Membru supleant: Conf.univ. dr. Florin BOGHEAN contabilitate
Secretar comisie: Conf.univ. dr. Veronica GROSU contabilitate
Program de studiu AUDIT I GUVERNAN CORPORATIV
Preedinte: Prof.univ.dr. Ionel BOSTAN - coordonator doctorat domeniul Economie
Membri:
Prof.univ.dr. Elena HLACIUC coordonator doctorat domeniul Contabilitate
Conf. univ. dr. Camelia MIHALCIUC - contabilitate
Conf. univ. dr. Florin BOGHEAN contabilitate
Lect. univ. dr. Marian SOCOLIUC contabilitate
Membru supleant: Lect. univ. dr. Mariana VLAD contabilitate
Secretar comisie: Conf.univ. dr. Veronica GROSU contabilitate
Program de studiu DIAGNOSTIC I EVALUARE ECONOMICO-FINANCIAR
Preedinte: Conf. univ. dr. Ioan HURJUI - contabilitate
Membri:
Prof.univ.dr. Elena HLACIUC coordonator doctorat domeniul Contabilitate
Conf. univ. dr. Mihaela TULVINSCHI contabilitate
Conf. univ. dr. Camelia MIHALCIUC - contabilitate
Lect. univ. dr. Marian SOCOLIUC contabilitate
Membru supleant: Conf. univ. dr. Veronica GROSU contabilitate
Secretar comisie: Asist. univ. drd. Claudia GRIGORA-ICHIM
5

Program de studiu MANAGEMENTUL FIRMELOR DE COMER, TURISM I SERVICII


Preedinte: Prof.univ.dr. Valentin HAPENCIUC - coordonator doctorat domeniul Economie
Membri:
Prof.univ.dr. Aurel BURCIU - coordonator doctorat domeniul Administrarea
afacerilor
Prof.univ.dr. Doru TILIUE - informatic
Conf. univ. dr. Carmen CHAOVSCHI - management
Conf. univ. dr. Rozalia KICSI - economie
Membru supleant: Conf. univ. dr. Angela ALBU - economie
Secretar comisie: Lect. univ. dr. Ruxandra BEJINARIU
Program de studiu ADMINISTRAREA I FORMAREA RESURSELOR UMANE N
ORGANIZAII
Preedinte: Conf. univ. dr. Carmen CHAOVSCHI - management
Membri:
Prof.univ.dr. Aurel BURCIU - coordonator doctorat domeniul Administrarea
afacerilor
Prof.univ.dr. Valentin HAPENCIUC - coordonator doctorat domeniul Economie
Prof.univ.dr. Doru TILIUE informatic
Conf. univ. dr. Angela ALBU - economie
Membru supleant: Conf. univ. dr. Rozalia KICSI - economie
Secretar comisie: Lect. univ. dr. Simona BUTA
Program de studiu MANAGEMENT I ADMINISTRAREA AFACERILOR
Preedinte: Prof.univ.dr. Aurel BURCIU - coordonator doctorat domeniul Administrarea
afacerilor
Membri: Prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN - coordonator doctorat domeniul Economie
Prof.univ.dr. Valentin HAPENCIUC - coordonator doctorat domeniul Economie
Conf. univ. dr. Mihaela BRSAN - analiz economico-financiar
Conf. univ. dr. Camelia BEU - management
Membru supleant: Conf. univ. dr. Rozalia KICSI - economie
Secretar comisie: Lect. univ. dr. Liviu SCUTARIU
Program de studiu ECONOMIE I AFACERI INTERNAIONALE
Preedinte: Prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN - coordonator doctorat domeniul
Economie
Membri: Prof.univ.dr. Carmen NSTASE - economie
Conf. univ. dr. Mariana LUPAN - economie
Conf. univ. dr. Angela ALBU - economie
Conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA - marketing
Membru supleant: Conf. univ. dr. Romulus VANCEA - management
Secretar comisie: Lect. univ. dr. Angela COZORICI
Program de studiu ADMINISTRAREA PROIECTELOR EUROPENE
Preedinte: Prof.univ.dr. Carmen NSTASE - economie
Membri: Prof.univ.dr. Gabriela PRELIPCEAN - coordonator doctorat domeniul Economie
Conf. univ. dr. Mariana LUPAN - economie
Conf. univ. dr. Angela ALBU - economie
Conf. univ. dr. Alexandru NEDELEA - marketing
Membru supleant: Conf. univ. dr. Romulus VANCEA - management
Secretar comisie: Asist. univ. dr. Gabriela CIOBAN
Program de studiu MANAGEMENT I AUDIT N ADMINISTRAIE I AFACERI
Preedinte: Prof. univ. dr. Aurora CIUC - drept
6

Membri:

Prof. univ. dr. Elena IFTIME - drept


Prof.univ.dr. Clin SCRIPCARU medicina legal
Conf. univ. dr. Alunica MORARIU - management
Conf. univ. dr. Mihai POPESCU - management
Membru supleant: Conf. univ. dr. Camelia Maria Cezara IGNTESCU - drept
Secretari: Lect. univ. dr. Daniela CTU-VERE
Program de studiu MANAGEMENT I ADMINISTRAIE EUROPEAN
Preedinte: Prof. univ. dr. Aurora CIUC - drept
Membri:
Prof. univ. dr. Elena IFTIME - drept
Prof. univ. dr. Vasile PVLEANU - drept
Conf. univ. dr. Alunica MORARIU - management
Conf. univ. dr. Mihai POPESCU - management
Membru supleant: Conf. univ. dr. Camelia Maria Cezara IGNTESCU - drept
Secretari: Lect. univ. dr. Daniela CTU-VERE
COMISIA DE CONTESTAII:
Preedinte: Lect. univ. dr. Ovidiu GHIU
Membri:
Lect. univ. dr. Pavel STANCIU
Lect. univ. dr. Rzvan VIORESCU
Membru supleant: Conf. univ. dr. Eugenia IANCU
Secretar: Prep. univ. dr. Raluca ZOLTAN
D. DISPOZIII FINALE
Declaraia olograf pe proprie rspundere, prin care absolvenii i asum
rspunderea pentru originalitatea lucrrii i vor lua la cunotin despre faptul c li se
interzice comercializarea/transmiterea lucrrii ctre un ter n vederea facilitrii falsificrii
de ctre acesta a calitii de autor al lucrrii se leag n Lucrarea de licen/disertaie i
devine pagina imediat urmtoare dup pagina de titlu.
Prezenta Metodologie-cadru se aplic ncepnd cu sesiunea iulie 2015 pentru
absolvenii promoiei 2015 precum i pentru absolvenii promoiilor anterioare care nu au
susinut sau nu au promovat examenul de licen, respectiv examenul de disertaie.

Metodologia a fost discutat i aprobat n edina Consiliului Facultii de tiine


Economice i Administraie Public din data 23.03.2015.

DECAN,
Prof.univ.dr.Carmen-Eugenia NSTASE

C.E.N/L.P./ 1 ex.

S-ar putea să vă placă și